Web- og serverprogrammering

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Web- og serverprogrammering"

Transkript

1 Web- og serverprogrammering EJB dag 9 EJB (Enterprise Java Beans) Entitetsbønner til databasekommunikation Evt.: EJBQL (EJB Query Language) Evt.: EJB: Transaktioner og sikkerhed Læsning: WJSP kapitel 12 Dette materiale er under Åben Dokumentlicens, se

2 Java 2 Enterprise Edition (J2EE) J2EE platformens dele - til store servere Webserver EJB (Enterprise JavaBeans) CORBA fjernkald af objekter (ikke kun Java, sværere end RMI) JTS (Java Transaction Service) transaktioner (commit, rollback) JMS (Java Message Service) til MQ systemer. tjeneste til at sende og modtage synkrone eller asynkrone meddelelser mellem programmer JavaMail, XML behandling,... Sun varetager 'kun' J2EE specifikationen Mange uafhængige udbydere af J2EE platforme Borland AppServer Oracle IBM WebbSphere JBoss (med åben kildekode) Sun (referenceimplementation)... (>10 andre) J2EE!= udviklingsplatform Mange udbydere har også egen, 'strømlinet' webudviklingsmodel

3 Enterprise JavaBeans (EJB) - objekter i serveren J2EE container varetager EJB objekter Persistens, transaktioner, sikkerhed Kald kan ske lokalt eller over netværket F.eks. fra JSP sider! EJB koncentrerer sig om programlogik Serveren sørger for al 'benarbejdet' Sessionsbønner repræsenterer et forløb Entitetsbønner repræsenterer data fra en tabel Containerstyret persistens (CMP) Al databasekode bliver genereret af containeren (!) Bønnestyret persistens (BMP) Programmøren skriver selv databasekoden Meddelelses drevne bønner

4 Princippet i kald af metoder i objekter over netværket Maskine A Maskine B klient kald RMI-skel kald interface til serverobjekt RMI-stub serverobjekt En EJB bønne kører en en J2EE applikationsserver muligvis adskilt fra klienten Hver EJB bønne udgøres af tre stykker kildetekst (to interfaces og en klasse): 1)Et fjerninterface (eng.: remote interface), der specificerer hvordan bønnen kan bruges af klienten. 2)Et hjemmeinterface (eng.: home interface), der specificerer, hvordan bønnen kan fremfindes, oprettes og nedlægges af klienten. 3)En implementationsklasse af bønnen, med den programkode, der beskriver, hvad der skal ske, når de forskellige metoder i fjerninterfacet kaldes.

5 Implementationen af bønnen package vp.ejb; import java.rmi.remoteexception; import javax.ejb.*; public class VekslerBean implements SessionBean public void ejbcreate() public void setsessioncontext(sessioncontext sc) public void ejbactivate() public void ejbpassivate() public void ejbremove() public double eurotildollar(int euro) throws RemoteException return euro/1.1; Kildekoden i en EJB public double dollartileuro(double dollar) throws RemoteException return dollar*1.1;... plus noget information til EJB containeren (XML) <?xml version = '1.0' encoding = 'UTF-8'?> <!DOCTYPE ejb-jar PUBLIC "-//Sun Microsystems, Inc.//DTD Enterprise JavaBeans 1.1//EN" "http://java.sun.com/j2ee/dtds/ejb-jar_1_1.dtd"> <ejb-jar> <enterprise-beans> <session> <description>en veksle-bønne (tilstandsløs sessionsbønne)</description> <display-name>veksler</display-name> <ejb-name>veksler</ejb-name> <!-- JNDI-navn klient bruger --> <remote>vp.ejb.veksler</remote> <!-- fjerninterfacets navn --> <home>vp.ejb.vekslerhome</home> <!-- hjemmeinterfacets navn --> <ejb-class>vp.ejb.vekslerbean</ejb-class><!-- klassenavn på bønnen --> <session-type>stateless</session-type> <!-- bønnen er tilstandsløs --> <transaction-type>container</transaction-type> </session> <!--... beskrivelse af flere bønner kunne komme her... --> </enterprise-beans> </ejb-jar> Fjerninterfacet (hvordan objektet kan bruges af klienten): package vp.ejb; import java.rmi.remoteexception; import javax.ejb.ejbobject; public interface Veksler extends EJBObject public double dollartileuro(double dollar) throws RemoteException; public double eurotildollar(int euro) throws RemoteException; Hjemmeinterfacet (fremfinding) package vp.ejb; import java.rmi.remoteexception; import javax.ejb.*; public interface VekslerHome extends EJBHome public Veksler create() throws RemoteException, CreateException;

6 Brug af Veksler-bønnen package vp.ejb; import javax.naming.*; // pakken med JNDI import javax.rmi.portableremoteobject; public class BenytVeksler public static void main(string[] args) throws Exception Bruge en EJB // Angiv data til JNDI til dens kontekst. // Disse kunne også i stedet angives i jndi.properties Hashtable env = new Hashtable(); env.put(context.initial_context_factory, "com.evermind.server.rmi.rmiinitialcontextfactory"); env.put(context.security_principal, "admin"); env.put(context.security_credentials, "welcome"); env.put(context.provider_url, "ormi://localhost:23891/current-workspace-app"); Context ctx = new InitialContext(env); VekslerHome hjem = (VekslerHome)ctx.lookup("Veksler"); Hjemmeinterfacet (fremfinding) package vp.ejb; import java.rmi.remoteexception; import javax.ejb.*; public interface VekslerHome extends EJBHome public Veksler create() throws RemoteException, CreateException; Veksler valutaveksler = hjem.create(); double beløb = valutaveksler.eurotildollar(100); System.out.println("100 euro er "+beløb+" dollar."); beløb = valutaveksler.dollartileuro(100); System.out.println("100 dollar er "+beløb+" euro."); Klienten slår først bønnen op med JNDI og får derved fat i hjemmeinterfacet. Ved hjælp af dette oprettes (en fjernreference til) bønnen, som derefter anvendes. Fjerninterfacet (hvordan objektet kan bruges af klienten): package vp.ejb; import java.rmi.remoteexception; import javax.ejb.ejbobject; public interface Veksler extends EJBObject public double dollartileuro(double dollar) throws RemoteException; public double eurotildollar(int euro) throws RemoteException;

7 Typer af EJB Sessionsbønner repræsenterer et eller andet forløb og indeholder de data der knytter sig til dette forløb Tilstandsløse (eksempel: Veksler bønnen) Flere klienter kan dele samme instans Tilstandsfulde Hver klient får sin egen instans Entitetsbønner repræsenterer data fra en tabel. De er persistente (dvs. deres data 'bakkes op' af en database). Containerstyret persistens (CMP) Al databasekode bliver genereret af containeren (!) Bønnestyret persistens (BMP) Programmøren skriver selv databasekoden Meddelelses drevne bønner

8 Entitetsbønner med CMP Udvikleren designer databasen... CREATE TABLE kunder (navn varchar(32), kredit float) INSERT INTO kunder VALUES('Jacob', -1799) INSERT INTO kunder VALUES('Brian', 0)... og beder derefter udviklingsværktøjet generere en Kunde-EJB Bruge Kunder-objekter fra klienten Hashtable env = new Hashtable(); env.put(context.initial_context_factory, "com.evermind.server.rmi.rmiinitialcontextfactory"); env.put(context.security_principal, "admin"); env.put(context.security_credentials, "welcome"); env.put(context.provider_url, "ormi://localhost:23891/current-workspace-app"); Context ctx = new InitialContext(env); KundeHome kunderhome = (KundeHome)ctx.lookup("Kunde"); Kunde kunder; // Use one of the create() methods below to create a new instance // kunder = kunderhome.create( ); // kunder = kunderhome.create( java.lang.string navn ); // Retrieve all instances using the findall() method // (CMP Entity beans only) Collection coll = kunderhome.findall(); Iterator iter = coll.iterator(); while (iter.hasnext()) kunder = (Kunde)iter.next(); System.out.println("navn = " + kunder.getnavn()); System.out.println("kredit = " + kunder.getkredit()); System.out.println(); Hjemmeinterfacet (fremfinding) public interface KunderHome extends EJBHome Kunder create() throws RemoteException, CreateException; Kunder findbyprimarykey(string primarykey) throws RemoteException, FinderException; Collection findall() throws RemoteException, FinderException; Fjerninterfacet (hvordan objektet kan bruges af klienten): public interface Kunder extends EJBObject String getnavn() throws RemoteException; void setnavn(string newnavn) throws RemoteException; Float getkredit() throws RemoteException; void setkredit(float newkredit) throws RemoteException;

9 EJB Query Language

10 EJB Query Language <entity> <description>entity Bean ( CMP )</description> <display-name>personer</display-name> <ejb-name>personer</ejb-name> <home>mypackage1.personerhome</home> <remote>mypackage1.personer</remote> <local-home>mypackage1.personerlocalhome</local-home> <local>mypackage1.personerlocal</local> <ejb-class>mypackage1.impl.personerbean</ejb-class> <persistence-type>container</persistence-type> <prim-key-class>java.lang.long</prim-key-class> <reentrant>false</reentrant> <cmp-version>2.x</cmp-version> <abstract-schema-name>personer</abstract-schema-name> <cmp-field> <field-name>personer_pk</field-name> </cmp-field> <cmp-field> <field-name>navn</field-name> </cmp-field> <cmp-field> <field-name>kredit</field-name> </cmp-field> <primkey-field>personer_pk</primkey-field> <query> <query-method> <method-name>finddemmedstoerrekredit</method-name> <method-params> <method-param>int</method-param> </method-params> </query-method> <ejb-ql>select object (p) from Personer p where p.kredit >?1</ejb-ql> </query> </entity> </enterprise-beans> </ejb-jar>

11 EJB: Transaktioner Programmatisk ('i hånden' ) transaktionsstyring Deklarativ transaktionsstyring Metoder markeres med en transaktions attribut Det er containerens opgave at sørge for at oprette, nedlægge, fuldføre og evt. annullere transaktioner i henhold til disse Required metoden er med i den aktuelle transaktion. Der oprettes en ny transaktion af containeren, hvis der ikke er nogen i gang. Supports metoden er med i den aktuelle transaktion. Der oprettes ikke en ny transaktion af containeren, hvis der ikke er nogen i gang. Mandatory metoden skal være med en transaktion. Er der ikke er nogen i gang, kastes undtagelsen TransactionRequiredException. Never metoden må aldrig være med en transaktion. Er der en transaktion i gang, kastes undtagelsen RemoteException af containeren. RequiresNew der oprettes en ny transaktion. Hvis der er en transaktion i gang, suspenderes denne indtil metoden har afsluttet. NotSupported kan ikke være med en transaktion. Hvis der er en transaktion i gang, suspenderes indtil metoden har afsluttet.

12 Microsoft.NET Here's one cut at an itemized list of the technical components making up the.net platform: C#, a "new" language for writing classes and components, that integrates elements of C, C++, and Java. A "common language runtime", which runs bytecodes in an Internal Language (IL) format. Code and objects written in one language can, ostensibly, be compiled into the IL runtime, once an IL compiler is developed for the language. A set of base components, accessible from the common language runtime, that provide various functions (networking, containers, etc.). ASP+, a new version of ASP that supports compilation of ASPs into the common language runtime (and therefore writing ASP scripts using any language with an IL binding). Win Forms and Web Forms, new UI component frameworks accessible from Visual Studio. ADO+, a new generation of ADO data access components that use XML and SOAP for data interchange. Denne side er ikke under Åben Dokumentlicens

13 J2EE og.net J2EE En standard Flere udbydere (>15) Flere platforme Ét firma styrer (Sun) Ét sprog (Java) Åben kildekode JDBC RowSet EJB CMP.NET En samling Windowsprodukter Én udbyder Én platform Flere sprog Lukket DataSet (mangler)

14 Microsoft.NET J2EE Key differentiators C# programming language.net common components (aka the ".NET Framework SDK") Active Server Pages+ (ASP+) IL Common Language Runtime Win Forms and Web Forms ADO+ and SOAP-based Web Services Java programming language Java core API Java ServerPages (JSP) Java Virtual Machine and CORBA IDL and ORB Java Swing JDBC, EJB, JMS and Java XML Libraries (XML4J, JAXP) C# and Java both derive from C and C++. Most significant features (e.g., garbage collection, hierarchical namespaces) are present in both. C# borrows some of the component concepts from JavaBeans (properties/attributes, events, etc.), adds some of its own (like metadata tags), but incorporates these features into the syntax differently. Java runs on any platform with a Java VM. C# only runs in Windows for the foreseeable future. C# is implicitly tied into the IL common language runtime (see below), and is run as just-in-time (JIT) compiled bytecodes or compiled entirely into native code. Java code runs as Java Virtual Machine (VT) bytecodes that are either interpreted in the VM or JIT compiled, or can be compiled entirely into native code. High-level.NET components will include support for distributed access using XML and SOAP (see ADO+ below). ASP+ will use Visual Basic, C#, and possibly other languages for code snippets. All get compiled into native code through the common language runtime (as opposed to being interpreted each time, like ASPs). JSPs use Java code (snippets, or JavaBean references), compiled into Java bytecodes (either on-demand or batch-compiled, depending on the JSP implementation)..net common language runtime allows code in multiple languages to use a shared set of components, on Windows. Underlies nearly all of.net framework (common components, ASP+, etc.). Java's Virtual Machine spec allows Java bytecodes to run on any platform. CORBA allows code in multiple languages to use a shared set of objects, on any platform with an ORB available. Not nearly as tightly integrated into J2EE framework. Similar web components (e.g., based on JSP) not available in Java standard platform, some proprietary components available through Java IDEs, etc. Win Forms and Web Forms RAD development supported through the MS Visual Studio IDE - no other IDE support announced at this writing. Swing support available in many Java IDEs and tools. ADO+ is built on the premise of XML data interchange (between remote data objects and layers of multi-tier apps) on top of HTTP (AKA, SOAP)..NET's web services in general assume SOAP messaging models. EJB, JDBC, etc. leave the data interchange protocol at the developer's discretion, and operate on top of either HTTP, RMI/JRMP or IIOP. Denne side er ikke under Åben Dokumentlicens

15 Åben Dokumentlicens Dette foredragsmateriale er under Åben Dokumentlicens (ÅDL) Du har derfor lov til frit at kopiere dette værk Bruger du dele af værket i et nyt værk, skal de dele, der stammer fra dette værk, igen frigives under ÅDL Den fulde licens kan ses på

Vejledning. - Opsætning og layout af tilmeldingslink til Automatisk kortbetaling. Versionnr. 1.0. Nets A/S. Lautrupbjerg 10.

Vejledning. - Opsætning og layout af tilmeldingslink til Automatisk kortbetaling. Versionnr. 1.0. Nets A/S. Lautrupbjerg 10. Vejledning - Opsætning og layout af tilmeldingslink til Automatisk Versionnr. 1.0 Nets A/S Lautrupbjerg 10 2750 Ballerup DK T +45 44 68 44 68 F +45 44 86 09 30 www.nets.eu Indholdsfortegnelse 1. Formål...

Læs mere

#12 ORACLE TIL COM VIA JAVA 4 OUGDK 23

#12 ORACLE TIL COM VIA JAVA 4 OUGDK 23 Juni 2002 Nr 12, Årgang 3 ISSN 1600-5147 Pris: kr. 125,00 ex moms www.oracleekspert.dk #12 OUGDK 23 OUGDK Stormøde Næste møde er endnu ikke fastlagt. DBA SIG Næste møde er endnu ikke fastlagt. Designer

Læs mere

Videregående programmering i Java

Videregående programmering i Java Videregående programmering i Java Dag 3 Skabende designmønstre Skabende designmønstre: Fabrikeringsmetode/Fabrik, Singleton, Abstrakt fabrik (Toolkit), Prototype, Objektpulje Eksempel: Forskellige slags

Læs mere

Serbio - Biobooking server. Tema: Software arkitektur og Distributeret systemer Projekt periode: Forår 2013 Projekt gruppe: dmaa0213 3 Deltagere:

Serbio - Biobooking server. Tema: Software arkitektur og Distributeret systemer Projekt periode: Forår 2013 Projekt gruppe: dmaa0213 3 Deltagere: Serbio - Biobooking server Tema: Software arkitektur og Distributeret systemer Projekt periode: Forår 2013 Projekt gruppe: dmaa0213 3 Deltagere: Jesper Bromose Jakob Lindholm Kaspersen Søren Sand Vegeberg

Læs mere

Hvad er Active Directory?

Hvad er Active Directory? Hvad er Active Directory? Active Directory er Microsofts implementering af en netværk objects database. Sådanne databaser er formelt beskrevet i X.500 standarden som værende en central database, der indeholder

Læs mere

Web service baseret integration mellem CICS og Windows

Web service baseret integration mellem CICS og Windows DTU Danmarks Tekniske Universitet IMM Institut for matematisk modulering Kandidatspeciale Web service baseret integration mellem CICS og Windows Kongens Lyngby 29. marts 2010 Vejleder: Hubert Baumister

Læs mere

e-conomic Mobile. A re-design and development of a mobile application targeted Apple s ios devices based on existing app.

e-conomic Mobile. A re-design and development of a mobile application targeted Apple s ios devices based on existing app. e-conomic Mobile. A re-design and development of a mobile application targeted Apple s ios devices based on existing app. Morten Hulvej Andersen (s083117) B.Eng s Thesis, September 2013 IMM-B.Eng-2013-9

Læs mere

Profil: Jeppe Cramon. Profil for Jeppe Cramon. Personlig profil. IT erfaring: Siden 1994. Kontakt tlf: 26 20 25 65 Kontakt email: jeppe@cramon.

Profil: Jeppe Cramon. Profil for Jeppe Cramon. Personlig profil. IT erfaring: Siden 1994. Kontakt tlf: 26 20 25 65 Kontakt email: jeppe@cramon. Profil for Jeppe Cramon Navn: Jeppe Cramon Stilling: IT Arkitekt/Udvikler Alder: 38 år Bopæl: Nordsjælland IT erfaring: Siden 1994 Kontakt tlf: 26 20 25 65 Kontakt email: jeppe@cramon.dk Personlig profil

Læs mere

Underbilag til Bilag 2: Løsningsbeskrivelse til Sundhedsstyrelsen. Formularløsning til godkendelse og kontrol af lægemidler

Underbilag til Bilag 2: Løsningsbeskrivelse til Sundhedsstyrelsen. Formularløsning til godkendelse og kontrol af lægemidler Underbilag til Bilag 2: Løsningsbeskrivelse til Sundhedsstyrelsen Formularløsning til godkendelse og kontrol af lægemidler Dette dokument Version: 1.0 CD» 2012.06.11 Emne Titel Detaljer Formularløsning

Læs mere

#20 OUGDK 23 VALG TIL BESTYRELELSEN 2 RUNNING THE RAPIDS - EXTREME SCM 4 MATERIALIZED VIEWS/CURSOR_SHARING?13 NYHEDER 12

#20 OUGDK 23 VALG TIL BESTYRELELSEN 2 RUNNING THE RAPIDS - EXTREME SCM 4 MATERIALIZED VIEWS/CURSOR_SHARING?13 NYHEDER 12 Oktober 2003 Nr 20, Årgang 4 ISSN 1600-5147 Pris: kr. 300,00 ex moms www.oracleekspert.dk #20 OUGDK 23 OUGDK Stormøde Næste møde: 8. oktober kl 15:00 hos Oracle Danmark DBA SIG Næste møde er endnu ikke

Læs mere

Quick Guide - Aplanner for Windows

Quick Guide - Aplanner for Windows Quick Guide - Aplanner for Windows Version 8.15.5 Indhold 1 Introduktion og oversigt... 5 1.1 Introduktion... 5 1.2 De vigtigste egenskaber for Aplanner for Windows... 5 1.3 Typiske brugere af Aplanner

Læs mere

Office 365 med Office 2013 versioner

Office 365 med Office 2013 versioner Office 365 med Office 2013 versioner Tlf. +45 70 15 20 20 info@microworld.dk www.microworld.dk Velkommen på kursus hos Microworld Du ønskes velkommen på kurset Office 365 med Office 2013 versioner. Dette

Læs mere

Evaluering af Java til udvikling af indlejrede realtidssystemer ved brug af en eksisterende Java Optimized Processor

Evaluering af Java til udvikling af indlejrede realtidssystemer ved brug af en eksisterende Java Optimized Processor Speciale Teknisk Informationsteknologi / Distribuerede Realtidssystemer Evaluering af Java til udvikling af indlejrede realtidssystemer ved brug af en eksisterende Java Optimized Processor af Jan Egberg

Læs mere

til Uni-C StaySolid it-sikkerhedstest Projektnummer: 10285

til Uni-C StaySolid it-sikkerhedstest Projektnummer: 10285 RAPPORT til Uni-C StaySolid it-sikkerhedstest Projektnummer: 10285, 14 december 2012 - version 3 StaySolid - grundig sikkerhedstest Indhold Om denne rapport og FortConsult Overordnet konklusion FortConsults

Læs mere

#17. S e S I D e 2 11II OUGDK GENERALFORSAMLING 2 NYHEDER 15 HAR DU TIME-ENABLET DIN APPLIKATION? 4 PRAKTISK INDGANG TIL HIGH AVAILABILITY 27 OUGDK 23

#17. S e S I D e 2 11II OUGDK GENERALFORSAMLING 2 NYHEDER 15 HAR DU TIME-ENABLET DIN APPLIKATION? 4 PRAKTISK INDGANG TIL HIGH AVAILABILITY 27 OUGDK 23 April 2003 Nr 17, Årgang 4 ISSN 1600-5147 Pris: kr. 125,00 ex moms www.oracleekspert.dk #17 NYHEDER 15 Oracle bedst og billigst e-mail Oracle salg i 3. kvartal Oracle får top placeringer ChangeGroup udgiver

Læs mere

Linux - Friheden til at programmere i Java

Linux - Friheden til at programmere i Java Linux - Friheden til at programmere i Java Version 0.7.20040516-06/07-2006 Christian Damsgaard Jakob Nordfalk Jonas Kongslund og mange andre Linux - Friheden til at programmere i Java: Version 0.7.20040516-06/07-2006

Læs mere

Business Monitor Dashboard Migration

Business Monitor Dashboard Migration Danmarks Tekniske Universitet Lyngby 2013 Business Monitor Dashboard Migration IT-Diplomingeniør eksamenprojekt udført hos Author: Javid Bahramzy Supervisor: Bjarne Poulsen External supervisor: Frederik

Læs mere

BRUG AF KRYPTERING PÅ KØBENHAVNS UNIVERSITET

BRUG AF KRYPTERING PÅ KØBENHAVNS UNIVERSITET BRUG AF KRYPTERING PÅ KØBENHAVNS UNIVERSITET INDHOLDSFORTEGNELSE: HVORFOR KRYPTERING?...2 HVAD ER KRYPTERING?...2 HVAD SKAL KRYPTERES?...3 HVORDAN SIKRER JEG MIN BÆRBARE PC....4 HVORDAN SIKRER JEG MIN

Læs mere

BOGEN OM ASP.NET 4.0 WEB FORMS ASP.NET UDVIKLING MED C# OG VB.NET MICHELL CRONBERG

BOGEN OM ASP.NET 4.0 WEB FORMS ASP.NET UDVIKLING MED C# OG VB.NET MICHELL CRONBERG BOGEN OM ASP.NET 4.0 WEB FORMS ASP.NET UDVIKLING MED C# OG VB.NET MICHELL CRONBERG Bogen om ASP.NET 4.0 Web Forms ASP.NET udvikling med C# og VB.NET Michell Cronberg Copyright 2010 Konsulentfirmaet M.

Læs mere

BEREGNING AF DANSKE HELLIGDAGE OUGDK ORACLE8 GIS (GEEKY INTERNAL STUFF): PHYSICAL DATA STORAGE INTERNALS

BEREGNING AF DANSKE HELLIGDAGE OUGDK ORACLE8 GIS (GEEKY INTERNAL STUFF): PHYSICAL DATA STORAGE INTERNALS Juni 2001 Nr 6, Årgang 2 ISSN 1600-5147 Pris: kr. 125,00 ex moms www.oracleekspert.dk #6 OUGDK DBA SIG Dato for næste møde er endnu ikke fastlagt. Designer SIG Næste møde: juni 2001 Developer SIG Dato

Læs mere

Jacob Nordfalk. Ingeniørhøjskolen i København. Nykøbing F itvisioncenter 24. februar 2004

Jacob Nordfalk. Ingeniørhøjskolen i København. Nykøbing F itvisioncenter 24. februar 2004 Genbrugelige komponenter og designmønstre i Java Jacob Nordfalk Ingeniørhøjskolen i København Nykøbing F itvisioncenter 24. februar 2004 Program Om Jacob Nordfalk introduktion (ikke-teknisk del) Komponentbaseret

Læs mere

Åbne Hypermedier Syſtemer

Åbne Hypermedier Syſtemer Åbne Hypermedier Syſtemer En introduktion til åbne hypermedier systemer og Web augmentation Allan Hansen Hypermedier og Web F2011 HM11/WAU11 1 Oversigt Dexter Hypertext Reference Model - Dexter modellen

Læs mere

Educasoft 2010 Side 1. Søgemaskineoptimering

Educasoft 2010 Side 1. Søgemaskineoptimering Educasoft 2010 Side 1 Kurser: 2010 Søgemaskineoptimering Sælger din virksomhed nok via hjemmesiden? Lad kunderne finde din virksomhed - uden annoncering! Dette kursus henvender sig til virksomheder, der

Læs mere

Indholdsfortegnelse. javabog.dk Forord

Indholdsfortegnelse. javabog.dk Forord javabog.dk Forord javabog.dk Forord Indholdsfortegnelse 0 Forord...1 0.1 Bogens opbygning...1 0.1.1 Veje gennem bogen...1 0.1.2 Kapitlernes opbygning...3 0.2 Til underviseren...3 0.3 Ændringer i tredje

Læs mere

WLAN HDD MEDION LIFE S89044 (MD 87890) Betjeningsvejledning

WLAN HDD MEDION LIFE S89044 (MD 87890) Betjeningsvejledning WLAN HDD MEDION LIFE S89044 (MD 87890) Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse 1. Om denne brugsanvisning...3 1.1. Symboler og advarsler, der anvendes i denne brugsanvisning...3 2. Korrekt anvendelse...5

Læs mere

Design og implementering af et lagersystem

Design og implementering af et lagersystem Design og implementering af et lagersystem Martin Skytte Sørensen Kongen Lyngby 2013 IMM-B.Eng-2013-32 Technical University of Denmark Informatics and Mathematical Modeling Building 321, DK-2800 Kongens

Læs mere

Surveys on Software Development

Surveys on Software Development Surveys on Software Development Claus Jensen (Editor) Department of Computing, University of Copenhagen Universitetsparken 1, DK-2100 Copenhagen East, Denmark surf@diku.dk Contributors Tina A. G. Andersen

Læs mere

Sal 5 Sal 1 Sal 2 Sal 4 Sal 8 Sal 3 Sal 7 Sal 10 Sal 6 Sal 9 Sal 13. & Webudvikling. Universal Apps - Build once, run on every Microsoft device

Sal 5 Sal 1 Sal 2 Sal 4 Sal 8 Sal 3 Sal 7 Sal 10 Sal 6 Sal 9 Sal 13. & Webudvikling. Universal Apps - Build once, run on every Microsoft device 25. november 08.00-09.00 Morgenmad og registrering 09.00-10.30 Campus Days 2014 Keynote Mary Jo Foley, Rasmus Hald & Simon May Engelsk Igen i år starter vi Microsoft Campus Days med et overblik over hvor

Læs mere

Vejleder: DTU - Finn Gustafsson, Videnskabelig assistent IBM Frits Holm, Advisory IT-Specialist

Vejleder: DTU - Finn Gustafsson, Videnskabelig assistent IBM Frits Holm, Advisory IT-Specialist Universitet: Danmark Tekniske Universitet (DTU) Uddannelse: IT / Økonomi diplom Ingeniør Emne: Automatisering af Nessus Scan og Antivirus Afleveringsfrist: Fredag den 03-06-2011 Vejleder: DTU - Finn Gustafsson,

Læs mere

Welcome to Leopard. Velkommen til Leopard

Welcome to Leopard. Velkommen til Leopard Welcome to Leopard Velkommen til Leopard 1 Vejledning www.apple.com/dk/support apple Apple Inc. 2009 Apple Inc. Alle rettigheder forbeholdes. Apple, Apple-logoet, Boot Camp, Cover Flow, Exposé, FireWire,

Læs mere