På besøg på Agromek. Reportage side

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "På besøg på Agromek. Reportage side 7-10. www.danskformand.dk"

Transkript

1 December årgang 6 På besøg på Agromek Reportage side 7-10 Læs desuden inde i bladet: 3 Krisen kradser stadig 4 Specialister i fodboldbaner 14 Medlem fik ret i retten 16 Kursus om stress Fagorganisation for arbejdsledere og konduktører indenfor bygge- og anlægsvirksomhed samt formænd og arbejdsledere indenfor kommunernes og amternes tekniske forvaltninger. Dansk Formands Forening har overenskomstretten indenfor bygge- og anlægsområdet.

2 Kolofon Indhold Indholdsfortegnelse: Udgiver Dansk Formands Forening Prags Boulevard 45 DK-2300 København S Tlf.: Fax: Giro: Redaktion Landsformand Kim Bøje Madsen (ansv.) Journalist Niels Henriksen Artikler og stof til nr skal være redaktionen i hænde senest den 31. januar Næste nummer udkommer den 25. februar Tryk Zeuner Grafisk as Skovdalsvej Odder Tlf.: Fax: Layout & Sats Hesselberg Reklame Åstrupvej Hjørring Tlf.: Annonceekspedition Rosendahls Mediaserivce Oddesundvej 1, 6715 Esbjerg Ø Tlf.: Fax.: Deadline for annoncebestilling til næste udgave af formandsbladet er: 31. januar Side 3 Side 4 Side 6 Side 7 Side 8 Side 9 Side 14 Side 16 Side 10 Side 14 Side 15 Side 17 Side 18 Leder Specialister i fodboldbaner Satellitterne styrer gravemaskinen Agromek mest for landbruget Kombispreder til glatte stier og trapper Kombispreder med hurtig justering Karl Johan fik ret i retten Fokus på trivsel og stress IAK kender medlemmerne Messe fik stor opmærksomhed Også jordvarme hvor pladsen er trang Succes på landevejen Nyt fra hovedkontoret Spuling af beton Aqua cutter Effektiv fjernelse af beton uden skader på armeringsjern Formandsbladet er tilsluttet dansk oplagskontrol. Bladet er i perioden 01/07/08 til 30/06/09 udsendt i et gennemsnitligt oplag pr. nummer på eksemplarer. Bladet afleveres til postbesørgelse sidst i måneden. Eftertryk med kildeangivelse er tilladt. Medlem af Dansk Fagpresse Forening. Se mere på vores hjemmeside Specialist inden for afrensning Stenlillevej 11, 4295 Stenlille Tlf Spuling af asfalt og gummimembraner Spuling af støbeskæl Skæring i jern og beton op til 1000 mm Robot - Aqua Cutter = Hydrodemolition 2

3 Krisen kradser stadig Leder Antallet af ulykker på de danske byggepladser skal ned målet er en reduktion på 25 pct. indenfor de næste 10 år. Dansk Formands Forening kan sammen med det øvrige Danmark konstatere, at der stadig er krise i byggebranchen. Vi har netop været vidne til en større fyringsrunde på det private arbejdsmarked, og vi har været involveret i flere afskedigelser i nogle kommuner. Nu kan vi konstatere, at der er begyndt en ny runde, efter regeringen har vedtaget at halvere tilskuddet til aktiveringsprojekterne i vores kommuner. Det har medført masseafskedigelser i mange kommuner. Dansk Formands Forening følger op på opsigelserne, og giver rådgivning til de medlemmer, der er omfattet. Imens alt dette er i gang, så er vi i skrivende stund begyndt på overenskomstforhandlingerne med KL. Det bliver sandsynligvis en af de sværeste udfordringer, vi nogensinde har set i DFF. Der er jo stort set ingen penge at forhandle om. Så det bliver spændende at se, hvorledes vi får løst denne udfordring. Der har ligeledes været razzia på en del byggepladser. De gav 218 strakspåbud, og der var kun 95 pladser, der slap uden påbud. Skal bøde Arbejdsmiljøsyndere skal bøde for alvor Regeringen er klar med sin arbejdsmiljøplan for de næste 10 år. En bagatelgrænse skal sikre, at der kommer spot på store problemer. De virksomheder, der halter mest bagefter med deres arbejdsmiljø, skal der særligt spot på. Det er en af tankerne bag regeringens nye plan for et bedre arbejdsmiljø de næste 10 år. De problemramte virksomheder skal Arbejdstilsynet besøge oftere, mens andre virksomheder kun bliver udtaget til stikprøvekontroller. Det betyder også, at Arbejdstilsynet ikke skal beskæftige sig med bagateller, men have de store problemer i fokus, forklarer beskæftigelsesminister Inger Støjberg (V). Regeringen vil indføre en bagatelgrænse, så mindre og ubetydelige forseelser i fremtiden ikke fører til påbud fra Arbejdstilsynet, siger hun. Færre ulykker Arbejdsmiljøindsatsen frem mod 2020 indeholder 18 konkrete initiativer under navnet Nye veje til et bedre arbejdsmiljø, og blandt målene er, at der i 2020 skal være 25 procent færre alvorlige arbejdsulykker, 20 procent færre psykisk overbelastede og 20 procent færre med fysiske overbelastninger. Desuden indfører regeringen et differentieret bødesystem, der betyder, at bøderne rammer hårdt på de virksomheder, der overtræder reglerne - uanset størrelsen på virksomheden. Til slut vil jeg gerne på foreningens vegne ønske alle vores medlemmer og samarbejdspartnere en glædelig jul samt et godt nytår. Kim Bøje Madsen Landsformand 3

4 Illustrationen viser hele anlægget med den ny kunstgræsbane forrest og voldene, der forbinder området. (Visualisering: GHB Landskabsarkitekter a/s, Orbicon Leif Hansen A/S ) Specialister i fodboldbaner Danjord A/S har lagt maskinkraft og manpower til mange af de store stadions i Danmark og arbejder nu på Herning Fodboldekperimentarium Når vi sidder i sofaen og ser bold fra den danske superliga, eller når vi står og hepper på de lokale helte i 1. division, så er det tit det århusianske entreprenørfirma Danjord A/S, der har forberedt banen til, at der overhovedet kan spilles fodbold af høj kvalitet. Danjord A/S har således haft en skovl med i spillet på Korsør Atletikstadion, Vejle Stadion, Horsens Stadion, Odense Stadion, Randers Stadion, Esbjerg Stadion, Aalborg Stadion, Fredericia Stadion og Herning Stadion. Her ud over har virksomheden anlagt masser af andre fodboldbaner og golfbaner for den sags skyld i hele Danmark. Det er da også Danjord A/S, der har fået til opgave at anlægge Herning Fodboldeksperimentarium med Herning Fremad som bygherre Herning Fremad er en af moderklubberne bag FC Midtjylland. Anlægget koster i nærheden af 16 mio. kr. og skal stå færdigt til maj næste år, således at det kan benyttes i forbindelse med Europamesterskaberne for U21 landshold, hvor Herning er en af værtsbyerne. Kunstgræsbane - Arbejdet med det meget fremadskuende fodboldanlæg begyndte omkring den 1. september, og projektet finansieres med støtte fra Herning Kommune, Lokale og Anlægsfonden Her kommer den ny kunstgræsbane til at ligge. Kunstgræsbanen bliver først færdig og forventes taget i brug til næste forår i forbindelse med U21 EM. 4 Her etableres aktivitetsbåndet ind mod Herning Fremads klubhus.

5 Specialister i fodboldbaner Sådan kommer aktivitetsbåndet til at se ud. (Visualisering: GHB Landskabsarkitekter a/s, Orbicon Leif Hansen A/S ) samt Real Dania, fortæller ingeniør Kasper Lund Andersen og formand Martin Boje fra Danjord A/S. Med projektet forvandles Herning Fremads traditionelle fodboldanlæg til et eksperimenterende område med plads til et væld af aktiviteter for alle, som har lyst til fysisk udfoldelse, leg og socialt samvær uanset alder, køn og etnisk baggrund. Tanken er, at projektet skal bygge bro mellem det traditionelle forenings- og hverdagsliv. Ifølge projektet skal der anlægges flere end 50 forskellige aktivitetsmuligheder uden om de traditionelle fodboldbaner. - I øjeblikket er vi i gang med at anlægge en helt ny kunstgræsbane i fuld størrelse. På den ene langside anlægges et aktivitetsbånd med en række aktiviteter, lige som der opføres en betonmur ind mod Herning Fremads klubhus, siger Kasper Lund Andersen. Aktiviteter Rundt på det store anlæg etablerer Danjord A/S fire store jordvolde, hvorpå der anlægges en én meter bred sti. Jordvoldene skal være med til at få anlægget til at hænge sammen og bliver forbindelse til de forskellige dele af området. På fodboldanlægget etableres yderligere et klatrelandskab, styrke- og balancetræningsstationer, en mobil forhindringsbane, en naturlegeplads, en dansescene, en kælkebakke, bane til beachvolley, trampolinspring, frisbee samt grill- og bålpladser. Bred målgruppe Bevægelseslandskabet henvender sig til en meget bred målgruppe. For eksempel vil det være oplagt til en aktiv udflugt for skoleklasser og for Hernings mange børne- og ungdomsinstitutioner. Her vil alle kunne mødes på tværs af alder og etnisk baggrund. Det er nemlig også tanken, at landskabet kan være et attraktivt aktivitetstilbud til børn og unge, hvis forældre måske ikke har ressourcerne til at lade dem være medlem af en traditionel idræts- eller sportsklub. På den måde kan bevægelseslandskabet fremme social integration via fokus på uorganiseret idræt og fysisk udfoldelse. Der bliver fri adgang til bevægelseslandskabet for alle hele døgnet, og det kan bruges på alle tider af året. Et eksisterende stisystem forbinder området med Herning by. Sådan, at det er nemt og sikkert at komme til og fra området også på cykel. Formand Martin Boje (tv) og ingeniør Kasper Lund Andersen har den daglige ledelse af projektet i Herning. 5

6 Satellitterne styrer gravemaskinen Satellitterne styrer gravemaskinen med nænsom hånd GPS-maskinstyring er blevet en uundværlig del af dagligdagen hos Danjord A/S i Århus Træpløkker og målebånd er i høj grad blevet afløst af computermodeller og GPS-styring af maskinerne hos entreprenørvirksomheden Danjord A/S i Århus. Ikke alene er GPSmaskinstyring meget mere nøjagtig end den menneskelige hånd uanset hvor dygtig maskinføreren er satellitterne sørger også for, at der i realiteten kun skal sættes af én gang, hvorefter data overføres til computeren og dermed gør arbejdet meget, meget mere fleksibelt og effektivt. - Med alle de oplagrede data samlet i computeren og overført til GPS-enheden i maskinen, kan vi lynhurtigt gå fra den ene opgave til den anden, uden først at skulle have en landmåler ud og sætte af. Alle data er samlet og tilgængelige. Maskinføreren kan umiddelbart switche over på den ny opgave og tage fat på arbejdet, gør ingeniør Kasper Lund Andersen og formand Martin Boje opmærksom på. De to understreger dog, at det naturligvis stadig er vigtig at kontrollere, lige som finere håndværk også stadig kræver mere intenst medvirken af en landmåler. X og Y Hos Danjord A/S benyttes satellitsignalerne til gravemaskiner og dozere, hvor gravehøjden er plottet ind i et X og Y- koordinatsystem. Systemet består af tre hovedkomponenter som er GPS Antenner, CB430 computer/skærm samt radio/ VRS modem. De enkelte komponenter er lette at demontere og gør herved systemet mindre sårbart over for tyveri og hærværk, da delene kan monteres / demonteres på under 10 minutter. Systemet er samtidigt designet til de meget krævende opgaver en entreprenør udsætter deres maskiner for hårdt arbejde dag efter dag. Dobbelt GPS-antenne Den dobbelte GPS-antenne konfiguration beregner den nøjagtige position og orientering af maskinen skovlspidsen for hurtigere udgravning med maksimal præcision, dette giver realtime opdatering af skovlens position. Med den nøjagtige 3D-positionering af skovlen, guider systemet maskinføreren til hurtigt at udføre komplekse graveopgaver rigtigt første gang. System passer perfekt på gravemaskiner med tiltskovl som giver mulighed for at forme grøfter og skråninger, hvor gravemaskine graver på en skråning, der ikke er vinkelret på bommen. CB430 computeren beregner placeringen af skovlspidsen og sammenligner disse beregninger med det ønskede design. Dette kombineret med lightbars som guider operatøren, giver en hurtig og præcis udgravning, selv på vanskelige opgaver som eks. udgravning fra flåde m.m. CB430 computeren fra Sitech beregner placeringen af skovlspidsen og sammenligner beregningerne med det ønskede design. Systemet guider maskinføreren igennem opgaven. 6

7 Agromek i Herning Agromek stadig mest for landbruget Med 517 stande fordelt på 13 haller i Messecenter Herning er den traditionsrige Agromek en begivenhed, der tiltrækker udstillere, branchefolk og interesserede til fra hele verden. Men selv om maskiner og produkter til landbruget i nogen grad er rykket lidt sammen for at gøre plads til entreprenørbranchen og den grønne sektor, så er Agromek stadig mest interessant for landbruget. Gigantiske traktorer, mejetærskere og gyllevogne fylder godt op i landskabet, men især på materielsiden er der dog også noget at se Svenningsens fyldte godt op på Agromek. på for medlemmerne af Dansk Formands Forening. Flere af de virksomheder, som vi i Formandsbladet jævnligt samarbejder med, var at finde på Agromek 2010, og nogle af dem var repræsenteret med deciderede nyheder. 7

8 PM City Combi er en lille, kompakt combispreder fra Epoke. Combispreder til glatte stier og trapper 8 PM City Combi er en lille, kompakt combispreder, der er udviklet til glatførebekæmpelse på fortove og cykelstier. Den lille spreder har plads til både tørstof og væske i beholderen. Det giver mulighed for at udlægge sand eller salt i både tør eller befugtet tilstand samt saltlage. Ifølge Epoke A/S er det enkelt og hurtigt at skifte mellem spredemetoderne også under spredningen. Sprederen er forsynet med en slangerulle med håndlanse, som er velegnet til svært tilgængelige steder som for eksempel trapper. Formålet med den nye combispreder er ifølge Epoke at samle alle fordele ved væske- og tørstofspredning i én maskine. En kombination, som ellers kun kendes fra større spredere. Med de mange funktioner kan PM City Combi anvendes til både præventiv spredning og til spredning ved is og sne. Sitech leverer bl.a. maskinstyring og GPS-anlæg til entreprenørbranchen.

9 Ny combispreder Ny combispreder med hurtig justering af spredebredde og mindre saltforbrug Epoke har udviklet en ny combispreder til glatførebekæmpelse for at reducere forbruget af salt, uden det går ud over effekten. Samtidig er det blevet lettere for chaufføren at indstille sprederen under kørsel. Sirius Combi S-4902 er en combispreder, der giver mulighed for syv forskellige udlægningsmetoder i form af salt, sand, split, befugtet tørstof, væske, væske tilsat tørstof og væske tilsat befugtet tørstof. De mange udlægningsmetoder gør, at samme spreder kan tilpasses omskifteligt vintervejr. Med den nye betjening sker regulering af væske og tørstof synkront. Hvis der ønskes en ændring i spredebredden skal der kun drejes på én knap, hvorefter tørstof og væske ændres. Justering af spredebredden sker i step af én meter fra tre til elleve meter. Den enkle betjening er en stor fordel for chaufføren, især når der køres på veje med varierende bredde. For at beskytte teknikken mod det aggressive miljø, er det samlet i et tæt aflukket maskinrum, hvor væskepumper, proportionalventiler, hydraulikmotorer, servomotorer med mere er optimalt beskyttet mod saltstøv. Tankkapaciteten er hævet fra liter til liter, og der er mulighed for at afsætte sprederen med fuld vægt, hvilket betyder cirka 17 tons. Sirius Combi S-4902 er en combispreder, der giver mulighed for syv forskellige udlægningsmetoder. 9

10 Ny redskabsbærer Minimalt pladsbehov med ny redskabsbærer til have-park maskiner Til have-park maskiner er der udviklet et hurtigkoblingssystem på en kraftig redskabsbærer. Til dette SmartLink New Holland var repræsenteret med store maskiner til både landbrug og bygge-anlæg. system er der indtil videre udviklet fire forskellige redskaber. Basismaskinen og redskaber fylder minimalt under opbevaring, og efterfølgende tilkøb af redskaber bliver billigere, da basismaskinen kun skal købes en gang. Det nye system er opbygget med en basismaskine beregnet til at spænde efter have-park traktorer. Med hurtigkoblingssystem er det let at skifte fra redskab til redskab uden brug af værktøj. Til det semi-professionelle hurtigkoblingssystem kan der foreløbig købes fire forskellige redskaber: mosrive, plænelufter, vertikalskærer og havetromle. Det er selve akselen på redskabet, der sammenkobles med redskabsbæreren, og derfor fylder de minimalt under opbevaring. Arbejdsbredden på basismaskine og de fire redskaber ligger på cirka en meter. Ifølge den danske importør Grene vil der fortsat blive udviklet nye redskaber til SmartLink systemet. Materiel til ren- og vedligeholdelse var ganske pænt repræsenteret på Agromek Hydrema havde også taget det store grej med. Pon Caterpillar havde en fl ot og noget dramatisk stand i Herning. 10

11 Digitally signed by Signaturdienst Doka Gruppe Date: Signat 09:24:47 MEZ Syd og Vestsjællands Afdeling på besøg hos Novo Nordisk hyppig genbrug Så nåede Seniorer i Syd og Vestsjællands Afdeling igennem årets arrangementer i seniorklubben DFF med vores årlige julefrokost og bowling, som også i år blev holdt i Næstved Bowlingcenter. Medlemmerne mødtes kl. 15 til kaffe og kage. Derefter var der en times bowling for dem, som havde lyst til det, og hvor andre fik tiden til at gå med strikkepindene og socialt samvær. Kl var det tid til at samles for at nyde den store julebuffet med mange lækre retter. PERI løser kompliceret forskallingsopgave ved udvidelse af patienthotel Julefrokost med bowling Årsmøde Seniorer i Syd og Vestsjællands Af- Odense Universitetshospital er i gang med Til forhøjelsen af elevatortårnet har PERI at udvide sit patienthotel. Projektet, der skal leveret TRIO Skaktelementer. Skaktele - sikre plads til ekstra deling 100 gæster, tager udføres hul på men det terne nye gør det år muligt den at 5. flytte januar etager 2011 høje bygning. kl Samtidigt hos bliver Kirsten afforskallingen og lettet komplet ved, at der bygges tre nye etager oven på samlede, indvendige forme som én enhed. den nuværende fem væsentligt, idet elementet krymper Under hele forløbet Kaj, skal hotellets hvor der fem er årsmøde, 30 millimeter, og når hvor det udløses. aktiviteterne for 2011 planlægges, (husk nederste etager være beboelige, og det er derfor et krav fra bygherren, der har valgt Stilladset, som anvendes i projektet, er NCC som totalentreprenør på projektet, PERI UP. Da det er svært af fastgøre et For dem, der havde lyst, var der bowling i Næstved tilmelding senest den 3. januar 2011). at trapper og elevatorer fungerer normalt traditionelt stillads til bygningens elegante Bowlingcenter. under hele byggeprocessen. Er der De to nogen, trappeskakter og elevatorkernen skal lige som i stedet monterede stilladset oven på glasfacade, som har blev nogle løsningen gode her, at man resten af patienthotellet forslag forhøjes til med ture, tre så otte kontakt store stålprofiler, da bestyrelsen. og det komplicerer En sidegevinst ved denne metode er, som blev udlagt etager, men må på intet tidspunkt i byggeperioden blokeres, til formålet på tværs af bygningen. naturligvis forskallingsarbejdet. at patienterne på de fem nederste etager Alle Seniorer i ikke Syd generes og Vestsjællands af udsigten til stilladser PERI blev valgt som leverandør af materiel uden for vinduerne. til den komplicerede Afdeling opgave, efter ønskes der var rigtig glædelig jul lavet et forskallingsforslag baseret på Da adgangsforholdene til byggepladsen er TRIO Systemforskalling. samt et godt nytår. svære, På og gensyn pladsen er i begrænset, foregår næsten al materiel-håndtering med kran, således at komponenterne samles på jorden og derefter hejses på plads. Løsningen indebærer, at trappeskakterne forhøjes med cirka 390 centimeter ad gangen, og da væggene i den elipseformede bygning både buer og har skæve vinkler i næsten alle hjørner, er det en stor fordel at anvende TRIO s variable hjørner. Odense Universitetshospital forventer at kunne tage patienthotellets tre nye etager i brug i august Med maskinstyring arbejder du altid i overhalingsbanen Udlejningsmaskiner Vi bakker op om Dansk Formands Forening med maskinstyring Spuling af beton Aqua cutter Gravemaskiner Cat 323 og 311 HURTIGERE. MERE PRÆCIST. MERE ØKONOMISK. DU BESTEMMER Du kan vælge at Dozere Cat D6T og D5 Nu kan du leje Cat maskiner monteret med GPSbaseret maskinstyring og høste en lang række leje maskinen med fører, Minilæsser 20 DANSK Cat 279 Effektiv fjernelse fordele: af beton uden som er uddannet til at køre Minigrader SPECIALTRANSPORT Cat 247B skader på armeringsjern med maskinstyring Doka Danmark Tromler Cat 533 og 433 Betydelige NKI Kloak- besparelser & Industriservice på maskintimer A/S og Harsco Dansk Specialtransport Egegaardsvej 11, 4621 Gadstrup brændstof Lundeborgvej 12, 9220 Aalborg Ø Vassingerødvej lade 25, 3540 Pon Lynge Rental træne din Gummihjulslæsser Cat 938 Håndværkervej 1, 4160 Herlufmagle Perfekte formsamlinger med BFD formlåsen. Vinklen trækpåvirkning. Formene flugter, oprettes og trækkes Tlf Hurtigere færdiggørelse Tlf med 00 optimalt resultat Tlf egen maskinfører til at køre i profilfalsen giver en fordelagtig kraftretning ved tæt sammen, med få hammerslag på BFD låsens kile. Mange flere Tlf. Cat udlejningsmaskiner Færre fejl med udstyret Ingen ventetid på landmåler, der skal lave kan naturligvis udstyres afsætning eller leje maskinen uden med maskin styring efter behov. Mere præcist og ensartet arbejde fører, hvis du selv har erfaring Udførelse af mere komplekse opgaver i at køre med maskinstyring. Vi har maskinerne du har hænderne Forskalling Ring til vores udlejningskonsulenter og hør, hvordan du opnår bedre resultater med Stillads maskinstyring. Rådgivning Loxam A/S Svejsegangen Karlslunde Tlf Loxam A/S Specialist Trasbo inden Sandblæsning for afrensning Vrøndingvej 8A 8700 Horsens Tlf Park Allé Brøndby PERI Tlf. Hovedkontor Pon Rental Svejsegangen Se mere 5, på 2690 vores Karlslunde hjemmeside Stenlillevej Stenlillevej 11, 11, 4295 Stenlille Greve Main 26, 2670 Greve Vrøndingvej 8A, 8700 Horsens Tlf Tlf Tlf Tlf Tlf Spuling af asfalt og gummimembraner Spuling af støbeskæl :41:43 Uhr Skæring i jern og beton op til 1000 mm Robot - Aqua Cutter = Hydrodemolition BFD-låsen for tilpasningsområder op til 10 cm Lørdag den 16. oktober var Syd- og Vestsjællands Afdeling på virksomhedsbesøg på Novo Nordisk i Kalundborg. Deltagerne mødtes kl ved porten, hvor Claus Hansen fra Novo Nordisk tog imod. I kantinen, hvor Novo var vært med kaffe og kage, orienterede Claus ca. en time om fabrikken fra starten i tresserne og frem til i dag. Novo Nordisk er en stor virksomhed, forskalling som ligger på et areal på ca. 100 n for hektar og der er ca ansatte. Derudover er der registreret ca. 700 eksterne håndværkere som har deres gang på virksomheden i løbet af året. Virksomheden fremstiller to produkter, nemlig enzymer og insulin. Enzymerne fremstilles på Novozyem A/S og insulinen på Novo Nordisk A/S. Fabrikken fremstiller ca. 45 pct. af verdens enzymer og ca. 55 pct. af verdens insulin. Virksomheden har et stort energiforbrug. Alene et strømforbrug, der svarer det til Københavns forbrug af el. Derfor er der indledt et samarbejde Nyt fra Syd og Vestsjælland med de andre store virksomheder i Kalundborg, således at damp fra Asnæsværket og gas fra Statoil ledes frem til fabrikken i store rørledninger. Efter denne orientering kørte deltagerne en tur gennem fabriksområdet og sluttede i den store hal, hvor fremstillingen af insulinen foregår. En stor tak til Claus Hansen for den interessante orientering. Derefter kørte deltagerne til Mulleruphavn, hvor frokosten blev indtaget på Skipperkroen. Julebuffeten blev nydt med stort velbehag. INGEN OPGAVE ER FOR LILLE - INGEN OPGA RING FOR YDERLIGERE OPLYSNINGER COPSØ A/S 11 Vi udfører inkl. kranarbejde Entreprenørkørsel inkl. levering grus og muldjord, samt contain kran og grab til haveaffald Flytning af alle typer entreprenørmaskiner m.v. Elementtransporter Alle typer specialtransporter Egen genbrugsplads for modta af beton og tegl

12 Ole Christian Sandstadt, Formand: Vi har valgt PERI på grund af hurtig og pålidelig levering, service og rådgivning hele vejen igennem byggeriet. TRIO formen har vist sin styrke bl.a. ved hurtig samling med BFD låsen. For at formlåsen BFD kan sættes rigtig på, må elementernes vinkelafvigelse være maks. 5,2º. For at kunne montere den radiale ankerplacering (anker løber gennem pastræet), skal det mindste mål på det indvendige pastræ være mindst 4 cm. Den maksimale bredde på pastræ: Formlås BFD 10 cm, Formlås 38 cm - 26 cm. K PERI/10.197

13 Muffehuse på Lolland og Falster. I 2008 blev det besluttet at udskifte de store søkabler mellem Danmark og Tyskland, den såkaldte Kontek-forbindelse. Forbindelsen er en 600 MW forbindelse mellem Bjæverskov ved Køge og Bentwich ved Rostock. Udskiftningen sker på baggrund af flere driftstop forårsaget af utætte samlemuffer på kablerne i Storstrømmen og i Østersøen. De gamle kaber skal udskiftes med et såkaldt massekabel som har den fordel at det kan produceres og udlægges i ét stykke. Et lignende kabel bruges bl.a. på den elektriske Storebæltsforbindelse. Energinet.dk, som ejer søkablet samt tilhørende anlæg på dansk grund forestår udskiftningen. Til den nye forbindelse skal der etableres 3 nye muffehuse placeret i Gedser og på hver side af Storstrømmen. I muffehuset konverteres søkablerne til jordeller luftledninger. DavidsenPartnere udfører det nye muffehus og har valgt at anvende PERI TRIO systemforskalling til væggene. Ydervæggene udføres som en mangekant med en indre diameter på ca. 13 meter. De i alt 18 kanter består af 12 meter høje formelementer samlet af sektioner på 6,60 meter og 5,40 meter. De færdige sektioner er samlet i Greve og leveret klar til opstilling på pladsen i Nørre Alslev på Falster. Dette har været en medvirkende årsag til at vægformen var støbeklar kun 7 dage efter færdiggørelse af bundpladen. Væggene er støbt med en E45 lavalkalisk SCC beton og det var derfor påkrævet, at den resulterende træk- kraft fra støbetrykket i ankerstængerne blev nøje overvåget under støbning af væggene. PERI bidrog til etablering af hydrauliske støbetrykmanometre på ankerstængerne således trækket kunne overvåges under den 10 timer lange støbning. Dermed kunne det sikres, at ingen stænger blev udsat for trækkræfter over det tilladelige niveau samt at den færdige overflade har været fuldt ud tilfredsstillende. Endvidere har PERI under hele forløbet med udførelsen af de 3 muffehuse bidraget til, at logistikken mellem pladserne når formene skulle transporteres har fungeret optimalt. Dette er sket bl.a. gennem en tæt dialog mellem formanden og PERI s salgskonsulent. Med TRIO mangekant anvendes kiler i alle samlinger. Disse kan også leveres af PERI. Overvågning af støbetryk ved hjælp af manometre på ankerstænger. En perfekt færdig overflade med TRIO. Forskalling og Stillads

14 xxxxxx Karl Johan Sejersen (th) og landsformand i Dansk Formands Forening, Kim Bøje Madsen, studerer dommen fra Retten i Horsens, der giver formanden ret. Karl Johan fik ret - og en stor erstatning Formand fra Horsens søgte råd hos Dansk Formands Forening, der bragte hans sag for retten Juletiden bliver lidt ekstra sød hos Karl Johan Sejersen i Horsens. Med hjælp fra Dansk Formands Forening har han nemlig modtaget en check på kr., og selv om pengene naturligvis vil vække glæde hos de fleste, så er det ikke kun checken, Karl Johan Sejersen er glad for. - Jeg er faktisk mest glad for at få ret. Jeg er blevet forkert behandlet, og det har jeg fået rettens ord for. Det er jeg glad for, understreger formanden, der var ansat hos Horsens Varmeværk i år heraf de 18 som formand med en håndfuld medarbejdere under sig. Mobbet ud Karl Johan Sejersen er oprindeligt uddannet kloakmester og har siden tager kedelpasser-eksamen, således at han kunne indgå i vagtordningen på varmeværket, hvor han var glad for at arbejde, og hvor han havde et fint forhold til alle. Også den øverste ledelse. Selv om Karl Johan Sejersen endte med at blive mobbet ud fra arbejdspladsen, så er han stadig så loyal overfor sine tidligere medarbejdere og kolleger, at han kun vil sige, at der var forhold på arbejdspladsen, der efterhånden antog en sådan karakter, at han ikke længere kunne stå model til det, der skete med ledelsens billigelse. Han sagde fra, han meddelte det offentligt, og siden den dag var det et helvede for ham at gå på arbejde.

15 Karl Johan fik ret Snak bag ryggen - Medarbejderne på Horsens Varmeværk mente ikke, at jeg var social nok, og de begyndte at snakke bag min ryg og forsøgte hele tiden at finde fejl ved mig og den måde, jeg udførte mit arbejde på. Så snart der var den mindste anledning til at pege fingre af mig, slog de til. Direktøren gjorde intet for at ændre på forholdene, og jeg er stadig skuffet over, at han ikke greb ind, siger Karl Johan Sejersen, der som den eneste ud over direktøren på varmeværket, havde fri bil. - Og det blev virkelig en kilde til meget stor misundelse blandt de øvrige på varmeværket, siger han. På et tidspunkt forlangte medarbejderne, at der skulle holdes et møde, hvor Karl Johan skulle drøftes. Af en loyal medarbejder var han blevet hvisket i ørerne, at de andre kun var ude på at få ham ned med nakken, så han valgte selvfølgelig ikke at dukke op til mødet, som dog blev afviklet alligevel. Bægeret ød over Mange kan holde til meget, og Karl Johan Sejersen var ikke den, der beklagede sig, men en dag løb hans bæger over. Da chikanerierne havde stået på i et par år, og forholdene på den arbejdsplads, han havde skænket mere end halvdelen af sit liv, blev så forfærdelige, at han ikke længere kunne holde det ud, kontaktede han sin fagforening, Dansk Formands Forening, for at få hjælp. - Jamen, landsformand Kim Bøje Madsen opfordrede mig til at gå til lægen. Jeg havde aldrig været syg, havde vist kun haft en enkelt sygedag i de 27 år, men jeg meldte mig syg sidst på foråret i På varmeværket havde vi ingen kutyme for at aflevere lægeerklæringer, men jeg skyndte mig at gå til lægen for at få en, og da jeg havde forelagt lægen mit problem, skrev han straks en erklæring, som løbende blev fornyet. Fyreseddel - Da jeg på et tidspunkt afleverede lægeerklæringen til direktøren, sagde jeg direkte til ham, at det bedste, han kunne gøre, var at fyre mig. Det gik han med til, og to dage efter havde jeg en fyreseddel med posten. Så troede jeg jo, at sagen var i orden, men Kim ville gerne have en kopi for at tjekke, om alt var i orden. Jeg havde seks måneders opsigelse, men Kim påpegede, at jeg havde ret til yderligere tre måneder i aftrædelse, og så skulle jeg naturligvis have godtgørelse for, at jeg pludselig var uden firmabil og firmatelefon. Kim skrev herefter et brev til ledelsen for Horsens Varmeværk og gjorde vores krav gældende og påpegede i øvrigt, at det ikke fremgik af min ansættelseskontrakt, at jeg havde fri bil. Retssagen blev en ubehagelig oplevelse, og Karl Johan Sejersen lægger ikke skjul på, at han var nervøs, før han skulle afgive forklaring, men at han til gengæld havde det rigtigt godt efter forklaringen. De fem medarbejdere, der var indkaldt som vidner i sagen, havde det tydeligvis rigtigt skidt ved at skulle fortælle deres version af sagen. Også varmeværkets direktør havde sæde i den varme stol og var også beklemt ved situationen. På tilhørerpladserne sad tre af bestyrelsesmedlemmerne. - Vi var helt sikre i vores sag. Efter vores opfattelse havde Horsens Varmeværk gjort sig skyldig i nogle klokkeklare brud på reglerne, og det viste sig da heldigvis, at dommerne gav os ret, siger Kim Bøje Madsen, der naturligvis selv var til stede i retssalen i Horsens. Ærlighed - Hvis vi skal føre en sag for et medlem, er det afgørende vigtigt, at vi får hele historien, at medlemmet ærligt fortæller den sande historie. Det er vigtigt, at medlemmet har tillid til os som fagforening, og naturligvis at vi også er med til at skabe et positivt tillidsforhold, understreger landsformanden, der personligt tager hånd om de faglige sager i Dansk Formands Forening. Karl Johan Sejersen var heldig hurtigt at få nyt arbejde, men det var alligevel ikke det rigtige. I dag arbejder han for et lokalt firma som montør af varmepumper og ventilationsanlæg. Tilbage på skinner - Nu er tilværelsen endelig tilbage på skinner, og jeg vil gerne opfordre andre til at sørge for, at ansættelseskontrakten er i orden, således at de kan slippe for en opslidende retssag med deres arbejdsgiver. Hvis alt er skrevet ned, som det skal være, er der ikke noget at komme efter, understreger Karl Johan Sejersen. På et tidspunkt, sagde direktøren i Horsens Varmeværk til sin formand: Jeg håber, at du har en god fagforening. Det har Karl Johan Sejersen. Retssagen Varmeværket var ikke til sinds at betale, og derfor blev sagen berammet ved Retten i Horsens fredag den 24. september. 15

16 Deltagerne på årets kommunale kursus lyttede intenst til ordene om stress. Fokus på trivsel og stress Det kommunale kursus tog afsæt i nogle af tidens helt store udfordringer Michael Groser det er altså ham, der er inde i skraldesækken er en ganske underholdende foredragsholder. 16 Årets kommunalkursus i Dansk Formands Forening havde i år rettet spotlyset mod stress. Årsagen er, at DFF registrerer, at et stigende antal medlemmer må melde sig syge fra deres arbejdsplads på grund af stress. Kurset blev i år for første gang afviklet på Hotel Svendborg med Michael Groser og Tanja Dinesen Stave som kursusledere. - Hver morgen er der danskere, der ikke går på arbejde på grund af stress. Hver 10. dansker føler sig markant stresset og tallet for ledere er endda meget højere. Nogle af dem, der går ned, kommer ikke tilbage på arbejdsmarkedet, advarede Michael Groser, der er ekspert i Enneagrammet, som er et persontypeværktøj, der giver indsigt i de forhold, der motiverer mennesket. Ved at arbejde med Enneagrammet oparbejdes et ordforråd, indsigter og værktøjer omkring værdier og overbevisninger, samt omkring adfærdsmønstre inden for problemløsning, motivation, stress, kommunikation, konflikthåndtering og teamarbejde. I modsætning til andre værktøjer, som beskriver mennesketyper og deres adfærd, forklarer Enneagrammet både vores adfærd samt baggrunden for den aktuelle adfærd, og kan dermed agere som et slags landkort til forståelse af de måder vores psyke arbejder på, og deraf skaber vores adfærd. Michael Groser tog udgangspunkt i begrebet lige i øjeblikket. Jeg har

17 xxx travlt lige i lige øjeblikket. Men hvor længe varer øjeblikket, spurgte han og konstaterede, at man ikke kan blive stresset af at have travlt alene. Man kan derimod blive stresset af at have for travlt. Trivsel er nøgleordet. Trivsel er ifølge Michael Groser afgørende for alt det andet, og hvis alle bliver en bedre udgave af sig selv, så vil helheden også fungere. Så er forudsætningerne i hvert fald til stede, påpegede han. Tanja Dinesen Stave fortalte om stress, hvordan det kommer til udtryk fysisk, psykisk og adfærdsmæssigt og om trivsel på arbejdspladsen. Enneagrammet er Michael Grosers værktøjskasse. Her forklarer han, hvordan typerne kan infl uere på hinanden og have modsætninger. Med maskinstyring arbejder du altid i overhalingsbanen Udlejningsmaskiner med maskinstyring HURTIGERE. MERE PRÆCIST. MERE ØKONOMISK. Nu kan du leje Cat maskiner monteret med GPSbaseret maskinstyring og høste en lang række fordele: Betydelige besparelser på maskintimer og brændstof Hurtigere færdiggørelse med optimalt resultat Færre fejl Ingen ventetid på landmåler, der skal lave afsætning Mere præcist og ensartet arbejde Udførelse af mere komplekse opgaver DU BESTEMMER Du kan vælge at leje maskinen med fører, som er uddannet til at køre med maskinstyring lade Pon Rental træne din egen maskinfører til at køre med udstyret eller leje maskinen uden fører, hvis du selv har erfaring i at køre med maskinstyring. Gravemaskiner Cat 323 og 311 Dozere Cat D6T og D5 Minilæsser Cat 279 Minigrader Cat 247B Tromler Cat 533 og 433 Gummihjulslæsser Cat 938 Mange flere Cat udlejningsmaskiner kan naturligvis udstyres med maskin styring efter behov. Ring til vores udlejningskonsulenter og hør, hvordan du opnår bedre resultater med maskinstyring. COPSØ A/S Vrøndingvej 8A 8700 Horsens Tlf Park Allé Brøndby Tlf

18 Jubilarer i års jubilæum i DFF Nordjylland Jens Johnsen Jørgensen Bellisvej Åbybro Knud-Erik Møller Jørgen Brønlundsvej Frederikshavn Niels Ottesen Skovduevej 10-Birkelse 9440 Åbybro Per Rævdal Præstegårdsvej 57, Ingst Løkken Karsten Osvald Pedersen Nakkevej 18, Risgårde 9640 Farsø Ole Villi Kristensen Sæsingvej Tårs Svend Christensen Hyacintvej 4 - Åbyen 9850 Hirtshals Palle Engen Larsen Sørigvej Ålbæk Kim Bøje Madsen Nørrevang Gandrup Leif Jensen Morten Vingesvej 11, 9240 Nibe Jørgen Byrdal Nielsen Gommesensvej Dronninglund 25 års jubilæum i DFF Randers Hans Jørgen Knudsen Fridasminde Randers SØ 40 års jubilæum i DFF Randers Hans-Jørn Sørensen Jens Baggesensvej Randers NV 25 års jubilæum i DFF Midt-Vest Finn Asbjørn Jensen Syrenparken 15-Snejbjerg 7400 Herning Kim Isak Kroustrup Redningsvej Lemvig Gunner Lykkegaard Jensen Duevej Grenå 40 års jubilæum i DFF Midt Vest Ejlif Mogensen Enghaven Ulfborg Poul E Nielsen Gran Alle Engesvang 25 års jubilæum i DFF Aarhus Anders Jensen Tinghusvej 7, Gl. Ry 8680 Ry Barner Skov Græsvangen 32 B, St Mundelstrup Erling Guldberg Johansen Skæring Parkvej 316, St Egå 40 års jubilæum i DFF Aarhus Finn Mikkelsen Tornbjerg Hovedgård 25 års jubilæum i DFF Vejle - Kolding Torben Nielsen Højvang Nord Vamdrup Bjarne Christian Schmidt Hjortebrovej Haderslev Laurids Peter Keller Geestrupvej Toftlund Jens V. Jensen Lapmejsevej Vojens Henning Vognbjerg Østergade 50, Tønder Tommy Bjarne Jensen Tandholtvej Kolding 40 års jubilæum i DFF Vejle - Kolding Leif Pedersen Thulesvej Fredericia Johannes Damgaard Madsen Dovervej 22, Dover 6660 Lintrup Bent Preben Lorentsen Egevej Vejle 25 års jubilæum i DFF Vestjylland Thomas Vesterg Thomsen Torvegade Esbjerg Hans Peter Dam Vestergade Bramming Leo Rechnagel Hansen Finderupvej 12 C - Herborg 6920 Videbæk 18

19 Jubilarer i års jubilæum i DFF Sønderjylland Hans Christian Danielsen Højtoft 34, Kværs 6300 Gråsten Per Laustsen Grønnevej Tinglev Svend ErikPetersen Mommarkvej Sønderborg Philipp Axel Andersen Kogsvej Skærbæk 25 års jubilæum i DFF Fyn Palle Asmus Frederiksen Søboløkker 26, Jordløse 5683 Hårby 40 års jubilæum i DFF Fyn Hans P R Jørgensen Engvej Fåborg Bent Kåe Kristensen Blåbærvej Odense S Jørgen J F Nielsen Saxovej Odense NV 25 års jubilæum i DFF København Jørgen Rasmussen Kastanievangen Havdrup Kent Thorvald Jørgensen Rådmand Billesvej Rødovre Bjarne Nielsen Hirsevænget Herfølge Bjarne Thinghøj Pedersen Stenager 12 Ovre Lyng 4583 Sjællands Odde Ove Elvin Pedersen Engsvinget 3 E 1,Tv 3400 Hillerød Charly Frants Pedersen Skellet 12-Nyråd 4760 Vordingborg Henrik Simon Hartington Ørstedvej Viby Sjælland 40 års jubilæum i DFF København Walther F Nielsen Gårdtoften Lille Skensved 25 års jubilæum i DFF Syd- og Vestsjælland Torben Pebring Johansen Tranevænget Herlufmagle Johs Bech Sørensen Ørslevgade Ringsted Henning Folmer Nielsen Bakkedraget Hørve Keld Klausen Dahl Højen 7B Mogenstrup 4700 Næstved Torben Ejler Mikkelsen Kongstedvej 44-Niløse 4293 Dianalund Jørgen Niels Dandanell Colombiavej Slagelse Poul Erik D. Andersen Humlevænget Korsør Bjarne Rasmussen Thorsvej Holbæk Mogens Gert Fredslund Sverigesvej Dianalund Bjarne Johansen Hestehøje Kalundborg Frank Rønn Vollerslevvej Bjæverskov 40 års jubilæum i DFF Syd- og Vestsjælland Erling Frede Rasmussen Følfodvej Svebølle John Stysiek Banetoften Næstved Jørgen Juhl Hemmingsen Orenæsvej Næstved 25 års jubilæum i DFF Lolland Falster Arne Graae Jensen Ertebøllevej Nørre Alslev 50 års jubilæum i DFF Lolland Falster Knud Vægter Nyskolevej 46, Nr. Vedby 4840 Nørre Alslev Poul Erik Krøll Italiensvej Nykøbing Falster DFF Bornholm 2011 ingen 19

20 Meddelelser Årsmøde i Sønderjyllands Afdeling Holdes på Den Gamle Kro i Gråsten Slotsgade 6, 6300 Gråsten Torsdag den 17. marts 2011 Dagsorden iflg. vore vedtægter Vi byder på stegt flæsk og persillesovs kl og begynder årsmødet kl Af hensyn til kokken beder vi om din tilmelding til aftensmaden, hvis du ønsker at deltage. Tilmelding til Svend Erik på tlf Senest den 14. marts På bestyrelsens vegne Svend Erik Petersen Årsmøde i Vejle-Kolding Afdeling l ørdag den 19. marts 2011 kl Vejle-Kolding Afdeling holder årsmøde sammen med en festlig aften i Torvehallerne i Vejle. Vi mødes til årsmøde klokken 15.00, og klokken er der middag og dans i Væksthuset. Der er mulighed for overnatning, som selv skal bookes og betales for. Bookning skal foregå på telefonnr Middagen samt drikkevarer under middagen betaler afdelingen. Resten er på egen regning. P.g.a. arrangement med middag skal tilmelding ske senest 1. marts Med venlig hilsen Jan O. Hansen Vejle-Kolding Afdeling Husk årsmøde i Region Midt Afdelingerne Randers, Midt-Vest og Århus holder årsmøde torsdag den 10. marts 2011 klokken på Ans Kro, Vestre Langgade 5 Ans. Dagsorden ifølge vedtægterne Afdelingerne er efterfølgende vært for et traktement. Gerne tilmelding til traktementet. Samkørsel kan eventuelt aftales med afdelingsformændene. På bestyrelsernes vegne Vagn, Leo og Jørgen KONTINGENT PR. 1. JANUAR ÅR 2011 FOR DANSK FORMANDS FORENING OG A-KASSEN PR. KVARTAL Statsbidrag Kontingent Arbejdsløs- Statsbidrag DFF ADM-bidrag incl. EFhedsforsik. efterløn Kontingent lønmodt. Bidrag Aktive m/a-kasse kr 918,00 kr 1.341,00 kr 682,00 kr 219,00 kr 3.160,00 Aktive u/ef-bidrag kr 918,00 kr 682,00 kr 219,00 kr 1.819,00 Aktiv deltid m/a-kasse kr 612,00 kr 894,00 kr 682,00 kr 219,00 kr 2.407,00 Efterløn 60 år kr 918,00 kr 165,00 kr 219,00 kr 1.302,00 Aktiv medlem 60 år med EF-bevis kr 918,00 kr 682,00 kr 219,00 kr 1.819,00 Medlem 60 år deltid med EF-bevis kr 612,00 kr 682,00 kr 219,00 kr 1.513,00 Medlemmer u/a-kasse kr - kr 682,00 kr 682,00 Pensionister kr - kr 75,00 kr 75,00 i alt Dansk Formands Forening IAK 20

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Peter Hvidbjerg 1,1 1,1 Kim Jensen 99,8 99,8 Birger Groesmeyr 99,7 99,7 Niels

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total

Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total Dame Træf Skud 1 8 Laila Terkelsen 1053 Krogager Jagtforening 34 41 2 16 Jette Østergaard-Jensen 1052 Ansager og Omegns Jagtforening 34 42 3 153 Anja Pedersen 1061 Ølgod Jagtforening 32 40 4 5 Solveig

Læs mere

,76 Ralph Køster,, Helsingør Firma Idræt ,93 Jan Dahl,, FKBU ,67 Erik Pedersen,, FKS-Odense

,76 Ralph Køster,, Helsingør Firma Idræt ,93 Jan Dahl,, FKBU ,67 Erik Pedersen,, FKS-Odense Herre M pulje 1 1 4 4 1750 83 21,08 Kim Jensen,, FFFIF 2 2 2 1354 83 16,31 Henrik Sørensen,, FKBU Herre A pulje 1 1 4 4 1184 77 15,38 Regner Sørensen,, Nykøbing Falster Firmasport 2 3 3 1170 67 17,46 Preben

Læs mere

Ledelse og medarbejdere

Ledelse og medarbejdere Seneste opdatering 26. 21. september februar 2013 2014 Seneste opdatering 26. september 2014 Ledelse og medarbejdere Hovedkontor Slotsmarken 11 2970 Hørsholm Tlf.: 7024 2900 E-mail: info@d-i.dk Navn Titel

Læs mere

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1 DELTAGERLISTE HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. 1. HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. GRUPPE A Aarøsund 2 stemme Stemmeberettiget Tildelt ekstra Antal v/fuldmagt Assens Bestyrelsesformand

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

Resultat Individuelle

Resultat Individuelle Dame individuel 1 50 Susanne Christiansen Billund 4207163484 31 43 2 29 Anny Schlünsen Vejen 4308168984 16 45 2 udskrevet for: Dame individuel Side 1 Junior individuel 1 101 Jesper Egeskov Grindsted 4103252537

Læs mere

100 meter Sted Dato Resultat Bemærkning Jørn Palsten, 43 Randers Peter Rasmussen, 40 Århus

100 meter Sted Dato Resultat Bemærkning Jørn Palsten, 43 Randers Peter Rasmussen, 40 Århus 100 meter Sted Dato Resultat Bemærkning Jørn Palsten, 43 Randers 20.06.65 10.5 Peter Rasmussen, 40 Århus 09.06.58 10.6 Jens Pedersen, 43 Randers 31.05.64 10.7 Ove Reimers, 58 Århus 13.09.78 10.8 Preben

Læs mere

Resultat Individuelle

Resultat Individuelle V 0 udskrevet for: Veteran individuel Side 1 Dame individuel 1 84 Anny Schlünsen Vejen 4308168984 29 45 2 113 Sandie Jensen Egtved 4221264196 19 50 2 udskrevet for: Dame individuel Side 2 Junior individuel

Læs mere

Landsrådsmøde med god messe. Læs mere side 14. www.danskformand.dk. 103. årgang. Oktober 2010

Landsrådsmøde med god messe. Læs mere side 14. www.danskformand.dk. 103. årgang. Oktober 2010 Oktober 2010 103. årgang 5 Landsrådsmøde med god messe Læs mere side 14 Læs desuden inde i bladet: 3 Synlighed i fokus 6 Dyrt for DFF at skifte a-kasse 7 Ser på nye muligheder 18 Ung formand holder fast

Læs mere

Old Boy Træf Skud Flemming Thøger Pedersen

Old Boy Træf Skud Flemming Thøger Pedersen Placering Nr Navn Forenings by Total Old Boy Træf Skud 1 407 Flemming Thøger Pedersen 1004 40 40 Omskydning 15 16 2 437 Jens Ole Mathiesen 4002 40 40 Omskydning 9 12 3 321 Kim Ole Jakobsen 2418 40 42 4

Læs mere

Danmarks Jægerforbund repræsentanter i Friluftsrådet

Danmarks Jægerforbund repræsentanter i Friluftsrådet 141 Kreds 1 - Vendsyssel 142 Kreds 2 - Nordvest Erik Sørensen Samsøgade 14,2 th 9000 Aalborg Mobil: 40 14 16 45 E-mail: taarnuglen@hotmail.com Hans Chr. Mikkelsen Lyngevej 11 7741 Frøstrup Priv. Tlf.:

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121 Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013 Afholdelsessted Hotel Faaborg Fjord Startdato 15/08-13 Slutdato 16/08-13 Mødetid Kursusleder AMUkursus Fuldt booket Leif M. Larsen, Gitte

Læs mere

Nyt fra fortiden. Hvad seniorafdelingen har foretaget sig.

Nyt fra fortiden. Hvad seniorafdelingen har foretaget sig. Nyt fra fortiden. Hvad seniorafdelingen har foretaget sig. 1999-2013 NBVs Seniorafdeling Gentofte Slangerup Gilleleje Virum Holte Høng Allerød Veksø Sjælland Birkerød Herlev Frederiksberg Helsingør Fredensborg

Læs mere

SKJERN GF FODBOLD - TRÆNERUDVALGET

SKJERN GF FODBOLD - TRÆNERUDVALGET Opd. 22/10 SP TRÆNERLISTE 1/14 Indledning I nedenstående kan du finde navn, adresse, telefonnummer og evt. e-mailadresse på Skjern GF FOD- BOLDs trænere, holdledere og kontaktpersoner. Desuden kan du på

Læs mere

Referat nr. 41. Referat fra LVA Seniorklubbens generalforsamling d. 21. oktober 2008, kl på Vitus Bering, Vejlevej 150, 8700 Horsens

Referat nr. 41. Referat fra LVA Seniorklubbens generalforsamling d. 21. oktober 2008, kl på Vitus Bering, Vejlevej 150, 8700 Horsens Referat nr. 41 Referat fra LVA Seniorklubbens generalforsamling d. 21. oktober 2008, kl. 13.00 på Vitus Bering, Vejlevej 150, 8700 Horsens Formanden (Harry) bød velkommen til vores årlige generalforsamling.

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Høje Taastrup GF Licens 1 2 Total Plac. I Jan 70 Svend Clausen-Beck 185 203 388 I Jan 70 Erik Høltermann 170 179 349 I Jun 84 Rene Poulsen 060664 167 135 302 I Mar 86

Læs mere

Junior hold 1 udskrevet for: Junior hold

Junior hold 1 udskrevet for: Junior hold Junior hold 11:40 26 Nørup Junior 1140 1142 1144 1146 109 110 111 112 Patrick Jensen Thomas Johansen Simon Madsen Andreas Thomsen 4221303811 4221305221 4221302509 4221304417 1 udskrevet for: Junior hold

Læs mere

20 60.80 Leif P. Nielsen 51 14/Aug/84 Brøndby

20 60.80 Leif P. Nielsen 51 14/Aug/84 Brøndby Allle tiders bedste mænd 100m 1 12.10 Jakob Kjeldgaard 12/Aug/86 Rundforbi 2 12.60 Erik Klitgaard 66 01/Jul/92 Ballerup (-1.3) 3 13.06 Jens Buch Jensen 43 17/Sep/87 Wien 4 13.50 Erik Andersen 47 27/Aug/89

Læs mere

2014 / 2015. 5. afd. 26. februar 2015 Romalt Bakker. Arrangør: PI-Randers Dansk Politiidrætsforbund

2014 / 2015. 5. afd. 26. februar 2015 Romalt Bakker. Arrangør: PI-Randers Dansk Politiidrætsforbund 26. februar 2015 Romalt Bakker 2014 / 2015 5. afd. Arrangør: PI- Dansk Politiidrætsforbund Formanden har ordet Som formand for politiidrætsforening vil jeg gerne byde velkommen til MTB-vintercuppen. Efter

Læs mere

Klubbens Snit 119 7 0,973 34,5-74,5 2039 4307 0,473

Klubbens Snit 119 7 0,973 34,5-74,5 2039 4307 0,473 Person Antal Kampe H. S. Bedste snit Vundet - Tabt Score Indgange Gennemsnit Pierre Otkjær 2 5,645 2-8 38,579 Steffan Rasmussen 23 6,973 6-7 693 285,539 Ole Thomsen 2 5,625 5-7 45 878,472 Per Larsen 5

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Høje Taastrup GF Licens 1 2 Total Plac. I Jan 70 Svend Clausen Beck 166 162 328 I Jan 70 Erik Høltermand 125 139 264 I Jun 84 René Poulsen 060664 186 206 392 I Mar 86

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Herning GF Licens 1 2 Total Plac. I Maj 63 Aage Christiansen 157 204 361 I Maj 80 Steen Lillegaard 147 159 306 I Jun 84 Jens Vestergaard 140 167 307 I Jan 74 Per Vestergaard

Læs mere

Metal Sønderjylland Seniorklubben. Aktivitetskalender 2015

Metal Sønderjylland Seniorklubben. Aktivitetskalender 2015 Metal Sønderjylland Seniorklubben Aktivitetskalender 2015 Husk at enkers ledsager betaler fuld pris ved alle arrangementer! Tilmelding til alle arrangementer sker til kontoret på telefon 74 62 28 85 Ved

Læs mere

Morsø cykelklub 2013 Navn Adresse

Morsø cykelklub 2013 Navn Adresse Morsø cykelklub 2013 Navn Adresse By Telefon Email Mobil Andersen Keld Ansgarvej 10 7950 Nykøbing ansgarvej10@mvb.net 26742251 Boll, Alex Lindevej 16 7900 Nykøbing a-boll@hotmail.com 40534146 Boll, Dan

Læs mere

Rangliste 2010 - Olympisk trap Rangliste Total 2010 Pr. 31.07.2010 2010 Gns

Rangliste 2010 - Olympisk trap Rangliste Total 2010 Pr. 31.07.2010 2010 Gns Rangliste 2010 - Olympisk trap Rangliste Total 2010 2010 Gns Senior Klub 1 Ole Kristensen Viborg 582 116,4 116 117 120 115 114 2 Jacob Jensen Viborg 565 113,0 112 113 114 119 107 3 Peter Hertz Viborg 564

Læs mere

Ordinært repræsentantskabsmøde i Danskflugtskydnings Forbund Sted: Hotel Scandic Odense Dato: 22 marts 2014. Punkt Emne. 1 Valg af dirigent.

Ordinært repræsentantskabsmøde i Danskflugtskydnings Forbund Sted: Hotel Scandic Odense Dato: 22 marts 2014. Punkt Emne. 1 Valg af dirigent. Ordinært repræsentantskabsmøde i Danskflugtskydnings Forbund Sted: Hotel Scandic Odense Dato: 22 marts 2014 Punkt Emne 1 Valg af dirigent 2 Valg af stemmetællere 3 Optælling af tilmeldte foreninger/ delegerede

Læs mere

RESULTATLISTE FOR Byskyttestævne 2009

RESULTATLISTE FOR Byskyttestævne 2009 Side 1 af 8 StævneProgram 24-08-2009 16:54 De Danske Skytteforeninger DDS SP v.2.4.7 Juni 2008 RESULTATLISTE FOR Byskyttestævne 2009 200m Gevær - Mesterskab Klasse BK 1 05-79949 Mathias Nielsen 930-VBFs

Læs mere

Danske Politimesterskaber i 11- mands fodbold.

Danske Politimesterskaber i 11- mands fodbold. Danske Politimesterskaber i 11- mands fodbold. Finaleresultater Fodbold Unionsturneringen 2009. Semifinale: Sydøstjylland Station City 3 7 Semifinale: Sydjylland St. Bellahøj 2 3 Bronzekamp: Sydøstjylland

Læs mere

Resultatliste - DGI Storstrømmen LDM Senior 15m 2014

Resultatliste - DGI Storstrømmen LDM Senior 15m 2014 Side 1 af 7 18:34:49 - DDS SP v.3.14.2.3 RESULTATLISTE DGI Storstrømmen LDM Senior 15m 2014 Veteran Plads Bane Navn Res. 5 6 7 8 9 10 P-finale I alt 1 2 022 Jette Skov Pedersen 394 8 51,6 10,6 10,7 10,4

Læs mere

Billard Enkelmands 29-30/09 2007 (29/9-2007 - 29/9-2007)

Billard Enkelmands 29-30/09 2007 (29/9-2007 - 29/9-2007) Billard Enkelmands 29-30/09 2007 (29/9-2007 - 29/9-2007) Billard Enkelmands 29-30/09 2007 (29/9-2007 - 29/9-2007) Page 1 of 5 Indhold: Denne liste er dannet af Mix A Mix B Mix C Mix D Mix E Mix M Mix A

Læs mere

Fælles LUU konference Onsdag den 7. oktober 2015 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart

Fælles LUU konference Onsdag den 7. oktober 2015 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Fælles LUU konference Onsdag den 7. oktober 2015 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Deltagerliste AMU Fyn Per Hansen Jan Petersen AMU Nordjylland Vagn Ole Petersen Frede Holst Andersen Leif

Læs mere

Landsmesterskab 2014-2015. A-rækken

Landsmesterskab 2014-2015. A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Haderslev GF Licens 1 2 Total Plac. I Maj 63 Erich Sønnichsen 020341 181 144 325 I Maj 80 Torben Breinbjerg 150859 150 165 315 I Juni 71 Jon de Taeje 171 133 304 I Jan

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 25 m Standardpistol Forening max max2 max3 Snit. % Dame Pia Villemoes Søværnets IF, København 546 545 544 545,0 95, 2 Anja Christensen Skytteklubben DSB/ASF Århus 55 54 3 Dorte Thorsen IF Flyvestation

Læs mere

Landsbrancheklubben for murerarbejdsmænd

Landsbrancheklubben for murerarbejdsmænd Landsbrancheklubben for murerarbejdsmænd Sammen bygger vi Danmark www.3fklub.dk/murerarbejdsmaend Huskelister beskriver arbejder, hvor der kræves ekstra betaling i form af daglønstimer, der føres i skurbogen.

Læs mere

Danskemesterskaber 2010 10 og 15 m Senior og Oldboys

Danskemesterskaber 2010 10 og 15 m Senior og Oldboys Danskemesterskaber 00 0 og m Senior og Oldboys Resultatliste Dansk Skytte Union 0. og 0. marts 00 BPI UM 00-0 og m Senior og Oldboys 0m Senior 0 Carsten Klich Maribo Sys Hansen Hvidovre Peter Hansen Ballerup

Læs mere

Idrætsmødet den 30. april 2011 i Nyborg. Deltagerliste, badminton

Idrætsmødet den 30. april 2011 i Nyborg. Deltagerliste, badminton Deltagerliste, badminton Henning Simonsen Odense X Uffe Larsen Otto Hansen Karen Sørensen Jan Hansen Finn Schmidt Holger Jensen Preben Løvholm Christensen Morsø Slagelse Aarhus Idræt & Motion I alt 8 deltagere

Læs mere

Afsnit Vigtige telefonnumre og adresser. a. 3F Afdelinger. b. Opmålerforeninger. c. Opmålere afsnit 2

Afsnit Vigtige telefonnumre og adresser. a. 3F Afdelinger. b. Opmålerforeninger. c. Opmålere afsnit 2 Afsnit 2 1. Vigtige telefonnumre og adresser a. 3F er b. Opmålerforeninger c. Opmålere Region Hovedstaden, Kampmannsgade 4, 2, 1790, København V, Tlf: 70 300 980 3F Bornholm 70 300 800 3F Bygge-, Jord-

Læs mere

R E S U L T A T - L I S T E F R A. Jyllandsstævnet 9.okt.1999 Vingsted

R E S U L T A T - L I S T E F R A. Jyllandsstævnet 9.okt.1999 Vingsted +----------------------------------+ De Danske Skytteforeninger StævneProgram v1.12 +----------------------------------+ Dato:10/10/1999 12:30 R E S U L T A T - L I S T E F R A Jyllandsstævnet 9.okt.1999

Læs mere

Dansk mesterskab i Damer,Junior, Old boys, Super-Veteran og Veteran den 5. juli 2015

Dansk mesterskab i Damer,Junior, Old boys, Super-Veteran og Veteran den 5. juli 2015 Dansk mesterskab i Damer,Junior, Old boys, Super-Veteran og Veteran den 5. juli 2015 Nr. Ryg. Navn Klasse By Duer Skud Duer Skud Duer Skud Duer Skud Duer Skud 1 47 Marie-Louise Achton-Lyng Damer KFK 37

Læs mere

FORORD. Aktivitetskalenderen bliver kun udsendt i ganske få eksemplarer men, den kan printes fra vores hjemmeside www.dgi/storstroemmen/krocket

FORORD. Aktivitetskalenderen bliver kun udsendt i ganske få eksemplarer men, den kan printes fra vores hjemmeside www.dgi/storstroemmen/krocket FORORD Så er vi klar med kursusfolder/aktivitetskalender 2014, det giver dig mulighed for at planlægge hvad du vil deltage i af kurser og stævner i løbet af året. Aktivitetskalenderen bliver kun udsendt

Læs mere

KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN

KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Nr. 1 Februar 2013 44. Årgang KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Midlertidig adresse: Georg Hansens Ager 7, 2640 Hedehusene Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk,

Læs mere

Emne Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4

Emne Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 MØDEREFERAT Mødedato og tid 31. August 2010 Sted Arlafoods Kruså Mejeri Mødedeltagere Fra Ole O. Madsen Emne Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 Rundvisning på Kruså

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Dame Hold Træf Skud Træf Skud 1 39 Sevel Damer 2 105 125 183 Solveig Madsen 2204 Sevel Jagtforening 38 41 185 Kristine Madsen 2204 Sevel Jagtforening

Læs mere

RESULTATLISTE FOR DDS Storstrømmen Senior Landsdelsmesterskab 15m 2011

RESULTATLISTE FOR DDS Storstrømmen Senior Landsdelsmesterskab 15m 2011 Side 1 af 8 StævneProgram 17:32 De Danske Skytteforeninger DDS SP v.2.4.28 November 2010 RESULTATLISTE FOR DDS Storstrømmen Senior Landsdelsmesterskab 15m 2011 Senior 1P Næstved Skytteforening UNG 14-55879

Læs mere

Generalforsamling i Dansk Byggeri Fyn

Generalforsamling i Dansk Byggeri Fyn Generalforsamling i Dansk Byggeri Fyn Torsdag den 3. november 2016, kl. 16.45 på Restaurant Skovbakken Bestyrelsen håber at se dig til temamøde, medlemstræf og generalforsamling. Torsdag den 3. november

Læs mere

963 Mikael Nyby Vestbjerg 2, Peiz Kragelund Tårs 2, Flemming Dige Nielsen Aabybro 2, Karsten Gade sæby 2, Thomas Jensen Sve

963 Mikael Nyby Vestbjerg 2, Peiz Kragelund Tårs 2, Flemming Dige Nielsen Aabybro 2, Karsten Gade sæby 2, Thomas Jensen Sve 1058 Søren Rosendal Dronninglund 2,23 1034 Christian Dissing Vrå 2,23 1003 Helle Carlsen Frederikshavn 2,23 1004 Anders Pedersen Hjørring 2,23 985 Frank Jessen Aalborg 2,23 977 Else Ramsgaard Gistrup 2,23

Læs mere

Ørnehøj Herreklub A-gruppen 28. juli 2016 Se dine slag på de enkelte huller på side 4

Ørnehøj Herreklub A-gruppen 28. juli 2016 Se dine slag på de enkelte huller på side 4 Ørnehøj Herreklub A-gruppen 28. juli 2016 Se dine slag på de enkelte huller på side 4 Placering Total Navn Nr. Score Nr. Score Nr. Score Nr. Score 1 99-1007 Morten Bech 1 89,7 6 29,9 3 29,9 10 29,9 2 99-1567

Læs mere

Resultater fra Danmarks mesterskab i jagtskydning Den 4. juli i Krogager

Resultater fra Danmarks mesterskab i jagtskydning Den 4. juli i Krogager Resultater fra Danmarks mesterskab i jagtskydning Den 4. juli i Krogager NR. Ryg. Navn Klasse By Duer Skud Duer Skud Duer Skud Duer Skud Duer Skud 1 4 Søren Astrup Senior Sevel 40 40 39 40 79 80 40 40

Læs mere

OBS OBS OBS OBS

OBS OBS OBS OBS Rangliste 10-7-2016 OBS OBS OBS OBS WC GP OBS WC GP JWC UDT OBS SENIOR 2dag 2dag OBS OBS OBS Total 30/1 7/2 21/2 27/2 19-20/325-26/3 17/4 22-24/430/4-1/5 3-5/5 7-8/5 16/5 Nr. Navn. Klub. Klasse. KFK HOL

Læs mere

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014 Side 12 Sindklubben: Fælleskab og store oplevelser. Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97220172 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt!

Læs mere

DGI Sydvest Hold Finale

DGI Sydvest Hold Finale Række C2 / C1 Bane 20-22 Oluf Pedersen Anne Mette Salven Tove Pedersen Svend Petersen Tjæreborg 7: C1p1 1: XXX XXX 20 6 12 12 1 50 76 2: XXX XXX 2 12 9 20 1 43 67-50 3 Ole Iversen Kai Lehmann Andersen

Læs mere

Resultater Jæger. Jæger

Resultater Jæger. Jæger Jæger Allan Stigsen Jæger Kl. 12:00 361 Jørgen Nielsen JÆ Jæger Kl. 11:15 357 John Christensen JÆ Jæger Kl. 08:15 340 Flemming Carlsen JÆ Jæger Kl. 10:45 338 Per Jensen JÆ Jæger Kl. 10:15 334 Morten Røge

Læs mere

Generalforsamling i Dansk Byggeri Fyn Fredag den 4. oktober 2013 På Comwell Kellers Park, Brejning

Generalforsamling i Dansk Byggeri Fyn Fredag den 4. oktober 2013 På Comwell Kellers Park, Brejning Generalforsamling i Dansk Byggeri Fyn Fredag den 4. oktober 2013 På Comwell Kellers Park, Brejning Sponsoreret af STARK Comwell Kellers Park John Engelbrecht Indkaldelse til generalforsamling og fest i

Læs mere

Danske Bank Vejle Amt ½ Maraton 2004

Danske Bank Vejle Amt ½ Maraton 2004 Kvinder M/K Placering Start nr Fornavn Efternavn By Sluttid Km. tid Kvinde 1 120 Pernille Bach Brabrand 01:31:38 00:04:21 Kvinde 2 54 Ingelise Jensen Herning 01:35:35 00:04:32 Kvinde 3 143 Birgitte Sommer

Læs mere

Generalforsamlinger i Dansk Byggeri Nordsjælland Dansk Byggeri Hovedstaden

Generalforsamlinger i Dansk Byggeri Nordsjælland Dansk Byggeri Hovedstaden Generalforsamlinger i Dansk Byggeri Nordsjælland Dansk Byggeri Hovedstaden Fælles årsmøde: Hvordan bliver flygtninge en ressource? Onsdag den 9. november 2016, på KolleKolle, Værløse Indkaldelse til generalforsamling

Læs mere

RESULTATLISTE DDS Storstrømmen LDM Senior i Næstved

RESULTATLISTE DDS Storstrømmen LDM Senior i Næstved RESULTATLISTE DDS Storstrømmen LDM Senior i Næstved DDS SP v.3.13.1.1 Holdkonkurrence: LDM Hold Senior 1 Vestfalster Skytteforening 54556 Jens West Klasse: 1 188/04 54405 Steffen Christensen Klasse: 2

Læs mere

Generalforsamling i Dansk Byggeri Nordjylland. Fredag den 23. oktober 2015, kl. 15.30 På Scandic The Reef Hotel and Resort, Frederikshavn

Generalforsamling i Dansk Byggeri Nordjylland. Fredag den 23. oktober 2015, kl. 15.30 På Scandic The Reef Hotel and Resort, Frederikshavn Generalforsamling i Dansk Byggeri Nordjylland Fredag den 23. oktober 2015, kl. 15.30 På Scandic The Reef Hotel and Resort, Frederikshavn Indkaldelse til generalforsamling og fest i Dansk Byggeri Nordjylland

Læs mere

Hold. Fornavn Efternavn Klasse Skydetid

Hold. Fornavn Efternavn Klasse Skydetid Hold. Fornavn Efternavn Klasse Skydetid 1. 1. Poul Mølgaard V Veteran Kl. 08:00 2. Lars Hauge JÆ Jæger Kl. 08:00 3. Peter Johansen M Mester Kl. 08:00 4. Anders Bruun M Mester Kl. 08:00 5. Per sen M Mester

Læs mere

OBS OBS OBS OBS

OBS OBS OBS OBS Rangliste 10-9-2016 OBS OBS OBS OBS WC GP OBS WC GP JWC UDT OBS SENIOR 2dag 2dag OBS OBS OBS Total 30/1 7/2 21/2 27/2 19-20/325-26/3 17/4 22-24/430/4-1/5 3-5/5 7-8/5 16/5 Nr. Navn. Klub. Klasse. KFK HOL

Læs mere

RESULTATLISTE FOR Aalborg Skyttekreds Pistolterrænstævne 2007

RESULTATLISTE FOR Aalborg Skyttekreds Pistolterrænstævne 2007 StævneProgram 19-08-2007 23:05 De Danske Skytteforeninger DDS SP v.2.3.4 Juni 2007 RESULTATLISTE FOR Aalborg Skyttekreds Pistolterrænstævne 2007 Pistolterræn - Klasse JUN 1 05N-17450 Henrik Hjelm Hansen

Læs mere

AKTIVITETSKALENDER. for Lyne Sogn April 2014. På Østervejrupvej

AKTIVITETSKALENDER. for Lyne Sogn April 2014. På Østervejrupvej Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn April 2014 På Østervejrupvej Indhold: * Bypedeller: * Energimesse: * Familie & Fritid: Konstitueret * Informationsmøde i Lyne

Læs mere

Turnering : Hold 2hk 2005/6. Ole Knudsen Morten Frank Jensen ,38 0 0, Korrigeret 1877

Turnering : Hold 2hk 2005/6. Ole Knudsen Morten Frank Jensen ,38 0 0, Korrigeret 1877 Turnering : Hold 2hk 2005/6 d.24.03.2006 Ole Knudsen 1922 1 Morten Frank Jensen 0 2011 0,38 0 0,40 1910 Korrigeret 1877 Michael Taankvist 1984 2 Jens Hjorth Hansen ½ 1781 0,76 3 Søren Dyberg Larsen 0 1908

Læs mere

DE DANSKE GARDERFORENINGERS LANDSSKYDNING 200 M 2011 HOLD - SENIORER

DE DANSKE GARDERFORENINGERS LANDSSKYDNING 200 M 2011 HOLD - SENIORER DE DANSKE GARDERFORENINGERS LANDSSKYDNING 200 M 2011 HOLD - SENIORER 1. DIVISION 1 594,30 Frederiksborg Amts Garderforening - 1 2 588,19 Garderforeningen i København - 1 3 577,18 Garderforeningen i København

Læs mere

MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5

MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5 Nyhedsbladet MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5 Det sker i Tegnsprogshuset Onsdag den 11.05.2011 kl.19.00 Netcafe Onsdag den 18.05.2011 kl.19.00 Mini Banko Onsdag den 25.05.2011 kl.19.00 Netcafe Søndag den 29.05.2011

Læs mere

TENAX-DOUBLE - REGION VEST 1. 2. runde RUNDE

TENAX-DOUBLE - REGION VEST 1. 2. runde RUNDE Brande den 02. dec.2014 TENAX-DOUBLE - REGION VEST 1. 2. runde RUNDE tlf. nr. licens nr. licens nr. Pulje 1 525 Vissenbjerg 1 20326022 116341 Tommy Hansen 6,07 115448 Mogens Christensen 7,95 220 524 Sydfyn

Læs mere

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Boldklub 1951 til 2009

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Boldklub 1951 til 2009 Knudsen Vagn 1951 Formand 1951-06-07- Alslev Knudsen Finn 1951 Kasserer Visselbjerg Jensen- Musiker Harry 1951 Alslev Fugleberg Jens 1951 Alslev Andersen Erik 1951 Alslev Knudsen Vagn 1951 Formand 1952-06-12-Alslev

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold

Danmarks Jægerforbund Resultat hold Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Dame Hold Træf Skud Træf Skud 1 40 Sevel Dame 1 105 124 176 Kristina Christensen 1052 Sevel Jagtforening 36 41 174 Jonna Poulsen 1052 Sevel Jagtforening

Læs mere

RESULTATLISTE FOR Byskyttestævne 2010

RESULTATLISTE FOR Byskyttestævne 2010 StævneProgram 24-08-2010 15:59 De Danske Skytteforeninger DDS SP v.2.4.21 Januar 2010 RESULTATLISTE FOR Byskyttestævne 2010 200m Gevær - Mesterskab Klasse BK 1 05-84400 Oliver Olsen 101-Randers Skyttekreds

Læs mere

25-års jubilarer i københavn - 2013 Af: Arne Iversen, StilladsInformation

25-års jubilarer i københavn - 2013 Af: Arne Iversen, StilladsInformation 25-års jubilarer i københavn - 2013 Af: Arne Iversen, StilladsInformation Torsdag den 14. november var der inviteret til jubilæumsreception i 1920-klubben. Tre af klubbens mere end 600 medlemmer har i

Læs mere

Repræsentantskabet. Lokalafdelinger:

Repræsentantskabet. Lokalafdelinger: Håndbog Afsnit: 2.0. FSF s Organisation Dato: 21. maj 2014 Side 1 Repræsentantskabet erne Forretningsfører Forretningsudvalget FSF Aalborg Afdeling Lokalafdelinger: Aalborg, Vendsyssel og Thy-Mors FSF

Læs mere

DEN DANSKE BILLARD UNION

DEN DANSKE BILLARD UNION OLD BOYS CUP Nr. 1. I SÆSONEN 2016 2017 LØRDAG DEN 24. SEPTEMBER 2016. KL. 09:30 Fælles morgenmad kl. 08:30 Hvalsø Holbæk Vejby Hvalsø Skole Sandbergs Allé 4330 Hvalsø Tlf. 46 40 92 52 Holbæk Ungdomscenter

Læs mere

1 Nr: Ejer: Ring nr: 1 Pia & Kent DK 075 15 6333M 2 Bo Knudsen DK 233 15 178M 3 Jensen & Brakstad DK 068 15 167M 4 Conny Damgaard DK 075 15 7113M 5 Team NK & Viggo DK 232 15 1853M 6 Tommy Hansen DK 140

Læs mere

Sponsorflyvning 2009

Sponsorflyvning 2009 Sponsorflyvning 2009 Duenummer Erstatning Firma Plac Præmie Privat Plac Præmie Duemand Plac Præmie Hastighed 068-09-0008 Ole Nielsen 1 5000 Arne Poulsen 1 5000 1.505,70 196-09-9050 196-09-9060 Nordjysk

Læs mere

Generalforsamling Dansk Byggeri Lolland-Falster. Fredag den 24. oktober 2014, kl. 15.00 På Hotel Maribo Søpark

Generalforsamling Dansk Byggeri Lolland-Falster. Fredag den 24. oktober 2014, kl. 15.00 På Hotel Maribo Søpark Generalforsamling Dansk Byggeri Lolland-Falster Fredag den 24. oktober 2014, kl. 15.00 På Hotel Maribo Søpark Invitation til den årlige generalforsamling På vegne af bestyrelsen for Dansk Byggeri Lolland-Falster

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 25 m Standardpistol Forening max max2 max3 Snit. % Junior Frederik Larsen Skytteklubben DSB/ASF Århus 53 Dame Pia Villemoes Søværnets IF, København 55 544 542 545,7 9, 2 Karin Christensen Ørre

Læs mere

TENAX-DOUBLE - REGION VEST

TENAX-DOUBLE - REGION VEST Brande den 28 nov. 2016 TENAX-DOUBLE - REGION VEST 2. RUNDE tlf. nr. licens nr. licens nr. Pulje 1 515 Næsby 1 66139317 112441 Sv. Aage Bladt 6,81 110577 Per Drefeld 6,10 12,91 200 100 522 Søndersø 2 40303509

Læs mere

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 699 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 699 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K Retsudvalget REU alm. del - Svar på Spørgsmål 699 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 27. maj 2009 Kontor: Procesretskontoret Sagsnr.: 2009-792-0897

Læs mere

Skydetid06. Forening Snit Klasse 3 Morten M. Munk Osteborsen Aabenraa Firma Idræt 191,36 BB 4 Tore M. Munk Osteborsen Aabenraa Firma Idræt 189,55 BB

Skydetid06. Forening Snit Klasse 3 Morten M. Munk Osteborsen Aabenraa Firma Idræt 191,36 BB 4 Tore M. Munk Osteborsen Aabenraa Firma Idræt 189,55 BB Novemberstævne Humlehøjhallen den 30-10-2006 klokken 19:00:00 1 Leif Sørensen Micro Matic sport Klubbernes Sammensl 156,94 PC 2 Leif Sørensen Micro Matic sport Klubbernes Sammensl 197,50 VA Humlehøjhallen

Læs mere

GARDERNES INDIVIDUELLE LANDSMESTERSKABER 2015 200 M LIGGENDE KLASSE A

GARDERNES INDIVIDUELLE LANDSMESTERSKABER 2015 200 M LIGGENDE KLASSE A GARDERNES INDIVIDUELLE LANDSMESTERSKABER 2015 KLASSE A 200 M LIGGENDE 1 148/8 Nicolai Henriksen Vestlolland 2 148/7 Rasmus Fisker Viborg 3 147/5 Ib Henriksen Vestlolland 4 145/2 Morten Olsen Frederiksborg

Læs mere

TRANSPORTGRUPPENS GRUPPEKONFERENCE 18. SEPTEMBER 2013

TRANSPORTGRUPPENS GRUPPEKONFERENCE 18. SEPTEMBER 2013 TRANSPORTGRUPPENS GRUPPEKONFERENCE 18. SEPTEMBER 2013 Vi har foretaget følgende valg i Transportgruppen: Gruppeformand Jan Villadsen Forhandlingssekretær Jørgen Aarestrup Henrik Berlau - Karsten Kristensen

Læs mere

Skydning Total Veteran Hold

Skydning Total Veteran Hold Placering Nr. Navn Foreningsnr. Foreningsby Skydning Total Veteran Hold Træf Skud Træf Skud G 24 Feldballe V 114 125 433 Bent Ingemann Hansen 3213 Feldballe Jagtforening 40 41 434 Henning Nielsen 3213

Læs mere

De Danske Mesterskaber M GROVPISTOL 15 M STANDARDPISTOL 15 M FRIPISTOL

De Danske Mesterskaber M GROVPISTOL 15 M STANDARDPISTOL 15 M FRIPISTOL De Danske Mesterskaber 2008 15 M GROVPISTOL 15 M STANDARDPISTOL 15 M FRIPISTOL De Danske Mesterskaber 15 meter Pistol 4. - 6. APRIL 2008 Korsør Grovpistol Herre 48 deltagere 10 Hold Fripistol Junior 037

Læs mere

Nyhedsbrev fra DDBU. DDBU årsmøde 2014. DDBU fik ny formand. Henning Schultz blev valgt til formand for DDBU. Anders Henriksen årets spiller 2014

Nyhedsbrev fra DDBU. DDBU årsmøde 2014. DDBU fik ny formand. Henning Schultz blev valgt til formand for DDBU. Anders Henriksen årets spiller 2014 N Y T F R A D D B U O G K L U B B E R N E Nummer 6 Juni 2014 DDBU årsmøde 2014 DDBU har afholdt årsmøde lørdag den 14. juni på Hejse Kro. På mødet fremlagde DDBU s bestyrelse en ny strategiplan for de

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen

Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen Tour de Uhre Rasing/Jens Lyns Mindeløb Vi har ikke resultaterne 1984-89. I 1989 fik løbet

Læs mere

Seniorafdelingen. af 01.01.2003. Medlemsliste 2014.

Seniorafdelingen. af 01.01.2003. Medlemsliste 2014. Seniorafdelingen af 01.01.2003 Medlemsliste 2014. Seniorudvalget 2014. Knud & Lilli Madsen 48263381 Bryggerengen 34 bil 24275958 3210 Helsinge knud@mgv.dk (Formand) ansvarlig for julefrokost Erling Andersen

Læs mere

Hermed en deltager liste for Morsø-Cup Hvis der er nogle fejl som bør rettes, så kontakt jens på Det er bedst efter kl. 20.

Hermed en deltager liste for Morsø-Cup Hvis der er nogle fejl som bør rettes, så kontakt jens på Det er bedst efter kl. 20. 1 Hermed en deltager liste for. Hvis der er nogle fejl som bør rettes, så kontakt jens på 21308483. Det er bedst efter kl. 20.00 Nr: Ejer: Ring nr: 1 Alex kristiansen DK 021 15 2403M 2 Alex kristiansen

Læs mere

Dansk Politiidrætsforbund. Danske Politimesterskaber i. Arrangør: Skydeudvalget DPIF. Skydning. den 18. & 19. juni 2013

Dansk Politiidrætsforbund. Danske Politimesterskaber i. Arrangør: Skydeudvalget DPIF. Skydning. den 18. & 19. juni 2013 Dansk Politiidrætsforbund Danske Politimesterskaber i Skydning den 18. & 19. juni 2013 Arrangør: Skydeudvalget DPIF Kære kolleger På vegne af DPIF.s skydeudvalg glæder det mig at kunne byde velkommen til

Læs mere

ALM. BRAND BANK - GUIDE TIL DIN NETBANK

ALM. BRAND BANK - GUIDE TIL DIN NETBANK ALM. BRAND BANK - GUIDE TIL DIN NETBANK WWW.ALMBRAND.DK ALM.SUND FORNUFT ALM. BRAND ALM. BRAND NETBANK SÅDAN STARTER DU NETBANKEN Gå ind på hjemmesiden www.almbrand.dk Vælg Netbanken under Genveje nederst

Læs mere

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 # Navn Klub Score Spil Points 1. Britta Skalshøj Hjørring Firma Sport 4 4:1 57:28 2. Jimmi Nielsen Firmaidræt Hillerød 4 4:1 61:35 3.

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

Q1 Har I på sygehuset skriftlige retningslinjer for hvem posten vedrørende et barns indkaldelse til sygehuset stiles til?

Q1 Har I på sygehuset skriftlige retningslinjer for hvem posten vedrørende et barns indkaldelse til sygehuset stiles til? Q1 Har I på sygehuset skriftlige retningslinjer for hvem posten vedrørende et barns indkaldelse til sygehuset stiles til? 31,25% 5 50,00% 8 18,75% 3 1 / 23 Q2 Hvem stiles posten som udgangspunkt til vedrørende

Læs mere

Landsudstillingen Brædstrup - Februar Bedømmelser. Klasse: 1

Landsudstillingen Brædstrup - Februar Bedømmelser. Klasse: 1 Landsudstillingen Brædstrup - Februar 2015 Bedømmelser Klasse: 1 114 115-12-0310 164/Østdjurs Søren Bo Brøbech 0,75 0,75 0,75 0,50 0,50 1,00 0,75 5,00 95,00 0,75 95,75 130 190-13-0156 190/Ikast Mark &

Læs mere

Byggegruppen. Navn. Navn

Byggegruppen. Navn. Navn Gruppeformand Peter Hougård Nielsen Der skal vælges Forhandlingssekretærer Jacob Scavenius Ivan Bak Ole Christensen 4 Tonny Holm 5 Gynther Honnens 6 Kim Lind Larsen Der skal vælges 6 Forhandlingssekretærer

Læs mere

Firmaidræt Open 2014 Aalborg Deltagerinformation Petanque

Firmaidræt Open 2014 Aalborg Deltagerinformation Petanque Firmaidræt Open 2014 Aalborg Deltagerinformation Petanque Spillested Karolinelund Karolinelundsvej 9000 Aalborg Stævneledelse Hjørring Firmaidræt Afbud Per Møller Jensen på telefon: 23 30 25 37 Turneringsreglement

Læs mere

VARDE SPORTSFISKERFORENINGs bestyrelse fra 1926 til Isenkræmmer S. Graversen.

VARDE SPORTSFISKERFORENINGs bestyrelse fra 1926 til Isenkræmmer S. Graversen. VARDE SPORTSFISKERFORENINGs bestyrelse fra 1926 til 2016 09/06 1926: Formand: Hr. Sagfører H. Grønholm. Næstformand Hr. Hr. Isenkræmmer S. Graversen. Hr. Fabrikinspektør Sigurd Hansen. Hr. Postmester P.

Læs mere

Landsturneringen i atletik 1959-1993

Landsturneringen i atletik 1959-1993 Landsturneringen i atletik 1959-1993 Lidt historie (se jubilæumsårbogen) Ny turneringsform fra 1959. LT som forkortelsen var, blev indført. Kun fire holdkampe hvert år. Egentlig otte, men da man hver gang

Læs mere

cur.no. fancier foot ring arrival time

cur.no. fancier foot ring arrival time 1 Morsø-Cup 2015 cur.no. fancier foot ring arrival time 1 Frode Hansen DK 075 15 6301M 30.07.15 09:24:33:75 2 Alex kristiansen DK 021 15 2433M 30.07.15 09:24:34:56 3 Olaf Fram DV 01164 15 94 30.07.15 09:24:34:98

Læs mere