På besøg på Agromek. Reportage side

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "På besøg på Agromek. Reportage side 7-10. www.danskformand.dk"

Transkript

1 December årgang 6 På besøg på Agromek Reportage side 7-10 Læs desuden inde i bladet: 3 Krisen kradser stadig 4 Specialister i fodboldbaner 14 Medlem fik ret i retten 16 Kursus om stress Fagorganisation for arbejdsledere og konduktører indenfor bygge- og anlægsvirksomhed samt formænd og arbejdsledere indenfor kommunernes og amternes tekniske forvaltninger. Dansk Formands Forening har overenskomstretten indenfor bygge- og anlægsområdet.

2 Kolofon Indhold Indholdsfortegnelse: Udgiver Dansk Formands Forening Prags Boulevard 45 DK-2300 København S Tlf.: Fax: Giro: Redaktion Landsformand Kim Bøje Madsen (ansv.) Journalist Niels Henriksen Artikler og stof til nr skal være redaktionen i hænde senest den 31. januar Næste nummer udkommer den 25. februar Tryk Zeuner Grafisk as Skovdalsvej Odder Tlf.: Fax: Layout & Sats Hesselberg Reklame Åstrupvej Hjørring Tlf.: Annonceekspedition Rosendahls Mediaserivce Oddesundvej 1, 6715 Esbjerg Ø Tlf.: Fax.: Deadline for annoncebestilling til næste udgave af formandsbladet er: 31. januar Side 3 Side 4 Side 6 Side 7 Side 8 Side 9 Side 14 Side 16 Side 10 Side 14 Side 15 Side 17 Side 18 Leder Specialister i fodboldbaner Satellitterne styrer gravemaskinen Agromek mest for landbruget Kombispreder til glatte stier og trapper Kombispreder med hurtig justering Karl Johan fik ret i retten Fokus på trivsel og stress IAK kender medlemmerne Messe fik stor opmærksomhed Også jordvarme hvor pladsen er trang Succes på landevejen Nyt fra hovedkontoret Spuling af beton Aqua cutter Effektiv fjernelse af beton uden skader på armeringsjern Formandsbladet er tilsluttet dansk oplagskontrol. Bladet er i perioden 01/07/08 til 30/06/09 udsendt i et gennemsnitligt oplag pr. nummer på eksemplarer. Bladet afleveres til postbesørgelse sidst i måneden. Eftertryk med kildeangivelse er tilladt. Medlem af Dansk Fagpresse Forening. Se mere på vores hjemmeside Specialist inden for afrensning Stenlillevej 11, 4295 Stenlille Tlf Spuling af asfalt og gummimembraner Spuling af støbeskæl Skæring i jern og beton op til 1000 mm Robot - Aqua Cutter = Hydrodemolition 2

3 Krisen kradser stadig Leder Antallet af ulykker på de danske byggepladser skal ned målet er en reduktion på 25 pct. indenfor de næste 10 år. Dansk Formands Forening kan sammen med det øvrige Danmark konstatere, at der stadig er krise i byggebranchen. Vi har netop været vidne til en større fyringsrunde på det private arbejdsmarked, og vi har været involveret i flere afskedigelser i nogle kommuner. Nu kan vi konstatere, at der er begyndt en ny runde, efter regeringen har vedtaget at halvere tilskuddet til aktiveringsprojekterne i vores kommuner. Det har medført masseafskedigelser i mange kommuner. Dansk Formands Forening følger op på opsigelserne, og giver rådgivning til de medlemmer, der er omfattet. Imens alt dette er i gang, så er vi i skrivende stund begyndt på overenskomstforhandlingerne med KL. Det bliver sandsynligvis en af de sværeste udfordringer, vi nogensinde har set i DFF. Der er jo stort set ingen penge at forhandle om. Så det bliver spændende at se, hvorledes vi får løst denne udfordring. Der har ligeledes været razzia på en del byggepladser. De gav 218 strakspåbud, og der var kun 95 pladser, der slap uden påbud. Skal bøde Arbejdsmiljøsyndere skal bøde for alvor Regeringen er klar med sin arbejdsmiljøplan for de næste 10 år. En bagatelgrænse skal sikre, at der kommer spot på store problemer. De virksomheder, der halter mest bagefter med deres arbejdsmiljø, skal der særligt spot på. Det er en af tankerne bag regeringens nye plan for et bedre arbejdsmiljø de næste 10 år. De problemramte virksomheder skal Arbejdstilsynet besøge oftere, mens andre virksomheder kun bliver udtaget til stikprøvekontroller. Det betyder også, at Arbejdstilsynet ikke skal beskæftige sig med bagateller, men have de store problemer i fokus, forklarer beskæftigelsesminister Inger Støjberg (V). Regeringen vil indføre en bagatelgrænse, så mindre og ubetydelige forseelser i fremtiden ikke fører til påbud fra Arbejdstilsynet, siger hun. Færre ulykker Arbejdsmiljøindsatsen frem mod 2020 indeholder 18 konkrete initiativer under navnet Nye veje til et bedre arbejdsmiljø, og blandt målene er, at der i 2020 skal være 25 procent færre alvorlige arbejdsulykker, 20 procent færre psykisk overbelastede og 20 procent færre med fysiske overbelastninger. Desuden indfører regeringen et differentieret bødesystem, der betyder, at bøderne rammer hårdt på de virksomheder, der overtræder reglerne - uanset størrelsen på virksomheden. Til slut vil jeg gerne på foreningens vegne ønske alle vores medlemmer og samarbejdspartnere en glædelig jul samt et godt nytår. Kim Bøje Madsen Landsformand 3

4 Illustrationen viser hele anlægget med den ny kunstgræsbane forrest og voldene, der forbinder området. (Visualisering: GHB Landskabsarkitekter a/s, Orbicon Leif Hansen A/S ) Specialister i fodboldbaner Danjord A/S har lagt maskinkraft og manpower til mange af de store stadions i Danmark og arbejder nu på Herning Fodboldekperimentarium Når vi sidder i sofaen og ser bold fra den danske superliga, eller når vi står og hepper på de lokale helte i 1. division, så er det tit det århusianske entreprenørfirma Danjord A/S, der har forberedt banen til, at der overhovedet kan spilles fodbold af høj kvalitet. Danjord A/S har således haft en skovl med i spillet på Korsør Atletikstadion, Vejle Stadion, Horsens Stadion, Odense Stadion, Randers Stadion, Esbjerg Stadion, Aalborg Stadion, Fredericia Stadion og Herning Stadion. Her ud over har virksomheden anlagt masser af andre fodboldbaner og golfbaner for den sags skyld i hele Danmark. Det er da også Danjord A/S, der har fået til opgave at anlægge Herning Fodboldeksperimentarium med Herning Fremad som bygherre Herning Fremad er en af moderklubberne bag FC Midtjylland. Anlægget koster i nærheden af 16 mio. kr. og skal stå færdigt til maj næste år, således at det kan benyttes i forbindelse med Europamesterskaberne for U21 landshold, hvor Herning er en af værtsbyerne. Kunstgræsbane - Arbejdet med det meget fremadskuende fodboldanlæg begyndte omkring den 1. september, og projektet finansieres med støtte fra Herning Kommune, Lokale og Anlægsfonden Her kommer den ny kunstgræsbane til at ligge. Kunstgræsbanen bliver først færdig og forventes taget i brug til næste forår i forbindelse med U21 EM. 4 Her etableres aktivitetsbåndet ind mod Herning Fremads klubhus.

5 Specialister i fodboldbaner Sådan kommer aktivitetsbåndet til at se ud. (Visualisering: GHB Landskabsarkitekter a/s, Orbicon Leif Hansen A/S ) samt Real Dania, fortæller ingeniør Kasper Lund Andersen og formand Martin Boje fra Danjord A/S. Med projektet forvandles Herning Fremads traditionelle fodboldanlæg til et eksperimenterende område med plads til et væld af aktiviteter for alle, som har lyst til fysisk udfoldelse, leg og socialt samvær uanset alder, køn og etnisk baggrund. Tanken er, at projektet skal bygge bro mellem det traditionelle forenings- og hverdagsliv. Ifølge projektet skal der anlægges flere end 50 forskellige aktivitetsmuligheder uden om de traditionelle fodboldbaner. - I øjeblikket er vi i gang med at anlægge en helt ny kunstgræsbane i fuld størrelse. På den ene langside anlægges et aktivitetsbånd med en række aktiviteter, lige som der opføres en betonmur ind mod Herning Fremads klubhus, siger Kasper Lund Andersen. Aktiviteter Rundt på det store anlæg etablerer Danjord A/S fire store jordvolde, hvorpå der anlægges en én meter bred sti. Jordvoldene skal være med til at få anlægget til at hænge sammen og bliver forbindelse til de forskellige dele af området. På fodboldanlægget etableres yderligere et klatrelandskab, styrke- og balancetræningsstationer, en mobil forhindringsbane, en naturlegeplads, en dansescene, en kælkebakke, bane til beachvolley, trampolinspring, frisbee samt grill- og bålpladser. Bred målgruppe Bevægelseslandskabet henvender sig til en meget bred målgruppe. For eksempel vil det være oplagt til en aktiv udflugt for skoleklasser og for Hernings mange børne- og ungdomsinstitutioner. Her vil alle kunne mødes på tværs af alder og etnisk baggrund. Det er nemlig også tanken, at landskabet kan være et attraktivt aktivitetstilbud til børn og unge, hvis forældre måske ikke har ressourcerne til at lade dem være medlem af en traditionel idræts- eller sportsklub. På den måde kan bevægelseslandskabet fremme social integration via fokus på uorganiseret idræt og fysisk udfoldelse. Der bliver fri adgang til bevægelseslandskabet for alle hele døgnet, og det kan bruges på alle tider af året. Et eksisterende stisystem forbinder området med Herning by. Sådan, at det er nemt og sikkert at komme til og fra området også på cykel. Formand Martin Boje (tv) og ingeniør Kasper Lund Andersen har den daglige ledelse af projektet i Herning. 5

6 Satellitterne styrer gravemaskinen Satellitterne styrer gravemaskinen med nænsom hånd GPS-maskinstyring er blevet en uundværlig del af dagligdagen hos Danjord A/S i Århus Træpløkker og målebånd er i høj grad blevet afløst af computermodeller og GPS-styring af maskinerne hos entreprenørvirksomheden Danjord A/S i Århus. Ikke alene er GPSmaskinstyring meget mere nøjagtig end den menneskelige hånd uanset hvor dygtig maskinføreren er satellitterne sørger også for, at der i realiteten kun skal sættes af én gang, hvorefter data overføres til computeren og dermed gør arbejdet meget, meget mere fleksibelt og effektivt. - Med alle de oplagrede data samlet i computeren og overført til GPS-enheden i maskinen, kan vi lynhurtigt gå fra den ene opgave til den anden, uden først at skulle have en landmåler ud og sætte af. Alle data er samlet og tilgængelige. Maskinføreren kan umiddelbart switche over på den ny opgave og tage fat på arbejdet, gør ingeniør Kasper Lund Andersen og formand Martin Boje opmærksom på. De to understreger dog, at det naturligvis stadig er vigtig at kontrollere, lige som finere håndværk også stadig kræver mere intenst medvirken af en landmåler. X og Y Hos Danjord A/S benyttes satellitsignalerne til gravemaskiner og dozere, hvor gravehøjden er plottet ind i et X og Y- koordinatsystem. Systemet består af tre hovedkomponenter som er GPS Antenner, CB430 computer/skærm samt radio/ VRS modem. De enkelte komponenter er lette at demontere og gør herved systemet mindre sårbart over for tyveri og hærværk, da delene kan monteres / demonteres på under 10 minutter. Systemet er samtidigt designet til de meget krævende opgaver en entreprenør udsætter deres maskiner for hårdt arbejde dag efter dag. Dobbelt GPS-antenne Den dobbelte GPS-antenne konfiguration beregner den nøjagtige position og orientering af maskinen skovlspidsen for hurtigere udgravning med maksimal præcision, dette giver realtime opdatering af skovlens position. Med den nøjagtige 3D-positionering af skovlen, guider systemet maskinføreren til hurtigt at udføre komplekse graveopgaver rigtigt første gang. System passer perfekt på gravemaskiner med tiltskovl som giver mulighed for at forme grøfter og skråninger, hvor gravemaskine graver på en skråning, der ikke er vinkelret på bommen. CB430 computeren beregner placeringen af skovlspidsen og sammenligner disse beregninger med det ønskede design. Dette kombineret med lightbars som guider operatøren, giver en hurtig og præcis udgravning, selv på vanskelige opgaver som eks. udgravning fra flåde m.m. CB430 computeren fra Sitech beregner placeringen af skovlspidsen og sammenligner beregningerne med det ønskede design. Systemet guider maskinføreren igennem opgaven. 6

7 Agromek i Herning Agromek stadig mest for landbruget Med 517 stande fordelt på 13 haller i Messecenter Herning er den traditionsrige Agromek en begivenhed, der tiltrækker udstillere, branchefolk og interesserede til fra hele verden. Men selv om maskiner og produkter til landbruget i nogen grad er rykket lidt sammen for at gøre plads til entreprenørbranchen og den grønne sektor, så er Agromek stadig mest interessant for landbruget. Gigantiske traktorer, mejetærskere og gyllevogne fylder godt op i landskabet, men især på materielsiden er der dog også noget at se Svenningsens fyldte godt op på Agromek. på for medlemmerne af Dansk Formands Forening. Flere af de virksomheder, som vi i Formandsbladet jævnligt samarbejder med, var at finde på Agromek 2010, og nogle af dem var repræsenteret med deciderede nyheder. 7

8 PM City Combi er en lille, kompakt combispreder fra Epoke. Combispreder til glatte stier og trapper 8 PM City Combi er en lille, kompakt combispreder, der er udviklet til glatførebekæmpelse på fortove og cykelstier. Den lille spreder har plads til både tørstof og væske i beholderen. Det giver mulighed for at udlægge sand eller salt i både tør eller befugtet tilstand samt saltlage. Ifølge Epoke A/S er det enkelt og hurtigt at skifte mellem spredemetoderne også under spredningen. Sprederen er forsynet med en slangerulle med håndlanse, som er velegnet til svært tilgængelige steder som for eksempel trapper. Formålet med den nye combispreder er ifølge Epoke at samle alle fordele ved væske- og tørstofspredning i én maskine. En kombination, som ellers kun kendes fra større spredere. Med de mange funktioner kan PM City Combi anvendes til både præventiv spredning og til spredning ved is og sne. Sitech leverer bl.a. maskinstyring og GPS-anlæg til entreprenørbranchen.

9 Ny combispreder Ny combispreder med hurtig justering af spredebredde og mindre saltforbrug Epoke har udviklet en ny combispreder til glatførebekæmpelse for at reducere forbruget af salt, uden det går ud over effekten. Samtidig er det blevet lettere for chaufføren at indstille sprederen under kørsel. Sirius Combi S-4902 er en combispreder, der giver mulighed for syv forskellige udlægningsmetoder i form af salt, sand, split, befugtet tørstof, væske, væske tilsat tørstof og væske tilsat befugtet tørstof. De mange udlægningsmetoder gør, at samme spreder kan tilpasses omskifteligt vintervejr. Med den nye betjening sker regulering af væske og tørstof synkront. Hvis der ønskes en ændring i spredebredden skal der kun drejes på én knap, hvorefter tørstof og væske ændres. Justering af spredebredden sker i step af én meter fra tre til elleve meter. Den enkle betjening er en stor fordel for chaufføren, især når der køres på veje med varierende bredde. For at beskytte teknikken mod det aggressive miljø, er det samlet i et tæt aflukket maskinrum, hvor væskepumper, proportionalventiler, hydraulikmotorer, servomotorer med mere er optimalt beskyttet mod saltstøv. Tankkapaciteten er hævet fra liter til liter, og der er mulighed for at afsætte sprederen med fuld vægt, hvilket betyder cirka 17 tons. Sirius Combi S-4902 er en combispreder, der giver mulighed for syv forskellige udlægningsmetoder. 9

10 Ny redskabsbærer Minimalt pladsbehov med ny redskabsbærer til have-park maskiner Til have-park maskiner er der udviklet et hurtigkoblingssystem på en kraftig redskabsbærer. Til dette SmartLink New Holland var repræsenteret med store maskiner til både landbrug og bygge-anlæg. system er der indtil videre udviklet fire forskellige redskaber. Basismaskinen og redskaber fylder minimalt under opbevaring, og efterfølgende tilkøb af redskaber bliver billigere, da basismaskinen kun skal købes en gang. Det nye system er opbygget med en basismaskine beregnet til at spænde efter have-park traktorer. Med hurtigkoblingssystem er det let at skifte fra redskab til redskab uden brug af værktøj. Til det semi-professionelle hurtigkoblingssystem kan der foreløbig købes fire forskellige redskaber: mosrive, plænelufter, vertikalskærer og havetromle. Det er selve akselen på redskabet, der sammenkobles med redskabsbæreren, og derfor fylder de minimalt under opbevaring. Arbejdsbredden på basismaskine og de fire redskaber ligger på cirka en meter. Ifølge den danske importør Grene vil der fortsat blive udviklet nye redskaber til SmartLink systemet. Materiel til ren- og vedligeholdelse var ganske pænt repræsenteret på Agromek Hydrema havde også taget det store grej med. Pon Caterpillar havde en fl ot og noget dramatisk stand i Herning. 10

11 Digitally signed by Signaturdienst Doka Gruppe Date: Signat 09:24:47 MEZ Syd og Vestsjællands Afdeling på besøg hos Novo Nordisk hyppig genbrug Så nåede Seniorer i Syd og Vestsjællands Afdeling igennem årets arrangementer i seniorklubben DFF med vores årlige julefrokost og bowling, som også i år blev holdt i Næstved Bowlingcenter. Medlemmerne mødtes kl. 15 til kaffe og kage. Derefter var der en times bowling for dem, som havde lyst til det, og hvor andre fik tiden til at gå med strikkepindene og socialt samvær. Kl var det tid til at samles for at nyde den store julebuffet med mange lækre retter. PERI løser kompliceret forskallingsopgave ved udvidelse af patienthotel Julefrokost med bowling Årsmøde Seniorer i Syd og Vestsjællands Af- Odense Universitetshospital er i gang med Til forhøjelsen af elevatortårnet har PERI at udvide sit patienthotel. Projektet, der skal leveret TRIO Skaktelementer. Skaktele - sikre plads til ekstra deling 100 gæster, tager udføres hul på men det terne nye gør det år muligt den at 5. flytte januar etager 2011 høje bygning. kl Samtidigt hos bliver Kirsten afforskallingen og lettet komplet ved, at der bygges tre nye etager oven på samlede, indvendige forme som én enhed. den nuværende fem væsentligt, idet elementet krymper Under hele forløbet Kaj, skal hotellets hvor der fem er årsmøde, 30 millimeter, og når hvor det udløses. aktiviteterne for 2011 planlægges, (husk nederste etager være beboelige, og det er derfor et krav fra bygherren, der har valgt Stilladset, som anvendes i projektet, er NCC som totalentreprenør på projektet, PERI UP. Da det er svært af fastgøre et For dem, der havde lyst, var der bowling i Næstved tilmelding senest den 3. januar 2011). at trapper og elevatorer fungerer normalt traditionelt stillads til bygningens elegante Bowlingcenter. under hele byggeprocessen. Er der De to nogen, trappeskakter og elevatorkernen skal lige som i stedet monterede stilladset oven på glasfacade, som har blev nogle løsningen gode her, at man resten af patienthotellet forslag forhøjes til med ture, tre så otte kontakt store stålprofiler, da bestyrelsen. og det komplicerer En sidegevinst ved denne metode er, som blev udlagt etager, men må på intet tidspunkt i byggeperioden blokeres, til formålet på tværs af bygningen. naturligvis forskallingsarbejdet. at patienterne på de fem nederste etager Alle Seniorer i ikke Syd generes og Vestsjællands af udsigten til stilladser PERI blev valgt som leverandør af materiel uden for vinduerne. til den komplicerede Afdeling opgave, efter ønskes der var rigtig glædelig jul lavet et forskallingsforslag baseret på Da adgangsforholdene til byggepladsen er TRIO Systemforskalling. samt et godt nytår. svære, På og gensyn pladsen er i begrænset, foregår næsten al materiel-håndtering med kran, således at komponenterne samles på jorden og derefter hejses på plads. Løsningen indebærer, at trappeskakterne forhøjes med cirka 390 centimeter ad gangen, og da væggene i den elipseformede bygning både buer og har skæve vinkler i næsten alle hjørner, er det en stor fordel at anvende TRIO s variable hjørner. Odense Universitetshospital forventer at kunne tage patienthotellets tre nye etager i brug i august Med maskinstyring arbejder du altid i overhalingsbanen Udlejningsmaskiner Vi bakker op om Dansk Formands Forening med maskinstyring Spuling af beton Aqua cutter Gravemaskiner Cat 323 og 311 HURTIGERE. MERE PRÆCIST. MERE ØKONOMISK. DU BESTEMMER Du kan vælge at Dozere Cat D6T og D5 Nu kan du leje Cat maskiner monteret med GPSbaseret maskinstyring og høste en lang række leje maskinen med fører, Minilæsser 20 DANSK Cat 279 Effektiv fjernelse fordele: af beton uden som er uddannet til at køre Minigrader SPECIALTRANSPORT Cat 247B skader på armeringsjern med maskinstyring Doka Danmark Tromler Cat 533 og 433 Betydelige NKI Kloak- besparelser & Industriservice på maskintimer A/S og Harsco Dansk Specialtransport Egegaardsvej 11, 4621 Gadstrup brændstof Lundeborgvej 12, 9220 Aalborg Ø Vassingerødvej lade 25, 3540 Pon Lynge Rental træne din Gummihjulslæsser Cat 938 Håndværkervej 1, 4160 Herlufmagle Perfekte formsamlinger med BFD formlåsen. Vinklen trækpåvirkning. Formene flugter, oprettes og trækkes Tlf Hurtigere færdiggørelse Tlf med 00 optimalt resultat Tlf egen maskinfører til at køre i profilfalsen giver en fordelagtig kraftretning ved tæt sammen, med få hammerslag på BFD låsens kile. Mange flere Tlf. Cat udlejningsmaskiner Færre fejl med udstyret Ingen ventetid på landmåler, der skal lave kan naturligvis udstyres afsætning eller leje maskinen uden med maskin styring efter behov. Mere præcist og ensartet arbejde fører, hvis du selv har erfaring Udførelse af mere komplekse opgaver i at køre med maskinstyring. Vi har maskinerne du har hænderne Forskalling Ring til vores udlejningskonsulenter og hør, hvordan du opnår bedre resultater med Stillads maskinstyring. Rådgivning Loxam A/S Svejsegangen Karlslunde Tlf Loxam A/S Specialist Trasbo inden Sandblæsning for afrensning Vrøndingvej 8A 8700 Horsens Tlf Park Allé Brøndby PERI Tlf. Hovedkontor Pon Rental Svejsegangen Se mere 5, på 2690 vores Karlslunde hjemmeside Stenlillevej Stenlillevej 11, 11, 4295 Stenlille Greve Main 26, 2670 Greve Vrøndingvej 8A, 8700 Horsens Tlf Tlf Tlf Tlf Tlf Spuling af asfalt og gummimembraner Spuling af støbeskæl :41:43 Uhr Skæring i jern og beton op til 1000 mm Robot - Aqua Cutter = Hydrodemolition BFD-låsen for tilpasningsområder op til 10 cm Lørdag den 16. oktober var Syd- og Vestsjællands Afdeling på virksomhedsbesøg på Novo Nordisk i Kalundborg. Deltagerne mødtes kl ved porten, hvor Claus Hansen fra Novo Nordisk tog imod. I kantinen, hvor Novo var vært med kaffe og kage, orienterede Claus ca. en time om fabrikken fra starten i tresserne og frem til i dag. Novo Nordisk er en stor virksomhed, forskalling som ligger på et areal på ca. 100 n for hektar og der er ca ansatte. Derudover er der registreret ca. 700 eksterne håndværkere som har deres gang på virksomheden i løbet af året. Virksomheden fremstiller to produkter, nemlig enzymer og insulin. Enzymerne fremstilles på Novozyem A/S og insulinen på Novo Nordisk A/S. Fabrikken fremstiller ca. 45 pct. af verdens enzymer og ca. 55 pct. af verdens insulin. Virksomheden har et stort energiforbrug. Alene et strømforbrug, der svarer det til Københavns forbrug af el. Derfor er der indledt et samarbejde Nyt fra Syd og Vestsjælland med de andre store virksomheder i Kalundborg, således at damp fra Asnæsværket og gas fra Statoil ledes frem til fabrikken i store rørledninger. Efter denne orientering kørte deltagerne en tur gennem fabriksområdet og sluttede i den store hal, hvor fremstillingen af insulinen foregår. En stor tak til Claus Hansen for den interessante orientering. Derefter kørte deltagerne til Mulleruphavn, hvor frokosten blev indtaget på Skipperkroen. Julebuffeten blev nydt med stort velbehag. INGEN OPGAVE ER FOR LILLE - INGEN OPGA RING FOR YDERLIGERE OPLYSNINGER COPSØ A/S 11 Vi udfører inkl. kranarbejde Entreprenørkørsel inkl. levering grus og muldjord, samt contain kran og grab til haveaffald Flytning af alle typer entreprenørmaskiner m.v. Elementtransporter Alle typer specialtransporter Egen genbrugsplads for modta af beton og tegl

12 Ole Christian Sandstadt, Formand: Vi har valgt PERI på grund af hurtig og pålidelig levering, service og rådgivning hele vejen igennem byggeriet. TRIO formen har vist sin styrke bl.a. ved hurtig samling med BFD låsen. For at formlåsen BFD kan sættes rigtig på, må elementernes vinkelafvigelse være maks. 5,2º. For at kunne montere den radiale ankerplacering (anker løber gennem pastræet), skal det mindste mål på det indvendige pastræ være mindst 4 cm. Den maksimale bredde på pastræ: Formlås BFD 10 cm, Formlås 38 cm - 26 cm. K PERI/10.197

13 Muffehuse på Lolland og Falster. I 2008 blev det besluttet at udskifte de store søkabler mellem Danmark og Tyskland, den såkaldte Kontek-forbindelse. Forbindelsen er en 600 MW forbindelse mellem Bjæverskov ved Køge og Bentwich ved Rostock. Udskiftningen sker på baggrund af flere driftstop forårsaget af utætte samlemuffer på kablerne i Storstrømmen og i Østersøen. De gamle kaber skal udskiftes med et såkaldt massekabel som har den fordel at det kan produceres og udlægges i ét stykke. Et lignende kabel bruges bl.a. på den elektriske Storebæltsforbindelse. Energinet.dk, som ejer søkablet samt tilhørende anlæg på dansk grund forestår udskiftningen. Til den nye forbindelse skal der etableres 3 nye muffehuse placeret i Gedser og på hver side af Storstrømmen. I muffehuset konverteres søkablerne til jordeller luftledninger. DavidsenPartnere udfører det nye muffehus og har valgt at anvende PERI TRIO systemforskalling til væggene. Ydervæggene udføres som en mangekant med en indre diameter på ca. 13 meter. De i alt 18 kanter består af 12 meter høje formelementer samlet af sektioner på 6,60 meter og 5,40 meter. De færdige sektioner er samlet i Greve og leveret klar til opstilling på pladsen i Nørre Alslev på Falster. Dette har været en medvirkende årsag til at vægformen var støbeklar kun 7 dage efter færdiggørelse af bundpladen. Væggene er støbt med en E45 lavalkalisk SCC beton og det var derfor påkrævet, at den resulterende træk- kraft fra støbetrykket i ankerstængerne blev nøje overvåget under støbning af væggene. PERI bidrog til etablering af hydrauliske støbetrykmanometre på ankerstængerne således trækket kunne overvåges under den 10 timer lange støbning. Dermed kunne det sikres, at ingen stænger blev udsat for trækkræfter over det tilladelige niveau samt at den færdige overflade har været fuldt ud tilfredsstillende. Endvidere har PERI under hele forløbet med udførelsen af de 3 muffehuse bidraget til, at logistikken mellem pladserne når formene skulle transporteres har fungeret optimalt. Dette er sket bl.a. gennem en tæt dialog mellem formanden og PERI s salgskonsulent. Med TRIO mangekant anvendes kiler i alle samlinger. Disse kan også leveres af PERI. Overvågning af støbetryk ved hjælp af manometre på ankerstænger. En perfekt færdig overflade med TRIO. Forskalling og Stillads

14 xxxxxx Karl Johan Sejersen (th) og landsformand i Dansk Formands Forening, Kim Bøje Madsen, studerer dommen fra Retten i Horsens, der giver formanden ret. Karl Johan fik ret - og en stor erstatning Formand fra Horsens søgte råd hos Dansk Formands Forening, der bragte hans sag for retten Juletiden bliver lidt ekstra sød hos Karl Johan Sejersen i Horsens. Med hjælp fra Dansk Formands Forening har han nemlig modtaget en check på kr., og selv om pengene naturligvis vil vække glæde hos de fleste, så er det ikke kun checken, Karl Johan Sejersen er glad for. - Jeg er faktisk mest glad for at få ret. Jeg er blevet forkert behandlet, og det har jeg fået rettens ord for. Det er jeg glad for, understreger formanden, der var ansat hos Horsens Varmeværk i år heraf de 18 som formand med en håndfuld medarbejdere under sig. Mobbet ud Karl Johan Sejersen er oprindeligt uddannet kloakmester og har siden tager kedelpasser-eksamen, således at han kunne indgå i vagtordningen på varmeværket, hvor han var glad for at arbejde, og hvor han havde et fint forhold til alle. Også den øverste ledelse. Selv om Karl Johan Sejersen endte med at blive mobbet ud fra arbejdspladsen, så er han stadig så loyal overfor sine tidligere medarbejdere og kolleger, at han kun vil sige, at der var forhold på arbejdspladsen, der efterhånden antog en sådan karakter, at han ikke længere kunne stå model til det, der skete med ledelsens billigelse. Han sagde fra, han meddelte det offentligt, og siden den dag var det et helvede for ham at gå på arbejde.

15 Karl Johan fik ret Snak bag ryggen - Medarbejderne på Horsens Varmeværk mente ikke, at jeg var social nok, og de begyndte at snakke bag min ryg og forsøgte hele tiden at finde fejl ved mig og den måde, jeg udførte mit arbejde på. Så snart der var den mindste anledning til at pege fingre af mig, slog de til. Direktøren gjorde intet for at ændre på forholdene, og jeg er stadig skuffet over, at han ikke greb ind, siger Karl Johan Sejersen, der som den eneste ud over direktøren på varmeværket, havde fri bil. - Og det blev virkelig en kilde til meget stor misundelse blandt de øvrige på varmeværket, siger han. På et tidspunkt forlangte medarbejderne, at der skulle holdes et møde, hvor Karl Johan skulle drøftes. Af en loyal medarbejder var han blevet hvisket i ørerne, at de andre kun var ude på at få ham ned med nakken, så han valgte selvfølgelig ikke at dukke op til mødet, som dog blev afviklet alligevel. Bægeret ød over Mange kan holde til meget, og Karl Johan Sejersen var ikke den, der beklagede sig, men en dag løb hans bæger over. Da chikanerierne havde stået på i et par år, og forholdene på den arbejdsplads, han havde skænket mere end halvdelen af sit liv, blev så forfærdelige, at han ikke længere kunne holde det ud, kontaktede han sin fagforening, Dansk Formands Forening, for at få hjælp. - Jamen, landsformand Kim Bøje Madsen opfordrede mig til at gå til lægen. Jeg havde aldrig været syg, havde vist kun haft en enkelt sygedag i de 27 år, men jeg meldte mig syg sidst på foråret i På varmeværket havde vi ingen kutyme for at aflevere lægeerklæringer, men jeg skyndte mig at gå til lægen for at få en, og da jeg havde forelagt lægen mit problem, skrev han straks en erklæring, som løbende blev fornyet. Fyreseddel - Da jeg på et tidspunkt afleverede lægeerklæringen til direktøren, sagde jeg direkte til ham, at det bedste, han kunne gøre, var at fyre mig. Det gik han med til, og to dage efter havde jeg en fyreseddel med posten. Så troede jeg jo, at sagen var i orden, men Kim ville gerne have en kopi for at tjekke, om alt var i orden. Jeg havde seks måneders opsigelse, men Kim påpegede, at jeg havde ret til yderligere tre måneder i aftrædelse, og så skulle jeg naturligvis have godtgørelse for, at jeg pludselig var uden firmabil og firmatelefon. Kim skrev herefter et brev til ledelsen for Horsens Varmeværk og gjorde vores krav gældende og påpegede i øvrigt, at det ikke fremgik af min ansættelseskontrakt, at jeg havde fri bil. Retssagen blev en ubehagelig oplevelse, og Karl Johan Sejersen lægger ikke skjul på, at han var nervøs, før han skulle afgive forklaring, men at han til gengæld havde det rigtigt godt efter forklaringen. De fem medarbejdere, der var indkaldt som vidner i sagen, havde det tydeligvis rigtigt skidt ved at skulle fortælle deres version af sagen. Også varmeværkets direktør havde sæde i den varme stol og var også beklemt ved situationen. På tilhørerpladserne sad tre af bestyrelsesmedlemmerne. - Vi var helt sikre i vores sag. Efter vores opfattelse havde Horsens Varmeværk gjort sig skyldig i nogle klokkeklare brud på reglerne, og det viste sig da heldigvis, at dommerne gav os ret, siger Kim Bøje Madsen, der naturligvis selv var til stede i retssalen i Horsens. Ærlighed - Hvis vi skal føre en sag for et medlem, er det afgørende vigtigt, at vi får hele historien, at medlemmet ærligt fortæller den sande historie. Det er vigtigt, at medlemmet har tillid til os som fagforening, og naturligvis at vi også er med til at skabe et positivt tillidsforhold, understreger landsformanden, der personligt tager hånd om de faglige sager i Dansk Formands Forening. Karl Johan Sejersen var heldig hurtigt at få nyt arbejde, men det var alligevel ikke det rigtige. I dag arbejder han for et lokalt firma som montør af varmepumper og ventilationsanlæg. Tilbage på skinner - Nu er tilværelsen endelig tilbage på skinner, og jeg vil gerne opfordre andre til at sørge for, at ansættelseskontrakten er i orden, således at de kan slippe for en opslidende retssag med deres arbejdsgiver. Hvis alt er skrevet ned, som det skal være, er der ikke noget at komme efter, understreger Karl Johan Sejersen. På et tidspunkt, sagde direktøren i Horsens Varmeværk til sin formand: Jeg håber, at du har en god fagforening. Det har Karl Johan Sejersen. Retssagen Varmeværket var ikke til sinds at betale, og derfor blev sagen berammet ved Retten i Horsens fredag den 24. september. 15

16 Deltagerne på årets kommunale kursus lyttede intenst til ordene om stress. Fokus på trivsel og stress Det kommunale kursus tog afsæt i nogle af tidens helt store udfordringer Michael Groser det er altså ham, der er inde i skraldesækken er en ganske underholdende foredragsholder. 16 Årets kommunalkursus i Dansk Formands Forening havde i år rettet spotlyset mod stress. Årsagen er, at DFF registrerer, at et stigende antal medlemmer må melde sig syge fra deres arbejdsplads på grund af stress. Kurset blev i år for første gang afviklet på Hotel Svendborg med Michael Groser og Tanja Dinesen Stave som kursusledere. - Hver morgen er der danskere, der ikke går på arbejde på grund af stress. Hver 10. dansker føler sig markant stresset og tallet for ledere er endda meget højere. Nogle af dem, der går ned, kommer ikke tilbage på arbejdsmarkedet, advarede Michael Groser, der er ekspert i Enneagrammet, som er et persontypeværktøj, der giver indsigt i de forhold, der motiverer mennesket. Ved at arbejde med Enneagrammet oparbejdes et ordforråd, indsigter og værktøjer omkring værdier og overbevisninger, samt omkring adfærdsmønstre inden for problemløsning, motivation, stress, kommunikation, konflikthåndtering og teamarbejde. I modsætning til andre værktøjer, som beskriver mennesketyper og deres adfærd, forklarer Enneagrammet både vores adfærd samt baggrunden for den aktuelle adfærd, og kan dermed agere som et slags landkort til forståelse af de måder vores psyke arbejder på, og deraf skaber vores adfærd. Michael Groser tog udgangspunkt i begrebet lige i øjeblikket. Jeg har

17 xxx travlt lige i lige øjeblikket. Men hvor længe varer øjeblikket, spurgte han og konstaterede, at man ikke kan blive stresset af at have travlt alene. Man kan derimod blive stresset af at have for travlt. Trivsel er nøgleordet. Trivsel er ifølge Michael Groser afgørende for alt det andet, og hvis alle bliver en bedre udgave af sig selv, så vil helheden også fungere. Så er forudsætningerne i hvert fald til stede, påpegede han. Tanja Dinesen Stave fortalte om stress, hvordan det kommer til udtryk fysisk, psykisk og adfærdsmæssigt og om trivsel på arbejdspladsen. Enneagrammet er Michael Grosers værktøjskasse. Her forklarer han, hvordan typerne kan infl uere på hinanden og have modsætninger. Med maskinstyring arbejder du altid i overhalingsbanen Udlejningsmaskiner med maskinstyring HURTIGERE. MERE PRÆCIST. MERE ØKONOMISK. Nu kan du leje Cat maskiner monteret med GPSbaseret maskinstyring og høste en lang række fordele: Betydelige besparelser på maskintimer og brændstof Hurtigere færdiggørelse med optimalt resultat Færre fejl Ingen ventetid på landmåler, der skal lave afsætning Mere præcist og ensartet arbejde Udførelse af mere komplekse opgaver DU BESTEMMER Du kan vælge at leje maskinen med fører, som er uddannet til at køre med maskinstyring lade Pon Rental træne din egen maskinfører til at køre med udstyret eller leje maskinen uden fører, hvis du selv har erfaring i at køre med maskinstyring. Gravemaskiner Cat 323 og 311 Dozere Cat D6T og D5 Minilæsser Cat 279 Minigrader Cat 247B Tromler Cat 533 og 433 Gummihjulslæsser Cat 938 Mange flere Cat udlejningsmaskiner kan naturligvis udstyres med maskin styring efter behov. Ring til vores udlejningskonsulenter og hør, hvordan du opnår bedre resultater med maskinstyring. COPSØ A/S Vrøndingvej 8A 8700 Horsens Tlf Park Allé Brøndby Tlf

18 Jubilarer i års jubilæum i DFF Nordjylland Jens Johnsen Jørgensen Bellisvej Åbybro Knud-Erik Møller Jørgen Brønlundsvej Frederikshavn Niels Ottesen Skovduevej 10-Birkelse 9440 Åbybro Per Rævdal Præstegårdsvej 57, Ingst Løkken Karsten Osvald Pedersen Nakkevej 18, Risgårde 9640 Farsø Ole Villi Kristensen Sæsingvej Tårs Svend Christensen Hyacintvej 4 - Åbyen 9850 Hirtshals Palle Engen Larsen Sørigvej Ålbæk Kim Bøje Madsen Nørrevang Gandrup Leif Jensen Morten Vingesvej 11, 9240 Nibe Jørgen Byrdal Nielsen Gommesensvej Dronninglund 25 års jubilæum i DFF Randers Hans Jørgen Knudsen Fridasminde Randers SØ 40 års jubilæum i DFF Randers Hans-Jørn Sørensen Jens Baggesensvej Randers NV 25 års jubilæum i DFF Midt-Vest Finn Asbjørn Jensen Syrenparken 15-Snejbjerg 7400 Herning Kim Isak Kroustrup Redningsvej Lemvig Gunner Lykkegaard Jensen Duevej Grenå 40 års jubilæum i DFF Midt Vest Ejlif Mogensen Enghaven Ulfborg Poul E Nielsen Gran Alle Engesvang 25 års jubilæum i DFF Aarhus Anders Jensen Tinghusvej 7, Gl. Ry 8680 Ry Barner Skov Græsvangen 32 B, St Mundelstrup Erling Guldberg Johansen Skæring Parkvej 316, St Egå 40 års jubilæum i DFF Aarhus Finn Mikkelsen Tornbjerg Hovedgård 25 års jubilæum i DFF Vejle - Kolding Torben Nielsen Højvang Nord Vamdrup Bjarne Christian Schmidt Hjortebrovej Haderslev Laurids Peter Keller Geestrupvej Toftlund Jens V. Jensen Lapmejsevej Vojens Henning Vognbjerg Østergade 50, Tønder Tommy Bjarne Jensen Tandholtvej Kolding 40 års jubilæum i DFF Vejle - Kolding Leif Pedersen Thulesvej Fredericia Johannes Damgaard Madsen Dovervej 22, Dover 6660 Lintrup Bent Preben Lorentsen Egevej Vejle 25 års jubilæum i DFF Vestjylland Thomas Vesterg Thomsen Torvegade Esbjerg Hans Peter Dam Vestergade Bramming Leo Rechnagel Hansen Finderupvej 12 C - Herborg 6920 Videbæk 18

19 Jubilarer i års jubilæum i DFF Sønderjylland Hans Christian Danielsen Højtoft 34, Kværs 6300 Gråsten Per Laustsen Grønnevej Tinglev Svend ErikPetersen Mommarkvej Sønderborg Philipp Axel Andersen Kogsvej Skærbæk 25 års jubilæum i DFF Fyn Palle Asmus Frederiksen Søboløkker 26, Jordløse 5683 Hårby 40 års jubilæum i DFF Fyn Hans P R Jørgensen Engvej Fåborg Bent Kåe Kristensen Blåbærvej Odense S Jørgen J F Nielsen Saxovej Odense NV 25 års jubilæum i DFF København Jørgen Rasmussen Kastanievangen Havdrup Kent Thorvald Jørgensen Rådmand Billesvej Rødovre Bjarne Nielsen Hirsevænget Herfølge Bjarne Thinghøj Pedersen Stenager 12 Ovre Lyng 4583 Sjællands Odde Ove Elvin Pedersen Engsvinget 3 E 1,Tv 3400 Hillerød Charly Frants Pedersen Skellet 12-Nyråd 4760 Vordingborg Henrik Simon Hartington Ørstedvej Viby Sjælland 40 års jubilæum i DFF København Walther F Nielsen Gårdtoften Lille Skensved 25 års jubilæum i DFF Syd- og Vestsjælland Torben Pebring Johansen Tranevænget Herlufmagle Johs Bech Sørensen Ørslevgade Ringsted Henning Folmer Nielsen Bakkedraget Hørve Keld Klausen Dahl Højen 7B Mogenstrup 4700 Næstved Torben Ejler Mikkelsen Kongstedvej 44-Niløse 4293 Dianalund Jørgen Niels Dandanell Colombiavej Slagelse Poul Erik D. Andersen Humlevænget Korsør Bjarne Rasmussen Thorsvej Holbæk Mogens Gert Fredslund Sverigesvej Dianalund Bjarne Johansen Hestehøje Kalundborg Frank Rønn Vollerslevvej Bjæverskov 40 års jubilæum i DFF Syd- og Vestsjælland Erling Frede Rasmussen Følfodvej Svebølle John Stysiek Banetoften Næstved Jørgen Juhl Hemmingsen Orenæsvej Næstved 25 års jubilæum i DFF Lolland Falster Arne Graae Jensen Ertebøllevej Nørre Alslev 50 års jubilæum i DFF Lolland Falster Knud Vægter Nyskolevej 46, Nr. Vedby 4840 Nørre Alslev Poul Erik Krøll Italiensvej Nykøbing Falster DFF Bornholm 2011 ingen 19

20 Meddelelser Årsmøde i Sønderjyllands Afdeling Holdes på Den Gamle Kro i Gråsten Slotsgade 6, 6300 Gråsten Torsdag den 17. marts 2011 Dagsorden iflg. vore vedtægter Vi byder på stegt flæsk og persillesovs kl og begynder årsmødet kl Af hensyn til kokken beder vi om din tilmelding til aftensmaden, hvis du ønsker at deltage. Tilmelding til Svend Erik på tlf Senest den 14. marts På bestyrelsens vegne Svend Erik Petersen Årsmøde i Vejle-Kolding Afdeling l ørdag den 19. marts 2011 kl Vejle-Kolding Afdeling holder årsmøde sammen med en festlig aften i Torvehallerne i Vejle. Vi mødes til årsmøde klokken 15.00, og klokken er der middag og dans i Væksthuset. Der er mulighed for overnatning, som selv skal bookes og betales for. Bookning skal foregå på telefonnr Middagen samt drikkevarer under middagen betaler afdelingen. Resten er på egen regning. P.g.a. arrangement med middag skal tilmelding ske senest 1. marts Med venlig hilsen Jan O. Hansen Vejle-Kolding Afdeling Husk årsmøde i Region Midt Afdelingerne Randers, Midt-Vest og Århus holder årsmøde torsdag den 10. marts 2011 klokken på Ans Kro, Vestre Langgade 5 Ans. Dagsorden ifølge vedtægterne Afdelingerne er efterfølgende vært for et traktement. Gerne tilmelding til traktementet. Samkørsel kan eventuelt aftales med afdelingsformændene. På bestyrelsernes vegne Vagn, Leo og Jørgen KONTINGENT PR. 1. JANUAR ÅR 2011 FOR DANSK FORMANDS FORENING OG A-KASSEN PR. KVARTAL Statsbidrag Kontingent Arbejdsløs- Statsbidrag DFF ADM-bidrag incl. EFhedsforsik. efterløn Kontingent lønmodt. Bidrag Aktive m/a-kasse kr 918,00 kr 1.341,00 kr 682,00 kr 219,00 kr 3.160,00 Aktive u/ef-bidrag kr 918,00 kr 682,00 kr 219,00 kr 1.819,00 Aktiv deltid m/a-kasse kr 612,00 kr 894,00 kr 682,00 kr 219,00 kr 2.407,00 Efterløn 60 år kr 918,00 kr 165,00 kr 219,00 kr 1.302,00 Aktiv medlem 60 år med EF-bevis kr 918,00 kr 682,00 kr 219,00 kr 1.819,00 Medlem 60 år deltid med EF-bevis kr 612,00 kr 682,00 kr 219,00 kr 1.513,00 Medlemmer u/a-kasse kr - kr 682,00 kr 682,00 Pensionister kr - kr 75,00 kr 75,00 i alt Dansk Formands Forening IAK 20

Ledelse og medarbejdere

Ledelse og medarbejdere Seneste opdatering 26. 21. september februar 2013 2014 Seneste opdatering 26. september 2014 Ledelse og medarbejdere Hovedkontor Slotsmarken 11 2970 Hørsholm Tlf.: 7024 2900 E-mail: info@d-i.dk Navn Titel

Læs mere

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1 DELTAGERLISTE HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. 1. HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. GRUPPE A Aarøsund 2 stemme Stemmeberettiget Tildelt ekstra Antal v/fuldmagt Assens Bestyrelsesformand

Læs mere

Landsrådsmøde med god messe. Læs mere side 14. www.danskformand.dk. 103. årgang. Oktober 2010

Landsrådsmøde med god messe. Læs mere side 14. www.danskformand.dk. 103. årgang. Oktober 2010 Oktober 2010 103. årgang 5 Landsrådsmøde med god messe Læs mere side 14 Læs desuden inde i bladet: 3 Synlighed i fokus 6 Dyrt for DFF at skifte a-kasse 7 Ser på nye muligheder 18 Ung formand holder fast

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

Danmarks Jægerforbund repræsentanter i Friluftsrådet

Danmarks Jægerforbund repræsentanter i Friluftsrådet 141 Kreds 1 - Vendsyssel 142 Kreds 2 - Nordvest Erik Sørensen Samsøgade 14,2 th 9000 Aalborg Mobil: 40 14 16 45 E-mail: taarnuglen@hotmail.com Hans Chr. Mikkelsen Lyngevej 11 7741 Frøstrup Priv. Tlf.:

Læs mere

Nyt fra fortiden. Hvad seniorafdelingen har foretaget sig.

Nyt fra fortiden. Hvad seniorafdelingen har foretaget sig. Nyt fra fortiden. Hvad seniorafdelingen har foretaget sig. 1999-2013 NBVs Seniorafdeling Gentofte Slangerup Gilleleje Virum Holte Høng Allerød Veksø Sjælland Birkerød Herlev Frederiksberg Helsingør Fredensborg

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121 Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013 Afholdelsessted Hotel Faaborg Fjord Startdato 15/08-13 Slutdato 16/08-13 Mødetid Kursusleder AMUkursus Fuldt booket Leif M. Larsen, Gitte

Læs mere

Matas-butik Adresse Postnr. By Dato Tidspunkt

Matas-butik Adresse Postnr. By Dato Tidspunkt Matas Trianglen Østerbrogade 72 2100 København Ø 10.08 12.00-16.00 Matas Østerbrogade 142 2100 København Ø 18.08 12.00-16.00 Matas Østerbrogade 104 2100 København Ø 25.08 12.00-16.00 Matas Østerbro Centret

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 25 m Standardpistol Forening max max2 max3 Snit. % Dame Pia Villemoes Søværnets IF, København 546 545 544 545,0 95, 2 Anja Christensen Skytteklubben DSB/ASF Århus 55 54 3 Dorte Thorsen IF Flyvestation

Læs mere

Sponsorflyvning 2009

Sponsorflyvning 2009 Sponsorflyvning 2009 Duenummer Erstatning Firma Plac Præmie Privat Plac Præmie Duemand Plac Præmie Hastighed 068-09-0008 Ole Nielsen 1 5000 Arne Poulsen 1 5000 1.505,70 196-09-9050 196-09-9060 Nordjysk

Læs mere

ALM. BRAND BANK - GUIDE TIL DIN NETBANK

ALM. BRAND BANK - GUIDE TIL DIN NETBANK ALM. BRAND BANK - GUIDE TIL DIN NETBANK WWW.ALMBRAND.DK ALM.SUND FORNUFT ALM. BRAND ALM. BRAND NETBANK SÅDAN STARTER DU NETBANKEN Gå ind på hjemmesiden www.almbrand.dk Vælg Netbanken under Genveje nederst

Læs mere

Landsbrancheklubben for murerarbejdsmænd

Landsbrancheklubben for murerarbejdsmænd Landsbrancheklubben for murerarbejdsmænd Sammen bygger vi Danmark www.3fklub.dk/murerarbejdsmaend Huskelister beskriver arbejder, hvor der kræves ekstra betaling i form af daglønstimer, der føres i skurbogen.

Læs mere

Repræsentantskabet. Lokalafdelinger:

Repræsentantskabet. Lokalafdelinger: Håndbog Afsnit: 2.0. FSF s Organisation Dato: 21. maj 2014 Side 1 Repræsentantskabet erne Forretningsfører Forretningsudvalget FSF Aalborg Afdeling Lokalafdelinger: Aalborg, Vendsyssel og Thy-Mors FSF

Læs mere

Generalforsamling i Dansk Byggeri Nordjylland. Fredag den 23. oktober 2015, kl. 15.30 På Scandic The Reef Hotel and Resort, Frederikshavn

Generalforsamling i Dansk Byggeri Nordjylland. Fredag den 23. oktober 2015, kl. 15.30 På Scandic The Reef Hotel and Resort, Frederikshavn Generalforsamling i Dansk Byggeri Nordjylland Fredag den 23. oktober 2015, kl. 15.30 På Scandic The Reef Hotel and Resort, Frederikshavn Indkaldelse til generalforsamling og fest i Dansk Byggeri Nordjylland

Læs mere

Messe gik i vejret. www.danskformand.dk

Messe gik i vejret. www.danskformand.dk Juni 2010 103. årgang 3 Messe gik i vejret Læs desuden inde i bladet: 8 Kursus-program klart 9 Når hjernen går på stand-by 14 Arvefølgen klar 19 Fødsels-veer Fagorganisation for arbejdsledere og konduktører

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ISELINGEN. Referat GENERALFORSAMLING

GRUNDEJERFORENINGEN ISELINGEN. Referat GENERALFORSAMLING GRUNDEJERFORENINGEN ISELINGEN Referat GENERALFORSAMLING Tid : Tirsdag den 28. april 2009 kl. 19.00. Sted : Medborgerhuset, 4760 Vordingborg. Formand Preben Schou bød velkommen. A: VALG AF DIRIGENT Poul

Læs mere

Meget mere fagforening. 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007. Kongres. Valg til 3F

Meget mere fagforening. 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007. Kongres. Valg til 3F Meget mere fagforening 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007 Kongres Valg til 3F Forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen Poul Erik Skov Christensen Forbundsformand

Læs mere

Program for Træsektionens generalforsamling 2011. Træsektionen afholder generalforsamling den 18. marts 2011 på Hotel Grand Park, Korsør

Program for Træsektionens generalforsamling 2011. Træsektionen afholder generalforsamling den 18. marts 2011 på Hotel Grand Park, Korsør Program for Træsektionens generalforsamling 2011 Træsektionen afholder generalforsamling den 18. marts 2011 på Hotel Grand Park, Korsør Fredag den 18. marts 2011 Ankomst og registrering fra kl. 11.30 Kl.

Læs mere

Repræsentantskabet. Lokalafdelinger:

Repræsentantskabet. Lokalafdelinger: Håndbog Afsnit: 2.0. FSF s Organisation Dato: 13. maj 2010 Side 1 Repræsentantskabet erne Forretningsfører Forretningsudvalget FSF Aalborg Afdeling Lokalafdelinger: Aalborg, Vendsyssel og Thy-Mors FSF

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk, hjemmeside: www.dfbkbh.dk

Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk, hjemmeside: www.dfbkbh.dk Nr. 1 Maj 2011 41. Årgang KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk,

Læs mere

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 # Navn Klub Score Spil Points 1. Britta Skalshøj Hjørring Firma Sport 4 4:1 57:28 2. Jimmi Nielsen Firmaidræt Hillerød 4 4:1 61:35 3.

Læs mere

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Allerød OK H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Ballerup OK H-21 14:16 443885 Lars Bukkehave D-50 14:29 151495 Annette Bonde D-55 14:33 139370 Johanne Lind D-35 14:37 86804 L Mette Rich H-45 14:47 86799 L Jakob

Læs mere

Formandens beretning til generalforsamlingen 27. august 2014

Formandens beretning til generalforsamlingen 27. august 2014 Formandens beretning til generalforsamlingen 27. august 2014 a) Velkomst På bestyrelsens vegne skal jeg hermed byde alle fremmødte velkomne til Aabybro Fjernvarmeværks årlige generalforsamling. En særlig

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 5 m Standardpistol Forening max max max Snit. % Junior Dame 4 5 6 Herre 4 5 6 7 8 9 0 4 5 6 7 8 9 0 4 5 6 7 8 Frederik Larsen Skytteklubben DSB/ASF Århus 5 Pia Villemoes Søværnets IF, København

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 25 m Standardpistol Dame Pia Villemoes Søværnets IF, København 55 530 2 Dorte Thorsen IF Flyvestation Karup 543 3 Sarah P. Madsen Lunde Skytteforening 59 Herre René Vogn Hesselager Forenede Sportsklubber

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

Tilmelding til faglæreruddannelse

Tilmelding til faglæreruddannelse Ayoub Saidi Københavns Tekniske Skole Rebslagervej 11 2400 København NV onsdag 24-06-2015 00:00 GF 2 Workshop torsdag 25-06-2015 00:00 Digitale undervisningsmaterialer Jens Larsen Københavns Tekniske Skole

Læs mere

25-års jubilarer i københavn - 2009 Af: StilladsInformation

25-års jubilarer i københavn - 2009 Af: StilladsInformation 25-års jubilarer i københavn - 2009 Af: StilladsInformation Torsdag den 3. december 2009 blev der igen holdt jubilæumsreception for 25-års jubilarer i Stilladsarbejdernes Brancheklub af 1920 i København.

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

Vvs-branchens Faglæreruddannelse

Vvs-branchens Faglæreruddannelse Arrangement Overnatning den 24. juni 2013 Starttidspunkt tirsdag 25-06-2013 00:00 Sluttidspunkt onsdag 26-06-2013 00:00 Mathies Sørensen Henrik Bertelsen Pernille M. Christensen Niels Tim Brøndel Bent-Ole

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

Vejens Design. Henrik Skouboe Bystrup Arkitekter og Designere

Vejens Design. Henrik Skouboe Bystrup Arkitekter og Designere Vejens Design Henrik Skouboe Bystrup Arkitekter og Designere Skagen Forventet trafikvækst 2007-2022 Hirtshals Hjørring Hanstholm Basis vækst Høj vækst Meget høj vækst Frederikshavn (15-30%) (30-45%) (Over

Læs mere

Generalforsamling Dansk Byggeri Lolland-Falster. Fredag den 24. oktober 2014, kl. 15.00 På Hotel Maribo Søpark

Generalforsamling Dansk Byggeri Lolland-Falster. Fredag den 24. oktober 2014, kl. 15.00 På Hotel Maribo Søpark Generalforsamling Dansk Byggeri Lolland-Falster Fredag den 24. oktober 2014, kl. 15.00 På Hotel Maribo Søpark Invitation til den årlige generalforsamling På vegne af bestyrelsen for Dansk Byggeri Lolland-Falster

Læs mere

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012 Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Region Hovedstaden Alle beløb ekskl. moms Kommune - Gruppe 1 Adm. Gebyr Ordning - Gruppe

Læs mere

Generalforsamling Dansk Byggeri Fyn. Torsdag den 2. oktober 2014 På Hotel Fredericia

Generalforsamling Dansk Byggeri Fyn. Torsdag den 2. oktober 2014 På Hotel Fredericia Generalforsamling Dansk Byggeri Fyn Torsdag den 2. oktober 2014 På Hotel Fredericia Invitation til den årlige generalforsamling På vegne af bestyrelsen for Dansk Byggeri Fyn og Sydjylland inviteres du

Læs mere

Efter generalforsamling / årsmøde 29.-30.april 2014 på Sørup Herregård, Sørupvej 26, 4100 Ringsted, bestod bestyrelsen af følgende:

Efter generalforsamling / årsmøde 29.-30.april 2014 på Sørup Herregård, Sørupvej 26, 4100 Ringsted, bestod bestyrelsen af følgende: 1 Dansk Socialrådgiverforening Seniorsektionen Oversigt over seniorbestyrelser Efter generalforsamling / årsmøde 29.-30.april 2014 på Sørup Herregård, Sørupvej 26, 4100 Ringsted, bestod bestyrelsen af

Læs mere

Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart

Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Deltagerliste AMU Fyn AMU Nordjylland AMU Vest Bornholms Erhvervsskole CELF Den jydske Haandværkerskole

Læs mere

Det tredje spor. Nørre Aaby og Middelfart

Det tredje spor. Nørre Aaby og Middelfart Det tredje spor Nørre Aaby og Middelfart LILLE- BÆLT 1 Jyllandsvej AULBY MIDDELFART Bogensevej Bogensevej Staurbyvej 2 Langagervej Hovedvejen 3 Aulbyvej Aulbyvej sti Højagervej Timsgyden Hedegårdsvej Langgyden

Læs mere

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011 Page 1 of 7 12-11-2011 16:32:06 - DDS SP v.3.11.11.3 RESULTATLISTE Randers åben 09 / 12-11-2011 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 25303Kirstine Bissø Svoboda 05-940 Samsø Skytteforening 200/11 200/11 400/22G

Læs mere

25-års jubilarer i københavn - 2013 Af: Arne Iversen, StilladsInformation

25-års jubilarer i københavn - 2013 Af: Arne Iversen, StilladsInformation 25-års jubilarer i københavn - 2013 Af: Arne Iversen, StilladsInformation Torsdag den 14. november var der inviteret til jubilæumsreception i 1920-klubben. Tre af klubbens mere end 600 medlemmer har i

Læs mere

F agligt netværk. - med fokus på organisering og mangfoldighed

F agligt netværk. - med fokus på organisering og mangfoldighed F agligt netværk - med fokus på organisering og mangfoldighed Vær med i et netværk med andre fagligt interesserede, hvor du på fyraftensmøder får mulighed for at få viden, inspiration og erfaringsudveksling

Læs mere

F agligt netværk. - med fokus på organisering og mangfoldighed

F agligt netværk. - med fokus på organisering og mangfoldighed F agligt netværk Vær med i et netværk med andre fagligt interesserede, hvor du på fyraftensmøder får mulighed for at få viden, inspiration og erfaringsudveksling og et måltid mad FIU-Ligestilling har 19

Læs mere

Generalforsamling i Dansk Byggeri Sydjylland. Fredag den 2. oktober 2015, kl. 16.30 På Comwell Kolding

Generalforsamling i Dansk Byggeri Sydjylland. Fredag den 2. oktober 2015, kl. 16.30 På Comwell Kolding Generalforsamling i Dansk Byggeri Sydjylland Fredag den 2. oktober 2015, kl. 16.30 På Comwell Kolding Indkaldelse til generalforsamling og fest i Dansk Byggeri Sydjylland På vegne af bestyrelsen for Dansk

Læs mere

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963.

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Foto 1927 Evald Hansen, karl Karen, senere gift Jensen, pige Marie og Henry Houbak Fr. Sørensen 1928-29 og 1929-30 Dagny Andersen 15/4 1/11

Læs mere

Generalforsamling CC 95 Herfølge

Generalforsamling CC 95 Herfølge Generalforsamling CC 95 Herfølge Dato: Mandag 26/1 2015 KL 19:30 i Herfølge Hallerne Tilstede: 50 deltagende medlemmer inkl. bestyrelse 1. Valg af dirigent Leo Støchkel (revisor) blev valgt 2. Valg af

Læs mere

Medlemsblad for Specialklubben for Udenlandske Tumlinger

Medlemsblad for Specialklubben for Udenlandske Tumlinger UDENLANDSKE Wiener Tumling: blå med bånd. Anders Pedersen Skælskørvej 101 4261 Dalmose. Tlf.: 58 18 80 94 tumlinger Tysk Nonne: sort, blå, sølv, rød og gul. Niels Hansen Helsingevej 98 a 3300 Frederiksværk

Læs mere

Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00

Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00 1. halvår 2014 Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00 SAMVÆRdSHUSET Søndergade 27-3700 Rønne Kontakt: Formand: Ruth Kjær Hansen mob. 50 57 29 14 Kasserer: Kjeld Pedersen E-mail: pilgaarden@sol.dk

Læs mere

LOKALFORHANDLINGER Tips og inspiration

LOKALFORHANDLINGER Tips og inspiration LOKALFORHANDLINGER Tips og inspiration 2015 Det handler om dit job, din økonomi og din hverdag Kontakt din kreds, hvis du og kollegerne ønsker gode råd og inspiration før lønforhandlinger. Måske vil det

Læs mere

Lokalforhandlinger Tips og inspiration

Lokalforhandlinger Tips og inspiration Lokalforhandlinger Tips og inspiration 2014 Det handler om dit job, din økonomi og din hverdag Kontakt din kreds, hvis du og kollegerne ønsker gode råd og inspiration før lønforhandlinger. Måske vil det

Læs mere

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet.

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet. Ældre Sagen september 213 Efterlønsmodtagere Antallet af efterlønsmodtagere falder Fra 27 til 212 er antallet af fuldtids-efterlønsmodtagere 1 faldet fra 138.11 til 13.272 personer svarende til et fald

Læs mere

NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG. Broarbejde

NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG. Broarbejde ODENSE SEJLKLUB KLUBNYT NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG Broarbejde Det store projekt skrider godt frem og de nye flydebroer ligger allerede og flyder i havnen. Ikke på den rigtige plads men vi kan da se

Læs mere

EFTERRETNINGER FOR SKIBSLAGET JENSINES VENNER OG ANDRE SØFARENDE

EFTERRETNINGER FOR SKIBSLAGET JENSINES VENNER OG ANDRE SØFARENDE EFTERRETNINGER FOR SKIBSLAGET JENSINES VENNER OG ANDRE SØFARENDE NR. 94 SEPTEMBER 2005 Skibslaget er en afdeling af Det Danske Spejderkorps og styres af gruppestyrelsen. Gruppestyrelsen består af 7 personer

Læs mere

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Ledelsen Beredskabschef Lars Hviid Sekretariatsleder Karina Gregersen Sekretariatet Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Lene Ø. Hansen Salg & Service Anders Rathcke Operativ Afdeling Staben Stabsmedarbejder

Læs mere

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 21. februar 2013 Michel Klos Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 Regeringen og Enhedslisten indgik i forbindelse med finansloven for 2013 en aftale om at etablere en ny særlig uddannelsesordning

Læs mere

Nyhedsbrev fra DDBU. DDBU årsmøde 2014. DDBU fik ny formand. Henning Schultz blev valgt til formand for DDBU. Anders Henriksen årets spiller 2014

Nyhedsbrev fra DDBU. DDBU årsmøde 2014. DDBU fik ny formand. Henning Schultz blev valgt til formand for DDBU. Anders Henriksen årets spiller 2014 N Y T F R A D D B U O G K L U B B E R N E Nummer 6 Juni 2014 DDBU årsmøde 2014 DDBU har afholdt årsmøde lørdag den 14. juni på Hejse Kro. På mødet fremlagde DDBU s bestyrelse en ny strategiplan for de

Læs mere

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Tee 1 Rasmus Jønson 6 9 41 hvid 2 Kim Nielsen 9,3 13 38 hvid 3 Dan Christensen 12,2 14 37 gul 4 Lars Peter Mølvang 4,9 6 36 gul 5 Kurt Pedersen

Læs mere

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011 01 09:30 BANE HOLD KREDS 1 ISG 1 Jan T. Bertelsen HC 33 Ole Guldager Jensen HC 42 Henriette Mortensen DC 84 Peter Bæk HE 111 2 3 N Lakering A/S 1 Jimmy Lykke HE 96 Jens K. Poulsen HE 90 3 BE INSTALLATION

Læs mere

Gl. Roskilde Amts Grænseforening. Årsprogram

Gl. Roskilde Amts Grænseforening. Årsprogram Gl. Roskilde Amts Grænseforening 2010 Årsprogram 1 Gl. Roskilde Amts Grænseforening 2010 Årsprogram Forårsmøde. Tirsdag d. 2. marts 2010 kl. 19.00 i Syv Sognegård, Skolevej 17, 4130 Viby Sj. Formanden

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Ældreidræt i Greve Kommune. - Din vej til sundhed og velvære

Ældreidræt i Greve Kommune. - Din vej til sundhed og velvære Ældreidræt i Greve Kommune - Din vej til sundhed og velvære Oktober 2012 Motion er vigtigt hele livet og det er aldrig for sent at komme i gang! Med denne reviderede udgave af Ældreidrætskataloget er du

Læs mere

Patienters oplevelser på landets sygehuse

Patienters oplevelser på landets sygehuse Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Patienters oplevelser på landets sygehuse Spørgeskemaundersøgelse blandt 26.045 indlagte patienter 2006 tabelsamling Enheden for Brugerundersøgelser

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk Marts 2006 2 OPSLAGSTAVLEN www.scthanserne.dk Generalforsamling torsdag 16. marts kl. 19.30 Sidste tilmelding til Eventyrløbet søndag 23. april Teater & Natmad Fredag 19. maj kl. 19.30 Eventyrløbet torsdag

Læs mere

T O I L E T T E R / H Å N D V A S K E [ # EUROFORM ]

T O I L E T T E R / H Å N D V A S K E [ # EUROFORM ] T O I L E T T E R / H Å N D V A S K E [ # EUROFORM ] # EUROFORM toiletter Toiletter og hængeskåle i hvidt porcelæn # EUROFORM Toiletter er et sortiment bestående af blandt andet toiletter, hængeskåle og

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

Oline-Lokalebørs Statistikken

Oline-Lokalebørs Statistikken Oline-Lokalebørs Statistikken Nr. Juli. Kvartal 9 SÅ SKAL DU KUN SØGE ET STED Fortsat stigende ledighed Ledigheden for kontorlokaler stiger fortsat. Således er ledigheden på landsplan steget med, procentpoint

Læs mere

NYHEDSBREV marts 2002

NYHEDSBREV marts 2002 NYHEDSBREV marts 2002 INDBYDELSE til årsmøde og generalforsamling 2002 PROPAs medlemmer indbydes herved til årsmøde og ordinær generalforsamling lørdag den 20. april 2002 kl. 11.00-16.00 på Skejby Sygehus,

Læs mere

Forebyggelse som en del af pensionsordningen. Servicebranchens Arbejdsgiverforening, den 23. april 2012

Forebyggelse som en del af pensionsordningen. Servicebranchens Arbejdsgiverforening, den 23. april 2012 Forebyggelse som en del af pensionsordningen Servicebranchens Arbejdsgiverforening, den 23. april 2012 Hvorfor er der brug for forebyggelse i pensionsordningen? 2 Hvorfor er PensionDanmark gået ind i forebyggelse?

Læs mere

Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 4. Tirsdag den 14. april 2015

Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 4. Tirsdag den 14. april 2015 Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 4. Tirsdag den 14. april 2015 1. Velkomst: Afdelings formand Christian Vestergaard bød velkommen til alle fremmødte beboere, teamleder Stefan Rask Knudsen, Thorkild

Læs mere

Erhvervskvinder Trekantområdet Februar 2012, nr. 2

Erhvervskvinder Trekantområdet Februar 2012, nr. 2 Erhvervskvinder Trekantområdet Februar 2012, nr. 2 Velkommen til februarmødet. Tirsdag, den 21. februar kl. 18:00 Kom og hør Lisbeth Gade Mikkelsens historie Vi mødes på Hotel Comwell i Kolding Program

Læs mere

Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013. DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012

Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013. DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012 Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013 DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012 Billede taget og udlånt af Sejlfoto.dk Besøg Dansk Accent Klub på internettet www.accent26.dk

Læs mere

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE Vi har regnet på den nye af en for et gennemsnitligt parcel- eller rækkehus i de forskellige kommuner. Allerede i dag er der stor forskel på erne og dermed også stor

Læs mere

side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar

side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar Stilladsinformation nr. 64 - december 2001 side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar Navn: Ib Hansen Bopæl: albertslund Alder: 55 Start i branchen: 1975 Firma: Tillidspost: Herlev Stilladser Fanebærersuppleant

Læs mere

INSTITUTION / FORMÅL Udpegning 2010-2013 BEMÆRKNINGER

INSTITUTION / FORMÅL Udpegning 2010-2013 BEMÆRKNINGER BYRÅDETS UDPEGNINGER PÅ KULTUR- OG FRITIDSOMRÅDET INSTITUTION / FORMÅL Udpegning 2010-2013 BEMÆRKNINGER Aktivitetshuset Kulturellen, Leif Brønding Tove Oddershede Rasmussen Aulum Fritidscenter, Jens P.

Læs mere

V O L D G I F T S U D V A L G E T

V O L D G I F T S U D V A L G E T KØBENHAVNS BEDØMMELSES- OG VOLDGIFTSUDVALG FOR KORN- OG FODERSTOFHANDELEN BØRSEN, 1217 København K Tlf.: 33 74 60 00, Fax: 33 74 60 80, voldgiftsudvalget@danskerhverv.dk Medlemsliste pr. 1. april 2012

Læs mere

Oversigt over udpegede advokater i sager om magtanvendelse efter servicelovens 127 og 129

Oversigt over udpegede advokater i sager om magtanvendelse efter servicelovens 127 og 129 1 Oversigt over udpegede advokater i sager om magtanvendelse efter servicelovens 127 og 129 Advokater udpeget af MIDTJYLLAND: Advokat Dorte Guldbrøn Advokatfirmaet Guldbrøn Toldboden 3, 1. sal th., D 8800

Læs mere

Læringsmiljø/undervisningsdiff_, jun 25. Fabrikantworkshops, jun 25 Energioptimering, jun 26. Grillarrangement, jun 24 Frokost torsdag, jun 26

Læringsmiljø/undervisningsdiff_, jun 25. Fabrikantworkshops, jun 25 Energioptimering, jun 26. Grillarrangement, jun 24 Frokost torsdag, jun 26 Aksel Lykke AARHUS TECH Allan Petersen EUC Sjælland Benny Larsen EUC Sjælland Bent-Ole Bohn TEKNIQ Bjarne Pedersen Selandia Brian Berndsen EUC Syd Brian Vestergaard EUC Sjælland Carsten Olsen Borregaard

Læs mere

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012.

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Den 24. Oktober 2012 afholdtes den ordinære generalforsamling i Vængernes Beboerlaug. Oldermanden bød velkommen og gik herefter

Læs mere

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 Onsdag den 15. januar kl. 14.00:... Foredrag: Det gode liv hvad er det? Tirsdag den 11. februar kl. 19.00:... Generalforsamling Onsdag den 26. marts kl. 14.00:... Foredrag

Læs mere

Folk i job flytter til storbyområderne

Folk i job flytter til storbyområderne Folk i job flytter til storbyområderne I perioden 009 til 011 er 36.000 personer flyttet fra en kommune til en anden i Danmark. Der er dog stor forskel på arbejdsmarkedstilknytningen blandt folk, som flytter

Læs mere

FIRMA turneringen RESULTATLISTE 2007 2008. Harry Jørgensen Pokaler Gravering 86 14 44 10

FIRMA turneringen RESULTATLISTE 2007 2008. Harry Jørgensen Pokaler Gravering 86 14 44 10 FIRMA turneringen RESULTATLISTE 2007 2008 Harry Jørgensen Pokaler Gravering 86 14 44 10 Vinderhold kl. A DSB Claus B Laursen Klasse A 1.Omg. 2.Omg. 3.Omg 4.Omg Total 1. DSB 569 583 580 568 1732 2. Terma

Læs mere

Dansk Folkehjælps FERIEFOLDER 2014

Dansk Folkehjælps FERIEFOLDER 2014 s FERIEFOLDER 2014 Forord har i en årrække tilbudt gratis feriehjælp til en række forskellige målgrupper. Feriehjælp er et af de større aktivitetsområder i det frivillige sociale arbejde, som kendetegner.

Læs mere

Vi takker alle vore annoncører for sponsorstøtte til Tikøb Jagtforening

Vi takker alle vore annoncører for sponsorstøtte til Tikøb Jagtforening RÆVEN JANUAR 2013 Indhold Bestyrelsen side 3 Udvalg side 4 Indkaldelse til generalforsamling side 5 Forslag til vedtægtsændringer side 6 Formanden har ordet side 7 Gravreparation / ny grav side 8 Gravreparation/ny

Læs mere

Bro glider over følsom natur

Bro glider over følsom natur April 2010 103. årgang Bro glider over følsom natur 2 Side 14 Læs desuden inde i bladet: 6 Formænd med ny baggrund 9 Lille fremgang i Randers 10 Livlig debat i Sønderborg 19 Havneprojekt til 1,3 mia. kr.

Læs mere

Jyske Veteran Mesterskaber i bordtennis

Jyske Veteran Mesterskaber i bordtennis Jyske Veteran Mesterskaber i bordtennis 8. marts 2006 ULVEHØJHALLEN MØLLEVANGSVEJ 7 HASLUND RANDERS VELKOMMEN TIL ULVEHØJ - HALLEN På Jysk BordTennis Unions vegne vil vi hermed byde velkommen til de jyske

Læs mere

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR Transportudvalget 2011-12 L 78 Bilag 5 Offentligt Bevarlandtaxaernes landsdækkende undersøgelse af land- og bytaxier i Danmark NY UNDERSØGELSE OM UDKANTSDANMARK: HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM

Læs mere

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Regeringens ekspertudvalg for fattigdom har udarbejdet en dansk fattigdomsgrænse. På baggrund af den nye fattigdomsgrænse viser tal fra AE, at antallet

Læs mere

med Hjerneskadeforeningen og Vestsjælland

med Hjerneskadeforeningen og Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Billedet er fra "En anderledes handicapkonference" med Hjerneskadeforeningen og DFDS. Billedet er fra Oslo i maj 2013. Nyhedsbrev Januar 2014 Aktivitetskalender 1. kvartal

Læs mere

VMJK klubblad 1. kvartal 2012

VMJK klubblad 1. kvartal 2012 VMJK klubblad 1. kvartal 2012 Side 1 Nu er vi kommet godt ind i 2012, og jeg ønsker alle har haft en god jul med mange gode tog gaver og er kommet godt ind i 2012. På klubplan er vi kommet et godt stykke

Læs mere

Resultatliste DPM 15 meter skydning Den 24. Og 25. Februar 2009 Skytternes Hus i Århus

Resultatliste DPM 15 meter skydning Den 24. Og 25. Februar 2009 Skytternes Hus i Århus Resultatliste DPM 15 meter skydning Den 24. Og 25. Februar 2009 Skytternes Hus i Århus 15 m STANDARDPISTOL ÅBEN 1 Ricky Winther Billund 97 92 94 283 2 Steffen Andreasen Viborg 92 92 92 276 3 N.P. Bro Viborg

Læs mere

Referat af afdelingsmødet i afd. 40 Fredag den 11. maj 2012

Referat af afdelingsmødet i afd. 40 Fredag den 11. maj 2012 Referat af afdelingsmødet i afd. 40 Fredag den 11. maj 2012 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. A. Fremlæggelse af beretning for perioden siden sidste møde. B. Godkendelse af afdelingens driftsbudget for

Læs mere

Nyhedsbrev fra DDBU. Nyt fra DDBU Regionalmøder. Møderne afholdes følgende steder: Saxenhus, Juniorsgade 35, 4990 Sakskøbing. kl. 18.00 20.

Nyhedsbrev fra DDBU. Nyt fra DDBU Regionalmøder. Møderne afholdes følgende steder: Saxenhus, Juniorsgade 35, 4990 Sakskøbing. kl. 18.00 20. N Y T F R A D D B U O G K L U B B E R N E Nummer 1 Januar 2015 Nyt fra DDBU Regionalmøder Møderne afholdes følgende steder: Mandag den 19. jan 2015 kl. 18.00 20.00 Tirsdag den 20. jan. 2015 kl. 18.00 20.00

Læs mere

Det komplette tilbud til kølebranchen.

Det komplette tilbud til kølebranchen. kølemiddelprogram Det komplette tilbud til kølebranchen. Omfattende kølemiddelprogram leveret via et landsdækkende net af depoter. 2 Danmarks bredeste forhandlernet af kølemidler. AGA tilbyder et komplet

Læs mere

Lolland-Falsters Skytteforbund

Lolland-Falsters Skytteforbund 60 liggende Dame 1 Jette Skov Pedersen Vestfalster 93 85 94 94 87 93 546 2 Lisa Jørgensen Søllested 75 87 85 82 78 81 488 60 liggende Damejunior 1 Linette Andersen Sakskøbing 98 95 95 97 96 91 572 2 Nanna

Læs mere

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt Store forskelle på, hvor i landet besøget bliver fravalgt Antallet af danskere, der ikke har været til 3 år i træk, er vokset med 10 pct. fra 2003 til 2008. Og der er store forskelle på hvor i landet,

Læs mere

G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t

G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t Ordinær generalforsamling mandag, den 9. februar 2015, kl.: 12:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og stemmeudvalg. 2. Forhandlingsbogen. 3. Formandens beretning.

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING 6 GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING Lørdag den 4. april 2015 kl. 13.00 på Fårup Skovhus Formanden bød velkommen til Generalforsamlingen, og derefter var der egen præsentation af deltagerne.

Læs mere

Udbydere af danskuddannelse (8. januar 2013)

Udbydere af danskuddannelse (8. januar 2013) Udbydere af danskuddannelse (8. januar 2013) AOF Center Fyn Sprogskole Leder: Marianne Krammer Vestergade 23 5700 Svendborg Tlf.: 62 21 73 73 E-post: info@aofcenterfyn.dk AOF Dronninglund Daghøjskole Leder:

Læs mere