På besøg på Agromek. Reportage side

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "På besøg på Agromek. Reportage side 7-10. www.danskformand.dk"

Transkript

1 December årgang 6 På besøg på Agromek Reportage side 7-10 Læs desuden inde i bladet: 3 Krisen kradser stadig 4 Specialister i fodboldbaner 14 Medlem fik ret i retten 16 Kursus om stress Fagorganisation for arbejdsledere og konduktører indenfor bygge- og anlægsvirksomhed samt formænd og arbejdsledere indenfor kommunernes og amternes tekniske forvaltninger. Dansk Formands Forening har overenskomstretten indenfor bygge- og anlægsområdet.

2 Kolofon Indhold Indholdsfortegnelse: Udgiver Dansk Formands Forening Prags Boulevard 45 DK-2300 København S Tlf.: Fax: Giro: Redaktion Landsformand Kim Bøje Madsen (ansv.) Journalist Niels Henriksen Artikler og stof til nr skal være redaktionen i hænde senest den 31. januar Næste nummer udkommer den 25. februar Tryk Zeuner Grafisk as Skovdalsvej Odder Tlf.: Fax: Layout & Sats Hesselberg Reklame Åstrupvej Hjørring Tlf.: Annonceekspedition Rosendahls Mediaserivce Oddesundvej 1, 6715 Esbjerg Ø Tlf.: Fax.: Deadline for annoncebestilling til næste udgave af formandsbladet er: 31. januar Side 3 Side 4 Side 6 Side 7 Side 8 Side 9 Side 14 Side 16 Side 10 Side 14 Side 15 Side 17 Side 18 Leder Specialister i fodboldbaner Satellitterne styrer gravemaskinen Agromek mest for landbruget Kombispreder til glatte stier og trapper Kombispreder med hurtig justering Karl Johan fik ret i retten Fokus på trivsel og stress IAK kender medlemmerne Messe fik stor opmærksomhed Også jordvarme hvor pladsen er trang Succes på landevejen Nyt fra hovedkontoret Spuling af beton Aqua cutter Effektiv fjernelse af beton uden skader på armeringsjern Formandsbladet er tilsluttet dansk oplagskontrol. Bladet er i perioden 01/07/08 til 30/06/09 udsendt i et gennemsnitligt oplag pr. nummer på eksemplarer. Bladet afleveres til postbesørgelse sidst i måneden. Eftertryk med kildeangivelse er tilladt. Medlem af Dansk Fagpresse Forening. Se mere på vores hjemmeside Specialist inden for afrensning Stenlillevej 11, 4295 Stenlille Tlf Spuling af asfalt og gummimembraner Spuling af støbeskæl Skæring i jern og beton op til 1000 mm Robot - Aqua Cutter = Hydrodemolition 2

3 Krisen kradser stadig Leder Antallet af ulykker på de danske byggepladser skal ned målet er en reduktion på 25 pct. indenfor de næste 10 år. Dansk Formands Forening kan sammen med det øvrige Danmark konstatere, at der stadig er krise i byggebranchen. Vi har netop været vidne til en større fyringsrunde på det private arbejdsmarked, og vi har været involveret i flere afskedigelser i nogle kommuner. Nu kan vi konstatere, at der er begyndt en ny runde, efter regeringen har vedtaget at halvere tilskuddet til aktiveringsprojekterne i vores kommuner. Det har medført masseafskedigelser i mange kommuner. Dansk Formands Forening følger op på opsigelserne, og giver rådgivning til de medlemmer, der er omfattet. Imens alt dette er i gang, så er vi i skrivende stund begyndt på overenskomstforhandlingerne med KL. Det bliver sandsynligvis en af de sværeste udfordringer, vi nogensinde har set i DFF. Der er jo stort set ingen penge at forhandle om. Så det bliver spændende at se, hvorledes vi får løst denne udfordring. Der har ligeledes været razzia på en del byggepladser. De gav 218 strakspåbud, og der var kun 95 pladser, der slap uden påbud. Skal bøde Arbejdsmiljøsyndere skal bøde for alvor Regeringen er klar med sin arbejdsmiljøplan for de næste 10 år. En bagatelgrænse skal sikre, at der kommer spot på store problemer. De virksomheder, der halter mest bagefter med deres arbejdsmiljø, skal der særligt spot på. Det er en af tankerne bag regeringens nye plan for et bedre arbejdsmiljø de næste 10 år. De problemramte virksomheder skal Arbejdstilsynet besøge oftere, mens andre virksomheder kun bliver udtaget til stikprøvekontroller. Det betyder også, at Arbejdstilsynet ikke skal beskæftige sig med bagateller, men have de store problemer i fokus, forklarer beskæftigelsesminister Inger Støjberg (V). Regeringen vil indføre en bagatelgrænse, så mindre og ubetydelige forseelser i fremtiden ikke fører til påbud fra Arbejdstilsynet, siger hun. Færre ulykker Arbejdsmiljøindsatsen frem mod 2020 indeholder 18 konkrete initiativer under navnet Nye veje til et bedre arbejdsmiljø, og blandt målene er, at der i 2020 skal være 25 procent færre alvorlige arbejdsulykker, 20 procent færre psykisk overbelastede og 20 procent færre med fysiske overbelastninger. Desuden indfører regeringen et differentieret bødesystem, der betyder, at bøderne rammer hårdt på de virksomheder, der overtræder reglerne - uanset størrelsen på virksomheden. Til slut vil jeg gerne på foreningens vegne ønske alle vores medlemmer og samarbejdspartnere en glædelig jul samt et godt nytår. Kim Bøje Madsen Landsformand 3

4 Illustrationen viser hele anlægget med den ny kunstgræsbane forrest og voldene, der forbinder området. (Visualisering: GHB Landskabsarkitekter a/s, Orbicon Leif Hansen A/S ) Specialister i fodboldbaner Danjord A/S har lagt maskinkraft og manpower til mange af de store stadions i Danmark og arbejder nu på Herning Fodboldekperimentarium Når vi sidder i sofaen og ser bold fra den danske superliga, eller når vi står og hepper på de lokale helte i 1. division, så er det tit det århusianske entreprenørfirma Danjord A/S, der har forberedt banen til, at der overhovedet kan spilles fodbold af høj kvalitet. Danjord A/S har således haft en skovl med i spillet på Korsør Atletikstadion, Vejle Stadion, Horsens Stadion, Odense Stadion, Randers Stadion, Esbjerg Stadion, Aalborg Stadion, Fredericia Stadion og Herning Stadion. Her ud over har virksomheden anlagt masser af andre fodboldbaner og golfbaner for den sags skyld i hele Danmark. Det er da også Danjord A/S, der har fået til opgave at anlægge Herning Fodboldeksperimentarium med Herning Fremad som bygherre Herning Fremad er en af moderklubberne bag FC Midtjylland. Anlægget koster i nærheden af 16 mio. kr. og skal stå færdigt til maj næste år, således at det kan benyttes i forbindelse med Europamesterskaberne for U21 landshold, hvor Herning er en af værtsbyerne. Kunstgræsbane - Arbejdet med det meget fremadskuende fodboldanlæg begyndte omkring den 1. september, og projektet finansieres med støtte fra Herning Kommune, Lokale og Anlægsfonden Her kommer den ny kunstgræsbane til at ligge. Kunstgræsbanen bliver først færdig og forventes taget i brug til næste forår i forbindelse med U21 EM. 4 Her etableres aktivitetsbåndet ind mod Herning Fremads klubhus.

5 Specialister i fodboldbaner Sådan kommer aktivitetsbåndet til at se ud. (Visualisering: GHB Landskabsarkitekter a/s, Orbicon Leif Hansen A/S ) samt Real Dania, fortæller ingeniør Kasper Lund Andersen og formand Martin Boje fra Danjord A/S. Med projektet forvandles Herning Fremads traditionelle fodboldanlæg til et eksperimenterende område med plads til et væld af aktiviteter for alle, som har lyst til fysisk udfoldelse, leg og socialt samvær uanset alder, køn og etnisk baggrund. Tanken er, at projektet skal bygge bro mellem det traditionelle forenings- og hverdagsliv. Ifølge projektet skal der anlægges flere end 50 forskellige aktivitetsmuligheder uden om de traditionelle fodboldbaner. - I øjeblikket er vi i gang med at anlægge en helt ny kunstgræsbane i fuld størrelse. På den ene langside anlægges et aktivitetsbånd med en række aktiviteter, lige som der opføres en betonmur ind mod Herning Fremads klubhus, siger Kasper Lund Andersen. Aktiviteter Rundt på det store anlæg etablerer Danjord A/S fire store jordvolde, hvorpå der anlægges en én meter bred sti. Jordvoldene skal være med til at få anlægget til at hænge sammen og bliver forbindelse til de forskellige dele af området. På fodboldanlægget etableres yderligere et klatrelandskab, styrke- og balancetræningsstationer, en mobil forhindringsbane, en naturlegeplads, en dansescene, en kælkebakke, bane til beachvolley, trampolinspring, frisbee samt grill- og bålpladser. Bred målgruppe Bevægelseslandskabet henvender sig til en meget bred målgruppe. For eksempel vil det være oplagt til en aktiv udflugt for skoleklasser og for Hernings mange børne- og ungdomsinstitutioner. Her vil alle kunne mødes på tværs af alder og etnisk baggrund. Det er nemlig også tanken, at landskabet kan være et attraktivt aktivitetstilbud til børn og unge, hvis forældre måske ikke har ressourcerne til at lade dem være medlem af en traditionel idræts- eller sportsklub. På den måde kan bevægelseslandskabet fremme social integration via fokus på uorganiseret idræt og fysisk udfoldelse. Der bliver fri adgang til bevægelseslandskabet for alle hele døgnet, og det kan bruges på alle tider af året. Et eksisterende stisystem forbinder området med Herning by. Sådan, at det er nemt og sikkert at komme til og fra området også på cykel. Formand Martin Boje (tv) og ingeniør Kasper Lund Andersen har den daglige ledelse af projektet i Herning. 5

6 Satellitterne styrer gravemaskinen Satellitterne styrer gravemaskinen med nænsom hånd GPS-maskinstyring er blevet en uundværlig del af dagligdagen hos Danjord A/S i Århus Træpløkker og målebånd er i høj grad blevet afløst af computermodeller og GPS-styring af maskinerne hos entreprenørvirksomheden Danjord A/S i Århus. Ikke alene er GPSmaskinstyring meget mere nøjagtig end den menneskelige hånd uanset hvor dygtig maskinføreren er satellitterne sørger også for, at der i realiteten kun skal sættes af én gang, hvorefter data overføres til computeren og dermed gør arbejdet meget, meget mere fleksibelt og effektivt. - Med alle de oplagrede data samlet i computeren og overført til GPS-enheden i maskinen, kan vi lynhurtigt gå fra den ene opgave til den anden, uden først at skulle have en landmåler ud og sætte af. Alle data er samlet og tilgængelige. Maskinføreren kan umiddelbart switche over på den ny opgave og tage fat på arbejdet, gør ingeniør Kasper Lund Andersen og formand Martin Boje opmærksom på. De to understreger dog, at det naturligvis stadig er vigtig at kontrollere, lige som finere håndværk også stadig kræver mere intenst medvirken af en landmåler. X og Y Hos Danjord A/S benyttes satellitsignalerne til gravemaskiner og dozere, hvor gravehøjden er plottet ind i et X og Y- koordinatsystem. Systemet består af tre hovedkomponenter som er GPS Antenner, CB430 computer/skærm samt radio/ VRS modem. De enkelte komponenter er lette at demontere og gør herved systemet mindre sårbart over for tyveri og hærværk, da delene kan monteres / demonteres på under 10 minutter. Systemet er samtidigt designet til de meget krævende opgaver en entreprenør udsætter deres maskiner for hårdt arbejde dag efter dag. Dobbelt GPS-antenne Den dobbelte GPS-antenne konfiguration beregner den nøjagtige position og orientering af maskinen skovlspidsen for hurtigere udgravning med maksimal præcision, dette giver realtime opdatering af skovlens position. Med den nøjagtige 3D-positionering af skovlen, guider systemet maskinføreren til hurtigt at udføre komplekse graveopgaver rigtigt første gang. System passer perfekt på gravemaskiner med tiltskovl som giver mulighed for at forme grøfter og skråninger, hvor gravemaskine graver på en skråning, der ikke er vinkelret på bommen. CB430 computeren beregner placeringen af skovlspidsen og sammenligner disse beregninger med det ønskede design. Dette kombineret med lightbars som guider operatøren, giver en hurtig og præcis udgravning, selv på vanskelige opgaver som eks. udgravning fra flåde m.m. CB430 computeren fra Sitech beregner placeringen af skovlspidsen og sammenligner beregningerne med det ønskede design. Systemet guider maskinføreren igennem opgaven. 6

7 Agromek i Herning Agromek stadig mest for landbruget Med 517 stande fordelt på 13 haller i Messecenter Herning er den traditionsrige Agromek en begivenhed, der tiltrækker udstillere, branchefolk og interesserede til fra hele verden. Men selv om maskiner og produkter til landbruget i nogen grad er rykket lidt sammen for at gøre plads til entreprenørbranchen og den grønne sektor, så er Agromek stadig mest interessant for landbruget. Gigantiske traktorer, mejetærskere og gyllevogne fylder godt op i landskabet, men især på materielsiden er der dog også noget at se Svenningsens fyldte godt op på Agromek. på for medlemmerne af Dansk Formands Forening. Flere af de virksomheder, som vi i Formandsbladet jævnligt samarbejder med, var at finde på Agromek 2010, og nogle af dem var repræsenteret med deciderede nyheder. 7

8 PM City Combi er en lille, kompakt combispreder fra Epoke. Combispreder til glatte stier og trapper 8 PM City Combi er en lille, kompakt combispreder, der er udviklet til glatførebekæmpelse på fortove og cykelstier. Den lille spreder har plads til både tørstof og væske i beholderen. Det giver mulighed for at udlægge sand eller salt i både tør eller befugtet tilstand samt saltlage. Ifølge Epoke A/S er det enkelt og hurtigt at skifte mellem spredemetoderne også under spredningen. Sprederen er forsynet med en slangerulle med håndlanse, som er velegnet til svært tilgængelige steder som for eksempel trapper. Formålet med den nye combispreder er ifølge Epoke at samle alle fordele ved væske- og tørstofspredning i én maskine. En kombination, som ellers kun kendes fra større spredere. Med de mange funktioner kan PM City Combi anvendes til både præventiv spredning og til spredning ved is og sne. Sitech leverer bl.a. maskinstyring og GPS-anlæg til entreprenørbranchen.

9 Ny combispreder Ny combispreder med hurtig justering af spredebredde og mindre saltforbrug Epoke har udviklet en ny combispreder til glatførebekæmpelse for at reducere forbruget af salt, uden det går ud over effekten. Samtidig er det blevet lettere for chaufføren at indstille sprederen under kørsel. Sirius Combi S-4902 er en combispreder, der giver mulighed for syv forskellige udlægningsmetoder i form af salt, sand, split, befugtet tørstof, væske, væske tilsat tørstof og væske tilsat befugtet tørstof. De mange udlægningsmetoder gør, at samme spreder kan tilpasses omskifteligt vintervejr. Med den nye betjening sker regulering af væske og tørstof synkront. Hvis der ønskes en ændring i spredebredden skal der kun drejes på én knap, hvorefter tørstof og væske ændres. Justering af spredebredden sker i step af én meter fra tre til elleve meter. Den enkle betjening er en stor fordel for chaufføren, især når der køres på veje med varierende bredde. For at beskytte teknikken mod det aggressive miljø, er det samlet i et tæt aflukket maskinrum, hvor væskepumper, proportionalventiler, hydraulikmotorer, servomotorer med mere er optimalt beskyttet mod saltstøv. Tankkapaciteten er hævet fra liter til liter, og der er mulighed for at afsætte sprederen med fuld vægt, hvilket betyder cirka 17 tons. Sirius Combi S-4902 er en combispreder, der giver mulighed for syv forskellige udlægningsmetoder. 9

10 Ny redskabsbærer Minimalt pladsbehov med ny redskabsbærer til have-park maskiner Til have-park maskiner er der udviklet et hurtigkoblingssystem på en kraftig redskabsbærer. Til dette SmartLink New Holland var repræsenteret med store maskiner til både landbrug og bygge-anlæg. system er der indtil videre udviklet fire forskellige redskaber. Basismaskinen og redskaber fylder minimalt under opbevaring, og efterfølgende tilkøb af redskaber bliver billigere, da basismaskinen kun skal købes en gang. Det nye system er opbygget med en basismaskine beregnet til at spænde efter have-park traktorer. Med hurtigkoblingssystem er det let at skifte fra redskab til redskab uden brug af værktøj. Til det semi-professionelle hurtigkoblingssystem kan der foreløbig købes fire forskellige redskaber: mosrive, plænelufter, vertikalskærer og havetromle. Det er selve akselen på redskabet, der sammenkobles med redskabsbæreren, og derfor fylder de minimalt under opbevaring. Arbejdsbredden på basismaskine og de fire redskaber ligger på cirka en meter. Ifølge den danske importør Grene vil der fortsat blive udviklet nye redskaber til SmartLink systemet. Materiel til ren- og vedligeholdelse var ganske pænt repræsenteret på Agromek Hydrema havde også taget det store grej med. Pon Caterpillar havde en fl ot og noget dramatisk stand i Herning. 10

11 Digitally signed by Signaturdienst Doka Gruppe Date: Signat 09:24:47 MEZ Syd og Vestsjællands Afdeling på besøg hos Novo Nordisk hyppig genbrug Så nåede Seniorer i Syd og Vestsjællands Afdeling igennem årets arrangementer i seniorklubben DFF med vores årlige julefrokost og bowling, som også i år blev holdt i Næstved Bowlingcenter. Medlemmerne mødtes kl. 15 til kaffe og kage. Derefter var der en times bowling for dem, som havde lyst til det, og hvor andre fik tiden til at gå med strikkepindene og socialt samvær. Kl var det tid til at samles for at nyde den store julebuffet med mange lækre retter. PERI løser kompliceret forskallingsopgave ved udvidelse af patienthotel Julefrokost med bowling Årsmøde Seniorer i Syd og Vestsjællands Af- Odense Universitetshospital er i gang med Til forhøjelsen af elevatortårnet har PERI at udvide sit patienthotel. Projektet, der skal leveret TRIO Skaktelementer. Skaktele - sikre plads til ekstra deling 100 gæster, tager udføres hul på men det terne nye gør det år muligt den at 5. flytte januar etager 2011 høje bygning. kl Samtidigt hos bliver Kirsten afforskallingen og lettet komplet ved, at der bygges tre nye etager oven på samlede, indvendige forme som én enhed. den nuværende fem væsentligt, idet elementet krymper Under hele forløbet Kaj, skal hotellets hvor der fem er årsmøde, 30 millimeter, og når hvor det udløses. aktiviteterne for 2011 planlægges, (husk nederste etager være beboelige, og det er derfor et krav fra bygherren, der har valgt Stilladset, som anvendes i projektet, er NCC som totalentreprenør på projektet, PERI UP. Da det er svært af fastgøre et For dem, der havde lyst, var der bowling i Næstved tilmelding senest den 3. januar 2011). at trapper og elevatorer fungerer normalt traditionelt stillads til bygningens elegante Bowlingcenter. under hele byggeprocessen. Er der De to nogen, trappeskakter og elevatorkernen skal lige som i stedet monterede stilladset oven på glasfacade, som har blev nogle løsningen gode her, at man resten af patienthotellet forslag forhøjes til med ture, tre så otte kontakt store stålprofiler, da bestyrelsen. og det komplicerer En sidegevinst ved denne metode er, som blev udlagt etager, men må på intet tidspunkt i byggeperioden blokeres, til formålet på tværs af bygningen. naturligvis forskallingsarbejdet. at patienterne på de fem nederste etager Alle Seniorer i ikke Syd generes og Vestsjællands af udsigten til stilladser PERI blev valgt som leverandør af materiel uden for vinduerne. til den komplicerede Afdeling opgave, efter ønskes der var rigtig glædelig jul lavet et forskallingsforslag baseret på Da adgangsforholdene til byggepladsen er TRIO Systemforskalling. samt et godt nytår. svære, På og gensyn pladsen er i begrænset, foregår næsten al materiel-håndtering med kran, således at komponenterne samles på jorden og derefter hejses på plads. Løsningen indebærer, at trappeskakterne forhøjes med cirka 390 centimeter ad gangen, og da væggene i den elipseformede bygning både buer og har skæve vinkler i næsten alle hjørner, er det en stor fordel at anvende TRIO s variable hjørner. Odense Universitetshospital forventer at kunne tage patienthotellets tre nye etager i brug i august Med maskinstyring arbejder du altid i overhalingsbanen Udlejningsmaskiner Vi bakker op om Dansk Formands Forening med maskinstyring Spuling af beton Aqua cutter Gravemaskiner Cat 323 og 311 HURTIGERE. MERE PRÆCIST. MERE ØKONOMISK. DU BESTEMMER Du kan vælge at Dozere Cat D6T og D5 Nu kan du leje Cat maskiner monteret med GPSbaseret maskinstyring og høste en lang række leje maskinen med fører, Minilæsser 20 DANSK Cat 279 Effektiv fjernelse fordele: af beton uden som er uddannet til at køre Minigrader SPECIALTRANSPORT Cat 247B skader på armeringsjern med maskinstyring Doka Danmark Tromler Cat 533 og 433 Betydelige NKI Kloak- besparelser & Industriservice på maskintimer A/S og Harsco Dansk Specialtransport Egegaardsvej 11, 4621 Gadstrup brændstof Lundeborgvej 12, 9220 Aalborg Ø Vassingerødvej lade 25, 3540 Pon Lynge Rental træne din Gummihjulslæsser Cat 938 Håndværkervej 1, 4160 Herlufmagle Perfekte formsamlinger med BFD formlåsen. Vinklen trækpåvirkning. Formene flugter, oprettes og trækkes Tlf Hurtigere færdiggørelse Tlf med 00 optimalt resultat Tlf egen maskinfører til at køre i profilfalsen giver en fordelagtig kraftretning ved tæt sammen, med få hammerslag på BFD låsens kile. Mange flere Tlf. Cat udlejningsmaskiner Færre fejl med udstyret Ingen ventetid på landmåler, der skal lave kan naturligvis udstyres afsætning eller leje maskinen uden med maskin styring efter behov. Mere præcist og ensartet arbejde fører, hvis du selv har erfaring Udførelse af mere komplekse opgaver i at køre med maskinstyring. Vi har maskinerne du har hænderne Forskalling Ring til vores udlejningskonsulenter og hør, hvordan du opnår bedre resultater med Stillads maskinstyring. Rådgivning Loxam A/S Svejsegangen Karlslunde Tlf Loxam A/S Specialist Trasbo inden Sandblæsning for afrensning Vrøndingvej 8A 8700 Horsens Tlf Park Allé Brøndby PERI Tlf. Hovedkontor Pon Rental Svejsegangen Se mere 5, på 2690 vores Karlslunde hjemmeside Stenlillevej Stenlillevej 11, 11, 4295 Stenlille Greve Main 26, 2670 Greve Vrøndingvej 8A, 8700 Horsens Tlf Tlf Tlf Tlf Tlf Spuling af asfalt og gummimembraner Spuling af støbeskæl :41:43 Uhr Skæring i jern og beton op til 1000 mm Robot - Aqua Cutter = Hydrodemolition BFD-låsen for tilpasningsområder op til 10 cm Lørdag den 16. oktober var Syd- og Vestsjællands Afdeling på virksomhedsbesøg på Novo Nordisk i Kalundborg. Deltagerne mødtes kl ved porten, hvor Claus Hansen fra Novo Nordisk tog imod. I kantinen, hvor Novo var vært med kaffe og kage, orienterede Claus ca. en time om fabrikken fra starten i tresserne og frem til i dag. Novo Nordisk er en stor virksomhed, forskalling som ligger på et areal på ca. 100 n for hektar og der er ca ansatte. Derudover er der registreret ca. 700 eksterne håndværkere som har deres gang på virksomheden i løbet af året. Virksomheden fremstiller to produkter, nemlig enzymer og insulin. Enzymerne fremstilles på Novozyem A/S og insulinen på Novo Nordisk A/S. Fabrikken fremstiller ca. 45 pct. af verdens enzymer og ca. 55 pct. af verdens insulin. Virksomheden har et stort energiforbrug. Alene et strømforbrug, der svarer det til Københavns forbrug af el. Derfor er der indledt et samarbejde Nyt fra Syd og Vestsjælland med de andre store virksomheder i Kalundborg, således at damp fra Asnæsværket og gas fra Statoil ledes frem til fabrikken i store rørledninger. Efter denne orientering kørte deltagerne en tur gennem fabriksområdet og sluttede i den store hal, hvor fremstillingen af insulinen foregår. En stor tak til Claus Hansen for den interessante orientering. Derefter kørte deltagerne til Mulleruphavn, hvor frokosten blev indtaget på Skipperkroen. Julebuffeten blev nydt med stort velbehag. INGEN OPGAVE ER FOR LILLE - INGEN OPGA RING FOR YDERLIGERE OPLYSNINGER COPSØ A/S 11 Vi udfører inkl. kranarbejde Entreprenørkørsel inkl. levering grus og muldjord, samt contain kran og grab til haveaffald Flytning af alle typer entreprenørmaskiner m.v. Elementtransporter Alle typer specialtransporter Egen genbrugsplads for modta af beton og tegl

12 Ole Christian Sandstadt, Formand: Vi har valgt PERI på grund af hurtig og pålidelig levering, service og rådgivning hele vejen igennem byggeriet. TRIO formen har vist sin styrke bl.a. ved hurtig samling med BFD låsen. For at formlåsen BFD kan sættes rigtig på, må elementernes vinkelafvigelse være maks. 5,2º. For at kunne montere den radiale ankerplacering (anker løber gennem pastræet), skal det mindste mål på det indvendige pastræ være mindst 4 cm. Den maksimale bredde på pastræ: Formlås BFD 10 cm, Formlås 38 cm - 26 cm. K PERI/10.197

13 Muffehuse på Lolland og Falster. I 2008 blev det besluttet at udskifte de store søkabler mellem Danmark og Tyskland, den såkaldte Kontek-forbindelse. Forbindelsen er en 600 MW forbindelse mellem Bjæverskov ved Køge og Bentwich ved Rostock. Udskiftningen sker på baggrund af flere driftstop forårsaget af utætte samlemuffer på kablerne i Storstrømmen og i Østersøen. De gamle kaber skal udskiftes med et såkaldt massekabel som har den fordel at det kan produceres og udlægges i ét stykke. Et lignende kabel bruges bl.a. på den elektriske Storebæltsforbindelse. Energinet.dk, som ejer søkablet samt tilhørende anlæg på dansk grund forestår udskiftningen. Til den nye forbindelse skal der etableres 3 nye muffehuse placeret i Gedser og på hver side af Storstrømmen. I muffehuset konverteres søkablerne til jordeller luftledninger. DavidsenPartnere udfører det nye muffehus og har valgt at anvende PERI TRIO systemforskalling til væggene. Ydervæggene udføres som en mangekant med en indre diameter på ca. 13 meter. De i alt 18 kanter består af 12 meter høje formelementer samlet af sektioner på 6,60 meter og 5,40 meter. De færdige sektioner er samlet i Greve og leveret klar til opstilling på pladsen i Nørre Alslev på Falster. Dette har været en medvirkende årsag til at vægformen var støbeklar kun 7 dage efter færdiggørelse af bundpladen. Væggene er støbt med en E45 lavalkalisk SCC beton og det var derfor påkrævet, at den resulterende træk- kraft fra støbetrykket i ankerstængerne blev nøje overvåget under støbning af væggene. PERI bidrog til etablering af hydrauliske støbetrykmanometre på ankerstængerne således trækket kunne overvåges under den 10 timer lange støbning. Dermed kunne det sikres, at ingen stænger blev udsat for trækkræfter over det tilladelige niveau samt at den færdige overflade har været fuldt ud tilfredsstillende. Endvidere har PERI under hele forløbet med udførelsen af de 3 muffehuse bidraget til, at logistikken mellem pladserne når formene skulle transporteres har fungeret optimalt. Dette er sket bl.a. gennem en tæt dialog mellem formanden og PERI s salgskonsulent. Med TRIO mangekant anvendes kiler i alle samlinger. Disse kan også leveres af PERI. Overvågning af støbetryk ved hjælp af manometre på ankerstænger. En perfekt færdig overflade med TRIO. Forskalling og Stillads

14 xxxxxx Karl Johan Sejersen (th) og landsformand i Dansk Formands Forening, Kim Bøje Madsen, studerer dommen fra Retten i Horsens, der giver formanden ret. Karl Johan fik ret - og en stor erstatning Formand fra Horsens søgte råd hos Dansk Formands Forening, der bragte hans sag for retten Juletiden bliver lidt ekstra sød hos Karl Johan Sejersen i Horsens. Med hjælp fra Dansk Formands Forening har han nemlig modtaget en check på kr., og selv om pengene naturligvis vil vække glæde hos de fleste, så er det ikke kun checken, Karl Johan Sejersen er glad for. - Jeg er faktisk mest glad for at få ret. Jeg er blevet forkert behandlet, og det har jeg fået rettens ord for. Det er jeg glad for, understreger formanden, der var ansat hos Horsens Varmeværk i år heraf de 18 som formand med en håndfuld medarbejdere under sig. Mobbet ud Karl Johan Sejersen er oprindeligt uddannet kloakmester og har siden tager kedelpasser-eksamen, således at han kunne indgå i vagtordningen på varmeværket, hvor han var glad for at arbejde, og hvor han havde et fint forhold til alle. Også den øverste ledelse. Selv om Karl Johan Sejersen endte med at blive mobbet ud fra arbejdspladsen, så er han stadig så loyal overfor sine tidligere medarbejdere og kolleger, at han kun vil sige, at der var forhold på arbejdspladsen, der efterhånden antog en sådan karakter, at han ikke længere kunne stå model til det, der skete med ledelsens billigelse. Han sagde fra, han meddelte det offentligt, og siden den dag var det et helvede for ham at gå på arbejde.

15 Karl Johan fik ret Snak bag ryggen - Medarbejderne på Horsens Varmeværk mente ikke, at jeg var social nok, og de begyndte at snakke bag min ryg og forsøgte hele tiden at finde fejl ved mig og den måde, jeg udførte mit arbejde på. Så snart der var den mindste anledning til at pege fingre af mig, slog de til. Direktøren gjorde intet for at ændre på forholdene, og jeg er stadig skuffet over, at han ikke greb ind, siger Karl Johan Sejersen, der som den eneste ud over direktøren på varmeværket, havde fri bil. - Og det blev virkelig en kilde til meget stor misundelse blandt de øvrige på varmeværket, siger han. På et tidspunkt forlangte medarbejderne, at der skulle holdes et møde, hvor Karl Johan skulle drøftes. Af en loyal medarbejder var han blevet hvisket i ørerne, at de andre kun var ude på at få ham ned med nakken, så han valgte selvfølgelig ikke at dukke op til mødet, som dog blev afviklet alligevel. Bægeret ød over Mange kan holde til meget, og Karl Johan Sejersen var ikke den, der beklagede sig, men en dag løb hans bæger over. Da chikanerierne havde stået på i et par år, og forholdene på den arbejdsplads, han havde skænket mere end halvdelen af sit liv, blev så forfærdelige, at han ikke længere kunne holde det ud, kontaktede han sin fagforening, Dansk Formands Forening, for at få hjælp. - Jamen, landsformand Kim Bøje Madsen opfordrede mig til at gå til lægen. Jeg havde aldrig været syg, havde vist kun haft en enkelt sygedag i de 27 år, men jeg meldte mig syg sidst på foråret i På varmeværket havde vi ingen kutyme for at aflevere lægeerklæringer, men jeg skyndte mig at gå til lægen for at få en, og da jeg havde forelagt lægen mit problem, skrev han straks en erklæring, som løbende blev fornyet. Fyreseddel - Da jeg på et tidspunkt afleverede lægeerklæringen til direktøren, sagde jeg direkte til ham, at det bedste, han kunne gøre, var at fyre mig. Det gik han med til, og to dage efter havde jeg en fyreseddel med posten. Så troede jeg jo, at sagen var i orden, men Kim ville gerne have en kopi for at tjekke, om alt var i orden. Jeg havde seks måneders opsigelse, men Kim påpegede, at jeg havde ret til yderligere tre måneder i aftrædelse, og så skulle jeg naturligvis have godtgørelse for, at jeg pludselig var uden firmabil og firmatelefon. Kim skrev herefter et brev til ledelsen for Horsens Varmeværk og gjorde vores krav gældende og påpegede i øvrigt, at det ikke fremgik af min ansættelseskontrakt, at jeg havde fri bil. Retssagen blev en ubehagelig oplevelse, og Karl Johan Sejersen lægger ikke skjul på, at han var nervøs, før han skulle afgive forklaring, men at han til gengæld havde det rigtigt godt efter forklaringen. De fem medarbejdere, der var indkaldt som vidner i sagen, havde det tydeligvis rigtigt skidt ved at skulle fortælle deres version af sagen. Også varmeværkets direktør havde sæde i den varme stol og var også beklemt ved situationen. På tilhørerpladserne sad tre af bestyrelsesmedlemmerne. - Vi var helt sikre i vores sag. Efter vores opfattelse havde Horsens Varmeværk gjort sig skyldig i nogle klokkeklare brud på reglerne, og det viste sig da heldigvis, at dommerne gav os ret, siger Kim Bøje Madsen, der naturligvis selv var til stede i retssalen i Horsens. Ærlighed - Hvis vi skal føre en sag for et medlem, er det afgørende vigtigt, at vi får hele historien, at medlemmet ærligt fortæller den sande historie. Det er vigtigt, at medlemmet har tillid til os som fagforening, og naturligvis at vi også er med til at skabe et positivt tillidsforhold, understreger landsformanden, der personligt tager hånd om de faglige sager i Dansk Formands Forening. Karl Johan Sejersen var heldig hurtigt at få nyt arbejde, men det var alligevel ikke det rigtige. I dag arbejder han for et lokalt firma som montør af varmepumper og ventilationsanlæg. Tilbage på skinner - Nu er tilværelsen endelig tilbage på skinner, og jeg vil gerne opfordre andre til at sørge for, at ansættelseskontrakten er i orden, således at de kan slippe for en opslidende retssag med deres arbejdsgiver. Hvis alt er skrevet ned, som det skal være, er der ikke noget at komme efter, understreger Karl Johan Sejersen. På et tidspunkt, sagde direktøren i Horsens Varmeværk til sin formand: Jeg håber, at du har en god fagforening. Det har Karl Johan Sejersen. Retssagen Varmeværket var ikke til sinds at betale, og derfor blev sagen berammet ved Retten i Horsens fredag den 24. september. 15

Landsrådsmøde med god messe. Læs mere side 14. www.danskformand.dk. 103. årgang. Oktober 2010

Landsrådsmøde med god messe. Læs mere side 14. www.danskformand.dk. 103. årgang. Oktober 2010 Oktober 2010 103. årgang 5 Landsrådsmøde med god messe Læs mere side 14 Læs desuden inde i bladet: 3 Synlighed i fokus 6 Dyrt for DFF at skifte a-kasse 7 Ser på nye muligheder 18 Ung formand holder fast

Læs mere

Messe gik i vejret. www.danskformand.dk

Messe gik i vejret. www.danskformand.dk Juni 2010 103. årgang 3 Messe gik i vejret Læs desuden inde i bladet: 8 Kursus-program klart 9 Når hjernen går på stand-by 14 Arvefølgen klar 19 Fødsels-veer Fagorganisation for arbejdsledere og konduktører

Læs mere

Snemand fra nord. Side 16. www.danskformand.dk

Snemand fra nord. Side 16. www.danskformand.dk Februar 2010 103. årgang 1 Snemand fra nord Side 16 Læs desuden inde i bladet: 7 Stress plager formændene 10 Kong Vinter fik hovedrolle 14 På vej mod fusion 19 Aqua Cut skærer igennem Fagorganisation for

Læs mere

Messe kom godt i vejret

Messe kom godt i vejret December 2009 102. årgang 6 Messe kom godt i vejret Side 9 Læs desuden inde i bladet: 6 DFF holdt første landsrådsmøde 16 Nye øjne på kommunalkursus 19 Kendisser på Ajour 09 20 Kursus med Enneagram Fagorganisation

Læs mere

IT og Telekommunikation

IT og Telekommunikation FORMANDSBLADET 6 Fagblad for Dansk Formandsforening 107. årgang nr. 6 december 2014 DFF som en del af AJOUR Ny teknologi brug også hovedet Teknik og sunde værdier giver overskud TEMA: IT og Telekommunikation

Læs mere

FORMANDSBLADET. TEMA: Energioptimering miljø og bæredygtighed. Danmarks lækreste entreprenør. Milliardprojekter skriger på nye medarbejdere

FORMANDSBLADET. TEMA: Energioptimering miljø og bæredygtighed. Danmarks lækreste entreprenør. Milliardprojekter skriger på nye medarbejdere 1 Fagblad for Dansk Formandsforening 108. årgang nr. 1 Februar 2015 Danmarks lækreste entreprenør Milliardprojekter skriger på nye medarbejdere Energioptimering miljø og bæredygtighed INDHOLD: Leder....

Læs mere

Tema: Arbejdstøj og værnemidler

Tema: Arbejdstøj og værnemidler formandsbladet 2 Fagblad for Dansk Formandsforening 106. årgang nr. 2 april 2013 Tema: Arbejdstøj og værnemidler Procurator: tager hånd om kunderne Årsmøder i DFF kolofon: Udgiver: Dansk Formands Forening

Læs mere

Arbejdstilsynet FORMANDSBLADET. Formandsbladet med på tilsyn. Private anmelder byggerier. Arbejdstilsynet har fokus på arbejdsmiljøet TEMA:

Arbejdstilsynet FORMANDSBLADET. Formandsbladet med på tilsyn. Private anmelder byggerier. Arbejdstilsynet har fokus på arbejdsmiljøet TEMA: FORMANDSBLADET 4 Fagblad for Dansk Formandsforening 107. årgang nr. 4 september 2014 TEMA: Arbejdstilsynet Arbejdstilsynet har fokus på arbejdsmiljøet Private anmelder byggerier Formandsbladet med på tilsyn

Læs mere

formandsbladet Fokus på anlægsstruktører og brolæggere LKF: 50 år med vejmarkering Nyt smil i Nordjylland

formandsbladet Fokus på anlægsstruktører og brolæggere LKF: 50 år med vejmarkering Nyt smil i Nordjylland formandsbladet 1 Fagblad for Dansk Formandsforening 106. årgang nr. 1 februar 2013 Fokus på anlægsstruktører og brolæggere Nyt smil i Nordjylland LKF: 50 år med vejmarkering Udgiver: Dansk Formands Forening

Læs mere

Maskiner og arbejdsbiler FORMANDSBLADET TEMA: DFF VISER SIG FREM PÅ MESSER BRUGEREN MED PÅ FØRERSÆDET ERENFRED PEDERSEN HAR DET HELE SIDE 6: LÆS OGSÅ:

Maskiner og arbejdsbiler FORMANDSBLADET TEMA: DFF VISER SIG FREM PÅ MESSER BRUGEREN MED PÅ FØRERSÆDET ERENFRED PEDERSEN HAR DET HELE SIDE 6: LÆS OGSÅ: 2 FORMANDSBLADET Fagblad for Dansk Formandsforening 108. årgang nr. 2 Maj 2015 SIDE 6: DFF VISER SIG FREM PÅ MESSER TEMA: Maskiner og arbejdsbiler SIDE 24: ERENFRED PEDERSEN HAR DET HELE LÆS OGSÅ: BRUGEREN

Læs mere

Sikkerhed på vejene FORMANDSBLADET. Daluiso går nye veje for sikkerheden. Skiltning følger Vejdirektoratet TEMA:

Sikkerhed på vejene FORMANDSBLADET. Daluiso går nye veje for sikkerheden. Skiltning følger Vejdirektoratet TEMA: FORMANDSBLADET 2 Fagblad for Dansk Formandsforening 107. årgang nr. 2 maj 2014 Daluiso går nye veje for sikkerheden Skiltning følger Vejdirektoratet Læs også: DFF havde stand på forårets Trafiksikkerhedsmesse

Læs mere

Tema: formandsbladet. Grønne områder og maskiner. Ny teknologi sparer penge og giver glade medarbejdere. giver tilfredse og motiverede medarbejdere

Tema: formandsbladet. Grønne områder og maskiner. Ny teknologi sparer penge og giver glade medarbejdere. giver tilfredse og motiverede medarbejdere formandsbladet 3 Fagblad for Dansk Formandsforening 106. årgang nr. 3 juni 2013 Tema: Grønne områder og maskiner Ny teknologi sparer penge og giver glade medarbejdere Ansvar giver tilfredse og motiverede

Læs mere

Uddannelse/ efteruddannelse

Uddannelse/ efteruddannelse FORMANDSBLADET 5 Fagblad for Dansk Formandsforening 107. årgang nr. 5 oktober 2014 TEMA: Uddannelse/ efteruddannelse Erfaren formand greb ny chance Formænd fra hele landet så på Metrobyggeri i København

Læs mere

FALCKEN. PERSONALEFORENINGENS BLAD Nr. 3 Juni 2011. Den gennemsnitlige anciennitet blandt brandfolkene er 19 år. Side 4-5. Jeg er lidt gammeldags...

FALCKEN. PERSONALEFORENINGENS BLAD Nr. 3 Juni 2011. Den gennemsnitlige anciennitet blandt brandfolkene er 19 år. Side 4-5. Jeg er lidt gammeldags... FALCKEN PERSONALEFORENINGENS BLAD Nr. 3 Juni 2011 I Agerbæk løber de ikke af pladsen Den gennemsnitlige anciennitet blandt brandfolkene er 19 år. Side 4-5 Jeg er lidt gammeldags... 2 Løb i regn og rusk...

Læs mere

Faglig sag side 6 & 7. Prislisten 2012 for Kærneland side 9. Nummer 1 - januar 2012-89. årgang - Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening

Faglig sag side 6 & 7. Prislisten 2012 for Kærneland side 9. Nummer 1 - januar 2012-89. årgang - Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening Faglig sag side 6 & 7 Prislisten 2012 for Kærneland side 9 Nummer 1 - januar 2012-89. årgang - Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening MEJERISTEN Medlemsblad for Danske Mejeristers Fagforening Tilsluttet

Læs mere

side 6-7 Generalforsamling Nummer 1 - Januar 2010-87. årgang - Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening

side 6-7 Generalforsamling Nummer 1 - Januar 2010-87. årgang - Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening side 6-7 Generalforsamling Nummer 1 - Januar 2010-87. årgang - Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening MEJERISTEN Medlemsblad for Danske Mejeristers Fagforening Tilsluttet Serviceforbundet og Funktionærernes

Læs mere

Fagblad for Fagligt Fælles Forbund Aalborg. Afdelingskontor: Aalborg. Lokalkontorer: Støvring, Terndrup, Hals og Dronninglund

Fagblad for Fagligt Fælles Forbund Aalborg. Afdelingskontor: Aalborg. Lokalkontorer: Støvring, Terndrup, Hals og Dronninglund 6/08 Fagblad for Fagligt Fælles Forbund Aalborg. Afdelingskontor: Aalborg. Lokalkontorer: Støvring, Terndrup, Hals og Dronninglund Medarbejderne hos Schmolz & Bickenbach på uddannelse i et samarbejde med

Læs mere

ny stemme fylder 45 år

ny stemme fylder 45 år ny stemme fylder 45 år 1963 1964 45 ÅR NR. 3 Juni 2008 46. ÅRGANG Medlemsblad for DLFL ny stemme Nr. 3 2008 46. årgang Medlemsbladet»ny stemme«udgives af bestyrelsen for Dansk Landsforening for Laryngectomerede

Læs mere

JYSK FODBOLD. Banebryder med bankende. fodboldhjerte. Portræt af JBU-leder, Johanne Louise Møllere Berg. side 8. Juni 2010

JYSK FODBOLD. Banebryder med bankende. fodboldhjerte. Portræt af JBU-leder, Johanne Louise Møllere Berg. side 8. Juni 2010 JYSK FODBOLD Juni 2010 Banebryder med bankende fodboldhjerte. Portræt af JBU-leder, Johanne Louise Møllere Berg. side 8 Jysk Fodbold er Jydsk Boldspil-Unions officielle fodboldmagasin Kommentar Ud med

Læs mere

Malerinfo. Dagpenge til jul side 4. Kongres 2014 side 6-7 Overenskomstfornyelse side 8 MEDLEMSBLAD FYN-JYLLANDSYD NR.

Malerinfo. Dagpenge til jul side 4. Kongres 2014 side 6-7 Overenskomstfornyelse side 8 MEDLEMSBLAD FYN-JYLLANDSYD NR. Malerinfo MEDLEMSBLAD FYN-JYLLANDSYD NR. 2 - NOVEMBER 2014 Dagpenge til jul side 4 Kongres 2014 side 6-7 Overenskomstfornyelse side 8 Velkommen! FAGLIG AFDELING Mariann Lauridsen Formand Tlf.: 6612 8395

Læs mere

Fodbolddommeren. nr.4 oktober 2008 65. årgang

Fodbolddommeren. nr.4 oktober 2008 65. årgang Fodbolddommeren nr.4 oktober 2008 65. årgang LYNGBYKURSUS 2008 STORE DOMMERDAG INDKALDELSE TIL DELEGERETMØDE HVOR BLEV DE AF? TALENTDOMMERKURSUS I VEJLE PROJEKT ASPIRANTJÆGER 2008/2009 Nr. 4 oktober 2008

Læs mere

Hovedcirklen Hjerneskadeforeningen årgang 21 nummer 3 oktober 2010

Hovedcirklen Hjerneskadeforeningen årgang 21 nummer 3 oktober 2010 Hovedcirklen Hjerneskadeforeningen årgang 21 nummer 3 oktober 2010 STORKØBENHAVN: Lene Juul Tlf: 7755 4573 / 2229 2201 Lenejuulj@gmail.com RØDOVRE: Lørna Hejl Tlf. 4343 2433 / 2637 7777 info@hjerneskadeforeningen.dk

Læs mere

45. årgang # 01 2014. Danmarks Internationale Veteran Organisation, De Blå Baretter. Side 17. 50-året for Cypern. Godt nytår 2014.

45. årgang # 01 2014. Danmarks Internationale Veteran Organisation, De Blå Baretter. Side 17. 50-året for Cypern. Godt nytår 2014. 45. årgang # 01 2014 Danmarks Internationale Veteran Organisation, De Blå Baretter Side 17 50-året for Cypern Godt nytår 2014 Side 3 Side 17 50-året for Cypern Side 16 Varesalget 14 Mission updates Side

Læs mere

Fængselsfunktionæren 2

Fængselsfunktionæren 2 Fængselsfunktionæren 2 Dansk Fængselsforbund Februar 2005 Nr. 2-2005 Fængselsfunktionæren 13 Leder 14 IT-firma analyserer Kriminalforsorgens økonomi 15 Voldsrekord i fængslerne igen 16 Økonomisk støtte

Læs mere

Redderen. Nr. 1 Januar 2015 38. årgang. Glæde på Sjælland s.8

Redderen. Nr. 1 Januar 2015 38. årgang. Glæde på Sjælland s.8 Redderen Nr. 1 Januar 2015 38. årgang Glæde på Sjælland s.8 Kolofon Indhold Redderen udgives af Reddernes Landsklub Redaktion: Redaktør og Fællestillidsmand Morten Andersen Ringstedgade 128 4700 Næstved

Læs mere

Årgang 63 nr. 4 maj 2005. Lungeforeningen Boserup Minde Patientforening

Årgang 63 nr. 4 maj 2005. Lungeforeningen Boserup Minde Patientforening LUNGEFORENINGEN LUNGEFORENINGEN BOSERUP MINDE BOSERUP MINDE Årgang 63 nr. 4 maj 2005 Lungeforeningen Boserup Minde Patientforening LUNGEFORENINGEN BOSERUP MINDE Tidsskrift for lungehandicappede Udgivet

Læs mere

Fængselsfunktionæren 4

Fængselsfunktionæren 4 Fængselsfunktionæren 4 Dansk Fængselsforbund April 2007 Nr. 4-2007 Fængselsfunktionæren 13 Leder 14 Flere nedslidte i 2006 15 Superfængsel uden dørhåndtag 16 I dobbeltbelæg på Vestre 18 Arbejdsmiljø på

Læs mere

MEJERISTEN. »Nordjyllands afdeling« Hovedkontoret flytter. side 3. side 8. Huset er solgt Rosenvangs Allé 235

MEJERISTEN. »Nordjyllands afdeling« Hovedkontoret flytter. side 3. side 8. Huset er solgt Rosenvangs Allé 235 MEJERISTEN side 3»Nordjyllands afdeling«side 8 Hovedkontoret flytter Huset er solgt Rosenvangs Allé 235 Nummer 3 August 2006 83. årgang Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening Formanden har ordet Solen

Læs mere

BRANDVÆSEN. Frigørelse. Nye materialer, nye konstruktioner og nyt sikkerhedsudstyr giver store udfordringer ved frigørelse af fastklemte Side 22-33

BRANDVÆSEN. Frigørelse. Nye materialer, nye konstruktioner og nyt sikkerhedsudstyr giver store udfordringer ved frigørelse af fastklemte Side 22-33 NR. 10 december 2010 BRANDVÆSEN Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer Frigørelse Nye materialer, nye konstruktioner og nyt sikkerhedsudstyr giver store udfordringer ved frigørelse af fastklemte

Læs mere

nyt INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION Nr. 2 2012

nyt INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION Nr. 2 2012 nyt INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION Nr. 2 2012 Medlemsblad for Sektion Danmark TEMA: IPAs 50 års jubilæum IPA husene er en succes, der skrumper IPAs tillidsfolk Kan IPA hjælpe ved Europæiske fodboldkampe?

Læs mere