FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN NR. 68 SEPTEMBER 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN NR. 68 SEPTEMBER 2014"

Transkript

1 FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN NR. 68 SEPTEMBER 2014 Marc Perera Christensen holder sin åbningstale ved indvielsen af multibanen Orientering fra Fællesrådet (3) Hjertestarter (8) Nybygget multibane i Harlev byens nye samlingspunkt (4) Sankt Hans festen 2014 (9) Nyt fra Biblioteket (9) Optimistcaféen på Lokalcenter Næshøj byder velkommen (6) Harlev har fået et nyt torv (10) Åbo Ny Skov officielt indviet (7) Fra bank til hurtigtvoksende låse firma (10)

2 PARAPLYEN NR. 68 September 2014 HARLEV FÆLLESRÅDS MEDLEMMER: Næshøjskolen Harlev Bibliotek Hørslev-Samvirket Harlev Frimærkeklub Harlev-Framlev lokalhistoriske Arkiv Vuggestuen Den Grønne Gren Harlev og Framlev Kirkers Menighedsråd Eurospar Venstre i Harlev-Framlev Grundejerforeningen Harlev Vest Tåstrup Borgerforening Brugerrådet Lokalcenter Næshøj Grundejerforeningen Araliavej Lillering Forsamlingshus Andelsboligforeningen Næshøj Andelsboligforeningen Bøgeparken Harlev Idrætsklub Harlev Jagtforening Socialdemokraterne i Harlev Fritidsklubben Midtpunkt Andelsboligforeningen Teglhøjen Rødlundparken Børnehaven Næshøj Framlev Borgerforening KFUM Spejderne i Harlev Konservativ Vælgerforening Harlev Brugsforening Harlev Basketball Klub Børnehaven Pilehaven Institionen Regnbuen Teaterforeningen Spotlight Grundejerforeningen Rødlundvej Salon Saksen Harlev-Framlev Vandforsyning Institionen Kompasset Parcelforeningen Harlev af 1999 Harlev-Framlev Grundejerforening Nordea Harlev Biblioteks Venner Harlev Erhvervsforening Tandlægehuset i Harlev Bofællesskabet Rødlundvænget 2 Andelsboligforeningen Rødlund Gl. Harlev Borgerforening ZONEpunktet Paraplyen udgives af Harlev Fællesråd. Tryk: Laser Tryk A/S Oplag 1860 eks. HVAD SKER DER I HARLEV - OG HVORNÅR? AKTIVITETSKALENDEREN udgives også af Harlev Fællesråd. Alle medlemmer kan benytte aktivitetskalenderen - brug den flittigt, men husk altid deadline (står på aktivitetskalenderen). UNDGÅ AT ARRANGEMENTER KOLLIDERER! KOORDINER ARRANGEMENTER. Harlev Fællesråd hjælper gerne med dette, send os jeres mødekalender. SKRIV TIL PARAPLYEN! PARAPLYENS SPALTER er åbne for medlemmer. Indlæg modtages gerne på disk/cd - Mac eller Pc format. Eller på mail.: NÆSTE NUMMER af Paraplyen udkommer 29. november 2014 deadline: 20. oktober 2014 MATERIALER DER ØNSKES MEDTAGET i aktivitetskalender, til koordinering eller i bladet afleveres på Harlev Bibliotek. Harlev Fællesråd: FORRETNINGSUDVALGET Arne Nielsen, formand, telefon Ejgil Rahbek, næstformand, telefon Kaj Sommer, kasserer Niels Elvstrøm Nikolaj Frans Nielsen Bente Nordli Heinrich Kristiansen Chr. A. Jensen, suppleant Anton Nielsen, suppleant Børn og Unge: Kaj Sommer (fmd.), Heinrich Kristiansen, Frans Nikolaj Nielsen og Bente Nordli Trafik, Veje og Byplanlægning: Ejgil Rahbek (fmd.), Frans Nikolaj Nielsen, Anton Nielsen og Niels Elvstrøm Natur og Miljø: Christian A. Jensen (fmd.), Arne Nielsen og Bente Nordli Info og Blad: Ejgil Rahbek (fmd.), Dorte Vind, Arne Nielsen og Axel Buchard Mødedatoer: Forretningsudvalgsmøder: , , , og Repræsentantskabsmøde: Copyright på Paraplyens tekst, tegninger og fotos tilhører skribenten/tegneren/fotografen og bladet. HARLEV FÆLLESRÅD Næshøjvej Harlev J til fællesrådet

3 FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN Orientering fra Fællesrådet Af Ejgil Rahbek Under Orientering fra Fællesrådet skriver vi om seneste status på den såkaldte drivhusgrund og cykelstien mellem Harlev og Tåstrup. Som vi lovede i sidste nummer af Paraplyen ville vi fremkomme med et referat af den nye Multibane indvielse i dette nummer, da det ikke kunne nås i sidste nummer inden lørdag den 31. maj hvor indvielse blev afholdt. Nye regler for parkering af lastbiler og andre tunge køretøjer Aarhus Kommune har i samarbejde med politiet indført parkeringsbegrænsninger for tunge køretøjer, for at forbedre miljøet og trafiksikkerheden. Siden 1991 har der været et forbud mod lastbilparkering på gader og pladser inden for byområderne Aarhus, Lystrup Elsted, Egå, Skæring, Bra brand og Tranbjerg. Harlev Fællesråd har gennem mange år arbejdet på, at forbuddet også ville komme til at omfatte byrmråde Harlev. Aarhus Byråd har nu besluttet, at parkeringsforbuddet udvides til at gælde alle bysamfund omfattet af byzone - tavler i Aarhus Kommune. Forbuddet gælder biler med en totalvægt på over 3500 kg (lastbiler, busser og lignende) samt påhængsvogne og sættevogne med en tilladt vægt over 700 kg. Hvornår gælder begrænsningen? I tidsrummet fra kl på hverdage samt hele døgnet i weekender og på helligdage. I disse perioder må tunge køretøjer og anhængere kun parkere på de afmærkede pladser. Hvor må køretøjerne så parkeres? Kun på særligt afmærkede vejstrækninger eller pladser. Der er etableret 153 parkeringspladser i Aarhus Kommune, og på kommunens hjemmeside er der en oversigt over pladserne, fordelt på 20 adresser. Harlev Fællesråd har tidligere arbejdet på at få etableret et antal lastbilparkeringspladser i Harlev/Framlev området, men det lykkedes ikke på 3 grund af lokale indsigelser. Vi vil dog stadig arbejde på at finde et egnet område eller en egnet vejstrækning til last bilparkering. Så vi er interesseret i at høre fra borgere om forslag eller ideer. Seneste nyt om cykel - stien mellem Harlev og Tåstrup Som vi skrev i seneste nummer af Paraplyen har det væ - ret uheldigt, at cykelstien mellem Harlev og Tåstrup tidsmæssigt blev kædet sam men med udstykningen på gartnerigrunden. På baggrund af flere møder med rådmand Camilla Fabricius og hendes medarbejdere i Vej og Trafik og Byudvikling er det nu lykkedes at få fastlagt en linjeføring for cykelstien. Cykelstien bliver dobbeltrettet og anlagt i den vestlige side af vejen. Den kommer til at forløbe fra den nordligste trafikchikane i Tåstrup og mod nord føres den over Ket ting Parkvej ud for Gl. Stil lingvejs udmunding. Det er den linjeføring, som Fællesrådet hele tiden har arbejdet for, og det hilser vi med tilfredshed.

4 PARAPLYEN NR. 68 September 2014 Nybygget multibane i Harlev byens nye samlingspunkt Af Annette Agerdal-Hjermind, multibanejournalist, Harlev Harlev har fået et nyt samlingspunkt. En ultramoderne multibane beliggende ved siden af Næshøjskolen til erstatning for en gammel, slidt basket-bane. Omkring børn og voksne deltog på den officielle åbning lørdag i Kristi Himmelfartsferien, og en ting synes de at være enige om: alle er vilde med Harlevs nye multibane! Marc Perera Christensen og Frank Kejlberg afslører sponsortavlen Åbningsdagen startede med taler fra inviterede samarbejdspartnere og nøglepersoner, der har deltaget i og bakket op om projektet. Før - ste taler var 2. viceborgmester Marc Perera Christensen, som roser projektet for det finansieringsmæssige kludetæppe af partnere, der har bidraget, især alle de lokale. Det viser et engagement og et ejerskab, som er utrolig afgørende for banens fremtid, da det forhåbentlig betyder, at man vil værne om de her redskaber og de fælles værdier, banen repræsenterer, siger Marc Perera Christensen. Ifølge ham indbyder banen, pga. dens alsidige udformning med mulighed for mange forskellige aktiviteter, børn til at lege sig til motion. Og det er især vigtigt for dem, der ikke umiddelbart er til de klassiske boldspil. Han tror desuden på, at dette multibaneprojekt er et stort og vigtigt skridt hen mod en stærkt tiltrængt hal 2 i Harlev. 4 Morten Wind Lübker fra DBU fremhæver ligeledes den store frivillige indsats og opbakning fra lokalsamfundet som helt afgørende for, at byens borgere, store som små, tager medansvar for banen. Det er flot med den styregruppe af frivillige, der har lagt mange, mange timer i det her. Og så er det godt at se, at lokalsamfundet så også bakker op, når der er brug for det. Så kan det godt væ - re at vi fra DBU og Nordea har lagt den første sten, men resten er lokalsamfundets fortjeneste. DBU støtter op om projektet, fordi det er med til at give nogle bedre rammer for at spille fodbold. På en multibane kan man spille i små rum og lære det bedre, fordi man ikke kastes ud på en stor bane fra start. At det så rummer andre sportsaktiviteter end fodbold ser Morten Wind Lübker kun som noget positivt. Morten Wind Lübker er også imponeret over udformningen af multibanen: Det er et fedt Hovedformand for HIK, Frank Kejlberg, holder indvielsestale

5 FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN anlæg. Og at det ligger så tæt på skolen er bare et stør - re plus. Tænk sig at have så - dan en skolegård. Det løfter et område med sådan en bane i forhold til at have øde og misligholdte områder liggende rundt omkring. Lars Mølgaard, skoleleder på Næshøjskolen, var også med til at fejre åbningen af Har - levs nye multibane. Han har også deltaget og bidraget gennem hele processen, idet Næshøjskolen har været en helt central samarbejdspartner i multibaneprojektets mange faser. Jeg synes det er et suverænt godt anlæg. Der er mangfoldige aktivitetsmuligheder. Det er mig en stor glæde, hvis vi kan ramme nogle af dem, der ikke normalt er tiltrukket af håndbold, fodbold osv. Lars Mølgaard glæder sig ligeledes over tidspunktet, som multibanen kommer på, da det passer som fod i hose med det igangværende skolere - formarbejde, der netop indebærer en udvidelse af aktivitetsmulighederne i løbet af en skoledag. Også han er imponeret over det frivillige arbejde, der er lagt i projektet. Jeg har virkelig glædet mig over de frivillige, der har trukket det her læs. Og havde de ikke været her, så havde dette aldrig haft sin gang på jord. De her forældre, der har fået det igennem, er guld værd. De bærer en stor styrke og entusiasme, der kendetegner Harlev som både en stor og lille by på en gang. Det er suverænt godt, at folk kan stå sammen om det her. 5 Det er også en glad og tilfreds formand for Harlev-IK, Frank Kejlberg, der er med til at indvi den nye multibane. Den har ifølge ham stor betydning for både HIK og lokalsamfundet. Den betyder forhåbentlig, at vi kan få børn til at bevæge sig og skabe noget energi, noget liv og noget sammenhold. Denne bane viser, at en forening handler om, ikke kun at danne rammer om sport, men også om at skabe en god by. Formanden fremhæver hvor vigtigt og givende det har været med alle de nye professionelle kræfter, der er lagt i projektet. Nye øjne udefra og ny energi har væ - ret godt. Vi er nogle, der har været her i mange år. Og dem har vi brug for, men vi har også brug for de her nye kræfter, som afspejler det nye samfund, nye sportsformer osv. Der er jo sket meget inden for bevægelse og mo - tion med klatring, parkour osv., og det skal vi også favne som idrætsklub. Han hå - ber også, at denne nye frivillige indsats kan bruges i arbejdet med hal 2. I den forbindelse udtrykker Frank Kejl berg også, at formålet med multibanen har været at bringe alle afdelingerne i HIK sammen. Det er meget vigtigt, at vi ikke låser børn fast i, at de kun er enten fodboldspillere, svømmere osv. Der er multibanen en god ting, så børn kan prøve noget forskelligt. Og alle afdelinger har støttet op om projektet. Michael Knudsen, som har deltaget i multibaneudvalget sammen med Niels Møller, Martin Hjermind, Jeanette Boye Sørensen, Jacob Dam - gaard, Egon Leegaard Jørgensen og Pia Crone Madsen fortæller, at ideen til mul - tibanen blev fremsat til generalforsamlingen i HIK i foråret Herfra gik det stærkt. Der blev søgt midler fra Nordeas fond og et år senere står et færdigt anlæg. De sid ste finanser, der manglede til slutfasen, blev indsamlet gennem overvældende mange lokale donationer fra både erhverv og private. Om processen siger Michael, at det har været utrolig givende at være med til at samle alle de kræfter. Men det har også væ ret hårdt, og der har væ - ret udfordringer undervejs og mange nerver på her til sidst. Men vi løste problemerne, og vi gjorde det som en samlet flok. Også de professionelle sports udøvere, som gæstede banen på åbningsdagen, var imponerede over anlæggets udformning. Chris Christoffersen og Nicolai Iversen fra Bakken Bears spillede basket på banen med de mange børn. Jeg synes det er et fedt anlæg. Jeg ville ønske, vi havde sådan noget her, da

6 PARAPLYEN NR. 68 September 2014 jeg var barn. Jeg er også vokset op sådan et lille sted, som det her, og det betyder meget at have mulighed for at spille bold helt tæt på, siger Chris Christoffersen. På multibanen kan man også spille Panna, eller street-fodbold som det også kaldes. Boldjonglør og Panna-spiller Michael Toft gav på åbningsdagen en opvisning og spillede derefter med de lokale børn på den nye Panna-bane. Han fortæller, at spillet stammer fra ghettoerne i Holland og handler om at få bolden gennem benene på modstanderen i en såkaldt tunnel. Det handler om at vise sig selv frem, vise sine kompetencer, men samtidig vise sine modstandere respekt. I modsætning til almindelig fodbold går det i Panna hurtigere og er mere intensivt, da banen er rund og meget mindre end en almindelig bane, hvilket betyder, at du er på hele tiden, også når du ikke har bolden. Og så bruges der en speciel bold, der ikke hopper så meget og som er lavet af denim. Reglerne laver man sammen i bedste undergrunds-stil, fortæller Michael Toft. Også blandt de fremmødte fra lokalområdet er der lutter rosende ord til den nye multibane. Folk er imponerede og taknemmelige over den arbejdsbyrde, der er blevet lagt i det fra de frivilliges side, og at nogle blandt forældrene har kunnet se visionen i, hvad der kunne være godt for byens børn og samtidig få løftet et kedeligt og trist område til et sted, hvor man kan mødes om motion, leg og bevægelse. Nemlig på Har - levs nye samlingspunkt multibanen. Som ikke er din eller min, men vores. Optimistcaféen på Lokalcenter Næshøj byder velkommen Af Birgit Møller Pedersen, Værtinde Lokalcenter Næshøj ALLE er velkomne i vores café. Børn, unge og ældre. Læg vejen forbi, nyd maden på stedet eller køb med hjem. Vi har åbent mandag til fredag fra kl Optimistcaféen tilbyder blandt andet kaffe og te med hjemmebagte boller og dagens kage. Du kan købe salat og frokost hver dag. Hver tirsdag har vi hjemmebagt franskbrød fra kl Du kan i øvrigt se hele vores menuplan på hjemmesiden for Lokalcenter Næshøj. (Brug Google og skriv Lokalcenter Næshøj, så kommer vi frem). Skal du på en hverdag holde fødselsdag, jubilæum eller have gæster til middag, kan vi lave maden til dig. Henvend dig i god tid, så finder vi en løsning lige efter dit hoved. Hver dag kan du bestille op til ti stykker smørrebrød eller sandwiches og få leveret samme dag, bare du bestiller inden kl. 9,30. 6 Du kan også altid forudbestille smørrebrød, stjerneskud, lune retter, hjemmebagt kage, lagkage mm. Her er et uddrag af vores prisliste: Smørrebrød 14,00 kr./ 23,00 kr. Stjerneskud 25,00 kr./ 40,00 kr. Lagkage 125,00 kr. Det er Christina Scheel, der står for driften af caféen. Hun kan kontaktes på alle hverdage mellem klokken 7.00 og på telefon Spisevenner Vi har en stor gruppe spisevenner, som under hyggelige

7 FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN former mødes hver onsdag og torsdag og spiser sammen. Der er altid plads til flere. Har du lyst til at være med eller høre mere, kan du kontakte vores frivilligkoordinator Mariane Bech Nedergaard på eller mobil I løbet af efteråret er der forskellige arrangementer i caféen. Husk at vores arrangementer er for alle: Børn, unge og ældre. September 5. september Brunch kl ,00 15 september Høstfest kl september Suppedag kl Oktober 1. oktober Sundhedsdag kl oktober Danseaften m platte kl , oktober Æblets dag m kagebord kl. 13,30 15, oktober Damefrokost kl November 7. november Mortensaften kl november Suppedag kl December 10. december Julefrokost kl For tilmelding og yderligere oplysninger, se Galten og omegns Folkeblad, vores hjemmeside eller kontakt Christina på telefon Vi glæder os til at se dig. Åbo Ny Skov officielt indviet Af Christian A. Jensen Den 21. juli 2014 blev Åbo Ny Skov officielt indviet. På denne blæsende søndag stod ca. 130 fremmødte for at byde den nye skov nær Harlev velkommen. En 75 ha stor skov er på kort tid blevet rejst mellem Harlev Mølle og Åbo et projekt, som er kommet i stand mellem Aarhus Kommune og lokale lods ejere og med økonomisk støtte fra offentlige og private bidragydere. Formålet med skovrejsningen er på en gang at beskytte en af Aarhus Kommunes store grundvandsforekomster og samtidig skabe en ny og varieret natur. Rådmand Kristian Würtz, som stod for den Rådmand Kristian Würtz foretog den officielle indvielse officielle indvielse, bød alle velkommen til nye oplevelser i den ny-anlagte skov. Især takkede Kristian Würtz Hanne Brandt, den lokale lods - ejer, som havde bidraget 7 med 25 ha af skoven. Ialt er der nu plantet næsten træer, som nøje er udvalgt og tilpasset de lokale jordbunds - forhold. Udvælgelsen er bl.a. sket med henblik på at plan-

8 PARAPLYEN NR. 68 September 2014 te træer, som ikke fremkalder allergi. Der er således ikke plantet el, hassel og birk, som for allergikere kan være yderst generende, hvis man gerne vil opleve en forårsdag i skoven. Efter indvielsen var der mulighed for en guided rundtur, hvor kommunens folk fortalte om skoven som grundvandsbeskytter, og om hvordan be plantningen er foretaget med bøgetræer på de højere liggende tørrere partier og med egetræer på de mere fugtige og jordbundsmæssigt dårligere jorde. For at bryde vinden er der i udkanten af skoven plantet et skovbryn med buske og lavere træsorter. Dette for at beskytte skoven mod storm og blæst, da et skovbryn ved at bryde vinden løfter blæsten op over skoven. Den nye skov rummer seks små søer, som er forbundne med et lille vandløb. På det højeste punkt er der ikke plantet træer, fordi der her fra gammel tid har ligget en gravhøj. Efter rundvisningen kunne man hos KFUM spejderne, Harlev høre om spejderlivet, og spejderne havde lavet et bål, hvor man kunne lave sig et snobrød. Man kunne også besøge en stand fra foreningen Folkeskoven.dk, som har stået for indsamling af midler til skovrejsningen. Hjertestarter Sankt Hans festen 2014 Af Arne Nielsen I sidste nummer af paraplyen omtaltes placering af hjertestartere i Harlev på følgende steder: HIK s fodboldhus, våbenhu se - ne ved Framlev Kirke og Harlev Kirke og Næshøj skolen. Udover disse steder er der også placeret hjertestarter på lokalcenter Næshøj ved indgang til cafeen (se foto). Af Kaj Sommer, Harlev- Framlev Grundejerforening Igen i år var vejrguderne med os ved årets traditionelle Sankt Hans-fest i Byparken. Det gode vejr havde da også lokket mange af byens borgere til bålet. Vel omkring mennesker. De hyggede sig aftenen igennem med kaffe og brød eller en øl/ vand, som alt sammen kunne købes i spejdernes telt. Årets bål-taler, byrådsmedlem for Liberal Alliance Lars Boje Mathiesen, holdt en rig- Hjertestarter på Lokalcenter Næshøj Bålet var stort og flot 8

9 FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN tig god tale, hvor han dels omtalte sammenholdet i et lokalområde samt det individuelle i mennesket. Ikke mindst er det meget vigtigt at fastholde det sidste, idet det er menneskets indre drivkraft. Årets bål var et af de flotteste i mange år og til det sang medlemmer af Harlev Sang - kor for, til den traditionelle midsommervise. Desværre synes det som om, at vores højtaleranlæg har for lille kapacitet, idet det for sangerne var svært at»overdøve«den almindelige»småsnak«på pladsen. Selvom vi til i år har indkøbt 2 nye højtalere, kunne de ikke rigtigt slå igennem. Vi må prøve at råde bod på dette til næste år. Nyt fra Biblioteket Af Dorte Vind Gå ikke glip af de spæn - dende arrangementer i den kommende sæson Husk at hente de to kataloger over efterårets begivenheder i Århus Kommunes Biblioteker. Bibliotekskalenderen, som omtaler arrangementer for børn og voksne og Lær mere om IT, som omtaler kurser og introduktioner til f.eks. Digital Post. På den måde kan man hurtigt skabe sig et overblik over, hvad der sker på Harlev Bibliotek. Man vil naturligvis også kunne finde omtalen på vores hjemmeside Kort foromtale af arrangementer for voksne Sæsonen byder på to foredrag. I september fortæller den lokale biolog Christian A. Jensen om Fuglelivet, som det kan opleves omkring Harlev. Historiker, ph.d. Lars Hov - bakke Sørensen kommer med sit foredrag om Nederlaget i 1864 årsager og følger i starten af oktober måned. Vi holder fast i traditionen og byder på højtlæsning i stearinlysenes skær ved Skumringstimen i november. I december er der fernisering af en lokal udstiller, Rikke Sort, hvor vi serverer gløgg og pebernødder. Den åbne læsekreds, hvor man kan være med fra gang til gang, mødes som vanligt to gange i efteråret. Alt planlægges og afvikles i tæt samarbejde med Harlev Biblioteks Venner. Desuden tilbyder vi et lille kursus i Digital Post på borger.dk. Det samme kursus afholdes tre gange i løbet af september og oktober må - ned. Mere for børnene 9 På borgermødet på Biblioteket i maj blev der efterlyst flere aktiviteter for børn. Det vil vi meget gerne gøre noget ved, og vi starter med at afholde en Cupkake workshop for de 5-12 årige en lørdag i september. Vi får en udstilling af minibamser Sørøverne kommer! i september og oktober måned. Desuden har vi Film for de små for de 2-5 årige tre gange i efteråret. Sommerbogen hvad er det nu det er? Det er for børn mellem 7 og 14 år. Det er fra den 20. juni til den 22. august Læs tre bøger og fortæl om dem på pallesgavebod.dk. Du kan vinde en Ipad og en masse bøger. Print et læsebevis ud og tag det med på Harlev Bibliotek og få en gratis bog for din medvirken. Det er kort beskrevet, hvad det går ud på. Her i starten af august er der kommet 23 anmeldelser fra børn i Harlev ind på Palles Gavebod. Det synes vi er flot, og vi forventer mange flere, når nu alle børnene kommer tilbage fra ferie. Sommerbogen vender tilbage i sommerferien 2015, så husk at være med til den tid!

10 PARAPLYEN NR. 68 September 2014 En avis mere Flere har ønsket sig endnu en avis på biblioteket. Det blev også nævnt på borgermødet. Det er lykkedes at finde mulighed for at tegne abonnement på Jyllandsposten. Fra den 1. oktober er der således adgang til at læse både Århus Stiftsti dende og Morgenavisen Jyllands po sten på Harlev Bibliotek. Harlev har fået et nyt torv Af Lotte Bostrup, Harlev- Framlev Grundejerforening Så blev vores lille Torv i Harlev færdigt til Pinse. Bestyrelsen for Harlev-Framlev Grundejerforening håber det bliver til glæde og gavn for såvel ældre som yngre. Her kan man tage sig et hvil eller bare sidde og følge livets gang i Harlev. Vi har også store forhåbninger om, at alle vil passe godt på torvet, så den lille oase bliver et sted, hvor det er hyggeligt at slå sig ned og få en lille sludder. Torvet bliver forhåbentlig et mødested for en sludder Fra bank til hurtigtvoksende låsefirma Fællesrådet har fået en del henvendelser om det firma, som nu bruger de lokaler, hvor der tidlige var en Nordea afdeling. De spørger, hvad navnene Danalock og Poly-Control er for noget. Først og fremmest skal Fællesrådet give udtryk for at vi 10 er glade for, at ubenyttede lokaler på en så central placering i midten af Harlev nu endelig bliver udnyttet. Tomme lokaler over længere perioder give et dårligt billede af byen. Samtidig er vi som alle andre nysgerrige efter at få et indblik i, hvad det nye firma laver. Derfor har vi besøgt firmaet, for at finde ud af det. Firmaet ejes af familien Overgaard, som har boet på Rug - marksvej i Harlev siden Siden 2008 har familien boet på Ketting Parkvej. Som de formelle ejere af virksomheden står Henning og

11 FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN Danalock Smartphone Lås Hans og Henning Overgaard Hans Overgaard far og søn. Hans bor i dag på Lærkesvinget og er gift og har 1 barn. Han har i en periode væ ret træner i HIK, og har stadig en vis tilknytning til fodbold-verdenen her, men arbejdet tager mere og mere af hans tid. Anne Overgaard bor på Toftelundsvej og er også gift og de har tvillinger. Hun var i sin tidlige ungdom, som så mange andre, i en periode ansat som ekspeditrice ved bageren. Hennings kone Jette er lærer på Herskind Skole i et fuldtidsjob. Så det er altså en familie, som gennem mange år har boet i Harlev og en familie, hvis medlemmer har stor tilknytning til lokalområdet. Hvad laver firmaet? Poly-Control, som firmaet hedder, har haft til huse i den tidligere bank siden februar måned og i den periode er der ansat mange nye medarbejdere, så antallet nu er nå - et 15. Firmaets vision er at producere, markedsføre og levere trådløse dørlåse. Firmaet er fire år gammelt, og da lokalerne i underetagen på Ketting Parkvej hurtigt blev for små måtte der skabes mere plads og det blev i den tidligere bank. Firmaet leverer løsninger til trådløs låsning af døre. I stedet for en nøgle af stål foretages låsningen med enten en mobiltelefon eller en så - kaldt KeyFob, som er en elek tronisk nøgle på størrelse med en bilnøgle. En tredje metode er et tastatur på væg gen ved siden af døren. Hvem sælges låsene til? Oprindeligt blev låsene solgt til det professionelle marked, men for to år siden begyndte de også at sælge til private. I dag foregår en del af salget også via nettet, men det er langtfra den største afsætningskanal. En del af visionen er at en 11 køber selv skal være i stand til at montere låsen på under 10 minutter. For at understøtte denne vision findes der ud førlige vejledninger i at montere låsene på deres hjemmeside. Vejledningerne skal være meget udførlige og meget detaljerede, ellers får vi for mange opringninger, og vi vil helst kun have glade kunder siger Henning. Sy stemet er enestående i verden, idet den mekanik og software vi bruger kan buges uden tilretninger på globalt plan, siger Henning og til - føjer, mange af vore komponenter og software elementer er som følge heraf internationalt patenterede. Hvordan produceres og sælges låsene? Mekanikken i låsene produceres i Kina efter tegninger, som er udarbejdet af medarbejdere i Harlev. Elektronikken og printpladerne produceres og monteres hos en underleverandør i Pandrup i Nordjylland.

12 PARAPLYEN NR. 68 September 2014 Vi planlægger at etablere en to-strenget produktion, så bå de mekanikken, elektronikken og printpladerne produceres i Kina og også samles og distribueres her, samtidig med at vi bibeholder den nuværende produktionen i Pandrup slutter Henning. Det færdige produkt sælges gennem såkaldte partnere, som er fordelt over hele kloden. Vi tilstræber at have omkring partnere globalt. Salget i Skandinavien fore - stås af en partner, som har butikker, byggemarkeder og alle store kæder som kunder. Hvad er ejerformen? Firmaet er etableret i selskabsform med Hans og Henning som ejere. Det var vigtigt at få en professionel bestyrelse understreger Henning. Derfor er bestyrelsen sammensat af erhvervsfolk og profiler fra forskellige brancher, som IT-branchen, management, salg & HR, internationalt netværk og en CFO med stor økonomisk indsigt. Hvad med fremtiden? Vi forventer os meget af de kommende år siger Henning, uden at kunne løfte slø - ret for meget, idet der er meget i støbeskeen, som man af konkurrencemæssige hensyn ikke kan og må offentliggøre. Men vi forventer os bl.a. meget af et samarbejde med designeren Jacob Jen - sen, som vi engagerede til at designe en model af låsen. siger Henning. Især på det kinesiske marked vil det blive interessant, idet Jacob Jen - sen har et stort navn også i Kina, samtidig med at de også har etableret en ret stor designorganisation her. Der sker utrolig meget på det fleste markeder i verden lige nu, i USA er den store introduktion f.eks. om en må - ned på Amazon og i en række kæder, slutter Henning, som ser meget positivt på firmaets fremtidige forretningsmuligheder. 12

for Lyne Sogn Marts 2014

for Lyne Sogn Marts 2014 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Marts 2014 Indhold: * Avisindsamling: * Konfirmationer i 2015 & 2016 * Vennekredsen: Foredrag * Familie & Fritid: Køkkenfri aften

Læs mere

for Lyne Sogn Juni/Juli 2015 Konfirmander i Lyne Kirke Den 10 Maj 2015

for Lyne Sogn Juni/Juli 2015 Konfirmander i Lyne Kirke Den 10 Maj 2015 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Juni/Juli 2015 Konfirmander i Lyne Kirke Den 10 Maj 2015 Indhold: * Forsamlingshuset: Ekstraordinær generalforsamling * LYNE krocket

Læs mere

for Lyne Sogn Januar 2014

for Lyne Sogn Januar 2014 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Januar 2014 Indhold: * Lyne kirke: Sang * Borgerforening: Generalforsamling * Vennekredsen: Sang & Musik * Familie & Fritid: Køkkenfri

Læs mere

AKTIVITETSKALENDER. for Lyne Sogn Oktober 2015. Indhold: * Vennekredsen: Foredrag. Til: Samtlige husstande kontorer butikker

AKTIVITETSKALENDER. for Lyne Sogn Oktober 2015. Indhold: * Vennekredsen: Foredrag. Til: Samtlige husstande kontorer butikker Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Oktober 2015 Fra Indvielse af Byfornyelse Indhold: * Vennekredsen: Foredrag * Avisindsamling: Fortsætter * Ny Butik: Mormors ting

Læs mere

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden.

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Bestyrelsen håber at Hermods medlemmer vil benytte sig af muligheden for at være med til at fylde

Læs mere

for Lyne Sogn Maj 2014 Indhold:

for Lyne Sogn Maj 2014 Indhold: Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Maj 2014 De gamle skilte på hotellet Afholdshotel fra 1914 til 1970 Indhold: Krocketklubben. Avisindsamling. Støtteforeningen

Læs mere

Jeg vil gerne starte med at oplyse jer om, hvad programmet er for i dag:

Jeg vil gerne starte med at oplyse jer om, hvad programmet er for i dag: Tale ved Standerhejsningen den 2. maj 2015. På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde jer alle velkommen her i dag på en meget flot forårsdag, hvor træerne står lysegrønne og banerne står klar til brug.

Læs mere

FALKEPOSTEN. Juli. F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag

FALKEPOSTEN. Juli. F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag FALKEPOSTEN Juli 2015 F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag HJÆLP OS MED AT BEVARE BUSSEN Med bussen kører vi turer ud i det blå, til havet, skoven, byen og Tivoli. En tur

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 29 november / december 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

FAKTOR 29. Sommeravis 2013 HUSK HUSK HUSK. Du kan finde vores husavis på adressen: www.fredericiah.dk

FAKTOR 29. Sommeravis 2013 HUSK HUSK HUSK. Du kan finde vores husavis på adressen: www.fredericiah.dk FAKTOR 29 Side 1 FAKTOR 29 Sommeravis 2013 HUSK HUSK HUSK Du kan finde vores husavis på adressen: www.fredericiah.dk Side 2 FAKTOR 29 RART AT VIDE OM AKTIVITETSHUSET: Åbningstider i værestedet: Tirsdag

Læs mere

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. marts 2013. - gratis -

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. marts 2013. - gratis - Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN marts 2013 - gratis - Til læserne Redaktionen opfordrer til, at stof til bladet afleveres senest den 22. marts 2013. Det er nødvendigt for os at kende de forskellige indlæg,

Læs mere

AKTIVITETSKALENDER. for Lyne Sogn August 2015. Startopstilling til cykelsponsorløb 2015. Indhold: * Familiegrilaften:

AKTIVITETSKALENDER. for Lyne Sogn August 2015. Startopstilling til cykelsponsorløb 2015. Indhold: * Familiegrilaften: Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn August 2015 Startopstilling til cykelsponsorløb 2015 Indhold: * Familiegrilaften: * Bypedeller: * Gudstjeneste i ældreboliger:

Læs mere

for Lyne Sogn November 2015

for Lyne Sogn November 2015 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn November 2015 Indhold: * Lyne Kirke: diverse, Arrangémenter * Lyne Friskole: Åben hus * Vennekredsen: Bankospil * Skulptur: *

Læs mere

Sabro Lokalcenter Gårdhavecaféen Specielle arrangementer Januar Februar - Marts

Sabro Lokalcenter Gårdhavecaféen Specielle arrangementer Januar Februar - Marts Sabro Lokalcenter Gårdhavecaféen Specielle arrangementer Januar Februar - Marts Julefrokosten den 11. december Caféens ugentlige menuer og alt om arrangementer og aktiviteter på Lokalcenteret kan ses på

Læs mere

AKTIVITETSKALENDER. for Lyne Sogn April 2014. På Østervejrupvej

AKTIVITETSKALENDER. for Lyne Sogn April 2014. På Østervejrupvej Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn April 2014 På Østervejrupvej Indhold: * Bypedeller: * Energimesse: * Familie & Fritid: Konstitueret * Informationsmøde i Lyne

Læs mere

NYT FRA PLADS TIL FORSKEL

NYT FRA PLADS TIL FORSKEL NYT FRA PLADS TIL FORSKEL Juni 2016 BJERGPOSTEN o Præsentation af PLADS TIL FORSKEL o Invitation til Sct. Hans o Familieaften på Borgen o Sommerferieaktiviteter Hvad er PLADS TIL FORSKEL og hvem er vi?

Læs mere

Hilsen fra redaktionen

Hilsen fra redaktionen NYHEDSBLADET - for Klingstrupvænget & Rødegårdsvej Hilsen fra redaktionen Kære beboer, Du sidder nu med årets første udgave af vores nyhedsblad; rigtig mange gange velkommen. I dette nyhedsblad skal vi

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand:

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand: VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

Frivilligfest og Åbent Hus-arrangementer. Frivillig Fredag Sorø 2015

Frivilligfest og Åbent Hus-arrangementer. Frivillig Fredag Sorø 2015 Frivilligfest og Åbent Hus-arrangementer Frivillig Fredag Sorø 2015 Arrangører: Aktiviteten Stenlille AFRIKASTRIK Velkommen til Frivillig Fredag 2015 I år fejrer vi Frivillig Fredag både med Åbent Hus-arrangementer

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

Alssund Y s Men s Club

Alssund Y s Men s Club Alssund Y s Men s Club Årgang 2015 2016 Udgivelsesdag den 14. oktober nummer: 4 Redaktør Inger-Lise Hansen E-mail: inger-lise@ilos.dk Jeg vil gerne modtage indlæg til bladet Hvornår var det nu det var?

Læs mere

for Lyne Sogn Januar 2015 Indhold:

for Lyne Sogn Januar 2015 Indhold: Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Januar 2015 Indhold: Lyne Kirke/Vennekredsen: Per Nielsen Lyne Kirke: Nytårsgudstjeneste, Menighedsmøde Sdr. Bork Kirke: Sangaften

Læs mere

November/December 2014

November/December 2014 November/December 2014 Værestedet liv ønsker alle en god jul samt et godt nytår. Mortensaften Mandag d 10. november holder vi mortensaften i værestedet liv. Der vil blive serveret and med hvad der hører

Læs mere

Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program:

Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program: Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program: Kl. 14.00 Kaffe og kage kan købes i Onsdagsklubbens store kaffebod. Kl. 14.30 Aktiviteter:

Læs mere

Impulsen. Maj og juni. Månedsplan Juni. Uge 23. Dorte madbar

Impulsen. Maj og juni. Månedsplan Juni. Uge 23. Dorte madbar Månedsplan Juni Uge 23 Mandag 3-6 Dans 14.00 m. Mette - Magien i baren. Tirsdag 4-6 Dans 14.00 m. Mette Onsdag 5-6 Grundlovsdag Klubben lukket Torsdag 6-6 Fredag 7-6 Uge 24 Dorte madbar Tom madbar Impulsen

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 27 juli / august. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

OBBEKÆR/KALVSLUND 2. HALVÅR 2015

OBBEKÆR/KALVSLUND 2. HALVÅR 2015 Obbekær Forsamlingshus Formand Finn Vind 75 42 30 64 Kasserer Erik Bendtsen 51 58 60 39 Sekretær Bjarne Schmidt Philipp 22 96 55 55 Medlem Lis Thomsen 20 44 89 33 Medlem Bartina Swart 74 76 19 92 Udlejning

Læs mere

Efterår 2014. Lad os mødes... Tilbud til mennesker med hukommelsesproblemer, deres familie og venner. DemensNetværk Rudersdal og Rudersdal Kommune

Efterår 2014. Lad os mødes... Tilbud til mennesker med hukommelsesproblemer, deres familie og venner. DemensNetværk Rudersdal og Rudersdal Kommune Efterår 2014 Lad os mødes... Tilbud til mennesker med hukommelsesproblemer, deres familie og venner DemensNetværk Rudersdal og Rudersdal Kommune Lad os mødes I denne folder kan du læse om aktiviteter og

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 1. 2011 (1. januar - 30. april) KOMMENDE ARRANGEMENTER FASTELAVNSFEST TØSEFEST GENERALFORSAMLING VIRKSOMHEDSBESØG VANDHULSDAG SANKT HANS LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Vi har taget hul

Læs mere

Arrild Privatskole og Børnehuset

Arrild Privatskole og Børnehuset Nyhedsbrev 24/2017 Nyt fra Børnehuset. Blå Gruppes Discofest Fredag den 2.juni holdt Blå Gruppe (langt om længe ) discofest. Børnene havde glædet sig meget. Vi hyggede med velkomstdrink, lækkert mad +

Læs mere

Krejbjerg - Nyt September 2015

Krejbjerg - Nyt September 2015 Krejbjerg - Nyt September 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn HØSTFEST Lørdag, den 19. september kl. 19.00 holdes årets høstfest i Krejbjerg Forsamlingshus. I år prøver vi at gøre det på

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Maj Loppemarked sælg selv

Læs mere

Juniorklubben i Hvalsø

Juniorklubben i Hvalsø Juniorklubbens Nyhedsavis: - Udgave 2: April - Juni 2015 Hvad er Juniorklubben? Det er et eftermiddagstilbud til dig, som går i 6., 7. eller 8. klasse. Her kan du hygge dig sammen med mange nye venner

Læs mere

Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen

Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen Helle Larsen, Hune Bageri Merete Hansen, Hune Blokhus Cykeludlejning Baggrunden/opstarten på samarbejde med Naturstyrelsen Merete Startede samarbejde

Læs mere

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015 META Nyhedsbrev uge 10 2015 Dagene er blevet lysere og længere og vi glæder os til foråret, vel vidende at der sagtens kan komme meget mere vinter i marts måned. Vintergækkene står nu i fuldt flor, og

Læs mere

FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN NR. 53 DECEMBER 2010

FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN NR. 53 DECEMBER 2010 FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN NR. 53 DECEMBER 2010 Bakkegården i Framlev er årets motiv på julemærket Orientering fra Fællesrådet (3) Lokalarkivet er flyttet (7) Nyt firma i Harlev: Karstens Udbringning

Læs mere

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 17+18 2013

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 17+18 2013 Fælles info Dagen efter Kristihimmelfartsdag. Denne dag har vi lukket! Og når vi er ved det. Det har vi også grundlovsdag. Den 5. juni. Det er til gengæld de eneste 2 dage på et helt langt år vi har lukket.

Læs mere

Fredagsbrev. Klargøringslørdag... Velkommen søndag...en pindsvin blev begravet... IT-løsning... 2 bestyrelsesmøder...

Fredagsbrev. Klargøringslørdag... Velkommen søndag...en pindsvin blev begravet... IT-løsning... 2 bestyrelsesmøder... Fredagsbrev Nr. 1 12. aug. 2011 Bakkelandets Friskole 9. skoleår Kære forældre Klargøringslørdag... Velkommen søndag...en pindsvin blev begravet... IT-løsning... 2 bestyrelsesmøder... Bakkelandet har været

Læs mere

BAUNEPOSTEN. April & maj

BAUNEPOSTEN. April & maj BAUNEPOSTEN April & maj 2015 Redaktionen Henriette Tranberg..40 24 99 80 Mail: htr@ltk.dk Karin Andersen 40 24 99 70 Mail: kaan@ltk.dk Indlæg til Bauneposten, løsning på krydsord og lign. kan afleveres

Læs mere

NYHEDSBREV Røde Kors Odense

NYHEDSBREV Røde Kors Odense Røde Kors Odense August 2014 HUSK: Har du lyst til at modtage nyhedsbrevet per mail fremover? Så skriv til odense @rodekors.dk Send dine gode historier og billeder til os på odense @rodekors.dk. Formanden

Læs mere

for Lyne Sogn Juni 2017 Guldkonfirmander Årgang 1967

for Lyne Sogn Juni 2017 Guldkonfirmander Årgang 1967 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Juni 2017 Guldkonfirmander Årgang 1967 Indhold * Kroket & Petanque: Jubilæum * Lyne Hallen: Sommerfest * SLGU: Sponsor tøj til

Læs mere

Vi glæder os til at se en fyldt bus. Udflugten går i år til SORØ, hvor vi bl.a. besøger. og får kaffen hos

Vi glæder os til at se en fyldt bus. Udflugten går i år til SORØ, hvor vi bl.a. besøger. og får kaffen hos Af Steffen Schelde. Torsdag aften havde St. Andst Borgerforening arrangeret Sankt Hans i Anlægget. Der var megen tvivl om, hvordan vejret ville arte sig, og det dryppede da også lidt under optakten, men

Læs mere

April-Maj-Juni. Søbro Lokølcenter. Gårdhøvecøfåen. www. sa b rob ru g erraad. d k. hjemmeside - Sp e cielle øru angementer

April-Maj-Juni. Søbro Lokølcenter. Gårdhøvecøfåen. www. sa b rob ru g erraad. d k. hjemmeside - Sp e cielle øru angementer Søbro Lokølcenter Gårdhøvecøfåen Sp e cielle øru angementer April-Maj-Juni Festsalen den I3. marts med de mangefremmødte til cafåens ørrangement i forbindelse med revyen med "Gråspuryene" Caf6ens ugentlige

Læs mere

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning 1 Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning Velkomst: Velkommen til generalforsamling her i HGC- Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 13. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014 Side 12 Sindklubben: Fælleskab og store oplevelser. Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97220172 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt!

Læs mere

SIF NYT 15. årgang August 2015 AKTIVITETSBLAD

SIF NYT 15. årgang August 2015 AKTIVITETSBLAD SIF NYT 15. årgang August 2015 AKTIVITETSBLAD NYTTIGE ADRESSER Afdelingsformænd: Badminton Henrik Lauritsen Blindekildevej 98 4200 Slagelse Tlf. 51 37 79 30 hlaurits@mail.dk Bordtennis Michael Jensen Sørbyparkvej

Læs mere

April 2009. Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk

April 2009. Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk April 2009 Læs i dette nummer: Ny konstituering Ny hjemmeside mm. Arbejdsopgaver Tilskudsmuligheder Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk Side 1 Den nyvalgte bestyrelsen har på

Læs mere

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU 2012 1 Januar Februar 2012 MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU REDAKTØR: AASE RASMUSSEN michael.aase@email.dk Har du indlæg eller kommentarer til klubbladet er du velkommen til at skrive til ovennævnte mail

Læs mere

8628 0115 kim@mikkelsen.mail.dk Aktiviteter og ad hoc Christian Thomsen storogfarlig@gmail.com 3059 2671

8628 0115 kim@mikkelsen.mail.dk Aktiviteter og ad hoc Christian Thomsen storogfarlig@gmail.com 3059 2671 Ormslevs Borgerforenings Nyhedsbrev April 2012 1. Konstituering af ny bestyrelse 2. Nyhedsbrev 3. Den nye hjemmeside 4. Aktiviteter i nær fremtid 5. Aktiviteter - nye 6. Offentlig trafik Re 1: Konstituering

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 31 marts / april 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar, marts,

Læs mere

FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN NR. 67 JUNI 2014

FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN NR. 67 JUNI 2014 Paraplyen 67_Paraplyen 16/05/14 07.28 Side 1 FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN NR. 67 JUNI 2014 Multibane med tilbehør under anlæggelse Orientering fra Fællesrådet (3) Nyt fra Biblioteket (14) Livets gang

Læs mere

KØLKÆR/FASTERHOLT S. G.

KØLKÆR/FASTERHOLT S. G. i Kølkær 3. juni - 7. juni 2014 KØLKÆR/FASTERHOLT S. G. og I. Velkommen til endnu en byfest i Kølkær. Landsby med vilje. Tirsdag den 3. juni 2014 Byfesten starter med fællesspisning i hallens cafeteria.

Læs mere

Byens Avis og dens ansatte

Byens Avis og dens ansatte Byens Avis og dens ansatte Vores avis hedder byens avis. Vi er 13 ansatte, og vi hedder Janus, Matilde Degania, Christina, Hanne, Zenia, Asger, Mads, Joachim, Frederik, Patrick, Frida og Lena. Dens ansatte

Læs mere

GVF-Avisen www.fedet-risskov.dk

GVF-Avisen www.fedet-risskov.dk Efteråret nr. 2. 2014, 19. årgang GVF-Avisen www.fedet-risskov.dk Grundejerforeningen Vejlby Fed Psykiatrisk Hospital Tilbud om Fibernet Poul Hansen-grunden Tillykke med Fibernettet! Tak for jeres interesse

Læs mere

Erhvervskvinder Trekantområdet August 2012, nr. 7

Erhvervskvinder Trekantområdet August 2012, nr. 7 Erhvervskvinder Trekantområdet August 2012, nr. 7 Velkommen til augustmødet. Tirsdag, den 21. august kl. 18:00 Spændende virksomhedsbesøg på Den Gamle Avlsgård i Ribe Program Kl. 18:00 Vi mødes på Den

Læs mere

Sammen er vi stærkere. Stafet For Livet et indblik

Sammen er vi stærkere. Stafet For Livet et indblik Sammen er vi stærkere Stafet For Livet 2016 - et indblik INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning Vi fejrer Stafet For Livet 2016 3 Sammen er vi stærkere 4 Hvad betyder Stafet For Livet for Fighterne? 5 Hvad betyder

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 28 september / oktober 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

nyt Juleoptog i Lunde. Aktivitetskalender for sognets beboere November 2010

nyt Juleoptog i Lunde. Aktivitetskalender for sognets beboere November 2010 nyt Aktivitetskalender for sognets beboere Juleoptog i Lunde. November 2010 Hej alle børn og voksne! Så har vi igen haft kontakt til julemanden, og han har bekræftet, at han igen i år lægger vejen forbi

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 11. Årgang nr. 60 jan. / feb. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Susan Salomonsen, Aktivitetsmedarbejder Avisen

Læs mere

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang Februar Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang 2015 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

Generalforsamling i TIF onsdag den 3. marts kl. 19.30. Håndbold, (volley) hovedbestyrelsen. Regnskabet fremlægges. Alle er velkomne!

Generalforsamling i TIF onsdag den 3. marts kl. 19.30. Håndbold, (volley) hovedbestyrelsen. Regnskabet fremlægges. Alle er velkomne! MØDEREFERAT Mødedeltagere Jepsen Carsten Holm Bodil Andersen Kristian Møller Klaus Thøstesen Jonna Bjerregaard Fraværende Frank Jepsen Kopi Deltagerne, Frank Jepsen Sted Bodil Andersen, Nygade 10 Mødedato

Læs mere

Ungdom. spot på sporten // JANUAR 2012. Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12. Hovedsponsor:

Ungdom. spot på sporten // JANUAR 2012. Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12. Hovedsponsor: Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12 spot på sporten // JANUAR 2012 Hovedsponsor: GODT NYTÅR TIL ALLE... Selv om vi snart skriver medio januar, vil vi gerne benytte lejligheden til at ønske alle

Læs mere

BEMÆRK PRISEN: KUN 175,- pr. kuvert.!

BEMÆRK PRISEN: KUN 175,- pr. kuvert.! August 2006 www.krejbjerg.dk Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn Høstfest Lørdag 30. september kl. 19.00 Slut op om den traditionsrige høstfest - invitér hele besætningen! Menu Hønsesalat m.

Læs mere

Nyhedsbrev fra klynge 2

Nyhedsbrev fra klynge 2 Nyhedsbrev fra klynge 2 Så blev det til det sidste nyhedsbrev i år 2014. Den har stået på masser af julehygge i december måned, hvilket nyhedsbrevet også bærer præg af. Der har været en fantastisk opbakning

Læs mere

Rosenbladet Juni - juli 2015

Rosenbladet Juni - juli 2015 Rosenbladet Juni - juli 2015 Kære beboer og pårørende Rosenbladet informerer om de praktiske ting og aktiviteter, man kan deltage i på hjemmet, desuden bringer vi billeder, og beskrivelser af arrangementer

Læs mere

Kære beboere, pårørende og personale

Kære beboere, pårørende og personale Kære beboere, pårørende og personale Violhuset har fået et flot akvarium, og der ventes allerede familieforøgelse Holbergcentrets månedsnyt for november 2014 Kære beboere, pårørende og personale November

Læs mere

VELKOMMEN TIL LÆBORG SOGN - ET GODT STED AT BO

VELKOMMEN TIL LÆBORG SOGN - ET GODT STED AT BO VELKOMMEN TIL LÆBORG SOGN - ET GODT STED AT BO FÆLLESSKAB, STILHED, NÆRHED, UDSYN 2 INDHOLD 4 INTRODUKTION 6 FORENINGER OG INSTITUTIONER I SOGNET 6 Friskolen 7 KFUM spejderne 8 Læborg Multihus 9 LG&U 10

Læs mere

FODBOLDSTART 2010 Fodbold for hele familien

FODBOLDSTART 2010 Fodbold for hele familien FODBOLDSTART 2010 Fodbold for hele familien MAMMEN IDRÆTSFORENING Velkommen til ny sæson. Velkommen til en ny sommersæson i Mammen Idrætsforening. Vi håber, at du og din familie kan bruge et eller flere

Læs mere

Vejrum-Viskum Friskole og Fribørnehave - Nyhedsbrev

Vejrum-Viskum Friskole og Fribørnehave - Nyhedsbrev Vejrum-Viskum Friskole og Fribørnehave - Nyhedsbrev Fredagsbrev uge 23-2012 Side 1 Indledning Side 3 Filuren Side 2 Side 4 Kalender, kontakt mm. Side 2 Pressemeddelelse Side 6 Balloner og Gud Så blev det

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 49 2014

Nyhedsbrev. uge 49 2014 Nyhedsbrev uge 49 2014 Så blev det december, der er ingen sne men vejret er blevet koldere, og den første nattefrost har vist sig. Jeg er sikker på, at en del af os håber der kommer lidt sne, mens andre

Læs mere

IDRÆTSFORENINGEN. Godt Gået VINTERPROGRAM. 2 o 1 4 / 2 o 15. Idrætsforeningen for udviklingshæmmede, der bor i Aabenraa Kommune.

IDRÆTSFORENINGEN. Godt Gået VINTERPROGRAM. 2 o 1 4 / 2 o 15. Idrætsforeningen for udviklingshæmmede, der bor i Aabenraa Kommune. IDRÆTSFORENINGEN Godt Gået VINTERPROGRAM 2 o 1 4 / 2 o 15 Idrætsforeningen for udviklingshæmmede, der bor i Aabenraa Kommune. Idrætsforeningen GODT GÅET Idrætsforeningens formål er at tilbyde idræt og

Læs mere

EKIF Bestyrelsesmøde nr 2. d. 8/5 2014

EKIF Bestyrelsesmøde nr 2. d. 8/5 2014 EKIF Bestyrelsesmøde nr 2 d. 8/5 2014 REFERAT Deltagere: Per A., Birgit (badminton), Tommy (fodbold), Ann (tennis), Majbrit (håndbold), Kim S. (ansvarlig for EKIF på de sociale medier) Referat ifølge dagsorden:

Læs mere

Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse.

Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse. Billede på forsiden: Rekordforsøg 30 piger på samme toilet i pige ugen. Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse. Foredrag: Torsdag d. 17.

Læs mere

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. november 2013. - gratis -

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. november 2013. - gratis - Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN november 2013 - gratis - Til læserne Redaktionen opfordrer til, at stof til bladet afleveres senest den 22. november 2013. Det er nødvendigt for os at kende de forskellige

Læs mere

24 timer du aldrig glemmer, stort arrangement for 4. 7. klasse

24 timer du aldrig glemmer, stort arrangement for 4. 7. klasse Nyhedsbrevet indeholder: Tyverier fra garderoben, og hvad vi gør ved det 24 timer du aldrig glemmer, stort arrangement for 4. 7. klasse Sommerferieaktiviteter Fremtiden for børnene fra Mørk skole Koloni

Læs mere

AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn November 2014

AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn November 2014 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn November 2014 Indhold: Vennekredsen: Bankospil Borgerforeningen: Opråb Friskolen: Ny legeplads Friskolen: Åben skole Lyne Brugs:

Læs mere

OB & IK`S KLUBNYT. Nummer 2 August Formanden har ordet Nyt fra senior Nyt fra ungdom Nyt fra aktivitetsudvalget Andet

OB & IK`S KLUBNYT. Nummer 2 August Formanden har ordet Nyt fra senior Nyt fra ungdom Nyt fra aktivitetsudvalget Andet OB & IK`S KLUBNYT Nummer 2 August 2016 Formanden har ordet Nyt fra senior Nyt fra ungdom Nyt fra aktivitetsudvalget Andet FORMANDEN HAR ORDET Du sidder nu med 2. udgave i 2016 af OB & IK-klubnyt. Der sker

Læs mere

Indhold. Model for en dag vol. 2. Julegaveværksted. Det Blå Marked. Juledekorationer. Madbix med gæstekok. Nissebowling. Lucia.

Indhold. Model for en dag vol. 2. Julegaveværksted. Det Blå Marked. Juledekorationer. Madbix med gæstekok. Nissebowling. Lucia. Dag Dato Aktivitet Personale Tirs 4. nov Model for en dag vol. 2 To, Ki, Ja, Tr, Ti Tors 6. nov Butterflymøde Ki, Ja, Ca, Tirs Tors 11. nov 13. nov Svanesang Julegaveværksted Drengerøvsaften FIFA på PlayStation

Læs mere

Agdrup Posten. Kolonihaveforeningen Agdrupparken. Blad nr. 1 April 2014

Agdrup Posten. Kolonihaveforeningen Agdrupparken. Blad nr. 1 April 2014 Agdrup Posten Kolonihaveforeningen Agdrupparken Blad nr. 1 April 2014 OBS! Der tages Agdrup forbehold Posten for trykfejl! Oplag 100 stk. Kontorets åbningstid Se aktivitetskalenderen Hjemmeside www.agdrupparken.dk

Læs mere

SFO NYT DECEMBER 2011

SFO NYT DECEMBER 2011 SFO NYT DECEMBER 2011 FÆLLES Spilledagen mod Ravn á Rock Endelig kom dagen, hvor dysten skulle stå mod Ravn á Rock. Deltagerne i alle 4 discipliner (skak, backgammon, bordfodbold og bordtennis) var spændte,

Læs mere

ÅRSMØDEHÆFTE 2012. meget SAMMEN KAN VI MERE DIAKONHØJSKOLENS DIAKONFORBUND

ÅRSMØDEHÆFTE 2012. meget SAMMEN KAN VI MERE DIAKONHØJSKOLENS DIAKONFORBUND ÅRSMØDEHÆFTE 2012 Bilag til årsmøde og generalforsamling meget SAMMEN KAN VI MERE DIAKONHØJSKOLENS DIAKONFORBUND ÅRSMØDE & GENERALFORSAMLING 2012 Velkommen 2 Er du jubilar, eller bliver du diakon i morgen?

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 2. Emne: Her bor jeg HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 2 Emne: Her bor jeg side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 2. Emne: Her bor jeg HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 2 Emne: Her bor jeg side 1 Kursusmappe Uge 2 Emne: Her bor jeg Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 2 Emne: Her bor jeg side 1 HIPPY HippHopp Uge2_herborjeg.indd 1 06/07/10 11.20 Uge 2 l Her bor jeg Første gang, Hipp og Hopp

Læs mere

SMÅNYT. Kalenderen. 36. ÅRGANG NR. 3 Oktober 2014. Registrering I anden halvdel af 2014 mødes vi følgende aftener kl.19.

SMÅNYT. Kalenderen. 36. ÅRGANG NR. 3 Oktober 2014. Registrering I anden halvdel af 2014 mødes vi følgende aftener kl.19. Adresselabels 12 Kalenderen ISSN 1602 9577 1 Den 26. oktober kl. 13.30 Tur til Københavns Rådhus Sted: Foran Københavns Rådhus (Rådhuspladsen) Den 13. november kl. 19.30 Foredrag om Rakkerne Ved Mette

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling.

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Referat af ordinær generalforsamling den 23 juni 2016 Sted : Gentofte-Vangede IF`s lokaler Mosebuen 28B 2820 Gentofte Fremmødte : 17 deltagere plus bestyrelse

Læs mere

Program for 2012/13 Tånum Forsamlingshus

Program for 2012/13 Tånum Forsamlingshus Program for 2012/13 Tånum Forsamlingshus Gl. Viborgvej 188 8920 Randers NV Velkommen til 2012/2013 i Tånum Forsamlingshus. Med et stigende medlemstal og en fantastik stor opbakning og interesse for at

Læs mere

Maj og juni 2011. Ta med en tur på BAKKEN - - for nu er foråret kommet. Krumtap Nyt er for medlemmer, personale og andre med interesse for Krumtappen

Maj og juni 2011. Ta med en tur på BAKKEN - - for nu er foråret kommet. Krumtap Nyt er for medlemmer, personale og andre med interesse for Krumtappen Maj og juni 2011 Krumtap Nyt er for medlemmer, personale og andre med interesse for Krumtappen Ta med en tur på BAKKEN - Ishøj - for nu er foråret kommet Adresse: Krumtappen Østerhøj Bygade 48 2750 Ballerup

Læs mere

2015 Velkommen til Lundely Fritidshjem

2015 Velkommen til Lundely Fritidshjem 2015 Velkommen til Lundely Fritidshjem Nr. 1 Nr. 22 N. W. Gadesvej 1 + 22 3480 Fredensborg Tlf. 7256 2600 Fredensborg 2015 Velkommen til LUNDELY FRITIDSHJEM Lundely er et stort fritidshjem og en del af

Læs mere

Nyhedsbrev December. Hockey finale Aab Hallen. Dus Mellervang. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.

Nyhedsbrev December. Hockey finale Aab Hallen. Dus Mellervang. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen. Hockey finale Aab Hallen BEMÆRK Nyhedsbrev December DUS-avisen kan også ses på Mellervangskolens hjemmeside under DUS, hvor alle månedens billeder ligeledes kan ses. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg

Læs mere

SÆSON 2014-2015. Aalborg Bridgehus Revlingbakken 33B, st. tv., 9000 Aalborg. BK-Nord Hjemmeside: www.bknord.dk Mail: BKNord@BKNord.

SÆSON 2014-2015. Aalborg Bridgehus Revlingbakken 33B, st. tv., 9000 Aalborg. BK-Nord Hjemmeside: www.bknord.dk Mail: BKNord@BKNord. Kørevejledning til Aalborg Bridgehus BK-Nord Hjemmeside: www.bknord.dk Mail: BKNord@BKNord.dk Aalborg Bridgehus Revlingbakken 33B, st. tv., 9000 Aalborg SÆSON 2014-2015 1. Følg Motorvej E45 2. Drej fra

Læs mere

Skolenyt uge 46 www.ørdingfriskole.dk

Skolenyt uge 46 www.ørdingfriskole.dk Skolenyt uge 46 www.ørdingfriskole.dk Ugens højdepunkter Denne uge står den jo i festens tegn og med en spændende emneuge op til. Vi har hver morgen hørt gode historier om konger og desuden på de enkelte

Læs mere

Februar 2010 21. ÅRGANG

Februar 2010 21. ÅRGANG Februar 2010 21. ÅRGANG Solhjem Søndermarksvej 53...75 84 08 44 Kredsleder Søren W. Nielsen...75 83 83 90 / 26 83 50 01 Formand Jørgen Bæk...75 82 48 65 Puslinge Tove Pedersen...75 82 59 13 Tumlinge Hanne

Læs mere

FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN NR. 74 MARTS 2016

FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN NR. 74 MARTS 2016 FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN NR. 74 MARTS 2016 Over mosen mod vest med flot solnedgang (solsøjle) Orientering fra Fællesrådet (3) Status for Harlev Idræts & Kulturcenter (4) Formandens Beretning for

Læs mere

Nyhedsbrev. Bredalsparkens Fritidscenter August 2014. Velkommen tilbage fra sommerferie

Nyhedsbrev. Bredalsparkens Fritidscenter August 2014. Velkommen tilbage fra sommerferie Nyhedsbrev Bredalsparkens Fritidscenter August 2014 Velkommen tilbage fra sommerferie Jeg håber at I alle har haft en dejlig sommerferie og atter har samlet energi til en ny klubsæson. Flere af jer deltog

Læs mere

Bestyrelsen. - Regnskab - Budget - Medlemsliste - Udsender giro kort. - Referat fra møder - Kontakt med webmaster (CIF.dk) - Møde ordstyrer.

Bestyrelsen. - Regnskab - Budget - Medlemsliste - Udsender giro kort. - Referat fra møder - Kontakt med webmaster (CIF.dk) - Møde ordstyrer. Bestyrelsen Navn Formand Bjarne Andersen Tromsøgade 8 8200 Århus N Tlf: 86165889 trom8@webspeed.dk Kasser Peter Iversen Laurvigsgade 16 8200 Århus N Tlf: 86101046 PeterIversen@Get2net.dk Sekretær Poul

Læs mere

Program for Landdistrikternes Uge

Program for Landdistrikternes Uge Program for Landdistrikternes Uge For 16. gang afholdes i Sønderho Landdistrikternes Uge 11. til 18. oktober 2015 Søndag d. 11. oktober. Kl. 9.30: Gudstjeneste i Sønderho Kirke. Arrangør: Nordby og Sønderho

Læs mere

en landsby i stærk udvikling

en landsby i stærk udvikling Lyne en landsby i stærk udvikling Ansvarlig: Arbejdsgruppen Lyne December 2009 Foto: Gunnar Schmidt Indhold Indhold 2 Lyne s lokal historie 3 Lokal analyse...3 Befolkningsanalyse..4 Input.4 Hvad viser

Læs mere

Impulsen Torsdag 3-10 Fredag 4-10 Airbrush m. Tom - Kanin-møde i Kaninhulen kl.15.00

Impulsen Torsdag 3-10 Fredag 4-10 Airbrush m. Tom - Kanin-møde i Kaninhulen kl.15.00 Månedsplan Oktober Uge 40 Michael Madbar Tirsdag 1-10 Musicon SkaterPark Tur m/michael Onsdag 2-10 Spring-træning kl.14.00 - Dyrehandel-tur Impulsen Torsdag 3-10 Fredag 4-10 Airbrush m. Tom - Kanin-møde

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 30 januar / februar 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere