FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN NR. 68 SEPTEMBER 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN NR. 68 SEPTEMBER 2014"

Transkript

1 FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN NR. 68 SEPTEMBER 2014 Marc Perera Christensen holder sin åbningstale ved indvielsen af multibanen Orientering fra Fællesrådet (3) Hjertestarter (8) Nybygget multibane i Harlev byens nye samlingspunkt (4) Sankt Hans festen 2014 (9) Nyt fra Biblioteket (9) Optimistcaféen på Lokalcenter Næshøj byder velkommen (6) Harlev har fået et nyt torv (10) Åbo Ny Skov officielt indviet (7) Fra bank til hurtigtvoksende låse firma (10)

2 PARAPLYEN NR. 68 September 2014 HARLEV FÆLLESRÅDS MEDLEMMER: Næshøjskolen Harlev Bibliotek Hørslev-Samvirket Harlev Frimærkeklub Harlev-Framlev lokalhistoriske Arkiv Vuggestuen Den Grønne Gren Harlev og Framlev Kirkers Menighedsråd Eurospar Venstre i Harlev-Framlev Grundejerforeningen Harlev Vest Tåstrup Borgerforening Brugerrådet Lokalcenter Næshøj Grundejerforeningen Araliavej Lillering Forsamlingshus Andelsboligforeningen Næshøj Andelsboligforeningen Bøgeparken Harlev Idrætsklub Harlev Jagtforening Socialdemokraterne i Harlev Fritidsklubben Midtpunkt Andelsboligforeningen Teglhøjen Rødlundparken Børnehaven Næshøj Framlev Borgerforening KFUM Spejderne i Harlev Konservativ Vælgerforening Harlev Brugsforening Harlev Basketball Klub Børnehaven Pilehaven Institionen Regnbuen Teaterforeningen Spotlight Grundejerforeningen Rødlundvej Salon Saksen Harlev-Framlev Vandforsyning Institionen Kompasset Parcelforeningen Harlev af 1999 Harlev-Framlev Grundejerforening Nordea Harlev Biblioteks Venner Harlev Erhvervsforening Tandlægehuset i Harlev Bofællesskabet Rødlundvænget 2 Andelsboligforeningen Rødlund Gl. Harlev Borgerforening ZONEpunktet Paraplyen udgives af Harlev Fællesråd. Tryk: Laser Tryk A/S Oplag 1860 eks. HVAD SKER DER I HARLEV - OG HVORNÅR? AKTIVITETSKALENDEREN udgives også af Harlev Fællesråd. Alle medlemmer kan benytte aktivitetskalenderen - brug den flittigt, men husk altid deadline (står på aktivitetskalenderen). UNDGÅ AT ARRANGEMENTER KOLLIDERER! KOORDINER ARRANGEMENTER. Harlev Fællesråd hjælper gerne med dette, send os jeres mødekalender. SKRIV TIL PARAPLYEN! PARAPLYENS SPALTER er åbne for medlemmer. Indlæg modtages gerne på disk/cd - Mac eller Pc format. Eller på mail.: NÆSTE NUMMER af Paraplyen udkommer 29. november 2014 deadline: 20. oktober 2014 MATERIALER DER ØNSKES MEDTAGET i aktivitetskalender, til koordinering eller i bladet afleveres på Harlev Bibliotek. Harlev Fællesråd: FORRETNINGSUDVALGET Arne Nielsen, formand, telefon Ejgil Rahbek, næstformand, telefon Kaj Sommer, kasserer Niels Elvstrøm Nikolaj Frans Nielsen Bente Nordli Heinrich Kristiansen Chr. A. Jensen, suppleant Anton Nielsen, suppleant Børn og Unge: Kaj Sommer (fmd.), Heinrich Kristiansen, Frans Nikolaj Nielsen og Bente Nordli Trafik, Veje og Byplanlægning: Ejgil Rahbek (fmd.), Frans Nikolaj Nielsen, Anton Nielsen og Niels Elvstrøm Natur og Miljø: Christian A. Jensen (fmd.), Arne Nielsen og Bente Nordli Info og Blad: Ejgil Rahbek (fmd.), Dorte Vind, Arne Nielsen og Axel Buchard Mødedatoer: Forretningsudvalgsmøder: , , , og Repræsentantskabsmøde: Copyright på Paraplyens tekst, tegninger og fotos tilhører skribenten/tegneren/fotografen og bladet. HARLEV FÆLLESRÅD Næshøjvej Harlev J til fællesrådet

3 FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN Orientering fra Fællesrådet Af Ejgil Rahbek Under Orientering fra Fællesrådet skriver vi om seneste status på den såkaldte drivhusgrund og cykelstien mellem Harlev og Tåstrup. Som vi lovede i sidste nummer af Paraplyen ville vi fremkomme med et referat af den nye Multibane indvielse i dette nummer, da det ikke kunne nås i sidste nummer inden lørdag den 31. maj hvor indvielse blev afholdt. Nye regler for parkering af lastbiler og andre tunge køretøjer Aarhus Kommune har i samarbejde med politiet indført parkeringsbegrænsninger for tunge køretøjer, for at forbedre miljøet og trafiksikkerheden. Siden 1991 har der været et forbud mod lastbilparkering på gader og pladser inden for byområderne Aarhus, Lystrup Elsted, Egå, Skæring, Bra brand og Tranbjerg. Harlev Fællesråd har gennem mange år arbejdet på, at forbuddet også ville komme til at omfatte byrmråde Harlev. Aarhus Byråd har nu besluttet, at parkeringsforbuddet udvides til at gælde alle bysamfund omfattet af byzone - tavler i Aarhus Kommune. Forbuddet gælder biler med en totalvægt på over 3500 kg (lastbiler, busser og lignende) samt påhængsvogne og sættevogne med en tilladt vægt over 700 kg. Hvornår gælder begrænsningen? I tidsrummet fra kl på hverdage samt hele døgnet i weekender og på helligdage. I disse perioder må tunge køretøjer og anhængere kun parkere på de afmærkede pladser. Hvor må køretøjerne så parkeres? Kun på særligt afmærkede vejstrækninger eller pladser. Der er etableret 153 parkeringspladser i Aarhus Kommune, og på kommunens hjemmeside er der en oversigt over pladserne, fordelt på 20 adresser. Harlev Fællesråd har tidligere arbejdet på at få etableret et antal lastbilparkeringspladser i Harlev/Framlev området, men det lykkedes ikke på 3 grund af lokale indsigelser. Vi vil dog stadig arbejde på at finde et egnet område eller en egnet vejstrækning til last bilparkering. Så vi er interesseret i at høre fra borgere om forslag eller ideer. Seneste nyt om cykel - stien mellem Harlev og Tåstrup Som vi skrev i seneste nummer af Paraplyen har det væ - ret uheldigt, at cykelstien mellem Harlev og Tåstrup tidsmæssigt blev kædet sam men med udstykningen på gartnerigrunden. På baggrund af flere møder med rådmand Camilla Fabricius og hendes medarbejdere i Vej og Trafik og Byudvikling er det nu lykkedes at få fastlagt en linjeføring for cykelstien. Cykelstien bliver dobbeltrettet og anlagt i den vestlige side af vejen. Den kommer til at forløbe fra den nordligste trafikchikane i Tåstrup og mod nord føres den over Ket ting Parkvej ud for Gl. Stil lingvejs udmunding. Det er den linjeføring, som Fællesrådet hele tiden har arbejdet for, og det hilser vi med tilfredshed.

4 PARAPLYEN NR. 68 September 2014 Nybygget multibane i Harlev byens nye samlingspunkt Af Annette Agerdal-Hjermind, multibanejournalist, Harlev Harlev har fået et nyt samlingspunkt. En ultramoderne multibane beliggende ved siden af Næshøjskolen til erstatning for en gammel, slidt basket-bane. Omkring børn og voksne deltog på den officielle åbning lørdag i Kristi Himmelfartsferien, og en ting synes de at være enige om: alle er vilde med Harlevs nye multibane! Marc Perera Christensen og Frank Kejlberg afslører sponsortavlen Åbningsdagen startede med taler fra inviterede samarbejdspartnere og nøglepersoner, der har deltaget i og bakket op om projektet. Før - ste taler var 2. viceborgmester Marc Perera Christensen, som roser projektet for det finansieringsmæssige kludetæppe af partnere, der har bidraget, især alle de lokale. Det viser et engagement og et ejerskab, som er utrolig afgørende for banens fremtid, da det forhåbentlig betyder, at man vil værne om de her redskaber og de fælles værdier, banen repræsenterer, siger Marc Perera Christensen. Ifølge ham indbyder banen, pga. dens alsidige udformning med mulighed for mange forskellige aktiviteter, børn til at lege sig til motion. Og det er især vigtigt for dem, der ikke umiddelbart er til de klassiske boldspil. Han tror desuden på, at dette multibaneprojekt er et stort og vigtigt skridt hen mod en stærkt tiltrængt hal 2 i Harlev. 4 Morten Wind Lübker fra DBU fremhæver ligeledes den store frivillige indsats og opbakning fra lokalsamfundet som helt afgørende for, at byens borgere, store som små, tager medansvar for banen. Det er flot med den styregruppe af frivillige, der har lagt mange, mange timer i det her. Og så er det godt at se, at lokalsamfundet så også bakker op, når der er brug for det. Så kan det godt væ - re at vi fra DBU og Nordea har lagt den første sten, men resten er lokalsamfundets fortjeneste. DBU støtter op om projektet, fordi det er med til at give nogle bedre rammer for at spille fodbold. På en multibane kan man spille i små rum og lære det bedre, fordi man ikke kastes ud på en stor bane fra start. At det så rummer andre sportsaktiviteter end fodbold ser Morten Wind Lübker kun som noget positivt. Morten Wind Lübker er også imponeret over udformningen af multibanen: Det er et fedt Hovedformand for HIK, Frank Kejlberg, holder indvielsestale

5 FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN anlæg. Og at det ligger så tæt på skolen er bare et stør - re plus. Tænk sig at have så - dan en skolegård. Det løfter et område med sådan en bane i forhold til at have øde og misligholdte områder liggende rundt omkring. Lars Mølgaard, skoleleder på Næshøjskolen, var også med til at fejre åbningen af Har - levs nye multibane. Han har også deltaget og bidraget gennem hele processen, idet Næshøjskolen har været en helt central samarbejdspartner i multibaneprojektets mange faser. Jeg synes det er et suverænt godt anlæg. Der er mangfoldige aktivitetsmuligheder. Det er mig en stor glæde, hvis vi kan ramme nogle af dem, der ikke normalt er tiltrukket af håndbold, fodbold osv. Lars Mølgaard glæder sig ligeledes over tidspunktet, som multibanen kommer på, da det passer som fod i hose med det igangværende skolere - formarbejde, der netop indebærer en udvidelse af aktivitetsmulighederne i løbet af en skoledag. Også han er imponeret over det frivillige arbejde, der er lagt i projektet. Jeg har virkelig glædet mig over de frivillige, der har trukket det her læs. Og havde de ikke været her, så havde dette aldrig haft sin gang på jord. De her forældre, der har fået det igennem, er guld værd. De bærer en stor styrke og entusiasme, der kendetegner Harlev som både en stor og lille by på en gang. Det er suverænt godt, at folk kan stå sammen om det her. 5 Det er også en glad og tilfreds formand for Harlev-IK, Frank Kejlberg, der er med til at indvi den nye multibane. Den har ifølge ham stor betydning for både HIK og lokalsamfundet. Den betyder forhåbentlig, at vi kan få børn til at bevæge sig og skabe noget energi, noget liv og noget sammenhold. Denne bane viser, at en forening handler om, ikke kun at danne rammer om sport, men også om at skabe en god by. Formanden fremhæver hvor vigtigt og givende det har været med alle de nye professionelle kræfter, der er lagt i projektet. Nye øjne udefra og ny energi har væ - ret godt. Vi er nogle, der har været her i mange år. Og dem har vi brug for, men vi har også brug for de her nye kræfter, som afspejler det nye samfund, nye sportsformer osv. Der er jo sket meget inden for bevægelse og mo - tion med klatring, parkour osv., og det skal vi også favne som idrætsklub. Han hå - ber også, at denne nye frivillige indsats kan bruges i arbejdet med hal 2. I den forbindelse udtrykker Frank Kejl berg også, at formålet med multibanen har været at bringe alle afdelingerne i HIK sammen. Det er meget vigtigt, at vi ikke låser børn fast i, at de kun er enten fodboldspillere, svømmere osv. Der er multibanen en god ting, så børn kan prøve noget forskelligt. Og alle afdelinger har støttet op om projektet. Michael Knudsen, som har deltaget i multibaneudvalget sammen med Niels Møller, Martin Hjermind, Jeanette Boye Sørensen, Jacob Dam - gaard, Egon Leegaard Jørgensen og Pia Crone Madsen fortæller, at ideen til mul - tibanen blev fremsat til generalforsamlingen i HIK i foråret Herfra gik det stærkt. Der blev søgt midler fra Nordeas fond og et år senere står et færdigt anlæg. De sid ste finanser, der manglede til slutfasen, blev indsamlet gennem overvældende mange lokale donationer fra både erhverv og private. Om processen siger Michael, at det har været utrolig givende at være med til at samle alle de kræfter. Men det har også væ ret hårdt, og der har væ - ret udfordringer undervejs og mange nerver på her til sidst. Men vi løste problemerne, og vi gjorde det som en samlet flok. Også de professionelle sports udøvere, som gæstede banen på åbningsdagen, var imponerede over anlæggets udformning. Chris Christoffersen og Nicolai Iversen fra Bakken Bears spillede basket på banen med de mange børn. Jeg synes det er et fedt anlæg. Jeg ville ønske, vi havde sådan noget her, da

6 PARAPLYEN NR. 68 September 2014 jeg var barn. Jeg er også vokset op sådan et lille sted, som det her, og det betyder meget at have mulighed for at spille bold helt tæt på, siger Chris Christoffersen. På multibanen kan man også spille Panna, eller street-fodbold som det også kaldes. Boldjonglør og Panna-spiller Michael Toft gav på åbningsdagen en opvisning og spillede derefter med de lokale børn på den nye Panna-bane. Han fortæller, at spillet stammer fra ghettoerne i Holland og handler om at få bolden gennem benene på modstanderen i en såkaldt tunnel. Det handler om at vise sig selv frem, vise sine kompetencer, men samtidig vise sine modstandere respekt. I modsætning til almindelig fodbold går det i Panna hurtigere og er mere intensivt, da banen er rund og meget mindre end en almindelig bane, hvilket betyder, at du er på hele tiden, også når du ikke har bolden. Og så bruges der en speciel bold, der ikke hopper så meget og som er lavet af denim. Reglerne laver man sammen i bedste undergrunds-stil, fortæller Michael Toft. Også blandt de fremmødte fra lokalområdet er der lutter rosende ord til den nye multibane. Folk er imponerede og taknemmelige over den arbejdsbyrde, der er blevet lagt i det fra de frivilliges side, og at nogle blandt forældrene har kunnet se visionen i, hvad der kunne være godt for byens børn og samtidig få løftet et kedeligt og trist område til et sted, hvor man kan mødes om motion, leg og bevægelse. Nemlig på Har - levs nye samlingspunkt multibanen. Som ikke er din eller min, men vores. Optimistcaféen på Lokalcenter Næshøj byder velkommen Af Birgit Møller Pedersen, Værtinde Lokalcenter Næshøj ALLE er velkomne i vores café. Børn, unge og ældre. Læg vejen forbi, nyd maden på stedet eller køb med hjem. Vi har åbent mandag til fredag fra kl Optimistcaféen tilbyder blandt andet kaffe og te med hjemmebagte boller og dagens kage. Du kan købe salat og frokost hver dag. Hver tirsdag har vi hjemmebagt franskbrød fra kl Du kan i øvrigt se hele vores menuplan på hjemmesiden for Lokalcenter Næshøj. (Brug Google og skriv Lokalcenter Næshøj, så kommer vi frem). Skal du på en hverdag holde fødselsdag, jubilæum eller have gæster til middag, kan vi lave maden til dig. Henvend dig i god tid, så finder vi en løsning lige efter dit hoved. Hver dag kan du bestille op til ti stykker smørrebrød eller sandwiches og få leveret samme dag, bare du bestiller inden kl. 9,30. 6 Du kan også altid forudbestille smørrebrød, stjerneskud, lune retter, hjemmebagt kage, lagkage mm. Her er et uddrag af vores prisliste: Smørrebrød 14,00 kr./ 23,00 kr. Stjerneskud 25,00 kr./ 40,00 kr. Lagkage 125,00 kr. Det er Christina Scheel, der står for driften af caféen. Hun kan kontaktes på alle hverdage mellem klokken 7.00 og på telefon Spisevenner Vi har en stor gruppe spisevenner, som under hyggelige

7 FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN former mødes hver onsdag og torsdag og spiser sammen. Der er altid plads til flere. Har du lyst til at være med eller høre mere, kan du kontakte vores frivilligkoordinator Mariane Bech Nedergaard på eller mobil I løbet af efteråret er der forskellige arrangementer i caféen. Husk at vores arrangementer er for alle: Børn, unge og ældre. September 5. september Brunch kl ,00 15 september Høstfest kl september Suppedag kl Oktober 1. oktober Sundhedsdag kl oktober Danseaften m platte kl , oktober Æblets dag m kagebord kl. 13,30 15, oktober Damefrokost kl November 7. november Mortensaften kl november Suppedag kl December 10. december Julefrokost kl For tilmelding og yderligere oplysninger, se Galten og omegns Folkeblad, vores hjemmeside eller kontakt Christina på telefon Vi glæder os til at se dig. Åbo Ny Skov officielt indviet Af Christian A. Jensen Den 21. juli 2014 blev Åbo Ny Skov officielt indviet. På denne blæsende søndag stod ca. 130 fremmødte for at byde den nye skov nær Harlev velkommen. En 75 ha stor skov er på kort tid blevet rejst mellem Harlev Mølle og Åbo et projekt, som er kommet i stand mellem Aarhus Kommune og lokale lods ejere og med økonomisk støtte fra offentlige og private bidragydere. Formålet med skovrejsningen er på en gang at beskytte en af Aarhus Kommunes store grundvandsforekomster og samtidig skabe en ny og varieret natur. Rådmand Kristian Würtz, som stod for den Rådmand Kristian Würtz foretog den officielle indvielse officielle indvielse, bød alle velkommen til nye oplevelser i den ny-anlagte skov. Især takkede Kristian Würtz Hanne Brandt, den lokale lods - ejer, som havde bidraget 7 med 25 ha af skoven. Ialt er der nu plantet næsten træer, som nøje er udvalgt og tilpasset de lokale jordbunds - forhold. Udvælgelsen er bl.a. sket med henblik på at plan-

8 PARAPLYEN NR. 68 September 2014 te træer, som ikke fremkalder allergi. Der er således ikke plantet el, hassel og birk, som for allergikere kan være yderst generende, hvis man gerne vil opleve en forårsdag i skoven. Efter indvielsen var der mulighed for en guided rundtur, hvor kommunens folk fortalte om skoven som grundvandsbeskytter, og om hvordan be plantningen er foretaget med bøgetræer på de højere liggende tørrere partier og med egetræer på de mere fugtige og jordbundsmæssigt dårligere jorde. For at bryde vinden er der i udkanten af skoven plantet et skovbryn med buske og lavere træsorter. Dette for at beskytte skoven mod storm og blæst, da et skovbryn ved at bryde vinden løfter blæsten op over skoven. Den nye skov rummer seks små søer, som er forbundne med et lille vandløb. På det højeste punkt er der ikke plantet træer, fordi der her fra gammel tid har ligget en gravhøj. Efter rundvisningen kunne man hos KFUM spejderne, Harlev høre om spejderlivet, og spejderne havde lavet et bål, hvor man kunne lave sig et snobrød. Man kunne også besøge en stand fra foreningen Folkeskoven.dk, som har stået for indsamling af midler til skovrejsningen. Hjertestarter Sankt Hans festen 2014 Af Arne Nielsen I sidste nummer af paraplyen omtaltes placering af hjertestartere i Harlev på følgende steder: HIK s fodboldhus, våbenhu se - ne ved Framlev Kirke og Harlev Kirke og Næshøj skolen. Udover disse steder er der også placeret hjertestarter på lokalcenter Næshøj ved indgang til cafeen (se foto). Af Kaj Sommer, Harlev- Framlev Grundejerforening Igen i år var vejrguderne med os ved årets traditionelle Sankt Hans-fest i Byparken. Det gode vejr havde da også lokket mange af byens borgere til bålet. Vel omkring mennesker. De hyggede sig aftenen igennem med kaffe og brød eller en øl/ vand, som alt sammen kunne købes i spejdernes telt. Årets bål-taler, byrådsmedlem for Liberal Alliance Lars Boje Mathiesen, holdt en rig- Hjertestarter på Lokalcenter Næshøj Bålet var stort og flot 8

9 FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN tig god tale, hvor han dels omtalte sammenholdet i et lokalområde samt det individuelle i mennesket. Ikke mindst er det meget vigtigt at fastholde det sidste, idet det er menneskets indre drivkraft. Årets bål var et af de flotteste i mange år og til det sang medlemmer af Harlev Sang - kor for, til den traditionelle midsommervise. Desværre synes det som om, at vores højtaleranlæg har for lille kapacitet, idet det for sangerne var svært at»overdøve«den almindelige»småsnak«på pladsen. Selvom vi til i år har indkøbt 2 nye højtalere, kunne de ikke rigtigt slå igennem. Vi må prøve at råde bod på dette til næste år. Nyt fra Biblioteket Af Dorte Vind Gå ikke glip af de spæn - dende arrangementer i den kommende sæson Husk at hente de to kataloger over efterårets begivenheder i Århus Kommunes Biblioteker. Bibliotekskalenderen, som omtaler arrangementer for børn og voksne og Lær mere om IT, som omtaler kurser og introduktioner til f.eks. Digital Post. På den måde kan man hurtigt skabe sig et overblik over, hvad der sker på Harlev Bibliotek. Man vil naturligvis også kunne finde omtalen på vores hjemmeside Kort foromtale af arrangementer for voksne Sæsonen byder på to foredrag. I september fortæller den lokale biolog Christian A. Jensen om Fuglelivet, som det kan opleves omkring Harlev. Historiker, ph.d. Lars Hov - bakke Sørensen kommer med sit foredrag om Nederlaget i 1864 årsager og følger i starten af oktober måned. Vi holder fast i traditionen og byder på højtlæsning i stearinlysenes skær ved Skumringstimen i november. I december er der fernisering af en lokal udstiller, Rikke Sort, hvor vi serverer gløgg og pebernødder. Den åbne læsekreds, hvor man kan være med fra gang til gang, mødes som vanligt to gange i efteråret. Alt planlægges og afvikles i tæt samarbejde med Harlev Biblioteks Venner. Desuden tilbyder vi et lille kursus i Digital Post på borger.dk. Det samme kursus afholdes tre gange i løbet af september og oktober må - ned. Mere for børnene 9 På borgermødet på Biblioteket i maj blev der efterlyst flere aktiviteter for børn. Det vil vi meget gerne gøre noget ved, og vi starter med at afholde en Cupkake workshop for de 5-12 årige en lørdag i september. Vi får en udstilling af minibamser Sørøverne kommer! i september og oktober måned. Desuden har vi Film for de små for de 2-5 årige tre gange i efteråret. Sommerbogen hvad er det nu det er? Det er for børn mellem 7 og 14 år. Det er fra den 20. juni til den 22. august Læs tre bøger og fortæl om dem på pallesgavebod.dk. Du kan vinde en Ipad og en masse bøger. Print et læsebevis ud og tag det med på Harlev Bibliotek og få en gratis bog for din medvirken. Det er kort beskrevet, hvad det går ud på. Her i starten af august er der kommet 23 anmeldelser fra børn i Harlev ind på Palles Gavebod. Det synes vi er flot, og vi forventer mange flere, når nu alle børnene kommer tilbage fra ferie. Sommerbogen vender tilbage i sommerferien 2015, så husk at være med til den tid!

10 PARAPLYEN NR. 68 September 2014 En avis mere Flere har ønsket sig endnu en avis på biblioteket. Det blev også nævnt på borgermødet. Det er lykkedes at finde mulighed for at tegne abonnement på Jyllandsposten. Fra den 1. oktober er der således adgang til at læse både Århus Stiftsti dende og Morgenavisen Jyllands po sten på Harlev Bibliotek. Harlev har fået et nyt torv Af Lotte Bostrup, Harlev- Framlev Grundejerforening Så blev vores lille Torv i Harlev færdigt til Pinse. Bestyrelsen for Harlev-Framlev Grundejerforening håber det bliver til glæde og gavn for såvel ældre som yngre. Her kan man tage sig et hvil eller bare sidde og følge livets gang i Harlev. Vi har også store forhåbninger om, at alle vil passe godt på torvet, så den lille oase bliver et sted, hvor det er hyggeligt at slå sig ned og få en lille sludder. Torvet bliver forhåbentlig et mødested for en sludder Fra bank til hurtigtvoksende låsefirma Fællesrådet har fået en del henvendelser om det firma, som nu bruger de lokaler, hvor der tidlige var en Nordea afdeling. De spørger, hvad navnene Danalock og Poly-Control er for noget. Først og fremmest skal Fællesrådet give udtryk for at vi 10 er glade for, at ubenyttede lokaler på en så central placering i midten af Harlev nu endelig bliver udnyttet. Tomme lokaler over længere perioder give et dårligt billede af byen. Samtidig er vi som alle andre nysgerrige efter at få et indblik i, hvad det nye firma laver. Derfor har vi besøgt firmaet, for at finde ud af det. Firmaet ejes af familien Overgaard, som har boet på Rug - marksvej i Harlev siden Siden 2008 har familien boet på Ketting Parkvej. Som de formelle ejere af virksomheden står Henning og

11 FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN Danalock Smartphone Lås Hans og Henning Overgaard Hans Overgaard far og søn. Hans bor i dag på Lærkesvinget og er gift og har 1 barn. Han har i en periode væ ret træner i HIK, og har stadig en vis tilknytning til fodbold-verdenen her, men arbejdet tager mere og mere af hans tid. Anne Overgaard bor på Toftelundsvej og er også gift og de har tvillinger. Hun var i sin tidlige ungdom, som så mange andre, i en periode ansat som ekspeditrice ved bageren. Hennings kone Jette er lærer på Herskind Skole i et fuldtidsjob. Så det er altså en familie, som gennem mange år har boet i Harlev og en familie, hvis medlemmer har stor tilknytning til lokalområdet. Hvad laver firmaet? Poly-Control, som firmaet hedder, har haft til huse i den tidligere bank siden februar måned og i den periode er der ansat mange nye medarbejdere, så antallet nu er nå - et 15. Firmaets vision er at producere, markedsføre og levere trådløse dørlåse. Firmaet er fire år gammelt, og da lokalerne i underetagen på Ketting Parkvej hurtigt blev for små måtte der skabes mere plads og det blev i den tidligere bank. Firmaet leverer løsninger til trådløs låsning af døre. I stedet for en nøgle af stål foretages låsningen med enten en mobiltelefon eller en så - kaldt KeyFob, som er en elek tronisk nøgle på størrelse med en bilnøgle. En tredje metode er et tastatur på væg gen ved siden af døren. Hvem sælges låsene til? Oprindeligt blev låsene solgt til det professionelle marked, men for to år siden begyndte de også at sælge til private. I dag foregår en del af salget også via nettet, men det er langtfra den største afsætningskanal. En del af visionen er at en 11 køber selv skal være i stand til at montere låsen på under 10 minutter. For at understøtte denne vision findes der ud førlige vejledninger i at montere låsene på deres hjemmeside. Vejledningerne skal være meget udførlige og meget detaljerede, ellers får vi for mange opringninger, og vi vil helst kun have glade kunder siger Henning. Sy stemet er enestående i verden, idet den mekanik og software vi bruger kan buges uden tilretninger på globalt plan, siger Henning og til - føjer, mange af vore komponenter og software elementer er som følge heraf internationalt patenterede. Hvordan produceres og sælges låsene? Mekanikken i låsene produceres i Kina efter tegninger, som er udarbejdet af medarbejdere i Harlev. Elektronikken og printpladerne produceres og monteres hos en underleverandør i Pandrup i Nordjylland.

12 PARAPLYEN NR. 68 September 2014 Vi planlægger at etablere en to-strenget produktion, så bå de mekanikken, elektronikken og printpladerne produceres i Kina og også samles og distribueres her, samtidig med at vi bibeholder den nuværende produktionen i Pandrup slutter Henning. Det færdige produkt sælges gennem såkaldte partnere, som er fordelt over hele kloden. Vi tilstræber at have omkring partnere globalt. Salget i Skandinavien fore - stås af en partner, som har butikker, byggemarkeder og alle store kæder som kunder. Hvad er ejerformen? Firmaet er etableret i selskabsform med Hans og Henning som ejere. Det var vigtigt at få en professionel bestyrelse understreger Henning. Derfor er bestyrelsen sammensat af erhvervsfolk og profiler fra forskellige brancher, som IT-branchen, management, salg & HR, internationalt netværk og en CFO med stor økonomisk indsigt. Hvad med fremtiden? Vi forventer os meget af de kommende år siger Henning, uden at kunne løfte slø - ret for meget, idet der er meget i støbeskeen, som man af konkurrencemæssige hensyn ikke kan og må offentliggøre. Men vi forventer os bl.a. meget af et samarbejde med designeren Jacob Jen - sen, som vi engagerede til at designe en model af låsen. siger Henning. Især på det kinesiske marked vil det blive interessant, idet Jacob Jen - sen har et stort navn også i Kina, samtidig med at de også har etableret en ret stor designorganisation her. Der sker utrolig meget på det fleste markeder i verden lige nu, i USA er den store introduktion f.eks. om en må - ned på Amazon og i en række kæder, slutter Henning, som ser meget positivt på firmaets fremtidige forretningsmuligheder. 12

for Lyne Sogn Maj 2014 Indhold:

for Lyne Sogn Maj 2014 Indhold: Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Maj 2014 De gamle skilte på hotellet Afholdshotel fra 1914 til 1970 Indhold: Krocketklubben. Avisindsamling. Støtteforeningen

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 27 juli / august. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

for Lyne Sogn Februar 2015

for Lyne Sogn Februar 2015 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Februar 2015 Nedbrydning af gødningshus 2014 Indhold: * Bork Præstegård: Skumringstime * Lyne Kroket & Petanqueklub: Generalforsamling

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

Krejbjerg - Nyt September 2015

Krejbjerg - Nyt September 2015 Krejbjerg - Nyt September 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn HØSTFEST Lørdag, den 19. september kl. 19.00 holdes årets høstfest i Krejbjerg Forsamlingshus. I år prøver vi at gøre det på

Læs mere

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden.

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Bestyrelsen håber at Hermods medlemmer vil benytte sig af muligheden for at være med til at fylde

Læs mere

for Lyne Sogn April 2015 Projekt byforskønnelse, fliser foran Hotellet

for Lyne Sogn April 2015 Projekt byforskønnelse, fliser foran Hotellet Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn April 2015 Projekt byforskønnelse, fliser foran Hotellet Indhold: * Sdr. Vium: Byttemarked * Dagli Brugsen: Generalforsamling

Læs mere

for Lyne Sogn December 2014

for Lyne Sogn December 2014 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn December 2014 Bedsteforældredag i Børnebo Indhold: * Lyne Kirke/Vennekredsen: Per Nielsen * Vennekredsen: Julehygge i fælleshuset

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU 2012 1 Januar Februar 2012 MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU REDAKTØR: AASE RASMUSSEN michael.aase@email.dk Har du indlæg eller kommentarer til klubbladet er du velkommen til at skrive til ovennævnte mail

Læs mere

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015 META Nyhedsbrev uge 10 2015 Dagene er blevet lysere og længere og vi glæder os til foråret, vel vidende at der sagtens kan komme meget mere vinter i marts måned. Vintergækkene står nu i fuldt flor, og

Læs mere

Generalforsamling i Skelund Landsbyforening 20 marts 2014 i Den Bette Skole. Velkommen til alle jer

Generalforsamling i Skelund Landsbyforening 20 marts 2014 i Den Bette Skole. Velkommen til alle jer Generalforsamling i Skelund Landsbyforening 20 marts 2014 i Den Bette Skole Velkommen til alle jer Skelund Landsbyforening vil gerne byde alle nye borgere velkommen til Skelund og omegn Skelund er en aktiv

Læs mere

Julemanden skal vækkes.

Julemanden skal vækkes. Bladet For Rørbæk & Opland - November 2005-15. årgang Julemanden skal vækkes. Lørdag d. 10. December kl. 10.30, så han kan nå at blive vågen til han skal ud med de mange gaver. Kom og hjælp med at vække

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand:

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand: VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Maj Loppemarked sælg selv

Læs mere

AKTIVITETSKALENDER 2010

AKTIVITETSKALENDER 2010 AKTIVITETSKALENDER 2010 www.tangesoeveteranklub.dk PROGRAM FOR TANGE SØ VETERANKLUB 2010 Tirsdag 16. marts Sammen med DVMC besøg hos Bojesen Bilsyn, Bredhøjvej 3, 8600 Silkeborg. 19.00 21.30. Der vil blive

Læs mere

Referat Fælles foreningsmøde den 13. januar 2015 kl. 19,30 i Fjelstervang Landsbycenter

Referat Fælles foreningsmøde den 13. januar 2015 kl. 19,30 i Fjelstervang Landsbycenter 1. Velkomst ved Bjarne Svendsen Ordstyrer: Bjarne Referent: Anette 2. Kort orientering fra alle deltagende foreninger obs om der er noget særligt alle foreninger bør vide FIF ved Karina, Jørgen og Bente.

Læs mere

Krejbjerg - Nyt Juni 2015

Krejbjerg - Nyt Juni 2015 Krejbjerg - Nyt Juni 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn ÅRETS BYFEST 2015 Den 23. 27. juni afholdes der byfest i Krejbjerg. Tirsdag den 23. juni kl. 18.30 Cykeltur til Nymølle kl. 20.00

Læs mere

24 timer du aldrig glemmer, stort arrangement for 4. 7. klasse

24 timer du aldrig glemmer, stort arrangement for 4. 7. klasse Nyhedsbrevet indeholder: Tyverier fra garderoben, og hvad vi gør ved det 24 timer du aldrig glemmer, stort arrangement for 4. 7. klasse Sommerferieaktiviteter Fremtiden for børnene fra Mørk skole Koloni

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker Maj * Juni * Juli * August 2014 NYT FRA PASTORATET Velkommen til dette første Sognebladet for Karrebæk og Fodby kirker. De to menighedsråd er blevet enige om at udgive

Læs mere

Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen

Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen Helle Larsen, Hune Bageri Merete Hansen, Hune Blokhus Cykeludlejning Baggrunden/opstarten på samarbejde med Naturstyrelsen Merete Startede samarbejde

Læs mere

OBBEKÆR/KALVSLUND 2. HALVÅR 2014

OBBEKÆR/KALVSLUND 2. HALVÅR 2014 Obbekær Forsamlingshus Formand Finn Vind 75 42 30 64 Kasserer Erik Bendtsen 51 58 60 39 Sekretær Bjarne Schmidt Philipp 22 96 55 55 Medlem Lis Thomsen 20 44 89 33 Medlem Bartina Swart 74 76 19 92 Udlejning

Læs mere

April 2009. Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk

April 2009. Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk April 2009 Læs i dette nummer: Ny konstituering Ny hjemmeside mm. Arbejdsopgaver Tilskudsmuligheder Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk Side 1 Den nyvalgte bestyrelsen har på

Læs mere

April-Maj-Juni. Søbro Lokølcenter. Gårdhøvecøfåen. www. sa b rob ru g erraad. d k. hjemmeside - Sp e cielle øru angementer

April-Maj-Juni. Søbro Lokølcenter. Gårdhøvecøfåen. www. sa b rob ru g erraad. d k. hjemmeside - Sp e cielle øru angementer Søbro Lokølcenter Gårdhøvecøfåen Sp e cielle øru angementer April-Maj-Juni Festsalen den I3. marts med de mangefremmødte til cafåens ørrangement i forbindelse med revyen med "Gråspuryene" Caf6ens ugentlige

Læs mere

FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN NR. 64 SEPTEMBER 2013

FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN NR. 64 SEPTEMBER 2013 Paraplyen 64_Paraplyen 22/08/13august222013 09.10 Side 1 FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN NR. 64 SEPTEMBER 2013 Fugletårnet i vestenden af Tåstrup Sø med udsigt over det store rørskovsområde. Foto Chr.

Læs mere

ARENDSE NYT Juni 2013

ARENDSE NYT Juni 2013 ARENDSE NYT Juni 2013 Sankt Hans 23. juni 2013 Indholdsfortegnelse Juni 2013 Forside Indholdsfortegnelse Forstanders indlæg Nye Priser Velkommen til nye medarbejdere Fødselsdage Referat af beboermøde April

Læs mere

Program for Landdistrikternes Uge

Program for Landdistrikternes Uge Program for Landdistrikternes Uge For 16. gang afholdes i Sønderho Landdistrikternes Uge 11. til 18. oktober 2015 Søndag d. 11. oktober. Kl. 9.30: Gudstjeneste i Sønderho Kirke. Arrangør: Nordby og Sønderho

Læs mere

NYHEDSBREV Projekt Nærmiljø November 13 - januar 14

NYHEDSBREV Projekt Nærmiljø November 13 - januar 14 I denne udgave af nyhedsbrevet Efteråret er kommet...1 Røgfri på Arendalsvej...2 Fitness - så er vi igang...4 Trænger din økonomi til et servicetjek?...5 Café Solskin - en solskinshistorie...6 Bagagerumsmarked...8

Læs mere

Vejrum-Viskum Friskole og Fribørnehave - Nyhedsbrev

Vejrum-Viskum Friskole og Fribørnehave - Nyhedsbrev Vejrum-Viskum Friskole og Fribørnehave - Nyhedsbrev Fredagsbrev uge 23-2012 Side 1 Indledning Side 3 Filuren Side 2 Side 4 Kalender, kontakt mm. Side 2 Pressemeddelelse Side 6 Balloner og Gud Så blev det

Læs mere

Referat af mødet Brainstorm muligheder Gudum Skole den 2. marts 2011

Referat af mødet Brainstorm muligheder Gudum Skole den 2. marts 2011 Referat af mødet Brainstorm muligheder Gudum Skole den 2. marts 2011 Initiativgruppen er Hanne Bjerre, Jan Stigård og Rikard Wang Pedersen. De 45 fremmødte repræsenterede Livsstilhøjskolen i Gudum, Udefriskolen

Læs mere

NYHEDSBREV TIL VÆRTER

NYHEDSBREV TIL VÆRTER NYHEDSBREV TIL VÆRTER NR. 1 Oktober 2011 1. ÅRGANG Formandens hjørne Af Carl Bratved Kære værter! Vi har nu overstået sommerferien, hvor der har været travlhed på Veteranhjemmet, men takket været jeres

Læs mere

FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN NR. 59 JUNI 2012

FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN NR. 59 JUNI 2012 FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN NR. 59 JUNI 2012 Byvandringen startede på Næshøjen Orientering fra Fællesrådet (3) Fredningsforslag for naturområde ved Harlev (9) Harlev i hjertet (5) Ny skovplantning

Læs mere

NYT Herskindskolen Maj 2011

NYT Herskindskolen Maj 2011 NYT Herskindskolen Maj 2011 Nyt personale Mit navn er Sille Aarlit Jensen, jeg er 35 år gammel og bor i Skanderborg med min mand og vores to børn. Jeg stammer egentlig fra Århus, men flyttede efter lidt

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 30 januar / februar 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

EKIF Bestyrelsesmøde nr 2. d. 8/5 2014

EKIF Bestyrelsesmøde nr 2. d. 8/5 2014 EKIF Bestyrelsesmøde nr 2 d. 8/5 2014 REFERAT Deltagere: Per A., Birgit (badminton), Tommy (fodbold), Ann (tennis), Majbrit (håndbold), Kim S. (ansvarlig for EKIF på de sociale medier) Referat ifølge dagsorden:

Læs mere

Aktivitetsprogram. Aktivitetsprogram. Roskilde Lokalforening. Aktivitetsprogram. Roskilde Lokalforening. Roskilde Lokalforening

Aktivitetsprogram. Aktivitetsprogram. Roskilde Lokalforening. Aktivitetsprogram. Roskilde Lokalforening. Roskilde Lokalforening Jyllinge JyllingeGundsømagle Jyllinge RoskildeGundsømagle 13 8. årgang 13 13 8. årga Viby Roskilde Gundsømagle Roskilde Viby Viby Roskilde Lokalforening Aktivitetsprogram Roskilde Lokalforening Roskilde

Læs mere

KONTAKTEN Øster Snede Skole

KONTAKTEN Øster Snede Skole KONTAKTEN Øster Snede Skole Skoleåret 2012/2013 Nr. 4 Kalenderen skoleåret 2012 2013 Skolens aktivitetskalender kan ses på Skolens hjemmeside: www.oester-snede-skole.dk Ferieplan for skolerne - skoleåret

Læs mere

Kære beboere, pårørende og personale

Kære beboere, pårørende og personale Kære beboere, pårørende og personale Violhuset har fået et flot akvarium, og der ventes allerede familieforøgelse Holbergcentrets månedsnyt for november 2014 Kære beboere, pårørende og personale November

Læs mere

Afslutning d. 31. marts 2014

Afslutning d. 31. marts 2014 Struer Folkedanserforening Medlemsorientering marts. 2014 30. årgang NR. 3 www.struerfolkedanserforening.dk Afslutning d. 31. marts 2014 Vi mødes kl. 18.45 i Gimsing Sognegård, hvor vi holder Struer Folkedanserforening

Læs mere

Erhvervskvinder Trekantområdet Februar 2012, nr. 2

Erhvervskvinder Trekantområdet Februar 2012, nr. 2 Erhvervskvinder Trekantområdet Februar 2012, nr. 2 Velkommen til februarmødet. Tirsdag, den 21. februar kl. 18:00 Kom og hør Lisbeth Gade Mikkelsens historie Vi mødes på Hotel Comwell i Kolding Program

Læs mere

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset.

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning - formand Mads Sørensen 3. Fremlæggelse af revideret regnskab

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni 2013-2 Siden sidst Onsdag den 16. januar var der foredrag på Ferritslev Friskole. Sognepræst ved Brahetrolleborg, Øster Hæsinge og Krarup Kirker, Ole Buhl Hansen, fortalte om,hvordan vi ved hjælp af humoren

Læs mere

Nyhedsbrev. Indhold. Den store fødselsdagsfest 4. september sidste chance! Regionslejr i 2011. August 2010 De grønne pigespejdere Region Kattegat

Nyhedsbrev. Indhold. Den store fødselsdagsfest 4. september sidste chance! Regionslejr i 2011. August 2010 De grønne pigespejdere Region Kattegat August 2010 De grønne pigespejdere Region Kattegat Nyhedsbrev Velkommen tilbage fra en velfortjent sommerferie. Vi håber I alle har haft en begivenhedsrig ferie med vellykkede sommerlejre for store og

Læs mere

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5 Lørdag d. 8. august 2015 min. 1 O Overordnet kl. 10.30-14.00 1 Ø Økonomi O Susanne Dalmose 1 5 2 F Fastbar Ø Tove Bach Pedersen 1 3 1 T Tappe T Karin Jespersen T1 1 4 1 R Rullebar F Lone Steen F1 R3 B2

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 30. april 2014 Referat af ordinær generalforsamling 2. april 2014 Der var til generalforsamlingen fremmødt 17 medlemmer samt 6 fra bestyrelsen. Følgende dagsorden var udsendt: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

RIS - ROS eller Gode ideer... til at skrive din mening om 4H året 2015. HER ER DER PLADS. Til opslagstavlen

RIS - ROS eller Gode ideer... til at skrive din mening om 4H året 2015. HER ER DER PLADS. Til opslagstavlen HER ER DER PLADS RIS - ROS eller Gode ideer... til at skrive din mening om 4H året 2015. Til opslagstavlen Kære forældre og andre. Lidt hjælp kan vi altid bruge, både i klubben og til 4Hskuet, så hvad

Læs mere

KARREBÆK IDRÆTSFORENING KLUBBLAD

KARREBÆK IDRÆTSFORENING KLUBBLAD KARREBÆK IDRÆTSFORENING KLUBBLAD Sæsonstart August 2015 KONTAKTPERSONER Hovedbestyrelsen: Formand: Louis Kristensen tlf. 20 31 40 11 ludimann@yahoo.dk Løb: Formand: Søren Lund tlf. 61 60 74 92 sblund@privat.dk

Læs mere

Sydfyns Single- og Venskabsklub

Sydfyns Single- og Venskabsklub Sydfyns Single- og Venskabsklub www.svendborgsingleklub.dk OBS!! Af hensyn til danseaftner på Skærven i Nyborg, er klubaftnerne fremover flyttet til 3. fredag i måneden April 2013 Søndag den 7. april kl.

Læs mere

KORSLØKKE AFDELING OKTOBER KVARTAL 2014 www.dui.dk/korsloekke KOM OG VÆR MED!!!!!!!!! AFDELINGSADRESSER:

KORSLØKKE AFDELING OKTOBER KVARTAL 2014 www.dui.dk/korsloekke KOM OG VÆR MED!!!!!!!!! AFDELINGSADRESSER: AFDELINGSADRESSER: Formand: Jonna Ivarsen, Højvang 5, 5270 Odense N. Tlf.: 66 18 49 59 Kasserer: Arne B. Hansen, Hybenvej 75, 5260 Odense S. Tlf.: 66 12 14 59 MØDETIDER: Mandag: 18.00-20.00 Boldspil og

Læs mere

Nyhedsbrev fra DDBU. Nyt fra DDBU Regionalmøder. Møderne afholdes følgende steder: Saxenhus, Juniorsgade 35, 4990 Sakskøbing. kl. 18.00 20.

Nyhedsbrev fra DDBU. Nyt fra DDBU Regionalmøder. Møderne afholdes følgende steder: Saxenhus, Juniorsgade 35, 4990 Sakskøbing. kl. 18.00 20. N Y T F R A D D B U O G K L U B B E R N E Nummer 1 Januar 2015 Nyt fra DDBU Regionalmøder Møderne afholdes følgende steder: Mandag den 19. jan 2015 kl. 18.00 20.00 Tirsdag den 20. jan. 2015 kl. 18.00 20.00

Læs mere

Ungdom. spot på sporten // JANUAR 2012. Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12. Hovedsponsor:

Ungdom. spot på sporten // JANUAR 2012. Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12. Hovedsponsor: Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12 spot på sporten // JANUAR 2012 Hovedsponsor: GODT NYTÅR TIL ALLE... Selv om vi snart skriver medio januar, vil vi gerne benytte lejligheden til at ønske alle

Læs mere

Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år)

Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år) Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år) De pædagogiske processer skal lede henimod, at barnet ved slutningen af vuggestuen med lyst har tilegnet sig færdigheder og viden, som sætter

Læs mere

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst Årets Karneval i Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Juni Læs om Årets karneval 3.klasse på koloni Legefidusen i hesteskoen 2.klasses overnatning i dus BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker August * September * Oktober * November 2014 NYT FRA PASTORATET Høstgudstjenesten i Karrebæk kirke. Søndag den 21. september kl. 10.30, er der høstgudstjeneste i Karrebæk

Læs mere

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET Guide -Skab synlighed om jeres arrangement Skal I have stablet et arrangement på benene og vil I gerne have nogle tips til, hvordan I kan nå ud til andre end jeres eksisterende medlemmer? Så tjek nedenstående

Læs mere

FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN NR. 50 FEBRUAR 2010

FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN NR. 50 FEBRUAR 2010 FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN NR. 50 FEBRUAR 2010 Hovedbestyrelsen i HIK. Fra venstre: Barbara Koch, Frank Kejlberg, Henning Jeppesen, Mette Bryndum Christiansen, Mogens Petersen, Anne Mette Lund, Egon

Læs mere

Atletik til alle. Af Lars Hjorth Bærentzen, kommunikationskonsulent. I Åbent for alle, der har lyst til at komme forbi I

Atletik til alle. Af Lars Hjorth Bærentzen, kommunikationskonsulent. I Åbent for alle, der har lyst til at komme forbi I 6 Atletik til alle Nytænkning I De klassiske atletikanlæg er mange steder blevet lukket på grund af manglende brugerinteresse og vedligeholdelse. På Syddansk Universitet er løsningen en anden. Her er der

Læs mere

Program. Byfest for. Bjerregrav 2015. Den 11. - 14. juni. Byfest i Ø. Bjerregrav 19., 20., 21. og 22. juni

Program. Byfest for. Bjerregrav 2015. Den 11. - 14. juni. Byfest i Ø. Bjerregrav 19., 20., 21. og 22. juni Program Byfest for 2014 Byfest i Ø. Bjerregrav 19., 20., 21. og 22. juni Bjerregrav 2015 Den 11. - 14. juni Program Torsdag d. 11. juni Programmet er foreløbigt, og der kan komme ændringer/justeringer

Læs mere

Andst lokalråd. Referat Årsmøde 2014. Dagorden: Tidspunkt: 26. marts 2014 kl. 19.00. Andst Forsamlingshus.

Andst lokalråd. Referat Årsmøde 2014. Dagorden: Tidspunkt: 26. marts 2014 kl. 19.00. Andst Forsamlingshus. Andst lokalråd Referat Årsmøde 2014 Tidspunkt: 26. marts 2014 kl. 19.00. Sted: Deltagere: Afbud: Andst Forsamlingshus. Fra lokalrådet :John, Simon, Niels Jørgen, Morten. Herudover 6 tilhørere, Anne Mette

Læs mere

Kæreste nej tak- opgaver

Kæreste nej tak- opgaver Kapitler Spørgsmål teori med eksempler side 2 Kapitel 1 Mikkel side 3 Kapitel 2 Sport side 4 Kapitel 3 Arbejde side 5 Kapitel 4 Posthuset side 6 Kapitel 5 Chefen side 7 Kapitel 6 Postbud side 8 Kapitel

Læs mere

Indvielse tennis klubhus

Indvielse tennis klubhus * NR 27 * Juni 2004 Indvielse tennis klubhus Orientering fra Fællesrådet Niwi Trykcenter Indvielse af tennis afdelingens tilbygning Harlev - Framlev Grundejerforening HARLEV FÆLLESRÅD S MEDLEMMER: Skolebestyrelsen

Læs mere

Nyhedsbrev Vejrum-Viskum Friskole & Fribørnehave Side 1 af 6. Nyhedsbrev uge 34 2014. Side 3. Kontakt, rengøring mm. Invitation til HØSTFESTEN

Nyhedsbrev Vejrum-Viskum Friskole & Fribørnehave Side 1 af 6. Nyhedsbrev uge 34 2014. Side 3. Kontakt, rengøring mm. Invitation til HØSTFESTEN Nyhedsbrev uge 34 2014 Side 1 Side 2 Invitation til HØSTFESTEN Side 4+5 Side 6 Børnehaven Kontakt, rengøring mm. Side 3 Nyt fra bestyrelsen Nyhedsbrev Vejrum-Viskum Friskole & Fribørnehave Side 1 af 6

Læs mere

Vinder af sejeste pigefrisure: Nanna (4. kl.) Vinder af sejeste drengefrisure (delt 1. plads): Sander (3. kl.) og Noah (4. kl.)

Vinder af sejeste pigefrisure: Nanna (4. kl.) Vinder af sejeste drengefrisure (delt 1. plads): Sander (3. kl.) og Noah (4. kl.) Hammerum, den 27. marts 2014 Nyhedsbrev Siden sidst Fredag d. 28. februar var der stor fest på skolen, da diskoteksudvalget afholdt diskofest for 0.-8. klasse. Efter en festlig intro fra forældreudvalget

Læs mere

Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010

Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010 Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010 I denne udgave af nyhedsbrevet Kan du læse mere om: Københavner-turen 12 frikvarteret Lokalt brugerråd Åbning i julen Juleafslutning Julefrokosten Københavner-turen

Læs mere

FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN NR. 62 FEBRUAR 2013

FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN NR. 62 FEBRUAR 2013 Paraplyen 62_Paraplyen 21/02/13februar212013 13.11 Side 1 FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN NR. 62 FEBRUAR 2013 Udsigt over Tåstrup Sø Orientering fra Fællesrådet (3) Nyt fra Harlev-Framlev Grundejerforening

Læs mere

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter:

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter: Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 Til stede fra bestyrelsen: Linnea Christensen (afgående formand), Susanne Skarby (kasserer), Peter Rask, Anne Erben. Afbud fra

Læs mere

Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00

Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00 1. halvår 2014 Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00 SAMVÆRdSHUSET Søndergade 27-3700 Rønne Kontakt: Formand: Ruth Kjær Hansen mob. 50 57 29 14 Kasserer: Kjeld Pedersen E-mail: pilgaarden@sol.dk

Læs mere

Årets Julemærke FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN * NR 29 * DECEMBER 2004. Orientering fra Fællesrådet. Børnehaven Pilehaven. Nyt fra Biblioteket

Årets Julemærke FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN * NR 29 * DECEMBER 2004. Orientering fra Fællesrådet. Børnehaven Pilehaven. Nyt fra Biblioteket * NR 29 * DECEMBER 2004 Årets Julemærke Orientering fra Fællesrådet Nyt fra Biblioteket Børnehaven Pilehaven HIK ved at drukne i succes SuperVision Alarmteknik Spotlight Juletræsfest HARLEV FÆLLESRÅD S

Læs mere

En måned med mange aktiviteter!

En måned med mange aktiviteter! Kildeskolenyt! - f jo ONu nd sne: En måned med mange aktiviteter! Marts 2005 5. årgang nummer 3 Kildeskolen Høffdingsvej 14 2500 Valby Kontor: 38 79 01 40 Lærervær.:38 79 71 40 Indhold: * Skolekalender

Læs mere

NIF FODBOLD Sponsor Koncept 2010

NIF FODBOLD Sponsor Koncept 2010 NIF FODBOLD Sponsor Koncept 2010 VELKOMMEN TIL NIF FODBOLD Næstved IF Fodbold amatørafdeling, er omdrejningspunkt for fodbolden på hele Sydsjælland. Klubben rækker langt ud over regionens grænser. Vi arbejder

Læs mere

FODBOLDSTART 2010 Fodbold for hele familien

FODBOLDSTART 2010 Fodbold for hele familien FODBOLDSTART 2010 Fodbold for hele familien MAMMEN IDRÆTSFORENING Velkommen til ny sæson. Velkommen til en ny sommersæson i Mammen Idrætsforening. Vi håber, at du og din familie kan bruge et eller flere

Læs mere

nene fra Andst. Jeg undrer mig blot over, at den skriftlige tilkendegivelse

nene fra Andst. Jeg undrer mig blot over, at den skriftlige tilkendegivelse Af Rikke Ulbrandt Henriksen. Siden nytår har 6. klasse på ABC været igennem en turbulent tid. I februar stod de på de skrå brædder til skolefesten, men efter succesen er klassen næsten halveret. Årsagen

Læs mere

2015 Velkommen til Lundely Fritidshjem

2015 Velkommen til Lundely Fritidshjem 2015 Velkommen til Lundely Fritidshjem Nr. 1 Nr. 22 N. W. Gadesvej 1 + 22 3480 Fredensborg Tlf. 7256 2600 Fredensborg 2015 Velkommen til LUNDELY FRITIDSHJEM Lundely er et stort fritidshjem og en del af

Læs mere

Valby boldklub. Mere end fodbold. Kammeratskab, fælleskab, venner for livet & god fodbold

Valby boldklub. Mere end fodbold. Kammeratskab, fælleskab, venner for livet & god fodbold Valby boldklub Mere end fodbold Kammeratskab, fælleskab, venner for livet & god fodbold Den blå tråd i Valby Boldklub Formanden har bolden M ange mennesker tænker nok, at alle fodboldklubber er ens. Men

Læs mere

Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet med det sidste år?

Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet med det sidste år? Referat fra generalforsamling i Skals borgerforening d. 29/2-2012. Valg af dirigent: Steffen Højer-Nielsen Referent: Lone Algayer Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet

Læs mere

Design Ure Smykker Messen Info

Design Ure Smykker Messen Info DESIGN URE SMYKKER MESSEN 2015 INFO Side 1 / 18 Design Ure Smykker Messen Info Side 2 Hvor og hvornår Side 3 Generelt om stande Side 4 Parkering Side 5 Opstilling og nedtagning Side 6 Priser, vilkår og

Læs mere

Nyhedsbrev fra Projekt Nærmiljø december 2012 januar 2013

Nyhedsbrev fra Projekt Nærmiljø december 2012 januar 2013 Nyhedsbrev fra Projekt Nærmiljø december 2012 januar 2013 Kære beboere og samarbejdspartnere på og omkring Arendalsvej Som du kan læse om i denne udgave af nyhedsbrevet er rækken af tilbud til beboerne

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 45 2014

Nyhedsbrev. uge 45 2014 Nyhedsbrev uge 45 2014 Så er det blevet efterår, bladene har fået en anden farve og falder af træerne. Klokken er sat 1 time tilbage, og det betyde, at vi for en kort tid får lysere morgener men tidligere

Læs mere

Netavis. Introduktion af Netavis. Formand: Siv L..J. 8.B. Sekretær: Nikolaj F..H. 8.B

Netavis. Introduktion af Netavis. Formand: Siv L..J. 8.B. Sekretær: Nikolaj F..H. 8.B Introduktion af Netavis Netavis Vi, elevrådet, er gået sammen om at lave en avis. I avisen har vi tænkt os at skrive om, hvad der sker på skolen. Vi skriver om de arrangementer og aktiviteter, som foregår

Læs mere

INVITATION TIL NLD-LEJR 9. - 11. oktober 2015

INVITATION TIL NLD-LEJR 9. - 11. oktober 2015 INVITATION TIL NLD-LEJR 9. - 11. oktober 2015 Lejr for børn med diagnoser og deres familier NLD-lejren afholdes i naturskønne omgivelser i Fuglsø ved Mols Bjerge OPLEV Dejlige fællesrum Familieværelser

Læs mere

Til: Brugerpårørenderåd for Botilbudene JOB & FAMILIE Udviklingshæmmede - Administrationen. Referat

Til: Brugerpårørenderåd for Botilbudene JOB & FAMILIE Udviklingshæmmede - Administrationen. Referat Til: Brugerpårørenderåd for Botilbudene JOB & FAMILIE Udviklingshæmmede - Administrationen Dato: 22. september 2009 Tlf. dir.: 4477 1836 Fax. dir.: 4477 2771 E-mail: pre@balk.dk Kontakt: Anne Precht Referat

Læs mere

Samuelsgården. Skolevænget 19 6840 Oksbøl

Samuelsgården. Skolevænget 19 6840 Oksbøl Årgang 24. År 2011 Samuelsgården. Skolevænget 19 6840 Oksbøl Telefon: 79 94 73 44 3 kl. besked/telefonsvare 79 94 73 43 Fax nummer: 79 94 73 36 Hjemmeside: www.samuelsgaarden.dk E-mail: Samuelsgaarden@varde.dk

Læs mere

Vi sender en fortegnelse over indkvarteringen til Gaudium, så fordeler de selv deltagerne.

Vi sender en fortegnelse over indkvarteringen til Gaudium, så fordeler de selv deltagerne. Sysselkoret Planlægning af besøg af Gaudium i dagene fra søndag, den 4. maj til tirsdag, den 6. maj. Planlægningsgruppen: Karin BH, Daniel, Jens samt fra bestyrelsen Flemming, Åse og Elisabeth. Referat

Læs mere

Nyhedsbrev FDF SÆRSLEV. Nyhedbrevet bliver digitalt, vi har taget en masse mærker, og de store har være på kursus - læs mere her...

Nyhedsbrev FDF SÆRSLEV. Nyhedbrevet bliver digitalt, vi har taget en masse mærker, og de store har være på kursus - læs mere her... yhedsbrev December - Januar - Februar 2013 yhedbrevet bliver digitalt, vi har taget en masse mærker, og de store har være på kursus - læs mere her... FDF SÆSLV Kalender 25.-27. januar: Væbner- og seniorvæbnerweekend

Læs mere

Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING AFHOLDT I STENLILLE HALLENS SELSKABSLOKALE ONSDAG DEN 20. FEBRUAR 2008 Klokken 19.00 bød formand Carl-Henrik Nielsen

Læs mere

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel.

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Så kunne vi tage det sammen, men jeg tænkte lidt over

Læs mere

Hamborg tur d. 1. 2. november 2014

Hamborg tur d. 1. 2. november 2014 Start fra Vildbjerg I alt 19 personer deltog på turen, som var proppet med oplevelser, fodbold, netværk og erhvervsindtryk. Turen gik fra Vildbjerg Sport- og Kulturcenter kl. 06.00 om morgenen, hvor Vildbjerg

Læs mere

Dette notat tager udgangspunkt i besvarelserne fra de multibaner, som har indsendt selvevalueringen.

Dette notat tager udgangspunkt i besvarelserne fra de multibaner, som har indsendt selvevalueringen. Notat NIRAS Konsulenterne A/S Åboulevarden 80 Postboks 615 DK-8100 Århus C Lokale- og Anlægsfonden MULTIBANER Telefon 8732 3298 Fax 8732 3333 E-mail thi@niraskon.dk CVR-nr. 20940395 Notat vedrørende multibaner

Læs mere

Fredericia Museums Venners Program 2014-2015

Fredericia Museums Venners Program 2014-2015 Fredericia Museums Venners Program 2014-2015 Dronningensgade set mod nord fra ca. Jyllandsgade. Foto Hugo Matthiessen 1914 VELKOMMEN TIL SÆSON 2014-2015 Vi håber, at rigtig mange vil deltage i vore arrangementer.

Læs mere

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken 14. årgang Kære Venner af Fortet Dette FORTNYT er en udgave med forskellige praktiske informationer til medlemmerne; først og fremmest invitationen til udflugten til Beredsskabsbunkeren i Bernstorffparken.

Læs mere

FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN NR. 43 JUNI 2008

FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN NR. 43 JUNI 2008 FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN NR. 43 JUNI 2008 Orientering fra Fællesrådet Specialbutik i Harlev Lotte&Lykke Foreningen Forældre for Aktiv Fritid Kære medlemmer af Harlev-Framlev Grundejerforening Stop

Læs mere

TORSDAGS-NYT STØT FORÆLDREFORENINGEN! 8. oktober 2009

TORSDAGS-NYT STØT FORÆLDREFORENINGEN! 8. oktober 2009 TORSDAGS-NYT 8. oktober 2009 EFTERÅRSFERIE Fredag løber og cykler hele skolen i skolernes årlige motionsløb. Det er en dejlig begivenhed, som viser Hvinningdalskolens elever som særdeles aktive i forhold

Læs mere

PROGRAM FOR FRAKTION 4 I TØNDER LÆRERKREDS

PROGRAM FOR FRAKTION 4 I TØNDER LÆRERKREDS PROGRAM FOR FRAKTION 4 I TØNDER LÆRERKREDS Sæson 2015-2016 Tirsdag den 19. maj 2015 Besøg i kirken ved Renbæk Statsfængsel Vi mødes kl. 14.30 ved indgangen til den nye kirke, der er bygget i forbindelse

Læs mere

Aktiv Familie Ferie - Uge 31, 2012

Aktiv Familie Ferie - Uge 31, 2012 Aktiv Familie Ferie - Uge 31, 2012 Tlf.: 7649 6000 Tlf.: 7586 5533 Aktiv Familie Ferie... med sjove udfordringer & skønne natur- og friluftsoplevelser Drømmer I om at slippe hverdagens daglige gøremål,

Læs mere

Medlemsblad for Specialklubben for Udenlandske Tumlinger

Medlemsblad for Specialklubben for Udenlandske Tumlinger UDENLANDSKE Wiener Tumling: blå med bånd. Anders Pedersen Skælskørvej 101 4261 Dalmose. Tlf.: 58 18 80 94 tumlinger Tysk Nonne: sort, blå, sølv, rød og gul. Niels Hansen Helsingevej 98 a 3300 Frederiksværk

Læs mere

PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM

PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM INDHOLD Introduktion til projektet DET AKTIVE BYRUM SIDE 1 Hvordan skaber man et sted for piger? SIDE 2 Min nye byrumsfacilitet

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

Aarhus byrådsmøde onsdag 6. maj 2015. Sag 1: Aarhus Vand A/S Generalforsamling 2015

Aarhus byrådsmøde onsdag 6. maj 2015. Sag 1: Aarhus Vand A/S Generalforsamling 2015 Sag 1: Aarhus Vand A/S Generalforsamling 2015 Vi starter med sag nummer 1 fra borgmesterens afdeling, Aarhus Vand A/S, generalforsamling 2015. Nogle korte bemærkninger? Ja, jeg beder jer undertegne under

Læs mere