Hvilke spor ønsker vi at sætte?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hvilke spor ønsker vi at sætte?"

Transkript

1 j u l i a u g u s t Hvilke spor ønsker vi at sætte? Alle mennesker sætter spor i deres tilværelse af forskellig art og med meget forskellig virkning, ja, men spor sætter vi alle. Spørgsmålet er, hvad vi gerne vil med vores tilværelse, og dermed hvilke spor vi vil efterlade. Med vor menigheds historie i rimelig frisk erindring kunne der peges på rigtig mange spor, som vore forfædre har sat og derved påvirket eftertiden og dermed os i dag. Det er en kendsgerning, at vores opvækst og vores historie er vores arv, som vi må tage med os og give videre. Udvikling Udviklingen i de mange år har helt naturligt udvirket, at der også er mange værdifulde ting, som vi har mistet undervejs. Eksempelvis er ordet omvendelse ikke rigtig et begreb, som vi taler meget om, vel sagtens fordi det kan virke lidt gammeldags og hører hjemme i en tid, hvor en omvendelse var lig med en personlig oplevelse og for nogle en komplet anderledes livsførelse. Men uanset det, så er et ja til Jesus Kristus som frelser og herre stadig en omvendelse fra sig selv til en tilværelse med et anderledes sigte med sit liv. Bøn En anden ting er bønnen, som ifl. Merete Engels bog: Bibelen & Koranen ligheder og forskelle er en vigtig del af det religiøse liv for både jøder, kristne og muslimer. Men stadig ifl. Merete Engel: Tidligere var bønnen et fast ritual i mange kristne familier morgenbøn, bordbøn og aftenbøn. I dag anses bøn bortset fra i gudstjenesten for at være en privatsag mellem det enkelte menneske og Gud. En meget generel påstand, ja, men vel en overvejelse værd! Er du troende? Hvornår er du sidst blevet præsenteret for det spørgsmål? Jeg blev det i 1977 på et engelsk marked, hvor nogle unge kristne solgte kristen litteratur. Jeg præsenterede mig glad som dansker og baptist, og så faldt spørgsmålet! Mit svar var selvfølgelig - et ja, men jeg har aldrig glemt den situation, som for mig var så uventet. Men er det

2 nu så unaturligt et spørgsmål i dag, hvor man vel godt i visse tilfælde kunne fristes til at overveje, om et menneske er troende eller etnisk kristen. Gør du så noget ved det? Jeg fik engang det spørgsmål af et meget aktivt medlem af Indre Mission. At gøre noget ved det, betød for ham at være aktiv og bekendende, og det synes jeg er godt at holde sig for øje også som Baptist-kristen. Ordet Mission falder mig naturligt at nævne, ikke mindst med tanke på menighedens historiske indsats på netop det felt. Mulighederne har ændret sig væsentligt, og hvem vil synes, at flere årlige missionsuger eller teltmøder i byens tæt befolkede boligområder er vejen for mission i dag? Næppe mange, og der findes da også rigtig mange andre måder at drive mission på, og det er virkelig en udfordring til os alle. For ser vi på udviklingen i menighedens arbejde, må vi ofte konstatere, at mange aktive nyskabelser ikke altid blev formuleret ved menighedsrådets bord, men lige så ofte udsprang fra græsrødderne! Kommer du der så? Jo, vist kan der være risiko ved at bekende sit kirkelige/menighedsmæssige tilhørsforhold, for det resulterede for mig i ovennævnte spørgsmål, stillet af en folkekirkepræst. Hvis svaret havde været et nej, ville det vel have været naturligt at følge op med: Hvorfor ikke? I menneskers udvikling kan der let forekomme situationer, hvor vi kan føle os fremmedgjort i forhold til udviklingen i menighedens fællesskab, så vi kan fristes til at fravælge i større eller mindre grad, men hvem påvirker det i realiteten mest? Meninger brydes Og så må meningerne brydes i frihed og med ansvar, så det brager! Og 2 lad det bare komme til udtryk, når du har overvejet mine egne oplevelser og de få emner, som jeg har tilladt mig at pege på. Trier Jensen - Kirkevandringen i maj På vej fra Katolsk Kirke til Budolfi Kirke På vej fra Budolfi Kirke til Bethelkirken Chresten Eskildsen byder velkommen til Bethelkirken

3 Kvindestævne i Bethelkirken Torsdag 1. sept. Program: 9.30 Formiddagskaffe Velkomst Andagt ved Chresten Eskildsen. Foredrag af journalist Tania Maria Lüders Rusbjerg. Emne: Mission Østs arbejde i Armenien Middag Forretningsmøde og kaffe Klaus Abildgaard fortæller om sit arbejde i Frelsens Hær Afslutning Pris: 200 kr. Tilæmelding senest 22. aug. til: Birthe Nielsen / / mail: eller Hanne Eskildsen / / mail: Se nærmere oplysninger på opslagstavlen i kirken. Hjælpere søges.. Skønt vi ingen kvindekreds har i Bethelkirken, er vi nogle, som godt kan lide at tage til kvindestævner rundt omkring. Sidste år var det i Brovst med ca.100 deltagere, hvor vi blev opfordret til at invitere til vores kirke i år. Derfor vil vi opfordre Bethels kvinder til at deltage i stævnet, også selv om man aldrig har været med før. Desuden vil vi bede om hjælp til praktiske ting, da vi skal stå for dagens måltider middagen bestiller vi udefra. Og her må stærke duelige mænd også gerne byde ind. Vi tror på, vi kan få en god og indholdsrig dag ved at være værter for sådant et arrangement, men det kræver jeres hjælp og støtte. Meld gerne tilbage til én af os snarest muligt. Kærlig hilsen Margit C/ Birthe N/ Mirjam L/ Esther J/ Hanne E. aktive spejdere I skrivende stund er spejdernes forårssæson ved at være slut. Vi har haft et dejligt forår for både spejdere og førere. Førerne var i påsken til Førerstævne på Rebild Efterskole, hvor vi begyndte at arbejde med en udviklingsplan for kredsen. Vi ser frem til, hvad resultatet bliver, og glæder os til at arbejde med de fokusområder, vi i kredsen har valgt. Både små og store spejdere skal af sted på sommerlejr. Familiespejd var på sommerlejr i Kristihimmelfartferien og havde nogle dejlige dage i Dronninglund. De store har delt lejren i 2 dele. Først en weekend i Zoo juni sammen med spejdere fra de andre spejderkorps, og derefter en kanotur ned ad Gudenåen fra 26.juni til 1. juli. I år er der verdensjamboree i Sverige i uge 30 - hvor 4 af vores spejdere deltager sammen med ca spejdere fra andre lande. Vi håber, alle får en rigtig god tur. Efter sommerferien starter vi igen den 23. august med et fællesmøde på Birkeborg. Jette Nijland-Gjerrild Læs mere om verdensjamboreen på den officielle hjemmeside: 3

4 Menighedsweekend august Tema: Komme dit rige -et dagligt jordnært projekt Læs orienteringen om weekenden i maj/juni kirkebladet og få en brochure i kirken med yderligere oplysninger om program og tilmelding, eller kontakt Søren Næsby, telf Sted: Virksundcentret At lytte At lytte er at holde mund, indtil den anden tier. At lytte er, i denne stund, at slippe fantasier. At lytte er at åbne sind for tankers myriader. At lytte er at trænge ind bag golde glasfacader. At lytte er at spørge ind, til livets store gåde. At lytte er at tørre kind, hvis øjnene bli'r våde. At lytte er at give knus, hvis ordene bli'r borte. At lytte er en engels sus igennem stille porte. At lytte er at skabe fred i et uroligt hjerte. At lytte er, med kærlighed, at lindre sorg og smerte. Klub 14 Klub 14 har lige holdt generalforsamling, og der var nyvalg til bestyrelsen, da Heidi L Andersen og Emilie Munch ikke modtog genvalg. Den nye bestyrelse består nu af: Morten Thomsen (formand), Anders Skagen (kasserer), Line Trier Jensen, Mia-Linn Larsen og Anders Kjelgaard. Andreas Højmark er selvskrevet medlem og Lars Midtgaard er med fra Menighedsrådet. Vi ønsker Guds rige velsignelse over arbejdet 4 Bjarne Bjørn Nielsen, 2009 Medlem af Nørresundby Baptistmenighed

5 Smag på verden. De seneste år har Danmarksgadenetværket indbudt alle, der bor i og omkring Danmarksgade til et par timers samling på Louise Plads. De forskellige nationaliteter medbringer en af deres nationalretter, og således smager vi på verden. Lørdag 20. august indbyder netværket igen til et sådant arrangement. Kl. 17 med bringers egen mad + lidt ekstra, så vi får smagt på mad fra mange kulturer og får talt med vores nabo eller nogen, vi ikke taler med til daglig. Vi tænder op i grillen og kan også tage egen grillmad med eller købe på stedet. Kl. 19 slår Bethelkirken dørene op for en gospelkoncert med Adoro. Kom og vær med og lær flere af kirkens naboer at kende juli. Missionsstævne for alle aldre i Mariager Læs mere på: Undervisningsudvalget deles i to Det er ikke fordi vi er blevet uenige i Undervisningsudvalget, at vi nu har besluttet at dele udvalget i to tværtimod! Men i U-udvalget har vi to hovedområder, vi forsøger at dække: For det første at styrke og planlægge undervisningen i menigheden. For det andet at styrke arbejdet med smågrupperne i menigheden. Begge disse områder ser vi som meget vigtige i menighedens liv. Vi har derfor set det nødvendigt, at vi i den kommende tid sætter yderligere fokus på disse to meget vigtige områder i Bethelkirken. Derfor deler vi udvalget i to, hvor det ene udvalg vil have grupperne som ansvarsområde, og det andet vil arbejde med undervisningen. Samtidig vil vi så arbejde hen imod at supplere begge udvalg med nogle flere medlemmer. 5

6 Camilla Nørbach skriver om sig selv Jeg hedder Camilla, er 22 år og læser til ergoterapeut på 1. år. Min vandring med Jesus begyndte at tage fart for nogle år siden, da en del af mine medpatienter begyndte at falde fra jeg er født med cystisk fibrose. Jeg reagerede på mange måder med lidt af hvert, men også ved at stille spørgsmål til livet. Gud var ikke noget jeg forholdt mig til i mit liv, og jeg havde det mest sådan, at jeg ikke troede på Gud men jeg savnede ham. Men jeg begyndte i al hemmelighed ganske stille og roligt at søge mod Jesus. Jeg ejede ikke en bibel på dette tidspunkt og måtte læse i biblen på internettet. Min længsel efter Gud i mit liv blev større og større. Da jeg sidste sommer blev student, blev jeg meget syg, og min læge fortalte, at de troede, jeg kunne have en anden mulig sygdom oven i min cystiske fibrose. Det tog hårdt på mig, og jeg fik svært ved at overskue mit liv. Efter ca. 60 blod prøver, der stadig ikke gav svar på, hvad jeg kunne fejle, kom jeg i en scanner på sygehuset, der skulle kunne give svar på, om det var kræft, gigt eller andet, jeg fejlede. I den scanner ligger jeg 1 time - og der overgiver jeg mig til Gud og beder om, at Gud må tage over for mig. Til gengæld ville jeg give mit liv til ham, 6 uden at jeg helt selv forstod, hvad jeg skal gøre med det løfte. Da jeg får svar fra scanningen, ser det ikke ud til, at der er noget alvorligt galt. Min længsel efter Gud var nu større end før, og jeg måtte gøre noget ved det løfte, jeg havde givet Gud. Jeg vidste bare ikke, hvor jeg skulle gå hen med det løfte og havde aldrig sat mine ben i en frikirke. Jeg havde hørt lidt om baptistkirken og ville prøve det som en mulighed. Hele ugen, op til jeg første gange satte mine ben i kirken, bad jeg om, at Gud måtte vise, at det var den vej, jeg skulle gå og jeg fik svar 2 gange den søndag i kirken. Siden jeg tog den beslutning, er mit liv blevet vendt næsten 180 grader, selv om jeg først lige er begyndt min rejse med Jesus. Camilla Nørbach Camilla blev døbt i Bethelkirken den 10. april. Vild i varmen Igen i år afholder Bethelkirken børnelejr Vild i varmen fra aug. under ledelse af familien Würtz og en herlig flok medarbejdere i alle aldre. Tema: Gud skabte verden hvad kan du skabe. 40 friske børn i alderen 5-12 år vil fylde kirken med liv og glæde, så bed om, at de må få nogle gode dage med masser af gode oplevelser, som de kan fylde i rygsækken til livets videre rejse og så håber vi selvfølgelig at se de fleste igen i Børnekirken om søndagen eller til spejder om tirsdagen! Har du bagt en kage for meget, eller vil du støtte dette fantastiske tilbud på anden måde, så kan du jo prøve at kigge indenfor.

7 Summer in Aalborg and we will continue to meet every Sundays at 17:00 at KFUM, Danmarksgade 52. It is a good time, but sometimes we experience a little sadness, for we must say good bye to those who have finished their time in Aalborg. Here are a few remarks from one who is leaving: My name is Baptiste, I am 22 and I come from southern France. I have been living as a foreign student in Aalborg for 9 months and it is now time for me to go back home. My spiritual experience here in Denmark was such a fruitful one. I had a real opportunity to live by faith, relying on God at every moment. He revealed Himself to me, walking by my side during tough times and blessing me abundantly. I am also thankful that I could join for a while the christian fellowship of Bethel, its gospel choir, as well as the international fellowship of Koinonia. I have met quite a lot of brothers and sisters in Christ, who showed me that His body really has no boundaries. Let's praise Him for that! Lee Hanson Koinonia Sommeren over vil vi fortsat mødes om søndagen kl. 17 hos KFUM i Danmarkgade 52. Det er dejligt, men i sommertider er vi lidt triste, for vi må ind i mellem tage afsked med dem, der har afsluttet deres ophold i Aalborg. Her er en hilsen fra én, der er rejst hjem: Mit navn er Baptiste. Jeg er 22 år og kommer fra Sydfrankrig. Jeg har levet som udvekslingsstudent i Aalborg i 9 måneder, og nu er det tid for mig at vende hjem. Min spirituelle udvikling har været virkelig frugtbar her i Danmark. Jeg har haft rig mulighed for at leve i tro og stole på Gud til hver en tid. Han viste sig for mig, gik ved min side gennem tunge tider og velsignede mig i overflod. Jeg er også taknemmelig for, at jeg for en tid kunne være med i det kristne fællesskab i Bethelkirken, i gospelkoret og i det internationale fællesskab i Koinonia. Jeg har mødt ganske mange brødre og søstre i Kristus, som viste mig, at Hans krop ikke har nogen grænser. Lad os prise ham for det! Lee Hanson KFUM, Danmarksgade 52.hvor de internationales gudstjenester holdes. 7

8 Bethelnyt: Send en tom til denne adresse: og du tilmeldes listen. Derefter kan du selv skrive relevante nyheder m.m. til alle, ved at sende mails til adressen: Teenagere: Skriv dit mobilnummer på denne side: og modtag SMS er. Send en tom til denne adresse: og du tilmeldes listen. Derefter kan du selv skrive relevante nyheder m.m. til alle, ved at sende mails til: Seniorer Dagtræf: Send en mail til Anker Lundegaard på adressen og bed om at komme på Seniorlisten. Internationals: Skriv din adresse i feltet på denne side: #subscribe 8 Elektroniske nyhedstjenester Benyt dig af mulighederne for at få opdaterede oplysninger om aktiviteter i Bethelkirken og Baptistkirken i Danmark Spejderne i Aalborg 1.: Send en tom til denne adresse: og du tilmeldes listen. Derefter kan du selv skrive relevante nyheder m.m. til alle, ved at sende mails til adressen: Det ugentlige nyhedsbrev fra Baptistkirken i Danmark (BiD): Skriv navn og adresse på denne side: index.php?id=78 Kirkebladet Du kan også få kirkebladet sendt som en pdf-fil, derved hjælper du med at reducere omkostningerne med at udsende bladet med post. Send en mail til Karsten Weng på: eller ring til ham på: / og lav en aftale. Menighedsrådet formand skriver om kommunikation Det er en svær ting. Det burde jo ikke være tilfældet med alle de muligheder vi har i dag. Men netop de mange muligheder, er jo med til at gøre det svært. I Bethelkirken er vor officielle kommunikationskanal vort blad, som udkommer hver anden måned. Herudover indkaldes der til forhandlingsmøder på opslag i Bethel 14 dage før mødet. Datoen annonceres i kirkebladet. Som en service sendes dagsordenen ud på på Bethelnyt, hvor der også formidles andre informationer, der ikke kan vente til næste blad. Niels-Christian Gjerrild

9 mærkedage Fødselsdage Karla Larsen, 85 år 10. juli Per Svendsen, 75 år 15. juli Birthe Thomassen, 75 år 26. juli Asger Engberg, 80 år 29. juli Kaj Lillienskjold, 75 år 3. august Anker Lundegaard, 80 år 15. august Alice Nabe-Nielsen, 70 år 17. august Irma Pedersen, 85 år 6. sept. Bryllup Lørdag 2. juli kl Natasja Ilona Jensen og Martin Bak- Jensen Lørdag 9. juli kl Kirsten Johansen og Brian Christensen. Vielsen finder sted i Brovst Baptistkirke. Lørdag 13. august kl vies Lone Hayes til Finn Daugaard i Bethelkirken Margaret del Carmen Nunez Varela og Asbjørn Christensen blev viet på Aalborg Rådhus den 21. maj og kirkelig velsignet i Bethelkirken den 18. juni. Menigheden ønsker tillykke Ny Kristendomsklasse Orienteringsmøde afholdes i Bethelkirken tirsdag 23. august kl Forældre og de unge, som skal deltage i vinterens kristendomsundervisning indbydes til orienteringsmøde. Kontakt allerede nu Lars Midtgaard, så der kan tilrettelægges undervisningsdag og indhold, samt bestilles de materialer, der skal anvendes. Tilmelding senest 15. august faste aktiviteter Spejdermøder Trop og gruppe: hver tirsdag kl Klynge og flok: lørdage i ulige uger kl ved Infohuset i Østerådalen Bøn i kirken 15. min før hver gudstjeneste og hver onsdag kl. 11 på 1. sal. Åstedet Kirkens cafe/værested er åbent hver onsdag kl Gospelkor Øvelse hver torsdag kl

10 Bøn Guds hellige Ånd! Lær mig at stole på dit nærvær, din inspiration, din glæde. Guds hellige Ånd! Du som kommer og går, du som blæser hvor du vil: kom ind i mit liv i dag, sådan at det første pinseunder kan blive synligt igen! Giv mig nye øjne, sådan at jeg ser på alt med et fornyet sind. Guds Hellige Ånd, jeg overgiver mig til dig, forvandl mig, form mig, giv også mig dine gaver, lad alt hvad jeg gør, være ledet af dig. Ukendt forfatter 10 Kulturnat Fredag den 2. september fejrer Aalborg Kulturnat med temaet: Den røde tråd. Vi får besøg af et gospelkor fra Hjørring under ledelse af Andreas Matthew. Flere informationer i næste blad. Bogsalget er åbent den anden søndag i hver måned samt ved særlige anledninger. Medarbejdere i bogsalget er Søren Lunding Andersen, Trine Engbo Søresen og Lene Kjeldgaard. Kontaktperson til bogsalget: Søren Lunding Andersen børnekirken Børnekirken holder sommerferie fra og med søndag den 10. juli til og med søndag den 7. august. Børnene er dog velkomne til at gå ind i menighedssalen under gudstjenesterne og benytte sig af de børneaktiviteter, der er i skabet, bare de og/ eller deres forældre sørger for at rydde op igen efter brug. Lola Skagen

11 værdigrundlag Mig er givet al magt i himlen og på jorden. Gå derfor hen og gør alle folkeslag til mine diciple, idet I døber dem i Faderens, Sønnens og Helligåndens navn, og idet I lærer dem at holde alt det som jeg har befalet Jer. Mathæus 28:20 Med baggrund i missionsbefalingen og det gamle ord om, at hvis du ikke ved hvor du vil hen, er det ligegyldigt i hvilken retning du går, formuleres her hvad vi gerne vil kendes på som menighed. Vision: Bethelkirken er en menighed hvorfra Guds ord når ud til mennesker. Mission: Bethelkirken er en menighed af aktive kristne, engagerede i arbejdet med at skabe de bedst mulige betingelser for at Gud kan give vækst i sin menighed. Bethelkirken er en menighed, hvor vi vokser som kristne, hvor vi accepterer forskellighed og gennem samtale skaber enhed i mangfoldighed. Bethelkirken er en menighed, der viser omsorg for det enkelte menneske som Guds mest værdifulde skabning. Læs mere på kirkens hjemmeside: Redaktion: Gitte Abildgaard / Alice Bak-Jensen / Chresten Eskildsen / Anker Lundegaard / Distribution: Ingrid og Karsten Weng / Inga og Knud-Erik Berg / Menighedens præster: Chresten Eskildsen, Knud Rasmussens Vej 2 A Aalborg SØ, Tlf Træffes efter aftale. Mandag undtaget Lars Midtgaard, Petersborgvej Aalborg Telf.: / Træffes efter aftale. Mandag undtaget International pastor: Lee Hanson, Niels Ebbesensgade 14, 9000 Aalborg. Telf.: / Mobil: Ungdomsleder Andreas Højmark Andersen Østre Allé th, 9000 Aalborg Mobil Menighedsrådsformand: Niels-Christian Gjerrild Under Lien 10, 9000 Aalborg Telefon Menighedens kasserer: Kim Frandsen Magnoliavej 24, 9000 Aalborg Telefon Menighedens giro: kortnr Bankkonto: Reg. nr konto Bethelkirkens hjemmeside Bethelkirkens adresse: Niels Ebbesensgade Aalborg 11

12 JULI Lø Bryllup / Natasja Ilona Jensen og Martin Bak-Jensen vies i Bethelkirken Sø Gudstjeneste/ Nadver Indsamling til nødhjælp Lø Bryllup / Kirsten Johansen og Brian Christensen vies i Brovst Baptistkirke Sø Gudstjeneste/ Nadver Engelsk Gudstjeneste Sø Gudstjeneste Sø Gudstjeneste Sø Gudstjeneste Missionsstævne i Mariager juli Søndag kl. 16 Stævneåbning Søndag kl Tema: Herlighed her og nu Mandag kl Tema: Herlighed i forskellighed Tirsdag kl Tema: Herlighed i ordet Onsdag kl Tema: Herlighed i musik Torsdag kl Tema: Herlighed i fremtiden Fredag kl Tema: Herlighed i hele verden AUGUST Sø Gudstjeneste/Nadver Indsamling til nødhjælp Start på Vild i Varmen Ma Vild i Varmen Ti Vild i Varmen On Vild i Varmen Lø Bryllup / Lone Hayes og Finn Daugaard i Bethelkirken Sø Gudstjeneste To Bønnelegestue Lø Smag på Verden Gospelkoncert Sø Gudstjeneste Ti Info om Kristendomsklassen Fr Menighedsweekend Lø.27. Menighedsweekend Sø Gudstjeneste On Aktivitetsrådsmøde SEPT. To Kvindestævne / se omtale Sø Gudstjeneste/Nadver Gudstjeneste Engelsk Gudstjeneste Teen-GT Indsamling til Nødhjælp

fra discipeltrekanten Op-ind-udrelationen.

fra discipeltrekanten Op-ind-udrelationen. m a r t s a p r i l 2 0 1 3 Lea Kjelgaard Anni Marcussen Mia-Linn Larsen Vi er 3 lovsangsledere fra menigheden, der har fået mulighed for at deltage i en lovsangsskole Kantoriet der siden 2011 har undervist

Læs mere

Sandhedens time. Kylene Bak fortæller om

Sandhedens time. Kylene Bak fortæller om j a n u a r 2 0 1 4 f e b r u a r Kylene Bak fortæller om Sandhedens time For nogle uger siden læste jeg en artikel på en blog for mødre, som jeg ofte læser. Overskriften fangede min opmærksomhed: Sandheden

Læs mere

end det, JEG synes er rigtigt. Enhver som ophøjer sig selv, skal ydmyges, siger Jesus.

end det, JEG synes er rigtigt. Enhver som ophøjer sig selv, skal ydmyges, siger Jesus. s e p t e m b e r o k t o b e r 2 0 1 3 Plads til alle Agt i ydmyghed de andre højere end jer selv siger Paulus i Fil 2:3. Det er ikke så svært, hvis man hele tiden går og nedvurderer sig selv. Så synes

Læs mere

Vanløse Frikirke. Kirkeblad marts-april 2015

Vanløse Frikirke. Kirkeblad marts-april 2015 Vanløse Frikirke www.vanløsefrikirke.dk Kirkeblad marts-april 2015 LÆS OM: Kvindernes Internationale Bededag Bøn for Burma Årsmødet Rejser Påske Gospelgudstjeneste KirkePlanterNet Søvang 1 Dit kirkeblad

Læs mere

Vanløse Frikirke. Kirkeblad maj-juni 2015. www.vanløsefrikirke.dk

Vanløse Frikirke. Kirkeblad maj-juni 2015. www.vanløsefrikirke.dk Vanløse Frikirke www.vanløsefrikirke.dk Kirkeblad maj-juni 2015 LÆS OM: 1. Peters Brev Bøn på St. Bededag Festlige begivenheder Kr. Himmelfartsudflugt Sommerstævne og lejre Børnekirkeovernatning Informationsmøde

Læs mere

Efterløn i Bethelkirken?

Efterløn i Bethelkirken? m a r t s a p r i l a p r i l 2 0 1 1 MARTS To. Fr. 3. 14.00 Dagtræf / Charlotte Thaarup 19.30 Bønnelegestue 4. 19.00 Kairos ungdomsgudstjeneste Sø. 6.10.30 Festgudstjeneste Indvielse af kirkesal og efterfølgende

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10 1 7. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 19. juli 2015 kl. 10.00. Salmer: 30/434/436/302//3/439/722/471 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen. Vel mødt i kirke denne

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Vanløse Frikirke 1. LÆS OM: Store rengøringsdag Hilsen fra volontøren Rådets tanker Julemarked Jul Gæstetaler Gospelkoncert

Vanløse Frikirke 1. LÆS OM: Store rengøringsdag Hilsen fra volontøren Rådets tanker Julemarked Jul Gæstetaler Gospelkoncert LÆS OM: Store rengøringsdag Hilsen fra volontøren Rådets tanker Julemarked Jul Gæstetaler Gospelkoncert www.vanløsefrikirke.dk Kirkeblad november-december 2014 Vanløse Frikirke 1 Dit kirkeblad Velkommen

Læs mere

flyder over i hendes nærvær, både med te og chokolade, men også visdom og kærlighed.

flyder over i hendes nærvær, både med te og chokolade, men også visdom og kærlighed. Det summer af åndelig vækst på Hedegade. Nogle mærker det mere end andre, men det påvirker os alle, fordi vi er i berøring med hinanden. Vi er til opmuntring og trøst for hinanden og vi lader Gud opdrage

Læs mere

Ved kommunalvalget opdelte medierne landets kommuner i farver. -men når du læser denne artikel skal du glemme alt om partifarver

Ved kommunalvalget opdelte medierne landets kommuner i farver. -men når du læser denne artikel skal du glemme alt om partifarver j a n u a r f e b r u a r f e b r u a r 2 0 1 0 Ved kommunalvalget opdelte medierne landets kommuner i farver -men når du læser denne artikel skal du glemme alt om partifarver Ved det nyligt overståede

Læs mere

LÆS OM: Et forvandlende møde med Jesus Missionsaften med Jariya Menighedsweekend Dåbsundervisning Gæsteprædikant Røde Kors-indsamling Teen U&S

LÆS OM: Et forvandlende møde med Jesus Missionsaften med Jariya Menighedsweekend Dåbsundervisning Gæsteprædikant Røde Kors-indsamling Teen U&S LÆS OM: Et forvandlende møde med Jesus Missionsaften med Jariya Menighedsweekend Dåbsundervisning Gæsteprædikant Røde Kors-indsamling Teen U&S www.vanløsefrikirke.dk Kirkeblad september-oktober 2014 Vanløse

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32.

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32. Fredag den 10. juli vil Vibeke Vang og Jan Kristoffersen sige ja til hinanden. Det sker i Roskilde Frikirke kl. 15.00. Kom og være med til denne vigtige begivenhed i Vibekes og Jans liv. Efter vielsen

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 19/5-2013 kl. 11.00 Pinsedag Tema: Helligåndens komme HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 290 I al sin glans nu stråler solen

Læs mere

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter:

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Ia. Indledning: Velkomst! Indgangsbøn: Almægtige Gud, Himmelske Far, du, som har

Læs mere

ka len der 2014 jan juli

ka len der 2014 jan juli ka len der 2014 jan juli august mar september oktober maj november jul december Kal.juli-dec_2014.indd 1 02/07/14 13.59 JULI 6. Dig, Mig og Gud Homeedition kl. 10.30-12.00 hos Helene & Andreas Mathew Grønnevang

Læs mere

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 1 Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 Åbningshilsen Denne søndag, Julesøndag, søndag i julen, årets sidste søndagsgudstjeneste konfirmerer

Læs mere

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset.

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1992 Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb under en højmesse

Læs mere

et åbent hjerte Et åbent hjerte fremtidens kirke seniortræf danske kirkedage forhandlingsmøder Jeremias 31.33-34

et åbent hjerte Et åbent hjerte fremtidens kirke seniortræf danske kirkedage forhandlingsmøder Jeremias 31.33-34 Et åbent hjerte Jeremias 31.33-34 Det er forår, og alting springer ud, står der i et digt, der handler om, hvordan alting åbner sig om foråret. Og lige nu, der sukker de fleste af os nok efter forår. Men

Læs mere

Der vil derfor sikkert også være dem, der bliver forarget på mig, når jeg siger, at de jo ikke har gjort andet end at handle

Der vil derfor sikkert også være dem, der bliver forarget på mig, når jeg siger, at de jo ikke har gjort andet end at handle Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 2. august 2015 Kirkedag: 9.s.e.Trin/A Tekst: Luk 16,1-9 Salmer: SK: 402 * 292 * 692 * 471,4 * 2 LL: 402 * 447 * 449 * 292 * 692 * 471,4 * 427 Hvis mennesker

Læs mere

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus Prædiken 1. Pinsedag 2012 Apostlenes Gerninger kap 2 og Johs. 14-15-21 Pinse jul og påske og Pinse Hvad er det der gør den Pinse til en højhelligdag? Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Læs mere

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække Salmer DDS 68: Se, hvilket menneske DDS 649: Skal fri og frelst

Læs mere

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31.

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Påskens historie omfavner os, og bredes ud omkring os her efter påske. En vandring er begyndt gennem

Læs mere

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål.

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål. Omkring døbefonten Svar på nogle meget relevante spørgsmål. *** Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde

Læs mere

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene.

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene. Højmesseordning Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Forkortet gengivelse af folkekirkens højmesseliturgi. Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste

Læs mere

IMPULS. Valby MARTS - APRIL 2015. Nyhedsblad fra Frelsens Hær - Valby Korpscenter

IMPULS. Valby MARTS - APRIL 2015. Nyhedsblad fra Frelsens Hær - Valby Korpscenter IMPULS MARTS - APRIL 2015 Valby Nyhedsblad fra Frelsens Hær - Valby Korpscenter Et ord fra korpslederen I løbet af de sidste to måneder er vi alle i gudstjenesterne blevet opfordret til at åbne op for

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 9/6-2013 kl. 11.00 2. søndag efter Trinitatis Tema: Lignelsen om det store festmåltid Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 753

Læs mere

Må ikke sælges Kun til orientering - Englebisser. »Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres«

Må ikke sælges Kun til orientering - Englebisser. »Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres« Fadderinvitation»Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres« Hvad er en fadder En fadder er et dåbsvidne et vidne på, at barnet er blevet døbt med den kristne dåb,

Læs mere

altså når vi selv er døde og er i Guds herlighed, da skal vi få Hans ansigt at se.

altså når vi selv er døde og er i Guds herlighed, da skal vi få Hans ansigt at se. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 18. januar 2015 Kirkedag: 2.s.e.H3K Tekst: Joh 2,1-11 Salmer: SK: 22 * 289 * 144 * 474 * 51,1-2 LL: 22 * 447 * 449 * 289 * 144 * 474 * 430 Moses vil gerne

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Om at være frivillig I Zions sogn vil vi gerne, at kirken er en levende og aktiv kirke. Derfor tilbyder vi mange forskellige aktiviteter.

Læs mere

Ny I AARHUS VALGMENIGHED? VELKOMMEN!

Ny I AARHUS VALGMENIGHED? VELKOMMEN! Ny I AARHUS VALGMENIGHED? VELKOMMEN! 5 VELKOMMEN til ÅVM-familien! 5 Hjertelig velkommen i Aarhus Valgmenighed! Vi er en fornyet folkekirke, som blander velkendt tradition med nutidig fornyelse, og alle

Læs mere

Lyset og smerten. Glasskår er helhed, der er gået i stykker. I min kælder står også et gammelt, smukt glasfad, der har fået et skår.

Lyset og smerten. Glasskår er helhed, der er gået i stykker. I min kælder står også et gammelt, smukt glasfad, der har fået et skår. PRÆDIKEN ALLEHELGENS SØNDAG 2.NOVEMBER 2014 AASTRUP KL. 15 VESTER AABY KL. 17 Tekster: Es. 49,8-11; Åb.21,1-7; Matth. 5,13-16 Salmer: 573,571,552,549,787 Gud, lær os før din vinters gru Som æblerne, der

Læs mere

Godt Nyt. Er du med på livets rejse? Der er så utrolig meget at udforske! månedsblad fra Roskilde Frikirke

Godt Nyt. Er du med på livets rejse? Der er så utrolig meget at udforske! månedsblad fra Roskilde Frikirke Godt Nyt Er du med på livets rejse? Der er så utrolig meget at udforske! månedsblad fra Roskilde Frikirke Fra søndag den 8. oktober er der Børnekirke hver søndag under gudstjenesten. Patricia, Amalie,

Læs mere

Klart budskab om Guds kærlighed

Klart budskab om Guds kærlighed METODISTKIRKENS LANDSMØDE Klart budskab om Guds kærlighed - for alle generationer! 25.-28- April 2013 Arrangør: Metodistkirken i Odense på Lægården, Holstebro Velkommen til landsmøde! Klart budskab om

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

Godt Nyt. Januar 2006. månedsblad fra Roskilde Frikirke. månedsblad fra Roskilde Frikirke

Godt Nyt. Januar 2006. månedsblad fra Roskilde Frikirke. månedsblad fra Roskilde Frikirke Godt Nyt Januar 2006 månedsblad fra Roskilde Frikirke månedsblad fra Roskilde Frikirke Søndag den 15. januar har vi menighedsmøde efter gudstjenesten. Vi vil bl.a. tale om menighedslejr, budget og praktiske

Læs mere

NYT FRA. Torsdag den 28. marts Skærtorsdagsmåltid kl. 18.00 Pris: 50 kr. Tilmelding på liste på kirketorvet eller til kontoret

NYT FRA. Torsdag den 28. marts Skærtorsdagsmåltid kl. 18.00 Pris: 50 kr. Tilmelding på liste på kirketorvet eller til kontoret NYT FRA Marts / April 2013 Alle tilvalg har sine fravalg - leder side 2 Korte nyheder - side 3 Glimt fra kirkecamp - side 4-5 Refokus i den tredje alder - side 6 Hans Berntsen tilbage i Bykirken - side

Læs mere

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af.

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af. Kirkeblad sommeren 2008 Afskedshilsen Tiden er nu inde til at skrive en lille afskedshilsen midt i alle flyttekasserne. Tiden er inde til at sige farvel og tak for den tid vi har været her i Fjellerup

Læs mere

Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015. Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11

Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015. Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11 Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015 Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11 Kære konfirmander. Så er vi omsider nået frem til den store

Læs mere

nu titte til hinanden

nu titte til hinanden nu titte til hinanden Taget fra Børnetekstrækken, Bog 10 Udvalgt salme Nu titte til hinanden. ( Syng med, Lohse nr. 79 el. DDS nr. 750). Tekst Se Udvalgt salme Mark 10,14b. Huskeord (Vælg et af følgende

Læs mere

Baptistkirken i Nørresundby

Baptistkirken i Nørresundby Baptistkirken i Nørresundby 2015 MARTS - APRIL - MAJ INDHOLD: Forår... 3 Like a bridge over troubled water... 4-5 Det sker...6-7 Turister i Rwanda...8 Fastelavn er mit navn... 9 Præst Annette Grarup Hedegaardsvej

Læs mere

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden:

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden: Den sidste rejse. af Hans Høilund-Carlsen Når en nær slægtning dør, henvender vi os i dag til en bedemand, der mod betaling hjælper de efterladte med at få løst de mange opgaver, der er knyttet til den

Læs mere

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse NYHEDSBREV for resten af august 2015 En ny begyndelse Sommeren går nu på hæld og en ny sæson i kirkens arbejde går i gang. Også i efteråret vil vi arbejde på at blive et udadrettet fællesskab med Jesus

Læs mere

Godt Nyt. Marts 2004. månedsblad fra Roskilde Frikirke. månedsblad fra Roskilde Frikirke

Godt Nyt. Marts 2004. månedsblad fra Roskilde Frikirke. månedsblad fra Roskilde Frikirke Godt Nyt Marts 2004 månedsblad fra Roskilde Frikirke månedsblad fra Roskilde Frikirke Hilsen fra Australien YWAM Perth er allerede et kæmpe vendepunkt i mit liv! Jeg har lavet den absolut bedste investering,

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. 09-08-2015 side 1 Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. Teksten giver et billede hvor Jesus er placeret midt i datidens religiøse centrum. Der talte Jesus et Ord. Et ord som nu er gentaget

Læs mere

Kirkeblad for Hjerm Sogn

Kirkeblad for Hjerm Sogn Her bor de... nternetadresser... Vigtige nternetadresser Sognepræst: Jonas Jonas Serner-Pedersen Kirkevej Kirkevej 9, 7560 9, 7560 Hjerm Hjerm www.hjermkirker.dk tlf. 97 tlf. 46 9741 4614 41 14 Hjemmeside

Læs mere

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk ÅRG. 29 INFORMATION Klokkebjergs bestyrelse er: Henning Hansen, Esbjerg (formand) Svend Engrob, Tarm (næstformand) Birgit Storbjerg, Ølgod Frida Skade, Skjern Torben Hvergel, Ringkøbing Bestyrelsen for

Læs mere

Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker

Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker Klokkeringning Der ringes tre gange med en halv times mellemrum inden gudstjenesten begynder, den sidste ringning sluttes med bedeslagene, som er tre gange

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael 6 9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael Hellige ærkeengel Mikael, forsvar os i kampen; vær vort værn mod djævelens ondskab og efterstræbelser. Gud kue ham; derom beder vi ydmygt; og du, fyrsten over den himmelske

Læs mere

Nogle af os er kede af det, fordi vi savner nogen, eller måske en bestemt, at være sammen med. Nogle af os går og småskændes, fordi det skulle

Nogle af os er kede af det, fordi vi savner nogen, eller måske en bestemt, at være sammen med. Nogle af os går og småskændes, fordi det skulle Juleaften, domkirken 16.30 : 94 Det kimer nu, 119 Julen har bragt, 104 Et barn er født, 120 Dejlig er jorden. 1.salme, Salutation og kollekt med korsvar, Koret: "Højlovet være han som kommer i Herrens

Læs mere

Inviter gerne børn, venner og naboer med til en meningsfyldt og indholdsrig julefest. Der skal nok blive plads til os alle.

Inviter gerne børn, venner og naboer med til en meningsfyldt og indholdsrig julefest. Der skal nok blive plads til os alle. Søndag den 14. december kl. 10.30 holder vi julefest for hele familien. Vi fejrer julen med nogle af julens skønne salmer, danser om juletræ og glæder os sammen med børnene over julens store og glade budskab.

Læs mere

Jeg har også været i kirke: Konfirmandens navn: Telefonnummer: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst:

Jeg har også været i kirke: Konfirmandens navn: Telefonnummer: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Jeg har også været i kirke: Dato : Præst: Dato : Præst: Dato : Præst: Konfirmandens navn: Telefonnummer: 12 1 Konfirmander skal gå i kirke For at lære gudstjenesten at kende skal alle konfirmander gå i

Læs mere

2. søndag efter trinitatis. Lukas 14,16-24. Festen der aldrig vil slutte.

2. søndag efter trinitatis. Lukas 14,16-24. Festen der aldrig vil slutte. 2. søndag efter trinitatis. Lukas 14,16-24. Festen der aldrig vil slutte. En dreng skulle fejre sin 7 års fødselsdag. Han gik i 0 kl. og det var første gang han skulle ha sine klassekammerater med hjem.

Læs mere

Klokkeringning afsluttes, og menigheden er forsamlet ved titiden.

Klokkeringning afsluttes, og menigheden er forsamlet ved titiden. Efterfølgende er en dansk oversættelse af præstegudstjenesten (palasip naalagiartitsinera, s. 11-20) og af kateketgudstjenesten (ajoqip naalagiartitsinera, s. 21-27) i den grønlandske ritualbog fra 2005:»Rituali.

Læs mere

Prædiken til 3. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang

Prædiken til 3. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang Prædiken til 3. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang 413: Vi kommer, Herre, til dig ind på Spænd over os dit himmelsejl 448 - Fyldt af glæde 36 - Befal du dine veje 675 Gud vi er i gode hænder på Egemoses

Læs mere

Salmer: 614 Far, verden, far vel (dansk visemel.)

Salmer: 614 Far, verden, far vel (dansk visemel.) Tekster: Es 58,5-12, 1 Joh 4,16b-21, Luk 16,19-31 Salmer: 614 Far, verden, far vel (dansk visemel.) 307 Gud Helligånd, vor igenføder 696 Kærlighed er lysets kilde 321 O kristelighed 438 Hellig, hellig,

Læs mere

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester Kirkebladet FOR SKODBORG OG SKRAVE SOGNE Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201 Nu falmer skoven trindt om land Mel.: Johan H. Nebelong 1889 Jeg ved et evigt Himmerig 1) Nu falmer skoven trindt om

Læs mere

Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD

Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD Alle mennesker beder på et eller andet tidspunkt, selv om man måske ikke bekender sig som troende. Når man oplever livskriser, så er det

Læs mere

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 Frivillighedsformidlingen Aagade 26, Gudumholm, 9280 Storvorde Tlf.: 98 31 69 99 E-mail: formidling@mail.tele.dk Web: www.frivillighedsformidlingen.dk

Læs mere

Kære beboere, pårørende og personale

Kære beboere, pårørende og personale Kære beboere, pårørende og personale Violhuset har fået et flot akvarium, og der ventes allerede familieforøgelse Holbergcentrets månedsnyt for november 2014 Kære beboere, pårørende og personale November

Læs mere

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation.

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Du og jeg, Gud 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Den grund, du har i dåben lagt, dit stærke ja til svage, bekræfter du, skal stå ved magt i dag og alle dage. Evangelieteksten til 1.søndag efter

Læs mere

Klynger & fællesskaber

Klynger & fællesskaber Klynger & fællesskaber i Strandkirken Fællesskaber i Karlslunde Strandkirke Vi er mange forskellige mennesker i kirken... så det er godt at komme med ind i et mindre fællesskab, hvis man ønsker at lære

Læs mere

Læsning. Prædikeren kap 3.

Læsning. Prædikeren kap 3. 02-01-2015 side 1 Prædiken til midnatsgudstjeneste 2014. Christianshede Læsning. Prædikeren kap 3. Alting har en tid, for alt, hvad der sker under himlen, er der et tidspunkt. En tid til at fødes, en tid

Læs mere

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 Indsamling til FKN Salmer: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 754, Se, nu stiger solen 698, Kain, hvor er din bror 123,7 613, Herre, du vandrer forsoningens vej Prædiken om at misunde og unde: Inde i mit

Læs mere

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København.

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Stine Munch. Kristus - opstanden og evig nær - Vi takker dig for denne morgens nye håb, der rækker ned i grave og ind i mørke sind. Vi beder dig: Læg

Læs mere

Kristuskransen forklaring på perlerne

Kristuskransen forklaring på perlerne Kristuskransen forklaring på perlerne Gudsperlen Guds perlen, er Kristuskransens start. Guds perlen er den store guldfarvede perle. Guds perlen er Kristuskransens start og slutning. Du har måske allerede

Læs mere

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Højmesse i Rungsted kirke. 2 da b Salmer: 9; 422; 277; 54; 464; 729; 750; 727. Kollekt: Ordet og Israel Tekst: Matt.22,34-46

Læs mere

Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg

Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg September 2012 Kirkeblad for Nr. Herlev Kirke og sogn Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg På bl.a. Facebook kan du se kirkens nye video, hvor medlemmer

Læs mere

2.søndag efter helligtrekonger, den 16. jan. 2014 Vor Frue kirke kl. 17

2.søndag efter helligtrekonger, den 16. jan. 2014 Vor Frue kirke kl. 17 2.søndag efter helligtrekonger, den 16. jan. 2014 Vor Frue kirke kl. 17 Jesper Stange Tekst: (1. Johs 2,28-3,3) Johs 4,5-26 Salmer: 411, 434, 292, 596, 467, 388v.4-5, 398 Du soles sol fra Betlehem hav

Læs mere

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD 56.årg. December Januar Februar Marts Nr.1 Et lidet barn så lysteligt blev af en jomfru båret, ej før, ej siden hørtes sligt, men kun i jubelåret, i tidens fylde,

Læs mere

Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne

Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne v. Thorkild Schousboe Laursen Denne gudstjeneste er lavet med særligt henblik på Skt. Stefans dag, men med de nødvendige ændringer

Læs mere

Metodistkirken i Odense Klart budskab om Guds kærlighed

Metodistkirken i Odense Klart budskab om Guds kærlighed Nyhedsbrev nr. 6 1. august 2010 110. Årgang Læs i dette nummer: Tjernobyl generobret Program for august og september Præsternes træffetider Tine Gjessøs ansættelse ophører pr. 31. august Rikke Holmberg

Læs mere

Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 6. september 2015 Kirkedag: 14.s.e.Trin/A Tekst: Luk 17,11-19 Salmer: SK: 3 * 330 * 508 * 582 * 468,4 * 12 LL: 3 * 508 * 582 * 468,4 * 12 I Benny Andersens

Læs mere

Marts 2005 8 A A S E O G P E R

Marts 2005 8 A A S E O G P E R Marts 2005 Netop i disse uger har vi travlt med at arrangere Ordet og Israels sommerstævne, som skal finde sted på Djurslands Efterskole, og tilmeldingerne løber ind i en lind strøm. Sidste år var der

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015.docx 14-05-2015 side 1. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015. Tekst. Mark. 16,14-20.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015.docx 14-05-2015 side 1. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015. Tekst. Mark. 16,14-20. 14-05-2015 side 1 Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015. Tekst. Mark. 16,14-20. Det går ikke altid så galt som præsten prædiker! Sådan kan man sommetider høre det sagt med et glimt i øjet. Så kan præsten

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker Maj * Juni * Juli * August 2014 NYT FRA PASTORATET Velkommen til dette første Sognebladet for Karrebæk og Fodby kirker. De to menighedsråd er blevet enige om at udgive

Læs mere

KFUM & KFUK I ASP. Fællesarrangementer: Bestyrelsen: Juli-August-September-Oktober 2012

KFUM & KFUK I ASP. Fællesarrangementer: Bestyrelsen: Juli-August-September-Oktober 2012 Fællesarrangementer: Søndag d. 2/9 Foreningsdag Tirsdag d. 9/10 Sogneaften med Erik Gunnersen Weekenden d. 28. - 30. September afholdes kurset: "Det gode liv" Det arrangeres i samarbejde mellem Kristendomsudvalget

Læs mere

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com Fællesmøde Onsdag den 16. januar kl. 14.00 på Hjemmet. Hyggeeftermiddag med musikalsk underholdning og fællessang ved Per Skærlund, Grindsted. Pris for entrè, underholdning

Læs mere

Brostenen. Kingo-Samuel sogn

Brostenen. Kingo-Samuel sogn Brostenen Kingo-Samuel sogn Juni, juli, august 2014 Gudstjenester i JUNI Søndag 1. kl. 10.00 Højmesse 6. s. e. påske J C Larsen Onsdag 4. kl. 18.00 Musikgudstjeneste H P Nohns og Karsten Amby Lørdag 7.

Læs mere

NÆRUM ADVENTISTKIRKE JANUAR 2015

NÆRUM ADVENTISTKIRKE JANUAR 2015 NÆRUM ADVENTISTKIRKE JANUAR 2015 Men Åndens frugt er kærlighed, glæde, fred, tålmodighed, venlighed, godhed, trofasthed, mildhed og selvbeherskelse. Galaterne 5, 22-25 CONCORDIAVEJ 14-2850 NÆRUM Præstens

Læs mere

Velkomst og tema: Prædiken:

Velkomst og tema: Prædiken: Gudstjeneste 180115 10.30 - Brændkjærkirken 2 s.e. H3K 2. Tekster: Mos 33,18-23; Joh 2,1-11 (afslutning af prædiken: Rom 12,9-12a) Prædiken af sognepræst Ole Pihl Salmer: DDS 4 Giv mig Gud en salmetunge

Læs mere

Forslag til ritual for vielse af to af samme køn.

Forslag til ritual for vielse af to af samme køn. Forslag til ritual for vielse af to af samme køn. (En del af ritualet - tilspørgsel, forkyndelse, fadervor og velsignelse - autoriseres. Den øvrige del af ritualet er vejledende.) Præludium Salme Hilsen

Læs mere

Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn

Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn (En del af ritualet - erklæring om, at parret ønsker Guds velsignelse, fadervor og velsignelse - autoriseres.

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2015-16 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

4. s.e.trinitatis Luk. 6,36-42; 2. Sam. 11, 26-12, 7a; Rom. 8, 18-23; Salmer: 754; 289; 695 276; 321 nadver; 450; 123 v.7; 6

4. s.e.trinitatis Luk. 6,36-42; 2. Sam. 11, 26-12, 7a; Rom. 8, 18-23; Salmer: 754; 289; 695 276; 321 nadver; 450; 123 v.7; 6 4. s.e.trinitatis Luk. 6,36-42; 2. Sam. 11, 26-12, 7a; Rom. 8, 18-23; Salmer: 754; 289; 695 276; 321 nadver; 450; 123 v.7; 6 Lad os bede: Kære Herre Jesus Kristus, mød os i dag, og stands os i vores blindhed.

Læs mere

Målet med projektet er tredelt:

Målet med projektet er tredelt: Forord Denne antologi er et led i et større»giv dig rig«-projekt, som har været to år undervejs, og som søsættes i 2010. Forhåbentlig sætter projektet og dets elementer sig længerevarende spor. Jesus udfordrer

Læs mere

KIRKENS VELKOMSTPAKKE

KIRKENS VELKOMSTPAKKE KIRKENS VELKOMSTPAKKE Indhold 1. Hvad er en velkomstpakke? 2. Kontakten til nye borgere i sognet 3. De frivilliges opgave i forbindelse med et besøg. 4. Velkomstpakkens udformning 5. Forslag til indhold

Læs mere

Klynger & fællesskaber i Strandkirken

Klynger & fællesskaber i Strandkirken Klynger & fællesskaber i Strandkirken Fællesskaber i Karlslunde Strandkirke Vi er mange forskellige mennesker i kirken... så det er godt at komme med ind i et mindre fællesskab, hvis man ønsker at lære

Læs mere

Jeg bygger kirken -1

Jeg bygger kirken -1 kirken - Helligånden & kraft Mål: Det er første pinsedag dagen, hvor kirken startede Vi skal høre, hvordan det gik til, og vi skal opdage, at det alt sammen skete ved Helligånden og Guds kraft. Dette var

Læs mere

Kerneværdi 4 - Vi vil leve i kærlighed

Kerneværdi 4 - Vi vil leve i kærlighed Ledervejledning er et ledermateriale, som du som teenleder, konfirmandleder, forkynder, eller dig som har andet arbejde med teenagere, kan bruge og finde inspiration i. Vi har som mål for vores TeenTools,

Læs mere

Nyhedsbrev Biyun Qi Gong Foreningen i Danmark

Nyhedsbrev Biyun Qi Gong Foreningen i Danmark Januar 2014 Nyhedsbrev Biyun Qi Gong Foreningen i Danmark Årgang 2014 nummer 2 Redaktion Elsebeth Krogh Foredrag for Qi gong interesserede Mandag den 14. april kl. 18.30 20.00 ved Instruktør Inge Thegler

Læs mere

øje:blik - glimt fra Baptistkirken i Roskilde Der er super sjovt i børnekirken side 3 Hvad giver vi vore børn? side 4 og 5 september/ oktober 2009

øje:blik - glimt fra Baptistkirken i Roskilde Der er super sjovt i børnekirken side 3 Hvad giver vi vore børn? side 4 og 5 september/ oktober 2009 øje:blik september/ - glimt fra Baptistkirken i Roskilde oktober 2009 Der er super sjovt i børnekirken side 3 Hvad giver vi vore børn? side 4 og 5 Hvad er en Baptist? En baptist er først og fremmest en

Læs mere

Kirkenyt juli og august 2015

Kirkenyt juli og august 2015 Kirkenyt juli og august 2015 Orgelkoncert med Frantizek Vaincek Den internationalt anerkendte organist Frantizek Vanicek holder koncert i Strandmarkskirken søndag den 23. august. Der er gratis adgang til

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Referat Fælles foreningsmøde den 13. januar 2015 kl. 19,30 i Fjelstervang Landsbycenter

Referat Fælles foreningsmøde den 13. januar 2015 kl. 19,30 i Fjelstervang Landsbycenter 1. Velkomst ved Bjarne Svendsen Ordstyrer: Bjarne Referent: Anette 2. Kort orientering fra alle deltagende foreninger obs om der er noget særligt alle foreninger bør vide FIF ved Karina, Jørgen og Bente.

Læs mere

- et tilbud til alle forældre...

- et tilbud til alle forældre... - et tilbud til alle forældre... S E P T E M B E R 2 0 1 1 P R O G R A M E S B J E R G SØNDAG 04. SEPTEMBER KL. 11:00 - GUDSTJENESTE taler: Frank Ahlmann LØRDAG 10. SEPTEMBER KL. 14:30+19:00 - ÅRSKONFERENCE

Læs mere

Nytårsdag 2015 Disse dage er nytårstalernes tid. Dronningen og statsministeren trækker os til skærmene og vi forventer både at få formaninger og ros som samfund og enkelt individer. Der er gået sport i

Læs mere