7 2oS-oo7. prfvu. _ ^U^Coi ' dt^ nuv^a + /N? Vfj* j. O 3.3 lo. 5>rb vwtåsne 7 OJL 9 6. PA BEGY N u

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "7 2oS-oo7. prfvu. _ ^U^Coi ' dt^ nuv^a + /N? Vfj* j. O 3.3 lo. 5>rb vwtåsne 7 OJL 9 6. PA BEGY N u"

Transkript

1 Byggesag Beliggenhe O 3.3 lo 5>rb vwtåsne 7 BBR. nr. 7 2oS-oo7 Lb. nr. Mtr.nr. Ejerlav Emne Bygherre prfvu Bopæl csferpta&itu 2, T Anmelder Bopæl g/ Anm. OJL 9 6 Ibrugtagningstilladelse udstedt 4 nayiaf lz /c^c. tth r r- ir» \fh i r% PA BEGY N u ^ép^r/^ut 3 2, lf: 07o W tiovebbfid E N illo eefle s T/L o/f,? % '0//j-9 5 tv Up. _ ^ a ^ a ^ 2 f^ A L»o Vfj* j _ ^U^Coi ' dt^ nuv^a + /N? jy w t / a s /_ y a ~ i^ A /, <ya_^_ 7~>'./LaÅ S fm - y Z ^ l- L,

2 HJØRRING KOMMUNE Teknisk forvaltning Bygnings- og miljøafdelingen Nørregade Hjørring Hjørring Kommune Nørregade 2 Åbningstid; Man-ons-fredag kl Torsdag kl og Telefon Fax Oplyses ved henvendelser Byggesagsnummer Ibrugtagningstilladelse Kopi til eget brug Byggetilladelsens dato Hjørring Det meddeles, at byggearbejdet på ejendommen Vejnavn og husnummer (stedbetegnelse) Skovager 7 EJDNR: Ejerlav/sogn/kvarter Matrikelnummer Poulstrup By, Vrejlev 1 AM omfattende Byggearbejdets art og omfang OPFØRELSE AF PAVILLON OG REDSKABSRUM kan tages i brug. Dato Underskrift 29/ Henning Eriksen / Mads Hedegaard X I forvaltningens arkiv findes der kopier af ejendommens bygningstegninger, samt planer for kloakafløb. Hjibr-2 Dafolo Frederikshavn

3 HJØRRING KOMMUNE Teknisk forvaltning Bygnings* og miljøafdelingen Nørregade Hjørring Ejers navn og adresse Hjørring Kommune Nørregade Hjørring Åbningstid: Man-ons-fredag kl Torsdag kl og Telefon Fax _ t; J Oplyses ved henvendelser Byggesagsnummer Færdigmelding Byggetilladelsens dato Ansøgers navn og adresse Inf ak Pav i1ioner a/s Vævervej Viborg anledning af ansøgning om tilladelse til udførelse af byggearbejder på ejendommen Vejnavn og husnummer (stedbetegnelse) Hovedgaden 116 Ejerlav/sogn/kvarter Vrejlevkloster H g d./ Vrejlev Ejdnr. Matrikelnummer 1 AM Byggearbejdets art og omfang Opførelse af pavillon og redskabsskur Byggeri omfattet af BR-S 85 (gælder for småhuse) meddeles herved, at byggearbejdet på ovennævnte ejendom er fuldført i overensstemmelse med byggetilladelsen og bygningslovgivningen Dato Ansvarshavende for byggeriet Byggeri omfattet af BR-82 (gælder for det øvrige byggeri) meddeles herved, at byggearbejdet på ovennævnte ejendom er gennemgået og fundet i overensstemmelse med byggetilladelsen og bygningslovgivningen, og færdigsyn bedes foretaget. Kopi af s korste n sf ej e rattest vedlægges. Der kan aftales tid om inspektion på telefon Telefonnummer Ibrugtagningstilladelse bedes tilsendt Dato Ansvarshavende for byggeriet Erklæring vedr. bærende konstruktioner Konstruktionsbetegnelse: Plade - søjle - bjælke, nr. el.lign. Armering godkendt: Dato A t ovennævnte kontrol på jernbetonarbejdet har fundet sted, og at jernbetonkonstruktioner samt bærende konstruktioner iøvrigt er udført i overensstemmelse med Dansk Ingeniørforenings gældende normer, attesteres hermed. HJbyg1-5 Dafolo Frederikshavn

4 HJØRRING KOMMUNE Teknisk forvaltning Bygnings- og miljøafdelingen Nørregade Hjørring Ejers navn og adresse Hjørring Kommune Nørregade Hjørring Åbningstid: Men-ons-fredag kl Torsdag kl og Telefon Fax Oplyses ved henvendelser Byggesagsnummer Ansøgers navn og adresse I nf ak Pav i 1Ioner A/S Vævervej Viborg Anmeldelse om syn af afløb Byggetilladelsens dato anledning af ansøgning om tilladelse til udførelse af byggearbejder på ejendommen Vejnavn og husnummer (stedbetegnelse) Hovedgaden 116 Ejerlav/sogn/kvarter Vrejlevkloster H g d., Vrejlev Ejdnr Matrikelnummer 1 AM Byggearbejdets art og omfang Opførelse af pavillon og redskabsrum meddeles herved, at der ønskes foretaget syn af afløbsinstallationer i h.t. instruks for aut. mestre Undertegnede autoriserede kloakmester erklærer hermed at have udført installationer i ovennævnte ejendom i henhold til gældende bestemmelser. Kloakarbejder Dato Underskrift og stempel VENNELYSa & K NTREP, ENØ' rl ^kshavm yjj.i$q<mi»rritør Ttt. 4s 9 il z Har der været foretaget ændringer af det oprindelige godkendte projekt, skal revideret teknisk materiale forinden fremsendes. H Jbygl-7 Dafolo Frederikshavn

5 HJØRRING KOMMUNE Teknisk forvaltning Bygnings- og miljøafdelingen Nørregade Hjørring Ejers navn og adresse Hjørring Kommune Nørregade Hjørring Åbningstid: Man-ons-fredag kl Torsdag kl og Telefon Fax Oplyses ved henvendelser Byggesagsnummer Ansogers navn og adresse Anmeldelse om sanitære forhold (VVS) (hvis der udføres VVS-installationer i bygningen) Inf ak Pav i11 oner A/S Vævervej Viborg Byggetilladelsens dato Vedrørende ansøgning om tilladelse til udførelse af byggearbejder på ejendommen Vejnavn og husnummer (stedbetegnelse) Hovedgaden 116 Ejerlav/sog n/kvarter Vrejlevkloster Hgd., Vrejlev Ejdnr Matrikelnummer 1 AM Byggearbejdets art og omfang Opførelse af pavillon og redskabsrum Undertegnede autoriserede VVS-installatør erklærer hermed at have udført installationer i ovennævnte ejendom i henhold til gældende bestemmelser. Sanitære installationer Vandinstallationer Dato / e$'b!lxa/s :å: f Tif: BiWf Har der været foretaget ændringer af det oprindelige godkendte projekt, skal revideret teknisk materiale forinden fremsendes. HJbyg1-6 Dafolo Frederikshavn

6 HJØ RRING KOMMUNE NØRREGADE HJØRRING TELEFO NNR: in d g å e t o 4 SEP Bøme- og KuiturforvaJtningen HJØ RRING KOMMUNE NØRREGADE HJØRRING AUGUST 1995 Kommunen har udstedt en byggetilladelse til Dem den vedrørende ejendommen SKOVAGER 7 med matrikelbetegnelse POULSTRUP B Y, V R E JLE V 1 AM Kommunen har ikke modtaget oplysninger om datoen for byggeriets påbegyndelse (påbegyndt støbning af fundament, udgravning af kloak eller lign.). De bedes snarest meddele kommunen dato for påbegyndelse, hvis byggeriet er påbegyndt. Meddelelsen kan gives ved at returnere nedenstående svarmeddelelse eller kontakte kommunen på telefonnummeret ovenfor. Hvis byggeriet endnu ikke er påbegyndt, anmodes De om at meddele datoen for byggeriets påbegyndelse, senest samtidig med at denne finder sted. Hvis der allerede er afsendt meddelelse om byggeriets påbegyndelse bedes De se bort fra denne henvendelse. \ Meddelelse om påbegyndelse bedes sendt til kommunen på ovenstående adresse. Det meddeles herved, at byggeri i medfør af byggetilladelse af vedrørende ejendommen SKOVAGER 7 med matrikelbetegnelse POULSTRUP B Y, V R E JLE V 1 AM er påbegyndt på følgende dato: Påbegyndelsesdato Bøme- og Kulturforvaltningen Hjørring kommune Nørregade Hjørring Dato Underskrift BBR-IDENTIFIKATION: HJØ RRING KOMMUNE Kommunedata RX udg. OC

7 HJØRRING KOMMUNE Teknisk forvaltning Bygnings- og miljøafdelingen Nørregade Hjørring Ejers navn og adresse Hjørring Kommune Nørregade Hjørring Åbningstid: Man-ons-fredag kl Torsdag kl og Telefon Fax Oplyses ved henvendelser Byggesagsnummer Ansøgers navn og adresse Byggetilladelse Byggetilladelsens dato Infak Pavilloner A/S Vævervej Viborg I anledning af Deres ansøgning om tilladelse til udførelse af byggearbejder på ejendommen Vejnavn og husnummer (stedbetegnelse) Hovedgaden 116 Ejerlav/sogn/kvarter Vrejlevkloster Hgd., Vrejlev meddeles tilladelse efter byggeloven til at påbegynde Byggearbejdets art og omfang OPFØRELSE AF PAVILLON OG REDSKABSRUM Ejdnr. Matrikelnummer AM på betingelse af, at arbejdet udføres i overensstemmelse med gældende love og bestemmelser, samt de oplysninger der er afgivet i ansøgningen. Bygherren må selv undersøge, om grunden er behæftet med servitutter, som kan være til hinder for byggeriets udførelse. Tilladelsen gives endvidere på betingelse af Særlige betingelser at beregning af bærende konstruktioner fremsendes, at ydervæg og vinduer varmeisolerende i h.t. BR-82, kap. 8, at afløbssystemet udluftes i h.t. norm for afløbsinstallationer, at kloak- og vandinstallationer udføres af autoriserede mestre, at institutionen forsynes med mekanisk ventilation^^er er dimensioneret i h.t. BR-82, kap stk. at opholdsrum forsynes med redningsåbning, kap stk. 4, at levnedsmiddelkontrollens godkendelse i Samtidig er der meddelt dispensatioj is. :emme 1 ser ne i BR-82, kap stk. og naboskel. vedr. mindsj bnd mellem redskabsrum Bilag 6 tegninger med bygningsmyndighedens datostempel. Gebyrberegning i h.t. byggeloven 2.710,- Kr. Dato Underskrift P.B.V. 9/ Henning Eriksen / Mads Hedegaard HJbyg 1-8 Dafolo Frederikshavn

8 ØRR.'kl& KOMMUxSE Infak Pavilloner A/S Box Viborg Telefon Telefax Gy-XVi Denne tegning hører til byggetilladelse af 9 HRS Bygnings- og miljøafdelingen

9 HDØRRlM G KOMMUNE K > 3Z TT fc: ED IZ) TØ H 71. : : p - 7 D E P O T F Y R R U M T '0 \ - E T I Q T M M 3 F y G 6 E F 9 T a S M A M T 9 CD ro r ~ ~ w c M B G A T T C ' T O B L. MA F Æ L L E S R U M I.. V / E R I Æ T T D i e. T O o o 6 A. EE D E R C B H ^ T D A M A # v T n s M A M A M M M A i P Infak Pavilloner A/S Box Viborg Telefon Telefax F E T M A L E. K O K T O F 'O M M T K T F E M M M M S I C I S M a O K Ø K K B K ) F S M 2 - l o m D E o *» ^ 7 'E D ^7 T 7 o iz c T O /}'7 > ~Z P '_ A K J Z r c T i: E t 3 : E = 3 #enne tegningd^rer til <5 b jsgcillk R ic^ al. 9 HRS. 19S5 Bygnings- og miljøafdelingen MXAxL \ M M ' f t C D t O 'i x ^ l _ z 3 \ > o O

10 ' HJØRRING KOM^iUNÉ::TEKNT:FORV. - DAGINSTITUTION IV POULSTRUP. UDHUS* PLAN OG - S N I ^ ::- 4 : MÅL "1: 5o 7 : 7 t :~I)inn^egmng hører til 23.o : byggetilladelse af TEHN ::::: ' 9MRS 1995 Bygnings- og miljøafdelingen

11 TAG= klonjeitf^u KTT \OKj i 2. 0 F A B R I K S F R F ^ e T U \ P~~T S P V E J R. 3e> - r>t MM \_-/*E_GTTHR. B fo ETrETFLMrr T A & P 5l A'DH.TR. L O FTER t BOO MM A-EATT5 lg=v_a=>ul_id) 2.3 "IOO MM FrORE?KAL_V\K)G= "PR 3 0 CM O.o MM -D\M PSPÆ R RE CANJA^iBS 30.l2.0Cn AKUSTIK (P=>IXJ UF5) t<b * IOO MIM f y r r h r o s t k VDERVÆ.GGE ' IKJOV ) J SJ5 *rso MM RDR5<AUUINJG 0,015 MM TDXMF=E)"F=>/«E.1R.R : 1fo * i OO r~>r-\?r V RRERJJSTI <. S O x i E - 5 ^ M r - \ H Ø V L E T S P Æ R T T ø r i M E R. IHJ5 MIM A - BATTB VINJO^AF5 13 x 5 0 MM TRYKIM 1PRÆ GMER-E.T l_ \ 5 T E R I. ' <L_\NJICBYOGaELT TR Y K IM PRÆ G M ER E.T B MM ETTER-t-O \~r Denne tegning hører til byggetilladelse af 9 m s n m Bygnings- og miljøafdelingen

12 V jy(/u^c f / I a ^ - J ^ frustf Jrj (s ^ c M /ly fy(" SL'jviAs^ /K< f } if^\j y t ^ Lcc<~'t*^r O. (rv <9 J - 4 /Uvv. Uocv /(z V ^ ^ ^ X ^ tz /d /f ø /^ A. -^-C^- \JU <i>^-^c^-y/. X ^ y * v * 2 }c <5^ ^ /Us<As^JL~h Jl Z & 4 / i / \ y U ^ ^ U ) A ^ ^ t~ Y^ryUeiX/^ -fs^~ z t/v < X ^ - / O ^ l l ^ J r A r - L ~ Ø^Ly) < 2 2 'W-l/*-, cy ^ O /^^^-^t_ -r c ro ^ oo Ot l A*-«- /** i^ r - j <U- L-ti- ^v/ 2 ^7-P <<-«zt^v J ^ x A - < 2 ic Pt/u&l*/ j~ x. \ ^ ^ y / /C(j /\/\^ ^ y /\s\j ^A*v*X<U_c y ^ A ' J Å -^ /U ~ -^ L Ar / j t ^ i V ^ f 5^ / -, * V. / / " V >Y ^ ^ d i %J / C Z & C f ~ * y - ^ i - y > ^ J j /^-P ^ z^y-vt*=7 ^*v-i V A «- * s^>, t o i k j / -t^-v

13 3/ '8åd^d Sasu /**r S j / C. n-o- 6 \X/C 6 K '' Denne tegning hører til byggetilladelse af. S MfiS Bygnings- og miljøafdelingen K /oaå ^ s 7 f t / / W V / r øar*,4/j /tfa Y : /:/t7<7.*00/ 7 CodA ' -

14 Infak Pavilloner a/s Teknisk Forvaltning Hjørring Kommune Nørregade Hjørring Att.: Mads Hedegaard Viborg, den 6. marts 1996 PS/JB Som oplyst pr. telefon fremsendes hermed oplysninger vedr. spær og ydervægge. Spærrene er fra spærfabrikken Hydro Nail A/S, hvorfra vi idag har bestilt statiske beregninger, som efterfølgende vil blive fremsendt. Med hensyn til stolper i ydervægge kan jeg oplyse, at væggene består af elementer på l,92m, hvor der også i midten er stolpe. I elementer med vinduer er der endvidere stolpe på hver side af vinduet. Jeg håber, at disse oplysninger er fyldestgørende ellers er I velkommen til at ringe igen. Med venlig hilsen PAVILLONER A/S Poul Sjørup Vævervej 10 Boks Viborg Tlf Fax Bil Giro

15 H YD RO M AIU POSTBOKS KONGERSLEV. TELEFON TELEFAX is Tilsluttet Træspærkontrollen r* Godkendt af Boligministeriet U Godkendt i Tyskland ; H ' STATISKE BEREGNINGER 2 8 MRS I t N / ' O O N i UlVV. Byggesag: Daginstitution, Poulstrup, Hjørring Ordre nr. : \ Indhold: W - normalspær Pos. 1 Statiske beregninger udført af SPÆRFABRIKKEN HYDRO-NAIL A/S den 7 marts 1

16 Kartro-TakCad Versjon: HYNA-2.okt 1995 Dato,tid,jobfil: : Producent: Projekt: Copyright(c) Nordisk Kartro A/S Indl{ste data: - Kontr. af Type: SP[RFAG TYPE BEREGNINGSREGLER S\MPLADEREGLER W - TAGSP[R DS 413/4-82 KARTRO UDVENDIG M]L MURREM-AFSTAND MM TAGVINKEL UDSTIK MURREM SPILLERUM INDTR[K MURREM BREDDE CV C-AFSTAND [RSNIT BREDDE VENSTRE 20.0 GR 417 mm 0 mm 0 mm 100 mm 1000 mm 45 mm H\ JRE 20.0 GR 417 mm 0 mm 0 mm 100 mm EGENLAST TAG 300 N/m2 EGENLAST LOFT 300 N/m2 SNELAST P] JORD 1000 N/m2 NYTTEL. LOFT 500 N/m2 VIND GRUNDV[RDI 717 N/m2 MATERIALEKOEF T R [ MATERIALEKOEF. PLADERI.350 RESULTATER KONSTRUKTIONSMATERIALER S\MPLADE KARTRO STANG KVAL B*H Udny KUNDE B*L TYPE LX LY PV Overflange K 18 45*.87 A (24 102*305 Ptn Underflange K 24 45*1287 B (23 52*127 Ptn Diagonal 1 K 18 45* C (41 152*203 Ptn Diagonal 2 K 18 45* 742 B' (23 52*127 Ptn Diagonal 3 K 18 45* 742 A' (24 102*305 Ptn Diagonal 4 K 18 45* D (36 152*152 Ptn D' (36 152*152 Ptn SI (21 102*152 Ptn S2 (21 102*152 Ptn S3 (21 102*178 Ptn S S4 (21 102*178 Ptn H=999 DIMENSION IKKE FUNDET B*L=0*0: PLADE IKKE FUNDET Evt. diagonalafstivninger er angivert med: (n) HORISONTALUNDERST\TN. krffter i - x-retn. kr{fter i + x.retn VERTIKALUNDERST\TNING: 5 25 krlfter i + y-retn.: krjfter i - y-retn.: Murrem trykkapacitet for 100 mm murrem-bredde er 14.0 kn Maksimal nedboyning(mm) av overgurt: Maksimal nedboyning(mm) av undergurt: 12.9 beregnet i lasttilfelle nr: 21.1 beregnet i lasttilfelle nr Max. sideafstivningsafstand overflange = 739 MM Max. sideafstivningsafstand underflange = 2598 MM :34 KR[FTER OG MOMENTER P] ELEMENT-ENDERNE LANGS ELEMENT-AKSERNE

17 + AKSIAL-KRAFT : STR[K + FORSKYDNINGS-KRAFT: ROTATION MED URVISEREN + MOMENT : STR[K P] UNDERSIDEN + * : ELEMENTET ER FLERDOBLET LTF 1 LASTTILF[LDE N R.: 1 ST EL KN AKSIAL FORSKYDN MOM. KN AKSIAL FORSKYDN MOM DIM DB-DEL LNGD V TY NR NR KN KN KNM NR KN KN KNM MM % MM OG * OG * OG * OG * OG * OG * OG * OG * OG * OG * OG * S * * OG * OG * OG * UG * UG * UG * UG * UG * UG * UG * UG * DI * DI * DI * DI * FI * FI * * * FI * FI * Vertikal underst tning i punkt nr.: 5 25 kraft i (N): LTF 4 LASTTILF[LDE NR.: 4 ST EL KN AKSIAL FORSKYDN MOM. KN AKSIAL FORSKYDN MOM DIM DB-DEL LNGD V TY NR NR KN KN KNM NR KN KN KNM MM % MM OG * OG * OG * OG * OG * OG *

18 OG * OG * OG * OG * OG * OG * OG * OG * OG * OG * UG * UG * UG * UG * UG * UG * UG * UG * DI * DI * DI * DI * * FI * FI * FI * FI * FI * Vertikal underst tning i punkt nr.: 5 25 kraft i (N): LTF11 LASTTILF[LDE NR. 11 ar EL KN AKSIAL FORSKYDN MOM. KN AKSIAL FORSKYDN MOM DIM DB-DEL LNGD V NR NR KN KN KNM NR KN KN KNM MM % MM OG * OG * OG * OG * OG * OG * OG * OG * OG * OG * OG * OG * OG * OG * OG * OG * UG * UG * UG * UG * UG * UG *

19 UG * UG * DI * DI * DI * DI * FI * FI * FI * FI * FI * FI * Vertikal underst tning i punkt nr.: 5 25 kraft i (N): F 1 2 LASTTILF[LDE NR. : 12 ST EL KN AKSIAL FORSKYDN MOM. KN AKSIAL FORSKYDN MOM DIM DB-DEL LNGE V TY NR NR KN KN KNM NR KN KN KNM MM % MM OG * OG * OG * OG * OG * OG * OG * OG * OG * OG * OG * OG * OG * iog * * * UG * UG * UG * UG * UG * UG * UG * UG * DI * DI * DI * DI * FI * FI * FI * FI * FI * FI * Horisontal underst tning

20 i punkt nr.: 5 kraft i (N): 356. Vertikal underst tning i punkt nr.: 5 25 kraft i (N) : LTF 9 LASTTILF[LDE NR.: 9 ST EL KN AKSIAL FORSKYDN MOM. KN AKSIAL FORSKYDN MOM DIM DB-DEL LNGD V TY NR NR KN KN KNM NR KN KN KNM MM % MM OG * OG * OG * OG * OG * OG * e * OG * OG * OG * OG * OG * OG * OG * OG * OG * UG * UG * UG * UG * UG * UG * UG * UG * $ * * DI * DI * FI * FI * FI * FI * FI * FI * Vertikal underst tning i punkt nr.: 5 25 kraft i (N) : :34 UDNYTTELSESGRADER FOR TR[ET LTF 1 Lasttilf{ide nr.: 1

21 I ,TF Sterk akse/ Sterk akse/ Svak akse Feltknekk. Stxtteknekk dim skjuv knekk- aks.+ knekk- aks.+ knekk- aks.+ lengde mom. lengde mom. lengde mom , , , , , , , , , Lasttilf{ide; nr. : 4 o o o o )ei nr Sterk akse/ Sterk akse/ Svak akse Feltknekk. Stxtteknekk dim skjuv knekk- aks.+ knekk- aks.+ knekk- aks.+ lengde mom. lengde mom. lengde mom o. o. o O. O. O. O O. O. O. O. O. O. O. O

22 itf: Lasttilf{ide nr.: 11 llei nr dim skjuv Sterk akse/ Feltknekk. knekk- aks.+ lengde mom. Sterk akse/ Stxtteknekk knekk- aks.+ lengde mom. Svak akse knekk- aks.+ lengde mom * I »TF Lasttilf{ : n r.: 12 Ile nr dim skjuv Sterk akse/ Feltknekk. knekk- aks.+ lengde mom. Sterk akse/ Stxtteknekk knekk- aks.+ lengde mom. Svak akse knekk- aks.+ lengde mom

23 :34 UDNYTTELSESGRADER FOR S\MPLADERNE: Ø F 1 Lasttilf{ide nr.: 1 KN* PLADE * AREALER * ST] L * T R [ * PLACERING * * * * * * B*L * TV1 * TV2 * TV3 * t m * TVM * SKJ * PI * P2 *TVSTR* XM * YM * A 102* B 52* C 152* B' 52* A' 102* D 152* D' 152* SI 102* S2 102* S3 102* S4 102* LTF 4 Lasttilf{ide nr.: 4 W KN* PLADE * AREALER * ST] L * T R [ * PLACERING * * * * * * B*L * TV1 * TV2 * TV3 * TM * TVM * SKJ * PI * P2 *TVSTR* XM * YM * A 102* B 52* C 152* B' 52* A' 102* D 152* D' 152* SI 102* S2 102* S3 102* S4 102* LTF11 Lasttilf{ide nr.: 11 KN* PLADE * AREALER * ST] L * T R [ * PLACERING * * * * * * B*L * TV1 * TV2 * TV3 * TM * TVM * SKJ * PI * P2 *TVSTR* XM * YM *

24 A 102* B 52* C 152* B 1 52* A' 102* D 152* D' 152* SI 102* S2 102* S3 102* S4 102* LTF12 Lasttilf{ide n r.: 12 KN* PLADE * AREALER * ST] L * TR [ * PLACERING * * * * * * B*L * TV1 * TV2 * TV3 * t m * TVM * SKJ * PI * P2 *TVSTR* XM * y m * A 102* B 52* C 152* B' 52* * D 152* , D' 152* SI 102* S2 102* S3 102* S4 102*

25 Kartro TakCAD GEOMETRISK MODELL

26 Kontno TokCAD BELASTNINGDIAGRAM side 1

27 Kontno TokCAD 1 2, BELASTNINGDIAGRAM side 2 Projekt? Polo,tid,jobfil: :34 37B61

PÅBEGYNDT. V & st'y, o. y j^ s { ^ A, c J'>fsr> Z 2 /6>3. - v. Cv-L... K o m f n o, n do c rvbral. if ^ l p. ; v ClO. b L L u -j. c «' s v -d i H, H i

PÅBEGYNDT. V & st'y, o. y j^ s { ^ A, c J'>fsr> Z 2 /6>3. - v. Cv-L... K o m f n o, n do c rvbral. if ^ l p. ; v ClO. b L L u -j. c «' s v -d i H, H i BBR. nr. l p B yggesag Beliggenhed Mtr. nr. Lb. nr. 1H3 o 6 ; v ClO. b L L u -j. c «' s v -d i H, H i / b b fo Ejerlav Emne J ^ i? l \ 3 J - v. Cv-L... K o m f n o, n do c rvbral Bygherre c Q C ' i r::

Læs mere

oi, 6 /4 8 '009 B Pæl A W K U o l BBR. nr. Lb. nr. Beliggenhed? Mtr. nr. Ejerlav f\j\^^ j 0 Bygherre H t) Ø f f (, n ICo fo w\ tø v\, Anmelder Bopæl

oi, 6 /4 8 '009 B Pæl A W K U o l BBR. nr. Lb. nr. Beliggenhed? Mtr. nr. Ejerlav f\j\^^ j 0 Bygherre H t) Ø f f (, n ICo fo w\ tø v\, Anmelder Bopæl Byggesag BBR. nr. 6 /4 8 '009 Lb. nr. 22-/6? Beliggenhed? Mtr. nr. Q Ejerlav f\j\^^ j 0 e r J oi, Bygherre H t) Ø f f (, n ICo fo w\ tø v\, B Pæl A W K U o l Anmelder Bopæl Anm W / Ibrugtagningstilladelse

Læs mere

- r f ------------------------------------------------------ t. BBR. nr. Lb. nr. Byggesag. Beliggenhed. Mtr. nr. Ejerlav. Emne. Bygherre.

- r f ------------------------------------------------------ t. BBR. nr. Lb. nr. Byggesag. Beliggenhed. Mtr. nr. Ejerlav. Emne. Bygherre. BBR. nr. Lb. nr. Byggesag Beliggenhed Mtr. nr. Ejerlav Emne Bygherre Bopæl Anmelder Bopæl Anm. Ibrugtagningstilladelse udstedt \\0 W l VA < 2 0 ^>5 < 0 >r«c - r f ------------------------------------------------------

Læs mere

BBR. nr. ^7U Lb. nr. 31V& Byggesag. Beliggenhed. QtS. Mtr. nr. a.e>é. Ejerlav {jj^trunoj (Mapju^A,, Emne loubarjirfrejje a J QJC/sfe-le^de Isj&A

BBR. nr. ^7U Lb. nr. 31V& Byggesag. Beliggenhed. QtS. Mtr. nr. a.e>é. Ejerlav {jj^trunoj (Mapju^A,, Emne loubarjirfrejje a J QJC/sfe-le^de Isj&A BBR. nr. Byggesag Beliggenhed ^7U Lb. nr. 31V& QtS Mtr. nr. a.e>é Ejerlav {jj^trunoj (Mapju^A,, Emne loubarjirfrejje a J QJC/sfe-le^de Isj&A Bopæl * / / t *) Anmelder.Oi/vifMg "fex, 4c>fv. Bopæl Anm.

Læs mere

Adresse: Jørgen Fibigersgade 20 i. Byggesag Ændring af skillevægge

Adresse: Jørgen Fibigersgade 20 i. Byggesag Ændring af skillevægge Adresse: Jørgen Fibigersgade 20 i Byggesag Ændring af skillevægge Sagsnr.: 2002/02969 Byggesagsområde: Bygningsreglement: Byggetilladelser j Sagsdato: 13-06-2002 Byggesagstype: Ombygning over 150 m 2 j

Læs mere

BYGGETILLADELSE. Miljø og Teknik. Skov- og Naturstyrelsen. Nordsjælland Gillelejevej 2 B 3220 Græsted. Matrikelnr.: 1 d Arresødal Hovedgård.

BYGGETILLADELSE. Miljø og Teknik. Skov- og Naturstyrelsen. Nordsjælland Gillelejevej 2 B 3220 Græsted. Matrikelnr.: 1 d Arresødal Hovedgård. Miljø og Teknik Rådhuspladsen 1 3300 Frederiksværk Skov- og Naturstyrelsen Nordsjælland Gillelejevej 2 B 3220 Græsted Telefon 4778 4000 Fax 4778 4099 mail@halsnaes.dk www.halsnaes.dk Side 1 af 10 BYGGETILLADELSE

Læs mere

BYGGESAG 2 5J. - i&-5 -SS ^ 18 S. af:«2 S. R c ik k ^ W Vxa n n s o g n. f o. vvcyyi m

BYGGESAG 2 5J. - i&-5 -SS ^ 18 S. af:«2 S. R c ik k ^ W Vxa n n s o g n. f o. vvcyyi m BYGGESAG Byggesag nr.: ^ 18 S Indg.den: & ~ 3 - \ ^ ^ Vedr. ejendommen matr. nr. ^ i j - p Beliggende: R V r A *., 5-2 6 Ejendomsnr.: af:«2 S. R c ik k ^ W Vxa n n s o g n Tilhørende: U V W - V o v j CPR-nr.:

Læs mere

^M.MQ-b. ^ i. X^.riec [oftv. SYDLANGELAND KOMMUNE Teknisk forvaltning. ^y={ -Pr Ejerens navn. Gebyrberegning jfr. bygningsvedtægtens stk.: Kr.

^M.MQ-b. ^ i. X^.riec [oftv. SYDLANGELAND KOMMUNE Teknisk forvaltning. ^y={ -Pr Ejerens navn. Gebyrberegning jfr. bygningsvedtægtens stk.: Kr. SYDLANGELAND KOMMUNE Teknisk forvaltning Modtaget den 5.TW.. i ^w ^M.MQ-b Beliggenhed Matr. nr; ^y={ -Pr Ejerens navn Hstgmje VifUPf^WVF^ Ansøgerens navn ^ i. Adresse Do Eje ri av \7it\jnefoV T^Y, LiKrpFi^tL

Læs mere

2004/01064 Stenbjerg 002

2004/01064 Stenbjerg 002 2004/01064 Stenbjerg 002 Sag - Færdigbrev uden mangler Overskrift: Tilbygning på 14 m2 til carport EOM-opdateringer Anmelder Ejer Hirtshals Kommune; Rådhuset; 9850 Hirtshals Andre ejere CVR-nr. Ejendomsnr.

Læs mere

Sagsbehandler: Ikke tildelt. Ansv. sagsbh.: Ansøgning fyldestgørende: Naboorientering startdato: Naboorientering slutdato: Gebyrbeløb:

Sagsbehandler: Ikke tildelt. Ansv. sagsbh.: Ansøgning fyldestgørende: Naboorientering startdato: Naboorientering slutdato: Gebyrbeløb: KMD Byggesag 21-04-2009 15:06:07 Ejendom: 1582 Ejendomsnummer: 1582 Moderejendomsnummer: Ejendomsadresse:, 9850; Vejkode: 1616, Zonestatus: Byzone Adresse: Matrikler: 1 i alt -124 AOV, HORNE BY, HIRTSHALS,

Læs mere

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED Stadsskoleinspektør Aage Sørensen S k a g e n s k o le k o m m is s io n : (d.» / s 1956) P r o v s t W a a g e B e c k, f o r m a n d F r u

Læs mere

UcdU. VC Nr. MØLDRUF KOMMUNE Teknisk forvaltning 88/96 02.00.02G01. 02 8000 026/96 l Dato. 31.07.96 Initialer. August Elias Kramer, Tingvej 26,

UcdU. VC Nr. MØLDRUF KOMMUNE Teknisk forvaltning 88/96 02.00.02G01. 02 8000 026/96 l Dato. 31.07.96 Initialer. August Elias Kramer, Tingvej 26, MØLDRUF KOMMUNE Teknisk forvaltning Matr.nr. /ejerlav 17r tilbjerg by, tilbjerg Beliggenhed Tingvej 26, Ul bjerg, 8832 Skals Ejer August Elias Kramer, Tingvej 26, Ansøger Ul bjerg! 88/96 Ejendomsnr. 02569-7

Læs mere

%e-sgf o4^ ^L^-J^/ 12. -s, /,

%e-sgf o4^ ^L^-J^/ 12. -s, /, Eks. bebygget areal: Nyt bebygget areal: Bebygget areal i alt: Eks. etageareal: Nyt etageareal: Etageareal i alt: Eks rumfang: Nyt rumfang: Rumfang i alt: Grundareal: Bebyggelsesprocent: Gebyrberegning:

Læs mere

MODTAGET. d j yorle. Syd Erklæring vedrørende teknisk dokumentation. Team Byggeri Hovedgaden ,0 Rønde. Syddjurs Kommune.

MODTAGET. d j yorle. Syd Erklæring vedrørende teknisk dokumentation. Team Byggeri Hovedgaden ,0 Rønde. Syddjurs Kommune. Syddjurs Kommune 841,0 Rønde MODTAGET Syd 17-08-2015 d j yorle Erklæring vedrørende teknisk dokumentation Byggeriets adresse: 5, VESTr,0 {Ej g Matr Nr 28 D Ejerlav: Undertegnede ansøger eller ejer erklærer

Læs mere

PÅBEGYNDT ' 4i feils t 5ÉP* y<- ER MEOTAGgT I R {\ ssawssas is» f. Beliggenhed. Mtr. nr. Ejerlav. Emne Ot ) r V J 1 D 1- ) L / / < (, Bygherre.

PÅBEGYNDT ' 4i feils t 5ÉP* y<- ER MEOTAGgT I R {\ ssawssas is» f. Beliggenhed. Mtr. nr. Ejerlav. Emne Ot ) r V J 1 D 1- ) L / / < (, Bygherre. IV B y g g esa g Beliggenhed Mtr. nr. Ejerlav *5 > % 9 - L b - n r - / J / o? j t" ' V ( L L\ l s.,.. _ " d r r S > K tu '. JU'L'L'k - Emne Ot ) r V J 1 D 1- ) L / / < (, Bygherre Bopæl * 5. i. -h.l.tr

Læs mere

Adresse: Strandvejen 180, 5500 Middelfart Matr.nr.: 2eo, Strib Færgegård, Strib-Røjleskov Ejendomsnummer: 0010144

Adresse: Strandvejen 180, 5500 Middelfart Matr.nr.: 2eo, Strib Færgegård, Strib-Røjleskov Ejendomsnummer: 0010144 Plan og Bygningsafdelingen Middelfart Kommune Østergade 21 5580 Nørre Aaby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4814 Cvr: 29189684 LM HUSE A/S Snedkervej 13 6710 Esbjerg V Anders.Troelsen@middelfart.dk

Læs mere

Bygningen henføres til anvendelseskategori 4, jf. BR10, kap. 5.1.1. (sammenbyggede enfamiliehuse)

Bygningen henføres til anvendelseskategori 4, jf. BR10, kap. 5.1.1. (sammenbyggede enfamiliehuse) Byg og Ejendom Peer Aagaard Slettenhus Gl. Strandvej 163 3050 Humlebæk Egevangen 3B 2980 Kokkedal Tlf 7256 5000 byggesager@fredensborg.dk www.fredensborg.dk Sagsnr. 2013-453 Den 15. november 2013 BYGGETILLADELSE

Læs mere

Byggetilladelse. Køng Idrætshøjskole Fåborgvej 15 Glamsdalen 5620 Glamsbjerg

Byggetilladelse. Køng Idrætshøjskole Fåborgvej 15 Glamsdalen 5620 Glamsbjerg Miljø, Teknik og Plan Køng Idrætshøjskole Fåborgvej 15 Glamsdalen 5620 Glamsbjerg Byggetilladelse På baggrund af din ansøgning modtaget den 10-03-2009 vedrørende ejendommen: Mr. nr. : 8 d, Glamsbjerg By,

Læs mere

Byggeriets art og omfang Indretning af 6 lejligheder 2 på hver af de 3 etager i hovedbygningen til Slettenhus.

Byggeriets art og omfang Indretning af 6 lejligheder 2 på hver af de 3 etager i hovedbygningen til Slettenhus. Byg og Ejendom Peer Aagaard Slettenhus Gl. Strandvej 163 3050 Humlebæk Egevangen 3B 2980 Kokkedal Tlf 7256 5000 byggesager@fredensborg.dk www.fredensborg.dk Sagsnr. 2013-398 Den 15. november 2013 BYGGETILLADELSE

Læs mere

%oma k s-l 15 9^ I L"k>ucj\"i*ci

%oma k s-l 15 9^ I Lk>ucj\i*ci %oma k s-l 15 9^520.71 I L"k>ucj\"i*ci KORSØR KOMMUNE STADS- OG HAVNEINGENIØRENS KONTOR RÅDHUSET, 4220 KORSØR TELF. 03 570800 LOKAL 53 Bygningsudvalget i Korsør (mim Horer til byggetill. af d. d. Tekniskforvaltning,

Læs mere

M/M nv 6S2&# SAMLET FREMTIDIG ERHVERVSAREAL BRUTTOETAGEAREAL SAMLET BRUTTO ETAGEAREAL GRUNDENS AREAL BEBYGGELSES- PCT. X 100

M/M nv 6S2&# SAMLET FREMTIDIG ERHVERVSAREAL BRUTTOETAGEAREAL SAMLET BRUTTO ETAGEAREAL GRUNDENS AREAL BEBYGGELSES- PCT. X 100 6S2&# Byggeriets art: E3\ BEBYGGET AREAL (ekskl. garage, carport og udhus) Tidligere bebygget areal Nyt bebygget areal Nedrivning, areal SAMLET FREMTIDIG BEBYGGET AREAL (ekskl. garage, carport og udhus)

Læs mere

Dispensation er kun opnået, såfremt der er søgt herom, og hvis det af denne tilladelse fremgår, at ansøgt dispensation er givet.

Dispensation er kun opnået, såfremt der er søgt herom, og hvis det af denne tilladelse fremgår, at ansøgt dispensation er givet. BYGGETILLADELSE Matr. nr.: Beliggenhed: Ansøger: Ejer: Ansøgningsdato: Gebyr: Byggeriets art: 6 m. m.fl. Herstedøster Rambøll, bredevej 2, 2830 Virum. Colgate Palmolive A/S,,. 12. juli 1998 248,00 kr.

Læs mere

Bendt Rasmussen Strandgade Svendborg BYGGETILLADELSE

Bendt Rasmussen Strandgade Svendborg BYGGETILLADELSE Bendt Rasmussen Strandgade 67 Byg, Plan og Erhverv Tlf. 62 23 30 00 BYGGETILLADELSE Sagsnr.: 14/14487 Ejendomsnr.: 99200 Matr. nr.: 93-a, Troense By, Bregninge byg@svendborg.dk www.svendborg.dk 12.05.2014

Læs mere

Vejnavn (stedbetegnelse) Torslundevej 109

Vejnavn (stedbetegnelse) Torslundevej 109 Sendes til Bylauget Torslunde Torslunde Bygade 33 2635 Ishøj Oplyses ved henvendelser Ejendomsnummer Bygn.nr. Vejkode Husnr. B Etage 18930 01 0730 109 Side/dørnr. Ejerlejlighedsnummer Byggesagsnummer 02.34.00-P19-46-14

Læs mere

.S^^^^HX ^Bøirnehave'*

.S^^^^HX ^Bøirnehave'* Til bygningsinspektøren VALLØ Km* *ODTAfc T 7AUGI970 " r ** * *» E Vedr. matr. nr...?-.^'..^^t.^.?..?? l Jl beliggende..y^^s^i J\ 6 A% Jfe Z\ & *\\ ti 1 hørende ^ei }. s -t v^j 1 }4. VJ^Ij'iliH*^1?.S^^^^HX

Læs mere

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører landinspektøren s meddelelsesblad udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings medlemmer redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører indhold: L a n d in s p e k t ø r lo v e n o g M

Læs mere

Side/dørnr. t A \ L. H / M fe L O M / ih P Q P E N E f L t r. Nødvendige bilag vedlægges ansøgningen (se uddrag af bygningsreglementet på bagsiden)

Side/dørnr. t A \ L. H / M fe L O M / ih P Q P E N E f L t r. Nødvendige bilag vedlægges ansøgningen (se uddrag af bygningsreglementet på bagsiden) o Abn'ma Mr. A. 2 rvk. NÆSTVED KOMMUNE BRAND- OG BYGNINGSINSPEKTORATET BROGADE 2. 4700 NÆSTVED TIf. 03-73 01 00. Giro 2 01 64 00 Ekspeditio nstid: 9-1 3. Torsdag tid ige 1 5-1 7.3 0 Ansøgning Indsendes

Læs mere

Ansøgningen er behandlet i henhold til bestemmelserne i Bygningsreglement 2010 (BR10) og deklaration, lyst den 14. februar 1930.

Ansøgningen er behandlet i henhold til bestemmelserne i Bygningsreglement 2010 (BR10) og deklaration, lyst den 14. februar 1930. Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse Til ejendommens ejer c/o Altan.dk att.: Gunnar Holse Næstvedvej 60 4180 Sorø 30. oktober 2014 edoc: 2014-0036013 BYGGETILLADELSE Vi har modtaget jeres brev

Læs mere

5 0 * 07 / Ny o viimåmjy i yia/l. Tiknlk-B«(«losBOTdrtrt, fktflflh/u/vl IM fs. Svendborg Kommune s « Byggeri og Beredskab s o.

5 0 * 07 / Ny o viimåmjy i yia/l. Tiknlk-B«(«losBOTdrtrt, fktflflh/u/vl IM fs. Svendborg Kommune s « Byggeri og Beredskab s o. Svendborg Kommune s «S == Byggeri og Beredskab s o (g n «5 0 * oa w f a c n c " > 4 oa 5= CD S W 3 I Ddr Tiknlk-B«(«losBOTdrtrt, fktflflh/u/vl IM fs 07 / 3 6 7 0 3 Ny o viimåmjy i yia/l Modtaget d. 3 0

Læs mere

C021 BEVARINGSVURD: NEJ SPECIEL BEMÆRKNING: BEMÆRKNING: OPDATERING AF SAG ER FORETAGET

C021 BEVARINGSVURD: NEJ SPECIEL BEMÆRKNING: BEMÆRKNING: OPDATERING AF SAG ER FORETAGET C021 S A G S R E G I S T R E R I N G. EJDNR: 084400 EJERL.ESR-NR: ADR. : Lindeparken 16 SAGSNR.: 084400-001 SAGSBHDL.: MHS ART: 2 BR-S ANMELDELSE INDH, STATISTIKFELT: CAll SORTERING: DIAM ANSØG.: Ruth

Læs mere

BYGGESAG. Samlet bebygget etageareal. Bebyggelsesprocent efter nybyggeri. Nyt boligareal 59.7.40 m^ Nyt åbent overdackket areal. Nyt kaclderareal.

BYGGESAG. Samlet bebygget etageareal. Bebyggelsesprocent efter nybyggeri. Nyt boligareal 59.7.40 m^ Nyt åbent overdackket areal. Nyt kaclderareal. Kjellerup kommune J. nr. 2-4-10b-B-13-88 6'. BYGGESAG Landbrug. Ejendoms nr. 01690-1 vej kode 3165 Ejendommens matr. nr. 10b Hinge by, Hin^ge Beliggenhed Hingeballevej 8 Lokalplan nr. Bypl.vedt. nr. Møde

Læs mere

Ibrugtagningstilladelse

Ibrugtagningstilladelse ^**m «* ^W* i# O Mi ØLSTYKKE KOMMUNE Bygningsinspektoratet 3650 Ølstykke Tlf. (03) 17 84 27 Ibrugtagningstilladelse Hr. Ove Jansen«Harpevej 8, 365o Ølstykke. Byggeaag8nummer Byggetilladelsens dato 6830

Læs mere

Sagsbehandler: Byggesagsnr: Modtaget dato: Britt Westerberg 20080183 21. feb 2008. Ansøger på vegne af ejer: Søren og Jette Karen Sørensen

Sagsbehandler: Byggesagsnr: Modtaget dato: Britt Westerberg 20080183 21. feb 2008. Ansøger på vegne af ejer: Søren og Jette Karen Sørensen Sagsbehandler: Byggesagsnr: Modtaget dato: Britt Westerberg 20080183 21. feb 2008 HAVNSØ BY, FØLLENSLEV, 8AG Ejer: Ansøger på vegne af ejer: Borretoften 22 Borretoften 22 4270 Høng 4270 Høng Ansøgning

Læs mere

H- h. H- n- M-3-85 B-9-85 B-13-88 94-168-A-24 2000-196-Z 2001-290-B 2-4. ^ h- -s_-^i_7s '-&=a-^-&'2- Hu«nr.: 8. Gad«: E]«rlaug: Sag. J. nr. J. nr.

H- h. H- n- M-3-85 B-9-85 B-13-88 94-168-A-24 2000-196-Z 2001-290-B 2-4. ^ h- -s_-^i_7s '-&=a-^-&'2- Hu«nr.: 8. Gad«: E]«rlaug: Sag. J. nr. J. nr. 1 Hu«nr.: 8 Matr.: ^Q b Gad«: E]«rlaug: Hingeballevej Hinae bv, Hincre 2-4 Sag J. nr. Sag J. nr. Offentlig ««rvitut om: H- h 1 2 ^ h- -s_-^i_7s '-&=a-^-&'2-11 12 Villabebyggelse Byggelinie fra vej u H-

Læs mere

LEDØJE-SMØRUM KOMMUNE

LEDØJE-SMØRUM KOMMUNE LEDØJE-SMØRUM KOMMUNE BYGNINGSMYNDIGHEDEN Løbe nr 4516 Matr. nr. 38 e Ledøje (2: Beliggenhed Risbyvej 7. Ledøje. 275o Ballfejup Ejnr Dan Rener Houtved, Risbyvej 7, Ledøje, 2 75o Ballerup ' Andrager Samme

Læs mere

B0GEKjSEVEL3 9, s-l. k.

B0GEKjSEVEL3 9, s-l. k. m u r g em kjem&r y d m im g B0GEKjSEVEL3 9, s-l. k. KASSE»9 dl NÆSTVED KOMMUNE BRAND- OG BYGNINGSINSPEKTORATET SLAGELSESVEJ 8, 4700 NÆSTVED TIf. (03) 72 29 00 - Giro 2 01 64 00 Ekspeditio nstid: K l.

Læs mere

Vejnavn: Husnr: Baldersvænget. Vejkode. Sag: Husnr: III III II. Index: Vejkode: 11111111 111I

Vejnavn: Husnr: Baldersvænget. Vejkode. Sag: Husnr: III III II. Index: Vejkode: 11111111 111I Vejnavn: Baldersvænget Husnr: 19 Vejkode 0310 Sag: Nedrive enfamiliehus og garage Husnr: III III II 19 Vejkode: Index: 111111111111 0310 11111111 111I 0158 479 SVENDBORG KOMMUNE CS68700L DATO 03/03-00

Læs mere

Vejledning til ansøgning om byggetilladelse med fritagelse for teknisk byggesagsbehandling - frikommuneforsøg

Vejledning til ansøgning om byggetilladelse med fritagelse for teknisk byggesagsbehandling - frikommuneforsøg Vejledning til ansøgning om byggetilladelse med fritagelse for teknisk byggesagsbehandling - frikommuneforsøg Med frikommuneloven har Klima-, energi-, og bygningsministeren efter ansøgning fra Viborg Kommune,

Læs mere

Guide til ansøgning om enfamiliehus og tilbygninger

Guide til ansøgning om enfamiliehus og tilbygninger Februar 2011 Guide til ansøgning om enfamiliehus og tilbygninger Hvis du skal bygge et nyt enfamiliehus, et rækkehus, en tilbygning eller en udestue, er det vigtigt af få overblik over, hvordan du laver

Læs mere

Byggetilladelse. P. u. v. e. b. bygninfiinipektsr I afdelingjinfieniar

Byggetilladelse. P. u. v. e. b. bygninfiinipektsr I afdelingjinfieniar HILLERØD BYRÅD BYPLAN- & BYGNINGSUDVALGET HELSINGØRSGADE 6-8 3400 HILLERØD TLF. (03) 26 42 00, lok. 379 J. nr. 51o/77 Byggetilladelse Med ansøgning af a\igu>.t 1 7~7 har _..ilir.3.ten og Qvo.-.Qr-am søgt

Læs mere

Vandværkets navn. Stikledning og jordledning (situationsplan skal vedlægges med ledning og stopventil indtegnet) I alt. l/s. Anslået max.

Vandværkets navn. Stikledning og jordledning (situationsplan skal vedlægges med ledning og stopventil indtegnet) I alt. l/s. Anslået max. Anføres ved senere henv. Journalnummer snummer Modtaget på vandforsyningen den I forbindelse med byggearbejdet på ejendommen Vejnavn (stedbetegnelse) Nr. Etage By/kvarter Matrikelnr. Ejerlavnr. Side Ansøgning

Læs mere

I forbindelse med byggearbejdet på ejendommen Vejnavn (stedbetegnelse)

I forbindelse med byggearbejdet på ejendommen Vejnavn (stedbetegnelse) Anføres ved senere henv. Journalnummer snummer Modtaget på vandforsyningen den Skødehavers navn og adresse I forbindelse med byggearbejdet på ejendommen Vejnavn (stedbetegnelse) By/kvarter Nr. Etage Side

Læs mere

iiu W Bygningssektionen har fra Ejendomsbeskatningen fået oplyst, at bygning nr. 2 og 8 på ovennævnte ejendom er nedrevet.

iiu W Bygningssektionen har fra Ejendomsbeskatningen fået oplyst, at bygning nr. 2 og 8 på ovennævnte ejendom er nedrevet. THISTED KOMMUNE cm Bjarne Støntoft Gravesen Holmevej 3 7700 Thisted iiu W LI Dato: 14. nov. 2001 Sagsnr.: Sagsbeh.: Jørgøn Guldberg/el Vedr.: Nedrivning af bvoninaer oå Holmevei 3. 0. Vandet. Bygningssektionen

Læs mere

Matr.nr. Ejerlav Ejd.nr. 49 y Varde Markjorder Jour. nr. Sag af sag Grundareal 61/ Lokalplan nr. Byplanvedtægt nr.

Matr.nr. Ejerlav Ejd.nr. 49 y Varde Markjorder Jour. nr. Sag af sag Grundareal 61/ Lokalplan nr. Byplanvedtægt nr. Teknisk sektor 6800 Varde Telefon 79 94 68 00 /3. 3 0 / Beliggenhed Modtaget dato Kærvei 18 og 24 8.3.2001 Område Vejkode 01 4763 18 og 24 Matr.nr. Ejerlav Ejd.nr. 49 y Varde Markjorder 07177-8 Jour. nr.

Læs mere

BYGGETILLADELSE Bygningsreglement 2010 (BR10) kap. 1.3.3.

BYGGETILLADELSE Bygningsreglement 2010 (BR10) kap. 1.3.3. Ansøgerens navn og adresse Arløse Landsbylaug v/georg Andersen Hindholmvej 10 4262 Sandved Afsender: Næstved Kommune Center for Plan og Erhverv Byggemyndighed Rådmandshaven 20 4700 Næstved 5588 6110 Dato:

Læs mere

Når man får en byggetilladelse følger der en række vilkår med. Jeres byggeri skal overholde følgende vilkår:

Når man får en byggetilladelse følger der en række vilkår med. Jeres byggeri skal overholde følgende vilkår: Modtag din post digitalt - Tilmeld dig Saml via din NemBorger post ét sted på www.helsingorkommune.dk - tilmeld dig digital post på borger.dk Amust Att: Kristian Blak Industrivej 6 4000 Roskilde Center

Læs mere

T P - B B R SIDE 30.06^.95 10^.^27 BM5S EJDNR: 06SS35 BYGNR: O5^4 ENHED^: 1O^4O O69. BYGGESAG SIDE l 3O.OB.95 1O:55 BM5S 575 SAGSREGISTRERING.

T P - B B R SIDE 30.06^.95 10^.^27 BM5S EJDNR: 06SS35 BYGNR: O5^4 ENHED^: 1O^4O O69. BYGGESAG SIDE l 3O.OB.95 1O:55 BM5S 575 SAGSREGISTRERING. TILSYN.Kloakledninger udvendig Kloakledninger indvendig Dato Synet af Bemærkninger: Cll! E N H E D S S T ^ f ^ t M K Q R T - CR EJDNR: 06SS35 BYGNR: O5^4 ENHED^: 1O^4O O69 BLQKSBJERGP^f^tRKEN 69 VEJEN

Læs mere

BYGGETILLADELSE. Med venlig hilsen. Per Bærentzen

BYGGETILLADELSE. Med venlig hilsen. Per Bærentzen ALBERTSLUND KOMMUNE Teknisk forvaltning Byggesags- og Miljøafd. Kassenoteringsapparatets afstempling er gyldig kvittering BYGGETILLADELSE """*"* KJ/BI """"""' 3347/89 '"""" " 18. jan. 1989 Matrikel nr

Læs mere

ii M$ Wtyy>, ilom AjjtL Z'.*t^3 Zlh.^ ZLh-W 17.7.S3 I.S.<iS o^l/ucwct z. KONTROLLISTE Tilslutning til ny kloak i Buresø Matr. nr. ^ ^ Q Slagslunde by

ii M$ Wtyy>, ilom AjjtL Z'.*t^3 Zlh.^ ZLh-W 17.7.S3 I.S.<iS o^l/ucwct z. KONTROLLISTE Tilslutning til ny kloak i Buresø Matr. nr. ^ ^ Q Slagslunde by KONTROLLISTE Tilslutning til ny kloak i Buresø Matr. nr. ^ ^ Q Slagslunde by Beliggenhed /^ o^l/ucwct z. Ansøgning modtaget Tilladelse meddelt Anmeldelse fra kloakmester Færdigmelding fra kloakmester Revideret

Læs mere

169 HØJE-TAASTRUP KOMMUNE CS68700L DATO 08/05-01 SIDE 1 SAGSBEHANDLING F Ø R BYGGETILLADELSE

169 HØJE-TAASTRUP KOMMUNE CS68700L DATO 08/05-01 SIDE 1 SAGSBEHANDLING F Ø R BYGGETILLADELSE 169 HØJE-TAASTRUP KOMMUNE CS68700L DATO 08/05-01 SIDE 1 ARKIVLISTE FOR AFSLUTTET BYGGESAG * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Læs mere

BYGGE- OG PLANAFDELINGEN

BYGGE- OG PLANAFDELINGEN KOMMUNE EJENDOMSNR.: 093779 GRUNDAREAL: 860 BYGGE- OG PLANAFDELINGEN ADRESSE: MATR.NR.: VEJKODE: JOURNAL NR.: 54384 Engholm Allé 36 8 cl, Avedøre 2180 SAGENS ART: Carport til udhus MODTAGET: 31.05.05 SAGSDATO:

Læs mere

HusCompagniet Ørbækvej 268B 5220 Odense SØ. Att.: Louise Lambrethsen. Byggetilladelse. Ryleholmen 18, matr.nr. 4cz, Seden By, Seden

HusCompagniet Ørbækvej 268B 5220 Odense SØ. Att.: Louise Lambrethsen. Byggetilladelse. Ryleholmen 18, matr.nr. 4cz, Seden By, Seden HusCompagniet Ørbækvej 268B 5220 Odense SØ Att.: Louise Lambrethsen Plan og Byg Byggesag Odense Slot Nørregade 36-38 Postboks 730 5000 Odense C Tlf. 66 13 13 72 www.odense.dk Kontakt os gerne via digital

Læs mere

Byggesag. opsætte trampolin. Forespørgsel besvaret. Tilladelse Godkendelse Afslag Landzonetilladelse Høring. x Ibrugtagningstilladelse X.

Byggesag. opsætte trampolin. Forespørgsel besvaret. Tilladelse Godkendelse Afslag Landzonetilladelse Høring. x Ibrugtagningstilladelse X. ODENSE KOMMUNE Byggesag Sagsbehandler: Anmeldelsesfrist-dato: Bemærkninger: Tilladelse Godkendelse Afslag Landzonetilladelse Høring 7^ Forespørgsel besvaret x Ibrugtagningstilladelse X. Afsluttet Angående:

Læs mere

01530.02. Afgørelser - Reg. nr.: 01530.02. Fredningen vedrører: Gerlev Kirke. Domme. Taksations komm iss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01530.02. Afgørelser - Reg. nr.: 01530.02. Fredningen vedrører: Gerlev Kirke. Domme. Taksations komm iss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01530.02 Afgørelser - Reg. nr.: 01530.02 Fredningen vedrører: Gerlev Kirke e Domme Taksations komm iss io nen Naturklagenævnet e Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 10-04-1951 Kendelser Deklarationer FREDNNGSNÆVNET>

Læs mere

Vejledning for byggeansøgning og tegninger

Vejledning for byggeansøgning og tegninger Vejledning for byggeansøgning og tegninger Denne dokument pakke indeholder: Vejledning Ansøgningsskema 3 tegnings mastere 1 skema for materialevalg mm. Formål og arbejdsgang: Ved enhver form for byggeri

Læs mere

01735.02. Afgørelser - Reg. nr.: 01735.02. Fredningen vedrører: Reersø Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01735.02. Afgørelser - Reg. nr.: 01735.02. Fredningen vedrører: Reersø Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01735.02 Afgørelser - Reg. nr.: 01735.02 Fredningen vedrører: Reersø Kirke Domme Taksatio ns kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 19-10-1951 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

0 0 083 *-3.M19b9 DEKLARATION

0 0 083 *-3.M19b9 DEKLARATION dz Mtr. nr., ejerlav, sogn: matr. nr. 1 Stempel: (/ København kvarter) Mygdal sogns eller (i de sønderjydske lands- -,-,. -r\ ^ J(IVJ H * L nordlige Del. dele) bd. og bl. i tingbogen, art. nr., ejerlav,

Læs mere

Adresse. Med venlig hilsen. Stadsingeniør

Adresse. Med venlig hilsen. Stadsingeniør ALBERTSLUND KOMMUNE Teknisk forvaltning Afd. for byplan og byggesager Kassekontrolapparatets afstempling mrk. A KM RST er 9Vldig kvittering BYGGETILLADELSE Initialer KJ/LB Journal nr. 2917/76 Løbe nr.

Læs mere

Ejendomsnr: 37639. Vejkode: 2948. Sagsnr: 14/3462

Ejendomsnr: 37639. Vejkode: 2948. Sagsnr: 14/3462 By & Erhverv Byggetilladelse Se vejledning på bagsiden Ansøgers navn og adresse Rambøll Danmark A/S, Fredericia Danmarksgade 2A 7000 Fredericia Ejendomsnr: 37639 Vejkode: 2948 Sagsnr: 14/3462 Bygningsnr:

Læs mere

BYGNINGSANMELDELSE. Vinderup kommune. - 4 AUS Vinderup kommune INDGÅET. af Sjornlcjær, Sevel sogn. Bygherre: Hrr.

BYGNINGSANMELDELSE. Vinderup kommune. - 4 AUS Vinderup kommune INDGÅET. af Sjornlcjær, Sevel sogn. Bygherre: Hrr. Vinderup kommune Teknisk forvaltning 7830 Vinderup Tlf. nr. (07) 44 16 00 BYGNINGSANMELDELSE INDGÅET - 4 AUS. 1975 Vinderup kommune Ejendommens matr. af Sjornlcjær, Sevel sogn beliggende (gade eller vej

Læs mere

Hanne Møller Kristensen/Teknisk/Ikast-Brande. Teknik- og Miljøområde / Teknik- og Miljøområde. Preben Rosenkilde; Teglgardsvej 30; 7441 Bording

Hanne Møller Kristensen/Teknisk/Ikast-Brande. Teknik- og Miljøområde / Teknik- og Miljøområde. Preben Rosenkilde; Teglgardsvej 30; 7441 Bording A fslu ttet sag Normal adgang Sag Gammel Ikast-sag: Diverse info vedr. olietanke Ansvarlig mm. Sagsbehandler Alt. sagsbeh. Forv. / afd. Læsekode Sagsdato Hanne Møller Kristensen/Teknisk/Ikast-Brande Profile:

Læs mere

Dato. OhiU'i. A ^ e//e. Tinglysning. Byplanvedtægt Grundareal m^ Bruttogrundareal m^ /\ndet

Dato. OhiU'i. A ^ e//e. Tinglysning. Byplanvedtægt Grundareal m^ Bruttogrundareal m^ /\ndet f ^ 3 9. Hanstholm kom m une Teknisk forvaltning r t 'i a o ^ Matr. nr. Ejendoms nr.: af OhiU'i Dato J Gennemgået af Beliggende Bygherre Arkitekt A ^ e//e Kopi Kopi Bebyggelsens art ^* < 0 Til. tiebyggelsesgrad

Læs mere

jr. nr. 450-2011-9723 Skal du bygge? Garager, carport, udhus, drivhus og lignende mindre bygninger

jr. nr. 450-2011-9723 Skal du bygge? Garager, carport, udhus, drivhus og lignende mindre bygninger jr. nr. 450-2011-9723 Skal du bygge? Garager, carport, udhus, drivhus og lignende mindre bygninger Kære borger Vi har lavet en vejledning, så du kan se, hvilke bestemmelser der gælder, når du skal opføre

Læs mere

Samlet varmetab for bygning 2849 W 2843 W

Samlet varmetab for bygning 2849 W 2843 W Varmetabsberegning af: Pavillion Sag: Rødby Camping Sag nr.: 2007-001 Ydervæg Højde i Længde i Antal i stk. Ydervæg 1 2,100 m 19,098 m 2 Stk Ydervæg 2 2,100 m 8,050 m 2 Stk Areal i m² 114,022m² Vindues

Læs mere

Håndværkervej 2 - Byggesag - Opførelse af en 21 m høj akkumuleringstank. Diameter 7,5 m, indhold ca. 600 m³.

Håndværkervej 2 - Byggesag - Opførelse af en 21 m høj akkumuleringstank. Diameter 7,5 m, indhold ca. 600 m³. POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK HVIDBJERG FJERNVARME A M B A Håndværkervej 2 7790 Thyholm DATO 10-07-2014 JOURNALNUMMER 02.34.02-P19-133-14

Læs mere

Register. I. U d s e n d e l s e r. Rettelser til tjenestedokumenter.

Register. I. U d s e n d e l s e r. Rettelser til tjenestedokumenter. Register I. U d s e n d e l s e r T j e n e s t e d o k u m e n t e r. R e g le m e n t I, b i l a g s b o g e n...9 9, R e g le m e n t V... R e g le m e n t V I I I... P o s t g i r o b o g e n... V

Læs mere

MODTAGET. Mmsk foiotlfiiflg. SAGSRENSET.d.%/ øe><_. %7o7i) w&v- sogn. Ringive sogn 19/1.0

MODTAGET. Mmsk foiotlfiiflg. SAGSRENSET.d.%/ øe><_. %7o7i) w&v- sogn. Ringive sogn 19/1.0 Stempel MODTAGET Mmsk foiotlfiiflg Statistik 0 eenfamiliehus 0 flerfamilehus 0 erhvervsejendom 0 ikke erhvervsejendom O antal lejligheder 0 antal værelser D landbrug Jour. nr. 84478 Arkiv nr. 1-a, Elkjær,

Læs mere

goy BYGGESAGSOMSLAG A COPY-RIGHT

goy BYGGESAGSOMSLAG A COPY-RIGHT Byggesags nr. Matr. nr. Af: 4033-94 23 e Rønninge 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Vedrørende Opførelse af carport m/redskabsrum Adresse Ejd. ejer Ejers adresse Rønningevej 38, Langeskov Anmeldt-af Anmeldt kloak

Læs mere

Guide til anmeldelse. November 2011. Guide til anmeldelse af carport, garage, udhus og terrasseoverdækning

Guide til anmeldelse. November 2011. Guide til anmeldelse af carport, garage, udhus og terrasseoverdækning November 2011 Guide til anmeldelse Guide til anmeldelse af carport, garage, udhus og terrasseoverdækning Hvis du skal bygge en ny carport, en garage, et udhus eller en terrasseoverdækning, er det vigtigt

Læs mere

NY overordnet vejledning

NY overordnet vejledning Byggeri 2011 Vejledningfor ukompliceret byggeri: Garager/carporte, udhuse og lign. Enfamiliehuse, tofamiliehuse med lodret etageskel og sommerhuse Avls- og driftsbygninger Visse industri- og lagerbygninger

Læs mere

6/ /MØ-/ JOURNALSAG "instans Jæger. 4. juni 1981 dato. fm 670/199^ iahenr /6?ø~/

6/ /MØ-/ JOURNALSAG instans Jæger. 4. juni 1981 dato. fm 670/199^ iahenr /6?ø~/ kommunens navn 4. juni 1981 dato 6 MØ- Journalnr fm 670199^ iahenr 6?ø~ magnetkortnr. forud for sagens start: "afsendende instans Lars Hansen, foranstående sager Hobrovej 10, Rold -^ JOURNALSAG "instans

Læs mere

Sørup Kirkevej 1. Vejkode 8194. Sag: Husnr: III III. Index: Vejkode: II ~ ll~1111

Sørup Kirkevej 1. Vejkode 8194. Sag: Husnr: III III. Index: Vejkode: II ~ ll~1111 Vejnavn: Husnr: Sørup Kirkevej 1 Vejkode 8194 Sag: Husnr: III III 1 Vejkode: Index: 111111111111 8194 II ~ ll~1111 0039 SVENDBORG BYGNINGSINSPEKTORAT Byggesag nr. jj/ 19~,7 ~/?. ~ /~ nr. ~ matr. nr. /cf'

Læs mere

- -s=^rf=w. Gad«: GI. Dalsgaardsvej EJerlaug: Astrup by, Hinge 2-1 -S-23-83 M-4-87 2001-334-U 2002-161-A. Hus nr.: 14. Sag. J. nr.

- -s=^rf=w. Gad«: GI. Dalsgaardsvej EJerlaug: Astrup by, Hinge 2-1 -S-23-83 M-4-87 2001-334-U 2002-161-A. Hus nr.: 14. Sag. J. nr. Hus nr.: 14 Matr.: l^t^ Sag J. nr. Gad«: GI. Dalsgaardsvej EJerlaug: Astrup by, Hinge 2-1 Sag J. nr. ffentlig servitut om: 1/ ^} 3 4 5 6 7 8 9 10 - -s=^rf=w -S-23-83 M-4-87 2001-334-U 2002-161-A 11 12

Læs mere

T CL0/!tep3\/BJ -^O. 7^4'-/!50jet?/NC

T CL0/!tep3\/BJ -^O. 7^4'-/!50jet?/NC Q b R - 02 [^Byggetilladelse j ^ B R - S 85 Aneldelse B y g g e s s g s n u n a e r.. LfiMz (L s M y Q a v Is - og driftsbygninger Byggeriet«be^ggenhed. TBGLCAteOSl^^J Px^teiPlNC Hatr nr. -og ajerlav.

Læs mere

acc NÆSTVED KOMMUNE Byggesag nr.: Adresse: N r.: M atr. nr.: Grundens areal: Ejer: Max. bebyggelsesprocent:

acc NÆSTVED KOMMUNE Byggesag nr.: Adresse: N r.: M atr. nr.: Grundens areal: Ejer: Max. bebyggelsesprocent: acc Adresse: N r.: M atr. nr.: Byggesag nr.: Ejer: X - / Grundens areal: Sagens art ansøgn. dato byggetlll. dato ibrugtagn.till.dato bebygget area etageareal rumfang Max. bebyggelsesprocent: Antal lejligheder/type:

Læs mere

51^8 - M.6,.%0. 0 6,~ic\ 11/ 6 ^ i-v^øv-t-oac^ y TGJo^Cn^, b o - w\oltea-u2jl- U%" ii..c* Cu_> d. j o c > o a ^ H a d o CUX5Ub 'AS'o<2A s

51^8 - M.6,.%0. 0 6,~ic\ 11/ 6 ^ i-v^øv-t-oac^ y TGJo^Cn^, b o - w\oltea-u2jl- U% ii..c* Cu_> d. j o c > o a ^ H a d o CUX5Ub 'AS'o<2A s B y g g esa g w BBR. nr. 11/ 51^8 - Lb. nr. \g0 C>\ Beliggenhed \J\a&C5 C-VjQUUi&eV'iVJé* Q Mtr. nr. 6 ^ Ejerlav Emne Bygherre i-v^øv-t-oac^ y TGJo^Cn^, b o - w\oltea-u2jl- U%" ii..c* V_) Cu_> d. j o c

Læs mere

BYGNINGS-ATTEST. .. af.strøby. by, B sogn, Roskilde amt,

BYGNINGS-ATTEST. .. af.strøby. by, B sogn, Roskilde amt, VALLØ kommunes Byggesag nr.x 4 6/70 bygningsinspektør 19 / 4652HaarIev Telf. (03)68 60 53 Approberet den 14/5 19 70 rp ' BYGNINGS-ATTEST Det bevidnes herved, at det af i^ Hans Otto Johansen opførte bygningsarbejde

Læs mere

4Q APR Knude. SIDE: 1 NAVN i CO. DAT0: Koordinater X Y. Frihedsgrader vandret lodret drejning. Start nr CJ *3 HL- & 1 2.

4Q APR Knude. SIDE: 1 NAVN i CO. DAT0: Koordinater X Y. Frihedsgrader vandret lodret drejning. Start nr CJ *3 HL- & 1 2. N I E L S E N ' & R I S A G E R A P S RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA FRI MARSKVEJ 9 00 NÆSTVED TLF (0) Program: Beregning af snitkræfter vad elementmetoden. Q8 0 ^vkcuøi 090 SAG NR :9 SAGSNAVN:Hvidovrevej 99

Læs mere

Garager og carporte m.v. Bygningsreglement for småhuse 1998

Garager og carporte m.v. Bygningsreglement for småhuse 1998 Garager og carporte m.v. Bygningsreglement for småhuse 1998 Forord Bygningsreglement for småhuse (småhusreglementet), der trådte i kraft den 15. september 1998, indeholder i afsnit 11 bestemmelser for,

Læs mere

BYGGETILLADELSE. Matr.nr. 11hu og 11 hx af Frederiksberg, Langelandsvej 8-18

BYGGETILLADELSE. Matr.nr. 11hu og 11 hx af Frederiksberg, Langelandsvej 8-18 Altan.dk Næstvedvej 60 4180 Sorø Att.: Mikkel Stinus Frandsen BYGGETILLADELSE Matr.nr. 11hu og 11 hx af Frederiksberg, Langelandsvej 8-18 På grundlag af ansøgning af 11. juli og revideret projekt modtaget

Læs mere

oot763 TRANEKÆR KOMMUNE Anden myndighed (kontaktes) Diverse 3//O * *« V3t*lct-vflinvt-(- ftps^-kv-van^i i, S^S 3 Tranekar 5"01 *too : iq?

oot763 TRANEKÆR KOMMUNE Anden myndighed (kontaktes) Diverse 3//O * *« V3t*lct-vflinvt-(- ftps^-kv-van^i i, S^S 3 Tranekar 501 *too : iq? TRANEKÆR KOMMUNE oot763 Jeur.nr. 60 -«ByylMMiww«" 0 Q rtls-^o Anugtnntvn MMr.nr. V3t*lct-vflinvt-(- ftps^-kv-van^i i, S^S 3 Tranekar ModUgatdtn HL«. 3//O * *«Amtg«n*dnm TB. nr. Bygg«fi«tsadrMM 8ygg«ri«tt«rt

Læs mere

Bent Ove Pedersen [bop@bentove.dk] Roar Haack Jørgensen [roar@eslimfjorden.dk];morten Merrild [morten@eslimfjorden.dk] Kopi:

Bent Ove Pedersen [bop@bentove.dk] Roar Haack Jørgensen [roar@eslimfjorden.dk];morten Merrild [morten@eslimfjorden.dk] Kopi: 1. BOP svarer på notat fra mødet den 18.12 VS: Sønder Fra: Bent Ove Pedersen [bop@bentove.dk] Til: Roar Haack Jørgensen [roar@eslimfjorden.dk];morten Merrild [morten@eslimfjorden.dk] Kopi: Henning Uth

Læs mere

BR 08 De vigtigste ændringer. Bygherreforeningen, januar 08 v/ Ejner Jerking

BR 08 De vigtigste ændringer. Bygherreforeningen, januar 08 v/ Ejner Jerking BR 08 De vigtigste ændringer Bygherreforeningen, januar 08 v/ Ejner Jerking Bygningsreglement 2008 BR 08 erstatter: BR 95 + 15 tillæg BR-S 98 + 12 tillæg Ikrafttræden 1. februar Overgangsperiode til 1.

Læs mere

SitMednirig og jordledning (situationsplan skal vedlægges medjediiing og stopventil indtegnet) Dimension. I alt l/s

SitMednirig og jordledning (situationsplan skal vedlægges medjediiing og stopventil indtegnet) Dimension. I alt l/s Anfoies ved seneie henvendelse /Journalnummer Instaliaiionsnummer Modtaget pa vandforsyningen den 1 forbindelse med byggearbejdet pa ejendommen p/ejnavn (stedbetegnelse) Nr. Elage jside By/kvarter Mafrikeinr.

Læs mere

2. Der skal senest ved færdigmeldingen fremsendes attest fra elinstallatør, at de brandtekniske installationer er afprøvet og fundet i orden.

2. Der skal senest ved færdigmeldingen fremsendes attest fra elinstallatør, at de brandtekniske installationer er afprøvet og fundet i orden. Byggetilladelse Bygningsreglement 2010 (BR 10) (se vejledning på bagsiden) Oasefællesskabet Søhøjlandets Evangelisk Lutherske Frimenighed Frichsvej 2 Den: 05-08-2016 Gebyr: 3.253,50 kr. (Regningen sendes

Læs mere

173 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE CS68700L DATO 24/06-96 SIDE ARKIVLISTE FOR AFSLUTTET BYGGESAG SAGSNR: 62180

173 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE CS68700L DATO 24/06-96 SIDE ARKIVLISTE FOR AFSLUTTET BYGGESAG SAGSNR: 62180 173 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE CS68700L DATO 24/06-96 SIDE ARKIVLISTE FOR AFSLUTTET BYGGESAG ************************************************** SAGSNR: 62180 EJDNR : 0091729 LEHWALDSVEJ 5 08 N EJERLEJLIGHEDSNR:

Læs mere

BLÅ VANDSHUK KOMMUNE Teknisk forvaltning 6840 Oksbøl Tlf. (05)

BLÅ VANDSHUK KOMMUNE Teknisk forvaltning 6840 Oksbøl Tlf. (05) BLÅ VANDSHUK KOMMUNE Teknisk forvaltning 6840 Oksbøl Tlf. (05) 27 11 44 (24.5.6/148-84) Byggesagsnummer Dato! 0805.048/^84-6 25.10.1984 Helårsbeboelse Sommerhus Nybygning Tilbygning Ombygning Matr. nr./ejerlav

Læs mere

Reaktioner fra rammer og vindgitter 4. juli

Reaktioner fra rammer og vindgitter 4. juli Initialer: jjo D S STÅLK O IM STRU K TIO IVA/S Bosch - Moeller & Devicon Sagsnum m er: 43.259 Reaktioner fra rammer og vindgitter 4. juli 2 0 0 8 Beregnet for rammer uden nyttelast på taget af hensyn til

Læs mere

Hvad må du bygge uden tilladelse?

Hvad må du bygge uden tilladelse? Hvad må du bygge uden tilladelse? Hvis du skal bygge Et byggeprojekt kan enten kræve anmeldelse eller byggetilladelse og i visse tilfælde ingen af delene. I denne pjece kan du læse om, hvad du som boligejer

Læs mere

Byplanvedtægt nr. 2. Tillæg 1. For en del af Niverød by. Vedtagelsesdato: 18. juni 1968. Teknik & Miljø. Delvis ophævet af Lokalplan nr.

Byplanvedtægt nr. 2. Tillæg 1. For en del af Niverød by. Vedtagelsesdato: 18. juni 1968. Teknik & Miljø. Delvis ophævet af Lokalplan nr. Byplanvedtægt nr. 2 For en del af Niverød by Tillæg 1 Teknik & Miljø Vedtagelsesdato: 18. juni 1968 Delvis ophævet af Lokalplan nr. 40 KARLEBO KOMMUNE TILLÆG NR. 1 TIL PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 2 FOR

Læs mere

Overordnet vejledning

Overordnet vejledning Byggeri 2014 Vejledningfor ukompliceret byggeri: Garager/carporte, udhuse og lign. Enfamiliehuse, tofamiliehuse med lodret etageskel og sommerhuse Avls- og driftsbygninger Visse industri- og lagerbygninger

Læs mere

con Situationsplan sendt til kortværk. BYGGESAG SIDE :34 N77Q 851

con Situationsplan sendt til kortværk. BYGGESAG SIDE :34 N77Q 851 con S A G S R E G I S T R E R I N G. BYGGESAG SIDE 1 04.09.95 15:34 N77Q 851 EJDNR: 258825 E J E R L.ESR-NR: SOHNGÅRDSHOLM H G D., AALBORG JORDER ADR. : RYLEVEJ 3 MATRIKEL: 005 0015 A M 0000 00 AFSLUTNINGSDATO:

Læs mere

RÅDGIVENDE INGENIØRVIRKSOMHED FRI. Sag: 5190 UDBUDSBREV Dato: 15.12.10 Ref.: SN/BKR Side: 1 af 5

RÅDGIVENDE INGENIØRVIRKSOMHED FRI. Sag: 5190 UDBUDSBREV Dato: 15.12.10 Ref.: SN/BKR Side: 1 af 5 BRIX & KAMP A/S RÅDGIVENDE INGENIØRVIRKSOMHED FRI BADEHUSVEJ 18, 9000 AALBORG Tlf.: 98 12 78 66 Fax: 98 12 74 15 E-mail: aalb@brixkamp.dk NØRREGADE 27, 9800 HJØRRING Tlf.: 98 92 28 88 Fax: 98 92 40 47

Læs mere

BJB 06012-0018 5. T e l: 050-35 4 0 61 - E-m a il: in fo @ n ie u w la n d.b e - W e b s it e : - Fa x :

BJB 06012-0018 5. T e l: 050-35 4 0 61 - E-m a il: in fo @ n ie u w la n d.b e - W e b s it e : - Fa x : D a t a b a n k m r in g R a p p o r t M A a n g e m a a k t o p 17 /09/2007 o m 17 : 4 3 u u r I d e n t if ic a t ie v a n d e m S e c t o r BJB V o lg n r. 06012-0018 5 V o o r z ie n in g N ie u w

Læs mere

Sag nr.: 12-0600. Matrikel nr.: Udført af: Renovering 2013-02-15

Sag nr.: 12-0600. Matrikel nr.: Udført af: Renovering 2013-02-15 STATISKE BEREGNINGER R RENOVERING AF SVALEGANG Maglegårds Allé 65 - Buddinge Sag nr.: Matrikel nr.: Udført af: 12-0600 2d Buddinge Jesper Sørensen : JSO Kontrolleret af: Finn Nielsen : FNI Renovering 2013-02-15

Læs mere

Kolonihaveforbundets Århuskreds

Kolonihaveforbundets Århuskreds 1 Kolonihaveforbundets Århuskreds BYGGERETNINGSLINIER 2 VEDR. KOLONIHAVEHUSE Byggeretningslinjerne er udarbejdet i henhold til lejeaftalen med Århus Kommune Ved alle byggeansøgninger betales et GEBYR KR.

Læs mere