http: /www.aba.dk/arkiv/arkivwebcat/mikromarc/isbd.idc?dbalias=abaarkiv&unitid

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "http: /www.aba.dk/arkiv/arkivwebcat/mikromarc/isbd.idc?dbalias=abaarkiv&unitid... 16-01-03"

Transkript

1 - Kasse / ABA Arkivbase: Søgeresultat Enkeltpost Detaljer Side 1 af 1 d ABA ARKIVER BØGER FOTO/AV MULTISØG TEKSTER - ARBEJDERBEVÆGELSENS BIBLIOTEK OG ARKIV Ark: ivbase gsøgeresultat: Enkeltpost - Detaljer Dansk Beklædningsarbejderforbund Arkiv , Hyldenummer: Arkivyderår: Omfang: 122 kasser og 39 bøger Arkivnr.: 544 Arkivtype: Foreningsarkiv x Niveau: Arkivbestand Status: - Registrering afsluttet- System: Nyordnet af ABA Accesion: Arkivet er afleveret i 1977 iforbindelse med forbundssammenlægningenmed Dansk Textilarbejderforbund. Kassation: Hoved- ogkassebøger, regnskabs- ogmærkeprotokoller Tilgængelighed: Almindelige regler (30 år) Reproduktionsvilkår: Almindelige «regler ABA papirregistrant indhold: Hovedparten af materialet er fra omkring 1900 til 1943, dog med enkelte skrivelser tilbage til Arkivet indeholder en del lokalt stof i form af korrespondance mellem forbundet og de lokale fagforeninger. Alle rettigheder hos ABA Korp. som emne: Dansk Beklædningsarbejderforbund Fag der organiseres: Skrædder Organisationsart: Fagorganisation / Organisationsniveau: Fagforbund Arkivstifter: Dansk Beklædningsarbejderforbund ( ) (Stiftet 28. august 1887 under navnet Dansk Skrædderforbund. l 1959 blev Dansk Skrædderforbund og Dansk Hatte- og Bundtmagerforbund sluttet sammen og i 1961 tog man navneforandring til Dansk Beklædningsarbejderforbund.I 1978 stiftede Dansk Beklædningsarbejderforbund sammen med Dansk Textilarbejderforbund et nyt forbund, Dansk Beklædnings- og Textilarbejderforbund) arkivmarc lsad(g) Gå tilbage o Mere hjælp til Søqeresultat: Enkeltbost - Detaljer 1;- åbå årkiver BØGER FoToxAv TEKSTER http: /www.aba.dk/arkiv/arkivwebcat/mikromarc/isbd.idc?dbalias=abaarkiv&unitid

2 i. - ler i A _ ' _ åfs cæzmmag. Emma ámâáëââä stiftet 1537 (W) mmm: eg , GWAHG: 93kaåeeraa-divåmd mmm: mang?? af Danæk æækmmmæbegdexvfaæánmá æxwmmzmnz tugmgugg mmmæmms mgâatramr a,'biblietøilç' Eormáeæ æ og axkivkantcæ enkelñe lakale afdælingem garotakol Iümow. i ABA pæotokalâmling gym). Jwâ. n - u a..jåmøåmæløi.wa»gm çtgfim.zäâ å? M,gáæázáh je, W?* _ 0á WWW Mywgøøm Ømávgâ; Åaâñzáøäâøw

3 DANSK SKRÆDDERFORBUND ca Stiftet 1887 ARKIV NR. 544 ARBEJDERBEVÆGELSENS BIBLIOTEK OG ARKIV 1982

4 DANSK SKRÆDDERFORBUND ca.. ; INDHOLD:.LKONGRESSER B.HOVEDBESTYRELSEN Ca-CIRKULÆRER oc. DUPLIICEREDE SKRIVELSER JLKORRESPONDANCESAGER o. KOPIBØGER I. AFDELINGER II. KØBENKAVNSKE AFDELINGER IILANDRE FORBUND Iv. DSE v. ARBEJQSGIVERNE VI. FAGBLAJJET E. INTERNATIONALE RELATIONER FJJIVERSE SAGER GJPRYKSAGER

5 . 1. OPLYSNINGER OM ARKlVET Dansk Skrædderforbunds arkiv er afleveret til ABA af Dansk Beklædningsarbejderforbund i forbindelse med forbundssammenlægningen med Dansk Textilarbejderforbund. Dansk Skrædderforbund er stiftet.28.8.l887 Ị 1959 blev Dansk Skrædderforbund og Dansk Hatte-og Bundtmagerforbund sluttet sammen og i 1961 tog man navneforandring til Dansk Beklædningsarbejderforbund. Hovedparten af materialet i arkivet er fra 0.l9oo til 1943 dog med enkelte skrivelser tilbage til For den nyeste periode findes kun korrespondance med enkelte afdelinger og overenskomster og priskuranter, især for konfektionsindustrien. 2 temaer er gennemgående i forbundets historie og afspejles i arkivmaterialet: organisationsspørgsmålet dvs forholdet til såvel de uorganiserede arbejdere( hjemmearbejdet) som arbejdsgivere og forholdet mellem skrædderhåndværket og konfektionsindustrien. Arkivet indeholder en del lokalt stof i form af korrespondance mellem forbundet og de lokale fagforeninger dvs. skræddernes og syerskernes fagforeninger i de enkelte byer og korrespondance med de lokale fagforeninger i København: Fagforeningen for herrekonfektion(l883), Konfektionssyerskernes fagforening af 1909, Skræddernes fagforening af 1875, Tilskærernes fagforening af 1912 og Vattæppesyernes fagforening af Desuden er der meget materiale om overenskomster og aftaler med arbejdsgiverne. Dette materiale findes flere steder dels under de enkelte afdelinger fagforeninger dels under korrespondance med arbejdsgiverne. Det kan fremhæves, at arkivet også indeholder materiale om Syernes Forbund før optagelsen i Dansk Skrædderforbund i I tilslutning til denne registrátur må der gøres opmærksom på den omfattende samling af forbundets protokoller fra kongresser og hovedbestyrelsesmøder, som findes i ABAS protokolsamling. Desuden findes en fyldig udklipssamling

6 ' 2. i indbundne bøger dækkende perioden ( ),som er opstillet i tilslutning *;11 arkivet." Korrespondancen med afdelinger og lokale fagforeninger indeholder desværre huller og for enkelte afdelingers vedkommende mangler der fuldstændig materiale. Hanne Rasmussen,juni 82

7 DANSK SKRÆDDERFORBUND ca. Å INDHOLD: A.KONGRESSER B.HOVEDBESTYRELSEN C.GIRKULÆRER OG DUPLIKEREDE SKRIVELSER D.KORRESPONDANCESAGER O. KOPIBØGER I. AFDELINGER II. KØBENHAVNSKE AFDELINGER III.ANDRE FORBUND IV. DSF V. ARBEJDSGIVERNE VI. FAGBLADEP E.INTERNATIONALE RELATIONER F.DIVERSE SAGER G.TRYKSAGER

8 INDHOLD: A.KONGRESSER 3. k5_5 kasse 1 l6.kongres, kongres,1926 Sy kasse 2 24.kon5res, k0ngres,1955 üåë. kasse 3 27.k0ngres, kongree,1961 Desuden findes materiale om kongreseerne i udklipsb å' u opstillet sammen med arkivet. B.HOVEDBESTYRELSEN ü&z5 kasse 4 1) Valg af kontrol til A-kasse,l917 2) Ansættelse af midlertidig kontorhjælp,l9l8 3) Ansættelse af hjælpesekretær,1919 4) Funktionærernes lønninger 5) Kontingent 6).Sagen N.C.C1ausen,1921 7) Pensionsudvalget 8) Rejsen til Rus1and,l925 9) Fru Arnved,1928 lo)overf1ytninger,l952 11)Spaniensindsamlingen, )Kontorernes husleje, )Ansætte1se af hjælpesekretær,194o 14)Udbetalinger af strejkef0nden,l94o l5) kontrakter korrespondance korrespondance ,54

9 4. üs.zé x$.?? kasse 5 kasse 6 C.CIRKULÆRER OG DUPLIKEREDE SKRIVELSER Cirkulærer fra forbundet til afdelingerne Cirkulærer fra forbundet til afdelingerne t5.2g kasse 7 kasse 8 Cirkulærer fra forbundet til afdelingerne , Cirkulærer fra forbundet til afdelingerne , desuden findes indbunden bog med cirkulærer (ks.?ë) Aka KA D.KORRESPONDANCESAGE D.0. Kopibog D.I. Korrespondance med afdelingerne K9.%1 kasse 9 D.I.l. Aabenrå, Skræddernes fagforening korrespondance korrespondance MM kasse lo D.I.2. Aalbor, Syerskernes fagforening korrespondance korrespondance korrespondance D.I.. Aalborg, Skræddernes fagforening korrespondance 1908-ll [02.33 kasse 11 D.I.4. Aarhus, Skræddernes fagforening korrespondance korrespondance D.I;. Aarhus, De kvindelige herreskræddere korrespondance D.I.6. Aarhus, Syerskernes fagforening korrespondance korrespondance ws. 57 kasse 12 korrespondance C. ku.%5 kasse 13 korrespondance &g,3b kasse 14 korrespondance korrespondance

10 5. Qá. 51 ks. 3% Los. sq 'kasse 15 kasse 16 kasse 17 korrespondance korrespondance korrespondance korrespondance D.I.]. Esbjerg, Skræddernes fagforening korrespondance korrespondance 194o-41 D.I.8. Faxe, Skræddernes fagforening afd. ophævet korrespondance D.I.9. Fredrikshavn, Skræddernes fagforening korrespondance korrespondance D.I.1o.Fred.rikssund, Skræddernes fagforening korrespondance QS Ha M6.H; kasse 13 kasse 19 D.I.l1.Frederiksværk, Skræddernes fagforening Korrespondance 1952 (en enkelt skrivelse) D.I.12.Fredericia, Syerskernes fagforening korrespondance korrespondance D.I.l3.Haders1ev, Syerskernes fagforening Ang. afdelingens stiftelse korrespondance korrespondance m.arb.givere D.I.;.Hadsten, Syerskernes fagforening oprettet korrespondance D.I.1.Hadsund, Skræddernes fagforening afd.ophævet 1.233? korrespondance D.I.l6.Haslev, ø Skræddernes fagforening korrespondance

11 . ag l Q5.H2 Akasse 20 D.I.17.He1sin ør, Skræddernes fagforening korrespondance D.I.18. Herning, Skræddernes fagforening korrespondance Æ* og kasse 21 D.I.19. Hernin, Syerskernes fagforening korrespondance 194o, [på.w kasse 22 D.I.2o. Hillerød, Skræddernes fagforening korrespondance D.I.21. Hjørring, Skræddernes fagforening korrespondance 1916 korrespondance ü*q kasse 23 D.I.22. Holbæk, Skræddernes fagforening korrespondance korrespondance D.I.23. Holstebro, Skræddernes fagforening korrespondance , og kasse 24 D.I.24. Horsens, Skræddernes fagforening korrespondance korrespondance D.I.2, Horsens, Syernes Forbund overenskomster korrespondance D.I.26. Horsens, Syerskernes fagforening korrespondance aö Hq \ kasse 25 D.I.22a Hobro, Skræddernes fagforening korrespondance 1919, D.I.28. Ka1undbor, Skræddernes fagforening korrespondance r

12 Å6_ H? kasse 26 Øs- Vñ +.k 60v D.I.29. Koldin, Skræddernes fagforening korrespondance korrespondance korrespondance Qáëv kasse 27 D.I. o. Korsør, Syerskernes fagforening korrespondance D.I.51. Køge, Skræddernes fagforening korrespondance , D.I.52. Lemvig, Skræddernes fagforening korrespondance korrespondance kr Q kasse 28 D.I.55.Løgstør, Skræddernes fagforening korrespondance korrespondance D.I. 4. Maribo, Skræddernes fagforening korrespondance D.I.. Middelfart, Skræddernes fagforening korrespondance D.I.56. Nakskov, Skræddernes fagforening korrespondance , D.I. Z. Nexø, Skræddernes fagforening korrespondance i J l kasse 29 D.I. 8. Nxborg, Skræddernes fagforening korrespondance korrespondance Nxkobing F, Skræddernes fagforening korrespondance , korrespondance

13 Le, Z kasse 29 D.I.4o. Nykøbing M(J), Skræddernes fagforening korrespondance 1911, D.I.41. Nykøbing Sj., Skræddernes fagforening korrespondance QS 53 kasse 50 D.I. 2. Nysted, Syerskernes fagforening Korrespondance vdr.overenskomster(bdr.enge1bredt) korrespondance D.I.45, Næstved, Skræddernes fagforening korrespondance , D.I.44. Odder, Skræddernes fagforening korrespondance , Q5_$H kasse 51 D,I.4.Odense, Syerskernes fagforening lus.äê 11.5-W Z Åd.ê;.3/én kasse 52 ;5_á%- Korrespondance vdr.skandinavisk gummikompagni Korrespondance vdr. "Norden" Korrespondance vdr. O.Foss Korrespondance vdr. Foreningen af systueejere Overenskomster og korrespondance m.arbejdsgivere korrespondance / , D.I.46. Odense, Skræddernes fagforening Korrespondance m.arbejdsgivere korrespondance KH ga m, $11-3-ZQ kasse korrespondance i 3 5g D.I.4Z. Randers, Syernes Forbund korrespondance D.I.48. Randers, Skræddernes fagforening korrrespondance korrespondance korrespondance

14 9. M, êo kasse 34 D.I.48, Randers, Skræddernes fagforening korrespondance 1945 korrespondance ag. Ål kasse 35 D.I. 9. Ringkøbing,Skræddernes fagforening korrespondance D.I. 0. Ringsted, Skræddernes fagforening korrespondance D.I. 1. Roskilde, Skræddernes fagforening korrespondance korrespondance korrespondance [W 67 kasse 36 D.I.52. Rudkøbing, Skræddernes fagforening korrespondance , D.I.. R1, Skræddernes fagforening korrespondance D.I.54. Rødbx, Skræddernes fagforening korrespondance D.I.55. Sakskøbing, Skræddernes fagforening korrespondance , D.I.56. Skive, Skræddernes fagforening korrespondance w, bw kasse 37 D.I.51. Silkeborg, Syerskernes fagforening Dannelsen af fagforeningen korrespondance å5'bh kasse 38 korrespondance f korrespondance korrespondance

15 10. Øe.Caâ kasse 39 D.I.58. Skanderbor, Skræddernes fagforening korrespondance D.I. 9. Skelskør, Skræddernes fagforening korrespondance D.I.6o. Sk ern, Syerskernes fagforening korrespondance D.I.61 Sla else, Skræddernes fagforening korrespondance D.I.62. Sorø, Skræddernes fagforening korrespondance D.I.6. Stege, Skræddernes fagforening korrespondance 19o1, m. bv kasse 40 D.I.64. Store-Heddinge, Skræddernes fagforening korrespondance D.I.65. Stubbekøbing, Skræddernes fagforening korrespondance D.I.66. Svendbor, Skræddernes fagforening korrespondance korrespondance D.I.61. Sønderborg, Skræddernes fagforening korrespondance D.I.68. Taastru, Syerskernes fagforening korrespondance D.I.62. Thisted, Skræddernes fagforening korrespondance

16 11. M9 bg kasse 42 D.I.ZQ. Varde, Skræddernes fagforening korrespondance D.I.11. Vejen, Skræddernes fagforening korrespondance 1910-l3, korrespondance L.bq kasse 45 D.I.Z2. Vejle, Skræddernes fagforening korrespondance 1898,191o-45 korrespondance overenskomster mv w.kasse 44 D.I.7. Viborg, Skræddernes fagforening korrespondance D;I.44. Vordingborg, Skræddernes fagforening korrespondance D.I.Z. Østbirk, Skræddernes fagforening korrespondance D.II. Korrespondance m.københavnske afdelinger D.II.I. Fagforeningen for Herrekonfektion af 1885( De kvindel herreskrædderes fagforening) kasse 45 korrespondance korrespondance 1919, kasse 46 korrespondance kasse 47 korrespondance kasse 48 korrespondance korrespondance p'

17 12. D.II.2. Konfektionssyerskernes fagforening. m?? kasse 49 Korrespondance med Linnedfarrikantorne Korrespondance vdr. optagelse i Dansk Skrsdderf0rbund,1915 Manuskript til fostskrift ved 40 års jnbi1æet, diverse udkast Manuskript til festskrift m.åi1?øjelser,1959( aldrig udgivet: korrespondance Ls. 1g kasse 50 korrespondance korrespondance D.II.5. Skræddernes fagforening af ?7 kasse 51 1) Russiske jøder Den jødiske klub ) Priskurantudvalget 3) Manuskript til festskrift,1923 4) Den kommunistiske klub ) GeneralforsamlingsberetningerE ü$.7$ kasse 52 korrespondance korrespondance ,herunder konflikt hos Illum 19 korrespondance e5 '1ä kasse 53 korrespondance _korrespondance (1-5(år) kasse 54 D.II.4. Vattæppesyernes fagforening (ophævet ) korrespondance korrespondance D.II.5. Tilskærernes fagforening korrespondance korrespondance

18 _ 2) ,61 kasse 55 D.III..Korrespondance med andre fagforbund 1) Dansk Hatte-og Bundtmagerforbund, Dansk Textilarbejderforbund ) H.K D.III.2. Korrespondance m.syernes Forbund og materiale om Syernes Forbund før optagelsen i Dansk Skrædderf0rbund,1915 1) Korrespondance vedrørende syernes organisationsforhold, ) Korrespondance m.dsf ) Korrespondance med diverse mandlige afdelinger korrespondance Kopibog D.IV. Korrespondancem.DsF K5. 32 áe X1 kasse 56 Mx. 33 kasse 57 korrespondance korrespondance , herunder urafstemning om forligsmandsforslaget 1921 korrespondance c Nlçu (&v(p/o'æ"x:c' M05" D.V. Korrespondance med arbejdsgiverne D.V.1. Skrædderlauget i København Overenskomst om værkstedernes indførelse i Kbh,57 korrespondance D.V.2. Fabrikanterne i Kbh.(Fabrikantforeningen af herreklæde korrespondance korrespondance ,53 uç.3s Desuden findes indbunden Egg,der indeholder: Korrespondanee m.skræddér1auget og Korrrespondance med Fabrikanterne

19 14. D.V.3. Mestre i landdistrikterne. üá. gé kasse 58 korrespondance D.V.4Q Centralforeningen af skrmddermestre (fra 1940 Provinsskrædderlauget) Medlemsliste for skræddermestre (alfb. efter byer) korrespondance korrespondance Qñ_Q? kasse 59 Hovedudvalget i provinsen, materiale til møder (los/air) Desuden findes 2 indbundne oggerz Korrespondance m.centra1f0reningen og Lama w Korrespondance m.centra1foreningen f.østifterne D.V.5. Dameskrædderlauget Korrespondance 1951 D.V.6. Arbejdsgivere udenfor organisationen korrespondance , D.V.7. 0verenskomster,afta1er mv.med arbejdsgivere kasse 60 materiale vdr.0verenskomster , herunder 8-timers dagens indførelse og strejken i 1920 (fortegnelse over materialet findes i kassen) kasse 61 Beklædningsindustriens sammenslutning: overenskomster , herunder materiale om strejken 'ü5.ñ3 kasse 62 overenskomster (fortegnelse over materialet findes i kassen) kasse 55 Udkast og forslag til priskuranter for kvd1.herreskræddere, lagerpriskurant samt leverancepriskurant (fortegnelse over materialet i kassen) P

20 ' 15. Udkast til priskuranter for København og enkeltarbejdsgivere i København (Fortegnelse over materialet i kassen) Udkast til priskuranter for provinsen (Fortegnelse over materialet i kassen) kasse 66-69, r0 overenskomster og priskuranter ,171 [ol _ især indenfor konfektionsindustrien. v! (specificeret oversigt i hver kasse) 1107x103 kasse Erk1æringer,kontrakter_mellem arbejdsgivere Skræddernes fagforening i København og WL (DH kasse 'lâä 75*75ca«o Erklæringer, kontrakter med arbejdsgivere D.V;, Korrespondance vedrørende Fagbladet kasse 74 korrespondance

21 16. E. INTERNATIONALE RELATIONER. kå.(lh kasse 75 E.I. Korrespondance med udenlandske skrædderforbund 1) Amerika ) Belgien 191o,192o-36 5) England ,59 4) Finland , ) ifrankrig ) Holland ) Norge ,194o-41 8) Schweiz ,59 9) sverige.19o2-16, lo)tyskland l1)østrighungarn l2)den skandinaviske sammenslutning l9lö-46 k5.(l ' kasse 76 E.II. Internationale kongresser 1) International kongres i Amsterdam,l9l9 2) International skrædderkonference, ) International skrædderkonference i Kbh,l92o 4) International kongres for arbejdendekvinder,l92o-21 5) Det internationale beklædningsarbejderforbund

22 ' 17g F.DIVERSE SAGER F.I. Retssaggr og vo1dxiftssaner kasse F.II. Skrædderfagets Arbejdsløshedskasse kasse 78 Kbrrespondance med Arbejdsanvisningsdirektoratet Korrespondance med Arbejdsløshedsinspektoratet Korrespondance med Arbejds1øshedsinspektoratet direktoratet kasse 79 Korrespondance med Arbejdsdirektoratet Korrespondance med Arbejdsministeriet Karensdagenes beregning, HB-møde 1955 Reklamation over medlemslisten Arbejdsløshedsstatistik ,53-58 kasse 80 Medlemmer, der uretmæssigt har oppebåret understøttelse Medlemmer, der uretmæssigt har oppebåret understøttelse F.III. Skrædderfagets fællesudvalgf ka tf? kasse 81 Skrivelser ang. ikke-godkendte lærepladser Svendeprøvekommissi0nen kjo1er korrespondance k.\\% kasse 82 korrespondance

23 18. F.IV. Sager vdr.uddanne1se af lærlinge åbå-lia] kasse s5 1) Den sønderjydske håndværkerskole (fagskole for syersker), ) HåndVæTkeTti1Synet,1935 (uddannelse af skpædderlærling 3) Det tekniske selskabs skole, ) Teknisk skole, ) Skolen ved Skarritsø,1942 6) Undervisningsplan for lærlinge v.dameskrædderi på Teknisk sko1e,1948 7) Det tekniske selskabs skoler ) Selskabet for Kunsthåndværkerskolen, ) Skals Håndværkersko1e,1957 1o)Love f.1ærlihgef0reningen mv. V 1l)Lær1ingevoldgiften )Kontrakter,instruks vdr.skuemestre F.V. Blandede sager LS '10 kasse 84 1) Spørgeskema om mestre,svende og 1ærlinge,1906 2) Den gennemsnitlige ugefortjeneste for syersker ) Afstemning om he11igdagene,1917 4) Herreekviperingsforretninger,der handler med færdigsyet ved siden af besti1t,l919 5) De1egeretmødet,19l9 6) Helligdagsloven ) Kontorforholdene vdr. købaf ejendom,192o 8) Socialministeriets arbejdsudva1g,1951 9) Skrivelse til afd. under 1o.mdl.,l952 1o)Banken )Deg'kooperative Fæ11esforbund,l956 Luftværnsforening )Dansk 13)Anmodning om dispensation fra overarbejdsloven

24 19. 14) Vdr.kvinde1ige medlemmers fødselsår ) Belysningsvæsenet ) Revision i afdelingerne ) Sager vdr. arbejdsfordeling ) Vdr. beskæftigelsen i skrædderfaget ) Bevilling fra feriefonden til ferieløse med1, ) Fortegnelse over klubber i Forsk. Forretninger ? F.VI. skrivelser F.VII. Sager vdr. regnskab og medlemmer Korrespondance F.VIII. Lønopgørelser Lønopgørelser jan kvt. 51, alfb; efter firma 15) Møde om arbejdsløsheden i.f.bek1ædningsindustrien F;ÅÅr... E_EfXEK.._BÆ-ÅY:_.. 2t3.f;i- W9*'*»*PW * *'11* aux.af9y _g_._ -z_ uau-vi,,..sgsc.s.»_.otmwcg 2,0152«1m G. TRYKSAGER ' i G.I. Sange Sange fra diverse jubi1æer,kongresser osv G.II. Regnskaber regnskaber fra f0rbundet,fagforeninger eg A-kasse Desuden findes en omfattende samling af regnskabsbøger og kontingentbøger mv opstillet i tilslutning til arf kivet

25 20. $ G.III. priskuranter Tåáykwbe og overerzskomster ' G.IV. G.V. Love og vedtægter Med1emsbøger,te1enrammer og diverse tryksêger

NAvN:Sømændenes Forbund i Danmark ARKIVNR': 556 G MPACTNR',29 stiftet 1897

NAvN:Sømændenes Forbund i Danmark ARKIVNR': 556 G MPACTNR',29 stiftet 1897 H AF= Hanne Rasmussen,jan 83 NAvN:Sømændenes Forbund i Danmark ARKIVNR': 556 G MPACTNR',29 stiftet 1897 ' Å 2 kaáser AFLEVERING,Søfo1kenes demokratiske k1ub,1981 TILGÆNGELIGHED* tilgængeligt til forskning

Læs mere

Ny vedtægt 2012 Vedtægter for Lærernes a-kasse. Indhold. Afsnit 1: Formål og hjemsted 1 Formål. Hjemsted...2

Ny vedtægt 2012 Vedtægter for Lærernes a-kasse. Indhold. Afsnit 1: Formål og hjemsted 1 Formål. Hjemsted...2 Ny vedtægt 2012 Vedtægter for Lærernes a-kasse Indhold Afsnit 1: Formål og hjemsted 1 Formål. Hjemsted..................................2 Afsnit 2: Statsanerkendelse 2 De til anerkendelsen knyttede rettigheder

Læs mere

Fra 1882 til 1914 førte udvandringen af jøder

Fra 1882 til 1914 førte udvandringen af jøder 1 DE JØDISKE SKRÆDDERE I KØBEN- HAVN 1900-1920 Af Morten Thing Det følgende er et let bearbejdet kapitel af min bog De russiske jøder i København 1882-1943 (Kbh. 2008). Det indgår i en større analyse af

Læs mere

LOVE KONGRESSEN2010 BLIK- OG RØRARBEJDERFORBUNDET

LOVE KONGRESSEN2010 BLIK- OG RØRARBEJDERFORBUNDET LOVE KONGRESSEN2010 BLIK- OG RØRARBEJDERFORBUNDET LOVE KONGRESSEN 2010 Indholdsfortegnelse Navn og formål...............................................side 5 Optagelse og medlemskab......................................side

Læs mere

tekst Ændringsforslag Bemærkninger 1 - Navn og formål Forbundets navn er: Blik- og Rørarbejderforbundet, med hjemsted i Storkøbenhavn.

tekst Ændringsforslag Bemærkninger 1 - Navn og formål Forbundets navn er: Blik- og Rørarbejderforbundet, med hjemsted i Storkøbenhavn. 1 tekst Ændringsforslag Bemærkninger 1 - Navn og formål Forbundets navn er: Blik- og Rørarbejderforbundet, med hjemsted i Storkøbenhavn. Forbundets formål er: 1. At arbejde for at samle alle bygningsarbejdere

Læs mere

fiskeriudviklingsprogrammet for perioden 2007-2013

fiskeriudviklingsprogrammet for perioden 2007-2013 Side 1 af 13 Bekendtgørelse om oprettelse og drift af lokale aktionsgrupper under fiskeriudviklingsprogrammet for perioden 2007-2013 BEK nr 740 af 27/06/2007 (Gældende) LOV Nr. 1552 af 20/12/2006 Lovgivning

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KOLONIHAVEFORBUNDET

VEDTÆGTER FOR KOLONIHAVEFORBUNDET VEDTÆGTER FOR KOLONIHAVEFORBUNDET 1. Forbundets navn og stiftelse Forbundets navn er: KOLONIHAVEFORBUNDET. Forbundet er stiftet den 11. maj 1908. 2. Formål og virke 1. Kolonihaveforbundet en sammenslutning

Læs mere

Vedtægt for Købstædernes Forsikring, gensidig. Udgave 2013. cvr.nr. 51 14 88 19

Vedtægt for Købstædernes Forsikring, gensidig. Udgave 2013. cvr.nr. 51 14 88 19 Vedtægt for Købstædernes Forsikring, gensidig Udgave 2013 cvr.nr. 51 14 88 19 KAPITEL I. Almindelige bestemmelser 1 Selskabets navn er Købstædernes Forsikring, gensidig. Selskabet driver tillige virksomhed

Læs mere

Fagbevægelsens tværfaglige Jobpatrulje Evaluering 2011

Fagbevægelsens tværfaglige Jobpatrulje Evaluering 2011 Sagsnr. 10-3614 Vores ref. MSH/RKS/SSF August 2011 Fagbevægelsens tværfaglige Jobpatrulje Evaluering 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1. Målene for Jobpatruljen 2011... 3 1.2. Deltagende LO-sektioner...

Læs mere

Vedtægter for Fængselsforbundet i Danmark

Vedtægter for Fængselsforbundet i Danmark Vedtægter for Fængselsforbundet i Danmark NAVN 1. Forbundets navn er Fængselsforbundet i Danmark FORMÅL 2. Formålet er: a. at samle ansatte i Kriminalforsorgen og andre som ønsker sig tilknyttet forbundet

Læs mere

Prognose: 2.400 danskere risikerer hver måned at miste deres dagpenge, når dagpengereformen slår igennem.

Prognose: 2.400 danskere risikerer hver måned at miste deres dagpenge, når dagpengereformen slår igennem. 3. januar 2011 Prognose: 2.400 danskere risikerer hver måned at miste deres dagpenge, når dagpengereformen slår igennem. Analyseoverblik Regeringen har indgået en aftale med Enhedslisten om at forlænge

Læs mere

Takstgrænserne er markeret med en rød streg på DSB zonekortet.

Takstgrænserne er markeret med en rød streg på DSB zonekortet. Gyldig fra 0. januar 0 Om priser og rabatter DSB Zonekort DSB Pendlerkort til og fra Hovedstadsområdet Om priser og rabatter Priserne for billetter og kort til rejser med DSB s tog afhænger af, om du på

Læs mere

Prognose: 2.400 danskere risikerer hver måned at miste deres dagpenge

Prognose: 2.400 danskere risikerer hver måned at miste deres dagpenge 30. april 2012 Prognose: 2.400 danskere risikerer hver måned at miste deres dagpenge Analyseoverblik Regeringen har indgået en aftale med Enhedslisten om at forlænge dagpengeretten med op til et halvt

Læs mere

Arbejderliv. Working life

Arbejderliv. Working life Arbejderliv - Tekstilarbejdere i Herning 1876-1930 Working life - Textile workers in Herning 1876-1930 Aarhus Universitet Institut for Historie og Områdestudier 2007 Rikke Mosegaard Jørgensen Årskortnr.:

Læs mere

Beretning for Ledernes Hovedorganisation

Beretning for Ledernes Hovedorganisation 2001 Beretning for Ledernes Hovedorganisation Indholdsfortegnelse Beretning Ledernes Hoveorganisation 2001 Tryk: Århus Stiftsbogtrykkerie, april 2002 Oplag: 2500 eksemplarer Design: Bysted HQ Ansvarshavende

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

KORTLÆGNING AF HJEMMESYGEPLEJEN

KORTLÆGNING AF HJEMMESYGEPLEJEN KORTLÆGNING AF HJEMMESYGEPLEJEN Den 17. december 2007 Sidsel Vinge Cand.merc., ph.d. Senior projektleder Dansk Sundhedsinstitut 1 Indledning Dette notat afrapporterer resultaterne af en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Lærling i transportuddannelserne

Lærling i transportuddannelserne LÆRLING i transportudannelserne - en vejledning Lærling i transportuddannelserne Vejledning til virksomheder og lærlinge om vilkår og regler Godschauffør Lager- og transportoperatør Lager- og procesoperatør

Læs mere

Regêätrant. Tilgængeligt. på følgende ANDEN REFERENCE: PERIODE: 1899-1983 AFLEVERING: TILGÆNGELIGHED: REGISTRERING: '_' -_i' INDHOLD:

Regêätrant. Tilgængeligt. på følgende ANDEN REFERENCE: PERIODE: 1899-1983 AFLEVERING: TILGÆNGELIGHED: REGISTRERING: '_' -_i' INDHOLD: _ AF, Jens Kofoed Pedersen, maj 1990 NAVN; Husligt Arbejder Forbund, Afd. 1 ARK1vNR_; 900 COMPACTNR.: II. 27 A PERIODE: 18991983 OMFANG: 26 kasser AFLEVERING: TILGÆNGELIGHED: Tilgængeligt REGISTRERING:

Læs mere

Kontingent- & dagpengeforhold 2008

Kontingent- & dagpengeforhold 2008 Kontingent- & dagpengeforhold 2008 Kontingent- & dagpengeforhold 2008 Kære HK-Medlem! Den skrivelse, du sidder med i hånden, er udgivet af HK/Danmark og handler om medlemskab af HK samt kontingent- og

Læs mere

Love for Dansk Musiker Forbund

Love for Dansk Musiker Forbund Love for Dansk Musiker Forbund KAPITEL I FORBUNDETS NAVN, FORMÅL OG HOVEDSÆDE: 1. Dansk Musiker Forbund, der har hjemsted i København, er en landsorganisation omfattende musikere, solister, sangere, musikundervisere

Læs mere

Klub 37 Siemens. 100 år 1904-2004

Klub 37 Siemens. 100 år 1904-2004 Klub 37 Siemens 100 år 1904-2004 1 Højspændingsfolk fra 1950érne 2 Kollegaer på en af de utallige skovturer. Siemens & Halske elektrikere og smede fra 1890érne foran værkstedet i St. Kongensgade Siemens

Læs mere

Arbejderhistorisk Støttekreds Ringkøbing amt. Æ Klep stow på Stampe og Jensens fabrik i Hammerum 1938 foto: ASRA arkiv

Arbejderhistorisk Støttekreds Ringkøbing amt. Æ Klep stow på Stampe og Jensens fabrik i Hammerum 1938 foto: ASRA arkiv ASRA NYT Arbejderhistorisk Støttekreds Ringkøbing amt 25. årgang nr.1. Februar 2008 Æ Klep stow på Stampe og Jensens fabrik i Hammerum 1938 foto: ASRA arkiv Jacob Christensen har skrevet i bogen Arbejdernes

Læs mere

vedrørende Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse

vedrørende Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse vedrørende Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2015 Forord Mange virksomheder spørger, om vi kan forklare dem reglerne for udbetaling af skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse samt reglerne

Læs mere

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR Transportudvalget 2011-12 L 78 Bilag 5 Offentligt Bevarlandtaxaernes landsdækkende undersøgelse af land- og bytaxier i Danmark NY UNDERSØGELSE OM UDKANTSDANMARK: HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM

Læs mere

Morten Thing. Intet er umuligt for Vorherre og en Blikkenslager. Træk af Rør- og Blikkenslagernes Fagforenings historie 1873-1998

Morten Thing. Intet er umuligt for Vorherre og en Blikkenslager. Træk af Rør- og Blikkenslagernes Fagforenings historie 1873-1998 Morten Thing Intet er umuligt for Vorherre og en Blikkenslager Træk af Rør- og Blikkenslagernes Fagforenings historie 1873-1998 Morten Thing: Intet er umuligt for Vorherre og en blikkenslager Træk af Rør-

Læs mere

NOTAT. Notat om nedbringelse af antallet af blinde alarmer

NOTAT. Notat om nedbringelse af antallet af blinde alarmer NOTAT April 2011 Sagsnr.: 2010/016592 Sagsbehandler: JP Baggrund På baggrund af en situation, hvor mange af det kommunale redningsberedskabs udrykninger går til blinde alarmer, har Beredskabsstyrelsen

Læs mere

Undersøgelse af befolkningens arbejdstid, 1982 ------------ -- ------------- ----------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelse af befolkningens arbejdstid, 1982 ------------ -- ------------- ----------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-2170 -------- Datamateriale ------------- Undersøgelse af befolkningens arbejdstid, 1982 ------------ -- ------------- ----------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af SFI - Det Nationale

Læs mere

HÅNDBOG FOR KOMMUNAL- BESTYRELSES- MEDLEMMER

HÅNDBOG FOR KOMMUNAL- BESTYRELSES- MEDLEMMER HÅNDBOG FOR KOMMUNAL- BESTYRELSES- MEDLEMMER INDLEDNING Tillykke med valget til kommunalbestyrelsen. I denne håndbog kan du finde nyttige facts om alt fra regnskab og revision til kommunalfuldmagten og

Læs mere

Medborger i Danmark. En håndbog for nye borgere om det danske samfund

Medborger i Danmark. En håndbog for nye borgere om det danske samfund Medborger i Danmark En håndbog for nye borgere om det danske samfund Hvordan bruges denne bog? Denne bog er en generel orientering om det danske samfund, og hvad det vil sige at være ny medborger i Danmark.

Læs mere