http: /www.aba.dk/arkiv/arkivwebcat/mikromarc/isbd.idc?dbalias=abaarkiv&unitid

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "http: /www.aba.dk/arkiv/arkivwebcat/mikromarc/isbd.idc?dbalias=abaarkiv&unitid... 16-01-03"

Transkript

1 - Kasse / ABA Arkivbase: Søgeresultat Enkeltpost Detaljer Side 1 af 1 d ABA ARKIVER BØGER FOTO/AV MULTISØG TEKSTER - ARBEJDERBEVÆGELSENS BIBLIOTEK OG ARKIV Ark: ivbase gsøgeresultat: Enkeltpost - Detaljer Dansk Beklædningsarbejderforbund Arkiv , Hyldenummer: Arkivyderår: Omfang: 122 kasser og 39 bøger Arkivnr.: 544 Arkivtype: Foreningsarkiv x Niveau: Arkivbestand Status: - Registrering afsluttet- System: Nyordnet af ABA Accesion: Arkivet er afleveret i 1977 iforbindelse med forbundssammenlægningenmed Dansk Textilarbejderforbund. Kassation: Hoved- ogkassebøger, regnskabs- ogmærkeprotokoller Tilgængelighed: Almindelige regler (30 år) Reproduktionsvilkår: Almindelige «regler ABA papirregistrant indhold: Hovedparten af materialet er fra omkring 1900 til 1943, dog med enkelte skrivelser tilbage til Arkivet indeholder en del lokalt stof i form af korrespondance mellem forbundet og de lokale fagforeninger. Alle rettigheder hos ABA Korp. som emne: Dansk Beklædningsarbejderforbund Fag der organiseres: Skrædder Organisationsart: Fagorganisation / Organisationsniveau: Fagforbund Arkivstifter: Dansk Beklædningsarbejderforbund ( ) (Stiftet 28. august 1887 under navnet Dansk Skrædderforbund. l 1959 blev Dansk Skrædderforbund og Dansk Hatte- og Bundtmagerforbund sluttet sammen og i 1961 tog man navneforandring til Dansk Beklædningsarbejderforbund.I 1978 stiftede Dansk Beklædningsarbejderforbund sammen med Dansk Textilarbejderforbund et nyt forbund, Dansk Beklædnings- og Textilarbejderforbund) arkivmarc lsad(g) Gå tilbage o Mere hjælp til Søqeresultat: Enkeltbost - Detaljer 1;- åbå årkiver BØGER FoToxAv TEKSTER http: /www.aba.dk/arkiv/arkivwebcat/mikromarc/isbd.idc?dbalias=abaarkiv&unitid

2 i. - ler i A _ ' _ åfs cæzmmag. Emma ámâáëââä stiftet 1537 (W) mmm: eg , GWAHG: 93kaåeeraa-divåmd mmm: mang?? af Danæk æækmmmæbegdexvfaæánmá æxwmmzmnz tugmgugg mmmæmms mgâatramr a,'biblietøilç' Eormáeæ æ og axkivkantcæ enkelñe lakale afdælingem garotakol Iümow. i ABA pæotokalâmling gym). Jwâ. n - u a..jåmøåmæløi.wa»gm çtgfim.zäâ å? M,gáæázáh je, W?* _ 0á WWW Mywgøøm Ømávgâ; Åaâñzáøäâøw

3 DANSK SKRÆDDERFORBUND ca Stiftet 1887 ARKIV NR. 544 ARBEJDERBEVÆGELSENS BIBLIOTEK OG ARKIV 1982

4 DANSK SKRÆDDERFORBUND ca.. ; INDHOLD:.LKONGRESSER B.HOVEDBESTYRELSEN Ca-CIRKULÆRER oc. DUPLIICEREDE SKRIVELSER JLKORRESPONDANCESAGER o. KOPIBØGER I. AFDELINGER II. KØBENKAVNSKE AFDELINGER IILANDRE FORBUND Iv. DSE v. ARBEJQSGIVERNE VI. FAGBLAJJET E. INTERNATIONALE RELATIONER FJJIVERSE SAGER GJPRYKSAGER

5 . 1. OPLYSNINGER OM ARKlVET Dansk Skrædderforbunds arkiv er afleveret til ABA af Dansk Beklædningsarbejderforbund i forbindelse med forbundssammenlægningen med Dansk Textilarbejderforbund. Dansk Skrædderforbund er stiftet.28.8.l887 Ị 1959 blev Dansk Skrædderforbund og Dansk Hatte-og Bundtmagerforbund sluttet sammen og i 1961 tog man navneforandring til Dansk Beklædningsarbejderforbund. Hovedparten af materialet i arkivet er fra 0.l9oo til 1943 dog med enkelte skrivelser tilbage til For den nyeste periode findes kun korrespondance med enkelte afdelinger og overenskomster og priskuranter, især for konfektionsindustrien. 2 temaer er gennemgående i forbundets historie og afspejles i arkivmaterialet: organisationsspørgsmålet dvs forholdet til såvel de uorganiserede arbejdere( hjemmearbejdet) som arbejdsgivere og forholdet mellem skrædderhåndværket og konfektionsindustrien. Arkivet indeholder en del lokalt stof i form af korrespondance mellem forbundet og de lokale fagforeninger dvs. skræddernes og syerskernes fagforeninger i de enkelte byer og korrespondance med de lokale fagforeninger i København: Fagforeningen for herrekonfektion(l883), Konfektionssyerskernes fagforening af 1909, Skræddernes fagforening af 1875, Tilskærernes fagforening af 1912 og Vattæppesyernes fagforening af Desuden er der meget materiale om overenskomster og aftaler med arbejdsgiverne. Dette materiale findes flere steder dels under de enkelte afdelinger fagforeninger dels under korrespondance med arbejdsgiverne. Det kan fremhæves, at arkivet også indeholder materiale om Syernes Forbund før optagelsen i Dansk Skrædderforbund i I tilslutning til denne registrátur må der gøres opmærksom på den omfattende samling af forbundets protokoller fra kongresser og hovedbestyrelsesmøder, som findes i ABAS protokolsamling. Desuden findes en fyldig udklipssamling

6 ' 2. i indbundne bøger dækkende perioden ( ),som er opstillet i tilslutning *;11 arkivet." Korrespondancen med afdelinger og lokale fagforeninger indeholder desværre huller og for enkelte afdelingers vedkommende mangler der fuldstændig materiale. Hanne Rasmussen,juni 82

7 DANSK SKRÆDDERFORBUND ca. Å INDHOLD: A.KONGRESSER B.HOVEDBESTYRELSEN C.GIRKULÆRER OG DUPLIKEREDE SKRIVELSER D.KORRESPONDANCESAGER O. KOPIBØGER I. AFDELINGER II. KØBENHAVNSKE AFDELINGER III.ANDRE FORBUND IV. DSF V. ARBEJDSGIVERNE VI. FAGBLADEP E.INTERNATIONALE RELATIONER F.DIVERSE SAGER G.TRYKSAGER

8 INDHOLD: A.KONGRESSER 3. k5_5 kasse 1 l6.kongres, kongres,1926 Sy kasse 2 24.kon5res, k0ngres,1955 üåë. kasse 3 27.k0ngres, kongree,1961 Desuden findes materiale om kongreseerne i udklipsb å' u opstillet sammen med arkivet. B.HOVEDBESTYRELSEN ü&z5 kasse 4 1) Valg af kontrol til A-kasse,l917 2) Ansættelse af midlertidig kontorhjælp,l9l8 3) Ansættelse af hjælpesekretær,1919 4) Funktionærernes lønninger 5) Kontingent 6).Sagen N.C.C1ausen,1921 7) Pensionsudvalget 8) Rejsen til Rus1and,l925 9) Fru Arnved,1928 lo)overf1ytninger,l952 11)Spaniensindsamlingen, )Kontorernes husleje, )Ansætte1se af hjælpesekretær,194o 14)Udbetalinger af strejkef0nden,l94o l5) kontrakter korrespondance korrespondance ,54

9 4. üs.zé x$.?? kasse 5 kasse 6 C.CIRKULÆRER OG DUPLIKEREDE SKRIVELSER Cirkulærer fra forbundet til afdelingerne Cirkulærer fra forbundet til afdelingerne t5.2g kasse 7 kasse 8 Cirkulærer fra forbundet til afdelingerne , Cirkulærer fra forbundet til afdelingerne , desuden findes indbunden bog med cirkulærer (ks.?ë) Aka KA D.KORRESPONDANCESAGE D.0. Kopibog D.I. Korrespondance med afdelingerne K9.%1 kasse 9 D.I.l. Aabenrå, Skræddernes fagforening korrespondance korrespondance MM kasse lo D.I.2. Aalbor, Syerskernes fagforening korrespondance korrespondance korrespondance D.I.. Aalborg, Skræddernes fagforening korrespondance 1908-ll [02.33 kasse 11 D.I.4. Aarhus, Skræddernes fagforening korrespondance korrespondance D.I;. Aarhus, De kvindelige herreskræddere korrespondance D.I.6. Aarhus, Syerskernes fagforening korrespondance korrespondance ws. 57 kasse 12 korrespondance C. ku.%5 kasse 13 korrespondance &g,3b kasse 14 korrespondance korrespondance

10 5. Qá. 51 ks. 3% Los. sq 'kasse 15 kasse 16 kasse 17 korrespondance korrespondance korrespondance korrespondance D.I.]. Esbjerg, Skræddernes fagforening korrespondance korrespondance 194o-41 D.I.8. Faxe, Skræddernes fagforening afd. ophævet korrespondance D.I.9. Fredrikshavn, Skræddernes fagforening korrespondance korrespondance D.I.1o.Fred.rikssund, Skræddernes fagforening korrespondance QS Ha M6.H; kasse 13 kasse 19 D.I.l1.Frederiksværk, Skræddernes fagforening Korrespondance 1952 (en enkelt skrivelse) D.I.12.Fredericia, Syerskernes fagforening korrespondance korrespondance D.I.l3.Haders1ev, Syerskernes fagforening Ang. afdelingens stiftelse korrespondance korrespondance m.arb.givere D.I.;.Hadsten, Syerskernes fagforening oprettet korrespondance D.I.1.Hadsund, Skræddernes fagforening afd.ophævet 1.233? korrespondance D.I.l6.Haslev, ø Skræddernes fagforening korrespondance

11 . ag l Q5.H2 Akasse 20 D.I.17.He1sin ør, Skræddernes fagforening korrespondance D.I.18. Herning, Skræddernes fagforening korrespondance Æ* og kasse 21 D.I.19. Hernin, Syerskernes fagforening korrespondance 194o, [på.w kasse 22 D.I.2o. Hillerød, Skræddernes fagforening korrespondance D.I.21. Hjørring, Skræddernes fagforening korrespondance 1916 korrespondance ü*q kasse 23 D.I.22. Holbæk, Skræddernes fagforening korrespondance korrespondance D.I.23. Holstebro, Skræddernes fagforening korrespondance , og kasse 24 D.I.24. Horsens, Skræddernes fagforening korrespondance korrespondance D.I.2, Horsens, Syernes Forbund overenskomster korrespondance D.I.26. Horsens, Syerskernes fagforening korrespondance aö Hq \ kasse 25 D.I.22a Hobro, Skræddernes fagforening korrespondance 1919, D.I.28. Ka1undbor, Skræddernes fagforening korrespondance r

12 Å6_ H? kasse 26 Øs- Vñ +.k 60v D.I.29. Koldin, Skræddernes fagforening korrespondance korrespondance korrespondance Qáëv kasse 27 D.I. o. Korsør, Syerskernes fagforening korrespondance D.I.51. Køge, Skræddernes fagforening korrespondance , D.I.52. Lemvig, Skræddernes fagforening korrespondance korrespondance kr Q kasse 28 D.I.55.Løgstør, Skræddernes fagforening korrespondance korrespondance D.I. 4. Maribo, Skræddernes fagforening korrespondance D.I.. Middelfart, Skræddernes fagforening korrespondance D.I.56. Nakskov, Skræddernes fagforening korrespondance , D.I. Z. Nexø, Skræddernes fagforening korrespondance i J l kasse 29 D.I. 8. Nxborg, Skræddernes fagforening korrespondance korrespondance Nxkobing F, Skræddernes fagforening korrespondance , korrespondance

13 Le, Z kasse 29 D.I.4o. Nykøbing M(J), Skræddernes fagforening korrespondance 1911, D.I.41. Nykøbing Sj., Skræddernes fagforening korrespondance QS 53 kasse 50 D.I. 2. Nysted, Syerskernes fagforening Korrespondance vdr.overenskomster(bdr.enge1bredt) korrespondance D.I.45, Næstved, Skræddernes fagforening korrespondance , D.I.44. Odder, Skræddernes fagforening korrespondance , Q5_$H kasse 51 D,I.4.Odense, Syerskernes fagforening lus.äê 11.5-W Z Åd.ê;.3/én kasse 52 ;5_á%- Korrespondance vdr.skandinavisk gummikompagni Korrespondance vdr. "Norden" Korrespondance vdr. O.Foss Korrespondance vdr. Foreningen af systueejere Overenskomster og korrespondance m.arbejdsgivere korrespondance / , D.I.46. Odense, Skræddernes fagforening Korrespondance m.arbejdsgivere korrespondance KH ga m, $11-3-ZQ kasse korrespondance i 3 5g D.I.4Z. Randers, Syernes Forbund korrespondance D.I.48. Randers, Skræddernes fagforening korrrespondance korrespondance korrespondance

14 9. M, êo kasse 34 D.I.48, Randers, Skræddernes fagforening korrespondance 1945 korrespondance ag. Ål kasse 35 D.I. 9. Ringkøbing,Skræddernes fagforening korrespondance D.I. 0. Ringsted, Skræddernes fagforening korrespondance D.I. 1. Roskilde, Skræddernes fagforening korrespondance korrespondance korrespondance [W 67 kasse 36 D.I.52. Rudkøbing, Skræddernes fagforening korrespondance , D.I.. R1, Skræddernes fagforening korrespondance D.I.54. Rødbx, Skræddernes fagforening korrespondance D.I.55. Sakskøbing, Skræddernes fagforening korrespondance , D.I.56. Skive, Skræddernes fagforening korrespondance w, bw kasse 37 D.I.51. Silkeborg, Syerskernes fagforening Dannelsen af fagforeningen korrespondance å5'bh kasse 38 korrespondance f korrespondance korrespondance

15 10. Øe.Caâ kasse 39 D.I.58. Skanderbor, Skræddernes fagforening korrespondance D.I. 9. Skelskør, Skræddernes fagforening korrespondance D.I.6o. Sk ern, Syerskernes fagforening korrespondance D.I.61 Sla else, Skræddernes fagforening korrespondance D.I.62. Sorø, Skræddernes fagforening korrespondance D.I.6. Stege, Skræddernes fagforening korrespondance 19o1, m. bv kasse 40 D.I.64. Store-Heddinge, Skræddernes fagforening korrespondance D.I.65. Stubbekøbing, Skræddernes fagforening korrespondance D.I.66. Svendbor, Skræddernes fagforening korrespondance korrespondance D.I.61. Sønderborg, Skræddernes fagforening korrespondance D.I.68. Taastru, Syerskernes fagforening korrespondance D.I.62. Thisted, Skræddernes fagforening korrespondance

16 11. M9 bg kasse 42 D.I.ZQ. Varde, Skræddernes fagforening korrespondance D.I.11. Vejen, Skræddernes fagforening korrespondance 1910-l3, korrespondance L.bq kasse 45 D.I.Z2. Vejle, Skræddernes fagforening korrespondance 1898,191o-45 korrespondance overenskomster mv w.kasse 44 D.I.7. Viborg, Skræddernes fagforening korrespondance D;I.44. Vordingborg, Skræddernes fagforening korrespondance D.I.Z. Østbirk, Skræddernes fagforening korrespondance D.II. Korrespondance m.københavnske afdelinger D.II.I. Fagforeningen for Herrekonfektion af 1885( De kvindel herreskrædderes fagforening) kasse 45 korrespondance korrespondance 1919, kasse 46 korrespondance kasse 47 korrespondance kasse 48 korrespondance korrespondance p'

17 12. D.II.2. Konfektionssyerskernes fagforening. m?? kasse 49 Korrespondance med Linnedfarrikantorne Korrespondance vdr. optagelse i Dansk Skrsdderf0rbund,1915 Manuskript til fostskrift ved 40 års jnbi1æet, diverse udkast Manuskript til festskrift m.åi1?øjelser,1959( aldrig udgivet: korrespondance Ls. 1g kasse 50 korrespondance korrespondance D.II.5. Skræddernes fagforening af ?7 kasse 51 1) Russiske jøder Den jødiske klub ) Priskurantudvalget 3) Manuskript til festskrift,1923 4) Den kommunistiske klub ) GeneralforsamlingsberetningerE ü$.7$ kasse 52 korrespondance korrespondance ,herunder konflikt hos Illum 19 korrespondance e5 '1ä kasse 53 korrespondance _korrespondance (1-5(år) kasse 54 D.II.4. Vattæppesyernes fagforening (ophævet ) korrespondance korrespondance D.II.5. Tilskærernes fagforening korrespondance korrespondance

18 _ 2) ,61 kasse 55 D.III..Korrespondance med andre fagforbund 1) Dansk Hatte-og Bundtmagerforbund, Dansk Textilarbejderforbund ) H.K D.III.2. Korrespondance m.syernes Forbund og materiale om Syernes Forbund før optagelsen i Dansk Skrædderf0rbund,1915 1) Korrespondance vedrørende syernes organisationsforhold, ) Korrespondance m.dsf ) Korrespondance med diverse mandlige afdelinger korrespondance Kopibog D.IV. Korrespondancem.DsF K5. 32 áe X1 kasse 56 Mx. 33 kasse 57 korrespondance korrespondance , herunder urafstemning om forligsmandsforslaget 1921 korrespondance c Nlçu (&v(p/o'æ"x:c' M05" D.V. Korrespondance med arbejdsgiverne D.V.1. Skrædderlauget i København Overenskomst om værkstedernes indførelse i Kbh,57 korrespondance D.V.2. Fabrikanterne i Kbh.(Fabrikantforeningen af herreklæde korrespondance korrespondance ,53 uç.3s Desuden findes indbunden Egg,der indeholder: Korrespondanee m.skræddér1auget og Korrrespondance med Fabrikanterne

19 14. D.V.3. Mestre i landdistrikterne. üá. gé kasse 58 korrespondance D.V.4Q Centralforeningen af skrmddermestre (fra 1940 Provinsskrædderlauget) Medlemsliste for skræddermestre (alfb. efter byer) korrespondance korrespondance Qñ_Q? kasse 59 Hovedudvalget i provinsen, materiale til møder (los/air) Desuden findes 2 indbundne oggerz Korrespondance m.centra1f0reningen og Lama w Korrespondance m.centra1foreningen f.østifterne D.V.5. Dameskrædderlauget Korrespondance 1951 D.V.6. Arbejdsgivere udenfor organisationen korrespondance , D.V.7. 0verenskomster,afta1er mv.med arbejdsgivere kasse 60 materiale vdr.0verenskomster , herunder 8-timers dagens indførelse og strejken i 1920 (fortegnelse over materialet findes i kassen) kasse 61 Beklædningsindustriens sammenslutning: overenskomster , herunder materiale om strejken 'ü5.ñ3 kasse 62 overenskomster (fortegnelse over materialet findes i kassen) kasse 55 Udkast og forslag til priskuranter for kvd1.herreskræddere, lagerpriskurant samt leverancepriskurant (fortegnelse over materialet i kassen) P

20 ' 15. Udkast til priskuranter for København og enkeltarbejdsgivere i København (Fortegnelse over materialet i kassen) Udkast til priskuranter for provinsen (Fortegnelse over materialet i kassen) kasse 66-69, r0 overenskomster og priskuranter ,171 [ol _ især indenfor konfektionsindustrien. v! (specificeret oversigt i hver kasse) 1107x103 kasse Erk1æringer,kontrakter_mellem arbejdsgivere Skræddernes fagforening i København og WL (DH kasse 'lâä 75*75ca«o Erklæringer, kontrakter med arbejdsgivere D.V;, Korrespondance vedrørende Fagbladet kasse 74 korrespondance

21 16. E. INTERNATIONALE RELATIONER. kå.(lh kasse 75 E.I. Korrespondance med udenlandske skrædderforbund 1) Amerika ) Belgien 191o,192o-36 5) England ,59 4) Finland , ) ifrankrig ) Holland ) Norge ,194o-41 8) Schweiz ,59 9) sverige.19o2-16, lo)tyskland l1)østrighungarn l2)den skandinaviske sammenslutning l9lö-46 k5.(l ' kasse 76 E.II. Internationale kongresser 1) International kongres i Amsterdam,l9l9 2) International skrædderkonference, ) International skrædderkonference i Kbh,l92o 4) International kongres for arbejdendekvinder,l92o-21 5) Det internationale beklædningsarbejderforbund

22 ' 17g F.DIVERSE SAGER F.I. Retssaggr og vo1dxiftssaner kasse F.II. Skrædderfagets Arbejdsløshedskasse kasse 78 Kbrrespondance med Arbejdsanvisningsdirektoratet Korrespondance med Arbejdsløshedsinspektoratet Korrespondance med Arbejds1øshedsinspektoratet direktoratet kasse 79 Korrespondance med Arbejdsdirektoratet Korrespondance med Arbejdsministeriet Karensdagenes beregning, HB-møde 1955 Reklamation over medlemslisten Arbejdsløshedsstatistik ,53-58 kasse 80 Medlemmer, der uretmæssigt har oppebåret understøttelse Medlemmer, der uretmæssigt har oppebåret understøttelse F.III. Skrædderfagets fællesudvalgf ka tf? kasse 81 Skrivelser ang. ikke-godkendte lærepladser Svendeprøvekommissi0nen kjo1er korrespondance k.\\% kasse 82 korrespondance

23 18. F.IV. Sager vdr.uddanne1se af lærlinge åbå-lia] kasse s5 1) Den sønderjydske håndværkerskole (fagskole for syersker), ) HåndVæTkeTti1Synet,1935 (uddannelse af skpædderlærling 3) Det tekniske selskabs skole, ) Teknisk skole, ) Skolen ved Skarritsø,1942 6) Undervisningsplan for lærlinge v.dameskrædderi på Teknisk sko1e,1948 7) Det tekniske selskabs skoler ) Selskabet for Kunsthåndværkerskolen, ) Skals Håndværkersko1e,1957 1o)Love f.1ærlihgef0reningen mv. V 1l)Lær1ingevoldgiften )Kontrakter,instruks vdr.skuemestre F.V. Blandede sager LS '10 kasse 84 1) Spørgeskema om mestre,svende og 1ærlinge,1906 2) Den gennemsnitlige ugefortjeneste for syersker ) Afstemning om he11igdagene,1917 4) Herreekviperingsforretninger,der handler med færdigsyet ved siden af besti1t,l919 5) De1egeretmødet,19l9 6) Helligdagsloven ) Kontorforholdene vdr. købaf ejendom,192o 8) Socialministeriets arbejdsudva1g,1951 9) Skrivelse til afd. under 1o.mdl.,l952 1o)Banken )Deg'kooperative Fæ11esforbund,l956 Luftværnsforening )Dansk 13)Anmodning om dispensation fra overarbejdsloven

24 19. 14) Vdr.kvinde1ige medlemmers fødselsår ) Belysningsvæsenet ) Revision i afdelingerne ) Sager vdr. arbejdsfordeling ) Vdr. beskæftigelsen i skrædderfaget ) Bevilling fra feriefonden til ferieløse med1, ) Fortegnelse over klubber i Forsk. Forretninger ? F.VI. skrivelser F.VII. Sager vdr. regnskab og medlemmer Korrespondance F.VIII. Lønopgørelser Lønopgørelser jan kvt. 51, alfb; efter firma 15) Møde om arbejdsløsheden i.f.bek1ædningsindustrien F;ÅÅr... E_EfXEK.._BÆ-ÅY:_.. 2t3.f;i- W9*'*»*PW * *'11* aux.af9y _g_._ -z_ uau-vi,,..sgsc.s.»_.otmwcg 2,0152«1m G. TRYKSAGER ' i G.I. Sange Sange fra diverse jubi1æer,kongresser osv G.II. Regnskaber regnskaber fra f0rbundet,fagforeninger eg A-kasse Desuden findes en omfattende samling af regnskabsbøger og kontingentbøger mv opstillet i tilslutning til arf kivet

25 20. $ G.III. priskuranter Tåáykwbe og overerzskomster ' G.IV. G.V. Love og vedtægter Med1emsbøger,te1enrammer og diverse tryksêger

Margaret Nielsen. NNF, okt 198A. Tilgængeligt. Trykte beretninger, jubilæumsskrifter. forbund. Københavns afd. : Arkivnr. 591.

Margaret Nielsen. NNF, okt 198A. Tilgængeligt. Trykte beretninger, jubilæumsskrifter. forbund. Københavns afd. : Arkivnr. 591. AF: Margaret Nielsen NAVN: Dansk Slagteriarbejder, ARKIVNR.:637 COMPACTNR.:9 a forbund. PERIODE: 1917 1980 OMFANG:llo kasser AFLEVERING: NNF, okt 198A TILGÆNGELIGHED: Tilgængeligt REGISTRERING: Indbunden

Læs mere

1/E1: kongres)+ ü,la3w$ /79? Sejlmagerforbund. Tilgængeligt. maj 1986. fagblad. (1. (herunder medlemsliste 1919. Billeder, trykte kongresprotokoller,

1/E1: kongres)+ ü,la3w$ /79? Sejlmagerforbund. Tilgængeligt. maj 1986. fagblad. (1. (herunder medlemsliste 1919. Billeder, trykte kongresprotokoller, 1917 1903 9. 1/E1: ' c AF: Anette Eklund Hansen, maj 1986 NAVN: Dansk Skibstømrer, Rigger 65 COMPACTNR3 og Sejlmagerforbund PERIODE: 1892 7 OMFANG: 55 kasser AFLEVERING: Dansk Skibstømrerforbund ved indtræden

Læs mere

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE Vi har regnet på den nye af en for et gennemsnitligt parcel- eller rækkehus i de forskellige kommuner. Allerede i dag er der stor forskel på erne og dermed også stor

Læs mere

Forhandlingsprotokol 17 1-1955. Forhandlingsprotokol 19 6-1932 20/12-1954 28 9-1961. Tilgængeligt. 9 1-1901 (berettende)

Forhandlingsprotokol 17 1-1955. Forhandlingsprotokol 19 6-1932 20/12-1954 28 9-1961. Tilgængeligt. 9 1-1901 (berettende) 1984 18 81901 AF: Per Askbo, juni 1985 NAVN: Guld og Sølvarbejdernes ARKIVNR.: 615 COMPACTNR.: Forbund \ PERIODE: 1891 OMFANG: 96 kasser pakker' løse bd. AFLEVERING: Forbundsformand Verner Andersen, marts

Læs mere

Arbejderbevægelsens Bibliotek

Arbejderbevægelsens Bibliotek Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv.Vi The Labour Movement Library and Archive, Denmark " Bibliothek und Archiv derarbeiterbewegungpänemark. Nørrebrogade 66 D * DK2200 København N. Tel.:(+45)35.36.15.22

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der?

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Folkepensionsalderen er i dag 65 år. Derfor er det her valgt at tage udgangspunkt i de 65+årige som ældre, selvom folkepensionsalderen tidligere

Læs mere

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 21. februar 2013 Michel Klos Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 Regeringen og Enhedslisten indgik i forbindelse med finansloven for 2013 en aftale om at etablere en ny særlig uddannelsesordning

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne E-Sundhedsobservatoriet - Årskonference 2013 Poul Erik Kristensen, KL Overordnet plan for FMK implementering i kommuner Mobilisering Integrationsprojekt

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danmarks Statistik har offentliggjort en ny opgørelse af formuerne blandt danske familier. Det er første gang, at Danmarks Statistik offentliggør formuestatistik,

Læs mere

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Situationen på det danske arbejdsmarked er generelt begyndt at lysne. Der er dog stor forskel på, hvor godt det går i de enkelte kommuner. Bedst går det

Læs mere

"####################################################################################################################$

####################################################################################################################$ "####################################################################################################################$ #######################################################% &&#####################################################################################################'

Læs mere

Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse:

Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse: Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse: Hovedstaden-Sjælland Albertslund Allerød Ballerup Bornholm Brøndby Egedal Faxe Fredensborg Frederiksberg Frederikssund Furesø Gentofte Gladsaxe Glostrup

Læs mere

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR Transportudvalget 2011-12 L 78 Bilag 5 Offentligt Bevarlandtaxaernes landsdækkende undersøgelse af land- og bytaxier i Danmark NY UNDERSØGELSE OM UDKANTSDANMARK: HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM

Læs mere

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 (2. samling) BUU Alm.del Bilag 6 Offentligt Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Inklusionsgraden for hele landet

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 - I såvel kommunerne (KL) som regionerne (DR) er andelen og antallet af fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker

Læs mere

Vejens Design. Henrik Skouboe Bystrup Arkitekter og Designere

Vejens Design. Henrik Skouboe Bystrup Arkitekter og Designere Vejens Design Henrik Skouboe Bystrup Arkitekter og Designere Skagen Forventet trafikvækst 2007-2022 Hirtshals Hjørring Hanstholm Basis vækst Høj vækst Meget høj vækst Frederikshavn (15-30%) (30-45%) (Over

Læs mere

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet.

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet. Ældre Sagen september 213 Efterlønsmodtagere Antallet af efterlønsmodtagere falder Fra 27 til 212 er antallet af fuldtids-efterlønsmodtagere 1 faldet fra 138.11 til 13.272 personer svarende til et fald

Læs mere

Stadig flere elever går på privatskole

Stadig flere elever går på privatskole Procent Stadig flere elever går på privatskole Et ud af seks børn eller 16,5 pct., der netop har startet det nye skoleår, går på privatskole. Det er en stigning på 36,4 pct. siden 2. Tendensen er landsdækkende.

Læs mere

Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven

Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven www.børnogseksualitet.dk Bilag 1. Antal børnehaver i kommunerne I kolonne 1 er angivet alle de 98 kommuner i Danmark. I kolonne 2 er opgjort antal børnehaver i

Læs mere

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012 Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Region Hovedstaden Alle beløb ekskl. moms Kommune - Gruppe 1 Adm. Gebyr Ordning - Gruppe

Læs mere

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Regeringens ekspertudvalg for fattigdom har udarbejdet en dansk fattigdomsgrænse. På baggrund af den nye fattigdomsgrænse viser tal fra AE, at antallet

Læs mere

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt Store forskelle på, hvor i landet besøget bliver fravalgt Antallet af danskere, der ikke har været til 3 år i træk, er vokset med 10 pct. fra 2003 til 2008. Og der er store forskelle på hvor i landet,

Læs mere

Regêätrant. Tilgængeligt. på følgende ANDEN REFERENCE: PERIODE: 1899-1983 AFLEVERING: TILGÆNGELIGHED: REGISTRERING: '_' -_i' INDHOLD:

Regêätrant. Tilgængeligt. på følgende ANDEN REFERENCE: PERIODE: 1899-1983 AFLEVERING: TILGÆNGELIGHED: REGISTRERING: '_' -_i' INDHOLD: _ AF, Jens Kofoed Pedersen, maj 1990 NAVN; Husligt Arbejder Forbund, Afd. 1 ARK1vNR_; 900 COMPACTNR.: II. 27 A PERIODE: 18991983 OMFANG: 26 kasser AFLEVERING: TILGÆNGELIGHED: Tilgængeligt REGISTRERING:

Læs mere

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde.

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde. Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Skibhusvej 52B, 3. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: servicestyrelsen@servicestyrelsen.dk www.servicestyrelsen.dk Der kan frit citeres fra rapporten med

Læs mere

Takstgrænserne er markeret med en rød streg på DSB zonekortet.

Takstgrænserne er markeret med en rød streg på DSB zonekortet. Gyldig fra 0. januar 0 Om priser og rabatter DSB Zonekort DSB Pendlerkort til og fra Hovedstadsområdet Om priser og rabatter Priserne for billetter og kort til rejser med DSB s tog afhænger af, om du på

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs sniveau Af Tine Høtbjerg Henriksen Profilmodellen 2010 er en fremskrivning af, hvordan en ungdomsårgang 1 forventes at uddanne sig i løbet

Læs mere

LOKALFORHANDLINGER Tips og inspiration

LOKALFORHANDLINGER Tips og inspiration LOKALFORHANDLINGER Tips og inspiration 2015 Det handler om dit job, din økonomi og din hverdag Kontakt din kreds, hvis du og kollegerne ønsker gode råd og inspiration før lønforhandlinger. Måske vil det

Læs mere

Q1 Dit barns alder. Besvaret: 216 Sprunget over: 0 0% 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29

Q1 Dit barns alder. Besvaret: 216 Sprunget over: 0 0% 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29 Q1 Dit barns alder Besvaret: 216 Sprunget over: 0 10 8 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29 11,11% 24 12,04%

Læs mere

Forebyggelse som en del af pensionsordningen. Servicebranchens Arbejdsgiverforening, den 23. april 2012

Forebyggelse som en del af pensionsordningen. Servicebranchens Arbejdsgiverforening, den 23. april 2012 Forebyggelse som en del af pensionsordningen Servicebranchens Arbejdsgiverforening, den 23. april 2012 Hvorfor er der brug for forebyggelse i pensionsordningen? 2 Hvorfor er PensionDanmark gået ind i forebyggelse?

Læs mere

Folk i job flytter til storbyområderne

Folk i job flytter til storbyområderne Folk i job flytter til storbyområderne I perioden 009 til 011 er 36.000 personer flyttet fra en kommune til en anden i Danmark. Der er dog stor forskel på arbejdsmarkedstilknytningen blandt folk, som flytter

Læs mere

Folkeskolelærernes undervisningstid

Folkeskolelærernes undervisningstid Folkeskolelærernes undervisningstid, 2013/14 - Folkelærernes gennemsnitlige undervisningsandel er i skoleåret 2013/14 36,2 procent (brutto) og 41,9 procent netto for kommuner på 2005-arbejdstidsaftalen.

Læs mere

Oline-Lokalebørs Statistikken

Oline-Lokalebørs Statistikken Oline-Lokalebørs Statistikken Nr. Juli. Kvartal 9 SÅ SKAL DU KUN SØGE ET STED Fortsat stigende ledighed Ledigheden for kontorlokaler stiger fortsat. Således er ledigheden på landsplan steget med, procentpoint

Læs mere

Det tredje spor. Nørre Aaby og Middelfart

Det tredje spor. Nørre Aaby og Middelfart Det tredje spor Nørre Aaby og Middelfart LILLE- BÆLT 1 Jyllandsvej AULBY MIDDELFART Bogensevej Bogensevej Staurbyvej 2 Langagervej Hovedvejen 3 Aulbyvej Aulbyvej sti Højagervej Timsgyden Hedegårdsvej Langgyden

Læs mere

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2013 Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2011 februar 2012 INDHOLD Indhold... 2 1. Indledning... 3 2. Metode og målgruppe til kvalitetssikringen...

Læs mere

Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Bilag 178 Offentligt

Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Bilag 178 Offentligt Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Bilag 178 Offentligt Kilde (Alle) Sum af Elevuger ÅR INST_NR inst_navn opr_navn 2000 2001 2002 2003 2004 2005 621.407 AMU SYD AMU-Trekant JUR 24.003 26.139 25.392 22.492

Læs mere

DAMUSA Sammenfatningsrapport 1. Vælg en af nedenstående muligheder: "Jeg er..." Svarprocent: 100% (N=1448)

DAMUSA Sammenfatningsrapport 1. Vælg en af nedenstående muligheder: Jeg er... Svarprocent: 100% (N=1448) 1. Vælg en af nedenstående muligheder: "Jeg er..." Svarprocent: 100% (N=1448) Spørgsmålstype: Vælg en Nuværende elev 244 17% Tidligere elev 69 5% Kommende elev (står på venteliste) 43 3% Underviser 67

Læs mere

Tilsyn med fortidsminder

Tilsyn med fortidsminder Tilsyn med fortidsminder Kulturarvsstyrelsen overtager tilsynet med fortidsminder Kulturarvsstyrelsen har det nationale ansvar for vores ca. 30.000 fortidsminder. nordjyllands historiske museet for thy

Læs mere

Lokalforhandlinger Tips og inspiration

Lokalforhandlinger Tips og inspiration Lokalforhandlinger Tips og inspiration 2014 Det handler om dit job, din økonomi og din hverdag Kontakt din kreds, hvis du og kollegerne ønsker gode råd og inspiration før lønforhandlinger. Måske vil det

Læs mere

Det tager ca. 5 minutter at udfylde spørgeskemaet, som er ganske kort.

Det tager ca. 5 minutter at udfylde spørgeskemaet, som er ganske kort. Om undersøgelsen BDO Kommunernes Revision og Dansk Facilities Management netværk gennemfører i samarbejde en kortlægning af organiseringen af ejendomsdriften i landets kommuner. Kortlægningen gennemføres

Læs mere

Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri

Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri DI Den 8. juni 2009 jual Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri i 2009 1. Sammenfatning Følgende analyse belyser forskellene i byggesagsgebyrerne kommunerne imellem. Dette gøres ved, at opstille

Læs mere

Mejeribrugets Arbejdsgiverforening

Mejeribrugets Arbejdsgiverforening Mejeribrugets Arbejdsgiverforening 10. april 2008 Birthe Houkjær Kundechef Program Pensionsindbetaling Pensionsordningen PensionDanmark Sundhedsordning Evt. Pensionsbidraget HK Pensionsbidrag Barselsbidrag

Læs mere

ALM. BRAND BANK - GUIDE TIL DIN NETBANK

ALM. BRAND BANK - GUIDE TIL DIN NETBANK ALM. BRAND BANK - GUIDE TIL DIN NETBANK WWW.ALMBRAND.DK ALM.SUND FORNUFT ALM. BRAND ALM. BRAND NETBANK SÅDAN STARTER DU NETBANKEN Gå ind på hjemmesiden www.almbrand.dk Vælg Netbanken under Genveje nederst

Læs mere

VOKSNE AMBULANTE PATIENTER

VOKSNE AMBULANTE PATIENTER VOKSNE AMBULANTE PATIENTER REGION HOVEDSTADEN (VOKSNE AMBULANTE PATIENTER) PC Amager Distriktspsykiatrisk team 1 31 63 Distriktspsykiatrisk team 2 29 54 Distriktspsykiatrisk team 3 23 41 Gerontopsykiatrisk

Læs mere

Data og kommentarer vedrørende kvantitativ beskrivelse af pædagogers ansættelse i deltids- eller heltidsstillinger

Data og kommentarer vedrørende kvantitativ beskrivelse af pædagogers ansættelse i deltids- eller heltidsstillinger Data og kommentarer vedrørende kvantitativ beskrivelse af pædagogers ansættelse i deltids- eller heltidsstillinger I forbindelse med fase 1 i projektet Deltidsstillinger til fuldtidsstillinger for pædagoger

Læs mere

Beretning TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER

Beretning TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER Beretning om TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER Afgivet af Civilstyrelsen i april - 1 - Reglerne Som led i implementeringen af reformen vedrørende blandt andet fri proces og retshjælp, der er vedtaget

Læs mere

Fusioner mellem ungdomsuddannelsesinstitutioner 1999-2013

Fusioner mellem ungdomsuddannelsesinstitutioner 1999-2013 Fusioner mellem ungdomsuddannelsesinstitutioner 1999-2013 Tabellen viser, hvilke fusioner ungdomsuddannelsesinstitutionerne har foretaget fra 1999-2013. Tabellen er ordnet alfabetisk efter den bestående

Læs mere

Hvem går på efterløn som 60 eller 61-årige?

Hvem går på efterløn som 60 eller 61-årige? Efterløn Hvem går på efterløn som 60 eller 61-årige? Analysen viser, at det især er blandt ufaglærte og kvinder at en stor andel går på efterløn som 60 eller 61-årig. Derudover viser analysen, at der er

Læs mere

De store kommuner taber på jobcentrene

De store kommuner taber på jobcentrene - mela - 08.12.2008 Kontakt: Mette Langager - mela@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 De store kommuner taber på jobcentrene Allerede til sommer overtager kommunerne ansvaret for de statslige dele af jobcentrene.

Læs mere

Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet

Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet Adgang til Miljøstyrelsens Affaldsdatasystem via www.virk.dk kræver følgende: Digital medarbejdersignatur, som fås fra kommunens lokale virk-administrator

Læs mere

Notat. Muligheder og konsekvenser ved ændring af skat, grundskyld og dækningsafgift

Notat. Muligheder og konsekvenser ved ændring af skat, grundskyld og dækningsafgift Notat Center for Økonomi og Ejendomme Økonomi og Planlægning Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. 49282318 Mob. 25312318 tlj11@helsingor.dk Dato 11.08.2015 Sagsbeh. Thomas Ljungberg Jørgensen Muligheder og

Læs mere

Der er for PensionDanmarks medlemmer som for befolkningen i øvrigt store forskelle mellem kommunerne i antallet af tilkendte førtidspensioner.

Der er for PensionDanmarks medlemmer som for befolkningen i øvrigt store forskelle mellem kommunerne i antallet af tilkendte førtidspensioner. Nr. 4 / Februar 2012 Der er væsentlige forskelle på kommunernes rammebetingelser og befolkningssammensætning. Men ingen af disse faktorer kan forklare de store kommunale forskelle i antallet af førtidspensioner.

Læs mere

Arbejdskraftomkostninger herunder timeløns ultimo 2005 i Sv.Kr.

Arbejdskraftomkostninger herunder timeløns ultimo 2005 i Sv.Kr. Arbejdskraftomkostninger herunder timeløns ultimo 2005 i Sv.Kr. Norge Tyskland Schwiez Danmark Belgien Finland USA Holland Sverige Japan Storbritannien Frankrig Spanien Portugal Tjekkiet Sydkorea, Taiwan

Læs mere

BibZoom.dk. Support Supporthenvendelser Supporthenvendelser, emne Facebook-fans Sidevisninger på supportwebsite

BibZoom.dk. Support Supporthenvendelser Supporthenvendelser, emne Facebook-fans Sidevisninger på supportwebsite BibZoom.dk BIBZOOM.DK MÅNEDSSTATISTIK TIL BIBLIOTEKER - AUGUST 211 BIBZOOM.DK STATSBIBLIOTEKET VICTOR ALBECKS VEJ 1 8 AARHUS C Brug af websitet BibZoom.dk Besøg på BibZoom.dk Brugere Tidsforbrug pr. besøg

Læs mere

Det komplette tilbud til kølebranchen.

Det komplette tilbud til kølebranchen. kølemiddelprogram Det komplette tilbud til kølebranchen. Omfattende kølemiddelprogram leveret via et landsdækkende net af depoter. 2 Danmarks bredeste forhandlernet af kølemidler. AGA tilbyder et komplet

Læs mere

AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre

AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre Regioner Geografiske dækningsområder for VEU-centre Kommuner AMU-udbydere fra januar 2010 og VUC ere Region Nordjylland Dækningsområde

Læs mere

2004/2005 Listen Ballevej 2B 8600 Silkeborg Telefon 8680 2175 Fax 8680 5513 E-post: revisorgruppen@revisorgruppen.dk Hjemmeside: www.revisorgruppen.dk Andersen Hübertz Kirkhoff, statsautoriseret

Læs mere

Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2009 til 31. december 2009

Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2009 til 31. december 2009 Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg Årsrapport 1. januar 2009 til 31. december 2009 Dansk Revision Telefon: +45 8936 1212 Aalborg Billund Esbjerg Frederikssund

Læs mere

Hovedbestyrelsens forslag til strukturændringer til behandling på landsforeningens generalforsamling 4. november 2006

Hovedbestyrelsens forslag til strukturændringer til behandling på landsforeningens generalforsamling 4. november 2006 Hovedbestyrelsens forslag til strukturændringer til behandling på landsforeningens generalforsamling 4. november 2006 Denne side indeholder koncentrater af de forslagstekster, der jf. vedtægterne skal

Læs mere

Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt

Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt SGHNAVN_uaar_p50 DRG SGH SGHNAVN 0312 1501 Gentofte Hospital 0312 2000 Hospitalerne i Nordsjælland 0312 3000 Sygehus Vestsjælland

Læs mere

Gjesing Fritidsskole. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2010 til 31. december 2010

Gjesing Fritidsskole. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2010 til 31. december 2010 Gjesing Fritidsskole Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg Årsrapport 1. januar 2010 til 31. december 2010 Dansk Revision Telefon: +45 8936 1212 Aalborg Billund Esbjerg Frederikssund Hadsten Registreret

Læs mere

Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge

Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge For at styrke en forebyggende indsats i forhold til udsatte børn og unge, er der i perioden 2010-12 afsat 33 mio. kr. (11 mio. kr. pr. år) hertil jf.

Læs mere

TV 2 REGIONALT REGIONALT

TV 2 REGIONALT REGIONALT REGIONALT PRISER 25 REGIONERNE 26 TILLÆG 35 RABAT 36 GARANTIER 37 PROVISION/GODTGØRELSE 38 BESTILLING AF REKLAMETID 39 BETALINGSBETINGELSER 40 JURIDISK RÅDGIVNING 83 GENERELLE BETINGELSER 84 24 1 PRISER

Læs mere

Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling, den 23. maj 2007. HELGE SANDER / Susanne Mahler

Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling, den 23. maj 2007. HELGE SANDER / Susanne Mahler Bekendtgørelse nr. [xxx] af 23. maj 2007 Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om auktion over landsdækkende tilladelse til anvendelse af radiofrekvenser i radiofrekvensbåndet 3410-3800 MHz 1 I bekendtgørelse

Læs mere

Social slagside i brug af dagtilbud 1-5-årige uden dagtilbud

Social slagside i brug af dagtilbud 1-5-årige uden dagtilbud 1-5-årige uden dagtilbud I gennemsnit er 9 ud af 10 børn i alderen 1-5 år indskrevet i enten dagpleje eller institution. Blandt de 1-2-årige er dækningsgraden på 84 procent, mens dækningsgraden for de

Læs mere

2015-2016. kursusprogram. www.abf-rep.dk

2015-2016. kursusprogram. www.abf-rep.dk 2015-2016 kursusprogram 13 BYGGERI Byggearbejder i andelsboligforeningen København 11.02.16 kl. 17-20 Esbjerg 14.03.16 kl. 19-22 Ekstern advokat Kurset tager udgangspunkt i andelsboligforeningens rolle

Læs mere

Alm. Brand Veterankøretøjsforsikring

Alm. Brand Veterankøretøjsforsikring Alm. Brand Veterankøretøjsforsikring en del af Alm. Brand WWW. A L M B R A N D. D K ALM. SUND FORNUFT indhold 2 Nordisk veteran 4 Tegningsregler 2010 4 Præmier for ansvars- og kaskoforsikring 5 Stilstandskaskoforsikring

Læs mere

Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder

Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder.

Læs mere

LØNTABEL Gældende fra 1. august 2013 til 31. marts 2014

LØNTABEL Gældende fra 1. august 2013 til 31. marts 2014 opdateret d. 9. august 0 LØNTABEL Gældende fra. august 0 til. marts 04 Denne løntabel indeholder alene de overenskomstbestemte løndele samt pension. Lokalt aftalte løndele aftales på den enkelte skole

Læs mere

PRODUKTOVERSIGT 15 108 mm. NiroSan -Press Rustfrit stål AISI 316 L / EN 1.4404 Pressystem. www.sanha.se

PRODUKTOVERSIGT 15 108 mm. NiroSan -Press Rustfrit stål AISI 316 L / EN 1.4404 Pressystem. www.sanha.se PRODUKTOVERSIGT 15 108 mm NiroSan -Press Rustfrit stål AISI 316 L / EN 1.4404 Pressystem 10 ÅRS FABRIKSGARANTI MOD FABRIKATIONSFEJL www.sanha.se 2 NiroSan -Press NiroSan Dit Naturlige Valg Af Rustfrit

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 421 Offentligt. J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg

Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 421 Offentligt. J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 421 Offentligt J.nr. j.nr.. 09-105958 Dato : 16. juni 2009 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 421 af 10. juni 2009. (Alm.

Læs mere

Niv. 2 og 3 skemaer. Fordeling af sager på organisationer

Niv. 2 og 3 skemaer. Fordeling af sager på organisationer Niv. 2 og 3 skemaer Fordeling af sager på organisationer juni 2004 bcr 1 Forkortelse Organisationer Antal BF Bibliotekar Forbundet 8 Blik- Rør Blik- og Rørarbejderforbundet 15 BUPL BUPL 71 DE Dansk Elforbund

Læs mere

Gråsten Sejlklub. Regnskab for 2008

Gråsten Sejlklub. Regnskab for 2008 Gråsten Sejlklub Regnskab for 2008 Dansk Revision Sønderborg Telefon: +45 74 42 84 98 Aalborg Billund Esbjerg Frederikssund Frederiksværk registreret revisionsanpartsselskab Telefax: +45 74 42 80 08 Hadsten

Læs mere

Ledelse og medarbejdere

Ledelse og medarbejdere Seneste opdatering 26. 21. september februar 2013 2014 Seneste opdatering 26. september 2014 Ledelse og medarbejdere Hovedkontor Slotsmarken 11 2970 Hørsholm Tlf.: 7024 2900 E-mail: info@d-i.dk Navn Titel

Læs mere

VEDTÆGTER FOR VANDREFORENINGEN FODSLAW

VEDTÆGTER FOR VANDREFORENINGEN FODSLAW VEDTÆGTER FOR VANDREFORENINGEN FODSLAW I. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL M.V. 1 1. Foreningens navn er Vandreforeningen Fodslaw. 2. Foreningens hjemsted er Viborg kommune. 3. Foreningen er tilsluttet Dansk Motions

Læs mere

Matas-butik Adresse Postnr. By Dato Tidspunkt

Matas-butik Adresse Postnr. By Dato Tidspunkt Matas Trianglen Østerbrogade 72 2100 København Ø 10.08 12.00-16.00 Matas Østerbrogade 142 2100 København Ø 18.08 12.00-16.00 Matas Østerbrogade 104 2100 København Ø 25.08 12.00-16.00 Matas Østerbro Centret

Læs mere

Stor variation i de kommunale affaldsordninger

Stor variation i de kommunale affaldsordninger En ny organisering af affaldssektoren betyder, at der etableres en tilmeldeordning i kommunerne, hvor virksomhederne kan tilmelde sig, hvis de ønsker at bruge den kommunale genbrugsplads. Selvom kommunerne

Læs mere

Klubarbejdet. Teknisk Landsforbund Sidst redigeret: 23. april 2013 Forfatter: Faglig Afdeling Tryk: Teknisk Landsforbund

Klubarbejdet. Teknisk Landsforbund Sidst redigeret: 23. april 2013 Forfatter: Faglig Afdeling Tryk: Teknisk Landsforbund Klubarbejdet Teknisk Landsforbund Sidst redigeret: 23. april 2013 Forfatter: Faglig Afdeling Tryk: Teknisk Landsforbund Indholdsfortegnelse 1. Teknikerklub på arbejdspladsen hvorfor?...3 2. Hvordan starter

Læs mere

Store forskelle i kommunernes ejendomsbeskatning af virksomheder fra 6.000 kr. til 1,2 mio. kr. for samme areal

Store forskelle i kommunernes ejendomsbeskatning af virksomheder fra 6.000 kr. til 1,2 mio. kr. for samme areal Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 45 60 32 13. november 2013 Store forskelle i kommunernes ejendomsbeskatning af virksomheder fra 6.000 kr. til 1,2 mio. kr. for samme areal Ejendomsbeskatningen

Læs mere

Særkøreplan 20. juni - 12. juli 2015

Særkøreplan 20. juni - 12. juli 2015 Særkøreplan Tegnforklaring Hvor intet er anført under køredage, kører toget alle dage. 1 Mandag 1 2 Tirsdag 1 3 Onsdag 1 4 Torsdag 1 5 Fredag 1 6 Lørdag 1 7 Søndag 1 b g i 1 eller nat efter... (for de

Læs mere

Ressourceforbruget på 19 udgiftsområder 1.31

Ressourceforbruget på 19 udgiftsområder 1.31 Ressourceforbruget på 19 udgiftsområder 1.31 FaaborgMidtfyn Kommune Smnl. gruppen Region Syddanmark Hele landet Regnskab 2014 Børnepasning, kr. pr. 0-5 årig 60.272 63.748 64.407 69.833 Folkeskolen, kr.

Læs mere

PensionDanmark kort fortalt. Administrerer overenskomstaftalte pensionsordninger, sundhedsordninger og uddannelsesfonde

PensionDanmark kort fortalt. Administrerer overenskomstaftalte pensionsordninger, sundhedsordninger og uddannelsesfonde PensionDanmark PensionDanmark kort fortalt Administrerer overenskomstaftalte pensionsordninger, sundhedsordninger og uddannelsesfonde 662.000 medlemmer i 24.000 virksomheder Ejet af fagforbund og arbejdsgiverforeninger

Læs mere

Vogntype 6 (med trappetjener) Pris køretid i kr.: mandag - Opstartsgebyr / 60 kr. fredag 06.00-18.00. Antal vogne

Vogntype 6 (med trappetjener) Pris køretid i kr.: mandag - Opstartsgebyr / 60 kr. fredag 06.00-18.00. Antal vogne Midttrafik og Sydtrafiks 1. udbud af koordineret kollektiv trafik i Region Midtjylland og Region Syddanmark (minus Fyn) Tilbud med vogngrupper Der tages forbehold for eventuelle ændringer samt endelig

Læs mere

Samlede sprøjtemiddeltal pr. golfbane pr. baneelement for 2013

Samlede sprøjtemiddeltal pr. golfbane pr. baneelement for 2013 Symbolforklaring: = belastningsloft = belastning = afvigelse fra belastningsloft Samlede sprøjtemiddeltal pr. golfbane pr. baneelement for 213 Pesticider og genteknologi J.nr. MST-666-9 Ref. louln/anfje

Læs mere

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register Det Nationale Indikatorprojekt og Dansk Lunge Cancer Register Rapport over udvalgte indikatorer: 1. KVARTAL 2011 Data opdateret af DLCR sekretariatet: 27. april 2011 Rapport udarbejdet for DLCR af: Anders

Læs mere

DS undersøgelse Sociale investeringers effekt og udbredelse

DS undersøgelse Sociale investeringers effekt og udbredelse Notat Dato 21. maj 2015 MEB Side 1 af 3 DS undersøgelse Sociale investeringers effekt og udbredelse Dansk Socialrådgiverforening (DS) har foretaget en undersøgelse af kommunernes sociale investeringer.

Læs mere

Forord. Michael Engell Hansted Projekt Børnepasning

Forord. Michael Engell Hansted Projekt Børnepasning Projekt Børnepasning Åbningstidsundersøgelse 2009 Forord Når Projekt børnepasning med denne rapport offentliggør oversigten over åbningstider og lukkedage i landets mange daginstitutioner, må vi konstatere

Læs mere

STATUS 2014. Patientstøtterne. Røde Kors JANUAR 2015. rødekors.dk

STATUS 2014. Patientstøtterne. Røde Kors JANUAR 2015. rødekors.dk STATUS 2014 JANUAR 2015 Patientstøtterne Røde Kors rødekors.dk INDHOLD Indledning... 3 26 Røde Korsafdelinger har patientstøtter... 4 Patientstøtter er til stede på mange forskellige sygehusafdelinger...

Læs mere

B A D E R U M S T I L B E H Ø R [ # LOGIC ]

B A D E R U M S T I L B E H Ø R [ # LOGIC ] B A D E R U M S T I L B E H Ø R [ # LOGIC ] # LOGIC 80 mm 400 mm 200 mm Baderumstilbehør i al sin enkelthed # LOGIC er en baderumstilbehørs-serie i et tidløst design. Den grundlæggende tanke bag denne

Læs mere

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Arbejdsdirektoratet (II)

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Arbejdsdirektoratet (II) Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Arbejdsdirektoratet (II) I medfør af 5, stk. 1, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 591 af 27. juni 2003 om offentlige arkivalier

Læs mere

PRISLISTE ONLINE PRODUKTER

PRISLISTE ONLINE PRODUKTER LISTE ONLINE PRODUKTER ONLINE start ONLINE basis ONLINE PROFIL 1 ONLINE PROFIL 2 ONLINE PROFIL 3 ONLINE PROFIL 5 Kort tekst på resultatside (uden billede, tekst og link) (uden billede, tekst og link) 2

Læs mere

Ulige levevilkår i de danske kommuner

Ulige levevilkår i de danske kommuner Ulige levevilkår i de danske kommuner Sammenvejer man en bred vifte af indikatorer for, hvor det er bedst at bo i Danmark, ligger Allerød kommune som den kommune, der samlet set er mest attraktiv at bo

Læs mere

Boligsalget er højere i København end før krisen

Boligsalget er højere i København end før krisen NR. 7 OKTOBER 2013 Boligsalget er højere i København end før krisen Huspriserne toppede i 2007, og det samlede handelstal har sidenhen været markant lavere end før krisen. Beregninger fra Realkreditforeningen

Læs mere