FIST-GCO2-FLAD MUFFE GCO2-FD UDARBEJDET I SAMARBEJDE MED TDC. Inholdsfortegnelse. 1 General information. identifikation

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FIST-GCO2-FLAD MUFFE GCO2-FD UDARBEJDET I SAMARBEJDE MED TDC. Inholdsfortegnelse. 1 General information. identifikation"

Transkript

1 FIST-GCO2-FLAD MUFFE I N S T A L L A T I O N S I N S T R U K S UDARBEJDET I SAMARBEJDE MED TDC GCO2-FD Inholdsfortegnelse 1 General information 2 Kit indhold, muffe 3 Installation 3.1 Klargøring af muffe 3.2 Klargøring af kabel til oval port 3.3 Montering af oval forsegling 3.4 Kit indhold, FIST-OSKG-DK Forberedelse af oval port 3.6 Montering af kabler 3.7 Montering af oval forsegling 3.8 Åbning af oval forsegling 4 Klargøring og montering af fiberrør 4.1 Klargøring af fiberrør 4.2 Montering af fiberrør 4.3 Fiber føring 5 Montering af splidsekassetteholder 5.1 Demontering af splidsekassette 6 Montering af splidsekassetter 6.1 Demontering af splidsekassetter 7 Fiberføring 7.1 Fiberføring til splidsekassette 7.2 Fiberføring i splidsekassette 8 Fiberrørholder, kapacitet. 9 Splidsekassette 1 General information identifikation 10 Klargøring af kabel og rund port 10.1 Montering af et kabel i rund forsegling 10.2 Kit indhold 10.3 Installation 11 Klargøring af kabel og rund port 11.1 Montering af to kabler i rund forsegling 11.2 Kit indhold 11.3 Installation 12 Klargøring af kabel og rund port 12.1 Montering af tre / fire kabler i rund forsegling 12.2 Kit indhold 12.3 Installation 13 Klargøring af kabel og rund port 13.1 Montering af otte kabler i rund forsegling 13.2 Kit indhold 13.3 Installation 14 Klargøring af rund port 14.1 Montering af seksten kabler i rund forsegling 14.2 Kit indhold 14.3 Installation 15 Montering af kabel i mini KTU 16 Montering af kabel og mini KTU 17 Lukning af muffe 18 Montering af kabelholdere 19 Montering af rør Muffer i produktfamilien FIST-GCO2 muliggør splidsning af forskellige kabelkonstruktioner samt integrering af passive komponenter i nettet. OBS: Ved Draka kabel med 2 trækelementer i kappen, fikseres trækelementerne IKKE, men klippes med kappen. Ved kabel med centreret trækelement fikseres trækelement, som beskrevet under montering af kabel i forbindelse med de enkelte gelforseglinger. Muffen er godkendt efter beskrevne krav på tæthed, mekanisk beskyttelse, terminering og isolering. Muffen samles med 8 snaplåse og en O-ring udgør tætningen. Den har en oval- og 6 runde- kabelindgange. I Basen er der monteret 1 stk. UMS profiler til montering af kassetteholdere til splidsekassetter. Der er kapacitet til 24 units. Ubrugte rør opbevares bag UMS profilen og ubrugte fibre opbevares i splidsekassetter monteret i kassetteholdere på UMS profilerne. Før altid rør op til rørholderen på en sådan måde, så opbevarede rør kan fremtages og fremføres uden hindring. Identifikation af rør og fibre er yderst vigtigt. Fibrene må ikke være oprullet for stramt i splidsekassetterne. Brug kun 45 mm SMOUV i splidsekassetten. Det anbefales at der kun benyttes isopropylalcohol til at rengøre muffedele og til at rense rør og fibre. Udskift altid Silicagelen når muffen har været åbnet. Udskift altid O-ringen hvis den har været klemt eller den er løs i Basetætningen. Mekanisk gel forsegling: Når forseglingen er monteret, kan der forekomme lidt olie udflydning fra gelen. Dette vil ikke have nogen indflydelse på forseglingens tæthed.

2 Dimensioner (i mm) A 2 Kit indhold, muffe W2 C L B W1 Muffe størrelse L W1 W2 A B C (nom.) (nom.) (nom.) (nom.) (nom.) (nom.) FIST-GCO2-FD Kapacitet Kapacitet 250 µm fibre GCO2-FD Single circuit 2 fibre 48 Single circuit 4 fibre 96 Single element, 12 fibre 144 Slim element 12 fibre 288 MS24, 24 fibre stk. Dome 1 stk. Base, indeholdende: Snaplåse, føringsblok med låg og splidsekassetteholder. UMS profil og kabelaflastningskonsol. 1 låg til splidsekassette med plastpind og rør holdere 1 stk. O-ring Silicagel 3 Installation 3.1 Klargøring af muffe Kapacitet 600/900 µm fibre Single circuit 2 fibre 48 Single element 6 fibre 72 MS24, 12 fibre 96 * Kapaciteten i fremførte fibre kan afhænge af fremførte fiberrør. Se pkt. 8 Fiberrørholder, kapacitet. Kabel diametre i kabelindgange Oval port Rund port 5-18 mm 0-14 mm Thermoplastic gel seals Gelforseglinger Kabelindgange Kabel Diam. (mm) , FIST-OSKG Åben snaplåsene, se billede. Aftag Domen. Opbevar den et sted, hvor den ikke kan blive beskadiget Kabel klargøring Sløjfet kabel Kabelafslutning FIST-GCO2-FD 3.2 m 2.2 m Forkortelser Looped cabel installations tool Universal monterings system SE splidsekassette SC splidsekassette SLE splidsekassette MS24 splidsekassette Mini cable termination unit LCIT UMS Single element Single circuit Slim element Mass splice, 24 fibre Mini KTU Åben snaplåsene med en skruetrækker, se billede. Aftag Domen. Opbevar den et sted, hvor den ikke kan blive beskadiget 2

3 3.2 Klargøring af kabel til oval port Muffen kan under kabel- og fiber-installation monteres i en åben muffeholder Sløjfet kabel: Opmærk kablet i midten af loopet og aftag kabelkappe til højre og venstre for mærket i en længde på i alt 110 cm. (lidt mere end afstanden mellem to vendepunkter). Find et vendepunkt ved midten af loopet og marker derfra 1.6 m til højre og til venstre for punktet. Total åbning bliver på 3,2 m. Aftag kabelkappen mellem mærkerne. Kontroller at placeringen af rørfarver i forhold til centerelementet er identisk i begge sider, dette letter installationen senere Åben burrebåndet og afmonter føringsblokkens låg. Kabel afslutning: Opmærk kablet så åbningen bliver på 2,2 m s længde. Aftag kabelkappen. OBS. Den sekundære kabelkappe skal aftages 100 mm fra kabelåbningen. Kablets centerelement afklippes 40 mm fra kabelkappen (ved gammelt lige beslag) Kablets centerelement afklippes 65 mm fra kabelkappen (ved nyt bukket beslag) OBS: Ved Draka kabel med 2 trækelementer i kappen, fikseres trækelementerne IKKE, men klippes med kappen. 3.3 Montering af oval forsegling I muffens ubrugte ovale port kan denne forsegling, indeholdende et sløjfet kabel eller 1-2 afsluttende kabler på en diameter af mellem 5-18 mm, monteres. OBS: ved 1 kabel ind skal der altid monteres en dummy i den anden indgang. 3

4 3.4 Kit indhold, FIST-OSKG-DK Montering af kabler Gelforsegling i 2 dele Skruer til montage i port, 4 stk. Pose med smøremiddel. Stor kabel og centerelementholder. Split Centerelementholder med skrue, 2 stk. Spændebånd, 2 stk. Spiralrør, 2 stk. Burretape Den sekundære kabelkappe skal aftages 100 mm fra kabelåbningen. Billede af gammelt lige beslag: Kablets centerelement afklippes 40 mm fra kabelkappen Monter centerelementholdere på kabelholderen. Fligene til splitten skal vende opad. Monter burretape på kabelkapperne. Kablerne fastholdes med spændebånd, hvor skruehovederne placeres mellem kablerne. Monter kablets centerelement i centerelementholderne og fastspænd det. Påfør spændebåndene tape. 3.5 Forberedelse af oval port Den sekundære kabelkappe skal aftages 100 mm fra kabelåbningen. Billede af nyt bukket beslag: Monter centerelementholdere på kabelholderen. Kablets centerelement afklippes 65 mm fra kabelkappen. Monter burretape på kabelkapperne. Kablerne fastholdes med spændebånd, hvor skruehovederne placeres mellem kablerne. Monter kablets centerelement i centerelementholderne og fastspænd det. Påfør spændebåndene tape. 3.7 Montering af oval forsegling Åben den ovale port. Skær rundt langs profilen. Fjern grater fra portens inderside Placer kabler med holder i den gelhalvdel hvor spændeskruen er Monter den anden gelhalvdel med styrepinde. Styrepindene skal glide ind i hullerne i top og bund på halvdelen med spændeskrue. Gelhalvdelens sidekroge skal glide på plads, så de to halvdele klikkes sammen. Forseglingen er nu samlet. 4

5 3.7.3 Indfør fiberrørene og forsegling i den ovale port. Kablerne på kabelholderen skal vende ind mod muffemidten Monter og fastspænd de 4 skruer i forsegling og port. OBS: Det er vigtigt at skruerne ved montering griber fast i den ovale port. Drej spændeskruen indtil fligene når helt i bund. OBS: Fjederen skal altid være helt skjult Ved store kabeldiametre kan det være en fordel at påsmøre forseglingen med det medfølgende smøremiddel. Dette kan lette monteringen i den ovale port Fastgør kabelholderen med en split til kabelaflastningskonsollen. Se billeder. 5

6 3.8 Åbning af oval forsegling Plaser en lille flad skruetrækker i forseglingens rektangulære åbning. Løft let og træk let i forseglingen samtidig med at de to kroge i siderne løftes lidt. Dette gøres også i den anden ende af forseglingen. 4 Klargøring og montering af fiberrør 4.2 Montering af fiberrør 4.1 Klargøring af fiberrør Vælg det fiberrør der skal klargøres. Hold det ind i rørholderen og marker på røret mellem de to punkter på rørholderen. Se billede Fiberrør, som skal åbnes, føres ud mellem UMS profilerne og frem til rørholderen. Der kan fremføres rør til begge sider af føringsblokken. 6

7 4.2.4 Fiberrøret lægges på plads i et spor i holderen og en plade skydes ind for at fikserer fiberrøret i det spor Sløjfet kabel: Fiberrøret åbnes mellem de to mærker. Kabel afslutning: Fiberrøret åbnes ved mærket. Brug altid korrekt værktøj til opgaven Flere fiberrør kan placeres i samme spor. Det er dog vigtigt at fastholde et allerede monteret rør, når nye rør monteres i samme spor. OBS. Se billedserie for montering af nye fiberrør Rens fibrene og påfør noget hvidt tape omkring punktet hvor røret er aftaget. 7

8 5 Montering af splidsekassetteholder S1 S Monter splidsekassetteholderen i UMS profilen. Siden med de lange tappe føres ind i UMS profilens venstre side (S1), hvorefter den skydes mod højre side, så de korte tappe fæstner i UMS profilens højreside (S2). Splidsekassetteholderne monteres efter hinanden opad i UMS profilen uden mellemrum. 5.1 Demontering af splidsekassetteholder Ubrudte fiberrør opkvejles og opbevares bagved UMS profilen. Se billede. OBS: Fremføring af fiberrør til rørholderen skal gøres på en sådan måde, så det senere er muligt at få adgang til opbevarede rør, og til at fremføre opbevarede rør til rørholderen. 4.3 Fiber føring Splidsekassetteholderen afmonteres fra UMS profilen med et tryk på de to fjederstykker, hvorefter den skubbes mod UMS profilens venstre side (S1). 6 Montering af splidsekassetter S1 side S2 side Fibre kan føres fra S1 til S2 gennem føringsblokken. OBS: Vælg dog altid den rette port til indføring af kabel / kabler Pladser SC / SLE splidsekassetten på kassetteholderens nederste position, pres tappen nedad med splidsekassetten, som samtidig føres mod højre så dens hængslerne glider ind i kassetteholderens øjer. Næste SC / SLE splidsekassette monteres i næste position på kassetteholderen. 8

9 7 Fiberføring 7,1 Fiberføring til splidsekassette Pladser SE splidsekassetten på kassetteholderens anden position, pres tappen nedad med splidsekassetten, som samtidig føres mod højre så dens hængslerne glider ind i kassetteholderens øjer. Næste SE splidsekassetten monteres i den fjerde position på kassetteholderen. OBS: SE splidsekassetter optager altid 2 positioner på kassetteholderen Splidsekassetteholderen aftages fra føringsblokkens låg og benyttes til at holde splidsekassetter, når der arbejdes med muffen i vertikal position. 6.1 Demontering af splidsekassetter Monter splidsekassetteholderen i kassetteholderen. Monter den så der stadig er adgang til fibersporet for den splidsekassette fibrene skal føres til. Splidsekassetteholderen afmonteres altid med 2 hænder på de isatte ben, så trækket ud fra kassetteholderen altid er ensartet Splidsekassetten afmonteres kassetteholderen på følgende måde: Løft tappen i kassetteholderen med plastpinden. Skub samtidigt splidsekassetten mod venstre (S1). Hængslerne glider nu ud af kassetteholderens øjer og splidsekassetten er fri Før fibrene i sporet under hængslerne til den næste splidsekassette. 9

10 7.1.4 Før fibrene helt frem til indføring på splidsekassetten. Se til at alle fibre er fremført og placeret i sporet MS24 splidsekassette med integreret holder til 24 splidsesøm. 7.2 Fiberføring i splidsekassette Kassetteholder til 2 MS24 splidsekassetter. 8 Fiberrørholder, kapacitet 8.1 Loose tube eller FOPT-rør SE splidsekassette med integreret holder til 12 SMOUV. Fibrene føres rundt om øen i splidsekassetten. De skal ligge løst omkring øen, så de hverken spænder om den eller støder mod ydersiden. Når fiberen er splidset, så placeres splidsesømmet centreret i splidseholderen. Første nummer længst væk fra øen og nederst i splidseholderen. 8.2 Spiral rør eller FOPT-rør SC splidsekassette med integreret holder til 4 splidsesøm. 8.3 Antal rør med x mm ydre diameter. 10

11 9 Splidsekassette identifikation 10.2 Kit indhold 9.1 Benyt altid en permanent tuds, når der skal skrives på splidsekassetterne. 10 Klargøring af kabel og rund port FIST-RSKG-1-DK02 Gelforsegling Skruer til montage i port, 2 stk. Vinklet kabel og centerelementholder med skrue. Centerelementholder med skrue. Spændebånd. Burretape 10.3 Installation Åben den runde port. Start altid med port 3 eller 8. Skær rundt langs profilen. Fjern grater fra portens inderside. Fjern kabelkappen på 2,2 m. OBS: Den sekundære kabelkappe skal aftages 10 cm fra kabelåbningen Monter altid de 2 skruer i forseglingen, når den tages ud af posen Montering af et kabel i rund forsegling I muffens ubrugte runde porte kan denne forsegling, indeholdende et kabel på en diameter af mellem mm, monteres Monter forseglingen i den åbne port. Linjen mellem de 2 skruer skal altid vende udad og møde linjen på porten, som bliver helt gemt når forseglingen er monteret. Fastspænd de 2 skruer. OBS: Det er vigtigt at skruerne ved montering griber fast i den runde port. 11

12 Før fiberrør og kabel gennem forseglingen og ind i muffen Afklippes kablets centerelement 40 mm fra kabelkappen. Monter burretapen på kabelkappen. Fastspænd kablet med spændebåndet til T-kabelholderen, se billede Monter T-kabelholder og centerelementholder til kabelaflastningskonsollen, se billede. Den skal altid monteres så den sidder centreret ud for den benyttede port. Monter centerelementet i dens holder. Fremfør fiberrørerne til rørholderen Drej spændeskruen indtil fligene når helt i bund. OBS: Fjederen skal altid være helt skjult. 12

13 11 Klargøring af kabel og rund port 11.3 Installation Åben den runde port. Start altid med port 3 eller 8. Skær rundt langs profilen. Fjern grater fra portens inderside. Fjern kabelkappen på 2,2 m. OBS: Den sekundære kabelkappe skal aftages 10 cm fra kabelåbningen Monter altid de 2 skruer i forseglingen, når den tages ud af posen Montering af to kabler i rund forsegling I muffens ubrugte runde porte kan denne forsegling, indeholdende to kabler på en diameter af mellem 8-11 mm, monteres. OBS: ved 1 kabel ind skal der altid monteres en dummy i den anden indgang Monter forseglingen i den åbne port. Linjen mellem de 2 skruer skal altid vende udad og møde linjen på porten, som bliver helt gemt når forseglingen er monteret. Fastspænd de 2 skruer. OBS: Det er vigtigt at skruerne ved montering griber fast i den runde port Kit indhold Før fiberrør og kabel gennem forseglingen og ind i muffen FIST-RSKG-2-DK02 Gelforsegling Skruer til montage i port, 2 stk. Dummy Vinklet kabel og centerelementholder med skrue. Centerelementholder med skrue. Spændebånd, 2 stk. Burretape 13

14 Er der kun indført et kabel, så monteres dummyen i det tomme hul. Drej spændeskruen indtil fligene når helt i bund. OBS: Fjederen skal altid være helt skjult. Skal kabel 2 indføres så løsnes spændeskruen og dummyen fjernes. Det nye kabel klargøres og monteres. 12 Klargøring af kabel og rund port Afklippes kablets centerelement 40 mm fra kabelkappen. Monter burretapen på kabelkappen. Monter den vinklede kabelholder til kabelaflastningskonsollen, Den skal altid monteres så den sidder centreret ud for den benyttede port. Fastspænd kablet med spændebåndet til den vinklede kabelholderen, se billede Åben den runde port. Start altid med port 3 eller 8. Skær rundt langs profilen. Fjern grater fra portens inderside. Fjern kabelkappen på 2,2 m. OBS: Den sekundære kabelkappe skal aftages 10 cm fra kabelåbningen Montering af tre / fire kabler i rund forsegling Monter centerelementet under holderen på den vinklede kabelholder, se billede. Fremfør fiberrørene til rørholderen, se billede I muffens ubrugte runde porte kan denne forsegling, indeholdende tre / fire kabler på en diameter af mellem 6,5-8 / 4-7 mm., monteres. 14

15 12.2 Kit indhold FIST-RSKG-3 & 4-DK02 Gelforsegling Skruer til montage i port, 2 stk. Dummy, 4 stk. Flad kabel og centerelementholder med afstandsskrue. Centerelementholder med skrue. Burretape Monter holder til kabelaflastningskonsollen med skruen, se billede. Den skal altid monteres, så den sidder centreret ud for de benyttede porte Installation Før fiberrør og kabler gennem forseglingen og ind i muffen. Start altid i de bagerste huller i forseglingen. Kablets centerelement afklippes 75 mm fra kabelkappen. Glasfibergarnet klippes 90 mm fra kabelkappen. Kablet påføres et stykke burretape. OBS: Ved Draka kabel med 2 trækelementer i kappen, fikseres trækelementerne IKKE, men klippes med kappen Monter altid de 2 skruer i forseglingen, når den tages ud af posen Monter centerelementholder til holderen med afstandsskruen, se billede Monter forseglingen i den åbne port. Linjen mellem de 2 skruer skal altid vende udad og møde linjen på porten, som bliver helt gemt når forseglingen er monteret. Fastspænd de 2 skruer. OBS: Det er vigtigt at skruerne ved montering griber fast i den runde port. 15

16 For 3-kabel forseglingen: Fastspænd kabel et med strips i en af de bagerste positioner og dens centerelement i holderen. For 4-kabel forseglingen: Fastspænd kabel et og to med strips i de bagerste positioner og deres centerelement i holderen. Fremfør fiberrørerne til rørholderen. OBS: Glasfibergarnet monteres på samme måde som et centerelement Drej spændeskruen indtil fligene når helt i bund. OBS: Fjederen skal altid være helt skjult. Skal nyt kabel indføres, så løsnes spændeskruen og en dummy fjernes. Det nye kabel klargøres og monteres. 13 Klargøring af kabel og rund port Før kabel tre og fire gennem forseglingen og ind i muffen. Monter burretapen på kabelkappen. Fastspænd kablerne med strips til de forreste kabelholdere. Monter en centerelementholder på afstandsskruen og monter centerelementerne i holderen. Fremfør fiberrørene til rørholderen, se billede. OBS: Glasfibergarnet monteres på samme måde som et centerelement Åben den runde port. Start altid med port 3 eller 8. Skær rundt langs profilen. Fjern grater fra portens inderside Montering af otte kabler i rund forsegling Er der ikke indført fire kabler, så monteres en dummy i de tomme huller I muffens ubrugte runde porte kan denne forsegling, indeholdende otte kabler på en diameter af mellem 3-5 mm, monteres. 16

17 13.2 Kit indhold FIST-RSKG-8-DK02 Gelforsegling Skruer til montage i port, 2 stk. Dummy, 8 stk. T-kabelholder med skrue. Strips Burretape 13.3 Installation Monter T-kabelholder til kabelaflastningskonsollen, se billede. Den skal altid monteres så den sidder centreret ud for den benyttede port Monter altid de 2 skruer i forseglingen, når den tages ud af posen Før kablerne til T-kabelholderen i nummerorden, som vist på billedet Monter forseglingen i den åbne port. Linjen mellem de 2 skruer skal altid vende udad og møde linjen på porten, som bliver helt gemt når forseglingen er monteret. Fastspænd de 2 skruer. OBS: Det er vigtigt at skruerne ved montering griber fast i den runde port. 17

18 Før kablet gennem forseglingen og ind i muffen Træk kablet tilbage og fastgør det med to strips til T-holderen se nummerorden i pkt Fremfør fiberrøret til rørholderen, se billede Er der ikke indført otte kabler, så monteres en dummy i de tomme huller. Drej spændeskruen indtil fligene når helt i bund. OBS: Fjederen skal altid være helt skjult. Skal nyt kabel indføres, så løsnes spændeskruen og en dummy fjernes. Det nye kabel klargøres og monteres Fjern kabelkappen på 2,2 m. Påfør burretapen 5 mm nede på kabelkappen. 18

19 14 Klargøring af rund port 14.3 Installation Åben den runde port. Start altid med port 3 eller 8. Skær rundt langs profilen. Fjern grater fra portens inderside Monter altid de 2 skruer og alle dummyerne i forseglingen, når den tages ud af posen Montering af seksten kabler i rund forsegling I muffens ubrugte runde porte kan denne forsegling, indeholdende seksten kabler på en diameter af max. 3 mm, monteres Monter forseglingen i den åbne port. Linjen mellem de 2 skruer skal altid vende udad og møde linjen på porten, som bliver helt gemt når forseglingen er monteret Kit indhold Fastspænd de 2 skruer. OBS: Det er vigtigt at skruerne ved montering griber fast i den runde port FIST-RSKG-16-DK02 Gel forsegling Skruer til montage i port, 2 stk. Dummy, 16 stk. Lille KTU-holder med skrue. Mini KTU er, 16 stk. O-ring 19

20 15 Montering af kabel i mini KTU Monter KTU-holder til kabelaflastningskonsollen, brug centerhullet når den monteres til port 4 7. se billede Plaser kablet i mini KTU ens slidse. Før aramid garnet venstre om KTU en, se billede Monter KTU-holder til kabelaflastningskonsollen, brug det venstre hul for port 3 og det højre hul for port 8. se billede Før aramid garnet bag om KTU en, se billede Før kablet gennem forseglingen og ind i muffen. OBS.: Her er det vigtigt at alle indkomne kabler har samme længde ved montering Før aramid garnet ned og rundt om KTU ens låge, så den trækkes i samme retning som fibrene, se billede Marker kabelkappen ved overkant af KTU-holderen. Fjern kabelkappen på min. 2,2 m. og monter en mini KTU. OBS.: Maksimum kabeldiameter, som kan monteres i en mini KTU er 2,1 mm Hold aramid garnet fast medens lågen lukkes. Træk forsigtigt i aramid garnet, uden at trække i kablet. Klip den overskydende aramid garn væk. 20

21 16 Montering af kabel og mini KTU 17 Lukning af muffe 16.1 Træk kablet tilbage ned gennem forseglingen og monter mini KTU en i KTU-holderen. OBS. Monter altid O-ringen på holderen efter montering af mini KTU Fjern den ydre pose på silicagelen og pladser den i muffen. Tjek at O-ringen er ren og skub Domen på basen. Trekanterne skal mødes, se billede Drej spændeskruen indtil fligene når helt i bund. OBS: Fjederen skal altid være helt skjult Snaplåsene lukkes enten med en skruetrækker eller med fingrene. 18 Montering af kabelholdere 16.3 Skal nyt kabel indføres, så løsnes spændeskruen og en dummy fjernes. Det nye kabel klargøres og monteres Udvendig kabelholder med 2 skruer, burretape / foam tape og strips 21

22 19 Montering af rør 19.1 Ved indføring af rør i muffen løftes føringsblokken i UMS profilen, så der kan monteres de korrekte rørblokeringer på rørene. Rørene påføres burretape og monteres som et kabel i metalbeslagene. Er der aramid garn i rørene skal dette monteres under beslaget for trækelement. Se billede Monter kabelholderen med de 2 medfølgende skruer i bunden af muffen Indførte fiberkabler med aramid garn aflastes også under beslaget for trækelement Monter foam / burretape 2 steder på kablerne og fæstne dem til kabelholderen med 2 strips Monter burretape på rørene og monter dem til aflastningsbøjlen med strips. Se billede Tyco Electronics Raychem bvba Diestsesteenweg 692 B-3010 Kessel-Lo, Belgium Tel.: Fax: FIST, TE Connectivity and TE Connectivity (logo) are trademarks of the TE Connectivity Ltd. family of companies and its licensors. The information given herein, including drawings, illustrations and schematics which are intended for illustration purposes only, is believed to be reliable. However, Tyco Electronics makes no warranties as to its accuracy or completeness and disclaims any liability in connection with its use. Tyco Electronics obligations shall only be as set forth in Tyco Electronics Standard Terms and Conditions of Sale for this product and in no case will Tyco Electronics be liable for any incidental, indirect or consequential damages arising out of the sale, resale, use or misuse of the product. Users of Tyco Electronics products should make their own evaluation to determine the suitability of each such product for the specific application. TC 817/TD/SIP/DK/6 01/14

Fibermuffe til gelforseglinger

Fibermuffe til gelforseglinger FOSC 400AG I N S T A L L A T I O N S I N S T R U K S Fibermuffe til gelforseglinger Udarbejdet i samarbejde med TDC Indholdsfortegnelse 1. General information 2. Kit indhold 3. Installation 3.1 Klargøring

Læs mere

FOSC-400B4-NT-0-01-DK02

FOSC-400B4-NT-0-01-DK02 FOSC-400B4-NT-0-01-DK02 I N S T A L L A T I O N I N S T R U K S Fiber muffe Udarbejdet i samarbejde med TDC Indholdsfortegnelse 1 Generel information 2 Sæt indhold 3 Muffeforberedelse 4 Kabel klargøring

Læs mere

FIST-GPS3 I N S T A L L A T I O N S I N S T R U K S

FIST-GPS3 I N S T A L L A T I O N S I N S T R U K S FIST-GPS3 I N S T A L L A T I O N S I N S T R U K S GPSTF-patchbakker monteret med prætermineret kabel UDARBEJDET I SAMARBEJDE MED TDC Indhold 1 General information 2 Kit indhold 3 Montering af skuffer

Læs mere

FIST-GCO2-BX8-RUND MUFFE

FIST-GCO2-BX8-RUND MUFFE FIST-GCO2-BX8-RUND MUFFE I N S T A L L A T I O N S I N S T R U K S UDARBEJDET I SAMARBEJDE MED TDC GCO2-BC8 GCO2-BD8 Indholdsfortegnelse 1 General information 2 Kit indhold, muffe 3 Installation 3.1 Klargøring

Læs mere

BUDI-2S-T-06LxES-DK02

BUDI-2S-T-06LxES-DK02 BUDI-2S-T-06LxES-DK02 I N S T A L L A T I O N S V E J L E D N I N G BUDI-2S-T Udarbejdet i samarbejde med TDC 1 Generelt 3 Klargøring af boks BUDI-2S-T (splidse/patch) boks er beregnet til terminering

Læs mere

FIST-GCO2-BX6-krymp-DK INSTALLATIONS INSTRUKS

FIST-GCO2-BX6-krymp-DK INSTALLATIONS INSTRUKS FIST-GCO2-BX6-krymp-DK INSTALLATIONS INSTRUKS GCO2-BC6 GCO2-BD6 GCO2-BE6 Indholdsfortegnelse 1 General information 2 Kit indhold, muffe 3 Installation 3.1 Klargøring af muffe 3.2 Klargøring af kabel til

Læs mere

IFDB-S-U-NN-1-DK02 IFDB-S. Udarbejdet i samarbejde med TDC. 1 Generelt. 3 Klargøring af boksen. 2 Kit indhold IFDB-S

IFDB-S-U-NN-1-DK02 IFDB-S. Udarbejdet i samarbejde med TDC. 1 Generelt. 3 Klargøring af boksen. 2 Kit indhold IFDB-S IFDB-S-U-NN-1-DK02 I N S T A L L A T I O N S I N S T R U K S IFDB-S Udarbejdet i samarbejde med TDC 1 Generelt 3 Klargøring af boksen IFDB-S er en lille indendørs boks i LSZH, H 80 x B 80 x D 35 mm, som

Læs mere

IFDB-M-SP-U24-NN-1-DK02

IFDB-M-SP-U24-NN-1-DK02 IFDB-M-SP-U24-NN-1-DK02 I N S T A L L A T I O N S V E J L E D N I N G IFDB-M Udarbejdet i samarbejde med TDC 1 Generelt IFDB-M er en indendørs vægboks til Riserkabler med plads til 24 splidsninger. Et

Læs mere

TDUX I N S T A L L A T I O N S I N S T R U K T I O N

TDUX I N S T A L L A T I O N S I N S T R U K T I O N TDUX I N S T A L L A T I O N S I N S T R U K T I O N Tætning af kabelrør Udarbejdet i samarbejde med TDC Generelt TDUX anvendes til tætning af kabelrør indendørs i kældre, på centraler og i teknikhuse,

Læs mere

BUDI-M-SP-A- KIT01-DK20

BUDI-M-SP-A- KIT01-DK20 BUDI-M-SP-A- KIT01-DK20 I N S T A L L A T I O N S V E J L E D N I N G Udarbejdet i samarbejde med Energi Fyn BUDI-M 48 fiberunits 1 Generelt Følg altid blæsefiberleverandørens installation og vedligeholdelses

Læs mere

BUDI-S-SP-A-KIT01-01-DK15

BUDI-S-SP-A-KIT01-01-DK15 BUDI-S-SP-A-KIT01-01-DK15 I N S T A L L A T I O N S I N S T R U K S BUDI-S Udarbejdet i samarbejde med SEASNVE 1 Generelt 2 Kit indhold 2.1 Loop beslag 2.2 Forseglinger 3 Klargøring af boks 4 Mærkning

Læs mere

OFDR, Fiber reparationsmuffe

OFDR, Fiber reparationsmuffe OFDR, Fiber reparationsmuffe M O N T E R I N G S V E J L E D N I N G Fiber reparationsmuffe, Butt Indholdsfortegnelse 1 Kit beskrivelse 2 Kit indhold 3 Installation 3.1 Klargøring af fiberkabler 3.2 Montering

Læs mere

FIST-GR3F I N S T A L L A T I O N S I N S T R U K S

FIST-GR3F I N S T A L L A T I O N S I N S T R U K S FIST-GR3F I N S T A L L A T I O N S I N S T R U K S FIST-GR3F, 600 mm rack Udarbejdet i samarbejde med TDC Indhold 1 General information 2 Kit indhold GR3F 3 Samling af rack 3.1 Montering af justerbare

Læs mere

CPWO-Kombi vægudtag I N S T A L L A T I O N S V E J L E D N I N G

CPWO-Kombi vægudtag I N S T A L L A T I O N S V E J L E D N I N G CPWO-Kombi vægudtag I N S T A L L A T I O N S V E J L E D N I N G Kombi vægudtag Udarbejdet i samarbejde med TDC 1.3 Fiber kit Indholdsfortegnelse 1 Kit indhold 2 Montering af vægbeslag 3 Montering af

Læs mere

AUDI A3 8P RETROFIT. Eftermontering af RS3 Læder. http://lightnings.dk/rs3leather.html

AUDI A3 8P RETROFIT. Eftermontering af RS3 Læder. http://lightnings.dk/rs3leather.html AUDI A3 8P RETROFIT Eftermontering af RS3 Læder http://lightnings.dk/rs3leather.html Trekanter Armlæn i fordøre Armlæn i bagdøre Midterarmlæn Gearknop Håndbremse Trekanter 1. Træk læderet ved gearstangen

Læs mere

Slagfast sikkerhedscylinder. Slagfast sikkerhedscylinder. Manual. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions

Slagfast sikkerhedscylinder. Slagfast sikkerhedscylinder. Manual. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions Slagfast sikkerhedscylinder Manual ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions Anvendelse... 4 Beregning af tilbehør... 14 Nye komponenter... 7 Klargøring udvendig cylinder... 8 Klargøring

Læs mere

Målerskab, type IM-s (for måler med stikben) Målerskab, type IM-l. (for måler med ledningstilslutning) Vejledning til

Målerskab, type IM-s (for måler med stikben) Målerskab, type IM-l. (for måler med ledningstilslutning) Vejledning til Vejledning til Målerskab, type IM-s (for måler med stikben) og Målerskab, type IM-l (for måler med ledningstilslutning) Type IM-s for målertilslutning med stikben, max 63A, 169 A1010 Type IM-I for målertilslutning

Læs mere

VBG Sideafskærmning 660

VBG Sideafskærmning 660 VBG Sideafskærmning 660 Monteringsanvisning 00-0-0 DK..079 VBG sideafskærmning 660 er et universalsystem, hvor man med få standardkomponenter kan kombinere til næsten alle typer montager. Et komplet program

Læs mere

Af- og påmontering af ruderamme

Af- og påmontering af ruderamme Af- og påmontering af ruderamme Page 1 of 1 Af- og påmontering af ruderamme Afmontering Kør ruden ned indtil anslag. Afmonter dørbeklædningen Reparationsgruppe70. Løsn isoleringsmåtten -1- i det øverste

Læs mere

Samlevejledning Møbel - Høj

Samlevejledning Møbel - Høj TTICCO Samlevejledning Møbel - Høj Fritstående & indbygget Kommode, reol & skab Solo, duo & trio Godt i gang Husk Beskyt underlag og møbel? Værktøj? + = www.atticco.dk Tlf.: +45 23 29 79 47 Værktøj du

Læs mere

Installationsvejledning I denne vejledning er der angivet varenumre i parentes efter omtalte monteringsdele, så du kan finde dem i vores prisliste.

Installationsvejledning I denne vejledning er der angivet varenumre i parentes efter omtalte monteringsdele, så du kan finde dem i vores prisliste. Installationsvejledning I denne vejledning er der angivet varenumre i parentes efter omtalte monteringsdele, så du kan finde dem i vores prisliste. 1 Indhold 1 Sikkerhedsregler ved brug af centralstøvsugeren...............

Læs mere

Sejlmagerlinien Sprayhood og Bådkalecher. Syning af sprayhood

Sejlmagerlinien Sprayhood og Bådkalecher. Syning af sprayhood Syning af sprayhood Side 1 Indhold: 1. Valg af fremstillings metode 1. 2. 3. 4. Sprayhood fremstilles efter eksisterende model Sprayhood fremstilles efter gammel sprayhood Sprayhood fremstilles efter måltagning

Læs mere

Fibre Optic Cable Mini og Micro Kabel installation

Fibre Optic Cable Mini og Micro Kabel installation Fibre Optic Cable Mini og Micro Kabel installation Indholdsfortegnelse 1 Introduktion s. 2 2 Generelt s. 2 2.1 Kabel installation s. 3 2.2 Værktøj s. 4 3 Afisolering s. 6 3.1 Vær opmærksom på! s. 6 3.2

Læs mere

Stikfals MONTERINGSVEJLEDNING

Stikfals MONTERINGSVEJLEDNING 2012 Stikfals MONTERINGSVEJLEDNING 2 VMZ Stikfals Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse VMZ stikfals side 4 Produktinformation/anbefalinger side 5 Paneler side 6 Tilbehør side 8 Fastgørelse/befæstigelse

Læs mere

Gasgrill - Model Midi Brugermanual

Gasgrill - Model Midi Brugermanual 1. udgave: 12. marts 2010 2010 Gasgrill - Model Midi Brugermanual Vigtigt: Læs disse instruktioner nøje for at få kendskab til gasgrillen inden brug. Gem denne manual til fremtidig brug. 1 Stykliste Tjek

Læs mere

AUTOMATISK KORNTØRRERI Vedvarende tørring/automatisk drift. Monteringsvejledning

AUTOMATISK KORNTØRRERI Vedvarende tørring/automatisk drift. Monteringsvejledning AUTOMATISK KORNTØRRERI Vedvarende tørring/automatisk drift Monteringsvejledning Sukup Manufacturing Company 1555 255 th Street, Box 677 Sheffield, Iowa USA 50475 Telefon: 641-892-4222 Fax: 641-892-4629

Læs mere

Generelt: Ved kabler med fastsvejst isolering (tredobbelt ekstruderet) må isolationsdiameteren (se tabel) underskrides med max. 1 mm (DIN VDE 0273).

Generelt: Ved kabler med fastsvejst isolering (tredobbelt ekstruderet) må isolationsdiameteren (se tabel) underskrides med max. 1 mm (DIN VDE 0273). CONNEX-kabelstik Størrelse 1 og 2 12 kv - 36 kv Montagen skal udføres under rene og tørre forhold. Generelt: Ved kabler med fastsvejst isolering (tredobbelt ekstruderet) må isolationsdiameteren (se tabel)

Læs mere

Installationsvejledning New Image 160B-170B-180B

Installationsvejledning New Image 160B-170B-180B Installationsvejledning New Image 160B-170B-180B 1 Indeks: Venligst læs denne vejledning omhyggeligt, før samling af produktet påbegyndes. Beskrivelse af medfølgende dele og nødvendigt værktøj 3 Montering

Læs mere

Servicevejledning. Indholdsfortegnelse SP 11A - SP 14A. 50/60 Hz 1/3~

Servicevejledning. Indholdsfortegnelse SP 11A - SP 14A. 50/60 Hz 1/3~ Servicevejledning SP 11A - SP 14A 50/60 Hz 1/3~ Indholdsfortegnelse 1. Typeidentifikation...2 1.1 Typeskilt... 2 1.2 Typenøgle... 2 2. Tilspændingsmomenter og smøremidler... 3 3. Serviceværktøj...4 4.

Læs mere

Glastag. Taghældning minimum 6 = 105 mm/m.

Glastag. Taghældning minimum 6 = 105 mm/m. Glastag Taghældning minimum 6 = 105 mm/m. Denne vejledning skal følges for at opfylde garantibetingelserne. Tjek altid at du har modtaget det rigtige antal komponenter, inden du begynder at montere. Se

Læs mere

Aluproff I Midtager 9-11 I 2605 Brøndby I Tlf: +45 43600063 I Email: aluproff@aluproff.dk I www.aluproff.dk 2/2

Aluproff I Midtager 9-11 I 2605 Brøndby I Tlf: +45 43600063 I Email: aluproff@aluproff.dk I www.aluproff.dk 2/2 SB 3001 Stoffet klippes (husk sømrum) og 2 cm sidesømme syes Velcrobåndet påsyes foroven på gardinet, og der syes en 2,5 cm løbegang forneden. Lommebånd påsyes med ca. 20-25 cm afstand på tværs af gardinet.

Læs mere

Installationsvejledning New Image 160B-170B-180B

Installationsvejledning New Image 160B-170B-180B Installationsvejledning New Image 160B-170B-180B 1 Indeks: Venligst læs denne vejledning omhyggeligt, før samling af produktet påbegyndes. Beskrivelse af medfølgende dele og nødvendigt værktøj 3 Montering

Læs mere

KUGLEGRILL 65 CM BRUGSANVISNING MODEL 86952. Fremstillet i P.R.C. EU-Importør: HP Værktøj A/S 7080 Børkop Danmark. 2005 HP Værktøj A/S

KUGLEGRILL 65 CM BRUGSANVISNING MODEL 86952. Fremstillet i P.R.C. EU-Importør: HP Værktøj A/S 7080 Børkop Danmark. 2005 HP Værktøj A/S MODEL 86952 KUGLEGRILL 65 CM Fremstillet i P.R.C. EU-Importør: HP Værktøj A/S 7080 Børkop Danmark 2005 HP Værktøj A/S Alle rettigheder forbeholdes. Indholdet i denne vejledning må ikke gengives, hverken

Læs mere

TRAY. Installations vejledning. 1 TRAY VARMEVEKSLER. VANDENERGI M.A. Denmark ApS Email: mail@vandenergi.com Phone: +45 61653562

TRAY. Installations vejledning. 1 TRAY VARMEVEKSLER. VANDENERGI M.A. Denmark ApS Email: mail@vandenergi.com Phone: +45 61653562 Installations vejledning. TRY TILLYKKE MED DIN NYE SMUKKE SHOWER TRY Tray er en af de mest økonomiske og interessante måder at spare energi og CO2. Tilbagebetalingstiden er kort. Ved at anvende Tray sparer

Læs mere

CS 80 MAGNEO. Skydedørsautomatik. Montagevejledning Dør med: Glasklemliste på væg Glasklemliste i væg. Montage af glasdør med glasklemliste på væg

CS 80 MAGNEO. Skydedørsautomatik. Montagevejledning Dør med: Glasklemliste på væg Glasklemliste i væg. Montage af glasdør med glasklemliste på væg glasklemliste på væg glasklemliste på væg CS 80 MAGNEO Skydedørsautomatik Montagevejledning Dør med: Glasklemliste på væg Glasklemliste i væg glasklemliste på væg glasklemliste på væg For at monterer et

Læs mere

Monteringsvejledning for den særlige AP-550 GoldCruise, der er specielt udviklet til: Volkswagen Fox 2005> Del B

Monteringsvejledning for den særlige AP-550 GoldCruise, der er specielt udviklet til: Volkswagen Fox 2005> Del B AP-550-monteringsvejledning Monteringsvejledning for den særlige AP-550 GoldCruise, der er specielt udviklet til: 11550VOL010 Volkswagen Fox 2005> Del B B1 Indledning GoldCruise er et optimalt fleksibelt

Læs mere

S26 MOTOR Original brugermanual

S26 MOTOR Original brugermanual S26 MOTOR Original brugermanual Indhold 1. Indledning 1 2. Liste over nødvendigt værktøj 1 3. Sikkerhedspåbud 1 4. Motor montering 2 4.1. Instruktion før montering 2 4.2. Samling af skinne 3 4.3. Opsætning

Læs mere

Installationsvejledning. TECNO Activa/ Evolution

Installationsvejledning. TECNO Activa/ Evolution Installationsvejledning TECNO Activa/ Evolution Installationsvejledning TA/TE Indhold Håndtering af maskinen før og under udpakningen... 2 Kontroller at alle delene er i kassen... 3 Brug af centralstøvsugeren...4

Læs mere

Oplægning med rygningsindlæg. Indhold

Oplægning med rygningsindlæg. Indhold Oplægningsvejledning Laumans IDEALSUPRA Vingefalstagsten Oplægning med rygningsindlæg Indhold Rygningsindlæg 2 Tekniske data 3 Tagfladens bredde - tagstenens dækbredder 4 Tagfladens højde og lægtning 5

Læs mere

Galleriskinner og tilbehør

Galleriskinner og tilbehør Galleriskinner & billedophæng let at udskifte og justere billeder e.l. på vægen. De billigste samlede priser. Faste lave priser. Det største udvalg. Den bedste kvalitet og vejledning. Hurtig levering!

Læs mere

Forgaffel Udskiftning af tætningsringe på model DD 250E-9

Forgaffel Udskiftning af tætningsringe på model DD 250E-9 Forgaffel Udskiftning af tætningsringe på model DD 250E-9 epoulsen@youseepost.dk Udskiftning af tætningsringe i en Regal Raptor forgaffel. Vi skal have skiftet tætningsringe i forgaflen på denne Raptor

Læs mere

Redskabsskur Model Classic

Redskabsskur Model Classic Redskabsskur Model Classic Behold Monteringsvejledninger, hvis du skulle få brug for den fremover Contents 1 2 22 3 MADE IN GREATBRITAIN Advarsel Der er gjort et stort arbejde for At undgå splinter i træet,

Læs mere

Aftageligt anhængertræk AK6 - Brugervejledning

Aftageligt anhængertræk AK6 - Brugervejledning Aftageligt anhængertræk AK6 - Brugervejledning DK Kære kunde: Bosal vil gerne sige tak for den tillid til vores produkter, De har udvist ved købet at dette anhængertræk med aftagelig krogarm. Bosal ønsker

Læs mere

Din husinstallation skal være korrekt for at du kan få det bedste udbytte af dit TV signal og for at du ikke generer andre på netværket med støj

Din husinstallation skal være korrekt for at du kan få det bedste udbytte af dit TV signal og for at du ikke generer andre på netværket med støj Din husinstallation skal være korrekt for at du kan få det bedste udbytte af dit TV signal og for at du ikke generer andre på netværket med støj Støjkilder: Fejlkilde Fejl Løsning F-connector F-connector

Læs mere

Terrasseoverdækning/ Carport Monteringsvejledning

Terrasseoverdækning/ Carport Monteringsvejledning Terrasseoverdækning/ Carport Monteringsvejledning NØDVENDIGT VÆRKTØJ BESTANDDELE Tegningen viser en 3,0 meter bred udførelse. Antallet af bestanddele varierer efter størrelsen (se listen på næste side)

Læs mere

REPARATIONS- VEJLEDNING NR 1. PRO-MOVEC 200W og 250W System

REPARATIONS- VEJLEDNING NR 1. PRO-MOVEC 200W og 250W System REPARATIONS- VEJLEDNING NR 1 PRO-MOVEC 200W og 250W System 2008/2010 Indholdsfortegnelse 1. Komponentplacering... 3 2. Nødvendigt specialværktøj... 4 2.1 Specialværktøj 250W system... 4 2.2 Specialværktøj

Læs mere

Denne brugervejledning er et redskab til alle, som skal hjælpe børn, der bruger NF-Walker som et stå og ganghjælpemiddel.

Denne brugervejledning er et redskab til alle, som skal hjælpe børn, der bruger NF-Walker som et stå og ganghjælpemiddel. Information 2 Denne brugervejledning er et redskab til alle, som skal hjælpe børn, der bruger NF-Walker som et stå og ganghjælpemiddel. Man skal på forhånd have modtaget en oplæring omkring nedenstående

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION T200 http://da.yourpdfguides.com/dref/850721

Din brugermanual HP PAVILION T200 http://da.yourpdfguides.com/dref/850721 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

TROLLA Græsopsamler 120 cm

TROLLA Græsopsamler 120 cm TROLLA Græsopsamler 120 cm Artikel nr.: 12009 DK montagevejledning 2010/01 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt kan indeholde

Læs mere

Micro-Trains #1021/#1022 Lav, kort kobling

Micro-Trains #1021/#1022 Lav, kort kobling Micro-Trains #1021/#1022 Lav, kort kobling Lav, kort kobling for lokomotiver og vogne med begrænset plads, 2 par til (1021) Life-Like E8A banerømmer eller Bachmann 4-8-4 banerømmer. #1021 til lokomotiver

Læs mere

Servicevejledning. Kondenserende oliekedel. Kedel til opvarmning Kedel med lagdelt beholder

Servicevejledning. Kondenserende oliekedel. Kedel til opvarmning Kedel med lagdelt beholder Servicevejledning Kondenserende oliekedel COB COB-CS Kedel til opvarmning Kedel med lagdelt beholder Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tlf. +49 8751/74-0 Fax +49 8751/741600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de

Læs mere

Set forfra: 1. Teleskophåndtag 2. Håndtag 3. Frakoblingsstopknap 4. Søjle 5. Glidedel til batteri. 6. Krog 7. Fastspændingsskrue til ring 8.

Set forfra: 1. Teleskophåndtag 2. Håndtag 3. Frakoblingsstopknap 4. Søjle 5. Glidedel til batteri. 6. Krog 7. Fastspændingsskrue til ring 8. DK... Light Drive Light Drive er en monterbar strømforsyningsenhed, som omdanner din manuelle kørestol til en elektrisk letvægtskørestol. Den er designet til hjælpe dig med at komme omkring indendørs,

Læs mere

TINTA. Monteringsvejledning Guideline

TINTA. Monteringsvejledning Guideline TINTA Monteringsvejledning Guideline 1 Generelt Ved montering af et køkken er der nogle generelle regler som du altid skal huske. Disse står beskrevet i Installation af køkken - guideline som er et hæfte

Læs mere

Mnteringsanvisninger til modellerne:

Mnteringsanvisninger til modellerne: Mnteringsanvisninger til modellerne: 96899930/LZ5C Udstyret med et af de følgende klippedæk: 968999343 TRD5 Tunnel Ram Deck, 968999344 TRD6 Tunnel Ram Deck, 968999348 CD5 Combi Deck, 968999349 CD6 Combi

Læs mere

MA01 VEJLEDNING HAMLET. World's Leading Maker of Storage Buildings R MODEL 108-A

MA01 VEJLEDNING HAMLET. World's Leading Maker of Storage Buildings R MODEL 108-A MA01 VEJLEDNING HAMLET World's Leading Maker of Storage Buildings R MODEL 108-A 709231207 - 1 - - 2 - - 3 - MA04 FITTINGS TIL MODEL 108-A 65103 #8-32 møtrik (163) 65900A #10Bx1/2" skrue (8) (Pakket med

Læs mere

er udviklet i samarbejde mellem Carnival Camper Danmark Betjeningsvejledning 01.09.2006

er udviklet i samarbejde mellem Carnival Camper Danmark Betjeningsvejledning 01.09.2006 Carnival Camper er udviklet i samarbejde mellem Carnival Camper Danmark og Betjeningsvejledning 01.09.2006 Kære kunde Tillykke med Deres nye Kia Carnival Camper. Vi vil med dette tillæg skitsere hvordan

Læs mere

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI Quooker COMBI er en vandbeholder med kogende (110 C) vand. Quooker COMBI består af en

Læs mere

Produktions og samle vejledning for AMICO S 50 ZIP. Vindtæt screen (Solid) AMICO S 50_zip_ Solidscreen

Produktions og samle vejledning for AMICO S 50 ZIP. Vindtæt screen (Solid) AMICO S 50_zip_ Solidscreen Produktions og samle vejledning for AMICO S 50 ZIP Vindtæt screen (Solid) AMICO S 50_zip_ Solidscreen General information AMICO S 50 Dimensioner og head head box typer Nedenstående diagram viser alle størrelses

Læs mere

The Bose 251 TM Environmental Speakers. Owner s Guide. Brugervejledning. Bedienungsanleitung. Guía del usuario. Notice d utilisation

The Bose 251 TM Environmental Speakers. Owner s Guide. Brugervejledning. Bedienungsanleitung. Guía del usuario. Notice d utilisation The Bose 251 TM Environmental Speakers Owner s Guide Brugervejledning Bedienungsanleitung Guía del usuario Notice d utilisation Manuale di istruzioni Gebruiksaanwijzing Bruksanvisning Til Deres optegnelser

Læs mere

Jabra BIZ 2400. Brugervejledning. www.jabra.com

Jabra BIZ 2400. Brugervejledning. www.jabra.com Jabra BIZ 2400 Brugervejledning 1 www.jabra.com 2012 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Denne brugervejledning er udgivet af GN Netcom A/S. Oplysningerne i denne brugervejledning er udelukkende

Læs mere

Jabra BIZ 2400 BRUGERVEJLEDNING. www.jabra.com

Jabra BIZ 2400 BRUGERVEJLEDNING. www.jabra.com Jabra BIZ 2400 BRUGERVEJLEDNING www.jabra.com 2009 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Denne brugervejledning er udgivet af GN Netcom A/S. Oplysningerne i denne brugervejledning er udelukkende

Læs mere

Mobil bade- og toiletstol med tiltfunktion (Art. nr. 302024, 302025)

Mobil bade- og toiletstol med tiltfunktion (Art. nr. 302024, 302025) Mobil bade- og toiletstol med tiltfunktion (Art. nr. 302024, 302025) Montage- og brugervejledning (Og med montering af 24 hjul art. nr. 302023 som ekstra tilbehør) Fabrikant: MOBILEX A/S Danmark Rev. 11.15

Læs mere

Velkomst og generel beskrivelse. Inden du kører første gang Forskriftsmæssig brug Generelle monteringshenvisninger

Velkomst og generel beskrivelse. Inden du kører første gang Forskriftsmæssig brug Generelle monteringshenvisninger Monterings-, indstillings- og plejevejledning VCLS Post 2.0 Dansk Funktionsprincippet for VCLS Post 2.0 Indledte kræfter fra rytteren f.eks. pga. ujævnheder i vejen, frembringer via sadlen bøjningsmomenter

Læs mere

Samlevejledning til 12 x 20 meter

Samlevejledning til 12 x 20 meter Samlevejledning til Flex fodboldbane 12 x 20 meter Flex fodboldbane uden net. Flex fodboldbane med net Flex fodbold P R indeholder: 2 stk. A Topbeslag ved mål (venstre) 2 stk. B Topbeslag ved mål (højre)

Læs mere

SkyVision Linear Installation manual, comfort _0216, Comfort, Item no Version 02/16

SkyVision Linear Installation manual, comfort _0216, Comfort, Item no Version 02/16 SkyVision Linear Installation manual, comfort 5.6.07_06, Comfort, Item no. 0606 Version 0/6 Installation Manual VITRAL SkyVision Linear Comfort Trækarme skal altid opbevares tørt/ Wooden upstands must

Læs mere

ap facader a/s Industrivej 35 9700 Brønderslev Tlf: 98 82 07 44 Fax: 98 80 02 44 www.ap-facader.dk CVR: 13 10 83 90 Side 24

ap facader a/s Industrivej 35 9700 Brønderslev Tlf: 98 82 07 44 Fax: 98 80 02 44 www.ap-facader.dk CVR: 13 10 83 90 Side 24 ap facader a/s Industrivej 35 9700 Brønderslev Tlf: 98 82 07 44 Fax: 98 80 02 44 www.ap-facader.dk CVR: 13 10 83 90 Side 24 Montagevejledning Drift & vedligeholdelsesvejledning Vinduer 1074 og 1086 Døre

Læs mere

PRODUKTIONSVEJLEDNING

PRODUKTIONSVEJLEDNING L:\VEJLEDNINGER\PRODUKTIONSINSTRUKS\DANSK\PRODUKTIONSINSTRUKSTERMO.DOC PRODUKTIONSVEJLEDNING FOR PRODUKTION AF TERMORUDER MED INDBYGGEDE PERSIENNER MED MANUEL ELLER ELEKTRISK BETJENING GENERELT Det øverste

Læs mere

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet I nst al l at i onsanvi sni ng DK UI K1424,UI K1620 1 Indhold 1. Generelle sikkerhedsanvisninger... 2 2. Transport af apparatet... 2 3. Opstilling af apparatet... 2 3.1. Bortskaffelse af emballage... 3

Læs mere

RULLEGITTER/RULLEJALOUSIER

RULLEGITTER/RULLEJALOUSIER DK MONTERINGSVEJLEDNING RULLEGITTER/RULLEJALOUSIER Sun & Safe Systems INDEXLISTE 4 Montagekontrol 4 Fastlæg montagetype 6 Montering af valserør 6 Montering af gittermåtte 8 Justering af motorens endestop

Læs mere

Ukiftning af forreste Trækaksler Toyota Landcruiser HJ61 1987

Ukiftning af forreste Trækaksler Toyota Landcruiser HJ61 1987 Ukiftning af forreste Trækaksler Toyota Landcruiser HJ61 1987 Created by Mr. Harder (HJ61)! Start med at ridse-mærke (det letter isætningen), så det er til at se hvor de forskellige dele har siddet som

Læs mere

DM-FD0002-01-A. (Danish) Forhandlermanual. Forskifter FD-9000

DM-FD0002-01-A. (Danish) Forhandlermanual. Forskifter FD-9000 (Danish) DM-FD0002-01-A Forskifter Forhandlermanual FD-9000 INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIG MEDDELELSE... 3 SIKKERHEDSMÆSSIGE HENSYN... 4 MONTERING... 5 JUSTERING... 9 VEDLIGEHOLDELSE... 15 2 VIGTIG MEDDELELSE

Læs mere

Samlevejledning til byg-selv drone

Samlevejledning til byg-selv drone Samlevejledning til byg-selv drone Dette er samlevejledningen. Hvert skridt indledes med en beskrivelse af de nødvendige komponenter, efterfulgt af en generel beskrivelse og et billede. Indhold SDU s byg-selv-drone

Læs mere

Monteringsanvisninger til modellerne:

Monteringsanvisninger til modellerne: Monteringsanvisninger til modellerne: 968999306/IZC Udstyret med: 96899934 TRD48 Tunnel Ram Deck eller 968999347 CD48 Combi Deck Montering Pak enheden ud. Dæk Monter baghjulene ved hjælp af møtrikkerne

Læs mere

TRAMPOLINTELT [LÆS FØR BRUG!!!] Tak, fordi du har valgt at købe vores produkt

TRAMPOLINTELT [LÆS FØR BRUG!!!] Tak, fordi du har valgt at købe vores produkt TRAMPOLINTELT READ THIS FIRST!!! [LÆS FØR BRUG!!!] Tak, fordi du har valgt at købe vores produkt I TILFÆLDE AF MANGLENDE ELLER ØDELAGTE DELE BEDES DU KONTAKTE DIN BUTIK FOR AT FÅ HJÆLP. 03/07 DELLISTE

Læs mere

* * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * *

* * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * Læs denne brugsanvisning grundigt før du anvender duovognen første gang og gem den for fremtidigt brug. Dit barn kan komme til skade, hvis du ikke følger

Læs mere

Viega Combi PB. Indholdsfortegnelse. Viega Combi PB 2. Sanitet/varme Combi PB rør, koblingsdåse og tilbehør 3. Brugsanvisning 7

Viega Combi PB. Indholdsfortegnelse. Viega Combi PB 2. Sanitet/varme Combi PB rør, koblingsdåse og tilbehør 3. Brugsanvisning 7 Viega Combi PB Viega Combi PB Indholdsfortegnelse Viega Combi PB 2 Sanitet/varme Combi PB rør, koblingsdåse og tilbehør 3 Brugsanvisning 7 Størrelses- og gevindoplysninger 12 EAN-kode EAN-nummeret består

Læs mere

Servicevejledning med delliste

Servicevejledning med delliste Servicevejledning med delliste MAGdrive 50/60 Hz, 3~ CRN 1, 1s, 3, 5 CRN 10, 15, 20 CRN 32, 45, 64, 90 1. CRN 1, 1s, 3, 5, 10, 15, 20... 2 1.1 Tegninger... 2 1.2 Delliste... 4 1.3 Demontering og montering...

Læs mere

SolarVenti Professional. Montagevejledning

SolarVenti Professional. Montagevejledning SolarVenti Professional 1. SAMLING... 1 1.1 Samling af modul... 1 2. INSTALLATION... 6 2.1 VÆG vertikal... 7 2.2 VÆG skråtstillet (60 grader)... 13 2.3 FLADT underlag (jord eller tag)... 20 2.4 SKRÅNENDE

Læs mere

Smartbox, 30-69001-8. Brugermanual Montageanvisning Denne folder skal altid opbevares ved produktet!

Smartbox, 30-69001-8. Brugermanual Montageanvisning Denne folder skal altid opbevares ved produktet! Smartbox, 0-6900-8 Brugermanual Montageanvisning Denne folder skal altid opbevares ved produktet! PDF 5956 / 0.0.2009 Indholdsfortegnelse:. ANVENDELSE...2 2. KOMPONENTLISTE.... TILSLUTNING AF SMARTBOX...4.

Læs mere

Servicevejledning. Indholdsfortegnelse SP 8A. 50/60 Hz 1/3~

Servicevejledning. Indholdsfortegnelse SP 8A. 50/60 Hz 1/3~ Servicevejledning SP 8A 50/60 Hz 1/3~ Indholdsfortegnelse 1. Typeidentifikation...2 1.1 Typeskilt... 2 1.2 Typenøgle... 2 2. Tilspændingsmomenter og smøremidler... 3 3. Serviceværktøj...4 4. Demontering

Læs mere

MONTAGEVEJLEDNING FOR TERRASSEOVERDÆKNING TYPE V905 / SUMBA

MONTAGEVEJLEDNING FOR TERRASSEOVERDÆKNING TYPE V905 / SUMBA MONTAGEVEJLEDNING FOR TERRASSEOVERDÆKNING TYPE V905 / SUMBA 1 1. Vægprofil 2. Væggummi 3. Hængselsprofil 4. Gummiliste 5. Sidestykke venstre 6. Sidestykke højre 7. Tagrende 8. Hængselsprofil (identisk

Læs mere

Lille Viking. Brugervejledning. Etac a /s Parallelvej 1, 8751 Gedved Telefon 79 68 58 33 Fax 75 66 52 57 E-mail info@etac.dk Hjemmeside www.etac.

Lille Viking. Brugervejledning. Etac a /s Parallelvej 1, 8751 Gedved Telefon 79 68 58 33 Fax 75 66 52 57 E-mail info@etac.dk Hjemmeside www.etac. Lille Viking Brugervejledning Etac a /s Parallelvej 1, 8751 Gedved Telefon 79 68 58 33 Fax 75 66 52 57 E-mail info@etac.dk Hjemmeside www.etac.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Betjeningsvejledning...

Læs mere

2002/95/CE (RoHS) 2002/96/CE and 2003/108/CE (RAEE)

2002/95/CE (RoHS) 2002/96/CE and 2003/108/CE (RAEE) 1 Vigtigt! Denne betjeningsvejledning er en integreret del af dækmaskinen. Der må ikke tages kopi af denne betjeningsvejledning eller dele deraf uden tilladelse! Da den danner grundlag for forståelse og

Læs mere

1. INTRODUKTION... 3 2. OVERENSSTEMMELSE MED EU-DIREKTIV... 3 3. ANVENDELSE... 3 4. TEKNISKE DATA FLEXIBASIC... 4

1. INTRODUKTION... 3 2. OVERENSSTEMMELSE MED EU-DIREKTIV... 3 3. ANVENDELSE... 3 4. TEKNISKE DATA FLEXIBASIC... 4 FlexiBasic Brugermanual 30-63XXX-7 Montageanvisning Denne folder skal altid opbevares ved produktet! PDF 5996 / 01.01.2010 PA 2004 00634 Indholdsfortegnelse: 1. INTRODUKTION... 3 2. OVERENSSTEMMELSE MED

Læs mere

Trykværktøj TDUX-IT-16 og kulsyrepatron E

Trykværktøj TDUX-IT-16 og kulsyrepatron E Trykværktøj TDUX-IT-16 og kulsyrepatron E7512-0160 Brugermanual Trykværktøj TDUX-IT-16 bruges sammen med kulsyrepatron E7512-0160 til tryksætning af TDUX i forbindelse med tætning af kabelrør. Trykværktøj

Læs mere

Brugsvejledning. Aqua Basic Bade- & Toiletstol

Brugsvejledning. Aqua Basic Bade- & Toiletstol Brugsvejledning Aqua Basic Bade- & Toiletstol 90F05 & 90F06, DK Rev. 24/06-2011 Brugsvejledning Aqua Basic Bade- & Toiletstol Indhold: Side: 1. Mærkning 2 2. Generelle informationer 2 3. Mål & Vægt 3 3.

Læs mere

PECAFIL FORSKALLING PECAFIL DET UNIVERSELLE FORSKALLINGS MATERIALE

PECAFIL FORSKALLING PECAFIL DET UNIVERSELLE FORSKALLINGS MATERIALE PECAFIL FORSKALLING PECAFIL DET UNIVERSELLE FORSKALLINGS MATERIALE BYGGERIETS OG INDUSTRIENS FORETRUKNE 1 SAMARBEJDSPARTNER... PECAFIL DET UNIVERSELLE FORSKALLINGS MATERIALE INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Pecafil

Læs mere

Tryksat muffe. Sætindhold - MC 1000K Canistre m/fingre Canister u/fingre Alustrimler - smalle DR-tape Silicagel Installations instruks

Tryksat muffe. Sætindhold - MC 1000K Canistre m/fingre Canister u/fingre Alustrimler - smalle DR-tape Silicagel Installations instruks MC 1000K I N S T A L L A T I O N S I N S T R U K S Tryksat muffe Udarbejdet i samarbejde med Tele Danmark Sætindhold - MC 1000K Canistre m/fingre Canister u/fingre Alustrimler - smalle DR-tape Silicagel

Læs mere

Vejledning til IHC Net Fordelingstavle Udvendig Type UF150-18

Vejledning til IHC Net Fordelingstavle Udvendig Type UF150-18 Vejledning til IHC Net Fordelingstavle Udvendig Type UF150-18 019D8468_01 Lauritz Knudsen A/S 06/2004 Pakken indeholder: Til installatøren: 1) Udvendig fordelingstavle UF150-18. 2) Ark med nummermærkater

Læs mere

fejemaskine til gulve og tæpper, som hjælper dig med at gøre rent hurtigere og nemmere, end det er muligt med andre ledningsfrie fejemaskiner.

fejemaskine til gulve og tæpper, som hjælper dig med at gøre rent hurtigere og nemmere, end det er muligt med andre ledningsfrie fejemaskiner. Brugervejledning Tillykke med din nye - den ledningsfri fejemaskine til gulve og tæpper, som hjælper dig med at gøre rent hurtigere og nemmere, end det er muligt med andre ledningsfrie fejemaskiner. Hemmeligheden:

Læs mere

Opgraderings- og servicevejledning. Printed in

Opgraderings- og servicevejledning. Printed in Opgraderings- og servicevejledning Printed in Afmontering og udskiftning af harddisk Egenskaberne varierer fra model til model. Afmontering og udskiftning af harddisk 20 til 40 minutter Før du begynder

Læs mere

TANACO. Tanaco fuglesikring. Katalog TANACO. Artikler mod skadedyr og ukrudt

TANACO. Tanaco fuglesikring. Katalog TANACO. Artikler mod skadedyr og ukrudt TANACO Tanaco fuglesikring Katalog TANACO www.tanaco.com Artikler mod skadedyr og ukrudt Tanaco fuglesikring Mange virksomheder og private døjer med gener forårsaget af fugle. Fugle kan være larmende,

Læs mere

Jack PCL-skinne. Brugsanvisning

Jack PCL-skinne. Brugsanvisning Brugsanvisning 1 2 Fastgørelse af skinnen 1. Forberedelse Justér længden på alle skinnens stropper til maksimum længde. Stropperne behøver ikke være trukket ud af deres huller. Slip de forreste stropper

Læs mere

Ledhejseport brugermanual

Ledhejseport brugermanual Ledhejseport brugermanual NN 2015.1 INDHOLD 1. Generel information 1 2. Beskyttelsesforanstaltning for brugeren 1 3. Liste over nødvendigt værktøj 3 4. Sikkerhedspåbud 3 5. Konstruktions- og monteringskrav

Læs mere

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI Quooker COMBI er en vandbeholder med kogende (110 C) vand. Quooker COMBI består af en

Læs mere

Brugervejledning Viki, Vik, Viktor & Viktoria

Brugervejledning Viki, Vik, Viktor & Viktoria Brugervejledning Viki, Vik, Viktor & Viktoria Jørn Iversen Rødekro ApS Hydevadvej 48 DK-6230 Rødekro Tlf: +45 74 66 92 42 iversen@ji.dk www.ji.dk Indholdsfortegnelse Værd at vide Side 4 Inden første cykeltur

Læs mere

SIKU RB. Kanthængslet for facadedøre i pvc, plast og komposit

SIKU RB. Kanthængslet for facadedøre i pvc, plast og komposit SIKU RB Kanthængslet for facadedøre i pvc, plast og komposit indeks RB 5010 3D op til 120 kg RB 5015 3D op til 120 kg RB 5020 3D op til 120 kg Teknisk Information Borelærer boreposition på 10,0 mm boreposition

Læs mere

PLANLÆGNINGSGUIDE PREFA VANDBARRIERESYSTEM

PLANLÆGNINGSGUIDE PREFA VANDBARRIERESYSTEM PLANLÆGNINGSGUIDE PREFA VANDBARRIERESYSTEM HUSPORTALEN.EU - CVR DK 2111 8133 - +45 4014 4711 INDHOLD PREFA VANDBARRIERESYSTEM 3 INDLEDNING 4 PREFA VANDBARRIERE BESKYTTER BYGNINGER 6 SYSTEMOVERSIGT 7 SÅDAN

Læs mere

Bornholms Regionskommune Rapportering

Bornholms Regionskommune Rapportering Bornholms Regionskommune Rapportering Materialet er udarbejdet til Bornholms Regionskommune og bedes behandlet fortroligt Rapporten er udarbejdet den 26. februar 2016 Indhold Ordforklaring Kommentarer

Læs mere