Afgivet til Folketinget af minister for ligestilling Eva Kjer Hansen den 1. marts 2007.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Afgivet til Folketinget af minister for ligestilling Eva Kjer Hansen den 1. marts 2007."

Transkript

1 Redegørelse 2006 / Perspektiv- og handlingsplan 2007 Afgivet til Folketinget af minister for ligestilling Eva Kjer Hansen den 1. marts 2007.

2 Indhold 4 Det lige frie valg hele livet 8 Mangfoldige talenter 14 Vold og handel 18 Nøgletal 20 Aktiviteter i perioden 1. marts 2006 til 1. marts 2007 Bilag 22 Status på Handlingsplan til bekæmpelse af mænds vold mod kvinder og børn i familien Status på regeringens handlingsplan Beskæftigelse, deltagelse og lige muligheder til alle Status på Handlingsplan for det tværministerielle kønsmainstreamingprojekt Status på regeringens handlingsplan til bekæmpelse af handel med kvinder Publikationer og produktioner udgivet af minister for ligestilling i perioden 1. marts 2006 til 1. marts Udgivelsesdato: 1. marts 2007 Udgave, oplag: 1. udgave, 2000 stk. ISBN-13: ISSN x Elektronisk udgave: ISBN-13: ISSN Grafisk opsætning: MONTAGEbureauet ApS Foto: Scanpix og Getty Images Tryk og bogbind: Kailow Graphic A/S Udleveres så længe lager haves hos: Ligestillingsafdelingen Holmens Kanal København K Tlf Fax E-post: Minister for ligestillings Redegørelse 2006 / Perspektiv- og handlingsplan 2007 findes også på minister for ligestillings hjemmeside:

3 Eva Kjær Kjer Hansen Minister for ligestilling Vision: Regeringen vil skabe lige muligheder for kvinder og mænd. Målet er, at kvinder og mænd opfattes ligeværdigt og har lige mulighed for at vælge det liv, de ønsker. Regeringen ønsker respekt for forskellighed og for det enkelte menneskes personlige valg. Vi lever i dag i et mangfoldigt samfund. Kvinder og mænd, piger og drenge er forskellige. Vores alder, køn, etnicitet etc. er med til at forme os som mennesker, og vi bidrager hver især til samfundet på vores egen måde. Mangfoldighed er et gode for vores samfund, fordi forskellighed skaber innovation, vækst og dynamik. Ligestilling er at sætte det enkelte menneske i centrum og give kvinder og mænd lige muligheder for at vælge det liv, de ønsker. Ved at sætte fokus på det enkelte menneskes potentiale, respektere hinandens forskellighed og give alle lige muligheder for at bidrage til samfundet, kan vi opnå fortsat udvikling og fornyelse i det danske velfærdssamfund. Men ligestilling er også at tage ansvar for, at alle får lige muligheder. Arbejdsmarkedets parter, virksomheder, organisationer og enkeltpersoner: Alle skal vi forpligte os til at tage del i arbejdet med at opnå ligestilling i Danmark er det europæiske år for lige muligheder for alle. Det markerer jeg ved at sætte fokus på talent, innovation og lige muligheder i mangfoldighedens tegn, bryde med traditionerne og tænke ligestilling på tværs af køn, alder, etnicitet, handicap, tro og seksuel orientering. Der skal sættes fokus på ligestilling for alle, og alle skal inddrages i ligestillingsarbejdet. For mig er de tre væsentlige mål i 2007 derfor at: Kvinder og mænd skal have lige og frie valg gennem livet. Alle skal have mulighed for at bidrage med deres mangfoldige talenter. Vold og handel med mennesker skal bekæmpes med alle midler. Eva Kjer Hansen Minister for ligestilling 3

4 Det lige og frie valg hele livet Mål: Børn og voksne skal have mulighed for at udfolde sig. Omgivelsernes fastlåste forventninger til drenge og piger, kvinder og mænd, må ikke begrænse det frie valg for det enkelte menneske. Delmål: Børnehaver, skoler og uddannelsesinstitutioner skal lege, lære og udvikle børnene fri for fastlåste kønsroller. Barselsorlov skal fordeles mellem både fædre og mødre på baggrund af personlige ønsker og godt kendskab til reglerne. Alle unge skal have mulighed for at vælge den uddannelse, de ønsker, uden at være låst af traditionelle forventninger til piger og drenge, og der skal skabes øget opmærksomhed om kønsbestemte og kulturelle barrierer. Det lige og frie valg hele livet Børn skal have mulighed for at udfolde deres personlighed Fra det øjeblik vi bliver født, bliver vi præget af omgivelsernes forventninger til, hvordan vi skal opføre os. Alle kan, i den bedste mening, komme til at begrænse andre menneskers frie valg. Hvis vi altid sender drengene ind i puderummet for at lege, mens pigerne laver perleplader, giver vi ikke børn mulighed for at udfolde deres personlighed. Og det begrænser det frie valg for det enkelte menneske. Forventninger til børn og de rollemodeller de ser i børnehaven, skolen og familien rækker langt ind i deres fremtid og præger f.eks. deres valg af uddannelse og job. Derfor sætter ligestillingsministeren i 2007 fokus på børn og kønsroller med inspirationsmateriale om kønsroller og ligestilling til børnehavepædagoger og andre, der arbejder med børn frivilligt eller professionelt. Materialet kan supplere arbejdet med de pædagogiske læreplaner og integrere arbejdet med ligestilling og ikke mindst frie og lige muligheder i den enkelte institution. Alle talenter skal bruges Piger og drenge skal have mulighed for at vælge deres vej i livet ud fra grundig information om deres muligheder og ikke ud fra omgivelsernes traditionsbundne forventninger. Der skal gås nye veje for at give piger og drenge reelt frit uddannelses- og jobvalg og nedbryde det kønsopdelte arbejdsmarked. Det kan gøres på mange måder. Nogle kommuner har i

5 ansat drenge som juniorpædagoger for at vække deres interesse for faget, og så de kan fungere som rollemodeller for drenge og piger i vuggestuer og børnehaver. Ligestillingsministeren har etableret en hjemmeside til forældre og erhvervsvejledere til unge i 8. og 9. klasser (www.lige-frem.dk). Allerede ved valg af ungdomsuddannelse vælger man begyndelsen på sin livsbane, og derfor er det vigtigt at sikre at de unge og de voksne, der præger de unges uddannelsesvalg, er godt informeret om de mange gode muligheder, de har også ud over de traditionelle valg. I marts 2007 bliver der igen sendt information ud om hjemmesiden til skoler, kontaktforældre, erhvervsvejledere mv. Lige muligheder for orlov Regeringen har med den et-årige fleksible barselsorlov sikret fædre og mødre gode muligheder for at fordele barselsorloven mellem sig, så det passer til den enkelte families behov. Men mænd støder stadig på fordomme, hvis de ønsker at gå på barsel, især på arbejdspladserne, hvor nogle opfatter barsel som en rettighed kun for kvinder. Ligestillingsministeren har derfor fulgt op med initiativer, der skal sikre, at mænd er informeret om deres rettigheder i forhold til barselsreglerne, og at arbejdspladserne ser deres kultur efter i sømmene. I 2007 har ligestillingsministeren lanceret pjecen Brug din orlov der er nok til både far og mor og debatfilmen Når mænd ta r orlov, som blandt andet kan bruges som debatoplæg på arbejdspladserne og i hjemmene. Regeringen har i 2006 sikret en barselsudligningsordning for alle lønmodtagere, der ikke er omfattet af en udligningsordning gennem fælles overenskomst. Ordningen styrker kvinders position på arbejdsmarkedet og kan medvirke til at ændre holdningerne til orlov, så også mænds brug af orlov på sigt bliver mere accepteret hos arbejdsgiverne og i arbejdspladskulturen generelt. Ung i en herresexet verden I september 2006 holdt Nordisk Ministerråd og Nordisk Institut for Kvinde- og Kønsforskning en nordisk konference, hvor konklusionerne på en undersøgelse om, hvordan piger og drenge påvirkes af pornografi blev fremlagt. Minister for ligestilling sendte efterfølgende et debatmagasin, en film og en lærervejledning ud til samtlige skoler, gymnasier mv. 5

6 Fakta I 2006 var der hits på ligestillingsministerens hjemmeside Siden giver information og gode idéer til lærere, erhvervsvejledere og forældre om hvordan de hjælper unge med at foretage kønsbevidste uddannelses- og erhvervsvalg. Regeringen har også sikret pasningsgaranti efter seks måneder i alle kommuner siden 1. juli Samlet set får fædre og mødre de bedst mulige vilkår for sammen at tilrettelægge arbejds- og familielivet. I 2007 kommer Kommissionen for familie- og arbejdsliv med en række anbefalinger, der blandt andet skal tage hensyn til ligestilling. Arbejdsmarked Arbejdsmarkedet i Danmark er meget kønsopdelt, og mænds og kvinders valg af uddannelse, fag og branche er stadig præget af traditioner for det enkelte køn. For eksempel udgør mænd 98 pct. af alle fiskere, mens kvinder udgør 99 pct. af alle dagplejere. Det kønsopdelte arbejdsmarked er en af de største forklarende faktorer på lønforskellene mellem mænd og kvinder. Ligestillingsministeren og beskæftigelsesministeren har i samarbejde med DA og LO udgivet en ligelønsguide til virksomheder. Guiden er et instrument til at rette op på utilsigtede lønforskelle i den enkelte virksomhed, og sammen med hjemmesiden og en ny vejledning støtter den op om ændringen til ligelønsloven, der indebærer indførelsen af kønsopdelt lønstatistik og redegørelser om ligeløn. Ændringen trådte i kraft den 1. januar Ældre Da Socialministeriet udarbejdede en ligestillingsvurdering af fordelingen af satspuljemidler til ældre over de sidste fem år, viste analysen, at ca. 75 pct. af midlerne gik til kvinder og 25 pct. til mænd. Samtidig blev effekten af den opsøgende/forebyggende hjemmepleje evalueret. Evalueringen viste, at den opsøgende/forebyggende hjemmepleje havde rigtig god effekt for kvinder med hensyn til mobilitet og dødelighed, mens indsatsen næsten ingen effekt havde på mænd. Socialministeriet har nu målrettet aktiviteter mod ældre ensomme mænd og igangsætter i 2007 projektet En frivillig indsats for ensomme ældre, særligt mænd. 6

7 Ligestillingidanmark.dk Hvert andet år indsender ministerier, styrelser, regioner og kommuner samt offentlige virksomheder med over 50 ansatte en redegørelse til ligestillingsministeren om de resultater, de har opnået med ligestilling. Kommunerne skal både redegøre for arbejdet med ligestilling blandt eget personale og blandt borgerne. Næste redegørelse bliver i november

8 Mangfoldige talenter Mål: Det enkelte menneske skal i centrum, og alle skal have mulighed for at bidrage med deres unikke evner og mangfoldige talenter i samfundet, i arbejdslivet, i foreninger og i familien. Delmål: Kendskabet til lovgivning, politikker og viden om lige muligheder for alle uanset alder, handicap, køn, race og etnicitet, tro og religion og seksuel orientering skal øges. Der skal skabes øget opmærksomhed om de kønsbestemte barrierer, som mænd og kvinder med anden etnisk baggrund end dansk møder i uddannelse, arbejde og foreningsliv. Private og offentlige virksomheder skal forpligte sig og deltage i arbejdet med at få flere kvinder i ledelse og bestyrelser. Kvinder og mænd skal have lige muligheder for at være repræsenteret i beslutningsprocesser. Mangfoldige talenter Det europæiske år for lige muligheder for alle 2007 skal bruges til at fremme mangfoldighed og respekt for forskellighed i organisationer, virksomheder og hos det enkelte menneske. Et af regeringens mål er at udvikle Danmark til et førende videnssamfund. For at opnå det skal alle talenter uanset etnicitet, alder, køn mv. bidrage til fremtidens velfærdssamfund. Det handler om at bruge forskellighed positivt, så alle får mulighed for at deltage med deres unikke evner og talenter. For mennesker skal ses som de individuelle personer, de er. Året, der har særligt fokus på børn og unge, byder blandt andet på en særlig indsats målrettet landets skoleelever som mangfoldighedsambassadører, en essay-konkurrence om mangfoldighed og lige muligheder for alle, foredrag, spil og undervisningsmateriale. Flere aktiviteter bliver iværksat i samarbejde med andre ministerier, organisationer og erhvervslivet. Det er muligt at søge midler til aktiviteter inden for rammerne af målet for året, så frivillige foreninger, enkeltpersoner, skoler, væresteder og andre kan sætte helt nye aktiviteter i gang. Mulighederne er lige så mangfoldige som de mennesker, der vil være med til at gøre 2007 til et helt særligt år, der fremmer lige muligheder for alle. Fælles klagenævn Som en del af det europæiske år for lige muligheder vil regeringen oprette Det Fælles Klagenævn for Ligebehandling. Etableringen af et fælles klagenævn vil sætte borgeren i centrum og 8

9 Ligestillingsloven 4 Offentlige myndigheder skal inden for deres område arbejde for ligestilling og indarbejde ligestilling i al planlægning og forvaltning. er en udvidelse af borgernes klagemuligheder. Alle skal bidrage til samfundet med deres mangfoldige talenter, og hvis man føler sig forskelsbehandlet, skal der være let adgang til at klage. Det fælles klagenævn betyder, at man fremover kan klage det samme sted, hvis man f.eks. bliver forskelsbehandlet på grund af køn, race, hudfarve, religion eller tro, alder, handicap, national, social eller etnisk oprindelse, politisk anskuelse eller seksuel orientering. Klagekomiteen for etnisk ligestilling og Ligestillingsnævnet nedlægges og indarbejdes i det nye fælles klagenævn. Ud over at give en lettere klageadgang for mange, vil et fælles klagenævn også betyde, at man kun skal henvende sig et sted, hvis man føler sig forskelsbehandlet af flere grunde for eksempel, hvis en virksomhed kun vil ansætte kvinder i en vis aldersgruppe til en bestemt stilling. Repræsentation og ledelse I maj 2006 fremsatte ligestillingsministeren et forslag om ændring til loven om ligestilling af kvinder og mænd, som Folketinget vedtog med bredt flertal. Lovændringen betyder, at organisationer mv. fremover skal indstille lige mange kvinder og mænd til kommunale og regionale råd, nævn og udvalg. Reglerne svarer til indstillingsreglerne for de ministernedsatte råd, nævn og udvalg og undtager dermed demokratisk valgte medlemmer. Det er lige til I januar 2007 åbnede ligestillingsministeren det europæiske år for lige muligheder for alle med en teaterforestilling om lige muligheder. Forestillingen inddrager lokalsamfundet, bygger på lokale historier og turnerer rundt i landet for at skabe opmærksomhed og debat om mangfoldighed og lige muligheder for alle. 9

10 Fakta Kvinder udgør mellem 15 og 20 pct. af mellemlederne i det private erhvervsliv og 4 pct. af topledelsen. På trods af at undersøgelser viser, at mange kvinder har lederambitioner, og på trods af at kvinder i dag er i overtal på de længerevarende uddannelser, udgør kvinder en alt for lille del af lederne i offentlige og især private virksomheder. For at opnå en bedre fordeling mellem kvinder og mænd i direktioner og bestyrelser er det vigtigt at sikre et godt samarbejde med private virksomheder og erhvervsorganisationer. Derfor arbejder ligestillingsministeren videre med sit netværk for private virksomheder, der arbejder med kvinder og ledelse. Derudover holdt ministeren sammen med Dansk Industri en TopLederCamp for meningsdannere og topledere fra førende virksomheder i juni På 30 timer kom deltagerne på campen med idéer til nye tiltag og strategier på området. I 2007 bliver idéerne ført ud i livet, heriblandt et ambassadørkorps, der arbejder for at få flere kvinder i ledelse. Ligestillingsministeren vil desuden tage initiativ til et charter om at få flere kvinder i ledelse og bestyrelser. Charteret skal udarbejdes i samarbejde med private og offentlige virksomheder og skal forpligte de virksomheder, der tilslutter sig, til at gøre en aktiv indsats for at få flere kvinder i ledelse og bestyrelser. Hvorfor ikke Hvorfor ikke? er navnet på en helt ny kampagne, som skal få kvinder og mænd med anden etnisk baggrund ind i uddannelsessystemet, på arbejdsmarkedet og i foreningslivet. Kampagnepakker med debatfilm, musik, plakater og foldere med rollemodeller bliver delt ud til pædagoger, lærere, integrationskonsulenter mv. Kampagnen blev sat i gang i starten af 2007 og fortsætter helt frem til Kampagnen er en del af regeringens handlingsplan Beskæftigelse, deltagelse og lige muligheder for alle. Et andet initiativ i planen er et familiementorprojekt i 3 kommuner, der skal bidrage til at flere kvinder og mænd, drenge og piger med anden etnisk baggrund bliver foreningsmedlemmer. Samtidig skal flere foreningsaktive med etnisk dansk baggrund invitere og fastholde borgere med anden etnisk baggrund i forenings Danmark. Grundtanken er, at vi alle sammen kan lære noget af hinanden, og både kvinder og mænd med anden etnisk baggrund end dansk skal have mulighed for at deltage på lige fod med etniske danskere. 10

11 Alle initiativerne kan ses i handlingsplanen Beskæftigelse, deltagelse og lige muligheder til alle. Det offentlige går foran I Danmark foregår ligestillingsarbejdet ud fra den grundtanke, at køn er en del af alle politikområder. Det betyder, at hver enkelt minister og hver enkelt offentlige myndighed er ansvarlig for at indarbejde kønsaspektet og for ligestillingsarbejdet på sit eget område. Den offentlige forvaltning skal tage udgangspunkt i den enkelte borgers behov, frem for vaner og traditioner. Staten har med en handlingsplan og en lang række initiativer sat kønsmainstreaming på dagsordenen. For at nå målsætningen om at ar- 9 visioner I november 2006 inviterede ligestillingsministeren til debat om Danmarks udfordringer i det globale samfund med spørgsmålet: Er ligestilling et værktøj til vækst?. På konferencen formulerede deltagerne 9 visioner for et mangfoldigt Danmark med lige muligheder for alle: 1 Ledelser og bestyrelser afspejler befolkningens sammensætning 2 Mænd udgør halvdelen af personalet i omsorgssektoren 3 Piger og drenge vælger uddannelse efter lyst og ikke efter traditioner 4 Virksomhederne plejer mangfoldigheden og fremmer omsætningen 5 Respekt og tolerance er en rygmarvsrefleks 6 Vi er alle sammen så forskellige, at det giver os et lige udgangspunkt 7 Vi er de bedste i verden til teknologi, talent og tolerance 8 Ingen bliver forskelsbehandlet - det der tæller er, hvad vi kan 9 Mangfoldigheden sidder i hjertet og i hjernen, ikke i forkromede codes of conduct. 11

12 bejdet med kønsmainstreaming indgår naturligt og integreret i de enkelte ministeriers daglige arbejde, udarbejder Styregruppen for det tværministerielle kønsmainstreamingprojekt i 2007 en ny handlingsplan. Samtidig sætter ligestillingsministeren fokus på kønsmainstreaming i kommunerne. I slutningen af året sendes der en værktøjskasse ud til alle kommuner. Værktøjskassen bygger på erfaringerne fra staten og fra kommunerne. Både stat og kommuner bliver målt på deres evne til at arbejde med ligestilling, og resultatet af deres lovpligtige ligestillingsredegørelser bliver offentliggjort på en fælles webportal Undervisningsministeriets ligestillingsvurdering af Budget for Entreprenørskab og Iværksætteri Undervisningsministeriet har i 2006 gennemført en analyse af, hvordan ministeriet kan bidrage til at nå Globaliseringsstrategiens mål om, at Danmark i 2015 skal være blandt de lande i verden, hvor der er flest iværksættere. Analysen sætter fokus på det uudnyttede potentiale, nemlig kvinderne. Danmark har generelt en skæv kønsfordeling blandt iværksættere. Kun 14 pct. af danske kvinder er iværksættere/selvstændige, mens det for mændenes vedkommende er 28 pct. Hvis antallet af iværksættere skal øges, er det nødvendigt at få kvinderne med. Undervisningsministeriet vil på baggrund af analysen sikre, at ressourcerne til iværksættere bruges til både at nå kvinder og mænd på området, og at der fremover sættes meres fokus på kvinder i entreprenørskab og iværksætteri. F.eks. skal det fremtidige arbejde med undervisningen i entreprenørskab og iværksætteri i skolerne rettes mod både drenge og piger. Det samme gælder Pionerprisen, som skal opmuntre til innovation og fornyelse. Prisen skal også appellere til, at både kvinder og mænd deltager i prisforløbet. 12

13 Overordnede mål for handlingsplanen Beskæftigelse, deltagelse og lige muligheder for alle: At kvinder og mænd med anden etnisk baggrund end dansk ikke hindres i deres frie valg og mulighed for deltagelse i samfundet på grund af kønsbestemte fordomme eller barrierer. At drenge og piger uanset etnisk baggrund får forudsætninger i grundskolen for at gennemføre en ungdomsuddannelse, herunder for at træffe et relevant, frit og oplyst uddannelsesvalg. At kvinder og mænd skal have lige muligheder for at komme i arbejde. At kvinder og mænd, drenge og piger har lige muligheder for at deltage i det danske foreningsliv og have et aktivt fritidsliv uanset køn og etnicitet. Nogle af delmålene for handlingsplanen er: Kampagnen Hvorfor ikke? skaber øget opmærksomhed på at fremme ligestilling mellem kvinder og mænd med anden etnisk baggrund end dansk. At familiementorprojektet medfører 60 nye foreningsaktive kvinder og mænd, drenge og piger samt 60 foreningsaktiviteter, der vil gøre en indsats for at tiltrække flere kvinder. At sikre ny forskning der kan bibringe mere viden om mænd med anden etnisk baggrund, som er et område vi ikke kender meget til. Mål for det europæiske år for lige muligheder for alle: 2007 er europæisk år for lige muligheder for alle. Målet med året er at øge kendskabet til lovgivning, politikker og viden om lige muligheder for alle uanset alder, handicap, køn, race og etnicitet, tro og religion og seksuel orientering. Samtidig vil Danmark gennem konkrete aktiviteter lægge vægt på at skabe dialog om mangfoldighed, respekt for forskellighed og at få alle ressourcer aktiveret. Nogle af delmålene for det europæiske år er: At mindst 10 pct. af befolkningen har hørt om det europæiske år ved udgangen af At folkeskoler i hele landet får mere viden om mangfoldighed og har hørt om det europæiske år. At der udarbejdes offentligt tilgængelige produkter (hjemmeside, publikationer, oplysningsmateriale mv.) om lige muligheder og mangfoldighed. Mere information om året og målene for året kan ses på 13

14 Vold og handel Mål: Ofre for vold og handel med mennesker skal have støtte og hjælp. Hjælpen skal være hurtig, professionel og skabe rammerne for et nyt liv. Antallet af ofre skal mindskes. Vold og handel Handel med mennesker skal bekæmpes med alle midler Handel med mennesker er en meget alvorlig forbrydelse. Det vidner om et menneskesyn, der ligger langt fra vores demokratiske idealer om ligeværd og næstekærlighed. Indsatser til bekæmpelse af menneskehandel står derfor højt på den danske regerings dagsorden. I marts 2007 lancerede regeringen derfor en ny fireårig handlingsplan til bekæmpelse af handel med mennesker. Handlingsplanen er finansieret af midler fra satspuljen. Planen bygger på erfaringerne fra den første handlingsplan til bekæmpelse af handel med kvinder og omfatter både forebyggelse og aktiviteter, der skal støtte ofrene. I planen er der sat fokus på øget koordinering af samarbejdet mellem myndigheder og sociale organisationer. Sideløbende med handlingsplanen har justitsministeren og Rigspolitiet fremlagt en strategi for en styrket politimæssig indsats mod prostitutionens bagmænd. En succesfuld bekæmpelse af handel med mennesker kræver, at borgere tager aktivt del i bekæmpelsen, f.eks. ved at anmelde til politiet, hvis man møder en mand eller kvinde, man tror, er handlet. Derfor er der også i handlingsplanen sat midler af til oplysnings- og debatkampagner. Det koordinerende arbejde med handel skal styrkes For at sikre en målrettet og helhedsorienteret indsats, der når flest mulige ofre, bliver der oprettet et Videns- og Koordinationscenter for Menneskehandel. Centerets primære opgave vil være at koordinere det opsøgende arbejde, så der sikres et samarbejde mellem de sociale organisationer. Desuden skal centeret sikre en kontinuerlig vidensopsamling og videndeling, så vigtige erfaringer med handel bliver brugt aktivt i det videre arbejde. For at opnå en begrænsning af handel med mennesker vil regeringen styrke det internationale samarbejde med organisatio- 14

15 ner og myndigheder i de lande, ofrene bliver handlet fra. Ofre for handel skal have støtte og hjælp Alle ofre, uanset hvad de er handlet til, skal have støtte og hjælp, mens de opholder sig i Danmark. Ofrene skal sikres en veltilrettelagt og forsvarlig hjemsendelse. Regeringen har derfor indført en refleksionsperiode på op til 100 dage, hvor en hjemsendelse kan forberedes. Perioden er betinget af, at ofret samarbejder om hjemsendelsen. Mens ofrene opholder sig på et krisecenter, vil de blandt andet få tilbudt sundhedsfremmende behandling, juridisk hjælp, og de vil blive sat i kontakt med en organisation i deres hjemland. I Vejle har PRO-Vest startet en mindre sundhedsklinik, hvor ofre for kvindehandel kan komme og få behandling og tale med sundhedspersonale. Det er især thailandske kvinder, der kommer på klinikken, og mens de opholder sig der, får de mulighed for at tale med kvinder i samme situation og få en snak med de socialarbejdere, som er tilknyttet projektet. Sådanne mødesteder vil blive fortsat i den nye handlingsplan. Flere skal kende til menneskehandel og reagere på det I sommeren 2006 lancerede ministeren kampagnen Du har et valg, det har hun ikke. Kampagnen gjorde gennem Tv-spots, biograf- og Danmark til ligestillingseksamen I august 2006 blev Danmark eksamineret af FN s komité for ligestilling mellem kvinder og mænd (CEDAW) på baggrund af den 6. periodiske rapport. Der var både ris og ros til den danske ligestillingsindsats. Komitéen fremhævede, at Danmark gjorde et godt stykke arbejde med blandt andet kønsmainstreaming, vold mod kvinder og i udviklings- og bistandsarbejdet. 15

16 Fakta Voldshotlinen modtog i 2006 gennemsnitlig 103 opkald pr. måned. avisreklamer opmærksom på, at en stor del af de prostituerede kvinder i Danmark er handlede og henviste til et hotlinenummer, hvor kunder eller andre, der fik mistanke om handel, kunne henvende sig. Kampagnen medførte flere opkald til hotlinen og til politiet fra mennesker med mistanke eller spørgsmål om handel. Kampagnen medførte også en ændring i holdning til handel med kvinder til prostitution og har dermed vist, at det nytter at sætte ind med oplysning og debat på området. Som led i handlingsplanen er der udarbejdet undervisningsmateriale til klasser og ungdomsuddannelser. Materialet er oplysende, sætter holdninger i spil og giver konkret viden og fakta. Vold mod kvinder skal bekæmpes Mange kvinder bliver hvert år udsat for vold i familien. Det er et tegn på manglende ligeværd og manglende ligestilling. Alle kvinder, der bliver udsat for vold, har ret til hjælp og støtte, og mænd der udøver vold skal behandles og have hjælp til at stoppe voldsspiralen. Derfor har regeringen udarbejdet en handlingsplan til bekæmpelse af mænds vold mod kvinder og børn i familien. Ligestillingsministeren arbejder med flere initiativer, blandt andet en døgnåben hotline, informationsmateriale til kvinder på flere sprog og behandlingstilbud til voldsudøvende mænd, der både retter sig mod at støtte ofrene og mod at forebygge vold i familien. I 2006 tog ligestillings- og socialministeren initiativ til et udviklingsprojekt for børn, der er ofre for vold, eller som oplever vold i familien. Projektet skal opsamle viden og samtidig udvikle og yde behandlingsmæssig støtte til børn for at undgå, at volden medfører langvarige påvirkninger som reduceret livskvalitet og/eller voldelig adfærd i voksenlivet. Undersøgelser viser, at kærestevold desværre ikke er et ukendt fænomen blandt piger på folkeskolens sluttrin. Der er brug for mere viden på området, der kan kvalificere en forebyggende indsats rettet mod børn og unge. Ligestillingsministeren har derfor igangsat en undersøgelse om partnervold blandt unge. Undersøgelsen forventes færdig i Undersøgelsen skal bidrage til at forebygge partnervold blandt unge, blandt andet gennem øget viden om omfang og karakter af partnervold blandt unge, risikofaktorer for udsættelse af partnervold, og en analyse af sammenhæng og mulige kønsforskelle mellem trivsel, helbred og udsættelse for partnervold. 16

17 Mål for handlingsplanen til bekæmpelse af handel med mennesker Målet er at øge bevidstheden i befolkningen om menneskehandel, at etablere en øget national og international indsats, at ofrene i Danmark får støtte og hjælp, og at bagmændene straffes. Nogle af regeringens delmål for handlingsplanen er I 2007 etableres et Videns- og Koordinationscenter for Menneskehandel. I 2007 er der tre operationelle krisecentre, som modtager ofre for handel. I 2007 har Danmark sat de sociale konsekvenser af menneskehandel på dagsordenen i internationale fora som EU og Nordisk Ministerråd. Inden 2008 er der etableret en praksis, så alle registrerede handlede får et tilbud om forberedt hjemsendelse. I 2009 kender 10 % af befolkningen til problemstillingerne omkring forskellige former for menneskehandel og ved, hvordan de skal agere, hvis de får kendskab til menneskehandel. I 2009 modtager alle børn og mindst 40 % af de kvinder, der registreres som handlede til prostitution, social støtte og får forberedt deres hjemsendelse i samarbejde med lokale NGO er. I 2009 rapporterer NGO er eller sociale myndigheder i afsenderlandende tilbage om mindst 50 % af de ofre, der har modtaget hjælp til repatriering. Handlingsplanen til bekæmpelse af mænds vold mod kvinder og børn i familien har fire hovedmål: At give ofrene den nødvendige støtte At bremse volden, bl.a. med behandlingstilbud til voldsudøveren At styrke myndighedernes tværfaglige indsats At øge vidensindsamling om volden. 17

18 Nøgletal Dokumentation er et vigtigt redskab i arbejdet med ligestilling. Ved løbende at indsamle dokumentation på effekten af indsatser sikres fokus på, at målet om ligestilling mellem mænd og kvinder nås. Ligestillingsministeren har udgivet en pjece og etableret en database med fakta om ligestilling. Flere nøgletal kan ses på Løn Bruttolønforskel mellem kvinder og mænds løn % Lønforskel mellem kvinder og mænds løn, som ikke kan forklares statistisk 2-6 % Kilde: Socialforskningsinstituttet: Mænds og kvinders løn 04: Offentlig topledelse (Andele i procent) Kvinder Mænd Kvinder Mænd Staten Kommuner Niveau 1 - Topchefer Niveau 2 - Chefer Niveau 3 - Lederspecialister/ øvrige ledere Niveau 4 - Øvrige ansatte uden ledelsesansvar Niveau 1 - Topchefer Niveau 2 - Chefer Niveau 3 - Lederspecialister/ øvrige ledere Niveau 4 - Øvrige ansatte uden ledelsesansvar Kilde: Ligestillingsafdelingen: Ligestilling i Danmark 2003 og

19 Antal tildelte ph.d.-grader ialt og procentandel kvinder Antal Mænd Kvinder Kilde: Videnskabsministeriets ph.d.-register % 29 % 30 % 32 % 34 % 35 % 36 % 38 % 38 % 38 % 41 % Studerende ved de videregående uddannelser 2004 (procent og antal) % Mænd Kvinder Kilde: Danmarks Statistik: Statistikbanken tabel U Korte Mellemlange Lange Samlet orlov efter fødslen, gennemsnitlig antal uger pr. barn Uger ,7 38,9 Mænd Kvinder Kilde: Danmarks Statistik: Statistikbanken: socdag , , Tidsforbrug Kvinder Mænd Kvinder Mænd Beskæftigede Husholdningsarbejde timer: minutter/gns. dag På arbejdsmarkedet timer: minutter/gns. dag 2:58 1:36 3:34 2:30 4:24 5:45 4:45 5:58 Kilde: Socialforskningsinstituttet. Tid og velfærd 02: Fakta om vold mod kvinder kvinder bliver årligt udsat for fysisk vold. I to ud af tre tilfælde (41.000) er volden begået af en nuværende eller tidligere partner. Ca børn i alderen 0-15 år årligt overværer, at deres mor udsættes for vold. Ca kvinder og børn flytter hvert år på krisecenter. Kilde: Statens Institut for Folkesundhed: Mænds vold mod kvinder 2004 LOKK: Årsstatistikker 19

20 Aktiviteter i perioden 1. marts 2006 til 1. marts 2007 Marts: 8. marts fejres med et møde med bl.a. organisationerne om regeringens handlingsplan for ligestilling i 2006, en særlig ligestillingsrundvisning på Nationalmuseet og fremvisning af filmen Smiling in a warzone. Dansk delegation deltager i Kvindekommissionens samling i New York. Offentliggørelse af undersøgelse om vold i bi-kulturelle ægteskaber Mænd i migrationsægteskaber fortællinger om hverdag og vold i danske mænds samliv med udenlandske kvinder. Lancering af redegørelsen Kvinders og mænds uddannelser og job. Hvordan vi bløder op på det kønsopdelte uddannelses- og erhvervsvalg og det kønsopdelte arbejdsmarked?. Debat om perspektiv- og handlingsplanen for 2006 og redegørelsen for 2005 i Folketinget. April: Nordisk ligestillingsombudsmøde på Island med dansk deltagelse. De sidste besøg holdes på sprogcentre i rettighedskampagnen rettet til kvinder med anden etnisk baggrund end dansk. Maj: Konference om roadmap om ligestilling i EU afholdes i Bruxelles. Møde med KL om ligestillingspolitik. Hyrdebrev til kommuner om ligestillingsloven. Lancering af 5 kortfilm Hvor kan jeg gå hen? til voldsramte etniske kvinder. Netværksmøde i PostDanmark om kvinder og ledelse. Juni: Juli: August: Dansk delegation deltager i Europarådets 6. ministerkonference med temaet Human rights and economic challenges in Europe gender equality i Stockholm. Ny statistik på kvinder i topledelse i den private sector offentliggøres på ministerens hjemmeside Undersøgelse om danskernes holdning til kvinder og ledelse offentliggøres på ministerens hjemmeside Ligestillingsministeren holder TopLederCamp om kvinder i ledelse og bestyrelser i samarbejde med Dansk Industri. Første møde i EU s Advisory Board om EU-året for lige muligheder for alle. Seminar i det fælles nordisk-baltiske projekt om kvindehandel afholdes i Letland. Afsluttende møde i nordisk-baltisk task-force om kvindehandel. Årlig status på implementeringen af Handlingsplan til bekæmpelse af mænds vold mod kvinder og børn i familien sendes ud. Lancering af kampagne om handel med kvinder Du har et valg det har hun ikke Danmark eksamineres af FN s CEDAW komite om ligestillingsarbejdet i Danmark. Ligestillingsministeren og integrationsministeren holder møde med kvindeorganisationer om indvandrerkvinders vilkår. Ministeren overrækker Mandeprisen 2006 til Jan Dam for hans arbejde med at bekæmpe handel med kvinder. Møde i Nordisk Ministerråds embedsmandskomite om ligestilling. September: Kursus for alle ministerier om ligestillingsvurdering af ressourcefordelingen. Ministeren deltager i lancering af undervisningsmateriale om kvindehandel i forbindelse med Århus Festuge. Første møde i styregruppe om EU-året om lige muligheder afholdes. Afsluttende konference for den dansk initierede nordiske undersøgelse om unge, kønsroller og pornografi fortaget af NIKK. Netværksmøde hos Grundfos om kvinder og ledelse. Informationspjecen Stop Volden mod kvinder bryd tavsheden på ni forskellige sprog, blandt andet urdu og somali. 20

Redegørelse 2006 samt perspektiv- og handlingsplan 2007 af 28/2 07. (Redegørelse nr. R 6).

Redegørelse 2006 samt perspektiv- og handlingsplan 2007 af 28/2 07. (Redegørelse nr. R 6). Skriftlig redegørelse (Redegørelsen er optrykt i den ordlyd, hvori den er modtaget). Redegørelse 2006 samt perspektiv- og handlingsplan 2007 af 28/2 07. (Redegørelse nr. R 6). Ministeren for ligestilling

Læs mere

Tillæg til regeringens handlingsplan til bekæmpelse af kvindehandel. September 2005

Tillæg til regeringens handlingsplan til bekæmpelse af kvindehandel. September 2005 Tillæg til regeringens handlingsplan til bekæmpelse af kvindehandel September 2005 Forord Handel med børn har på det seneste været genstand for øget international fokus. Udnyttelse af og handel med børn

Læs mere

Retsudvalget REU alm. del - Svar på Spørgsmål 29 Offentligt. Socialministeriet 10. september 2007 Ligestillingsafdelingen Søren Feldbæk Winther

Retsudvalget REU alm. del - Svar på Spørgsmål 29 Offentligt. Socialministeriet 10. september 2007 Ligestillingsafdelingen Søren Feldbæk Winther Retsudvalget REU alm. del - Svar på Spørgsmål 29 Offentligt 1 Socialministeriet 10. september 2007 Ligestillingsafdelingen Søren Feldbæk Winther Anledning: Samråd i Folketingets Retsudvalg J.nr. 2007-4736

Læs mere

Initiativoversigt LIGESTILLING SOM EN BASAL RET:

Initiativoversigt LIGESTILLING SOM EN BASAL RET: Initiativoversigt LIGESTILLING SOM EN BASAL RET: Fejring af 100-året for 1915-Grundloven: Regeringen har afsat 7. mio. til at markere 100-året for kvinders valgret i Danmark. Regeringen og Folketinget

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Middelfart Kommune Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015.

Læs mere

1. Forståelse af begreberne æresrelateret vold eller æresrelaterede konflikter og den politiske fokus.

1. Forståelse af begreberne æresrelateret vold eller æresrelaterede konflikter og den politiske fokus. TALEPAPIR Dato: 2. december 2008 Kontor: Integrationskontoret J.nr.: 2008/5024-692 Sagsbeh.: DWP Fil-navn: Talepapir seminar Oslo Talepapir om æresrelaterede konflikter til seminar i Oslo den 4. 5. december

Læs mere

Indberetning af ligestillingsredegørelse 2015

Indberetning af ligestillingsredegørelse 2015 Indberetning af ligestillingsredegørelse 2015 Alle kommuner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015.

Læs mere

Frederiksberg Kommune

Frederiksberg Kommune Frederiksberg Kommune Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015.

Læs mere

Socialudvalget SOU alm. del - Svar på Spørgsmål 161 Offentligt

Socialudvalget SOU alm. del - Svar på Spørgsmål 161 Offentligt Socialudvalget SOU alm. del - Svar på Spørgsmål 161 Offentligt Folketingets Socialudvalg Minister for Ligestilling Ligestillingsafdelingen Holmens Kanal 22 1060 København K Dato: 2. maj 2006 Tlf. 3392

Læs mere

Skatteministeriets departement

Skatteministeriets departement Skatteministeriets departement Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

Lyngby-Taarbaek Kommune

Lyngby-Taarbaek Kommune Lyngby-Taarbaek Kommune Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015.

Læs mere

Redegørelse af 18/3 05 for ligestilling og perspektiv- og handlingsplan 2004-2005 (Redegørelse nr. R 2).

Redegørelse af 18/3 05 for ligestilling og perspektiv- og handlingsplan 2004-2005 (Redegørelse nr. R 2). Skriftlig redegørelse (Redegørelsen er optrykt i den ordlyd, hvori den er modtaget). Redegørelse af 18/3 05 for ligestilling og perspektiv- og handlingsplan 2004-2005 (Redegørelse nr. R 2). Ministeren

Læs mere

Velfærdsministeriet, Ligestillingsafdelingen 3. juni 2008. Samråd om pension og ligestilling med Det Politisk-Økonomiske Udvalg DET TALTE ORD GÆLDER

Velfærdsministeriet, Ligestillingsafdelingen 3. juni 2008. Samråd om pension og ligestilling med Det Politisk-Økonomiske Udvalg DET TALTE ORD GÆLDER Velfærdsministeriet, Ligestillingsafdelingen 3. juni 2008 Samråd om pension og ligestilling med Det Politisk-Økonomiske Udvalg DET TALTE ORD GÆLDER 1) Indledning: Præcisering af problemet En stadig større

Læs mere

DET ER DET TALTE ORD, DER GÆLDER

DET ER DET TALTE ORD, DER GÆLDER Socialudvalget SOU alm. del - Svar på Spørgsmål 173 Offentligt DET ER DET TALTE ORD, DER GÆLDER Socialministerens tale ved samråd i Folketingets Socialudvalg torsdag den 6. april 2006 kl. 15.30 (SOU alm.

Læs mere

Brug din orlov! - der er nok til både far og mor!

Brug din orlov! - der er nok til både far og mor! Brug din orlov! - der er nok til både far og mor! 25 Brug din orlov - der er nok til både far og mor Udgivet af Minister for ligestilling Januar 2007 Distribution: Ligestillingsafdelingen Holmens Kanal

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Køge Kommune Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015. Ligestillingsredegørelserne

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Solrød Kommune Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015. Ligestillingsredegørelserne

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 Bornholm Kommune 2 Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Holstebro Kommune Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015. Ligestillingsredegørelserne

Læs mere

Holstebro Kommunes integrationspolitik

Holstebro Kommunes integrationspolitik Page 1 of 9 Holstebro Kommunes integrationspolitik Vedtaget på byrådsmødet den 7. oktober 2008 Page 2 of 9 Indhold Indledning Holstebro Kommunes vision Integrationspolitikkens tilblivelse Vision, værdier

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Aarhus Universitet Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Kolding Kommune Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015. Ligestillingsredegørelserne

Læs mere

Det Politisk-Økonomiske Udvalg PØU alm. del - Svar på Spørgsmål 74 Offentligt

Det Politisk-Økonomiske Udvalg PØU alm. del - Svar på Spørgsmål 74 Offentligt Det Politisk-Økonomiske Udvalg PØU alm. del - Svar på Spørgsmål 74 Offentligt Redegørelse 2005 / Perspektiv- og handlingsplan 2006 AFGIVET AF MINISTER FOR LIGESTILLING TIL FOLKETINGET 28. FEBRUAR 2006

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Aabenraa Kommune Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015. Ligestillingsredegørelserne

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Aalborg Kommune Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015. Ligestillingsredegørelserne

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Hørsholm Kommune Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015. Ligestillingsredegørelserne

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Lemvig Kommune Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015. Ligestillingsredegørelserne

Læs mere

27/8/2015 https://www.survey xact.dk/servlet/com.pls.morpheus.web.pages.corerespondentprint?printbackground=false&what=3&forceactivations=true

27/8/2015 https://www.survey xact.dk/servlet/com.pls.morpheus.web.pages.corerespondentprint?printbackground=false&what=3&forceactivations=true T1PF 1JPR FSK2 KOMMUNERNES INDBERETNING AF LIGESTILLINGSREDEGØRELSER 2015 Indberetning af ligestillingsredegørelse 2015 Alle kommuner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Lolland Kommune Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015. Ligestillingsredegørelserne

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Svendborg Kommune Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015. Ligestillingsredegørelserne

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Ankestyrelsen Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse i ulige

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Vejen Kommune Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015. Ligestillingsredegørelserne

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Thisted Kommune Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015. Ligestillingsredegørelserne

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Brønderslev Kommune Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015.

Læs mere

Guldborgsund Kommune

Guldborgsund Kommune Guldborgsund Kommune Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015.

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikters departement 1 Indhold Status om ligestilling fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikters departement 3 Ligestillingsindekset

Læs mere

Beskæftigelsesministeriets departement

Beskæftigelsesministeriets departement Beskæftigelsesministeriets departement Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Halsnæs Kommune Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015. Ligestillingsredegørelserne

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune

Høje-Taastrup Kommune Høje-Taastrup Kommune Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015.

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Furesø Kommune Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015. Ligestillingsredegørelserne

Læs mere

STATUS FOR GENNEMFORELSEN AF REGERINGENS HANDLINGSPLAN TIL BEKÆMPELSE AF VOLD MOD KVINDER

STATUS FOR GENNEMFORELSEN AF REGERINGENS HANDLINGSPLAN TIL BEKÆMPELSE AF VOLD MOD KVINDER STATUS FOR GENNEMFORELSEN AF REGERINGENS HANDLINGSPLAN TIL BEKÆMPELSE AF VOLD MOD KVINDER NOVEMBER 2003 FORORD Med denne status har den tværministerielle arbejdsgruppe om vold mod kvinder og menneskehandel

Læs mere

Ligestillingsredegørelse 2011 Nyborg Kommune Kvinder skal springe ind i kampen om topposterne og mændene skal springe ind i ligestillingsdebatten.

Ligestillingsredegørelse 2011 Nyborg Kommune Kvinder skal springe ind i kampen om topposterne og mændene skal springe ind i ligestillingsdebatten. hklljkkjnionny8 Ligestillingsredegørelse 2011 Nyborg Kommune Kvinder skal springe ind i kampen om topposterne og mændene skal springe ind i ligestillingsdebatten. 1 Indhold Krav til ligestillingsredegørelser

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 Skanderborg Kommune 2 Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes

Læs mere

Statusrapport 2012 - Handlingsplan til bekæmpelse af menneskehandel 2011-2014. Den tværministerielle arbejdsgruppe til bekæmpelse af menneskehandel

Statusrapport 2012 - Handlingsplan til bekæmpelse af menneskehandel 2011-2014. Den tværministerielle arbejdsgruppe til bekæmpelse af menneskehandel Statusrapport 2012 - Handlingsplan til bekæmpelse af menneskehandel 2011-2014. Den tværministerielle arbejdsgruppe til bekæmpelse af menneskehandel INDHOLD 1. INDLEDNING 2 2. STATUS FOR HAN- LINGSPLAN

Læs mere

Ligestillingsrapport 2013 fra Ministeriet for Ligestilling og Kirke

Ligestillingsrapport 2013 fra Ministeriet for Ligestilling og Kirke Ligestillingsrapport 2013 fra Ministeriet for Ligestilling og Kirke Indledning Ministeriet for Ligestilling og Kirke er et lille departement med i alt 58 ansatte. Departementet er delt op i to ressortområder.

Læs mere

Det Kongelige Bibliotek

Det Kongelige Bibliotek Det Kongelige Bibliotek Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

https://interview.survey-xact.dk/servlet/com.pls.morpheus.web.pages.coreresponden...

https://interview.survey-xact.dk/servlet/com.pls.morpheus.web.pages.coreresponden... Side 1 af 5 WVJ3-FALL-71LS Kommunernes indberetning af ligestillingsredegørelser 2017 Indberetning af ligestillingsredegørelse 2017 Alle kommuner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Skanderborg Kommune Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015.

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 EA Copenhagen Business Academy 1 Indhold Status om ligestilling fra EA Copenhagen Business Academy 3 Ligestillingsindekset 4 Konklusion for EA Copenhagen Business

Læs mere

Vejledning om ansøgning til puljerne under det europæiske år for Lige Muligheder for Alle

Vejledning om ansøgning til puljerne under det europæiske år for Lige Muligheder for Alle Vejledning om ansøgning til puljerne under det europæiske år for Lige Muligheder for Alle 2007 1. Puljernes formål 2007 er europæisk år for lige muligheder for alle. Målet med året er at øge kendskabet

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Gladsaxe Kommune Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015. Ligestillingsredegørelserne

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Randers Kommune Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015. Ligestillingsredegørelserne

Læs mere

Strategi, handlingsplan og kampagner mod vold. Departementet for Familie og Justitsvæsen

Strategi, handlingsplan og kampagner mod vold. Departementet for Familie og Justitsvæsen Strategi, handlingsplan og kampagner mod vold Departementet for Familie og Justitsvæsen Strategi og handlingsplan mod vold 2014-2017 Mål: Voldsproblematikken skal tænkes ind i alle indsatser, der er rettet

Læs mere

Socialministeriets ligestillingsrapport 2005

Socialministeriets ligestillingsrapport 2005 Socialministeriets ligestillingsrapport 2005 1. Indledning Socialministeriets ligestillingsrapport sammenfatter ligestillingsforholdene på de 7 institutioner under Socialministeriet, der har mere end 50

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Patientombuddet Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse i ulige

Læs mere

1. Har I en politik for arbejdet med ligestilling af kvinder og mænd på personaleområdet?

1. Har I en politik for arbejdet med ligestilling af kvinder og mænd på personaleområdet? Indberetning af ligestillingsredegørelse 2017 Politikker på personaleområdet 1. Har I en politik for arbejdet med ligestilling af kvinder og mænd på personaleområdet? 2. Har I eller måltal for ligestilling

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Sønderborg Kommune Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015.

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Slagelse Kommune Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015. Ligestillingsredegørelserne

Læs mere

Indkvartering og underhold af.. (Dansk Røde Kors)

Indkvartering og underhold af.. (Dansk Røde Kors) Indkvartering og underhold af.. (Dansk Røde Kors) Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Socialstyrelsen Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse i ulige

Læs mere

Statens Administration

Statens Administration Statens Administration Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

Hjemmeværnskommandoen

Hjemmeværnskommandoen Hjemmeværnskommandoen Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

Integrationspolitik for Frederiksberg Kommune 2010-2014

Integrationspolitik for Frederiksberg Kommune 2010-2014 Integrationspolitik for Frederiksberg Kommune 2010-2014 Frederiksberg Kommune ønsker, at byen er et attraktivt sted at leve, bo og arbejde for alle borgere uanset etnisk oprindelse. Kommunen ser i udgangspunktet

Læs mere

FAABORG-MIDTFYN KOMMUNES LIGESTILINGSREDEGØRELSE 2015. KOMMUNERNES INDBERETNING AF LIGESTILLINGSREDEGØRELSER 2015

FAABORG-MIDTFYN KOMMUNES LIGESTILINGSREDEGØRELSE 2015. KOMMUNERNES INDBERETNING AF LIGESTILLINGSREDEGØRELSER 2015 KOMMUNERNES INDBERETNING AF LIGESTILLINGSREDEGØRELSER 2015 Indberetning af ligestillingsredegørelse 2015 Alle kommuner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år.

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Norddjurs Kommune Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015. Ligestillingsredegørelserne

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Fredericia Kommune Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015.

Læs mere

Holstebro Kommunes Integrationspolitik

Holstebro Kommunes Integrationspolitik Holstebro Kommunes Integrationspolitik Godkendt af Arbejdsmarkedsudvalget Holstebro Kommunes April 2013 Indhold Indledning 2 Holstebro Kommunes vision 2 Integrationspolitikkens tilblivelse 3 Tværgående

Læs mere

Radikale Venstres folketingsgruppe - nov. 2007

Radikale Venstres folketingsgruppe - nov. 2007 Lige stilling Radikale Venstres folketingsgruppe - nov. 2007 8. november 2007 Ligestilling er for vigtigt til at overlade til den siddende regering Ligestilling betaler sig. Ja, i kroner og ører. Det er

Læs mere

Statens Museum for Kunst

Statens Museum for Kunst Statens Museum for Kunst Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Hvidovre Kommune Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015. Ligestillingsredegørelserne

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Civilstyrelsen Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse i ulige

Læs mere

Arbejdsskadestyrelsen

Arbejdsskadestyrelsen Arbejdsskadestyrelsen Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Glostrup Kommune Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015. Ligestillingsredegørelserne

Læs mere

Kønsmainstreaming af iværksætterundervisning

Kønsmainstreaming af iværksætterundervisning Kønsmainstreaming af iværksætterundervisning Regeringens muligheder for at nå globaliseringsstrategiens mål om, at Danmark i 2015 skal være blandt de lande i verden, hvor der er flest iværksættere, har

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Gentofte Kommune Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015. Ligestillingsredegørelserne

Læs mere

Aarhus Kommunes ligestillingsredegørelse 2015 (samlet)

Aarhus Kommunes ligestillingsredegørelse 2015 (samlet) Aarhus Kommunes ligestillingsredegørelse 2015 (samlet) Politikker på personaleområdet 1. Har I en politik for arbejdet med ligestilling af kvinder og mænd på personaleområdet? Ja Nej 2. Har I målsætninger

Læs mere

Styrelsen for IT og Læring

Styrelsen for IT og Læring Styrelsen for IT og Læring Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

Indstilling. Videreudvikling af ligestillingsudvalgets kommissorium samt en styrket forankring i organisationen af udvalgets indsats. 1.

Indstilling. Videreudvikling af ligestillingsudvalgets kommissorium samt en styrket forankring i organisationen af udvalgets indsats. 1. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Den 1. oktober 2009 Videreudvikling af ligestillingsudvalgets kommissorium samt en styrket forankring i organisationen af udvalgets indsats Århus Kommune Borgmesterens

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Skive Kommune Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015. Ligestillingsredegørelserne

Læs mere

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Helsingør Kommune Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015. Ligestillingsredegørelserne

Læs mere

Erhvervsakademi Midtvest

Erhvervsakademi Midtvest Erhvervsakademi Midtvest Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

Cphbusiness - Copenhagen Business Academy

Cphbusiness - Copenhagen Business Academy Cphbusiness - Copenhagen Business Academy Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

Ligestillingspolitik i Lyngby-Taarbæk kommune

Ligestillingspolitik i Lyngby-Taarbæk kommune Ligestillingspolitik i Lyngby-Taarbæk kommune 2013 HR og Personalejura 29-10-2013 Baggrund Lyngby-Taarbæk Kommune har en lang tradition for at sætte ligestilling på dagsordenen. Gennem næsten 20 år havde

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Herlev Kommune Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015. Ligestillingsredegørelserne

Læs mere

Evaluering af Handlingsplan til bekæmpelse af mænds vold mod kvinder og børn i familien 2005-2008

Evaluering af Handlingsplan til bekæmpelse af mænds vold mod kvinder og børn i familien 2005-2008 Ligestillingsafdelingen Evaluering af Handlingsplan til bekæmpelse af mænds vold mod kvinder og børn i familien 2005-2008 Rapport August 2008 Ligestillingsafdelingen Evaluering af Handlingsplan til bekæmpelse

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Naturstyrelsen Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse i ulige

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 SKAT 1 Indhold Status om ligestilling fra SKAT 3 Ligestillingsindekset 4 Konklusion for SKAT Vores gode eksempler for SKAT 6 P E R S O N A L E O M R Å D E T Hvad

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 Bornholm Kommune 1 Indhold Status om ligestilling fra Bornholm Kommune 3 Ligestillingsindekset 4 Konklusion for Bornholm Kommune 5 Vores gode eksempler for Bornholm

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Vordingborg Kommune Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015.

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 Arbejdsskadestyrelsen 1 Indhold Status om ligestilling fra Arbejdsskadestyrelsen 3 Ligestillingsindekset 4 Konklusion for Arbejdsskadestyrelsen Vores gode eksempler

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Aalborg Universitet Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

https://www.survey-xact.dk/servlet/com.pls.morpheus.web.pages.corerespondentpri...

https://www.survey-xact.dk/servlet/com.pls.morpheus.web.pages.corerespondentpri... Side 1 af 5 WW8E-CKZM-6SMK KOMMUNERNES INDBERETNING AF LIGESTILLINGSREDEGØRELSER 2015 Indberetning af ligestillingsredegørelse 2015 Alle kommuner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Horsens Kommune Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015. Ligestillingsredegørelserne

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Statsforvaltningen Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

Professionshøjskolen University College Nordjylland

Professionshøjskolen University College Nordjylland Professionshøjskolen University College Nordjylland Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeris departement LIGESTILLINGSREDEGØRELSE 1 Indhold Status om ligestilling fra Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeris

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering (KADK) 1 Indhold Status om ligestilling fra Det Kongelige Danske Kunstakademis

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Billund Kommune Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015. Ligestillingsredegørelserne

Læs mere

https://www.survey-xact.dk/servlet/com.pls.morpheus.web.pages.corerespondentprint?p...

https://www.survey-xact.dk/servlet/com.pls.morpheus.web.pages.corerespondentprint?p... Side 1 af 6 M68L-36RQ-8WT1 KOMMUNERNES INDBERETNING AF LIGESTILLINGSREDEGØRELSER 2015 Indberetning af ligestillingsredegørelse 2015 Alle kommuner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere