Velfærdsministeriet, Ligestillingsafdelingen 3. juni Samråd om pension og ligestilling med Det Politisk-Økonomiske Udvalg DET TALTE ORD GÆLDER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Velfærdsministeriet, Ligestillingsafdelingen 3. juni 2008. Samråd om pension og ligestilling med Det Politisk-Økonomiske Udvalg DET TALTE ORD GÆLDER"

Transkript

1 Velfærdsministeriet, Ligestillingsafdelingen 3. juni 2008 Samråd om pension og ligestilling med Det Politisk-Økonomiske Udvalg DET TALTE ORD GÆLDER 1) Indledning: Præcisering af problemet En stadig større del af pensionen vil i fremtiden være bestemt af personens beskæftigelse og indtægt i de erhvervsaktive år. Det er derfor vigtigt at have fokus på dette område også i et ligestillingsmæssigt perspektiv. Når vi diskuterer ligestilling på pensionsområdet, skal vi imidlertid skelne mellem om forskelle i pension skyldes forskellig behandling i pensionssystemet eller om de snarere er afledt af manglende ligestilling uden for pensionssystemet, primært på arbejdsmarkedet. De valg man træffer i livet om uddannelse, karriere, familie osv. er og bør være den enkeltes. Det individuelle frie valg er her vigtigt. Ligestilling handler jo i høj grad om at både kvinder og mænd får mulighed for selv at træffe deres egne individuelle valg. Også når det gælder økonomi. Men de valg kan have konsekvenser for pensionen. Vi skal fremme ligestilling generelt, så både kvinder og mænd får etableret en ordentlig pensionsordning, og så både kvinder og mænd

2 2 er oplyst om, hvilke valg de træffer, og hvilken betydning deres valg har. Det er værd lige at nævne et par karakteristika ved det danske pensionssystem, som udgangspunkt for vores debat. 2) Det danske pensionssystem Det danske pensionssystem er karakteriseret ved, at det giver høj dækning for personer med beskedne indkomster. Folkepension og til dels ATP sikrer alle en grundlæggende forsørgelse på et rimeligt højt niveau - uanset indkomsten i de erhvervsaktive år. Arbejdsmarkedspensionerne og mulighederne for individuel pensionsopsparing sikrer, at også personer med højere indkomster får en rimelig dækningsgrad ved overgang til pension. Størrelsen af arbejdsmarkedspensionen afhænger af de bidrag, der er indbetalt og opsparet i de erhvervsaktive år, hvilket igen afhænger af arbejdsmarkedsdeltagelsen og af indkomstens størrelse. Det er en logisk følge af idéen med en arbejdsmarkedspension, som netop er at sikre en rimelig dækningsgrad ved overgang til pension, altså pension som står i et rimeligt forhold til indtægten som erhvervsaktiv.

3 3 I det offentlige pensionssystem skelnes der ikke mellem om man er mand eller kvinde. På arbejdsmarkedet gælder unisex-princippet, som betyder, at en given indbetaling til en arbejdsmarkedspension giver samme pensionsret, uanset om man er mand eller kvinde. Det er en fordel for kvinder, da de jo typisk lever længere end mænd. 3) Problemet er det kønsopdelte arbejdsmarked Forskelle i mænd og kvinders arbejdsmarkedsdeltagelse slår igennem i pensionssystemet. Hvis vi skal udligne forskelle i mænds og kvinders pensionsopsparing, må vi derfor se på deres forhold på arbejdsmarkedet. 4) De nævnte tal i artiklen er ikke udtryk for stigende ulighed De tal, der refereres til i spørgsmålet, er beregninger, som Danica Pension har foretaget på data fra Danmarks Statistik. De afspejler, at mænd har indhentet et efterslæb i forhold til kvinder med hensyn til hvor meget, de i gennemsnit indbetaler til pension. Mænd betaler simpelthen i højere grad end før til arbejdsmarkedspensioner. Så de tal artiklen nævner, er ikke udtryk for, at kvinder indbetaler mindre beløb, men at mænd betaler et større beløb bl.a. pga. deres højere løn!

4 4 De store årgange, som går på pension i disse år, er karakteriseret ved, at kvindernes gennemsnitlige pensionsopsparing i de senre år er steget væsentligt mere end mændenes. Det er altså et noget andet billede end det, som spørgsmålet synes at tegne. Det er så rigtigt, at mange nye pensionister, både mænd og kvinder, kun har optjent en forholdsvis beskeden arbejdsmarkedspension, blandt andet fordi mange ordninger først blev etableret omkring Overordnet set er der dog en positiv udvikling i gang på pensionsområdet, som kommer både kvinder og mænd til gode. 5) Aktuelle tal for mænds og kvinders pensionsopsparing mv. En helt ny SFI-undersøgelse fra april 2008 om danskernes indbetaling til pension viser, at kvinder og mænd overordnet set betaler stort set den samme andel af indkomst til pension. For indbetaling til arbejdsmarkedspension drejer det sig om 8,7 procent for mænd og 8,5 procent for kvinder i Samtidig var det også en lige stor andel af alle mænd og kvinder, der indbetalte til en arbejdsmarkedspension i 2005, nemlig procent. Men kvinder får ikke samme pension som mændene, fordi deres indkomst og dermed pensionsopsparing er mindre. Det er dog sådan, at hvis vi ser det i forhold til deres indkomst, får kvinder faktisk større dækningsgrad end mænd som følge af bidrag fra folkepension og ATP, der er uafhængige af indkomst i de erhvervsaktive år.

5 5 Formålet med det samlede pensionssystem er at sikre et rimeligt leveniveau som pensionist, så overgangen til pensionist ikke medfører for store uønskede ændringer i den hidtidige levefod, dvs. kontinuitet. Det danske pensionssystem giver forholdsvis høj dækning til personer med beskedne indtægter i de erhvervsaktive aldre, og muliggør derved en ønsket kontinuitet i livsførelsen. Derved føres i et vist omfang forskelle i de erhvervsaktive aldre videre i pensionstilværelsen. Hvis kvinderne har prioriteret deltid og fravær fra arbejdsmarkedet, og deres mænd har gjort karriere, ja så er det, at vi løber ind i problemerne i pensionsalderen. 6) Det kønsopdelte arbejdsmarked Så kort fortalt: Ja, der er forskel på kvinders og mænds pension, men det skyldes generelle ligestillingsmæssige problemer og ikke selve pensionssystemet. Løn og tilknytning til arbejdsmarkedet er afgørende faktorer. Regeringen har og vil tage initiativer for at ændre på nogle generelle strukturer og sætte fokus på det enkelte menneskes valgmuligheder uanset køn.

6 6 Det starter allerede, når de unge skal vælge uddannelse, og her har forældrene en nøglerolle. 3 ud af 4 forældre tager udgangspunkt i deres egen uddannelse, når de skal rådgive deres børn. Konsekvensen er, at pigerne vælger som deres mødre, og drengene vælger som deres fædre og dermed ses en fastholdelse i den sociale arv og arbejdsdeling i hjemmet. For at sikre, at de unge tager et godt og informeret valg, der ikke er hæmmet af traditionelle forventninger til, hvad drenge og piger kan og bør, er der etableret en hjemmeside som er et sted for både unge, deres forældre, lærere og vejledere. Hvert år i januar/februar, når de unge skal til at vælge uddannelse efter folkeskolen, bliver der sendt information om ud til vejledere og lærere, og der annonceres i UNG bladet, uddannelsesaviser og andre steder, så de unge ved, at den eksisterer. Der er god søgning på ministerens hjemmeside Det svinger mellem godt 800 til 1600 egentlige besøg hver måned. De unge skal vælge præcis det job og den uddannelse, de har lyst til. Men de skal gøre det som et bevidst og kritisk valg og vide, at der er mange forskellige muligheder og forskellige konsekvenser. Ikke mindst for økonomien.

7 7 Men det er ikke kun horisontalt. Også vertikalt er arbejdsmarkedet delt. Der er kun få kvinder i ledelse og i bestyrelser, og også det ses i tallene over kvinder og mænds løn. Derfor har jeg, som I nok ved, lanceret et Charter for flere kvinder i ledelse. Virksomheder, der skriver under på charteret forpligter sig til at arbejde for at få flere kvinder ind i virksomhedernes ledelser. Jeg har sat mig det mål, at 100 virksomheder i 2010 har skrevet under på charteret. Hvad angår lønnen, er det kønsopdelte arbejdsmarked også synderen. Det er nemlig den største enkeltforklaring på, at mænd tjener mere end kvinder. En af de vigtigste erfaringer fra arbejdet i Danmark er måske, at hvis man alene fokuserer på selve lønforskellen og glemmer de normative og kønsrollerelaterede forhold, der kommer før, så kommer man ingen vegne. Social arv, forstået som forældres uddannelse- og arbejdsmarkedstilknytning, forestillingen om kønsarbejdsdelingen i familierne og uddannelsesvalg er væsentlige bagvedliggende faktorer for opdelingen på arbejdsmarkedet.

8 8 En anden erfaring er, at det betaler sig at have både virksomhederne og arbejdsmarkedets parter med på vognen. Selvom kønsrollerne formes tidligt, så bør ingen virksomhed bare læne sig tilbage og vente på, at forandringerne kommer af sig selv. Vi har derfor også fra regeringens side samarbejdet med DA og LO om en guide til virksomheder om ligeløn. Den er et praktisk værktøj med anbefalinger til, hvordan man retter op på utilsigtede lønforskelle. Guiden er nu en del af en større hjemmeside: med information om lovgivning, gode råd, statistik, publikationer mv. i forbindelse med lønforskelle og ligeløn. 7) Information om pensionsforhold Der er behov for større viden måske især hos kvinder, men også hos mænd, om pensionsforhold, f.eks. viden om konsekvenserne af familiens valg med hensyn til fx at gå på deltid, orlov etc., og om betydningen af forskellige risici (skilsmisse etc.) for deres optjening af pensionsrettigheder og deres økonomiske forhold som pensionist. I år bliver borger.dk udbygget med en særlig pensionsdel, Min pension. Jeg vil gerne se på, om Min pension kan kaste mere lys over forskellene i kvinders og mænds pension og konsekvensen af de valg, de træffer. Min pension skal orientere generelt om pensionsforhold og stille en række redskaber til rådighed til beregning af pension og de pensionsmæssige konsekvenser af forskellige valg og beslutninger.

9 9 Så jeg vil sørge for, at kvinder bliver en særlig målgruppe for den informationskampagne, der igangsættes i forbindelse med lancering af den nye portal (ultimo 2008). 8) Afslutning: Nogle ligestillingsmæssige betragtninger Konklusionen er: Ja, der er forskelle på kvinder og mænds pensioner. Men det hverken kan eller skal løses ved at ændre på pensionsordningerne. Pensionsforskellene er en refleksion af de ligestillingsmæssige problemer på arbejdsmarkedet, og det er dér, vi skal sætte ind. Det kønsopdelte arbejdsmarked og det fortsat kønsopdelte uddannelsesvalg det at kvinder befinder sig i brancher og sektorer med lavere løn og prestige end mænd, samt at der er alt for få kvinder i ledelse, medvirker til relativt store lønforskelle mellem kvinder og mænd og dermed også til relativt store forskelle i pensionsopsparingerne. Det er vi i gang med at ændre. Det er et generelt ligestillingsproblem, som der skal sættes ind overfor på mange niveauer: I børnehaverne og skolerne, på arbejdsmarkedet, i direktionerne og i de enkelte familier. Vi er midt i en proces som medfører bedre pensionsforhold for både mænd og kvinder dels gennem øget information og dels gennem indsats på arbejdsmarkedet.

Det danske pensionssystem. - internationalt anerkendt, men ikke problemfrit

Det danske pensionssystem. - internationalt anerkendt, men ikke problemfrit Det danske pensionssystem - internationalt anerkendt, men ikke problemfrit Januar 215 1 Det danske pensionssystem internationalt anerkendt, men ikke problemfrit Det danske pensionssystem bliver fremhævet

Læs mere

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar FORUDSÆTNINGER BAG DANICA PENSIONSTJEK INDHOLD Indledning.... 1 Konceptet... 1 Tjek din pension én gang om året.... 2 Få den bedste anbefaling.... 2 Forventede udbetalinger og vores anbefalinger..........................................................

Læs mere

Hvad ved du om din pension?

Hvad ved du om din pension? Hvad ved du om din pension? PENSIONSMARKEDSRÅDET Udgiver: Pensionsmarkedsrådet Ansvarshavende redaktør: Professor dr. jur., Linda Nielsen Redaktionel rådgiver: Communiqué as. Redaktionen: Pensionsmarkedsrådet

Læs mere

hele denne temaavis er en annonce fra mediaplanet Læs mere på side 11 Kvinder og pension læs blandt andet hvad Vicki Berlin mener om pension side 9

hele denne temaavis er en annonce fra mediaplanet Læs mere på side 11 Kvinder og pension læs blandt andet hvad Vicki Berlin mener om pension side 9 Annonce hele denne temaavis er en annonce fra mediaplanet Annonce Pension OG FORSIKRING Marts 2008 Styr på pensionen? Trods alle initiativer tyder meget stadig på, at det er de færreste, der besidder et

Læs mere

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Unges fagforenings- og arbejdslivsorienteringer

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Unges fagforenings- og arbejdslivsorienteringer FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Unges fagforenings- og arbejdslivsorienteringer 2. maj 2011 Rådgivende Sociologer ApS Kronprinsessegade 34 st 1306 København K cvr 30209346 bank 5032 120996-2 tlf 33 15 36

Læs mere

KØN, KULTUR & POLITIK. TEMA: Kvinder og pension

KØN, KULTUR & POLITIK. TEMA: Kvinder og pension KØN, KULTUR & POLITIK TEMA: Kvinder og pension ÅRGANG 122 NR. 5 DECEMBER 2006 Dansk Kvindesamfund arbejder for fuld ligestilling af og ligeværd for kvinder og mænd, så de på lige vilkår kan gøre deres

Læs mere

Lighed gennem uddannelse - hvordan er det gået?

Lighed gennem uddannelse - hvordan er det gået? Lighed gennem uddannelse - hvordan er det gået? Indholdsfortegnelse Side Hovedresultater og perspektiver 2 Afgrænsning 6 Hvem kom i restgruppen 2001? - de enkelte baggrundsfaktorer 8 Udviklingen 1981-2001

Læs mere

Separation/skilsmisse og pension

Separation/skilsmisse og pension SEPARATION/SKILSMISSE OG PENSION OKTOBER 011 SIDE 1 Separation/skilsmisse og pension Web-pjecen giver nogle hovedregler om behandlingen af livs- og pensionsforsikringer samt pensionskasseordninger ved

Læs mere

Tvang og frihed i pensionssystemer

Tvang og frihed i pensionssystemer Tvang og frihed NFT i pensionssystemer 3/2004 Tvang og frihed i pensionssystemer af Michael Møller og Niels Chr. Nielsen Michael Møller Styrken ved det danske pensionssystem er, at det er et obligatorisk,

Læs mere

Kursets indhold. Dit udbytte. Side 1 á 19 sider

Kursets indhold. Dit udbytte. Side 1 á 19 sider Side 1 á 19 sider Kursets indhold I løbet af fire lektioner giver vi dig muligheden for at tilegne dig viden om pensionsinvestering. Vi gør dig ikke til investeringsekspert, men vi giver dig mulighed for

Læs mere

Ældremobiliseringens datastuer

Ældremobiliseringens datastuer Ældremobiliseringens datastuer En måde at undgå teknologiske analfabeter? Claus Holst Eva Bonde Nielsen Daniæ Danmarks Institut for Ældrepædagogik Titel: Ældremobiliseringens datastuer - En måde at undgå

Læs mere

Om at være elitespiller i dansk kvindefodbold

Om at være elitespiller i dansk kvindefodbold Om at være elitespiller i dansk kvindefodbold En undersøgelse af stipendieordningens betydning for engagement og fastholdelse Laila Ottesen Glen Nielsen Marianne Brandt-Hansen I samarbejde med DBU Januar

Læs mere

Fakta vedrørende pensionsbidrag

Fakta vedrørende pensionsbidrag Pensionstillæg Fakta vedrørende pensionsbidrag Hvordan skal din økonomiske alderdom være? Pension ikke kun for det grå guld Alle bør oprette et testamente Hvad skal du, når du bliver gammel? Fakta vedrørende

Læs mere

Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Forord og resumé Kapitel 2 Pensionsindbetalinger og dækningsgrader for fremtidige pensionister

Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Forord og resumé Kapitel 2 Pensionsindbetalinger og dækningsgrader for fremtidige pensionister Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Forord og resumé 1.1 Pensionsindbetalinger og dækningsgrader for fremtidige pensionister 1.2 Investeringsstrategier og rentegaranti 1.3 Investeringsafkast 1.4 Omkostninger

Læs mere

IT - en marginaliseringstrussel?

IT - en marginaliseringstrussel? IT - en marginaliseringstrussel? - Resultater fra en undersøgelse af hvem der ikke bruger IT og hvorfor Februar 2001 Arbejdsliv IT - en marginaliseringstrussel? 1.udgave 2001 Teknologisk Institut, Arbejdsliv

Læs mere

Ny mesterlære - erfaringer og potentiale. Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område

Ny mesterlære - erfaringer og potentiale. Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område Ny mesterlære - erfaringer og potentiale Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område Indholdsfortegnelse 1. Resumé...4 2. Indledning...6 2.1 Formål og baggrund...6 2.2 Anvendte datakilder...7

Læs mere

Nogle årsager til jobskift blandt pædagoger

Nogle årsager til jobskift blandt pædagoger Nogle årsager til jobskift blandt pædagoger af Anders Holm Torben Pilegaard Jensen Angelo Andersen AKF Forlaget Juni 2000 1 2 Forord Denne rapport er den anden og sidste rapport, som AKF har udarbejdet

Læs mere

Samråd i ERU den 24. april 2015 om realkreditinstitutternes bidragssatser mv.

Samråd i ERU den 24. april 2015 om realkreditinstitutternes bidragssatser mv. Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 ERU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 197 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER [KUN DET TALTE ORD GÆLDER] 24. april 2015 Samråd i ERU den 24. april 2015 om realkreditinstitutternes

Læs mere

Butiksarbejde: 1. Oplever de butiksansatte forældre, at det er nødvendigt at de involverer sig subjektivt i arbejdet?

Butiksarbejde: 1. Oplever de butiksansatte forældre, at det er nødvendigt at de involverer sig subjektivt i arbejdet? Interviewguide: Formalia: Hvad hedder du? Hvor gammel er du? Hvor mange børn har du? Hvor gamle er de? Hvordan bliver de passet? Bor du sammen med deres far/mor? Hvad laver din partner? Butiksarbejde:

Læs mere

UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND

UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND UNGES VIDEN OM OG HOLDNING TIL SOCIALE PROBLEMER OG MULIGHEDER 13:16 ELSE CHRISTENSEN 13:16 UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND UNGES VIDEN OM OG HOLDNING TIL SOCIALE PROBLEMER

Læs mere

HVORFOR GRØNLÆNDERE BOSÆTTER SIG I DANMARK

HVORFOR GRØNLÆNDERE BOSÆTTER SIG I DANMARK HVORFOR GRØNLÆNDERE BOSÆTTER SIG I DANMARK The North Atlantic Group in the Danish Parliament Norðuratlantsbólkurin á Fólkatingi Atlantikup Avannaani Suleqatigiit DEL 2: SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE APRIL 2011

Læs mere

Jeg synes egentlig, at det er fint nok, de har sat den der procentgrænse på vores skole. Dreng 17 år. Dreng 17 år

Jeg synes egentlig, at det er fint nok, de har sat den der procentgrænse på vores skole. Dreng 17 år. Dreng 17 år en guide til Klar alkoholpolitik Jeg sidder faktisk og undrer mig lidt over, at vi slet ikke har fået noget at vide på forhånd om, hvad skolen forventer, eller hvad reglerne om alkohol er her på vores

Læs mere

TRENDUNDERSØGELSE 2014 FREMTIDENS FORENING - FRA INDSIGT TIL HANDLING

TRENDUNDERSØGELSE 2014 FREMTIDENS FORENING - FRA INDSIGT TIL HANDLING TRENDUNDERSØGELSE 2014 FREMTIDENS FORENING - FRA INDSIGT TIL HANDLING 1 RESUMÉ I denne rapport præsenteres resultaterne af trendundersøgelsen 2014, som over 115 foreninger har bidraget til. Undersøgelsen

Læs mere

Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle

Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle Alt for få unge søger i dag ind på erhvervsuddannelserne. Det betyder, at vi kommer til at mangle industriteknikere, mekanikere, kokke, kontorassistenter

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE (Klik på links og kom direkte til artikkel)

INDHOLDSFORTEGNELSE (Klik på links og kom direkte til artikkel) INDHOLDSFORTEGNELSE (Klik på links og kom direkte til artikkel) Ægteskab (1.) Juraen ved vores bryllup (2.) Ægtefællers pensionsrettigheder (3.) Råd om ægtepagter Testamente (18.) 13 gode grunde til ikke

Læs mere

Kære læser. God fornøjelse. Hansina Djurhuus, gæsteredaktør

Kære læser. God fornøjelse. Hansina Djurhuus, gæsteredaktør Lederskab: Afrikas kvinder er for alvor på vej ind i den politiske elite. Lønkommissionen: Det handler om retfærdighed. Myte: Kvinder er dårlige til at forhandle løn. Nummer 2. Årgang 126. April 2010 Den

Læs mere

Hvorfor danske fædre ikke tager mere barselsorlov

Hvorfor danske fædre ikke tager mere barselsorlov Hvorfor danske fædre ikke tager mere barselsorlov Bacheloropgave Sociologisk Institut, Københavns Universitet Af Lea Vedel Drews Vejleder: Yvonne Due Billing Antal tegn: 93.984 Antal tegn i fodnoter: 4.222

Læs mere

Undersøgelse om jobsøgning

Undersøgelse om jobsøgning Undersøgelse om jobsøgning Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har gennemført en internetbaseret undersøgelse omkring jobsøgning og hvilke erfaringer jobsøgerne har. I alt har

Læs mere

Hvad er vigtigt for os på jobbet? resultat af undersøgelse

Hvad er vigtigt for os på jobbet? resultat af undersøgelse Hvad er vigtigt for os på jobbet? resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har gennemført en internetbaseret undersøgelse af, hvad det er der betyder noget

Læs mere

DE SKAL VÆRE FORBEREDT PÅ, AT DERES LIV BLIVER ANDERLEDES

DE SKAL VÆRE FORBEREDT PÅ, AT DERES LIV BLIVER ANDERLEDES ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER BØRNERÅDETS EKSPERTGRUPPE BØRN OG UNGE I PLEJEFAMILIER DE SKAL VÆRE FORBEREDT PÅ, AT DERES LIV BLIVER ANDERLEDES Børn og unges erfaringer med at være anbragt i plejefamilie 1

Læs mere