DEN EVIGE JÆGER SIDE 6. NEM LUKKER ASSURAN- DØR-AFDELING side 2. BUNDET PÅ HÆNDER OG FØDDER Side 4. TRE UD AF FIRE SYNES GODT OM BLADET Side 8

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DEN EVIGE JÆGER SIDE 6. NEM LUKKER ASSURAN- DØR-AFDELING side 2. BUNDET PÅ HÆNDER OG FØDDER Side 4. TRE UD AF FIRE SYNES GODT OM BLADET Side 8"

Transkript

1 MEDLEMSBLAD FOR ASSURANDØRKREDSEN / EN FINANSKREDS I FINANSFORBUNDET / MARTS 2014 DEN EVIGE JÆGER Torben Cramer, der er pensionskundechef hos Nordea Liv og Pension, har i 28 år skudt med bue og pil og nedlagt vildsvin og sågar en vandbøffel. I dag er han danmarksmester i at nedlægge 3D modeller af dyr SIDE 6 NEM LUKKER ASSURAN- DØR-AFDELING side 2 BUNDET PÅ HÆNDER OG FØDDER Side 4 TRE UD AF FIRE SYNES GODT OM BLADET Side 8

2 2 NY STRATEGI Af journalist Berit Villadsen Nem Forsikring lukker assurandør-afdeling Første oktober sidste år blev syv assurandører i Nem Forsikring fritstillet. Dårligt salg, manglende rentabilitet og ny forretningsstrategi med onlinesalg var begrundelserne for fyringerne, som ikke kom bag på assurandørerne. I to år havde de ikke været en del af selskabets strategi Da Nem Forsikring fyrede fem privatassurandører og to erhvervsassurandører fredag den 27. september 2013, var der ingen tårer eller fortvivlede udbrud. Fyresedlen kom nemlig ikke bag på assurandørerne. Tværtimod, fortæller Karl Erik Olsen, næstformand i den tidligere assurandørforening i Nem Forsikring. Normalt vil man sige, at folk bliver kede af det. Men der var ikke nogen, som begyndte at græde. Der var flere, der sagde; Nå, det var så det. Andre virkede nærmere som om de var lettede, og tænkte nu skete det, så blev økonomien i første omgang skubbet lidt i baggrunden. Så jeg var overrasket over folks reaktion, siger Karl Erik Olsen, pensioneret erhvervsassurandør. Fyringen af assurandørerne havde ligget i kortene i et stykke tid. Helt præcist siden januar 2011, hvor Nem Forsikring blev stiftet på baggrund af en fusion mellem de to forsikringsselskaber Forsikring Fyn og Midtjysk Forsikring. Meldingen fra det nye selskab var, at assurandørerne ikke indgik i det fremtidige Nem Forsikrings forretningsstrategi. Og direktøren i Nem Forsikring, Carsten Møller Pedersen, som kommer fra det tidligere Midtjysk Forsikring, lægger heller ikke skjul på, at fyringerne var ventede. Der er egentlig ikke noget overraskende i, at vi opsiger assurandør- erne. Det har hele tiden været vores forretningsstrategi. I forbindelse med fusionen lagde vi en ny strategi, hvor vi ville sælge privatforsikringer på en anden måde. Meldingen har hele tiden været, at privatassurandørerne ikke passer ind i konceptet. Men vi har omvendt også sagt, at så længe man tjener sin løn, får man lov til at beholde jobbet. Vi var ikke utilfredse med assurandørerne. Men vi kunne se, at de ikke nåede de budgetter, der var sat op. Og det var ikke aggressive budgetter. Så det var ikke længere rentabelt, siger Carsten Møller Pedersen, direktør i Nem Forsikring. Uenighed om selskabets strategi Assurandørerne var ikke enige i selskabets nye strategi, og det gav de også udtryk for til ledelsen. I 2011 stiftede de Assurandørforeningen for Nem Forsikring. Baggrunden for stiftelsen var ifølge den tidligere assurandørforenings næstformand Karl Erik Olsen en generel utilfredshed med måden, assurandørerne blev behandlet på. Vi var en selvstyrende Jeg forstår godt, at assurandørerne ikke synes, det var en god melding at få, at de ikke passede ind i strategien, siger Carsten Møller Pedersen, direktør i Nem Forsikring. gruppe, der fik lov til at passe os selv. En sælger vil gerne have et klap på skulderen, det fik vi aldrig. Så vi følte ikke, at der blev sat pris på os. I den ugentlige statusrapport var vi aldrig nævnt. Assurandørtegningen gled man henover. Det var som om vi ikke eksisterede. Vores trivselsundersøgelse var også meget, meget ringe, siger Karl Erik Olsen. Direktør i Nem Forsikring Carsten Møller Pedersen afviser, at selskabet bevidst har forsøgt at fryse assurandørerne ud. Han forstår godt, at meldingen om den nye strategi var svær at sluge for assurandørerne. Men han mener, selskabet har handlet i god tro igennem hele forløbet. Jeg forstår godt, at assurandørerne ikke synes det var en god melding at få, at de ikke passede ind i strategien. De var ikke enige med mig i strategien, det snakkede vi om flere gange. Men det ændrede ikke på noget. I dag kan man så diskutere, om vi allerede i forbindelse med fusionen skulle have fyret dem. Det er svært at sige. Vi følte dengang en forpligtigelse til at Foto: Bennie Hansen

3 NY STRATEGI 3 Normalt vil man sige, at folk bliver kede af det. Men der var ikke nogen, som begyndte at græde. Der var flere, der sagde; Nå, det var så det, siger Karl Erik Olsen, pensioneret erhvervsassurandør, om beslutnignen om at lukke assurandør-afdelingen. Vi var en selvstyrende gruppe, der fik lov til at passe os selv. En sælger vil gerne have et klap på skulderen, det fik vi aldrig. Så vi følte ikke, at der blev sat pris på os Karl Erik Olsen, tidl. næstformand i den nu lukkede assurandørforening tilbyde folk en fortsat ansættelse Vi ville gerne behandle dem pænt, og jeg synes stadig, at det i den situation var mere anstændigt at give dem mulighed for at bevare deres job fremfor at fyre dem, siger Carsten Møller Pedersen. Mulighed for job som erhvervsassurandør Aftageren for privatassurandørerne var udover telefonsalg, salg via nettet. Sidst i november måned lancerede Nem Forsikring et onlinebaseret lavprisselskab Next Forsikring, hvor kunderne skal betjene sig selv online, hvorved omkostningerne holdes nede. Og lavprisselskabet er kommet godt fra start. Rigtig godt endda, lyder det fra Carsten Møller Pedersen. Salget på nettet går over vores forventning. Vi er positivt overraskede dels over mængden, men også over kvaliteten af kunderne. Det er fornuftige kunder vi får ind, kunder vi gerne vil have. Og jeg må konstatere, at det for os er mere rentabelt at tegne ind på anden vis end assurandørerne, som er en dyrere salgskanal. Og vi har ikke set nogen kvalitetsmæssig forskel på kundeporteføljen. Skadesprocenten er lige så fin, produktmikset lige så højt, og antallet af policer er lige så højt. Så jeg ser ingen saglige årsager til, at vurdere assurandørsalget som værende bedre kvalitet end det salg, vi får ind nu, siger Carsten Møller Pedersen. Nem Forsikring har stadig to erhvervsassurandører ansat. I modsætning til deres to fyrede erhvervsassurandørkolleger, var deres salg direkte koblet op på forsikringsselskabets samarbejdspartnere, som er en fortsat del af selskabets strategi. Og den del af salget går faktisk så godt, at det ikke er usandsynligt, at forsikringsselskabet i en nærmere fremtid får brug for en erhvervsassurandør mere. For i modsætning til privatforsikringer, mener direktøren stadig, at markedet for erhvervsforsikringer er for kompliceret til at blive taget over telefonen eller nettet. Og skulle en af de tidligere ansatte erhvervsassurandører søge jobbet, har de ifølge Carsten Møller Pedersen et fortrin frem for andre ansøgere, hvis de befinder sig i det aktuelle område og har de rette kompetencer.

4 4 DET JURIDISKE HJØRNE Bundet på hænder og fødder I Finansforbundet ser vi mere og mere, at arbejdsgivere præsenterer en medarbejder for en kundeklausul, konkurrenceklausul eller for begge dele. Hvad gør man? Hvad betyder det at blive omfattet af en klausul? Og kan man overhovedet gøre noget, hvis det er et vilkår for ansættelsen, at der skal gælde en kunde- eller konkurrenceklausul? Så længe man er i et ansættelsesforhold og får løn fra arbejdsgiveren, er man bundet af loyalitetsforpligtelsen. Det betyder, at man skal opføre sig loyalt over for sin arbejdsgiver. Denne forpligtelse gælder også i en opsigelsesperiode også selv om man er fritstillet og den indebærer blandt andet, at man ikke må påtage sig arbejde i en konkurrerende virksomhed. Spørgsmålet er, hvad der gælder, når ansættelsen er udløbet. Hvad må man så? Når et ansættelsesforhold udløber, kan man under normale omstændigheder frit tage ansættelse hos konkurrenten og beskæftige sig med arbejde, der konkurrerer direkte med den tidligere arbejdsgiver. Ud over de begrænsninger, der gælder i markedsføringsloven som vi alle er omfattet af, om vi bryder os om det eller ej kan man have aftalt begrænsninger i, hvad og hvem man kan beskæftige sig med i et efterfølgende nyt ansættelsesforhold. Er man omfattet af en konkurrenceklausul, betyder det, at man ikke må tage ansættelse hos en konkurrent i et vist tidsrum, efter at man er ophørt i ansættelsen hos den pågældende arbejdsgiver. En kundeklausul begrænser, hvilke kunder man må beskæftige sig med i et vist tidsrum fremover.

5 DET JURIDISKE HJØRNE 5 Af Bente Kjær Koch, advokat Illustration: Morten Voigt Begge klausuler medfører en stor begrænsning i, hvilket arbejde man kan tage efterfølgende. Så allerede når man begynder at overveje et nyt job, vil man opdage, at man med en klausul i kontrakten er bundet på hænder og fødder. Er klausulen til forhandling? Sidder man i en ansættelsessituation og skal skrive under på en ansættelseskontrakt, skal man være ekstra opmærksom, hvis kontrakten indeholder en kunde- eller konkurrenceklausul. Selv om situationen ofte er den, at man har fået sit ønskejob, måske med god løn og gode ansættelsesvilkår, så vær kritisk, hvis det er et vilkår, at man er omfattet af en klausul. Fra Finansforbundets side er det altid vores anbefaling, at man sætter sig godt og grundigt ind i, hvad klausulen omfatter. Herudover om klausulen er til forhandling. Man skal altid gøre op med sig selv, om man overhovedet er villig til at påtage sig begrænsningerne i en klausul, eller om klausulen hvis den ikke kan forhandles ud betyder nej tak til jobbet. Hvis den ikke kan forhandles ud af kontrakten, kan man altid prøve at forhandle en mere lempelig begrænsning end den, man i første omgang blev præsenteret for. Det kan for eksempel være, at en konkurrenceklausul kun skal gælde i et geografisk område, eksempelvis i en radius af 25 kilometer fra arbejdspladsen. Det kan også være, at man kan begrænse sin kundeklausul til udelukkende at gælde bestemte, navngivne kunder. Det er altid en god ide at gå i dialog med arbejdsgiver om, hvad det er for begrænsninger der er vigtig for virksomheden set i forhold til dine fremtidige muligheder for at få et andet job. Du kan få råd og vejledning om klausulen og din kontrakt hos Finansforbundets jurister og faglige konsulenter i Rådgivning. Man skal altid gøre op med sig selv, om man overhovedet er villig til at påtage sig begrænsningerne i en klausul, eller om klausulen hvis den ikke kan forhandles ud betyder nej tak til jobbet Det er før set, at man midt i et ansættelsesforhold bliver præsenteret for et tillæg til den allerede eksisterende ansættelseskontrakt i form af en kunde- eller konkurrenceklausul. Det kan meget vel være en væsentlig stillingsændring, som skal varsles med det opsigelsesvarsel, som arbejdsgiver har i tilfælde af opsigelse. Hvis man ikke vil acceptere fremover at være bundet af klausulen, kan man sige nej tak, hvorefter man er opsagt med de vilkår, som gælder ved opsigelse af arbejdsgiver. Vælger man at acceptere, vil klausulen være gældende ved udløbet af det pågældende varsel. Også her er det vigtigt, at man går i dialog med arbejdsgiver og forsøger at forhandle et resultat, som man selv kan leve med. Og det er igen en god ide at kontakte Rådgivning i Finansforbundet for at få hjælp i denne situation. Groft sagt er det aldrig en fordel for en lønmodtager at være omfattet af en kunde- eller konkurrenceklausul. Kompensation Efter funktionærloven skal der gives en kompensation på mindst 50 procent af den løn, man tidligere fik fra arbejdsgiver, så længe klausulerne gælder. Det er uanset, om der er tale om en konkurrenceklausul eller en kundeklausul eller begge dele. Og man skal herudover være opmærksom på, at den tidligere arbejdsgiver kan modregne i kompensationen for andet passende arbejde. Udtrykket passende arbejde fortolkes meget bredt. Det betyder, at såfremt man finder et passende arbejde, der ikke strider mod klausulen, modtager man i praksis ingen kompensation for klausulerne. Endvidere står det arbejdsgiver frit for at opsige en klausul med en måneds varsel. Det kan i virkeligheden betyde, at man kan gå i en lang ansættelsesperiode og ikke føle sig i stand til at søge et job i en virksomhed med sammenfaldende kunder, og hvor man ender op med at få ingen eller en meget ringe kompensation, fordi klausulen bliver opsagt. For konkurrenceklausuler gælder der dog særlige regler om en engangskompensation på tre måneders løn, selv om klausulen opsiges. Kontakt Finansforbundet for at få råd og vejledning, inden du underskriver en kunde- eller konkurrenceklausul.

6 6 PORTRÆT Torben Cramer er pensionskundechef hos Nordea Liv og Pension. Og han tager det med livdelen meget alvorligt. I 28 år har han skudt med bue og pil og nedlagt vildsvin og sågar en vandbøffel. I dag er han danmarksmester i at nedlægge 3D modeller af dyr Af journalist Berit Villadsen DEN EVIGE JÆGER For fire år siden forhøjede den dengang 49-årige assurandøruddannede Torben Cramer fra Nordea Liv og Pension sin livsforsikring. For Torben Cramer skulle på sin livs rejse til Northern Territory i Australien for at nedlægge en kilo tung vandbøffel med bue og pil. Og han var ikke 100 procent sikker på, om han kom hjem igen. Inspirationen til turen fik Torben Cramer i et af de amerikanske buejagtblade, han som passioneret buejæger abonnerede på. Et billede af en buejæger foran en nedlagt vandbøffel, rørte noget dybt i ham. Især fordi det var sket med en gammeldags bue uden tekniske hjælpemidler. Da jeg så det billede tænkte jeg, det er det ultimative, hvis det kan lykkes. Men samtidig tænkte jeg også, det er for åndssvagt at sætte sit liv på spil. Jeg har en kone og tre børn, fortæller den 53-årige Torben Cramer. Nedlagde vandbøffel i garagen Pensionskundechefen fra Nordea Liv og Pension kunne dog ikke slippe tanken om at nedlægge en vandbøffel med bue og pil. Og selvom han i sin research stødte på bueskytter, som var blevet lemlæstet og dræbt af det ekstremt tykhudede, stærke dyr, besluttede han sig for at udleve drømmen. I tre år forberedte og planlagde han turen. Han studerede vandbøflerne i Knuthenborg Safaripark, og tegnede til familien og naboernes store fornøjelse en naturtro udgave af en vandbøffel i pap, som han tilbragte mange timer med at nedlægge i sin garage. Researchen og træningen gav pote. Det vidner hans private billeder om. Iført camouflagetøj og påklistrede blade står Torben Cramer foran en australsk vandbøffeltyr, som han har nedlagt med bue og pil. En bedrift, der ifølge hans egen vurdering kun er godt ti mennesker i hele verden, som har udført med en langbue, som er den bue, der indenfor bueverden er den mest enkle og samtidig en af de sværeste buer at mestre. Fra dyr til 3D modeller I dag er vandbøflen i pap skiftet ud med 3D dyremodeller, som står i Torben Cramers garage. Et vildsvin, et rådyr, en kalkun, en ræv og en and, som pensionskundechefen har købt i dyre domme, for han er allerede gået i gang med sit næste mål. Oplevelsen med vandbøflen var det ypperste, han nåede at nedlægge med For mig er det spændingen i oplevelsen og den mentale udfordring i at lave det perfekte skud, når du er presset, der holder mig til ilden. Du bliver aldrig udlært i at have ro i dit hoved, når du skyder, og det er alfa og omega i det her

7 PORTRÆT 7 Friheden og jagten på kunderne har altid tiltrukket mig. Især forhandlingsspillet har jeg altid synes var interessant. At sidde overfor virksomhederne, som holder på det, som er deres, og så komme og sige, at jeg har et bedre tilbud og prøve at bevise det for dem, siger Torben Cramer om sit job som pensionskundechef. bue og pil, og måske var det med til at give ham skubbet til at prøve noget andet. For tre år siden besluttede han helt at stoppe med at skyde dyr af kød og blod efter helt at have mistet lysten. I stedet kastede han sig over 3D bueskydning, skydning af 3D modeller af naturtro dyr lavet af skum. Samme år han skiftede fra jagten til sporten, blev han danmarksmester, og er det stadig i dag. I år blev pensionskundechefen fra Nordea Liv og Pension nummer seks til VM på Sardinien, en turnering med ca. 350 deltagere fra omkring 50 lande. Og topplaceringen er ikke tilfældig, når det gælder Torben Cramer. Han er konkurrencemenneske med stort K. Når han går ind i en sport, gør han det 120 procent. Han undersøger feltet, hvem er de bedste, og hvordan kan han komme til at blive en af dem. Jagten på kunderne I jobbet er han også målrettet, når det kommer til jagten på kunderne. Ligesom i bueskydningen, er det de enkle arbejdsredskaber, han bruger i mødet med kunderne. Han foretrækker et blankt stykke papir og en pen, frem for en computer. Og kræver mødet slideshow er han tilhænger af 10 frem for 20. Han vil hellere have det hele i hovedet, som han siger, og så fokusere på kunderne. Kort og kontant. Og det har han gjort, siden han i 1984 startede som allroundassurandør hos Baltica Forsikring. Friheden og jagten på kunderne har altid tiltrukket mig. Papirarbejdet og administrationen er måske knap så meget mig, men jeg accepterer det som en del af gamet. Men forhandlingsspillet har jeg altid synes var interessant. At sidde overfor virksomhederne, som holder på det, som er deres, og så komme og sige, at jeg har et bedre tilbud og prøve at bevise det for dem og vel og mærke uden det drejer sig alene om pris. Det er ikke alle Torben Cramers kolleger, som kender til bøffelhistorien eller pensionskundechefens passion for 3D bueskydning. Måske er det også derfor, at kraniet af den nedlagte vandbøffel efter fire år stadig står i garagen. Jeg har aldrig været til trofæer, for jeg bryder mig ikke om døde dyr på væggen. For mig er det spændingen i oplevelsen og den mentale udfordring i at lave det perfekte skud, når du er presset, der holder mig til ilden. Du bliver aldrig udlært i at have ro i dit hoved, når du skyder, og det er alfa og omega i det her. Hvis jeg vinder en skydekonkurrence, hvor jeg har skudt dårligt, går jeg hjem og siger, LÆS TORBEN CRAM- ERS EGEN HISTORIE OM BØFFELJAGTEN PÅ Bueogpil.dk jeg skal træne noget mere. Mit succeskriterium er ikke resultatet, men at holde fast i min strategi og gennemføre den på den rigtige måde. For mig er processen ekstrem vigtig i forhold til målet, og processen er never ending i den her sport.

8 8 LÆSERUNDERSØGELSE Af journalist Carsten Jørgensen Tre ud af fire synes godt om bladet Læserundersøgelse blandt knap 600 medlemmer viser udbredt tilfredshed med bladets indhold men uenighed om, hvorvidt bladet skal udkomme på tryk eller kun elektronisk. Sidstnævnte spørgsmål deler også Assurandør Kredsens bestyrelse 76 procent mener overordnet, at Assurandør Kredsens blad er meget godt eller godt, viser den læserundersøgelse fra december 2013, som 594 medlemmer har deltaget i. Loyaliteten er også ganske høj. 78 procent af de adspurgte oplyser, at de har læst både oktober- og december-nummeret, mens blot ni procent ikke har læst i nogle af de to blade. Jørgen Lykke, formand for Assurandørforeningen i Codan, er glad for, at bladet bliver bedømt så positivt på indhold og kvalitet. Det er en dejlig cadeau til kredsen, siger han. Per Pedersen, formand for Assurandørforeningen ved Lærerstandens Brandforsikring, er enig. At tre ud af fire svarer meget godt eller godt til, hvad de synes om bladet, viser at bladet har en eksistensberettigelse, siger han. Læserundersøgelsen, der blev iværksat af kredsbestyrelsen for også at få medlemmernes vurdering af, om den trykte version af bladet skal skrottes til fordel for udelukkende en elektronisk udgave på Assurandorkredsen.dk, giver ikke noget helt klart svar på dette. 48 procent angiver, at de foretrækker bladet i en papirudgave, mens 34 procent foretrækker at få det i en elektronisk form. Efterfølgende har et flertal af kredsbestyrelsen besluttet at opretholde det trykte blad indtil videre, mens det også er muligt at downloade en pdf af bladet på hjemmesiden og læse det på skærmen. Billigere at udkomme elektronisk Samme uenighed gør sig gældende blandt kredsbestyrelsens medlemmer. Per Pedersen lægger ikke skjul på, at han foretrækker en elektronisk udgave af bladet. Jeg har svært ved at forstå, at assurandører, der siger de er innovative og fremsynede, og som dagligt sidder og arbejder med en bærbar computer eller en ipad, så alligevel holder fast i at læse et blad på papir. I mit selskab udkommer personalebladet kun elektronisk, og vi læser i forvejen alt muligt andet på skærmen. Derfor mener jeg ANONYME KOMMENTARER FRA UNDERSØGELSEN Hvis vi kan spare lidt penge på at lave bladet elektronisk så er jeg tilhænger af dette. Og ved at printe bladet, så ligner det jo det trykte blad. Ikke særligt flatterende dette, men jeg læser bladet på wc; O) derfor får jeg det læst, når det er på papir. Som pensionist vil jeg være glad for, at det trykte blad fortsætter. I mit selskab udkommer personalebladet kun elektronisk, og vi læser i forvejen alt muligt andet på skærmen. Derfor mener jeg også, at det bør være o.k. at læse kredsbladet elektronisk, siger Per Pedersen. Jeg vil helst have kataloget som en flot pdf, der kan læses på ipad, mobilen og computeren. Jeg får i forvejen så meget elektronisk post, som jeg ofte ikke eller kun overfladisk kigger på, hvorimod det trykte blad gemmes og læses meget grundigt og ofte flere gange. Synes, at det er spild af penge at trykke bladet, og det er ikke en særlig grøn profil at gøre det.

9 LÆSERUNDERSØGELSE 9 Fakta: Det svarer de Hvad synes du overordnet om kredsbladet? Meget godt 19 % Godt 56 % Hverken godt eller dårligt 20 % Mindre godt 1 % Dårligt 0 % Ved ikke 3 % Læste du det elektroniske blad, det trykte blad eller begge dele? Jeg læste det trykte blad 65 % Jeg læste det elektroniske blad 11 % Jeg læste begge dele 21 % Ved ikke 2 % Foretrækker du bladet i elektronisk eller trykt form? Jeg foretrækker bladet elektronisk 34 % Jeg foretrækker bladet i trykt form 48 % Jeg er ligeglad 18 % (Kilde: Assurandør Kredsens undersøgelse blandt 594 medlemmer af kredsen i december 2013) også, at det bør være o.k. at læse kredsbladet elektronisk, siger Per Pedersen og peger på, at der kan spares mange omkostninger ved ikke at få bladet trykt og omdelt af Post Danmark. Flere læser et trykt blad Jørgen Lykke er ikke enig med Per Pedersen. Han mener, det er en god ide både at udgive bladet på papir og elektronisk for derved at ramme så mange som muligt. Min holdning er, at det giver værdi at udsende bladet på papir til medlemmernes private postkasse. Det vil betyde, at flere løber bladet igennem og at flere vil læse artiklerne, og det viser undersøgelsen jo også, siger Jøren Lykke. Jeg tror, at man opfatter det lidt mere personligt og privat relateret, når det dumper ind derhjemme og man kan vise det til sin ægtefælle og børn. Modsat hvis det alene var elektronisk, så ville mange nok ikke nå det, fordi man vil opfatte det mere arbejdsrelateret. Og man får i dag så mange mails, at en del bare bliver slettet eller ignoreret, da man har så travlt med kunder osv. på arbejdet, fortsætter han. Min holdning er, at det giver værdi at udsende bladet på papir til medlemmernes private postkasse. Det vil betyde, at flere løber bladet igennem og at flere vil læse artiklerne, og det viser undersøgelsen jo også, siger Jørgen Lykke. CHARME & SELVTILLID FORPLIGTER! DEN ERFARNE ERHVERVSASSURANDØR KURSUS 0.30 Læs mere og tilmeld dig på forsikringsakademiet.dk Forsikringsakademiet A/S Rungsted Strandvej Rungsted Kyst Telefon forsikringsakademiet.dk 6765_Den_erfarne_assurandør.indd 1 03/03/

10 10 CITATER Det er blevet mere almindeligt, at tilbagetrækning sker senere og senere. Det er lidt komisk, når man samtidig ser, at flere ledere i den finansielle sektor går som 60-årige. Jeg synes, at det kunne være sjovt at være her, når PFA fylder 100 i 2017, men det kræver, at jeg synes, det er sjovt, at jeg kan gøre en forskel, og bestyrelsen synes, det er det rigtige. Så jeg går ikke i morgen. Henrik Heideby, 64 år og adm., direktør i PFA Pension til Berlingske Business Det vigtigste i politik er ikke parlamentarisk politik, men det, der sker mellem mennesker i hverdagen. Hver gang vi smiler til én på gaden og lige viser hensyn i bussen eller holder døren på vej ind i butikken, bliver alle gladere og mere tillidsfulde. Civilsamfundet vokset. Fællesskabet vokser. Vi tager langsomt, men sikkert magten fra hovedkvartererne med deres bange mænd og kvinder, der ikke tør se i øjnene, at de alligevel ikke har styr på det. Det er nemlig civilsamfundet, der bærer samfundet. Tor Nørretranders, forfatter og foredragsholder til Magasinet Ud & Se Der findes ikke noget større end kontrasten mellem at holde lang ferie og så tage hjem og arbejde hårdt bagefter. Med nogle af mine jævnaldrende, som er stoppet med at arbejde fra den ene dag til den anden, har jeg oplevet en meget hurtig forsuringsproces. De bliver pludselig sure på politikerne, på medierne og på danskerne. Det er helt ufatteligt, hvor mange forsurede danskere, der bor i Sydfrankrig. Hans Engell, 65 år og politisk kommentator til Magasinet Ud & Se Jeg har et nøgleord i livet, det er respekt. Det er et must. Når jeg så møder ting, hvor der er mangel på respekt, har jeg svært ved at kapere det. Michael Laudrup, fodboldtræner på pressemøde efter sin fyring i Swansea Det er som om, det er første gang i verdenshistorien, at et dyr i en zoologisk have er blevet aflivet og obduceret. Men vi gør altså det her jævnligt og vil også blive ved med det. Bengt Holst, videnskabelig direktør Københavns Zoo til tv2.dk

11 TROMPET 11 Kom til generalforsamling Assurandør Kredsen afholder ordinær generalforsamling Fredag den 9. maj 2014 kl Munkebjerg Hotel Munkebjegvej 125, 7100 Vejle Dagsorden ifølge vedtægterne. Efter generalforsamlingen er Georg Poulsen, tidligere formand for Dansk Metal samt Solveig Ørteby, næstformand for Finansforbundet gæstetalere. Georg Poulsen, 84 år, var i årene en meget karismatisk formand for Dansk Metalarbejderforbund. I sine yngre år før formandsposten var han aktiv kommunist i DKP og siden byrådsmed- lem for SF i Helsingør, men som Metal-formand gjorde han sig bemærket ved at bekæmpet venstrefløjen inden for fagbevægelsen, han har vendt sig stærkt mod konflikter uden klart formål og uden sikkerhed for sejr, og han har været atomkrafttilhænger. Jeg er ikke maskinstormer-jeg vil være med, hvor der skabes resultater, har Georg Poulsen sagt. Invitation Du inviteres herved til at deltage i kredsgeneralforsamlingen og opleve både tidligere formand for Dansk Metal Georg Poulsen samt Finansforbundets næstformand Solveig Ørteby. Kredsgeneralforsamlingen er en delegeret forsamling, der består af delegerede fra assurandørforeningerne samt fra Landsforeningen. Det betyder, at du som medlem ikke har stemmeret på generalforsamlingen, men kredsen ser gerne så mange af Assurandør Kredsens medlemmer som muligt til generalforsamlingen. Hele arrangementet afsluttes med en frokost. Det vil glæde kredsen at se dig. Tilmelding vil vi bede dig foretage på senest den 25. april Foreningsnyt Assurandør- og kundechefforeningen i Tryg Vi har gennem de seneste måneder oplevet en meget turbulent tid for mange assurandører, som har betydet stor usikkerhed for den enkelte. Det har på ingen måder forbedret arbejdsglæden og trygheden i ansættelsen. Der er gennemført flere store ændringer i salgsorganisationen, forandringer der påvirker den enkelte assurandør rigtig meget i hverdagen. Desværre er der også reduceret betydelig i antallet af assurandører i pension, der i stedet er tilbudt kontorstillinger, uden der er reduceret i de samlede mål. I erhverv og industri har rigtig mange assurandører fået ny chef, nye kollegaer og ny arbejdsplads/-sted, så de står over for en meget forandret hverdag, der naturligvis påvirker dem meget. Alt det, der er sket, betyder, at der skal bruges en del kræfter på at finde en god rytme i den nye hverdag sammen med kampen for at nå de meget ambitiøse mål, der er for den enkelte. Vi har holdt en del forhandlingsmøder med selskabet om vores kommende kontrakt. Vi glæder os over, der er en god tone, og vi oplever fremdrift i meget forskelligt tempo i de forskellige delforhandlingsudvalg. Vi ønsker, der skal være stor arbejdsglæde og tryghed i ansættelsen for alle assurandører i Tryg og håber selskabet fremover vil gøre alt for, at vi får arbejdsglæden og trygheden i ansættelsen tilbage.

12 12 TROMPET Af Mette Bruun, juridisk konsulent Godtgørelse til afskedigede over 60 år Der er nu nyt i sagen om godtgørelse efter 2a i funktionærloven, som man kan få, hvis man afskediges efter mindst 12 års ansættelse Tidligere var en medarbejder, der ved fratrædelsen kunne få udbetalt alderspension fra sin arbejdsgiver, efter fast dansk retspraksis afskåret fra at få fratrædelsesgodtgørelse, uanset om medarbejderen ønskede at gå på pension eller ej. Selvom man aldersmæssigt er berettiget til at gå på pension, kan man godt have et brændende ønske om at fortsætte på arbejdsmarkedet, og man kan meget vel have behov for fratrædelsesgodtgørelsen for at lette overgangen til et nyt arbejde. Spørgsmålet om, hvorvidt den gældende praksis kunne være aldersdiskriminerende, blev rejst ved Vestre Landsret, der inddrog EU-domstolen i sagen. Sagen blev omtalt i medierne som Ole Andersensagen. EU-domstolen vurderede, at den danske retspraksis var i strid med EU-reglerne, hvorfor arbejdsgiver valgte at udbetale fratrædelsesgodtgørelse til Ole Andersen, som ikke ønskede at gå på pension, selvom han kunne. Ole Andersen-sagen har affødt en række nye sager, idet spørgsmålet om, hvornår man har forfulgt sin erhvervsmæssige karriere, ikke er helt klart. Ole Andersen meldte sig i første omgang ledig og modtog dagpenge, hvorefter han startede egen virksomhed. Men hvad med de medarbejdere, som kun melder sig ledige for en kortere periode, dem, som er sygemeldte, dem, som går på efterløn, dem, som går i del- tidsarbejde, og så videre. Det har vi stadig ikke en præcis afklaring af. Højesterets dom Højesteret har fredag den 17. januar 2014 afsagt dom i 15 sager om rækkevidden af funktionærlovens 2a for medarbejdere mellem 60 og 65 år. Sagerne er en udløber af Ole Andersensagen. De 15 sager blev i første omgang afgjort ved Østre og Vestre Landsret i april 2013, hvor det blev slået fast, at afgørende for, om man har krav på fratrædelsesgodtgørelse, er, om man reelt har forfulgt sin erhvervsmæssige karriere efter fratrædelsen. Det er værd at bemærke, at landsretten anser en periode med 4½ måneds ledighed og aktiv jobsøgning for at være tilstrækkeligt. Højesteret når helt på linje med landsretten frem til, at der må foretages en konkret bevismæssig vurdering af, om pågældende medarbejder må antages midlertidigt at have givet afkald på alderspension med henblik på at forfølge en erhvervsmæssig karriere. Vurderingen må foretages i hver enkelt sag, og sikkert er, at der stilles ganske store krav til jobsøgningsaktiviteternes tidsmæssige udstrækning og omfang. Lovgivning Højesteret finder, at der ikke kan udledes generelle retningslinjer for, hvornår man opfylder betingelserne for at få fratrædelsesgodtgørelse. Sådanne retningslinjer må lægges fast politisk, hvorfor det er op til lovgivningsmagten at foretage en ændring af funktionærloven. Højesterets dom betyder derfor, at der, indtil der kommer en lovændring, også fremover hersker usikkerhed om, hvornår man som opsagt medarbejder over 60 år har gjort tilstrækkeligt for at forfølge sin erhvervsmæssige karriere og dermed har krav på fratrædelsesgodtgørelse. På den baggrund er Finansforbundets fortsatte råd til de medlemmer, som ikke får udbetalt fratrædelsesgodtgørelse fra deres arbejdsgiver, og som har et reelt ønske om at fortsætte på arbejdsmarkedet, følgende: Sørg for at rejse kravet over for arbejdsgiver Meld dig ledig i a-kassen Går du på efterløn, bør du jobsøgningsmæssigt agere, som om du var ledig Gem dokumentation for dine jobsøgningsaktiviteter i både opsigelsesperioden og efterfølgende Sørg for at holde dit CV med mere opdateret og at benytte dig af jobsøgningsdatabaser med mere. Husk, du kan altid kontakte Finansforbundet, Assurandør Kredsen eller din faglige repræsentant, hvis du vil vide mere om emnet.

13 Af journalist Carsten Jørgensen DET POLITISKE ARBEJDE 13 Hvad laver udvalget? Assurandør Kredens medlemsblad sætter luppen på arbejdet i de forskellige udvalg og ansvarsområder. Denne gang handler det om SFR ansvarsområdet Sektor, Forbruger og Regulering, der blandt andet beskæftiger sig med at styrke forståelsen for finanssektorens betydning i samfundet. Uffe Pedersen fra kredsbestyrelsen fortæller her om udvalget Hvem sidder i ansvarsområdet? Hver kreds i Finansforbundet har repræsentanter i ansvarsområdet. Fra Assurandør Kredsen deltager kredsbestyrelsesmedlem Uffe Pedersen fra If Forsikring. Desuden deltager kredsformand Carsten Nielsen som repræsentant for Finansforbundets hovedbestyrelse. Hvad laver ansvarsområdet? SFR beskæftiger sig med tre overordnede emner. Det første har overskriften ansvarlig og fair regulering, hvor vi især overvåger og drøfter den internationale regulering af finanssektoren, som EU har på dagsordenen. Det andet emne handler om sektorens ansvar og image, hvor man må sige, at vi har no- Uffe Pedersen gle udfordringer. Det tredje overordnede emne er sektorens udvikling og rolle i samfundet, som for eksempel omfatter digitalisering, outsourcing og konsolidering. Hvordan fungerer samarbejdet i udvalget? Det er et ekstremt spændende udvalg at deltage i. Vi har mange interessante oplægsholdere ude fra fx professor Jesper Rangvid, Nykredits ekspert i regulering Jesper Berg eller folk fra Finanstilsynet til at give os input på møderne. Og vi, repræsentanter fra kredsene i Finansforbundet, er gode til at udveksle erfaringer fra vores virksomheder. Hvad har du særligt fokus på i udvalget? Som assurandørernes repræsentant var jeg meget opmærksom på det tiltag, EU for nogle år siden havde med at begrænse variable lønninger. Det er heldigvis lagt død lige nu. Desuden er jeg som repræsentant i If s tværnationale samarbejdsudvalg meget aktiv, når vi drøfter EWC er (European Working Councils red.). Reelt handler de fleste drøftelser i ansvarsområdet dog om bankerne. Forsikringsområdet fylder højst 5-10 procent. Men jeg kan af og til bidrage med andre perspektiver i debatten end de øvrige deltagere, der har et bankmæssigt bagland. Da vi på et møde drøftede de såkaldte skyggebanker der tilbyder finansiering FAKTA: Udvalg/ansvarsområder: Forsikringsakademiet Medlem og forbund Arbejdsliv og karriere Sektor, forbruger og regulering Beskæftigelse og velfærd uden at være rigtige banker gjorde jeg opmærksom på, at bankerne jo selv er en slags skyggeforsikringsselskaber, der gerne sælger forsikringer, selv om de ikke er rigtige forsikringsselskaber, Har du en opfattelse af, om de øvrige lytter til dig? Jeg synes generelt, at de øvrige er meget lydhøre over for os. Det er absolut min opfattelse, at vi er respekteret. Når mange af emnerne relaterer sig til bankverdenen, er det klart, at vi dér holder lav profil, men når vi så endelig siger noget, føler jeg mig sikker på, at det også tillægges en vis vægt. Vores kontakt i Finansforbundets formandskab Michael Budolfsen er også god til løbende at informere om de tiltag, der sker på nordisk plan via NFU og på internationalt plan via UNI Europe Finance, hvor han har politiske poster.

14 14 MEDLEMSSTATUS medlemmer ultimo februar 2014 Assurandør- og Kundechefforeningen i Tryg Antal medlemmer 246 Jens Klindt, Boeslunde Jørgen Kauling, Værløse Kim Nissen, Slagelse Mads Rahbek, Herning Martin Brandt Kofoed, Smørum Morten Andersen, Kgs. Lyngby Morten Nielsen, Aabenraa Niels Ebbe, Nakskov Stefan Djokic, Frederiksberg Thomas Skovbo, København Ø Claus Prip, Bramming John Powers Bates, Helsingør Keld Søndergaard, Hjørring Nicolai Kalmar, Uldum Rasmus Rævskær Thomsen, Lystrup Assurandørforeningen i Codan Antal medlemmer 185 Ibrahim Öztürk, Roskilde Jacob Lykke Risgaard, Kjellerup Michael Rasmussen, Tjele Muammer Basoda, Taastrup Rune Bjærre, Hvidovre Søren Seidler, Vejle Øst Bjarne Leth, Lemvig Bjarne Steen Henriksen, Tommerup Jacob Bjerg Østerby, Aarhus Kent Lindkvist Clausen, Kværndrup Morten Andersen, Kgs. Lyngby Niels Lindberg Grann, Hadsund Rune Christiansen, Horsens Rune Rasmussen, Brøndby Søren Kejser, Højbjerg Thomas Skovbo, København Ø Assurandørforeningen i Topdanmark Antal medlemmer 406 John Powers Bates, Helsingør Jan Lindorff, Vordingborg Kim Nissen, Slagelse Kjeld Pedersen, Væggerløse Lars Astrup, Hellerup Michael Petersen, Holbæk Niels Dreyer, Allerød Peter Holk, Fjerritslev Rasmus Andersen, Thisted Søren Thue Løland, Farum Assurandørforeningen ved Lærerstandens Brandforsikring G/S Antal medlemmer 23 Assurandørforeningen i Danica Pension Antal medlemmer 113 Christian Boiskouv Pedersen, Odense C Louise Mølbæk Andersen, København S Niklas Hartvig Pedersen, Rødovre Bo Lykke Nielsen, Greve Karen Holmegaard, Aakirkeby Trine Levin Egeskov, Holte Branddirektørforeningen i Købstædernes Forsikring Antal medlemmer 21 John Springborg, Lystrup Assurandørforeningen i Aros Antal medlemmer 20 Assurandørforeningen i Sønderjysk Forsikring Antal medlemmer 14 Flemming Mattesen, Aabenraa Jesper Momsen, Brørup Assurandørforeningen i Lokal Forsikring Antal medlemmer 35 Connie Haugaard, Rødvig Stevns Jan Lindorff, Vordingborg Kim Henrik Jensen, Næstved Krista Sindberg, Odense SV Lars Gam, Holbæk Lene Johansen Huyon, Rudkøbing Marianne Ellemand, Slagelse Morten Kops-Hansen, Odense NV Pernille Henningsen Bjerring, Agedrup Søren Thue Løland, Farum Tina Ringmose Lindberg, Store Heddinge Tommy Steen, Humlebæk Trine Jensen Winton, Rudkøbing Erwin Sattler, Hvidovre Frank Pehrsson, Herlev Peter Gam, Rudkøbing Assurandørforeningen i Thisted Forsikring Antal medlemmer 16 Konsulent- & Kundechefforeningen i Nordea Pension Antal medlemmer 60 Casper Rotne, Holbæk Martin Eising, Viby J Mikkel Strøbech, Vanløse Erik Friis-Nielsen, Tjæreborg Kim Lennert Hvid, Haderslev Assurandørforeningen i If... Antal medlemmer 27 Ole Chander, Aalborg SØ Søren Kejser, Højbjerg Ibrahim Öztürk, Roskilde Kasper Steen, Randers SV Michael Rasmussen, Tjele Assurandørforeningen i SEB Pension Antal medlemmer 62 Erik Friis-Nielsen, Tjæreborg Rasmus Rævskær Thomsen, Lystrup Kristian Sønderby, Køge Peter Meinert, Farum Assurandørforeningen i Gjensidige Antal medlemmer 74 Arne Justesen, Viborg Betina Lykke Petersen, Roskilde Betina Pedersen, Svendborg Brian Hansen, Holte Casper Hansen, Hillerød Casper Munch, Odense NV Claus Asmussen, Aalborg Sv Claus Gram Schjoldager, Horsens Claus Idor Jacobsen, Lille Skensved Claus Jepsen, Haderslev Claus Max Rasmussen, Randers NV Dan Hedberg Jensen, Skive Darko Vedel Rasmussen, Odense S Erling Lindblom Herler, Holbæk Eva Hybel Rasmussen, Slagelse Flemming Busk Olesen, Silkeborg Gert Hansen, Odense SV Hans Jørgen Hansen, Silkeborg Henrik Nisgaard Rasmussen, Kastrup Jann Olesen, Holstebro Jens Chr. B. Mortensen, Grenaa Jens Mikkelsen, Vejle Jes Peter Jessen, Broager Jesper Gertz, Langeskov Jesper T W Schnefeldt, Varde Jonas Molander, Slagelse Jørn Bendorff, Ribe Karsten Helmer Frederiksen, Ringsted Lars Aggergaard, Ørsted Lars Astrup, Hellerup Lars Bo Malmolin Jørgensen, Græsted Mia Lykke Henriksen, Stege Michael Engberg Arnhild, Karlslunde Ole Boyum Johansen, Aabenraa Palle Kristensen, Søndersø Ralf Larsen, Sporup Rasmus Johannessen, Årslev Rasmus Løgsted Pedersen, Thisted Steen Christensen, Gislev Steen Edsholt-Gaust, Jyllinge Steffen Nielsen, Slagelse Søren Hansen, Aabenraa Torben B. Pedersen, Grindsted Jens Agerbo, Hinnerup Assurandørforeningen i GF Forsikring Antal medlemmer 16 Nicolai Kalmar, Uldum Rasmus Fabius Meinecke, København S Landsforeningen Antal medlemmer 320 Birgitte Bach Saidi, Dragør Flemming August Broen, Ringsted Jesper Kjær, Odense NV Lasse Bøgelund Nielsen, Tølløse Peder Ring Bertelsen, Svendborg Rachel Filemonsen, Sisimiut Svend Erik Christensen, Aabenraa Xenia Mikkelsen, Nørresundby Bo Jakobsen, Nykøbing Sj. Carsten Bonde Petersen, Assens Erik Funder, Horsens Jacob Lykke Risgaard, Kjellerup Jan Nørgaard, Århus V Jens Peder Pedersen, Aalborg Sø Jørgen Riis Ebbesen, Horsens Nikolaj Nordø, Hjørring Ole Chander, Kolding Ole Stage, Hobro Oscar Nilsson, Herning Peter Michael Larsen, Lille Skensved Rosa Katrine Heilmann, Vejen Søren Henry Sørensen, Væggerløse Thomas Asger Sørensen, Støvring Torben Grønbek, Horsens Waqar Ahmed, Skødstrup

15 15 Kontakt til foreningerne Formandskab Formand Carsten Nielsen, SEB Pension Ole Døssing Christensen, Topdanmark Assurandør Kredsens assurandørforeninger Assurandørforeningen i Aros Thomas Steen Vilhelmsen Virkelyst Sæby Tlf Mail: Branddirektørforeningen i Købstædernes Forsikring Carsten Haslund Højagervej Rungsted Kyst Tlf Mail: Assurandørforeningen i Lokal Forsikring Gunner Jensen Akacievænget 4684 Holmegaard Tlf Mail: Assurandørforeningen i Thisted Forsikring Poul Daniel Larsen Snitingshøj Thisted Tlf Mail: Assurandørforeningen i Topdanmark Ole Døssing Christensen Svingelvej 11 Elsborg 8840 Rødkærsbro Tlf Mail: Assurandørforeningen i Codan Forsikring Jørgen Lykke Eremitageparken 203,2,-C 2800 Kgs. Lyngby Tlf Mail: Assurandørforeningen i Danica Pension Per Søgaard Lindevej 17 V Sottrup 6400 Sønderborg Tlf Mail: Assurandørforeningen i GF Forsikring Erik Henriksen Lundgaardsparken Struer Tlf Mail: Assurandørforeningen i Gjensidige Jakob Klink Søvænget Sunds Tlf Mail: Assurandørforeningen i If Forsikring Uffe Pedersen Sofiensdalsvej Aalborg Tlf Mail Assurandørforeningen ved Lærerstandens Brandforsikring Per Pedersen Gammel Kongevej 150, 3. th 1850 Frederiksberg C Tlf Mail: Konsulent- & Kundechefforeningen i Nordea Pension Mogens Edvard Pedersen Degnevænget Galten Tlf Mail: Mogens.edvard. Assurandørforeningen i SEB Pension Carsten Dahl Liljevænget Esbjerg V Tlf Mail: Assurandørforeningen i SEB Pension Carsten Nielsen Algade 1, 3. th 4000 Roskilde Tlf Mail: Assurandørforeningen i Sønderjysk Forsikring Helle Thomsen Sønderport Aabenraa Tlf Mail: Assurandør- & Kundechefforeningen i Tryg Lone Hansen Eliassensvej Kolding Tlf Mail: Landsforeningen Carsten Nielsen, Formand Assurandør Kredsen Udgiver: Assurandør Kredsen Applebys Plads 5 Redaktion: Carsten Nielsen (ansvh.) Kommunikation, Forsidefoto: Finn Andersen Layout: Oplag: Udgivelsesterminer: 4 gange årligt København K Telefon: Telefax: Finansforbundet Annoncer: Katrine Kruckow, Finansforbundet Næste nummer udkommer: 6. juni Kontakt Briddi Escherich Telefon Produktion: ProReklame ApS, Hillerød ISSN-nr.: Nr. 1 marts 2014 / 11. årgang

16 16 Tjen din egen løn eller forsvind Carsten Nielsen Formand I denne udgave af bladet kan du på side 2 læse en artikel om NEM forsikring, som har valgt at afskedige syv assurandører. Af artiklen fremgår det, at direktør Carsten Møller Pedersen har konstateret, at det er mere rentabelt for NEM Forsikring at tegne ind via internettet end ved at anvende assurandører som salgskanal. Denne afsætningsform har selskabet tilsyneladende arbejdet hen imod siden januar Man har ikke villet fyre assurandørerne, hvis blot de selv kunne tjene deres løn..! Det vil jeg mene, er et gennemgående krav i vores branche. Forskellen er blot, at i alle andre selskaber, behandles medarbejderne anstændigt. De bliver supporteret og uddannet, samt ikke mindst behandlet anstændigt som medarbejdergruppe, hvilket selvfølgelig er det mindste, man kan forlange som arbejdstager i dette land. Blot ikke i NEM Forsikring. Her har man været ladt alene som assurandør. Tålt men ikke værdsat. Tjen din egen løn, eller forsvind. Dette har været den eneste form for opmærksomhed, assurandørerne i NEM forsikring har fået fra deres ledelse. Det havde været mere Assurandørerne er rigeligt deres løn værd, når man ser på deres evner til at generere god og lønsom forretning til selskaberne anstændigt at afskedige assurandørerne fra dag et, og som ledelse koncentrere sig om den strategi man tror på. Det, JEG tror på, er, at assurandørerne IKKE er en dyr afsætningskanal. Assurandørerne er rigeligt deres løn værd, når man ser på deres evner til at generere god og lønsom forretning til selskaberne. Assurandørerne er også de bedste til at fastholde kunderne i porteføljerne. Dette er jeg heldigvis ikke ene om at mene. Alle de førende forsikrings- og pensionsselskabers ledelser, er enige i, at assurandørerne er en rigtig vigtig salgskanal. At internettet så er et fornuftigt supplement for nogle kunder, er der ingen tvivl om. Jeg ser en fremtid, hvor der er plads til begge afsætningskanaler. Den dag kunderne står i kø udenfor selskabernes digitale døre for at få lov til at tegne forsikringer og pensioner, vil jeg måske ændre mine holdninger. Indtil da ser jeg en lys fremtid for assurandørerne. Der er stadig masser af muligheder derude.

Ledelse og medarbejdere

Ledelse og medarbejdere Seneste opdatering 26. 21. september februar 2013 2014 Seneste opdatering 26. september 2014 Ledelse og medarbejdere Hovedkontor Slotsmarken 11 2970 Hørsholm Tlf.: 7024 2900 E-mail: info@d-i.dk Navn Titel

Læs mere

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1 DELTAGERLISTE HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. 1. HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. GRUPPE A Aarøsund 2 stemme Stemmeberettiget Tildelt ekstra Antal v/fuldmagt Assens Bestyrelsesformand

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Dette vejledningsmateriale er et redskab til dig som arbejdsgiver til brug for dine overvejelser og eventuelle brug af en konkurrence- og/eller kundeklausul

Læs mere

Østre Landsrets dom af 24. april 2013 Status i 2a sagerne. v/advokat Peter Breum og adv.fm Louise Gefke Nielsen

Østre Landsrets dom af 24. april 2013 Status i 2a sagerne. v/advokat Peter Breum og adv.fm Louise Gefke Nielsen Østre Landsrets dom af 24. april 2013 Status i 2a sagerne v/advokat Peter Breum og adv.fm Louise Gefke Nielsen Ole Andersen-dommen EU-domstolen afsagde dom den 12. oktober 2010 i sagen C-499/08 Ole Andersen.

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 25 m Standardpistol Forening max max2 max3 Snit. % Dame Pia Villemoes Søværnets IF, København 546 545 544 545,0 95, 2 Anja Christensen Skytteklubben DSB/ASF Århus 55 54 3 Dorte Thorsen IF Flyvestation

Læs mere

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Allerød OK H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Ballerup OK H-21 14:16 443885 Lars Bukkehave D-50 14:29 151495 Annette Bonde D-55 14:33 139370 Johanne Lind D-35 14:37 86804 L Mette Rich H-45 14:47 86799 L Jakob

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

Forebyggelse som en del af pensionsordningen. Servicebranchens Arbejdsgiverforening, den 23. april 2012

Forebyggelse som en del af pensionsordningen. Servicebranchens Arbejdsgiverforening, den 23. april 2012 Forebyggelse som en del af pensionsordningen Servicebranchens Arbejdsgiverforening, den 23. april 2012 Hvorfor er der brug for forebyggelse i pensionsordningen? 2 Hvorfor er PensionDanmark gået ind i forebyggelse?

Læs mere

Resultater for DM Duathlon 2012

Resultater for DM Duathlon 2012 DM Duathlon 2012 Age Group Results May 06, 2012 Results By Race Management Systems, Inc. Female 18 to 39 1 369 Karina Louise Sørensen Ninjas 39:51.75 1:14.73 1:09:39.99 0:55.29 19:50.78 2:11:32.54 2 417

Læs mere

Tilmelding til faglæreruddannelse

Tilmelding til faglæreruddannelse Ayoub Saidi Københavns Tekniske Skole Rebslagervej 11 2400 København NV onsdag 24-06-2015 00:00 GF 2 Workshop torsdag 25-06-2015 00:00 Digitale undervisningsmaterialer Jens Larsen Københavns Tekniske Skole

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE Vi har regnet på den nye af en for et gennemsnitligt parcel- eller rækkehus i de forskellige kommuner. Allerede i dag er der stor forskel på erne og dermed også stor

Læs mere

Læringsmiljø/undervisningsdiff_, jun 25. Fabrikantworkshops, jun 25 Energioptimering, jun 26. Grillarrangement, jun 24 Frokost torsdag, jun 26

Læringsmiljø/undervisningsdiff_, jun 25. Fabrikantworkshops, jun 25 Energioptimering, jun 26. Grillarrangement, jun 24 Frokost torsdag, jun 26 Aksel Lykke AARHUS TECH Allan Petersen EUC Sjælland Benny Larsen EUC Sjælland Bent-Ole Bohn TEKNIQ Bjarne Pedersen Selandia Brian Berndsen EUC Syd Brian Vestergaard EUC Sjælland Carsten Olsen Borregaard

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 21. februar 2013 Michel Klos Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 Regeringen og Enhedslisten indgik i forbindelse med finansloven for 2013 en aftale om at etablere en ny særlig uddannelsesordning

Læs mere

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet.

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet. Ældre Sagen september 213 Efterlønsmodtagere Antallet af efterlønsmodtagere falder Fra 27 til 212 er antallet af fuldtids-efterlønsmodtagere 1 faldet fra 138.11 til 13.272 personer svarende til et fald

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Mejeribrugets Arbejdsgiverforening

Mejeribrugets Arbejdsgiverforening Mejeribrugets Arbejdsgiverforening 10. april 2008 Birthe Houkjær Kundechef Program Pensionsindbetaling Pensionsordningen PensionDanmark Sundhedsordning Evt. Pensionsbidraget HK Pensionsbidrag Barselsbidrag

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Beskæftigelsesudvalget 2013-14 BEU Alm.del Bilag 313 Offentligt Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer (Forenkling vedrørende fratrædelsesgodtgørelse)

Læs mere

Stadig flere elever går på privatskole

Stadig flere elever går på privatskole Procent Stadig flere elever går på privatskole Et ud af seks børn eller 16,5 pct., der netop har startet det nye skoleår, går på privatskole. Det er en stigning på 36,4 pct. siden 2. Tendensen er landsdækkende.

Læs mere

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Tee 1 Rasmus Jønson 6 9 41 hvid 2 Kim Nielsen 9,3 13 38 hvid 3 Dan Christensen 12,2 14 37 gul 4 Lars Peter Mølvang 4,9 6 36 gul 5 Kurt Pedersen

Læs mere

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Nr. i rækkenmedl.nr. Navn Tlf. Mobiltlf. E-mail Føds.dato

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Dom vedrørende funktionærlovens 2a 2 Beregning af ferietillæg 3 Afskedigelse pga. besparelser var OK 4 Tabsbegrænsningspligt ikke opfyldt 5 Intet økonomisk incitament til afskedigelse 1 Dom vedrørende

Læs mere

Vvs-branchens Faglæreruddannelse

Vvs-branchens Faglæreruddannelse Grillarrangement Starttidspunkt tirsdag 23-06-2015 00:00 Sluttidspunkt tirsdag 23-06-2015 00:00 Aksel Lykke Mathies Baunsgård Ulrik Vestergaard Kim Fusager Peter Henriksen Flemming Thane Kallehave James

Læs mere

Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart

Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Deltagerliste AMU Fyn AMU Nordjylland AMU Vest Bornholms Erhvervsskole CELF Den jydske Haandværkerskole

Læs mere

FRATRÆDER DU? - SÅ HJÆLPER FINANSFORBUNDET DIG VIDERE

FRATRÆDER DU? - SÅ HJÆLPER FINANSFORBUNDET DIG VIDERE FRATRÆDER DU? - SÅ HJÆLPER FINANSFORBUNDET DIG VIDERE Denne pjece giver dig overblik over den rådgivning og støtte til at komme videre i dit arbejdsliv, som Finansforbundet tilbyder. OPSAGT? ER DU BLEVET

Læs mere

10. august 2013 PRO-AM 2013 STARTLISTE FOR RUNDE 1 10. august 2013 Halsted Kloster Golfklub 18 huller

10. august 2013 PRO-AM 2013 STARTLISTE FOR RUNDE 1 10. august 2013 Halsted Kloster Golfklub 18 huller 10:00 1 1 Madam Blå 425 HEIDEN NIELSEN, Christian Royal Oak Golf Club (80-6) 201 MOLSING, Henrik 301 HAUVRE, Kai 401 OTTOSEN, Ole 1307) Rønnede Golf Klub 2011 (190-1007) 1180) B 7,7 8 B 16,1 18 B 12,5

Læs mere

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012 Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Region Hovedstaden Alle beløb ekskl. moms Kommune - Gruppe 1 Adm. Gebyr Ordning - Gruppe

Læs mere

Ansattes opstart af egen virksomhed når iværksætterdrømmen realiseres

Ansattes opstart af egen virksomhed når iværksætterdrømmen realiseres - 1 Ansattes opstart af egen virksomhed når iværksætterdrømmen realiseres Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Når iværksætterdrømmen føres ud i livet og lønmodtagertilværelsen udskiftes med

Læs mere

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011 01 09:30 BANE HOLD KREDS 1 ISG 1 Jan T. Bertelsen HC 33 Ole Guldager Jensen HC 42 Henriette Mortensen DC 84 Peter Bæk HE 111 2 3 N Lakering A/S 1 Jimmy Lykke HE 96 Jens K. Poulsen HE 90 3 BE INSTALLATION

Læs mere

FRATRÆDER DU? - SÅ HJÆLPER FINANSFORBUNDET DIG VIDERE

FRATRÆDER DU? - SÅ HJÆLPER FINANSFORBUNDET DIG VIDERE FRATRÆDER DU? - SÅ HJÆLPER FINANSFORBUNDET DIG VIDERE Denne pjece giver dig overblik over den rådgivning og støtte til at komme videre i dit arbejdsliv, som Finansforbundet tilbyder. FRATRÆDER DU? ER DU

Læs mere

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danmarks Statistik har offentliggjort en ny opgørelse af formuerne blandt danske familier. Det er første gang, at Danmarks Statistik offentliggør formuestatistik,

Læs mere

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne E-Sundhedsobservatoriet - Årskonference 2013 Poul Erik Kristensen, KL Overordnet plan for FMK implementering i kommuner Mobilisering Integrationsprojekt

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 5 m Standardpistol Forening max max max Snit. % Junior Dame 4 5 6 Herre 4 5 6 7 8 9 0 4 5 6 7 8 9 0 4 5 6 7 8 Frederik Larsen Skytteklubben DSB/ASF Århus 5 Pia Villemoes Søværnets IF, København

Læs mere

Matas-butik Adresse Postnr. By Dato Tidspunkt

Matas-butik Adresse Postnr. By Dato Tidspunkt Matas Trianglen Østerbrogade 72 2100 København Ø 10.08 12.00-16.00 Matas Østerbrogade 142 2100 København Ø 18.08 12.00-16.00 Matas Østerbrogade 104 2100 København Ø 25.08 12.00-16.00 Matas Østerbro Centret

Læs mere

Referat af repræsentantskabsmøde

Referat af repræsentantskabsmøde 03. juli 2012 / side 1 af 8 / KAT Afholdt den 12. juni 2012 Deltagere: Alm. Brand, Dorte Runing Atradius, Ane-Mette Kofoed Bornholms Brand, Pia Lysegaard Codan, Christian Sletten Codan, Lise Bergmann Danica,

Læs mere

Oversigt over udpegede advokater i sager om magtanvendelse efter servicelovens 127 og 129

Oversigt over udpegede advokater i sager om magtanvendelse efter servicelovens 127 og 129 1 Oversigt over udpegede advokater i sager om magtanvendelse efter servicelovens 127 og 129 Advokater udpeget af MIDTJYLLAND: Advokat Dorte Guldbrøn Advokatfirmaet Guldbrøn Toldboden 3, 1. sal th., D 8800

Læs mere

Finansforbundet. Det naturlige valg i den finansielle sektor

Finansforbundet. Det naturlige valg i den finansielle sektor Finansforbundet Det naturlige valg i den finansielle sektor finansforbundet 2012 / Tekst: kommunikation / layout: katrine kruckow / foto: jasper carlberg Velkommen! Finansforbundet er en naturlig del af

Læs mere

Interne/eksterne udvalgsposter/ansvarsområder pr. 1. april 2012

Interne/eksterne udvalgsposter/ansvarsområder pr. 1. april 2012 Interne/eksterne udvalgsposter/ansvarsområder pr. 1. april 2012 Faggrupper, fora og udvalg/hb-ansvarlige: Alarmfaggruppen IT-faggruppen Specialistfaggruppen Taksatorfaggruppen Regionsforum Ungdomsforum

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 25 m Standardpistol Dame Pia Villemoes Søværnets IF, København 55 530 2 Dorte Thorsen IF Flyvestation Karup 543 3 Sarah P. Madsen Lunde Skytteforening 59 Herre René Vogn Hesselager Forenede Sportsklubber

Læs mere

0-5 måneder 1 måned 6 måneder - 2 år. 3 år - 5 år og 8 måneder 4 måneder 6 år - 8 år og 7 måneder 5 måneder 9 år - herefter 6 måneder

0-5 måneder 1 måned 6 måneder - 2 år. 3 år - 5 år og 8 måneder 4 måneder 6 år - 8 år og 7 måneder 5 måneder 9 år - herefter 6 måneder Fyret - hvad nu? Hvad gør jeg rent praktisk og hvad skal jeg vide? I opsigelsesperioden er du fortsat i arbejde og skal handle så normalt som muligt. Du har fortsat dine forpligtelser over for din arbejdsgiver,

Læs mere

Sponsorflyvning 2009

Sponsorflyvning 2009 Sponsorflyvning 2009 Duenummer Erstatning Firma Plac Præmie Privat Plac Præmie Duemand Plac Præmie Hastighed 068-09-0008 Ole Nielsen 1 5000 Arne Poulsen 1 5000 1.505,70 196-09-9050 196-09-9060 Nordjysk

Læs mere

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35 Grunddata Starttidspunkt gruppe 1 14:00 Starttidspunkt gruppe 2 14:00 Starttidspunkt gruppe 3 14:00 Starttidspunkt gruppe 4 14:00 Starttidspunkt gruppe 5 14:00 Starttidspunkt gruppe 6 14:00 Starttidspunkt

Læs mere

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 (2. samling) BUU Alm.del Bilag 6 Offentligt Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Inklusionsgraden for hele landet

Læs mere

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der?

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Folkepensionsalderen er i dag 65 år. Derfor er det her valgt at tage udgangspunkt i de 65+årige som ældre, selvom folkepensionsalderen tidligere

Læs mere

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs sniveau Af Tine Høtbjerg Henriksen Profilmodellen 2010 er en fremskrivning af, hvordan en ungdomsårgang 1 forventes at uddanne sig i løbet

Læs mere

Beretning TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER

Beretning TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER Beretning om TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER Afgivet af Civilstyrelsen i april - 1 - Reglerne Som led i implementeringen af reformen vedrørende blandt andet fri proces og retshjælp, der er vedtaget

Læs mere

Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame C. Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame D

Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame C. Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame D Dame C 1 Thisted Firmasport Oticon A/S Maybritt Andersen DC 192 194 173 0 0 559 186,33 2 Sofi E-Smokers Betina Mejdal DC 156 147 195 0 0 498 166,00 3 Viborg Firmaidræt COLAS-1 / Kosme2Logen Erna Jensen

Læs mere

Velkommen i HK! HK skaber værdi, styrke og muligheder i dit arbejdsliv

Velkommen i HK! HK skaber værdi, styrke og muligheder i dit arbejdsliv Velkommen i HK! HK skaber værdi, styrke og muligheder i dit arbejdsliv Velkommen i HK 01 Din overenskomst er vores fornemste opgave I HK arbejder vi med det helt klare mål at bevare og udvikle velfærden

Læs mere

Deltagerliste på Hotel Nyborg Strand den 10. april 2008

Deltagerliste på Hotel Nyborg Strand den 10. april 2008 Deltagerliste på Hotel Nyborg Strand den 10. april 2008 Kl. 13.15-14.00: Workshop A: BAT Annette Bruun Hansen Guldborgsund Kommune Annie Lillie Esbjerg Kommune Bettina Lerche Billund Kommune Else Libach

Læs mere

Folk i job flytter til storbyområderne

Folk i job flytter til storbyområderne Folk i job flytter til storbyområderne I perioden 009 til 011 er 36.000 personer flyttet fra en kommune til en anden i Danmark. Der er dog stor forskel på arbejdsmarkedstilknytningen blandt folk, som flytter

Læs mere

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Ledelsen Beredskabschef Lars Hviid Sekretariatsleder Karina Gregersen Sekretariatet Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Lene Ø. Hansen Salg & Service Anders Rathcke Operativ Afdeling Staben Stabsmedarbejder

Læs mere

FIRMA turneringen RESULTATLISTE 2007 2008. Harry Jørgensen Pokaler Gravering 86 14 44 10

FIRMA turneringen RESULTATLISTE 2007 2008. Harry Jørgensen Pokaler Gravering 86 14 44 10 FIRMA turneringen RESULTATLISTE 2007 2008 Harry Jørgensen Pokaler Gravering 86 14 44 10 Vinderhold kl. A DSB Claus B Laursen Klasse A 1.Omg. 2.Omg. 3.Omg 4.Omg Total 1. DSB 569 583 580 568 1732 2. Terma

Læs mere

Nyt fra AutoBranchens ArbejdsgiverForening

Nyt fra AutoBranchens ArbejdsgiverForening Nr. 4 15. december 2014 Nyt fra AutoBranchens ArbejdsgiverForening Gå ikke med til proforma opsigelse AutoBranchens ArbejdsgiverForening anbefaler, at medlemmerne ikke går med til proforma opsigelse af

Læs mere

Deltagere i 5 km. løb

Deltagere i 5 km. løb Deltagere i km. løb 0 Jens Bønding 0 Spøttrup Balling : :: 0:0: Peter Ibsen 0 Spøttrup Balling : :: 0:: Robert Jensen 0 Spøttrup Balling : :: 0:: 09 Inge B. Pedersen 00 Skive SAM Skive : ::0 0::0 Michael

Læs mere

Referat af stiftende generalforsamling i kreds 2

Referat af stiftende generalforsamling i kreds 2 Referat af stiftende generalforsamling i kreds 2 Mandag den 7. april 2014 Regnbueskolen i Hammel. Uffe Rostrup, Henrik Wisbech, Ulrik Andersen og Kirsten Herskind. Der blev udleveret 64 stemmesedler, hvoraf

Læs mere

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Situationen på det danske arbejdsmarked er generelt begyndt at lysne. Der er dog stor forskel på, hvor godt det går i de enkelte kommuner. Bedst går det

Læs mere

ALM. BRAND BANK - GUIDE TIL DIN NETBANK

ALM. BRAND BANK - GUIDE TIL DIN NETBANK ALM. BRAND BANK - GUIDE TIL DIN NETBANK WWW.ALMBRAND.DK ALM.SUND FORNUFT ALM. BRAND ALM. BRAND NETBANK SÅDAN STARTER DU NETBANKEN Gå ind på hjemmesiden www.almbrand.dk Vælg Netbanken under Genveje nederst

Læs mere

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2013 Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2011 februar 2012 INDHOLD Indhold... 2 1. Indledning... 3 2. Metode og målgruppe til kvalitetssikringen...

Læs mere

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt Store forskelle på, hvor i landet besøget bliver fravalgt Antallet af danskere, der ikke har været til 3 år i træk, er vokset med 10 pct. fra 2003 til 2008. Og der er store forskelle på hvor i landet,

Læs mere

DAMUSA Sammenfatningsrapport 1. Vælg en af nedenstående muligheder: "Jeg er..." Svarprocent: 100% (N=1448)

DAMUSA Sammenfatningsrapport 1. Vælg en af nedenstående muligheder: Jeg er... Svarprocent: 100% (N=1448) 1. Vælg en af nedenstående muligheder: "Jeg er..." Svarprocent: 100% (N=1448) Spørgsmålstype: Vælg en Nuværende elev 244 17% Tidligere elev 69 5% Kommende elev (står på venteliste) 43 3% Underviser 67

Læs mere

Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet

Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet Adgang til Miljøstyrelsens Affaldsdatasystem via www.virk.dk kræver følgende: Digital medarbejdersignatur, som fås fra kommunens lokale virk-administrator

Læs mere

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Regeringens ekspertudvalg for fattigdom har udarbejdet en dansk fattigdomsgrænse. På baggrund af den nye fattigdomsgrænse viser tal fra AE, at antallet

Læs mere

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 - I såvel kommunerne (KL) som regionerne (DR) er andelen og antallet af fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker

Læs mere

Dame. Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle 19-09-2013

Dame. Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle 19-09-2013 Dame 1 80 Marianne Rasmussen 6604 423 G 2 87 Janne Schmidt 7811 417 S 3 79 Anette Trip Lassen 4101 378 B 4 73 Gitte Madsen 2106 376 5 75 Lisbeth Teglgård 2023 364 6 81 Kristina Rasmussen 6604 357 7 91

Læs mere

Fredag den 24. april 2015 kl. 12.30-15.30

Fredag den 24. april 2015 kl. 12.30-15.30 Referat Repræsentantskabsmøde i Landsorganisationen OK-Klubberne i Danmark: Fredag den 24. april 2015 kl. 12.30-15.30 Dirigent: Paul Erik Weidemann Deltagere: Bestyrelsesmedlemmer: Erik Demant OK-Kolding

Læs mere

Referat af stiftende generalforsamling i kreds 3. Tirsdag den 8. april 2014 Studsgaard Friskole.

Referat af stiftende generalforsamling i kreds 3. Tirsdag den 8. april 2014 Studsgaard Friskole. Referat af stiftende generalforsamling i kreds 3 Monica Lendal Jørgensen, Jes Lemming Der blev udleveret 86 stemmesedler. Tirsdag den 8. april 2014 Studsgaard Friskole. 1. Valg af dirigent og stemmetællere

Læs mere

RESULTATLISTE Holstebro stævne 2014

RESULTATLISTE Holstebro stævne 2014 16-03-2014 14:43:29 - DDS SP v.3.14.2.3 RESULTATLISTE Holstebro stævne 2014 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 98883 Lars Andersen 03-010 Videbæk Skytteforening 200/09 199/09 399/18 2 108893 Mads Christensen

Læs mere

Lokalforhandlinger Tips og inspiration

Lokalforhandlinger Tips og inspiration Lokalforhandlinger Tips og inspiration 2014 Det handler om dit job, din økonomi og din hverdag Kontakt din kreds, hvis du og kollegerne ønsker gode råd og inspiration før lønforhandlinger. Måske vil det

Læs mere

Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse:

Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse: Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse: Hovedstaden-Sjælland Albertslund Allerød Ballerup Bornholm Brøndby Egedal Faxe Fredensborg Frederiksberg Frederikssund Furesø Gentofte Gladsaxe Glostrup

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

Folkeskolelærernes undervisningstid

Folkeskolelærernes undervisningstid Folkeskolelærernes undervisningstid, 2013/14 - Folkelærernes gennemsnitlige undervisningsandel er i skoleåret 2013/14 36,2 procent (brutto) og 41,9 procent netto for kommuner på 2005-arbejdstidsaftalen.

Læs mere

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr.

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. Ansættelseskontrakt 1 Parterne Imellem arbejdsgiver Navn Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: og medarbejder Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. er indgået følgende ansættelseskontrakt med

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 1. april 2014. faglig voldgiftssag (FV2013-0161): CO-industri. for. (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 1. april 2014. faglig voldgiftssag (FV2013-0161): CO-industri. for. (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 1. april 2014 i faglig voldgiftssag (FV2013-0161): CO-industri for A (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst I for Nordisk Wavin A/S (advokat Morten

Læs mere

side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar

side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar Stilladsinformation nr. 64 - december 2001 side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar Navn: Ib Hansen Bopæl: albertslund Alder: 55 Start i branchen: 1975 Firma: Tillidspost: Herlev Stilladser Fanebærersuppleant

Læs mere

Resultatliste DPM 15 meter skydning Den 24. Og 25. Februar 2009 Skytternes Hus i Århus

Resultatliste DPM 15 meter skydning Den 24. Og 25. Februar 2009 Skytternes Hus i Århus Resultatliste DPM 15 meter skydning Den 24. Og 25. Februar 2009 Skytternes Hus i Århus 15 m STANDARDPISTOL ÅBEN 1 Ricky Winther Billund 97 92 94 283 2 Steffen Andreasen Viborg 92 92 92 276 3 N.P. Bro Viborg

Læs mere

Meget mere fagforening. 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007. Kongres. Valg til 3F

Meget mere fagforening. 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007. Kongres. Valg til 3F Meget mere fagforening 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007 Kongres Valg til 3F Forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen Poul Erik Skov Christensen Forbundsformand

Læs mere

Præmieliste Kødkvæg. Aberdeen Angus. Holdnr: 1 Kviekalve 8-12 mdr. Holdnr: 2 Kviekalve 12-15 mdr. Holdnr: 3 Kviekalve 15-18 mdr.

Præmieliste Kødkvæg. Aberdeen Angus. Holdnr: 1 Kviekalve 8-12 mdr. Holdnr: 2 Kviekalve 12-15 mdr. Holdnr: 3 Kviekalve 15-18 mdr. Præmieliste Kødkvæg Aberdeen Angus Holdnr: 1 Kviekalve 8-12 mdr. 500 Stig Klæsøe Wester Slagelse 22 Holdnr: 2 Kviekalve 12-15 mdr. 505 Mønline Angus v/john Steffen Askeby 23 501 I/S Rønnekilde, Bruno Bomholdt

Læs mere

-51- Ekstraordinært Hovedbestyrelsesmøde afholdt lørdag den 12. marts 2011 på Blommenslyst Kro.

-51- Ekstraordinært Hovedbestyrelsesmøde afholdt lørdag den 12. marts 2011 på Blommenslyst Kro. -51- Ekstraordinært Hovedbestyrelsesreferat for perioden 2008-2012 Ekstraordinært Hovedbestyrelsesmøde afholdt lørdag den 12. marts 2011 på Blommenslyst Kro. Der var afbud fra: Mona Dahl (Kreds 9) Conni

Læs mere

Patienters oplevelser på landets sygehuse

Patienters oplevelser på landets sygehuse Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Patienters oplevelser på landets sygehuse Spørgeskemaundersøgelse blandt 26.045 indlagte patienter 2006 tabelsamling Enheden for Brugerundersøgelser

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 17. januar 2014

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 17. januar 2014 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 17. januar 2014 Sag 96/2013 og sag 124/2013 (2. afdeling) Slagelse Kommune FOA - Fag og Arbejde som mandatar for C Sag 97/2013 FOA - Fag og Arbejde som mandatar for D

Læs mere

LOKALFORHANDLINGER Tips og inspiration

LOKALFORHANDLINGER Tips og inspiration LOKALFORHANDLINGER Tips og inspiration 2015 Det handler om dit job, din økonomi og din hverdag Kontakt din kreds, hvis du og kollegerne ønsker gode råd og inspiration før lønforhandlinger. Måske vil det

Læs mere

FUSIONSPLAN. vedrørende. Spar Nord Bank A/S CVR-nr. 13 73 75 84 Skelagervej 15 9000 Aalborg. Sparbank A/S CVR-nr. 12 52 35 80 Adelgade 5 7800 Skive

FUSIONSPLAN. vedrørende. Spar Nord Bank A/S CVR-nr. 13 73 75 84 Skelagervej 15 9000 Aalborg. Sparbank A/S CVR-nr. 12 52 35 80 Adelgade 5 7800 Skive FUSIONSPLAN vedrørende Spar Nord Bank A/S CVR-nr. 13 73 75 84 Skelagervej 15 9000 Aalborg og Sparbank A/S CVR-nr. 12 52 35 80 Adelgade 5 7800 Skive INDHOLD Side 1 DE OMFATTEDE SELSKABER 3 2 FORTSÆTTENDE

Læs mere

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 DDS SP v.3.14.4.1 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 101491 Gustav Røjkjær 10-006 Klejs-Juelsminde Skytteforening 200/11 200/14 400/25 2 20564 Silas Højfeldt Kildehøj 10-456

Læs mere

De store kommuner taber på jobcentrene

De store kommuner taber på jobcentrene - mela - 08.12.2008 Kontakt: Mette Langager - mela@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 De store kommuner taber på jobcentrene Allerede til sommer overtager kommunerne ansvaret for de statslige dele af jobcentrene.

Læs mere

Repræsentantskabet. Lokalafdelinger:

Repræsentantskabet. Lokalafdelinger: Håndbog Afsnit: 2.0. FSF s Organisation Dato: 21. maj 2014 Side 1 Repræsentantskabet erne Forretningsfører Forretningsudvalget FSF Aalborg Afdeling Lokalafdelinger: Aalborg, Vendsyssel og Thy-Mors FSF

Læs mere

AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre

AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre Regioner Geografiske dækningsområder for VEU-centre Kommuner AMU-udbydere fra januar 2010 og VUC ere Region Nordjylland Dækningsområde

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling i 3F-Roskildeegnen tirsdag den 19 marts 2013

Referat af den ordinære generalforsamling i 3F-Roskildeegnen tirsdag den 19 marts 2013 Referat af den ordinære generalforsamling i 3F-Roskildeegnen tirsdag den 19 marts 2013 1. Velkomst ved formand Allan Kierulff. Formanden bød forsamlingen velkommen. 2. Valg af 2 dirigenter. Lars Christiansen

Læs mere

Repræsentantskabet. Lokalafdelinger:

Repræsentantskabet. Lokalafdelinger: Håndbog Afsnit: 2.0. FSF s Organisation Dato: 13. maj 2010 Side 1 Repræsentantskabet erne Forretningsfører Forretningsudvalget FSF Aalborg Afdeling Lokalafdelinger: Aalborg, Vendsyssel og Thy-Mors FSF

Læs mere

JM Single -Double 2009 31/1, 1/2, 28/2 og 1/3 2008 Bowl N Fun, Kolding

JM Single -Double 2009 31/1, 1/2, 28/2 og 1/3 2008 Bowl N Fun, Kolding JM Single -Double 2009 31/1, 1/2, 28/2 og 1/3 2008 Bowl N Fun, Kolding Dame Par Nr. Navn Klub parnr Total X / Partotal X / 1 Heidi Guldbæk BK Viborg 106 1180 28 26 2502 65 49 Trine Daugbjerg Simonsen BK

Læs mere

Fertilitetsbehandling beskytter ikke som graviditet. DI mener. Medarbejderen var ikke i hormonbehandling. Beskyttede medarbejdere

Fertilitetsbehandling beskytter ikke som graviditet. DI mener. Medarbejderen var ikke i hormonbehandling. Beskyttede medarbejdere 43 beskyttede medarbejdere opsagt Oprettet: 02-09-2010 Opdateret: 03-09-2010 Det var sagligt, da en virksomhed opsagde 43 tillidsrepræsentanter, sikkerhedsrepræsentanter og medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer.

Læs mere

Bestyrelsesrepræsentanter i Uddannelsesinstitutioner Region Syddanmark

Bestyrelsesrepræsentanter i Uddannelsesinstitutioner Region Syddanmark Bestyrelsesrepræsentanter i Uddannelsesinstitutioner Region Syddanmark Erhvervsskoler: AMU Syd Vognmand Jørgen Egeskov Jensen Vamdrup Special Transport Vamdrup E-mail: je@vst.dk Business College Syd Jan

Læs mere

Det betaler sig hurtigt at blive medlem af CAD. Centralforeningen af Autoreparatører i Danmark -brancheforening for værksteder

Det betaler sig hurtigt at blive medlem af CAD. Centralforeningen af Autoreparatører i Danmark -brancheforening for værksteder Det betaler sig hurtigt at blive medlem af CAD Centralforeningen af Autoreparatører i Danmark -brancheforening for værksteder VI ER STÆRKERE, NÅR VI STÅR SAMMEN Sammenhold giver styrke. Styrke i forhold

Læs mere

SYV SKARPE OM FINANSFORBUNDET IT-MEDARBEJDERE I FINANSSEKTOREN

SYV SKARPE OM FINANSFORBUNDET IT-MEDARBEJDERE I FINANSSEKTOREN SYV SKARPE OM FINANSFORBUNDET IT-MEDARBEJDERE I FINANSSEKTOREN Finansforbundet September 2007 Tekst og layout: Kommunikation Oplag: 600 VALGET ER DIT Medlem af Finansforbundet eller ej? Valget er naturligvis

Læs mere

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR Transportudvalget 2011-12 L 78 Bilag 5 Offentligt Bevarlandtaxaernes landsdækkende undersøgelse af land- og bytaxier i Danmark NY UNDERSØGELSE OM UDKANTSDANMARK: HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM

Læs mere

6 Højesteretsdomme om favør- og gratisaktier til fratrådte medarbejdere

6 Højesteretsdomme om favør- og gratisaktier til fratrådte medarbejdere Indhold 1 Løn i opsigelsesperiode og 2 b godtgørelse 2 Godtgørelse for manglende ansættelsesbevis 3 Ændret stilling under graviditet var forskelsbehandling 4 Overtrædelse af partshøringspligten og oplysningspligten

Læs mere