Referat af Nordkredsens Klubledermøde 2/15

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af Nordkredsens Klubledermøde 2/15"

Transkript

1 Referat af Nordkredsens Klubledermøde 2/15 Onsdag d hos Skive AMOK mødelokale Skive Stadion. Tilstede fra bestyrelsen: Formand Claus Poulsen (Silkeborg OK), Stedfortræder Arne Pedersen (Mariager Fjord OK), samt medlemmer, Steen Frandsen (Viborg OK), Johan MacLassen (OK Pan Aarhus). Tilstede var repræsentanter fra følgende klubber: Aarhus 1900 Orientering, Holstebro OK, Horsens OK, Karup OK, Mariager Fjord OK, Nordvest OK, OK Pan Aarhus, Rold Skov OK, Randers OK, Silkeborg OK, Skive AMOK, Vestjysk OK, Viborg OK. 1. Godkendelse af referat af klubledermødet , godkendelse af dagsorden og valg af mødeleder. A. Valg af dirigent, referent og registrering. Claus Poulsen stod for registrering, Arne Pedersen var dirigent, Johan MacLassen forestod referat. B. Godkendelse af Referat af klubledermøde d Godkendt uden bemærkninger 2. Plan 2020 motion og foreningsliv, oplæg og debat ved områdeformand Heidi Kristensen, Søllerød OK Heidi fortalte om klubudvikling. Hvordan er processen herfor, man skal definere udfordringen og i samarbejde med Gert Nielsen finder laver man en plan for hvordan man kommer videre, derudover vil der et par gange om året lave nogle fælles møder med henblik på at vidensdeling erfaring og succeshistorier. Generationsskifte, fastholdelse og fornuftig uddannelse/instruktion af nye løbere er generelle problematikker som går igen i klubberne. Det er svært at have medlemmer nok til at hjælpe de nye i gang, da det er meget tidskrævende og hårdt arbejde. Meget administrativt arbejde (korttegning mv.) bliver solgt til eksterne konsulenter, for at friholde klubbens medlemmer fra øget arbejde og for at sikre en hvis kvalitet. Familieorientering bør være et af de steder man har fokus, da vores sport på mange måder lever af at være en familiesport. Der er PT 24 klubber der har meldt sig til projektet, og forhåbningerne er, at der i år vil være op mod 30 klubber med i projektet. I projektet er der nogle nøglepersoner/klubber med stor erfaring inden for specifikke problemstillinger som fungerer som sparringspartnere.

2 Der er flere nye projekter i forberedelse, herunder vejledning, kurser og coaching i ungdomstræning, korttegning, uddannelse, mf. Der kommer efter sommeren et idekatalog til klubudvikling, samlet fra mange klubbers erfaring, og dette vil hele tiden blive udvidet med nye tiltag ideer. Nyhedsbreve fra Heidi kan tilmeldes på O-service og vil give en hel masse gode ideer og vejledninger, derudover finder der på do-f.dk, under vision 2020, en hel masse materiale. Nyhedsbrevet tilmelder man sig under i O-service under (skal være logget ind): >Løbere >ret løber >nyhedsbreve Der vil d. 1. nov. bliver oprettet en ide-workshop, som alle er velkommen til at deltager i. Heidis Diasshow som af tekniske årsager ikke kunne vises, er vedlagt. 3. Evaluering af stævner, f.eks. NJ 2-dages, påskeløbet, divisonsmatcher, MTB-O o.s.v. Banerne til NJ 2-dages var meget korte på 2. dagen hvilket har bragt en del kritik. Der arbejdes på at lave en erfarings-bank, således man kan se hvad der er af positive og negative erfaringer i forbindelse med stævnearbejde. Silkeborg OK fortæller om JFM sprint, de ældste deltagere bør ikke starte sidst, postplaceringer bør være således at der ikke er risiko for gener for både løbere og andre gæster, samt en løbende kontrol af posterne. Inspireret af Rold Skovs Rebild 2 dages, kan man sagtens have MTBO og fod-o sammen, men det er dog vigtigt at løberne ikke kører i samme område som rytterne for herved at undgå unødige sammenstød, MTBO er kan sagtens afslutte løbet ude i skoven, dette er praktiseret ved flere tilfælde, og rytterne triller selvstændig hjem og aflæser brikken på stævneplads. Lave en banenøgler således man nemmere kan sikre at startlisterne ikke strækker sig alt for langt. Keld Gade deler gerne sine erfaringer. Til sprint-orientering er det en god ide at spænde posterne fast med strips eller wire, for at forhindre at de bliver fjernet/flyttet. Dette er blevet praktiseret af flere klubber med stor succes. Karup OK lavede en langdistance i MTBO i Skive plantage, men der manglede lidt viden om hvilke regler der var gældende. En drejebog hertil er i gang med at blive lavet således en gentagelse forhåbentlig ikke gentages. 4. Terminslisten Der vil blive udfærdiget en forretningsgang for hvordan man administrere hvem der skal have hvilke løb i forhold til deadline, prioritering klubberne imellem. Denne vil blive gennemgået i kredsudvalget, og taget til fremlæggelse ved næste klubledermøde. Herunder hvordan listen i fremtiden skal læses (hvornår kan man være sikker på at man er arrangør af et stævne)

3 DM ansøgninger vil blive drøftet i kredsudvalget før en klub vil blive indstillet til at agere arrangør, dette skal gøres allerede løbende år + 4 år. Udover DM vil divisionsfinalen, NJ 2-dages, og Påskeløbene være underlagt denne tidsplan. Divisionsmatcherne skal være planlagt 2 år forinden. Løb over 150 deltagere skal meldes ind inden 1.12, året inden. For løb under 150 er det 12 dage for inden. Det opfordres at lave nogle små løb tilsvarende de mange små natløb, i foråret. Der spørges til, hvornår DM sprint mix-stafet etableres. Hertil kan Stævne- og Reglementsudvalget svare, at det ikke er på planen endnu, men Stævne- og Reglementsudvalget har dog opfordret DM sprint arrangørerne til at gentage Roskilde OK s succes med at lave en Mix-stafet i forbindelse med DM sprint. DM sprint vil for eftertiden ligge i 2. weekend af maj (med undtagelse af 2017, hvor Rold skov OK en særlig aftale) Horsens Ok fortæller om de frustrationer de har haft i forbindelse med at de måske er blevet vraget til Påskeløbene i Sagen vil blive taget op igen til næste kredsudvalgsmøde. Super-weekender vil i fremtiden blive højt prioriteret, herunder kan nævnes september hvor Aalborg OK og Nordvest OK i samarbejde arrangerer 2 divisionsmatcher. 5. Regnskab 2014 for Nordkredsens venner samt planlagte arrangementer 2015/2016 Carl Malling kunne endelig fremlagde regnskabet for nordkredsens venner for 2014, og det så ganske fornuftigt ud, hvilket også blev godkendt. Vinterlang løbene er på planen igen næste år og har man lyst til at arrangere en afdeling så tag fat i Peter Poulsen fra Silkeborg OK Horsens OK v/carsten Thyssen vil gerne lave et arrangement i den kommende vinter. Lars-Ole Kopp har desuden meddelt, at han gerne vil arrangere en afdeling (Nordkredsen).. Overskud fra vinterlang overføres til Nordkredsens Venners konto i henhold til det udsendte bilag Nordkredsens vinterlang orienteringsløb. 6. Orientering fra DOF Walther var ikke til stede, men Claus Poulsen havde lidt at fremlægge: Arbejdet i HB er fortsat centreret på Plan 2020, og få fordelt områderne ud på de 7 HBmedlemmer. Hvis klubberne i fremtiden ønsker at lave et kursus som også udbydes til andre klubber, kan man få det i DOF-akademiets katalog, og der er desuden mulighed for økonomisk støtte, mere information herom kan fås ved at rette henvendelse til Gert Nielsen -

4 Frist for optagelse i kataloget for den kommende sæson er Michael Rolighed fortsætter som administrator på kredsens hjemmeside. Morten Pedersen er tovholder på U-grupperne med Asbjørn Mathiasen (U1), Andreas Lyngå (U2). De supplerer hinanden godt med ledere, og det lader til at fungere rigtig godt. Kredsen opfordrer til, at klubberne sender deres unge på kurser og sommerlejre, da det giver en masse fælleskab på tværs af klubberne og en masse god orienteringsundervisning. Kurserne bliver slået op på O-service. Morten har en plan om at snakke med de større klubber omkring gensidig støtte for måske herved at kunne forbedre ungdomsarbejdet støttet af kredsen. Elitearbejdet i DOF er i udvikling, en omstrukturering/effektivisering er i måske i støbeskeen inden for nuværende økonomiske rammer.. Mange af DOF s projekter bliver delvis eksternt finansieret, især Team DK, DIF og Nordea-fonden 7. Orientering fra klubberne Karup OK Der er i klubben blevet gennemført brainstorm med henblik på klubudvikling. De har ligeledes været med i et skoleidrætsprojekt, hvor der var stor tilslutning. Skive AMOK Klubben har gang i både MTBO, skoleidræt, og der sker noget i klubben som også er medarrangør af Skaw-dyst d juli. OK Pan Aarhus Der er planer om at lave noget samarbejde med byens hoteller (events for virksomheder). Rold skov OK Prioritere det meste af deres arbejde omkring Find vej i for at få det optimale udbytte af de mange gæster. Nordvest OK Gennem vinteren har klubben lavet ungdomstræning på sprint-kort i Thisted, med stort besøg af de gamle, dette fortsætter i efteråret. Træningerne er arrangeret af en ungdomsløber i klubben. Klubben prioritere nu at tilvejebringe et klubhus, og håber at kunne overtage en skovbørnehave i Vilsbøl. Vestjysk OK Har valgt ikke at lave vestjysk 2 dages, som i fremtiden vil være hvert 2. år, når der ikke er Skaw-dyst. Silkeborg OK Klubben er begyndt at bruge tid på trail-løb, som et tilbud i tillæg til deres multisport, Præ-O og Fod-O. Alt skal være en del af fællesskabet i klubben. Klubben er i gang med at lave en Facebook-side for at forsøge derigennem ar skabe lidt liv og grobund for aktiviteter, i tillæg til klubbens hjemmeside. Aarhus 1900

5 Der er fokus på at prøve at lave lidt fælleskab i klubben for at få flere til at tage aktiv del i klubarbejdet og mange af de ting som foregår uden om det at løbe O-løb. Randers OK Anvender også Facebook i et forsøg på at få folk med ud i skoven Der laves igen Randers sprint d. 11. august, lange sprintbaner, for bedre at opleve denne sjove gamle by (op mod 6 km). Randers OK er i samarbejde med Gert Nielsen i gang med et klubudviklingsprojekt Klubben har fået støtte fra Nordea-fonden til indkøb af nyt materiel. Viborg OK Har lavet foto-orientering for skolerne i byen. Klubhuset er frit til mødet i efteråret. Horsens OK Klubben har ansat Esben fra OK Pan som ny elitetræner til klubbens ungdom. Hundeskoven i klubbens nærskov er blevet annulleret til klubbens store glæde. Horsens kommune er i gang med at genforhandle en aftale om at være en del af Team Danmark kommune. Klubben har forsøgt at få flere af klubbens medlemmer i gang ved at lave en Basar i klubben hvor de forskellige udvalg fortæller om deres arbejde. Skoleprojektet er afsluttet, det har været en blandet oplevelse, det er vigtigt at have gode aftaler med skolernes ledere for at danne nogle fornuftige rammer. 8. Eventuelt Næste møde er d. 10. november i Viborgs klubhus Johan MacLassen Nordkredsbestyrelsen Mødeplan: Kredsudvalgsmøde onsdag den 21. oktober Klubledermøde i Viborg tirsdag den 10. november Kredsudvalgsmøde onsdag den 16. december Klubledermøde i??? onsdag den 27. januar 2016

Referat af klubledermøde nr. 3 i 2012 i Sydkredsen

Referat af klubledermøde nr. 3 i 2012 i Sydkredsen Dansk Orienterings-Forbund Referat af klubledermøde nr. 3 i 2012 i Sydkredsen Mødested: FROS s klubhus, Hannerup Engvej 1c, Fredericia Mødedato: Tirsdag d. 6/11 kl. 19.00 Mødeindbudte Klubrepræsentanter

Læs mere

KompasPosten. Nr. 1 januar 2015. Herning Orienteringsklub. Medlem af Dansk Orienterings-Forbund under D.I.F. og I.O.F

KompasPosten. Nr. 1 januar 2015. Herning Orienteringsklub. Medlem af Dansk Orienterings-Forbund under D.I.F. og I.O.F KompasPosten Nr. 1 januar 2015 Medlem af Dansk Orienterings-Forbund under D.I.F. og I.O.F Formand Jens Jørgen Jensen jjjensen@dadlnet.dk 97 12 42 14 Næstformand Bjørn Hansen Voulund@c.dk 97 15 15 55 Økonomiudvalg

Læs mere

Efter vinterens træning er vi klar til at tage hul på en ny sæson med gode oplevelser

Efter vinterens træning er vi klar til at tage hul på en ny sæson med gode oplevelser Efter vinterens træning er vi klar til at tage hul på en ny sæson med gode oplevelser Nr. 609 - Februar 2005 Orienteringsklubben Pan Klubhus Postgiro Hjemmeside Kontingent 2003 Sekretariat (indmelding)

Læs mere

Medlemsblad for Horsens Orienteringsklub

Medlemsblad for Horsens Orienteringsklub Medlemsblad for Horsens Orienteringsklub 43. årgang. nr. 218. januar 2014 Så ti dog stille synes Jakob at sige til de urolige løbere på kort bane til Nytårsløbet Side 1 af 31 Formand Lars Sørensen Galgehøj

Læs mere

Referat fra klubledermøde i Østkredsen nr. 2/13

Referat fra klubledermøde i Østkredsen nr. 2/13 Dansk Orienterings-Forbund 09 06 2013 Til Østkredsen klubber Kredsudvalg, Øst DOF, kontor Referat fra klubledermøde i Østkredsen nr. 2/13 Mødested Roskilde OK klubhus, Nordpilen, Bjældevej 20, 4000 Roskilde

Læs mere

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens 1. Konstatering af møderet og stemmetal Henrik Funder Kristensen konstaterede, at der var 64 stemmeberettigede

Læs mere

Årgang 12 nr. 2 marts 2008 Medlemsblad for Århus 1900 Orientering

Årgang 12 nr. 2 marts 2008 Medlemsblad for Århus 1900 Orientering POST1900 Årgang 12 nr. 2 marts 2008 Medlemsblad for Århus 1900 Orientering Indholdsfortegnelse Generalforsamling d. 19 marts...2 Træningsweekenden i Blokhus...2 Vi har brug for DIG søndag d 6. april...2

Læs mere

Referat af Hovedbestyrelsesmøde nr. 3/2003.

Referat af Hovedbestyrelsesmøde nr. 3/2003. Dansk Orienterings-Forbund Til Til orientering for Hovedbestyrelsen, ansatte Klubber og medlemmer Kredsbestyrelser og kredsudvalg DOF s udvalg DOF s revisorer Referat af Hovedbestyrelsesmøde nr. 3/2003.

Læs mere

Pkt. 1 Walther ny DOF-formand kommer tirsdag d. 24/6 kl. 20. til OK Gorm. Bestyrelserne fra KOK, SNAB, FROS og Melfar er også inviteret.

Pkt. 1 Walther ny DOF-formand kommer tirsdag d. 24/6 kl. 20. til OK Gorm. Bestyrelserne fra KOK, SNAB, FROS og Melfar er også inviteret. BESTYRELSESMØDE: TID: STED: Nr.3 2014-2015, GORM Tirsdag d. 17/6-2014 kl. 19:00-22 (Der er træningsaften onsdag) ABRAHAMSENS GAARD DELTAGERE: Peter, Stig, Pernille, Bente, Bjarke, Merete, Steen, KK, Jørgen,

Læs mere

Glem alt om World Cup, Park World Tour, rangliste, stafetliga m.m. Årets vigtigste serie af løb er gået i gang: Vintercup! Med et handicapsystem, der

Glem alt om World Cup, Park World Tour, rangliste, stafetliga m.m. Årets vigtigste serie af løb er gået i gang: Vintercup! Med et handicapsystem, der Glem alt om World Cup, Park World Tour, rangliste, stafetliga m.m. Årets vigtigste serie af løb er gået i gang: Vintercup! Med et handicapsystem, der betyder, at alle har en chance. Nr. 608 - December

Læs mere

Ungeråd i helhedsplaner 2013

Ungeråd i helhedsplaner 2013 Ungeråd i helhedsplaner 2013 - en erfaringsopsamling om ungeråd i Danmark Af Cand.soc. Lene Pfeiffer Petersen For beboerrådgivningen i Høje Gladsaxe Oktober 2013 1. Indledning Denne undersøgelse af ungeråd

Læs mere

Skallerup Vennebjerg idrætsforenings Generalforsamling d. 25. Februar 2014.

Skallerup Vennebjerg idrætsforenings Generalforsamling d. 25. Februar 2014. Skallerup Vennebjerg idrætsforenings Generalforsamling d. 25. Februar 2014. Deltagere ud over bestyrelsen: 20 personer. Dagsorden. 1. Valg af dirigent. Leif Jensen blev valgt. Dan og Lars Peter er stemmetæller.

Læs mere

Bestyrelsen beretning for 2010.

Bestyrelsen beretning for 2010. Bestyrelsen beretning for 2010. Indledning. Den anden hele sæson der er ikke følger kalenderåret. Men det gik da egentligt smertefrit, eller relativt. Der er meget, eller retter, ekstrem kort tid til at

Læs mere

Referat fra Regionsmøde i Viborg den 05.02.08

Referat fra Regionsmøde i Viborg den 05.02.08 Referat fra Regionsmøde i Viborg den 05.02.08 Ad 1) Susanne bød Velkommen og læste Formålsparagraffen op. Ad 2) Søren blev valgt som dirigent, Charlotte blev valgt som referent. Næste møde i Skanderborg

Læs mere

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ 1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere Referent: Margit

Læs mere

Derudover opfordrede formanden til, at repræsentantskabet til at stille op i forbundets udvalg og arbejdsgrupper.

Derudover opfordrede formanden til, at repræsentantskabet til at stille op i forbundets udvalg og arbejdsgrupper. REFERAT Repræsentantskabsmøde 2011 13. november 2011 9:00 15:00 1 Valg af dirigent og referent Bestyrelsen foreslår Christian Nicolai Ørum Petersen fra Århus Klatreklub. Der var ingen andre forslag og

Læs mere

Årsberetning 2015. Velkommen til lokalafdelingens årsmøde til alle deltagere, hvad end du er gammel i gårde eller nyt medlem. Vi sætter pris på jer alle og glæder os over, at I har lyst til at møde op.

Læs mere

Børne- og Ungefolder 2015-16

Børne- og Ungefolder 2015-16 Børne- og Ungefolder 2015-16 Side 1 Børne- & Ungeudvalget i JHF Kreds 7 2015-2016 Klaus K. Svendsen Seminarievej 132 6760 Ribe Mobil: 28 83 35 67 Mail: klaussvendsen@icloud.com Ansvar: Høje Piger Flemming

Læs mere

Bestyrelses beretning Bjerringbro Atletik og Motion v/generalforsamling d. 19. marts 2014.

Bestyrelses beretning Bjerringbro Atletik og Motion v/generalforsamling d. 19. marts 2014. Bestyrelses beretning Bjerringbro Atletik og Motion v/generalforsamling d. 19. marts 2014. Året startede med Nytårsappel d. 1. januar 2013, hvor der igen år var stor tilslutning, ca. 100 mødte frem til

Læs mere

Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 16. april 2013 kl. 19.00 i festhuset.

Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 16. april 2013 kl. 19.00 i festhuset. Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 16. april 2013 kl. 19.00 i festhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent og stemmeudvalg. 2. Godkendelse af referat fra efterårsgeneralforsamlingen 2012

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamling Bjerringbro IF inviterede til generalforsamling Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamlingen blev liver afholdt i Bjerringbro IFs klubhus Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

DOF får 5 generalsekretær

DOF får 5 generalsekretær Ambitioner: 3 1500 nye på 3 år DOF får 5 generalsekretær DM-sprint 8 på kølig dag DM-nat: 10 Perfekte rammer 1. årgang Nr. 6 december 2004 Dansk Orienterings-Forbund 2 Dansk Orienterings- Forbund Medlem

Læs mere

Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00

Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00 Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00 Sted: Aakjærskolens cafe Referent: Gry Damgaard Nielsen. Referat: 1. Valg af dirigent Børge Mortensen Generalforsamlingen

Læs mere

Referat for Rold Skov OK Visionsmøde den 22. oktober 2014

Referat for Rold Skov OK Visionsmøde den 22. oktober 2014 Referat for Rold Skov OK Visionsmøde den 22. oktober 2014 Antal deltagere: 24 Referent: Michael Niss Tekster skrevet med kursiv er kopieret ind fra slides anvendt på mødet. Formand Ole indleder mødet med

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

Om Next Stop. God læselyst. Peter Mindegaard og Asger Grønlund Andersen

Om Next Stop. God læselyst. Peter Mindegaard og Asger Grønlund Andersen Om Next Stop Af foromtalen af Next Stop fremgår det, at man i 2011 og 2012 vil besøge alle klubber i Danmark, som kunne tænke sig at give den gas og skubbe forbundet videre i udviklingen af dansk squash.

Læs mere

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten.

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten. Vallensbæk SejlKlub Referat af generalforsamlingen torsdag den 29. november 2007 Formanden Arne Larsen bød velkommen. 1. Valg af dirigent Helge Petersen blev valgt og indledte sin gerning med at konstatere,

Læs mere

URK ÅRHUS HÅNDBOG TIL AKTIVITETSANSVARLIGE

URK ÅRHUS HÅNDBOG TIL AKTIVITETSANSVARLIGE URK ÅRHUS HÅNDBOG TIL AKTIVITETSANSVARLIGE INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION 3 OM UNGDOMMENS RØDE KORS OG RØDE KORS 4 Selvstændig i 1988 4 Både tale og handling 4 Verdensomspændende bevægelse 4 Samarbejde

Læs mere