nyt INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION Nr

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "nyt INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION Nr. 2 2013"

Transkript

1 nyt INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION Nr Medlemsblad for Sektion Danmark Er IPA attraktiv for unge? Landsmøde med vedtægtsændringer uden sværdslag Hvorfor får jeg ikke bladet? Hvad er IEC-2013 in Copenhagen?

2

3 INDHOLD 7 7 KOMPETENCELØFT PÅ GIMBORN - et godt tilbud til unge IPA medlemmer 8 Hvad er IEC-2013 IN COPENHAGEN? 9 Ledig KOMMISSIONSPOST 9 HVORFOR FÅR JEG IKKE BLADET? og hvorfor får jeg ikke mit medlemskort? 10 IPA SEKTION Danmarks organisation 17 Skitur til SAALBACH med politibesøg 20 INGEN STORE SVÆRDSLAG et vellykket landsmøde i Herning 29 BOXEN i Herning 29 FLYTTEMEDDELELSE 30 Ung TÆNKETANK i IPA 35 CANDLELIGHT DINNER 36 Til FÆRØERNE i autocamper 44 MODERNE DOMHUS på Frederiksberg 46 ÅRETS SKITUR til Isaberg 49 Kollegialt BESØG fra Polen UDGIVES AF: International Police Association, Sektion Danmark IPA-NYT HJEMMESIDE ANSVARSHAVENDE REDAKTØR Bjarne Davidsen Syd- og Sønderjyllands Politi, Beredskab Aabenraa, Haderslevvej 52, 6200 Aabenraa Tlf , mobil ANNONCEEKSPEDITION IPA-nyt, Agerbakken 21, 8362 Hørning, Tlf TRYK Zeuner Eftertryk må kun ske med kildeangivelse. Indsendte artikler udtrykker ikke nødvendigvis bladets synspunkter, ligesom bladet ikke påtager sig ansvar for priser, annoncer mv. REDAKTIONSSEKRETÆR Svend Sandberg Vedbæksallé 76, 8700 Horsens Tlf , mobil INDLÆG OG ARTIKLER til næste IPA-nyt 3/2013 skal indsendes til redaktionssekretæren inden d. 29. juli 2013 FORSIDEBILLEDET IPAs unge tænketank foran IPA-Center Esbjerg IPA-nyt nr

4 4 IPA-nyt nr

5 LEDER Sommeren står for døren, og ferieplanerne lægges rundt omkring. Forhåbentlig har alle, der gerne ville have børn med på IPA Danmarks børneture fået tilmeldt børnene. Men det gælder jo også om at huske de mange andre tilbud, IPA kan diske op med, når sommerferien skal planlægges. Jeg tænker selvfølgelig i særdeleshed på det heldigvis stadigt og relativt hurtigt voksende marked for ferieboliger og på de gode muligheder for kontakt i udlandet i øvrigt via rejsesekretæren. Men en ting, der ikke må glemmes i denne sammenhæng er også muligheden for at havde jeg nær sagt tage på IPA højskole. En uge på IBZ Gimborn kan på mange måder være givet godt ud. Og i den forbindelse må du jo ikke glemme vores særdeles favorable tilskudsordninger, som giver mulighed for at få de fleste udgifter dækket. Men der er også mange andre ting, der skal tages hånd om! Lad mig indledningsvis takke for mit genvalg. Jeg glæder mig meget til at være med til at udvikle IPA Danmark i de kommende to år. Den første store milepæl, vi passerer på vejen igennem de næste to år er selvfølgelig det internationale hovedbestyrelsesmøde, IEC, der finder sted i København den september Jeg er glad for allerede nu på denne plads at kunne rette en stor tak til dem, der arbejder på at gøre dette til et enestående arrangement. Men det forhold, at vi med så stor iver har arbejdet os hen mod denne milepæl har tillige medført, at det er begrænset, hvilke andre milepæle, vi har stillet op, og hvilke mål vi har sat os. Dette vil vi arbejde med, når vi har passeret den første milepæl. Det overordnede mål er naturligvis at gøre IPA Danmark til en endnu mere attraktiv forening, der kan bidrage til gavn og trivsel for medlemmerne. Men vi er også nødt til at sætte os nogle mere konkrete mål. På landsmødet fremlagde Mikkel Ross resultaterne fra en arbejdsgruppe, der havde arbejdet med mulighederne og betingelserne for at gøre IPA Danmark mere attraktivt for unge medlemmer. Sætter denne arbejdsgruppe standarden, er jeg meget fortrøstningsfuld. Indtil videre vil jeg ønske jer alle og jeres familier en rigtigt god sommer. SERVO PER AMIKECO Michael Boolsen præsident IPA-nyt nr

6 Tankehvirvler Hvordan en vestjyde, der har været bosat i Storkøbenhavn i 40 år, ser tilværelsen ud i strøtanker? Jeg er tiende slægtsled af Bjerreslægten under stamtavle nr Født og opvokset på en gård: Vester Tang i Gudum, 7620 Lemvig. Efter at have gået obligatorisk syv år i skole, gik jeg ud af Gudum friskole den 1. april Arbejdede herefter med praktisk landbrug - afbrudt af to ophold på landbo-ungdomsskole, hvor jeg afsluttede med 9. klasse. Herefter landbrugsskole. Dernæst militærtjeneste i to år. Politiets grunduddannelse og derefter fastansat tjenestemand. Bogen er særligt tilegnet en person, (det næste slægtled), der står mig meget nær. 6 IPA-nyt nr Jørgen Tovborg Jensen Søjlegården 34 A, 2670 Greve Tlf

7 Kompetenceløft på Gimborn - et godt tilbud til unge IPA medlemmer 2. vicepræsident lytter opmærksomt til Mikkels indlæg på LM IPA Kredsformand og hovedbestyrelsesmedlem Mikkel Ross, Sydøstjyllands Politi, påtog sig sidste år at forme en arbejdsgruppe, der skulle udrede de unge IPA medlemmers ideer for at gøre IPA mere attraktiv og samtidig aktivere de unge medlemmer. Mikkel samlede en håndfuld unge medlemmer, og de mødtes en weekend i januar 2013 i IPA huset i Hjerting ved Esbjerg, hvor de arbejdede ud fra et kommissorium som var givet af IPAs forretningsudvalg (FU). De nåede frem til mange konstruktive ideer, betragtninger og konklusioner, som Mikkel fremførte på IPAs Landsmøde i april. Noget af det mere muntre var en del betragtninger om hvornår man egentlig er gammel eller ikke er ung mere. Et eksempel var, at et tegn på at alderdommen er ved at indsnige sig er, når man begynder at se TV Charlie i fjernsynet ja ta lige den ikk!!!! Jeg vil her fremhæve et enkelt punkt som måske er lidt mere tidspresset end andre, og så overlade til Mikkel selv at skrive mere udførligt om de unges tanker. Et af punkterne i kommissoriet var: Uddannelsesmæssige initiativer med internationalt sigte. Her fremhævede gruppen IPAs kursustilbud på det tyske slot Gimborn som en mulighed, der er attraktiv for unge medlemmer. Men de unge siger, at tilbuddene og reklamen for kurserne skal ske via flere og andre medier end IPA Nyt. De foreslår blandt andet Outlook (her menes nok den tjenstlige) samt Facebook. Facebook går igen på flere andre af gruppens anbefalinger, så det vil naturligvis blive et must at få det organiseret. Der foreslås også en konkurrence hvor to unge kan komme på kursus på Gimborn med alt betalt undtagen lommepenge. Dette kan IPA Danmark faktisk allerede tilbyde nu. Der er i år to kurser der er målrettet mod og reserveret til primært unge politifolk under 35 år. Det kræver bare, at man går ind på Gimborns hjemmeside finder kurset og melder sig til. Herefter en kopi til mig til orientering og så i gang med at planlægge turen. IPA betaler omkostningerne. Og skulle der være mere end to interesserede ad gangen finder vi også en løsning på det. Og nu forklaringen på hvorfor det haster lidt. De to kurser for unge under 35 år, der udbydes i år, afvikles hhv. fra den 13. til 17. maj og fra den 15. til den19. juli. Kurset i maj har nr og overskriften her er Legale og illegale rusmidler forebyggelse og forfølgelse. Dette kursus er løbet af stabelen, når bladet udkommer. Det andet kursus i juli har nr og har overskriften Politisk ekstremisme. Erfaringen er, at selvom kurserne ikke er målrettet mod unge, er deltagernes alder relativt lav, og senere på året tilbydes andre rigtigt spændende kurser, eksempelvis et kursus om Organiseret tyveri af motorkørertøjer og et andet kursus om Bandekriminalitet. Du kan se timeplan, indhold og lærerkræfter på kursusnummeret på den nævnte hjemmeside. Som nævnt betaler IPA Danmark hele kursusgebyret og opholdet for sine medlemmer. Tjenestetid til kurserne er som bekendt ikke omfattet af kundgørelsen, men beror på en konkret aftale med egen kreds, hvor der anlægges en vurdering af det faglige indhold og det politirelevante, professionelle tilsnit kurserne har. Og tag ikke fejl - erfaringsmæssigt ved man, at kursusdeltagelse på Gimborn giver uvurderlige, personlige kontakter til brug fremover. Kom nu ud af busken op prøv det. Bjarne Davidsen IPA-nyt nr

8 Hvad er IEC-2013 in Copenhagen? Spørgsmålet er meget aktuelt, da flere og flere stiller spørgsmålet eller måske mere korrekt giver udtryk for en opfattelse, der ligger noget fra virkeligheden. IPA Sektion Danmark er af den internationale organisation blevet betroet at arrangere dette års internationale hovedbestyrelses- møde, der korrekt benævnes 38th International Executive Council in Copenhagen. Af praktiske årsager benævnes mødet IEC-2013 in Copenhagen og afholdes i dagene fra den 17. til den 22. september i Bellacentret således at deltagerne bliver indkvarteret på Hotel Bella Sky. Allerede den 15. september ankommer de første medlemmer af PEB (Permanent Executive Bureau), som består af 9 personer. Disse 9 er valgt for en 3-årig periode på IPA s Verdenskongres i Hvert af medlemslandene i IPA (63) har mulighed for at deltage med op til tre medlemmer, med ledsagere. Den officielle åbning af mødet sker onsdag den 18. september, hvor justitsministeren og rigspolitichefen har lovet at holde tale. De delegerede begynder herefter mødet i Bellacentret, medens ledsagerne sammen med andre IPA-gæster fra hele verden får mulighed for at opleve København under guidet vejledning. Mødet afsluttes lørdag med en Galla aften. Sideløbende afvikles YPO (Young Police Officers Programme), hvor unge politifolk følger et særskilt program med Jan Egelund Jensen og Karin Storm, som tovholdere. I forlængelse af mødeugen afholdes Friendship Week. Dette særskilte arrangement er arrangeret af 2. vicepræsident Bjarne Davidsen med assistance af Ole Steffensen og Erik Kristensen, som følger med på turen. På ruten, der går fra København til Ribe-Århus-Skagen-Sønderborg-Odense-København, har mange lokale ipa-medlemmer hjulpet med arrangementerne. Det siger sig selv, at et møde af den størrelse med et potentiale på op mod 300 deltagere kræver mange forberedelser. FU og HB har været i gang med arrangementet siden Selve arrangementet kræver desuden store personalemæssige ressourcer gennem hele ugen, hvilket kun kan lade sig gøre med stor velvillighed fra Københavns Politi/Rigspolitiet. Det organisatoriske styres af et sekretariat, der ledes af 3. vicepræsident Niels Erik Jensen samt to hjælpere i tæt samarbejde med FU. Hvorfor og hvorfor får Kære IPA-medlem Disse spørgsmål bliver jeg ofte stillet og prøver selvfølgelig at finde ud af det for jer. Men før vi kommer så langt, at der nogen ting man selv kan gøre. Der er tre forklaringer på, at man ikke får IPA-bladet og medlemskortet: 1. Man er flyttet og har ikke meldt adresseflytning til IPA - 2. Man har et sommerhus, som man ændrer sin adresse til når man flytter derud. Hvis bladet leveres til den oprindelige adresse, er adressaten ubekendt og postvæsenet destruerer bladet. 8 IPA-nyt nr

9 Ledig kommissionspost Posten som koordinator for IPA s børne og ungdomsture er ledig IPA s nuværende koordinator Søren Dam Mortensen har valgt at ville stoppe, da hans børn er blevet voksne og han ønsker at bruge tiden på private ture. Stillingen ønskes besat således at det nye kommissionsmedlem vel forberedt kan gå næste sæson i møde. Søren vil være behjælpelig med at starte på posten. Jobbeskrivelse: - Indhente tilbud fra husudlejere, bådudlejere, busselskaber eller andre. - Udarbejde budget for vores ungdomsture, som pt. er sommerlejr i Hjerting, sejltur med Bien ved Fyn samt oplevelsestur til Tjekkiet. - Sørge for at endeligt regnskab i samarbejde med turlederne og hovedkassereren, når turene er afviklet. - Sørge for ledere til turene, samt registrere og udvælge ansøgere til turene. Stillingen er ulønnet og organisatorisk placeret i 3 kommission. Ansøgning om posten stiles til 3. vicepræsident Niels Erik Jensen, Fyns Politi, Hans Mules Gade 1-3, 5000 Odense C, til hvem der også kan rettes henvendelse med uddybende spørgsmål om stillingen. Tlf eller arbj eller Ansøgningsfrist: Senest den 15. juli får jeg ikke bladet? jeg ikke mit medlemskort? Jeg får så en rettelse, og næste nummer sendes til sommerhuset. Er man på dette tidspunkt flyttet tilbage, bliver bladet destrueret igen. Bopælsadressen og adressen på forsendelsen skal stemme overens. 3. Man bor på den adresse, som IPA har, og her er så igen et par muligheder. Dit navn på postkassen mangler eller er uty delig - eller også leverer postvæsenet simpelthen ikke bladet, men destruerer det bare. Du kan selv gøre noget ved det Hver gang du flytter, skal du meddele det til Det sker ikke automatisk. Husk, dit navn skal stå på postkassen årsmedlemskortet var klistret på et brev, som lå sammen med IPA-Nyt, blad nr. 4/ årsmedlemskortet bliver klistret på et brev, som bliver lagt sammen med IPA-Nyt, blad nr. 4/2013. O.S.V. Med venlig hilsen Erling Kjær, Ass. generalsekretær IPA-nyt nr

10 IPA Sektion 2. Kommission Den kulturelle kommission Formand 2. vicepræsident Bjarne Davidsen Syd- og Sønderjyllands Politi Bevilling-Tilladelser Ringridervej 37, 6400 Sønderborg. Mob.tj , Priv Præsident Michael Boolsen Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi Vestergade 15, 4800 Nykøbing Falster. Tlf vicepræsident Jan Richter Henriksen Ridderstræde 1, 8100 Århus C. Tlf indvalg 2897, mob vicepræsident Bjarne Davidsen Syd- og Sønderjyllands Politi Bevilling - Tilladelser Ringridervej 37, 6400 Sønderborg. Mob.tj , Priv vicepræsident Niels Erik Jensen Fyns Politi, Hans Mules Gade 1-3, 5100 Odense C. Tlf lok Generalsekretær Niels Henrik Bak Rigspolitiet, Nationalt Udlændingecenter Ejby Industrivej 125, 2600 Glostrup. Tlf lok. 5070, mob Ass. generalsekretær (medlemssekretær) Erling Kjær Nordsjællands Politi, 3600 Frederikssund. Tlf lok Hovedkasserer Niels Erik Krarup Nielsen Østjyllands Politi, Ridderstræde 1, 8100 Århus C. Tlf lok Tj.mail: Ass. hovedkasserer Johan Richtendorff Midt- og Vestjyllands Politi Hostrupsvej 11, 7500 Holstebro. Tlf Tj.mail: 1. Kommission Den professionelle kommission Formand 1. vicepræsident Jan Richter Henriksen Ridderstræde 1, 8100 Århus C. Tlf indvalg 2897, mob Webmaster Jan Anton Jensen Beredskabsfaglig Sektion, Vestegnen Birkelundsvej 2, 2620 Albertslund. Tlf eller eller Arkivar Erik Bryld Knøsen 99, 2670 Greve. Tlf , mob Redaktionssekretær Svend Sandberg Vedbæksallé 76, 8700 Horsens. Tlf , mob Materielforvalter John Lindberg Olsen Eftersøgningstjenesten, Københavns Politi Prags Boulevard 55A, 2300 København S. Tlf (hvis ej at træffe - henv. til hobbysekretæren) Hobbysekretær Christian Harre Vagtcentralen, Midt- og Vestsjællands Politi Skovbogade 3, 4000 Roskilde. Tlf Kommission Den sociale kommission Formand 3. vicepræsident Niels Erik Jensen Fyns Politi, Hans Mules Gade 1-3, 5100 Odense C. Tlf lok Tj.mail: Rejsesekretær Finn Månsson Københavns Vestegns Politi Birkelundsvej 2, 2620 Albertslund. Tlf lok Ungdomskoordinator Søren Dam Mortensen KTC, Nørre Voldgade 22, 7000 Fredericia. Tlf IPA-nyt nr

11 Danmarks organisation IPA-kreds 1 Nordjylland Formand: Stanley Simonsen Nordjyllands Politi Jyllandsgade 27, 9000 Aalborg. Tlf Århus: Niels Erik Krarup Nielsen Ridderstræde 1, 8100 Århus C. Tlf indvalg 2245 mob eller Lokalforeninger Skagen: Flemming Rasmussen Lokalpolitistationen i Frederikshavn Skippergade 19-21, 9900 Frederikshavn. Randers: Henning Dyhr Dragonvej 1, 8900 Randers. Tlf indvalg 3186 Mob Hjørring: Jørgen Holst Lokalpolitistationen i Hjørring Horsevang 9, 9800 Hjørring. Tlf Grenaa: Steffen Tofteberg Vestre Skovvej 1, 8500 Grenaa. Tlf lokal Aalborg: Johannes Dige Nordjyllands Politi Jyllandsgade 27, 9000 Aalborg. Tlf Løgstør: Bjarne Bak Nærpoliti Løgstør Torvegade 14, 9670 Løgstør. Tlf Hobro: Bjarne Lund Nærpoliti Hadsund Himmerlandsgade 9A, 9560 Hadsund. Tlf IPA-kreds 2 Østjylland Formand: Stig Lindvig Vogelius Østjyllands Politi Ridderstræde 1, 8100 Århus C. Tlf indvalg 2501 Mob (tjenstlig) og (privat) eller IPA-kreds 3 Midt- og Vestjylland Formand: Erik Kristensen Nørregade 1, 7400 Herning. Tlf Pensionistrepræsentant: Anton O Pedersen Bygvænget 30, 7500 Holstebro. Tlf Lokalforeninger Thisted: Ib Grønkjær Kronborgvej 111, 7700 Thisted. Tlf Herning: Erik Kristensen Se kredsformanden. Ringkøbing: Bjarne Højgaard Kongevejen 16-18, 6950 Ringkøbing. Tlf Holstebro: Keld Nedergaard Nørreport 1, 7500 Holstebro. Tlf Silkeborg: Jørgen Hansen Chr. d. 8. Vej 2C, 8600 Silkeborg. Tlf Viborg: Niels Brohm Rødevej 1, 8800 Viborg. Tlf Skive: Niels Peter Østergaard Olesen Resenvej 78, 7800 Skive. Tlf IPA-hus Atriumgården Nordsøvej 59, Søndervig, 6950 Ringkøbing. Tlf Booking: Børge Sørensen Markledet 47, 6950 Ringkøbing. Tlf. + fax IPA-kreds 4 Sydøstjylland Formand: Mikkel F. F. Ross Sydøstjyllands Politi Skolegade 3A 7100 Vejle. Tlf eller Skanderborg: Fini Carlsen Politistationen Adelgade 38, 8660 Skanderborg. Tlf Fredericia: Kurt Kingod Nørre Voldgade 22, 7000 Fredericia. Tlf IPA-nyt nr >> 11

12 Bodega Skuret Skyttehusene Albertslund Tlf Klein s Køreskole v/ laila Klein Pilegårdsvej 272 Kolt 8361 Hasselager Tlf Palazzo Pizzeria Ring og bestil, så er maden klar når De kommer Udbringning: min. køb kr. 100,- Kørsel kr. 20,- UDBRINGNING FRA KL ÅBEN MANDAG-SØNDAG KL Torvet Frederikshavn ULYKKESFORSIKRINGSFORBUNDET FOR DANSK SØFART Gensidigt Forbund Amaliegade 33 B, København K Telefon: Arbejdsskadeforsikring Telefax: WWW: UFDS.DK Business Car Denmark Østre Teglgade 2-1 floor 2450 København SV Tlf IPA-nyt nr

13 Kolding: Niels Christian Nielsen Domhusgade 24-26, 6000 Kolding. Tlf Vejle: Henrik Moesgaard Jensen Skolegade 3A, 7100 Vejle. Tlf Horsens: Mikkel F. F. Ross Se kredsformanden. IPA-kreds 5 Syd- og Sønderjylland Formand: Bent Frandsen Ringridervej 37, 6400 Sønderborg. Tlf eller Lokalforeninger Sønderborg: Bent Frandsen Se kredsformanden. Åbenrå/Padborg: Uffe Skovrup Haderslevvej 52, 6200 Åbenrå. Tlf Tønder: Grethe Bysted Nørregade 15, 6270 Tønder. Tlf Haderslev: Eivin Christensen Gammelting 3, 6100 Haderslev. Tlf eller Ribe: Kurt Condrup Tangevej 4A, 6760 Ribe. Tlf Esbjerg: Hans Vang Kirkegade 76, 6700 Esbjerg. Tlf Varde: Bent Christensen,, Storegade 79, 6800 Varde. Tlf IPA-Center Esbjerg Sanatorievej 28, Hjerting, 6710 Esbjerg. Tlf Booking: Svend Larsen Mob.tlf IPA-kreds 6 Fyn Formand: Peder Ellegaard Hans Mules Gade 1-3, 5100 Odense C. Tlf Lokalforeninger Odense: Niels Erik Jensen Hans Mules Gade 1-3, 5100 Odense C. Tlf Svendborg: Steen Caspersen Tvedvej 2, 5700 Svendborg. Tlf Nyborg: Niels Jespersen Stendamsgade 12, 5800 Nyborg. Tlf Assens: Finn Wegner Petersen Toftevej 33, 5610 Assens. Tlf Middelfart: Lars Rasmussen Brovejen 242, 5500 Middelfart. Tlf IPA-kreds 7 Sydsjælland og Lolland-Falster Formand: Arne Holdensen Vestergade 15, 4800 Nykøbing Falster. Tlf Privat tlf >> IPA-nyt nr

14 Næstformand: Jørgen Christensen, Parkvej 50, 4700 Næstved. Tlf Kasserer: Gert Larsen UKA, Jernbanegade 14, 4930 Maribo. Tlf Pensionistrepræssentant: Ole Steffensen Trekanten 9, 4700 Næstved. Tlf Lokalforeninger Slagelse: Jørgen Christensen. Se næstformanden. Næstved: Jens Sørensen, Parkvej 50, 4700 Næstved. Tlf Vordingborg: Arne Holdensen Se kredsformanden. Nykøbing Falster: Kim Bak Vestergade 15, 4800 Nykøbing F. Tlf Lolland: Peter Damgaard, Nybrogade 5, 4900 Nakskov. Tlf lok IPA-kreds 8 Midt- og Vestsjælland Formand: Flemming Krog-Meyer Skovbogade 3, 4000 Roskilde. Tlf , mob Lokalforeninger Roskilde: Susan Hemmingsen Tinggade 15, 4100 Ringsted. Tlf Køge: Kai Damgaard Kongsberg Allé 4, 4600 Køge. Tlf Holbæk: Henning Jørgensen Ved Faurgården 5D, 4300 Holbæk. Tlf Kalundborg: Poul Skovbjerg Jensen Politistationen Banegårdspladsen 1, 4400 Kalundborg. Tlf Kontaktmand på Ringsted Politistation John Skyt Tlf Målrettede serviceløsninger til transportbranchen og andre virksomheder, der vil frem! HERCEGOVINA Helårsrestaurant Bernstoffsgade 3 DK 1577 København K ITD Servicepartner Lyren 1. DK-6330 Padborg. Tlf Fax Tlf ITD annonce - Spastikeren.indd :11:39 14 IPA-nyt nr

15 IPA-kreds 9 Nordsjælland Formand: Erling Kjær Falkenborgvej 5, 3600 Frederikssund. Tlf Lokalforeninger Lyngby-Gentofte: Kim Frøkjær Ørnegårdsvej 16, 2820 Gentofte. Tlf Helsingør: Finn Jannicke Prøvestensvej 1, 3000 Helsingør. Tlf Hillerød: Lone Preisler Østergade 1, 3400 Hillerød. Tlf Frederikssund: Claus Leegaard Politgården Falkenborgvej 5, 3600 Frederikssund. Tlf IPA-hus Arresøhus Arresødalsvej 101, 3300 Frederiksværk. Tlf (viceværten). Booking: Erik Bryld, Knøsen 99, 2670 Greve. Tlf (kl ) IPA-kreds 10 København Vestegnen Formand: Finn Månsson Birkelundsvej 2, 2620 Albertslund. Tlf Lokalforeninger Gladsaxe: Bent Allan Hansen Birkelundsvej 2, 2620 Albertslund. Tlf Hvidovre: Per Nørgaard Hvidovre Lokalpoliti Birkelundsvej 2, 2620 Albertslund. Tlf Glostrup: Poul Jacobsen Brøndby lokalpoliti Birkelundsvej 2, 2620 Albertslund. Tlf IPA-Kreds 11 København Formand: Arne Wissing Station City Halmtorvet 20, 1700 København V. Tlf eller Kredslokaler Frederiksberg Brandstation Howitzvej 28, 2000 Frederiksberg. IPA København Bent B. Sørensen Station City Halmtorvet 20, 1700 København V. Tlf Pensionistrepræsentant Erik Bryld Knøsen 99, 2670 Greve. Tlf IPA Færøerne Bergleif Brimvik Jónas Broncksgøta 17, Postboks 3018 FO-110 Tórshavn. Tlf (tidsforskel 1 time) IPA Grønland Frederik Solberg Lynge PM i Grønland P. H. Lundsteens Vej 1, Postboks Nuuk, Grønland. Tlf (tidsforskel 4 timer) IPA Arresøhus Booking: Erik Bryld Arresødalsvej Frederiksværk. Tlf (kl. 12 til 18) IPA-kreds 12 Bornholm Formand: Tim Toxværd Haugsted Zahrtmannsvej 44, 3700 Rønne. Tlf Tj.mail: IPA-Klub Frederiksberg Jørgen Johansen Munkebjergvej Kastrup. Tlf IPA København MC-Klub Teis Holmfjord, 1567 København V. Tlf IPA-nyt nr

16 Murerfirmaet Peter Aune ApS Øster Alle Hjørring Tlf OPLEVELSER FOR LIVET Stjernegaard Rejser arrangerer blandt andet rundrejser og vi har nogle af danmarks mest erfarne danske rejseledere. Vi er specialister i en række destinationer og skræddersyr gerne en individuel rejse helt efter jeres ønske. Cuba, Dansk Vestindien, Thailand, Bali, Peru, Egypten, Indien, Japan, Vietnam, Mexico og krydstogter. Gå ind på og bliv inspireret. Vognmand Chr. Nielsen & Søn Jordrupvej 4, Veerst 6600 Vejen Tlf DISTRIBUTION FK Distribution - Rødekro Skånevej Rødekro Tlf Fax Mail: Borup Kemi A/S Bækgårdsvej Borup Tlf IPA-nyt nr

17 KREDS 3... Glade skibumser Skitur til Saalbach med politibesøg AF Finn Hagh, IPA Herning Tirsdag den 22. januar satte vi kursen mod Saalbach Hinterglemm i Østrig. Claus Eriksen fra lokalpolitiet i Herning havde arrangeret en skitur i IPA-regi i samarbejde med vores lokale IPA-formand Erik Kristensen. IPA Salzburg var kontaktet med vores ønske om et besøg på den lokale politistation i Saalbach. Onsdag oprandt med Kaiserwetter, og så snart skiudstyret var lejet, kastede vi os ud i rundvisning på pisterne med vores guider. Det blev en dag, hvor de perfekte pister blev udnyttet efter bedste evne og som sluttede på det verdensberømte afterskisted Hinterhag Alm, hvor guiderne havde reserveret bord - noget absolut nødvendigt. Der var en fantastisk stemning. Torsdag bød på samme perfekte vejr, og da de ømme muskler var varmet op, fik den fuld gas, indtil det blev tid at vende næsen hjem til hotellet. Vi kunne lige nå et bad inden mødet med vores østrigske kolleger. Det var blot aftalt, at vi skulle møde op på politistationen kl Herudover vidste vi intet, så det var med nogen spænding og usikkerhed, at vi på slaget ringede på døren. - Havde de husket, at vi kom? eller skulle vi til at forklare vores ærinde?? Usikkerheden blev med det samme gjort til skamme, idet døren blev åbnet, og vi blev budt indenfor med spørgsmålet, om vi var kollegerne fra Danmark. Det var selveste formanden for IPA Salzburg Kurt Walker, der havde taget turen til Saalbach for at være vært for os. Han bød velkommen, og vi blev bænket i vagtstuen, hvor der blev budt på øl og sodavand. Herudover blev vi præsenteret for yderligere tre kolleger, som viste det sig, var udpeget til at tage sig pænt af os. Reinhard Windisch, som havde 33 år bag sig på stationen i Saalbach, Hans-Peter Miller, der var i førleder forløb og forrettede tjeneste hos Kurt Walker i Salzburg, samt en ung kvinde, Sonja Fersterer med 5 års tjeneste bag sig. >> La Fontain Salon Slotsgade Slagelse Telefon IPA-nyt nr

18 Fuglsøcentret Dragmurvej Tlf MAN S BEST MEDIA Alle sprog: fortroligt præcist hurtigt A/S Danmarks hurtigste leveringstid på professionel oversættelse - erfaring i forbindelse med: retsafhandlinger vidneafgivelse afhøringer Dæmningen 34 B, Vejle Tlf IPA-nyt nr

19 KREDS 3... Hyggeligt besøg på politistationen Efter lidt sproglige opstartsvanskeligheder, hvor vi måtte erkende at vores østrigsk-tyske sprogøre lod noget tilbage at ønske, kom der god gang i spørgelysten, og de fortalte om deres mangeartede opgaver, der dækker alt fra færdselskontrol over diverse kriminalitet til behandling af ulykker på pisterne, hvor der typisk sker tre dødsulykker hver sæson. Pr. 24. januar havde de registreret 1900 sager af forskellig karakter. Saalbach-Hinterglemm ligger i en 20 km lang dal, der ender blindt, så sker der en forbrydelse, har de nemt ved at sætte en prop i hullet. Der kommer årligt 2 millioner gæster i deres område, så de har nok at se til. Specielt danskere giver anledning til en del problemer i afterskimiljøet, hvor de i deres beruselse blander sig og har svært ved at forstå, når det er på tide at forføje sig. De østrigske kolleger slår hårdt ned på denne form for uorden, og der langes mange ordensbøder ud. De mindste bøder udgør 500 euro, men det er ikke ualmindeligt, at uromagerne får staven at føle, ligesom bøderne nemt løber op i det dobbelte. Ind imellem er det bare flovt at være dansker! Vi fik vist deres forskellige udstyr, som naturligvis omfattede Glock pistol og maskinpistol. De var meget glade for deres bevæbning og fortalte, at det ikke var noget problem at ramme en 2-euro på 100 m afstand med maskinpistolen. Vores værter havde bestilt bord på deres foretrukne afterskisted Hexenheüsel i nabobyen Hinterglemm. Så efter en times tid på politistationen blev vi kørt til Hinterglemm, hvor IPA- Salzburg var vært ved en gang Leberkäse og en øl. Som de sagde efterfølgende drikkevarer måtte vi selv betale. Vi havde dårligt nået at skåle, før der blev serveret en omgang pærebrændevin vistnok Obstler. Dem kom der mange af, da vi ikke ville stå tilbage for vores værter. Det blev en lang og hyggelig aften, hvor der blev udvekslet adresser, og hvor snakken nu gik ganske ubesværet, nok også fordi vores værter begyndte at tale engelsk, hvilket gjorde dialogen noget nemmere. Noget der altid slår én, når man møder kolleger ude i verden, er den udtalte internationale kollegialitet og gæstfrihed, man mødes med, og det var bestemt også oplevelsen her. Kurt Walker fortalte, at han kommer til Danmark til efteråret, og han bad os hilse dem, han kender. Det være hermed gjort. Stor tak til Claus for at have planlagt turen. Malervej Esbjerg V Tlf.: og hér kan DU score! Kvinderne gør det igen og igen på banen. Du kan gøre det på travbanen. Har du prøvet? Actionboat.com Prøv en tur med Danmarks hurtigste actionboat. Observatorievejen Århus C Tlf jvb-aarhus.dk IPA-nyt nr

20 Ingen store sværdslag Et vellykket landsmøde i Herning AF Erik Kristensen, formand for IPA Kreds 3 og lokalforeningen i Herning FOTO Ane Marie Vilhelmsen IPA afholder hvert år et større møde for tillidsrepræsentanterne i hele organisationen. I lige år afvikles et udvidet hovedbestyrelsesmøde (UHB), hvor bl.a. alle lokalforeningsformænd er inviteret med. I de ulige år afholdes så landsmødet (LM), hvor hver kreds har et antal delegerede, der afspejler deres antal af medlemmer. Landsmødet er stedet hvor der kan ændres i love, ændres i sammensætningen af øverste ledelse af IPA, det er også her, der bliver udnævnt æresmedlemmer samt udelt æresnåle kort sagt det er landsmødet, der er IPA s generalforsamling. I 2013 var landsmødet henlagt til Midt- og Vestjyllands Politikreds. Den første opgave der lå til kredsen, var at finde et egnet sted. Der skulle være plads til selve mødet, mindst 70 værelser til rådighed, samt en restaurant der kunne løfte opgaven. Specielt antallet af værelser skiller mange fra, dels pga. planlagte arrangementer, men også pga. manglende kapacitet. Vi fik en rigtig god respons på vores forespørgsler flere steder i kredsen var klar til at løfte opgaven. Så herefter var det blot at vælge, og så få et møde med hotellet, hvor rammerne blev lagt fast. Aftalen var på plads inden julen 2012, og så skulle rammerne blot fyldes ud. Igen havde kredsen nogle opgaver der skulle sørges for musik til festaftenen samt planlægges ledsagertur. Ledsagerturen afvikles lørdag, hvor alle hovedbestyrelsesmedlemmer og delegerede sidder i møde. Min hustru Ane Marie havde meldt sig på banen, som den der tog sig af turen, så vi skulle blot 20 IPA-nyt nr

Politikreds 1 Nordjyllands Politi Jyllandsgade 27, 9000 Aalborg tlf Kode Station Adresse Telefon Fax

Politikreds 1 Nordjyllands Politi Jyllandsgade 27, 9000 Aalborg tlf Kode Station Adresse Telefon Fax Politikreds 1 Nordjyllands Politi Jyllandsgade 27, 9000 Aalborg tlf. 9630 1448 50KK Løgstør Torvegade 15 9670 Løgstør 50P3 Aars Løgstørvej 14 9600 Aars 7258 9949 (mobilnr.) 7258 9948 Alt sendes til Funktionsp

Læs mere

Politikreds 1 Nordjyllands Politi Jyllandsgade 27, 9000 Aalborg tlf. 9630 1448 Kode Station Adresse Telefon Fax

Politikreds 1 Nordjyllands Politi Jyllandsgade 27, 9000 Aalborg tlf. 9630 1448 Kode Station Adresse Telefon Fax Politikreds 1 Nordjyllands Politi Jyllandsgade 27, 9000 Aalborg tlf. 9630 1448 50KK Løgstør Rådhusgade 20 9670 Løgstør 51KK Aalborg Jyllandsgade 27 9000 Aalborg 52KK Hobro Adelgade 75 9500 Hobro 53KK Frederikshavn

Læs mere

Politikreds 1 Nordjyllands Politi Jyllandsgade 27, 9000 Aalborg tlf. 9630 1448 Kode Station Adresse Telefon Fax

Politikreds 1 Nordjyllands Politi Jyllandsgade 27, 9000 Aalborg tlf. 9630 1448 Kode Station Adresse Telefon Fax Politikreds 1 Nordjyllands Politi Jyllandsgade 27, 9000 Aalborg tlf. 9630 1448 50KK Løgstør Torvegade 15 9670 Løgstør 50P3 Aars Løgstørvej 14B 9600 Aars 7258 9949 (mobilnr.) 9630 1448 Alt sendes til Funktionspostk.

Læs mere

Forbrugsudvikling af varmeforbruget i BYGST ejendomme

Forbrugsudvikling af varmeforbruget i BYGST ejendomme Haderslevvej 45 6200 Aabenraa 117 99 54 27.500 3.144 Haderslevvej 52 6200 Aabenraa 95 102 73 85 34 17.000 3.118 Gabelsgade 5 9000 Aalborg 84 87 89 78 11 9.000 1.818 Skibsbyggerivej 5 9000 Aalborg 54 53

Læs mere

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 699 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 699 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K Retsudvalget REU alm. del - Svar på Spørgsmål 699 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 27. maj 2009 Kontor: Procesretskontoret Sagsnr.: 2009-792-0897

Læs mere

Oversigt over de nye byretters adresser og telefonnumre

Oversigt over de nye byretters adresser og telefonnumre Oversigt over de nye byretters adresser og telefonnumre I forbindelse med retskredsreformen får mange byretter nye adresser og telefonnumre. Oplysningerne om byretternes adresser, telefonnumre, mv. pr.

Læs mere

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat.

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat. AN AL YS E N O T AT 26. november 2012 Geografiske forskelle i resultater fra undersøgelsen af de vedtagne budgetter for 2013 på skoleområdet Danmarks Lærerforening har gennem foreningens lokale lærerkredse

Læs mere

Danskernes afstand til nærmeste skadestue

Danskernes afstand til nærmeste skadestue Louise Kryspin Sørensen og Morten Bue Rath 31. August 2011 Danskernes afstand til nærmeste skadestue Antallet af skadestuer er halveret fra 69 skadestuer i 199 til 3 skadestuer i 2011. Dette afspejler

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01)

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) 27. februar 2014 J.nr. 14-0341223 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 234af 31. januar 2014

Læs mere

Mange nye kommuner topper listen over jobfremgang

Mange nye kommuner topper listen over jobfremgang Mange nye kommuner topper listen over jobfremgang Hidtil har fremgangen på arbejdsmarkedet været mest tydelig i og omkring København og Århus. Det seneste år er mange nye kommuner dog kommet bedre med.

Læs mere

ALM. BRAND - INVESTERINGSORDNING PENSION BRUGERVEJLEDNING

ALM. BRAND - INVESTERINGSORDNING PENSION BRUGERVEJLEDNING ALM. BRAND - INVESTERINGSORDNING PENSION BRUGERVEJLEDNING WWW.ALMBRAND.DK ALM.SUND FORNUFT INDHOLD ALM. BRAND INVESTERINGSORDNING.... 3 HER FINDER DU ALM. BRAND INVESTERINGSORDNING.......................

Læs mere

Albertslund. Allerød. Assens. Ballerup. Billund. Bornholm. Brøndby. Brønderslev. Dragør. Egedal. Esbjerg. Fanø. Favrskov

Albertslund. Allerød. Assens. Ballerup. Billund. Bornholm. Brøndby. Brønderslev. Dragør. Egedal. Esbjerg. Fanø. Favrskov Albertslund Allerød Assens Ballerup Billund Bornholm Brøndby Brønderslev Dragør Egedal Esbjerg Fanø Favrskov Albertslund Kommune Nordmarks Alle 2620 Albertslund borger og ydelsescenteret Allerød Kommune

Læs mere

file://d:\migrationserver\work\20140212t130301.808\20140212t130302.823\6425de30-5cd4-49...

file://d:\migrationserver\work\20140212t130301.808\20140212t130302.823\6425de30-5cd4-49... Page 1 of 2 From: Vivian Grønvall Petersen Sent: 12-02-2014 13:01:11 To: Vivian Grønvall Petersen Subject: VS: Om kommuners borgmesterkørsel. Attachments: kommuner borgmesterkørsel.xls Fra: KBS@frederiksberg.dk

Læs mere

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1 DELTAGERLISTE HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. 1. HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. GRUPPE A Aarøsund 2 stemme Stemmeberettiget Tildelt ekstra Antal v/fuldmagt Assens Bestyrelsesformand

Læs mere

Q1 Har I på sygehuset skriftlige retningslinjer for hvem posten vedrørende et barns indkaldelse til sygehuset stiles til?

Q1 Har I på sygehuset skriftlige retningslinjer for hvem posten vedrørende et barns indkaldelse til sygehuset stiles til? Q1 Har I på sygehuset skriftlige retningslinjer for hvem posten vedrørende et barns indkaldelse til sygehuset stiles til? 31,25% 5 50,00% 8 18,75% 3 1 / 23 Q2 Hvem stiles posten som udgangspunkt til vedrørende

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage. Åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage. Åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2008 101 København 243,6 2,5 241,1 251 9,9 147 Frederiksberg 248,0 0,0 248,0 251 3,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 251-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 251-155 Dragør 244,0 0,5 243,5

Læs mere

Arrangør: PI Roskilde. DPM i Håndbold den 19. og 20. maj 2014. Dansk Politiidrætsforbund

Arrangør: PI Roskilde. DPM i Håndbold den 19. og 20. maj 2014. Dansk Politiidrætsforbund Arrangør: PI Roskilde DPM i Håndbold den 19. og 20. maj 2014 Dansk Politiidrætsforbund Velkommen til DPM i håndbold 2014 Det er med stor glæde, at vi i Midt- og Vestsjælland lægger by til et af dansk politiidræts

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 0 20 Aalborg Kommune 0 56 Aarhus Kommune 0 114 Albertslund

Læs mere

16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere

16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere 16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere Ja Nej alle n København 8 92 100 1,350 Frederiksberg

Læs mere

Filialens åbningstider:

Filialens åbningstider: Adresse Information Vænget 13 4400 Kalundborg Mandag, Tirsdag, Onsdag, Fredag: 10:00-16:00 Søndergade 44 8000 Aarhus C Mandag, Tirsdag, Onsdag, Fredag: 10:00-16:00 Juleaften, :, Nytårsaften, :, Holmens

Læs mere

Danmarks 100 største byers mediesynlighed Infomedia Analytics & Advisory Maj 2016

Danmarks 100 største byers mediesynlighed Infomedia Analytics & Advisory Maj 2016 Danmarks 100 største byers mediesynlighed Infomedia Analytics & Advisory Maj 2016 HOVEDRESULTATER Der er ikke ændret i listens top 3 i forhold til opgørelsen over (udgivet i september ). Det er fortsat

Læs mere

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune.

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune. BILAG 8c År 2014 Drikkevand Spildevand I alt Ærø Kommune 3.003 6.753 9756 Lolland Kommune 3.268 5.484 8752 Slagelse Kommune 2.442 5.176 7617 Stevns Kommune 1.845 5.772 7617 Halsnæs Kommune 2.679 4.902

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Kom.nr 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Undervisningsudgifter (netto) pr. 7-16-årig 1 Langeland Kommune 482 70.751 76.934 84.097 97.876 91.227 91.743 2

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Antal ydernumre som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 11 21 Aalborg Kommune 7 62 Aarhus Kommune 21 121 Albertslund Kommune 1 12 Allerød Kommune

Læs mere

Stor og stigende forskel på den sociale arv mellem kommunerne

Stor og stigende forskel på den sociale arv mellem kommunerne Stor og stigende forskel på den sociale arv mellem kommunerne Der er stor forskel på, hvor mange af de børn, der vokser op i ufaglærte hjem, som selv får en uddannelse som unge og dermed bryder den sociale

Læs mere

Oversigt over udpegede advokater i sager om magtanvendelse efter servicelovens 127 og 129

Oversigt over udpegede advokater i sager om magtanvendelse efter servicelovens 127 og 129 1 Oversigt over udpegede advokater i sager om magtanvendelse efter servicelovens 127 og 129 Advokater udpeget af MIDTJYLLAND: Advokat Dorte Guldbrøn Advokatfirmaet Guldbrøn Toldboden 3, 1. sal th., D 8800

Læs mere

Nyhedsbrev september 2015

Nyhedsbrev september 2015 Forsiden Nyhedsbrev september 2015 Når dette nyhedsbrev når frem til medlemmerne, er vi ved starten af den første efterårsmåned, hvilket betyder at tilbuddene til jer kommer i en lind strøm. Jeg kan kun

Læs mere

Tabel 20 - Beskæftigelse 1 Beskæftigelse efter branche og arbejdsstedskommune

Tabel 20 - Beskæftigelse 1 Beskæftigelse efter branche og arbejdsstedskommune Tabel 20 - Beskæftigelse 1 03.11.00 Havfiskeri 101 København 13 12 9 12 10 9 9 147 Frederiksberg. 1... 1 1 155 Dragør 7 7 7 6 5 4 4 159 Gladsaxe 1...... 161 Glostrup. 1 1.... 163 Herlev 1...... 167 Hvidovre

Læs mere

Lønstatistikker Teknik- og servicesektoren. Bilag til pjece om Ny Løn

Lønstatistikker Teknik- og servicesektoren. Bilag til pjece om Ny Løn Lønstatistikker Teknik- og servicesektoren Bilag til pjece om Ny Løn Fandt du vej til Ny Løn? Statistisk materiale som bilag til pjece. Allerede i februar måned udsendte sektoren et særnummer af vores

Læs mere

En lille opdatering på året som snart er brugt op!!

En lille opdatering på året som snart er brugt op!! En lille opdatering på året som snart er brugt op!! Så har vi næsten slidt endnu et år op, og vi vil lige lave et lille tilbageblik på året, som har mindre end 2 måneder tilbage. Bestyrelsen har i året

Læs mere

Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten

Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten Et særligt kendetegn ved Danmarks geografi er, at vi har en af verdens længste kystlinjer set i forhold til landets størrelse. Den lange danske kystlinje

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

Danskerne vil til hovedstaden! Antal boligsøgninger i forhold til indbyggere

Danskerne vil til hovedstaden! Antal boligsøgninger i forhold til indbyggere Analyse 2016: I disse kommuner vil danskerne bo og ikke bo Analysen bygger på de knap 160.000 boligsøgerannoncer og boligsøgeragenter som boligsøgere har oprettet i perioden 01/10 2015 til d. 01/10 2016.

Læs mere

Oline-Lokalebørs Statistikken

Oline-Lokalebørs Statistikken Oline-Lokalebørs Statistikken Nr. Juli. Kvartal 9 SÅ SKAL DU KUN SØGE ET STED Fortsat stigende ledighed Ledigheden for kontorlokaler stiger fortsat. Således er ledigheden på landsplan steget med, procentpoint

Læs mere

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar juli 2008

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar juli 2008 Danmark - Regionsopdelt af befolkningen der er i RKI registret Udvikling januar 2007 - juli 2008 5,50% Jan. 2007-4,69% Juli 2007-4,67% 5,00% Jan. 2008-4,66% Juli 2008-4,70% 5,11% 5,18% 5,25% 5,28% 4,93%

Læs mere

Undersøgelse af kommunale hjemmesiders borgerrettede informationer om alkoholbehandlingstilbud

Undersøgelse af kommunale hjemmesiders borgerrettede informationer om alkoholbehandlingstilbud 1 Undersøgelse af kommunale hjemmesiders borgerrettede informationer om alkohol 2014 2 Baggrund for undersøgelse af kommunale websider til borgere med alkoholproblemer Ved kommunalreformen i 2007 fik kommunerne

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Mange sjællandske folkeskoleelever består ikke dansk og matematik

Mange sjællandske folkeskoleelever består ikke dansk og matematik Mange sjællandske folkeskoleelever består ikke dansk og matematik Cirka hver femte elev, der påbegyndte 9. klasse i 2010, bestod ikke afgangsprøverne i dansk og matematik. Tallet dækker både over unge,

Læs mere

KOMMUNENAVN UDDANNELSE ANTAL

KOMMUNENAVN UDDANNELSE ANTAL Kompetencefondsansøgninger for de enkelte kommuner på HK Kommunals område Godkendte ansøgninger pr. kommune. Fra 1.10.13 til 1.12.15 Alle arbejdsområder samlet "Ikke registreret" og "anden udannelse" er

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 533 af 10. maj Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Mads Rørvig (V).

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 533 af 10. maj Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Mads Rørvig (V). Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 533 Offentligt J.nr. 2011-518-0180 Dato: 07.06.2011 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 533 af 10. maj 2011.

Læs mere

Kø # Registreret d. Cvr Navn Effect (KW)Installation Silkeborg Kommune 26,02 I idrift Randers Kommune 21

Kø # Registreret d. Cvr Navn Effect (KW)Installation Silkeborg Kommune 26,02 I idrift Randers Kommune 21 Kø # Registreret d. Cvr Navn Effect (KW)Installation 1 31-03-2014 29189641 Silkeborg Kommune 26,02 I idrift 2 2014-03-31 29189668 Randers Kommune 21 Ikke idriftsat 3 2014-03-31 29189900 Vejle Kommune 6

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand:

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand: VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Tabel B1 Alle ydelsesgrupper Klynge I mere end 20 pct. over median Obs antal Præd antal Rang 360 Lolland 104,2 93,5 1 482 Langeland 92,4 89,3 2 400 Bornholm 82,6 83,7

Læs mere

PLO Analyse Praksis med lukket for tilgang

PLO Analyse Praksis med lukket for tilgang PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato 15.12. 2016 Sagsnr. 2016-4559 Aktid. 308901 PLO Analyse Praksis med lukket for tilgang Hovedbudskaber På under tre år er antallet af praksis, der har lukket for tilgang

Læs mere

Klubnyt efterår 2014.

Klubnyt efterår 2014. Sommeren er forsvundet og vi er godt i gang med den sidste del af året, vi er sidst i oktober og der er kun 2 måneder til jul, så er vi igen på vej til sommer og nyt campingsæson. Det har været en forrygende

Læs mere

ALM. BRAND BANK - GUIDE TIL DIN NETBANK

ALM. BRAND BANK - GUIDE TIL DIN NETBANK ALM. BRAND BANK - GUIDE TIL DIN NETBANK WWW.ALMBRAND.DK ALM.SUND FORNUFT ALM. BRAND ALM. BRAND NETBANK SÅDAN STARTER DU NETBANKEN Gå ind på hjemmesiden www.almbrand.dk Vælg Netbanken under Genveje nederst

Læs mere

Tema 1: Status for inklusion

Tema 1: Status for inklusion Segregeringsgrad Tema 1: Status for inklusion Udvikling i segregeringsgrad januar 2015 - Andelen af segregerede elever i specialklasse på almenskole Pct. Pct. -point Pct. Pct. -point Hele landet 4,7% Hele

Læs mere

Ledelse og medarbejdere

Ledelse og medarbejdere Seneste opdatering 26. 21. september februar 2013 2014 Seneste opdatering 26. september 2014 Ledelse og medarbejdere Hovedkontor Slotsmarken 11 2970 Hørsholm Tlf.: 7024 2900 E-mail: info@d-i.dk Navn Titel

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

LO s jobcenterindikatorer

LO s jobcenterindikatorer 1 Indholdsfortegnelse Jobcenter Side Jobcenter Side Albertslund 10 Køge 27 Allerød 18 Lejre 40 Assens 47 Lemvig 68 Ballerup 4 Lolland 41 Billund 55 Lyngby-Taarbæk 13 Bornholm 45 Mariagerfjord 89 Brøndby

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 26. november 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 26. november 2010 Finansudvalget - FIU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 8 Offentligt Lovtidende A Udgivet den 6. november. november. Nr. 85. Bekendtgørelse om landets inddeling i skatteankenævnskredse, vurderingsankenævnskredse,

Læs mere

Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst)

Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst) Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst) Nr. Kommune Nr. Kommune Nr. Kommune 1 155 Dragør 12,3 1 155 Dragør 11,2 1 155 Dragør 10,8 2 480 Nordfyns 12,9 2 727 Odder 12,4

Læs mere

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år.

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år. NOTAT September 2008 Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år. J.nr. 06-634-12 2. kontor/upe Formålet med NY CHANCE TIL ALLE er at hjælpe personer, der har modtaget

Læs mere

LO s jobcenterindikatorer 1. Indholdsfortegnelse

LO s jobcenterindikatorer 1. Indholdsfortegnelse Jobcenter København... 2 Jobcenter Frederiksberg... 3 Jobcenter Ballerup... 4 Jobcenter Brøndby... 5 Jobcenter Gentofte... 6 Jobcenter Gladsaxe... 7 Jobcenter Glostrup... 8 Jobcenter Herlev... 9 Jobcenter

Læs mere

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne E-Sundhedsobservatoriet - Årskonference 2013 Poul Erik Kristensen, KL Overordnet plan for FMK implementering i kommuner Mobilisering Integrationsprojekt

Læs mere

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE Vi har regnet på den nye af en for et gennemsnitligt parcel- eller rækkehus i de forskellige kommuner. Allerede i dag er der stor forskel på erne og dermed også stor

Læs mere

Danskerne vil til hovedstaden! Antal boligsøgninger i forhold til indbyggere. Region Syddanmark

Danskerne vil til hovedstaden! Antal boligsøgninger i forhold til indbyggere. Region Syddanmark Danskerne vil til hovedstaden! Analysen bygger på knap 160.000 boligsøgninger fra Danmarks største boligportaler Boligdeal.dk og Boligønsker.dk. Søgningerne er foretaget i tidsrummet fra d. 01/10 2015

Læs mere

-20% store besparelser på gardiner. www.botex.dk. plisségardiner. Tilbudet gælder hele februar måned 2010.

-20% store besparelser på gardiner. www.botex.dk. plisségardiner. Tilbudet gælder hele februar måned 2010. udsalg store besparelser på gardiner WH Lamelog plisségardiner -20% Lige nu kan du frit vælge i hele den store kollektion af lamel- og plissé gardiner fra WH. WH s gardiner er produceret i Danmark på egen

Læs mere

Ændring af aftale om justering af tjenestemandslønninger

Ændring af aftale om justering af tjenestemandslønninger Cirkulære om Ændring af aftale om justering af tjenestemandslønninger mv. fra 1. april 2005 samt om andre lønmæssige ændringer som følge af kommunernes ændrede fordeling på stedtillægsområder med virkning

Læs mere

Danmarks 100 største byers mediesynlighed 2011

Danmarks 100 største byers mediesynlighed 2011 Danmarks 100 største byers mediesynlighed Infomedias analyseafdeling, januar 2012 HOVEDRESULTATER København er Danmarks mest omtalte by med 51.815 i, en førsteplads hovedstaden også kunne fejre i. Anderledes

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

Nyhedsbrev sommer 2015.

Nyhedsbrev sommer 2015. Nyhedsbrev sommer 2015. Formandens klumme Æ bådslæw. Laksen Aktiviteter. Sommeren eller mangel på samme, er over os! Og aktiviteterne burde køre i højeste gear. Vi må erkende at vejret har begrænset et

Læs mere

Ved brev af 30. marts 2014 til Kommunernes Landsforening og kommunekontaktrådene udmeldte Udlændingestyrelsen landstallet for 2015 til 4.000 personer.

Ved brev af 30. marts 2014 til Kommunernes Landsforening og kommunekontaktrådene udmeldte Udlændingestyrelsen landstallet for 2015 til 4.000 personer. 4. Asylkontor Kommunernes Landsforening og Kommunekontaktrådene Dato: 29. september 2014 Sagsnummer: 14/027760 Sagsbehandler: drkj Center for Asyl og Økonomi Kommunekvoter for 2015 Ved brev af 30. marts

Læs mere

Ungdomsledigheden er mere end fordoblet i mange kommuner

Ungdomsledigheden er mere end fordoblet i mange kommuner Ungdomsledigheden er mere end fordoblet i mange kommuner Samlet er ungdomsledigheden på omkring 13,2 pct. for de unge under 30 år, når man ser bort fra studerende i arbejdsstyrken. Der er dog stor forskel

Læs mere

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet.

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet. Ældre Sagen september 213 Efterlønsmodtagere Antallet af efterlønsmodtagere falder Fra 27 til 212 er antallet af fuldtids-efterlønsmodtagere 1 faldet fra 138.11 til 13.272 personer svarende til et fald

Læs mere

De fire indikatorer i samtlige kommuner Prisudvikling 2004-14 Omsætning som andel af antal ejendomme, 2014

De fire indikatorer i samtlige kommuner Prisudvikling 2004-14 Omsætning som andel af antal ejendomme, 2014 De fire indikatorer i samtlige kommuner Prisudvikling 2004-14 Omsætning som andel af antal ejendomme, 2014 Salgstider, 2014 Tvangsauktioner, 2014 dage Antal Andel af alle Frederiksberg 78% Hvidovre 4,6%

Læs mere

Oversigt over 3 natur i de nye kommuner

Oversigt over 3 natur i de nye kommuner Oversigt over 3 natur i de nye kommuner På baggrund af data fra Miljøportalens Arealinformation præsenteres her en oversigt over fordelingen af 3 beskyttede naturtyper i de nye kommuner og regioner. De

Læs mere

ANALYSENOTAT Konkurrenceudsættelsen stagnerer

ANALYSENOTAT Konkurrenceudsættelsen stagnerer ANALYSENOTAT Konkurrenceudsættelsen stagnerer AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE OG MARKEDSCHEF JAKOB SCHARFF Nye tal omkring Indikator for Konkurrenceudsættelse (IKU) der måler hvor stor en del af de konkurrenceegnede

Læs mere

Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt

Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt Folketingets Boligudvalg Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Dato: 15. juni 2009 Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail vfm@vfm.dk

Læs mere

Indenrigs- og Sundhedsministeriets Kommunale Nøgletal

Indenrigs- og Sundhedsministeriets Kommunale Nøgletal Indenrigs- og Sundhedsministeriets Kommunale Nøgletal Vandafledningsafgift pr. m3 336 Stevns Kommune 24,68 59,88 563 Fanø Kommune 42,5 58,75 492 Ærø Kommune 33,23 57,5 260 Halsnæs Kommune 22,68 53,75 766

Læs mere

Årsberetning fra Beredskabsforbundet Regions Hovedstaden for 2011.

Årsberetning fra Beredskabsforbundet Regions Hovedstaden for 2011. Region Hovedstaden Årsberetning 2011. Årsberetning fra Beredskabsforbundet Regions Hovedstaden for 2011. Regionsårsmødet i kreds Vestegnen fredag den 23. marts 2012. Så har Region Hovedstaden været i gang

Læs mere

Frustrerede kommuner mister millioner på nyt refusionssystem

Frustrerede kommuner mister millioner på nyt refusionssystem Frustrerede kommuner mister millioner på nyt refusionssystem Foreløbigt beregnede er en på beskæftigelsesområdet. Se konsekvenserne alle landets regioner og kommuner 2016 og 2017. ANALYSE-BUREAU I ØKONOMI

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2015-16 L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg udvalg@ft.dk Finn Sørensen (EL) Finn.S@ft.dk Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Peter Hvidbjerg 1,1 1,1 Kim Jensen 99,8 99,8 Birger Groesmeyr 99,7 99,7 Niels

Læs mere

Udbudspligt og mål for konkurrenceudsættelse

Udbudspligt og mål for konkurrenceudsættelse DI Den 23. november 2010 Udbudspligt og mål for konkurrenceudsættelse I oplægget til Vækstforums kommende møde om konkurrence er det bl.a. foreslået, at der indføres udbudspligt på udvalgte kommunale opgaver.

Læs mere

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 - I såvel kommunerne (KL) som regionerne (DR) er andelen og antallet af fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker

Læs mere

Oversigt over de 107 provstier. Københavns Stift. Helsingør Stift

Oversigt over de 107 provstier. Københavns Stift. Helsingør Stift Oversigt over de 107 provstier Side 1 Københavns Stift Vor Frue Provsti: 5 sogne (Københavns Kommune) Amagerbro Provsti: 11 sogne (Københavns Kommune) Bispebjerg-Brønshøj Provsti: 11 sogne (Københavns

Læs mere

Danmarks 100 største byers mediesynlighed 2013

Danmarks 100 største byers mediesynlighed 2013 Danmarks 100 største byers mediesynlighed Infomedias analyseafdeling, maj 2014 HOVEDRESULTATER Der er ikke ændret i listens top 3 i forhold til sidste års opgørelse. Her er det stadig København (44.827),

Læs mere

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der?

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Folkepensionsalderen er i dag 65 år. Derfor er det her valgt at tage udgangspunkt i de 65+årige som ældre, selvom folkepensionsalderen tidligere

Læs mere

Til samtlige kommuner. 17. november Udmøntning af ældrepuljen for 2007

Til samtlige kommuner. 17. november Udmøntning af ældrepuljen for 2007 Til samtlige kommuner 17. november 2006 Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Slettet: 5 Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail sm@sm.dk Udmøntning af ældrepuljen for 2007 CFB/ J.nr. 2006-1138

Læs mere

Bilag 1. Antallet af kørte tog. Transportudvalget TRU Alm.del Bilag 149 Offentligt

Bilag 1. Antallet af kørte tog. Transportudvalget TRU Alm.del Bilag 149 Offentligt Transportudvalget 2014-15 TRU Alm.del Bilag 149 Offentligt Bilag 1 Antallet af kørte tog 3. kvartal 2014 Strækning Planlagt Realiseret Realiseret % Planlagt København H - Kbh Lufthavn 5.830 5.577 95,7%

Læs mere

Børnefattigdom udbredt på vestegnen og i udkanten

Børnefattigdom udbredt på vestegnen og i udkanten Børnefattigdom udbredt på vestegnen og i udkanten I løbet af de sidste ti år er fattigdommen fordoblet i Danmark. Fattigdom blandt børn er særlig udbredt i Lolland-Falster, Sønderjylland, Langeland, Vestsjælland

Læs mere

Hvem er den rigeste procent i Danmark?

Hvem er den rigeste procent i Danmark? Hvem er den rigeste procent i Danmark? Ny kortlægning fra AE viser, at den rigeste procent også kaldet den gyldne procent - hovedsagligt udgøres af mænd i 40 erne og 50 erne med lange videregående uddannelse,

Læs mere

Indbetaling til Fonden til fremme af fysioterapeutisk forskning, kvalitetsudvikling, uddannelse, information m.v. for 2014

Indbetaling til Fonden til fremme af fysioterapeutisk forskning, kvalitetsudvikling, uddannelse, information m.v. for 2014 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN OK-nyt november 2014 OK-Nyt Praksis nr. 024-14 14-11-2014 Sag.nr. - 12/2084

Læs mere

Sundheds- og Ældreudvalget SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 18 Offentligt

Sundheds- og Ældreudvalget SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 18 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget 2016-17 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 18 Offentligt Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg lov@ft.dk Kirsten Normann Andersen Kirsten.Normann.Andersen@ft.dk Beskæftigelsesministeriet

Læs mere

Tilsyn med fortidsminder

Tilsyn med fortidsminder Tilsyn med fortidsminder Kulturarvsstyrelsen overtager tilsynet med fortidsminder Kulturarvsstyrelsen har det nationale ansvar for vores ca. 30.000 fortidsminder. nordjyllands historiske museet for thy

Læs mere

Sind Oplevelser i fællesskab med andre

Sind Oplevelser i fællesskab med andre Ny adresse Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97223064 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt! Penge refunderes ikke! Åbent: Torsdag 18.45-22.00

Læs mere

Kun fem kommuner har skabt flere arbejdspladser siden 2009

Kun fem kommuner har skabt flere arbejdspladser siden 2009 Kun fem kommuner har skabt flere arbejdspladser siden 2009 Stort set alle landets kommuner har haft et fald i antallet af arbejdspladser fra 2009 til 2012. Det gælder dog ikke Vallensbæk, Herlev, Billund,

Læs mere

20 60.80 Leif P. Nielsen 51 14/Aug/84 Brøndby

20 60.80 Leif P. Nielsen 51 14/Aug/84 Brøndby Allle tiders bedste mænd 100m 1 12.10 Jakob Kjeldgaard 12/Aug/86 Rundforbi 2 12.60 Erik Klitgaard 66 01/Jul/92 Ballerup (-1.3) 3 13.06 Jens Buch Jensen 43 17/Sep/87 Wien 4 13.50 Erik Andersen 47 27/Aug/89

Læs mere

Iværksætternes folkeskole

Iværksætternes folkeskole Iværksætternes folkeskole Metode og afgrænsning Populationen af iværksætterne fra Danmarks Statistiks Iværksætterdatabase matches med personer i det såkaldte Elevregister. Hermed fås oplysningen om, hvilken

Læs mere

Beretning til generalforsamling i LJM Seniorklub den 14. januar 2011:

Beretning til generalforsamling i LJM Seniorklub den 14. januar 2011: Beretning til generalforsamling i LJM Seniorklub den 14. januar 2011: Seniorklubben havde arrangeret 2 ting i 2010. Den 3. juli havde vi planlagt en tur til Abildå Brunkulsleje, hvor vi skulle mødes og

Læs mere

Flere elever går i store klasser

Flere elever går i store klasser ANALYSENOTAT Flere elever går i store klasser November 2016 I det følgende analyseres udviklingen i antallet af elever i folkeskolens klasser på baggrund af tal fra Indenrigsministeriet og svar fra undervisningsministeren.

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 Bestyrelsen Formand: Jytte Holt Nielsen, Bornholmsvej 8, 7400 Herning Tlf 20714010 j-k-hansen@mail.dk Kasserer: John F. Nielsen, jagtvej 10, 7400 Herning Tlf. 97118541 60738720

Læs mere

Befolkningsudvikling - 2013

Befolkningsudvikling - 2013 Ældre Sagen september 2013 Befolkningsudvikling - 2013 Befolkningens alderssammensætning har ændret sig meget over de sidste 40 år, og den vil ændre sig yderligere i fremtiden. Den såkaldte befolkningspyramide

Læs mere

PRISLISTE ONLINE PRODUKTER

PRISLISTE ONLINE PRODUKTER LISTE ONLINE PRODUKTER ONLINE start ONLINE basis ONLINE PROFIL 1 ONLINE PROFIL 2 ONLINE PROFIL 3 ONLINE PROFIL 5 Kort tekst på resultatside (uden billede, tekst og link) (uden billede, tekst og link) 2

Læs mere

LO's jobcenterindikatorer 2. kvartal 2016

LO's jobcenterindikatorer 2. kvartal 2016 Dokumentet indeholder to sider for hvert jobcenter - indikatorværdier og antal forløb bag beregningen af indikatorværdier. Du kan nemt springe frem til den ønskede side ved at skrive sidetallet i feltet

Læs mere

Bilag UU 95. Honorar medlem (2010/2011) (2010/2011) 2010. Mødediæt. Fast vederlag. 380 kr. 380 kr./760 kr. mødediæter

Bilag UU 95. Honorar medlem (2010/2011) (2010/2011) 2010. Mødediæt. Fast vederlag. 380 kr. 380 kr./760 kr. mødediæter antal sager honorar formand (2010/20) Honorar medlem (2010/20) Honorar Honorar Bemærkninger suppleant suppleant formand medlem (2010/20) (2010/20) 2010 20 Fast vederlag Møde Andet Fast vederlag Møde Andet

Læs mere

Tal for klamydiatilfælde. på kommuner

Tal for klamydiatilfælde. på kommuner Tal for klamydiatilfælde fordelt på kommuner OPGØRELSE OVER KLAMYDIATILFÆLDE BLANDT 15- TIL 29-ÅRIGE I PERIODEN 2012 2015 2016 Opgørelse over registrerede klamydiatilfælde i 2015 Følgende tal er opgørelser

Læs mere