nyt INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION Nr

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "nyt INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION Nr. 2 2013"

Transkript

1 nyt INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION Nr Medlemsblad for Sektion Danmark Er IPA attraktiv for unge? Landsmøde med vedtægtsændringer uden sværdslag Hvorfor får jeg ikke bladet? Hvad er IEC-2013 in Copenhagen?

2

3 INDHOLD 7 7 KOMPETENCELØFT PÅ GIMBORN - et godt tilbud til unge IPA medlemmer 8 Hvad er IEC-2013 IN COPENHAGEN? 9 Ledig KOMMISSIONSPOST 9 HVORFOR FÅR JEG IKKE BLADET? og hvorfor får jeg ikke mit medlemskort? 10 IPA SEKTION Danmarks organisation 17 Skitur til SAALBACH med politibesøg 20 INGEN STORE SVÆRDSLAG et vellykket landsmøde i Herning 29 BOXEN i Herning 29 FLYTTEMEDDELELSE 30 Ung TÆNKETANK i IPA 35 CANDLELIGHT DINNER 36 Til FÆRØERNE i autocamper 44 MODERNE DOMHUS på Frederiksberg 46 ÅRETS SKITUR til Isaberg 49 Kollegialt BESØG fra Polen UDGIVES AF: International Police Association, Sektion Danmark IPA-NYT HJEMMESIDE ANSVARSHAVENDE REDAKTØR Bjarne Davidsen Syd- og Sønderjyllands Politi, Beredskab Aabenraa, Haderslevvej 52, 6200 Aabenraa Tlf , mobil ANNONCEEKSPEDITION IPA-nyt, Agerbakken 21, 8362 Hørning, Tlf TRYK Zeuner Eftertryk må kun ske med kildeangivelse. Indsendte artikler udtrykker ikke nødvendigvis bladets synspunkter, ligesom bladet ikke påtager sig ansvar for priser, annoncer mv. REDAKTIONSSEKRETÆR Svend Sandberg Vedbæksallé 76, 8700 Horsens Tlf , mobil INDLÆG OG ARTIKLER til næste IPA-nyt 3/2013 skal indsendes til redaktionssekretæren inden d. 29. juli 2013 FORSIDEBILLEDET IPAs unge tænketank foran IPA-Center Esbjerg IPA-nyt nr

4 4 IPA-nyt nr

5 LEDER Sommeren står for døren, og ferieplanerne lægges rundt omkring. Forhåbentlig har alle, der gerne ville have børn med på IPA Danmarks børneture fået tilmeldt børnene. Men det gælder jo også om at huske de mange andre tilbud, IPA kan diske op med, når sommerferien skal planlægges. Jeg tænker selvfølgelig i særdeleshed på det heldigvis stadigt og relativt hurtigt voksende marked for ferieboliger og på de gode muligheder for kontakt i udlandet i øvrigt via rejsesekretæren. Men en ting, der ikke må glemmes i denne sammenhæng er også muligheden for at havde jeg nær sagt tage på IPA højskole. En uge på IBZ Gimborn kan på mange måder være givet godt ud. Og i den forbindelse må du jo ikke glemme vores særdeles favorable tilskudsordninger, som giver mulighed for at få de fleste udgifter dækket. Men der er også mange andre ting, der skal tages hånd om! Lad mig indledningsvis takke for mit genvalg. Jeg glæder mig meget til at være med til at udvikle IPA Danmark i de kommende to år. Den første store milepæl, vi passerer på vejen igennem de næste to år er selvfølgelig det internationale hovedbestyrelsesmøde, IEC, der finder sted i København den september Jeg er glad for allerede nu på denne plads at kunne rette en stor tak til dem, der arbejder på at gøre dette til et enestående arrangement. Men det forhold, at vi med så stor iver har arbejdet os hen mod denne milepæl har tillige medført, at det er begrænset, hvilke andre milepæle, vi har stillet op, og hvilke mål vi har sat os. Dette vil vi arbejde med, når vi har passeret den første milepæl. Det overordnede mål er naturligvis at gøre IPA Danmark til en endnu mere attraktiv forening, der kan bidrage til gavn og trivsel for medlemmerne. Men vi er også nødt til at sætte os nogle mere konkrete mål. På landsmødet fremlagde Mikkel Ross resultaterne fra en arbejdsgruppe, der havde arbejdet med mulighederne og betingelserne for at gøre IPA Danmark mere attraktivt for unge medlemmer. Sætter denne arbejdsgruppe standarden, er jeg meget fortrøstningsfuld. Indtil videre vil jeg ønske jer alle og jeres familier en rigtigt god sommer. SERVO PER AMIKECO Michael Boolsen præsident IPA-nyt nr

6 Tankehvirvler Hvordan en vestjyde, der har været bosat i Storkøbenhavn i 40 år, ser tilværelsen ud i strøtanker? Jeg er tiende slægtsled af Bjerreslægten under stamtavle nr Født og opvokset på en gård: Vester Tang i Gudum, 7620 Lemvig. Efter at have gået obligatorisk syv år i skole, gik jeg ud af Gudum friskole den 1. april Arbejdede herefter med praktisk landbrug - afbrudt af to ophold på landbo-ungdomsskole, hvor jeg afsluttede med 9. klasse. Herefter landbrugsskole. Dernæst militærtjeneste i to år. Politiets grunduddannelse og derefter fastansat tjenestemand. Bogen er særligt tilegnet en person, (det næste slægtled), der står mig meget nær. 6 IPA-nyt nr Jørgen Tovborg Jensen Søjlegården 34 A, 2670 Greve Tlf

7 Kompetenceløft på Gimborn - et godt tilbud til unge IPA medlemmer 2. vicepræsident lytter opmærksomt til Mikkels indlæg på LM IPA Kredsformand og hovedbestyrelsesmedlem Mikkel Ross, Sydøstjyllands Politi, påtog sig sidste år at forme en arbejdsgruppe, der skulle udrede de unge IPA medlemmers ideer for at gøre IPA mere attraktiv og samtidig aktivere de unge medlemmer. Mikkel samlede en håndfuld unge medlemmer, og de mødtes en weekend i januar 2013 i IPA huset i Hjerting ved Esbjerg, hvor de arbejdede ud fra et kommissorium som var givet af IPAs forretningsudvalg (FU). De nåede frem til mange konstruktive ideer, betragtninger og konklusioner, som Mikkel fremførte på IPAs Landsmøde i april. Noget af det mere muntre var en del betragtninger om hvornår man egentlig er gammel eller ikke er ung mere. Et eksempel var, at et tegn på at alderdommen er ved at indsnige sig er, når man begynder at se TV Charlie i fjernsynet ja ta lige den ikk!!!! Jeg vil her fremhæve et enkelt punkt som måske er lidt mere tidspresset end andre, og så overlade til Mikkel selv at skrive mere udførligt om de unges tanker. Et af punkterne i kommissoriet var: Uddannelsesmæssige initiativer med internationalt sigte. Her fremhævede gruppen IPAs kursustilbud på det tyske slot Gimborn som en mulighed, der er attraktiv for unge medlemmer. Men de unge siger, at tilbuddene og reklamen for kurserne skal ske via flere og andre medier end IPA Nyt. De foreslår blandt andet Outlook (her menes nok den tjenstlige) samt Facebook. Facebook går igen på flere andre af gruppens anbefalinger, så det vil naturligvis blive et must at få det organiseret. Der foreslås også en konkurrence hvor to unge kan komme på kursus på Gimborn med alt betalt undtagen lommepenge. Dette kan IPA Danmark faktisk allerede tilbyde nu. Der er i år to kurser der er målrettet mod og reserveret til primært unge politifolk under 35 år. Det kræver bare, at man går ind på Gimborns hjemmeside finder kurset og melder sig til. Herefter en kopi til mig til orientering og så i gang med at planlægge turen. IPA betaler omkostningerne. Og skulle der være mere end to interesserede ad gangen finder vi også en løsning på det. Og nu forklaringen på hvorfor det haster lidt. De to kurser for unge under 35 år, der udbydes i år, afvikles hhv. fra den 13. til 17. maj og fra den 15. til den19. juli. Kurset i maj har nr og overskriften her er Legale og illegale rusmidler forebyggelse og forfølgelse. Dette kursus er løbet af stabelen, når bladet udkommer. Det andet kursus i juli har nr og har overskriften Politisk ekstremisme. Erfaringen er, at selvom kurserne ikke er målrettet mod unge, er deltagernes alder relativt lav, og senere på året tilbydes andre rigtigt spændende kurser, eksempelvis et kursus om Organiseret tyveri af motorkørertøjer og et andet kursus om Bandekriminalitet. Du kan se timeplan, indhold og lærerkræfter på kursusnummeret på den nævnte hjemmeside. Som nævnt betaler IPA Danmark hele kursusgebyret og opholdet for sine medlemmer. Tjenestetid til kurserne er som bekendt ikke omfattet af kundgørelsen, men beror på en konkret aftale med egen kreds, hvor der anlægges en vurdering af det faglige indhold og det politirelevante, professionelle tilsnit kurserne har. Og tag ikke fejl - erfaringsmæssigt ved man, at kursusdeltagelse på Gimborn giver uvurderlige, personlige kontakter til brug fremover. Kom nu ud af busken op prøv det. Bjarne Davidsen IPA-nyt nr

8 Hvad er IEC-2013 in Copenhagen? Spørgsmålet er meget aktuelt, da flere og flere stiller spørgsmålet eller måske mere korrekt giver udtryk for en opfattelse, der ligger noget fra virkeligheden. IPA Sektion Danmark er af den internationale organisation blevet betroet at arrangere dette års internationale hovedbestyrelses- møde, der korrekt benævnes 38th International Executive Council in Copenhagen. Af praktiske årsager benævnes mødet IEC-2013 in Copenhagen og afholdes i dagene fra den 17. til den 22. september i Bellacentret således at deltagerne bliver indkvarteret på Hotel Bella Sky. Allerede den 15. september ankommer de første medlemmer af PEB (Permanent Executive Bureau), som består af 9 personer. Disse 9 er valgt for en 3-årig periode på IPA s Verdenskongres i Hvert af medlemslandene i IPA (63) har mulighed for at deltage med op til tre medlemmer, med ledsagere. Den officielle åbning af mødet sker onsdag den 18. september, hvor justitsministeren og rigspolitichefen har lovet at holde tale. De delegerede begynder herefter mødet i Bellacentret, medens ledsagerne sammen med andre IPA-gæster fra hele verden får mulighed for at opleve København under guidet vejledning. Mødet afsluttes lørdag med en Galla aften. Sideløbende afvikles YPO (Young Police Officers Programme), hvor unge politifolk følger et særskilt program med Jan Egelund Jensen og Karin Storm, som tovholdere. I forlængelse af mødeugen afholdes Friendship Week. Dette særskilte arrangement er arrangeret af 2. vicepræsident Bjarne Davidsen med assistance af Ole Steffensen og Erik Kristensen, som følger med på turen. På ruten, der går fra København til Ribe-Århus-Skagen-Sønderborg-Odense-København, har mange lokale ipa-medlemmer hjulpet med arrangementerne. Det siger sig selv, at et møde af den størrelse med et potentiale på op mod 300 deltagere kræver mange forberedelser. FU og HB har været i gang med arrangementet siden Selve arrangementet kræver desuden store personalemæssige ressourcer gennem hele ugen, hvilket kun kan lade sig gøre med stor velvillighed fra Københavns Politi/Rigspolitiet. Det organisatoriske styres af et sekretariat, der ledes af 3. vicepræsident Niels Erik Jensen samt to hjælpere i tæt samarbejde med FU. Hvorfor og hvorfor får Kære IPA-medlem Disse spørgsmål bliver jeg ofte stillet og prøver selvfølgelig at finde ud af det for jer. Men før vi kommer så langt, at der nogen ting man selv kan gøre. Der er tre forklaringer på, at man ikke får IPA-bladet og medlemskortet: 1. Man er flyttet og har ikke meldt adresseflytning til IPA - 2. Man har et sommerhus, som man ændrer sin adresse til når man flytter derud. Hvis bladet leveres til den oprindelige adresse, er adressaten ubekendt og postvæsenet destruerer bladet. 8 IPA-nyt nr

9 Ledig kommissionspost Posten som koordinator for IPA s børne og ungdomsture er ledig IPA s nuværende koordinator Søren Dam Mortensen har valgt at ville stoppe, da hans børn er blevet voksne og han ønsker at bruge tiden på private ture. Stillingen ønskes besat således at det nye kommissionsmedlem vel forberedt kan gå næste sæson i møde. Søren vil være behjælpelig med at starte på posten. Jobbeskrivelse: - Indhente tilbud fra husudlejere, bådudlejere, busselskaber eller andre. - Udarbejde budget for vores ungdomsture, som pt. er sommerlejr i Hjerting, sejltur med Bien ved Fyn samt oplevelsestur til Tjekkiet. - Sørge for at endeligt regnskab i samarbejde med turlederne og hovedkassereren, når turene er afviklet. - Sørge for ledere til turene, samt registrere og udvælge ansøgere til turene. Stillingen er ulønnet og organisatorisk placeret i 3 kommission. Ansøgning om posten stiles til 3. vicepræsident Niels Erik Jensen, Fyns Politi, Hans Mules Gade 1-3, 5000 Odense C, til hvem der også kan rettes henvendelse med uddybende spørgsmål om stillingen. Tlf eller arbj eller Ansøgningsfrist: Senest den 15. juli får jeg ikke bladet? jeg ikke mit medlemskort? Jeg får så en rettelse, og næste nummer sendes til sommerhuset. Er man på dette tidspunkt flyttet tilbage, bliver bladet destrueret igen. Bopælsadressen og adressen på forsendelsen skal stemme overens. 3. Man bor på den adresse, som IPA har, og her er så igen et par muligheder. Dit navn på postkassen mangler eller er uty delig - eller også leverer postvæsenet simpelthen ikke bladet, men destruerer det bare. Du kan selv gøre noget ved det Hver gang du flytter, skal du meddele det til Det sker ikke automatisk. Husk, dit navn skal stå på postkassen årsmedlemskortet var klistret på et brev, som lå sammen med IPA-Nyt, blad nr. 4/ årsmedlemskortet bliver klistret på et brev, som bliver lagt sammen med IPA-Nyt, blad nr. 4/2013. O.S.V. Med venlig hilsen Erling Kjær, Ass. generalsekretær IPA-nyt nr

10 IPA Sektion 2. Kommission Den kulturelle kommission Formand 2. vicepræsident Bjarne Davidsen Syd- og Sønderjyllands Politi Bevilling-Tilladelser Ringridervej 37, 6400 Sønderborg. Mob.tj , Priv Præsident Michael Boolsen Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi Vestergade 15, 4800 Nykøbing Falster. Tlf vicepræsident Jan Richter Henriksen Ridderstræde 1, 8100 Århus C. Tlf indvalg 2897, mob vicepræsident Bjarne Davidsen Syd- og Sønderjyllands Politi Bevilling - Tilladelser Ringridervej 37, 6400 Sønderborg. Mob.tj , Priv vicepræsident Niels Erik Jensen Fyns Politi, Hans Mules Gade 1-3, 5100 Odense C. Tlf lok Generalsekretær Niels Henrik Bak Rigspolitiet, Nationalt Udlændingecenter Ejby Industrivej 125, 2600 Glostrup. Tlf lok. 5070, mob Ass. generalsekretær (medlemssekretær) Erling Kjær Nordsjællands Politi, 3600 Frederikssund. Tlf lok Hovedkasserer Niels Erik Krarup Nielsen Østjyllands Politi, Ridderstræde 1, 8100 Århus C. Tlf lok Tj.mail: Ass. hovedkasserer Johan Richtendorff Midt- og Vestjyllands Politi Hostrupsvej 11, 7500 Holstebro. Tlf Tj.mail: 1. Kommission Den professionelle kommission Formand 1. vicepræsident Jan Richter Henriksen Ridderstræde 1, 8100 Århus C. Tlf indvalg 2897, mob Webmaster Jan Anton Jensen Beredskabsfaglig Sektion, Vestegnen Birkelundsvej 2, 2620 Albertslund. Tlf eller eller Arkivar Erik Bryld Knøsen 99, 2670 Greve. Tlf , mob Redaktionssekretær Svend Sandberg Vedbæksallé 76, 8700 Horsens. Tlf , mob Materielforvalter John Lindberg Olsen Eftersøgningstjenesten, Københavns Politi Prags Boulevard 55A, 2300 København S. Tlf (hvis ej at træffe - henv. til hobbysekretæren) Hobbysekretær Christian Harre Vagtcentralen, Midt- og Vestsjællands Politi Skovbogade 3, 4000 Roskilde. Tlf Kommission Den sociale kommission Formand 3. vicepræsident Niels Erik Jensen Fyns Politi, Hans Mules Gade 1-3, 5100 Odense C. Tlf lok Tj.mail: Rejsesekretær Finn Månsson Københavns Vestegns Politi Birkelundsvej 2, 2620 Albertslund. Tlf lok Ungdomskoordinator Søren Dam Mortensen KTC, Nørre Voldgade 22, 7000 Fredericia. Tlf IPA-nyt nr

11 Danmarks organisation IPA-kreds 1 Nordjylland Formand: Stanley Simonsen Nordjyllands Politi Jyllandsgade 27, 9000 Aalborg. Tlf Århus: Niels Erik Krarup Nielsen Ridderstræde 1, 8100 Århus C. Tlf indvalg 2245 mob eller Lokalforeninger Skagen: Flemming Rasmussen Lokalpolitistationen i Frederikshavn Skippergade 19-21, 9900 Frederikshavn. Randers: Henning Dyhr Dragonvej 1, 8900 Randers. Tlf indvalg 3186 Mob Hjørring: Jørgen Holst Lokalpolitistationen i Hjørring Horsevang 9, 9800 Hjørring. Tlf Grenaa: Steffen Tofteberg Vestre Skovvej 1, 8500 Grenaa. Tlf lokal Aalborg: Johannes Dige Nordjyllands Politi Jyllandsgade 27, 9000 Aalborg. Tlf Løgstør: Bjarne Bak Nærpoliti Løgstør Torvegade 14, 9670 Løgstør. Tlf Hobro: Bjarne Lund Nærpoliti Hadsund Himmerlandsgade 9A, 9560 Hadsund. Tlf IPA-kreds 2 Østjylland Formand: Stig Lindvig Vogelius Østjyllands Politi Ridderstræde 1, 8100 Århus C. Tlf indvalg 2501 Mob (tjenstlig) og (privat) eller IPA-kreds 3 Midt- og Vestjylland Formand: Erik Kristensen Nørregade 1, 7400 Herning. Tlf Pensionistrepræsentant: Anton O Pedersen Bygvænget 30, 7500 Holstebro. Tlf Lokalforeninger Thisted: Ib Grønkjær Kronborgvej 111, 7700 Thisted. Tlf Herning: Erik Kristensen Se kredsformanden. Ringkøbing: Bjarne Højgaard Kongevejen 16-18, 6950 Ringkøbing. Tlf Holstebro: Keld Nedergaard Nørreport 1, 7500 Holstebro. Tlf Silkeborg: Jørgen Hansen Chr. d. 8. Vej 2C, 8600 Silkeborg. Tlf Viborg: Niels Brohm Rødevej 1, 8800 Viborg. Tlf Skive: Niels Peter Østergaard Olesen Resenvej 78, 7800 Skive. Tlf IPA-hus Atriumgården Nordsøvej 59, Søndervig, 6950 Ringkøbing. Tlf Booking: Børge Sørensen Markledet 47, 6950 Ringkøbing. Tlf. + fax IPA-kreds 4 Sydøstjylland Formand: Mikkel F. F. Ross Sydøstjyllands Politi Skolegade 3A 7100 Vejle. Tlf eller Skanderborg: Fini Carlsen Politistationen Adelgade 38, 8660 Skanderborg. Tlf Fredericia: Kurt Kingod Nørre Voldgade 22, 7000 Fredericia. Tlf IPA-nyt nr >> 11

12 Bodega Skuret Skyttehusene Albertslund Tlf Klein s Køreskole v/ laila Klein Pilegårdsvej 272 Kolt 8361 Hasselager Tlf Palazzo Pizzeria Ring og bestil, så er maden klar når De kommer Udbringning: min. køb kr. 100,- Kørsel kr. 20,- UDBRINGNING FRA KL ÅBEN MANDAG-SØNDAG KL Torvet Frederikshavn ULYKKESFORSIKRINGSFORBUNDET FOR DANSK SØFART Gensidigt Forbund Amaliegade 33 B, København K Telefon: Arbejdsskadeforsikring Telefax: WWW: UFDS.DK Business Car Denmark Østre Teglgade 2-1 floor 2450 København SV Tlf IPA-nyt nr

13 Kolding: Niels Christian Nielsen Domhusgade 24-26, 6000 Kolding. Tlf Vejle: Henrik Moesgaard Jensen Skolegade 3A, 7100 Vejle. Tlf Horsens: Mikkel F. F. Ross Se kredsformanden. IPA-kreds 5 Syd- og Sønderjylland Formand: Bent Frandsen Ringridervej 37, 6400 Sønderborg. Tlf eller Lokalforeninger Sønderborg: Bent Frandsen Se kredsformanden. Åbenrå/Padborg: Uffe Skovrup Haderslevvej 52, 6200 Åbenrå. Tlf Tønder: Grethe Bysted Nørregade 15, 6270 Tønder. Tlf Haderslev: Eivin Christensen Gammelting 3, 6100 Haderslev. Tlf eller Ribe: Kurt Condrup Tangevej 4A, 6760 Ribe. Tlf Esbjerg: Hans Vang Kirkegade 76, 6700 Esbjerg. Tlf Varde: Bent Christensen,, Storegade 79, 6800 Varde. Tlf IPA-Center Esbjerg Sanatorievej 28, Hjerting, 6710 Esbjerg. Tlf Booking: Svend Larsen Mob.tlf IPA-kreds 6 Fyn Formand: Peder Ellegaard Hans Mules Gade 1-3, 5100 Odense C. Tlf Lokalforeninger Odense: Niels Erik Jensen Hans Mules Gade 1-3, 5100 Odense C. Tlf Svendborg: Steen Caspersen Tvedvej 2, 5700 Svendborg. Tlf Nyborg: Niels Jespersen Stendamsgade 12, 5800 Nyborg. Tlf Assens: Finn Wegner Petersen Toftevej 33, 5610 Assens. Tlf Middelfart: Lars Rasmussen Brovejen 242, 5500 Middelfart. Tlf IPA-kreds 7 Sydsjælland og Lolland-Falster Formand: Arne Holdensen Vestergade 15, 4800 Nykøbing Falster. Tlf Privat tlf >> IPA-nyt nr

14 Næstformand: Jørgen Christensen, Parkvej 50, 4700 Næstved. Tlf Kasserer: Gert Larsen UKA, Jernbanegade 14, 4930 Maribo. Tlf Pensionistrepræssentant: Ole Steffensen Trekanten 9, 4700 Næstved. Tlf Lokalforeninger Slagelse: Jørgen Christensen. Se næstformanden. Næstved: Jens Sørensen, Parkvej 50, 4700 Næstved. Tlf Vordingborg: Arne Holdensen Se kredsformanden. Nykøbing Falster: Kim Bak Vestergade 15, 4800 Nykøbing F. Tlf Lolland: Peter Damgaard, Nybrogade 5, 4900 Nakskov. Tlf lok IPA-kreds 8 Midt- og Vestsjælland Formand: Flemming Krog-Meyer Skovbogade 3, 4000 Roskilde. Tlf , mob Lokalforeninger Roskilde: Susan Hemmingsen Tinggade 15, 4100 Ringsted. Tlf Køge: Kai Damgaard Kongsberg Allé 4, 4600 Køge. Tlf Holbæk: Henning Jørgensen Ved Faurgården 5D, 4300 Holbæk. Tlf Kalundborg: Poul Skovbjerg Jensen Politistationen Banegårdspladsen 1, 4400 Kalundborg. Tlf Kontaktmand på Ringsted Politistation John Skyt Tlf Målrettede serviceløsninger til transportbranchen og andre virksomheder, der vil frem! HERCEGOVINA Helårsrestaurant Bernstoffsgade 3 DK 1577 København K ITD Servicepartner Lyren 1. DK-6330 Padborg. Tlf Fax Tlf ITD annonce - Spastikeren.indd :11:39 14 IPA-nyt nr

15 IPA-kreds 9 Nordsjælland Formand: Erling Kjær Falkenborgvej 5, 3600 Frederikssund. Tlf Lokalforeninger Lyngby-Gentofte: Kim Frøkjær Ørnegårdsvej 16, 2820 Gentofte. Tlf Helsingør: Finn Jannicke Prøvestensvej 1, 3000 Helsingør. Tlf Hillerød: Lone Preisler Østergade 1, 3400 Hillerød. Tlf Frederikssund: Claus Leegaard Politgården Falkenborgvej 5, 3600 Frederikssund. Tlf IPA-hus Arresøhus Arresødalsvej 101, 3300 Frederiksværk. Tlf (viceværten). Booking: Erik Bryld, Knøsen 99, 2670 Greve. Tlf (kl ) IPA-kreds 10 København Vestegnen Formand: Finn Månsson Birkelundsvej 2, 2620 Albertslund. Tlf Lokalforeninger Gladsaxe: Bent Allan Hansen Birkelundsvej 2, 2620 Albertslund. Tlf Hvidovre: Per Nørgaard Hvidovre Lokalpoliti Birkelundsvej 2, 2620 Albertslund. Tlf Glostrup: Poul Jacobsen Brøndby lokalpoliti Birkelundsvej 2, 2620 Albertslund. Tlf IPA-Kreds 11 København Formand: Arne Wissing Station City Halmtorvet 20, 1700 København V. Tlf eller Kredslokaler Frederiksberg Brandstation Howitzvej 28, 2000 Frederiksberg. IPA København Bent B. Sørensen Station City Halmtorvet 20, 1700 København V. Tlf Pensionistrepræsentant Erik Bryld Knøsen 99, 2670 Greve. Tlf IPA Færøerne Bergleif Brimvik Jónas Broncksgøta 17, Postboks 3018 FO-110 Tórshavn. Tlf (tidsforskel 1 time) IPA Grønland Frederik Solberg Lynge PM i Grønland P. H. Lundsteens Vej 1, Postboks Nuuk, Grønland. Tlf (tidsforskel 4 timer) IPA Arresøhus Booking: Erik Bryld Arresødalsvej Frederiksværk. Tlf (kl. 12 til 18) IPA-kreds 12 Bornholm Formand: Tim Toxværd Haugsted Zahrtmannsvej 44, 3700 Rønne. Tlf Tj.mail: IPA-Klub Frederiksberg Jørgen Johansen Munkebjergvej Kastrup. Tlf IPA København MC-Klub Teis Holmfjord, 1567 København V. Tlf IPA-nyt nr

16 Murerfirmaet Peter Aune ApS Øster Alle Hjørring Tlf OPLEVELSER FOR LIVET Stjernegaard Rejser arrangerer blandt andet rundrejser og vi har nogle af danmarks mest erfarne danske rejseledere. Vi er specialister i en række destinationer og skræddersyr gerne en individuel rejse helt efter jeres ønske. Cuba, Dansk Vestindien, Thailand, Bali, Peru, Egypten, Indien, Japan, Vietnam, Mexico og krydstogter. Gå ind på og bliv inspireret. Vognmand Chr. Nielsen & Søn Jordrupvej 4, Veerst 6600 Vejen Tlf DISTRIBUTION FK Distribution - Rødekro Skånevej Rødekro Tlf Fax Mail: Borup Kemi A/S Bækgårdsvej Borup Tlf IPA-nyt nr

17 KREDS 3... Glade skibumser Skitur til Saalbach med politibesøg AF Finn Hagh, IPA Herning Tirsdag den 22. januar satte vi kursen mod Saalbach Hinterglemm i Østrig. Claus Eriksen fra lokalpolitiet i Herning havde arrangeret en skitur i IPA-regi i samarbejde med vores lokale IPA-formand Erik Kristensen. IPA Salzburg var kontaktet med vores ønske om et besøg på den lokale politistation i Saalbach. Onsdag oprandt med Kaiserwetter, og så snart skiudstyret var lejet, kastede vi os ud i rundvisning på pisterne med vores guider. Det blev en dag, hvor de perfekte pister blev udnyttet efter bedste evne og som sluttede på det verdensberømte afterskisted Hinterhag Alm, hvor guiderne havde reserveret bord - noget absolut nødvendigt. Der var en fantastisk stemning. Torsdag bød på samme perfekte vejr, og da de ømme muskler var varmet op, fik den fuld gas, indtil det blev tid at vende næsen hjem til hotellet. Vi kunne lige nå et bad inden mødet med vores østrigske kolleger. Det var blot aftalt, at vi skulle møde op på politistationen kl Herudover vidste vi intet, så det var med nogen spænding og usikkerhed, at vi på slaget ringede på døren. - Havde de husket, at vi kom? eller skulle vi til at forklare vores ærinde?? Usikkerheden blev med det samme gjort til skamme, idet døren blev åbnet, og vi blev budt indenfor med spørgsmålet, om vi var kollegerne fra Danmark. Det var selveste formanden for IPA Salzburg Kurt Walker, der havde taget turen til Saalbach for at være vært for os. Han bød velkommen, og vi blev bænket i vagtstuen, hvor der blev budt på øl og sodavand. Herudover blev vi præsenteret for yderligere tre kolleger, som viste det sig, var udpeget til at tage sig pænt af os. Reinhard Windisch, som havde 33 år bag sig på stationen i Saalbach, Hans-Peter Miller, der var i førleder forløb og forrettede tjeneste hos Kurt Walker i Salzburg, samt en ung kvinde, Sonja Fersterer med 5 års tjeneste bag sig. >> La Fontain Salon Slotsgade Slagelse Telefon IPA-nyt nr

18 Fuglsøcentret Dragmurvej Tlf MAN S BEST MEDIA Alle sprog: fortroligt præcist hurtigt A/S Danmarks hurtigste leveringstid på professionel oversættelse - erfaring i forbindelse med: retsafhandlinger vidneafgivelse afhøringer Dæmningen 34 B, Vejle Tlf IPA-nyt nr

19 KREDS 3... Hyggeligt besøg på politistationen Efter lidt sproglige opstartsvanskeligheder, hvor vi måtte erkende at vores østrigsk-tyske sprogøre lod noget tilbage at ønske, kom der god gang i spørgelysten, og de fortalte om deres mangeartede opgaver, der dækker alt fra færdselskontrol over diverse kriminalitet til behandling af ulykker på pisterne, hvor der typisk sker tre dødsulykker hver sæson. Pr. 24. januar havde de registreret 1900 sager af forskellig karakter. Saalbach-Hinterglemm ligger i en 20 km lang dal, der ender blindt, så sker der en forbrydelse, har de nemt ved at sætte en prop i hullet. Der kommer årligt 2 millioner gæster i deres område, så de har nok at se til. Specielt danskere giver anledning til en del problemer i afterskimiljøet, hvor de i deres beruselse blander sig og har svært ved at forstå, når det er på tide at forføje sig. De østrigske kolleger slår hårdt ned på denne form for uorden, og der langes mange ordensbøder ud. De mindste bøder udgør 500 euro, men det er ikke ualmindeligt, at uromagerne får staven at føle, ligesom bøderne nemt løber op i det dobbelte. Ind imellem er det bare flovt at være dansker! Vi fik vist deres forskellige udstyr, som naturligvis omfattede Glock pistol og maskinpistol. De var meget glade for deres bevæbning og fortalte, at det ikke var noget problem at ramme en 2-euro på 100 m afstand med maskinpistolen. Vores værter havde bestilt bord på deres foretrukne afterskisted Hexenheüsel i nabobyen Hinterglemm. Så efter en times tid på politistationen blev vi kørt til Hinterglemm, hvor IPA- Salzburg var vært ved en gang Leberkäse og en øl. Som de sagde efterfølgende drikkevarer måtte vi selv betale. Vi havde dårligt nået at skåle, før der blev serveret en omgang pærebrændevin vistnok Obstler. Dem kom der mange af, da vi ikke ville stå tilbage for vores værter. Det blev en lang og hyggelig aften, hvor der blev udvekslet adresser, og hvor snakken nu gik ganske ubesværet, nok også fordi vores værter begyndte at tale engelsk, hvilket gjorde dialogen noget nemmere. Noget der altid slår én, når man møder kolleger ude i verden, er den udtalte internationale kollegialitet og gæstfrihed, man mødes med, og det var bestemt også oplevelsen her. Kurt Walker fortalte, at han kommer til Danmark til efteråret, og han bad os hilse dem, han kender. Det være hermed gjort. Stor tak til Claus for at have planlagt turen. Malervej Esbjerg V Tlf.: og hér kan DU score! Kvinderne gør det igen og igen på banen. Du kan gøre det på travbanen. Har du prøvet? Actionboat.com Prøv en tur med Danmarks hurtigste actionboat. Observatorievejen Århus C Tlf jvb-aarhus.dk IPA-nyt nr

20 Ingen store sværdslag Et vellykket landsmøde i Herning AF Erik Kristensen, formand for IPA Kreds 3 og lokalforeningen i Herning FOTO Ane Marie Vilhelmsen IPA afholder hvert år et større møde for tillidsrepræsentanterne i hele organisationen. I lige år afvikles et udvidet hovedbestyrelsesmøde (UHB), hvor bl.a. alle lokalforeningsformænd er inviteret med. I de ulige år afholdes så landsmødet (LM), hvor hver kreds har et antal delegerede, der afspejler deres antal af medlemmer. Landsmødet er stedet hvor der kan ændres i love, ændres i sammensætningen af øverste ledelse af IPA, det er også her, der bliver udnævnt æresmedlemmer samt udelt æresnåle kort sagt det er landsmødet, der er IPA s generalforsamling. I 2013 var landsmødet henlagt til Midt- og Vestjyllands Politikreds. Den første opgave der lå til kredsen, var at finde et egnet sted. Der skulle være plads til selve mødet, mindst 70 værelser til rådighed, samt en restaurant der kunne løfte opgaven. Specielt antallet af værelser skiller mange fra, dels pga. planlagte arrangementer, men også pga. manglende kapacitet. Vi fik en rigtig god respons på vores forespørgsler flere steder i kredsen var klar til at løfte opgaven. Så herefter var det blot at vælge, og så få et møde med hotellet, hvor rammerne blev lagt fast. Aftalen var på plads inden julen 2012, og så skulle rammerne blot fyldes ud. Igen havde kredsen nogle opgaver der skulle sørges for musik til festaftenen samt planlægges ledsagertur. Ledsagerturen afvikles lørdag, hvor alle hovedbestyrelsesmedlemmer og delegerede sidder i møde. Min hustru Ane Marie havde meldt sig på banen, som den der tog sig af turen, så vi skulle blot 20 IPA-nyt nr