nyt INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION Nr

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "nyt INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION Nr. 2 2013"

Transkript

1 nyt INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION Nr Medlemsblad for Sektion Danmark Er IPA attraktiv for unge? Landsmøde med vedtægtsændringer uden sværdslag Hvorfor får jeg ikke bladet? Hvad er IEC-2013 in Copenhagen?

2

3 INDHOLD 7 7 KOMPETENCELØFT PÅ GIMBORN - et godt tilbud til unge IPA medlemmer 8 Hvad er IEC-2013 IN COPENHAGEN? 9 Ledig KOMMISSIONSPOST 9 HVORFOR FÅR JEG IKKE BLADET? og hvorfor får jeg ikke mit medlemskort? 10 IPA SEKTION Danmarks organisation 17 Skitur til SAALBACH med politibesøg 20 INGEN STORE SVÆRDSLAG et vellykket landsmøde i Herning 29 BOXEN i Herning 29 FLYTTEMEDDELELSE 30 Ung TÆNKETANK i IPA 35 CANDLELIGHT DINNER 36 Til FÆRØERNE i autocamper 44 MODERNE DOMHUS på Frederiksberg 46 ÅRETS SKITUR til Isaberg 49 Kollegialt BESØG fra Polen UDGIVES AF: International Police Association, Sektion Danmark IPA-NYT HJEMMESIDE ANSVARSHAVENDE REDAKTØR Bjarne Davidsen Syd- og Sønderjyllands Politi, Beredskab Aabenraa, Haderslevvej 52, 6200 Aabenraa Tlf , mobil ANNONCEEKSPEDITION IPA-nyt, Agerbakken 21, 8362 Hørning, Tlf TRYK Zeuner Eftertryk må kun ske med kildeangivelse. Indsendte artikler udtrykker ikke nødvendigvis bladets synspunkter, ligesom bladet ikke påtager sig ansvar for priser, annoncer mv. REDAKTIONSSEKRETÆR Svend Sandberg Vedbæksallé 76, 8700 Horsens Tlf , mobil INDLÆG OG ARTIKLER til næste IPA-nyt 3/2013 skal indsendes til redaktionssekretæren inden d. 29. juli 2013 FORSIDEBILLEDET IPAs unge tænketank foran IPA-Center Esbjerg IPA-nyt nr

4 4 IPA-nyt nr

5 LEDER Sommeren står for døren, og ferieplanerne lægges rundt omkring. Forhåbentlig har alle, der gerne ville have børn med på IPA Danmarks børneture fået tilmeldt børnene. Men det gælder jo også om at huske de mange andre tilbud, IPA kan diske op med, når sommerferien skal planlægges. Jeg tænker selvfølgelig i særdeleshed på det heldigvis stadigt og relativt hurtigt voksende marked for ferieboliger og på de gode muligheder for kontakt i udlandet i øvrigt via rejsesekretæren. Men en ting, der ikke må glemmes i denne sammenhæng er også muligheden for at havde jeg nær sagt tage på IPA højskole. En uge på IBZ Gimborn kan på mange måder være givet godt ud. Og i den forbindelse må du jo ikke glemme vores særdeles favorable tilskudsordninger, som giver mulighed for at få de fleste udgifter dækket. Men der er også mange andre ting, der skal tages hånd om! Lad mig indledningsvis takke for mit genvalg. Jeg glæder mig meget til at være med til at udvikle IPA Danmark i de kommende to år. Den første store milepæl, vi passerer på vejen igennem de næste to år er selvfølgelig det internationale hovedbestyrelsesmøde, IEC, der finder sted i København den september Jeg er glad for allerede nu på denne plads at kunne rette en stor tak til dem, der arbejder på at gøre dette til et enestående arrangement. Men det forhold, at vi med så stor iver har arbejdet os hen mod denne milepæl har tillige medført, at det er begrænset, hvilke andre milepæle, vi har stillet op, og hvilke mål vi har sat os. Dette vil vi arbejde med, når vi har passeret den første milepæl. Det overordnede mål er naturligvis at gøre IPA Danmark til en endnu mere attraktiv forening, der kan bidrage til gavn og trivsel for medlemmerne. Men vi er også nødt til at sætte os nogle mere konkrete mål. På landsmødet fremlagde Mikkel Ross resultaterne fra en arbejdsgruppe, der havde arbejdet med mulighederne og betingelserne for at gøre IPA Danmark mere attraktivt for unge medlemmer. Sætter denne arbejdsgruppe standarden, er jeg meget fortrøstningsfuld. Indtil videre vil jeg ønske jer alle og jeres familier en rigtigt god sommer. SERVO PER AMIKECO Michael Boolsen præsident IPA-nyt nr

6 Tankehvirvler Hvordan en vestjyde, der har været bosat i Storkøbenhavn i 40 år, ser tilværelsen ud i strøtanker? Jeg er tiende slægtsled af Bjerreslægten under stamtavle nr Født og opvokset på en gård: Vester Tang i Gudum, 7620 Lemvig. Efter at have gået obligatorisk syv år i skole, gik jeg ud af Gudum friskole den 1. april Arbejdede herefter med praktisk landbrug - afbrudt af to ophold på landbo-ungdomsskole, hvor jeg afsluttede med 9. klasse. Herefter landbrugsskole. Dernæst militærtjeneste i to år. Politiets grunduddannelse og derefter fastansat tjenestemand. Bogen er særligt tilegnet en person, (det næste slægtled), der står mig meget nær. 6 IPA-nyt nr Jørgen Tovborg Jensen Søjlegården 34 A, 2670 Greve Tlf

7 Kompetenceløft på Gimborn - et godt tilbud til unge IPA medlemmer 2. vicepræsident lytter opmærksomt til Mikkels indlæg på LM IPA Kredsformand og hovedbestyrelsesmedlem Mikkel Ross, Sydøstjyllands Politi, påtog sig sidste år at forme en arbejdsgruppe, der skulle udrede de unge IPA medlemmers ideer for at gøre IPA mere attraktiv og samtidig aktivere de unge medlemmer. Mikkel samlede en håndfuld unge medlemmer, og de mødtes en weekend i januar 2013 i IPA huset i Hjerting ved Esbjerg, hvor de arbejdede ud fra et kommissorium som var givet af IPAs forretningsudvalg (FU). De nåede frem til mange konstruktive ideer, betragtninger og konklusioner, som Mikkel fremførte på IPAs Landsmøde i april. Noget af det mere muntre var en del betragtninger om hvornår man egentlig er gammel eller ikke er ung mere. Et eksempel var, at et tegn på at alderdommen er ved at indsnige sig er, når man begynder at se TV Charlie i fjernsynet ja ta lige den ikk!!!! Jeg vil her fremhæve et enkelt punkt som måske er lidt mere tidspresset end andre, og så overlade til Mikkel selv at skrive mere udførligt om de unges tanker. Et af punkterne i kommissoriet var: Uddannelsesmæssige initiativer med internationalt sigte. Her fremhævede gruppen IPAs kursustilbud på det tyske slot Gimborn som en mulighed, der er attraktiv for unge medlemmer. Men de unge siger, at tilbuddene og reklamen for kurserne skal ske via flere og andre medier end IPA Nyt. De foreslår blandt andet Outlook (her menes nok den tjenstlige) samt Facebook. Facebook går igen på flere andre af gruppens anbefalinger, så det vil naturligvis blive et must at få det organiseret. Der foreslås også en konkurrence hvor to unge kan komme på kursus på Gimborn med alt betalt undtagen lommepenge. Dette kan IPA Danmark faktisk allerede tilbyde nu. Der er i år to kurser der er målrettet mod og reserveret til primært unge politifolk under 35 år. Det kræver bare, at man går ind på Gimborns hjemmeside finder kurset og melder sig til. Herefter en kopi til mig til orientering og så i gang med at planlægge turen. IPA betaler omkostningerne. Og skulle der være mere end to interesserede ad gangen finder vi også en løsning på det. Og nu forklaringen på hvorfor det haster lidt. De to kurser for unge under 35 år, der udbydes i år, afvikles hhv. fra den 13. til 17. maj og fra den 15. til den19. juli. Kurset i maj har nr og overskriften her er Legale og illegale rusmidler forebyggelse og forfølgelse. Dette kursus er løbet af stabelen, når bladet udkommer. Det andet kursus i juli har nr og har overskriften Politisk ekstremisme. Erfaringen er, at selvom kurserne ikke er målrettet mod unge, er deltagernes alder relativt lav, og senere på året tilbydes andre rigtigt spændende kurser, eksempelvis et kursus om Organiseret tyveri af motorkørertøjer og et andet kursus om Bandekriminalitet. Du kan se timeplan, indhold og lærerkræfter på kursusnummeret på den nævnte hjemmeside. Som nævnt betaler IPA Danmark hele kursusgebyret og opholdet for sine medlemmer. Tjenestetid til kurserne er som bekendt ikke omfattet af kundgørelsen, men beror på en konkret aftale med egen kreds, hvor der anlægges en vurdering af det faglige indhold og det politirelevante, professionelle tilsnit kurserne har. Og tag ikke fejl - erfaringsmæssigt ved man, at kursusdeltagelse på Gimborn giver uvurderlige, personlige kontakter til brug fremover. Kom nu ud af busken op prøv det. Bjarne Davidsen IPA-nyt nr

8 Hvad er IEC-2013 in Copenhagen? Spørgsmålet er meget aktuelt, da flere og flere stiller spørgsmålet eller måske mere korrekt giver udtryk for en opfattelse, der ligger noget fra virkeligheden. IPA Sektion Danmark er af den internationale organisation blevet betroet at arrangere dette års internationale hovedbestyrelses- møde, der korrekt benævnes 38th International Executive Council in Copenhagen. Af praktiske årsager benævnes mødet IEC-2013 in Copenhagen og afholdes i dagene fra den 17. til den 22. september i Bellacentret således at deltagerne bliver indkvarteret på Hotel Bella Sky. Allerede den 15. september ankommer de første medlemmer af PEB (Permanent Executive Bureau), som består af 9 personer. Disse 9 er valgt for en 3-årig periode på IPA s Verdenskongres i Hvert af medlemslandene i IPA (63) har mulighed for at deltage med op til tre medlemmer, med ledsagere. Den officielle åbning af mødet sker onsdag den 18. september, hvor justitsministeren og rigspolitichefen har lovet at holde tale. De delegerede begynder herefter mødet i Bellacentret, medens ledsagerne sammen med andre IPA-gæster fra hele verden får mulighed for at opleve København under guidet vejledning. Mødet afsluttes lørdag med en Galla aften. Sideløbende afvikles YPO (Young Police Officers Programme), hvor unge politifolk følger et særskilt program med Jan Egelund Jensen og Karin Storm, som tovholdere. I forlængelse af mødeugen afholdes Friendship Week. Dette særskilte arrangement er arrangeret af 2. vicepræsident Bjarne Davidsen med assistance af Ole Steffensen og Erik Kristensen, som følger med på turen. På ruten, der går fra København til Ribe-Århus-Skagen-Sønderborg-Odense-København, har mange lokale ipa-medlemmer hjulpet med arrangementerne. Det siger sig selv, at et møde af den størrelse med et potentiale på op mod 300 deltagere kræver mange forberedelser. FU og HB har været i gang med arrangementet siden Selve arrangementet kræver desuden store personalemæssige ressourcer gennem hele ugen, hvilket kun kan lade sig gøre med stor velvillighed fra Københavns Politi/Rigspolitiet. Det organisatoriske styres af et sekretariat, der ledes af 3. vicepræsident Niels Erik Jensen samt to hjælpere i tæt samarbejde med FU. Hvorfor og hvorfor får Kære IPA-medlem Disse spørgsmål bliver jeg ofte stillet og prøver selvfølgelig at finde ud af det for jer. Men før vi kommer så langt, at der nogen ting man selv kan gøre. Der er tre forklaringer på, at man ikke får IPA-bladet og medlemskortet: 1. Man er flyttet og har ikke meldt adresseflytning til IPA - 2. Man har et sommerhus, som man ændrer sin adresse til når man flytter derud. Hvis bladet leveres til den oprindelige adresse, er adressaten ubekendt og postvæsenet destruerer bladet. 8 IPA-nyt nr

9 Ledig kommissionspost Posten som koordinator for IPA s børne og ungdomsture er ledig IPA s nuværende koordinator Søren Dam Mortensen har valgt at ville stoppe, da hans børn er blevet voksne og han ønsker at bruge tiden på private ture. Stillingen ønskes besat således at det nye kommissionsmedlem vel forberedt kan gå næste sæson i møde. Søren vil være behjælpelig med at starte på posten. Jobbeskrivelse: - Indhente tilbud fra husudlejere, bådudlejere, busselskaber eller andre. - Udarbejde budget for vores ungdomsture, som pt. er sommerlejr i Hjerting, sejltur med Bien ved Fyn samt oplevelsestur til Tjekkiet. - Sørge for at endeligt regnskab i samarbejde med turlederne og hovedkassereren, når turene er afviklet. - Sørge for ledere til turene, samt registrere og udvælge ansøgere til turene. Stillingen er ulønnet og organisatorisk placeret i 3 kommission. Ansøgning om posten stiles til 3. vicepræsident Niels Erik Jensen, Fyns Politi, Hans Mules Gade 1-3, 5000 Odense C, til hvem der også kan rettes henvendelse med uddybende spørgsmål om stillingen. Tlf eller arbj eller Ansøgningsfrist: Senest den 15. juli får jeg ikke bladet? jeg ikke mit medlemskort? Jeg får så en rettelse, og næste nummer sendes til sommerhuset. Er man på dette tidspunkt flyttet tilbage, bliver bladet destrueret igen. Bopælsadressen og adressen på forsendelsen skal stemme overens. 3. Man bor på den adresse, som IPA har, og her er så igen et par muligheder. Dit navn på postkassen mangler eller er uty delig - eller også leverer postvæsenet simpelthen ikke bladet, men destruerer det bare. Du kan selv gøre noget ved det Hver gang du flytter, skal du meddele det til Det sker ikke automatisk. Husk, dit navn skal stå på postkassen årsmedlemskortet var klistret på et brev, som lå sammen med IPA-Nyt, blad nr. 4/ årsmedlemskortet bliver klistret på et brev, som bliver lagt sammen med IPA-Nyt, blad nr. 4/2013. O.S.V. Med venlig hilsen Erling Kjær, Ass. generalsekretær IPA-nyt nr

10 IPA Sektion 2. Kommission Den kulturelle kommission Formand 2. vicepræsident Bjarne Davidsen Syd- og Sønderjyllands Politi Bevilling-Tilladelser Ringridervej 37, 6400 Sønderborg. Mob.tj , Priv Præsident Michael Boolsen Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi Vestergade 15, 4800 Nykøbing Falster. Tlf vicepræsident Jan Richter Henriksen Ridderstræde 1, 8100 Århus C. Tlf indvalg 2897, mob vicepræsident Bjarne Davidsen Syd- og Sønderjyllands Politi Bevilling - Tilladelser Ringridervej 37, 6400 Sønderborg. Mob.tj , Priv vicepræsident Niels Erik Jensen Fyns Politi, Hans Mules Gade 1-3, 5100 Odense C. Tlf lok Generalsekretær Niels Henrik Bak Rigspolitiet, Nationalt Udlændingecenter Ejby Industrivej 125, 2600 Glostrup. Tlf lok. 5070, mob Ass. generalsekretær (medlemssekretær) Erling Kjær Nordsjællands Politi, 3600 Frederikssund. Tlf lok Hovedkasserer Niels Erik Krarup Nielsen Østjyllands Politi, Ridderstræde 1, 8100 Århus C. Tlf lok Tj.mail: Ass. hovedkasserer Johan Richtendorff Midt- og Vestjyllands Politi Hostrupsvej 11, 7500 Holstebro. Tlf Tj.mail: 1. Kommission Den professionelle kommission Formand 1. vicepræsident Jan Richter Henriksen Ridderstræde 1, 8100 Århus C. Tlf indvalg 2897, mob Webmaster Jan Anton Jensen Beredskabsfaglig Sektion, Vestegnen Birkelundsvej 2, 2620 Albertslund. Tlf eller eller Arkivar Erik Bryld Knøsen 99, 2670 Greve. Tlf , mob Redaktionssekretær Svend Sandberg Vedbæksallé 76, 8700 Horsens. Tlf , mob Materielforvalter John Lindberg Olsen Eftersøgningstjenesten, Københavns Politi Prags Boulevard 55A, 2300 København S. Tlf (hvis ej at træffe - henv. til hobbysekretæren) Hobbysekretær Christian Harre Vagtcentralen, Midt- og Vestsjællands Politi Skovbogade 3, 4000 Roskilde. Tlf Kommission Den sociale kommission Formand 3. vicepræsident Niels Erik Jensen Fyns Politi, Hans Mules Gade 1-3, 5100 Odense C. Tlf lok Tj.mail: Rejsesekretær Finn Månsson Københavns Vestegns Politi Birkelundsvej 2, 2620 Albertslund. Tlf lok Ungdomskoordinator Søren Dam Mortensen KTC, Nørre Voldgade 22, 7000 Fredericia. Tlf IPA-nyt nr

11 Danmarks organisation IPA-kreds 1 Nordjylland Formand: Stanley Simonsen Nordjyllands Politi Jyllandsgade 27, 9000 Aalborg. Tlf Århus: Niels Erik Krarup Nielsen Ridderstræde 1, 8100 Århus C. Tlf indvalg 2245 mob eller Lokalforeninger Skagen: Flemming Rasmussen Lokalpolitistationen i Frederikshavn Skippergade 19-21, 9900 Frederikshavn. Randers: Henning Dyhr Dragonvej 1, 8900 Randers. Tlf indvalg 3186 Mob Hjørring: Jørgen Holst Lokalpolitistationen i Hjørring Horsevang 9, 9800 Hjørring. Tlf Grenaa: Steffen Tofteberg Vestre Skovvej 1, 8500 Grenaa. Tlf lokal Aalborg: Johannes Dige Nordjyllands Politi Jyllandsgade 27, 9000 Aalborg. Tlf Løgstør: Bjarne Bak Nærpoliti Løgstør Torvegade 14, 9670 Løgstør. Tlf Hobro: Bjarne Lund Nærpoliti Hadsund Himmerlandsgade 9A, 9560 Hadsund. Tlf IPA-kreds 2 Østjylland Formand: Stig Lindvig Vogelius Østjyllands Politi Ridderstræde 1, 8100 Århus C. Tlf indvalg 2501 Mob (tjenstlig) og (privat) eller IPA-kreds 3 Midt- og Vestjylland Formand: Erik Kristensen Nørregade 1, 7400 Herning. Tlf Pensionistrepræsentant: Anton O Pedersen Bygvænget 30, 7500 Holstebro. Tlf Lokalforeninger Thisted: Ib Grønkjær Kronborgvej 111, 7700 Thisted. Tlf Herning: Erik Kristensen Se kredsformanden. Ringkøbing: Bjarne Højgaard Kongevejen 16-18, 6950 Ringkøbing. Tlf Holstebro: Keld Nedergaard Nørreport 1, 7500 Holstebro. Tlf Silkeborg: Jørgen Hansen Chr. d. 8. Vej 2C, 8600 Silkeborg. Tlf Viborg: Niels Brohm Rødevej 1, 8800 Viborg. Tlf Skive: Niels Peter Østergaard Olesen Resenvej 78, 7800 Skive. Tlf IPA-hus Atriumgården Nordsøvej 59, Søndervig, 6950 Ringkøbing. Tlf Booking: Børge Sørensen Markledet 47, 6950 Ringkøbing. Tlf. + fax IPA-kreds 4 Sydøstjylland Formand: Mikkel F. F. Ross Sydøstjyllands Politi Skolegade 3A 7100 Vejle. Tlf eller Skanderborg: Fini Carlsen Politistationen Adelgade 38, 8660 Skanderborg. Tlf Fredericia: Kurt Kingod Nørre Voldgade 22, 7000 Fredericia. Tlf IPA-nyt nr >> 11

12 Bodega Skuret Skyttehusene Albertslund Tlf Klein s Køreskole v/ laila Klein Pilegårdsvej 272 Kolt 8361 Hasselager Tlf Palazzo Pizzeria Ring og bestil, så er maden klar når De kommer Udbringning: min. køb kr. 100,- Kørsel kr. 20,- UDBRINGNING FRA KL ÅBEN MANDAG-SØNDAG KL Torvet Frederikshavn ULYKKESFORSIKRINGSFORBUNDET FOR DANSK SØFART Gensidigt Forbund Amaliegade 33 B, København K Telefon: Arbejdsskadeforsikring Telefax: WWW: UFDS.DK Business Car Denmark Østre Teglgade 2-1 floor 2450 København SV Tlf IPA-nyt nr

13 Kolding: Niels Christian Nielsen Domhusgade 24-26, 6000 Kolding. Tlf Vejle: Henrik Moesgaard Jensen Skolegade 3A, 7100 Vejle. Tlf Horsens: Mikkel F. F. Ross Se kredsformanden. IPA-kreds 5 Syd- og Sønderjylland Formand: Bent Frandsen Ringridervej 37, 6400 Sønderborg. Tlf eller Lokalforeninger Sønderborg: Bent Frandsen Se kredsformanden. Åbenrå/Padborg: Uffe Skovrup Haderslevvej 52, 6200 Åbenrå. Tlf Tønder: Grethe Bysted Nørregade 15, 6270 Tønder. Tlf Haderslev: Eivin Christensen Gammelting 3, 6100 Haderslev. Tlf eller Ribe: Kurt Condrup Tangevej 4A, 6760 Ribe. Tlf Esbjerg: Hans Vang Kirkegade 76, 6700 Esbjerg. Tlf Varde: Bent Christensen,, Storegade 79, 6800 Varde. Tlf IPA-Center Esbjerg Sanatorievej 28, Hjerting, 6710 Esbjerg. Tlf Booking: Svend Larsen Mob.tlf IPA-kreds 6 Fyn Formand: Peder Ellegaard Hans Mules Gade 1-3, 5100 Odense C. Tlf Lokalforeninger Odense: Niels Erik Jensen Hans Mules Gade 1-3, 5100 Odense C. Tlf Svendborg: Steen Caspersen Tvedvej 2, 5700 Svendborg. Tlf Nyborg: Niels Jespersen Stendamsgade 12, 5800 Nyborg. Tlf Assens: Finn Wegner Petersen Toftevej 33, 5610 Assens. Tlf Middelfart: Lars Rasmussen Brovejen 242, 5500 Middelfart. Tlf IPA-kreds 7 Sydsjælland og Lolland-Falster Formand: Arne Holdensen Vestergade 15, 4800 Nykøbing Falster. Tlf Privat tlf >> IPA-nyt nr

14 Næstformand: Jørgen Christensen, Parkvej 50, 4700 Næstved. Tlf Kasserer: Gert Larsen UKA, Jernbanegade 14, 4930 Maribo. Tlf Pensionistrepræssentant: Ole Steffensen Trekanten 9, 4700 Næstved. Tlf Lokalforeninger Slagelse: Jørgen Christensen. Se næstformanden. Næstved: Jens Sørensen, Parkvej 50, 4700 Næstved. Tlf Vordingborg: Arne Holdensen Se kredsformanden. Nykøbing Falster: Kim Bak Vestergade 15, 4800 Nykøbing F. Tlf Lolland: Peter Damgaard, Nybrogade 5, 4900 Nakskov. Tlf lok IPA-kreds 8 Midt- og Vestsjælland Formand: Flemming Krog-Meyer Skovbogade 3, 4000 Roskilde. Tlf , mob Lokalforeninger Roskilde: Susan Hemmingsen Tinggade 15, 4100 Ringsted. Tlf Køge: Kai Damgaard Kongsberg Allé 4, 4600 Køge. Tlf Holbæk: Henning Jørgensen Ved Faurgården 5D, 4300 Holbæk. Tlf Kalundborg: Poul Skovbjerg Jensen Politistationen Banegårdspladsen 1, 4400 Kalundborg. Tlf Kontaktmand på Ringsted Politistation John Skyt Tlf Målrettede serviceløsninger til transportbranchen og andre virksomheder, der vil frem! HERCEGOVINA Helårsrestaurant Bernstoffsgade 3 DK 1577 København K ITD Servicepartner Lyren 1. DK-6330 Padborg. Tlf Fax Tlf ITD annonce - Spastikeren.indd :11:39 14 IPA-nyt nr

15 IPA-kreds 9 Nordsjælland Formand: Erling Kjær Falkenborgvej 5, 3600 Frederikssund. Tlf Lokalforeninger Lyngby-Gentofte: Kim Frøkjær Ørnegårdsvej 16, 2820 Gentofte. Tlf Helsingør: Finn Jannicke Prøvestensvej 1, 3000 Helsingør. Tlf Hillerød: Lone Preisler Østergade 1, 3400 Hillerød. Tlf Frederikssund: Claus Leegaard Politgården Falkenborgvej 5, 3600 Frederikssund. Tlf IPA-hus Arresøhus Arresødalsvej 101, 3300 Frederiksværk. Tlf (viceværten). Booking: Erik Bryld, Knøsen 99, 2670 Greve. Tlf (kl ) IPA-kreds 10 København Vestegnen Formand: Finn Månsson Birkelundsvej 2, 2620 Albertslund. Tlf Lokalforeninger Gladsaxe: Bent Allan Hansen Birkelundsvej 2, 2620 Albertslund. Tlf Hvidovre: Per Nørgaard Hvidovre Lokalpoliti Birkelundsvej 2, 2620 Albertslund. Tlf Glostrup: Poul Jacobsen Brøndby lokalpoliti Birkelundsvej 2, 2620 Albertslund. Tlf IPA-Kreds 11 København Formand: Arne Wissing Station City Halmtorvet 20, 1700 København V. Tlf eller Kredslokaler Frederiksberg Brandstation Howitzvej 28, 2000 Frederiksberg. IPA København Bent B. Sørensen Station City Halmtorvet 20, 1700 København V. Tlf Pensionistrepræsentant Erik Bryld Knøsen 99, 2670 Greve. Tlf IPA Færøerne Bergleif Brimvik Jónas Broncksgøta 17, Postboks 3018 FO-110 Tórshavn. Tlf (tidsforskel 1 time) IPA Grønland Frederik Solberg Lynge PM i Grønland P. H. Lundsteens Vej 1, Postboks Nuuk, Grønland. Tlf (tidsforskel 4 timer) IPA Arresøhus Booking: Erik Bryld Arresødalsvej Frederiksværk. Tlf (kl. 12 til 18) IPA-kreds 12 Bornholm Formand: Tim Toxværd Haugsted Zahrtmannsvej 44, 3700 Rønne. Tlf Tj.mail: IPA-Klub Frederiksberg Jørgen Johansen Munkebjergvej Kastrup. Tlf IPA København MC-Klub Teis Holmfjord, 1567 København V. Tlf IPA-nyt nr

16 Murerfirmaet Peter Aune ApS Øster Alle Hjørring Tlf OPLEVELSER FOR LIVET Stjernegaard Rejser arrangerer blandt andet rundrejser og vi har nogle af danmarks mest erfarne danske rejseledere. Vi er specialister i en række destinationer og skræddersyr gerne en individuel rejse helt efter jeres ønske. Cuba, Dansk Vestindien, Thailand, Bali, Peru, Egypten, Indien, Japan, Vietnam, Mexico og krydstogter. Gå ind på og bliv inspireret. Vognmand Chr. Nielsen & Søn Jordrupvej 4, Veerst 6600 Vejen Tlf DISTRIBUTION FK Distribution - Rødekro Skånevej Rødekro Tlf Fax Mail: Borup Kemi A/S Bækgårdsvej Borup Tlf IPA-nyt nr

17 KREDS 3... Glade skibumser Skitur til Saalbach med politibesøg AF Finn Hagh, IPA Herning Tirsdag den 22. januar satte vi kursen mod Saalbach Hinterglemm i Østrig. Claus Eriksen fra lokalpolitiet i Herning havde arrangeret en skitur i IPA-regi i samarbejde med vores lokale IPA-formand Erik Kristensen. IPA Salzburg var kontaktet med vores ønske om et besøg på den lokale politistation i Saalbach. Onsdag oprandt med Kaiserwetter, og så snart skiudstyret var lejet, kastede vi os ud i rundvisning på pisterne med vores guider. Det blev en dag, hvor de perfekte pister blev udnyttet efter bedste evne og som sluttede på det verdensberømte afterskisted Hinterhag Alm, hvor guiderne havde reserveret bord - noget absolut nødvendigt. Der var en fantastisk stemning. Torsdag bød på samme perfekte vejr, og da de ømme muskler var varmet op, fik den fuld gas, indtil det blev tid at vende næsen hjem til hotellet. Vi kunne lige nå et bad inden mødet med vores østrigske kolleger. Det var blot aftalt, at vi skulle møde op på politistationen kl Herudover vidste vi intet, så det var med nogen spænding og usikkerhed, at vi på slaget ringede på døren. - Havde de husket, at vi kom? eller skulle vi til at forklare vores ærinde?? Usikkerheden blev med det samme gjort til skamme, idet døren blev åbnet, og vi blev budt indenfor med spørgsmålet, om vi var kollegerne fra Danmark. Det var selveste formanden for IPA Salzburg Kurt Walker, der havde taget turen til Saalbach for at være vært for os. Han bød velkommen, og vi blev bænket i vagtstuen, hvor der blev budt på øl og sodavand. Herudover blev vi præsenteret for yderligere tre kolleger, som viste det sig, var udpeget til at tage sig pænt af os. Reinhard Windisch, som havde 33 år bag sig på stationen i Saalbach, Hans-Peter Miller, der var i førleder forløb og forrettede tjeneste hos Kurt Walker i Salzburg, samt en ung kvinde, Sonja Fersterer med 5 års tjeneste bag sig. >> La Fontain Salon Slotsgade Slagelse Telefon IPA-nyt nr

18 Fuglsøcentret Dragmurvej Tlf MAN S BEST MEDIA Alle sprog: fortroligt præcist hurtigt A/S Danmarks hurtigste leveringstid på professionel oversættelse - erfaring i forbindelse med: retsafhandlinger vidneafgivelse afhøringer Dæmningen 34 B, Vejle Tlf IPA-nyt nr

19 KREDS 3... Hyggeligt besøg på politistationen Efter lidt sproglige opstartsvanskeligheder, hvor vi måtte erkende at vores østrigsk-tyske sprogøre lod noget tilbage at ønske, kom der god gang i spørgelysten, og de fortalte om deres mangeartede opgaver, der dækker alt fra færdselskontrol over diverse kriminalitet til behandling af ulykker på pisterne, hvor der typisk sker tre dødsulykker hver sæson. Pr. 24. januar havde de registreret 1900 sager af forskellig karakter. Saalbach-Hinterglemm ligger i en 20 km lang dal, der ender blindt, så sker der en forbrydelse, har de nemt ved at sætte en prop i hullet. Der kommer årligt 2 millioner gæster i deres område, så de har nok at se til. Specielt danskere giver anledning til en del problemer i afterskimiljøet, hvor de i deres beruselse blander sig og har svært ved at forstå, når det er på tide at forføje sig. De østrigske kolleger slår hårdt ned på denne form for uorden, og der langes mange ordensbøder ud. De mindste bøder udgør 500 euro, men det er ikke ualmindeligt, at uromagerne får staven at føle, ligesom bøderne nemt løber op i det dobbelte. Ind imellem er det bare flovt at være dansker! Vi fik vist deres forskellige udstyr, som naturligvis omfattede Glock pistol og maskinpistol. De var meget glade for deres bevæbning og fortalte, at det ikke var noget problem at ramme en 2-euro på 100 m afstand med maskinpistolen. Vores værter havde bestilt bord på deres foretrukne afterskisted Hexenheüsel i nabobyen Hinterglemm. Så efter en times tid på politistationen blev vi kørt til Hinterglemm, hvor IPA- Salzburg var vært ved en gang Leberkäse og en øl. Som de sagde efterfølgende drikkevarer måtte vi selv betale. Vi havde dårligt nået at skåle, før der blev serveret en omgang pærebrændevin vistnok Obstler. Dem kom der mange af, da vi ikke ville stå tilbage for vores værter. Det blev en lang og hyggelig aften, hvor der blev udvekslet adresser, og hvor snakken nu gik ganske ubesværet, nok også fordi vores værter begyndte at tale engelsk, hvilket gjorde dialogen noget nemmere. Noget der altid slår én, når man møder kolleger ude i verden, er den udtalte internationale kollegialitet og gæstfrihed, man mødes med, og det var bestemt også oplevelsen her. Kurt Walker fortalte, at han kommer til Danmark til efteråret, og han bad os hilse dem, han kender. Det være hermed gjort. Stor tak til Claus for at have planlagt turen. Malervej Esbjerg V Tlf.: og hér kan DU score! Kvinderne gør det igen og igen på banen. Du kan gøre det på travbanen. Har du prøvet? Actionboat.com Prøv en tur med Danmarks hurtigste actionboat. Observatorievejen Århus C Tlf jvb-aarhus.dk IPA-nyt nr

20 Ingen store sværdslag Et vellykket landsmøde i Herning AF Erik Kristensen, formand for IPA Kreds 3 og lokalforeningen i Herning FOTO Ane Marie Vilhelmsen IPA afholder hvert år et større møde for tillidsrepræsentanterne i hele organisationen. I lige år afvikles et udvidet hovedbestyrelsesmøde (UHB), hvor bl.a. alle lokalforeningsformænd er inviteret med. I de ulige år afholdes så landsmødet (LM), hvor hver kreds har et antal delegerede, der afspejler deres antal af medlemmer. Landsmødet er stedet hvor der kan ændres i love, ændres i sammensætningen af øverste ledelse af IPA, det er også her, der bliver udnævnt æresmedlemmer samt udelt æresnåle kort sagt det er landsmødet, der er IPA s generalforsamling. I 2013 var landsmødet henlagt til Midt- og Vestjyllands Politikreds. Den første opgave der lå til kredsen, var at finde et egnet sted. Der skulle være plads til selve mødet, mindst 70 værelser til rådighed, samt en restaurant der kunne løfte opgaven. Specielt antallet af værelser skiller mange fra, dels pga. planlagte arrangementer, men også pga. manglende kapacitet. Vi fik en rigtig god respons på vores forespørgsler flere steder i kredsen var klar til at løfte opgaven. Så herefter var det blot at vælge, og så få et møde med hotellet, hvor rammerne blev lagt fast. Aftalen var på plads inden julen 2012, og så skulle rammerne blot fyldes ud. Igen havde kredsen nogle opgaver der skulle sørges for musik til festaftenen samt planlægges ledsagertur. Ledsagerturen afvikles lørdag, hvor alle hovedbestyrelsesmedlemmer og delegerede sidder i møde. Min hustru Ane Marie havde meldt sig på banen, som den der tog sig af turen, så vi skulle blot 20 IPA-nyt nr

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1 DELTAGERLISTE HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. 1. HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. GRUPPE A Aarøsund 2 stemme Stemmeberettiget Tildelt ekstra Antal v/fuldmagt Assens Bestyrelsesformand

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

Oversigt over udpegede advokater i sager om magtanvendelse efter servicelovens 127 og 129

Oversigt over udpegede advokater i sager om magtanvendelse efter servicelovens 127 og 129 1 Oversigt over udpegede advokater i sager om magtanvendelse efter servicelovens 127 og 129 Advokater udpeget af MIDTJYLLAND: Advokat Dorte Guldbrøn Advokatfirmaet Guldbrøn Toldboden 3, 1. sal th., D 8800

Læs mere

Oline-Lokalebørs Statistikken

Oline-Lokalebørs Statistikken Oline-Lokalebørs Statistikken Nr. Juli. Kvartal 9 SÅ SKAL DU KUN SØGE ET STED Fortsat stigende ledighed Ledigheden for kontorlokaler stiger fortsat. Således er ledigheden på landsplan steget med, procentpoint

Læs mere

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE Vi har regnet på den nye af en for et gennemsnitligt parcel- eller rækkehus i de forskellige kommuner. Allerede i dag er der stor forskel på erne og dermed også stor

Læs mere

Hovedbestyrelsens forslag til strukturændringer til behandling på landsforeningens generalforsamling 4. november 2006

Hovedbestyrelsens forslag til strukturændringer til behandling på landsforeningens generalforsamling 4. november 2006 Hovedbestyrelsens forslag til strukturændringer til behandling på landsforeningens generalforsamling 4. november 2006 Denne side indeholder koncentrater af de forslagstekster, der jf. vedtægterne skal

Læs mere

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne E-Sundhedsobservatoriet - Årskonference 2013 Poul Erik Kristensen, KL Overordnet plan for FMK implementering i kommuner Mobilisering Integrationsprojekt

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

ALM. BRAND BANK - GUIDE TIL DIN NETBANK

ALM. BRAND BANK - GUIDE TIL DIN NETBANK ALM. BRAND BANK - GUIDE TIL DIN NETBANK WWW.ALMBRAND.DK ALM.SUND FORNUFT ALM. BRAND ALM. BRAND NETBANK SÅDAN STARTER DU NETBANKEN Gå ind på hjemmesiden www.almbrand.dk Vælg Netbanken under Genveje nederst

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 - I såvel kommunerne (KL) som regionerne (DR) er andelen og antallet af fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Regeringens ekspertudvalg for fattigdom har udarbejdet en dansk fattigdomsgrænse. På baggrund af den nye fattigdomsgrænse viser tal fra AE, at antallet

Læs mere

Ledelse og medarbejdere

Ledelse og medarbejdere Seneste opdatering 26. 21. september februar 2013 2014 Seneste opdatering 26. september 2014 Ledelse og medarbejdere Hovedkontor Slotsmarken 11 2970 Hørsholm Tlf.: 7024 2900 E-mail: info@d-i.dk Navn Titel

Læs mere

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der?

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Folkepensionsalderen er i dag 65 år. Derfor er det her valgt at tage udgangspunkt i de 65+årige som ældre, selvom folkepensionsalderen tidligere

Læs mere

PRISLISTE ONLINE PRODUKTER

PRISLISTE ONLINE PRODUKTER LISTE ONLINE PRODUKTER ONLINE start ONLINE basis ONLINE PROFIL 1 ONLINE PROFIL 2 ONLINE PROFIL 3 ONLINE PROFIL 5 Kort tekst på resultatside (uden billede, tekst og link) (uden billede, tekst og link) 2

Læs mere

Matas-butik Adresse Postnr. By Dato Tidspunkt

Matas-butik Adresse Postnr. By Dato Tidspunkt Matas Trianglen Østerbrogade 72 2100 København Ø 10.08 12.00-16.00 Matas Østerbrogade 142 2100 København Ø 18.08 12.00-16.00 Matas Østerbrogade 104 2100 København Ø 25.08 12.00-16.00 Matas Østerbro Centret

Læs mere

Tilsyn med fortidsminder

Tilsyn med fortidsminder Tilsyn med fortidsminder Kulturarvsstyrelsen overtager tilsynet med fortidsminder Kulturarvsstyrelsen har det nationale ansvar for vores ca. 30.000 fortidsminder. nordjyllands historiske museet for thy

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

DAMUSA Sammenfatningsrapport 1. Vælg en af nedenstående muligheder: "Jeg er..." Svarprocent: 100% (N=1448)

DAMUSA Sammenfatningsrapport 1. Vælg en af nedenstående muligheder: Jeg er... Svarprocent: 100% (N=1448) 1. Vælg en af nedenstående muligheder: "Jeg er..." Svarprocent: 100% (N=1448) Spørgsmålstype: Vælg en Nuværende elev 244 17% Tidligere elev 69 5% Kommende elev (står på venteliste) 43 3% Underviser 67

Læs mere

Folk i job flytter til storbyområderne

Folk i job flytter til storbyområderne Folk i job flytter til storbyområderne I perioden 009 til 011 er 36.000 personer flyttet fra en kommune til en anden i Danmark. Der er dog stor forskel på arbejdsmarkedstilknytningen blandt folk, som flytter

Læs mere

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet.

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet. Ældre Sagen september 213 Efterlønsmodtagere Antallet af efterlønsmodtagere falder Fra 27 til 212 er antallet af fuldtids-efterlønsmodtagere 1 faldet fra 138.11 til 13.272 personer svarende til et fald

Læs mere

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012 Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Region Hovedstaden Alle beløb ekskl. moms Kommune - Gruppe 1 Adm. Gebyr Ordning - Gruppe

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

Det tredje spor. Nørre Aaby og Middelfart

Det tredje spor. Nørre Aaby og Middelfart Det tredje spor Nørre Aaby og Middelfart LILLE- BÆLT 1 Jyllandsvej AULBY MIDDELFART Bogensevej Bogensevej Staurbyvej 2 Langagervej Hovedvejen 3 Aulbyvej Aulbyvej sti Højagervej Timsgyden Hedegårdsvej Langgyden

Læs mere

Vejens Design. Henrik Skouboe Bystrup Arkitekter og Designere

Vejens Design. Henrik Skouboe Bystrup Arkitekter og Designere Vejens Design Henrik Skouboe Bystrup Arkitekter og Designere Skagen Forventet trafikvækst 2007-2022 Hirtshals Hjørring Hanstholm Basis vækst Høj vækst Meget høj vækst Frederikshavn (15-30%) (30-45%) (Over

Læs mere

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danmarks Statistik har offentliggjort en ny opgørelse af formuerne blandt danske familier. Det er første gang, at Danmarks Statistik offentliggør formuestatistik,

Læs mere

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt Store forskelle på, hvor i landet besøget bliver fravalgt Antallet af danskere, der ikke har været til 3 år i træk, er vokset med 10 pct. fra 2003 til 2008. Og der er store forskelle på hvor i landet,

Læs mere

AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre

AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre Regioner Geografiske dækningsområder for VEU-centre Kommuner AMU-udbydere fra januar 2010 og VUC ere Region Nordjylland Dækningsområde

Læs mere

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs sniveau Af Tine Høtbjerg Henriksen Profilmodellen 2010 er en fremskrivning af, hvordan en ungdomsårgang 1 forventes at uddanne sig i løbet

Læs mere

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 21. februar 2013 Michel Klos Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 Regeringen og Enhedslisten indgik i forbindelse med finansloven for 2013 en aftale om at etablere en ny særlig uddannelsesordning

Læs mere

-51- Ekstraordinært Hovedbestyrelsesmøde afholdt lørdag den 12. marts 2011 på Blommenslyst Kro.

-51- Ekstraordinært Hovedbestyrelsesmøde afholdt lørdag den 12. marts 2011 på Blommenslyst Kro. -51- Ekstraordinært Hovedbestyrelsesreferat for perioden 2008-2012 Ekstraordinært Hovedbestyrelsesmøde afholdt lørdag den 12. marts 2011 på Blommenslyst Kro. Der var afbud fra: Mona Dahl (Kreds 9) Conni

Læs mere

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR Transportudvalget 2011-12 L 78 Bilag 5 Offentligt Bevarlandtaxaernes landsdækkende undersøgelse af land- og bytaxier i Danmark NY UNDERSØGELSE OM UDKANTSDANMARK: HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM

Læs mere

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 (2. samling) BUU Alm.del Bilag 6 Offentligt Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Inklusionsgraden for hele landet

Læs mere

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde.

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde. Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Skibhusvej 52B, 3. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: servicestyrelsen@servicestyrelsen.dk www.servicestyrelsen.dk Der kan frit citeres fra rapporten med

Læs mere

Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt

Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt SGHNAVN_uaar_p50 DRG SGH SGHNAVN 0312 1501 Gentofte Hospital 0312 2000 Hospitalerne i Nordsjælland 0312 3000 Sygehus Vestsjælland

Læs mere

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Situationen på det danske arbejdsmarked er generelt begyndt at lysne. Der er dog stor forskel på, hvor godt det går i de enkelte kommuner. Bedst går det

Læs mere

Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder

Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder.

Læs mere

Forebyggelse som en del af pensionsordningen. Servicebranchens Arbejdsgiverforening, den 23. april 2012

Forebyggelse som en del af pensionsordningen. Servicebranchens Arbejdsgiverforening, den 23. april 2012 Forebyggelse som en del af pensionsordningen Servicebranchens Arbejdsgiverforening, den 23. april 2012 Hvorfor er der brug for forebyggelse i pensionsordningen? 2 Hvorfor er PensionDanmark gået ind i forebyggelse?

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

TV 2 REGIONALT REGIONALT

TV 2 REGIONALT REGIONALT REGIONALT PRISER 25 REGIONERNE 26 TILLÆG 35 RABAT 36 GARANTIER 37 PROVISION/GODTGØRELSE 38 BESTILLING AF REKLAMETID 39 BETALINGSBETINGELSER 40 JURIDISK RÅDGIVNING 83 GENERELLE BETINGELSER 84 24 1 PRISER

Læs mere

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2013 Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2011 februar 2012 INDHOLD Indhold... 2 1. Indledning... 3 2. Metode og målgruppe til kvalitetssikringen...

Læs mere

Alm. Brand Veterankøretøjsforsikring

Alm. Brand Veterankøretøjsforsikring Alm. Brand Veterankøretøjsforsikring en del af Alm. Brand WWW. A L M B R A N D. D K ALM. SUND FORNUFT indhold 2 Nordisk veteran 4 Tegningsregler 2010 4 Præmier for ansvars- og kaskoforsikring 5 Stilstandskaskoforsikring

Læs mere

Danmarks Jægerforbund repræsentanter i Friluftsrådet

Danmarks Jægerforbund repræsentanter i Friluftsrådet 141 Kreds 1 - Vendsyssel 142 Kreds 2 - Nordvest Erik Sørensen Samsøgade 14,2 th 9000 Aalborg Mobil: 40 14 16 45 E-mail: taarnuglen@hotmail.com Hans Chr. Mikkelsen Lyngevej 11 7741 Frøstrup Priv. Tlf.:

Læs mere

INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION

INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION nyt INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION Nr. 2 2011 M e d l e m s b l a d f o r S e k t i o n D a n m a r k Præsidentens beretning IPA Sektion Danmarks organisation Fodbold og glade dage i Kroatien INDHOLD

Læs mere

Erhvervskvinder Kolding

Erhvervskvinder Kolding Erhvervskvinder Kolding Maj 2011, nr. 3 Velkommen til majmødet. Tirsdag, den 17. maj kl. 17 eller 18 hos Middelfart Sparekasse, Havnegade 21, 5500 Middelfart til Drop multi-tasking - planlæg bedre og få

Læs mere

Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet

Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet Adgang til Miljøstyrelsens Affaldsdatasystem via www.virk.dk kræver følgende: Digital medarbejdersignatur, som fås fra kommunens lokale virk-administrator

Læs mere

Q1 Dit barns alder. Besvaret: 216 Sprunget over: 0 0% 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29

Q1 Dit barns alder. Besvaret: 216 Sprunget over: 0 0% 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29 Q1 Dit barns alder Besvaret: 216 Sprunget over: 0 10 8 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29 11,11% 24 12,04%

Læs mere

Repræsentantskabet. Lokalafdelinger:

Repræsentantskabet. Lokalafdelinger: Håndbog Afsnit: 2.0. FSF s Organisation Dato: 21. maj 2014 Side 1 Repræsentantskabet erne Forretningsfører Forretningsudvalget FSF Aalborg Afdeling Lokalafdelinger: Aalborg, Vendsyssel og Thy-Mors FSF

Læs mere

Danske politimesterskaber i. Bordtennis. den 14. og 15. april 2015. Arrangør: PI-Aarhus Dansk Politiidrætsforbund

Danske politimesterskaber i. Bordtennis. den 14. og 15. april 2015. Arrangør: PI-Aarhus Dansk Politiidrætsforbund Danske politimesterskaber i Bordtennis den 14. og 15. april 2015 Arrangør: PI-Aarhus Dansk Politiidrætsforbund Kære udøver I en tid, hvor Dansk Politi er presset på ressourcer og set i lyset af den frygtelige

Læs mere

Ulighedens Danmarkskort 2013 Danske børns opvækstvilkår

Ulighedens Danmarkskort 2013 Danske børns opvækstvilkår Ulighedens Danmarkskort 2013 Danske børns opvækstvilkår Rundt omkring i de danske kommuner vokser børn op under ganske forskellige vilkår. Vi tegner i denne analyse et Danmarkskort over børnenes opvækstvilkår

Læs mere

Mejeribrugets Arbejdsgiverforening

Mejeribrugets Arbejdsgiverforening Mejeribrugets Arbejdsgiverforening 10. april 2008 Birthe Houkjær Kundechef Program Pensionsindbetaling Pensionsordningen PensionDanmark Sundhedsordning Evt. Pensionsbidraget HK Pensionsbidrag Barselsbidrag

Læs mere

Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven

Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven www.børnogseksualitet.dk Bilag 1. Antal børnehaver i kommunerne I kolonne 1 er angivet alle de 98 kommuner i Danmark. I kolonne 2 er opgjort antal børnehaver i

Læs mere

Fusioner mellem ungdomsuddannelsesinstitutioner 1999-2013

Fusioner mellem ungdomsuddannelsesinstitutioner 1999-2013 Fusioner mellem ungdomsuddannelsesinstitutioner 1999-2013 Tabellen viser, hvilke fusioner ungdomsuddannelsesinstitutionerne har foretaget fra 1999-2013. Tabellen er ordnet alfabetisk efter den bestående

Læs mere

LØNTABEL Gældende fra 1. august 2013 til 31. marts 2014

LØNTABEL Gældende fra 1. august 2013 til 31. marts 2014 opdateret d. 9. august 0 LØNTABEL Gældende fra. august 0 til. marts 04 Denne løntabel indeholder alene de overenskomstbestemte løndele samt pension. Lokalt aftalte løndele aftales på den enkelte skole

Læs mere

Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse:

Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse: Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse: Hovedstaden-Sjælland Albertslund Allerød Ballerup Bornholm Brøndby Egedal Faxe Fredensborg Frederiksberg Frederikssund Furesø Gentofte Gladsaxe Glostrup

Læs mere

nyt INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION Nr. 2 2012

nyt INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION Nr. 2 2012 nyt INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION Nr. 2 2012 Medlemsblad for Sektion Danmark TEMA: IPAs 50 års jubilæum IPA husene er en succes, der skrumper IPAs tillidsfolk Kan IPA hjælpe ved Europæiske fodboldkampe?

Læs mere

Stadig flere elever går på privatskole

Stadig flere elever går på privatskole Procent Stadig flere elever går på privatskole Et ud af seks børn eller 16,5 pct., der netop har startet det nye skoleår, går på privatskole. Det er en stigning på 36,4 pct. siden 2. Tendensen er landsdækkende.

Læs mere

Repræsentantskabet. Lokalafdelinger:

Repræsentantskabet. Lokalafdelinger: Håndbog Afsnit: 2.0. FSF s Organisation Dato: 13. maj 2010 Side 1 Repræsentantskabet erne Forretningsfører Forretningsudvalget FSF Aalborg Afdeling Lokalafdelinger: Aalborg, Vendsyssel og Thy-Mors FSF

Læs mere

Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08.

Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08. Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08. 1.Velkomst Susanne bød velkommen og der var et specielt velkommen til vores nye kasserer, Erik. 2. Valg af dirigent, referent samt næste møde. Dirigent:

Læs mere

Gilleleje Marineforening

Gilleleje Marineforening Gilleleje Marineforening Nr. 19 december 2011 Adresse Gilleleje Marineforening ønsker alle medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt nytår I gamle dage Inspireret af Søren Svendsens foredrag om gamle

Læs mere

Ny kredsstruktur. Arbejdsopgaver

Ny kredsstruktur. Arbejdsopgaver - dele - hjælp - møder - medlemshvervning - arrangere - deltage - oprette F JAfd. J.nr. KOP til Aarhus den 23. september 2013 Forslag til Repræsentantskabsmødet &-9. november 2013 Fremsat af Hovedbestyrelsen

Læs mere

De store kommuner taber på jobcentrene

De store kommuner taber på jobcentrene - mela - 08.12.2008 Kontakt: Mette Langager - mela@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 De store kommuner taber på jobcentrene Allerede til sommer overtager kommunerne ansvaret for de statslige dele af jobcentrene.

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 13. maj 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 13. maj 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 13. maj 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Hanne Buchholdt, Carsten W.

Læs mere

Folkeskolelærernes undervisningstid

Folkeskolelærernes undervisningstid Folkeskolelærernes undervisningstid, 2013/14 - Folkelærernes gennemsnitlige undervisningsandel er i skoleåret 2013/14 36,2 procent (brutto) og 41,9 procent netto for kommuner på 2005-arbejdstidsaftalen.

Læs mere

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk ÅRG. 29 INFORMATION Klokkebjergs bestyrelse er: Henning Hansen, Esbjerg (formand) Svend Engrob, Tarm (næstformand) Birgit Storbjerg, Ølgod Frida Skade, Skjern Torben Hvergel, Ringkøbing Bestyrelsen for

Læs mere

Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Bilag 178 Offentligt

Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Bilag 178 Offentligt Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Bilag 178 Offentligt Kilde (Alle) Sum af Elevuger ÅR INST_NR inst_navn opr_navn 2000 2001 2002 2003 2004 2005 621.407 AMU SYD AMU-Trekant JUR 24.003 26.139 25.392 22.492

Læs mere

Danske Politimesterskaber i Badminton

Danske Politimesterskaber i Badminton Danske Politimesterskaber i Badminton 16. & 17. februar 2009 Arrangør: Roskilde Politi Idrætsforening Hjertelig velkommen til de forhåbentlig mange deltagere i Danske Politi Mesterskaber i badminton 2009

Læs mere

Notat. Muligheder og konsekvenser ved ændring af skat, grundskyld og dækningsafgift

Notat. Muligheder og konsekvenser ved ændring af skat, grundskyld og dækningsafgift Notat Center for Økonomi og Ejendomme Økonomi og Planlægning Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. 49282318 Mob. 25312318 tlj11@helsingor.dk Dato 11.08.2015 Sagsbeh. Thomas Ljungberg Jørgensen Muligheder og

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand:

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand: VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

Nyhedsbrev sommer 2015.

Nyhedsbrev sommer 2015. Nyhedsbrev sommer 2015. Formandens klumme Æ bådslæw. Laksen Aktiviteter. Sommeren eller mangel på samme, er over os! Og aktiviteterne burde køre i højeste gear. Vi må erkende at vejret har begrænset et

Læs mere

H Å N D K L Æ D E R A D I A T O R E R [ # PRESTIGE ]

H Å N D K L Æ D E R A D I A T O R E R [ # PRESTIGE ] H Å N D K L Æ D E R A D I A T O R E R [ # PRESTIGE ] # PRESTIGE RUSTFRI Håndklæderadiatorer i rustfrit stål Rustfrit stål er et bestandigt smukt og miljøvenligt materiale, der kræver minimal vedligeholdelse.

Læs mere

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 Onsdag den 15. januar kl. 14.00:... Foredrag: Det gode liv hvad er det? Tirsdag den 11. februar kl. 19.00:... Generalforsamling Onsdag den 26. marts kl. 14.00:... Foredrag

Læs mere

PROGRAM FOR SÆSONEN 2013/2014

PROGRAM FOR SÆSONEN 2013/2014 PROGRAM FOR SÆSONEN 2013/2014 Evt. ændringer forbeholdes. Alle arrangementer er kun for foreningens medlemmer. Køge Borger- og Haandværkerforening Stiftet 24. januar 1847 Kontaktpersoner : Formand : Murermester

Læs mere

Notat. Kontaktinformation på leverandører på hotelaftalen. Januar 2009

Notat. Kontaktinformation på leverandører på hotelaftalen. Januar 2009 Notat Januar 2009 Kontaktinformation på leverandører på hotelaftalen Delaftale 1: København Centrum Ascot Hotel Studiestræde 61 1554 København V Telefon: 33 12 60 00 Email: hotel@ascot-hotel.dk Best Western

Læs mere

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 Bestyrelsen Formand: Jytte Holt Nielsen, Bornholmsvej 8, 7400 Herning Tlf 20714010 j-k-hansen@mail.dk Kasserer: John F. Nielsen, jagtvej 10, 7400 Herning Tlf. 97118541 60738720

Læs mere

Efter generalforsamling / årsmøde 29.-30.april 2014 på Sørup Herregård, Sørupvej 26, 4100 Ringsted, bestod bestyrelsen af følgende:

Efter generalforsamling / årsmøde 29.-30.april 2014 på Sørup Herregård, Sørupvej 26, 4100 Ringsted, bestod bestyrelsen af følgende: 1 Dansk Socialrådgiverforening Seniorsektionen Oversigt over seniorbestyrelser Efter generalforsamling / årsmøde 29.-30.april 2014 på Sørup Herregård, Sørupvej 26, 4100 Ringsted, bestod bestyrelsen af

Læs mere

Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge

Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge For at styrke en forebyggende indsats i forhold til udsatte børn og unge, er der i perioden 2010-12 afsat 33 mio. kr. (11 mio. kr. pr. år) hertil jf.

Læs mere

Ulige levevilkår i de danske kommuner

Ulige levevilkår i de danske kommuner Ulige levevilkår i de danske kommuner Sammenvejer man en bred vifte af indikatorer for, hvor det er bedst at bo i Danmark, ligger Allerød kommune som den kommune, der samlet set er mest attraktiv at bo

Læs mere

Fuglefløjt og vindens susen i bøgetræerne er det eneste, der larmer her.

Fuglefløjt og vindens susen i bøgetræerne er det eneste, der larmer her. Mød os Fuglefløjt og vindens susen i bøgetræerne er det eneste, der larmer her. Vi har bøgeskoven og den nye Naturparken Hindsgavl Dyrehave som nærmeste naboer. Omgivelser der giver indtryk, og som er

Læs mere

Fredag den 24. april 2015 kl. 12.30-15.30

Fredag den 24. april 2015 kl. 12.30-15.30 Referat Repræsentantskabsmøde i Landsorganisationen OK-Klubberne i Danmark: Fredag den 24. april 2015 kl. 12.30-15.30 Dirigent: Paul Erik Weidemann Deltagere: Bestyrelsesmedlemmer: Erik Demant OK-Kolding

Læs mere

Lørdag d. 24 januar 2004. På skonnerten HÅBET i Helsingør.

Lørdag d. 24 januar 2004. På skonnerten HÅBET i Helsingør. INVITATION Kære sejler Vi vil gerne gentage succesen fra sidste år og invitere dig og din familie til det 2 Lotus møde, i rækken af de årlige møder der gerne skulle blive en hyggelig og udbytterig tradition

Læs mere

Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri

Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri DI Den 8. juni 2009 jual Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri i 2009 1. Sammenfatning Følgende analyse belyser forskellene i byggesagsgebyrerne kommunerne imellem. Dette gøres ved, at opstille

Læs mere

BEFOLKNING OG VALG STATISTISKE EFTERRETNINGER. 2007:17 27. november 2007. Folketingsvalget den 13. november 2007

BEFOLKNING OG VALG STATISTISKE EFTERRETNINGER. 2007:17 27. november 2007. Folketingsvalget den 13. november 2007 STATISTISKE EFTERRETNINGER BEFOLKNING OG VALG 2007:17 27. november 2007 Folketingsvalget den 13. november 2007 Ved kongeligt åbent brev af 24. oktober 2007 blev det bestemt, at der tirsdag den 13. november

Læs mere

Patienters oplevelser på landets sygehuse

Patienters oplevelser på landets sygehuse Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Patienters oplevelser på landets sygehuse Spørgeskemaundersøgelse blandt 26.045 indlagte patienter 2006 tabelsamling Enheden for Brugerundersøgelser

Læs mere

Beretning TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER

Beretning TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER Beretning om TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER Afgivet af Civilstyrelsen i april - 1 - Reglerne Som led i implementeringen af reformen vedrørende blandt andet fri proces og retshjælp, der er vedtaget

Læs mere

Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart

Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Deltagerliste AMU Fyn AMU Nordjylland AMU Vest Bornholms Erhvervsskole CELF Den jydske Haandværkerskole

Læs mere

MÅNEDSSTATISTIK TIL BIBLIOTEKER OKTOBER 2014

MÅNEDSSTATISTIK TIL BIBLIOTEKER OKTOBER 2014 MÅNEDSSTATISTIK TIL BIBLIOTEKER OKTOBER 2014 NATIONALE TAL MÅNED BESØG PÅ WEB APP DOWNLOADS DOWNLOADS WEB + PC / MAC WEB + PC / MAC BIBZOOM RADIO LYTNINGER * BIBZOOM RADIO BRUGERE * PODCASTS WEB + PC /

Læs mere

Det tager ca. 5 minutter at udfylde spørgeskemaet, som er ganske kort.

Det tager ca. 5 minutter at udfylde spørgeskemaet, som er ganske kort. Om undersøgelsen BDO Kommunernes Revision og Dansk Facilities Management netværk gennemfører i samarbejde en kortlægning af organiseringen af ejendomsdriften i landets kommuner. Kortlægningen gennemføres

Læs mere

KREDS 4... IPAs mc-klub i Plonsk deltog også i marchen. Michael Boolsen og Mikkel Ross foran sommerresidensen Wilanow Palace. Af Mikkel R oss, kredsformand i IPA Kreds 4. Jeg valgte sammen med min kone,

Læs mere

ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013

ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013 ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013 ErhvervsKvinder Herning er kommet godt fra start i dette nye år. Hvad kan lokke friske og aktive kvinder ud i sne, frost, kulde og... fra en håndboldkamp? - Det kunne

Læs mere

Liste over ULF Kreds aktiviteter 2013

Liste over ULF Kreds aktiviteter 2013 Liste over ULF Kreds aktiviteter 2013 Favrskov kreds Foredrag, møder og sociale aktiviteter De har haft generalforsamling d. 21. maj. 2013 på Ellemosevej 28 A, 8370 Hadsten De har haft bestyrelsesmøde

Læs mere

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 Kære alle, Med disse smukke blomstrende grene plukket af Lena Løbner - vil jeg ønske jer en god maj måned. Så kan jeg fortælle jer, at jeg er blevet

Læs mere

- I og udenfor højsæsonen. Analysemøde 7. april 2008

- I og udenfor højsæsonen. Analysemøde 7. april 2008 Danskeres ferie- Titelog fritidsrejser - I og udenfor højsæsonen Analysemøde 7. april 2008 1. Er rejser i lavsæsonen noget særligt? 2. Kan vi tjene penge på privatbesøg? 3. Har destinationerne en unik

Læs mere

Hvem går på efterløn som 60 eller 61-årige?

Hvem går på efterløn som 60 eller 61-årige? Efterløn Hvem går på efterløn som 60 eller 61-årige? Analysen viser, at det især er blandt ufaglærte og kvinder at en stor andel går på efterløn som 60 eller 61-årig. Derudover viser analysen, at der er

Læs mere

B A D E R U M S T I L B E H Ø R [ # LOGIC ]

B A D E R U M S T I L B E H Ø R [ # LOGIC ] B A D E R U M S T I L B E H Ø R [ # LOGIC ] # LOGIC 80 mm 400 mm 200 mm Baderumstilbehør i al sin enkelthed # LOGIC er en baderumstilbehørs-serie i et tidløst design. Den grundlæggende tanke bag denne

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG. Jeg en arbejder

NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG. Jeg en arbejder ODENSE SEJLKLUB KLUBNYT NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG Jeg en arbejder Jeg en arbejder, er Lilian Nordana s betegnelse af sig selv. I en alder hvor de 80 år for længst er passeret, er Lilian og Ove Jørgensen

Læs mere

Program for Træsektionens generalforsamling 2011. Træsektionen afholder generalforsamling den 18. marts 2011 på Hotel Grand Park, Korsør

Program for Træsektionens generalforsamling 2011. Træsektionen afholder generalforsamling den 18. marts 2011 på Hotel Grand Park, Korsør Program for Træsektionens generalforsamling 2011 Træsektionen afholder generalforsamling den 18. marts 2011 på Hotel Grand Park, Korsør Fredag den 18. marts 2011 Ankomst og registrering fra kl. 11.30 Kl.

Læs mere

Politihistorisk Selskab for Nordjylland I N F O

Politihistorisk Selskab for Nordjylland I N F O 1 Politihistorisk Selskab for Nordjylland I N F O maj 2008 3. årgang nr. 7 Redaktion: Politihistorisk udvalg v/ Anton Jensen. Ansvarshavende, næstformand i selskabet Erik Juul Nielsen. Selskabets virksomhed.

Læs mere