Taastrup Kunstforenings historie

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Taastrup Kunstforenings historie"

Transkript

1 Taastrup Kunstforenings historie de første 50 år fra stiftelsen i januar 1964 frem til Sæsonen 1964/65 Hedeboegnens Kunstkreds blev stiftet d. 24. januar 1964 i et mødelokale på Borgerskolen. Ca. 50 interesserede var mødt op. En bestyrelse på 7 medlemmer blev valgt med billedhuggeren Børge Jansberg som formand. Det årlige kontingent blev fastsat til 15 kr. for enkeltpersoner, 20 kr. for ægtepar og 5 kr. for unge under uddannelse. Aktiviteterne indledtes på Borgerskolens læsestue med foredrag af tv produceren Ole Braunstein i april måned og forfatteren Broby Johansen i maj måned. Som tredje arrangement planlagdes en fælles tur til Willumsen museet: Deltagerpris 30 kr. som dækkede transport i bus, museumsbesøg og stegte ål på Gershøj Kro. Måske grundet den høje pris, var man nødt til at aflyse turen tilslutningen var simpelthen for ringe! I løbet af efteråret 1964 og foråret 65 fulgte yderligere 7 foredrag, hvoraf kan nævnes møder med Ole Schwalbe, Markan Christensen, Ulla Ryum og Werner Pawl. Ved først afholdte ordinære generalforsamling kunne bestyrelsesmedlem arkitekt Harald Huulbæk Andersen fremlægge tegninger og planer for et kulturcenter i Taastrup. Der herskede dog hos såvel Huulbæk som dirigenten, redaktør Jens A. Petersen betænkelighed for, om man i Taastrup kunne fylde et sådant hus. Huulbæk afløste Jansberg på formandsposten. Sæsonen 1966/67 Hovedbygningen på Blåkildegård blev istandsat, og ved kunstkredsens julemøde 13. december 1966 overlod Huulbæk, efter at have budt velkommen, mikrofonen til borgmester Flemming Jensen, der holdt den officielle indvielsestale. Med de nye lokaler fik kunstkredsen bedre mulighed for at arrangere udstillinger, og det blev straks udnyttet. Dagen efter indvielsen åbnede en udstilling med 33 arbejder af Roberts Risager, Allan Schmidt og Ib Geertsen. På et bestyrelsesmøde i oktober 1967 blev et forslag til et bomærke tegnet af en pige på Bernadotteskolen fremlagt. Hedebomønstret bruges i stadig men i en let ændret udgave. 1

2 På generalforsamlingen d. 18. april 1968 antydedes det, at starten på byggeriet af et nyt kulturhus (Taastrup Kulturcenter) er nært forestående. Bestyrelsen udvides fra 7 til 9 medlemmer og Lene Jensen og Torben Svarrer indvælges. Sæsonen 1968/69. Udover en studiekreds (Finn Lohmann og Erik Grønborg) om modernismen i dansk kunst arrangeredes en udstilling på Blåkildegård med titlen Polsk kunst i Danmark. Endelig kan det nævnes, at der i begyndelsen af det nye år var ophængt en udstilling af ovennævnte malere på restaurant Storken. Til orientering for dem, der ikke kender stedet, kan det oplyses, at restauranten lå på Valbyvej, og at navnet antages at have haft relation til den oven over liggende fødeklinik. Ved generalforsamlingen 22. April, der i øvrigt afvikledes hurtigt og smertefrit skete der en større udskiftning af bestyrelsesmedlemmer. Nye navne: Johnny Hansen, Tove Romme og O.A.Christensen. Sæsonen 1969/70 Sæsonen blev præget af indvielsen af det nye kulturhus, Taastrup Fritidscenter som i dag hedder Taastrup Kulturcenter. Indvielsen fandt sted i week enden marts Fritidscenterets erklærede formål var at danne rammen om et aktivt fritids og kulturliv. Kunstforeningen havde lagt et stort arbejde i at tilrettelægge en stor og flot kunstudstilling, kaldet HE BO 70. I det udsendte program står: Denne aften inviteres de udstillende kunstnere fra HE BO 70, foreningens medlemmer og andre interesserede til en gennemgang af kunstudstillingen i de nye omgivelser. Efter gennemgangen vil der for interesserede blive et selskabeligt arrangement med en let servering med en øl og en snaps, lidt snak og underholdning og evt. en dans. Prisen for dette selskabelige arrangement bliver 30 kr. Kunstudstillingen HE BO 70 er åben daglig kl i tidsrummet 6. til 30. marts. Gratis adgang. Udstillingen omfattede arbejder af følgende kunstnere: Børge Jørgensen, Arne Juhl Jacobsen, Poul Janus Ipsen, Seppo Mattinen, Karl Åge Riget, Bent Karl Jacobsen, Edward Matwikiw, Peter Nyborg og Bent Stubbe Teglbjærg. På generalforsamlingen i april kunne formanden berette, at HE BE 70 havde været kunstforeningens største succes med salg af arbejder for kr., hvorfor man ikke fik brug for kommunens økonomiske garanti for udstillingen. Torben Svarrer og Willy Jagd Jensen genvalgt til bestyrelsen. 2

3 Sæsonen 1970/71 Foreningen Norden for Tåstrup og Omegn s 25 års jubilæum var medvirkende til en udstilling med kunstnere fra vores svenske venskabsby Ângelholm. Udstillingen skulle være begyndelsen til en nærmere kulturel forbindelse mellem de to byer. Venskabsbyudstillingen i september resulterede i, at Ângelholm Konstförening havde indbudt en mindre kreds af kunstnere fra vort område til at udstille i Ângelholm. Det blev Arne Juhl Jacobsen, Billy Sjur Ohlsen, Hans Voigt Steffensen og Blarne Vilhjelm Nielsen. Udstillingen blev en stor succes og blev siden gentaget i Tåstrup. Sæsonen bød på en vandreudstilling lånt via et medlemskab af Sammenslutningen af Danske Kunstforeninger med 15 franske Rive Gauche malere. I oktober måned udstillede maleren Helge Ernst. Desværre blev der stjålet et billede. Årets flagskib HE BO 71 bød på maleren Mogens Valeur med åbning den 23. januar. Efter sædvane ved store arrangementer blev der formedelst 25 kr. budt på snitter, øl og kaffe med efterfølgende dans til et lokalt jazzorkester. Ud over sæsonens 7 udstillinger fulgte den traditionelle tur til Nik s malergård, et julemøde med traktement og 2 vellykkede foredragsaftener med henholdsvis maleren Stubbe Teglbjærg og keramikeren Erik Reiff. Sæsonen 1971/72 Trods indflytningen i det nye og fine Taastrup Fritidscenter var der tale om et skuffende besøgstal. Udstillingsprogrammet blev reduceret til HE BO 72, en separat udstilling med maleren Gudrun Poulsen. Der blev dog budt på 4 foredragsaftener med så forskellige temaer som Magi i billedet, Litteraturens død, Den nyeste udvikling inden for billedkunsten og Kunst på bæreposer. Ved den årlige generalforsamling var der et fremmøde på 15 medlemmer, hvilket medførte en stor avisoverskrift i Roskilde Tidende med ordlyden: Kunstkredsen fortsætter, men med nedsat tempo. Sæsonen 1972/73 Sæsonen indledtes i august måned med en udstilling kunstnerne Grethe Skovby Aagesen og Inger Lut Debois. En udflugt til Nik s Malergård affødte spørgsmålet om det nu også var benzinen værd. Man skulle måske tænke i nye baner. 3

4 Herefter fulgte udstillingen Den Nordiske, som blev karakteriseret som fremragende. Blandt de danske kunstnerne kan nævnes maleren Gudrun Poulsen og billedhuggeren Arne Juhl Rasmussen, som skænkede kunstkredsen en smuk lille jernskulptur. Den har siden haft sin plads hos den til enhver tid siddende formand. I oktober udstillede maleren Preben Jørgensen, der var kendt som impressionist. Han havde med støtte fra Statens Kunstfond lagt sidste hånd på en serie pasteller og store malerier til ophængning på Tingbjerg Ungdomsgård for Rehabilitering af Narkomaner. Disse billeder vistes på udstillingen. Ved julemødet blev der serveret æbleskiver og gløgg. Tegneren Claus Bering holdt foredrag om Naturen og dig. HE BO 73 blev præsenteret under titlen Damer. Med formanden for K.K.S. (Kvindelige Kunstneres Samfund) Gudrun Poulsen i spidsen blev velkomsttalen holdt stående på en ølkasse og senere suppleret med en tale af Kunstkredsens formand. En udstilling med værker af 125 kvindelige kunstnere, kunsthåndværkere, keramikere og væversker. Der afholdes den traditionelle HE BO fest med pølsebord og Flotte Lottes orkester, der spiller traditionel jazz.. På generalforsamlingen blev det vedtaget, at bestyrelsen skulle reduceres fra 9 til 5 medlemmer. Der valgtes herefter følgende 5 medlemmer: Harald Huulbæk Andersen, Lena Jensen, Børge Jansberg, Gunnar Møller Rasmussen og Torben Svarrer. Bestyrelsen konstituerede sig efterfølgende med Harald Huulbæk Andersen som formand og Lena Jensen som kasserer Jubilæumssæsonen 1973/74 Sæsonen prægedes af kunstkredsens 10 års jubilæum i januar Dog først lidt om de øvrige arrangementer: Trods forrige sæsons indsigelser blev det endnu engang Nik s Malergård, der d. 11. September skabte rammen om en hyggelig aften med fine ting fra Børge Jørgensen at glæde sig over. Julemøde med gløgg og æbleskiver blev et godt arrangement med en debat indledt af Ole Lange om Kunstretninger. HE BO 74: 10 års jubilæumsudstilling d. 24. Januar 1974: Med udstillingen havde man nået højdepunktet i kunstkredsens arbejde indtil da. Det var lykkedes at få den internationalt kendte, i Frankrig boende, maler og keramiker Allan Schmidt til at udstille arbejder. Til udstillingen var der udarbejdet et stort og fornemt katalog i 800 nummererede eksemplarer. Pris 5 kr. Ud over en billedmæssig fin præsentation af nogle af 4

5 kunstnerens arbejder indeholdt kataloget et længere indlæg af Pierre Lübecker med en indgående omtale af Allan Schmidt og hans arbejder Til ferniseringen kunne man byde velkommen til ca. 125 besøgende. Efter at der havde været lejlighed til at kaste et første blik på de udstillede arbejder, blev der vist en farvefilm om kunstneren Allan Schmidt. Filmen var optaget dels i Danmark og dels i Frankrig af den franske filminstruktør Pierre Sayag. Filmen har tidligere været vist på Grand Palais, Biennalen i Milano og Biennalen i Paris Udstillingen fik en omfattende presseomtale, såvel i den lokale presse som i de større aviser. I april og maj måned havde kunstkredsen Forårsudstilling med et internationalt trekløver: Den franske maler Ivan Cairole, den amerikanske billedhugger Byron Hulsart og den danske maler og billedhugger Finn Brandstrup. Sommerudstillingen med billeder af Gunner Elkjær efterfulgtes af kunstnerne Maggi Baaring og Roselil Schade med deres udstilling Dukker, Bolde og Klude. I november kom så Skulptur Relief Grafik med kunstnerne Hanne og Josef Salomon. Året 1975 indledtes kunstnerisk med udstillingen Serigrafi Litografi Linoleumstryk med en sand perlerække af kendte navne: Poul Agger, Jens Flemming Sørensen, Niels Reumert, Poul Janus Ipsen, Troels Wörsel, Albert Bertelsen, Niels Guttorm, Bent Karl Jacobsen, Mogens Balle og Jørgen Brynjolf HE BO 75 bød på mere grafisk kunst denne gang med Johanne Foss. På generalforsamlingen trak Harald Huulbæk Andersen sig tilbage som formand for kunstkredsen med stor hyldest og tak fra såvel centerudvalget som kunstkredsens medlemmer. En tak for hans mangeårige betydelige arbejde for kulturlivet i Taastrup. Torben Svarrer afløste Huulbæk som formand. Året sluttede med ikke mindre end 4 udstillinger, herunder udstillingen Kommunal kunst kommunens kunstkøb. Udstillingen gav anledning til megen debat og avispolemik, hvor såvel negative som positive synspunkter blev fremdraget. Noget bedre kan vel ikke overgå en kunstudstilling?! Maleren Leo Estvads billeder prægede HE BO 76 i februar måned. Den store begivenhed i 1976 var udstillingen Fra hede til hede. Ideen bag dette navn var, at kunstnere fra den store hede i det vestjyske besøgte Hedebo egnen ved Taastrup, som i hvert fald har haft lignende geologiske forudsætninger. Det blev en smuk kunstudstilling med 9 malerpiger 5

6 fra Holstebro med Jonna Sejg i spidsen samt malerne Paul M. Cederdorff og Erik Damgaard, sidstnævnte dog fra Viborg. Borgmestrene fra de to byer holdt tale, Holstebrogarden underholdt og der var folkedans fra det jyske. Der blev serveret jysk egnsret med revelsben og jysk øl, filmklubben i værtsbyen viste Præsten i Vejlby og Hosekræmmeren, mens Høje Taastrup Teater inviterede til Jeppe på bjerget. Sidst men ikke mindst holdt Jonna Sejg et foredrag om Jyder og Kunst, som i følge Taastrup Bladet var et af de festligste foredrag, der havde været holdt i Taastrup. Senere fulgte Musik og Rytme med Pauline Roony og Hartwell Yeargans. Hans Voigt Steffensen bød på Det danske landskab. November måneds udstilling blev med den nydannede gruppe Ny Abstraktion Torben Ebbesen, Tonny Hørning, Hans Hilligsøe og Finn Mickelborg. Året sluttede af med en retrospektiv udstilling med Victor Brockdorf Året blev særdeles begivenhedsrigt, idet der, udover galleribesøg og en lang foredragsrække, afholdtes ikke færre end 6 separate udstillinger og 2 gruppeudstillinger. Separatudstillerne var malerne Niels Bruun, Sune Rudnert fra Malmø, Lars Åkirke, Vagn Kringelhede, Helge Bertram og Ingvald Holmefjord. De 2 udstillende grupper var Grøn impuls og M Året begyndte i Fritidscenteret med en udstilling af maleren Ole Strøygaard. I februar udstilledes Kunst indkøbt af Høje Taastrup kommune af årets kunstnere. I marts var der udstilling med Kvindegalleriet fulgt op af ekspressionisten Karl Larsen. I maj måned vistes kunst af Kimingen, en gruppe, der omfatter malere som Jørn Würtz, Gunleif Grube, Børge Jansberg, Ole Mogens Lange, billedhuggeren Karen M. Nielsen og fotografen Ole Rasch. September måneds udstilling var med kunstnere fra venskabsbyen Ängelholm og i oktober udstillede Gudmund Olsen med malerier, tegninger og litografier. November måned bød på oliemalerier, akvareller, skulpturer og keramik skabt af Olivia Holm Møller. Gruppen Violet Sol med navne som Per Baagøe, Finn Hjortskov Jensen, Ole Sylvest Jacobsen, Kit Mosegaard Bruun, Niels Reumert, Gunner Møller, Jens Haugen Johansen og Jørgen Teik Hansen prydede centrets udstillingsvægge i december 6

7 1979 Året indledtes med en særudstilling med maleren og grafikeren Benny Aage Møller. I februar havde fritidscentrets besøgende glæden af Poul Hanmann, en kendt figurativ maler. Dernæst fulgte et lokalt ansigt, Inge Aasmul, med en fornem fotoudstilling. April bød på en udstilling med maleren og grafikeren Jens Urup Jensen, som bl.a. har lavet fresker til forskellige kirker (ex. Lindevangskirken), glasmosaikker samt restaurering af Sonnes Frise på Thorvaldsens Museum. Maj måned havde intet ringere end kunst af Asger Jorn at byde på. Juli blev måneden, hvor byens borgere fik lejlighed til at se en udstilling med kunst indkøbt til og ophængt i Fritidscentret. Udover det forløbne års udstillere kan nævnes udstillinger med Palle Nielsen og Johnny Oehlenschläger, Gunnar Lien fra Taastrups venskabsby Skjeberg, kunsterne Grete og Mogens Balle, Gunnar Hossy, inden Wistremondo Artero sluttede året af Fynske kunsthåndværkere indleder året: keramikere Merethe Bloch, Thordis Frølund, Ida Holm Mortensen; væverne Anne Bjørn, Jytte Fabian, Amy Grandt Nielsen, Anette Holdelsen, Karen Højer, Birthe Find Larsen, Edel Østergaard, Nina Ferlow, Jette Never; pibemager Peter Heeschen; billedhugger Inge Heise; guldsmed Anette Kræn; tegner og fotograf Gurli Nielsen; billedhugger og keramiker Peter Tybjerg. Februar: Anders Tinsbo udstiller Form Rum Farve med skulpturer i forskellige materialer. I marts måned er det den kendte maler og billedhugger Allan Schmidt, der fylder rummet. I april måned udstiller billedhuggeren Gudrun Lauesen værker i bronze, keramik, stentøj, træ, marmor og oliekridt. En udstilling, der bød på såvel stående føl, stående Kalv som liggende lam udført i bronze og vel at mærke i naturlig størrelse Maj måned byder på en udstilling fra Tåstrups tyske venskabsby Oldenburg med malerier, grafik og skulpturer. I Juni måned udstiller Ib Danø oliemalerier, grafik og tegninger. September måned er helliget en udstilling med Marion og Henry Heerup. Marion kom fra Tyskland og blev gift med kunstneren. Efter Henry Heerups død skænkede Marion samlingen af hans kunstværker til Rødovre Kommune, hvor de kan ses på Heerup Museum. 7

8 Boye Willumsen har en udstilling i Fritidscentret i oktober måned, inden en fri udstilling med lokale kunstnere runder året af. Kunstkredsen havde påtaget sig at arrangere en åben og fri udstilling for borgere i Taastrup, som havde kunst eller kunsthåndværk af egen produktion at udstille. Det lykkedes for arrangørerne efter en del besvær at finde væg og gulvplads til 65 udstillere med iflg. udstillingskataloget i alt 328 værker. En af udstillerne havde skrevet følgende digt om kunst: Det er svært at udvælge noget Af en bunke så stor og broget. Er det farverne først, der tæller, eller er det formen, det gælder, form og farve måske tilsammen, kansk man også tænker på rammen, eller man ser på, hvad det forestiller, det måske også en rolle spiller? Ingen vel med bestemthed kan sige, Hvad der er kunst, det er ikke så lige. Kunst er vel på det nærmeste, at man bringer Frem det, der kommer til én på vinger At lave kunst er et svært ord at sige, hvis man ikke kopierer lige. At skabe kunst nok et værk, der more Og ikke blot forbeholdt de store. Hvordan man ser på de kunstige sager Er banalt nok ligesom folk ser på kager, Nogle kan lide de små og søde, andre sværmer for farver røde. En synes så vældig godt om piger, En anden det modsatte netop siger, 8

9 Landskaber eller det helt abstrakte Stor begejstring hos visse vakte. Kunst er slet ikke til for at more men for at små kan få øje for det store. (Lis Hansen Grundtvigsvej) 1981 Inge Lise Kofoed udstillede i januar collager, tegninger og grafisk serigrafi. Hun er også kendt som billedhugger, hvor en stor skulptur En Milepæl er skænket til Dronning Margrethes 50 års fødselsdag. I februar udstillede ægteparret Tove og Erik Reiff malerier og keramik. Keramiker Erik Reiff arbejdede som pottemager, blev uddannet hos Kähler, var ansat i henholdsvis Sèvres i Paris, 9 år hos Bing & Grøndal og siden på Den Kongelige Porcelænsfabrik. Han har bl.a. lavet udsmykningsopgaver i Tivoli. April måned bød på maleren og grafikeren Helge Ernst, som af mange er kendt for præmierede DSB plakater, samt portrættet af Anker Jørgensen. I september udstillede kunstnerne Maiken Monnerup og John Rud. Hun er uddannet på Kunsthåndværkerskolens tekstillinje. Der anvendes en tekstil collage teknik, hvor tekstiler af forskellig struktur og kvalitet er sat sammen, således at sanseindtrykkene bliver utrolig varierede. John Rud, der er billedhugger, arbejder fortrinsvis med sten fundet på stranden eller i grusgrave. I oktober vistes værker af Jørgen Brynjolf, der er maler, grafiker, keramiker og billedhugger. Han er medlem af La Nouvelle Abstraction i Paris. Året sluttede af med kunstnergruppen Kammeraterne : Helle Vibeke Erichsen, Gunnar Hossy, Carl Henrik Jensen, Preben Jørgensen, Otto Lawaetz, Jørgen Mathiassen, Jane Muus, Vera Myhre, Agnete Therkildsen, Per Ulrich og Alfred Madsen. Et broget skue, men samtidig en oplevelse, der inspirerede med sine mange forskellige indtryk

10 Efter en udstilling med dansk grafik i januar, fulgte Den Nordiske 1982 i februar måned. Denne gruppe var som navnet antyder, en sammenslutning af kunstnere fra Danmark, Færøerne, Finland, Grønland, Island, Norge og Sverige. Der var tale om en udstilling, som havde været vist i Den frie udstillingsbygning i København. Kunstkredsens bestyrelse havde sammen med kunstnerne sammensat en repræsentativ udstilling af nordisk kunst i Tre medlemmer fra Det kgl. Kapel opførte Mozarts trio nr. IV (Kegelstatt Trio). Endnu en strålende oplevelse ventede med billedhuggeren Jens Flemming Sørensens fornemme udstilling af 14 skulpturer. Udstillingsværdien løb op i et beløb på kr., hvilket krævede en øget forsikringssum. En af skulpturerne Konfrontation tilbød kunstneren at lade blive stående, til den blev solgt. Den blev placeret i Fritidscentrets foyer, hvor den stod i et år inden kulturudvalget gik ind for at købe den. I dag står den på hjørnet ud for Medborgerhuset. I juni var der genbesøg af kunstnere fra Oldenburg (Høje Taastrup kunstnere havde udstillet i Tysk land i juni/juli 81). 13 kunstnere udstillede i alt 76 værker: Akvareller, linoleumssnit, pasteller, raderinger, oliemalerier og blæktegninger. Erling Frederiksen fulgte efter i september med malerier og skulpturer i gips og bronze. I november var der Grønlandske dage i Fritidscentret. Udstillingen omfattede dels en retrospektiv samling af grønlandsk malerkunst gennem 100 år, dels en salgsudstilling af 2 herboende kunstnere. Samlingen, der er enestående i sin art og uerstattelig, tilhører forstander Poul Madsen, Grønlænderhjemmet, som velvilligst havde udlånt den til formålet. Herudover havde Poul Madsen stillet en fornem samling grønlandske fedtstensskulpturer og tupilakker til rådighed. Intet af det nævnte var til salg. Til gengæld var der mulighed for at erhverve fremragende malerier af de 2 herboende kunstnere med speciale i grønlandske motiver. 10% af indtægterne ved salget gik ubeskåret til en indsamling for en sportshal i Godhavn. Året sluttede med med kunstnerne Peder Rasmussen (keramik), Karen Bennicke ( skulpturer og vaser) og Elsebeth Møller (væveri)

11 I slutningen af januar hedder udstillingen Mellem himmel og jord og kunstneren kræver vel næppe en større præsentation: Bodil Kaalund, dansk maler, grafiker og forfatter. Hun er kirkekunstner, har lavet flere bispekåber, messehagler, hun har lavet illustrationerne til den nye bibeludgave og her skal gives et citat af hende selv: Af de såkaldt primitive kulturer har jeg lært, at kunst ikke er pynten i et overflodssamfund men selve kernen, livets mening. Med 37 værker var Kunstkredsen endnu engang nødt til at hæve forsikringsdækningen. Åbningen af udstillingen indledtes med en koncert med operasanger ved Det Kgl. Teater, Halgerd Benum Dahl, Kgl. kapelmusikus Ole Henrik Dahl og pianisten Steen Lindholm. Kunstkredsen bød i marts velkommen til Ängelholm kunstnere. Berit Fribock Ellström, akvareller Peter Flensborg, rejse gouacher; Nils Møller, oliemalerier; Kerstin Renard, væverier; Folke Truesson, skulpturer. Dansk naivistisk kultur i dag havde 5 kunstnere til at skabe glæde på væggene i centeret: Rut Rosenkilde, Kim Hedemann Jensen, Vibeke Magnussen, Tom M. Jensen og Mona Brostrøm. Billedquintetten fra Gentofte var forbi. Gruppen består af en billedvæver, en naturalistisk, en abstrakt og en konkretrealistisk maler samt en scenograf. Kunstnerne i ovennævnte rækkefølge er: Jette Brønnum, Gudrun Poulsen, Erik Nervil, Erik Gruno og Espen Hansen. Efter åbningen af udstillingen blev der budt på en lille koncert i Pejsestuen med en kgl. trio, formentlig klarinet, obo, og fagot. Oktober måneds udstilling var med værker af kunstnerparret Eva og Finn Clausen. Eva udstiller tegninger, træ og linoleumssnit, mens Finn står for pasteller, akvareller og raderinger. Børge Jørgensen betragtes som en af vore mest fremtrædende skulptører og har modtaget Eckersberg medaljen. Han har været under stor indflydelse hos Robert Jacobsen og han er repræsenteret på adskillige kunstmuseer, såvel Danmark som i USA. Børge Jørgensen udstillede i Fritidscentret i november måned. En kvinde var så uheldig at støde til en skulptur, så den blev beskadiget. Kunstneren tilbød selv at reparere skaden

12 I januar udstillede maler og grafiker Kristian Begtorp. Han udstillede på Kunstnernes Efterårsudstilling i 1959, men rejste herefter til Italien. Han var meget betaget af dels Roms gamle mures og husfacaders stoflighed, dels det danske Mols, hvor han tilbragte sine ferier. Det danske landskab prægede denne udstilling. I februar måned udstillede ægteparret Høgsbro, tekstilformgiveren Vibeke og arkitekten Svend. Kjoler i silke og uld, råuldstæppe, sjal, bordtæppe og mønsterudviklinger på den feminine side og malerier på den maskuline. En kortvarig udstilling (14 dage) kaldet Finske kulturdage med oliemalerier, grafik, keramik og tegninger blev i marts måned blev afløst af udstillingen Malerier og akvareller med maleren Hugo Arne Buch. Efter endt uddannelse på Othon Freiesz malerskole i Paris debuterede han på Kunsternes Efterårsudstilling i Han blev siden medlem af Koloristerne og var i en årrække museumsinspektør på Louisiana De Vilde udstillede i Fritidscentret i september Det handlede om 4 unge kunstnere, som gik nye veje. Erik A. Frandsen, Annemette Larsen, Irma Salling og Poul Jupont. Trods deres unge alder, havde alle deltaget i adskillige udstillinger, såvel indenlands som udenlands. En glimrende chance for at stifte nærmere bekendtskab med den kunst, der netop skabtes. Efter ferniseringen var der som sædvanligt hyggeligt samvær i Pejsestuen, hvor man fra kunstnernes mund kunne høre noget om de tanker, der lå bag deres arbejder. I oktober præsenteredes udstillingen med Ingrid Hansen, maleri, kollage; Sigrid Lütken, billedhugger; Mogens Magnussen, maler og Ellen Malmer, grafiker og papirkollager. Alle 4 kunstnere er højt uddannede, ligesom flere af dem også er blevet belønnet med medaljer. Året sluttede med maleren og grafikeren Herold G. Kristensen. Tilskyndet af den lærdom han hentede på Mogens Andersens skole blev han grebet af den abstrakte kunst. Han søgte sin inspiration i universets og naturens skønhed Året startede med en udstilling af kunstmaleren Pia Schutzmann, som vel nok er blevet mest kendt p.g.a. for sit smukke portræt af Dronning Margrethe.. Hun blev uddannet på 12

13 Kunstakademiet hos den store grafiske kunstner Palle Nielsen. Udstillingen rummede 56 værker, hvoraf langt de fleste bar titlen Opus 126. I marts udstillede lokale kunstnere: Lizi Christensen, keramik, Børge Jansberg, maleri; Lisa Kaas, maleri; Ole M. Lange, maleri; Else Møller, maleri; Karen M. Nielsen, skulptur; Gunleif Grube Rasmussen, maleri; Jørn Würtz, maleri og Inge Aasmul, fotografi. April måned viste en fornem udstilling med Skulpturer og kobbertryk af Bjørn Nørgaard. Bjørn Nørgaard blev i 1964 medlem af Den eksperimenterende Kunstskole og har siden arbejdet med film, happenings, skulpturer, tidsskrifter, kollektive arbejdspladser o.m.a. Han har udsmykket bl. a. Gladsaxe Bibliotek og Tørring gymnasium. Af større arbejder kan nævnes Monument, Menneskemuren, der blandt andet har været opstillet foran Statens Museum for Kunst og Thorstårnet på torvet ved banegården i Høje Taastrup. Ved udstillingens åbning spilledes Henning Christiansens Nøglen til Calais, en båndkomposition om Bjørn Nørgaard. September måned bød på en spændende og utraditionel udstilling med det tjekkoslovakiskdanske kunstnerpar Dagmar og Erik Rytter. Udover arbejder i olie, grafik, større vægtæpper og træskulpturer udstilledes et 16 kvadratmeter stort maleri i akryl og på masonit: Hjorte og træer. Med særlig interesse for Taastrup udstillede Erik Rytter sit forslag til bygningsudsmykning af Taastrupgård. Af hans senere vægdekorationer kan nævnes Lyngby Taarbæk Ungdomsskole og Det uendelige billede på Vibenshus Runddel. I oktober måned kunne ses udstillingen Skagerrak Den havde værker af Henrik Have, Mats Léten, Solveig Lohne, Knud Steffen Nielsen, Mogens Otto Nielsen og Odd Moe. Aurora gruppen med Josef Salomon, skulptur; Therese Dragshæj, oliemalerier ; Hanne Salomon, emaljemalerier; Dominique Bonnaud Magnussen, oliemalerier; Inge Louise Bonnevie, oliemalerier; Lise Diers, malerier og akvareller; Eva Beyer, akvareller og Emma Mau Bach, tegninger og akvareller. Gæstede også Fritidscenteret Året indledtes med en udstilling med værker af Ib Braun og Jane Ring. Billedhuggeren Ib Braun har hentet inspirationen til sine smukke skulpturer på rejser til Israel, Egypten, Gambia og Thailand. 13

14 Billedvæveren Jane Ring har rejst mest i Asien, Thailand, Nepal og Tibet, og hendes billedtæpper bar præg af hendes inspiration af bl.a. den nordiske mytologi. Poul Poulsen var også forbi Fritidscenteret. Han er uddannet på Kunstakademiet hos Sven Dalsgaard, Gunner Asgaard Andersen og Robert Jacobsen. Han har om sit maleri sagt: Abstraktionen i billederne er ikke noget mål i sig selv, men et middel til at beskrive opfattelsen af virkeligheden, samt følelsen af eksistens. At abstrahere, at virkeliggøre, at eksistere, at postulere er et vovestykke, hellere det end at illudere. I marts udstillede Søren Hansen sine oliebilleder og grafik sammen med Malene Müllertz, der arbejder med stentøj. Herefter fulgte en udstilling med emaljer, malerier, gouacher, litografier, serigrafier og collager værker af Lis Zwick og Jørgen Nash, de to kendte kunstnere fra kunstnerkollektivet Drakabygget i Sverige. Med Robert Jacobsen udstillingen i september havde Kunstkredsen endnu en gang vist, at man søgte kunst af høj kvalitet. Udstillingen var lejet hos Sammenslutningen af Danske Kunstforeninger (SDK). Værkerne på den fornemme udstilling spredte sig over gouacher, tegninger, akvareller, oliemalerier og naturligvis skulpturer. Sagt af Robert Jacobsen: Jeg kan ikke lide ordet succes. Det er mig lige så ubehageligt som sensation. Det sidste har ofte været benyttet i relation til mine arbejder, men jeg nærer den opfattelse, at sensation aldrig skabes af kunstneren, men kun af publikum, der kommer i affekt. Kunstkredsen holdt i oktober udstilling med de 2 kunstnere Anne Thorseth og Thomas Brunbjerg Hansen. Anne Thorseth er uddannet på Kunstakademiet og udstillingen rummede først og fremmest malerier, men der var også farvetegninger og kvindelige skulpturer i bronze og gips. Hun har haft udstilling i Jørn Utzons 20 meter lange gallerigang i Bagsværd Kirke. Thomas Brunbjerg Hansen er maler og udstillingsbillederne bestod af diverse opstillinger, collager og farvetegninger. Decembristerne, en af landets ældste kunstnersammenslutninger, lod sig i november præsentere med kunstnerne Allan Schmidt, Henry Heerup, Hans Christian Rylander, Preben Hornung, Knut Rumohr, Gert Nielsen, Edvard Matwijkiw, Robert Risager, Jan Leth, Morten Nielsen, Georo Sand og Sys Hindsbo. 14

15 1987 I februar måned havde kunstforeningen en udstilling med Otto Frello, Tina Møller, Lars Rasmussen og Bjarne Tuxen. Otto Frello har trods eventyrlige evner haft svært ved at vinde anseelse, ligesom det har været svært for ham at få ordentlige udstillingsforhold. Han kan betegnes som illustrator, tegnelærer, maler (håndværksmaler vel at mærke) og var den utidige maler. I efteråret udstillede Håkan Nÿstrom og Dennis Møgelgaard i Fritidscenteret. Håkan Nyström: Svensk dansk maler, autodidakt debuterede på Forårsudstllingen i Medlem af Surrealisterne, som i 1978 tog navneforandring til Cirrus. Håkans billedverden er surrealistisk. Dennis Møgelgaard er også autodidakt. Han var i 1989 med til at skabe gruppen Dansk figuration. Han har været medarrangør af en udstilling på Sophienholm i 2005: Hollandsk Realisme og han har udstillet på det ansete galleri Hirschl & Adler i New York. Frank Rubin havde en soloudstilling med malerier, akvareller, raderinger og litografier. Han er autodidakt, men har udstillet ved adskillige lejligheder i såvel Danmark (Charlottenborg, Kunstnernes Påskeudstilling, Sommerudstillingen i Den Frie Udstilling) som i udlandet. UDENFOR DANMARK og dog! var en vandreudstilling, som SDK havde bedt Sydslesvigs danske Kunstforening om at være med til at arrangere. Udstillingen repræsenterede et udsnit af den kunst, der arbejdedes med i Sydslesvig i Det magede sig, at mange meldte sig, nogle trak sig, andre fik ikke lov, medens 10 fortrinsvis yngre, eksperimenterende kunstnere blev udvalgt. Betingelsen for at deltage i udstillingen var i oplægget fra Sydslesvigs danske Kunstforenings side følgende: Tidligere eller nuværende bopæl i Sydslesvig og tilknyttet det danske mindretal. Derfor er det ikke underligt, at én kunstner bor i Berlin og en anden i Århus udgangspunktet er det samme! UDENFOR DANMARK og dog! Viser i sin sammensætning af kunstnere og deres bopæl, at kunstens vilkår altid og allesteds er svære. Sydslesvig er udenfor Danmark, også i form af manglende mulighed for at søge støtte fra f.eks. Statens Kunstfond. Kunstnerne må klare sig ligesom deres tyske kolleger nogle bliver, andre flytter til bedre græsgange. Sydslesvigs danske Kunstforening var i lighed med Sammenslutningen af danske Kunstforeninger stolt og glad for at kunne præsentere 10 kunstnere fra det sydslesvigske område. Vi håber 15

16 gennem udstillingen at kunne glæde mange mennesker INDENFOR DANMARK og samtidig skærpe interessen for de danskere, der er UDENFOR DANMARK og dog! Udstillingen blev holdt i november december måned Året indledtes med udstillingen Østeuropæiske kunstnere : Romanati, Klukowski, Caltia, Franczak, Bok og Michely. Herefter fulgte en udstilling med Vibeke Alfelt, dansk maler og grafiker med debut på KE i 1951 medlem af kunstnersammenslutningen PRO, og Lars Aakirke, uddannet på Kunstakademiet hos Vilhelm Lundstrøm og William Scharff. Han debuterede på KE i 1950 og var medlem af Grønningen. Marts måned bød på udstilling med kunstnere, der i det forløbne 100 år havde modtaget Silkeborg Kunstnerlegat: Egill Jacobsen, Poul Janus Ibsen, Torben Bohse, Niels Reumert, Leif Lage, Hans Voigt Steffensen, Henny Møller, Gunner Møller, Kirsten ortved og Lise Malinovsky. I april måned var der soloudstilling med Jette With, maler og grafiker. Hun er uddannet på flere kendte malerskoler: Kokosch kas i Salzburg, og Kunstakademiet i København hos Palle Nielsen og Søren Hjorth Nielsen. Hendes værker i 80 erne havde ofte samfundsmæssige eller politiske budskaber. Det var en vandreudstilling fra SDK. I september/oktober måned prægede William Skotte Olsens værker Fritidscenterets udstillingsvægge. Han blev uddannet på Kunstakademiet under Søren Hjort Nielsen og Egill Jacobsen. Hans værker er kendetegnet ved hans ekspressive stil, der havde Jorn, Munch og Nolde som sine forgængere. I oktober og november udstiller Ole Sporring. Han er uddannet på Kunstakademiet i perioden Han har haft udstillinger på KE , Ungdomsbiennelen i Paris 1965, Danmarks Hus i Stockholm, Kobberstiksamlingen, Biennale i San Paulo. Han betegnes som værende en af de mest fabulerende i dansk kunst. Det er næsten umuligt at tømme hans malerier for nye indtryk og oplevelser. 16

17 Året sluttedes af med Doris Bloom. Hun er født i Sydafrika og uddannet på Johannesburg College of Art. Hun flyttede til Danmark, hvor hun fortsatte sin uddannelse på Kunstakademiet i København. Hun er en politisk og socialt bevidst arbejdende kunstner, der arbejder eksperimenterende med maleri, foto, grafik, video og performance For ar markere Kunstforeningens 25 års Jubilæum d. 24. Januar udstilledes et udvalg af kunstkredsens indkøb til kommunens kunstsamling gennem denne årrække. Kunstnernes navne nævnes i kronologisk rækkefølge: Poul Janus Ipsen, Helge Ernst, Hugo Arne Buch, Allan Schmidt, Finn Mickelborg, Allan Scmidt, Henri Rotschild, Vagn Kringelhede, Børge Jansberg, Ole Mogens Lange, Herold C. Christensen (2), Kristian Begtorp, Helge Bertram, Gudrun Poulsen (2), Johanne Foss, Wistremondo Artero, Ole Strøygaard, Victor Brockdorff, Hugo Arne Buch, Frank Rubin, Hanne Salamon, Marion Heerup, Gunleif Rasmussen (Grube), Vagn Kringelhede, Peter Nyborg, Hans Voigt Steffensen, Jørn Würtz (2), Finn Mickelborg, Claus Bojesen (2), Peter Hentze, Palle Nielsen (4), Bodil Kaalund, Henry Heerup, Jørgen Brynjolf, Leif Lage, Emma Mau Bach, Wistremono Artero og Pia Schutzmann. (Når en kunstner er nævnt flere gange skyldes det flere udstillinger i Fritidscenteret). I februar udstillede Niels Macholm sine muntert fortællende og farveglade malerier og anden billedkunst. Han har en lang udstillingsvirksomhed bag sig, som startede allerede i 1944 med Kunstnernes Efterårsudstilling. Han var med til at danne Linien 2 og var senere medlem af PRO. Herefter fulgte en udstilling med maleren Herman Stilling og billedhuggeren Tue Poulsen. Herman Stilling er kendt for sine oliebilleder med fabuleringer over troldenes verden. Tue Poulsen viste et udvalg af sine større skulpturer. I april/maj måned var der venskabsudstilling i Fritidscenteret: Fra Skjeberg i Norge Sidsel Rast, vægtæpper og Jorun Syversen, akvareller. Fra Taastrup Viem Le Duc, malerier og skulpturer; Kristian Olsen, malerier; Erik Ring Hansen, malerier; Lisa Kaas Hansen, malerier; Lotte Steman, malerier og Inge Smith Hansen, skulpturelt stentøj og porcelæn. Fra Oldenburg i Tyskland Doris 17

18 Garduhn, olie på rullegardin og Karin Darby, collager og tegninger. Fra Ängelholm i Sverige Berit Fribrock Elleström, akvareller; Ulf Ekberg, collager og Sven Nilsson, malerier. Fra Godhavn Jakob Danielsen, med 40 reproduktioner i 5 skifterammer Efteråret indledtes i september med grafikeren og maleren Peter Hentze. Han startede som elev på Kunstakademiet i København i årene og har haft forskningsstipendium hos professor Dan Sterup Hansen samme sted. I november/december udstillede ægteparret Ejler Bille og Agnete Therkildsen. Ejler Bille hører til grundpillerne i dansk kunsthistorie i nyere tid. Besøg i Paris i 30 erne gjorde, at han sammen med andre unge kunstnere introducerede de nye kunstretninger, abstrakt og surrealistisk kunst gennem tidsskrifter og udstillinger. Udstillingen i Fritidscenteret viste udpluk af Billes store grafiske produktion, og stod flot sammen med malerier og collager af Agnete Therkildsen. Årets sidste udstilling blev med kunstnergruppen GRXM. Det drejede sig om Gay Christensen, Mogens Pøhlsgaard og Morten Thøgern. Gay Christensen udtrykker sig ud over maleriet også i vægobjekter, mens de to andre holder sig til maleriet I januar 1990 er der udstilling med maleren Peter Macholm, der begyndte at male i en sen alder. Han sagde sit job som postbud op, og blev fuldtidskunstner. Inspirationen hentes i det ydre rum og i fantasien. Han fortæller i sine billeder eventyr om livet på Mars. Udstillingen med Lokale kunstnere betød værker af Inge Smith Hansen, Viem Le Duc, Erik Ring Hansen, Lotte Steman, Linda Larsen, Herman Sørensen og Stine Ring Hansen. I marts udstillede kunstnere fra sammenslutningen M 59, der blev repræsenteret af kunstnerne Markan Christensen, relieffer, og grafik; Lise Honoré, oliemalerier og akvareller; Helle Kaastrup Olsen, tæpper og Ole Skou Olsen, oliemalerier. Den blev i april afløst af billedhuggeren Lone Høyer Hansen. Værkerne bestod af skulpturer, skulpturopstillinger og tegninger. Materialerne er mangfoldige: beton, gummi træ, gips, træuld, jern, plastik, støbejern, olie pastelkridt, tusch, kakler og bronze. 18

19 I september stiftede Kunstkredsen bekendtskab med Billedquintetten, der består af følgende 5 højtuddannede kunstnere: Anette Ørom, væver; Erik Gruno, maler; Espen Hansen, scenograf; Erik Nervil, maler og Vibeke Dalgas, arkitekt. I oktober var der fernisering med fotoudstillingen Erotik. Udstillingen bestod af udelukkende kvindelige fotografers arbejder. Alle billederne har, som titlen angiver, motiver hentet i en erotisk scene, en antydning eller blot en association. Udstillingen i Fritidscenteret viste en del af en større samling, som har været vist i Kulturministeriets udstillingslokaler samt flere andre steder i landet. Efterfølgende var der jazz med dans, og der var gratis adgang. Arrangementet blev til i et fælles samarbejde mellem Taastrup Jazz Klub, Taastrup Fritidscenter, Taastrup Musikforening og Hedeboegnens Kunstkreds. Året sluttede med en maleriudstilling af Viggo Tuxen. Billedlisten talte 108 numre, men hertil kom 17 uden for nummer, og det var nødvendigt at inddrage spanske vægge for at kunne rumme udstillingen. Takket være en fjern slægtning, maleren Lauritz Tuxen, kom Viggo Tuxen i malerlære. Efter at have være beskæftiget som håndværker, jazz pianist, galleriejer m.v. kom han til Akademiets Frescoskole. Han har senere haft hyppige udstillinger bl.a. på Charlottenborg Året startede for Kunstkredsen med en udstilling med billedkunstneren Johnny Oehlenschlæger, som er en vidtspændende kunstner. Han er manden, der med et værk på 550 m2 (udsmykningen af den 50 meter høje skorsten på Avedøre Holmes Fjernvarmeværk) også har lavet receptkuverter til Hvidovre Apotek. Han debuterede på Kunstnernes Efterårsudstilling 1968 og efterfølgende haft udstillinger på Den Frie. I februar var der en stor fotoudstilling med værker af den lokale Inge Aasmul, der har deltaget i en række danske og internationale fotokonkurrencer, hvoraf hun har vundet 12 guld, 4 sølv og 8 bronzemedaljer. Hun blev årets portrætfotograf i De udstillede billeder var fra det daværende USSR (Central Asien, Kaukasus, Moskva og Leningrad), Grækenland, Tunesien, Kuwait, Finland, Tjekkoslovakiet (Prag) og fra Taastrup. Duoen Delicato med cello og harpe spillede ved ferniseringen. 19

20 I maj måned udstillede Billedkunstneren Wistremondo Artero. Han blev uddannet på kunstakademiet Santa Isabel i Sevilla. Han er kendt for portrætter af bl.a. Borgmester Per Søndergaard Sørensen, Taastrup, Borgmester Poul Hansen, Vallensbæk, ligesom han har portrætteret Folketingets formand, tidligere minister, Svend Jacobsen. Medlemmer af Vox Danica koret stod for underholdningen. I september måned udstillede Mette Jørgensen og Peter Hesk Møller. Ved sommerudflugten havde kunstkredsen besøgt Peter Hesk Møller, hvor man oplevede en meget entusiastisk billedhugger fortælle om sin kunst. Han gav ved ferniseringen en kortfattet beskrivelse af, hvordan han fremstiller sine bronzeskulpturer. Mette Jørgensen laver tekstilcollager, hvor maleri og syning kombineres. Det viste sig, at de to kunstneres værker supplerede hinanden fortrinligt. I samarbejde med Galleri Stalke vistes i oktober måned udstillingen Et blik på 4 kunstnere fra 80 erne med Freddie Holm Nikolajsen, Nina Sten Knudsen, Michael Petersen og Mette Gitz Johansen. Disse 4 kunstnere er inspireret af filosofi, forskning og videnskab og maler i en ekspressionistisk stil. Årets sidste udstilling i november stod Billy Sjur Ohlsen for. Han er en maler med hang til abstraktion og dyb kærlighed til naturen. Han skaber poetisk blide billeder og tolker samtidig de mest dramatiske og uforudsigelige nordiske naturfænomener: De norske og grønlandske isdækkede fjelde (citat fra Dagbladet). Ordet fjeld indgår i langt de fleste af værkernes titler Årets første udstilling havde titlen Projekt nr. 7, som var en vandreudstilling fra SDK. De 6 kunstnere er medlemmer af gruppen Baghuset. Christian Schmidt Rasmussen maler portrætter af amerikanske kvindelige filmstjerner. Peter Holst Henckels med World Butterflies. Peter Neuchs arbejder med den skandinaviske trekant. Peter Rössel viser provokerende billeder. Joachim Koesters billeder er Uden titel. Det samme kan siges om Lars Bent Petersen og Jes Brinch. Fælles for dem alle er, at de gør sig stærkt bemærkede på anerkendte udstillingssteder. 20

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

Kære kunde. Venlig hilsen. Susanne Krogshede Art-for future

Kære kunde. Venlig hilsen. Susanne Krogshede Art-for future g a v e k a t a l o g 2 0 1 4 Kære kunde Det er en stor fornøjelse at kunne præsentere dig for Art-for-futures nye gavekatalog 2014. Med dette katalog ønsker jeg at give dig mulighed for, at forkæle dine

Læs mere

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011 01 09:30 BANE HOLD KREDS 1 ISG 1 Jan T. Bertelsen HC 33 Ole Guldager Jensen HC 42 Henriette Mortensen DC 84 Peter Bæk HE 111 2 3 N Lakering A/S 1 Jimmy Lykke HE 96 Jens K. Poulsen HE 90 3 BE INSTALLATION

Læs mere

Velkommen til et nyt og spændende år i vor forening. Kunstmuseet i Tønder fik i 2012 et af sine bedste besøgstal i museets 40 års levetid, næsten

Velkommen til et nyt og spændende år i vor forening. Kunstmuseet i Tønder fik i 2012 et af sine bedste besøgstal i museets 40 års levetid, næsten MEDLEMSBLADET 2012 2013 Velkommen til et nyt og spændende år i vor forening. Kunstmuseet i Tønder fik i 2012 et af sine bedste besøgstal i museets 40 års levetid, næsten 32.000 besøgende og vor forening

Læs mere

20 års jubilæumsudstilling

20 års jubilæumsudstilling Forord I forbindelse med Kolding Festuge i 1993 iværksatte en stor gruppe Kolding-kunstnere et projekt, hvis primære formål var at skabe et fælles forum med henblik på at præsentere den enkelte kunstners

Læs mere

Kunstforeningen i Lantmännen Cerealia, Danmark

Kunstforeningen i Lantmännen Cerealia, Danmark Kunstforeningen i Lantmännen Cerealia, Danmark Nedenfor kan du se de kunstværker, som er indkøbt til udlodning ved den kommende generalforsamling d. 17. marts 2011. Bodil Tobiesen er uddannet maler fra

Læs mere

BILLED VÆRKSTEDET. maleri. tegning. akvarel. keramik. Elena Bering Lisbeth Poulsen Inge Lis Jørgensen (udsnit)

BILLED VÆRKSTEDET. maleri. tegning. akvarel. keramik. Elena Bering Lisbeth Poulsen Inge Lis Jørgensen (udsnit) BILLED VÆRKSTEDET Elena Bering Lisbeth Poulsen Inge Lis Jørgensen (udsnit) Vibeke Krog Sidsel Brix maleri. tegning. akvarel. keramik FORÅR 2011 BILLED VÆRKSTEDET Billedværkstedet er en lille kunstskole

Læs mere

Vagtplan kræmmermarked 2014

Vagtplan kræmmermarked 2014 Vagtplan kræmmermarked 2014 OPRYDNING PÅ PLADSEN SAMT GADER & VEJE OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 JENS JØRN NYGÅRD OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 Pauli Kiel Bent A. Jensen OPRYDNING

Læs mere

REGION NORDJYLLAND. Museer

REGION NORDJYLLAND. Museer REGION NORDJYLLAND Museer FREDERIKSHAVN: Frederikshavns Kunstmuseum Parallelvej 14 9900 Frederikshavn T: 9845 9080 kunstmuseum@frederikshavn.dk http://www.frederikshavnkunstmuseum.dk/index.php/ HJØRRING:

Læs mere

BILLED VÆRKSTEDET. maleri. tegning. akvarel. keramik. Inge Lis Jørgensen. Birthe Nissen. Lisbeth Poulsen. Vibeke Krog

BILLED VÆRKSTEDET. maleri. tegning. akvarel. keramik. Inge Lis Jørgensen. Birthe Nissen. Lisbeth Poulsen. Vibeke Krog BILLED VÆRKSTEDET Birthe Nissen Lisbeth Poulsen Vibeke Krog maleri. tegning. akvarel. keramik FORÅR 2012 Keramiker Lisbeth Poulsen Låsby www.lisbethpoulsen.dk Uddannelse: Det Jyske Kunstakademi 1983-88

Læs mere

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963.

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Foto 1927 Evald Hansen, karl Karen, senere gift Jensen, pige Marie og Henry Houbak Fr. Sørensen 1928-29 og 1929-30 Dagny Andersen 15/4 1/11

Læs mere

LYN G B Y KUNSTFORENINGEN FOR SAMTIDSKUNST

LYN G B Y KUNSTFORENINGEN FOR SAMTIDSKUNST LYN G B Y KUNSTFORENINGEN FOR SAMTIDSKUNST 4Efterår 2010 Marie Irmgard Bingegirl and Bingeboy 40 x 40 cm KUNSTFORENING COBRA-RUMMET I Cobra-rummet ved Sophienholm, Nybrovej 401, 2800 Kgs Lyngby udstiller

Læs mere

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Tee 1 Rasmus Jønson 6 9 41 hvid 2 Kim Nielsen 9,3 13 38 hvid 3 Dan Christensen 12,2 14 37 gul 4 Lars Peter Mølvang 4,9 6 36 gul 5 Kurt Pedersen

Læs mere

Galleri KALAK. Maria Panínguak` Kjærulff

Galleri KALAK. Maria Panínguak` Kjærulff Galleri KALAK Maria Panínguak` Kjærulff Maria Panínguak` Kjærulff F. 1980 Den grønlandske multikunstner Maria Panínguak` Kjærulff er født i 1980 og opvokset i Nuuk. Hun blev Bachelor of Fine Arts fra Nova

Læs mere

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5 Lørdag d. 8. august 2015 min. 1 O Overordnet kl. 10.30-14.00 1 Ø Økonomi O Susanne Dalmose 1 5 2 F Fastbar Ø Tove Bach Pedersen 1 3 1 T Tappe T Karin Jespersen T1 1 4 1 R Rullebar F Lone Steen F1 R3 B2

Læs mere

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Nr. i rækkenmedl.nr. Navn Tlf. Mobiltlf. E-mail Føds.dato

Læs mere

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35 Grunddata Starttidspunkt gruppe 1 14:00 Starttidspunkt gruppe 2 14:00 Starttidspunkt gruppe 3 14:00 Starttidspunkt gruppe 4 14:00 Starttidspunkt gruppe 5 14:00 Starttidspunkt gruppe 6 14:00 Starttidspunkt

Læs mere

BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM

BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM Peter Hansen: Kai Nielsen modellerer Mads Rasmussen, 1913 UNDERVISNINGSMATERIALE FOR 4.-6. KLASSE MADS RASMUSSEN OG FAABORG MUSEUM I begyndelsen af 1910 fik konservesfabrikant

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23 Alice Ilona Jensen Jobkonsulent E-mail: aij@silkeborg.dk 89 70 47 23 Anders Pedersen Socialrådgiver/Jobkonsulent E-mail: ape@silkeborg.dk 89 70 47 49 Anette Riis Anette Ulrik Psykolog E-mail: arn@silkeborg.dk

Læs mere

Meget mere fagforening. 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007. Kongres. Valg til 3F

Meget mere fagforening. 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007. Kongres. Valg til 3F Meget mere fagforening 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007 Kongres Valg til 3F Forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen Poul Erik Skov Christensen Forbundsformand

Læs mere

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121 Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013 Afholdelsessted Hotel Faaborg Fjord Startdato 15/08-13 Slutdato 16/08-13 Mødetid Kursusleder AMUkursus Fuldt booket Leif M. Larsen, Gitte

Læs mere

Dame. Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle 19-09-2013

Dame. Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle 19-09-2013 Dame 1 80 Marianne Rasmussen 6604 423 G 2 87 Janne Schmidt 7811 417 S 3 79 Anette Trip Lassen 4101 378 B 4 73 Gitte Madsen 2106 376 5 75 Lisbeth Teglgård 2023 364 6 81 Kristina Rasmussen 6604 357 7 91

Læs mere

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 # Navn Klub Score Spil Points 1. Britta Skalshøj Hjørring Firma Sport 4 4:1 57:28 2. Jimmi Nielsen Firmaidræt Hillerød 4 4:1 61:35 3.

Læs mere

NÆSTVED KUNSTFORENING Sct. Peders Kirkeplads 1 4, Næstved Blad nr. 5/201 4

NÆSTVED KUNSTFORENING Sct. Peders Kirkeplads 1 4, Næstved Blad nr. 5/201 4 NÆSTVED KUNSTFORENING Sct. Peders Kirkeplads 1 4, Næstved Blad nr. 5/201 4 Jens Galschiøt 28. juni - 31. august 201 4 Næstved Kunstforening inviterer til fernisering af Jens Galschiøt lørdag den 28.juni

Læs mere

Nyhedsbrev marts 2015

Nyhedsbrev marts 2015 Nyhedsbrev marts 2015 Her kan du læse, at: Filmen Mr. Turner vises i Hvalsø Bio Udstillingen med Poul Ørsted Pedersen samlingen vises i Den Gamle Skole i Kirke Saaby Udstillingen med naivistisk kunst vises

Læs mere

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011 Page 1 of 7 12-11-2011 16:32:06 - DDS SP v.3.11.11.3 RESULTATLISTE Randers åben 09 / 12-11-2011 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 25303Kirstine Bissø Svoboda 05-940 Samsø Skytteforening 200/11 200/11 400/22G

Læs mere

Bente Hammershøy. Dobbelteksponering. Karin Lønbæk

Bente Hammershøy. Dobbelteksponering. Karin Lønbæk Bente Hammershøy Dobbelteksponering Karin Lønbæk Der står Horsens med store bogstaver hen over de to kunstnere, der har fernisering d.11.september 2010 i Galleri Brænderigården. Det er far og datter: Søren

Læs mere

Jyske Veteran Mesterskaber i bordtennis

Jyske Veteran Mesterskaber i bordtennis Jyske Veteran Mesterskaber i bordtennis 8. marts 2006 ULVEHØJHALLEN MØLLEVANGSVEJ 7 HASLUND RANDERS VELKOMMEN TIL ULVEHØJ - HALLEN På Jysk BordTennis Unions vegne vil vi hermed byde velkommen til de jyske

Læs mere

2.1.1 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Matthias Christensen 2.1.2 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Anders

2.1.1 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Matthias Christensen 2.1.2 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Anders 2.1.1 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Matthias Christensen 2.1.2 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Anders Johansen 2.1.3 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00

Læs mere

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Ledelsen Beredskabschef Lars Hviid Sekretariatsleder Karina Gregersen Sekretariatet Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Lene Ø. Hansen Salg & Service Anders Rathcke Operativ Afdeling Staben Stabsmedarbejder

Læs mere

Maj 2015 månedsbrev skrevet af Hanne Ullitz

Maj 2015 månedsbrev skrevet af Hanne Ullitz Maj 2015 månedsbrev skrevet af Hanne Ullitz Sæsonens sidste DVK golfmatch sponsor: Christian Boesen www.bolig-udland.dk Vinder i dame rækken Nr. 2 i dame rækken Nr. 3 i Dame rækken Elsa Risvad Margit Sandager

Læs mere

NÆSTVED KUNSTFORENING Sct. Peders Kirkeplads 1 4, Næstved Blad nr. 6/201 4

NÆSTVED KUNSTFORENING Sct. Peders Kirkeplads 1 4, Næstved Blad nr. 6/201 4 NÆSTVED KUNSTFORENING Sct. Peders Kirkeplads 1 4, Næstved Blad nr. 6/201 4 Jens Ingvard Hansen Hans Ole Madsen Udstiller i Kunstforeningen 6. september - 5. oktober 201 4 Næstved Kunstforening inviterer

Læs mere

Sponsorflyvning 2009

Sponsorflyvning 2009 Sponsorflyvning 2009 Duenummer Erstatning Firma Plac Præmie Privat Plac Præmie Duemand Plac Præmie Hastighed 068-09-0008 Ole Nielsen 1 5000 Arne Poulsen 1 5000 1.505,70 196-09-9050 196-09-9060 Nordjysk

Læs mere

september 2013 INDHOLD:

september 2013 INDHOLD: 3 september 2013 INDHOLD: Kunst på Borgen onsdag 27. november kl. 16.45... side 2 og 3 Kunstnerportræt af Mogens Nørgård... - 4 og 5 Maleskolen, skovtursreferat og dødsfald... - 6 Aagaard Andersen i brug,

Læs mere

Andrei Kolkoutine: Georg og Dragen

Andrei Kolkoutine: Georg og Dragen NÆSTVED KUNSTFORENING Amtsgården Amtmandsstien 1 Blad nr. 6/2011 Andrei Kolkoutine: Georg og Dragen Andrei Kolkoutine og Leif Sylvester 1 7/9-1 6/1 0 2011 Næstved Kunstforening Inviterer til ferniseringen

Læs mere

RIBE KUNST MUSEUM RIBE KUNSTFORENING. August. Paula Modersohn-Becker

RIBE KUNST MUSEUM RIBE KUNSTFORENING. August. Paula Modersohn-Becker RIBE KUNST MUSEUM 2005 August Paula Modersohn-Becker RIBE KUNSTFORENING 2 ARRANGEMENTSKALENDER 14. maj 6. november 2005 Udstillingen Hvad med en god historie? Den helt store satsning i sommeren 2005 er

Læs mere

ODD MOE JENS-PETER KELLERMANN

ODD MOE JENS-PETER KELLERMANN ODD MOE JENS-PETER KELLERMANN 28.02.15 17.04.15 GalleriWeber Bagergade 39 5700 Svendborg Tlf.: 6110 5159 www.galleriweber.nu smedjen@post.tele.dk Galleri Weber har hermed den store glæde at invitere til

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 25 m Standardpistol Forening max max2 max3 Snit. % Dame Pia Villemoes Søværnets IF, København 546 545 544 545,0 95, 2 Anja Christensen Skytteklubben DSB/ASF Århus 55 54 3 Dorte Thorsen IF Flyvestation

Læs mere

Månedens. Galleri Lars Falk

Månedens. Galleri Lars Falk Tekst: Erik S. Christensen, Layout: Poul Erik Dybdal Pedersen Galleri Lars Falk Lars Falks galleri hører til en af byens nye gamle butikker. Konceptet bygger dog på det fællestræk hos os mennesker, at

Læs mere

Johannes larsen museet

Johannes larsen museet Johannes larsen museet om glæden ved kunst og natur Tilbud til skoler Johannes Larsen museet Johannes Larsen Museet er dels et kunstnerhjem, dels et kunstmuseum med egen kunstsamling og skiftende udstillinger.

Læs mere

Oversigt over bemanding på valgstederne

Oversigt over bemanding på valgstederne Oversigt over bemanding på valgstederne Tønder 1 (V) Jørn Skov, formand 2 (V) Allan Jacobsen 3 (V) Søren T. Hansen 4 (A) Lars Rytter 5 (A) Eike Albrechtsen 6 (F) 7 (I) Elna krogager 8 (S) Marit R N Rüdiger

Læs mere

Læringsmiljø/undervisningsdiff_, jun 25. Fabrikantworkshops, jun 25 Energioptimering, jun 26. Grillarrangement, jun 24 Frokost torsdag, jun 26

Læringsmiljø/undervisningsdiff_, jun 25. Fabrikantworkshops, jun 25 Energioptimering, jun 26. Grillarrangement, jun 24 Frokost torsdag, jun 26 Aksel Lykke AARHUS TECH Allan Petersen EUC Sjælland Benny Larsen EUC Sjælland Bent-Ole Bohn TEKNIQ Bjarne Pedersen Selandia Brian Berndsen EUC Syd Brian Vestergaard EUC Sjælland Carsten Olsen Borregaard

Læs mere

Kulturudvalget 2012-13 KUU Alm.del Bilag 256 Offentligt FORENINGEN AF KUNSTHALLER I DANMARK

Kulturudvalget 2012-13 KUU Alm.del Bilag 256 Offentligt FORENINGEN AF KUNSTHALLER I DANMARK Kulturudvalget 2012-13 KUU Alm.del Bilag 256 Offentligt FORENINGEN AF KUNSTHALLER I DANMARK VI ARBEJDER FOR at være på forkant med formidling og produktion af den nyeste samtidskunst at etablere et 3-årigt

Læs mere

Mødereferat. Kjeld Sivertsen fremlagde beretning (vedlagt i kopi). Beretningen blev enstemmigt vedtaget, og bestyrelsen præsenterede sig selv

Mødereferat. Kjeld Sivertsen fremlagde beretning (vedlagt i kopi). Beretningen blev enstemmigt vedtaget, og bestyrelsen præsenterede sig selv Mødereferat Emne: Aktiv Kunsts Årsmøde Dato: Tirsdag, den 20. januar 2015 - kl. 19:30 Sted: Deltagere: Fuglsanghus, Hørsholm 53 medlemmer af Aktiv Kunst Dagsorden: 1 Valg af dirigent 2 Bestyrelsens beretning

Læs mere

NÆSTVED UDSTILLING 29/1 0-27/11 2011

NÆSTVED UDSTILLING 29/1 0-27/11 2011 NÆSTVED KUNSTFORENING Amtsgården Amtmandsstien 1 Blad nr. 7/2011 DEN CENSUREREDE NÆSTVED UDSTILLING 2011 29/1 0-27/11 2011 Næstved Kunstforening Inviterer til ferniseringen af Censureret Udstilling Lørdag

Læs mere

Randers Kunstforening

Randers Kunstforening Randers Kunstforening Efterår og vinter 2014 Stiftet 3. juni 1851 - landets 3. ældste! Kalender Kunstforeningens arrangementer: omtales i bladet Tirsdag d. 23. september kl. 19: Omvisning i Statsskolens

Læs mere

INSTITUTION / FORMÅL Udpegning 2010-2013 BEMÆRKNINGER

INSTITUTION / FORMÅL Udpegning 2010-2013 BEMÆRKNINGER BYRÅDETS UDPEGNINGER PÅ KULTUR- OG FRITIDSOMRÅDET INSTITUTION / FORMÅL Udpegning 2010-2013 BEMÆRKNINGER Aktivitetshuset Kulturellen, Leif Brønding Tove Oddershede Rasmussen Aulum Fritidscenter, Jens P.

Læs mere

Signerede plader og etiketter og fotos Signed records and labels and photos Danish artists

Signerede plader og etiketter og fotos Signed records and labels and photos Danish artists Signerede plader og etiketter og fotos Signed records and labels and photos Danish artists Jazz pianist, komponist, kapelmester og cand. jur. Børge Roger Henrichsen (Født 4. juli 1915, Frederiksberg død

Læs mere

Emilius Bærentzen en portrætkunstner i guldalderens Danmark

Emilius Bærentzen en portrætkunstner i guldalderens Danmark Emilius Bærentzen en portrætkunstner i guldalderens Danmark Tale ved åbningsreception 23. Januar 2014 Peter Christensen Teilmann Direktør, Teatermuseet i Hofteatret Velkommen til jer alle. Mit navn er

Læs mere

Galleri Jacob Bjørn præsenterer udstillingen strokes af søren sejr.

Galleri Jacob Bjørn præsenterer udstillingen strokes af søren sejr. Galleri Jacob Bjørn præsenterer udstillingen strokes af søren sejr. Grundlaget for Sejrs kunstneriske virke er det klassiske maleri. Med hverdagens rum og elementer som forlæg anvender Sejr oliemaling,

Læs mere

Uddannet på Det Kongelige Danske Kunstakademi - København : 1978-1986. Uddannet cand.fil fra Kunstakademiet - København : 1984-1986.

Uddannet på Det Kongelige Danske Kunstakademi - København : 1978-1986. Uddannet cand.fil fra Kunstakademiet - København : 1984-1986. CV Sonny Tronborg (født 1953 i København, død 2009) Sonny Tronborg. Født 1953 i København N. Uddannet på Det Kongelige Danske Kunstakademi - København : 1978- Uddannet cand.fil fra Kunstakademiet - København

Læs mere

Præmie overrækkelse kl. 09.15

Præmie overrækkelse kl. 09.15 Dagsorden - Generalforsamling Sektion 21 Præmie overrækkelse kl. 09.15 Søndag den 05. januar 2014 -Ringsted klubhus kl. 10.15 Punkt. 1 Punkt. 2 Punkt. 3 Punkt. 4 Valg af dirigent Togo Bjergfelt 0151 Hvalsø

Læs mere

FIRMA turneringen RESULTATLISTE 2007 2008. Harry Jørgensen Pokaler Gravering 86 14 44 10

FIRMA turneringen RESULTATLISTE 2007 2008. Harry Jørgensen Pokaler Gravering 86 14 44 10 FIRMA turneringen RESULTATLISTE 2007 2008 Harry Jørgensen Pokaler Gravering 86 14 44 10 Vinderhold kl. A DSB Claus B Laursen Klasse A 1.Omg. 2.Omg. 3.Omg 4.Omg Total 1. DSB 569 583 580 568 1732 2. Terma

Læs mere

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 Nygade Nygade 3 3ft 1975 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 1931 S. Theisen, tømrermester 1958 Peter Knudsen, fhv. husmand Johanne

Læs mere

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1 DELTAGERLISTE HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. 1. HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. GRUPPE A Aarøsund 2 stemme Stemmeberettiget Tildelt ekstra Antal v/fuldmagt Assens Bestyrelsesformand

Læs mere

Broen, der blev til kunst...

Broen, der blev til kunst... Broen, der blev til kunst... Velkommen til 2009 og velkommen til Storebælts kalender, som vi håber du vil få fornøjelse af gennem alle årets 12 måneder. I år har vi bedt 12 danske kunstnere om at komme

Læs mere

LYKØNSKNINGER PÅ 100 ÅRS DAGEN

LYKØNSKNINGER PÅ 100 ÅRS DAGEN 127-132 Diverse 16/04/07 9:55 Side 127 LYKØNSKNINGER PÅ 100 ÅRS DAGEN Birthe Janum og Carl Ilsøe Nina Schrøder Henrik Espersen Karin og Torben Knudsen Niels Jørn Nalle Pedersen Arne Jørgensen Else og Ole

Læs mere

BILLED VÆRKSTEDET. maleri. tegning. akvarel. keramik

BILLED VÆRKSTEDET. maleri. tegning. akvarel. keramik BILLED VÆRKSTEDET maleri. tegning. akvarel. keramik FORÅR 2015 Keramiker Rikke Elgaard www.rikkeelgaard.dk Uddannelse: Designskolen Kolding Arbejdsområde: Brugsting og unika Keramik for øvede Vi arbejder

Læs mere

G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t

G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t Ordinær generalforsamling mandag, den 9. februar 2015, kl.: 12:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og stemmeudvalg. 2. Forhandlingsbogen. 3. Formandens beretning.

Læs mere

Erik A. Frandsen: Mand og hund, Harlem, New York, 2013 Litografi. 160x200 cm. Læs mere side 7.

Erik A. Frandsen: Mand og hund, Harlem, New York, 2013 Litografi. 160x200 cm. Læs mere side 7. 3 SEPTEMBER 2014 INDHOLD: Onsdag 8. oktober kl. 18.30: Louisiana Emil Nolde og Olafur Eliasson...side 2-3 Præsentation af to nye undervisere... - 4-5 Maleskolen... - 6 Onsdag 19. november kl. 18.00, Kastrupgård

Læs mere

Medlemmerne i panelet i. Annes Atelier. www.annes-atelier.dk

Medlemmerne i panelet i. Annes Atelier. www.annes-atelier.dk Medlemmerne i panelet i Annes Atelier www.annes-atelier.dk Peter Rasmus Lind Peter Rasmus Lind åbnede i 1990 Gallerie Rasmus i Odense. I 1997 udvidede han galleriet, med en afdeling i København. Desuden

Læs mere

Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame C. Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame D

Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame C. Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame D Dame C 1 Thisted Firmasport Oticon A/S Maybritt Andersen DC 192 194 173 0 0 559 186,33 2 Sofi E-Smokers Betina Mejdal DC 156 147 195 0 0 498 166,00 3 Viborg Firmaidræt COLAS-1 / Kosme2Logen Erna Jensen

Læs mere

Kunstnere i Rebild - en præsentation

Kunstnere i Rebild - en præsentation Kunstnere i Rebild - en præsentation Rebild Kommune er kendt for et rigt, varieret og mangfoldigt kulturliv, som er udviklet i et frugtbart samspil mellem frivillige kulturaktører, initiativrige kulturinstitutioner

Læs mere

Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart

Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Deltagerliste AMU Fyn AMU Nordjylland AMU Vest Bornholms Erhvervsskole CELF Den jydske Haandværkerskole

Læs mere

Generalforsamling på Kirkehavegaard, 14. maj 2013

Generalforsamling på Kirkehavegaard, 14. maj 2013 Generalforsamling på Kirkehavegaard, 14. maj 2013 Valg af dirigent Christian bliver valgt og konstaterer at generalforsamlingen er rettidigt og lovligt indkaldt. Formandens beretning Kunstmarkedet i Centerhallen

Læs mere

Deltagere i 5 km. løb

Deltagere i 5 km. løb Deltagere i km. løb 0 Jens Bønding 0 Spøttrup Balling : :: 0:0: Peter Ibsen 0 Spøttrup Balling : :: 0:: Robert Jensen 0 Spøttrup Balling : :: 0:: 09 Inge B. Pedersen 00 Skive SAM Skive : ::0 0::0 Michael

Læs mere

FEBRUAR 2012 NR 4/49. AFTENENS VISEVÆRTER: Yrsa & Inge K. Tema: Livstræet

FEBRUAR 2012 NR 4/49. AFTENENS VISEVÆRTER: Yrsa & Inge K. Tema: Livstræet FEBRUAR 2012 NR 4/49 AFTENENS VISEVÆRTER: Yrsa & Inge K Tema: Livstræet Teatersalen Domus fredag den 23. marts 2012 kl. 20:00. Dørene åbnes kl. 18:30 OPLAGSTAL :350 - Udsendes 5 gange årligt til samtlige

Læs mere

side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar

side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar Stilladsinformation nr. 64 - december 2001 side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar Navn: Ib Hansen Bopæl: albertslund Alder: 55 Start i branchen: 1975 Firma: Tillidspost: Herlev Stilladser Fanebærersuppleant

Læs mere

Resultater for DM Duathlon 2012

Resultater for DM Duathlon 2012 DM Duathlon 2012 Age Group Results May 06, 2012 Results By Race Management Systems, Inc. Female 18 to 39 1 369 Karina Louise Sørensen Ninjas 39:51.75 1:14.73 1:09:39.99 0:55.29 19:50.78 2:11:32.54 2 417

Læs mere

Aktiviteter Forår 2015 Annebergcentret Annebergvej 6 9000 Aalborg Tlf: 9931 6850 Tlf: Cafe 9931 6853

Aktiviteter Forår 2015 Annebergcentret Annebergvej 6 9000 Aalborg Tlf: 9931 6850 Tlf: Cafe 9931 6853 Grundplan Anneberg centret Medlemmer af Centerrådet: Blandt brugerne vælges hvert år et Centerråd. Centerrådet er medansvarlig for alt hvad der foregår i det daglige. Formand: Kasserer: Revisor: Suppleant:

Læs mere

Kunsten ind i byggeriet og ud i det offentlige rum. Brug billedkunsten!

Kunsten ind i byggeriet og ud i det offentlige rum. Brug billedkunsten! Kunsten ind i byggeriet og ud i det offentlige rum Brug billedkunsten! Foto: Anne Styrbech. På Syddansk Universitet finder man moderne dansk billedkunst overalt - både inde og ude. Denne fire meter høje

Læs mere

Bygning, hjem, museum

Bygning, hjem, museum Bygning, hjem, museum arkitektur på Ordrupgaard Undervisningsmateriale til udskolingen Arkitektur er bygninger. Bygninger til at leve i, til at opleve, til at lære i eller til at arbejde i. Arkitektur

Læs mere

Den første portræt fotograf på Bornholm

Den første portræt fotograf på Bornholm Den første portræt fotograf på Bornholm Johan Christoffer Hoffmann daguerreotyperede ( fotograferede ) som den første i Danmark Kongens Nytorv i februar 1840 og Bornholms første daguerreotypist arbejdede

Læs mere

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 DDS SP v.3.14.4.1 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 101491 Gustav Røjkjær 10-006 Klejs-Juelsminde Skytteforening 200/11 200/14 400/25 2 20564 Silas Højfeldt Kildehøj 10-456

Læs mere

Vandreudstillingen er nu i Brøndbyøster! Vandreudstillingen er nu nået til Brøndbyøster Bibliotek. Værkerne kan ses frem til den 29. november.

Vandreudstillingen er nu i Brøndbyøster! Vandreudstillingen er nu nået til Brøndbyøster Bibliotek. Værkerne kan ses frem til den 29. november. Nyhedsbrev Nr. 6 november 2008 Vandreudstillingen er nu i Brøndbyøster! Kaj Otto havde travlt: Vi nåede det igen! Bente Zeij: Se de flotte exlibris! Vandreudstillingen er nu nået til Brøndbyøster Bibliotek.

Læs mere

HUSK 13. NOVEMBER 2013 FOREDRAG OM MALEREN OLUF HØST MUSEUMSDIREKTØR JENS ERIK SANDBERG

HUSK 13. NOVEMBER 2013 FOREDRAG OM MALEREN OLUF HØST MUSEUMSDIREKTØR JENS ERIK SANDBERG MEDLEMSBLADET 24. SEPTEMBER 2013 HUSK UDEN FOR MYLDRETID MØD KUNSTNERNE BAG UDSTILLINGEN HUSK 6. OKTOBER 2013 EKSKURSION TIL KUNSTHALLE I HAMBURG DANSK KUNST FRA ECKERSBERG TIL HAMMERSHØI 2. NOVEMBER 2013

Læs mere

VAGTPLAN DTH JULECUP 2014

VAGTPLAN DTH JULECUP 2014 VAGTPLAN DTH JULECUP 2014 SLIKKIOSK ( HOLBERG HALLEN) SLIKKIOSKER OG PØLSEKIOSKER JETTE SCHUBERT 8-13 Stinne Søemosegaard Helle Sigersen 13-18 Tove Madsen Tikkie Hansen 18-23 Carina Jørgensen Anja Brodthagen

Læs mere

Ark1. * Død 5/12 1924; H. Stjernqvist indtræder. **Repræsentativ formand: Adolph Jensen (7/11 1933-31/7 1936) Side 3

Ark1. * Død 5/12 1924; H. Stjernqvist indtræder. **Repræsentativ formand: Adolph Jensen (7/11 1933-31/7 1936) Side 3 Dansk Statistisk Forenings bestyrelse gennem årene General- Formand Kasserer Sekretær Bestyrelsesmedlem BestyrelsesmedlemBestyrelsesmedlem Revisor Suppleant 1 Revisor Suppeant 2Suppl 3 forsamling 23/11

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 27 juli / august. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Jeg har været forbi Graffitigalleriet til en snak om graffiti og gadekunst i Danmark.

Jeg har været forbi Graffitigalleriet til en snak om graffiti og gadekunst i Danmark. September 2014 Fra gade til galleri Interview & Portræt Jeg har været forbi Graffitigalleriet til en snak om graffiti og gadekunst i Danmark. FRA GADE TIL GALLERI Interview af Louise Jørgensen Graffiti,

Læs mere

Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet med det sidste år?

Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet med det sidste år? Referat fra generalforsamling i Skals borgerforening d. 29/2-2012. Valg af dirigent: Steffen Højer-Nielsen Referent: Lone Algayer Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet

Læs mere

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Allerød OK H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Ballerup OK H-21 14:16 443885 Lars Bukkehave D-50 14:29 151495 Annette Bonde D-55 14:33 139370 Johanne Lind D-35 14:37 86804 L Mette Rich H-45 14:47 86799 L Jakob

Læs mere

Ballerup Kunstforening har i år 2014 afholdt 7 kunstudstillinger med billedkunst og keramik

Ballerup Kunstforening har i år 2014 afholdt 7 kunstudstillinger med billedkunst og keramik Skovlunde Kulturhus Bybjergvej 8 2740 Skovlunde Kulturudvalget Ballerup Kommune Rådhuset 2750 Ballerup Ballerup 22. december 2014 Ansøgning om tilskud fra Ballerup Kommune år 2015 Vi tillader os at ansøge

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

Fabelkunst EVA JOENSEN

Fabelkunst EVA JOENSEN Fabelkunst EVA JOENSEN Fabelagtig kunst... I århundreder har mennesker fortalt hinanden fabler. Fantasier og fortællinger i ord og billeder. God kunst er fabelagtig og Fabelkunst er udtryk, der gør indtryk

Læs mere

20 års jubilæum 1989-2009

20 års jubilæum 1989-2009 VENØ MUSIKFORENING 20 års jubilæum 1989-2009 Venø Musikforening - 20 år En flok venøboere Initiativgruppen - søsatte Venø Musikforening. Initiativgruppen talte Søren Baggesen, Jørgen Anker Jørgensen, Ellen

Læs mere

Vvs-branchens Faglæreruddannelse

Vvs-branchens Faglæreruddannelse Grillarrangement Starttidspunkt tirsdag 23-06-2015 00:00 Sluttidspunkt tirsdag 23-06-2015 00:00 Aksel Lykke Mathies Baunsgård Ulrik Vestergaard Kim Fusager Peter Henriksen Flemming Thane Kallehave James

Læs mere

Referat af Generalforsamling Sektion 21. Søndag den 04. januar 2015 i Ringsted klubhus kl. 10.15

Referat af Generalforsamling Sektion 21. Søndag den 04. januar 2015 i Ringsted klubhus kl. 10.15 Referat af Generalforsamling Sektion 21 Søndag den 04. januar 2015 i Ringsted klubhus kl. 10.15 Punkt. 1 Punkt. 2 Punkt. 3 Punkt. 4 Valg af dirigent Viggo Jakobsen 09 Slagelse valgt Konstatering af mandater

Læs mere

BRIT HENDRIKSEN WINDAHL 11.04.14-07.06.14. GalleriWeber. Bagergade 39 5700 Svendborg Tlf.: 6110 5159 www.galleriweber.nu smedjen@post.tele.

BRIT HENDRIKSEN WINDAHL 11.04.14-07.06.14. GalleriWeber. Bagergade 39 5700 Svendborg Tlf.: 6110 5159 www.galleriweber.nu smedjen@post.tele. BRIT HENDRIKSEN WINDAHL 11.04.14-07.06.14 GalleriWeber Bagergade 39 5700 Svendborg Tlf.: 6110 5159 www.galleriweber.nu smedjen@post.tele.dk Galleri Weber har hermed den store glæde at invitere til åbning

Læs mere

KUNSTMUSEET BRUNDLUND SLOT FEBRUAR MAJ 2013

KUNSTMUSEET BRUNDLUND SLOT FEBRUAR MAJ 2013 MUSEUM SØNDERJYLLAND KUNSTMUSEET BRUNDLUND SLOT FEBRUAR MAJ 2013 SÆRUDSTILLING 1. FEBRUAR 2013-12. MAJ 2013 LEE MILLER OG DET SURREALISTISKE BLIK Forårets udstilling sætter fokus på den amerikanske fotograf

Læs mere

ET BESØG HOS JOHANNES LARSEN PÅ MØLLEBAKKEN

ET BESØG HOS JOHANNES LARSEN PÅ MØLLEBAKKEN ET BESØG HOS JOHANNES LARSEN PÅ MØLLEBAKKEN E ELEVHÆFT Johannes Larsen Johannes Larsen blev født i Kerteminde i 1867. Hans forældre havde en stor køb- mands-forretning, og de var ret rige. Forældrene havde

Læs mere

Kunstnere, der har malet billeder i Randbøl sogn

Kunstnere, der har malet billeder i Randbøl sogn Kunstnere, der har malet billeder i Randbøl sogn Tekst og affotografering N.M. Schaiffel-Nielsen Kunstmaler Axel Marinus Sørensen. Han ville så gerne have heddet Randbøl til efternavn, men det ville myndighederne

Læs mere

Skagensmalerne ANNA ANCHER 1859 1935

Skagensmalerne ANNA ANCHER 1859 1935 SKAGENSMALERNE 1 ANNA ANCHER 1859 1935 Skagensmalerne Anna Ancher var den eneste af skagensmalerne, der var født og opvokset i Skagen. Hun var datter af Ane Hedvig og Erik Brøndum, der drev byens gæstgiveri

Læs mere

Carl Det gode liv. Lærervejledning. Forløb: Carl Larsson. Det gode liv Målgruppe: Indskoling og mellemtrin Fag: Dansk, billedkunst, historie

Carl Det gode liv. Lærervejledning. Forløb: Carl Larsson. Det gode liv Målgruppe: Indskoling og mellemtrin Fag: Dansk, billedkunst, historie Ordrupgaards samlinger og særudstillinger rummer mange muligheder for engagerende, dialogbaseret undervisning, f.eks. i fagene dansk, billedkunst, historie, fransk og samfundsfag. Se nogle af museets akutelle

Læs mere

PROVSTEGAARDSHJEMMET 40 ÅR DEN 1. SEPTEMBER 2014 JUBILÆUMSSKRIFT

PROVSTEGAARDSHJEMMET 40 ÅR DEN 1. SEPTEMBER 2014 JUBILÆUMSSKRIFT PROVSTEGAARDSHJEMMET 40 ÅR DEN 1. SEPTEMBER 2014 JUBILÆUMSSKRIFT Hvordan det begyndte Menighedsplejen ved Diakonisser i Odense begyndte sit virke i vinteren 1880/81 på initiativ af pastor Johannes Møller.

Læs mere

Vvs-branchens Faglæreruddannelse

Vvs-branchens Faglæreruddannelse Arrangement Overnatning den 24. juni 2013 Starttidspunkt tirsdag 25-06-2013 00:00 Sluttidspunkt onsdag 26-06-2013 00:00 Mathies Sørensen Henrik Bertelsen Pernille M. Christensen Niels Tim Brøndel Bent-Ole

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010 NØDEBO NIMBUS NYT 1. kvartal 2010 Nødebo Nimbus Klub Nødebo Nimbus Klub er en af de gamle lokalklubber for Nimbus i Danmark, startet i 1976 som en gruppe af MC-ejere med interesse for den dansk producerede

Læs mere

Denne liste må KUN bruges i forbindelse med Tisvilde Bio. Opdateret den: 15-02-2015

Denne liste må KUN bruges i forbindelse med Tisvilde Bio. Opdateret den: 15-02-2015 Frivillige - Opgaver Navn Fastnet Mobil e-mail Denne liste må KUN bruges i forbindelse med Tisvilde Bio. Opdateret den: 15-02-2015 Bestyrelsen Formand Sven Wichmann 48 70 91 33 40 60 49 33 swpd@zybermail.dk

Læs mere