Taastrup Kunstforenings historie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Taastrup Kunstforenings historie"

Transkript

1 Taastrup Kunstforenings historie de første 50 år fra stiftelsen i januar 1964 frem til Sæsonen 1964/65 Hedeboegnens Kunstkreds blev stiftet d. 24. januar 1964 i et mødelokale på Borgerskolen. Ca. 50 interesserede var mødt op. En bestyrelse på 7 medlemmer blev valgt med billedhuggeren Børge Jansberg som formand. Det årlige kontingent blev fastsat til 15 kr. for enkeltpersoner, 20 kr. for ægtepar og 5 kr. for unge under uddannelse. Aktiviteterne indledtes på Borgerskolens læsestue med foredrag af tv produceren Ole Braunstein i april måned og forfatteren Broby Johansen i maj måned. Som tredje arrangement planlagdes en fælles tur til Willumsen museet: Deltagerpris 30 kr. som dækkede transport i bus, museumsbesøg og stegte ål på Gershøj Kro. Måske grundet den høje pris, var man nødt til at aflyse turen tilslutningen var simpelthen for ringe! I løbet af efteråret 1964 og foråret 65 fulgte yderligere 7 foredrag, hvoraf kan nævnes møder med Ole Schwalbe, Markan Christensen, Ulla Ryum og Werner Pawl. Ved først afholdte ordinære generalforsamling kunne bestyrelsesmedlem arkitekt Harald Huulbæk Andersen fremlægge tegninger og planer for et kulturcenter i Taastrup. Der herskede dog hos såvel Huulbæk som dirigenten, redaktør Jens A. Petersen betænkelighed for, om man i Taastrup kunne fylde et sådant hus. Huulbæk afløste Jansberg på formandsposten. Sæsonen 1966/67 Hovedbygningen på Blåkildegård blev istandsat, og ved kunstkredsens julemøde 13. december 1966 overlod Huulbæk, efter at have budt velkommen, mikrofonen til borgmester Flemming Jensen, der holdt den officielle indvielsestale. Med de nye lokaler fik kunstkredsen bedre mulighed for at arrangere udstillinger, og det blev straks udnyttet. Dagen efter indvielsen åbnede en udstilling med 33 arbejder af Roberts Risager, Allan Schmidt og Ib Geertsen. På et bestyrelsesmøde i oktober 1967 blev et forslag til et bomærke tegnet af en pige på Bernadotteskolen fremlagt. Hedebomønstret bruges i stadig men i en let ændret udgave. 1

2 På generalforsamlingen d. 18. april 1968 antydedes det, at starten på byggeriet af et nyt kulturhus (Taastrup Kulturcenter) er nært forestående. Bestyrelsen udvides fra 7 til 9 medlemmer og Lene Jensen og Torben Svarrer indvælges. Sæsonen 1968/69. Udover en studiekreds (Finn Lohmann og Erik Grønborg) om modernismen i dansk kunst arrangeredes en udstilling på Blåkildegård med titlen Polsk kunst i Danmark. Endelig kan det nævnes, at der i begyndelsen af det nye år var ophængt en udstilling af ovennævnte malere på restaurant Storken. Til orientering for dem, der ikke kender stedet, kan det oplyses, at restauranten lå på Valbyvej, og at navnet antages at have haft relation til den oven over liggende fødeklinik. Ved generalforsamlingen 22. April, der i øvrigt afvikledes hurtigt og smertefrit skete der en større udskiftning af bestyrelsesmedlemmer. Nye navne: Johnny Hansen, Tove Romme og O.A.Christensen. Sæsonen 1969/70 Sæsonen blev præget af indvielsen af det nye kulturhus, Taastrup Fritidscenter som i dag hedder Taastrup Kulturcenter. Indvielsen fandt sted i week enden marts Fritidscenterets erklærede formål var at danne rammen om et aktivt fritids og kulturliv. Kunstforeningen havde lagt et stort arbejde i at tilrettelægge en stor og flot kunstudstilling, kaldet HE BO 70. I det udsendte program står: Denne aften inviteres de udstillende kunstnere fra HE BO 70, foreningens medlemmer og andre interesserede til en gennemgang af kunstudstillingen i de nye omgivelser. Efter gennemgangen vil der for interesserede blive et selskabeligt arrangement med en let servering med en øl og en snaps, lidt snak og underholdning og evt. en dans. Prisen for dette selskabelige arrangement bliver 30 kr. Kunstudstillingen HE BO 70 er åben daglig kl i tidsrummet 6. til 30. marts. Gratis adgang. Udstillingen omfattede arbejder af følgende kunstnere: Børge Jørgensen, Arne Juhl Jacobsen, Poul Janus Ipsen, Seppo Mattinen, Karl Åge Riget, Bent Karl Jacobsen, Edward Matwikiw, Peter Nyborg og Bent Stubbe Teglbjærg. På generalforsamlingen i april kunne formanden berette, at HE BE 70 havde været kunstforeningens største succes med salg af arbejder for kr., hvorfor man ikke fik brug for kommunens økonomiske garanti for udstillingen. Torben Svarrer og Willy Jagd Jensen genvalgt til bestyrelsen. 2

3 Sæsonen 1970/71 Foreningen Norden for Tåstrup og Omegn s 25 års jubilæum var medvirkende til en udstilling med kunstnere fra vores svenske venskabsby Ângelholm. Udstillingen skulle være begyndelsen til en nærmere kulturel forbindelse mellem de to byer. Venskabsbyudstillingen i september resulterede i, at Ângelholm Konstförening havde indbudt en mindre kreds af kunstnere fra vort område til at udstille i Ângelholm. Det blev Arne Juhl Jacobsen, Billy Sjur Ohlsen, Hans Voigt Steffensen og Blarne Vilhjelm Nielsen. Udstillingen blev en stor succes og blev siden gentaget i Tåstrup. Sæsonen bød på en vandreudstilling lånt via et medlemskab af Sammenslutningen af Danske Kunstforeninger med 15 franske Rive Gauche malere. I oktober måned udstillede maleren Helge Ernst. Desværre blev der stjålet et billede. Årets flagskib HE BO 71 bød på maleren Mogens Valeur med åbning den 23. januar. Efter sædvane ved store arrangementer blev der formedelst 25 kr. budt på snitter, øl og kaffe med efterfølgende dans til et lokalt jazzorkester. Ud over sæsonens 7 udstillinger fulgte den traditionelle tur til Nik s malergård, et julemøde med traktement og 2 vellykkede foredragsaftener med henholdsvis maleren Stubbe Teglbjærg og keramikeren Erik Reiff. Sæsonen 1971/72 Trods indflytningen i det nye og fine Taastrup Fritidscenter var der tale om et skuffende besøgstal. Udstillingsprogrammet blev reduceret til HE BO 72, en separat udstilling med maleren Gudrun Poulsen. Der blev dog budt på 4 foredragsaftener med så forskellige temaer som Magi i billedet, Litteraturens død, Den nyeste udvikling inden for billedkunsten og Kunst på bæreposer. Ved den årlige generalforsamling var der et fremmøde på 15 medlemmer, hvilket medførte en stor avisoverskrift i Roskilde Tidende med ordlyden: Kunstkredsen fortsætter, men med nedsat tempo. Sæsonen 1972/73 Sæsonen indledtes i august måned med en udstilling kunstnerne Grethe Skovby Aagesen og Inger Lut Debois. En udflugt til Nik s Malergård affødte spørgsmålet om det nu også var benzinen værd. Man skulle måske tænke i nye baner. 3

4 Herefter fulgte udstillingen Den Nordiske, som blev karakteriseret som fremragende. Blandt de danske kunstnerne kan nævnes maleren Gudrun Poulsen og billedhuggeren Arne Juhl Rasmussen, som skænkede kunstkredsen en smuk lille jernskulptur. Den har siden haft sin plads hos den til enhver tid siddende formand. I oktober udstillede maleren Preben Jørgensen, der var kendt som impressionist. Han havde med støtte fra Statens Kunstfond lagt sidste hånd på en serie pasteller og store malerier til ophængning på Tingbjerg Ungdomsgård for Rehabilitering af Narkomaner. Disse billeder vistes på udstillingen. Ved julemødet blev der serveret æbleskiver og gløgg. Tegneren Claus Bering holdt foredrag om Naturen og dig. HE BO 73 blev præsenteret under titlen Damer. Med formanden for K.K.S. (Kvindelige Kunstneres Samfund) Gudrun Poulsen i spidsen blev velkomsttalen holdt stående på en ølkasse og senere suppleret med en tale af Kunstkredsens formand. En udstilling med værker af 125 kvindelige kunstnere, kunsthåndværkere, keramikere og væversker. Der afholdes den traditionelle HE BO fest med pølsebord og Flotte Lottes orkester, der spiller traditionel jazz.. På generalforsamlingen blev det vedtaget, at bestyrelsen skulle reduceres fra 9 til 5 medlemmer. Der valgtes herefter følgende 5 medlemmer: Harald Huulbæk Andersen, Lena Jensen, Børge Jansberg, Gunnar Møller Rasmussen og Torben Svarrer. Bestyrelsen konstituerede sig efterfølgende med Harald Huulbæk Andersen som formand og Lena Jensen som kasserer Jubilæumssæsonen 1973/74 Sæsonen prægedes af kunstkredsens 10 års jubilæum i januar Dog først lidt om de øvrige arrangementer: Trods forrige sæsons indsigelser blev det endnu engang Nik s Malergård, der d. 11. September skabte rammen om en hyggelig aften med fine ting fra Børge Jørgensen at glæde sig over. Julemøde med gløgg og æbleskiver blev et godt arrangement med en debat indledt af Ole Lange om Kunstretninger. HE BO 74: 10 års jubilæumsudstilling d. 24. Januar 1974: Med udstillingen havde man nået højdepunktet i kunstkredsens arbejde indtil da. Det var lykkedes at få den internationalt kendte, i Frankrig boende, maler og keramiker Allan Schmidt til at udstille arbejder. Til udstillingen var der udarbejdet et stort og fornemt katalog i 800 nummererede eksemplarer. Pris 5 kr. Ud over en billedmæssig fin præsentation af nogle af 4

5 kunstnerens arbejder indeholdt kataloget et længere indlæg af Pierre Lübecker med en indgående omtale af Allan Schmidt og hans arbejder Til ferniseringen kunne man byde velkommen til ca. 125 besøgende. Efter at der havde været lejlighed til at kaste et første blik på de udstillede arbejder, blev der vist en farvefilm om kunstneren Allan Schmidt. Filmen var optaget dels i Danmark og dels i Frankrig af den franske filminstruktør Pierre Sayag. Filmen har tidligere været vist på Grand Palais, Biennalen i Milano og Biennalen i Paris Udstillingen fik en omfattende presseomtale, såvel i den lokale presse som i de større aviser. I april og maj måned havde kunstkredsen Forårsudstilling med et internationalt trekløver: Den franske maler Ivan Cairole, den amerikanske billedhugger Byron Hulsart og den danske maler og billedhugger Finn Brandstrup. Sommerudstillingen med billeder af Gunner Elkjær efterfulgtes af kunstnerne Maggi Baaring og Roselil Schade med deres udstilling Dukker, Bolde og Klude. I november kom så Skulptur Relief Grafik med kunstnerne Hanne og Josef Salomon. Året 1975 indledtes kunstnerisk med udstillingen Serigrafi Litografi Linoleumstryk med en sand perlerække af kendte navne: Poul Agger, Jens Flemming Sørensen, Niels Reumert, Poul Janus Ipsen, Troels Wörsel, Albert Bertelsen, Niels Guttorm, Bent Karl Jacobsen, Mogens Balle og Jørgen Brynjolf HE BO 75 bød på mere grafisk kunst denne gang med Johanne Foss. På generalforsamlingen trak Harald Huulbæk Andersen sig tilbage som formand for kunstkredsen med stor hyldest og tak fra såvel centerudvalget som kunstkredsens medlemmer. En tak for hans mangeårige betydelige arbejde for kulturlivet i Taastrup. Torben Svarrer afløste Huulbæk som formand. Året sluttede med ikke mindre end 4 udstillinger, herunder udstillingen Kommunal kunst kommunens kunstkøb. Udstillingen gav anledning til megen debat og avispolemik, hvor såvel negative som positive synspunkter blev fremdraget. Noget bedre kan vel ikke overgå en kunstudstilling?! Maleren Leo Estvads billeder prægede HE BO 76 i februar måned. Den store begivenhed i 1976 var udstillingen Fra hede til hede. Ideen bag dette navn var, at kunstnere fra den store hede i det vestjyske besøgte Hedebo egnen ved Taastrup, som i hvert fald har haft lignende geologiske forudsætninger. Det blev en smuk kunstudstilling med 9 malerpiger 5

6 fra Holstebro med Jonna Sejg i spidsen samt malerne Paul M. Cederdorff og Erik Damgaard, sidstnævnte dog fra Viborg. Borgmestrene fra de to byer holdt tale, Holstebrogarden underholdt og der var folkedans fra det jyske. Der blev serveret jysk egnsret med revelsben og jysk øl, filmklubben i værtsbyen viste Præsten i Vejlby og Hosekræmmeren, mens Høje Taastrup Teater inviterede til Jeppe på bjerget. Sidst men ikke mindst holdt Jonna Sejg et foredrag om Jyder og Kunst, som i følge Taastrup Bladet var et af de festligste foredrag, der havde været holdt i Taastrup. Senere fulgte Musik og Rytme med Pauline Roony og Hartwell Yeargans. Hans Voigt Steffensen bød på Det danske landskab. November måneds udstilling blev med den nydannede gruppe Ny Abstraktion Torben Ebbesen, Tonny Hørning, Hans Hilligsøe og Finn Mickelborg. Året sluttede af med en retrospektiv udstilling med Victor Brockdorf Året blev særdeles begivenhedsrigt, idet der, udover galleribesøg og en lang foredragsrække, afholdtes ikke færre end 6 separate udstillinger og 2 gruppeudstillinger. Separatudstillerne var malerne Niels Bruun, Sune Rudnert fra Malmø, Lars Åkirke, Vagn Kringelhede, Helge Bertram og Ingvald Holmefjord. De 2 udstillende grupper var Grøn impuls og M Året begyndte i Fritidscenteret med en udstilling af maleren Ole Strøygaard. I februar udstilledes Kunst indkøbt af Høje Taastrup kommune af årets kunstnere. I marts var der udstilling med Kvindegalleriet fulgt op af ekspressionisten Karl Larsen. I maj måned vistes kunst af Kimingen, en gruppe, der omfatter malere som Jørn Würtz, Gunleif Grube, Børge Jansberg, Ole Mogens Lange, billedhuggeren Karen M. Nielsen og fotografen Ole Rasch. September måneds udstilling var med kunstnere fra venskabsbyen Ängelholm og i oktober udstillede Gudmund Olsen med malerier, tegninger og litografier. November måned bød på oliemalerier, akvareller, skulpturer og keramik skabt af Olivia Holm Møller. Gruppen Violet Sol med navne som Per Baagøe, Finn Hjortskov Jensen, Ole Sylvest Jacobsen, Kit Mosegaard Bruun, Niels Reumert, Gunner Møller, Jens Haugen Johansen og Jørgen Teik Hansen prydede centrets udstillingsvægge i december 6

7 1979 Året indledtes med en særudstilling med maleren og grafikeren Benny Aage Møller. I februar havde fritidscentrets besøgende glæden af Poul Hanmann, en kendt figurativ maler. Dernæst fulgte et lokalt ansigt, Inge Aasmul, med en fornem fotoudstilling. April bød på en udstilling med maleren og grafikeren Jens Urup Jensen, som bl.a. har lavet fresker til forskellige kirker (ex. Lindevangskirken), glasmosaikker samt restaurering af Sonnes Frise på Thorvaldsens Museum. Maj måned havde intet ringere end kunst af Asger Jorn at byde på. Juli blev måneden, hvor byens borgere fik lejlighed til at se en udstilling med kunst indkøbt til og ophængt i Fritidscentret. Udover det forløbne års udstillere kan nævnes udstillinger med Palle Nielsen og Johnny Oehlenschläger, Gunnar Lien fra Taastrups venskabsby Skjeberg, kunsterne Grete og Mogens Balle, Gunnar Hossy, inden Wistremondo Artero sluttede året af Fynske kunsthåndværkere indleder året: keramikere Merethe Bloch, Thordis Frølund, Ida Holm Mortensen; væverne Anne Bjørn, Jytte Fabian, Amy Grandt Nielsen, Anette Holdelsen, Karen Højer, Birthe Find Larsen, Edel Østergaard, Nina Ferlow, Jette Never; pibemager Peter Heeschen; billedhugger Inge Heise; guldsmed Anette Kræn; tegner og fotograf Gurli Nielsen; billedhugger og keramiker Peter Tybjerg. Februar: Anders Tinsbo udstiller Form Rum Farve med skulpturer i forskellige materialer. I marts måned er det den kendte maler og billedhugger Allan Schmidt, der fylder rummet. I april måned udstiller billedhuggeren Gudrun Lauesen værker i bronze, keramik, stentøj, træ, marmor og oliekridt. En udstilling, der bød på såvel stående føl, stående Kalv som liggende lam udført i bronze og vel at mærke i naturlig størrelse Maj måned byder på en udstilling fra Tåstrups tyske venskabsby Oldenburg med malerier, grafik og skulpturer. I Juni måned udstiller Ib Danø oliemalerier, grafik og tegninger. September måned er helliget en udstilling med Marion og Henry Heerup. Marion kom fra Tyskland og blev gift med kunstneren. Efter Henry Heerups død skænkede Marion samlingen af hans kunstværker til Rødovre Kommune, hvor de kan ses på Heerup Museum. 7

8 Boye Willumsen har en udstilling i Fritidscentret i oktober måned, inden en fri udstilling med lokale kunstnere runder året af. Kunstkredsen havde påtaget sig at arrangere en åben og fri udstilling for borgere i Taastrup, som havde kunst eller kunsthåndværk af egen produktion at udstille. Det lykkedes for arrangørerne efter en del besvær at finde væg og gulvplads til 65 udstillere med iflg. udstillingskataloget i alt 328 værker. En af udstillerne havde skrevet følgende digt om kunst: Det er svært at udvælge noget Af en bunke så stor og broget. Er det farverne først, der tæller, eller er det formen, det gælder, form og farve måske tilsammen, kansk man også tænker på rammen, eller man ser på, hvad det forestiller, det måske også en rolle spiller? Ingen vel med bestemthed kan sige, Hvad der er kunst, det er ikke så lige. Kunst er vel på det nærmeste, at man bringer Frem det, der kommer til én på vinger At lave kunst er et svært ord at sige, hvis man ikke kopierer lige. At skabe kunst nok et værk, der more Og ikke blot forbeholdt de store. Hvordan man ser på de kunstige sager Er banalt nok ligesom folk ser på kager, Nogle kan lide de små og søde, andre sværmer for farver røde. En synes så vældig godt om piger, En anden det modsatte netop siger, 8

9 Landskaber eller det helt abstrakte Stor begejstring hos visse vakte. Kunst er slet ikke til for at more men for at små kan få øje for det store. (Lis Hansen Grundtvigsvej) 1981 Inge Lise Kofoed udstillede i januar collager, tegninger og grafisk serigrafi. Hun er også kendt som billedhugger, hvor en stor skulptur En Milepæl er skænket til Dronning Margrethes 50 års fødselsdag. I februar udstillede ægteparret Tove og Erik Reiff malerier og keramik. Keramiker Erik Reiff arbejdede som pottemager, blev uddannet hos Kähler, var ansat i henholdsvis Sèvres i Paris, 9 år hos Bing & Grøndal og siden på Den Kongelige Porcelænsfabrik. Han har bl.a. lavet udsmykningsopgaver i Tivoli. April måned bød på maleren og grafikeren Helge Ernst, som af mange er kendt for præmierede DSB plakater, samt portrættet af Anker Jørgensen. I september udstillede kunstnerne Maiken Monnerup og John Rud. Hun er uddannet på Kunsthåndværkerskolens tekstillinje. Der anvendes en tekstil collage teknik, hvor tekstiler af forskellig struktur og kvalitet er sat sammen, således at sanseindtrykkene bliver utrolig varierede. John Rud, der er billedhugger, arbejder fortrinsvis med sten fundet på stranden eller i grusgrave. I oktober vistes værker af Jørgen Brynjolf, der er maler, grafiker, keramiker og billedhugger. Han er medlem af La Nouvelle Abstraction i Paris. Året sluttede af med kunstnergruppen Kammeraterne : Helle Vibeke Erichsen, Gunnar Hossy, Carl Henrik Jensen, Preben Jørgensen, Otto Lawaetz, Jørgen Mathiassen, Jane Muus, Vera Myhre, Agnete Therkildsen, Per Ulrich og Alfred Madsen. Et broget skue, men samtidig en oplevelse, der inspirerede med sine mange forskellige indtryk

10 Efter en udstilling med dansk grafik i januar, fulgte Den Nordiske 1982 i februar måned. Denne gruppe var som navnet antyder, en sammenslutning af kunstnere fra Danmark, Færøerne, Finland, Grønland, Island, Norge og Sverige. Der var tale om en udstilling, som havde været vist i Den frie udstillingsbygning i København. Kunstkredsens bestyrelse havde sammen med kunstnerne sammensat en repræsentativ udstilling af nordisk kunst i Tre medlemmer fra Det kgl. Kapel opførte Mozarts trio nr. IV (Kegelstatt Trio). Endnu en strålende oplevelse ventede med billedhuggeren Jens Flemming Sørensens fornemme udstilling af 14 skulpturer. Udstillingsværdien løb op i et beløb på kr., hvilket krævede en øget forsikringssum. En af skulpturerne Konfrontation tilbød kunstneren at lade blive stående, til den blev solgt. Den blev placeret i Fritidscentrets foyer, hvor den stod i et år inden kulturudvalget gik ind for at købe den. I dag står den på hjørnet ud for Medborgerhuset. I juni var der genbesøg af kunstnere fra Oldenburg (Høje Taastrup kunstnere havde udstillet i Tysk land i juni/juli 81). 13 kunstnere udstillede i alt 76 værker: Akvareller, linoleumssnit, pasteller, raderinger, oliemalerier og blæktegninger. Erling Frederiksen fulgte efter i september med malerier og skulpturer i gips og bronze. I november var der Grønlandske dage i Fritidscentret. Udstillingen omfattede dels en retrospektiv samling af grønlandsk malerkunst gennem 100 år, dels en salgsudstilling af 2 herboende kunstnere. Samlingen, der er enestående i sin art og uerstattelig, tilhører forstander Poul Madsen, Grønlænderhjemmet, som velvilligst havde udlånt den til formålet. Herudover havde Poul Madsen stillet en fornem samling grønlandske fedtstensskulpturer og tupilakker til rådighed. Intet af det nævnte var til salg. Til gengæld var der mulighed for at erhverve fremragende malerier af de 2 herboende kunstnere med speciale i grønlandske motiver. 10% af indtægterne ved salget gik ubeskåret til en indsamling for en sportshal i Godhavn. Året sluttede med med kunstnerne Peder Rasmussen (keramik), Karen Bennicke ( skulpturer og vaser) og Elsebeth Møller (væveri)

11 I slutningen af januar hedder udstillingen Mellem himmel og jord og kunstneren kræver vel næppe en større præsentation: Bodil Kaalund, dansk maler, grafiker og forfatter. Hun er kirkekunstner, har lavet flere bispekåber, messehagler, hun har lavet illustrationerne til den nye bibeludgave og her skal gives et citat af hende selv: Af de såkaldt primitive kulturer har jeg lært, at kunst ikke er pynten i et overflodssamfund men selve kernen, livets mening. Med 37 værker var Kunstkredsen endnu engang nødt til at hæve forsikringsdækningen. Åbningen af udstillingen indledtes med en koncert med operasanger ved Det Kgl. Teater, Halgerd Benum Dahl, Kgl. kapelmusikus Ole Henrik Dahl og pianisten Steen Lindholm. Kunstkredsen bød i marts velkommen til Ängelholm kunstnere. Berit Fribock Ellström, akvareller Peter Flensborg, rejse gouacher; Nils Møller, oliemalerier; Kerstin Renard, væverier; Folke Truesson, skulpturer. Dansk naivistisk kultur i dag havde 5 kunstnere til at skabe glæde på væggene i centeret: Rut Rosenkilde, Kim Hedemann Jensen, Vibeke Magnussen, Tom M. Jensen og Mona Brostrøm. Billedquintetten fra Gentofte var forbi. Gruppen består af en billedvæver, en naturalistisk, en abstrakt og en konkretrealistisk maler samt en scenograf. Kunstnerne i ovennævnte rækkefølge er: Jette Brønnum, Gudrun Poulsen, Erik Nervil, Erik Gruno og Espen Hansen. Efter åbningen af udstillingen blev der budt på en lille koncert i Pejsestuen med en kgl. trio, formentlig klarinet, obo, og fagot. Oktober måneds udstilling var med værker af kunstnerparret Eva og Finn Clausen. Eva udstiller tegninger, træ og linoleumssnit, mens Finn står for pasteller, akvareller og raderinger. Børge Jørgensen betragtes som en af vore mest fremtrædende skulptører og har modtaget Eckersberg medaljen. Han har været under stor indflydelse hos Robert Jacobsen og han er repræsenteret på adskillige kunstmuseer, såvel Danmark som i USA. Børge Jørgensen udstillede i Fritidscentret i november måned. En kvinde var så uheldig at støde til en skulptur, så den blev beskadiget. Kunstneren tilbød selv at reparere skaden

12 I januar udstillede maler og grafiker Kristian Begtorp. Han udstillede på Kunstnernes Efterårsudstilling i 1959, men rejste herefter til Italien. Han var meget betaget af dels Roms gamle mures og husfacaders stoflighed, dels det danske Mols, hvor han tilbragte sine ferier. Det danske landskab prægede denne udstilling. I februar måned udstillede ægteparret Høgsbro, tekstilformgiveren Vibeke og arkitekten Svend. Kjoler i silke og uld, råuldstæppe, sjal, bordtæppe og mønsterudviklinger på den feminine side og malerier på den maskuline. En kortvarig udstilling (14 dage) kaldet Finske kulturdage med oliemalerier, grafik, keramik og tegninger blev i marts måned blev afløst af udstillingen Malerier og akvareller med maleren Hugo Arne Buch. Efter endt uddannelse på Othon Freiesz malerskole i Paris debuterede han på Kunsternes Efterårsudstilling i Han blev siden medlem af Koloristerne og var i en årrække museumsinspektør på Louisiana De Vilde udstillede i Fritidscentret i september Det handlede om 4 unge kunstnere, som gik nye veje. Erik A. Frandsen, Annemette Larsen, Irma Salling og Poul Jupont. Trods deres unge alder, havde alle deltaget i adskillige udstillinger, såvel indenlands som udenlands. En glimrende chance for at stifte nærmere bekendtskab med den kunst, der netop skabtes. Efter ferniseringen var der som sædvanligt hyggeligt samvær i Pejsestuen, hvor man fra kunstnernes mund kunne høre noget om de tanker, der lå bag deres arbejder. I oktober præsenteredes udstillingen med Ingrid Hansen, maleri, kollage; Sigrid Lütken, billedhugger; Mogens Magnussen, maler og Ellen Malmer, grafiker og papirkollager. Alle 4 kunstnere er højt uddannede, ligesom flere af dem også er blevet belønnet med medaljer. Året sluttede med maleren og grafikeren Herold G. Kristensen. Tilskyndet af den lærdom han hentede på Mogens Andersens skole blev han grebet af den abstrakte kunst. Han søgte sin inspiration i universets og naturens skønhed Året startede med en udstilling af kunstmaleren Pia Schutzmann, som vel nok er blevet mest kendt p.g.a. for sit smukke portræt af Dronning Margrethe.. Hun blev uddannet på 12

13 Kunstakademiet hos den store grafiske kunstner Palle Nielsen. Udstillingen rummede 56 værker, hvoraf langt de fleste bar titlen Opus 126. I marts udstillede lokale kunstnere: Lizi Christensen, keramik, Børge Jansberg, maleri; Lisa Kaas, maleri; Ole M. Lange, maleri; Else Møller, maleri; Karen M. Nielsen, skulptur; Gunleif Grube Rasmussen, maleri; Jørn Würtz, maleri og Inge Aasmul, fotografi. April måned viste en fornem udstilling med Skulpturer og kobbertryk af Bjørn Nørgaard. Bjørn Nørgaard blev i 1964 medlem af Den eksperimenterende Kunstskole og har siden arbejdet med film, happenings, skulpturer, tidsskrifter, kollektive arbejdspladser o.m.a. Han har udsmykket bl. a. Gladsaxe Bibliotek og Tørring gymnasium. Af større arbejder kan nævnes Monument, Menneskemuren, der blandt andet har været opstillet foran Statens Museum for Kunst og Thorstårnet på torvet ved banegården i Høje Taastrup. Ved udstillingens åbning spilledes Henning Christiansens Nøglen til Calais, en båndkomposition om Bjørn Nørgaard. September måned bød på en spændende og utraditionel udstilling med det tjekkoslovakiskdanske kunstnerpar Dagmar og Erik Rytter. Udover arbejder i olie, grafik, større vægtæpper og træskulpturer udstilledes et 16 kvadratmeter stort maleri i akryl og på masonit: Hjorte og træer. Med særlig interesse for Taastrup udstillede Erik Rytter sit forslag til bygningsudsmykning af Taastrupgård. Af hans senere vægdekorationer kan nævnes Lyngby Taarbæk Ungdomsskole og Det uendelige billede på Vibenshus Runddel. I oktober måned kunne ses udstillingen Skagerrak Den havde værker af Henrik Have, Mats Léten, Solveig Lohne, Knud Steffen Nielsen, Mogens Otto Nielsen og Odd Moe. Aurora gruppen med Josef Salomon, skulptur; Therese Dragshæj, oliemalerier ; Hanne Salomon, emaljemalerier; Dominique Bonnaud Magnussen, oliemalerier; Inge Louise Bonnevie, oliemalerier; Lise Diers, malerier og akvareller; Eva Beyer, akvareller og Emma Mau Bach, tegninger og akvareller. Gæstede også Fritidscenteret Året indledtes med en udstilling med værker af Ib Braun og Jane Ring. Billedhuggeren Ib Braun har hentet inspirationen til sine smukke skulpturer på rejser til Israel, Egypten, Gambia og Thailand. 13

14 Billedvæveren Jane Ring har rejst mest i Asien, Thailand, Nepal og Tibet, og hendes billedtæpper bar præg af hendes inspiration af bl.a. den nordiske mytologi. Poul Poulsen var også forbi Fritidscenteret. Han er uddannet på Kunstakademiet hos Sven Dalsgaard, Gunner Asgaard Andersen og Robert Jacobsen. Han har om sit maleri sagt: Abstraktionen i billederne er ikke noget mål i sig selv, men et middel til at beskrive opfattelsen af virkeligheden, samt følelsen af eksistens. At abstrahere, at virkeliggøre, at eksistere, at postulere er et vovestykke, hellere det end at illudere. I marts udstillede Søren Hansen sine oliebilleder og grafik sammen med Malene Müllertz, der arbejder med stentøj. Herefter fulgte en udstilling med emaljer, malerier, gouacher, litografier, serigrafier og collager værker af Lis Zwick og Jørgen Nash, de to kendte kunstnere fra kunstnerkollektivet Drakabygget i Sverige. Med Robert Jacobsen udstillingen i september havde Kunstkredsen endnu en gang vist, at man søgte kunst af høj kvalitet. Udstillingen var lejet hos Sammenslutningen af Danske Kunstforeninger (SDK). Værkerne på den fornemme udstilling spredte sig over gouacher, tegninger, akvareller, oliemalerier og naturligvis skulpturer. Sagt af Robert Jacobsen: Jeg kan ikke lide ordet succes. Det er mig lige så ubehageligt som sensation. Det sidste har ofte været benyttet i relation til mine arbejder, men jeg nærer den opfattelse, at sensation aldrig skabes af kunstneren, men kun af publikum, der kommer i affekt. Kunstkredsen holdt i oktober udstilling med de 2 kunstnere Anne Thorseth og Thomas Brunbjerg Hansen. Anne Thorseth er uddannet på Kunstakademiet og udstillingen rummede først og fremmest malerier, men der var også farvetegninger og kvindelige skulpturer i bronze og gips. Hun har haft udstilling i Jørn Utzons 20 meter lange gallerigang i Bagsværd Kirke. Thomas Brunbjerg Hansen er maler og udstillingsbillederne bestod af diverse opstillinger, collager og farvetegninger. Decembristerne, en af landets ældste kunstnersammenslutninger, lod sig i november præsentere med kunstnerne Allan Schmidt, Henry Heerup, Hans Christian Rylander, Preben Hornung, Knut Rumohr, Gert Nielsen, Edvard Matwijkiw, Robert Risager, Jan Leth, Morten Nielsen, Georo Sand og Sys Hindsbo. 14

15 1987 I februar måned havde kunstforeningen en udstilling med Otto Frello, Tina Møller, Lars Rasmussen og Bjarne Tuxen. Otto Frello har trods eventyrlige evner haft svært ved at vinde anseelse, ligesom det har været svært for ham at få ordentlige udstillingsforhold. Han kan betegnes som illustrator, tegnelærer, maler (håndværksmaler vel at mærke) og var den utidige maler. I efteråret udstillede Håkan Nÿstrom og Dennis Møgelgaard i Fritidscenteret. Håkan Nyström: Svensk dansk maler, autodidakt debuterede på Forårsudstllingen i Medlem af Surrealisterne, som i 1978 tog navneforandring til Cirrus. Håkans billedverden er surrealistisk. Dennis Møgelgaard er også autodidakt. Han var i 1989 med til at skabe gruppen Dansk figuration. Han har været medarrangør af en udstilling på Sophienholm i 2005: Hollandsk Realisme og han har udstillet på det ansete galleri Hirschl & Adler i New York. Frank Rubin havde en soloudstilling med malerier, akvareller, raderinger og litografier. Han er autodidakt, men har udstillet ved adskillige lejligheder i såvel Danmark (Charlottenborg, Kunstnernes Påskeudstilling, Sommerudstillingen i Den Frie Udstilling) som i udlandet. UDENFOR DANMARK og dog! var en vandreudstilling, som SDK havde bedt Sydslesvigs danske Kunstforening om at være med til at arrangere. Udstillingen repræsenterede et udsnit af den kunst, der arbejdedes med i Sydslesvig i Det magede sig, at mange meldte sig, nogle trak sig, andre fik ikke lov, medens 10 fortrinsvis yngre, eksperimenterende kunstnere blev udvalgt. Betingelsen for at deltage i udstillingen var i oplægget fra Sydslesvigs danske Kunstforenings side følgende: Tidligere eller nuværende bopæl i Sydslesvig og tilknyttet det danske mindretal. Derfor er det ikke underligt, at én kunstner bor i Berlin og en anden i Århus udgangspunktet er det samme! UDENFOR DANMARK og dog! Viser i sin sammensætning af kunstnere og deres bopæl, at kunstens vilkår altid og allesteds er svære. Sydslesvig er udenfor Danmark, også i form af manglende mulighed for at søge støtte fra f.eks. Statens Kunstfond. Kunstnerne må klare sig ligesom deres tyske kolleger nogle bliver, andre flytter til bedre græsgange. Sydslesvigs danske Kunstforening var i lighed med Sammenslutningen af danske Kunstforeninger stolt og glad for at kunne præsentere 10 kunstnere fra det sydslesvigske område. Vi håber 15

16 gennem udstillingen at kunne glæde mange mennesker INDENFOR DANMARK og samtidig skærpe interessen for de danskere, der er UDENFOR DANMARK og dog! Udstillingen blev holdt i november december måned Året indledtes med udstillingen Østeuropæiske kunstnere : Romanati, Klukowski, Caltia, Franczak, Bok og Michely. Herefter fulgte en udstilling med Vibeke Alfelt, dansk maler og grafiker med debut på KE i 1951 medlem af kunstnersammenslutningen PRO, og Lars Aakirke, uddannet på Kunstakademiet hos Vilhelm Lundstrøm og William Scharff. Han debuterede på KE i 1950 og var medlem af Grønningen. Marts måned bød på udstilling med kunstnere, der i det forløbne 100 år havde modtaget Silkeborg Kunstnerlegat: Egill Jacobsen, Poul Janus Ibsen, Torben Bohse, Niels Reumert, Leif Lage, Hans Voigt Steffensen, Henny Møller, Gunner Møller, Kirsten ortved og Lise Malinovsky. I april måned var der soloudstilling med Jette With, maler og grafiker. Hun er uddannet på flere kendte malerskoler: Kokosch kas i Salzburg, og Kunstakademiet i København hos Palle Nielsen og Søren Hjorth Nielsen. Hendes værker i 80 erne havde ofte samfundsmæssige eller politiske budskaber. Det var en vandreudstilling fra SDK. I september/oktober måned prægede William Skotte Olsens værker Fritidscenterets udstillingsvægge. Han blev uddannet på Kunstakademiet under Søren Hjort Nielsen og Egill Jacobsen. Hans værker er kendetegnet ved hans ekspressive stil, der havde Jorn, Munch og Nolde som sine forgængere. I oktober og november udstiller Ole Sporring. Han er uddannet på Kunstakademiet i perioden Han har haft udstillinger på KE , Ungdomsbiennelen i Paris 1965, Danmarks Hus i Stockholm, Kobberstiksamlingen, Biennale i San Paulo. Han betegnes som værende en af de mest fabulerende i dansk kunst. Det er næsten umuligt at tømme hans malerier for nye indtryk og oplevelser. 16

17 Året sluttedes af med Doris Bloom. Hun er født i Sydafrika og uddannet på Johannesburg College of Art. Hun flyttede til Danmark, hvor hun fortsatte sin uddannelse på Kunstakademiet i København. Hun er en politisk og socialt bevidst arbejdende kunstner, der arbejder eksperimenterende med maleri, foto, grafik, video og performance For ar markere Kunstforeningens 25 års Jubilæum d. 24. Januar udstilledes et udvalg af kunstkredsens indkøb til kommunens kunstsamling gennem denne årrække. Kunstnernes navne nævnes i kronologisk rækkefølge: Poul Janus Ipsen, Helge Ernst, Hugo Arne Buch, Allan Schmidt, Finn Mickelborg, Allan Scmidt, Henri Rotschild, Vagn Kringelhede, Børge Jansberg, Ole Mogens Lange, Herold C. Christensen (2), Kristian Begtorp, Helge Bertram, Gudrun Poulsen (2), Johanne Foss, Wistremondo Artero, Ole Strøygaard, Victor Brockdorff, Hugo Arne Buch, Frank Rubin, Hanne Salamon, Marion Heerup, Gunleif Rasmussen (Grube), Vagn Kringelhede, Peter Nyborg, Hans Voigt Steffensen, Jørn Würtz (2), Finn Mickelborg, Claus Bojesen (2), Peter Hentze, Palle Nielsen (4), Bodil Kaalund, Henry Heerup, Jørgen Brynjolf, Leif Lage, Emma Mau Bach, Wistremono Artero og Pia Schutzmann. (Når en kunstner er nævnt flere gange skyldes det flere udstillinger i Fritidscenteret). I februar udstillede Niels Macholm sine muntert fortællende og farveglade malerier og anden billedkunst. Han har en lang udstillingsvirksomhed bag sig, som startede allerede i 1944 med Kunstnernes Efterårsudstilling. Han var med til at danne Linien 2 og var senere medlem af PRO. Herefter fulgte en udstilling med maleren Herman Stilling og billedhuggeren Tue Poulsen. Herman Stilling er kendt for sine oliebilleder med fabuleringer over troldenes verden. Tue Poulsen viste et udvalg af sine større skulpturer. I april/maj måned var der venskabsudstilling i Fritidscenteret: Fra Skjeberg i Norge Sidsel Rast, vægtæpper og Jorun Syversen, akvareller. Fra Taastrup Viem Le Duc, malerier og skulpturer; Kristian Olsen, malerier; Erik Ring Hansen, malerier; Lisa Kaas Hansen, malerier; Lotte Steman, malerier og Inge Smith Hansen, skulpturelt stentøj og porcelæn. Fra Oldenburg i Tyskland Doris 17

18 Garduhn, olie på rullegardin og Karin Darby, collager og tegninger. Fra Ängelholm i Sverige Berit Fribrock Elleström, akvareller; Ulf Ekberg, collager og Sven Nilsson, malerier. Fra Godhavn Jakob Danielsen, med 40 reproduktioner i 5 skifterammer Efteråret indledtes i september med grafikeren og maleren Peter Hentze. Han startede som elev på Kunstakademiet i København i årene og har haft forskningsstipendium hos professor Dan Sterup Hansen samme sted. I november/december udstillede ægteparret Ejler Bille og Agnete Therkildsen. Ejler Bille hører til grundpillerne i dansk kunsthistorie i nyere tid. Besøg i Paris i 30 erne gjorde, at han sammen med andre unge kunstnere introducerede de nye kunstretninger, abstrakt og surrealistisk kunst gennem tidsskrifter og udstillinger. Udstillingen i Fritidscenteret viste udpluk af Billes store grafiske produktion, og stod flot sammen med malerier og collager af Agnete Therkildsen. Årets sidste udstilling blev med kunstnergruppen GRXM. Det drejede sig om Gay Christensen, Mogens Pøhlsgaard og Morten Thøgern. Gay Christensen udtrykker sig ud over maleriet også i vægobjekter, mens de to andre holder sig til maleriet I januar 1990 er der udstilling med maleren Peter Macholm, der begyndte at male i en sen alder. Han sagde sit job som postbud op, og blev fuldtidskunstner. Inspirationen hentes i det ydre rum og i fantasien. Han fortæller i sine billeder eventyr om livet på Mars. Udstillingen med Lokale kunstnere betød værker af Inge Smith Hansen, Viem Le Duc, Erik Ring Hansen, Lotte Steman, Linda Larsen, Herman Sørensen og Stine Ring Hansen. I marts udstillede kunstnere fra sammenslutningen M 59, der blev repræsenteret af kunstnerne Markan Christensen, relieffer, og grafik; Lise Honoré, oliemalerier og akvareller; Helle Kaastrup Olsen, tæpper og Ole Skou Olsen, oliemalerier. Den blev i april afløst af billedhuggeren Lone Høyer Hansen. Værkerne bestod af skulpturer, skulpturopstillinger og tegninger. Materialerne er mangfoldige: beton, gummi træ, gips, træuld, jern, plastik, støbejern, olie pastelkridt, tusch, kakler og bronze. 18

19 I september stiftede Kunstkredsen bekendtskab med Billedquintetten, der består af følgende 5 højtuddannede kunstnere: Anette Ørom, væver; Erik Gruno, maler; Espen Hansen, scenograf; Erik Nervil, maler og Vibeke Dalgas, arkitekt. I oktober var der fernisering med fotoudstillingen Erotik. Udstillingen bestod af udelukkende kvindelige fotografers arbejder. Alle billederne har, som titlen angiver, motiver hentet i en erotisk scene, en antydning eller blot en association. Udstillingen i Fritidscenteret viste en del af en større samling, som har været vist i Kulturministeriets udstillingslokaler samt flere andre steder i landet. Efterfølgende var der jazz med dans, og der var gratis adgang. Arrangementet blev til i et fælles samarbejde mellem Taastrup Jazz Klub, Taastrup Fritidscenter, Taastrup Musikforening og Hedeboegnens Kunstkreds. Året sluttede med en maleriudstilling af Viggo Tuxen. Billedlisten talte 108 numre, men hertil kom 17 uden for nummer, og det var nødvendigt at inddrage spanske vægge for at kunne rumme udstillingen. Takket være en fjern slægtning, maleren Lauritz Tuxen, kom Viggo Tuxen i malerlære. Efter at have være beskæftiget som håndværker, jazz pianist, galleriejer m.v. kom han til Akademiets Frescoskole. Han har senere haft hyppige udstillinger bl.a. på Charlottenborg Året startede for Kunstkredsen med en udstilling med billedkunstneren Johnny Oehlenschlæger, som er en vidtspændende kunstner. Han er manden, der med et værk på 550 m2 (udsmykningen af den 50 meter høje skorsten på Avedøre Holmes Fjernvarmeværk) også har lavet receptkuverter til Hvidovre Apotek. Han debuterede på Kunstnernes Efterårsudstilling 1968 og efterfølgende haft udstillinger på Den Frie. I februar var der en stor fotoudstilling med værker af den lokale Inge Aasmul, der har deltaget i en række danske og internationale fotokonkurrencer, hvoraf hun har vundet 12 guld, 4 sølv og 8 bronzemedaljer. Hun blev årets portrætfotograf i De udstillede billeder var fra det daværende USSR (Central Asien, Kaukasus, Moskva og Leningrad), Grækenland, Tunesien, Kuwait, Finland, Tjekkoslovakiet (Prag) og fra Taastrup. Duoen Delicato med cello og harpe spillede ved ferniseringen. 19

20 I maj måned udstillede Billedkunstneren Wistremondo Artero. Han blev uddannet på kunstakademiet Santa Isabel i Sevilla. Han er kendt for portrætter af bl.a. Borgmester Per Søndergaard Sørensen, Taastrup, Borgmester Poul Hansen, Vallensbæk, ligesom han har portrætteret Folketingets formand, tidligere minister, Svend Jacobsen. Medlemmer af Vox Danica koret stod for underholdningen. I september måned udstillede Mette Jørgensen og Peter Hesk Møller. Ved sommerudflugten havde kunstkredsen besøgt Peter Hesk Møller, hvor man oplevede en meget entusiastisk billedhugger fortælle om sin kunst. Han gav ved ferniseringen en kortfattet beskrivelse af, hvordan han fremstiller sine bronzeskulpturer. Mette Jørgensen laver tekstilcollager, hvor maleri og syning kombineres. Det viste sig, at de to kunstneres værker supplerede hinanden fortrinligt. I samarbejde med Galleri Stalke vistes i oktober måned udstillingen Et blik på 4 kunstnere fra 80 erne med Freddie Holm Nikolajsen, Nina Sten Knudsen, Michael Petersen og Mette Gitz Johansen. Disse 4 kunstnere er inspireret af filosofi, forskning og videnskab og maler i en ekspressionistisk stil. Årets sidste udstilling i november stod Billy Sjur Ohlsen for. Han er en maler med hang til abstraktion og dyb kærlighed til naturen. Han skaber poetisk blide billeder og tolker samtidig de mest dramatiske og uforudsigelige nordiske naturfænomener: De norske og grønlandske isdækkede fjelde (citat fra Dagbladet). Ordet fjeld indgår i langt de fleste af værkernes titler Årets første udstilling havde titlen Projekt nr. 7, som var en vandreudstilling fra SDK. De 6 kunstnere er medlemmer af gruppen Baghuset. Christian Schmidt Rasmussen maler portrætter af amerikanske kvindelige filmstjerner. Peter Holst Henckels med World Butterflies. Peter Neuchs arbejder med den skandinaviske trekant. Peter Rössel viser provokerende billeder. Joachim Koesters billeder er Uden titel. Det samme kan siges om Lars Bent Petersen og Jes Brinch. Fælles for dem alle er, at de gør sig stærkt bemærkede på anerkendte udstillingssteder. 20

B I R G I T T E T H O R L A C I U S 21.09.13-18.10.13. GalleriWeber

B I R G I T T E T H O R L A C I U S 21.09.13-18.10.13. GalleriWeber B I R G I T T E T H O R L A C I U S F R E D E I N G E T R O E L S E N L I N D H O L M 21.09.13-18.10.13 GalleriWeber Bagergade 39 5700 Svendborg Tlf.: 6110 5159 www.galleriweber.nu smedjen@post.tele.dk

Læs mere

Jens Bohr 20/1 0-25/11 201 2

Jens Bohr 20/1 0-25/11 201 2 NÆSTVED KUNSTFORENING Amtsgården Amtmandsstien 1 Blad nr. 7/201 2 Jens Bohr 20/1 0-25/11 201 2 Næstved Kunstforening inviterer til jubilæumsudstilling og fernisering af Jens Bohr Lørdag den 20. oktober

Læs mere

Udvalget for Kultur, Fritid og Nærdemokrati att. Helle Lunderød Rådhuset Halsnæs Kommune. Frederiksværk d. 30.03.2012

Udvalget for Kultur, Fritid og Nærdemokrati att. Helle Lunderød Rådhuset Halsnæs Kommune. Frederiksværk d. 30.03.2012 Udvalget for Kultur, Fritid og Nærdemokrati att. Helle Lunderød Rådhuset Halsnæs Kommune Frederiksværk d. 30.03.2012 Ansøgning vedr. sommerudstilling i Gjethuset: Sommerens store udstilling i Gjethuset,

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total

Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total Dame Træf Skud 1 8 Laila Terkelsen 1053 Krogager Jagtforening 34 41 2 16 Jette Østergaard-Jensen 1052 Ansager og Omegns Jagtforening 34 42 3 153 Anja Pedersen 1061 Ølgod Jagtforening 32 40 4 5 Solveig

Læs mere

Rudersdal Bibliotekerne - Hovedbiblioteket i Birkerød. Kunst i Birkerød Salen

Rudersdal Bibliotekerne - Hovedbiblioteket i Birkerød. Kunst i Birkerød Salen Rudersdal Bibliotekerne - Hovedbiblioteket i Birkerød Kunst i Birkerød Salen Rudersdal Bibliotekerne, 2007 Tekst og layout: Torben Wilhelmsen Kilder: Weilbachs Kunstnerleksikon / Kunstindeks Danmark. Pedersen,

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Peter Hvidbjerg 1,1 1,1 Kim Jensen 99,8 99,8 Birger Groesmeyr 99,7 99,7 Niels

Læs mere

Old Boy Træf Skud Flemming Thøger Pedersen

Old Boy Træf Skud Flemming Thøger Pedersen Placering Nr Navn Forenings by Total Old Boy Træf Skud 1 407 Flemming Thøger Pedersen 1004 40 40 Omskydning 15 16 2 437 Jens Ole Mathiesen 4002 40 40 Omskydning 9 12 3 321 Kim Ole Jakobsen 2418 40 42 4

Læs mere

BILLED VÆRKSTEDET. maleri. tegning. akvarel. keramik. Elena Bering Lisbeth Poulsen Inge Lis Jørgensen (udsnit)

BILLED VÆRKSTEDET. maleri. tegning. akvarel. keramik. Elena Bering Lisbeth Poulsen Inge Lis Jørgensen (udsnit) BILLED VÆRKSTEDET Elena Bering Lisbeth Poulsen Inge Lis Jørgensen (udsnit) Vibeke Krog Sidsel Brix maleri. tegning. akvarel. keramik FORÅR 2011 BILLED VÆRKSTEDET Billedværkstedet er en lille kunstskole

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Herning GF Licens 1 2 Total Plac. I Maj 63 Aage Christiansen 157 204 361 I Maj 80 Steen Lillegaard 147 159 306 I Jun 84 Jens Vestergaard 140 167 307 I Jan 74 Per Vestergaard

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Høje Taastrup GF Licens 1 2 Total Plac. I Jan 70 Svend Clausen-Beck 185 203 388 I Jan 70 Erik Høltermann 170 179 349 I Jun 84 Rene Poulsen 060664 167 135 302 I Mar 86

Læs mere

Oversigt over skolebilleder 1965-66 (Klik for at springe til ønsket side)

Oversigt over skolebilleder 1965-66 (Klik for at springe til ønsket side) Oversigt over skolebilleder 1965-66 (Klik for at springe til ønsket side) Als skole 1.a Klasse Als skole 1.b Klasse Als skole 2. Klasse Als skole 3. Klasse Als skole 4. Klasse Als skole 5. Klasse Als skole

Læs mere

Spillere tilmeldt turneringen

Spillere tilmeldt turneringen A A KONFEKTION 0001 A A KONFEKTION-1 0001-0001 Peter Bragh 45 165 A A KONFEKTION-1 0001-0002 Agathe Andersen 45 158 COLAS 0003 COLAS-2 0003-0008 Anna Laura Johansen 45 157 COLAS-2 0003-0023 Henry Johansen

Læs mere

,76 Ralph Køster,, Helsingør Firma Idræt ,93 Jan Dahl,, FKBU ,67 Erik Pedersen,, FKS-Odense

,76 Ralph Køster,, Helsingør Firma Idræt ,93 Jan Dahl,, FKBU ,67 Erik Pedersen,, FKS-Odense Herre M pulje 1 1 4 4 1750 83 21,08 Kim Jensen,, FFFIF 2 2 2 1354 83 16,31 Henrik Sørensen,, FKBU Herre A pulje 1 1 4 4 1184 77 15,38 Regner Sørensen,, Nykøbing Falster Firmasport 2 3 3 1170 67 17,46 Preben

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

Søren Christensen Skov (f. 14 jun 1884) g. Marie Christensen (f. 23 Jan 19xx)

Søren Christensen Skov (f. 14 jun 1884) g. Marie Christensen (f. 23 Jan 19xx) Christen Christensen Skov (13 Mar 1844-13 sep 1907) Kristian Johan C. Skov (f. 3 Dec 1869) g. 10 sep 1869 Petrine Pedersen (6 Apr 1849-1 Apr 1932) Lene Christensen Skov (14 Okt 1871-31 Jan 1933) g. Ukendt

Læs mere

Aalborg Kommunale Kunstforening. Referat af ordinær generalforsamling. Torsdag d. 28. april 2016 kl. 19:30

Aalborg Kommunale Kunstforening. Referat af ordinær generalforsamling. Torsdag d. 28. april 2016 kl. 19:30 Aalborg Kommunale Kunstforening Referat af ordinær generalforsamling Torsdag d. 28. april 2016 kl. 19:30 I By- og Landskabsforvaltningen og Miljø- og Energiforvaltningens kantine på Stigsborg Brygge 5,

Læs mere

Aalborg Kommunale Kunstforening - indkøbt kunst til generalforsamlingen i side 1

Aalborg Kommunale Kunstforening - indkøbt kunst til generalforsamlingen i side 1 Aalborg Kommunale Kunstforening - indkøbt kunst til generalforsamlingen i 2017 - side 1 1 2 3 4 Helene Stigel Stentøj 44 cm høj Tchai Munch Glasskål 17 x 32 cm + bog Lene Winther Stentøj H 25 cm. Wouter

Læs mere

Ib Orla-Jensen 1 4/04-1 3/05 201 2

Ib Orla-Jensen 1 4/04-1 3/05 201 2 NÆSTVED KUNSTFORENING Amtsgården Amtmandsstien 1 Blad nr. 3/201 2 Ib Orla-Jensen 1 4/04-1 3/05 201 2 Næstved Kunstforening inviterer til ferniseringen af Ib Orla-Jensen Lørdag den 1 4. april fra kl. 1

Læs mere

Matcher. Stilling. Gruppe H1

Matcher. Stilling. Gruppe H1 Matcher 1 : Køge OK - O-63/NFR/Maribo : 55-64 2 : Køge OK - OK Skærmen Værløse : 66-50 3 : Køge OK - DSR/Fredensborg/Vinderød : 66-47 4 : O-63/NFR/Maribo - OK Skærmen Værløse : 60-47 5 : O-63/NFR/Maribo

Læs mere

Niels Ebbe Sørensen. Benny Arne Sørensen. Niels-Christian Tramm. Boet efter Inge Marie Sørensen. Kjeld Olesen. Karlo Lauridsen

Niels Ebbe Sørensen. Benny Arne Sørensen. Niels-Christian Tramm. Boet efter Inge Marie Sørensen. Kjeld Olesen. Karlo Lauridsen Ejendomsliste. Bilag 2 2 Niels Ebbe Sørensen 1e 1d 1f 1g 1c 1i 1b 1a Niels Ebbe Sørensen Benny Arne Sørensen Niels-Christian Tramm Boet efter Inge Marie Sørensen Kjeld Olesen Tjæreby Vejle, Tårnborg 2e

Læs mere

PIA BIRKHOLM Nørthorupvej 8, Hjortdal, 9690 Fjerritslev

PIA BIRKHOLM Nørthorupvej 8, Hjortdal, 9690 Fjerritslev DEN NORDJYSKE Det nordjyske i Den nordjyske er ganske enkelt, at 7 kunstnere, som alle bor i Nordjylland, sammen er på vandreudstilling. De 7 kunstnere er ikke et specielt udtryk for en særlig nordjysk

Læs mere

Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde 0 Finalerunde Finale 0 Omspil

Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde 0 Finalerunde Finale 0 Omspil Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde 0 Finalerunde Finale 0 Omspil 0 103 Søren Olesen Møldrup krolf 26 27 36 89 37 24 Nobby Dyrmose Randers Natur 35 30 25 90 37 37 Henning Christensen Randers Natur

Læs mere

Klubbens Snit 119 7 0,973 34,5-74,5 2039 4307 0,473

Klubbens Snit 119 7 0,973 34,5-74,5 2039 4307 0,473 Person Antal Kampe H. S. Bedste snit Vundet - Tabt Score Indgange Gennemsnit Pierre Otkjær 2 5,645 2-8 38,579 Steffan Rasmussen 23 6,973 6-7 693 285,539 Ole Thomsen 2 5,625 5-7 45 878,472 Per Larsen 5

Læs mere

Højt til loftet hos Vignir

Højt til loftet hos Vignir Højt til loftet hos Vignir Islandske Vignir Jóhannsson bor i Hou, og han er internationalt anerkendt kunstner med højt til loftet på alle måder. Hans kunst er rummelig og generøs som han selv, og nu har

Læs mere

Kunst i AALBORG KONGRES & KULTUR CENTER

Kunst i AALBORG KONGRES & KULTUR CENTER Kunst i AALBORG KONGRES & KULTUR CENTER Forpladsen MUR MED TÅRNE Vandkunst af Anita Jørgensen Skænket af Statens Kunstfond og Aalborg Kommunes Kunstfond. Afsløret ved 40 års jubilæet 15. januar 1993. FRA

Læs mere

Junior hold 1 udskrevet for: Junior hold

Junior hold 1 udskrevet for: Junior hold Junior hold 11:40 26 Nørup Junior 1140 1142 1144 1146 109 110 111 112 Patrick Jensen Thomas Johansen Simon Madsen Andreas Thomsen 4221303811 4221305221 4221302509 4221304417 1 udskrevet for: Junior hold

Læs mere

3. Ægteparturnering den 29. august SUM Placering. 1. Ægteparturnering den 19. april. 2. Ægteparturnering den 7. juni. Navn Judith & Harry Jensen

3. Ægteparturnering den 29. august SUM Placering. 1. Ægteparturnering den 19. april. 2. Ægteparturnering den 7. juni. Navn Judith & Harry Jensen 1. ægteparturnering - resultater Længste drive hul 4 - Christina Christiansen Tættest flaget på hul 2 - Ole Christoffersen Tættest flaget på hul 7 - Ole Frølich-Hansen Tættest flaget på hul 12 - Se tættest

Læs mere

vinterturnering cal 22,

vinterturnering cal 22, vinterturnering cal 22, 215-16 Individuel V1H1 - voksen 1 hand - 1 ( klasse 1 ) 16916 Rune Knudsen St. Restrup 283 286 288 857 3579 Allan Borg Års 284 286 287 857 16491 Peter Holmegaard Ålborg 288 278

Læs mere

Danskemesterskaber 2010 10 og 15 m Senior og Oldboys

Danskemesterskaber 2010 10 og 15 m Senior og Oldboys Danskemesterskaber 00 0 og m Senior og Oldboys Resultatliste Dansk Skytte Union 0. og 0. marts 00 BPI UM 00-0 og m Senior og Oldboys 0m Senior 0 Carsten Klich Maribo Sys Hansen Hvidovre Peter Hansen Ballerup

Læs mere

NÆSTVED KUNSTFORENING Sct. Peders Kirkeplads 1 4, Næstved Blad nr. 3/201 4

NÆSTVED KUNSTFORENING Sct. Peders Kirkeplads 1 4, Næstved Blad nr. 3/201 4 NÆSTVED KUNSTFORENING Sct. Peders Kirkeplads 1 4, Næstved Blad nr. 3/201 4 Jacoob Mathias Knud Verner Knudsen Udstiller i Kunstforeningen i perioden 29. marts - 4. maj 201 4 Næstved Kunstforening inviterer

Læs mere

Lokalbanken fylder 90 år

Lokalbanken fylder 90 år Lokalbanken fylder 90 år og forærer kunst til borgerne tid til nærvær Forord Lokalbanken har fornøjelsen af at præsentere 11 kunstværker, der er blevet indkøbt i anledning af bankens 90-års fødselsdag.

Læs mere

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Boldklub 1951 til 2009

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Boldklub 1951 til 2009 Knudsen Vagn 1951 Formand 1951-06-07- Alslev Knudsen Finn 1951 Kasserer Visselbjerg Jensen- Musiker Harry 1951 Alslev Fugleberg Jens 1951 Alslev Andersen Erik 1951 Alslev Knudsen Vagn 1951 Formand 1952-06-12-Alslev

Læs mere

Hold. Fornavn Efternavn Klasse Skydetid

Hold. Fornavn Efternavn Klasse Skydetid Hold. Fornavn Efternavn Klasse Skydetid 1. 1. Poul Mølgaard V Veteran Kl. 08:00 2. Lars Hauge JÆ Jæger Kl. 08:00 3. Peter Johansen M Mester Kl. 08:00 4. Anders Bruun M Mester Kl. 08:00 5. Per sen M Mester

Læs mere

Tage Jensen SSK. Krolf 29 31 30 90 1 Erling Christensen Østerild 28 28 35 91 2 Erik Kjeldgaard Klarup Krolf 29 31 33 93 3 Harry Jørgensen Østerild 29

Tage Jensen SSK. Krolf 29 31 30 90 1 Erling Christensen Østerild 28 28 35 91 2 Erik Kjeldgaard Klarup Krolf 29 31 33 93 3 Harry Jørgensen Østerild 29 Tage Jensen SSK. Krolf 29 31 30 90 1 Erling Christensen Østerild 28 28 35 91 2 Erik Kjeldgaard Klarup Krolf 29 31 33 93 3 Harry Jørgensen Østerild 29 30 36 95 Jens Peter Christensen Østerild 34 30 31 95

Læs mere

Bemandingsplan for Hylke sommerfest 11.-19.juni 2010

Bemandingsplan for Hylke sommerfest 11.-19.juni 2010 Bemandingsplan for Hylke sommerfest 11.-19.juni 2010 Kære Hylkeborger Her er bemandingsplanen for Hylke sommerfest. Kig venligst planen igennem og se om dit navn optræder. Hvis du er forhindret i at hjælpe,

Læs mere

Kunstforeningen i Lantmännen Cerealia, Danmark

Kunstforeningen i Lantmännen Cerealia, Danmark Kunstforeningen i Lantmännen Cerealia, Danmark Nedenfor kan du se de kunstværker, som er indkøbt til udlodning ved den kommende generalforsamling d. 17. marts 2011. Bodil Tobiesen er uddannet maler fra

Læs mere

Forårsudstillingen 6/4-1 2/5 201 3

Forårsudstillingen 6/4-1 2/5 201 3 NÆSTVED KUNSTFORENING Sct. Peders Kirkeplads 1 4, Næstved Blad nr. 3/201 3 Forårsudstillingen 6/4-1 2/5 201 3 Næstved Kunstforening inviterer til fernisering af Forårsudstillingen lørdag den 6. april fra

Læs mere

2013 ÅRETS KUNSTVÆRK AF LENE PURKÆR

2013 ÅRETS KUNSTVÆRK AF LENE PURKÆR Katalog 2013 ÅRETS KUNSTVÆRK AF LENE PURKÆR ØMME KÆRTEGN H = 18 cm Januar Lene Purkær Fabriksparken 9 9230 Svenstrup J Tel: 9831 8081 www.lenepurkaer.dk Skulpturer, der afspejler en kærlighed til livet.

Læs mere

Bonnie Spliid Søren Langkilde Madsen. Med inspiration fra forestillingen Butterflies af Åben dans, Roskilde

Bonnie Spliid Søren Langkilde Madsen. Med inspiration fra forestillingen Butterflies af Åben dans, Roskilde Mødet med Dansen Bonnie Spliid Søren Langkilde Madsen Med inspiration fra forestillingen Butterflies af Åben dans, Roskilde Bonnie Spliid Jeg er uddannet lærer med liniefag i billedkunst og

Læs mere

Program Kunstforeningen Aktivitetscenter Struer

Program Kunstforeningen Aktivitetscenter Struer Program 2016 2017 Kunstforeningen Aktivitetscenter Struer Hvorfor en kunstforening: Kunstforeningen Aktivitetscenter Struer blev stiftet ved en generalforsamling d. 24. oktober 2012. Foreningens formål

Læs mere

Deltagerliste. Hold Nr. Dalby 2 Jannik - Max - Alex. 1 Orla Kjær - Ivan Larsen - Steen Truelsen

Deltagerliste. Hold Nr. Dalby 2 Jannik - Max - Alex. 1 Orla Kjær - Ivan Larsen - Steen Truelsen Hold Nr. Deltagerliste Navn Klub 1 Orla Kjær - Ivan Larsen - Steen Truelsen Dalby 2 Jannik - Max - Alex Holmebæk petanque 3 Bo Nielsen - Steffen Petersen - Klaus Noergaard Nordfalster 4 Salem Boukaidi-Laghzaoui

Læs mere

Danmarksturnering. 10 meter riffel

Danmarksturnering. 10 meter riffel Danmarksturnering 10 meter riffel Resultatliste 2014-2015 1. omgang Startet i 1980 Åben klasse 1. omgang total 1. Division 1 Bredstrup-Pjedsted 1 1856,4 12 1856,4 12 2 Særslev 1 1831,9 9 1831,9 9 3 Viborg

Læs mere

BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM

BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM Peter Hansen: Kai Nielsen modellerer Mads Rasmussen, 1913 UNDERVISNINGSMATERIALE FOR 4.-6. KLASSE MADS RASMUSSEN OG FAABORG MUSEUM I begyndelsen af 1910 fik konservesfabrikant

Læs mere

Turnering 2016 Reg.Sjælland Snitliste 1 afd 1.afd 2.afd 2.afd 3.afd 3.afd 4.AFD4.AFD5.afd Kategori Navn KLUB snit A-B-C PULJE 1

Turnering 2016 Reg.Sjælland Snitliste 1 afd 1.afd 2.afd 2.afd 3.afd 3.afd 4.AFD4.AFD5.afd Kategori Navn KLUB snit A-B-C PULJE 1 Turnering 2016 Reg.Sjælland Snitliste 1 afd 1.afd 2.afd 2.afd 3.afd 3.afd 4.AFD4.AFD5.afd Kategori Navn KLUB snit A-B-C PULJE 1 Elinor Nielsen Knabstrup 38 39 39 43 34 32 30 36 36,375 d Maiken Ipsen Vig

Læs mere

KORSØRLØBET 2003. Piger indtil 10 år

KORSØRLØBET 2003. Piger indtil 10 år KORSØRLØBET 2003 Piger indtil 10 år 1 MATHILDE THORSEN 0.10.08,6 2 ANNE KNUDSEN 0.10.10,8 3 SABINE OLSEN 0.10.16,4 4 PERNILLE HANSEN 0.10.36,0 5 ELINE KRISTIANSEN 0.11.19,9 6 JOSEFINE MIKKELSEN 0.11.32,8

Læs mere

Fornavn Efternavn Klub Start nr. MFM1 Alan Kristensen, Alan SMT Silkeborg 1151 MFM Alan Nørgaard, Alan SMT Silkeborg MFM Allan Bak, Allan SMT

Fornavn Efternavn Klub Start nr. MFM1 Alan Kristensen, Alan SMT Silkeborg 1151 MFM Alan Nørgaard, Alan SMT Silkeborg MFM Allan Bak, Allan SMT Fornavn Efternavn Klub Start nr. MFM1 Alan Kristensen, Alan SMT Silkeborg 1151 MFM Alan Nørgaard, Alan SMT Silkeborg 14233 MFM Allan Bak, Allan SMT Silkeborg 9233 MFM Alma Heinesen, Alma SMT Silkeborg

Læs mere

BILLED VÆRKSTEDET. maleri. tegning. akvarel. keramik. Inge Lis Jørgensen. Birthe Nissen. Lisbeth Poulsen. Vibeke Krog

BILLED VÆRKSTEDET. maleri. tegning. akvarel. keramik. Inge Lis Jørgensen. Birthe Nissen. Lisbeth Poulsen. Vibeke Krog BILLED VÆRKSTEDET Birthe Nissen Lisbeth Poulsen Vibeke Krog maleri. tegning. akvarel. keramik FORÅR 2012 Keramiker Lisbeth Poulsen Låsby www.lisbethpoulsen.dk Uddannelse: Det Jyske Kunstakademi 1983-88

Læs mere

Tale ved generalforsamlingen 2016

Tale ved generalforsamlingen 2016 Tale ved generalforsamlingen 2016 I 2015 havde vi følgende udstillinger: Grafitti fra Grafittigalleriet og Skulpturer af Heidi av Reyni Familien til Arne Haugen Sørensen bød på sol og sommer i mængder.

Læs mere

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Tee 1 Rasmus Jønson 6 9 41 hvid 2 Kim Nielsen 9,3 13 38 hvid 3 Dan Christensen 12,2 14 37 gul 4 Lars Peter Mølvang 4,9 6 36 gul 5 Kurt Pedersen

Læs mere

Dyrestudier Billedhuggeren Anne Marie Carl-Nielsen

Dyrestudier Billedhuggeren Anne Marie Carl-Nielsen Dyrestudier Billedhuggeren Anne Marie Carl-Nielsen Introduktion Billedhuggeren Anne Marie Carl-Nielsen (1863-1945) var en af de mest banebrydende kvindelige billedhuggere i Danmark. Den Hirschsprungske

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Høje Taastrup GF Licens 1 2 Total Plac. I Jan 70 Svend Clausen Beck 166 162 328 I Jan 70 Erik Høltermand 125 139 264 I Jun 84 René Poulsen 060664 186 206 392 I Mar 86

Læs mere

Dyrestudier Billedhuggeren Anne Marie Carl-Nielsen

Dyrestudier Billedhuggeren Anne Marie Carl-Nielsen Dyrestudier Billedhuggeren Anne Marie Carl-Nielsen Introduktion Billedhuggeren Anne Marie Carl-Nielsen (1863-1945) var en af de mest banebrydende kvindelige billedhuggere i Danmark. Den Hirschsprungske

Læs mere

Unionsmesterskaber og 15 meter riffel Senior og Oldboys/girls

Unionsmesterskaber og 15 meter riffel Senior og Oldboys/girls Unionsmesterskaber 2011 10 og 15 meter riffel Senior og Oldboys/girls Resultatliste Dansk Skytte Union 18. - 19. marts 2011 Særslev 1 10m luftriffel Senior 1 1 Poul Lamhauge Gundsølille 94 92 95 97 378

Læs mere

Kunstforeningen Brundur. Et godt tilbud til 42 kr. pr. måned Juni 2016

Kunstforeningen Brundur. Et godt tilbud til 42 kr. pr. måned Juni 2016 Kunstforeningen Brundur Et godt tilbud til 42 kr. pr. måned Juni 2016 Kære kollega Ansatte ved Brønderslev Kommune stiftede for mange år siden en kunstforening. Du kan læse mere om foreningen på kommunens

Læs mere

Plads Score Medl.nr. Navn Præmie

Plads Score Medl.nr. Navn Præmie Topplaceringer for måned: 2016-05. Foreløbig! Præmie = Ja spilleren står til en Månedspræmie. Præmie = X En bedre præmie i måneden / Utilstrækkeligt antal præmier. 18 Huller: Damer A HCP max 29,0. Herrer

Læs mere

Resultat Individuelle

Resultat Individuelle V 0 udskrevet for: Veteran individuel Side 1 Dame individuel 1 84 Anny Schlünsen Vejen 4308168984 29 45 2 113 Sandie Jensen Egtved 4221264196 19 50 2 udskrevet for: Dame individuel Side 2 Junior individuel

Læs mere

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011 01 09:30 BANE HOLD KREDS 1 ISG 1 Jan T. Bertelsen HC 33 Ole Guldager Jensen HC 42 Henriette Mortensen DC 84 Peter Bæk HE 111 2 3 N Lakering A/S 1 Jimmy Lykke HE 96 Jens K. Poulsen HE 90 3 BE INSTALLATION

Læs mere

Danmarksturnering. 10 meter riffel

Danmarksturnering. 10 meter riffel Danmarksturnering 10 meter riffel Resultatliste 2012-2013 1. omgang Startet i 1980 1. omgang total 1. Division A Særslev 1 1763 2 1763 2 B Trehøje 1 1751 2 1751 2 C Viborg 1 1749 2 1749 2 c ÅRK 1 1699

Læs mere

Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen

Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen Tour de Uhre Rasing/Jens Lyns Mindeløb Vi har ikke resultaterne 1984-89. I 1989 fik løbet

Læs mere

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963.

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Foto 1927 Evald Hansen, karl Karen, senere gift Jensen, pige Marie og Henry Houbak Fr. Sørensen 1928-29 og 1929-30 Dagny Andersen 15/4 1/11

Læs mere

ÅRETS KUNSTVÆRK AF ULLA VIBORG

ÅRETS KUNSTVÆRK AF ULLA VIBORG Katalog 2014 ÅRETS KUNSTVÆRK AF ULLA VIBORG Freja H=80 cm x B=70 cm NB! Ift. årets kunstværk er der frit valg af ramme fra Skipperens Rammeværksted til en pris af max. 800 kr. Lidt om årets kunstner UDSTILLER

Læs mere

Turnering : Hold 2hk 2005/6. Ole Knudsen Morten Frank Jensen ,38 0 0, Korrigeret 1877

Turnering : Hold 2hk 2005/6. Ole Knudsen Morten Frank Jensen ,38 0 0, Korrigeret 1877 Turnering : Hold 2hk 2005/6 d.24.03.2006 Ole Knudsen 1922 1 Morten Frank Jensen 0 2011 0,38 0 0,40 1910 Korrigeret 1877 Michael Taankvist 1984 2 Jens Hjorth Hansen ½ 1781 0,76 3 Søren Dyberg Larsen 0 1908

Læs mere

Holdturnering, Finale

Holdturnering, Finale Række C2 Bane 25-26 Navne: Klub: 1: 2: 3: 4: 20'ere: Plus: Minus: Ialt: Plads: Sonja Andresen Poul Spaabæk Gunnar Pedersen Johan Andersen Grindsted FFI 6: C2p1 1: XXX XXX 16 16 0 32 40 2: XXX XXX 20 20

Læs mere

HOLE IN ONE. Hul. Navn

HOLE IN ONE. Hul. Navn HOLE IN ONE Hul 1 1 1 1 1 1 År 174 176 177 177 178 17 17 17 17 181 181 181 181 181 183 186 186 186 186 186 186 186 187 187 187 188 188 188 188 18 18 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11 11 11 1 1 1 1 13

Læs mere

Gunnar Møller. -den eventyrlige kolorist. I. Fragmenter af et kunstnerliv

Gunnar Møller. -den eventyrlige kolorist. I. Fragmenter af et kunstnerliv Gunnar Møller -den eventyrlige kolorist I. Fragmenter af et kunstnerliv GM Bind 1 - Fragmenter af et kunstnerliv Lidenskab for liv Et kunstværk er et hjørne af tilværelsen set gennem et temperament. Wilhelm

Læs mere

Side 1 af 7 06-09-2015 17:19:25 - DDS SP v.3.15.6.1 RESULTATLISTE Landsdelsmesterskaber 50-200- 300M 2015 Gevær, 50m. - Mesterskab BK1 1 114483 Thomas Marding Thorsen-Poulsen 09-116 Midtdjurs Skytteforening

Læs mere

Kommunemesterskaber Herning JKF 2011

Kommunemesterskaber Herning JKF 2011 opdateret 080511 Kommunemesterskaber Klasse Navn Klub duer Skud Klub Plc. 124 A Kristian Mortensen Sunds 25 46 x 123 A Lars Kjeldsgaard Trehøjebanen 30 45 x 122 D Maiken Andersen MSK/HJC 23 46 x 121 M

Læs mere

Resultater Jæger. Jæger

Resultater Jæger. Jæger Jæger Allan Stigsen Jæger Kl. 12:00 361 Jørgen Nielsen JÆ Jæger Kl. 11:15 357 John Christensen JÆ Jæger Kl. 08:15 340 Flemming Carlsen JÆ Jæger Kl. 10:45 338 Per Jensen JÆ Jæger Kl. 10:15 334 Morten Røge

Læs mere

Program 2015 2016 Kunstforeningen Aktivitetscenter Struer

Program 2015 2016 Kunstforeningen Aktivitetscenter Struer Program 2015 2016 Kunstforeningen Aktivitetscenter Struer Hvorfor en kunstforening: Kunstforeningen Aktivitetscenter Struer blev stiftet ved en generalforsamling d. 24. oktober 2012. Foreningens formål

Læs mere

Valdemar Foersom Hegndal og Lars Hegndal på Hirtshals Fyrs efterårsudstilling

Valdemar Foersom Hegndal og Lars Hegndal på Hirtshals Fyrs efterårsudstilling Valdemar Foersom Hegndal og Lars Hegndal på Hirtshals Fyrs efterårsudstilling Omkring 150 gæster indfandt sig til fernisering og åbningsarrangement på Efterårsudstillingen på Hirtshals Fyr. Kunstudvalget

Læs mere

Landsmesterskab 2014-2015. A-rækken

Landsmesterskab 2014-2015. A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Haderslev GF Licens 1 2 Total Plac. I Maj 63 Erich Sønnichsen 020341 181 144 325 I Maj 80 Torben Breinbjerg 150859 150 165 315 I Juni 71 Jon de Taeje 171 133 304 I Jan

Læs mere

Resultater fra opstartsstævnet i Auning 19. april 2017

Resultater fra opstartsstævnet i Auning 19. april 2017 Resultater fra opstartsstævnet i Auning 19. april 2017 Herrer: Damer: 1. Anders Nielsen, Åstrup med 89 slag 2. Ole Rygaard, Uggelhuse med 89 slag 3. Egon Rosendal, Rønde med 89 slag 1. Lise Hjorth, Uggelhuse

Læs mere

Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde Total Finalerunde efter omspil Finale 160 Knud Sønderby skanderborg krolf Erling Madsen

Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde Total Finalerunde efter omspil Finale 160 Knud Sønderby skanderborg krolf Erling Madsen Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde Total Finalerunde efter omspil Finale 160 Knud Sønderby skanderborg krolf 33 31 32 96 35 36 Erling Madsen Karup/Kølvrå Krolf 31 34 32 97 35 164 Hans Brogård Vestfjends

Læs mere

Danmarksturnering. 10 meter riffel

Danmarksturnering. 10 meter riffel Danmarksturnering 10 meter riffel Resultatliste 2013-2014 10. omgang Startet i 1980 10. omgang total 1. Division A Trehøje 1 1848,7 2 17895 18 a Bredstrup-Pjedsted 1 1237,4 0 16106,3 16 c Viborg 1 1812

Læs mere

KIMING I N G E L I S E W E S T M A N GRATIS BUSTUR TIL

KIMING I N G E L I S E W E S T M A N GRATIS BUSTUR TIL MEDLEMSBLADET KIMING I N G E L I S E W E S T M A N GRATIS BUSTUR TIL MUSEUMSBERG FLENSBURG Kunstmuseet i Tønders særudstilling, Kiming, med værker af Inge Lise Westmann fortsætter til Museumsberg i Flensburg.

Læs mere

NÆSTVED KUNSTFORENING Sct. Peders Kirkeplads 1 4 C, Næstved Blad nr. 8/201 5

NÆSTVED KUNSTFORENING Sct. Peders Kirkeplads 1 4 C, Næstved Blad nr. 8/201 5 NÆSTVED KUNSTFORENING Sct. Peders Kirkeplads 1 4 C, Næstved Blad nr. 8/201 5 31. oktober - 29. november 201 5 Næstved Kunstforening inviterer til fernisering af lørdag den 31. oktober fra kl. 1 3.00 til

Læs mere

FLSmidths Kunstforening - Hovedgevinster 2015

FLSmidths Kunstforening - Hovedgevinster 2015 1. Kunstner: Mona Sloth Akvarel Størrelse H x B (cm): 67 x 88 Stor regnspove over Nivåbugten 2. Kunstner: Knud Laursen Kathrine på vej hjem Størrelse H x B (cm): 34 x 40 3. Kunstner: John Knøss Akryl Størrelse

Læs mere

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35 Grunddata Starttidspunkt gruppe 1 14:00 Starttidspunkt gruppe 2 14:00 Starttidspunkt gruppe 3 14:00 Starttidspunkt gruppe 4 14:00 Starttidspunkt gruppe 5 14:00 Starttidspunkt gruppe 6 14:00 Starttidspunkt

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior 60 liggende 4. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1876,9 10 7505,5 40 2 Kolding 1 1842,3 4 7412,0 24 3 DSB/ASF 1 1846,9 6 5565,8 22 4 Viborg 1 1850,6 8 7394,9 18 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1819,9 0 7351,8

Læs mere

BILLED VÆRKSTEDET. maleri. tegning. akvarel. keramik

BILLED VÆRKSTEDET. maleri. tegning. akvarel. keramik BILLED VÆRKSTEDET maleri. tegning. akvarel. keramik FORÅR 2014 Keramik Undervisningen i keramik veksler mellem stillede opgaver og værkstedsarbejde. Gennemgang af de færdige arbejder er en del af undervisningen.

Læs mere

Indstillinger til Billedkunstråd Syddjurs Kommune

Indstillinger til Billedkunstråd Syddjurs Kommune 1 of 5 Indstillinger til Billedkunstråd Syddjurs Kommune Bilag til møde i udvalget for Plan, udvikling og kultur den xx 2016. Kandidater/område Kort begrundelse/uddrag Indstiller(e) Udøvende kunstnere

Læs mere

FORSIDE & REDAKTION: Lis Nielsen REPRO & TRYK: PM Tryk. Stenløse

FORSIDE & REDAKTION: Lis Nielsen REPRO & TRYK: PM Tryk. Stenløse FORSIDE & REDAKTION: Lis Nielsen REPRO & TRYK: PM Tryk. Stenløse OPLAG: 1.500 PRIS: 10'00 kr. FREDERIKSSUND KUNSTFORENING UDSTILLING MED NIELS NIELSEN MORTEN NIELSEN JEPPE HAGEDORN-OLSEN BODIL HAGEDORN

Læs mere

Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen

Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen Tour de Uhre Rasing/Jens Lyns Mindeløb Vi har ikke resultaterne 1984-89. I 1989 fik løbet

Læs mere

Resultater. for Hanstholm løbet 2005

Resultater. for Hanstholm løbet 2005 Resultater for Hanstholm løbet 2005 RESULTATER - : KVINDER 4.2 KM 327 EMMA LEU HANSTHOLM 20.40 11 0.00 3 424 LINETTE K LARSEN HANSTHOLM 24.36 9 0.00 8 336 KRISTINA MADSEN THISTED 29.39 12 0.00 24 426 KATHARINA

Læs mere

To stærke kvinder Olivia Holm-Møller og Anna Klindt Sørensen

To stærke kvinder Olivia Holm-Møller og Anna Klindt Sørensen SKOVBO KUNSTFORENING Medlemsnyt februar 2016 To stærke kvinder Olivia Holm-Møller og Anna Klindt Sørensen Sidste år fejrede Skovbo Kunstforening Sammenslutningen Grønningens 100 års jubilæum med en stor

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Dame Hold Træf Skud Træf Skud 1 39 Sevel Damer 2 105 125 183 Solveig Madsen 2204 Sevel Jagtforening 38 41 185 Kristine Madsen 2204 Sevel Jagtforening

Læs mere

7 Tonny Hessel Albert Mylius Nielsen

7 Tonny Hessel Albert Mylius Nielsen Distrikt Forbund (efter 00: pladsgivende placeringer) 0-6 0-0- Tonny Hessel Albert Mylius Nielsen Aalborg BK / Anne Schousboe Jes Bank Leif Rasmussen Erik Hermansen Michael Mathiesen Flemming Nielsen Bente

Læs mere

Døstrup IF Svinget Hobro Klublotto vinderne

Døstrup IF Svinget Hobro  Klublotto vinderne Klublotto vinderne 2009 25 Rigmor Madsen 58 Lisbeth Sørensen 66 Lars Pedersen (LP) 24 Klaus Rasmussen 14 Michael Nielsen 51 Familien Pedersen 9 Jørgen Hedemand 55 Henrik Nielsen 60 Døstrup kortklub 49

Læs mere

Ark1. Skydetider kredsskydning 2016

Ark1. Skydetider kredsskydning 2016 Skydetider kredsskydning 2016 Seniorer 08.00 Kim Grubbe 08.01 Michael Lysgaard 08.02 Klaus Holt Jensen 08.03 Thomas Heesgaard 08.04 Morten Mogensen 08.05 Rene Holt Schmidt 08.06 Torben Mauritson 08.07

Læs mere

NÆSTVED KUNSTFORENING Sct. Peders Kirkeplads 1 4, Næstved Blad nr. 5/201 4

NÆSTVED KUNSTFORENING Sct. Peders Kirkeplads 1 4, Næstved Blad nr. 5/201 4 NÆSTVED KUNSTFORENING Sct. Peders Kirkeplads 1 4, Næstved Blad nr. 5/201 4 Jens Galschiøt 28. juni - 31. august 201 4 Næstved Kunstforening inviterer til fernisering af Jens Galschiøt lørdag den 28.juni

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering Individuelle resultater

RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering Individuelle resultater RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering 2012-13 Individuelle resultater Luftpistol Klasse 1 1 16916 Rune Knudsen 291 291 582 291 2 32639 Heidi Bergholt Madse 289 287 576 288 3 14860 Bo Lykholt Andreasen

Læs mere

RESULTATLISTE DDS Storstrømmen LDM Senior i Næstved

RESULTATLISTE DDS Storstrømmen LDM Senior i Næstved RESULTATLISTE DDS Storstrømmen LDM Senior i Næstved DDS SP v.3.13.1.1 Holdkonkurrence: LDM Hold Senior 1 Vestfalster Skytteforening 54556 Jens West Klasse: 1 188/04 54405 Steffen Christensen Klasse: 2

Læs mere

Kære kunde. Venlig hilsen. Susanne Krogshede Art-for future

Kære kunde. Venlig hilsen. Susanne Krogshede Art-for future g a v e k a t a l o g 2 0 1 4 Kære kunde Det er en stor fornøjelse at kunne præsentere dig for Art-for-futures nye gavekatalog 2014. Med dette katalog ønsker jeg at give dig mulighed for, at forkæle dine

Læs mere

NÆSTVED KUNSTFORENING Sct. Peders Kirkeplads 1 4 C, Næstved Blad nr. 7/201 5

NÆSTVED KUNSTFORENING Sct. Peders Kirkeplads 1 4 C, Næstved Blad nr. 7/201 5 NÆSTVED KUNSTFORENING Sct. Peders Kirkeplads 1 4 C, Næstved Blad nr. 7/201 5 Per Henriksen og Birgitte Tvermoes Jensen 1 9. september - 1 8. oktober 201 5 Næstved Kunstforening inviterer til fernisering

Læs mere

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121 Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013 Afholdelsessted Hotel Faaborg Fjord Startdato 15/08-13 Slutdato 16/08-13 Mødetid Kursusleder AMUkursus Fuldt booket Leif M. Larsen, Gitte

Læs mere

Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total

Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total Dame 1 153 Lonnie Hirtz Nielsen 1062 334 2 157 Heidi Dissing 1072 321 3 156 Lisbeth Teglgård 1052 297 4 155 Jette Petersen 1023 271 5 154 Karen Barfod 1053 228 6 107 Sonja Nielsen 1052 226 7 106 Lise Pedersen

Læs mere

Officialsliste DM-L & DJM-L 2015. Lørdag d. 4. juli kl. 09.30. Officialsmøde kl. 08.30. NB! Officials bedes være iklædt HVIDE shorts/bukser

Officialsliste DM-L & DJM-L 2015. Lørdag d. 4. juli kl. 09.30. Officialsmøde kl. 08.30. NB! Officials bedes være iklædt HVIDE shorts/bukser Lørdag d. 4. juli kl. 09.30 Officialsmøde kl. 08.30 Stævneledelse Elisabeth Grandt Speaker Per Stilling Pedersen Sekretariat: Jette Jørgensen EL - tidtagning Karsten Elm Heinz Torben Larsen 2,4 Esbjerg

Læs mere

7 Tonny Hessel Albert Mylius Nielsen

7 Tonny Hessel Albert Mylius Nielsen Distrikt Forbund 0- (efter 00: pladsgivende placeringer) Tonny Hessel Albert Mylius Nielsen 7 Tonny Hessel Albert Mylius Nielsen Aalborg BK / Aalborg BK / Ole Beltoft Sven Ingerslev BK af 97, Hjørring

Læs mere