SKOVHUS-AVISEN MARTS 2015 NR. 3

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SKOVHUS-AVISEN MARTS 2015 NR. 3"

Transkript

1 15 SKOVHUS-AVISEN MARTS 2015 NR. 3 Redaktion: Grethe Gram, bolig 23 Nete Johansen, bolig 320 Mette Sperling, adm. medarbejder Tina Laurberg, husassistent Team B Marianne Frejlev, Skovkilden Charlotte Kock Petersen, plejecenterleder

2 SOL OP SOL NED v. Grethe Gram, bolig 23 Onsdag den 4. marts Solen op kl Solen ned kl Onsdag den 11. marts Solen op kl Solen ned kl Onsdag den 18. marts Solen op kl Solen ned kl Fredag den 20. marts Jævndøgn - Solformørkelse Onsdag den 25. marts Solen op kl Solen ned kl Søndag den 29. marts Palmesøndag er søndagen før påske, og dermed begyndelsen på den sidste uge i fasten, som også bliver kaldt den stille uge. Palmesøndag fejres til minde om Jesu indtog i Jerusalem. Næste nummer af Skovhus-Avisen udkommer: Obs. Deadline til redaktionen: På eller i udprintet form SIDE 1

3 NYT FRA SKOVHUSET Velkommen til foråret Så har vi tre fine forårsmåneder forude. Dem skal vi nyde. Solen er begyndt at få styrke, og der er allerede nu forårsløg der kommer frem i vores højbede. Vi byder foråret velkommen og vil gøre vores til at komme i haven og i skoven på vores cykler. Vi har gang i mange forårsting: Skovhuset er blevet tilmeldt frivillig projekt Cykling uden alder og med det håber vi på, at mange frivillige har lyst til at hoppe på vores cykler og tilbyde ture i skoven og på cafeer i byen. Det starter vi op til april mere om det senere. Vores ihærdige frivillige, Preben, er ved at starte en herreklub op: Hemmingway klubben, Hillerød, som er en ren herregruppe for mænd i Skovhuset og for mænd + 65 år fra Østervang - en klub med hår på brystet :-). Skovkilden har mange fine tilbud dagligt. Dem kan man følge med i på informationsskærmene og på cafe-skiltet. Mange aktiviteter, også udendørs, så vi kan få glæde af den tidlige sol. Et sikkert forårstegn er også, at der bliver pudset vinduer i marts måned det skal blive så godt at få vasket vinterens slør væk se datoen inde i avisen. og så lægger hønsene æg. Vi må ikke koge æggene i køkkenerne i boligfløjene. Derfor har vi lavet en aftale om, at det er Skovkilden der sikrer at samle æg ind kom gerne og deltag i det. Vi har indkøbt en lille kogeplade til Skovkilden, hvor vi så kan lave hårdkogte æg og dem må vi gerne tage med ud i køkkenerne til frokostsilden. Til slut vil jeg sige tak for engagementet til beboer familie aftenen i februar. Referatet er i dette blad og tak til dem der stiller op til beboer familiegruppen i Jeg glæder mig til samarbejdet. Med ønsket om en dejlig marts måned, Charlotte Kock Petersen, plejecenterleder SIDE 2

4 NYT FRA SKOVHUSET Invitation til støttegrupper for ægtefæller og børn til demensramte i Skovhuset. Skovhuset har i efteråret 2014 op startet en støttegruppe for ægtefæller til demensramte dette har været en stor succes og der er givet gode tilbagemeldinger om formen og indholdet, hvorfor vi gerne vil udvide tilbuddet. Ved møderne vil man bl.a. kunne få muligheden for at; Kunne dele erfaringer med andre i samme situation. Få en øget viden om demens. Kunne støtte hinanden som raske ægtefæller eller børn i det at have en ægtefælle eller en forældre som har sygdommen demens og som bor på plejecenter eller kommer til dagcenterets demenstilbud. Kunne få et pusterum i hverdagen med mulighed for ro og kunne blive følelsesmæssigt aflastet. Der er tavshedspligt imellem gruppens medlemmer. Rammen er som følgende: Der kan starte 2 3 grupper op og der vil være 3 til 4 møder i foråret. Tidsrummet vil i første omgang være torsdage fra kl til I hver grupper er der plads til 7 medlemmer. Hvis ens ægtefælle er tilknyttet dagcentret vil vi kunne tilbyde ophold i 1½ time i en afdeling eller i Skovkilden dog kræver det at man selv kan stå for transporten. Der vil hver gang blive tilbudt kaffe og te, og grupperne vil blive ledet af Områdeleder og Demenskoordinator Lone Thomsen. Så hvis dette har vagt din nysgerrighed eller hvis du blot vil tilmelde dig en gruppe, så skriv en mail til mig. Lone Thomsen Eller ring til mig (hverdage imellem 8-14). Første møde datoer for de tre grupper er torsdag d. 12.marts, d. 19.marts og d. 16.april. Deadline for tilmelding er 6.marts. så jeg kan sammensætte grupperne, og invitere til en af disse mødedatoer ovenfor. Med venlig hilsen Lone Thomsen SIDE 3

5 NYT FRA SKOVHUSET Så ta r vi cyklerne frem Skovhuset har allerede mange frivillige, som gør en ekstra forskel i huset. Nyeste skud på stammen af frivillige i Skovhuset bliver Cykling Uden Alder, som starter op d Om sig selv fortæller Cykling Uden Alder: Cykling uden alder er en bevægelse, hvis mission er at give de ældre mennesker ret til vind i håret. Ved at etablere rickshaws på landets plejecentre arbejder vi på at skabe stærke fællesskaber mellem beboere, pårørende, medarbejdere alle de frivillige rickshawpiloter, der hver dag sørger for at få cykler og ældre naboer med ud i det blå Kort fortalt så indgiver den frivillige en dag hvor hvornår han/hun har tid og lyst til at komme og køre en tur med en beboer her i Skovhuset. Den frivillige bliver derefter matchet med en beboer som har tid og lyst på netop den dag, til at komme ud og køre en tur. Du kan læse meget mere om, hvordan man kan blive frivillig cykelpilot eller om projektet Cykling Uden Alder på Har du flere spørgsmål kan du rette henvendelse til fysioterapeut Maria på eller på mail Vi glæder os til at sende mange afsted på tur ud i det blå i løbet af forår- og sommermånederne. Maria Bernburg, fysioterapeut SIDE 4

6 NYT FRA SKOVHUSET Referat af Informationsaften for beboere og familie den Omkring 30 beboere og familie/ venner var mødt frem til denne aften. Fra Skovhuset deltog: Områdeleder Kirsten Blæsgaard Svendsen (stuen) Områdeleder Birgitte Rosenquist (1. sal) Områdeleder Rikke Bundgaard (2. sal) Områdeleder Lone Thomsen (3. sal + Skovkilden) Plejecenterleder Charlotte Kock Fra Lejerbo deltog: Områdeleder Lars Schmidt Lokalinspektør Lars Ellegaard Informationer ved Lejerbo (19 20) Lejerbo organiseringen og budgetoplæg for husleje i Skovhuset v. områdeleder Lars Schmidt Lejerbo s områdeleder Lars Schmidt præsenterede kort Lejerbo s organisering og har regnskab og budget med for Skovhuset for 2014 og Der kommer forbrugsregnskab i maj 2015 og i den forbindelse inviterer Lejerbo til et spørgemøde, idet de af erfaring ved, at der kan rejse sig mange spørgsmål i forbindelse med det første forbrugsregnskab. Lejerbo fortæller, at byggesagen endnu ikke er helt afsluttet. Der er indgivet syn- og skøn til NCC og det afventer vi en afgørelse på. Budgetoplæg for husleje i Skovhuset v. områdeleder Lars Schmidt Lars Schmidt gennemgår driftsbudgettet. Der er et regnskabsoverskud på kr som følge af, at realkreditlånet ikke bliver afviklet det første år. Budget 2015 giver en huslejestigning på kr. 71 om måneden fra den Der er et fald i antennebidraget på kr. 17 om måneden, ligeledes fra den Huslejestigningen har til formål at imødegå vedligeholdelsesudgifter. Lejerbo gør opmærksom på, at som almennyttigt boligselskab har man den opgave, at lave et budget der er i balance; der bliver ikke lavet huslejestigninger for at generere overskud. Spørgsmål fra deltagerne: Der er flere beboere der gør opmærksom på, at de har toiletter der ikke skyller ordentligt ud, og de oplever ikke, at det bliver taget alvorligt fra Lejerbo. Lejerbo får en tekniker til at undersøge toiletterne. Der er et spørgsmål om, hvorvidt der skal være afløb i kælderdepoter af hensyn til indboforsikringen. Lejerbo undersøger med deres forsikringsagent. fortsættes SIDE 5

7 Der er en generel drøftelse af, hvorvidt der skal etableres en reel bestyrelse til Lejerbo. Lejerbo lader det være op til beboer- og kommuneønske, hvis der skal indgås en bestyrelse. Der er ikke konkret nogle af de fremmødte, der ønsker at stille op til en bestyrelse. Der er et spørgsmål om, hvad det koster at bruge tørretumbleren. Lejerbo gør opmærksom på, at det er meget lavenergi tørretumblere fra Miele der er opsat, og oplyser, at med et forbrug på ca. 1,5 kwh er prisen ca. kr. 3,15 for en tørring. Der bliver givet det konkrete forslag, at centrifugere tøjet en ekstra gang, og derved bruge kortere tid i tørretumbleren. Der er uddybende spørgsmål til energiforbruget og vi afventer den endelige opgørelse i maj. Hverdagskontakten v. afdelingsinspektør Lars Ellegaard Afdelingsinspektør Lars Ellegaard blev præsenteret, og Lars henviser til vores pedel Jørgen som tager sig af den daglige drift. Man er velkommen til at ringe eller maile, eller lægge en besked på Lejerbo s telefonsvarer. Det er Lejerbo drift der står for indflytning og aflevering og hele husets drift. Der har været varmesvigt lige før weekenden, der er blevet skiftet en pumpe og efter udluftning af systemet skulle alle radiatorer fungere igen. Der er et spørgsmål fra en beboer, om man kan opsætte termometer og hygrometer, så man kan følge med i luftfugtighed og temperatur i fællesarealerne. En beboer giver udtryk for at han er glad for boligen, en beboer er bekymret over tiltagende algevækst mod nord. Lejerbo har erfaring med at sprøjte mod alger, og det vil man tage op på sin drift. Der er et spørgsmål til Lejerbo s telefonsvarer. Den er åben mellem og 15, derefter går telefonen videre til vagten. En beboer retter en konkret tak til Jørgen som er så venlig at ordne Tv-kanaler, og har medbragt blomster til Jørgen. Der er et køleskab der er ude af drift i en bolig, formentlig fordi en stikkontakt bliver klemt af køleskabets bagvæg det vil Lejerbo se på. Der er et spørgsmål til, hvordan man kan komme på altanen til sommer. Vi ved fra sidste år, at det er et generelt problem at forcere den forhøjning der er ved altandøren, når man sidder i kørestol. Byggeteknisk er det svært at undgå den fordi den forebygger slagregn, men vi vil prøve at afhjælpe den konkrete beboer ved at lave nogle trekantskiler lige foran døren. Der er et spørgsmål til vinduespudseren der bliver spurgt til, om man kan oprette et abonnement og få PBS betaling. Skovhuset undersøger dette med vinduespudseren. Generel information fra Skovhuset (20 21) Skovhuset 2015 Ældre Analysen et kommunalt indsatsområde for alle plejecentre og hjemmeplejen Hillerød kommune afdækker i foråret driften af plejecentre og hjemmepleje, og sammenligner udgiftsniveauet med to andre sammenlignelige kommuner. Formålet er at sikre en effektiv drift og finde besparelser. Vi følger Ældreanalysen og vil vende tilbage når vi har nogle konkrete resultater. fortsættes. SIDE 6

8 Virksomhedsplanen og evaluering i 2015 Virksomhedsplanen bliver kort gennemgået og bliver lagt frem til deltagerne, og den er også at finde på Skovhusets hjemmeside. Planen er, at vi i 2015 vil evaluere på hvilken måde, at Skovhuset er relevant for beboerne og deres familier. Ideen er, at vi over sommeren vil spørge beboere, familier, frivillige, naboer, studerende og medarbejdere hvordan det er at leve, bo og arbejde i Skovhuset. Og vi vil indsamle data i form af indlæggelser, utilsigtede hændelser, tilsyn, medarbejderflow og andre konkrete tal. Forventningen er, at vi inden årets udgang har et billede af, hvordan vi relevant kan tilpasse driften og tilbuddene i Skovhuset fremadrettet. Arbejdsgrupperne Arbejdsgrupperne blev kort gennemgået, de er også beskrevet i virksomhedsplanen. Formålet med arbejdsgrupperne er, at blive ved at bevare et højt fagligt niveau, og hele tiden sikre løbende udvikling og faglig opdatering på de helt centrale faglige områder i huset. Kort om de nye teknologier Der bliver lavet en kort status på de teknologier vi har i Skovhuset nu, og den generelle erfaring som vi har, er, at det for alvor er begyndt at gøre en forskel for beboerne i form af tryghed og større selvhjulpenhed, og det er fortsat et punkt vi vil blive ved med at udvikle og arbejde på. Fokus på demens Der er udarbejdet en pjece i Skovhuset med de demenstilbud, der er at finde fra 2015, herunder tilbud om Marte Meo. I 2014 har vi forsøgsvis tilbudt en pårørendegruppe, og de bliver udvidet med yderligere to grupper i 2015, og man er velkommen til at melde sig til denne demensgruppe hos områdeleder Lone Thomsen. En beboer har et generelt ønske om også de får en større viden omkring demens, da det være lettere at forstå de medbeboere der er i Skovhuset, hvis man ved hvordan demens påvirker deres hverdag. Et helt relevant forslag som vi vil arbejde videre med i fortsættes SIDE 7

9 Beboer familie samarbejdet Skovhus-avisens redaktionsgruppe Der er generel meget stor tilfredshed med Skovhus-avisen og ros til det redaktionelle arbejde. Beboer familie samarbejdet i 2015; valg til beboergruppe eller beboerråd Efter en kort snak besluttes det at fastholde en uformel beboergruppe i Skovhuset. Et familiemedlem der har deltaget i arbejdet i 2014, lavede en kort præsentation af hvad arbejdet primært har bestået af, og hvilke emner der er blevet drøftet og talt om. Det opleves generelt, at det er en konstruktivt arbejdende gruppe. Følgende melder sig til Beboer Familie-gruppen i 2015: Fra beboersiden: Det er igen Nete Johansen, bolig 320, Sonja Knudsen, bolig 106 og Anni Petersen, bolig 109. Efterfølgende melder sig også Anker B. Nielsen, bolig 108. Fra familiesiden: Det er fortsat Henrik Worsøe og som to nye medlemmer kommer Bent Høholt og Lis Bendsen. Tak for valget. Der indkaldes til det første møde i Beboer-Familie gruppen indenfor den næste måned. De frivillige i Skovhuset De frivillige i Skovhuset er nu oppe på 16, og de laver et flot og meget varieret indsats. En af de frivillige deltager også i dette aftenmøde, og spørger ind til hvordan de bedst kan hjælpe. Den indsats der bliver tilbudt i Skovhuset nu er både meget passende og relevant. Vi siger tusinde tak til alle de frivillige. Som et nyt tiltag har Hillerød kommunes plejecentre tilmeldt sig projektet Cykling uden alder og det vil vi skyde i gang i april Information for resten af 2015: Der vil i juni måned blive afholdt beboer-familie information i det enkelte team. Der vil den 22. september 2015 blive inviteret til fælles informationsaften i Skovkilden for beboere og familier. Og i november 2015 vil der blive inviteret til beboer-informationsaften i det enkelte team, med henblik på at planlægge juleaktiviteterne i december måned i den konkrete boligfløj. Charlotte Kock Plejecenterleder SIDE 8

10 Fødselsdage i marts 1. marts Ole E. Pedersen 81 år bolig marts Inge S. Rugaard 75 år bolig marts Jørgen Nielsen 75 år bolig marts Gudrun Andersen 92 år bolig marts Alice Fabricius 98 år bolig marts Ingrid K. Jørgensen 84 år bolig marts Thorkild D. Møller 81 år bolig marts Finn O.H.B. Hansen 81 år bolig marts Steen T. Christensen 72 år bolig marts Lis Bachmann 92 år bolig marts Kaj V. Christensen 74 år bolig marts Inger E. Svendsen 71 år bolig marts Anker B. Nielsen 73 år bolig 108 Skovhuset ønsker alle hjertelig tillykke med fødselsdagen VELKOMMEN TIL NYE BEBOERE 15. februar Gert Elisberg bolig februar Asta Christensen bolig 224 SIDE 9

11 Dødsfald 28. januar Rita Julie Toft bolig februar Hans Preben Andersen bolig 004 Æret være deres minde. Vores tanker går til familien SIDE 10

12 TRADITIONER I SKOVHUSET I april - Påskefrokost i alle teams, nærmere dato følger Den 7. maj - Nabo-/Frivillige-fest i Skovkilden Den 19. maj - Kagens Dag, i alle teams Den 15. juni - Valdemarsdag, i alle teams Den 17. juni - Midsommerfest i Skovkilden Den 19. august - Fødselsdagsfest i Skovkilden, vi fejrer Skovhuset 2 år Den 21. september - Alzheimerdag, i alle teams I oktober - Oktoberfest i Skovkilden, nærmere dato følger I oktober - Suppedag, i alle teams, nærmere dato følger Den 27. november - Juletræstænding i Skovkilden I december - Julefrokost i alle teams, nærmere dato følger I december - Lucia optog, nærmere dato følger I december - Drabantgarden i Skovkilden, nærmere dato følger Den 24. december - Julegudstjeneste i Skovkilden SIDE 11

13 DEBATREDAKTIONEN v. Grethe Gram, bolig 23 På Skovhuset spises utallige rejer, men rejer er ikke bare: Rejer; Rejer har forskellig smag, farve, størrelse og ikke mindst lugt. Forbrugerrådet har for nylig lavet en undersøgelse af rejer og der er stor forskel på kvaliteten. Af 10 undersøgte rejer klarede 2 testen som "Bedst i test. "Nemlig: "Princip XL. Grønlandske rejer" og "Coop Ekstra Store Grønlandske rejer." Fra Føtex og Fakta. Måske sku' man fortælle "Hørkram" om testen. En rigtig katte/rejehistorie. Debat-bestyreren og hendes mand anskaffede to kattekillinger, søskende. Til dem var det bedste ikke for godt: Morgenmad: Ekstra store kongelige grønlandske rejer fra Irma. Det kongelige må skyldes: "Den kongelige grønlandske handel". På indkøb i huset's foretrukne supermarked så debat-bestyrerens mand rejer på tilbud: 5 poser rejer, kr. 100,- ( Gorba og Misja's rejer: 2 poser 100,- kr.) og mente de måtte være udmærket selv til landet's mest forvænte katte. Det mente hans kone ikke, men de fem poser røg i indkøbskurven. Næste morgen blev de optøede rejer hældt i skålene. Gorba og Misja løb som vanligt glade hen til skålene, men glæden blev kortvarig, da de havde snuset til rejerne. Kattes lugtesans er meget bedre end vores. Kattene så på deres tjenende ånder med et ansigtsudtryk der bedst kan beskrives som: Vantro, og med rejste haler forlod de køkkenet gennem kattelemmen og ud i haven. "De skal nu ikke bestemme" mente herren i huset, der også mente han var herre i huset, "Nu kan de få rejerne til frokost." Men enten var kattene fornærmede eller også var der måske noget ved lugten, rejerne var også meget mindre end deres hofret. Næste morgen fik debatbestyreren nok, og i skålene kom: "Ekstra store kongelige grønlandske rejer. "Siden måtte debat-bestyreren's mand spise tilbuds-rejer, medens han gjorde sig umage med at finde en grimasse der ku' passe - og enden på historien: Debat-bestyreren havde samme smag som kattene, så hun spiste: Ekstra store kongelige grønlandske rejer, og behøvede ikke: At finde en grimasse der ku' passe! Grethe Gram SIDE 12

14 DEBATREDAKTIONEN v. Grethe Gram, bolig 23 Husk! "Mad til hver dag" (Storkøkkenet) ber' beboerne i Skovhuset, om at udfylde et skema "Har du en mening om maden." Du har fået madskemaet i din postkasse. Det forekommer debat-bestyreren at være en rigtig god idé. Her har du mulighed for at give din mening til kende. Debat-bestyreren efterlyser flere råkost-salater, det har hun gjort tidligere, og der er ikke så længe imellem de efterlyste salater som tidligere. Et andet ønske er at grøntsager og kartofler ikke koges til nær-mose-stadiet, men det er et ønske til Skovhuset. Det er min opfattelse at mange beboere, jeg kan nu kun tale for Stuen Nord, er glade for de utallige fromager, men hvor ville det være dejligt, hvis nogle af fromagerne blev afløst af noget økologisk frisk frugt. Til gengæld er sauce og frugtgrød stort set altid velsmagende. Men nu var det altså din mening! Har du problemer med at udfylde skemaet, så bed personalet om hjælp. Grethe Gram SIDE 13

15 MÅNEDENS GULDKORN v. Nete Johansen, bolig 320 Der er lige så meget godt at sige om en slet person, som dårligt om en god person. Leonardo da Vinci( ) Løst og fast om livets gang på 3. sal Hurtigt gik februar - årets korteste måned - uden al for megen kulde og sne, så nu er der en måned kortere til foråret. Måneden gav også anledning til at der mange steder i Skovhuset blev fejret fastelavn på forskellig festlig vis. 3/2 var det igen tid til et museumsbesøg. Denne gang gik turen til Arken i Ishøj. Arken er et meget moderne byggeri og ligger temmeligt øde på stranden ud til Øresund syd for København. Start kl. 10 med rutinerede Preben Bisp bag rettet og de gode hjælpere Anne, Lajla og Helle, som alle gør det let og behageligt for os deltagere. Vi kørte den lige og korteste vej ad motorvejen. Deltagere: Grethe Gram og Erling fra stuen og Niels og undertegnede fra 3 sal. Store udstillinger af moderne kunstnere, men vort primære mål var at se den store udstilling af vore elskede skagensmalere, udlånt af Skagens Museum, som er under restaurering. En god og positiv oplevelse. Efter en god og lækker frokost i Arkens restaurant gik turen hjemad. Denne gang gennem København, hvor det er også er godt at mærke byens hurtige puls, og så vende hjem til vort rolige Nordsjælland. Så rigtig stor tak for turen. Nete, lejlighed. 320 P.S. Krøyer Anna Ancher SIDE 14

16 NYT FRA SKOVKILDEN Syng med Den første fredag i hver måned, kommer Lau med sin guitar, Else, Jørgen og Åge synger sammen med os. Her har alle en mulighed for at synge med på nogle af Danmarks mange dejlige sange. Fastelavn Den 16. februar. Der var tøndeslagning i Skovkilden, her var mødt rigtig mange mennesker op. Vi fik kaffe og en meget god fastelavnsbolle. Der blev slået godt til tønden, inden bunden gik ud. Her blev kåret en kattekonge og en kattedronning, som sig hør og bør. Håndarbejdsklub Der er startet en håndarbejdsklub i Skovkilden. I kan sy patchwork, strikke, hækle, brodere, sy eller I kan reparere små ting, som at sy en knap i. I kan glatte en bluse eller lignende, som har fået lidt for mange folder. Hvis der er brug for lidt vejledning kan vi være behjælpelige. Vi mødes en gang imellem om onsdagen. Det har været rigtig hyggeligt. Vær opmærksomme på når opslaget kommer ud. ALLE er meget velkomne til at være sammen med de flittige hænder SIDE 15

17 NYT FRA SKOVKILDEN MARTS - MÅNEDS AKTIVITETER. DAG DATO KL. ARRANGEMENT SØNDAG 1 MANDAG TIRSDAG ONSDAG GYMNASTIK I DAGCENTRET KLASSISK LYTTEGRUPPE V/JULIE BAR/PUBBEN PÅ 1. SAL ÅBEN GÅTUR. VI MØDES VED HOVEDINDGANGEN KØRETUR FOR UDEFRA KOMMENDE DAGCENTER BRUGERE GYMNASTIK TØJSALG ANNE MARIE FRA SKÆVINGE TRÆNING I REDSKABERNE KØRETUR SAL TORSDAG GUDSTJENESTE M/NADVER FREDAG LAU SPILLER, VI SYNGER MED LØRDAG 7 SØNDAG 8 MANDAG DANS TIRSDAG ONSDAG TORSDAG GÅTUR. VI MØDES VED HOVEDINDGANGEN GYMNASTIK GYMNASTIK TRÆNING I REDSKABERNE GYMNASTIK KØRETUR 3. SAL FREDAG BANKOSPIL LØRDAG 14 SØNDAG 15 SIDE 16

18 MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG GYMNASTIK I DAGCENTRET KLASSISK LYTTEGRUPPE V/JULIE I Skovkilden GÅTUR. VI MØDES VED HOVEDINDGANGEN GYMNASTIK FOLKEDANSERE FRA GRØNNEGADECENTRET I SKOVKILDEN KØRETUR FOR UDEFRA KOMMENDE DAGCENTER BRUGERE GYMNASTIK TRÆNING I REDSKABERNE GYMNASTIK KØRETUR STUEN FREDAG GYMNASTIK LØRDAG 21 SØNDAG 22 MANDAG BANKOSPIL TIRSDAG GUDSTJENESTE ONSDAG KORSANG V/JULIE GYMNASTIK TRÆNING I REDSKABERNE TORSDAG 26 DAGCENTRET LUKKET PÅSKEFROKOST FOR UDEFRA KOMMENDE BRUGERE FREDAG GYMNASTIK LØRDAG 28 SØNDAG 29 PALMESØNDAG SOMMERTID BEGYNDER MANDAG TIRSDAG GYMNASTIK KLASSISK LYTTEGRUPPE V/JULIE GÅTUR. VI MØDES VED HOVEDINDGANGEN GYMNASTIK Aktiviteten forbeholder sig ret til ændringer. SIDE 17

19 NYT FRA TEAM D Så blev det fastelavn, både som nu og som i gamle dage Vi valgte at fejre det over tre dage. Fredagen før fastelavn blev der sat to store fastelavsris op ved 3 sals indgangsparti, fyldt med bolsjer og små stykker af chokolader, og selvfølgelig med sorte katte. Begge ris er nu næsten tømte for de søde sager samtidig blev der serveret hjemmelavede fastelavnsboller med meget farvede glasurer stor lykke og flere spiste mere en Og mandag og tirsdag i uge 8 deltog mange af os fra tredje sal i Skovkildens tøndeslagning og specielt tirsdagen var et stort hit med de små dejlige unger der viste hvordan en tønde skal slås af. Vi har også haft fornøjelsen af de lokale dagplejere og deres dejlige børn, som danser, leger og hopper rundt til musikken og det smitter af på en dejlig måde her er det Finn S. der opfodrer til lidt mere hoppen og dansen på 3 sal i syd og venter på næste besøg, hvor han igen kan være legeonkel. Med venlig hilsen Beboere og personalet fra 3 sal. SIDE 18

20 NYT FRA LEJERBO Plan for vinduespudsning: 2015: Den : Pudsning ind- og udvendig kr. 100 Den : Pudsning kun indvendig kr. 80 Den : Pudsning ind- og udvendig kr. 100 Den : Pudsning indvendig kr. 80 Man tilmelder sig vinduespudsning i administrationen i Skovhuset hvor man også får betalingsvejledning. Betaling kan enten ske gennem bankoverførsel eller mobil overførsel. Tilmelding og betaling senest 5 hverdage før. Den dag vinduespudseren kommer skal vindueskarmen være ryddet. Betaling: Bankoverførsel : Reg nr 9309 konto nr Mobil overførsel via SWIPP: tlf nr ( kan bruges hvis egen bank er tilmeldt denne betalingsform) Hvis der er fejl i din bolig Hvis du oplever en fejl i din lejlighed, så kan du få hjælp hos medarbejderne til at indberette fejlen til Lejerbo. KONTAKTOPLYSNING til Lejerbo: TELEFON: kontortid mellem 9-10 (læg gerne besked) SIDE 19

21 MÅNEDENS DIGT V.Grethe Gram, bolig 23 SIDE 20

22 NABOER Grønnevang Kirke Turnus Kirke Care Øst marts 2015 Følgende fredage fra kl.19 kl. ca.23 (Mødes og afslutter i Skovhuset): 6/3 Thyge og Birgitte 13/3 Annette og Ruth 20/3 Per og Claus 27/3 Thyge og Andreas SIDE 21

23 MÅNEDENS QUIZ v. Tina Laurberg Vinderen af februar måneds quiz er: Gunnar Christensen, bolig 017. Præmien er en æske chokolade. QUIZ MARTS 1. I gamle dage hed Marts måned Thors måned efter guden Thor eller tordmåned. Hvad betyder tord? a. Gødning? b. Høst? c. Sne 2. Frøene fra martsviolen bliver spredt på en særlig måde. De bliver spredt af a. Fugle? b. Myrer? c. Børn? 3. Martsviolen vokser sammen med Ramsløg. Hvad dufter/lugter ramsløg af? a. Våd hund? b. Hvidløg? c. Fisk? Navn: Bolig nummer: Svarene på denne quiz lægges i den hvide postkasse ved spaden i stueetagen (kopirummet) senest fredag den 13. marts SIDE 22

24 TELEFONLISTE Administration Hovednummer Centervænget 43-45, 3400 Hillerød Hjemmeside: Plejecenterleder Charlotte Kock Petersen Aktivitetscenter Skovkilden Skovkilden Aktivitet Musikterapeut Julie Kolbe Krøier Faglig udvikling Udviklingssygepl Hanne Jensen Klinisk vejleder Christina Christens Kostansvarlig Helle K. Rasmussen Klinisk diætist Heidi Niemeier Fysioterapeut Maria W. Bernburg Klinisk sygeplejespecialist Vibeke Munck Boligfløjene: Stuen Områdeleder Kirsten Blæsgaard Svendsen Personalekontor sal Områdeleder Birgitte Rosenquist Personalekontor sal Områdeleder Rikke Bundgaard Personalekontor sal Områdeleder Lone Thomsen Personalekontor Gæstehus, 1. sal Områdeleder Birgitte Rosenquist Personalekontor SIDE 23

SKOVHUS-AVISEN MAJ 2015 NR. 5

SKOVHUS-AVISEN MAJ 2015 NR. 5 15 SKOVHUS-AVISEN MAJ 2015 NR. 5 Redaktion: Grethe Gram, bolig 23 Nete Johansen, bolig 320 Mette Sperling, adm. medarbejder Tina Laurberg, husassistent Team B Marianne Frejlev, Skovkilden Charlotte Kock

Læs mere

Årsberetning 2015. Velkommen til lokalafdelingens årsmøde til alle deltagere, hvad end du er gammel i gårde eller nyt medlem. Vi sætter pris på jer alle og glæder os over, at I har lyst til at møde op.

Læs mere

RUDERSDAL SENIORRÅD SENIOR NYT

RUDERSDAL SENIORRÅD SENIOR NYT RUDERSDAL SENIORRÅD SENIOR NYT MARTS - JUNI 2015 Indhold Aktivitetscentrene Bakkehuset... 30 Klub Fortuna... 39 Teglporten... 35 Rønnebærhus... 40 Digital hjemmevejledning... 29 Foreninger Aktive Birkerød

Læs mere

Foreningsbladet. Tingstedet til ære. for ØSTER NYKIRKE SOGN. www.vonge-kollemorten.dk

Foreningsbladet. Tingstedet til ære. for ØSTER NYKIRKE SOGN. www.vonge-kollemorten.dk www.vonge-kollemorten.dk Foreningsbladet for ØSTER NYKIRKE SOGN 20. årgang Nummer 1 Mar-Maj 2014 Tingstedet til ære Foreningsbladet har set på historien bag Tingstedet i Kollemorten og dens brug til at

Læs mere

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 3 december 2008

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 3 december 2008 Kontakten Boligselskabet Østparken Nr. 3 december 2008 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade,

Læs mere

Foreningsbladet. for ØSTER NYKIRKE SOGN. www.østernykirke.dk

Foreningsbladet. for ØSTER NYKIRKE SOGN. www.østernykirke.dk www.østernykirke.dk Foreningsbladet for ØSTER NYKIRKE SOGN 18. årgang Nummer 1 Mar-Maj 2012 Drømme kan blive til virkelighed Anders præsterede at komme på DGI s verdenshold for gymnaster, og fik derfor

Læs mere

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 1 maj 2008

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 1 maj 2008 Boligselskabet Østparken Nr. 1 maj 2008 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade, Bornholmsgade,

Læs mere

PROVSTEGAARDS BLADET

PROVSTEGAARDS BLADET PROVSTEGAARDS BLADET April/Maj År 2014 Om erfaringens betydning Onsdag den 12. februar deltog jeg i en festlig sammenkomst med de fleste af beboerne, en del pårørende og en stor del af personalet på Provstegaardshjemmet.

Læs mere

Sommertur til BonBon-Land lørdag den 17. august 2013 Se også side 4 og side 30

Sommertur til BonBon-Land lørdag den 17. august 2013 Se også side 4 og side 30 BEBOERBLADET Kongevænget HILLERØD ALMENNYTTIGE BOLIGSELSKAB Så er vi klar til BONBON-LAND turen Et kæmpe vandområde på 550 m 2 og en stor vandborg med 10 rutsjebaner med navnet Pelle Piratsprøjt er BonBon-Lands

Læs mere

inside 3. årgang Nr. 9 marts 2013

inside 3. årgang Nr. 9 marts 2013 3. årgang Nr. 9 marts 2013 inside Vinteren har givet rig anledning til at svinge kosten og strø salt på fortovene. Her er det Jes der er i gang i Søndervangen en tidlig morgen efter nattens snefald. Det

Læs mere

Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 1 juni 2013

Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 1 juni 2013 Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 1 juni 2013 Vivaboligs og nok en af Aalborg smukkeste bygninger, Caroline Smiths Minde Vesterbro 23 Postbox 213, 9100 Aalborg Tel. 9630 9460 E-mail: mail@viva-bolig.dk

Læs mere

Foreningsbladet. Er sommeren lockout ed? for ØSTER NYKIRKE SOGN. www.østernykirke.dk

Foreningsbladet. Er sommeren lockout ed? for ØSTER NYKIRKE SOGN. www.østernykirke.dk www.østernykirke.dk Foreningsbladet for ØSTER NYKIRKE SOGN 19. årgang Nummer 2 Jun-Aug 2013 Er sommeren lockout ed? Mens vi venter på sommeren for alvor bryder igennem, kan du blive opdateret på hvad der

Læs mere

LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM

LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM ISSN 0909-5128 huntingtons.dk 29. årgang Juni 2012 Nr. 2 LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM Landsforeningen Huntingtons Sygdom huntingtons.dk nr. 2/12 1 Indhold Formanden har ordet... 3 Rundt om HS 2012:

Læs mere

Parkposten. Kultur og fritid Side 11. Beboerblad for Sønderparken og Korskærparken, Fredericia. Beskæftigelse og uddannelse Side 4 og 13

Parkposten. Kultur og fritid Side 11. Beboerblad for Sønderparken og Korskærparken, Fredericia. Beskæftigelse og uddannelse Side 4 og 13 Parkposten Beboerblad for Sønderparken og Korskærparken, Fredericia Årgang 5 Nr. 1 Marts 2015 Redaktionen Leder Beskæftigelse og uddannelse Side 4 og 13 Bygge bro og netværk Beskæftigelse og udd. Aktivitetshus

Læs mere

December 2014 Nr. 14. Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

December 2014 Nr. 14. Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra December 2014 Nr. 14 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening 2 Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen 16, 6200 Aabenraa Tlf. 74 64 36 00 www.aaabolig.dk post@aaabolig.dk Boliger

Læs mere

Om Alzheimers og andre demenssygdomme

Om Alzheimers og andre demenssygdomme Tema: Alzheimerforeningen og demenssagen Det nytter Feriekurser for demente Støt Alzheimerforeningen Vind med Alouise Nr. 4 19. årgang december 2009 Om Alzheimers og andre demenssygdomme Indhold Udgives

Læs mere

-kuller - vores egen avis

-kuller - vores egen avis Socialpsykiatrien på Bornholm September November 2014 -kuller - vores egen avis Læs bl. a. om: Cafémøde om pårørendeindragelse. Se side 6. Blæksprutten holder fødselsdag! Onsdag den 3. september kl. 15-22

Læs mere

Og vinderen er... haven

Og vinderen er... haven 28 Strøm på afdelingsmødet Stem hjemme i stuen 10 Tjek på økonomien Rådgivning giver færre udsættelser Og vinderen er... haven Peter, Vibeke og Trine vandt fsb s kursuskonkurrence. Så til foråret kan du

Læs mere

for Vrejlev-Hæstrup sogne 18 ÅRGANG - 2007 Find mere lokalstof på: www.poulstrup.net

for Vrejlev-Hæstrup sogne 18 ÅRGANG - 2007 Find mere lokalstof på: www.poulstrup.net for Vrejlev-Hæstrup sogne 2 18 ÅRGANG - 2007 Find mere lokalstof på: www.poulstrup.net Vrejlev Kirke Hæstrup Kirke KALENDER FOR VREJLEV OG HÆSTRUP SOGNE Gudstjenester Juni Søndag den 3. Vrejlev kl. 10

Læs mere

FARVER. Nummer 36 9. Årgang Marts 2011

FARVER. Nummer 36 9. Årgang Marts 2011 Nummer 36 9. Årgang Marts 2011 Dagplejebørnene laver juledekorationer Billedværksteds-holdet med deres kassekunst LÆS OM: KirkeNyt, gudstjenester, traveture, Lokalbladets Stormøde, dagplejen, indskrivning

Læs mere

LOKALT NYT MELLEM ARRESØ OG HILLERØD. December 2014 NR. 6

LOKALT NYT MELLEM ARRESØ OG HILLERØD. December 2014 NR. 6 LOKALT NYT MELLEM ARRESØ OG HILLERØD December 2014 NR. 6 2 ANNONCER Lokalt Nyt mellem Arresø og Hillerød ønsker alle vore læsere og annoncører en rigtig glædelig jul og et godt og lykkebringende nytår

Læs mere

Nummer 77. for Øster Brønderslev og Hallund området. Bålhøjfestivalen 2015 - Politikerbesøg. NY Spar butik - NYE grunde - Byfest i ØB

Nummer 77. for Øster Brønderslev og Hallund området. Bålhøjfestivalen 2015 - Politikerbesøg. NY Spar butik - NYE grunde - Byfest i ØB LOKALBLADET for Øster Brønderslev og Hallund området Hvorfor? Bålhøjfestivalen 2015 - Politikerbesøg NY Spar butik - NYE grunde - Byfest i ØB Sparekassefonden - Efterårsmesse - Tipi Team Rynkeby - Mølleteater

Læs mere

Kvarteret 02 / DECEMBER 2011. BEBOERBLAD for BOLIGORGANISATIONERNE

Kvarteret 02 / DECEMBER 2011. BEBOERBLAD for BOLIGORGANISATIONERNE 02 / DECEMBER 2011 BEBOERBLAD for BOLIGORGANISATIONERNE VesterBo, Højbo, BO83 og fagbo Kvarteret FUSIONEN hvad betyder den for dig? Så fik bladet navn Indret dig som du vil få inspiration her Svært ved

Læs mere

Distriktet ved Tuse Næs

Distriktet ved Tuse Næs Distriktet ved Tuse Næs Årsplan 2014 I Distriktet ved Tuse Næs, udarbejder hver afdeling en gang om året en årsplan som følger skoleåret. Den er tænkt som et arbejdsredskab for os selv og en oversigt for

Læs mere

Vitalitet - Maj 2012-43 årgang

Vitalitet - Maj 2012-43 årgang Vitalitet - Maj 2012-43 årgang Stiftet 10. december 1958 Pigerne havde en super oplevelse ved gymnastikopvisningen søndag den 25. marts i Langesøhallen. Se mere om den flotte opvisning inde i bladet. Foto:

Læs mere

KVÆRNDRUP TRUNDERUP GULTVED EGESKOV

KVÆRNDRUP TRUNDERUP GULTVED EGESKOV NR. 8 FEBRUAR 2012 Inde i bladet finder du nyt om byfornyelse, BierParty, mere om forsamlingshusets historie o.m.m. INDHOLD: Side 3 Områdefornyelse Side 5 BierParty Side 7 Turen går til Sri Lanka Side

Læs mere

Årbog 2011 INDENLANDSK SØMANDSMISSION

Årbog 2011 INDENLANDSK SØMANDSMISSION Årbog 2011 INDENLANDSK SØMANDSMISSION 1 Indenlandsk Sømandsmission E-mail: info@somandsmissionen.dk Hjemmeside: www.somandsmissionen.dk Hermed udsendes 14. årgang af Indenlandsk Sømandsmissions Årbog.

Læs mere

Brug hinanden 11 historier om frivillighed

Brug hinanden 11 historier om frivillighed Brug hinanden 11 historier om frivillighed Redaktion: Frivilligafdelingen Tekst: Gitte Roe Eriksen Foto: Stefan Kai Nielsen, EKKO Pressefoto Grafisk design: Lotte Rask Tryk: KLS Grafisk Hus A/S Oplag:

Læs mere

Låsbybladet. Nummer 49 August 2011 Årgang 13. Lokalblad for alle i Låsby og omegn - også for dig!

Låsbybladet. Nummer 49 August 2011 Årgang 13. Lokalblad for alle i Låsby og omegn - også for dig! Låsbybladet Nummer 49 August 2011 Årgang 13 Lokalblad for alle i Låsby og omegn - også for dig! Låsbybladet, Side 2 Materiale til Låsbybladet Det er herligt, at så mange skriver indlæg til Låsbybladet.

Læs mere

Hjerneskadeforeningen

Hjerneskadeforeningen Hjerneskadeforeningen Å R H U S A M T S K R E D S Nyhedsbrev Å R G A N G 5 ~ N R. 1 ~ M A R T S 2 0 0 6 Åbnings-/træffetider og tlf. nr. Formand Jette Sloth, kan træffes personlig: Mandag kl. 8.00 14.00

Læs mere