SKOVHUS-AVISEN MARTS 2015 NR. 3

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SKOVHUS-AVISEN MARTS 2015 NR. 3"

Transkript

1 15 SKOVHUS-AVISEN MARTS 2015 NR. 3 Redaktion: Grethe Gram, bolig 23 Nete Johansen, bolig 320 Mette Sperling, adm. medarbejder Tina Laurberg, husassistent Team B Marianne Frejlev, Skovkilden Charlotte Kock Petersen, plejecenterleder

2 SOL OP SOL NED v. Grethe Gram, bolig 23 Onsdag den 4. marts Solen op kl Solen ned kl Onsdag den 11. marts Solen op kl Solen ned kl Onsdag den 18. marts Solen op kl Solen ned kl Fredag den 20. marts Jævndøgn - Solformørkelse Onsdag den 25. marts Solen op kl Solen ned kl Søndag den 29. marts Palmesøndag er søndagen før påske, og dermed begyndelsen på den sidste uge i fasten, som også bliver kaldt den stille uge. Palmesøndag fejres til minde om Jesu indtog i Jerusalem. Næste nummer af Skovhus-Avisen udkommer: Obs. Deadline til redaktionen: På eller i udprintet form SIDE 1

3 NYT FRA SKOVHUSET Velkommen til foråret Så har vi tre fine forårsmåneder forude. Dem skal vi nyde. Solen er begyndt at få styrke, og der er allerede nu forårsløg der kommer frem i vores højbede. Vi byder foråret velkommen og vil gøre vores til at komme i haven og i skoven på vores cykler. Vi har gang i mange forårsting: Skovhuset er blevet tilmeldt frivillig projekt Cykling uden alder og med det håber vi på, at mange frivillige har lyst til at hoppe på vores cykler og tilbyde ture i skoven og på cafeer i byen. Det starter vi op til april mere om det senere. Vores ihærdige frivillige, Preben, er ved at starte en herreklub op: Hemmingway klubben, Hillerød, som er en ren herregruppe for mænd i Skovhuset og for mænd + 65 år fra Østervang - en klub med hår på brystet :-). Skovkilden har mange fine tilbud dagligt. Dem kan man følge med i på informationsskærmene og på cafe-skiltet. Mange aktiviteter, også udendørs, så vi kan få glæde af den tidlige sol. Et sikkert forårstegn er også, at der bliver pudset vinduer i marts måned det skal blive så godt at få vasket vinterens slør væk se datoen inde i avisen. og så lægger hønsene æg. Vi må ikke koge æggene i køkkenerne i boligfløjene. Derfor har vi lavet en aftale om, at det er Skovkilden der sikrer at samle æg ind kom gerne og deltag i det. Vi har indkøbt en lille kogeplade til Skovkilden, hvor vi så kan lave hårdkogte æg og dem må vi gerne tage med ud i køkkenerne til frokostsilden. Til slut vil jeg sige tak for engagementet til beboer familie aftenen i februar. Referatet er i dette blad og tak til dem der stiller op til beboer familiegruppen i Jeg glæder mig til samarbejdet. Med ønsket om en dejlig marts måned, Charlotte Kock Petersen, plejecenterleder SIDE 2

4 NYT FRA SKOVHUSET Invitation til støttegrupper for ægtefæller og børn til demensramte i Skovhuset. Skovhuset har i efteråret 2014 op startet en støttegruppe for ægtefæller til demensramte dette har været en stor succes og der er givet gode tilbagemeldinger om formen og indholdet, hvorfor vi gerne vil udvide tilbuddet. Ved møderne vil man bl.a. kunne få muligheden for at; Kunne dele erfaringer med andre i samme situation. Få en øget viden om demens. Kunne støtte hinanden som raske ægtefæller eller børn i det at have en ægtefælle eller en forældre som har sygdommen demens og som bor på plejecenter eller kommer til dagcenterets demenstilbud. Kunne få et pusterum i hverdagen med mulighed for ro og kunne blive følelsesmæssigt aflastet. Der er tavshedspligt imellem gruppens medlemmer. Rammen er som følgende: Der kan starte 2 3 grupper op og der vil være 3 til 4 møder i foråret. Tidsrummet vil i første omgang være torsdage fra kl til I hver grupper er der plads til 7 medlemmer. Hvis ens ægtefælle er tilknyttet dagcentret vil vi kunne tilbyde ophold i 1½ time i en afdeling eller i Skovkilden dog kræver det at man selv kan stå for transporten. Der vil hver gang blive tilbudt kaffe og te, og grupperne vil blive ledet af Områdeleder og Demenskoordinator Lone Thomsen. Så hvis dette har vagt din nysgerrighed eller hvis du blot vil tilmelde dig en gruppe, så skriv en mail til mig. Lone Thomsen Eller ring til mig (hverdage imellem 8-14). Første møde datoer for de tre grupper er torsdag d. 12.marts, d. 19.marts og d. 16.april. Deadline for tilmelding er 6.marts. så jeg kan sammensætte grupperne, og invitere til en af disse mødedatoer ovenfor. Med venlig hilsen Lone Thomsen SIDE 3

5 NYT FRA SKOVHUSET Så ta r vi cyklerne frem Skovhuset har allerede mange frivillige, som gør en ekstra forskel i huset. Nyeste skud på stammen af frivillige i Skovhuset bliver Cykling Uden Alder, som starter op d Om sig selv fortæller Cykling Uden Alder: Cykling uden alder er en bevægelse, hvis mission er at give de ældre mennesker ret til vind i håret. Ved at etablere rickshaws på landets plejecentre arbejder vi på at skabe stærke fællesskaber mellem beboere, pårørende, medarbejdere alle de frivillige rickshawpiloter, der hver dag sørger for at få cykler og ældre naboer med ud i det blå Kort fortalt så indgiver den frivillige en dag hvor hvornår han/hun har tid og lyst til at komme og køre en tur med en beboer her i Skovhuset. Den frivillige bliver derefter matchet med en beboer som har tid og lyst på netop den dag, til at komme ud og køre en tur. Du kan læse meget mere om, hvordan man kan blive frivillig cykelpilot eller om projektet Cykling Uden Alder på Har du flere spørgsmål kan du rette henvendelse til fysioterapeut Maria på eller på mail Vi glæder os til at sende mange afsted på tur ud i det blå i løbet af forår- og sommermånederne. Maria Bernburg, fysioterapeut SIDE 4

6 NYT FRA SKOVHUSET Referat af Informationsaften for beboere og familie den Omkring 30 beboere og familie/ venner var mødt frem til denne aften. Fra Skovhuset deltog: Områdeleder Kirsten Blæsgaard Svendsen (stuen) Områdeleder Birgitte Rosenquist (1. sal) Områdeleder Rikke Bundgaard (2. sal) Områdeleder Lone Thomsen (3. sal + Skovkilden) Plejecenterleder Charlotte Kock Fra Lejerbo deltog: Områdeleder Lars Schmidt Lokalinspektør Lars Ellegaard Informationer ved Lejerbo (19 20) Lejerbo organiseringen og budgetoplæg for husleje i Skovhuset v. områdeleder Lars Schmidt Lejerbo s områdeleder Lars Schmidt præsenterede kort Lejerbo s organisering og har regnskab og budget med for Skovhuset for 2014 og Der kommer forbrugsregnskab i maj 2015 og i den forbindelse inviterer Lejerbo til et spørgemøde, idet de af erfaring ved, at der kan rejse sig mange spørgsmål i forbindelse med det første forbrugsregnskab. Lejerbo fortæller, at byggesagen endnu ikke er helt afsluttet. Der er indgivet syn- og skøn til NCC og det afventer vi en afgørelse på. Budgetoplæg for husleje i Skovhuset v. områdeleder Lars Schmidt Lars Schmidt gennemgår driftsbudgettet. Der er et regnskabsoverskud på kr som følge af, at realkreditlånet ikke bliver afviklet det første år. Budget 2015 giver en huslejestigning på kr. 71 om måneden fra den Der er et fald i antennebidraget på kr. 17 om måneden, ligeledes fra den Huslejestigningen har til formål at imødegå vedligeholdelsesudgifter. Lejerbo gør opmærksom på, at som almennyttigt boligselskab har man den opgave, at lave et budget der er i balance; der bliver ikke lavet huslejestigninger for at generere overskud. Spørgsmål fra deltagerne: Der er flere beboere der gør opmærksom på, at de har toiletter der ikke skyller ordentligt ud, og de oplever ikke, at det bliver taget alvorligt fra Lejerbo. Lejerbo får en tekniker til at undersøge toiletterne. Der er et spørgsmål om, hvorvidt der skal være afløb i kælderdepoter af hensyn til indboforsikringen. Lejerbo undersøger med deres forsikringsagent. fortsættes SIDE 5

7 Der er en generel drøftelse af, hvorvidt der skal etableres en reel bestyrelse til Lejerbo. Lejerbo lader det være op til beboer- og kommuneønske, hvis der skal indgås en bestyrelse. Der er ikke konkret nogle af de fremmødte, der ønsker at stille op til en bestyrelse. Der er et spørgsmål om, hvad det koster at bruge tørretumbleren. Lejerbo gør opmærksom på, at det er meget lavenergi tørretumblere fra Miele der er opsat, og oplyser, at med et forbrug på ca. 1,5 kwh er prisen ca. kr. 3,15 for en tørring. Der bliver givet det konkrete forslag, at centrifugere tøjet en ekstra gang, og derved bruge kortere tid i tørretumbleren. Der er uddybende spørgsmål til energiforbruget og vi afventer den endelige opgørelse i maj. Hverdagskontakten v. afdelingsinspektør Lars Ellegaard Afdelingsinspektør Lars Ellegaard blev præsenteret, og Lars henviser til vores pedel Jørgen som tager sig af den daglige drift. Man er velkommen til at ringe eller maile, eller lægge en besked på Lejerbo s telefonsvarer. Det er Lejerbo drift der står for indflytning og aflevering og hele husets drift. Der har været varmesvigt lige før weekenden, der er blevet skiftet en pumpe og efter udluftning af systemet skulle alle radiatorer fungere igen. Der er et spørgsmål fra en beboer, om man kan opsætte termometer og hygrometer, så man kan følge med i luftfugtighed og temperatur i fællesarealerne. En beboer giver udtryk for at han er glad for boligen, en beboer er bekymret over tiltagende algevækst mod nord. Lejerbo har erfaring med at sprøjte mod alger, og det vil man tage op på sin drift. Der er et spørgsmål til Lejerbo s telefonsvarer. Den er åben mellem og 15, derefter går telefonen videre til vagten. En beboer retter en konkret tak til Jørgen som er så venlig at ordne Tv-kanaler, og har medbragt blomster til Jørgen. Der er et køleskab der er ude af drift i en bolig, formentlig fordi en stikkontakt bliver klemt af køleskabets bagvæg det vil Lejerbo se på. Der er et spørgsmål til, hvordan man kan komme på altanen til sommer. Vi ved fra sidste år, at det er et generelt problem at forcere den forhøjning der er ved altandøren, når man sidder i kørestol. Byggeteknisk er det svært at undgå den fordi den forebygger slagregn, men vi vil prøve at afhjælpe den konkrete beboer ved at lave nogle trekantskiler lige foran døren. Der er et spørgsmål til vinduespudseren der bliver spurgt til, om man kan oprette et abonnement og få PBS betaling. Skovhuset undersøger dette med vinduespudseren. Generel information fra Skovhuset (20 21) Skovhuset 2015 Ældre Analysen et kommunalt indsatsområde for alle plejecentre og hjemmeplejen Hillerød kommune afdækker i foråret driften af plejecentre og hjemmepleje, og sammenligner udgiftsniveauet med to andre sammenlignelige kommuner. Formålet er at sikre en effektiv drift og finde besparelser. Vi følger Ældreanalysen og vil vende tilbage når vi har nogle konkrete resultater. fortsættes. SIDE 6

8 Virksomhedsplanen og evaluering i 2015 Virksomhedsplanen bliver kort gennemgået og bliver lagt frem til deltagerne, og den er også at finde på Skovhusets hjemmeside. Planen er, at vi i 2015 vil evaluere på hvilken måde, at Skovhuset er relevant for beboerne og deres familier. Ideen er, at vi over sommeren vil spørge beboere, familier, frivillige, naboer, studerende og medarbejdere hvordan det er at leve, bo og arbejde i Skovhuset. Og vi vil indsamle data i form af indlæggelser, utilsigtede hændelser, tilsyn, medarbejderflow og andre konkrete tal. Forventningen er, at vi inden årets udgang har et billede af, hvordan vi relevant kan tilpasse driften og tilbuddene i Skovhuset fremadrettet. Arbejdsgrupperne Arbejdsgrupperne blev kort gennemgået, de er også beskrevet i virksomhedsplanen. Formålet med arbejdsgrupperne er, at blive ved at bevare et højt fagligt niveau, og hele tiden sikre løbende udvikling og faglig opdatering på de helt centrale faglige områder i huset. Kort om de nye teknologier Der bliver lavet en kort status på de teknologier vi har i Skovhuset nu, og den generelle erfaring som vi har, er, at det for alvor er begyndt at gøre en forskel for beboerne i form af tryghed og større selvhjulpenhed, og det er fortsat et punkt vi vil blive ved med at udvikle og arbejde på. Fokus på demens Der er udarbejdet en pjece i Skovhuset med de demenstilbud, der er at finde fra 2015, herunder tilbud om Marte Meo. I 2014 har vi forsøgsvis tilbudt en pårørendegruppe, og de bliver udvidet med yderligere to grupper i 2015, og man er velkommen til at melde sig til denne demensgruppe hos områdeleder Lone Thomsen. En beboer har et generelt ønske om også de får en større viden omkring demens, da det være lettere at forstå de medbeboere der er i Skovhuset, hvis man ved hvordan demens påvirker deres hverdag. Et helt relevant forslag som vi vil arbejde videre med i fortsættes SIDE 7

9 Beboer familie samarbejdet Skovhus-avisens redaktionsgruppe Der er generel meget stor tilfredshed med Skovhus-avisen og ros til det redaktionelle arbejde. Beboer familie samarbejdet i 2015; valg til beboergruppe eller beboerråd Efter en kort snak besluttes det at fastholde en uformel beboergruppe i Skovhuset. Et familiemedlem der har deltaget i arbejdet i 2014, lavede en kort præsentation af hvad arbejdet primært har bestået af, og hvilke emner der er blevet drøftet og talt om. Det opleves generelt, at det er en konstruktivt arbejdende gruppe. Følgende melder sig til Beboer Familie-gruppen i 2015: Fra beboersiden: Det er igen Nete Johansen, bolig 320, Sonja Knudsen, bolig 106 og Anni Petersen, bolig 109. Efterfølgende melder sig også Anker B. Nielsen, bolig 108. Fra familiesiden: Det er fortsat Henrik Worsøe og som to nye medlemmer kommer Bent Høholt og Lis Bendsen. Tak for valget. Der indkaldes til det første møde i Beboer-Familie gruppen indenfor den næste måned. De frivillige i Skovhuset De frivillige i Skovhuset er nu oppe på 16, og de laver et flot og meget varieret indsats. En af de frivillige deltager også i dette aftenmøde, og spørger ind til hvordan de bedst kan hjælpe. Den indsats der bliver tilbudt i Skovhuset nu er både meget passende og relevant. Vi siger tusinde tak til alle de frivillige. Som et nyt tiltag har Hillerød kommunes plejecentre tilmeldt sig projektet Cykling uden alder og det vil vi skyde i gang i april Information for resten af 2015: Der vil i juni måned blive afholdt beboer-familie information i det enkelte team. Der vil den 22. september 2015 blive inviteret til fælles informationsaften i Skovkilden for beboere og familier. Og i november 2015 vil der blive inviteret til beboer-informationsaften i det enkelte team, med henblik på at planlægge juleaktiviteterne i december måned i den konkrete boligfløj. Charlotte Kock Plejecenterleder SIDE 8

10 Fødselsdage i marts 1. marts Ole E. Pedersen 81 år bolig marts Inge S. Rugaard 75 år bolig marts Jørgen Nielsen 75 år bolig marts Gudrun Andersen 92 år bolig marts Alice Fabricius 98 år bolig marts Ingrid K. Jørgensen 84 år bolig marts Thorkild D. Møller 81 år bolig marts Finn O.H.B. Hansen 81 år bolig marts Steen T. Christensen 72 år bolig marts Lis Bachmann 92 år bolig marts Kaj V. Christensen 74 år bolig marts Inger E. Svendsen 71 år bolig marts Anker B. Nielsen 73 år bolig 108 Skovhuset ønsker alle hjertelig tillykke med fødselsdagen VELKOMMEN TIL NYE BEBOERE 15. februar Gert Elisberg bolig februar Asta Christensen bolig 224 SIDE 9

11 Dødsfald 28. januar Rita Julie Toft bolig februar Hans Preben Andersen bolig 004 Æret være deres minde. Vores tanker går til familien SIDE 10

12 TRADITIONER I SKOVHUSET I april - Påskefrokost i alle teams, nærmere dato følger Den 7. maj - Nabo-/Frivillige-fest i Skovkilden Den 19. maj - Kagens Dag, i alle teams Den 15. juni - Valdemarsdag, i alle teams Den 17. juni - Midsommerfest i Skovkilden Den 19. august - Fødselsdagsfest i Skovkilden, vi fejrer Skovhuset 2 år Den 21. september - Alzheimerdag, i alle teams I oktober - Oktoberfest i Skovkilden, nærmere dato følger I oktober - Suppedag, i alle teams, nærmere dato følger Den 27. november - Juletræstænding i Skovkilden I december - Julefrokost i alle teams, nærmere dato følger I december - Lucia optog, nærmere dato følger I december - Drabantgarden i Skovkilden, nærmere dato følger Den 24. december - Julegudstjeneste i Skovkilden SIDE 11

13 DEBATREDAKTIONEN v. Grethe Gram, bolig 23 På Skovhuset spises utallige rejer, men rejer er ikke bare: Rejer; Rejer har forskellig smag, farve, størrelse og ikke mindst lugt. Forbrugerrådet har for nylig lavet en undersøgelse af rejer og der er stor forskel på kvaliteten. Af 10 undersøgte rejer klarede 2 testen som "Bedst i test. "Nemlig: "Princip XL. Grønlandske rejer" og "Coop Ekstra Store Grønlandske rejer." Fra Føtex og Fakta. Måske sku' man fortælle "Hørkram" om testen. En rigtig katte/rejehistorie. Debat-bestyreren og hendes mand anskaffede to kattekillinger, søskende. Til dem var det bedste ikke for godt: Morgenmad: Ekstra store kongelige grønlandske rejer fra Irma. Det kongelige må skyldes: "Den kongelige grønlandske handel". På indkøb i huset's foretrukne supermarked så debat-bestyrerens mand rejer på tilbud: 5 poser rejer, kr. 100,- ( Gorba og Misja's rejer: 2 poser 100,- kr.) og mente de måtte være udmærket selv til landet's mest forvænte katte. Det mente hans kone ikke, men de fem poser røg i indkøbskurven. Næste morgen blev de optøede rejer hældt i skålene. Gorba og Misja løb som vanligt glade hen til skålene, men glæden blev kortvarig, da de havde snuset til rejerne. Kattes lugtesans er meget bedre end vores. Kattene så på deres tjenende ånder med et ansigtsudtryk der bedst kan beskrives som: Vantro, og med rejste haler forlod de køkkenet gennem kattelemmen og ud i haven. "De skal nu ikke bestemme" mente herren i huset, der også mente han var herre i huset, "Nu kan de få rejerne til frokost." Men enten var kattene fornærmede eller også var der måske noget ved lugten, rejerne var også meget mindre end deres hofret. Næste morgen fik debatbestyreren nok, og i skålene kom: "Ekstra store kongelige grønlandske rejer. "Siden måtte debat-bestyreren's mand spise tilbuds-rejer, medens han gjorde sig umage med at finde en grimasse der ku' passe - og enden på historien: Debat-bestyreren havde samme smag som kattene, så hun spiste: Ekstra store kongelige grønlandske rejer, og behøvede ikke: At finde en grimasse der ku' passe! Grethe Gram SIDE 12

14 DEBATREDAKTIONEN v. Grethe Gram, bolig 23 Husk! "Mad til hver dag" (Storkøkkenet) ber' beboerne i Skovhuset, om at udfylde et skema "Har du en mening om maden." Du har fået madskemaet i din postkasse. Det forekommer debat-bestyreren at være en rigtig god idé. Her har du mulighed for at give din mening til kende. Debat-bestyreren efterlyser flere råkost-salater, det har hun gjort tidligere, og der er ikke så længe imellem de efterlyste salater som tidligere. Et andet ønske er at grøntsager og kartofler ikke koges til nær-mose-stadiet, men det er et ønske til Skovhuset. Det er min opfattelse at mange beboere, jeg kan nu kun tale for Stuen Nord, er glade for de utallige fromager, men hvor ville det være dejligt, hvis nogle af fromagerne blev afløst af noget økologisk frisk frugt. Til gengæld er sauce og frugtgrød stort set altid velsmagende. Men nu var det altså din mening! Har du problemer med at udfylde skemaet, så bed personalet om hjælp. Grethe Gram SIDE 13

15 MÅNEDENS GULDKORN v. Nete Johansen, bolig 320 Der er lige så meget godt at sige om en slet person, som dårligt om en god person. Leonardo da Vinci( ) Løst og fast om livets gang på 3. sal Hurtigt gik februar - årets korteste måned - uden al for megen kulde og sne, så nu er der en måned kortere til foråret. Måneden gav også anledning til at der mange steder i Skovhuset blev fejret fastelavn på forskellig festlig vis. 3/2 var det igen tid til et museumsbesøg. Denne gang gik turen til Arken i Ishøj. Arken er et meget moderne byggeri og ligger temmeligt øde på stranden ud til Øresund syd for København. Start kl. 10 med rutinerede Preben Bisp bag rettet og de gode hjælpere Anne, Lajla og Helle, som alle gør det let og behageligt for os deltagere. Vi kørte den lige og korteste vej ad motorvejen. Deltagere: Grethe Gram og Erling fra stuen og Niels og undertegnede fra 3 sal. Store udstillinger af moderne kunstnere, men vort primære mål var at se den store udstilling af vore elskede skagensmalere, udlånt af Skagens Museum, som er under restaurering. En god og positiv oplevelse. Efter en god og lækker frokost i Arkens restaurant gik turen hjemad. Denne gang gennem København, hvor det er også er godt at mærke byens hurtige puls, og så vende hjem til vort rolige Nordsjælland. Så rigtig stor tak for turen. Nete, lejlighed. 320 P.S. Krøyer Anna Ancher SIDE 14

16 NYT FRA SKOVKILDEN Syng med Den første fredag i hver måned, kommer Lau med sin guitar, Else, Jørgen og Åge synger sammen med os. Her har alle en mulighed for at synge med på nogle af Danmarks mange dejlige sange. Fastelavn Den 16. februar. Der var tøndeslagning i Skovkilden, her var mødt rigtig mange mennesker op. Vi fik kaffe og en meget god fastelavnsbolle. Der blev slået godt til tønden, inden bunden gik ud. Her blev kåret en kattekonge og en kattedronning, som sig hør og bør. Håndarbejdsklub Der er startet en håndarbejdsklub i Skovkilden. I kan sy patchwork, strikke, hækle, brodere, sy eller I kan reparere små ting, som at sy en knap i. I kan glatte en bluse eller lignende, som har fået lidt for mange folder. Hvis der er brug for lidt vejledning kan vi være behjælpelige. Vi mødes en gang imellem om onsdagen. Det har været rigtig hyggeligt. Vær opmærksomme på når opslaget kommer ud. ALLE er meget velkomne til at være sammen med de flittige hænder SIDE 15

17 NYT FRA SKOVKILDEN MARTS - MÅNEDS AKTIVITETER. DAG DATO KL. ARRANGEMENT SØNDAG 1 MANDAG TIRSDAG ONSDAG GYMNASTIK I DAGCENTRET KLASSISK LYTTEGRUPPE V/JULIE BAR/PUBBEN PÅ 1. SAL ÅBEN GÅTUR. VI MØDES VED HOVEDINDGANGEN KØRETUR FOR UDEFRA KOMMENDE DAGCENTER BRUGERE GYMNASTIK TØJSALG ANNE MARIE FRA SKÆVINGE TRÆNING I REDSKABERNE KØRETUR SAL TORSDAG GUDSTJENESTE M/NADVER FREDAG LAU SPILLER, VI SYNGER MED LØRDAG 7 SØNDAG 8 MANDAG DANS TIRSDAG ONSDAG TORSDAG GÅTUR. VI MØDES VED HOVEDINDGANGEN GYMNASTIK GYMNASTIK TRÆNING I REDSKABERNE GYMNASTIK KØRETUR 3. SAL FREDAG BANKOSPIL LØRDAG 14 SØNDAG 15 SIDE 16

18 MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG GYMNASTIK I DAGCENTRET KLASSISK LYTTEGRUPPE V/JULIE I Skovkilden GÅTUR. VI MØDES VED HOVEDINDGANGEN GYMNASTIK FOLKEDANSERE FRA GRØNNEGADECENTRET I SKOVKILDEN KØRETUR FOR UDEFRA KOMMENDE DAGCENTER BRUGERE GYMNASTIK TRÆNING I REDSKABERNE GYMNASTIK KØRETUR STUEN FREDAG GYMNASTIK LØRDAG 21 SØNDAG 22 MANDAG BANKOSPIL TIRSDAG GUDSTJENESTE ONSDAG KORSANG V/JULIE GYMNASTIK TRÆNING I REDSKABERNE TORSDAG 26 DAGCENTRET LUKKET PÅSKEFROKOST FOR UDEFRA KOMMENDE BRUGERE FREDAG GYMNASTIK LØRDAG 28 SØNDAG 29 PALMESØNDAG SOMMERTID BEGYNDER MANDAG TIRSDAG GYMNASTIK KLASSISK LYTTEGRUPPE V/JULIE GÅTUR. VI MØDES VED HOVEDINDGANGEN GYMNASTIK Aktiviteten forbeholder sig ret til ændringer. SIDE 17

19 NYT FRA TEAM D Så blev det fastelavn, både som nu og som i gamle dage Vi valgte at fejre det over tre dage. Fredagen før fastelavn blev der sat to store fastelavsris op ved 3 sals indgangsparti, fyldt med bolsjer og små stykker af chokolader, og selvfølgelig med sorte katte. Begge ris er nu næsten tømte for de søde sager samtidig blev der serveret hjemmelavede fastelavnsboller med meget farvede glasurer stor lykke og flere spiste mere en Og mandag og tirsdag i uge 8 deltog mange af os fra tredje sal i Skovkildens tøndeslagning og specielt tirsdagen var et stort hit med de små dejlige unger der viste hvordan en tønde skal slås af. Vi har også haft fornøjelsen af de lokale dagplejere og deres dejlige børn, som danser, leger og hopper rundt til musikken og det smitter af på en dejlig måde her er det Finn S. der opfodrer til lidt mere hoppen og dansen på 3 sal i syd og venter på næste besøg, hvor han igen kan være legeonkel. Med venlig hilsen Beboere og personalet fra 3 sal. SIDE 18

20 NYT FRA LEJERBO Plan for vinduespudsning: 2015: Den : Pudsning ind- og udvendig kr. 100 Den : Pudsning kun indvendig kr. 80 Den : Pudsning ind- og udvendig kr. 100 Den : Pudsning indvendig kr. 80 Man tilmelder sig vinduespudsning i administrationen i Skovhuset hvor man også får betalingsvejledning. Betaling kan enten ske gennem bankoverførsel eller mobil overførsel. Tilmelding og betaling senest 5 hverdage før. Den dag vinduespudseren kommer skal vindueskarmen være ryddet. Betaling: Bankoverførsel : Reg nr 9309 konto nr Mobil overførsel via SWIPP: tlf nr ( kan bruges hvis egen bank er tilmeldt denne betalingsform) Hvis der er fejl i din bolig Hvis du oplever en fejl i din lejlighed, så kan du få hjælp hos medarbejderne til at indberette fejlen til Lejerbo. KONTAKTOPLYSNING til Lejerbo: TELEFON: kontortid mellem 9-10 (læg gerne besked) SIDE 19

21 MÅNEDENS DIGT V.Grethe Gram, bolig 23 SIDE 20

22 NABOER Grønnevang Kirke Turnus Kirke Care Øst marts 2015 Følgende fredage fra kl.19 kl. ca.23 (Mødes og afslutter i Skovhuset): 6/3 Thyge og Birgitte 13/3 Annette og Ruth 20/3 Per og Claus 27/3 Thyge og Andreas SIDE 21

23 MÅNEDENS QUIZ v. Tina Laurberg Vinderen af februar måneds quiz er: Gunnar Christensen, bolig 017. Præmien er en æske chokolade. QUIZ MARTS 1. I gamle dage hed Marts måned Thors måned efter guden Thor eller tordmåned. Hvad betyder tord? a. Gødning? b. Høst? c. Sne 2. Frøene fra martsviolen bliver spredt på en særlig måde. De bliver spredt af a. Fugle? b. Myrer? c. Børn? 3. Martsviolen vokser sammen med Ramsløg. Hvad dufter/lugter ramsløg af? a. Våd hund? b. Hvidløg? c. Fisk? Navn: Bolig nummer: Svarene på denne quiz lægges i den hvide postkasse ved spaden i stueetagen (kopirummet) senest fredag den 13. marts SIDE 22

24 TELEFONLISTE Administration Hovednummer Centervænget 43-45, 3400 Hillerød Hjemmeside: Plejecenterleder Charlotte Kock Petersen Aktivitetscenter Skovkilden Skovkilden Aktivitet Musikterapeut Julie Kolbe Krøier Faglig udvikling Udviklingssygepl Hanne Jensen Klinisk vejleder Christina Christens Kostansvarlig Helle K. Rasmussen Klinisk diætist Heidi Niemeier Fysioterapeut Maria W. Bernburg Klinisk sygeplejespecialist Vibeke Munck Boligfløjene: Stuen Områdeleder Kirsten Blæsgaard Svendsen Personalekontor sal Områdeleder Birgitte Rosenquist Personalekontor sal Områdeleder Rikke Bundgaard Personalekontor sal Områdeleder Lone Thomsen Personalekontor Gæstehus, 1. sal Områdeleder Birgitte Rosenquist Personalekontor SIDE 23

SKOVHUS-AVISEN MAJ 2015 NR. 5

SKOVHUS-AVISEN MAJ 2015 NR. 5 15 SKOVHUS-AVISEN MAJ 2015 NR. 5 Redaktion: Grethe Gram, bolig 23 Nete Johansen, bolig 320 Mette Sperling, adm. medarbejder Tina Laurberg, husassistent Team B Marianne Frejlev, Skovkilden Charlotte Kock

Læs mere

SKOVHUS-AVISEN APRIL 2015 NR. 4

SKOVHUS-AVISEN APRIL 2015 NR. 4 15 SKOVHUS-AVISEN APRIL 2015 NR. 4 Redaktion: Grethe Gram, bolig 23 Nete Johansen, bolig 320 Mette Sperling, adm. medarbejder Tina Laurberg, husassistent Team B Marianne Frejlev, Skovkilden Charlotte Kock

Læs mere

SKOVHUS-AVISEN JULI/AUGUST 2015 NR. 7

SKOVHUS-AVISEN JULI/AUGUST 2015 NR. 7 15 SKOVHUS-AVISEN JULI/AUGUST 2015 NR. 7 Redaktion: Grethe Gram, bolig 23 Nete Johansen, bolig 320 Mette Sperling, adm. medarbejder Tina Laurberg, husassistent Team B Marianne Frejlev, Skovkilden Charlotte

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 30 januar / februar 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Nyhedsbrev uge 14 2015

Nyhedsbrev uge 14 2015 Nyhedsbrev uge 14 2015 Så er tiden sat til sommertid og de andre sikre forårstegn som bl.a. vibens komme og anemoner i skovbunden. Enkelte beboere har nydt de første dejlige solskins timer på terrassen

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 45 2014

Nyhedsbrev. uge 45 2014 Nyhedsbrev uge 45 2014 Så er det blevet efterår, bladene har fået en anden farve og falder af træerne. Klokken er sat 1 time tilbage, og det betyde, at vi for en kort tid får lysere morgener men tidligere

Læs mere

ARENDSE NYT Juni 2013

ARENDSE NYT Juni 2013 ARENDSE NYT Juni 2013 Sankt Hans 23. juni 2013 Indholdsfortegnelse Juni 2013 Forside Indholdsfortegnelse Forstanders indlæg Nye Priser Velkommen til nye medarbejdere Fødselsdage Referat af beboermøde April

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015

Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015 Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015 Dejligt mange havde tilmeldt sig vores påskefrokost, som blev en god oplevelse. Der var pyntet fine påskeborde, og maden var som sædvanlig vellykket (og

Læs mere

Så er vi allerede nået til september, jamen dog, hvor tiden løber. Dette sjove foto er oppe fra, hvor jeg bor. Sejerøbugten med Nekselø i baggrunden.

Så er vi allerede nået til september, jamen dog, hvor tiden løber. Dette sjove foto er oppe fra, hvor jeg bor. Sejerøbugten med Nekselø i baggrunden. TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV SEPTEMBER 2015 Kære alle, Så er vi allerede nået til september, jamen dog, hvor tiden løber. Dette sjove foto er oppe fra, hvor jeg bor. Sejerøbugten med Nekselø

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 27 juli / august. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Kære beboere, pårørende og personale

Kære beboere, pårørende og personale Kære beboere, pårørende og personale Violhuset har fået et flot akvarium, og der ventes allerede familieforøgelse Holbergcentrets månedsnyt for november 2014 Kære beboere, pårørende og personale November

Læs mere

1. sal: Dagcenteret: 2. sal: 3. sal: 4. sal: 5. sal: Avisen for Othellos beboere og brugere

1. sal: Dagcenteret: 2. sal: 3. sal: 4. sal: 5. sal: Avisen for Othellos beboere og brugere 1. sal: Dagcenteret: 6. årgang 1. udgave 1. juni 2015 5. Eva Hjort 6. Anna Elvira Andersen 7. Anna Wraa 15. Eli Agnethe Hansen 2. sal: 1. Rigmor Vils 2. Ole Kragh Pedersen 3. Vagner Hansen 12. Gerda Jepsen

Læs mere

Bofællesskabet Stenlille

Bofællesskabet Stenlille Bofællesskabet Stenlille Nyhedsbrev vinter 2014 Vinteren går på hæld og vi begynder at glæde os over de små forårstegn. Heldigvis har vinteren ikke været slem i år. Der har kun været få dage, hvor det

Læs mere

Gensidig respekt, omsorg, overbærenhed og forståelse er en forudsætning for alt frugtbart samarbejde og gælder uanset etnisk og religiøs baggrund.

Gensidig respekt, omsorg, overbærenhed og forståelse er en forudsætning for alt frugtbart samarbejde og gælder uanset etnisk og religiøs baggrund. Gensidig respekt, omsorg, overbærenhed og forståelse er en forudsætning for alt frugtbart samarbejde og gælder uanset etnisk og religiøs baggrund. Plejehjemmet Tårnbygård Løjtegårdsvej 100 2770 Kastrup

Læs mere

SKOVHUS-AVISEN JUNI 2015 NR. 6

SKOVHUS-AVISEN JUNI 2015 NR. 6 15 SKOVHUS-AVISEN JUNI 2015 NR. 6 Redaktion: Grethe Gram, bolig 23 Nete Johansen, bolig 320 Mette Sperling, adm. medarbejder Tina Laurberg, husassistent Team B Marianne Frejlev, Skovkilden Charlotte Kock

Læs mere

Dagcenteret: 1. sal: 2. sal: 3. sal: 4. sal: 5. sal: Avisen for Othellos beboere og brugere

Dagcenteret: 1. sal: 2. sal: 3. sal: 4. sal: 5. sal: Avisen for Othellos beboere og brugere 1. sal: Dagcenteret: 5. årgang 4. udgave 1. september 2014 3. Kaj Otto Holm 3. Inge Elisabeth Ramberg 17. Gudrun Elise Nielsen 22. Jacky Aage Schmidt 2. sal: 1. Lilli Erika Olsen 4. Alice Ingrid Hansen

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

Velkommen - Forældre til forældre

Velkommen - Forældre til forældre Velkommen - Forældre til forældre Vi synes selv, at vi har verdens bedste børnehave... -Og I bydes hjerteligt velkommen! Børnehaven er et rigtigt godt valg for Jer, der ønsker en lille og hyggelig børnehave.

Læs mere

En skitse over boligen kan ses på omslaget af denne folder.

En skitse over boligen kan ses på omslaget af denne folder. Dorthe Mariehjemmet ligger i Rødovre kommune, på hjørnet af Fortvej og Rødovrevej. Der er adgang til boligerne fra Fortvej 19. Der bor 90 borgere i huset, fordelt på 6 grupper. OM BOLIGEN Huslejen betales

Læs mere

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015 META Nyhedsbrev uge 10 2015 Dagene er blevet lysere og længere og vi glæder os til foråret, vel vidende at der sagtens kan komme meget mere vinter i marts måned. Vintergækkene står nu i fuldt flor, og

Læs mere

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 Kære alle, Med disse smukke blomstrende grene plukket af Lena Løbner - vil jeg ønske jer en god maj måned. Så kan jeg fortælle jer, at jeg er blevet

Læs mere

HUSAVISEN STENSTRUP September / oktober 2015

HUSAVISEN STENSTRUP September / oktober 2015 HUSAVISEN STENSTRUP September / oktober 2015 Informationer Stenstrup Dagcenter: Åbent hverdage kl. 10-15 Afbud ved kørsel: Ring til Vester Skerninge Bilerne på tlf. 6224 2048 Øvrige afbud gives til Dagcenter:

Læs mere

April 2014. Et månedsblad for beboere, pårørende, personale, samt gæster på Plejecenter Lindehaven. Side 1

April 2014. Et månedsblad for beboere, pårørende, personale, samt gæster på Plejecenter Lindehaven. Side 1 April 2014 Et månedsblad for beboere, pårørende, personale, samt gæster på Plejecenter Lindehaven Side 1 Nyt fra lederen I forbindelse med at Plejecenterleder Gitte Jeppesen stopper sin ansættelse i Ballerup

Læs mere

Billedet er taget i haven mellem fløj 1 og 2

Billedet er taget i haven mellem fløj 1 og 2 Billedet er taget i haven mellem fløj 1 og 2 JULI 2015 Beboer nyt Fødselsdage i juli Birthe Lyng Andersen, bolig 102 Jette Olsen, bolig 106 Gerda R. Jeppesen, bolig 209 Inge Emmely Pedersen, bolig 309

Læs mere

ARENDSE NYT Juli 2015

ARENDSE NYT  Juli 2015 ARENDSE NYT Juli 2015 Indholdsfortegnelse Juni 2015 Forside Indholdsfortegnelse Forstanders indlæg Arrangementer i Juni Fødselsdage Konkurrence Referat af beboermøde Aktivitetsplan Ganghold Frisør Log

Læs mere

Januar 2014. Et månedsblad for beboere, pårørende, personale, samt gæster på Plejecenter Lindehaven. Side 1

Januar 2014. Et månedsblad for beboere, pårørende, personale, samt gæster på Plejecenter Lindehaven. Side 1 Januar 2014 Et månedsblad for beboere, pårørende, personale, samt gæster på Plejecenter Lindehaven Side 1 Nyt fra lederen Kære Alle Glædelig jul og godt nytår. Her ved juletid vil jeg gerne ønske alle

Læs mere

Afslutning d. 31. marts 2014

Afslutning d. 31. marts 2014 Struer Folkedanserforening Medlemsorientering marts. 2014 30. årgang NR. 3 www.struerfolkedanserforening.dk Afslutning d. 31. marts 2014 Vi mødes kl. 18.45 i Gimsing Sognegård, hvor vi holder Struer Folkedanserforening

Læs mere

Referat Fælles foreningsmøde den 13. januar 2015 kl. 19,30 i Fjelstervang Landsbycenter

Referat Fælles foreningsmøde den 13. januar 2015 kl. 19,30 i Fjelstervang Landsbycenter 1. Velkomst ved Bjarne Svendsen Ordstyrer: Bjarne Referent: Anette 2. Kort orientering fra alle deltagende foreninger obs om der er noget særligt alle foreninger bør vide FIF ved Karina, Jørgen og Bente.

Læs mere

Frokost & Catering Brunch, tapas, 3-retters menu, buffet & receptionslækkerier. www.madkonceptet.dk

Frokost & Catering Brunch, tapas, 3-retters menu, buffet & receptionslækkerier. www.madkonceptet.dk Frokost & Catering Brunch, tapas, 3-retters menu, buffet & receptionslækkerier www.madkonceptet.dk Frokostordning Catering Om os vores værdier Kontakt os Frokostordning Få en oplevelse hver dag kl. 12

Læs mere

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015. Fastelavnsholdet 2015. Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet!

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015. Fastelavnsholdet 2015. Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet! Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015 Fastelavnsholdet 2015 Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet! 2 Hjemstavns Folkedanserne på Frederiksberg Hjemstavns Folkedanserne

Læs mere

De fysiske rammer: Fællesarealer på afdelingen:

De fysiske rammer: Fællesarealer på afdelingen: De fysiske rammer: Afdelingen består af 28 boliger, hvor hver bolig indeholder entré, bad, toilet, stue og lille altan eller have. Endvidere indbefatter hver bolig: El-seng Gardinstænger. Stuearealet er

Læs mere

DEN 2011. KNU Marts. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 34. Årgang Nr. 338. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Side 1

DEN 2011. KNU Marts. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 34. Årgang Nr. 338. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Side 1 KNU Marts DEN 2011 Sct. Georgs Gildet Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 34. Årgang Nr. 338 Side 1 Christian Petersen Anna Rasmussen Ingrid Petersen 1. Marts 25. Marts 28. Marts Redaktionen ønsker

Læs mere

Velkommen på Plejecenter Bregnbjerglunden

Velkommen på Plejecenter Bregnbjerglunden Velkommen på Plejecenter Bregnbjerglunden Haderslev Kommune, Gåskærgade 26-28, tlf. 74 34 34 34 post@haderslev.dk 1 Der tages forbehold for ændringer. Oplysningerne er opdateret på vores hjemmeside www.plejecentre.haderslev.dk

Læs mere

Arrangementer / Aktiviteter oktober 2014

Arrangementer / Aktiviteter oktober 2014 Arrangementer / Aktiviteter oktober 2014 Forbeholdt for ændringer Onsdag d. 01. Uge 40 Kl. 10.00 Miniudflugt til Ejby/ Skibby efter aftale med Kl. 13.00 16.00 Vaccination i Oasen for pensionister i nærområdet.

Læs mere

SKOVHUS-AVISEN SEPTEMBER 2014 NR 7

SKOVHUS-AVISEN SEPTEMBER 2014 NR 7 15 SKOVHUS-AVISEN SEPTEMBER 2014 NR 7 Redaktion: Grethe Gram, bolig 23 Nete Johansen, bolig 320 Mette Sperling, adm. medarbejder Tina Laurberg, husassistent Gæstehuset Marianne Frejlev, Skovkilden Charlotte

Læs mere

Aktiv-Bo & beskæftigelse samt STU. Brugerråds bladet. Første udgave 2012 Nr 1.

Aktiv-Bo & beskæftigelse samt STU. Brugerråds bladet. Første udgave 2012 Nr 1. Aktiv-Bo & beskæftigelse samt STU Brugerråds bladet Første udgave 2012 Nr 1. Brugerrådets medlemmer er repræsentanter for alle i Aktiv-Bo & Beskæftigelse samt STU. Brugerrådet I må gerne komme med forslag

Læs mere

Velkommen til de to nye medlemmer der er valgt til medarbejderrådet: Claus, valgt i Skovhjælperne Rebecca, valgt i Cafeladen

Velkommen til de to nye medlemmer der er valgt til medarbejderrådet: Claus, valgt i Skovhjælperne Rebecca, valgt i Cafeladen Til: Viceværterne - Jim Køkken - Karina Montageværksted - Rene Maskinværksted - Tom Pakkehallen Mikael De Grønne Fingre Randi Skovhjælper Claus Grafisk - Søren Cafeladen - Rebecca Suppleant gæst: Toni

Læs mere

Juli 2014. Et månedsblad for beboere, pårørende, personale, samt gæster på Plejecenter Lindehaven. Side 1

Juli 2014. Et månedsblad for beboere, pårørende, personale, samt gæster på Plejecenter Lindehaven. Side 1 Juli 2014 Et månedsblad for beboere, pårørende, personale, samt gæster på Plejecenter Lindehaven Side 1 Nyt fra lederen Jeg holder ferie i uge 29-32. Med ønsket om en god sommer. Torben Ø. Nielsen Side

Læs mere

NYHEDSBREV Projekt Nærmiljø November 13 - januar 14

NYHEDSBREV Projekt Nærmiljø November 13 - januar 14 I denne udgave af nyhedsbrevet Efteråret er kommet...1 Røgfri på Arendalsvej...2 Fitness - så er vi igang...4 Trænger din økonomi til et servicetjek?...5 Café Solskin - en solskinshistorie...6 Bagagerumsmarked...8

Læs mere

Til: Brugerpårørenderåd for Botilbudene JOB & FAMILIE Udviklingshæmmede - Administrationen. Referat

Til: Brugerpårørenderåd for Botilbudene JOB & FAMILIE Udviklingshæmmede - Administrationen. Referat Til: Brugerpårørenderåd for Botilbudene JOB & FAMILIE Udviklingshæmmede - Administrationen Dato: 22. september 2009 Tlf. dir.: 4477 1836 Fax. dir.: 4477 2771 E-mail: pre@balk.dk Kontakt: Anne Precht Referat

Læs mere

ARENDSE NYT Februar 2012

ARENDSE NYT Februar 2012 ARENDSE NYT Februar 2012 Indholdsfortegnelse Marts 2012 Forside Indholdsfortegnelse Forstanders indlæg Nye medarbejdere Vi siger farvel Set og sket i januar Aktivitetsplan Referat af madmøde 16. januar

Læs mere

TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven juli, august, september 2015

TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven juli, august, september 2015 TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven juli, august, september 2015 Redaktionen: Berit Olsson Indlæg til Tofteposten skal være redaktionen i hænde senest d. 15. i måneden Adresse: Plejecenter Toftehaven

Læs mere

Arrangementer for børn

Arrangementer for børn Varde Bibliotek tlf. 75221088 Rådhusstræde 2 6800 Varde biblioteket@vardebib.dk Arrangementer for børn Bibliotekerne i Varde Kommune Januar-juli 2013 Læs mere på www.vardebib.dk Arrangementer for børn

Læs mere

ARENDSE NYT. Hellig Trekonger

ARENDSE NYT. Hellig Trekonger ARENDSE NYT Hellig Trekonger Januar 2013 Indholdsfortegnelse Januar 2013 Forside Indholdsfortegnelse Forstanders indlæg Fødselsdage i januar Referat af beboermøde December 2012 Priser Årets traditionelle

Læs mere

Levring. Hanne Madsen Lillemøllevej 3 Levring 8620 Kjellerup Tlf. 29 80 25 27

Levring. Hanne Madsen Lillemøllevej 3 Levring 8620 Kjellerup Tlf. 29 80 25 27 Levring Vi har en kultur i Levring med sang og historiefortælling og har i fællesskab udviklet et koncept, som vi alle trives godt med - børn som voksne. Derudover har vi tradition for at invitere bedsteforældre

Læs mere

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU 2012 1 Januar Februar 2012 MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU REDAKTØR: AASE RASMUSSEN michael.aase@email.dk Har du indlæg eller kommentarer til klubbladet er du velkommen til at skrive til ovennævnte mail

Læs mere

Det er værd at vide om lejligheden

Det er værd at vide om lejligheden Redigeret juli 2012 Det er værd at vide om lejligheden Du lejer dig ind ved et ejendomscenter. Du flytter eller er flyttet ind på et plejecenter, - ikke et plejehjem. Det betyder, at den lejlighed, du

Læs mere

Krejbjerg - Nyt September 2015

Krejbjerg - Nyt September 2015 Krejbjerg - Nyt September 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn HØSTFEST Lørdag, den 19. september kl. 19.00 holdes årets høstfest i Krejbjerg Forsamlingshus. I år prøver vi at gøre det på

Læs mere

Ringsted Private Skovbørnehave St. Bøgeskovvej 30 B 4100 Ringsted Telefon: 3810 5040 Hjemmeside: www.ringstedskovborn.dk

Ringsted Private Skovbørnehave St. Bøgeskovvej 30 B 4100 Ringsted Telefon: 3810 5040 Hjemmeside: www.ringstedskovborn.dk Ringsted Private Skovbørnehave St. Bøgeskovvej 30 B 4100 Ringsted Telefon: 3810 5040 Hjemmeside: www.ringstedskovborn.dk Hvad er Skovbørnehaven i St. Bøgeskov? Verdens dejligste børnehave med højt til

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Maj Loppemarked sælg selv

Læs mere

Denne drejebog er ment som en hjælp til Ungdomsudvalget.

Denne drejebog er ment som en hjælp til Ungdomsudvalget. Denne drejebog er ment som en hjælp til Ungdomsudvalget. Det er ikke altid let at komme ind i et nyt udvalg, og især ikke Ungdomsudvalget som i SAR har for vane at lave en masse gode, spændende og sjove

Læs mere

Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014. Dagsorden. Referat

Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014. Dagsorden. Referat Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014 Dagsorden 1) Valg af dirigent 2) Formandens beretning 3) Regnskab og budget 4) Indkomne forlag 5) Valg af bestyrelse 6) Valg af suppleanter 7) Valg

Læs mere

Vi sender en fortegnelse over indkvarteringen til Gaudium, så fordeler de selv deltagerne.

Vi sender en fortegnelse over indkvarteringen til Gaudium, så fordeler de selv deltagerne. Sysselkoret Planlægning af besøg af Gaudium i dagene fra søndag, den 4. maj til tirsdag, den 6. maj. Planlægningsgruppen: Karin BH, Daniel, Jens samt fra bestyrelsen Flemming, Åse og Elisabeth. Referat

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

Indholdsfortegnelse April 2013

Indholdsfortegnelse April 2013 ARENDSE NYT 2013 Indholdsfortegnelse April 2013 Forside Indholdsfortegnelse Forstanders indlæg Velkommen til nye beboere Velkommen til nye medarbejdere Fødselsdage Referat af beboermøde Marts 2013 Aktivitetsplan

Læs mere

Uanmeldt kommunalt tilsyn på Østerbo udført den 6. november 2014 af Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef

Uanmeldt kommunalt tilsyn på Østerbo udført den 6. november 2014 af Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef Uanmeldt kommunalt tilsyn på Østerbo udført den 6. november 2014 af Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef Retssikkerhedloven 15. Kommunalbestyrelsen har ansvaret for og beslutter, hvordan kommunen skal

Læs mere

H E L E E Nr. 6 juli 2015

H E L E E Nr. 6 juli 2015 HELE E Nr. 6 juli 2015 HELENENYT Nr. 6 (juli årgang 26) Bostedet Helenes Minde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Ansvarshavende: Maj Greifenstein Tlf: 29347195 Eller 39105651 mgr@ok-fonden.dk Layout &

Læs mere

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5 Lørdag d. 8. august 2015 min. 1 O Overordnet kl. 10.30-14.00 1 Ø Økonomi O Susanne Dalmose 1 5 2 F Fastbar Ø Tove Bach Pedersen 1 3 1 T Tappe T Karin Jespersen T1 1 4 1 R Rullebar F Lone Steen F1 R3 B2

Læs mere

Lokalcenter Fuglebakken

Lokalcenter Fuglebakken Aktiviteter på Fuglebakken Ann Toustrup Eriksen, Leder af plejebolienheden Fuglebakken Der er mange aktiviteter på Fuglebakken, og de er meget forskelligartet, da der er mange forskellige ønsker. Såfremt

Læs mere

JUNI 2015. Maglebrænde Sogns Beboerforening www.maglebraendeforsamlingshus.dk

JUNI 2015. Maglebrænde Sogns Beboerforening www.maglebraendeforsamlingshus.dk JUNI 2015 Maglebrænde Sogns Beboerforening www.maglebraendeforsamlingshus.dk Bestyrelsen Kaj Andersen og Henny Boch har ønsket at udtræde af bestyrelsen. I stedet er indtrådt Niels Hansen og Carl Petersen.

Læs mere

Kære beboere, pårørende og personale

Kære beboere, pårørende og personale Kære beboere, pårørende og personale Bølle er meget interesseret i at studere Violhusets fisk Holbergcentrets månedsnyt for marts 2015 Kære beboere, pårørende og personale Velkommen til marts måned. Når

Læs mere

Nyhedsbrev fra Projekt Nærmiljø december 2012 januar 2013

Nyhedsbrev fra Projekt Nærmiljø december 2012 januar 2013 Nyhedsbrev fra Projekt Nærmiljø december 2012 januar 2013 Kære beboere og samarbejdspartnere på og omkring Arendalsvej Som du kan læse om i denne udgave af nyhedsbrevet er rækken af tilbud til beboerne

Læs mere

Sydfyns Single- og Venskabsklub

Sydfyns Single- og Venskabsklub Sydfyns Single- og Venskabsklub www.svendborgsingleklub.dk OBS!! Af hensyn til danseaftner på Skærven i Nyborg, er klubaftnerne fremover flyttet til 3. fredag i måneden April 2013 Søndag den 7. april kl.

Læs mere

OBS!! Nyt i Bakkenyt: fælles kalender nederst i nyhedsbrevet

OBS!! Nyt i Bakkenyt: fælles kalender nederst i nyhedsbrevet OBS!! Nyt i Bakkenyt: fælles kalender nederst i nyhedsbrevet Hørning d. 1.2.2012 Kære Forældre Vinterferie I uge 7 er der pasning på Højbo SFO. Der er ingen tilmelding, åbningstiderne er som vanligt fra

Læs mere

Pas på vore cyklister!

Pas på vore cyklister! [deadline mandag kl. 8.30] Skolehaven og færdsel med bil o.lign. Vores nabo på Lindvedvej 60 frabeder sig, at vi benytter hans grund til parkering og gennemkørsel ved ærinder til skolehaven. Heldigvis

Læs mere

2015 Velkommen til Lundely Fritidshjem

2015 Velkommen til Lundely Fritidshjem 2015 Velkommen til Lundely Fritidshjem Nr. 1 Nr. 22 N. W. Gadesvej 1 + 22 3480 Fredensborg Tlf. 7256 2600 Fredensborg 2015 Velkommen til LUNDELY FRITIDSHJEM Lundely er et stort fritidshjem og en del af

Læs mere

Til frivillige på HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV JULI & AUGUST 2014 v/frivilligkoordinator Tina Gyldmark

Til frivillige på HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV JULI & AUGUST 2014 v/frivilligkoordinator Tina Gyldmark Til frivillige på HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV JULI & AUGUST 2014 v/frivilligkoordinator Tina Gyldmark Kære alle, Så er det tid til sommerferie Jeg holder ferie i uge 30-31-32, samt torsdag i uge 27, hvor

Læs mere

Postfunktionærernes Andels Boligforening

Postfunktionærernes Andels Boligforening 8. oktober 2010 Referat fra ordinært årsmøde mandag den 27. september 2010. Velkomst Otto Wois bød velkommen til afdelingens ordinære årsmøde, specielt til: Formand for PAB Preben Bansemer, næstformand

Læs mere

juli 2013 Et månedsblad for beboere, pårørende, personale, samt gæster på Plejecenter Lindehaven Side 1

juli 2013 Et månedsblad for beboere, pårørende, personale, samt gæster på Plejecenter Lindehaven Side 1 juli 2013 Et månedsblad for beboere, pårørende, personale, samt gæster på Plejecenter Lindehaven Side 1 Månedens leder Ny udgave af Lindebladet Vi har tidligere udgivet både Lindebladet og Kulturbladet.

Læs mere

Julemanden skal vækkes.

Julemanden skal vækkes. Bladet For Rørbæk & Opland - November 2005-15. årgang Julemanden skal vækkes. Lørdag d. 10. December kl. 10.30, så han kan nå at blive vågen til han skal ud med de mange gaver. Kom og hjælp med at vække

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN. ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale 1. jan Ki, Tr 6. jan Aftengymnastik

Læs mere

Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08.

Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08. Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08. 1.Velkomst Susanne bød velkommen og der var et specielt velkommen til vores nye kasserer, Erik. 2. Valg af dirigent, referent samt næste møde. Dirigent:

Læs mere

Nyhedsbrev maj 2015 Sommerfest

Nyhedsbrev maj 2015 Sommerfest Nyhedsbrev maj 2015 Vi går ind i milde maj måned med lysegrønne træer, blomstrende buske og varme i luften. Nedenfor kan I se et skema over maj måned, som giver et overblik over de mest overordnede ting,

Læs mere

Pædagogiske Læreplaner for Dagplejen Syd, Horsens Kommune

Pædagogiske Læreplaner for Dagplejen Syd, Horsens Kommune I Dagplejen Syd arbejder vi generelt med Krop og Bevægelse på Skaber læringsmiljø, der giver børnene plads, muligheder og udfordringer for bevægelse ude og inde Leg i haven, på legepladser, forskelligt

Læs mere

OSTEN P ALKE F Maj 2015 Figur 1

OSTEN P ALKE F Maj 2015 Figur 1 FALKEPOSTEN Maj 2015 HJÆLP OS MED AT BEVARE BUSSEN Med bussen kører vi turer ud i det blå, til havet, skoven, byen og Tivoli. En tur med bussen fremkalder glæde, følelse af frihed og vi får en fornemmelse

Læs mere

Det skal være sjovt at gå på arbejde Interview med bl.a. Birgitte Holst, personaleleder på Dorthe Mariehjemmet fra Kristligt Dagblad 21.

Det skal være sjovt at gå på arbejde Interview med bl.a. Birgitte Holst, personaleleder på Dorthe Mariehjemmet fra Kristligt Dagblad 21. 50 Det skal være sjovt at gå på arbejde Interview med bl.a. Birgitte Holst, personaleleder på Dorthe Mariehjemmet fra Kristligt Dagblad 21. januar 2009 De ansattes evner kommer i spil til glæde for såvel

Læs mere

Velkommen til Løsning Plejecenter

Velkommen til Løsning Plejecenter Velkommen til Løsning Plejecenter Information til beboere og pårørende EMN Præsentation af Seniorservice i Hedensted Kommune. Hedensted er beliggende i region Midtjylland mellem Horsens og Vejle. Løsning

Læs mere

Velkommen på Povlsbjerg Plejecenter

Velkommen på Povlsbjerg Plejecenter Velkommen på Povlsbjerg Plejecenter Vi håber lidt information på nuværende tidspunkt vil hjælpe Dem, så De hurtigt vil finde Dem til rette i Deres nye bolig Centret har fælles ledelse med Bregnbjerglunden.

Læs mere

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Øvelse 1-20: Øvelse 21-29: Øvelse 30-34: Øvelse 35-39: Øvelse 40-44: Øvelse 45-49: Øvelse 50-59: Øvelse 60-85: Der sættes komma efter ledsætninger, jf.

Læs mere

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 9 - september 2013 Helenenyt Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email:

Læs mere

indhold Børn i Laos 4 Martin kommer til Laos 6

indhold Børn i Laos 4 Martin kommer til Laos 6 Martin i Laos indhold Børn i Laos 4 Martin kommer til Laos 6 Indhold Børnene ved Mekong 10 Dyrene i landsbyen 14 Hvad spiser man i Laos 16 Martin i rismarken 18 Børnene vaccineres 20 Nee og Noo står op

Læs mere

Velkommen til Ollerup Plejecenter! Personalet på Ollerup Plejecenter ønsker dig hjerteligt velkommen!

Velkommen til Ollerup Plejecenter! Personalet på Ollerup Plejecenter ønsker dig hjerteligt velkommen! Velkommen til Ollerup Plejecenter! Velkommen til Ollerup Plejecenter, hvor nærvær, samvær og gode stunder vægtes meget højt, for både det enkelte menneske og hele den samlede flok. Her på Ollerup, arbejder

Læs mere

Bestyrelsens beretning om 2014 til BS Seniormotions generalforsamling tirsdag d. 17. marts 2015 i Strandens Forsamlingshus. Stavgang generelt:

Bestyrelsens beretning om 2014 til BS Seniormotions generalforsamling tirsdag d. 17. marts 2015 i Strandens Forsamlingshus. Stavgang generelt: Side 1 af 5 Bestyrelsens beretning om 2014 til BS Seniormotions generalforsamling tirsdag d. 17. marts 2015 i Strandens Forsamlingshus. Bestyrelsesmøder: Alle planlagte bestyrelsesmøder har været afholdt.

Læs mere

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst Årets Karneval i Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Juni Læs om Årets karneval 3.klasse på koloni Legefidusen i hesteskoen 2.klasses overnatning i dus BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens

Læs mere

Apr Maj. Sandbechs Allé 1A, 4330 Hvalsø, Tlf: 29200153

Apr Maj. Sandbechs Allé 1A, 4330 Hvalsø, Tlf: 29200153 Apr Maj 2013 Jun Sandbechs Allé 1A, 4330 Hvalsø, Tlf: 29200153 April 2013 4 Maduge Nicklas Projekt genbrugsdåser Maduge Morten Projekt Smykker m.m. 15 Maduge Louise Projekt Konfirmation sangskulere m.m.

Læs mere

Månedsinformation. Skole og SFO

Månedsinformation. Skole og SFO Månedsinformation Skole og SFO December 2012 Siden sidst. Sne, sne, sne.. Først var det vores penge der var indefrosset, og nu har sne og frost gjort, at færdiggørelsen af legepladsen bliver lidt forsinket.

Læs mere

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet?

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet? Modul 3 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. X 1. Hvornår kan Søren blive klippet? 18.00 17.00 17.30 2. Hvilken farve er flottest? hvid rød grøn

Læs mere

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 Frivillighedsformidlingen Aagade 26, Gudumholm, 9280 Storvorde Tlf.: 98 31 69 99 E-mail: formidling@mail.tele.dk Web: www.frivillighedsformidlingen.dk

Læs mere

GENERELT CYKLER, KNALLERTER M.M. BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER

GENERELT CYKLER, KNALLERTER M.M. BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 CYKLER, KNALLERTER M.M.... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE M.V... 3 FORSIKRING...3

Læs mere

MEDLEMSBLAD NR. 40 APRIL OG MAJ 2011

MEDLEMSBLAD NR. 40 APRIL OG MAJ 2011 MEDLEMSBLAD NR. 40 APRIL OG MAJ 2011 ÅBNINGSTIDER I KLUBBEN: MANDAG 15.30-20.30 TORSDAG 15.30-20.30 FREDAGE I LIGE UGER 16.00-20.30 ENKELTE SØN OG HELLIGDAGE CAFÉ REGNBUEN, KONGENSGADE 43 A 3550 SLANGERUP

Læs mere

Kære alle, Så er det påske, mærkeligt, når påsken falder så tidligt, så kan man slet ikke nå at følge med.

Kære alle, Så er det påske, mærkeligt, når påsken falder så tidligt, så kan man slet ikke nå at følge med. TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV APRIL 2015 Kære alle, Så er det påske, mærkeligt, når påsken falder så tidligt, så kan man slet ikke nå at følge med. I mit sommerland hvor jeg bor, så har

Læs mere

Referat af generalforsamling HF Oldhøjen 2014

Referat af generalforsamling HF Oldhøjen 2014 Referat af generalforsamling HF Oldhøjen 2014 Søndag den 30. marts kl. 11:00 i selskabslokalerne Præstevangsvej 10A, 8210 Aarhus V 49 haver repræsenteret (60 personer) l. Valg af dirigent Anette, have

Læs mere

EFTERÅRSKURSUS KIRKENS GENBRUG

EFTERÅRSKURSUS KIRKENS GENBRUG EFTERÅRSKURSUS KIRKENS GENBRUG den 8. 9. og 10. oktober 2014 GENBRUG I ØST & VEST Samvirkende Menighedsplejer har i år fornøjelsen af at indbyde til inspirationskursus rettet mod frivillige i Kirkens Genbrug.

Læs mere

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk ÅRG. 29 INFORMATION Klokkebjergs bestyrelse er: Henning Hansen, Esbjerg (formand) Svend Engrob, Tarm (næstformand) Birgit Storbjerg, Ølgod Frida Skade, Skjern Torben Hvergel, Ringkøbing Bestyrelsen for

Læs mere

- Jobbutikken (Side 4) - Café Blomst (Side 7) - Den sjove side (Side 11)

- Jobbutikken (Side 4) - Café Blomst (Side 7) - Den sjove side (Side 11) - Jobbutikken (Side 4) - Café Blomst (Side 7) - Den sjove side (Side 11) Så er det fjerde gang at man på CSV-SydØstfyn kan læse et fremragende skoleblad. På grund af lidt manglende arbejdskraft og en sommerferie

Læs mere

Ældreidræt i Greve Kommune. - Din vej til sundhed og velvære

Ældreidræt i Greve Kommune. - Din vej til sundhed og velvære Ældreidræt i Greve Kommune - Din vej til sundhed og velvære Oktober 2012 Motion er vigtigt hele livet og det er aldrig for sent at komme i gang! Med denne reviderede udgave af Ældreidrætskataloget er du

Læs mere

Marts 2011. Kære alle WS ere med familie,

Marts 2011. Kære alle WS ere med familie, Nyhedsbrev Marts 2011 Kære alle WS ere med familie, Fastelavn er mit navn.. Fastelavn er just overstået og straks er tankerne i årsmøde planlægning. 2011 er for Dansk forening for Williams Syndrom et lidt

Læs mere

Læreplaner Dagplejen i Fredericia kommune

Læreplaner Dagplejen i Fredericia kommune Barnet skal føle sig værdifuldt Barnet skal have mulighed for læring Barnet skal kunne håndtere modspil Barnet skal blive selvhjulpen Barnet udvikler indlevelsesevne Jeg aflæser og handler på barnets signaler

Læs mere

SFO BAKKESKOLEN [FORFATTERENS NAVN] 1

SFO BAKKESKOLEN [FORFATTERENS NAVN] 1 [FORFATTERENS NAVN] 1 Nyt fra SFO Bakkeskolen Personale: Vi siger tak for tiden her til Anita og Jesper, som har været studerende. Anita og Jesper ønskes stor fornøjelse med udfordringerne fremover. Vi

Læs mere