Landsbyerne. - i Løkken-Vrå Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Landsbyerne. - i Løkken-Vrå Kommune"

Transkript

1 Landsbyerne - i Løkken-Vrå Kommune

2 Sdr. Harritslev Hundelev Hundelev-området Nr. Lyngby Rubjerg/ Gølstrup Rakkeby-området Rakkeby Vittrup Løkken-området Løkken Vejby Børglum Vrå-området Vrensted-området Vrå Indhold Em Vrensted Landsbyerne i Løkken-Vrå Kommune 4 Vrensted 6 Em 10 Vittrup 14 Hundelev 18 Rubjerg/Gølstrup 22 Vejby 26 Rakkeby 30 Børglum 34 Nr. Lyngby 38 Sdr. Harritselv 42 Relevante links og henvisninger 46 2

3 »Skolen er et vigtigt samlingspunkt for byen......det gælder om at bevare - og udvikle - det vi har...styrker vort lokale samfund og værner om det nære og trygge miljø...«løkken-vrås landsbyer er attraktive bostæder - med lokalt engagement og fællesskab som fundament»...tid til fordybelse......et godt sted at bo, hvis du aktivt og positivt ønsker at være med i fællesskabet og i udviklingen af området....de historiske mindesmærker, der er i så rigt mål i området...samarbejde - Fællesskab - Aktivitet er nøjleordene for borgerne...«3

4 Børglum Nr. Lyngby Vejby Landsbyerne i Løkken-Vrå Kommune 4 Set fra stor højde vil Løkken-Vrå Kommune fremstå som et stort, grønt område med en stribe hvid brænding og klitter i vest. Lidt tættere på vil man se, at den grønne farve enten er tavlet ud i store marker eller liggende hen i udyrkede naturområder med klithede. Og kun få steder er der plantage og skov. Man skal endnu tættere på, før de menneskelige bosættelser toner frem: Først de lidt større centerbyer Løkken og Vrå og derefter cirka ti større og mindre ansamlinger af huse samlet i landsbysamfund omkring en vej. Løkken-Vrå kan om noget kaldes for en landkommune, og den moderne byudvikling har ikke ændret meget på, at folk her i kommunen vil bo grønt, decentralt og naturforbundet i overskuelige enheder. Rykker man helt tæt på, vil man opdage, at disse 10 landsbysamfund, som måske på afstand kan ligne hinanden, alligevel har fået hver sit præg, sin identitet. Det kan skyldes noget historisk og nogle landskabsmæssige betingelser. Men det kan også skyldes, at beboerne i de enkelte landsbysamfund har villet noget med netop deres sted. De har haft ønsker og har set muligheder og er søgt sammen om at forme deres livsrum. Der har været noget, de ville undgå og ville væk fra, og noget som de ønskede, drømte om og så tog fat på at virkeliggøre -under de betingelser, der nu engang var på deres sted. Derfor har der altid været et stort potentiale i landsbybeboere: Foreningslivet blomstrer, og landsbyen har skabt traditioner og rum for udfoldelse. Det er oftest sket med meget små midler og en stor frivillig indsats, og det har givet hver landsby sin identitet. Organiseringen Ofte har beboer-/borgerforeningen været det fælles forum i centrum af landsbyens foreningsliv. Kommunens 10 landsbyer: Em, Børglum, Vrensted, Vittrup, Rubjerg-Gjølstrup, Nr. Lyngby, Vejby, Hundelev, Sdr. Harritslev og Rakkeby har alle en beboerforening, der har koordineret og samarbejdet med idrætsforeningen og de andre grupper. Uden stor tradition for at samarbejde med andre landsbyer. Med godkendelsen af Løkken-Vrå Kommune som LEADER-kommune i en 5-årig periode blev der lavet radikalt om på samarbejdsformerne mellem landsbyerne. LEADER-programmet sendte fra 2001 og 5 år frem ca. 2 millioner EU-kroner ind over kommunegrænsen, og de skulle matches af 2 millioner nationale kroner. Programmet lød på kvalitative løft til landsbyernes livskvalitet. Ansøgningen om at blive LEADER-kommune var indsendt af Vendsyssel Udviklingsråd, og udover vor kommune fi k Sæby, Sindal og Hirtshals et tilsvarende udviklingsprogram. Som fælles styrende organ for dette program nedsatte Kommunalbestyrelsen i september 2001 et KOMMUNALT LANDSBYRÅD med repræsentanter fra de 10 landsbysamfund og deltagelse fra både politisk og administrativt niveau. Kommunalbestyrelsen udarbejdede vedtægter for Landsbyrådet, hvor formålet lyder: at medvirke aktivt til at sikre en bevaring og udvikling i kommunens landsbyer og landdistrikter, dels gennem inspiration og igangsætning af aktiviteter, og dels gennem indfl ydelse ved tildeling af kommunale og andre offentlige midler til projekter og aktiviteter. Således er Landsbyrådet ikke bundet alene til LEADER-programmet, men er så at sige kommet

5 Hundelev Vittrup Vrensted Rakkeby Rubjerg/Gølstrup Em Sdr. Harritslev for at blive, som landsbyernes fælles rum for koordinering, inspiration og deltagelse i den kommunalpolitiske del, der omhandler vilkår og situation i landsbyerne. Igennem de nu ca. 4 års praksis har Landsbyrådet indarbejdet nogle rutiner og adgangsveje, som har etableret Rådet som en kendt og vigtig brik i kommunens lokalpolitiske liv. Der afholdes møde 4-5 gange om året på skift i landsbyerne. En række temaer har været behandlet, f.eks. skolen i landsbysamfundet, men centralt har rollen som fødselshjælper været i relation til landsbyernes udviklingsprojekter. Samtlige 10 landsbyer er med i LEADER-programmet, og der er realiseret så forskellige ting som legepladser, aktivitetsområder, skov, fritidsområde, grønne stier og bytorve. Og for hver budgetkrone fra EU og fra de nationale kasser har lokalsamfundene skabt projekter for endnu en krone, i form af eget arbejde, indsamlinger, donationer osv., således at 1 dansk skattekrone er blevet til 3 kroner i lokalsamfundets landsbyløft. Status 2005 Trods årtiers trend - vandringen fra land mod by - så er det langt hen lykkedes Løkken-Vrå Kommunes landsbyer at forblive på landkortet. Leader-programmet har bevirket, at man har måttet klargøre for sig selv og andre - også i ord - hvad det er, man gerne vil med sit sted og det fælles liv. Det har givet pejlemærker og en god selvbevidsthed i landsbyerne, og man har fået en stemme, der bliver hørt. Og programmets gennemførelse har vist, at der er vilje og handlekraft bag ordene. Operation»Landsbyløft«kunne man kalde det, så landsbyerne i dag fremtræder med god tiltrækningskraft på tilfl yttere. Og dannelsen af Landsbyrådet har givet landsbyerne fodslaw i deres fælles anliggender. Landsbyer er stadig en»truet race«, og der er fortsat købmænd, som drejer nøglen, men Løkken-Vrå Kommune har tre 7-klassede skoler i sine landsbyer, og der er fortsat ikke langt til en dagligvarebutik. Fritidstilbuddene til de unge i idræts- og spejderbevægelser er intakt, og de voksne har mødesteder og amatørteater og spis-sammen-aftener osv.»rum i hverdagen«hed en af projektrunderne i Leader-forløbet, og det har givet foreningslivet rammer - udendørs og indendørs. Tilfl yttere vil, hvis de selv ønsker det, blive godt modtaget i landsbyerne og vil blive betragtet som en ressource i fællesskabet. Fremtiden Meget tyder på, at Leader-programmet i 2007 vil få en afl øser, med gode økonomiske ressourcer i, og med handlemuligheder for landsbyerne - også i andre retninger end hidtil. Måske noget med at tænke sin landsby mere sammen med det åbne land omkring, og se samarbejdspartnere i landbrugserhverv, fritids- og naturorganisationer. Det er der en stor udfordring i, samtidigt med at kommunalreformen skal gennemføres. Også Løkken-Vrå Kommunes landsbyer skal fi nde en god fremtid i et meget større fællesskab. Men umiddelbart er vi godt rustet til begge opgaver -føler vi! 5

6 Vrensted Vrensted et godt sted at bo! Landsbyen, Vrensted, ligger tæt ved bade- og turistbyen Løkken. Det betyder, at beboerne kun har 6 kilometer til Danmarks bedste badestrand, det barske og vidunderlige Vesterhav med de enorme klitarealer. Man har både sommer og vinter let adgang til et stykke unikt natur. Vrensted er en meget hyggelig landsby med gadekær, grønne områder og meget varieret byggeri, parcelhuskvarterer og ældre bebyggelse med nedlagte gårde, hvoraf fl ere er smukt renoverede. Der er 16 almennyttige, ældrevenlige lejeboliger, 8 af disse boliger ligger ved hovedvejen, tæt ved busstoppestedet, andre 8 er placeret tæt ved skole og stadion. I Vrensteds opland er fl ere store driftige landbrug, landbrugsjorden er god på trods af, at der kun er så kort til stranden. Der er muligheder for mange forskellige ture i et meget varieret landskab, skov, mose og dyrket agerjord. Fra Vrensted er der gode busforbindelser til Løkken og Brønderslev. Der bor ca. 400 borgere i Vrensted, med oplandet 1400 indbyggere, der ikke er i tvivl om, at de bor et godt sted, for man kan i det daglige klare alle indkøb i byen.

7 I Vrensted er der købmandsforretning med postbutik og håndkøbsudsalg. Der er fl ere håndværks- og mindre industrivirksomheder og en vognmandsforretning. I byens lægehus her er man privilegeret er der 5 læger. Løkken Sparekasse har fi lial i byen. Midt i byen ligger den integrerede institution Ane Maries Hus og skolen, der modtager elever fra børnehaveklasse til og med 7. klasse. Velfungerende offentlige institutioner, der er udbyggede, så de opfylder tidens krav. Her i bymidten ligger også det tidligere alderdomshjem, der er omdannet til aktivitetscenter /»vandrerhjem«og udlejes til lejrskole, træningsophold, familiefester eller til turister. Samarbejde fællesskab aktivitet er nøgleord for borgerne i Vrensted og opland. I Vrensted er der mange aktive foreninger, der alene eller sammen har mange tilbud om aktiviteter. Lokalbladet, Wrænniken, der udkommer 4. gange om året, sørger for bekendtgørelse og samordning af de mange aktiviteter. Foreningerne benytter enten Vrensted Forsamlingshus, Aktivitetscenteret, VIs klubhus, skolen eller egne lokaler til deres aktiviteter. Vrensted Idrætsforenings klubhus er placeret ved skole og stadion. Vrensteds beboere tager gerne selv initiativer. Forskønnelse af»trehjørnet«, byens juletræ, fl agallé ombygning af Ane Maries hus til børneinstitution og alderdomshjemmet til aktivitetscenter/vandrerhjem er nogle af initiativerne. Man har øje for fællesskabets betydning, og man har viljen til at yde en aktiv indsats. Kvaliteten ved landsbylivet, som man ser det, er tryghed, fællesskab og attraktive udfoldelsesmuligheder for alle aldersgrupper. Hvis vi vandt en million Vinder Vrensteds i lotteriet eller bliver man tilbudt en million, hvad ønsker byen så? Første og største ønske er et større rum til udfoldelser/ aktiviteter om vinteren, en minihal eller multihal. Som nummer to står i dag forbedringer, afmærkning og kortlægning af gang og cykelstier, især en sti til Løkken via den gamle bane bliver ofte taget frem. Vrensted et godt sted at bo, hvis du aktivt og positivt ønsker at være med i fællesskabet og i udviklingen af området. 7

8 Vrensted 8»Vrensted Tandhjul«Projekt»Vrensted Tandhjul«ser vi som en meget vigtig løftestang, som vil kunne skabe nye og bedre sammenhænge, nye og bedre fysiske rammer, og ikke mindst styrke sammenholdet, fællesskabet og give ejerskab og fornyet identitet. I vort lille samfund er det vigtigt, at eksisterende faciliteter ikke kun anvendes den halve dag, men benyttes dag og aften. Formålet med Vrensted Landsbytorv, en del af»vrensted Tandhjul«, er - at forbedre de fysiske rammer for foreninger, skole, institutioner og borgere. - at styrke og vedligeholde det gode samarbejde mellem foreninger og institutioner. - at give mulighed for en udvidet anvendelse af forskellige faciliteter. - at skabe muligheder for aktiviteter, der stimulerer børns fantasi. - at tilbyde et miljø, hvor børn udfordres eller ud fordrer hinanden. - at tilbyde et miljø, hvor børn, forældre, bedstefor ældre gerne tilbringer nogle timer. - at tilbyde en plads, hvor man bare gerne mødes. Første etape af Vrensted Landsbytorv er etableret. Skolens legeplads har undergået en foryngelseskur, den er blevet en vidunderlig plads, der opfylder det formål og de ønsker, som alle parter havde ønsket sig. Men det allervigtigste, det mest værdifulde har været arbejdet. I mange år har eleverne, klasse efter klasse ønsket blandt andet at få en»bedre«asfaltbelægning, så de kunne anvende deres rulleskøjter m. m. De par gynger, der var, gav heller ikke de store udfordringer. Da mulighederne åbnede sig, myldrede ideerne frem, lærerne hjalp, og derefter fi k man professionel bistand. Planerne blev myndighedsbehandlet, økonomi (leader+ og kommune) blev fremlagt. Hvilke ønsker kunne så opfyldes? Mange - især, når man arbejder sammen. Asfalt skulle fjernes, det var professionelt arbejde, men udskiftning af jord kunne traktorer klare, så landmænd/forældre udnyttede deres ekspertise. Så skulle der lægges fl iser, det blev et hyggeligt arbejde. Nogle var gode til afretning, andre kunne lægge fl iserne. Børnene hjalp også, og det er helt sikkert, at nogle af dem kan huske, hvor»deres«fl iser ligger.

9 Børnene har også planeret, samlet sten og sået græs. De har været med til at plante frugttræer og buske. Nu var vi efterhånden klar til at lave legeredskaber. Hvor var vi heldige, vi fi k lov til at få træ fra præstens skov. Man fældede træer og bragte dem til skolens område, her gik børn og voksne så i gang med at afbarke og save til. Helt vidunderligt at opleve den iver og ihærdighed, som børnene gik til arbejdet med. Humøret var højt, de havde det vidunderligt, de fi k afprøvet grænser. Legeredskaber blev konstrueret, bragt på plads og kontrolleret. Bander blev sat op omkring den ny rulleskøjte- og skateboardbane. Byen har nu en fantastisk spændende legeplads, hvor børnene kan krybe, kravle, balancere, prøve kræfter af, hvor de kan følge planter og frugters udvikling, og hvor de kan sidde og slappe af. Har man brug for andre udfoldelser, ligger byens store fl otte idrætsanlæg lige ved siden af. blomster, opholdsarealer med borde og bænke ved skolen og aktivitetscenteret, bedre legeredskaber ved børneinstitutionen, Lille Ane Marie, transformatoren som belyst plakatsøjle og mur med børnekunst, fl iser på stien til købmanden, så ældre kan færdes med deres rollatorer. Arbejdet med anden etape vil forsætte som et helt naturligt samarbejde mellem børn, unge, ældre, institutionernes ledelse og medarbejdere. Projekt»Vrensted Tandhjul«tages jævnligt op til drøftelse i Foreningssamvirket. Der vil altid være en tand eller fl ere, der ønskes udskiftet. Vrensted Landsbytorv etape 2 er på bedding, planerne er klar, men venter på grønt lys for økonomi (leader+ og kommune). Det gule lys er tændt, så det er lige før start. Anden etape bliver hastighedsdæmning til 15 km. på Stationsvej, chikaner med 9

10 Em En beskrivelse af Em Em er en lille landsby, som ligger tæt ved Vrå. Em er kendetegnet ved, at det er en meget hyggelig by med kirke og mølle. Gammel idyl med sjæl. Der fi ndes ingen dagligvarebutikker, men på grund af den relative korte afstand til Vrå, som tager ca. 10 minutter på cykel, er det hurtigt af få fat i varer. I Vrå holder 3 dagligvarebutikker åbent fra tidlig morgen til sent aften. I Em er der pasningstilbud til børn i alderen 0-6 år, som kan blive passet privat med tilskud fra kommunen som et alternativ til de kommunale tilbud. Skole, Børnehave og Fritidsordning ligger i Vrå. Der fi ndes ingen kollektiv trafi k i form af en lokal busrute eller andet. Skolebørnene kan benytte skolebussen, som kører dagligt. Der er stadig få gårde, der kan eksistere af gårddriften og dermed gøre landbruget til sit levebrød. Disse gårde er mekaniseret og har stordrift, for at det er rentabelt. Den eneste forening, der er i Em, er Em Ungdomsog Borgerforening, som har eksisteret i mange år. Den laver arrangementer for byens og oplandets borgere i form af forårsfest, høstfest, juletræ m.m. Der er altid stor opbakning til borgerforeningens arrangementer, der gør meget ud af fællesskabet og prøver også at integrere nye borgere i fællesskabet. Befolkningen spænder aldersmæssigt meget bredt. Det er lige fra helt unge mennesker, der lige har købt bolig for første gang til mennesker der er op i årene, som endnu har hang til landsbylivet og føler, at fællesskabet har så stor en betydning, at de endnu ikke kan nænne at sælge deres bolig i det nære miljø og bosætte sig i byen. 10

11 Hvis Em fik mange rigtig mange penge ville vi bruge dem sådan!!! En mulighed ville være at købe Em gamle skole og lave det om til et lokalt kulturhus, hvor foreningslivet rigtig kunne blomstre. Lave et fantastisk mødested for alle aldersgrupper. Der kunne etableres mange gode aktiviteter for enhver smag, f.eks. kortspil i dagtimerne - - evt. for dem der er trådt ud af arbejdsmarkedet og skal have tiden til at gå i hyggelig samvær med sine naboer. Eller andre gode sysler. Kun fantasien sætter grænser for, hvad huset kan bruges til. Muligheden for bare at mødes uforpligtende under tag i byen vil være berigende. Det at kunne samles og føle at vi har et fællesskab i egne lokaler er vigtig og ånden i Em. Det ville styrke fællesskabet yderligere. Kulturhuset kunne evt. i dagtimerne også bruges som børnehave på lignende vilkår som i Vittrup. Kulturhuset kunne evt. i aftentimerne bruges til fritidsklub for de unge. Kulturhuset vil åbne mange nye døre, og der vil være et væld af muligheder. Disse muligheder vil dukke op, når byen i fællesskab har udarbejdet en plan for benyttelse af et sådan hus. Em Ungdoms- og Borgerforening har mulighed for at holde alle deres arrangementer i det nye Kulturhus. Det vil betyde meget, da nuværende arrangementer skal holdes uden for Em i lejede lokaler. Mange fl ere vil kunne deltage i arrangementerne, idet ikke alle har mulighed for at komme til dem (det er ikke alle, der har bil, da Em kun ligger i en relativ kort radius af Vrå). En anden mulighed er, at vi kunne bruge pengene til at byggemodne nogle naturgrunde for at få fl ere tilfl yttere til vores dejlige by. 11

12 Det grønne område i Em På en del af en mark overfor Kirken er der blevet etableret et lege- og aktivitetsområde samt mødested for byens og områdets borgere. Initiativet er taget af en gruppe forældre og børn i byen, og projektet er gennemført med stort lokalt arrangement. Alt praktisk arbejde er udført af frivillige, der har gået op i projektet med liv og sjæl. Produktionsskolen i Hjørring har været behjælpelig med at lave og opstille alle legeredskaber, så de overholder alle regler/love om sikkerhed. Legepladsen bliver fl ittigt brugt af såvel børn som voksne. Em by har et stort opland og er en levende landsby med aktive borgere, der lokalt ikke har haft noget andet samlingssted end kirken i form af klubhus eller forsamlingshus. Det er derfor, at det nye legeog aktivitetsområde er blevet så stort et aktiv ikke kun for Em by, men for hele oplandet. Formålet har været at styrke kultur- og fritidslivet lokalt samt fremme tilfl ytningen af børnefamilier. Og det må man sige, at det har den gjort. Det er en legeplads for såvel små som store. Der er et klatretårn med rutschebane og svævebane. Vippedyr, gynger og sandkasse til de små. Til de lidt større børn er der boldbane. Områdets helt store trækplaster er hoppepuden, som benyttes af alle i alle aldre. Der er også plads til at sidde og nyde madkurven såvel i det grønne, hvor der er bænke med tilhørende borde, men også i grillhytten, hvor der er tørt og godt, hvis vejret svigter. Der er kort og godt plads til hele familien, og det er medvirkende til, at landsbyen stadig er et godt sted at bo. Der er stadigvæk folk, der foretrækker det nære miljø, hvor folk kender hinanden og har lyst til at være sammen. Denne herlighed har i alt kostet Finansieret med kr. fra Landdistriktspuljen, fra Friluftsrådet og fra Leader +. 12

13 13

14 Vittrupi, Vittrup er en lille by beliggende på hovedvej 55 bl.a. mellem Hjørring og Løkken (15 km til Hjørring og 5 km til Løkken). Som vort Leader+ projektnavn»mellem Kloster og Hav«afslører, er Vittrup også beliggende mellem Børglum Kloster og Vesterhavet ved Nr. Lyngby (3 km til hver side). Historie Byen opstod i 1913, da privatbanen fra Hjørring til Løkken og Aabybro blev anlagt med station i Vittrup. Før den tid var Vittrup en samling gårde længere mod øst, og der var kun en håndfuld huse, bl.a. en smed og en købmand, langs hovedvejen. Vejen var allerede blevet etableret i 1840 erne, men først da banen kom, begyndte der for alvor at ske noget. Allerede samme år blev der bygget en brugs, et andelsbageri og en skole (skolen menes i øvrigt at være tegnet af Sylvius Knutzen, arkitekten bag Vittrup station og de øvrige karakteristiske stationsbygninger langs banen). De følgende år kom der håndværkere og handlende/ forretningsdrivende til byen, man fi k bygget et andelsmejeri i 1918, og der blev oprettet et vandværk i 1941 (vandet i dag kommer stadig fra den oprindelige boring). Også foreningslivet kom der gang borger- & håndværkerforening, gymnastikforening og boldklub blev oprettet. I 50 erne var der 42 håndværkere og forretningsdrivende i byen - man levede så at sige af hinanden. Senere gik det dog ned ad bakke, og de mindste forretninger, bl.a. skrædder, skomager, tatol, radioforhandler og systue, måtte lukke. I dag er byen selvsagt meget forandret. Vittrup skole Vittrup skole blev nedlagt omkring 1970, og nogle år senere blev bygningerne overtaget af VGU (Vendsyssel Gymnastik- og Ungdomsforening) til kontor og kursuscenter. Der blev bygget en idrætshal, som også er blevet godt brugt af VUG (Vittrup Ungdoms- og Gymnastikforening) og til andre lokale formål. I starten af 90 erne blev DDGU og DDSG&I lagt sammen til DGI og VGU-Centret, som skolen dengang hed, blev i den forbindelse sat til salg. Ved hjælp af lokale kræfter og lokal kapital blev centret købt og omdannet til en efterskole, som startede i 1993 med 54 elever. I dag har Vittrup Efterskole 90 elever og lange ventelister, især på hestelinien. Der er blevet bygget til og/eller bygget om næsten hvert år, og skolen har 14 12

15 Leader+ projektet»mellem Kloster og Hav«Vores Leader+ projekt startede med, at der blev afholdt borgermøder for at få gode ideer til, hvordan Vittrup kunne gøres til et bedre sted at bo og leve. Blandt de mange idéer fra møderne var skovplantning, byforskønnelse, trafi kdæmpning m.m., men på mødet den 18. marts 2004 enedes man om et stiprojekt på Børglum Klostervej, der skulle forbinde byen med efterskolen og kirken, som ligger 1 km. syd for byen, og samtidig gøre det mere sikkert for gående og cyklister at færdes på den meget trafi kerede vej. Ud over skolen og kirken er vejen også forbindelsesvej til Børglum Kloster, lægehuset i Vrensted og genbrugspladsen i Børglum. Der blev nedsat en arbejdsgruppe af»stimænd«, sammensat af medlemmer fra lokalområdets foreninger samt byens repræsentant i Landsbyrådet, som sammen med en arkitekt skulle formulere et projekt, der kunne godkendes. Ønsket var at lave en 2 m. bred asfalteret sti med beplantning mellem stien og vejen. Efter en længere arbejdsproces blev projektet godkendt i Landsbyrådet og LAG-gruppen og i oktober 2004 i fødevareministeriet med en bevilling på kr. fra Leader+ samt kr. fra kommunen. Desuden har en lokal indsamling i Vittrup og omegn indbragt næsten kr. Det var dog ikke helt problemfrit, fordi den gamle og nedslidte belysning langs vejen er kommunal, og desuden manglede der fortov på de sidste 200 m inden for bygrænsen og ud til, hvor stien skulle begynde. For at stien skulle have en berettigelse var vi nødt til at få etableret det manglende stykke fortov og fornyet belysningen langs stien, men dette kunne ikke gøres inden for rammerne af Leader+ midlerne. Vores lokale entrepenør (som også er formand for arbejdsgruppen bag stiprojektet) tilbød at grave ud og planere, hvis der kunne arrangeres frivillig arbejdskraft til at sætte kantsten og lægge fl iser. Efter mange forhandlinger er kommunen gået med til at forny belysningen og betale materialerne til fortovet, så nu er fi nansieringen af det samlede projekt endeligt på plads, og arbejdet er sat i gang. Det har været en lang proces med meget papir og snak at nå frem hertil, men nu hvor det hænger sammen, både økonomisk og praktisk, er det ingen sag at se tilbage på forløbet, og et sådant projekt vil give et stort løft til en lille by som Vittrup. 15

16 16 nu nogle gode rammer. Idrætshallen bru ges stadig af den lokale idrætsforening på hverdagsaftener i vinterhalvåret, og skolens lokaler bruges også til bestyrelsesmøder, generalforsamlinger, lokalhistorisk arkiv, lokale fester m.m. - de fungerer faktisk som byens kulturhus. Vittrup mejeri Vittrup mejeri blev lukket i 1966 og var derefter i privat eje frem til 1994, først som autoværksted og siden som kombineret brevsamlingssted og garnog lampeskærmsbutik. Nye ejere forsøgte i starten af 90 erne at starte café og galleri i bygningen, men det holdt ikke længe. På det tidspunkt ledte man efter lokaler til en børnehave, og da mejeriet blev sat til salg, besluttede man at satse på det. Mejeriet blev købt og istandsat, igen ved stor lokal opbakning, og i december 1994 åbnedes den integrerede børnehave Vittrup Gl. Mejeri. I 1995 blev børnehaven valgt til»årets Børneby«af Nordjyllands Radio og TV Nord. Børnehaven drives som en selvejende institution og har i dag omkring 60 børn fra vuggestuealder og op til skolefritidsordningsalder og dækker et større opland. Vittrup brugs Vittrup brugs afgik»en stille død«i 2002 og var da Vittrups eneste dagligvareforretning. Ved en aktiv indsats fi k Brugsens bestyrelse hyret et købmandspar til at drive butikken videre som købmandsforretning. Efter ca. 2½ år i byen valgte de at stoppe, men heldigvis ville et lokalt par drive forretningen videre, og med det initiativ og de mange gode ideer, som de lægger for dagen, ser det lyst ud for fremtiden. Vittrup i dag I dag består byen af 85 husstande og omtrent 200 indbyggere. Der er inden for de senere år fl yttet mange unge familier til byen, så befolkningstallet har været konstant gennem mange år. Der er dog ikke bygget nye huse i de sidste mange år, men der er blevet bygget 4 almennyttige boliger. Desuden er der nye byggegrunde på vej på Lyngbyvej, og det første hus skal påbegyndes til næste år. Byen har busforbindelse til Hjørring og Aalborg ca. hver time, og hver morgen tager ca. 60 børn og unge fra Vittrup og omegn til skole fra byens ventesal. Byen har i dag købmandsforretning med benzinsalg, børnehave, efterskole, maskinstation, vognmand, frisør, mekanikerværksted, murer- & tømrerfi rma samt smedeforretning. På turistsiden har byen bed & breakfast, et åbent landbrug samt nu også en lille souvenirbutik (»Victoria House«), som har til huse i den gamle cykelforretning. Vittrups fremtid Med hensyn til byens fremtid, så gælder det om at bevare - og udvikle - det vi har. Grundlaget er for så vidt i orden med købmandsforretning, børnehave og efterskole, og alle medvirker til at gøre byen interessant i forbindelse med bosætning. Især er vores købmandsforretning væsentlig, for uden den vil byen stagnere og huspriserne falde, og folk er meget fl inke til at støtte den. Der er også et godt lokalt sammenhold og initiativ - både efterskolen, børnehaven, købmands-forretningen og nu stiprojektet er sat i gang af lokale arbejdsgrupper - og hvis vi kan bevare det, ser det ikke så skidt ud for byen. Og skulle der blive tale om fremtidige projekter har vi jo en liste med idéer og forslag fra borgermøderne, som vi kan tage fat på. Vi synes selv, at byen er godt placeret på landkortet - der er kun få kilometer til strandene i Løkken og Nr. Lyngby samt til Børglum Kloster, som er egnens største turistattraktion - og at vi har nogle gode rammer for beboerne, hvilket stiprojektet er med til at gøre endnu bedre. Så Vittrup er en god by at bosætte sig i; vi mangler sådan set bare, at der bliver bygget nogle nye huse - og der er byggegrunde til det!

17 Vittrup 17

18 AXEL SØGAARD Hundelev årets børneby i Nordjyllands Amt 2005 Hvor fi nder man et lille landsbysamfund, hvor 400 beboere stimler sammen for at spise grillmad og holde aftenhygge på en parkeringsplads? Svar: i Hundelev. Og hvor kommer der 130 til fællesspisning på skolen? Hvor har beboerforeningen holdt 25 års jubilæum og mange revyer undervejs? Og i hvilken lille by ligger kommunens største ungdomsklub, selv om den fl ere gange er blevet forvist til kældre og lofter? Hvor bygger og driver forældrene selv en stor legeplads til børnene, mens andre passer og plejer den fælles skov, anlægger boldbane og frugthave? Og andre igen etablerer en tennisbane, mens de næste skaber en petanquebane og sætter borde og bænke op rundt i skoven. Hvilken by blev kåret til»årets børneby i Nordjyllands Amt 2005«? Svaret er Hundelev og en af begrundelserne for kåringen er det store sammenhold, der er forretninger, foreninger og borgere imellem. Her er stor søgning til foreningerne, hvoraf en af dem er idrætsforeningen, der tæller 350 medlemmer og hver skoledag i vinterhalvåret sender i gennemsnit 130 deltagere igennem skolens idrætshal til gymnastik, badminton og boldspil. Den laver desuden mange arrangementer som familiedag, sommersjov og tur til badeland, og så kommer der rigtig mange, for i Hundelev vil man være med til det, der sker. Da man i 1995 kunne indvi en ny hal til skolen på 250 kvadratmeter og nyt omklædningsrum, bidrog idrætsforeningen og sparekassen med økonomiske midler og byen borgere med frivillig arbejdskraft. Efterfølgende er der i 2005 afsluttet nybyggeri og omforandringer omkring hallen, hvilket giver nye muligheder for det hastigt voksende foreningsliv. Projektet har kostet og er gennemført som et Leader+ projekt med fra Leader+,

19 fra kommunen og resten fra egne og indsamlede midler. Store dele af projektet er også her lavet med frivillig arbejdskraft. I nyere tid har den nu nyrenoverede skole på grund af dels samspillet mellem drift og geografi, dels skolens popularitet måttet oprette to førsteklasser. Og brugsen, som deler parkeringsplads med skolen, har nu afsluttet udbygning af salgsarealet og steget i graderne til Dagli -brugs. Senest er der indviet nyt tankanlæg ved brugsen. Der bygges stadig nyt i Hundelev, hvor der også er kommet ældreboliger, og ejendommene handles inden for rimelig tid, mens andre renoveres. Selv byggegrundene sælges bid for bid, og noget sker der da også på erhvervsarealet. Alt i alt tegner det billedet af et mini-samfund i trivsel. Her er - næsten - det hele, og alt kan nås med rollator eller løbehjul, som en lokal avis-journalist en gang skrev i en overskrift. Landsbyprojekter Gennemførte projekter: Opførsel af halv hal Udbygning af fritidsområdet ved skolen (Leader+ projekt) Primitiv lejrplads med pavillon i skoven Ønskeseddel/nye projekter: Hockeybane Gangsti (skumringssti), der binder byen sammen via skoven Reklamefi nansieret læskure Mindestue Fælles logo for samtlige foreninger i byen Hvis vi fik en million Ville vi udbygge og forbedre forholdene for ungdomsklubbens mange medlemmer. 19

20 Hundelev»Fælled projektet«i over hundrede år har Fælleden omkring Hundelev by tjent almene formål. I dag er Fælleden et areal på omtrent kvadratmeter, hvoraf to tredjedele ligger sammenhængende som skov, der giver byen læ mod nord/nordvest, ly og levested for fugle og smådyr og danner ramme for mange børns leg og voksnes ture i det fri. Fælleden tilhører i fællesskab alle grundejere i det gamle matrikelområde Hundelev By, Jelstrup sogn. En bestyrelse forestår fældning, nytilplantning, stirydning og slåning af græs. I nyere tid er der på en lavning etableret tennisbane varetaget af idrætsforeningen, bygget petanquebane og anlagt en legeboldbane. Gennem de senere årtier er Fælleden blevet stadig mere besøgt, dels som følge af byens udbygning, større muligheder for fritids- og friluftsaktiviteter, en god vedligeholdelsestand, dels almindelig opbakning til fælles muligheder og arrangementer i skoven. Senest er der for nogle år siden blevet tilføjet en lille lund af frugttræer på et af Fælledens mindre arealer. I 2004 søgte vi og fi k penge til etablering af pavillon m.m. via et Leader+ projekt. Projektet består af en ottekantet skovpavilon, et handicapvenligt multtoilet, sheltere, grillplads, brændehæk, borde og bænke, klatrestamme og stiafmærkning. Projektet har kostet kr. Heraf fra Leader+, fra kommunen og resten fra egne og indsamlede midler. Alt arbejde er udført med frivillig arbejdskraft. 20

Hvordan skal vi udvikle Selling?

Hvordan skal vi udvikle Selling? LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i SELLING Indledning: Landbyrådsrepræsentant Jesper Dissing Henckel fra Selling inviterede

Læs mere

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VELLEV

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VELLEV Indledning: LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VELLEV Landbyrådsrepræsentanten fra Vellev inviterede i samarbejde med Landdistrikternes

Læs mere

BORGERPLAN FOR LANDSBYEN VINDUM

BORGERPLAN FOR LANDSBYEN VINDUM BORGERPLAN FOR LANDSBYEN VINDUM Udarbejdet ultimo 2006 Indholdsfortegnelse. Forsiden viser Byens grønne område og legeplads Indholdsfortegnelse - Nutid i Vindum Billede af Vejen ind gennem Vindum by. Billeder

Læs mere

Hvordan skal vi udvikle Haldum?

Hvordan skal vi udvikle Haldum? LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i HALDUM Indledning: Borgerforeningen i Halduminviterede i samarbejde med Landdistrikternes

Læs mere

2012-2022. Gudbjerg et rart sted at bo!

2012-2022. Gudbjerg et rart sted at bo! 2012-2022 Gudbjerg et rart sted at bo! Denne udviklingsplan er en del af LAG Svendborgs projekt Udviklingsplaner for lokalsamfund i Svendborg Kommune også kendt under navnet Visionsplaner eller Hvor skal

Læs mere

Borgerservice og dagligvarebutik i landsbyen Oddense

Borgerservice og dagligvarebutik i landsbyen Oddense Projektbeskrivelse (billede af brugsen udefra) Etablering af Borger Invest Oddense ApS til investering, renovering og drift af ejendom til brug for Borgerservice og dagligvarebutik i landsbyen Oddense

Læs mere

Lintrup. det idéelle hjørne

Lintrup. det idéelle hjørne 2010 2020 Lintrup det idéelle hjørne A n s v a r lig : L o k a lr å d e t i L in tr u p S e p te m b e r 2 0 1 0 Indhold Indhold...2 Forord...2 Lokal Udviklingsplan...3 Lintrup s historie...3 Lokal analyse...3

Læs mere

Projektbeskrivelse. 1. Projekttitel Ugerløse i bevægelse Den Nye Historie

Projektbeskrivelse. 1. Projekttitel Ugerløse i bevægelse Den Nye Historie Projektbeskrivelse 1. Projekttitel Ugerløse i bevægelse Den Nye Historie 2. Projektansvarlig Ugerløse Lokalforum, ved formand Ole K. Jensen, Jonstrupvej 62, 4350 Ugerløse Projektforslag er udarbejdet af

Læs mere

Udviklingsplan for Hald

Udviklingsplan for Hald Udviklingsplan for Hald fremkommet på Borgermøde 24. Februar 2011 på Hald Skole Et arbejdsredskab for Lokalrådet for Hald og Omegn www.haldogomegn.dk Projekt Hald giver Facebook baghjul, der bl.a. omfatter

Læs mere

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VOLDUM

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VOLDUM Indledning: LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VOLDUM Landbyrådsrepræsentanten fra Voldum og Lokalrådet i Voldum inviterede

Læs mere

Bilag A: Ansøgning om LAG s støtte til projektet: Funder Kirkeby Så samler vi trådene

Bilag A: Ansøgning om LAG s støtte til projektet: Funder Kirkeby Så samler vi trådene Bilag A: Ansøgning om LAG s støtte til projektet: Funder Kirkeby Så samler vi trådene Projektbeskrivelse: Funder Kirkeby Så samler vi trådene Kort info om landsbyen Funder Kirkeby: Funder Kirkeby er en

Læs mere

PRIVAT OVERNATNING. i Hjørring og Sindal. Sov godt i

PRIVAT OVERNATNING. i Hjørring og Sindal. Sov godt i PRIVAT OVERNATNING i Hjørring og Sindal Sov godt i Velkommen til Hjørring og Sindal... Hvis du mangler et sted at sove, så er der i Hjørring og Sindal mange muligheder for privat indkvartering. Værter

Læs mere

Bårse Søerne et rekreativt område

Bårse Søerne et rekreativt område Bårse Søerne et rekreativt område Introduktion til området I Bårse har vi et vidunderligt sted, et grønt område med to store søer. Søerne skulle egentligt havde været til brug af vandski, og derfor har

Læs mere

V I L I G S A T A L O G

V I L I G S A T A L O G 2 0 0 8 dviklingsrådet Hll Helle Øtd Øst dækker gerbæk ktorskoledistrikt t ikt. Heri ligger byerne Hjortkjær, Årre, Fåborg, gerbæk og tarup ofterup. er sidder i udviklingsråd dikli ådhll Helle Øt Øst:

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

Lokalområde Holme-Olstrup / Toksværd

Lokalområde Holme-Olstrup / Toksværd Lokalråd og Toksværd Lokalområde / Toksværd Vi ønsker et stærkt lokalsamfund bygget på sammenhold, omsorg og gensidig respekt! Vi vil være synlige Lokalråd og Toksværd Forord: Hvad og hvorfor har vi sat

Læs mere

Borris Rådet Tillæg til udviklingsplan 2010-2020 (Udarbejdet forår 2012)

Borris Rådet Tillæg til udviklingsplan 2010-2020 (Udarbejdet forår 2012) Borris Rådet Tillæg til udviklingsplan 2010-2020 (Udarbejdet forår 2012) Indledning Borris Rådet inviterede i samarbejde med Landdistrikternes Hus til borgermøde den 22. maj 2012 under overskriften: Borris

Læs mere

Beretning 2015. Bestyrelsen

Beretning 2015. Bestyrelsen Beretning 2015 Bestyrelsen Vi har i bestyrelsen haft et spændende år, nu kender vi jo hinanden og ved hvad hver især står for og kan derfor supplere hinanden omkring de forskellige opgaver der forekommer

Læs mere

ALKEN * BJEDSTRUP * BOES * ILLERUP * SVEJSTRUP. Delprojekt Alken Købmandshandel

ALKEN * BJEDSTRUP * BOES * ILLERUP * SVEJSTRUP. Delprojekt Alken Købmandshandel UDKAST FORENINGEN LIV I LANDSBYEN - et socialøkonomisk projekt - ALKEN * BJEDSTRUP * BOES * ILLERUP * SVEJSTRUP Delprojekt Alken Købmandshandel Foreningen Liv i Landsbyen Foreningen Alken Mejeri Alken,

Læs mere

Hylke, Årets Landsby 2015

Hylke, Årets Landsby 2015 Hylke, Årets Landsby 2015 Hylke er en aktiv østjysk landsby, hvor fundamentet er frivillighed og innovative ideer. Vi er vant til at holde sammen og gå imod strømmen for at bevare, men i særdeleshed udvikle,

Læs mere

Bilag til høringssvar fra Liga Syd til Silkeborg Kommune vedr. fremtidens medborgerhus I Silkeborg Syd

Bilag til høringssvar fra Liga Syd til Silkeborg Kommune vedr. fremtidens medborgerhus I Silkeborg Syd Bilag til høringssvar fra Liga Syd til Silkeborg Kommune vedr. fremtidens medborgerhus I Silkeborg Syd Udfra en liste på 20 funktionaliteter har 262 respondenter prioriteret kunne vælge hvilke af de 20

Læs mere

Gruppe 1. Tog / Kollektiv trafik Yderligere butiksdød Lukning af Rådhus Urbanisering Manglende tilflytning Erhvervsvirksomhederne - lukning

Gruppe 1. Tog / Kollektiv trafik Yderligere butiksdød Lukning af Rådhus Urbanisering Manglende tilflytning Erhvervsvirksomhederne - lukning Gruppe 1 1. Ændring af planforhold i hovedgaden 2. Udvikling af Rådhus til kultur / Borgerhus 3. Søg prof. Hjælp - Studieprojekt Natcafe Medborgerhus Yderligere kulturliv Fibernet Velkomstpakke til tilflyttere

Læs mere

Rapport. Fem koncepter for danske forsamlingshuse. Landsforeningen Danske Forsamlingshuse

Rapport. Fem koncepter for danske forsamlingshuse. Landsforeningen Danske Forsamlingshuse Rapport Fem koncepter for danske forsamlingshuse Landsforeningen Danske Forsamlingshuse 5 koncepter for danske forsamlingshuse Der findes i Danmark cirka 1250 forsamlingshuse, hvoraf ca. 800 er medlemmer

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Mødenotat fra dialogmøde i Ørslev

Mødenotat fra dialogmøde i Ørslev Anja Valhøj Dato 15. november 2007. Sagsnr: 28680 Inden mødet invitation og annoncering i lokalaviser Deltagere Knap 35 engagerede borgere deltog i mødet med følgende fra dialogudvalget: Henrik Holmer

Læs mere

Projekt Felding 2010. Mette Saaugaard Henrik Tønnesen Finn Lillelund fmd. Borgerforeningen fmd. IdrætsCenter Syd fmd.

Projekt Felding 2010. Mette Saaugaard Henrik Tønnesen Finn Lillelund fmd. Borgerforeningen fmd. IdrætsCenter Syd fmd. Projekt Felding 2010 Med Projekt Felding 2010, har borgerne i Nr. Felding skabt et projekt, der både rækker langt ind i fremtiden, og som også et godt bud på, hvordan landsbyerne globalt kan sikre vækst

Læs mere

LAG Brønderslev Den Lokale Aktionsgruppe for Brønderslev kommune

LAG Brønderslev Den Lokale Aktionsgruppe for Brønderslev kommune LAG Brønderslev Den Lokale Aktionsgruppe for Brønderslev kommune 1. MUSIKTANKEN. 2. Kontaktperson: Karen M.V. Olesen Løkkenvej 436, Stenum 9700 Brønderslev Tlf: 21291588 Email: post@karenmvolesen.dk www.karenmvolesen.dk

Læs mere

Parcelhusgrunde. NYBOVEJ, Ny Nørup. 7182 Bredsten. RealMæglerne - handler med omtanke! Bent & H.B. Nielsen statsaut. ejendomsmæglere, MDE

Parcelhusgrunde. NYBOVEJ, Ny Nørup. 7182 Bredsten. RealMæglerne - handler med omtanke! Bent & H.B. Nielsen statsaut. ejendomsmæglere, MDE Parcelhusgrunde NYBOVEJ, Ny Nørup 7182 Bredsten RealMæglerne - handler med omtanke! Bent & H.B. Nielsen statsaut. ejendomsmæglere, MDE INDHOLD FAKTA SIDE 2 TILSLUTNINGSAFGIFTER SIDE 2 AFSTANDE SIDE 2 UDSTYKNINGSBESKRIVELSE

Læs mere

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Få inspiration til de udfordringer, du står overfor lige nu: Læs om de 16 inspirerende projekter i vores publikationer Kom

Læs mere

Minihal Vestrup. Claus Broch Christensen 12/10/2012

Minihal Vestrup. Claus Broch Christensen 12/10/2012 2014 Claus Broch Christensen 12/10/2012 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Baggrund.... 3 Vision, mission og mål... 4 Vision... 4 Mission... 4 Mål... 4 Projekt indhold.... 5 Placering og udformning... 6 Budget

Læs mere

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035 Visioner for fremtidens Køge Nord Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035. The triangle of growth Befolkningsudviklingen 2012-2030 (prog. 2011) God infrastruktur ved Køge

Læs mere

Udviklingsplan for. Bording Kirkeby. Borgerforeningen i Bording Kirkeby & Bording Kirkeby Medborgerhus

Udviklingsplan for. Bording Kirkeby. Borgerforeningen i Bording Kirkeby & Bording Kirkeby Medborgerhus Udviklingsplan for Bording Kirkeby Borgerforeningen i Bording Kirkeby & Bording Kirkeby Medborgerhus Januar 2009 Indhold Forord...3 Landsbyens identitet...4 Målsætning og indsatstemaer...5 Status og befolkningsstatistik...7

Læs mere

Kommunens indsats? Din indsats?

Kommunens indsats? Din indsats? FÆLLESSKAB / SAMMENHOLD / SAMLINGSSTEDER Tilskud til forsamlingssteder/ landsbypuljer/ LAG landsbypuljen +forsamlingshuspuljen forsamlingshuspuljen Skab rammer opbakning på nye ideer fra foreninger Bevarelse

Læs mere

Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt

Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt Borgermøde den 20. januar 2014 om Fremtidens Sølund Input fra grupperne Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt (Denne gruppe valgte ikke at udarbejde en prioriteringspils-planche) Kan Læssøegade

Læs mere

Evalueringsskema for projekter støttet af lokaludvalgets puljemidler

Evalueringsskema for projekter støttet af lokaludvalgets puljemidler Københavns Kommune Amager Øst Lokaludvalg Evalueringsskema for projekter støttet af lokaludvalgets puljemidler Projekttitel fra ansøgningen Sansehave på Strandparkcentret Dato for projektets afholdelse?

Læs mere

Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen

Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen Helle Larsen, Hune Bageri Merete Hansen, Hune Blokhus Cykeludlejning Baggrunden/opstarten på samarbejde med Naturstyrelsen Merete Startede samarbejde

Læs mere

VI VOKSER SAMMEN I FREDERIKSHAVN SPEJDERNES LEJR 2017 PÅ KNIVHOLT

VI VOKSER SAMMEN I FREDERIKSHAVN SPEJDERNES LEJR 2017 PÅ KNIVHOLT VI VOKSER SAMMEN I FREDERIKSHAVN SPEJDERNES LEJR 2017 PÅ KNIVHOLT KOM TIL FREDERIKSHAVN, HVOR VI KAN VOKSE SAMMEN I Frederikshavn Kommune ser vi Spejdernes Lejr 2017 som et samarbejdsprojekt, hvor parterne

Læs mere

Udviklingsplan for. Munklinde. Munklindes Venner

Udviklingsplan for. Munklinde. Munklindes Venner Udviklingsplan for Munklinde Munklindes Venner Januar 2009 Indhold Forord...3 Landsbyens identitet...4 Målsætning og indsatstemaer...5 Status og befolkningsstatistik...7 Inskription på væggen af det nedlagte

Læs mere

I Lem er vi bevidste om, at politikerne i Ringkøbing-Skjern kommune har mange opgaver, der skal løses og tages stilling til.

I Lem er vi bevidste om, at politikerne i Ringkøbing-Skjern kommune har mange opgaver, der skal løses og tages stilling til. Lem 9. maj 2007 Kære byrådsmedlemmer I Lem er vi bevidste om, at politikerne i Ringkøbing-Skjern kommune har mange opgaver, der skal løses og tages stilling til. Vi synes det er vigtigt, at I alle får

Læs mere

Tema 4: Fællesskab. Ansvarlig for projekterne fremover Landsbyforeningen. Fælles mad aften 2-4 gange om året

Tema 4: Fællesskab. Ansvarlig for projekterne fremover Landsbyforeningen. Fælles mad aften 2-4 gange om året Tema 4: Fællesskab Fællesskab i et område, en landsby, en beboerforening eller et landdistrikt er noget af det vigtigste der findes. Fællesskab betyder at man får mulighed for at blive en del af fællesskabet

Læs mere

FORENINGEN LIV I LANDSBYEN - ET SOCIALØKONOMISK PROJEKT - ALKEN * BJEDSTRUP * BOES * ILLERUP * SVEJSTRUP VISION

FORENINGEN LIV I LANDSBYEN - ET SOCIALØKONOMISK PROJEKT - ALKEN * BJEDSTRUP * BOES * ILLERUP * SVEJSTRUP VISION VISION UDKAST Landsbyerne Alken, Bjedstrup, Boes, Illerup og Svejstrup samt tilhørende opland, er et lokalområde med mange tilgængelige ressourcer og et socialt overskud. Vi erkender, at fremtidig udvikling

Læs mere

Mere industri. Adgang til natur. (meget) bedre intergration = aktivt medborgerskab. Cykelstier til Bording, Herning + Harrild Hede

Mere industri. Adgang til natur. (meget) bedre intergration = aktivt medborgerskab. Cykelstier til Bording, Herning + Harrild Hede Kommunes største by 15.855 indbyggere *pr. 1. januar 2014 Ungdomsmiljø Bedre byplanlægning m.h.t. arkitektur Turister! Meget mere aktivt torv Mere industri (meget) bedre intergration = aktivt medborgerskab

Læs mere

- om område- og byfornyelse - fra ansøgning til program - TEMAERNE - videre forløb efter i aften

- om område- og byfornyelse - fra ansøgning til program - TEMAERNE - videre forløb efter i aften Velkommen til Bredebro - by i bevægelse - efter kommunesammenlægningen - om område- og byfornyelse - fra ansøgning til program - TEMAERNE - videre forløb efter i aften Områdefornyelse drejer sig om at

Læs mere

Højfyns. Frilu scenter. - centrum for aktivt friluftsliv

Højfyns. Frilu scenter. - centrum for aktivt friluftsliv Højfyns Frilu scenter - centrum for aktivt friluftsliv Indhold 1. Indledning... 3 2. Idé... 3 2.1 Fra spejderhytte til Højfyns Friluftscenter... 4 2.1.1 Højfyns Friluftscenter - Den centrale friluftsbase...

Læs mere

Legepladsen i Solbyen

Legepladsen i Solbyen Legepladsen i Solbyen opstod i sin tid på de sidste ubebyggede grunde. Legepladsen har været truet flere gange af byggeplaner men er ved fælles indsats fra beboerne i Solbyen blevet reddet. Legepladsen

Læs mere

Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Brøndby d. 1. November 2012

Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Brøndby d. 1. November 2012 Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Brøndby d. 1. November 2012 Friluftsrådet mere natur - mere friluftsliv Tips- og Lottomidler fra Danske Spil Tips- og Lottomidler til Friluftslivet er en del af overskuddet

Læs mere

Seniorlivspolitik. Svendborg Kommune

Seniorlivspolitik. Svendborg Kommune Seniorlivspolitik Svendborg Kommune 1 Indholdsfortegnelse Indledning 4 Et aktivt seniorliv 7 Sundhed og forebyggelse 8 Omgivelser og boliger samt transport 10 Pleje og omsorg 12 Kommunikation 15 Idékatalog

Læs mere

ÅRETS LOKALOMRÅDE 2013

ÅRETS LOKALOMRÅDE 2013 Lokalområde der søger Viborg Nordbyen Ansøger Viborg Nørremarkens initiativgruppe Nordbyen i bevægelse Kontaktperson: Erik Ejlersen Adresse: Hermodsvej 23 Telefon: 21778811 Mail: erik.ejlersen@mail.dk

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA TIL FORSTADSPULJEN Ansøgningen sendes til Plankontoret, Rådhuset, Flakhaven 2, 5000 Odense C.

ANSØGNINGSSKEMA TIL FORSTADSPULJEN Ansøgningen sendes til Plankontoret, Rådhuset, Flakhaven 2, 5000 Odense C. ANSØGNINGSSKEMA TIL FORSTADSPULJEN Ansøgningen sendes til Plankontoret, Rådhuset, Flakhaven 2, 5000 Odense C. Ansøger (forening/navn) Ubberud Hallen i samarbejde med Ubberud Idrætsforening Cvr. nr. 26157705

Læs mere

Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Herning d. 15. marts 2012

Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Herning d. 15. marts 2012 Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Herning d. 15. marts 2012 Friluftsrådet mere natur - mere friluftsliv Tips- og Lottomidler fra Danske Spil Tips- og Lottomidler til Friluftslivet er en del af overskuddet

Læs mere

Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer Bosætning

Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer Bosætning Landdistriktspolitikken for Ikast-Brande Kommune Visioner og indsatsområder August 2011 Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune 4 Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer

Læs mere

VI HAR DET HELE LIGE HER

VI HAR DET HELE LIGE HER studsgaardby.dk STUDSGÅRD facebook.com/studsgaardtonul VI HAR DET HELE LIGE HER DAGPLEJE BØRNEHAVE FRITIDSHJEM OG KLUB FRISKOLE GRØN BYDEL SPORTSPLADS MINIHAL IDRÆTSFORENING TOGSTATION NATUR BORGERFORENING

Læs mere

Udvalgsarbejde i Temagrupper.

Udvalgsarbejde i Temagrupper. Udvalgsarbejde i Temagrupper. Målsætning for udvalgsarbejdet. Lokalrådet har til opgave at udarbejde plan for lokalområdet. Gruppernes tema forslag skal være centrale elementer i denne plan. Lokalrådet

Læs mere

Opsamling fra workshop d. 16. april 2015

Opsamling fra workshop d. 16. april 2015 Opsamling fra workshop d. 16. april 2015 Gruppe 1 Borsætning! Gruppen fokuserer på bosætning i Nordfjends. Deres vision er, at det er bosætning, der skal styrke Nordfjends, samt at der skal satses på få,

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte Prøve i Dansk 1 Maj-juni 2009 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Navn CPR-nummer Produktionsnr. 01 Dato Prøvenummer

Læs mere

1. Etape. Vi vil gerne skabe

1. Etape. Vi vil gerne skabe Projektbeskrivelse Askov lokalråd ønsker at skabe et attraktivt område omkring Torvet, Brugsen og Dammen. Formålet er en byfornyelsen som skal skabe et fælles holdepunkt for befolkningen i Askov. Et sted,

Læs mere

Resumé af Projekt Den gode legeplads ud fra børns perspektiv

Resumé af Projekt Den gode legeplads ud fra børns perspektiv Resumé af Projekt Den gode legeplads ud fra børns perspektiv Se os, vi har lavet en legeplads med en vippe og en rutsjebane Børns udsagn om udearealer ved børnehaver og skoler Voksnes favoritsteder på

Læs mere

At der er et bredt tilbud af aktiviteter til borgere uanset funktionsniveau.

At der er et bredt tilbud af aktiviteter til borgere uanset funktionsniveau. Et aktivt Seniorliv Alle seniorer i Svendborg Kommune. Mål og Visioner At der er et bredt tilbud af aktiviteter til borgere uanset funktionsniveau. At seniorer er aktive deltagere og medskabere i udvikling

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige kræfter

Læs mere

FAKTAARK - YDERKANTSOMRÅDET

FAKTAARK - YDERKANTSOMRÅDET FAKTAARK - YDERKANTSOMRÅDET Det brændende spørgsmål Yderkantsområdets centrale karakteristika Hvordan skaber vi mere og bedre idræt og bevægelse i "yderkantsområdet? Definition af yderkantsområdet Yderkantsområdet

Læs mere

SIKALEDDET. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser.

SIKALEDDET. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser. Ledige boliggrunde tæt på by, indkøbsmuligheder, S-tog og med direkte adgang til fælleden. Dato 6.06.205 Version 0 Revideret - SIKALEDDET

Læs mere

Introduktion til byen Vinge. Levende by. Nærværende natur. 1

Introduktion til byen Vinge. Levende by. Nærværende natur. 1 Introduktion til byen Vinge Levende by. Nærværende natur. 1 2 Vinge Levende by. Nærværende natur. 3 4 Vinge Introduktion til byen Vinge Udgivelsen er baseret på helhedsplanen for Vinge udviklet af et tværfagligt

Læs mere

Næstved Kommune. Teknik og miljøforvaltningen. Ansøgning om landzonetilladelse og byggetilladelse i forbindelse med Mølleåhaven.

Næstved Kommune. Teknik og miljøforvaltningen. Ansøgning om landzonetilladelse og byggetilladelse i forbindelse med Mølleåhaven. Næstved Kommune Teknik og miljøforvaltningen Ansøgning om landzonetilladelse og byggetilladelse i forbindelse med Mølleåhaven. Pjojekt omfatter etablering af bålhus med integreret shelters, hæk mod Møllegårdsvej,

Læs mere

Resen: Fysiske rammer: - Forsamlingshus - Efterskole (fri brugsret over til arrangementer og sportsarrangementer)

Resen: Fysiske rammer: - Forsamlingshus - Efterskole (fri brugsret over til arrangementer og sportsarrangementer) 2015-01-19_ Mødet omkring sundhedsindsats i Vestfjends Noter af Merethe Raundahl Bordet rundt med aktiviteter i de enkelte lokalsamfund: Kjeldbjerg - Olav - Cykleklub - Danseklub - Forsamlingshus o Fællesspisning

Læs mere

Til Slagelse kommune april 2015-04-13 VISION BISSERUP

Til Slagelse kommune april 2015-04-13 VISION BISSERUP 1 Til Slagelse kommune april 2015-04-13 OM AT GÅ SINE EGNE VEJE VISION BISSERUP I SLAGELSE KOMMUNEPLAN 2009 2020 i afsnittet De 100 landsbyer s.47 står følgende om Bisserup ( bilag 1): Citat: er et meget

Læs mere

Varnæs - Bovrup - et godt sted at bo - midt i naturen

Varnæs - Bovrup - et godt sted at bo - midt i naturen Varnæs - Bovrup - et godt sted at bo - midt i naturen 2010 Indhold Historie....................... 3-4 Lokal analyse 5 Hvad viser vores analyser 6 Indsatsområder 7 Vision og Strategi. 8 10 Afslutning 11

Læs mere

Kongslunden Lejligheder og rækkehuse til leje

Kongslunden Lejligheder og rækkehuse til leje Kongslunden Lejligheder og rækkehuse til leje - 45 arkitekttegnede boliger - Skønne solfyldte haver og balkoner - Grønne fællesarealer - Tæt på skov og sø Adresse: Ellebrinken 136-172 Lystrup, Århus www.kongslunden.dk

Læs mere

LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT. - strategi for et grønnere København

LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT. - strategi for et grønnere København LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT - strategi for et grønnere København Mål og visioner for et grønnere København I visionen for København som Miljømetropol har vi under overskriften En grøn og blå hovedstad

Læs mere

Sundhedsprojekt. Københavns nye Bevægelsesrum. Bilag 1 - web

Sundhedsprojekt. Københavns nye Bevægelsesrum. Bilag 1 - web Sundhedsprojekt Københavns nye Bevægelsesrum Bilag 1 - web 1 Overordnet projektbeskrivelse Sundhedsprojektet Københavns nye Bevægelsesrum Formål Projektleder Dato 28.10.08 At udvikle og etablere faciliteter

Læs mere

Dianalund UdviklingsRåd DUR

Dianalund UdviklingsRåd DUR Dianalund UdviklingsRåd DUR Til Sorø Kommune: 14. september 2014 pbc-hrc plan@soroe.dk Borgmester Gert Jørgensen Bidrag fra Dianalund Udviklingsråd/DUR til Udviklings- og planstrategi 2014 Sorø Kommunes

Læs mere

Engelunden Lejligheder og rækkehuse til leje

Engelunden Lejligheder og rækkehuse til leje Engelunden Lejligheder og rækkehuse til leje - 61 arkitekttegnede boliger - Skønne solfyldte haver og balkoner - Grønne fællesarealer - Tæt på skov og sø Adresse: Engelundsvej 42-96 Viby, Århus www.engelunden.dk

Læs mere

1 of 10. Mørkesjælen MØRKES DNA. Udarbejdet af Citydesign

1 of 10. Mørkesjælen MØRKES DNA. Udarbejdet af Citydesign 1 of 10 Mørkesjælen MØRKES DNA Udarbejdet af Citydesign 2 of 10 1. Formålet Formålet er at inddrage stakeholder analyse, interview med 20 borgere, samt vision, strategi og handling, at få sat udviklingen

Læs mere

ATLAS Boliger Bebyggelsesplan Baltorpvej Ballerup. Januar 2013

ATLAS Boliger Bebyggelsesplan Baltorpvej Ballerup. Januar 2013 ATLAS Boliger Bebyggelsesplan Baltorpvej Ballerup Januar 2013 Atlas Grantoftegård Atlas grunden er placeret i kanten af erhvervområdet ved Baltorpvej mellem Råmosen og jernbanen mod nord. Atlas grunden

Læs mere

Dette notat tager udgangspunkt i besvarelserne fra de multibaner, som har indsendt selvevalueringen.

Dette notat tager udgangspunkt i besvarelserne fra de multibaner, som har indsendt selvevalueringen. Notat NIRAS Konsulenterne A/S Åboulevarden 80 Postboks 615 DK-8100 Århus C Lokale- og Anlægsfonden MULTIBANER Telefon 8732 3298 Fax 8732 3333 E-mail thi@niraskon.dk CVR-nr. 20940395 Notat vedrørende multibaner

Læs mere

Generalforsamling Sønder Felding Brugsforening 2013 http://www.sdrfelding-brugsforening.dk

Generalforsamling Sønder Felding Brugsforening 2013 http://www.sdrfelding-brugsforening.dk BERETNING 2013 Indledning Så blev det igen tid for en årsberetning fra bestyrelsen. I beretningen beskriver vi, hvordan det er gået vores forening og forretning i året 2013. Beretningen tager meget naturligt

Læs mere

Ringsted Private Skovbørnehave St. Bøgeskovvej 30 B 4100 Ringsted Telefon: 3810 5040 Hjemmeside: www.ringstedskovborn.dk

Ringsted Private Skovbørnehave St. Bøgeskovvej 30 B 4100 Ringsted Telefon: 3810 5040 Hjemmeside: www.ringstedskovborn.dk Ringsted Private Skovbørnehave St. Bøgeskovvej 30 B 4100 Ringsted Telefon: 3810 5040 Hjemmeside: www.ringstedskovborn.dk Hvad er Skovbørnehaven i St. Bøgeskov? Verdens dejligste børnehave med højt til

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019

Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019 Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019 - Udkast - Foto: Thomas Petri København er tre gange kåret af et internationalt magasin som verdens bedste by at bo og leve i. Det er der mange gode grunde til. Blandt

Læs mere

Højgaarden - Vestbjerg

Højgaarden - Vestbjerg Højgaarden - Vestbjerg Nyt attraktivt boligområde i Vestbjerg tæt på bylivet og midt i naturen! INDHOLDSFORTEGNELSE 01 Vestbjerg 06 boligoversigt 02 OMRÅDET 07 Byggegrunde 03 Vision 08 Grundoversigt 04

Læs mere

Kultur- og idrætspolitik

Kultur- og idrætspolitik Kultur- og idrætspolitik Fredensborg Kommune l Godkendt af Byrådet den XX 1 Forord Kultur- og idrætslivet binder hverdagen sammen for rigtig mange mennesker og er med til at gøre Fredensborg Kommune til

Læs mere

Referat af mødet: Bevar Rolfsted Skole 10. juni kl. 19-21.30

Referat af mødet: Bevar Rolfsted Skole 10. juni kl. 19-21.30 Referat af mødet: Bevar Rolfsted Skole 10. juni kl. 19-21.30 Da Faaborg-Midtfyn kommune skal spare penge i fremtiden, er der blevet udarbejdet et sparekatalog, som blev offentliggjort i maj måned. Af sparekataloget

Læs mere

KOLDBY SPORT & BEVÆGELSE ET FREMTIDSPROJEKT FOR LOKALOMRÅDET.

KOLDBY SPORT & BEVÆGELSE ET FREMTIDSPROJEKT FOR LOKALOMRÅDET. KOLDBY SPORT & BEVÆGELSE ET FREMTIDSPROJEKT FOR LOKALOMRÅDET. Vi kan ikke få armene ned, da vi ser rigtig mange muligheder i forhold til dette projekt. Vi ser en mangfoldighed og en fornyelse, som vil

Læs mere

HELSINGØR STADION ATRIUM ARKITEKTER 09.06.2015

HELSINGØR STADION ATRIUM ARKITEKTER 09.06.2015 HELSINGØR STADION ATRIUM ARKITEKTER 09.06.2015 ATRIUM ARKITEKTER ApS Sofie Brahes gade 1A 3000 Helsingør Telefon nr. +45 60 21 23 72 Mail info@atriumarkitekter.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Side 4 HELSINGØR Side

Læs mere

Referat af borgermøde om energilandsby i Flakkebjerg den 21. marts 2012

Referat af borgermøde om energilandsby i Flakkebjerg den 21. marts 2012 Referat af borgermøde om energilandsby i Flakkebjerg den 21. marts 2012 Mødedato 21. marts 2012 Mødested Flakkebjerg Efterskole 27. september 2012 Teknik og Miljø, Agenda 21 Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf.:

Læs mere

Øster Brønderslev Borgerforening

Øster Brønderslev Borgerforening Øster Brønderslev Borgerforening www.oesterbroenderslev.dk I dette dokument findes alle de ideer, der er blevet noteret ned i forbindelse med Fremtidsværksted, maj 2013 og Borgermøde den 29. januar 2014

Læs mere

Aabenraa Svømme- og idrætscenter som DGI-hus

Aabenraa Svømme- og idrætscenter som DGI-hus Aabenraa Svømme- og idrætscenter som DGI-hus Indledning Aabenraa Kommune har igangsat en proces i forhold til udvikling af Aabenraa Svømme- og Idrætscenter. En udvikling, der skal munde ud i et nybyggeri

Læs mere

Beretning. Årsmøde i Starup Tofterup lokalråd onsdag den 18 april 2012. kl. 19:00 i Multihuset. BERETNING. VELKOMMEN.

Beretning. Årsmøde i Starup Tofterup lokalråd onsdag den 18 april 2012. kl. 19:00 i Multihuset. BERETNING. VELKOMMEN. Årsmøde i Starup Tofterup lokalråd onsdag den 18 april 2012. kl. 19:00 i Multihuset. BERETNING. VELKOMMEN. Som noget nyt har vi i år, gjort opmærksom på årsmødet ved at sende en elektronisk meddelelse

Læs mere

Folkeskolen er den vigtigste institution i det københavnske velfærdssamfund. Kun med

Folkeskolen er den vigtigste institution i det københavnske velfærdssamfund. Kun med Stærke skoler! Folkeskolen er den vigtigste institution i det københavnske velfærdssamfund. Kun med en stærk folkeskole kan vi bygge et stærkt samfund. Kun ved at bygge videre på den pædagogiske indsats

Læs mere

Hvad er Møgelø og Juulsborg?

Hvad er Møgelø og Juulsborg? Hvad er Møgelø og Juulsborg? Måske Danmarks smukkest beliggende sommerlejr/lejrskole. Juulsborg har 55 indendørs sovepladser, køkken- og servicekapacitet til 100 pers. Udendørs teltpladser forefindes.

Læs mere

Bevaringsværdige bygninger

Bevaringsværdige bygninger 18. Sig 18.01 Sig By 18.10 Åbent land Sig Bevaringsværdige bygninger Rammer 18.01 Sig By Status Sig er en lokalby med udviklingspotentiale indenfor bosætning og turisme. Byen ligger ca. 8 km nord for

Læs mere

Opsamling og inspiration. Fra dialogmødet om fælledens fremtid

Opsamling og inspiration. Fra dialogmødet om fælledens fremtid Opsamling og inspiration Fra dialogmødet om fælledens fremtid at skabe et fælles billede af fælledens fremtidige udvikling Intro Synpunkter fra dialogmødet 12. november 2012 Den 12. november 2012 blev

Læs mere

Idekatalog. fra udviklingsværkstedet. Hvordan gør vi Skelund og opland til et bedre sted at bo?

Idekatalog. fra udviklingsværkstedet. Hvordan gør vi Skelund og opland til et bedre sted at bo? Idekatalog fra udviklingsværkstedet Hvordan gør vi Skelund og opland til et bedre sted at bo? Skelund Midtpunkt søndag den 27. november 2005 21. november 2005 Nærværende idekatalog er et referat med alle

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Torrild

Debatoplæg Vindmøller ved Torrild Debatoplæg Vindmøller ved Torrild Debatperiode: 16. april 2014 til den 14. maj 2014 Visualisering af 3 nye vindmøller med en totalhøjde på 100 meter, set fra det sydlige Torrild Baggrund Byrådet har i

Læs mere

Udviklingsplan Nimtofte 2012-2020 - diskussionoplæg til borgermøde 30. november 2012

Udviklingsplan Nimtofte 2012-2020 - diskussionoplæg til borgermøde 30. november 2012 Udviklingsplan Nimtofte 2012-2020 - diskussionoplæg til borgermøde 30. november 2012 www.nimtofte.dk Nimtofte Håndværker-, Handels- og borgerforening og Nimtofte og Omegns Distriktsråd 2012 1 INDHOLD FORORD

Læs mere

Mødenotat fra dialogmøde i Kastrup/Neder Vindinge d. 28.11.07

Mødenotat fra dialogmøde i Kastrup/Neder Vindinge d. 28.11.07 Mødenotat fra dialogmøde i Kastrup/Neder Vindinge d. 28.11.07 Dorit Mahler Jensen 04.12.2007. Sagsnr: 2007-28631 Inden mødet annoncering i lokalaviser Plakater på vægge visioner og målsætninger fra Plan21

Læs mere

Tildelinger i puljen til mindre projekter marts 2015

Tildelinger i puljen til mindre projekter marts 2015 Tildelinger i puljen til mindre projekter marts 2015 Region Hovedstaden Møderum til Valby Kino Valby Kinos Venner i Københavns Kommune modtager 180.000 kr. til ombygning af et uudnyttet loftsrum i foreningens

Læs mere

den 25. september Lokalbestyrelsen peger på Jens Nyman som dirigent. Jens Nyman takker ja til opgaven

den 25. september Lokalbestyrelsen peger på Jens Nyman som dirigent. Jens Nyman takker ja til opgaven Lokalråd for Them-Salten Referat fra Borgermøde den 25. den 25. september 2014 i Salten borgerhus Dagsorden: 1 Valg af dirigent: 2 Præsentation af lokalrådets medlemmer 3 Siden sidst v/formanden Lokalbestyrelsen

Læs mere

PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM

PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM INDHOLD Introduktion til projektet DET AKTIVE BYRUM SIDE 1 Hvordan skaber man et sted for piger? SIDE 2 Min nye byrumsfacilitet

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

Legeplads i Kærene, Rødovre

Legeplads i Kærene, Rødovre 1 Legeplads i Kærene, Afdelingen Ved Milestedet, AKB havde i mange år haft traditionelle modul-legepladser med asfalt, rutsjebaner, gynger og sandkasser. Men da afdelingen skulle renoveres, blev legepladserne

Læs mere