Notat. Middelfart Byråd. Dato: 2. september 2011 Sagsnr.: Ligestillingsredegørelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Notat. Middelfart Byråd. Dato: 2. september 2011 Sagsnr.: 201103919-3. Ligestillingsredegørelse"

Transkript

1 Staben Middelfart Kommune Østergade Middelfart Middelfart Byråd Telefon Direkte Fax Dato: 2. september Sagsnr.: Notat Ligestillingsredegørelse Baggrund I henhold til lov om kommunernes styrelse samt ligestillingsloven skal kommunalbestyrelsen overfor kommunens beboere mindst hvert andet år redegøre for situationen med hensyn til ligestillingen mellem kvinder og mænd blandt de kommunalt ansatte. Redegørelsen skal vedtages af kommunalbestyrelsen. Redegørelsen for skal indeholde oplysninger om: 1. Ligestillingspolitik på serviceområder 2. Personaleoplysninger og ligestillingspolitik på personaleområdet 3. Kønsmainstreaming og ligestillingsvurdering. 4. Kønssammensætning af råd, nævn og udvalg

2 I procent Ligestillingsredegørelse for Middelfart Kommune sammenfatning 1. Ligestillingspolitik på serviceområder Middelfart Kommune har en særskilt ligestillingspolitik/mangfoldighedspolitik for kommunens serviceområder under ét. Der er ikke udarbejdet politikker på de enkelte serviceområder. Der er nedsat i alt 11 råd, nævn og udvalg i kommunalt regi, som er omfattet af ligestillingslovens 10a (de råd, nævn og udvalg, som byrådet nedsætter, og som andre myndigheder, organisationer, foreninger eller virksomheder indstiller medlemmer til): Skematisk oversigt: (%) (%) (Antal) (Antal) Medlemmer af råd, 70,4% 29,6% nævn og udvalg Byrådet 68% 32% 17 8 Efter nyvalg i november er antallet af kvinder i Byrådet steget fra 5 til 8. Samtidig er der sket en lille nedgang i den kvindelige repræsentation i råd, nævn og udvalg, nedsat efter Ligestillingslovens 10a. I ligestillingsredegørelsen fra var kvinderne repræsenteret med 34,7%. Årsagen er, at der fra organisationer/foreninger/virksomheder ikke er indstillet et lige antal kvinder og mænd, uagtet der fra Middelfart Kommunes side er blevet gjort opmærksom på det. 2. Personaleoplysninger og ligestillingspolitik på personaleområdet Ved Hovedudvalgets drøftelse af ligestillingsredegørelsen for ønskede udvalget efterfølgende fokus på rekruttering af mænd i basisstillinger, og at vi skulle forsøge at afdække årsagen til, at der ansættes færre kvindelige ledere. I forbindelse med fokus på rekruttering af mænd i basisstillinger blev der sendt en forespørgsel/opfordring til kommunens institutioner om at deltage i pilotprojekt Flere mænd, hvor målgruppen var institutioner, der ønsker en større andel af mænd i basispersonalet. 2

3 Staben skulle være behjælpelig med at udarbejde stillingsannoncer i et sprog, der appellerer til mænd, udarbejdelse af folder, som markedsfører arbejdspladsen o.s.v. Der meldte sig 1 institution, Gelsted Skole, og her blev ansat 1 mand i en ledig basisstilling. På Middelfart Kommunes hold i Talent for Ledelse hold 2010 deltog 15 kvinder ud af 20 kursister. Der har endnu ikke været foretaget en evaluering af, om talenterne på dette kursus efterfølgende er blevet ansat i lederstillinger, men en statistik for de tidligere hold viser, at ca. halvdelen af deltagerne er i lederstillinger 2 år efter deltagelse i kurset. Primo 2010 vedtog Byrådet at genåbne budget I forbindelse med besparelser skulle der i foråret foretages en del personalereduktioner, hvorfor både arbejdet med flere mænd i basisstillinger og flere kvinder i ledelse ikke længere gav nogen mening. Den kønsmæssige fordeling af medarbejderne i Middelfart Kommune er inddelt i forhold til Ligestillingsministeriets stillingskategorier og niveauer. De opererer overordnet set med 4 niveauer: Niveau 1: Øverste ledelse, kommunaldirektør og forvaltningsdirektører. Niveau 2: Afdelingschefer. Niveau 3: Øvrige ledere. Niveau 4: Ansatte uden ledelsesansvar Derudover efterspørges oplysninger om byrådets medlemmer. I henhold til denne definition er fordelingen for Middelfart Kommune som følger: Byrådet Direktion Afdelingschefer Øvrige ledere Ansatte i alt 10 0 Skematisk oversigt i procent: Byråd 80% 20% 68% 32% Direktion 80% 20% 80% 20% Afdelingschefer 60% 40% 61,5% 38,5% Øvrige ledere 39,2% 60,8% 35,1% 64,9% Ansatte i alt 22,3% 77,7% 21,6% 78,4% 3

4 Skematisk oversigt i antal: Byråd Direktion Afdelingschefer Øvrige ledere Ansatte i alt en i forhold til stillingskategorier findes i ligestillingsredegørelsen. Middelfart Kommunes befolkning i den erhvervsaktive alder år sammenlignet med de ansatte i Middelfart Kommune Antal Antal Befolkning - mænd Befolkning - kvinder Ansatte - mænd Ansatte - kvinder Skematisk oversigt i procent og antal: Befolkning mænd 50,4 50, Befolkning kvinder 49,6 49, Ansatte mænd 22,3 21, Ansatte - kvinder 77,7 78, Personaleomsætning: Personaleomsætningen for fastansatte månedslønnede for perioden februar til juli fordeler sig således: : 10,64% : 13,94% Svarende til en samlet personaleomsætning på 11,40% i Middelfart Kommune. I var den samlede personaleomsætning for perioden januar september 8,64, som fordeltes på kvinder: 8,11% og mænd: 9,39%. Stigningen i personaleomsætningen kan give anledning til videre undersøgelser. 4

5 Fordeling af kvinder og mænd i % og antal, aldersintervaller februar Aldersinterval i % Antal i % Antal mænd 0-19 år 78,3 % 47 21,7 % år 68,9 % ,1 % år 77,7 % ,3 % år 81,9 % ,1 % eller mere 65,6 % ,4 % 86 Tabellen læses, som følger: i aldersintervallet 0-19 årige udgør 78,3% svarende til 47 personer af alle 0-19 årige, der overenskomstansat ved Middelfart Kommune februar Fordelingen af kvinder og mænd i % i de enkelte forvaltninger februar Ansatte i % i % i % Børn, unge og fritidsforvaltningen (BUF) 46,6% 74,9% 25,1% Socialforvaltningen 41,1% 88,3% 11,7% Teknik- og miljø 8,0% 52,4% 47,6% Alle stabe 4,2% 72,0% 28,0% Tabellen læses, som følger: 46,6% af de overenskomstansatte ekskl. elever, flexjob m.m. var februar ansat i BUF. Andelen af kvinder ansat i BUF er 46,6%, og andelen af mænd i BUF er 25,1%. På grund af overgang til andet lønsystem og som følge deraf en forskel i aldersintervaller kan tallene fra forrige ligestillingsredegørelse ikke umiddelbart sammenlignes med ovenstående, men i store træk har vi fået flere mænd i aldersgruppen 0-24 årige (109 mod 34) og flere kvinder i alderen år (2461 mod 2224). I lighed med tallene fra arbejder næsten halvdelen af de fastansatte medarbejdere i Middelfart Kommune indenfor Børn-, unge- og fritidsområdet. Antallet af mænd i Socialforvaltningen er steget fra 8,1% til 11,7%. Teknik og Miljøforvaltningen har ved udarbejdelse af denne statistik overtaget intern service og dermed medarbejderne i rengøringen, hvorfor antallet af mænd og kvinder nu omtrent er halvt af hver. Her var tidligere en klar overvægt af mænd (71,3%). Ligestilling i forhold til lokallønsforhandlingerne 2010: : Der indgår 740 mænd og 2532 kvinder i udmøntningsgarantien. : Garantisum (1,25 hhv. 0,7% af mændenes løn) kr. Forbrug kr. Såfremt forbruget var ligeligt fordelt mellem alle mænd udgør den gnsn. andel kr. Imidlertid er forbruget fordelt på 318 mænd (42,97% af mændene) som i gnsn. hver har fået kr. : Garantisum (1,25 hhv. 0,7% af kvindernes løn) kr. Forbrug kr. Såfremt forbruget var ligeligt fordelt mellem alle kvinder udgør den gnsn. andel kr. Imidlertid er forbruget fordelt på kvinder (47,27% af kvinderne) som i gnsn. hver har fået kr. Konklusion vedr. ligestilling Opstillet skematisk ser billedet således ud: garantisum I procent (g) Forbrug I procent (f) difference i procent , ,71-2, , ,29 2, Det betyder alt andet lige, at der er en skæv kønsmæssig fordeling af midlerne på 2,92 % i kvindernes favør. 5

6 Hovedudvalgets kommentarer til Byrådet: Hovedudvalget anerkender, at tiltagene i forbindelse med Ligestillingsredegørelsen på grund af åbningen af budget 2010 til dels gik i stå. Dette også set i lyset af oprettelse af en jobbank, hvor vi ved ledige stillinger i organisationen forsøger at genplacere afskedigede medarbejdere. Hovedudvalget foreslår, at indsatsområderne rettes mod rummelighed i organisationen, i første omgang på indvandrere, f.eks. ved at ansætte en gruppe personer med ikke vestlig baggrund samt unge ledige eks. ved at lave jobrotationsprojekter. I den forbindelse er det aftalt, at Jobcenteret går ind som samarbejdspartner. Herudover søges der oprettet endnu et hold Talent for Ledelse førlederuddannelse eventuelt i samarbejde med Vejle og Kolding kommuner. 6

Resultat af ligestillingsredegørelser 2013

Resultat af ligestillingsredegørelser 2013 Resultat af ligestillingsredegørelser 2013 Hovedrapport Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Oktober 2014 Indhold Hovedrapport... 1 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration

Læs mere

Notat. Økonomi Jobcentersekretariat Ramsherred 12 5700 Svendborg. Tlf. 62 23 39 17. jacob.bojesen.larsen@svendborg.dk www.svendborg.

Notat. Økonomi Jobcentersekretariat Ramsherred 12 5700 Svendborg. Tlf. 62 23 39 17. jacob.bojesen.larsen@svendborg.dk www.svendborg. Notat Seniorjob Seniorjob-ordningen blev indført i forbindelse med, at de tidligere gældende regler om forlænget dagpengeret for 55-59-årige blev ophævet. Efter de tidligere regler om forlænget dagpengeret

Læs mere

Status på BASELINERAPPORT CHARTER FOR KVINDER I LEDELSE. - FINANSFORBUNDETS SEKRETARIAT 31. december 2011.

Status på BASELINERAPPORT CHARTER FOR KVINDER I LEDELSE. - FINANSFORBUNDETS SEKRETARIAT 31. december 2011. Status på BASELINERAPPORT CHARTER FOR KVINDER I LEDELSE - FINANSFORBUNDETS SEKRETARIAT 31. december 2011. Charter for flere kvinder i ledelse Der skal flere kvinder i ledelse i offentlige og private virksomheder.

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 Aarhus Universitet 1 Indhold Status om ligestilling fra Aarhus Universitet 3 Ligestillingsindekset 4 Konklusion for Aarhus Universitet Vores gode eksempler for

Læs mere

CHAUFFØR OG LAGERARBEJDERES LEDIGHED

CHAUFFØR OG LAGERARBEJDERES LEDIGHED CHAUFFØR OG LAGERARBEJDERES LEDIGHED OG BRANCHESKIFT Resume Det primære formål i denne analyse er at undersøge de chauffører og lagerarbejderes ledighed og beskæftigelse i forhold til de u. I analysen

Læs mere

HR-nøgletal og tendenser for 2014

HR-nøgletal og tendenser for 2014 HR-nøgletal i Haderslev Kommune 2014 Indhold HR-nøgletal og tendenser for 2014... 2 1. Tiltrækning og Fastholdelse... 3 1.1. Personaletilgang og personaleomsætning... 3 1.1.2. Personaletilgang i % - fordelt

Læs mere

REDEGØRELSE 2012-2013 PERSONALE- OG ARBEJDSMILJØOMRÅDET. KOMMUNALDIREKTØRENS STABE - HR Kommunaldirektørens stabe

REDEGØRELSE 2012-2013 PERSONALE- OG ARBEJDSMILJØOMRÅDET. KOMMUNALDIREKTØRENS STABE - HR Kommunaldirektørens stabe REDEGØRELSE 2012-2013 PERSONALE- OG ARBEJDSMILJØOMRÅDET KOMMUNALDIREKTØRENS STABE - HR Kommunaldirektørens stabe 01 Indhold Del 1: Indsatser på personaleområdet... 4 1. Indledning... 4 2. Grundlaget for

Læs mere

Dagsorden Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 31-10-2012 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, indgang G, 3.

Dagsorden Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 31-10-2012 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, indgang G, 3. Dagsorden Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 31-10-2012 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, indgang G, 3. sal Deltagere: Rita Andreasen, Solveig Christensen, Anne Marie Gamtofte,

Læs mere

A N A LYSE. Det inkluderende arbejdsmarked omfang, tendenser og sektorer

A N A LYSE. Det inkluderende arbejdsmarked omfang, tendenser og sektorer A N A LYSE Det inkluderende arbejdsmarked omfang, tendenser og sektorer I dette analysenotat beskrives udviklingen og omfanget af personer i særlige ordninger fleksjob, skånejob, seniorjob, jobrotation,

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Dagsorden Dato: Mandag den 06. juni 2011 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: Rødt Mødelokale Annette Møller Sjøbeck, Helle Adelborg, Ivan Fogtmann, Kenneth

Læs mere

1. Indledning. 2) Kønssammensætning i ministernedsatte offentlige udvalg, kommissioner og lign.

1. Indledning. 2) Kønssammensætning i ministernedsatte offentlige udvalg, kommissioner og lign. Vejledning om kønssammensætning af offentlige udvalg, kommissioner og lign., kommunale og regionale udvalg m.v. og besættelse af visse bestyrelsesposter i den offentlige forvaltning m.v. (ligestillingsloven

Læs mere

tandplejeprognose Udbuddet af personale i tandplejen 2013 2035

tandplejeprognose Udbuddet af personale i tandplejen 2013 2035 tandplejeprognose Udbuddet af personale i tandplejen 2013 2035 2013 Tandplejeprognose udbud af personale i tandplejen 2013-2035 Sundhedsstyrelsen, 2013. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

Læs mere

Når Innovation er målet,

Når Innovation er målet, Notat November 2012 Ingeniørforeningen, IDAs udspil om mangfoldighed Når Innovation er målet, er mangfoldighed midlet I dette udspil ses på mangfoldighed som en strategi for at opnå innovation i virksomhederne.

Læs mere

Behov for efteruddannelse af pædagogmedhjælpere der har gennemført den pædagogiske grunduddannelse

Behov for efteruddannelse af pædagogmedhjælpere der har gennemført den pædagogiske grunduddannelse Behov for efteruddannelse af pædagogmedhjælpere der har gennemført den pædagogiske grunduddannelse 1 2 Winnie Grønsved Behov for efteruddannelse af pædagogmedhjælpere der har gennemført den pædagogiske

Læs mere

1.1 Mål- og Budgetfokus maj 13

1.1 Mål- og Budgetfokus maj 13 1.1 Mål- og Budgetfokus maj 13 Overordnede betragtninger om budgetsituationen Budget 2014 2017 1 Indledning Formålet med Mål- og Budgetfokus maj 13 er at give et samlet overblik over budgetsituationen

Læs mere

Strategi for ligestillingsvurdering i det offentlige

Strategi for ligestillingsvurdering i det offentlige Strategi for ligestillingsvurdering i det offentlige Februar 2013 Indhold 1. Indledning En ny strategi for ligestillingsvurdering.... 3 2. Strategiens indsatsområder.... 7 2.1 Styrket ligestillingsvurdering....................................................................8

Læs mere

MØDET MED DAGPENGESYSTEMET. En undersøgelse blandt medlemmer af Dansk Skuespillerforbund

MØDET MED DAGPENGESYSTEMET. En undersøgelse blandt medlemmer af Dansk Skuespillerforbund MØDET MED DAGPENGESYSTEMET En undersøgelse blandt medlemmer af Dansk Skuespillerforbund Marts 2012 Indhold Om undersøgelsen...3 Hovedkonklusioner..4 Baggrundsoplysninger 6 Ledighed og dagpengeperioder.7

Læs mere

Uddannelse og dannelse. - ledere, lærere og børnehaveklasseledere på frie grundskoler og efterskoler

Uddannelse og dannelse. - ledere, lærere og børnehaveklasseledere på frie grundskoler og efterskoler Uddannelse og dannelse - ledere, lærere og børnehaveklasseledere på frie grundskoler og efterskoler 1 Uddannelse og dannelse - ledere, lærere og børnehaveklasseledere på frie grundskoler og efterskoler

Læs mere

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2011

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2011 Til Danske Ark Dokumenttype Rapport Dato Januar, 2012 LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2011 LØN- OG PERSONALESTATISTIKKEN 2011 INDHOLD 1. Indledning 1 2. De deltagende medarbejdere 2 3. Månedsløn og uddannelsesretning

Læs mere

Kvalitetsrapport 2011 Specialpædagogisk bistand

Kvalitetsrapport 2011 Specialpædagogisk bistand Kvalitetsrapport 2011 Specialpædagogisk bistand Pædagogisk Psykologisk Rådgivningscenter Ishøj Kommune og Vallensbæk Kommune Kapitel 1. Indledning... 3 1.1 Baggrund og formål... 3 1.2 Rapportens opbygning...

Læs mere

PROFIL AF EKSISTERENDE FLEKSJOB I ROSKILDE KOMMUNE. Januar 2004

PROFIL AF EKSISTERENDE FLEKSJOB I ROSKILDE KOMMUNE. Januar 2004 PROFIL AF EKSISTERENDE FLEKSJOB I ROSKILDE KOMMUNE Januar 2004 Indhold Indledning...3 Baggrund og formål...3 Metode...3 Præsentation af resultaterne - læsevejledning...4 Fleksjobprofil...6 Personer...6

Læs mere

Virksomheder med udvidet socialt ansvar

Virksomheder med udvidet socialt ansvar September 2013 Virksomheder med udvidet socialt ansvar Rasmus Højbjerg Jacobsen CEBR CENTRE FOR ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH EN DEL AF COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse

Læs mere

Nøgletal. Hele landet 2000-2008 i. Vækst. vækst 00-08 2000 2008. antal 2008. i %

Nøgletal. Hele landet 2000-2008 i. Vækst. vækst 00-08 2000 2008. antal 2008. i % I dette indledende afsnit skitseres arbejdsmarkedet i Nordfyns Kommune kort. Nordfyns Kommune er en lille kommune med 29.651 indbyggere pr. 1. januar 2009. Det er et område i vækst, da der er tale om en

Læs mere

Hovedrapport Ringkøbing-Skjern Kommune RKSK 3.0, Spor 5 Muligheder for budgetreduktioner

Hovedrapport Ringkøbing-Skjern Kommune RKSK 3.0, Spor 5 Muligheder for budgetreduktioner Hovedrapport Ringkøbing-Skjern Kommune RKSK 3.0, Spor 5 Muligheder for budgetreduktioner 7. marts 2014 Indholdsfortegnelse Indledning 6 Projektets fremgangsmåde og tilrettelæggelse 7 Læsevejledning 7 1.

Læs mere

April 2011 Rapport og debatoplæg om flere kvinder i ledelse i Nyborg Kommune

April 2011 Rapport og debatoplæg om flere kvinder i ledelse i Nyborg Kommune Charter for flere kvinder i ledelse Rapport og debatoplæg fra Nyborg Kommune maj 2011 1 April 2011 Rapport og debatoplæg om flere kvinder i ledelse i Nyborg Kommune Indhold: Nyborg Kommune og Charter for

Læs mere

Social- og sundhedsassistenter på sygehusene - en faglig ressource

Social- og sundhedsassistenter på sygehusene - en faglig ressource Social- og sundhedsassistenter på sygehusene - en faglig ressource Social- og sundhedssektoren, FOA Fag og Arbejde januar 2007 1 Social- og sundhedsassistenter kan løse flere opgaver på sygehusene Jeg

Læs mere

Virksomhedernes syn på beskæftigelsesindsatsen

Virksomhedernes syn på beskæftigelsesindsatsen Virksomhedernes syn på beskæftigelsesindsatsen 1. Indledning og sammenfatning Reform af beskæftigelsesindsatsen Virksomhederne spiller en vigtig rolle Baggrund Regeringen har nedsat et ekspertudvalg med

Læs mere

Notat. 5. budgetopfølgning pr. 31.10.2011. - Hele kommunen. Dato: 12. september 2011 Sagsnr.: 201107113-1

Notat. 5. budgetopfølgning pr. 31.10.2011. - Hele kommunen. Dato: 12. september 2011 Sagsnr.: 201107113-1 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 Fax +45 8888 5501 Dato: 12. september Sagsnr.: 07113-1 Morten.AastrupLaustsen@middelfart.dk

Læs mere

Evaluering af Kompetencefonden december 2003

Evaluering af Kompetencefonden december 2003 Evaluering af Kompetencefonden december 2003 Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling 1 1. INDLEDNING...3 1.1 Datagrundlag... 3 1.2 Rapportens opbygning... 4 2. OPSUMMERING...5 3. ER DE TILDELTE

Læs mere

Udviklingsrådets redegørelse for 2009. Udviklingen på det sociale område og specialundervisningsområdet

Udviklingsrådets redegørelse for 2009. Udviklingen på det sociale område og specialundervisningsområdet Udviklingsrådets redegørelse for 2009 Udviklingen på det sociale område og specialundervisningsområdet Indhold Læsevejledning...5 Kapitel 1: Indledning... 6 1.1 De regionale udviklingsråd...6 1.2 Sammensætning

Læs mere