Mosebo børnehave. Mosevej 13, 2680 Solrød Strand. Virksomhedsplan

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mosebo børnehave. Mosevej 13, 2680 Solrød Strand. Virksomhedsplan"

Transkript

1 Mosebo børnehave Mosevej 13, 2680 Solrød Strand Virksomhedsplan 1

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forside.. 1 Indholdsfortegnelse.. 2 Forord... 3 Velkommen i Mosebo... 4 Personalet... 5 Målsætning for børnehaven Mosebo... 6 Årsmål Praktiske oplysninger 8 Dagligdag i Mosebo... 9 Uge-plan i Mosebo Aktivitetsforklaring Aktivitets-planer.. 12 Usynlige opgaver i hverdagen Forældresamarbejde Forældrebestyrelsen i Mosebo Økonomien i Mosebo Solrød kommunes mål Eksterne samarbejdspartnere

3 FORORD Denne bog om børnehaven Mosebo er blevet til i samarbejde mellem personalet og forældrebestyrelsen. Vi har bestræbt os på at lave en håndbog, der både fortæller om fakta vedrørende Mosebo, og samtidig kan fungere som et praktisk opslagsværk. Det er ideen, at de bestyrelser der måtte sidde, alle kan sætte deres præg på denne håndbog. Vi har ligeledes bestræbt os på, at det færdige resultat bliver overskueligt og homogent, selv om mange mennesker (og meninger) har deltaget. Gør os en tjeneste - BRUG DEN! 3

4 VELKOMMEN I MOSEBO Børnehaven Mosebo er en kommunal institution. Mosebo er normeret til ca. 42 børn i alderen 3-6 år. Vi har 2 stuer, TROLDESTUEN og BØLLESTUEN, hvorpå børnene er fordelt. Der bliver indskrevet 2 ekstra børn i Mosebo pr. 1. januar. Pr. 1. april overflyttes de store til SFO, og der bliver indskrevet nye børn. Der er 2 store grupperum, 2 mindre rum, 1 værksted - lege rum, og et fællesrum, disse rum tilpasser og ændrer vi efter behov. Vi har en dejlig og velfungerende legeplads med bl.a. mange store buske og træer. Mosebo har fælles ledelse med Pilebo, og lederen Hanne Hansen er på skift i børnehaverne: i Mosebo : hver Mandag og Onsdag samt Fredagen i ulige uge i Pilebo : hver Tirsdag og Torsdag samt Fredagen i lige uge Vores adresse er: Børnehaven Mosebo Mosevej 13, 2680 Solrød Strand Tlf.nr. : Mosebos Hannes Mosebos åbningstider: Mandag til Torsdag fra kl. 6:45 til kl. 17:00 Fredag fra kl. 6:45 til kl. 16:45 Lukkedage i Mosebo: 3 dage før Påske Dagen efter kr. himmelfartsdag 5. juni Grundlovsdag 24. December dagene imellem Jul og Nytår 4

5 PERSONALET: Normeringen i Mosebo er p.t. 206 personaletimer pr. uge, belastningsgraden er barn pr. medarbejder (lederens timer inklusiv), og åbningstiden er 51 timer ugentlig. Der er fastansat 7 voksne i Mosebo. Timerne er fordelt således: Leder Afdelingsleder Pædagog Pædagog Medhjælper Medhjælper Medhjælper 18,5 timer 37 timer 33 timer 30 timer 31 timer 30,5 timer 26 timer Møder: Personalemøder: hver 3. uge ca. 3 timer 5

6 MÅLSÆTNING FOR BØRNEHAVEN MOSEBO Vores mål er, at børnehaven skal være et trygt og harmonisk sted, hvor børn og voksne gennem positivitet og tillid, får gensidig respekt for hinanden. Vi skal støtte børnene i deres selvværdsfølelse ved at tage dem alvorligt og respektere deres følelser. Vi skal give børnene plads og frihed til at lege. Der skal tages hensyn til barnets personlige udvikling, ved at vise omsorg, nærhed og være engageret. Vi giver børnene en aktiv dagligdag tilrettelagt ud fra deres niveau. Vi vil gerne være kendt for: At vi er en institution, hvor børnene har lov at bruge hele huset. At vi arbejder på tværs af huset med bl.a. fælles aktiviteter, gruppearbejde og projekter m.m. At tage på ture i små grupper under betryggende forhold. At tage på koloni med store gruppen. At vi er et aktivt hus, med plads til spontanitet og kreativitet. At være et hus med plads til venskaber, sjove oplevelser, leg og udendørsaktiviteter. Fællesskab og aktiviteter med Pilebo. Børnehaven skal i samarbejde med forældrene skabe et miljø for børnene, så de ikke oplever for store forskelligheder mellem hjem og børnehave. Børnehaven skal inddrage forældrene i barnets hverdag, og personalet tilsigter at være åbne og fortælle om de oplevelser, vi har haft med barnet. Vi lægger vægt på: *at børnene får lov til at fordybe sig i legen. *at der er plads til og mulighed for, at børnene kan udvikle sig i eget tempo. *at børnene i størst mulig omfang bliver selvhjulpne, således at de får tillid til egne evner. *at børnene får kendskab og lyst til, at eksperimentere med materialer og fantasi. *at børnene hver dag kommer ud og lege. *at børnene lærer nærmiljøet at kende, samt får natur- og kulturoplevelser. For at give mere plads og bedre muligheder i vores arbejde med børnene, er vore stuer åbne. Det betyder, at personalet i huset kan arbejde tættere sammen, føle et fællesskab og et fælles ansvar. Det betyder også, at der er flere voksen-ressourcer til rådighed, og at vi kan supplere og vejlede hinanden. 6

7 Årsmål Sprogpakken: Vi skal arbejde med at styrke børns sproglige kompetencer via mere struktureret sprogstimulering. Det er særligt disse tre sprogindsatser der er i fokus: - Dialogisk læsning - Tematisk sprogarbejde - Samtaler i hverdagen Vi har struktureret vores hverdag så, der arbejdes med dialogisk læsning systematisk. Sprogtræning indgår i temaer og projekter hen over året. - Samtaler i hverdagen understøttes af åbne spørgsmål og fysiske konkreter. Til alle sprogindsatser anvendes understøttende sprogstrategier. Vi har indkøbt specielt gode oplæsningsbøger som vi vil bruge til: - højtlæsning,- dialogisk læsning, - vores sprogkufferter og kasser, hvor der er materialer i, der kan bruges til historien. - refleksions snak evt. med temaer som eks. Farver, former. - sprogtennis med de store - brug af instrumenter til historien - vi vil tale langsommere og øve os i at bruge 5 sætninger i en dialog med 1 barn inden samtalen er slut. - Vi vil bruge Mary Fondens og Trin for Trins samtalekort o.a. i grupperne 2. Drengelege: Vi skal arbejde ud fra et større fokus på drengepædagogik med henblik på at styrke drengenes udvikling i forhold til trivsel og den kommende skolestart. Vi vil arbejde med: -Struktureret rollespil, hvor der formuleres regler. - Louises girafkort, hvor børnene samles, skal trække et positivkort, som den voksne har læst op, og så skal barnet række det til en kammerat. - vennelommer - fysiske aktiviteter som: fodboldturneringer, våbenturneringer, spilleturneringer, lege gamle lege som dåseskjul, ståtrold, alle mine kyllinger o.a. - børnemassage med filosofien den du rør slår du ikke 7

8 PRAKTISKE OPLYSNINGER Vi vil gerne have, at barnet har: Praktisk tøj og hjemmesko på i børnehaven. Skiftetøj, gummistøvler og regntøj med. NAVN I ALLE EJENDELE, så det bliver nemmere for os at holde styr på børnenes ting. Husk venligst at: Flytte barnets skilt på tavlen, når I afleverer og henter. Fortælle os, hvis der er andre end forældrene, der henter barnet. Give besked når barnet er syg, kommer senere eller holder ferie/fridag (inden kl. 9:30). Sørge for at børnehaven har begge forældres tlf. numre til arbejdet. HUSK AT GIVE OS BESKED VED ADRESSE- OG TLF. ÆNDRING. Al færdsel på stien langs børnehaven skal kunne foregå uhindret; placer derfor cykler, barnevogne m.v. hensigtsmæssigt. Parker så der er plads til 5 biler i hver side af p-pladsen, da vi deler denne med Pilebo. (Sluk og lås bilen, mens I afleverer/henter) TØMME BARNETS GARDEROBE HVER FREDAG AF HENSYN TIL RENGØRING AF GARDEROBERNE. Hvad har vi lavet? I fællesrummet står en skrivepult med en dagbog, hvor personalet hver dag skriver om de aktiviteter der er foregået i børnehaven. Ofte er der taget billeder, husk at holde øje. Hvad skal vi spise? Børnene får mad i børnehaven og frugt/grønsager med hjemmefra, men børnehaven sørger for mælk. Frugten bliver fordelt på fade, og børnene vælger så hvad de har lyst til at spise. Børnefødselsdage. Børnenes fødselsdage fejres gerne i børnehaven. Det er op til hvert enkelt forældrepar, hvordan man ønsker at markere dagen. Nogle inviterer gruppen, som barnet tilhører med hjem et par timer. Dette bedes aftalt med personalet, da det skal ligge på et tidspunkt, hvor personalet kan undværes i børnehaven. Andre vælger at barnet deler noget ud til børnene på stuen. Det er kun fantasien, der sætter grænser. (se kostpolitik) Sygdom/medicin. Syge børn må ikke være i Mosebo børn er raske, når de er feberfri, befinder sig godt, og kan deltage i normale aktiviteter. Medicin må normalt ikke medtages i børnehaven. Det kan ikke pålægges personalet at give børn medicin i efterforløbet af smitsomme sygdomme. Såfremt vi påtager os at uddele medicin til et barn, SKAL der foreligge skriftlige instruktioner. Der henvises i øvrigt til den af kommunens udarbejdede vejledning Børnesygdomme, se bagest i bogen. 8

9 DAGLIGDAG I MOSEBO 6:45-8:15 MOSEBO ÅBNER MORGENMAD 8:00-9:30 LEG 9:30-11:00 BØRN I GRUPPE TURE LEG FÆLLES AKTIVITETER 11:00-12:30 FROKOST 12:00-14:30 PÅ LEGEPLADSEN SOVEBØRN 14:30-15:30 FRUGT / GEMMEMAD 14:30-16:45 LEG UDE OG INDE 17:00 MOSEBO LUKKER HUSK: Fredag lukker vi kl. 16:45 9

10 UGE PLAN MANDAG: - GRUPPE FOR DE STORE BØRN TIRSDAG: - GRUPPE FOR DE SMÅ OG MELLEM BØRN ONSDAG: - TURDAG og/eller - FÆLLES AKTIVITER TORSDAG: - TURDAG og/eller - FÆLLES AKTIVITETER FREDAG: - SAMLING MED ALLE BØRNENE 10

11 Aktivitetsforklaring: BØRN I GRUPPE : Børnene er opdelt i aldersgrupper, og er sammen med 1 bestemt voksen. De laver forskellige ting, der passer til det udviklingstrin børnene befinder sig på. BØRN PÅ TUR : Alle børn kommer på tur. Vi har valgt at tage på tur i små grupper på 8 til 12 børn fra begge stuer sammen med 2-3 voksne. Vi har valgt denne måde for at få en bedre og en mere sikker tur. Hvor tager vi hen: skov, strand, byerne omkring os, nærmiljøet, teater, museer, biblioteket, o. lign. FÆLLES AKTIVITETER: Tilbud til de børn der har lyst til at male, klippe, klistre, synge, sanglege, historier, rytmik o. lign. SAMLING : Alle i Mosebo samles i fællesrummet, hvor vi Snakker om stort og småt, og vi synger nogle sange. KOLONI : Storegr. skal på koloni 3 dage med 2 overnatninger sidst på sommeren. Her lægges vægt på: - Kammeratskab - Fælles ansvar - Ansvar for sig selv - Selvhjulpenhed 11

12 AKTIVITETS-PLANER: Årstider (plante, så, naturen skifter farve, o.l.) Børnefester Julearrangementer Teater Fastelavn Museumsbesøg Kropsbevidsthed Påskearrangement Mosebo s fødselsdag Koloni Sommerfest for alle Naturoplevelser Farvel til de store Modtagelse af nye børn Bondegårdtur Fællesprojekter (farver, eventyr, billedkunst, kultur, o.l.) 12

13 USYNLIGE OPGAVER I VORES HVERDAG vinke med børnene trøste og deltage i konfliktløsninger tørre næser og rumper skifte ble finde børnenes ting og sager finde skiftetøj tage telefon spontan snak med forældrene oprydning når børnene smutter indkøb og stille på plads oprydning efter mad fylde/tømme opvaskemaskine, sætte på plads skifte og vaske håndklæder, sengetøj, viskestyk., osv. vande blomster afvaskning af reoler og legetøj fylde sæbeautomater feje Dette er et udpluk af alle de praktiske opgaver, der også fylder vores hverdag. FORÆLDRESAMARBEJDE I Mosebo børnehave gøres der meget ud af at få en god dialog mellem forældre og personale om lige netop dit barn. Vores forventninger til jer som forældre er: - at I deltager til forældremøder - at I kommer til arrangementer - at vi samarbejder om jeres barn - at I holder jer orienteret om dagligdagen på opslagstavler og i dagbogen Alle ønsker at barnet trives og udvikler sig, og hvis ikke, må vi ved fælles hjælp gribe ind og støtte så tidligt som muligt. 3-6 måneder efter jeres barn er startet i Mosebo, vil vi gerne have en snak med jer, for at fortælle om, hvordan det går med jeres barn, og høre hvordan I synes det går. 13

14 I er altid velkomne til at bede om en samtale/konsultation med pædagogen på barnets stue, eller med børnehavens leder. Kontakt blot en af dem og få en nærmere aftale. Når jeres barn skal meldes i skole, har vi en samtale om skolemodenhed, om vi synes jeres barn er skoleparat. I Mosebo er det til en tradition at forældrene bliver inviteret til kaffe/te og kage på børnehavens fødselsdag, d og at der først i december er juleklip med Gløgg og æbleskiver (til billige priser). En gang om året er der forældremøde, hvor der er information om Mosebo, og valget til forældrebestyrelsen finder sted. Der bliver holdt foredrag af eksterne foredragsholdere når der er behov, og når der er nye interessante emner. Hver sommer bliver der planlagt en sommerfest for Mosebo s børn med forældre og søskende, hvor alle kan være sammen på hyggelig og afslappet måde. Der er fællesspisning og underholdning. Hovedformålet med sommerfesten er at styrke forholdet mellem børn/forældre/personale. Mosebo har lavet en telefonliste over alle børnehavens børn, så børnene kan lege sammen i weekenden eller i ferier. FORÆLDREBESTYRELSEN I MOSEBO/PILEBO Formålet med forældrebestyrelsen er at få mulighed for at påvirke børnehavernes daglige drift og aktiviteter. Forældrebestyrelsen består af 6 forældre(3 fra hver hus), 4 er suppleanter(2 fra hver hus) og 2 er fra personalet (1 fra det ene hus, og 1suppleant fra det andet hus). Lederen er med som sekretær. Der afholdes 5-6 møder årligt dog flere, hvis det er nødvendigt. Møderne afholdes i Mosebo eller Pilebo på hverdagsaftner. Suppleanterne deltager ved hvert møde, hvis bestyrelsen beslutter dette. Der bliver behandlet nye ideer, forslag, skrivelser fra kommunen, budgetter og økonomi. Der bliver diskuteret nyinvesteringer, ture ud af huset, andre aktiviteter og foredrag for forældrene. Forældrebestyrelsen med personalet udarbejder en virksomhedsplan og er ansvarlig for ajourføring af denne. Der henvises til gældende lovgivning omkring forældrebestyrelsens arbejde og kompetence. Du kan se hvem der er i bestyrelsen på bestyrelsens opslagstavle i børnehaven og på hjemmesiden. 14

15 ØKONOMIEN I MOSEBO / PILEBO Ud af det samlede budget i Mosebo og Pilebo kan ledelse og forældrebestyrelse i samarbejde disponere over et rammebeløb, som hvert år fastsættes af den kommunale forvaltning. Rammebeløbet skal dække omkostninger til: * fødevarer Madordning, mælk og morgenmad o.a. * beskæftigelse, inventar og legetøj (uden- og indendørs) * arrangementer ( teaterture, HT-kort, anden transport m.v.) * vedligeholdelse, pc-omkostninger, telefon, radiolicens og lign. SOLRØD KOMMUNE Solrød kommunes fastsatte mål og rammer for dagplejens og daginstitutionernes virksomhed jfr. bistandslovens 64a og 69a. Mål: Børnenes hverdag i dagpleje og daginstitution skal indeholde aktiviteter som fremmer en alsidig udvikling, relevante færdigheder, selvstændighed og forståelse for omgivelserne. Personalet skal, som supplement til hjemmets opdragelse, yde støtte og udveksle erfaringer såvel generelt som individuelt. Rammer: De økonomiske rammer afstikkes årligt i Solrød kommunes budget, som giver dagplejen og den enkelte institution rådighed over egen budgetramme, som stiller dagplejen og institutionerne frit med hensyn til opfyldelse af de ovennævnte mål. Godkendt af Byrådet den 30. november

16 EKSTERNE SAMARBEJDSPARTNERE FORÆLDRE FORÆLDREBESTYRELSE DIREKTION BØRNEUDVALG ANDRE INSTITUTIONER EMBEDSLÆGE B U R (BØRNE & UNGE RÅDGIVNINGEN) - støttepædagoger m. arbejdsplads i institutionerne - psykologer - tale / høre pædagoger - fysioterapeuter - sundhedsplejersker - sagsbehandlere - tandplejer REGNSKABSAFDELINGEN PLADSANVISNINGEN SAGSBEHANDLERE BUPL (FAGFORENING) PMF (FAGFORENING) 16

Virksomhedsplan 2011-2012

Virksomhedsplan 2011-2012 Virksomhedsplan 2011-2012 2 VELKOMMEN TIL ADELAIDE BØRNEHAVE! Vi håber at jeres børn vil blive glade for at være i børnehaven. Der er meget nyt at opleve og lære for barnet og for forældrene. I skal vide

Læs mere

Velkommen i Smilehullet

Velkommen i Smilehullet Velkommen i Smilehullet Vi ønsker kommende børn og deres forældre velkommen til Den Integrerede Institution Smilehullet Denne pjece vil give et lille indblik i Smilehullets hverdag, værdier, traditioner,

Læs mere

VELKOMMEN TIL HAVEN FORÆLDREPJECE

VELKOMMEN TIL HAVEN FORÆLDREPJECE VELKOMMEN TIL HAVEN FORÆLDREPJECE 1 Indholdsfortegnelse Kære forældre... 3 Dagtilbuddet Christiansbjerg.... 4 Bodøgården... 4 De ydre rammer... 4 Haven... 5 Havens pædagogiske målsætning... 5 Tryghed,

Læs mere

Forældreinformation for: Josva - vuggestue og børnehave på Hasselvej Og Børnehuset Kaleb 3-6 år på Lerpyttervej Redigeret: april 15

Forældreinformation for: Josva - vuggestue og børnehave på Hasselvej Og Børnehuset Kaleb 3-6 år på Lerpyttervej Redigeret: april 15 Forældreinformation for: Josva - vuggestue og børnehave på Hasselvej Og Børnehuset Kaleb 3-6 år på Lerpyttervej Redigeret: april 15 Josva og Børnehuset Kaleb Hasselvej 8 Lerpyttervej 25 7700 Thisted 7700

Læs mere

Virksomhedsplan 2013

Virksomhedsplan 2013 Virksomhedsplan 2013 0 Indholdsfortegnelse: 2. Præsentation af børnehaven... side 2 Åbningstider... side 2 Vi kan træffes på... side 2 Personale... side 3 En typisk dag i børnehaven... side 3-4 Sikkerhedsregler...

Læs mere

Indhold: Velkommen 4 Om os 5 Privat 8 Opstart 10 Hverdagen 13 Goddag og farvel 18. Velkommen til Børnehuset Sommerfuglen

Indhold: Velkommen 4 Om os 5 Privat 8 Opstart 10 Hverdagen 13 Goddag og farvel 18. Velkommen til Børnehuset Sommerfuglen Velkommen til Børnehuset Sommerfuglen Indhold: Velkommen 4 Om os 5 Privat 8 Opstart 10 Hverdagen 13 Goddag og farvel 18 2 Garderoben 20 Mad og drikke 23 Fest 26 Ferie og fri 28 Sygdom 29 Forældresamarbejde

Læs mere

Tøjhushavens Børnehus åbnede 1. august 1997 som en puljeordning under Randers kommune. 1. juli 2011 blev Tøjhushavens Børnehus privatinstitution.

Tøjhushavens Børnehus åbnede 1. august 1997 som en puljeordning under Randers kommune. 1. juli 2011 blev Tøjhushavens Børnehus privatinstitution. Indhold Velkommen... 2 Tøjhushavens Børnehus... 2 Ansatte i Tøjhushavens Børnehus... 2 Åbningstider... 2 Økonomi... 2 Barnets start... 3 Aflevering og afhentning... 3 Forældresamtaler... 3 Samarbejde:...

Læs mere

VELKOMMEN TIL BØRNEHUSET De syv Have

VELKOMMEN TIL BØRNEHUSET De syv Have VELKOMMEN TIL BØRNEHUSET De syv Have Gerlevvej 3 2700 Brønshøj Tlf. 38 28 10 01 E-mail: 37344@buf.kk.dk 1 Inholdsfortegnelse Inholdsfortegnelse... 2 Kære forældre... 3 Børnehusets ansatte... 4 Børnehusets

Læs mere

Distriktet ved Tuse Næs

Distriktet ved Tuse Næs Distriktet ved Tuse Næs Årsplan 2014 I Distriktet ved Tuse Næs, udarbejder hver afdeling en gang om året en årsplan som følger skoleåret. Den er tænkt som et arbejdsredskab for os selv og en oversigt for

Læs mere

Vi vil gerne byde jer hjertelig velkommen til Vuggestuen Pilehuset. Vi glæder os til at skal begynde på.. fra den..

Vi vil gerne byde jer hjertelig velkommen til Vuggestuen Pilehuset. Vi glæder os til at skal begynde på.. fra den.. Kære.. Vi vil gerne byde jer hjertelig velkommen til Vuggestuen Pilehuset. Vi glæder os til at skal begynde på.. fra den.. Vi vil gerne invitere jer til en samtale Samtalen vil vare ca. ½ time, hvor I

Læs mere

E-Mail birst@aarhus.dk Denne adresse kan ikke bruges til akutte beskeder, da den kun tjekkes ca. 1 gang dagligt.

E-Mail birst@aarhus.dk Denne adresse kan ikke bruges til akutte beskeder, da den kun tjekkes ca. 1 gang dagligt. Velkommen til Trekløveret Med denne pjece ønsker vi at give jer et billede af livet i Trekløveret samt nogle praktiske informationer. Trekløveret er en integreret institution med børn i alderen 0-6 år

Læs mere

BØRNEHUSET UDSIGTEN Forældrefolder 2015 / 2016

BØRNEHUSET UDSIGTEN Forældrefolder 2015 / 2016 BØRNEHUSET UDSIGTEN Forældrefolder 2015 / 2016 1 2 Indholdsfortegnelse Velkommen i Børnehuset Udsigten side 3 Afslutning for skolebørn side 4 Andre informationer side 4 Bleer side 4 Beskeder side 4 Dagsrytme

Læs mere

Skovlund Børnehus. Virksomhedsplan 2010/11. Børnehusets mål er at skabe et sammenhængende miljø, hvor store og små lærer at respektere hinanden.

Skovlund Børnehus. Virksomhedsplan 2010/11. Børnehusets mål er at skabe et sammenhængende miljø, hvor store og små lærer at respektere hinanden. Skovlund Børnehus Virksomhedsplan 2010/11 Børnehusets mål er at skabe et sammenhængende miljø, hvor store og små lærer at respektere hinanden. Nørremarken 9 6823 Ansager Tlf. 75292447 www.skovlundbornehus.dk

Læs mere

Velkommen til Institutionen Midtby. Børnehuset Langelinie WEBUDGAVE BØRN OG UNGE

Velkommen til Institutionen Midtby. Børnehuset Langelinie WEBUDGAVE BØRN OG UNGE Velkommen til Institutionen Midtby Børnehuset Langelinie BØRN OG UNGE Velkommen til Institutionen Midtby Institutionen Midtby består af 6 huse, 4 børnehaver og 3 vuggestuer. Tilsammen en institution med

Læs mere

Børn der har brug for særlig opmærksomhed... 12 Mål for særlig indsats med sprogstimulering af tosprogede børn... 12

Børn der har brug for særlig opmærksomhed... 12 Mål for særlig indsats med sprogstimulering af tosprogede børn... 12 BØRNEJUNGLEN ÅRSPLAN 2005-2007 2 Indholdsfortegnelse Principdel Velkommen til BørneJunglen... 4 BørneJunglen er en institution, der rummer mange forskellige kulturer... 4 BørneJunglens grundlæggende værdier...

Læs mere

Velkommen i dagplejen

Velkommen i dagplejen Velkommen i dagplejen - et rart sted at være og lære 1 - et rart sted at være og lære Lay out: Vejen Kommune Tekst: Dagtilbud & Skole, Dagplejen Fotos: Dagplejen Tryk: Vejen Kommune Udgivet: 2 Januar 2014

Læs mere

Velkommen til Nr. Søby Børnehave

Velkommen til Nr. Søby Børnehave Velkommen til Nr. Søby Børnehave Hej. Børn og voksne siger velkommen til dig og din familie Vores adresse: Nr. Søby børnehave Stoholmvej 26 7840 Højslev Telefonnumre: Hoved nr. 9915 7450 Kontor 9915 7451

Læs mere

Specialbørnehavens første virksomhedsplan blev skrevet i 2003 og er siden revideret i 2007 og nu igen i 2013.

Specialbørnehavens første virksomhedsplan blev skrevet i 2003 og er siden revideret i 2007 og nu igen i 2013. 2013 2 Indhold Forord...4 Information...5 Adresse...5 Åbningstider...5 Kørselsordning...5 Lovgrundlag...6 Målgruppe...6 Specialbørnehavens overordnede mål...6 Menneskesyn...6 Værdigrundlag...6 Historisk

Læs mere

Velkommen til Børnehuset Mælkevejen

Velkommen til Børnehuset Mælkevejen Velkommen til Børnehuset I Børnehuset er der ansat 14 pædagoger og 7 medhjælpere. Vi har i perioder nogle personer i løntilskud. Leder er: Maiken Toftholm Afdelingsleder er: Pia Kammersgaard Vi er en ny

Læs mere

HOLMENS sogns Udflytterbørnehave 2005-2006

HOLMENS sogns Udflytterbørnehave 2005-2006 1 2 3 4 BILAG II HOLMENS sogns Udflytterbørnehave 2005-2006 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Indholdsfortegnelse: Velkommen. 3 Bestyrelse og formål 3 Adresse, normering og dagens rytme.. 4 Naturen

Læs mere

Indledning... 4 Det frie institutions valg... 4 Serviceloven... 5 8 Formålsbestemmelsen... 5 BUPL`s Pædagogiske profil... 5 Institutioner for børn og

Indledning... 4 Det frie institutions valg... 4 Serviceloven... 5 8 Formålsbestemmelsen... 5 BUPL`s Pædagogiske profil... 5 Institutioner for børn og Indledning... 4 Det frie institutions valg... 4 Serviceloven... 5 8 Formålsbestemmelsen... 5 BUPL`s Pædagogiske profil... 5 Institutioner for børn og unge... 6 Den pædagogiske opgave og pædagogernes ansvar...

Læs mere

Velkomstpjece Den integrerede institution Krudtuglen

Velkomstpjece Den integrerede institution Krudtuglen Velkomstpjece Den integrerede institution Krudtuglen PRÆSENTATION AF KRUDTUGLEN... 2 Personalefordeling... 3 Pædagogik... 4 KRUDTUGLENS ABC... 5 PRAKTISKE OPLYSNINGER... 10 Betaling... 10 Skovhuset Stormfulde

Læs mere

D.I.I. Kælkebakken. Klokkeskovvej 13 Stavtrup 8260 Viby J Tlf: 87 13 84 79. Dagtilbudsleder: Annamarie Dahlgaard Tlf: 29 20 44 47 anda@bu.aarhus.

D.I.I. Kælkebakken. Klokkeskovvej 13 Stavtrup 8260 Viby J Tlf: 87 13 84 79. Dagtilbudsleder: Annamarie Dahlgaard Tlf: 29 20 44 47 anda@bu.aarhus. D.I.I. Kælkebakken. 0 3 år Klokkeskovvej 13 Stavtrup 8260 Viby J Tlf: 87 13 84 79 Email: Hjemmeside: lrz@aarhus.dk www.dagtilbudaarhus.dk Dagtilbudsleder: Annamarie Dahlgaard Tlf: 29 20 44 47 Email: anda@bu.aarhus.dk

Læs mere

Vuggestuen Sydvesten. - En del af dagtilbud Sofiendal. Pædagogisk profil og læreplaner.

Vuggestuen Sydvesten. - En del af dagtilbud Sofiendal. Pædagogisk profil og læreplaner. Vuggestuen Sydvesten - En del af dagtilbud Sofiendal isk profil og læreplaner. 2012 PÆDAGOGISK PROFIL VUGGESTUEN SYDVESTEN 2012 Organisering og normering Vuggestuen Sydvesten er en del af dagtilbud Sofiendal,

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN FOR BØRNEBISSEN 2014-2016

VIRKSOMHEDSPLAN FOR BØRNEBISSEN 2014-2016 VIRKSOMHEDSPLAN FOR BØRNEBISSEN 2014-2016 2 Børnebissens personale Stina Maria Inge 3 VELKOMMEN TIL BØRNEBISSEN Her i vores Virksomhedsplan vil I finde en masse relevante oplysninger om hverdagen i Børnebissen.

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner Vision for børneområdet i Hellested Børnelivet i Hellested tager udgangspunkt i de unikke muligheder vores nærområde tilbyder. Naturen og idrætsfaciliterne har en stor plads i børnenes

Læs mere

Du sidder nu med mange informationer om Århus Kommunale Vuggestue Silkeborgvej 88A.

Du sidder nu med mange informationer om Århus Kommunale Vuggestue Silkeborgvej 88A. Kære læser. Du sidder nu med mange informationer om Århus Kommunale Vuggestue Silkeborgvej 88A. Materialet er delt op i 2 hovedafsnit: Pædagogisk målsætning. Praktiske oplysninger. Hvert år bliver afsnittene

Læs mere

Lindehuset Terpvej 19 Øster Lindet 6630 Rødding tlf: 79965481 mobil: 29277922

Lindehuset Terpvej 19 Øster Lindet 6630 Rødding tlf: 79965481 mobil: 29277922 Velkomstfolder Lindehuset Terpvej 19 Øster Lindet 6630 Rødding tlf: 79965481 mobil: 29277922 1 Velkommen i Lindehuset Vi vil gerne være et sted hvor alle, uanset færdigheder, kulturbaggrund eller tro føler

Læs mere

Læreplan Egernhuset 2012

Læreplan Egernhuset 2012 Læreplan Egernhuset 2012 Indholdsfortegnelse Indledning 3-4 Tema 1: Alsidig personlige udvikling 5-9 Tema 2: Sociale kompetencer 10-13 Tema 3: Sproglig udvikling 14-17 Tema 4: Krop og bevægelse 18-21 Tema

Læs mere

Pædagogisk årsplan for Fritten 2014-15. Nærvær Dialog Ansvar Fri tid

Pædagogisk årsplan for Fritten 2014-15. Nærvær Dialog Ansvar Fri tid Pædagogisk årsplan for Fritten 2014-15 Nærvær Dialog Ansvar Fri tid Indholdsfortegnelse Institutionens værdier s. 3 Dagligdag på Fritten s. 4 Idrætspolitik s. 6 Kreapolitik s. 7 Institutionens mærkedage

Læs mere