Velkomst- og Informationsmappe

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Velkomst- og Informationsmappe"

Transkript

1 Velkomst- og Informationsmappe 1

2 Indhold Velkommen til Børnehuset Baobab... 3 En rolig start... 3 Sovetider... 4 Legen... 4 Aktiviteter... 4 Traditioner... 5 Udeliv... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Måltider... 6 Sygdom... 7 Praktiske oplysninger... 7 Telefonnumre til Børnehuset Baobab... 8 Parkering i Baobab

3 Velkommen til Børnehuset Baobab For mange forældre vil det opleves, som en stor og vigtig begivenhed, når barnet skal i daginstitution for første gang. I ser med forventning frem til, hvilke forhold Baobab byder netop jeres barn, og hvilke voksne og legekammerater jeres barn nu skal være sammen med. Tryghed er nok det, I har allermest behov for. Med en række oplysninger om forholdene her i Baobab håber vi at kunne bidrage til denne tryghed. I kan her læse om bl.a. kost, tøj, dagsrytmer og vores struktur. Vi kan dog ikke besvare alle jeres spørgsmål her. Derfor er det vigtigt, at I giver jer tid til snakke med os. Efter jeres barn har været her ca. 3 måneder, vil vi tilbyde jer en samtale om, hvordan I og vi syntes, at det går. I løbet af tiden i Baobab vil I blive tilbudt en status-udviklingssamtale når jeres barn nærmer sig 3 år og 6 år. I kan også til enhver tid kontakte os for en samtale. Børnehuset Baobab er en kommunal daginstitution med 18 vuggestuebørn og 30 børnehavebørn. Vores hus består af to 0-4 års grupper som hedder De Røde Spirer og De Blå Spirer, og en 4-6 års gruppe der hedder Rødderne. En rolig start For at gøre overgangen mellem hjem og daginstitution blid er det vigtigt, at barnet får mulighed for, stille og roligt, at vænne sig til huset og personalet. Derfor vil vi bede Jer afsætte tid til at være sammen med jeres barn de første dage, alt efter behov. Samtidig vil det være bedst for jeres barn, hvis de første dage ikke bliver alt for lange. I den første tid har I to voksne som faste holdepunkter. Det vil sige, at to af stuens voksne især tager sig af jeres barn, og lærer det at kende. Det vil også være hos de to, I kan høre, hvordan dagen er gået. For Barnet betyder det, at det ikke behøver at forholde sig til så mange nye voksne i starten. 3

4 Sovetider Børnene følger deres egen rytme. Dog vil det oftest være sådan, at de fleste børn sover over middag. Alle børn sover udenfor, og vi arbejder sammen med jer forældre i forhold til, at de stopper med at sove, når de bliver 3 år. Der er dog altid plads til at hvile sig. Legen Legen fylder mest i hverdagen. Den er børnenes måde at eksperimentere og undersøge verden på, og her udvikler de deres sociale kompetencer. Gennem legen udvikler børnene deres fantasi og forestillingsevne, og deres bevægelsesmæssige og sproglige færdigheder øves. Gennem leg bliver børnenes talenter og grænser synlige. Imidlertid har børn ikke disse udviklingsmæssige aspekter for øje. De leger for legens skyld og går op i den med liv og sjæl. Vi prioriterer at rammerne skal være i orden; at der skal være fysisk og psykisk plads og rum til børnenes leg. Ingen børn tvinges ind i en leg, men de voksne kan i nogle tilfælde give børn, der har brug for det, et lille skub eller en hånd. Gennem legen og de voksnes deltagelse heri lærer børnene at knytte venskaber og indgå i forskellige fællesskaber. Respekt for og beskyttelse af børns leg ser vi som en af vores fineste opgaver. Aktiviteter Det er de voksnes opgave at understøtte børnenes liv i institutionen ved at være med til at skabe gode rammer til udfoldelse. Nogle af vores aktiviteter har til formål at udvikle børnenes fantasi, kreativitet, sprog og at udfordre deres nysgerrighed. Andre handler om at formidle kendskab til vores kultur i form af traditioner, gamle lege og sanglege. Hver dag samler vi børnene i forbindelse med spisningen i deres forskellige grupper. Her bruger vi tiden på det, som børnene er optaget af, eller det som de voksne vurderer, at de har brug for. I løbet af året prøver vi at få en udefra til at komme og lave et forløb med nogle af børnene. Det kan være sang, musik, drama eller kunst. Derudover har vi mange faste traditioner. 4

5 Traditioner Fastelavn Børn og personaler klæder sig ud og slår katten af tønden. Bamsedag Børnene medbringer deres yndlingsbamse. Vi snakker med børnene om bamserne og leger med dem. Gækkebreve I som har lyst laver et gækkebrev som bliver lagt i gækkebrevspostkassen som bliver sat op på de enkelte stuer. Til samling læses gækkebrevene op og børnene forsøger at gætte hvem det er fra. Featuredag i Børneby Ellekær En dag hvor alle børn fra Børneby Ellekær er sammen og laver noget sjovt. Afslutning for skolebørnene- En tur ud af huset for de kommende skolebørn. Baobabs fødselsdag Vi inviterer børn og forældre til sang og hygge i Baobab Bedsteforældredag Vi inviterer alle bedsteforældre på besøg i Baobab hvor børnene underholder og vi serverer kaffe og kage. Æbledag Vi laver mad med æbler, leger bide til æble, spiser et æble i en balje med vand osv. Bag for en sag Baobab køber ingredienser til boller og børn og personaler bager boller som i forældre kan købe. Overskuddet går til Børns Vilkårs arbejde med Børnetelefonen. Motionsdag En dag hvor børn og voksne løber og får udstedt diplom Julefrokost med Børnene Julefest med luciaoptog børn og forældre kommer til julefest hvor vi hygger med forskellige aktiviteter og spiser æbleskiver. Rødderbørnene går luciaoptog. Halloweenfest/Efterårsfest Børn og voksne medbringer noget fra naturen og vi pynter i fællesrummet, og spiser fælles frokost. Kaffeeftermiddage for forældre og børn forældrerådet står for at lave kaffe og der er hygge i fællesrummet for børn og forældre Arbejdsdag En dag hvor der ordnes forskelligt praktisk i institutionen Fredagssang/fællessang hvor alle er samlet i fællesrummet, og vi afslutter med bålmad til alle. Ture ud af huset en gang om ugen Børnene er på ture i nærområdet og spiser frokost ude når vejret tillader dette. 5

6 Ude liv Vi bruger vores legeplads meget og tilstræber, at alle børn er ude mindst en gang om dagen. Vi betragter legepladsen som et ekstra rum, som vi bruger som resten af huset. Udenfor er der højere til lofter, og dermed færre konflikter. Muligheden for fordybelse er stor, da børnene har mere plads. På legepladsen har børnene adgang til vand det meste af året, så hav altid regntøj og gummistøvler med. Børnene er fra de er ca. 2 1/2 år, alle på tur en gang om ugen. Vi tager fra børnehaven kl og medbringer ofte madpakker, og vi kommer hjem igen ca. 12. På disse turer bruger vi meget vores nærmiljø, hvor vi har både skov, bæk, bjerg og legepladser i gå afstand. Vi tager også på ture med bussen engang imellem. Måltider Medbragt morgenmad kan spises indtil kl. 7.30, hvor vi tilbyder mælk. Ca. kl tilbyder vi børnene frugt og brød. Hvert barn har et stykke frugt med mandag til torsdag, som vi skærer ud og spiser sammen. Ca. kl spiser vi frokost, som vi får leveret fra Frk Laura. Vi serverer mælk til vuggestuebørn. Eftermiddagsmadpakker, som børnene selv har med, spises kl Spisetiderne begrænser os ikke i at tage på ture, enten har vi madpakker med, eller også spiser vi lidt senere. Når vejret tillader det spiser vi ofte ude. 6

7 Sygdom Hvis jeres barn er sygt, må det ikke komme i Baobab. Dels fordi vi ikke kan give et sygt barn tilstrækkelige rolige omgivelser og yde det syge barn den nødvendige omsorg, og pga. smittefaren. Afgørelsen af om barnet er sygt, beror på et skøn. Det skønnes ud fra om barnets almene tilstand er på virket, dvs. hvis barnet virker uoplagt, eller hvis det har feber eller andre tegn på sygdom, så må barnet ikke komme i Baobab. Hvis barnet bliver sygt, medens det er i Baobab, ringer vi efter jer, og så er det vigtigt, at I kommer og henter jeres barn. Praktiske oplysninger Børnene skal medbringe overtøj til årstiden, og regntøj og gummistøvler til våde dage. Derudover skal I medbringe skiftetøj, gerne i rigelig mængde, til kasserne i garderoben. Tjek jævnligt disse kasser og husk navn i tøjet. Tøm garderoben, undtagen kurven, hver fredag, så rengøringen kan komme til. I forgangen har vi en kasse til glemte ting og sager. Fra tid til anden vil I opleve at en sko eller et stykke tøj kan blive væk. Det dukker som regel op igen efter et stykke tid. Personalet har i dagligdagen ikke tid til at lede efter det, men huset bliver ryddet op hver dag ved lukketid. Baobab leverer de bleer som børnene bruger i dagens løb, indtil de er 3 år gamle. Så skal I selv have bleer med, hvis barnet stadig bruger ble. Børnene skal selv medbringe sut og gerne med navn på. I skal hver dag registrere, komme og gå tider på vores elektroniske skærm, som hænger i gangen ved køkkenet. Det er også vigtigt at i skriver på whiteboardtavlen i garderoben hos spirerne hvornår jeres barn er stået op. Denne viden bruger personalet i forhold til hvornår jeres barn har behov for at sove igen. Hvis børnene holder fri eller er syge, vil vi gerne vide besked. Disse meddelelser kan I selv registrere hjemmefra på vores elektroniske skærm. I forbindelse med sommerferie og andre ferieperioder vil I modtage en mail hvor I bliver bedt om at registrere ferie på vores elektroniske skærm. Det er meget vigtig for os at I registrerer ferie i god tid, af hensyn til vores planlægning og ressourceforbrug. Baobab har ferielukket mellem jul og Nytår, dagen efter Kr. himmelfartsdag, de tre dage før påske samt to uger om sommeren. 7

8 Telefonnumre til Børnehuset Baobab Kontor ring direkte på Blå spirer ring direkte på Røde spirer ring direkte på Rødderne ring direkte på Parkering i Baobab Vi har en lille parkeringsplads i Baobab, og den er nogle dage fyldt op af personalets biler. Hvis du møder en fyldt parkeringsplads når du ankommer til Baobab vil vi opfordre dig til at parkere langs vejen ned til Baobab, men før lågen. Vi har nogle naboer som har svært ved at kører ud af deres garage hvis der holder en bil over for, og vi vil gerne bibeholde et godt naboskab. Derfor en bøn om at I er opmærksomme på dette og tager hensyn. Endnu engang VELKOMMEN! Med venlig hilsen 8

9 Velkomst- og Informationsmappe 1

10 Indhold Velkommen til Børnehuset Baobab... 3 En rolig start... 3 Sovetider... 4 Legen... 4 Aktiviteter... 4 Traditioner... 5 Udeliv... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Måltider... 6 Sygdom... 7 Praktiske oplysninger... 7 Telefonnumre til Børnehuset Baobab... 8 Parkering i Baobab

11 Velkommen til Børnehuset Baobab For mange forældre vil det opleves, som en stor og vigtig begivenhed, når barnet skal i daginstitution for første gang. I ser med forventning frem til, hvilke forhold Baobab byder netop jeres barn, og hvilke voksne og legekammerater jeres barn nu skal være sammen med. Tryghed er nok det, I har allermest behov for. Med en række oplysninger om forholdene her i Baobab håber vi at kunne bidrage til denne tryghed. I kan her læse om bl.a. kost, tøj, dagsrytmer og vores struktur. Vi kan dog ikke besvare alle jeres spørgsmål her. Derfor er det vigtigt, at I giver jer tid til snakke med os. Efter jeres barn har været her ca. 3 måneder, vil vi tilbyde jer en samtale om, hvordan I og vi syntes, at det går. I løbet af tiden i Baobab vil I blive tilbudt en status-udviklingssamtale når jeres barn nærmer sig 3 år og 6 år. I kan også til enhver tid kontakte os for en samtale. Børnehuset Baobab er en kommunal daginstitution med 18 vuggestuebørn og 30 børnehavebørn. Vores hus består af to 0-4 års grupper som hedder De Røde Spirer og De Blå Spirer, og en 4-6 års gruppe der hedder Rødderne. En rolig start For at gøre overgangen mellem hjem og daginstitution blid er det vigtigt, at barnet får mulighed for, stille og roligt, at vænne sig til huset og personalet. Derfor vil vi bede Jer afsætte tid til at være sammen med jeres barn de første dage, alt efter behov. Samtidig vil det være bedst for jeres barn, hvis de første dage ikke bliver alt for lange. I den første tid har I to voksne som faste holdepunkter. Det vil sige, at to af stuens voksne især tager sig af jeres barn, og lærer det at kende. Det vil også være hos de to, I kan høre, hvordan dagen er gået. For Barnet betyder det, at det ikke behøver at forholde sig til så mange nye voksne i starten. 3

12 Sovetider Børnene følger deres egen rytme. Dog vil det oftest være sådan, at de fleste børn sover over middag. Alle børn sover udenfor, og vi arbejder sammen med jer forældre i forhold til, at de stopper med at sove, når de bliver 3 år. Der er dog altid plads til at hvile sig. Legen Legen fylder mest i hverdagen. Den er børnenes måde at eksperimentere og undersøge verden på, og her udvikler de deres sociale kompetencer. Gennem legen udvikler børnene deres fantasi og forestillingsevne, og deres bevægelsesmæssige og sproglige færdigheder øves. Gennem leg bliver børnenes talenter og grænser synlige. Imidlertid har børn ikke disse udviklingsmæssige aspekter for øje. De leger for legens skyld og går op i den med liv og sjæl. Vi prioriterer at rammerne skal være i orden; at der skal være fysisk og psykisk plads og rum til børnenes leg. Ingen børn tvinges ind i en leg, men de voksne kan i nogle tilfælde give børn, der har brug for det, et lille skub eller en hånd. Gennem legen og de voksnes deltagelse heri lærer børnene at knytte venskaber og indgå i forskellige fællesskaber. Respekt for og beskyttelse af børns leg ser vi som en af vores fineste opgaver. Aktiviteter Det er de voksnes opgave at understøtte børnenes liv i institutionen ved at være med til at skabe gode rammer til udfoldelse. Nogle af vores aktiviteter har til formål at udvikle børnenes fantasi, kreativitet, sprog og at udfordre deres nysgerrighed. Andre handler om at formidle kendskab til vores kultur i form af traditioner, gamle lege og sanglege. Hver dag samler vi børnene i forbindelse med spisningen i deres forskellige grupper. Her bruger vi tiden på det, som børnene er optaget af, eller det som de voksne vurderer, at de har brug for. I løbet af året prøver vi at få en udefra til at komme og lave et forløb med nogle af børnene. Det kan være sang, musik, drama eller kunst. Derudover har vi mange faste traditioner. 4

13 Traditioner Fastelavn Børn og personaler klæder sig ud og slår katten af tønden. Bamsedag Børnene medbringer deres yndlingsbamse. Vi snakker med børnene om bamserne og leger med dem. Gækkebreve I som har lyst laver et gækkebrev som bliver lagt i gækkebrevspostkassen som bliver sat op på de enkelte stuer. Til samling læses gækkebrevene op og børnene forsøger at gætte hvem det er fra. Featuredag i Børneby Ellekær En dag hvor alle børn fra Børneby Ellekær er sammen og laver noget sjovt. Afslutning for skolebørnene- En tur ud af huset for de kommende skolebørn. Baobabs fødselsdag Vi inviterer børn og forældre til sang og hygge i Baobab Bedsteforældredag Vi inviterer alle bedsteforældre på besøg i Baobab hvor børnene underholder og vi serverer kaffe og kage. Æbledag Vi laver mad med æbler, leger bide til æble, spiser et æble i en balje med vand osv. Bag for en sag Baobab køber ingredienser til boller og børn og personaler bager boller som i forældre kan købe. Overskuddet går til Børns Vilkårs arbejde med Børnetelefonen. Motionsdag En dag hvor børn og voksne løber og får udstedt diplom Julefrokost med Børnene Julefest med luciaoptog børn og forældre kommer til julefest hvor vi hygger med forskellige aktiviteter og spiser æbleskiver. Rødderbørnene går luciaoptog. Halloweenfest/Efterårsfest Børn og voksne medbringer noget fra naturen og vi pynter i fællesrummet, og spiser fælles frokost. Kaffeeftermiddage for forældre og børn forældrerådet står for at lave kaffe og der er hygge i fællesrummet for børn og forældre Arbejdsdag En dag hvor der ordnes forskelligt praktisk i institutionen Fredagssang/fællessang hvor alle er samlet i fællesrummet, og vi afslutter med bålmad til alle. Ture ud af huset en gang om ugen Børnene er på ture i nærområdet og spiser frokost ude når vejret tillader dette. 5

14 Ude liv Vi bruger vores legeplads meget og tilstræber, at alle børn er ude mindst en gang om dagen. Vi betragter legepladsen som et ekstra rum, som vi bruger som resten af huset. Udenfor er der højere til lofter, og dermed færre konflikter. Muligheden for fordybelse er stor, da børnene har mere plads. På legepladsen har børnene adgang til vand det meste af året, så hav altid regntøj og gummistøvler med. Børnene er fra de er ca. 2 1/2 år, alle på tur en gang om ugen. Vi tager fra børnehaven kl og medbringer ofte madpakker, og vi kommer hjem igen ca. 12. På disse turer bruger vi meget vores nærmiljø, hvor vi har både skov, bæk, bjerg og legepladser i gå afstand. Vi tager også på ture med bussen engang imellem. Måltider Medbragt morgenmad kan spises indtil kl. 7.30, hvor vi tilbyder mælk. Ca. kl tilbyder vi børnene frugt og brød. Hvert barn har et stykke frugt med mandag til torsdag, som vi skærer ud og spiser sammen. Ca. kl spiser vi frokost, som vi får leveret fra Frk Laura. Vi serverer mælk til vuggestuebørn. Eftermiddagsmadpakker, som børnene selv har med, spises kl Spisetiderne begrænser os ikke i at tage på ture, enten har vi madpakker med, eller også spiser vi lidt senere. Når vejret tillader det spiser vi ofte ude. 6

15 Sygdom Hvis jeres barn er sygt, må det ikke komme i Baobab. Dels fordi vi ikke kan give et sygt barn tilstrækkelige rolige omgivelser og yde det syge barn den nødvendige omsorg, og pga. smittefaren. Afgørelsen af om barnet er sygt, beror på et skøn. Det skønnes ud fra om barnets almene tilstand er på virket, dvs. hvis barnet virker uoplagt, eller hvis det har feber eller andre tegn på sygdom, så må barnet ikke komme i Baobab. Hvis barnet bliver sygt, medens det er i Baobab, ringer vi efter jer, og så er det vigtigt, at I kommer og henter jeres barn. Praktiske oplysninger Børnene skal medbringe overtøj til årstiden, og regntøj og gummistøvler til våde dage. Derudover skal I medbringe skiftetøj, gerne i rigelig mængde, til kasserne i garderoben. Tjek jævnligt disse kasser og husk navn i tøjet. Tøm garderoben, undtagen kurven, hver fredag, så rengøringen kan komme til. I forgangen har vi en kasse til glemte ting og sager. Fra tid til anden vil I opleve at en sko eller et stykke tøj kan blive væk. Det dukker som regel op igen efter et stykke tid. Personalet har i dagligdagen ikke tid til at lede efter det, men huset bliver ryddet op hver dag ved lukketid. Baobab leverer de bleer som børnene bruger i dagens løb, indtil de er 3 år gamle. Så skal I selv have bleer med, hvis barnet stadig bruger ble. Børnene skal selv medbringe sut og gerne med navn på. I skal hver dag registrere, komme og gå tider på vores elektroniske skærm, som hænger i gangen ved køkkenet. Det er også vigtigt at i skriver på whiteboardtavlen i garderoben hos spirerne hvornår jeres barn er stået op. Denne viden bruger personalet i forhold til hvornår jeres barn har behov for at sove igen. Hvis børnene holder fri eller er syge, vil vi gerne vide besked. Disse meddelelser kan I selv registrere hjemmefra på vores elektroniske skærm. I forbindelse med sommerferie og andre ferieperioder vil I modtage en mail hvor I bliver bedt om at registrere ferie på vores elektroniske skærm. Det er meget vigtig for os at I registrerer ferie i god tid, af hensyn til vores planlægning og ressourceforbrug. Baobab har ferielukket mellem jul og Nytår, dagen efter Kr. himmelfartsdag, de tre dage før påske samt to uger om sommeren. 7

16 Telefonnumre til Børnehuset Baobab Kontor ring direkte på Blå spirer ring direkte på Røde spirer ring direkte på Rødderne ring direkte på Parkering i Baobab Vi har en lille parkeringsplads i Baobab, og den er nogle dage fyldt op af personalets biler. Hvis du møder en fyldt parkeringsplads når du ankommer til Baobab vil vi opfordre dig til at parkere langs vejen ned til Baobab, men før lågen. Vi har nogle naboer som har svært ved at kører ud af deres garage hvis der holder en bil over for, og vi vil gerne bibeholde et godt naboskab. Derfor en bøn om at I er opmærksomme på dette og tager hensyn. Endnu engang VELKOMMEN! Med venlig hilsen 8

17 Velkomst- og Informationsmappe 1

18 Indhold Velkommen til Børnehuset Baobab... 3 En rolig start... 3 Sovetider... 4 Legen... 4 Aktiviteter... 4 Traditioner... 5 Udeliv... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Måltider... 6 Sygdom... 7 Praktiske oplysninger... 7 Telefonnumre til Børnehuset Baobab... 8 Parkering i Baobab

19 Velkommen til Børnehuset Baobab For mange forældre vil det opleves, som en stor og vigtig begivenhed, når barnet skal i daginstitution for første gang. I ser med forventning frem til, hvilke forhold Baobab byder netop jeres barn, og hvilke voksne og legekammerater jeres barn nu skal være sammen med. Tryghed er nok det, I har allermest behov for. Med en række oplysninger om forholdene her i Baobab håber vi at kunne bidrage til denne tryghed. I kan her læse om bl.a. kost, tøj, dagsrytmer og vores struktur. Vi kan dog ikke besvare alle jeres spørgsmål her. Derfor er det vigtigt, at I giver jer tid til snakke med os. Efter jeres barn har været her ca. 3 måneder, vil vi tilbyde jer en samtale om, hvordan I og vi syntes, at det går. I løbet af tiden i Baobab vil I blive tilbudt en status-udviklingssamtale når jeres barn nærmer sig 3 år og 6 år. I kan også til enhver tid kontakte os for en samtale. Børnehuset Baobab er en kommunal daginstitution med 18 vuggestuebørn og 30 børnehavebørn. Vores hus består af to 0-4 års grupper som hedder De Røde Spirer og De Blå Spirer, og en 4-6 års gruppe der hedder Rødderne. En rolig start For at gøre overgangen mellem hjem og daginstitution blid er det vigtigt, at barnet får mulighed for, stille og roligt, at vænne sig til huset og personalet. Derfor vil vi bede Jer afsætte tid til at være sammen med jeres barn de første dage, alt efter behov. Samtidig vil det være bedst for jeres barn, hvis de første dage ikke bliver alt for lange. I den første tid har I to voksne som faste holdepunkter. Det vil sige, at to af stuens voksne især tager sig af jeres barn, og lærer det at kende. Det vil også være hos de to, I kan høre, hvordan dagen er gået. For Barnet betyder det, at det ikke behøver at forholde sig til så mange nye voksne i starten. 3

20 Sovetider Børnene følger deres egen rytme. Dog vil det oftest være sådan, at de fleste børn sover over middag. Alle børn sover udenfor, og vi arbejder sammen med jer forældre i forhold til, at de stopper med at sove, når de bliver 3 år. Der er dog altid plads til at hvile sig. Legen Legen fylder mest i hverdagen. Den er børnenes måde at eksperimentere og undersøge verden på, og her udvikler de deres sociale kompetencer. Gennem legen udvikler børnene deres fantasi og forestillingsevne, og deres bevægelsesmæssige og sproglige færdigheder øves. Gennem leg bliver børnenes talenter og grænser synlige. Imidlertid har børn ikke disse udviklingsmæssige aspekter for øje. De leger for legens skyld og går op i den med liv og sjæl. Vi prioriterer at rammerne skal være i orden; at der skal være fysisk og psykisk plads og rum til børnenes leg. Ingen børn tvinges ind i en leg, men de voksne kan i nogle tilfælde give børn, der har brug for det, et lille skub eller en hånd. Gennem legen og de voksnes deltagelse heri lærer børnene at knytte venskaber og indgå i forskellige fællesskaber. Respekt for og beskyttelse af børns leg ser vi som en af vores fineste opgaver. Aktiviteter Det er de voksnes opgave at understøtte børnenes liv i institutionen ved at være med til at skabe gode rammer til udfoldelse. Nogle af vores aktiviteter har til formål at udvikle børnenes fantasi, kreativitet, sprog og at udfordre deres nysgerrighed. Andre handler om at formidle kendskab til vores kultur i form af traditioner, gamle lege og sanglege. Hver dag samler vi børnene i forbindelse med spisningen i deres forskellige grupper. Her bruger vi tiden på det, som børnene er optaget af, eller det som de voksne vurderer, at de har brug for. I løbet af året prøver vi at få en udefra til at komme og lave et forløb med nogle af børnene. Det kan være sang, musik, drama eller kunst. Derudover har vi mange faste traditioner. 4

21 Traditioner Fastelavn Børn og personaler klæder sig ud og slår katten af tønden. Bamsedag Børnene medbringer deres yndlingsbamse. Vi snakker med børnene om bamserne og leger med dem. Gækkebreve I som har lyst laver et gækkebrev som bliver lagt i gækkebrevspostkassen som bliver sat op på de enkelte stuer. Til samling læses gækkebrevene op og børnene forsøger at gætte hvem det er fra. Featuredag i Børneby Ellekær En dag hvor alle børn fra Børneby Ellekær er sammen og laver noget sjovt. Afslutning for skolebørnene- En tur ud af huset for de kommende skolebørn. Baobabs fødselsdag Vi inviterer børn og forældre til sang og hygge i Baobab Bedsteforældredag Vi inviterer alle bedsteforældre på besøg i Baobab hvor børnene underholder og vi serverer kaffe og kage. Æbledag Vi laver mad med æbler, leger bide til æble, spiser et æble i en balje med vand osv. Bag for en sag Baobab køber ingredienser til boller og børn og personaler bager boller som i forældre kan købe. Overskuddet går til Børns Vilkårs arbejde med Børnetelefonen. Motionsdag En dag hvor børn og voksne løber og får udstedt diplom Julefrokost med Børnene Julefest med luciaoptog børn og forældre kommer til julefest hvor vi hygger med forskellige aktiviteter og spiser æbleskiver. Rødderbørnene går luciaoptog. Halloweenfest/Efterårsfest Børn og voksne medbringer noget fra naturen og vi pynter i fællesrummet, og spiser fælles frokost. Kaffeeftermiddage for forældre og børn forældrerådet står for at lave kaffe og der er hygge i fællesrummet for børn og forældre Arbejdsdag En dag hvor der ordnes forskelligt praktisk i institutionen Fredagssang/fællessang hvor alle er samlet i fællesrummet, og vi afslutter med bålmad til alle. Ture ud af huset en gang om ugen Børnene er på ture i nærområdet og spiser frokost ude når vejret tillader dette. 5

22 Ude liv Vi bruger vores legeplads meget og tilstræber, at alle børn er ude mindst en gang om dagen. Vi betragter legepladsen som et ekstra rum, som vi bruger som resten af huset. Udenfor er der højere til lofter, og dermed færre konflikter. Muligheden for fordybelse er stor, da børnene har mere plads. På legepladsen har børnene adgang til vand det meste af året, så hav altid regntøj og gummistøvler med. Børnene er fra de er ca. 2 1/2 år, alle på tur en gang om ugen. Vi tager fra børnehaven kl og medbringer ofte madpakker, og vi kommer hjem igen ca. 12. På disse turer bruger vi meget vores nærmiljø, hvor vi har både skov, bæk, bjerg og legepladser i gå afstand. Vi tager også på ture med bussen engang imellem. Måltider Medbragt morgenmad kan spises indtil kl. 7.30, hvor vi tilbyder mælk. Ca. kl tilbyder vi børnene frugt og brød. Hvert barn har et stykke frugt med mandag til torsdag, som vi skærer ud og spiser sammen. Ca. kl spiser vi frokost, som vi får leveret fra Frk Laura. Vi serverer mælk til vuggestuebørn. Eftermiddagsmadpakker, som børnene selv har med, spises kl Spisetiderne begrænser os ikke i at tage på ture, enten har vi madpakker med, eller også spiser vi lidt senere. Når vejret tillader det spiser vi ofte ude. 6

23 Sygdom Hvis jeres barn er sygt, må det ikke komme i Baobab. Dels fordi vi ikke kan give et sygt barn tilstrækkelige rolige omgivelser og yde det syge barn den nødvendige omsorg, og pga. smittefaren. Afgørelsen af om barnet er sygt, beror på et skøn. Det skønnes ud fra om barnets almene tilstand er på virket, dvs. hvis barnet virker uoplagt, eller hvis det har feber eller andre tegn på sygdom, så må barnet ikke komme i Baobab. Hvis barnet bliver sygt, medens det er i Baobab, ringer vi efter jer, og så er det vigtigt, at I kommer og henter jeres barn. Praktiske oplysninger Børnene skal medbringe overtøj til årstiden, og regntøj og gummistøvler til våde dage. Derudover skal I medbringe skiftetøj, gerne i rigelig mængde, til kasserne i garderoben. Tjek jævnligt disse kasser og husk navn i tøjet. Tøm garderoben, undtagen kurven, hver fredag, så rengøringen kan komme til. I forgangen har vi en kasse til glemte ting og sager. Fra tid til anden vil I opleve at en sko eller et stykke tøj kan blive væk. Det dukker som regel op igen efter et stykke tid. Personalet har i dagligdagen ikke tid til at lede efter det, men huset bliver ryddet op hver dag ved lukketid. Baobab leverer de bleer som børnene bruger i dagens løb, indtil de er 3 år gamle. Så skal I selv have bleer med, hvis barnet stadig bruger ble. Børnene skal selv medbringe sut og gerne med navn på. I skal hver dag registrere, komme og gå tider på vores elektroniske skærm, som hænger i gangen ved køkkenet. Det er også vigtigt at i skriver på whiteboardtavlen i garderoben hos spirerne hvornår jeres barn er stået op. Denne viden bruger personalet i forhold til hvornår jeres barn har behov for at sove igen. Hvis børnene holder fri eller er syge, vil vi gerne vide besked. Disse meddelelser kan I selv registrere hjemmefra på vores elektroniske skærm. I forbindelse med sommerferie og andre ferieperioder vil I modtage en mail hvor I bliver bedt om at registrere ferie på vores elektroniske skærm. Det er meget vigtig for os at I registrerer ferie i god tid, af hensyn til vores planlægning og ressourceforbrug. Baobab har ferielukket mellem jul og Nytår, dagen efter Kr. himmelfartsdag, de tre dage før påske samt to uger om sommeren. 7

24 Telefonnumre til Børnehuset Baobab Kontor ring direkte på Blå spirer ring direkte på Røde spirer ring direkte på Rødderne ring direkte på Parkering i Baobab Vi har en lille parkeringsplads i Baobab, og den er nogle dage fyldt op af personalets biler. Hvis du møder en fyldt parkeringsplads når du ankommer til Baobab vil vi opfordre dig til at parkere langs vejen ned til Baobab, men før lågen. Vi har nogle naboer som har svært ved at kører ud af deres garage hvis der holder en bil over for, og vi vil gerne bibeholde et godt naboskab. Derfor en bøn om at I er opmærksomme på dette og tager hensyn. Endnu engang VELKOMMEN! Med venlig hilsen 8

Velkommen til Nøddekrattets vuggestue

Velkommen til Nøddekrattets vuggestue Velkommen til Nøddekrattets vuggestue Vi vil gerne byde dig og dine forældre velkommen Vores telefonnummer er 43 35 32 35 Vores hjemmeside er www.detgroenneomraade.htk.dk/afdelingerne I denne folder kan

Læs mere

Velkommen til Børnehuset Bækkegården

Velkommen til Børnehuset Bækkegården Velkommen til Børnehuset Bækkegården Børnehuset Bækkegården Daglig leder: kate Halbech bækkegårds plads 3 Tlf: 27599696 3650 Ølstykke mail: kate.halbech@egekom.dk Telefon numre i huset. Rødderne: 72599694

Læs mere

Velkommen til Billum Børnehave. I børnehaven lægger vi vægt på: Hvem er vi?

Velkommen til Billum Børnehave. I børnehaven lægger vi vægt på: Hvem er vi? Velkommen til Billum Børnehave. Med denne pjece vil vi gerne sige velkommen til jer og jeres barn, samt give en kort introduktion til hverdagen i Børnehaven. I børnehaven lægger vi vægt på: At barnet accepteres,

Læs mere

Rårup Børnehus - Stærekassen

Rårup Børnehus - Stærekassen Rårup Børnehus - Stærekassen Velkommen til Stærekassen - En integreret gruppe i Rårup Børnehus Vi er glade for at kunne byde jer og jeres barn velkommen i Stærekassen. I denne lille folder vil vi fortælle

Læs mere

Dagligdagen i Minihøj

Dagligdagen i Minihøj Dagligdagen i Minihøj Der er naturligvis ikke to dage, der er ens, men for alligevel at give jer et indtryk af en normal dags forløb, har vi beskrevet en sådan med ca. tidspunkter. 06.30 Institutionen

Læs mere

Vi vil gerne byde jeres barn og jer hjertelig velkommen i Børnehuset NOVA. Vi ser frem til et godt samarbejde og en god tid sammen!

Vi vil gerne byde jeres barn og jer hjertelig velkommen i Børnehuset NOVA. Vi ser frem til et godt samarbejde og en god tid sammen! Kære forældre Vi vil gerne byde jeres barn og jer hjertelig velkommen i Børnehuset NOVA. Vi ser frem til et godt samarbejde og en god tid sammen! Dine voksne på vuggestuen er: Laila Rikke Emma Maja Pædagog

Læs mere

Velkommen til Humlebien

Velkommen til Humlebien Velkommen til Humlebien Humlebien Sct. Jørgens Park 17 4700 Næstved Tlf. 55 88 75 10 Email:Humlebien@naestved.dk Kære forældre Med denne folder vil vi gerne byde Jer og Jeres barn velkommen i Humlebien.

Læs mere

Velkommen i Daginstitutionen Agtrupvej/Brunebjerg, afd. Brunebjerg

Velkommen i Daginstitutionen Agtrupvej/Brunebjerg, afd. Brunebjerg Kære Velkommen i Daginstitutionen Agtrupvej/Brunebjerg, afd. Brunebjerg Du skal være på Dit mærke er Dine primærvoksne er: Vi glæder os til, du starter i vuggestue. Med venlig hilsen Alle de voksne i Daginstitutionen

Læs mere

VELKOMMEN I BØVLING FRISKOLES SFO

VELKOMMEN I BØVLING FRISKOLES SFO VELKOMMEN I BØVLING FRISKOLES SFO VI ER ALLE EN VIGTIG BRIK, FOR AT VI KAN FÅ EN DEJLIG OG HYGGELIG DAG I SFO. Kære forældre! Personalet og bestyrelsen byder jer hermed velkommen til Bøvling SFO. Vi ønsker

Læs mere

Vi byder dig og dine forældre velkommen til Daginstitutionen Norddalsparken.

Vi byder dig og dine forældre velkommen til Daginstitutionen Norddalsparken. Vi byder dig og dine forældre velkommen til Daginstitutionen Norddalsparken. Daginstitutionen Norddalsparken er en aldersintegreret institution med børn i alderen 0-6 år. Lederen er Bente Nielsen, Daglig

Læs mere

Kære Velkommen til Fredensgård Børnehave. Du skal starte i børnehave den 15. august 2015, og vi glæder os til at møde dig og din familie.

Kære Velkommen til Fredensgård Børnehave. Du skal starte i børnehave den 15. august 2015, og vi glæder os til at møde dig og din familie. Kære Velkommen til Fredensgård Børnehave. Du skal starte i børnehave den 15. august 2015, og vi glæder os til at møde dig og din familie. På Fredensgård har vi fokus på at være ude i naturen. Derfor vil

Læs mere

Velkommen til. Børnehuset Bakkegården. Børnehuset Bakkegården Risingsvej Odense C

Velkommen til. Børnehuset Bakkegården. Børnehuset Bakkegården Risingsvej Odense C Velkommen til Børnehuset Bakkegården Børnehuset Bakkegården Risingsvej 43 5000 Odense C 63 75 23 80 Kære du og dine forældre ønskes hjertelig velkommen til Børnehuset Bakkegården Du har fået plads i Børnehuset

Læs mere

Velkommen til Børnehuset Bækdalen Krop, kunst og kreativitet

Velkommen til Børnehuset Bækdalen Krop, kunst og kreativitet Velkommen til Børnehuset Bækdalen Krop, kunst og kreativitet Vores adresse: Tendrup Hovvej 7A, 8543 Hornslet Vores tlf.nr.: 87 53 57 90 Vores åbningstid: mandag torsdag 6.30 17.00, fredag 6.30 16.00 Jeres

Læs mere

Rårup Børnehus - Stærekassen

Rårup Børnehus - Stærekassen Rårup Børnehus - Stærekassen Velkommen til Stærekassen - Vuggestuen i Rårup Børnehus Vi er glade for at kunne byde jer og jeres barn velkommen i Stærekassen. I denne lille folder vil vi fortælle lidt om

Læs mere

Velkommen til Magdalene Haven

Velkommen til Magdalene Haven Velkommen til Magdalene Haven Vi er glade for, at I har valgt Magdalene Haven og vi håber at I bliver glade for at have jeres barn her i vores hus. Magdalene Haven er en integreret institution bygget i

Læs mere

Velkommen til Rønde Børnehus Vigen

Velkommen til Rønde Børnehus Vigen Velkommen til Rønde Børnehus Vigen Anemonevej 12, 8410 Rønde Tlf. 87535180 Åbningstider: Mandag Torsdag kl.6.30 17.00 Fredag kl. 6.30 16.00 Leder: Birte Rask Pedersen Med denne pjece vil personalet i Vigen,

Læs mere

Indholdsfortegnelse: 4. Aktiviteter: 5. Forældresamtaler: 6. Forældrebestyrelsen: 7. Kontakt:

Indholdsfortegnelse: 4. Aktiviteter: 5. Forældresamtaler: 6. Forældrebestyrelsen: 7. Kontakt: Indholdsfortegnelse: 1. Velkommen 2. Teams/ åbningstider / lukkedage samt ferie 3. Praktiske oplysninger 1. Aflevering/afhentning: 2. Mad: 3. Middagssøvn: 4. Tøj: 5. Legeplads: 6. Legetøj: 7. Fødselsdage:

Læs mere

VELKOMSTFOLDER. Børnehuset Østre. Børnehuset Østre Danmarksgade Odense C Telefon:

VELKOMSTFOLDER. Børnehuset Østre. Børnehuset Østre Danmarksgade Odense C Telefon: VELKOMSTFOLDER Børnehuset Østre Børnehuset Østre Danmarksgade 2 5000 Odense C Telefon: 6375 1135 Kære forældre. Vi byder jer velkommen til Børnehuset Østre. Vi glæder os til at lære jer og jeres barn at

Læs mere

Velkommen til Egeknoppen

Velkommen til Egeknoppen På glædelig gensyn Velkommen til Egeknoppen Telefon nummer til Egeknoppen Hoved nummer 76162645 Vuggestuen 76162646 Børnehaven 76162647 Side 10 Velkommen til afdeling Egeknoppen. Med denne folder vil vi

Læs mere

Velkommen til Barnets Hus Afd. Gårdens Børnehave. Frølundvej Herning

Velkommen til Barnets Hus Afd. Gårdens Børnehave. Frølundvej Herning Velkommen til Barnets Hus Afd. Gårdens Børnehave Frølundvej 49 7400 Herning Gårdens Børnehave: Børnehaven er normeret til 35 børn i alderen 2,9 år - 6 år, Åbningstider: Mandag torsdag: 6.30 16.45 Fredag:

Læs mere

Velkommen til Børneoasen Lind

Velkommen til Børneoasen Lind Velkommen til Børneoasen Lind Børnehaven Toftegården Mellemtoften 14, Lind Start i børnehaven Inden et barn starter i børnehaven snakker vi med de andre børn om, at der kommer et nyt barn, så både børn

Læs mere

Vores institution. Aladdin børnene er fordelt i de tre børnegrupper i hus 1 og indgår som en inkluderet del af Solstiens dagligdag.

Vores institution. Aladdin børnene er fordelt i de tre børnegrupper i hus 1 og indgår som en inkluderet del af Solstiens dagligdag. Vores institution Børnehuset Solstien er en kombinations-institution med seks stuer. Vi har tre børnegrupper med børn i alderen 0-4 år og tre børnehavegrupper med børn i alderen 3-6 år. Vi er fordelt i

Læs mere

Kære forældre. Et STORT velkommen til jer forældre og jeres barn skal lyde fra personalet i Digterhuset

Kære forældre. Et STORT velkommen til jer forældre og jeres barn skal lyde fra personalet i Digterhuset Kære forældre. Det handler om at være tryg, ja nu skulle man måske tro, at vi reklamerer for et forsikringsselskab, men det gør vi absolut ikke. Men ordlyden er god nok, for det handler jo netop om, at

Læs mere

Velkommen. Børnehuset Digterparken

Velkommen. Børnehuset Digterparken Velkommen til Børnehuset Digterparken Dr.Holst Vej 52, 8230 Åbyhøj Tlf: 87138205 www.digterparken.dagtilbud-aarhus.dk S. 1 S. 2 Kære forældre Vi er glade for at kunne byde jer velkommen til Børnehuset

Læs mere

VELKOMMEN TIL VUGGESTUEN LARVERNE SKOVHUSET

VELKOMMEN TIL VUGGESTUEN LARVERNE SKOVHUSET VELKOMMEN TIL SKOVHUSETS VUGGESTUE: Med denne velkomstfolder byder vi jer velkommen i Skovhusets vuggestue gruppe Larverne. Vi glæder os til at samarbejde med jer og håber, at I og jeres barn må få en

Læs mere

Børnehuset Frydenlund

Børnehuset Frydenlund Børnehuset Frydenlund 1 2 Mærkedage og traditioner Forår Fastelavn i henholdsvis vuggestue og børnehave Storebørnsture i børnehaven Påskehygge i henholdsvis vuggestue og børnehave Forårsdag i børnehaven,

Læs mere

i Kristrup vuggestue

i Kristrup vuggestue i Kristrup vuggestue Her i vuggestuen er vi 52 børn fordelt på 4 stuer og 18 voksne. Vi åbner hverdag kl. 6.22 og lukker igen kl. 16.35 mandag-torsdag. Fredag lukker vi 16.00 Mål og Værdier: I Kristrup

Læs mere

Velkommen i Nim Børnehus. Møllegade 24, Nim 8740 Brædstrup Tlf

Velkommen i Nim Børnehus. Møllegade 24, Nim 8740 Brædstrup Tlf Velkommen i Nim Børnehus Møllegade 24, Nim 8740 Brædstrup Tlf 7629 1611 Revideret juni 2016 Velkommen Velkommen til Samdriftsordningen Nim Skole og Børnehus. Med denne folder, ønsker vi at give jer forældre

Læs mere

STENGÅRDSVEJ ESBJERG Ø TLF VUGGESTUEN TLF KONTORET TLF

STENGÅRDSVEJ ESBJERG Ø TLF VUGGESTUEN TLF KONTORET TLF OMRÅDE TJÆREBORG/ESBJERG Ø STENGÅRDSVEJ 150 6705 ESBJERG Ø TLF. 76 16 22 51 VUGGESTUEN TLF. 29 34 71 08 KONTORET TLF. 76 16 22 51 ÅBNINGSTIDER: MANDAG TIL OG MED TORSDAG FRA KL. 6.00 TIL 16.30 FREDAG FRA

Læs mere

Velkommen til Børnehuset Påfuglen

Velkommen til Børnehuset Påfuglen Velkommen til Børnehuset Påfuglen Kære Du skal gå på: Velkommen i Påfuglen. Blå stue: Rød stue: Gul stue: Når du starter, er det: som tager imod dig og viser dig rundt. De andre voksne i vuggestuen er:

Læs mere

Velkommen til Gæstehuset Mariekjær. Frederik d.7 vej Kolding Tlf.nr: Børnehavens tlf.nr:

Velkommen til Gæstehuset Mariekjær. Frederik d.7 vej Kolding Tlf.nr: Børnehavens tlf.nr: Velkommen til Gæstehuset Mariekjær Frederik d.7 vej 33 6000 Kolding Tlf.nr: 40338173 Børnehavens tlf.nr: 40338326 Velkommen til Gæstehuset Mariekjær. Vi er i Gæstehuset tre voksne til at tage os af Jeres

Læs mere

Velkommen i børnehaven

Velkommen i børnehaven Velkommen i børnehaven I Børnehuset Kogletræet Kære Vi byder dig og din familie velkommen i Børnehuset Kogletræet. Vi glæder os til at lære dig og din familie at kende. Du skal starte på De voksne på stuen

Læs mere

Hvem er vi. En god start

Hvem er vi. En god start BØRNEHUSET BAVNEHØJ Velkommen til Børnehuset Bavnehøj Herluf Trolles Gade 6 8200 Aarhus N. tlf.: 20354620 Pædagogisk Leder: Jane Iversen kontakt mail: jai@aarhus.dk Hvem er vi Vi er en integreret institution

Læs mere

Hvem er vi. En god start

Hvem er vi. En god start BØRNEHAVEN BAVNEHØJ Velkommen til Børnehaven Bavnehøj Herluf Trolles Gade 6 8200 Aarhus N. tlf.: 20354620 Pædagogisk Leder: Jane Iversen kontakt mail: jai@aarhus.dk Hvem er vi Vi er en børnehave med plads

Læs mere

Børnehaven Hækkemosen Bjergsted Bakker

Børnehaven Hækkemosen Bjergsted Bakker Forældrefolder Børnehaven Hækkemosen Bjergsted Bakker BJERGSTED BAKKER Velkommen til Hækkemosen Opstart Vi vil gerne have,at I ringer og aftaler et besøg i børnehaven inden I starter, så I kan se børnehaven,

Læs mere

Velkommen. Adresse: Børnehuset Skovkanten Esrum Hovedgade 21 B 3230 Græsted tlf. 72 49 90 40 tryk 2

Velkommen. Adresse: Børnehuset Skovkanten Esrum Hovedgade 21 B 3230 Græsted tlf. 72 49 90 40 tryk 2 Velkommen Adresse: Børnehuset Skovkanten Esrum Hovedgade 21 B 3230 Græsted tlf. 72 49 90 40 tryk 2 Mail: Annette R. Jensen arjen@gribskov.dk (områdeleder) Netti Bromose cnebr@gribskov.dk (daglig pædagogisk

Læs mere

Vuggestuen Bremdal Dagtilbud Bremdal Torv 2 7600 Struer Tlf. 96 84 89 20

Vuggestuen Bremdal Dagtilbud Bremdal Torv 2 7600 Struer Tlf. 96 84 89 20 Vuggestuen Bremdal Dagtilbud Bremdal Torv 2 7600 Struer Tlf. 96 84 89 20 Se Bremdal Dagtilbuds hjemmeside: http://bremdal.struer.dk Mail: bremdaldagtilbud@struer.dk Åbningstider: Mandag-torsdag 6.15-16.45

Læs mere

Velkommen i Gittes dagpleje

Velkommen i Gittes dagpleje Velkommen i Gittes dagpleje 1 Jeg hedder Gitte Gudmandsen og min mand hedder Toni. Vi har to drenge, Kasper og Lasse. Lasse er stadig hjemmeboende. Jeg vil med denne bog give jer indblik i min dagpleje.

Læs mere

Kære forældre! Med venlig hilsen Personalet

Kære forældre! Med venlig hilsen Personalet Velkommen til Børnehuset Kære forældre! Velkommen til Pilehaven. Her er nogle praktiske oplysninger om vores hverdag som vi håber, vil være med til at gi en god start i børnehaven. I er altid velkommen

Læs mere

Velkommen til Lindetræet

Velkommen til Lindetræet Velkommen til Lindetræet Vi glæder os til at modtage jer i Lindetræet Lindehaven 3, 2630 Taastrup Tlf. 43 35 31 40 www.detgroenneomraade.htk.dk Velkommen Vi vil hermed byde jer velkommen til Børnehuset

Læs mere

Børnehuset Freja Afdeling Frejas Have Himmelev Sognevej 115 4000 Roskilde Tlf. nr. 46 31 48 18 www.freja.roskilde.dk

Børnehuset Freja Afdeling Frejas Have Himmelev Sognevej 115 4000 Roskilde Tlf. nr. 46 31 48 18 www.freja.roskilde.dk Børnehuset Freja Afdeling Frejas Have Himmelev Sognevej 115 4000 Roskilde Tlf. nr. 46 31 48 18 www.freja.roskilde.dk 1 Dette er en lille velkomstpjece, med de mest vigtige oplysninger omkring Frejas Have.

Læs mere

Børnehusets åbningstider: Mandag torsdag kl. 6.30-17.00 Fredag kl. 6.30-16.00

Børnehusets åbningstider: Mandag torsdag kl. 6.30-17.00 Fredag kl. 6.30-16.00 Børnehuset Møgelkær havde opstart den 1. april 2008 og er en privat integreret institution. Vi er normeret til 80 børn, 25 vuggestuebørn (0-3 år) og 55 børnehavebørn (3-6 år). I børnehaven er der tre grupper.

Læs mere

Ringsted Private Skovbørnehave St. Bøgeskovvej 30 B 4100 Ringsted Telefon: 3810 5040 Hjemmeside: www.ringstedskovborn.dk

Ringsted Private Skovbørnehave St. Bøgeskovvej 30 B 4100 Ringsted Telefon: 3810 5040 Hjemmeside: www.ringstedskovborn.dk Ringsted Private Skovbørnehave St. Bøgeskovvej 30 B 4100 Ringsted Telefon: 3810 5040 Hjemmeside: www.ringstedskovborn.dk Hvad er Skovbørnehaven i St. Bøgeskov? Verdens dejligste børnehave med højt til

Læs mere

Her er vores hverdag

Her er vores hverdag Her er vores hverdag Børnehaven Rådyrvej Kom og besøg os inden du vælger børnehave Det er en god måde at opleve stemningen, tonen og alle vores skønne aktiviteter, og du kan spørge ind til vores daglige

Læs mere

Velkommen til Rising Børnehus

Velkommen til Rising Børnehus Velkommen til Rising Børnehus Velkommen Personalet i Rising Børnehus vil gerne byde jer og jeres barn velkommen. Vi ser frem til at lære jeres barn at kende og sammen med jer være med til at give barnet

Læs mere

H.C.Ørstedsvej 4 7800 Skive Tlf. 99 15 71 17 Vuggestueafd. 99 15 71 10

H.C.Ørstedsvej 4 7800 Skive Tlf. 99 15 71 17 Vuggestueafd. 99 15 71 10 H.C.Ørstedsvej 4 7800 Skive Tlf. 99 15 71 17 Vuggestueafd. 99 15 71 10 Velkommen Vi vil med denne pjece byde nye børn og forældre velkommen til Paletten. Som personale er vi klar over, at I som forældre

Læs mere

i Kristrup vuggestue

i Kristrup vuggestue i Kristrup vuggestue Her i vuggestuen er vi 52 børn fordelt på 4 stuer og 18 voksne. Vi åbner hverdag kl. 6.22 og lukker igen kl. 16.35 mandag-torsdag. Fredag lukker vi 16.00 Hverdagen ser nogenlunde sådan

Læs mere

Velkommen til. Ulveskov Børnehave Gl. Landevej 68, Birkelse 9440 Aabybro Tlf:

Velkommen til. Ulveskov Børnehave Gl. Landevej 68, Birkelse 9440 Aabybro Tlf: Velkommen til Ulveskov Børnehave Gl. Landevej 68, Birkelse 9440 Aabybro Tlf: 72 57 82 60 www.aabybroskole.dk Indhold Indhold... 2 Velkommen i Ulveskov Børnehave... 3 Ulveskov Børnehave... 3 Personale...

Læs mere

Forældrefolder. Børnehuset Elisehaven. Børnehuset Elisehaven. Ranunkelvænget Odense SV Tlf Praktiske oplysninger til forældre

Forældrefolder. Børnehuset Elisehaven. Børnehuset Elisehaven. Ranunkelvænget Odense SV Tlf Praktiske oplysninger til forældre Forældrefolder Børnehuset Elisehaven Børnehuset Elisehaven Ranunkelvænget 84 5250 Odense SV Tlf. 6375 1075 Praktiske oplysninger til forældre Velkommen i Børnehuset Elisehaven Det er vores ønske, at Elisehaven

Læs mere

SFO Højvangskolen 2013 Info

SFO Højvangskolen 2013 Info SFO Højvangskolen 2013 Info VELKOMMEN Vi vil gerne byde Jer velkommen i Højvangskolens SFO. Vores mål er at få et godt samarbejde mellem forældre, børn og personale, da det er vejen til god trivsel for

Læs mere

Velkomstfolder. Underoverskrift SKIVEKOMMUNE. Resen Daycare Furvej 7 7800 Skive www.resendaycare.dk

Velkomstfolder. Underoverskrift SKIVEKOMMUNE. Resen Daycare Furvej 7 7800 Skive www.resendaycare.dk Resen Daycare Furvej 7 7800 Skive www.resendaycare.dk Underoverskrift Velkomstfolder Velkommen til Musik og bevægelsesbørnehaven: SpilLoppen Vi håber, at både du og dit barn bliver glade for og trygge

Læs mere

Velkommen i. Børnehuset Brillesøen

Velkommen i. Børnehuset Brillesøen Hej Velkommen i Børnehuset Brillesøen Afd. Kærmosen & Tranekæret 1 Du skal gå i De voksne på din stue hedder: 2 Børnehuset Brillesøen www.brillesoen.albertslund.dk Afd. Kærmosen Tranehusene 75 2620 Albertslund

Læs mere

Velkomstbrochure. Regnbuens pædagogiske værdier: Kære forældre,

Velkomstbrochure. Regnbuens pædagogiske værdier: Kære forældre, Velkomstbrochure Kære forældre, Børnehuset Regnbuen Råbrovej 16 2765 Smørum Velkommen til vores børnehus Regnbuen. Når ens barns starter i daginstitution, er der mange oplysninger, man skal forholde sig

Læs mere

Indhold. Lidt om Rønnehuset s. 2. Pædagogisk målsætning s. 3. Rønnehusets dagligdag s. 6. Forældresamarbejde s. 8. Studerende s. 9

Indhold. Lidt om Rønnehuset s. 2. Pædagogisk målsætning s. 3. Rønnehusets dagligdag s. 6. Forældresamarbejde s. 8. Studerende s. 9 Indhold Lidt om Rønnehuset s. 2 Pædagogisk målsætning s. 3 Rønnehusets dagligdag s. 6 Forældresamarbejde s. 8 Studerende s. 9 Praktiske oplysninger s. 10 Se også vores hjemmeside for yderligere oplysninger

Læs mere

Velkommen til Børnehuset Kærnen

Velkommen til Børnehuset Kærnen Velkommen til Børnehuset Kærnen VELKOMMEN I BØRNEHUSET KÆRNEN NORMERING Børnehuset Kærnen er en integreret institution med 24 vuggestuebørn og 80 børnehavebørn, heraf 40 børn i vores skovafdeling i Nibsbjerg

Læs mere

Velkommen til Fredensgård Den 1. august 2015 skal du starte i vuggestuen, og vi glæder os rigtig meget til at møde dig og din familie.

Velkommen til Fredensgård Den 1. august 2015 skal du starte i vuggestuen, og vi glæder os rigtig meget til at møde dig og din familie. Kære Velkommen til Fredensgård Den 1. august 2015 skal du starte i vuggestuen, og vi glæder os rigtig meget til at møde dig og din familie. Vi vil gerne have besøg af jer, inden du starter. Så kan I se

Læs mere

Område Sundet: Solsikken Byder velkommen til og familie. Du skal starte på

Område Sundet: Solsikken Byder velkommen til og familie. Du skal starte på Område Sundet: Solsikken Byder velkommen til og familie. Du skal starte på 1 De voksne er fordelt således: Sol-stuen: Nina Susanne W. Måne-stuen: Lena Gitte Charlotte Rune Stjerne-stuen: Grethe Susanne

Læs mere

PRAKTISK PJECE ALSVEJ

PRAKTISK PJECE ALSVEJ PRAKTISK PJECE ALSVEJ KÆRE NYE FORÆLDRE TIL BØRN I BØRNEHAVEN! Hermed byder vi rigtig hjertelig velkommen til Børnehuset Alsvejs børnehave. Vi håber, at I og Jeres barn vil få nogle rigtig gode år her

Læs mere

https://digitalpladsanvisning.borgerservice.dk/default.aspx?p=soenderborg07 &k=540

https://digitalpladsanvisning.borgerservice.dk/default.aspx?p=soenderborg07 &k=540 Leder af SFO Viceskoleleder Rasmus Andreassen Tlf. skolens kontor. 88 72 44 07 Hverdagens beskeder: Tlf. SFO køkkenet 27 90 82 60 Tlf. Klub 27 90 82 62 Åbningstider i SFO Mandag torsdag: 6.30 8.00 / 12.55

Læs mere

MOTORIK- og MUSIKDAGPLEJEN VALLEKILDEVEJ 54

MOTORIK- og MUSIKDAGPLEJEN VALLEKILDEVEJ 54 MOTORIK- og MUSIKDAGPLEJEN VALLEKILDEVEJ 54 TLF.NR.: 59656705/51200794 VELKOMMEN I MIT HJEM. Jeg hedder Susanne Kristiansen og jeg er født i 1965. Jeg er uddannet fritidspædagog i 1987. I 2013 har jeg

Læs mere

DesignBørnehuset SanseSlottet

DesignBørnehuset SanseSlottet DesignBørnehuset SanseSlottet Vi vil gerne byde jer velkommen i Designbørnehuset SanseSlottet. SanseSlottet er en afdeling af Børnehusene i Vonsild. Vi håber, denne skrivelse kan give jer et lille indblik

Læs mere

Dagplejer Maria Juel Keested

Dagplejer Maria Juel Keested Dagplejer Maria Juel Keested Jeg hedder Maria Juel Keested (1976) og er gift med Thomas, sammen har vi to børn Michelle (1999) og Michlas (2001) Vi har hunden Nanna og et par katte, Hunden er lukket ude

Læs mere

Åbningstider: Mandag fredag 6:

Åbningstider: Mandag fredag 6: Den Grønne Kile er for 3-6 årige i Hvalsø kommune og kan rumme 40 børnehavebørn. Med denne lille folder får du her kort de vigtigste og praktiske oplysninger samt et lille indtryk af hverdagen i børnehuset.

Læs mere

Velkommen til Børnehuset Lillelund. I denne folder kan I læse informationer om hverdagen i vores børnehavegruppe

Velkommen til Børnehuset Lillelund. I denne folder kan I læse informationer om hverdagen i vores børnehavegruppe Velkommen til Børnehuset Lillelund I denne folder kan I læse informationer om hverdagen i vores børnehavegruppe 2 Inden opstart Det er godt at ringe og aftale et lille forbesøg, hvor jeres barn får set

Læs mere

Lindehuset Terpvej 19 Øster Lindet 6630 Rødding tlf: 79965481 mobil: 29277922

Lindehuset Terpvej 19 Øster Lindet 6630 Rødding tlf: 79965481 mobil: 29277922 Velkomstfolder Lindehuset Terpvej 19 Øster Lindet 6630 Rødding tlf: 79965481 mobil: 29277922 1 Velkommen i Lindehuset Vi vil gerne være et sted hvor alle, uanset færdigheder, kulturbaggrund eller tro føler

Læs mere

Der er mange nye ting at huske på når jeres barn begynder i vuggestuen, så derfor har vi samlet en del informationer her.

Der er mange nye ting at huske på når jeres barn begynder i vuggestuen, så derfor har vi samlet en del informationer her. 1 Velkomstfolder til Agtrupvej. Velkommen til Vuggestuen Agtrupvej. Med denne folder vil vi gerne byde jer velkommen i vuggestuen og fortælle jer lidt om, hvad I kan forvente af vuggestuen og hvad vi forventer

Læs mere

Daginstitutionen Regnbuen

Daginstitutionen Regnbuen Velkommen til Daginstitutionen Regnbuen Hos os vil man opleve... gnist... glæde og masser af livslyst! Kære forældre Når Jeres barn starter i Regnbuen vil det blive en del af en lille integreret institution

Læs mere

Den Integrerede Institution Tornebakken, Institutionen er en afdeling af DAGTILBUDDET JELLEBAKKEN.

Den Integrerede Institution Tornebakken, Institutionen er en afdeling af DAGTILBUDDET JELLEBAKKEN. Den Integrerede Institution Tornebakken, Institutionen er en afdeling af DAGTILBUDDET JELLEBAKKEN. Vi er beliggende i et område med en blanding af ejer og lejeboliger. Der er mange grønne områder og stisystemer,

Læs mere

Kære forældre. Et STORT velkommen til jer forældre og jeres barn skal lyde fra personalet i Digterhuset

Kære forældre. Et STORT velkommen til jer forældre og jeres barn skal lyde fra personalet i Digterhuset Kære forældre. Det handler om at være tryg, ja nu skulle man måske tro, at vi reklamerer for et forsikringsselskab, men det gør vi absolut ikke. Men ordlyden er god nok, for det handler jo netop om, at

Læs mere

Vi vil godt se dig og dine forældre inden du starter i vuggestuen, så du kan se den stue du skal gå på, samt hilse på os alle sammen.

Vi vil godt se dig og dine forældre inden du starter i vuggestuen, så du kan se den stue du skal gå på, samt hilse på os alle sammen. Side 1 af 12 Side 2 af 12 Kære Velkommen til Frøgårdens Vuggestue. Du skal gå på De voksne på din stue hedder: Din primær-voksen er Du har dit eget mærke, det sidder på din garderobeplads. Dit mærke ser

Læs mere

Børnehuset Vestermarievej 16 3700 Rønne Tlf. 56 92 43 60 Mail: bornehuset@brk.dk

Børnehuset Vestermarievej 16 3700 Rønne Tlf. 56 92 43 60 Mail: bornehuset@brk.dk Børnehuset Vestermarievej 16 3700 Rønne Tlf. 56 92 43 60 Mail: bornehuset@brk.dk Børnehuset er en integreret institution, hvilket betyder, at vi både har en børnehave og en fritidsordning. Denne velkomstfolder

Læs mere

Velkommen i Øster Højst Børnehus

Velkommen i Øster Højst Børnehus Velkommen i Øster Højst Børnehus Med denne pjece vil vi gerne byde jer velkommen i Øster Højst Børnehus og samtidig fortælle lidt om, hvem vi er og hvad vi laver. I kan læse mere om vores værdier, pædagogiske

Læs mere

VELKOMMEN I UNGDOMSGÅRDENS BØRNEHAVE.

VELKOMMEN I UNGDOMSGÅRDENS BØRNEHAVE. VELKOMMEN I UNGDOMSGÅRDENS BØRNEHAVE. Vi er en institution, som startede d. 24 april 1972, med plads til 75-80-85 heldagsbørn, 5 deltidsbørn og 10 busbørn i alderen 3-6 år. Pædagogiske mål og principper.

Læs mere

Velkommen i. Hjemmeside: Adresse: Askevænget nummer 2. Telefonnummer: Mail:

Velkommen i. Hjemmeside:  Adresse: Askevænget nummer 2. Telefonnummer: Mail: Velkommen i Hjemmeside: www.askevaenget.ltk.dk Adresse: Askevænget nummer 2 Telefonnummer: 45 28 57 40 Mail: mekl@ltk.dk Åbningstider: Mandag til torsdag: 7:00-17:00 Fredag: 7:00-16:0 Hvem er vi? Vi er

Læs mere

Velkommen til Børnehuset Bækdalen Krop, kunst og kreativitet

Velkommen til Børnehuset Bækdalen Krop, kunst og kreativitet Velkommen til Børnehuset Bækdalen Krop, kunst og kreativitet Vores adresse: Tendrup Hovvej 7A, 8543 Hornslet Vores tlf.nr.: 87 53 57 90 Vores åbningstid: mandag torsdag 6.30 17.00, fredag 6.30 16.00 Jeres

Læs mere

Velkommen til. Børnehaven i D.I.I. Byleddet. Byleddet 22a, 8220 Brabrand. Telefon

Velkommen til. Børnehaven i D.I.I. Byleddet. Byleddet 22a, 8220 Brabrand. Telefon Velkommen til Børnehaven i D.I.I. Byleddet Byleddet 22a, 8220 Brabrand Telefon 87 13 83 28 Velkommen til børnehaven i Byleddet Med denne lille pjece vil vi gerne byde jeres barn og jer forældre velkommen

Læs mere

D.I.I. Løgtengården Grenåvej 770 8541 Skødstrup Tlf. 87 13 81 88-1 -

D.I.I. Løgtengården Grenåvej 770 8541 Skødstrup Tlf. 87 13 81 88-1 - D.I.I. Løgtengården Grenåvej 770 8541 Skødstrup Tlf. 87 13 81 88-12 - - 1 - Andre oplysning Det skal du huske hver dag En eftermiddagsmadpakke, så dit barn kan holde sig mæt til det skal hjem. Et par hjemmesko

Læs mere

Velkommen i Vuggestuen Mælkevejen til dig og dine forældre. Vuggestuen Mælkevejen Vadgårdsvej 17 6830 Nr. Nebel Telefon: 51 72 87 90

Velkommen i Vuggestuen Mælkevejen til dig og dine forældre. Vuggestuen Mælkevejen Vadgårdsvej 17 6830 Nr. Nebel Telefon: 51 72 87 90 Velkommen i Vuggestuen Mælkevejen til dig og dine forældre Vuggestuen Mælkevejen Vadgårdsvej 17 6830 Nr. Nebel Telefon: 51 72 87 90 Hvem er vi: Vuggestuen startede op 1. august 2014, som en del af børnehaven

Læs mere

Velkommen på brumbassestuen. Sommerfugl, Næstved

Velkommen på brumbassestuen. Sommerfugl, Næstved Velkommen på brumbassestuen. Sommerfugl, Næstved Åbningstider: Mandag til torsdag kl. 6.30-17 Fredag 6.30-16 Personale på stuen: Mette, Pædagog, 35 timer Gitte, Pædagog, 30 timer Anja, pædagogmedhjælper,

Læs mere

Velkommen til Sfo Hulen.

Velkommen til Sfo Hulen. Velkommen til Sfo Hulen. Hulens målsætning: Hulen er en fritidsordning som modtager børn fra børnehaveklassen til og med 3. klasse. Børn har efter en skoledag brug for at skifte spor. I Hulen lægger vi

Læs mere

Velkommen. til SFO ved Saksild-Nølev skole. Rudevej 100, Saksild, 8300 Odder, tlf. 8780 3860

Velkommen. til SFO ved Saksild-Nølev skole. Rudevej 100, Saksild, 8300 Odder, tlf. 8780 3860 Velkommen til SFO ved Saksild-Nølev skole Rudevej 100, Saksild, 8300 Odder, tlf. 8780 3860 VELKOMMEN TIL. Vi byder dig og dine forældre velkommen til skolefritidsordningen på Saksild Skole, hvor vi håber,

Læs mere

Folder vuggestuen. Her bor vi:

Folder vuggestuen. Her bor vi: Folder vuggestuen Her bor vi: Børnehuset ligger i et naturskønt område med Krengrupskoven som nærmeste nabo. I skoven er der god mulighed for bevægelse, sansmæssige oplevelser og ro til fordybelse. Velkommen.

Læs mere

Velkommen til Dagmargårdens fleksgrupper. Mariehønsene & Bamserne

Velkommen til Dagmargårdens fleksgrupper. Mariehønsene & Bamserne Velkommen til Dagmargårdens fleksgrupper Mariehønsene & Bamserne Fleksafdelingen består af 2 grupper: Mariehønsene og Bamserne. Begge grupper er normeret til max. 20 børn mellem 2 og 5 år. Der er to pædagoger

Læs mere

Velkommen til Glyngøre Vuggestue

Velkommen til Glyngøre Vuggestue Velkommen til Glyngøre Vuggestue En hverdag fyldt med glæde, nærvær og sjov Vuggestue og Børnehave Kirkestræde 12, Glyngøre Tlf. 97 10 00 19 1 Vi byder jer velkommen i Glyngøre Vuggestue. Vi glæder os

Læs mere

FACTS OM LEGESTEDET. Vores åbningstid er: Mandag til torsdag fra kl. 6.00 16.30 Fredag fra kl. 6.00 15.45

FACTS OM LEGESTEDET. Vores åbningstid er: Mandag til torsdag fra kl. 6.00 16.30 Fredag fra kl. 6.00 15.45 FACTS OM LEGESTEDET Legestedet Skolevej 9-11 3720 Aakirkeby Tlf.nr. 56 92 33 90 Sneglehuset tlf.nr. 56 92 33 93 Myretuen tlf.nr. 56 92 33 94 legestedet@brk.dk Legestedet er en integreret institution med

Læs mere

DII Delfinhuset Bredevej 2c, 8250 Egå Tlf. 8674 2799 / E-mail: hmjun@aarhus.dk

DII Delfinhuset Bredevej 2c, 8250 Egå Tlf. 8674 2799 / E-mail: hmjun@aarhus.dk Informationsmateriale til nye forældre i Delfinhusets børnehaven Indholdsfortegnelse Delfinhuset.... 2 Dagsrytme.... 3 Aktiviteter. 4 Forældresamarbejde.. 5 Status- og udviklingssamtalen.... 5 Modulordning

Læs mere

Velkommen - Forældre til forældre

Velkommen - Forældre til forældre Velkommen - Forældre til forældre Vi synes selv, at vi har verdens bedste børnehave... -Og I bydes hjerteligt velkommen! Børnehaven er et rigtigt godt valg for Jer, der ønsker en lille og hyggelig børnehave.

Læs mere

Velkommen til vores vuggestue

Velkommen til vores vuggestue Velkommen til vores vuggestue Med denne folder får du nogle vigtige praktiske informationer om dit barns hverdag i vuggestuen. Heri beskrives, hvad vi tilbyder, og hvad vi forventer af dig i det fremtidige

Læs mere

VELKOMMEN I BØRNEHUSET DEN GRØNNE KILE VUGGESTUEN

VELKOMMEN I BØRNEHUSET DEN GRØNNE KILE VUGGESTUEN VELKOMMEN I BØRNEHUSET DEN GRØNNE KILE VUGGESTUEN VELKOMMEN KÆRE FORÆLDRE Med dette lille hæfte byder vi jer velkommen i Børnehuset Den Grønne Kile! Hæftet indeholder mange vigtige og praktiske oplysninger

Læs mere

Kære. Velkommen i Daginstitutionen Agtrupvej / Brunebjerg. Du skal være på. Dit mærke er. Dine voksne hedder

Kære. Velkommen i Daginstitutionen Agtrupvej / Brunebjerg. Du skal være på. Dit mærke er. Dine voksne hedder Kære Velkommen i Daginstitutionen Agtrupvej / Brunebjerg. Du skal være på Dit mærke er Dine voksne hedder Når du kommer i børnehaven, skal du hænge din jakke og stille dine sko, der hvor du har dit mærke.

Læs mere

Hej. Du skal starte i børnehaven Seest Gl. Skole dag den / -. Den gruppe du skal gå i hedder:

Hej. Du skal starte i børnehaven Seest Gl. Skole dag den / -. Den gruppe du skal gå i hedder: Hej. Du skal starte i børnehaven Seest Gl. Skole dag den / -. Den gruppe du skal gå i hedder: Din kontaktperson hedder. Vi har aftalt at du og dine forældre kommer på besøg dag den / klokken. Det vil være

Læs mere

Velkommen i Børnehaven Myretuen

Velkommen i Børnehaven Myretuen Velkommen i Børnehaven Myretuen VI HAR ALTID VARM KAFFE PÅ KANDEN Børnehaven Myretuen Egeballe 1A 5672 Broby Tlf. 72 53 44 20 / 72 53 44 21 Indhold Velkommen... 2 Åbningstider... 2 Lukkedage... 2 Adresse...

Læs mere

Velkommen til Børnehuset Niels Bohr

Velkommen til Børnehuset Niels Bohr Velkommen til Børnehuset Niels Bohr Niels Bohrs Allé 10 ; Vuggestuerne ; Kernen, Mini-bølgerne og børnehavegruppen Bølgerne Åbningstid ; Mandag-torsdag: 6.30 16.45 Skovsbovænget 7: Skyerne (de ældste børnehavebørn)

Læs mere

Pr. 01-01-13 Personalenormeringen

Pr. 01-01-13 Personalenormeringen Pr. 01-01-13 Personalenormeringen Morten Jørgensen Leder Jette Rasmussen - Pædagog Astrid Harmsen Elly Pedersen - Pædagog - Pædagogmedhjælper Studerende (halvårs og 3 mdr.) Gitte Sørensen - Pædagog Jørn

Læs mere

OMRÅDE TJÆREBORG/ESBJERG Ø STENGÅRDSVEJ 150 6705 ESBJERG Ø TLF. 76 16 22 50 BØRNEHAVEN TLF. 29 35 13 27 KONTORET TLF. 76 16 22 51 ÅBNINGSTIDER:

OMRÅDE TJÆREBORG/ESBJERG Ø STENGÅRDSVEJ 150 6705 ESBJERG Ø TLF. 76 16 22 50 BØRNEHAVEN TLF. 29 35 13 27 KONTORET TLF. 76 16 22 51 ÅBNINGSTIDER: OMRÅDE TJÆREBORG/ESBJERG Ø STENGÅRDSVEJ 150 6705 ESBJERG Ø TLF. 76 16 22 50 BØRNEHAVEN TLF. 29 35 13 27 KONTORET TLF. 76 16 22 51 ÅBNINGSTIDER: MANDAG TIL OG MED TORSDAG KL. 6.00 TIL 16.30 FREDAG KL. 6.00

Læs mere

Velkommen til Sydmors Børnehus. Praktisk information

Velkommen til Sydmors Børnehus. Praktisk information Velkommen til Sydmors Børnehus Praktisk information Opstart i Børnehuset Det kan være overvældende at starte i Småbørnsgruppe/Børnehave, idet jeres barn får mange nye indtryk, møder nye børn og voksne

Læs mere

SFO/Tidlig SFO. Valhalla

SFO/Tidlig SFO. Valhalla SFO/Tidlig SFO Valhalla Revideret november 2014 Valhalla er: Et sted, hvor børnene har aktiv indflydelse på dagens indhold. Et sted, hvor børnene kan være aktive i leg, kan eksperimentere, slappe af, kede

Læs mere

Velkommen til Børnehuset Ågården

Velkommen til Børnehuset Ågården Velkommen til Børnehuset Ågården Vores adresse: Ågårdvej 3, 8543 Hornslet Vores tlf.nr.: 86 99 47 89 Vores åbningstid: mandag torsdag 6.15 16.45, fredag 6.30 16.00 Vi glæder os til at lære jeres barn at

Læs mere

Hjems Børnehaves lille A Å

Hjems Børnehaves lille A Å Hjems Børnehaves lille A Å A Afhentning ; Sig altid farvel til en personale! Skal foregå inden 16.45, hvor døren skal være låst - udefra! Giv besked, hvis det er andre der henter, vi må ellers ikke udlevere

Læs mere

Furvej 7 7800 Skive 9915 3500

Furvej 7 7800 Skive 9915 3500 Daginstitution Resen Furvej 7 7800 Skive 9915 3500 Daginstitution Resen Kernehuset. Velkommen til Resen Daginstitution. Vi håber både du og dit barn bliver glade og trygge ved hverdagen i Børnehaven, og

Læs mere