Tappen. Nr årg. Juni Beboerblad for Tapdrup og Omegn

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tappen. Nr. 2 43. årg. Juni 2010. Beboerblad for Tapdrup og Omegn"

Transkript

1 Tappen Nr årg. Juni 2010 Beboerblad for Tapdrup og Omegn

2 Redaktionen Af Erling Hosbond. Så er vi klar med sommerudgaven af Tappen. Stort tak til Charlotte Olsen for en fin behandling af stafetten. Inde i bladet kan man også læse om udvidelsen af klubhuset. Der er også et referat af repræsentantskabsmødet i Møllehøjhallen - det er lidt forstemmende, at ingen fra Tapdrup nu er med i bestyrelsen. Arkæolog Mikkel Kjeldsen har lovet, at i næste blad vil han beskrive, hvad de har fået ud af udgravningen på det nye boligområde. De har også udgravet en gravhøj, som med stor sandsynlighed er fra 2500 år f. Kr.. Vi ønsker alle en god sommer! Næste nr. af Tappen har deadline den 31 august PS. Tappen er blevet en smule forsinket pga. skifte af trykkeri. Af Claus Bo Andreasen Borgerforeningen Henvendelse til Teknisk Udvalg Gennem længere tid har vi arbejdet for at få forbedret trafiksikkerheden på områder, hvor vi mener, den er mangelfuld. Først og fremmest har vi ønske om et fortov, cykelsti og busholdeplads på Taphedevej, således at børn i Kokærvænget kan komme til og fra området på andre måder end i bil. Vi synes også, at der er et stort behov for fartdæmpende foranstaltninger eller en 2 forbedring af oversigtsforholdene de steder, hvor Nørreåstien krydser Vibækvej. Tilsvarende mener vi, at der er behov for fartdæmpende foranstaltninger på Tapdrupvej ved børnehaven. Vi har haft en ganske positiv dialog med Teknisk Forvaltning omkring de nævnte forhold, men de er af økonomiske årsager ikke blevet prioriteret i de umiddelbare planer på området. Derfor har vi nu taget kontakt direkte til Teknisk udvalg og bedt om en politisk behandling. I den forbindelse har vi inviteret Teknisk Udvalg på besøg i Tapdrup, således at de kan besigtige forholdene. Borgermøde om nye vejnavne I slutningen af maj holdt vi borgermøde, hvor vi orienterede om de nye vejføringer i Tapdrup. (Fortsættes næste side)

3 (Fortsat fra forrige side) Borgerforeningen Der sker det, at Vibækvej får et nyt forløb således, at den rammer Tapdrupvej i den nye rundkørsel vest for Tapdrup. Den østlige del af Vibækvej bliver således afskåret fra den vestlige del og skal derfor have nyt navn. Samtidig kommer der en ny vej i Tapdrup, som fører ind i den nye udstykning vest for byen. Denne vej skal selvfølgelig også have et navn. Formålet med mødet var derfor dels at orientere om den nye vejføring, dels at få borgernes forslag til "nye" vejnavne. Erik Langvad gav indledningsvis et inspirationsoplæg om gamle stednavne og "historiske personer" i Tapdrup. Vi bad så de tilstedeværende om at komme med forslag til navne. Alle foreslåede navne kom på en liste. Vi uddelte så stemmesedler, således at hver af de 35 fremmødte fik mulighed for at afgive to stemmer på navn til den nye vej samt to stemmer på et nyt navn til den østlige del af den nuværende Vibækvej. De forslag til vejnavn i den nye udstykning, som fik flest stemmer var: Tapdrupvænget 23 Søren Vistoftsvej 7 Mads Petersvej 6 Johan Braemsvej 6 De forslag til nyt navn til den østlige del af Vibækvej, som fik flest stemmer var: Gl. Vibækvej 29 Subækvænget 10 Smedevej 8 3 På baggrund af borgermødet har vi indstillet til Viborg Kommune, at vejen til den nye udstykning får navnet Tapdrupvænget, og at den østlige del af Vibækvej får navnet Gl. Vibækvej. Hvis det ikke kan lade sig gøre, bør et af de øvrige navne komme i betragtning. Hyggearbejde på legepladsen I slutningen af maj havde vi en arbejdsdag på legepladsen, hvor vi udførte en række mindre reparationer og forbedringer af legepladsen. I løbet af sommeren håber vi endvidere på at få lavet en bedre boldbane (mellem legeplads og toiletbygning). Vi arbejder også på at få lavet en "Tarzansti" ved den vestlige del at det nuværende stiforløb, vi vil have lavet bedre skiltning af stien, og vi skal have givet legeredskaberne en oliebehandling. Hvis du har lyst til at deltage i arbejdet, er du velkommen til at henvende dig til Jan Henriksen på tlf Hærvejsmarch gennem Tapdrup Ligesom sidste år vil store dele af hærvejsmarchen gå gennem Tapdrup. Det fører til en del affald i haver m.m. Vi har derfor taget kontakt til hærvejsmarchens sekretariat og bedt om at få opsat flere affaldsstativer, toiletskure m.m. Vi vil endvidere søge om tilladelse til at sælge pølser m.m. i legepladsområdet, således at vi kan få et kærkomment tilskud til borgerforeningens pengekasse. (Fortsættes næste side)

4 Borgerforeningen (Fortsat fra forrige side) Gruppemøde I slutningen af april havde vi et "gruppemøde" i Sognehuset, hvor repræsentanter for de forskellige grupper i Tapdrup mødtes for at præsentere ideer til aktiviteter og koordinere tidspunkter for afholdelse af arrangementer m.m. Endvidere blev retningslinjerne for anvendelse af forsamlingshus og sognehus præciseret, og vi havde diskussion om behov og mulighederne for at støtte aktiviteterne. Grupper, som laver arrangementer, der kommer hele byen til gode, kan gratis låne forsamlingshuset. Der skal dog sørges for rengøring, og forsamlingshusets bestyrelse har ret til at afvise arrangementer. Borgerforeningen kan i mange tilfælde yde en mindre økonomisk støtte til arrangementer; fx i form af underskudsgaranti. Dette skal dog altid aftales på forhånd. Sct. Hans fest Traditionen tro holder vi Sct. Hans fest den 23. juni. Det foregår på legepladsen syd for Stationsvej, og alle er velkomne. Hvis vejret et godt, tændes grillen, så den er klar til kl (medtag selv kød/pølser + tilbehør, bestik, tallerkner og glas). Der kan købes øl, vand og kaffe/te hele aftenen. Børnene bager snobrød med pølse i og får en gratis sodavand. Børnene er også velkomne til at medbringe en heks, som bliver præmieret og senere brændt på bålet (ikke sjovt at være en heks). Bålet tændes kl. ca , hvorefter der så er Sct. Hans sang og båltale. Udstykningsplan og vejskitse. 4

5 Kreativ dag Af Anne Birgitte Vi havde en rigtig dejlig kreativ dag i forsamlingshuset d. 20 marts. Der var mulighed for at flette pil, at male malerier, at lave armbånd af cykelslanger, at lave knyttede armbånd, at snakke med træfolkene, at lave ting af jern i smedien, at hækle brocher og at sy små lykkedyr. Så der kunne afprøves velkendte eller ukendte kreative sider!! Fantastisk at vi har så mange krative mennesker i Tapdrup!! Nogle af deltagerne tilbød endda selv at stå for et kreativt indslag en anden gang. Der var også børneloppemarked, hvor der kunne købes gode og billige legesager mv. og der var nybagt kage og kaffe / the til de fremmødte, som også blev nydt over en god snak. Alle dem, der var mødt frem, havde en rigtig god dag. Den kreative ånd var positiv og i høj grad til stede, selv om der ikke var så stort et fremmøde. Vi forsøger med en dag igen til efteråret, og hvis alle, der mødte op sidste gang, vil tage naboen eller veninden med i hånden - så er der fuldt hus!! Og husk at tage manden med i den anden hånd - for det er også for mænd!!! Hold øje med skiltene ved vejen og næste udgave af Tappen Vi glæder os til at se jer, den kreative gruppe. Af Tina Jensen, Stationsvej 13 Forsamlingshuset var rammen om kreativ dag i Tapdrup lørdag den 20. marts 2010 Endelig kunne de kreative fingre få lov til at dykke ned i spændende håndværk, alt efter evner og lyst. Der var i Forsamlingshusets sal stillet borde op med forskellige muligheder for at udfolde sig. Det var muligt at smede knive, flette i pil, hækle blomster, lave påskeæg i gamle reklamer, lave flotte armbånd med perler, lave sjove knappedyr, skære billeder med dekupørsav og male med tusch og akrylmaling. Alt sammen trakteret undervejs med lækre kager, kaffe og te. For den lille sum af 20 kr. til materialer må jeg sige, at det var billigt at deltage og det var endda muligt at gå rundt til de forskellige aktiviteter, så vi fik lov at prøve flere ting. Jeg glæder mig allerede til efteråret og håber selvfølgelig, at endnu flere finder vej til en meget hyggelig dag med børn, naboer, venner og veninder. 5

6 Nyt fra fuglegruppen Af Jan, Else og Carl Erik Fuglegruppen Mandag d. 7. juni. Kl Fuglestemmer-tur med Ole Lilleør. Kom og vær med til en aften hvor vi vil prøve, om vi kan lære nogle enkelte af de mange fuglestemmer at kende. Ole Lilleør har stor erfaring med fugle og deres stemmer. Han har lovet at guide os igennem en forårsaften, hvor der forhåbentlig er mange fugle stemmer at høre. Nattergalen og gøgen kender de fleste, men hvad med græshoppesangeren? Hvis vi er heldige, får vi den at høre. Mandag d. 3. maj var vi på tur til Vejrum Vestsø (rastepladsen mellem Tapdrup og Vejrumbro). Vi var en lille flok, der var mødt frem og havde et dejligt solskinsvejr. At kalde det for Vejrum Vestsø den dag, var så meget sagt, for søen var faktisk tørret ud, så det var begrænset, hvad der var af vadefugle. Men til gengæld så vi rådyr, ræv og en fasan. Vi kunne også høre gøgen kukke i det fjerne. Vi kørte videre ud til Viskum kirke, hvor der var meget mere at se. Vi starter kl fra legepladsen for enden af Stationsvej. Vi slutter også her. Tag selv en håndkikkert med og evt. en fuglebog, hvis du har en. Turen varer ca /2 time. Medbring kaffe og kage. Vi ses! Her er det, vi så: Knop- og sangsvaner, Viber, Gråænder, Krikænder, Gravænder, Troldænder, Tinksmed. Brushøns, Blishøns, Grønbenet rørhøne, Musvåge, Skarv, Fiskehejre, Bomlærke, Landsvaler, Grågæs, Hættemåger og Gråkrage 6

7 Henstilling til hundeejere. Stationsstien er en meget brugt færdselsåre her i byen, og da ingen rigtig vil vedkende sig ejerskabet og dermed vedligeholdelsen af arealerne omkring stien, har jeg som nabo til græsområdet midlertidig påtaget mig jobbet med at slå græsset, så området kan se indbydende ud. Desværre er det en blandet fornøjelse, når plæneklipperen pulveriserer efterladte hundeekskrementer, og jeg bliver tildelt en byge af omtalte vare. Derfor henstiller jeg kraftigt til hundeejerne enten selv at fjerne efterladenskaberne eller at lufte det kære dyr på friarealerne omkring vores dejlige by. Med venlig hilsen P. E. Langvad. Plæneklipperfører 7

8 Borgerstafetten Af Charlotte Olsen På en af vores mange gåture spurgte Else Krogh mig, om jeg ville modtage borgerstafetten, det ville jeg gerne, lidt usikker på at skrive om mig selv til så mange mennesker, som jeg ikke kender, og selvfølgelig lidt spændt på udfordringen. Jeg er født i Min far er født i København og min mor i Tjæreby ved Tune (Roskilde). Jeg har en ældre søster som er gift og har to drenge. Jeg er opvokset i en lille by - Vindinge ved Roskilde. Jeg har boet mange forskellige steder bl.a. på et kollegieværelse i centrum af Roskilde, i en kælderlejlighed i en stor villa i Klampenborg, i en lille leje lejlighed i København Nord Vest, inden jeg købte en lejlighed i Vanløse et stenkast fra Flintholm station. Da jeg havde boet ca. 3 år i Storkøbenhavn med mange mennesker, biler, støj omkring mig hele tiden, begyndte jeg at kigge efter et lille hus. Jeg startede min søgning i Roskilde, men min beskedne løn som pædagog rakte til et lille faldefærdigt hus på Lolland Falster. Der kendte jeg ikke nogen. Jeg kiggede også hen imod Nyborg, ikke fordi jeg synes om byen eller kendte nogen, men fordi husene var billige. Jeg kom ofte til Viborg, hvor jeg besøgte min jævnaldrende fætter. Jeg fik flere og flere venner og bekendte i Viborg og omegn. I et års tid kom jeg med toget ca. en gang om måneden. En af mine veninder fra Viborg spurgte lidt for sjov, hvorfor jeg ikke kiggede efter hus i Viborg i stedet for steder, hvor jeg ikke kendte nogen. Jeg tænkte over det i et par måneder og begyndte så at se efter huse og stillingsannoncer omkring Viborg. I februar 2006 startede jeg i en børnehave i Farre ved Hammel. Jeg flyttede ind hos min morbror Ole og hans kone Lissi i Løgstrup. Jeg kiggede efter huse i de små byer omkring Viborg. Det kunne sikkert undre mange, da jeg kom fra en lejlighed i Storkøbenhavn, men jeg søgte ro, stilhed, charme osv. Jeg faldt for huset ved siden af forsamlingshuset med den fantastiske udsigt over mark og Nørreådal. Jeg kunne se muligheder for at ombygge huset, så det blev i min stil. Samme uge, som jeg skrev under på købskontrakten, solgte jeg min lejlighed i Vanløse. Den 25.5 overtog jeg huset, som jeg hurtigt forvandlede til en byggeplads med skrammel og rod i forhave og indkørsel. Sådan har det i grove træk set ud siden. Mine forældre har mange, mange gange taget turen fra Sjælland til Tapdrup og hjulpet med ombygningen. (Fortsættes næste side) 8

9 Borgerstafetten (Fortsat fra forrige side) Jeg er i skrivende stund ved at være færdig indvendig. Det bliver dejligt. Sidste sommer startede jeg på haven. Jeg valgte den lette løsning, at dele haven op i små rum med levende hegn i form af klematis, der vokser op af espalier. Jeg har fået lagt en lille terrasse, hvor jeg kan nyde aftensolen. De næste års projekter er resten af haven, indkørselen og terrassen ud imod Nørreådalen. Jeg er uddannet pædagog, og i 2002 blev jeg souschef i en børnehave i Farum, desværre samtidig med, at Peter Brixtofte sagen begyndte at rulle, så børnehaven blev lukket, da kommunen akut skulle spare. Heldigvis ringede en anden institutionsleder, og jeg fik souschefstillingen i en integreret institution ligeledes i Farum. Jeg delte min arbejdstid mellem administrationsarbejde og vuggestuen. Samtidig savnede jeg arbejdet med funktionshæmmede, og derfor arbejdede jeg hver anden weekend samt nogle aftener om ugen på en aflastningsinstitution i Fredensborg. Da jeg flyttede til Viborg, havde jeg allerede fået arbejde som souschef i en børnehave. Her var jeg med til at åbne en vuggestuegruppe, så vi blev til en integreret institution. I 2008 skiftede jeg jobbet ud med et afdelingslederjob på Lysbro kollegiet "Loftet" i Silkeborg, et botrænings- og kompetence afklaringstilbud for funktionshæmmede. I januar 2010 fik jeg at vide, at stedet skulle lukke, og at jeg skulle være med til at starte et nyt stort botilbud i Silkeborg. Vores vision er på sigt at lave Silkeborgs største botilbud for unge funktionshæmmede. Jeg skal fungere som daglig leder. Det bliver utroligt spændende. Jeg nyder at være i mit hus med den dragende udsigt over Nørreådalen samt stilheden og roen over byen. Jeg synes Katrines og Dennis køer er hyggelige at have så tæt på. Når jeg roder i haven, kommer de og kigger på mig og følger med i, hvad jeg laver. Jeg får også afsat mine runkne grønsager og vegetarisk køkkenaffald. Køerne er også til stor fornøjelse for mine gæster, for vi skal som regel ud og kalde på dem og give dem gulerødder eller nedfaldsæbler. Ja, Jeg nyder bestemt livet i Tapdrup. Jeg har givet stafetten videre til Lisbeth Mathiassen, der bor ved byens gadekær. 9

10 Det gamle Tapdrup Bergs gård. Af Erik Langvad Hist hvor vejen slog en bugt, lå der engang en gård, som senere har fået navn efter gårdens sidste ejer, Kristen Berg ( ) og hans kone Johanne ( ). Gården, der var en meget gammel slægtsgård, lå på en del af dengang skolens, men nu børnehavens legeplads og videre ud over Tapdrupvej. Den gamle Viborg Randersvej fra før 1937 snoede sig mellem Tapdrups gårde og huse for ved Bergs gård at gå over i et vej-y. Gl. Matrikelkort fra 1858 af Tapdrup by. Skitsetegning af gårdens beliggenhed. Skulle man passere gården mod Randers, drejede vejen brat til højre omkring gårdens stald, og for at advare de kørende om faren for sammenstød med en modkørende hestevogn, var der sat et vejskilt op med ordet Skridt før svinget, så man kunne nå at få hestene bragt i skridtgang forinden. Fulgte man derimod vejen mod venstre, der dengang gik i en blød bue hen langs de huse, der lå ca. der, hvor de nuværende beboelser, Tapdrupvej 87 A og B i dag ligger, kom man ud ad Taphedevej, som dengang blev kaldt for Bivejen. I selve vej Y-ets gaffel mellem Randersvej og Taphedevej lå byens store gadekær, der dengang var noget større end den rest, vi i dag ser i form af en branddam. Gadekæret blev nemlig drænet, undtagen en lille del, som blev uddybet for at kunne forsyne brandbilerne med vand i tilfælde af brand. Det var her til gadekæret, at de omkringliggende gårdes kreaturer blev ført, når tørsten skulle slukkes. Meget praktisk for gårdejerne, men knap så godt for skolebørn og andre gående, da køer har den uvane at lette halen efter at have drukket vand, så der lå mange kokasser på vejen. Man måtte se sig godt for, hvis man ville undgå at træde i suppedasen. (fortsættes næste side) 10

11 Det gamle Tapdrup Bergs gård set fra vest. Billedet er blevet kaldt for Syndfloden, eftersom et voldsomt tøbrud i 1925 havde ødelagt vejforløbet omkring gården. Skolebørnene blev sendt ud med skovle for at udbedre skaderne. I forgrunden står sognefoged Chr. Meldgård og sognerådsformand Chr. Ibh med deres langpiber, mens brugsuddeler Poul Nordstrøm holder fast i Skridt vejskiltet. Bergs gård set fra øst. Efter det gule bindingsværkshus ses en bil stå foran brugsen (skole indtil 1908), og derefter endnu et hus, som blev revet ned i 1961 for at give plads til kirkens kapel og parkeringsplads. 11

12 Det gamle Tapdrup (Fortsat fra forrige side) forsænkede, så det lange, lave bindingsværks-stuehus vinduer lå næsten i niveau med legepladsen. I frikvartererne var de derfor noget udsatte for vildfarende bolde og lign. Desuden lå gårdens mødding lige ved opkørslen til skolen, så fluer og duft herfra kunne være en mindre behagelig oplevelse for skolebørnene. I forhold til skolens legeplads, lå gårdens huse noget De rynker på næsen de hier Kjøvenhavnere, næ e æ buen han passer å plejer si jord. Men hør, hvor de jamrer, når føden de savner. Det er mog, der ska te, for å sæt brød oæ bord. Med børnene som tilskuere kører Christen Berg gødning fra møddingen ud på marken. Gårdens gamle kampestenslade lå helt for sig selv, ca. 100 m længere op ad Taphedevej. Næsten lige over for gården, men på vejens modsatte side, stod et gammelt spændhus, der blev brugt som vogn- og maskinhus. Ved siden af det igen lå et gammelt bagehus, der på grund af ildsvåde var opført et stykke fra gården. Før byen fik fælles vandforsyning hentede gården sit drikkevand fra den ene af byens 2 fælles brønde, nemlig den, der var beliggende ved den gamle skole fra før 1908, som lå lige over for gården (nu Tapdrupvej 87). Den anden fælles bybrønd lå ved sognefogedgården. (Fortsættes næste side) 12 (Verset er skrevet på bagsiden af et tilsvarende billede) Kampestensladen. Samtidig med at Bergs gamle gård blev revet ned forsvandt også denne gamle lade, på hvis plads den nye gård blev opført.

13 Det gamle Tapdrup (Fortsat fra forrige side) Gårdens udflytning til Taphedevej 4 kom helt af sig selv, for eftersom vejen skulle rettes ud, var det nødvendigt at nedbryde gården. Årsagen var den nye tids øgede biltrafik, der med dens større hastighed krævede bedre og lige veje. Samtidig med at vejen blev rettet ud, blev byen også kloakeret. Johannes Såbye fortæller, at han som skoledreng var med på rottejagt, da drengene under gårdens nedbrydning blev bevæbnet med skovle og stokke for at deltage i bekæmpelsen af de mange rotter, der myldrede frem fra deres skjulesteder under husets gulve. Under nedbrydningsarbejdet skete der desværre en tragisk ulykke, da en mur styrtede ned og dræbte en kun 16-årig dreng ved navn Oluf Nielsen. På dette familiebillede fra ca ses gårdens tidligere ejer Anders Hansen og hans kone Ane stå sammen med plejedatteren Johanne Hansine Hansen (broderen Peder Hansens datter af Langå). Anders og Ane forblev barnløse, og det blev derfor plejedatteren og ægtefællen Chr. Berg, der overtog gården. Anders Hansen var ud over at være gårdejer også direktør for Sparekassen i Viborg og købte derfor i 1912 Ursins gård i Sct. Mogensgade, Viborg. 13

14 BT`s Idrætsforening I juni deltager endvidere 2 hold i Jesperhus Cup Seniorfodbold i BT: Sæsonen for de enkelte hold er rigtig godt i gang, og der er stor opbakning til træningen. Af seniorhold er der tilmeldt 1 damehold samt herrehold i Serie 3, Serie 4, old boys (over 32 år) samt et superveteranhold. Herreholdet i serie 3 har klaret sig pænt. Holdet er i skrivende stund stadigvæk med i pokalturneringen, hvor holdet den 1/ møder Klitmøller IF s serie 2 hold på BT Stadion. Af Leo Jacobsen, formand I BT s medlemslotteri er der udtrukket følgende numre: Februar : 137, 124, 78 og 15 Marts : 56, 50, 77 og 107 April : 25, 43, 112 og 126 Maj : 79, 60, 72 og 40 Til alle hjemmekampe tændes grillen, og flere og flere tilskuere kigger forbi på BT s anlæg. Ungdomsfodbold i BT: Det har desværre i år været nødvendigt at trække et enkelt hold ud af turneringen, da der ikke har været spillere nok til 11 mands fodbold. I de yngre årgange har der været meget stor tilgang af nye spillere, så antallet af spillere er stort set uændret i forhold til Det totale antal hold i JBU`s turnering udgør 15 hold. I lighed med tidligere år deltager holdene fra BT/SVIF i stævner andre steder i landet. I Kr. Himmelfartsferien har klubben haft et hold med i Nørre Halne Cup, hvor de spillede 2-2 mod Brøndby og sluttede som nr. 2 efter Brøndby i den bedste kategori ganske fornemt. I slutningen af juni deltager 36 drenge og piger og 7 trænere samt et antal forældre i Rema 1000 Cup i Sejs ved Silkeborg. DBU`s Fodboldskole I lighed med sidste år afvikles DBU`s fodboldskole på BT Stadion i uge 28. På nuværende tidspunkt er samtlige 96 pladser på fodboldskolen udsolgt, og flere er skrevet på ventelisten. Fodboldskolen ledes igen i år af Morten Sørensen, der stammer fra Tapdrup. Endvidere deltager flere af klubbens seniorspillere, som trænere på fodboldskolen. BT s Sportsuge Det er en tradition, at BT holder sin årlige sportsuge i uge 33. Det gør vi også i år, idet sportsugen starter tirsdag den 17. august 2010 og slutter lørdag den 21. august (Fortsættes næste side) 14

15 (Fortsat fra forrige side) vi skal bruge i tombolaen. Så vil du/i evt. hjælpe os med en eller flere gevinster fra jeres firma/arbejdsplads, modtager vi allerede nu gerne gevinster. I kan blot aflevere evt. gevinster i BT`s klubhus på Vibækvej 43 eller hos undertegnede. Vi er allerede langt med planlægningen og kan bl.a. oplyse, at de traditionelle aktiviteter som rundbold og fodbold også er på programmet i Motorcyklisterne kommer om tirsdagen, og om onsdagen afvikles i lighed med sidste år løb i nærheden af BT s anlæg. Sportsugen koordineres i år af underjeg skal heller ikke glemme at nævne, at tegnede. vi også i år har bestilt 2 hoppeborge og har opstillet et stort telt. Vi håber på en rigtig flot opbakning til rundboldturneringen, hvor vi ser frem til, at rigtig mange hold fra såvel Bruunshåb som Tapdrup tilmelder sig. Deltagelsen i rundboldturneringen er en god måde at aktivere alle aldersklasser fra børn til ældre. Det er ligeledes en god måde at inddrage nytilflyttere, så man dels kommer til at kende naboerne, men også får kendskab til byens idrætsklub. Vinteraktiviteter i BT/SVIF I lighed med tidligere år vil der være en række aktiviteter i Møllehøjhallen i den kommende vintersæson. De 2 idrætsforeninger BT og SVIF har allerede været samlet med henblik på fordeling af tider m.v. Der vil også i den kommende sæson være tilbud indenfor gymnastik, aerobic, bordtennis, badminton, håndbold og fodbold. Vi hører naturligvis gerne, såfremt der måtte være ønsker af èn eller anden art, som ikke hidtil har været dækket, så vil vi se nærmere på, hvilke muligheder vi har for at finde plads i hallen. I lighed med tidligere år slutter sportsugen med teltbal med grillmad og god musik. Vi håber rigtig mange i Bruunshåb og Tapdrup vil bakke op omkring dette arrangement, så vi kan få en festlig afslutning på sportsugen. Vi vil som tidligere år omdele et program til alle husstande i begyndelsen af august. Der vil blive husstandsomdelt en folder med tilbud i begyndelsen af august De senere år er det blevet mere og mere (fortsættes næste side) besværlig at skaffe de ca. 600 gevinster, 15

16 (Fortsat fra forrige side) I begyndelsen af juni 2010 er tegninger Tilbygning til BT`s klubhus: m.v. helt færdige og sagen kan sendes i I flere år har klubben haft for lidt plads til licitation. Vi forventer herefter byggeriet det store antal spillere, der bruger kan igangsættes primo august 2010 med klubbens faciliteter. Vi indsendte derfor i færdiggørelse i november/december en ansøgning til Kulturudvalget i Viborg Kommune om at komme på kommunens anlægsbudget, da tilbygningen til klubhuset var budgetteret til ca. 3 mio. kroner. Vi har i årenes løb presset på for at kunne gennemføre vores projekt, men Viborg Kommune har haft mange andre anlægsprojekter, som er blevet prioriteret højere end vores tilbygning. I forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2010 blev vores tilbygning sat på til Der bygges ca. 100 kvadratmeter i 2 gennemførelse i Da Viborg Kom- etager eller 200 kvadratmeter i alt. I mune fik mulighed for at fremrykke visse kælderen bliver der 2 omklædningsrum anlægsprojekter, valgte man i første mere, samt et dommerrum, et tøjrum og et omgang at fremrykke andre projekter, og vaskerum. så sent som ultimo marts fastholdt man, at I stueplan åbnes der op ud mod banerne klubbens tilbygning først kunne gennem- idet nuværende kiosk, køkken og lager føres i Efter lidt maildialog med lægges til nuværende cafeteria. I tilbygenkelte politikere blev der på et økonomi- ningen bliver der et stort køkken og en udvalgsmøde truffet beslutning om, at stor kiosk ligesom der bliver mødelokale BT`s tilbygning alligevel kunne rykkes og lager. frem til Vi fik hurtigt sendt en ansøgning til Viborg Kommune omkring vores projekt, og på byrådets møde den 26.. maj 2010 bevilgede byrådet udbetalingen af ca. 1,6 mio. kroner til projektet. Vi skal låne ca. 1 mio. kroner i Nykredit og selv skaffe ca. 0,5 mio. kroner. Med den nye tilbygning vil klubben få nogle rigtig gode faciliteter, der vil blive til stor gavn for brugerne af klubhuset. 16

17 Møllehøjhallen Det blev endvidere orienteret om, at man kunne finde informationer om hallen på hjemmesiden Der blev udtrykt stor ros til kulturgruppen, som havde stået for afviklingen af julemarkedet og GoNat idræt (sammen med BT og SVIF). Det blev oplyst, at hallen i årets løb havde dannet rammen omkring en række større arrangementer og stævner med bl.a. Viborg Hamonikaklub, VFF`s Erhvervsklub m. fl. Af Leo Jacobsen, formand. Den 21. april 2010 holdt den selvejende institution Møllehøjhallen sit årlige repræsentantskabsmøde. I beretningen kunne Leo Jacobsen oplyse, at hallen i løbet af året havde været brugt flittigt af de 2 idrætsforeninger BT og SVIF, der havde haft ca. 33 timer om ugen i hallen, hvortil kom stævner i weekender. Der havde været gennemført turneringer/stævner indenfor såvel fodbold, håndbold, badminton og bordtennis. Endvidere havde flere holdt barnedåb, konfirmation og fødselsdage i hallen. Regnskabet for 2009 viser et overskud på kr , som overføres til hallens egenkapital. Der var meget stor ros fra alle til halinspektør Knud Brøndum for hans indsats i Møllehøjhallen. Der var genvalg af Leo Jacobsen, Bruunshåb til bestyrelsen. Der var nyvalg af Hans Berg, Møllehøjskolen og Erland Aarup, Sdr. Rind-Rindsholm Borger- og Kulturforening, som erstatter Frank Laursen, Møllehøjskolen og Bjarni RomJensen, Sdr. Rind-Rindsholm Borger- og Kulturforening. Leo Jacobsen kunne samtidig oplyse, at hallens bestyrelse i december 2009 havde modtaget brev med tilsagn om, at der i 2010 ville komme asfalt på hallens Pplads. For at få sat gang i sagen var der den 24. marts 2010 sendt brev til Børn og Ungeforvaltningen i Viborg Kommune. Efter godt 2 måneder er der endnu ikke modtaget noget svar for forvaltningen, så der kan ikke oplyses noget konkret om, hvornår arbejdet vil blive udført. 17

18 BT/SVIF Gymnastik Over 130 børn har gennem vinteren tumlet, leget og sprunget så sveden drev. Hovedformålet er generelt at have det sjovt i forbindelse med at bevæge sig. Lysten til bevægelse ønsker vi skal øges. Samtidig lægges der vægt på, at de forskellige sanser bliver påvirket og udfordret. Der er en helt klar sammenhæng mellem vores måder at bevæge os på og vores udvikling af hjernens evne til at fungere, i forhold til koncentration, koordination, indlæring osv.. Vi skal både gynge, snurre, hoppe og mærke. Musikken er en vigtig ingrediens, da den påvirker os og kan være med til at underbygge lysten til bevægelse. (Alt sammen forhold, der ikke helt er gået op for det danske skolevæsen! :-)) Det var ikke muligt at motivere vores voksenhold med over 30 deltagere til at give opvisning. Lidt synd, for det kunne være godt at vise, at det giver glæde at bevæge sig, uanset alder, højde og drøjde. Næste sæson forventes at starte op i uge 36. Al gymnastikken kommer til at ligge om mandagen. Endeligt program (den grønne folder) omdeles primo august. Skulle du have lyst til at være en del af foreningslivet som instruktør, kan du tage kontakt til Thomas Højen tlf Pt. mangler vi hjælpere på et par af børneholdene samt en medinstruktør på voksenholdet. Det er en positiv udfordring at være instruktør, ud over gratis motion, giver det rigtig meget på det personlige plan. Så kom med under fanen! Tak til mange for opbakning og indsats. ( se billederne på næste side) Gymnastikopvisning i Møllehøjhallen Af Thomas Højen. Søndag eftermiddag d. 28. marts sluttede gymnastiksæsonen af med en flot opvisning i Møllehøjhallen. Det er en stor dag for både små og større. Der kan være sommerfugle i maven og det kan være lidt overvældende pludselig at stå foran 300 tilskuere. Men da fanerne først havde hilst velkommen og musikken spillede, så var det jo næsten som det plejer at være. Vejrmøller hen over måtten, salto i trampolinen og op at stå på hænder. I år var der flere af holdene, der havde et tema. Der var de drabelige sørøvere, der skød med kanoner og krudt, der var aberne der svang sig rundt i junglen, barbier der lavede et flot show og pippier der spillede med musklerne. Det største hold var afgjort forældre-barn holdet med 40 børn plus vedhæng. Flot at se så mange på gulvet. 18

19 BT/SVIF Gymnastik 19

20 BT/SVIF Gymnastik et skub rundt i en koldbøtte eller lign.. Det kan også være dig, der gerne vil have en mere central rolle på et af holdene, enten nu eller senere når du har været med som føl en sæson. At være instruktør giver rigtig gode oplevelser, måske endda sammen med dit eget barn. At være instruktør giver kompetencer, der kan bruges i mange andre sammenhænge. Der er mulighed for at komme på kurser, hvilket vi prioriterer meget højt. Af Tomas Højen, Gymnastikudvalget i BT/SVIF I gymnastikudvalget er vi allerede langt med planlægningen af kommende sæson. Opdelingen af børneholdene bliver i år efter klasse-årgang. Det håber vi vil give en mere jævn fordeling på de forskellige hold. Vi vil tilstræbe os at tilrettelægge udfordringerne efter gymnasterne på det enkelte hold. Al gymnastik foregår mandag. Mere om holdene og gymnastikafdelingen findes på SVIF og BT s hjemmesider. Det skal nævnes, at der oktober i år er gymnastikinspirations-weekend i Herning. En weekend vi opfordrer alle instruktører til at tage med på. En weekend, hvor man ud over en masse inspiration, også får dyrket det sociale i foreningen. Vi mangler en medinstruktør til m/k motionsholdet, der træner mandag fra Vi mangler instruktører og hjælpere til nogle af børneholdene. Interesserede kan kontakte Thomas Højen på eller / Med hensyn til instruktører, kan vi altid bruge friske kræfter. Det kan være dig, der måske ikke selv har den store erfaring, men som gerne vil give en hjælpende hånd med redskaber, en leg, 20

Tappen. Nr. 1 44. årg. Marts 2011. Beboerblad for Tapdrup og Omegn

Tappen. Nr. 1 44. årg. Marts 2011. Beboerblad for Tapdrup og Omegn Tappen Nr. 1 44. årg. Marts 2011 Beboerblad for Tapdrup og Omegn Redaktionen Af Erling Hosbond. Snart "rinder vinteren i grøft og i grav" håber vi. Det har været en lang og kold årstid, vi er ved at forlade.

Læs mere

Tappen. Nr. 1 48. årg. Marts 2015. Beboerblad for Tapdrup og Omegn

Tappen. Nr. 1 48. årg. Marts 2015. Beboerblad for Tapdrup og Omegn Tappen Nr. 1 48. årg. Marts 2015 Beboerblad for Tapdrup og Omegn Redaktionen Af Erling Hosbond. Så er forårsudgaven af Tappen lige på trapperne. Vi har resultaterne af tre generalforsamlinger, hvor der

Læs mere

Nummer 59 16. årgang April 2013

Nummer 59 16. årgang April 2013 Nummer 59 16. årgang April 2013 Modtager af dette blads rose Damer til VIF gymnastik Børnehjørnet til fastelavnsgudstjeneste Der var mange flotte udklædninger til skolens fastelavnsarrangement Ophængte

Læs mere

Foreningsbladet. for ØSTER NYKIRKE SOGN. www.østernykirke.dk

Foreningsbladet. for ØSTER NYKIRKE SOGN. www.østernykirke.dk www.østernykirke.dk Foreningsbladet for ØSTER NYKIRKE SOGN 18. årgang Nummer 1 Mar-Maj 2012 Drømme kan blive til virkelighed Anders præsterede at komme på DGI s verdenshold for gymnaster, og fik derfor

Læs mere

for Øster Brønderslev og Hallund området Fowli 09 Sommerfest Byfest Vine Cavy Cats Køretøjer Gadespejl Valg Kirkenyt Knopper Nummer 54

for Øster Brønderslev og Hallund området Fowli 09 Sommerfest Byfest Vine Cavy Cats Køretøjer Gadespejl Valg Kirkenyt Knopper Nummer 54 LOKALBLADET for Øster Brønderslev og Hallund området Fowli 09 Sommerfest Byfest Vine Cavy Cats Køretøjer Gadespejl Valg Kirkenyt Knopper Nummer 54 august-december 2009 Lokal miljøsang & # # c œ I D A/c

Læs mere

Låsby Bladet. Nr. 23 Årgang 6 Februar 2005. Lokalblad for alle i Låsby og omegn - også for dig!

Låsby Bladet. Nr. 23 Årgang 6 Februar 2005. Lokalblad for alle i Låsby og omegn - også for dig! Låsby Bladet Nr. 23 Årgang 6 Februar 2005 Lokalblad for alle i Låsby og omegn - også for dig! Låsby Bladet, Side 2 Låsby Bladet - lokalblad for Låsby og Omegn, udgivet af Låsby Informationsforening - LIF.

Læs mere

Nummer 77. for Øster Brønderslev og Hallund området. Bålhøjfestivalen 2015 - Politikerbesøg. NY Spar butik - NYE grunde - Byfest i ØB

Nummer 77. for Øster Brønderslev og Hallund området. Bålhøjfestivalen 2015 - Politikerbesøg. NY Spar butik - NYE grunde - Byfest i ØB LOKALBLADET for Øster Brønderslev og Hallund området Hvorfor? Bålhøjfestivalen 2015 - Politikerbesøg NY Spar butik - NYE grunde - Byfest i ØB Sparekassefonden - Efterårsmesse - Tipi Team Rynkeby - Mølleteater

Læs mere

KVÆRNDRUP TRUNDERUP GULTVED EGESKOV

KVÆRNDRUP TRUNDERUP GULTVED EGESKOV INDHOLD: Side 6: Indvielse af Mågepark og -sø Side 11: Turen går til Kværndrup Øst og Nordthorpe Side 13: Bellissima - en skønhed, der klæder folk Side 17: Skovsport Brian Side 19: Foreninger og institutioner

Læs mere

Låsby Bladet. Nr. 22 Årgang 6 November 2004. Lokalblad for alle i Låsby og omegn - også for dig!

Låsby Bladet. Nr. 22 Årgang 6 November 2004. Lokalblad for alle i Låsby og omegn - også for dig! Låsby Bladet Nr. 22 Årgang 6 November 2004 Lokalblad for alle i Låsby og omegn - også for dig! Låsby Bladet, Side 2 Låsby Bladet - lokalblad for Låsby og Omegn, udgivet af Låsby Informationsforening -

Læs mere

december 2013 kulturlivet i Brylle Læs inde i bladet om de mange spændende tilbud og aktiviteter for dig og din familie

december 2013 kulturlivet i Brylle Læs inde i bladet om de mange spændende tilbud og aktiviteter for dig og din familie 2013 december 2013 sportsog kulturlivet i Brylle Læs inde i bladet om de mange spændende tilbud og aktiviteter for dig og din familie INDLÆG til næste blad skal være redaktionen i hænde senest den 31.

Læs mere

Nummer 60 16. årgang Juli 2013

Nummer 60 16. årgang Juli 2013 Nummer 60 16. årgang Juli 2013 Så er Byparken åben for alle! (side 22) Udsigten fra Vinderslevvej 37 den 25. maj (side 28) De nye medarbejdere ved Vinderslev Kirke (side 13) Initiativtageren til Byparken

Læs mere

Til foreninger / klubber, firmaer, m.v. Så bringer vi det i bladet - (hvis pladsen tillader) Skriv og send inden det er for sent, husk deadline

Til foreninger / klubber, firmaer, m.v. Så bringer vi det i bladet - (hvis pladsen tillader) Skriv og send inden det er for sent, husk deadline Gelsted Bladet Bladet er trykt i 2500 eksemplarer og omdeles i Gelsted, Ålsbo, Husby, Tanderup en del af Ejby., m.fl. Layout Billedværkstedet Gelsted Bladets adresse: Postkassen v/pakkebordet, SuperBrugsen,

Læs mere

www.østernykirke.dk Foreningsbladet

www.østernykirke.dk Foreningsbladet www.østernykirke.dk Foreningsbladet for ØSTER NYKIRKE SOGN 18. årgang Nummer 2 Jun-Aug 2012 Sommer(tid) igen Foråret har budt på et succesfuldt eksperiment i Vonge med fastelavnsfest for voksne (side 38)

Læs mere

4. Der var ingen indkomne forslag. 7. Valg af revisor. Jakob genvælges. 8. Valg af revisorsupp. Irene Jensen genvælges.

4. Der var ingen indkomne forslag. 7. Valg af revisor. Jakob genvælges. 8. Valg af revisorsupp. Irene Jensen genvælges. Gelsted Bladet Bladet er trykt i 2000 eksemplarer og omdeles i Gelsted, Ålsbo, Husby, en del af Ejby, og til Middelfart Byråd. Layout Billedværkstedet Gelsted Bladets adresse: Postkassen v/pakkebordet,

Læs mere

Valgmøde trak mange til Herskindhallen Læs side 6

Valgmøde trak mange til Herskindhallen Læs side 6 38. årgang nr. 146 Juni 2015 Valgmøde trak mange til Herskindhallen Læs side 6 Foto: Hans Gravsholt Der var stor spørgelyst, og ikke alle spørgsmål kunne nås. Det var heller ikke så let at få politikerne

Læs mere

KONTAKTLINSEN HANGARFEST I SIGTE FODBOLD BADMINTON VOLLEYBALL PETANQUE HÅNDBOLD GYMNASTIK TENNIS DILETTANT DART STØTTEAFDELING

KONTAKTLINSEN HANGARFEST I SIGTE FODBOLD BADMINTON VOLLEYBALL PETANQUE HÅNDBOLD GYMNASTIK TENNIS DILETTANT DART STØTTEAFDELING F G A KONTAKTLINSEN GYMNASTIKFORENING 4 / November 2011 43. Årgang HANGARFEST I SIGTE Sæt kryds i kalenderen 31. august OG 1.-2. september 2012 FODBOLD BADMINTON VOLLEYBALL PETANQUE HÅNDBOLD GYMNASTIK

Læs mere

Nr. 1. Medlemsblad for Skensved Idrætsforening. 41. årgang

Nr. 1. Medlemsblad for Skensved Idrætsforening. 41. årgang Medlemsblad for Skensved Idrætsforening 41. årgang Nr. 1 Maj 2014 Ny redaktør på Kvartetten For et stykke tid siden blev jeg spurgt, om ikke det var noget for mig, at overtage posten som redaktør for Kvartetten

Læs mere

OSTED IDRÆTSFORENING BESTYRELSENS BERETNING FOR 2012

OSTED IDRÆTSFORENING BESTYRELSENS BERETNING FOR 2012 BESTYRELSENS BERETNING FOR 2012 Aflagt ved Osted Idrætsforenings ordinære generalforsamling fredag d. 12. april 2013 Beretningen indeholder følgende: TIDSPERIODER... 3 ÅR 2012... 3 SANKT HANS WEEKEND...

Læs mere

HØJ KVALITET, LAV PRIS

HØJ KVALITET, LAV PRIS 27. ÅRGANG NR. 2-2012 2 Bredgade 20. Mønsted. Tlf 86 64 61 92 Åbningstider: Mandag - fredag kl. 7.30-19.00 Lørdag - søndag kl. 7.30-18.00 Altid billig benzin HØJ KVALITET, LAV PRIS 3 Sparkær Idræt Udgivet

Læs mere

Treklang. Trige Ølsted Spørring. Nr. 14 August 2004 - Årg.3. Cirkus-skolen i Oasen. Læs inde i bladet: Jubilæumsfest. Blæksprutten 25 Sportsdag og

Treklang. Trige Ølsted Spørring. Nr. 14 August 2004 - Årg.3. Cirkus-skolen i Oasen. Læs inde i bladet: Jubilæumsfest. Blæksprutten 25 Sportsdag og Trige Ølsted Spørring Treklang Nr. 14 August 2004 - Årg.3 Læs inde i bladet: Jubilæumsfest 11 Blæksprutten 25 Sportsdag og 13 Festival Cirkus-skolen i Oasen 26 38 Skolen i skoven Spejderne på Bornholm

Læs mere

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 1 maj 2008

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 1 maj 2008 Boligselskabet Østparken Nr. 1 maj 2008 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade, Bornholmsgade,

Læs mere

Nummer 4 - juli 1999 LÆS OM :

Nummer 4 - juli 1999 LÆS OM : Nummer 4 - juli 1999 LÆS OM : Tid, havebrug, Tennis, Cykelløb, Lejrskole, Dansk - Amerikansk, Tilbageblik, Ældreråd, Plantedag, Tidens Landevej, Pilelabyrinter, Løvspringstur, Nye ældreboliger, Besøg hos

Læs mere

VI-TO. Lokalbladet for Tornby-Vidstrup

VI-TO. Lokalbladet for Tornby-Vidstrup VI-TO Lokalbladet for Tornby-Vidstrup Syttende årgang Nr. 3 Juni - Juli 2012 Indholdsfortegnelse side Leder........................ 2 Havbakken.................... 3 Tornby Forsamlingshus.......... 4 Tornby-Vidstrup

Læs mere

Korintherbrevet 87. brahetrolleborg skole lukker. susanne pedersen: tak for 11 gode år. godt nyt om fitness i hallen

Korintherbrevet 87. brahetrolleborg skole lukker. susanne pedersen: tak for 11 gode år. godt nyt om fitness i hallen Korintherbrevet 87 brahetrolleborg skole lukker susanne pedersen: tak for 11 gode år godt nyt om fitness i hallen Juni 2015 22. årgang john hollænder: sidste del af tour de reventlowsvej Jeg er korinther

Læs mere

Sognebladet. Vester Nebel Sogn + Øster Starup Sogn. Nr. 2 - Maj 2013. Sognebladet. Sognebladet. Kom til Sommerfest

Sognebladet. Vester Nebel Sogn + Øster Starup Sogn. Nr. 2 - Maj 2013. Sognebladet. Sognebladet. Kom til Sommerfest Sognebladet Vester Nebel Sogn + Øster Starup Sogn Sognebladet 36. årgang Nr. 2 - Maj 2013 Sognebladet Kom til Sommerfest på sportspladsen i Vester Nebel 13.-16. juni 2013 1 ARNE S. ANDERSEN SMEDE- & MASKINFABRIK

Læs mere

Nr. 1 2013 45. årgang Så er det sommer! Grøntsagsvognen på tur..

Nr. 1 2013 45. årgang Så er det sommer! Grøntsagsvognen på tur.. Nr. 1 2013 45. årgang Så er det sommer! Grøntsagsvognen på tur.. Kontaktlinsen Så er hovedgeneralforsamlingen overstået og vi må desværre endnu engang konstatere at der er mangel på arbejdskraft i foreningen.

Læs mere

Klub blev til... Kubik i Skartved: Læs side 3. Har TV Bjert overtaget TV Syd? Læs side 11. Vinterudstilling igen i Dannevirke Læs side 5

Klub blev til... Kubik i Skartved: Læs side 3. Har TV Bjert overtaget TV Syd? Læs side 11. Vinterudstilling igen i Dannevirke Læs side 5 Nummer 8, 15. årgang, september 2009 Uddeles gratis til samtlige husstande, butikker og kontorer i 6091 Bjert og 6092 Sdr. Stenderup Kubik i Skartved: Klub blev til... Læs side 3 Har TV Bjert overtaget

Læs mere

Låsbybladet. Nummer 44 Maj 2010 Årgang 11. Lokalblad for alle i Låsby og omegn - også for dig!

Låsbybladet. Nummer 44 Maj 2010 Årgang 11. Lokalblad for alle i Låsby og omegn - også for dig! Låsbybladet Nummer 44 Maj 2010 Årgang 11 Lokalblad for alle i Låsby og omegn - også for dig! Låsbybladet, Side 2 Annoncesalg Sidst i maj eller først i juni kontakter vi vore annoncører igen. Vi håber på

Læs mere

STJÆR AVIS. med Flaskeposten, Storring, Høver og Søballe. Nr. 29 8. årgang ½ Maj, juni, juli, august, ½ september 2009. - og velkommen til.

STJÆR AVIS. med Flaskeposten, Storring, Høver og Søballe. Nr. 29 8. årgang ½ Maj, juni, juli, august, ½ september 2009. - og velkommen til. STJÆR AVIS med Flaskeposten, Storring, Høver og Søballe Nr. 29 8. årgang ½ Maj, juni, juli, august, ½ september 2009 Tillykke til årets konfirmander! Stjær Avis udgives af Stjær Boldklub og Stjær Sogns

Læs mere

Låsbybladet. Nr. 33 September 2007 Årgang 9. Lokalblad for alle i Låsby og omegn - også for dig!

Låsbybladet. Nr. 33 September 2007 Årgang 9. Lokalblad for alle i Låsby og omegn - også for dig! Låsbybladet Nr. 33 September 2007 Årgang 9 Lokalblad for alle i Låsby og omegn - også for dig! Låsby Bladet, Side 2 Låsby Bladet - lokalblad for Låsby og Omegn, udgivet af Låsby Informationsforening -

Læs mere