Tappen. Nr årg. Juni Beboerblad for Tapdrup og Omegn

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tappen. Nr. 2 43. årg. Juni 2010. Beboerblad for Tapdrup og Omegn"

Transkript

1 Tappen Nr årg. Juni 2010 Beboerblad for Tapdrup og Omegn

2 Redaktionen Af Erling Hosbond. Så er vi klar med sommerudgaven af Tappen. Stort tak til Charlotte Olsen for en fin behandling af stafetten. Inde i bladet kan man også læse om udvidelsen af klubhuset. Der er også et referat af repræsentantskabsmødet i Møllehøjhallen - det er lidt forstemmende, at ingen fra Tapdrup nu er med i bestyrelsen. Arkæolog Mikkel Kjeldsen har lovet, at i næste blad vil han beskrive, hvad de har fået ud af udgravningen på det nye boligområde. De har også udgravet en gravhøj, som med stor sandsynlighed er fra 2500 år f. Kr.. Vi ønsker alle en god sommer! Næste nr. af Tappen har deadline den 31 august PS. Tappen er blevet en smule forsinket pga. skifte af trykkeri. Af Claus Bo Andreasen Borgerforeningen Henvendelse til Teknisk Udvalg Gennem længere tid har vi arbejdet for at få forbedret trafiksikkerheden på områder, hvor vi mener, den er mangelfuld. Først og fremmest har vi ønske om et fortov, cykelsti og busholdeplads på Taphedevej, således at børn i Kokærvænget kan komme til og fra området på andre måder end i bil. Vi synes også, at der er et stort behov for fartdæmpende foranstaltninger eller en 2 forbedring af oversigtsforholdene de steder, hvor Nørreåstien krydser Vibækvej. Tilsvarende mener vi, at der er behov for fartdæmpende foranstaltninger på Tapdrupvej ved børnehaven. Vi har haft en ganske positiv dialog med Teknisk Forvaltning omkring de nævnte forhold, men de er af økonomiske årsager ikke blevet prioriteret i de umiddelbare planer på området. Derfor har vi nu taget kontakt direkte til Teknisk udvalg og bedt om en politisk behandling. I den forbindelse har vi inviteret Teknisk Udvalg på besøg i Tapdrup, således at de kan besigtige forholdene. Borgermøde om nye vejnavne I slutningen af maj holdt vi borgermøde, hvor vi orienterede om de nye vejføringer i Tapdrup. (Fortsættes næste side)

3 (Fortsat fra forrige side) Borgerforeningen Der sker det, at Vibækvej får et nyt forløb således, at den rammer Tapdrupvej i den nye rundkørsel vest for Tapdrup. Den østlige del af Vibækvej bliver således afskåret fra den vestlige del og skal derfor have nyt navn. Samtidig kommer der en ny vej i Tapdrup, som fører ind i den nye udstykning vest for byen. Denne vej skal selvfølgelig også have et navn. Formålet med mødet var derfor dels at orientere om den nye vejføring, dels at få borgernes forslag til "nye" vejnavne. Erik Langvad gav indledningsvis et inspirationsoplæg om gamle stednavne og "historiske personer" i Tapdrup. Vi bad så de tilstedeværende om at komme med forslag til navne. Alle foreslåede navne kom på en liste. Vi uddelte så stemmesedler, således at hver af de 35 fremmødte fik mulighed for at afgive to stemmer på navn til den nye vej samt to stemmer på et nyt navn til den østlige del af den nuværende Vibækvej. De forslag til vejnavn i den nye udstykning, som fik flest stemmer var: Tapdrupvænget 23 Søren Vistoftsvej 7 Mads Petersvej 6 Johan Braemsvej 6 De forslag til nyt navn til den østlige del af Vibækvej, som fik flest stemmer var: Gl. Vibækvej 29 Subækvænget 10 Smedevej 8 3 På baggrund af borgermødet har vi indstillet til Viborg Kommune, at vejen til den nye udstykning får navnet Tapdrupvænget, og at den østlige del af Vibækvej får navnet Gl. Vibækvej. Hvis det ikke kan lade sig gøre, bør et af de øvrige navne komme i betragtning. Hyggearbejde på legepladsen I slutningen af maj havde vi en arbejdsdag på legepladsen, hvor vi udførte en række mindre reparationer og forbedringer af legepladsen. I løbet af sommeren håber vi endvidere på at få lavet en bedre boldbane (mellem legeplads og toiletbygning). Vi arbejder også på at få lavet en "Tarzansti" ved den vestlige del at det nuværende stiforløb, vi vil have lavet bedre skiltning af stien, og vi skal have givet legeredskaberne en oliebehandling. Hvis du har lyst til at deltage i arbejdet, er du velkommen til at henvende dig til Jan Henriksen på tlf Hærvejsmarch gennem Tapdrup Ligesom sidste år vil store dele af hærvejsmarchen gå gennem Tapdrup. Det fører til en del affald i haver m.m. Vi har derfor taget kontakt til hærvejsmarchens sekretariat og bedt om at få opsat flere affaldsstativer, toiletskure m.m. Vi vil endvidere søge om tilladelse til at sælge pølser m.m. i legepladsområdet, således at vi kan få et kærkomment tilskud til borgerforeningens pengekasse. (Fortsættes næste side)

4 Borgerforeningen (Fortsat fra forrige side) Gruppemøde I slutningen af april havde vi et "gruppemøde" i Sognehuset, hvor repræsentanter for de forskellige grupper i Tapdrup mødtes for at præsentere ideer til aktiviteter og koordinere tidspunkter for afholdelse af arrangementer m.m. Endvidere blev retningslinjerne for anvendelse af forsamlingshus og sognehus præciseret, og vi havde diskussion om behov og mulighederne for at støtte aktiviteterne. Grupper, som laver arrangementer, der kommer hele byen til gode, kan gratis låne forsamlingshuset. Der skal dog sørges for rengøring, og forsamlingshusets bestyrelse har ret til at afvise arrangementer. Borgerforeningen kan i mange tilfælde yde en mindre økonomisk støtte til arrangementer; fx i form af underskudsgaranti. Dette skal dog altid aftales på forhånd. Sct. Hans fest Traditionen tro holder vi Sct. Hans fest den 23. juni. Det foregår på legepladsen syd for Stationsvej, og alle er velkomne. Hvis vejret et godt, tændes grillen, så den er klar til kl (medtag selv kød/pølser + tilbehør, bestik, tallerkner og glas). Der kan købes øl, vand og kaffe/te hele aftenen. Børnene bager snobrød med pølse i og får en gratis sodavand. Børnene er også velkomne til at medbringe en heks, som bliver præmieret og senere brændt på bålet (ikke sjovt at være en heks). Bålet tændes kl. ca , hvorefter der så er Sct. Hans sang og båltale. Udstykningsplan og vejskitse. 4

5 Kreativ dag Af Anne Birgitte Vi havde en rigtig dejlig kreativ dag i forsamlingshuset d. 20 marts. Der var mulighed for at flette pil, at male malerier, at lave armbånd af cykelslanger, at lave knyttede armbånd, at snakke med træfolkene, at lave ting af jern i smedien, at hækle brocher og at sy små lykkedyr. Så der kunne afprøves velkendte eller ukendte kreative sider!! Fantastisk at vi har så mange krative mennesker i Tapdrup!! Nogle af deltagerne tilbød endda selv at stå for et kreativt indslag en anden gang. Der var også børneloppemarked, hvor der kunne købes gode og billige legesager mv. og der var nybagt kage og kaffe / the til de fremmødte, som også blev nydt over en god snak. Alle dem, der var mødt frem, havde en rigtig god dag. Den kreative ånd var positiv og i høj grad til stede, selv om der ikke var så stort et fremmøde. Vi forsøger med en dag igen til efteråret, og hvis alle, der mødte op sidste gang, vil tage naboen eller veninden med i hånden - så er der fuldt hus!! Og husk at tage manden med i den anden hånd - for det er også for mænd!!! Hold øje med skiltene ved vejen og næste udgave af Tappen Vi glæder os til at se jer, den kreative gruppe. Af Tina Jensen, Stationsvej 13 Forsamlingshuset var rammen om kreativ dag i Tapdrup lørdag den 20. marts 2010 Endelig kunne de kreative fingre få lov til at dykke ned i spændende håndværk, alt efter evner og lyst. Der var i Forsamlingshusets sal stillet borde op med forskellige muligheder for at udfolde sig. Det var muligt at smede knive, flette i pil, hækle blomster, lave påskeæg i gamle reklamer, lave flotte armbånd med perler, lave sjove knappedyr, skære billeder med dekupørsav og male med tusch og akrylmaling. Alt sammen trakteret undervejs med lækre kager, kaffe og te. For den lille sum af 20 kr. til materialer må jeg sige, at det var billigt at deltage og det var endda muligt at gå rundt til de forskellige aktiviteter, så vi fik lov at prøve flere ting. Jeg glæder mig allerede til efteråret og håber selvfølgelig, at endnu flere finder vej til en meget hyggelig dag med børn, naboer, venner og veninder. 5

6 Nyt fra fuglegruppen Af Jan, Else og Carl Erik Fuglegruppen Mandag d. 7. juni. Kl Fuglestemmer-tur med Ole Lilleør. Kom og vær med til en aften hvor vi vil prøve, om vi kan lære nogle enkelte af de mange fuglestemmer at kende. Ole Lilleør har stor erfaring med fugle og deres stemmer. Han har lovet at guide os igennem en forårsaften, hvor der forhåbentlig er mange fugle stemmer at høre. Nattergalen og gøgen kender de fleste, men hvad med græshoppesangeren? Hvis vi er heldige, får vi den at høre. Mandag d. 3. maj var vi på tur til Vejrum Vestsø (rastepladsen mellem Tapdrup og Vejrumbro). Vi var en lille flok, der var mødt frem og havde et dejligt solskinsvejr. At kalde det for Vejrum Vestsø den dag, var så meget sagt, for søen var faktisk tørret ud, så det var begrænset, hvad der var af vadefugle. Men til gengæld så vi rådyr, ræv og en fasan. Vi kunne også høre gøgen kukke i det fjerne. Vi kørte videre ud til Viskum kirke, hvor der var meget mere at se. Vi starter kl fra legepladsen for enden af Stationsvej. Vi slutter også her. Tag selv en håndkikkert med og evt. en fuglebog, hvis du har en. Turen varer ca /2 time. Medbring kaffe og kage. Vi ses! Her er det, vi så: Knop- og sangsvaner, Viber, Gråænder, Krikænder, Gravænder, Troldænder, Tinksmed. Brushøns, Blishøns, Grønbenet rørhøne, Musvåge, Skarv, Fiskehejre, Bomlærke, Landsvaler, Grågæs, Hættemåger og Gråkrage 6

7 Henstilling til hundeejere. Stationsstien er en meget brugt færdselsåre her i byen, og da ingen rigtig vil vedkende sig ejerskabet og dermed vedligeholdelsen af arealerne omkring stien, har jeg som nabo til græsområdet midlertidig påtaget mig jobbet med at slå græsset, så området kan se indbydende ud. Desværre er det en blandet fornøjelse, når plæneklipperen pulveriserer efterladte hundeekskrementer, og jeg bliver tildelt en byge af omtalte vare. Derfor henstiller jeg kraftigt til hundeejerne enten selv at fjerne efterladenskaberne eller at lufte det kære dyr på friarealerne omkring vores dejlige by. Med venlig hilsen P. E. Langvad. Plæneklipperfører 7

8 Borgerstafetten Af Charlotte Olsen På en af vores mange gåture spurgte Else Krogh mig, om jeg ville modtage borgerstafetten, det ville jeg gerne, lidt usikker på at skrive om mig selv til så mange mennesker, som jeg ikke kender, og selvfølgelig lidt spændt på udfordringen. Jeg er født i Min far er født i København og min mor i Tjæreby ved Tune (Roskilde). Jeg har en ældre søster som er gift og har to drenge. Jeg er opvokset i en lille by - Vindinge ved Roskilde. Jeg har boet mange forskellige steder bl.a. på et kollegieværelse i centrum af Roskilde, i en kælderlejlighed i en stor villa i Klampenborg, i en lille leje lejlighed i København Nord Vest, inden jeg købte en lejlighed i Vanløse et stenkast fra Flintholm station. Da jeg havde boet ca. 3 år i Storkøbenhavn med mange mennesker, biler, støj omkring mig hele tiden, begyndte jeg at kigge efter et lille hus. Jeg startede min søgning i Roskilde, men min beskedne løn som pædagog rakte til et lille faldefærdigt hus på Lolland Falster. Der kendte jeg ikke nogen. Jeg kiggede også hen imod Nyborg, ikke fordi jeg synes om byen eller kendte nogen, men fordi husene var billige. Jeg kom ofte til Viborg, hvor jeg besøgte min jævnaldrende fætter. Jeg fik flere og flere venner og bekendte i Viborg og omegn. I et års tid kom jeg med toget ca. en gang om måneden. En af mine veninder fra Viborg spurgte lidt for sjov, hvorfor jeg ikke kiggede efter hus i Viborg i stedet for steder, hvor jeg ikke kendte nogen. Jeg tænkte over det i et par måneder og begyndte så at se efter huse og stillingsannoncer omkring Viborg. I februar 2006 startede jeg i en børnehave i Farre ved Hammel. Jeg flyttede ind hos min morbror Ole og hans kone Lissi i Løgstrup. Jeg kiggede efter huse i de små byer omkring Viborg. Det kunne sikkert undre mange, da jeg kom fra en lejlighed i Storkøbenhavn, men jeg søgte ro, stilhed, charme osv. Jeg faldt for huset ved siden af forsamlingshuset med den fantastiske udsigt over mark og Nørreådal. Jeg kunne se muligheder for at ombygge huset, så det blev i min stil. Samme uge, som jeg skrev under på købskontrakten, solgte jeg min lejlighed i Vanløse. Den 25.5 overtog jeg huset, som jeg hurtigt forvandlede til en byggeplads med skrammel og rod i forhave og indkørsel. Sådan har det i grove træk set ud siden. Mine forældre har mange, mange gange taget turen fra Sjælland til Tapdrup og hjulpet med ombygningen. (Fortsættes næste side) 8

9 Borgerstafetten (Fortsat fra forrige side) Jeg er i skrivende stund ved at være færdig indvendig. Det bliver dejligt. Sidste sommer startede jeg på haven. Jeg valgte den lette løsning, at dele haven op i små rum med levende hegn i form af klematis, der vokser op af espalier. Jeg har fået lagt en lille terrasse, hvor jeg kan nyde aftensolen. De næste års projekter er resten af haven, indkørselen og terrassen ud imod Nørreådalen. Jeg er uddannet pædagog, og i 2002 blev jeg souschef i en børnehave i Farum, desværre samtidig med, at Peter Brixtofte sagen begyndte at rulle, så børnehaven blev lukket, da kommunen akut skulle spare. Heldigvis ringede en anden institutionsleder, og jeg fik souschefstillingen i en integreret institution ligeledes i Farum. Jeg delte min arbejdstid mellem administrationsarbejde og vuggestuen. Samtidig savnede jeg arbejdet med funktionshæmmede, og derfor arbejdede jeg hver anden weekend samt nogle aftener om ugen på en aflastningsinstitution i Fredensborg. Da jeg flyttede til Viborg, havde jeg allerede fået arbejde som souschef i en børnehave. Her var jeg med til at åbne en vuggestuegruppe, så vi blev til en integreret institution. I 2008 skiftede jeg jobbet ud med et afdelingslederjob på Lysbro kollegiet "Loftet" i Silkeborg, et botrænings- og kompetence afklaringstilbud for funktionshæmmede. I januar 2010 fik jeg at vide, at stedet skulle lukke, og at jeg skulle være med til at starte et nyt stort botilbud i Silkeborg. Vores vision er på sigt at lave Silkeborgs største botilbud for unge funktionshæmmede. Jeg skal fungere som daglig leder. Det bliver utroligt spændende. Jeg nyder at være i mit hus med den dragende udsigt over Nørreådalen samt stilheden og roen over byen. Jeg synes Katrines og Dennis køer er hyggelige at have så tæt på. Når jeg roder i haven, kommer de og kigger på mig og følger med i, hvad jeg laver. Jeg får også afsat mine runkne grønsager og vegetarisk køkkenaffald. Køerne er også til stor fornøjelse for mine gæster, for vi skal som regel ud og kalde på dem og give dem gulerødder eller nedfaldsæbler. Ja, Jeg nyder bestemt livet i Tapdrup. Jeg har givet stafetten videre til Lisbeth Mathiassen, der bor ved byens gadekær. 9

10 Det gamle Tapdrup Bergs gård. Af Erik Langvad Hist hvor vejen slog en bugt, lå der engang en gård, som senere har fået navn efter gårdens sidste ejer, Kristen Berg ( ) og hans kone Johanne ( ). Gården, der var en meget gammel slægtsgård, lå på en del af dengang skolens, men nu børnehavens legeplads og videre ud over Tapdrupvej. Den gamle Viborg Randersvej fra før 1937 snoede sig mellem Tapdrups gårde og huse for ved Bergs gård at gå over i et vej-y. Gl. Matrikelkort fra 1858 af Tapdrup by. Skitsetegning af gårdens beliggenhed. Skulle man passere gården mod Randers, drejede vejen brat til højre omkring gårdens stald, og for at advare de kørende om faren for sammenstød med en modkørende hestevogn, var der sat et vejskilt op med ordet Skridt før svinget, så man kunne nå at få hestene bragt i skridtgang forinden. Fulgte man derimod vejen mod venstre, der dengang gik i en blød bue hen langs de huse, der lå ca. der, hvor de nuværende beboelser, Tapdrupvej 87 A og B i dag ligger, kom man ud ad Taphedevej, som dengang blev kaldt for Bivejen. I selve vej Y-ets gaffel mellem Randersvej og Taphedevej lå byens store gadekær, der dengang var noget større end den rest, vi i dag ser i form af en branddam. Gadekæret blev nemlig drænet, undtagen en lille del, som blev uddybet for at kunne forsyne brandbilerne med vand i tilfælde af brand. Det var her til gadekæret, at de omkringliggende gårdes kreaturer blev ført, når tørsten skulle slukkes. Meget praktisk for gårdejerne, men knap så godt for skolebørn og andre gående, da køer har den uvane at lette halen efter at have drukket vand, så der lå mange kokasser på vejen. Man måtte se sig godt for, hvis man ville undgå at træde i suppedasen. (fortsættes næste side) 10

11 Det gamle Tapdrup Bergs gård set fra vest. Billedet er blevet kaldt for Syndfloden, eftersom et voldsomt tøbrud i 1925 havde ødelagt vejforløbet omkring gården. Skolebørnene blev sendt ud med skovle for at udbedre skaderne. I forgrunden står sognefoged Chr. Meldgård og sognerådsformand Chr. Ibh med deres langpiber, mens brugsuddeler Poul Nordstrøm holder fast i Skridt vejskiltet. Bergs gård set fra øst. Efter det gule bindingsværkshus ses en bil stå foran brugsen (skole indtil 1908), og derefter endnu et hus, som blev revet ned i 1961 for at give plads til kirkens kapel og parkeringsplads. 11

12 Det gamle Tapdrup (Fortsat fra forrige side) forsænkede, så det lange, lave bindingsværks-stuehus vinduer lå næsten i niveau med legepladsen. I frikvartererne var de derfor noget udsatte for vildfarende bolde og lign. Desuden lå gårdens mødding lige ved opkørslen til skolen, så fluer og duft herfra kunne være en mindre behagelig oplevelse for skolebørnene. I forhold til skolens legeplads, lå gårdens huse noget De rynker på næsen de hier Kjøvenhavnere, næ e æ buen han passer å plejer si jord. Men hør, hvor de jamrer, når føden de savner. Det er mog, der ska te, for å sæt brød oæ bord. Med børnene som tilskuere kører Christen Berg gødning fra møddingen ud på marken. Gårdens gamle kampestenslade lå helt for sig selv, ca. 100 m længere op ad Taphedevej. Næsten lige over for gården, men på vejens modsatte side, stod et gammelt spændhus, der blev brugt som vogn- og maskinhus. Ved siden af det igen lå et gammelt bagehus, der på grund af ildsvåde var opført et stykke fra gården. Før byen fik fælles vandforsyning hentede gården sit drikkevand fra den ene af byens 2 fælles brønde, nemlig den, der var beliggende ved den gamle skole fra før 1908, som lå lige over for gården (nu Tapdrupvej 87). Den anden fælles bybrønd lå ved sognefogedgården. (Fortsættes næste side) 12 (Verset er skrevet på bagsiden af et tilsvarende billede) Kampestensladen. Samtidig med at Bergs gamle gård blev revet ned forsvandt også denne gamle lade, på hvis plads den nye gård blev opført.

13 Det gamle Tapdrup (Fortsat fra forrige side) Gårdens udflytning til Taphedevej 4 kom helt af sig selv, for eftersom vejen skulle rettes ud, var det nødvendigt at nedbryde gården. Årsagen var den nye tids øgede biltrafik, der med dens større hastighed krævede bedre og lige veje. Samtidig med at vejen blev rettet ud, blev byen også kloakeret. Johannes Såbye fortæller, at han som skoledreng var med på rottejagt, da drengene under gårdens nedbrydning blev bevæbnet med skovle og stokke for at deltage i bekæmpelsen af de mange rotter, der myldrede frem fra deres skjulesteder under husets gulve. Under nedbrydningsarbejdet skete der desværre en tragisk ulykke, da en mur styrtede ned og dræbte en kun 16-årig dreng ved navn Oluf Nielsen. På dette familiebillede fra ca ses gårdens tidligere ejer Anders Hansen og hans kone Ane stå sammen med plejedatteren Johanne Hansine Hansen (broderen Peder Hansens datter af Langå). Anders og Ane forblev barnløse, og det blev derfor plejedatteren og ægtefællen Chr. Berg, der overtog gården. Anders Hansen var ud over at være gårdejer også direktør for Sparekassen i Viborg og købte derfor i 1912 Ursins gård i Sct. Mogensgade, Viborg. 13

14 BT`s Idrætsforening I juni deltager endvidere 2 hold i Jesperhus Cup Seniorfodbold i BT: Sæsonen for de enkelte hold er rigtig godt i gang, og der er stor opbakning til træningen. Af seniorhold er der tilmeldt 1 damehold samt herrehold i Serie 3, Serie 4, old boys (over 32 år) samt et superveteranhold. Herreholdet i serie 3 har klaret sig pænt. Holdet er i skrivende stund stadigvæk med i pokalturneringen, hvor holdet den 1/ møder Klitmøller IF s serie 2 hold på BT Stadion. Af Leo Jacobsen, formand I BT s medlemslotteri er der udtrukket følgende numre: Februar : 137, 124, 78 og 15 Marts : 56, 50, 77 og 107 April : 25, 43, 112 og 126 Maj : 79, 60, 72 og 40 Til alle hjemmekampe tændes grillen, og flere og flere tilskuere kigger forbi på BT s anlæg. Ungdomsfodbold i BT: Det har desværre i år været nødvendigt at trække et enkelt hold ud af turneringen, da der ikke har været spillere nok til 11 mands fodbold. I de yngre årgange har der været meget stor tilgang af nye spillere, så antallet af spillere er stort set uændret i forhold til Det totale antal hold i JBU`s turnering udgør 15 hold. I lighed med tidligere år deltager holdene fra BT/SVIF i stævner andre steder i landet. I Kr. Himmelfartsferien har klubben haft et hold med i Nørre Halne Cup, hvor de spillede 2-2 mod Brøndby og sluttede som nr. 2 efter Brøndby i den bedste kategori ganske fornemt. I slutningen af juni deltager 36 drenge og piger og 7 trænere samt et antal forældre i Rema 1000 Cup i Sejs ved Silkeborg. DBU`s Fodboldskole I lighed med sidste år afvikles DBU`s fodboldskole på BT Stadion i uge 28. På nuværende tidspunkt er samtlige 96 pladser på fodboldskolen udsolgt, og flere er skrevet på ventelisten. Fodboldskolen ledes igen i år af Morten Sørensen, der stammer fra Tapdrup. Endvidere deltager flere af klubbens seniorspillere, som trænere på fodboldskolen. BT s Sportsuge Det er en tradition, at BT holder sin årlige sportsuge i uge 33. Det gør vi også i år, idet sportsugen starter tirsdag den 17. august 2010 og slutter lørdag den 21. august (Fortsættes næste side) 14

15 (Fortsat fra forrige side) vi skal bruge i tombolaen. Så vil du/i evt. hjælpe os med en eller flere gevinster fra jeres firma/arbejdsplads, modtager vi allerede nu gerne gevinster. I kan blot aflevere evt. gevinster i BT`s klubhus på Vibækvej 43 eller hos undertegnede. Vi er allerede langt med planlægningen og kan bl.a. oplyse, at de traditionelle aktiviteter som rundbold og fodbold også er på programmet i Motorcyklisterne kommer om tirsdagen, og om onsdagen afvikles i lighed med sidste år løb i nærheden af BT s anlæg. Sportsugen koordineres i år af underjeg skal heller ikke glemme at nævne, at tegnede. vi også i år har bestilt 2 hoppeborge og har opstillet et stort telt. Vi håber på en rigtig flot opbakning til rundboldturneringen, hvor vi ser frem til, at rigtig mange hold fra såvel Bruunshåb som Tapdrup tilmelder sig. Deltagelsen i rundboldturneringen er en god måde at aktivere alle aldersklasser fra børn til ældre. Det er ligeledes en god måde at inddrage nytilflyttere, så man dels kommer til at kende naboerne, men også får kendskab til byens idrætsklub. Vinteraktiviteter i BT/SVIF I lighed med tidligere år vil der være en række aktiviteter i Møllehøjhallen i den kommende vintersæson. De 2 idrætsforeninger BT og SVIF har allerede været samlet med henblik på fordeling af tider m.v. Der vil også i den kommende sæson være tilbud indenfor gymnastik, aerobic, bordtennis, badminton, håndbold og fodbold. Vi hører naturligvis gerne, såfremt der måtte være ønsker af èn eller anden art, som ikke hidtil har været dækket, så vil vi se nærmere på, hvilke muligheder vi har for at finde plads i hallen. I lighed med tidligere år slutter sportsugen med teltbal med grillmad og god musik. Vi håber rigtig mange i Bruunshåb og Tapdrup vil bakke op omkring dette arrangement, så vi kan få en festlig afslutning på sportsugen. Vi vil som tidligere år omdele et program til alle husstande i begyndelsen af august. Der vil blive husstandsomdelt en folder med tilbud i begyndelsen af august De senere år er det blevet mere og mere (fortsættes næste side) besværlig at skaffe de ca. 600 gevinster, 15

16 (Fortsat fra forrige side) I begyndelsen af juni 2010 er tegninger Tilbygning til BT`s klubhus: m.v. helt færdige og sagen kan sendes i I flere år har klubben haft for lidt plads til licitation. Vi forventer herefter byggeriet det store antal spillere, der bruger kan igangsættes primo august 2010 med klubbens faciliteter. Vi indsendte derfor i færdiggørelse i november/december en ansøgning til Kulturudvalget i Viborg Kommune om at komme på kommunens anlægsbudget, da tilbygningen til klubhuset var budgetteret til ca. 3 mio. kroner. Vi har i årenes løb presset på for at kunne gennemføre vores projekt, men Viborg Kommune har haft mange andre anlægsprojekter, som er blevet prioriteret højere end vores tilbygning. I forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2010 blev vores tilbygning sat på til Der bygges ca. 100 kvadratmeter i 2 gennemførelse i Da Viborg Kom- etager eller 200 kvadratmeter i alt. I mune fik mulighed for at fremrykke visse kælderen bliver der 2 omklædningsrum anlægsprojekter, valgte man i første mere, samt et dommerrum, et tøjrum og et omgang at fremrykke andre projekter, og vaskerum. så sent som ultimo marts fastholdt man, at I stueplan åbnes der op ud mod banerne klubbens tilbygning først kunne gennem- idet nuværende kiosk, køkken og lager føres i Efter lidt maildialog med lægges til nuværende cafeteria. I tilbygenkelte politikere blev der på et økonomi- ningen bliver der et stort køkken og en udvalgsmøde truffet beslutning om, at stor kiosk ligesom der bliver mødelokale BT`s tilbygning alligevel kunne rykkes og lager. frem til Vi fik hurtigt sendt en ansøgning til Viborg Kommune omkring vores projekt, og på byrådets møde den 26.. maj 2010 bevilgede byrådet udbetalingen af ca. 1,6 mio. kroner til projektet. Vi skal låne ca. 1 mio. kroner i Nykredit og selv skaffe ca. 0,5 mio. kroner. Med den nye tilbygning vil klubben få nogle rigtig gode faciliteter, der vil blive til stor gavn for brugerne af klubhuset. 16

17 Møllehøjhallen Det blev endvidere orienteret om, at man kunne finde informationer om hallen på hjemmesiden Der blev udtrykt stor ros til kulturgruppen, som havde stået for afviklingen af julemarkedet og GoNat idræt (sammen med BT og SVIF). Det blev oplyst, at hallen i årets løb havde dannet rammen omkring en række større arrangementer og stævner med bl.a. Viborg Hamonikaklub, VFF`s Erhvervsklub m. fl. Af Leo Jacobsen, formand. Den 21. april 2010 holdt den selvejende institution Møllehøjhallen sit årlige repræsentantskabsmøde. I beretningen kunne Leo Jacobsen oplyse, at hallen i løbet af året havde været brugt flittigt af de 2 idrætsforeninger BT og SVIF, der havde haft ca. 33 timer om ugen i hallen, hvortil kom stævner i weekender. Der havde været gennemført turneringer/stævner indenfor såvel fodbold, håndbold, badminton og bordtennis. Endvidere havde flere holdt barnedåb, konfirmation og fødselsdage i hallen. Regnskabet for 2009 viser et overskud på kr , som overføres til hallens egenkapital. Der var meget stor ros fra alle til halinspektør Knud Brøndum for hans indsats i Møllehøjhallen. Der var genvalg af Leo Jacobsen, Bruunshåb til bestyrelsen. Der var nyvalg af Hans Berg, Møllehøjskolen og Erland Aarup, Sdr. Rind-Rindsholm Borger- og Kulturforening, som erstatter Frank Laursen, Møllehøjskolen og Bjarni RomJensen, Sdr. Rind-Rindsholm Borger- og Kulturforening. Leo Jacobsen kunne samtidig oplyse, at hallens bestyrelse i december 2009 havde modtaget brev med tilsagn om, at der i 2010 ville komme asfalt på hallens Pplads. For at få sat gang i sagen var der den 24. marts 2010 sendt brev til Børn og Ungeforvaltningen i Viborg Kommune. Efter godt 2 måneder er der endnu ikke modtaget noget svar for forvaltningen, så der kan ikke oplyses noget konkret om, hvornår arbejdet vil blive udført. 17

18 BT/SVIF Gymnastik Over 130 børn har gennem vinteren tumlet, leget og sprunget så sveden drev. Hovedformålet er generelt at have det sjovt i forbindelse med at bevæge sig. Lysten til bevægelse ønsker vi skal øges. Samtidig lægges der vægt på, at de forskellige sanser bliver påvirket og udfordret. Der er en helt klar sammenhæng mellem vores måder at bevæge os på og vores udvikling af hjernens evne til at fungere, i forhold til koncentration, koordination, indlæring osv.. Vi skal både gynge, snurre, hoppe og mærke. Musikken er en vigtig ingrediens, da den påvirker os og kan være med til at underbygge lysten til bevægelse. (Alt sammen forhold, der ikke helt er gået op for det danske skolevæsen! :-)) Det var ikke muligt at motivere vores voksenhold med over 30 deltagere til at give opvisning. Lidt synd, for det kunne være godt at vise, at det giver glæde at bevæge sig, uanset alder, højde og drøjde. Næste sæson forventes at starte op i uge 36. Al gymnastikken kommer til at ligge om mandagen. Endeligt program (den grønne folder) omdeles primo august. Skulle du have lyst til at være en del af foreningslivet som instruktør, kan du tage kontakt til Thomas Højen tlf Pt. mangler vi hjælpere på et par af børneholdene samt en medinstruktør på voksenholdet. Det er en positiv udfordring at være instruktør, ud over gratis motion, giver det rigtig meget på det personlige plan. Så kom med under fanen! Tak til mange for opbakning og indsats. ( se billederne på næste side) Gymnastikopvisning i Møllehøjhallen Af Thomas Højen. Søndag eftermiddag d. 28. marts sluttede gymnastiksæsonen af med en flot opvisning i Møllehøjhallen. Det er en stor dag for både små og større. Der kan være sommerfugle i maven og det kan være lidt overvældende pludselig at stå foran 300 tilskuere. Men da fanerne først havde hilst velkommen og musikken spillede, så var det jo næsten som det plejer at være. Vejrmøller hen over måtten, salto i trampolinen og op at stå på hænder. I år var der flere af holdene, der havde et tema. Der var de drabelige sørøvere, der skød med kanoner og krudt, der var aberne der svang sig rundt i junglen, barbier der lavede et flot show og pippier der spillede med musklerne. Det største hold var afgjort forældre-barn holdet med 40 børn plus vedhæng. Flot at se så mange på gulvet. 18

19 BT/SVIF Gymnastik 19

20 BT/SVIF Gymnastik et skub rundt i en koldbøtte eller lign.. Det kan også være dig, der gerne vil have en mere central rolle på et af holdene, enten nu eller senere når du har været med som føl en sæson. At være instruktør giver rigtig gode oplevelser, måske endda sammen med dit eget barn. At være instruktør giver kompetencer, der kan bruges i mange andre sammenhænge. Der er mulighed for at komme på kurser, hvilket vi prioriterer meget højt. Af Tomas Højen, Gymnastikudvalget i BT/SVIF I gymnastikudvalget er vi allerede langt med planlægningen af kommende sæson. Opdelingen af børneholdene bliver i år efter klasse-årgang. Det håber vi vil give en mere jævn fordeling på de forskellige hold. Vi vil tilstræbe os at tilrettelægge udfordringerne efter gymnasterne på det enkelte hold. Al gymnastik foregår mandag. Mere om holdene og gymnastikafdelingen findes på SVIF og BT s hjemmesider. Det skal nævnes, at der oktober i år er gymnastikinspirations-weekend i Herning. En weekend vi opfordrer alle instruktører til at tage med på. En weekend, hvor man ud over en masse inspiration, også får dyrket det sociale i foreningen. Vi mangler en medinstruktør til m/k motionsholdet, der træner mandag fra Vi mangler instruktører og hjælpere til nogle af børneholdene. Interesserede kan kontakte Thomas Højen på eller / Med hensyn til instruktører, kan vi altid bruge friske kræfter. Det kan være dig, der måske ikke selv har den store erfaring, men som gerne vil give en hjælpende hånd med redskaber, en leg, 20

Ans IF Gymnastik OPSTART I ANS IF GYMNASTIK 2014/2015

Ans IF Gymnastik OPSTART I ANS IF GYMNASTIK 2014/2015 Ans IF Gymnastik OPSTART I ANS IF GYMNASTIK 2014/2015 FORORD I denne folder kan du få et overblik over de forskellige hold. Du kan se, hvem der er instruktører på de enkelte hold, hvad de vil arbejde med

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

A n s I F G y m n a s t i k

A n s I F G y m n a s t i k A n s I F G y m n a s t i k O P S T A R T I ANS IF GYMNASTIK 2013/2014 A n s I F G y m n a s t i k Karin Munk Andersen, Økonomiansvarlig Rikke Sloth Mogensen, Instruktøransvarlig Pia Walliser Sehested,

Læs mere

FODBOLDSTART 2010 Fodbold for hele familien

FODBOLDSTART 2010 Fodbold for hele familien FODBOLDSTART 2010 Fodbold for hele familien MAMMEN IDRÆTSFORENING Velkommen til ny sæson. Velkommen til en ny sommersæson i Mammen Idrætsforening. Vi håber, at du og din familie kan bruge et eller flere

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

det selv. Læs mere i bladet >>>>>>>> Se også bagsiden der er altid noget godt i Folkebladet. Bladet For Rørbæk & Opland Februar 2003 13.

det selv. Læs mere i bladet >>>>>>>> Se også bagsiden der er altid noget godt i Folkebladet. Bladet For Rørbæk & Opland Februar 2003 13. Bladet For Rørbæk & Opland Februar 2003 13. årgang Hvad finder du i bladet: Gymnastik opvisning. Slå katten af tønden i Brugsen. Dame & Herre aften i Forsamlingshuset. Sogneaften og familiegudstjeneste.

Læs mere

Månedsmagasinet Cross Court

Månedsmagasinet Cross Court Månedsmagasinet Cross Court SIDSTE NYT Hygge på lørdag Årgang 3 Udgave 12 1.holdet debuterer i 1.division... Motionist camp søndag 10.00-13.00 1.holdet debuterer lørdag den 28.oktober kl. 10.00 hjemme...

Læs mere

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen Generalforsamling Torsdag d. kl. 19.00, i Vipperødhallen Til stede: Fra bestyrelsen: Marianne, Charlotte, Mette, Malene, Anne Dorthe, samt 6 medlemmer. Fraværende: Morten, Pia 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen

Læs mere

Velkommen til byfest i Vester Nebel

Velkommen til byfest i Vester Nebel Velkommen til byfest i Vester Nebel Så er det byfesttid i Vester Nebel, og på de følgende sider vil programmet kunne findes. Byfesten afholdes i år: torsdag den 12. juni søndag den 15. juni 2014 Byfestprogrammet

Læs mere

Søttrup Gymnastikforening

Søttrup Gymnastikforening Gymnastik i Hornum PROGRAM 2015/2016 i Søttrup Gymnastikforening SÆSONSTART UGE 36 (31/8 el.1/9) Velkommen til en ny og spændende sæson i Søttrup Gymnastikforening Vi håber, at rigtig mange har lyst til,

Læs mere

Krejbjerg - Nyt September 2015

Krejbjerg - Nyt September 2015 Krejbjerg - Nyt September 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn HØSTFEST Lørdag, den 19. september kl. 19.00 holdes årets høstfest i Krejbjerg Forsamlingshus. I år prøver vi at gøre det på

Læs mere

Program. Byfest for. Bjerregrav 2015. Den 11. - 14. juni. Byfest i Ø. Bjerregrav 19., 20., 21. og 22. juni

Program. Byfest for. Bjerregrav 2015. Den 11. - 14. juni. Byfest i Ø. Bjerregrav 19., 20., 21. og 22. juni Program Byfest for 2014 Byfest i Ø. Bjerregrav 19., 20., 21. og 22. juni Bjerregrav 2015 Den 11. - 14. juni Program Torsdag d. 11. juni Programmet er foreløbigt, og der kan komme ændringer/justeringer

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Maj Loppemarked sælg selv

Læs mere

Sæson 2014 / 2015. Ubberud. Gymnastik afdeling

Sæson 2014 / 2015. Ubberud. Gymnastik afdeling Sæson 2014 / 2015 Ubberud Gymnastik afdeling BØRNE - UNGDOM HOLD Piger spring/rytme 0 2 klasse Onsdag kl. 15.30 16.30 i Ubberud hallen fra 03-09-14 (NB: Tidspunktet rettet!) Hej Piger Starter vi en ny

Læs mere

.EN MANDAG EFTERMIDDAG MED 0/1 KL. OG JAKOB I KREATIV

.EN MANDAG EFTERMIDDAG MED 0/1 KL. OG JAKOB I KREATIV Hovedgaden 15 - Vejrumbro - 8830 Tjele - Tlf. 8665 4455 - E: Info@VVfriskole.dk - I: www.vvfri.dk Nyhedsbrev uge 05-2014 Side 1 Kreativ med Jakob Side 4-8 Børnehaven Side 2 Nyt fra Troels Side 9 Kalender

Læs mere

1. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 6 januar 2014 kl. 19.00

1. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 6 januar 2014 kl. 19.00 1. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 6 januar 2014 kl. 19.00 Inviterede: Bestyrelsen: Ole, Bent, Kim, Søren, Erik, Marianne Fra afdelingerne: Lars, Ole, Rikke, Solveig, Birger, og Hanne Østergaard.

Læs mere

Skolenyt uge 37 www.ørdingfriskole.dk

Skolenyt uge 37 www.ørdingfriskole.dk Skolenyt uge 37 www.ørdingfriskole.dk Ugens højdepunkter Efter en dejlig uge med solskin er vi nu nået til at kigge lidt tilbage på ugens løb og evaluere samt kigge lidt frem på næste undervisningsuge

Læs mere

Vi fokuserer på grundlæggende gymnastik og øver spring alt efter børnenes niveau. Holdnavn: Unge Rytmepiger (8. Klasse - 25 år.

Vi fokuserer på grundlæggende gymnastik og øver spring alt efter børnenes niveau. Holdnavn: Unge Rytmepiger (8. Klasse - 25 år. Holdnavn: Minispring Træner: Anja C., Mette, Mathilde og Mathias Træningstid og sted: Onsdag kl. 16.15 17.15 i gymnastiksalen Målgruppe: børn, som er på deres 3. og afsluttende år i børnehaven + børn,

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

GHRI-gymnastik 2010/2011

GHRI-gymnastik 2010/2011 GHRI-gymnastik 2010/2011 Side 1 Gymnastiksæsonen 2010 / 2011 Nu begynder sæsonen med gymnastik for enhver. I Gymnastikafdelingen mener vi, at alle skal have mulighed for at deltage. Vi har fået samlet

Læs mere

Referat af trænermøde d. 4/3 kl. 19.00 i Hallen.

Referat af trænermøde d. 4/3 kl. 19.00 i Hallen. Referat af trænermøde d. 4/3 kl. 19.00 i Hallen. Vi startede med en kort præsentation, og det var godt at se, at alle årgange undtagen en enkelt var repræsenterede. Der var også en del nye ansigter i blandt.

Læs mere

Bestyrelsesmøde med deltagelse af udvalgene 07.12.2011 Referent: Poul Sørensen

Bestyrelsesmøde med deltagelse af udvalgene 07.12.2011 Referent: Poul Sørensen Bestyrelsesmøde med deltagelse af udvalgene 07.12.2011 Referent: Poul Sørensen 1.Orientering fra bestyrelsen I Front Deltagerne i I Front har afsluttet kurset. Der har været meget stor tilfredshed med

Læs mere

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com Fællesmøde Onsdag den 16. januar kl. 14.00 på Hjemmet. Hyggeeftermiddag med musikalsk underholdning og fællessang ved Per Skærlund, Grindsted. Pris for entrè, underholdning

Læs mere

Velkommen til Gymnastikkens Hus!

Velkommen til Gymnastikkens Hus! Velkommen til Gymnastikkens Hus! Gymnastikkens Hus er Fredensborg Kommunes kommende gymnastik- og motorikhal. Her er der mulighed for at lege, lære og dyrke motion og socialt samvær uanset alder og niveau.

Læs mere

Sydfyns Single- og Venskabsklub

Sydfyns Single- og Venskabsklub Sydfyns Single- og Venskabsklub www.svendborgsingleklub.dk OBS!! Af hensyn til danseaftner på Skærven i Nyborg, er klubaftnerne fremover flyttet til 3. fredag i måneden April 2013 Søndag den 7. april kl.

Læs mere

4. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 22. april 2014 kl. 19.00

4. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 22. april 2014 kl. 19.00 4. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 22. april 2014 kl. 19.00 Dagsorden og referat: Inviteret fra Bestyrelsen: Ole, Kim S, Søren, Erik, Kim E, Marianne Fra afdelingerne: Lars, Ole, Rikke,

Læs mere

Søttrup Gymnastikforening SÆSONSTART UGE 36 (1/9 el.2/9)

Søttrup Gymnastikforening SÆSONSTART UGE 36 (1/9 el.2/9) Gymnastik i Hornum Gymnastik er udfordringer til alle i alle aldre. Bevægelse er sjovt og sundt. PROGRAM 2014/2015 i Søttrup Gymnastikforening SÆSONSTART UGE 36 (1/9 el.2/9) Velkommen til en ny sæson i

Læs mere

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK.

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Der er gang i alle vores hold og vi er ret godt fyldt op. Der tegner sig en god klubånd som der plejer og vi håber at alle nye som gamle medlemmer

Læs mere

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden:

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden: Den sidste rejse. af Hans Høilund-Carlsen Når en nær slægtning dør, henvender vi os i dag til en bedemand, der mod betaling hjælper de efterladte med at få løst de mange opgaver, der er knyttet til den

Læs mere

Børne- og ungeklub/næstformand i KIF

Børne- og ungeklub/næstformand i KIF Bestyrelsesmøde KIF d. 23-4-2013 Punkt. 1 Til stede var: Tut Feveile Brigitte Kjeldstrøm Sigrid Andersen Tina Quaade Per Vanmann Suzanne Tone Hansen Karina Nielsen Rene Rasmussen Konni Brandt Jesper Skjold

Læs mere

Borgerforeningens kasserer kunne samtidig fremlægge et regnskab, som viser et lille overskud på projektet. Du kan se regnskabet på næste side.

Borgerforeningens kasserer kunne samtidig fremlægge et regnskab, som viser et lille overskud på projektet. Du kan se regnskabet på næste side. Af Erling Hosbond Så skulle det efter kalenderen være forår, selv om det ikke er til at få øje på, men det kommer jo nok engang. Jeg var sidste torsdag til generalforsamling i Forsamlingshuset og Borgerforeningen.

Læs mere

KARREBÆK IDRÆTSFORENING KLUBBLAD

KARREBÆK IDRÆTSFORENING KLUBBLAD KARREBÆK IDRÆTSFORENING KLUBBLAD Sæsonstart August 2015 KONTAKTPERSONER Hovedbestyrelsen: Formand: Louis Kristensen tlf. 20 31 40 11 ludimann@yahoo.dk Løb: Formand: Søren Lund tlf. 61 60 74 92 sblund@privat.dk

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 27 juli / august. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Tur 3. Kør ud ad Gravsholtvej forbi kartoffelmelsfabrikken til Lyng drup. Drej til venstre, og kør op over motorvejsbroen til cykelstien

Tur 3. Kør ud ad Gravsholtvej forbi kartoffelmelsfabrikken til Lyng drup. Drej til venstre, og kør op over motorvejsbroen til cykelstien 800 m. drejer du til højre mod Langholt. Turen er i alt på ca. 12 km. Den kan forlænges ved at køre ad Elsamvej til Elværket. Her følger du første vej, Nefovej, til højre mod Stae. Når du kommer til Stae

Læs mere

Torsdag den 26 marts 2015. Kl.19.30, Sundeved efterskole.

Torsdag den 26 marts 2015. Kl.19.30, Sundeved efterskole. Referat fra generalforsamling i VBIF Torsdag den 26 marts 2015 Kl.19.30, Sundeved efterskole. Dagsorden: 1. Velkomst ved Henriette 2. Valg af dirigent: Marius Frellesen 3. Valg af protekolfører: Merethe

Læs mere

OBBEKÆR/KALVSLUND 2. HALVÅR 2014

OBBEKÆR/KALVSLUND 2. HALVÅR 2014 Obbekær Forsamlingshus Formand Finn Vind 75 42 30 64 Kasserer Erik Bendtsen 51 58 60 39 Sekretær Bjarne Schmidt Philipp 22 96 55 55 Medlem Lis Thomsen 20 44 89 33 Medlem Bartina Swart 74 76 19 92 Udlejning

Læs mere

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden.

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Bestyrelsen håber at Hermods medlemmer vil benytte sig af muligheden for at være med til at fylde

Læs mere

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE MAJ - AUGUST 2011 ANNA SOGNS KIRKEBLAD 100 ÅRS FØDSELSDAG for K9 - FDF DEN 28. AUGUST 2011 er vi alle inviteret til FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00 I ANNA KIRKE Efter gudstjenesten tager vi sammen ud i hytten

Læs mere

Nyhedsbrev fra DDBU. Nyt fra DDBU Regionalmøder. Møderne afholdes følgende steder: Saxenhus, Juniorsgade 35, 4990 Sakskøbing. kl. 18.00 20.

Nyhedsbrev fra DDBU. Nyt fra DDBU Regionalmøder. Møderne afholdes følgende steder: Saxenhus, Juniorsgade 35, 4990 Sakskøbing. kl. 18.00 20. N Y T F R A D D B U O G K L U B B E R N E Nummer 1 Januar 2015 Nyt fra DDBU Regionalmøder Møderne afholdes følgende steder: Mandag den 19. jan 2015 kl. 18.00 20.00 Tirsdag den 20. jan. 2015 kl. 18.00 20.00

Læs mere

KONTAKTEN Øster Snede Skole

KONTAKTEN Øster Snede Skole KONTAKTEN Øster Snede Skole Skoleåret 2012/2013 Nr. 4 Kalenderen skoleåret 2012 2013 Skolens aktivitetskalender kan ses på Skolens hjemmeside: www.oester-snede-skole.dk Ferieplan for skolerne - skoleåret

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker Maj * Juni * Juli * August 2014 NYT FRA PASTORATET Velkommen til dette første Sognebladet for Karrebæk og Fodby kirker. De to menighedsråd er blevet enige om at udgive

Læs mere

Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria

Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria Dagsorden: 1) Godkendelse af referat 1.1 Er godkendt og lagt på nettet 2) Indlæg fra bestyrelsesmedlemmerne

Læs mere

Ungdom. spot på sporten // JANUAR 2012. Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12. Hovedsponsor:

Ungdom. spot på sporten // JANUAR 2012. Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12. Hovedsponsor: Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12 spot på sporten // JANUAR 2012 Hovedsponsor: GODT NYTÅR TIL ALLE... Selv om vi snart skriver medio januar, vil vi gerne benytte lejligheden til at ønske alle

Læs mere

Gymnastiksæsonen 2009/2010 V/H mix starter uger 37 Øvrige hold starter uge 38

Gymnastiksæsonen 2009/2010 V/H mix starter uger 37 Øvrige hold starter uge 38 Gymnastiksæsonen 2009/2010 V/H mix starter uger 37 Øvrige hold starter uge 38 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 16.30 17.30 Krudtuglerne 16.00 17.00 2. kl. + 3. kl. 17.00 18.00 0. kl. + 1. kl. 17.30

Læs mere

Årre En Blomstrende Landsby. Bilag

Årre En Blomstrende Landsby. Bilag Årre En Blomstrende Landsby Bilag 1 Kære Foreninger Så nærmer d. 7. oktober sig, hvor I har givet tilsagn om at stille op til præsentation af netop jeres forening. Vi er rigtig glade for jeres opbakning,

Læs mere

NRUI Sports- og Byfest 2013

NRUI Sports- og Byfest 2013 NRUI Sports- og Byfest 2013 Program for Sports- og Byfesten 2013 Søndag den 25/8 kl. 14,00 Opstilling af telt Teltet skal rejses, borde stole, bar, køkken, lys m.m. skal opstilles, så vi glæder os til

Læs mere

o Flugtskydning o Jagt o Vildt o Naturpleje o Fiskeri o Oplevelse o KLIK IND ~ www. Karlebosognsjagtforening

o Flugtskydning o Jagt o Vildt o Naturpleje o Fiskeri o Oplevelse o KLIK IND ~ www. Karlebosognsjagtforening BLAD NR 2 / 2009 Karlebo Jæger post FORÅR o Flugtskydning o Jagt o Vildt o Naturpleje o Fiskeri o Oplevelse o KLIK IND ~ www. Karlebosognsjagtforening Formanden har ordet! Uge 15. Så er det blevet forår!

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011 KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE Nr. 2 Juni, Juli, August 2011 48. årg. Det er et kirkeblad om årets konfirmation, indbydelse til udendørsgudstjeneste og med masser af nyt om navne Først

Læs mere

Generalforsamling i Skelund Landsbyforening 20 marts 2014 i Den Bette Skole. Velkommen til alle jer

Generalforsamling i Skelund Landsbyforening 20 marts 2014 i Den Bette Skole. Velkommen til alle jer Generalforsamling i Skelund Landsbyforening 20 marts 2014 i Den Bette Skole Velkommen til alle jer Skelund Landsbyforening vil gerne byde alle nye borgere velkommen til Skelund og omegn Skelund er en aktiv

Læs mere

GIF S. Vintersæson 2011/2012. Start uge 38

GIF S. Vintersæson 2011/2012. Start uge 38 GIF S Vintersæson 2011/2012 Start uge 38 Velkommen til en nye sæson. Endelig lyder startskuddet til en ny vintersæson oven på nogle måneder, hvor vi har brugt mange timer på at få adgang samt bruge Guldborgland

Læs mere

UNGDOMSKOLLEGIETS EGEN AVIS APRIL 2012

UNGDOMSKOLLEGIETS EGEN AVIS APRIL 2012 UNGDOMSKOLLEGIETS EGEN AVIS APRIL 2012 KOLLEGIE NYT Thomas M., Rasmus, Søren, Sabrina og Camilla sammen med Mikkel Hansen kåret som verdens bedste håndboldspiller. VIGTIGT: Kollegienyt kan endvidere ses

Læs mere

Kom i form i din lokale idrætsforening. Håndbold Gymnastik Senioridræt

Kom i form i din lokale idrætsforening. Håndbold Gymnastik Senioridræt Kom i form i din lokale idrætsforening Håndbold Gymnastik Senioridræt Program for sæsonen 2015/2016 Gymnastik Motion for hele familien: Velkommen til gymnastiksæson 2015 2016. Vi hjælper dig med at komme

Læs mere

Bestyrelsens beretning om 2014 til BS Seniormotions generalforsamling tirsdag d. 17. marts 2015 i Strandens Forsamlingshus. Stavgang generelt:

Bestyrelsens beretning om 2014 til BS Seniormotions generalforsamling tirsdag d. 17. marts 2015 i Strandens Forsamlingshus. Stavgang generelt: Side 1 af 5 Bestyrelsens beretning om 2014 til BS Seniormotions generalforsamling tirsdag d. 17. marts 2015 i Strandens Forsamlingshus. Bestyrelsesmøder: Alle planlagte bestyrelsesmøder har været afholdt.

Læs mere

ARENDSE NYT Juni 2013

ARENDSE NYT Juni 2013 ARENDSE NYT Juni 2013 Sankt Hans 23. juni 2013 Indholdsfortegnelse Juni 2013 Forside Indholdsfortegnelse Forstanders indlæg Nye Priser Velkommen til nye medarbejdere Fødselsdage Referat af beboermøde April

Læs mere

Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne.

Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne. Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne. Bestyrelsen og instruktører ønsker alle tidligere og nye medlemmer velkommen til en ny sæson. Foråret er kommet tidligere end normalt så forhåbentligt, kan vi

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 30 januar / februar 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Inspiration til fundraising for hold

Inspiration til fundraising for hold Inspiration til fundraising for hold Et af formålene med Stafet For Livet er at indsamle midler til bekæmpelse af kræft her spiller I som hold en vigtig rolle. En meget stor del af indtægterne til Stafet

Læs mere

Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form

Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form 1983 Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form Hans og Anna Pedersen VEJEN: Selv om det sner, stormer eller regner kan man hver dag træffe ægteparret Anna og Hans Pedersen, Præstevænget

Læs mere

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk ÅRG. 29 INFORMATION Klokkebjergs bestyrelse er: Henning Hansen, Esbjerg (formand) Svend Engrob, Tarm (næstformand) Birgit Storbjerg, Ølgod Frida Skade, Skjern Torben Hvergel, Ringkøbing Bestyrelsen for

Læs mere

Så er vi allerede nået til september, jamen dog, hvor tiden løber. Dette sjove foto er oppe fra, hvor jeg bor. Sejerøbugten med Nekselø i baggrunden.

Så er vi allerede nået til september, jamen dog, hvor tiden løber. Dette sjove foto er oppe fra, hvor jeg bor. Sejerøbugten med Nekselø i baggrunden. TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV SEPTEMBER 2015 Kære alle, Så er vi allerede nået til september, jamen dog, hvor tiden løber. Dette sjove foto er oppe fra, hvor jeg bor. Sejerøbugten med Nekselø

Læs mere

Nyt fra bestyrelsen i VSB Juni-September 2014

Nyt fra bestyrelsen i VSB Juni-September 2014 Bestyrelsen: Næste bestyrelses møde er d. 29 Oktober 2014 Emner som I ønsker behandlet kan fremsendes til Lenelaungaard@hotmail.com ugen før mødet. Medlemstal Pr September 2014: 780 medlemmer Baner og

Læs mere

Generalforsamling 2014

Generalforsamling 2014 Generalforsamling 2014 DAGENS MATCH: (No. 1: 2 ks. Manneklubbolde/No. 2: 4 fl. vin/no. 3: 4 Manneklubtrøjer) No. 1: Allan Hansen, Mogens Lundh, Kaj Mortensen (31 point), Svend Skiby 103 point No. 2: Torben

Læs mere

VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2015-2016

VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2015-2016 VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2015-2016 LANGESKOV BADMINTON KLUB 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Forside foto: Formanden modtog pris ved Badminton Fyn Repræsentantskabsmøde da LBK blev kåret til Årets Klub Side 2: Side

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamling Bjerringbro IF inviterede til generalforsamling Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamlingen blev liver afholdt i Bjerringbro IFs klubhus Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent

Læs mere

Tennis i Hammel april 2014 1

Tennis i Hammel april 2014 1 Tennis i Hammel april 2014 1 Hammel Tennisklub Gl. Randersvej 22, 8450Hammel BESTYRELSEN Formand Peder Helbo Tlf. 86 96 32 13 40 75 82 22 Peder@helbo.com Kasserer Ole Hollenbo Tlf. 86 96 19 14 27 64 06

Læs mere

Formandens beretning for året 2014

Formandens beretning for året 2014 Formandens beretning for året 2014 Velkommen. Så gik der endnu et år. Og dette har budt på nye udfordringer. Selvfølgelig har de sidste detaljer vedr. overtagelsen fyldt meget, da den er en vigtig del

Læs mere

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset.

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning - formand Mads Sørensen 3. Fremlæggelse af revideret regnskab

Læs mere

Formand Søren Kristensen bød velkommen til generalforsamlingen. Mødt var i alt 19 personer, incl. bestyrelsesmedlemmer.

Formand Søren Kristensen bød velkommen til generalforsamlingen. Mødt var i alt 19 personer, incl. bestyrelsesmedlemmer. Referat af generalforsamling i BMI - torsdag, den 26. februar 2015 kl. 19.00 i hallens cafeteria: Formand bød velkommen til generalforsamlingen. Mødt var i alt 19 personer, incl. bestyrelsesmedlemmer.

Læs mere

Rosenvænget festival. Tøsetur i sommerhus

Rosenvænget festival. Tøsetur i sommerhus Vi er nu trådt ind i sommerperioden 2015, og dette kan allerede mærkes. Der nærmer sig sol- og strandvejr, og vi kan allerede nu se et højt aktivitets niveau ud af huset for mange af beboerne i klynge

Læs mere

NYHEDSBREV Projekt Nærmiljø November 13 - januar 14

NYHEDSBREV Projekt Nærmiljø November 13 - januar 14 I denne udgave af nyhedsbrevet Efteråret er kommet...1 Røgfri på Arendalsvej...2 Fitness - så er vi igang...4 Trænger din økonomi til et servicetjek?...5 Café Solskin - en solskinshistorie...6 Bagagerumsmarked...8

Læs mere

Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm

Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm Se bankens annonce. Tilmelding på tlf. 97 37 62 48 senest fredag den 15. februar. Vi kan max være 40 i alt, så det er først-til-mølle-princippet, der gælder. Evt.

Læs mere

Fodbolden. indvandrere

Fodbolden. indvandrere Fodbolden indvandrere Fodbolden indvandrere 4 Formand for Den Østlige Forening i Aalborg Øst, Salah Touska (tv) og fodboldtræner, kampfordeler og alt muligt andet i fodboldklubben, Mohamed Agha. Ildsjæl

Læs mere

Vanløse Frikirke. Kirkeblad maj-juni 2015. www.vanløsefrikirke.dk

Vanløse Frikirke. Kirkeblad maj-juni 2015. www.vanløsefrikirke.dk Vanløse Frikirke www.vanløsefrikirke.dk Kirkeblad maj-juni 2015 LÆS OM: 1. Peters Brev Bøn på St. Bededag Festlige begivenheder Kr. Himmelfartsudflugt Sommerstævne og lejre Børnekirkeovernatning Informationsmøde

Læs mere

Formands beretning SAR 27/2-14

Formands beretning SAR 27/2-14 Formands beretning SAR 27/2-14 Da det er min første formands beretning, vil jeg starte med at undskylde hvis der er noget jeg har glemt, overset eller fejl disponeret. Igen i går er der sket mange ting

Læs mere

Årre Skole rg. 2012 nr. 4 SKOLESNAK

Årre Skole rg. 2012 nr. 4 SKOLESNAK Årre Skole Årg. 2012 nr. 4 SKOLESNAK Indhold En god og en dårlig nyhed... 3 Sikringstiltag på Årre Skole... 4 Julehilsen fra Fritteren... 4 Hvad betyder alt det, vi går og siger... 5 Skolesocialrådgivere...

Læs mere

Program for Indre Mission i Gjern Foråret 2012

Program for Indre Mission i Gjern Foråret 2012 Program for Indre Mission i Gjern Foråret 2012 Gjern Missionshus Østergade 27B 8883 Gjern 1 2 Mandag 9. kl. 20 Tirsdag 10. kl. 10 (bemærk tidspunktet) Onsdag 11. kl. 20 Torsdag 12. kl. 20 Fredag 13. kl.

Læs mere

Sydfyns Single- og Venskabsklub

Sydfyns Single- og Venskabsklub Juli 2014 Lørdag d. 5. juli. Jazz og æggekage på Carlslund, Fruens Bøge Skov 7, 5250 Odense. En tilbagevende tradition er, at vi mødes på Restauration Carlslund og nyder den gode æggekage og jazzmusikken

Læs mere

Emne Aktivitet Ansvar

Emne Aktivitet Ansvar Deltagere: Formand Helle Eriksen Næstformand Louise Vedel Kasserer Lone Bilyk Sekretær Henning Riber Gymnastik Hanne Roslyng-Stilou Motion Merete Olsen Fodbold Søren Tofte Tennis Flemming Jepsen Badminton

Læs mere

Personas. Emma 10 år + Signe 10 år + Cecilie 10 år. Hvornår: 1 gang om ugen og opvisninger. Hvad: Gymnastik.

Personas. Emma 10 år + Signe 10 år + Cecilie 10 år. Hvornår: 1 gang om ugen og opvisninger. Hvad: Gymnastik. Emma 10 år + Signe 10 år + Cecilie 10 år Hvornår: 1 gang om ugen og opvisninger. Hvad: Gymnastik. Spise/drikke behov: Sidde med veninderne og hygge og deler maden. Opholder sig: I salen omkring tasker

Læs mere

KNU Juni DEN 2013. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 36 Årgang Nr. 361. Ølstykke. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Sct. Georgs Gildet.

KNU Juni DEN 2013. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 36 Årgang Nr. 361. Ølstykke. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Sct. Georgs Gildet. KNU Juni DEN 2013 Sct. Georgs Gildet Sct. Georgs Gildet Ølstykke Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 36 Årgang Nr. 361 Side 1 Lisbeth Christensen Lis Larsen Ruth Pedersen Peter Hovgaard-Jensen Poul

Læs mere

for Lyne Sogn Maj 2014 Indhold:

for Lyne Sogn Maj 2014 Indhold: Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Maj 2014 De gamle skilte på hotellet Afholdshotel fra 1914 til 1970 Indhold: Krocketklubben. Avisindsamling. Støtteforeningen

Læs mere

SÆSON 2013-2014 VELKOMMEN!

SÆSON 2013-2014 VELKOMMEN! SÆSON 2013-2014 VELKOMMEN! Velkommen til sæsonen 2012/2013 i Taastrup Gymnastik Forening Det er allerede blevet tid til at gøre klar til en ny sæson i TGF. En sæson der sikkert bliver lige så begivenhedsrig

Læs mere

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 5, 2015. Velkommen til 5. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden.

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 5, 2015. Velkommen til 5. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Velkommen til 5. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Bestyrelsen håber at Hermods medlemmer vil benytte sig af muligheden for at være med til at fylde

Læs mere

Krejbjerg - Nyt Juni 2015

Krejbjerg - Nyt Juni 2015 Krejbjerg - Nyt Juni 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn ÅRETS BYFEST 2015 Den 23. 27. juni afholdes der byfest i Krejbjerg. Tirsdag den 23. juni kl. 18.30 Cykeltur til Nymølle kl. 20.00

Læs mere

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening.

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening 26. marts 2012 Formandens årsberetning Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Dette er min

Læs mere

Nyhedsbrev Maj 2012.

Nyhedsbrev Maj 2012. Nyhedsbrev Maj 2012. Nyt fra Bestyrelsen. Arbejdsdag i klubben lørdag d 16 Juni. Der vil denne dag blive lavet en arbejdsdag i klubben, hvor der skal males det sidste på klubhuset og der skal repareres

Læs mere

TINGBAKKESKOLEN TINGBAKKEHALLEN

TINGBAKKESKOLEN TINGBAKKEHALLEN Esrum Gymnastik TINGBAKKESKOLEN Mandag start den 20.9.10. TINGBAKKEHALLEN 2010-2011. 16.30 17.30 i SALEN Drenge far 5 til 8 år Ved Stig serup Bevægelse og motion i leg med redskaber, der giver sved på

Læs mere

Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08.

Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08. Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08. 1.Velkomst Susanne bød velkommen og der var et specielt velkommen til vores nye kasserer, Erik. 2. Valg af dirigent, referent samt næste møde. Dirigent:

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Brøndby Håndboldklub

Referat fra den ordinære generalforsamling i Brøndby Håndboldklub ReferatfradenordinæregeneralforsamlingiBrøndbyHåndboldklub Afholdtmandagden3.juni2013kl.19.30iCaféen,Stadionhal1. Antaltilstedeværende:37medlemmersamt8bestyrelsesmedlemmer.Ialt45personer. 1. Valgafdirigent.

Læs mere

Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet med det sidste år?

Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet med det sidste år? Referat fra generalforsamling i Skals borgerforening d. 29/2-2012. Valg af dirigent: Steffen Højer-Nielsen Referent: Lone Algayer Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet

Læs mere

Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00

Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00 Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00 Sted: Aakjærskolens cafe Referent: Gry Damgaard Nielsen. Referat: 1. Valg af dirigent Børge Mortensen Generalforsamlingen

Læs mere

for Lyne Sogn April 2015 Projekt byforskønnelse, fliser foran Hotellet

for Lyne Sogn April 2015 Projekt byforskønnelse, fliser foran Hotellet Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn April 2015 Projekt byforskønnelse, fliser foran Hotellet Indhold: * Sdr. Vium: Byttemarked * Dagli Brugsen: Generalforsamling

Læs mere

Lokalcenter Fuglebakken

Lokalcenter Fuglebakken Aktiviteter på Fuglebakken Ann Toustrup Eriksen, Leder af plejebolienheden Fuglebakken Der er mange aktiviteter på Fuglebakken, og de er meget forskelligartet, da der er mange forskellige ønsker. Såfremt

Læs mere

DM for Redningshund Aalborg 2011

DM for Redningshund Aalborg 2011 DM for Redningshund Aalborg 2011 Tekst af Helga Thorstein og billeder Af Helle Jensen Beredskabscenter Aalborgs Hundetjeneste afviklede i weekenden d. 3.-4. September et forrygende DM for 33 af landets

Læs mere

VNI BYFEST I VESTER NEBEL

VNI BYFEST I VESTER NEBEL VNI BYFEST I VESTER NEBEL 11. juni 14. juni 2015 Velkommen til byfest i Vester Nebel Så er det byfesttid i Vester Nebel, og på de følgende sider vil programmet kunne findes. Byfesten afholdes i år: torsdag

Læs mere

for Lyne Sogn Februar 2015

for Lyne Sogn Februar 2015 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Februar 2015 Nedbrydning af gødningshus 2014 Indhold: * Bork Præstegård: Skumringstime * Lyne Kroket & Petanqueklub: Generalforsamling

Læs mere

2-3. JUNI 2012 ALBERTSLUND CUP 2012 POWERED BY:

2-3. JUNI 2012 ALBERTSLUND CUP 2012 POWERED BY: 2-3. JUNI 2012 ALBERTSLUND CUP 2012 POWERED BY: VELKOMMEN TIL ALBERTSLUND CUP 2012 2. OG 3. JUNI Vi ved alle, at idræt og motion er dannende og vanedannende. Det giver fysisk og psykisk velvære at røre

Læs mere

Vi har set frem til denne dag, hvor ca. 300 gymnaster skal i konkurrence og vi glæder os til at se en masse flot acrobatik.

Vi har set frem til denne dag, hvor ca. 300 gymnaster skal i konkurrence og vi glæder os til at se en masse flot acrobatik. Side 2-6 Velkommen til Sports Acro DM2015 for Junior og Senior Kære gymnaster, instruktører og dommere. Det er en stor glæde for Slagelse Gymnastik Forening at kunne byde Jer velkommen til Sports Acro

Læs mere