foto. Lars NR. 4 MAJ ÅRGANG Endelig!

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "foto. Lars NR. 4 MAJ 2013 39. ÅRGANG Endelig!"

Transkript

1 foto. Lars NR. 4 MAJ ÅRGANG Endelig!

2 Formand ( G 17) Materialeudvalget ( E 20) Hans Petersen Tlf Bjarne Simonsen Tlf Næstformand ( C 39) Ejgil Jensen Tlf Klubhus-udvalget Lizzi Plauborg Tlf Kasserer (E 18 ) Hans Kristian Mors Tlf Sekretær Kirsten Hasseltoft L. Tlf Bladudvalg (D 80) Ungdomsudvalget Henrik Leth-Larsen Tlf KU Kapsejlads (E08) Erik Kulavig Tlf Uddannelsesudvalget Alex Juul Rasmussen Tlf John Svendsen Tlf Aktivitetsudvalget Kirsten Hasseltoft L. Alex Juul Rasmussen (mailadr. og tlf. se ovenfor) 2

3 Kom maj du søde milde. Den var længe ventet, men nu er den her, og lad os nyde den og se frem til en ny sejlsæson. Generalforsamlingen i Dansk Sejlunion forløb ganske stilfærdigt mod forventning, da valget til bestyrelsen for første gang foregik ved direkte valg d.v.s. at alle klubber kan stille med egne kandidater. Resultatet: Fredsvalg idet der var foreslået 3 nye kandidater til afløsning af de tre afgående som ikke ønskede genvalg. Aftenen før generalforsamlingen afholdtes bl.a. seminarer omkring status på tursejlertiltaget og omkring ungdomsarbejdet. Vor nye Generalsekretær Mads Kolte- Olesen som tiltrådte 21. feb. med erfaring fra spejderbevægelsen bragte grundprincippet med sig til sejlerfolket: Hvis medlemstallet er vigende skal v i agere og ikke blot vente på opgangstider. Medlemmerne kan vi ikke ændre på, så hvis medlemstallet falder, er det klubbernes (heriblandt DS ) tilbud der ikke rammer medlemmernes forventninger. Der vil blive arbejdet intensivt på at afdække sejlernes forventninger til sejlsport og klubliv. Læs mere om generalforsamlingen på Er der problemer med login ( medlemsnr. / password ) er man mere end velkommen til at e til bestyrelsen eller webmaster for at få problemet løst ( herunder også en tilbagemelding, hvis du ikke 4 gange / årligt modtager bladet Sejler ). Arbejdet med at skaffe projektmidler til Vand og Unge er status quo. Det er af stor betydning for succes, at man kan spore opbakning til projektet f.eks. gennem sponsorkontrakter med FynskSupportEl.dk. Der må absolut være flere elforbrugere der uden omkostninger kan støtte et projekt, der giver sejlsporten nyt liv gennem ungdomsarbejde. Herigennem kunne man være med til at sikre, at der blev brug for alle havnepladser, såvel her i Assens, som i vore øvrige fynske marinaer. Kig ind på og giv dig til kende med en adresse. Hermed får du mulighed for at modtage nyhedsbreve og blive holdt a jour med seneste nyt. Har du noget at sælge eller bytte med er det måske lige her du finder et andet interesseret medlem som gerne vil købe. Lad det blive til virkelighed inden du udruster skuden til sommerens togter. Hans L. Petersen 3

4 NB: Var der noget med sikkerhed ombord og usikre oppustelige redningsveste sidste sejlsæson? Har problemet løst sig selv over vinteren? Ja og nej. Kontroller udstyret. Hvis ikke du selv har mod på kontrollen har Assens Bådcenter lovet at være behjælpelig u/b hvis der ikke skal udskiftes materialer. Husk tilmelding til onsdags sejladserne og diverse distancesejladser. Se april - nummeret eller 4

5 Lørdag den 4. maj kl. 10 Den imponerende og flotte flagmast som plimsoller-klubben har istandsat vinteren igennem er rejst og alle klubbens medlemmer, såvel gamle, som nye inviteres til den hyggelige og traditionelle årlige standerhejsning lørdag den 4. maj kl.10. Når standeren er hejst er klubben vært med morgenkaffe og passende tilbehør i klubhuset. Møde for nye medlemmer kl. 11 Som nyt medlem søger man naturligvis oplysninger om klubben. Klubbladet og klubbens hjemmeside er rigtig gode til dette formål, og ved standerhejsningen er der mulighed for at få mundtlig information om klubben og få sat ansigter på bestyrelsen og derudover møde de kommende sejlerkammerater. Vel mødt til en hyggelig formiddag. NATSEJLADS for sejlklubbens medlemmer fredag/lørdag den juni 2013 Er du lidt beklemt ved at sejle i mørke og usigtbart vejr, så har du nu mulighed for at prøve det sammen med øvrige af klubbens medlemmer. Har du prøvet det før og har blot lyst til at sejle med, er du også velkommen til at deltage, når Sejlerskolen arrangerer natsejlads den juni. Vi mødes fredag aften kl. 19 til et hyggeligt måltid mad, og mens tusmørket falder på, arrangerer vi nattens sejlads. Vi aftaler ruten og taler om, hvad man skal være opmærksom på. Lige inden mørket falder på, sejler vi af sted og forventer at være tilbage i morgenskumringen. Turen kunne f.eks. gå rundt om Bågø. Pris: 75 kr. Tilmelding til Sejlerskolens mail: eller pr. telefon til: Henrik Helle, tlf senest lørdag den 25. maj Husk kort, kompas, blyant og passer. På gensyn: Sejlerskolen i Assens Sejlklub 5

6 Åbent hverdage 9-17, lørdage 9-13 Eneste lokale dagligvare butik AFTENKAPSEJLADS for alle 2013 Nåede du ikke at få båden klar til de første aftensejladser, kan du selvfølgelig stadig nå at tilmelde dig. Mød op på næste onsdag i klubhuset kl og spørg efter kapsejladsudvalget. Du er meget velkommen til en prøvesejlads eller to. Det er mere hygge end konkurrence. Det er blot en betingelse, at du er medlem af en klub under Dansk Sejlunion. På sigt er du naturligvis medlem af Assens Sejlklub. Har du ikke lyst at sejle selv, er der næsten altid brug for en gast eller to. 6

7 Sejlerskolen er godt i gang med sommersæsonen Sejlerskolen havde indbudt til møde for at informere om planerne for sejlerskolens sommersæson. Der var 8, der var mødt op og repræsenterede 11 personer og 2 havde ringet, at de var forhindret, men var interesseret i at lære at sejle. Resultatet er blevet, at 6 personer ønsker speedbådskørekort og 8 personer ønsker at lære at sejle. Flere af de 8 sejlere var med til at gøre klubbens sejlbåd - Epoke - i stand, så den kan komme i vandet. Når dette læses, er båden så godt som sejlklar med mast, sejl og det hele. Hvis der er en eller flere, der kunne hjælpe en enkelt aften med speedbåds sejlads, vil det være meget velkomment. Vi gennemfører speedbåd undervisning over 4 gange, 1 gang teori og 3 gange sejlads. Har du lyst, så kontakt Henrik tlf Til at forestå den praktiske undervisning har sejlerskolen igen i år lavet aftale med hhv. Fister, Lars og Henrik, som stiller sig selv og deres både til rådighed, ligesom John også er instruktør - i år i klubbens førnævnte Epoke. Epoke er en IF-er, som klubben lånte sidste år og nu har købt, så den kan bruges af klubbens forskellige afdelinger. Sejlerdagene i år bliver tirsdage og der bliver aktivitet alle tirsdage undtagen i sommerferien. Skulle der en enkelt dag være alt for hård vind til begynderne, bliver der øvet knob, kigget på forskellige måder at fortøje på og gjort bådtjeneste på Epoke. Der er en enkelt eller to ledige pladser, så hvis klubbens medlemmer hører om nogen, der vil lære praktisk sejlads, så bed dem henvende sig til sejlerskolen v. John Svendsen. 7

8 Fra Gert Løvgren medlem af Assens Sejlklub har vi modtaget følgende: Skal andelshaverne fortsætte med at betale driftsafgift, når de ikke mere har båd i Assens Marina A.m.b.a.? Jeg stiller hermed et netop udarbejdet advokat-responsum til rådighed for andelshaverne i Assens Marina A.m.b.a. Baggrund Siden 2003 har jeg været bådejer og andelshaver i Assens Marina. Men først i 2012 gik op for mig, at bådløse andelshavere, der ønsker at udtræde, og som ikke har fundet en køber til pladsen principielt på livstid bliver opkrævet et årligt driftsbidrag. To andelshavere fik på generalforsamlingen i 2012 det svar, at sådan var vedtægterne. Da jeg kom hjem, kiggede jeg vedtægterne igennem og konstaterede, at der ikke i mine aftaler med selskabet er belæg for det svar, de to spørgere fik. Siden har jeg med henvendelser til bestyrelsen forsøgt at finde ud af, hvad der er op og ned på lovmedholdeligheden i den måde, hvorpå marinaen behandler andelshavere, der ikke længere har båd. Formål På generalforsamlingen i marts 2013 har bestyrelsen derfor nedsat en arbejdsgruppe, der skal komme med forslag til, hvordan vedtægterne kan forbedres. Jeg har tilmeldt mig arbejdsgruppen, og for at have et kvalificeret juridisk grundlag, har jeg for egen regning bedt et advokatfirma udarbejde et responsum med følgende opdrag: Redegør for (i) om andelshaverne har ret til at udtræde af Assens Marina A.m.b.a. (Andelsselskabet), og (ii) på hvilke vilkår dette kan ske, herunder om udtrædende andelshavere har pligt til fortsat at betale driftsbidrag, indtil andelsbeviset er solgt. Herudover ønskes det belyst, om der er situationer, hvor Andelsselska bet er berettiget til at disponere over den enkelte andelshavers indskudte andel, ligesom det ønskes belyst, hvilke muligheder den enkelte andelshaver har for at reagere, hvis Andelsselskabet ikke efterlever gældende lovkrav. Sådan får du advokatundersøgelsen: For bedst muligt at kunne udfylde min rolle i vedtægts-arbejdsgruppen beder jeg om tilkendegivelse fra så mange navngivne andelshavere som muligt. Du får tilsendt responsummet (5 sider) ved at sende mig en mail med oplysning om dit navn, bronummer, telefonnummer og e-adresse. Endvidere vil jeg sende dig et skema, hvor jeg vil bede om din vurdering af responsummets vigtighed for andelshaverne og Assens Marina. Skulle du ikke have adgang til , kan du også rekvirere responsummet pr. fodpost ved at ringe til mig, men af hensyn til distributionsomkostningerne beder jeg om, at flest muligt benytter e-post. Med venlig hilsen Gert Løvgren / B 56 Tel:

9 Klar - parat - MOTORSTART SEJLERSKOLEN slog til igen, denne gang med et kursus i forårsklargøring af indenbordsmotoren. 9 af sejlklubbens medlemmer havde takket ja til tilbuddet om at blive klogere på den del af sejlerlivets glæder og blev i 5 timer en lørdag guidet igennem klargøringens labyrint af Per fra Fyns Marineservice. Ja, altså det første vi fik at vide var hvad vi skulle have gjort i efteråret, nemlig have skiftet olie og oliefiltre. Det må vi så huske når det atter bliver efterår. Lige nu er det tid at tjekke slanger, luftfilter m.m. For en komplet motorblind (som i ordblind) som mig, der ved kursets start, kun vidste 2 ting om motoren, nemlig hvor man starter og slukker den, samt hvor ventilløfteren sidder, er der ingen forståelsesproblemer så længe vi bare sidder i klasselokalet og skal se på forenklede tegninger på tavlen alt ser helt enkelt og indlysende ud. Det kniber mere når det kommer til praksis. Ingen ting sidder som på tavletegningerne det hele er klumpet sammen på den underligste måde. Og når motoren er monteret i bunden af båden kan man kun knebent komme til at skifte, lufte og hvad der ellers er brug for. Trods alt lykkedes det for Per at bibringe også mig en del forståelse for motoren. Og hvis SEJLERSKOLEN vælger at tage mod Fyns Marineservice s tilbud om at lave et vinterkursus, hvor man kan skille og samle en motor, ja så er der allerede en deltager, nemlig Lotte 9

10 på Assens Marina i pinsen Salg af både og bådpladser 2. pinsedag den 20. maj kl Har du en båd eller bådplads du vil sælge: Kontakt da Ole Jacobsen på -adr.: Er du køber til en båd eller bådplads så kom og besøg ASSENS MARINA. Der er åbent hus på Assens Marina, Assens Sejlklub og Assens Tursejlerklub. Melvej Assens Tlf

11 Lørdag d. 18., søndag d. 19. og mandag d. 20. maj Assens Sejlklub har igen i år lånt Kolding Bådelaugs klubhus i Kolding Marina Syd og ASA har grillkullene klar lørdag kl. 18 til fælles hygge med medbragt mad og drikke (husk at medbringe en grill). Søndag morgen er der fælles morgenbord (udgifter til morgenbrød deles vi om). Samtidig kan interessen for dagens fællesarrangementer afklares denne morgen, bl.a. foreslås fælles pinsefrokost. Skulle nogen have lyst til lidt kapsejlads eller sejltrim undervejs, foreslår vi mødetidspunkt kl. 11 om lørdagen i klubhuset. I tilfælde af dårligt vejr (mere end 10 m.sek.) vil en eventuel aflysning være slået op i klubhuset. Vel mødt til et par hyggelige sejlerdage hvor vi skal se pinsesolen danse ASA 11

12 12

13 Nyt fra Havnefogeden Maj 2013 Maj måned forventes i år, at blive ekstraordinær hektisk for mange sejlere såvel som marinaens personale, pga. det kolde forår, men ved fælles hjælp og gensidig forståelse, skal det nok lykkes, at få båden i vandet inden den 1. juni. Det er også i maj måned, at grill-området ved legepladsen forventes færdiggjort, med en 40 m 2 overdækning, samt ekstra læmur gående fra masteskuret og ud til liftvejen. Medens man venter på, at bøffen bliver grillet færdigt, kan man jo tage en tur i vores nye 25 m lange svævebane, eller tæve naboen i bordtennis/bordfodbold, som også forventes færdigetableret til indvielse den 1. juni. I år vil datoen den 1. juni 2013 betyde lidt mere end normalt, da det er præcis 10 år siden, at Assens Marina overtog styringen af marinaen fra Assens kommune på en 65 års brugsretsaftale, imod at deponere 12 millioner. Jeg forventer at dagen, som falder på en lørdag, vil blive festligholdt på en eller anden måde, og skulle nogen sidde med en god ide, så giv mig endelig et praj. Nu er alting jo ikke kun fest og leg, hvilket afspejles af, at ca. 25 bådejere forventes at deltage med deres både i vores første fælles salgsdag, som vil løbe af stablen 2. pinsedag den 20. maj. Ideen er at placere båden på land/vand ved gæstebroen, så de forhåbentlig mange købere kan få et godt overblik. Ved at flere går sammen om at sælge både, kan man lettere få budskabet ud f.eks. via annoncering. Kontakt marinakontoret hvis du er køber/sælger til en båd, så skal vi sørge for at bringe henvendelsen videre. Og så er det også i slutningen af maj måned, eller mere præcis fredag den 31, at vi desværre skal tage afsked med Lene på kontoret, da hun har valgt at gå på efterløn efter næsten 10 års tro tjeneste. Til at løfte arven efter Lene, har vi ansat Tove Jørgensen, som man kan hilse på allerede fra den 1. maj. Til sidst vil jeg blot henstille til man sætter sin bil, enten foran egen båd eller på en tom plads, så der ikke blokeres for alle de både der i den kommende tid skal sættes i vandet. I maj måned vil marinakontoret være bemandet fra kl. 9 til 12 på alle hverdage samt helligdage. 13 Venlig hilsen Alex Hansen, Havnefoged

14 14

15 NYTTIGE OPLYSNINGER: Klubhuset: Lizzi Plauborg - tlf Carsten Hansen - tlf Reservation af klubhus: Lizzi Plauborg - tlf Adresseændringer og indmeldelse: Hans Kristian Mors - tlf Tilknyttet sejlklubben: Plimsollerne: Niels Julsrud - tlf Navigationsundervisning og Speedbådskørekort : John Svendsen - tlf Handicapmåler: Bjarne Simonsen - tlf Optagning og isætning af både er Assens A.M.B.A. Så kontakt havnekontoret for nærmere - Tlf Assens marina hjemmeside - Sejlklubbens adresse: Næsvej 25, 5610 Assens Assens Sejlklubs hjemmeside - Webmaster: Henrik Helle Tlf mail: Klubblad: Alex Juul Rasmussen tlf : Hans Petersen - Tlf mail: Henrik Helle Tlf mail: Klubbladet udkommer ikke i januar, juli og november. Deadline for indlevering af stof til bladet er den 15. i måneden før udgivelsesdatoen. 15

16 Assens Sejlklub c/o Hans Kristian Mors Årøvænget Assens Få en bank der bedst kan lide at sige ja Vestfyns Bank virker lokalt. Og støtter lokalt. Som kunde hos os bliver du derfor også en del af vores lokale engagement - og vores nære service, personlige rådgivning og korte beslutningsveje. Kontakt os og få en aftale om et uforpligtende møde over en kop kaffe. 16

Vinteren, som vi husker den.

Vinteren, som vi husker den. foto. Lars NR. 2 MARTS 2013 39. ÅRGANG Vinteren, som vi husker den. Formand ( G 17) Materialeudvalget ( E 20) Hans Petersen Tlf. 40 42 68 87 formand@assens-sejlklub.dk Bjarne Simonsen Tlf. 22 97 17 50

Læs mere

NR.3 april 2012 38.ÅRGANG

NR.3 april 2012 38.ÅRGANG NR.3 april 2012 38.ÅRGANG foto: frost Formand ( G 17) Hans Petersen Tlf. 40 42 68 87 hlp@veller.dk Næstformand ( C 39) Ejgil Jensen Tlf. 64 47 19 63 ejgil kirsten@mail.dk Kasserer (E 18 ) Hans Kristian

Læs mere

Svendborg Sunds Sejlklub

Svendborg Sunds Sejlklub Nr. 12 Marts August 2013 2010 Næste deadline: 15. oktober 1. Juni 2010 2013 Svendborg Sunds Sejlklub STRANDGÅRDEN Rantzausmindevej 137 5700 Svendborg Tlf. 6220 9960 formand@sss.dk www.sss.dk Formand Kjeld

Læs mere

Gasten. Medlemsblad for Kolding Bådelaug / Nr. 1 / marts 2009. www.koldingbaadelaug.dk

Gasten. Medlemsblad for Kolding Bådelaug / Nr. 1 / marts 2009. www.koldingbaadelaug.dk Gasten Medlemsblad for Kolding Bådelaug / Nr. 1 / marts 2009 www.koldingbaadelaug.dk Gasten udgives af: Kolding Bådelaug/oprettet 1979 Marina Syd 6000 Kolding Redaktør: Hanne Grønberg, 6341 0955 middelfarthandel@mail.dk

Læs mere

Nr. 4 Oktober 2006 Næste deadline 5. Marts 2007. Svendborg Sunds Sejlklub

Nr. 4 Oktober 2006 Næste deadline 5. Marts 2007. Svendborg Sunds Sejlklub Nr. 4 Oktober 2006 Næste deadline 5. Marts 2007 Svendborg Sunds Sejlklub STRANDGÅRDEN Rantzausmindevej 137 5700 Svendborg Tlf. 6220 9960 sss@sss.dk www.sss.dk Formand Peter Juhl 62 20 84 52 sss@sss.dk

Læs mere

Nr. 1 Marts 2012 39. årgang

Nr. 1 Marts 2012 39. årgang Nr. 1 Marts 2012 39. årgang Masser af glade børn og voksne ved Dragør Sejlklubs fastelavnsfest 2 Nyt fra bestyrelsen Kære medlemmer i Dragør Sejlklub Nu venter en dejlig sejlsæson lige om hjørnet og vi

Læs mere

Gasten. Medlemsblad for Kolding Bådelaug / Nr. 2 / juni 2010. www.koldingbaadelaug.dk

Gasten. Medlemsblad for Kolding Bådelaug / Nr. 2 / juni 2010. www.koldingbaadelaug.dk Gasten Medlemsblad for Kolding Bådelaug / Nr. 2 / juni 2010 www.koldingbaadelaug.dk Gasten udgives af: Kolding Bådelaug/oprettet 1979 Marina Syd 6000 Kolding Redaktør: Hanne Grønberg, 6341 0955 middelfarthandel@mail.dk

Læs mere

Klubblad for Hals bådelaug Udgivet februar 2015 KLUBBLAD NR 1 2015. HUSK GENERALFORSAMLING Lørdag den 14. MARTS 2015 Se bagsiden

Klubblad for Hals bådelaug Udgivet februar 2015 KLUBBLAD NR 1 2015. HUSK GENERALFORSAMLING Lørdag den 14. MARTS 2015 Se bagsiden KLUBBLAD NR 1 2015 HUSK GENERALFORSAMLING Lørdag den 14. MARTS 2015 Se bagsiden FØLG FØLG ALLE MED AKTIVITETER PÅ Side PÅ 1 Hals Bådelaug Udvalgs og bestyrelsesmedlemmer Bestyrelse: Allan Cocks 42 16 24

Læs mere

Hals både aug HUSK. Hals Barre Cup Lørdag den 29. juni Se bagsiden Side 1 KLUBBLAD NR 2 2013

Hals både aug HUSK. Hals Barre Cup Lørdag den 29. juni Se bagsiden Side 1 KLUBBLAD NR 2 2013 Klubblad Klubblad for for Hals Hals bådelaug bådelaug Udgivet Udgivet juni juni 2013 2013 Hals både aug KLUBBLAD NR 2 2013 HUSK Hals Barre Cup Lørdag den 29. juni Se bagsiden Side 1 Hals Bådelaug Udvalgs

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

Gasten. Medlemsblad for Kolding Bådelaug / Nr. 3 / oktober 2011. www.koldingbaadelaug.dk

Gasten. Medlemsblad for Kolding Bådelaug / Nr. 3 / oktober 2011. www.koldingbaadelaug.dk Gasten Medlemsblad for Kolding Bådelaug / Nr. 3 / oktober 2011 www.koldingbaadelaug.dk INDHOLD Ny layouter og nye tiltag....................................... 6 Det er ikke alt, der kan annonceres i Gasten.....................

Læs mere

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet Nr. 1 FORÅR 2006 Det var så den vinter HUSK Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00 Indkaldelsen inde i bladet Årg. 71 BESTYRELSEN Formand Kurt Børgesen E-mail: formand@mkw.dk 21 63 71

Læs mere

Årets Sejlklub i Danmark 2014

Årets Sejlklub i Danmark 2014 Medlemsblad for Sønderborg Yacht-Club Nr. 1 2015 50. årgang Årets Sejlklub i Danmark 2014 Læs bl.a. 2 pukkelhvaler på sightseeing i Vemmingbund På sommertogt med ex-juniorer i SYCs J80 er SYDBANK Johnny

Læs mere

K J Ø B E N H A V N S A M A T Ø R - S E J L K L U B

K J Ø B E N H A V N S A M A T Ø R - S E J L K L U B K J Ø B E N H A V N S A M A T Ø R - S E J L K L U B 1. J U N I 2 0 1 1 N U M M E R 4 2 N Y T F R A K. A. S. Formandens Sejlsæsonen er skudt i gang ved standerhejsningen 1. maj og sommerens sejladsaktiviteter

Læs mere

Prikken Medlemsblad For Køge Sejlklub Nr. 2, August 2012

Prikken Medlemsblad For Køge Sejlklub Nr. 2, August 2012 Prikken Medlemsblad For Køge Sejlklub Nr. 2, August 2012 1 Side: I dette nummer: 3 Formanden har ordet 4 Nekrolog for Erland Vornøe 4 Aktivitetskalender og Standernedhaling 6 Hærværk 7 April Stævne for

Læs mere

Nr. 4 Nov. 2010 Årgang 29

Nr. 4 Nov. 2010 Årgang 29 Nr. 4 Nov. 2010 Årgang 29 Sejlerkajen 4-5400 Bogense - www.bogense-sejlklub.dk INFORMATION BOGENSE SEJLKLUB Formand Jens Kyster Rasmussen, Bjergfyrvangen 13, 5270 Odense N Tlf. 4018 8248 - kyster-marine@mail.dk

Læs mere

SUNDBY SEJLFORENINGS MEDLEMSBLAD april 2014 NR. 4 2. ÅRGANG. Vi savner en madmor/far der kan lave aftensmad under pinsestævnet Sejl noget Andet

SUNDBY SEJLFORENINGS MEDLEMSBLAD april 2014 NR. 4 2. ÅRGANG. Vi savner en madmor/far der kan lave aftensmad under pinsestævnet Sejl noget Andet SUNDBY SEJLFORENINGS MEDLEMSBLAD april 2014 NR. 4 2. ÅRGANG Vi savner en madmor/far der kan lave aftensmad under pinsestævnet Sejl noget Andet INFO: Medlemsblad for Sundby Sejlforening Amager Strandvej

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOR RØRVIG SEJLKLUB. Nr. 1 - Marts 2010-37. Årgang www.roervig-sejlklub.dk

MEDLEMSBLAD FOR RØRVIG SEJLKLUB. Nr. 1 - Marts 2010-37. Årgang www.roervig-sejlklub.dk MEDLEMSBLAD FOR RØRVIG SEJLKLUB Nr. 1 - Marts 2010-37. Årgang www.roervig-sejlklub.dk Rørvig Sejlklub Bestyrelse Toldbodvej 85, 4581 Rørvig giro 214-0810 www.roervig-sejlklub.dk Formand: Ole Brix Andersen,

Læs mere

Nummer 1 Marts 2013. Tilbageblik på sidste års Kongelig Classic. ABC 1 Makrellen

Nummer 1 Marts 2013. Tilbageblik på sidste års Kongelig Classic. ABC 1 Makrellen Nummer 1 Marts 2013 Tilbageblik på sidste års Kongelig Classic. ABC 1 Makrellen Adresseliste for bestyrelse og udvalg i Aabenraa Båd Club Bestyrelsen Formand: Svend E. Mundeling Industrivej 7, DK-6200

Læs mere

Gasten. Medlemsblad for Kolding Bådelaug / Nr. 1 / marts 2011. www.koldingbaadelaug.dk

Gasten. Medlemsblad for Kolding Bådelaug / Nr. 1 / marts 2011. www.koldingbaadelaug.dk Gasten Medlemsblad for Kolding Bådelaug / Nr. 1 / marts 2011 www.koldingbaadelaug.dk Gasten udgives af: Kolding Bådelaug/oprettet 1979 Marina Syd, 6000 Kolding Redaktør og layout: Kjeld Hansen 75566186

Læs mere

BÅDPLADSER NIBE LYSTBÅDEHAVN

BÅDPLADSER NIBE LYSTBÅDEHAVN Afs: Nibe Sejlklub Bryggen 67 9240 Nibe BÅDPLADSER NIBE LYSTBÅDEHAVN Brugsret til pladser: 3,0 X 12,5 M kr. 8.000,- 3,5 X 12,5 M kr. 10.000,- 4,0 X 15,0 M kr. 12.000,- Evt. leje (årlig) 3,0 X 12,5 M kr.

Læs mere

Hjerneskadeforeningen

Hjerneskadeforeningen Hjerneskadeforeningen Å R H U S A M T S K R E D S Nyhedsbrev Å R G A N G 5 ~ N R. 1 ~ M A R T S 2 0 0 6 Åbnings-/træffetider og tlf. nr. Formand Jette Sloth, kan træffes personlig: Mandag kl. 8.00 14.00

Læs mere

SUNDMAIL. Sejlklubben Sundet Svaneknoppen 2, 2100 København Ø 3929 6128. Indhold. Standeren blev sat lørdag d. 26. april. Nr. 4 Maj.

SUNDMAIL. Sejlklubben Sundet Svaneknoppen 2, 2100 København Ø 3929 6128. Indhold. Standeren blev sat lørdag d. 26. april. Nr. 4 Maj. Sejlklubben Sundet Svaneknoppen 2, 2100 København Ø 3929 6128 SUNDMAIL Nr. 4 Maj. 2014 Indhold Forside 1 Bestyrelsen Datoer i 2014 2 Nye medlemmer 2 Ny Redaktør søges 3 Handicaphjælpere søges 3 Kajak SUP

Læs mere

December 32. Årgang. Nr. 1

December 32. Årgang. Nr. 1 December 32. Årgang. Nr. 1 14 Stiftet 1877 Klubadresse Toldbodgade 14, 8930 Randers NØ www.randerssejlklub.dk E-mail: post@randerssejlklub.dk Bestyrelse Formand: Ole Uglsøe Christensen 2661 3917 E-mail:

Læs mere

Fra redaktionen. Marsejleren Udgives af Marselisborg Sejlklub og Marselisborg Havn S/I Oplag: 650 eksemplarer Henvendelse vedrørende bladet:

Fra redaktionen. Marsejleren Udgives af Marselisborg Sejlklub og Marselisborg Havn S/I Oplag: 650 eksemplarer Henvendelse vedrørende bladet: Indholdsfortegnelse: Marselisborg Sejlklub Kurt kom forbi..................................................... 4 Klubtur til Hou.................................................... 9 Aktivitetskalender................................................

Læs mere

Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub

Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub Nr. 2, juli/august 2009 Artikler med ramme omkring indeholder vigtige oplysninger fra klub og bestyrelse, som alle forudsættes at kende.. Tillykke Flere af klubbens

Læs mere

Thurø Sejlklub. Thurø Sejlklub. Nr. 2 marts/ april 2011. De glade vindere ved den årlige bowlingkonkurrence

Thurø Sejlklub. Thurø Sejlklub. Nr. 2 marts/ april 2011. De glade vindere ved den årlige bowlingkonkurrence 1 Thurø Sejlklub Nr. 2 marts/ april 2011 De glade vindere ved den årlige bowlingkonkurrence 2 Thurø Sejlklub ØRKILD støber Bly- og Jernkøle, men har også en afdeling, der udlejer lukkede Skibscontainere,

Læs mere

1 1. JUNI 2007 NUMMER 4

1 1. JUNI 2007 NUMMER 4 K J Ø B E N H A V N S A M A T Ø R - S E J L K L U B 1 1. JUNI 2007 NUMMER 4 2 N Y T F R A K. A. S. Formandens klumme Efter generalforsamlingen har bestyrelsen holdt konstituerende møde. Konstitueringen

Læs mere

Nr. 3 SEPTEMBER 2004 31. årgang

Nr. 3 SEPTEMBER 2004 31. årgang Nr. 3 SEPTEMBER 2004 31. årgang Dragør Sejlklub var vært for International Ballad Cup 2004 1 Dragør Fort Besøg vores restaurant med den skønne udsigt over havnen og Øresund Julefrokost, teambuilding eller

Læs mere

K L E M Å. "E-Holdet klar til FM" 2

K L E M Å. E-Holdet klar til FM 2 K L E M Å "E-Holdet klar til FM" 2 Maj 2009 2 Redaktionen. Opsætning og div. Mogens Jensen, Hertug Valdemarsvej 25, St. 6100 Haderslev. Telefon: 74 53 03 68. Medredaktør. Kurt Koch. Distribution. Mogens

Læs mere