Koncernregnskab 2008 endnu et år med omsætningsfremgang

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Koncernregnskab 2008 endnu et år med omsætningsfremgang"

Transkript

1 NASDAQ OMX København Meddelelse nr. 2/2009 Koncernregnskab 2008 endnu et år med omsætningsfremgang Maconomys bestyrelse har i dag behandlet koncernregnskab for Maconomy opnåede i 2008 en omsætning på 231,3 mio. kr., et resultat før afskrivninger (EBITDA) på 9,0 mio. kr. og et overskud før skat på 1,3 mio. kr., hvilket var på niveau med forventningerne. København, 27. februar Maconomys bestyrelse har i dag behandlet koncernregnskab for 2008 og indstiller det til godkendelse af generalforsamlingen den 29. april Maconomy opnåede i 2008 en vækst i omsætningen på 4 pct. fra 223,2 mio. kr. til 231,3 mio. kr. Korrigeret for valutakurseffekter ville væksten have været 8 pct., svarende til en koncernomsætning på 240 mio. kr. Resultat før afskrivninger (EBITDA) steg fra 7,1 mio. kr. i 2007 til 9,0 mio. kr. i markerede afslutningen på vækstplanen Roadmap for Growth I , hvor Maconomy har fordoblet licenssalget, sikret en total omsætningsstigning på 64 pct., samt vendt underskud til overskud. Vækst-planens elementer er således opnået. Ny strategiplan med fokus på Europæisk Lederskab indenfor ERP til PSO er påbegyndt, og i lyset af konjunkturerne vil Maconomys ledelse bruge resultaterne fra det første halvår af 2009 som afsæt for, i hvilket tempo de strategiske målsætninger skal forfølges. Ledelsen forventer i 2009 en omsætning i niveauet 230 mio. kr. og et resultat før afskrivninger (EBITDA) i størrelsesordenen 15 mio. kr. Hugo Dorph præsenterer årsregnskabet via webcast, som kan downloades fredag d. 27. februar 2009 kl på Thomas Hartwig Bestyrelsesformand Hugo Dorph CEO Yderligere information vedrørende årsrapporten: Hugo Dorph, CEO, tlf Klaus Juhl Wulff, CFO, tlf Om Maconomy A/S (www.maconomy.com) Maconomy er global leverandør af branche specifikke forretningsløsninger til PSO-virksomheder. Maconomy leverer ydelser til ca. 600 kunder i 50 lande via kontorer i USA og Europa samt via et omfattende partnernetværk. Over brugere på verdensplan benytter i dag Maconomys forretningsløsninger. Maconomy A/S Vordingborggade DK-2100 København Ø Tel Fax CVR nr

2 Koncernregnskab e r pso

3 PSO: Vidensintensive organisationer, der sælger deres kompetence til eksterne kunder på timebasis.

4 Indhold CEO introduktion... 3 Hoved- og nøgletal for Maconomy-koncernen... 4 Året i hovedtræk... 5 Maconomy kort fortalt... 6 Strategi og forventninger... 9 Regnskabsberetning Markederne Produkt Vidensressourcer Corporate Governance Bestyrelse og direktion Ledelsesteam Aktionærinformation Ledelsespåtegning Den uafhængige revisors påtegning Regnskabs- og noteoversigt Totalindkomstopgørelse Balance Egenkapitalopgørelse Pengestrømsopgørelse Noter Koncernoversigt og kontakt Koncernregnskabet som i henhold til årsregnskabslovens 149 er et uddrag af selskabets årsrapport indeholder ikke årsregnskabet for moderselskabet, Maconomy A/S. Årsregnskabet for moderselskabet Maconomy A/S er udarbejdet i en separat publikation, der kan rekvireres ved henvendelse til Maconomy A/S eller se hjemmesiden. Den samlede årsrapport, inklusive årsregnskabet for modersel skabet Maconomy A/S, vil blive sendt til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, hvor en kopi også kan rekvireres.

5 CEO introduktion Vi skaber en naturlig sammenhæng mellem mennesker og opgaver i Professional Services Organisations og danner basis for opfølgning, overblik, beslutningsdygtighed og dermed menneskeligt og økonomisk overskud. Hugo Dorph, Ceo maconomy Foranderligt og udfordrende, men i høj grad også tilfredsstillende det er de ord, der først falder mig ind, når jeg ser tilbage på Maconomy har haft fremdrift på strategisk vigtige kundesager, på produktudvikling og ikke mindst en resultatmæssigt solid afslutning i et marked præget af afventende beslutningstagere og faldende valutakurser. Maconomy satte selv forandring på agendaen i Helt konkret ved vores globale kundekonference i maj. Udgangspunktet var, at det eneste konstante er forandring. Det centrale budskab var, hvordan virksomheder vinder eller taber ud fra deres evne til at være innovative og omstille sig under forandring. Jeg tror, der er almindelig enighed om, at 2008 hævede indsatsen året tilførte en ekstra dosis forandring til verdensøkonomien, til vores kunder og til Maconomy, og på nuværende tidspunkt er forandring på alles agenda. Det er kvaliteter, der sætter os og vore kunder bedre i stand til at håndtere det nuværende globale forretningsklima, og det har vi haft stor gavn af i For Maconomy giver tider som disse muligheder såvel som udfordringer var samtidig året, hvor vi med god samvittighed afsluttede Roadmap for Growth I. For tre år siden satte vi os for at genskabe væksten i Maconomy ved at styrke vores marketing- og salgsindsats, åbne vores teknologiplatform og lægge en solid og visionær langsigtet produktudviklingsplan. Vi er lykkedes med det hele, og samtidig har vi fordoblet licensomsætningen og sikret en positiv bundlinje samt basisindtjening i alle vore datterselskaber. Vi har leveret konsekvent kvartal efter kvartal, og samtidig investerer vi i dag mere end nogensinde i produktudvikling og dermed i Maconomys og vores kunders fremtid. Vores globale forretning og lokale tilstedeværelse i både USA og UK gav os et tidligt praj om, hvordan finansielle uroligheder bliver til barske forretningsrealiteter. Men på samme tid leverede vi i 2008 den største omsætning og det bedste EBITDA-resultat i virksomhedens 20-årige historie. Vores præstationer midt i en økonomisk krise er om noget et bevis på kvaliteten af vores medarbejdere og styrken, vi har opbygget under den 3-års forandringsplan, vi søsatte i august 2005, Roadmap for Growth I. God omstillingsevne kræver dygtige folk, gode processer og gode beslutninger. Maconomys metier er netop best practice processer og systemer, der understøtter fakta-baseret beslutningstagning. Maconomy skaber en naturlig sammenhæng mellem mennesker og opgaver i Professional Services Organisations og danner basis for opfølgning, overblik, beslutningsdygtighed og dermed menneskeligt og økonomisk overskud. Når vi ser fremad, både på vejen lige foran og på de videre perspektiver mod horisonten, er det lige nu særlig vigtigt, at vi vælger vore pejlemærker med omhu. Hvor holder vi fast, og hvor tilpasser vi os? Vi har allerede offentliggjort vores strategi for Europæisk Lederskab indenfor vores markedsniche, og endda bekræftet den i lyset af finanskrisen som den rette langsigtede målsætning for Maconomy. Det nye er, at vi vælger at betragte første halvår af 2009 som helt afgørende for, hvordan og med hvilken hast vi forfølger vore strategiske mål. Det er balancen mellem visioner og forandringsparathed, som bedst tjener kundernes, aktionærernes og vores medarbejderes ambitioner for den virksomhed, vi arbejder i. 3

6 Hoved- og nøgletal for Maconomy-koncernen (1.000 kr.) ) totalindkomstopgørelse Omsætning Resultat før afskrivninger (EBITDA) (19.764) (9.824) Resultat af primær drift (EBIT) (542) (21.871) (12.451) Finansielle poster, netto (619) 159 Resultat før skat (19.750) (10.954) Årets resultat (14.580) (18.799) (15.652) Omsætning 2) Softwarelicenser Support- og vedligeholdelsesabonnementer Konsulentomsætning Andet I alt Pengestrømme Pengestrømme fra driftsaktivitet (6.032) (11.428) Pengestrømme fra investeringsaktivitet (14.515) Pengestrømme fra finansieringsaktivitet (1.272) Ændring af likvide beholdninger i alt (3.609) Investeringer Investeringer i materielle aktiver (2.438) (2.615) (2.019) (4.040) (3.021) Balanceposter Aktiekapital Egenkapital Udskudt skatteaktiv Tilgodehavender Likvide beholdninger inkl. obligationer Samlede aktiver Nøgletal i pct. Omsætningsvækst (3)% (4)% 27% 24% 4% EBITDA-margin 1% (14)% (5)% 3% 4% EBIT-margin (0,4)% (15)% (7)% 1% 0% Egenkapitalforrentning (ROE) (15)% (23)% (23)% 2% 0% Soliditet 57% 51% 43% 41% 45% Aktierelaterede nøgletal Antal aktier ( 000), ultimo Resultat pr. aktie (EPS) 3) (0,75) (0,97) (0,80) 0,05 0,01 Indre værdi pr. aktie i kr. 4,66 3,84 3,09 3,15 3,66 Cash flow pr. aktie i kr. 0,28 (0,30) (0,58) 0,04 0,79 Børskurs pr. aktie, ultimo 12,70 10,30 14,90 25,40 6,75 Markedsværdi, ultimo (mio. kr.) Øvrige Antal medarbejdere (gns.) Omsætning pr. medarbejder (1.000 kr.) ) Sammenligningstallet for 2005 er tilrettet jf. Fondsbørsmeddelelse 14/2006, hvor Maconomy frafalder anken af afgørelsen fra Fondsrådet vedr. indrregning af udskudt skatteaktiv. 2) Supportindtægten er i 2008 inkluderet i Support- og vedligeholdelsesabonnementer, og ikke i Konsulentomsætningen som tidligere. Sammenligningstal er tilrettet. 3) Resultat pr. aktie er beregnet i overensstemmelse med IAS 33. Øvrige nøgletal er beregnet efter Den Danske Finansanalytikerforenings Anbefalinger & Nøgletal 2005, jf. note 1 vedrørende anvendt regnskabspraksis. 4

7 Året i hovedtræk Maconomy opnåede i 2008 en omsætning på 231,3 mio. kr., et resultat før afskrivninger (EBITDA) på 9,0 mio. kr. og et resultat før skat på 1,3 mio. kr. Den samlede omsætning steg med 4 pct. fra 223,2 mio. kr. i 2007 til 231,3 mio. kr. i 2008, hvilket primært skyldes vækst i support- og vedligeholdelsesabonnementer på 7 pct. til 73,2 mio. kr. samt en vækst i konsulentydelser på 7 pct. til 86,9 mio. kr. Solid omsætningsfremgang i Benelux (+56 pct.), Danmark (+23 pct.), Norge (+15 pct.) og Sverige (+6 pct.). UK (-33 pct.) og USA (-8 pct.) udviser nedgang i omsætningen. Resultat før afskrivninger (EBITDA) blev forbedret fra 7,1 mio. kr. i 2007 til 9,0 mio. kr. i Resultat før skat blev i 2008 et overskud på 1,3 mio. kr., hvilket er 0,5 mio. kr. lavere end det realiserede resultat før skat i Skat af årets resultat udgør 1,2 mio. kr. Den negative udvikling i valutakurserne i 2008 har haft væsentlig effekt på omsætningen og dermed årets resultat. Valutakursen for GBP var 764,79 pr. 31. december 2008 mod 1014,78 den 31. december 2007, svarende til en nedgang på 25 pct. For henholdsvis NOK er nedgangen på 19 pct. fra 93,51 ultimo 2007 til 75,72 ultimo 2008 og SEK med 14 pct. fra 78,92 til 68,04. Medarbejderstaben blev i 2008 udvidet med 3 medarbejdere fra 216 medarbejdere til 219 medarbejdere ultimo året. Væsentlige hændelser i 2008: Køb af IP-rettigheder til People Planner. Antallet af Maconomy-brugere steg med 12 pct. Tilpasset omkostningsstruktur, som f.eks. i UK, som sikrede positivt EBITDA i andet halvår. I 2009 forventer Maconomy en omsætning i niveauet 230 mio. kr., hvoraf licensomsætningen forventes at udgøre 65 mio. kr. og et resultat før afskrivninger (EBITDA) på 15 mio. kr. Årets resultat efter skat udgør et overskud på 0,2 mio. kr. mod et overskud i 2007 på 1,1 mio. kr. OMSÆTNING PR. MEDARBEJDER RESULTAT FØR AFSKRIVNINGER (EBITDA) Mio. kr Mio. kr Omsætning Omsætning/Medarbejder 5

8 Maconomy kort fortalt Fundament PRODUKTPORTEFØLJE Maconomy leverer forretningssystemer og rådgivning til Professional Services Organisations (PSO er). PSO: Vidensintensive organisationer, der sælger deres kompetence til eksterne kunder på timebasis. Maconomys løsninger skaber en naturlig sammenhæng mellem mennesker og danner basis for opfølgning, overblik, beslutningsdygtighed og dermed menneskeligt og økonomisk overskud. Kernen i Maconomys produktportefølje er en standard Maconomy-løsning, hvor den nuværende version hedder Maconomy X+, frigivet april Maconomys løsninger leveres som præ-konfigurerede brancheløsninger: Agency Solution PR Solution Consulting Solution Audit & Tax Consulting Solution Lawyer Solution Research Solution Maconomy har en branchedyb tilgang til PSOmarkedet med specialviden om brancheløsninger til Konsulentvirksomhed (IT-konsulenter, management-konsulenter og rådgivende ingeniører), Markedskommunikation (full-service-reklamebureauer og specialbureauer inden for dialog, promotion, events, PR og digital kommunikation), Revision, Advokat og Forskning. Kundebasen omfatter ca aktive brugere (licenser) hos mere end 600 kunder i over 50 lande. Maconomy er hos de fleste kunder implementeret som et fuldt integreret ERP-system. Det er dog muligt at anvende People Planner - og eksempelvis Maconomys projektstyrings- og timesagsmodul - som selvstændige løsninger eller integreret med andre ERP-systemer. Løsningerne er webbaserede og følger kundens arbejdsprocesser, herunder registrering af den enkelte medarbejders timeforbrug. Dette fører til en bedre udnyttelsesgrad af ressourcerne og dermed en bedre omkostningsstyring. Omsætningen blev i 2008 på 231,3 mio.kr. heraf 73 pct. fra markeder uden for Danmark. Det danske marked er størst med en omsætningsandel på 27 pct. Ultimo 2008 beskæftigede Maconomy 219 medarbejdere fordelt på 6 kontorer beliggende i Danmark, Sverige, Norge, Storbritannien, Benelux og USA. Maconomy blev stiftet i 1989 og børsnoteret på NASDAQ OMX København i Markedsværdien ultimo 2008 var på 140 mio. kr. People Planner er Maconomys ressource- og projektplanlægningsværktøj til effektiv styring og opfølgning af projekter. Maconomy AnalytiX er en rapport- og analysepakke, der er baseret på den anerkendte Business Intelligence Platform fra Business Objects. Maconomys skalerbare teknologi og implementeringsmetoden M-SIM sikrer en hurtig og effektiv implementering hos såvel mindre kunder med kun én lokation som internationale kunder med flere juridiske enheder i flere lande medarbejderfordeling på funktioner 2008 omsætningsandel på brancher Support 6% (12) Salg 14% (31) Marketing 4% (10) Forskningsvirksomhed 4% (10,3) Anden virksomhed 14% (33,3) Administration 13% (30) Konsulenter 39% (88) Revisionsvirksomhed 9% (19,8) Markedskommunikation 26% (60,4) Udvikling 24% (53) Konsulentvirksomhed 47%(107,5) Tal i parentes angiver gns. antal medarbejdere i hver funktion Tal i parentes angiver omsætning i mio. kr. i branchen 6

9 Forretningsmodel Vækstplan Licenssalg er den drivende kraft for Maconomys forretningsmodel, men den samlede omsætning er sammensat af følgende komponenter: Licensomsætning (nye kunder og mersalg til eksisterende kunder) Support- og vedligeholdelsesabonnementer Services (konsulentassistance, implementeringsydelser, træning mv.) Maconomys løsninger henvender sig til virksomheder fra 30 ansatte og op til flere tusinde ansatte fordelt på flere lokationer i flere lande. Størrelsen og kompleksiteten af nye løsningssalg varierer derfor betydeligt i omfang. Et typisk salg til en virksomhed med 300 ansatte kan se sådan ud: Licensomsætning, 300 brugere à ca kr. (afhængigt af løsningen), i alt 1,5 mio. kr. Support på 5 pct. af 1,5 mio. kr. årligt, svarende til 75 t. kr. Vedligeholdelsesabonnement på 17 pct. af 1,5 mio. kr. årligt, svarende til 255 t.kr. Konsulentomsætning (implementering, tilpasninger og træning m.m.) svarende til licensomsætningen på i alt 1,5 mio. kr. Kunderne bevarer typisk Maconomy-løsningen i mindst 7-10 år. I den periode vil kunden ofte have behov for konsulentbistand, tilkøb af licenser til yderligere medarbejdere samt tilkøb af ekstramoduler, som eksempelvis Maconomy AnalytiX. Opgradering af softwareløsningen sker ca. hvert 2. år, hvilket er unikt i forhold til konkurrenterne og giver kunderne mulighed for løbende optimering af deres forretningsprocesser markerede det sidste år i den 3-årige vækstplan Roadmap for Growth I. I december 2007 offentliggjorde Maconomy fortsættelsen af vækstplanen, Roadmap for Growth II, der gælder for perioden Hovedelementerne i Roadmap for Growth II er fokusering på lønsomhed og Europæisk Lederskab indenfor ERP til PSO-virksomheder. I Roadmap for Growth II blev der fastsat nogle finansielle målsætninger med en omsætning i 2011 på 100 mio. euro samt en EBITDA-margin på 15 pct. Den væsentligt højere omsætning skulle nås igennem organisk vækst samt konsolidering via opkøb. Den nuværende økonomiske situation kan dog forskyde tidspunktet for målopfyldelse. I 2009 forventer Maconomy en omsætning i niveauet 230 mio. kr., hvoraf licensomsætningen forventes at udgøre 65 mio. kr., og et resultat før afskrivninger (EBITDA) på 15 mio. kr. De centrale elementer i Roadmap for Growth II er: Fokus på nye europæiske markeder Fokus på nye PSO-segmenter Organisk såvel som tilkøbt vækst Større brug af præ-konfigurerede komponenter, 3. parts teknologier og åbne standarder. Produktstrategi: udvikle produkter, der matcher best practices indenfor Professional Services Organisations, så effektive og kunderettede forretningsgange understøttes bedst muligt. Udvikling sker i både Danmark og Ukraine. Se endvidere side 23 og 24. Distributionstrategi: direkte salg gennem egne salgsselskaber og partnersalg uden for kernemarkederne omsætningsandel på produkter LICENSOMSÆTNING LICENSOMSÆTNING Konsulentomsætning 38% (86,9) Andet 2% (5,8) Software licenser 28% (65,4) Mio. kr Support- og vedligeholdelsesabonnementer 32% (73,2) Tal i parentes angiver omsætning i mio. kr. pr. produkt Faktisk udvikling Forventet udvikling 7

10 en eminent præstation kræver eminent planlægning. maconomy forstår den norske operas særlige udfordringer. Paul Curran, Operachef 8 fotograf: erik berg / den norske opera & ballett

11 Strategi og forventninger Europæisk Lederskab nye PSO-segmenter og europæiske markeder er centrale fokuselementer i Maconomys nye 3-årige vækstplan. Roadmap for Growth II I december 2007 blev Maconomys vækstplan Roadmap for Growth II offentliggjort med en målsætning om europæisk førerposition i ERP-markedet for softwareløsninger til Professional Services Organisations (PSO). Organisk vækst i nye som i eksisterende markeder og segmenter vil således fortsat tegne en betydelig andel af den samlede fremgang. Dette vil give en stærk og veldefineret position på et marked, der forventes at opleve øget konsolidering de kommende år. Maconomy har i den netop afsluttede strategiperiode forøget sin omsætning med 64 pct., hvilket har ført til en stærk position i det nordvestlige Europa og en øget tilstedeværelse i USA. I sigter Maconomy efter en yderligere positionering i Europa både organisk og via opkøb. Ingen af de større europæiske konkurrenter har et tilsvarende rendyrket fokus på PSO-markedet som Maconomy. De amerikanske udbydere har hidtil ikke formået at positionere sig på det europæiske marked, og der er store muligheder for yderligere branchekonsolidering blandt de mange små nationale udbydere. Næsten 20 års erfaring i servicering af PSO ers behov og en stærk vision for forretningsoptimering, giver Maconomy en unik placering i forhold til at udnytte dette voksende marked. FOKUS PÅ NYE GEOGRAFISKE MARKEDER Maconomy vil udvide sin europæiske platform og ekspandere uden for sin traditionelle base i det nordvestlige Europa. Erfaringerne fra de veludviklede markeder, hvor PSO er er længst fremme med effektivisering og anvendelse af ERP-løsninger, vil give Maconomy en oplagt konkurrencefordel i positionering i det øvrige Europa. Denne konsolidering ønsker Maconomy at deltage aktivt i og har igennem 2008 identificeret en lang række virksomheder med dedikeret fokus på PSO-segmentet, der kan være komplementære både produktmæssigt og geografisk. De finansielle målsætninger, udmeldt i forbindelse med strategioffentliggørelsen december 2007, var en omsætning i 2011 på 100 mio. euro, hvoraf ca. 50 pct. ville være tilkøbt vækst samt en EBITDA-margin på 15 pct. I prioriteret rækkefølge vil markedsmulighederne blive vurderet i Spanien, Frankrig, Tyskland og Italien - dels ud fra en vurdering af markedernes størrelse og vækst, dels ud fra den konkurrencemæssige struktur. Etablering af kontorer på yderligere to af disse fire markeder giver samlet set Maconomy adgang til mere end totredjedele af det europæiske marked. 9

12 Strategi og forventninger Det øvrige Europa, herunder det tidligere Østeuropa, dækkes primært via vores eksisterende partner setup. Maconomys amerikanske kontor er et kerneelement i denne strategi, da placeringen i USA er vigtig for at blive anerkendt som en realistisk partner blandt globalorienterede europæiske PSO-kunder. FOKUS PÅ NYE PSO-SEGMENTER I vækstplanen Roadmap for Growth I blev branchefokus indsnævret til Markedskommunikation og Konsulentvirksomhed. Maconomys softwareløsninger og serviceydelser bidrager til værdiforøgelse til alle PSOsegmenter, også dem uden for disse kernesegmenter. Dette underbygges af den kendsgerning, at Maconomy allerede i dag har flere kunder i alle PSO-segmenter. Forretningsmodeller, arbejdsprocedurer og terminologier varierer, men de er alle konfigurerbare aspekter af Maconomys løsninger. NYE INDTJENINGSKILDER TIL LICENSOMSÆTNINGEN Med udgangspunkt i den store forretningsforståelse for PSO-segmentet vil produktporteføljen løbende blive udvidet med supplerende produkter. Ved at tilføre Maconomys platform ny funktionalitet, som eksempelvis de præ-konfigurerede standardkomponenter, Maconomy AnalytiX og People Planner, højnes den samlede værdi af produktporteføljen og nye indtjeningskilder til licensomsætning initieres. People Planner sælges både som et enkeltstående produkt og som en del af en fuldt integreret Maconomy-løsning. Stand-alone-produkter vil på sigt være en vigtig parameter for væksten i både egne datterselskaber og i vores partnerorganisation. Når alt kommer til alt, driver Maconomys kunder projektbaserede forretninger med væsentlige udfordringer mht. håndtering af kunder, ressourcer og know-how. Formålet er at udnytte den store ekspertise til at ekspandere yderligere i nærliggende PSO-segmenter som f.eks. advokater, managementkonsulenter, revisionsog designvirksomheder mv. Maconomy er allerede i dag velpositioneret i en lang række af de ovennævnte sub-segmenter med referencekunder, der kan benyttes globalt. Her tænkes specielt på revisionsvirksomheder, hvor Maconomy har nogle særdeles stærke referencer. 10

13 Strategisk, operationel og finansiel styring Maconomys mulighed for at realisere selskabets strategi og operationelle målsætninger er påvirket af en række risici. Ledelsen anser følgende risikofaktorer for at være af særlig betydning for koncernen. Risiko Beskrivelse Maconomys håndtering Strategiske risici Markedsforhold og konjunkturfølsomhed Opkøb og fusion Maconomy leverer ydelser til PSOvirksomheder og har tidligere haft primært fokus på markedskommunikations- og konsulentvirksomheder. Disse virksomheder opererer indenfor brancher, som tidligere har vist sig at være følsomme overfor udviklingen i de økonomiske konjunkturer. Maconomy har akkvisitorisk vækst som et erklæret mål, og selskabet er derfor eksponeret overfor risiko for fejlslagne fusioner. Maconomy har de seneste år fokuseret bredere indenfor PSOsegmentet og har derigennem nedbragt afhængigheden af konjunkturfølsomme brancher. Dette har betydet, at Maconomy har en bredere kundebase, og dermed en mindre risiko som følge af konjunkturudsving i enkelte brancher. Som forberedelse til eksekvering af den kommunikerede strategi har Maconomy udarbejdet detaljerede planer for analyse og ikke mindst integration af opkøbte virksomheder. Dette for at sikre, at både finansielle og operationelle risici minimeres. Produktudvikling og softwaretrends Et af Maconomys væsentligste aktiver er den egenudviklede software. Maconomy afholder løbende betydelige omkostninger til at vedligeholde og videreudvikle denne software, idet nye trends eller teknologier potentielt kan have stor betydning for værdien. For at minimere risici omkring produktudvikling og software trends har Maconomy en tæt dialog med en række nøglekunder omkring fremtidige produktudviklinger. Operationelle risici Medarbejderafhængighed Projektrisici Maconomy er en vidensintensiv organisation, og vores succes er i høj grad afhængig af menneskelige ressourcer. En del af Maconomys aktiviteter består i konsulentydelser, som leveres på projektbasis og omfatter kundespecifikke tilpasninger samt integration til kundens øvrige systemer. Der påhviler disse projekter øgede risici i forhold til projekter, som består i Maconomy standardløsninger med begrænsede kundespecifikke tilpasninger. Maconomy arbejder kontinuerligt på at være en attraktiv arbejdsplads via incitamentsprogrammer, attraktive arbejdsforhold samt stor vægt på virksomhedskulturen. Dette er beskrevet yderligere i afsnittet Vidensressourcer (side 26-28). Disse projektrisici imødegås ved dels at fokusere salgsindsatsen på kundeemner, hvor Maconomys standardløsninger kan anvendes direkte, dels at sikre detaljerede projektbeskrivelser inden kontrakten indgås. Almindelige projektrisici beskrives og imødegås i øvrigt som et element i Maconomys implementeringsmetode M-SIM. Påvirkning af det ydre miljø Eventuelle risici i forbindelse med produktion. Maconomy har ingen fysisk produktion, og koncernens påvirkning af miljøet er derfor indirekte og begrænset til drift af kontorfaciliteter samt gennemførelse af forretningsrejser. Valutakursudsving Med mere end 70 pct. af omsætningen udenfor Danmark udgør valutakursudsving en væsentlig risiko. Maconomy foretager i dag ikke afdækning af valutakursrisici igennem f.eks. terminskontrakter på salg af valutaer. Det vurderes løbende, hvorvidt selskabet bør gøre brug af sådanne finansielle instrumenter. Finansielle risici Kapitalstyring Likviditetsstyring Gennemførelse af Maconomys strategi afhænger af en solid kapitalstruktur. Maconomy har forpligtigelser i de enkelte datterselskaber, og det er således nødvendigt at sikre en tilstrækkelig likviditet i alle juridiske enheder. Maconomys bestyrelse og ledelse diskuterer løbende, hvorvidt selskabets kapitalstruktur er optimal, både i forhold til den nuværende situation, men også i forhold til gennemførelse af den fastlagte vækststrategi. Maconomy har stor fokus på at opretholde et solidt likviditetsberedskab og har også i 2009 fokus på at sikre en positiv pengestrøm fra driften. Debitorrisici Den finansielle krise betyder en øget risiko for tab på tilgodehavender. Før indgåelse af ny kunderelation vurderes kundernes betalingsevne på basis af kendskab til virksomheden. Denne risikohåndtering har bevirket, at Maconomy ikke har haft væsentlige tab på tilgodehavender. Det gennemsnitlige antal dage for indbetaling af kundetilgodehavender har været konstant de seneste år. 11

14 Strategi og forventninger Forbedret lønsomhed i 2009 Det følgende afsnit indeholder oplysninger om Maconomys planer, prognoser og fremtidige aktiviteter. Disse aktiviteter er underlagt risici og usikkerhedsmomenter, og koncernens resultat kan afvige betydeligt fra de udtrykte forventninger er behæftet med særlig stor usikkerhed, så længe omfanget af finanskrisen og dens effekt på IT- og PSO-markederne endnu ikke kan vurderes. FINANSIELLE MÅLSÆTNINGER 2009 Den samlede omsætning for 2009 forventes i størrelsesordenen 230 mio. kr. svarende til omsætningen i Licensomsætningen forventes at udgøre 65 mio. kr., hvilket også er på samme niveau som Licensomsætningen er den vigtigste styringsparameter for Maconomy, dels fordi Maconomy er en softwarevirksomhed, dels fordi de øvrige omsætningselementer er direkte (support- og vedligeholdelsesabonnementer) eller indirekte (konsulentydelser) afledt af licensomsætningen. 101 OMSÆTNING Mio. kr De nye kilder til licensomsætning, som People Planner og Maconomy AnalytiX, vil fremover stadig være vigtige elementer for at nå resultatet. De finansielle målsætninger for 2009 Mio. kr Omsætning vækst ift. året før +27% + 24% + 4% 0% Licensomsætning vækst ift. året før +40% + 35 % - 6% 0% Resultat før afskrivninger (EBITDA) vækst ift. året før +50% +170% +29% +67% Konsulentomsætningen bliver i 2009 opprioriteret i forhold til tidligere år igennem en forstærket account management-disciplin og udvidelse af serviceporteføljen. Den store licensvækst og udbredelse til nye kunder, som Maconomy har opnået de seneste år, afføder naturligt et behov for øget serviceengagement hos disse kunder. Der kan således forventes mere konsulentinitieret forretning i 2009 end tidligere år. I 2009 forventes en yderligere profitabilitetsforbedring med et resultat før afskrivninger (EBITDA) på 15 mio. kr. Faktisk udvikling Forventet udvikling 12

15 Et vigtigt fokusområde i 2009 vil fortsat være en stram styring af Maconomys likvide beholdning. Målet i 2009 er ligeledes at skabe en positiv pengestrøm fra driften. INVESTERING I PRODUKT OG ORGANISATION Gennemsnitligt antal ansatte i 2009 forventes uforandret ift Grundet det usikre økonomiske klima vil Maconomy løbende tilpasse sine operationelle forretningsenheder for at sikre en profitabel forretning. Såfremt det økonomiske klima ændrer sig i positiv retning i løbet af 2009 vil Maconomy foretage yderligere investeringer i de operationelle forretningsenheder gennem ansættelse af flere konsulenter og salgsrelaterede medarbejdere. I 2009 vil Maconomy fastholde 2008-niveauet for ressourcer til udvikling af kerneløsningen. Dog vil der med henblik på videreudvikling af People Planner blive ansat yderligere udviklingsressourcer til dette specifikke område. Medarbejderantallet i koncernadministrationen og øvrige støttefunktioner forventes ikke at stige. OPERATIONELLE MÅLSÆTNINGER 2009 De primære operationelle målsætninger for 2009 for at opfylde den samlede strategiplan er: Forbedret lønsomhed i Maconomys datterselskaber. Øget kundetilfredshed hos eksisterende kunder gennem tilbud om en bredere serviceportefølje. Udvidet salgsfokus dækkende hele PSO-segmentet, jf. strategiafsnittet. Tiltrække yderligere kunder udenfor Maconomys eksisterende hovedmarkeder. Identificere mulige opkøbsemner, der vil supplere Maconomys produktportefølje og geografiske dækning. tilvækst i omsætningen TILVÆKST I OMSÆTNINGEN omsætning på markeder Mio. kr ,0 10,3 231,3 USA 11% (25,3) ,5 19,2 30,1-2 Benelux 9% (20,4) UK 15% (34,3) Danmark 27% (62,6) ,2 Norge 21% (48,7) Sverige 17% (40,0) DK S N UK BNL US 2008 Tal i parentes angiver omsætning i mio. kr. pr. marked 13

16 MACONOMY OPNÅEDE I 2008 EN OMSÆTNING PÅ 231 MIO.kr. OG EN EBITDA PÅ 9 MIO. KR. 14

17 Regnskabsberetning 2008 MÅLOPFYLDELSE Maconomy opnåede i 2008 en omsætning på 231,3 mio. kr. og et resultat før afskrivninger (EBITDA) på 9,0 mio. kr. Dette er et resultat på niveau med forventningerne, og ledelsen udtrykker derfor tilfredshed med det realiserede resultat. Finansielle forventninger og målopfyldelse 2008 Mio. kr. realiseret Forventninger Omsætning vækst ift % + 8% Licensomsætning vækst ift % + 9% Resultat før afskrivninger (EBITDA) vækst ift % +41% Forventningerne til 2008 var ved starten af året en omsætning i størrelsesordenen 260 mio. kr., et licenssalg på 90 mio. kr. samt et resultat før afskrivninger (EBITDA) på 25 mio. kr. I forbindelse med offentliggørelsen af halvårsrapporten blev forventningerne til 2008 revurderet til en omsætning på 240 mio. kr., et licenssalg på 75 mio. kr. samt et resultat før afskrivninger (EBITDA) på 10 mio. kr. Omsætning Den samlede omsætning steg med 4 pct. i 2008, hvilket primært skyldes vækst i support- og vedligeholdelsesabonnementer på 7 pct. samt i konsulentydelser på 7 pct. Totalomsætning (produkter) vækst Mio. kr /08 Softwarelicenser 51,3 69,0 65,4-5% Support- og vedligeholdelsesabonnementer 62,0 68,3 73,2 7% Konsulentomsætning 61,1 81,4 86,9 7% Andet 5,1 4,5 5,8 29% I alt 179,5 223,2 231,3 4% Licensomsætningen udgjorde 65,4 mio. kr. i 2008 mod 69,0 mio. i Tilbagegangen skyldes den økonomiske afmatning på Maconomys markeder i 4. kvt. Af den samlede omsætning udgjorde licensomsætningen 28 pct, og ca. 50 pct. af salget var til nye kunder. Licensomsætningen fremkommer dels ved salg af Maconomy-løsningen, dels ved salg af tillægsmodulerne People Planner og Maconomy AnalytiX. Licensomsætningen af People Planner blev 5,3 mio. kr. i 2008 mod en forventet omsætning på 10 mio. kr. Support- og vedligeholdelsesabonnementer steg med 7 pct. til 73,2 mio. kr. Abonnementet dækker over kundens løbende adgang til service packs (opgraderinger), nye softwareversioner samt teknisk support, som fastsættes som en procentsats af de enkelte kunders licenskøb. Abonnementsomsætningen er derfor en god indikator for størrelsen af den samlede kundebase. Antallet af brugere steg fra ca brugere ultimo 2007 til ca brugere ultimo 2008, en vækst på 12 pct. Konsulentomsætningen i 2008 blev 86,9 mio. kr. og udgjorde dermed 38 pct. af den samlede omsætning. Konsulentomsætningen dækker bl.a. over implementeringer, opgraderinger og teknisk assistance. Hovedparten af datterselskaberne bidrog i 2008 positivt til omsætningsfremgangen. Specielt Danmark, Norge og Benelux realiserede en meget tilfredsstillende vækst med omsætningsfremgang på henholdsvis 23 pct., 15 pct. og 56 pct. I UK og US var den realiserede omsætning for 2008 under en omsætningstilbagegang på henholdsvis 33 pct. og 8 pct. Dette skyldes en tilfredsstillende omsætning i 2007, samt at den finansielle krise ramte først i netop disse to markeder. Totalomsætning (markeder) vækst Mio. kr /08 Danmark 44,8 51,0 62,6 23% Sverige 31,5 37,8 40,0 6% Norge 32,5 42,4 48,7 15% Storbritannien 43,8 51,4 34,3-33% Benelux 9,6 13,1 20,4 56% USA 17,3 27,5 25,3-8% I alt 179,5 223,2 231,3 4% Valutakursudsvingene har i 2008 været væsentlige. I løbet af 2008 er valutakursen for GBP, NOK samt SEK således faldet med henholdsvis 25 pct., 19 pct. og 14 pct. Det har haft en væsentlig negativ effekt på den realiserede omsætning. Med uforandrede valutakurser igennem 2008 ville omsætningen således have været ca. 10 mio. kr. højere, svarende til en omsætning på 240 mio. kr. eller en stigning på 8 pct. ift Omkostninger UDVIKLINGSOMKOSTNINGER Der er i 2008 afholdt udviklingsomkostninger for i alt 37,6 mio. kr. (2007: 36,1 mio. kr.). Herudover er der aktiveret omkostninger i 2008 vedr. udviklingsprojekter på 11,0 mio. kr. (2007: 3,3 mio. kr.). De aktiverede udviklingsprojekter omfatter hovedsageligt investeringer i en ny og forbedret produktplatform, som vil give adgang til nye kundesegmenter og geografier. 15

18 Regnskabsberetning 2008 Eksterne projektomkostninger I 2008 udgjorde eksterne projektomkostninger 21,7 mio. kr. mod 15,9 mio. kr. i Stigningen skyldes en øget brug af underleverandører i forbindelse med konsulentarbejde samt en øget omkostning til bl.a. Business Objects licenser. ANDRE EKSTERNE OMKOSTNINGER Andre eksterne omkostninger blev i 2008 på 56,8 mio. kr., hvilket var marginalt højere i forhold til Det konstante niveau dækkede imidlertid over udsving i de forskellige omkostningsposter, jf. note 6. rende det norske datterselskab. Ledelsen foretager løbende en vurdering af muligheden for at realisere de udskudte skatteaktiver. Ikke indregnede udskudte skatteaktiver udgjorde pr. 31.december 2008 i alt 56,9 mio. kr. og vedrørte primært moderselskabet med 31,0 mio. kr. og datterselskaberne i USA, 11,5 mio. kr., Benelux, 8,0 mio. kr. og Storbritannien, 5,8 mio. kr. I UK var der i 2008 registeret en skatteomkostning på 0,5 mio. kr., som vedrørte tilbageholdt spansk skat. Beløbet er omkostningsført og kan ved senere skattepligtig indkomst i UK modregnes heri. PERSONALEOMKOSTNINGER De samlede personaleomkostninger udgjorde 154,9 mio. kr. i 2008 (2007: 146,8 mio. kr.), hvilket var en stigning på 8,1 mio. kr. eller 6 pct. Gennemsnitligt antal ansatte steg med 4 pct. fra 216 i 2007 til 224 i 2008 (ultimo 2008: 219 ansatte), jf. note 7. Medarbejderomsætningshastigheden var i 2008 på 24 pct., hvilket var på niveau med Heraf var 2/3 medarbejderinitieret. Afskrivninger Afskrivningerne blev i 2008 på 7,8 mio. kr. mod 4,6 mio. kr. i Stigningen skyldes hovedsageligt påbegyndte afskrivninger på de købte IP-rettigheder til People Planner samt afskrivninger på aktiverede udviklingsprojekter. FINANSIELLE INDTÆGTER OG OMKOSTNINGER Maconomy har i 2008 haft renteindtægter på indestående i bank på 1,8 mio. kr. (2007: 1,2 mio. kr.). Maconomy har ingen rentebærende gæld, så finansielle omkostninger skyldes valutakursreguleringer. SKAT Skat af årets resultat udgjorde i ,2 mio. kr. (2007: 0,7 mio. kr.) og bestod primært af aktuel skat vedrø- RESULTAT Resultat før afskrivninger (EBITDA) blev på 9,0 mio. kr. mod 7,1 mio. kr. i Dette skyldes en forbedring i de enkelte datterselskabers lønsomhed. Den samlede basisindtjening ( operating profit ) fra de operative enheder steg således fra 2007 til 2008 med 2,5 mio. kr. og udgjorde i ,6 mio. kr. Operating profit er en intern definition og udgør indtjeningsbidraget fra Maconomys datterselskaber ved tilbageførsel af royalty-betalingerne til moderselskabet for licenser og vedligeholdelse. Maconomy opnåede et resultat før skat på 1,3 mio. kr. i forhold til 2007, hvilket var en tilbagegang på 0,5 mio. kr. (2007: 1,8 mio. kr.). Skat af årets resultat udgjorde 1,2 mio. kr., hvorved årets resultat efter skat i 2008 udgjorde et overskud på 0,2 mio. kr. mod et overskud efter skat på 1,1 mio. kr. i totalindkomstopgørelse Totalindkomstopgørelse udgør et negativt resultat på 5,6 mio. kr. ultimo 2008 mod positiv totalindkomst på 0,4 mio. kr. ultimo 2007 som følge af valutakursregulering på investeringer i datterselskaber med 5,7 mio. kr. 16

19 Balance Den samlede balancesum udgjorde i ,5 mio. kr. mod 151,7 mio. kr. i KØB AF IP-RETTIGHEDER TIL PEOPLE PLANNER I 3. kvartal 2008 købte Maconomy IP-rettighederne til People Planner. IP-rettighederne blev indregnet i balancen med en værdi på 20,0 mio. kr., som fra købstidspunktet aktiveres og afskrives over 5 år. TILGODEHAVENDER Tilgodehavender fra salg udgjorde 72,3 mio. kr. pr. 31. december 2008, hvilket var på niveau med året før, hvor tilgodehavender udgjorde 72,1 mio. kr. Knap halvdelen af tilgodehavendet pr. 31. december 2008, 34,3 mio. kr., vedrørte forudfakturerede softwareabonnementer. Nettotilgodehavender fra salg af andre ydelser udgjorde 38,0 mio. kr. PENGESTRØMME OG FINANSIEL STILLING De samlede likvide beholdninger udgjorde ved årets udgang 40,9 mio. kr., hvilket er en tilbagegang på 3,6 mio. kr. i forhold til ultimo Dette skyldes primært, at der i 2008 er foretaget investeringer i produktudvikling, hvilket er blevet aktiveret på balancen. Tilbageførsel af hensættelse I 2008 har Maconomy tilbageført den hensættelse på 1,3 mio. kr., som blev foretaget i 2006 (jf. Koncernregnskab 2006, note 20), vedrørende en leverance af standardløsning med et element af kundespecifik tilpasning. Det er Maconomys vurdering, at sagen er afsluttet, da Maconomys dokumentation for leverance i forhold til den indgåede aftalte i den mellemliggende periode ikke er blevet bestridt. Tilbageførelsen blev regnskabsmæssigt foretaget i 2 kvt EGENKAPITAL Egenkapitalen steg fra 62,2 mio. kr. til 76,0 mio. kr. pr. 31. december 2008, svarende til en soliditetsgrad på 45 pct. Ud over overførsel af årets resultat samt almindelige reguleringer, som føres over egenkapitalen, er egenkapitalen påvirket af købet af IP-rettighederne til People Planner. Egenkapitalen er således positivt påvirket af kapitaludvidelsen og earn-out i forbindelse med købet. Yderligere er egenkapitalen påvirket negativt af køb af egne aktier ifm. medarbejdertildeling af aktieoptioner. PERIODEAFGRÆNSEDE INDTÆGTER Posten indeholder periodisering af forudfakturerede support- og vedligeholdelsesabonnementer, som for en stor dels vedkommende følger kalenderåret. Posten udgjorde 41,4 mio. kr. i 2008 imod 38,2 mio. kr. pr. 31. december

20 Markederne Øget diversificering mere end opvejer konjunkturnedgang på enkelte markeder I et udfordrende år fortsatte Maconomy væksten i Nordeuropa med nye kunder og solid tilvækst i antal brugere. Maconomys datterselskaber udviste i 2008 en tilfredsstillende basisindtjening. Maconomys operationelle målsætninger for 2008 på de geografiske markeder blev tilfredsstillende i lyset af konjunkturudviklingen. De 6 datterselskaber har gennemgået en særdeles positiv udvikling under Roadmap for Growth I, og den fortsatte indsats i 2008 omkring konsulentvirksomhed i UK medførte vækst i både omsætning og pipeline på dette marked. Maconomy kunne i alle markeder notere en tilfredsstillende frem- drift på udbredelsen til nye segmenter med mange nye kundereferencer. Kravet om overskud i alle datterselskaber blev midtvejs i året udfordret af konjunkturnedgang, specielt i UK, men samlet set udviste Maconomys datterselskaber en tilfredsstillende udvikling i basisindtjeningen ved en tæt styring af omkostningerne i forhold til markedsudviklingen. Steen Andersen, Country manager Martin Flatsetø, Country manager Neil Davidson, Country manager USA var i 2008 hårdt ramt af finanskrisen. Alligevel steg licensomsætningen med 15% (22%). Et af de største nysalg var til den canadiske markedskommunikationsvirksomhed Cossette Communications med brugere. Konsulentomsætningen faldt imidlertid med 28% (22%), hvilket førte til et samlet fald i omsætningen på 8% (1%). Siden 2006 har Maconomy US haft en samlet omsætningsvækst på 68%, og licens- og konsulentomsætningen er mere end fordoblet.* Norge havde i 2008, trods tilbagegang i licensomsætningen på 12% (9%), en samlet vækst på 15% (17%), blandt andet som følge af vækst i konsulentomsætningen på 23% (26%). Norge fik i 2008 godt nye brugere, heraf 500 hos softwarevirksomheden Opera Software. Med en samlet omsætningsvækst på 162% siden 2006 har Norge positioneret sig som et nøglemarked for Maconomy. Væksten i perioden var 83% på licensomsætningen og tredobling af konsulentomsætningen.* UK var det europæiske marked, der blev hårdest ramt af finanskrisen i Maconomy UK mærkede dette med et omsætningsfald på 33% (24%). Faldet var størst på licenssalget med en nedgang på 64% (59%), mens konsulentomsætningen faldt med 29% (24%). Maconomy tilpassede organisationen hurtigt, hvilket gav positivt EBITDA i både 3. og 4. kvt. Siden 2006 er omsætningen faldet 5% og licenssalget halveret, mens konsulentomsætningen er steget med 15%.* Oms. vækst Licens 15% 103% Konsulent -28% 106% I alt -8% 68% Oms. vækst Licens -12% 83% Konsulent 23% 298% I alt 15% 162% Oms. vækst Licens -64% -49% Konsulent -29% 15% I alt -33% -5% 18 * ) Alle tal i parentes er beregnet i lokal valuta

esoft systems FIRST NORTH NR. 74 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE CVR-nr. 25 36 21 95

esoft systems FIRST NORTH NR. 74 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE CVR-nr. 25 36 21 95 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE 2014 CVR-nr. 25 36 21 95 2 Stigende omsætning Positivt resultat Investeringer Omsætning Esoft systems a/s, der omfatter alle aktiviteter i gruppen, har i perioden

Læs mere

Vejen til højere indtjening

Vejen til højere indtjening Vejen til højere indtjening v/ Thomas Honoré koncernchef Kapitalmarkedseftermiddag 2. september AGENDA Highlights første halvår 2015 Præsentation af Columbus Columbus15 strategi Værdi til aktionærerne

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 21. maj 2003 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 for Rockwool International A/S Hovedpunkter Omsætningen steg med 1 % i forhold til 1. kvartal 2002. Med uændrede valutakurser ville den være steget

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Pressemeddelelse nr. 24/2008 29. september 2008 adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Selskabets godkendte rådgiver:

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Hovedtal (reviderede)

Hovedtal (reviderede) Deadline Games A/S - Fondskode DK0060021962 København den 23. marts 2009 First North Meddelelse nr. 2-2009 Årsregnskabsmeddelelse for 2008 Resumé Deadline Games A/S har i 2008 realiseret et resultat før

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni).

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Markedsvilkår fortsat presset første halvår af 2015 MultiQ s erhvervelse af majoritet i Mermaid A/S Pr. 12. maj 2015 overtog MultiQ

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

ceo intro 2009 har på mange måder givet os et solidt afsæt for at øge væksten i Maconomy.

ceo intro 2009 har på mange måder givet os et solidt afsæt for at øge væksten i Maconomy. koncernregnskab 2009 indhold CEO introduktion... 3 Hoved- og nøgletal for Maconomy-koncernen... 4 Året i hovedtræk... 5 Maconomy kort fortalt... 6 Branding... 8 Strategi og forventninger... 10 Regnskabsberetning

Læs mere

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag.

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8-2015 Tivoli, den 15. august 2015 Delårsrapport for

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2015

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2015 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 11/2015 Fjerritslev, 31. august 2015 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport perioden 1. januar - 30. juni 2015. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

50% steg årets resultat ÅRET

50% steg årets resultat ÅRET 50% steg årets resultat ÅRET 2009 2010 2 Året 2009 2010 FORORD VÆKST ØGET EFFEKTIVITET FORBEDRET INDTJENING Med GPS Four-strategien har Ambu opnået mere fokus, retning og hastighed, og vi vil arbejde målrettet

Læs mere

Delårsrapport 1. halvår 2011/12

Delårsrapport 1. halvår 2011/12 20. februar 2012 Meddelelse nr. 124 Delårsrapport 1. halvår 2011/12 Bestyrelsen for Rovsing A/S har godkendt Selskabets delårsrapport for 1. halvår (1. juli 2011 31. december 2011) for regnskabsåret 2011/12.

Læs mere

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves:

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K c/o Equinor A/S Frederiksgade 21, 1. sal DK- 1265 København K Telefon: +45 77 88 60 44 Fax: +45 77 88 60 45 www.dkti.dk info@dkti.dk

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 24 11 marts 2008. mermaid technology a/s. Årsregnskabsmeddelelse

Selskabsmeddelelse nr. 24 11 marts 2008. mermaid technology a/s. Årsregnskabsmeddelelse Selskabsmeddelelse nr. 24 11 marts 2008 mermaid technology a/s Årsregnskabsmeddelelse 2007 I løbet af 2007 blev mermaid technology a/s aktier optaget til handel på First North og Selskabet opkøbte ultimo

Læs mere

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15.

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15. Roblon A/S PO box 120 Nordhavnsvej 1 9900 Frederikshavn Denmark Fondsbørsmeddelelse nr. 4 2015 Tel. +45 9620 3300 Fax +45 9620 3399 info@roblon.com www.roblon.com CVR no. 5706 8515 Delårsrapport for 2014/15

Læs mere

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63.

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2011 Selskabsmeddelelsee nr. 14/2011 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2011: Rekordresultatt i Vibrationn og fortsat

Læs mere

Halvårsrapport 2012. HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS 8. august 2012

Halvårsrapport 2012. HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS 8. august 2012 Halvårsrapport 2012 HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS 8. august 2012 Agenda Præsentation ved: Lars Nymann Andersen Administrerende direktør, North Media Kåre Wigh Økonomidirektør, North Media Arne Ullum Mediadirektør,

Læs mere

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 37.669 28.996 61.867 56.743 125.740 Af- og nedskrivninger 1.684 976 3.232 105.607

Læs mere

ATHENA IT-GROUP A/S. Virksomhedspræsentation

ATHENA IT-GROUP A/S. Virksomhedspræsentation ATHENA IT-GROUP A/S Virksomhedspræsentation Historie Athena IT-Group A/S blev grundlagt i 1995 I 2000 købte virksomheden firmaet Just R Data ApS og startede dermed sine IT-aktiviteter I byggebranchen.

Læs mere

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Copenhagen Network A/S Adresse: Copenhagen Network A/S c/o Beierholm A/S Gribskovvej 2 2100 København Ø Danmark SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Årsrapport for 2014 Bestyrelse og direktion har

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2009 Selskabsmeddelelse nr. 05/2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

German High Street Properties A/S

German High Street Properties A/S German High Street Properties A/S DELÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR - 31. MARTS 2012 Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø CVR-nr: 30 69 16

Læs mere

Én IT løsning, mange fordele AX TRAVEL. - fremtidens rejsebureauløsning

Én IT løsning, mange fordele AX TRAVEL. - fremtidens rejsebureauløsning Én IT løsning, mange fordele - fremtidens rejsebureauløsning Privatejet virksomhed Etableret i 1987 100 % danskejet Hovedkontor i Allerød og kontor i Århus +80 medarbejdere Solid og positiv økonomi gennem

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Mondos bestyrelse har behandlet periodemeddelelsen for 1. kvt. 2009 med følgende hovedpunkter.

Mondos bestyrelse har behandlet periodemeddelelsen for 1. kvt. 2009 med følgende hovedpunkter. Til NASDAQ OMX København A/S Meddelelse nr. 18, 2009 København den 19. maj 2009 Periodemeddelelse for 1. kvt. 2009 Mondos bestyrelse har behandlet periodemeddelelsen for 1. kvt. 2009 med følgende hovedpunkter.

Læs mere

Velkommen til - Alle gode gange tre

Velkommen til - Alle gode gange tre Velkommen til - Alle gode gange tre Der er mange virksomheder som igen overvejer nye systemer Give mulighed for at kunder og leverandører kan møde hinanden på en ny måde Skabe en større grad af gennemsigtighed

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops EjendomsObligationer VIII (Sverige II) A/S

Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops EjendomsObligationer VIII (Sverige II) A/S 8 1 Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops Indberettet til Københavns Fondsbørs via Company News Service den 16. maj 2007. Bestyrelsen i Keops har i dag afholdt bestyrelsesmøde, hvor koncernens halvårsrapport

Læs mere

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 Halvårsmeddelelse for 2010 Bestyrelsen for Wirtek A/S har behandlet og godkendt halvårsregnskabet for første halvår 2010 for Wirtek koncernen. Omsætning for

Læs mere

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december NASDAQ OMX Copenhagen A/S nr. 5 / 2015 Aarhus, 27. februar 2015 CVR. nr. 29 24 64 91 www.re-cap.dk Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december 2014 Bestyrelsen

Læs mere

Stillingsbeskrivelse. Senior Konsulent

Stillingsbeskrivelse. Senior Konsulent Stillingsbeskrivelse Senior Konsulent Virksomhedsbeskrivelse Mark Information har i mere end 30 år, udviklet og forfinet deres software løsning, og resultatet er, at virksomheden i dag er en af branchens

Læs mere

Columbus Vejen til højere indtjening. ABG, 18. marts 2015

Columbus Vejen til højere indtjening. ABG, 18. marts 2015 Columbus Vejen til højere indtjening ABG, 18. marts 2015 This presentation and related comments contain forwardlooking statements. Such statements are subject to many uncertainties and risks, as various

Læs mere

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret) 27.08.14 aen/rano Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Halvårsrapport pr. 30. juni 2014 Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Læs mere

Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. august 2015 Nikolaj Plads 6 1007 København K

Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. august 2015 Nikolaj Plads 6 1007 København K side 1 af 12 Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. august 2015 Nikolaj Plads 6 1007 København K Sendt via OMX indberetningssystem Selskabsmeddelelse nr. 7 2015 Bestyrelsen har i dag godkendt delårsrapporten for

Læs mere

Dynamics AX hos Columbus

Dynamics AX hos Columbus Dynamics AX hos Columbus Dynamics AX er ikke længere bare Dynamics AX Stop lige op, før du vælger at opgradere Vejen til produktivitet er Rollecentre Henrik fortæller dig, hvordan det er at være kunde

Læs mere

CIMBER STERLING. Præsentation af 2. kvartal 2010/11. 14. december 2010. Henriette Schütze CFO. Side 1

CIMBER STERLING. Præsentation af 2. kvartal 2010/11. 14. december 2010. Henriette Schütze CFO. Side 1 CIMBER STERLING Præsentation af 2. kvartal 2010/11 14. december 2010 Henriette Schütze CFO Side 1 Disclaimer Materialet indeholder fremadrettede udsagn. Disse fremadrettede udsagn er udsagn vedrørende

Læs mere

Det danske ERP marked

Det danske ERP marked Det danske ERP marked ComputerCamp seminar 25. marts 2009 Herbert Nathan Indhold Introduktion til HerbertNathan & Co Nogle indledende system begreber ERP-markedet leverandører og trends Hvorfor anskaffe

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2015

Delårsrapport for 1. halvår 2015 Delårsrapport for 1. halvår 2015 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Selskabsmeddelelse nr. 9/2015 1/16 Indholdsfortegnelse

Læs mere

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L.

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER vedr. UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. S pligtmæssige købstilbud til ejerne i AQUALIFE A/S CVR-nr.

Læs mere

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 CARLSBERG FINANS A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 Delårsrapport 30. juni 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014. Indhold

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014. Indhold DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014 Indhold Ledelsesberetning... 1 Hoved- og nøgletal for koncernen... 1 Regnskabsberetning... 2 Forretningsområdernes resultater... 3 Forventninger til 2014... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Nasdaq-OMX Den Nordiske Børs København A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K

Nasdaq-OMX Den Nordiske Børs København A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K side 1 af 14 Nasdaq-OMX Den Nordiske Børs København A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Sendt via Nasdaq-OMX indberetningssystem Selskabsmeddelelse nr. 9 2009 Bestyrelsen har i dag godkendt delårsrapporten

Læs mere

København den 28.februar 2007. Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007. Tilfredsstillende vækst og indtjening

København den 28.februar 2007. Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007. Tilfredsstillende vækst og indtjening First North meddelelse nr. 54 / 28. februar 2007 København den 28.februar 2007 Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007 Tilfredsstillende vækst og indtjening Notabene.net

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

Byggeøkonomuddannelsen

Byggeøkonomuddannelsen Byggeøkonomuddannelsen Overordnet virksomhedsøkonomi Ken L. Bechmann 9. september 2013 1 Dagens emner/disposition Kort introduktion til mig og mine emner Årsregnskabet Regnskabsanalyse nøgletal Værdifastsættelse

Læs mere

CERTAINTY INGENUITY ADVANTAGE. Computershare Din globale leverandør af investorservices

CERTAINTY INGENUITY ADVANTAGE. Computershare Din globale leverandør af investorservices CERTAINTY INGENUITY ADVANTAGE Computershare Din globale leverandør af investorservices Lokal ekspertise med global rækkevidde Computershares innovative investorservices sikrer value for money for dit selskab,

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. kvartal - 2014 KVARTALSRAPPORT 1-2014. TELE-POST fastholder sin omsætning på trods af de gennemførte prisnedsættelser.

Kvartalsrapport. 1. kvartal - 2014 KVARTALSRAPPORT 1-2014. TELE-POST fastholder sin omsætning på trods af de gennemførte prisnedsættelser. KVARTALSRAPPORT 1-2014 Kvartalsrapport TELE-POST fastholder sin omsætning på trods af de gennemførte prisnedsættelser. Store investeringer i 2013 betyder større afskrivninger og en lavere indtjening. 1.

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 3. kvartal 2012/13 (1. maj 2012-31. januar 2013) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 3. kvartal 2012/13 (1. maj 2012-31. januar 2013) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 3. kvartal 2012/13 (1. maj 2012-31. januar 2013) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse

Læs mere

Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA

Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA CVR-nr. 21 64 39 39 HALVÅRSRAPPORT 2014/15 LEDELSESBERETNING Markedsudvikling Danish Crown koncernen er en global aktør indenfor kødprodukter såvel ferske produkter

Læs mere

Exiqon har konstant øget deres omsætning lige siden deres børsnotering med høje vækstrater. De seneste tre år har deres vækstrater kun været omkring

Exiqon har konstant øget deres omsætning lige siden deres børsnotering med høje vækstrater. De seneste tre år har deres vækstrater kun været omkring Exiqon A/S Exiqon er et dansk Life Science selskab der sælger analyser, reagenser og andre materialer til forskningsbrug rettet mod pharma selskaber og universiteter. Jeg har fulgt Exiqon længere over

Læs mere

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %).

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %). Meddelelse 5/2015 Bestyrelsen for Danske Hoteller A/S har dags dato behandlet halvårsrapporten for 2015. Danske Hoteller havde i 2015 igen en solid resultatfremgang i første halvår. Der er pæn fremgang

Læs mere

1. halvår 2004. Pressemøde. København, 17. august 2004

1. halvår 2004. Pressemøde. København, 17. august 2004 1. halvår 2004 Pressemøde København, 17. august 2004 1. Finansielle hovedtal Resume af 1. halvår 2004 - Positiv udvikling i resultatet af basisforretningen Overskud efter skat 8 pct. til 4,4 mia. kr. Basisindtægter

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

NASDAQ OMX Herlev, den 29. maj 2012 Nikolaj Plads 6 1007 København K

NASDAQ OMX Herlev, den 29. maj 2012 Nikolaj Plads 6 1007 København K NASDAQ OMX Herlev, den 29. maj 212 Nikolaj Plads 6 17 København K DELÅRSRAPPORT FOR 212 Delårsrapporten for for perioden 1. januar 31. marts 212 er offentliggjort den 29. maj 212 på NASDAQ OMX, København.

Læs mere

Christian Sandbeck, Direktør for KMDs Contract Management

Christian Sandbeck, Direktør for KMDs Contract Management DIAS 1 IMPLEMENTERING AF CONTRACT MANAGEMENT I KMD Christian Sandbeck, Direktør for KMDs Contract Management DAGSORDEN DIAS 2 Hvorfor Contract Management ( CM ) som disciplin i KMD? Introduktion til KMD

Læs mere

KVARTALSORIENTERING 1. KVARTAL 2015

KVARTALSORIENTERING 1. KVARTAL 2015 KVARTALSORIENTERING 1. KVARTAL 215 Den 7. maj 215 Selskabsmeddelelse nr. 4-15 Flere end 35. husstande er nu tilmeldt NejTak+, som fortsætter fremgangen planmæssigt. Koncernens omsætning og resultat var

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 1 2004/05 03/05/04

Fondsbørsmeddelelse nr. 1 2004/05 03/05/04 03/05/04 THRANE OG THRANE A/S KØBER AKTIEMAJORITETEN I EUROCOM INDUSTRIES A/S Resumé ( Thrane & Thrane ) har indgået en aftale med EMG EuroMarine Electronics GmbH ( EuroMarine ) om køb af 88,6% af aktiekapitalen

Læs mere

CRM-system markedet i overblik. April 2011 Peter Ulka, partner HerbertNathan & Co. A/S

CRM-system markedet i overblik. April 2011 Peter Ulka, partner HerbertNathan & Co. A/S CRM-system markedet i overblik April 2011 Peter Ulka, partner HerbertNathan & Co. A/S Nøglen til succes! Kunderne virksomhedens største aktiv Agenda Introduktion til CRM CRM-system markedet i Danmark Trends

Læs mere

Ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling Ordinær generalforsamling 27. januar 2004 RTX Telecom A/S. Stroemmen 6. DK-9400 Noerresundby. Denmark www.rtx.dk Dagsorden 1. Bestyrelsens redegørelse for selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår

Læs mere

Uddrag på dansk. Årsrapport. 20. februar 2015

Uddrag på dansk. Årsrapport. 20. februar 2015 Uddrag på dansk Årsrapport 2014 20. februar 2015 Årsrapporten er udarbejdet og offentliggjort på engelsk. I tvivlstilfælde er ordlyden i den engelske version gældende. Uddraget på dansk omfatter en oversættelse

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

For 2014/15 forventes et samlet overskud i niveauet 2 mio. kr. efter skat. Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for året 2013/14.

For 2014/15 forventes et samlet overskud i niveauet 2 mio. kr. efter skat. Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for året 2013/14. Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantaxradio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 23. september 2014 Årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S Stillings- og personprofil Administrerende direktør FDC A/S Maj 2014 Opdragsgiver FDC A/S Adresse Lautrupvang 3A 2750 Ballerup Tlf.: 44 65 45 00 www.fdc.dk Stilling Administrerende direktør Refererer til

Læs mere

Dagsorden. 1. Ledelsens beretning om Selskabets virksomhed. 2. Forelæggelse af årsrapport og koncernregnskab til godkendelse.

Dagsorden. 1. Ledelsens beretning om Selskabets virksomhed. 2. Forelæggelse af årsrapport og koncernregnskab til godkendelse. 1 Dagsorden 1. Ledelsens beretning om Selskabets virksomhed. 2. Forelæggelse af årsrapport og koncernregnskab til godkendelse. 3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Danske Speditører Den økonomiske udvikling 2012/13. Oktober 2013

Danske Speditører Den økonomiske udvikling 2012/13. Oktober 2013 Danske Speditører Den økonomiske udvikling 2012/13 Oktober 2013 Indhold 3 5 8 11 12 14 15 Indledning Rentabilitet Elementer i rentabiliteten Soliditet Likviditet Speditionsvirksomhedernes tilstand Kontaktpersoner

Læs mere

For Radio/TV aktiviteten har der for året været positiv udvikling i indtjeningen. Fremgangen er primært genereret ved salg af High-end højttalere.

For Radio/TV aktiviteten har der for året været positiv udvikling i indtjeningen. Fremgangen er primært genereret ved salg af High-end højttalere. Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. september 2015 Årsregnskabsmeddelelse 2014/15 for

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Den 14. november 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Telefax nr. 33 12 86 13 Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Periodens

Læs mere

Delårsrapport. Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011 for perioden 1. januar - 30. september 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S

Delårsrapport. Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011 for perioden 1. januar - 30. september 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S Investea German German High High Street Street Properties II A/S A/S Delårsrapport Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni for perioden 1. januar - 30. september 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S

Læs mere

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 1 Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 2

Læs mere

FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011

FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011 FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse 7 Balance 8 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

H+H International A/S

H+H International A/S H+H International A/S Delårsrapport Selskabsmeddelse nr. 223 build with ease Væsentlige hovedtal for perioden 1. januar 31. marts Omsætningen for blev DKK 236 mio. (: DKK 221 mio.). EBITDA for blev DKK

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S OMX Den Nordiske Børs København Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S 9. maj 2008 KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 1/ 12 Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal... 3 Ledelsesberetning...

Læs mere

Auriga som investering

Auriga som investering Auriga som investering Medlemsarrangement Dansk Aktionærforening Nordjylland 26. maj 2014 V/ Lene Faurskov, Manager, Investor Relations Helping you grow Udsagn om fremtidige forhold Denne præsentation

Læs mere

Fortsat positivt udvikling i ERRIA

Fortsat positivt udvikling i ERRIA Selskabsmeddelelse nr. 13/2012 Delårsrapport for ERRIA for perioden 1. januar til 30. september 2012: Fortsat positivt udvikling i ERRIA Resume Bestyrelsen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Fold mulighederne ud med Microsoft Dynamics AX. Effektiv projektorienteret produktion

Fold mulighederne ud med Microsoft Dynamics AX. Effektiv projektorienteret produktion Fold mulighederne ud med Microsoft Dynamics AX Effektiv projektorienteret produktion Velkommen til seminaret Effektiv projektorienteret produktion Styrk overblikket, og reager i tide på udsving i projektets

Læs mere

Royal Greenland A/S. Halvårsrapport. 1. oktober 2013 31. marts 2014

Royal Greenland A/S. Halvårsrapport. 1. oktober 2013 31. marts 2014 Royal Greenland A/S Halvårsrapport 1. oktober 2013 31. marts 2014 Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse Side Royal Greenland øger kerneforretningen 3 Selskabets forventede udvikling 5 Hoved- og nøgletal for

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR

DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR indhold indhold Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 4 Erklæringer af revisorer 5 Opgørelse af totalindkomst 6 Opgørelse af finansiel stilling 7 Opgørelse af ændringer i egenkapital

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter: København, 30. januar 2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Kvartalsrapport. 3. kvartal - 2014 KVARTALSRAPPORT 1-3K 2014

Kvartalsrapport. 3. kvartal - 2014 KVARTALSRAPPORT 1-3K 2014 Kvartalsrapport Prisnedsættelser, udbygning af infrastruktur og implementering af nye IT-systemer påvirker omsætning og resultat 3. kvartal - 2014 27. oktober 2014 Hoved- og nøgletal TELE Greenland Koncernen,

Læs mere

MediusFlow XI. FORRETNINGSsystemer 2013 Bo K. Larsen. næste generations workflow platform til optimering af dokumentprocesser. www.medius-group.

MediusFlow XI. FORRETNINGSsystemer 2013 Bo K. Larsen. næste generations workflow platform til optimering af dokumentprocesser. www.medius-group. MediusFlow XI næste generations workflow platform til optimering af dokumentprocesser FORRETNINGSsystemer 2013 Bo K. Larsen 4 udviklingsprincipper hentet fra verdenen omkring os. Easy to use Powerfull

Læs mere

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold Årets resultat før skat udgør et underskud på -6.1mio.kr. mod et overskud på 10,9 mio.kr. i 2012/13.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold Årets resultat før skat udgør et underskud på -6.1mio.kr. mod et overskud på 10,9 mio.kr. i 2012/13. Fondsbørsmeddelelse nr. 8 30. september 2014 Årsresultat for 2013/14 i KIF Håndbold Elite A/S Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold Årets resultat før skat udgør et underskud på -6.1mio.kr. mod

Læs mere

Bestyrelsen i Bispebjerg Kollegiet A/S har den 18. august 2015 afholdt bestyrelsesmøde, hvor selskabets delårsrapport blev behandlet.

Bestyrelsen i Bispebjerg Kollegiet A/S har den 18. august 2015 afholdt bestyrelsesmøde, hvor selskabets delårsrapport blev behandlet. 66 1 Halvårsmeddelelse for 1. halvår 2015 Bestyrelsen i har den 18. august 2015 afholdt bestyrelsesmøde, hvor selskabets delårsrapport blev behandlet. Rapporten følger her. Resume: Halvårsresultat for

Læs mere

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008 Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier Halvårsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning... 3 Anvendt regnskabspraksis... 5 Resultatopgørelse... 6 Balance... 6 Hoved- og nøgletal... 6 2 Investeringsforeningen

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 2014/2015

DELÅRSRAPPORT 2014/2015 DELÅRSRAPPORT 2014/2015 FOR 2. KVARTAL 2014/15 OG FOR HALVÅRET 1. OKTOBER 2014 TIL 31. MARTS 2015 CVR NR. 42 57 81 18 INTERMAIL InterMail skaber stærke løsninger inden for digital og postbaseret markedskommunikation.

Læs mere

Athena IT-Group A/S - Fondskode DK0060084374 København, den 18. maj 2007. First North Meddelelse nr. 01-2007. Prospektmeddelelse

Athena IT-Group A/S - Fondskode DK0060084374 København, den 18. maj 2007. First North Meddelelse nr. 01-2007. Prospektmeddelelse Athena IT-Group A/S - Fondskode DK0060084374 København, den 18. maj 2007 First North Meddelelse nr. 01-2007 Prospektmeddelelse I forbindelse med at Athena IT-Group A/S (herefter Athena eller Selskabet

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Bliv klar til møde med banken

Bliv klar til møde med banken www.pwc.dk Bliv klar til møde med banken v/brian Rønne Nielsen Revision. Skat. Rådgivning. 7 år med finanskrise, lavvækst og uro i bankerne Karakteristika ved den nye virkelighed for SMV Knap likviditet

Læs mere

Investeringsselskabet

Investeringsselskabet Investeringsselskabet LUXOR Frederiksborggade 50, 1360 København K Telefon 33 32 50 15 Telefax 33 12 41 70 CVR-nr. 49 63 99 10 Nasdaq OMX Copenhagen A/S Meddelelse nr. 5 Nikolaj Plads 6 side 1 af 18 Postboks

Læs mere

German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø

German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø CVR-nr: 30 69 16 44 Regnskabsår: 1. januar 31. december Hjemstedskommune: Gentofte Direktion Bestyrelse

Læs mere

GRIFFIN BONDS II NRW A/S

GRIFFIN BONDS II NRW A/S GRIFFIN BONDS II NRW A/S HALVÅRSRAPPORT 2006/2007 BONDS II NRW A/S Indholdsfortegnelse Halvårsrapport 31. december 2006 2 Resultatopgørelse for perioden 1. juli 2006-31. december 2006 3 Balance 31. december

Læs mere

Omsætningen for 1. kvartal blev DKK 416,2 mio. (2007: DKK 416,1 mio.) Resultat før skat for 1. kvartal blev DKK 33,9 mio. (2007: DKK 31,4 mio.

Omsætningen for 1. kvartal blev DKK 416,2 mio. (2007: DKK 416,1 mio.) Resultat før skat for 1. kvartal blev DKK 33,9 mio. (2007: DKK 31,4 mio. Selskabsmeddelelse nr. 172, H+H International A/S Dampfærgevej 27-29, 4. 2100 København Ø Danmark +45 35 27 02 00 Telefon +45 35 27 02 01 Telefax info@hplush.com www.hplush.com Dato: 27. maj Delårsrapport

Læs mere

VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S

VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/02/2013 Olav Jensen Dirigent Side 2 af 16

Læs mere