Koncernregnskab 2008 endnu et år med omsætningsfremgang

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Koncernregnskab 2008 endnu et år med omsætningsfremgang"

Transkript

1 NASDAQ OMX København Meddelelse nr. 2/2009 Koncernregnskab 2008 endnu et år med omsætningsfremgang Maconomys bestyrelse har i dag behandlet koncernregnskab for Maconomy opnåede i 2008 en omsætning på 231,3 mio. kr., et resultat før afskrivninger (EBITDA) på 9,0 mio. kr. og et overskud før skat på 1,3 mio. kr., hvilket var på niveau med forventningerne. København, 27. februar Maconomys bestyrelse har i dag behandlet koncernregnskab for 2008 og indstiller det til godkendelse af generalforsamlingen den 29. april Maconomy opnåede i 2008 en vækst i omsætningen på 4 pct. fra 223,2 mio. kr. til 231,3 mio. kr. Korrigeret for valutakurseffekter ville væksten have været 8 pct., svarende til en koncernomsætning på 240 mio. kr. Resultat før afskrivninger (EBITDA) steg fra 7,1 mio. kr. i 2007 til 9,0 mio. kr. i markerede afslutningen på vækstplanen Roadmap for Growth I , hvor Maconomy har fordoblet licenssalget, sikret en total omsætningsstigning på 64 pct., samt vendt underskud til overskud. Vækst-planens elementer er således opnået. Ny strategiplan med fokus på Europæisk Lederskab indenfor ERP til PSO er påbegyndt, og i lyset af konjunkturerne vil Maconomys ledelse bruge resultaterne fra det første halvår af 2009 som afsæt for, i hvilket tempo de strategiske målsætninger skal forfølges. Ledelsen forventer i 2009 en omsætning i niveauet 230 mio. kr. og et resultat før afskrivninger (EBITDA) i størrelsesordenen 15 mio. kr. Hugo Dorph præsenterer årsregnskabet via webcast, som kan downloades fredag d. 27. februar 2009 kl på Thomas Hartwig Bestyrelsesformand Hugo Dorph CEO Yderligere information vedrørende årsrapporten: Hugo Dorph, CEO, tlf Klaus Juhl Wulff, CFO, tlf Om Maconomy A/S (www.maconomy.com) Maconomy er global leverandør af branche specifikke forretningsløsninger til PSO-virksomheder. Maconomy leverer ydelser til ca. 600 kunder i 50 lande via kontorer i USA og Europa samt via et omfattende partnernetværk. Over brugere på verdensplan benytter i dag Maconomys forretningsløsninger. Maconomy A/S Vordingborggade DK-2100 København Ø Tel Fax CVR nr

2 Koncernregnskab e r pso

3 PSO: Vidensintensive organisationer, der sælger deres kompetence til eksterne kunder på timebasis.

4 Indhold CEO introduktion... 3 Hoved- og nøgletal for Maconomy-koncernen... 4 Året i hovedtræk... 5 Maconomy kort fortalt... 6 Strategi og forventninger... 9 Regnskabsberetning Markederne Produkt Vidensressourcer Corporate Governance Bestyrelse og direktion Ledelsesteam Aktionærinformation Ledelsespåtegning Den uafhængige revisors påtegning Regnskabs- og noteoversigt Totalindkomstopgørelse Balance Egenkapitalopgørelse Pengestrømsopgørelse Noter Koncernoversigt og kontakt Koncernregnskabet som i henhold til årsregnskabslovens 149 er et uddrag af selskabets årsrapport indeholder ikke årsregnskabet for moderselskabet, Maconomy A/S. Årsregnskabet for moderselskabet Maconomy A/S er udarbejdet i en separat publikation, der kan rekvireres ved henvendelse til Maconomy A/S eller se hjemmesiden. Den samlede årsrapport, inklusive årsregnskabet for modersel skabet Maconomy A/S, vil blive sendt til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, hvor en kopi også kan rekvireres.

5 CEO introduktion Vi skaber en naturlig sammenhæng mellem mennesker og opgaver i Professional Services Organisations og danner basis for opfølgning, overblik, beslutningsdygtighed og dermed menneskeligt og økonomisk overskud. Hugo Dorph, Ceo maconomy Foranderligt og udfordrende, men i høj grad også tilfredsstillende det er de ord, der først falder mig ind, når jeg ser tilbage på Maconomy har haft fremdrift på strategisk vigtige kundesager, på produktudvikling og ikke mindst en resultatmæssigt solid afslutning i et marked præget af afventende beslutningstagere og faldende valutakurser. Maconomy satte selv forandring på agendaen i Helt konkret ved vores globale kundekonference i maj. Udgangspunktet var, at det eneste konstante er forandring. Det centrale budskab var, hvordan virksomheder vinder eller taber ud fra deres evne til at være innovative og omstille sig under forandring. Jeg tror, der er almindelig enighed om, at 2008 hævede indsatsen året tilførte en ekstra dosis forandring til verdensøkonomien, til vores kunder og til Maconomy, og på nuværende tidspunkt er forandring på alles agenda. Det er kvaliteter, der sætter os og vore kunder bedre i stand til at håndtere det nuværende globale forretningsklima, og det har vi haft stor gavn af i For Maconomy giver tider som disse muligheder såvel som udfordringer var samtidig året, hvor vi med god samvittighed afsluttede Roadmap for Growth I. For tre år siden satte vi os for at genskabe væksten i Maconomy ved at styrke vores marketing- og salgsindsats, åbne vores teknologiplatform og lægge en solid og visionær langsigtet produktudviklingsplan. Vi er lykkedes med det hele, og samtidig har vi fordoblet licensomsætningen og sikret en positiv bundlinje samt basisindtjening i alle vore datterselskaber. Vi har leveret konsekvent kvartal efter kvartal, og samtidig investerer vi i dag mere end nogensinde i produktudvikling og dermed i Maconomys og vores kunders fremtid. Vores globale forretning og lokale tilstedeværelse i både USA og UK gav os et tidligt praj om, hvordan finansielle uroligheder bliver til barske forretningsrealiteter. Men på samme tid leverede vi i 2008 den største omsætning og det bedste EBITDA-resultat i virksomhedens 20-årige historie. Vores præstationer midt i en økonomisk krise er om noget et bevis på kvaliteten af vores medarbejdere og styrken, vi har opbygget under den 3-års forandringsplan, vi søsatte i august 2005, Roadmap for Growth I. God omstillingsevne kræver dygtige folk, gode processer og gode beslutninger. Maconomys metier er netop best practice processer og systemer, der understøtter fakta-baseret beslutningstagning. Maconomy skaber en naturlig sammenhæng mellem mennesker og opgaver i Professional Services Organisations og danner basis for opfølgning, overblik, beslutningsdygtighed og dermed menneskeligt og økonomisk overskud. Når vi ser fremad, både på vejen lige foran og på de videre perspektiver mod horisonten, er det lige nu særlig vigtigt, at vi vælger vore pejlemærker med omhu. Hvor holder vi fast, og hvor tilpasser vi os? Vi har allerede offentliggjort vores strategi for Europæisk Lederskab indenfor vores markedsniche, og endda bekræftet den i lyset af finanskrisen som den rette langsigtede målsætning for Maconomy. Det nye er, at vi vælger at betragte første halvår af 2009 som helt afgørende for, hvordan og med hvilken hast vi forfølger vore strategiske mål. Det er balancen mellem visioner og forandringsparathed, som bedst tjener kundernes, aktionærernes og vores medarbejderes ambitioner for den virksomhed, vi arbejder i. 3

6 Hoved- og nøgletal for Maconomy-koncernen (1.000 kr.) ) totalindkomstopgørelse Omsætning Resultat før afskrivninger (EBITDA) (19.764) (9.824) Resultat af primær drift (EBIT) (542) (21.871) (12.451) Finansielle poster, netto (619) 159 Resultat før skat (19.750) (10.954) Årets resultat (14.580) (18.799) (15.652) Omsætning 2) Softwarelicenser Support- og vedligeholdelsesabonnementer Konsulentomsætning Andet I alt Pengestrømme Pengestrømme fra driftsaktivitet (6.032) (11.428) Pengestrømme fra investeringsaktivitet (14.515) Pengestrømme fra finansieringsaktivitet (1.272) Ændring af likvide beholdninger i alt (3.609) Investeringer Investeringer i materielle aktiver (2.438) (2.615) (2.019) (4.040) (3.021) Balanceposter Aktiekapital Egenkapital Udskudt skatteaktiv Tilgodehavender Likvide beholdninger inkl. obligationer Samlede aktiver Nøgletal i pct. Omsætningsvækst (3)% (4)% 27% 24% 4% EBITDA-margin 1% (14)% (5)% 3% 4% EBIT-margin (0,4)% (15)% (7)% 1% 0% Egenkapitalforrentning (ROE) (15)% (23)% (23)% 2% 0% Soliditet 57% 51% 43% 41% 45% Aktierelaterede nøgletal Antal aktier ( 000), ultimo Resultat pr. aktie (EPS) 3) (0,75) (0,97) (0,80) 0,05 0,01 Indre værdi pr. aktie i kr. 4,66 3,84 3,09 3,15 3,66 Cash flow pr. aktie i kr. 0,28 (0,30) (0,58) 0,04 0,79 Børskurs pr. aktie, ultimo 12,70 10,30 14,90 25,40 6,75 Markedsværdi, ultimo (mio. kr.) Øvrige Antal medarbejdere (gns.) Omsætning pr. medarbejder (1.000 kr.) ) Sammenligningstallet for 2005 er tilrettet jf. Fondsbørsmeddelelse 14/2006, hvor Maconomy frafalder anken af afgørelsen fra Fondsrådet vedr. indrregning af udskudt skatteaktiv. 2) Supportindtægten er i 2008 inkluderet i Support- og vedligeholdelsesabonnementer, og ikke i Konsulentomsætningen som tidligere. Sammenligningstal er tilrettet. 3) Resultat pr. aktie er beregnet i overensstemmelse med IAS 33. Øvrige nøgletal er beregnet efter Den Danske Finansanalytikerforenings Anbefalinger & Nøgletal 2005, jf. note 1 vedrørende anvendt regnskabspraksis. 4

7 Året i hovedtræk Maconomy opnåede i 2008 en omsætning på 231,3 mio. kr., et resultat før afskrivninger (EBITDA) på 9,0 mio. kr. og et resultat før skat på 1,3 mio. kr. Den samlede omsætning steg med 4 pct. fra 223,2 mio. kr. i 2007 til 231,3 mio. kr. i 2008, hvilket primært skyldes vækst i support- og vedligeholdelsesabonnementer på 7 pct. til 73,2 mio. kr. samt en vækst i konsulentydelser på 7 pct. til 86,9 mio. kr. Solid omsætningsfremgang i Benelux (+56 pct.), Danmark (+23 pct.), Norge (+15 pct.) og Sverige (+6 pct.). UK (-33 pct.) og USA (-8 pct.) udviser nedgang i omsætningen. Resultat før afskrivninger (EBITDA) blev forbedret fra 7,1 mio. kr. i 2007 til 9,0 mio. kr. i Resultat før skat blev i 2008 et overskud på 1,3 mio. kr., hvilket er 0,5 mio. kr. lavere end det realiserede resultat før skat i Skat af årets resultat udgør 1,2 mio. kr. Den negative udvikling i valutakurserne i 2008 har haft væsentlig effekt på omsætningen og dermed årets resultat. Valutakursen for GBP var 764,79 pr. 31. december 2008 mod 1014,78 den 31. december 2007, svarende til en nedgang på 25 pct. For henholdsvis NOK er nedgangen på 19 pct. fra 93,51 ultimo 2007 til 75,72 ultimo 2008 og SEK med 14 pct. fra 78,92 til 68,04. Medarbejderstaben blev i 2008 udvidet med 3 medarbejdere fra 216 medarbejdere til 219 medarbejdere ultimo året. Væsentlige hændelser i 2008: Køb af IP-rettigheder til People Planner. Antallet af Maconomy-brugere steg med 12 pct. Tilpasset omkostningsstruktur, som f.eks. i UK, som sikrede positivt EBITDA i andet halvår. I 2009 forventer Maconomy en omsætning i niveauet 230 mio. kr., hvoraf licensomsætningen forventes at udgøre 65 mio. kr. og et resultat før afskrivninger (EBITDA) på 15 mio. kr. Årets resultat efter skat udgør et overskud på 0,2 mio. kr. mod et overskud i 2007 på 1,1 mio. kr. OMSÆTNING PR. MEDARBEJDER RESULTAT FØR AFSKRIVNINGER (EBITDA) Mio. kr Mio. kr Omsætning Omsætning/Medarbejder 5

8 Maconomy kort fortalt Fundament PRODUKTPORTEFØLJE Maconomy leverer forretningssystemer og rådgivning til Professional Services Organisations (PSO er). PSO: Vidensintensive organisationer, der sælger deres kompetence til eksterne kunder på timebasis. Maconomys løsninger skaber en naturlig sammenhæng mellem mennesker og danner basis for opfølgning, overblik, beslutningsdygtighed og dermed menneskeligt og økonomisk overskud. Kernen i Maconomys produktportefølje er en standard Maconomy-løsning, hvor den nuværende version hedder Maconomy X+, frigivet april Maconomys løsninger leveres som præ-konfigurerede brancheløsninger: Agency Solution PR Solution Consulting Solution Audit & Tax Consulting Solution Lawyer Solution Research Solution Maconomy har en branchedyb tilgang til PSOmarkedet med specialviden om brancheløsninger til Konsulentvirksomhed (IT-konsulenter, management-konsulenter og rådgivende ingeniører), Markedskommunikation (full-service-reklamebureauer og specialbureauer inden for dialog, promotion, events, PR og digital kommunikation), Revision, Advokat og Forskning. Kundebasen omfatter ca aktive brugere (licenser) hos mere end 600 kunder i over 50 lande. Maconomy er hos de fleste kunder implementeret som et fuldt integreret ERP-system. Det er dog muligt at anvende People Planner - og eksempelvis Maconomys projektstyrings- og timesagsmodul - som selvstændige løsninger eller integreret med andre ERP-systemer. Løsningerne er webbaserede og følger kundens arbejdsprocesser, herunder registrering af den enkelte medarbejders timeforbrug. Dette fører til en bedre udnyttelsesgrad af ressourcerne og dermed en bedre omkostningsstyring. Omsætningen blev i 2008 på 231,3 mio.kr. heraf 73 pct. fra markeder uden for Danmark. Det danske marked er størst med en omsætningsandel på 27 pct. Ultimo 2008 beskæftigede Maconomy 219 medarbejdere fordelt på 6 kontorer beliggende i Danmark, Sverige, Norge, Storbritannien, Benelux og USA. Maconomy blev stiftet i 1989 og børsnoteret på NASDAQ OMX København i Markedsværdien ultimo 2008 var på 140 mio. kr. People Planner er Maconomys ressource- og projektplanlægningsværktøj til effektiv styring og opfølgning af projekter. Maconomy AnalytiX er en rapport- og analysepakke, der er baseret på den anerkendte Business Intelligence Platform fra Business Objects. Maconomys skalerbare teknologi og implementeringsmetoden M-SIM sikrer en hurtig og effektiv implementering hos såvel mindre kunder med kun én lokation som internationale kunder med flere juridiske enheder i flere lande medarbejderfordeling på funktioner 2008 omsætningsandel på brancher Support 6% (12) Salg 14% (31) Marketing 4% (10) Forskningsvirksomhed 4% (10,3) Anden virksomhed 14% (33,3) Administration 13% (30) Konsulenter 39% (88) Revisionsvirksomhed 9% (19,8) Markedskommunikation 26% (60,4) Udvikling 24% (53) Konsulentvirksomhed 47%(107,5) Tal i parentes angiver gns. antal medarbejdere i hver funktion Tal i parentes angiver omsætning i mio. kr. i branchen 6

9 Forretningsmodel Vækstplan Licenssalg er den drivende kraft for Maconomys forretningsmodel, men den samlede omsætning er sammensat af følgende komponenter: Licensomsætning (nye kunder og mersalg til eksisterende kunder) Support- og vedligeholdelsesabonnementer Services (konsulentassistance, implementeringsydelser, træning mv.) Maconomys løsninger henvender sig til virksomheder fra 30 ansatte og op til flere tusinde ansatte fordelt på flere lokationer i flere lande. Størrelsen og kompleksiteten af nye løsningssalg varierer derfor betydeligt i omfang. Et typisk salg til en virksomhed med 300 ansatte kan se sådan ud: Licensomsætning, 300 brugere à ca kr. (afhængigt af løsningen), i alt 1,5 mio. kr. Support på 5 pct. af 1,5 mio. kr. årligt, svarende til 75 t. kr. Vedligeholdelsesabonnement på 17 pct. af 1,5 mio. kr. årligt, svarende til 255 t.kr. Konsulentomsætning (implementering, tilpasninger og træning m.m.) svarende til licensomsætningen på i alt 1,5 mio. kr. Kunderne bevarer typisk Maconomy-løsningen i mindst 7-10 år. I den periode vil kunden ofte have behov for konsulentbistand, tilkøb af licenser til yderligere medarbejdere samt tilkøb af ekstramoduler, som eksempelvis Maconomy AnalytiX. Opgradering af softwareløsningen sker ca. hvert 2. år, hvilket er unikt i forhold til konkurrenterne og giver kunderne mulighed for løbende optimering af deres forretningsprocesser markerede det sidste år i den 3-årige vækstplan Roadmap for Growth I. I december 2007 offentliggjorde Maconomy fortsættelsen af vækstplanen, Roadmap for Growth II, der gælder for perioden Hovedelementerne i Roadmap for Growth II er fokusering på lønsomhed og Europæisk Lederskab indenfor ERP til PSO-virksomheder. I Roadmap for Growth II blev der fastsat nogle finansielle målsætninger med en omsætning i 2011 på 100 mio. euro samt en EBITDA-margin på 15 pct. Den væsentligt højere omsætning skulle nås igennem organisk vækst samt konsolidering via opkøb. Den nuværende økonomiske situation kan dog forskyde tidspunktet for målopfyldelse. I 2009 forventer Maconomy en omsætning i niveauet 230 mio. kr., hvoraf licensomsætningen forventes at udgøre 65 mio. kr., og et resultat før afskrivninger (EBITDA) på 15 mio. kr. De centrale elementer i Roadmap for Growth II er: Fokus på nye europæiske markeder Fokus på nye PSO-segmenter Organisk såvel som tilkøbt vækst Større brug af præ-konfigurerede komponenter, 3. parts teknologier og åbne standarder. Produktstrategi: udvikle produkter, der matcher best practices indenfor Professional Services Organisations, så effektive og kunderettede forretningsgange understøttes bedst muligt. Udvikling sker i både Danmark og Ukraine. Se endvidere side 23 og 24. Distributionstrategi: direkte salg gennem egne salgsselskaber og partnersalg uden for kernemarkederne omsætningsandel på produkter LICENSOMSÆTNING LICENSOMSÆTNING Konsulentomsætning 38% (86,9) Andet 2% (5,8) Software licenser 28% (65,4) Mio. kr Support- og vedligeholdelsesabonnementer 32% (73,2) Tal i parentes angiver omsætning i mio. kr. pr. produkt Faktisk udvikling Forventet udvikling 7

10 en eminent præstation kræver eminent planlægning. maconomy forstår den norske operas særlige udfordringer. Paul Curran, Operachef 8 fotograf: erik berg / den norske opera & ballett

11 Strategi og forventninger Europæisk Lederskab nye PSO-segmenter og europæiske markeder er centrale fokuselementer i Maconomys nye 3-årige vækstplan. Roadmap for Growth II I december 2007 blev Maconomys vækstplan Roadmap for Growth II offentliggjort med en målsætning om europæisk førerposition i ERP-markedet for softwareløsninger til Professional Services Organisations (PSO). Organisk vækst i nye som i eksisterende markeder og segmenter vil således fortsat tegne en betydelig andel af den samlede fremgang. Dette vil give en stærk og veldefineret position på et marked, der forventes at opleve øget konsolidering de kommende år. Maconomy har i den netop afsluttede strategiperiode forøget sin omsætning med 64 pct., hvilket har ført til en stærk position i det nordvestlige Europa og en øget tilstedeværelse i USA. I sigter Maconomy efter en yderligere positionering i Europa både organisk og via opkøb. Ingen af de større europæiske konkurrenter har et tilsvarende rendyrket fokus på PSO-markedet som Maconomy. De amerikanske udbydere har hidtil ikke formået at positionere sig på det europæiske marked, og der er store muligheder for yderligere branchekonsolidering blandt de mange små nationale udbydere. Næsten 20 års erfaring i servicering af PSO ers behov og en stærk vision for forretningsoptimering, giver Maconomy en unik placering i forhold til at udnytte dette voksende marked. FOKUS PÅ NYE GEOGRAFISKE MARKEDER Maconomy vil udvide sin europæiske platform og ekspandere uden for sin traditionelle base i det nordvestlige Europa. Erfaringerne fra de veludviklede markeder, hvor PSO er er længst fremme med effektivisering og anvendelse af ERP-løsninger, vil give Maconomy en oplagt konkurrencefordel i positionering i det øvrige Europa. Denne konsolidering ønsker Maconomy at deltage aktivt i og har igennem 2008 identificeret en lang række virksomheder med dedikeret fokus på PSO-segmentet, der kan være komplementære både produktmæssigt og geografisk. De finansielle målsætninger, udmeldt i forbindelse med strategioffentliggørelsen december 2007, var en omsætning i 2011 på 100 mio. euro, hvoraf ca. 50 pct. ville være tilkøbt vækst samt en EBITDA-margin på 15 pct. I prioriteret rækkefølge vil markedsmulighederne blive vurderet i Spanien, Frankrig, Tyskland og Italien - dels ud fra en vurdering af markedernes størrelse og vækst, dels ud fra den konkurrencemæssige struktur. Etablering af kontorer på yderligere to af disse fire markeder giver samlet set Maconomy adgang til mere end totredjedele af det europæiske marked. 9

12 Strategi og forventninger Det øvrige Europa, herunder det tidligere Østeuropa, dækkes primært via vores eksisterende partner setup. Maconomys amerikanske kontor er et kerneelement i denne strategi, da placeringen i USA er vigtig for at blive anerkendt som en realistisk partner blandt globalorienterede europæiske PSO-kunder. FOKUS PÅ NYE PSO-SEGMENTER I vækstplanen Roadmap for Growth I blev branchefokus indsnævret til Markedskommunikation og Konsulentvirksomhed. Maconomys softwareløsninger og serviceydelser bidrager til værdiforøgelse til alle PSOsegmenter, også dem uden for disse kernesegmenter. Dette underbygges af den kendsgerning, at Maconomy allerede i dag har flere kunder i alle PSO-segmenter. Forretningsmodeller, arbejdsprocedurer og terminologier varierer, men de er alle konfigurerbare aspekter af Maconomys løsninger. NYE INDTJENINGSKILDER TIL LICENSOMSÆTNINGEN Med udgangspunkt i den store forretningsforståelse for PSO-segmentet vil produktporteføljen løbende blive udvidet med supplerende produkter. Ved at tilføre Maconomys platform ny funktionalitet, som eksempelvis de præ-konfigurerede standardkomponenter, Maconomy AnalytiX og People Planner, højnes den samlede værdi af produktporteføljen og nye indtjeningskilder til licensomsætning initieres. People Planner sælges både som et enkeltstående produkt og som en del af en fuldt integreret Maconomy-løsning. Stand-alone-produkter vil på sigt være en vigtig parameter for væksten i både egne datterselskaber og i vores partnerorganisation. Når alt kommer til alt, driver Maconomys kunder projektbaserede forretninger med væsentlige udfordringer mht. håndtering af kunder, ressourcer og know-how. Formålet er at udnytte den store ekspertise til at ekspandere yderligere i nærliggende PSO-segmenter som f.eks. advokater, managementkonsulenter, revisionsog designvirksomheder mv. Maconomy er allerede i dag velpositioneret i en lang række af de ovennævnte sub-segmenter med referencekunder, der kan benyttes globalt. Her tænkes specielt på revisionsvirksomheder, hvor Maconomy har nogle særdeles stærke referencer. 10

13 Strategisk, operationel og finansiel styring Maconomys mulighed for at realisere selskabets strategi og operationelle målsætninger er påvirket af en række risici. Ledelsen anser følgende risikofaktorer for at være af særlig betydning for koncernen. Risiko Beskrivelse Maconomys håndtering Strategiske risici Markedsforhold og konjunkturfølsomhed Opkøb og fusion Maconomy leverer ydelser til PSOvirksomheder og har tidligere haft primært fokus på markedskommunikations- og konsulentvirksomheder. Disse virksomheder opererer indenfor brancher, som tidligere har vist sig at være følsomme overfor udviklingen i de økonomiske konjunkturer. Maconomy har akkvisitorisk vækst som et erklæret mål, og selskabet er derfor eksponeret overfor risiko for fejlslagne fusioner. Maconomy har de seneste år fokuseret bredere indenfor PSOsegmentet og har derigennem nedbragt afhængigheden af konjunkturfølsomme brancher. Dette har betydet, at Maconomy har en bredere kundebase, og dermed en mindre risiko som følge af konjunkturudsving i enkelte brancher. Som forberedelse til eksekvering af den kommunikerede strategi har Maconomy udarbejdet detaljerede planer for analyse og ikke mindst integration af opkøbte virksomheder. Dette for at sikre, at både finansielle og operationelle risici minimeres. Produktudvikling og softwaretrends Et af Maconomys væsentligste aktiver er den egenudviklede software. Maconomy afholder løbende betydelige omkostninger til at vedligeholde og videreudvikle denne software, idet nye trends eller teknologier potentielt kan have stor betydning for værdien. For at minimere risici omkring produktudvikling og software trends har Maconomy en tæt dialog med en række nøglekunder omkring fremtidige produktudviklinger. Operationelle risici Medarbejderafhængighed Projektrisici Maconomy er en vidensintensiv organisation, og vores succes er i høj grad afhængig af menneskelige ressourcer. En del af Maconomys aktiviteter består i konsulentydelser, som leveres på projektbasis og omfatter kundespecifikke tilpasninger samt integration til kundens øvrige systemer. Der påhviler disse projekter øgede risici i forhold til projekter, som består i Maconomy standardløsninger med begrænsede kundespecifikke tilpasninger. Maconomy arbejder kontinuerligt på at være en attraktiv arbejdsplads via incitamentsprogrammer, attraktive arbejdsforhold samt stor vægt på virksomhedskulturen. Dette er beskrevet yderligere i afsnittet Vidensressourcer (side 26-28). Disse projektrisici imødegås ved dels at fokusere salgsindsatsen på kundeemner, hvor Maconomys standardløsninger kan anvendes direkte, dels at sikre detaljerede projektbeskrivelser inden kontrakten indgås. Almindelige projektrisici beskrives og imødegås i øvrigt som et element i Maconomys implementeringsmetode M-SIM. Påvirkning af det ydre miljø Eventuelle risici i forbindelse med produktion. Maconomy har ingen fysisk produktion, og koncernens påvirkning af miljøet er derfor indirekte og begrænset til drift af kontorfaciliteter samt gennemførelse af forretningsrejser. Valutakursudsving Med mere end 70 pct. af omsætningen udenfor Danmark udgør valutakursudsving en væsentlig risiko. Maconomy foretager i dag ikke afdækning af valutakursrisici igennem f.eks. terminskontrakter på salg af valutaer. Det vurderes løbende, hvorvidt selskabet bør gøre brug af sådanne finansielle instrumenter. Finansielle risici Kapitalstyring Likviditetsstyring Gennemførelse af Maconomys strategi afhænger af en solid kapitalstruktur. Maconomy har forpligtigelser i de enkelte datterselskaber, og det er således nødvendigt at sikre en tilstrækkelig likviditet i alle juridiske enheder. Maconomys bestyrelse og ledelse diskuterer løbende, hvorvidt selskabets kapitalstruktur er optimal, både i forhold til den nuværende situation, men også i forhold til gennemførelse af den fastlagte vækststrategi. Maconomy har stor fokus på at opretholde et solidt likviditetsberedskab og har også i 2009 fokus på at sikre en positiv pengestrøm fra driften. Debitorrisici Den finansielle krise betyder en øget risiko for tab på tilgodehavender. Før indgåelse af ny kunderelation vurderes kundernes betalingsevne på basis af kendskab til virksomheden. Denne risikohåndtering har bevirket, at Maconomy ikke har haft væsentlige tab på tilgodehavender. Det gennemsnitlige antal dage for indbetaling af kundetilgodehavender har været konstant de seneste år. 11

14 Strategi og forventninger Forbedret lønsomhed i 2009 Det følgende afsnit indeholder oplysninger om Maconomys planer, prognoser og fremtidige aktiviteter. Disse aktiviteter er underlagt risici og usikkerhedsmomenter, og koncernens resultat kan afvige betydeligt fra de udtrykte forventninger er behæftet med særlig stor usikkerhed, så længe omfanget af finanskrisen og dens effekt på IT- og PSO-markederne endnu ikke kan vurderes. FINANSIELLE MÅLSÆTNINGER 2009 Den samlede omsætning for 2009 forventes i størrelsesordenen 230 mio. kr. svarende til omsætningen i Licensomsætningen forventes at udgøre 65 mio. kr., hvilket også er på samme niveau som Licensomsætningen er den vigtigste styringsparameter for Maconomy, dels fordi Maconomy er en softwarevirksomhed, dels fordi de øvrige omsætningselementer er direkte (support- og vedligeholdelsesabonnementer) eller indirekte (konsulentydelser) afledt af licensomsætningen. 101 OMSÆTNING Mio. kr De nye kilder til licensomsætning, som People Planner og Maconomy AnalytiX, vil fremover stadig være vigtige elementer for at nå resultatet. De finansielle målsætninger for 2009 Mio. kr Omsætning vækst ift. året før +27% + 24% + 4% 0% Licensomsætning vækst ift. året før +40% + 35 % - 6% 0% Resultat før afskrivninger (EBITDA) vækst ift. året før +50% +170% +29% +67% Konsulentomsætningen bliver i 2009 opprioriteret i forhold til tidligere år igennem en forstærket account management-disciplin og udvidelse af serviceporteføljen. Den store licensvækst og udbredelse til nye kunder, som Maconomy har opnået de seneste år, afføder naturligt et behov for øget serviceengagement hos disse kunder. Der kan således forventes mere konsulentinitieret forretning i 2009 end tidligere år. I 2009 forventes en yderligere profitabilitetsforbedring med et resultat før afskrivninger (EBITDA) på 15 mio. kr. Faktisk udvikling Forventet udvikling 12

15 Et vigtigt fokusområde i 2009 vil fortsat være en stram styring af Maconomys likvide beholdning. Målet i 2009 er ligeledes at skabe en positiv pengestrøm fra driften. INVESTERING I PRODUKT OG ORGANISATION Gennemsnitligt antal ansatte i 2009 forventes uforandret ift Grundet det usikre økonomiske klima vil Maconomy løbende tilpasse sine operationelle forretningsenheder for at sikre en profitabel forretning. Såfremt det økonomiske klima ændrer sig i positiv retning i løbet af 2009 vil Maconomy foretage yderligere investeringer i de operationelle forretningsenheder gennem ansættelse af flere konsulenter og salgsrelaterede medarbejdere. I 2009 vil Maconomy fastholde 2008-niveauet for ressourcer til udvikling af kerneløsningen. Dog vil der med henblik på videreudvikling af People Planner blive ansat yderligere udviklingsressourcer til dette specifikke område. Medarbejderantallet i koncernadministrationen og øvrige støttefunktioner forventes ikke at stige. OPERATIONELLE MÅLSÆTNINGER 2009 De primære operationelle målsætninger for 2009 for at opfylde den samlede strategiplan er: Forbedret lønsomhed i Maconomys datterselskaber. Øget kundetilfredshed hos eksisterende kunder gennem tilbud om en bredere serviceportefølje. Udvidet salgsfokus dækkende hele PSO-segmentet, jf. strategiafsnittet. Tiltrække yderligere kunder udenfor Maconomys eksisterende hovedmarkeder. Identificere mulige opkøbsemner, der vil supplere Maconomys produktportefølje og geografiske dækning. tilvækst i omsætningen TILVÆKST I OMSÆTNINGEN omsætning på markeder Mio. kr ,0 10,3 231,3 USA 11% (25,3) ,5 19,2 30,1-2 Benelux 9% (20,4) UK 15% (34,3) Danmark 27% (62,6) ,2 Norge 21% (48,7) Sverige 17% (40,0) DK S N UK BNL US 2008 Tal i parentes angiver omsætning i mio. kr. pr. marked 13

16 MACONOMY OPNÅEDE I 2008 EN OMSÆTNING PÅ 231 MIO.kr. OG EN EBITDA PÅ 9 MIO. KR. 14

17 Regnskabsberetning 2008 MÅLOPFYLDELSE Maconomy opnåede i 2008 en omsætning på 231,3 mio. kr. og et resultat før afskrivninger (EBITDA) på 9,0 mio. kr. Dette er et resultat på niveau med forventningerne, og ledelsen udtrykker derfor tilfredshed med det realiserede resultat. Finansielle forventninger og målopfyldelse 2008 Mio. kr. realiseret Forventninger Omsætning vækst ift % + 8% Licensomsætning vækst ift % + 9% Resultat før afskrivninger (EBITDA) vækst ift % +41% Forventningerne til 2008 var ved starten af året en omsætning i størrelsesordenen 260 mio. kr., et licenssalg på 90 mio. kr. samt et resultat før afskrivninger (EBITDA) på 25 mio. kr. I forbindelse med offentliggørelsen af halvårsrapporten blev forventningerne til 2008 revurderet til en omsætning på 240 mio. kr., et licenssalg på 75 mio. kr. samt et resultat før afskrivninger (EBITDA) på 10 mio. kr. Omsætning Den samlede omsætning steg med 4 pct. i 2008, hvilket primært skyldes vækst i support- og vedligeholdelsesabonnementer på 7 pct. samt i konsulentydelser på 7 pct. Totalomsætning (produkter) vækst Mio. kr /08 Softwarelicenser 51,3 69,0 65,4-5% Support- og vedligeholdelsesabonnementer 62,0 68,3 73,2 7% Konsulentomsætning 61,1 81,4 86,9 7% Andet 5,1 4,5 5,8 29% I alt 179,5 223,2 231,3 4% Licensomsætningen udgjorde 65,4 mio. kr. i 2008 mod 69,0 mio. i Tilbagegangen skyldes den økonomiske afmatning på Maconomys markeder i 4. kvt. Af den samlede omsætning udgjorde licensomsætningen 28 pct, og ca. 50 pct. af salget var til nye kunder. Licensomsætningen fremkommer dels ved salg af Maconomy-løsningen, dels ved salg af tillægsmodulerne People Planner og Maconomy AnalytiX. Licensomsætningen af People Planner blev 5,3 mio. kr. i 2008 mod en forventet omsætning på 10 mio. kr. Support- og vedligeholdelsesabonnementer steg med 7 pct. til 73,2 mio. kr. Abonnementet dækker over kundens løbende adgang til service packs (opgraderinger), nye softwareversioner samt teknisk support, som fastsættes som en procentsats af de enkelte kunders licenskøb. Abonnementsomsætningen er derfor en god indikator for størrelsen af den samlede kundebase. Antallet af brugere steg fra ca brugere ultimo 2007 til ca brugere ultimo 2008, en vækst på 12 pct. Konsulentomsætningen i 2008 blev 86,9 mio. kr. og udgjorde dermed 38 pct. af den samlede omsætning. Konsulentomsætningen dækker bl.a. over implementeringer, opgraderinger og teknisk assistance. Hovedparten af datterselskaberne bidrog i 2008 positivt til omsætningsfremgangen. Specielt Danmark, Norge og Benelux realiserede en meget tilfredsstillende vækst med omsætningsfremgang på henholdsvis 23 pct., 15 pct. og 56 pct. I UK og US var den realiserede omsætning for 2008 under en omsætningstilbagegang på henholdsvis 33 pct. og 8 pct. Dette skyldes en tilfredsstillende omsætning i 2007, samt at den finansielle krise ramte først i netop disse to markeder. Totalomsætning (markeder) vækst Mio. kr /08 Danmark 44,8 51,0 62,6 23% Sverige 31,5 37,8 40,0 6% Norge 32,5 42,4 48,7 15% Storbritannien 43,8 51,4 34,3-33% Benelux 9,6 13,1 20,4 56% USA 17,3 27,5 25,3-8% I alt 179,5 223,2 231,3 4% Valutakursudsvingene har i 2008 været væsentlige. I løbet af 2008 er valutakursen for GBP, NOK samt SEK således faldet med henholdsvis 25 pct., 19 pct. og 14 pct. Det har haft en væsentlig negativ effekt på den realiserede omsætning. Med uforandrede valutakurser igennem 2008 ville omsætningen således have været ca. 10 mio. kr. højere, svarende til en omsætning på 240 mio. kr. eller en stigning på 8 pct. ift Omkostninger UDVIKLINGSOMKOSTNINGER Der er i 2008 afholdt udviklingsomkostninger for i alt 37,6 mio. kr. (2007: 36,1 mio. kr.). Herudover er der aktiveret omkostninger i 2008 vedr. udviklingsprojekter på 11,0 mio. kr. (2007: 3,3 mio. kr.). De aktiverede udviklingsprojekter omfatter hovedsageligt investeringer i en ny og forbedret produktplatform, som vil give adgang til nye kundesegmenter og geografier. 15

18 Regnskabsberetning 2008 Eksterne projektomkostninger I 2008 udgjorde eksterne projektomkostninger 21,7 mio. kr. mod 15,9 mio. kr. i Stigningen skyldes en øget brug af underleverandører i forbindelse med konsulentarbejde samt en øget omkostning til bl.a. Business Objects licenser. ANDRE EKSTERNE OMKOSTNINGER Andre eksterne omkostninger blev i 2008 på 56,8 mio. kr., hvilket var marginalt højere i forhold til Det konstante niveau dækkede imidlertid over udsving i de forskellige omkostningsposter, jf. note 6. rende det norske datterselskab. Ledelsen foretager løbende en vurdering af muligheden for at realisere de udskudte skatteaktiver. Ikke indregnede udskudte skatteaktiver udgjorde pr. 31.december 2008 i alt 56,9 mio. kr. og vedrørte primært moderselskabet med 31,0 mio. kr. og datterselskaberne i USA, 11,5 mio. kr., Benelux, 8,0 mio. kr. og Storbritannien, 5,8 mio. kr. I UK var der i 2008 registeret en skatteomkostning på 0,5 mio. kr., som vedrørte tilbageholdt spansk skat. Beløbet er omkostningsført og kan ved senere skattepligtig indkomst i UK modregnes heri. PERSONALEOMKOSTNINGER De samlede personaleomkostninger udgjorde 154,9 mio. kr. i 2008 (2007: 146,8 mio. kr.), hvilket var en stigning på 8,1 mio. kr. eller 6 pct. Gennemsnitligt antal ansatte steg med 4 pct. fra 216 i 2007 til 224 i 2008 (ultimo 2008: 219 ansatte), jf. note 7. Medarbejderomsætningshastigheden var i 2008 på 24 pct., hvilket var på niveau med Heraf var 2/3 medarbejderinitieret. Afskrivninger Afskrivningerne blev i 2008 på 7,8 mio. kr. mod 4,6 mio. kr. i Stigningen skyldes hovedsageligt påbegyndte afskrivninger på de købte IP-rettigheder til People Planner samt afskrivninger på aktiverede udviklingsprojekter. FINANSIELLE INDTÆGTER OG OMKOSTNINGER Maconomy har i 2008 haft renteindtægter på indestående i bank på 1,8 mio. kr. (2007: 1,2 mio. kr.). Maconomy har ingen rentebærende gæld, så finansielle omkostninger skyldes valutakursreguleringer. SKAT Skat af årets resultat udgjorde i ,2 mio. kr. (2007: 0,7 mio. kr.) og bestod primært af aktuel skat vedrø- RESULTAT Resultat før afskrivninger (EBITDA) blev på 9,0 mio. kr. mod 7,1 mio. kr. i Dette skyldes en forbedring i de enkelte datterselskabers lønsomhed. Den samlede basisindtjening ( operating profit ) fra de operative enheder steg således fra 2007 til 2008 med 2,5 mio. kr. og udgjorde i ,6 mio. kr. Operating profit er en intern definition og udgør indtjeningsbidraget fra Maconomys datterselskaber ved tilbageførsel af royalty-betalingerne til moderselskabet for licenser og vedligeholdelse. Maconomy opnåede et resultat før skat på 1,3 mio. kr. i forhold til 2007, hvilket var en tilbagegang på 0,5 mio. kr. (2007: 1,8 mio. kr.). Skat af årets resultat udgjorde 1,2 mio. kr., hvorved årets resultat efter skat i 2008 udgjorde et overskud på 0,2 mio. kr. mod et overskud efter skat på 1,1 mio. kr. i totalindkomstopgørelse Totalindkomstopgørelse udgør et negativt resultat på 5,6 mio. kr. ultimo 2008 mod positiv totalindkomst på 0,4 mio. kr. ultimo 2007 som følge af valutakursregulering på investeringer i datterselskaber med 5,7 mio. kr. 16

19 Balance Den samlede balancesum udgjorde i ,5 mio. kr. mod 151,7 mio. kr. i KØB AF IP-RETTIGHEDER TIL PEOPLE PLANNER I 3. kvartal 2008 købte Maconomy IP-rettighederne til People Planner. IP-rettighederne blev indregnet i balancen med en værdi på 20,0 mio. kr., som fra købstidspunktet aktiveres og afskrives over 5 år. TILGODEHAVENDER Tilgodehavender fra salg udgjorde 72,3 mio. kr. pr. 31. december 2008, hvilket var på niveau med året før, hvor tilgodehavender udgjorde 72,1 mio. kr. Knap halvdelen af tilgodehavendet pr. 31. december 2008, 34,3 mio. kr., vedrørte forudfakturerede softwareabonnementer. Nettotilgodehavender fra salg af andre ydelser udgjorde 38,0 mio. kr. PENGESTRØMME OG FINANSIEL STILLING De samlede likvide beholdninger udgjorde ved årets udgang 40,9 mio. kr., hvilket er en tilbagegang på 3,6 mio. kr. i forhold til ultimo Dette skyldes primært, at der i 2008 er foretaget investeringer i produktudvikling, hvilket er blevet aktiveret på balancen. Tilbageførsel af hensættelse I 2008 har Maconomy tilbageført den hensættelse på 1,3 mio. kr., som blev foretaget i 2006 (jf. Koncernregnskab 2006, note 20), vedrørende en leverance af standardløsning med et element af kundespecifik tilpasning. Det er Maconomys vurdering, at sagen er afsluttet, da Maconomys dokumentation for leverance i forhold til den indgåede aftalte i den mellemliggende periode ikke er blevet bestridt. Tilbageførelsen blev regnskabsmæssigt foretaget i 2 kvt EGENKAPITAL Egenkapitalen steg fra 62,2 mio. kr. til 76,0 mio. kr. pr. 31. december 2008, svarende til en soliditetsgrad på 45 pct. Ud over overførsel af årets resultat samt almindelige reguleringer, som føres over egenkapitalen, er egenkapitalen påvirket af købet af IP-rettighederne til People Planner. Egenkapitalen er således positivt påvirket af kapitaludvidelsen og earn-out i forbindelse med købet. Yderligere er egenkapitalen påvirket negativt af køb af egne aktier ifm. medarbejdertildeling af aktieoptioner. PERIODEAFGRÆNSEDE INDTÆGTER Posten indeholder periodisering af forudfakturerede support- og vedligeholdelsesabonnementer, som for en stor dels vedkommende følger kalenderåret. Posten udgjorde 41,4 mio. kr. i 2008 imod 38,2 mio. kr. pr. 31. december

20 Markederne Øget diversificering mere end opvejer konjunkturnedgang på enkelte markeder I et udfordrende år fortsatte Maconomy væksten i Nordeuropa med nye kunder og solid tilvækst i antal brugere. Maconomys datterselskaber udviste i 2008 en tilfredsstillende basisindtjening. Maconomys operationelle målsætninger for 2008 på de geografiske markeder blev tilfredsstillende i lyset af konjunkturudviklingen. De 6 datterselskaber har gennemgået en særdeles positiv udvikling under Roadmap for Growth I, og den fortsatte indsats i 2008 omkring konsulentvirksomhed i UK medførte vækst i både omsætning og pipeline på dette marked. Maconomy kunne i alle markeder notere en tilfredsstillende frem- drift på udbredelsen til nye segmenter med mange nye kundereferencer. Kravet om overskud i alle datterselskaber blev midtvejs i året udfordret af konjunkturnedgang, specielt i UK, men samlet set udviste Maconomys datterselskaber en tilfredsstillende udvikling i basisindtjeningen ved en tæt styring af omkostningerne i forhold til markedsudviklingen. Steen Andersen, Country manager Martin Flatsetø, Country manager Neil Davidson, Country manager USA var i 2008 hårdt ramt af finanskrisen. Alligevel steg licensomsætningen med 15% (22%). Et af de største nysalg var til den canadiske markedskommunikationsvirksomhed Cossette Communications med brugere. Konsulentomsætningen faldt imidlertid med 28% (22%), hvilket førte til et samlet fald i omsætningen på 8% (1%). Siden 2006 har Maconomy US haft en samlet omsætningsvækst på 68%, og licens- og konsulentomsætningen er mere end fordoblet.* Norge havde i 2008, trods tilbagegang i licensomsætningen på 12% (9%), en samlet vækst på 15% (17%), blandt andet som følge af vækst i konsulentomsætningen på 23% (26%). Norge fik i 2008 godt nye brugere, heraf 500 hos softwarevirksomheden Opera Software. Med en samlet omsætningsvækst på 162% siden 2006 har Norge positioneret sig som et nøglemarked for Maconomy. Væksten i perioden var 83% på licensomsætningen og tredobling af konsulentomsætningen.* UK var det europæiske marked, der blev hårdest ramt af finanskrisen i Maconomy UK mærkede dette med et omsætningsfald på 33% (24%). Faldet var størst på licenssalget med en nedgang på 64% (59%), mens konsulentomsætningen faldt med 29% (24%). Maconomy tilpassede organisationen hurtigt, hvilket gav positivt EBITDA i både 3. og 4. kvt. Siden 2006 er omsætningen faldet 5% og licenssalget halveret, mens konsulentomsætningen er steget med 15%.* Oms. vækst Licens 15% 103% Konsulent -28% 106% I alt -8% 68% Oms. vækst Licens -12% 83% Konsulent 23% 298% I alt 15% 162% Oms. vækst Licens -64% -49% Konsulent -29% 15% I alt -33% -5% 18 * ) Alle tal i parentes er beregnet i lokal valuta

Koncernregnskab 2007 positivt resultat før skat

Koncernregnskab 2007 positivt resultat før skat OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 2/2008 Koncernregnskab 2007 positivt resultat før skat Maconomys bestyrelse har i dag behandlet koncernregnskab for 2007. Maconomy opnåede i 2007

Læs mere

Periodemeddelelse for 3. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 28% og forbedrer EBITDA 1 med 12%

Periodemeddelelse for 3. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 28% og forbedrer EBITDA 1 med 12% Meddelelse nr. 23/2015 Periodemeddelelse for 3. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 28% og forbedrer EBITDA 1 med 12% I overensstemmelse med reglerne for børsnoterede selskabers afgivelse

Læs mere

Periodemeddelelse for 1. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 16% og forbedrer EBITDA 1 med 9%.

Periodemeddelelse for 1. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 16% og forbedrer EBITDA 1 med 9%. Meddelelse nr. 13/2015 Periodemeddelelse for 1. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 16% og forbedrer EBITDA 1 med 9%. I overensstemmelse med reglerne for børsnoterede selskabers afgivelse

Læs mere

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/7 22. maj 2008 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. kvartal 2008.

Læs mere

esoft systems FIRST NORTH NR. 74 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE CVR-nr. 25 36 21 95

esoft systems FIRST NORTH NR. 74 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE CVR-nr. 25 36 21 95 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE 2014 CVR-nr. 25 36 21 95 2 Stigende omsætning Positivt resultat Investeringer Omsætning Esoft systems a/s, der omfatter alle aktiviteter i gruppen, har i perioden

Læs mere

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR-NR.: 15 90 84 16 Q4 2015 KVARTALSINFORMATION Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen Ansvarsfraskrivelse Kvartalsinformationen er offentliggjort dags dato på dansk og engelsk

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2016

Delårsrapport for 1. halvår 2016 19.08.16 Meddelelse nr. 31, 2016 Delårsrapport for 1. halvår 2016 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2016. Delårsrapporten

Læs mere

EDB Gruppen vinder markedsandele

EDB Gruppen vinder markedsandele Fondsbørsmeddelelse EDB Gruppen vinder markedsandele Nettoomsætningen blev i 2. kvartal 2007 218 mio. kr. mod 204 mio. kr. i den samme periode sidste år. Det svarer til en omsætningsstigning på 6,9 % EDB

Læs mere

Rapport for 1. kvartal 2006/07 (1. oktober - 31.december 2006)

Rapport for 1. kvartal 2006/07 (1. oktober - 31.december 2006) Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K. Fondsbørsmeddelelse nr. 6 2006/07 23. januar 2007 Rapport for 1. kvartal 2006/07 (1. oktober - 31.december 2006) InterMail tog i 1. kvartal 2006/07

Læs mere

Dansk Industri Invest AS

Dansk Industri Invest AS Delårsrapport for 1. halvår 2016 Frasalg af HVAC- og Telecom EMEA-aktiviteterne. Som oplyst i selskabsmeddelelse nr. 3 fra 24. marts 2014 indgik Dansk Industri Invest A/S (tidligere Dantherm A/S) aftale

Læs mere

Vejen til højere indtjening

Vejen til højere indtjening Vejen til højere indtjening v/ Thomas Honoré koncernchef Kapitalmarkedseftermiddag 2. september AGENDA Highlights første halvår 2015 Præsentation af Columbus Columbus15 strategi Værdi til aktionærerne

Læs mere

Solar A/S Q Kvartalsinformation

Solar A/S Q Kvartalsinformation Solar Kvartalsinformation Q4 2014 1 Solar A/S Q4 2014 Kvartalsinformation Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR nr. 15908416 1 Solar Kvartalsinformation Q4 2014 2 Kvartalstal

Læs mere

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 21. maj 2003 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 for Rockwool International A/S Hovedpunkter Omsætningen steg med 1 % i forhold til 1. kvartal 2002. Med uændrede valutakurser ville den være steget

Læs mere

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Pressemeddelelse nr. 24/2008 29. september 2008 adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Selskabets godkendte rådgiver:

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2017

Delårsrapport for 1. halvår 2017 17. august 2017 Meddelelse nr. 13, 2017 Delårsrapport for 1. halvår 2017 På møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2017. Delårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 23. maj 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1.

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 6/2014 Fjerritslev, 20. august 2014 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2014. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2016 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni).

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Markedsvilkår fortsat presset første halvår af 2015 MultiQ s erhvervelse af majoritet i Mermaid A/S Pr. 12. maj 2015 overtog MultiQ

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 28. maj 2004 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2004 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har dags dato behandlet og godkendt nærværende kvartalsrapport for 1.

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Halvårsmeddelelse for Columbus IT Partner A/S for perioden 1. januar 30. juni 1999

Halvårsmeddelelse for Columbus IT Partner A/S for perioden 1. januar 30. juni 1999 Via telefax 33 12 86 13 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K København, den 24. august 1999 Fondsbørsmeddelelse nr. 9/1999 Halvårsmeddelelse for Columbus IT Partner A/S for perioden 1.

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 27. oktober 2015 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Meddelelse nr. 07-2009 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2009 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 07-2009 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2009 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/9 25. maj 2009 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2009 for Rockwool International A/S KORREKTION På grund af en kopieringsfejl er driftsomkostningerne i resultatopgørelsen for Q1 2009 rapporteret forkert

Læs mere

Columbus leverer solid start på året med 13% omsætningsvækst

Columbus leverer solid start på året med 13% omsætningsvækst Meddelelse nr. 15, 217 Periodemeddelelse for første kvartal 217 25. april 217 Meddelelse nr. 15/217 Periodemeddelelse for 1. kvartal 217 Columbus leverer solid start på året med 13% omsætningsvækst Columbus

Læs mere

Hovedtal (reviderede)

Hovedtal (reviderede) Deadline Games A/S - Fondskode DK0060021962 København den 23. marts 2009 First North Meddelelse nr. 2-2009 Årsregnskabsmeddelelse for 2008 Resumé Deadline Games A/S har i 2008 realiseret et resultat før

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2008

Delårsrapport for 1. halvår 2008 Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 21. august 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 09/2008 Delårsrapport for 1. halvår 2008 Resume for 1. halvår 2008 SKAKO Industries koncernen

Læs mere

Halvårsrapport 2009/2010 for Euroinvestor.com A/S Stigende salgsaktivitet hos Euroinvestor.

Halvårsrapport 2009/2010 for Euroinvestor.com A/S Stigende salgsaktivitet hos Euroinvestor. MEDDELELSE NR.8 2009/2010 Halvårsrapport 2009/2010 for Euroinvestor.com A/S Stigende salgsaktivitet hos Euroinvestor. Resume: Euroinvestor.com A/S opnåede for 1. halvår 2009/2010 en omsætning på DKK 15,8

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

kvartalsrapport Meddelelse nr. 23/2009 København, d. 4. november 2009 Maconomy A/S Vordingborggade 18-22 DK-2100 København Ø

kvartalsrapport Meddelelse nr. 23/2009 København, d. 4. november 2009 Maconomy A/S Vordingborggade 18-22 DK-2100 København Ø Meddelelse nr. 23/2009 København, d. 4. november 2009 kvartalsrapport Maconomy A/S Vordingborggade 18-22 DK-2100 København Ø Tlf. +45 3527 7900 Fax +45 3527 7910 CVR nr. 13703973 www.maconomy.com solid

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Årsrapport 2009 Brødrene Hartmann A/S. Præsentation ved Peter A. Poulsen, CEO og Tom Wrensted, CFO

Årsrapport 2009 Brødrene Hartmann A/S. Præsentation ved Peter A. Poulsen, CEO og Tom Wrensted, CFO Årsrapport 2009 Brødrene Hartmann A/S Præsentation ved Peter A. Poulsen, CEO og Tom Wrensted, CFO 0 UDVIDELSE AF DIREKTIONEN Peter Arndrup Poulsen CEO Tom Wrensted CFO Magali Depras CCO Søren Tolstrup

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 3. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 3. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 26. november 2004 Kvartalsrapport for 3. kvartal 2004 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har dags dato behandlet og godkendt nærværende kvartalsrapport for

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2008-31. marts 2009

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2008-31. marts 2009 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantax-radio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 12. maj 2009 Delårsrapport

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 29. maj 2012 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2012.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 29. maj 2012 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2012. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 7-2012 Tivoli, den 29. maj 2012 Delårsrapport for perioden

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2012

Ordinær generalforsamling 2012 Ordinær generalforsamling 2012 18. april 2012 build with ease Dagsorden 1. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse og godkendelse af den reviderede årsrapport 2011

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. maj 2012 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Solid fremgang i både omsætning og indtjening

Solid fremgang i både omsætning og indtjening Fondsbørsmeddelelse 3. kvartal EDB Gruppen A/S Solid fremgang i både omsætning og indtjening Med en omsætningsvækst på over 20 % inkl. opkøb er EDB Gruppen godt på vej til at indfri forventningen til 2008

Læs mere

Vejen til højere indtjening

Vejen til højere indtjening Vejen til højere indtjening v/ Thomas Honoré koncernchef Investordagen 22. september 2015 2 AGENDA Præsentation af Columbus Columbus turnaround Værdi til aktionærerne Spørgsmål COLUMBUS HVEM VI ER Global

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk:

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk: Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Rapport for 2. kvartal 2004/05 (1. januar - 31. marts 2005)

Rapport for 2. kvartal 2004/05 (1. januar - 31. marts 2005) 10. maj 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 8-2004/05 Rapport for 2. kvartal 2004/05 (1. januar - 31. marts 2005) Salget af nye produkter udviklede sig positivt i 2. kvartal 2004/05 og bidrager væsentligt til

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Expedit a/s. CVR-nr Delårsrapport for perioden 1. januar juni 2009

Expedit a/s. CVR-nr Delårsrapport for perioden 1. januar juni 2009 Expedit a/s CVR-nr. 37 75 25 17 Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2009 For yderligere oplysninger kan administrerende direktør Uffe Færch kontaktes på telefon 87 61 22 00. Expedit a/s - Delårsrapport

Læs mere

Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015

Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015 Nasdaq Copenhagen A/S nr. 3 / 2016 Aarhus, 29. februar 2016 CVR. nr. 29 24 64 91 www.admiralcapital.dk Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015 Bestyrelsen i Admiral Capital

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

INDHOLD. Regnskabskommentar 3. Resultatopgørelse 4. Balance, Aktiver 5. Balance, Passiver 6. Hoved- og nøgletal 7

INDHOLD. Regnskabskommentar 3. Resultatopgørelse 4. Balance, Aktiver 5. Balance, Passiver 6. Hoved- og nøgletal 7 HALVÅRSREGNSKAB 2013 INDHOLD Regnskabskommentar 3 Resultatopgørelse 4 Balance, Aktiver 5 Balance, Passiver 6 Hoved- og nøgletal 7 DLG Telf + 45 33 68 30 00 information@dlg.dk www.dlg.dk 2 S HALVÅRSREGNSKAB

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs

Læs mere

Rapport for 2. kvartal 2006/07 (1. januar - 31. marts 2007)

Rapport for 2. kvartal 2006/07 (1. januar - 31. marts 2007) 9. maj 2007 Rapport for 2. kvartal 2006/07 (1. januar - 31. marts 2007) InterMail har i 2. kvartal 2006/07 haft fokus på integrationen af den svensk/finske virksomhed OP Kuvert, som blev overtaget den

Læs mere

Expedit a/s. CVR-nr Delårsrapport for perioden 1. januar juni 2011

Expedit a/s. CVR-nr Delårsrapport for perioden 1. januar juni 2011 Expedit a/s CVR-nr. 37 75 25 17 Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011 For yderligere oplysninger kan adm. direktør Steen Bødtker kontaktes på telefon 87 612 200. Expedit a/s - Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2012

Delårsrapport for 1. kvartal 2012 Delårsrapport for 1. kvartal 2012 Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Indholdsfortegnelse Selskabsmeddelelse nr. 9/2012, resumé... side 3

Læs mere

Rapport for 1. kvartal 2004/05 (1. oktober - 31. december 2004)

Rapport for 1. kvartal 2004/05 (1. oktober - 31. december 2004) 22. februar 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 7-2004/05 Rapport for 1. kvartal 2004/05 (1. oktober - 31. december 2004) I 1. kvartal 2004/05 har der været fokus på markedsføring og produktionsoptimering af

Læs mere

Delårsrapport for 9 måneder 2008

Delårsrapport for 9 måneder 2008 Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 29. oktober 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 14/2008 Delårsrapport for 9 måneder 2008 Resume for 9 måneder 2008: SKAKO Industries koncernen

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011 Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Særdeles tilfredsstillende Q1 2009/10 for alle forretningsområder

Særdeles tilfredsstillende Q1 2009/10 for alle forretningsområder Særdeles tilfredsstillende Q1 2009/10 for alle forretningsområder CEO, Martin Sundahl: Både omsætning og EBITDA overstiger vores forventninger til Q1 2009/10. EBITDA lander på 1,8 mio. kr. mod forventet

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015 Selskabsmeddelelse nr. 3 2015 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 Fax: +45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT

Læs mere

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09.

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09. Fondsbørsmeddelelse 2009/12 NASDAQ OMX København Nikolaj Plads 6 1007 København K 12. maj 2009 Vedr.: halvårsrapport Bestyrelsen i har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten

Læs mere

Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014

Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014 Meddelelse nr. 19/2014 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 4. august 2014 Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d.

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2006

Delårsrapport for 1. kvartal 2006 Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 10/2006 27. april 2006 CVR nr. 15701315 Delårsrapport for 2006 Resumé: SP Groups realiserede i et resultat før skat og

Læs mere

First North Meddelelse nr august 2014

First North Meddelelse nr august 2014 First North Meddelelse nr. 76 21. august 2014 Halvårsmeddelelse for 2014 Bestyrelsen for Wirtek A/S har behandlet og godkendt halvårsregnskabet for første halvår 2014 for Wirtek koncernen. Omsætning for

Læs mere

Meddelelse nr. 9, 12. november 1999 Side 1 of 6

Meddelelse nr. 9, 12. november 1999 Side 1 of 6 Til Københavns Fondsbørs Pressen Meddelelse nr. 9 12. november 1999 Omsætningen i 3. kvartal blev DKK 1 mia. svarende til en stigning på 22% i forhold til samme kvartal 1998 Resultat før skat i 3. kvartal

Læs mere

Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat

Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat Ambu s bestyrelse har i dag godkendt årsrapport 2005/06 for regnskabsåret 1. oktober 2005-30. september 2006. Hovedpunkter 2005/06 blev endnu

Læs mere

Meddelelse nr. 1-1999 22. februar 1999 5 sider

Meddelelse nr. 1-1999 22. februar 1999 5 sider Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Fax: 33 12 86 13 Meddelelse nr. 1-1999 22. februar 1999 5 sider Halvårsmeddelelse for perioden 01.07.-31.12.98 Bestyrelsen for JAMO A/S har i dag behandlet

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. juni 2012: Omsætningsvækst og positivt resultat i SKAKO

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 25. maj 2010 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2010.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 25. maj 2010 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2010. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 5-2010 Tivoli, den 25. maj 2010 Delårsrapport for perioden

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2015 31. marts 2016 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 15. august 2008 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. april 30. juni 2008.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 15. august 2008 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. april 30. juni 2008. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 10-2008/09 Tivoli, den 15. august 2008 Delårsrapport

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. kvartal KVARTALSRAPPORT 1K Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal

Kvartalsrapport. 1. kvartal KVARTALSRAPPORT 1K Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal Kvartalsrapport Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal 2014 1. kvartal - 2015 17. april 2015 Hoved- og nøgletal TELE Greenland Koncernen, finansielle hoved- og nøgletal 1K 2015 1K 2014 Ændring

Læs mere

København den 28.februar 2007. Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007. Tilfredsstillende vækst og indtjening

København den 28.februar 2007. Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007. Tilfredsstillende vækst og indtjening First North meddelelse nr. 54 / 28. februar 2007 København den 28.februar 2007 Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007 Tilfredsstillende vækst og indtjening Notabene.net

Læs mere

Meddelelse nr. 8/2008. Kvartalsrapport. 1. kvartal 2008

Meddelelse nr. 8/2008. Kvartalsrapport. 1. kvartal 2008 Meddelelse nr. 8/2008 Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 PROFIL: Columbus IT opererer som IT-konsulent på markedet for integrerede virksomhedsløsninger baseret på Microsoft Business Solutions primært til

Læs mere

Meddelelse nr. 08/2015: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015

Meddelelse nr. 08/2015: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Meddelelse nr. 08/2015 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 30. april 2015 Meddelelse nr. 08/2015: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d.

Læs mere

Rapport for 1. kvartal 2007/08 (1. oktober - 31.december 2007)

Rapport for 1. kvartal 2007/08 (1. oktober - 31.december 2007) Meddelelse nr. 5, 2007/08 23. januar 2008 Rapport for 1. kvartal 2007/08 (1. oktober - 31.december 2007) InterMail indgik i december 2007 aftale om køb af den svenske virksomhed StroedeRalton, en anerkendt

Læs mere

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63.

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2011 Selskabsmeddelelsee nr. 14/2011 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2011: Rekordresultatt i Vibrationn og fortsat

Læs mere

Meddelelse#190 - Årsregnskabs Communique 2015 (1. januar 31. december).

Meddelelse#190 - Årsregnskabs Communique 2015 (1. januar 31. december). Meddelelse#190 - s Communique (1. januar 31. december). Baggrunden for nærværende s Communique. Pr. 12. maj overtog MultiQ International AB ca. 59% af selskabets aktier og har efterfølgende øget andelen

Læs mere

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Copenhagen Network A/S Adresse: Copenhagen Network A/S c/o Beierholm A/S Gribskovvej 2 2100 København Ø Danmark SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Årsrapport for 2014 Bestyrelse og direktion har

Læs mere

Velkommen til - Alle gode gange tre

Velkommen til - Alle gode gange tre Velkommen til - Alle gode gange tre Der er mange virksomheder som igen overvejer nye systemer Give mulighed for at kunder og leverandører kan møde hinanden på en ny måde Skabe en større grad af gennemsigtighed

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 27. maj 2013 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2013.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 27. maj 2013 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2013. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 6-2013 Tivoli, den 27. maj 2013 Delårsrapport for perioden

Læs mere

DELÅRSRAPPORT Q1 2009/10 Ved CEO Lars Marcher og CFO Anders Arvai

DELÅRSRAPPORT Q1 2009/10 Ved CEO Lars Marcher og CFO Anders Arvai DELÅRSRAPPORT Q1 2009/10 Ved CEO Lars Marcher og CFO Anders Arvai AGENDA Udviklingen i 1. kvartal 2009/10 Strategi GPS Four opfølgning Forventninger til 2009/10 HOVEDPUNKTER (1) FORRETNINGSMÆSSIG UDVIKLING

Læs mere

Hermed følger delårsrapport for Schaumann Retail Finland 1 A/S for perioden 1. januar til 30. juni 2008.

Hermed følger delårsrapport for Schaumann Retail Finland 1 A/S for perioden 1. januar til 30. juni 2008. OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 København K Hellerup den 29. august 2008 ' fondsbørsmeddelelse nr. 7 / 2008 Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2008 Hermed følger delårsrapport

Læs mere

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2012 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2012 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/8 22. maj 2012 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2012 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. kvartal 2012.

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmødet behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. september 2012.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmødet behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. september 2012. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 13-2012 Tivoli, den 26. november 2012 Delårsrapport

Læs mere

ceo intro 2009 har på mange måder givet os et solidt afsæt for at øge væksten i Maconomy.

ceo intro 2009 har på mange måder givet os et solidt afsæt for at øge væksten i Maconomy. koncernregnskab 2009 indhold CEO introduktion... 3 Hoved- og nøgletal for Maconomy-koncernen... 4 Året i hovedtræk... 5 Maconomy kort fortalt... 6 Branding... 8 Strategi og forventninger... 10 Regnskabsberetning

Læs mere

mio. kr. 1. kvt. 1. kvt. 1/1-31/12. RESULTATOPGØRELSE Omsætning inkl. forpagtere og lejere 95,1 95, ,1

mio. kr. 1. kvt. 1. kvt. 1/1-31/12. RESULTATOPGØRELSE Omsætning inkl. forpagtere og lejere 95,1 95, ,1 HOVED- & NØGLETAL 2017 2016 2016 1. kvt. 1. kvt. 1/1-31/12 (3 mdr.) (3 mdr.) (12 mdr.) RESULTATOPGØRELSE Omsætning inkl. forpagtere og lejere 95,1 95,5 1.288,1 Nettoomsætning 75,5 76,5 945,2 Samlede indtægter

Læs mere

Delårsrapport kvartal 2016

Delårsrapport kvartal 2016 Delårsrapport 1.-3. kvartal 2016 Resultat før skat blev i 3. kvartal 204 mio. kr. og for årets første 9 måneder et underskud på 243 mio. kr. I halvårsregnskabet blev IC2-flåden og 5 IC4-togsæt nedskrevet

Læs mere

Årsrapport i overblik

Årsrapport i overblik Årsrapport 12 i overblik 2 Kort om SimCorp Virksomheden SimCorp udvikler, sælger og leverer systemløsninger og relaterede services til den internationale finansielle branche. SimCorps produkt, SimCorp

Læs mere

Det danske ERP marked

Det danske ERP marked Det danske ERP marked ComputerCamp seminar 25. marts 2009 Herbert Nathan Indhold Introduktion til HerbertNathan & Co Nogle indledende system begreber ERP-markedet leverandører og trends Hvorfor anskaffe

Læs mere

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag.

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8-2015 Tivoli, den 15. august 2015 Delårsrapport for

Læs mere

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december NASDAQ OMX Copenhagen A/S nr. 5 / 2015 Aarhus, 27. februar 2015 CVR. nr. 29 24 64 91 www.re-cap.dk Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december 2014 Bestyrelsen

Læs mere

Meddelelse nr. 9 2003 Halvårsrapport, 1. halvår 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 9 2003 Halvårsrapport, 1. halvår 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 27. august 2003 Halvårsrapport for 1. halvår 2003 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har dags dato behandlet og godkendt nærværende halvårsrapport for 1.

Læs mere

Selskabets direktion kan kontaktes på telefon , alternativt fra kl i dag. Den 20. august 1999

Selskabets direktion kan kontaktes på telefon , alternativt fra kl i dag. Den 20. august 1999 Til Københavns Fondsbørs A/S Meddelelse nr. 99-08 I alt 7 sider Kontaktperson: Adm. direktør Niels Jacobsen HALVÅRSRAPPORT 1999 Bestyrelsen for William Demant Holding A/S har i dag på et bestyrelsesmøde

Læs mere

Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014

Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014 Meddelelse nr. 25/2014 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 7. november 2014 Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde

Læs mere

Delårsrapport 1. halvår 2011/12

Delårsrapport 1. halvår 2011/12 20. februar 2012 Meddelelse nr. 124 Delårsrapport 1. halvår 2011/12 Bestyrelsen for Rovsing A/S har godkendt Selskabets delårsrapport for 1. halvår (1. juli 2011 31. december 2011) for regnskabsåret 2011/12.

Læs mere