Herlufsholm. Nummer 2 April - Maj - Juni - Juli årgang

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Herlufsholm. Nummer 2 April - Maj - Juni - Juli 2015 78. årgang"

Transkript

1 Herlufsholm Sogneblad Nummer 2 April - Maj - Juni - Juli årgang

2 Kirkelig vejviser Sognepræst Henning Marcher (kbf) Holbergsvej 112, tlf Kontor: H.C. Andersens Vej 20, tlf Træffes bedst: Mandag til torsdag kl , tirsdag tillige Lørdag efter aftale. Træffes ikke fredag. Sognepræst Thomas Horneman-Thielcke Herlufsholm Allé 86, tlf Kontor: H.C. Andersens Vej 20, tlf Træffes bedst: Tirsdag til fredag kl , torsdag tillige Lørdag efter aftale. Træffes ikke mandag. Sognepræst Nete Ertner Rasmussen (Konfirmandunderviser). Tlf Herlufsholm Kirkekontor Herlufsholm Sognehus, H.C. Andersens Vej 20. Tlf Kordegn: Steen Fugl. Kordegnassistent: Anne-Marie Marcher. Mand., tirsd., onsd., fred. kl Torsdag kl og kl Kirkekulturmedarbejder Camilla Funch Kommunikation og pædagogisk udvikling. Kontor: H.C. Andersens Vej 20, tlf Organist Karsten Gyldendorf Tlf Organistassistent Marie Ottar Jespersen Tlf Herlufsholm Kirke Tlf Fra 1. maj til 30. sept. åben fra kl Alle torsdage åben fra kl Fra 1. okt. til 30. april åben fra kl Alle torsdage åben fra kl Alle søn- og helligdage åben fra kl Mandag lukket hele året. Kirketjenere Kirsten Idel og Bo Steen Bram, tlf Graver Finn Dal Herlufsholm Alle 163, tlf Træffes alle hverdage kl Menighedsrådets formand Poul Sandberg. Gravlundsvænge 8, 4700 Næstved, tlf Kirkens hjemmeside: Kirkens hjemmeside Gudstjenestetider, omtale af arrangementer, koncerter, kirkens historie, udvalg af bryllupssalmer og meget mere findes på Du kan også, hvis dit sogneblad bortkommer, gå ind på denne adresse og læse bladet eller finde de informationer, som du mangler. Børnekirke ved søndagsgudstjenesten Under prædikenen vil der være børnekirke i Kapitelsalen med fortælling, juice og småkager. Børnene kommer tilbage, når prædikenen er slut, så de har mulighed for at deltage i nadveren. Desuden er der børnetasker med forskelligt indhold, som børnene kan lege med under gudstjenesten. Kirkekaffe Efter gudstjenesten indbydes alle til en kop kaffe/te eller juice i den gamle kapitelsal. Her kan man tale med præsten også om gudstjenesten og prædikenen og andre fra menigheden om stort og småt, byde velkommen til nye kirkegængere og høre nyt om livet i menigheden. Kirketaxa Har du problemer med at komme i kirke er kirketaxa en mulighed. Ring (søndag morgen bedst mellem kl. 8 og 9), så vil afhentning og hjemkørsel blive aftalt. Ligeledes kan kirketaxa benyttes til aftenarrangementer i Sognehuset. Pris 30 kr. HerlufsHolm sogneblad nummer 2 april - maj - Juni - Juli årgang Næste nummer udkommer primo august Stof til bladet skal være redaktionen i hænde senest den 23. juni. Udgivet af Herlufsholm Menighedsråd. Redaktion: Henning Marcher, Thomas Horneman-Thielcke, Camilla Funch, Birthe Ulrich Andersen (ansvarsh.). Illustrationer: Henning Marcher. Grafisk produktion: VISUEL Grafisk. Trykt med vegetabilske farver på miljøcertificeret papir. Forside Billedet er fra en velbesøgt sankthansaften i præstegårdshaven på Herlufsholm Allé 86.

3 Som kristne er vi i familie med hinanden ingen skal derfor være ensom! Der er nok videnskabelige beviser på, at langvarig ensomhed er lige så farlig som rygning. Hjerte-karsygdomme, Alzheimer og depression stiger betydeligt blandt personer, der føler sig ensomme over en længere periode. Men selv om flere og flere bliver opmærksomme på, at ensomheden i vores samfund er stigende, så er den svær at gøre noget ved. Det er der mange grunde til. Ensomhed er ofte forbundet med tabu. Ingen har lyst til at sige, de føler sig ensomme og alene. I vores kultur, hvor det gælder om at have så mange Facebook venner som muligt og altid være i gang med alt og intet, er det ikke ligefrem på mode at føle sig ensom. Selv om flere og flere er det. Aldrig har der været så mange mennesker, der bor alene som nu. Medmennesker, der ikke ønsker at være alene, men som er blevet det af den ene eller anden grund. Ensomheden fungerer dermed som en negativ spiral. Jo mere man opfatter sig selv som isoleret fra familie og venner, jo mere bliver man det. Fordi ens sociale færdigheder gradvist udviskes, jo mere tid man tilbringer i ensomhed. Ensomhed kan man derfor dø af både i krop, sjæl og ånd! Men er der så noget, vi fra kirkens side kan gøre for at hjælpe mennesker tilbage til livet med andre mennesker? Har vi som et fællesskab af kristne mennesker ikke ligefrem en forpligtelse til at invitere andre ind i livet igen? Jo, selvfølgelig har vi det. Jesus giver os et smukt billede af det fællesskab, den familie, vi som døbte mennesker er en del af. Forholdet mellem os og ham. Han fortæller om et vintræ, hvor han er stammen, og vi er grenene. Ved vores dåb podes vi ind på stammen, så vi med tiden kan vokse i tro, håb og kærlighed. Jesus siger i Johannesevangeliet kap. 15,5: Jeg er vintræet, I er grenene. Den, der bliver i mig, og jeg i ham, han bærer megen frugt; for skilt fra mig kan I slet intet gøre. Som døbte mennesker er vi derfor forbundet i et fællesskab, der overtræder selv de største grænser, der kunne være imellem os. Som kristne er vi i familie med hinanden. Det betyder også, at når et familiemedlem er sygt, er ensom, er sorgfuld, er alene og ked af det, så skal vi være der for det. Hvis en i familien har det hårdt, så har hele familien det hårdt. Sådan også med kirkens familie, der består af unge som gamle. I den tid, der nu er på vej, med forår, sommer, lyse nætter, sankthans, sommerferie, grill og hygge og nye venskaber, så er det måske på tide at spørge, om naboen ikke vil grille med? Eller ringe til sin gamle mor på plejehjemmet og spørge, hvordan det går? Måske tage sig tid til at tale med sit teenagebarn om andet end lektier og huslige pligter? Eller spørge sidemanden i kirken, om han eller hun ikke vil med til kirkekaffe efter gudstjenesten? Husk som et fællesskab kan vi sammen få livet og venskaber til at blomstre igen, fordi vi aldrig er alene om det. Gud er altid med os. God sommer! Thomas Emil Horneman-Thielcke 3

4 Gudstjenester i kirkeruinen morgen og aften Den 21. juni kl vil der traditionen tro være mulighed for at opleve en gudstjeneste i det fri. Det sker i sognets gamle kirkeruin i Ladby. Medbring gerne kaffe til at nyde bagefter og et tæppe/en stol samt en salmebog. Den 26. juli kl er der mulighed for at opleve en aftengudstjeneste, hvor de kendte aftensalmer synges. Kom og oplev den specielle stemning i ruinen! Påskevesper Skærtorsdag Igen i år vil vi sammen spise et liturgisk måltid i kirken torsdag den 2. april kl Vi mindes den første påske, hvor Jesus fortalte os, at der hvor vi er forsamlet i hans navn, der er Guds ånd til stede. Måltidet består af lam, usyret brød, bitre urter og vin. Refleksion og nadver finder sted omkring bordet ved sognepræst Thomas Horneman- Thielcke. Påskelørdag den 4. april kl er der traditionen tro påskevesper i Herlufsholm Kirke. Ud af sorgens skygger begynder der så småt at tegne sig noget helt nyt. Langfredags mørke skal snart blive afløst af påskemorgens livgivende lys. Påskevesperen viser ved sin musik og sine ord, at natten snart er omme. Kirkens organist Karsten Gyldendorf og sognepræst Thomas Horneman-Thielcke samt Herlufsholm Kirkes Kammerkor medvirker. 4

5 Fælles pinsegudstjeneste - denne gang med gospel Mandag den 25. maj kl (2. pinsedag) er der traditionen tro en fælles pinsegudstjeneste under åben himmel. Den foregår på plænen ved Herlufsholm Kirke ned mod Susåen. Som foregående år vil kor og præster/ menighedsledere fra alle Næstveds fri- og folkekirker samt tre forskellige gospelkor medvirke. Der er mulighed for at nyde medbragt mad efter gudstjenesten. Ønsker man ikke at sidde i græsset, opfordres man til at tage en stol med. Evt. spørgsmål kan rettes til Henning Marcher på tlf Til lykke til konfirmanderne Efter mange måneders forberedelser med sognets syv konfirmandhold er det tid til en række konfirmationer i Herlufsholm Kirke. Her bliver fællesskabet med Gud bekræftet, et fællesskab Gud står ved ikke bare ved konfirmationen, men det rækker også ud over livets grænse. Med ønske om en god fremtid til hver enkelt konfirmand, ønsker vi tillige årets konfirmander og deres familier et stort til lykke. Må alle konfirmander få en festlig og mindeværdig dag. Gud velsigne jer alle! Præsterne Datoer for kommende konfirmationer i Datoerne kan allerede nu findes på Herlufsholm Kirkes hjemmeside 5

6 Herlufsholm Skoles 450 års jubilæum Herlufsholm Skole fejrer 450 års jubilæum i år, og en del af aktiviteterne i forbindelse med denne fejring finder sted i kirken. Således markeres selve dagen den 23. maj med en festgudstjeneste for skolens elever, ansatte og gæster. Her deltager H.M. Dronningen, som senere samme formiddag vil indvie en ny skulptur i Nyhave. Ny Carlsberg Fonden har doneret en over 3 m høj og bred, non-figurativ bronzeskulptur af kunstneren Eva Steen Christensen. Kunstneren er inspireret af de mange volutter, som blandt andet findes i mange af kirkens ornamenter, og lader disse former illustrere det ungdomsliv, som de unge disciple på skolen gennemlever i deres tid som kostelever. Kirken var allerede den 10. og 11. marts stedet for en jubilæumskantate udarbejdet af kirkens organist Karsten Gyldendorf sammen med Christoffer Magdalus Jespersen, der er keyboardspiller og lyddesigner. Kantaten førte tilhørerne gennem stedets mere end 800-årige historie med særlig vægt på skolens 450 år. For sang stod disse aftener Herlufsholm Kirkes Kammerkor. Men også andre ting vil markere det store jubilæum. Den 13. marts udgav Post Danmark som en hyldest til skolen et jubilæumsfrimærke, og på forlaget Gyldendal udgives der i begyndelsen af maj måned en bog om kostskolen Herlufsholm 2015 et greb, der viser skolen i 24 timer. På TV ØST begyndte allerede i februar en række udsendelser om Herlufsholm i alt 14 udsendelser op til selve den 23. maj. Det er blevet til en udsendelsesrække, der skildrer dagligdagen i dens facetter på skolen dagelever, kostelever, rengøringsfolk og køkken, håndværkere og bygninger osv. Den 22. maj genindvies Hvide Bro en folkegave. Næstved Kommune har været tovholder for indsamlingen blandt borgere, erhvervsorganisationer, fonde og foreninger og naturligvis kommunen selv også - en storslået gestus fra byen og dens borgere. Broen blev revet ned i 1963 og har vel faktisk siden da været et savn for byens borgere og også for skolen og dens elever. Disse og mange aktiviteter vil være med til at fejre en spændende kulturinstitution i Næstved Herlufsholm Skole. Klaus Eusebius Jakobsen, rektor Bryllupsworkshop 2015 Lørdag den 9. maj kl i Herlufsholm Kirke og Sognehus Vi gentager succesen og inviterer alle par, der skal vies eller velsignes i kirken det kommende år, til en fælles bryllupsworkshop før bryllupsdagen. Tilbuddet er et supplement til den obligatoriske samtale med præsten og byder på en praktisk gennemgang af vielsesritualet, en præsentation af bryllupsmusik, en historisk rundtur i kirken, en hyggelig frokost i Sognehuset samt tre workshops, der hver især sætter fokus på ægteskabet. Parrene får her et kort indblik i brylluppets historiske udvikling og en smagsprøve på Søren Kierkegaards tanker om forelskelse og kærlighed, før de parvis skal arbejde med et spørgeskema, som på humoristisk vis bringer dem til at reflektere lidt dybere over individuelle og fælles valg og værdier. Som folkekirke håber vi således at kunne bidrage med en håndfuld nye perspektiver på den store dag og det at leve sammen. 6

7 Opslagstavlen... tag siden ud og gem!!! KOM og vær med til en hyggelig stund i Herlufsholm Sognehus den 2. fredag i måneden fra kl Alle er velkomne. Kom og få en god snak med andre. Desuden er der sang og mulighed for at høre om forskellige emner, som mennesker er optaget af. Der serveres kaffe og kage for en 10 er. De næste cafémøder er den 10. april og den 8. maj. Morgensang Den sidste onsdag i måneden er der morgensang i Sognehuset kl Frivillige har dækket bordene til kaffe, og sangbøgerne ligger klar til at blive taget i brug. En af sognets præster deltager, og Karsten Gyldendorf sidder klar ved flyglet. Det koster kun 10 kr. at være med. Så det er bare om at møde op den 29. april og den 27. maj! Sommerferie i juni og juli. Julemarkedsklubben Arbejdet frem mod det årlige julemarked er gået i gang, og igen i år vil vi gerne invitere til at komme og se, hvad vi laver. Vi ønsker nogle nye deltagere, der kunne have lyst til hyggeligt samvær 1. og 3. tirsdag i måneden kl , hvor vi laver håndarbejde og drikker kaffe. Håndarbejdet er af alle slags og størrelser, og der kræves ikke store mængder af den enkelte. Vi holder til i Sognehuset, H.C. Andersens Vej 20. Vores mål er selvfølgelig at få et pænt overskud på julemarkedet, der i år bliver afholdt lørdag den 28. november i Herlufsholm Sognehus. Vores modtager af overskuddet er igen i år Mission Øst, der bl.a. arbejder med at frigøre børnearbejdere i Nepal og hjælpe dem og deres familier til at klare sig selv og give børnene skolegang. Dette er jo især vigtigt, for at børnene også skal klare sig i fremtiden og blive borgere med kompetencer i deres land. Ring til Birthe Helwig Thrysøe på tlf eller for at høre nærmere. Julemarkedsklubbens kalender: Tirsdagene 7. og 21 april 5. og 19. maj Vi har fået MobilePay Har du ingen kontanter med i kirken, så har du nu mulighed for at støtte dagens indsamling ved betaling på din mobiltelefon via MobilePay. Du benytter mobilnr , som modtager af beløbet. Opslagstavlen Opslagstavlen Opslagstavlen Opslagstavlen 7

8 Forårstur Turen går i år til Jungshoved Kirke en kirke med en sjælden smuk beliggenhed ved borgbanken af det tidligere Jungshoved Slot og nær bredden af det lille Stavreby Nor. Alter og døbefont er med relieffer af Bertel Thorvaldsen, og prædikestolen er fra Abel Schrøders værksted i Næstved. Eftermiddagskaffen drikkes undervejs på en kro inden rundvisningen i kirken. Dato: Torsdag den 21. maj Afgang: Herlufsholm Sognehus kl Pris: 70 kr. Hjemkomst: Kl Tilmelding: Herlufsholm Kirkekontor Tlf Fra 13. april 15. maj. Efterårets busture Bemærk allerede nu følgende datoer: 24. september: Tur til Fakse kirke. 3. oktober: Tur til Søfartsmuseet i Helsingør. Junitur Turen begynder med ca. 1 times rundvisning i Mindelunden Ryvangen. Den 29. august 1943 blev områdets militære øvelsesterræn med Ryvangens Kaserne beslaglagt af tyskerne. Først efter den 5. maj 1945 kom modstandsfolkene til området og fik vished for, hvad der var foregået på stedet, nemlig henrettelse og begravelse af bl.a. medlemmer af Hvidstengruppen og Holger Danske. Den 29. august 1945 indviedes Mindelunden som begravelsesplads, men først den 5. maj 1950 blev Mindelunden officielt indviet som minde for de danske modstandsfolk, der faldt under besættelsen Næste stop på turen er Korsbæk på Bakken. Den 30. april åbner på Bakken en tro kopi af Matadorseriens Korsbæk med Postgården, Jernbane Restauranten, Katrines gård, Skjerns Magasin mm. Du/I får bl.a. adgang til Varnæs stuer, Lauras køkken og Katrines gård på en guidet tur på ca. 1 time i Matadors hjemby, men inden rundvisningen skal vi drikke kaffe på Postgården, byens mondæne restaurant, hvor der er bestilt plads til os. Dato: Lørdag den 13. juni Afgang: Herlufsholm Sognehus kl Pris: 350 kr. Hjemkomst: Ca. kl Tilmelding til Herlufsholm Kirkekontor, tlf , fra den 13. april 3. juni NB: 50 pladser. Der serveres sandwiches undervejs, og kaffen drikkes på Postgården i Korsbæk. Fornuftigt fodtøj anbefales især i tilfælde af regnvejr til Mindelunden Ryvangen. OBS: Da billetterne til Korsbæk skulle betales ved bestillingen, hæfter hver deltager for 115 kr. ved afbud senere end den 11. maj og 230 kr. ved afbud senere end den 3. juni. Måske kan billetten sælges, hvis der er venteliste. Opslagstavlen Opslagstavlen Opslagstavlen Opslagstavlen 8

9 Koncerter Søndag den 19. april kl Peter Stevnhoved, violin og Karsten Gyldendorf, klaver. Sonater og soloværker for violin og klaver/orgel. Gratis adgang. Sankthans Nyd en hyggelig og sjov sankthansaften i præstegårdens smukke og stemningsfulde have Med gode erfaringer i bagagen indbyder sognepræst Thomas Horneman- Thielcke og hans familie tirsdag den 23. juni igen til sankthansfejring på Herlufsholm Allé nr. 86. Haven forvandles denne aften til et mødested for folk i alle aldre med eller uden familie. Grillen og bålet tændes så tidligt, at børnefamilier, hvis de har lyst, har mulighed for at nå hjem tæt på børnenes normale sengetid, efter at alle havens gemmesteder er kortlagt, børneløbet afviklet, bålet tændt og beundret og den første fællessang sunget. For gruppen af ældre deltagere varer aftenens bålhygge og sang gerne helt til midnat. Vi ser frem til at se en masse glade mennesker med tæpper, grillmad og egne drikkevarer indtage præstegårdshaven. Grillen tændes kl , bålet tændes kl Skriv til for mere info. Søndag den 3. maj kl Matiné med Lene Besser og Karsten Gyldendorf. Værker af Ravel og Poulenc for firehændigt klaver. Gratis adgang. Søndag den 10. maj kl Forårskoncert med Herlufs Vokaler og Anja Lillemæhlum, cello. Musik af bl.a. Knut Nystedt. Koncerten er prædebutkoncert for Anja Lillemæhlum, der er soliststuderende på konservatoriet i Odense, hvorfra hun debuterer den 5. juni. Entré: 50 kr. Tirsdag den 9. juni kl Fødselsdagskoncert: Carl Nielsen 150 år. Herlufsholm Kirkes Kammerkor og organist Karsten Gyldendorf. Gratis adgang. Læs mere om koncerterne på Kirketaxa kan benyttes af beboere i Herlufsholm Sogn. Opslagstavlen Opslagstavlen Opslagstavlen Opslagstavlen 9

10 Det er for børn... Babysalmesang Hver tirsdag formiddag er kirken fyldt med sang fra forældre til deres små babyer. Babysalmesangen er i gang. Vi synger og leger i vores smukke kirkerum i 45 minutter og hygger derefter med en kop kaffe. Da holdet næsten altid er fyldt, skal du melde jer til i god tid. Det kan gøres til organistassistent Marie Ottar Jespersen på De små kan være med fra de er 2-12 måneder. Vi fortsætter sangen til tirsdag den 23. juni. Babysalmesangsgudstjeneste Lørdag den 18. april kl indbydes alle små til en Babysalmesangsgudstjeneste. Gudstjenesten er især for børn fra 0-7 år, men alle er meget velkomne. Vi synger nogle af de kendte sange og salmer, og præsten fortæller en historie. Alle kan være med, og måske kender du Mester Jakob? Jeg har tegnet og malet så længe gamle Sommertræf skærebrædder med Bumle og andre m Onsdag den 3. juni kl Igen i år går kirkens ansatte sammen om at skabe en sommerlig hyggestund for de mindste. Sommertræf for sognets vuggestuer, børnehaver og dagplejere byder traditionen tro på et møde med kirkens Bamse Børnepræst Bumle, et par fagtesange fulde af solskin og en fortælling i sommerens tegn. Alle tilmeldte børn får en lille sommerhilsen med sig hjem. Børn og voksne kan bagefter spise madpakker i kirken eller udenfor på græsplænen ned mod Susåen. Tilmelding på senest en uge før. papir, gamle tekster og forskellige meget optaget af og fascineret af mine billeder, som man også kan medrivende at arbejde med form Kunst i Sognehuset Jeg har gået på forskellige kurser, Anne-Tine Foberg, men har mest Inspirationen finder jeg overalt kirker, i naturen og ikke mindst i m og Dorthe Berg er også store insp I de kommende par måneder har vi udstilling af billeder fra to kunstnere på én gang Birte Kvist og Henriette Deckert. Birthe Kvist har lavet billeder i 10 år og elsker at bruge mange farver og at eksperimentere med forskellig stil, farver og materialer. De sidste par år har hun især fokuseret på serigrafi (silketryk). Hun finder motiver i sine omgivelser: Metrobyggeri på Frederiksberg, kaffetårne på Nørrebro, Betty Nansen Teatret, Storebæltsbroen, trafikken, hendes mors høne mm. Hun fotograferer, og billederne overføres til silkerammer, som trykkes med farve på lærred. Se mere på hjemmesiden Henriette Deckert har tegnet og malet, så længe hun kan huske. Hun maler på træstumper, pap, gamle skærebrædder og andre materialer og bruger acrylfarver, sand, håndlavet papir, gamle tekster og meget andet. Er optaget af symboler især de kristne og lader dem indgå i sine billeder, som man også kan kalde ikoner. Inspirationen finder hun i kunsthåndværk, små detaljer, i bøger om kunst, i kirker, i naturen og ikke mindst i materialerne selv. 10

11 Nadverbrød bag dem selv til påske! Påsken er en underfuld tid. Her er alle de store begreber i livet oppe at vende. Men påsken er ikke kun for tankerne, den er også for kroppen. Den er for alle sanserne. Helt fysisk bliver det i skærtorsdags måltid, hvor Jesus gør os til en del af sig selv. Ved at dele brød og vin med os, så han nu lever i os ved sit legeme og sit blod. Apostlen Paulus siger det på en elegant måde i sit Galaterbrev kap. 2,20: Jeg lever ikke mere selv, men Kristus lever i mig. Kroppen, sanserne og tankerne er derfor alle sammen en del af påsketiden. I nadverbrødsbagningen mindes vi derfor, hvad Gud har gjort for os. Igennem bagningen og læsningerne bliver vi delagtiggjort i det store påskemysterium. Du kan bage nadverbrødet alene, sammen med dine børn eller sammen med dine venner. Herunder er opskriften og de tekster, der kan læses, mellem æltning og bagning. Til en portion brød, dvs. ca. tre store, fem eller syv små, anvendes følgende ingredienser: Ca. 7 dl hvedemel 9 gram gær 3 dl fingervarmt vand Olivenolie Salt Derudover skal du bruge en bibel, et lys, en kniv og 5 søm. Dejen blandes og æltes Skabelsen og menneskets historie: Tænd lyset, så læsningerne kan finde sted ved det. Begynd med at læse det første kapitel i 1. Mosebog, herefter salme 33 og 63 i Salmernes Bog i Det gamle Testamente. Bland herefter gæren i det fingervarme vand i en skål og tilsæt melet lidt efter lidt sammen med lidt olivenolie til dejen slipper kanterne og kan æltes til en fin og jævn dej. Ælt dejen på et meldrysset bagebord i 20 minutter. Tilsæt mel engang imellem indtil dejen ikke klæber mere, når du ælter den. Del dejen op i passende mange og lige store dele (3, 5, 7). Form delene til jævne boller. Lad dem hæve to-tre minutter. Kristi lidelse og død: Læs nu kapitel 14 og 15 i Markusevangeliet i Det nye Testamente. Ælt herefter brødene let på bordpladen og form dem gerne til en kegle. Tryk den ud i kanten til en jævn bolle, men forsøg at efterlade noget af dejen i midten. Nu tager du kniven og laver et stort og dybt kors i keglen. Herefter laver du sårmærker i keglen. Hvert brød markeres med fem huller som tegn på Jesu fem sår. Brug den spidse side af sømmet og se til at hullet går helt igennem brødet, ellers forsvinder hullerne, når brødet hæver. Nu slukker du lyset som tegn på, at Jesus er død. Han lægges nu til hvile i graven, ved at du lader brødet hæve frem til bagningen i ca. to timer. Du lægger brødene i en skål og tager et hvidt fugtigt klæde, som symboliserer Kristi ligklæde, og lægger det henover. Stilheden råder i de næste to timer. Opstandelse og evigt liv: Læs nu Matthæusevangeliet kapitel 28 og herefter salme 107 i Det gamle Testamente. Brødene bages i ca minutter, indtil de har fået en lysebrun farve. Tag pladen ud og stryg brødene med koldt vand, så skorpen bliver blød. Læg et let fugtet viskestykke over dem i nogle minutter. Ligger det for længe, bliver brødene dejet og mønsteret fra korset utydeligt. Når brødene er afkølet, lægges de over i en flettet kurv og tildækkes med en hvid dug. Dine nadverbrød er nu klar til at blive spist. Nyd dem sammen med andre og glæd dig over påskens livgivende fortælling. God fornøjelse! Læg gerne et billede på vores Facebook væg, Herlufsholm Kirke, af dit nadverbrød! Thomas Emil Horneman-Thielcke 11

12 Nyt fra Menighedsrådet Det er lykkedes Menighedsrådet at erhverve ca. 800 m 2 jord, som støder op til vores nuværende areal på H. C. Andersens Vej 20. Arealet købes af Næstved Kommune og har tidligere været en del af legepladsen ved kommunens daginstitution på H. C. Andersens Vej 24. Det stykke, vi køber, er dog ikke brugt til legeplads de sidste år. Tilkøbet af arealet gør det muligt for os på sigt at tænke i en udvidelse af Sognehuset og parkeringsarealet. I forbindelse med afholdelse af arrangementer i Sognehuset, har vi de sidste år oplevet et stigende behov for mere plads. I juni måned vil der være håndværkere i Sognehuset, da vi udskifter vores gamle foldevægge i mødelokalerne med en ny elektrisk mobilvæg. Det er noget både vi og husets øvrige brugere ser frem til, da de gamle foldevægge, der er fra Sognehusets start, er meget nedslidte og tunge at betjene. Som det kan ses af oversigten over gudstjenester, så er der ingen højmesse i Herlufsholm Kirke søndag den 21. juni. Gudstjenesten foregår denne søndag kl fra Ladby Kirkeruin. Vi håber, at vejret er med os. Tag selv kaffe/te med og evt. et tæppe eller stol, så er der basis for lidt socialt samvær med de øvrige kirkegængere i Ladby. Der er sket et par ændringer i Menighedsrådet. Aino Kristensen er fraflyttet sognet og udtrådt af rådet. Vi takker Aino for samarbejdet. Britta Pedersen overtager den ledige plads. Grundet længerevarende sygdom i Menighedsrådet indtræder Gunhild H. Pedersen i rådet i sygdomsperioden. Menighedsmøde og sognelegat Årets menighedsmøde foregår søndag den 26. april efter højmessen. Vi mødes som vanligt i Kapitelsalen, hvor der fortælles om årets gang i Herlufsholm Sogn og sognets økonomi. I forbindelse med menighedsmødet uddeler vi for 2. gang Herlufsholm Sognelegat. Læs mere side 14. Poul Sandberg 12 Menighedsrådsmøder Alle menighedsrådsmøder er offentlige og afholdes i Herlufsholm Sognehus. Møderne begynder kl , og datoerne er følgende torsdage: Den 16. april, den 21. maj og den 11. juni. Se i øvrigt kirkens hjemmeside og i rubrikken Det sker i kirken i Næstved- Bladet. Dagsorden og referat kan ses på hjemmesiden. Kristne brændpunkter i det 21. årh. Forårsmøde i Folkekirkens Mission Folkekirkens Mission i Næstved Provsti indbyder til forårsmøde søndag den 31. maj. Alle er velkomne. Efter gudstjenesten i Næstelsø Kirke samles vi ca. kl i Mogenstrup Kirkes menighedshus. Programmet byder på fælles spisning og sang, beretning om kristnes trængsler i mange af verdens lande ved Henrik Ertner Rasmussen, generalsekretær i Dansk Europamission, nyt om provstikomiteens virke og planer, eftermiddagskaffe, lotteri og afslutning ca. kl Deltagerpris kr. 80, inkluderer spisning og kaffe/te, betales ved mødestart. Tilmelding fra den maj: Inge Strikkertsen, Næstved, tlf , mail eller Karin Schmidt, Toksværd, tlf , mail eller Erling Nielsen, Fuglebjerg, tlf , mail Eventuelle spørgsmål om mødet rettes til formanden, Henning Marcher, tlf

13 Vil du være min ven? Find nye venner få en at tale med del dine interesser med andre du har en masse at give, vidste du det? I Herlufsholm Kirke vil vi godt være med til at få mennesker til at mødes. Hvis du er mellem 40 og 60 år og har mod på at prøve noget nyt, så læs videre i artiklen og se, om det er noget for dig? Her i sognet bor der mange mennesker. Nogle kender hinanden, andre ikke. Nogle er tilflyttere og har aldrig lært at nogen at kende af den grund. Nogle føler sig ikke godt tilpas med at søge efter nye venner. Og andre igen vil gerne lære nye at kende, men ved ikke, hvordan man gør det. Grundene til, at mennesker ikke møder hinanden og lærer hinanden at kende, er lige så mange, som der er mennesker. Men vi vil nu alligevel forsøge at gøre en indsats her i sognet, så nye venskaber måske kan opstå. Vi henvender os derfor til dig, der vil være med til at finde en ny ven eller veninde, en at tale med, gå en tur i skoven med, dele interesser med eller bare handle ind sammen med? Har du lyst til at prøve, at vi forsøger at formidle kontakten videre, så skal du udfylde skemaet herunder og skrive lidt om dig selv. Alle informationer bliver selvfølgeligt behandlet med største diskretion. Håbet er, at mange udfylder skemaet og indleverer det, så nye venskaber kan opstå. Hvis det lykkes, så vil vi arrangere en frokost i Sognehuset, så de nye ansigter kan mødes i dejlige omgivelser! Husk også, at du altid er velkommen til alle vores arrangementer, som står her i Sognebladet, og gudstjenesterne om søndagen med efterfølgende kirkekaffe. På genhør! Sognepræst Thomas Emil Horneman-Thielcke og kirkekulturmedarbejder Camilla Funch Navn: Tlf. og adresse: Dine interesser? Hvilken musik kan du lide? Hvor gammel er du? Ynglings tv og film? Læser du bøger, hvilke? Din uddannelse, hvis du har en? Dit arbejde, hvis du stadigvæk arbejder? Har du familie? Har du været gift eller ikke? Har du børn? Hvad kan du lide at lave? Hvorfor ønsker du at møde nye mennesker? Hvis du vil, må du gerne vedlægge et brev med mere information om dig selv. Afleveres eller sendes til Herlufsholm Kirke, Herlufsholm Allé 86, 4700 Næstved. Mærket: Vil du være min ven? 13

14 Forårskonkurrence Gæt kodeordet ved at skrive det manglende ord i salmen ind i de tomme felter. Send eller aflever løsningen til Herlufsholm Kirkekontor inden den 24. juni Vinderne kan afhente præmien på Kirkekontoret, og løsningen vil blive opslået i udhængsskabet ved Sognehuset. Lov og Skyerne Bliv hos Gud I Et barn er Dagen går med Nu og evig ære og løvet falder når dagen kalder tak, og lov søde juletid i Betlehem fjed alle Guds fugle små De heldige vindere af sidste nummers konkurrence blev: Birgitte Olsen, Rødtjørnevej 11, Næstved. Ole Daugaard Hansen, Wesselsvej 73, Næstved. Arne Korsgaard, Gravlundsvænge 5A, Næstved. Chokoladepræmien kan afhentes på Kirkekontoret i åbningstiden. Navn og adresse: Modtagere af sognelegatet 2015 Det er en stor glæde at kunne meddele, at vi i år har hele to modtagere af Herlufsholm Sognelegat. Efter gennemgang af ansøgningerne har vi udvalgt Trine Hjerrild Andreasson og koret CANTEMUS. Trine, der går i 10. klasse, skal deltage i et Verdensborgerprojekt, hvor målet er vidensdeling med unge palæstinensere i Betlehem i Israel. Projektet er lavet i samarbejde med Midtsjællands Efterskole, Folkekirkens Nødhjælp og KFUM og KFUK. Den anden modtager er CANTEMUS koret, som skal repræsentere Næstved Kommune ved Mundus Cantat 2015 i Sopot. Dette er en international korkonkurrence, der afholdes i Polen i anledning af 25 års venskabsjubilæet mellem Næstved og Sopot. Begge projekter vil blive tildelt kr. Vi glæder os til at høre nærmere om de to projekter i Herlufsholm Sogn. Stort til lykke fra Herlufsholm Sognefond! 14

15 Glimt fra sognets fotoalbum... Fra Familietid, som byder på både fælles og individuelle aktiviteter. Juletræf den 10. december. Igen i år havde mange dagplejere, vuggestuer og børnehaver taget imod invitationen til det årlige julebesøg i Herlufsholm Kirke. Billedet er fra den traditionelle julefest mellem jul og nytår i Herlufsholm Sognehus. Fastelavnsgudstjeneste med efterfølgende tøndeslagning i Klostergården. 15

16 Gudstjenester i Herlufsholm Kirke APRIL Torsdag den 2. april Skærtorsdag Kl Thomas Horneman-Thielcke Fredag den 3. april Langfredag Kl Henning Marcher Lørdag den 4. april Påskevesper Kl Thomas Horneman-Thielcke Søndag den 5. april Påskedag Kl Henning Marcher Mandag den 6. april 2. påskedag Kl Thomas Horneman-Thielcke Søndag den 12. april 1. søndag efter påske Kl Henning Marcher Lørdag den 18. april Babysalmesangsgudstjeneste Kl Thomas Horneman-Thielcke Søndag den 19. april 2. søndag efter påske Kl Thomas Horneman-Thielcke Lørdag den 25. april Konfirmation 7. d Kl Henning Marcher Søndag den 26. april 3. søndag efter påske Kl Thomas Horneman-Thielcke 1989_VISUEL Grafisk MAJ Fredag den 1. maj Konfirmation 8. a,b og c Kl Thielcke og Marcher Lørdag den 2. maj Konfirmation 7. a Kl Thomas Horneman-Thielcke Lørdag den 2. maj Konfirmation 7. b Kl Nete Ertner Rasmussen Søndag den 3. maj 4. søndag efter påske Kl Henning Marcher Søndag den 10. maj 5. søndag efter påske Kl Henning Marcher Lørdag den 16. maj Konfirmation 7. c Kl Henning Marcher Lørdag den 16. maj Konfirmation 7. e Kl Thomas Horneman-Thielcke Søndag den 17. maj 6. søndag efter påske Kl Henning Marcher Søndag den 24. maj Pinsedag Kl Thomas Horneman-Thielcke Mandag den 25. maj 2. pinsedag (friluftsgudstj.) Kl Henning Marcher Søndag den 31. maj Trinitatis søndag Kl Thomas Horneman-Thielcke JUNI Søndag den 7. juni 1. søndag efter trinitatis Kl Henning Marcher Søndag den 14. juni 2. søndag efter trinitatis Kl Thomas Horneman-Thielcke Søndag den 21. juni Gudstj. i Ladby Kirkeruin Kl Henning Marcher Søndag den 28. juni 4. søndag efter trinitatis Kl Thomas Horneman-Thielcke JULI Søndag den 5. juli 5. søndag efter trinitatis Kl Thomas Horneman-Thielcke Søndag den 12. juli 6. søndag efter trinitatis Kl Thomas Horneman-Thielcke Søndag den 19. juli 7. søndag efter trinitatis Kl Thomas Horneman-Thielcke Søndag den 26. juli 8. søndag efter trinitatis Kl Henning Marcher Søndag den 26. juli Ladby Kirkeruin Kl Henning Marcher AUGUST Søndag den 2. august 9. søndag efter trinitatis Kl Henning Marcher Kirketaxa Tlf Ring til Næstved Taxa på tlf (Søndag morgen bedst kl. 8-9). Pris 30 kr. Betaling sker til kirketjeneren. I øvrigt henvises til side 2.

43. årgang nr. 2 Påske/Sommer 2013

43. årgang nr. 2 Påske/Sommer 2013 43. årgang nr. 2 Påske/Sommer 2013 Sven Havsteen-Mikkelsen, Golgata, Olie på lærred 65x81, Plejehjemmet Himmelev Gammel Præstegård Kære læser! Ikke siden Taarbæk-præsten Thorkild Grosbøll i 2003 proklamerede,

Læs mere

Ny præst i Haslev og Freerslev Påsken i kirken. Kirkens stillerum

Ny præst i Haslev og Freerslev Påsken i kirken. Kirkens stillerum KN 03/15.qxp_KN juni-juli 04/06 13/03/15 10:42 Side 3 HASLEV OG FREERSLEV Nr. 3 74. årgang april og maj 2015 Kirkens stillerum se s. 6 Ny præst i Haslev og Freerslev Påsken i kirken Mellem påske og pinse

Læs mere

Vidste du at... Sognebladet. Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne. Maj Juni Juli August

Vidste du at... Sognebladet. Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne. Maj Juni Juli August Nr. 2 2014 Vidste du at... Maj Juni Juli August Sognebladet Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne Indholdsfortegnelse: Dragen 4 Skovby Forsamlingshus 5 Bogense Skole, afd. Kongslund 5 Spirevippen 7 Stolegymnastik

Læs mere

Nr. 1 2015. og velkommen her. Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne. Februar Marts April. Sognebladet

Nr. 1 2015. og velkommen her. Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne. Februar Marts April. Sognebladet Nr. 1 2015 VVelkommen nytår og velkommen her Februar Marts April Sognebladet Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne 2 Indholdsfortegnelse: Nyt fra Pastoratsrådet 4 Sogneindsamling 5 Babysalmesang 6 Bogense skole

Læs mere

KIRKEBLAD. Nr. 3-2011. for Frederiksborg Slotssogn. Den værdige afsked 2. Døden, Gudbamsen og velsignelsen 4. Den blomstrende oase 5

KIRKEBLAD. Nr. 3-2011. for Frederiksborg Slotssogn. Den værdige afsked 2. Døden, Gudbamsen og velsignelsen 4. Den blomstrende oase 5 Den værdige afsked 2 Døden, Gudbamsen og velsignelsen 4 Den blomstrende oase 5 Kirkevandring med fire forfattere 9 KIRKEBLAD for Frederiksborg Slotssogn Nr. 3-2011 september - oktober - november af Anne-Marie

Læs mere

SOGNENYT. Sct. Mikkels Sogns Kirkeblad Juni - august 2015

SOGNENYT. Sct. Mikkels Sogns Kirkeblad Juni - august 2015 SOGNENYT Sct. Mikkels Sogns Kirkeblad Juni - august 2015 Nr. 3-31. årgang Gak ud, min sjæl, betragt med flid i denne skønne sommertid Guds underfulde gaver! Se, hvor hvert lille blomsterpar sig yndefuldt

Læs mere

Sct. Nicolai nyt Kirkebladet - Februar til Maj 2012

Sct. Nicolai nyt Kirkebladet - Februar til Maj 2012 Sct. Nicolai nyt Kirkebladet - Februar til Maj 2012 Sct. Nicolai Kirke Søndermarkskirken Foto: Søren Hauge Carlsen Kirkebladet udgives af Sct. Nicolai sogn - Vejle Løget Kirke Menighedsrådsvalg 2012 Af

Læs mere

Nummer 59 16. årgang April 2013

Nummer 59 16. årgang April 2013 Nummer 59 16. årgang April 2013 Modtager af dette blads rose Damer til VIF gymnastik Børnehjørnet til fastelavnsgudstjeneste Der var mange flotte udklædninger til skolens fastelavnsarrangement Ophængte

Læs mere

Egeskov Kirke VEJLBY SOGNS KIRKEBLAD DECEMBER 2012 - JANUAR - FEBRUAR - MARTS 2013. De kommende konfirmander

Egeskov Kirke VEJLBY SOGNS KIRKEBLAD DECEMBER 2012 - JANUAR - FEBRUAR - MARTS 2013. De kommende konfirmander Egeskov Kirke DECEMBER 2012 - JANUAR - FEBRUAR - MARTS 2013 38. ÅRGANG De kommende konfirmander VEJLBY SOGNS KIRKEBLAD 2 Egeskov Kirke KIRKELIG VEJVISER Sognepræst - Lise Rind Egeskov Bygade 15 7000 Fredericia

Læs mere

kirkebladet 150 års fødselsdag side 6 Nephew og pinse side 3-4 På med vandresandalerne! side 5 Dette nummer: NR 02 2013 85. årgang April Maj Juni Juli

kirkebladet 150 års fødselsdag side 6 Nephew og pinse side 3-4 På med vandresandalerne! side 5 Dette nummer: NR 02 2013 85. årgang April Maj Juni Juli kirkebladet NR 0 0 5. årgang April Maj Juni Juli Dette nummer: 50 års fødselsdag side 6 Nephew og pinse side -4 På med vandresandalerne! side 5 leder De første skal blive de sidste og de sidste skal blive

Læs mere

KIRKEBLAD. Nr. 1-2011. for Frederiksborg Slotssogn. Den personlige tilgang til Gud 2. Prædikenværksted 7. Fedt at være kirketjener 8

KIRKEBLAD. Nr. 1-2011. for Frederiksborg Slotssogn. Den personlige tilgang til Gud 2. Prædikenværksted 7. Fedt at være kirketjener 8 Den personlige tilgang til Gud 2 Prædikenværksted 7 Fedt at være kirketjener 8 KIRKEBLAD for Frederiksborg Slotssogn Nr. 1-2011 marts - april - maj af Anne-Marie Hartoft-Jacobsen og Henrik Winther Nielsen

Læs mere

8270 BLADET HOLME HØJBJERG SKÅDE

8270 BLADET HOLME HØJBJERG SKÅDE 8270 BLADET HOLME HØJBJERG SKÅDE Marts April Maj 2013 Et lokalt samarbejde i Højbjerg mellem: Lokalcenter Skåde Lokalcenter Holme Frederikskirken Holme Kirke Fællesrådet Fællesrådet Holme-Højbjerg-Skåde

Læs mere

Skibet. Sogne- og Kirkenyt Marts maj 2014. God Påske

Skibet. Sogne- og Kirkenyt Marts maj 2014. God Påske Skibet Sogne- og Kirkenyt Marts maj 2014 SKIBET SOGN God Påske 2 Skibet Sogne- og Kirkenyt Marts-maj 2014, 95. årg. nr. 2 Bladet udgives af Skibet sogns menighedsråd og sættes af Andreas Kronlund, Hansenberg.

Læs mere

ullerød sogns kirkeblad

ullerød sogns kirkeblad Farshad Kholghi: Verden er et land Høstgudstjeneste m. brunch og dans Kirkelig kalender særlige gudstjenester arrangementer Gør kirkedøren høj og UDSIGTEN vid babysalmesang og de små synger Billedkavalkade

Læs mere

Vigersted & Kværkeby lokalnyt

Vigersted & Kværkeby lokalnyt Vigersted & Kværkeby lokalnyt 1 2014 Nyt fra VIF 2 Dilettant 4 De grønne pigespejdere 5 Vigersted Lokalråd 6 Vigersted 4H 7 Jystrup Vuggestue 7 Vigersted Børnehus 8 Vigersted Skole 9 Vigersted Forsamlingshus

Læs mere

O rm Hils! v Ko lt sogne 11. årg ang nr. 4 s eptemb er okto ber nov ember 2014

O rm Hils! v Ko lt sogne 11. årg ang nr. 4 s eptemb er okto ber nov ember 2014 Hils! Ormslev Kolt sogne 11. årgang nr. 4 september oktober november 2014 Kirkebladet REDAKTIONEL INDLEDNING Hils! Både Bibelen og vore almindelige omgangsformer er fyldte med hilsener. Vi hilser på hinanden

Læs mere

VI-TO. Lokalbladet for Tornby-Vidstrup

VI-TO. Lokalbladet for Tornby-Vidstrup VI-TO Lokalbladet for Tornby-Vidstrup Syttende årgang Nr. 3 Juni - Juli 2012 Indholdsfortegnelse side Leder........................ 2 Havbakken.................... 3 Tornby Forsamlingshus.......... 4 Tornby-Vidstrup

Læs mere

Borum og Lyngby. Sogneblad Nr. 2 Februar 2015. Borum forårsfest den 14. marts. Ny vejviser for Borum og Lyngby er undervejs!

Borum og Lyngby. Sogneblad Nr. 2 Februar 2015. Borum forårsfest den 14. marts. Ny vejviser for Borum og Lyngby er undervejs! Borum og Lyngby Sogneblad Nr. 2 Februar 2015 Kirkenyt Gudstjenester 2-3 Sang tegning 4 Maja og David 9 Højmesse 11 Sogneindsamling 19-20 Audio Feel 21 Liva Mo 23 Mobilindsamlingen 31 Nyt fra foreningerne

Læs mere

Vive & Hadsund Sogne. Ole Michelsen - er ikke bange for at tale om sin alkoholisme og sin tro - se side 12. Årets konfirmander på rejse i tid og rum

Vive & Hadsund Sogne. Ole Michelsen - er ikke bange for at tale om sin alkoholisme og sin tro - se side 12. Årets konfirmander på rejse i tid og rum xxxx - Kirkebladet 0205 15/05/07 12:37 Side 1 Årets konfirmander på rejse i tid og rum Ole Michelsen - er ikke bange for at tale om sin alkoholisme og sin tro - se side 12. KIRKEBLADET Vive & Hadsund Sogne

Læs mere

ØSTBYENS KIRKEBLAD. Vor Frelsers Kirke - en levende kirke. 25. årgang Marts - Juni 2015. 25. årgang nr. 1 Marts - Juni 2015

ØSTBYENS KIRKEBLAD. Vor Frelsers Kirke - en levende kirke. 25. årgang Marts - Juni 2015. 25. årgang nr. 1 Marts - Juni 2015 ØSTBYENS KIRKEBLAD 25. årgang nr. 1 Marts - Juni 2015 01 Vor Frelsers Kirke - en levende kirke 25. årgang Marts - Juni 2015 Kirkehusets indvielse Poul Ulrich Jensen 1. søndag i advent, den 30. november

Læs mere

Trinitatis Kirke. - kirken midt i. Trinitatis Kirke og Sognegård 2014/15 Møder og studiekredse Koncerter Aktiviteter for alle aldre

Trinitatis Kirke. - kirken midt i. Trinitatis Kirke og Sognegård 2014/15 Møder og studiekredse Koncerter Aktiviteter for alle aldre Trinitatis Kirke - kirken midt i Trinitatis Kirke og Sognegård 2014/15 Møder og studiekredse Koncerter Aktiviteter for alle aldre www.trinitatis-kirke.dk Kirken midt i... Trinitatis Kirke henvender sig

Læs mere

Juni 2001 Nr.5 /25.årgang

Juni 2001 Nr.5 /25.årgang Juni 2001 Nr.5 /25.årgang Indhold side Kommentar Svenstrup Vandværk 2 Indleveringsfrist 2 Redaktion & Kontaktudvalg 2 Ringridning 3 Hjortspringskolen Flagdage 4 6. klasses tur 4 Forårskoncert 5 Skolebussen

Læs mere

Hellevad-Egvad. Sognenyt. Kirke skole foreninger. Indhold: side 2 Aktivitetskalender: Hellevad side 20 Egvad side 21. Redaktionelt: bagsiden

Hellevad-Egvad. Sognenyt. Kirke skole foreninger. Indhold: side 2 Aktivitetskalender: Hellevad side 20 Egvad side 21. Redaktionelt: bagsiden Hellevad-Egvad Kirke skole foreninger Sognenyt Indhold: side 2 Aktivitetskalender: Hellevad side 20 Egvad side 21 Redaktionelt: bagsiden www.hellevad.dk - www.nrhostrup.dk Marts - maj 2015 I Årgang 9 -

Læs mere

KIRKE & SOGN. Aars Kirke

KIRKE & SOGN. Aars Kirke KIRKE & SOGN foto-lab.dk Læs om Dåbstræf... og hvad er så det? Alle helgens søndag Gå med i kampen mod sult Høst i Aars Kirkecenter En himmelsk mundfuld Julebasar tak Julekoncerter Adventskransens historie

Læs mere

Linoleumssnit af Jens-Andreas D. Elkjær.

Linoleumssnit af Jens-Andreas D. Elkjær. F r e d e n s K i r k e S v e n d b o r g N r. 1 m a r t s - a u g u s t 2 0 1 1 MAGTENS FRISTELSE Af sognepræst Da den daværende tjekkiske præsident Vaclav Havel i 1991 modtog Sonningprisen, holdt han

Læs mere

Kirkebladet for Langeland og Strynø

Kirkebladet for Langeland og Strynø Kirkebladet for Langeland og Strynø Bøstrup Tranekær Tullebølle Simmerbølle Rudkøbing Strynø Skrøbelev Longelse Fuglsbølle Lindelse Fodslette Tryggelev Kædeby Humble Ristinge September Oktober November

Læs mere

ØRUM VISKUM VEJRUM 63. årgang nr. 4 2011. Kirkebladet. 15. august 7. december

ØRUM VISKUM VEJRUM 63. årgang nr. 4 2011. Kirkebladet. 15. august 7. december ØRUM VISKUM VEJRUM 63. årgang nr. 4 2011 Kirkebladet 15. august 7. december Døbte Ørum Kirke 22. maj: Emil Reine Dal 19. juni: Simone Nørgaard Pedersen Celeste Dam Sørensen Viskum Kirke 25. april: Nikoline

Læs mere

April - Maj 2012. Sognebladet. for Skæve Hørby

April - Maj 2012. Sognebladet. for Skæve Hørby April - Maj 2012 Sognebladet for Skæve Hørby Korset - Livets symbol Af sognepræst Mette Volsgaard Korset er kristendommens vigtigste symbol. Nærmere bestemt det kors, som Jesus døde på, da han blev henrettet

Læs mere

Ulstrupbro V. Velling Sdr. Vinge

Ulstrupbro V. Velling Sdr. Vinge Kirkevandring Ulstrupbro V. Velling Sdr. Vinge Kirkeblad Læs i dette nummer Nyt fra pastoratsrådet........ 2 Tyveri/hærværk............ 3 Konfirmationsprædiken v/jørgen Lorenzen 4 Konfirmationsprædiken

Læs mere

Glædelig advent KIRKE OG SOGN. Nr. 1 77. ÅRGANG NØRRE AABY

Glædelig advent KIRKE OG SOGN. Nr. 1 77. ÅRGANG NØRRE AABY Glædelig advent KIRKE OG SOGN Nr. 1 77. ÅRGANG NØRRE AABY April 2014 Påske Kom og blæs mig i gang. Bandet Nephew har udgivet albummet Hjertestarter. Der er sikkert en del af jer, der kender til dette.

Læs mere