Herlufsholm. Nummer 2 April - Maj - Juni - Juli årgang

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Herlufsholm. Nummer 2 April - Maj - Juni - Juli 2015 78. årgang"

Transkript

1 Herlufsholm Sogneblad Nummer 2 April - Maj - Juni - Juli årgang

2 Kirkelig vejviser Sognepræst Henning Marcher (kbf) Holbergsvej 112, tlf Kontor: H.C. Andersens Vej 20, tlf Træffes bedst: Mandag til torsdag kl , tirsdag tillige Lørdag efter aftale. Træffes ikke fredag. Sognepræst Thomas Horneman-Thielcke Herlufsholm Allé 86, tlf Kontor: H.C. Andersens Vej 20, tlf Træffes bedst: Tirsdag til fredag kl , torsdag tillige Lørdag efter aftale. Træffes ikke mandag. Sognepræst Nete Ertner Rasmussen (Konfirmandunderviser). Tlf Herlufsholm Kirkekontor Herlufsholm Sognehus, H.C. Andersens Vej 20. Tlf Kordegn: Steen Fugl. Kordegnassistent: Anne-Marie Marcher. Mand., tirsd., onsd., fred. kl Torsdag kl og kl Kirkekulturmedarbejder Camilla Funch Kommunikation og pædagogisk udvikling. Kontor: H.C. Andersens Vej 20, tlf Organist Karsten Gyldendorf Tlf Organistassistent Marie Ottar Jespersen Tlf Herlufsholm Kirke Tlf Fra 1. maj til 30. sept. åben fra kl Alle torsdage åben fra kl Fra 1. okt. til 30. april åben fra kl Alle torsdage åben fra kl Alle søn- og helligdage åben fra kl Mandag lukket hele året. Kirketjenere Kirsten Idel og Bo Steen Bram, tlf Graver Finn Dal Herlufsholm Alle 163, tlf Træffes alle hverdage kl Menighedsrådets formand Poul Sandberg. Gravlundsvænge 8, 4700 Næstved, tlf Kirkens hjemmeside: Kirkens hjemmeside Gudstjenestetider, omtale af arrangementer, koncerter, kirkens historie, udvalg af bryllupssalmer og meget mere findes på Du kan også, hvis dit sogneblad bortkommer, gå ind på denne adresse og læse bladet eller finde de informationer, som du mangler. Børnekirke ved søndagsgudstjenesten Under prædikenen vil der være børnekirke i Kapitelsalen med fortælling, juice og småkager. Børnene kommer tilbage, når prædikenen er slut, så de har mulighed for at deltage i nadveren. Desuden er der børnetasker med forskelligt indhold, som børnene kan lege med under gudstjenesten. Kirkekaffe Efter gudstjenesten indbydes alle til en kop kaffe/te eller juice i den gamle kapitelsal. Her kan man tale med præsten også om gudstjenesten og prædikenen og andre fra menigheden om stort og småt, byde velkommen til nye kirkegængere og høre nyt om livet i menigheden. Kirketaxa Har du problemer med at komme i kirke er kirketaxa en mulighed. Ring (søndag morgen bedst mellem kl. 8 og 9), så vil afhentning og hjemkørsel blive aftalt. Ligeledes kan kirketaxa benyttes til aftenarrangementer i Sognehuset. Pris 30 kr. HerlufsHolm sogneblad nummer 2 april - maj - Juni - Juli årgang Næste nummer udkommer primo august Stof til bladet skal være redaktionen i hænde senest den 23. juni. Udgivet af Herlufsholm Menighedsråd. Redaktion: Henning Marcher, Thomas Horneman-Thielcke, Camilla Funch, Birthe Ulrich Andersen (ansvarsh.). Illustrationer: Henning Marcher. Grafisk produktion: VISUEL Grafisk. Trykt med vegetabilske farver på miljøcertificeret papir. Forside Billedet er fra en velbesøgt sankthansaften i præstegårdshaven på Herlufsholm Allé 86.

3 Som kristne er vi i familie med hinanden ingen skal derfor være ensom! Der er nok videnskabelige beviser på, at langvarig ensomhed er lige så farlig som rygning. Hjerte-karsygdomme, Alzheimer og depression stiger betydeligt blandt personer, der føler sig ensomme over en længere periode. Men selv om flere og flere bliver opmærksomme på, at ensomheden i vores samfund er stigende, så er den svær at gøre noget ved. Det er der mange grunde til. Ensomhed er ofte forbundet med tabu. Ingen har lyst til at sige, de føler sig ensomme og alene. I vores kultur, hvor det gælder om at have så mange Facebook venner som muligt og altid være i gang med alt og intet, er det ikke ligefrem på mode at føle sig ensom. Selv om flere og flere er det. Aldrig har der været så mange mennesker, der bor alene som nu. Medmennesker, der ikke ønsker at være alene, men som er blevet det af den ene eller anden grund. Ensomheden fungerer dermed som en negativ spiral. Jo mere man opfatter sig selv som isoleret fra familie og venner, jo mere bliver man det. Fordi ens sociale færdigheder gradvist udviskes, jo mere tid man tilbringer i ensomhed. Ensomhed kan man derfor dø af både i krop, sjæl og ånd! Men er der så noget, vi fra kirkens side kan gøre for at hjælpe mennesker tilbage til livet med andre mennesker? Har vi som et fællesskab af kristne mennesker ikke ligefrem en forpligtelse til at invitere andre ind i livet igen? Jo, selvfølgelig har vi det. Jesus giver os et smukt billede af det fællesskab, den familie, vi som døbte mennesker er en del af. Forholdet mellem os og ham. Han fortæller om et vintræ, hvor han er stammen, og vi er grenene. Ved vores dåb podes vi ind på stammen, så vi med tiden kan vokse i tro, håb og kærlighed. Jesus siger i Johannesevangeliet kap. 15,5: Jeg er vintræet, I er grenene. Den, der bliver i mig, og jeg i ham, han bærer megen frugt; for skilt fra mig kan I slet intet gøre. Som døbte mennesker er vi derfor forbundet i et fællesskab, der overtræder selv de største grænser, der kunne være imellem os. Som kristne er vi i familie med hinanden. Det betyder også, at når et familiemedlem er sygt, er ensom, er sorgfuld, er alene og ked af det, så skal vi være der for det. Hvis en i familien har det hårdt, så har hele familien det hårdt. Sådan også med kirkens familie, der består af unge som gamle. I den tid, der nu er på vej, med forår, sommer, lyse nætter, sankthans, sommerferie, grill og hygge og nye venskaber, så er det måske på tide at spørge, om naboen ikke vil grille med? Eller ringe til sin gamle mor på plejehjemmet og spørge, hvordan det går? Måske tage sig tid til at tale med sit teenagebarn om andet end lektier og huslige pligter? Eller spørge sidemanden i kirken, om han eller hun ikke vil med til kirkekaffe efter gudstjenesten? Husk som et fællesskab kan vi sammen få livet og venskaber til at blomstre igen, fordi vi aldrig er alene om det. Gud er altid med os. God sommer! Thomas Emil Horneman-Thielcke 3

4 Gudstjenester i kirkeruinen morgen og aften Den 21. juni kl vil der traditionen tro være mulighed for at opleve en gudstjeneste i det fri. Det sker i sognets gamle kirkeruin i Ladby. Medbring gerne kaffe til at nyde bagefter og et tæppe/en stol samt en salmebog. Den 26. juli kl er der mulighed for at opleve en aftengudstjeneste, hvor de kendte aftensalmer synges. Kom og oplev den specielle stemning i ruinen! Påskevesper Skærtorsdag Igen i år vil vi sammen spise et liturgisk måltid i kirken torsdag den 2. april kl Vi mindes den første påske, hvor Jesus fortalte os, at der hvor vi er forsamlet i hans navn, der er Guds ånd til stede. Måltidet består af lam, usyret brød, bitre urter og vin. Refleksion og nadver finder sted omkring bordet ved sognepræst Thomas Horneman- Thielcke. Påskelørdag den 4. april kl er der traditionen tro påskevesper i Herlufsholm Kirke. Ud af sorgens skygger begynder der så småt at tegne sig noget helt nyt. Langfredags mørke skal snart blive afløst af påskemorgens livgivende lys. Påskevesperen viser ved sin musik og sine ord, at natten snart er omme. Kirkens organist Karsten Gyldendorf og sognepræst Thomas Horneman-Thielcke samt Herlufsholm Kirkes Kammerkor medvirker. 4

5 Fælles pinsegudstjeneste - denne gang med gospel Mandag den 25. maj kl (2. pinsedag) er der traditionen tro en fælles pinsegudstjeneste under åben himmel. Den foregår på plænen ved Herlufsholm Kirke ned mod Susåen. Som foregående år vil kor og præster/ menighedsledere fra alle Næstveds fri- og folkekirker samt tre forskellige gospelkor medvirke. Der er mulighed for at nyde medbragt mad efter gudstjenesten. Ønsker man ikke at sidde i græsset, opfordres man til at tage en stol med. Evt. spørgsmål kan rettes til Henning Marcher på tlf Til lykke til konfirmanderne Efter mange måneders forberedelser med sognets syv konfirmandhold er det tid til en række konfirmationer i Herlufsholm Kirke. Her bliver fællesskabet med Gud bekræftet, et fællesskab Gud står ved ikke bare ved konfirmationen, men det rækker også ud over livets grænse. Med ønske om en god fremtid til hver enkelt konfirmand, ønsker vi tillige årets konfirmander og deres familier et stort til lykke. Må alle konfirmander få en festlig og mindeværdig dag. Gud velsigne jer alle! Præsterne Datoer for kommende konfirmationer i Datoerne kan allerede nu findes på Herlufsholm Kirkes hjemmeside 5

6 Herlufsholm Skoles 450 års jubilæum Herlufsholm Skole fejrer 450 års jubilæum i år, og en del af aktiviteterne i forbindelse med denne fejring finder sted i kirken. Således markeres selve dagen den 23. maj med en festgudstjeneste for skolens elever, ansatte og gæster. Her deltager H.M. Dronningen, som senere samme formiddag vil indvie en ny skulptur i Nyhave. Ny Carlsberg Fonden har doneret en over 3 m høj og bred, non-figurativ bronzeskulptur af kunstneren Eva Steen Christensen. Kunstneren er inspireret af de mange volutter, som blandt andet findes i mange af kirkens ornamenter, og lader disse former illustrere det ungdomsliv, som de unge disciple på skolen gennemlever i deres tid som kostelever. Kirken var allerede den 10. og 11. marts stedet for en jubilæumskantate udarbejdet af kirkens organist Karsten Gyldendorf sammen med Christoffer Magdalus Jespersen, der er keyboardspiller og lyddesigner. Kantaten førte tilhørerne gennem stedets mere end 800-årige historie med særlig vægt på skolens 450 år. For sang stod disse aftener Herlufsholm Kirkes Kammerkor. Men også andre ting vil markere det store jubilæum. Den 13. marts udgav Post Danmark som en hyldest til skolen et jubilæumsfrimærke, og på forlaget Gyldendal udgives der i begyndelsen af maj måned en bog om kostskolen Herlufsholm 2015 et greb, der viser skolen i 24 timer. På TV ØST begyndte allerede i februar en række udsendelser om Herlufsholm i alt 14 udsendelser op til selve den 23. maj. Det er blevet til en udsendelsesrække, der skildrer dagligdagen i dens facetter på skolen dagelever, kostelever, rengøringsfolk og køkken, håndværkere og bygninger osv. Den 22. maj genindvies Hvide Bro en folkegave. Næstved Kommune har været tovholder for indsamlingen blandt borgere, erhvervsorganisationer, fonde og foreninger og naturligvis kommunen selv også - en storslået gestus fra byen og dens borgere. Broen blev revet ned i 1963 og har vel faktisk siden da været et savn for byens borgere og også for skolen og dens elever. Disse og mange aktiviteter vil være med til at fejre en spændende kulturinstitution i Næstved Herlufsholm Skole. Klaus Eusebius Jakobsen, rektor Bryllupsworkshop 2015 Lørdag den 9. maj kl i Herlufsholm Kirke og Sognehus Vi gentager succesen og inviterer alle par, der skal vies eller velsignes i kirken det kommende år, til en fælles bryllupsworkshop før bryllupsdagen. Tilbuddet er et supplement til den obligatoriske samtale med præsten og byder på en praktisk gennemgang af vielsesritualet, en præsentation af bryllupsmusik, en historisk rundtur i kirken, en hyggelig frokost i Sognehuset samt tre workshops, der hver især sætter fokus på ægteskabet. Parrene får her et kort indblik i brylluppets historiske udvikling og en smagsprøve på Søren Kierkegaards tanker om forelskelse og kærlighed, før de parvis skal arbejde med et spørgeskema, som på humoristisk vis bringer dem til at reflektere lidt dybere over individuelle og fælles valg og værdier. Som folkekirke håber vi således at kunne bidrage med en håndfuld nye perspektiver på den store dag og det at leve sammen. 6

7 Opslagstavlen... tag siden ud og gem!!! KOM og vær med til en hyggelig stund i Herlufsholm Sognehus den 2. fredag i måneden fra kl Alle er velkomne. Kom og få en god snak med andre. Desuden er der sang og mulighed for at høre om forskellige emner, som mennesker er optaget af. Der serveres kaffe og kage for en 10 er. De næste cafémøder er den 10. april og den 8. maj. Morgensang Den sidste onsdag i måneden er der morgensang i Sognehuset kl Frivillige har dækket bordene til kaffe, og sangbøgerne ligger klar til at blive taget i brug. En af sognets præster deltager, og Karsten Gyldendorf sidder klar ved flyglet. Det koster kun 10 kr. at være med. Så det er bare om at møde op den 29. april og den 27. maj! Sommerferie i juni og juli. Julemarkedsklubben Arbejdet frem mod det årlige julemarked er gået i gang, og igen i år vil vi gerne invitere til at komme og se, hvad vi laver. Vi ønsker nogle nye deltagere, der kunne have lyst til hyggeligt samvær 1. og 3. tirsdag i måneden kl , hvor vi laver håndarbejde og drikker kaffe. Håndarbejdet er af alle slags og størrelser, og der kræves ikke store mængder af den enkelte. Vi holder til i Sognehuset, H.C. Andersens Vej 20. Vores mål er selvfølgelig at få et pænt overskud på julemarkedet, der i år bliver afholdt lørdag den 28. november i Herlufsholm Sognehus. Vores modtager af overskuddet er igen i år Mission Øst, der bl.a. arbejder med at frigøre børnearbejdere i Nepal og hjælpe dem og deres familier til at klare sig selv og give børnene skolegang. Dette er jo især vigtigt, for at børnene også skal klare sig i fremtiden og blive borgere med kompetencer i deres land. Ring til Birthe Helwig Thrysøe på tlf eller for at høre nærmere. Julemarkedsklubbens kalender: Tirsdagene 7. og 21 april 5. og 19. maj Vi har fået MobilePay Har du ingen kontanter med i kirken, så har du nu mulighed for at støtte dagens indsamling ved betaling på din mobiltelefon via MobilePay. Du benytter mobilnr , som modtager af beløbet. Opslagstavlen Opslagstavlen Opslagstavlen Opslagstavlen 7

8 Forårstur Turen går i år til Jungshoved Kirke en kirke med en sjælden smuk beliggenhed ved borgbanken af det tidligere Jungshoved Slot og nær bredden af det lille Stavreby Nor. Alter og døbefont er med relieffer af Bertel Thorvaldsen, og prædikestolen er fra Abel Schrøders værksted i Næstved. Eftermiddagskaffen drikkes undervejs på en kro inden rundvisningen i kirken. Dato: Torsdag den 21. maj Afgang: Herlufsholm Sognehus kl Pris: 70 kr. Hjemkomst: Kl Tilmelding: Herlufsholm Kirkekontor Tlf Fra 13. april 15. maj. Efterårets busture Bemærk allerede nu følgende datoer: 24. september: Tur til Fakse kirke. 3. oktober: Tur til Søfartsmuseet i Helsingør. Junitur Turen begynder med ca. 1 times rundvisning i Mindelunden Ryvangen. Den 29. august 1943 blev områdets militære øvelsesterræn med Ryvangens Kaserne beslaglagt af tyskerne. Først efter den 5. maj 1945 kom modstandsfolkene til området og fik vished for, hvad der var foregået på stedet, nemlig henrettelse og begravelse af bl.a. medlemmer af Hvidstengruppen og Holger Danske. Den 29. august 1945 indviedes Mindelunden som begravelsesplads, men først den 5. maj 1950 blev Mindelunden officielt indviet som minde for de danske modstandsfolk, der faldt under besættelsen Næste stop på turen er Korsbæk på Bakken. Den 30. april åbner på Bakken en tro kopi af Matadorseriens Korsbæk med Postgården, Jernbane Restauranten, Katrines gård, Skjerns Magasin mm. Du/I får bl.a. adgang til Varnæs stuer, Lauras køkken og Katrines gård på en guidet tur på ca. 1 time i Matadors hjemby, men inden rundvisningen skal vi drikke kaffe på Postgården, byens mondæne restaurant, hvor der er bestilt plads til os. Dato: Lørdag den 13. juni Afgang: Herlufsholm Sognehus kl Pris: 350 kr. Hjemkomst: Ca. kl Tilmelding til Herlufsholm Kirkekontor, tlf , fra den 13. april 3. juni NB: 50 pladser. Der serveres sandwiches undervejs, og kaffen drikkes på Postgården i Korsbæk. Fornuftigt fodtøj anbefales især i tilfælde af regnvejr til Mindelunden Ryvangen. OBS: Da billetterne til Korsbæk skulle betales ved bestillingen, hæfter hver deltager for 115 kr. ved afbud senere end den 11. maj og 230 kr. ved afbud senere end den 3. juni. Måske kan billetten sælges, hvis der er venteliste. Opslagstavlen Opslagstavlen Opslagstavlen Opslagstavlen 8

9 Koncerter Søndag den 19. april kl Peter Stevnhoved, violin og Karsten Gyldendorf, klaver. Sonater og soloværker for violin og klaver/orgel. Gratis adgang. Sankthans Nyd en hyggelig og sjov sankthansaften i præstegårdens smukke og stemningsfulde have Med gode erfaringer i bagagen indbyder sognepræst Thomas Horneman- Thielcke og hans familie tirsdag den 23. juni igen til sankthansfejring på Herlufsholm Allé nr. 86. Haven forvandles denne aften til et mødested for folk i alle aldre med eller uden familie. Grillen og bålet tændes så tidligt, at børnefamilier, hvis de har lyst, har mulighed for at nå hjem tæt på børnenes normale sengetid, efter at alle havens gemmesteder er kortlagt, børneløbet afviklet, bålet tændt og beundret og den første fællessang sunget. For gruppen af ældre deltagere varer aftenens bålhygge og sang gerne helt til midnat. Vi ser frem til at se en masse glade mennesker med tæpper, grillmad og egne drikkevarer indtage præstegårdshaven. Grillen tændes kl , bålet tændes kl Skriv til for mere info. Søndag den 3. maj kl Matiné med Lene Besser og Karsten Gyldendorf. Værker af Ravel og Poulenc for firehændigt klaver. Gratis adgang. Søndag den 10. maj kl Forårskoncert med Herlufs Vokaler og Anja Lillemæhlum, cello. Musik af bl.a. Knut Nystedt. Koncerten er prædebutkoncert for Anja Lillemæhlum, der er soliststuderende på konservatoriet i Odense, hvorfra hun debuterer den 5. juni. Entré: 50 kr. Tirsdag den 9. juni kl Fødselsdagskoncert: Carl Nielsen 150 år. Herlufsholm Kirkes Kammerkor og organist Karsten Gyldendorf. Gratis adgang. Læs mere om koncerterne på Kirketaxa kan benyttes af beboere i Herlufsholm Sogn. Opslagstavlen Opslagstavlen Opslagstavlen Opslagstavlen 9

10 Det er for børn... Babysalmesang Hver tirsdag formiddag er kirken fyldt med sang fra forældre til deres små babyer. Babysalmesangen er i gang. Vi synger og leger i vores smukke kirkerum i 45 minutter og hygger derefter med en kop kaffe. Da holdet næsten altid er fyldt, skal du melde jer til i god tid. Det kan gøres til organistassistent Marie Ottar Jespersen på De små kan være med fra de er 2-12 måneder. Vi fortsætter sangen til tirsdag den 23. juni. Babysalmesangsgudstjeneste Lørdag den 18. april kl indbydes alle små til en Babysalmesangsgudstjeneste. Gudstjenesten er især for børn fra 0-7 år, men alle er meget velkomne. Vi synger nogle af de kendte sange og salmer, og præsten fortæller en historie. Alle kan være med, og måske kender du Mester Jakob? Jeg har tegnet og malet så længe gamle Sommertræf skærebrædder med Bumle og andre m Onsdag den 3. juni kl Igen i år går kirkens ansatte sammen om at skabe en sommerlig hyggestund for de mindste. Sommertræf for sognets vuggestuer, børnehaver og dagplejere byder traditionen tro på et møde med kirkens Bamse Børnepræst Bumle, et par fagtesange fulde af solskin og en fortælling i sommerens tegn. Alle tilmeldte børn får en lille sommerhilsen med sig hjem. Børn og voksne kan bagefter spise madpakker i kirken eller udenfor på græsplænen ned mod Susåen. Tilmelding på senest en uge før. papir, gamle tekster og forskellige meget optaget af og fascineret af mine billeder, som man også kan medrivende at arbejde med form Kunst i Sognehuset Jeg har gået på forskellige kurser, Anne-Tine Foberg, men har mest Inspirationen finder jeg overalt kirker, i naturen og ikke mindst i m og Dorthe Berg er også store insp I de kommende par måneder har vi udstilling af billeder fra to kunstnere på én gang Birte Kvist og Henriette Deckert. Birthe Kvist har lavet billeder i 10 år og elsker at bruge mange farver og at eksperimentere med forskellig stil, farver og materialer. De sidste par år har hun især fokuseret på serigrafi (silketryk). Hun finder motiver i sine omgivelser: Metrobyggeri på Frederiksberg, kaffetårne på Nørrebro, Betty Nansen Teatret, Storebæltsbroen, trafikken, hendes mors høne mm. Hun fotograferer, og billederne overføres til silkerammer, som trykkes med farve på lærred. Se mere på hjemmesiden Henriette Deckert har tegnet og malet, så længe hun kan huske. Hun maler på træstumper, pap, gamle skærebrædder og andre materialer og bruger acrylfarver, sand, håndlavet papir, gamle tekster og meget andet. Er optaget af symboler især de kristne og lader dem indgå i sine billeder, som man også kan kalde ikoner. Inspirationen finder hun i kunsthåndværk, små detaljer, i bøger om kunst, i kirker, i naturen og ikke mindst i materialerne selv. 10

11 Nadverbrød bag dem selv til påske! Påsken er en underfuld tid. Her er alle de store begreber i livet oppe at vende. Men påsken er ikke kun for tankerne, den er også for kroppen. Den er for alle sanserne. Helt fysisk bliver det i skærtorsdags måltid, hvor Jesus gør os til en del af sig selv. Ved at dele brød og vin med os, så han nu lever i os ved sit legeme og sit blod. Apostlen Paulus siger det på en elegant måde i sit Galaterbrev kap. 2,20: Jeg lever ikke mere selv, men Kristus lever i mig. Kroppen, sanserne og tankerne er derfor alle sammen en del af påsketiden. I nadverbrødsbagningen mindes vi derfor, hvad Gud har gjort for os. Igennem bagningen og læsningerne bliver vi delagtiggjort i det store påskemysterium. Du kan bage nadverbrødet alene, sammen med dine børn eller sammen med dine venner. Herunder er opskriften og de tekster, der kan læses, mellem æltning og bagning. Til en portion brød, dvs. ca. tre store, fem eller syv små, anvendes følgende ingredienser: Ca. 7 dl hvedemel 9 gram gær 3 dl fingervarmt vand Olivenolie Salt Derudover skal du bruge en bibel, et lys, en kniv og 5 søm. Dejen blandes og æltes Skabelsen og menneskets historie: Tænd lyset, så læsningerne kan finde sted ved det. Begynd med at læse det første kapitel i 1. Mosebog, herefter salme 33 og 63 i Salmernes Bog i Det gamle Testamente. Bland herefter gæren i det fingervarme vand i en skål og tilsæt melet lidt efter lidt sammen med lidt olivenolie til dejen slipper kanterne og kan æltes til en fin og jævn dej. Ælt dejen på et meldrysset bagebord i 20 minutter. Tilsæt mel engang imellem indtil dejen ikke klæber mere, når du ælter den. Del dejen op i passende mange og lige store dele (3, 5, 7). Form delene til jævne boller. Lad dem hæve to-tre minutter. Kristi lidelse og død: Læs nu kapitel 14 og 15 i Markusevangeliet i Det nye Testamente. Ælt herefter brødene let på bordpladen og form dem gerne til en kegle. Tryk den ud i kanten til en jævn bolle, men forsøg at efterlade noget af dejen i midten. Nu tager du kniven og laver et stort og dybt kors i keglen. Herefter laver du sårmærker i keglen. Hvert brød markeres med fem huller som tegn på Jesu fem sår. Brug den spidse side af sømmet og se til at hullet går helt igennem brødet, ellers forsvinder hullerne, når brødet hæver. Nu slukker du lyset som tegn på, at Jesus er død. Han lægges nu til hvile i graven, ved at du lader brødet hæve frem til bagningen i ca. to timer. Du lægger brødene i en skål og tager et hvidt fugtigt klæde, som symboliserer Kristi ligklæde, og lægger det henover. Stilheden råder i de næste to timer. Opstandelse og evigt liv: Læs nu Matthæusevangeliet kapitel 28 og herefter salme 107 i Det gamle Testamente. Brødene bages i ca minutter, indtil de har fået en lysebrun farve. Tag pladen ud og stryg brødene med koldt vand, så skorpen bliver blød. Læg et let fugtet viskestykke over dem i nogle minutter. Ligger det for længe, bliver brødene dejet og mønsteret fra korset utydeligt. Når brødene er afkølet, lægges de over i en flettet kurv og tildækkes med en hvid dug. Dine nadverbrød er nu klar til at blive spist. Nyd dem sammen med andre og glæd dig over påskens livgivende fortælling. God fornøjelse! Læg gerne et billede på vores Facebook væg, Herlufsholm Kirke, af dit nadverbrød! Thomas Emil Horneman-Thielcke 11

12 Nyt fra Menighedsrådet Det er lykkedes Menighedsrådet at erhverve ca. 800 m 2 jord, som støder op til vores nuværende areal på H. C. Andersens Vej 20. Arealet købes af Næstved Kommune og har tidligere været en del af legepladsen ved kommunens daginstitution på H. C. Andersens Vej 24. Det stykke, vi køber, er dog ikke brugt til legeplads de sidste år. Tilkøbet af arealet gør det muligt for os på sigt at tænke i en udvidelse af Sognehuset og parkeringsarealet. I forbindelse med afholdelse af arrangementer i Sognehuset, har vi de sidste år oplevet et stigende behov for mere plads. I juni måned vil der være håndværkere i Sognehuset, da vi udskifter vores gamle foldevægge i mødelokalerne med en ny elektrisk mobilvæg. Det er noget både vi og husets øvrige brugere ser frem til, da de gamle foldevægge, der er fra Sognehusets start, er meget nedslidte og tunge at betjene. Som det kan ses af oversigten over gudstjenester, så er der ingen højmesse i Herlufsholm Kirke søndag den 21. juni. Gudstjenesten foregår denne søndag kl fra Ladby Kirkeruin. Vi håber, at vejret er med os. Tag selv kaffe/te med og evt. et tæppe eller stol, så er der basis for lidt socialt samvær med de øvrige kirkegængere i Ladby. Der er sket et par ændringer i Menighedsrådet. Aino Kristensen er fraflyttet sognet og udtrådt af rådet. Vi takker Aino for samarbejdet. Britta Pedersen overtager den ledige plads. Grundet længerevarende sygdom i Menighedsrådet indtræder Gunhild H. Pedersen i rådet i sygdomsperioden. Menighedsmøde og sognelegat Årets menighedsmøde foregår søndag den 26. april efter højmessen. Vi mødes som vanligt i Kapitelsalen, hvor der fortælles om årets gang i Herlufsholm Sogn og sognets økonomi. I forbindelse med menighedsmødet uddeler vi for 2. gang Herlufsholm Sognelegat. Læs mere side 14. Poul Sandberg 12 Menighedsrådsmøder Alle menighedsrådsmøder er offentlige og afholdes i Herlufsholm Sognehus. Møderne begynder kl , og datoerne er følgende torsdage: Den 16. april, den 21. maj og den 11. juni. Se i øvrigt kirkens hjemmeside og i rubrikken Det sker i kirken i Næstved- Bladet. Dagsorden og referat kan ses på hjemmesiden. Kristne brændpunkter i det 21. årh. Forårsmøde i Folkekirkens Mission Folkekirkens Mission i Næstved Provsti indbyder til forårsmøde søndag den 31. maj. Alle er velkomne. Efter gudstjenesten i Næstelsø Kirke samles vi ca. kl i Mogenstrup Kirkes menighedshus. Programmet byder på fælles spisning og sang, beretning om kristnes trængsler i mange af verdens lande ved Henrik Ertner Rasmussen, generalsekretær i Dansk Europamission, nyt om provstikomiteens virke og planer, eftermiddagskaffe, lotteri og afslutning ca. kl Deltagerpris kr. 80, inkluderer spisning og kaffe/te, betales ved mødestart. Tilmelding fra den maj: Inge Strikkertsen, Næstved, tlf , mail eller Karin Schmidt, Toksværd, tlf , mail eller Erling Nielsen, Fuglebjerg, tlf , mail Eventuelle spørgsmål om mødet rettes til formanden, Henning Marcher, tlf

13 Vil du være min ven? Find nye venner få en at tale med del dine interesser med andre du har en masse at give, vidste du det? I Herlufsholm Kirke vil vi godt være med til at få mennesker til at mødes. Hvis du er mellem 40 og 60 år og har mod på at prøve noget nyt, så læs videre i artiklen og se, om det er noget for dig? Her i sognet bor der mange mennesker. Nogle kender hinanden, andre ikke. Nogle er tilflyttere og har aldrig lært at nogen at kende af den grund. Nogle føler sig ikke godt tilpas med at søge efter nye venner. Og andre igen vil gerne lære nye at kende, men ved ikke, hvordan man gør det. Grundene til, at mennesker ikke møder hinanden og lærer hinanden at kende, er lige så mange, som der er mennesker. Men vi vil nu alligevel forsøge at gøre en indsats her i sognet, så nye venskaber måske kan opstå. Vi henvender os derfor til dig, der vil være med til at finde en ny ven eller veninde, en at tale med, gå en tur i skoven med, dele interesser med eller bare handle ind sammen med? Har du lyst til at prøve, at vi forsøger at formidle kontakten videre, så skal du udfylde skemaet herunder og skrive lidt om dig selv. Alle informationer bliver selvfølgeligt behandlet med største diskretion. Håbet er, at mange udfylder skemaet og indleverer det, så nye venskaber kan opstå. Hvis det lykkes, så vil vi arrangere en frokost i Sognehuset, så de nye ansigter kan mødes i dejlige omgivelser! Husk også, at du altid er velkommen til alle vores arrangementer, som står her i Sognebladet, og gudstjenesterne om søndagen med efterfølgende kirkekaffe. På genhør! Sognepræst Thomas Emil Horneman-Thielcke og kirkekulturmedarbejder Camilla Funch Navn: Tlf. og adresse: Dine interesser? Hvilken musik kan du lide? Hvor gammel er du? Ynglings tv og film? Læser du bøger, hvilke? Din uddannelse, hvis du har en? Dit arbejde, hvis du stadigvæk arbejder? Har du familie? Har du været gift eller ikke? Har du børn? Hvad kan du lide at lave? Hvorfor ønsker du at møde nye mennesker? Hvis du vil, må du gerne vedlægge et brev med mere information om dig selv. Afleveres eller sendes til Herlufsholm Kirke, Herlufsholm Allé 86, 4700 Næstved. Mærket: Vil du være min ven? 13

14 Forårskonkurrence Gæt kodeordet ved at skrive det manglende ord i salmen ind i de tomme felter. Send eller aflever løsningen til Herlufsholm Kirkekontor inden den 24. juni Vinderne kan afhente præmien på Kirkekontoret, og løsningen vil blive opslået i udhængsskabet ved Sognehuset. Lov og Skyerne Bliv hos Gud I Et barn er Dagen går med Nu og evig ære og løvet falder når dagen kalder tak, og lov søde juletid i Betlehem fjed alle Guds fugle små De heldige vindere af sidste nummers konkurrence blev: Birgitte Olsen, Rødtjørnevej 11, Næstved. Ole Daugaard Hansen, Wesselsvej 73, Næstved. Arne Korsgaard, Gravlundsvænge 5A, Næstved. Chokoladepræmien kan afhentes på Kirkekontoret i åbningstiden. Navn og adresse: Modtagere af sognelegatet 2015 Det er en stor glæde at kunne meddele, at vi i år har hele to modtagere af Herlufsholm Sognelegat. Efter gennemgang af ansøgningerne har vi udvalgt Trine Hjerrild Andreasson og koret CANTEMUS. Trine, der går i 10. klasse, skal deltage i et Verdensborgerprojekt, hvor målet er vidensdeling med unge palæstinensere i Betlehem i Israel. Projektet er lavet i samarbejde med Midtsjællands Efterskole, Folkekirkens Nødhjælp og KFUM og KFUK. Den anden modtager er CANTEMUS koret, som skal repræsentere Næstved Kommune ved Mundus Cantat 2015 i Sopot. Dette er en international korkonkurrence, der afholdes i Polen i anledning af 25 års venskabsjubilæet mellem Næstved og Sopot. Begge projekter vil blive tildelt kr. Vi glæder os til at høre nærmere om de to projekter i Herlufsholm Sogn. Stort til lykke fra Herlufsholm Sognefond! 14

15 Glimt fra sognets fotoalbum... Fra Familietid, som byder på både fælles og individuelle aktiviteter. Juletræf den 10. december. Igen i år havde mange dagplejere, vuggestuer og børnehaver taget imod invitationen til det årlige julebesøg i Herlufsholm Kirke. Billedet er fra den traditionelle julefest mellem jul og nytår i Herlufsholm Sognehus. Fastelavnsgudstjeneste med efterfølgende tøndeslagning i Klostergården. 15

16 Gudstjenester i Herlufsholm Kirke APRIL Torsdag den 2. april Skærtorsdag Kl Thomas Horneman-Thielcke Fredag den 3. april Langfredag Kl Henning Marcher Lørdag den 4. april Påskevesper Kl Thomas Horneman-Thielcke Søndag den 5. april Påskedag Kl Henning Marcher Mandag den 6. april 2. påskedag Kl Thomas Horneman-Thielcke Søndag den 12. april 1. søndag efter påske Kl Henning Marcher Lørdag den 18. april Babysalmesangsgudstjeneste Kl Thomas Horneman-Thielcke Søndag den 19. april 2. søndag efter påske Kl Thomas Horneman-Thielcke Lørdag den 25. april Konfirmation 7. d Kl Henning Marcher Søndag den 26. april 3. søndag efter påske Kl Thomas Horneman-Thielcke 1989_VISUEL Grafisk MAJ Fredag den 1. maj Konfirmation 8. a,b og c Kl Thielcke og Marcher Lørdag den 2. maj Konfirmation 7. a Kl Thomas Horneman-Thielcke Lørdag den 2. maj Konfirmation 7. b Kl Nete Ertner Rasmussen Søndag den 3. maj 4. søndag efter påske Kl Henning Marcher Søndag den 10. maj 5. søndag efter påske Kl Henning Marcher Lørdag den 16. maj Konfirmation 7. c Kl Henning Marcher Lørdag den 16. maj Konfirmation 7. e Kl Thomas Horneman-Thielcke Søndag den 17. maj 6. søndag efter påske Kl Henning Marcher Søndag den 24. maj Pinsedag Kl Thomas Horneman-Thielcke Mandag den 25. maj 2. pinsedag (friluftsgudstj.) Kl Henning Marcher Søndag den 31. maj Trinitatis søndag Kl Thomas Horneman-Thielcke JUNI Søndag den 7. juni 1. søndag efter trinitatis Kl Henning Marcher Søndag den 14. juni 2. søndag efter trinitatis Kl Thomas Horneman-Thielcke Søndag den 21. juni Gudstj. i Ladby Kirkeruin Kl Henning Marcher Søndag den 28. juni 4. søndag efter trinitatis Kl Thomas Horneman-Thielcke JULI Søndag den 5. juli 5. søndag efter trinitatis Kl Thomas Horneman-Thielcke Søndag den 12. juli 6. søndag efter trinitatis Kl Thomas Horneman-Thielcke Søndag den 19. juli 7. søndag efter trinitatis Kl Thomas Horneman-Thielcke Søndag den 26. juli 8. søndag efter trinitatis Kl Henning Marcher Søndag den 26. juli Ladby Kirkeruin Kl Henning Marcher AUGUST Søndag den 2. august 9. søndag efter trinitatis Kl Henning Marcher Kirketaxa Tlf Ring til Næstved Taxa på tlf (Søndag morgen bedst kl. 8-9). Pris 30 kr. Betaling sker til kirketjeneren. I øvrigt henvises til side 2.

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker Maj * Juni * Juli * August 2014 NYT FRA PASTORATET Velkommen til dette første Sognebladet for Karrebæk og Fodby kirker. De to menighedsråd er blevet enige om at udgive

Læs mere

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE MAJ - AUGUST 2011 ANNA SOGNS KIRKEBLAD 100 ÅRS FØDSELSDAG for K9 - FDF DEN 28. AUGUST 2011 er vi alle inviteret til FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00 I ANNA KIRKE Efter gudstjenesten tager vi sammen ud i hytten

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

Nyhedsbrev. august september oktober

Nyhedsbrev. august september oktober Nyhedsbrev august september oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke J - JERNE KIRKE S - SKADS KIRKE Søndag den 2. august 9. søndag efter Trinitatis Søndag den 27. september 17. søndag efter Trinitatis

Læs mere

Konfirmand i Mølholm

Konfirmand i Mølholm Konfirmand i Mølholm Nu nærmer vi os konfirmationen. Og skal så småt tænke frem mod den. Men der er også både festaften, konfirmandlejr og spændende undervisning i posen inden. Her kommer et samlet overblik

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2015-16 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

kirkebladet for hvidovre sogn

kirkebladet for hvidovre sogn kirkebladet for hvidovre sogn Maj - juli 2015 Gudstjeneste under åben himmel 2. pinsedag kl. 11.00 www.hvidovrekirke.dk HØJMESSER OG GUDSTJENESTER MAJ-JULI 2015 Kl. 10.00 hvor intet andet anføres MAJ 1.

Læs mere

Påske og Pinse. Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække MUNKEBO KIRKE

Påske og Pinse. Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække MUNKEBO KIRKE MUNKEBO KIRKE FOLKEKIRKEN MAR-APR-MAJ 2015 Påske og Pinse Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække Tanke og tro - en foredragsrække

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011 KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE Nr. 2 Juni, Juli, August 2011 48. årg. Det er et kirkeblad om årets konfirmation, indbydelse til udendørsgudstjeneste og med masser af nyt om navne Først

Læs mere

Herlufsholm. Nummer 3 August - September - Oktober - November 2015 78. årgang

Herlufsholm. Nummer 3 August - September - Oktober - November 2015 78. årgang Herlufsholm Sogneblad Nummer 3 August - September - Oktober - November 2015 78. årgang Kirkelig vejviser Sognepræst Henning Marcher (kbf) Holbergsvej 112, tlf. 5577 5538. Kontor: H.C. Andersens Vej 20,

Læs mere

Karlslunde Strandsogn. Januar - april 2015

Karlslunde Strandsogn. Januar - april 2015 Karlslunde Strandsogn Januar - april 2015 Tilværelsens to poler af sognepræst Gerhard Jónsson Mikkelsen Julen ligger bag os. Nytåret er også snart en gammel nyhed. Men så får vi lov til at se frem mod

Læs mere

Vanløse Frikirke. Kirkeblad maj-juni 2015. www.vanløsefrikirke.dk

Vanløse Frikirke. Kirkeblad maj-juni 2015. www.vanløsefrikirke.dk Vanløse Frikirke www.vanløsefrikirke.dk Kirkeblad maj-juni 2015 LÆS OM: 1. Peters Brev Bøn på St. Bededag Festlige begivenheder Kr. Himmelfartsudflugt Sommerstævne og lejre Børnekirkeovernatning Informationsmøde

Læs mere

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene.

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene. Højmesseordning Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Forkortet gengivelse af folkekirkens højmesseliturgi. Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste

Læs mere

Sdr. Nærå. Juni Juli August September 2014. Valgmenighed

Sdr. Nærå. Juni Juli August September 2014. Valgmenighed Sdr. Nærå Juni Juli August September 2014 Valgmenighed Kære alle Tak for en god generalforsamling. Og tak for vores lille værksted, dejligt, at høre jeres stemme. Nu er det blot at trække de gode forslag

Læs mere

Velkomst og tema: Prædiken:

Velkomst og tema: Prædiken: Gudstjeneste 180115 10.30 - Brændkjærkirken 2 s.e. H3K 2. Tekster: Mos 33,18-23; Joh 2,1-11 (afslutning af prædiken: Rom 12,9-12a) Prædiken af sognepræst Ole Pihl Salmer: DDS 4 Giv mig Gud en salmetunge

Læs mere

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV Tagensbo kirke Landsdommervej 35 2400 NV telefon 3581 1977 mail: kest@km.dk Tak for det gamle år - vi glæder os til 2015 sammen med jer! Læs længere nede om årets første brunchandagt,

Læs mere

Program for legestuen ved Fredens Kirke

Program for legestuen ved Fredens Kirke Program for legestuen ved Fredens Kirke Forår 2014. Legestuen foregår året rundt (undtaget i ferierne; sommerferie juli-august) Legestuen er et tilbud til alle børn fra 0 år til 6 år sammen med mor / far

Læs mere

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål.

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål. Omkring døbefonten Svar på nogle meget relevante spørgsmål. *** Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde

Læs mere

Kirke & Sogn AUNSLEV BOVENSE

Kirke & Sogn AUNSLEV BOVENSE Kirke & Sogn AUNSLEV BOVENSE 45. ÅRGANG NR. 2 MARTS - JUNI 2015 Sig det med blomster I København på Krystalgade lå der i dagene efter den frygtelige hændelse lørdag d. 14. februar, hvor en jødisk vagtmand

Læs mere

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse NYHEDSBREV for resten af august 2015 En ny begyndelse Sommeren går nu på hæld og en ny sæson i kirkens arbejde går i gang. Også i efteråret vil vi arbejde på at blive et udadrettet fællesskab med Jesus

Læs mere

Brostenen. Kingo-Samuel sogn

Brostenen. Kingo-Samuel sogn Brostenen Kingo-Samuel sogn Juni, juli, august 2014 Gudstjenester i JUNI Søndag 1. kl. 10.00 Højmesse 6. s. e. påske J C Larsen Onsdag 4. kl. 18.00 Musikgudstjeneste H P Nohns og Karsten Amby Lørdag 7.

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 9/6-2013 kl. 11.00 2. søndag efter Trinitatis Tema: Lignelsen om det store festmåltid Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 753

Læs mere

KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY. Januar - Februar - Marts - April 2015. Foto: Alsted Kirke

KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY. Januar - Februar - Marts - April 2015. Foto: Alsted Kirke Januar Februar Marts April 2015 KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY Inde i bladet: Præstens side 2 Glimt fra sognene 3 Indsamling i kirkerne 4 Menighedsrådsmøder 5 Adresser 7 Foto: Alsted Kirke Præstens

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker August * September * Oktober * November 2014 NYT FRA PASTORATET Høstgudstjenesten i Karrebæk kirke. Søndag den 21. september kl. 10.30, er der høstgudstjeneste i Karrebæk

Læs mere

Kirkenyt maj og juni 2015

Kirkenyt maj og juni 2015 Kirkenyt maj og juni 2015 Tag med på sommerudflugt Spændende seværdigheder og hyggelig middag - tag med kirken på sommerudflugt den 18. juni. Turen går til Nedre Dråby Kirke, Jægerspris Slot, J. F. Willumsens

Læs mere

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester Kirkebladet FOR SKODBORG OG SKRAVE SOGNE Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201 Nu falmer skoven trindt om land Mel.: Johan H. Nebelong 1889 Jeg ved et evigt Himmerig 1) Nu falmer skoven trindt om

Læs mere

ka len der 2014 jan juli

ka len der 2014 jan juli ka len der 2014 jan juli august mar september oktober maj november jul december Kal.juli-dec_2014.indd 1 02/07/14 13.59 JULI 6. Dig, Mig og Gud Homeedition kl. 10.30-12.00 hos Helene & Andreas Mathew Grønnevang

Læs mere

JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD

JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD Menighedsrådsmøde tirsdag den 10. december 2013 kl.19.00 i Præstegården Tilstede: Birte Stark, Ragnhild Starb-Nielsen, Ejner Jensen, Anni Greis Andersen, Asta Iversen, Henny

Læs mere

Krejbjerg - Nyt September 2015

Krejbjerg - Nyt September 2015 Krejbjerg - Nyt September 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn HØSTFEST Lørdag, den 19. september kl. 19.00 holdes årets høstfest i Krejbjerg Forsamlingshus. I år prøver vi at gøre det på

Læs mere

Kirkeblad for Hjerm Sogn

Kirkeblad for Hjerm Sogn Her bor de... nternetadresser... Vigtige nternetadresser Sognepræst: Jonas Jonas Serner-Pedersen Kirkevej Kirkevej 9, 7560 9, 7560 Hjerm Hjerm www.hjermkirker.dk tlf. 97 tlf. 46 9741 4614 41 14 Hjemmeside

Læs mere

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af.

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af. Kirkeblad sommeren 2008 Afskedshilsen Tiden er nu inde til at skrive en lille afskedshilsen midt i alle flyttekasserne. Tiden er inde til at sige farvel og tak for den tid vi har været her i Fjellerup

Læs mere

Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg

Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg September 2012 Kirkeblad for Nr. Herlev Kirke og sogn Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg På bl.a. Facebook kan du se kirkens nye video, hvor medlemmer

Læs mere

Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16. Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK

Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16. Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16 Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK En palet af gudstjenester Alle mennesker er forskellige. Derfor tilbyder Christianskirken en bred

Læs mere

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Om at være frivillig I Zions sogn vil vi gerne, at kirken er en levende og aktiv kirke. Derfor tilbyder vi mange forskellige aktiviteter.

Læs mere

Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker

Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker Klokkeringning Der ringes tre gange med en halv times mellemrum inden gudstjenesten begynder, den sidste ringning sluttes med bedeslagene, som er tre gange

Læs mere

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV Carl Rosenberg-Desroses, sognepræst/menighedspleje: cero@km.dk, tlf. 2118 0057 Karen Ellen Strube, kirkekontor, kordegn: kest@km.dk, tlf. 3581 1977 Kim Olsen, kirketjener, ko@km.dk,

Læs mere

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 Indsamling til FKN Salmer: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 754, Se, nu stiger solen 698, Kain, hvor er din bror 123,7 613, Herre, du vandrer forsoningens vej Prædiken om at misunde og unde: Inde i mit

Læs mere

Nu er vores kirke GRØN-cykelvenlig-vejkirke!

Nu er vores kirke GRØN-cykelvenlig-vejkirke! Maj 2015 Kirkeblad for Nr. Herlev Kirke og sogn Loppemarked, pinse, moderne kirkekunst - og forårets konfirmander Nu er vores kirke GRØN-cykelvenlig-vejkirke! Hvem finder jeg hvor? Køkkenholdet Skærtorsdag

Læs mere

Kirkenyt juli og august 2015

Kirkenyt juli og august 2015 Kirkenyt juli og august 2015 Orgelkoncert med Frantizek Vaincek Den internationalt anerkendte organist Frantizek Vanicek holder koncert i Strandmarkskirken søndag den 23. august. Der er gratis adgang til

Læs mere

Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015. Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11

Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015. Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11 Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015 Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11 Kære konfirmander. Så er vi omsider nået frem til den store

Læs mere

Sydfyns Single- og Venskabsklub

Sydfyns Single- og Venskabsklub Juli 2014 Lørdag d. 5. juli. Jazz og æggekage på Carlslund, Fruens Bøge Skov 7, 5250 Odense. En tilbagevende tradition er, at vi mødes på Restauration Carlslund og nyder den gode æggekage og jazzmusikken

Læs mere

Kære konfirmand fra onsdagshold 1

Kære konfirmand fra onsdagshold 1 Kære konfirmand fra onsdagshold 1 Jeg vil hermed gerne byde dig velkommen til årets konfirmandforberedelse. Du skal gå på onsdagshold 1. Timerne ligger om onsdagen kl. 8.00-9.30. Første undervisningsgang

Læs mere

Vanløse Frikirke. Kirkeblad marts-april 2015

Vanløse Frikirke. Kirkeblad marts-april 2015 Vanløse Frikirke www.vanløsefrikirke.dk Kirkeblad marts-april 2015 LÆS OM: Kvindernes Internationale Bededag Bøn for Burma Årsmødet Rejser Påske Gospelgudstjeneste KirkePlanterNet Søvang 1 Dit kirkeblad

Læs mere

Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne

Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne v. Thorkild Schousboe Laursen Denne gudstjeneste er lavet med særligt henblik på Skt. Stefans dag, men med de nødvendige ændringer

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 30 januar / februar 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Nr. 19. Vor Frue Kirke Klosterkirken Kryptkirken Juni Juli August 2015 KLOSTERKIRKEN

Nr. 19. Vor Frue Kirke Klosterkirken Kryptkirken Juni Juli August 2015 KLOSTERKIRKEN 3 i én Nr. 19 Vor Frue Kirke Klosterkirken Kryptkirken Juni Juli August 2015 KLOSTERKIRKEN 2 VOR FRUE KIRKE INDHOLD Her inder du os....................... Side 2 Evangelister..........................

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE. NR. 2 Marts, april, maj Årg. 47

KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE. NR. 2 Marts, april, maj Årg. 47 KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE NR. 2 Marts, april, maj Årg. 47 Beklager Det er næsten blevet et mantra i den moderne verden, at man siger undskyld og trækker ting tilbage, man har sagt. Det er ofte

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 KIRKENYT PADESØ SOGN 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 Orgelindvielse den 20. september Projekt nyt orgel Høstgudstjeneste med orgelindvielse og frokost I juni kom det nye orgel så på plads i Padesø Kirke.

Læs mere

Fold Kristendomsprofilen ud... på gulvet og i udvalgsarbejdet

Fold Kristendomsprofilen ud... på gulvet og i udvalgsarbejdet Kristendomsprofilen skal være en levende og dynamisk profil. En profil der også i fremtiden vil blive justeret, reformuleret og udviklet. Ligesom KFUM og KFUK er en levende og dynamisk bevægelse, skal

Læs mere

Klynger & fællesskaber i Strandkirken

Klynger & fællesskaber i Strandkirken Klynger & fællesskaber i Strandkirken Fællesskaber i Karlslunde Strandkirke Vi er mange forskellige mennesker i kirken... så det er godt at komme med ind i et mindre fællesskab, hvis man ønsker at lære

Læs mere

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter:

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Ia. Indledning: Velkomst! Indgangsbøn: Almægtige Gud, Himmelske Far, du, som har

Læs mere

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække Salmer DDS 68: Se, hvilket menneske DDS 649: Skal fri og frelst

Læs mere

Butterup-Tuse Kirkeblad. 80. årgang September-Oktober-November 2013 Nr. 3. Ja!

Butterup-Tuse Kirkeblad. 80. årgang September-Oktober-November 2013 Nr. 3. Ja! Butterup-Tuse Kirkeblad 80. årgang September-Oktober-November 2013 Nr. 3 Ja! Ja! Det JA, jeg denne gang har sat på kirkebladets forside både som tekst og billede og som overskrift for denne artikel, kunne

Læs mere

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre!

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre! Konfirmation 26.april 2015. Domkirken 10: 402 Den signede dag, 725 Det dufter, 331 Uberørt. Konfirmation, 29 Spænd over os, 754 Se, nu stiger Kære konfirmandforældre! konfirmandord, som vi forsøgte at

Læs mere

KNU Juni DEN 2013. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 36 Årgang Nr. 361. Ølstykke. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Sct. Georgs Gildet.

KNU Juni DEN 2013. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 36 Årgang Nr. 361. Ølstykke. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Sct. Georgs Gildet. KNU Juni DEN 2013 Sct. Georgs Gildet Sct. Georgs Gildet Ølstykke Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 36 Årgang Nr. 361 Side 1 Lisbeth Christensen Lis Larsen Ruth Pedersen Peter Hovgaard-Jensen Poul

Læs mere

Kirkenyt september og oktober 2014

Kirkenyt september og oktober 2014 Kirkenyt september og oktober 2014 Foredrag med Camilla Munch Kom og hør om søværnets indsats i Syrien - og om livet ombord på søværnets krigsskibe. Foredrag med Camilla Munch torsdag den 11. september

Læs mere

Klynger & fællesskaber

Klynger & fællesskaber Klynger & fællesskaber i Strandkirken Fællesskaber i Karlslunde Strandkirke Vi er mange forskellige mennesker i kirken... så det er godt at komme med ind i et mindre fællesskab, hvis man ønsker at lære

Læs mere

For et par uger siden, havde min kollega og jeg alle vores konfirmander med i biografen og se Ridley Scotts nye storfilm Exodus om israelitternes

For et par uger siden, havde min kollega og jeg alle vores konfirmander med i biografen og se Ridley Scotts nye storfilm Exodus om israelitternes Påskedag Det er påskemorgen, det er glædens dag vi samles i kirken for at markere kristendommens fødsel. For det er hvad der sker i de tidlige morgentimer kristendommen fødes ud af gravens mørke og tomhed.

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

Kirkeblad. Grarup Kirker. Juli til oktober 2013. FAMILIE- / FRILUFTS- GUDSTJENESTE OG SOMMERFEST Onsdag den 19. juni kl. 17. Se mere på side 10

Kirkeblad. Grarup Kirker. Juli til oktober 2013. FAMILIE- / FRILUFTS- GUDSTJENESTE OG SOMMERFEST Onsdag den 19. juni kl. 17. Se mere på side 10 Kirkeblad Halkog Grarup Kirker Juli til oktober 2013 Tillykke til årets konfirmander. I Halk kirke den 5. maj 2013 var der konfirmation af: Mathias Carstensen Niels August Juhl Jensen Lucas Bjerning Olling.

Læs mere

Skoleuniform, nye omgivelser, nye kammerater, nye lærere og måske nye fag der er meget, man skal lære at kende og vænne sig til.

Skoleuniform, nye omgivelser, nye kammerater, nye lærere og måske nye fag der er meget, man skal lære at kende og vænne sig til. Skoleuniform, nye omgivelser, nye kammerater, nye lærere og måske nye fag der er meget, man skal lære at kende og vænne sig til. Skoleåret starter derfor med et introduktionsforløb for alle nye elever,

Læs mere

NYHEDSBREV OKTOBER 2014

NYHEDSBREV OKTOBER 2014 NYHEDSBREV OKTOBER 2014 Oktober måned er budt velkommen og efteråret har givet os mange dejlige timer udenfor i solskin, regn og blæst :- ) Vi nyder at være ude, og børnene er begyndt selv at efterspørge

Læs mere

Nogle af os er kede af det, fordi vi savner nogen, eller måske en bestemt, at være sammen med. Nogle af os går og småskændes, fordi det skulle

Nogle af os er kede af det, fordi vi savner nogen, eller måske en bestemt, at være sammen med. Nogle af os går og småskændes, fordi det skulle Juleaften, domkirken 16.30 : 94 Det kimer nu, 119 Julen har bragt, 104 Et barn er født, 120 Dejlig er jorden. 1.salme, Salutation og kollekt med korsvar, Koret: "Højlovet være han som kommer i Herrens

Læs mere

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: I ferie- og vakanceperioden kan man rette henvendelse til følgende: September og november måned: Asger

Læs mere

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31.

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Påskens historie omfavner os, og bredes ud omkring os her efter påske. En vandring er begyndt gennem

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 19/5-2013 kl. 11.00 Pinsedag Tema: Helligåndens komme HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 290 I al sin glans nu stråler solen

Læs mere

Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00

Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00 1 Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00 336 Vor Gud han er så fast en borg 698 Kain hvor er din bror 495 Midt i livet er vi stedt 292 Kærligheds og sandheds Ånd 439 O, du Guds lam 412 v. 5-6 som brød

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Maj Loppemarked sælg selv

Læs mere

LÆS OM: Et forvandlende møde med Jesus Missionsaften med Jariya Menighedsweekend Dåbsundervisning Gæsteprædikant Røde Kors-indsamling Teen U&S

LÆS OM: Et forvandlende møde med Jesus Missionsaften med Jariya Menighedsweekend Dåbsundervisning Gæsteprædikant Røde Kors-indsamling Teen U&S LÆS OM: Et forvandlende møde med Jesus Missionsaften med Jariya Menighedsweekend Dåbsundervisning Gæsteprædikant Røde Kors-indsamling Teen U&S www.vanløsefrikirke.dk Kirkeblad september-oktober 2014 Vanløse

Læs mere

Herning Valgmenighed. En Grundtvigsk valgmenighed. Et alternativ En del af den i den danske folkekirke

Herning Valgmenighed. En Grundtvigsk valgmenighed. Et alternativ En del af den i den danske folkekirke Herning Valgmenighed En Grundtvigsk valgmenighed Et alternativ En del af den i den danske folkekirke Hvem er vi? Herning Valgmenighed er en fri sammenslutning indenfor folkekirken i den grundtvigske tradition.

Læs mere

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 Kære alle, Med disse smukke blomstrende grene plukket af Lena Løbner - vil jeg ønske jer en god maj måned. Så kan jeg fortælle jer, at jeg er blevet

Læs mere

og jeg tænker tit på det, moren svarer sin søn, for hun siger helt åbenhjertigt: Pinse ja det ved jeg virkelig ikke hvad handler om.

og jeg tænker tit på det, moren svarer sin søn, for hun siger helt åbenhjertigt: Pinse ja det ved jeg virkelig ikke hvad handler om. Prædiken Pinse på Herrens Mark 2. pinsedag. og jeg tænker tit på det, moren svarer sin søn, for hun siger helt åbenhjertigt: Pinse ja det ved jeg virkelig ikke hvad handler om. Rikke: Sådan tror jeg egentlig,

Læs mere

Velkommen i Skjern Kirke 2015

Velkommen i Skjern Kirke 2015 Velkommen i Skjern Kirke 2015 Folkekirken i Skjern Tirsdag d. 20. januar Orgelkoncert i Skjern Kirke kl. 19.30 ved kirkens organist Thomas Bach Madsen Gratis entré. Indsamling til menighedsplejen Tirsdag

Læs mere

Fredens Sogn ODENSE NR. 3-2014 JUNI - JULI - AUGUST. Besøg vores nye hjemmeside Side 2. Mandagscafe Side 3. Babysalmesang i Fredens Kirke Side 4

Fredens Sogn ODENSE NR. 3-2014 JUNI - JULI - AUGUST. Besøg vores nye hjemmeside Side 2. Mandagscafe Side 3. Babysalmesang i Fredens Kirke Side 4 Fredens Sogn ODENSE NR. 3-2014 JUNI - JULI - AUGUST Besøg vores nye hjemmeside Side 2 Mandagscafe Side 3 Babysalmesang i Fredens Kirke Side 4 Når den mindste bliver den største... Side 4 Vokseværk Side

Læs mere

Jeg har også været i kirke: Konfirmandens navn: Telefonnummer: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst:

Jeg har også været i kirke: Konfirmandens navn: Telefonnummer: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Jeg har også været i kirke: Dato : Præst: Dato : Præst: Dato : Præst: Konfirmandens navn: Telefonnummer: 12 1 Konfirmander skal gå i kirke For at lære gudstjenesten at kende skal alle konfirmander gå i

Læs mere

TINGBJERG KIRKE NR. 88 NOV. - DEC. 2008 JAN.

TINGBJERG KIRKE NR. 88 NOV. - DEC. 2008 JAN. TINGBJERG KIRKE NR. 88 NOV. - DEC. 2008 JAN. 2009 Pas på din kirke! Velkommen til et nyt menighedsråd Er kirken bare for sjov? spørges der på plakaten til menighedsrådsvalget 2008. På billedet ses en præst

Læs mere

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 1 Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 Åbningshilsen Denne søndag, Julesøndag, søndag i julen, årets sidste søndagsgudstjeneste konfirmerer

Læs mere

Velkommen til. Jul som i gamle dage... Se hele programmet for julen 2014 på www.petersjuliribe.dk

Velkommen til. Jul som i gamle dage... Se hele programmet for julen 2014 på www.petersjuliribe.dk Velkommen til Peters Jul i Ribe Jul som i gamle dage... Se hele programmet for julen 2014 på www.petersjuliribe.dk Jeg glæder mig i denne tid... Det er indledningen til bogen Peters Jul, som handler om

Læs mere

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32.

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32. Fredag den 10. juli vil Vibeke Vang og Jan Kristoffersen sige ja til hinanden. Det sker i Roskilde Frikirke kl. 15.00. Kom og være med til denne vigtige begivenhed i Vibekes og Jans liv. Efter vielsen

Læs mere

Aktiv Familie Ferie - Uge 31, 2012

Aktiv Familie Ferie - Uge 31, 2012 Aktiv Familie Ferie - Uge 31, 2012 Tlf.: 7649 6000 Tlf.: 7586 5533 Aktiv Familie Ferie... med sjove udfordringer & skønne natur- og friluftsoplevelser Drømmer I om at slippe hverdagens daglige gøremål,

Læs mere

TIR NAN OG DØDEN SOM EN OVERGANG

TIR NAN OG DØDEN SOM EN OVERGANG DØDEN SOM EN OVERGANG OPGAVE TIL: TIR NAN OG PUNKT 3 Hvad sker der, når vi dør? Døden er fravær af liv. Livet er en forudsætning for døden. Det, der ikke er eller har været i live, kan heller ikke dø.

Læs mere

Kan du mon kende kirketårnet?

Kan du mon kende kirketårnet? KIRKE Kan du mon kende kirketårnet? Måske har du lagt mærke til, at kirketårnet på Frederiksholm Kirke henover foråret har skiftet udseende. Du har måske også lagt mærke til byggerodet, containerne, kranerne,

Læs mere

Brostenen. Kingo-Samuel sogn

Brostenen. Kingo-Samuel sogn Brostenen Kingo-Samuel sogn April - maj 2014 Gudstjenester i APRIL Onsdag 2. kl. 18.00 18-gudstjeneste B Hansen Fredag 4. kl. 17.00 Tumlegudstjeneste J C Larsen Lørdag 5. kl. 11.00 Kort nadvergudstjeneste

Læs mere

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 1 15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 Åbningshilsen For en måned siden begyndte 21 nye konfirmander fra Forældreskolens

Læs mere

Agerskov & Branderup. Marts April Maj

Agerskov & Branderup. Marts April Maj KirkeBladet 2 Konfirmanderne laver ikoner Indhold De tomme kirker... 2 Vedligeholdelsesarbejder... 3 Konfirmandernes ikoner.. 4-5 Det sker.... 6-7 Gudstjenester... 8 2014 Marts April Maj Agerskov & Branderup

Læs mere

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation.

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Du og jeg, Gud 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Den grund, du har i dåben lagt, dit stærke ja til svage, bekræfter du, skal stå ved magt i dag og alle dage. Evangelieteksten til 1.søndag efter

Læs mere

Indhold. Model for en dag vol. 2. Julegaveværksted. Det Blå Marked. Juledekorationer. Madbix med gæstekok. Nissebowling. Lucia.

Indhold. Model for en dag vol. 2. Julegaveværksted. Det Blå Marked. Juledekorationer. Madbix med gæstekok. Nissebowling. Lucia. Dag Dato Aktivitet Personale Tirs 4. nov Model for en dag vol. 2 To, Ki, Ja, Tr, Ti Tors 6. nov Butterflymøde Ki, Ja, Ca, Tirs Tors 11. nov 13. nov Svanesang Julegaveværksted Drengerøvsaften FIFA på PlayStation

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 45 2014

Nyhedsbrev. uge 45 2014 Nyhedsbrev uge 45 2014 Så er det blevet efterår, bladene har fået en anden farve og falder af træerne. Klokken er sat 1 time tilbage, og det betyde, at vi for en kort tid får lysere morgener men tidligere

Læs mere

V E S T E R B Ø L L E S O G N S. Forår 2015. Lokalblad. Foråret så sagte kommer

V E S T E R B Ø L L E S O G N S. Forår 2015. Lokalblad. Foråret så sagte kommer Forår 2015 V E S T E R B Ø L L E S O G N S Lokalblad Foråret så sagte kommer BEBOERFORENINGEN Legeplads Lørdag d. 18. april gør vi som sædvanlig legepladsen i stand, så den ser godt ud i den følgende sommer.

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Februar til maj 2013. Inde i bladet: Se forårets program for børn og voksne

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Februar til maj 2013. Inde i bladet: Se forårets program for børn og voksne Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Inde i bladet: Se forårets program for børn og voksne Gå ikke glip af årets forårskoncert eller festugens friluftsgudstjeneste Februar til maj 2013 Guds Himmerige er jo dit;

Læs mere

Konfirmations gudstjeneste søndag den 12. april 2015. Kære konfirmander! Livet er som en rejse! og vi gør det selv til en opdagelsesrejse!

Konfirmations gudstjeneste søndag den 12. april 2015. Kære konfirmander! Livet er som en rejse! og vi gør det selv til en opdagelsesrejse! Konfirmations gudstjeneste søndag den 12. april 2015. Kære konfirmander! Livet er som en rejse! og vi gør det selv til en opdagelsesrejse! Vi har hver i sær vores bagage med. Både den helt konkrete bagage

Læs mere

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7)

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Konfirmandord Fra det Gamle Testamente Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Vær modig og stærk! Nær ikke rædsel, og lad dig ikke skræmme, for Herren din

Læs mere

ORØ KIRKEBLAD. Nr. 2. Marts/april 2012. 21. årg.

ORØ KIRKEBLAD. Nr. 2. Marts/april 2012. 21. årg. ORØ KIRKEBLAD Nr. 2 Marts/april 2012 21. årg. 1 Redaktionelt: Ansvarshavende redaktør: Kirsten Schmidt. Deadline for næste nummer af Orø kirkeblad Maj/juni 2012 er mandag d. 26. marts. Vielser af homoseksuelle

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 3 51. årg. 2014 September Oktober November Høst Afskedsreception Syng sammen Koncert Musikgudstjenester Alle Helgen Velkommen til årets konfirmander

Læs mere

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København.

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Stine Munch. Kristus - opstanden og evig nær - Vi takker dig for denne morgens nye håb, der rækker ned i grave og ind i mørke sind. Vi beder dig: Læg

Læs mere

TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven april/maj/juni 2015

TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven april/maj/juni 2015 TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven april/maj/juni 2015 Redaktion: Berit Olsson Indlæg til Tofteposten skal være redaktionen i hænde senest d. 15. i måneden Adresse: Plejecenter Toftehaven Nygårdsvej

Læs mere

Til Medlemmer af Klostersognets menighedsråd

Til Medlemmer af Klostersognets menighedsråd Til Medlemmer af Klostersognets menighedsråd Hermed fremsendes referat til menighedsrådsmødet den 10. juni 2015 kl. 19,15 i Klostergården. Afbud: René Høeg, Hanne Henriksen, Ilse Kyndesgaard, Hans Abrahamsen,

Læs mere