30. møde. Tirsdag den 4. december 2012 (D) 1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "30. møde. Tirsdag den 4. december 2012 (D) 1"

Transkript

1 Tirsdag den 4. december 2012 (D) møde Tirsdag den 4. december 2012 kl Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 11: Forespørgsel til justitsministeren om brug af knive i nattelivet. Af Peter Skaarup (DF) m.fl. (Anmeldelse ). 2) Fortsættelse af forespørgsel nr. F 8 [afstemning]: Forespørgsel til transportministeren om dansk arbejdskraft på Femern Bælt-forbindelsen. Af Bent Bøgsted (DF) og Kim Christiansen (DF). (Anmeldelse Fremme Forhandling Forslag til vedtagelse nr. V 12 af Bent Bøgsted (DF), Kristian Pihl Lorentzen (V), Ane Halsboe-Larsen (S), Andreas Steenberg (RV), Jonas Dahl (SF), Henning Hyllested (EL) og Mike Legarth (KF)). 3) Fortsættelse af forespørgsel nr. F 7 [afstemning]: Forespørgsel til justitsministeren om afpresning af erhvervsdrivende i Danmark. Af Martin Henriksen (DF) og Peter Skaarup (DF). (Anmeldelse Fremme Forhandling Forslag til vedtagelse nr. V 13 af Martin Henriksen (DF), Karsten Lauritzen (V), Simon Emil Ammitzbøll (LA) og Tom Behnke (KF). Forslag til vedtagelse nr. V 14 af Ole Hækkerup (S), Jeppe Mikkelsen (RV), Karina Lorentzen Dehnhardt (SF) og Pernille Skipper (EL)). 4) 3. behandling af lovforslag nr. L 22: Forslag til lov om ændring af fiskeriloven. (Fiskerilicens til visse uddannelsesinstitutioner). Af fødevareministeren (Mette Gjerskov). (Fremsættelse behandling Betænkning behandling ). 5) 3. behandling af lovforslag nr. L 23: Forslag til lov om ændring af lov om fødevarer og lov om hold af dyr. (Nedlæggelse af Fødevarekontroludvalget og revisionsenheden, bistand til eksporterhverv og udlægning af administration af frivillig mærkningsordning til en privat forening m.v.). Af fødevareministeren (Mette Gjerskov). (Fremsættelse behandling Betænkning behandling ). 6) 2. behandling af lovforslag nr. L 26: Forslag til lov om ændring af årsregnskabsloven og revisorloven. (Forenkling af revisionspligten og styrket offentligt tilsyn med revisorer m.v.). Af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn). (Fremsættelse behandling Betænkning Ændringsforslag nr. 2-5 af uden for betænkningen af erhvervs- og vækstministeren (Annette Vilhelmsen)). 7) 2. behandling af lovforslag nr. L 27: Forslag til lov om ændring af lov om VækstFonden. (VækstFondens bestyrelsessammensætning og kapitalforvalterrolle m.v.). Af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn). (Fremsættelse behandling Betænkning ). 8) 2. behandling af lovforslag nr. L 28: Forslag til lov om ændring af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter og lov om kommuners udførelse af opgaver for andre offentlige myndigheder og kommuners og regioners deltagelse i selskaber. (Lempelse af annonceringspligten samt styrket mulighed for kommuners og regioners deltagelse i selskaber). Af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn). (Fremsættelse behandling Betænkning ). 9) 2. behandling af lovforslag nr. L 31: Forslag til lov om ændring af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet. (Private sygehuse, klinikker og speciallægepraksissers medfinansiering af patientskadeerstatningsordningen, vederlag og befordringsgodtgørelse til Forbrugerrådets og Danske Patienters repræsentanter i tandlægenævnene m.v.). Af ministeren for sundhed og forebyggelse (Astrid Krag). (Fremsættelse behandling Betænkning ). 10) 2. behandling af lovforslag nr. L 32: Forslag til lov om ændring af lov om lægemidler, lov om apoteksvirksomhed, sundhedsloven og lov om regionernes finansiering. (Forhindring af forfalskede lægemidler i den lovlige forsyningskæde m.v.). Af ministeren for sundhed og forebyggelse (Astrid Krag). (Fremsættelse behandling Betænkning ). 11) 2. behandling af lovforslag nr. L 39: Forslag til lov om ændring af sundhedsloven og apotekerloven. (Regelforenkling i den kommunale tandpleje, ophævelse af pensionisters tilskud til håndkøbslægemidler og ændring af kompetenceregler om apotekeres udnævnelse m.v.). Af ministeren for sundhed og forebyggelse (Astrid Krag).

2 2 Tirsdag den 4. december 2012 (FM ) (Fremsættelse behandling Betænkning ). 12) 2. behandling af lovforslag nr. L 43: Forslag til lov om ændring af dagtilbudsloven. (Ophævelse af kommunal pligt til at udarbejde en plan for sprogvurdering m.v.). Af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini). (Fremsættelse behandling Betænkning ). 13) 2. behandling af lovforslag nr. L 29: Forslag til lov om ændring af lov om ansættelse i stillinger i folkekirken m.v. og lov om folkekirkens økonomi. (Ændret procedure ved besættelse af provstestillinger, høringsret til provstiudvalget ved besættelse af stillinger som provst, udvidelse af provstiudvalgets sammensætning og ændring af provstiudvalgets valg- og funktionsperiode). Af ministeren for ligestilling og kirke (Manu Sareen). (Fremsættelse behandling Betænkning ). 14) 2. behandling af lovforslag nr. L 13: Forslag til lov om ændring af lov om kreditaftaler. (Gennemførelse af ændringsdirektiv om supplerende antagelser til brug ved beregningen af de årlige omkostninger i procent m.v.). Af justitsministeren (Morten Bødskov). (Fremsættelse behandling Betænkning ). 15) 2. behandling af lovforslag nr. L 14: Forslag til lov om ændring af lov om renter ved forsinket betaling m.v., lov om erstatningsansvar og lov om forsikringsaftaler. (Gennemførelse af direktiv om bekæmpelse af forsinket betaling i handelstransaktioner og ændring af rentesatsen i visse formueretlige love). Af justitsministeren (Morten Bødskov). (Fremsættelse behandling Betænkning ). 16) 2. behandling af lovforslag nr. L 15: Forslag til lov om ændring af lov om behandling af personoplysninger, lov om udgivelsen af en Lovtidende og en Ministerialtidende, lov om hittegods og lov om skyldneres ret til at frigøre sig ved deponering. (Overførsel af personoplysninger til tredjelande, afskaffelse af Ministerialtidende, bagatelgrænse for politiets behandling af hittegods m.v.). Af justitsministeren (Morten Bødskov). (Fremsættelse behandling Betænkning ). 17) 1. behandling af lovforslag nr. L 88: Forslag til lov om ændring af lov om kundgørelse af love, anordninger og bekendtgørelser på Færøerne. (Ændringer i forbindelse med overgang til elektronisk kundgørelse af retsforskrifter på Færøerne). Af justitsministeren (Morten Bødskov). (Fremsættelse ). 18) 1. behandling af lovforslag nr. L 89: Forslag til lov om indretning m.v. af visse produkter. Af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen). (Fremsættelse ). Af Bent Bøgsted (DF) m.fl. (Fremsættelse ). 20) 1. behandling af beslutningsforslag nr. B 14: Forslag til folketingsbeslutning om udbud af statens advokatarbejde. Af Preben Bang Henriksen (V) m.fl. (Fremsættelse ). Meddelelser fra formanden Mødet er åbnet. I dag er der følgende anmeldelse: Martin Henriksen (DF) m.fl.: Kl. 13:00 Beslutningsforslag nr. B 36 (Forslag til folketingsbeslutning om en kritisk gennemgang af internationale konventioner og aftaler, som begrænser Danmarks muligheder for at føre en selvstændig udlændingepolitik). Titlen på den anmeldte sag vil også fremgå af (jf. ovenfor). Det første punkt på dagsordenen er: 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 11: Forespørgsel til justitsministeren om brug af knive i nattelivet. Af Peter Skaarup (DF) m.fl. (Anmeldelse ). Kl. 13:00 Hvis ingen gør indsigelse mod fremme af denne forespørgsel, betragter jeg Tingets samtykke som givet. Det er givet. 2) Fortsættelse af forespørgsel nr. F 8 [afstemning]: Forespørgsel til transportministeren om dansk arbejdskraft på Femern Bælt-forbindelsen. Af Bent Bøgsted (DF) og Kim Christiansen (DF). (Anmeldelse Fremme Forhandling Forslag til vedtagelse nr. V 12 af Bent Bøgsted (DF), Kristian Pihl Lorentzen (V), Ane Halsboe-Larsen (S), Andreas 19) 1. behandling af beslutningsforslag nr. B 18: Forslag til folketingsbeslutning om udsættelse af den toårige dagpengeperiode.

3 Tirsdag den 4. december 2012 (F 7) 3 Steenberg (RV), Jonas Dahl (SF), Henning Hyllested (EL) og Mike Legarth (KF)). Kl. 13:00 Afstemning Forhandlingen er sluttet, og vi går til afstemning om det fremsatte forslag til vedtagelse. Der stemmes om forslag til vedtagelse nr. V 12 af Bent Bøgsted (DF), Kristian Pihl Lorentzen (V), Ane Halsboe-Larsen (S), Andreas Steenberg (RV), Jonas Dahl (SF), Henning Hyllested (EL) og Mike Legarth (KF). Der kan stemmes nu. Her slutter afstemningen. For stemte 101 (V, S, DF, RV, SF, EL og KF), imod stemte 5 (LA), hverken for eller imod stemte 0. Forslag til vedtagelse nr. V 12 er vedtaget. Dermed er forespørgslen afsluttet. 3) Fortsættelse af forespørgsel nr. F 7 [afstemning]: Forespørgsel til justitsministeren om afpresning af erhvervsdrivende i Danmark. Af Martin Henriksen (DF) og Peter Skaarup (DF). (Anmeldelse Fremme Forhandling Forslag til vedtagelse nr. V 13 af Martin Henriksen (DF), Karsten Lauritzen (V), Simon Emil Ammitzbøll (LA) og Tom Behnke (KF). Forslag til vedtagelse nr. V 14 af Ole Hækkerup (S), Jeppe Mikkelsen (RV), Karina Lorentzen Dehnhardt (SF) og Pernille Skipper (EL)). Kl. 13:01 Afstemning Forhandlingen er sluttet, og vi går til afstemning om de fremsatte forslag til vedtagelse. Der foreligger to forslag til vedtagelse. Der stemmes først om forslag til vedtagelse nr. V 14 af Ole Hækkerup (S), Jeppe Mikkelsen (RV), Karina Lorentzen Dehnhardt (SF) og Pernille Skipper (EL). Og der kan stemmes nu. Her slutter afstemningen. For stemte 55 (S, RV, SF og EL), imod stemte 51 (V, DF, LA og KF), hverken for eller imod stemte 0. Forslag til vedtagelse nr. V 14 er vedtaget. Dermed er forslag til vedtagelse nr. V 13 af Martin Henriksen (DF), Karsten Lauritzen (V), Simon Emil Ammitzbøll (LA) og Tom Behnke (KF) bortfaldet. Hermed er forespørgslen afsluttet. 4) 3. behandling af lovforslag nr. L 22: Forslag til lov om ændring af fiskeriloven. (Fiskerilicens til visse uddannelsesinstitutioner). Af fødevareministeren (Mette Gjerskov). (Fremsættelse behandling Betænkning behandling ). Kl. 13:02 Forhandling Der er ikke stillet ændringsforslag. Ønsker nogen at udtale sig? Det er ikke tilfældet, og vi går til afstemning. Afstemning Der stemmes om lovforslagets endelige vedtagelse nu. Afstemningen slutter. Kl. 13:02 Forslaget er enstemmigt vedtaget med 107 stemmer og vil nu blive sendt til statsministeren. [For stemte 107 (V, S, DF, RV, SF, EL, LA og KF), imod stemte 0, hverken for eller imod stemte 0]. 5) 3. behandling af lovforslag nr. L 23: Forslag til lov om ændring af lov om fødevarer og lov om hold af dyr. (Nedlæggelse af Fødevarekontroludvalget og revisionsenheden, bistand til eksporterhverv og udlægning af administration af frivillig mærkningsordning til en privat forening m.v.). Af fødevareministeren (Mette Gjerskov). (Fremsættelse behandling Betænkning behandling ). Kl. 13:03 Forhandling Der er ikke stillet ændringsforslag. Ønsker nogen at udtale sig? Det er ikke tilfældet, og vi går til afstemning. Afstemning Der stemmes om lovforslagets endelige vedtagelse nu. Afstemningen slutter. Kl. 13:03 Lovforslaget er enstemmigt vedtaget med 108 stemmer og vil nu blive sendt til statsministeren.

4 4 Tirsdag den 4. december 2012 (L 26) [For stemte 108 (V, S, DF, RV, SF, EL, LA og KF), imod stemte 0, hverken for eller imod stemte]. 6) 2. behandling af lovforslag nr. L 26: Forslag til lov om ændring af årsregnskabsloven og revisorloven. (Forenkling af revisionspligten og styrket offentligt tilsyn med revisorer m.v.). Af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn). (Fremsættelse behandling Betænkning Ændringsforslag nr. 2-5 af uden for betænkningen af erhvervs- og vækstministeren (Annette Vilhelmsen)). Kl. 13:03 Forhandling Ønsker nogen at udtale sig? Da det ikke er tilfældet, er forhandlingen sluttet, og vi går til afstemning. Kl. 13:04 Afstemning Hvis ikke afstemning begæres, betragter jeg ændringsforslagene nr. 2 og 3 uden for betænkningen af erhvervs- og vækstministeren som vedtaget. De er vedtaget. Ønskes afstemning om ændringsforslag nr. 1, tiltrådt af udvalget? 7) 2. behandling af lovforslag nr. L 27: Forslag til lov om ændring af lov om VækstFonden. (VækstFondens bestyrelsessammensætning og kapitalforvalterrolle m.v.). Af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn). (Fremsættelse behandling Betænkning ). Kl. 13:04 Afstemning Der er ikke stillet ændringsforslag. Ønsker nogen at udtale sig? Da det ikke er tilfældet, er forhandlingen er sluttet. Jeg foreslår, at lovforslaget går direkte til tredje behandling uden fornyet udvalgsbehandling. Hvis ingen gør indsigelse, betragter jeg det som vedtaget. 8) 2. behandling af lovforslag nr. L 28: Forslag til lov om ændring af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter og lov om kommuners udførelse af opgaver for andre offentlige myndigheder og kommuners og regioners deltagelse i selskaber. (Lempelse af annonceringspligten samt styrket mulighed for kommuners og regioners deltagelse i selskaber). Af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn). (Fremsættelse behandling Betænkning ). Kl. 13:05 Hvis ikke afstemning begæres, betragter jeg ændringsforslagene nr. 4 og 5 uden for betænkningen af erhvervs- og vækstministeren som vedtaget. De er vedtaget. Jeg foreslår, at lovforslaget går direkte til tredje behandling uden fornyet udvalgsbehandling. Hvis ingen gør indsigelse, betragter jeg det som vedtaget. Forhandling Ønsker nogen at udtale sig? Det er ikke tilfældet, og så går vi til afstemning. Afstemning Kl. 13:05 Ønskes afstemning om ændringsforslag nr. 1, tiltrådt af et flertal (udvalget med undtagelse af V og KF)? Jeg foreslår, at lovforslaget går direkte til tredje behandling uden fornyet udvalgsbehandling. Hvis ingen gør indsigelse, betragter jeg det som vedtaget.

5 Tirsdag den 4. december 2012 (L 32) 5 9) 2. behandling af lovforslag nr. L 31: Forslag til lov om ændring af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet. (Private sygehuse, klinikker og speciallægepraksissers medfinansiering af patientskadeerstatningsordningen, vederlag og befordringsgodtgørelse til Forbrugerrådets og Danske Patienters repræsentanter i tandlægenævnene m.v.). Af ministeren for sundhed og forebyggelse (Astrid Krag). (Fremsættelse behandling Betænkning ). Kl. 13:06 Forhandling Der er ikke stillet ændringsforslag. Ønsker nogen at udtale sig? Det er ikke tilfældet. Forhandlingen er sluttet. Jeg foreslår, at lovforslaget går direkte til tredje behandling uden fornyet udvalgsbehandling. Hvis ingen gør indsigelse, betragter jeg det som vedtaget. 10) 2. behandling af lovforslag nr. L 32: Forslag til lov om ændring af lov om lægemidler, lov om apoteksvirksomhed, sundhedsloven og lov om regionernes finansiering. (Forhindring af forfalskede lægemidler i den lovlige forsyningskæde m.v.). Af ministeren for sundhed og forebyggelse (Astrid Krag). (Fremsættelse behandling Betænkning ). Kl. 13:06 Forhandling Ønsker nogen at udtale sig? Det er ikke tilfældet. Forhandlingen er sluttet, og vi går til afstemning. Kl. 13:07 Afstemning Ønskes der afstemning om ændringsforslag nr. 1, tiltrådt af udvalget? Ønskes der afstemning om ændringsforslag nr. 2 af et mindretal (EL), tiltrådt af et flertal (det øvrige udvalg)? Jeg foreslår, at lovforslaget også her går direkte til tredje behandling uden fornyet udvalgsbehandling. Hvis ingen gør indsigelse, betragter jeg det som vedtaget. 11) 2. behandling af lovforslag nr. L 39: Forslag til lov om ændring af sundhedsloven og apotekerloven. (Regelforenkling i den kommunale tandpleje, ophævelse af pensionisters tilskud til håndkøbslægemidler og ændring af kompetenceregler om apotekeres udnævnelse m.v.). Af ministeren for sundhed og forebyggelse (Astrid Krag). (Fremsættelse behandling Betænkning ). Kl. 13:07 Forhandling Ønsker nogen at udtale sig? Hr. Hans Andersen som ordfører for Venstre. Kl. 13:07 Hans Andersen (V): Tak for det. Det her lovforslag handler bl.a. om ophævelse af pensionisters tilskud til håndkøbslægemidler. I bemærkningerne til lovforslaget står der, at 20 pct. af folkepensionisterne ikke længere vil kunne få tilskud til håndkøbslægemidler, hvilket svarer til ca pensionister. Det samlede lovforslag vedrørende håndkøbslægemidler og ændrede tilskudsmuligheder vil give en samlet besparelse på mellem 77 mio. kr. og 82 mio. kr. Venstre kan ikke støtte det her lovforslag, og det skal ses i sammenhæng med, at der er indgået en finanslovaftale, som både øger bundskatten og nedsætter personfradraget, så det stiller sådan set de folkepensionister og de førtidspensionister, der bliver berørt af det her lovforslag, i en endnu ringere situation. Det var bare det, jeg ville bidrage med i de diskussioner, der har været om det her lovforslag. Kl. 13:08 Tak til ordføreren. Ønsker flere at udtale sig? Det er ikke tilfældet. Så er forhandlingen sluttet, og vi går til afstemning. Kl. 13:09 Afstemning Ønskes afstemning om ændringsforslag nr. 1, tiltrådt af udvalget, om, at lovforslaget deles i to lovforslag? Delingen er vedtaget. Der er ingen ændringsforslag til det under A nævnte forslag [Forslag til lov om ændring af sundhedsloven og apotekerloven. (Regelforenkling i den kommunale tandpleje og ændring af kompetenceregler om apotekeres udnævnelse m.v.)]. Der stemmes derefter om det under B nævnte forslag [Forslag til lov om ændring af sundhedsloven. (Ophævelse af pensionisters tilskud til håndkøbslægemidler)]:

6 6 Tirsdag den 4. december 2012 (L 43) Ønskes afstemning om ændringsforslag nr. 2, tiltrådt af udvalget? Jeg foreslår, at lovforslaget går direkte til tredje behandling uden fornyet udvalgsbehandling. Hvis ingen gør indsigelse, betragter jeg det som vedtaget. 12) 2. behandling af lovforslag nr. L 43: Forslag til lov om ændring af dagtilbudsloven. (Ophævelse af kommunal pligt til at udarbejde en plan for sprogvurdering m.v.). Af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini). (Fremsættelse behandling Betænkning ). Kl. 13:09 Forhandling Der er ikke stillet ændringsforslag. Ønsker nogen at udtale sig? Det er ikke tilfældet. Forhandlingen er sluttet. Jeg foreslår, at også dette forslag går direkte til tredje behandling uden fornyet udvalgsbehandling. Hvis ingen gør indsigelse, betragter jeg det som vedtaget. 13) 2. behandling af lovforslag nr. L 29: Forslag til lov om ændring af lov om ansættelse i stillinger i folkekirken m.v. og lov om folkekirkens økonomi. (Ændret procedure ved besættelse af provstestillinger, høringsret til provstiudvalget ved besættelse af stillinger som provst, udvidelse af provstiudvalgets sammensætning og ændring af provstiudvalgets valg- og funktionsperiode). Af ministeren for ligestilling og kirke (Manu Sareen). (Fremsættelse behandling Betænkning ). Kl. 13:10 Forhandling Der er ikke stillet ændringsforslag. Ønsker nogen at udtale sig? Det er ikke tilfældet. Så er forhandlingen sluttet. Jeg foreslår, at lovforslaget går direkte til tredje behandling uden fornyet udvalgsbehandling. Hvis ingen gør indsigelse, betragter jeg det som vedtaget. 14) 2. behandling af lovforslag nr. L 13: Forslag til lov om ændring af lov om kreditaftaler. (Gennemførelse af ændringsdirektiv om supplerende antagelser til brug ved beregningen af de årlige omkostninger i procent m.v.). Af justitsministeren (Morten Bødskov). (Fremsættelse behandling Betænkning ). Kl. 13:10 Forhandling Der er ikke stillet ændringsforslag. Ønsker nogen at udtale sig? Det er ikke tilfældet. Forhandlingen er sluttet. Jeg foreslår, at lovforslaget går direkte til tredje behandling uden fornyet udvalgsbehandling. Hvis ingen gør indsigelse, betragter jeg det som vedtaget. 15) 2. behandling af lovforslag nr. L 14: Forslag til lov om ændring af lov om renter ved forsinket betaling m.v., lov om erstatningsansvar og lov om forsikringsaftaler. (Gennemførelse af direktiv om bekæmpelse af forsinket betaling i handelstransaktioner og ændring af rentesatsen i visse formueretlige love). Af justitsministeren (Morten Bødskov). (Fremsættelse behandling Betænkning ). Kl. 13:11 Forhandling Ønsker nogen at udtale sig? Det er ikke tilfældet. Så går vi til afstemning. Afstemning Kl. 13:11 Ønskes afstemning om ændringsforslag nr. 1, tiltrådt af udvalget? Ønskes afstemning om ændringsforslagene nr. 2-4, tiltrådt af et flertal (udvalget med undtagelse af EL)? De er vedtaget.

7 Tirsdag den 4. december 2012 (L 15) 7 Jeg foreslår, at lovforslaget går direkte til tredje behandling uden fornyet udvalgsbehandling. Hvis ingen gør indsigelse, betragter jeg det som vedtaget. Afstemning Kl. 13:14 16) 2. behandling af lovforslag nr. L 15: Forslag til lov om ændring af lov om behandling af personoplysninger, lov om udgivelsen af en Lovtidende og en Ministerialtidende, lov om hittegods og lov om skyldneres ret til at frigøre sig ved deponering. (Overførsel af personoplysninger til tredjelande, afskaffelse af Ministerialtidende, bagatelgrænse for politiets behandling af hittegods m.v.). Af justitsministeren (Morten Bødskov). (Fremsættelse behandling Betænkning ). Kl. 13:11 Forhandling Ønsker nogen at udtale sig? Fru Pia Adelsteen som ordfører for Dansk Folkeparti. Kl. 13:12 Pia Adelsteen (DF): Tak for det. Vi har under udvalgsbehandlingen været lidt i tvivl, om vi fra Dansk Folkepartis side skulle stemme for eller imod. Det skyldes simpelt hen det her forslag omkring hittegods. Jeg mener, at den måde, hittegods bliver håndteret på i dag, er decideret utidssvarende og gammeldags. Nogle registrerer det i hånden, nogle registrerer det på et Excelark, mens nogle registrerer det i et eget system, hvor ingen kan slå op og finde ud af, hvor tingene rent faktisk er. Det betyder, at hvis man som borger mister en genstand i toget mellem Aarhus og København, så kan man ringe til samtlige hittegodssteder for at finde ud af, om den ting er blevet fundet. Og det kan i øvrigt ikke slås op digitalt. Når vi ellers taler om, at vi lever i digitaliseringens tidsalder, så virker det altså meget, meget gammeldags at håndtere det på den måde. Den løsning, som er foreslået, er bare, at man hæver beløbsgrænsen fra 200 kr. til 500 kr. Det er lidt tilfældigt, hvem der skal anslå værdien. Affektionsværdi har en betydning, men hvem der kan se om noget har en affektionsværdi og hvad tingene er værd osv., er meget, meget svært at sige. I stedet for at støtte det siger vi i Dansk Folkeparti nej, for vi mener faktisk, det er vigtigt, at man i stedet ser på at finde en fælles løsning og lave noget moderne vedrørende hittegods, sådan at det måske ikke kun er en tredjedel af de her genstande, som folk mister i løbet af et år, som kommer tilbage, men at det vil være flere genstande, der kommer tilbage til ejerne. Der er rent faktisk ting, man mister, som man meget gerne vil have igen, men hvor det er komplet håbløst at finde det. Derfor vil Dansk Folkeparti stemme nej til forslaget. Kl. 13:14 Tak til ordføreren. Ønsker flere at udtale sig? Det er ikke tilfældet, og vi går til afstemning. Ønskes afstemning om ændringsforslag nr. 1, tiltrådt af et flertal (udvalget undtagen DF)? Jeg foreslår, at lovforslaget går direkte til tredje behandling uden fornyet udvalgsbehandling. Hvis ingen gør indsigelse, betragter jeg det som vedtaget. 17) 1. behandling af lovforslag nr. L 88: Forslag til lov om ændring af lov om kundgørelse af love, anordninger og bekendtgørelser på Færøerne. (Ændringer i forbindelse med overgang til elektronisk kundgørelse af retsforskrifter på Færøerne). Af justitsministeren (Morten Bødskov). (Fremsættelse ). Kl. 13:14 Forhandling Fru Anni Matthiesen som Venstres ordfører. Kl. 13:14 Anni Matthiesen (V): Tak. L 88 er et lovforslag, som vil ændre reglerne om kundgørelse og ikrafttræden af love, anordninger, og bekendtgørelser på Færøerne, så det bliver akkurat ligesom det, der har været gældende i Danmark og Grønland, siden beslutningen om det blev taget i Dette lovforslag fremsættes efter et ønske fra de færøske myndigheder og skal ses i sammenhæng med et forslag, som det færøske landsstyre har fremsat for det færøske Lagting den 26. oktober Og for ikke at forsinke processen med indførelsen af den elektroniske kundgørelse af retsforeskrifter på Færøerne har landsstyret tilkendegivet, at man er indforstået med, at lovforslaget bliver behandlet her i Folketinget, inden den endelige udtalelse fra de færøske myndigheder vil foreligge. Udtalelsen vil dog foreligge, inden vi tredjebehandler lovforslaget her i Folketingssalen. Jeg skal heller ikke være med til at forsinke processen og vil derfor blot runde af med at sige, at Venstre støtter lovforslaget. Kl. 13:15 Tak til ordføreren. Hr. Flemming Møller Mortensen som socialdemokratisk ordfører. Kl. 13:16 Flemming Møller Mortensen (S): Tak for det. Jeg vil starte med at sige, at Socialdemokraterne støtter det her forslag, og jeg skal faktisk også meddele, at det samme gør sig gældende for SF's vedkommende. Så nu er der i hvert fald tre partier, som støtter det her forslag, som vi her i Folketinget er blevet

8 8 Tirsdag den 4. december 2012 (L 89) bedt om at tage op, fordi politikerne på Færøerne har besluttet, at det var den rigtige vej at gå, altså at man laver en modernisering, der går væk fra brugen af papir og over til brugen af elektroniske platforme, når man på Færøerne skal have retsakter fremlagt. Det er jo, som Venstres ordfører også lige sagde, et spørgsmål om, at vi nu får hele rigsfællesskabet til at følge den samme praksis, fordi der her er tale om nogle regelsæt og en elektronisk platform, som allerede er blevet indført tilbage i 2006 i både Danmark og Grønland. Så det skal altså hermed være kundgjort, at Socialdemokraterne og SF støtter det her lovforslag. Kl. 13:16 Tak til ordføreren. Hr. Søren Espersen som Dansk Folkepartis ordfører. Kl. 13:17 Søren Espersen (DF): Jeg vil bare sige, at jeg føler mig godt dækket ind af det, der er blevet sagt af både Venstres ordfører og af Socialdemokraternes ordfører. Så jeg skal på vegne af Dansk Folkeparti meddele, at vi støtter lovforslaget. Kl. 13:17 Tak til ordføreren. Hr. Jeppe Mikkelsen som radikal ordfører. Kl. 13:17 Jeppe Mikkelsen (RV): Jeg ved ikke, om man kan tillade sig at være så kortfattet, at man bare siger: Ditto! Men ligesom hr. Søren Espersen føler jeg også mig ganske godt dækket ind af det, der blev sagt af Venstres ordfører og den socialdemokratiske ordfører. Så jeg vil bare meddele, at Det Radikale Venstre også kan støtte dette lovforslag. Kl. 13:17 Tak til ordføreren. Hr. Finn Sørensen som ordfører for Enhedslisten. Kl. 13:17 Finn Sørensen (EL): Tak. Enhedslisten stiller sig også gerne op i denne kø. Og så vil jeg da, hvis det skulle være sådan, at der var nogen ude i de små stuer, der sad og kiggede med, gerne fremhæve den lille forbedring, der sådan set er i lovforslaget. Det jo nemlig sådan, at man afskaffer den nuværende adgang, som en minister har til at bestemme, at en lov, anordning eller bekendtgørelse ikke skal kundgøres med den fulde ordlyd, men alene med retsforskriftens titel og underskriftsdato. Det er jo en af de gode ting ved, at det er elektronisk, at borgeren nu kan se hele det pågældende retsdokument og ikke kun, hvad titlen er på det. Så det er da et fremskridt, vi gerne støtter. Kl. 13:18 Tak til ordføreren. Hr. Villum Christensen som Liberal Alliances ordfører. Kl. 13:18 med det, som man fra de færøske myndigheders side har ønsket. Så vi støtter også dette forslag. Kl. 13:18 Hr. Per Stig Møller som konservativ ordfører. Kl. 13:18 Per Stig Møller (KF): For at gøre en lang historie kort: Da det her er ønsket af færingerne, vil vi selvfølgelig støtte det. Kl. 13:18 Hr. Sjúrður Skaale. Kl. 13:18 Sjúrður Skaale (JF): Tak for den gode modtagelse og for den brede støtte. Det her er jo en meget teknisk sag. Det er sådan med de love, der vedtages på Færøerne, at det pr. 1. januar bliver elektronisk, og med det her er det så også sådan i forhold til de danske love, som sættes i værk på Færøerne, at det bliver elektronisk. Der er så lige den tvist ved det, at for de færøske love træder det i kraft fra den 1. januar, mens det her kommer lidt senere på grund af tidsfristerne. Men jeg har spurgt mig for i administrationen på Færøerne, og de siger, at det ikke er noget problem. Så jeg vil bare sige, at det her jo er et eksempel på, at samarbejdet fungerer meget fint. Det er et ønske fra Færøerne, og så er det efterkommet af Justitsministeriet, og man har lavet det her arbejde. Og det er jo smukt og dejligt. Tak for det. Kl. 13:19 Tak til Javnaðarflokkurins ordføreren. Så er det justitsministeren. Kl. 13:19 Justitsministeren (Morten Bødskov): Tak for det, formand. Jeg takker for den fuldkomment brede opbakning, der har været til det her lovforslag. Det er jo dejligt, og det er som sagt, som det har været fremført, fremsat på baggrund af et ønske fra de færøske myndigheder. Formålet har også været fremført af færingerne, og det er jo som bekendt at skabe mulighed for, at der kan ske elektronisk kundgørelse af love, anordninger og bekendtgørelser, der gælder på Færøerne. Jeg vil begrænse mig til at sige, at jeg ser frem til en, kan man vist roligt forudsige, konstruktiv behandling i udvalget af forslaget. Kl. 13:20 Også tak til justitsministeren. Der er ikke flere, der har bedt om ordet i denne sag, så forhandlingen er sluttet. Jeg foreslår, at lovforslaget henvises til Færøudvalget. Hvis ingen gør indsigelse, betragter jeg det som vedtaget. Villum Christensen (LA): Tak for det. Vi vil følge trop med de andre partier her i Folketinget. Vi kan følge det, der er i lovforslaget, som er i overensstemmelse

55. møde. Tirsdag den 5. februar 2013 (D) 1

55. møde. Tirsdag den 5. februar 2013 (D) 1 Tirsdag den 5. februar 2013 (D) 1 55. møde Tirsdag den 5. februar 2013 kl. 13.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 24: Forespørgsel til justitsministeren og forsvarsministeren om brug

Læs mere

66. møde. Tirsdag den 10. april 2012 (D) 1. (Fremsættelse 22.02.2012. 1. behandling 02.03.2012. Betænkning 21.03.2012. 2. behandling 29.03.2012).

66. møde. Tirsdag den 10. april 2012 (D) 1. (Fremsættelse 22.02.2012. 1. behandling 02.03.2012. Betænkning 21.03.2012. 2. behandling 29.03.2012). Tirsdag den 10. april 2012 (D) 1 66. møde Tirsdag den 10. april 2012 kl. 13.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 31: Forespørgsel til ministeren for nordisk samarbejde, justitsministeren

Læs mere

105. møde. Torsdag den 30. maj 2013 (D) 1. (2. behandling 28.05.2013. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).

105. møde. Torsdag den 30. maj 2013 (D) 1. (2. behandling 28.05.2013. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling). Torsdag den 30. maj 2013 (D) 1 (2. behandling 28.05.2013. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling). 105. møde Torsdag den 30. maj 2013 kl. 10.00 Dagsorden 1) 3. behandling af lovforslag nr. L 184: Forslag

Læs mere

101. møde. Torsdag den 23. maj 2013 (D) 1

101. møde. Torsdag den 23. maj 2013 (D) 1 Torsdag den 23. maj 2013 (D) 1 101. møde Torsdag den 23. maj 2013 kl. 10.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 41: Forespørgsel til justitsministeren om sagsbehandlingstiderne på indfødsretsområdet.

Læs mere

60. møde. Torsdag den 26. februar 2015 (D) 1

60. møde. Torsdag den 26. februar 2015 (D) 1 Torsdag den 26. februar 2015 (D) 1 60. møde Torsdag den 26. februar 2015 kl. 10.00 Dagsorden 1) Fortsættelse af forespørgsel nr. F 14 [afstemning]: Forespørgsel til erhvervs- og vækstministeren om Det

Læs mere

28. møde. Tirsdag den 8. december 2009 (D) 1

28. møde. Tirsdag den 8. december 2009 (D) 1 Tirsdag den 8. december 2009 (D) 1 28. møde Tirsdag den 8. december 2009 kl. 13.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 18: Forespørgsel til integrationsministeren om moskeer. Af Martin

Læs mere

15. møde. Torsdag den 7. november 2013 (D) 1. Miljøministeren (Ida Auken):

15. møde. Torsdag den 7. november 2013 (D) 1. Miljøministeren (Ida Auken): Torsdag den 7. november 2013 (D) 1 Miljøministeren (Ida Auken): 15. møde Torsdag den 7. november 2013 kl. 10.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 8: Forespørgsel til statsministeren,

Læs mere

84. møde. Tirsdag den 6. maj 2014 (D) 1. Af Martin Henriksen (DF) m.fl. (Fremsættelse 14.01.2014. 1. behandling 14.03.2014. Betænkning 10.04.2014).

84. møde. Tirsdag den 6. maj 2014 (D) 1. Af Martin Henriksen (DF) m.fl. (Fremsættelse 14.01.2014. 1. behandling 14.03.2014. Betænkning 10.04.2014). Tirsdag den 6. maj 2014 (D) 1 84. møde Tirsdag den 6. maj 2014 kl. 13.00 Dagsorden 1) Spørgetime med statsministeren. 2) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 35: Forespørgsel til statsministeren om

Læs mere

66. møde. Torsdag den 19. marts 2015 (D) 1

66. møde. Torsdag den 19. marts 2015 (D) 1 Torsdag den 19. marts 2015 (D) 1 66. møde Torsdag den 19. marts 2015 kl. 10.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 25: Forespørgsel til ministeren for børn, ligestilling, integration

Læs mere

83. møde. Fredag den 2. maj 2014 (D) 1. Af justitsministeren (Karen Hækkerup). (Fremsættelse 29.01.2014). Fredag den 2. maj 2014 kl. 10.00.

83. møde. Fredag den 2. maj 2014 (D) 1. Af justitsministeren (Karen Hækkerup). (Fremsættelse 29.01.2014). Fredag den 2. maj 2014 kl. 10.00. Fredag den 2. maj 2014 (D) 1 83. møde Fredag den 2. maj 2014 kl. 10.00 Af justitsministeren (Karen Hækkerup). (Fremsættelse 29.01.2014). Kl. 10:00 Dagsorden 1) 1. behandling af lovforslag nr. L 178: Forslag

Læs mere

99. møde. Tirsdag den 21. maj 2013 (D) 1

99. møde. Tirsdag den 21. maj 2013 (D) 1 Tirsdag den 21. maj 2013 (D) 1 99. møde Tirsdag den 21. maj 2013 kl. 13.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 44: Forespørgsel til skatteministeren om Camilla Vest-sagen. (Hasteforespørgsel).

Læs mere

81. møde. Torsdag den 10. maj 2012 (D) 1

81. møde. Torsdag den 10. maj 2012 (D) 1 Torsdag den 10. maj 2012 (D) 1 81. møde Torsdag den 10. maj 2012 kl. 10.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 38: Forespørgsel til justitsministeren om EU og dansk udlændingepolitik.

Læs mere

64. møde. Torsdag den 29. marts 2012 (D) 1

64. møde. Torsdag den 29. marts 2012 (D) 1 Torsdag den 29. marts 2012 (D) 1 64. møde Torsdag den 29. marts 2012 kl. 10.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 30: Forespørgsel til ministeren for forskning, innovation og videregående

Læs mere

47. møde. Torsdag den 9. februar 2012 (D) 1

47. møde. Torsdag den 9. februar 2012 (D) 1 Torsdag den 9. februar 2012 (D) 1 47. møde Torsdag den 9. februar 2012 kl. 10.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 22: Forespørgsel til beskæftigelsesministeren og social- og integrationsministeren

Læs mere

101. møde. Fredag den 27. maj 2011 (D) 1

101. møde. Fredag den 27. maj 2011 (D) 1 Fredag den 27. maj 2011 (D) 1 101. møde Fredag den 27. maj 2011 kl. 10.00 Dagsorden 1) Fortsættelse af forespørgsel nr. F 13 [afstemning]: Forespørgsel til udenrigsministeren og integrationsministeren

Læs mere

38. møde. Tirsdag den 18. december 2012 (D) 1

38. møde. Tirsdag den 18. december 2012 (D) 1 Tirsdag den 18. december 2012 (D) 1 38. møde Tirsdag den 18. december 2012 kl. 9.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 15: Forespørgsel til social- og integrationsministeren og ministeren

Læs mere

41. møde. Tirsdag den 31. januar 2012 (D) 1

41. møde. Tirsdag den 31. januar 2012 (D) 1 Tirsdag den 31. januar 2012 (D) 1 41. møde Tirsdag den 31. januar 2012 kl. 13.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om meddelelse af orlov til og indkaldelse af stedfortræder for medlem af Folketinget Julie Skovsby

Læs mere

85. møde. Torsdag den 30. april 2015 (D) 1

85. møde. Torsdag den 30. april 2015 (D) 1 Torsdag den 30. april 2015 (D) 1 85. møde Torsdag den 30. april 2015 kl. 10.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 40: Forespørgsel til fødevareministeren og ministeren for børn, ligestilling,

Læs mere

14. møde. Tirsdag den 9. november 2010 (D) 1

14. møde. Tirsdag den 9. november 2010 (D) 1 Tirsdag den 9. november 2010 (D) 1 14. møde Tirsdag den 9. november 2010 kl. 13.00 7) 1. behandling af lovforslag nr. L 37: Forslag til lov om ændring af udlændingeloven og integrationsloven. (Revision

Læs mere

53. møde. Onsdag den 30. januar 2013 (D) 1

53. møde. Onsdag den 30. januar 2013 (D) 1 Onsdag den 30. januar 2013 (D) 1 53. møde Onsdag den 30. januar 2013 kl. 13.00 Dagsorden 1) Spørgsmål til ministrene til umiddelbar besvarelse (spørgetime). 2) Besvarelse af oversendte spørgsmål til ministrene

Læs mere

47. møde. Fredag den 23. januar 2015 (D) 1. Beslutningsforslag nr. B 56 (Forslag til folketingsbeslutning om indregning. Per Clausen (EL) m.fl.

47. møde. Fredag den 23. januar 2015 (D) 1. Beslutningsforslag nr. B 56 (Forslag til folketingsbeslutning om indregning. Per Clausen (EL) m.fl. Fredag den 23. januar 2015 (D) 1 47. møde Fredag den 23. januar 2015 kl. 10.00 Dagsorden 1) 1. behandling af lovforslag nr. L 93: Forslag til lov om fremtidsfuldmagter. Af justitsministeren (Mette Frederiksen).

Læs mere

2 Torsdag den 15. januar 2015 (F 8) Afstemningen er sluttet. Titlen på den anmeldte sag vil fremgå af www.folketingstidende.dk (jf. ovenfor).

2 Torsdag den 15. januar 2015 (F 8) Afstemningen er sluttet. Titlen på den anmeldte sag vil fremgå af www.folketingstidende.dk (jf. ovenfor). Torsdag den 15. januar 2015 (D) 1 42. møde Torsdag den 15. januar 2015 kl. 10.00 Dagsorden 1) Fortsættelse af forespørgsel nr. F 8 [afstemning]: Forespørgsel til klima-, energi- og bygningsministeren om

Læs mere

47. møde. Torsdag den 27. januar 2011 (D) 1. 1 af 25.01.2011 til 3. behandling af økonomi- og erhvervsministeren (Brian Mikkelsen)).

47. møde. Torsdag den 27. januar 2011 (D) 1. 1 af 25.01.2011 til 3. behandling af økonomi- og erhvervsministeren (Brian Mikkelsen)). Torsdag den 27. januar 2011 (D) 1 47. møde Torsdag den 27. januar 2011 kl. 10.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 16: Forespørgsel til beskæftigelsesministeren og skatteministeren

Læs mere

36. møde. Torsdag den 16. december 2010 (D) 1

36. møde. Torsdag den 16. december 2010 (D) 1 Torsdag den 16. december 2010 (D) 1 36. møde Torsdag den 16. december 2010 kl. 10.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om meddelelse af orlov til og indkaldelse af stedfortrædere for medlemmer af Folketinget Ida

Læs mere

100. møde. Torsdag den 26. maj 2011 (D) 1

100. møde. Torsdag den 26. maj 2011 (D) 1 Torsdag den 26. maj 2011 (D) 1 100. møde Torsdag den 26. maj 2011 kl. 10.00 Dagsorden 1) Fortsættelse af forespørgsel nr. F 39 [afstemning]: Forespørgsel til forsvarsministeren om koldkrigsforskning. Af

Læs mere

68. møde. Tirsdag den 6. april 2010 (D) 1. (Fremsættelse 18.11.2009).

68. møde. Tirsdag den 6. april 2010 (D) 1. (Fremsættelse 18.11.2009). Tirsdag den 6. april 2010 (D) 1 (Fremsættelse 18.11.2009). 68. møde Tirsdag den 6. april 2010 kl. 13.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om meddelelse af orlov til og indkaldelse af stedfortræder for medlem af Folketinget

Læs mere

48. møde. Tirsdag den 1. februar 2011 (D) 1

48. møde. Tirsdag den 1. februar 2011 (D) 1 Tirsdag den 1. februar 2011 (D) 1 48. møde Tirsdag den 1. februar 2011 kl. 13.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 20: Forespørgsel til miljøministeren om affolkning af landdistrikterne.

Læs mere

71. møde. Fredag den 27. marts 2015 (D) 1. Meddelelser fra formanden. Fredag den 27. marts 2015 kl. 10.00. Formanden : Mødet er åbnet.

71. møde. Fredag den 27. marts 2015 (D) 1. Meddelelser fra formanden. Fredag den 27. marts 2015 kl. 10.00. Formanden : Mødet er åbnet. Fredag den 27. marts 2015 (D) 1 Kl. 10:00 71. møde Fredag den 27. marts 2015 kl. 10.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 33: Forespørgsel til udenrigsministeren om Vestsahara. Af Christian

Læs mere

57. møde. Torsdag den 25. februar 2010 (D) 1

57. møde. Torsdag den 25. februar 2010 (D) 1 Torsdag den 25. februar 2010 (D) 1 57. møde Torsdag den 25. februar 2010 kl. 10.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om meddelelse af orlov til og indkaldelse af stedfortræder for medlem af Folketinget Hans Kristian

Læs mere

13. møde. Fredag den 2. november 2012 (D) 1. Meddelelser fra formanden. Fredag den 2. november 2012 kl. 10.00. Formanden : Mødet er åbnet.

13. møde. Fredag den 2. november 2012 (D) 1. Meddelelser fra formanden. Fredag den 2. november 2012 kl. 10.00. Formanden : Mødet er åbnet. Fredag den 2. november 2012 (D) 1 Kl. 10:00 13. møde Fredag den 2. november 2012 kl. 10.00 Dagsorden 1) 1. behandling af lovforslag nr. L 34: Forslag til lov om ændring af lov om landbrugsejendomme og

Læs mere