Navneslægten Af Arne Navne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Navneslægten Af Arne Navne"

Transkript

1 Navneslægten Af Arne Navne

2 SLÆGTEN NAVNE SLÆGTEN NAVNE OG PERSONER MED EFTERNAVNET NAVNE 2

3 NAVNESLÆGTEN bind I - VI Udgivet af Arne Navne, 2014 Udgave 2 (Første samlede udgave som e-bog) Tilføjelser s ( ) Kopiering er tilladt med tydelig kildeangivelse Layout, sats og repro: Arne Navne Bogen er kun udgivet som e-bog i pdf-format Forlag: Navne Forsiden. Tranekær Slot - ældre kobberstik 3

4 Forord Denne udgave af slægtsbogen for Navneslægten og personer med efternavnet Navne, er en videreførelse af min bogudgave fra 1982 og Efter Internettets lyksaligheder, er mine resultater lagt ud på min hjemmeside, og der har været mange henvendelser med bl.a. tilføjelser og rettelser. Denne udgave er status i 2014 og betegnet som udgave 2. Den udgives kun som e-bog i pdf-format. Nyheder og slægtsskemaer vil løbende blive lagt ud på min hjemmeside hvor det er mit håb, at høre fra interesserede - både for rettelser og tilføjelser. Tilføjelser fra nyere tid, kan f.eks. kun være navnet, så senere generationer har noget af bygge videre på, men datoer og noget tekst pynter. Billeder er også velkomne. Bogen er opbygget i 6 bind, hvor bind 1-5 starter med en indholdsfortegnelse (første bind på side 6). Herfra kan man med klik eller tryk navigerer til andre bind eller afsnit inden for det valgte bind. Efter især personnavne kan forekomme en parentes med et tal. I Henvisninger efter hvert bind optræder dette tal med oplysning om hvor data stammer fra. Bind VI indeholder et navne register for bind I-V. Der henvises kun til siden hvor navnet optræder første gang. Materialet kan anvendes til egen slægtsforskning. God fornøjelse Læs oplysninger om dine forfædre under mottoet Arne Navne Rosenvænget Stenløse Kend fortiden før du dømmer den 4

5 Efternavnet: Navne - Naufne - Nafne - Nafnis - Naffnæ Navnet var i middelalderen et navn, der blev brugt i det meste af Danmark. Det var et fællesnavn, der blev anvendt om en person, der havde samme navn som en anden person i sognet. Det var derfor naturligt, at mange havde dette tilnavn uden at være i familie med hinanden. I bogen - Danmarks gamle personnavne - nævnes bl.a. Hans Naffne, Iess Nafne, Kurt Naffnæ som alle var fra tiden før På Langeland nævnes Henric Naffnes, der i 1465 var præst i Humble, Clement Naffnes, der var præst i Lindelse på samme tid, samt Clement Nans, der var bispens officials på Langeland. Så langt tilbage i tiden kommer jeg ikke i dette bind, der starter med forældrene til Hans Matzsen. Hans blev født i Ormstrup, Magleby Sogn, på Sydlangeland i I et fæstebrev fra Illebølle, Lindelse sogn, i 1719 omtales Hans Matzsen med tilnavnet Ormstrup, og i et fæstebrev i 1721, omtales han med tilnavnet Nafne. Ved barnedåb og andre kirkelige handlinger i Ormstrup har han også tilnavnet Nafne o. lign. Alle nulevende der før 2006 havde dåbsnavnet Navne, har forfædre, der før 1880 var bønder. Blandt bønderne tog det lang tid, før de forskellige love og opfordringer til ændring af navneskik slog igennem. I året 1828 kom en forordning, hvor det påbydes, at et barn ved dåben skulle have både et fornavn og et familienavn eller et stamnavn. Tidligere fik de faderens fornavn efterfulgt af -sen (søn) eller -datter. I denne bog møder vi det første gang i Svendstrup-linien, hvor Mads Hansens børn, første gang i 1843, alle får efternavnet Hansen. I Helsned-linien skal man en generation længere frem, hvor Hans Pedersens børn, første gang i Liberalisering af navneloven i 2006 Nogle af ændringerne er bl.a.: Muligheden for at få oldeforældrenes slægtsnavne ved bevilling udvides til at omfatte tipoldeforældrene. Det bliver muligt at tage sit eget mellemnavn som slægtsnavn. Det bliver muligt at tage et slægtsnavn, hvis der er i forvejen er mindst 2000 i Danmark, der bærer det. Begrebet giftenavne bortfalder. Et navn, der er erhvervet gennem ægteskab kan dermed bruges og videregives på samme måde, som et navn der er erhvervet ved fødselen. Samlevende sidestilles med ægtefolk, så de kan få hinandens efter- og mellemnavne. Muligheden for brug af patronymer genindføres. Herefter vil et barn som efternavn kunne få faderens eller moderens fornavn efterfulgt af endelsen - sen eller -datter. En række fornavne som kan bruges til både drenge og piger bliver tilladt. 1867, får efternavnet Pedersen. Bønderne ville dog ikke helt give efter for den nye navneskik (lov), hvorfor mange drengebørn fik flere -sen navne som mellemnavn. På denne måde førte de faderens eller bedsteforældrenes fornavn videre. I Helsned-linien blev to af føromtalte Hans Pedersens børn døbt - Hansen Pedersen - i henholdsvis 1867 og Et anden eksempel er slægtslinien, der går fra Svendstrup til Lolland. Her får Martin Hansen Navne Pedersen, født 1881 i Magleby, mellemnavnet Navne. Hans farmor fra Svendstrup havde tilnavnet Navne, så det kunne tænkes, at dette mellemnavn stammer derfra. Ingen af Martins søskende fik dette mellemnavn, så da han senere ved navneændring sløjfede Pedersen, var han den eneste i den slægtslinie, der førte slægtsnavnet Navne videre. Navneloven af 22. april 1904 gav adgang til at få et nyt slægtsnavn, og det var efter denne lov, at de fleste fik indført slægtsnavnet Navne i kirkebøgerne. De fire brødre fra Bagenkop ( ) havde dog opført Navne som dåbsnavn. Omkring 1840 blev 3 drenge døbt Navne i Simmerbølle Kirke. De havde også forbindelse til slægten, men de har ingen efterkommere, der har fået dåbsnavnet Navne. Navneloven af 17. maj 1961, efterfulgt af navneloven om personnavne nr. 193 af 29. april 1981 og navneloven af 2006 (se box på denne side), giver bl.a. personer, som ikke er i familie (genetisk) kan få et familienavn, samt at de ved f.eks. skilsmisse og nye ægteskaber kan videreføre et slægtsnavn. Denne lov må i fremtiden, give kommende slægtsforskere mange spændende timer. På Internetlinket kan du se, hvor mange der har et valgt for og/ eller efternavn 5

6 Indhold Forord... 4 Slægtsnavnet Navne... 5 Bind I Navneslægten ca Indholdsfortegnelse... 6 Ormstrup By... 7 Hans Matzsen Nafne Fæstegården i Illebølle Peder Hansen Navne Fæstegården i Kulepile Hans Pedersen Navne Mads Hansen Navne Fæstegården i Svendstrup Navnegården i Skattebølle Henvisninger for bind I Slægtstavle for bind I Bind II Navnegården i Helsned Bind III Navnegården i Simmerbølle Bind V Navneslægten på Lolland Bind V Navneslægten fra Bagenkop Bind VI Navneregister for bind I V

7 Ormstrup By De ældste personer i Navneslægten, der indtil nu er fundet, stammer fra Ormstrup By på Sydlangeland, og de boede der til Ormstrup By, som først hed bl.a. Ormstorp og som ikke lå der, hvor det nuværende Ormstrup ligger, var en af de mindst ti langelandske landsbyer, der blev nedlagt og opslugt af større gårde. Hvor den gamle Ormstrup By lå, kan ikke angives med bestemthed, men af ældre kort ses, af de ti marker der blev sammenlagt under Tryggelevgård, blev den østlige mark ind mod Broholm benævnt som Ormstrup Mark. Denne mark var placeret i Magleby Sogn, hvorimod de øvrige marker var placeret i Tryggelev Sogn. Det må antages, at Ormstrup Mark har tilhørt de to gårde, der i år 1700 blev lagt under Ormstrupgård, der lå vest for denne mark. Samme år blev andre gårde, om de lå i Ormstrup eller Kinderballe vides ikke, lagt sammen til en større gård, der lå længere mod nord, og som hed Knepholm (senere kaldt Tryggelevgård). I 1717 blev Ormstrupgård, samt yderligere et par andre gårde; lagt under Knepholm, som derved blev samlet til en stor Mejerigård under Grevskabet Langeland. Den efterfølgende nævnte person, Hans Matzsen, flyttede netop fra Ormstrup til Illebølle i Efter at have været forsvundet i en del år, opstod navnet Ormstrup igen. Det blev især kendt efter jordloven i 1919, hvor husmændene fik jorden uden købesum, men mod at forrente jordværdien efter de periodiske vurderinger. Før denne tid blev Tryggelevgård nedlagt, og der er i dag, hverken efter gården eller den store have (tilsammen 4 td. land), tegn på deres tidligere tilstedeværelse. Nederst en skitse over Tryggelevgårds (tidligere Knepholmgård) jorder. Jorderne mod øst ind mod Broholm hed Ormstrup Mark, der som det eneste lå i Magleby Sogn. Det er meget tænkeligt at Ormstrup By lå her eller tæt på dette jordstykke. Som det kan læses i ovenstående var datidens (før 1717) Ormstrup By ikke placeret der, hvor stednavnet senere opstod længere mod nordvest. 7

8 Margrete og Matz Pedersen Nafnis Hans Matzsen blev født i Ormstrup, Magleby Sogn på Sydlangeland i 1665 af forældrene Matz Pedersen Nafnis og Margrete Nafnis fra Ormstrup. Moderen Margrete blev begravet 19. juni 1695 (1) og faderen Matz (2) blev begravet 20. oktober 1700, begge ved Magleby Kirke. Disse begravelser, der er noteret i Magleby Kirkebog, er de eneste oplysninger, det har været muligt af fremskaffe på de to forældre. Magleby Kirkebog starter først i 1682, så Hans Matzsens fødselsdag stammer ikke herfra, men fra oplysningerne omkring bl.a. hans død i Lindelse Sogn. Derfor har det heller ikke været muligt at finde eventuelt søskende til Hans. Tiden omkring Matz og Margrete Nafnis ophold i Ormstrup har været præget af stor nød og fattigdom. Store dele af Langeland blev hærget under Svenskekrigen Fra Frederik 3. matrikel i 1661 opgives antallet af gårde på Langeland til 677, hvoraf de 283 var ødegårde, og alene i Magleby Sogn var der 80 ødegårde. Præsten i Tryggelev, Erik Christensen, skrev bl.a. dengang:...døde der nogle hundrede af mine sognebørn af hunger. Matz og Margrete Nafnis har nok oplevet Svenskekrigen på nærmeste hold, da deres barn, Hans Matzen fødes ca.6 år efter krigens afslutning Svenskernes hærgen, inden de drog videre over Langelandsbæltet, bevirkede bl.a., at flere måtte spise afkog af gårdenes stråtag, da alt spiseligt var frarøvet dem. Svenskerne gik over isen fra Jylland til Fyn. Via Tåsinge, Langeland, Lolland, og Falster nåede man Sjælland. Maleri af Johan Philip Lemke Første Karl Gustav-krig ( ) Krigen indledtes i 1657 med at Kong Frederik 3. første juni erklærede Sverige og Kong Karl X Gustav krig. Det blev en kraftig isvinter, og bælterne frøs til, så de svenske tropper, der kom fra Tyskland, kunne krydse over bælterne. Først til Fyn, som nåedes 30. januar Her stod Slaget ved Tybrind Vig, som endte med et komplet nederlag for danskerne. Via Tåsinge, Langeland, Lolland, og Falster nåede man Sjælland, og allerede den 15. februar stod de 20 km fra København. Navneskik Hans Matzsens far noteres i kirkebogen som Matz, så hvis det var hans døbenavn, burde sønnen hedde Hans Matzen. Flere steder i kirkebøgerne noteres han som Hans Madtzsen, og ved en søns dåb i 1712 (3), bliver han noteret som Hans Madsen og sønnen døbes Matz efter farfaren (se fig.1). Fig.1. Magleby Kirkebog den 2. Trinitatis [5. juni 1712] Døbt. Hans Madsens Søn fra Ormstrup. Navn. Matz... 8

9 Hans Matzsen For at kunne stedfæste den tid hvor Hans Matzsen levede, nævnes her nogle begivenheder fra tiden : 1670 Frederik 3. dør og efterfølges af Christian Grevskabet Langeland oprettes Ole Rømer opdager lysets hastighed Niels Juul bliver admiral Træhesten kommer i anvendelse Kingos salmebog udkommer Den gregorianske kalender indføres Ludvig Holberg skriver sine første af i alt 32 komedier Frederik 4. dør og efterfølges af Christian 6. Hans Matzsens ægteskaber og børn i Ormstrup Det fremgår af kirkebøgerne, at Hans Matzsen har været gift mindst 2 gange i tiden frem til 1717, hvor familien flyttede til Illebølle. I kirkebøgerne omtales kvindernes navn sjældent på den tid. Der stod f.eks. Hans Nafnes kone, også ved introduktionen (se nedenstående infobox), der var mødrenes indgang til kirken efter en fødsel, som blev regnet for en uren handling. Derfor er navnet på hans første kone ikke kendt, men 13. september 1696 døbes deres første barn, Margrethe og i april 1700 døbes en datter kaldt Jehanne (se efterfølgende om Hans Nafnes børn), begge i Magleby Kirke. Hans Matzsens kone føder yderlig 7 børn, hvor 3 er dødfødt, her iblandt et sæt tvillinger. En datter (Jehanne) (4) døde ca. 1 måned gammel, en datter (Kirsten) (5) døde ca. 1 måned gammel, en datter (Mette) (6) døde ca. 4 måneder gammel og en søn (Matz) (7) døde 3 uger gammel. Hans Matzsen kone dør i 1707 og begraves 7. august 1707 fra Magleby Kirke (8). Seks uger efter konens død, troloves Hans Matzsen 25. september 1707 (9) med Maren Rasmusdatter i Humble Kirke, og de bliver gift 4. november 1707 i Humble Kirke (10). Maren tjente dengang på Skovsgård. På dette tidspunkt var kun datteren, Margrethe, 12 år gammel, og evt. Jehanne, født 1700, i live. Maren Rasmusdatter føder 6 børn, hvoraf en (Peder) dør (11) ca. 2½ måned gammel og en er dødfødt. De øvrige børn, Karen - Rasmus - Matz - og Peder omtales i slutningen af dette afsnit. Hans Madsen og familien flytter til Illebølle Hans Matzsen flytter med familien til Illebølle, Lindelse Sogn 1. maj Denne dato er noteret i et fæstebrev i 1719 og passer også med det sidst fødte barn (Peder), der fødes i Ormstrup, men døbes i Lindelse 18. maj Hans moder introduceres i Lindelse kirke 27. juni 1717 (12). Efterfølgende fødes en dødfødt søn, der begraves i Lindelse 15. april 1718 og 31. maj 1718 introduceres Hans Matzsens hustru i Lindelse Kirke. Der er ikke fundet andre børn fra dette ægteskab. På dette tidspunkt er Hans 53 år. Christian V: Danmarks og Norges Kirkeritual, København 1685 Saa sant hielpe mig Gud og hans hellige Ord III. Art. Om Qvindernis Kirkegang efter deres Barselseng Introduktion af barselkvinde i kirken efter overstået fødsel var indtil 1797 en tvungen ceremoni. Når kvinden havde født blev hun betragtet som "uren", og skulle af samme årsag holde sig hjemme de første fem til seks uger. Herefter mødte hun op og ventede i våbenhuset indtil præsten hentede hende. Han ville da holde en lille tale for hende - og bede en bøn, for derpå at lede hende ind i kirken til hendes vante plads i menigheden. Fra Wikipedia, den frie encyklopædi. 9

10 Hans Matzsen begraves 2. august 1731 (14) i en alder af 66 år. Hans kone fortsætter fæstet til sønnen, Rasmus, overtager fæstet i Rasmus dør allerede i 1740 (29 år gammel) og i fæstet efter ham står, at moderen fortsat skal nyde aftægt fra gården. I Simmerbølle Kirkebog er noteret: Beg: Die 17 Martj bleff Peder Nafnis Moder begravet gl. 83 Aar. (112) Det ser ud til, at Peders mor er flyttet fra gården i Illebølle, efter sønnen, Rasmus, død i 1740, og hvor gården er overtaget af svigerdatterens nye mand. Hans Matzsens børn Hans Matzen var gift mindst 2 gange og blev far til 14 børn, hvor 4 var dødfødt og 5 blev begravet inder de blev 4 måneder. De øvrige 5 børn omtales efterfølgende: 1. Margrete Hansdatter ( eft. 1754) Margrete Hansdatter blev døbt 13. september 1696 i Magleby Kirke (15) og bliver gift 24. februar 1724 i Lindelse Kirke (16) med enkemand og gårdmand Johan Christensen fra Tressebølle. Hans tidligere kone, Karen Hansdatter døde i 1723 (17) og selv dør han mindre end et år efter ægteskabet med Margrete (18). Kirkebøgerne fra Snøde starter først i 1813, så det nærmeste man kommer på oplysninger, stammer fra fæste og skifteprotokoller, som i dette tilfælde er fra Nedergaard Gods. Meget tyder på, at enken Margrete Hansdatter bliver gift med Peder Hansen i Tressebølle hvor de fæster en gård i 1733 (19), som han hidtil havde beboet (evt. den som Margretes første mand havde). Margrete og Peder nævnes i skiftet (20) efter hendes halvbroder Rasmus Hansen Nafnes død i Illebølle 1740, hvor der står:...enken [Rasmus Nafnes kone] angav at være skyldig til den salig mands søster Margrethe Hansdatter, som har til ægte Peder Hansen i Tressebølle for børnepenge: 10 Rigsdaler 2 Mark Margrete Hansdatters mand, gårdmand Peder Hansen i Tressebølle dør 18. september 1754 (21). Af skiftet fremgår, at de ingen børn har, og at deres ejendele var berøvet dem ved en ildebrand for 7-8 år siden. 2. Jehanne Hansdatter blev døbt i april 1700 i Magleby Kirke (113). Det har ikke været muligt at finde ud af, hvad der senere er sket med Jehanne. 3. Karen Hansdatter Karen Hansdatter blev døbt 28. oktober 1708 i Magleby (22). 12. december 1727 gifter Karen sig i Lindelse Kirke (23) med Peder Lauritsen fra Herslev, Lindelse. Karen og Peder får 4 børn: Hans Pedersen døbt 20. juli 1732 (24). Ingeborg Pedersdatter døbt 1. august 1734 (25). Anne Marie Pedersdatter døbt 1. juni 1738 (26). Maren Pedersdatter døbt 10. april 1740 (27). Karen begraves 4. januar 1740 i Lindelse i en alder af 32 år (28)(29). På dette tidspunkt var hendes yngste datter 9 uger. Ifølge skiftet havde hun født 4 børn - alle døbt i Lindelse Kirke. 4. Rasmus Hansen Nafne Rasmus Hansen Nafne blev født i Ormstrup og døbt i Magleby Kirke 6. juli 1710 (30). Rasmus bliver på gården i Illebølle og hjælper sin mor med driften efter faderens død i Han fæster forældrenes gård (31) (se efterfølgende afsnit om Gården i Illebølle ). Rasmus indgår ægteskab med Giertrud Mogensdatter 23. april 1738 i Magleby og sammen 10

11 får de sønnen Mogens Rasmussen døbt 6. juli 1739 (32). Rasmus bliver begravet 4. februar 1740 ved Lindelse Kirke (33). Hans søn er da 1½ år og selv er han 29 år. Rasmus kone, Giertrud, gifter sig herefter med Peder Hansen Nielsen 18. marts 1740 i Lindelse Kirke (34) og Peder fæster gården 30. december 1740 (35). I dette fæstebrev står bl.a.:...saa en og aftalt og fastsat at han svarer nogen Aftægt aarlig til Hans Kone Mands Moder afgl. Hans Naufnes Enke [Karen Hansdatter] som af denne hendes Søn, hende var loved, da hun Gaarden for ham afstod. 5. Matz Hansen Nafne Matz Hansen Nafne blev født i Ormstrup, Magleby Sogn, og døbt i Magleby Kirke 5. juni 1712 (36) (se kopi af dåbsattest i starten af dette afsnit). Det er kendt, at Matz gifter sig med Kirsten Jørgensdatter og de fæster en gård under Langeland Gods i Løkkeby, Tullebølle Sogn. Her er ingen kirkebøger at støtte sig til før 1813, så disse oplysninger stammer fra et skifte efter Matz Nafne (37). Matz dør omkring januar 1747 i en alder af 34 år. Foruden sin kone, Kirsten Jørgensdatter, efterlader han sig en datter, Maren Matzdatter, på 1½ år og hans kone var gravid og fødte senere en datter døbt Karen Matzdatter. Afdødes bror, Peder Nafne i Kulepile blev udpeget som værge for boet. 6. Peder Hansen Nafne Peder blev født i Ormstrup, Magleby Sogn, kort før familien flyttede til Illebølle, Lindelse Sogn, 1. maj Derfor blev han døbt i Lindelse Kirke 18. maj 1717 (3). Peder flytter til Kulepile, Simmerbølle Sogn, og fæster en gård, hvilket omtales i afsnit I. Peder Hansen Navne på side 15. Slægtsnavnets videreførelse Af Hans Matzsens 6 børn, som nåede at blive voksne, var 3 piger, og det var naturligt for den tid, at ingen af deres børn fik morfaderens tilnavn (Nafne). Sønnen Rasmus døde, da hans eneste søn var 1½ år, så han videreførte heller ikke navnet Nafne. Sønnen Mads nåede kun at blive far til 2 små piger inden han døde, så heller ikke her blev Nafne videreført. Den yngste søn, Peder Nafne, fik derimod en stor familie, og var hermed den, der førte dette slægtsnavn videre. Se side 15. Magleby Kirke, der ligger på det sydlige Langeland, blev bygget omkring 1100, og har gennem årene ændret udseende. Tårnet blev bl.a. ombygget i 1762 og Placeringen af kirken er dog den samme, som da Hans Matzen Nafne og hans familie opsøgte den mindst en gang om ugen frem til 1717, hvor de flyttede til Illebølle. Ud over de kirkelige handlinger som dåb, vielser og begravelser, var det også her, man fik nyheder fra myndighederne og den almindelige sociale kontakt med andre i sognet. Foto: Michael Clasen,

12 Fæstegården i Illebølle Hans Matzsen var fæstebonde, hvilket betød, at han lejede en gård med jord af en godsejer. Da han tiltrådte fæstet, hvilket først skete 2 år efter han flyttede til gården i Illebølle, blev der udformet en skriftlig kontrakt et fæstebrev som fastlagde vilkårene. Gården, som Hans fæstede, tilhørte Grevskabet Langeland der, efter indstilling af Griffenfeldt, blev oprettet 20. juni 1672, hvor Ahlefeldt blev optaget i den danske Grevestand, med det pantsatte Tranekær Amt som arveligt Grevskab (38). De første 50 år led dog af gæld, dårlig ledelse og grevernes bopæl anden sted i landet. I 1722 tiltrådte den kun 20 årig grev Frederik Ahlefeldt, som havde taget lære af faderens ulykke, og så var han både økonomisk, praktisk og administrativ dygtig. Det var måske dette, der var skyld i, at Hans Matzen først fik skrevet fæstebrevet i Jorden til gården udgjorde i hartkorn 7 tønder 5 skæpper 2 fjerdingkar 0 album, hvilket ikke er det samme som jordens areal (se efterfølgende). I budpenge (Hoveri) skulle årlig betales 6 rigsdaler. For øvrige afgifter henvises til jordebogen, dog blev han fritaget for at betale de første 4 år, da han havde foretaget store forbedringer på gården. I 1721 overtager Hans Matzsen yderlig noget jord (40), som tidligere har tilhørt gården, men hvor den nuværende fæster ikke overholdt betalingen til grevskabet. Hans Matzsen døde i 1731 og sønnen Rasmus Hansen Nafne overtog, ifølge et fæstebrev (41), den efter moderen i Hartkorn er et mål, der blev benyttet som grundlag for fastsættelse af skattebetaling. Hartkorn betyder "hårdt korn", dvs. rug og byg, i hvilke tidligere tiders skatter blev fastsat. 1 tønde hartkorn opdeles i 8 skæpper á 4 fjerdingkar á 3 album. Hoveri var det pligtarbejde, som bønderne ydede til hovedgårdenes drift eller til det offentlige. I begge tilfælde var hoveri en del af afgiften for brugen af jord eller bolig. Da hoveriarbejdet var grundbyrde, behøvede fæsteren ikke møde personligt, men kunne sende en anden i sit sted eller der kunne aftales et beløb for at undgå pligtarbejdet. Begyndelsen af Hans Matzsens fæstebrev (39) fra 1719, hvor der i linie 6 til 10 står: Janu 1719 hermed formedelis til Hans Madsen Ormstrup dend udj Illebølle som hand hidendtil fra 1 May = 1717 som fæster beboet haver, hvilcken gaard som staar for hartkorn 7 tdr 5skp 2f foruden skov.. 12

13 Da Rasmus Hansen Nafne dør i 1740, bliver der udfærdiget et skifte (42) på 20 håndskrevne sider, hvor det fremgår hvor stor gården var, med indbo, besætning mm., ned til mindste detalje. Af skiftet fremgår det bl.a., at der af tjenestefolk var 2 karle, 1 dreng og 1 pige. Af besætning nævnes i skiftet: 12 heste og føl 15 køer og kvier 7 kalve 15 får og lam 11 svin og pattegrise Fjerkræ Ud over besætning, landbrugsredskaber og sædekorn blev der bl.a. registreret: 22 genstande i bryggerset 69 genstande på loftet 14 genstande i kælderen 8 genstande i storstuen 16 genstande i dagligstuen 22 jernting 13 kobber, messing og tin genstande. 21 sengeklæder (heraf 9 hos tjenestefolkene) 15 stk. linned 16 stk. klæder af større værdi Eksempler på vurdering: Heste 4 12 rigsdaler Køer 8-14 rigsdaler Svin 1 2 rigsdaler Får 5 mark Hestevogne 2 6 rigsdaler Egetræskiste 3 rigsdaler Pæn kjole 2 3 rigsdaler Olmdug overdyne 2 3 rigsdaler Sammendrag af skiftet efter Rasmus Hansen Nafne rigsdaler = 6 mark = 16 skilling Rigsdaler markskilling Registrerede og vurderede midler Udgifter ifølge nedenstående Deling til arv Fordelingen af arv sker ved at enken Giertrud Mogensdatter og sønnen Mogens Rasmussen modtager hver en halvdel 30 rigsdaler 0 mark 12 skilling Udgifter Skat og lignende Besætning og sædkorn Istandsættelse af gård Begravelse Løn og lån til broderen Mads Løn til broderen Peder Løn til tjenestefolk Til søsteren Margrete Lån Laurs Lån Gregers Lind Lån madam Laurids Kielsen Smeden i Fuglsbølle Bortskyldig gæld (Lån og løn) Tjenestekarl Rasmus Mogensen Tjenestekarl Peder Mogensen Tjenestedreng Jens Pedersen Tjenestepige Anna Pedersdatter Løn i alt Udlæg til begravelse Skiftes bekostning Fra Rasmus Nafnes skifte i 1740 (42) 13

14 Fæstegårdens placering Da Hans og sønnen Rasmus Nafne drev fæstegården i Illebølle, var den sikkert placeret i Illebølle By. Først ved udskiftningen i starten af 1800-tallet blev de fleste gårde flyttet uden for byerne og jorden, der tidligere havde været spredt, blev samlet. Gården havde nr. 6, og ved matrikuleringen midt i 1800-tallet fik den matrikel 6 af Illebølle. Ved at følge de personer som løbende har overtaget fæstet efter Rasmus Nafne, kan man komme frem til de matrikelkort, der senere blev tegnet. Ifølge fæsteprotokollerne giftede Peder Hansen sig med Rasmus Nafnes enke og overtog fæstet i I 1754 fæstede Rasmus Mortensen gården og i 1788 hans søn Christen Rasmussen. På et matrikelkort fra 1814, står hans navn på, men overstreget da Hans Jensen Brun i 1811 gifter sig med Christens enke og overtager fæstet. Da jorden fra familien Nafnes gård blev samlet, skete det sikkert omkring den største jordpart, og matrikel 6 af Illebølle har i dag adressen Gillesbjergvej 10, Illebølle i Lindelse. Gårdens navn er i 2009 Hvidtfeldtgården og er en moderne grisefarm. Fakta om Illebølle Illebølle er nævnt første gang 1412 i formen Illebølle. Forleddet er svært bestemmeligt, men kan være en form af navneordet yl, som betyder varme. Efterleddet -bølle betyder enkeltgård eller helgård. Af det 664 ha store ejerlav var i % opdyrket. Illebølle blokudskiftedes i 1803, og siden er 10 gårde udflyttet. Antallet af gårde ligger forholdsvis stabilt o. 21 fra 1610 til Læs mere på Lindelse Kirke Romansk fra ca med sengotiske tilføjelser tals krucifiksgruppe. Fløjaltertavle fra omkring Prædikestol fra I forrige århundrede drastisk ombygning med bl.a. tøndehvælv, der udviskede det romanske præg. Gennemgribende restaurering i 1993 af bygning og inventar. Smuk gammel præstegård syd for kirken. Foto: Flemming Iskov, marts

15 Peder Hansen Navne, Kulepile For at kunne stedfæste den tid, hvor Peder Navne levede, nævnes her nogle begivenheder fra tiden 1739 til Konfirmationen indføres Frederik 5. bliver konge Stavnsbåndet udvides til at omfatte alle børn af bønder fra det fyldte 4. år Fyns Stifttidende begynder at udkomme Hans Christian Ørsted fødes (14.aug.) Stavnsbåndet ophæves Grev Frederik Ahlefeldt-Laurvig, kaldet Generalen, overtager Grevskabet Tranekær Amt lægges under Svendborg Amt. Kort om konfirmation I 1500-tallet blev konfirmationen afskaffet i Danmark. I 1739 blev den genindført ved lov alle skulle konfirmeres. I 1800-tallet var konfirmationskjolerne af sort uld. Fra 1915 kunne man blive konfirmeret af en borgmester. I 1990 erne blev det almindeligt med nonfirmation. Tidligere er slægtens efternavn hovedsalig skrevet som Nafne, men i 2. halvdel af 1700 tallet anvendes stavemåden, Navne, mere og mere. Derfor vil resten af bogen anvende denne stavemåde. Peder Hansen Navne blev født i Ormstrup 1717, men da familien flyttede til Illebølle 1. maj, blev han først døbt i Lindelse Kirke 18. maj 1717 (3). 28. april 1745 gifter Peder sig med den 18-årige Maria Christensdatter i Simmerbølle Kirke (43). Maria er datter af Christen Jensen Bay fra Rifbjerg (Rifbjergvej 2), og hun blev døbt i Simmerbølle Kirke 11. februar 1727 (44). Parret flytter til Kulepile, hvor de fæster en gård ca. 500 meter vest for Simmerbølle Kirke (se side 20 Fæstegården i Kulepile ). Inden Maria døde 1. april 1782, havde hun født 10 børn, hvor af 7 nåede at blive voksne (se efterfølgende). Hun blev begravet 6. april 1782 på Simmerbølle Kirkegård (45) i en alder af 55 år. Peder Navne, der på det tidspunkt er 65 år, gifter sig igen 28. november 1784 i Simmerbølle Kirke (46), med Peder Bays pige den ca. 26 årige Maren Olsdatter. Maren føder, i ægteskabet med Peder Navne, 4 børn, hvoraf 2 dør inden de bliver voksne (se efterfølgende). Peder Hansen Navne dør 21. januar 1803, på fæ- 15 stegården i Kulepile, næsten 86 år gammel. Han nåede at blive gift 2 gange, og blev far til 14 børn, hvor 9 af dem nåede at blive voksne. Hans sidste barn blev født, da han var 78 år. Peder blev begravet på Simmerbølle Kirkegård 26. januar 1803 (47). Maren Olsdatter giftede sig med den nye fæster af gården, Ivar Knudsen, 10. september 1803 (48) og hun døde 7. juli 1831 (49) - 74 år gammel. Peder Hansen Navnes børn 1. Caren Pedersdatter døbt 5. juni 1746 i Simmerbølle Kirke (50) og døde i juli 1746 (51). 2. Hans Pedersen døbt 11. juni 1747 i Simmerbølle Kirke (52) og blev begravet på Simmerbølle Kirkegård (53) 29. august år gammel. 3. Christian Pedersen døbt 26. juli 1750 i Simmerbølle Kirke (54) og begravet 14. oktober 1753 (55) på Simmerbølle Kirkegård - 3 år gammel. 4. Maren Pedersdatter døbt 23. maj 1752 i Simmerbølle Kirke (56). Hun blev gift 13. juni i Simmerbølle Kirke (57) med Mikkel Larsen fra Fuglsbølle. De fik sammen datteren Pernille Mikkelsdatter omkring Man må antage at hendes mand, Mikkel Larsen, dør inden 1784, da Maren bliver gift med Lars Larsen inden 1785, hvor de får deres første barn, Hans Larsen. I 1801 flytter de til Torpe i Skrøbelev Sogn. Det er kendt, at de omkring 1788 fik sønnen Michel Larsen og i 1793 Peder Larsen. Årstallene er ikke bekræftet, da kirkebøgerne fra Fuglsbølle kun er bevaret fra Karen Pedersdatter døbt 8. september 1754 i Simmerbølle Kirke (58). Hun bliver gift 3. oktober 1784 (59) i Simmerbølle Kirke med Peder Christensen. De fæster en mindre gård i Kassebølle 24. november 1784 fra Godsarkivet Langeland (60). Der er fundet 3 børn fra dette ægteskab, alle født i Kassebølle og døbt i Simmerbølle Kirke: Christen Pedersen døbt omk Hans Jacob Pedersen døbt omk Peder Pedersen døbt omk og begravet 31. maj år gammel. Peder Christensen blev begravet på Simmerbølle Kirkegård 2. september 1794 (61) i en alder af 74 år og 4 måneder. Karen sidder herefter som enke til hun bliver begravet på Simmerbølle Kirkegård 8. september 1813 (62). Hun var flere steder benævnt som Karen Navne og væver. Ingen af hendes drenge fik tilnavnet Navne. 6. Anne Pedersdatter blev døbt 3. oktober 1756 i Simmerbølle Kirke (62). Hun bliver trolovet 22. april 1798 i Simmerbølle (63), med den ca. 8 år yngre daglejer fra Rudkøbing, Peder Madsen Ifølge folketællingerne i 1801 boede de i Sidsels Bagers Gade i Rudkøbing og havde på dette tidspunkt ingen børn. Dengang havde de været gift i 3 år og Anne var 44½ år.

16 7. Johanne Margrethe Pedersdatter døbt 13. januar 1760 (64) i Simmerbølle. I 1803 bor Johanne hos søsteren og enken Karen Pedersdatter (Navne). Johannes livsforløb er ikke efterforsket, men 17. september 1803 lyses for Johanne Margrete Pedersdatter fra Kulepile og Hans?? (65). 8. Bodil Pedersdatter døbt 5. september 1762 (66) i Simmerbølle Kirke. I 1792 var hun i tjeneste hos gårdmand Mogens Jørgensen i Snaremose, Fuglsbølle sogn. Her bliver Bodil gravid og føder en datter (uægte), som døbes Anna Maria Kirstine i Simmerbølle Kirke den 21. oktober 1792 (67) Anna begraves 23. december 1792 (68) på Simmerbølle Kirkegård - 8 uger gammel. Bodil gifter sig med en karl på faderens gård, Peder Olsen, 26. oktober 1794 (69) i Simmerbølle Kirke. De bosætter sig i Vesterby, Fuglsbølle Sogn. Af deres børn kendes: Anna Pedersdatter, født ca Marie Cathrine Pedersdatter, født ca Karen Pedersdatter, født ca Maren Pedersdatter, født (70). Bodil Pedersdatter dør 14. april 1821 (71) og begraves på Fuglsbølle Kirkegård. Peder Olsen gifter sig igen 19. januar 1822 (72) i Fuglsbølle Kirke med Ane Margrethe Nielsdatter. 9. Hans Pedersen døbt 22. marts 1767 i Simmerbølle Kirke (110). Han er den eneste af sine søskende, der inden navneloven i 1906, havde efterkommere med efternavnet Navne. Læs mere på side 22 Hans Pedersen Navne, Svendstrup Rasmus Mogensen Pedersen døbt 1. oktober 1769 i Simmerbølle Kirke (73). Han er den anden dreng af sine søskende, der får et voksenliv, og han benævnes ofte som Rasmus Navne. Rasmus troloves 18. september 1791 i Simmerbølle Kirke (74) med Johanne Christina Hansdatter. De fæster et nyt hus i Kulepile af Grevskabet Langeland 11. juni 1797 (75). Johanne dør 8. maj 1830 (76) ca. 58 år gammel. Rasmus Navne dør 1. december 1831 (77) i en alder af 62 år. Begge begraves på Simmerbølle Kirkegård. Rasmus og Johannes børn er alle døbt i Simmerbølle Kirke: Maria Rasmusdatter, (78). Anne Christine Rasmusdatter, (79) Hans Rasmussen (80). Hans dør som fattiglem (81). Karen Rasmusdatter (82). Peder Rasmussen (83)(**). Mogens Rasmussen (84)(***se s. 17). Johanna Rasmusdatter (85). (**) Peder Rasmussen (83) kaldt Peder Navne. Han gifter sig med Johanne Marie Rasmusdatter. På denne skitse af Langeland vises, hvor Peder Hansen Navnes børn bosatte sig. Nummeret henviser til nummeret ved deres navn i teksten. De flytter til Landegrav, Sankt Peders Landsogn ved Slagelse i 1843, men bliver skilt mellem 1855 og 1860 (ifølge folketællingerne). Rasmus Navne bliver boende i Landegrav, hvor han bl.a. ernærer sig som væver. Han dør som fattiglem på en fattiggård i Slagelse, 23. januar 1871 (86) og begraves 28. januar på Sankt Peder Kirkegård. Peder og Johannes børn er de tidligste, der er fundet, hvor efternavnet - Navne - er noteret som dåbsnavn (se box om 1828: Kongeriget får en dåbsforoedning. ). De er alle 3 født i Kulepile og døbt i Simmerbølle Kirke. Deres navne er: A, Rasmus Christensen Navne (87). Han kommer tidligt som plejebarn til mormoren i Haugbølle i Humble Sogn. Ved hende død blev han plejebarn hos hans moster, der overtog hendes forældres gård. Rasmus døde som ungkarl i en alder af 26 år. Efter dåben blev han nævnt som Rasmus Christensen Pedersen efter hans afdøde plejefar Peder Rasmussen. Ved hans død nævnes 16

17 1828: KONGERIGET FÅR EN DÅBSFORORDNING I 1828 udsendte Frederik VI en dåbsforordning, hvor det bl.a. fremgik af 18, at ethvert barn herefter skulle døbes ei alene med fornavn, men og med det familie- eller stamnavn, som det i fremtiden bør bære. Det var op til faderen at bestemme barnets efternavn. Fædrene fik oven i købet en række valgmuligheder: Faderens eget efternavn Faderens fornavn efterfulgt af et -sen (patronym) Et stednavn som familien havde tilknytning til. I cirkulæret fremgik det også at alle søskende skulle bære det samme efternavn. For kvinderne betød dette i praksis et farvel til skikken med faderens fornavn efterfulgt af -datter. Billederne er fra Simmerbølle Kirkebog side 22a + b, med udskrift af Hans Christian Navnes dåb i Her har familien anvendt mulighederne i dåbsforordningen af 1828, og givet barnet et andet efternavn end faderens. Se næste side om den nye dåbsfororsning af 1856, og hvordan præsten i Humble forvalter den. han i kirkebogen som Rasmus Christensen Pedersen Navne. B. Johan Carl Navne (88). Han flytter med forældrene til Sankt Peters Landsogn ved Slagelse. I 1857 er han tjenestekarl i Ruds Vedby hvorfra han i 1858 udskrives som emigrant til Amerika. C. Hans Christian Navne (89). Han kommer som tjenestekarl til Magleby 26. august 1859, og havde derefter forskellige pladser inden han gifter sig 4. marts 1871 i Humble (90) med Kristine Hansen født 7. oktober 1850 (111) i Humble. De bosætter sig i Haugbølle på matrikel 31a, som var på 3-4 td. Land. Her får de 3 børn alle født i Haugbølle og døbt i Humble Kirke: Johanne Marie Hansen, (91). Peder Rasmussen Hansen, (92). Christina Margrethe Hansen, (93). Ingen af børnene får efternavnet Navne (se box om 1856: Dåbsforordningen indskærpes. ). Hans Christian Navne dør (94) som husmand på Haugbølle Mark - 46 år. Da Kristine blev enke i 1886, drev hun jorden til sønnen Peder overtog stedet og udvidede det til td. land pløjemark og lidt mose. Efter at have boet nogle år hos sønnen flyttede hun op til Væver i Fuglsbølle. Kristine blev kaldt Kristine Kruse. Kristine døde i Humble. (***se foregående side) Mogens Rasmussen (84) fra foregående side var kusk på Egeløkke Gods inden han gifter sig 2. april 1841 i Bøstrup Kirke (169) med Anne Kirstine Pedersdatter født 1808 i Bøstrup (170). Hun er da tjenestepige på samme gods, men højgravid. Efter at have født deres datter flytter de i april 1842 til Grænge By i Toreby Sogn på Lolland (171). Før de får deres næste barn i 1844 er de flyttet til Raagelunde By i Kettinge sogn på Lolland, hvor de bliver boende til de dør. Mogens dør 10. februar 1871 (172) og Ane dør 22. juli 1887 (173). Begge bliver begravet på Kettinge Kirkegård. Mogens og Ane fik i deres ægteskab 5 børn, men der er ikke fundet nogen, der fik eller har skiftet efternavn til Navne. Deres børn. 1. Hansine Caroline f. 24. maj 1841 i Bøstrup (174). 2. Rasmus Pedersen Navne Rasmussen f. 20. januar 1844 i Kettinge (175). 3. Peder Hansen Ramussen f. 20. juni 1847 i Kettinge (176). 4. Christian Rasmussen f. 3. april 1851 i Kettinge (177). 5. Ane Marie Rasmussen f. 9. april 1854 i Kettinge (178). 17

18 1856: DÅBSFORORDNINGEN INDSKÆRPES Heri fremgår det bl.a.: at det faste familie- eller stammenavn, der efter frd. af 30te maj 1828 én gang er blevet valgt, ikke blot skal komme til anvendelse for alle børn i den samme generation, men også for alle følgende generationer i den samme familie. Samtidig fik præsterne lodret ordre om altid at døbe børnene til det efternavn, deres fader havde. Det betød, at de udbredte sen- efternavne blev altdominerende, fordi der nu var lukket for en løbende tilgang af tilnavne og stednavne. Efter dåbsforordnngen af 1856 trådte i kraft, tyder det på, at præsterne ikke levede helt op til den. Dette uddrag fra Humble Kirkebog side 84 viser, at barnet ikke får faderens efternavn - Navne (se faderens dåb på forrige side). For og mellemnavn stammer måske fra farfaren, Peder Rasmussen (Navne) og Hansen fra morfaderen, Hans Christiansen. Bedre gik det ikke 3-5 år senere i Magleby Kirke. Her døbes bl.a. 4 drenge, hvor faderen hed Rasmus Hansen. Alle 4 drenge noteres med navnene - Hansen Navne. Hermed er Peder Hansen Navne og Marie Christensdatters ti børn omtalt. I hans ægteskab med Karen Olsdatter fik han 4 børn: 11. Marie Pedersdatter døbt 18. december 1785 (95) i Simmerbølle Kirke. Hun begraves 17. juni 1788 (96) på Simmerbølle Kirkegård - ca. 2½ år. 12. Peder Hansen Pedersen døbt 26. august 1787 i Simmerbølle Kirke (97). Han bliver soldat i 1808 i København, hvor han også, ifølge et skifte efter sin moder, boede i 1831 (98). Der er ikke fundet efterkommere efter ham. 14. Anna Cathrine Pedersdatter døbt 15. februar 1795 i Simmerbølle Kirke (108). Hun begraves 31. maj 1795 på Simmerbølle Kirkegård (109) - 16 uger gammel. Hermed er Peder Hansen Navnes 14 børn nævnt, og der er kun fundet en, der tager tilnavnet - Navne - med til næste generation og som i dag har efterkommere med efternavnet - Navne. Se afsnit I side 22 Hans Pedersen Navne, Svendstrup Ole Pedersen bliver nævnt som Ole Navne og var døbt 12. juli 1789 i Simmerbølle Kirke (99). Han gifter sig med Kirsten Rasmusdatter 18. marts 1810 i Simmerbølle Kirke (100) og de fæster et hus i Simmerbølle (matr.17) (101). Ole benævnes som Husmand og træskomand. Ole Pedersen Navne dør (ifølge et skifte) 1839 (102) og Kirsten dør (ifølge et skifte) 1849 (103). Begge dør i Simmerbølle og begraves på Simmerbølle Kirkegård. Der er fundet 4 børn fra dette ægteskab, hvor alle er født i Simmerbølle og døbt i Simmerbølle Kirke: Peder Olsen døbt (104). Bodil Marie Olsen (105). Maren Olsen (106). Rasmus Olsen (107). Simmerbølle Kirke er i korbuen udsmykket med et kalkmaleri fra 1523, der viser en særpræget udformning af Danmarks våbenskjold 18

19 Ved gennemgang af kirkebøger, fæsteprotokoller og andre offentlige papirer, optræder andre med tilnavnet Navne, end dem der er nævnt i dette bind. Det er, grundet de manglende kirkebøger før 1812, ofte svært at finde, hvor disse personer stammer fra, men det kan ikke udelukkes, at førstnævnte Hans Matzsen ( ) har haft søskende. Der er imidlertid ikke fundet nulevende personer med efternavnet Navne, som har aner fra andre end dem der er nævnt i denne bog. Simmerbølle Kirke set mod nord Middelalderkirke som indeholder bl.a. kalkmaleri med meget speciel udformning af Danmarks våbenskjold (ARMA DANORUM) fra 1523 (se foregående side). Romansk gravsten med processionskors Foto Flemmimg Iskov 19

20 Fæstegården i Kulepile Den gård, der her skal omtales, er i dag nedrevet, men ville være beliggende ved Simmerbølle Kirkevej mellem nr. 8 og 10. Ifølge matrikelkortet fra 1814 var gården ikke nedrevet, hvilket sikkert er sket i slutningen af 1800-tallet, og er derefter flyttet over på den anden side af vejen, ca. 100 meter nord for den gamle gård. Peder Hansen flytter til fæstegården i Kulepile i 1745 og overtager fæstet 6. marts 1748 (114) efter Rasmus Krøyer. Dengang var jordens størrelse i hartkorn 5 tønder og 5 skæppe. I areal var dette ca. 59 td. land ager, 1 td. land eng, 1 td. land mose og 1 td. land til have og gårdsplads. Hovedmatriklen var nr.2 af Kulepile, og den var fæstegård under Grevskabet Langeland. Efter Peder Navnes død i 1803 overtages fæstet af Ivar Knudsen (115), der samtidig gifter sig med Peder Navnes enke. procent på 48%. Kulepile takseredes i 1688 til 28 tdr. htk., hvilket i 1844 takseringen nedsattes til 19 tdr. htk. Kulepile blokudskiftedes i Ved salget af Tranekær Len i 1672 medfulgte de 4 gårde i Kulepile By, og Kulepile befandt sig endnu under Tranekær i I 1903 var overgangen til selveje afsluttet. Fakta om Kulepile Kulepile er nævnt første gang 1542 i formen Kulepile, Kulepiiel. Forleddet er navneordet kula, der i dette tilfælde nok betyder grav, grube. Efterleddet er navneordet pili, som betyder pilekrat. Landsbyens jordtilliggende Simmerbølle sogn havde i 1688 en opdyrknings- I årene kortlagde Videnskabernes Selskab, ved kongelig reskript af 26. juni 1761, Danmark og hertugdømmerne, hvilket medførte det første egentlige topografiske kort over områderne. Dette kortudsnit er fra 1780, dengang Peder Navne boede i Kulepile i Simmerbølle Kirkesogn. Udsnit af matrikelkort fra Kulepile, Simmerbølle Sogn fra 1810 med rettelser frem til Gården som Peder Hansen Navne fæstede, havde matrikel 2, og adressen blev Simmerbølle Kirkevej mellem nr. 8 og 10. Den er markeret med blåt og de tilhørende marker er ligeledes indrammet med blåt. Vejnavnene er de der anvendes Gården blev nedrevet i sidste halvdel af 1800 tallet, og flyttet ud på marken, nord for den daværende gård. Se hele kortet på 20

21 Dette uddrag over opgørelsen af besætning og løsøre, er fra fæstegården i Kulepile, da Peder Hansen Navnes ægtefælde, Maria Christensdatter dør i 1782 (115). De vurderede beløb er opgivet i Rigsdaler, Mark og Skilling. 1 Rigsdaler (rd) = 6 Mark (f)= 16 skilling (sk) Heeste 1 brun hest 5 aar sort do 6 aar brun skimmel do 6aar hvid hoppe 8 aar rød hest brun do 1 sirt do á 8 r Kvæe: 1 sort koe 9 aar rød do 5 aar sortbroged do 9 aar sort do 9aar røde do á sort røgget do 10aar rødbroget qvie 2 aar sort kalv soe med 6 grise faar med lam á 8f do uden lam á 7f8s væder gaas og 1 gasse I garden 1 beslagen vogn m behør træe vogn 5 rd 1 do 2 r. 7-1 polg med alt behør harre med jerntender skog og en tørve slade hiuelbor slibesten svinetruge hakkelsekiste m knive furke á 8 sk huusstie huggeblok seittebæak Bøgefill til vogn spade og 1 haka øxer Daglig stuen 1 gl. Ege bord med aaben foed og skuffe fyr gaasebænk m 3 rum bænk sengested m. gest fyrbord med korsfoed lidet kandeskab Pyramide gl. stoele a 10 sk fyr hængeskab med laas hylder Storstuen 1 brun fyrkiste á 9 rd Dernt.2 rd Tilhører dr. Anne efter faderens.. 1 fyrbord med skuffe fyrkiste med 1. og gr fyr sengested 2 rd Tilhører dr Johanne 1 brunmalet fyrkiste 2 rd har faderen givet sn. Rasmus forlods Kielderen 3 hele Ølltønder á 1f balge og 1 strippe bælger og 1 ølltragt gryntønder mælkekande og 1 kaløb hylder Kiøkanet 1 kar med stoel Et dito fribalger kierne med behør do haandqværn med Huus siebøtter a 6 sk standtønde spand og 1 jerngribe deietrug Bøgefill til 1 vogn Loftet 1 spand og 2 fierdinger axeltræer a 6 sk klapstole a 6 s bord maalebøtte lange fyrbanke standtønde og 1 balge brader og 2 sk ve eder malkekande bru 2 standtønder tøyer sold flødebøtte leer a 12 sk sæke a 1f Kaabre og messing 1 brøgger kiedel messing kiedel mindre do kobretrakt gryde do pande og 1 rist ildtang og skovl fyrfad tørvespader Sengen i Storstuen nstr olme overd: hvid linned underdyne blaastr do hovdd puder par blorgr lagen Dagligstuen: 1 brunstr olmerdugs overdyne do olmerduge overdyne sortstribed do vaar blaastr 1 hovedpude rød str 1 do blaa str do puder p blorgr lagen Drengenes senge 1 brunstr ulden overdyne hvid linned underdyne puder p blorgr lagen eege halvkiste med 1 og gr. 1 do hængeskab 1 rd 4f Disse tilskrives efter faderens begravning den ældste søn Hans Pedersen forlodes. Indtægten bliver Når udgifterne er fratrukken bliver der til deling 11 rd 5f 13 sk Ægtemanden får halvdelen. Den anden halvdel deles i 9 portioner á 3 Mark 15 15/18 skilling, hvor de 2 sønner får hver 2 portioner og de 5 døtre får hver 1 portion. Børnene enedes dog om, at faderen skulle beholde hele arven. 21

22 Hans Pedersen Navne, Svendstrup Nogle begivenheder, fra Hans Pedersen Navnes og Anne Nielsdatters tid på fæstegården i Svendstrup By ( ), er følgende: Grundtvigs tid på Egeløkke, Langeland Danmark går fallit H.C. Ørsted opdager elektromagnetismen Rasmus Hansen, Kulepile, får et sølvbæger fra Det Kgl. Landhusholdningsselskab, for at arbejdet med en gård efter nye metoder A.S. Ørsted bliver Generalprokurør H.C. Andersen første hæfter med eventyr Hans Pedersen Navnes tid på gården har også været præget af stavnsbåndets ophævelse, ni år før han overtog fæstet i Svendstrup By (se infoboks). I 1808 var det den fransk-spanske hjælpehær, der voldte de store problemer. Hæren kom jo for sent til at nå over Storebælt, inden Englænderne kom, så store dele af hæren blev indkvarteret på Langeland. I Skrøbelev blev det spanioler, og selvom de stort set opførte sig pænt, klagedes der dog over deres ridning gennem kornmarkerne og deres ødelæggelse af stengærderne. Desuden hedder det i en klage: - de vil have suppe og hvedebrød hver dag-. Hans Pedersen Navne blev født i Kulepile og døbt i Simmerbølle Kirke 22. marts 1767 (110). Efter endt soldatertid trolover han sig 11. juni 1797 i Skrøbelev Kirke (118) med Anne Nielsdatter, der var født i Svendstrup By, af forældrene Niels Larsen og Bodil Larsdatter. Anne blev døbt 6. Januar 1771 i Skrøbelev Kirke (119). Annes far, Niels Larsen, bliver begravet 10. april 1797 på Skrøbelev Kirkegård (120), hvorefter Hans Pedersen Navne overtager fæstet af svigerfaderens gård i Svendstrup By. Svigermoderen, Stavnsbåndet Stavnsbåndet blev indført i 1733 efter ønske fra godsejere og militær. Det bandt mænd mellem 18 og 36 år til at blive boende på det gods eller herregård, hvor de var født. Der var dog mulighed for at købe fripas, så stavnsbåndet var i praksis næppe særligt bindende for de bedrestillede, dvs. bønderne og deres sønner. Aldersgrænserne blev ændret i tre omgange. I 1735 til år, i 1742 til 9-40 år og i 1764 til 4-40 år. Stavnsbåndet blev omlagt i Første blev dem, der var under 14 år fritaget, senere dem der var over 36 år og derefter dem, der havde tjent som soldat. Det var først med indførelsen af den almindelige værnepligt i 1848 at stavnsbåndet blev ophævet. Lægdsruller og søruller Lægdsruller og søruller er fortegnelser over værnepligtige, som fra 1701 kunne udskrives til militærtjeneste i hæren eller flåden. Gennem tiden har aldersgrænsen for hvornår man blev henholdsvis optaget i og slette af lægdsrullen skiftet. Hvem blev optaget i rullerne Indtil 1849: Kun sønner af landbostanden. Sønner af gårdbrugere, som ikke selv var af bondestand, var dog fritaget. Fra 1829: Sønner af møllere, kromænd og landhåndværkere blev nu også regnet til landbostanden. I 1849 og 1850: Den almindelige værnepligt blev indført i kongeriget og i hertugdømmerne, hvorefter alle mænd uanset stand var værnepligtige. Indtil 1869/1912: Lærere og ordinerede gejstlige forblev fritaget for værnepligt. Udsnit fra Grevskabet Langelands lægsruller (117). I 2. linie ses faderen Gm. Peder Navne med sønnen (31) Hans Pedersen 23 år som endnu er ved regimentet. Længst til højre står: d:21de Octr. 88. Reserv: Sold: og nu d: 23de Marts 1790 enr: [enrullet] til Artelleriet. I 3. og de 2 sidste linjer nævnes 3 af Peder Navnes andre drenge. 22

1.1.1 RASMUS JENSEN. Aner Maren Nielsdatter - Jens Peder Rasmussen. Eva Kristensen Marts 2016-1. udgave RASMUS JENSEN "1

1.1.1 RASMUS JENSEN. Aner Maren Nielsdatter - Jens Peder Rasmussen. Eva Kristensen Marts 2016-1. udgave RASMUS JENSEN 1 RASMUS JENSEN Aner Maren Nielsdatter - Jens Peder Rasmussen Eva Kristensen Marts 2016-1. udgave RASMUS JENSEN "1 Rasmus Jensen *1811-1890 Rasmus blev født 8. december 1811 i Lydum. Han bliver ført til

Læs mere

Stensgaard skifteprotokol I: 1751-1777 og II: 1777-1826

Stensgaard skifteprotokol I: 1751-1777 og II: 1777-1826 Stensgaard skifteprotokol I: 1751-1777 og II: 1777-1826 Stensgaard, under Brahesborg, skifteprotokol I-2, 1751-1777 Uddrag - Drejø skifter Peder Nielsen, gdm, Drejø, 984, 16.12.1763 ~ Maren Hansdatter,

Læs mere

Enghavegaard, Borup, matrikel 7

Enghavegaard, Borup, matrikel 7 https://www.slaegtogdata.dk/kilder/afskrevne-kilder/praestoeamt/enghavegaard-borup-matr-7 Enghavegaard, Borup, matrikel 7 Præstø amt, Fakse herred, Sønder Dalby sogn - kildeafskrift doneret af Arne Hansen,

Læs mere

Familiegrupperapport for Niels Rasmussen og Anne Kirstine Hansdatter Mand Niels Rasmussen 1

Familiegrupperapport for Niels Rasmussen og Anne Kirstine Hansdatter Mand Niels Rasmussen 1 Mand Niels Rasmussen 1 Født Før 18 Maj 1732 Lindelse, Langeland Sønder, Svendborg 2 Dåb 18 Maj 1732 Lindelse, Langeland Sønder, Svendborg 2 Død Før 13 Jan. 1793 Lindelse, Langeland Sønder, Svendborg 3

Læs mere

Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt

Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt Ifølge matriklen i 1664 hørte gården til Jomfruens Egede, fæsteren var Niels Pedersen, gårdens hartkorn angives til 4 td 5 sk. Ifølge Matriklen i 1680 hørte

Læs mere

Han blev trolovet 6 apr 1768 og gift 2 okt 1768 i Skellebjerg præstegård med

Han blev trolovet 6 apr 1768 og gift 2 okt 1768 i Skellebjerg præstegård med 6.7 generation Ane 44 og 45 Niels Poulsen og Karen Nielsdatter Niels Poulsen var født ca. 1736, muligvis i Soebjerg, Skellebjerg sogn, Holbæk amt og døbt i Skellebjerg kirke, Løve herred. Men han findes

Læs mere

Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen

Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen Anders blev født 3 jan 1884 på Langemark i Sæby sogn, Holbæk amt, søn af landarbejder og skomager Hans Sørensen og hustru Karen Marie Jørgensen.

Læs mere

Aner til Maren Madsen

Aner til Maren Madsen 1. generation 1. Maren Madsen, datter af Gårdmand Mads Christensen og Mette Christensdatter, blev født den 1 Mar. 1851 i Dalbyover Sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt den 13 Mar. 1851 i Hjemmet, døde den

Læs mere

I dette notat har jeg sammenstykket, hvad jeg på nuværende tidspunkt ved om mine 2 x tipoldeforældre Anna Pedersdatter og Peter Mortensen.

I dette notat har jeg sammenstykket, hvad jeg på nuværende tidspunkt ved om mine 2 x tipoldeforældre Anna Pedersdatter og Peter Mortensen. 15. februar 2014 2 x tipoldeforældre Anna Pedersdatter & Peter Mortensen I dette notat har jeg sammenstykket, hvad jeg på nuværende tidspunkt ved om mine 2 x tipoldeforældre Anna Pedersdatter og Peter

Læs mere

Generation VIII Ane nr. 382/383. Indholdsfortegnelse

Generation VIII Ane nr. 382/383. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Niels Pedersen Skou og Bodild Nielsdatter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Peder Jensen Skouf & Maren Lauridsdatter Niels Pedersen

Læs mere

Aner til Agathe Line Hansen

Aner til Agathe Line Hansen 1. generation 1. Agathe Line Hansen, datter af Daglejer Jørgen Hansen og Karen Dorthe Larsen, blev født den 21 Okt. 1870 i Ejby Sogn, Vends Herred, 1 blev døbt den 14 Dec. 1870 i Hjemmet, døde den 17 Sep.

Læs mere

Aner til Anders Peter Andersen

Aner til Anders Peter Andersen 1. generation 1. Anders Peter Andersen, søn af Arbejdsmand Karl Peter Andersson og Karen Marie Larsen, blev født den 29 Jul. 1876 i Gjerning sogn, Houlberg Herred, 1 blev døbt den 30 Jul. 1876 i Hjemmet,

Læs mere

Generation X Ane nr. 1528/1529

Generation X Ane nr. 1528/1529 Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Jens Laursen Skou og -datter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Laurs Hansen Skou & Bodil -datter Ane nr. 3056/3057 Jens Laursen Skou

Læs mere

Generation IX Ane nr. 688/689 Indholdsfortegnelse

Generation IX Ane nr. 688/689 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Peder Christensen og Anna Hansdatter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Hans Rasmussen Krøll & Kirsten Rasmusdatter Ane nr. 1378/1379

Læs mere

Løjtved skifteprotokol 1744-1753

Løjtved skifteprotokol 1744-1753 1 Løjtved skifteprotokol 1744-1753 Anders Nielsen Møller, Stenstrup, 2, 31-08-1744 ~ Dorthe Jørgensdatter, lavværge broder Jens Jørgensen, Rødme Arvingerne er hans moder og søskende: Johanne Hansdatter

Læs mere

No. 71 Ane Cathrine Pedersdatter Veie. En hyrdepige med sit horn. : nr. 35 Maren Brosholm Johannesdatter og Peder Christian Johannesen.

No. 71 Ane Cathrine Pedersdatter Veie. En hyrdepige med sit horn. : nr. 35 Maren Brosholm Johannesdatter og Peder Christian Johannesen. Ane Cathrine Pedersdatter Veie En hyrdepige med sit horn Forældre Børn : nr. 142 Peder Pedersen Veie og nr. 143 Maren Eskilsdatter. : nr. 35 Maren Brosholm Johannesdatter og Peder Christian Johannesen.

Læs mere

Familiegrupperapport for Jens Pedersen og Karen Nielsdatter Mand Jens Pedersen 1

Familiegrupperapport for Jens Pedersen og Karen Nielsdatter Mand Jens Pedersen 1 Mand Jens Pedersen 1 Født Omkr 1781 2 Dåb 7 Jan. 1781 Søndersted, Merløse, Holbæk 3 Død 7 Okt. 1831 Kirke Eskilstrup, Merløse, Holbæk 2 Begravet 9 Okt. 1831 Kirke Eskilstrup, Merløse, Holbæk 2 Ægteskab

Læs mere

2 Overskrift Tekst spalte

2 Overskrift Tekst spalte 2 Overskrift Tekst spalte Når kirkebøgerne mangler Når kirkebøgerne mangler Hvis man er interesseret i at spore bestemte personers familieforhold, kan man komme ud for, at kirkebøgerne ikke går langt

Læs mere

Kærvej Nr.11. Errindlev. Matr.Nr.7a.

Kærvej Nr.11. Errindlev. Matr.Nr.7a. Kærvej Nr.11. Errindlev. Matr.Nr.7a. (E-E) Jens Jørgensen født 1750 og hustru Bodil Marcusdatter født 1752. 1783 Mandagen den 15 September Trol: By Smed i Errindlev, Jens Jørgensen til Pigen, Bodil Marcus

Læs mere

Sorten Vennekildegårdsæble nævnes omkring 1885, stammer fra Vennekildegård, Grønholtvej 31

Sorten Vennekildegårdsæble nævnes omkring 1885, stammer fra Vennekildegård, Grønholtvej 31 Grønholtvej 31 Vennekilde Matrikelnummer: Matr.nr. 6a Grønholt by, Grønholt sogn, arvefæstegård, som er på 189954 m2, heraf vej 8160 m2. Det var oprindelig gård nr. 5. Vennekilde har engang sammen med

Læs mere

Niels Peder Hansen, 1850-1937

Niels Peder Hansen, 1850-1937 Niels Peder Hansen blev født den 30. september 1950 i Braabye, Vester Broby sogn. Blev døbt i kirken den 10. november 1850. Vester Broby kirke kilde Vester Broby sogn Baaret af Jomfrue Krossing Tj(enende)

Læs mere

No. 52 Niels Hansen Knudsen

No. 52 Niels Hansen Knudsen Niels Hansen Knudsen Forældre: Børn: nr. 104 Hans Nielsen og nr. 105 Karen Nielsen, født Andersdatter Hans Knudsen, Karen Knudsen, Lars Adam Knudsen, Jens Peter Knudsen, Karen Knudsen, nr. 26 Søren Dahl

Læs mere

Generation X Ane nr. 1510/1511

Generation X Ane nr. 1510/1511 Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Anders Hansen Tuesen og Mette Andersdatter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Hans Tuesen & Maren -datter Anders Madsen & Anna Christensdatter

Læs mere

Ole Jørgen Hansens aner i mandlig linje

Ole Jørgen Hansens aner i mandlig linje Ole Jørgen Hansens aner i mandlig linje Kommentarer til Ole Jørgen Hansens aner i mandlig linje (start med Ole Jørgen Hansen og baglæns i tid ). Forkortelsen AO står for ArkivalierOnline, som november

Læs mere

Grønholtvej 21. Kollerisgård. Matrikelnummer

Grønholtvej 21. Kollerisgård. Matrikelnummer Grønholtvej 21 Kollerisgård Matrikelnummer Matr. Nr. 5a, og 31 Grønholt by, Grønholt sogn. Gården var oprindelig gård nr. 9. Matr.nr. 5 a er på 273.316 m2. Fotos af ejendommen Ejere af ejendommen 1. Skøde

Læs mere

Efterkommere af Karen Marie Jørgensen og Hans Sørensen Afsnit 1. Afsnit 1. Marie, Anton og Hans

Efterkommere af Karen Marie Jørgensen og Hans Sørensen Afsnit 1. Afsnit 1. Marie, Anton og Hans Afsnit 1 Afsnit 1 Marie, Anton og Hans 9 Afsnit 1 10 Karen Marie Jørgensen, født 11. maj 1858 på Tindinge banke i Tjørnelunde, Holbæk amt, datter af husmand Jørgen Madsen (1825-1891) og hustru Juliane

Læs mere

Generation IX Ane nr. 736/737. Indholdsfortegnelse

Generation IX Ane nr. 736/737. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Hans Andersen Nordbo og Marie Hansdatter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Anders Andersen Nordbo & Dorte Pedersdatter Ane nr. 1472/1473

Læs mere

Kongevejen 79. eksisterer ej længere. Matrikel nummer. Parcel af Stenklammegård matr. nr. 2b.

Kongevejen 79. eksisterer ej længere. Matrikel nummer. Parcel af Stenklammegård matr. nr. 2b. Kongevejen 79 eksisterer ej længere Matrikel nummer Parcel af Stenklammegård matr. nr. 2b. Er i dag lagt under Kildegården, Kongevejen 79, 3480 Fredensborg Fotos af ejendommen Ejere af ejendommen 1. Landmand

Læs mere

Odense Bispestols gods, skifter 1731-1835

Odense Bispestols gods, skifter 1731-1835 1 Odense Bispestols gods, skifter 1731-1835 Knud Jeppesen, Snestrup, Pårup, 13-09-1782, I-2 (5) i far Jeppe Olesens gård ~ Dorthe Andersdatter, lavværge skoleholder Christian Seidler, Snestrup Jeppe Knudsen

Læs mere

Aage Rudolf Poulsen. KB Kærum 1748-1814, 1791 nr 1 (opslag 305) Hans Michelsen begravet 30/1 (født ca 1735)

Aage Rudolf Poulsen. KB Kærum 1748-1814, 1791 nr 1 (opslag 305) Hans Michelsen begravet 30/1 (født ca 1735) JP 58 1735 Hans Michelsen, Torø Huse MULIGHED: KB Kærum 1722-1814, 1734 (opslag 103) Hans Michelsen døbt 2/2 Michel Hansen af Norbÿe 1 Barn døbt Fest: Purificat: Mar: nom: Hans fad: som bar Det Helvig

Læs mere

Slægtsforskning. Slægt- og Lokalhistorisk forening Djursland September 2012

Slægtsforskning. Slægt- og Lokalhistorisk forening Djursland September 2012 Slægtsforskning Slægt- og Lokalhistorisk forening Djursland September 2012 Slægtsforskning Tirsdag d. 11. september : Kursus Tirsdag d. 18. september : Kursus Tirsdag d. 25. september : Kursus Tirsdag

Læs mere

Generation X Ane nr. 1322/1323. Indholdsfortegnelse

Generation X Ane nr. 1322/1323. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Rasmus Pedersen og Kirsten -datter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Ane nr. Rasmus Pedersen & Kirsten -datter Pollerup 1322/1323

Læs mere

Aner til Karen Jensen

Aner til Karen Jensen 1. generation 1. Karen Jensen, datter af Husmand Jens Jensen og Kirsten Olesen, blev født den 20 Nov. 1885 i Ø. Tørslev sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt den 2 Dec. 1885 i Hjemmet, og døde efter 1930.

Læs mere

Hovgaard Hougaard slægten af Ring, Hammer Sogn, Hammer Herred.

Hovgaard Hougaard slægten af Ring, Hammer Sogn, Hammer Herred. Hovgaard Hougaard slægten af Ring, Hammer Sogn, Hammer Herred. Om slægtens forfader Hans Hovgaard (født 1645, død 1728) bonde på Hovgaarden i Ring siden 1669. Historier og citater om slægten. I det følgende

Læs mere

Aner til Laura Martine Jensine Nielsen

Aner til Laura Martine Jensine Nielsen 1. generation 1. Laura Martine Jensine Nielsen, datter af Gårdejer Villads Laurids Johan Nielsen og Ane Marie Christensen, blev født den 9 Nov. 1897 i Ferslev Sogn, Fleskum Herred, 1 blev døbt den 24 Maj

Læs mere

Aner til Husmand Poul Christian Kondrup Madsen

Aner til Husmand Poul Christian Kondrup Madsen 1. generation 1. Husmand Poul Christian Kondrup Madsen, søn af Husmand & Slagter Mads Christensen Greve og Marie Cathrine Hansdatter, blev født den 9 Apr. 1855 i Vindblæs Sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt

Læs mere

Jens Peder Rasmussen

Jens Peder Rasmussen Jens Peder Rasmussen Maren Nielsdatter ældste søn Eva Kristensen Marts 2016-1. udgave JENS PEDER RASMUSSEN "1 Jens Peder Rasmussen *1786-1834 Marens ældste søn Jens Peder Rasmussen blev født 21. marts

Læs mere

Efterkommere af Laust Bertelsen Ca efter 1690

Efterkommere af Laust Bertelsen Ca efter 1690 Efterkommere af Laust Bertelsen Ca. 1615 - efter 1690 Efterkommere af Laust Bertelsen 1. Generation 1. Laust Bertelsen 1, 2, 3 blev født cirka 1615 og døde efter 1690. Andre navne for Laust var Laurids

Læs mere

Generation VIII Ane nr. 340/341. Indholdsfortegnelse

Generation VIII Ane nr. 340/341. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Peder Nielsen og Maren Hansdatter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Niels Jespersen & Ludze Pedersdatter Hans Frendesen & Karen Jensdtr.

Læs mere

No. 16. : Jens Nielsen. : nr. 32 Niels Christian Laursen og nr. 33 Ane Margrethe Andersdatter

No. 16. : Jens Nielsen. : nr. 32 Niels Christian Laursen og nr. 33 Ane Margrethe Andersdatter Jens Forældre Børn : nr. 32 Niels Christian Laursen og nr. 33 Ane Margrethe Andersdatter : Maren Christine, Ane Josephine Caroline, Anders Sofus Kristian, Oluf Kristian Johannes, Olga Josefine Petrea,

Læs mere

Generation VII Ane nr. 170/171. Indholdsfortegnelse

Generation VII Ane nr. 170/171. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Hans Pedersen og Maria Stephansddatter 4 Hans Pedersen og Maren Jensdatter 5 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Peder Nielsen & Maren

Læs mere

Anders Madsen & Anna Christensdatter. Laurids Pedersen Kamp & Mette Andersdatter Råbylille. Maren Lauridsdatter Spejlsby 765. Niels Pedersen Skou

Anders Madsen & Anna Christensdatter. Laurids Pedersen Kamp & Mette Andersdatter Råbylille. Maren Lauridsdatter Spejlsby 765. Niels Pedersen Skou Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Laurids Pedersen Kamp og Mette Andersdatter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Peder Lauridsen Kamp & Maren Madsdatter Anders Madsen

Læs mere

Familiegrupperapport for Søren Hansen og Ane Jensdatter Side 1 Mand Søren Hansen 1

Familiegrupperapport for Søren Hansen og Ane Jensdatter Side 1 Mand Søren Hansen 1 Familiegrupperapport for Søren Hansen og Ane Jensdatter Side 1 Mand Søren Hansen 1 Født 19 Jun. 1799 Haraldsted, Ringsted, Sorø 2 Dåb 28 Jul. 1799 Haraldsted, Ringsted, Sorø 2 Død 25 Sep. 1875 Soderup,

Læs mere

Øksendrup Kirke , opslag

Øksendrup Kirke , opslag Nicolay Olsen blev født i 1762, og det har desværre ikke været muligt at finde hans fødsel i kirkebøgerne. Det kan være ham, der er opført i en kirkebog fra Frørup Kirke, men jeg er ikke sikker, og derfor

Læs mere

TIDSELHOLT GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOLLER

TIDSELHOLT GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOLLER TIDSELHOLT GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOLLER 1739 1818 Johanne Andersdatter, Albjerg, 22.03.1775, 166 ~ Skrædder Mads Christiansen (~ 2º Gjertrud Nielsdatter) 20.01.1771, 281 Karen Andersdatter,

Læs mere

Side 1 af 11. Forfædre til: Jeanette Johansen Slyk. 1st Generationer. 2nd Generationer (Forældre) 3de Generationer (Bedsteforældre)

Side 1 af 11. Forfædre til: Jeanette Johansen Slyk. 1st Generationer. 2nd Generationer (Forældre) 3de Generationer (Bedsteforældre) Side 1 af 11 1st Generationer 1. blev født den Nov. 29 1957 i Frederiksberg Hospital. Andre begivenheder i Feb 23 1958 Holmens Kirke Pastor Knud Banning 2. Bent Johansen blev født den Jun. 21 1930 i Vanløse

Læs mere

Johanne og Claus Clausen

Johanne og Claus Clausen Johanne og Claus Clausen 9. maj 2013 Denne historie handler om min kone Inger Clausens forældre Johanne og Claus Clausen. Johannes fødsel Johanne blev født den 30. januar 1917 i Skive. Hendes forældre

Læs mere

Hans Anders Harald Sørensen

Hans Anders Harald Sørensen ca. 1722-1771 Jeppe Hansen født ca. 1722 Jep Hansen Loserup grd - Soren Larsen dod 20/1 1749 Jeppe Hansen Løsserup gaard 14/7 1761 1 185 KB Udby 1737-1814, 1771 opslag 103 Jep Hansen begravet 5/8 D: 5

Læs mere

Else Larsine Cathrine Larsen og Jens Kristian Larsen

Else Larsine Cathrine Larsen og Jens Kristian Larsen 14. maj 2013 Else Larsine Cathrine Larsen og Jens Kristian Larsen Denne fortælling handler om mine oldeforældre på min farmors side Else og Jens Larsen fra Odsherred. Elses fødsel Else blev født i Nørre

Læs mere

Folketælling Grene 1834

Folketælling Grene 1834 Billund Bye, 1. familie en gård Hans Jessen, 64, g, gårdmand Mette Christensdatter, 56, g, hans kone Hans Nielsen, 24, u, stedsøn, står for gårdens drift Maren Nielsdatter, 31, u, steddatter, forældrene

Læs mere

Ane F2 og F3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen

Ane F2 og F3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen Ane F2 og F3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen Anders blev født 3 jan 1884 på Langemark i Sæby sogn, Holbæk amt, søn af landarbejder og skomager Hans Sørensen(1859-1917) og hustru Karen Marie

Læs mere

Optegnelse. på folketallet m.v. i Thurø Sogn under Sunds Herred (eller Birk) i Svendborg Amt, den 18. februar 1834.

Optegnelse. på folketallet m.v. i Thurø Sogn under Sunds Herred (eller Birk) i Svendborg Amt, den 18. februar 1834. Optegnelse på folketallet m.v. i Thurø Sogn under Sunds Herred (eller Birk) i Svendborg Amt, den 18. februar 1834. By eller sted med anførsel Næringsvej, af gårde, huse o. s. v. Navn Alder Ægtestand stilling

Læs mere

Assenbøllevej Nr.2 Assenbølle Matr.Nr.2. Kærlundgård. Billeder (A-A) Kærlundgård JPG

Assenbøllevej Nr.2 Assenbølle Matr.Nr.2. Kærlundgård. Billeder (A-A) Kærlundgård JPG Assenbøllevej Nr.2 Assenbølle Matr.Nr.2. Kærlundgård. Billeder (A-A) Kærlundgård JPG (A-A). Gård Nr.2 i Assenbølle fæstet af Rasmus Pedersen 1787.... (A-AA) 1787. Rasmus Pedersen husbond 41 år 1. ægteskab

Læs mere

Helga Poulsens aner. BK 138-1693 Jens Andersen, Stenlille. Jens Andersen født: ca 1693 - ingen KB i Stenløse før 1736

Helga Poulsens aner. BK 138-1693 Jens Andersen, Stenlille. Jens Andersen født: ca 1693 - ingen KB i Stenløse før 1736 BK 138-1693 Jens Andersen, Stenlille Jens Andersen født: ca 1693 - ingen KB i Stenløse før 1736 KB Stenløse 1776 op 192 nr 47 Jens Andersen begravet 13/9 D 13 Sept. Jens Andersen, Gaardmand i Steenlille.

Læs mere

Generation XI Ane nr. 3020/3021

Generation XI Ane nr. 3020/3021 Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Hans Tuesen og Maren -datter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Thue Hansen &? -datter Ane nr. 6040/6041 Hans Tuesen og Maren -datter

Læs mere

Familiegrupperapport for Anders Hansen og Ingeborg Christensdatter Mand Anders Hansen 1

Familiegrupperapport for Anders Hansen og Ingeborg Christensdatter Mand Anders Hansen 1 Mand Anders Hansen 1 Født Før 29 Jun. 1725 Simmerbølle, Langeland Nørre, Svendborg 2 Dåb 29 Jun. 1725 Simmerbølle, Langeland Nørre, Svendborg 2 Død Før 5 Jun. 1813 Simmerbølle, Langeland Nørre, Svendborg

Læs mere

Forfædre til Carl August Hansen

Forfædre til Carl August Hansen Forfædre til Carl August Hansen Generation nr. 1 1. Carl August Hansen, født 12 feb 1892 i Skt. Matthæus, København 1 ; død 01 maj 1959 i Gladsaxe, Kbh.a.. Han er søn af 3. Bodil Hansen. Han giftede sig

Læs mere

Generation IX Ane nr. 608/609. Indholdsfortegnelse

Generation IX Ane nr. 608/609. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Oluf Sørensen og Mette Tygesdatter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Ane nr. Oluf Sørensen & Mette Tygesdatter Urup 608/609 Tyge Olufsen

Læs mere

Fæste / ejerskab med interessante relationer:

Fæste / ejerskab med interessante relationer: Gårdmandsfamilier på Svinø: Grd. nr.: Mtr. nr.: Gårdens navn: Ved udskiftningen 1802 3: Efter Svinøbogens oversigt over mænd på Svinø: Fæste / ejerskab med interessante relationer: På tidspunktet for Rasmus

Læs mere

Sjælstoftevej Nr. 25. Matr.9 a. (S-I) Billeder (S-I)

Sjælstoftevej Nr. 25. Matr.9 a. (S-I) Billeder (S-I) Mosegård Sjælstoftevej Nr. 25. Matr.9 a. (S-I) Billeder (S-I) 1765 Dom: 20 a` Trinitatis = Søndag den 20 Oktober MAREN døbt, Rasmus Johansens liden Datter af Sjælstofte, som blev båret til Dåben af Hans

Læs mere

Lykke Mathilde Hansen

Lykke Mathilde Hansen Christen Christensen født før kirkebog og begravet uden angivelse af alder KB Stoense 1757-1775, 1762 (opslag 43) Christen Christensen begravet 11/12 D 11 Xber Christen Christensen af Stoense Side 1 af

Læs mere

No. 17 Nielssine Christine Jensen

No. 17 Nielssine Christine Jensen Nielssine Christine Jensen Forældre Børn : nr. 34 Jens Andreas Knudsen og nr. 35 Maren Johansen : Maren Christine, Ane Josephine Caroline, Anders Sofus Kristian, Oluf Kristian Johannes, Olga Josefine Petrea,

Læs mere

Familiegrupperapport for Hans Jacobsen og Inger Kirstine Hansdatter Mand Hans Jacobsen 1

Familiegrupperapport for Hans Jacobsen og Inger Kirstine Hansdatter Mand Hans Jacobsen 1 Mand Hans Jacobsen 1 Født 15 Jan. 1819 Bøstrup, Langeland Nørre, Svendborg 2 Dåb 17 Jan. 1819 Bøstrup, Langeland Nørre, Svendborg 2 Død 8 Jul. 1895 Tranekær, Langeland Nørre, Svendborg 3 Begravet 13 Jul.

Læs mere

Forældre. Bedsteforældre

Forældre. Bedsteforældre 1. Rosa Marie Jørgensen, * 20-09-1925 i Næssevang, Asnæs sogn, stilling: Husmoder. Hun blev gift med Alfred Nielsen, 07-04-1947 i Asnæs, Ods h,, * 01-10-1909 i Tolsager, Asnæs s., Ods h.,, stilling: Landmand,

Læs mere

No. 53 Mette Kirstine Hansen Knudsen

No. 53 Mette Kirstine Hansen Knudsen Mette Kirstine Hansen Knudsen Forældre: Børn: nr. 106 Laust Adamsen og nr. 107 Hansine Kirstine Nicoline Adamsen, født Hoff. Hans Knudsen, Karen Knudsen, Lars Adam Knudsen, Jens Peter Knudsen, Karen Knudsen,

Læs mere

Generation IV Ane nr. 16/17. Indholdsfortegnelse. Kort overblik 2. Tidsbillede 3. Søren Pedersen og Maren Jespersdatter 6

Generation IV Ane nr. 16/17. Indholdsfortegnelse. Kort overblik 2. Tidsbillede 3. Søren Pedersen og Maren Jespersdatter 6 Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Søren Pedersen og Maren Jespersdatter 6 Oversigt over kildemateriale 10 Kildemateriale 12 Peder Sørensen / Anne M. Pedersdatter Jesper Olsen & Maren

Læs mere

Folketællinger. Fæster i tiden. Ejer i tiden. Navn. Hans Christophersen & Lucia Andersdatter. 11. okt. 1830-1845. Hans Hansen & Johanne Hansdatter

Folketællinger. Fæster i tiden. Ejer i tiden. Navn. Hans Christophersen & Lucia Andersdatter. 11. okt. 1830-1845. Hans Hansen & Johanne Hansdatter Matrikel 5a, Stenagergaard. ***** Matrikelkort 1798: ejer/fæster Hans Christoffersen areal: 494030 /al 42 1/14 tdr. Tidligere hed gården Wingeberggaard og havde matrikelnummer: 2 [Forside] [Skafterup]

Læs mere

Christina Pedersen 2010-01 side - 1

Christina Pedersen 2010-01 side - 1 Christina Pedersen 2010-01 side - 1 Navn og anenummer: 162 1728/1730 Født Christian Sigfred Henricksen Lindberg Jeg ved ikke hvor han er født henne 20-7-1750 Han bliver gift 1. gang med Sara Marie Olsdatter

Læs mere

Generation XI Ane nr. 1374/1375

Generation XI Ane nr. 1374/1375 Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Peder Lauridsen og Ellen Hansdatter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Ane nr. Peder Lauridsen og Ellen Hansdatter Østermarke 1374/1375

Læs mere

Familiegrupperapport for Jens Jørgensen og Mette Rasmusdatter Mand Jens Jørgensen 1

Familiegrupperapport for Jens Jørgensen og Mette Rasmusdatter Mand Jens Jørgensen 1 Mand Jens Jørgensen 1 Født Før 19 Jan. 1744 Lumby, Lunde, Odense 2 Dåb 19 Jan. 1744 Lumby, Lunde, Odense 2 Død 27 Apr. 1803 Lumby, Lunde, Odense 3 Begravet 30 Apr. 1803 Lumby, Lunde, Odense 3 Far Jørgen

Læs mere

Catherine Jo Jørgensen, FOF Tirsdagshold Rigsarkivet Nov-2012

Catherine Jo Jørgensen, FOF Tirsdagshold Rigsarkivet Nov-2012 1 1837 Fødes 25.11.1837 uægte barn af [Ane 50] Ane Johanne Olsdatter og [Ane 49] Ukendt dog påstår familien at det er den danske arveprins Ferdinand, Den kongelige Fødselsstiftelse i 1837 Døbes 05.12.1837

Læs mere

Teestrup Kirkebog 1796-1814. Start [1]

Teestrup Kirkebog 1796-1814. Start [1] Start [1] Testrup Kirkebog. 1796-1814. Vielse kun for 1796-1813. Begravelse - 1814. [2] Thestrup Sogns Kirkebog hvor udi indføres Fødte Fol: 2 Døde 49 og Ægteviede Fol: 40 Fra Aar 1797 til 1813 inclus:

Læs mere

Bodil Thomasdatter i Tyrsting for lejermål i Hørup i Hatting sogn, udlagde Søren Hansen 1748 12a Døbt

Bodil Thomasdatter i Tyrsting for lejermål i Hørup i Hatting sogn, udlagde Søren Hansen 1748 12a Døbt 1743 2a Døbt Laurids Sørensen Messing? Hyrde og Anne Hansdatter i Tyrsting - Sidsel nr 1 1743 2a Døbt Christen Nielsen og Birgitte Pedersdatter i Heftholm nu til huse hos Peder Sørensen Snedker i Tyrsting

Læs mere

Familiegrupperapport for Mogens Sørensen og Kirsten Andreasdatter Mand Mogens Sørensen 1

Familiegrupperapport for Mogens Sørensen og Kirsten Andreasdatter Mand Mogens Sørensen 1 Mand Mogens Sørensen 1 Født Før 30 Jan. 1729 Ølstykke, Ølstykke, Frederiksborg 2 Dåb 30 Jan. 1729 Ølstykke, Ølstykke, Frederiksborg 2 Død Før 11 Aug. 1777 Stenløse, Ølstykke, Frederiksborg 3 Far Søren

Læs mere

Generation IX Ane nr. 660/661. Indholdsfortegnelse

Generation IX Ane nr. 660/661. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Jens Andersen Nordbo og Anna Rasmusdatter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Anders Andersen Nordbo & Dote Pedersdatter Rasmus Pedersen

Læs mere

1. Karen Marie Hansen, f. 9 okt 1890 i Ishøj, døbt 11 jan 1891 i Ishøj Kirke, d. 19 jan 1961 i Tyvelse, begravet på Tyvelse Kirkegård.

1. Karen Marie Hansen, f. 9 okt 1890 i Ishøj, døbt 11 jan 1891 i Ishøj Kirke, d. 19 jan 1961 i Tyvelse, begravet på Tyvelse Kirkegård. 1 of 6 2012-09-05 19:29 Slægtsforskning Ole's mormor's aner 1. Karen Marie Hansen, f. 9 okt 1890 i Ishøj, døbt 11 jan 1891 i Ishøj Kirke, d. 19 jan 1961 i Tyvelse, begravet på Tyvelse Kirkegård. Hun blev

Læs mere

Aner til Arbejdsmand, skorstensfejer Knud Hansen

Aner til Arbejdsmand, skorstensfejer Knud Hansen 1. generation 1. Arbejdsmand, skorstensfejer Knud, søn af Husmand, Væver Hans Ejler Rasmussen og Karen Rasmussen, blev født den 16 Sep. 1867 i Brenderup Sogn, Vends Herred, 1 blev døbt den 1 Nov. 1867

Læs mere

MOLKENBORG (GLORUP/ANHOF) GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL BIND IV

MOLKENBORG (GLORUP/ANHOF) GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL BIND IV MOLKENBORG (GLORUP/ANHOF) GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL 1830 1850 BIND IV Lars Andersen, Frørup, Ungkarl, 31.04.1830, 1 Anne Frederiksdatter, Svindinge, 08.03.1830, 1 ~ Husmand Hans Jørgensen (gamle)

Læs mere

Generation X Ane nr. 1386/1387

Generation X Ane nr. 1386/1387 Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Lauridts Lauridtsen og -datter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Laurits Uthersen & Anna Nielsdatter Ane nr. 2772/2773 Lauridts Lauridtsen

Læs mere

Gislev Kirke 1753-1798, opslag 166. 15 Marts 1795

Gislev Kirke 1753-1798, opslag 166. 15 Marts 1795 Gislev Kirke 1753-1798, opslag 166 15 Marts 1795 Eodem Die blev Hans Christensens og Giertrud Jens Datters Sön i Giislef forhen hiemmedöbt 19 Febr. og kaldet Xsten (=Christen) i Kirken fremstillet, baaren

Læs mere

far til Nancys aner 1. generation 1. far til Nancy [35606], søn af Laurits Christian Larsen [35602] og Marie Petrea Kristine Jensen [35603].

far til Nancys aner 1. generation 1. far til Nancy [35606], søn af Laurits Christian Larsen [35602] og Marie Petrea Kristine Jensen [35603]. 1. generation 1. far til Nancy [35606], søn af Laurits Christian Larsen [35602] og Marie Petrea Kristine Jensen [35603]. 2. generation (Forældre) 2. Laurits Christian Larsen [35602], søn af Anders August

Læs mere

Anetavle for Ivar Hansen

Anetavle for Ivar Hansen Anetavle for Ivar Hansen Gårdejer i Aalunde i Agerbæk. Venstre - Folketingsmedlem for Ribe Amtskreds 4. dec. 1973-11. marts 2003. Minister for offentlige arbejder 30. aug. 1978-26. okt. 1979. Medlem af

Læs mere

Søren Rasmussens hustru Karen Jensdatter og Niels Frandsens hustru Maren Christensdatter begge i Tyrsting for? Døbt

Søren Rasmussens hustru Karen Jensdatter og Niels Frandsens hustru Maren Christensdatter begge i Tyrsting for? Døbt 1723 2 Døbt Jens Jensen gårdmand og Anne Christensdatter i Tyrsting - Maren 1723 2 Døbt Niels Sørensen Frandsen husmand og Karen Sørensdatter i Tyrsting - Søren 1723 2 Begravet Rasmus Rasmussen soldat

Læs mere

Hvedholm skifteprotokol I, 1719-1740

Hvedholm skifteprotokol I, 1719-1740 1 Hvedholm skifteprotokol I, 1719-1740 Knud Jørgensen, Horne, 06-06-1719, I-1 ~ Anne Pedersdatter Niels Knudsen, myndig Peder Knudsen, myndig Karen Knudsdatter ~ Knud Jørgensen Anne Knudsdatter ~ Rasmus

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

Helga Poulsens aner. BK Peder Andreasen, Ølstykke

Helga Poulsens aner. BK Peder Andreasen, Ølstykke BK 38-1740 Peder Andreasen, Ølstykke kilde "Frederiksborg": 138. Peder Andreasen f. 1740, Ølstykke, Døbt 27/11 1740, Ølstykke, Adresse Ølstykke, Stilling Gdr. Egebjerg, g. (1) 25/09 1768, i Ølstykke, Inger

Læs mere

Søren Hartvigsen var ejer af Vandborg Vestergaard efter forinden at have drevet gården Mellem Tang i Gudum.

Søren Hartvigsen var ejer af Vandborg Vestergaard efter forinden at have drevet gården Mellem Tang i Gudum. 24-03-2007 ANER 1. Søren Hartvigsen, f. 11-08-1881 i Flynder, d. 16-02-1968. Søren Hartvigsen var 1921-1926 ejer af Vandborg Vestergaard efter forinden at have drevet gården Mellem Tang i Gudum. Han blev

Læs mere

1.3.1 MADS JENSEN. Aner Maren Nielsdatter - Mette Olesdatter - Mads Jensen. Eva Kristensen Marts udgave MADS JENSEN "1

1.3.1 MADS JENSEN. Aner Maren Nielsdatter - Mette Olesdatter - Mads Jensen. Eva Kristensen Marts udgave MADS JENSEN 1 MADS JENSEN Aner Maren Nielsdatter - Mette Olesdatter - Mads Jensen Eva Kristensen Marts 2016-1. udgave MADS JENSEN "1 Mads Jensen *1817-1886 1. Mads Jensen Mads blev født den 10. maj 1817 i Esbøll, han

Læs mere

No. 65 Anne Margrethe Nielsdatter

No. 65 Anne Margrethe Nielsdatter Anne Margrethe Nielsdatter Anne Margrethe Nielsdatter var alenepige indtil sit 49. år, da hun blev gift. Hun havde indtil da været tjenestepige det meste af sit liv og puklet for andre Forældre : nr. 130

Læs mere

Kongevejen 118A Højelsgård, oprindeligt Høeltsgård. arvefæstegård

Kongevejen 118A Højelsgård, oprindeligt Høeltsgård. arvefæstegård Kongevejen 118A Højelsgård, oprindeligt Høeltsgård. arvefæstegård Matrikelnumre: Matrikel nr. 10 Lønholt by, Grønholt sogn, Nu 10a Lønholt By, Grønholt sogn, Det oprindelige nummer: 13. Matr.nr. 10a er

Læs mere

Aner til Johanne Christine Rasmine Jacobsen

Aner til Johanne Christine Rasmine Jacobsen 1. generation 1. Johanne Christine Rasmine Jacobsen, datter af Husmand og Snedker Peder Christian Jacobsen og Lisbeth Jørgensen, blev født den 30 Nov. 1871 i Dalbyover Sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt

Læs mere

Matr.nr Hus midt i landsbyen

Matr.nr Hus midt i landsbyen Matr.nr. 20 - Hus midt i landsbyen Matr.nr. (1808-1859) Status (1811) Jordareal (1808-1859) Huset (1871) Beliggenhed 20, Vester Egede by og sogn Fæstehus under Gisselfeld Kloster Grund i byen på 2.490

Læs mere

Generation IX Ane nr. 646/647. Indholdsfortegnelse

Generation IX Ane nr. 646/647. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Jens Nielsen Eyesen og Ellen -datter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Niels Rasmussen Eiesen & Bodil Bagers Ane nr. 1292/1293 Jens

Læs mere

Egelundvej 22. Errindlev. Matr.15. nu 6e.

Egelundvej 22. Errindlev. Matr.15. nu 6e. Egelundvej 22. Errindlev. Matr.15. nu 6e. (E-M) 1767 Søndag den 6 September ELSE døbt, Hans Møllers liden Datter i Errindlev, som blev båret til Dåben af Forvalter Holst på Højbygård, hans Kæreste. Faddere:

Læs mere

Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F)

Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F) Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F) (E-FA) Mads Olsen født 1730.. 1765 Tirsdagen den 19 Marts Trol: Land -Soldat Mads Olsen og Hans Fynbos Enke Kirsten Mikkelsdatter, begge af Sjælstofte. Sponsores:

Læs mere

Kathe Ahlgren

Kathe Ahlgren Navn og anenummer: Niels Sørensen [52] side - 1 1816 09 18 Fødsel Stenderup Sogn Stenderup Kirke Forældre: Søren Jensen *13/7-1790 [104], Botillamarie Nielses *1797 [105a] 1816 09 20 Dåb Stenderup Kirke

Læs mere

Grønholtvej 60A Lollandsgården eller Laalandsgården

Grønholtvej 60A Lollandsgården eller Laalandsgården Grønholtvej 60A Lollandsgården eller Laalandsgården Matrikelnummer: Matr.nr. 8 a Grønholt by, Grønholt sogn, arvefæstegård. Matr.nr. 8g blev frasolgt i 1887. Matr.nr. 8a er på 311599 m2, heraf vej 6368

Læs mere

Familiegrupperapport for Peder Bendtsen og Karen Larsdatter Mand Peder Bendtsen 1

Familiegrupperapport for Peder Bendtsen og Karen Larsdatter Mand Peder Bendtsen 1 Mand Peder Bendtsen 1 Født 31 Jul. 1819 Ølstykke, Ølstykke, Frederiksborg 1 Dåb 31 Jul. 1819 Ølstykke, Ølstykke, Frederiksborg 1 Død 21 Nov. 1867 Ølstykke, Ølstykke, Frederiksborg 2 Begravet 29 Nov. 1867

Læs mere

Helga Poulsens aner. HP 60-1729 Mogens Sørensen, Søsum. KB Stenløse 1736-1805, 1767 op 243

Helga Poulsens aner. HP 60-1729 Mogens Sørensen, Søsum. KB Stenløse 1736-1805, 1767 op 243 HP 60-1729 Mogens Sørensen, Søsum KB Stenløse 1736-1805, 1767 op 243 1767 Dom 2 p S S Trin d 28 Jun Moens Søfrens Boemand i Söesum efter skændigste Leÿerm(aal) med den henrettede Kirsten Svendsdatter har

Læs mere

Generation XI Ane nr. 2996/2997

Generation XI Ane nr. 2996/2997 Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Jeppe Pedersen Hald og Anna -datter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Jeppe Pedersen Hald og Anna -datter Mandemarke Ane nr. 2996/2997

Læs mere