ROTARY DANMARK MEDLEMSBOG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ROTARY DANMARK MEDLEMSBOG"

Transkript

1 ROTARY DANMARK MEDLEMSBOG

2 ROTARYS FORMÅL Rotarys formål er at fremme og styrke viljen til at tjene andre som en forudsætning for al god virksomhed. Rotary søger at nå dette mål ved at opfordre og opmuntre den enkelte rotarianer til: 1. at udvikle sine bekendtskaber for derved at kunne tjene andre TJENESTEGRENENE De fire tjenestegrene blev udviklet i 1920 erne for at klargøre Rotarys formål. Den femte tjenestegren blev vedtaget ved Counsil on Legislation i Klubtjenesten fokuserer på at styrke kammeratskabet og sikre, at klubben fungerer effektivt. 2. at lægge høje etiske normer til grund for det daglige virke, at anerkende ethvert nyttigt arbejdes værdi samt at højne sit eget arbejde til gavn for samfundet. 3. at søge at virkeliggøre Rotarys ideal om at tjene andre i sit personlige forhold, sit arbejde og sit samfundsvirke. Erhvervstjenesten opmuntrer Rotarianere til at tjene andre gennem deres virke og at efterleve en høj etisk standard. Samfundstjenesten dækker projekter og aktiviteter, som klubben gennemfører for at forbedre livskvaliteten i klubbens lokalsamfund. 4. at fremme international forståelse, venskab og fred gennem et verdensomspændende fællesskab af mennesker i alle livsstillinger, der mødes i ønsket om at tjene andre. International tjeneste omhandler tjenester, som udføres for at udvide Rotarys rækkevidde for humanitære indsatser i verden og for at fremme international forståelse og fred. Ungdomstjenesten anerkender de positive ændringer, der er implementeret ved unge og yngre medlemmers lederskabsudviklende aktiviteter, deltagelse i lokale og internationale projekter og udvekslingsprogrammer, som beriger og fremmer verdensfred og kulturel forståelse. I 1943 indførtes den såkaldte 4 punkts-prøve for det, vi tænker, siger eller gør: 1. Er det sandt? 2. Er det rimeligt for alle involverede? 3. Vil det skabe god vilje og fremme venskab? 4. Vil det være til gavn for alle involverede?

3 De Danske Rotarydistrikter M E D L E M S B O G / 1 5 Medlemsfortegnelsen er kun til personligt brug og må ikke anvendes som adressemateriale Eftertryk ikke tilladt Rotary Danmarks Sekretariat Landssekretær Asbjørn Isaksen Sønderstrand 11, 1.tv Sæby Telefon Bankkonto Redaktionen afsluttet 30. maj 2014 Landswebmaster Birte Marie Linnebjerg (ansvarshavende redaktør) 1

4 Omslag Layout og rentegning Birte Marie Linnebjerg, Dyrehaven RK Tryk Fjerritslev Tryk A/S 2 Forbehold: Hvis der i denne medlemsbogs oversættelser af uddrag fra 2013 Manual of Procedure er uoverensstemmelse mellem den danske tekst og den originale tekst, er det til enhver tid teksten fra 2013 Manual of Procedure, der er gældende. Ligeledes er respektive vedtægter og forretningsordener de ved redaktionens slutdato kendte.

5 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Adresser... 5 Rotary Danmarks Råd (RDR)...5 Rotary International (RI)...5 Europa/Afrika-kontor...5 Rotary Danmarks Sekretariat (RDS)...5 Rotary Danmarks Landsarkiv og Bibliotek...5 Rotary Danmarks Ungdomsudveksling...6 Rotary Danmarks Hjælpefond...6 Rotary Danmarks Kom munikationsudvalg...6 Rotary Norden (RN)...6 Nordiske nationale sekretariater/...6 Inner Wheel...7 Rotaract...7 Zone Counsil on Legislation representatives Danske rotarianere udpeget til RI-aktiviteter...7 Distrikt Distrikt Distrikt Distrikt Distrikt Guvernører 2014/15 i Norden...13 Ugedagenes Rotarymøder...14 Sekretærens huskeliste...15 Forkortelser m.v...16 Stikordsordnet ordforklaring...17 Særlige Rotarymåneder og -datoer...18 Historie...18 Tidligere danske oldermænd/formænd...18 Tidligere danske Medlemmer af RI Board of Directors...18 Tidligere danske guvernører...19 Tidligere RI-præsidenter...20 Rotarys historie...21 Klubben...23 Klubbens ledelsesplan...23 Fordele ved Klubbens ledelsesplan...23 Sådan gennemføres planen...23 Klubudvalg...24 Støtte fra distriktet...24 Din klubs vedtægter...25 Klubbens bestyrelse...25 Forslag og afstemning om ændringer...25 Anbefalet tidsplan...25 Ressourcer...25 Anbefalede vedtægter for Rotaryklubber...26 Paragraf 1: Definitioner...26 Paragraf 2: Bestyrelsen...26 Paragraf 3: Valg af bestyrelse...26 Paragraf 4: Bestyrelsesmedlem mernes opgaver...26 Paragraf 5: Møder...26 Paragraf 6: Gebyrer og kontingenter...27 Paragraf 7: Afstemningsmåder...27 Paragraf 8: Tjenestegrene...27 Paragraf 9: Udvalg...27 Paragraf 10: Udvalgenes opgaver...27 Paragraf 11: Orlov...27 Paragraf 12: Økonomi...27 Paragraf 13: Valg af medlemmer...27 Paragraf 14: Beslutninger...28 Paragraf 15: Forretningsorden for klubmøder..28 Paragraf 16: Vedtægtsændringer...28 Grundlov for Rotaryklubber...28 Artikel 1 Definitioner...28 Artikel 2 Navn...28 Artikel 3 Klubbens hjemsted...28 Artikel 4 Formål...28 Artikel 5 De fem tjenestegrene...28 Artikel 6 Møder...29 Artikel 6 Møder for e-klubber...29 Artikel 7 Medlemskab...29 Artikel 8 Klassifikationer...29 Artikel 9 Møderegler...30 Artikel 10 Bestyrelse og embedsmænd...30 Artikel 11 Indskud og kontingent...31 Artikel 12 Medlemskabets varighed...31 Artikel 13 Samfunds-, nationale og internationale anliggender...32 Artikel 14 Rotarytidsskrifter...32 Artikel 15 Accept af formål og efter levelse af Grundlov og Klub ved tægter...32 Artikel 16 Voldgift

6 Artikel 17 Vedtægter...32 Artikel 18 Fortolkning...32 Artikel 19 Ændringer...32 Uddrag af RI s grundlov (Constitution) med relevans for klubben...33 RI s Vedtægter (Bylaws) med relevans for klubben...33 Distriktet...35 Distrikter...35 Distriktskonferencen...35 PETS (President Elect Training Seminar)...35 Instruktionsmødet...35 Assisterende guvernører...35 Nominering af distrikts guvernør...35 Valg af delegeret til Council on Legislation...35 Uddrag af RIs Vedtægter og grundlov med relevans for distriktet...36 Uddrag af RIs Grundlov...38 Rotary Danmark s Administration...39 Vedtægter for Rotary Danmark (RD)...39 Forretningsorden for Rotary Danmark (RD)...40 Forretningsorden for forretningsudvalget...41 Rotary Danmarks Kommunikationsportal...42 Rotary Danmarks Landsarkiv og Bibliotek...42 Fundats for Rotary Danmarks Hjælpefond...43 Inner Wheel...43 Rotary Danmark s Mærkesager...44 Rotary Danmarks Ungdomsudveksling...44 Long Term...44 Short Term...44 Georgia Rotary Student Program...45 New Generation...45 Rotaract...45 Andre ungdomsprogrammer...46 Interact...46 RYLA...46 ROTARY LederUddannelser...46 Vedtægter for Rotary Danmarks Ungdomsudveksling...46 Forretningsorden for bestyrelsen for Rotary Danmarks Ungdomsudveksling...48 Forretningsorden for forretningsudvalget for Rotary Danmarks Ungdomsudveksling...48 Rotary International...50 Rotary Internationals opbygning...50 Convention (Årsforsamling)...50 Council on Legislation (Lovgivende forsamling)...50 Board of Directors of RI (Hovedbestyrelsen)...50 General Secretary (Generalsekretær)...50 Sekretariatet...50 Committees of RI (Udvalg)...50 Officers of RI...50 Verdenssamfundstjenesten (World Community Service)...50 Global Networking Groups...51 Rotary Fellowships...51 Rotarian Action Groups...51 Rotaryklubber i udlandet...51 Rotarylitteratur...51 Inter Country Komiteer...51 RI s database på Rotary Foundation...52 PolioPlus...52 Rotary Foundation programmer og aktiviteter.52 Bidrag til TRF og PolioPlus...53 Paul Harris Fellow...53 TRF Awards...53 Forvaltning...53 Rotary Norden...54 Rotary Norden...54 Vedtægter for tidsskriftet Rotary Norden...54 Medlemskartotek...57 Rotaryklubber i Danmark...57 Personregister Danmark

7 Adresser Rotary Danmarks Råd (RDR) Formand 2014/15: major Jan Brinck, Krikvej 72, 7770 Vestervig, Tlf.: / , Distriktsguvernør (DG) Distriktsguvernør Elect (DGE) Distriktsguvernør Nominee (DGN) Past Distriktsguvernør (IPDG) Distrikt 1440: tandlæge Jens Søndergaard Fyrrevej 10, 8370 Hadsten Tlf.: / Distrikt 1450: regionschef Grethe Breum Oddervej 166 C, 8270 Højbjerg Tlf.: / Distrikt 1461: specialtandlæge Leif Kenrad Muldvad 3, 6200 Aabenraa Tlf.: / Distrikt 1470: direktør Niels Jørn Hahn Falkoner Allé 50, 2000 Frederiksberg Tlf.: Distrikt 1480: oberst Werner Kahle Fruerskovvej 7, 4390 Vipperød Tlf.: / Distrikt 1440: bogtrykker Peter Eigenbroth Rolighedsvej 8 A 9690 Fjerritslev Tlf.: / Distrikt 1450: it-konsulent Helge Hess Søkildevej 87, 8680 Ry Tlf.: Distrikt 1461: indehaver Max Ustrup Strib Landevej Middelfart Tlf / Distrikt 1470: eksportdirektør, civ.ing., hd Bjørn Erik Zebitz Abildgaardsvej 79, 2830 Virum Tlf / , Distrikt 1480: pensionist Marianne Løje Bellinga Gård, Bellingavägen 281, Blentarp Tlf.: Distrikt 1440: bestyrelsesformand Christian Boldsen Gl. Hadsundvej Randers C Tlf.: / Distrikt 1450: chefkonsulent Willi Weber Linde Allé 2, 6760 Ribe Tlf.: Distrikt 1461: direktør Bjarne Eilsøe-Jørgensen Hjulets Kvarter 330 C 5220 Odense SØ Tlf Distrikt 1470: managing director Katharina Kristensen Tjørnevænget 47, 2800 Kongens Lyngby Tlf Distrikt 1480: adm. direktør, hd (o) cbs Peter Chr. Jepsen Jagtvej 12, 4040 Jyllinge Tlf / Distrikt 1440: major Jan Brinck Krikvej 72, 7770 Vestervig Tlf.: / Distrikt 1450: virksomhedsrådgiver, konsul Jens Pauli Hjortevænget 9, 8270 Højbjerg Tlf / Distrikt 1461: (DDGE) tidligere centerdirektør Mogens Thesbjerg Jørgensen Solvang 33, 6100 Haderslev Tlf / Distrikt 1470: chefrådgiver, civilingeniør m.ida eur ing Bent Michael Nielsen Dragevej 13, 4040 Jyllinge Tlf / Distrikt 1480: virksomhedsrådgiver, Akad. ing., HD Jørgen Windfeldt Gjorslevvej 20 C, 4660 Store Heddinge, Tlf / Rotary International (RI) RI-præsident : Gary C.K. Huang Rotary Club of Taipei Taiwan Hovedkontoret Generalsekretær John Hewko, RC Kyiv, Ukraine Rotary International One Rotary Center, 1560 Sherman Avenue Evanston IL USA. Tlf Fax Europa/Afrika-kontor Manager Marco Nicosia, RC Zürich-Zürichberg, Switzerland Witikonerstrasse 15, CH-8032 Zürich, Dir./Tlf Fax Club & District Support Senior Coordinator Peter Schnell Tlf Coordinator Ariane Hangartner Tlf Financial Services Rima Gerber, Tlf Foundation Services Vanessa Court-Payen, Tlf rotary.org Order Desk Marcelo Bottini. Tlf Rotary Danmarks Sekretariat (RDS) Landssekretær Asbjørn Isaksen Sønderstrand 11, 1.tv., 9300 Sæby Tlf Bankkonto Rotary Danmarks Landsarkiv og Bibliotek Hører nu under Statens Arkiver Erhvervsarkivet Vester Alle 12, 8000 Aarhus C s sendes altid til Europa/ Afrika-kontoret. 5 5

8 Rotary Danmarks Ungdomsudveksling RDU-Bestyrelsen: DC repræsentanter: DC1470 Thomas Salil Knudsen DC1461 Gunhild Colijn DG repræsentanter: D DG Jens Søndergaard D DGE Helge Hess D DGE Max Ustrup D D DG Werner Kahle RDU-Forretningsudvalget: Forretningsfører DC1470 Thomas Salil Knudsen Gråbrødre Torv 15 1.tv København Mob.: DC1440 Poul Risager Hermesvej 9, 9200 Aalborg SV Mob.: DC1450 Søren Wagner Hansen Stenrosen 21, 8330 Beder Mob.: DC1461 Gunhild Colijn Skovgade 17, 5500 Middelfart Mob.: DC1470 Katharina Kristensen Tjørnevænget 47, 2800 Kongens Lyngby Tlf.: DC1480 Henrik Bjerre Christensen Suså Landevej 101, 4160 Herlufmagle Mob.: RDU Sekretariat & administration Asbjørn Isaksen Sønderstrand 11, 1.tv., 9300 Sæby Tlf.: Mail: Long Term Henvendelse til en af de 5 Distrikts Counsellor, se under Distriktsoversigten side 8-12 Chairman Longterm Inbound Alex Vestergaard Ulriksholmvej 21, 5230 Odense M Mob.: Outbound Ole Pilgaard Hans Jensens Stræde 22, 5000 Odense C Mob.: Chairman Short Term Willi Weber Linde Allé 2, 6760 Ribe Mob.: Rotary Danmarks Hjælpefond Forretningsudvalg (FU): Formand Finn Munk, Distrikt 1440 Bækkedalsvej 9, 9520 Skørping, Tlf.: Sekretær Jørn Husted Madsen, Distrikt 1480 Svingelsvej 115, 4900 Nakskov Tlf , Kasserer og næstformand Jens van der Watt, Distrikt 1470 Stubbevangen 23, 2700 Brønshøj, Tlf Medlem Thomas Locht, Møllebakken 56, Næsbjerg, 6800 Varde Tlf Medlem Anette Løwert Kingstrupvej Gelsted Tlf Bestyrelsen består af FU samt de aktuelle guvernører. Rotary Danmarks Kommunikationsudvalg Rådsmedlem: Jørgen Windfeldt, Store Heddinge RK. Tlf Distrikt 1440: John Nielsen, Hadsten RK, Tlf , Distrikt 1450: Formand Sam Strange Eyde, Ry RK. Tlf Distrikt 1461: Jan J. Diers Aabenraa RK. Tlf Distrikt 1470: Birte Marie Linnebjerg, Dyrehaven RK. Tlf Distrikt 1480: Jørgen Maaløv Jørgensen Store Heddinge RK, Tlf Landswebmaster: Birte Marie Linnebjerg, Dyrehaven RK. Tlf Sekretær, landssekretær Asbjørn Isaksen Sæby RK. Tlf Rotary Norden (RN) Repræsentantskab: Formand: Bengt Gerger, Sverige Börje Thorström, Finland Sveinn H. Skulason, Island John Hurlen, Norge Leif Fritsdal, Danmark Dansk redaktør Jens Otto Kjær Hansen, Hans Brogesvej 9B, 8220 Brabrand, Tlf , Dansk administrator Bjarne Lysgaard, Lokesvej 4, 8680 Ry, Tlf , Nordiske nationale sekretariater/matrikelredaktioner Finland Finlands Rotarykansli, Store Robertsgatan 9 C, FIN Helsingfors. Tlf , fax Island Rotaryumdæmid á Íslandi, Margret Sigurjonsdottir, Tlf , Fax , Sudurlandsbraùt 54, IS-108 Reykjavík Norge Norsk Rotary Årbok Medlemsservice Baches vei 49, 3400 Lier, Tlf Sverige Svensk Rotaryservice (SRS) Postadress: Box 190, Malmö Besöksadress: Utställningsgatan 9, Malmö Tlf: , 6

9 Inner Wheel National Repræsentant 2014/2015 Lene Krüger Schade Illerisørevej 65, Hvalpsund 9640 Farsø Tlf: Distriktspræsidenter 2014/2015 Distrikt 44 Majbritt Bendixen Grangårdsvej 68, 9530 Støvring Tlf: og Distrikt 45 Kirsten Solveig Møller Frederikshåbvej 20, 7183 Randbøl Tlf: Distrikt 46 Anne Marie Olsen Septembervænget 29, 6000 Kolding Tlf: Distrikt 47 Britta Andersen Hambros Allé 8, 2900 Hellerup Tlf: og Distrikt 48 Birgitte Müthel Gyvelvej 11, 4200 Slagelse Tlf Rotaract Distriktsrepræsentanter 2014/15 Distriktsrepræsentant 1440 Kronjyllands Rotaract Sebastian Persson Iversen Tranekærsvej 12, 8920 Randers NV Tlf Distriktsrepræsentant 1450 Aarhus Marselis Rotaract Karoline Elton Baisgaard Søndre Ringgade 18, 3 th 8000 Århus Tlf Distriktsrepræsentant 1461 Sct. Alban Odense Rotaract Janni Kollerup Sct. Jørgensgade 5, 1tv 6000 Kolding Tlf Distriktsrepræsentant 1470 København Rotaract Anders Svan Jensen Katrupvej København S Tlf Distriktsrepræsentant 1480 Frederiksberg Rotaract Nathalie Søndergaard Howitzvej 39, st th 2000 Frederiksberg Tlf DANIO-præsident 2014/15 Frederiksberg Rotaract Nathalie Søndergaard Howitzvej 39, st th 2000 Frederiksberg Tlf International Repræsentant 2014/15 Sct. Alban Odense Rotaract Morten Lund Plumsgade 28, st th 5000 Odense C Tlf Kontakt til Rotaract Se siderne med distriktsledelser Zone 16 Sektion A: Danmark, incl. Grønland Island Litauen Sektion B: Sverige (distrikt 2360 og 2390) Polen Hvide Rusland Ukraine Sektion C: Norge Counsil on Legislation representatives Distrikt 1440 Vibeke Gamst, Aalborg Vestre, Tlf / , Distrikt 1450 Birger Jørgensen, Esbjerg-Fanø, Tlf / , Distrikt 1461 Ikke indberettet i databasen pr. 1. maj Distrikt 1470 Steen Malherbe, Espergærde-Humlebæk Tlf / Distrikt 1480 Henning Damtoft Pedersen, Svinninge, Tlf / , Danske rotarianere udpeget til RI-aktiviteter Rotary International Director for zone 15 og Per Høyen Kingstrupvej 130, 5591 Gelsted Tlf Rotary Coordinator for Zone Jens Erik Rasmussen Olsbækdal 18, 2670 Greve Tlf PolioPlus National Advocacy Advisor for Denmark Jørgen Eeg Sørensen, Ålevejen Torø Huse - Assens Tlf: , Member of Convention Committee 2015 Säo Paulo Convention, Brazil Peter Bundgaard, Platanvej 31, 8680 Ry, Tlf , Rotary Public Image Coordinator for Zone Inger-Britt Zeiner, Dukenveien 6, N-3133 Duken, NORGE Tlf.: Skype inger.britt.zeiner Assistant Rotary Public Image Coordinator for Zone Karin Lund-Frank Bredland 10, 2850 Nærum Tlf:

10 Distrikt klubber, aktive medlemmer pr Guvernør Jens Søndergaard, Hadsten, Tlf / , Guvernør elect Peter Eigenbroth, Han Herred (Fjerritslev Brovst), Tlf / , Guvernør nominee Christian Boldsen, Randers Vestre, Tlf / Pastguvernør Jan Brinck, Sydthy, Tlf / , Distriktssekretær Egon Pedersen, Sæby, Tlf / , Distriktskasserer Egon Pedersen, Sæby, Tlf / , Distriktscounsellor Poul Risager, Aalborg Nørresundby, Tlf , DICO 1 John Nielsen, Hadsten, Tlf , DICO 2 Ole Agger Hansen, Brønderslev, Tlf / , Formand for ungdomstjenesten Line Bluhme, Aalborg City, Tlf , Formand for Rotary Foundation Finn Munk, Aalborg Stigsborg, Tlf , Formand for Group Study Exchange Finn Munk, Aalborg Stigsborg, Tlf , Kontakt til Rotaract Line Bluhme, Aalborg City, Tlf , Formand for Rotary PR Peter Eigenbroth, Han Herred (Fjerritslev Brovst), Tlf , Delegeret til Council on Legislation Vibeke Gamst, Aalborg Vestre, Tlf / , Distriktstræner Per Hylander, Dronninglund, Tlf / , Månedsbrevsredaktør Carsten Thomasen, Frederikshavn, Tlf / , Bestyrelsesmedlem i Rotary Danmarks Hjælpefond Finn Munk, Aalborg Stigsborg, Tlf , Bestyrelsesmedlem i Rotary Danmarks Ungdomsudveksling Jens Søndergaard, Hadsten, Tlf / , Assisterende guvernør område 1 Jens Gram, Skagen, Tlf / , Assisterende guvernør område 2 Anni Stilling, Hjørring Vestre, Tlf , Assisterende guvernør område 3 Henrik Westen-Jensen, Aalborg Søndre, Tlf / , Færøerne Klaksvikar Tórshavnar Sydthy Assisterende guvernør område 4 Thomas Blom, Pandrup, Tlf , Assisterende guvernør område 5 Jens Martin Hansen, Aars, Tlf / , Assisterende guvernør område 6 Hans Pinnerup Nielsen, Randers Østre, Tlf / , Assisterende guvernør område 7 Egon Jensen, Grenaa, Tlf / , Assisterende guvernør område 8 Jens Søndergaard, Hadsten, Tlf / , ADC Inbound Hans Jørn Sørensen, Sæby, Tlf / , ADC Outbound Kathe Rasmussen, Bjerringbro, Tlf , Hjørring (3) Hirtshals Sindal Frederikshavn (3) Brønderslev Pandrup Sæby Hjallerup Aabybro Nørresundby Dronninglund Hanstholm Han Herred (Fjerritslev Brovst) Hals Thisted Aalborg Nibe (5) Løgstør Rebild Aars Nykøbing Hadsund Mors Farsø Hobro Skive (3) Viborg (3) Bjerringbro Randers (4) Langaa Hadsten Kjellerup Hammel Hinnerup Distrikt 1450 Skagen (2) Rosenholm Rønde Grenaa (3) Ebeltoft Klubnr. Klub Bjerringbro Brønderslev Dronninglund Ebeltoft Farsø Frederikshavn Frederikshavn Bangsbostrand Frederikshavn City Grenaa Grenaa-Djurs Grenaa GoMorgen Hadsten Hadsund Hals Hammel Han Herred (Fjerritslev Brovst) Hanstholm Hinnerup Hirtshals Hjallerup Morgen Hjørring Hjørring Morgen Hjørring Vestre Hobro Kjellerup Klaksvikar Langå Løgstør Nibe Nykøbing Mors Pandrup Randers Business Breakfast Randers Søndre Randers Vestre Randers Østre Rebild Rosenholm Rønde Sindal Skagen Skagen Morgen Skive Skive Fjord Morgen Skivehus Sydthy Sæby Thisted Torshavnar Viborg Viborg-Asmild Viborg Morgen Åbybro Aalborg City Aalborg Nørresundby Aalborg Stigsborg Aalborg Søndre Aalborg Vestre Aalborg Østre Aars 8

11 Distrikt klubber, aktive medlemmer pr Guvernør Grethe Breum, Aarhus, Tlf / , Guvernør elect Helge Hess, Ry, Tlf , Guvernør nominee Willi Weber, Ribe, Tlf , Pastguvernør Jens Pauli, Aarhus Sydvestre, Tlf / , Distriktssekretær Gurli Gildberg, Aarhus, Tlf , Distriktskasserer Niels Skovgaard Møller, Aarhus, Tlf / , DICO 1 Tommy Boll, Aarhus Nordvestre, Tlf , DICO 2 Sam Strange Eyde, Ry, Tlf , Formand for ungdomstjenesten Søren Wagner Hansen, Aarhus Marselis, Tlf / , Formand for Rotary Foundation Torben Andreasen, Lemvig, Tlf / , Formand for Matching Grants Per Christian Willemoës, Aarhus Nordvestre, Tlf / , Formand for Extension/Membership Tommy Boll, Aarhus Nordvestre, Tlf , Formand for Ryla Ole Mølgaard-Madsen, Ry, Tlf / , Kontakt til Rotaract Ella Petersen, Århus City, Tlf , Delegeret til Council on Legislation Birger Jørgensen, Esbjerg-Fanø, Tlf / , Klubnr. Klub Billund Bramming Brande Brædstrup Brørup Esbjerg Vest Esbjerg Øst Esbjerg-Fanø Esbjerg-Jerne Galten Give Grindsted Hedensted Herning Herning International MidWest Herning Søndre Herning Øst Holstebro Distriktstræner Jette Lund, Horsens Vestre, Tlf , Bestyrelsesmedlem i Rotary Danmarks Hjælpefond Thomas Locht, Varde, Tlf / , Assisterende guvernør område 1 Peder Gasbjerg, Brande, Tlf / , Assisterende guvernør område 2 Tage Rækby, Lemvig, Tlf / , Assisterende guvernør område 3 Karl Christian Jensen, Ølgod, Tlf / , Assisterende guvernør område 4 Kirsten Lindahl, Silkeborg, Tlf / , Assisterende guvernør område 5 Tommy Boll, Aarhus Nordvestre, Tlf , Assisterende guvernør område 6 Laurits Kristensen, Tørring-Uldum, Tlf , Lemvig Struer Holstebro (2) Ulfborg-Vemb Ringkjøbing Videbæk Skjern-Tarm Varde (2) Ølgod Holstebro Vestre Holsted Horsens Vestre Horsens Vitus Bering Horsens Østre Hørning-Hasselager Ikast Jelling Juelsminde Lemvig Nørre Snede Odder Ribe Ringkjøbing Ry Samsø Silkeborg Silkeborg Connect Silkeborg Østre Skanderborg Vinderup Holsted Esbjerg (4) Bramming Brørup Ribe Koordinator for Protection Officers Bjarne Lysgaard, Ry, Tlf /2028 Formand for uddannelse Jette Lund, Horsens Vestre, Tlf , ADC-Outbound Ole Mølgaard-Madsen, Ry, Tlf / , ADC-Inbound Hans Gjaldbæk, Brande, Tlf , Facilitator at RLI (Rotary Leadership Institute) Annette Friese, Silkeborg Østre, Tlf / , PR & Branding, daglig kontakt Søren Vestergaard, Silkeborg Connect, Tlf , Fmd. K-udvalget Sam Strange Eyde, Ry, Tlf , Distrikt 1440 Herning (4) Galten Silkeborg (3) Aarhus Ikast (9) Ry Brædstrup Skanderborg Brande Odder Nørre Snede Give Horsens (3) Tørring-Uldum Hedensted Grindsted Jelling Juelsminde Billund Distrikt Skjern-Tarm Struer Tørring-Uldum Ulfborg-Vemb Varde Varde Warwith Videbæk Vinderup Ølgod Aarhus Aarhus Aros Århus City Aarhus International Aarhus Marselis Aarhus Nordvestre Aarhus Skt. Clemens Aarhus Sydvestre Århus Vest Samsø 9 9

12 Distrikt klubber, aktive medlemmer pr Guvernør Leif Kenrad, Aabenraa, Tlf / , Guvernør elect Max Ustrup, Middelfart, Tlf / , Guvernør nominee Bjarne Eilsøe-Jørgensen, Odense, Tlf , Pastguvernør Mogens Thesbjerg Jørgensen, Haderslev, Tlf / , Distriktssekretær Hanne Cording, Aabenraa, Tlf , Distriktskasserer Leif Meyhoff, Rødekro, Tlf , Distriktscounsellor Gunhild Colijn, Fredericia, Tlf / , DICO 1 Jan J. Diers, Aabenraa, Tlf , DICO 2 Anders Lemmergaard, Assens, Tlf , Formand for Rotary Foundation Carl Peder Adolph, Odense Hunderup, Tlf / , Formand for Matching Grants Carl Peder Adolph, Odense Hunderup, Tlf / , Formand for Alumni Pernille Illum, Aarup, Tlf / , Formand for Extension/Membership Henrik Sigvardt, Odense Hunderup, Tlf / , Kontakt til Rotaract Pernille Illum, Aarup, Tlf / , Klubnr. Klub Assens Bogense Børkop Christiansfeld Egtved Ejby Fredericia Fredericia Lillebælt Faaborg Gråsten Haderslev Haderslev Hertug Hans Haarby-Glamsbjerg Kolding Koldingfjord Koldinghus Middelfart Nordborg Formand for Rotary PR Jan J. Diers, Aabenraa, Tlf , Distriktstræner Anette Carling Løwert, Assens, Tlf , Bestyrelsesmedlem i Rotary Danmarks Hjælpefond Anette Carling Løwert, Assens, Tlf , Bestyrelsesmedlem i Rotary Danmarks Ungdomsudveksling Max Ustrup, Middelfart, Tlf / , Assisterende guvernør område 1 Elsebeth Christmas Møller, Gråsten, Tlf / , Assisterende guvernør område 2 Bernt Bauer Hvillum, Vamdrup, Tlf , Assisterende guvernør område 3 Claus C. Olsen, Kolding, Tlf / , Assisterende guvernør område 4 Lasse Frausig, Middelfart, Tlf , Distrikt 1450 Ribe Tønder Rødding Toftlund Vejle (3) Egtved Børkop Fredericia (2) Vejen Kolding Middelfart (3) Vamdrup Vojens Distrikt 1890 Tyskland Nyborg Nyborg-Østfyn Odense Odense Carolinekilde Odense City Odense Fruens Bøge Odense H.C. Andersen Odense Hunderup Odense International Odense Sct Knud Otterup Padborg-Kruså Ringe Rudkøbing Rødding Rødekro Christiansfeld Rødekro Aabenraa Padborg- Krusaa Haderslev (2) Graasten Assisterende guvernør område 5 Hanne Blomstrøm, Odense Carolinekilde, Tlf / , Assisterende guvernør område 6 Thyge Lyngdal, Faaborg, Tlf , Koordinator for Protection Officers Peder Damgaard, Gråsten, Tlf , Formand for GSE & NGE Peter Rastrup, Aabenraa, Tlf , Webmaster Michael Fontan Henriksen, Odense Hunderup, Tlf , Ass. D-counsellor LT Inbound Dennis Calender, Rødekro, Tlf / , Ass. D-counsellor LT outbound Gunhild Colijn, Fredericia, Tlf , Distrikskonference adm Finn Hove, Aabenraa, Tlf / , Nordborg Sønderborg (2) Ejby Aarup Assens Bogense Otterup Haarby- Glamsbjerg Odense (8) Nyborg (2) Faaborg Ringe Ærø Svendborg (3) Svendborg Svendborg Sct. Jørgens Svendborg Sydfyn Sønderborg Sønderborg Syd Toftlund Tønder Vamdrup Vejen Vejle Nord Vejle Syd Vejlefjord Vojens Ærø Aabenraa Aarup Rudkøbing

13 Distrikt klubber, aktive medlemmer pr Guvernør Niels Jørn Hahn, Sønderbro, Tlf / , Guvernør elect Bjørn Erik Zebitz, Kongens Lyngby, Tlf / , Guvernør nominee Katharina Sture Kristensen, Copenhagen Morning, Tlf , Pastguvernør Bent Michael Nielsen, Humlebæk-Nivå, Tlf / , Distriktssekretær Allan Bäck, Sønderbro, Tlf / , Distriktskasserer Jørn Petersen, København, Tlf / , Distriktscounsellor Thomas Salil Knudsen, Copenhagen Morning, Tlf , DICO 1 Birte Marie Linnebjerg, Dyrehaven, Tlf / , Formand for Rotary Foundation Amer Ramzan, Holte, Tlf / , Formand for Extension/Membership Torben Justesen, Farum, Tlf / , Kontakt til Rotaract Pernille Belter, Copenhagen Morning, Tlf , Formand for Rotary PR Larna Joyce Wade, Sorgenfri, Tlf / , Distriktstræner Jens Erik Rasmussen, Copenhagen Strandparken, Tlf / , Månedsbrevsredaktør Charlotte Bastiansen, Sønderbro, Tlf / , Assisterende guvernør område 1 Lars Hjorth, København Vesterbro, Tlf / Assisterende guvernør område 2 Mai Steengaard Armstrong, Egedal, Tlf , Assisterende guvernør område 3 Benny Strømberg Klitbo, Brønshøj, Tlf / , Assisterende guvernør område 4 Bo Madsen, Græsted, Tlf / , Assisterende guvernør område 5 Susanne Gram-Hanssen, København Grundtvig, Tlf , Assisterende guvernør område 6 Lene Stevnsborg, Taastrup, Tlf / , Assisterende guvernør område 7 Jakob Volther, Humlebæk-Nivå, Tlf /, Assisterende guvernør område 8 Gotfred Blom, Farum, Tlf , Formand Guvernørudvalg Jan Fenneberg, Sønderbro, Tlf / , Formand for Distriktsudviklingsudvalg Susanne Høiberg, København, Tlf , Moderniseringsprojektleder Preben Harton, København, Tlf , Saldi administrator Just Hartoft, Virum, Tlf / , Formand End Polio Now Grethe Christiansen, Ballerup Sct. Jakob, Tlf / , Halsnæs Gilleleje Hornbæk Græsted Helsingør (2) Fredensborg Helsinge Hillerød (3) Humlebæk (2) Allerød Hørsholm Slangerup Lillerød Birkerød (2) Frederikssund Farum (2) Egedal (2) Distrikt 1480 Storkøbenhavn (49) Bornholm Hasle Rønne Nexø Grønland Nuuk Klubnr. Klub Allerød Amager Ballerup Ballerup Sct. Jakob Birkerød Birkerød Henrik Gerner Brøndbyernes Brønshøj Charlottenlund Christianshavn-Slotsholmen Copenhagen International Copenhagen Morning Copenhagen Strandparken Dragør Dyrehaven Egedal Egedal Morning Espergærde-Humlebæk Farum Fredensborg Frederiksberg Frederiksberg-Falconér Frederiksberg-Mariendal Frederiksborg Frederikssund Frederikssund Falkenborg Gentofte (fusioneres med Gentofte-Vangede) Gentofte-Vangede (fusioneres med Gentofte) Gilleleje Gladsaxe (under reorganisering) Gladsaxe Syd Glostrup-Albertslund Græsted Halsnæs Hasle Hellerup Helsinge Helsingør Helsingør-Snekkersten Herlev Hillerød Hillerød Christian IV Holte Hornbæk Humlebæk-Nivå Hvidovre Høje-Taastrup Hørsholm Kastrup Kongens Lyngby København København City København Grundtvig København Nord København Vesterbro København-Langelinie København Ørestad Lillerød Nexø Nuuk Rønne Skovshoved Slangerup Sorgenfri (fusioneres med Virum) Søllerød Sønderbro Tårnby Taastrup Virum (fusioneres med Sorgenfri) Værløse 11 11

14 Distrikt klubber, aktive medlemmer pr Guvernør Werner Kahle, Holbæk, Tlf / , Guvernør elect Marianne Løje, Korsør, Tlf , Guvernør nominee Peter Chr. Juhlsgaard Jepsen, Roskilde Østre, Tlf / , Pastguvernør Jørgen Windfeldt, Store Heddinge, Tlf / , Distriktssekretær Bent Christian Jensen, Holbæk, Tlf / , Distriktskasserer Alex Boye Jensen, Korsør, Tlf / , Distriktscounsellor Henrik Bjerre Christensen, Ringsted Sct. Bendts, Tlf , DICO 1 Jørgen Maaløv Jørgensen, Store Heddinge, Tlf / , DICO 2 John Brandt Helmersen, Solrød, Tlf / , Formand for Rotary Foundation Karsten Michael Sørensen, Stege, Tlf / , Formand for Group Study Exchange Hans Nielsen, Solrød, Tlf / / , Formand for Alumni Karsten Michael Sørensen, Stege, Tlf / , Klubnr. Klub Borup (ophørt pr ) Dianalund-Stenlille Dragsholm Faxe Greve-Karlslunde Gundsø Gørlev Haslev Holbæk Holbæk Østre Hårlev-Karise Kalundborg Korsør Korsør Nor Køge Køge Nord Lejre Maribo Nakskov Nakskov-Ravnsborg Nykøbing F Nykøbing F Vestensborg Nykøbing Sjælland Formand for Extension/Membership Flemming Pultz Egholm, Nykøbing F Vestensborg, Tlf / , Formand for Ryla Nils Ulrik Bagge, Svinninge, Tlf / , Formand for Rotary PR Marie-Louise Munter, Roskilde, Tlf / , Delegeret til Council on Legislation Henning Damtoft Pedersen, Svinninge, Tlf / , Distriktstræner Jørgen Windfeldt, Store Heddinge, Tlf / , Bestyrelsesmedlem i Rotary Danmarks Hjælpefond Jørn Husted Madsen, Nakskov- Ravnsborg, Tlf / , Bestyrelsesmedlem i Rotary Danmarks Ungdomsudveksling Werner Kahle, Holbæk, Tlf / , Assisterende guvernør område 1 Thomas Rudolf Hansen, Stubbekøbing, Tlf , Assisterende guvernør område 2 Philip Green, Næstved Østre, Tlf / , Assisterende guvernør område 3 Torben Jønck, Faxe, Tlf , Assisterende guvernør område 4 Carsten Kruse, Gundsø, Tlf , Assisterende guvernør område 5 Per Helwigh, Svinninge, Tlf / , Nysted Næstved Næstved Sankt Peder Næstved Østre Nørre Alslev Præstø Ringsted Ringsted Sct. Bendts Roskilde Roskilde Syd Roskilde Østre Rotary E-klub Rødby Saxkjøbing Skælskør Slagelse Slagelse-Antvorskov Solrød Sorø Stege Store Heddinge Stubbekøbing Suså Svinninge Vordingborg Vordingborg Storstrømmen Assisterende guvernør område 6 Axel Brandt Lumholt, Sorø, Tlf / , Koordinator for Protection Officers Per Bergstrøm, Holbæk, Tlf / , Sekretær i Rotary Foundation Jørgen Ørum, Haslev, Tlf / , Distriktstræner 2 (distriktsaktiviter) Henning Damtoft Pedersen, Svinninge, Tlf / , New Generation Exchange Claus Nielsen, Gørlev, Tlf / , Nyhedsredaktør John Brandt Helmersen, Solrød, Tlf / , RI Convention Chair Peter Müller, Nykøbing F Vestensborg, Tlf / , Stewardship Chair Flemming Pultz Egholm, Nykøbing F Vestensborg, Tlf / , Fundraising Chair Jette Flach Bundgaard, Roskilde Østre, Tlf / , PolioPlus Chair Jette Flach Bundgaard, Roskilde Østre, Tlf / , Arkivar John Brandt Helmersen, Solrød, Tlf / , Formand for RLI Henrik Tams Gildberg, Holbæk, Tlf , Grants Chair Per Helwigh, Svinninge, Tlf / , Kalundborg Gørlev Nakskov (2) Dragsholm Svinninge Slagelse (2) Korsør (2) Skælskør Nykøbing Sjælland Holbæk (2) Gundsø Lejre Roskilde (3) Nørre- Alslev Stubbekøbing Nykøbing Sakskøbing Falster Maribo (2) Nysted 2010 Rødby Dianalund- Greve-Karlslunde Stenlille Solrød Borup Sorø Køge Ringsted (2) (3) Haarlev-Karise Suså Haslev St. Heddinge Næstved (3) Fakse Præstø Vordingborg (2) Distrikt 1470 Stege

15 Guvernører 2014/15 i Norden Island Distrikt 1360 Guðbjörg Alfredsdóttir, Finland Distrikt 1380 Antti Salminen, Distrikt 1390 Matti Poikolainen, Distrikt 1400 Tarja Repo, Distrikt 1410 Antti Harkila, Distrikt 1420 Birger Stjernberg, Distrikt 1430 Risto Löppönen, Grønland Del af distrikt Norge Distrikt 2250 Veena Gill, Distrikt 2260 Jan Sverre Hanssen, Distrikt 2275 Eiliv Todal Moe, Distrikt 2290 Svein-Eirik Jensen, Distrikt 2305 Knut Kvalvågnæs, Distrikt 2310 Bjørg Månum Andersson, 2275 Sverige Distrikt 2320 Anders Berntorp, Distrikt 2330 Anders Wallin, Distrikt 2340 Tomas Kling, Distrikt 2350 Margareta Hölcke, Distrikt 2360 Lars-Magnus Olovson, Distrikt 2370 Mats Bartling, Distrikt 2380 Lars-Erik Kullenwall, Distrikt 2390 Bengt Holmström, Distrikt 2400 Elisabeth Hamilton, Distrikt 2410 Jan Jaldeland, Estland Del af distrikt 1420, Finland. Færøerne Del af distrikt Letland Del af distrikt 2410, Sverige. Litauen Er fra året blevet et selvstændigt distrikt Estland Del af distrikt 1420 Litauen 1462 Letland Del af distrikt

16 Ugedagenes Rotarymøder med klokkeslæt Mandag Esbjerg Øst Helsingør Odense Vejle Nord Aalborg Vestre Gladsaxe Syd Copenhagen International Ejby Nykøbing F Odense International Silkeborg Østre Aarhus Aarhus Aros Esbjerg-Fanø Tårnby Vejlefjord Aalborg Søndre Esbjerg Vest Holte Horsens Vestre Koldingfjord Nykøbing Mors Randers Vestre Ringe Skive Slangerup Aalborg Stigsborg Løgstør Roskilde Syd Rødding Værløse Allerød Dragsholm Espergærde-Humlebæk Faaborg Grindsted Gråsten Haslev Hjørring Vestre Holbæk Østre Kalundborg Klaksvikar Koldinghus Middelfart Næstved Ringsted Rønne Skanderborg Stubbekøbing Sønderborg SYD Tønder Varde Warwith Vordingborg Storstrømmen Åbybro Aarhus Skt. Clemens Hørsholm Birkerød Henrik Gerner Bogense Dronninglund Ebeltoft Egedal Egtved Farsø Farum Frederikssund Falkenborg Galten Hals Hinnerup Humlebæk-Nivå Høje-Taastrup Nakskov-Ravnsborg Samsø Brørup Dianalund-Stenlille Gørlev Helsinge Herning Søndre Herning Øst Hårlev-Karise Langå Præstø Saxkjøbing Viborg-Asmild Vinderup Bjerringbro Holstebro Vestre Kjellerup Lemvig Videbæk Suså Tirsdag Frederikshavn City Frederiksberg-Falconér Skive Fjord Morgen Skovshoved København Ørestad Nyborg-Østfyn Gladsaxe Kongens Lyngby Brøndbyernes Frederiksberg Grenaa København Vesterbro Roskilde Sønderbro Torshavnar Esbjerg-Jerne Nuuk Aarhus Sydvestre Amager Ballerup Frederiksberg-Mariendal Odense Hunderup Hvidovre Birkerød Charlottenlund Haderslev Hertug Hans København City København Grundtvig Lillerød Aabenraa Aalborg Østre Aarup Billund Copenhagen Strandparken Fredensborg Han Herred (Fjerritslev Brovst) Hillerød Christian IV København-Langelinie Lejre Næstved Sankt Peder Aarhus Marselis Bramming Børkop Fredericia Gundsø Hasle Hornbæk Nakskov Nykøbing F Vestensborg Nykøbing Sjælland Odder Randers Søndre Ringkjøbing Sorø Stege Svendborg Sct. Jørgens Sydthy Vojens Vordingborg Gilleleje Hanstholm Ikast Nibe Nordborg Nyborg Rebild Ribe Sindal Skælskør Rødby Slagelse Ølgod Holstebro Korsør Struer Ulfborg-Vemb Rotary E-Klub 1480 Onsdag 6.55 Aalborg City Egedal Morning Hjørring Morgen Randers Business Breakfast Copenhagen Morning Frederiksborg København København Nord Køge Odense Fruens Bøge Svendborg Christianshavn-Slotsholmen Glostrup-Albertslund Taastrup Århus City Odense H.C. Andersen Hellerup Hørning-Hasselager Skivehus Varde Vejle Syd Viborg Aalborg Nørresundby Assens Frederikshavn Kastrup Thisted Brædstrup Brønderslev Frederikssund Grenaa-Djurs Helsingør-Snekkersten Herning International MidWest Hjørring Hobro Juelsminde Korsør Nor Næstved Østre Nørre Snede Roskilde Østre Rudkøbing Ry Sorgenfri Svinninge Tørring-Uldum Virum Greve-Karlslunde Græsted Hadsten Hadsund Holsted Haarby-Glamsbjerg Jelling Køge Nord Padborg-Kruså Rødekro Store Heddinge Vamdrup Brande Faxe Nørre Alslev Skjern-Tarm Solrød Nexø 14 14

17 Torsdag Hjallerup Morgen Silkeborg Connect Skagen Morgen Odense City Brønshøj Silkeborg Søllerød Haderslev Horsens Østre Sønderborg Herlev Kolding Aarhus International Århus Vest Ballerup Sct. Jakob Dyrehaven Fredericia Lillebælt Horsens Vitus Bering Odense Sct Knud Sekretærens huskeliste Se nærmere om procedurerne i afsnittet Praktiske anvisninger. Pr. 1. juli Semi Annual Report (SAR). Kontingentfaktura fra Rotary International. Pr. 1. september Klubbens arkivalier som Præsidentens årsberetning mv. sendes til klubbens arkivar og evt. til lokalhistorisk arkiv Pr. 1. januar Semi Annual report (SAR). Kontingentfaktura fra Rotary International. Senest 1. januar Præsident, sekretær og kasserer for næste år skal være oprettet på Senest 15. april Resterende bestyrelsesmedlemmer samt udvalgsformænd og alle medlemsprofiler skal være opdaterede på Senest 1. maj Bestilling af medlemsbøger for det kommende rotaryår. Senest den 8. i hver måned På skal forrige måneds møder være sat til Christiansfeld Give Halsnæs Hedensted Hillerød Hirtshals Holbæk Maribo Otterup Randers Østre Svendborg Sydfyn Frederikshavn Bangsbostrand Hammel Pandrup Skagen Slagelse-Antvorskov Toftlund Aars Dragør Herning Nysted 2010 Ringsted Sct. Bendts Rosenholm Rønde Sæby Vejen Ærø referat. Se i øvrigt sekretærhåndbogen på > Downloads. Tryksager Fra Rotary Danmarks Sekretariat kan rekvireres: Medlemsbogen, ekstra eksemplarer Optagelsesformularer Foldere (kortfattede oplysninger om Rotary) Se iøvrigt > Downloads, hvor de nævnte tryksager kan bestilles. Fra Europa/Afrika-kontoret i Zürich kan rekvireres: Manual of Procedure (fås også på tysk og svensk) Club Constitutions and By- Laws Official Directory samt øvrige publikationer (se under Rotarylitteratur i afsnittet Rotary i Danmark.) Semi Annual Report (SAR) RI fakturaen tilsendes fra Rotary International pr. mail til præsident, sekretær, kasserer og Executive Secretary i klubben. Fakturaen kan betales ved en almindelig bankoverførsel i danske kroner til Nordea Bank reg.: 2040 konto: Fredag Grenaa GoMorgen Viborg Morgen Odense Carolinekilde Aarhus Nordvestre Gentofte Rotary Øresund maj-oktober (se nedenfor) Rotary Øresund er et praktisk resultat af svensk-dansk samarbejde indledt i Sæsonen indledes den første fredag efter Langfredag og fortsætter de efterfølgende 20 fredage. I samarbejdet er der 7 svenske klubber og 4 danske klubber - Helsingør RK, Helsingør- Snekkersten RK, Espergærde- Humlebæk RK og Humlebæk- Nivå RK. Hver fredag går de svenske rotarianere om bord i Helsingborg for at møde de danske rotarianere, der går om bord i Helsingør fra færgetermi- HUSK at skrive klubbens nummer og navn i beskedfeltet. Bekræftelse Når klubben er tilsluttet dataudvekslingen mellem RD og RI, skal der efter betalingen af SAR sendes en mail til rotary.org, hvor der i emnefeltet skal stå følgende (hvis det eks. er 1. juli 2014 og det var Sæby Rotary Klub der lavede den): SAR (10098) Sæby Rotary Klub - 54 Active Members I selve mailen behøver ikke stå andet end dit navn. Rotary Danmarks Medlemsdatabase Medlemsdatabasen på www. rotary.dk vedligeholdes i princippet af klubsekretæren og det enkelte medlem. Databasen skal løbende vedligeholdes, da data herfra synkroniseres med data i Rotary International hver nat for de tilsluttede klubber. 8 gange om året trækkes data i forbindelse med udsendelse af Rotary Norden, ligesom der hentes data til medlemsbogen herfra. nalen i Helsingør. Svenskerne har spist på vej til Helsingør og på turen tilbage til Helsingborg holdes et kort Rotarymøde. På turen tilbage til Danmark spiser de danske deltagere. Mødet gælder som ordinært Rotarymøde. Ledsagere og gæster er velkomne. Der sejles med færgen Aurora med afgang fra Helsingør kl (2 overfarter) eller kl (1 overfart), men tjek på søg klubber i distrikt Her har ØRESUND sit program. Vel mødt om bord. Yderligere oplysninger omkring Rotary Øresund rettes til Mogens Bille, Praktiske anvisninger Bidrag til Rotary Foundation. Skema til brug for indbetalinger til Rotary Foundation downloades fra dk > Downloads. Formularen er selvforklarende og giver de nødvendige anvisninger for indbetalingerne. Det danske kontingent. Hver den 15. juli og 15. januar udsendes faktura på diverse kontingenter fra Landssekretariatet til klubbens kasserer. Kassereren betaler denne faktura som et indbetalingskort med den FI kode, der står på fakturaen. Alternativt indbetales via netbank til sekretariatets konto i Danske Bank: Det Internationale kontingent. Fakturaen kan betales ved en bankoverførsel til Nordea Bank reg.: 2040 konto: HUSK at skrive klubbens nummer og navn i beskedfeltet. Betalingsfrister. Såvel det danske som det internationale kontingent skal betales i løbet af henholdsvis juli og januar måned

18 Forkortelser m.v. 3-H Health, Hunger and Humanity AAM Additional Active Member ADC Assistant District Chair AG (ADG)Assistant Governor AM Active Member ARRFC Assistant Regional Foundation Coordinator CC Club Counsellor CICO Club Internet Communication Officer COL Council on Legislation D District DC District Chair DDF District Designated Funds DG District Governor DGE District Governor Elect DGN District Governor Nominee DGND District Governor Nominee Designated DGSC District Grant Subcommittee Chair DICO District Internet Communication Officer DIK Donations in Kind DLP District Leadership Plan DMDC District Membership Development Chairs DPFC District Permanent Fund Chairperson DPO District Protection Officer DRFC District Rotary Foundation Chair DRMA Danish Rotary Multidistrict Administration (RD) DRR District Rotaract Representative DSG District Simplified Grants EEMA Region Europe/East Mediterrania/Africa incl. RIBI ES Excecutive secretary FOR Family of Rotary FU Forretningsudvalget GBI Rotary Region Great Britain and Ireland GETS Governor Elect Training Seminar GF Guarantee Form GRSP Georgia Rotary Student Program GSE Group Study Exchange GYE Global Youth Exchange IAS Internationa Ambassadorial Scholarship ICC InterCountry Committees IPAC International Projects Advisory Committee IPDG Immediate Past District Governor IPP Immediate Past President LTE Long Term Exchange MG Matching Grant MOP Manual of Procedure NCC National Co-ordinating Committee NGE New Generation Exchange NYSF National Youth Science Forum OD Official Directory of Rotary International P President PDG Past District Governor PE President Elect PETS President Elect Training Seminar PHF Paul Harris Fellow PHSM Paul Harris Sustaining Member PN President Nominee PO Protection Officer POLIO+ RI program to immunize children against poliomyelitis PP Past President PPE P reserve Planet Earth PR Public Relations PRID Past RI Director PRIP Past RI President PRIT Past RI Treasurer RC Rotary Club RCC Rotary Community Corps RCP Rotary Code of Policies RD Rotary Danmark RD Rotary District (Engelsk) RDG Rotary Distrikts Golf RDH Rotary Danmarks Hjælpefond RDH FU Rotary Danmarks Hjælpefond s Forretningsudvalg RDR Rotary Danmarks Råd RDS Rotary Danmarks Sekretariat RDU Rotary Danmarks Ungdomsudveksling RFE Rotary Friendship Exchange RGHF Rotary Global History RI Rotary International RIBI Rotary in Great Britain and Ireland RID Rotary International Direktor RIP Rotary International President RIPE Rotary International President Elect RIPN Rotary International President Nominee RIPPR RIP Personal Representative RITE Rotary Inter-country Teacher Exchange RITS Rotary International Travel Service RK Rotary Klub RN Rotary Norden ROSE Rotary Overseas Summer Ex change ROTEX Organization of Ex-Rotary Exchange Students ROTI Rotarians On The Internet ROVE Rotary Overseas Vocational Exchange RRFC Regional Rotary Foundation Coordinator Rtn Rotarian RV Rotary Volunteers RVC Rotary Village Corps RYE Rotary Youth Exchange RYEP Rotary Youth Exchange Program RYLA Rotary Youth Leadership Awards RYSAP Rotary Youth Self Achievement Program S Secretary SAM SAR SE SEP SETS SF STE SWSL TR TRF USCB WCS VTT YEO YEP YIR YRSG ZONE Senior Active Member Semi Annual report Sponsor Erklæring Study Exchange Program Secretary-Elect Training Seminar Student Family Short Term Exchange Save Water Save Lives The Rotarian The Rotary Foundation Rotary Region USA, Canada World Community Service Vocational Training Teams Youth Exchange Officer Youth Exchange Program Yours in Rotary Youth Service Resource Group Rotary er delt op i 34 zoner. Køb af rotaryting og -sager Bannere Skærup Serigrafi/Design, Overbyvej 12, Skærup, 7080 Børkop. Tlf , fax Emblemer og diverse Rotaryeffekter Jydsk Emblem Fabrik A/S Emblex Emblemer. Sofienlystvej 9, 8340 Malling, Århus Syd. Tlf Firmaet forhandler endvidere en række andre Rotaryeffekter (se sidst i bogen). Prislister kan ses på firmaets hjemmeside. Rotaryflag Dahls Flagfabrik, Nørrevoldgade 25, 1358 København K. Tlf , og Stilling-Flag A/S, Sorgenfrivej 14, 2800 Lyngby. Tlf ,

19 Stikordsordnet ordforklaring Medlemskort De tidligere medlemskort, der blev udstedt som kvittering for betalt kontingent, er udgået. Der kan i stedet købes Club Membership ID Cards. Se Oplysninger om Rotary En lille folder med kortfattede oplysninger om Rotary kan rekvireres hos landssekretariatet. Optagelsesformular Anvendes ved optagelse af nye medlemmer. Rekvireres fra landssekretariatet. Sangbøger Fra Nykøbing Sjælland RK kan rekvireres særlige Rotarysangbøger. Rotarybegreber Alumni Tidligere deltagere i Rotary Foundations programmer. Arkiv, Rotary Se Rotary Danmarks Landsarkiv og Bibliotek. Assembly Den engelske betegnelse for instruktionsmøde på internationalt plan for indkommende guvernører og på distriktsplan særligt for indkommende klubpræsidenter og -sekretærer. Se nærmere under Instruktionsmøder. Bibliotek, Rotary Se Rotary Danmarks Landsarkiv og Bibliotek. Convention Rotary Internationals årlige generalforsamling. Se nærmere i afsnittet Rotary International. Council on Legislation Rotarys lovgivende forsamling, der afholdes hvert 3. år. Se nærmere i afsnittet Rotary International. Counsellor Inden for ungdomsudvekslingen er det på distriktsplan den person, der assisterer klubberne og på klubplan er det den person, der tager sig af klubbens udvekslingsstudenter. Rotary Danmarks Landsarkiv og Bibliotek Hører nu under Statens Arkiver Erhvervsarkivet Vester Alle 12, 8000 Aarhus C Se nærmere i afsnittet Rotary i Danmark. Directory, Official Oversigt over samtlige Rotaryklubber i verden. Udkommer hvert år. Hver klub (sekretæren) modtager 1 gratis eksemplar. Yderligere eksemplarer kan købes hos kontoret i Zürich. Distriktskonference Distriktets årlige møde. Hver klub bør være repræsenteret, normalt ved præsident og sekretær, men alle rotarianere er velkomne. Det anbefales, at præsident og sekretær får deres deltagerudgifter dækket af deres klub. Se i øvrigt nærmere i afsnittet Rotary International. Europa/Afrikakontoret i Zürich RI s regionale kontor til betjening i økonomiske og andre områder af bl.a. de danske Rotaryklubber. Se nærmere i afsnittene Adresser og Rotary International. Bemærk, at der er oprettet et telefonnummer, der går direkte til den nordiske afdeling af kontoret. Instruktionsmøde Det årlige møde for de indkommende klubbestyrelser. Præsident og sekretær har pligt til at møde, og det anbefales, at de får deres deltagerudgifter dækket af deres klub. Se i øvrigt nærmere i afsnittet Rotary International. Institute, Rotary Se Rotary Zone Institute. Der kan også afholdes sådanne institutes på distriktsplan for klubbernes ledelser. Manual of Procedure Oversigt over alle gældende love, vedtægter og andre bestemmelser. Udkommer hvert 3. år efter Council on Legislation (se dette). Hver klub modtager 1 eksemplar gratis. Yderligere eksemplarer kan købes hos kontoret i Zürich. Foreligger på engelsk, svensk, tysk og mange andre sprog. PETS President Elect Training Seminar Årligt møde for indkommende præsidenter, hvor den nominerede guvernør gennemgår det kommende Rotaryårs programpunkter og de områder, der bør vægtes. Indkommende præsidenter har pligt til at møde. Regional konference Se Rotary Zone Institute. Rotary Danmarks Hjælpefond En fond, hvis formål er at yde støtte til sociale, kulturelle og andre samfundsgavnlige opgaver i Danmark og i udlandet. Se nærmere i afsnittet Rotary i Danmark. Rotary Danmarks Sekretariat Fælles sekretariat for de danske Rotarydistrikter. Ledes af landssekretær Asbjørn Isaksen. Sekretariatets fulde navn: Rotary Danmarks Sekretariat. Rotary Danmarks Ungdomsudveksling Udveksling af unge mellem Danmark og udlandet, enten i form af ungdomslejre eller udveksling af enkeltpersoner. Se nærmere under Rotary Danmarks Ungdomsudveksling i afsnittet Rotary i Danmark. Rotarys farver Rotary Azure: C99 M47 Y0 K0 Rotary Sky Blue: C96 M0 Y6 K0 Rotary Royal Blue: C100 M80 Y9 K2 Rotary Gold: C0 M26 Y100 K0 Der henvises iøvrigt til Voice and Visual Guidelines for Rotarians, som kan downloades fra rotary.org. Rotary Foundation Academic Year Akademisk udveksling af unge fra 18 år på min. bachelorniveau. Der kan søges om stipendier under 2 former: Ambassadorial Scholarship eller Rotary World Peace Fellowship. Se nærmere under afsnittet Rotary Foundation programmer, Uddannelsesprogrammer. (Tillige under Rotary Georgia Student Programmet). Rotary Norden Det fælles nordiske Rotarytidsskrift, som udsendes til alle nordiske rotarianere. Abonnementsprisen er inkluderet i det danske kontingent. Ekstra abonnementer (fx til honorære medlemmer) kan bestilles hos Landssekretariatet; mest praktisk samtidig med indsendelse af halvårsrapporten. Se i øvrigt nærmere i afsnittet Rotary i Norden. Rotary Zone Institute Afholdes i de forskellige Rotaryzoner, for Danmarks vedkommende zone 16. Formålet er at give deltagerne de nyeste informationer om programmer og administrative forhold både på internationalt og på regionalt plan. Konferencen er ikke lovgivende, men den kan vedtage resolutioner. Zoner Rotaryverdenen er delt op i 34 zoner med omtrent lige mange rotarianere i hver (ca ). Danmark er placeret i zone 16 delt i 3 sektioner. Hver zone vælger hvert andet år et medlem af The Board (hovedbestyrelsen). Se nærmere i afsnittet Rotary International

20 Særlige Rotarymåneder og -datoer Danmark Funktionsår 2014/2015 AG-kursus (landsdækkende) Alle distrikter: 31. januar 2015 Distriktskonferencer Distrikt 1440: 20. september 2014 Distrikt 1450: 4-5. oktober 2014 Distrikt 1461: 21. september 2014 Distrikt 1470: september 2014 Distrikt 1480: 13. september 2014 Rotarydagen (landsdækkende aktivitet) Rotarydagen 6. september 2014 Funktionsår 2015/2016 DGN-kurser (landsdækkende) Kursus 1: 1. november 2014 Kursus 2: februar 2015 Teambuildingseminar (landsdækkende) 11. april 2015 PETS & instruktionsmøder Distrikt 1440: 14. marts 2015 Distrikt 1450: 7. marts 2015 Distrikt 1461: 4. marts 2015 Distrikt 1470 (PETS): w28. februar 2015 Distrikt 1470 (Instr.møde): 28. marts 2015 Distrikt 1480: 21. marts 2015 Historie Distriktskonferencer Distrikt 1440: 3. oktober 2015 Distrikt 1450: september 2015 Distrikt 1461: 19. september 2015 Distrikt 1470: september 2015 Distrikt 1480: 26. september 2015 Rotarymåneder, -uger og -dage Juli Literacy & Numeracy Month August Membership & Extension Month September Youth Activity Month. Oktober Vocational Service Month. November Rotary Foundation Month. December Family Month. Januar Rotary Awareness Month. Februar World Understanding Month. April Magazine Month. Juni Rotary Fellowship Month. Rememberance Week Den uge, der indeholder den 27. januar, Paul Harris dødsdag. Rotaract Week Den uge, der indeholder den 13. marts. World Understanding & Peace Day 23. februar, Rotarys stiftelsesdag. Tidligere danske oldermænd/formænd for RD 1957/58 O. K. Rørsted (1450) 1958/59 Ejnar Jarløv (1470) 1959/60 Tyge Lassen (1450) 1960/61 Ove Arkil PHF (1460) 1961/62 Aage Rasmussen PHF (1470) 1962/63 Paul Oxhøj PHF (1450) 1963/64 Viggo Oram (1450) 1964/65 Per Beck Jensen PHF (1460) 1965/66 G. Haastrup Vig PHF (1470) 1966/67 Helge N. Blauenfeldt (1460) 1967/68 Svend Larsen PHF (1470) 1968/69 P. K. Søgaard PHF (1450) 1969/70 N. E. Skovgård Petersen (1480) 1970/71 Jørgen Pedersen PHF (1460) 1971/72 Helge Dannesboe PHF (1470) 1972/73 E. Duch PHF (1450) 1973/74 John B. Nielsen PHF (1480) 1974/75 P. E. Nielsen PHF (1440) 1975/76 A. Davidsen PHF (1480) 1976/77 Nis Bruhn PHF (1450) 1977/78 Carl Larsen PHF (1470) 1978/79 Per Mønsted PHF (1440) 1979/80 John Weinold PHF (1470) 1980/81 Peter Bundgaard PHF (1450) 1981/82 Børge Stenstrup PHF (1480) 1982/83 Find Biilmann PHF (1450) 1983/84 Magnus Th. Kjær PHF (1440) 1984/85 Martin Duus PHF (1460) 1985/86 Oluf Hansen PHF (1460) 1986/87 Chr. Kjærgaard-Hansen PHF (1470) 1987/88 Ole Brammer PHF (1470) 1988/89 Hans-Ulrik Barfoed PHF (1460) 1989/90 N. P. Bager PHF (1450) 1990/91 Kjeld Kilsdal PHF (1480) (udmeldt) 1991/92 Aage Vorre PHF (1440) 1992/93 Alf Ove Jensen PHF (1470) 1993/94 Carsten Leth PHF (1460) 1994/95 Kaj Witt PHF (1450) 1995/96 Niels Chr. Schultz-Nielsen PHF (1480) (udmeldt) Tidligere danske Medlemmer af RI Board of Directors 1925/26 T. C. Thomsen, København RK 1935/36 P. A. Kruuse, Odense RK, PHF 1946/47 Einar Lisborg, Slagelse RK 1952/53 Aage E. Jensen, Holbæk RK Ove Arkil, Haderslev RK, PHF Per Mønsted, Randers Østre RK, PHF Peter Bundgaard, Ry RK, PHF Internationalt Kommende Internationale Conventions São Paulo, Brasilien juni 2015 Seoul, Republic of Korea 29. maj-1. juni 2016 Atlanta, Georgia juni 2017 Kommende Internationalt Assembly (Guvernørskolen) San Diego, Californien, januar januar januar 2017 Rotary Zone Institute og GETS Billund, Danmark, GETS august 2014 Billund, Danmark, Institute august 2014 Milano, GETS oktober 2015 Milano, Institute oktober 2015 Milano, Polio dag organiseret af RI & WHO 24. oktober /97 Per Thomsen PHF (1440) (udmeldt) 1997/98 Henrik Knudtzon PHF (1470) 1998/99 Willy Madsen PHF (1460) 1999/00 Villy J. Dürr PHF (1450) 2000/01 Jørgen Christensen PHF (1480) 2001/02 Jens Holm Jensen PHF (1440) 2002/03 Palle Sanvig PHF (1470) 2003/04 Preben Nielsen PHF (1460) 2004/05 Bengt Lund PHF (1450) (udmeldt) 2005/06 Jørgen Ørum PHF (1480) 2006/07 Per Hylander PHF (1440) 2007/08 Jørgen Eeg Sørensen PHF (1450) 2008/09 Benny Knudsen PHF (1480) 2009/10 Jens van der Watt PHF (1470) 2010/11 Henning Damtoft Pedersen PHF (1480) 2011/12 Torben Andreasen PHF (1450) 2012/13 Carl Peder Adolph PHF (1460) 2013/14 Jens Erik Rasmussen PHF (1470) 18 18

Rotary Danmarks Sekretariat

Rotary Danmarks Sekretariat Ialt pr. 1. aug. 2011 186 1.250 10.293 11.543-4 - -4 Ialt pr. 1. aug. 2010 195 1.161 10.414 11.575 - Til/ afgang i perioden -9 89-121 -32 Allerød 1-38 38-1 - -1 Amager - 1 30 31 - - - Assens 2 8 30 38-1

Læs mere

Antal husstande og antal personer pr. 1. januar 2005 komgl gammel kommune komny ny kommune antal husstande antal personer 101 København 101 København

Antal husstande og antal personer pr. 1. januar 2005 komgl gammel kommune komny ny kommune antal husstande antal personer 101 København 101 København Antal husstande og antal personer pr. 1. januar 2005 komgl gammel kommune komny ny kommune antal husstande antal personer 101 København 101 København 273489 502362 147 Frederiksberg 147 Frederiksberg 49907

Læs mere

ROTARY DANMARK MEDLEMSBOG

ROTARY DANMARK MEDLEMSBOG ROTARY DANMARK MEDLEMSBOG 2015 16 ROTARYS FORMÅL Rotarys formål er at fremme og styrke viljen til at tjene andre som en forudsætning for al god virksomhed. Rotary søger at nå dette mål ved at opfordre

Læs mere

Københavns Amt. Vejlængder 1.1.2006 km km. Statsveje i alt 118,457. heraf motorveje 102,757. Herudover ramper m.v. 98,937

Københavns Amt. Vejlængder 1.1.2006 km km. Statsveje i alt 118,457. heraf motorveje 102,757. Herudover ramper m.v. 98,937 Københavns Amt Statsveje i alt 118,457 heraf motorveje 102,757 Herudover ramper m.v. 98,937 Sund & Bælt Holding A/S 15,560 heraf motorveje 15,560 Herudover ramper m.v. 6,252 Amtsveje i alt 193,946 heraf

Læs mere

Besvarelse af spørgsmål nr. S 343, som medlem af Folketinget Frank Aaen (EL) har stillet til indenrigs- og sundhedsministeren den 17.

Besvarelse af spørgsmål nr. S 343, som medlem af Folketinget Frank Aaen (EL) har stillet til indenrigs- og sundhedsministeren den 17. Indenrigs- og Sundhedsministeriet Dato: 28. oktober 2005 Kontor: 2.ø.kt. J.nr. 2005-2416-143 Sagsbeh.: MIJ/LNC Besvarelse af spørgsmål nr. S 343, som medlem af Folketinget Frank Aaen (EL) har stillet til

Læs mere

Nøgletal: Bilag 4. København Amt Roskilde Amt. København. Frist for afgørelser i sager om: (antal dage)

Nøgletal: Bilag 4. København Amt Roskilde Amt. København. Frist for afgørelser i sager om: (antal dage) Frist for afgørelser i sager om: (antal dage) København Frederiksberg København Amt Frederiksborg Amt Roskilde Amt Nøgletal: Bilag 4 025 020 015 014 013 1. Arbejdsprøvning på revalideringsinstitution AKL

Læs mere

Ledelse og medarbejdere

Ledelse og medarbejdere Seneste opdatering 26. 21. september februar 2013 2014 Seneste opdatering 26. september 2014 Ledelse og medarbejdere Hovedkontor Slotsmarken 11 2970 Hørsholm Tlf.: 7024 2900 E-mail: info@d-i.dk Navn Titel

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2011 på 101 København 237,5 3,5 234,0 253 19,0 147 Frederiksberg 246,0 0,0 246,0 253 7,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 253-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 253-155 Dragør 243,0 0,0

Læs mere

1999 Procentvis stigning. Staten I alt Kommuner Amtskommuner. København Øvrige København Øvrige. mio. kr.

1999 Procentvis stigning. Staten I alt Kommuner Amtskommuner. København Øvrige København Øvrige. mio. kr. (MHQGRPVEHVNDWQLQJHQ - 145 7DEHO 1999 Procentvis stigning Kommuner Amtskommuner Staten I alt Kommuner Amtskommuner København Øvrige København Øvrige og Frede- og Frederiksberg riksberg pct. ««210 820 1

Læs mere

Oversigt over de nye byretters adresser og telefonnumre

Oversigt over de nye byretters adresser og telefonnumre Oversigt over de nye byretters adresser og telefonnumre I forbindelse med retskredsreformen får mange byretter nye adresser og telefonnumre. Oplysningerne om byretternes adresser, telefonnumre, mv. pr.

Læs mere

Technology Projector Projector's type Projector's resolution

Technology Projector Projector's type Projector's resolution Country Site Town Company Number of digital projectors in the cinema Technology Projector Projector's type Projector's resolution Server Number of 3D screens Supplier of 3D technology DK Kinorama Aabenraa.

Læs mere

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune.

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune. BILAG 8c År 2014 Drikkevand Spildevand I alt Ærø Kommune 3.003 6.753 9756 Lolland Kommune 3.268 5.484 8752 Slagelse Kommune 2.442 5.176 7617 Stevns Kommune 1.845 5.772 7617 Halsnæs Kommune 2.679 4.902

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 0 20 Aalborg Kommune 0 56 Aarhus Kommune 0 114 Albertslund

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Antal ydernumre som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 11 21 Aalborg Kommune 7 62 Aarhus Kommune 21 121 Albertslund Kommune 1 12 Allerød Kommune

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage. Åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage. Åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2008 101 København 243,6 2,5 241,1 251 9,9 147 Frederiksberg 248,0 0,0 248,0 251 3,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 251-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 251-155 Dragør 244,0 0,5 243,5

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Kom.nr 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Undervisningsudgifter (netto) pr. 7-16-årig 1 Langeland Kommune 482 70.751 76.934 84.097 97.876 91.227 91.743 2

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

Digitale biografer i Danmark

Digitale biografer i Danmark Digitale biografer i Danmark Bemærk venligst at nedenstående oplysninger udelukkende beror på information fra den enkelte biograf i hhv. Danmark, Grønland og på Færøerne og at DFI s støtteordning kun omfatter

Læs mere

Tabel 20 - Beskæftigelse 1 Beskæftigelse efter branche og arbejdsstedskommune

Tabel 20 - Beskæftigelse 1 Beskæftigelse efter branche og arbejdsstedskommune Tabel 20 - Beskæftigelse 1 03.11.00 Havfiskeri 101 København 13 12 9 12 10 9 9 147 Frederiksberg. 1... 1 1 155 Dragør 7 7 7 6 5 4 4 159 Gladsaxe 1...... 161 Glostrup. 1 1.... 163 Herlev 1...... 167 Hvidovre

Læs mere

Distrikt København i alt 3.270

Distrikt København i alt 3.270 Medlemstal i DBf-klubber pr. 31. december 2014 Antal Distrikt København: a fair bridge 21 Amager Bridge Club 15 Amagerlands Bridgeklub 84 Blakset-Klubberne 1.639 Bridgeafdelingen i Nationalbankens Idrætsforening

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01)

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) 27. februar 2014 J.nr. 14-0341223 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 234af 31. januar 2014

Læs mere

Ændring af aftale om justering af tjenestemandslønninger

Ændring af aftale om justering af tjenestemandslønninger Cirkulære om Ændring af aftale om justering af tjenestemandslønninger mv. fra 1. april 2005 samt om andre lønmæssige ændringer som følge af kommunernes ændrede fordeling på stedtillægsområder med virkning

Læs mere

Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med

Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med Notat Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med 8-05-2017 J. Nr. Click here to enter text. VOA / APK KOMMUNEFORDELINGER Kommuneopdelte opgørelser af andel langvarige

Læs mere

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Tabel B1 Alle ydelsesgrupper Klynge I mere end 20 pct. over median Obs antal Præd antal Rang 360 Lolland 104,2 93,5 1 482 Langeland 92,4 89,3 2 400 Bornholm 82,6 83,7

Læs mere

Oversigt over frekvenser til lokalradiovirksomhed

Oversigt over frekvenser til lokalradiovirksomhed Oversigt over frekvenser til lokalradiovirksomhed Frekvens Kommune, som angivet i tilladelsen Status 87,6 Kolding Kommerciel 87,6 København Blandet 87,6 Aalborg Kommerciel 87,6 Århus Kommerciel 87,8 Nykøbing

Læs mere

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE Vi har regnet på den nye af en for et gennemsnitligt parcel- eller rækkehus i de forskellige kommuner. Allerede i dag er der stor forskel på erne og dermed også stor

Læs mere

NVF23 - seminar i Kristiansand, maj Trafikal tilgængelighed. Michael Knørr Skov COWI. Trafikal tilgængelighed Michael Knørr Skov

NVF23 - seminar i Kristiansand, maj Trafikal tilgængelighed. Michael Knørr Skov COWI. Trafikal tilgængelighed Michael Knørr Skov NVF23 - seminar i Kristiansand, maj 2007 Michael Knørr Skov COWI 1 Indhold Hvad er en trafikal tilgængelighedsanalyse Eksempler Sjælland + Fyn Midtjylland 2 Hvad er en trafikal tilgængelighedsanalyse?

Læs mere

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 699 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 699 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K Retsudvalget REU alm. del - Svar på Spørgsmål 699 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 27. maj 2009 Kontor: Procesretskontoret Sagsnr.: 2009-792-0897

Læs mere

ROTARY DANMARK MEDLEMSBOG

ROTARY DANMARK MEDLEMSBOG ROTARY DANMARK MEDLEMSBOG 2015 16 ROTARYS FORMÅL Rotarys formål er at fremme og styrke viljen til at tjene andre som en forudsætning for al god virksomhed. Rotary søger at nå dette mål ved at opfordre

Læs mere

Albertslund. Allerød. Assens. Ballerup. Billund. Bornholm. Brøndby. Brønderslev. Dragør. Egedal. Esbjerg. Fanø. Favrskov

Albertslund. Allerød. Assens. Ballerup. Billund. Bornholm. Brøndby. Brønderslev. Dragør. Egedal. Esbjerg. Fanø. Favrskov Albertslund Allerød Assens Ballerup Billund Bornholm Brøndby Brønderslev Dragør Egedal Esbjerg Fanø Favrskov Albertslund Kommune Nordmarks Alle 2620 Albertslund borger og ydelsescenteret Allerød Kommune

Læs mere

16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere

16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere 16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere Ja Nej alle n København 8 92 100 1,350 Frederiksberg

Læs mere

Matas-butik Adresse Postnr. By Dato Tidspunkt

Matas-butik Adresse Postnr. By Dato Tidspunkt Matas Trianglen Østerbrogade 72 2100 København Ø 10.08 12.00-16.00 Matas Østerbrogade 142 2100 København Ø 18.08 12.00-16.00 Matas Østerbrogade 104 2100 København Ø 25.08 12.00-16.00 Matas Østerbro Centret

Læs mere

Guvernørens nyhedsbrev

Guvernørens nyhedsbrev Rotary International Distriktskonference 1470 2013-2014 Der tales om at der er brug for modernisering af Rotary. Rotary skal forstå at tilpasse sig, så tidens trend følges og Rotary medlemmerne har lyst

Læs mere

Tema 1: Status for inklusion

Tema 1: Status for inklusion Segregeringsgrad Tema 1: Status for inklusion Udvikling i segregeringsgrad januar 2015 - Andelen af segregerede elever i specialklasse på almenskole Pct. Pct. -point Pct. Pct. -point Hele landet 4,7% Hele

Læs mere

Danmarks 100 største byers mediesynlighed Infomedia Analytics & Advisory Maj 2016

Danmarks 100 største byers mediesynlighed Infomedia Analytics & Advisory Maj 2016 Danmarks 100 største byers mediesynlighed Infomedia Analytics & Advisory Maj 2016 HOVEDRESULTATER Der er ikke ændret i listens top 3 i forhold til opgørelsen over (udgivet i september ). Det er fortsat

Læs mere

KOMMUNENAVN UDDANNELSE ANTAL

KOMMUNENAVN UDDANNELSE ANTAL Kompetencefondsansøgninger for de enkelte kommuner på HK Kommunals område Godkendte ansøgninger pr. kommune. Fra 1.10.13 til 1.12.15 Alle arbejdsområder samlet "Ikke registreret" og "anden udannelse" er

Læs mere

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar juli 2008

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar juli 2008 Danmark - Regionsopdelt af befolkningen der er i RKI registret Udvikling januar 2007 - juli 2008 5,50% Jan. 2007-4,69% Juli 2007-4,67% 5,00% Jan. 2008-4,66% Juli 2008-4,70% 5,11% 5,18% 5,25% 5,28% 4,93%

Læs mere

Junior piger uden banetill. Fleks drenge. Senior mænd. Senior damer

Junior piger uden banetill. Fleks drenge. Senior mænd. Senior damer DGU medlemstal pr. 30.09.2011, endeligt KlubNr Klubnavn uden banetill. uden banetill. Senior Senior Langdist Langdist I alt Passive 1 Københavns Golf Klub 78 30 12 7 569 377 0 0 63 59 0 0 1195 202 2 Aalborg

Læs mere

LO s jobcenterindikatorer 1. Indholdsfortegnelse

LO s jobcenterindikatorer 1. Indholdsfortegnelse Jobcenter København... 2 Jobcenter Frederiksberg... 3 Jobcenter Ballerup... 4 Jobcenter Brøndby... 5 Jobcenter Gentofte... 6 Jobcenter Gladsaxe... 7 Jobcenter Glostrup... 8 Jobcenter Herlev... 9 Jobcenter

Læs mere

Digitale biografer i Danmark

Digitale biografer i Danmark Digitale biografer i Danmark Bemærk venligst nedenstående oplysninger udelukkende beror på information fra den enkelte biograf i hhv. Danmark, Grønland og på Færøerne og at DFI s støtteordning kun omfatter

Læs mere

Social- og Indenrigsudvalget SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 440. Offentligt

Social- og Indenrigsudvalget SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 440. Offentligt Social- og Indenrigsudvalget 21-16 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 44 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget 21-16 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 676 Offentligt Holbergsgade 6 DK-17 København

Læs mere

LO s jobcenterindikatorer

LO s jobcenterindikatorer 1 Indholdsfortegnelse Jobcenter Side Jobcenter Side Albertslund 10 Køge 27 Allerød 18 Lejre 40 Assens 47 Lemvig 68 Ballerup 4 Lolland 41 Billund 55 Lyngby-Taarbæk 13 Bornholm 45 Mariagerfjord 89 Brøndby

Læs mere

Skatteudvalget L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt

Skatteudvalget L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt 16. januar 2017 J.nr. 16-1389754 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 102 - Forslag til Lov om ændring af lov om inddrivelse

Læs mere

Danskernes afstand til nærmeste skadestue

Danskernes afstand til nærmeste skadestue Louise Kryspin Sørensen og Morten Bue Rath 31. August 2011 Danskernes afstand til nærmeste skadestue Antallet af skadestuer er halveret fra 69 skadestuer i 199 til 3 skadestuer i 2011. Dette afspejler

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

Junior piger uden banetill. Senior damer. Senior mænd. Fleks drenge

Junior piger uden banetill. Senior damer. Senior mænd. Fleks drenge DGU medlemstal pr. 30.09.2013, endeligt KlubNr Klubnavn drenge piger drenge uden banetill. piger uden banetill. Senior mænd Senior damer drenge piger mænd damer Langdist mænd Langdist damer I alt Passive

Læs mere

Sagsnr.: 040.87D.021. Deltagelse i konferencerne om almen studieforberedelse september 2009

Sagsnr.: 040.87D.021. Deltagelse i konferencerne om almen studieforberedelse september 2009 Deltagelse i konferencerne om almen studieforberedelse september 2009 Skolenr. Skolenavn Sted Tid 001 Aurehøj Gymnasium Høje Tåstrup Gymnasium 29. september 002 Avedøre Gymnasium Høje Tåstrup Gymnasium

Læs mere

ROTARY INTERNATIONAL DISTRIKT 1460 DANMARK - LITAUEN

ROTARY INTERNATIONAL DISTRIKT 1460 DANMARK - LITAUEN Kære Præsident elect og klubsekretær 2011/2012! Nu er vi klar til det næste trin i vores forberedelse til Rotary-året 2011-2012. Vi mødes nemlig til PETS og instruktionsmøde i Aabenraa torsdag den 3. marts

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2009-10 L 221 Svar på Spørgsmål 25 Offentligt J.nr. 2010-311-0047 Dato: 9. juni 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 221 - Forslag til Lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven

Læs mere

Klamydiaopgørelse for 2012

Klamydiaopgørelse for 2012 Klamydiaopgørelse for 2012 Opgørelserne over hvor mange klamydiatilfælde, der er fundet i hver kommune skal tolkes med forsigtighed og kan ikke sammenlignes fra kommune til kommune. Der kan nemlig være

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 227 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 227 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 227 Offentligt 4. marts 2016 J.nr. 16-0151018 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 227 5. februar 2016 (alm.

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau Dette bilag indeholder to tabeller. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2013, der forventes at opnå en ungdoms, mindst en, en videregående og en lang videregående

Læs mere

AKTUEL GRAF 8. Stemmeberettigede og unge førstegangsvælgere i kommunerne ved KV13. Jonas Hedegaard Hansen, Ph.d.-studerende

AKTUEL GRAF 8. Stemmeberettigede og unge førstegangsvælgere i kommunerne ved KV13. Jonas Hedegaard Hansen, Ph.d.-studerende C E N T E R F O R V A L G O G P A R T I E R I N S T I T U T F O R S T A T S K U N D S K A B K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T AKTUEL GRAF 8 Stemmeberettigede og unge førstegangsvælgere i kommunerne

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2015-16 L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg udvalg@ft.dk Finn Sørensen (EL) Finn.S@ft.dk Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061

Læs mere

Oversigt over de 107 provstier. Københavns Stift. Helsingør Stift

Oversigt over de 107 provstier. Københavns Stift. Helsingør Stift Oversigt over de 107 provstier Side 1 Københavns Stift Vor Frue Provsti: 5 sogne (Københavns Kommune) Amagerbro Provsti: 11 sogne (Københavns Kommune) Bispebjerg-Brønshøj Provsti: 11 sogne (Københavns

Læs mere

Deltagelse i september-oktoberkonferencerne om studieretningsprojektet

Deltagelse i september-oktoberkonferencerne om studieretningsprojektet Deltagelse i september-oktoberkonferencerne om studieretningsprojektet Skolenr. Skolenavn Sted Tid 001 Aurehøj Gymnasium Kongsholm Gymnasium 6. oktober 002 Avedøre Gymnasium Kongsholm Gymnasium 6. oktober

Læs mere

Deltagelse i konferencerne om almen studieforberedelse september 2012

Deltagelse i konferencerne om almen studieforberedelse september 2012 Deltagelse i konferencerne om almen studieforberedelse september 2012 Skolenr. Skolenavn Sted Tid 001 Aurehøj Gymnasium Frederiksberg Gymnasium 20. september 002 Avedøre Gymnasium Frederiksberg Gymnasium

Læs mere

Tal for klamydiatilfælde. på kommuner

Tal for klamydiatilfælde. på kommuner Tal for klamydiatilfælde fordelt på kommuner OPGØRELSE OVER KLAMYDIATILFÆLDE BLANDT 15- TIL 29-ÅRIGE I PERIODEN 2012 2015 2016 Opgørelse over registrerede klamydiatilfælde i 2015 Følgende tal er opgørelser

Læs mere

Andel af personer registreret med sager i RKI register

Andel af personer registreret med sager i RKI register 8,00% Andel af personer registreret med sager i RKI register Juli 2010 4,62% 6,48% 6,92% 6,71% 7,08% 6,90% 7,43% 7,19% 7,50% 7,49% 7,00% 6,00% Januar 2011 4,72% 4,80% 5,00% i RKI registret 0,47% 0,49%

Læs mere

Junior piger uden banetill. Senior mænd. Senior damer

Junior piger uden banetill. Senior mænd. Senior damer 1 Københavns Golf Klub 67 22 23 7 627 367 0 0 63 68 0 0 1244 293 2 Aalborg Golf Klub 49 9 38 17 990 431 0 0 51 24 11 5 1625 136 3 Esbjerg Golfklub 42 24 3 1 928 455 0 0 0 0 19 6 1478 158 4 Helsingør Golf

Læs mere

Experians RKI-analyse. Januar 2015

Experians RKI-analyse. Januar 2015 Experians RKI-analyse Januar 2015 Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Andel Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst registreret person

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2016-17 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt MINISTEREN Beskæftigelsesudvalget Folketinget Dato J. nr. 29. november 2016 Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København

Læs mere

Liste med institutioner som indgår i censorudligningsordningen

Liste med institutioner som indgår i censorudligningsordningen Liste med institutioner som indgår i censorudligningsordningen Institutions nr. Skole 101108 Akademisk Studenterkursus 101115 Rysensteen Gynasium 101117 Sankt Annæ Gymnasium 101118 Christianshavns Gymnasium

Læs mere

Experians RKI-analyse. 1. halvår 2016

Experians RKI-analyse. 1. halvår 2016 Experians RKI-analyse 1. halvår 2016 Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Andel Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst registreret person

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2011 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2011 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2011 på kommuneniveau Af Tine Høtbjerg Henriksen Dette bilag indeholder én tabel. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2011, der forventes at opnå en ungdoms, mindst en ungdoms

Læs mere

Sundhedsudvalget SUU alm. del Svar på Spørgsmål 730 Offentligt

Sundhedsudvalget SUU alm. del Svar på Spørgsmål 730 Offentligt Sundhedsudvalget 2008-09 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 730 Offentligt Folketingets Sundhedsudvalg Folketingets Sundhedsudvalg har den 8. september 2009 stillet følgende spørgsmål nr. 730 (Alm. del) til

Læs mere

MONOPOLBRUDS UDRULNINGSOVERBLIK. Version 1.0 marts 2016, baseret på tidsplan for projekter i monopolbruddet af januar 2016

MONOPOLBRUDS UDRULNINGSOVERBLIK. Version 1.0 marts 2016, baseret på tidsplan for projekter i monopolbruddet af januar 2016 MONOPOLBRUDS UDRULNINGSOVERBLIK Version 1.0 marts 2016, baseret på tidsplan for projekter i monopolbruddet af januar 2016 SAPA UDRULNING SAPA udrulningsforløb IDRIFTSÆTTELSESDATO GO-LIVE STS er konfigureret

Læs mere

Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten

Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten Et særligt kendetegn ved Danmarks geografi er, at vi har en af verdens længste kystlinjer set i forhold til landets størrelse. Den lange danske kystlinje

Læs mere

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE NOTAT 18. juni 2007 Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE Formålet med NY CHANCE TIL ALLE er at hjælpe personer, der har modtaget passiv offentlig forsørgelse i lang tid, ind

Læs mere

ANALYSENOTAT Konkurrenceudsættelsen stagnerer

ANALYSENOTAT Konkurrenceudsættelsen stagnerer ANALYSENOTAT Konkurrenceudsættelsen stagnerer AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE OG MARKEDSCHEF JAKOB SCHARFF Nye tal omkring Indikator for Konkurrenceudsættelse (IKU) der måler hvor stor en del af de konkurrenceegnede

Læs mere

PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter

PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato 11. september 2017 PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter Hovedbudskaber: Det meste af Nordjylland, det sydlige Sjælland og Lolland-Falster,

Læs mere

Flere elever går i store klasser

Flere elever går i store klasser ANALYSENOTAT Flere elever går i store klasser November 2016 I det følgende analyseres udviklingen i antallet af elever i folkeskolens klasser på baggrund af tal fra Indenrigsministeriet og svar fra undervisningsministeren.

Læs mere

Den 30. marts 2013 meddelte Udlændingestyrelsen, at landstallet for 2014, var 3000.

Den 30. marts 2013 meddelte Udlændingestyrelsen, at landstallet for 2014, var 3000. 2. Asylkontor db UDLÆNDINGESTYRELSEN Kommunernes Landsforening Kommune Kontaktrådene Dato: 12. december 2013 Sagsnummer: 13/013100 Sagsbehandler: pep Forhøjelse af landstallet for 2014 Det følger af Integrationslovens

Læs mere

De Danske Rotarydistrikter 1440 1450 1460 1470 1480

De Danske Rotarydistrikter 1440 1450 1460 1470 1480 De Danske Rotarydistrikter 1440 1450 1460 1470 1480 M E D L E M S B O G 2 0 1 3 / 1 4 Medlemsfortegnelsen er kun til personligt brug og må ikke anvendes som adressemateriale Eftertryk ikke tilladt Rotary

Læs mere

Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: /

Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: / Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: 211808 / 2409759 Store ændringer i liggetiderne på boligmarkedet I store dele af landet var liggetiderne lavere i de første seks måneder af 2017 i forhold til sidste

Læs mere

Notat. Klassekvotienter og andel elever i privatskoler i kommunerne. Bo Panduro

Notat. Klassekvotienter og andel elever i privatskoler i kommunerne. Bo Panduro Notat Klassekvotienter og andel elever i privatskoler i kommunerne Bo Panduro Klassekvotienter og andel elever i privatskoler i kommunerne VIVE og forfatteren, 2017 e-isbn: 978-87-93626-13-3 Layout: 1508

Læs mere

AKTUEL GRAF 9 Stemmeberettigede opdelt efter herkomst i kommunerne ved KV13

AKTUEL GRAF 9 Stemmeberettigede opdelt efter herkomst i kommunerne ved KV13 AKTUEL GRAF 9 opdelt efter herkomst i kommunerne ved KV13 Yosef Bhatti, adjunkt Center for Valg og Partier Institut for Statskundskab Københavns Universitet Mail: yb@ifs.ku.dk Jens Olav Dahlgaard, Ph.d.-studerende

Læs mere

Analyse: Anvendelsen af Joblog 2015

Analyse: Anvendelsen af Joblog 2015 Analyse: Anvendelsen af Joblog 2015 I forbindelse med diskussionerne om placering af ansvaret for at håndhæve lediges rådighedsforpligtelse har a kassernes brancheorganisation AK Samvirke analyseret tallene

Læs mere

Tal for din folkeskole - her præsenteres nyeste nøgletal på skoleområdet

Tal for din folkeskole - her præsenteres nyeste nøgletal på skoleområdet 1 - Borgmesterbrev om nyeste nøgletal på skoleområdet. Hører til journalnummer: 17.01.00-A00-31-16 Til borgmesteren Tal for din folkeskole - her præsenteres nyeste nøgletal på skoleområdet KL s bestyrelse

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Notat. Kommunalvalg. Valgdeltagelse, antal kandidater og kønsfordelingen i kommunalbestyrelsen i kommunerne. Bo Panduro

Notat. Kommunalvalg. Valgdeltagelse, antal kandidater og kønsfordelingen i kommunalbestyrelsen i kommunerne. Bo Panduro Notat Kommunalvalg Valgdeltagelse, antal kandidater og kønsfordelingen i kommunalbestyrelsen i kommunerne Bo Panduro Kommunalvalg - Valgdeltagelse, antal kandidater og kønsfordelingen i kommunalbestyrelsen

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2015 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2015 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2015 på kommuneniveau Dette bilag indeholder to tabeller. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2015, der forventes at opnå mindst en ungdoms, en erhvervskompetencegivende, en videregående

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2012 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2012 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2012 på kommuneniveau Dette bilag indeholder to tabeller. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2012, der forventes at opnå en ungdoms, mindst en, en videregående og en lang videregående

Læs mere

Tal for klamydiatilfælde

Tal for klamydiatilfælde Tal for klamydiatilfælde fordelt på kommuner OPGØRELSE OVER KLAMYDIATILFÆLDE BLANDT 15- TIL 29-ÅRIGE I PERIODEN 2012 2016 2017 Opgørelse over registrerede klamydiatilfælde i 2012-2016 Følgende tal er opgørelser

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 5 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 5 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2016-17 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 5 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

Digitale biografer i Danmark. Slutopgørelse.

Digitale biografer i Danmark. Slutopgørelse. Digitale biografer i Danmark Slutopgørelse. Bemærk venligst nedenstående oplysninger udelukkende beror på information fra den enkelte biograf i hhv. Danmark, Grønland og på Færøerne og at DFI s støtteordning

Læs mere

Lønstatistikker Teknik- og servicesektoren. Bilag til pjece om Ny Løn

Lønstatistikker Teknik- og servicesektoren. Bilag til pjece om Ny Løn Lønstatistikker Teknik- og servicesektoren Bilag til pjece om Ny Løn Fandt du vej til Ny Løn? Statistisk materiale som bilag til pjece. Allerede i februar måned udsendte sektoren et særnummer af vores

Læs mere

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger Bilaget til HK s Ledighedsrapport omfatter ledighedsstatistik for medlemmer af HK s a-kasse fra Statistikbanken og jobindsats.dk opdelt på afdelingerne. Bilaget omfatter følgende tabeller: Tabel 1: Fuldtidsledige

Læs mere

Oversigt over 3 natur i de nye kommuner

Oversigt over 3 natur i de nye kommuner Oversigt over 3 natur i de nye kommuner På baggrund af data fra Miljøportalens Arealinformation præsenteres her en oversigt over fordelingen af 3 beskyttede naturtyper i de nye kommuner og regioner. De

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 135 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 135 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 135 Offentligt 10. januar 2017 J.nr. 16-1844169 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 135 af 13. december 2016

Læs mere

Bekendtgørelse om delegation af miljøministerens beføjelser i lov om forurenet jord til Miljøstyrelsen og Miljøministeriets miljøcentre

Bekendtgørelse om delegation af miljøministerens beføjelser i lov om forurenet jord til Miljøstyrelsen og Miljøministeriets miljøcentre Miljø- og Planlægningsudvalget, Miljø- og Planlægningsudvalget (2. L 118 - Bilag 13,L 119 - Bilag 13 Offentligt UDKAST til Bekendtgørelse om delegation af miljøministerens beføjelser i lov om forurenet

Læs mere

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne E-Sundhedsobservatoriet - Årskonference 2013 Poul Erik Kristensen, KL Overordnet plan for FMK implementering i kommuner Mobilisering Integrationsprojekt

Læs mere

Oversigterne er rangordnet efter forbrugets størrelse pr årig for hvert af de fire områder.

Oversigterne er rangordnet efter forbrugets størrelse pr årig for hvert af de fire områder. Finansudvalget FIU alm. del - Svar på 7 Spørgsmål 45 Offentligt Notat Besvarelse af FIU 7 alm. del - 7 spørgsmål 45 Spørgsmål: Finansministeren bedes oplyse, hvor stort et beløb hver enkel af de 271 kommuner

Læs mere

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN OK-Nyt Praksis nr. 023-13 (fejlagtigt udsendt som 015-13 i en mail til regionerne)

Læs mere

Budgetår Hele kr priser

Budgetår Hele kr priser Social-udvalg Driftsønske Skema DRI Budgettering af Værdighedsmilliarden Forslag nr. 2 Budgetår Hele 1.000 kr. - 2017 priser 2017 2018 2019 2020 I alt 0 0 0 8.740 Indtægtsbudget vedr. Værdighedsmilliarden

Læs mere

Kommunenummer kommunenummer.xls. Regnearket indeholder nedenstående tabel: NUMMER NAVN. 165 Albertslund. 201 Allerød. 801 Arden.

Kommunenummer kommunenummer.xls. Regnearket indeholder nedenstående tabel: NUMMER NAVN. 165 Albertslund. 201 Allerød. 801 Arden. Kommunenummer 1995 kommunenummer.xls Regnearket indeholder nedenstående tabel: NUMMER NAVN 165 Albertslund 201 Allerød 801 Arden 493 Ærøskøbing 421 Assens 501 Augustenborg 651 Avlum-Haderup 151 Ballerup

Læs mere

Indbetaling til Fonden til fremme af fysioterapeutisk forskning, kvalitetsudvikling, uddannelse, information m.v. for 2014

Indbetaling til Fonden til fremme af fysioterapeutisk forskning, kvalitetsudvikling, uddannelse, information m.v. for 2014 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN OK-nyt november 2014 OK-Nyt Praksis nr. 024-14 14-11-2014 Sag.nr. - 12/2084

Læs mere

ANALYSENOTAT Kommunerne ude af trit behov for måltal for konkurrenceudsættelse

ANALYSENOTAT Kommunerne ude af trit behov for måltal for konkurrenceudsættelse ANALYSENOTAT Kommunerne ude af trit behov for måltal for konkurrenceudsættelse AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE OG ANALYSEMEDARBEJDER RASMUS SAND Stigning i konkurrenceudsættelsen, men store forskelle på

Læs mere

Oversigt over retskredse

Oversigt over retskredse Domstolsstyrelsen Rets-, kvalitets- og udviklingscentret St. Kongensgade 1-3 1264 København K. Tlf. 70 10 33 22 Fax 70 10 44 55 post@domstolsstyrelsen.dk CVR nr. 21-65-95-09 Sagsbeh. SNM/WBN Oversigt over

Læs mere

Andel af elever i den almindelige undervisning i folkeskolen, 2016/17

Andel af elever i den almindelige undervisning i folkeskolen, 2016/17 Inklusionsgrad Andel af elever i den almindelige undervisning i folkeskolen, 2016/17 Dette notat giver overblik over andelen af elever i den almindelige undervisning den såkaldte inklusionsgrad. 95,2 procent

Læs mere