ROTARY DANMARK MEDLEMSBOG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ROTARY DANMARK MEDLEMSBOG"

Transkript

1 ROTARY DANMARK MEDLEMSBOG

2 ROTARYS FORMÅL Rotarys formål er at fremme og styrke viljen til at tjene andre som en forudsætning for al god virksomhed. Rotary søger at nå dette mål ved at opfordre og opmuntre den enkelte rotarianer til: 1. at udvikle sine bekendtskaber for derved at kunne tjene andre TJENESTEGRENENE De fire tjenestegrene blev udviklet i 1920 erne for at klargøre Rotarys formål. Den femte tjenestegren blev vedtaget ved Counsil on Legislation i Klubtjenesten fokuserer på at styrke kammeratskabet og sikre, at klubben fungerer effektivt. 2. at lægge høje etiske normer til grund for det daglige virke, at anerkende ethvert nyttigt arbejdes værdi samt at højne sit eget arbejde til gavn for samfundet. 3. at søge at virkeliggøre Rotarys ideal om at tjene andre i sit personlige forhold, sit arbejde og sit samfundsvirke. Erhvervstjenesten opmuntrer Rotarianere til at tjene andre gennem deres virke og at efterleve en høj etisk standard. Samfundstjenesten dækker projekter og aktiviteter, som klubben gennemfører for at forbedre livskvaliteten i klubbens lokalsamfund. 4. at fremme international forståelse, venskab og fred gennem et verdensomspændende fællesskab af mennesker i alle livsstillinger, der mødes i ønsket om at tjene andre. International tjeneste omhandler tjenester, som udføres for at udvide Rotarys rækkevidde for humanitære indsatser i verden og for at fremme international forståelse og fred. Ungdomstjenesten anerkender de positive ændringer, der er implementeret ved unge og yngre medlemmers lederskabsudviklende aktiviteter, deltagelse i lokale og internationale projekter og udvekslingsprogrammer, som beriger og fremmer verdensfred og kulturel forståelse. I 1943 indførtes den såkaldte 4 punkts-prøve for det, vi tænker, siger eller gør: 1. Er det sandt? 2. Er det rimeligt for alle involverede? 3. Vil det skabe god vilje og fremme venskab? 4. Vil det være til gavn for alle involverede?

3 De Danske Rotarydistrikter M E D L E M S B O G / 1 5 Medlemsfortegnelsen er kun til personligt brug og må ikke anvendes som adressemateriale Eftertryk ikke tilladt Rotary Danmarks Sekretariat Landssekretær Asbjørn Isaksen Sønderstrand 11, 1.tv Sæby Telefon Bankkonto Redaktionen afsluttet 30. maj 2014 Landswebmaster Birte Marie Linnebjerg (ansvarshavende redaktør) 1

4 Omslag Layout og rentegning Birte Marie Linnebjerg, Dyrehaven RK Tryk Fjerritslev Tryk A/S 2 Forbehold: Hvis der i denne medlemsbogs oversættelser af uddrag fra 2013 Manual of Procedure er uoverensstemmelse mellem den danske tekst og den originale tekst, er det til enhver tid teksten fra 2013 Manual of Procedure, der er gældende. Ligeledes er respektive vedtægter og forretningsordener de ved redaktionens slutdato kendte.

5 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Adresser... 5 Rotary Danmarks Råd (RDR)...5 Rotary International (RI)...5 Europa/Afrika-kontor...5 Rotary Danmarks Sekretariat (RDS)...5 Rotary Danmarks Landsarkiv og Bibliotek...5 Rotary Danmarks Ungdomsudveksling...6 Rotary Danmarks Hjælpefond...6 Rotary Danmarks Kom munikationsudvalg...6 Rotary Norden (RN)...6 Nordiske nationale sekretariater/...6 Inner Wheel...7 Rotaract...7 Zone Counsil on Legislation representatives Danske rotarianere udpeget til RI-aktiviteter...7 Distrikt Distrikt Distrikt Distrikt Distrikt Guvernører 2014/15 i Norden...13 Ugedagenes Rotarymøder...14 Sekretærens huskeliste...15 Forkortelser m.v...16 Stikordsordnet ordforklaring...17 Særlige Rotarymåneder og -datoer...18 Historie...18 Tidligere danske oldermænd/formænd...18 Tidligere danske Medlemmer af RI Board of Directors...18 Tidligere danske guvernører...19 Tidligere RI-præsidenter...20 Rotarys historie...21 Klubben...23 Klubbens ledelsesplan...23 Fordele ved Klubbens ledelsesplan...23 Sådan gennemføres planen...23 Klubudvalg...24 Støtte fra distriktet...24 Din klubs vedtægter...25 Klubbens bestyrelse...25 Forslag og afstemning om ændringer...25 Anbefalet tidsplan...25 Ressourcer...25 Anbefalede vedtægter for Rotaryklubber...26 Paragraf 1: Definitioner...26 Paragraf 2: Bestyrelsen...26 Paragraf 3: Valg af bestyrelse...26 Paragraf 4: Bestyrelsesmedlem mernes opgaver...26 Paragraf 5: Møder...26 Paragraf 6: Gebyrer og kontingenter...27 Paragraf 7: Afstemningsmåder...27 Paragraf 8: Tjenestegrene...27 Paragraf 9: Udvalg...27 Paragraf 10: Udvalgenes opgaver...27 Paragraf 11: Orlov...27 Paragraf 12: Økonomi...27 Paragraf 13: Valg af medlemmer...27 Paragraf 14: Beslutninger...28 Paragraf 15: Forretningsorden for klubmøder..28 Paragraf 16: Vedtægtsændringer...28 Grundlov for Rotaryklubber...28 Artikel 1 Definitioner...28 Artikel 2 Navn...28 Artikel 3 Klubbens hjemsted...28 Artikel 4 Formål...28 Artikel 5 De fem tjenestegrene...28 Artikel 6 Møder...29 Artikel 6 Møder for e-klubber...29 Artikel 7 Medlemskab...29 Artikel 8 Klassifikationer...29 Artikel 9 Møderegler...30 Artikel 10 Bestyrelse og embedsmænd...30 Artikel 11 Indskud og kontingent...31 Artikel 12 Medlemskabets varighed...31 Artikel 13 Samfunds-, nationale og internationale anliggender...32 Artikel 14 Rotarytidsskrifter...32 Artikel 15 Accept af formål og efter levelse af Grundlov og Klub ved tægter...32 Artikel 16 Voldgift

6 Artikel 17 Vedtægter...32 Artikel 18 Fortolkning...32 Artikel 19 Ændringer...32 Uddrag af RI s grundlov (Constitution) med relevans for klubben...33 RI s Vedtægter (Bylaws) med relevans for klubben...33 Distriktet...35 Distrikter...35 Distriktskonferencen...35 PETS (President Elect Training Seminar)...35 Instruktionsmødet...35 Assisterende guvernører...35 Nominering af distrikts guvernør...35 Valg af delegeret til Council on Legislation...35 Uddrag af RIs Vedtægter og grundlov med relevans for distriktet...36 Uddrag af RIs Grundlov...38 Rotary Danmark s Administration...39 Vedtægter for Rotary Danmark (RD)...39 Forretningsorden for Rotary Danmark (RD)...40 Forretningsorden for forretningsudvalget...41 Rotary Danmarks Kommunikationsportal...42 Rotary Danmarks Landsarkiv og Bibliotek...42 Fundats for Rotary Danmarks Hjælpefond...43 Inner Wheel...43 Rotary Danmark s Mærkesager...44 Rotary Danmarks Ungdomsudveksling...44 Long Term...44 Short Term...44 Georgia Rotary Student Program...45 New Generation...45 Rotaract...45 Andre ungdomsprogrammer...46 Interact...46 RYLA...46 ROTARY LederUddannelser...46 Vedtægter for Rotary Danmarks Ungdomsudveksling...46 Forretningsorden for bestyrelsen for Rotary Danmarks Ungdomsudveksling...48 Forretningsorden for forretningsudvalget for Rotary Danmarks Ungdomsudveksling...48 Rotary International...50 Rotary Internationals opbygning...50 Convention (Årsforsamling)...50 Council on Legislation (Lovgivende forsamling)...50 Board of Directors of RI (Hovedbestyrelsen)...50 General Secretary (Generalsekretær)...50 Sekretariatet...50 Committees of RI (Udvalg)...50 Officers of RI...50 Verdenssamfundstjenesten (World Community Service)...50 Global Networking Groups...51 Rotary Fellowships...51 Rotarian Action Groups...51 Rotaryklubber i udlandet...51 Rotarylitteratur...51 Inter Country Komiteer...51 RI s database på Rotary Foundation...52 PolioPlus...52 Rotary Foundation programmer og aktiviteter.52 Bidrag til TRF og PolioPlus...53 Paul Harris Fellow...53 TRF Awards...53 Forvaltning...53 Rotary Norden...54 Rotary Norden...54 Vedtægter for tidsskriftet Rotary Norden...54 Medlemskartotek...57 Rotaryklubber i Danmark...57 Personregister Danmark

7 Adresser Rotary Danmarks Råd (RDR) Formand 2014/15: major Jan Brinck, Krikvej 72, 7770 Vestervig, Tlf.: / , Distriktsguvernør (DG) Distriktsguvernør Elect (DGE) Distriktsguvernør Nominee (DGN) Past Distriktsguvernør (IPDG) Distrikt 1440: tandlæge Jens Søndergaard Fyrrevej 10, 8370 Hadsten Tlf.: / Distrikt 1450: regionschef Grethe Breum Oddervej 166 C, 8270 Højbjerg Tlf.: / Distrikt 1461: specialtandlæge Leif Kenrad Muldvad 3, 6200 Aabenraa Tlf.: / Distrikt 1470: direktør Niels Jørn Hahn Falkoner Allé 50, 2000 Frederiksberg Tlf.: Distrikt 1480: oberst Werner Kahle Fruerskovvej 7, 4390 Vipperød Tlf.: / Distrikt 1440: bogtrykker Peter Eigenbroth Rolighedsvej 8 A 9690 Fjerritslev Tlf.: / Distrikt 1450: it-konsulent Helge Hess Søkildevej 87, 8680 Ry Tlf.: Distrikt 1461: indehaver Max Ustrup Strib Landevej Middelfart Tlf / Distrikt 1470: eksportdirektør, civ.ing., hd Bjørn Erik Zebitz Abildgaardsvej 79, 2830 Virum Tlf / , Distrikt 1480: pensionist Marianne Løje Bellinga Gård, Bellingavägen 281, Blentarp Tlf.: Distrikt 1440: bestyrelsesformand Christian Boldsen Gl. Hadsundvej Randers C Tlf.: / Distrikt 1450: chefkonsulent Willi Weber Linde Allé 2, 6760 Ribe Tlf.: Distrikt 1461: direktør Bjarne Eilsøe-Jørgensen Hjulets Kvarter 330 C 5220 Odense SØ Tlf Distrikt 1470: managing director Katharina Kristensen Tjørnevænget 47, 2800 Kongens Lyngby Tlf Distrikt 1480: adm. direktør, hd (o) cbs Peter Chr. Jepsen Jagtvej 12, 4040 Jyllinge Tlf / Distrikt 1440: major Jan Brinck Krikvej 72, 7770 Vestervig Tlf.: / Distrikt 1450: virksomhedsrådgiver, konsul Jens Pauli Hjortevænget 9, 8270 Højbjerg Tlf / Distrikt 1461: (DDGE) tidligere centerdirektør Mogens Thesbjerg Jørgensen Solvang 33, 6100 Haderslev Tlf / Distrikt 1470: chefrådgiver, civilingeniør m.ida eur ing Bent Michael Nielsen Dragevej 13, 4040 Jyllinge Tlf / Distrikt 1480: virksomhedsrådgiver, Akad. ing., HD Jørgen Windfeldt Gjorslevvej 20 C, 4660 Store Heddinge, Tlf / Rotary International (RI) RI-præsident : Gary C.K. Huang Rotary Club of Taipei Taiwan Hovedkontoret Generalsekretær John Hewko, RC Kyiv, Ukraine Rotary International One Rotary Center, 1560 Sherman Avenue Evanston IL USA. Tlf Fax Europa/Afrika-kontor Manager Marco Nicosia, RC Zürich-Zürichberg, Switzerland Witikonerstrasse 15, CH-8032 Zürich, Dir./Tlf Fax Club & District Support Senior Coordinator Peter Schnell Tlf Coordinator Ariane Hangartner Tlf Financial Services Rima Gerber, Tlf Foundation Services Vanessa Court-Payen, Tlf rotary.org Order Desk Marcelo Bottini. Tlf Rotary Danmarks Sekretariat (RDS) Landssekretær Asbjørn Isaksen Sønderstrand 11, 1.tv., 9300 Sæby Tlf Bankkonto Rotary Danmarks Landsarkiv og Bibliotek Hører nu under Statens Arkiver Erhvervsarkivet Vester Alle 12, 8000 Aarhus C s sendes altid til Europa/ Afrika-kontoret. 5 5

8 Rotary Danmarks Ungdomsudveksling RDU-Bestyrelsen: DC repræsentanter: DC1470 Thomas Salil Knudsen DC1461 Gunhild Colijn DG repræsentanter: D DG Jens Søndergaard D DGE Helge Hess D DGE Max Ustrup D D DG Werner Kahle RDU-Forretningsudvalget: Forretningsfører DC1470 Thomas Salil Knudsen Gråbrødre Torv 15 1.tv København Mob.: DC1440 Poul Risager Hermesvej 9, 9200 Aalborg SV Mob.: DC1450 Søren Wagner Hansen Stenrosen 21, 8330 Beder Mob.: DC1461 Gunhild Colijn Skovgade 17, 5500 Middelfart Mob.: DC1470 Katharina Kristensen Tjørnevænget 47, 2800 Kongens Lyngby Tlf.: DC1480 Henrik Bjerre Christensen Suså Landevej 101, 4160 Herlufmagle Mob.: RDU Sekretariat & administration Asbjørn Isaksen Sønderstrand 11, 1.tv., 9300 Sæby Tlf.: Mail: Long Term Henvendelse til en af de 5 Distrikts Counsellor, se under Distriktsoversigten side 8-12 Chairman Longterm Inbound Alex Vestergaard Ulriksholmvej 21, 5230 Odense M Mob.: Outbound Ole Pilgaard Hans Jensens Stræde 22, 5000 Odense C Mob.: Chairman Short Term Willi Weber Linde Allé 2, 6760 Ribe Mob.: Rotary Danmarks Hjælpefond Forretningsudvalg (FU): Formand Finn Munk, Distrikt 1440 Bækkedalsvej 9, 9520 Skørping, Tlf.: Sekretær Jørn Husted Madsen, Distrikt 1480 Svingelsvej 115, 4900 Nakskov Tlf , Kasserer og næstformand Jens van der Watt, Distrikt 1470 Stubbevangen 23, 2700 Brønshøj, Tlf Medlem Thomas Locht, Møllebakken 56, Næsbjerg, 6800 Varde Tlf Medlem Anette Løwert Kingstrupvej Gelsted Tlf Bestyrelsen består af FU samt de aktuelle guvernører. Rotary Danmarks Kommunikationsudvalg Rådsmedlem: Jørgen Windfeldt, Store Heddinge RK. Tlf Distrikt 1440: John Nielsen, Hadsten RK, Tlf , Distrikt 1450: Formand Sam Strange Eyde, Ry RK. Tlf Distrikt 1461: Jan J. Diers Aabenraa RK. Tlf Distrikt 1470: Birte Marie Linnebjerg, Dyrehaven RK. Tlf Distrikt 1480: Jørgen Maaløv Jørgensen Store Heddinge RK, Tlf Landswebmaster: Birte Marie Linnebjerg, Dyrehaven RK. Tlf Sekretær, landssekretær Asbjørn Isaksen Sæby RK. Tlf Rotary Norden (RN) Repræsentantskab: Formand: Bengt Gerger, Sverige Börje Thorström, Finland Sveinn H. Skulason, Island John Hurlen, Norge Leif Fritsdal, Danmark Dansk redaktør Jens Otto Kjær Hansen, Hans Brogesvej 9B, 8220 Brabrand, Tlf , Dansk administrator Bjarne Lysgaard, Lokesvej 4, 8680 Ry, Tlf , Nordiske nationale sekretariater/matrikelredaktioner Finland Finlands Rotarykansli, Store Robertsgatan 9 C, FIN Helsingfors. Tlf , fax Island Rotaryumdæmid á Íslandi, Margret Sigurjonsdottir, Tlf , Fax , Sudurlandsbraùt 54, IS-108 Reykjavík Norge Norsk Rotary Årbok Medlemsservice Baches vei 49, 3400 Lier, Tlf Sverige Svensk Rotaryservice (SRS) Postadress: Box 190, Malmö Besöksadress: Utställningsgatan 9, Malmö Tlf: , 6

9 Inner Wheel National Repræsentant 2014/2015 Lene Krüger Schade Illerisørevej 65, Hvalpsund 9640 Farsø Tlf: Distriktspræsidenter 2014/2015 Distrikt 44 Majbritt Bendixen Grangårdsvej 68, 9530 Støvring Tlf: og Distrikt 45 Kirsten Solveig Møller Frederikshåbvej 20, 7183 Randbøl Tlf: Distrikt 46 Anne Marie Olsen Septembervænget 29, 6000 Kolding Tlf: Distrikt 47 Britta Andersen Hambros Allé 8, 2900 Hellerup Tlf: og Distrikt 48 Birgitte Müthel Gyvelvej 11, 4200 Slagelse Tlf Rotaract Distriktsrepræsentanter 2014/15 Distriktsrepræsentant 1440 Kronjyllands Rotaract Sebastian Persson Iversen Tranekærsvej 12, 8920 Randers NV Tlf Distriktsrepræsentant 1450 Aarhus Marselis Rotaract Karoline Elton Baisgaard Søndre Ringgade 18, 3 th 8000 Århus Tlf Distriktsrepræsentant 1461 Sct. Alban Odense Rotaract Janni Kollerup Sct. Jørgensgade 5, 1tv 6000 Kolding Tlf Distriktsrepræsentant 1470 København Rotaract Anders Svan Jensen Katrupvej København S Tlf Distriktsrepræsentant 1480 Frederiksberg Rotaract Nathalie Søndergaard Howitzvej 39, st th 2000 Frederiksberg Tlf DANIO-præsident 2014/15 Frederiksberg Rotaract Nathalie Søndergaard Howitzvej 39, st th 2000 Frederiksberg Tlf International Repræsentant 2014/15 Sct. Alban Odense Rotaract Morten Lund Plumsgade 28, st th 5000 Odense C Tlf Kontakt til Rotaract Se siderne med distriktsledelser Zone 16 Sektion A: Danmark, incl. Grønland Island Litauen Sektion B: Sverige (distrikt 2360 og 2390) Polen Hvide Rusland Ukraine Sektion C: Norge Counsil on Legislation representatives Distrikt 1440 Vibeke Gamst, Aalborg Vestre, Tlf / , Distrikt 1450 Birger Jørgensen, Esbjerg-Fanø, Tlf / , Distrikt 1461 Ikke indberettet i databasen pr. 1. maj Distrikt 1470 Steen Malherbe, Espergærde-Humlebæk Tlf / Distrikt 1480 Henning Damtoft Pedersen, Svinninge, Tlf / , Danske rotarianere udpeget til RI-aktiviteter Rotary International Director for zone 15 og Per Høyen Kingstrupvej 130, 5591 Gelsted Tlf Rotary Coordinator for Zone Jens Erik Rasmussen Olsbækdal 18, 2670 Greve Tlf PolioPlus National Advocacy Advisor for Denmark Jørgen Eeg Sørensen, Ålevejen Torø Huse - Assens Tlf: , Member of Convention Committee 2015 Säo Paulo Convention, Brazil Peter Bundgaard, Platanvej 31, 8680 Ry, Tlf , Rotary Public Image Coordinator for Zone Inger-Britt Zeiner, Dukenveien 6, N-3133 Duken, NORGE Tlf.: Skype inger.britt.zeiner Assistant Rotary Public Image Coordinator for Zone Karin Lund-Frank Bredland 10, 2850 Nærum Tlf:

10 Distrikt klubber, aktive medlemmer pr Guvernør Jens Søndergaard, Hadsten, Tlf / , Guvernør elect Peter Eigenbroth, Han Herred (Fjerritslev Brovst), Tlf / , Guvernør nominee Christian Boldsen, Randers Vestre, Tlf / Pastguvernør Jan Brinck, Sydthy, Tlf / , Distriktssekretær Egon Pedersen, Sæby, Tlf / , Distriktskasserer Egon Pedersen, Sæby, Tlf / , Distriktscounsellor Poul Risager, Aalborg Nørresundby, Tlf , DICO 1 John Nielsen, Hadsten, Tlf , DICO 2 Ole Agger Hansen, Brønderslev, Tlf / , Formand for ungdomstjenesten Line Bluhme, Aalborg City, Tlf , Formand for Rotary Foundation Finn Munk, Aalborg Stigsborg, Tlf , Formand for Group Study Exchange Finn Munk, Aalborg Stigsborg, Tlf , Kontakt til Rotaract Line Bluhme, Aalborg City, Tlf , Formand for Rotary PR Peter Eigenbroth, Han Herred (Fjerritslev Brovst), Tlf , Delegeret til Council on Legislation Vibeke Gamst, Aalborg Vestre, Tlf / , Distriktstræner Per Hylander, Dronninglund, Tlf / , Månedsbrevsredaktør Carsten Thomasen, Frederikshavn, Tlf / , Bestyrelsesmedlem i Rotary Danmarks Hjælpefond Finn Munk, Aalborg Stigsborg, Tlf , Bestyrelsesmedlem i Rotary Danmarks Ungdomsudveksling Jens Søndergaard, Hadsten, Tlf / , Assisterende guvernør område 1 Jens Gram, Skagen, Tlf / , Assisterende guvernør område 2 Anni Stilling, Hjørring Vestre, Tlf , Assisterende guvernør område 3 Henrik Westen-Jensen, Aalborg Søndre, Tlf / , Færøerne Klaksvikar Tórshavnar Sydthy Assisterende guvernør område 4 Thomas Blom, Pandrup, Tlf , Assisterende guvernør område 5 Jens Martin Hansen, Aars, Tlf / , Assisterende guvernør område 6 Hans Pinnerup Nielsen, Randers Østre, Tlf / , Assisterende guvernør område 7 Egon Jensen, Grenaa, Tlf / , Assisterende guvernør område 8 Jens Søndergaard, Hadsten, Tlf / , ADC Inbound Hans Jørn Sørensen, Sæby, Tlf / , ADC Outbound Kathe Rasmussen, Bjerringbro, Tlf , Hjørring (3) Hirtshals Sindal Frederikshavn (3) Brønderslev Pandrup Sæby Hjallerup Aabybro Nørresundby Dronninglund Hanstholm Han Herred (Fjerritslev Brovst) Hals Thisted Aalborg Nibe (5) Løgstør Rebild Aars Nykøbing Hadsund Mors Farsø Hobro Skive (3) Viborg (3) Bjerringbro Randers (4) Langaa Hadsten Kjellerup Hammel Hinnerup Distrikt 1450 Skagen (2) Rosenholm Rønde Grenaa (3) Ebeltoft Klubnr. Klub Bjerringbro Brønderslev Dronninglund Ebeltoft Farsø Frederikshavn Frederikshavn Bangsbostrand Frederikshavn City Grenaa Grenaa-Djurs Grenaa GoMorgen Hadsten Hadsund Hals Hammel Han Herred (Fjerritslev Brovst) Hanstholm Hinnerup Hirtshals Hjallerup Morgen Hjørring Hjørring Morgen Hjørring Vestre Hobro Kjellerup Klaksvikar Langå Løgstør Nibe Nykøbing Mors Pandrup Randers Business Breakfast Randers Søndre Randers Vestre Randers Østre Rebild Rosenholm Rønde Sindal Skagen Skagen Morgen Skive Skive Fjord Morgen Skivehus Sydthy Sæby Thisted Torshavnar Viborg Viborg-Asmild Viborg Morgen Åbybro Aalborg City Aalborg Nørresundby Aalborg Stigsborg Aalborg Søndre Aalborg Vestre Aalborg Østre Aars 8

11 Distrikt klubber, aktive medlemmer pr Guvernør Grethe Breum, Aarhus, Tlf / , Guvernør elect Helge Hess, Ry, Tlf , Guvernør nominee Willi Weber, Ribe, Tlf , Pastguvernør Jens Pauli, Aarhus Sydvestre, Tlf / , Distriktssekretær Gurli Gildberg, Aarhus, Tlf , Distriktskasserer Niels Skovgaard Møller, Aarhus, Tlf / , DICO 1 Tommy Boll, Aarhus Nordvestre, Tlf , DICO 2 Sam Strange Eyde, Ry, Tlf , Formand for ungdomstjenesten Søren Wagner Hansen, Aarhus Marselis, Tlf / , Formand for Rotary Foundation Torben Andreasen, Lemvig, Tlf / , Formand for Matching Grants Per Christian Willemoës, Aarhus Nordvestre, Tlf / , Formand for Extension/Membership Tommy Boll, Aarhus Nordvestre, Tlf , Formand for Ryla Ole Mølgaard-Madsen, Ry, Tlf / , Kontakt til Rotaract Ella Petersen, Århus City, Tlf , Delegeret til Council on Legislation Birger Jørgensen, Esbjerg-Fanø, Tlf / , Klubnr. Klub Billund Bramming Brande Brædstrup Brørup Esbjerg Vest Esbjerg Øst Esbjerg-Fanø Esbjerg-Jerne Galten Give Grindsted Hedensted Herning Herning International MidWest Herning Søndre Herning Øst Holstebro Distriktstræner Jette Lund, Horsens Vestre, Tlf , Bestyrelsesmedlem i Rotary Danmarks Hjælpefond Thomas Locht, Varde, Tlf / , Assisterende guvernør område 1 Peder Gasbjerg, Brande, Tlf / , Assisterende guvernør område 2 Tage Rækby, Lemvig, Tlf / , Assisterende guvernør område 3 Karl Christian Jensen, Ølgod, Tlf / , Assisterende guvernør område 4 Kirsten Lindahl, Silkeborg, Tlf / , Assisterende guvernør område 5 Tommy Boll, Aarhus Nordvestre, Tlf , Assisterende guvernør område 6 Laurits Kristensen, Tørring-Uldum, Tlf , Lemvig Struer Holstebro (2) Ulfborg-Vemb Ringkjøbing Videbæk Skjern-Tarm Varde (2) Ølgod Holstebro Vestre Holsted Horsens Vestre Horsens Vitus Bering Horsens Østre Hørning-Hasselager Ikast Jelling Juelsminde Lemvig Nørre Snede Odder Ribe Ringkjøbing Ry Samsø Silkeborg Silkeborg Connect Silkeborg Østre Skanderborg Vinderup Holsted Esbjerg (4) Bramming Brørup Ribe Koordinator for Protection Officers Bjarne Lysgaard, Ry, Tlf /2028 Formand for uddannelse Jette Lund, Horsens Vestre, Tlf , ADC-Outbound Ole Mølgaard-Madsen, Ry, Tlf / , ADC-Inbound Hans Gjaldbæk, Brande, Tlf , Facilitator at RLI (Rotary Leadership Institute) Annette Friese, Silkeborg Østre, Tlf / , PR & Branding, daglig kontakt Søren Vestergaard, Silkeborg Connect, Tlf , Fmd. K-udvalget Sam Strange Eyde, Ry, Tlf , Distrikt 1440 Herning (4) Galten Silkeborg (3) Aarhus Ikast (9) Ry Brædstrup Skanderborg Brande Odder Nørre Snede Give Horsens (3) Tørring-Uldum Hedensted Grindsted Jelling Juelsminde Billund Distrikt Skjern-Tarm Struer Tørring-Uldum Ulfborg-Vemb Varde Varde Warwith Videbæk Vinderup Ølgod Aarhus Aarhus Aros Århus City Aarhus International Aarhus Marselis Aarhus Nordvestre Aarhus Skt. Clemens Aarhus Sydvestre Århus Vest Samsø 9 9

12 Distrikt klubber, aktive medlemmer pr Guvernør Leif Kenrad, Aabenraa, Tlf / , Guvernør elect Max Ustrup, Middelfart, Tlf / , Guvernør nominee Bjarne Eilsøe-Jørgensen, Odense, Tlf , Pastguvernør Mogens Thesbjerg Jørgensen, Haderslev, Tlf / , Distriktssekretær Hanne Cording, Aabenraa, Tlf , Distriktskasserer Leif Meyhoff, Rødekro, Tlf , Distriktscounsellor Gunhild Colijn, Fredericia, Tlf / , DICO 1 Jan J. Diers, Aabenraa, Tlf , DICO 2 Anders Lemmergaard, Assens, Tlf , Formand for Rotary Foundation Carl Peder Adolph, Odense Hunderup, Tlf / , Formand for Matching Grants Carl Peder Adolph, Odense Hunderup, Tlf / , Formand for Alumni Pernille Illum, Aarup, Tlf / , Formand for Extension/Membership Henrik Sigvardt, Odense Hunderup, Tlf / , Kontakt til Rotaract Pernille Illum, Aarup, Tlf / , Klubnr. Klub Assens Bogense Børkop Christiansfeld Egtved Ejby Fredericia Fredericia Lillebælt Faaborg Gråsten Haderslev Haderslev Hertug Hans Haarby-Glamsbjerg Kolding Koldingfjord Koldinghus Middelfart Nordborg Formand for Rotary PR Jan J. Diers, Aabenraa, Tlf , Distriktstræner Anette Carling Løwert, Assens, Tlf , Bestyrelsesmedlem i Rotary Danmarks Hjælpefond Anette Carling Løwert, Assens, Tlf , Bestyrelsesmedlem i Rotary Danmarks Ungdomsudveksling Max Ustrup, Middelfart, Tlf / , Assisterende guvernør område 1 Elsebeth Christmas Møller, Gråsten, Tlf / , Assisterende guvernør område 2 Bernt Bauer Hvillum, Vamdrup, Tlf , Assisterende guvernør område 3 Claus C. Olsen, Kolding, Tlf / , Assisterende guvernør område 4 Lasse Frausig, Middelfart, Tlf , Distrikt 1450 Ribe Tønder Rødding Toftlund Vejle (3) Egtved Børkop Fredericia (2) Vejen Kolding Middelfart (3) Vamdrup Vojens Distrikt 1890 Tyskland Nyborg Nyborg-Østfyn Odense Odense Carolinekilde Odense City Odense Fruens Bøge Odense H.C. Andersen Odense Hunderup Odense International Odense Sct Knud Otterup Padborg-Kruså Ringe Rudkøbing Rødding Rødekro Christiansfeld Rødekro Aabenraa Padborg- Krusaa Haderslev (2) Graasten Assisterende guvernør område 5 Hanne Blomstrøm, Odense Carolinekilde, Tlf / , Assisterende guvernør område 6 Thyge Lyngdal, Faaborg, Tlf , Koordinator for Protection Officers Peder Damgaard, Gråsten, Tlf , Formand for GSE & NGE Peter Rastrup, Aabenraa, Tlf , Webmaster Michael Fontan Henriksen, Odense Hunderup, Tlf , Ass. D-counsellor LT Inbound Dennis Calender, Rødekro, Tlf / , Ass. D-counsellor LT outbound Gunhild Colijn, Fredericia, Tlf , Distrikskonference adm Finn Hove, Aabenraa, Tlf / , Nordborg Sønderborg (2) Ejby Aarup Assens Bogense Otterup Haarby- Glamsbjerg Odense (8) Nyborg (2) Faaborg Ringe Ærø Svendborg (3) Svendborg Svendborg Sct. Jørgens Svendborg Sydfyn Sønderborg Sønderborg Syd Toftlund Tønder Vamdrup Vejen Vejle Nord Vejle Syd Vejlefjord Vojens Ærø Aabenraa Aarup Rudkøbing

13 Distrikt klubber, aktive medlemmer pr Guvernør Niels Jørn Hahn, Sønderbro, Tlf / , Guvernør elect Bjørn Erik Zebitz, Kongens Lyngby, Tlf / , Guvernør nominee Katharina Sture Kristensen, Copenhagen Morning, Tlf , Pastguvernør Bent Michael Nielsen, Humlebæk-Nivå, Tlf / , Distriktssekretær Allan Bäck, Sønderbro, Tlf / , Distriktskasserer Jørn Petersen, København, Tlf / , Distriktscounsellor Thomas Salil Knudsen, Copenhagen Morning, Tlf , DICO 1 Birte Marie Linnebjerg, Dyrehaven, Tlf / , Formand for Rotary Foundation Amer Ramzan, Holte, Tlf / , Formand for Extension/Membership Torben Justesen, Farum, Tlf / , Kontakt til Rotaract Pernille Belter, Copenhagen Morning, Tlf , Formand for Rotary PR Larna Joyce Wade, Sorgenfri, Tlf / , Distriktstræner Jens Erik Rasmussen, Copenhagen Strandparken, Tlf / , Månedsbrevsredaktør Charlotte Bastiansen, Sønderbro, Tlf / , Assisterende guvernør område 1 Lars Hjorth, København Vesterbro, Tlf / Assisterende guvernør område 2 Mai Steengaard Armstrong, Egedal, Tlf , Assisterende guvernør område 3 Benny Strømberg Klitbo, Brønshøj, Tlf / , Assisterende guvernør område 4 Bo Madsen, Græsted, Tlf / , Assisterende guvernør område 5 Susanne Gram-Hanssen, København Grundtvig, Tlf , Assisterende guvernør område 6 Lene Stevnsborg, Taastrup, Tlf / , Assisterende guvernør område 7 Jakob Volther, Humlebæk-Nivå, Tlf /, Assisterende guvernør område 8 Gotfred Blom, Farum, Tlf , Formand Guvernørudvalg Jan Fenneberg, Sønderbro, Tlf / , Formand for Distriktsudviklingsudvalg Susanne Høiberg, København, Tlf , Moderniseringsprojektleder Preben Harton, København, Tlf , Saldi administrator Just Hartoft, Virum, Tlf / , Formand End Polio Now Grethe Christiansen, Ballerup Sct. Jakob, Tlf / , Halsnæs Gilleleje Hornbæk Græsted Helsingør (2) Fredensborg Helsinge Hillerød (3) Humlebæk (2) Allerød Hørsholm Slangerup Lillerød Birkerød (2) Frederikssund Farum (2) Egedal (2) Distrikt 1480 Storkøbenhavn (49) Bornholm Hasle Rønne Nexø Grønland Nuuk Klubnr. Klub Allerød Amager Ballerup Ballerup Sct. Jakob Birkerød Birkerød Henrik Gerner Brøndbyernes Brønshøj Charlottenlund Christianshavn-Slotsholmen Copenhagen International Copenhagen Morning Copenhagen Strandparken Dragør Dyrehaven Egedal Egedal Morning Espergærde-Humlebæk Farum Fredensborg Frederiksberg Frederiksberg-Falconér Frederiksberg-Mariendal Frederiksborg Frederikssund Frederikssund Falkenborg Gentofte (fusioneres med Gentofte-Vangede) Gentofte-Vangede (fusioneres med Gentofte) Gilleleje Gladsaxe (under reorganisering) Gladsaxe Syd Glostrup-Albertslund Græsted Halsnæs Hasle Hellerup Helsinge Helsingør Helsingør-Snekkersten Herlev Hillerød Hillerød Christian IV Holte Hornbæk Humlebæk-Nivå Hvidovre Høje-Taastrup Hørsholm Kastrup Kongens Lyngby København København City København Grundtvig København Nord København Vesterbro København-Langelinie København Ørestad Lillerød Nexø Nuuk Rønne Skovshoved Slangerup Sorgenfri (fusioneres med Virum) Søllerød Sønderbro Tårnby Taastrup Virum (fusioneres med Sorgenfri) Værløse 11 11

14 Distrikt klubber, aktive medlemmer pr Guvernør Werner Kahle, Holbæk, Tlf / , Guvernør elect Marianne Løje, Korsør, Tlf , Guvernør nominee Peter Chr. Juhlsgaard Jepsen, Roskilde Østre, Tlf / , Pastguvernør Jørgen Windfeldt, Store Heddinge, Tlf / , Distriktssekretær Bent Christian Jensen, Holbæk, Tlf / , Distriktskasserer Alex Boye Jensen, Korsør, Tlf / , Distriktscounsellor Henrik Bjerre Christensen, Ringsted Sct. Bendts, Tlf , DICO 1 Jørgen Maaløv Jørgensen, Store Heddinge, Tlf / , DICO 2 John Brandt Helmersen, Solrød, Tlf / , Formand for Rotary Foundation Karsten Michael Sørensen, Stege, Tlf / , Formand for Group Study Exchange Hans Nielsen, Solrød, Tlf / / , Formand for Alumni Karsten Michael Sørensen, Stege, Tlf / , Klubnr. Klub Borup (ophørt pr ) Dianalund-Stenlille Dragsholm Faxe Greve-Karlslunde Gundsø Gørlev Haslev Holbæk Holbæk Østre Hårlev-Karise Kalundborg Korsør Korsør Nor Køge Køge Nord Lejre Maribo Nakskov Nakskov-Ravnsborg Nykøbing F Nykøbing F Vestensborg Nykøbing Sjælland Formand for Extension/Membership Flemming Pultz Egholm, Nykøbing F Vestensborg, Tlf / , Formand for Ryla Nils Ulrik Bagge, Svinninge, Tlf / , Formand for Rotary PR Marie-Louise Munter, Roskilde, Tlf / , Delegeret til Council on Legislation Henning Damtoft Pedersen, Svinninge, Tlf / , Distriktstræner Jørgen Windfeldt, Store Heddinge, Tlf / , Bestyrelsesmedlem i Rotary Danmarks Hjælpefond Jørn Husted Madsen, Nakskov- Ravnsborg, Tlf / , Bestyrelsesmedlem i Rotary Danmarks Ungdomsudveksling Werner Kahle, Holbæk, Tlf / , Assisterende guvernør område 1 Thomas Rudolf Hansen, Stubbekøbing, Tlf , Assisterende guvernør område 2 Philip Green, Næstved Østre, Tlf / , Assisterende guvernør område 3 Torben Jønck, Faxe, Tlf , Assisterende guvernør område 4 Carsten Kruse, Gundsø, Tlf , Assisterende guvernør område 5 Per Helwigh, Svinninge, Tlf / , Nysted Næstved Næstved Sankt Peder Næstved Østre Nørre Alslev Præstø Ringsted Ringsted Sct. Bendts Roskilde Roskilde Syd Roskilde Østre Rotary E-klub Rødby Saxkjøbing Skælskør Slagelse Slagelse-Antvorskov Solrød Sorø Stege Store Heddinge Stubbekøbing Suså Svinninge Vordingborg Vordingborg Storstrømmen Assisterende guvernør område 6 Axel Brandt Lumholt, Sorø, Tlf / , Koordinator for Protection Officers Per Bergstrøm, Holbæk, Tlf / , Sekretær i Rotary Foundation Jørgen Ørum, Haslev, Tlf / , Distriktstræner 2 (distriktsaktiviter) Henning Damtoft Pedersen, Svinninge, Tlf / , New Generation Exchange Claus Nielsen, Gørlev, Tlf / , Nyhedsredaktør John Brandt Helmersen, Solrød, Tlf / , RI Convention Chair Peter Müller, Nykøbing F Vestensborg, Tlf / , Stewardship Chair Flemming Pultz Egholm, Nykøbing F Vestensborg, Tlf / , Fundraising Chair Jette Flach Bundgaard, Roskilde Østre, Tlf / , PolioPlus Chair Jette Flach Bundgaard, Roskilde Østre, Tlf / , Arkivar John Brandt Helmersen, Solrød, Tlf / , Formand for RLI Henrik Tams Gildberg, Holbæk, Tlf , Grants Chair Per Helwigh, Svinninge, Tlf / , Kalundborg Gørlev Nakskov (2) Dragsholm Svinninge Slagelse (2) Korsør (2) Skælskør Nykøbing Sjælland Holbæk (2) Gundsø Lejre Roskilde (3) Nørre- Alslev Stubbekøbing Nykøbing Sakskøbing Falster Maribo (2) Nysted 2010 Rødby Dianalund- Greve-Karlslunde Stenlille Solrød Borup Sorø Køge Ringsted (2) (3) Haarlev-Karise Suså Haslev St. Heddinge Næstved (3) Fakse Præstø Vordingborg (2) Distrikt 1470 Stege

15 Guvernører 2014/15 i Norden Island Distrikt 1360 Guðbjörg Alfredsdóttir, Finland Distrikt 1380 Antti Salminen, Distrikt 1390 Matti Poikolainen, Distrikt 1400 Tarja Repo, Distrikt 1410 Antti Harkila, Distrikt 1420 Birger Stjernberg, Distrikt 1430 Risto Löppönen, Grønland Del af distrikt Norge Distrikt 2250 Veena Gill, Distrikt 2260 Jan Sverre Hanssen, Distrikt 2275 Eiliv Todal Moe, Distrikt 2290 Svein-Eirik Jensen, Distrikt 2305 Knut Kvalvågnæs, Distrikt 2310 Bjørg Månum Andersson, 2275 Sverige Distrikt 2320 Anders Berntorp, Distrikt 2330 Anders Wallin, Distrikt 2340 Tomas Kling, Distrikt 2350 Margareta Hölcke, Distrikt 2360 Lars-Magnus Olovson, Distrikt 2370 Mats Bartling, Distrikt 2380 Lars-Erik Kullenwall, Distrikt 2390 Bengt Holmström, Distrikt 2400 Elisabeth Hamilton, Distrikt 2410 Jan Jaldeland, Estland Del af distrikt 1420, Finland. Færøerne Del af distrikt Letland Del af distrikt 2410, Sverige. Litauen Er fra året blevet et selvstændigt distrikt Estland Del af distrikt 1420 Litauen 1462 Letland Del af distrikt

16 Ugedagenes Rotarymøder med klokkeslæt Mandag Esbjerg Øst Helsingør Odense Vejle Nord Aalborg Vestre Gladsaxe Syd Copenhagen International Ejby Nykøbing F Odense International Silkeborg Østre Aarhus Aarhus Aros Esbjerg-Fanø Tårnby Vejlefjord Aalborg Søndre Esbjerg Vest Holte Horsens Vestre Koldingfjord Nykøbing Mors Randers Vestre Ringe Skive Slangerup Aalborg Stigsborg Løgstør Roskilde Syd Rødding Værløse Allerød Dragsholm Espergærde-Humlebæk Faaborg Grindsted Gråsten Haslev Hjørring Vestre Holbæk Østre Kalundborg Klaksvikar Koldinghus Middelfart Næstved Ringsted Rønne Skanderborg Stubbekøbing Sønderborg SYD Tønder Varde Warwith Vordingborg Storstrømmen Åbybro Aarhus Skt. Clemens Hørsholm Birkerød Henrik Gerner Bogense Dronninglund Ebeltoft Egedal Egtved Farsø Farum Frederikssund Falkenborg Galten Hals Hinnerup Humlebæk-Nivå Høje-Taastrup Nakskov-Ravnsborg Samsø Brørup Dianalund-Stenlille Gørlev Helsinge Herning Søndre Herning Øst Hårlev-Karise Langå Præstø Saxkjøbing Viborg-Asmild Vinderup Bjerringbro Holstebro Vestre Kjellerup Lemvig Videbæk Suså Tirsdag Frederikshavn City Frederiksberg-Falconér Skive Fjord Morgen Skovshoved København Ørestad Nyborg-Østfyn Gladsaxe Kongens Lyngby Brøndbyernes Frederiksberg Grenaa København Vesterbro Roskilde Sønderbro Torshavnar Esbjerg-Jerne Nuuk Aarhus Sydvestre Amager Ballerup Frederiksberg-Mariendal Odense Hunderup Hvidovre Birkerød Charlottenlund Haderslev Hertug Hans København City København Grundtvig Lillerød Aabenraa Aalborg Østre Aarup Billund Copenhagen Strandparken Fredensborg Han Herred (Fjerritslev Brovst) Hillerød Christian IV København-Langelinie Lejre Næstved Sankt Peder Aarhus Marselis Bramming Børkop Fredericia Gundsø Hasle Hornbæk Nakskov Nykøbing F Vestensborg Nykøbing Sjælland Odder Randers Søndre Ringkjøbing Sorø Stege Svendborg Sct. Jørgens Sydthy Vojens Vordingborg Gilleleje Hanstholm Ikast Nibe Nordborg Nyborg Rebild Ribe Sindal Skælskør Rødby Slagelse Ølgod Holstebro Korsør Struer Ulfborg-Vemb Rotary E-Klub 1480 Onsdag 6.55 Aalborg City Egedal Morning Hjørring Morgen Randers Business Breakfast Copenhagen Morning Frederiksborg København København Nord Køge Odense Fruens Bøge Svendborg Christianshavn-Slotsholmen Glostrup-Albertslund Taastrup Århus City Odense H.C. Andersen Hellerup Hørning-Hasselager Skivehus Varde Vejle Syd Viborg Aalborg Nørresundby Assens Frederikshavn Kastrup Thisted Brædstrup Brønderslev Frederikssund Grenaa-Djurs Helsingør-Snekkersten Herning International MidWest Hjørring Hobro Juelsminde Korsør Nor Næstved Østre Nørre Snede Roskilde Østre Rudkøbing Ry Sorgenfri Svinninge Tørring-Uldum Virum Greve-Karlslunde Græsted Hadsten Hadsund Holsted Haarby-Glamsbjerg Jelling Køge Nord Padborg-Kruså Rødekro Store Heddinge Vamdrup Brande Faxe Nørre Alslev Skjern-Tarm Solrød Nexø 14 14

17 Torsdag Hjallerup Morgen Silkeborg Connect Skagen Morgen Odense City Brønshøj Silkeborg Søllerød Haderslev Horsens Østre Sønderborg Herlev Kolding Aarhus International Århus Vest Ballerup Sct. Jakob Dyrehaven Fredericia Lillebælt Horsens Vitus Bering Odense Sct Knud Sekretærens huskeliste Se nærmere om procedurerne i afsnittet Praktiske anvisninger. Pr. 1. juli Semi Annual Report (SAR). Kontingentfaktura fra Rotary International. Pr. 1. september Klubbens arkivalier som Præsidentens årsberetning mv. sendes til klubbens arkivar og evt. til lokalhistorisk arkiv Pr. 1. januar Semi Annual report (SAR). Kontingentfaktura fra Rotary International. Senest 1. januar Præsident, sekretær og kasserer for næste år skal være oprettet på Senest 15. april Resterende bestyrelsesmedlemmer samt udvalgsformænd og alle medlemsprofiler skal være opdaterede på Senest 1. maj Bestilling af medlemsbøger for det kommende rotaryår. Senest den 8. i hver måned På skal forrige måneds møder være sat til Christiansfeld Give Halsnæs Hedensted Hillerød Hirtshals Holbæk Maribo Otterup Randers Østre Svendborg Sydfyn Frederikshavn Bangsbostrand Hammel Pandrup Skagen Slagelse-Antvorskov Toftlund Aars Dragør Herning Nysted 2010 Ringsted Sct. Bendts Rosenholm Rønde Sæby Vejen Ærø referat. Se i øvrigt sekretærhåndbogen på > Downloads. Tryksager Fra Rotary Danmarks Sekretariat kan rekvireres: Medlemsbogen, ekstra eksemplarer Optagelsesformularer Foldere (kortfattede oplysninger om Rotary) Se iøvrigt > Downloads, hvor de nævnte tryksager kan bestilles. Fra Europa/Afrika-kontoret i Zürich kan rekvireres: Manual of Procedure (fås også på tysk og svensk) Club Constitutions and By- Laws Official Directory samt øvrige publikationer (se under Rotarylitteratur i afsnittet Rotary i Danmark.) Semi Annual Report (SAR) RI fakturaen tilsendes fra Rotary International pr. mail til præsident, sekretær, kasserer og Executive Secretary i klubben. Fakturaen kan betales ved en almindelig bankoverførsel i danske kroner til Nordea Bank reg.: 2040 konto: Fredag Grenaa GoMorgen Viborg Morgen Odense Carolinekilde Aarhus Nordvestre Gentofte Rotary Øresund maj-oktober (se nedenfor) Rotary Øresund er et praktisk resultat af svensk-dansk samarbejde indledt i Sæsonen indledes den første fredag efter Langfredag og fortsætter de efterfølgende 20 fredage. I samarbejdet er der 7 svenske klubber og 4 danske klubber - Helsingør RK, Helsingør- Snekkersten RK, Espergærde- Humlebæk RK og Humlebæk- Nivå RK. Hver fredag går de svenske rotarianere om bord i Helsingborg for at møde de danske rotarianere, der går om bord i Helsingør fra færgetermi- HUSK at skrive klubbens nummer og navn i beskedfeltet. Bekræftelse Når klubben er tilsluttet dataudvekslingen mellem RD og RI, skal der efter betalingen af SAR sendes en mail til rotary.org, hvor der i emnefeltet skal stå følgende (hvis det eks. er 1. juli 2014 og det var Sæby Rotary Klub der lavede den): SAR (10098) Sæby Rotary Klub - 54 Active Members I selve mailen behøver ikke stå andet end dit navn. Rotary Danmarks Medlemsdatabase Medlemsdatabasen på www. rotary.dk vedligeholdes i princippet af klubsekretæren og det enkelte medlem. Databasen skal løbende vedligeholdes, da data herfra synkroniseres med data i Rotary International hver nat for de tilsluttede klubber. 8 gange om året trækkes data i forbindelse med udsendelse af Rotary Norden, ligesom der hentes data til medlemsbogen herfra. nalen i Helsingør. Svenskerne har spist på vej til Helsingør og på turen tilbage til Helsingborg holdes et kort Rotarymøde. På turen tilbage til Danmark spiser de danske deltagere. Mødet gælder som ordinært Rotarymøde. Ledsagere og gæster er velkomne. Der sejles med færgen Aurora med afgang fra Helsingør kl (2 overfarter) eller kl (1 overfart), men tjek på søg klubber i distrikt Her har ØRESUND sit program. Vel mødt om bord. Yderligere oplysninger omkring Rotary Øresund rettes til Mogens Bille, Praktiske anvisninger Bidrag til Rotary Foundation. Skema til brug for indbetalinger til Rotary Foundation downloades fra dk > Downloads. Formularen er selvforklarende og giver de nødvendige anvisninger for indbetalingerne. Det danske kontingent. Hver den 15. juli og 15. januar udsendes faktura på diverse kontingenter fra Landssekretariatet til klubbens kasserer. Kassereren betaler denne faktura som et indbetalingskort med den FI kode, der står på fakturaen. Alternativt indbetales via netbank til sekretariatets konto i Danske Bank: Det Internationale kontingent. Fakturaen kan betales ved en bankoverførsel til Nordea Bank reg.: 2040 konto: HUSK at skrive klubbens nummer og navn i beskedfeltet. Betalingsfrister. Såvel det danske som det internationale kontingent skal betales i løbet af henholdsvis juli og januar måned

18 Forkortelser m.v. 3-H Health, Hunger and Humanity AAM Additional Active Member ADC Assistant District Chair AG (ADG)Assistant Governor AM Active Member ARRFC Assistant Regional Foundation Coordinator CC Club Counsellor CICO Club Internet Communication Officer COL Council on Legislation D District DC District Chair DDF District Designated Funds DG District Governor DGE District Governor Elect DGN District Governor Nominee DGND District Governor Nominee Designated DGSC District Grant Subcommittee Chair DICO District Internet Communication Officer DIK Donations in Kind DLP District Leadership Plan DMDC District Membership Development Chairs DPFC District Permanent Fund Chairperson DPO District Protection Officer DRFC District Rotary Foundation Chair DRMA Danish Rotary Multidistrict Administration (RD) DRR District Rotaract Representative DSG District Simplified Grants EEMA Region Europe/East Mediterrania/Africa incl. RIBI ES Excecutive secretary FOR Family of Rotary FU Forretningsudvalget GBI Rotary Region Great Britain and Ireland GETS Governor Elect Training Seminar GF Guarantee Form GRSP Georgia Rotary Student Program GSE Group Study Exchange GYE Global Youth Exchange IAS Internationa Ambassadorial Scholarship ICC InterCountry Committees IPAC International Projects Advisory Committee IPDG Immediate Past District Governor IPP Immediate Past President LTE Long Term Exchange MG Matching Grant MOP Manual of Procedure NCC National Co-ordinating Committee NGE New Generation Exchange NYSF National Youth Science Forum OD Official Directory of Rotary International P President PDG Past District Governor PE President Elect PETS President Elect Training Seminar PHF Paul Harris Fellow PHSM Paul Harris Sustaining Member PN President Nominee PO Protection Officer POLIO+ RI program to immunize children against poliomyelitis PP Past President PPE P reserve Planet Earth PR Public Relations PRID Past RI Director PRIP Past RI President PRIT Past RI Treasurer RC Rotary Club RCC Rotary Community Corps RCP Rotary Code of Policies RD Rotary Danmark RD Rotary District (Engelsk) RDG Rotary Distrikts Golf RDH Rotary Danmarks Hjælpefond RDH FU Rotary Danmarks Hjælpefond s Forretningsudvalg RDR Rotary Danmarks Råd RDS Rotary Danmarks Sekretariat RDU Rotary Danmarks Ungdomsudveksling RFE Rotary Friendship Exchange RGHF Rotary Global History RI Rotary International RIBI Rotary in Great Britain and Ireland RID Rotary International Direktor RIP Rotary International President RIPE Rotary International President Elect RIPN Rotary International President Nominee RIPPR RIP Personal Representative RITE Rotary Inter-country Teacher Exchange RITS Rotary International Travel Service RK Rotary Klub RN Rotary Norden ROSE Rotary Overseas Summer Ex change ROTEX Organization of Ex-Rotary Exchange Students ROTI Rotarians On The Internet ROVE Rotary Overseas Vocational Exchange RRFC Regional Rotary Foundation Coordinator Rtn Rotarian RV Rotary Volunteers RVC Rotary Village Corps RYE Rotary Youth Exchange RYEP Rotary Youth Exchange Program RYLA Rotary Youth Leadership Awards RYSAP Rotary Youth Self Achievement Program S Secretary SAM SAR SE SEP SETS SF STE SWSL TR TRF USCB WCS VTT YEO YEP YIR YRSG ZONE Senior Active Member Semi Annual report Sponsor Erklæring Study Exchange Program Secretary-Elect Training Seminar Student Family Short Term Exchange Save Water Save Lives The Rotarian The Rotary Foundation Rotary Region USA, Canada World Community Service Vocational Training Teams Youth Exchange Officer Youth Exchange Program Yours in Rotary Youth Service Resource Group Rotary er delt op i 34 zoner. Køb af rotaryting og -sager Bannere Skærup Serigrafi/Design, Overbyvej 12, Skærup, 7080 Børkop. Tlf , fax Emblemer og diverse Rotaryeffekter Jydsk Emblem Fabrik A/S Emblex Emblemer. Sofienlystvej 9, 8340 Malling, Århus Syd. Tlf Firmaet forhandler endvidere en række andre Rotaryeffekter (se sidst i bogen). Prislister kan ses på firmaets hjemmeside. Rotaryflag Dahls Flagfabrik, Nørrevoldgade 25, 1358 København K. Tlf , og Stilling-Flag A/S, Sorgenfrivej 14, 2800 Lyngby. Tlf ,

19 Stikordsordnet ordforklaring Medlemskort De tidligere medlemskort, der blev udstedt som kvittering for betalt kontingent, er udgået. Der kan i stedet købes Club Membership ID Cards. Se Oplysninger om Rotary En lille folder med kortfattede oplysninger om Rotary kan rekvireres hos landssekretariatet. Optagelsesformular Anvendes ved optagelse af nye medlemmer. Rekvireres fra landssekretariatet. Sangbøger Fra Nykøbing Sjælland RK kan rekvireres særlige Rotarysangbøger. Rotarybegreber Alumni Tidligere deltagere i Rotary Foundations programmer. Arkiv, Rotary Se Rotary Danmarks Landsarkiv og Bibliotek. Assembly Den engelske betegnelse for instruktionsmøde på internationalt plan for indkommende guvernører og på distriktsplan særligt for indkommende klubpræsidenter og -sekretærer. Se nærmere under Instruktionsmøder. Bibliotek, Rotary Se Rotary Danmarks Landsarkiv og Bibliotek. Convention Rotary Internationals årlige generalforsamling. Se nærmere i afsnittet Rotary International. Council on Legislation Rotarys lovgivende forsamling, der afholdes hvert 3. år. Se nærmere i afsnittet Rotary International. Counsellor Inden for ungdomsudvekslingen er det på distriktsplan den person, der assisterer klubberne og på klubplan er det den person, der tager sig af klubbens udvekslingsstudenter. Rotary Danmarks Landsarkiv og Bibliotek Hører nu under Statens Arkiver Erhvervsarkivet Vester Alle 12, 8000 Aarhus C Se nærmere i afsnittet Rotary i Danmark. Directory, Official Oversigt over samtlige Rotaryklubber i verden. Udkommer hvert år. Hver klub (sekretæren) modtager 1 gratis eksemplar. Yderligere eksemplarer kan købes hos kontoret i Zürich. Distriktskonference Distriktets årlige møde. Hver klub bør være repræsenteret, normalt ved præsident og sekretær, men alle rotarianere er velkomne. Det anbefales, at præsident og sekretær får deres deltagerudgifter dækket af deres klub. Se i øvrigt nærmere i afsnittet Rotary International. Europa/Afrikakontoret i Zürich RI s regionale kontor til betjening i økonomiske og andre områder af bl.a. de danske Rotaryklubber. Se nærmere i afsnittene Adresser og Rotary International. Bemærk, at der er oprettet et telefonnummer, der går direkte til den nordiske afdeling af kontoret. Instruktionsmøde Det årlige møde for de indkommende klubbestyrelser. Præsident og sekretær har pligt til at møde, og det anbefales, at de får deres deltagerudgifter dækket af deres klub. Se i øvrigt nærmere i afsnittet Rotary International. Institute, Rotary Se Rotary Zone Institute. Der kan også afholdes sådanne institutes på distriktsplan for klubbernes ledelser. Manual of Procedure Oversigt over alle gældende love, vedtægter og andre bestemmelser. Udkommer hvert 3. år efter Council on Legislation (se dette). Hver klub modtager 1 eksemplar gratis. Yderligere eksemplarer kan købes hos kontoret i Zürich. Foreligger på engelsk, svensk, tysk og mange andre sprog. PETS President Elect Training Seminar Årligt møde for indkommende præsidenter, hvor den nominerede guvernør gennemgår det kommende Rotaryårs programpunkter og de områder, der bør vægtes. Indkommende præsidenter har pligt til at møde. Regional konference Se Rotary Zone Institute. Rotary Danmarks Hjælpefond En fond, hvis formål er at yde støtte til sociale, kulturelle og andre samfundsgavnlige opgaver i Danmark og i udlandet. Se nærmere i afsnittet Rotary i Danmark. Rotary Danmarks Sekretariat Fælles sekretariat for de danske Rotarydistrikter. Ledes af landssekretær Asbjørn Isaksen. Sekretariatets fulde navn: Rotary Danmarks Sekretariat. Rotary Danmarks Ungdomsudveksling Udveksling af unge mellem Danmark og udlandet, enten i form af ungdomslejre eller udveksling af enkeltpersoner. Se nærmere under Rotary Danmarks Ungdomsudveksling i afsnittet Rotary i Danmark. Rotarys farver Rotary Azure: C99 M47 Y0 K0 Rotary Sky Blue: C96 M0 Y6 K0 Rotary Royal Blue: C100 M80 Y9 K2 Rotary Gold: C0 M26 Y100 K0 Der henvises iøvrigt til Voice and Visual Guidelines for Rotarians, som kan downloades fra rotary.org. Rotary Foundation Academic Year Akademisk udveksling af unge fra 18 år på min. bachelorniveau. Der kan søges om stipendier under 2 former: Ambassadorial Scholarship eller Rotary World Peace Fellowship. Se nærmere under afsnittet Rotary Foundation programmer, Uddannelsesprogrammer. (Tillige under Rotary Georgia Student Programmet). Rotary Norden Det fælles nordiske Rotarytidsskrift, som udsendes til alle nordiske rotarianere. Abonnementsprisen er inkluderet i det danske kontingent. Ekstra abonnementer (fx til honorære medlemmer) kan bestilles hos Landssekretariatet; mest praktisk samtidig med indsendelse af halvårsrapporten. Se i øvrigt nærmere i afsnittet Rotary i Norden. Rotary Zone Institute Afholdes i de forskellige Rotaryzoner, for Danmarks vedkommende zone 16. Formålet er at give deltagerne de nyeste informationer om programmer og administrative forhold både på internationalt og på regionalt plan. Konferencen er ikke lovgivende, men den kan vedtage resolutioner. Zoner Rotaryverdenen er delt op i 34 zoner med omtrent lige mange rotarianere i hver (ca ). Danmark er placeret i zone 16 delt i 3 sektioner. Hver zone vælger hvert andet år et medlem af The Board (hovedbestyrelsen). Se nærmere i afsnittet Rotary International

20 Særlige Rotarymåneder og -datoer Danmark Funktionsår 2014/2015 AG-kursus (landsdækkende) Alle distrikter: 31. januar 2015 Distriktskonferencer Distrikt 1440: 20. september 2014 Distrikt 1450: 4-5. oktober 2014 Distrikt 1461: 21. september 2014 Distrikt 1470: september 2014 Distrikt 1480: 13. september 2014 Rotarydagen (landsdækkende aktivitet) Rotarydagen 6. september 2014 Funktionsår 2015/2016 DGN-kurser (landsdækkende) Kursus 1: 1. november 2014 Kursus 2: februar 2015 Teambuildingseminar (landsdækkende) 11. april 2015 PETS & instruktionsmøder Distrikt 1440: 14. marts 2015 Distrikt 1450: 7. marts 2015 Distrikt 1461: 4. marts 2015 Distrikt 1470 (PETS): w28. februar 2015 Distrikt 1470 (Instr.møde): 28. marts 2015 Distrikt 1480: 21. marts 2015 Historie Distriktskonferencer Distrikt 1440: 3. oktober 2015 Distrikt 1450: september 2015 Distrikt 1461: 19. september 2015 Distrikt 1470: september 2015 Distrikt 1480: 26. september 2015 Rotarymåneder, -uger og -dage Juli Literacy & Numeracy Month August Membership & Extension Month September Youth Activity Month. Oktober Vocational Service Month. November Rotary Foundation Month. December Family Month. Januar Rotary Awareness Month. Februar World Understanding Month. April Magazine Month. Juni Rotary Fellowship Month. Rememberance Week Den uge, der indeholder den 27. januar, Paul Harris dødsdag. Rotaract Week Den uge, der indeholder den 13. marts. World Understanding & Peace Day 23. februar, Rotarys stiftelsesdag. Tidligere danske oldermænd/formænd for RD 1957/58 O. K. Rørsted (1450) 1958/59 Ejnar Jarløv (1470) 1959/60 Tyge Lassen (1450) 1960/61 Ove Arkil PHF (1460) 1961/62 Aage Rasmussen PHF (1470) 1962/63 Paul Oxhøj PHF (1450) 1963/64 Viggo Oram (1450) 1964/65 Per Beck Jensen PHF (1460) 1965/66 G. Haastrup Vig PHF (1470) 1966/67 Helge N. Blauenfeldt (1460) 1967/68 Svend Larsen PHF (1470) 1968/69 P. K. Søgaard PHF (1450) 1969/70 N. E. Skovgård Petersen (1480) 1970/71 Jørgen Pedersen PHF (1460) 1971/72 Helge Dannesboe PHF (1470) 1972/73 E. Duch PHF (1450) 1973/74 John B. Nielsen PHF (1480) 1974/75 P. E. Nielsen PHF (1440) 1975/76 A. Davidsen PHF (1480) 1976/77 Nis Bruhn PHF (1450) 1977/78 Carl Larsen PHF (1470) 1978/79 Per Mønsted PHF (1440) 1979/80 John Weinold PHF (1470) 1980/81 Peter Bundgaard PHF (1450) 1981/82 Børge Stenstrup PHF (1480) 1982/83 Find Biilmann PHF (1450) 1983/84 Magnus Th. Kjær PHF (1440) 1984/85 Martin Duus PHF (1460) 1985/86 Oluf Hansen PHF (1460) 1986/87 Chr. Kjærgaard-Hansen PHF (1470) 1987/88 Ole Brammer PHF (1470) 1988/89 Hans-Ulrik Barfoed PHF (1460) 1989/90 N. P. Bager PHF (1450) 1990/91 Kjeld Kilsdal PHF (1480) (udmeldt) 1991/92 Aage Vorre PHF (1440) 1992/93 Alf Ove Jensen PHF (1470) 1993/94 Carsten Leth PHF (1460) 1994/95 Kaj Witt PHF (1450) 1995/96 Niels Chr. Schultz-Nielsen PHF (1480) (udmeldt) Tidligere danske Medlemmer af RI Board of Directors 1925/26 T. C. Thomsen, København RK 1935/36 P. A. Kruuse, Odense RK, PHF 1946/47 Einar Lisborg, Slagelse RK 1952/53 Aage E. Jensen, Holbæk RK Ove Arkil, Haderslev RK, PHF Per Mønsted, Randers Østre RK, PHF Peter Bundgaard, Ry RK, PHF Internationalt Kommende Internationale Conventions São Paulo, Brasilien juni 2015 Seoul, Republic of Korea 29. maj-1. juni 2016 Atlanta, Georgia juni 2017 Kommende Internationalt Assembly (Guvernørskolen) San Diego, Californien, januar januar januar 2017 Rotary Zone Institute og GETS Billund, Danmark, GETS august 2014 Billund, Danmark, Institute august 2014 Milano, GETS oktober 2015 Milano, Institute oktober 2015 Milano, Polio dag organiseret af RI & WHO 24. oktober /97 Per Thomsen PHF (1440) (udmeldt) 1997/98 Henrik Knudtzon PHF (1470) 1998/99 Willy Madsen PHF (1460) 1999/00 Villy J. Dürr PHF (1450) 2000/01 Jørgen Christensen PHF (1480) 2001/02 Jens Holm Jensen PHF (1440) 2002/03 Palle Sanvig PHF (1470) 2003/04 Preben Nielsen PHF (1460) 2004/05 Bengt Lund PHF (1450) (udmeldt) 2005/06 Jørgen Ørum PHF (1480) 2006/07 Per Hylander PHF (1440) 2007/08 Jørgen Eeg Sørensen PHF (1450) 2008/09 Benny Knudsen PHF (1480) 2009/10 Jens van der Watt PHF (1470) 2010/11 Henning Damtoft Pedersen PHF (1480) 2011/12 Torben Andreasen PHF (1450) 2012/13 Carl Peder Adolph PHF (1460) 2013/14 Jens Erik Rasmussen PHF (1470) 18 18

ROTARY DANMARK MEDLEMSBOG

ROTARY DANMARK MEDLEMSBOG ROTARY DANMARK MEDLEMSBOG 2015 16 ROTARYS FORMÅL Rotarys formål er at fremme og styrke viljen til at tjene andre som en forudsætning for al god virksomhed. Rotary søger at nå dette mål ved at opfordre

Læs mere

ROTARY DANMARK MEDLEMSBOG

ROTARY DANMARK MEDLEMSBOG ROTARY DANMARK MEDLEMSBOG 2015 16 ROTARYS FORMÅL Rotarys formål er at fremme og styrke viljen til at tjene andre som en forudsætning for al god virksomhed. Rotary søger at nå dette mål ved at opfordre

Læs mere

De Danske Rotarydistrikter 1440 1450 1460 1470 1480

De Danske Rotarydistrikter 1440 1450 1460 1470 1480 De Danske Rotarydistrikter 1440 1450 1460 1470 1480 M E D L E M S B O G 2 0 1 3 / 1 4 Medlemsfortegnelsen er kun til personligt brug og må ikke anvendes som adressemateriale Eftertryk ikke tilladt Rotary

Læs mere

Guvernørens nyhedsbrev

Guvernørens nyhedsbrev Rotary International Distriktskonference 1470 2013-2014 Der tales om at der er brug for modernisering af Rotary. Rotary skal forstå at tilpasse sig, så tidens trend følges og Rotary medlemmerne har lyst

Læs mere

Sort søndag. Nr. 6 december 2011 Med venlig hilsen fra din distriktsguvernør Asbjørn Isaksen

Sort søndag. Nr. 6 december 2011 Med venlig hilsen fra din distriktsguvernør Asbjørn Isaksen Nr. 6 december 2011 Med venlig hilsen fra din distriktsguvernør Asbjørn Isaksen Det er søndag den 4. december. Man står op om morgenen, hvor er det dejligt, solen skinner, morgenmad sammen med konen, endnu

Læs mere

Distriktskonferencen 2012. 6. Oktober 2012 Velkommen på AFUK

Distriktskonferencen 2012. 6. Oktober 2012 Velkommen på AFUK Distriktskonferencen 2012 6. Oktober 2012 Velkommen på AFUK Lad dem lege i livstræets krone Af Erik Lindebjerg Der er så meget, der kan trykke gøre dagen trist og grå Se de folk der uden lykke bare går

Læs mere

Inspirationshåndbog for distrikt 1480/2012-13

Inspirationshåndbog for distrikt 1480/2012-13 Inspirationshåndbog for distrikt 1480/2012-13 Indhold 1. Formål med Håndbogen 2. Mission 2.1 Rotary International s mission 2.1.1 Årets Internationale Tema 2.2 Distriktets mission 3. Vision, fokusområder

Læs mere

Guvernørens nyhedsbrev

Guvernørens nyhedsbrev Guvernørens nyhedsbrev Rotary distrikt 1470 DG: 2013 2014 Juni 2014 Nyhedsbrev Juni 2014 Rotary året 2013-14 er ved at gå på hæld, og det er meget tilfredsstillende, at se tilbage på de mange aktiviteter

Læs mere

Oversigt over retskredse

Oversigt over retskredse Domstolsstyrelsen Rets-, kvalitets- og udviklingscentret St. Kongensgade 1-3 1264 København K. Tlf. 70 10 33 22 Fax 70 10 44 55 post@domstolsstyrelsen.dk CVR nr. 21-65-95-09 Sagsbeh. SNM/WBN Oversigt over

Læs mere

Nyt i 1440. Glædelig jul og godt nytår!

Nyt i 1440. Glædelig jul og godt nytår! Guvernørens Månedsbrev - nr. 5 december 2013 Nyt i 1440 FOKUS PÅ DET GODE KLUBLIV Med venlig hilsen fra din distriktsguvernør Jan Brinck Glædelig jul og godt nytår! I denne tid hvor julen og nytåret nærmer

Læs mere

Nyt i 1440 NYT ROTARY ÅR NYE KRÆFTER!

Nyt i 1440 NYT ROTARY ÅR NYE KRÆFTER! Guvernørens Månedsbrev - nr. 1 august 2013 Nyt i 1440 FOKUS PÅ DET GODE KLUBLIV Med venlig hilsen fra din distriktsguvernør Jan Brinck NYT ROTARY ÅR NYE KRÆFTER! Med udgangen af juni måned har alle klubber

Læs mere

Klubbesøg - en god oplevelse

Klubbesøg - en god oplevelse Nyt i 1440 En hilsen fra din distriktsguvernør NR. 2 - september 2015 Fællesskab - Forskellighed - Engagement Klubbesøg - en god oplevelse Så er Rotary-året godt i gang, og det er jeg også med at besøge

Læs mere

Meddelelser fra CPR-kontoret.

Meddelelser fra CPR-kontoret. INDENRIGS- OG SUNDHEDSMINISTERIET Dato: 11. oktober 2005 Kontor: CPR-kontoret J. nr.: 2004-5223-4 Kommunenumre oktober 2005 Revideret 4. oktober 2006 Meddelelser fra CPR-kontoret. NB. Der var en fejl i

Læs mere

HUSK: ændret procedure for betaling af RI kontingent

HUSK: ændret procedure for betaling af RI kontingent NR. 4 - NOVEMBER 2014 Har din klub et projekt? November er Foundation måned, hvor alle klubber opfordres til at sætte fokus på projekter. Projektarbejde er med til at sammentømre en klub og øger kammeratskabet.

Læs mere

Kommune/amt/region Svar Tryghedsaftale. ja ja/nej ja/nej Tidsplan

Kommune/amt/region Svar Tryghedsaftale. ja ja/nej ja/nej Tidsplan Albertslund Kommune Allerød Kommune Arden Kommune Assens Kommune Augustenborg Kommune Aulum-Haderup Kommune Ballerup Kommune Billund Kommune Birkerød Kommune Bjergsted Kommune Bjerringbro Kommune Blaabjerg

Læs mere

Oversigt over nye kommunenumre. De 98 kommuner i det nye Danmark med nye kommunenumre

Oversigt over nye kommunenumre. De 98 kommuner i det nye Danmark med nye kommunenumre De 98 kommuner i det nye Danmark med nye kommunenumre Efter kommunalreformen trådte i kraft den 1. januar 2007 er Danmark opdelt i 5 regioner med i alt 98 kommuner. Nedenfor er angivet den nye fordeling.

Læs mere

Københavns Amt. Vejlængder 1.1.2003 km km. Statsveje i alt 118,457. heraf motorveje 102,757. Herudover ramper m.v. 99,858

Københavns Amt. Vejlængder 1.1.2003 km km. Statsveje i alt 118,457. heraf motorveje 102,757. Herudover ramper m.v. 99,858 Københavns Amt Statsveje i alt 118,457 heraf motorveje 102,757 Herudover ramper m.v. 99,858 Sund & Bælt Holding A/S 15,560 heraf motorveje 15,560 Herudover ramper m.v. 6,252 Amtsveje i alt 189,156 heraf

Læs mere

Nyt i 1440. Ingen kunst at få budskabet ud - men en kunst at få det ind!

Nyt i 1440. Ingen kunst at få budskabet ud - men en kunst at få det ind! Guvernørens Månedsbrev - nr. 3 oktober 2013 Nyt i 1440 FOKUS PÅ DET GODE KLUBLIV Med venlig hilsen fra din distriktsguvernør Jan Brinck Ingen kunst at få budskabet ud - men en kunst at få det ind! - sagde

Læs mere

Guvernørens Månedsbrev

Guvernørens Månedsbrev Guvernørens Månedsbrev Distrikt 1450 Nr. 6. december 2010 Distriktet har: 53 klubber 2.272 medlemmer (1.11.2010) Danmark: 278 Klubber 11.496 medlemmer Torben Andreasen Distriktsguvernør 2010-11 Kære Rotary

Læs mere

Antallet af boghandler ved udgangen af 2012 Opgjort den 17. januar 2013

Antallet af boghandler ved udgangen af 2012 Opgjort den 17. januar 2013 Notat Antallet af boghandler ved udgangen af 2012 Opgjort den 17. januar 2013 Der var ved udgangen af 2012 i alt 378 butikker af forskellig slags, som kan klassificeres som boghandler. De kan opdeles i

Læs mere

Rapporter fra distriktets udvalg til årsmødet den 1. oktober 2011 i Odense

Rapporter fra distriktets udvalg til årsmødet den 1. oktober 2011 i Odense ROTARY INTERNATIONAL DISTRIKT 1460 DANMARK LITAUEN Haderslev, september 2011 Rapporter fra distriktets udvalg til årsmødet den 1. oktober 2011 i Odense Indhold: 1. Guvernørens beretning 2. DICO 3. Projektkoordinator

Læs mere

Bilag : Vejledningsregionerne og uddannelsesgrupper. Afgang fra uddannelsesgrupper : 1. 9. klasse (0112 0122) 2. 10. klasse (0113 0123)

Bilag : Vejledningsregionerne og uddannelsesgrupper. Afgang fra uddannelsesgrupper : 1. 9. klasse (0112 0122) 2. 10. klasse (0113 0123) Dokumentation for måling af Ungdomsvejledningscentrernes indsats. De valgte resultater er beregnet på baggrund af institutionernes indberetning til Danmarks Statistik. Der er taget udgangspunkt i de 46

Læs mere

Miljø- og Planlægningsudvalget 2004-05 (1. samling) MPU alm. del Svar på Spørgsmål 149 Offentligt

Miljø- og Planlægningsudvalget 2004-05 (1. samling) MPU alm. del Svar på Spørgsmål 149 Offentligt Miljø- og Planlægningsudvalget 2004-05 (1. samling) MPU alm. del Svar på Spørgsmål 149 Offentligt Oversigt over kommunernes svar på spørgsmål vedr. biogasanlæg, 7. marts 2005 Kommunenavn Kendskab til planer

Læs mere

FN MUSEET. I år har FN Museet en særudstilling om DANOR I og dens chef, oberstløjtnant senere oberst Carl Engholm.

FN MUSEET. I år har FN Museet en særudstilling om DANOR I og dens chef, oberstløjtnant senere oberst Carl Engholm. FN MUSEET 14. ÅRGANG, FEB 2006 INDHOLD Nytårshilsen fra museets formand Nytårshilsen fra præsidiets formand FN Museet præsidium Den danske indsats i Congo fra 1960 til 1964 Støttemedlemmer og bidragydere

Læs mere

Vejledning om højdesystemet (Vejledning nr. 2 af 10. januar 2005 http://147.29.40.90/_getdoci_/accn/c20050000260-regl)

Vejledning om højdesystemet (Vejledning nr. 2 af 10. januar 2005 http://147.29.40.90/_getdoci_/accn/c20050000260-regl) Referencenetområdet Vejledning om højdesystemet (Vejledning nr. 2 af 10. januar 2005 http://147.29.40.90/_getdoci_/accn/c20050000260-regl) Ifølge 3, stk. 1, i lov nr. 749 af 7. december 1988 om Kort- og

Læs mere

Det er Light up Rotary lige nu

Det er Light up Rotary lige nu NR. 2 - SEPTEMBER 2014 Det er Light up Rotary lige nu I skrivende stund er alle forhåbentlig godt i gang med det nye rotaryår. Jeg fornemmer masser af aktiviteter allerede er sat i værk rundt om i klubberne

Læs mere

Udskrift af protokollat fra Ældre Sagens delegeretforsamling den 20. og 21. november 2007 på Hotel Nyborg Strand

Udskrift af protokollat fra Ældre Sagens delegeretforsamling den 20. og 21. november 2007 på Hotel Nyborg Strand 1 Udskrift af protokollat fra Ældre Sagens delegeretforsamling den 20. og 21. november 2007 på Hotel Nyborg Strand DELTAGERE: Alfabetisk efter komite Komite Navn Albertslund Erik Vang Nielsen Allerød Inger

Læs mere

Guvernør fra 1. juli Vibeke Gamst, Aalborg Vestre RK

Guvernør fra 1. juli Vibeke Gamst, Aalborg Vestre RK Nr. 8 april 2012 Med venlig hilsen fra din distriktsguvernør Asbjørn Isaksen Et meget vellykket Med afsæt i temaet fra den kommende Verdenspræsident Sakuji Tanaka Peace through Service og tanker omkring

Læs mere

Bilagsrapport. Tryghed langs skolevejen

Bilagsrapport. Tryghed langs skolevejen Bilagsrapport Tryghed langs skolevejen - en undersøgelse af skolebørns opfattelse af tryghed i trafikken samt ny proces til udarbejdelse af skolevejsanalyser Af Trine Fog Nielsen & Marie Thesbjerg 10.

Læs mere

UDDANNELSESHÅNDBOG FOR ASSISTERENDE GUVERNØRER

UDDANNELSESHÅNDBOG FOR ASSISTERENDE GUVERNØRER UDDANNELSESHÅNDBOG FOR ASSISTERENDE GUVERNØRER Det her er 2005 års udgaven af Klubbens ledelsesplan (245-EN). Informationen i denne publikation er baseret på Anbefalede vedtægter for Rotaryklubber og Rotarys

Læs mere