ROTARY DANMARK MEDLEMSBOG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ROTARY DANMARK MEDLEMSBOG"

Transkript

1 ROTARY DANMARK MEDLEMSBOG

2 ROTARYS FORMÅL Rotarys formål er at fremme og styrke viljen til at tjene andre som en forudsætning for al god virksomhed. Rotary søger at nå dette mål ved at opfordre og opmuntre den enkelte rotarianer til: 1. at udvikle sine bekendtskaber for derved at kunne tjene andre TJENESTEGRENENE De fire tjenestegrene blev udviklet i 1920 erne for at klargøre Rotarys formål. Den femte tjenestegren blev vedtaget ved Counsil on Legislation i Klubtjenesten fokuserer på at styrke kammeratskabet og sikre, at klubben fungerer effektivt. 2. at lægge høje etiske normer til grund for det daglige virke, at anerkende ethvert nyttigt arbejdes værdi samt at højne sit eget arbejde til gavn for samfundet. 3. at søge at virkeliggøre Rotarys ideal om at tjene andre i sit personlige forhold, sit arbejde og sit samfundsvirke. Erhvervstjenesten opmuntrer Rotarianere til at tjene andre gennem deres virke og at efterleve en høj etisk standard. Samfundstjenesten dækker projekter og aktiviteter, som klubben gennemfører for at forbedre livskvaliteten i klubbens lokalsamfund. 4. at fremme international forståelse, venskab og fred gennem et verdensomspændende fællesskab af mennesker i alle livsstillinger, der mødes i ønsket om at tjene andre. International tjeneste omhandler tjenester, som udføres for at udvide Rotarys rækkevidde for humanitære indsatser i verden og for at fremme international forståelse og fred. Ungdomstjenesten anerkender de positive ændringer, der er implementeret ved unge og yngre medlemmers lederskabsudviklende aktiviteter, deltagelse i lokale og internationale projekter og udvekslingsprogrammer, som beriger og fremmer verdensfred og kulturel forståelse. I 1943 indførtes den såkaldte 4 punkts-prøve for det, vi tænker, siger eller gør: 1. Er det sandt? 2. Er det rimeligt for alle involverede? 3. Vil det skabe god vilje og fremme venskab? 4. Vil det være til gavn for alle involverede?

3 De Danske Rotarydistrikter M E D L E M S B O G / 1 6 Medlemsfortegnelsen er kun til personligt brug og må ikke anvendes som adressemateriale Eftertryk ikke tilladt Rotary Danmarks Sekretariat Landssekretær Asbjørn Isaksen Sønderstrand 11, 1.tv Sæby Telefon Bankkonto Redaktionen afsluttet 30. maj 2015 Landswebmaster Birte Marie Linnebjerg (ansvarshavende redaktør) 1

4 Omslag Layout og rentegning Birte Marie Linnebjerg, Dyrehaven RK Tryk Fjerritslev Tryk A/S 2 Forbehold: Hvis der i denne medlemsbogs oversættelser af uddrag fra 2013 Manual of Procedure er uoverensstemmelse mellem den danske tekst og den originale tekst, er det til enhver tid teksten fra 2013 Manual of Procedure, der er gældende. Ligeledes er respektive vedtægter og forretningsordener de ved redaktionens slutdato kendte.

5 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Ledelser, udvalg og øvrige nyttige oplysninger... 5 Rotary Danmarks Råd (RDR)...5 Rotary International (RI)...5 Europa/Afrika-kontor...5 Nordiske sekretariater...5 Rotary Danmarks Sekretariat (RDS)...5 Rotary Danmarks Landsarkiv og Bibliotek...5 Danske rotarianere udpeget til RI-aktiviteter...7 Distrikt Distrikt Distrikt Distrikt Distrikt Guvernører 2015/16 i Norden...13 Inner Wheel...13 Ugedagenes Rotarymøder med klokkeslæt.14 Sekretærens huskeliste...15 Forkortelser m.v...16 Stikordsordnet ordforklaring...17 Særlige Rotarymåneder og -datoer...18 Historie...18 Tidligere oldermænd/formænd for RD...18 Tidligere Medlemmer af RI Board of Directors..18 Tidligere danske guvernører...19 Tidligere RI-præsidenter...20 Rotarys historie...21 Klubben...23 Klubbens ledelsesplan...23 Fordele ved Klubbens ledelsesplan...23 Sådan gennemføres planen...23 Klubudvalg...24 Støtte fra distriktet...24 Andre rotaryklubber...24 Uddannelsesmuligheder...24 Din klubs vedtægter...25 Klubbens bestyrelse...25 Forslag og afstemning om ændringer...25 Anbefalet tidsplan...25 Ressourcer...25 Anbefalede vedtægter for Rotaryklubber...26 Paragraf 1: Definitioner...26 Paragraf 2: Bestyrelsen...26 Paragraf 3: Valg af bestyrelse...26 Paragraf 4: Bestyrelsens opgaver...26 Paragraf 5: Møder...26 Paragraf 6: Gebyrer og kontingenter...27 Paragraf 7: Afstemningsmåder...27 Paragraf 8: Tjenestegrene...27 Paragraf 9: Udvalg...27 Paragraf 10: Udvalgenes opgaver...27 Paragraf 11: Orlov...27 Paragraf 12: Økonomi...27 Paragraf 13: Valg af medlemmer...27 Paragraf 14: Beslutninger...28 Paragraf 15: Forretningsorden for klubmøder..28 Paragraf 16: Vedtægtsændringer...28 Grundlov for Rotaryklubber...28 Artikel 1 Definitioner...28 Artikel 2 Navn...28 Artikel 3 Klubbens hjemsted...28 Artikel 4 Formål...28 Artikel 5 De fem tjenestegrene...28 Artikel 6 Møder...29 Artikel 6 Møder for e-klubber...29 Artikel 7 Medlemskab...29 Artikel 8 Klassifikationer...29 Artikel 9 Møderegler...30 Artikel 10 Bestyrelse og embedsmænd...30 Artikel 11 Indskud og kontingent...31 Artikel 12 Medlemskabets varighed...31 Artikel 13 Samfunds-, nationale og internationale anliggender...32 Artikel 14 Rotarytidsskrifter...32 Artikel 15 Accept af formål og efter levelse af Grundlov og Klub ved tægter...32 Artikel 16 Voldgift...32 Artikel 17 Vedtægter...32 Artikel 18 Fortolkning...32 Artikel 19 Ændringer...32 Artikel Artikel 2 Medlemskab af RI...33 Artikel 3 Udmeldelse eller ophævelse af medlemskab

6 Uddrag af RI s grundlov (Constitution)...33 Artikel 5 Medlemskab...33 RI s Vedtægter (Bylaws)...33 Artikel 2 Medlemskab af RI...33 Artikel 3 Udmeldelse eller ophævelse af medlemskab...33 Artikel 17 Pengesager...34 Distriktet...35 Distrikter...35 Distriktskonferencen...35 PETS (President Elect Training Seminar)...35 Instruktionsmødet...35 Assisterende guvernører...35 Nominering af distrikts guvernør...35 Valg af delegeret til Council on Legislation...35 Uddrag af RIs Vedtægter (Bylaws) og grundlov (Constitution)...36 Artikel 8 Council on Legislation...36 Artikel 13 Nominering og valg af guvernør...36 Artikel 15 Distrikter...37 Uddrag af RIs Grundlov (Constitution)...38 Rotary Danmark s Administration...39 Vedtægter for Rotary Danmark (RD)...39 Rotary Danmarks Kommunikationsportal DICO og CICO...40 Medlemsprofilen...40 Klubben...40 Distriktet...40 Rotary Danmarks Landsarkiv og Bibliotek...40 Arkivet...40 Fundats for Rotary Danmarks Hjælpefond...41 Inner Wheel...41 Hvad beskæftiger Inner Wheel sig med?...41 Inner Wheels historie...41 Rotary Danmark s Mærkesager...42 Rotary Danmarks Ungdoms udveksling (RDU)..42 Long Term...42 Short Term...42 Georgia Rotary Student Program...43 New Generations Service Exchange...43 Scholarship strukturen...43 Rotaract...43 Andre ungdomsprogrammer...44 Interact...44 RYLA...44 Rotary Lederuddannelser...44 RLI Graduate...44 Vedtægter for Rotary Danmarks Ungdomsudveksling...44 Rotary International...46 Rotary Internationals organisation...46 Convention (Årsforsamling)...46 Council on Legislation...46 Board of Directors of RI (Hovedbestyrelsen)...46 General Secretary (Generalsekretær)...46 Sekretariatet...46 Committees of RI (Udvalg)...46 Officers of RI...46 Verdenssamfundstjenesten...46 Global Networking Groups...47 Rotary Fellowships...47 Rotarian Action Groups...47 Rotaryklubber i udlandet...47 Rotarylitteratur...47 Inter Country Komiteer...47 RI s database på rotary.org...47 The Rotary Foundation...47 Rotary Grants...47 Scholarships...48 Vocational Training Teams (VTT)...48 The Rotary Peace Centers/Fellowships...48 Polio...48 Bidrag...49 Bidrag til TRF og Polio...49 Sharesystemet...49 Anerkendelser...49 Forvaltning...50 Rotary Norden...51 Vedtægter for tidsskriftet Rotary Norden...51 Medlemskartotek...53 Rotaryklubber...53 Personregister

7 Ledelser, udvalg og øvrige nyttige oplysninger Rotary Danmarks Råd (RDR) Formand 2015/16: oberst Werner Kahle, Fruerskovvej 7, 4390 Vipperød, Tlf.: / , Distriktsguvernør (DG) (Personoplysninger er angivet med funktion, navn, rotary klub. telefon. ) Distriktsguvernør Elect (DGE) Distriktsguvernør Nominee (DGN) Past Distriktsguvernør (IPDG) Distrikt 1440: Peter Eigenbroth, Han Herred Distrikt 1440: Christian Boldsen, Randers Vestre / Distrikt 1440: Egon Jensen, Grenaa / Distrikt 1440: Jens Søndergaard, Hadsten / Distrikt 1450: Helge Hess, Ry Distrikt 1461: Max Ustrup, Middelfart / Distrikt 1470: Bjørn Erik Zebitz, Kongens Lyngby / Distrikt 1480: Marianne Løje, Korsør Distrikt 1450: Willi Weber, Ribe Distrikt 1461: Bjarne Eilsøe-Jørgensen, Odense Distrikt 1470: Rina Sture Kristensen, Copenhagen Morning Distrikt 1480: Peter Chr. Jepsen, Roskilde Østre / Distrikt 1450: Kirsten Lindahl, Silkeborg Distrikt 1461: Knud Skov, Odense City Distrikt 1470: Peter Reimesch Koefoed, København Vesterbro Distrikt 1480: Axel Brandt Lumholt, Sorø / Distrikt 1450: Grethe Breum, Aarhus / Distrikt 1461: Leif Kenrad, Aabenraa / Distrikt 1470: Niels Jørn Hahn, Sønderbro Distrikt 1480: Werner Kahle, Holbæk / Rotary International (RI) RI-præsident : K.R. Ravi Ravindran Rotary Club of Colombo Sri Lanka Hovedkontoret Generalsekretær John Hewko, RC Kyiv, Ukraine Rotary International One Rotary Center, 1560 Sherman Avenue Evanston IL USA. Tlf Fax s sendes altid til Europa/ Afrika-kontoret. Europa/Afrika-kontor Manager Marco Nicosia, RC Zürich-Zürichberg, Switzerland, Witikonerstrasse 15, CH-8032 Zürich, Dir./Tlf Fax Club & District Support Tlf Financial Services Rima Gerber, Tlf Foundation Services Vanessa Court-Payen, Tlf Order Desk Marcelo Bottini. Tlf Nordiske sekretariater Rotary Danmarks Sekretariat (RDS) Finland Finlands Rotarykansli, Store Robertsgatan 9 C, FIN Helsingfors. Tlf , Fax Island Rotaryumdæmid á Íslandi, Margret Sigurjonsdottir, Tlf , Fax , Sudurlandsbraùt 54, IS-108 Reykjavík Norge Norsk Rotary Årbok Medlemsservice Baches vei 49, 3400 Lier, Tlf Sverige Svensk Rotaryservice (SRS) Postadress: Box 190, Malmö Besöksadress: Utställningsgatan 9, Malmö, Tlf: , Landssekretær Asbjørn Isaksen Sønderstrand 11, 1.tv., 9300 Sæby Tlf Bankkonto Rotary Danmarks Landsarkiv og Bibliotek Hører nu under Statens Arkiver Erhvervsarkivet Vester Alle 12, 8000 Aarhus C 5 5

8 Rotary Danmarks Ungdomsudveksling RDU-Bestyrelsen: DG repræsentanter: D RDU-formand PDG Jens Søndergaard D DG Helge Hess D DG Max Ustrup D DGE Rina Sture Kristensen D DGE Peter Jensen DC repræsentanter: DC1470 Thomas Salil Knudsen DC1461 Gunhild Colijn RDU-Forretningsudvalget: RDU-FU Forretningsfører DC1470 Thomas Salil Knudsen, Copenhagen Morning DC1440 Poul Risager, Aalborg Nørresundby DC1450 Ole Mølgaard, Ry / DC1461 Gunhild Colijn, Fredericia DC1480 Henrik Bjerre Christensen, Ringsted Sct. Bendts RDU Sekretariat & administration Landssekretær Asbjørn Isaksen, Sæby RK Long Term Henvendelse til en af de 5 Distrikts Counsellor, se under Distriktsoversigten side 8-12 Chairman Longterm Inbound Alex Vestergaard, Odense Hunderup Outbound Ole Pilgaard, Odense Carolinekilde / Chairman Short Term Jakob Volther, Humlebæk-Nivå Rotary Danmarks Hjælpefond Forretningsudvalg (FU): Formand (D1470) Jens van der Watt, Brønshøj, Næstformand (D1480) Jørn Husted Madsen, Nakskov-Ravnsborg. Tlf , Sekretær (D1440) Jan Brinck, Sydthy / Kasserer (D1450) Thomas Locht, Varde / Medlem (D1461) Anette Løwert, Assens Bestyrelsen består af FU samt de aktuelle guvernører. Rotary Danmarks Kommunikationsudvalg Rådsmedlem Bjørn Zebitz, Kongens Lyngby / Formand (D1450) Sam Strange Eyde, Ry. Tlf Medlem (D1440) John Nielsen, Hadsten , Medlem (D1461) Jan J. Diers, Aabenraa Medlem (D1480) Jørgen Maaløv Jørgensen Store Heddinge / Landswebmaster (D1470) Birte Marie Linnebjerg, Dyrehaven Landssekretær Asbjørn Isaksen, Sæby WEB-udvalget Formand Helge Hess, Ry Landssekretær Asbjørn Isaksen, Sæby Landswebmaster Birte Marie Linnebjerg, Dyrehaven Formand for K-udvalget Sam Strange Eyde, Ry Medlem D1440 John Nielsen, Hadsten Medlem D1450 Kurt Moskjær Andersen, Videbæk Medlem D1461 Morten Lykke Kornelius, Odense City Medlem D1470 Preben Rasmussen, Herlev Medlem D1480 Paul Reuber, Roskilde AdHoc medlem Karin Lund-Frank, Frederiksberg Distriktstrænerudvalg Formand og D1461 Anette Løwert, Assens D1440 Anni Stilling, Hjørring Vestre D1450 Jette Lund, Horsens Vestre D1470 Jytte Holm-Larsen, Kongens Lyngby D1480 Henning Damtoft Pedersen, Svinninge PI & PR udvalg Formand Werner Kahle, Holbæk Landssekretær Asbjørn Isaksen, Sæby Medlem D1440 Peter Eigenbroth, Han Herred Medlem D1450 Katrine Hofmann Gasser, Århus Vest Medlem D1461 Peter Thomsen, Odense H.C. Andersen Medlem D1470 Larna Joyce Wade, Gladsaxe Medlem D1480 Annette Hansen, Roskilde Østre ARPIC Karin Lund-Frank, Frederiksberg

9 Counsil on Legislation representatives D1440 Vibeke Gamst, Aalborg Vestre / D1450 Birger Jørgensen, Esbjerg-Fanø / D1461 Leif Kenrad, Aabenraa / D1470 Steen Malherbe, Espergærde-Humlebæk / D1480 Henning Damtoft Pedersen, Svinninge / RLI-udvalget Formand Nils Ove Jensen, Frederiksberg / Træner Rina Sture Kristensen, Copenhagen Morning D1440 Per Hylander, Dronninglund / D1450 Jette Lund, Horsens Vestre D1461 Max Ustrup, Middelfart / D1470 Niels Jørn Hahn, Sønderbro D1480 Jørgen Ørum, Haslev / Rotaractudvalget Formand (D1470) Pernille Belter, Copenhagen Morning RD-formand Werner Kahle, Holbæk Medlem D1440 Line Bluhme, Aalborg City Medlem D1450 Ella Petersen, Århus City Medlem D1461 Pernille Illum, Aarup Medlem D1480 Torben Nielsen, Suså Danio Jens Christian Steenvinkel Pedersen, Sct. Alban Odense Rotaract , Landssekretær Asbjørn Isaksen, Sæby Rotaract Distriktsrepræsentanter 2015/16 Distriktsrepræsentant 1440 Lea Kragh Erbs, Kronjyllands Rotaract Distriktsrepræsentant 1450 Helene Sloth, Aarhus Marselis Rotaract Distriktsrepræsentant 1461 Theis Abildgaard Rasmussen, Sct. Alban Odense Rotaract Distriktsrepræsentant 1470 Martin Monzon von Knobloch, IRCC Distriktsrepræsentant 1480 Nathalie Søndergaard, Frederiksberg Rotaract DANIO-præsident 2015/16 Jens Christian Steenvinkel Pedersen, Sct. Alban Odense Rotaract , International Repræsentant 2015/16 Jens Christian Steenvinkel Pedersen, Sct. Alban Odense Rotaract , Rotary Norden (RN) Repræsentantskab: Formand: Bengt Gerger, Sverige Börje Thorström, Finland Sveinn H. Skulason, Island John Hurlen, Norge Leif Fritsdal, Danmark Dansk redaktør Jens Otto Kjær Hansen, Aarhus Sydvestre Dansk administrator Bjarne Lysgaard, Ry , Danske rotarianere udpeget til RI-aktiviteter Rotary International Director for zone 15 og Per Høyen, Aarup / Rotary Coordinator for Zone Jens Erik Rasmussen, Copenhagen Strandparken / Polio National Advo cacy Advisor for Denmark Jørgen Eeg Sørensen, Billund The 2016 Seoul Convention Promotion Committee Grethe Christiansen, Ballerup Sct Jakob / Rotary Public Image Coordinator for Zone Inger-Britt Zeiner, Skype inger.britt.zeiner Assistant Rotary Public Image Coordinator for Zone Karin Lund-Frank, Frederiksberg Assistant Foundation Coordinator for Zone Helge Andersen, Brønshøj /

10 Distrikt klubber, aktive medlemmer pr Guvernør Peter Eigenbroth, Han Herred, , Guvernør elect Christian Boldsen, Randers Vestre, , Guvernør nominee Egon Jensen, Grenaa, / , Pastguvernør og Viceguvernør Jens Søndergaard, Hadsten, , Distriktssekretær Egon Pedersen, Sæby, / , Distriktskasserer Egon Pedersen, Sæby, Tlf / , Distriktscounsellor Poul Risager, Aalborg Nørresundby, , DICO 1 John Nielsen, Hadsten, , DICO 2 Ole Agger Hansen, Brønderslev, / , Formand for ungdomstjenesten Jesper Vandtved Jensen, Aalborg Nørresundby, , Formand for Rotary Foundation Jan Brinck, Sydthy, / , Formand for Group Study Exchange Finn Munk, Aalborg Stigsborg, , Formand for Extension/Membership Jens Søndergaard, Hadsten, , Formand for Rotary Leadership Institute Per Hylander, Dronninglund, / , Formand for Rotary PR Peter Eigenbroth, Han Herred, , Kontakt til Rotaract Line Bluhme, Aalborg City, , Delegeret til Council on Legislation Vibeke Gamst, Aalborg Vestre, / , Distriktstræner Anni Stilling, Hjørring Vestre, , Månedsbrevs redaktør Carsten Thomasen, Frederikshavn, / , Bestyrelsesmedlem i Rotary Danmarks Hjælpefond Jan Brinck, Sydthy, / , Bestyrelsesmedlem i Rotary Danmarks Ungdomsudveksling Jens Søndergaard, Hadsten, , Assisterende guvernør område 1 Jens Gram, Skagen, / , Assisterende guvernør område 2 Søren Nørgaard, Sindal, , Assisterende guvernør område 3 Henrik Westen-Jensen, Aalborg Søndre, / , Assisterende guvernør område 4 Torben Skovgård Nielsen, Thisted, Tlf /, Færøerne Klaksvikar Tórshavnar Sydthy Hanstholm Thisted Nykøbing Mors Han Herred Løgstør Farsø Hjørring (3) Hirtshals Sindal Frederikshavn (3) Brønderslev Sæby Pandrup Hjallerup Aabybro Nørresundby Dronninglund Aars Nibe Hobro Rebild Aalborg (5) Hadsund Skive (3) Viborg (3) Bjerringbro Randers (4) Langaa Distrikt 1450 Hadsten Kjellerup Hammel Hinnerup Assisterende guvernør område 5 Gert Larsen Bang, Farsø, / , Assisterende guvernør område 6 Hans Pinnerup Nielsen, Randers Østre, / , Assisterende guvernør område 7 Poul Sørensen, Hadsten, tlf , Assisterende guvernør område 8 Peter Eigenbroth, Han Herred, , Koordinator for Protection Officers Niels Rasmussen, Randers Vestre, / , ADC Inbound Hans Jørn Sørensen, Sæby, / , ADC Outbound Rigmor Madsen Lauridsen, Ebeltoft, , Skagen (2) Rosenholm Rønde Grenaa (3) Ebeltoft Klubnr. Klub Bjerringbro Brønderslev Dronninglund Ebeltoft Farsø Frederikshavn Frederikshavn Bangsbostrand Frederikshavn City Grenaa Grenaa-Djurs Grenaa GoMorgen Hadsten Hadsund Hammel Han Herred Hanstholm Hinnerup Hirtshals Hjallerup Morgen Hjørring Hjørring Morgen Hjørring Vestre Hobro Kjellerup Klaksvikar Langå Løgstør Nibe Nykøbing Mors Pandrup Randers Business Breakfast Randers Søndre Randers Vestre Randers Østre Rebild Rosenholm Rønde Sindal Skagen Skagen Morgen Skive Skive Fjord Morgen Skivehus Sydthy Sæby Thisted Torshavnar Viborg Viborg-Asmild Viborg Morgen Åbybro Aalborg City Aalborg Nørresundby Aalborg Stigsborg Aalborg Søndre Aalborg Vestre Aalborg Østre Aars

11 Distrikt klubber, aktive medlemmer pr Guvernør Helge Hess, Ry, , Guvernør elect Willi Weber, Ribe, / , Guvernør nominee Kirsten Lindahl, Silkeborg, , Pastguvernør og Viceguvernør Grethe Breum, Aarhus, / , Distriktssekretær Jonna Grønver, Ry, / , Distriktskasserer Peder Skov Larsen, Ry, / , Distriktscounsellor Ole Mølgaard-Madsen, Ry, / , DICO 1 Tommy Boll, Aarhus Skt. Clemens, / , DICO 2 Sam Strange Eyde, Ry, , Formand for Rotary Foundation Torben Andreasen, Lemvig, / , Formand for Matching Grants Per Christian Willemoës, Aarhus Nordvestre, / , Formand for Extension/Membership Tage Rækby, Lemvig, / , Formand for Rotary Leadership Institute Jette Lund, Horsens Vestre, , Formand for Rotary PR Katrine Hofmann Gasser, Århus Vest, , Delegeret til Council on Legislation Birger Jørgensen, Esbjerg-Fanø, , Distriktstræner Jette Lund, Horsens Vestre, , Bestyrelsesmedlem i Rotary Danmarks Hjælpefond Thomas Locht, Varde, / , Assisterende guvernør område 1 Holger Heldbo, Give, / , Assisterende guvernør område 2 Tage Rækby, Lemvig, / , Assisterende guvernør område 3 Karl Christian Jensen, Ølgod, / , Assisterende guvernør område 4 Kirsten Lindahl, Silkeborg, , Assisterende guvernør område 5 Arne Gam Petersen, Århus Vest, / , Assisterende guvernør område 6 Louis Ludvigsen, Horsens Vitus Bering, / , Koordinator for Protection Officers Jens Pauli, Aarhus Sydvestre, / , Mødekoordinator Arne Dyrebjerg, Ry, / , Lemvig Struer Holstebro (2) Ulfborg-Vemb Ringkjøbing Videbæk Skjern-Tarm Varde (2) Ølgod Vinderup Herning (4) Holsted Esbjerg (4) Bramming Brørup Ribe Ikast Distrikt 1440 Silkeborg (3) Ry Galten Aarhus (9) Brædstrup Skanderborg Brande Odder Nørre Snede Give Horsens (3) Tørring-Uldum Hedensted Grindsted Jelling Juelsminde Billund Distrikt 1461 Distriktsuddannelser Jette Lund, Horsens Vestre, , Presse- og nyhedschef Leif Fritsdal, Ry, , ADC Long Term Inbounds Hans Gjaldbæk, Brande, , ADC Long Term Outbounds Susie Helle Johnsen, Brædstrup, / , ADC Rotaract, Rotex, Ryla Ella Petersen, Århus City, , DC Short Term, GRSP, NGSE Ole Mølgaard-Madsen, Ry, / , Grant Chair Per Christian Willemoës, Aarhus Nordvestre, / , Fundraising/Polio Plus Helge Hess, Ry, , Økonomi (Stewardship) Bjarne Lysgaard, Ry, / , Samsø Klubnr. Klub Billund Bramming Brande Brædstrup Brørup Esbjerg Vest Esbjerg Øst Esbjerg-Fanø Esbjerg-Jerne Galten Give Grindsted Hedensted Herning Herning International MidWest Herning Søndre Herning Øst Holstebro Holstebro Vestre Holsted Horsens Vestre Horsens Vitus Bering Horsens Østre Hørning-Hasselager Ikast Jelling Juelsminde Lemvig Nørre Snede Odder Ribe Ringkjøbing Ry Samsø Silkeborg Silkeborg Connect Silkeborg Østre Skanderborg Skjern-Tarm Struer Tørring-Uldum Ulfborg-Vemb Varde Varde Warwith Videbæk Vinderup Ølgod Aarhus Aarhus Aros Århus City Aarhus International Aarhus Marselis Aarhus Nordvestre Aarhus Skt. Clemens Aarhus Sydvestre Århus Vest 9 9

12 Distrikt klubber, aktive medlemmer pr Guvernør Max Ustrup, Middelfart, , Guvernør elect Bjarne Eilsøe-Jørgensen, Odense, , Guvernør nominee Knud Skov, Odense City, , Pastguvernør og Viceguvernør Leif Kenrad, Aabenraa, / , Distriktssekretær Jens Krøyer, Middelfart, , Distriktskasserer Leif Meyhoff, Rødekro, , Distriktscounsellor Gunhild Colijn, Fredericia, , DICO 1 Anders Lemmergaard, Assens, , DICO 2 Jan Caspersen, Vejle Nord, / , Formand for Rotary Foundation Carl Peder Adolph, Odense Hunderup, , Formand for Matching Grants Carl Peder Adolph, Odense Hunderup, , Formand for Alumni Pernille Illum, Aarup, / , Formand for Extension/Membership Hanne Cording, Aabenraa, , Formand for Ryla Max Ustrup, Middelfart, , Formand for Rotary Leadership Institute Max Ustrup, Middelfart, , Formand for Rotary PR Jan J. Diers, Aabenraa, , Delegeret til Council on Legislation Leif Kenrad, Aabenraa, / , Distriktstræner Anette Carling Løwert, Assens, , Bestyrelsesmedlem i Rotary Danmarks Ungdomsudveksling Max Ustrup, Middelfart, , Assisterende guvernør område 1 Elsebeth Christmas Møller, Sønderborg SYD, / , Assisterende guvernør område 2 Bernt Bauer Hvillum, Vamdrup, , Assisterende guvernør område 3 Claus C. Olsen, Kolding, / , Assisterende guvernør område 4 Bent Frigaard Rasmussen, Otterup, / , Assisterende guvernør område 5 Preben Greibe, Odense Sct Knud, , Assisterende guvernør område 6 Rikke Bech Skougaard, Ringe, , Koordinator for Protection Officers Bodil Marie Jørgensen, Vojens, / , Distrikt 1450 Ribe Rødding Toftlund Vejle (3) Egtved Børkop Fredericia (2) Vejen Kolding Middelfart (3) Vamdrup Vojens Christiansfeld Haderslev (2) Ejby Aarup Assens Bogense Otterup Haarby- Glamsbjerg Odense (8) Nyborg (2) Ringe Tønder Rødekro Aabenraa Padborg- Krusaa Graasten Nordborg Sønderborg (2) Faaborg Ærø Svendborg (3) Rudkøbing Klubnr. Klub Assens Bogense Børkop Christiansfeld Egtved Ejby Fredericia Fredericia Lillebælt Faaborg Gråsten Haderslev Haderslev Hertug Hans Haarby-Glamsbjerg Kolding Koldingfjord Koldinghus Middelfart Nordborg Distrikt 1890 Tyskland Nyborg Nyborg-Østfyn Odense Odense Carolinekilde Odense City Odense Fruens Bøge Odense H.C. Andersen Odense Hunderup Odense International Odense Sct Knud Otterup Padborg-Kruså Ringe Rudkøbing Rødding Rødekro Svendborg Svendborg Sct. Jørgens Svendborg Sydfyn Sønderborg Sønderborg Syd Toftlund Tønder Vamdrup Vejen Vejle Nord Vejle Syd Vejlefjord Vojens Ærø Aabenraa Aarup

13 Distrikt klubber, aktive medlemmer pr Guvernør Bjørn Zebitz, Kongens Lyngby, / , Guvernør elect Rina Sture Kristensen, Copenhagen Morning, / , Guvernør nominee Peter Reimesch Koefoed, København Vesterbro, , Pastguvernør og Viceguvernør Niels Jørn Hahn, Sønderbro, , Distriktssekretær Jytte Holm-Larsen, Kongens Lyngby, , Distriktskasserer Bo Madsen, Græsted, / , Distriktscounsellor Thomas Salil Knudsen, Copenhagen Morning, , DICO 1 Birte Marie Linnebjerg, Dyrehaven, , Formand for Rotary Foundation Jørn Petersen, København, / , Formand for Extension/Membership Susanne Gram-Hanssen, København Grundtvig, , Formand for Rotary Leadership Institute Niels Jørn Hahn, Sønderbro, , Formand for Rotary PR Larna Joyce Wade, Gladsaxe, , Kontakt til Rotaract Pernille Belter, Copenhagen Morning, , Delegeret til Council on Legislation Steen Malherbe, Espergærde-Humlebæk, / , Distriktstræner Preben Harton, København, , Bestyrelsesmedlem i Rotary Danmarks Hjælpefond Jens Bent van der Watt, Brønshøj, / , Bestyrelsesmedlem i Rotary Danmarks Ungdomsudveksling Rina Sture Kristensen, Copenhagen Morning, / , Assisterende guvernør område 1 Lars Opgård Hjorth, København Vesterbro, / , Assisterende guvernør område 2 Mai Stengaard Armstrong, Egedal, , Assisterende guvernør område 3 Benny Strømberg Klitbo, Ballerup Sct. Jakob, / , Assisterende guvernør område 4 Jakob Søgaard Andersen, Græsted, / , Assisterende guvernør område 5 Ulla Jarulf Kjærgaard, Holte, / , Assisterende guvernør område 6 Løkke Munk Kirkegaard, Amager, , Assisterende guvernør område 7 Jens Kau, Egedal Morning, , Assisterende guvernør område 8 Gotfred Blom, Værløse, , Koordinator for Protection Officers Jakob Volther, Humlebæk-Nivå, , Guvernørudvalgsformand (GUF) Just Hartoft, Virum-Sorgenfri, / , Saldi regnskabs administrator Just Hartoft, Virum-Sorgenfri, / , Formand End Polio Now Grethe Christiansen, Ballerup Sct. Jakob, / , Formand for Nordatlantgruppen Ole Grøndahl Schou, Humlebæk-Nivå, / , Formand for Alumni Susanne Gram-Hanssen, København Grundtvig, , Halsnæs Frederikssund (2) Distrikt 1480 Gilleleje Hornbæk Græsted Helsingør (2) Fredensborg Helsinge Hillerød (3) Slangerup Allerød Lillerød Egedal (2) Humlebæk (2) Hørsholm Birkerød Storkøbenhavn (45) Bornholm Hasle Rønne Nexø Grønland Nuuk Klubnr. Klub Allerød Amager Ballerup Ballerup Sct. Jakob Birkerød Brøndbyernes Brønshøj Charlottenlund Christianshavn-Slotsholmen Copenhagen International Copenhagen Morning Copenhagen Strandparken Dragør Dyrehaven Egedal Egedal Morning Espergærde-Humlebæk Fredensborg Frederiksberg Frederiksberg-Falconér Frederiksberg-Mariendal Frederiksborg Frederikssund Frederikssund Falkenborg Gentofte Gilleleje Gladsaxe Gladsaxe Syd Glostrup-Albertslund Græsted Halsnæs Hasle Hellerup Helsinge Helsingør Helsingør-Snekkersten Herlev Hillerød Hillerød Christian IV Holte Hornbæk Humlebæk-Nivå Hvidovre Høje-Taastrup Hørsholm Kastrup Kongens Lyngby København København City København Grundtvig København Nord København Vesterbro København-Langelinie København Ørestad Lillerød Nexø Nuuk Rønne Skovshoved Slangerup Søllerød Sønderbro Tårnby Taastrup Virum-Sorgenfri Værløse 11 11

14 Distrikt klubber, aktive medlemmer pr Guvernør Marianne Løje, Korsør, , Guvernør elect Peter Chr. Juhlsgaard Jepsen, Roskilde Østre, / , Guvernør nominee Axel Brandt Lumholt, Sorø, / , Pastguvernør og Viceguvernør Werner Kahle, Holbæk, / , Distriktskasserer Alex Boye Jensen, Korsør, / , Distriktscounsellor Henrik Bjerre Christensen, Ringsted Sct. Bendts, / , DICO 1 Jørgen Maaløv Jørgensen, Store Heddinge, / , DICO 2 John Brandt Helmersen, Solrød, / , Formand for Rotary Foundation Karsten Michael Sørensen, Stege, / , Formand for Group Study Exchange Hans Nielsen, Solrød, / , Formand for Alumni Henrik Bjerre Christensen, Ringsted Sct. Bendts, / , Formand for Extension/Membership Flemming Pultz Egholm, Nykøbing F Vestensborg, / , Formand for Ryla Nils Ulrik Bagge, Svinninge, / , Formand for Rotary Leadership Institute Jørgen Ørum, Haslev, / , Formand for Rotary PR Annette Hansen, Roskilde Østre, , Delegeret til Council on Legislation Henning Damtoft Pedersen, Svinninge, / , Distriktstræner Henning Damtoft Pedersen, Svinninge, / , Bestyrelsesmedlem i Rotary Danmarks Hjælpefond Jørn Husted Madsen, Nakskov-Ravnsborg, / , Assisterende guvernør område 1 Thomas Rudolf Hansen, Stubbekøbing, , Assisterende guvernør område 2 Philip Green, Næstved Østre, / , Assisterende guvernør område 3 Torben Jønck, Faxe, , Assisterende guvernør område 4 Carsten Kruse, Gundsø, , Assisterende guvernør område 5 Per Helwigh, Svinninge, / , Assisterende guvernør område 6 Axel Brandt Lumholt, Sorø, / , Koordinator for Protection Officers Per Bergstrøm, Holbæk, , SekretærFoundation.Foundation og Polio Jørgen Ørum, Haslev, / , RI Convention chair Peter Müller, Nykøbing F Vestensborg, / , Arkivar John Brandt Helmersen, Solrød, / , Nyhedsredaktør John Brandt Helmersen, Solrød, / , Stewardship chair Flemming Pultz Egholm, Nykøbing F Vestensborg, / , Grants Chair Per Helwigh, Svinninge, / , Klubnr. Klub Dianalund-Stenlille Dragsholm Faxe Greve-Karlslunde Gundsø Gørlev Haslev Holbæk Holbæk Østre Hårlev-Karise Kalundborg Korsør Korsør Nor Køge Køge Nord Maribo Nakskov Nakskov-Ravnsborg Nykøbing F Nykøbing F Vestensborg Nykøbing Sjælland Nysted Næstved Næstved Sankt Peder Næstved Østre Nørre Alslev Præstø Ringsted Ringsted Sct. Bendts Roskilde Roskilde Syd Roskilde Østre Rotary E-Club One of Denmark Rødby Saxkjøbing Skælskør Slagelse Slagelse-Antvorskov Solrød Sorø Stege Store Heddinge Stubbekøbing Suså Svinninge Vordingborg Vordingborg Storstrømmen Nykøbing Sjælland Distrikt 1470 Dragsholm Kalundborg Svinninge Gundsø Holbæk (2) Roskilde (3) Gørlev Dianalund- Greve-Karlslunde Stenlille Solrød Borup Sorø Køge Ringsted (2) (3) Slagelse (2) Korsør (2) Haarlev-Karise Suså Haslev St. Heddinge Skælskør Næstved (3) Fakse Præstø Vordingborg (2) Stege Nørre- Alslev Nakskov Stubbekøbing (2) Nykøbing Sakskøbing Falster Maribo (2) Nysted 2010 Rødby

15 Guvernører 2015/16 i Norden Island Distrikt 1360 Magnús Jónsson, Finland Distrikt 1380 Kaj Kusnetsov, Distrikt 1390 Raili Töntsi, Distrikt 1400 Juha Risteli, Distrikt 1410 Olli Pihlava, Distrikt 1420 Ritva Heinonen, Distrikt 1430 Ari Jussila, Norge Distrikt 2250 Jostein By, Distrikt 2260 Jon Ola Brevig, Distrikt 2275 Jan Moslet, Distrikt 2290 Bjørn Aas, Distrikt 2305 Odd Jarle Hagen, Distrikt 2310 Trygve Danielsen, Sverige Distrikt 2320 Lillemor Karlström, Distrikt 2330 Suzan Stenberg, Distrikt 2340 Göran Samuelsson, Distrikt 2350 Carin Johannesson, Distrikt 2360 Ulf Andersson, Distrikt 2370 Paki Holvander, Distrikt 2380 Nils-Fredrik Salén, Distrikt 2390 Viveca Serder, Distrikt 2400 Christer Harplinger, Distrikt 2410 Monica Bengtsson, Grønland Del af distrikt 1470 Færøerne Del af distrikt Inner Wheel National Repræsentant 2015/2016 Lena Pedersen Hadstenvej 27, 8370 Hadsten Tlf Distriktspræsidenter 2015/2016 Distrikt 44 Gunvor Johnsen Borrisholtvej 82, 9800 Hjørring. Tlf: / Distrikt 45 Else Reng Rasmussen Th.Nielsens Gade 9, 7400 Herning Tlf: / Distrikt 46 Anne Elisabeth Nielsen Ny Adelgade 65, 5610 Assens Tlf: Estland Del af distrikt 1420 Litauen 1462 Letland Del af distrikt 2410 Distrikt 47 Janne Wolff Slotsgade 50 A, 3400 Hillerød Tlf: Distrikt 48 Marianne Müller Folemarken 57, 4800 Nykøbing F. Tlf

16 Ugedagenes Rotarymøder med klokkeslæt Mandag Esbjerg Øst Helsingør Odense Vejle Nord Køge Aalborg Vestre Gladsaxe Syd Copenhagen International Ejby Nykøbing F Odense International Silkeborg Østre Aarhus Aarhus Aros Esbjerg-Fanø Tårnby Vejlefjord Aalborg Søndre Esbjerg Vest Holte Horsens Vestre Koldingfjord Nykøbing Mors Randers Vestre Ringe Skive Slangerup Aalborg Stigsborg Birkerød Løgstør Roskilde Syd Rødding Værløse Allerød Dragsholm Espergærde-Humlebæk Faaborg Grindsted Gråsten Haslev Herning Søndre Hjørring Vestre Holbæk Østre Kalundborg Koldinghus Middelfart Næstved Ringsted Rønne Skanderborg Stubbekøbing Sydthy Sønderborg SYD Tønder Varde Warwith Virum-Sorgenfri Vordingborg Storstrømmen Åbybro Aarhus Skt. Clemens Bogense Dronninglund Ebeltoft Egedal Egtved Farsø Frederikssund Falkenborg Galten Hinnerup Holsted Humlebæk-Nivå Høje-Taastrup Nakskov-Ravnsborg Samsø Brørup Dianalund-Stenlille Gørlev Helsinge Herning Øst Hårlev-Karise Langå Præstø Saxkjøbing Viborg-Asmild Vinderup Bjerringbro Holstebro Vestre Kjellerup Lemvig Videbæk Suså Tirsdag Frederikshavn City Frederiksberg-Falconér Skive Fjord Morgen Skovshoved København Ørestad Nyborg-Østfyn Gladsaxe Kongens Lyngby Brøndbyernes Frederiksberg Grenaa København Vesterbro Roskilde Sønderbro Torshavnar Esbjerg-Jerne Nuuk Aarhus Sydvestre Amager Ballerup Frederiksberg-Mariendal Odense Hunderup Hvidovre Charlottenlund Haderslev Hertug Hans København City København Grundtvig Lillerød Aabenraa Aalborg Østre Billund Copenhagen Strandparken Fredensborg Han Herred Hillerød Christian IV København-Langelinie Næstved Sankt Peder Aarhus Marselis Bramming Børkop Fredericia Gundsø Hasle Hornbæk Klaksvikar Nakskov Nykøbing F Vestensborg Nykøbing Sjælland Odder Randers Søndre Ringkjøbing Sorø Stege Svendborg Sct. Jørgens Vojens Vordingborg Aarup Gilleleje Hanstholm Ikast Nibe Nordborg Nyborg Rebild Ribe Sindal Skælskør Rødby Slagelse Ølgod Holstebro Korsør Struer Ulfborg-Vemb Rotary E-Klub 1480 Onsdag 6.55 Aalborg City Egedal Morning Hjørring Morgen Randers Business Breakfast Copenhagen Morning Frederiksborg København København Nord Odense Fruens Bøge Svendborg Christianshavn-Slots holmen Glostrup-Albertslund Taastrup Århus City Odense H.C. Andersen Hellerup Hørning-Hasselager Skivehus Varde Vejle Syd Viborg Aalborg Nørresundby Assens Frederikshavn Kastrup Thisted Brædstrup Brønderslev Frederikssund Grenaa-Djurs Helsingør-Snekkersten Hjørring Hobro Juelsminde Korsør Nor Næstved Østre Nørre Snede Roskilde Østre Rudkøbing Ry Svinninge Tørring-Uldum Greve-Karlslunde Græsted Hadsten Hadsund Haarby-Glamsbjerg Jelling Køge Nord Padborg-Kruså Rødekro Store Heddinge Vamdrup Brande Faxe Nørre Alslev Skjern-Tarm Solrød Herning International MidWest Nexø Hørsholm 14 14

17 Torsdag Hjallerup Morgen Silkeborg Connect Skagen Morgen Odense City Brønshøj Gentofte Silkeborg Søllerød Haderslev Horsens Østre Sønderborg Herlev Kolding Aarhus International Århus Vest Ballerup Sct. Jakob Dyrehaven Fredericia Lillebælt Horsens Vitus Bering Odense Sct Knud Sekretærens huskeliste Se nærmere om procedurerne i afsnittet Praktiske anvisninger. Pr. 1. juli Kontingentfaktura fra Rotary International og Rotary Danmark. Pr. 1. september Klubbens arkivalier som Præsidentens årsberetning mv. sendes til klubbens arkivar og evt. til lokalhistorisk arkiv Pr. 1. januar Kontingentfaktura fra Rotary International og Rotary Danmark. Senest 1. februar Præsident, sekretær og kasserer for næste år skal være oprettet på Senest 15. april Resterende bestyrelsesmedlemmer samt udvalgsformænd og alle medlemsprofiler skal være opdaterede på Senest 1. maj Bestilling af medlemsbøger for det kommende rotaryår. Senest den 8. i hver måned På skal forrige måneds møder være sat til Christiansfeld Give Halsnæs Hedensted Hillerød Hirtshals Holbæk Maribo Otterup Randers Østre Svendborg Sydfyn Frederikshavn Bangsbostrand Hammel Pandrup Skagen Slagelse-Antvorskov Toftlund Aars Dragør Herning Nysted Ringsted Sct. Bendts Rosenholm Rønde Sæby Vejen Ærø referat. Se i øvrigt sekretærhåndbogen på > Downloads. Tryksager Fra Rotary Danmarks Sekretariat kan rekvireres: Medlemsbogen, ekstra eksemplarer Optagelsesformularer Foldere (kortfattede oplysninger om Rotary) Se iøvrigt > Downloads, hvor de nævnte tryksager kan bestilles. Fra Europa/Afrika-kontoret i Zürich kan rekvireres: Manual of Procedure (fås også på tysk og svensk) Club Constitutions and By- Laws Official Directory samt øvrige publikationer (se under Rotarylitteratur i afsnittet Rotary i Danmark.) Kontingentfaktura fra RI og RD RI fakturaen tilsendes fra Rotary International pr. mail til præsident, sekretær, kasserer og Executive Secretary i klubben. Fakturaen kan betales ved en almindelig bankoverførsel i danske kroner til Nordea Bank reg.: 2040 konto: Fredag Grenaa GoMorgen Viborg Morgen Odense Carolinekilde Aarhus Nordvestre Rotary Øresund Sommerprogram (se nedenfor) Rotary Øresund er et praktisk resultat af svensk-dansk samarbejde indledt i Sæsonen indledes den første fredag efter Langfredag og fortsætter de efterfølgende 22 fredage. I samarbejdet er der 7 svenske klubber og 4 danske klubber - Helsingør RK, Helsingør- Snekkersten RK, Espergærde- Humlebæk RK og Humlebæk- Nivå RK. Hver fredag går de svenske rotarianere om bord i Helsingborg for at møde de danske rotarianere, der går om bord i Helsingør fra færgeterminalen i Helsingør. Svenskerne HUSK at skrive klubbens nummer og navn i beskedfeltet. Rotary Danmarks Medlemsdatabase Medlemsdatabasen på www. rotary.dk vedligeholdes i princippet af klubsekretæren og det enkelte medlem. Databasen skal løbende vedligeholdes, da data herfra synkroniseres med data i Rotary International hver nat for de tilsluttede klubber. 8 gange om året trækkes data i forbindelse med udsendelse af Rotary Norden, ligesom der hentes data til medlemsbogen herfra. Praktiske anvisninger Bidrag til Rotary Foundation. Skema til brug for indbetalinger til Rotary Foundation downloades fra dk > Downloads. Formularen er selvforklarende og giver de nødvendige anvisninger for indbetalingerne. Det danske kontingent. Hver den 15. juli og 15. januar udsendes faktura på diverse kontingenter fra Landssekretariatet til klubbens kasserer. har spist på vej til Helsingør og på turen tilbage til Helsingborg holdes et kort Rotarymøde. På turen tilbage til Danmark spiser de danske deltagere. Mødet gælder som ordinært Rotarymøde. Ledsagere og gæster er velkomne. Der sejles med færgen Aurora med afgang fra Helsingør kl (2 overfarter) eller kl (1 overfart), men tjek på søg klubber i distrikt Her har ØRESUND sit program, eller se hjemmesiden com, hvor historien er skrevet på engelsk. Vel mødt om bord. Yderligere oplysninger omkring Rotary Øresund rettes til Mogens Bille, eller Kassereren betaler denne faktura som et indbetalingskort med den FI kode, der står på fakturaen. Alternativt indbetales via netbank til sekretariatets konto i Danske Bank: Det Internationale kontingent. Fakturaen kan betales ved en bankoverførsel til Nordea Bank reg.: 2040 konto: HUSK at skrive klubbens nummer og navn i beskedfeltet. Betalingsfrister. Såvel det danske som det internationale kontingent skal betales i løbet af henholdsvis juli og januar måned

18 Forkortelser m.v. 3-H Health, Hunger and Humanity AAM Additional Active Member ADC Assistant District Chair AG (ADG)Assistant Governor AM Active Member ARRFC Assistant Regional Foundation Coordinator CC Club Counsellor CICO Club Internet Communication Officer COL Council on Legislation D District DC District Chair DDF District Designated Funds DG District Governor DGE District Governor Elect DGN District Governor Nominee DGND District Governor Nominee Designated DGSC District Grant Subcommittee Chair DICO District Internet Communication Officer DIK Donations in Kind DLP District Leadership Plan DMDC District Membership Development Chairs DPFC District Permanent Fund Chairperson DPO District Protection Officer DRFC District Rotary Foundation Chair DRMA Danish Rotary Multidistrict Administration (RD) DRR District Rotaract Representative DSG District Simplified Grants EEMA Region Europe/East Mediterrania/Africa incl. RIBI ES Excecutive secretary FOR Family of Rotary FU Forretningsudvalget GBI Rotary Region Great Britain and Ireland GETS Governor Elect Training Seminar GF Guarantee Form GRSP Georgia Rotary Student Program GSE Group Study Exchange GYE Global Youth Exchange IAS Internationa Ambassadorial Scholarship ICC InterCountry Committees IPAC International Projects Advisory Committee IPDG Immediate Past District Governor IPP Immediate Past President LTE Long Term Exchange MG Matching Grant MOP Manual of Procedure NCC National Co-ordinating Committee NGE New Generation Exchange NYSF National Youth Science Forum OD Official Directory of Rotary International P President PDG Past District Governor PE President Elect PETS President Elect Training Seminar PHF Paul Harris Fellow PHSM Paul Harris Sustaining Member PN President Nominee PO Protection Officer POLIO+ RI program to immunize children against poliomyelitis PP Past President PPE P reserve Planet Earth PR Public Relations PRID Past RI Director PRIP Past RI President PRIT Past RI Treasurer RC Rotary Club RCC Rotary Community Corps RCP Rotary Code of Policies RD Rotary Danmark RD Rotary District (Engelsk) RDG Rotary Distrikts Golf RDH Rotary Danmarks Hjælpefond RDH FU Rotary Danmarks Hjælpefond s Forretningsudvalg RDR Rotary Danmarks Råd RDS Rotary Danmarks Sekretariat RDU Rotary Danmarks Ungdomsudveksling RFE Rotary Friendship Exchange RGHF Rotary Global History RI Rotary International RIBI Rotary in Great Britain and Ireland RID Rotary International Direktor RIP Rotary International President RIPE Rotary International President Elect RIPN Rotary International President Nominee RIPPR RIP Personal Representative RITE Rotary Inter-country Teacher Exchange RITS Rotary International Travel Service RK Rotary Klub RN Rotary Norden ROSE Rotary Overseas Summer Ex change ROTEX Organization of Ex-Rotary Exchange Students ROTI Rotarians On The Internet ROVE Rotary Overseas Vocational Exchange RRFC Regional Rotary Foundation Coordinator Rtn Rotarian RV Rotary Volunteers RVC Rotary Village Corps RYE Rotary Youth Exchange RYEP Rotary Youth Exchange Program RYLA Rotary Youth Leadership Awards RYSAP Rotary Youth Self Achievement Program S Secretary SAM SAR SE SEP SETS SF STE SWSL TR TRF USCB WCS VTT YEO YEP YIR YRSG ZONE Senior Active Member Semi Annual report Sponsor Erklæring Study Exchange Program Secretary-Elect Training Seminar Student Family Short Term Exchange Save Water Save Lives The Rotarian The Rotary Foundation Rotary Region USA, Canada World Community Service Vocational Training Teams Youth Exchange Officer Youth Exchange Program Yours in Rotary Youth Service Resource Group Rotary er delt op i 34 zoner. Køb af rotaryting og -sager Bannere Skærup Serigrafi/Design, Overbyvej 12, Skærup, 7080 Børkop. Tlf , fax Emblemer og diverse Rotaryeffekter Jydsk Emblem Fabrik A/S Emblex Emblemer. Sofienlystvej 9, 8340 Malling, Århus Syd. Tlf Firmaet forhandler endvidere en række andre Rotaryeffekter (se sidst i bogen). Prislister kan ses på firmaets hjemmeside. Rotaryflag Dahls Flagfabrik, Nørrevoldgade 25, 1358 København K. Tlf , og Stilling-Flag A/S, Sorgenfrivej 14, 2800 Lyngby. Tlf ,

19 Stikordsordnet ordforklaring Medlemskort De tidligere medlemskort, der blev udstedt som kvittering for betalt kontingent, er udgået. Der kan i stedet købes Club Membership ID Cards. Se Oplysninger om Rotary En lille folder med kortfattede oplysninger om Rotary kan rekvireres hos landssekretariatet. Optagelsesformular Anvendes ved optagelse af nye medlemmer. Rekvireres fra landssekretariatet. Sangbøger Fra Nykøbing Sjælland RK kan rekvireres særlige Rotarysangbøger. Rotarybegreber Alumni Tidligere deltagere i Rotary Foundations programmer. Arkiv, Rotary Se Rotary Danmarks Landsarkiv og Bibliotek. Assembly Den engelske betegnelse for instruktionsmøde på internationalt plan for indkommende guvernører og på distriktsplan særligt for indkommende klubpræsidenter og -sekretærer. Se nærmere under Instruktionsmøder. Bibliotek, Rotary Se Rotary Danmarks Landsarkiv og Bibliotek. Convention Rotary Internationals årlige generalforsamling. Se nærmere i afsnittet Rotary International. Council on Legislation Rotarys lovgivende forsamling, der afholdes hvert 3. år. Se nærmere i afsnittet Rotary International. Counsellor Inden for ungdomsudvekslingen er det på distriktsplan den person, der assisterer klubberne og på klubplan er det den person, der tager sig af klubbens udvekslingsstudenter. Directory, Official Oversigt over samtlige Rotaryklubber i verden. Udkommer hvert år. Hver klub (sekretæren) modtager 1 gratis eksemplar. Yderligere eksemplarer kan købes hos kontoret i Zürich. Distriktskonference Distriktets årlige møde. Hver klub bør være repræsenteret, normalt ved præsident og sekretær, men alle rotarianere er velkomne. Det anbefales, at præsident og sekretær får deres deltagerudgifter dækket af deres klub. Se i øvrigt nærmere i afsnittet Rotary International. Europa/Afrikakontoret i Zürich RI s regionale kontor til betjening i økonomiske og andre områder af bl.a. de danske Rotaryklubber. Se nærmere i afsnittene Adresser og Rotary International. Bemærk, at der er oprettet et telefonnummer, der går direkte til den nordiske afdeling af kontoret. Instruktionsmøde Det årlige møde for de indkommende klubbestyrelser. Præsident og sekretær har pligt til at møde, og det anbefales, at de får deres deltagerudgifter dækket af deres klub. Se i øvrigt nærmere i afsnittet Rotary International. Institute, Rotary Se Rotary Zone Institute. Der kan også afholdes sådanne institutes på distriktsplan for klubbernes ledelser. Manual of Procedure Oversigt over alle gældende love, vedtægter og andre bestemmelser. Udkommer hvert 3. år efter Council on Legislation (se dette). Hver klub modtager 1 eksemplar gratis. Yderligere eksemplarer kan købes hos kontoret i Zürich. Foreligger på engelsk, svensk, tysk og mange andre sprog. PETS President Elect Training Seminar Årligt møde for indkommende præsidenter, hvor den nominerede guvernør gennemgår det kommende Rotaryårs programpunkter og de områder, der bør vægtes. Indkommende præsidenter har pligt til at møde. Regional konference Se Rotary Zone Institute. Rotary Danmarks Hjælpefond En fond, hvis formål er at yde støtte til sociale, kulturelle og andre samfundsgavnlige opgaver i Danmark og i udlandet. Se nærmere i afsnittet Rotary i Danmark. Rotary Danmarks Landsarkiv og Bibliotek Hører nu under Statens Arkiver Erhvervsarkivet Vester Alle 12, 8000 Aarhus C Se nærmere i afsnittet Rotary i Danmark. Rotary Danmarks Sekretariat Fælles sekretariat for de danske Rotarydistrikter. Ledes af landssekretær Asbjørn Isaksen. Sekretariatets fulde navn: Rotary Danmarks Sekretariat. Rotary Danmarks Ungdomsudveksling Udveksling af unge mellem Danmark og udlandet, enten i form af ungdomslejre eller udveksling af enkeltpersoner. Se nærmere under Rotary Danmarks Ungdomsudveksling i afsnittet Rotary i Danmark. Rotarys farver Rotary Azure: C99 M47 Y0 K0 Rotary Sky Blue: C96 M0 Y6 K0 Rotary Royal Blue: C100 M80 Y9 K2 Rotary Gold: C0 M26 Y100 K0 Der henvises iøvrigt til Voice and Visual Guidelines for Rotarians, som kan downloades fra rotary.org. Rotary Foundation Academic Year Akademisk udveksling af unge fra 18 år på min. bachelorniveau. Der kan søges om stipendier under 2 former: Ambassadorial Scholarship eller Rotary World Peace Fellowship. Se nærmere under afsnittet Rotary Foundation programmer, Uddannelsesprogrammer. (Tillige under Rotary Georgia Student Programmet). Rotary Norden Det fælles nordiske Rotarytidsskrift, som udsendes til alle nordiske rotarianere. Abonnementsprisen er inkluderet i det danske kontingent. Ekstra abonnementer (fx til honorære medlemmer) kan bestilles hos Landssekretariatet; mest praktisk samtidig med indsendelse af halvårsrapporten. Se i øvrigt nærmere i afsnittet Rotary i Norden. Rotary Zone Institute Afholdes i de forskellige Rotaryzoner, for Danmarks vedkommende zone 16. Formålet er at give deltagerne de nyeste informationer om programmer og administrative forhold både på internationalt og på regionalt plan. Konferencen er ikke lovgivende, men den kan vedtage resolutioner. Zoner Rotaryverdenen er delt op i 34 zoner med omtrent lige mange rotarianere i hver (ca ). Danmark er placeret i zone 16 delt i 3 sektioner. Sektion A: Danmark, incl. Grønland Island Litauen Sektion B: Sverige (distrikt 2360 og 2390) Polen Hvide Rusland Ukraine Sektion C: Norge Hver zone vælger hvert andet år et medlem af The Board (hovedbestyrelsen). Se nærmere i afsnittet Rotary International

20 Særlige Rotarymåneder og -datoer Danmark Funktionsår 2015/2016 AG-kursus (landsdækkende) Alle distrikter: 30. januar 2016 Distriktskonferencer Distrikt 1440: 3. oktober 2015 Distrikt 1450: september 2015 Distrikt 1461: 19. september 2015 Distrikt 1470: september 2015 Distrikt 1480: 26. september 2015 Funktionsår 2016/2017 DGN-kurser (landsdækkende) Kursus 1: 17. oktober 2015 Kursus 2: februar 2016 Teambuildingseminar (landsdækkende) 27. februar 2016 PETS & instruktionsmøder Distrikt 1440: 19. marts 2016 Distrikt 1450: 12. marts 2016 Distrikt 1461: 2. marts 2016 Distrikt april 2016 Distrikt 1480: 9. april 2016 Distriktskonferencer Distrikt 1440: 17. september 2016 Distrikt 1450: oktober 2016 Distrikt 1461: 24. september 2016 Distrikt 1470: 24. september 2016 Distrikt 1480: 29. oktober 2016 Rotarymåneder, -uger og -dage Juli Literacy & Numeracy Month August Membership & Extension Month September Youth Activity Month. Oktober Vocational Service Month. November Rotary Foundation Month. December Family Month. Januar Rotary Awareness Month. Februar World Understanding Month. April Magazine Month. Juni Rotary Fellowship Month. Rememberance Week Den uge, der indeholder den 27. januar, Paul Harris dødsdag. Rotaract Week Den uge, der indeholder den 13. marts. World Understanding & Peace Day 23. februar, Rotarys stiftelsesdag. Internationalt Kommende Internationale Conventions Seoul, Republic of Korea 29. maj-1. juni 2016 Atlanta, Georgia juni 2017 Toronto, Ontario, Canada juni 2018 Kommende Internationalt Assembly (Guvernørskolen) San Diego, Californien, januar januar januar 2018 Rotary Zone Institute og GETS Birmingham, England, GETS november 2015 Birmingham, England, Institute november 2015 Stockholm, Sverige, GETS oktober 2016 Stockholm, Sverige, Institute oktober 2016 Polio dag organiseret af RI & WHO 24. oktober 2015 Historie Tidligere danske oldermænd/formænd for RD 1957/58 O. K. Rørsted (1450) 1958/59 Ejnar Jarløv (1470) 1959/60 Tyge Lassen (1450) 1960/61 Ove Arkil PHF (1460) 1961/62 Aage Rasmussen PHF (1470) 1962/63 Paul Oxhøj PHF (1450) 1963/64 Viggo Oram (1450) 1964/65 Per Beck Jensen PHF (1460) 1965/66 G. Haastrup Vig PHF (1470) 1966/67 Helge N. Blauenfeldt (1460) 1967/68 Svend Larsen PHF (1470) 1968/69 P. K. Søgaard PHF (1450) 1969/70 N. E. Skovgård Petersen (1480) 1970/71 Jørgen Pedersen PHF (1460) 1971/72 Helge Dannesboe PHF (1470) 1972/73 E. Duch PHF (1450) 1973/74 John B. Nielsen PHF (1480) 1974/75 P. E. Nielsen PHF (1440) 1975/76 A. Davidsen PHF (1480) 1976/77 Nis Bruhn PHF (1450) 1977/78 Carl Larsen PHF (1470) 1978/79 Per Mønsted PHF (1440) 1979/80 John Weinold PHF (1470) 1980/81 Peter Bundgaard PHF (1450) 1981/82 Børge Stenstrup PHF (1480) 1982/83 Find Biilmann PHF (1450) 1983/84 Magnus Th. Kjær PHF (1440) 1984/85 Martin Duus PHF (1460) 1985/86 Oluf Hansen PHF (1460) 1986/87 Chr. Kjærgaard-Hansen PHF (1470) 1987/88 Ole Brammer PHF (1470) 1988/89 Hans-Ulrik Barfoed PHF (1460) 1989/90 N. P. Bager PHF (1450) 1990/91 Kjeld Kilsdal PHF (1480) (udmeldt) 1991/92 Aage Vorre PHF (1440) 1992/93 Alf Ove Jensen PHF (1470) 1993/94 Carsten Leth PHF (1460) 1994/95 Kaj Witt PHF (1450) 1995/96 Niels Chr. Schultz-Nielsen PHF (1480) (udmeldt) Tidligere danske Medlemmer af RI Board of Directors 1925/26 T. C. Thomsen, København RK 1935/36 P. A. Kruuse, Odense RK, PHF 1946/47 Einar Lisborg, Slagelse RK 1952/53 Aage E. Jensen, Holbæk RK Ove Arkil, Haderslev RK, PHF Per Mønsted, Randers Østre RK, PHF Peter Bundgaard, Ry RK, PHF Per Høyen, Aarup RK, PHF 1996/97 Per Thomsen PHF (1440) (udmeldt) 1997/98 Henrik Knudtzon PHF (1470) 1998/99 Willy Madsen PHF (1460) 1999/00 Villy J. Dürr PHF (1450) 2000/01 Jørgen Christensen PHF (1480) 2001/02 Jens Holm Jensen PHF (1440) 2002/03 Palle Sanvig PHF (1470) 2003/04 Preben Nielsen PHF (1460) 2004/05 Bengt Lund PHF (1450) (udmeldt) 2005/06 Jørgen Ørum PHF (1480) 2006/07 Per Hylander PHF (1440) 2007/08 Jørgen Eeg Sørensen PHF (1450) 2008/09 Benny Knudsen PHF (1480) 2009/10 Jens van der Watt PHF (1470) 2010/11 Henning Damtoft Pedersen PHF (1480) 2011/12 Torben Andreasen PHF (1450) 2012/13 Carl Peder Adolph PHF (1460) 2013/14 Jens Erik Rasmussen PHF (1470) 2014/15 Jan Brinck PHF (1440) 18 18

De Danske Rotarydistrikter 1440 1450 1460 1470 1480

De Danske Rotarydistrikter 1440 1450 1460 1470 1480 De Danske Rotarydistrikter 1440 1450 1460 1470 1480 M E D L E M S B O G 2 0 1 3 / 1 4 Medlemsfortegnelsen er kun til personligt brug og må ikke anvendes som adressemateriale Eftertryk ikke tilladt Rotary

Læs mere

ROTARY INTERNATIONAL DISTRIKT 1460 DANMARK - LITAUEN

ROTARY INTERNATIONAL DISTRIKT 1460 DANMARK - LITAUEN Kære Præsident elect og klubsekretær 2011/2012! Nu er vi klar til det næste trin i vores forberedelse til Rotary-året 2011-2012. Vi mødes nemlig til PETS og instruktionsmøde i Aabenraa torsdag den 3. marts

Læs mere

Ledelse og medarbejdere

Ledelse og medarbejdere Seneste opdatering 26. 21. september februar 2013 2014 Seneste opdatering 26. september 2014 Ledelse og medarbejdere Hovedkontor Slotsmarken 11 2970 Hørsholm Tlf.: 7024 2900 E-mail: info@d-i.dk Navn Titel

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

Sort søndag. Nr. 6 december 2011 Med venlig hilsen fra din distriktsguvernør Asbjørn Isaksen

Sort søndag. Nr. 6 december 2011 Med venlig hilsen fra din distriktsguvernør Asbjørn Isaksen Nr. 6 december 2011 Med venlig hilsen fra din distriktsguvernør Asbjørn Isaksen Det er søndag den 4. december. Man står op om morgenen, hvor er det dejligt, solen skinner, morgenmad sammen med konen, endnu

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE Vi har regnet på den nye af en for et gennemsnitligt parcel- eller rækkehus i de forskellige kommuner. Allerede i dag er der stor forskel på erne og dermed også stor

Læs mere

Matas-butik Adresse Postnr. By Dato Tidspunkt

Matas-butik Adresse Postnr. By Dato Tidspunkt Matas Trianglen Østerbrogade 72 2100 København Ø 10.08 12.00-16.00 Matas Østerbrogade 142 2100 København Ø 18.08 12.00-16.00 Matas Østerbrogade 104 2100 København Ø 25.08 12.00-16.00 Matas Østerbro Centret

Læs mere

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1 DELTAGERLISTE HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. 1. HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. GRUPPE A Aarøsund 2 stemme Stemmeberettiget Tildelt ekstra Antal v/fuldmagt Assens Bestyrelsesformand

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

PROGRAM DISTRIKTSKONFERENCEN DISTRIKT 1450 14. 16. SEPTEMBER 2012 HORSENS

PROGRAM DISTRIKTSKONFERENCEN DISTRIKT 1450 14. 16. SEPTEMBER 2012 HORSENS PROGRAM DISTRIKTSKONFERENCEN DISTRIKT 1450 14. 16. SEPTEMBER 2012 HORSENS Program for fredag d. 14. september 2012 15.00. 19.00. Ankomst og registrering på Hotel Opus 19.00. 20.30. Opus Surprise Buffet

Læs mere

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne E-Sundhedsobservatoriet - Årskonference 2013 Poul Erik Kristensen, KL Overordnet plan for FMK implementering i kommuner Mobilisering Integrationsprojekt

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 - I såvel kommunerne (KL) som regionerne (DR) er andelen og antallet af fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker

Læs mere

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der?

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Folkepensionsalderen er i dag 65 år. Derfor er det her valgt at tage udgangspunkt i de 65+årige som ældre, selvom folkepensionsalderen tidligere

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde.

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde. Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Skibhusvej 52B, 3. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: servicestyrelsen@servicestyrelsen.dk www.servicestyrelsen.dk Der kan frit citeres fra rapporten med

Læs mere

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012 Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Region Hovedstaden Alle beløb ekskl. moms Kommune - Gruppe 1 Adm. Gebyr Ordning - Gruppe

Læs mere

Oversigt over retskredse

Oversigt over retskredse Domstolsstyrelsen Rets-, kvalitets- og udviklingscentret St. Kongensgade 1-3 1264 København K. Tlf. 70 10 33 22 Fax 70 10 44 55 post@domstolsstyrelsen.dk CVR nr. 21-65-95-09 Sagsbeh. SNM/WBN Oversigt over

Læs mere

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 (2. samling) BUU Alm.del Bilag 6 Offentligt Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Inklusionsgraden for hele landet

Læs mere

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet.

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet. Ældre Sagen september 213 Efterlønsmodtagere Antallet af efterlønsmodtagere falder Fra 27 til 212 er antallet af fuldtids-efterlønsmodtagere 1 faldet fra 138.11 til 13.272 personer svarende til et fald

Læs mere

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs sniveau Af Tine Høtbjerg Henriksen Profilmodellen 2010 er en fremskrivning af, hvordan en ungdomsårgang 1 forventes at uddanne sig i løbet

Læs mere

HUSK: ændret procedure for betaling af RI kontingent

HUSK: ændret procedure for betaling af RI kontingent NR. 4 - NOVEMBER 2014 Har din klub et projekt? November er Foundation måned, hvor alle klubber opfordres til at sætte fokus på projekter. Projektarbejde er med til at sammentømre en klub og øger kammeratskabet.

Læs mere

Distrikt 1450 Danmark Årsberetning 2011 2012. Ritch within, to embrase humanity

Distrikt 1450 Danmark Årsberetning 2011 2012. Ritch within, to embrase humanity Distrikt 1450 Danmark Årsberetning 2011 2012 1.Juli 2011 30. Juni 2012 RI President Kalian Banerji Ritch within, to embrase humanity Distriktsguvernør Thomas Locht Past distriktsguvernør Torben Andreasen

Læs mere

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 21. februar 2013 Michel Klos Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 Regeringen og Enhedslisten indgik i forbindelse med finansloven for 2013 en aftale om at etablere en ny særlig uddannelsesordning

Læs mere

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt Store forskelle på, hvor i landet besøget bliver fravalgt Antallet af danskere, der ikke har været til 3 år i træk, er vokset med 10 pct. fra 2003 til 2008. Og der er store forskelle på hvor i landet,

Læs mere

Vær en. levende klub. Klubbens ledelsesplan.indd 1

Vær en. levende klub. Klubbens ledelsesplan.indd 1 Vær en levende klub Klubbens ledelsesplan Klubbens ledelsesplan.indd 1 09-11-2011 12:19:31 Rotarys formål er at fremme og styrke viljen til at tjene andre som en forudsætning for al god virksomhed. Rotary

Læs mere

Stadig flere elever går på privatskole

Stadig flere elever går på privatskole Procent Stadig flere elever går på privatskole Et ud af seks børn eller 16,5 pct., der netop har startet det nye skoleår, går på privatskole. Det er en stigning på 36,4 pct. siden 2. Tendensen er landsdækkende.

Læs mere

Oline-Lokalebørs Statistikken

Oline-Lokalebørs Statistikken Oline-Lokalebørs Statistikken Nr. Juli. Kvartal 9 SÅ SKAL DU KUN SØGE ET STED Fortsat stigende ledighed Ledigheden for kontorlokaler stiger fortsat. Således er ledigheden på landsplan steget med, procentpoint

Læs mere

Guvernørens Månedsbrev

Guvernørens Månedsbrev Guvernørens Månedsbrev Distrikt 1450 Nr. 6. december 2010 Distriktet har: 53 klubber 2.272 medlemmer (1.11.2010) Danmark: 278 Klubber 11.496 medlemmer Torben Andreasen Distriktsguvernør 2010-11 Kære Rotary

Læs mere

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2013 Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2011 februar 2012 INDHOLD Indhold... 2 1. Indledning... 3 2. Metode og målgruppe til kvalitetssikringen...

Læs mere

Inspirationshåndbog for distrikt 1480/2012-13

Inspirationshåndbog for distrikt 1480/2012-13 Inspirationshåndbog for distrikt 1480/2012-13 Indhold 1. Formål med Håndbogen 2. Mission 2.1 Rotary International s mission 2.1.1 Årets Internationale Tema 2.2 Distriktets mission 3. Vision, fokusområder

Læs mere

1450 INFO DISTRIKTETS AMBASSADØRER TEAM 2011/12. September 2011

1450 INFO DISTRIKTETS AMBASSADØRER TEAM 2011/12. September 2011 September 2011 1450 INFO DISTRIKTETS AMBASSADØRER TEAM 2011/12 Efter en særdeles vellykket afrejsebriefing i juli måned - er distriktets unge rejst ud i verden. Flere af dem har allerede skrevet hjem og

Læs mere

Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse:

Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse: Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse: Hovedstaden-Sjælland Albertslund Allerød Ballerup Bornholm Brøndby Egedal Faxe Fredensborg Frederiksberg Frederikssund Furesø Gentofte Gladsaxe Glostrup

Læs mere

Samlede sprøjtemiddeltal pr. golfbane pr. baneelement for 2013

Samlede sprøjtemiddeltal pr. golfbane pr. baneelement for 2013 Symbolforklaring: = belastningsloft = belastning = afvigelse fra belastningsloft Samlede sprøjtemiddeltal pr. golfbane pr. baneelement for 213 Pesticider og genteknologi J.nr. MST-666-9 Ref. louln/anfje

Læs mere

Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri

Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri DI Den 8. juni 2009 jual Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri i 2009 1. Sammenfatning Følgende analyse belyser forskellene i byggesagsgebyrerne kommunerne imellem. Dette gøres ved, at opstille

Læs mere

TV 2 REGIONALT REGIONALT

TV 2 REGIONALT REGIONALT REGIONALT PRISER 25 REGIONERNE 26 TILLÆG 35 RABAT 36 GARANTIER 37 PROVISION/GODTGØRELSE 38 BESTILLING AF REKLAMETID 39 BETALINGSBETINGELSER 40 JURIDISK RÅDGIVNING 83 GENERELLE BETINGELSER 84 24 1 PRISER

Læs mere

DAMUSA Sammenfatningsrapport 1. Vælg en af nedenstående muligheder: "Jeg er..." Svarprocent: 100% (N=1448)

DAMUSA Sammenfatningsrapport 1. Vælg en af nedenstående muligheder: Jeg er... Svarprocent: 100% (N=1448) 1. Vælg en af nedenstående muligheder: "Jeg er..." Svarprocent: 100% (N=1448) Spørgsmålstype: Vælg en Nuværende elev 244 17% Tidligere elev 69 5% Kommende elev (står på venteliste) 43 3% Underviser 67

Læs mere

Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven

Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven www.børnogseksualitet.dk Bilag 1. Antal børnehaver i kommunerne I kolonne 1 er angivet alle de 98 kommuner i Danmark. I kolonne 2 er opgjort antal børnehaver i

Læs mere

Tilsyn med fortidsminder

Tilsyn med fortidsminder Tilsyn med fortidsminder Kulturarvsstyrelsen overtager tilsynet med fortidsminder Kulturarvsstyrelsen har det nationale ansvar for vores ca. 30.000 fortidsminder. nordjyllands historiske museet for thy

Læs mere

Q1 Dit barns alder. Besvaret: 216 Sprunget over: 0 0% 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29

Q1 Dit barns alder. Besvaret: 216 Sprunget over: 0 0% 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29 Q1 Dit barns alder Besvaret: 216 Sprunget over: 0 10 8 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29 11,11% 24 12,04%

Læs mere

Klubbesøg - en god oplevelse

Klubbesøg - en god oplevelse Nyt i 1440 En hilsen fra din distriktsguvernør NR. 2 - september 2015 Fællesskab - Forskellighed - Engagement Klubbesøg - en god oplevelse Så er Rotary-året godt i gang, og det er jeg også med at besøge

Læs mere

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Regeringens ekspertudvalg for fattigdom har udarbejdet en dansk fattigdomsgrænse. På baggrund af den nye fattigdomsgrænse viser tal fra AE, at antallet

Læs mere

1450 YOUTH SERVICE. Godt Nytår! Der er meget godt at se frem til. Januar 2014

1450 YOUTH SERVICE. Godt Nytår! Der er meget godt at se frem til. Januar 2014 1450 YOUTH SERVICE Januar 2014 Godt Nytår til alle Vi glæder os til det fortsatte samarbejde. Godt Nytår Der er meget godt at se frem til Kære Club counsellor og ungdomsudvalg Vi håber at I alle har haft

Læs mere

AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre

AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre Regioner Geografiske dækningsområder for VEU-centre Kommuner AMU-udbydere fra januar 2010 og VUC ere Region Nordjylland Dækningsområde

Læs mere

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Situationen på det danske arbejdsmarked er generelt begyndt at lysne. Der er dog stor forskel på, hvor godt det går i de enkelte kommuner. Bedst går det

Læs mere

Oversigt over nye kommunenumre. De 98 kommuner i det nye Danmark med nye kommunenumre

Oversigt over nye kommunenumre. De 98 kommuner i det nye Danmark med nye kommunenumre De 98 kommuner i det nye Danmark med nye kommunenumre Efter kommunalreformen trådte i kraft den 1. januar 2007 er Danmark opdelt i 5 regioner med i alt 98 kommuner. Nedenfor er angivet den nye fordeling.

Læs mere

Det tager ca. 5 minutter at udfylde spørgeskemaet, som er ganske kort.

Det tager ca. 5 minutter at udfylde spørgeskemaet, som er ganske kort. Om undersøgelsen BDO Kommunernes Revision og Dansk Facilities Management netværk gennemfører i samarbejde en kortlægning af organiseringen af ejendomsdriften i landets kommuner. Kortlægningen gennemføres

Læs mere

De store kommuner taber på jobcentrene

De store kommuner taber på jobcentrene - mela - 08.12.2008 Kontakt: Mette Langager - mela@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 De store kommuner taber på jobcentrene Allerede til sommer overtager kommunerne ansvaret for de statslige dele af jobcentrene.

Læs mere

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danmarks Statistik har offentliggjort en ny opgørelse af formuerne blandt danske familier. Det er første gang, at Danmarks Statistik offentliggør formuestatistik,

Læs mere

Folkeskolelærernes undervisningstid

Folkeskolelærernes undervisningstid Folkeskolelærernes undervisningstid, 2013/14 - Folkelærernes gennemsnitlige undervisningsandel er i skoleåret 2013/14 36,2 procent (brutto) og 41,9 procent netto for kommuner på 2005-arbejdstidsaftalen.

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet

Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet Adgang til Miljøstyrelsens Affaldsdatasystem via www.virk.dk kræver følgende: Digital medarbejdersignatur, som fås fra kommunens lokale virk-administrator

Læs mere

PRISLISTE ONLINE PRODUKTER

PRISLISTE ONLINE PRODUKTER LISTE ONLINE PRODUKTER ONLINE start ONLINE basis ONLINE PROFIL 1 ONLINE PROFIL 2 ONLINE PROFIL 3 ONLINE PROFIL 5 Kort tekst på resultatside (uden billede, tekst og link) (uden billede, tekst og link) 2

Læs mere

Vejens Design. Henrik Skouboe Bystrup Arkitekter og Designere

Vejens Design. Henrik Skouboe Bystrup Arkitekter og Designere Vejens Design Henrik Skouboe Bystrup Arkitekter og Designere Skagen Forventet trafikvækst 2007-2022 Hirtshals Hjørring Hanstholm Basis vækst Høj vækst Meget høj vækst Frederikshavn (15-30%) (30-45%) (Over

Læs mere

Beretning TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER

Beretning TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER Beretning om TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER Afgivet af Civilstyrelsen i april - 1 - Reglerne Som led i implementeringen af reformen vedrørende blandt andet fri proces og retshjælp, der er vedtaget

Læs mere

Instruktionsmøder 2013. Sekretærens opgaver

Instruktionsmøder 2013. Sekretærens opgaver Instruktionsmøder 2013 Sekretærens opgaver Præsentation for hinanden Navn Klub Hvor længe i Rotary Funktion i klubben i 2013-14 Asbjørn Isaksen, Landssekretær PETS & Instruktionsmøde 2 Hvem er jeg? Asbjørn

Læs mere

Københavns Amt. Vejlængder 1.1.2003 km km. Statsveje i alt 118,457. heraf motorveje 102,757. Herudover ramper m.v. 99,858

Københavns Amt. Vejlængder 1.1.2003 km km. Statsveje i alt 118,457. heraf motorveje 102,757. Herudover ramper m.v. 99,858 Københavns Amt Statsveje i alt 118,457 heraf motorveje 102,757 Herudover ramper m.v. 99,858 Sund & Bælt Holding A/S 15,560 heraf motorveje 15,560 Herudover ramper m.v. 6,252 Amtsveje i alt 189,156 heraf

Læs mere

Notat. Muligheder og konsekvenser ved ændring af skat, grundskyld og dækningsafgift

Notat. Muligheder og konsekvenser ved ændring af skat, grundskyld og dækningsafgift Notat Center for Økonomi og Ejendomme Økonomi og Planlægning Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. 49282318 Mob. 25312318 tlj11@helsingor.dk Dato 11.08.2015 Sagsbeh. Thomas Ljungberg Jørgensen Muligheder og

Læs mere

Niv. 2 og 3 skemaer. Fordeling af sager på organisationer

Niv. 2 og 3 skemaer. Fordeling af sager på organisationer Niv. 2 og 3 skemaer Fordeling af sager på organisationer juni 2004 bcr 1 Forkortelse Organisationer Antal BF Bibliotekar Forbundet 8 Blik- Rør Blik- og Rørarbejderforbundet 15 BUPL BUPL 71 DE Dansk Elforbund

Læs mere

Hovedbestyrelsens forslag til strukturændringer til behandling på landsforeningens generalforsamling 4. november 2006

Hovedbestyrelsens forslag til strukturændringer til behandling på landsforeningens generalforsamling 4. november 2006 Hovedbestyrelsens forslag til strukturændringer til behandling på landsforeningens generalforsamling 4. november 2006 Denne side indeholder koncentrater af de forslagstekster, der jf. vedtægterne skal

Læs mere

Tillæg til Aftale pr. 1. april 2005 om lønninger for kommunalt ansatte.

Tillæg til Aftale pr. 1. april 2005 om lønninger for kommunalt ansatte. Tillæg til Aftale pr. 1. april 2005 om lønninger for kommunalt ansatte. Ændring af fordelingen af områdetillæg i forbindelse med de 98 nye kommuner pr. 1. januar 2007. A. Sammenlægning af kommuner med

Læs mere

Folk i job flytter til storbyområderne

Folk i job flytter til storbyområderne Folk i job flytter til storbyområderne I perioden 009 til 011 er 36.000 personer flyttet fra en kommune til en anden i Danmark. Der er dog stor forskel på arbejdsmarkedstilknytningen blandt folk, som flytter

Læs mere

Margaret Nielsen. NNF, okt 198A. Tilgængeligt. Trykte beretninger, jubilæumsskrifter. forbund. Københavns afd. : Arkivnr. 591.

Margaret Nielsen. NNF, okt 198A. Tilgængeligt. Trykte beretninger, jubilæumsskrifter. forbund. Københavns afd. : Arkivnr. 591. AF: Margaret Nielsen NAVN: Dansk Slagteriarbejder, ARKIVNR.:637 COMPACTNR.:9 a forbund. PERIODE: 1917 1980 OMFANG:llo kasser AFLEVERING: NNF, okt 198A TILGÆNGELIGHED: Tilgængeligt REGISTRERING: Indbunden

Læs mere

Oversigt over udpegede advokater i sager om magtanvendelse efter servicelovens 127 og 129

Oversigt over udpegede advokater i sager om magtanvendelse efter servicelovens 127 og 129 1 Oversigt over udpegede advokater i sager om magtanvendelse efter servicelovens 127 og 129 Advokater udpeget af MIDTJYLLAND: Advokat Dorte Guldbrøn Advokatfirmaet Guldbrøn Toldboden 3, 1. sal th., D 8800

Læs mere

Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder

Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder.

Læs mere

Der er for PensionDanmarks medlemmer som for befolkningen i øvrigt store forskelle mellem kommunerne i antallet af tilkendte førtidspensioner.

Der er for PensionDanmarks medlemmer som for befolkningen i øvrigt store forskelle mellem kommunerne i antallet af tilkendte førtidspensioner. Nr. 4 / Februar 2012 Der er væsentlige forskelle på kommunernes rammebetingelser og befolkningssammensætning. Men ingen af disse faktorer kan forklare de store kommunale forskelle i antallet af førtidspensioner.

Læs mere

Ældre Sagens Seniorbridge 2012

Ældre Sagens Seniorbridge 2012 Ældre Sagens Seniorbridge 2012 Turneringsplan opdelt i distrikter med tilhørende lokalafdelinger: Distriktsmesterskaberne spilles i perioden: 18. februar til og med 28. april Danmarksmesterskabet/finalen

Læs mere

Antal med under 7. Antal med over 7

Antal med under 7. Antal med over 7 Undervisningsministeriet 13. februar 2014 Oversigt over, hvor mange af de nuværende gymnasieelever, der ikke ville være blevet optaget, hvis der havde været adgangskrav på karakteren 7 - Fordelt på de

Læs mere

Tilmeldingsskema findes på hjemmesiden. Efter DBwF rep møde den 25 Maj.

Tilmeldingsskema findes på hjemmesiden. Efter DBwF rep møde den 25 Maj. Tilmeldingsskema findes på hjemmesiden. Efter DBwF rep møde den 25 Maj. Der gøres opmærksom på, at der på JBU s repræsentantskabsmøde den 20. marts 2004, blev der vedtaget, at seniorhold der udebliver

Læs mere

Nyt i 1440 NYT ROTARY ÅR NYE KRÆFTER!

Nyt i 1440 NYT ROTARY ÅR NYE KRÆFTER! Guvernørens Månedsbrev - nr. 1 august 2013 Nyt i 1440 FOKUS PÅ DET GODE KLUBLIV Med venlig hilsen fra din distriktsguvernør Jan Brinck NYT ROTARY ÅR NYE KRÆFTER! Med udgangen af juni måned har alle klubber

Læs mere

Danske Y s Men i Den Gyldne Bog

Danske Y s Men i Den Gyldne Bog DK Index Æret Navn Medlem af klub Indstillet af År Geneve Index Bemærkninger 77-1 Peter Jørgensen Marilynn and Charles Linkletter 1977 28 In memoriam Poul H. Jørgensens far 81-1 Birgit Nissen Charles &

Læs mere

RESULTATER I FØRSTEHOLDSKAMPE 1977 2013/2014

RESULTATER I FØRSTEHOLDSKAMPE 1977 2013/2014 1977 Serie 2 1978 Serie 2 Løgstrup u 1-2 h 3-2 Mønsted u 2-0 h 1-1 Herning KFUM h - - - u 2-6 Feldborg h 1-1 u 1-1 KKIK h - - - u 2-4 VFF u 0-3 h 2-0 Borup u 0-0 h 3-3 Bjerringbro h 2-1 u 3-0 Ravnsbjerg

Læs mere

Særkøreplan 20. juni - 12. juli 2015

Særkøreplan 20. juni - 12. juli 2015 Særkøreplan Tegnforklaring Hvor intet er anført under køredage, kører toget alle dage. 1 Mandag 1 2 Tirsdag 1 3 Onsdag 1 4 Torsdag 1 5 Fredag 1 6 Lørdag 1 7 Søndag 1 b g i 1 eller nat efter... (for de

Læs mere

Sekretærkurset 2015. v/asbjørn Isaksen, Landssekretær

Sekretærkurset 2015. v/asbjørn Isaksen, Landssekretær Sekretærkurset 2015 v/asbjørn Isaksen, Landssekretær Hvem er jeg? Asbjørn Isaksen, Landssekretær 64 år, uddannet svagstrømsteknikker, Merkonom i Markedsføring og Civiløkonom i afsætning Arbejdsliv som

Læs mere

2004/2005 Listen Ballevej 2B 8600 Silkeborg Telefon 8680 2175 Fax 8680 5513 E-post: revisorgruppen@revisorgruppen.dk Hjemmeside: www.revisorgruppen.dk Andersen Hübertz Kirkhoff, statsautoriseret

Læs mere

Taleundervisning/-behandling. Albertslund Kommune. Allerød Kommune. Asssens Kommune. Alle har ret til gratis stammeundervisning/-behandling.

Taleundervisning/-behandling. Albertslund Kommune. Allerød Kommune. Asssens Kommune. Alle har ret til gratis stammeundervisning/-behandling. Taleundervisning/-behandling Alle har ret til gratis stammeundervisning/-behandling. Alle kommuner har endnu ikke svaret på henvendelse fra foreningen, så siden vil løbende blive opdateret, som svarene

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge

Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge For at styrke en forebyggende indsats i forhold til udsatte børn og unge, er der i perioden 2010-12 afsat 33 mio. kr. (11 mio. kr. pr. år) hertil jf.

Læs mere

Ny kredsstruktur. Arbejdsopgaver

Ny kredsstruktur. Arbejdsopgaver - dele - hjælp - møder - medlemshvervning - arrangere - deltage - oprette F JAfd. J.nr. KOP til Aarhus den 23. september 2013 Forslag til Repræsentantskabsmødet &-9. november 2013 Fremsat af Hovedbestyrelsen

Læs mere

EndPolioNow 26. februar udnævnt til at være store indsamlingsdag

EndPolioNow 26. februar udnævnt til at være store indsamlingsdag NR. 7 - JANUAR 2011 - med venlig hilsen fra din distriktsguvernør Jens Kristiansen EndPolioNow 26. februar udnævnt til at være store indsamlingsdag Polio plus kampagnen til udryddelse af den forfærdelige

Læs mere

Tilmelding til faglæreruddannelse

Tilmelding til faglæreruddannelse Ayoub Saidi Københavns Tekniske Skole Rebslagervej 11 2400 København NV onsdag 24-06-2015 00:00 GF 2 Workshop torsdag 25-06-2015 00:00 Digitale undervisningsmaterialer Jens Larsen Københavns Tekniske Skole

Læs mere

Ulighedens Danmarkskort 2013 Store variationer i danske børns trivsel

Ulighedens Danmarkskort 2013 Store variationer i danske børns trivsel Ulighedens Danmarkskort 2013 Store variationer i danske børns trivsel Børn, der lever med store sociale og økonomiske udfordringer i deres tidlige år, oplever ofte, at problemerne følger dem ind i ungdoms-

Læs mere

UDDANNELSESHÅNDBOG FOR ASSISTERENDE GUVERNØRER

UDDANNELSESHÅNDBOG FOR ASSISTERENDE GUVERNØRER UDDANNELSESHÅNDBOG FOR ASSISTERENDE GUVERNØRER Det her er 2005 års udgaven af Klubbens ledelsesplan (245-EN). Informationen i denne publikation er baseret på Anbefalede vedtægter for Rotaryklubber og Rotarys

Læs mere

Notat. Behov for oprydning i affaldsgebyr-junglen

Notat. Behov for oprydning i affaldsgebyr-junglen Notat Behov for oprydning i affaldsgebyr-junglen Virksomheder skal betale et affaldsgebyr til dækning af de kommunale administrative udgifter i forbindelse med håndtering af erhvervsaffald. De beløb, virksomheder

Læs mere

Nyt i 1440. PR- og kommunikation

Nyt i 1440. PR- og kommunikation Guvernørens Månedsbrev - nr. 2 september 2013 Nyt i 1440 FOKUS PÅ DET GODE KLUBLIV Med venlig hilsen fra din distriktsguvernør Jan Brinck PR -kommunikation og distriktskonference Vores verdenspræsident

Læs mere

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Allerød OK H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Ballerup OK H-21 14:16 443885 Lars Bukkehave D-50 14:29 151495 Annette Bonde D-55 14:33 139370 Johanne Lind D-35 14:37 86804 L Mette Rich H-45 14:47 86799 L Jakob

Læs mere

Data og kommentarer vedrørende kvantitativ beskrivelse af pædagogers ansættelse i deltids- eller heltidsstillinger

Data og kommentarer vedrørende kvantitativ beskrivelse af pædagogers ansættelse i deltids- eller heltidsstillinger Data og kommentarer vedrørende kvantitativ beskrivelse af pædagogers ansættelse i deltids- eller heltidsstillinger I forbindelse med fase 1 i projektet Deltidsstillinger til fuldtidsstillinger for pædagoger

Læs mere

Resultater for DM Duathlon 2012

Resultater for DM Duathlon 2012 DM Duathlon 2012 Age Group Results May 06, 2012 Results By Race Management Systems, Inc. Female 18 to 39 1 369 Karina Louise Sørensen Ninjas 39:51.75 1:14.73 1:09:39.99 0:55.29 19:50.78 2:11:32.54 2 417

Læs mere

Danmarks Jægerforbund repræsentanter i Friluftsrådet

Danmarks Jægerforbund repræsentanter i Friluftsrådet 141 Kreds 1 - Vendsyssel 142 Kreds 2 - Nordvest Erik Sørensen Samsøgade 14,2 th 9000 Aalborg Mobil: 40 14 16 45 E-mail: taarnuglen@hotmail.com Hans Chr. Mikkelsen Lyngevej 11 7741 Frøstrup Priv. Tlf.:

Læs mere

Nyt i 1440. Nr. 10 - Maj 2013

Nyt i 1440. Nr. 10 - Maj 2013 Motto: Hvad kan jeg gøre for Rotary? Nyt i 1440 Nr. 10 - Maj 2013 Med venlig hilsen fra din distriktsguvernør Vibeke Gamst Lyst for last! Den slags spørgsmål siger man jo ikke nej til, svarede min klubkammerat,

Læs mere

- Sundhedsvæsenets rolle og betydningen for tilknytning til arbejdsmarkedet

- Sundhedsvæsenets rolle og betydningen for tilknytning til arbejdsmarkedet Er sygdomsbehandlingen tilstrækkelig målrettet? Sundhedssystemets rolle - Sundhedsvæsenets rolle og betydningen for tilknytning til arbejdsmarkedet Oplæg for Arbejdsmarkedskommissionen den 10. juni 2008

Læs mere

Vogntype 6 (med trappetjener) Pris køretid i kr.: mandag - Opstartsgebyr / 60 kr. fredag 06.00-18.00. Antal vogne

Vogntype 6 (med trappetjener) Pris køretid i kr.: mandag - Opstartsgebyr / 60 kr. fredag 06.00-18.00. Antal vogne Midttrafik og Sydtrafiks 1. udbud af koordineret kollektiv trafik i Region Midtjylland og Region Syddanmark (minus Fyn) Tilbud med vogngrupper Der tages forbehold for eventuelle ændringer samt endelig

Læs mere

Håndbog for distriktsledelsen i Distrikt 1460

Håndbog for distriktsledelsen i Distrikt 1460 Håndbog for distriktsledelsen i Distrikt 1460 Indholdsfortegnelse: 1. Formålet med håndbogen 2. Beskrivelse af Distrikt 1460 3. Distriktets organisation 3.1. Guvernørgruppen/Distriktsledelsen 3.2. Distriktsrådet

Læs mere

1. Geografisk og administrativ inddeling af Øresundsregionen i Ørestat

1. Geografisk og administrativ inddeling af Øresundsregionen i Ørestat Dato: 15. maj 2014 Forfatter DSt: Michael Berg Rasmussen 1. Geografisk og administrativ inddeling af Øresundsregionen i Ørestat Geografisk afgrænsning af Øresundsregionen Øresundsregionen er i Ørestat

Læs mere

Det tredje spor. Nørre Aaby og Middelfart

Det tredje spor. Nørre Aaby og Middelfart Det tredje spor Nørre Aaby og Middelfart LILLE- BÆLT 1 Jyllandsvej AULBY MIDDELFART Bogensevej Bogensevej Staurbyvej 2 Langagervej Hovedvejen 3 Aulbyvej Aulbyvej sti Højagervej Timsgyden Hedegårdsvej Langgyden

Læs mere

Hvem går på efterløn som 60 eller 61-årige?

Hvem går på efterløn som 60 eller 61-årige? Efterløn Hvem går på efterløn som 60 eller 61-årige? Analysen viser, at det især er blandt ufaglærte og kvinder at en stor andel går på efterløn som 60 eller 61-årig. Derudover viser analysen, at der er

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere