ROTARY DANMARK MEDLEMSBOG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ROTARY DANMARK MEDLEMSBOG"

Transkript

1 ROTARY DANMARK MEDLEMSBOG

2 ROTARYS FORMÅL Rotarys formål er at fremme og styrke viljen til at tjene andre som en forudsætning for al god virksomhed. Rotary søger at nå dette mål ved at opfordre og opmuntre den enkelte rotarianer til: 1. at udvikle sine bekendtskaber for derved at kunne tjene andre TJENESTEGRENENE De fire tjenestegrene blev udviklet i 1920 erne for at klargøre Rotarys formål. Den femte tjenestegren blev vedtaget ved Counsil on Legislation i Klubtjenesten fokuserer på at styrke kammeratskabet og sikre, at klubben fungerer effektivt. 2. at lægge høje etiske normer til grund for det daglige virke, at anerkende ethvert nyttigt arbejdes værdi samt at højne sit eget arbejde til gavn for samfundet. 3. at søge at virkeliggøre Rotarys ideal om at tjene andre i sit personlige forhold, sit arbejde og sit samfundsvirke. Erhvervstjenesten opmuntrer Rotarianere til at tjene andre gennem deres virke og at efterleve en høj etisk standard. Samfundstjenesten dækker projekter og aktiviteter, som klubben gennemfører for at forbedre livskvaliteten i klubbens lokalsamfund. 4. at fremme international forståelse, venskab og fred gennem et verdensomspændende fællesskab af mennesker i alle livsstillinger, der mødes i ønsket om at tjene andre. International tjeneste omhandler tjenester, som udføres for at udvide Rotarys rækkevidde for humanitære indsatser i verden og for at fremme international forståelse og fred. Ungdomstjenesten anerkender de positive ændringer, der er implementeret ved unge og yngre medlemmers lederskabsudviklende aktiviteter, deltagelse i lokale og internationale projekter og udvekslingsprogrammer, som beriger og fremmer verdensfred og kulturel forståelse. I 1943 indførtes den såkaldte 4 punkts-prøve for det, vi tænker, siger eller gør: 1. Er det sandt? 2. Er det rimeligt for alle involverede? 3. Vil det skabe god vilje og fremme venskab? 4. Vil det være til gavn for alle involverede?

3 De Danske Rotarydistrikter M E D L E M S B O G / 1 6 Medlemsfortegnelsen er kun til personligt brug og må ikke anvendes som adressemateriale Eftertryk ikke tilladt Rotary Danmarks Sekretariat Landssekretær Asbjørn Isaksen Sønderstrand 11, 1.tv Sæby Telefon Bankkonto Redaktionen afsluttet 30. maj 2015 Landswebmaster Birte Marie Linnebjerg (ansvarshavende redaktør) 1

4 Omslag Layout og rentegning Birte Marie Linnebjerg, Dyrehaven RK Tryk Fjerritslev Tryk A/S 2 Forbehold: Hvis der i denne medlemsbogs oversættelser af uddrag fra 2013 Manual of Procedure er uoverensstemmelse mellem den danske tekst og den originale tekst, er det til enhver tid teksten fra 2013 Manual of Procedure, der er gældende. Ligeledes er respektive vedtægter og forretningsordener de ved redaktionens slutdato kendte.

5 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Ledelser, udvalg og øvrige nyttige oplysninger... 5 Rotary Danmarks Råd (RDR)...5 Rotary International (RI)...5 Europa/Afrika-kontor...5 Nordiske sekretariater...5 Rotary Danmarks Sekretariat (RDS)...5 Rotary Danmarks Landsarkiv og Bibliotek...5 Danske rotarianere udpeget til RI-aktiviteter...7 Distrikt Distrikt Distrikt Distrikt Distrikt Guvernører 2015/16 i Norden...13 Inner Wheel...13 Ugedagenes Rotarymøder med klokkeslæt.14 Sekretærens huskeliste...15 Forkortelser m.v...16 Stikordsordnet ordforklaring...17 Særlige Rotarymåneder og -datoer...18 Historie...18 Tidligere oldermænd/formænd for RD...18 Tidligere Medlemmer af RI Board of Directors..18 Tidligere danske guvernører...19 Tidligere RI-præsidenter...20 Rotarys historie...21 Klubben...23 Klubbens ledelsesplan...23 Fordele ved Klubbens ledelsesplan...23 Sådan gennemføres planen...23 Klubudvalg...24 Støtte fra distriktet...24 Andre rotaryklubber...24 Uddannelsesmuligheder...24 Din klubs vedtægter...25 Klubbens bestyrelse...25 Forslag og afstemning om ændringer...25 Anbefalet tidsplan...25 Ressourcer...25 Anbefalede vedtægter for Rotaryklubber...26 Paragraf 1: Definitioner...26 Paragraf 2: Bestyrelsen...26 Paragraf 3: Valg af bestyrelse...26 Paragraf 4: Bestyrelsens opgaver...26 Paragraf 5: Møder...26 Paragraf 6: Gebyrer og kontingenter...27 Paragraf 7: Afstemningsmåder...27 Paragraf 8: Tjenestegrene...27 Paragraf 9: Udvalg...27 Paragraf 10: Udvalgenes opgaver...27 Paragraf 11: Orlov...27 Paragraf 12: Økonomi...27 Paragraf 13: Valg af medlemmer...27 Paragraf 14: Beslutninger...28 Paragraf 15: Forretningsorden for klubmøder..28 Paragraf 16: Vedtægtsændringer...28 Grundlov for Rotaryklubber...28 Artikel 1 Definitioner...28 Artikel 2 Navn...28 Artikel 3 Klubbens hjemsted...28 Artikel 4 Formål...28 Artikel 5 De fem tjenestegrene...28 Artikel 6 Møder...29 Artikel 6 Møder for e-klubber...29 Artikel 7 Medlemskab...29 Artikel 8 Klassifikationer...29 Artikel 9 Møderegler...30 Artikel 10 Bestyrelse og embedsmænd...30 Artikel 11 Indskud og kontingent...31 Artikel 12 Medlemskabets varighed...31 Artikel 13 Samfunds-, nationale og internationale anliggender...32 Artikel 14 Rotarytidsskrifter...32 Artikel 15 Accept af formål og efter levelse af Grundlov og Klub ved tægter...32 Artikel 16 Voldgift...32 Artikel 17 Vedtægter...32 Artikel 18 Fortolkning...32 Artikel 19 Ændringer...32 Artikel Artikel 2 Medlemskab af RI...33 Artikel 3 Udmeldelse eller ophævelse af medlemskab

6 Uddrag af RI s grundlov (Constitution)...33 Artikel 5 Medlemskab...33 RI s Vedtægter (Bylaws)...33 Artikel 2 Medlemskab af RI...33 Artikel 3 Udmeldelse eller ophævelse af medlemskab...33 Artikel 17 Pengesager...34 Distriktet...35 Distrikter...35 Distriktskonferencen...35 PETS (President Elect Training Seminar)...35 Instruktionsmødet...35 Assisterende guvernører...35 Nominering af distrikts guvernør...35 Valg af delegeret til Council on Legislation...35 Uddrag af RIs Vedtægter (Bylaws) og grundlov (Constitution)...36 Artikel 8 Council on Legislation...36 Artikel 13 Nominering og valg af guvernør...36 Artikel 15 Distrikter...37 Uddrag af RIs Grundlov (Constitution)...38 Rotary Danmark s Administration...39 Vedtægter for Rotary Danmark (RD)...39 Rotary Danmarks Kommunikationsportal DICO og CICO...40 Medlemsprofilen...40 Klubben...40 Distriktet...40 Rotary Danmarks Landsarkiv og Bibliotek...40 Arkivet...40 Fundats for Rotary Danmarks Hjælpefond...41 Inner Wheel...41 Hvad beskæftiger Inner Wheel sig med?...41 Inner Wheels historie...41 Rotary Danmark s Mærkesager...42 Rotary Danmarks Ungdoms udveksling (RDU)..42 Long Term...42 Short Term...42 Georgia Rotary Student Program...43 New Generations Service Exchange...43 Scholarship strukturen...43 Rotaract...43 Andre ungdomsprogrammer...44 Interact...44 RYLA...44 Rotary Lederuddannelser...44 RLI Graduate...44 Vedtægter for Rotary Danmarks Ungdomsudveksling...44 Rotary International...46 Rotary Internationals organisation...46 Convention (Årsforsamling)...46 Council on Legislation...46 Board of Directors of RI (Hovedbestyrelsen)...46 General Secretary (Generalsekretær)...46 Sekretariatet...46 Committees of RI (Udvalg)...46 Officers of RI...46 Verdenssamfundstjenesten...46 Global Networking Groups...47 Rotary Fellowships...47 Rotarian Action Groups...47 Rotaryklubber i udlandet...47 Rotarylitteratur...47 Inter Country Komiteer...47 RI s database på rotary.org...47 The Rotary Foundation...47 Rotary Grants...47 Scholarships...48 Vocational Training Teams (VTT)...48 The Rotary Peace Centers/Fellowships...48 Polio...48 Bidrag...49 Bidrag til TRF og Polio...49 Sharesystemet...49 Anerkendelser...49 Forvaltning...50 Rotary Norden...51 Vedtægter for tidsskriftet Rotary Norden...51 Medlemskartotek...53 Rotaryklubber...53 Personregister

7 Ledelser, udvalg og øvrige nyttige oplysninger Rotary Danmarks Råd (RDR) Formand 2015/16: oberst Werner Kahle, Fruerskovvej 7, 4390 Vipperød, Tlf.: / , Distriktsguvernør (DG) (Personoplysninger er angivet med funktion, navn, rotary klub. telefon. ) Distriktsguvernør Elect (DGE) Distriktsguvernør Nominee (DGN) Past Distriktsguvernør (IPDG) Distrikt 1440: Peter Eigenbroth, Han Herred Distrikt 1440: Christian Boldsen, Randers Vestre / Distrikt 1440: Egon Jensen, Grenaa / Distrikt 1440: Jens Søndergaard, Hadsten / Distrikt 1450: Helge Hess, Ry Distrikt 1461: Max Ustrup, Middelfart / Distrikt 1470: Bjørn Erik Zebitz, Kongens Lyngby / Distrikt 1480: Marianne Løje, Korsør Distrikt 1450: Willi Weber, Ribe Distrikt 1461: Bjarne Eilsøe-Jørgensen, Odense Distrikt 1470: Rina Sture Kristensen, Copenhagen Morning Distrikt 1480: Peter Chr. Jepsen, Roskilde Østre / Distrikt 1450: Kirsten Lindahl, Silkeborg Distrikt 1461: Knud Skov, Odense City Distrikt 1470: Peter Reimesch Koefoed, København Vesterbro Distrikt 1480: Axel Brandt Lumholt, Sorø / Distrikt 1450: Grethe Breum, Aarhus / Distrikt 1461: Leif Kenrad, Aabenraa / Distrikt 1470: Niels Jørn Hahn, Sønderbro Distrikt 1480: Werner Kahle, Holbæk / Rotary International (RI) RI-præsident : K.R. Ravi Ravindran Rotary Club of Colombo Sri Lanka Hovedkontoret Generalsekretær John Hewko, RC Kyiv, Ukraine Rotary International One Rotary Center, 1560 Sherman Avenue Evanston IL USA. Tlf Fax s sendes altid til Europa/ Afrika-kontoret. Europa/Afrika-kontor Manager Marco Nicosia, RC Zürich-Zürichberg, Switzerland, Witikonerstrasse 15, CH-8032 Zürich, Dir./Tlf Fax Club & District Support Tlf Financial Services Rima Gerber, Tlf Foundation Services Vanessa Court-Payen, Tlf Order Desk Marcelo Bottini. Tlf Nordiske sekretariater Rotary Danmarks Sekretariat (RDS) Finland Finlands Rotarykansli, Store Robertsgatan 9 C, FIN Helsingfors. Tlf , Fax Island Rotaryumdæmid á Íslandi, Margret Sigurjonsdottir, Tlf , Fax , Sudurlandsbraùt 54, IS-108 Reykjavík Norge Norsk Rotary Årbok Medlemsservice Baches vei 49, 3400 Lier, Tlf Sverige Svensk Rotaryservice (SRS) Postadress: Box 190, Malmö Besöksadress: Utställningsgatan 9, Malmö, Tlf: , Landssekretær Asbjørn Isaksen Sønderstrand 11, 1.tv., 9300 Sæby Tlf Bankkonto Rotary Danmarks Landsarkiv og Bibliotek Hører nu under Statens Arkiver Erhvervsarkivet Vester Alle 12, 8000 Aarhus C 5 5

8 Rotary Danmarks Ungdomsudveksling RDU-Bestyrelsen: DG repræsentanter: D RDU-formand PDG Jens Søndergaard D DG Helge Hess D DG Max Ustrup D DGE Rina Sture Kristensen D DGE Peter Jensen DC repræsentanter: DC1470 Thomas Salil Knudsen DC1461 Gunhild Colijn RDU-Forretningsudvalget: RDU-FU Forretningsfører DC1470 Thomas Salil Knudsen, Copenhagen Morning DC1440 Poul Risager, Aalborg Nørresundby DC1450 Ole Mølgaard, Ry / DC1461 Gunhild Colijn, Fredericia DC1480 Henrik Bjerre Christensen, Ringsted Sct. Bendts RDU Sekretariat & administration Landssekretær Asbjørn Isaksen, Sæby RK Long Term Henvendelse til en af de 5 Distrikts Counsellor, se under Distriktsoversigten side 8-12 Chairman Longterm Inbound Alex Vestergaard, Odense Hunderup Outbound Ole Pilgaard, Odense Carolinekilde / Chairman Short Term Jakob Volther, Humlebæk-Nivå Rotary Danmarks Hjælpefond Forretningsudvalg (FU): Formand (D1470) Jens van der Watt, Brønshøj, Næstformand (D1480) Jørn Husted Madsen, Nakskov-Ravnsborg. Tlf , Sekretær (D1440) Jan Brinck, Sydthy / Kasserer (D1450) Thomas Locht, Varde / Medlem (D1461) Anette Løwert, Assens Bestyrelsen består af FU samt de aktuelle guvernører. Rotary Danmarks Kommunikationsudvalg Rådsmedlem Bjørn Zebitz, Kongens Lyngby / Formand (D1450) Sam Strange Eyde, Ry. Tlf Medlem (D1440) John Nielsen, Hadsten , Medlem (D1461) Jan J. Diers, Aabenraa Medlem (D1480) Jørgen Maaløv Jørgensen Store Heddinge / Landswebmaster (D1470) Birte Marie Linnebjerg, Dyrehaven Landssekretær Asbjørn Isaksen, Sæby WEB-udvalget Formand Helge Hess, Ry Landssekretær Asbjørn Isaksen, Sæby Landswebmaster Birte Marie Linnebjerg, Dyrehaven Formand for K-udvalget Sam Strange Eyde, Ry Medlem D1440 John Nielsen, Hadsten Medlem D1450 Kurt Moskjær Andersen, Videbæk Medlem D1461 Morten Lykke Kornelius, Odense City Medlem D1470 Preben Rasmussen, Herlev Medlem D1480 Paul Reuber, Roskilde AdHoc medlem Karin Lund-Frank, Frederiksberg Distriktstrænerudvalg Formand og D1461 Anette Løwert, Assens D1440 Anni Stilling, Hjørring Vestre D1450 Jette Lund, Horsens Vestre D1470 Jytte Holm-Larsen, Kongens Lyngby D1480 Henning Damtoft Pedersen, Svinninge PI & PR udvalg Formand Werner Kahle, Holbæk Landssekretær Asbjørn Isaksen, Sæby Medlem D1440 Peter Eigenbroth, Han Herred Medlem D1450 Katrine Hofmann Gasser, Århus Vest Medlem D1461 Peter Thomsen, Odense H.C. Andersen Medlem D1470 Larna Joyce Wade, Gladsaxe Medlem D1480 Annette Hansen, Roskilde Østre ARPIC Karin Lund-Frank, Frederiksberg

9 Counsil on Legislation representatives D1440 Vibeke Gamst, Aalborg Vestre / D1450 Birger Jørgensen, Esbjerg-Fanø / D1461 Leif Kenrad, Aabenraa / D1470 Steen Malherbe, Espergærde-Humlebæk / D1480 Henning Damtoft Pedersen, Svinninge / RLI-udvalget Formand Nils Ove Jensen, Frederiksberg / Træner Rina Sture Kristensen, Copenhagen Morning D1440 Per Hylander, Dronninglund / D1450 Jette Lund, Horsens Vestre D1461 Max Ustrup, Middelfart / D1470 Niels Jørn Hahn, Sønderbro D1480 Jørgen Ørum, Haslev / Rotaractudvalget Formand (D1470) Pernille Belter, Copenhagen Morning RD-formand Werner Kahle, Holbæk Medlem D1440 Line Bluhme, Aalborg City Medlem D1450 Ella Petersen, Århus City Medlem D1461 Pernille Illum, Aarup Medlem D1480 Torben Nielsen, Suså Danio Jens Christian Steenvinkel Pedersen, Sct. Alban Odense Rotaract , Landssekretær Asbjørn Isaksen, Sæby Rotaract Distriktsrepræsentanter 2015/16 Distriktsrepræsentant 1440 Lea Kragh Erbs, Kronjyllands Rotaract Distriktsrepræsentant 1450 Helene Sloth, Aarhus Marselis Rotaract Distriktsrepræsentant 1461 Theis Abildgaard Rasmussen, Sct. Alban Odense Rotaract Distriktsrepræsentant 1470 Martin Monzon von Knobloch, IRCC Distriktsrepræsentant 1480 Nathalie Søndergaard, Frederiksberg Rotaract DANIO-præsident 2015/16 Jens Christian Steenvinkel Pedersen, Sct. Alban Odense Rotaract , International Repræsentant 2015/16 Jens Christian Steenvinkel Pedersen, Sct. Alban Odense Rotaract , Rotary Norden (RN) Repræsentantskab: Formand: Bengt Gerger, Sverige Börje Thorström, Finland Sveinn H. Skulason, Island John Hurlen, Norge Leif Fritsdal, Danmark Dansk redaktør Jens Otto Kjær Hansen, Aarhus Sydvestre Dansk administrator Bjarne Lysgaard, Ry , Danske rotarianere udpeget til RI-aktiviteter Rotary International Director for zone 15 og Per Høyen, Aarup / Rotary Coordinator for Zone Jens Erik Rasmussen, Copenhagen Strandparken / Polio National Advo cacy Advisor for Denmark Jørgen Eeg Sørensen, Billund The 2016 Seoul Convention Promotion Committee Grethe Christiansen, Ballerup Sct Jakob / Rotary Public Image Coordinator for Zone Inger-Britt Zeiner, Skype inger.britt.zeiner Assistant Rotary Public Image Coordinator for Zone Karin Lund-Frank, Frederiksberg Assistant Foundation Coordinator for Zone Helge Andersen, Brønshøj /

10 Distrikt klubber, aktive medlemmer pr Guvernør Peter Eigenbroth, Han Herred, , Guvernør elect Christian Boldsen, Randers Vestre, , Guvernør nominee Egon Jensen, Grenaa, / , Pastguvernør og Viceguvernør Jens Søndergaard, Hadsten, , Distriktssekretær Egon Pedersen, Sæby, / , Distriktskasserer Egon Pedersen, Sæby, Tlf / , Distriktscounsellor Poul Risager, Aalborg Nørresundby, , DICO 1 John Nielsen, Hadsten, , DICO 2 Ole Agger Hansen, Brønderslev, / , Formand for ungdomstjenesten Jesper Vandtved Jensen, Aalborg Nørresundby, , Formand for Rotary Foundation Jan Brinck, Sydthy, / , Formand for Group Study Exchange Finn Munk, Aalborg Stigsborg, , Formand for Extension/Membership Jens Søndergaard, Hadsten, , Formand for Rotary Leadership Institute Per Hylander, Dronninglund, / , Formand for Rotary PR Peter Eigenbroth, Han Herred, , Kontakt til Rotaract Line Bluhme, Aalborg City, , Delegeret til Council on Legislation Vibeke Gamst, Aalborg Vestre, / , Distriktstræner Anni Stilling, Hjørring Vestre, , Månedsbrevs redaktør Carsten Thomasen, Frederikshavn, / , Bestyrelsesmedlem i Rotary Danmarks Hjælpefond Jan Brinck, Sydthy, / , Bestyrelsesmedlem i Rotary Danmarks Ungdomsudveksling Jens Søndergaard, Hadsten, , Assisterende guvernør område 1 Jens Gram, Skagen, / , Assisterende guvernør område 2 Søren Nørgaard, Sindal, , Assisterende guvernør område 3 Henrik Westen-Jensen, Aalborg Søndre, / , Assisterende guvernør område 4 Torben Skovgård Nielsen, Thisted, Tlf /, Færøerne Klaksvikar Tórshavnar Sydthy Hanstholm Thisted Nykøbing Mors Han Herred Løgstør Farsø Hjørring (3) Hirtshals Sindal Frederikshavn (3) Brønderslev Sæby Pandrup Hjallerup Aabybro Nørresundby Dronninglund Aars Nibe Hobro Rebild Aalborg (5) Hadsund Skive (3) Viborg (3) Bjerringbro Randers (4) Langaa Distrikt 1450 Hadsten Kjellerup Hammel Hinnerup Assisterende guvernør område 5 Gert Larsen Bang, Farsø, / , Assisterende guvernør område 6 Hans Pinnerup Nielsen, Randers Østre, / , Assisterende guvernør område 7 Poul Sørensen, Hadsten, tlf , Assisterende guvernør område 8 Peter Eigenbroth, Han Herred, , Koordinator for Protection Officers Niels Rasmussen, Randers Vestre, / , ADC Inbound Hans Jørn Sørensen, Sæby, / , ADC Outbound Rigmor Madsen Lauridsen, Ebeltoft, , Skagen (2) Rosenholm Rønde Grenaa (3) Ebeltoft Klubnr. Klub Bjerringbro Brønderslev Dronninglund Ebeltoft Farsø Frederikshavn Frederikshavn Bangsbostrand Frederikshavn City Grenaa Grenaa-Djurs Grenaa GoMorgen Hadsten Hadsund Hammel Han Herred Hanstholm Hinnerup Hirtshals Hjallerup Morgen Hjørring Hjørring Morgen Hjørring Vestre Hobro Kjellerup Klaksvikar Langå Løgstør Nibe Nykøbing Mors Pandrup Randers Business Breakfast Randers Søndre Randers Vestre Randers Østre Rebild Rosenholm Rønde Sindal Skagen Skagen Morgen Skive Skive Fjord Morgen Skivehus Sydthy Sæby Thisted Torshavnar Viborg Viborg-Asmild Viborg Morgen Åbybro Aalborg City Aalborg Nørresundby Aalborg Stigsborg Aalborg Søndre Aalborg Vestre Aalborg Østre Aars

11 Distrikt klubber, aktive medlemmer pr Guvernør Helge Hess, Ry, , Guvernør elect Willi Weber, Ribe, / , Guvernør nominee Kirsten Lindahl, Silkeborg, , Pastguvernør og Viceguvernør Grethe Breum, Aarhus, / , Distriktssekretær Jonna Grønver, Ry, / , Distriktskasserer Peder Skov Larsen, Ry, / , Distriktscounsellor Ole Mølgaard-Madsen, Ry, / , DICO 1 Tommy Boll, Aarhus Skt. Clemens, / , DICO 2 Sam Strange Eyde, Ry, , Formand for Rotary Foundation Torben Andreasen, Lemvig, / , Formand for Matching Grants Per Christian Willemoës, Aarhus Nordvestre, / , Formand for Extension/Membership Tage Rækby, Lemvig, / , Formand for Rotary Leadership Institute Jette Lund, Horsens Vestre, , Formand for Rotary PR Katrine Hofmann Gasser, Århus Vest, , Delegeret til Council on Legislation Birger Jørgensen, Esbjerg-Fanø, , Distriktstræner Jette Lund, Horsens Vestre, , Bestyrelsesmedlem i Rotary Danmarks Hjælpefond Thomas Locht, Varde, / , Assisterende guvernør område 1 Holger Heldbo, Give, / , Assisterende guvernør område 2 Tage Rækby, Lemvig, / , Assisterende guvernør område 3 Karl Christian Jensen, Ølgod, / , Assisterende guvernør område 4 Kirsten Lindahl, Silkeborg, , Assisterende guvernør område 5 Arne Gam Petersen, Århus Vest, / , Assisterende guvernør område 6 Louis Ludvigsen, Horsens Vitus Bering, / , Koordinator for Protection Officers Jens Pauli, Aarhus Sydvestre, / , Mødekoordinator Arne Dyrebjerg, Ry, / , Lemvig Struer Holstebro (2) Ulfborg-Vemb Ringkjøbing Videbæk Skjern-Tarm Varde (2) Ølgod Vinderup Herning (4) Holsted Esbjerg (4) Bramming Brørup Ribe Ikast Distrikt 1440 Silkeborg (3) Ry Galten Aarhus (9) Brædstrup Skanderborg Brande Odder Nørre Snede Give Horsens (3) Tørring-Uldum Hedensted Grindsted Jelling Juelsminde Billund Distrikt 1461 Distriktsuddannelser Jette Lund, Horsens Vestre, , Presse- og nyhedschef Leif Fritsdal, Ry, , ADC Long Term Inbounds Hans Gjaldbæk, Brande, , ADC Long Term Outbounds Susie Helle Johnsen, Brædstrup, / , ADC Rotaract, Rotex, Ryla Ella Petersen, Århus City, , DC Short Term, GRSP, NGSE Ole Mølgaard-Madsen, Ry, / , Grant Chair Per Christian Willemoës, Aarhus Nordvestre, / , Fundraising/Polio Plus Helge Hess, Ry, , Økonomi (Stewardship) Bjarne Lysgaard, Ry, / , Samsø Klubnr. Klub Billund Bramming Brande Brædstrup Brørup Esbjerg Vest Esbjerg Øst Esbjerg-Fanø Esbjerg-Jerne Galten Give Grindsted Hedensted Herning Herning International MidWest Herning Søndre Herning Øst Holstebro Holstebro Vestre Holsted Horsens Vestre Horsens Vitus Bering Horsens Østre Hørning-Hasselager Ikast Jelling Juelsminde Lemvig Nørre Snede Odder Ribe Ringkjøbing Ry Samsø Silkeborg Silkeborg Connect Silkeborg Østre Skanderborg Skjern-Tarm Struer Tørring-Uldum Ulfborg-Vemb Varde Varde Warwith Videbæk Vinderup Ølgod Aarhus Aarhus Aros Århus City Aarhus International Aarhus Marselis Aarhus Nordvestre Aarhus Skt. Clemens Aarhus Sydvestre Århus Vest 9 9

12 Distrikt klubber, aktive medlemmer pr Guvernør Max Ustrup, Middelfart, , Guvernør elect Bjarne Eilsøe-Jørgensen, Odense, , Guvernør nominee Knud Skov, Odense City, , Pastguvernør og Viceguvernør Leif Kenrad, Aabenraa, / , Distriktssekretær Jens Krøyer, Middelfart, , Distriktskasserer Leif Meyhoff, Rødekro, , Distriktscounsellor Gunhild Colijn, Fredericia, , DICO 1 Anders Lemmergaard, Assens, , DICO 2 Jan Caspersen, Vejle Nord, / , Formand for Rotary Foundation Carl Peder Adolph, Odense Hunderup, , Formand for Matching Grants Carl Peder Adolph, Odense Hunderup, , Formand for Alumni Pernille Illum, Aarup, / , Formand for Extension/Membership Hanne Cording, Aabenraa, , Formand for Ryla Max Ustrup, Middelfart, , Formand for Rotary Leadership Institute Max Ustrup, Middelfart, , Formand for Rotary PR Jan J. Diers, Aabenraa, , Delegeret til Council on Legislation Leif Kenrad, Aabenraa, / , Distriktstræner Anette Carling Løwert, Assens, , Bestyrelsesmedlem i Rotary Danmarks Ungdomsudveksling Max Ustrup, Middelfart, , Assisterende guvernør område 1 Elsebeth Christmas Møller, Sønderborg SYD, / , Assisterende guvernør område 2 Bernt Bauer Hvillum, Vamdrup, , Assisterende guvernør område 3 Claus C. Olsen, Kolding, / , Assisterende guvernør område 4 Bent Frigaard Rasmussen, Otterup, / , Assisterende guvernør område 5 Preben Greibe, Odense Sct Knud, , Assisterende guvernør område 6 Rikke Bech Skougaard, Ringe, , Koordinator for Protection Officers Bodil Marie Jørgensen, Vojens, / , Distrikt 1450 Ribe Rødding Toftlund Vejle (3) Egtved Børkop Fredericia (2) Vejen Kolding Middelfart (3) Vamdrup Vojens Christiansfeld Haderslev (2) Ejby Aarup Assens Bogense Otterup Haarby- Glamsbjerg Odense (8) Nyborg (2) Ringe Tønder Rødekro Aabenraa Padborg- Krusaa Graasten Nordborg Sønderborg (2) Faaborg Ærø Svendborg (3) Rudkøbing Klubnr. Klub Assens Bogense Børkop Christiansfeld Egtved Ejby Fredericia Fredericia Lillebælt Faaborg Gråsten Haderslev Haderslev Hertug Hans Haarby-Glamsbjerg Kolding Koldingfjord Koldinghus Middelfart Nordborg Distrikt 1890 Tyskland Nyborg Nyborg-Østfyn Odense Odense Carolinekilde Odense City Odense Fruens Bøge Odense H.C. Andersen Odense Hunderup Odense International Odense Sct Knud Otterup Padborg-Kruså Ringe Rudkøbing Rødding Rødekro Svendborg Svendborg Sct. Jørgens Svendborg Sydfyn Sønderborg Sønderborg Syd Toftlund Tønder Vamdrup Vejen Vejle Nord Vejle Syd Vejlefjord Vojens Ærø Aabenraa Aarup

13 Distrikt klubber, aktive medlemmer pr Guvernør Bjørn Zebitz, Kongens Lyngby, / , Guvernør elect Rina Sture Kristensen, Copenhagen Morning, / , Guvernør nominee Peter Reimesch Koefoed, København Vesterbro, , Pastguvernør og Viceguvernør Niels Jørn Hahn, Sønderbro, , Distriktssekretær Jytte Holm-Larsen, Kongens Lyngby, , Distriktskasserer Bo Madsen, Græsted, / , Distriktscounsellor Thomas Salil Knudsen, Copenhagen Morning, , DICO 1 Birte Marie Linnebjerg, Dyrehaven, , Formand for Rotary Foundation Jørn Petersen, København, / , Formand for Extension/Membership Susanne Gram-Hanssen, København Grundtvig, , Formand for Rotary Leadership Institute Niels Jørn Hahn, Sønderbro, , Formand for Rotary PR Larna Joyce Wade, Gladsaxe, , Kontakt til Rotaract Pernille Belter, Copenhagen Morning, , Delegeret til Council on Legislation Steen Malherbe, Espergærde-Humlebæk, / , Distriktstræner Preben Harton, København, , Bestyrelsesmedlem i Rotary Danmarks Hjælpefond Jens Bent van der Watt, Brønshøj, / , Bestyrelsesmedlem i Rotary Danmarks Ungdomsudveksling Rina Sture Kristensen, Copenhagen Morning, / , Assisterende guvernør område 1 Lars Opgård Hjorth, København Vesterbro, / , Assisterende guvernør område 2 Mai Stengaard Armstrong, Egedal, , Assisterende guvernør område 3 Benny Strømberg Klitbo, Ballerup Sct. Jakob, / , Assisterende guvernør område 4 Jakob Søgaard Andersen, Græsted, / , Assisterende guvernør område 5 Ulla Jarulf Kjærgaard, Holte, / , Assisterende guvernør område 6 Løkke Munk Kirkegaard, Amager, , Assisterende guvernør område 7 Jens Kau, Egedal Morning, , Assisterende guvernør område 8 Gotfred Blom, Værløse, , Koordinator for Protection Officers Jakob Volther, Humlebæk-Nivå, , Guvernørudvalgsformand (GUF) Just Hartoft, Virum-Sorgenfri, / , Saldi regnskabs administrator Just Hartoft, Virum-Sorgenfri, / , Formand End Polio Now Grethe Christiansen, Ballerup Sct. Jakob, / , Formand for Nordatlantgruppen Ole Grøndahl Schou, Humlebæk-Nivå, / , Formand for Alumni Susanne Gram-Hanssen, København Grundtvig, , Halsnæs Frederikssund (2) Distrikt 1480 Gilleleje Hornbæk Græsted Helsingør (2) Fredensborg Helsinge Hillerød (3) Slangerup Allerød Lillerød Egedal (2) Humlebæk (2) Hørsholm Birkerød Storkøbenhavn (45) Bornholm Hasle Rønne Nexø Grønland Nuuk Klubnr. Klub Allerød Amager Ballerup Ballerup Sct. Jakob Birkerød Brøndbyernes Brønshøj Charlottenlund Christianshavn-Slotsholmen Copenhagen International Copenhagen Morning Copenhagen Strandparken Dragør Dyrehaven Egedal Egedal Morning Espergærde-Humlebæk Fredensborg Frederiksberg Frederiksberg-Falconér Frederiksberg-Mariendal Frederiksborg Frederikssund Frederikssund Falkenborg Gentofte Gilleleje Gladsaxe Gladsaxe Syd Glostrup-Albertslund Græsted Halsnæs Hasle Hellerup Helsinge Helsingør Helsingør-Snekkersten Herlev Hillerød Hillerød Christian IV Holte Hornbæk Humlebæk-Nivå Hvidovre Høje-Taastrup Hørsholm Kastrup Kongens Lyngby København København City København Grundtvig København Nord København Vesterbro København-Langelinie København Ørestad Lillerød Nexø Nuuk Rønne Skovshoved Slangerup Søllerød Sønderbro Tårnby Taastrup Virum-Sorgenfri Værløse 11 11

14 Distrikt klubber, aktive medlemmer pr Guvernør Marianne Løje, Korsør, , Guvernør elect Peter Chr. Juhlsgaard Jepsen, Roskilde Østre, / , Guvernør nominee Axel Brandt Lumholt, Sorø, / , Pastguvernør og Viceguvernør Werner Kahle, Holbæk, / , Distriktskasserer Alex Boye Jensen, Korsør, / , Distriktscounsellor Henrik Bjerre Christensen, Ringsted Sct. Bendts, / , DICO 1 Jørgen Maaløv Jørgensen, Store Heddinge, / , DICO 2 John Brandt Helmersen, Solrød, / , Formand for Rotary Foundation Karsten Michael Sørensen, Stege, / , Formand for Group Study Exchange Hans Nielsen, Solrød, / , Formand for Alumni Henrik Bjerre Christensen, Ringsted Sct. Bendts, / , Formand for Extension/Membership Flemming Pultz Egholm, Nykøbing F Vestensborg, / , Formand for Ryla Nils Ulrik Bagge, Svinninge, / , Formand for Rotary Leadership Institute Jørgen Ørum, Haslev, / , Formand for Rotary PR Annette Hansen, Roskilde Østre, , Delegeret til Council on Legislation Henning Damtoft Pedersen, Svinninge, / , Distriktstræner Henning Damtoft Pedersen, Svinninge, / , Bestyrelsesmedlem i Rotary Danmarks Hjælpefond Jørn Husted Madsen, Nakskov-Ravnsborg, / , Assisterende guvernør område 1 Thomas Rudolf Hansen, Stubbekøbing, , Assisterende guvernør område 2 Philip Green, Næstved Østre, / , Assisterende guvernør område 3 Torben Jønck, Faxe, , Assisterende guvernør område 4 Carsten Kruse, Gundsø, , Assisterende guvernør område 5 Per Helwigh, Svinninge, / , Assisterende guvernør område 6 Axel Brandt Lumholt, Sorø, / , Koordinator for Protection Officers Per Bergstrøm, Holbæk, , SekretærFoundation.Foundation og Polio Jørgen Ørum, Haslev, / , RI Convention chair Peter Müller, Nykøbing F Vestensborg, / , Arkivar John Brandt Helmersen, Solrød, / , Nyhedsredaktør John Brandt Helmersen, Solrød, / , Stewardship chair Flemming Pultz Egholm, Nykøbing F Vestensborg, / , Grants Chair Per Helwigh, Svinninge, / , Klubnr. Klub Dianalund-Stenlille Dragsholm Faxe Greve-Karlslunde Gundsø Gørlev Haslev Holbæk Holbæk Østre Hårlev-Karise Kalundborg Korsør Korsør Nor Køge Køge Nord Maribo Nakskov Nakskov-Ravnsborg Nykøbing F Nykøbing F Vestensborg Nykøbing Sjælland Nysted Næstved Næstved Sankt Peder Næstved Østre Nørre Alslev Præstø Ringsted Ringsted Sct. Bendts Roskilde Roskilde Syd Roskilde Østre Rotary E-Club One of Denmark Rødby Saxkjøbing Skælskør Slagelse Slagelse-Antvorskov Solrød Sorø Stege Store Heddinge Stubbekøbing Suså Svinninge Vordingborg Vordingborg Storstrømmen Nykøbing Sjælland Distrikt 1470 Dragsholm Kalundborg Svinninge Gundsø Holbæk (2) Roskilde (3) Gørlev Dianalund- Greve-Karlslunde Stenlille Solrød Borup Sorø Køge Ringsted (2) (3) Slagelse (2) Korsør (2) Haarlev-Karise Suså Haslev St. Heddinge Skælskør Næstved (3) Fakse Præstø Vordingborg (2) Stege Nørre- Alslev Nakskov Stubbekøbing (2) Nykøbing Sakskøbing Falster Maribo (2) Nysted 2010 Rødby

15 Guvernører 2015/16 i Norden Island Distrikt 1360 Magnús Jónsson, Finland Distrikt 1380 Kaj Kusnetsov, Distrikt 1390 Raili Töntsi, Distrikt 1400 Juha Risteli, Distrikt 1410 Olli Pihlava, Distrikt 1420 Ritva Heinonen, Distrikt 1430 Ari Jussila, Norge Distrikt 2250 Jostein By, Distrikt 2260 Jon Ola Brevig, Distrikt 2275 Jan Moslet, Distrikt 2290 Bjørn Aas, Distrikt 2305 Odd Jarle Hagen, Distrikt 2310 Trygve Danielsen, Sverige Distrikt 2320 Lillemor Karlström, Distrikt 2330 Suzan Stenberg, Distrikt 2340 Göran Samuelsson, Distrikt 2350 Carin Johannesson, Distrikt 2360 Ulf Andersson, Distrikt 2370 Paki Holvander, Distrikt 2380 Nils-Fredrik Salén, Distrikt 2390 Viveca Serder, Distrikt 2400 Christer Harplinger, Distrikt 2410 Monica Bengtsson, Grønland Del af distrikt 1470 Færøerne Del af distrikt Inner Wheel National Repræsentant 2015/2016 Lena Pedersen Hadstenvej 27, 8370 Hadsten Tlf Distriktspræsidenter 2015/2016 Distrikt 44 Gunvor Johnsen Borrisholtvej 82, 9800 Hjørring. Tlf: / Distrikt 45 Else Reng Rasmussen Th.Nielsens Gade 9, 7400 Herning Tlf: / Distrikt 46 Anne Elisabeth Nielsen Ny Adelgade 65, 5610 Assens Tlf: Estland Del af distrikt 1420 Litauen 1462 Letland Del af distrikt 2410 Distrikt 47 Janne Wolff Slotsgade 50 A, 3400 Hillerød Tlf: Distrikt 48 Marianne Müller Folemarken 57, 4800 Nykøbing F. Tlf

16 Ugedagenes Rotarymøder med klokkeslæt Mandag Esbjerg Øst Helsingør Odense Vejle Nord Køge Aalborg Vestre Gladsaxe Syd Copenhagen International Ejby Nykøbing F Odense International Silkeborg Østre Aarhus Aarhus Aros Esbjerg-Fanø Tårnby Vejlefjord Aalborg Søndre Esbjerg Vest Holte Horsens Vestre Koldingfjord Nykøbing Mors Randers Vestre Ringe Skive Slangerup Aalborg Stigsborg Birkerød Løgstør Roskilde Syd Rødding Værløse Allerød Dragsholm Espergærde-Humlebæk Faaborg Grindsted Gråsten Haslev Herning Søndre Hjørring Vestre Holbæk Østre Kalundborg Koldinghus Middelfart Næstved Ringsted Rønne Skanderborg Stubbekøbing Sydthy Sønderborg SYD Tønder Varde Warwith Virum-Sorgenfri Vordingborg Storstrømmen Åbybro Aarhus Skt. Clemens Bogense Dronninglund Ebeltoft Egedal Egtved Farsø Frederikssund Falkenborg Galten Hinnerup Holsted Humlebæk-Nivå Høje-Taastrup Nakskov-Ravnsborg Samsø Brørup Dianalund-Stenlille Gørlev Helsinge Herning Øst Hårlev-Karise Langå Præstø Saxkjøbing Viborg-Asmild Vinderup Bjerringbro Holstebro Vestre Kjellerup Lemvig Videbæk Suså Tirsdag Frederikshavn City Frederiksberg-Falconér Skive Fjord Morgen Skovshoved København Ørestad Nyborg-Østfyn Gladsaxe Kongens Lyngby Brøndbyernes Frederiksberg Grenaa København Vesterbro Roskilde Sønderbro Torshavnar Esbjerg-Jerne Nuuk Aarhus Sydvestre Amager Ballerup Frederiksberg-Mariendal Odense Hunderup Hvidovre Charlottenlund Haderslev Hertug Hans København City København Grundtvig Lillerød Aabenraa Aalborg Østre Billund Copenhagen Strandparken Fredensborg Han Herred Hillerød Christian IV København-Langelinie Næstved Sankt Peder Aarhus Marselis Bramming Børkop Fredericia Gundsø Hasle Hornbæk Klaksvikar Nakskov Nykøbing F Vestensborg Nykøbing Sjælland Odder Randers Søndre Ringkjøbing Sorø Stege Svendborg Sct. Jørgens Vojens Vordingborg Aarup Gilleleje Hanstholm Ikast Nibe Nordborg Nyborg Rebild Ribe Sindal Skælskør Rødby Slagelse Ølgod Holstebro Korsør Struer Ulfborg-Vemb Rotary E-Klub 1480 Onsdag 6.55 Aalborg City Egedal Morning Hjørring Morgen Randers Business Breakfast Copenhagen Morning Frederiksborg København København Nord Odense Fruens Bøge Svendborg Christianshavn-Slots holmen Glostrup-Albertslund Taastrup Århus City Odense H.C. Andersen Hellerup Hørning-Hasselager Skivehus Varde Vejle Syd Viborg Aalborg Nørresundby Assens Frederikshavn Kastrup Thisted Brædstrup Brønderslev Frederikssund Grenaa-Djurs Helsingør-Snekkersten Hjørring Hobro Juelsminde Korsør Nor Næstved Østre Nørre Snede Roskilde Østre Rudkøbing Ry Svinninge Tørring-Uldum Greve-Karlslunde Græsted Hadsten Hadsund Haarby-Glamsbjerg Jelling Køge Nord Padborg-Kruså Rødekro Store Heddinge Vamdrup Brande Faxe Nørre Alslev Skjern-Tarm Solrød Herning International MidWest Nexø Hørsholm 14 14

17 Torsdag Hjallerup Morgen Silkeborg Connect Skagen Morgen Odense City Brønshøj Gentofte Silkeborg Søllerød Haderslev Horsens Østre Sønderborg Herlev Kolding Aarhus International Århus Vest Ballerup Sct. Jakob Dyrehaven Fredericia Lillebælt Horsens Vitus Bering Odense Sct Knud Sekretærens huskeliste Se nærmere om procedurerne i afsnittet Praktiske anvisninger. Pr. 1. juli Kontingentfaktura fra Rotary International og Rotary Danmark. Pr. 1. september Klubbens arkivalier som Præsidentens årsberetning mv. sendes til klubbens arkivar og evt. til lokalhistorisk arkiv Pr. 1. januar Kontingentfaktura fra Rotary International og Rotary Danmark. Senest 1. februar Præsident, sekretær og kasserer for næste år skal være oprettet på Senest 15. april Resterende bestyrelsesmedlemmer samt udvalgsformænd og alle medlemsprofiler skal være opdaterede på Senest 1. maj Bestilling af medlemsbøger for det kommende rotaryår. Senest den 8. i hver måned På skal forrige måneds møder være sat til Christiansfeld Give Halsnæs Hedensted Hillerød Hirtshals Holbæk Maribo Otterup Randers Østre Svendborg Sydfyn Frederikshavn Bangsbostrand Hammel Pandrup Skagen Slagelse-Antvorskov Toftlund Aars Dragør Herning Nysted Ringsted Sct. Bendts Rosenholm Rønde Sæby Vejen Ærø referat. Se i øvrigt sekretærhåndbogen på > Downloads. Tryksager Fra Rotary Danmarks Sekretariat kan rekvireres: Medlemsbogen, ekstra eksemplarer Optagelsesformularer Foldere (kortfattede oplysninger om Rotary) Se iøvrigt > Downloads, hvor de nævnte tryksager kan bestilles. Fra Europa/Afrika-kontoret i Zürich kan rekvireres: Manual of Procedure (fås også på tysk og svensk) Club Constitutions and By- Laws Official Directory samt øvrige publikationer (se under Rotarylitteratur i afsnittet Rotary i Danmark.) Kontingentfaktura fra RI og RD RI fakturaen tilsendes fra Rotary International pr. mail til præsident, sekretær, kasserer og Executive Secretary i klubben. Fakturaen kan betales ved en almindelig bankoverførsel i danske kroner til Nordea Bank reg.: 2040 konto: Fredag Grenaa GoMorgen Viborg Morgen Odense Carolinekilde Aarhus Nordvestre Rotary Øresund Sommerprogram (se nedenfor) Rotary Øresund er et praktisk resultat af svensk-dansk samarbejde indledt i Sæsonen indledes den første fredag efter Langfredag og fortsætter de efterfølgende 22 fredage. I samarbejdet er der 7 svenske klubber og 4 danske klubber - Helsingør RK, Helsingør- Snekkersten RK, Espergærde- Humlebæk RK og Humlebæk- Nivå RK. Hver fredag går de svenske rotarianere om bord i Helsingborg for at møde de danske rotarianere, der går om bord i Helsingør fra færgeterminalen i Helsingør. Svenskerne HUSK at skrive klubbens nummer og navn i beskedfeltet. Rotary Danmarks Medlemsdatabase Medlemsdatabasen på www. rotary.dk vedligeholdes i princippet af klubsekretæren og det enkelte medlem. Databasen skal løbende vedligeholdes, da data herfra synkroniseres med data i Rotary International hver nat for de tilsluttede klubber. 8 gange om året trækkes data i forbindelse med udsendelse af Rotary Norden, ligesom der hentes data til medlemsbogen herfra. Praktiske anvisninger Bidrag til Rotary Foundation. Skema til brug for indbetalinger til Rotary Foundation downloades fra dk > Downloads. Formularen er selvforklarende og giver de nødvendige anvisninger for indbetalingerne. Det danske kontingent. Hver den 15. juli og 15. januar udsendes faktura på diverse kontingenter fra Landssekretariatet til klubbens kasserer. har spist på vej til Helsingør og på turen tilbage til Helsingborg holdes et kort Rotarymøde. På turen tilbage til Danmark spiser de danske deltagere. Mødet gælder som ordinært Rotarymøde. Ledsagere og gæster er velkomne. Der sejles med færgen Aurora med afgang fra Helsingør kl (2 overfarter) eller kl (1 overfart), men tjek på søg klubber i distrikt Her har ØRESUND sit program, eller se hjemmesiden com, hvor historien er skrevet på engelsk. Vel mødt om bord. Yderligere oplysninger omkring Rotary Øresund rettes til Mogens Bille, eller Kassereren betaler denne faktura som et indbetalingskort med den FI kode, der står på fakturaen. Alternativt indbetales via netbank til sekretariatets konto i Danske Bank: Det Internationale kontingent. Fakturaen kan betales ved en bankoverførsel til Nordea Bank reg.: 2040 konto: HUSK at skrive klubbens nummer og navn i beskedfeltet. Betalingsfrister. Såvel det danske som det internationale kontingent skal betales i løbet af henholdsvis juli og januar måned

18 Forkortelser m.v. 3-H Health, Hunger and Humanity AAM Additional Active Member ADC Assistant District Chair AG (ADG)Assistant Governor AM Active Member ARRFC Assistant Regional Foundation Coordinator CC Club Counsellor CICO Club Internet Communication Officer COL Council on Legislation D District DC District Chair DDF District Designated Funds DG District Governor DGE District Governor Elect DGN District Governor Nominee DGND District Governor Nominee Designated DGSC District Grant Subcommittee Chair DICO District Internet Communication Officer DIK Donations in Kind DLP District Leadership Plan DMDC District Membership Development Chairs DPFC District Permanent Fund Chairperson DPO District Protection Officer DRFC District Rotary Foundation Chair DRMA Danish Rotary Multidistrict Administration (RD) DRR District Rotaract Representative DSG District Simplified Grants EEMA Region Europe/East Mediterrania/Africa incl. RIBI ES Excecutive secretary FOR Family of Rotary FU Forretningsudvalget GBI Rotary Region Great Britain and Ireland GETS Governor Elect Training Seminar GF Guarantee Form GRSP Georgia Rotary Student Program GSE Group Study Exchange GYE Global Youth Exchange IAS Internationa Ambassadorial Scholarship ICC InterCountry Committees IPAC International Projects Advisory Committee IPDG Immediate Past District Governor IPP Immediate Past President LTE Long Term Exchange MG Matching Grant MOP Manual of Procedure NCC National Co-ordinating Committee NGE New Generation Exchange NYSF National Youth Science Forum OD Official Directory of Rotary International P President PDG Past District Governor PE President Elect PETS President Elect Training Seminar PHF Paul Harris Fellow PHSM Paul Harris Sustaining Member PN President Nominee PO Protection Officer POLIO+ RI program to immunize children against poliomyelitis PP Past President PPE P reserve Planet Earth PR Public Relations PRID Past RI Director PRIP Past RI President PRIT Past RI Treasurer RC Rotary Club RCC Rotary Community Corps RCP Rotary Code of Policies RD Rotary Danmark RD Rotary District (Engelsk) RDG Rotary Distrikts Golf RDH Rotary Danmarks Hjælpefond RDH FU Rotary Danmarks Hjælpefond s Forretningsudvalg RDR Rotary Danmarks Råd RDS Rotary Danmarks Sekretariat RDU Rotary Danmarks Ungdomsudveksling RFE Rotary Friendship Exchange RGHF Rotary Global History RI Rotary International RIBI Rotary in Great Britain and Ireland RID Rotary International Direktor RIP Rotary International President RIPE Rotary International President Elect RIPN Rotary International President Nominee RIPPR RIP Personal Representative RITE Rotary Inter-country Teacher Exchange RITS Rotary International Travel Service RK Rotary Klub RN Rotary Norden ROSE Rotary Overseas Summer Ex change ROTEX Organization of Ex-Rotary Exchange Students ROTI Rotarians On The Internet ROVE Rotary Overseas Vocational Exchange RRFC Regional Rotary Foundation Coordinator Rtn Rotarian RV Rotary Volunteers RVC Rotary Village Corps RYE Rotary Youth Exchange RYEP Rotary Youth Exchange Program RYLA Rotary Youth Leadership Awards RYSAP Rotary Youth Self Achievement Program S Secretary SAM SAR SE SEP SETS SF STE SWSL TR TRF USCB WCS VTT YEO YEP YIR YRSG ZONE Senior Active Member Semi Annual report Sponsor Erklæring Study Exchange Program Secretary-Elect Training Seminar Student Family Short Term Exchange Save Water Save Lives The Rotarian The Rotary Foundation Rotary Region USA, Canada World Community Service Vocational Training Teams Youth Exchange Officer Youth Exchange Program Yours in Rotary Youth Service Resource Group Rotary er delt op i 34 zoner. Køb af rotaryting og -sager Bannere Skærup Serigrafi/Design, Overbyvej 12, Skærup, 7080 Børkop. Tlf , fax Emblemer og diverse Rotaryeffekter Jydsk Emblem Fabrik A/S Emblex Emblemer. Sofienlystvej 9, 8340 Malling, Århus Syd. Tlf Firmaet forhandler endvidere en række andre Rotaryeffekter (se sidst i bogen). Prislister kan ses på firmaets hjemmeside. Rotaryflag Dahls Flagfabrik, Nørrevoldgade 25, 1358 København K. Tlf , og Stilling-Flag A/S, Sorgenfrivej 14, 2800 Lyngby. Tlf ,

19 Stikordsordnet ordforklaring Medlemskort De tidligere medlemskort, der blev udstedt som kvittering for betalt kontingent, er udgået. Der kan i stedet købes Club Membership ID Cards. Se Oplysninger om Rotary En lille folder med kortfattede oplysninger om Rotary kan rekvireres hos landssekretariatet. Optagelsesformular Anvendes ved optagelse af nye medlemmer. Rekvireres fra landssekretariatet. Sangbøger Fra Nykøbing Sjælland RK kan rekvireres særlige Rotarysangbøger. Rotarybegreber Alumni Tidligere deltagere i Rotary Foundations programmer. Arkiv, Rotary Se Rotary Danmarks Landsarkiv og Bibliotek. Assembly Den engelske betegnelse for instruktionsmøde på internationalt plan for indkommende guvernører og på distriktsplan særligt for indkommende klubpræsidenter og -sekretærer. Se nærmere under Instruktionsmøder. Bibliotek, Rotary Se Rotary Danmarks Landsarkiv og Bibliotek. Convention Rotary Internationals årlige generalforsamling. Se nærmere i afsnittet Rotary International. Council on Legislation Rotarys lovgivende forsamling, der afholdes hvert 3. år. Se nærmere i afsnittet Rotary International. Counsellor Inden for ungdomsudvekslingen er det på distriktsplan den person, der assisterer klubberne og på klubplan er det den person, der tager sig af klubbens udvekslingsstudenter. Directory, Official Oversigt over samtlige Rotaryklubber i verden. Udkommer hvert år. Hver klub (sekretæren) modtager 1 gratis eksemplar. Yderligere eksemplarer kan købes hos kontoret i Zürich. Distriktskonference Distriktets årlige møde. Hver klub bør være repræsenteret, normalt ved præsident og sekretær, men alle rotarianere er velkomne. Det anbefales, at præsident og sekretær får deres deltagerudgifter dækket af deres klub. Se i øvrigt nærmere i afsnittet Rotary International. Europa/Afrikakontoret i Zürich RI s regionale kontor til betjening i økonomiske og andre områder af bl.a. de danske Rotaryklubber. Se nærmere i afsnittene Adresser og Rotary International. Bemærk, at der er oprettet et telefonnummer, der går direkte til den nordiske afdeling af kontoret. Instruktionsmøde Det årlige møde for de indkommende klubbestyrelser. Præsident og sekretær har pligt til at møde, og det anbefales, at de får deres deltagerudgifter dækket af deres klub. Se i øvrigt nærmere i afsnittet Rotary International. Institute, Rotary Se Rotary Zone Institute. Der kan også afholdes sådanne institutes på distriktsplan for klubbernes ledelser. Manual of Procedure Oversigt over alle gældende love, vedtægter og andre bestemmelser. Udkommer hvert 3. år efter Council on Legislation (se dette). Hver klub modtager 1 eksemplar gratis. Yderligere eksemplarer kan købes hos kontoret i Zürich. Foreligger på engelsk, svensk, tysk og mange andre sprog. PETS President Elect Training Seminar Årligt møde for indkommende præsidenter, hvor den nominerede guvernør gennemgår det kommende Rotaryårs programpunkter og de områder, der bør vægtes. Indkommende præsidenter har pligt til at møde. Regional konference Se Rotary Zone Institute. Rotary Danmarks Hjælpefond En fond, hvis formål er at yde støtte til sociale, kulturelle og andre samfundsgavnlige opgaver i Danmark og i udlandet. Se nærmere i afsnittet Rotary i Danmark. Rotary Danmarks Landsarkiv og Bibliotek Hører nu under Statens Arkiver Erhvervsarkivet Vester Alle 12, 8000 Aarhus C Se nærmere i afsnittet Rotary i Danmark. Rotary Danmarks Sekretariat Fælles sekretariat for de danske Rotarydistrikter. Ledes af landssekretær Asbjørn Isaksen. Sekretariatets fulde navn: Rotary Danmarks Sekretariat. Rotary Danmarks Ungdomsudveksling Udveksling af unge mellem Danmark og udlandet, enten i form af ungdomslejre eller udveksling af enkeltpersoner. Se nærmere under Rotary Danmarks Ungdomsudveksling i afsnittet Rotary i Danmark. Rotarys farver Rotary Azure: C99 M47 Y0 K0 Rotary Sky Blue: C96 M0 Y6 K0 Rotary Royal Blue: C100 M80 Y9 K2 Rotary Gold: C0 M26 Y100 K0 Der henvises iøvrigt til Voice and Visual Guidelines for Rotarians, som kan downloades fra rotary.org. Rotary Foundation Academic Year Akademisk udveksling af unge fra 18 år på min. bachelorniveau. Der kan søges om stipendier under 2 former: Ambassadorial Scholarship eller Rotary World Peace Fellowship. Se nærmere under afsnittet Rotary Foundation programmer, Uddannelsesprogrammer. (Tillige under Rotary Georgia Student Programmet). Rotary Norden Det fælles nordiske Rotarytidsskrift, som udsendes til alle nordiske rotarianere. Abonnementsprisen er inkluderet i det danske kontingent. Ekstra abonnementer (fx til honorære medlemmer) kan bestilles hos Landssekretariatet; mest praktisk samtidig med indsendelse af halvårsrapporten. Se i øvrigt nærmere i afsnittet Rotary i Norden. Rotary Zone Institute Afholdes i de forskellige Rotaryzoner, for Danmarks vedkommende zone 16. Formålet er at give deltagerne de nyeste informationer om programmer og administrative forhold både på internationalt og på regionalt plan. Konferencen er ikke lovgivende, men den kan vedtage resolutioner. Zoner Rotaryverdenen er delt op i 34 zoner med omtrent lige mange rotarianere i hver (ca ). Danmark er placeret i zone 16 delt i 3 sektioner. Sektion A: Danmark, incl. Grønland Island Litauen Sektion B: Sverige (distrikt 2360 og 2390) Polen Hvide Rusland Ukraine Sektion C: Norge Hver zone vælger hvert andet år et medlem af The Board (hovedbestyrelsen). Se nærmere i afsnittet Rotary International

20 Særlige Rotarymåneder og -datoer Danmark Funktionsår 2015/2016 AG-kursus (landsdækkende) Alle distrikter: 30. januar 2016 Distriktskonferencer Distrikt 1440: 3. oktober 2015 Distrikt 1450: september 2015 Distrikt 1461: 19. september 2015 Distrikt 1470: september 2015 Distrikt 1480: 26. september 2015 Funktionsår 2016/2017 DGN-kurser (landsdækkende) Kursus 1: 17. oktober 2015 Kursus 2: februar 2016 Teambuildingseminar (landsdækkende) 27. februar 2016 PETS & instruktionsmøder Distrikt 1440: 19. marts 2016 Distrikt 1450: 12. marts 2016 Distrikt 1461: 2. marts 2016 Distrikt april 2016 Distrikt 1480: 9. april 2016 Distriktskonferencer Distrikt 1440: 17. september 2016 Distrikt 1450: oktober 2016 Distrikt 1461: 24. september 2016 Distrikt 1470: 24. september 2016 Distrikt 1480: 29. oktober 2016 Rotarymåneder, -uger og -dage Juli Literacy & Numeracy Month August Membership & Extension Month September Youth Activity Month. Oktober Vocational Service Month. November Rotary Foundation Month. December Family Month. Januar Rotary Awareness Month. Februar World Understanding Month. April Magazine Month. Juni Rotary Fellowship Month. Rememberance Week Den uge, der indeholder den 27. januar, Paul Harris dødsdag. Rotaract Week Den uge, der indeholder den 13. marts. World Understanding & Peace Day 23. februar, Rotarys stiftelsesdag. Internationalt Kommende Internationale Conventions Seoul, Republic of Korea 29. maj-1. juni 2016 Atlanta, Georgia juni 2017 Toronto, Ontario, Canada juni 2018 Kommende Internationalt Assembly (Guvernørskolen) San Diego, Californien, januar januar januar 2018 Rotary Zone Institute og GETS Birmingham, England, GETS november 2015 Birmingham, England, Institute november 2015 Stockholm, Sverige, GETS oktober 2016 Stockholm, Sverige, Institute oktober 2016 Polio dag organiseret af RI & WHO 24. oktober 2015 Historie Tidligere danske oldermænd/formænd for RD 1957/58 O. K. Rørsted (1450) 1958/59 Ejnar Jarløv (1470) 1959/60 Tyge Lassen (1450) 1960/61 Ove Arkil PHF (1460) 1961/62 Aage Rasmussen PHF (1470) 1962/63 Paul Oxhøj PHF (1450) 1963/64 Viggo Oram (1450) 1964/65 Per Beck Jensen PHF (1460) 1965/66 G. Haastrup Vig PHF (1470) 1966/67 Helge N. Blauenfeldt (1460) 1967/68 Svend Larsen PHF (1470) 1968/69 P. K. Søgaard PHF (1450) 1969/70 N. E. Skovgård Petersen (1480) 1970/71 Jørgen Pedersen PHF (1460) 1971/72 Helge Dannesboe PHF (1470) 1972/73 E. Duch PHF (1450) 1973/74 John B. Nielsen PHF (1480) 1974/75 P. E. Nielsen PHF (1440) 1975/76 A. Davidsen PHF (1480) 1976/77 Nis Bruhn PHF (1450) 1977/78 Carl Larsen PHF (1470) 1978/79 Per Mønsted PHF (1440) 1979/80 John Weinold PHF (1470) 1980/81 Peter Bundgaard PHF (1450) 1981/82 Børge Stenstrup PHF (1480) 1982/83 Find Biilmann PHF (1450) 1983/84 Magnus Th. Kjær PHF (1440) 1984/85 Martin Duus PHF (1460) 1985/86 Oluf Hansen PHF (1460) 1986/87 Chr. Kjærgaard-Hansen PHF (1470) 1987/88 Ole Brammer PHF (1470) 1988/89 Hans-Ulrik Barfoed PHF (1460) 1989/90 N. P. Bager PHF (1450) 1990/91 Kjeld Kilsdal PHF (1480) (udmeldt) 1991/92 Aage Vorre PHF (1440) 1992/93 Alf Ove Jensen PHF (1470) 1993/94 Carsten Leth PHF (1460) 1994/95 Kaj Witt PHF (1450) 1995/96 Niels Chr. Schultz-Nielsen PHF (1480) (udmeldt) Tidligere danske Medlemmer af RI Board of Directors 1925/26 T. C. Thomsen, København RK 1935/36 P. A. Kruuse, Odense RK, PHF 1946/47 Einar Lisborg, Slagelse RK 1952/53 Aage E. Jensen, Holbæk RK Ove Arkil, Haderslev RK, PHF Per Mønsted, Randers Østre RK, PHF Peter Bundgaard, Ry RK, PHF Per Høyen, Aarup RK, PHF 1996/97 Per Thomsen PHF (1440) (udmeldt) 1997/98 Henrik Knudtzon PHF (1470) 1998/99 Willy Madsen PHF (1460) 1999/00 Villy J. Dürr PHF (1450) 2000/01 Jørgen Christensen PHF (1480) 2001/02 Jens Holm Jensen PHF (1440) 2002/03 Palle Sanvig PHF (1470) 2003/04 Preben Nielsen PHF (1460) 2004/05 Bengt Lund PHF (1450) (udmeldt) 2005/06 Jørgen Ørum PHF (1480) 2006/07 Per Hylander PHF (1440) 2007/08 Jørgen Eeg Sørensen PHF (1450) 2008/09 Benny Knudsen PHF (1480) 2009/10 Jens van der Watt PHF (1470) 2010/11 Henning Damtoft Pedersen PHF (1480) 2011/12 Torben Andreasen PHF (1450) 2012/13 Carl Peder Adolph PHF (1460) 2013/14 Jens Erik Rasmussen PHF (1470) 2014/15 Jan Brinck PHF (1440) 18 18

Rotary Danmarks Sekretariat

Rotary Danmarks Sekretariat Ialt pr. 1. aug. 2011 186 1.250 10.293 11.543-4 - -4 Ialt pr. 1. aug. 2010 195 1.161 10.414 11.575 - Til/ afgang i perioden -9 89-121 -32 Allerød 1-38 38-1 - -1 Amager - 1 30 31 - - - Assens 2 8 30 38-1

Læs mere

ROTARY DANMARK MEDLEMSBOG

ROTARY DANMARK MEDLEMSBOG ROTARY DANMARK MEDLEMSBOG 2015 16 ROTARYS FORMÅL Rotarys formål er at fremme og styrke viljen til at tjene andre som en forudsætning for al god virksomhed. Rotary søger at nå dette mål ved at opfordre

Læs mere

Antal husstande og antal personer pr. 1. januar 2005 komgl gammel kommune komny ny kommune antal husstande antal personer 101 København 101 København

Antal husstande og antal personer pr. 1. januar 2005 komgl gammel kommune komny ny kommune antal husstande antal personer 101 København 101 København Antal husstande og antal personer pr. 1. januar 2005 komgl gammel kommune komny ny kommune antal husstande antal personer 101 København 101 København 273489 502362 147 Frederiksberg 147 Frederiksberg 49907

Læs mere

Københavns Amt. Vejlængder 1.1.2006 km km. Statsveje i alt 118,457. heraf motorveje 102,757. Herudover ramper m.v. 98,937

Københavns Amt. Vejlængder 1.1.2006 km km. Statsveje i alt 118,457. heraf motorveje 102,757. Herudover ramper m.v. 98,937 Københavns Amt Statsveje i alt 118,457 heraf motorveje 102,757 Herudover ramper m.v. 98,937 Sund & Bælt Holding A/S 15,560 heraf motorveje 15,560 Herudover ramper m.v. 6,252 Amtsveje i alt 193,946 heraf

Læs mere

ROTARY DANMARK MEDLEMSBOG

ROTARY DANMARK MEDLEMSBOG ROTARY DANMARK MEDLEMSBOG 2014 15 ROTARYS FORMÅL Rotarys formål er at fremme og styrke viljen til at tjene andre som en forudsætning for al god virksomhed. Rotary søger at nå dette mål ved at opfordre

Læs mere

Besvarelse af spørgsmål nr. S 343, som medlem af Folketinget Frank Aaen (EL) har stillet til indenrigs- og sundhedsministeren den 17.

Besvarelse af spørgsmål nr. S 343, som medlem af Folketinget Frank Aaen (EL) har stillet til indenrigs- og sundhedsministeren den 17. Indenrigs- og Sundhedsministeriet Dato: 28. oktober 2005 Kontor: 2.ø.kt. J.nr. 2005-2416-143 Sagsbeh.: MIJ/LNC Besvarelse af spørgsmål nr. S 343, som medlem af Folketinget Frank Aaen (EL) har stillet til

Læs mere

Technology Projector Projector's type Projector's resolution

Technology Projector Projector's type Projector's resolution Country Site Town Company Number of digital projectors in the cinema Technology Projector Projector's type Projector's resolution Server Number of 3D screens Supplier of 3D technology DK Kinorama Aabenraa.

Læs mere

Nøgletal: Bilag 4. København Amt Roskilde Amt. København. Frist for afgørelser i sager om: (antal dage)

Nøgletal: Bilag 4. København Amt Roskilde Amt. København. Frist for afgørelser i sager om: (antal dage) Frist for afgørelser i sager om: (antal dage) København Frederiksberg København Amt Frederiksborg Amt Roskilde Amt Nøgletal: Bilag 4 025 020 015 014 013 1. Arbejdsprøvning på revalideringsinstitution AKL

Læs mere

Ledelse og medarbejdere

Ledelse og medarbejdere Seneste opdatering 26. 21. september februar 2013 2014 Seneste opdatering 26. september 2014 Ledelse og medarbejdere Hovedkontor Slotsmarken 11 2970 Hørsholm Tlf.: 7024 2900 E-mail: info@d-i.dk Navn Titel

Læs mere

Oversigt over de nye byretters adresser og telefonnumre

Oversigt over de nye byretters adresser og telefonnumre Oversigt over de nye byretters adresser og telefonnumre I forbindelse med retskredsreformen får mange byretter nye adresser og telefonnumre. Oplysningerne om byretternes adresser, telefonnumre, mv. pr.

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2011 på 101 København 237,5 3,5 234,0 253 19,0 147 Frederiksberg 246,0 0,0 246,0 253 7,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 253-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 253-155 Dragør 243,0 0,0

Læs mere

ROTARY INTERNATIONAL DISTRIKT 1460 DANMARK - LITAUEN

ROTARY INTERNATIONAL DISTRIKT 1460 DANMARK - LITAUEN Kære Præsident elect og klubsekretær 2011/2012! Nu er vi klar til det næste trin i vores forberedelse til Rotary-året 2011-2012. Vi mødes nemlig til PETS og instruktionsmøde i Aabenraa torsdag den 3. marts

Læs mere

De Danske Rotarydistrikter 1440 1450 1460 1470 1480

De Danske Rotarydistrikter 1440 1450 1460 1470 1480 De Danske Rotarydistrikter 1440 1450 1460 1470 1480 M E D L E M S B O G 2 0 1 3 / 1 4 Medlemsfortegnelsen er kun til personligt brug og må ikke anvendes som adressemateriale Eftertryk ikke tilladt Rotary

Læs mere

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune.

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune. BILAG 8c År 2014 Drikkevand Spildevand I alt Ærø Kommune 3.003 6.753 9756 Lolland Kommune 3.268 5.484 8752 Slagelse Kommune 2.442 5.176 7617 Stevns Kommune 1.845 5.772 7617 Halsnæs Kommune 2.679 4.902

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 0 20 Aalborg Kommune 0 56 Aarhus Kommune 0 114 Albertslund

Læs mere

1999 Procentvis stigning. Staten I alt Kommuner Amtskommuner. København Øvrige København Øvrige. mio. kr.

1999 Procentvis stigning. Staten I alt Kommuner Amtskommuner. København Øvrige København Øvrige. mio. kr. (MHQGRPVEHVNDWQLQJHQ - 145 7DEHO 1999 Procentvis stigning Kommuner Amtskommuner Staten I alt Kommuner Amtskommuner København Øvrige København Øvrige og Frede- og Frederiksberg riksberg pct. ««210 820 1

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Antal ydernumre som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 11 21 Aalborg Kommune 7 62 Aarhus Kommune 21 121 Albertslund Kommune 1 12 Allerød Kommune

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage. Åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage. Åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2008 101 København 243,6 2,5 241,1 251 9,9 147 Frederiksberg 248,0 0,0 248,0 251 3,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 251-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 251-155 Dragør 244,0 0,5 243,5

Læs mere

Digitale biografer i Danmark

Digitale biografer i Danmark Digitale biografer i Danmark Bemærk venligst at nedenstående oplysninger udelukkende beror på information fra den enkelte biograf i hhv. Danmark, Grønland og på Færøerne og at DFI s støtteordning kun omfatter

Læs mere

Junior piger uden banetill. Fleks drenge. Senior mænd. Senior damer

Junior piger uden banetill. Fleks drenge. Senior mænd. Senior damer DGU medlemstal pr. 30.09.2011, endeligt KlubNr Klubnavn uden banetill. uden banetill. Senior Senior Langdist Langdist I alt Passive 1 Københavns Golf Klub 78 30 12 7 569 377 0 0 63 59 0 0 1195 202 2 Aalborg

Læs mere

Distrikt København i alt 3.270

Distrikt København i alt 3.270 Medlemstal i DBf-klubber pr. 31. december 2014 Antal Distrikt København: a fair bridge 21 Amager Bridge Club 15 Amagerlands Bridgeklub 84 Blakset-Klubberne 1.639 Bridgeafdelingen i Nationalbankens Idrætsforening

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Kom.nr 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Undervisningsudgifter (netto) pr. 7-16-årig 1 Langeland Kommune 482 70.751 76.934 84.097 97.876 91.227 91.743 2

Læs mere

NVF23 - seminar i Kristiansand, maj Trafikal tilgængelighed. Michael Knørr Skov COWI. Trafikal tilgængelighed Michael Knørr Skov

NVF23 - seminar i Kristiansand, maj Trafikal tilgængelighed. Michael Knørr Skov COWI. Trafikal tilgængelighed Michael Knørr Skov NVF23 - seminar i Kristiansand, maj 2007 Michael Knørr Skov COWI 1 Indhold Hvad er en trafikal tilgængelighedsanalyse Eksempler Sjælland + Fyn Midtjylland 2 Hvad er en trafikal tilgængelighedsanalyse?

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01)

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) 27. februar 2014 J.nr. 14-0341223 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 234af 31. januar 2014

Læs mere

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 699 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 699 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K Retsudvalget REU alm. del - Svar på Spørgsmål 699 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 27. maj 2009 Kontor: Procesretskontoret Sagsnr.: 2009-792-0897

Læs mere

Tabel 20 - Beskæftigelse 1 Beskæftigelse efter branche og arbejdsstedskommune

Tabel 20 - Beskæftigelse 1 Beskæftigelse efter branche og arbejdsstedskommune Tabel 20 - Beskæftigelse 1 03.11.00 Havfiskeri 101 København 13 12 9 12 10 9 9 147 Frederiksberg. 1... 1 1 155 Dragør 7 7 7 6 5 4 4 159 Gladsaxe 1...... 161 Glostrup. 1 1.... 163 Herlev 1...... 167 Hvidovre

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Tabel B1 Alle ydelsesgrupper Klynge I mere end 20 pct. over median Obs antal Præd antal Rang 360 Lolland 104,2 93,5 1 482 Langeland 92,4 89,3 2 400 Bornholm 82,6 83,7

Læs mere

I bilag B nedenfor er tallene, der ligger til grund for figuren i bilag A, vist. Bilag B viser således de samme antal og andele som bilag A.

I bilag B nedenfor er tallene, der ligger til grund for figuren i bilag A, vist. Bilag B viser således de samme antal og andele som bilag A. N O T A T 25. april 2017 Undtagelser fra 225-timersreglen januar 2017 J.nr 17/04682 I bilag A nedenfor er vist foreløbige kommunefordelte antal og andele i forhold til undtagne borgere i forbindelse med

Læs mere

Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med

Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med Notat Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med 8-05-2017 J. Nr. Click here to enter text. VOA / APK KOMMUNEFORDELINGER Kommuneopdelte opgørelser af andel langvarige

Læs mere

Ændring af aftale om justering af tjenestemandslønninger

Ændring af aftale om justering af tjenestemandslønninger Cirkulære om Ændring af aftale om justering af tjenestemandslønninger mv. fra 1. april 2005 samt om andre lønmæssige ændringer som følge af kommunernes ændrede fordeling på stedtillægsområder med virkning

Læs mere

Guvernørens nyhedsbrev

Guvernørens nyhedsbrev Rotary International Distriktskonference 1470 2013-2014 Der tales om at der er brug for modernisering af Rotary. Rotary skal forstå at tilpasse sig, så tidens trend følges og Rotary medlemmerne har lyst

Læs mere

Junior piger uden banetill. Senior damer. Senior mænd. Fleks drenge

Junior piger uden banetill. Senior damer. Senior mænd. Fleks drenge DGU medlemstal pr. 30.09.2013, endeligt KlubNr Klubnavn drenge piger drenge uden banetill. piger uden banetill. Senior mænd Senior damer drenge piger mænd damer Langdist mænd Langdist damer I alt Passive

Læs mere

Danmarks 100 største byers mediesynlighed Infomedia Analytics & Advisory Maj 2016

Danmarks 100 største byers mediesynlighed Infomedia Analytics & Advisory Maj 2016 Danmarks 100 største byers mediesynlighed Infomedia Analytics & Advisory Maj 2016 HOVEDRESULTATER Der er ikke ændret i listens top 3 i forhold til opgørelsen over (udgivet i september ). Det er fortsat

Læs mere

16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere

16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere 16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere Ja Nej alle n København 8 92 100 1,350 Frederiksberg

Læs mere

Junior piger uden banetill. Senior mænd. Senior damer

Junior piger uden banetill. Senior mænd. Senior damer 1 Københavns Golf Klub 67 22 23 7 627 367 0 0 63 68 0 0 1244 293 2 Aalborg Golf Klub 49 9 38 17 990 431 0 0 51 24 11 5 1625 136 3 Esbjerg Golfklub 42 24 3 1 928 455 0 0 0 0 19 6 1478 158 4 Helsingør Golf

Læs mere

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE Vi har regnet på den nye af en for et gennemsnitligt parcel- eller rækkehus i de forskellige kommuner. Allerede i dag er der stor forskel på erne og dermed også stor

Læs mere

KOMMUNENAVN UDDANNELSE ANTAL

KOMMUNENAVN UDDANNELSE ANTAL Kompetencefondsansøgninger for de enkelte kommuner på HK Kommunals område Godkendte ansøgninger pr. kommune. Fra 1.10.13 til 1.12.15 Alle arbejdsområder samlet "Ikke registreret" og "anden udannelse" er

Læs mere

Tema 1: Status for inklusion

Tema 1: Status for inklusion Segregeringsgrad Tema 1: Status for inklusion Udvikling i segregeringsgrad januar 2015 - Andelen af segregerede elever i specialklasse på almenskole Pct. Pct. -point Pct. Pct. -point Hele landet 4,7% Hele

Læs mere

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar juli 2008

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar juli 2008 Danmark - Regionsopdelt af befolkningen der er i RKI registret Udvikling januar 2007 - juli 2008 5,50% Jan. 2007-4,69% Juli 2007-4,67% 5,00% Jan. 2008-4,66% Juli 2008-4,70% 5,11% 5,18% 5,25% 5,28% 4,93%

Læs mere

Social- og Indenrigsudvalget SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 440. Offentligt

Social- og Indenrigsudvalget SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 440. Offentligt Social- og Indenrigsudvalget 21-16 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 44 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget 21-16 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 676 Offentligt Holbergsgade 6 DK-17 København

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2009-10 L 221 Svar på Spørgsmål 25 Offentligt J.nr. 2010-311-0047 Dato: 9. juni 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 221 - Forslag til Lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven

Læs mere

Skatteudvalget L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt

Skatteudvalget L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt 16. januar 2017 J.nr. 16-1389754 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 102 - Forslag til Lov om ændring af lov om inddrivelse

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2015-16 L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg udvalg@ft.dk Finn Sørensen (EL) Finn.S@ft.dk Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061

Læs mere

LO s jobcenterindikatorer 1. Indholdsfortegnelse

LO s jobcenterindikatorer 1. Indholdsfortegnelse Jobcenter København... 2 Jobcenter Frederiksberg... 3 Jobcenter Ballerup... 4 Jobcenter Brøndby... 5 Jobcenter Gentofte... 6 Jobcenter Gladsaxe... 7 Jobcenter Glostrup... 8 Jobcenter Herlev... 9 Jobcenter

Læs mere

Oversigt over frekvenser til lokalradiovirksomhed

Oversigt over frekvenser til lokalradiovirksomhed Oversigt over frekvenser til lokalradiovirksomhed Frekvens Kommune, som angivet i tilladelsen Status 87,6 Kolding Kommerciel 87,6 København Blandet 87,6 Aalborg Kommerciel 87,6 Århus Kommerciel 87,8 Nykøbing

Læs mere

Digitale biografer i Danmark

Digitale biografer i Danmark Digitale biografer i Danmark Bemærk venligst nedenstående oplysninger udelukkende beror på information fra den enkelte biograf i hhv. Danmark, Grønland og på Færøerne og at DFI s støtteordning kun omfatter

Læs mere

Danskernes afstand til nærmeste skadestue

Danskernes afstand til nærmeste skadestue Louise Kryspin Sørensen og Morten Bue Rath 31. August 2011 Danskernes afstand til nærmeste skadestue Antallet af skadestuer er halveret fra 69 skadestuer i 199 til 3 skadestuer i 2011. Dette afspejler

Læs mere

PROGRAM DISTRIKTSKONFERENCEN DISTRIKT 1450 14. 16. SEPTEMBER 2012 HORSENS

PROGRAM DISTRIKTSKONFERENCEN DISTRIKT 1450 14. 16. SEPTEMBER 2012 HORSENS PROGRAM DISTRIKTSKONFERENCEN DISTRIKT 1450 14. 16. SEPTEMBER 2012 HORSENS Program for fredag d. 14. september 2012 15.00. 19.00. Ankomst og registrering på Hotel Opus 19.00. 20.30. Opus Surprise Buffet

Læs mere

LO s jobcenterindikatorer

LO s jobcenterindikatorer 1 Indholdsfortegnelse Jobcenter Side Jobcenter Side Albertslund 10 Køge 27 Allerød 18 Lejre 40 Assens 47 Lemvig 68 Ballerup 4 Lolland 41 Billund 55 Lyngby-Taarbæk 13 Bornholm 45 Mariagerfjord 89 Brøndby

Læs mere

Lokaleportalen.dk. I disse kommuner vil de danske virksomheder bo!

Lokaleportalen.dk. I disse kommuner vil de danske virksomheder bo! Lokaleportalen.dk I disse kommuner vil de danske virksomheder bo! En årlig analyse foretaget af Lokaleportalen.dk, der undersøger hvilke kommuner de danske virksomheder finder mest attraktive som placering

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau Dette bilag indeholder to tabeller. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2013, der forventes at opnå en ungdoms, mindst en, en videregående og en lang videregående

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 227 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 227 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 227 Offentligt 4. marts 2016 J.nr. 16-0151018 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 227 5. februar 2016 (alm.

Læs mere

AKTUEL GRAF 8. Stemmeberettigede og unge førstegangsvælgere i kommunerne ved KV13. Jonas Hedegaard Hansen, Ph.d.-studerende

AKTUEL GRAF 8. Stemmeberettigede og unge førstegangsvælgere i kommunerne ved KV13. Jonas Hedegaard Hansen, Ph.d.-studerende C E N T E R F O R V A L G O G P A R T I E R I N S T I T U T F O R S T A T S K U N D S K A B K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T AKTUEL GRAF 8 Stemmeberettigede og unge førstegangsvælgere i kommunerne

Læs mere

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1 DELTAGERLISTE HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. 1. HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. GRUPPE A Aarøsund 2 stemme Stemmeberettiget Tildelt ekstra Antal v/fuldmagt Assens Bestyrelsesformand

Læs mere

Den 30. marts 2013 meddelte Udlændingestyrelsen, at landstallet for 2014, var 3000.

Den 30. marts 2013 meddelte Udlændingestyrelsen, at landstallet for 2014, var 3000. 2. Asylkontor db UDLÆNDINGESTYRELSEN Kommunernes Landsforening Kommune Kontaktrådene Dato: 12. december 2013 Sagsnummer: 13/013100 Sagsbehandler: pep Forhøjelse af landstallet for 2014 Det følger af Integrationslovens

Læs mere

Andel af personer registreret med sager i RKI register

Andel af personer registreret med sager i RKI register 8,00% Andel af personer registreret med sager i RKI register Juli 2010 4,62% 6,48% 6,92% 6,71% 7,08% 6,90% 7,43% 7,19% 7,50% 7,49% 7,00% 6,00% Januar 2011 4,72% 4,80% 5,00% i RKI registret 0,47% 0,49%

Læs mere

Oversigt over de 107 provstier. Københavns Stift. Helsingør Stift

Oversigt over de 107 provstier. Københavns Stift. Helsingør Stift Oversigt over de 107 provstier Side 1 Københavns Stift Vor Frue Provsti: 5 sogne (Københavns Kommune) Amagerbro Provsti: 11 sogne (Københavns Kommune) Bispebjerg-Brønshøj Provsti: 11 sogne (Københavns

Læs mere

ANALYSENOTAT Konkurrenceudsættelsen stagnerer

ANALYSENOTAT Konkurrenceudsættelsen stagnerer ANALYSENOTAT Konkurrenceudsættelsen stagnerer AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE OG MARKEDSCHEF JAKOB SCHARFF Nye tal omkring Indikator for Konkurrenceudsættelse (IKU) der måler hvor stor en del af de konkurrenceegnede

Læs mere

Experians RKI-analyse. Januar 2015

Experians RKI-analyse. Januar 2015 Experians RKI-analyse Januar 2015 Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Andel Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst registreret person

Læs mere

Matas-butik Adresse Postnr. By Dato Tidspunkt

Matas-butik Adresse Postnr. By Dato Tidspunkt Matas Trianglen Østerbrogade 72 2100 København Ø 10.08 12.00-16.00 Matas Østerbrogade 142 2100 København Ø 18.08 12.00-16.00 Matas Østerbrogade 104 2100 København Ø 25.08 12.00-16.00 Matas Østerbro Centret

Læs mere

Sagsnr.: 040.87D.021. Deltagelse i konferencerne om almen studieforberedelse september 2009

Sagsnr.: 040.87D.021. Deltagelse i konferencerne om almen studieforberedelse september 2009 Deltagelse i konferencerne om almen studieforberedelse september 2009 Skolenr. Skolenavn Sted Tid 001 Aurehøj Gymnasium Høje Tåstrup Gymnasium 29. september 002 Avedøre Gymnasium Høje Tåstrup Gymnasium

Læs mere

Albertslund. Allerød. Assens. Ballerup. Billund. Bornholm. Brøndby. Brønderslev. Dragør. Egedal. Esbjerg. Fanø. Favrskov

Albertslund. Allerød. Assens. Ballerup. Billund. Bornholm. Brøndby. Brønderslev. Dragør. Egedal. Esbjerg. Fanø. Favrskov Albertslund Allerød Assens Ballerup Billund Bornholm Brøndby Brønderslev Dragør Egedal Esbjerg Fanø Favrskov Albertslund Kommune Nordmarks Alle 2620 Albertslund borger og ydelsescenteret Allerød Kommune

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2016-17 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt MINISTEREN Beskæftigelsesudvalget Folketinget Dato J. nr. 29. november 2016 Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København

Læs mere

Experians RKI-analyse. 1. halvår 2016

Experians RKI-analyse. 1. halvår 2016 Experians RKI-analyse 1. halvår 2016 Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Andel Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst registreret person

Læs mere

Tal for din folkeskole - her præsenteres nyeste nøgletal på skoleområdet

Tal for din folkeskole - her præsenteres nyeste nøgletal på skoleområdet 1 - Borgmesterbrev om nyeste nøgletal på skoleområdet. Hører til journalnummer: 17.01.00-A00-31-16 Til borgmesteren Tal for din folkeskole - her præsenteres nyeste nøgletal på skoleområdet KL s bestyrelse

Læs mere

MONOPOLBRUDS UDRULNINGSOVERBLIK. Version 1.0 marts 2016, baseret på tidsplan for projekter i monopolbruddet af januar 2016

MONOPOLBRUDS UDRULNINGSOVERBLIK. Version 1.0 marts 2016, baseret på tidsplan for projekter i monopolbruddet af januar 2016 MONOPOLBRUDS UDRULNINGSOVERBLIK Version 1.0 marts 2016, baseret på tidsplan for projekter i monopolbruddet af januar 2016 SAPA UDRULNING SAPA udrulningsforløb IDRIFTSÆTTELSESDATO GO-LIVE STS er konfigureret

Læs mere

Klamydiaopgørelse for 2012

Klamydiaopgørelse for 2012 Klamydiaopgørelse for 2012 Opgørelserne over hvor mange klamydiatilfælde, der er fundet i hver kommune skal tolkes med forsigtighed og kan ikke sammenlignes fra kommune til kommune. Der kan nemlig være

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2011 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2011 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2011 på kommuneniveau Af Tine Høtbjerg Henriksen Dette bilag indeholder én tabel. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2011, der forventes at opnå en ungdoms, mindst en ungdoms

Læs mere

20 60.80 Leif P. Nielsen 51 14/Aug/84 Brøndby

20 60.80 Leif P. Nielsen 51 14/Aug/84 Brøndby Allle tiders bedste mænd 100m 1 12.10 Jakob Kjeldgaard 12/Aug/86 Rundforbi 2 12.60 Erik Klitgaard 66 01/Jul/92 Ballerup (-1.3) 3 13.06 Jens Buch Jensen 43 17/Sep/87 Wien 4 13.50 Erik Andersen 47 27/Aug/89

Læs mere

Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten

Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten Et særligt kendetegn ved Danmarks geografi er, at vi har en af verdens længste kystlinjer set i forhold til landets størrelse. Den lange danske kystlinje

Læs mere

Tal for klamydiatilfælde. på kommuner

Tal for klamydiatilfælde. på kommuner Tal for klamydiatilfælde fordelt på kommuner OPGØRELSE OVER KLAMYDIATILFÆLDE BLANDT 15- TIL 29-ÅRIGE I PERIODEN 2012 2015 2016 Opgørelse over registrerede klamydiatilfælde i 2015 Følgende tal er opgørelser

Læs mere

Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: /

Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: / Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: 211808 / 2409759 Store ændringer i liggetiderne på boligmarkedet I store dele af landet var liggetiderne lavere i de første seks måneder af 2017 i forhold til sidste

Læs mere

Deltagelse i konferencerne om almen studieforberedelse september 2012

Deltagelse i konferencerne om almen studieforberedelse september 2012 Deltagelse i konferencerne om almen studieforberedelse september 2012 Skolenr. Skolenavn Sted Tid 001 Aurehøj Gymnasium Frederiksberg Gymnasium 20. september 002 Avedøre Gymnasium Frederiksberg Gymnasium

Læs mere

AKTUEL GRAF 9 Stemmeberettigede opdelt efter herkomst i kommunerne ved KV13

AKTUEL GRAF 9 Stemmeberettigede opdelt efter herkomst i kommunerne ved KV13 AKTUEL GRAF 9 opdelt efter herkomst i kommunerne ved KV13 Yosef Bhatti, adjunkt Center for Valg og Partier Institut for Statskundskab Københavns Universitet Mail: yb@ifs.ku.dk Jens Olav Dahlgaard, Ph.d.-studerende

Læs mere

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE NOTAT 18. juni 2007 Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE Formålet med NY CHANCE TIL ALLE er at hjælpe personer, der har modtaget passiv offentlig forsørgelse i lang tid, ind

Læs mere

PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter

PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato 11. september 2017 PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter Hovedbudskaber: Det meste af Nordjylland, det sydlige Sjælland og Lolland-Falster,

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 135 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 135 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 135 Offentligt 10. januar 2017 J.nr. 16-1844169 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 135 af 13. december 2016

Læs mere

Guvernørens Månedsbrev

Guvernørens Månedsbrev Guvernørens Månedsbrev Distrikt 1450 Nr. 8.marts 2011 Distriktet har: 54 klubber 2.297 medlemmer Danmark: 278 Klubber 11.266 medlemmer Torben Andreasen Distriktsguvernør 2010-11 Guvernør for Rotary året

Læs mere

Junior piger uden banetill. Junior drenge uden banetill. Junior drenge

Junior piger uden banetill. Junior drenge uden banetill. Junior drenge DGU medlemstal pr. 30.09.2010, endeligt KlubNr klubnavn piger drenge piger uden banetill. drenge uden banetill. senior mænd senior damer langdist mænd langdist damer I alt Passive 111 Albertslund Golfklub

Læs mere

Ved brev af 30. marts 2014 til Kommunernes Landsforening og kommunekontaktrådene udmeldte Udlændingestyrelsen landstallet for 2015 til 4.000 personer.

Ved brev af 30. marts 2014 til Kommunernes Landsforening og kommunekontaktrådene udmeldte Udlændingestyrelsen landstallet for 2015 til 4.000 personer. 4. Asylkontor Kommunernes Landsforening og Kommunekontaktrådene Dato: 29. september 2014 Sagsnummer: 14/027760 Sagsbehandler: drkj Center for Asyl og Økonomi Kommunekvoter for 2015 Ved brev af 30. marts

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2015 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2015 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2015 på kommuneniveau Dette bilag indeholder to tabeller. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2015, der forventes at opnå mindst en ungdoms, en erhvervskompetencegivende, en videregående

Læs mere

Lønstatistikker Teknik- og servicesektoren. Bilag til pjece om Ny Løn

Lønstatistikker Teknik- og servicesektoren. Bilag til pjece om Ny Løn Lønstatistikker Teknik- og servicesektoren Bilag til pjece om Ny Løn Fandt du vej til Ny Løn? Statistisk materiale som bilag til pjece. Allerede i februar måned udsendte sektoren et særnummer af vores

Læs mere

Flere elever går i store klasser

Flere elever går i store klasser ANALYSENOTAT Flere elever går i store klasser November 2016 I det følgende analyseres udviklingen i antallet af elever i folkeskolens klasser på baggrund af tal fra Indenrigsministeriet og svar fra undervisningsministeren.

Læs mere

Liste med institutioner som indgår i censorudligningsordningen

Liste med institutioner som indgår i censorudligningsordningen Liste med institutioner som indgår i censorudligningsordningen Institutions nr. Skole 101108 Akademisk Studenterkursus 101115 Rysensteen Gynasium 101117 Sankt Annæ Gymnasium 101118 Christianshavns Gymnasium

Læs mere

Deltagelse i september-oktoberkonferencerne om studieretningsprojektet

Deltagelse i september-oktoberkonferencerne om studieretningsprojektet Deltagelse i september-oktoberkonferencerne om studieretningsprojektet Skolenr. Skolenavn Sted Tid 001 Aurehøj Gymnasium Kongsholm Gymnasium 6. oktober 002 Avedøre Gymnasium Kongsholm Gymnasium 6. oktober

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2012 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2012 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2012 på kommuneniveau Dette bilag indeholder to tabeller. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2012, der forventes at opnå en ungdoms, mindst en, en videregående og en lang videregående

Læs mere

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger Bilaget til HK s Ledighedsrapport omfatter ledighedsstatistik for medlemmer af HK s a-kasse fra Statistikbanken og jobindsats.dk opdelt på afdelingerne. Bilaget omfatter følgende tabeller: Tabel 1: Fuldtidsledige

Læs mere

ANALYSENOTAT Kommunerne ude af trit behov for måltal for konkurrenceudsættelse

ANALYSENOTAT Kommunerne ude af trit behov for måltal for konkurrenceudsættelse ANALYSENOTAT Kommunerne ude af trit behov for måltal for konkurrenceudsættelse AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE OG ANALYSEMEDARBEJDER RASMUS SAND Stigning i konkurrenceudsættelsen, men store forskelle på

Læs mere

Bekendtgørelse om delegation af miljøministerens beføjelser i lov om forurenet jord til Miljøstyrelsen og Miljøministeriets miljøcentre

Bekendtgørelse om delegation af miljøministerens beføjelser i lov om forurenet jord til Miljøstyrelsen og Miljøministeriets miljøcentre Miljø- og Planlægningsudvalget, Miljø- og Planlægningsudvalget (2. L 118 - Bilag 13,L 119 - Bilag 13 Offentligt UDKAST til Bekendtgørelse om delegation af miljøministerens beføjelser i lov om forurenet

Læs mere

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger Bilaget til HK s Ledighedsrapport omfatter ledighedsstatistik for medlemmer af HK s a-kasse fra Statistikbanken og jobindsats.dk opdelt på afdelingerne. Bilaget omfatter følgende tabeller: Tabel 1: Fuldtidsledige

Læs mere

Notat. Klassekvotienter og andel elever i privatskoler i kommunerne. Bo Panduro

Notat. Klassekvotienter og andel elever i privatskoler i kommunerne. Bo Panduro Notat Klassekvotienter og andel elever i privatskoler i kommunerne Bo Panduro Klassekvotienter og andel elever i privatskoler i kommunerne VIVE og forfatteren, 2017 e-isbn: 978-87-93626-13-3 Layout: 1508

Læs mere

Sort søndag. Nr. 6 december 2011 Med venlig hilsen fra din distriktsguvernør Asbjørn Isaksen

Sort søndag. Nr. 6 december 2011 Med venlig hilsen fra din distriktsguvernør Asbjørn Isaksen Nr. 6 december 2011 Med venlig hilsen fra din distriktsguvernør Asbjørn Isaksen Det er søndag den 4. december. Man står op om morgenen, hvor er det dejligt, solen skinner, morgenmad sammen med konen, endnu

Læs mere

Analyse: Anvendelsen af Joblog 2015

Analyse: Anvendelsen af Joblog 2015 Analyse: Anvendelsen af Joblog 2015 I forbindelse med diskussionerne om placering af ansvaret for at håndhæve lediges rådighedsforpligtelse har a kassernes brancheorganisation AK Samvirke analyseret tallene

Læs mere

Til samtlige kommuner. 17. november Udmøntning af ældrepuljen for 2007

Til samtlige kommuner. 17. november Udmøntning af ældrepuljen for 2007 Til samtlige kommuner 17. november 2006 Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Slettet: 5 Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail sm@sm.dk Udmøntning af ældrepuljen for 2007 CFB/ J.nr. 2006-1138

Læs mere

Undervisningseffekt også kaldet socioøkonomisk reference, 2011

Undervisningseffekt også kaldet socioøkonomisk reference, 2011 Kommuner rangeret efter undervisningseffekten i ne, Ærø 0,500 1 Lyngby-Taarbæk 0,442 8 Jammerbugt 0,364 7 Hørsholm 0,352 4 Holstebro 0,328 8 Mariagerfjord 0,309 8 Allerød 0,309 6 Skanderborg 0,307 12 Dragør

Læs mere

Notat. Kommunalvalg. Valgdeltagelse, antal kandidater og kønsfordelingen i kommunalbestyrelsen i kommunerne. Bo Panduro

Notat. Kommunalvalg. Valgdeltagelse, antal kandidater og kønsfordelingen i kommunalbestyrelsen i kommunerne. Bo Panduro Notat Kommunalvalg Valgdeltagelse, antal kandidater og kønsfordelingen i kommunalbestyrelsen i kommunerne Bo Panduro Kommunalvalg - Valgdeltagelse, antal kandidater og kønsfordelingen i kommunalbestyrelsen

Læs mere

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN OK-Nyt Praksis nr. 023-13 (fejlagtigt udsendt som 015-13 i en mail til regionerne)

Læs mere

Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt

Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt Folketingets Boligudvalg Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Dato: 15. juni 2009 Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail vfm@vfm.dk

Læs mere