December januar og februar 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "December 2012 - januar og februar 2013"

Transkript

1 Kirkebladet December januar og februar 2013 Øls Nr årgang Døstrup Siden sidst s. 3 Kalenderen s. 4 Det nye menighedsråd s. 5 Arrangementer s. 6 Adresser s. 8 Foto: Ole Hansen. Historien om en bænk Arbejdet som kirkeværge indeholder mange pudsige opgaver. Derom fortæller Karl Jørgen Ingversen, kirkeværge i Døstrup s. 3 Menighedsrådsvalg Der har været afholdt valg til menighedsrådene i hele landet. Hos os blev det, vanen tro, til et aftalevalg uden afstemning, så vi fik ikke brug for stemmeboksene i år. Læs om valget og se billederne af det nye råd i kalenderen s. 4-5 Veteran fra 1864 Ikke 68, men 64. Ikke den anden verdenskrig, heller ikke den første, men 1864, den ulykkelige 2. slesvigske krig, hvor sønderjyderne blev skilt fra moderlandet. Jenny Lyngaa bringer os tilbage til fortiden og fortæller om én af vore lokale helte fra dengang, tysken stod for døren. s. 7

2 Mens vi venter på broen v. sognepræst Anders Tranholm-Bjerg KIRKEBLADET Øls Døstrup Tåge over kanalen kontinentet afskåret. Sådan stod der engang skrevet på forsiden af en engelsk avis. Overskriften siger nok mere om briternes selvforståelse end om det barske vejrlig over Kanalen. Det er ikke så godt at være afskåret. Men det er da værst for dem, der er afskåret fra os, synes overskriften at ville sige. Her i Hobro er vi også blevet afskåret eller skulle jeg snarere sige: Her i? For nedrivningen af jernbanebroen på Løgstørvej har i den grad bragt lokalpatriotismen frem. Pludselig føler vi boere, hvor langt der i virkeligheden er til Hobro. Det er jo en dagsrejse, siger nogle. Og jeg er tilbøjelig til at give dem ret. For det tager en krig at komme derned, hvadenten vi tager den hullede Ølsvej eller snegler os over bumpene på Døstrupvej for at komme ind i byen nordfra. Om det nu er Hobro, der er blevet afskåret fra os, eller omvendt, det skal jeg lade være usagt. Men helt sikkert er det i alt fald, at det er træls at være afskåret. Det er træls for de skolebørn, der skal fra Hobro til Rosendalskolen. Det er træls for os, når vi skal til Hobro for at handle, gå til lægen og hvad der nu ellers kan lokke os ind til den lokale metropol. Der er nu én ting, som er godt ved at være afskåret. Man kommer til at fundere over tingenes tilstand. Når de ting, vi tager for givet, ikke er der mere, så giver det stof til eftertanke. Tag nu f.eks. den bro. Den har jo været der altid, synes vi. I hvert fald så længe de fl este kan huske. Den har været der så længe, at vi har glemt, hvordan det er ikke at have en bro. Men oprindelig var der jo slet ikke nogen bro. Egnen omkring Hobro er karakteriseret af høje bakker og dybe dale. Broen er noget menneskeskabt, konstrueret for at lette adgangen mellem os herude i og dem derinde i Hobro. Broer kommer ikke af sig selv. Vi har et udtryk, der hedder: At bygge bro. Her tænkes ikke på en rigtig bro, men på at bygge bro mellem mennesker. At bygge bro mellem mennesker er en ædel kunst. Den beherskes af internationale konfl iktmæglere som Jimmy Carter og Kofi Annan, der har gjort deres for at skabe fred i nogle af verdens brændpunkter. Men der er sandelig også brug for den kunst i vort daglige liv med hinanden. I familien, i ægteskabet, på arbejdet. Overalt er det vigtigt, at der bliver bygget broer mellem mennesker, Og at de broer, som er blevet bygget, bliver vedligeholdt. For vi ved jo godt, hvad der sker, når broen mellem mennesker er brudt sammen. Tag f.eks. et ægteskab hvor parterne ikke kommunikerer med hinanden. Så er det helt overfl ødigt at diskutere, om det er dig, der er afskåret fra mig, eller omvendt. Begge parter lider under den manglende brobygning, livet mellem de to er et helvede på jord. Jeg hørte engang en præst bruge billedet af en bro i en bryllupstale. Han fortalte om Golden Gate broen i San Francisco, som med et spænd på 1280 m er én af verdens længste hængebroer. Et bygningsværk af den størrelse kræver konstant vedligeholdelse. Der er altid en eller anden form for arbejde igang på broen for at sikre, at den kan klare belastningen fra den tunge trafi k, der passerer over den hver eneste dag. Sådan er det også med et ægteskab. Det kræver også vedligeholdelse hver evige eneste dag, for at broen mellem de to mennesker ikke skal krakelere. Og sådan er det med alle vore menneskelige relationer. Broen kommer ikke af sig selv. Der skal bygges broer, og de skal holdes vedlige, ellers bliver vores liv én lang vandring i ensomhedens ørken. Nogle gange glemmer vi at bygge broer og at holde de broer vedlige, vi har. Så er det godt, vi har Gud til at minde os om det. D. 24. december fejrer vi det vigtigste brobygningsprojekt i hele verdenshistorien. Det var nemlig dengang, for 2012 år siden, at Gud byggede bro til os ved at lade sin søn fødes på jord. Ved at lade Jesus føde som et helt almindeligt barn, i en stald ovenikøbet, med helt almindelige forældre, understregede Gud, at han holder af os mennesker og gerne vil være sammen med os. Også selv om kruset er af ler og kagen tør, som vi synger i salmen. Gud bygger bro til os. Lad det være en påmindelse til os om at passe på de broer, vi har til hinanden. Og måske en opmuntring til at bygge nye. Med disse ord vil jeg ønske alle jer i sognene en glædelig jul. Og held og lykke med brobygningen. atb Foto: Morten Clausen 2

3 Meddelelser fra menighedsrådet Babysalmesang Babysalmesang starter op igen d. 21. februar og varer frem til d. 23. maj. Undervisningen ligger torsdag kl i kirke, og det er vores dygtige musikpædagog, Lotte Føns, som igen vil stå for forløbet. Præsten og organisten vil også medvirke nogle af gangene. Babysalmesang er et tilbud til spædbørnsmødre/ -fædre, som gerne vil lave nogle musikalske aktiviteter og lege med deres barn under inddragelse af salmesang, dans og rytmik. Det er gratis at deltage. Hvis du vil være med, så kontakt Lotte på tlf / com eller præsten på tlf en kirkegård i udvikling Historien om en bænk Sogneindsamling Der er sogneindsamling søndag d. 10. marts Pengene går til Folkekirkens Nødhjælps internationale arbejde. Igen i år er det konfi rmanderne, der samler ind, men voksne er også velkomne. Hvis du har lyst til at give en hånd med, så ring til indsamlingsleder Kirsten Pinholt på tlf Døstrup Kirkegård har længe været præget af mange tomme gravpladser og et moradslignende område umiddelbart nord for kirken. Menighedsrådet har sammen med en kirkegårdskonsulent lagt planer for forskønnelse af hele kirkegården. Første synlige tegn er den ny plæne nord for kirken. Det grønne græs giver en rolig og fl ot fl ade op mod kirkens stenkvadre og hvide tårn. Der er truffet beslutning om at samle begravelserne omkring kirken. Det betyder, at der er lukket for nye gravsteder i både den østlige og i den vestlige ende af kirkegården. I den vestlige ende af kirkegården skal der anlægges plæne og sættes en hæk og enkelte buske og træer. Dette skulle gerne give læ for vestenvinden og give et indbydende parkpræg. Betaling for forlængelse af gravsteder I provstiet er der vedtaget 2 ting som har betydning for gravstederne på kirkegårdene. a) Fredningstiden for kistebegravelser er forlænget fra 20 år til 25 år b) Der skal ikke længere betales for fornyelse af gravsteder ud over fredningstiden. Man skal dog være opmærksom på, at der stadig skal betales for pasning af gravsteder - med mindre man selv sørger for at holde gravstedet. Karl Jørgen Ingversen - Kirkeværge i Døstrup Hans Thostrup døde i England i Hans urne blev sendt til Døstrup Kirkegård og sat i forældrenes gravsted. Bibi Thostrup, som bor i England, syntes der manglede noget, når hun besøgte sin mands gravsted. Hun ringede først til præsten og dernæst kirkeværgen med et tilbud om en donation til kirken. Bibi Thostrup syntes, at det kunne være rart med en bænk, når hun besøgte Døstrup Kirkegård. Det blev starten på en længere mailkorrespondance om indkøb af en passende bænk. Den gedigne bænk nåede på trods af sommerferie i fabrikken frem til Bibi Thostrups næste besøg i Døstrup. Bibi Thostrup kommer jævnligt på besøg og er godt tilfreds med resultatet. Nu står bænken i kirkegårdens østlige ende og besøgende er velkomne til at sætte sig og nyde kirkegårdens ro og måske solnedgangen bag kirken. Karl Jørgen Ingversen Kirkeværge i Døstrup Minikonfirmander Minikonfi rmanderne fra 3C og 3D starter op i foråret. Der vil blive sendt invitationer ud til forældrene med nærmere oplysninger. Minikonfi rmandundervisningen ligger tirsdage kl og varetages af sognepræst Anders Tranholm-Bjerg og organist Lene Rolighed Andersen Siden sidst Døbte: Kathrine Jensen Lyngaa, Maja Norup Boe, Asta Theilgaard Lodall, David Ringgaard Andersen, Bertram Buus Jensen, Vilde Thaagaard Eriksen, Viede: Mette Odgaard Vishart og Christian Stig Vishart, Helle Møller Mikkelsen og Peter Møller Mikkelsen, Mette Agerskov Jørgensen og Heine Agerskov Jørgensen, Lene Dam Olesen og Thomas Dam Olesen, Begravede: Ejvind Nielsen, Knud Børge Mogensen, Roslin Christiansen Vad, Lene Krarup Vestergaard, Øls Døstrup Døstrup 3

4 Kirkekalenderen KIRKEBLADET Øls Døstrup Gudstjenesteliste for perioden december februar 2013 Ø L S H Ø R B Y D Ø S T R U P Dato Øls Døstrup 2. december 1. søn. i advent v. JPO 4. december Familiegudstjeneste m. fællesspisning. Minikonfirmanderne fra 3B medvirker 6. december Julegudstjeneste for Rosenhaven 9. december 2. søn. i. advent De ni læsninger Musikgudstjeneste Kirkekoret medvirker 16. december 3. søn. i advent Luciaoptog v. minikonfirmander fra 3B. Kirkekoret medvirker. 20. december Julegudstjeneste for Wiegårdens børnehave Julegudstjeneste for Døstrup børnehave 21. december Rosendalskolens juleafslutning December

5 23. december 4. søn. i advent december Juleaften december Juledag kirkekoret medvirker 26. december 2. Juledag Kirkekoret medvirker 30. december Julesøndag JPO 31. december Nytårsaftensdag Nytårsgudstjeneste med champagne og kransekage 6. januar Helligtrekongers søndag Nytårsparade med KFUM-spejderne 13. januar 1. søn. e. Helligtrekonger januar Sidste søn. e. Helligtrekonger januar Septuagesima Konfirmandgudstjeneste med onsdagsholdet 3. februar Seksagesima Konfirmandgudstjeneste med fredagsholdet 10. februar Fastelavn v. Pont. 17. februar 1. søn. i fasten v. Pont. 24. februar 2. s. i fasten Fastelavnsgudstjeneste med efterfølgende tøndeslagning i Døstrup forsamlingshus 3. marts 3. s. i fasten marts Midfaste Sogneindsamling Sogneindsamling Sogneindsamling Mar. Febr. Jan. Der er kirkekaffe efter alle højmesser kl Ligeglad eller lige glade? Sådan kunne vores mandat godt formuleres her efter den overståede periode med valg til menighedsråd. I de nye råd kan vi konstatere, at der er enkelte ændringer i forhold til tidligere medlemmer. Ved menighedsog opstillingsmødet i september kom der få mennesker med færre spørgsmål. Vore egne oplæg til dialog forblev derfor ubesvarede. Nu kan vi jo også opfatte det som en positiv kritik, for heldigvis er der opbakning til sognenes arrangementer. Den nye periode starter som det 5. år for det fælles menighedsråd. Selv har vi fundet, at det er et godt resultatorienteret forum, så vi kan kun love at fortsætte og udbygge vores virke ud fra tidligere års erfaringer. Kalenderbilleder Menighedsrådet består nu af: Øls: Ole Hansen, Lene T. Hindberg og Jens Sloth. : Lise Meyer, Jenny Lyngaa, Elin Hedegaard og Bernt Iversen. Døstrup: Inger Winther, Rita S. Hansen, Karl Jørgen Ingversen og Knud Kristiansen. Derudover sidder sognepræsten med i rådet som det eneste ikke-valgte medlem. Med ønske om en god jul og et godt nytår fra Øls--Døstrup menighedsråd. Ole Hansen Præstens ferier og fridage Sognepræst Anders Tranholm- Bjerg holder fri d december og d februar. Præstens faste fridag er mandag. I præstens fravær henvises til provst Jørgen Pontoppidan, Hvornum, tlf , TAG KALENDEREN UD, DEN ER LIGE TIL AT HÆNGE OP PÅ OPSLAGSTAVLEN!

6 Set og sket Elvis kommer til byen Kommende arrangementer Den 3.oktober var der koncert i Døstrup kirke. Elvis- eller Kongen i kirken, var åbenbart en god titel, for her en onsdag aften var der kun enkelte ledige pladser. Vi blev budt velkommen af sangeren Karsten Holm, som akkompagneret af Christian Spillemose slog an til en rejse med kendte og sjældnere gospelsange som havde en stor plads i Elvis Presleys liv. Vi blev straks mødt med fængende musik som blev fremført med stor kunstnerisk kvalitet, både vokalt og musikalsk fra både el klaveret og, nok så overraskende, også et par gange fra orglet. Tydeligvis var der mange, som havde gode minder med musikken fra deres ungdom, men det var spændende at høre så mange historier om Elvis lovsange. Karsten havde sat sig meget nøje ind i både steder og de enkelte numres baggrund. Det blev til en god time med afvekslende og medrivende musik, afløst af begejstret bifald, og selvfølgelig et ekstranummer. Skal vi en dag foretage optælling af deltagere til kirkelige arrangementer, vil det her være et af dem som selv Manu Sareen må medgive er oplivende, oplevende og dermed overlevelse for fællesskabet. Vi holder den traditionelle nytårsgudstjeneste Nytårsaftens dag d. 31. december kl i Døstrup kirke. Efter gudstjenesten er der udvidet kirkekaffe med champagne og kransekage. Fastelavnsgudstjeneste Vi afholder den årlige fastelavnsgudstjeneste for børn og barnlige sjæle i Døstrup kirke d. 24. februar kl i Døstrup kirke. Alle opfordres hermed til at møde udklædt! Efter gudstjenesten er der tøndeslagning i Døstrup forsamlingshus. De 9 læsninger Søndag d. 9. december kl i Øls kirke holder vi de ni læsninger. Medlemmer af menighedsrådet læser tekster fra bibelen, som på forskellig vis belyser den stundende højtid. Organist Jesper Thimsen og sopran Charlotte Hjørringgaard Larsen leverer musikken sammen med sognepræsten. Der bliver også lejlighed til selv at få rørt tungebåndene på de indlagte fællessalmer. Nytårsaften Mariagerfjord kirkehøjskole Lørdag d. 26. januar kl : Lektor David Bugge: Fortælling, identitet og frelse. Karen Blixen - at fortælle eller at blive fortalt. Arrangementet finder sted i Hobro Kirkecenter. Tilmelding til Bente Pontoppidan pr. Pris: 50 kr. pr. gang. 6

7 Veteran fra Jens Jensen (Vammen) v. Jenny Lyngaa Øls kirkegård Jens Jensen blev født 1. april 1837 i Redsø i Valsgård sogn. Forældrene var Gaardmand Jens Jensen og Hustru Maren Kirstine Jensdatter. På gården voksede han op som ældste søn. Faderen døde i 1855, og Jens blev hjemme på gården for at hjælpe moderen, da der var 3 mindreårige søskende. Dette kan ses i folketællingen fra Valsgård sogn fra I begyndelsen af 1860-erne kom han ind som soldat. Om soldatertiden ved vi intet, kun at han har deltaget i krigen 1864, da der på hans gravsten står Veteran fra 64. Efter at være kommet hjem fra soldatertjenesten i 1864 var det måske forventeligt, at Jens skulle overtage gården efter sin mor. Men hun havde i 1860 giftet sig med sin tjenestekarl. Nu tog Jens de følgende år tjeneste på forskellige gårde i umiddelbar nærhed af Valsgård sogn kom han som tyende til Trinderup i Hvornum sogn. I maj 1875 giftede Jens Jensen sig med Johanne Madsen fra Snæbum havde han købt et sted i Haldtostrup, Øls sogn. Stedet var Gattenborg og havde matr. nr. 4b, Haldtostrup, Øls by. Jens Jensen dyrkede sin jord og havde også af og til arbejde som arbejdsmand. På Gattenborg voksede i alt 6 børn op. 17. februar 1913 døde hans kone Johanne, og hun blev begravet på Øls kirkegård. I forbindelse med 50-året for slaget ved Dybbøl i 1914 kunne veteranerne fra 64 søge om at få en hædersgave på 100,- kr. om året, indtil de døde. Man kunne også søge om at få en erindringsmedalje. Om Jens Jensen har søgt disse ting, vides ikke, men hvorfor skulle han ikke have gjort det? I 1914 blev der holdt veteranfester i København og også her i området bl.a. i Nørager, Mariager og Hobro. I folketællingen fra Øls sogn 1916 kan man se, at der hos ham boede en datter Laurine, som var husholder og en søn Laurits. I samme folketælling oplyses det også, at Jens Jensen havde en indkomst på 1000, - kr. og en formue på 4000, - kr. Desuden var han for året pålignet skat til staten på 8,60 kr. og til kommunen 48,25 kr. 5. november 1920 døde Jens Jensen i sit hjem og blev 13. november begravet på Øls kirkegård. Gravstenen står til højre for gangen, som fra parkeringspladsen fører op til kirken. Et par dage efter dødsfaldet stod følgende dødsannonce at læse i de lokale aviser: Efter faderens død overtog sønnen Laurits Jensen gården og drev den videre. I921 blev området sammen med Hostrup Huse, Horsø og Hegedal indlemmet i Hobro by, og Gattenborg fik dets nuværende matr. nr. 141, Hobro Markjorde. Ved folketællingerne i Hobro 1925 og 1930 var det Laurits Jensen, der var ejer af Gattenborg og var landmand, mens søsteren Laurine Jensen var husbestyrerinde hos ham. Begge var ugifte giver Laurits Jensen en entreprenør ret til at grave kalk på sin ejendom. Hvor lang tid dette har stået på vides ikke, men i slutningen af 1940-erne bygger hjemmeværnet ved hjælp af frivillig arbejdskraft en hjemmeværnsgård, som fik et godt ry. Den var i brug indtil 1974, hvor den blev nedrevet, fordi Hobro kommune på området Gattenborg ville lave en ny campingplads. Arkitektfirmaet Friis og Moltke fik overdraget opgaven med at lave en sådan efter inspiration af borganlægget på Fyrkat. Den blev drevet af forskellige bestyrere/forpagtere indtil nov. 2008, hvor Mariagerfjord kommune solgte den til Britta og Jørn Poulsen. De har siden da lavet mange forbedringer på pladsen, og den har en god belægningsprocent. Også i dag er navnet Hobro Camping Gattenborg. Den ligger bag Hobro mejeri på Skivevej 35 og er en 3-stjernet campingplads. 7

8 Adresser Øls--Døstrup Menighedsråd Formand: Elin Juul Hedegaard, Løgstørvej 73, 9500 Hobro. Tlf Øls sogn: Kirkeværge Jens Sloth Jensen, Skivevej 82, 9500 Hobro. Tlf Graver og kirketjener: Ivan Hjul Andersen Hejringvej 6, Snæbum, 9500 Hobro Tlf Kasserer: Ole Hansen, Ndr. Strandvej 37, 9500 Hobro. Tlf sogn: Kirkeværge Kirsten Agerbo Rådshøj Kristensen, Løgstørvej 111, 9500 Hobro. Tlf Graver og kirketjener: Jens Tinglev Kristensen Stubberhøjvej 3, St. Brøndum, 9520 Skørping Tlf Kontaktperson: Anders Tranholm-Bjerg, Løgstørvej 71, 9500 Hobro. Tlf Døstrup sogn: Kirkeværge i Døstrup: Karl Jørgen Ingversen, Svinget 8, Døstrup, 9500 Hobro. Tlf Graver og kirketjener: Tove Møller Viborgvej 50, St. Binderup, 9600 Aars Tlf Sognepræst Anders Tranholm-Bjerg Præstegård, Løgstørvej 71 Tlf træffes bedst efter aftale. KFUM-gruppeleder: Alexandar Laumann Valmuevej 12A 9500 Hobro, tlf FDF-kredsleder: Svend Wortmann. Møllevangen 8, 9500 Hobro, tlf Kirkebladet: Udgives af pastoratets menighedsråd med sognepræsten som ansvarshavende redaktør. Bladet er holdt i kirkeårets farver: Violet for advent, gylden for påske, rød for pinse og grøn for trinitatis. Forsidetegninger er udført af Bent Maltha. Stof til næste kirkeblad: Vi modtager gerne stof eller idéer til næste kirkeblad. Sendes til sognepræsten, gerne pr. . Deadline: d. 1. februar Kirkebil - kan bestilles dagen før til alle de annoncerede gudstjenester. Til Øls og kirker hos: Hobro Taxa tlf og til Døstrup kirke hos: Niels Ejvind Hansen tlf Design & Layout: Reklamehuset Hobro Oplag: stk. Vigtige internetadresser Hjemmesiden for din lokale kirke, hvad enten du bor i Øls, eller Døstrup sogn. Her kan du finde nyttige oplysninger, artikler, billeder mm. Du kan også selv få lov at bidrage til hjemmesiden. Henvendelse til webmaster Søren Østergaard, på kirkeministeriets hjemmeside kan man finde information om folkekirken, vejledning om hvordan man gør ved fødsel, dåb, bryllup og begravelse samt meget mere. Her står oplysninger på alle sogne i hele Danmark med navn og adresse på præst, kirkepersonale og menighedsrødder. Kristeligt Dagblads hjemmeside hvor man kan læse artikler om tro, religion og etik samt deltage i religionsdebatten. Et forum for chat, nyheder og meget mere for unge og voksne med interesse for kristendom. Et meget brugbart værktøj fra kirkeministeriet, hvor du både kan finde teksterne og høre melodierne til salmerne samt søge efter salmer til bestemte kirkelige lejligheder. 8

Øls Hørby Døstrup. Kommende arrangementer December er tiden for musikgudstjenesten De ni læsninger og vores nytårsaftensgudstjeneste

Øls Hørby Døstrup. Kommende arrangementer December er tiden for musikgudstjenesten De ni læsninger og vores nytårsaftensgudstjeneste Kirkebladet December 2011 - januar og februar 2012 Nr. 1 66. årgang Øls Menighedsrådet s. 3 Kalenderen s. 4 Arrangementer s. 6 Øls skole s. 7 Adresser s. 8 Til rollespillet i september fik konfirmanderne

Læs mere

December 2015 - januar - februar 2016 Nr. 1 70. årgang. Øls Hørby Døstrup

December 2015 - januar - februar 2016 Nr. 1 70. årgang. Øls Hørby Døstrup Kirkebladet December 2015 - januar - februar 2016 Nr. 1 70. årgang Øls Døstrup Babysalmesang s. 3 Kalender s. 4 Arrangementer s. 6 Minikonfirmander s. 7 Når vi her i december besøger vore kirkegårde, er

Læs mere

Juni - juli - august 2014 Nr. 3 68. årgang. Øls Hørby Døstrup

Juni - juli - august 2014 Nr. 3 68. årgang. Øls Hørby Døstrup Kirkebladet Juni - juli - august 2014 Nr. 3 68. årgang Øls Hørby Døstrup Kunstneriske konfirmander s. 2 Meddelelser fra menighedsrådet s. 3 Kalender s. 4 Konfirmandfotos s. 6 Igen i år blev der malet ikoner

Læs mere

December 2013 - januar og februar 2014 Nr. 1 68. årgang

December 2013 - januar og februar 2014 Nr. 1 68. årgang Kirkebladet December 2013 - januar og februar 2014 Nr. 1 68. årgang Øls Siden sidst s. 3 Kalender s. 4-5 Arrangementer s. 6 Lokalhistorie s. 7 Adresser s. 8 For kirkegårdene byder årstiderne på hver sit

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Padesø Kirke i december. 17. årgang Vinteren 2014/2015 Nr. 1

KIRKENYT PADESØ SOGN. Padesø Kirke i december. 17. årgang Vinteren 2014/2015 Nr. 1 KIRKENYT PADESØ SOGN 17. årgang Vinteren 2014/2015 Nr. 1 Padesø Kirke i december Arrangementer i Padesø Kirke Adventsmusikgudstjeneste med børnekor Vi indleder traditionen tro adventstiden med en hyggelig

Læs mere

Hjerk-Harre Kirkeblad December 2017-Februar 2018

Hjerk-Harre Kirkeblad December 2017-Februar 2018 Hjerk-Harre Kirkeblad December 2017-Februar 2018 Hjerternes fest Klumme, december 2017 Man kan betragte højtider som forstørrelsesglas. Når vi fejrer noget, sker der nemlig det, at vi tager en lille del

Læs mere

nyt Velsignede juleønsker 43. årgang Nr December Januar Februar

nyt Velsignede juleønsker 43. årgang Nr December Januar Februar IRKE nyt Velsignede juleønsker 43. årgang Nr. 1 2015-2016 December Januar Februar »Hvad laver I egentlig til hverdag?«det spørgsmål fik vores præst af en dåbsgæst for nylig. Det enkle svar ville være:»følg

Læs mere

December 2014 - januar og februar 2015 Nr. 1 69. årgang. Øls Hørby Døstrup

December 2014 - januar og februar 2015 Nr. 1 69. årgang. Øls Hørby Døstrup Kirkebladet December 2014 - januar og februar 2015 Nr. 1 69. årgang Øls Døstrup Julebudskabet til Mellemøsten s. 2 Babysalmesang s. 3 Kalenderen s. 4 Kommende arrangementer s. 6 DR-kirken s. 7 D. 29.-30.

Læs mere

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN DECEMBER - JANUAR Søndag den 17. december kl. 10.30, 3. søndag i advent Højmesse ved Poul Martin Langdahl. (Søndagens tekst: Luk 1,67-80). Søndag den 24. december, JULEAFTEN Julegudstjeneste

Læs mere

Bryndum og Vester Nebel kirker

Bryndum og Vester Nebel kirker og Vester Nebel kirker November - februar 2016/2017 Julens arrangementer i kirken - sang og musik - arrangementer for børn Julekoncert med Re-fresh Torsdag den 8. december kl. 19.00-20.00 i kirke Kom i

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Påske i Padesø Kirke. 15. årgang Foråret 2013 Nr. 2

KIRKENYT PADESØ SOGN. Påske i Padesø Kirke. 15. årgang Foråret 2013 Nr. 2 KIRKENYT PADESØ SOGN 15. årgang Foråret 2013 Nr. 2 Påske i Padesø Kirke Hvad laver menighedsrådet? Der har i 2012 været valg til menighedsrådene landet over og de nye menighedsråd er konstitueret og således

Læs mere

Kære konfirmand fra onsdagshold 1

Kære konfirmand fra onsdagshold 1 Kære konfirmand fra onsdagshold 1 Jeg vil hermed gerne byde dig velkommen til årets konfirmandforberedelse. Du skal gå på onsdagshold 1. Timerne ligger om onsdagen kl. 8.00-9.30. Første undervisningsgang

Læs mere

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro.

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Damgade 14. Boel Nr.44 (Gl. 21 ). Nr. 27 På præstekort hus 41 Viet den 22. okt. 1831 Johan Henrik Schmidt * 28. aug 1797, søn

Læs mere

nyt 39. årgang Nr December - Januar - Februar

nyt 39. årgang Nr December - Januar - Februar IRKE nyt 39. årgang Nr. 1 2012 December - Januar - Februar Kærlighed fra det høje Himlen et sted, hvor der er kærlighed nok til alle. Eller i hvert fald har vi en forestilling om, at himlen er det sted,

Læs mere

Kære konfirmander fra onsdagshold 2

Kære konfirmander fra onsdagshold 2 Kære konfirmander fra onsdagshold 2 Jeg vil hermed gerne byde dig velkommen til årets konfirmandforberedelse. Du skal gå på onsdagshold 2. Timerne ligger om onsdagen kl. 8.00-9.30. Første undervisningsgang

Læs mere

ASKOV SOGN k i r k e b l a d

ASKOV SOGN k i r k e b l a d ASKOV SOGN k i r k e b l a d SEPTEMBER - NOVEMBER 2013 provstens orlov Kirkeministeriet har bevilget provst Hasse N. Jørgensen, Askov, studieorlov i tre måneder (sept., okt., nov.). Studieorloven har til

Læs mere

Kirkehilsen Egense og Øster Skerninge sogne. December 2015 Januar - Februar 2016

Kirkehilsen Egense og Øster Skerninge sogne. December 2015 Januar - Februar 2016 Kirkehilsen Egense og Øster Skerninge sogne December 2015 Januar - Februar 2016 Julegaverne Julen er Jesu fødselsdag. Men det er os, der får gaverne! Der er sagt meget om den kommercielle og materialistiske

Læs mere

September - oktober - november 2014 Nr. 4 68. årgang. Øls Hørby Døstrup

September - oktober - november 2014 Nr. 4 68. årgang. Øls Hørby Døstrup Kirkebladet September - oktober - november 2014 Nr. 4 68. årgang Øls Døstrup Tanker på en kirkegård s. 2 DR-kirken s. 3 Kalenderen s. 4 Kommende arrangementer s. 6 Sangglæde i kirkekoret s. 7 Foto: Ole

Læs mere

Kirkenyt for Tingsted kirke december 2015 samt januar og februar 2016. Og lyset skinner i mørket, og mørket fik ikke bugt med det. (Joh.

Kirkenyt for Tingsted kirke december 2015 samt januar og februar 2016. Og lyset skinner i mørket, og mørket fik ikke bugt med det. (Joh. Kirkenyt for Tingsted kirke december 2015 samt januar og februar 2016 Og lyset skinner i mørket, og mørket fik ikke bugt med det. (Joh.1,5) I verden omkring os, og jævnligt også i vore egne hjerter, synes

Læs mere

December januar - februar 2017 Nr årgang. Øls Hørby Døstrup

December januar - februar 2017 Nr årgang. Øls Hørby Døstrup Kirkebladet December 2016 - januar - februar 2017 Nr. 1 71. årgang Øls Døstrup Reformationsjubilæum s. 2 Nyt fra menighedsrådet s. 3 Kalenderen s. 4 Kommende arrangementer s. 6 Reportage fra BUSK s. 7

Læs mere

Kære konfirmand fra fredagsholdet

Kære konfirmand fra fredagsholdet Kære konfirmand fra fredagsholdet Jeg vil hermed gerne byde dig velkommen til årets konfirmandforberedelse. Du skal gå på fredagsholdet. Timerne er placeret fredag kl. 12.00-13.30. Første undervisningsgang

Læs mere

September - oktober - november 2013 Nr årgang

September - oktober - november 2013 Nr årgang Kirkebladet September - oktober - november 2013 Nr. 4 67. årgang Øls Døstrup Siden sidst s. 3 Kalender s. 4-5 Kommende arrangementer s. 6 Telefoncentralerne s. 7 Adresser s. 8 Øls kirke i solens sidste

Læs mere

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD 56.årg. December Januar Februar Marts Nr.1 Et lidet barn så lysteligt blev af en jomfru båret, ej før, ej siden hørtes sligt, men kun i jubelåret, i tidens fylde,

Læs mere

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn marts til maj 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen, Teglparken

Læs mere

Søndag d. 7. december Torsdag d. 10. december Lørdag d. 12. december Søndag d. 13. december Søndag d. 20. december: Torsdag d. 24.

Søndag d. 7. december Torsdag d. 10. december Lørdag d. 12. december Søndag d. 13. december Søndag d. 20. december: Torsdag d. 24. Søndag d. 7. december: 2.søndag i advent kl.10.00: Højmesse (ingen dåb): De ni læsninger: Jørn Balle Larsen Torsdag d. 10. december Lørdag d. 12. december: kl.10.00: Dåbsgudstjeneste: Jørn Balle Larsen

Læs mere

KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY. Januar - Februar - Marts - April 2015. Foto: Alsted Kirke

KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY. Januar - Februar - Marts - April 2015. Foto: Alsted Kirke Januar Februar Marts April 2015 KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY Inde i bladet: Præstens side 2 Glimt fra sognene 3 Indsamling i kirkerne 4 Menighedsrådsmøder 5 Adresser 7 Foto: Alsted Kirke Præstens

Læs mere

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... internetadresser... Her bor de. Vigtige Internetadresser

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... internetadresser... Her bor de. Vigtige Internetadresser Her bor de... internetadresser... Her bor de Vigtige Internetadresser Sognepræst Mogens Nørsøller Kirkevej 9, 7560 Hjerm tlf. 97 46 41 14 mail: MONO@km.dk Mandag er fridag Sekretær og regnskabsfører Britta

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Påske i Padesø Kirke. 16. årgang Foråret 2014 Nr. 2

KIRKENYT PADESØ SOGN. Påske i Padesø Kirke. 16. årgang Foråret 2014 Nr. 2 KIRKENYT PADESØ SOGN 16. årgang Foråret 2014 Nr. 2 Påske i Padesø Kirke Kirkegang i Padesø Kirkerne er tomme, der kommer ingen. Det er en udtalelse, man ofte hører i medierne, men det er jo i langt de

Læs mere

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn september til november

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn september til november Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn september til november 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen,

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Maj til september 2013. Inde i bladet: Se sommerens program for børn og voksne

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Maj til september 2013. Inde i bladet: Se sommerens program for børn og voksne Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Maj til september 2013 Inde i bladet: Se sommerens program for børn og voksne Så nåede vi Maj En fantastisk dejlig måned ja måske årets skønneste! 12 maj indsættes den nye

Læs mere

Foto: Claus Danielsen KIRKEBLAD. Bryndum Vester Nebel kirker

Foto: Claus Danielsen KIRKEBLAD. Bryndum Vester Nebel kirker Foto: Claus Danielsen KIRKEBLAD Bryndum Vester Nebel kirker Gudstjenester i Bryndum og Vester Nebel kirker i december, januar, februar og marts Søndag den 7. december 2. s. i advent Bryndum Kirke kl. 10:30

Læs mere

KIRKEBLAD. Julebasar i Enderslev præstegård 1. søndag i advent kl. 12-14. Enderslev-Vråby-Himlingøje

KIRKEBLAD. Julebasar i Enderslev præstegård 1. søndag i advent kl. 12-14. Enderslev-Vråby-Himlingøje KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje december - januar - februar 2010-2011 Julebasar i Enderslev præstegård 1. søndag i advent kl. 12-14 (Matthias, Kasandra, Mette Marie, Nikolaj, Mikkel, Line, Christian,

Læs mere

2016 oktober november december

2016 oktober november december 2016 oktober november december Praktisk information Samtale Sognepræsten står altid til rådighed for en samtale. Man kan henvende sig, når man har behov for at tale med et andet menneske i fortrolighed.

Læs mere

Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn juni til august 2006

Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn juni til august 2006 Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn juni til august 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen, Teglparken

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Et vindue i Padesø Kirke. 15. årgang Sommeren 2013 Nr. 3

KIRKENYT PADESØ SOGN. Et vindue i Padesø Kirke. 15. årgang Sommeren 2013 Nr. 3 KIRKENYT PADESØ SOGN 15. årgang Sommeren 2013 Nr. 3 Et vindue i Padesø Kirke Hvor mange bruger kirken? Hen over sommeren sidste år var et af de store temaer i medierne Folkekirkens krise og manglende kirkegængere.

Læs mere

K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N

K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N 34. årgang Nr. 4 December 2014 Hyggeklubben holder juleferie fra d. 4. december, vi begynder igen d. 15. januar kl. 13.00. Bemærk det nye mødetidspunkt.

Læs mere

Marts - april - maj 2015 Nr. 2 69. årgang. Øls Hørby Døstrup

Marts - april - maj 2015 Nr. 2 69. årgang. Øls Hørby Døstrup Kirkebladet Marts - april - maj 2015 Nr. 2 69. årgang Øls Hørby Døstrup Påske s. 2 Siden sidst s. 3 Kalenderen s. 4 3. februar var der kyndelmissegudstjeneste i Hørby Kirke, hvor Sofia Ringe Kristensen

Læs mere

juli august september

juli august september Skelager Kirke www.skelagerkirke.dk 2015 juli august september Indhold: Skelagerparken 2 25 års jubilæum 3 Kalender 4-5 Dåbsjubilæum 6 Familiegudstjenester 6 Babysalmesang 6 Ny biskop 7 Praktiske oplysninger

Læs mere

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... Internetadresser... www.km.dk På På kirkeministeriets hjemmeside kan kan Kirkesanger:

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... Internetadresser... www.km.dk På På kirkeministeriets hjemmeside kan kan Kirkesanger: Her bor de... Internetadresser... Sognepræst: Jonas Jonas Serner-Pedersen Kirkevej Kirkevej 9, 7560 9, 7560 Hjerm Hjerm www.hjermvestrekirke.dk tlf. 97 tlf. 46 9741 4614 41 14 Mail: www.hjermøstrekirke.dk

Læs mere

Torslunde Sogn & Kirke

Torslunde Sogn & Kirke Juni GUDSTJENESTER Torslunde Ishøj Vejleå Dato kl. 4/06 10 C. B. Petersen A. Bækgaard A. Gyldenkærne 5/06 10 C. B. Petersen Lukket V. Ahle 11/06 10 A. Gyldenkærne Lukket S. Nielsen 18/06 10 C. B. Petersen

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008 Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008 Hvert træ nu pranger med sit løv, og jorden dækker til sit støv med sommergrønne klæde, og skønnere er liljens dragt

Læs mere

Spejderne havde pyntet festligt op til palmesøndag i Øls kirke med både gækkebreve og palmeblade.

Spejderne havde pyntet festligt op til palmesøndag i Øls kirke med både gækkebreve og palmeblade. Kirkebladet Juni - juli - august 2013 Øls Nr. 3 67. årgang Siden sidst s. 3 Kalender s. 4-5 Kommende arrangementer s. 6 Konfirmandbilleder Spejderne havde pyntet festligt op til palmesøndag i Øls kirke

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 KIRKENYT PADESØ SOGN 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 Orgelindvielse den 20. september Projekt nyt orgel Høstgudstjeneste med orgelindvielse og frokost I juni kom det nye orgel så på plads i Padesø Kirke.

Læs mere

Kirkebladet. Læs om. Ørsted Holbæk Udby Voer Estruplund. December 2015, januar og februar 2016 / Nr. 1 / 45. årgang. Glædesblus...s.

Kirkebladet. Læs om. Ørsted Holbæk Udby Voer Estruplund. December 2015, januar og februar 2016 / Nr. 1 / 45. årgang. Glædesblus...s. Kirkebladet Ørsted Holbæk Udby Voer Estruplund December 2015, januar og februar 2016 / Nr. 1 / 45. årgang Læs om Glædesblus...s. 2 Musik bag tremmer...s. 3 Akutlægehelikopter...s. 3 Julekoncert...s. 4

Læs mere

September - oktober - november 2015 Nr. 4 69. årgang. Øls Hørby Døstrup. Hørby kirkegård s. 7

September - oktober - november 2015 Nr. 4 69. årgang. Øls Hørby Døstrup. Hørby kirkegård s. 7 Kirkebladet September - oktober - november 2015 Nr. 4 69. årgang Øls Døstrup 340 gravsteder, kilometervis af hæk og mange hundrede meter sti holder graver Jens Tinglev Kristensen og hans medhjælper, Anders

Læs mere

Nyhedsbrev. august september oktober

Nyhedsbrev. august september oktober Nyhedsbrev august september oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke J - JERNE KIRKE S - SKADS KIRKE Søndag den 2. august 9. søndag efter Trinitatis Søndag den 27. september 17. søndag efter Trinitatis

Læs mere

Kirkeblad for Hjerm Sogn

Kirkeblad for Hjerm Sogn Her bor de... nternetadresser... Vigtige nternetadresser Sognepræst: Jonas Jonas Serner-Pedersen Kirkevej Kirkevej 9, 7560 9, 7560 Hjerm Hjerm www.hjermkirker.dk tlf. 97 tlf. 46 9741 4614 41 14 Hjemmeside

Læs mere

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Internetadresser... Her bor de...

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Internetadresser... Her bor de... Her bor de... Sognepræst Mogens Nørsøller Kirkevej 9, 7560 Hjerm tlf. 97 46 41 14 mail: MONO@km.dk Mandag er fridag Sekretær og regnskabsfører Britta Sunesen tlf. 20 28 35 13 mail: BLSU@km.dk Kontortid:

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Padesø kirkegård en forårsdag. 14. årgang Foråret 2012 Nr. 2

KIRKENYT PADESØ SOGN. Padesø kirkegård en forårsdag. 14. årgang Foråret 2012 Nr. 2 KIRKENYT PADESØ SOGN 14. årgang Foråret 2012 Nr. 2 Padesø kirkegård en forårsdag MENIGHEDSRÅDSVALG 2012 Der er valg til menighedsrådet i år, det er der hvert fjerde år. Arbejdet i et menighedsråd er mangfoldigt,

Læs mere

Kirkenyt for Tingsted kirke december 2013 - januar - februar 2014

Kirkenyt for Tingsted kirke december 2013 - januar - februar 2014 Kirkenyt for Tingsted kirke december 2013 - januar - februar 2014 Den store glæde. Men englen sagde til dem: Frygt ikke! Se jeg forkynder jer en stor glæde, som skal være for hele folket: I dag er der

Læs mere

Kirkeblad for Hjerm Sogn

Kirkeblad for Hjerm Sogn Her bor de... Internetadresser... Vigtige Internetadresser Sognepræst: Jonas Jonas Serner-Pedersen Kirkevej Kirkevej 9, 7560 9, 7560 Hjerm Hjerm www.hjermvestrekirke.dk tlf. 97 tlf. 46 9741 4614 41 14

Læs mere

KIRKENYT PADESØ KIRKEDISTRIKT

KIRKENYT PADESØ KIRKEDISTRIKT KIRKENYT PADESØ KIRKEDISTRIKT 12. årgang Efteråret 2010 Nr. 4 Padesø Kirke PRÆSTEN Friluftsgudstjenesten på Kongsdal Vi havde regnet med, at der ville komme mange til vores friluftsgudstjeneste på Kongsdal

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Forår på Padesø Kirkegård. 13. årgang Foråret 2011 Nr. 2

KIRKENYT PADESØ SOGN. Forår på Padesø Kirkegård. 13. årgang Foråret 2011 Nr. 2 KIRKENYT PADESØ SOGN 13. årgang Foråret 2011 Nr. 2 Forår på Padesø Kirkegård PRÆSTEN Padesø Sogn praktiske oplysninger Som omtalt i sidste nummer af kirkebladet er Padesø Kirkedistrikt blevet omdannet

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011 KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE Nr. 2 Juni, Juli, August 2011 48. årg. Det er et kirkeblad om årets konfirmation, indbydelse til udendørsgudstjeneste og med masser af nyt om navne Først

Læs mere

Kirkebladet. Øls Hørby Døstrup. Menighedsrådet s. 3. Kalenderen s. 4. Arrangementer s. 6. Hørby gl. skole s. 7. Adresser s. 8

Kirkebladet. Øls Hørby Døstrup. Menighedsrådet s. 3. Kalenderen s. 4. Arrangementer s. 6. Hørby gl. skole s. 7. Adresser s. 8 Kirkebladet Marts - april - maj 2012 Nr. 2 66. årgang Øls Hørby Døstrup Menighedsrådet s. 3 Kalenderen s. 4 Arrangementer s. 6 Hørby gl. skole s. 7 Adresser s. 8 Her i forårsnummeret af kirkebladet er

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 3 51. årg. 2014 September Oktober November Høst Afskedsreception Syng sammen Koncert Musikgudstjenester Alle Helgen Velkommen til årets konfirmander

Læs mere

Kirkebladet. Øls Hørby Døstrup. Konstituering s. 3. Ny hjemmeside s. 3. Kalenderen s. 4. Arrangementer s. 6. Konfirmationer s. 6

Kirkebladet. Øls Hørby Døstrup. Konstituering s. 3. Ny hjemmeside s. 3. Kalenderen s. 4. Arrangementer s. 6. Konfirmationer s. 6 Kirkebladet Marts - april - maj 2013 Nr. 2 67. årgang Øls Døstrup Konstituering s. 3 Ny hjemmeside s. 3 Kalenderen s. 4 Arrangementer s. 6 Konfirmationer s. 6 Foto: Ole Hansen. Fugle og kristendom Vi kender

Læs mere

Lumby Sogns Nr. 4 37. årgang November - Februar 2006/07

Lumby Sogns Nr. 4 37. årgang November - Februar 2006/07 Lumby Sogns Kirkeblad Nr. 4 37. årgang November - Februar 2006/07 Til samtlige husstande Hvor henvender man sig? Ved dåb, vielser og begravelse/ bisættelse, sjælesorg m. m. henvender man sig til én af

Læs mere

36. årgang Nr. 11 September - oktober - november 2014. Goddag og farvel

36. årgang Nr. 11 September - oktober - november 2014. Goddag og farvel Kirke Nimtofte Sogn Tøstrup 36. årgang Nr. 11 September - oktober - november 2014 Goddag og farvel Præsentation af ny præstevikar I forbindelse med, at Torben Jensen har fået nyt embede, er jeg blevet

Læs mere

Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række.

Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række. Kirke Nimtofte Sogn Tøstrup 37. årgang Nr. 15 Oktober - November - December 2015 Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række. Sådan sagde den fornyligt afdøde Niels Henrik Arendt,

Læs mere

Johanne og Claus Clausen

Johanne og Claus Clausen Johanne og Claus Clausen 9. maj 2013 Denne historie handler om min kone Inger Clausens forældre Johanne og Claus Clausen. Johannes fødsel Johanne blev født den 30. januar 1917 i Skive. Hendes forældre

Læs mere

Kirkeblad. Kirkelig vejviser. for Hjerm Sogn

Kirkeblad. Kirkelig vejviser. for Hjerm Sogn Kirkelig vejviser Sognepræst: Jonas Serner-Pedersen Kirkevej 9, 7560 Hjerm tlf. 97 46 41 14 mail: jjs@km.dk Menighedsrådsformand: Robert Stoltenberg Højgårdsparken 90, 7560 Hjerm tlf. 97 46 50 52 mail:

Læs mere

Kirkebladet Nr. 3-25. årg. Juni Juli August 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 3-25. årg. Juni Juli August 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 3-25. årg. Juni Juli August 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: Sognepræst Lone Olsen Kontor: Kragholmvej 8, 7742 Vesløs Tlf. 97 99 30 45, 22 95 08 91, fax 97 99 30 49 E-mail:

Læs mere

I dette notat har jeg sammenstykket, hvad jeg på nuværende tidspunkt ved om mine 2 x tipoldeforældre Anna Pedersdatter og Peter Mortensen.

I dette notat har jeg sammenstykket, hvad jeg på nuværende tidspunkt ved om mine 2 x tipoldeforældre Anna Pedersdatter og Peter Mortensen. 15. februar 2014 2 x tipoldeforældre Anna Pedersdatter & Peter Mortensen I dette notat har jeg sammenstykket, hvad jeg på nuværende tidspunkt ved om mine 2 x tipoldeforældre Anna Pedersdatter og Peter

Læs mere

Kirkebladet Nr. 4-23. årg. September - Oktober - November 2013 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 4-23. årg. September - Oktober - November 2013 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 4-23. årg. September - Oktober - November 2013 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: Sognepræst Lone Olsen Kragholmvej 8, 7742 Vesløs Tlf. 97 99 30 45, fax 97 99 30 49 E-mail: LO@km.dk

Læs mere

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... Internetadresser... www.hjermvestrekirke.dk Mogens Nørsøller. er det ud over det aktuelle nummer

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... Internetadresser... www.hjermvestrekirke.dk Mogens Nørsøller. er det ud over det aktuelle nummer Her bor de... Internetadresser... Her bor de Vigtige Internetadresser Sognepræst www.hjermvestrekirke.dk Mogens Nørsøller www.hjermøstrekirke.dk Kirkevej 9, 7560 Hjerm Hjemmeside for kirkerne i Hjerm.

Læs mere

Kirkebladet INDHOLD. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester FOR SKODBORG OG SKRAVE SOGNE

Kirkebladet INDHOLD. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester FOR SKODBORG OG SKRAVE SOGNE Kirkebladet FOR SKODBORG OG SKRAVE SOGNE December 2014 - Januar - Februar 2015 36. årgang nr. 198 Jeg glemmer aldrig den klokkeklang, der fyldte julen derhjemme, mens sneen lå over mark og vang, og nordenvinden

Læs mere

Det sker... Adventsgudstjeneste i As kirke søndag d. 30. november kl. 14.00

Det sker... Adventsgudstjeneste i As kirke søndag d. 30. november kl. 14.00 AS-KLAKRING-JUELSMINDE Kirkebladet December, Januar, Februar 2015 Det sker... Adventsgudstjeneste i As kirke søndag d. 30. november kl. 14.00 meget blandet program med julens sange og salmer, både de kendte,

Læs mere

KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje

KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje Marts - April - Maj 2013 Kierkegaard fylder 200 år I 2013 markeres Søren Kierkegaards 200-års fødselsdag i hele verden. Søren Kierkegaard er Danmarks største filosof

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 3 50. årg. 2013 September Oktober November Velkommen til vores nye organist Med stor glæde kan vi nu byde Lone Vandt velkommen som vores nye organist

Læs mere

AS-KLAKRING-JUELSMINDE

AS-KLAKRING-JUELSMINDE Kirkebladet December 2015, Januar, Februar 2016 AS-KLAKRING-JUELSMINDE Det sker... Ny maleriudstilling i Kirkebakkehuset Frem til midt i januar udstiller Gerda Blåbjerg. Vi kender jo alle Gerda Blåbjergs

Læs mere

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32.

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32. Fredag den 10. juli vil Vibeke Vang og Jan Kristoffersen sige ja til hinanden. Det sker i Roskilde Frikirke kl. 15.00. Kom og være med til denne vigtige begivenhed i Vibekes og Jans liv. Efter vielsen

Læs mere

Aner til Agathe Line Hansen

Aner til Agathe Line Hansen 1. generation 1. Agathe Line Hansen, datter af Daglejer Jørgen Hansen og Karen Dorthe Larsen, blev født den 21 Okt. 1870 i Ejby Sogn, Vends Herred, 1 blev døbt den 14 Dec. 1870 i Hjemmet, døde den 17 Sep.

Læs mere

Kirkeblad. for Hjerm Sogn HJERM POSTEN 2.2013. Serner-Pedersen. aaserobert@gmail.com. organist.madsen@mail.tele.dk. Ewaldsvej

Kirkeblad. for Hjerm Sogn HJERM POSTEN 2.2013. Serner-Pedersen. aaserobert@gmail.com. organist.madsen@mail.tele.dk. Ewaldsvej for Sogn Her bor de... nternetadresser... 9, 9, tlf. 46 97 41 46 14 41 14 tlf. 97 jjs@km.dk jjs@km.dk Stoltenberg Stoltenberg Højgårdsparken 90, 90, Højgårdsparken tlf. 97 tlf. 46 97 50 46 52 50 52 aaserobert@gmail.com

Læs mere

KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje

KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje September - November 2013 LÆS BOGEN! Bjarne Reuter har skrevet en bog, han kalder for BOGEN. Det er en genfortælling af Biblen, sådan som han forstår den. Han har selv

Læs mere

NAUR MENIGHEDSRÅD Frode Nygaard næstformand kontaktperson præstegårdsog kirkehusudvalg. Susanne Bak Brogård aktivitetsudvalg plantageudvalg

NAUR MENIGHEDSRÅD Frode Nygaard næstformand kontaktperson præstegårdsog kirkehusudvalg. Susanne Bak Brogård aktivitetsudvalg plantageudvalg KIRKEBLADET 53. ÅRGANG NR. 2 KIRKEBLADET NAUR MENIGHEDSRÅD 2016-2020 Kenn Nørgaard Rasmussen formand præstegårds- og kirkehusudvalg Frode Nygaard næstformand kontaktperson præstegårdsog kirkehusudvalg

Læs mere

Aner til Anders Peter Andersen

Aner til Anders Peter Andersen 1. generation 1. Anders Peter Andersen, søn af Arbejdsmand Karl Peter Andersson og Karen Marie Larsen, blev født den 29 Jul. 1876 i Gjerning sogn, Houlberg Herred, 1 blev døbt den 30 Jul. 1876 i Hjemmet,

Læs mere

KIRKEBLAD. Restaurering af Langå Kirke FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE. Marts - April - Maj 2008 NR. 2

KIRKEBLAD. Restaurering af Langå Kirke FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE. Marts - April - Maj 2008 NR. 2 KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE NR. 2 Marts - April - Maj 2008 40. årg. Restaurering af Langå Kirke Her under Langå kirkes restaurering viser vi et lille udpluk af de billeder som er taget under restaureringen

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker Maj * Juni * Juli * August 2014 NYT FRA PASTORATET Velkommen til dette første Sognebladet for Karrebæk og Fodby kirker. De to menighedsråd er blevet enige om at udgive

Læs mere

KIRKEBLADET. Fausing Auning Ø. Alling V. Alling

KIRKEBLADET. Fausing Auning Ø. Alling V. Alling KIRKEBLADET Fausing Auning Ø. Alling V. Alling Skoledag i Vester Alling Advent, jul og nytår Konfirmandgudstjeneste Indvielse af graver-faciliteter i Øster Alling December 2013 - Februar 2014 5. årgang

Læs mere

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af.

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af. Kirkeblad sommeren 2008 Afskedshilsen Tiden er nu inde til at skrive en lille afskedshilsen midt i alle flyttekasserne. Tiden er inde til at sige farvel og tak for den tid vi har været her i Fjellerup

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Asnæs Kirke 80 ÅRGANG NR.4 SEPTEMBER - OKTOBER - NOVEMBER 2014

Asnæs Kirke 80 ÅRGANG NR.4 SEPTEMBER - OKTOBER - NOVEMBER 2014 Asnæs Kirke 80 ÅRGANG NR.4 SEPTEMBER - OKTOBER - NOVEMBER 2014 Med bakker skabt af is Høstmarkedsandagt på plænen i Asnæs lørdag den 13. september kl. 9.30-10.00 Asnæs kirke flytter traditionen tro ud

Læs mere

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: I ferie- og vakanceperioden kan man rette henvendelse til følgende: September og november måned: Asger

Læs mere

Sognebladet. www.tas-pastorat.dk. Juni - Juli - August 2015. Konfirmander på tur.

Sognebladet. www.tas-pastorat.dk. Juni - Juli - August 2015. Konfirmander på tur. Juni - Juli - August 2015 Sognebladet Tødsø - Alsted - Sdr. Dråby Pastorat Inde i bladet: Præstens side 2 Konfirmandindskrivning 2016 3 Sogneudflugt 4 Kirkeskibe 5 Nyt fra beboerforeningerne 6 Adresser

Læs mere

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester Kirkebladet FOR SKODBORG OG SKRAVE SOGNE Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201 Nu falmer skoven trindt om land Mel.: Johan H. Nebelong 1889 Jeg ved et evigt Himmerig 1) Nu falmer skoven trindt om

Læs mere

SØBORG SOGN Kirke og idræt Nr. 4. 12. Årgang

SØBORG SOGN Kirke og idræt Nr. 4. 12. Årgang SØBORG SOGN Kirke og idræt Nr. 4. 12. Årgang December - Januar -Februar 2014 God Jul og godt Nytår Bliv Mini-konfirmand! Læs mere inde i bladet. Læs bl.a. i dette nummer: Luciadag, 13. december Juletræsfest,

Læs mere

Kirkebladet. Rørbæk. & Stenild sogne. Grynderup

Kirkebladet. Rørbæk. & Stenild sogne. Grynderup Nr. 1 Januar - marts 2015 Læs i dette blad: Glimt fra en jubilæumsdag... 2 Helligtrekongersfejring... 3 Kirkekalender... 4 Dåbstræf.... 5 Til lykke med dåben... 5 Møder og klubber.... 6 Kirkelig vejviser...

Læs mere

1.3. Mette Olesdatter. Aner Maren Nielsdatter - Mette Olesdatter. Eva Kristensen Marts udgave METTE OLESDATTER "1

1.3. Mette Olesdatter. Aner Maren Nielsdatter - Mette Olesdatter. Eva Kristensen Marts udgave METTE OLESDATTER 1 Mette Olesdatter Aner Maren Nielsdatter - Mette Olesdatter Eva Kristensen Marts 2016-1. udgave METTE OLESDATTER "1 METTE OLESDATTER "2 Mette Olesdatter *1789-1880 Mette Olesdatter blev født den 1. november

Læs mere

Marts - april - maj 2016 Nr. 2 70. årgang. Øls Hørby Døstrup

Marts - april - maj 2016 Nr. 2 70. årgang. Øls Hørby Døstrup Kirkebladet Marts - april - maj 2016 Nr. 2 70. årgang Øls Døstrup Livet som kunstværk s. 2 Menighedsrådet s. 3 Kalenderen s. 4 Konfirmandlister s. 6 Påskestemning ved Døstrup kirke. Foto: Søren Thostrup

Læs mere

nyt God sommer! 40. årgang Nr Juni - Juli - August

nyt God sommer! 40. årgang Nr Juni - Juli - August IRKE nyt God sommer! 40. årgang Nr. 3 2013 Juni - Juli - August Konfirmand 2014? Jeg har nu åbnet for indskrivning af kommende konfirmander bosiddende i enten Kullerup eller Vindinge Sogn. Det vil sige,

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

KIRKEBLAD SOGNETUR TIL CHRISTIANIA OG CHRISTIANS KIRKEN TORSDAG D. 4 JUNI VOR FRUE & VINDINGE SOGNES PRIS: KR. 175.-

KIRKEBLAD SOGNETUR TIL CHRISTIANIA OG CHRISTIANS KIRKEN TORSDAG D. 4 JUNI VOR FRUE & VINDINGE SOGNES PRIS: KR. 175.- VOR FRUE & VINDINGE SOGNES KIRKEBLAD MARTS - AUGUST 2015 / 39. ÅRGANG NR. 2 SOGNETUR TIL CHRISTIANIA OG CHRISTIANS KIRKEN TORSDAG D. 4 JUNI Sogneturen er i år en tur til København, hvor vi om formid dagen

Læs mere

Kirkeblad for Hjerm Sogn

Kirkeblad for Hjerm Sogn Kirkelig vejviser Sognepræst: Jonas Serner-Pedersen Kirkevej 9, 7560 Hjerm tlf. 97 46 41 14 mail: jjs@km.dk Menighedsrådsformand: Robert Stoltenberg Højgårdsparken 90, 7560 Hjerm tlf. 97 46 50 52 mail:

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Friluftsgudstjeneste i Padesø Sogn. 14. årgang Sommeren 2012 Nr. 3

KIRKENYT PADESØ SOGN. Friluftsgudstjeneste i Padesø Sogn. 14. årgang Sommeren 2012 Nr. 3 KIRKENYT PADESØ SOGN 14. årgang Sommeren 2012 Nr. 3 Friluftsgudstjeneste i Padesø Sogn MENIGHEDSRÅDSVALG 2012 Orienterings- og opstillingsmøde Den 13. november er der valg til alle landets menighedsråd,

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2017-18 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

KIRKENYT PADESØ KIRKEDISTRIKT. Jul i Padesø Kirke. 11. årgang Vinteren 2008/2009 Nr. 1

KIRKENYT PADESØ KIRKEDISTRIKT. Jul i Padesø Kirke. 11. årgang Vinteren 2008/2009 Nr. 1 KIRKENYT PADESØ KIRKEDISTRIKT 11. årgang Vinteren 2008/2009 Nr. 1 Jul i Padesø Kirke PRÆSTEN MENIGHEDSRÅDET ADVENT NYT FRA MENIGHEDSRÅDET Advent og jul i Padesø Kirke Også i år indleder vi adventstiden

Læs mere

December Januar Februar 2010-2011 Nr. 4 23. årgang Langenæs Kirke & Sogn

December Januar Februar 2010-2011 Nr. 4 23. årgang Langenæs Kirke & Sogn December Januar Februar 2010-2011 Nr. 4 23. årgang Langenæs Kirke & Sogn Til samtlige husstande Vi beklager, at denne udgave af Langenæs Kirke & Sogn kommer i en væsentlig mindre udgave end normalt. På

Læs mere

Oue Valsgaards kirkeblad juni - august 2015 Valsgaard kirke

Oue Valsgaards kirkeblad juni - august 2015 Valsgaard kirke Kirkebladet Oue Valsgaards kirkeblad juni - august 2015 Valsgaard kirke Kirken har mange vinkler og perspektiver. Nutidig bøn til nutidig Forårskoncert Herre Vor Gud, himmelske far Vi takker dig for den

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2015-16 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere