December januar og februar 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "December 2012 - januar og februar 2013"

Transkript

1 Kirkebladet December januar og februar 2013 Øls Nr årgang Døstrup Siden sidst s. 3 Kalenderen s. 4 Det nye menighedsråd s. 5 Arrangementer s. 6 Adresser s. 8 Foto: Ole Hansen. Historien om en bænk Arbejdet som kirkeværge indeholder mange pudsige opgaver. Derom fortæller Karl Jørgen Ingversen, kirkeværge i Døstrup s. 3 Menighedsrådsvalg Der har været afholdt valg til menighedsrådene i hele landet. Hos os blev det, vanen tro, til et aftalevalg uden afstemning, så vi fik ikke brug for stemmeboksene i år. Læs om valget og se billederne af det nye råd i kalenderen s. 4-5 Veteran fra 1864 Ikke 68, men 64. Ikke den anden verdenskrig, heller ikke den første, men 1864, den ulykkelige 2. slesvigske krig, hvor sønderjyderne blev skilt fra moderlandet. Jenny Lyngaa bringer os tilbage til fortiden og fortæller om én af vore lokale helte fra dengang, tysken stod for døren. s. 7

2 Mens vi venter på broen v. sognepræst Anders Tranholm-Bjerg KIRKEBLADET Øls Døstrup Tåge over kanalen kontinentet afskåret. Sådan stod der engang skrevet på forsiden af en engelsk avis. Overskriften siger nok mere om briternes selvforståelse end om det barske vejrlig over Kanalen. Det er ikke så godt at være afskåret. Men det er da værst for dem, der er afskåret fra os, synes overskriften at ville sige. Her i Hobro er vi også blevet afskåret eller skulle jeg snarere sige: Her i? For nedrivningen af jernbanebroen på Løgstørvej har i den grad bragt lokalpatriotismen frem. Pludselig føler vi boere, hvor langt der i virkeligheden er til Hobro. Det er jo en dagsrejse, siger nogle. Og jeg er tilbøjelig til at give dem ret. For det tager en krig at komme derned, hvadenten vi tager den hullede Ølsvej eller snegler os over bumpene på Døstrupvej for at komme ind i byen nordfra. Om det nu er Hobro, der er blevet afskåret fra os, eller omvendt, det skal jeg lade være usagt. Men helt sikkert er det i alt fald, at det er træls at være afskåret. Det er træls for de skolebørn, der skal fra Hobro til Rosendalskolen. Det er træls for os, når vi skal til Hobro for at handle, gå til lægen og hvad der nu ellers kan lokke os ind til den lokale metropol. Der er nu én ting, som er godt ved at være afskåret. Man kommer til at fundere over tingenes tilstand. Når de ting, vi tager for givet, ikke er der mere, så giver det stof til eftertanke. Tag nu f.eks. den bro. Den har jo været der altid, synes vi. I hvert fald så længe de fl este kan huske. Den har været der så længe, at vi har glemt, hvordan det er ikke at have en bro. Men oprindelig var der jo slet ikke nogen bro. Egnen omkring Hobro er karakteriseret af høje bakker og dybe dale. Broen er noget menneskeskabt, konstrueret for at lette adgangen mellem os herude i og dem derinde i Hobro. Broer kommer ikke af sig selv. Vi har et udtryk, der hedder: At bygge bro. Her tænkes ikke på en rigtig bro, men på at bygge bro mellem mennesker. At bygge bro mellem mennesker er en ædel kunst. Den beherskes af internationale konfl iktmæglere som Jimmy Carter og Kofi Annan, der har gjort deres for at skabe fred i nogle af verdens brændpunkter. Men der er sandelig også brug for den kunst i vort daglige liv med hinanden. I familien, i ægteskabet, på arbejdet. Overalt er det vigtigt, at der bliver bygget broer mellem mennesker, Og at de broer, som er blevet bygget, bliver vedligeholdt. For vi ved jo godt, hvad der sker, når broen mellem mennesker er brudt sammen. Tag f.eks. et ægteskab hvor parterne ikke kommunikerer med hinanden. Så er det helt overfl ødigt at diskutere, om det er dig, der er afskåret fra mig, eller omvendt. Begge parter lider under den manglende brobygning, livet mellem de to er et helvede på jord. Jeg hørte engang en præst bruge billedet af en bro i en bryllupstale. Han fortalte om Golden Gate broen i San Francisco, som med et spænd på 1280 m er én af verdens længste hængebroer. Et bygningsværk af den størrelse kræver konstant vedligeholdelse. Der er altid en eller anden form for arbejde igang på broen for at sikre, at den kan klare belastningen fra den tunge trafi k, der passerer over den hver eneste dag. Sådan er det også med et ægteskab. Det kræver også vedligeholdelse hver evige eneste dag, for at broen mellem de to mennesker ikke skal krakelere. Og sådan er det med alle vore menneskelige relationer. Broen kommer ikke af sig selv. Der skal bygges broer, og de skal holdes vedlige, ellers bliver vores liv én lang vandring i ensomhedens ørken. Nogle gange glemmer vi at bygge broer og at holde de broer vedlige, vi har. Så er det godt, vi har Gud til at minde os om det. D. 24. december fejrer vi det vigtigste brobygningsprojekt i hele verdenshistorien. Det var nemlig dengang, for 2012 år siden, at Gud byggede bro til os ved at lade sin søn fødes på jord. Ved at lade Jesus føde som et helt almindeligt barn, i en stald ovenikøbet, med helt almindelige forældre, understregede Gud, at han holder af os mennesker og gerne vil være sammen med os. Også selv om kruset er af ler og kagen tør, som vi synger i salmen. Gud bygger bro til os. Lad det være en påmindelse til os om at passe på de broer, vi har til hinanden. Og måske en opmuntring til at bygge nye. Med disse ord vil jeg ønske alle jer i sognene en glædelig jul. Og held og lykke med brobygningen. atb Foto: Morten Clausen 2

3 Meddelelser fra menighedsrådet Babysalmesang Babysalmesang starter op igen d. 21. februar og varer frem til d. 23. maj. Undervisningen ligger torsdag kl i kirke, og det er vores dygtige musikpædagog, Lotte Føns, som igen vil stå for forløbet. Præsten og organisten vil også medvirke nogle af gangene. Babysalmesang er et tilbud til spædbørnsmødre/ -fædre, som gerne vil lave nogle musikalske aktiviteter og lege med deres barn under inddragelse af salmesang, dans og rytmik. Det er gratis at deltage. Hvis du vil være med, så kontakt Lotte på tlf / com eller præsten på tlf en kirkegård i udvikling Historien om en bænk Sogneindsamling Der er sogneindsamling søndag d. 10. marts Pengene går til Folkekirkens Nødhjælps internationale arbejde. Igen i år er det konfi rmanderne, der samler ind, men voksne er også velkomne. Hvis du har lyst til at give en hånd med, så ring til indsamlingsleder Kirsten Pinholt på tlf Døstrup Kirkegård har længe været præget af mange tomme gravpladser og et moradslignende område umiddelbart nord for kirken. Menighedsrådet har sammen med en kirkegårdskonsulent lagt planer for forskønnelse af hele kirkegården. Første synlige tegn er den ny plæne nord for kirken. Det grønne græs giver en rolig og fl ot fl ade op mod kirkens stenkvadre og hvide tårn. Der er truffet beslutning om at samle begravelserne omkring kirken. Det betyder, at der er lukket for nye gravsteder i både den østlige og i den vestlige ende af kirkegården. I den vestlige ende af kirkegården skal der anlægges plæne og sættes en hæk og enkelte buske og træer. Dette skulle gerne give læ for vestenvinden og give et indbydende parkpræg. Betaling for forlængelse af gravsteder I provstiet er der vedtaget 2 ting som har betydning for gravstederne på kirkegårdene. a) Fredningstiden for kistebegravelser er forlænget fra 20 år til 25 år b) Der skal ikke længere betales for fornyelse af gravsteder ud over fredningstiden. Man skal dog være opmærksom på, at der stadig skal betales for pasning af gravsteder - med mindre man selv sørger for at holde gravstedet. Karl Jørgen Ingversen - Kirkeværge i Døstrup Hans Thostrup døde i England i Hans urne blev sendt til Døstrup Kirkegård og sat i forældrenes gravsted. Bibi Thostrup, som bor i England, syntes der manglede noget, når hun besøgte sin mands gravsted. Hun ringede først til præsten og dernæst kirkeværgen med et tilbud om en donation til kirken. Bibi Thostrup syntes, at det kunne være rart med en bænk, når hun besøgte Døstrup Kirkegård. Det blev starten på en længere mailkorrespondance om indkøb af en passende bænk. Den gedigne bænk nåede på trods af sommerferie i fabrikken frem til Bibi Thostrups næste besøg i Døstrup. Bibi Thostrup kommer jævnligt på besøg og er godt tilfreds med resultatet. Nu står bænken i kirkegårdens østlige ende og besøgende er velkomne til at sætte sig og nyde kirkegårdens ro og måske solnedgangen bag kirken. Karl Jørgen Ingversen Kirkeværge i Døstrup Minikonfirmander Minikonfi rmanderne fra 3C og 3D starter op i foråret. Der vil blive sendt invitationer ud til forældrene med nærmere oplysninger. Minikonfi rmandundervisningen ligger tirsdage kl og varetages af sognepræst Anders Tranholm-Bjerg og organist Lene Rolighed Andersen Siden sidst Døbte: Kathrine Jensen Lyngaa, Maja Norup Boe, Asta Theilgaard Lodall, David Ringgaard Andersen, Bertram Buus Jensen, Vilde Thaagaard Eriksen, Viede: Mette Odgaard Vishart og Christian Stig Vishart, Helle Møller Mikkelsen og Peter Møller Mikkelsen, Mette Agerskov Jørgensen og Heine Agerskov Jørgensen, Lene Dam Olesen og Thomas Dam Olesen, Begravede: Ejvind Nielsen, Knud Børge Mogensen, Roslin Christiansen Vad, Lene Krarup Vestergaard, Øls Døstrup Døstrup 3

4 Kirkekalenderen KIRKEBLADET Øls Døstrup Gudstjenesteliste for perioden december februar 2013 Ø L S H Ø R B Y D Ø S T R U P Dato Øls Døstrup 2. december 1. søn. i advent v. JPO 4. december Familiegudstjeneste m. fællesspisning. Minikonfirmanderne fra 3B medvirker 6. december Julegudstjeneste for Rosenhaven 9. december 2. søn. i. advent De ni læsninger Musikgudstjeneste Kirkekoret medvirker 16. december 3. søn. i advent Luciaoptog v. minikonfirmander fra 3B. Kirkekoret medvirker. 20. december Julegudstjeneste for Wiegårdens børnehave Julegudstjeneste for Døstrup børnehave 21. december Rosendalskolens juleafslutning December

5 23. december 4. søn. i advent december Juleaften december Juledag kirkekoret medvirker 26. december 2. Juledag Kirkekoret medvirker 30. december Julesøndag JPO 31. december Nytårsaftensdag Nytårsgudstjeneste med champagne og kransekage 6. januar Helligtrekongers søndag Nytårsparade med KFUM-spejderne 13. januar 1. søn. e. Helligtrekonger januar Sidste søn. e. Helligtrekonger januar Septuagesima Konfirmandgudstjeneste med onsdagsholdet 3. februar Seksagesima Konfirmandgudstjeneste med fredagsholdet 10. februar Fastelavn v. Pont. 17. februar 1. søn. i fasten v. Pont. 24. februar 2. s. i fasten Fastelavnsgudstjeneste med efterfølgende tøndeslagning i Døstrup forsamlingshus 3. marts 3. s. i fasten marts Midfaste Sogneindsamling Sogneindsamling Sogneindsamling Mar. Febr. Jan. Der er kirkekaffe efter alle højmesser kl Ligeglad eller lige glade? Sådan kunne vores mandat godt formuleres her efter den overståede periode med valg til menighedsråd. I de nye råd kan vi konstatere, at der er enkelte ændringer i forhold til tidligere medlemmer. Ved menighedsog opstillingsmødet i september kom der få mennesker med færre spørgsmål. Vore egne oplæg til dialog forblev derfor ubesvarede. Nu kan vi jo også opfatte det som en positiv kritik, for heldigvis er der opbakning til sognenes arrangementer. Den nye periode starter som det 5. år for det fælles menighedsråd. Selv har vi fundet, at det er et godt resultatorienteret forum, så vi kan kun love at fortsætte og udbygge vores virke ud fra tidligere års erfaringer. Kalenderbilleder Menighedsrådet består nu af: Øls: Ole Hansen, Lene T. Hindberg og Jens Sloth. : Lise Meyer, Jenny Lyngaa, Elin Hedegaard og Bernt Iversen. Døstrup: Inger Winther, Rita S. Hansen, Karl Jørgen Ingversen og Knud Kristiansen. Derudover sidder sognepræsten med i rådet som det eneste ikke-valgte medlem. Med ønske om en god jul og et godt nytår fra Øls--Døstrup menighedsråd. Ole Hansen Præstens ferier og fridage Sognepræst Anders Tranholm- Bjerg holder fri d december og d februar. Præstens faste fridag er mandag. I præstens fravær henvises til provst Jørgen Pontoppidan, Hvornum, tlf , TAG KALENDEREN UD, DEN ER LIGE TIL AT HÆNGE OP PÅ OPSLAGSTAVLEN!

6 Set og sket Elvis kommer til byen Kommende arrangementer Den 3.oktober var der koncert i Døstrup kirke. Elvis- eller Kongen i kirken, var åbenbart en god titel, for her en onsdag aften var der kun enkelte ledige pladser. Vi blev budt velkommen af sangeren Karsten Holm, som akkompagneret af Christian Spillemose slog an til en rejse med kendte og sjældnere gospelsange som havde en stor plads i Elvis Presleys liv. Vi blev straks mødt med fængende musik som blev fremført med stor kunstnerisk kvalitet, både vokalt og musikalsk fra både el klaveret og, nok så overraskende, også et par gange fra orglet. Tydeligvis var der mange, som havde gode minder med musikken fra deres ungdom, men det var spændende at høre så mange historier om Elvis lovsange. Karsten havde sat sig meget nøje ind i både steder og de enkelte numres baggrund. Det blev til en god time med afvekslende og medrivende musik, afløst af begejstret bifald, og selvfølgelig et ekstranummer. Skal vi en dag foretage optælling af deltagere til kirkelige arrangementer, vil det her være et af dem som selv Manu Sareen må medgive er oplivende, oplevende og dermed overlevelse for fællesskabet. Vi holder den traditionelle nytårsgudstjeneste Nytårsaftens dag d. 31. december kl i Døstrup kirke. Efter gudstjenesten er der udvidet kirkekaffe med champagne og kransekage. Fastelavnsgudstjeneste Vi afholder den årlige fastelavnsgudstjeneste for børn og barnlige sjæle i Døstrup kirke d. 24. februar kl i Døstrup kirke. Alle opfordres hermed til at møde udklædt! Efter gudstjenesten er der tøndeslagning i Døstrup forsamlingshus. De 9 læsninger Søndag d. 9. december kl i Øls kirke holder vi de ni læsninger. Medlemmer af menighedsrådet læser tekster fra bibelen, som på forskellig vis belyser den stundende højtid. Organist Jesper Thimsen og sopran Charlotte Hjørringgaard Larsen leverer musikken sammen med sognepræsten. Der bliver også lejlighed til selv at få rørt tungebåndene på de indlagte fællessalmer. Nytårsaften Mariagerfjord kirkehøjskole Lørdag d. 26. januar kl : Lektor David Bugge: Fortælling, identitet og frelse. Karen Blixen - at fortælle eller at blive fortalt. Arrangementet finder sted i Hobro Kirkecenter. Tilmelding til Bente Pontoppidan pr. Pris: 50 kr. pr. gang. 6

7 Veteran fra Jens Jensen (Vammen) v. Jenny Lyngaa Øls kirkegård Jens Jensen blev født 1. april 1837 i Redsø i Valsgård sogn. Forældrene var Gaardmand Jens Jensen og Hustru Maren Kirstine Jensdatter. På gården voksede han op som ældste søn. Faderen døde i 1855, og Jens blev hjemme på gården for at hjælpe moderen, da der var 3 mindreårige søskende. Dette kan ses i folketællingen fra Valsgård sogn fra I begyndelsen af 1860-erne kom han ind som soldat. Om soldatertiden ved vi intet, kun at han har deltaget i krigen 1864, da der på hans gravsten står Veteran fra 64. Efter at være kommet hjem fra soldatertjenesten i 1864 var det måske forventeligt, at Jens skulle overtage gården efter sin mor. Men hun havde i 1860 giftet sig med sin tjenestekarl. Nu tog Jens de følgende år tjeneste på forskellige gårde i umiddelbar nærhed af Valsgård sogn kom han som tyende til Trinderup i Hvornum sogn. I maj 1875 giftede Jens Jensen sig med Johanne Madsen fra Snæbum havde han købt et sted i Haldtostrup, Øls sogn. Stedet var Gattenborg og havde matr. nr. 4b, Haldtostrup, Øls by. Jens Jensen dyrkede sin jord og havde også af og til arbejde som arbejdsmand. På Gattenborg voksede i alt 6 børn op. 17. februar 1913 døde hans kone Johanne, og hun blev begravet på Øls kirkegård. I forbindelse med 50-året for slaget ved Dybbøl i 1914 kunne veteranerne fra 64 søge om at få en hædersgave på 100,- kr. om året, indtil de døde. Man kunne også søge om at få en erindringsmedalje. Om Jens Jensen har søgt disse ting, vides ikke, men hvorfor skulle han ikke have gjort det? I 1914 blev der holdt veteranfester i København og også her i området bl.a. i Nørager, Mariager og Hobro. I folketællingen fra Øls sogn 1916 kan man se, at der hos ham boede en datter Laurine, som var husholder og en søn Laurits. I samme folketælling oplyses det også, at Jens Jensen havde en indkomst på 1000, - kr. og en formue på 4000, - kr. Desuden var han for året pålignet skat til staten på 8,60 kr. og til kommunen 48,25 kr. 5. november 1920 døde Jens Jensen i sit hjem og blev 13. november begravet på Øls kirkegård. Gravstenen står til højre for gangen, som fra parkeringspladsen fører op til kirken. Et par dage efter dødsfaldet stod følgende dødsannonce at læse i de lokale aviser: Efter faderens død overtog sønnen Laurits Jensen gården og drev den videre. I921 blev området sammen med Hostrup Huse, Horsø og Hegedal indlemmet i Hobro by, og Gattenborg fik dets nuværende matr. nr. 141, Hobro Markjorde. Ved folketællingerne i Hobro 1925 og 1930 var det Laurits Jensen, der var ejer af Gattenborg og var landmand, mens søsteren Laurine Jensen var husbestyrerinde hos ham. Begge var ugifte giver Laurits Jensen en entreprenør ret til at grave kalk på sin ejendom. Hvor lang tid dette har stået på vides ikke, men i slutningen af 1940-erne bygger hjemmeværnet ved hjælp af frivillig arbejdskraft en hjemmeværnsgård, som fik et godt ry. Den var i brug indtil 1974, hvor den blev nedrevet, fordi Hobro kommune på området Gattenborg ville lave en ny campingplads. Arkitektfirmaet Friis og Moltke fik overdraget opgaven med at lave en sådan efter inspiration af borganlægget på Fyrkat. Den blev drevet af forskellige bestyrere/forpagtere indtil nov. 2008, hvor Mariagerfjord kommune solgte den til Britta og Jørn Poulsen. De har siden da lavet mange forbedringer på pladsen, og den har en god belægningsprocent. Også i dag er navnet Hobro Camping Gattenborg. Den ligger bag Hobro mejeri på Skivevej 35 og er en 3-stjernet campingplads. 7

8 Adresser Øls--Døstrup Menighedsråd Formand: Elin Juul Hedegaard, Løgstørvej 73, 9500 Hobro. Tlf Øls sogn: Kirkeværge Jens Sloth Jensen, Skivevej 82, 9500 Hobro. Tlf Graver og kirketjener: Ivan Hjul Andersen Hejringvej 6, Snæbum, 9500 Hobro Tlf Kasserer: Ole Hansen, Ndr. Strandvej 37, 9500 Hobro. Tlf sogn: Kirkeværge Kirsten Agerbo Rådshøj Kristensen, Løgstørvej 111, 9500 Hobro. Tlf Graver og kirketjener: Jens Tinglev Kristensen Stubberhøjvej 3, St. Brøndum, 9520 Skørping Tlf Kontaktperson: Anders Tranholm-Bjerg, Løgstørvej 71, 9500 Hobro. Tlf Døstrup sogn: Kirkeværge i Døstrup: Karl Jørgen Ingversen, Svinget 8, Døstrup, 9500 Hobro. Tlf Graver og kirketjener: Tove Møller Viborgvej 50, St. Binderup, 9600 Aars Tlf Sognepræst Anders Tranholm-Bjerg Præstegård, Løgstørvej 71 Tlf træffes bedst efter aftale. KFUM-gruppeleder: Alexandar Laumann Valmuevej 12A 9500 Hobro, tlf FDF-kredsleder: Svend Wortmann. Møllevangen 8, 9500 Hobro, tlf Kirkebladet: Udgives af pastoratets menighedsråd med sognepræsten som ansvarshavende redaktør. Bladet er holdt i kirkeårets farver: Violet for advent, gylden for påske, rød for pinse og grøn for trinitatis. Forsidetegninger er udført af Bent Maltha. Stof til næste kirkeblad: Vi modtager gerne stof eller idéer til næste kirkeblad. Sendes til sognepræsten, gerne pr. . Deadline: d. 1. februar Kirkebil - kan bestilles dagen før til alle de annoncerede gudstjenester. Til Øls og kirker hos: Hobro Taxa tlf og til Døstrup kirke hos: Niels Ejvind Hansen tlf Design & Layout: Reklamehuset Hobro Oplag: stk. Vigtige internetadresser Hjemmesiden for din lokale kirke, hvad enten du bor i Øls, eller Døstrup sogn. Her kan du finde nyttige oplysninger, artikler, billeder mm. Du kan også selv få lov at bidrage til hjemmesiden. Henvendelse til webmaster Søren Østergaard, på kirkeministeriets hjemmeside kan man finde information om folkekirken, vejledning om hvordan man gør ved fødsel, dåb, bryllup og begravelse samt meget mere. Her står oplysninger på alle sogne i hele Danmark med navn og adresse på præst, kirkepersonale og menighedsrødder. Kristeligt Dagblads hjemmeside hvor man kan læse artikler om tro, religion og etik samt deltage i religionsdebatten. Et forum for chat, nyheder og meget mere for unge og voksne med interesse for kristendom. Et meget brugbart værktøj fra kirkeministeriet, hvor du både kan finde teksterne og høre melodierne til salmerne samt søge efter salmer til bestemte kirkelige lejligheder. 8

49. årgang Juni - Juli - August Nr. 3

49. årgang Juni - Juli - August Nr. 3 49. årgang Juni - Juli - August Nr. 3 Konfirmandtale 2014 Forår, varme, spændte unge mennesker og stolte familier og venner. Kære forældre, bedsteforældre og anden familie til disse smukke unge mennesker.

Læs mere

Kirkebladet. Brædstrup Tønning Træden sogne

Kirkebladet. Brædstrup Tønning Træden sogne 33. årgang Nr. 3 December 2014 Januar Februar Marts 2015 Nyt fra Menighedsrådene Om bibeloversættelser Café- eftermiddage Nyt fra kirkegården Til vore lille gerning ud... Kirkebladet Brædstrup Tønning

Læs mere

Vojens Jegerup Maugstrup 31. årgang nr. 4. december januar februar 2012/2013

Vojens Jegerup Maugstrup 31. årgang nr. 4. december januar februar 2012/2013 Vojens Jegerup Maugstrup 31. årgang nr. 4. december januar februar 2012/2013 Indhold Salmens tonestige Side 2 Valgt til menighedsrådet Side 3 Gudstjenesteliste Side 4 og 5 Børnesider Side 6-10 Indvielse

Læs mere

Hobro Sogn. nyt fra. Indhold. Hobro Sogns Kirkeblad September - Oktober - November 2013 78. årgang

Hobro Sogn. nyt fra. Indhold. Hobro Sogns Kirkeblad September - Oktober - November 2013 78. årgang nyt fra Hobro Sogn 4 Hobro Sogns Kirkeblad September - Oktober - November 2013 78. årgang Foto: Ducan Foto Indhold Praktiske oplysninger... 2 Menighedsrådets arbejde... 2 Glæden ved de små ting... 3 Mariagerfjord

Læs mere

NR. LYNDELSE SOGNS KIRKEBLAD

NR. LYNDELSE SOGNS KIRKEBLAD NR. LYNDELSE SOGNS KIRKEBLAD 27. ÅRGANG NR. 4 DECEMBER 2012 Lys i mørket Fra begyndelsen af september stod vi uden sognepræst, og mange spørgsmål rejste sig, bl.a. hvordan de kirkelige aktiviteter i sognet

Læs mere

Jul for åbne døre og for dem ude på marken

Jul for åbne døre og for dem ude på marken DECEMBER 2012 JANUAR FEBRUAR 2013 NUMMER 1 38 ÅRGANG Vig kirke Nr. Asmindrup kirke Egebjerg kirke Jule-gospelkoncert s. 3 Mit hjerte har fire kamre Sognepræst HENNING HANSEN NR: ASMINDRUP KIRKE s. 6 Jul

Læs mere

Skibet. Sogne- og Kirkenyt December 2012 - februar 2013. Glædelig jul

Skibet. Sogne- og Kirkenyt December 2012 - februar 2013. Glædelig jul Skibet Sogne- og Kirkenyt December 2012 - februar 2013 SKIBET SOGN Glædelig jul Skibet Sogne- og Kirkenyt December 2012 februar 2013 94. årg. nr. 1 Bladet udgives af Skibet sogns menighedsråd og sættes

Læs mere

KIRKEBLAD. 2012 nr. 4 September - November FOR SOGNENE I KJELLERUP OG LEVRING. Bemærk nye telefonnumre på bagsiden

KIRKEBLAD. 2012 nr. 4 September - November FOR SOGNENE I KJELLERUP OG LEVRING. Bemærk nye telefonnumre på bagsiden KIRKEBLAD FOR SOGNENE I KJELLERUP OG LEVRING Bemærk nye telefonnumre på bagsiden 2012 nr. 4 September - November Fem ønskesten En dreng kom sjoskende slukøret hjem fra skole. Det var så hårdt med lektier,

Læs mere

Vejlby-Strib-Røjleskov kirkeblad

Vejlby-Strib-Røjleskov kirkeblad Vejlby-Strib-Røjleskov kirkeblad NR. 3 9. ÅRGANG 2008 VEJLBY-STRIB-RØJLESKOV PASTORAT Redaktionen Kirkebladet udgives af menighedsrådet i Vejlby-Strib- Røjleskov pastorat Ansvarshavende redaktør: Anette

Læs mere

Egeskov Kirke VEJLBY SOGNS KIRKEBLAD DECEMBER 2012 - JANUAR - FEBRUAR - MARTS 2013. De kommende konfirmander

Egeskov Kirke VEJLBY SOGNS KIRKEBLAD DECEMBER 2012 - JANUAR - FEBRUAR - MARTS 2013. De kommende konfirmander Egeskov Kirke DECEMBER 2012 - JANUAR - FEBRUAR - MARTS 2013 38. ÅRGANG De kommende konfirmander VEJLBY SOGNS KIRKEBLAD 2 Egeskov Kirke KIRKELIG VEJVISER Sognepræst - Lise Rind Egeskov Bygade 15 7000 Fredericia

Læs mere

Varde Kirkeblad 1 2013

Varde Kirkeblad 1 2013 Varde Kirkeblad 1 2013 Jul Om julemanden og alt hans væsen Vitaminer til parforholdet? Møder og meddelelser Gudstjenester Jan van Gossaert Kongernes tilbedelse Omkring 1510 Om julemanden og alt hans væsen

Læs mere

SOGNET Kirkeblad for Rødding - Løvel - Pederstrup

SOGNET Kirkeblad for Rødding - Løvel - Pederstrup SOGNET Kirkeblad for Rødding - Løvel - Pederstrup Nr. 4, 2008 dec. - jan. - febr. I løbet af tre travle uger i september mødte vore gæster fra Tanzania fl ere hundrede mennesker - konfi rmander, minikonfi

Læs mere

Højby Sogn. Afskedsreceptionen for Synnøve og Jan C. Jacobsen søndag d. 30/6 2013. Menighedsrådsformand, Grethe Skovgårds tale:

Højby Sogn. Afskedsreceptionen for Synnøve og Jan C. Jacobsen søndag d. 30/6 2013. Menighedsrådsformand, Grethe Skovgårds tale: KIRKEBLADET E F T E R Å R V I N T E R 2 013 H Ø J B Y L U M S Å S O D D E N Kirkekunstneren Niels Larsen Stevns (1864-1941) er kendt for sine fantastiske altertavler, hvor han ville male Kristus i det

Læs mere

Kirkebladet. Hvornum Snæbum Hvilsom sogne Nr. 1. Læs i bladet: Januar Februar 2014. 2-i-1

Kirkebladet. Hvornum Snæbum Hvilsom sogne Nr. 1. Læs i bladet: Januar Februar 2014. 2-i-1 Kirkebladet Januar Februar 2014 Hvornum Snæbum Hvilsom sogne Nr. 1 Hvornum kirke Snæbum kirke Hvilsom kirke 2-i-1 HUSK at kirkebladet også indeholder Landsbynyt, hvor du kan se, hvad der sker i Hvornum,

Læs mere

Vidste du at... Sognebladet. Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne. Maj Juni Juli August

Vidste du at... Sognebladet. Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne. Maj Juni Juli August Nr. 2 2014 Vidste du at... Maj Juni Juli August Sognebladet Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne Indholdsfortegnelse: Dragen 4 Skovby Forsamlingshus 5 Bogense Skole, afd. Kongslund 5 Spirevippen 7 Stolegymnastik

Læs mere

Nr. 1 2015. og velkommen her. Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne. Februar Marts April. Sognebladet

Nr. 1 2015. og velkommen her. Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne. Februar Marts April. Sognebladet Nr. 1 2015 VVelkommen nytår og velkommen her Februar Marts April Sognebladet Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne 2 Indholdsfortegnelse: Nyt fra Pastoratsrådet 4 Sogneindsamling 5 Babysalmesang 6 Bogense skole

Læs mere

Skibet. Glædelig Jul! T SO

Skibet. Glædelig Jul! T SO SKI Skibet Glædelig Jul! GN T SO BE Sogne og Kirkenyt december 2014 februar 2015 Indholdsfortegnelse Nyt fra Sognepræsten... 4 Nyt fra Menighedsrådet... 5 Nyt fra FDF i Skibet... 6 Bogen, der rørte mig...

Læs mere

Vojens Jegerup Maugstrup 29. årgang nr. 3. AUGust september oktober november 2010

Vojens Jegerup Maugstrup 29. årgang nr. 3. AUGust september oktober november 2010 Vojens Jegerup Maugstrup 29. årgang nr. 3. AUGust september oktober november 2010 Indhold Klummen af Merete Ørskov Side 2 Møder m.v. Side 3 Gudstjenesteliste Side 4 og 5 Folkekoret Side 7 Konfirmandbilleder

Læs mere

Glædelig advent KIRKE OG SOGN. Nr. 1 77. ÅRGANG NØRRE AABY

Glædelig advent KIRKE OG SOGN. Nr. 1 77. ÅRGANG NØRRE AABY Glædelig advent KIRKE OG SOGN Nr. 1 77. ÅRGANG NØRRE AABY April 2014 Påske Kom og blæs mig i gang. Bandet Nephew har udgivet albummet Hjertestarter. Der er sikkert en del af jer, der kender til dette.

Læs mere

Sognebladet for Nørholm

Sognebladet for Nørholm Sognebladet for Nørholm Tegning: 2. klasse fra Nørholm skole INDHOLD: - Velkommen til vores nye organist - Lokale kunstnere udstiller i bladet og på hjemmesiden - Julegave fra kirken: GRATIS klippekort

Læs mere

KIRKE & SOGN. Aars Kirke

KIRKE & SOGN. Aars Kirke KIRKE & SOGN foto-lab.dk Læs om Dåbstræf... og hvad er så det? Alle helgens søndag Gå med i kampen mod sult Høst i Aars Kirkecenter En himmelsk mundfuld Julebasar tak Julekoncerter Adventskransens historie

Læs mere

Afslutning og ny begyndelse

Afslutning og ny begyndelse 50. årgang December - Januar - Februar Nr. 1 Afslutning og ny begyndelse Efter syv år som sognepræst her i pastoratet har jeg valgt at søge nye udfordringer. Den 1. december 2014 begynder jeg som sognepræst

Læs mere

Herlufsholm. Nummer 2 April - Maj - Juni - Juli 2015 78. årgang

Herlufsholm. Nummer 2 April - Maj - Juni - Juli 2015 78. årgang Herlufsholm Sogneblad Nummer 2 April - Maj - Juni - Juli 2015 78. årgang Kirkelig vejviser Sognepræst Henning Marcher (kbf) Holbergsvej 112, tlf. 5577 5538. Kontor: H.C. Andersens Vej 20, tlf. 4021 5538.

Læs mere

Skt. Nikolai Sogn August september oktober 2008

Skt. Nikolai Sogn August september oktober 2008 Skt. Nikolai Sogn August september oktober 2008 1 Skt. Nikolai Kirke Sognepræst Carsten Barløse (kbf.) Kirkestræde 2 B, 4300 Holbæk Tlf. 5943 2087 cba@km.dk Træffes bedst mandag - onsdag kl. 10-11 eller

Læs mere

Ulstrupbro V. Velling Sdr. Vinge

Ulstrupbro V. Velling Sdr. Vinge Kirkevandring Ulstrupbro V. Velling Sdr. Vinge Kirkeblad Læs i dette nummer Nyt fra pastoratsrådet........ 2 Tyveri/hærværk............ 3 Konfirmationsprædiken v/jørgen Lorenzen 4 Konfirmationsprædiken

Læs mere

Sogne Nyt VINTER 2013 DECEMBER - MARTS NR. 3. Sanderum Brændekilde/Bellinge Ubberud/Ravnebjerg. Dyrup. Begivenheder: Sanderum s. 4

Sogne Nyt VINTER 2013 DECEMBER - MARTS NR. 3. Sanderum Brændekilde/Bellinge Ubberud/Ravnebjerg. Dyrup. Begivenheder: Sanderum s. 4 Sogne Nyt Sanderum Brændekilde/Bellinge Ubberud/Ravnebjerg Dyrup Husk sogneindsamling søndag den 9. marts 2014 Alle sogne samler ind til bekæmpelsen af sult blandt verdens fattigste. Se kirkernes hjemmesider

Læs mere

Skibet. Sogne- og Kirkenyt Marts maj 2014. God Påske

Skibet. Sogne- og Kirkenyt Marts maj 2014. God Påske Skibet Sogne- og Kirkenyt Marts maj 2014 SKIBET SOGN God Påske 2 Skibet Sogne- og Kirkenyt Marts-maj 2014, 95. årg. nr. 2 Bladet udgives af Skibet sogns menighedsråd og sættes af Andreas Kronlund, Hansenberg.

Læs mere

Nummer 43 10. Årgang December 2012

Nummer 43 10. Årgang December 2012 Nummer 43 10. Årgang December 2012 Vindmøllerejsning i Tandskov Lokalbladets nye kasserer Høstgudstjeneste i Serup Håndboldpigerne fra LGIF Lemming og Omegns Jagtforening på jagt i Serup Skov 1 Tikma EL

Læs mere

Sogneblad for Rønne. Sct.Nicolai-Nyt. Nr. 4 2008 DECEMBER JANUAR FEBRUAR TEMA: STILHED

Sogneblad for Rønne. Sct.Nicolai-Nyt. Nr. 4 2008 DECEMBER JANUAR FEBRUAR TEMA: STILHED Sogneblad for Rønne Sct.Nicolai-Nyt Nr. 4 2008 DECEMBER JANUAR FEBRUAR TEMA: STILHED Sikken voldsom trængsel og alarm Af sognepræst Peter Hauge Madsen Julen står for døren med al dens lys, glæde, glimmer

Læs mere

13. årgang nr. 1- december 2007 - januar 2008

13. årgang nr. 1- december 2007 - januar 2008 Marsk & Muld - Farup Sogneblad 13. årgang nr. 1- december 2007 - januar 2008 www. farupsogn.dk er for alle, men mest for dig/sognet. Fælles generalforsamling Sidst i januar holder Forsamlingshuset og Farup

Læs mere