Aakjærselskabet NYHEDS OG INFORMATIONSMAIL NR. 5 Jenle, den 1. april Jenle.dk BESØG JENLE!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aakjærselskabet NYHEDS OG INFORMATIONSMAIL NR. 5 Jenle, den 1. april 2010. Jenle.dk BESØG JENLE!"

Transkript

1 Aakjærselskabet NYHEDS OG INFORMATIONSMAIL NR. 5 Jenle, den 1. april 2010 BESØG JENLE! Nanna og Jeppe Aakjærs kunstnerhjem Jenle er sommeråbent fra 1. juli til 31. august uden forudbestilling se mere! Jenle.dk Den 22. april 2010 er det 80 år siden Jeppe Aakjær døde. Han var som sædvanlig stået tidlig op. Aakjær var morgenmenneske og holdt meget af de fredelig morgenstunder, der gav ham mulighed for at ordne morgenposten i fred og ro. En dedikation til Aakjærs store beundrer Frederik Nielsen lå på arbejdsbordet. Han havde vendt kalenderen tirsdag 22. april og læst lidt i en ny bog om Cavling... SELSKABER PÅ JENLE Den 20. april 2010 åbner Jenle for en ny sæson. Allerede nu er der flere bestillinger til foråret og enkelte til efteråret Hvis du arrangerer ture for selskaber kan du kontakte koordinator for selskaber på jenle.dk eller tlf Vi åbner Jenle for selskaber fra 2 til 153 personer. Indtil 15 prs. er prisen 750, og derefter 50, pr. prs.. Vi har tilbud på kaffe med diverse brød og en solid frokost. DANMARKS STØRSTE LITTERATURSELSKAB BLIV MEDLEM TRYK HER

2 AAKJÆRSELSKABET HØJTIDELIGHOLDER JEPPE AAKJÆRS 80 ÅRS DØDSDAG MED ET LILLE FAKKELTOG FRA JENLE TIL GRAVEN DEN 22. APRIL 2010 KLOKKEN 18:30 19:30 Alle er velkomne. Aakjærselskabet afholder generalforsamling den 22. april 2010 klokken 19:30 til ca. 22:00 Kun for medlemmer! 2

3 Jeppe Aakjær var død! Den 22. april 1930 klokken ni var Jeppe Aakjær gået ud i haven for at skuffe havegangene. Det var et arbejde, han holdt meget af. Ved ellevetiden gik Nanna Aakjær ud for at se til sin mand og fandt ham siddende sammensunket på en havebænk. Læge Larsen fra Vihøj blev straks tilkaldt, men kunne ved ankomsten konstatere, at døden for længst var indtrådt! Jeppe Aakjær var død! Vi har valgt at bringe et par udklip fra Skive Social Demokrat fra den 22. april og dagene efter. I teksterne har vi indsat billeder, der ikke var i avisartiklerne. Skive Social-Demokrat Tirsdag den 22. April FRIHED LIGHED BRODERSKAB 1930 Nr. 92 Aakjær var kommet nogenlunde over koldbranden i foden og var igen begyndt på lidt fysisk arbejde bl.a. anbefalet af lægen. Billedet er fra 1928 fra Jenles fotoarkiv. Meget hurtigt spredtes nyheden om Jeppe Aakjærs død over hele landet. Eftermiddags og aftenbladene og radioen havde allerede nyheden med den 22. april. De efterfølgende dage var alle landets aviser fyldt med artikler. Danmarks store digter var død! Jeppe Aakjær død Forfatteren Jeppe Aakjær er i Formiddags pludselig afgaaet ved Døden som Følge af Hjerteslag, 63½ Aar gl. Skiveegnen, Danmarks, ja, hele Norden har i Dag mistet en Stormand, om hvem det med Sandhed kan siges, at han har haft større Betydning for Folket og dets Sag end samtlige Konger i de sidste tre fire Hundrede Aar. Jeppe Aakjær var Konge i Digternes Rige. Han fik overordentlig meget udrettet, men alligevel ser det ud, som Døden indhentede ham alt for tidligt. Meget Arbejde laa og ventede på ham. Nu bliver der andre, der skal tage ved den Kulturens Plov, som Jeppe Aakjær har styret saa Per Mouritsen og Peter Kristian Nielsen fra Aakjærselskabets dialektgruppe har bearbejdet den nye DVD Livet paa Hegnsgaard. Filmen er i handlen. I løbet af foråret 2010 vil vi også sælge den på Jenle. Vi har desuden fremstillet 5 bogmærker, som kommer i handlen efter 20. april. 3

4 sikkert og godt hele sin 30 aarige Digterperiode. Da Budskabet om Aakjærs bratte Død blev kendt i de Tusinder af Hjem, hvor Aakjær var elsket som ingen anden dansk Digter, saa man for Alvor, hvilket stort Tab Danmark har lidt. Men skønt Aakjær ikke er mere, saa lever hans Tanker og Ideer. Mindet om den lille fattige Bondedreng fra Fly, der gennem sin Ungdoms og Mandoms Gerning fik udrettet saa meget for sit Folk, vil blive bevaret til sene Tider. ( ) Skive Social-Demokrat Jeppe Aakjærs Ligfærd gennem det jyske Land Langs Togets Vej fra Jenle til Aarhus vejer Flag paa halv Stang. Tusinder af Mennesker møder op for at sige Jyllands Digter det sidste Farvel. En gribende Sørgehøjtidelighed paa Jenle og paa Skive Torv. Et mægtigt Følge fulgte Aakjærs afsjælede Legeme. I Dag er Jylland klædt i Sorg. Fra alle Egne af den Landsdel, der ligger med Ryggen mod Syd og med Taaen mod Nord, sendes Tankerne i Dag til det Tog, der passerer tværs gennem Jylland med Aakjærs afsjælede Legeme. Lige som Kongerne i gamle Dage førtes gennem Landet efter deres Død, saadan føres i Dag den fattige Hyrdedreng fra Fly, der blev digterkonge, gennem sit Rige, hilst af Folket først og fremmest af det brede lag, som han elskede og som elskede ham, og der er næppe nogen Konge, der paa sin Dødsrejse er hilst med saa oprigtig Sorg, som den, der strømmer Aakjærs Baare i møde i Dag, naar hans Legeme føres gennem Landet til Krematoriets luttrende Ild. I Dag føres han bort fra den Landsdel, hvor han levede sine Barndomsaar, og hvortil han vendte tilbage, da han var vel paa Vej til at udføre sin Mandoms stolte Gerning. Han kommer aldrig igen i den Skikkelse, vi kendte ham. Kun hans Aske vil finde sit sidste, blivende Sted i Jenles Lyngbakker. 4 Jenle rt klædt i Sorg. Flaget vajer paa halv Stang. Menneskene er sortklædte, og deres Ansigter er præget af den Sorgens Stund, der er inde. Deres Øjne søger Kisten med den døde Digters Lig. Gerne vilde de vel se ham endnu engang, stryge ham over Kinden, i deres Blik lægge al den Kærlighed, de har næret til ham, nænsomt tage han flittige Hænder og paa andre Maader give deres Sorg Udtryk, men det lader sig ikke gøre. Kisten er loddet til. Hans Legeme er stængt inde, til det skal befries i Ildens hede Favntag. Naturen ved Jenle Ligner sig selv, ser ud som paa en hver anden Dag, men saadan vilde han vel også helst, at den skulde være, naar han føres bort fra disse Omgivelser, som snart kendes af hvert Barn i Landet gennem hans Sange. Fjordens Bølger kysser Stranden ved Jenle. De har tit kruset sig under Aakjærs Øjne, dybblaa i Solskin og graagrønne i Regn. Hedebakkernes Lyng har sust saa vedmodigt for hans Øre, at han maatte søge at værne de sidste Rester af Jyllands vedmodige

5 Ørken. Paa Skrænten, hvor han holdt sine Møder og Fester, bereder Træerne sig til at springe ud. Knopperne svulmer, men han skulde ikke se dem sprænge de spændte Hylstre denne Gang. Jenles Marker ligger i Tavl og Tern, lysende i alle Afskygninger af Grønt. De spæde Spirer næres af Mulden, Jyllands Jord, hvotil Aakjær til det inderste Gemme i sit Væsen var knyttet. SØRGEHØJTIDELIGHEDEN PAA AAKJÆRS GAARD. Hans næreste Venner siger Digteren Farvel og Tak for det, han har været for dem. Ved 12 Tiden begyndte Aakjærs nærmeste Venner og Omegnens Beboere at samle sig paa Jenle omkring Kisten. Der mødte i alt ca. 500 Deltagere til den stilfærdige, men gribende Sørgehøjtidelighed. Der blev indledt med Sangen: Stille Hjærte, Da Aakjær blev 63 år den 10. september 1929 havde han inviteret familien og de nærmeste venner til en lille festlighed på Jenle. Her er nogle af gæsterne fotograferet i Jenles have. Johs. Buchholt står mellem Nanna og Jeppe Aakjær. Ved siden af Nanna står Olga Buchholt. (Jenles fotoarkiv) 5 Sol gaar ned, hvorefter Forfatteren Johs. Buchholt bl.a. udtalte: I mange Tilfælde er alt det rene og skønne hos en Digter udkrystalliseret i han Digte, saa det ofte er Skuffelse at træffe ham personligt. Det gælder ikke Jeppe Aakjær. Ham var det en Lykke at kende. Jeg tror ikke, at der findes en eneste af hans Venner, der ikke føler dette. Hos ham var der ingen Afstand mellem Digtning og Livet. Hans Digtning forstaas ikke helt ud af dem, der ikke har hørt hans Stemme og følt hans Væsens Charme, der var tilstede altid baade naar han grublede og naar han lo. Hans Latter kunde faa Folk til at se Livet i et nyt Skær fordi den var et Udtryk for hans ukuelige Optimisme. Aakjær havde stor Fremgang fra Hyrdedreng til Digterkonge, og det er en længere og mere slynget Vej end den, Karup Aa maa igennem før den lander i Fjorden. Hans Tiltro meddelte sig til andre, og selv hans modstandere følte sig vel hos ham, selv om de kun fik et livfuldt Hug. Han har digtet om Karup Aa skønt og festligt, men han var først og fremmest en vældig Arbejder, der virkede i det skjulte for lukkede Døre. Her på Jenle sled og stred han, naar vi var borte. Han var god mod de Fattige og mod Børnene ved Vejkanten. Han gav dem en Skilling, for at deres Øjne skulde blive blanke. Dyrene var han god ved. Kipkalven holdt han af. Haren var fredet her paa Jenle. Han var god mod sine Folk, mod sine nærmeste var han god. Nanna, hans Hustru, elsker ham endnu, som da han var ung og rask til Bens. Festerne paa Jenle blev af ham forberedt længe i Forvejen, og han var spændt paa, hvordan det vilde falde ud. Der blev en slags Jenle Kultur ud af det.

6 Jeg har selv talt her, men aldrig havde jeg troet, at det skulde falde i min Lod at tale her ved en Sørgehøjtidelighed. Tak, du glade, kloge og stærke Mand for alt det, du gav os, da du levede, og det du gav os, da du var død. Du efterlod en uendelig Rigdom, der vil strække til vore Børnebørn ogsaa. Min Tale skal udtrykke Sorgen over min Vens Død. I et Digt for 3 Aar siden bad han den Almægtige om en let Død. Den Dag han døde, stod han tidligt op og talte muntert med alle, kælede for sine Turtelduer og gik ud i Haven. Han har følt sig træt og er gaaet hen til Bænken og er faldet ned fra den med Ansigtet mod Jorden, som om han vilde kysse den. Hans Død er som et Symbol paa Manden. Hans Død blev skønnere end han selv havde bedt om. I Buskene stod tilbage hans Klapstol, som han aldrig mere fik Brug for. Man sang: Som dybest Brønd gir altid klarest Vand. Aakjærs gamle Ven og Velgører I de første svære Trængselsaar, Esper Andersen, udtalte derefter. Aakjær har ofte med rund Haand ydet tak til mig. Jeg har aldrig officielt gjort Gengæld, skønt jeg har meget at takke ham for. Her ved hans Kiste vil jeg efter fattig Evne oprette lidt af det forsømte. Nu er det mange Aar siden, vi første Gang mødtes. Det var en graa Februardag, hos vor fælles Ven Per Odgaard, Tastumgaard. Aakjær var lige kommet ud af Fængslet, og dets Mystik laa endnu over ham, ligesom Cellens 6 klamme, mugne Luft endnu syntes at hænge i hans Tøj. Mødet endte med, at han fulgte med til Jebjerg. Det blev til et længere Besøg og Indledning til mange og lange siden. Han kom til at føle sig hjemme. Der var frie Forhold, der var megen Ungdom. Og tæt ved, mod Nord, laa de store Hedeflader med Mose og Kær. Dér færdedes han ofte, dér blev mange af hans Digte til. Og naar noget var færdigt, Poesi eller Prosa, gav han os med rund Haand Del i det. Vi jeg saa, hvor Digteren voksede sig stærk. Der var Foraar og Grøde over Dagene. Hvor gav han os meget, hvor har han ikke bidraget til at fylde mit Liv med Poesi. Hvor maa vi ikke, alle vi, der udgjorde Kredsen, med Tak og Glæde mindes hine Dage. Da Aakjærs første Skuespil, Livet paa Hegnsgaard, havde Premiére paa Skive Teater, var vi bagefter en lille Kreds forsamlet. Drachmann var død samme Dag, og Aakjær holdt en Mindetale. Derefter talte Dorf, Krabbesholm, som bl.a. udtalte: I Gaar havde Danmark to store Digtere. I Dag kun en, Aakjær. Drachmann fik sin Grav i Skagens Klitter, ombrust af Vesterhavets og Kattegats Bølger og med Vindenes Sus gennem Klittag og Marehalm. Aakjærs Grav bliver i Hedebakkerne her lige over for, det Stykke Hede Venner Landet over skænkede ham paa hans 50 Aars Fødselsdag, og som han elskede saa højt. Her ved hans Grav vil Foraarets første Fuglesang lyde og Efteraarets Fugle kvidre et Farvel. Og hen over hans Grav vil Aarets Fugletræk atter og atter gaa. Det vidunderlige Træk, der i mørke, regntunge Nætter hvert Foraar gaar mod Nord og hvert Efteraar mod Syd. Vi ser det ikke, men højt oppe i Luften hører vi Sus af de Tusinde vingeslag og et Kor af forskelligartede Lyde, og saadan vil det herefter gaa Aar efter Aar hen over Aakjærs Grav mod Nord, mod Syd, Foraar, Efteraar. Liveta Pendul svinger.

7 Da jeg som ung gik hjemme i Lyby, kunde vi alle i de stille lyse Sommernætter høre Fjorden synge. Det var Fjordens Bølger, der sagte slog mod Strand og kunde samle sig og stige til en blid Musik. Herefter vil Limfjordens Bølger i stille Sommernætter sagte gaa mod Strand og synge ved Aakjærs Grav, og naar vi hører denne bløde, sagte Sang, da ved vi, det er Fjorden, der synger for Aakjær, og da tænker vi paa ham med Tak for, hvad han gav sit Land og Folk. Aakjær har skrevet saa mange smukke Mindedigte. Jeg vil sluttelig anføre et Vers af et af disse, fordi det passer saa godt paa ham selv: Saa mangt et Liv blev ringet ned med Klokkens sidste Klemt. Om ham véd Hyttens Barn Besked, hans Daad har Hjærter gjemt. Naar Maanens Straaler vide belyser Hedens Sti, da vil de ikke glide hans lave Grav forbi. (Verset er fra: Afholdsapostelen Ole Nygaard, 1904) Efter Esper Andersens Tale sang man: Jeg bærer med Smil min Byrde. Husmand Jens P. Møller, Thorum, udtalte derefter: Naar vi i Dag er samlet omkring Jeppe Aakjærs Baare, vil vi gerne alle sige ham Tak for det, han har skænket os af Poesi, for den er udødelig og vil leve op gennem Tiderne. Vi er glade, fordi vi har haft Lov til at have ham her i Salling, og ogsaa hans Familie vil jeg takke for det, de sammen med Aakjær har været for os alle her. Naar jeg kom her med Husmandskoner, bød han dem Velkommen i hjertelige Ord, og han forstod overfor dem at røre ved det, der er os kærest, det, hvorpaa Hjemmene bygges. Fru Nanna var Værtinde for os, og vi følte alle, at her var godt at være. Paa De samvirkende jydske Husmandsforeningers Vegne vil jeg sige Aakjær Tak for det han var for os. Han har gennem sin Gerning været med til at løfte mange op i Sollyset. Lærer K. K. Nicolajsen, Aalborg, udtalte: Som en af dem, der er kommet her i mange Aar, hvor Aakjær udfoldede sit lykkelige Væsen, vil jeg gerne ved Hans Baare sige Tak. Endelig bragte Seminarielærer, Ludvig Jensen, Silkeborg, personlig Tak i Versform. Skuespiller Henrik Malberg læste synligt bevæget Digtet Nød af Aftenstjernen. (Digtet hedder I Nød fra Aftenstjernen.) Aakjærs søskende. (Jenles Fotoarkiv) Espen og Svend Aakjær 1929 ved Jenle. (Jenles Fotoarkiv) Jens Aakjær, Fly, bragte paa familiens Vegne Deltagerne en hjertelig Tak, og sin døde Broder det sidste Farvel. Aakjærs 4 Brødre og 2 Sønner bar Kisten hen til Havegærdet, hvor Ligvognen holdt. Langsomt sneglede Bilen med Kisten af sted. Følget søgte Bilerne, og det anseelige Tog satte sig i Bevægelse mod Landevejen og Skive. 7

8 De københavnske dagblade sendte en flyver ind over Jen le for at dække øjeblikket, hvor kisten blev båret ud på plænen. Politiken bragte en tegning af ruten. Ingen ved præcist hvor mange mennesker, der tog opstil ling for at se ligtoget igennem Jylland til Århus. Der tales om I Århus og København Det var en kongebegravelse en digterkonge! 8

9 På plænen foran Jenle var ca. 500 venner, naboer og slægtninge samt et stor opbud af pressefolk forsam let for at tage afsked med Aakjær. Øverste billede. Johannes Buchholtz holder mindetale over sin gode afdøde ven ved flagstangen på Jenles store plæne samme sted, som Jenlefestens private gæster altid var forsamlet inden festen. Til venstre for Buchholtz ses Esben, Nanna, Solvejg og K.K. Nicolaisen. Nederste billede. Jeppe Aakjærs gode ven gennem 4 årtier Esper Andersen, tidligere mejeribestyrer i Je bjerg. Over forsamlingen flyver lavtgående fly med fotografer og journalister, der dækker begivenheden. 9

10 På vejen fra Jenle til Skive tog flere tusinde Salling boer afsked med egnens berømte digter. Ved Nørreport blev ligfølget modtaget af hvidklæd te skolepiger, der spredte blomster foran ligvognen. Alle skolebørnene havde fået fri. Forretningerne lukkede. Alle ville tage afsked. I Skive by havde mennesker taget opstilling for at tage afsked. Kisten bæres ind foran rådhuset. Skives torv var stoppet til. Godt 3000 havde presset sig ind. Sidegaderne var fyldte med mennesker. Hele den danske presse boede på Skives hoteller for at dække begivenheden. Svend Aakjær skulle have stået for arrangementet, men opgav pga. sorg og overlod opgaven til K.K. Nico laisen. Telefonen ringede uafbrudt på Jenle. Alle ville have ligtoget igennem deres by på vejen til Køben havn. Aakjær havde selv bestemt, at han ville kremeres, hvilket kun kunne ske i København. Først meddel te Skive sig med et ønske om at måtte mindes Aakjær og så fulgte den ene jyske by efter den anden. Nico laisen planlagde med hård hånd ruten: Skive, Blichers Thorning, Silkeborg, Århus havn og med skib til Kbh. 10

11 Skiveegnen tager afsked med Aakjær på broen over hans elskede Karup å. De hvide skolepiger har fulgt ham fra Nørreport til Østerport og siger god rejse gennem barndomslandet Fjends og videre frem. Skive Skolebørns sidste Hilsen til den hedenfarne Skjald Mel. Jeg er havren. Sangen er skrevet til og blev sunget af skolebørn på torvet. Han var Lærken i vort Sangerkor, Blod og Nerver af den sunde Jord. Han var Hjemmets gode, glade Mand, Rugens Sanger i det danske Land. Han var Ven af Vid og munter Skæmt, men ved Aa og Eng blev Sindet stemt. Dybt i Folket slog hans Digtning Rod: Blomster skød af Mulde; Mænd fik Mod! Han fandt aldrig Arbejdsdagen lang. Al hans Glæde blev til livsglad Sang. Selv naar Sygdom bandt med onde Baand, svang ban Ordets stærke Tryllevaand. Naar de milde Aftenklokker klang, lytted han fra Højen mangen Gang, 11 fik maaske, mens Sol sank gylden ned, her sit dybe Præg af Evighed. Han er død, men Aa og Eng og By, alle Vaarens Blomster født paany nynner, synger, dufter: Tak vor Ven! Aldrig skal dit Minde vejres hen! Han er død, men i hans Sange slaar Livets Pulsslag, selv naar Tiden gaar. Der blev tyst, da Sangerhjertet brast. Favn da, Baal, vor Sanger, favn ham fast! 25. April 1930 Carl Wiinberg

12 Skive Social-Demokrat Mandag den 28. April FRIHED LIGHED BRODERSKAB 1930 Nr. 99 Hovedstadens Farvel til Jeppe Aakjær. Over Hundrede Arbejderfaner fulgte i Lørdags Digterens Kiste til Baalet. En storslaaet Højtidelighed i Idrætshuset. alle fire Vægge. Det var et imponerende Syn og en værdig Tak fra Arbejderne til den døde Sidste fotografi af Aakjær på Jenle. (Jenles Fotoarkiv) København, Lørdag Den store Hal i Idrætshuset og de tilstødende Balkoner var i Eftermiddags længe før den fastsatte Tid fyldt til sidste Siddeplads. Paa Forhøjningen i det mægtige Lokales sydlige Side stod Aakjærs Kiste, dækket af Kranse og Plantedekorationer, mest holdt i Foraarets grønne Farvetoner, og Hoved ved Hoved sad de to Tusind Mennesker, som Salen rummede, vendt mod Digterens Baare. Et par Minutter før Klokken tre aabnedes Hallens nordlige Fjøjdøre, og op mod halvandet Hundrede Faner, baaret af Repræsentanter for Fagorganisationerne og de socialdemokratiske Foreninger, bevægede sig frem langs Hallens Vægge, hvor de røde og gyldne faner med Sørgeflor til sidst dannede tætte Rækker langs 12 Kontrolminister Thorvald Stauning på Jenle (Jenles fotoarkiv)

13 Digter. Statsminister Stauning, der talte ved Kisten, efter at forsamlingen havde afsunget Johannes V. Jensens Baalsang, gav denne Tak Udtryk i kærnefulde Ord: Statsministeren bringer Aakjær det arbejdende Folks Tak. Fra Folket vi kommer, til Folket vi gaar, dets Lykke skal være vor Lov. Aakjærs kiste i Idrætshuset, hvor 2000 overværer mindehøjtideligheden. Radioen transmitterede hele højtideligheden. Mange danske hjem havde i den anledning anskaffet sig radio. Saaledes skrev Jeppe Aakjær for mange Aar siden som Udtryk for de socialistiske Studenters Livsopfattelse. Aakjær kom fra Folket og levede Folkets Liv. Han færdedes hos Bønder, Husmænd og byarbejdere, hvis Sag, han talte. Aakjær førte Proletaren ind i Litteraturen. Han skildrede ikke de forgyldte Gemakker, men viste os Livet i Karle og Pigekamrene uden at lægge noget falsk Skønhedsskær over det. Ved disse sandhedskærlige Skildringer ydede han sit store Bidrag til Undtagelseslovens, Tyendelovens Fald. 13 Man har bebrejdet Aakjær, at der var Tendens i hans Digtning, men med fuldkommen Uret, sagde Statsministeren. Vist var der baade Tendens og Maal i hans arbejde, men Maalet var Folkets Rejsning og Folkets Lykke. Netop derfor satte hans Gærning saa værdifulde Spor. Han oplevede baade første og anden Del af Arbejderklassens Udvikling, og han gav Folket Kampsange, i Takt med hvilke det gik frem. Sorg over Aakjærs Bortgang. Glæde over hans Værk. Aakjærs Forfatterskab udtalte Stauning var præget af mangfoldigt Frisind af Kærligheden, af Sandheden, af medfølelse med de smaa i Samfundet. Han kom ikke med Naadegaver til dem, men med Tilsagn om Solidaritet og Kammeratskab i deres Kamp. Smaafolk, der er saa sjældne i Litteraturen, men saa uundværlige i det økonomiske Liv, alle de Fortrykte, der var skubbet til Side i Livet, fandt deres Talsmand i Aakjær, der tillige deltog i Kulturrejsningen paa anden Maade, nemlig ved Forherligelsen af Jyllands og hele Danmarks Natur, som han vilde aabne for Landets arbejdende Folk. Vi samles i Dag med Sorg over Aakjærs Bortgang, men i Glæde over hans Værk. Stærkest lyder Takken fra de Tusinder af Arbejdere, som han vilde føre frem mod Lyset. Ære være Jeppe Aakjærs Minde. Forsamlingen rejste sig og hyldede i Tavshed Digterens Minde.

14 Johannes buchholtz: Aakjær blev Folkets Digter. Aakjærs yngre Digterbroder, Forfatteren Johs. Buchholtz, talte derefter bevæget og levende om den bortgangne. Jeg ar ikke stort andet at sige, end hvad jeg sagde i Gaar paa Jenle, men mit Syn paa Aakjær og Døden er blevet udvidet i det Døgn, der er forløbet siden. Døden ligner i mange Henseender Høsten med dens Løsrivelse, dens Udfrielse og dens Overgang til andre Livsformer. Mens Aakjær levede var han en Kampens Mand. Nu er Striden endt. Nu er Aakjær blevet hele Folkets Digter. Buchholtz skildrede det gribende Ligtog gennem Jylland, hvor den jævne Befolkning viste sin Kærlighed til den døde Digter. Til at være Konge fødes man, til at være Digterkonge dør man. Det kaster for Digteren et forsonende Skær over Døden. Buchholtz mindedes især Aakjærs dybe og levende Latter, der var i Pagt med de stærkeste Kræfter i Livet. Du var en god Mand, Aakjær, god mod Folket, du traf, mod Dyr og mod de Mennesker, der stod dig nærmest. Tak, du gode, kloge og stærke Mand. Tak for alt, hvad du gav os. De efterlod os uendelige Rigdomme. Atter rejste Forsamlingen sig. Forsamlingen afsang en smuk Sang til Aakjær af Kai Hoffmann. Derefter talte Landarkivar Saxild for sin afdøde, nære Ven. Aakjær var Jyllands stolte Digter. Danmarks Ære. Operasanger Johannes Fønss sang Aakjærs Jylland og Jeg bærer med Smil min Byrde. Ove Rode: Aakjærs bedste Sange vil leve i Folkets Mund og i det Hjerte. Ove Rode på Jenles trappe i (Jenles Fotoarkiv) Derefter fik Redaktør Ove Rode Ordet og betegnede Hovedstaden som Hjemsted for den afdøde Digters Ungdoms 14

15 kamp. Aakjær fik et helt Folk i Tale, han gav det sin Kærlighed, det gav ham til Gengæld sin. Baggrunden for Aakjærs første agitatoriske Digtning er en anden nu. Det danske Folk er et andet end da Aakjær første Gang huggede sin Haand i en Talerstol og sang sine første Sange, men Aakjærs bedste Digtning vil leve i Folkemunde og Folkehjerter saa længe det danske Sprog lever. Aakjærs Kiste bæres ud til Tonerne af Sangen Jens Vejmand. Den store Forsamling rejste sig, da Orkestret intonerede Jens Vejmand s kendte Melodi, og alle sang den gribende Vise om den gamle Slider, som Samfundet ingen Belønning havde til, et godt Udtryk for Aakjærs folkelige og sociale Poesi. Til Tonerne af Jens Vejmand bar Medlemmer af Forfatterforeningen Kisten ned gennem Salens Midtergang. Fanerne fulgte efter, og langsomt tømtes den store Hal. Uden for Idrætshuset sluttede Fanerne op bag Rustvognen, der skulde føre Kisten bort, og det store Følge stillede sig op bag Fanerne. Langsomt bevægede Ligtoget sig gennem Fælledparken til Krematoriet, hvor Fanerne sænkedes, og hvor Kisten standsede nogle Minutter i Krematoriets Indgangsport. 15 Fra bogen: Sidste Rejse, Jeppe Aakjærs Ligfærd. Ved Johannes Buchholtz og K.K. Nicolaisen, s. 56. Her sagde Forfatteren K. K. Nicolaisen Jeppe Aakjær det sidste Farvel, og Arkivar Svend Aakjær sagde Tak for den store Ære, der blev vist hans afdøde Fader. Derefter førtes Kisten ind i Krematoriet, hvor Brændingen skulde finde Sted. Langsomt spredtes Følget, der talte mange Tusinde Mennesker. Jenlefesten 1929: Keramiker Søren Kongstrand, Olga og Johannes Buchholtz, Jeppe Aakjær, Nanna, Forsvarsminister Laust Rasmussen og Martin Andersen Nexø. Det år er Johannes Buchholtz taler. (Jenles fotoarkiv)

16 Mindeord om Aakjær Martin Andersen Nexø Udtaler i Anledning af Aakjærs Død: Det er en Meddelelse, der rammer mig haardt, og som det vil være svært for mig og mine Jævnaldrende at gøre os fortrolig med. Vi har kendt hinanden, fra vi var Unge. Han var en rig Natur, Aakjær. Naar vi, der boede i Udlandet, tænkte paa ham, var det altid med en Følelse af, at alle herhjemme blev større og rigere ved ham. Han formaaede at give os meget, og han har sikkert levet et rigt Liv, derpaa tyder hans rundhaandede Væsen, men han har vist altid gaaet med en indre Sygdom, som har trykket kam. Nu er han altsaa ikke mere, og det er underligt for os, som er i samme Alder, at se, hvorledes Kredsen bliver snævrere og snævrere, Aakjær var ikke blot min Jævnaldrende, men han hørte til dem, der havde staaet i samme Kamplinje. Jeg føler, vi var en Generation for os selv. I mange Retninger var det i dette Slægtled, at de brede Lag brød frem. Disse Lag vil ikke kunne personificere sig bedre, rigere og ædlere end gennem Jeppe Aakjærs Skikkelse. DEN 20. APRIL ÅBNER AAKJÆRSELSKABET FORSALGET AF BILLETTER PÅ JENLE.DK. Torsdag, 10. juni 19:30 22:00 (125, kr.) Laden Folkemusik: Lasse & Mathilde 35 år på den danske musikscene, men aldrig tidligere på Jenle. Vi glæder os utrolig meget til denne aften. Billetter kan reserveres på fra 20.april Søndag, 8. aug. klokken 15:00 (125, kr.) Plænen SOMMERKONCERT SØNDAG PÅ JENLE Povl Dissing Mette Poulsen Prinsens Musikkorps Medbring klapstole/tæpper. Tag picnickurven og kaffen med. Øl, vand, kaffe, brød mm. kan købes i Jenles boder! Billetterne kan reserveres på max Torsdag, 8. juli 19:30 22:00 (125, kr.) Laden Bente Kure & Leif Ernstsen, Aakjær og andet godt! Jenles husorkester ser forbi med nye Aakjærkompositioner. Ud over Aakjær spiller de andet godt fra deres store repertoire. 10. gang på Jenle! En kæmpe succes hver gang! Meget tæt på udsolgt sidste år. Billetter kan reserveres på fra 20. april. Fredag, 13. august 19:30 22:00 (150, kr.) & Lørdag, 14. august 19:30 22:00 (150, kr.) Laden Sigfred Pedersen aften: Peter Abrahamsen, Janne Lærkedal, Bente Kure, Leif Ernstsen og Torben Kjær Udsolgt i 2009 Derfor ekstra aften i år! Kom og syng med! Skal opleves! Billetter kan reserveres på fra 20. april Nyhedsmailen nr. 6 forventes at komme i maj måned. Mailen vil indeholde en anmeldelse af Limfjordspigen en fortælling om en mindre kendt Limfjordsforfatter Martin Jensen fra Thy. Den 8. maj 2010 er det 65 år siden, at Esben Aakjær var med flyveren, der skulle afslutte krigen mellem Norge og Tyskland. Vi har en lille artikel klar om den begivenhed. Desuden kommer der en større præsentation af vore sommerarrangementer. Der kommer også et kort referat fra generalforsamlingen med en beskrivelse af de nye initiativer vi ønsker igangsat. Benny Andersen modtager Jens August Schade prisen. Lørdag den 10. april klokken 14:00 Skive Bibliotek. Entré 30, kr. Se mere 16

17 Jeppe Aakjær kendes af alle i Danmark. Alle synger Aakjær eller hører nyindspilninger i radio eller TV. Samtidig er Aakjær kendt for sine social og naturengagerede tekster. Ikke helt så mange kender Jenle, der er Nanna og Jeppe Aakjærs kunstnerhjem og en af Nordens mest unikke. Nanna var uddannet snedker og billedskærer, hvilket var helt usædvanlig på denne tid. Overalt i hjemmet kan man se hendes arbejder. I Jenles bygninger er der indrettet et museum, der fortæller om den kulturelle og historiske påvirkning de fik fra deres fortid og samtid samt den betydning de har for os i dag. Aakjær ville beskytte den svageste i samfundet gennem fællesskaber. Han brugte pennen og munden hele sit liv for at forsvare ytringsfriheden og demokratiet er et markant år på Jenle! Den 22. april er det 80 år siden Aakjær døde og fik en begravelse, der var en konge værdig. Den 1. august fejrer vi, at det er 100 år siden den første Jenlefest blev afholdt. Temaet på Jenle i 2010 er derfor også Festen. Vi har allerede fået henvendelser fra flere selskaber, der vil komme i Vi forventer derfor også en stærk stigende interesse det kommende år. Bestil rundvisning på el. tlf Aakjærselskabet DANMARKS STØRSTE LITTERATURSELSKAB Med denne mail vil vi gerne invitere jeres forening/institution til Jenle i Jenle er en overraskende stor oplevelse for de fleste. Vore rundvisere og øvrige personale er på Jenle, fordi de interesserer sig for Nanna og Jeppe Aakjær og gerne vil formidle deres store viden. 17 Jenle er åben for selskaber i 2010: Fra 20. april til 6. oktober 2010 fra klokken 09:00 til 21:00. Skal bestilles minimum 5 hverdage før! Flere dage er helt optaget. Selskaber fra 1 til 15 betaler 750, kr. og herefter 50, pr. prs. for guidet rundvisning, museum mm..max. 153 prs. pr. selskab. Bestil nu! Eksempel på program: 51 personer. Ankomst klokken 10:00 10:00 formiddagskaffe 10:30 rundvisning hold 1 11:00 rundvisning hold 2 11:30 rundvisning hold 3 12:00 frokost 12:30 besøg graven i skoven el. afg. fra Jenle. Pris pr. person i alt ex. drikkevarer 143, kr. Der må kun være 17. pr. rundvisning derfor 3 hold. De øvrige kan se museet, møllen, biografen og meget andet. Se flere tilbud på jenle.dk.

18 FAKTASIDE OM AAKJÆRSELSKABET Selskabets formål: Selskabets formål er at bidrage til og koordinere forskningen og at fremme undervisningen i Jeppe Aakjærs forfatterskab, at forestå og medvirke ved udgivelsen af forfatterskabet, og at bidrage til varetagelsen og formidlingen af de til forfatterskabet og Jenles knyttede kulturværdier (Se 8,2). Selskabet bemyndiges til at uddele en årlig Aakjær pris. Formålet vedtaget på generalforsamling på Jenle d. 25. april Hent vedtægterne her Aakjærselskabet er en folkelig og kulturel sammenslutning for alle, der interesserer sig for mennesket Jeppe Aakjær, hans forfatterskab, hans omfattende folkeoplysende indsats i samtiden og hans kulturelle eftermæle. Selskabet blev stiftet den 21. januar 1980, i halvtredsåret for Jeppe Aakjærs død. ØNSKER IKKE NI MAILEN TRYK HER ØNSKER NI MAILEN TRYK HER OPLYSNINGER OM NI MAILEN NI mailen er en automail, der kun læses teknologisk. Man kan derfor ikke anvende mailadressen til kontakt med Aakjærselskabet. Adressen er kun beregnet til tilmelding og afmelding af nimailen. Kopiering Uddrag af indholdet i nyhedsmailen må gengives i overensstemmelse med god citatskik og tydelig kildeangivelse. Hele artikler må kun gengives efter aftale med Aakjærselskabet. Bliv medlem af Aakjærselskabet TRYK HER Ansvarshavende: Formand for Aakjærselskabet: Henning Linderoth (H.L.) 18

Høstprædiken - Prædiken til 14. S.e. Trinitatis

Høstprædiken - Prædiken til 14. S.e. Trinitatis Høstprædiken - Prædiken til 14. S.e. Trinitatis En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse

Læs mere

Den værkbrudne. En prædiken af. Kaj Munk

Den værkbrudne. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk

Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk Mel.: Barn Jesus 1 Den første julenat på jord, da kongesønnen fødtes. En stjerne klar på himlen stor

Læs mere

Norden i Smeltediglen

Norden i Smeltediglen Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Aakjærselskabet NYHEDS OG INFORMATIONSMAIL NR. 2

Aakjærselskabet NYHEDS OG INFORMATIONSMAIL NR. 2 Aakjærselskabet NYHEDS OG INFORMATIONSMAIL NR. 2 Dette nummer af NI, vil indeholde beskrivelser af tre store arrangementer på Jenle. Til de to kan man reservere billetter på jenle.dk. Der er allerede godt

Læs mere

Regnspoverne paa Heden

Regnspoverne paa Heden Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015 FAR- VEL! Roskilde den 3. marts, 2015 Kære dig. Når du læser dette, så forestiller jeg mig, at du enten har været eller er tæt på en døende eller på anden måde har tanker om, at livet ikke varer evigt.

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

Prædiken over Den fortabte Søn

Prædiken over Den fortabte Søn En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Allehelgensdag. En prædiken af. Kaj Munk

Allehelgensdag. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Omvendt husker jeg fra gamle dage, da der fandtes breve. Jeg boede i de varme lande, telefonen var for dyr. Så jeg skrev

Omvendt husker jeg fra gamle dage, da der fandtes breve. Jeg boede i de varme lande, telefonen var for dyr. Så jeg skrev 1 Prædiken til Kr. Himmelfart 2014 på Funder-siden af Bølling Sø 723 Solen stråler over vang 257 Vej nu dannebrog på voven 392 Himlene Herre 260 Du satte dig selv Er du der? Er der sommetider nogen, der

Læs mere

3. S. i Fasten En prædiken af. Kaj Munk

3. S. i Fasten En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Demokratisk Sangbog.

Demokratisk Sangbog. '& Demokratisk Sangbog. Udgivet af POLITIKEN. KjØBENHAVN. RASMUSSEN & OLSENS BOGTRYKKERI. 1885. Indholdsfortegnelse. Nr.. Siilo. 58. Alle smaa Fugle i Skoven er 94. 39. At Slyngler hæves til Ærens Top

Læs mere

3. Søndag i Advent. En prædiken af. Kaj Munk

3. Søndag i Advent. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

For Grundtvigskirken. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

For Grundtvigskirken. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Tekst: (Acta 2,1-11) Johs 14,15-21 Salmer: 291, 434, 285, 294, 292, 287 v.2, 290. Gud, lad os leve af dit ord som dagligt brød på denne jord

Tekst: (Acta 2,1-11) Johs 14,15-21 Salmer: 291, 434, 285, 294, 292, 287 v.2, 290. Gud, lad os leve af dit ord som dagligt brød på denne jord 1 Pinsedag den 15. maj 2016 Vor Frue kirke kl. 17 Jesper Stange Tekst: (Acta 2,1-11) Johs 14,15-21 Salmer: 291, 434, 285, 294, 292, 287 v.2, 290. Gud, lad os leve af dit ord som dagligt brød på denne jord

Læs mere

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Det er kyndelmisse. Det er den dag, hvor man i gamle dage, i den katolske kirkes tid, bragte sine stearinlys til kirken, for at få dem velsignet, sammen med kirkens lys.

Læs mere

Side 1. En farlig leg. historien om tristan og isolde.

Side 1. En farlig leg. historien om tristan og isolde. Side 1 En farlig leg historien om tristan og isolde Side 2 Personer: Tristan Isolde Isolde Kong Mark Side 3 En farlig leg historien om Tristan og isolde 1 En kamp på liv og død 4 2 Isolde den skønne 6

Læs mere

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det.

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det. De 2 sten. Engang for længe siden helt ude, hvor jorden ender, ved havet lå 2 store sten. De var så smukke, helt glatte af bølgerne, vindens og sandets slid. Runde og lækre. Når de var våde skinnede de,

Læs mere

Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede i et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen hustru.

Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede i et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen hustru. Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede i et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen hustru. Hver uge plejede han at køre ud i sit rige for at se til, at alt gik,

Læs mere

Tiende Søndag efter Trinitatis

Tiende Søndag efter Trinitatis En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

2. påskedag 28. marts 2016

2. påskedag 28. marts 2016 Kl. 9.00 Burkal Kirke Tema: Møde med den opstandne Salmer: 229, 236; 241, 234 Evangelium: Joh. 20,1-18 "Sorg er til glæde vendt, klagen endt!" Disse linjer fra en julesalme kan passende stå som overskrift

Læs mere

Stop nu dette vanvid. Denne verden vi lever i, kunne være så åben og fri Vi ku' leve sammen i fred, uden uenighed

Stop nu dette vanvid. Denne verden vi lever i, kunne være så åben og fri Vi ku' leve sammen i fred, uden uenighed Stop nu dette vanvid Denne verden vi lever i, kunne være så åben og fri Vi ku' leve sammen i fred, uden uenighed Livet i frihed skal bevares, ikke bukke under for tyranni der er kun os, der er kun os,

Læs mere

Tryllefrugterne. fortalt af Birgitte Østergård Sørensen

Tryllefrugterne. fortalt af Birgitte Østergård Sørensen Tryllefrugterne fortalt af Birgitte Østergård Sørensen Der var engang en mand og en kone; de havde en søn, der hed Hans. Manden passede en hel købstads kreaturer, og det hjalp Hans ham med. Så kom han

Læs mere

Side 3.. Håret. historien om Samson.

Side 3.. Håret. historien om Samson. Side 3 Håret historien om Samson 1 Englen 4 2 En stærk dreng 6 3 Løven 8 4 Hæren 12 5 Porten 14 6 Samsons styrke 16 7 Dalila 18 8 Et nyt reb 20 9 Flet håret 22 10 Skær håret af 24 11 Samson bliver slave

Læs mere

I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843:

I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843: I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843: 1. juli 1843 Dejlig er denne Natur, og dog har jeg ikke

Læs mere

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen kone.

Læs mere

Prædiken til 3. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang

Prædiken til 3. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang Prædiken til 3. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang 413: Vi kommer, Herre, til dig ind på Spænd over os dit himmelsejl 448 - Fyldt af glæde 36 - Befal du dine veje 675 Gud vi er i gode hænder på Egemoses

Læs mere

Sammenholdet. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Sammenholdet. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015 Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen. I Danmark står vi last og brast om demokratiets kerneværdier. Vi siger klart og tydeligt nej til

Læs mere

Kirken i Vedersø. En prædiken af. Kaj Munk

Kirken i Vedersø. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

En død Bogs levende Tale

En død Bogs levende Tale Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

2. søndag efter Helligtrekonger

2. søndag efter Helligtrekonger 2. søndag efter Helligtrekonger Salmevalg 355: Gud har fra evighed givet sin Søn os til Herre 448: Fyldt af glæde 441: Alle mine kilder skal være hos dig 369: Du som gir os liv og gør os glade 29: Spænd

Læs mere

Tale til sommerafslutning 2010

Tale til sommerafslutning 2010 Tale til sommerafslutning 2010 Velkommen på denne skønne sommerdag. Velkommen først og fremmest til 9. årgang, der er æresgæster i dag. Men selvfølgelig også til alle andre elever, til forældre og pårørende

Læs mere

I havde fejret Rickys 18 ars fødselsdag derhjernme i lørdags. Ricky er død. Ricky døde natten til søndag.

I havde fejret Rickys 18 ars fødselsdag derhjernme i lørdags. Ricky er død. Ricky døde natten til søndag. Ricky er død. Ricky døde natten til søndag. I havde fejret Rickys 18 ars fødselsdag derhjernme i lørdags. Om aftenen tog Ricky til fest sammen med sine venner. Festen endte i tragedie. En tragedie, I der

Læs mere

Alle. Vores hjerter på et guldfad. Vilkårene blev for ringe. Vil du med ud at gå en tur. Vil du med ned til stranden.

Alle. Vores hjerter på et guldfad. Vilkårene blev for ringe. Vil du med ud at gå en tur. Vil du med ned til stranden. Alle Vores hjerter på et guldfad Vilkårene blev for ringe Vil du med ud at gå en tur Vil du med ned til stranden Vi var kun os to Vi var kun os ti tilbage Vi var kun os tre til ceremonien Vi var en familie

Læs mere

Sådan lød det i netop disse dage for 70 år siden. Og mange sætter stadig lys i vinduerne 4. maj, og enhver familie kan stadig historier om krigen.

Sådan lød det i netop disse dage for 70 år siden. Og mange sætter stadig lys i vinduerne 4. maj, og enhver familie kan stadig historier om krigen. 70 året for befrielsen. 5. maj 2015 Danmark er frit. Sådan lød det i netop disse dage for 70 år siden. Og mange sætter stadig lys i vinduerne 4. maj, og enhver familie kan stadig historier om krigen. I

Læs mere

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Øvelse 1-20: Øvelse 21-29: Øvelse 30-34: Øvelse 35-39: Øvelse 40-44: Øvelse 45-49: Øvelse 50-59: Øvelse 60-85: Der sættes komma efter ledsætninger, jf.

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 3.s. i fasten 2015.docx 08-03-2015. side 1. Prædiken til 3. s. i fasten 2015. Tekst: Luk. 11,14-28.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 3.s. i fasten 2015.docx 08-03-2015. side 1. Prædiken til 3. s. i fasten 2015. Tekst: Luk. 11,14-28. side 1 Prædiken til 3. s. i fasten 2015. Tekst: Luk. 11,14-28. Gud er den stærkeste magt, som kan beskytte et menneske på dets vej gennem livet. Jeg vil tage jer med til landet med 13 måneders solskin.

Læs mere

Tale af Bruno Gröning, Rosenheim, 31. august 1949

Tale af Bruno Gröning, Rosenheim, 31. august 1949 Henvisning: Dette er en oversættelse af den stenografisk protokollerede tale af Bruno Gröning den 31. august 1949 om aftenen på Traberhof ved Rosenheim. For at sikre kildens ægthed, blev der bevidst givet

Læs mere

Prædiken til 5. S.e. Paaske

Prædiken til 5. S.e. Paaske En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28).

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Mandag d. 2. marts 2015 Salme DDS nr. 373: Herre, jeg vil gerne tjene Jesus siger: Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Kære Jesus Kristus,

Læs mere

Bruger Side 1 24-05-2015 Prædiken til Pinsedag 2015.docx. Prædiken til Pinsedag 2015. Tekst. Johs. 14, 22-31.

Bruger Side 1 24-05-2015 Prædiken til Pinsedag 2015.docx. Prædiken til Pinsedag 2015. Tekst. Johs. 14, 22-31. Bruger Side 1 24-05-2015 Prædiken til Pinsedag 2015. Tekst. Johs. 14, 22-31. Den bedste og den sværeste højtid. Pinse betyder 50. 50 dage efter påskedag. 50 dage efter Jesu opstandelse. Så længe tog det

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

som gamle mennesker sukkende kan sige når de har været til endnu en begravelse.. For sådan er det jo også. At nogen af os får lov at sige farvel

som gamle mennesker sukkende kan sige når de har været til endnu en begravelse.. For sådan er det jo også. At nogen af os får lov at sige farvel Juledag 2014 Af sognepræst Kristine S. Hestbech Livet har en begyndelse og en ende. Sådan er det, når man ikke tror på reinkarnation hvor alt går i ring, men tror på at livet er så ukrænkeligt og værdigt

Læs mere

Bøn: Vor Gud og far Lad os være ét i dig den levende og opstandne Gud Amen. Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes (Johs.

Bøn: Vor Gud og far Lad os være ét i dig den levende og opstandne Gud Amen. Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes (Johs. 6. s. e. påske II 8. maj 2016 Sundkirken 10 Salmer: 252 Til himmels fór 299 Ånd over ånder 334 Guds kirkes grund 289 Nu bede vi den Helligånd 217 Min Jesus lad 288 Drag ind af disse porte Bøn: Vor Gud

Læs mere

Vær velkommen, du min fred, Dig ske tak i evighed! Drag, o Jesus, ind itl mig, Vejen selv du bane dig!

Vær velkommen, du min fred, Dig ske tak i evighed! Drag, o Jesus, ind itl mig, Vejen selv du bane dig! PRÆDIKEN MARIÆ BEBUDELSESDAG 25.MARTS 2012 VESTER AABY KL. 9 AASTRUP KL.10.15 KRARUP KL. 14 Tekster: Es.7,10-14; 1.Kor.21-31; Luk.1,46-55 Salmer: 10,441,71,73,117 Vær velkommen, du min fred, Dig ske tak

Læs mere

2. Søndag i Fasten. En prædiken af. Kaj Munk

2. Søndag i Fasten. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Men det var altså en sommerdag, som mange andre sommerdage med højt til himlen og en let brise. Aksene stod skulder ved skulder og luftes tørhed fik

Men det var altså en sommerdag, som mange andre sommerdage med højt til himlen og en let brise. Aksene stod skulder ved skulder og luftes tørhed fik 16. søndag efter trinitatis I Høstgudstjeneste i Jægersborg med Juniorkoret Salmer: Syng for Gud, 729, vinter er nær, 15, 730, 752 4-5, velsignelsen, 730, sensommervisen. I dag fejrer vi høstgudstjeneste

Læs mere

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige 1 Prædiken i Engesvang 5. s. e. påske 402 Den signede dag 674 v. 1-3 Sov sødt barnlille 674 v. 4-7 Sov sødt barnlille 292 Kærligheds og sandheds Ånd 325 Jeg ved et lille Himmerig Nadververs 294 v. 3 Af

Læs mere

16.s.e.trin. A. 2015. Luk 7,11-17 Salmer: Det kan synes som et dårligt valg, at der skal prædikes over enkens søn fra Nain, når vi lige har fejret

16.s.e.trin. A. 2015. Luk 7,11-17 Salmer: Det kan synes som et dårligt valg, at der skal prædikes over enkens søn fra Nain, når vi lige har fejret 16.s.e.trin. A. 2015. Luk 7,11-17 Salmer: Det kan synes som et dårligt valg, at der skal prædikes over enkens søn fra Nain, når vi lige har fejret barnedåb. Den festlige velkomst her i menigheden af lille

Læs mere

15. Søndag efter Trinitatis 2013, Hurup og Gettrup Mattæus 6, 24 34

15. Søndag efter Trinitatis 2013, Hurup og Gettrup Mattæus 6, 24 34 15. Søndag efter Trinitatis 2013, Hurup og Gettrup Mattæus 6, 24 34 Herre, lær mig at søge dit rige og din retfærdighed og giv mig så alt andet i tilgift. AMEN Ja, den er god med dig, Jesus! Sådan fristes

Læs mere

Hvem er Serafim? Serafim er en lille engel, som kommer til

Hvem er Serafim? Serafim er en lille engel, som kommer til Forord Små historier, som jeg har hørt fra Serafim Hvem er Serafim? Serafim er en lille engel, som kommer til mig i nattens stille timer og fortæller alle de historier, som jeg skriver. Det er ikke mine

Læs mere

Alle Helgen B Matt 5,13-16 Salmer: Alle Helgen er en svær dag. Det er en stærk dag. Alle Helgen er en hård dag.

Alle Helgen B Matt 5,13-16 Salmer: Alle Helgen er en svær dag. Det er en stærk dag. Alle Helgen er en hård dag. Alle Helgen 2016. B Matt 5,13-16 Salmer: 754-571-552 321-551-574 Alle Helgen er en svær dag. Det er en stærk dag. Alle Helgen er en hård dag. Ja, Alle Helgen opleves forskelligt. Det er en stor mærkedag,

Læs mere

og jeg tænker tit på det, moren svarer sin søn, for hun siger helt åbenhjertigt: Pinse ja det ved jeg virkelig ikke hvad handler om.

og jeg tænker tit på det, moren svarer sin søn, for hun siger helt åbenhjertigt: Pinse ja det ved jeg virkelig ikke hvad handler om. Prædiken Pinse på Herrens Mark 2. pinsedag. og jeg tænker tit på det, moren svarer sin søn, for hun siger helt åbenhjertigt: Pinse ja det ved jeg virkelig ikke hvad handler om. Rikke: Sådan tror jeg egentlig,

Læs mere

og menighed, det er noget, der præger de unge mennesker i dag. I hvert fald i sammenligning Kære konfirmander!

og menighed, det er noget, der præger de unge mennesker i dag. I hvert fald i sammenligning Kære konfirmander! Konfirmation. Odense domkirke 27.4.2014 kl. 10. Salmer: 402 Den signede dag, 725 Det dufter lysegrønt, 331 Uberørt, 192 Hil dig frelser (efter konfirmation), 749 I østen Kære konfirmander! I har været

Læs mere

Tekster: 1 Mos 11,1-9, ApG 2,1-11, Joh 14,22-31 Salmer: Pinsedag kl 9.00 synger vi

Tekster: 1 Mos 11,1-9, ApG 2,1-11, Joh 14,22-31 Salmer: Pinsedag kl 9.00 synger vi Tekster: 1 Mos 11,1-9, ApG 2,1-11, Joh 14,22-31 Salmer: Pinsedag kl 9.00 synger vi I Rødding 290 I al sin glans 286 Var I ikke 282 Apostlene 294 Talsmand 291 Du som går ud Kl 10.30 synger vi i Lihme: 290

Læs mere

Palmesøndag. En prædiken af. Kaj Munk

Palmesøndag. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11

Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11 Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11 Lad os alle rejse os og høre biblens tale om Guds omsorg

Læs mere

Stjernerne. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Stjernerne. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

1. Søndag i Advent. En prædiken af. Kaj Munk

1. Søndag i Advent. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

En ny Bibelhistorie. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

En ny Bibelhistorie. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Allehelgens dag,

Allehelgens dag, Allehelgens dag, 3.11.2013. Domkirken: 732 Dybt hælder året, 571 Den store hvide (prædiken, navneoplæsning, motet), 549 Vi takker dig, 754 Se nu stiger. Nadver: 573 Helgen her Gråbrødre: 732, 571, 549,

Læs mere

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7)

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Konfirmandord Fra det Gamle Testamente Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Vær modig og stærk! Nær ikke rædsel, og lad dig ikke skræmme, for Herren din

Læs mere

Allehelgen. Salmevalg. 732: Dybt hælder året 571: Den store hvide flok 551: Der er en vej, som vi alle går alene 729: Nu falmer skoven

Allehelgen. Salmevalg. 732: Dybt hælder året 571: Den store hvide flok 551: Der er en vej, som vi alle går alene 729: Nu falmer skoven Allehelgen Salmevalg 732: Dybt hælder året 571: Den store hvide flok 551: Der er en vej, som vi alle går alene 729: Nu falmer skoven Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus Jesus sagde:

Læs mere

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden:

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden: Den sidste rejse. af Hans Høilund-Carlsen Når en nær slægtning dør, henvender vi os i dag til en bedemand, der mod betaling hjælper de efterladte med at få løst de mange opgaver, der er knyttet til den

Læs mere

Bruger Side 1 27-09-2015 Prædiken til 17.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 17. søndag efter trinitatis 2015 Tekst. Lukas 14,1-11.

Bruger Side 1 27-09-2015 Prædiken til 17.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 17. søndag efter trinitatis 2015 Tekst. Lukas 14,1-11. Bruger Side 1 27-09-2015 Prædiken til 17. søndag efter trinitatis 2015 Tekst. Lukas 14,1-11. Bor Jante i Bording? Jeg ved ikke om du kender Jante, eller om du nogen gang har mødt ham. Der siges at han

Læs mere

Urup Kirke. Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00. Egil Hvid-Olsen. Salmer.

Urup Kirke. Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00. Egil Hvid-Olsen. Salmer. 1 Urup Kirke. Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00. Egil Hvid-Olsen. Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh. 16,1-15, 1. tekstrække. Salmer. DDS 417 Herre Jesus, vi er her. DDS 294 Talsmand, som på jorderige

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936) Originalt emne Ernæringskort Forskellige Næringsdrivende Næringsvæsen Socialvæsen Socialvæsen i Almindelighed, Socialloven Uddrag fra byrådsmødet den 22. oktober

Læs mere

Prædiken til Juledag. En prædiken af. Kaj Munk

Prædiken til Juledag. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

De Pokkers Fasaner. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

De Pokkers Fasaner. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Prædiken til 3. S.e. Paaske

Prædiken til 3. S.e. Paaske En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Prædiken til 2. Paaskedag

Prædiken til 2. Paaskedag En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28).

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Tirsdag d. 1. marts 2016 Salme DDS nr. 373: Herre, jeg vil gerne tjene Jesus siger: Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Kære Jesus

Læs mere

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849.

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849. Taarup, 18. Maj 1849. Kære elskede Kone! Dit Brev fra den 11. modtog jeg den 16., og det glæder mig at se, at I er ved Helsen. Jeg er Gud ske Lov også ved en god Helsen, og har det for tiden meget godt,

Læs mere

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909.

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Disse kort og breve har jeg fået lov til at afskrive og offentliggøre af Gert Sørensen, som har fået dem af

Læs mere

- Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere

- Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere - Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere Michael Svendsen har besluttet sig for at sige ja til respirator. Men den dag han ikke længere kan tale eller skrive, vil han have den slukket

Læs mere

Lindvig Osmundsen Side 1 26-04-2015 Prædiken til 3.s.e.påske 2015, konfirmation..docx

Lindvig Osmundsen Side 1 26-04-2015 Prædiken til 3.s.e.påske 2015, konfirmation..docx Lindvig Osmundsen Side 1 26-04-2015 Prædiken til 3. s. e. påske 20. Konfirmation Bording kirke. Tekst: Johs. 14,1-11. En vej gennem livet. I dag er vi samlet til konfirmation, i glæde, forventning og med

Læs mere

Salmer: 725, 713, I Danmark er jeg født. Ensemblet medvirker: Midsommersang og Jeg gik mig ud en sommerdag

Salmer: 725, 713, I Danmark er jeg født. Ensemblet medvirker: Midsommersang og Jeg gik mig ud en sommerdag Appetizer: Simon Spies blev engang spurgt om han foretrak at være fattig eller rig, og han svarede: Ja, livet kommer jo ikke an på penge, og jeg har prøvet begge dele, men jeg vil til enhver tid foretrække

Læs mere

Skærtorsdag 24.marts 2016. Hinge kirke kl.9.00 (nadver). Vinderslev kirke kl.10.30

Skærtorsdag 24.marts 2016. Hinge kirke kl.9.00 (nadver). Vinderslev kirke kl.10.30 Skærtorsdag 24.marts 2016. Hinge kirke kl.9.00 (nadver). Vinderslev kirke kl.10.30 Salmer: Hinge kl.9: 458-462/ 467-37,v.5-671 Vinderslev kl.10.30: 458-462- 178/ 467-37,v.5-671 Dette hellige evangelium

Læs mere

at jeg forstod, at hun havde kræft.

at jeg forstod, at hun havde kræft. at jeg forstod, at hun havde kræft. I dag er løgplænen smukkere end nogensinde. Jeg står og beundrer den side om side med et gammelt ægtepar og en mand med barnevogn. Dorthealiljerne ser misfornøjede ud,

Læs mere

Alle helgens dag I. Sct. Pauls kirke 3. november 2013 kl. 10.00. Salmer: 422/434/474/320//571/439/376/573 Uddelingssalme: se ovenfor: 571

Alle helgens dag I. Sct. Pauls kirke 3. november 2013 kl. 10.00. Salmer: 422/434/474/320//571/439/376/573 Uddelingssalme: se ovenfor: 571 1 Alle helgens dag I. Sct. Pauls kirke 3. november 2013 kl. 10.00. Salmer: 422/434/474/320//571/439/376/573 Uddelingssalme: se ovenfor: 571 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen.

Læs mere

Den lille dreng og den kloge minister.

Den lille dreng og den kloge minister. Den lille dreng og den kloge minister. Der var engang en minister som var så klog at han kunne undvære hovedet. Han beholdt det dog alligevel, men det havde gjort ingen forskel om han havde mistet det,

Læs mere

Pinsen har Bud til os alle

Pinsen har Bud til os alle Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

3. søndag i advent II. Sct. Pauls kirke 15. december 2013 kl. 10.00. Salmer: 77/82/76/78//86/439/89/353 Uddelingssalme: se ovenfor: 89

3. søndag i advent II. Sct. Pauls kirke 15. december 2013 kl. 10.00. Salmer: 77/82/76/78//86/439/89/353 Uddelingssalme: se ovenfor: 89 1 3. søndag i advent II. Sct. Pauls kirke 15. december 2013 kl. 10.00. Salmer: 77/82/76/78//86/439/89/353 Uddelingssalme: se ovenfor: 89 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen.

Læs mere

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED I sidste uge var jeg ti dage i London for at besøge min datter. Hun har et rigtig godt job i et internationalt firma og et godt sted at bo. Hun har også en kæreste,

Læs mere

Syvende Søndag efter Trinitatis

Syvende Søndag efter Trinitatis En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Det blev vinter det blev vår mange gange.

Det blev vinter det blev vår mange gange. 1 Hortensia Der var engang den yndigste lille pige. De første mange måneder af hendes liv, levede hun i en blomst. Den skærmede hende og varmede hende. Hun blev født en solrig majdag, hvor anemonerne lige

Læs mere

2. Pinsedag. 13. juni Vestervig (Ashøje) Provstigudstjeneste.

2. Pinsedag. 13. juni Vestervig (Ashøje) Provstigudstjeneste. 2. Pinsedag. 13. juni 2011. Vestervig (Ashøje). 10.30. Provstigudstjeneste. Johs. 3,16-21: Thi således elskede Gud verden. Det er 2. pinsedag på Ashøje og i Jerusalem. Apostelen Peter er gået uden for

Læs mere

Studie. Døden & opstandelsen

Studie. Døden & opstandelsen Studie 13 Døden & opstandelsen 72 Åbningshistorie Jeg havde stadig fuglefrø i håret, og forruden var beklædt med barberskum, læbestift og farvede bånd. Men da jeg trykkede på den knap, der låste dørene

Læs mere

Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier

Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier Morgengry kommer fra skypaladset i himlen. Men hun vil hellere tage på eventyr med sine to venner nede på jorden. Aben Kókoro kan godt lide

Læs mere

Kun den fattige ved hvad kærlighed er.

Kun den fattige ved hvad kærlighed er. Kun den fattige ved hvad kærlighed er. Prædiken til den 29. juni (som i kirkens kalenderår hedder 2. trinitatis) 2012 i Havdrup Kirke Salmer: 752,604,685,681,367 Prædikenteksten er taget fra Lukasevangeliet

Læs mere

file:///c:/documents and Settings/Venø/Dokumenter/Ilskov.net/nyheder...

file:///c:/documents and Settings/Venø/Dokumenter/Ilskov.net/nyheder... 1 af 10 24-07-2011 16:55 For første gang i mange år blev der igen afholdt Sct. Hans fest i Ilskov. Borgerforeningen og Ilskov FDF havde indbudt store som små til at møde op ved FDF Hytten & den nye sø

Læs mere

Juledag 1928 II overstreget

Juledag 1928 II overstreget En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Sommersange for guitar. Mogens Sørensen

Sommersange for guitar. Mogens Sørensen Sommersange for guitar Mogens Sørensen 1 Se, det summer af sol over engen...3 Det var en skærsommerdag...4 En yndig og frydefuld sommertid...5 Se dig ud en sommerdag...6 Jeg er Havren...7 2 Se, det summer

Læs mere

Prædiketeksten er læst fra kortrappen: Mark 16,1-8

Prædiketeksten er læst fra kortrappen: Mark 16,1-8 1 Påskedag I. Sct. Pauls kirke 31. marts 2013 kl. 10.00. Salmer: 222/434/219/225//224/439/223/235 Uddelingssalme: se ovenfor: 223 Åbningshilsen Vi fejrer noget, vi ikke forstår og fatter: Jesus var død,

Læs mere

Prædiken Frederiksborg Slotskirke Ida Secher 19. juni 2011 kl. 10 Trinitatis søndag Joh. 3,1-15 Salmer:

Prædiken Frederiksborg Slotskirke Ida Secher 19. juni 2011 kl. 10 Trinitatis søndag Joh. 3,1-15 Salmer: Prædiken Frederiksborg Slotskirke Ida Secher 19. juni 2011 kl. 10 Trinitatis søndag Joh. 3,1-15 Salmer: 15 292 448 403 352-353 Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes: Der var et menneske,

Læs mere

5 Analyse, fortolkning og vurdering

5 Analyse, fortolkning og vurdering 5.3. Litterær vurdering Præsentation Herunder er optrykt 8 digte fra forskellige perioder. Alle digtene har kærligheden som overordnet tema, men bortset herfra er de meget forskellige både hvad angår genre

Læs mere

Lindvig Osmundsen Side 1 21-06-2015 Prædiken til 3.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 3.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 15,1-10.

Lindvig Osmundsen Side 1 21-06-2015 Prædiken til 3.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 3.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 15,1-10. Lindvig Osmundsen Side 1 21-06-2015 Prædiken til 3.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 15,1-10. Hvem elsker det sorte får? Hvem elsker den uregerlige dreng som aldrig kan gøre som han skal. Hvem

Læs mere