Aakjærselskabet NYHEDS OG INFORMATIONSMAIL NR. 5 Jenle, den 1. april Jenle.dk BESØG JENLE!

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aakjærselskabet NYHEDS OG INFORMATIONSMAIL NR. 5 Jenle, den 1. april 2010. Jenle.dk BESØG JENLE!"

Transkript

1 Aakjærselskabet NYHEDS OG INFORMATIONSMAIL NR. 5 Jenle, den 1. april 2010 BESØG JENLE! Nanna og Jeppe Aakjærs kunstnerhjem Jenle er sommeråbent fra 1. juli til 31. august uden forudbestilling se mere! Jenle.dk Den 22. april 2010 er det 80 år siden Jeppe Aakjær døde. Han var som sædvanlig stået tidlig op. Aakjær var morgenmenneske og holdt meget af de fredelig morgenstunder, der gav ham mulighed for at ordne morgenposten i fred og ro. En dedikation til Aakjærs store beundrer Frederik Nielsen lå på arbejdsbordet. Han havde vendt kalenderen tirsdag 22. april og læst lidt i en ny bog om Cavling... SELSKABER PÅ JENLE Den 20. april 2010 åbner Jenle for en ny sæson. Allerede nu er der flere bestillinger til foråret og enkelte til efteråret Hvis du arrangerer ture for selskaber kan du kontakte koordinator for selskaber på jenle.dk eller tlf Vi åbner Jenle for selskaber fra 2 til 153 personer. Indtil 15 prs. er prisen 750, og derefter 50, pr. prs.. Vi har tilbud på kaffe med diverse brød og en solid frokost. DANMARKS STØRSTE LITTERATURSELSKAB BLIV MEDLEM TRYK HER

2 AAKJÆRSELSKABET HØJTIDELIGHOLDER JEPPE AAKJÆRS 80 ÅRS DØDSDAG MED ET LILLE FAKKELTOG FRA JENLE TIL GRAVEN DEN 22. APRIL 2010 KLOKKEN 18:30 19:30 Alle er velkomne. Aakjærselskabet afholder generalforsamling den 22. april 2010 klokken 19:30 til ca. 22:00 Kun for medlemmer! 2

3 Jeppe Aakjær var død! Den 22. april 1930 klokken ni var Jeppe Aakjær gået ud i haven for at skuffe havegangene. Det var et arbejde, han holdt meget af. Ved ellevetiden gik Nanna Aakjær ud for at se til sin mand og fandt ham siddende sammensunket på en havebænk. Læge Larsen fra Vihøj blev straks tilkaldt, men kunne ved ankomsten konstatere, at døden for længst var indtrådt! Jeppe Aakjær var død! Vi har valgt at bringe et par udklip fra Skive Social Demokrat fra den 22. april og dagene efter. I teksterne har vi indsat billeder, der ikke var i avisartiklerne. Skive Social-Demokrat Tirsdag den 22. April FRIHED LIGHED BRODERSKAB 1930 Nr. 92 Aakjær var kommet nogenlunde over koldbranden i foden og var igen begyndt på lidt fysisk arbejde bl.a. anbefalet af lægen. Billedet er fra 1928 fra Jenles fotoarkiv. Meget hurtigt spredtes nyheden om Jeppe Aakjærs død over hele landet. Eftermiddags og aftenbladene og radioen havde allerede nyheden med den 22. april. De efterfølgende dage var alle landets aviser fyldt med artikler. Danmarks store digter var død! Jeppe Aakjær død Forfatteren Jeppe Aakjær er i Formiddags pludselig afgaaet ved Døden som Følge af Hjerteslag, 63½ Aar gl. Skiveegnen, Danmarks, ja, hele Norden har i Dag mistet en Stormand, om hvem det med Sandhed kan siges, at han har haft større Betydning for Folket og dets Sag end samtlige Konger i de sidste tre fire Hundrede Aar. Jeppe Aakjær var Konge i Digternes Rige. Han fik overordentlig meget udrettet, men alligevel ser det ud, som Døden indhentede ham alt for tidligt. Meget Arbejde laa og ventede på ham. Nu bliver der andre, der skal tage ved den Kulturens Plov, som Jeppe Aakjær har styret saa Per Mouritsen og Peter Kristian Nielsen fra Aakjærselskabets dialektgruppe har bearbejdet den nye DVD Livet paa Hegnsgaard. Filmen er i handlen. I løbet af foråret 2010 vil vi også sælge den på Jenle. Vi har desuden fremstillet 5 bogmærker, som kommer i handlen efter 20. april. 3

4 sikkert og godt hele sin 30 aarige Digterperiode. Da Budskabet om Aakjærs bratte Død blev kendt i de Tusinder af Hjem, hvor Aakjær var elsket som ingen anden dansk Digter, saa man for Alvor, hvilket stort Tab Danmark har lidt. Men skønt Aakjær ikke er mere, saa lever hans Tanker og Ideer. Mindet om den lille fattige Bondedreng fra Fly, der gennem sin Ungdoms og Mandoms Gerning fik udrettet saa meget for sit Folk, vil blive bevaret til sene Tider. ( ) Skive Social-Demokrat Jeppe Aakjærs Ligfærd gennem det jyske Land Langs Togets Vej fra Jenle til Aarhus vejer Flag paa halv Stang. Tusinder af Mennesker møder op for at sige Jyllands Digter det sidste Farvel. En gribende Sørgehøjtidelighed paa Jenle og paa Skive Torv. Et mægtigt Følge fulgte Aakjærs afsjælede Legeme. I Dag er Jylland klædt i Sorg. Fra alle Egne af den Landsdel, der ligger med Ryggen mod Syd og med Taaen mod Nord, sendes Tankerne i Dag til det Tog, der passerer tværs gennem Jylland med Aakjærs afsjælede Legeme. Lige som Kongerne i gamle Dage førtes gennem Landet efter deres Død, saadan føres i Dag den fattige Hyrdedreng fra Fly, der blev digterkonge, gennem sit Rige, hilst af Folket først og fremmest af det brede lag, som han elskede og som elskede ham, og der er næppe nogen Konge, der paa sin Dødsrejse er hilst med saa oprigtig Sorg, som den, der strømmer Aakjærs Baare i møde i Dag, naar hans Legeme føres gennem Landet til Krematoriets luttrende Ild. I Dag føres han bort fra den Landsdel, hvor han levede sine Barndomsaar, og hvortil han vendte tilbage, da han var vel paa Vej til at udføre sin Mandoms stolte Gerning. Han kommer aldrig igen i den Skikkelse, vi kendte ham. Kun hans Aske vil finde sit sidste, blivende Sted i Jenles Lyngbakker. 4 Jenle rt klædt i Sorg. Flaget vajer paa halv Stang. Menneskene er sortklædte, og deres Ansigter er præget af den Sorgens Stund, der er inde. Deres Øjne søger Kisten med den døde Digters Lig. Gerne vilde de vel se ham endnu engang, stryge ham over Kinden, i deres Blik lægge al den Kærlighed, de har næret til ham, nænsomt tage han flittige Hænder og paa andre Maader give deres Sorg Udtryk, men det lader sig ikke gøre. Kisten er loddet til. Hans Legeme er stængt inde, til det skal befries i Ildens hede Favntag. Naturen ved Jenle Ligner sig selv, ser ud som paa en hver anden Dag, men saadan vilde han vel også helst, at den skulde være, naar han føres bort fra disse Omgivelser, som snart kendes af hvert Barn i Landet gennem hans Sange. Fjordens Bølger kysser Stranden ved Jenle. De har tit kruset sig under Aakjærs Øjne, dybblaa i Solskin og graagrønne i Regn. Hedebakkernes Lyng har sust saa vedmodigt for hans Øre, at han maatte søge at værne de sidste Rester af Jyllands vedmodige

5 Ørken. Paa Skrænten, hvor han holdt sine Møder og Fester, bereder Træerne sig til at springe ud. Knopperne svulmer, men han skulde ikke se dem sprænge de spændte Hylstre denne Gang. Jenles Marker ligger i Tavl og Tern, lysende i alle Afskygninger af Grønt. De spæde Spirer næres af Mulden, Jyllands Jord, hvotil Aakjær til det inderste Gemme i sit Væsen var knyttet. SØRGEHØJTIDELIGHEDEN PAA AAKJÆRS GAARD. Hans næreste Venner siger Digteren Farvel og Tak for det, han har været for dem. Ved 12 Tiden begyndte Aakjærs nærmeste Venner og Omegnens Beboere at samle sig paa Jenle omkring Kisten. Der mødte i alt ca. 500 Deltagere til den stilfærdige, men gribende Sørgehøjtidelighed. Der blev indledt med Sangen: Stille Hjærte, Da Aakjær blev 63 år den 10. september 1929 havde han inviteret familien og de nærmeste venner til en lille festlighed på Jenle. Her er nogle af gæsterne fotograferet i Jenles have. Johs. Buchholt står mellem Nanna og Jeppe Aakjær. Ved siden af Nanna står Olga Buchholt. (Jenles fotoarkiv) 5 Sol gaar ned, hvorefter Forfatteren Johs. Buchholt bl.a. udtalte: I mange Tilfælde er alt det rene og skønne hos en Digter udkrystalliseret i han Digte, saa det ofte er Skuffelse at træffe ham personligt. Det gælder ikke Jeppe Aakjær. Ham var det en Lykke at kende. Jeg tror ikke, at der findes en eneste af hans Venner, der ikke føler dette. Hos ham var der ingen Afstand mellem Digtning og Livet. Hans Digtning forstaas ikke helt ud af dem, der ikke har hørt hans Stemme og følt hans Væsens Charme, der var tilstede altid baade naar han grublede og naar han lo. Hans Latter kunde faa Folk til at se Livet i et nyt Skær fordi den var et Udtryk for hans ukuelige Optimisme. Aakjær havde stor Fremgang fra Hyrdedreng til Digterkonge, og det er en længere og mere slynget Vej end den, Karup Aa maa igennem før den lander i Fjorden. Hans Tiltro meddelte sig til andre, og selv hans modstandere følte sig vel hos ham, selv om de kun fik et livfuldt Hug. Han har digtet om Karup Aa skønt og festligt, men han var først og fremmest en vældig Arbejder, der virkede i det skjulte for lukkede Døre. Her på Jenle sled og stred han, naar vi var borte. Han var god mod de Fattige og mod Børnene ved Vejkanten. Han gav dem en Skilling, for at deres Øjne skulde blive blanke. Dyrene var han god ved. Kipkalven holdt han af. Haren var fredet her paa Jenle. Han var god mod sine Folk, mod sine nærmeste var han god. Nanna, hans Hustru, elsker ham endnu, som da han var ung og rask til Bens. Festerne paa Jenle blev af ham forberedt længe i Forvejen, og han var spændt paa, hvordan det vilde falde ud. Der blev en slags Jenle Kultur ud af det.

6 Jeg har selv talt her, men aldrig havde jeg troet, at det skulde falde i min Lod at tale her ved en Sørgehøjtidelighed. Tak, du glade, kloge og stærke Mand for alt det, du gav os, da du levede, og det du gav os, da du var død. Du efterlod en uendelig Rigdom, der vil strække til vore Børnebørn ogsaa. Min Tale skal udtrykke Sorgen over min Vens Død. I et Digt for 3 Aar siden bad han den Almægtige om en let Død. Den Dag han døde, stod han tidligt op og talte muntert med alle, kælede for sine Turtelduer og gik ud i Haven. Han har følt sig træt og er gaaet hen til Bænken og er faldet ned fra den med Ansigtet mod Jorden, som om han vilde kysse den. Hans Død er som et Symbol paa Manden. Hans Død blev skønnere end han selv havde bedt om. I Buskene stod tilbage hans Klapstol, som han aldrig mere fik Brug for. Man sang: Som dybest Brønd gir altid klarest Vand. Aakjærs gamle Ven og Velgører I de første svære Trængselsaar, Esper Andersen, udtalte derefter. Aakjær har ofte med rund Haand ydet tak til mig. Jeg har aldrig officielt gjort Gengæld, skønt jeg har meget at takke ham for. Her ved hans Kiste vil jeg efter fattig Evne oprette lidt af det forsømte. Nu er det mange Aar siden, vi første Gang mødtes. Det var en graa Februardag, hos vor fælles Ven Per Odgaard, Tastumgaard. Aakjær var lige kommet ud af Fængslet, og dets Mystik laa endnu over ham, ligesom Cellens 6 klamme, mugne Luft endnu syntes at hænge i hans Tøj. Mødet endte med, at han fulgte med til Jebjerg. Det blev til et længere Besøg og Indledning til mange og lange siden. Han kom til at føle sig hjemme. Der var frie Forhold, der var megen Ungdom. Og tæt ved, mod Nord, laa de store Hedeflader med Mose og Kær. Dér færdedes han ofte, dér blev mange af hans Digte til. Og naar noget var færdigt, Poesi eller Prosa, gav han os med rund Haand Del i det. Vi jeg saa, hvor Digteren voksede sig stærk. Der var Foraar og Grøde over Dagene. Hvor gav han os meget, hvor har han ikke bidraget til at fylde mit Liv med Poesi. Hvor maa vi ikke, alle vi, der udgjorde Kredsen, med Tak og Glæde mindes hine Dage. Da Aakjærs første Skuespil, Livet paa Hegnsgaard, havde Premiére paa Skive Teater, var vi bagefter en lille Kreds forsamlet. Drachmann var død samme Dag, og Aakjær holdt en Mindetale. Derefter talte Dorf, Krabbesholm, som bl.a. udtalte: I Gaar havde Danmark to store Digtere. I Dag kun en, Aakjær. Drachmann fik sin Grav i Skagens Klitter, ombrust af Vesterhavets og Kattegats Bølger og med Vindenes Sus gennem Klittag og Marehalm. Aakjærs Grav bliver i Hedebakkerne her lige over for, det Stykke Hede Venner Landet over skænkede ham paa hans 50 Aars Fødselsdag, og som han elskede saa højt. Her ved hans Grav vil Foraarets første Fuglesang lyde og Efteraarets Fugle kvidre et Farvel. Og hen over hans Grav vil Aarets Fugletræk atter og atter gaa. Det vidunderlige Træk, der i mørke, regntunge Nætter hvert Foraar gaar mod Nord og hvert Efteraar mod Syd. Vi ser det ikke, men højt oppe i Luften hører vi Sus af de Tusinde vingeslag og et Kor af forskelligartede Lyde, og saadan vil det herefter gaa Aar efter Aar hen over Aakjærs Grav mod Nord, mod Syd, Foraar, Efteraar. Liveta Pendul svinger.

7 Da jeg som ung gik hjemme i Lyby, kunde vi alle i de stille lyse Sommernætter høre Fjorden synge. Det var Fjordens Bølger, der sagte slog mod Strand og kunde samle sig og stige til en blid Musik. Herefter vil Limfjordens Bølger i stille Sommernætter sagte gaa mod Strand og synge ved Aakjærs Grav, og naar vi hører denne bløde, sagte Sang, da ved vi, det er Fjorden, der synger for Aakjær, og da tænker vi paa ham med Tak for, hvad han gav sit Land og Folk. Aakjær har skrevet saa mange smukke Mindedigte. Jeg vil sluttelig anføre et Vers af et af disse, fordi det passer saa godt paa ham selv: Saa mangt et Liv blev ringet ned med Klokkens sidste Klemt. Om ham véd Hyttens Barn Besked, hans Daad har Hjærter gjemt. Naar Maanens Straaler vide belyser Hedens Sti, da vil de ikke glide hans lave Grav forbi. (Verset er fra: Afholdsapostelen Ole Nygaard, 1904) Efter Esper Andersens Tale sang man: Jeg bærer med Smil min Byrde. Husmand Jens P. Møller, Thorum, udtalte derefter: Naar vi i Dag er samlet omkring Jeppe Aakjærs Baare, vil vi gerne alle sige ham Tak for det, han har skænket os af Poesi, for den er udødelig og vil leve op gennem Tiderne. Vi er glade, fordi vi har haft Lov til at have ham her i Salling, og ogsaa hans Familie vil jeg takke for det, de sammen med Aakjær har været for os alle her. Naar jeg kom her med Husmandskoner, bød han dem Velkommen i hjertelige Ord, og han forstod overfor dem at røre ved det, der er os kærest, det, hvorpaa Hjemmene bygges. Fru Nanna var Værtinde for os, og vi følte alle, at her var godt at være. Paa De samvirkende jydske Husmandsforeningers Vegne vil jeg sige Aakjær Tak for det han var for os. Han har gennem sin Gerning været med til at løfte mange op i Sollyset. Lærer K. K. Nicolajsen, Aalborg, udtalte: Som en af dem, der er kommet her i mange Aar, hvor Aakjær udfoldede sit lykkelige Væsen, vil jeg gerne ved Hans Baare sige Tak. Endelig bragte Seminarielærer, Ludvig Jensen, Silkeborg, personlig Tak i Versform. Skuespiller Henrik Malberg læste synligt bevæget Digtet Nød af Aftenstjernen. (Digtet hedder I Nød fra Aftenstjernen.) Aakjærs søskende. (Jenles Fotoarkiv) Espen og Svend Aakjær 1929 ved Jenle. (Jenles Fotoarkiv) Jens Aakjær, Fly, bragte paa familiens Vegne Deltagerne en hjertelig Tak, og sin døde Broder det sidste Farvel. Aakjærs 4 Brødre og 2 Sønner bar Kisten hen til Havegærdet, hvor Ligvognen holdt. Langsomt sneglede Bilen med Kisten af sted. Følget søgte Bilerne, og det anseelige Tog satte sig i Bevægelse mod Landevejen og Skive. 7

8 De københavnske dagblade sendte en flyver ind over Jen le for at dække øjeblikket, hvor kisten blev båret ud på plænen. Politiken bragte en tegning af ruten. Ingen ved præcist hvor mange mennesker, der tog opstil ling for at se ligtoget igennem Jylland til Århus. Der tales om I Århus og København Det var en kongebegravelse en digterkonge! 8

9 På plænen foran Jenle var ca. 500 venner, naboer og slægtninge samt et stor opbud af pressefolk forsam let for at tage afsked med Aakjær. Øverste billede. Johannes Buchholtz holder mindetale over sin gode afdøde ven ved flagstangen på Jenles store plæne samme sted, som Jenlefestens private gæster altid var forsamlet inden festen. Til venstre for Buchholtz ses Esben, Nanna, Solvejg og K.K. Nicolaisen. Nederste billede. Jeppe Aakjærs gode ven gennem 4 årtier Esper Andersen, tidligere mejeribestyrer i Je bjerg. Over forsamlingen flyver lavtgående fly med fotografer og journalister, der dækker begivenheden. 9

10 På vejen fra Jenle til Skive tog flere tusinde Salling boer afsked med egnens berømte digter. Ved Nørreport blev ligfølget modtaget af hvidklæd te skolepiger, der spredte blomster foran ligvognen. Alle skolebørnene havde fået fri. Forretningerne lukkede. Alle ville tage afsked. I Skive by havde mennesker taget opstilling for at tage afsked. Kisten bæres ind foran rådhuset. Skives torv var stoppet til. Godt 3000 havde presset sig ind. Sidegaderne var fyldte med mennesker. Hele den danske presse boede på Skives hoteller for at dække begivenheden. Svend Aakjær skulle have stået for arrangementet, men opgav pga. sorg og overlod opgaven til K.K. Nico laisen. Telefonen ringede uafbrudt på Jenle. Alle ville have ligtoget igennem deres by på vejen til Køben havn. Aakjær havde selv bestemt, at han ville kremeres, hvilket kun kunne ske i København. Først meddel te Skive sig med et ønske om at måtte mindes Aakjær og så fulgte den ene jyske by efter den anden. Nico laisen planlagde med hård hånd ruten: Skive, Blichers Thorning, Silkeborg, Århus havn og med skib til Kbh. 10

11 Skiveegnen tager afsked med Aakjær på broen over hans elskede Karup å. De hvide skolepiger har fulgt ham fra Nørreport til Østerport og siger god rejse gennem barndomslandet Fjends og videre frem. Skive Skolebørns sidste Hilsen til den hedenfarne Skjald Mel. Jeg er havren. Sangen er skrevet til og blev sunget af skolebørn på torvet. Han var Lærken i vort Sangerkor, Blod og Nerver af den sunde Jord. Han var Hjemmets gode, glade Mand, Rugens Sanger i det danske Land. Han var Ven af Vid og munter Skæmt, men ved Aa og Eng blev Sindet stemt. Dybt i Folket slog hans Digtning Rod: Blomster skød af Mulde; Mænd fik Mod! Han fandt aldrig Arbejdsdagen lang. Al hans Glæde blev til livsglad Sang. Selv naar Sygdom bandt med onde Baand, svang ban Ordets stærke Tryllevaand. Naar de milde Aftenklokker klang, lytted han fra Højen mangen Gang, 11 fik maaske, mens Sol sank gylden ned, her sit dybe Præg af Evighed. Han er død, men Aa og Eng og By, alle Vaarens Blomster født paany nynner, synger, dufter: Tak vor Ven! Aldrig skal dit Minde vejres hen! Han er død, men i hans Sange slaar Livets Pulsslag, selv naar Tiden gaar. Der blev tyst, da Sangerhjertet brast. Favn da, Baal, vor Sanger, favn ham fast! 25. April 1930 Carl Wiinberg

12 Skive Social-Demokrat Mandag den 28. April FRIHED LIGHED BRODERSKAB 1930 Nr. 99 Hovedstadens Farvel til Jeppe Aakjær. Over Hundrede Arbejderfaner fulgte i Lørdags Digterens Kiste til Baalet. En storslaaet Højtidelighed i Idrætshuset. alle fire Vægge. Det var et imponerende Syn og en værdig Tak fra Arbejderne til den døde Sidste fotografi af Aakjær på Jenle. (Jenles Fotoarkiv) København, Lørdag Den store Hal i Idrætshuset og de tilstødende Balkoner var i Eftermiddags længe før den fastsatte Tid fyldt til sidste Siddeplads. Paa Forhøjningen i det mægtige Lokales sydlige Side stod Aakjærs Kiste, dækket af Kranse og Plantedekorationer, mest holdt i Foraarets grønne Farvetoner, og Hoved ved Hoved sad de to Tusind Mennesker, som Salen rummede, vendt mod Digterens Baare. Et par Minutter før Klokken tre aabnedes Hallens nordlige Fjøjdøre, og op mod halvandet Hundrede Faner, baaret af Repræsentanter for Fagorganisationerne og de socialdemokratiske Foreninger, bevægede sig frem langs Hallens Vægge, hvor de røde og gyldne faner med Sørgeflor til sidst dannede tætte Rækker langs 12 Kontrolminister Thorvald Stauning på Jenle (Jenles fotoarkiv)

13 Digter. Statsminister Stauning, der talte ved Kisten, efter at forsamlingen havde afsunget Johannes V. Jensens Baalsang, gav denne Tak Udtryk i kærnefulde Ord: Statsministeren bringer Aakjær det arbejdende Folks Tak. Fra Folket vi kommer, til Folket vi gaar, dets Lykke skal være vor Lov. Aakjærs kiste i Idrætshuset, hvor 2000 overværer mindehøjtideligheden. Radioen transmitterede hele højtideligheden. Mange danske hjem havde i den anledning anskaffet sig radio. Saaledes skrev Jeppe Aakjær for mange Aar siden som Udtryk for de socialistiske Studenters Livsopfattelse. Aakjær kom fra Folket og levede Folkets Liv. Han færdedes hos Bønder, Husmænd og byarbejdere, hvis Sag, han talte. Aakjær førte Proletaren ind i Litteraturen. Han skildrede ikke de forgyldte Gemakker, men viste os Livet i Karle og Pigekamrene uden at lægge noget falsk Skønhedsskær over det. Ved disse sandhedskærlige Skildringer ydede han sit store Bidrag til Undtagelseslovens, Tyendelovens Fald. 13 Man har bebrejdet Aakjær, at der var Tendens i hans Digtning, men med fuldkommen Uret, sagde Statsministeren. Vist var der baade Tendens og Maal i hans arbejde, men Maalet var Folkets Rejsning og Folkets Lykke. Netop derfor satte hans Gærning saa værdifulde Spor. Han oplevede baade første og anden Del af Arbejderklassens Udvikling, og han gav Folket Kampsange, i Takt med hvilke det gik frem. Sorg over Aakjærs Bortgang. Glæde over hans Værk. Aakjærs Forfatterskab udtalte Stauning var præget af mangfoldigt Frisind af Kærligheden, af Sandheden, af medfølelse med de smaa i Samfundet. Han kom ikke med Naadegaver til dem, men med Tilsagn om Solidaritet og Kammeratskab i deres Kamp. Smaafolk, der er saa sjældne i Litteraturen, men saa uundværlige i det økonomiske Liv, alle de Fortrykte, der var skubbet til Side i Livet, fandt deres Talsmand i Aakjær, der tillige deltog i Kulturrejsningen paa anden Maade, nemlig ved Forherligelsen af Jyllands og hele Danmarks Natur, som han vilde aabne for Landets arbejdende Folk. Vi samles i Dag med Sorg over Aakjærs Bortgang, men i Glæde over hans Værk. Stærkest lyder Takken fra de Tusinder af Arbejdere, som han vilde føre frem mod Lyset. Ære være Jeppe Aakjærs Minde. Forsamlingen rejste sig og hyldede i Tavshed Digterens Minde.

14 Johannes buchholtz: Aakjær blev Folkets Digter. Aakjærs yngre Digterbroder, Forfatteren Johs. Buchholtz, talte derefter bevæget og levende om den bortgangne. Jeg ar ikke stort andet at sige, end hvad jeg sagde i Gaar paa Jenle, men mit Syn paa Aakjær og Døden er blevet udvidet i det Døgn, der er forløbet siden. Døden ligner i mange Henseender Høsten med dens Løsrivelse, dens Udfrielse og dens Overgang til andre Livsformer. Mens Aakjær levede var han en Kampens Mand. Nu er Striden endt. Nu er Aakjær blevet hele Folkets Digter. Buchholtz skildrede det gribende Ligtog gennem Jylland, hvor den jævne Befolkning viste sin Kærlighed til den døde Digter. Til at være Konge fødes man, til at være Digterkonge dør man. Det kaster for Digteren et forsonende Skær over Døden. Buchholtz mindedes især Aakjærs dybe og levende Latter, der var i Pagt med de stærkeste Kræfter i Livet. Du var en god Mand, Aakjær, god mod Folket, du traf, mod Dyr og mod de Mennesker, der stod dig nærmest. Tak, du gode, kloge og stærke Mand. Tak for alt, hvad du gav os. De efterlod os uendelige Rigdomme. Atter rejste Forsamlingen sig. Forsamlingen afsang en smuk Sang til Aakjær af Kai Hoffmann. Derefter talte Landarkivar Saxild for sin afdøde, nære Ven. Aakjær var Jyllands stolte Digter. Danmarks Ære. Operasanger Johannes Fønss sang Aakjærs Jylland og Jeg bærer med Smil min Byrde. Ove Rode: Aakjærs bedste Sange vil leve i Folkets Mund og i det Hjerte. Ove Rode på Jenles trappe i (Jenles Fotoarkiv) Derefter fik Redaktør Ove Rode Ordet og betegnede Hovedstaden som Hjemsted for den afdøde Digters Ungdoms 14

15 kamp. Aakjær fik et helt Folk i Tale, han gav det sin Kærlighed, det gav ham til Gengæld sin. Baggrunden for Aakjærs første agitatoriske Digtning er en anden nu. Det danske Folk er et andet end da Aakjær første Gang huggede sin Haand i en Talerstol og sang sine første Sange, men Aakjærs bedste Digtning vil leve i Folkemunde og Folkehjerter saa længe det danske Sprog lever. Aakjærs Kiste bæres ud til Tonerne af Sangen Jens Vejmand. Den store Forsamling rejste sig, da Orkestret intonerede Jens Vejmand s kendte Melodi, og alle sang den gribende Vise om den gamle Slider, som Samfundet ingen Belønning havde til, et godt Udtryk for Aakjærs folkelige og sociale Poesi. Til Tonerne af Jens Vejmand bar Medlemmer af Forfatterforeningen Kisten ned gennem Salens Midtergang. Fanerne fulgte efter, og langsomt tømtes den store Hal. Uden for Idrætshuset sluttede Fanerne op bag Rustvognen, der skulde føre Kisten bort, og det store Følge stillede sig op bag Fanerne. Langsomt bevægede Ligtoget sig gennem Fælledparken til Krematoriet, hvor Fanerne sænkedes, og hvor Kisten standsede nogle Minutter i Krematoriets Indgangsport. 15 Fra bogen: Sidste Rejse, Jeppe Aakjærs Ligfærd. Ved Johannes Buchholtz og K.K. Nicolaisen, s. 56. Her sagde Forfatteren K. K. Nicolaisen Jeppe Aakjær det sidste Farvel, og Arkivar Svend Aakjær sagde Tak for den store Ære, der blev vist hans afdøde Fader. Derefter førtes Kisten ind i Krematoriet, hvor Brændingen skulde finde Sted. Langsomt spredtes Følget, der talte mange Tusinde Mennesker. Jenlefesten 1929: Keramiker Søren Kongstrand, Olga og Johannes Buchholtz, Jeppe Aakjær, Nanna, Forsvarsminister Laust Rasmussen og Martin Andersen Nexø. Det år er Johannes Buchholtz taler. (Jenles fotoarkiv)

16 Mindeord om Aakjær Martin Andersen Nexø Udtaler i Anledning af Aakjærs Død: Det er en Meddelelse, der rammer mig haardt, og som det vil være svært for mig og mine Jævnaldrende at gøre os fortrolig med. Vi har kendt hinanden, fra vi var Unge. Han var en rig Natur, Aakjær. Naar vi, der boede i Udlandet, tænkte paa ham, var det altid med en Følelse af, at alle herhjemme blev større og rigere ved ham. Han formaaede at give os meget, og han har sikkert levet et rigt Liv, derpaa tyder hans rundhaandede Væsen, men han har vist altid gaaet med en indre Sygdom, som har trykket kam. Nu er han altsaa ikke mere, og det er underligt for os, som er i samme Alder, at se, hvorledes Kredsen bliver snævrere og snævrere, Aakjær var ikke blot min Jævnaldrende, men han hørte til dem, der havde staaet i samme Kamplinje. Jeg føler, vi var en Generation for os selv. I mange Retninger var det i dette Slægtled, at de brede Lag brød frem. Disse Lag vil ikke kunne personificere sig bedre, rigere og ædlere end gennem Jeppe Aakjærs Skikkelse. DEN 20. APRIL ÅBNER AAKJÆRSELSKABET FORSALGET AF BILLETTER PÅ JENLE.DK. Torsdag, 10. juni 19:30 22:00 (125, kr.) Laden Folkemusik: Lasse & Mathilde 35 år på den danske musikscene, men aldrig tidligere på Jenle. Vi glæder os utrolig meget til denne aften. Billetter kan reserveres på fra 20.april Søndag, 8. aug. klokken 15:00 (125, kr.) Plænen SOMMERKONCERT SØNDAG PÅ JENLE Povl Dissing Mette Poulsen Prinsens Musikkorps Medbring klapstole/tæpper. Tag picnickurven og kaffen med. Øl, vand, kaffe, brød mm. kan købes i Jenles boder! Billetterne kan reserveres på max Torsdag, 8. juli 19:30 22:00 (125, kr.) Laden Bente Kure & Leif Ernstsen, Aakjær og andet godt! Jenles husorkester ser forbi med nye Aakjærkompositioner. Ud over Aakjær spiller de andet godt fra deres store repertoire. 10. gang på Jenle! En kæmpe succes hver gang! Meget tæt på udsolgt sidste år. Billetter kan reserveres på fra 20. april. Fredag, 13. august 19:30 22:00 (150, kr.) & Lørdag, 14. august 19:30 22:00 (150, kr.) Laden Sigfred Pedersen aften: Peter Abrahamsen, Janne Lærkedal, Bente Kure, Leif Ernstsen og Torben Kjær Udsolgt i 2009 Derfor ekstra aften i år! Kom og syng med! Skal opleves! Billetter kan reserveres på fra 20. april Nyhedsmailen nr. 6 forventes at komme i maj måned. Mailen vil indeholde en anmeldelse af Limfjordspigen en fortælling om en mindre kendt Limfjordsforfatter Martin Jensen fra Thy. Den 8. maj 2010 er det 65 år siden, at Esben Aakjær var med flyveren, der skulle afslutte krigen mellem Norge og Tyskland. Vi har en lille artikel klar om den begivenhed. Desuden kommer der en større præsentation af vore sommerarrangementer. Der kommer også et kort referat fra generalforsamlingen med en beskrivelse af de nye initiativer vi ønsker igangsat. Benny Andersen modtager Jens August Schade prisen. Lørdag den 10. april klokken 14:00 Skive Bibliotek. Entré 30, kr. Se mere 16

17 Jeppe Aakjær kendes af alle i Danmark. Alle synger Aakjær eller hører nyindspilninger i radio eller TV. Samtidig er Aakjær kendt for sine social og naturengagerede tekster. Ikke helt så mange kender Jenle, der er Nanna og Jeppe Aakjærs kunstnerhjem og en af Nordens mest unikke. Nanna var uddannet snedker og billedskærer, hvilket var helt usædvanlig på denne tid. Overalt i hjemmet kan man se hendes arbejder. I Jenles bygninger er der indrettet et museum, der fortæller om den kulturelle og historiske påvirkning de fik fra deres fortid og samtid samt den betydning de har for os i dag. Aakjær ville beskytte den svageste i samfundet gennem fællesskaber. Han brugte pennen og munden hele sit liv for at forsvare ytringsfriheden og demokratiet er et markant år på Jenle! Den 22. april er det 80 år siden Aakjær døde og fik en begravelse, der var en konge værdig. Den 1. august fejrer vi, at det er 100 år siden den første Jenlefest blev afholdt. Temaet på Jenle i 2010 er derfor også Festen. Vi har allerede fået henvendelser fra flere selskaber, der vil komme i Vi forventer derfor også en stærk stigende interesse det kommende år. Bestil rundvisning på el. tlf Aakjærselskabet DANMARKS STØRSTE LITTERATURSELSKAB Med denne mail vil vi gerne invitere jeres forening/institution til Jenle i Jenle er en overraskende stor oplevelse for de fleste. Vore rundvisere og øvrige personale er på Jenle, fordi de interesserer sig for Nanna og Jeppe Aakjær og gerne vil formidle deres store viden. 17 Jenle er åben for selskaber i 2010: Fra 20. april til 6. oktober 2010 fra klokken 09:00 til 21:00. Skal bestilles minimum 5 hverdage før! Flere dage er helt optaget. Selskaber fra 1 til 15 betaler 750, kr. og herefter 50, pr. prs. for guidet rundvisning, museum mm..max. 153 prs. pr. selskab. Bestil nu! Eksempel på program: 51 personer. Ankomst klokken 10:00 10:00 formiddagskaffe 10:30 rundvisning hold 1 11:00 rundvisning hold 2 11:30 rundvisning hold 3 12:00 frokost 12:30 besøg graven i skoven el. afg. fra Jenle. Pris pr. person i alt ex. drikkevarer 143, kr. Der må kun være 17. pr. rundvisning derfor 3 hold. De øvrige kan se museet, møllen, biografen og meget andet. Se flere tilbud på jenle.dk.

18 FAKTASIDE OM AAKJÆRSELSKABET Selskabets formål: Selskabets formål er at bidrage til og koordinere forskningen og at fremme undervisningen i Jeppe Aakjærs forfatterskab, at forestå og medvirke ved udgivelsen af forfatterskabet, og at bidrage til varetagelsen og formidlingen af de til forfatterskabet og Jenles knyttede kulturværdier (Se 8,2). Selskabet bemyndiges til at uddele en årlig Aakjær pris. Formålet vedtaget på generalforsamling på Jenle d. 25. april Hent vedtægterne her Aakjærselskabet er en folkelig og kulturel sammenslutning for alle, der interesserer sig for mennesket Jeppe Aakjær, hans forfatterskab, hans omfattende folkeoplysende indsats i samtiden og hans kulturelle eftermæle. Selskabet blev stiftet den 21. januar 1980, i halvtredsåret for Jeppe Aakjærs død. ØNSKER IKKE NI MAILEN TRYK HER ØNSKER NI MAILEN TRYK HER OPLYSNINGER OM NI MAILEN NI mailen er en automail, der kun læses teknologisk. Man kan derfor ikke anvende mailadressen til kontakt med Aakjærselskabet. Adressen er kun beregnet til tilmelding og afmelding af nimailen. Kopiering Uddrag af indholdet i nyhedsmailen må gengives i overensstemmelse med god citatskik og tydelig kildeangivelse. Hele artikler må kun gengives efter aftale med Aakjærselskabet. Bliv medlem af Aakjærselskabet TRYK HER Ansvarshavende: Formand for Aakjærselskabet: Henning Linderoth (H.L.) 18

Aakjærselskabet NYHEDS OG INFORMATIONSMAIL NR. 16

Aakjærselskabet NYHEDS OG INFORMATIONSMAIL NR. 16 Aakjærselskabet NYHEDS OG INFORMATIONSMAIL NR. 16 Kan man være religiøs og sam dig ate ist? Kan tro og moderne viden forenes? FEJL PÅ GIROKORTET!! Nummeret +89215218 er forkert. Ændres l +86944472 Der

Læs mere

En pioner i Arbejderbevægelsen. O.V.Høft. Udgivet af ASRA. Arbejderhistorisk Støttekreds Ringkøbing Amt

En pioner i Arbejderbevægelsen. O.V.Høft. Udgivet af ASRA. Arbejderhistorisk Støttekreds Ringkøbing Amt En pioner i Arbejderbevægelsen O.V.Høft Udgivet af ASRA Arbejderhistorisk Støttekreds Ringkøbing Amt En pioner i Arbejderbevægelsen O.V.Høft Lemvig Redaktion: Elky Madsen Leo Skaaning Bent Kruuse Jørn

Læs mere

Andreas Hansens tid 1906-23

Andreas Hansens tid 1906-23 Kapitel 13 Det første møde med Bornholm Andreas Hansens tid 1906-23 Efter Krebs Langes opsigelse af sin stilling måtte bestyrelsen igen til at se sig om efter en ny forstander. Efter annoncering i Højskolebladet

Læs mere

Eftertryk kun med D. S. K.s Tilladelse

Eftertryk kun med D. S. K.s Tilladelse D. S. K. Aarbog 1945 Udgivet af Foreningen af dansksindede sønderjydske Krigsdeltagere 1914 IS ved Johs. Clausen H. Hunger A. P. M øller Eftertryk kun med D. S. K.s Tilladelse Saa kom Freden. Saa kom den

Læs mere

Pottemagerens Hus. Glædelig Jul og Godt Nytår. Nyt fra. Glædelig Jul og Godt Dejlige vinterdage på PH.

Pottemagerens Hus. Glædelig Jul og Godt Nytår. Nyt fra. Glædelig Jul og Godt Dejlige vinterdage på PH. Nr. 1 feb. 2012 Nyt fra Pottemagerens Hus Glædelig Jul og Godt Nytår Glædelig Jul og Godt Dejlige vinterdage på PH. Lad dit liv forandre verden. Lad ikke verden forandre dit liv. Der er ikke noget forkert

Læs mere

EN SJÆLLANDSK BONDE. Under min virksomhed i Sydsjælland stødte jeg gang KR. TÅRUP, KØBENHAVN H. HAGERUP S FORLAG VED FORORD

EN SJÆLLANDSK BONDE. Under min virksomhed i Sydsjælland stødte jeg gang KR. TÅRUP, KØBENHAVN H. HAGERUP S FORLAG VED FORORD EN SJÆLLANDSK BONDE LEVNEDSSKILDRING OM GÅRDEJER SJOLTE VED KR. TÅRUP, HØJSKOLEFORSTANDER KØBENHAVN H. HAGERUP S FORLAG 1911 FORORD Under min virksomhed i Sydsjælland stødte jeg gang efter gang på Jens

Læs mere

Afskrift Fra Jens Chr. Jensens håndskrevne notesbog med optegnelser og efterskrifter

Afskrift Fra Jens Chr. Jensens håndskrevne notesbog med optegnelser og efterskrifter Afskrift Fra Jens Chr. Jensens håndskrevne notesbog med optegnelser og efterskrifter Indhold: Optegnelser, dateret 8. januar 1942 - side 2 Afskrift af brev til Chr. Strande af 7. november 1843 - side 21

Læs mere

Carl Nielsen Brevudgaven bd. 5. Om dette bind

Carl Nielsen Brevudgaven bd. 5. Om dette bind Kildestoffet i dette bind bærer præg af at de fire år som det omhandler, ikke var nemme at få hold på for hovedpersonerne selv. Vi, der det meste af et århundrede senere som redaktør eller læsere forsøger

Læs mere

FRA FAMILIEARKIVET Breve og dagbøger fra Johs og Grete Thorborgs brevgemmer. 1930-1947

FRA FAMILIEARKIVET Breve og dagbøger fra Johs og Grete Thorborgs brevgemmer. 1930-1947 1 FRA FAMILIEARKIVET V Breve og dagbøger fra Johs og Grete Thorborgs brevgemmer. 1930-1947 Udskrevet af Karsten Thorborg 2000 2 Helle og Knud, juni 1930 Fra mors dagbog til børnene D. 31-10-30 Kære lille

Læs mere

Den anden Jeppe. En vandring med Jeppe Aakjær 2014. Sally Altschuler

Den anden Jeppe. En vandring med Jeppe Aakjær 2014. Sally Altschuler Den anden Jeppe En vandring med Jeppe Aakjær 2014 Sally Altschuler 1. BAGHAVEN/BUSTEN (Knasen af grus og kviste ) Åh jeg må have blundet. Lige her, midt i roserne. Hvor ejendommeligt Ja, undskyld, men

Læs mere

Slægt & Data. 19. årgang

Slægt & Data. 19. årgang Slægt & Data December Nr. 4-2005 19. årgang Slægt Databehandling & december i Slægtsforskning 2005 1 Slægt & Data Indhold nr. 4 - december 2005 Udgives af Databehandling i Slægtsforskning www.dis-danmark.dk

Læs mere

JORDEN RUNDT I 40 ÅR

JORDEN RUNDT I 40 ÅR JORDEN RUNDT I 40 ÅR TILEGNET Denne bog er tilegnet vores kære, trofaste venner og familiemedlemmer, der gennem alle de år, vi har været missionærer, har hjulpet og opmuntret os, støttet vort arbejde på

Læs mere

JOHANNE EINFELDT HVERDAGE TRYKT SOM MANUSKRIPT

JOHANNE EINFELDT HVERDAGE TRYKT SOM MANUSKRIPT JOHANNE EINFELDT HVERDAGE TRYKT SOM MANUSKRIPT HVERDAGE Trykt i 100 Eksemplarer. JOHANNE EINFELDT HVERDAGE Minder fra et jævnt Liv paa Teglværker, Vaskerier og som Underofficerskone 1863-2. Marts

Læs mere

BLANDT KØBENHAVNSKE ARBEJDERE

BLANDT KØBENHAVNSKE ARBEJDERE Hl Arbejdernes Majdag. BLANDT KØBENHAVNSKE ARBEJDERE KULDE man overfor en Fremmed angive, hvor langt den københavnske Arbejderstand er naaet i social Henseende, hvor langt S dens Kamp for Medbestemmelsesret

Læs mere

Den sidste reformation af Torben Søndergaard

Den sidste reformation af Torben Søndergaard Den sidste reformation af Torben Søndergaard Copyright: 2010, Torben Søndergaard Udgivelse: Mission Produktion ISBN: 978-87-989848-6-3 Bestilling: www.oplevjesus.dk, www.mission.dk eller pr. tlf. 22 93

Læs mere

TO FALDNE BRØDRE. Breve fra Jeppe og Peter Østergård hjem til Nordslesvig. Udgivet ed Marius C. Skar, Kolding 1931.

TO FALDNE BRØDRE. Breve fra Jeppe og Peter Østergård hjem til Nordslesvig. Udgivet ed Marius C. Skar, Kolding 1931. TO FALDNE BRØDRE. Breve fra Jeppe og Peter Østergård hjem til Nordslesvig. Udgivet ed Marius C. Skar, Kolding 1931. Så langt tilbage, vort folks historie går, har Sønderjylland været et grænseland og befolkningen

Læs mere

Er du sikker i din tro Af Peter Madsen

Er du sikker i din tro Af Peter Madsen 1 Er du sikker i din tro Af Peter Madsen Palma Forlaget 2 Indhold Indledning 1. Ung og usikker 2. Det er synd for danskerne 3. Vigtigt at vide 4. Blodet vidner 5. Enten eller 6. New Age 7. En mægtig virkende

Læs mere

Slægtsbog for Aage Elkjær 1911-1965 Gennem kvindeled ætling af de Rinds Herreds Knaber

Slægtsbog for Aage Elkjær 1911-1965 Gennem kvindeled ætling af de Rinds Herreds Knaber Revideret marts 2015 OCR KOPI ver. 3: Jens P. Kragh Side 2 af 261 14. juli 2015 Forord, af Thomas Elkjær Slægtsforskning, af Anton Blaabjerg Proband: Ane 1: 1. generation: Forældre: Ane 2-3: 2. generation:

Læs mere

Amalienborg Slotsplads (Marmorkirken i Baggrunden) NUMMER 7 I, APRIL 1939 25 ØRE 88. AARGANQ

Amalienborg Slotsplads (Marmorkirken i Baggrunden) NUMMER 7 I, APRIL 1939 25 ØRE 88. AARGANQ Amalienborg Slotsplads (Marmorkirken i Baggrunden) I, APRIL 1939 88. AARGANQ NUMMER 7 25 ØRE JESU KRISTI KIRKE AF SIDSTE DAGES HELLIGE SKANDINAVIENS STJERNE GRUNDLAGT 1851. Nr. 7. 1. April 1939 88 Aarg.

Læs mere

Johan Bender NIELSENS KANTATE. Tilblivelsen af Carl Nielsens kantate til Landsudstillingen 1909

Johan Bender NIELSENS KANTATE. Tilblivelsen af Carl Nielsens kantate til Landsudstillingen 1909 Johan Bender NIELSENS KANTATE Tilblivelsen af Carl Nielsens kantate til Landsudstillingen 1909 PubliMus - en skriftserie fra Syddansk Musikkonservatorium & Skuespillerskole PubliMus Skriftserie fra SMKS

Læs mere

lise ammitzbøll dorte østergren-olsen Henrik Poulsen ild med dansk 9 lærervejledning gyldendal

lise ammitzbøll dorte østergren-olsen Henrik Poulsen ild med dansk 9 lærervejledning gyldendal lise ammitzbøll dorte østergren-olsen Henrik Poulsen ild med dansk 9 lærervejledning gyldendal Vild med dansk 9 Grundbog af Lise Ammitzbøll, Henrik Poulsen og Dorte Østergren-Olsen 1. udgave, 1. oplag

Læs mere

SORG NÅR ÆGTEFÆLLEN DØR

SORG NÅR ÆGTEFÆLLEN DØR a SORG - NÅR ÆGTEFÆLLEN DØR I DEL 1 I OM SORG SORG NÅR ÆGTEFÆLLEN DØR Jorit Tellervo b SORG - NÅR ÆGTEFÆLLEN DØR I DEL 1 I OM SORG PAVI har modtaget støtte fra A.P. Møllers Fond til projektet Sorg når

Læs mere

LOKALT NYT MELLEM ARRESØ OG HILLERØD. December 2014 NR. 6

LOKALT NYT MELLEM ARRESØ OG HILLERØD. December 2014 NR. 6 LOKALT NYT MELLEM ARRESØ OG HILLERØD December 2014 NR. 6 2 ANNONCER Lokalt Nyt mellem Arresø og Hillerød ønsker alle vore læsere og annoncører en rigtig glædelig jul og et godt og lykkebringende nytår

Læs mere

Forår i baggården, ca 1970, 100 x 113 cm. Folmer Bendtsen

Forår i baggården, ca 1970, 100 x 113 cm. Folmer Bendtsen Forår i baggården, ca 1970, 100 x 113 cm Folmer Bendtsen Folmer Bendtsen 100 år Gjethuset og Ågalleriet i Frederiksværk 31. marts - 29. april 2007 6. oktober - 11. november 2007 Folmer Bendtsen 100 år

Læs mere

En dialog. Med Moder Jords Bevidsthed. Liza Kirsten Kuyucu

En dialog. Med Moder Jords Bevidsthed. Liza Kirsten Kuyucu En dialog Med Moder Jords Bevidsthed Liza Kirsten Kuyucu 1 En Dialog Med moder Jords bevidsthed Liza Kirsten Kuyucu Forord af Hilda Karaleela Oderkerk Copyright Liza K Kuyucu, 2001 ISBN: 87-91045-02-9

Læs mere

HILSEN TIL DANMARK. 15 guldalderdigte nedskrevet efter forfatternes død

HILSEN TIL DANMARK. 15 guldalderdigte nedskrevet efter forfatternes død HILSEN TIL DANMARK 15 guldalderdigte nedskrevet efter forfatternes død HILSEN TIL DANMARK HILSEN TIL DANMARK FEMTEN DIGTE UDGIVET VED M. AGERSKOV CAND. MAG. VANDRER MOD LYSETS FORLAG ApS KØBENHAVN 2013

Læs mere

LÆSØ KIRKENYT. Byrum, Vesterø og Østerby Sogne 22. årgang, nr. 1

LÆSØ KIRKENYT. Byrum, Vesterø og Østerby Sogne 22. årgang, nr. 1 LÆSØ KIRKENYT Byrum, Vesterø og Østerby Sogne 22. årgang, nr. 1 Marts - April - Maj - Juni 2015 Kontakt www.laesoekirker.dk eller: www.facebook.com/laesoekirker Alt personale træffes efter aftale. For

Læs mere

Frode Aagaards tid 1923-34

Frode Aagaards tid 1923-34 Kapitel 14 Frode Aagaards tid 1923-34 Ansættelsen Efter at Andreas Hansen havde meddelt bestyrelsen sin afgang, så snart der var fundet en afløser, spillede bestyrelsen bolden tilbage til ham ved at opfordre

Læs mere

Abu Hassan. Materiale ID: TXT.7.1.2.da Side 1 af 13 www.gratisskole.dk

Abu Hassan. Materiale ID: TXT.7.1.2.da Side 1 af 13 www.gratisskole.dk Abu Hassan En Dag fandt Abu Hassan paa, at han ikke gad sidde og spise alene til Aften. Han satte sig derfor hen til Brogelænderet for at indbyde den første den bedste fremmede til sin Gæst. Da traf det

Læs mere

HØJE TIDER. Folkekirken på Fyn 2011 FYENS STIFTSBOG 2011. HØJE TIDER Folkekirken på Fyn 2011 1

HØJE TIDER. Folkekirken på Fyn 2011 FYENS STIFTSBOG 2011. HØJE TIDER Folkekirken på Fyn 2011 1 FYENS STIFTSBOG 2011 HØJE TIDER Folkekirken på Fyn 2011 HØJE TIDER Folkekirken på Fyn 2011 1 2 At længes Kirsten Jørgensen 6 Far, hvorfor skal du ikke have cykelhjelm på? Lars Toft Rasmussen 10 Hvordan

Læs mere