Aakjærselskabet NYHEDS OG INFORMATIONSMAIL NR. 5 Jenle, den 1. april Jenle.dk BESØG JENLE!

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aakjærselskabet NYHEDS OG INFORMATIONSMAIL NR. 5 Jenle, den 1. april 2010. Jenle.dk BESØG JENLE!"

Transkript

1 Aakjærselskabet NYHEDS OG INFORMATIONSMAIL NR. 5 Jenle, den 1. april 2010 BESØG JENLE! Nanna og Jeppe Aakjærs kunstnerhjem Jenle er sommeråbent fra 1. juli til 31. august uden forudbestilling se mere! Jenle.dk Den 22. april 2010 er det 80 år siden Jeppe Aakjær døde. Han var som sædvanlig stået tidlig op. Aakjær var morgenmenneske og holdt meget af de fredelig morgenstunder, der gav ham mulighed for at ordne morgenposten i fred og ro. En dedikation til Aakjærs store beundrer Frederik Nielsen lå på arbejdsbordet. Han havde vendt kalenderen tirsdag 22. april og læst lidt i en ny bog om Cavling... SELSKABER PÅ JENLE Den 20. april 2010 åbner Jenle for en ny sæson. Allerede nu er der flere bestillinger til foråret og enkelte til efteråret Hvis du arrangerer ture for selskaber kan du kontakte koordinator for selskaber på jenle.dk eller tlf Vi åbner Jenle for selskaber fra 2 til 153 personer. Indtil 15 prs. er prisen 750, og derefter 50, pr. prs.. Vi har tilbud på kaffe med diverse brød og en solid frokost. DANMARKS STØRSTE LITTERATURSELSKAB BLIV MEDLEM TRYK HER

2 AAKJÆRSELSKABET HØJTIDELIGHOLDER JEPPE AAKJÆRS 80 ÅRS DØDSDAG MED ET LILLE FAKKELTOG FRA JENLE TIL GRAVEN DEN 22. APRIL 2010 KLOKKEN 18:30 19:30 Alle er velkomne. Aakjærselskabet afholder generalforsamling den 22. april 2010 klokken 19:30 til ca. 22:00 Kun for medlemmer! 2

3 Jeppe Aakjær var død! Den 22. april 1930 klokken ni var Jeppe Aakjær gået ud i haven for at skuffe havegangene. Det var et arbejde, han holdt meget af. Ved ellevetiden gik Nanna Aakjær ud for at se til sin mand og fandt ham siddende sammensunket på en havebænk. Læge Larsen fra Vihøj blev straks tilkaldt, men kunne ved ankomsten konstatere, at døden for længst var indtrådt! Jeppe Aakjær var død! Vi har valgt at bringe et par udklip fra Skive Social Demokrat fra den 22. april og dagene efter. I teksterne har vi indsat billeder, der ikke var i avisartiklerne. Skive Social-Demokrat Tirsdag den 22. April FRIHED LIGHED BRODERSKAB 1930 Nr. 92 Aakjær var kommet nogenlunde over koldbranden i foden og var igen begyndt på lidt fysisk arbejde bl.a. anbefalet af lægen. Billedet er fra 1928 fra Jenles fotoarkiv. Meget hurtigt spredtes nyheden om Jeppe Aakjærs død over hele landet. Eftermiddags og aftenbladene og radioen havde allerede nyheden med den 22. april. De efterfølgende dage var alle landets aviser fyldt med artikler. Danmarks store digter var død! Jeppe Aakjær død Forfatteren Jeppe Aakjær er i Formiddags pludselig afgaaet ved Døden som Følge af Hjerteslag, 63½ Aar gl. Skiveegnen, Danmarks, ja, hele Norden har i Dag mistet en Stormand, om hvem det med Sandhed kan siges, at han har haft større Betydning for Folket og dets Sag end samtlige Konger i de sidste tre fire Hundrede Aar. Jeppe Aakjær var Konge i Digternes Rige. Han fik overordentlig meget udrettet, men alligevel ser det ud, som Døden indhentede ham alt for tidligt. Meget Arbejde laa og ventede på ham. Nu bliver der andre, der skal tage ved den Kulturens Plov, som Jeppe Aakjær har styret saa Per Mouritsen og Peter Kristian Nielsen fra Aakjærselskabets dialektgruppe har bearbejdet den nye DVD Livet paa Hegnsgaard. Filmen er i handlen. I løbet af foråret 2010 vil vi også sælge den på Jenle. Vi har desuden fremstillet 5 bogmærker, som kommer i handlen efter 20. april. 3

4 sikkert og godt hele sin 30 aarige Digterperiode. Da Budskabet om Aakjærs bratte Død blev kendt i de Tusinder af Hjem, hvor Aakjær var elsket som ingen anden dansk Digter, saa man for Alvor, hvilket stort Tab Danmark har lidt. Men skønt Aakjær ikke er mere, saa lever hans Tanker og Ideer. Mindet om den lille fattige Bondedreng fra Fly, der gennem sin Ungdoms og Mandoms Gerning fik udrettet saa meget for sit Folk, vil blive bevaret til sene Tider. ( ) Skive Social-Demokrat Jeppe Aakjærs Ligfærd gennem det jyske Land Langs Togets Vej fra Jenle til Aarhus vejer Flag paa halv Stang. Tusinder af Mennesker møder op for at sige Jyllands Digter det sidste Farvel. En gribende Sørgehøjtidelighed paa Jenle og paa Skive Torv. Et mægtigt Følge fulgte Aakjærs afsjælede Legeme. I Dag er Jylland klædt i Sorg. Fra alle Egne af den Landsdel, der ligger med Ryggen mod Syd og med Taaen mod Nord, sendes Tankerne i Dag til det Tog, der passerer tværs gennem Jylland med Aakjærs afsjælede Legeme. Lige som Kongerne i gamle Dage førtes gennem Landet efter deres Død, saadan føres i Dag den fattige Hyrdedreng fra Fly, der blev digterkonge, gennem sit Rige, hilst af Folket først og fremmest af det brede lag, som han elskede og som elskede ham, og der er næppe nogen Konge, der paa sin Dødsrejse er hilst med saa oprigtig Sorg, som den, der strømmer Aakjærs Baare i møde i Dag, naar hans Legeme føres gennem Landet til Krematoriets luttrende Ild. I Dag føres han bort fra den Landsdel, hvor han levede sine Barndomsaar, og hvortil han vendte tilbage, da han var vel paa Vej til at udføre sin Mandoms stolte Gerning. Han kommer aldrig igen i den Skikkelse, vi kendte ham. Kun hans Aske vil finde sit sidste, blivende Sted i Jenles Lyngbakker. 4 Jenle rt klædt i Sorg. Flaget vajer paa halv Stang. Menneskene er sortklædte, og deres Ansigter er præget af den Sorgens Stund, der er inde. Deres Øjne søger Kisten med den døde Digters Lig. Gerne vilde de vel se ham endnu engang, stryge ham over Kinden, i deres Blik lægge al den Kærlighed, de har næret til ham, nænsomt tage han flittige Hænder og paa andre Maader give deres Sorg Udtryk, men det lader sig ikke gøre. Kisten er loddet til. Hans Legeme er stængt inde, til det skal befries i Ildens hede Favntag. Naturen ved Jenle Ligner sig selv, ser ud som paa en hver anden Dag, men saadan vilde han vel også helst, at den skulde være, naar han føres bort fra disse Omgivelser, som snart kendes af hvert Barn i Landet gennem hans Sange. Fjordens Bølger kysser Stranden ved Jenle. De har tit kruset sig under Aakjærs Øjne, dybblaa i Solskin og graagrønne i Regn. Hedebakkernes Lyng har sust saa vedmodigt for hans Øre, at han maatte søge at værne de sidste Rester af Jyllands vedmodige

5 Ørken. Paa Skrænten, hvor han holdt sine Møder og Fester, bereder Træerne sig til at springe ud. Knopperne svulmer, men han skulde ikke se dem sprænge de spændte Hylstre denne Gang. Jenles Marker ligger i Tavl og Tern, lysende i alle Afskygninger af Grønt. De spæde Spirer næres af Mulden, Jyllands Jord, hvotil Aakjær til det inderste Gemme i sit Væsen var knyttet. SØRGEHØJTIDELIGHEDEN PAA AAKJÆRS GAARD. Hans næreste Venner siger Digteren Farvel og Tak for det, han har været for dem. Ved 12 Tiden begyndte Aakjærs nærmeste Venner og Omegnens Beboere at samle sig paa Jenle omkring Kisten. Der mødte i alt ca. 500 Deltagere til den stilfærdige, men gribende Sørgehøjtidelighed. Der blev indledt med Sangen: Stille Hjærte, Da Aakjær blev 63 år den 10. september 1929 havde han inviteret familien og de nærmeste venner til en lille festlighed på Jenle. Her er nogle af gæsterne fotograferet i Jenles have. Johs. Buchholt står mellem Nanna og Jeppe Aakjær. Ved siden af Nanna står Olga Buchholt. (Jenles fotoarkiv) 5 Sol gaar ned, hvorefter Forfatteren Johs. Buchholt bl.a. udtalte: I mange Tilfælde er alt det rene og skønne hos en Digter udkrystalliseret i han Digte, saa det ofte er Skuffelse at træffe ham personligt. Det gælder ikke Jeppe Aakjær. Ham var det en Lykke at kende. Jeg tror ikke, at der findes en eneste af hans Venner, der ikke føler dette. Hos ham var der ingen Afstand mellem Digtning og Livet. Hans Digtning forstaas ikke helt ud af dem, der ikke har hørt hans Stemme og følt hans Væsens Charme, der var tilstede altid baade naar han grublede og naar han lo. Hans Latter kunde faa Folk til at se Livet i et nyt Skær fordi den var et Udtryk for hans ukuelige Optimisme. Aakjær havde stor Fremgang fra Hyrdedreng til Digterkonge, og det er en længere og mere slynget Vej end den, Karup Aa maa igennem før den lander i Fjorden. Hans Tiltro meddelte sig til andre, og selv hans modstandere følte sig vel hos ham, selv om de kun fik et livfuldt Hug. Han har digtet om Karup Aa skønt og festligt, men han var først og fremmest en vældig Arbejder, der virkede i det skjulte for lukkede Døre. Her på Jenle sled og stred han, naar vi var borte. Han var god mod de Fattige og mod Børnene ved Vejkanten. Han gav dem en Skilling, for at deres Øjne skulde blive blanke. Dyrene var han god ved. Kipkalven holdt han af. Haren var fredet her paa Jenle. Han var god mod sine Folk, mod sine nærmeste var han god. Nanna, hans Hustru, elsker ham endnu, som da han var ung og rask til Bens. Festerne paa Jenle blev af ham forberedt længe i Forvejen, og han var spændt paa, hvordan det vilde falde ud. Der blev en slags Jenle Kultur ud af det.

6 Jeg har selv talt her, men aldrig havde jeg troet, at det skulde falde i min Lod at tale her ved en Sørgehøjtidelighed. Tak, du glade, kloge og stærke Mand for alt det, du gav os, da du levede, og det du gav os, da du var død. Du efterlod en uendelig Rigdom, der vil strække til vore Børnebørn ogsaa. Min Tale skal udtrykke Sorgen over min Vens Død. I et Digt for 3 Aar siden bad han den Almægtige om en let Død. Den Dag han døde, stod han tidligt op og talte muntert med alle, kælede for sine Turtelduer og gik ud i Haven. Han har følt sig træt og er gaaet hen til Bænken og er faldet ned fra den med Ansigtet mod Jorden, som om han vilde kysse den. Hans Død er som et Symbol paa Manden. Hans Død blev skønnere end han selv havde bedt om. I Buskene stod tilbage hans Klapstol, som han aldrig mere fik Brug for. Man sang: Som dybest Brønd gir altid klarest Vand. Aakjærs gamle Ven og Velgører I de første svære Trængselsaar, Esper Andersen, udtalte derefter. Aakjær har ofte med rund Haand ydet tak til mig. Jeg har aldrig officielt gjort Gengæld, skønt jeg har meget at takke ham for. Her ved hans Kiste vil jeg efter fattig Evne oprette lidt af det forsømte. Nu er det mange Aar siden, vi første Gang mødtes. Det var en graa Februardag, hos vor fælles Ven Per Odgaard, Tastumgaard. Aakjær var lige kommet ud af Fængslet, og dets Mystik laa endnu over ham, ligesom Cellens 6 klamme, mugne Luft endnu syntes at hænge i hans Tøj. Mødet endte med, at han fulgte med til Jebjerg. Det blev til et længere Besøg og Indledning til mange og lange siden. Han kom til at føle sig hjemme. Der var frie Forhold, der var megen Ungdom. Og tæt ved, mod Nord, laa de store Hedeflader med Mose og Kær. Dér færdedes han ofte, dér blev mange af hans Digte til. Og naar noget var færdigt, Poesi eller Prosa, gav han os med rund Haand Del i det. Vi jeg saa, hvor Digteren voksede sig stærk. Der var Foraar og Grøde over Dagene. Hvor gav han os meget, hvor har han ikke bidraget til at fylde mit Liv med Poesi. Hvor maa vi ikke, alle vi, der udgjorde Kredsen, med Tak og Glæde mindes hine Dage. Da Aakjærs første Skuespil, Livet paa Hegnsgaard, havde Premiére paa Skive Teater, var vi bagefter en lille Kreds forsamlet. Drachmann var død samme Dag, og Aakjær holdt en Mindetale. Derefter talte Dorf, Krabbesholm, som bl.a. udtalte: I Gaar havde Danmark to store Digtere. I Dag kun en, Aakjær. Drachmann fik sin Grav i Skagens Klitter, ombrust af Vesterhavets og Kattegats Bølger og med Vindenes Sus gennem Klittag og Marehalm. Aakjærs Grav bliver i Hedebakkerne her lige over for, det Stykke Hede Venner Landet over skænkede ham paa hans 50 Aars Fødselsdag, og som han elskede saa højt. Her ved hans Grav vil Foraarets første Fuglesang lyde og Efteraarets Fugle kvidre et Farvel. Og hen over hans Grav vil Aarets Fugletræk atter og atter gaa. Det vidunderlige Træk, der i mørke, regntunge Nætter hvert Foraar gaar mod Nord og hvert Efteraar mod Syd. Vi ser det ikke, men højt oppe i Luften hører vi Sus af de Tusinde vingeslag og et Kor af forskelligartede Lyde, og saadan vil det herefter gaa Aar efter Aar hen over Aakjærs Grav mod Nord, mod Syd, Foraar, Efteraar. Liveta Pendul svinger.

7 Da jeg som ung gik hjemme i Lyby, kunde vi alle i de stille lyse Sommernætter høre Fjorden synge. Det var Fjordens Bølger, der sagte slog mod Strand og kunde samle sig og stige til en blid Musik. Herefter vil Limfjordens Bølger i stille Sommernætter sagte gaa mod Strand og synge ved Aakjærs Grav, og naar vi hører denne bløde, sagte Sang, da ved vi, det er Fjorden, der synger for Aakjær, og da tænker vi paa ham med Tak for, hvad han gav sit Land og Folk. Aakjær har skrevet saa mange smukke Mindedigte. Jeg vil sluttelig anføre et Vers af et af disse, fordi det passer saa godt paa ham selv: Saa mangt et Liv blev ringet ned med Klokkens sidste Klemt. Om ham véd Hyttens Barn Besked, hans Daad har Hjærter gjemt. Naar Maanens Straaler vide belyser Hedens Sti, da vil de ikke glide hans lave Grav forbi. (Verset er fra: Afholdsapostelen Ole Nygaard, 1904) Efter Esper Andersens Tale sang man: Jeg bærer med Smil min Byrde. Husmand Jens P. Møller, Thorum, udtalte derefter: Naar vi i Dag er samlet omkring Jeppe Aakjærs Baare, vil vi gerne alle sige ham Tak for det, han har skænket os af Poesi, for den er udødelig og vil leve op gennem Tiderne. Vi er glade, fordi vi har haft Lov til at have ham her i Salling, og ogsaa hans Familie vil jeg takke for det, de sammen med Aakjær har været for os alle her. Naar jeg kom her med Husmandskoner, bød han dem Velkommen i hjertelige Ord, og han forstod overfor dem at røre ved det, der er os kærest, det, hvorpaa Hjemmene bygges. Fru Nanna var Værtinde for os, og vi følte alle, at her var godt at være. Paa De samvirkende jydske Husmandsforeningers Vegne vil jeg sige Aakjær Tak for det han var for os. Han har gennem sin Gerning været med til at løfte mange op i Sollyset. Lærer K. K. Nicolajsen, Aalborg, udtalte: Som en af dem, der er kommet her i mange Aar, hvor Aakjær udfoldede sit lykkelige Væsen, vil jeg gerne ved Hans Baare sige Tak. Endelig bragte Seminarielærer, Ludvig Jensen, Silkeborg, personlig Tak i Versform. Skuespiller Henrik Malberg læste synligt bevæget Digtet Nød af Aftenstjernen. (Digtet hedder I Nød fra Aftenstjernen.) Aakjærs søskende. (Jenles Fotoarkiv) Espen og Svend Aakjær 1929 ved Jenle. (Jenles Fotoarkiv) Jens Aakjær, Fly, bragte paa familiens Vegne Deltagerne en hjertelig Tak, og sin døde Broder det sidste Farvel. Aakjærs 4 Brødre og 2 Sønner bar Kisten hen til Havegærdet, hvor Ligvognen holdt. Langsomt sneglede Bilen med Kisten af sted. Følget søgte Bilerne, og det anseelige Tog satte sig i Bevægelse mod Landevejen og Skive. 7

8 De københavnske dagblade sendte en flyver ind over Jen le for at dække øjeblikket, hvor kisten blev båret ud på plænen. Politiken bragte en tegning af ruten. Ingen ved præcist hvor mange mennesker, der tog opstil ling for at se ligtoget igennem Jylland til Århus. Der tales om I Århus og København Det var en kongebegravelse en digterkonge! 8

9 På plænen foran Jenle var ca. 500 venner, naboer og slægtninge samt et stor opbud af pressefolk forsam let for at tage afsked med Aakjær. Øverste billede. Johannes Buchholtz holder mindetale over sin gode afdøde ven ved flagstangen på Jenles store plæne samme sted, som Jenlefestens private gæster altid var forsamlet inden festen. Til venstre for Buchholtz ses Esben, Nanna, Solvejg og K.K. Nicolaisen. Nederste billede. Jeppe Aakjærs gode ven gennem 4 årtier Esper Andersen, tidligere mejeribestyrer i Je bjerg. Over forsamlingen flyver lavtgående fly med fotografer og journalister, der dækker begivenheden. 9

10 På vejen fra Jenle til Skive tog flere tusinde Salling boer afsked med egnens berømte digter. Ved Nørreport blev ligfølget modtaget af hvidklæd te skolepiger, der spredte blomster foran ligvognen. Alle skolebørnene havde fået fri. Forretningerne lukkede. Alle ville tage afsked. I Skive by havde mennesker taget opstilling for at tage afsked. Kisten bæres ind foran rådhuset. Skives torv var stoppet til. Godt 3000 havde presset sig ind. Sidegaderne var fyldte med mennesker. Hele den danske presse boede på Skives hoteller for at dække begivenheden. Svend Aakjær skulle have stået for arrangementet, men opgav pga. sorg og overlod opgaven til K.K. Nico laisen. Telefonen ringede uafbrudt på Jenle. Alle ville have ligtoget igennem deres by på vejen til Køben havn. Aakjær havde selv bestemt, at han ville kremeres, hvilket kun kunne ske i København. Først meddel te Skive sig med et ønske om at måtte mindes Aakjær og så fulgte den ene jyske by efter den anden. Nico laisen planlagde med hård hånd ruten: Skive, Blichers Thorning, Silkeborg, Århus havn og med skib til Kbh. 10

11 Skiveegnen tager afsked med Aakjær på broen over hans elskede Karup å. De hvide skolepiger har fulgt ham fra Nørreport til Østerport og siger god rejse gennem barndomslandet Fjends og videre frem. Skive Skolebørns sidste Hilsen til den hedenfarne Skjald Mel. Jeg er havren. Sangen er skrevet til og blev sunget af skolebørn på torvet. Han var Lærken i vort Sangerkor, Blod og Nerver af den sunde Jord. Han var Hjemmets gode, glade Mand, Rugens Sanger i det danske Land. Han var Ven af Vid og munter Skæmt, men ved Aa og Eng blev Sindet stemt. Dybt i Folket slog hans Digtning Rod: Blomster skød af Mulde; Mænd fik Mod! Han fandt aldrig Arbejdsdagen lang. Al hans Glæde blev til livsglad Sang. Selv naar Sygdom bandt med onde Baand, svang ban Ordets stærke Tryllevaand. Naar de milde Aftenklokker klang, lytted han fra Højen mangen Gang, 11 fik maaske, mens Sol sank gylden ned, her sit dybe Præg af Evighed. Han er død, men Aa og Eng og By, alle Vaarens Blomster født paany nynner, synger, dufter: Tak vor Ven! Aldrig skal dit Minde vejres hen! Han er død, men i hans Sange slaar Livets Pulsslag, selv naar Tiden gaar. Der blev tyst, da Sangerhjertet brast. Favn da, Baal, vor Sanger, favn ham fast! 25. April 1930 Carl Wiinberg

12 Skive Social-Demokrat Mandag den 28. April FRIHED LIGHED BRODERSKAB 1930 Nr. 99 Hovedstadens Farvel til Jeppe Aakjær. Over Hundrede Arbejderfaner fulgte i Lørdags Digterens Kiste til Baalet. En storslaaet Højtidelighed i Idrætshuset. alle fire Vægge. Det var et imponerende Syn og en værdig Tak fra Arbejderne til den døde Sidste fotografi af Aakjær på Jenle. (Jenles Fotoarkiv) København, Lørdag Den store Hal i Idrætshuset og de tilstødende Balkoner var i Eftermiddags længe før den fastsatte Tid fyldt til sidste Siddeplads. Paa Forhøjningen i det mægtige Lokales sydlige Side stod Aakjærs Kiste, dækket af Kranse og Plantedekorationer, mest holdt i Foraarets grønne Farvetoner, og Hoved ved Hoved sad de to Tusind Mennesker, som Salen rummede, vendt mod Digterens Baare. Et par Minutter før Klokken tre aabnedes Hallens nordlige Fjøjdøre, og op mod halvandet Hundrede Faner, baaret af Repræsentanter for Fagorganisationerne og de socialdemokratiske Foreninger, bevægede sig frem langs Hallens Vægge, hvor de røde og gyldne faner med Sørgeflor til sidst dannede tætte Rækker langs 12 Kontrolminister Thorvald Stauning på Jenle (Jenles fotoarkiv)

13 Digter. Statsminister Stauning, der talte ved Kisten, efter at forsamlingen havde afsunget Johannes V. Jensens Baalsang, gav denne Tak Udtryk i kærnefulde Ord: Statsministeren bringer Aakjær det arbejdende Folks Tak. Fra Folket vi kommer, til Folket vi gaar, dets Lykke skal være vor Lov. Aakjærs kiste i Idrætshuset, hvor 2000 overværer mindehøjtideligheden. Radioen transmitterede hele højtideligheden. Mange danske hjem havde i den anledning anskaffet sig radio. Saaledes skrev Jeppe Aakjær for mange Aar siden som Udtryk for de socialistiske Studenters Livsopfattelse. Aakjær kom fra Folket og levede Folkets Liv. Han færdedes hos Bønder, Husmænd og byarbejdere, hvis Sag, han talte. Aakjær førte Proletaren ind i Litteraturen. Han skildrede ikke de forgyldte Gemakker, men viste os Livet i Karle og Pigekamrene uden at lægge noget falsk Skønhedsskær over det. Ved disse sandhedskærlige Skildringer ydede han sit store Bidrag til Undtagelseslovens, Tyendelovens Fald. 13 Man har bebrejdet Aakjær, at der var Tendens i hans Digtning, men med fuldkommen Uret, sagde Statsministeren. Vist var der baade Tendens og Maal i hans arbejde, men Maalet var Folkets Rejsning og Folkets Lykke. Netop derfor satte hans Gærning saa værdifulde Spor. Han oplevede baade første og anden Del af Arbejderklassens Udvikling, og han gav Folket Kampsange, i Takt med hvilke det gik frem. Sorg over Aakjærs Bortgang. Glæde over hans Værk. Aakjærs Forfatterskab udtalte Stauning var præget af mangfoldigt Frisind af Kærligheden, af Sandheden, af medfølelse med de smaa i Samfundet. Han kom ikke med Naadegaver til dem, men med Tilsagn om Solidaritet og Kammeratskab i deres Kamp. Smaafolk, der er saa sjældne i Litteraturen, men saa uundværlige i det økonomiske Liv, alle de Fortrykte, der var skubbet til Side i Livet, fandt deres Talsmand i Aakjær, der tillige deltog i Kulturrejsningen paa anden Maade, nemlig ved Forherligelsen af Jyllands og hele Danmarks Natur, som han vilde aabne for Landets arbejdende Folk. Vi samles i Dag med Sorg over Aakjærs Bortgang, men i Glæde over hans Værk. Stærkest lyder Takken fra de Tusinder af Arbejdere, som han vilde føre frem mod Lyset. Ære være Jeppe Aakjærs Minde. Forsamlingen rejste sig og hyldede i Tavshed Digterens Minde.

14 Johannes buchholtz: Aakjær blev Folkets Digter. Aakjærs yngre Digterbroder, Forfatteren Johs. Buchholtz, talte derefter bevæget og levende om den bortgangne. Jeg ar ikke stort andet at sige, end hvad jeg sagde i Gaar paa Jenle, men mit Syn paa Aakjær og Døden er blevet udvidet i det Døgn, der er forløbet siden. Døden ligner i mange Henseender Høsten med dens Løsrivelse, dens Udfrielse og dens Overgang til andre Livsformer. Mens Aakjær levede var han en Kampens Mand. Nu er Striden endt. Nu er Aakjær blevet hele Folkets Digter. Buchholtz skildrede det gribende Ligtog gennem Jylland, hvor den jævne Befolkning viste sin Kærlighed til den døde Digter. Til at være Konge fødes man, til at være Digterkonge dør man. Det kaster for Digteren et forsonende Skær over Døden. Buchholtz mindedes især Aakjærs dybe og levende Latter, der var i Pagt med de stærkeste Kræfter i Livet. Du var en god Mand, Aakjær, god mod Folket, du traf, mod Dyr og mod de Mennesker, der stod dig nærmest. Tak, du gode, kloge og stærke Mand. Tak for alt, hvad du gav os. De efterlod os uendelige Rigdomme. Atter rejste Forsamlingen sig. Forsamlingen afsang en smuk Sang til Aakjær af Kai Hoffmann. Derefter talte Landarkivar Saxild for sin afdøde, nære Ven. Aakjær var Jyllands stolte Digter. Danmarks Ære. Operasanger Johannes Fønss sang Aakjærs Jylland og Jeg bærer med Smil min Byrde. Ove Rode: Aakjærs bedste Sange vil leve i Folkets Mund og i det Hjerte. Ove Rode på Jenles trappe i (Jenles Fotoarkiv) Derefter fik Redaktør Ove Rode Ordet og betegnede Hovedstaden som Hjemsted for den afdøde Digters Ungdoms 14

15 kamp. Aakjær fik et helt Folk i Tale, han gav det sin Kærlighed, det gav ham til Gengæld sin. Baggrunden for Aakjærs første agitatoriske Digtning er en anden nu. Det danske Folk er et andet end da Aakjær første Gang huggede sin Haand i en Talerstol og sang sine første Sange, men Aakjærs bedste Digtning vil leve i Folkemunde og Folkehjerter saa længe det danske Sprog lever. Aakjærs Kiste bæres ud til Tonerne af Sangen Jens Vejmand. Den store Forsamling rejste sig, da Orkestret intonerede Jens Vejmand s kendte Melodi, og alle sang den gribende Vise om den gamle Slider, som Samfundet ingen Belønning havde til, et godt Udtryk for Aakjærs folkelige og sociale Poesi. Til Tonerne af Jens Vejmand bar Medlemmer af Forfatterforeningen Kisten ned gennem Salens Midtergang. Fanerne fulgte efter, og langsomt tømtes den store Hal. Uden for Idrætshuset sluttede Fanerne op bag Rustvognen, der skulde føre Kisten bort, og det store Følge stillede sig op bag Fanerne. Langsomt bevægede Ligtoget sig gennem Fælledparken til Krematoriet, hvor Fanerne sænkedes, og hvor Kisten standsede nogle Minutter i Krematoriets Indgangsport. 15 Fra bogen: Sidste Rejse, Jeppe Aakjærs Ligfærd. Ved Johannes Buchholtz og K.K. Nicolaisen, s. 56. Her sagde Forfatteren K. K. Nicolaisen Jeppe Aakjær det sidste Farvel, og Arkivar Svend Aakjær sagde Tak for den store Ære, der blev vist hans afdøde Fader. Derefter førtes Kisten ind i Krematoriet, hvor Brændingen skulde finde Sted. Langsomt spredtes Følget, der talte mange Tusinde Mennesker. Jenlefesten 1929: Keramiker Søren Kongstrand, Olga og Johannes Buchholtz, Jeppe Aakjær, Nanna, Forsvarsminister Laust Rasmussen og Martin Andersen Nexø. Det år er Johannes Buchholtz taler. (Jenles fotoarkiv)

16 Mindeord om Aakjær Martin Andersen Nexø Udtaler i Anledning af Aakjærs Død: Det er en Meddelelse, der rammer mig haardt, og som det vil være svært for mig og mine Jævnaldrende at gøre os fortrolig med. Vi har kendt hinanden, fra vi var Unge. Han var en rig Natur, Aakjær. Naar vi, der boede i Udlandet, tænkte paa ham, var det altid med en Følelse af, at alle herhjemme blev større og rigere ved ham. Han formaaede at give os meget, og han har sikkert levet et rigt Liv, derpaa tyder hans rundhaandede Væsen, men han har vist altid gaaet med en indre Sygdom, som har trykket kam. Nu er han altsaa ikke mere, og det er underligt for os, som er i samme Alder, at se, hvorledes Kredsen bliver snævrere og snævrere, Aakjær var ikke blot min Jævnaldrende, men han hørte til dem, der havde staaet i samme Kamplinje. Jeg føler, vi var en Generation for os selv. I mange Retninger var det i dette Slægtled, at de brede Lag brød frem. Disse Lag vil ikke kunne personificere sig bedre, rigere og ædlere end gennem Jeppe Aakjærs Skikkelse. DEN 20. APRIL ÅBNER AAKJÆRSELSKABET FORSALGET AF BILLETTER PÅ JENLE.DK. Torsdag, 10. juni 19:30 22:00 (125, kr.) Laden Folkemusik: Lasse & Mathilde 35 år på den danske musikscene, men aldrig tidligere på Jenle. Vi glæder os utrolig meget til denne aften. Billetter kan reserveres på fra 20.april Søndag, 8. aug. klokken 15:00 (125, kr.) Plænen SOMMERKONCERT SØNDAG PÅ JENLE Povl Dissing Mette Poulsen Prinsens Musikkorps Medbring klapstole/tæpper. Tag picnickurven og kaffen med. Øl, vand, kaffe, brød mm. kan købes i Jenles boder! Billetterne kan reserveres på max Torsdag, 8. juli 19:30 22:00 (125, kr.) Laden Bente Kure & Leif Ernstsen, Aakjær og andet godt! Jenles husorkester ser forbi med nye Aakjærkompositioner. Ud over Aakjær spiller de andet godt fra deres store repertoire. 10. gang på Jenle! En kæmpe succes hver gang! Meget tæt på udsolgt sidste år. Billetter kan reserveres på fra 20. april. Fredag, 13. august 19:30 22:00 (150, kr.) & Lørdag, 14. august 19:30 22:00 (150, kr.) Laden Sigfred Pedersen aften: Peter Abrahamsen, Janne Lærkedal, Bente Kure, Leif Ernstsen og Torben Kjær Udsolgt i 2009 Derfor ekstra aften i år! Kom og syng med! Skal opleves! Billetter kan reserveres på fra 20. april Nyhedsmailen nr. 6 forventes at komme i maj måned. Mailen vil indeholde en anmeldelse af Limfjordspigen en fortælling om en mindre kendt Limfjordsforfatter Martin Jensen fra Thy. Den 8. maj 2010 er det 65 år siden, at Esben Aakjær var med flyveren, der skulle afslutte krigen mellem Norge og Tyskland. Vi har en lille artikel klar om den begivenhed. Desuden kommer der en større præsentation af vore sommerarrangementer. Der kommer også et kort referat fra generalforsamlingen med en beskrivelse af de nye initiativer vi ønsker igangsat. Benny Andersen modtager Jens August Schade prisen. Lørdag den 10. april klokken 14:00 Skive Bibliotek. Entré 30, kr. Se mere 16

17 Jeppe Aakjær kendes af alle i Danmark. Alle synger Aakjær eller hører nyindspilninger i radio eller TV. Samtidig er Aakjær kendt for sine social og naturengagerede tekster. Ikke helt så mange kender Jenle, der er Nanna og Jeppe Aakjærs kunstnerhjem og en af Nordens mest unikke. Nanna var uddannet snedker og billedskærer, hvilket var helt usædvanlig på denne tid. Overalt i hjemmet kan man se hendes arbejder. I Jenles bygninger er der indrettet et museum, der fortæller om den kulturelle og historiske påvirkning de fik fra deres fortid og samtid samt den betydning de har for os i dag. Aakjær ville beskytte den svageste i samfundet gennem fællesskaber. Han brugte pennen og munden hele sit liv for at forsvare ytringsfriheden og demokratiet er et markant år på Jenle! Den 22. april er det 80 år siden Aakjær døde og fik en begravelse, der var en konge værdig. Den 1. august fejrer vi, at det er 100 år siden den første Jenlefest blev afholdt. Temaet på Jenle i 2010 er derfor også Festen. Vi har allerede fået henvendelser fra flere selskaber, der vil komme i Vi forventer derfor også en stærk stigende interesse det kommende år. Bestil rundvisning på el. tlf Aakjærselskabet DANMARKS STØRSTE LITTERATURSELSKAB Med denne mail vil vi gerne invitere jeres forening/institution til Jenle i Jenle er en overraskende stor oplevelse for de fleste. Vore rundvisere og øvrige personale er på Jenle, fordi de interesserer sig for Nanna og Jeppe Aakjær og gerne vil formidle deres store viden. 17 Jenle er åben for selskaber i 2010: Fra 20. april til 6. oktober 2010 fra klokken 09:00 til 21:00. Skal bestilles minimum 5 hverdage før! Flere dage er helt optaget. Selskaber fra 1 til 15 betaler 750, kr. og herefter 50, pr. prs. for guidet rundvisning, museum mm..max. 153 prs. pr. selskab. Bestil nu! Eksempel på program: 51 personer. Ankomst klokken 10:00 10:00 formiddagskaffe 10:30 rundvisning hold 1 11:00 rundvisning hold 2 11:30 rundvisning hold 3 12:00 frokost 12:30 besøg graven i skoven el. afg. fra Jenle. Pris pr. person i alt ex. drikkevarer 143, kr. Der må kun være 17. pr. rundvisning derfor 3 hold. De øvrige kan se museet, møllen, biografen og meget andet. Se flere tilbud på jenle.dk.

18 FAKTASIDE OM AAKJÆRSELSKABET Selskabets formål: Selskabets formål er at bidrage til og koordinere forskningen og at fremme undervisningen i Jeppe Aakjærs forfatterskab, at forestå og medvirke ved udgivelsen af forfatterskabet, og at bidrage til varetagelsen og formidlingen af de til forfatterskabet og Jenles knyttede kulturværdier (Se 8,2). Selskabet bemyndiges til at uddele en årlig Aakjær pris. Formålet vedtaget på generalforsamling på Jenle d. 25. april Hent vedtægterne her Aakjærselskabet er en folkelig og kulturel sammenslutning for alle, der interesserer sig for mennesket Jeppe Aakjær, hans forfatterskab, hans omfattende folkeoplysende indsats i samtiden og hans kulturelle eftermæle. Selskabet blev stiftet den 21. januar 1980, i halvtredsåret for Jeppe Aakjærs død. ØNSKER IKKE NI MAILEN TRYK HER ØNSKER NI MAILEN TRYK HER OPLYSNINGER OM NI MAILEN NI mailen er en automail, der kun læses teknologisk. Man kan derfor ikke anvende mailadressen til kontakt med Aakjærselskabet. Adressen er kun beregnet til tilmelding og afmelding af nimailen. Kopiering Uddrag af indholdet i nyhedsmailen må gengives i overensstemmelse med god citatskik og tydelig kildeangivelse. Hele artikler må kun gengives efter aftale med Aakjærselskabet. Bliv medlem af Aakjærselskabet TRYK HER Ansvarshavende: Formand for Aakjærselskabet: Henning Linderoth (H.L.) 18

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843:

I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843: I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843: 1. juli 1843 Dejlig er denne Natur, og dog har jeg ikke

Læs mere

Prædiken over Den fortabte Søn

Prædiken over Den fortabte Søn En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden:

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden: Den sidste rejse. af Hans Høilund-Carlsen Når en nær slægtning dør, henvender vi os i dag til en bedemand, der mod betaling hjælper de efterladte med at få løst de mange opgaver, der er knyttet til den

Læs mere

Jeppe Aakjær 1866-1930 Nanna Aakjær 1874-1962 Solvejg (datter) 1908-2001 Esben (søn) 1911-1958

Jeppe Aakjær 1866-1930 Nanna Aakjær 1874-1962 Solvejg (datter) 1908-2001 Esben (søn) 1911-1958 1 TEMA: REJSER Jeppe Aakjær 1866-1930 Nanna Aakjær 1874-1962 Solvejg (datter) 1908-2001 Esben (søn) 1911-1958 Familien Aakjær rejser meget. I dette hæfte vil du få et lille indblik i hvordan først Jeppe

Læs mere

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015 FAR- VEL! Roskilde den 3. marts, 2015 Kære dig. Når du læser dette, så forestiller jeg mig, at du enten har været eller er tæt på en døende eller på anden måde har tanker om, at livet ikke varer evigt.

Læs mere

DODO & THE DODOS UPGRADE

DODO & THE DODOS UPGRADE DODO & THE DODOS UPGRADE Dodo Gad: Vokal, kor Jens Rud: Vokal, kor, percussion Steen Christiansen; Keyboard, bas, kor Lars Thorup: Trommer, percussion Anders Valbro: Guitar DODO & THE DODOS UPGRADE Produceret

Læs mere

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige 1 Prædiken i Engesvang 5. s. e. påske 402 Den signede dag 674 v. 1-3 Sov sødt barnlille 674 v. 4-7 Sov sødt barnlille 292 Kærligheds og sandheds Ånd 325 Jeg ved et lille Himmerig Nadververs 294 v. 3 Af

Læs mere

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus Prædiken 1. Pinsedag 2012 Apostlenes Gerninger kap 2 og Johs. 14-15-21 Pinse jul og påske og Pinse Hvad er det der gør den Pinse til en højhelligdag? Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Læs mere

Pigen der fandt det vigtigste

Pigen der fandt det vigtigste Pigen der fandt det vigtigste Der var engang den dejligste lille pige. Hun blev kaldt MO. Hun boede i et hus i en lille landsby. Omkranset at skove, søer, enge og marker. Hun var glad og tilfreds, og legede

Læs mere

Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923

Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923 Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923 Hr. Chr. Ferd... Broager.. Da vi i Aar agter at bringe en Gengivelse i Sprogforeningens Almanak af Mindesmærkerne eller Mindetavler i Kirkerne for de

Læs mere

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen kone.

Læs mere

Krejbjerg - Nyt September 2015

Krejbjerg - Nyt September 2015 Krejbjerg - Nyt September 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn HØSTFEST Lørdag, den 19. september kl. 19.00 holdes årets høstfest i Krejbjerg Forsamlingshus. I år prøver vi at gøre det på

Læs mere

15 RITUALER SMÅ OG STORE

15 RITUALER SMÅ OG STORE 102 SORG - NÅR ÆGTEFÆLLEN DØR I DEL 2 I SORGSTØTTE 15 RITUALER SMÅ OG STORE En måde at opretholde følelsesmæssige bånd til den døde er at gennemføre ritualer store som små. Sorg rummer stor kreativitet

Læs mere

Fredericia Museums Venners Program 2014-2015

Fredericia Museums Venners Program 2014-2015 Fredericia Museums Venners Program 2014-2015 Dronningensgade set mod nord fra ca. Jyllandsgade. Foto Hugo Matthiessen 1914 VELKOMMEN TIL SÆSON 2014-2015 Vi håber, at rigtig mange vil deltage i vore arrangementer.

Læs mere

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Øvelse 1-20: Øvelse 21-29: Øvelse 30-34: Øvelse 35-39: Øvelse 40-44: Øvelse 45-49: Øvelse 50-59: Øvelse 60-85: Der sættes komma efter ledsætninger, jf.

Læs mere

Velkomst og tema: Prædiken:

Velkomst og tema: Prædiken: Gudstjeneste 180115 10.30 - Brændkjærkirken 2 s.e. H3K 2. Tekster: Mos 33,18-23; Joh 2,1-11 (afslutning af prædiken: Rom 12,9-12a) Prædiken af sognepræst Ole Pihl Salmer: DDS 4 Giv mig Gud en salmetunge

Læs mere

Prædiken til 3. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang

Prædiken til 3. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang Prædiken til 3. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang 413: Vi kommer, Herre, til dig ind på Spænd over os dit himmelsejl 448 - Fyldt af glæde 36 - Befal du dine veje 675 Gud vi er i gode hænder på Egemoses

Læs mere

og jeg tænker tit på det, moren svarer sin søn, for hun siger helt åbenhjertigt: Pinse ja det ved jeg virkelig ikke hvad handler om.

og jeg tænker tit på det, moren svarer sin søn, for hun siger helt åbenhjertigt: Pinse ja det ved jeg virkelig ikke hvad handler om. Prædiken Pinse på Herrens Mark 2. pinsedag. og jeg tænker tit på det, moren svarer sin søn, for hun siger helt åbenhjertigt: Pinse ja det ved jeg virkelig ikke hvad handler om. Rikke: Sådan tror jeg egentlig,

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Hvor gaar vi hen? En prædiken af. Kaj Munk

Hvor gaar vi hen? En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Den lille dreng og den kloge minister.

Den lille dreng og den kloge minister. Den lille dreng og den kloge minister. Der var engang en minister som var så klog at han kunne undvære hovedet. Han beholdt det dog alligevel, men det havde gjort ingen forskel om han havde mistet det,

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

H E L E E Nr. 6 juli 2015

H E L E E Nr. 6 juli 2015 HELE E Nr. 6 juli 2015 HELENENYT Nr. 6 (juli årgang 26) Bostedet Helenes Minde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Ansvarshavende: Maj Greifenstein Tlf: 29347195 Eller 39105651 mgr@ok-fonden.dk Layout &

Læs mere

Høstprædiken. En prædiken af. Kaj Munk

Høstprædiken. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7)

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Konfirmandord Fra det Gamle Testamente Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Vær modig og stærk! Nær ikke rædsel, og lad dig ikke skræmme, for Herren din

Læs mere

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 1 Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 Åbningshilsen Denne søndag, Julesøndag, søndag i julen, årets sidste søndagsgudstjeneste konfirmerer

Læs mere

Læsning. Prædikeren kap 3.

Læsning. Prædikeren kap 3. 02-01-2015 side 1 Prædiken til midnatsgudstjeneste 2014. Christianshede Læsning. Prædikeren kap 3. Alting har en tid, for alt, hvad der sker under himlen, er der et tidspunkt. En tid til at fødes, en tid

Læs mere

15. Søndag efter Trinitatis 2013, Hurup og Gettrup Mattæus 6, 24 34

15. Søndag efter Trinitatis 2013, Hurup og Gettrup Mattæus 6, 24 34 15. Søndag efter Trinitatis 2013, Hurup og Gettrup Mattæus 6, 24 34 Herre, lær mig at søge dit rige og din retfærdighed og giv mig så alt andet i tilgift. AMEN Ja, den er god med dig, Jesus! Sådan fristes

Læs mere

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre!

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre! Konfirmation 26.april 2015. Domkirken 10: 402 Den signede dag, 725 Det dufter, 331 Uberørt. Konfirmation, 29 Spænd over os, 754 Se, nu stiger Kære konfirmandforældre! konfirmandord, som vi forsøgte at

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

Salmer: 725, 713, I Danmark er jeg født. Ensemblet medvirker: Midsommersang og Jeg gik mig ud en sommerdag

Salmer: 725, 713, I Danmark er jeg født. Ensemblet medvirker: Midsommersang og Jeg gik mig ud en sommerdag Appetizer: Simon Spies blev engang spurgt om han foretrak at være fattig eller rig, og han svarede: Ja, livet kommer jo ikke an på penge, og jeg har prøvet begge dele, men jeg vil til enhver tid foretrække

Læs mere

6.s.e.Trin. 27.juli 2014. Hinge kirke kl.8.30. Vinderslev kirke k.9.30. Thorning kirke kl.11.00

6.s.e.Trin. 27.juli 2014. Hinge kirke kl.8.30. Vinderslev kirke k.9.30. Thorning kirke kl.11.00 6.s.e.Trin. 27.juli 2014. Hinge kirke kl.8.30. Vinderslev kirke k.9.30. Thorning kirke kl.11.00 Salmer: Hinge kl.8.30: 422-417/ 488-372 Vinderslev kl.9.30: 422-417- 515/ 488-428- 372 Thorning kl.11: 422-417-

Læs mere

"Hør I, stolten Adelus, Ebbe Skammelsøn. hvorlænge vil I mig bie, imedens jeg rider op på land. Skammel han boede nør i Ty;

Hør I, stolten Adelus, Ebbe Skammelsøn. hvorlænge vil I mig bie, imedens jeg rider op på land. Skammel han boede nør i Ty; Ebbe Skammelsøn 1. Skammel han boede nør i Ty; han var både rig og god; så høviske haver han sønner fem, de to går verden imod. Fordi træder Ebbe Skammelsøn så mangen sti vilde. 2. De tre, de ere for lang

Læs mere

Målet med projektet er tredelt:

Målet med projektet er tredelt: Forord Denne antologi er et led i et større»giv dig rig«-projekt, som har været to år undervejs, og som søsættes i 2010. Forhåbentlig sætter projektet og dets elementer sig længerevarende spor. Jesus udfordrer

Læs mere

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael 6 9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael Hellige ærkeengel Mikael, forsvar os i kampen; vær vort værn mod djævelens ondskab og efterstræbelser. Gud kue ham; derom beder vi ydmygt; og du, fyrsten over den himmelske

Læs mere

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet,

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, der anviste vejen. Siden så vi dem aldrig mere. 8 9 Dagen

Læs mere

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG UGE 3: GUDS FOLK FORBEREDELSE Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Vores identitet som Guds familie. Gud valgte sit folk af ren og

Læs mere

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 20. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække Salmer DDS 291: Du, som går ud fra den levende Gud DDS 20: Jeg ser dit kunstværk,

Læs mere

Gid han var død af noget andet

Gid han var død af noget andet Gid han var død af noget andet Gid han var død af noget andet. Sådan havde jeg det. Som om jeg ikke havde ret til at sørge og græde, fordi min stedfar havde drukket sig selv ihjel, og ikke var død af en

Læs mere

Pinsedag, Thurø. Salmer: 290 674 291 294-284

Pinsedag, Thurø. Salmer: 290 674 291 294-284 1 Pinsedag, Thurø Salmer: 290 674 291 294-284 Vi forstår kun sandheden i glimt. Også om vort eget liv. gaverne vi har fået rakt, truslen omkring os, livet og døden, dybden går kun kort op for os, som når

Læs mere

Nyhedsbrev Vejrum-Viskum Friskole & Fribørnehave Side 1 af 13. Nyhedsbrev uge 48 2014. Så hyggeligt Flemming har gjort det ved vores indgang.

Nyhedsbrev Vejrum-Viskum Friskole & Fribørnehave Side 1 af 13. Nyhedsbrev uge 48 2014. Så hyggeligt Flemming har gjort det ved vores indgang. Nyhedsbrev uge 48 2014 Side 1 Side 2 Side 3 Side 4 Side 5-6 Bestyrelsen præsenterer. Fra Vejrumbro by Hitsangskrivning! 6/7 klasses roadtrip Side 7 Side 8 Side 9 Side 10-12 Side 13 LUCIAFEST Fra Vejrumbro

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND

H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND SÆRTRYK AF FRA DET GAMLE GILLELEJE. 1945 H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND Han hed Frederik Carlsen og fødtes 1840 som Søn af en Gillelejefisker, der kunde tælle sine Ahner

Læs mere

Gud giv os fred i verden. Amen

Gud giv os fred i verden. Amen Jeg ville ønske, at jeg har en million sko, som jeg kan passe. Det ville være så rart, hvis alle levede deres liv og ingen blev skilt. Gud, du almægtige Giv mig et kreditkort med uendelige penge på. Gud

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække.

Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække. 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 1. april 2013 kl. 11.00. Egil Hvid-Olsen Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække. Salmer. DDS 234 Som forårssolen morgenrød. DDS 241 Tag det sorte kors fra graven!.

Læs mere

KRONBORG. Find og gæt dig gennem salene og lær slottets hemmeligheder. Svarene findes i børnerummene

KRONBORG. Find og gæt dig gennem salene og lær slottets hemmeligheder. Svarene findes i børnerummene KRONBORG FR B RN Find og gæt dig gennem salene og lær slottets hemmeligheder at kende Svarene findes i børnerummene til sidst KONGENS KAMMER I Kongens Kammer finder du sporene af de to konger, der har

Læs mere

Tale til sommerafslutning 2013

Tale til sommerafslutning 2013 Tale til sommerafslutning 2013 Velkommen først og fremmest til 9. årgang, der er æresgæster i dag. Men selvfølgelig også til alle andre elever, til forældre og pårørende og til alle medarbejdere. 10. klasserne

Læs mere

Natur og livsglæde At høre hjemme hjemme

Natur og livsglæde At høre hjemme hjemme Natur og livsglæde At høre hjemme For nogle år siden blev jeg præst på Østerbro i København, og bosat i en lejlighed lige rundt om hjørnet fra Kirken. Fra mine vinduer kunne jeg ikke se så meget som et

Læs mere

Brovst kommune, Brovst Kirkeby Skole, 1852-1934, Embedbog 1901 1931 LK-008 910-2. Undervisningsplaner etc. fortsat

Brovst kommune, Brovst Kirkeby Skole, 1852-1934, Embedbog 1901 1931 LK-008 910-2. Undervisningsplaner etc. fortsat Brovst kommune, Brovst Kirkeby Skole, 1852-1934, Embedbog 1901 1931 LK-008 910-2 Undervisningsplaner etc. fortsat Brovst Skole. 1. En Lærer 2-3 2 Klasser fælles for Drenge og Piger. Eet Lokale 4 Ferieplan

Læs mere

nu titte til hinanden

nu titte til hinanden nu titte til hinanden Taget fra Børnetekstrækken, Bog 10 Udvalgt salme Nu titte til hinanden. ( Syng med, Lohse nr. 79 el. DDS nr. 750). Tekst Se Udvalgt salme Mark 10,14b. Huskeord (Vælg et af følgende

Læs mere

Folkemusikseminar. i St. Bededagsferien d. 15. - 18. maj 2014 i Skørping. www.folkemusikskole.dk / kontakt@folkemusikskole.dk / Tlf.

Folkemusikseminar. i St. Bededagsferien d. 15. - 18. maj 2014 i Skørping. www.folkemusikskole.dk / kontakt@folkemusikskole.dk / Tlf. Folkemusikseminar i St. Bededagsferien d. 15. - 18. maj 2014 i Skørping www.folkemusikskole.dk / kontakt@folkemusikskole.dk / Tlf. 3082 5010 Velkommen 2014 til Folkemusikseminar Folkemusikseminaret i St.

Læs mere

Klaus Nar. Helle S. Larsen. Furesø Museer 2008. Ideer til undervisningen

Klaus Nar. Helle S. Larsen. Furesø Museer 2008. Ideer til undervisningen Ideer til undervisningen Læs bogen og brug den Lad eleverne sætte mere dialog til følgende passager: da Klaus gerne vil se kongen, og moderen siger nej da kongen stopper op og snakker med Klaus da kongen

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG

MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG ØEN 2 E N AF DE FØRSTE DAGE SER jeg hende med en nøgen dreng i hotelhavens indgang. De går gennem skyggen fra de høje daddelpalmer og standser nogle meter fra trappen til

Læs mere

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Mandag d. 25. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække Salmer DDS 291: Du, som går ud fra den levende Gud DDS 305: Kom, Gud Helligånd,

Læs mere

Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14.

Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14. Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14. 1 Julen var noget, der skete engang. Et barn blev født I Betlehem et menneske, der blev til fryd og fred for alle, selv for os, der lever i dag. Julen er en drøm. En drøm

Læs mere

Marts 2005 8 A A S E O G P E R

Marts 2005 8 A A S E O G P E R Marts 2005 Netop i disse uger har vi travlt med at arrangere Ordet og Israels sommerstævne, som skal finde sted på Djurslands Efterskole, og tilmeldingerne løber ind i en lind strøm. Sidste år var der

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 I samtale med Gud om sit liv. Sådan kan man beskrive det tema som teksterne til Bods og bededag handler om. Kong David

Læs mere

Tilskuerundersøgelse Varde Sommerspil 2014

Tilskuerundersøgelse Varde Sommerspil 2014 Tilskuerundersøgelse Varde Sommerspil 2014 Side 1 af 9 Varde Sommerspil 2014 Årets forestilling: Byens Bedste Horehus Siddepladserne Side 2 af 9 Varde Sommerspil 2014 Sommerspillets parkeringsforhold Adgang

Læs mere

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet?

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet? Modul 3 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. X 1. Hvornår kan Søren blive klippet? 18.00 17.00 17.30 2. Hvilken farve er flottest? hvid rød grøn

Læs mere

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål.

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål. Omkring døbefonten Svar på nogle meget relevante spørgsmål. *** Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde

Læs mere

Dansk-Kinesisk Parlør

Dansk-Kinesisk Parlør . Dansk-Kinesisk Parlør Shaola J. G. Zhou Dansk-Kinesisk Parlør Samfundslitteratur Shaola J.G. Zhou Dansk-Kinesisk Parlør 1. udgave 2001 Samfundslitteratur, 2001 Omslag: Torben Lundsted Sats: Forfatteren

Læs mere

Bryllup med dåb i Otterup Kirke

Bryllup med dåb i Otterup Kirke Præludium hvorunder bruden føres ind i kirken. Bruden går til venstre. Bruden sætter sig nærmest alteret, brudgommen sidder overfor. Såfremt brudeparrets mødre sidder med oppe ved alteret, sidder de nærmest

Læs mere

19 SORGGRUPPER ET SKÆBNEFÆLLES- SKAB MED NYE FORTROLIGE

19 SORGGRUPPER ET SKÆBNEFÆLLES- SKAB MED NYE FORTROLIGE 120 SORG - NÅR ÆGTEFÆLLEN DØR I DEL 2 I SORGSTØTTE 19 SORGGRUPPER ET SKÆBNEFÆLLES- SKAB MED NYE FORTROLIGE For nogle efterladte kan fællesskabet i en sorggruppe få afgørende betydning og hjælpe til at

Læs mere

BENF_DA.qxd 8/07/04 15:09 Page cov4 KH-57-03-297-DA-C

BENF_DA.qxd 8/07/04 15:09 Page cov4 KH-57-03-297-DA-C BENF_DA.qxd 8/07/04 15:09 Page cov4 14 16 KH-57-03-297-DA-C BENF_DA.qxd 8/07/04 15:09 Page cov1 Flyv, smukke svaler, flyv! Europa-Kommissionen BENF_DA.qxd 8/07/04 15:09 Page cov2 Denne publikation udgives

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

SKADEN PIA JUUL. roman TIDERNE SKIFTER

SKADEN PIA JUUL. roman TIDERNE SKIFTER JOBNAME: 2. KORREKTUR PAGE: 3 SESS: 15 OUTPUT: Mon Mar 1 14:15:19 2010 PIA JUUL SKADEN roman TIDERNE SKIFTER JOBNAME: 2. KORREKTUR PAGE: 4 SESS: 14 OUTPUT: Mon Mar 1 14:15:19 2010 Skaden Pia Juul/Tiderne

Læs mere

Emne: De gode gamle dage

Emne: De gode gamle dage Afsnit 1 Et uægte barn Emne: De gode gamle dage Folk siger tit, at alt var bedre i gamle dage. Men det kan jo ikke passe. Selvfølgelig er der nogen ting, der er bedre i dag. Men verden er ikke den samme

Læs mere

PROGRAM FOR SÆSONEN 2013/2014

PROGRAM FOR SÆSONEN 2013/2014 PROGRAM FOR SÆSONEN 2013/2014 Evt. ændringer forbeholdes. Alle arrangementer er kun for foreningens medlemmer. Køge Borger- og Haandværkerforening Stiftet 24. januar 1847 Kontaktpersoner : Formand : Murermester

Læs mere

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere )

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere ) Vi havde lejet et sommerhus på Gammelby Møllevej 57, men vi skulle først hente nøglerne i en Dagli' Brugsen i Børkop. Det kunne vi desværre først gøre fra kl.16.00. Herefter kunne vi endelig sætte GPSen

Læs mere

Det kapitalistiske Samfunds Fejl rammer ikke arbejderne alene, men hele den brede befolkning.

Det kapitalistiske Samfunds Fejl rammer ikke arbejderne alene, men hele den brede befolkning. Mellemkrigstiden var præget af store økonomiske kriser og de følger, som disse havde for befolkningen. Derfor blev spørgsmålet om statens sociale ansvar aktuelt, hvilket især Venstre og Socialdemokratiet

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand:

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand: VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED I sidste uge var jeg ti dage i London for at besøge min datter. Hun har et rigtig godt job i et internationalt firma og et godt sted at bo. Hun har også en kæreste,

Læs mere

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C Trøjborg 29. juni 2009 Kære 9. årgang. En tøjklemme. Ja, sådan ser den ud den er blevet lidt gammel og grå lidt angrebet af vejr og vind den er blevet brugt meget. I kender alle sammen tøjklemmer, nogle

Læs mere

Kildepakke industrialiseringen i Fredericia

Kildepakke industrialiseringen i Fredericia Kildepakke industrialiseringen i Fredericia I denne kildepakke er et enkelt tema af industrialiseringen i Danmark belyst ved bryggeriernes udvikling i anden halvdel af det 19. århundrede. Her er der udvalgt

Læs mere

Du danske sommer. Du danske sommer jeg elsker dig Skønt du så ofte har sveget mig. Hold kæft. Snart kolde farver i sky og vand. Hold kæft deroppe!

Du danske sommer. Du danske sommer jeg elsker dig Skønt du så ofte har sveget mig. Hold kæft. Snart kolde farver i sky og vand. Hold kæft deroppe! Du danske sommer Du danske sommer jeg elsker dig Skønt du så ofte har sveget mig Snart kolde farver i sky og vand Snart nøgne piger ved hver en strand Hold kæft. Hold kæft deroppe! Mer, mer, I skal holde

Læs mere

DEN SYVFOLDIGE FRED libretto til koncert 2001

DEN SYVFOLDIGE FRED libretto til koncert 2001 DEN SYVFOLDIGE FRED libretto til koncert 2001 Fred bringer jeg til Jer, mine børn, Den Syvfoldige Fred fra den Jordiske Moder og den Himmelske Fader. Fred bringer jeg til Jeres legeme, ledt på vej af Kraftens

Læs mere

ingen bragende latter og høje stemmer. Ikke at der blev sagt noget mig, var jeg lidt beklemt, især over min mor.

ingen bragende latter og høje stemmer. Ikke at der blev sagt noget mig, var jeg lidt beklemt, især over min mor. Chatollet Jeg husker mit barndomshjem som et meget stille sted. Der var ingen bragende latter og høje stemmer. Ikke at der blev sagt noget til mig om at være stille, eller at stemningen var trykket. Det

Læs mere

Musik og Spræl. Klapstart. D A D G :Nu skal vi spille musik D A G A hoppe og danse og lave rytmik:

Musik og Spræl. Klapstart. D A D G :Nu skal vi spille musik D A G A hoppe og danse og lave rytmik: Musik og Spræl Klapstart D A D G :Nu skal vi spille musik D A G A hoppe og danse og lave rytmik: (klap skiftevis på lår og i hænder) G D A D :Goddaw sir vi til fødderne, knæene og mawsen: (klap det omtalte

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 19/5-2013 kl. 11.00 Pinsedag Tema: Helligåndens komme HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 290 I al sin glans nu stråler solen

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10 1 7. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 19. juli 2015 kl. 10.00. Salmer: 30/434/436/302//3/439/722/471 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen. Vel mødt i kirke denne

Læs mere

Hotel d'angleterre, København, 2. december 1904. (Optaget af Will Gaisberg.)

Hotel d'angleterre, København, 2. december 1904. (Optaget af Will Gaisberg.) Hotel d'angleterre, København, 2. december 1904. (Optaget af Will Gaisberg.) Datoen 4-12-1904 er anført på etiketterne, men Herold har i sin dagbog under den 2. december 1904 anført: I dag sang jeg 5 titler

Læs mere

Beredskabsstyrelsen kan sende et eftersøgnings- og redningshold et såkaldt. Madison Mærsk

Beredskabsstyrelsen kan sende et eftersøgnings- og redningshold et såkaldt. Madison Mærsk Madison Mærsk Skrevet af Helle Heidi Jensen Hvis et land rammes af et jordskælv eller af en anden naturkatastrofe, skal der hurtigt iværksættes en eftersøgnings- og redningsindsats for at finde overlevende.

Læs mere

Tekster: Sl 24, Rom 13,11-14, Matt 21,1-9. 84 Gør døren høj (76 Op thi dagen) 69 Du fødtes på jord (438 Hellig 86.5 Kom bange sjæl) 78 Blomstre

Tekster: Sl 24, Rom 13,11-14, Matt 21,1-9. 84 Gør døren høj (76 Op thi dagen) 69 Du fødtes på jord (438 Hellig 86.5 Kom bange sjæl) 78 Blomstre Tekster: Sl 24, Rom 13,11-14, Matt 21,1-9 Salmer: 74 Vær velkommen 84 Gør døren høj (76 Op thi dagen) 69 Du fødtes på jord (438 Hellig 86.5 Kom bange sjæl) 78 Blomstre Det er noget underligt noget med

Læs mere

Fadervor. b e l e n å b n e r b ø n n e. f o r j u n i o r e r

Fadervor. b e l e n å b n e r b ø n n e. f o r j u n i o r e r Fadervor B I b e l e n å b n e r b ø n n e n b e l e n å b n e r b ø n n e f o r j u n i o r e r f o r j u n i o r e r Bibelen Nu skal du læse i Bibelen. Har du selv en bibel, så kan du bruge den! Hvis

Læs mere

Salmer: 614 Far, verden, far vel (dansk visemel.)

Salmer: 614 Far, verden, far vel (dansk visemel.) Tekster: Es 58,5-12, 1 Joh 4,16b-21, Luk 16,19-31 Salmer: 614 Far, verden, far vel (dansk visemel.) 307 Gud Helligånd, vor igenføder 696 Kærlighed er lysets kilde 321 O kristelighed 438 Hellig, hellig,

Læs mere

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn 1 De tre prinsesser i bjerget det blå Der var engang en konge og en dronning, som ikke kunne få børn. De havde alt, hvad de ellers ønskede sig, men

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Juleaften 2014..docx. 27-12-2014. side 1. Prædiken til Juleaften 2014. Tekster. Luk. 2,1-14

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Juleaften 2014..docx. 27-12-2014. side 1. Prædiken til Juleaften 2014. Tekster. Luk. 2,1-14 side 1 Prædiken til Juleaften 2014. Tekster. Luk. 2,1-14 Og da englene havde forladt dem og var vendt tilbage til himlen, sagde hyrderne til hinanden:»lad os gå ind til Betlehem og se det, som er sket,

Læs mere

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk Fyens Stiftstidende og Fyns Amts Avis fredag 13. juli 2012 Hun indretter med indføling: Stylet orden Side X 70 23 15 23 jna.dk energivinduer Spar op til 35% nu kontakt os for mere info udstilling: Kratholmvej

Læs mere

ARV. Luciaoptog. www.furbib.dk. barndommens gade skikke eventyr genkendelse traditioner. klassikere brætspil rim & remser sanglege

ARV. Luciaoptog. www.furbib.dk. barndommens gade skikke eventyr genkendelse traditioner. klassikere brætspil rim & remser sanglege Luciaoptog Nattergalen skal findes sæsonprogram børn efterår 2015 furesø bibliotek & borgerservice Zebra-ze-ze ARV Brætspilscafé Mis med de blå øjne R barndommens gade skikke eventyr genkendelse traditioner

Læs mere

Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015

Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015 Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015 Dejligt mange havde tilmeldt sig vores påskefrokost, som blev en god oplevelse. Der var pyntet fine påskeborde, og maden var som sædvanlig vellykket (og

Læs mere

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31.

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Påskens historie omfavner os, og bredes ud omkring os her efter påske. En vandring er begyndt gennem

Læs mere

Helligtrekongers søndag d.2.1.11. Matt.2,1-12.

Helligtrekongers søndag d.2.1.11. Matt.2,1-12. Helligtrekongers søndag d.2.1.11. Matt.2,1-12. 1 Man fortæller, at det eneste bygningsværk på, der kan ses fra månen er den kinesiske mur, der som en bugtet sytråd slynger sig rundt på jordens klode. En

Læs mere

2.søndag efter helligtrekonger, den 16. jan. 2014 Vor Frue kirke kl. 17

2.søndag efter helligtrekonger, den 16. jan. 2014 Vor Frue kirke kl. 17 2.søndag efter helligtrekonger, den 16. jan. 2014 Vor Frue kirke kl. 17 Jesper Stange Tekst: (1. Johs 2,28-3,3) Johs 4,5-26 Salmer: 411, 434, 292, 596, 467, 388v.4-5, 398 Du soles sol fra Betlehem hav

Læs mere

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 9 - september 2013 Helenenyt Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email:

Læs mere