Her udnytter vi affaldet 100 %

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Her udnytter vi affaldet 100 %"

Transkript

1 Her udnytter vi affaldet 100 %

2 Sammen kan vi gøre det bedre TAS I/S er et fælleskommunalt interessentselskab ejet af Fredericia, Kolding, Middelfart og Vejle kommuner. TAS står for Trekantområdets Affaldsselskab. Virksomheder tons Husholdninger tons Sådan udnytter vi affaldet Anlæg 2 Energi Varme 63 % El 22 % Tab i røggas mm. 15 % Genbrugsstationer tons tons i alt Slagge 16 % af affaldsmængden. Bruges til bundsikring af veje og p-pladser Metaller 5 % af slagge mængden genbruges Anlæg 5 Energi Varme 90 % El 0 % Tab i røggas mm. 10 % Slagge tons slagge ud af tons affald. Bruges til bundsikring af veje og p-pladser Metaller tons genbruges Effektiv og miljøvenlig affaldsforbrænding med el- og fjernvarmeproduktion stiller høje krav til teknologien. De høje krav kan vi bedst imødekomme, når vi er mange skuldre om at bære investeringen. Trekantområdets Affaldsselskab, TAS I/S, er et fælleskommunalt interessentselskab ejet af Fredericia, Kolding, Middelfart og Vejle kommuner. Det primære for TAS er at behandle affaldet miljømæssigt korrekt og at levere billig fjernvarme og el. Derfor drives værket på en måde, som viser vores natur de størst mulige hensyn og på en måde, som udnytter affaldet 100 %. I Danmark må man ikke deponere affald, som kan brændes. Det skal bruges som en ressource til at lave fjernvarme og el. Det kan du mærke på varmeregningen, hvis du har fjernvarme. Som forbrændingsanlæg må man nemlig ikke give overskud. Aktiviteterne skal hvile i sig selv, og med et effektivt værk som TAS giver det billig fjernvarme til forbrugerne. Velkommen til TAS! Flyveaske 2,5% af affaldsmængden Flyveaske tons, bruges til stabilisering af tyske saltminer

3 Hjørring Vi brænder det, ingen andre kan bruge Jammerbugt Frederiksha Brønderslev-D Thisted Aalborg Morsø Hver dag, 5 dage om ugen, ruller i gennemsnit 75 skraldevogne ind på vægten i TAS modtagelse. Skive Affaldet stammer fra husholdninger og virksomheder i kommunerne Fredericia, LemvigKolding, Middelfart og dele af Vejle og består Struer af alt det, der ikke kan gå til genbrug. Holstebro Vesthimmerlands Rebild Affaldet bliver vejet for at registrere, Mariagerfjord hvor meget de enkelte kommuner og virksomheder afleverer. På årsbasis bliver det til ca tons, som TAS brænder og udnytter til varme og el. Det er nok til at dække forbruget Randersi boliger. Viborg Favrskov Syd Hvor kommer affaldet fra? Affaldet, der køres til TAS, stammer fra husholdninger, virksomheder og genbrugspladser i Fredericia, Kolding, Middelfart og Vejle kommuner. Husholdningerne (ca personer) leverer ca tons affald pr. år Virksomhederne leverer ca tons affald pr. år Genbrugspladserne leverer ca tons affald pr. år Affald fra Fredericia, Kolding, Middelfart og Vejle kommuner havner hos TAS Ringkøbing-Skjern Fanø Varde Herning Esbjerg Billund Vejen Ikast-Brande Vejle Kolding Haderslev Silkeborg Århus Skanderborg Horsens Hedensted Fredericia Middelfart Assens Odder Bogense Odense Faaborg-M Tønder Aabenraa Sønderborg Ærø

4 Ren forbrænding ved 1000 grader TAS har to ovnlinjer ovnlinje 2 og ovnlinje 5 som tilsammen kan brænde ca. 19 tons affald pr. time døgnet rundt. Energien i affaldet udnyttes bedst, hvis man sørger for en jævn og kontrolleret forbrænding. Derfor bliver affaldet blandet i siloen, før det bliver brændt. Store stykker bliver først kørt igennem en neddeler. Det kan være møbler, brædder og plastcontainere. De forskellige affaldstyper bliver også mikset. På den måde bliver affaldet til ensartet brændsel med stabil brændværdi. Krananlægget kører fuldautomatisk, men kan styres med et avanceret joystick fra kontrolrummet. Når affaldet er klar til forbrænding, bliver det løftet op i påfyldningstragten. Et stempel i bunden af tragten styrer, hvor meget affald der skubbes ind i ovnen. Inde i ovnen bevæges affaldet på en lang forbrændingsrist, hvor det bliver vendt op og ned i en langsom bevægelse. Samtidig bliver der blæst luft ind under det for at tilføre ilt til forbrændingen. Affaldet brænder ved ca grader. Det sikrer en fuldstændig forbrænding, hvor alle skadelige stoffer destrueres. Til sammenligning er der kun ca. 300 grader varmt i en hjemlig brændeovn Krananlægget kører fuldautomatisk, men kan styres med et avanceret joystick fra kontrolrummet.

5 Fra ovn til lys og varme For at varmen fra ovnen kan blive til varme i radiatorerne, skal røgens varme opvarme fjernvarmevandet. Det sker i kedlen, hvor vandet bliver tvunget rundt i et rørsystem på kilometers længde, omgivet af den varme luft fra forbrændingen. Vandet i ovnlinje 5 varmes op fra 130 til 180. Ovnlinje 2 har en dampkedel med en temperatur på 420 et tryk på 47 bar. På TAS er der to ovnlinjer, som supplerer og afløser hinanden. Begge ovnlinjer producerer fjernvarme, og den ene kan også producere el. Det gør den ca. 11 måneder om året. Til elproduktionen varmes vandet op til så høj en temperatur, at det bliver til vanddamp. Overtrykket fra dampen driver en turbine, som producerer el. 22 % af energien omdannes til el. Resten går til fjernvarmeproduktionen. 180 O Kedelanlæg 180 O Varmeveksler Varmeveksler 40 O Fjernvarme pumper 40 O Ledninger i terræn Energimåler 130 O 110 O 80 O 80 O

6 Esbjergvej Det er nærliggende at køre affaldet til TAS Ovnlinje 5 P Brovægt Aflæssehal Silo Ovnlinje 2 Kommunerne omkring os har let ved at komme af med deres affald. TAS ligger kun 500 meter fra et motorvejskryds, og rollen som affalds forbrændingsanlæg og varmeleverandør kan blive endnu større. Der er gjort klar til at udvide, og der anlægges en ny ovnlinje, som står klar i løbet af I fremtiden vil TAS således have kapacitet til at modtage mere affald og udnytte det på energi- og miljørigtig vis. Motorvej E45 og E20 mødes 500 m fra TAS forbrændingsanlægget P P Affaldet bliver til el og varme Når affaldet kommer til TAS, bliver det udnyttet som brændsel til at lave varme og el. På den måde bliver affaldet en kilde til energi. De to ovnlinjer på TAS udnytter energien forskelligt. Mod Vejle Ovnlinje 5 omdanner 90 % af energien til fjernvarme. Røggassen indeholder de sidste 10 %. Mod Esbjerg TAS Sådan ser vi ud nu og i fremtiden Øverste skitse viser TAS forbrændingsanlægget som det som det ser ud nu. Skitse A her til højre viser bygningerne nu. På skitse B er den nye tilbygning, som er beregnet til at stå færdig i løbet af , indsat i mørk grøn. A B Ovnlinje 2 omdanner 22 % af energien til el og 63 % til fjernvarme. Røggassen indeholder de sidste 15 %. Mod Haderslev

7 Selv de sidste rester er nyttige Restprodukter fra tons affald Slagge ca tons: metallerne frasorteres og sælges videre til genbrug resten bruges til bundsikring af veje og pladser Når affaldet er brændt, er der kun slagge tilbage. Slaggen udgør kun ca. 16 % af den oprindelige affaldsmængde, og selv om den ser trist ud, er den ganske nyttig. Metalrester sorteres fra og sælges til genbrug. De sidste rester anvendes som bundsikring i veje og parkeringspladser. Restprodukt fra røg gasrensning ca tons: afsættes til stabilisering af tyske saltminer

8 De farlige stoffer renses ud For miljøets skyld er TAS underlagt meget skrappe krav til den røg, der ledes ud gennem skorstenen. I praksis renses røgen ved at tilsætte forstøvet kalk og aktivt kul, som går i forbindelse med de farlige stoffer. Derefter filtreres kalk og kul fra igen og dermed fanges de skadelige stoffer som dioxiner og kviksølv og de sure gasser som svovl og klor. Det sker i et posefilter, der fungerer som posen i en støvsuger. Selv om røgrensningens restprodukt rummer disse skadelige stoffer, kan det også anvendes nyttigt og samtidig deponeres sikkert. Det bliver kørt til saltminer i Tyskland, hvor det næsten som cement stabiliserer minerne ved at fylde de huller, der opstår, når saltet er hentet ud. Sådan filtreres de skadelige stoffer fra Støvet fra forbrændingen, det tilsatte kalk og aktive kul opsamles i et posefilter. Kalken neutraliserer sure stoffer som svovl og klor. Det aktive kul binder organiske stoffer som dioxiner samt luftformige metaller og metalforbindelser som kviksølv og brom. Restproduktet opsamles i en silo og transporteres med silotransportvogne til tyske saltminer.

9 Ren luft tilbage til naturen Affald lugter det kender du fra dit køkken, og den lugt følger affaldet helt frem til TAS. Men når røgen ledes ud igen efter forbrænding, har den ingen lugt. Ikke engang af røg. Røgen i skorstenen kontrolleres hvert halve minut, og resultaterne bliver automatisk overvåget, således at udledningerne ikke bliver for høje. Faktisk slippes der mindre end en 10 % af de tilladte støvmængder ud. Og mindre end 2 % af den tilladte mængde dioxin. Så du kan trække vejret roligt. Også hvis du bor lige i vores baghave Målinger på røggassen Udledning i % af grænseværdier: Støv 10 Sure stoffer 60 Organisk stof 6 NOx 40 Tungmetaller 1 Dioxin 2 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Grænseværdier

10 Ovnlinje 5 Den nye ovnlinje på TAS TAS har i 2007 indviet den nye ovnlinje 5 i forbrændings anlægget. Ovnlinjen er leveret af Babcock & Wilcox Vølund. Teknologien i denne ovn er kendt for sin meget høje virkningsgrad, som sikrer, at energien fra affaldet udnyttes optimalt. Denne ovn- og risteteknologi har samtidig meget lave emissioner Affaldskran 2 Affaldstragt 3 Rist 4 Kedel, strålingspart 5 Kedel, konvektionspart 6 Quench 7 Reaktor Posefilter 9 Sugetrækblæser 3 10 Skorsten 11 Slaggesluse 12 Slaggecontainere 13 Varmeveksler

11 Ovnlinje 2 1 Affaldskran 2 Affaldstragt 3 Rist 4 Kedel, strålingspart 5 Kedel, konvektionspart 6 Quench Reaktor 8 Posefilter 9 Sugetrækblæser 10 Skorsten Slaggesluse 12 Slaggecontainere 13 Varmeveksler 14 Turbine og elgenerator

12 Ovnlinje 5 Affaldstragt Spjæld Affaldsskakt Usorteret forbrændingsslagge Slagge føres til containere Slaggesluse 1 Affaldskran 2 Affaldstragt Hydralisk stempel Rist Slagge frasorteret stort jern Rysterende som frasorterer stort jern Transportbånd 3 Rist 4 Kedel, strålingspart 5 Kedel, konvektionspart 6 Quench, skjult bag posefilter 7 Reaktor, skjult bag posefilter 8 Posefilter 9 Sugetrækblæser 10 Skorsten Slaggesluse 12 Slaggecontainere 13 Varmeveksler

13 TAS Trekantområdets Affaldsselskab I/S Bronzevej Kolding TAS er et højteknologisk og miljørigtigt forbrændings anlæg, som omdanner affald fra Trekantområdet til varme og el. Forbrændingen sker uden at belaste naturen, og 100 % af affaldet bliver udnyttet og genanvendt.

31 TONS AFFALD KAN OMDANNES TIL EL OG VARME - HVER TIME

31 TONS AFFALD KAN OMDANNES TIL EL OG VARME - HVER TIME 31 TONS AFFALD KAN OMDANNES TIL EL OG VARME - HVER TIME Døgnet rundt, året rundt bliver affald til nyttig energi. Det har miljøet godt af, og forbrugerne sparer penge. Det er lang tid siden, vi sidst har

Læs mere

en lille historie om fjernvarme Nu skal vi hen på vores fjernvarmeværk og se, hvor varmen kommer fra.

en lille historie om fjernvarme Nu skal vi hen på vores fjernvarmeværk og se, hvor varmen kommer fra. en lille historie om fjernvarme Nu skal vi hen på vores fjernvarmeværk og se, hvor varmen kommer fra. t mere på Læs mege skolen.dk fjernvarme Lidt fakta om fjernvarme Ud af 2,4 mio. boliger bliver 1,7

Læs mere

Geotermisk energi Energien under vores fødder NOAHs Forlag

Geotermisk energi Energien under vores fødder NOAHs Forlag Geotermisk energi Energien under vores fødder Vores undergrund rummer energi nok til at dække en stor del af vores opvarmningsbehov. Men hidtil har denne energikilde ligget næsten ubenyttet hen. På trods

Læs mere

Får du varme nok for dine penge?

Får du varme nok for dine penge? SB0508 Får du varme nok for dine penge? Du kan gøre meget for at holde på varmen. Det kommer samtidig både din økonomi og miljøet til gode. - når god energi er inde i varmen I Danmark udleder vi 10 ton

Læs mere

Får du varme nok for dine penge?

Får du varme nok for dine penge? SB0210 Får du varme nok for dine penge? Du kan gøre meget for at holde på varmen. Det kommer samtidig både din økonomi og miljøet til gode. H o l d p å v a r m e n - o g p å p e n g e n e Størstedelen

Læs mere

Får du varme nok for dine penge?

Får du varme nok for dine penge? FIF MARKETING FI11/13 - returtemperatu Får du varme nok for dine penge? Du kan gøre meget for at holde på varmen. Det kommer samtidig både din økonomi og miljøet til gode. I Danmark udleder vi i gennemsnit

Læs mere

BASERET PÅ MILJØTAL FRA 2013 MILJØREDEGØRELSE

BASERET PÅ MILJØTAL FRA 2013 MILJØREDEGØRELSE BASERET PÅ MILJØTAL FRA 2013 MILJØREDEGØRELSE 2014 Indhold Forord.... 3 Beskrivelse af virksomhederne.... 4 Miljøpolitik.... 5 Oversigt over afdelingernes miljøforhold.... 6 Miljøledelsessystemet.... 8

Læs mere

Bedre udnyttelse af FJERNVARMEN. få skik på AFKØLINGEN i dit varmeanlæg! FJERNVARME helt sikkert

Bedre udnyttelse af FJERNVARMEN. få skik på AFKØLINGEN i dit varmeanlæg! FJERNVARME helt sikkert Bedre udnyttelse af FJERNVARMEN få skik på AFKØLINGEN i dit varmeanlæg! FJERNVARME helt sikkert Sådan er det med FJERNVARME Rød = fremløb Blå = returløb I princippet er der med fjernvarme tale om en slags

Læs mere

Ulighedens Danmarkskort 2013 Danske børns opvækstvilkår

Ulighedens Danmarkskort 2013 Danske børns opvækstvilkår Ulighedens Danmarkskort 2013 Danske børns opvækstvilkår Rundt omkring i de danske kommuner vokser børn op under ganske forskellige vilkår. Vi tegner i denne analyse et Danmarkskort over børnenes opvækstvilkår

Læs mere

Varmen på rette sted. sådan gør du din varmeregning mindre

Varmen på rette sted. sådan gør du din varmeregning mindre Varmen på rette sted sådan gør du din varmeregning mindre Udgivet af SEAS-NVE Strømmen Hovedgaden 36 4520 Svinninge tlf. 70 29 29 29 www.seas-nve.dk Faktuelle oplysninger og inspiration til Varmen på rette

Læs mere

Indhold. Kapitel 1 Metodik og didaktik 1. Kapitel 2 Boligen og miljøet 5. Kapitel 3 Boligen og energien 9. Kapitel 4 Boligen og vandet 13

Indhold. Kapitel 1 Metodik og didaktik 1. Kapitel 2 Boligen og miljøet 5. Kapitel 3 Boligen og energien 9. Kapitel 4 Boligen og vandet 13 Indhold Her kan du linke til en række selvstændige kapitler 1-6 eller hele publikationen. side Kapitel 1 Metodik og didaktik 1 Kapitel 2 Boligen og miljøet 5 Kapitel 3 Boligen og energien 9 Kapitel 4 Boligen

Læs mere

Energi i affald. ud af forbrændingen, for affaldet bliver både til varme og elektricitet.

Energi i affald. ud af forbrændingen, for affaldet bliver både til varme og elektricitet. Energi i affald På s forbrændingsanlæg brænder vi det affald, der ender i skraldesækken både hjemme hos din familie og på en virksomhed. Alligevel kommer der genbrug ud af forbrændingen, for affaldet bliver

Læs mere

Ulighedens Danmarkskort 2013 Store variationer i danske børns trivsel

Ulighedens Danmarkskort 2013 Store variationer i danske børns trivsel Ulighedens Danmarkskort 2013 Store variationer i danske børns trivsel Børn, der lever med store sociale og økonomiske udfordringer i deres tidlige år, oplever ofte, at problemerne følger dem ind i ungdoms-

Læs mere

EnergiUglekurset. Lærervejledning... E NERGIF ORUM S KOLERNES

EnergiUglekurset. Lærervejledning... E NERGIF ORUM S KOLERNES S KOLERNES E NERGIF ORUM Lærervejledning Tilbud fra Skolernes EnergiForum Planlægningsværktøj Skolernes EnergiForum tilbyder cd-rom og på hjemmesiden forslag til undervisningsforløb. www.skoleenergi.dk

Læs mere

BRÆNDEOVNE, VARME ANLÆG OG FYRING

BRÆNDEOVNE, VARME ANLÆG OG FYRING BRÆNDEOVNE, VARME ANLÆG OG FYRING Indhold 03 lovpligtige og frivillige eftersyn af olie- og gasfyr 05 Risiko for kulilteudslip 08 Tjek dit fjernvarmeanlæg 10 Hvordan fungerer fjernvarme? 13 Tjek dit oliefyr

Læs mere

Undersøgelser og Opfindelser

Undersøgelser og Opfindelser Undersøgelser og Opfindelser Opfindelser I Kontrakten kan elevernes firmaer lave opfindelser, som har den effekt i spilverdenen, at nye teknologier bliver introduceret og nye forbedringer mulige at bygge.

Læs mere

affald A med Byttecentrene hitter Nº2 2010 side 4-5 2009 gav de bedste miljøresultater nogensinde side 3

affald A med Byttecentrene hitter Nº2 2010 side 4-5 2009 gav de bedste miljøresultater nogensinde side 3 A med affald Nº2 2010 Byttecentrene hitter side 4-5 2009 gav de bedste miljøresultater nogensinde side 3 Mød holdet bag et af landets største miljøprojekter side 8-9 A med Affald 2. kvartal 2010 Indhold

Læs mere

Du skal vælge nogle få forsøg ud, der så vidt muligt, dækker alle de praktiske mål

Du skal vælge nogle få forsøg ud, der så vidt muligt, dækker alle de praktiske mål TEORETISKE MÅL FOR EMNET: Kendskab til kulstoffets kredsløb, herunder fotosyntesen Kendskab til nitrogens kredsløb Kunne redegøre for, hvad drivhuseffekt er, herunder problematikken om global opvarmning

Læs mere

Effektiv afkøling betaler sig

Effektiv afkøling betaler sig Effektiv afkøling betaler sig 2 Udnyt fjernvarmen Returvand skal være så koldt som muligt Så godt som alle hovedstadsområdets hjem er i dag forsynet med fjernvarme. Men det er desværre langt fra alle,

Læs mere

effektiv afkøling er god økonomi udnyt fjernvarmen bedst muligt og få økonomisk bonus

effektiv afkøling er god økonomi udnyt fjernvarmen bedst muligt og få økonomisk bonus effektiv afkøling er god økonomi udnyt fjernvarmen bedst muligt og få økonomisk bonus www.ke.dk 2 udnyt fjernvarmen og spar penge Så godt som alle københavnske hjem er i dag forsynet med fjernvarme. Men

Læs mere

Varmepumper. Varmepumper. fremtidens miljøvenlige varmekilde

Varmepumper. Varmepumper. fremtidens miljøvenlige varmekilde Varmepumper Varmepumper fremtidens miljøvenlige varmekilde 2 Udnyt den gratis energi i naturen Moderne, højeffektive varmepumper er fremtidens miljøvenlige varmekilde i boligen. Med et minimalt forbrug

Læs mere

Vores alder har betydning for vores realkreditlån

Vores alder har betydning for vores realkreditlån 28. april 2014 Vores alder har betydning for vores realkreditlån Vi har dykket ned i vores låneportefølje til boligejerne, og har via en gennemgang af mere end 425.000 lån sat fokus på den typiske danske

Læs mere

Fremstilling af elektricitet

Fremstilling af elektricitet Hvad er strøm? For at forstå, hvad elektrisk strøm er, skal vi se nærmere på det mindste, denne verden er bygget op af - atomet. Atomerne består af en kerne, der er ladet med positiv elektricitet, og rundt

Læs mere

Clorius Energistyring. Besparelser med optimal komfort

Clorius Energistyring. Besparelser med optimal komfort 99.50.20-A Clorius Energistyring Besparelser med optimal komfort En vejledning til hvordan du kan holde varmen og samtidig belaste miljøet og din økonomi mindst muligt! Gælder for 1-strengede anlæg. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Lettere adgang til boligmarkedet på tværs af landet

Lettere adgang til boligmarkedet på tværs af landet 22. juli 2013 Lettere adgang til boligmarkedet på tværs af landet Gennem de senere år har der til tider kørt en ophedet debat omkring, at kravene til danskernes økonomi ved boligkøb har været for strikse,

Læs mere

Naturgas. Naturlig varme. Naturgasfyr til ethvert behov

Naturgas. Naturlig varme. Naturgasfyr til ethvert behov Naturgas Naturlig varme Naturgasfyr til ethvert behov Naturgas En effektiv og miljøvenlig varmekilde Naturgas er en effektiv og meget miljøvenlig varmekilde. Men det er ikke ligegyldigt, hvordan naturgasfyret

Læs mere

Grønt regnskab 2014 Odense Kraftvarmeværk A/S

Grønt regnskab 2014 Odense Kraftvarmeværk A/S Indhold Vattenfall i 2014... 2 Odense Kraftvarmeværk i 2014 3 Basisoplysninger... 4 Ledelsens redegørelse... 8 Oplysninger om miljøforhold... 17 Miljødata... 24 Myndighedsudtalelse... 24 Virksomhedens

Læs mere

Billigere at købe hus i de dyre kommuner dyrere at købe hus i de billige kommuner

Billigere at købe hus i de dyre kommuner dyrere at købe hus i de billige kommuner 12. juli 2011 Billigere at købe hus i de dyre kommuner dyrere at købe hus i de billige kommuner Redaktion Cheføkonom Christian Hilligsøe Heinig chei@rd.dk For præcis fire år siden toppede priserne på det

Læs mere

Program 09:00-09:30 09:30-10:15 10:15-10:25 10:25-10:55 10:55 11:00 11:00 12:00 12:00 13:00 13:00-13:50 13:50-14:00 14.00 14.50

Program 09:00-09:30 09:30-10:15 10:15-10:25 10:25-10:55 10:55 11:00 11:00 12:00 12:00 13:00 13:00-13:50 13:50-14:00 14.00 14.50 Program 09:00-09:30 09:30-10:15 10:15-10:25 10:25-10:55 10:55 11:00 11:00 12:00 12:00 13:00 13:00-13:50 13:50-14:00 14.00 14.50 Velkomst og deltagerpræsentation v/britta og Dana Del 1 Go energi i boligselskaberne

Læs mere

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR Transportudvalget 2011-12 L 78 Bilag 5 Offentligt Bevarlandtaxaernes landsdækkende undersøgelse af land- og bytaxier i Danmark NY UNDERSØGELSE OM UDKANTSDANMARK: HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM

Læs mere