Rapport fra Forskning- og Udviklingsseminar: UDESKOLE I DANMARK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rapport fra Forskning- og Udviklingsseminar: UDESKOLE I DANMARK"

Transkript

1 PETER BENTSEN & SIMON ENEMÆRKE (reds.) Rapport fra Forskning- og Udviklingsseminar: UDESKOLE I DANMARK Skov & Landskab, Københavns Universitet - Tirsdag d. 21. april 2009

2

3 Rapport fra Forskning- og Udviklingsseminar: UDESKOLE I DANMARK

4 Rapport fra Forskning- og Udviklingsseminar: Udeskole i Danmark af: Peter Bentsen & Simon Enemærke (reds.) Skov & Landskab, Københavns Universitet. Tirsdag d. 21. april 2009 Enkelte indlæg se autor på siden. Forsidefoto Simon Enemærke (Elever Bellahøj Skole) 4

5 Indhold Invitation 6 Deltagerliste 8 Introduktion v. Peter Bentsen - Introduktion 9 Malene Bendix - Skriftligt oplæg: 12 Udvikling & Udbredelse af Udeskole i Danmark - på et fagligt grundlag Malene Bendix - Præsentation 15 Udvikling & Udbredelse af Udeskole i Danmark Simon Enemærke - Skriftligt oplæg 20 Spot en Tomt - Den Urbane UdeSkole Simon Enemærke - Præsentation 23 Spot en Tomt - Den Urbane UdeSkole Robert Gräfe - Skriftlig oplæg 28 The Norwegian uteskole Robert Gräfe - Præsentation 30 The Norwegian uteskole Karen Barfod - Skriftlig oplæg 36 Project OUTLiNES & nyt Leonardo projekt Karen Barfod - Præsentation 40 Project OUTLiNES & nyt Leonardo projekt Peter Bentsen - Skriftlig oplæg 47 Udeskole i Danmark realiteter, muligheder og udfordringer Peter Bentsen - Præsentation 53 Hvordan skal man planlægge og forvalte for udeskole? Richard Hare & Inge Regnarsson - Skriftligt oplæg 62 Udeskole i nærmiljøet Richard Hare - Præsentation 66 Udeskole i nærmiljøet Inge Regnarsson - Præsentation 72 Udeskole i nærmiljøet Dorte Vind - Skriftligt oplæg 87 Udeskole i Esbjerg Kommune Dorte Vind - Præsentation 89 Udeskole i Esbjerg Kommune Nicolas T. Hentzel - Skriftlig oplæg 94 Udeskole i udeskolingen Nicolas T. Hentzel - Præsentation 98 Udeskole i udeskolingen Poul H. Seidler - Skriftlig oplæg 99 Forprojekt om en national indsats for udeskole Referat v. Karen Barfod 105 5

6 Invitation Forskning- og udviklingsseminar: Udeskole i Danmark Dato Tirsdag den 21. april fra til på Skov & Landskab, Københavns Universitet. AA301 (2. sal Øst) er booket. Program/dogmeseminar Kaffe, velkomst, præsentation mm Seks projekter a 15 min. præsentation og 15 min. diskussion med pauser. Malene Bendix: Projekt om udeskole i Danmark støttet af Friluftsrådet Simon Enemærke: Spot en Tomt Inge Regnarsson og Klaus Bruun: Udeskoleprojekt på Gerbrandtskolen Robert Gräfe: The Norwegian uteskole. An explorative study of the influence of teachers subjective relationship to nature on there practical work in school. Karen Barfod: Project OUTLINES & nyt Leonardo projekt Richard Hare: Udeskole i nærmiljøet Frokost for egen regning Fem projekter a 15 min. præsentation og 15 min. diskussion med pauser. Niels Ejbye-Ernst: Hvilken forskel gør naturbørnehaver? Poul Hjulmann Seidler: Forprojekt for en national styrket indsats for udeskoleundervisning Peter Bentsen: Udeskole i Danmark realiteter, muligheder og udfordringer Dorte Vind: Udeskole i Esbjerg Kommune Nicolas T. Hentzel: Udeskole i udeskolingen Farvel, opsamling mm. Hvis I kender andre relevante personer, der arbejder med et konkret projekt så giv lyd (Norge/Sverige?), fx specialestuderende. Evt. interesserede tilskuere/deltagere/observatører er selvfølgelig også velkomne (det omfang der er plads til det.) 1 6

7 Aktiv deltagelse - Dogmeseminar Som deltager forpligter du dig til at holde et oplæg på ca. 15 minutter (max 10 slides), hvor du bl.a. lægger op til punkter, spørgsmål og problemstillinger, som du gerne vil have diskuteret. Senest 01. april indsender du en kort (fx 1-5 A4 sider) projektbeskrivelse/oplæg, som bliver rundsendt til de andre deltagere (der forpligter sig til at læse og sætte sig ind i disse). På selve seminaret afleverer du din præsentation som word-, ppt- eller pdf-fil. Projektbeskrivelserne og præsentationerne bliver samlet i en elektronisk rapport og rundsendt til deltagerne evt. med et referat (hvis vi kan finde en villig referent). Deltagelse er gratis. Transport og forplejning er for egen regning. Spørgsmål? Så send en mail til Peter Bentsen Spørgsmål, kommentarer og input er mere end velkomne. Udeskole Forsknings- og Udviklingsnetværk i Danmark Netværkets profil og strategi Med baggrund i eksisterende forskning og udvikling vedrørende fænomenet Udeskole er et koordinerende og samarbejdende Forsknings- og Udviklings (FoU) Netværk etableret som et formelt samarbejde mellem Institut for Idræt (IFI), Center for Skov, Landskab og Planlægning (SL), samt N. Zahles Seminarium (NZS) for perioden Netværket er et forum for tværfaglig FoU, samt udveksling i relation til udeskoleundervisning. Netværket skal danne et supplement til de eksisterende udeskolenetværk, bl.a. og Formålet med Udeskole FoU Netværket er at skabe et forskningsmiljø, hvor forskere, lærere, pædagoger, forskerstuderende (ph.d.er) og specialestuderende, i løbende dialog med en styregruppe, undersøger og belyser en række problemstillinger med relation til udeskolekonceptet. Netværket skal således virke som faglig sparring for de involverede projekter. FoU indenfor Netværket vil have en tværvidenskabelig tilgang, med fokus på en øget forståelse af læring i udemiljøer, effekter på sundhed, sociale kompetencer, samt børns naturforståelse og aktivitetsniveau, herunder betydning for fysiske og mentale kompetencer mm. Der vil indenfor Netværket blive fokuseret både på at skabe et overblik over udeskolens udbredelse på landsplan, samt at undersøge udemiljøer med direkte relation til skolens nærmiljø (byens grønne områder). 2 7

8 Deltagerliste Jakob Bahn, stud. cand.mag. idræt/japansk. Afleveret speciale om udeskole. Malene Bendix, Skoven i Skolen. Richard Hare; Skov & Landskab, Københavns Universitet. Robert Grafe, Universitet i Marburg, Tyskland. Skriver speciale om udeskole. Peter Bentsen, Skov & Landskab, Københavns Universitet. Inge Regnarsson, UC Capital. Poul Hjulmann, Skov & Landskab, Københavns Universitet Hege Griffel, forældrebestyrelsen på en skole i Næstved Kommune Dorte Vind, Esbjerg Kommune. Simon Enemærke, landskabsarkitekt LANARKI. Afleveret speciale om udeskole. Nicolas Henzel, Isterød Efterskole Rasmus Frederiksen, Strandgårdsskolen, Ishøj Kommune. Karen Barfod, lektor, VIAUC. 8

9 Introduktion v. Peter Bentsen - Præsentation 9

10 Richard Hare: Udeskole i nærmiljøet Inge Regnarsson: Udeskoleprojekt på Gerbrandtskolen 10

11 11

12 Malene Bendix - Skriftligt oplæg Udvikling & Udbredelse af Udeskole i Danmark - på et fagligt grundlag Kort beskrivelse af Skoven i Skolens nyeste formidlingstiltag på udeskolefronten til Forsknings- og udviklingsseminar om udeskole april Malene Bendix, Skoven i Skolen. Baggrund Udeskole breder sig nedefra % af de danske skoler arbejder i øjeblikket med udeskole, det vil sige med regelmæssig undervisning i naturen og skolens nære omgivelser. Nordisk-baltisk forskning dokumenterer at udeskole har en positiv effekt på elevernes motivation for læring, fysiske aktivitet, sundhed og på det sociale miljø i klassen. Desuden vurderer udeskolelærere og -forskere at udeskole også fremmer en faglig læring for livet. Det går godt, men der er stadig barrierer som gør at størstedelen af Danmarks børn i dag ikke får mulighed for at blive undervist ude: Mange lærere, skoleledere, forældre, politikere og embedsmænd kender ikke til udeskole og den aktuelle stærke fokusering på faglighed, test og eksaminer gør at mange vil tøve med at sætte udeskole på skole-skemaet. Vision Projektets vision er at alle danske børn får mulighed for at være i udeskole mindst et år af deres skoletid. Formål Projektets formål er at fremme danske skolers muligheder og motivation for at arbejde med udeskole. Det skal ske gennem: Indsamling, kvalificering, udvikling og formidling af ideer, materialer og metoder til udeskole i alle fag og i forskellige natur- og kulturtyper. Fokus på at sikre fagligheden i materialerne og metoderne. Fokus på materialer og metoder til naturfag og til de ældste elever. Projektet vil blive udført i samarbejde med lærere, læreruddannelser og naturvejledere i Danmark og internationalt. 12

13 Indhold Udviklingen af udeskole i Danmark er dynamisk og involverer mange forskellige parter, herunder børn, lærere, pædagoger, læreruddannelsen, forskere, formidlere, kommunale forvaltninger og ministerier. Fælles for disse parter er et behov for formidling af ideer, viden og netværk via en fælles platform. Feltet har fra starten været præget af en Open Source tankegang, hvor ny ideer, viden og erfaring blev delt. Skoven i Skolen har været en vigtig del af udviklingen siden Skoven i Skolen kan medvirke til formidling af ideer og materialer, fordi vi siden 1999 har opbygget et system af: Internetsiderne og med hhv og 1000 brugere unikke brugere pr. måned i efteråret 2008 nyhedsbreve fra begge internetsider med hhv og 850 abonnenter. knowhow om udendørs undervisning et stort netværk af folk med interesse for udeskole indenfor mange forskellige fagligheder og nationaliteter. Med dette projekt vil vi styrke udeskole i Danmark, ved at indsamle, kvalificere, udvikle og formidle gode, faglige udeundervisnings-ideer, som der opstår masser af overalt her i landet og i vore nabolande lige nu. Dermed kan mange gode erfaringer hurtigt blive til glæde for mange skoler. Samtidig vil vi også selv, i samarbejde med lærere, forskere, seminarier og naturvejledere i Danmark og internationalt, udvikle nye materialer, ideer og koncepter som kan vise nye veje for udeskole. Vi vil i hele projektet særligt fokusere på: Faglighed: Hvordan sikres fagligheden i udeundervisningen? Ved at indsamle, kvalificere, udvikle og formidle et bredt spektrum af undervisningsforløb for alle fag og niveauer, i mange forskellige natur- og kulturtyper, vil vi i samarbejde med lærere, læreruddannelser og naturvejledere styrke fagligheden i udeskolen. Materialerne og metoderne vil blive knyttet konkret til skolefagenes læseplaner således at lærere, skoleledere, forældre, politikere og embedsmænd er trygge ved at der ikke tabes tid eller indlæring når undervisningen flyttes ud af klasseværelset. Alle fag og niveauer vil som sagt være i spil og ligeværdige. Vi vil dog have særligt fokus på to områder, da vi vurdere at de står svagere: Naturfag: I Danmark har vi et stort behov for at styrke naturfaglige indsats i folkeskolen, både for at styrke rekrutteringen til tekniske og naturfaglige områder og for at styrke den enkeltes borgers livskvalitet og mulighed for at deltage som oplyst borger i et demokrati. Udeskole skaber med hands on elementet et stort engagement hos elever og lærere og forankrer teoretisk indlæring i en praktisk virkelighed. Vi vil indsamle, kvalificere, udvikle og formidle materialer specielt for naturfag. De ældste elever: Unge mennesker lærer også bedre af at arbejde direkte og aktivitetsbaseret med fagene. Der findes ikke meget ude-undervisningsmateriale for de ældste elever i Danmark. I Sverige har man derimod erfaringer med utomhuspedagogik helt op på högstadieniveau. Vi vil indsamle, kvalificere, udvikle og formidle danske og svenske ideer og erfaringer som grydeklare undervisningsmaterialer for flere fag, så vores unge også kan komme ud. 13

14 Metode Indsamling og udvikling af ideer og undervisningserfaringer vil bygge på: Samarbejder med dygtige udeskolelærere og besøg på skoler der praktiserer udeskole. Samarbejder med andre, f.eks. naturvejledere, læreruddannelsen, forskere o.a. Studieture til udlandet og samarbejder med lærere, formidlere og forskere i især Norge og Sverige. Initiering af processer, hvor lærere/læreruddannelse/naturvejledere o.a. aktører sammen udvikler nye ideer og metoder og formidler best practice. Gaver i form af materialer. Tidsplan Udvikling og Udbredelse af Udeskole i Danmark løber over 4 år med ca. ¼ årsværk pr. år. Resultater Projektet skal munde ud i materialer som lærere kan bruge til udeskole og udeundervisning: Undervisningsforløb Aktivitetsideer Leksikonartikler Tegninger og kopiark Fotos Alt kan hentes gratis af alle på og og vil blive formidlet via Skoven i Skolens nyhedsbrev. Derudover skal projektet producere: En pixibog om udeskolens didaktik En netværksskabende platform på Udeskole.dk. Spørgsmål til Forskning- og udviklingsseminar om udeskole Ideer til og diskussion af: metode sikring af faglighed indsamling og udvikling for de ældste elever formidling netværksskabende platform om udeskole Referencer Udeladt af pladshensyn. 14

15 Malene Bendix - Præsentation Udvikling og udbredelse af udeskole i Danmark (UUUD) Oplæg til Forsknings og udviklingsseminar på Skov & Landskab: Udeskole i Danmark, 21. april2009 Malene Bendix (biolog), koordinator, redaktør og skribent for Skoven i Skolen og Udeskole.dk. Kort om Skoven i Skolen Skoven i Skolen blev sat i gang i 1999 af: Dansk Skovforening Friluftsrådet Skov- og Naturstyrelsen Træ Er Miljø Undervisningsministeriet. Projektet formidler ideer til og viden om udeundervisning i skov via bl.a.: ww.w.skoven-i-skolen.dk og 15

16 Analyse 2007 Peter Bentsens forskning: Udeskole på 290 skoler Mange gode spillere på udeskolebanen Hvad er der behov for? Hvad har vi lyst til? Hvor kan Skoven i Skolen gøre en forskel? SiS niche: Maskineri til formidling af viden og ideer til udeundervisning, viden, netværk. => VIDENSLOOP - Indsamling, udvikling, formidling Udvikling og udbredelse af udeskole i DK Indsamling, udvikling og formidling af ideer og undervisningsforløb til: Alle fag og alle klassetrin Alle naturtyper Særligt fokus på: Faglighed, de ældste elever + naturfag (¼ årsværk) 16

17 Metoder til indsamling og udvikling a. Besøg på udvalgte udeskoler + best practice b. Udvikling af nye ideer og koncepter i samarbejder c. Igangsættelse af processer, hvor grupper udvikler nye ideer. d. Gaver Besøg på udvalgte udeskoler Finde skoler med dygtige udeskolelærere (via SIS netværk, Peter Bentsen, UdeskoleNet, kommuner, nordiske netværk) Besøg (deltage i undervisning, tale m lærere + børn) Samarbejder med lærere om formidling af best practise som UVforløb, aktivitetsideer, fotos + evt. andet? Ideer og ønsker til indsamling er velkommen 17

18 Udvikling af nye ideer og koncepter Klima og udeundervisning: Genplant Planeten: Elever planter træer for et bedre klima i 2009 (skoleskove). Nye ude-undervisningsmaterialer om klima, træplantning, handlekompetence og innovation. Nationalt og internationalt aspekt Ideer velkomne Processer til ideudvikling Grupper som udvikler nye ideer og forløb: Frederiksberg Seminarium (januar 2009) Forårsmøde i UdeskoleNet (6. maj 2009) Udeskole i Udskolingen (27. august 2009) mm. ideer? 18

19 Ex: Frederiksberg Seminarium Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Inde Inde Inde Ude Inde: Oplæg om udeskole i teori og praksis Grupper: Forbered et 4 lektioners udeforløb. Grupper: Ditto UV-forløb afprøves i praksis på 4 udeskoler UV-forløb gøres færdige Grupper dannes Oplæg om børn og friluftsliv Frit fag og klasse. Inde-udeinde Disp som SiS Studerende taler med lærere + oplever rutiner. Bearbejdning Cafe præsentation Evaluering UV-forløb på Spørgsmål til seminaret Ideer til og diskussion af f.eks.: Har I metoder/ideer til indsamling af erfaringer på skolerne? Har I ideer til indsamling og udvikling for de ældste elever i naturfag? i mange natur- og kulturtyper? Hvordan arbejder vi med sikring af faglighed? Hvad synes I om open source tanken? Ideer til en netværksskabende platform om udeskole 19

20 Simon Enemærke - Skriftligt oplæg Spot en tomt DeN UrBANe UDeSKoLe Simon Enemærke Speciale ved Skov & Landskab KU Life, Frederiksberg, udarbejdet af Simon Enemærke, december 2008 Vejledere: Richard Hare, landskabsarkitekt mdl og Thomas Barfoed Randrup, landskabsarkitekt mdl Censorer: Søren Robert Lund, landskabsarkitekt maa Bottom, left: Junk playground 1940: Children should learn while they play and have fun, said C.Th. Sørensen. He loved this picture from one of the first junk playgrounds. The children are extremely active and he saw the boy with the level as a future engineer. Photo from the middle of the 1940 s. Bottom, right: Spot en tomt (Spot a lot) The urban outdoor school The same active concentration can be seen with the children in the Spot en tomt project. We can see the two boys in the foreground as contractors in much the same way as C.Th. Sørensen saw his engineers. The joy of creating something on one s own premisses: Junk playground anno 2008 Opposite page: Visualization: a landscape in the city, whose value lies in the fact that it creates a robust and reliable framework that invites fantasy, learning and activity, while urban nature and fresh air are experienced and observed for the benefit of the city, the children and urban life Logo og skilt Logo and signage I foråret 2008 så jeg muligheden for at skabe nyt byliv. Et byliv, som normalt ikke er en del af bykonkurrencernes funklende, velordnede planer og perspektiver. Samtidig så en folkeskolelærer, som har mangeårig erfaring i arbejdet med udeskole, en mulighed for at undervise på en ny måde, der kunne være med til at udvikle elevernes forståelse for og indsigt i den bynatur, de er omgivet af, men ikke kender. Børnene ud i den rå bynatur Mit udgangspunkt var et ønske om at skabe en interaktiv og dynamisk udvikling af byens uudnyttede områder, og derfor udviklede jeg et praktisk hands-on projekt, der skulle danne rammen for en teoretisk udforskning af mulighederne for at oprette ikke-permanente udeskoler i byområder. Projektet gav 60 elever fra 3. og 4. klasse på Bellahøj Skole mulighed for at indtage, planlægge og udforske egne idéer for udformning og brug af en byggetomt mindre end to kilometer fra Rådhuspladsen i København. Elevernes interaktion med jorden, planter og dyr blev tilskyndet bl.a. gennem opgaver, som også bruges i andre udeskoleprojekter. I dette tilfælde var udgangspunkt blot at arbejde med den diversitet, der findes i byens natur. For børnene var de største oplevelser forbundet med planlægningen af deres egne små forsøgsfelter. I planlægningsfasen lignede de små skolehaver, men i udførelsesfasen ændrede de hurtigt karakter til små forsøgsstationer. Børn og lærere fokuserede i langt højere grad på oplevelserne i de observationer, de gjorde sig, end i den egentlige nytte af de grøntsager, de dyrkede. Den megen ukrudt på tomten indgik herved som en del af stedet, frem for noget der absolut skulle bekæmpes. Forsøgsfelterne udviklede sig til små landskabsprojekter, der inkluderede alle de materialer, børnene kunne finde på at slæbe til stedet. Det blev hurtigt tydeligt, at børnene ikke havde nyttehaven som ideal, men i stedet søgte at skabe et sted, hvor de kunne søge læ, hygge og tryghed. De skabte deres egne små åndehuller, hvor hængehøvsbukserne blev slidt på nye steder uden en klart defineret plan eller vision om, hvor de skulle starte eller ende. I stedet blev det en dynamisk proces styret af interaktionen med bynaturen, med de andre elever og deres anerkendelse. Mere end bare en udeskole Casestudiet gav ny indsigt og data til understøttelse af projektets anden agenda. Nemlig idéen om at skoler ville kunne bruge tomter og restarealer andre steder i København. Her, som i casestudiet, bidragede børnenes udeleg og læring til en ny forståelse af bylivet og brugen af byens natur, som noget der kunne arbejdes med under dynamiske og midlertidige forhold. Ganske i modsætning til den måde, vi normalt tænker byens natur parker og legepladser, der er permanente og i høj grad fastlåste i bestemte formsprog. Projektet viser, at børn og læreres kontinuerlige færden og brug af tomten i en midlertidig periode er mulig og udbytterig. Det er påvist, at projektet kan fungere; at det skaber byliv, hvor intet var, og at det kan stoppes, uden protester. Således er der skabt grundlag for lignende projekter på andre af de mere end 80 offentlige og private tomter, der findes i indre København. Konceptet for de fysiske rammer De fysiske rammer for projektet er simple og behøver ikke kræve væsentlige investeringer. Der er tænkt i tre simple elementer. 1. materialer og redskaber; 2. koordinering og 3. formidling i form af en hjemmeside. De fysiske rammer, materialer og redskaber består i projektet af flytbare og genanvendelige delelementer, der normalt forbindes med aktiviteterne på en byggeplads. Der er brugt lave byggepladshegn til indramning af tomten, en container med rum til moderne undervisningsmidler samt haveredskaber. Der er skitseret en væsentlig rolle for en koordinator, der kan fungerer som en mellemmand mellem grundejere, kommune og skole og ellers kan overlade undervisningsforløbet til skole og lærere. Tv. Skrammellegepladsen 1940: Børn skal lære, mens de leger og morer sig, mente C. Th. Sørensen. Han elskede dette billede fra skrammellegepladsens første tid. Børnene er koncentreret aktive, og drengen med vatterpasset så han som en vordende ingeniør. Foto fra midten af 40rne Th. Spot en tomt Den urbane udeskole Den samme aktive koncentration finder man hos børnene i Spot en tomt-projektet. Som to entreprenører ser vi de to drenge i front, som C.Th. Sørensen så sin ingeniør. En glæde ved at skabe noget selv på egne præmisser. Skrammellegpladsen anno 2008 Modstående side. Visualisering: et landskab i byen, hvis værdi ligger i, at det danner en robust og sikker ramme, som indbyder til fantasi, læring og aktivitet, mens bynaturen og den friske luft opleves og betragtes, til glæde for byen, børn og byliv LANDSKAB

21 21

22 Oplevelser af børnenes arbejde Experiencing the children s work Konceptmodel til projektet The project s conceptual model Endelig, som rygraden i projektet, er der skitseret en hjemmeside, der skal gøre det muligt for de relevante aktører (elever, lærere, grundejere og kommune) at mødes og skabe kontakt. På sigt skulle dette simple koncept få børnenes arbejde på tomten til at fremstå som en nonplanlægning af tomten en positiv aktivitet i en given og afgrænset periode. Netop elementet om formidling af projekternes begrænsede levetid er væsentligt, da det kan være med til at skabe en forståelse blandt projektets aktører og byen omkring dette, når projekterne afsluttes. Projektet underbygger en idé om, at midlertidige aktiviteter kan være med til at udvikle og understrege det dynamiske, som en vigtig del af bylivet. Samtidig argumenteres der for, at det kræver mod og vedvarende information at lave midlertidig projekter, så man den dag, hvor projektet lukker, kan finde forståelse frem for protester. Fra skrammellegeplads til den urbane udeskole Sidst men ikke mindst beskriver projektet nogle af de tidligere erfaringer, der er gjort med lignende arbejder, herunder bl.a. C.Th. Sørensens skrammelegepladser i 1940rne og 1950erne. Det illustreres, hvordan dette nye koncept kan medvirke til at skabe de fysiske rammer for, at børnene kan arbejde med deres fantasi, frihed og fysiske udfoldelse i en moderne kontekst, hvor forståelse af miljø og omverden indgår. Vi ser, hvordan lærerne får mulighed for konkret at lære børnene om miljøet og bynaturen, samtidig med at børnene er fysisk aktive og konstruerer noget selvvalgt. På samme måde som C.Th. Sørensen med sit projekt ønskede, at børnene skulle ud af lejlighederne og indgå i byen, gør den urbane udeskole det muligt for børn at komme ud af skolerne og institutionerne og ud i byen. Børnene bliver til en del af bylivet, og der opstår det, jeg i projektet kalder positivt bagsidebyliv. En til tider glemt bylivsdimension kan på disse steder få en renæssance: plads til børnenes glæde, opfindsomhed og kreativitet. Den samme fordybelse, glæde og kreativitet, som C.Th. Sørensen så hos børnene på skrammellegepladsen i Emdrup i 1940rne, sås også på tomten ved Ågade i Tomterne vil blomstre de kommende år Den urbane udeskole blev som idé startet på græsrodsniveau ved et sammentræf af kreative tanker. På den ene side et ønske om nye muligheder for naturundervisning for byens folkeskoler, på den anden side et ønske om at skabe nyt byliv. Byliv, hvor byens børns leg og læring igen bliver synliggjort og ikke begrænset af gennemdesignede, pæne og permanente legepladser. En by, hvor planlægningen for en stund overlades til andre end det etablerede planapparat. Projektet giver et bud på, hvordan dette planapparat for en stund kan give plads til det dynamiske og ikke planlagte uden for rammerne af den konventionelle designproces. Med baggrund i tidens finansielle krise kan vi i de kommende år forvente at se endnu flere tomter ligge brak i København. Dette projekt giver et bud på, hvordan de kan gøres brugbare og gives en ny og midlertidig identitet og derved være en ressource for byen og dens indbyggere. Projektet kan ses og downloades på www. lanarki.com Simon Enemærke, landskabsarkitekt mdl LANDSKAB

23 1 Simon 1 Enemærke - Præsentation 2 2 SPOT SPOT EN EN TOMT TOMT Den Urbane Den UdeSkole Urbane UdeSkole TOMT Jordstykke hvor d get en bygning, el TOMT skal opføres en by Jordstykke hvor d (Ordbog over det danske spro get en bygning, el skal opføres en by (Ordbog over det danske spro giver plads til leg og læring i byens ubenyttede vilde natur giver plads til leg og læring i byens ubenyttede vilde natur Simon Enemærke - speciale i landskabsarkitektur Skov & Landskab - LIFE - KU Simon Enemærke - speciale i landskabsarkitektur Skov & Landskab - LIFE - KU 2 N TOMT TOMT Jordstykke hvor der har ligget en bygning, el. hvor der skal opføres en bygning. (Ordbog over det danske sprog, 2008) s til leg og læring yttede vilde natur bsarkitektur Skov & Landskab - LIFE - KU IDÉEN 4 IDÉEN I KLASSELOKALET I KLASSELOKALET Vi skal passe på miljøet. Undgå forurening, så vi, dyr og planter har de bedste betingelser for at leve og vokse. Vi skal passe på miljøet. Undgå forurening, så vi, dyr og planter har de bedste betingelser for at leve og vokse. Men når der er forurenet her i vores by, hvordan kan det så være at planterne gror? Men når der er forurenet her i vores by, hvordan kan det så være at planterne gror? PROBLEMFORMULERING Projektet ønskede at afdække: Hvilke potentialer og m PROBLEMFORMULERING for skolers brug af tomte Projektet ønskede at afdække: København? Hvilke potentialer og m for skolers brug af tomte Samt undersøge sandhedsværdien i København? Skolers brug af tomter ændre dynamikken i bye Samt undersøge sandhedsværdien i Et lag bidragende med e Skolers midlertidigt brug byliv af tomter - børns ændre dynamikken i bye Et lag bidragende med e midlertidigt byliv - børns I DEN URBANE UDESKOLE I DEN URBANE UDESKOLE 4 23

24 udviklingsområde 4 PROBLEMFORMULERING Projektet ønskede at afdække: Hvilke potentialer og muligheder der er for skolers brug af tomter og restarealer i København? Samt undersøge sandhedsværdien i tesen: Skolers brug af tomter og restarealer vil ændre dynamikken i byen med et nyt lag. Et lag bidragende med en ny for form for midlertidigt byliv - børns læring og udeleg. 5 KONCEPTFORSLAG SKOLE redskabsskur/ udkigspost/ muldtoilet vild vegetation forsøgsfelt/have jordprøve byen evt. tilkørt jord oplysningtavle hegn/afgrænsning 6 DEL 1 - BAGSIDEBYLIV BAGSIDEBYLIV Det alternative byliv som indnder sige på byens bagsider, dvs. på tomter og andre restarealer. 24 7

25 derude var der jo kontant afregning ved brændenælden Niklas Christense (2008), lærer Bellahøj Skole 8 tant den 8), lærer Bellahøj Skole 9 10 mere spændende og vildt Susanne Carl (2008), lærer Bellahøj Skole "...de skulle udnytte det, der var og nu engang kom op. Lisbet Gilbe (2008), lærer Bellahøj Skole For syg en snegl! Hanan Kassem (2008), 4.V Bellahøj Skole 25

26 10 10 "...de skulle udnytte det, der var og nu "...de skulle udnytte engang kom op. det, der var og nu engang kom op. Lisbet Gilbe (2008), lærer Bellahøj Skole Lisbet Gilbe (2008), lærer Bellahøj Skole ankomst 32 spotstikken klargøring jordprøven haven 1423 undersøgelsen resultatet hjerterummet 1623 pausen emneugen opgaven 12 12SPOTSTIKKEN OG FÆRDEN S R Q P O N M L K Matewos Mads 1 Carl U S R Q P O N M L K Matewos Mads 1 Carl 2 Jonas Yassine Letu 2 Jonas Zana Louise Yassine Letu Danial? Daniel Jonas Jonas Ibis Ibis Jonas Ibis Jonas Lirim Lirim Afrim Lirim Afrim Afrim Ali Ali Ibis Danial? Daniel Jonas Jonas Ibis Ibis Jonas Ibis Jonas Lirim Lirim Afrim Lirim Afrim Afrim Ali Ali Ibis Phillip Phillip Saadaf Raza Ibis Raza? Phuvs Muhammed Phillip Nicklas Phillip Nicklas Phillip Raza Muhammed Muhammed Phillip Phillip Raza Raza? Nicklas Sarah N 4 R Q P U S 3V = GRØN 3U = RØD Phuvs 4V = BLÅ O N Raza M L Muhammed Maria Oliver Muhammed Oscar Maria Sarah Oliver Muhammed Oscar I K Mahad I N 26 O N M = HAVE =HJERTERUM L F E D C B A C B A Ssarai H G F E D Helena Zana Amanda 1 2 Oliver Ella Ella Nihad Haider Nihad EllaHelene Ella EllaTøre Emma Büsra Zenelji Tøre BüsraCiwan Helene Tøre Helene HeleneTøre Ella Ella Stine Helene Büsra INDGANG Zenelji Haider Haider Haider Leorand Oliver Maria Ella Nihad EllaMaria Haider Maria Haider Nihad Leorand EllaMaria Ella EllaTøreHelene Leorand Zenelji Emma Büsra Leorand Tøre Büsra Ciwan Helene Tøre Helene HeleneTøre Ella Ella Stine Helene Büsra Elizabeth Susanna 3 4 Carl Phuvs J J 3 INDGANG Zenelji Haider Haider Haider Leorand Maria Maria Haider Maria Leorand Maria Leorand Leorand Elizabeth Susanna Matewos I H Elizabeth Rikke Jonas Yassine Jonas Ciwan Susanna Yasmin Kaotar Amanda Karen G F =GÅET I SKOV E Susanna Tøre Elizabeth Büsra D C Alejna B A 4 Carl K 2 Elizabeth Zana Zana 1 Phuvs R Q P U S 3V = GRØN 3U = RØD 4V = BLÅ G TobiasTobias Oliver Amin Danilo Phillip Signe Alexander Ciwan Muhammed Danilo Signe Danilo Manus Oscar Besart Danilo Signe Stine Alexander OscarRikke Danilo Salem Rikke Danilo Signe Oliver Hanan Salem Besurt Phuvs Oscar Oliver Salem Manus Oliver Deniz Emma Deniz Ciwan Alexander Line Amin OliverSalem Rubina Nicklas Manus Ciwan Rikke Yassine Fauzia TobiasTobias Oliver Amin Alexander Line Mikkel Danilo Phillip Signe Alexander Stine Ciwan Muhammed Ssarai Stine Amanda Danilo? Oliver Fauzia Signe Matewos Danilo Karen Tobias Mikkel Helena Karen Deniz Manus Matewos Stine Oscar Besart Fauzia Oliver Tobias Carl Amin Signe Danilo Alexander Mikkel Oliver Stine Mads Yasmin Yasmin Rikke Oscar Danilo Amanda Salem Oliver Taner Rikke Danilo Stine Karen Hanan Mikkel Signe Oliver Salem Besurt Helene Karen Line Carl Phuvs Oscar Oliver Fauzia Tobias Salem Fauzia Manus Tobias Besurt Deniz Oliver Deniz Emma Ciwan Taner Helena Helene Line Danilo Alexander Oliver Mikkel Amin Carl OliverSalem Helena Rubina Besurt Line Fauzia Ciwan Rikke FauziaNicklas Manus Yassine Leorand Karen Taner Alexander Line Line Mikkel Amanda Mads Amanda Helena Tobias Carl Taner Line Carl Helena Mikkel Salem Matewos Stine Amanda? Oliver Fauzia? Blerina Mikkel Manus Karen Matewos Mads Helena Stine Karen Tobias Mikkel Matewos Fauzia Oliver Tobias Carl Amin Mikkel Oliver Mads Yasmin Yasmin Amanda Oliver Taner Stine Karen Mikkel Yousef Karen Line Carl? RubinaHelene Yousef Fauzia Tobias Fauzia Emma Tobias Besurt Yousef Amin Taner Helena Helene Danilo Louise? Oliver Mikkel Phuvs Carl Helena Besurt Line Fauzia Louise Leorand Karen Louise Rubina Taner Line Amanda PhuvsRubina Mads Amanda Helena Tobias Taner Carl Yousef Hanan? Line Carl Helena Mikkel Salem Signe Matewos? Blerina Mikkel Manus Mads Elizabeth Zana Helena Zana Yousef Amanda? Rubina Zana Yousef Emma Yousef Amin? Louise Phuvs Louise Louise Rubina Jonas PhuvsRubina Yassine Yousef Hanan? Jonas Signe Ciwan = VILDNIS = HAVE =HJERTERUM H Stine Deniz Mahad Mahad Amin Amin Phuvs J Ali Ardita Saadaf Ibis Ali Nicklas Phillip Zana Louise Mahad Amin Amin Phuvs Ali J Kaotar Kaotar Kaotar Kaotar Yasmin Iris? Ardita Leorand ArditaHaider Blerina Letu Helena Jonas Ardita Yassine Ardita Iris Kaotar? Ardita Büsra Kaotar Kaotar Kaotar Ali Ardita Kaotar Yasmin Iris? Ardita Leorand ArditaHaider Blerina Letu Helena Jonas Ardita Yassine Ardita Iris Kaotar? Büsra Ardita Matewos I = VILDNIS Alejna H Elizabeth Rikke G Susanna Yasmin Kaotar Amanda Karen F =GÅET I SKOV E Susanna Tøre Elizabeth Büsra D REDSKABSSKUR U REDSKABSSKUR SPOTSTIKKEN OG FÆRDEN C B A

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Sport for the elderly

Sport for the elderly Sport for the elderly - Teenagers of the future Play the Game 2013 Aarhus, 29 October 2013 Ditte Toft Danish Institute for Sports Studies +45 3266 1037 ditte.toft@idan.dk A growing group in the population

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Financial Literacy among 5-7 years old children

Financial Literacy among 5-7 years old children Financial Literacy among 5-7 years old children -based on a market research survey among the parents in Denmark, Sweden, Norway, Finland, Northern Ireland and Republic of Ireland Page 1 Purpose of the

Læs mere

Managing stakeholders on major projects. - Learnings from Odense Letbane. Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S

Managing stakeholders on major projects. - Learnings from Odense Letbane. Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S Managing stakeholders on major projects - Learnings from Odense Letbane Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S Light Rail Day, Bergen 15 November 2016 Slide om Odense Nedenstående

Læs mere

Roskilde Universitet Jeanette Lindholm PHD-.student

Roskilde Universitet Jeanette Lindholm PHD-.student Roskilde Universitet Jeanette Lindholm PHD-.student jeaneli@ruc.dk Recognition of Prior Learning in Health Educations JEANETTE LINDHOLM PHD-STUDENT Research question How do RPL students experience themselves

Læs mere

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools PositivitiES er et Comenius Multilateral europæisk projekt, som har til formål at

Læs mere

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions.

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. 1 SPOT Music. Film. Interactive. Velkommen. Program. - Introduktion - Formål og muligheder - Målgruppen - Udfordringerne vi har identificeret

Læs mere

GUIDE TIL BREVSKRIVNING

GUIDE TIL BREVSKRIVNING GUIDE TIL BREVSKRIVNING APPELBREVE Formålet med at skrive et appelbrev er at få modtageren til at overholde menneskerettighederne. Det er en god idé at lægge vægt på modtagerens forpligtelser over for

Læs mere

1 s01 - Jeg har generelt været tilfreds med praktikopholdet

1 s01 - Jeg har generelt været tilfreds med praktikopholdet Praktikevaluering Studerende (Internship evaluation Student) Husk at trykke "Send (Submit)" nederst (Remember to click "Send (Submit)" below - The questions are translated into English below each of the

Læs mere

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August 2017 Application form Must be completed on the computer in Danish or English All fields are mandatory PERSONLIGE

Læs mere

Brug af logbog i undervisning. Karen Lauterbach Center for Afrikastudier Adjunktpædagogikum 19. Juni 2013

Brug af logbog i undervisning. Karen Lauterbach Center for Afrikastudier Adjunktpædagogikum 19. Juni 2013 Brug af logbog i undervisning Karen Lauterbach Center for Afrikastudier Adjunktpædagogikum 19. Juni 2013 Motivation og projektidé Modsætning mellem undervisningsideal (deltagende og reflekterende studerende

Læs mere

Evaluering af Master in Leadership and Innovation in Complex Systems

Evaluering af Master in Leadership and Innovation in Complex Systems Evaluering af Master in Leadership and Innovation in Complex Systems På masteruddannelsen i Leadership and Innovation in Complex Systems blev der i efteråret 2009 udbudt undervisning i følgende to moduler:

Læs mere

Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level.

Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level. Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level Application form Must be completed on the computer in Danish or English All

Læs mere

Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013

Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013 E-travellbook Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013 ITU 22.05.2013 Dreamers Lana Grunwald - svetlana.grunwald@gmail.com Iya Murash-Millo - iyam@itu.dk Hiwa Mansurbeg - hiwm@itu.dk Jørgen K.

Læs mere

I henhol til informationen givet i tryksagen Nationalt testcenter for vindmøller i Østerild Klitplantage fremsender undertegnede følgende forslag:

I henhol til informationen givet i tryksagen Nationalt testcenter for vindmøller i Østerild Klitplantage fremsender undertegnede følgende forslag: Page 1 of 2 Hansen, Gitte Fra: Brøndum, Jette Sendt: 19. oktober 2009 13:34 Til: 'chris@jorgensen.com' Cc: Brøndum, Jette Emne: VS: Testcenter til vindmøller Niels Christian Jørgensen: Forslag Opførelse

Læs mere

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning?

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? eller knudramian.pbwiki.com www.regionmidtjylland.dkc Indhold Professionsforskning til problemløsning eller som slagvåben? Hvad er forskning? Hvad

Læs mere

Lidt om udeskole- og den nyeste forskning

Lidt om udeskole- og den nyeste forskning Institut for Idræt og Ernæring Lidt om udeskole- og den nyeste forskning Karen Barfod Formand UdeskoleNet Konsulent Udvikling af Udeskole PhD studerende TEACHOUT Koordinator af VIA OUT Udeskole er pædagogiske

Læs mere

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Fortæl om Ausumgaard s historie Der er hele tiden snak om værdier, men hvad er det for nogle værdier? uddyb forklar definer

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Panorama billede fra starten den første dag i 2014 Michael Koldtoft fra Trolling Centrum har brugt lidt tid på at arbejde med billederne fra

Læs mere

Forskningsprojekt og akademisk formidling - 13. Formulering af forskningsspørgsmål

Forskningsprojekt og akademisk formidling - 13. Formulering af forskningsspørgsmål + Forskningsprojekt og akademisk formidling - 13 Formulering af forskningsspørgsmål + Læringsmål Formulere det gode forskningsspørgsmål Forstå hvordan det hænger sammen med problemformulering og formålserklæring/motivation

Læs mere

A Strategic Partnership between Aarhus University, Nykredit & PwC. - Focusing on Small and Medium-sized Enterprises

A Strategic Partnership between Aarhus University, Nykredit & PwC. - Focusing on Small and Medium-sized Enterprises A Strategic Partnership between Aarhus University, Nykredit & PwC - Focusing on Small and Medium-sized Enterprises 04-12-2013 1 Why Danmark vinder bronze i innovation, men sakker bagud i forhold til vores

Læs mere

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22.

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22. Bøger på engelsk How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics Al-Anons grundbog på engelsk, der indfører os i Al- Anon programmet. Om Al-Anons historie, om forståelse af os selv og alkoholismen.

Læs mere

Vidensdeling. om - og med - IKT. Bo Grønlund

Vidensdeling. om - og med - IKT. Bo Grønlund Vidensdeling om - og med - IKT Denne workshop vil give indblik i, hvordan lærere på gymnasiet kan fremme og systematisere vidensdeling omkring brug af IKT i undervisningen, samt hvordan gymnasiers ledelser

Læs mere

mandag den 23. september 13 Konceptkommunikation

mandag den 23. september 13 Konceptkommunikation Konceptkommunikation Status... En række koncepter, der efterhånden har taget form Status......nu skal vi rette os mod det færdige koncept idé 1 idé 2 How does it fit together Mixing and remixing your different

Læs mere

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen The X Factor Målgruppe 7-10 klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen Læringsmål Eleven kan give sammenhængende fremstillinger på basis af indhentede informationer Eleven har viden om at søge og

Læs mere

New Nordic Food 2010-2014

New Nordic Food 2010-2014 New Nordic Food 2010-2014 Mads Randbøll Wolff Senior adviser Nordic Council of Ministers New Nordic Food The questions for today concerning New Nordic Food: - What is the goal for New Nordic Food? - How

Læs mere

To the reader: Information regarding this document

To the reader: Information regarding this document To the reader: Information regarding this document All text to be shown to respondents in this study is going to be in Danish. The Danish version of the text (the one, respondents are going to see) appears

Læs mere

Semco Maritime - Vækst under vanskelige vilkår. Offshoredag 2009 Vice President Hans-Peter Jørgensen

Semco Maritime - Vækst under vanskelige vilkår. Offshoredag 2009 Vice President Hans-Peter Jørgensen Semco Maritime - Vækst under vanskelige vilkår Offshoredag 2009 Vice President Hans-Peter Jørgensen Agenda Semco Maritime forretningen Vækst via internationalisering Fremtidig vækststrategi Konsekvenser

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2014

Trolling Master Bornholm 2014 Trolling Master Bornholm 2014 (English version further down) Den ny havn i Tejn Havn Bornholms Regionskommune er gået i gang med at udvide Tejn Havn, og det er med til at gøre det muligt, at vi kan være

Læs mere

Øjnene, der ser. - sanseintegration eller ADHD. Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen

Øjnene, der ser. - sanseintegration eller ADHD. Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen Øjnene, der ser - sanseintegration eller ADHD Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen Professionsbachelorprojekt i afspændingspædagogik og psykomotorik af: Anne Marie Thureby Horn Sfp o623 Vejleder:

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Modtageklasser i Tønder Kommune

Modtageklasser i Tønder Kommune Modtageklasser i Tønder Kommune - et tilbud i Toftlund og Tønder til børn, der har behov for at blive bedre til dansk TOFTLUND TØNDER Hvad er en modtageklasse? En modtageklasse er en klasse med særligt

Læs mere

NICE Forum Ph.d. foreløbige eksplorative resultater. Ph.d. studerende - Claire Forder, NICE, Cphbusiness & RUC

NICE Forum Ph.d. foreløbige eksplorative resultater. Ph.d. studerende - Claire Forder, NICE, Cphbusiness & RUC NICE Forum Ph.d. foreløbige eksplorative resultater Ph.d. studerende - Claire Forder, NICE, Cphbusiness & RUC Agenda 1. Ph.d. forsknings mål 2. Foreløbige resultater Nyt for den akademiske verden Nyt (?)

Læs mere

Handlingens rum versus det sociale rum

Handlingens rum versus det sociale rum Handlingens rum versus det sociale rum Marie Louise Bjørn & Pernille Clausen Nymand Stud.mag. i Læring og Forandringsprocesser Institut for Læring og Filosofi Aalborg Universitet Abstract Formålet med

Læs mere

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d.

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSCAPE SPRAWL Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSKABSSPREDNING Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. I Center for Strategisk Byforskning har vi de sidste 10 år

Læs mere

Den uddannede har viden om: Den uddannede kan:

Den uddannede har viden om: Den uddannede kan: Den uddannede har viden om: Den uddannede kan: Den uddannede kan: Den studerende har udviklingsbaseret viden om og forståelse for Den studerende kan Den studerende kan Den studerende har udviklingsbaseret

Læs mere

IAIMTE 2015 Mønstre og perspektiver i den internationale forskning sammenholdt med danskdidaktisk forskning

IAIMTE 2015 Mønstre og perspektiver i den internationale forskning sammenholdt med danskdidaktisk forskning IAIMTE 2015 Mønstre og perspektiver i den internationale forskning sammenholdt med danskdidaktisk forskning Hver enkelt ytring er naturligvis individuel, men enhver sfære inden for sprogbrugen udvikler

Læs mere

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK)

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Information Systems ICT Welcome to Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Agenda Autumn Meeting 2013 Thursday 24:th of October 10:00 Velkomst. Status fra formanden og gennemgang af program for høstmødet

Læs mere

Boligsøgning / Search for accommodation!

Boligsøgning / Search for accommodation! Boligsøgning / Search for accommodation! For at guide dig frem til den rigtige vejledning, skal du lige svare på et par spørgsmål: To make sure you are using the correct guide for applying you must answer

Læs mere

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard)

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) På den allerførste skoledag fik de farver og papir. Den lille dreng farved arket fuldt. Han ku bare ik la vær. Og lærerinden sagde: Hvad er

Læs mere

International Community. Fyrtårnet for international arbejdskraft og deres familier i Business Region Aarhus

International Community. Fyrtårnet for international arbejdskraft og deres familier i Business Region Aarhus Fyrtårnet for international arbejdskraft og deres familier i Business Region Aarhus International Community er Netværket for udenlandske medarbejdere og deres medfølgende familier i Østjylland Serviceportalen

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 English version further down Så var det omsider fiskevejr En af dem, der kom på vandet i en af hullerne, mellem den hårde vestenvind var Lejf K. Pedersen,

Læs mere

Idrættens Eventmanagement Uddannelse: Hvervekampagne / Building a bid strategy. Dragør April 29, 2013

Idrættens Eventmanagement Uddannelse: Hvervekampagne / Building a bid strategy. Dragør April 29, 2013 Idrættens Eventmanagement Uddannelse: Hvervekampagne / Building a bid strategy Dragør April 29, 2013 Program: 13:30-15:00 Om hvervekampagner 15:00-15:15 Introduktion to Group Work 15:15-16:15 Kaffe / Group

Læs mere

Jette Fugl, KUBIS, Mette Bechmann, CBS, Thomas Vibjerg Hansen, AUB og Jens Dam, SDU

Jette Fugl, KUBIS, Mette Bechmann, CBS, Thomas Vibjerg Hansen, AUB og Jens Dam, SDU ANSØGER KUBIS OG CBS ØKONOMISK / JURIDISK ANSVARLIG KUBIS v Hans Kristian Mikkelsen PROJEKTBESKRIVELSE OG TIDSPLAN 19. TITEL (100 tegn) Levende læring Udvikling af biblioteksfaglig digitale læringsobjekter

Læs mere

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension DK - Quick Text Translation HEYYER Net Promoter System Magento extension Version 1.0 15-11-2013 HEYYER / Email Templates Invitation Email Template Invitation Email English Dansk Title Invitation Email

Læs mere

KEA The sky is the limit 20. November 2013

KEA The sky is the limit 20. November 2013 KEA The sky is the limit 20. November 2013 Agenda Kort om Dansk Standard og standarder Dansk Standard er den nationale standardiseringsorganisation i Danmark Omsætning DKK 194 mio.kr. 160 medarbejdere

Læs mere

Sports journalism in the sporting landscape

Sports journalism in the sporting landscape Sports journalism in the sporting landscape - Blind spots of the journalists Foto: Bjørn Giesenbauer/Flickr Play the Game 2013 Aarhus, 30 October 2013 Ditte Toft Danish Institute for Sports Studies/Play

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2014

Trolling Master Bornholm 2014 Trolling Master Bornholm 2014 (English version further down) Så er ballet åbnet, 16,64 kg: Det er Kim Christiansen, som i mange år også har deltaget i TMB, der tirsdag landede denne laks. Den måler 120

Læs mere

Hvad skal vi leve af i fremtiden?

Hvad skal vi leve af i fremtiden? Konkurrenceevnedebat: Hvad skal vi leve af i fremtiden? Mandag den 3. november 2014 www.regionmidtjylland.dk 1 Agenda Globalisering og dens udfordringer Væsentlige spørgsmål Eksempler 2 www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

Measuring the Impact of Bicycle Marketing Messages. Thomas Krag Mobility Advice Trafikdage i Aalborg, 27.08.2013

Measuring the Impact of Bicycle Marketing Messages. Thomas Krag Mobility Advice Trafikdage i Aalborg, 27.08.2013 Measuring the Impact of Bicycle Marketing Messages Thomas Krag Mobility Advice Trafikdage i Aalborg, 27.08.2013 The challenge Compare The pilot pictures The choice The survey technique Only one picture

Læs mere

Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen

Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen Engelsk niveau E, TIVOLI 2004/2005: in a British traveller s magazine. Make an advertisement presenting Tivoli as an amusement park. In your advertisement,

Læs mere

Ledersession for ældreomsorgs-,

Ledersession for ældreomsorgs-, Ledersession for ældreomsorgs-, sundhedschefer Agenda High Impact Leadership Behaviors Self-Assessment Tool Which of these factors do you want to focus on? Which do you not find important? Improvement

Læs mere

Program Mandag den 13. november 2017 (kun danske deltagere) Indenrigsfly til Københavns Lufthavn: Billund, Aalborg, Sønderborg, Karup

Program Mandag den 13. november 2017 (kun danske deltagere) Indenrigsfly til Københavns Lufthavn: Billund, Aalborg, Sønderborg, Karup Kursusprogram Hands on international cooperation Fire dages seminar om den internationale dimension - heraf to dages kontaktseminar sammen med lærere fra hele Europa Riga, Letland 13.-16. november 2017

Læs mere

Vadehavsforskning 2015

Vadehavsforskning 2015 Vadehavsforskning 2015 Borgere, brugere og lokal sammenhængskraft i Vadehavsområdet v/ Charlotte Jensen Aarhus Universitet Oplæg 1. Faglig baggrund 2. Forskning i Vadehavsområdet indtil nu (vadehavspolitik)

Læs mere

Flag s on the move Gijon Spain - March 2010. Money makes the world go round How to encourage viable private investment

Flag s on the move Gijon Spain - March 2010. Money makes the world go round How to encourage viable private investment Flag s on the move Gijon Spain - March 2010 Money makes the world go round How to encourage viable private investment Local action groups in fisheries areas of Denmark Nordfyn The organization of FLAG

Læs mere

Muligheder og begrænsninger for udeskole i den danske grundskole

Muligheder og begrænsninger for udeskole i den danske grundskole Muligheder og begrænsninger for udeskole i den danske grundskole Friluftskonference 9. juni 2011 Spejdercenter Sletten, Silkeborg Peter Bentsen Videncenter for Friluftsliv og Naturformidling Agenda Hvad

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: MA Cognitive Semiotics. Navn på universitet i udlandet: Tartu University.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: MA Cognitive Semiotics. Navn på universitet i udlandet: Tartu University. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: MA Cognitive Semiotics Navn på universitet i udlandet: Tartu University Land: Estonia Periode: Fra: 02.2012 Til: 06.2012 Udvekslingsprogram:

Læs mere

Aktivering af Survey funktionalitet

Aktivering af Survey funktionalitet Surveys i REDCap REDCap gør det muligt at eksponere ét eller flere instrumenter som et survey (spørgeskema) som derefter kan udfyldes direkte af patienten eller forsøgspersonen over internettet. Dette

Læs mere

Erfaringsopsamling fra case

Erfaringsopsamling fra case Erfaringsopsamling fra case s samt læringsteori og læringsstil Midler/program: Erfaringsopsamling fra case s Læringsteori Læringsstiltest Erfaringsopsamling fra case Case-opstart (trin -) Indsamling af

Læs mere

From innovation to market

From innovation to market Nupark Accelerace From innovation to market Public money Accelerace VC Private Equity Stock market Available capital BA 2 What is Nupark Accelerace Hands-on investment and business developmentprograms

Læs mere

Voice of the People. Manuscript The Parliament in Latvia TVMV, Denmark. Production-team: Reporter: Jesper Mortensen

Voice of the People. Manuscript The Parliament in Latvia TVMV, Denmark. Production-team: Reporter: Jesper Mortensen Voice of the People Manuscript The Parliament in Latvia TVMV, Denmark Production-team: Reporter: Jesper Mortensen Photographer: Lars Damgaard Nielsen Editing: Jesper Mortensen Places of shooting: Riga,

Læs mere

Titel: Barry s Bespoke Bakery

Titel: Barry s Bespoke Bakery Titel: Tema: Kærlighed, kager, relationer Fag: Engelsk Målgruppe: 8.-10.kl. Data om læremidlet: Tv-udsendelse: SVT2, 03-08-2014, 10 min. Denne pædagogiske vejledning indeholder ideer til arbejdet med tema

Læs mere

Appendix A. E-mail correspondence with Fyrvaerkeri.dk:

Appendix A. E-mail correspondence with Fyrvaerkeri.dk: Appendix A E-mail correspondence with Fyrvaerkeri.dk: Fra: Mette Jørvad Niess MEJN@ucl.dk Emne: SV: Projekt til fyrværkeri Til: "dste06@media.aau.dk" dste06@media.aau.dk Cc: "Kathrine Møgelbjerg Jørgensen"

Læs mere

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Bianca Albers Familie og Evidens Center Fokus for oplægget Evidens Ledelse Implementering Outcome Evidensbaseret vs. evidensinformeret

Læs mere

Danske elevers oplevelser af og syn på udeskole

Danske elevers oplevelser af og syn på udeskole Danske elevers oplevelser af og syn på udeskole Lærke Mygind, Steno Diabetes Center, Niels Ejbye-Ernst, VIAUC & Peter Bentsen, Steno Diabetes Center (2016) Udarbejdet i forbindelse med projekt Udvikling

Læs mere

COACH NETWORK MEETING

COACH NETWORK MEETING COACH NETWORK MEETING Tommerup d. 1 The presentation: Split into 4 parts: Who am i? Pre Post Ask questions anytime 2 Who am i? 23 years old Started my career in Vildbjerg Svømmeklub in 2010 Became assistant

Læs mere

Velfærdsteknologi i det nordiske samarbejde Seniorrådgiver Dennis C. Søndergård, Nordens Velfærdscenter

Velfærdsteknologi i det nordiske samarbejde Seniorrådgiver Dennis C. Søndergård, Nordens Velfærdscenter TROMSØ 2015 Velfærdsteknologi i det nordiske samarbejde Seniorrådgiver Dennis C. Søndergård, Nordens Velfærdscenter 18-06-2015 Nordic Centre for Welfare and Social Issues 1 Nordisk Ministerråd Blandt verdens

Læs mere

ÉN REGION ÉT PROJEKT. Projekt Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft II - 2012-2015

ÉN REGION ÉT PROJEKT. Projekt Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft II - 2012-2015 Tiny Maerschalk Head of International Community v/erhverv Aarhus Flyttet til Danmark i August 1997 Uddannelse: Cand.ling.merc (Belgien) Socialrådgiver (Danmark) Erfaring: Event Coordinator ved International

Læs mere

VidenForum Fokus på viden Viden i fokus

VidenForum Fokus på viden Viden i fokus VidenForum inviterer til seminarrække - Learn how to improve your intelligence and market analysis capabilities VidenForum har fornøjelsen at præsentere en række spændende seminarer i samarbejde med Novintel

Læs mere

Teknologi & Uddannelse

Teknologi & Uddannelse Teknologi & Uddannelse ~Access determinisme? Samspillet mellem teknologi og samfund We don't need no school...experience strongly suggests that an incremental increase of more of the same building schools,

Læs mere

The story of Friluftsfrämjandet a non-profit Outdoor association, educate group leaders 1892 Urbanisation Physical activities as healthcare, a ski organization 1900 Railway expansion Healthier children

Læs mere

Byens Rum. The Meaningful City of Tomorrow

Byens Rum. The Meaningful City of Tomorrow Byens Rum The Meaningful City of Tomorrow The vision of the future is always changing, dependent of the technology and knowledge on all fields: If you design the best building you know to design, that's

Læs mere

EVENT DESCRIPTION RES-e Regions

EVENT DESCRIPTION RES-e Regions EVENT DESCRIPTION RES-e Regions Title: Visions for Solar Energy & Sustainable Energy Systems for Cities Date & location: 18 April 2007, Copenhagen Organizer: SolarCity Copenhagen and DTI Number of Participants:

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 English version further down Der bliver landet fisk men ikke mange Her er det Johnny Nielsen, Søløven, fra Tejn, som i denne uge fangede 13,0 kg nord for

Læs mere

KLAR TIL NYE MULIGHEDER

KLAR TIL NYE MULIGHEDER KLAR TIL NYE MULIGHEDER Dagens program Klar til nye muligheder 24. november 2014 Råhavegaard Maribovej 9, 4960 Holeby. 8:30 09:00 Kaffe og registrering på Råhavegaard 09:00 11:00 Rundvisning på byggepladserne

Læs mere

YNKB TEMA 6. Adventure Playgrounds Copenhagen 2003

YNKB TEMA 6. Adventure Playgrounds Copenhagen 2003 YNKB TEMA 6 YNKB TEMA 6-2003 Baldersgade 70 st tv DK 2200 N tlf +45 35851037 fax +45 35851837 www.ynkb.dk ISSN 1602-2815 Adventure Playgrounds Copenhagen 2003 The idea for adventure playgrounds originated

Læs mere

Åbenhed i online uddannelser

Åbenhed i online uddannelser Åbenhed i online uddannelser Christian Dalsgaard (cdalsgaard@tdm.au.dk) Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier Aarhus Universitet Formål Hvad er de pædagogiske og uddannelsesmæssige muligheder

Læs mere

Barnets navn: Børnehave: Kommune: Barnets modersmål (kan være mere end et)

Barnets navn: Børnehave: Kommune: Barnets modersmål (kan være mere end et) Forældreskema Barnets navn: Børnehave: Kommune: Barnets modersmål (kan være mere end et) Barnets alder: år og måneder Barnet begyndte at lære dansk da det var år Søg at besvare disse spørgsmål så godt

Læs mere

Læring & Medier (LOM) nr. 12-2014 ISSN: 1903-248X. Læring og Medier (LOM) nr. 12, 2014: Digitalisering af færdighedstræning og laboratorieøvelser

Læring & Medier (LOM) nr. 12-2014 ISSN: 1903-248X. Læring og Medier (LOM) nr. 12, 2014: Digitalisering af færdighedstræning og laboratorieøvelser Call (dansk) Læring og Medier (LOM) nr. 12, 2014: Digitalisering af færdighedstræning og laboratorieøvelser Peter Fridorff-Jens E-læringskonsulent Center for Online og Blended learning Københavns Universitet.

Læs mere

Medinddragelse af patienter i forskningsprocessen. Hanne Konradsen Lektor, Karolinska Institutet Stockholm

Medinddragelse af patienter i forskningsprocessen. Hanne Konradsen Lektor, Karolinska Institutet Stockholm Medinddragelse af patienter i forskningsprocessen Hanne Konradsen Lektor, Karolinska Institutet Stockholm Værdi eller politisk korrekt (formentlig krav i fremtidige fondsansøgninger) Hurtigere, effektivere,

Læs mere

Vejledning til brugen af bybrandet

Vejledning til brugen af bybrandet Vejledning til brugen af bybrandet Indhold Hvorfor bruge bybrandet? s. 3-4 Inspiration/ big idea s. 5-10 Syv former for bybranding s. 11-18 Brug af logoet s. 19-21 Find desuden flere cases, designelementer

Læs mere

Kosmos og Kaos en case om målrettet innovation

Kosmos og Kaos en case om målrettet innovation Kosmos og Kaos en case om målrettet innovation IKI 12.3.2009 Præsentation ved Thomas Mathiasen Faciliterer innovation Opfindelser på opfordring Få de rigtige idéer og før dem ud i livet Case: Mælkeanalyse

Læs mere

VPN VEJLEDNING TIL MAC

VPN VEJLEDNING TIL MAC VPN VEJLEDNING TIL MAC MAC OS X 1 VPN VEJLEDNING TIL MAC Formålet med en VPN forbindelse er, at du kan tilgå nogle af Aarhus Universitets services hjemmefra, som ellers kun er tilgængelige, når du er på

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

Praktikevaluering Studerende (Internship evaluation Student)

Praktikevaluering Studerende (Internship evaluation Student) Praktikevaluering Studerende (Internship evaluation Student) Husk at trykke "Send (Submit)" nederst (Remember to click "Send (Submit)" below - The questions are translated into English below each of the

Læs mere

Toward conceptualising a creative community - examples from Bornholm. Centre for Regional and Tourism Research Bornholm Karin Topsø Larsen

Toward conceptualising a creative community - examples from Bornholm. Centre for Regional and Tourism Research Bornholm Karin Topsø Larsen Toward conceptualising a creative community - examples from Bornholm Centre for Regional and Tourism Research Bornholm 21.9.2011 Karin Topsø Larsen Standard definition Generally the creative community

Læs mere

About the course: (Please comment to your right) - To which degree has the course facilitated learning the skills outlined in the academic aims?

About the course: (Please comment to your right) - To which degree has the course facilitated learning the skills outlined in the academic aims? Course: Monetary Policy % 48 % 7 % Overall Status New % Distributed 54% Partially Complete % Complete 4% Rejected % % 7 % (Please comment to your right) - To which degree has the course facilitated learning

Læs mere

Learning by doing is probably the best way of educating both the pre-school children and pupils in primary and secondary schools.

Learning by doing is probably the best way of educating both the pre-school children and pupils in primary and secondary schools. Learning by doing is probably the best way of educating both the pre-school children and pupils in primary and secondary schools. http://www.nordplusonline.org/who-canapply/nordplus-junior Parmays Sloka

Læs mere

Elite sports stadium requirements - views from Danish municipalities

Elite sports stadium requirements - views from Danish municipalities Elite sports stadium requirements - views from Danish municipalities JENS ALM Ph.d. student Malmö University jens.alm@mah.se Analyst Danish Institute for Sports Studies jens.alm@idan.dk Background Definitions

Læs mere

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig Doth Ernst Jacobsen og Henriette BETH Brigham GIVE IT SOME ENGlISH1 Hedwig Give It Some English I 2014 Doth Ernst Jacobsen og Henriette Beth Brigham og Forlaget Hedwig Sat med Calibri og Futura Grafisk

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

PROJEKTLEDELSE I RAMBØLL AGENDA

PROJEKTLEDELSE I RAMBØLL AGENDA PROJEKTLEDELSE I RAMBØLL AGENDA Kort om Rambøll Vores udgangspunkt Rekruttering og kompetencer i forhold Til Ramboll Fundamentals og værdier Om projektledelse i Rambøll Project Excellence Jobfamilier;

Læs mere

Essential Skills for New Managers

Essential Skills for New Managers Essential Skills for New Managers Poynter Institute 7.-12. december 2014 1 Overskrifterne for kurset var: How to establish your credibility as a leader, even if you are new in your role. How to provide

Læs mere

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528)

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528) Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM58) Institut for Matematik og Datalogi Syddansk Universitet, Odense Torsdag den 1. januar 01 kl. 9 13 Alle sædvanlige hjælpemidler

Læs mere

Forskningsbaseret undervisning på KU

Forskningsbaseret undervisning på KU Forskningsbaseret undervisning på KU Camilla Østerberg Rump, Lektor, PhD Institut for Naturfagenes Didaktik 1 Læringsmål Kan differentiere mellem forskellige former for forskningsbaseret undervisning (FBU)

Læs mere

FORSKNING I HAVER TIL MAVER MED FOKUS PÅ EFFEKTER

FORSKNING I HAVER TIL MAVER MED FOKUS PÅ EFFEKTER 10-05-2016 Karen Wistoft DPU/AU 1 FORSKNING I HAVER TIL MAVER MED FOKUS PÅ EFFEKTER Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse (DPU), Aarhus Universitet Mandag den 9. maj 14-16 Karen Wistoft, professor

Læs mere

Nyhedsbrev 15 Februar 2008

Nyhedsbrev 15 Februar 2008 Nyhedsbrev 15 Februar 2008 FTU Boghandel Halmstadgade 6, 8200 Århus N Tlf: 86 10 03 38 / Mail:ftu@ats.dk / Inet: www.ftu.dk Hvem er FTU Boghandel? FTU Boghandel er en specialboghandel indenfor teknik,

Læs mere