Rapport fra Forskning- og Udviklingsseminar: UDESKOLE I DANMARK

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rapport fra Forskning- og Udviklingsseminar: UDESKOLE I DANMARK"

Transkript

1 PETER BENTSEN & SIMON ENEMÆRKE (reds.) Rapport fra Forskning- og Udviklingsseminar: UDESKOLE I DANMARK Skov & Landskab, Københavns Universitet - Tirsdag d. 21. april 2009

2

3 Rapport fra Forskning- og Udviklingsseminar: UDESKOLE I DANMARK

4 Rapport fra Forskning- og Udviklingsseminar: Udeskole i Danmark af: Peter Bentsen & Simon Enemærke (reds.) Skov & Landskab, Københavns Universitet. Tirsdag d. 21. april 2009 Enkelte indlæg se autor på siden. Forsidefoto Simon Enemærke (Elever Bellahøj Skole) 4

5 Indhold Invitation 6 Deltagerliste 8 Introduktion v. Peter Bentsen - Introduktion 9 Malene Bendix - Skriftligt oplæg: 12 Udvikling & Udbredelse af Udeskole i Danmark - på et fagligt grundlag Malene Bendix - Præsentation 15 Udvikling & Udbredelse af Udeskole i Danmark Simon Enemærke - Skriftligt oplæg 20 Spot en Tomt - Den Urbane UdeSkole Simon Enemærke - Præsentation 23 Spot en Tomt - Den Urbane UdeSkole Robert Gräfe - Skriftlig oplæg 28 The Norwegian uteskole Robert Gräfe - Præsentation 30 The Norwegian uteskole Karen Barfod - Skriftlig oplæg 36 Project OUTLiNES & nyt Leonardo projekt Karen Barfod - Præsentation 40 Project OUTLiNES & nyt Leonardo projekt Peter Bentsen - Skriftlig oplæg 47 Udeskole i Danmark realiteter, muligheder og udfordringer Peter Bentsen - Præsentation 53 Hvordan skal man planlægge og forvalte for udeskole? Richard Hare & Inge Regnarsson - Skriftligt oplæg 62 Udeskole i nærmiljøet Richard Hare - Præsentation 66 Udeskole i nærmiljøet Inge Regnarsson - Præsentation 72 Udeskole i nærmiljøet Dorte Vind - Skriftligt oplæg 87 Udeskole i Esbjerg Kommune Dorte Vind - Præsentation 89 Udeskole i Esbjerg Kommune Nicolas T. Hentzel - Skriftlig oplæg 94 Udeskole i udeskolingen Nicolas T. Hentzel - Præsentation 98 Udeskole i udeskolingen Poul H. Seidler - Skriftlig oplæg 99 Forprojekt om en national indsats for udeskole Referat v. Karen Barfod 105 5

6 Invitation Forskning- og udviklingsseminar: Udeskole i Danmark Dato Tirsdag den 21. april fra til på Skov & Landskab, Københavns Universitet. AA301 (2. sal Øst) er booket. Program/dogmeseminar Kaffe, velkomst, præsentation mm Seks projekter a 15 min. præsentation og 15 min. diskussion med pauser. Malene Bendix: Projekt om udeskole i Danmark støttet af Friluftsrådet Simon Enemærke: Spot en Tomt Inge Regnarsson og Klaus Bruun: Udeskoleprojekt på Gerbrandtskolen Robert Gräfe: The Norwegian uteskole. An explorative study of the influence of teachers subjective relationship to nature on there practical work in school. Karen Barfod: Project OUTLINES & nyt Leonardo projekt Richard Hare: Udeskole i nærmiljøet Frokost for egen regning Fem projekter a 15 min. præsentation og 15 min. diskussion med pauser. Niels Ejbye-Ernst: Hvilken forskel gør naturbørnehaver? Poul Hjulmann Seidler: Forprojekt for en national styrket indsats for udeskoleundervisning Peter Bentsen: Udeskole i Danmark realiteter, muligheder og udfordringer Dorte Vind: Udeskole i Esbjerg Kommune Nicolas T. Hentzel: Udeskole i udeskolingen Farvel, opsamling mm. Hvis I kender andre relevante personer, der arbejder med et konkret projekt så giv lyd (Norge/Sverige?), fx specialestuderende. Evt. interesserede tilskuere/deltagere/observatører er selvfølgelig også velkomne (det omfang der er plads til det.) 1 6

7 Aktiv deltagelse - Dogmeseminar Som deltager forpligter du dig til at holde et oplæg på ca. 15 minutter (max 10 slides), hvor du bl.a. lægger op til punkter, spørgsmål og problemstillinger, som du gerne vil have diskuteret. Senest 01. april indsender du en kort (fx 1-5 A4 sider) projektbeskrivelse/oplæg, som bliver rundsendt til de andre deltagere (der forpligter sig til at læse og sætte sig ind i disse). På selve seminaret afleverer du din præsentation som word-, ppt- eller pdf-fil. Projektbeskrivelserne og præsentationerne bliver samlet i en elektronisk rapport og rundsendt til deltagerne evt. med et referat (hvis vi kan finde en villig referent). Deltagelse er gratis. Transport og forplejning er for egen regning. Spørgsmål? Så send en mail til Peter Bentsen Spørgsmål, kommentarer og input er mere end velkomne. Udeskole Forsknings- og Udviklingsnetværk i Danmark Netværkets profil og strategi Med baggrund i eksisterende forskning og udvikling vedrørende fænomenet Udeskole er et koordinerende og samarbejdende Forsknings- og Udviklings (FoU) Netværk etableret som et formelt samarbejde mellem Institut for Idræt (IFI), Center for Skov, Landskab og Planlægning (SL), samt N. Zahles Seminarium (NZS) for perioden Netværket er et forum for tværfaglig FoU, samt udveksling i relation til udeskoleundervisning. Netværket skal danne et supplement til de eksisterende udeskolenetværk, bl.a. og Formålet med Udeskole FoU Netværket er at skabe et forskningsmiljø, hvor forskere, lærere, pædagoger, forskerstuderende (ph.d.er) og specialestuderende, i løbende dialog med en styregruppe, undersøger og belyser en række problemstillinger med relation til udeskolekonceptet. Netværket skal således virke som faglig sparring for de involverede projekter. FoU indenfor Netværket vil have en tværvidenskabelig tilgang, med fokus på en øget forståelse af læring i udemiljøer, effekter på sundhed, sociale kompetencer, samt børns naturforståelse og aktivitetsniveau, herunder betydning for fysiske og mentale kompetencer mm. Der vil indenfor Netværket blive fokuseret både på at skabe et overblik over udeskolens udbredelse på landsplan, samt at undersøge udemiljøer med direkte relation til skolens nærmiljø (byens grønne områder). 2 7

8 Deltagerliste Jakob Bahn, stud. cand.mag. idræt/japansk. Afleveret speciale om udeskole. Malene Bendix, Skoven i Skolen. Richard Hare; Skov & Landskab, Københavns Universitet. Robert Grafe, Universitet i Marburg, Tyskland. Skriver speciale om udeskole. Peter Bentsen, Skov & Landskab, Københavns Universitet. Inge Regnarsson, UC Capital. Poul Hjulmann, Skov & Landskab, Københavns Universitet Hege Griffel, forældrebestyrelsen på en skole i Næstved Kommune Dorte Vind, Esbjerg Kommune. Simon Enemærke, landskabsarkitekt LANARKI. Afleveret speciale om udeskole. Nicolas Henzel, Isterød Efterskole Rasmus Frederiksen, Strandgårdsskolen, Ishøj Kommune. Karen Barfod, lektor, VIAUC. 8

9 Introduktion v. Peter Bentsen - Præsentation 9

10 Richard Hare: Udeskole i nærmiljøet Inge Regnarsson: Udeskoleprojekt på Gerbrandtskolen 10

11 11

12 Malene Bendix - Skriftligt oplæg Udvikling & Udbredelse af Udeskole i Danmark - på et fagligt grundlag Kort beskrivelse af Skoven i Skolens nyeste formidlingstiltag på udeskolefronten til Forsknings- og udviklingsseminar om udeskole april Malene Bendix, Skoven i Skolen. Baggrund Udeskole breder sig nedefra % af de danske skoler arbejder i øjeblikket med udeskole, det vil sige med regelmæssig undervisning i naturen og skolens nære omgivelser. Nordisk-baltisk forskning dokumenterer at udeskole har en positiv effekt på elevernes motivation for læring, fysiske aktivitet, sundhed og på det sociale miljø i klassen. Desuden vurderer udeskolelærere og -forskere at udeskole også fremmer en faglig læring for livet. Det går godt, men der er stadig barrierer som gør at størstedelen af Danmarks børn i dag ikke får mulighed for at blive undervist ude: Mange lærere, skoleledere, forældre, politikere og embedsmænd kender ikke til udeskole og den aktuelle stærke fokusering på faglighed, test og eksaminer gør at mange vil tøve med at sætte udeskole på skole-skemaet. Vision Projektets vision er at alle danske børn får mulighed for at være i udeskole mindst et år af deres skoletid. Formål Projektets formål er at fremme danske skolers muligheder og motivation for at arbejde med udeskole. Det skal ske gennem: Indsamling, kvalificering, udvikling og formidling af ideer, materialer og metoder til udeskole i alle fag og i forskellige natur- og kulturtyper. Fokus på at sikre fagligheden i materialerne og metoderne. Fokus på materialer og metoder til naturfag og til de ældste elever. Projektet vil blive udført i samarbejde med lærere, læreruddannelser og naturvejledere i Danmark og internationalt. 12

13 Indhold Udviklingen af udeskole i Danmark er dynamisk og involverer mange forskellige parter, herunder børn, lærere, pædagoger, læreruddannelsen, forskere, formidlere, kommunale forvaltninger og ministerier. Fælles for disse parter er et behov for formidling af ideer, viden og netværk via en fælles platform. Feltet har fra starten været præget af en Open Source tankegang, hvor ny ideer, viden og erfaring blev delt. Skoven i Skolen har været en vigtig del af udviklingen siden Skoven i Skolen kan medvirke til formidling af ideer og materialer, fordi vi siden 1999 har opbygget et system af: Internetsiderne og med hhv og 1000 brugere unikke brugere pr. måned i efteråret 2008 nyhedsbreve fra begge internetsider med hhv og 850 abonnenter. knowhow om udendørs undervisning et stort netværk af folk med interesse for udeskole indenfor mange forskellige fagligheder og nationaliteter. Med dette projekt vil vi styrke udeskole i Danmark, ved at indsamle, kvalificere, udvikle og formidle gode, faglige udeundervisnings-ideer, som der opstår masser af overalt her i landet og i vore nabolande lige nu. Dermed kan mange gode erfaringer hurtigt blive til glæde for mange skoler. Samtidig vil vi også selv, i samarbejde med lærere, forskere, seminarier og naturvejledere i Danmark og internationalt, udvikle nye materialer, ideer og koncepter som kan vise nye veje for udeskole. Vi vil i hele projektet særligt fokusere på: Faglighed: Hvordan sikres fagligheden i udeundervisningen? Ved at indsamle, kvalificere, udvikle og formidle et bredt spektrum af undervisningsforløb for alle fag og niveauer, i mange forskellige natur- og kulturtyper, vil vi i samarbejde med lærere, læreruddannelser og naturvejledere styrke fagligheden i udeskolen. Materialerne og metoderne vil blive knyttet konkret til skolefagenes læseplaner således at lærere, skoleledere, forældre, politikere og embedsmænd er trygge ved at der ikke tabes tid eller indlæring når undervisningen flyttes ud af klasseværelset. Alle fag og niveauer vil som sagt være i spil og ligeværdige. Vi vil dog have særligt fokus på to områder, da vi vurdere at de står svagere: Naturfag: I Danmark har vi et stort behov for at styrke naturfaglige indsats i folkeskolen, både for at styrke rekrutteringen til tekniske og naturfaglige områder og for at styrke den enkeltes borgers livskvalitet og mulighed for at deltage som oplyst borger i et demokrati. Udeskole skaber med hands on elementet et stort engagement hos elever og lærere og forankrer teoretisk indlæring i en praktisk virkelighed. Vi vil indsamle, kvalificere, udvikle og formidle materialer specielt for naturfag. De ældste elever: Unge mennesker lærer også bedre af at arbejde direkte og aktivitetsbaseret med fagene. Der findes ikke meget ude-undervisningsmateriale for de ældste elever i Danmark. I Sverige har man derimod erfaringer med utomhuspedagogik helt op på högstadieniveau. Vi vil indsamle, kvalificere, udvikle og formidle danske og svenske ideer og erfaringer som grydeklare undervisningsmaterialer for flere fag, så vores unge også kan komme ud. 13

14 Metode Indsamling og udvikling af ideer og undervisningserfaringer vil bygge på: Samarbejder med dygtige udeskolelærere og besøg på skoler der praktiserer udeskole. Samarbejder med andre, f.eks. naturvejledere, læreruddannelsen, forskere o.a. Studieture til udlandet og samarbejder med lærere, formidlere og forskere i især Norge og Sverige. Initiering af processer, hvor lærere/læreruddannelse/naturvejledere o.a. aktører sammen udvikler nye ideer og metoder og formidler best practice. Gaver i form af materialer. Tidsplan Udvikling og Udbredelse af Udeskole i Danmark løber over 4 år med ca. ¼ årsværk pr. år. Resultater Projektet skal munde ud i materialer som lærere kan bruge til udeskole og udeundervisning: Undervisningsforløb Aktivitetsideer Leksikonartikler Tegninger og kopiark Fotos Alt kan hentes gratis af alle på og og vil blive formidlet via Skoven i Skolens nyhedsbrev. Derudover skal projektet producere: En pixibog om udeskolens didaktik En netværksskabende platform på Udeskole.dk. Spørgsmål til Forskning- og udviklingsseminar om udeskole Ideer til og diskussion af: metode sikring af faglighed indsamling og udvikling for de ældste elever formidling netværksskabende platform om udeskole Referencer Udeladt af pladshensyn. 14

15 Malene Bendix - Præsentation Udvikling og udbredelse af udeskole i Danmark (UUUD) Oplæg til Forsknings og udviklingsseminar på Skov & Landskab: Udeskole i Danmark, 21. april2009 Malene Bendix (biolog), koordinator, redaktør og skribent for Skoven i Skolen og Udeskole.dk. Kort om Skoven i Skolen Skoven i Skolen blev sat i gang i 1999 af: Dansk Skovforening Friluftsrådet Skov- og Naturstyrelsen Træ Er Miljø Undervisningsministeriet. Projektet formidler ideer til og viden om udeundervisning i skov via bl.a.: ww.w.skoven-i-skolen.dk og 15

16 Analyse 2007 Peter Bentsens forskning: Udeskole på 290 skoler Mange gode spillere på udeskolebanen Hvad er der behov for? Hvad har vi lyst til? Hvor kan Skoven i Skolen gøre en forskel? SiS niche: Maskineri til formidling af viden og ideer til udeundervisning, viden, netværk. => VIDENSLOOP - Indsamling, udvikling, formidling Udvikling og udbredelse af udeskole i DK Indsamling, udvikling og formidling af ideer og undervisningsforløb til: Alle fag og alle klassetrin Alle naturtyper Særligt fokus på: Faglighed, de ældste elever + naturfag (¼ årsværk) 16

17 Metoder til indsamling og udvikling a. Besøg på udvalgte udeskoler + best practice b. Udvikling af nye ideer og koncepter i samarbejder c. Igangsættelse af processer, hvor grupper udvikler nye ideer. d. Gaver Besøg på udvalgte udeskoler Finde skoler med dygtige udeskolelærere (via SIS netværk, Peter Bentsen, UdeskoleNet, kommuner, nordiske netværk) Besøg (deltage i undervisning, tale m lærere + børn) Samarbejder med lærere om formidling af best practise som UVforløb, aktivitetsideer, fotos + evt. andet? Ideer og ønsker til indsamling er velkommen 17

18 Udvikling af nye ideer og koncepter Klima og udeundervisning: Genplant Planeten: Elever planter træer for et bedre klima i 2009 (skoleskove). Nye ude-undervisningsmaterialer om klima, træplantning, handlekompetence og innovation. Nationalt og internationalt aspekt Ideer velkomne Processer til ideudvikling Grupper som udvikler nye ideer og forløb: Frederiksberg Seminarium (januar 2009) Forårsmøde i UdeskoleNet (6. maj 2009) Udeskole i Udskolingen (27. august 2009) mm. ideer? 18

19 Ex: Frederiksberg Seminarium Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Inde Inde Inde Ude Inde: Oplæg om udeskole i teori og praksis Grupper: Forbered et 4 lektioners udeforløb. Grupper: Ditto UV-forløb afprøves i praksis på 4 udeskoler UV-forløb gøres færdige Grupper dannes Oplæg om børn og friluftsliv Frit fag og klasse. Inde-udeinde Disp som SiS Studerende taler med lærere + oplever rutiner. Bearbejdning Cafe præsentation Evaluering UV-forløb på Spørgsmål til seminaret Ideer til og diskussion af f.eks.: Har I metoder/ideer til indsamling af erfaringer på skolerne? Har I ideer til indsamling og udvikling for de ældste elever i naturfag? i mange natur- og kulturtyper? Hvordan arbejder vi med sikring af faglighed? Hvad synes I om open source tanken? Ideer til en netværksskabende platform om udeskole 19

20 Simon Enemærke - Skriftligt oplæg Spot en tomt DeN UrBANe UDeSKoLe Simon Enemærke Speciale ved Skov & Landskab KU Life, Frederiksberg, udarbejdet af Simon Enemærke, december 2008 Vejledere: Richard Hare, landskabsarkitekt mdl og Thomas Barfoed Randrup, landskabsarkitekt mdl Censorer: Søren Robert Lund, landskabsarkitekt maa Bottom, left: Junk playground 1940: Children should learn while they play and have fun, said C.Th. Sørensen. He loved this picture from one of the first junk playgrounds. The children are extremely active and he saw the boy with the level as a future engineer. Photo from the middle of the 1940 s. Bottom, right: Spot en tomt (Spot a lot) The urban outdoor school The same active concentration can be seen with the children in the Spot en tomt project. We can see the two boys in the foreground as contractors in much the same way as C.Th. Sørensen saw his engineers. The joy of creating something on one s own premisses: Junk playground anno 2008 Opposite page: Visualization: a landscape in the city, whose value lies in the fact that it creates a robust and reliable framework that invites fantasy, learning and activity, while urban nature and fresh air are experienced and observed for the benefit of the city, the children and urban life Logo og skilt Logo and signage I foråret 2008 så jeg muligheden for at skabe nyt byliv. Et byliv, som normalt ikke er en del af bykonkurrencernes funklende, velordnede planer og perspektiver. Samtidig så en folkeskolelærer, som har mangeårig erfaring i arbejdet med udeskole, en mulighed for at undervise på en ny måde, der kunne være med til at udvikle elevernes forståelse for og indsigt i den bynatur, de er omgivet af, men ikke kender. Børnene ud i den rå bynatur Mit udgangspunkt var et ønske om at skabe en interaktiv og dynamisk udvikling af byens uudnyttede områder, og derfor udviklede jeg et praktisk hands-on projekt, der skulle danne rammen for en teoretisk udforskning af mulighederne for at oprette ikke-permanente udeskoler i byområder. Projektet gav 60 elever fra 3. og 4. klasse på Bellahøj Skole mulighed for at indtage, planlægge og udforske egne idéer for udformning og brug af en byggetomt mindre end to kilometer fra Rådhuspladsen i København. Elevernes interaktion med jorden, planter og dyr blev tilskyndet bl.a. gennem opgaver, som også bruges i andre udeskoleprojekter. I dette tilfælde var udgangspunkt blot at arbejde med den diversitet, der findes i byens natur. For børnene var de største oplevelser forbundet med planlægningen af deres egne små forsøgsfelter. I planlægningsfasen lignede de små skolehaver, men i udførelsesfasen ændrede de hurtigt karakter til små forsøgsstationer. Børn og lærere fokuserede i langt højere grad på oplevelserne i de observationer, de gjorde sig, end i den egentlige nytte af de grøntsager, de dyrkede. Den megen ukrudt på tomten indgik herved som en del af stedet, frem for noget der absolut skulle bekæmpes. Forsøgsfelterne udviklede sig til små landskabsprojekter, der inkluderede alle de materialer, børnene kunne finde på at slæbe til stedet. Det blev hurtigt tydeligt, at børnene ikke havde nyttehaven som ideal, men i stedet søgte at skabe et sted, hvor de kunne søge læ, hygge og tryghed. De skabte deres egne små åndehuller, hvor hængehøvsbukserne blev slidt på nye steder uden en klart defineret plan eller vision om, hvor de skulle starte eller ende. I stedet blev det en dynamisk proces styret af interaktionen med bynaturen, med de andre elever og deres anerkendelse. Mere end bare en udeskole Casestudiet gav ny indsigt og data til understøttelse af projektets anden agenda. Nemlig idéen om at skoler ville kunne bruge tomter og restarealer andre steder i København. Her, som i casestudiet, bidragede børnenes udeleg og læring til en ny forståelse af bylivet og brugen af byens natur, som noget der kunne arbejdes med under dynamiske og midlertidige forhold. Ganske i modsætning til den måde, vi normalt tænker byens natur parker og legepladser, der er permanente og i høj grad fastlåste i bestemte formsprog. Projektet viser, at børn og læreres kontinuerlige færden og brug af tomten i en midlertidig periode er mulig og udbytterig. Det er påvist, at projektet kan fungere; at det skaber byliv, hvor intet var, og at det kan stoppes, uden protester. Således er der skabt grundlag for lignende projekter på andre af de mere end 80 offentlige og private tomter, der findes i indre København. Konceptet for de fysiske rammer De fysiske rammer for projektet er simple og behøver ikke kræve væsentlige investeringer. Der er tænkt i tre simple elementer. 1. materialer og redskaber; 2. koordinering og 3. formidling i form af en hjemmeside. De fysiske rammer, materialer og redskaber består i projektet af flytbare og genanvendelige delelementer, der normalt forbindes med aktiviteterne på en byggeplads. Der er brugt lave byggepladshegn til indramning af tomten, en container med rum til moderne undervisningsmidler samt haveredskaber. Der er skitseret en væsentlig rolle for en koordinator, der kan fungerer som en mellemmand mellem grundejere, kommune og skole og ellers kan overlade undervisningsforløbet til skole og lærere. Tv. Skrammellegepladsen 1940: Børn skal lære, mens de leger og morer sig, mente C. Th. Sørensen. Han elskede dette billede fra skrammellegepladsens første tid. Børnene er koncentreret aktive, og drengen med vatterpasset så han som en vordende ingeniør. Foto fra midten af 40rne Th. Spot en tomt Den urbane udeskole Den samme aktive koncentration finder man hos børnene i Spot en tomt-projektet. Som to entreprenører ser vi de to drenge i front, som C.Th. Sørensen så sin ingeniør. En glæde ved at skabe noget selv på egne præmisser. Skrammellegpladsen anno 2008 Modstående side. Visualisering: et landskab i byen, hvis værdi ligger i, at det danner en robust og sikker ramme, som indbyder til fantasi, læring og aktivitet, mens bynaturen og den friske luft opleves og betragtes, til glæde for byen, børn og byliv LANDSKAB

21 21

22 Oplevelser af børnenes arbejde Experiencing the children s work Konceptmodel til projektet The project s conceptual model Endelig, som rygraden i projektet, er der skitseret en hjemmeside, der skal gøre det muligt for de relevante aktører (elever, lærere, grundejere og kommune) at mødes og skabe kontakt. På sigt skulle dette simple koncept få børnenes arbejde på tomten til at fremstå som en nonplanlægning af tomten en positiv aktivitet i en given og afgrænset periode. Netop elementet om formidling af projekternes begrænsede levetid er væsentligt, da det kan være med til at skabe en forståelse blandt projektets aktører og byen omkring dette, når projekterne afsluttes. Projektet underbygger en idé om, at midlertidige aktiviteter kan være med til at udvikle og understrege det dynamiske, som en vigtig del af bylivet. Samtidig argumenteres der for, at det kræver mod og vedvarende information at lave midlertidig projekter, så man den dag, hvor projektet lukker, kan finde forståelse frem for protester. Fra skrammellegeplads til den urbane udeskole Sidst men ikke mindst beskriver projektet nogle af de tidligere erfaringer, der er gjort med lignende arbejder, herunder bl.a. C.Th. Sørensens skrammelegepladser i 1940rne og 1950erne. Det illustreres, hvordan dette nye koncept kan medvirke til at skabe de fysiske rammer for, at børnene kan arbejde med deres fantasi, frihed og fysiske udfoldelse i en moderne kontekst, hvor forståelse af miljø og omverden indgår. Vi ser, hvordan lærerne får mulighed for konkret at lære børnene om miljøet og bynaturen, samtidig med at børnene er fysisk aktive og konstruerer noget selvvalgt. På samme måde som C.Th. Sørensen med sit projekt ønskede, at børnene skulle ud af lejlighederne og indgå i byen, gør den urbane udeskole det muligt for børn at komme ud af skolerne og institutionerne og ud i byen. Børnene bliver til en del af bylivet, og der opstår det, jeg i projektet kalder positivt bagsidebyliv. En til tider glemt bylivsdimension kan på disse steder få en renæssance: plads til børnenes glæde, opfindsomhed og kreativitet. Den samme fordybelse, glæde og kreativitet, som C.Th. Sørensen så hos børnene på skrammellegepladsen i Emdrup i 1940rne, sås også på tomten ved Ågade i Tomterne vil blomstre de kommende år Den urbane udeskole blev som idé startet på græsrodsniveau ved et sammentræf af kreative tanker. På den ene side et ønske om nye muligheder for naturundervisning for byens folkeskoler, på den anden side et ønske om at skabe nyt byliv. Byliv, hvor byens børns leg og læring igen bliver synliggjort og ikke begrænset af gennemdesignede, pæne og permanente legepladser. En by, hvor planlægningen for en stund overlades til andre end det etablerede planapparat. Projektet giver et bud på, hvordan dette planapparat for en stund kan give plads til det dynamiske og ikke planlagte uden for rammerne af den konventionelle designproces. Med baggrund i tidens finansielle krise kan vi i de kommende år forvente at se endnu flere tomter ligge brak i København. Dette projekt giver et bud på, hvordan de kan gøres brugbare og gives en ny og midlertidig identitet og derved være en ressource for byen og dens indbyggere. Projektet kan ses og downloades på www. lanarki.com Simon Enemærke, landskabsarkitekt mdl LANDSKAB

23 1 Simon 1 Enemærke - Præsentation 2 2 SPOT SPOT EN EN TOMT TOMT Den Urbane Den UdeSkole Urbane UdeSkole TOMT Jordstykke hvor d get en bygning, el TOMT skal opføres en by Jordstykke hvor d (Ordbog over det danske spro get en bygning, el skal opføres en by (Ordbog over det danske spro giver plads til leg og læring i byens ubenyttede vilde natur giver plads til leg og læring i byens ubenyttede vilde natur Simon Enemærke - speciale i landskabsarkitektur Skov & Landskab - LIFE - KU Simon Enemærke - speciale i landskabsarkitektur Skov & Landskab - LIFE - KU 2 N TOMT TOMT Jordstykke hvor der har ligget en bygning, el. hvor der skal opføres en bygning. (Ordbog over det danske sprog, 2008) s til leg og læring yttede vilde natur bsarkitektur Skov & Landskab - LIFE - KU IDÉEN 4 IDÉEN I KLASSELOKALET I KLASSELOKALET Vi skal passe på miljøet. Undgå forurening, så vi, dyr og planter har de bedste betingelser for at leve og vokse. Vi skal passe på miljøet. Undgå forurening, så vi, dyr og planter har de bedste betingelser for at leve og vokse. Men når der er forurenet her i vores by, hvordan kan det så være at planterne gror? Men når der er forurenet her i vores by, hvordan kan det så være at planterne gror? PROBLEMFORMULERING Projektet ønskede at afdække: Hvilke potentialer og m PROBLEMFORMULERING for skolers brug af tomte Projektet ønskede at afdække: København? Hvilke potentialer og m for skolers brug af tomte Samt undersøge sandhedsværdien i København? Skolers brug af tomter ændre dynamikken i bye Samt undersøge sandhedsværdien i Et lag bidragende med e Skolers midlertidigt brug byliv af tomter - børns ændre dynamikken i bye Et lag bidragende med e midlertidigt byliv - børns I DEN URBANE UDESKOLE I DEN URBANE UDESKOLE 4 23

24 udviklingsområde 4 PROBLEMFORMULERING Projektet ønskede at afdække: Hvilke potentialer og muligheder der er for skolers brug af tomter og restarealer i København? Samt undersøge sandhedsværdien i tesen: Skolers brug af tomter og restarealer vil ændre dynamikken i byen med et nyt lag. Et lag bidragende med en ny for form for midlertidigt byliv - børns læring og udeleg. 5 KONCEPTFORSLAG SKOLE redskabsskur/ udkigspost/ muldtoilet vild vegetation forsøgsfelt/have jordprøve byen evt. tilkørt jord oplysningtavle hegn/afgrænsning 6 DEL 1 - BAGSIDEBYLIV BAGSIDEBYLIV Det alternative byliv som indnder sige på byens bagsider, dvs. på tomter og andre restarealer. 24 7

25 derude var der jo kontant afregning ved brændenælden Niklas Christense (2008), lærer Bellahøj Skole 8 tant den 8), lærer Bellahøj Skole 9 10 mere spændende og vildt Susanne Carl (2008), lærer Bellahøj Skole "...de skulle udnytte det, der var og nu engang kom op. Lisbet Gilbe (2008), lærer Bellahøj Skole For syg en snegl! Hanan Kassem (2008), 4.V Bellahøj Skole 25

26 10 10 "...de skulle udnytte det, der var og nu "...de skulle udnytte engang kom op. det, der var og nu engang kom op. Lisbet Gilbe (2008), lærer Bellahøj Skole Lisbet Gilbe (2008), lærer Bellahøj Skole ankomst 32 spotstikken klargøring jordprøven haven 1423 undersøgelsen resultatet hjerterummet 1623 pausen emneugen opgaven 12 12SPOTSTIKKEN OG FÆRDEN S R Q P O N M L K Matewos Mads 1 Carl U S R Q P O N M L K Matewos Mads 1 Carl 2 Jonas Yassine Letu 2 Jonas Zana Louise Yassine Letu Danial? Daniel Jonas Jonas Ibis Ibis Jonas Ibis Jonas Lirim Lirim Afrim Lirim Afrim Afrim Ali Ali Ibis Danial? Daniel Jonas Jonas Ibis Ibis Jonas Ibis Jonas Lirim Lirim Afrim Lirim Afrim Afrim Ali Ali Ibis Phillip Phillip Saadaf Raza Ibis Raza? Phuvs Muhammed Phillip Nicklas Phillip Nicklas Phillip Raza Muhammed Muhammed Phillip Phillip Raza Raza? Nicklas Sarah N 4 R Q P U S 3V = GRØN 3U = RØD Phuvs 4V = BLÅ O N Raza M L Muhammed Maria Oliver Muhammed Oscar Maria Sarah Oliver Muhammed Oscar I K Mahad I N 26 O N M = HAVE =HJERTERUM L F E D C B A C B A Ssarai H G F E D Helena Zana Amanda 1 2 Oliver Ella Ella Nihad Haider Nihad EllaHelene Ella EllaTøre Emma Büsra Zenelji Tøre BüsraCiwan Helene Tøre Helene HeleneTøre Ella Ella Stine Helene Büsra INDGANG Zenelji Haider Haider Haider Leorand Oliver Maria Ella Nihad EllaMaria Haider Maria Haider Nihad Leorand EllaMaria Ella EllaTøreHelene Leorand Zenelji Emma Büsra Leorand Tøre Büsra Ciwan Helene Tøre Helene HeleneTøre Ella Ella Stine Helene Büsra Elizabeth Susanna 3 4 Carl Phuvs J J 3 INDGANG Zenelji Haider Haider Haider Leorand Maria Maria Haider Maria Leorand Maria Leorand Leorand Elizabeth Susanna Matewos I H Elizabeth Rikke Jonas Yassine Jonas Ciwan Susanna Yasmin Kaotar Amanda Karen G F =GÅET I SKOV E Susanna Tøre Elizabeth Büsra D C Alejna B A 4 Carl K 2 Elizabeth Zana Zana 1 Phuvs R Q P U S 3V = GRØN 3U = RØD 4V = BLÅ G TobiasTobias Oliver Amin Danilo Phillip Signe Alexander Ciwan Muhammed Danilo Signe Danilo Manus Oscar Besart Danilo Signe Stine Alexander OscarRikke Danilo Salem Rikke Danilo Signe Oliver Hanan Salem Besurt Phuvs Oscar Oliver Salem Manus Oliver Deniz Emma Deniz Ciwan Alexander Line Amin OliverSalem Rubina Nicklas Manus Ciwan Rikke Yassine Fauzia TobiasTobias Oliver Amin Alexander Line Mikkel Danilo Phillip Signe Alexander Stine Ciwan Muhammed Ssarai Stine Amanda Danilo? Oliver Fauzia Signe Matewos Danilo Karen Tobias Mikkel Helena Karen Deniz Manus Matewos Stine Oscar Besart Fauzia Oliver Tobias Carl Amin Signe Danilo Alexander Mikkel Oliver Stine Mads Yasmin Yasmin Rikke Oscar Danilo Amanda Salem Oliver Taner Rikke Danilo Stine Karen Hanan Mikkel Signe Oliver Salem Besurt Helene Karen Line Carl Phuvs Oscar Oliver Fauzia Tobias Salem Fauzia Manus Tobias Besurt Deniz Oliver Deniz Emma Ciwan Taner Helena Helene Line Danilo Alexander Oliver Mikkel Amin Carl OliverSalem Helena Rubina Besurt Line Fauzia Ciwan Rikke FauziaNicklas Manus Yassine Leorand Karen Taner Alexander Line Line Mikkel Amanda Mads Amanda Helena Tobias Carl Taner Line Carl Helena Mikkel Salem Matewos Stine Amanda? Oliver Fauzia? Blerina Mikkel Manus Karen Matewos Mads Helena Stine Karen Tobias Mikkel Matewos Fauzia Oliver Tobias Carl Amin Mikkel Oliver Mads Yasmin Yasmin Amanda Oliver Taner Stine Karen Mikkel Yousef Karen Line Carl? RubinaHelene Yousef Fauzia Tobias Fauzia Emma Tobias Besurt Yousef Amin Taner Helena Helene Danilo Louise? Oliver Mikkel Phuvs Carl Helena Besurt Line Fauzia Louise Leorand Karen Louise Rubina Taner Line Amanda PhuvsRubina Mads Amanda Helena Tobias Taner Carl Yousef Hanan? Line Carl Helena Mikkel Salem Signe Matewos? Blerina Mikkel Manus Mads Elizabeth Zana Helena Zana Yousef Amanda? Rubina Zana Yousef Emma Yousef Amin? Louise Phuvs Louise Louise Rubina Jonas PhuvsRubina Yassine Yousef Hanan? Jonas Signe Ciwan = VILDNIS = HAVE =HJERTERUM H Stine Deniz Mahad Mahad Amin Amin Phuvs J Ali Ardita Saadaf Ibis Ali Nicklas Phillip Zana Louise Mahad Amin Amin Phuvs Ali J Kaotar Kaotar Kaotar Kaotar Yasmin Iris? Ardita Leorand ArditaHaider Blerina Letu Helena Jonas Ardita Yassine Ardita Iris Kaotar? Ardita Büsra Kaotar Kaotar Kaotar Ali Ardita Kaotar Yasmin Iris? Ardita Leorand ArditaHaider Blerina Letu Helena Jonas Ardita Yassine Ardita Iris Kaotar? Büsra Ardita Matewos I = VILDNIS Alejna H Elizabeth Rikke G Susanna Yasmin Kaotar Amanda Karen F =GÅET I SKOV E Susanna Tøre Elizabeth Büsra D REDSKABSSKUR U REDSKABSSKUR SPOTSTIKKEN OG FÆRDEN C B A

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools PositivitiES er et Comenius Multilateral europæisk projekt, som har til formål at

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning?

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? eller knudramian.pbwiki.com www.regionmidtjylland.dkc Indhold Professionsforskning til problemløsning eller som slagvåben? Hvad er forskning? Hvad

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK)

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Information Systems ICT Welcome to Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Agenda Autumn Meeting 2013 Thursday 24:th of October 10:00 Velkomst. Status fra formanden og gennemgang af program for høstmødet

Læs mere

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard)

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) På den allerførste skoledag fik de farver og papir. Den lille dreng farved arket fuldt. Han ku bare ik la vær. Og lærerinden sagde: Hvad er

Læs mere

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d.

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSCAPE SPRAWL Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSKABSSPREDNING Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. I Center for Strategisk Byforskning har vi de sidste 10 år

Læs mere

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig Doth Ernst Jacobsen og Henriette BETH Brigham GIVE IT SOME ENGlISH1 Hedwig Give It Some English I 2014 Doth Ernst Jacobsen og Henriette Beth Brigham og Forlaget Hedwig Sat med Calibri og Futura Grafisk

Læs mere

KEA The sky is the limit 20. November 2013

KEA The sky is the limit 20. November 2013 KEA The sky is the limit 20. November 2013 Agenda Kort om Dansk Standard og standarder Dansk Standard er den nationale standardiseringsorganisation i Danmark Omsætning DKK 194 mio.kr. 160 medarbejdere

Læs mere

VidenForum Fokus på viden Viden i fokus

VidenForum Fokus på viden Viden i fokus VidenForum inviterer til seminarrække - Learn how to improve your intelligence and market analysis capabilities VidenForum har fornøjelsen at præsentere en række spændende seminarer i samarbejde med Novintel

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

EVENT DESCRIPTION RES-e Regions

EVENT DESCRIPTION RES-e Regions EVENT DESCRIPTION RES-e Regions Title: Visions for Solar Energy & Sustainable Energy Systems for Cities Date & location: 18 April 2007, Copenhagen Organizer: SolarCity Copenhagen and DTI Number of Participants:

Læs mere

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Bianca Albers Familie og Evidens Center Fokus for oplægget Evidens Ledelse Implementering Outcome Evidensbaseret vs. evidensinformeret

Læs mere

Nyhedsbrev 15 Februar 2008

Nyhedsbrev 15 Februar 2008 Nyhedsbrev 15 Februar 2008 FTU Boghandel Halmstadgade 6, 8200 Århus N Tlf: 86 10 03 38 / Mail:ftu@ats.dk / Inet: www.ftu.dk Hvem er FTU Boghandel? FTU Boghandel er en specialboghandel indenfor teknik,

Læs mere

Præsentation af projekt Udvikling af udeskole. 22. april 2014

Præsentation af projekt Udvikling af udeskole. 22. april 2014 Afdeling for Folkeskole og Internationale opgaver Frederiksholms Kanal 26 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Præsentation af projekt Udvikling af

Læs mere

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22.

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22. Bøger på engelsk How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics Al-Anons grundbog på engelsk, der indfører os i Al- Anon programmet. Om Al-Anons historie, om forståelse af os selv og alkoholismen.

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

Ilisimatusarfik HD Dimittender 2011

Ilisimatusarfik HD Dimittender 2011 HD dimittender 2011 Louise Langholz lol@ral.gl Forandringsledelse Fra forståelse til handling en planlagt organisationsforandring En undersøgelse af hvordan Royal Arctic Line A/S gennemfører etablering

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

Vejledning til brugen af bybrandet

Vejledning til brugen af bybrandet Vejledning til brugen af bybrandet Indhold Hvorfor bruge bybrandet? s. 3-4 Inspiration/ big idea s. 5-10 Syv former for bybranding s. 11-18 Brug af logoet s. 19-21 Find desuden flere cases, designelementer

Læs mere

Coalitions and policy coordination

Coalitions and policy coordination Coalitions and policy coordination This page intentionally left blank Mikkel Mailand Coalitions and policy coordination Revision and impact of the European Employment Strategy DJØF Publishing Copenhagen

Læs mere

Denmark (and Rudersdal) a quick view

Denmark (and Rudersdal) a quick view Denmark (and Rudersdal) a quick view Population: 5.2 mio Public schools: 1750 (from less than a hundred students up to app. 1000) Teachers: 60.000 A decentralized school system (98 local communities responsible

Læs mere

Facilitering af Kreativitet & Innovation i VELUX Gruppen. Line Louise Overgaard Concepts & Innovation Support

Facilitering af Kreativitet & Innovation i VELUX Gruppen. Line Louise Overgaard Concepts & Innovation Support Facilitering af Kreativitet & Innovation i VELUX Gruppen Line Louise Overgaard Concepts & Innovation Support Fordi lys skaber liv VELUX Gruppen Etableret i 1941 Mere end 10.000 ansatte globalt heraf 2.600

Læs mere

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 For at komme hurtigt og godt igang med dine nye Webstech produkter, anbefales at du downloader den senest opdaterede QuickStart fra vores hjemmeside: In order to get

Læs mere

Brugerdreven innovation

Brugerdreven innovation Det innovative potentiale Brugerdreven innovation Hvad er det, brugere kan se? Hvordan optager organisationer brugerviden? Om at skære ud i pap Cases: Fjernvarmeanlæg, rensningsanlæg, indeklima Jacob Buur

Læs mere

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning.

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. 1. E-MAGASINER (Herning) Hvem kan deltage: Studerende i Herning Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. På kurset lærer du at

Læs mere

Udvikling af forskningsorienterede miljøer

Udvikling af forskningsorienterede miljøer Udvikling af forskningsorienterede miljøer - Strategiske valg, hvordan kommer vi i gang og lavthængende frugter Erhvervsakademiernes Rektorkollegium Seminar Nyborg Strand Den 13. jan. 2013 Søren Barlebo

Læs mere

What s Love Got to Do With It?

What s Love Got to Do With It? What s Love Got to Do With It? Gram Grid Present Continuous Vi sætter verberne i ing-form, når vi vil beskrive at noget er i gang. Der er fire hovedkategorier af ing-form: 1 Den almindelige form (common

Læs mere

Skriveøvelse 2. Indledning. Emil Kirkegaard. Årskortnr. 20103300. Hold nr. 10

Skriveøvelse 2. Indledning. Emil Kirkegaard. Årskortnr. 20103300. Hold nr. 10 Navn: Emil Kirkegaard Årskortnr. 20103300 Hold nr. 10 Det stillede spørgsmål 1. Redegør for forholdet mellem det vellykkede liv (eudaimonia) og menneskelig dyd eller livsduelighed (areté) i bog 1 og bog

Læs mere

Projektledelse i praksis

Projektledelse i praksis Projektledelse i praksis - Hvordan skaber man (grundlaget) for gode beslutninger? Martin Malis Business Consulting, NNIT mtmi@nnit.com 20. maj, 2010 Agenda Project Governance Portfolio Management Project

Læs mere

Department meeting, 31 October 2012

Department meeting, 31 October 2012 Department meeting, 31 October 2012 Introduction and presentation of programme (by CT) Presentation and discussion of budget/fc 3 2012 and budget 2013 (by Martha Berdiin, Head of Finance, BSS) Presentation

Læs mere

Green Care: Status from Denmark

Green Care: Status from Denmark AARHUS UNIVERSITET Karen Thodberg 27. juni 2012 Green Care: Status from Denmark Senior scientist Karen Thodberg, Institute of Animal Science, Aarhus Universitet, og Carsten Ørting Andersen, Grøn Omsorg

Læs mere

Ph.d.-forsvar. Peter Bentsen. Udeskole: outdoor teaching and use of green space in Danish schools

Ph.d.-forsvar. Peter Bentsen. Udeskole: outdoor teaching and use of green space in Danish schools Ph.d.-forsvar Med henblik på erhvervelsen af ph.d.-graden forsvarer cand.scient. Peter Bentsen sin ph.d.-afhandling med titlen Udeskole: outdoor teaching and use of green space in Danish schools Forsvaret

Læs mere

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Jørgen Goul Andersen (email: goul@ps.au.dk) & Henrik Lolle (email: lolle@dps.aau.dk) Måling af lykke eksploderer!

Læs mere

UFM-IT and its administrative systems

UFM-IT and its administrative systems UFM-IT and its administrative systems Vis hjælpelin placering af o 1. Højre klik u Gitter og hjæ 2. Sæt hak ve Vis tegnehjæ 3. Sæt hak ve og Fastgør o 4. Vælg OK ens titel, etc menulinjen, ed / Sidefod

Læs mere

IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015

IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015 IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015 WELCOME TO COPENHAGEN INVITATIONAL It is a great pleasure for me as president of Værløse Basketball Club to welcome you all to for three days filled with

Læs mere

Byens Rum. The Meaningful City of Tomorrow

Byens Rum. The Meaningful City of Tomorrow Byens Rum The Meaningful City of Tomorrow The vision of the future is always changing, dependent of the technology and knowledge on all fields: If you design the best building you know to design, that's

Læs mere

Overblik Program 17. nov

Overblik Program 17. nov Overblik Program 17. nov Oplæg, diskussion og sketchnoting af artikler Pencils before pixels, Drawing as... og Learning as reflective conversation... Intro til markers Øvelser: Formundersøgelser & idegenerering

Læs mere

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF)

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF) Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Framework (TOGAF) Otto Madsen Director of Enterprise Agenda TOGAF og informationsarkitektur på 30 min 1. Introduktion

Læs mere

THE SCANDINAVIA-JAPAN SASAKAWA FOUNDATION

THE SCANDINAVIA-JAPAN SASAKAWA FOUNDATION THE SCANDINAVIA-JAPAN SASAKAWA FOUNDATION Beretning Udfyldes på dansk eller engelsk Denne forside findes også i elektronisk form på vores webside. Vi foretrækker at modtage en digital version, såfremt

Læs mere

Baltic Development Forum

Baltic Development Forum Baltic Development Forum 1 Intelligent Water Management in Cities and Companies developing and implementing innovative solutions to help achieve this objective. Hans-Martin Friis Møller Market and Development

Læs mere

ACADEMIC EDUCATION TO PROFESSIONS WITH A BACHELOR DEGREE - EXIT FROM OR BACK TO WORK AS HEALTH PROFESSIONAL

ACADEMIC EDUCATION TO PROFESSIONS WITH A BACHELOR DEGREE - EXIT FROM OR BACK TO WORK AS HEALTH PROFESSIONAL til Passata Light ACADEMIC EDUCATION TO PROFESSIONS WITH A BACHELOR DEGREE - EXIT FROM OR BACK TO WORK AS HEALTH PROFESSIONAL Berit Eika, professor, MD, Ph.D. r 2. linje i overskriften til Passata Light

Læs mere

Som mentalt og moralsk problem

Som mentalt og moralsk problem Rasmus Vincentz 'Klimaproblemerne - hvad rager det mig?' Rasmus Vincentz - November 2010 - Som mentalt og moralsk problem Som problem for vores videnskablige verdensbillede Som problem med økonomisk system

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer Me and my pet My dogs SVTV2, 2011, 5 min. Tekstet på engelsk Me and my pet er en svenskproduceret undervisningsserie til engelsk for børn i 4. klasse, som foregår på engelsk, i engelsktalende lande og

Læs mere

Dagsorden. 1.Sidste nyt fra uddannelsen. 3.Markedsføring og deltagelse på uddannelsesmesser. 4.Praktik i efterårssemesteret 2009

Dagsorden. 1.Sidste nyt fra uddannelsen. 3.Markedsføring og deltagelse på uddannelsesmesser. 4.Praktik i efterårssemesteret 2009 Dagsorden 1.Sidste nyt fra uddannelsen 2.Valg Vl af formand for udvalget 3.Markedsføring og deltagelse på uddannelsesmesser 4.Praktik i efterårssemesteret 2009 5.Valg af faglige repræsentanter til udvalget

Læs mere

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF - Are you searching for Udleveret Books? Now, you will be happy that at this time Udleveret PDF is available at our online library. With our complete

Læs mere

E-sundhedskompetence - et redskab til at skabe bro mellem borgere, patienter og vores digitale sundhedstilbud

E-sundhedskompetence - et redskab til at skabe bro mellem borgere, patienter og vores digitale sundhedstilbud E-sundhedskompetence - et redskab til at skabe bro mellem borgere, patienter og vores digitale sundhedstilbud Lars Kayser Institut for Folkesundhedsvidenskab Københavns Universitet Andre Kushniruk, Richard

Læs mere

Velkomme til Civil SIG Meeting Bentleyuser.dk. gint Seminar

Velkomme til Civil SIG Meeting Bentleyuser.dk. gint Seminar Velkomme til Civil SIG Meeting Bentleyuser.dk gint Seminar Michael Jepsen (MiJ) Grontmij Carl Bro Næstformand Bentleyuser.dk Mij@gmcb.dk www.grontmij-carlbro.dk gint Seminar Agenda 10:00 Registration and

Læs mere

Virk.dk. A one-stop-shop for businesses. Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency

Virk.dk. A one-stop-shop for businesses. Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency Virk.dk A one-stop-shop for businesses Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency Agenda Background Status Future 16-10-2007 2 Virk.dk 16-10-2007 3 Vision Political

Læs mere

Corporate Enterprise Computing Solutions Denmark. Marketingpakker. arrow.com

Corporate Enterprise Computing Solutions Denmark. Marketingpakker. arrow.com Corporate Enterprise Computing Solutions Denmark Marketingpakker arrow.com Marketing Services Danmark Marketingpakker Arrow ECS marketing har sammensat en række Marketingpakker, som gør det nemt for dig

Læs mere

KLAR TIL KLYNGE FACILITATOR TRÆNING 2.0 3.-5. SEPTEMBER 2012 & 1.-3. OKTOBER 2012. REG X - Det Danske Klyngeakademi www.regx.dk

KLAR TIL KLYNGE FACILITATOR TRÆNING 2.0 3.-5. SEPTEMBER 2012 & 1.-3. OKTOBER 2012. REG X - Det Danske Klyngeakademi www.regx.dk KLAR TIL KLYNGE FACILITATOR TRÆNING 2.0 3.-5. SEPTEMBER 2012 & 1.-3. OKTOBER 2012 REG X - Det Danske Klyngeakademi www.regx.dk OM PROGRAMMET I dag betragtes udvikling af klynger som en af de vigtigste

Læs mere

PROGRAM 2010. Erfaring - Inspiration - Network - Idéer - Viden. HP Test Brugergruppe Brugerkonference. 11. november 2010

PROGRAM 2010. Erfaring - Inspiration - Network - Idéer - Viden. HP Test Brugergruppe Brugerkonference. 11. november 2010 PROGRAM Erfaring - Inspiration - Network - Idéer - Viden Hotel Scandic Copenhagen Vester Søgade 6 1601 København 09:00-09:30 Modtagelse og morgenmad 09:30-09:45 Velkomst og præsentation af konferencen

Læs mere

Address ViS c/o Akademikerservice AB Box 3215 Postal code City Country 10364 Stockholm Sweden

Address ViS c/o Akademikerservice AB Box 3215 Postal code City Country 10364 Stockholm Sweden Application Applicants Institution Institution name ViS, Vuxenutbildning i samverkan Institution type Adult Education Association Address ViS c/o Akademikerservice AB Box 3215 Postal code City Country

Læs mere

MANCHESTER OG LIVERPOOL

MANCHESTER OG LIVERPOOL STUDIETUR FOR ØKONOMI UDVALGET TIL MANCHESTER OG LIVERPOOL 1.-5. OKTOBER 2014 FORMÅL, TEMA, PARALELLER OG FORELØBIGT PROGRAM http://manchestergazette.co.uk/wp-content/uploads/2013/02/city_dusk_landscape.jpg

Læs mere

Innovativ klimatilpasning i samarbejde med borgerne. Birgitte Hoffmann DTU Management

Innovativ klimatilpasning i samarbejde med borgerne. Birgitte Hoffmann DTU Management Innovativ klimatilpasning i samarbejde med borgerne Birgitte Hoffmann DTU Management De gode spørgsmål Hvorfor inddrage borgerne i håndteringen af regnvand? Hvilke forskellige roller kan borgerne spille?

Læs mere

Sociale Medier - kom tættere på kunderne. Eva Fog Bruun Head of Brand Strategy & Market Research 3. april 2014

Sociale Medier - kom tættere på kunderne. Eva Fog Bruun Head of Brand Strategy & Market Research 3. april 2014 Sociale Medier - kom tættere på kunderne Eva Fog Bruun Head of Brand Strategy & Market Research 3. april 2014 I dag Hvorfor engagerer VELUX Gruppen sig i social media? VELUX Social media strategi Social

Læs mere

Hvilke typer koder findes der?

Hvilke typer koder findes der? Introduktion Hvilke typer koder findes der? Responsmekanismer og benchmark ifht. sms. Øg din ROI på din medieinvestering Hvad er det der bygger bro efter din kunde har scannet kode Payment / Salg Promotion

Læs mere

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form)

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Au Pairs International Sixtusvej 15, DK-2300 Copenhagen S Tel: +45 3284 1002, Fax: +45 3284 3102 www.aupairsinternational.com,

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 20. august 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 20. august 2012 Lukkede døre (Det forbydes ved offentlig gengivelse af kendelsen at gengive navn, stilling eller bopæl eller på anden måde offentliggøre pågældendes identitet) HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 20.

Læs mere

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Rekrutteringsstrategi i et svært marked. Helle Drachmann Baggrund Job- & CV database Outplacement & transition management Koncern HR Selvstændig virksomhed

Læs mere

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Godkendelse af emne for hovedopgave af vejleder og undervisningskoordinator. Læs venligst retningslinjerne sidst i dette dokument

Læs mere

Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse. Oplægsholder: Inge Pia Christensen

Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse. Oplægsholder: Inge Pia Christensen Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse Oplægsholder: Inge Pia Christensen Improving the safety of patients in NHS 2013-16 The National Health Service (NHS)

Læs mere

NYHEDSBREV nr. 4 December 2012

NYHEDSBREV nr. 4 December 2012 1 NYHEDSBREV nr. 4 December 2012 Jeg skal som formand på bestyrelsens vegne indlede med et ønske om en god jul og viderebringe en række informationer og kommentarer her inden året rinder ud. Direkte kontakt

Læs mere

Healthcare Apps. OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital. Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13

Healthcare Apps. OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital. Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13 Healthcare Apps OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13 Jesper Lakman Senior Consultant Digital InnovaGon (4 employees) IT Department (140 employees)

Læs mere

JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF

JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF ==> Download: JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF - Are you searching for Jeg Gl Der Mig I Denne Tid Books? Now, you will be happy that at this

Læs mere

Jakob Lauring. Ledelse af kreativitet stiller nye krav til ledere

Jakob Lauring. Ledelse af kreativitet stiller nye krav til ledere Ledelse af kreativitet stiller nye krav til ledere Oversigt Præsentation Innovation i komplekse organisationer Ledelsesformer Præsentation Jakob Lauring, Professor, Forskningsleder Tidligere projekter

Læs mere

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet IP/8/899 Bruxelles, den 9 december 8 EU vedtager et nyt program, som med millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet EU får et nyt program for forbedring af sikkerheden på internettet

Læs mere

Videnskabsetisk Komité Fokus på informeret samtykke og biobanker

Videnskabsetisk Komité Fokus på informeret samtykke og biobanker Videnskabsetisk Komité Fokus på informeret samtykke og biobanker Marie Bartholdy, Cand.jur., De videnskabsetiske Komiteer for Region Midtjylland www.regionmidtjylland.dk Et informeret samtykke 2, nr. 10:

Læs mere

Erfaringsopsamling fra case

Erfaringsopsamling fra case Erfaringsopsamling fra case s samt læringsteori og læringsstil Midler/program: Erfaringsopsamling fra case s Læringsteori Læringsstiltest Erfaringsopsamling fra case. Case-opstart (trin -). Indsamling

Læs mere

Syllabus. On-Line kursus. POSitivitiES. Learning. Applied Positive Psychology for European Schools

Syllabus. On-Line kursus. POSitivitiES. Learning. Applied Positive Psychology for European Schools PositivitiES Applied Positive Psychology for European Schools POSitivitiES Positive European Schools On-Line kursus Learning This project has been funded with support from the European Commission.This

Læs mere

MENNESKET JESUS KRISTUS PDF

MENNESKET JESUS KRISTUS PDF MENNESKET JESUS KRISTUS PDF ==> Download: MENNESKET JESUS KRISTUS PDF MENNESKET JESUS KRISTUS PDF - Are you searching for Mennesket Jesus Kristus Books? Now, you will be happy that at this time Mennesket

Læs mere

Klimatilpasning og Skybrudsplan. Kan det betale sig? Case: Copenhagen and Frederiksberg. Arne Bernt Hasling. abh@cowi.dk

Klimatilpasning og Skybrudsplan. Kan det betale sig? Case: Copenhagen and Frederiksberg. Arne Bernt Hasling. abh@cowi.dk Aarhus, Regional Miljøkonference 2012.10.31 Klimatilpasning og Skybrudsplan Kan det betale sig? Case: Copenhagen and Frederiksberg Arne Bernt Hasling abh@cowi.dk 1 The basic assumptions Development in

Læs mere

TILGANG Arbejdskraft 700 Befolkning 1.300 Boliger 500 Heraf singleboliger 200 Heraf familieboliger 300 Daginstitutionspladser 125

TILGANG Arbejdskraft 700 Befolkning 1.300 Boliger 500 Heraf singleboliger 200 Heraf familieboliger 300 Daginstitutionspladser 125 1 2 TILGANG Arbejdskraft 700 Befolkning 1.300 Boliger 500 Heraf singleboliger 200 Heraf familieboliger 300 Daginstitutionspladser 125 Fritidsordningspladser 200 Skolefaciliteter 250 Fig. 4.8 Š Basisscenarium,

Læs mere

SIKKERHEDSKULTUR I AMBULANCEUDDANNELSEN. Jonas Egebart, chefkonsulent Dansk Selskab for Patientsikkerhed

SIKKERHEDSKULTUR I AMBULANCEUDDANNELSEN. Jonas Egebart, chefkonsulent Dansk Selskab for Patientsikkerhed SIKKERHEDSKULTUR I AMBULANCEUDDANNELSEN Jonas Egebart, chefkonsulent Dansk Selskab for Patientsikkerhed Betjent sendte beredskab ud ved en fejl En betjent fra alarmcentralen fra Aarhus skulle bare øve

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

Fjernundervisningens bidrag til læring

Fjernundervisningens bidrag til læring Fjernundervisningens bidrag til læring FEM TING VI KAN L ÆRE FRA UNDERSØGELSER AF FJERNUNDERVISNING I DANMARK v/søren Jørgensen, pæd.råd. evidencenter Introduktion Formålet er at vise, hvad erfaringerne

Læs mere

The New Line Copenhagen-Ringsted. Bentleyusers.dk 14 November 2011

The New Line Copenhagen-Ringsted. Bentleyusers.dk 14 November 2011 The New Line Copenhagen-Ringsted Bentleyusers.dk 14 November 2011 Rail transport in Denmark The history of rail transport in Denmark began in 1847 with the opening of a railway line between Copenhagen

Læs mere

Kursus-introduktion. IT Sikkerhed Efterår 2012 04/09/2012 ITU 0.1

Kursus-introduktion. IT Sikkerhed Efterår 2012 04/09/2012 ITU 0.1 Kursus-introduktion IT Sikkerhed Efterår 2012 04/09/2012 ITU 0.1 Praktiske bemærkninger Kurset T6 (12 undervisningsuger): Forelæsninger (Lokale 4A22), Tirsdag 8:00 9:50 Øvelser (Lokale 4A54, 4A56), Tirsdag

Læs mere

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Den skabende skole makers mindset FabLab Innovation, Odense d. 28/4 2014 Helle Munkholm Davidsen, ph.d. Centerleder Innovation og Entreprenørskab Forskning og innovation, UCL

Læs mere

Kompetence opbygning til bæredygtighed i FM. INNObyg Susanne Balslev Nielsen 12 November 2014

Kompetence opbygning til bæredygtighed i FM. INNObyg Susanne Balslev Nielsen 12 November 2014 Kompetence opbygning til bæredygtighed i FM INNObyg Susanne Balslev Nielsen 12 November 2014 Helhed og livsfaser Center for Facilities Management Åbning i 2008 Realdania: 25 mio. DKK til projekter opbygning

Læs mere

Appendix. Side 1 af 13

Appendix. Side 1 af 13 Appendix Side 1 af 13 Indhold Appendix... 3 A: Interview Guides... 3 1. English Version: Rasmus Ankær Christensen and Hanne Krabbe... 3 2. Dansk Oversættelse - Rasmus Ankær Christensen og Hanne Krabbe...

Læs mere

Er implementeringsforskning relevant i forskningstræning?

Er implementeringsforskning relevant i forskningstræning? Morten Steensen: Hvordan opnår man "forskningsforståelse? Hvordan integreres forskning(stræning) bedst i videreuddannelsen? Er implementeringsforskning relevant i forskningstræning? Hvordan implementeres

Læs mere

Innovation Studio. - et udviklingsprojekt i Børnenes Hovedstad Kursuskatalog 2013-2014 INNOVATION STUDIO

Innovation Studio. - et udviklingsprojekt i Børnenes Hovedstad Kursuskatalog 2013-2014 INNOVATION STUDIO Innovation Studio - et udviklingsprojekt i Børnenes Hovedstad Kursuskatalog 2013-2014 INNOVATION STUDIO 078400_LEIS_Course Catalogue 2013_250x180mm.indd 1 11/04/13 09.13 Indholdsfortegnelse LEGO Education

Læs mere

Internationale borgeres oplevelse af livet i Danmark

Internationale borgeres oplevelse af livet i Danmark Internationale borgeres oplevelse af livet i Danmark Oplæg på temamøde i Internationaliseringsudvalget, Aarhus Kommune Udarbejdet af Seismonaut, Juni 2015 Maria Schwarz, Chefrådgiver Internationale borgere

Læs mere

Hvordan forstår vi den styringsudfordring, vi står over for? Holger Højlund, MDI, 23. oktober

Hvordan forstår vi den styringsudfordring, vi står over for? Holger Højlund, MDI, 23. oktober Hvordan forstår vi den styringsudfordring, vi står over for? Holger Højlund, MDI, 23. oktober Styring i det moderne samfund Høj kompleksitet vanskeliggør tillid (Luhmann) Organisationer (Beslutninger,

Læs mere

ET SPØRGSMÅL OM ORDEN - Et system perspektiv - DET INDLYSENDE - Et cognitions perspektiv - ET SPØRGSMÅL OM UDVIKLING - Et forandrings perspektiv -

ET SPØRGSMÅL OM ORDEN - Et system perspektiv - DET INDLYSENDE - Et cognitions perspektiv - ET SPØRGSMÅL OM UDVIKLING - Et forandrings perspektiv - ET SPØRGSMÅL OM ORDEN - Et system perspektiv - DET INDLYSENDE - Et cognitions perspektiv - ET SPØRGSMÅL OM UDVIKLING - Et forandrings perspektiv - DET SOCIALE EKSPERIMENT - Et lærings perspektiv - ET SPØRGSMÅL

Læs mere

Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker

Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker The art of developing software cheaper, in good quality and at schedule Software-Pro Agenda Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker Mange har

Læs mere

Kvalitetssikring og agile udvikling

Kvalitetssikring og agile udvikling Kvalitetssikring og agile udvikling Gæsteforelæsning for dsoftark-e10 på Århus Universitet Dagsorden Hvem er jeg og hvad er min baggrund i test og agile? Hvad kan I forvente? Agile og scrum Kvalitetssikring

Læs mere

NVF IKT sommermøde på Gotland den 11. 13. juni 2014

NVF IKT sommermøde på Gotland den 11. 13. juni 2014 NVF IKT sommermøde på Gotland den 11. 13. juni 2014 Hvad sker der i Danmark? Hans Jørgen Larsen NVF - IKT sommermøde juni 2017 på Gotland. Beretning fra DK NVF IKT status fra Danmark Fokusere på aktiviteter

Læs mere

Mobile Marketing Solutions. meet the customers where they are

Mobile Marketing Solutions. meet the customers where they are Mobile Marketing Solutions meet the customers where they are Bliv centrum for opmærksomhed Med en trailer fra Event Carrier kan du køre dit brand direkte ind i folks bevidsthed og gøre det til en opsigtsvækkende

Læs mere

Indsigt og udsyn med Informationsteknologi

Indsigt og udsyn med Informationsteknologi Indsigt og udsyn med Informationsteknologi Michael E. Caspersen Institut for Datalogi og Center for Scienceuddannelse Aarhus Universitet 40 år Datalære, Edb, Datalogi, It, Service og kommunikation, Programmering

Læs mere

Denmark. Frilæsning åbner døre. Teaching English. Engelsk fagudvalg. Landskursus 2010. Ideer til at planlægge/afholde læsekurser i engelsk.

Denmark. Frilæsning åbner døre. Teaching English. Engelsk fagudvalg. Landskursus 2010. Ideer til at planlægge/afholde læsekurser i engelsk. Denmark Teaching English Frilæsning åbner døre. Ideer til at planlægge/afholde læsekurser i engelsk. Disse tanker er skrevet ud fra erfaringer med læsekurser i engelsk i 5.-8. klasse. I flere år havde

Læs mere

To BE i NUTID. we are vi er

To BE i NUTID. we are vi er To BE i NUTID. To be = at være. Bøjning i nutid. Ental Flertal 1.person I am jeg er we are vi er 2.person you are du er you are I (De) er 3.person he is han er they are de er she is hun er it is den/det

Læs mere

Energiløsninger tilpasset brugernes hverdagspraksis

Energiløsninger tilpasset brugernes hverdagspraksis Energiløsninger tilpasset brugernes hverdagspraksis Toke Haunstrup Christensen Statens Byggeforskningsinstitut Aalborg Universitet Green Cities / Smarte byer teknologi og mennesker, 23. oktober 2014 Hvorfor

Læs mere

PERSPECTIVES ON MARKETING OF GREEN ELECTRICITY:

PERSPECTIVES ON MARKETING OF GREEN ELECTRICITY: PERSPECTIVES ON MARKETING OF GREEN ELECTRICITY: MODELING CONSUMER ADOPTION, CHOICE BEHAVIOR AND CONSUMER SWITCHING By Yingkui Yang THESIS SUBMITTED IN PARTIAL FULFILLMENT OF THE REQUIREMENTS FOR THE DEGREE

Læs mere

Arbejdskraftundersøgelsen

Arbejdskraftundersøgelsen Arbejdskraftundersøgelsen Indholdsfortegnelse Hvad er Arbejdskraftundersøgelsen (AKU)?... 1 Resultaterne... 2 Hvilke ad-hoc moduler er der i AKU?... 2 Serviceopgaver og tillægsundersøgelser... 3 Deltager

Læs mere

DIRF IR strategi og implementering. 15 Marts 2011, Michael von Bulow, IR, Danmark

DIRF IR strategi og implementering. 15 Marts 2011, Michael von Bulow, IR, Danmark DIRF IR strategi og implementering 15 Marts 2011, Michael von Bulow, IR, Danmark Agenda Vores værdier IR og organisationen Planning wheel IR politik Aktiviteter & Output & KPI Udfordringer 2 Our five values

Læs mere

Øvelser til kurser med Adrie Noy September 2008

Øvelser til kurser med Adrie Noy September 2008 Opvarmning Øvelser til kurser med Adrie Noy September 2008 I alle nedenstående opvarmningsøvelser arbejdes sammen 2 og 2 Begge spillere har en uden bold, 1. Spillerne står over for hinanden med front mod

Læs mere