Kirkebladet S Ø N D E R H O L M F R E J L E V. Nr. 17 Dec / Jan. - Feb. 2010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kirkebladet S Ø N D E R H O L M F R E J L E V. Nr. 17 Dec. 2009 / Jan. - Feb. 2010"

Transkript

1 Kirkebladet Nr. 17 Dec / Jan. - Feb S Ø N D E R H O L M F R E J L E V

2 Fra menighedsrådene En formand tager ordet Formand for Frejlev Menighedsråd, Karner Nøhr Jeg blev lidt overrasket, da jeg sidste år blev opfordret til at stille op til valg af menighedsrådet i Frejlev, men med en viden om, at min familie altid har haft tilknytning til kirken, følte jeg, det var naturligt for mig at sige ja til at gøre et stykke arbejde i menighedsrådet. Jeg er født og opvokset på Fogedgaarden i Frejlev og bor på Straussvej sammen med min kone, Birte. Det er yderst spændende og interessant at være med til at skabe nogle gode og sunde rammer for alle kirkens særdeles dygtige medarbejdere og i tæt dialog med præster og sognemedhjælper at skabe et miljø omkring kirken til gavn for alle sognets beboere. Der er imponerende mange aktiviteter omkring Frejlev Kirke- og Kirkecenter. F.eks. babysalmesang, spaghettigudstjenester, minikonfirmandundervisning, sogneindsamlinger, Juli-café for ældre, samarbejde med pensionistforening og børnehaver. Det tidligere menighedsråd har gjort et kæmpearbejde for at Frejlev Kirke er blevet til den meget smukke og interessante kirke, som gæster fra hele Danmark flittigt besøger. Ja, selv landets dronning har aflagt besøg. Der ligger en stor udfordring for nuværende og fremtidige menighedsråd i at bevare, men samtidig udvikle kirken og rammerne omkring den. Der ligger også en stor udfordring i at Frejlev ændres fra et lille landsbysamfund til et betydeligt større bysamfund, der med Aalborg Kommunes udviklingsplan vil komme op på langt over 3000 beboere. Jeg vil arbejde på at prioritere og udvikle et tæt og godt samarbejde med Sønderholm - vi er allerede godt på vej og har afholdt fællesmøde i september, hvor alle medarbejdere og menighedsrådsmedlemmer deltog. Med et dygtigt arbejdende og spændende sammensat menighedsråd og i et konstruktivt samarbejde med kirkens dygtige medarbejdere er jeg sikker på, at Frejlev Kirke vil være parat til fremtidens udfordringer. Helle Mortensen, Sønderholm Menighedsråd Jeg er 46 og har boet i Sønderholm og omegn de sidste 18 år. Jeg er født og opvokset nord for fjorden. Torben og jeg bor i Bagerens I ved, man kommer aldrig helt til at bo i sit eget hus i Sønderholm, men det er nu hyggeligt. Jeg har altid deltaget i frivilligt arbejde, håndboldtræner, ungdomsklubmedarbejder og lign. Kirken har altid haft en plads i mit liv, tidligere var jeg bare ikke klar til at deltage aktivt, men det er jeg nu og sikke en fornøjelse. Der er meget at lære, men de garvede i rådet og vores to søde præster er fantastiske til at hjælpe os nye. Det er en fornøjelse at deltage i den aktivitet, der er omkring kirken. Spaghettigudstjenester, hvor vi i rådet laver kødsauce og spaghetti til efter gudstjenesten. Sogneaftner, hvor vi gør alt for at arrangere foredrag, der dækker så bredt som muligt. Pinsemorgen, hvor vi mødes kl og går til Troldkirken, og Ella efterfølgende disker op med dejlig morgenmad, inden vi sammen nyder gudstjenesten. Vores dygtige organist, Margit og koret afholder fantastiske koncerter, en fornøjelse at lytte, ja, jeg kunne blive ved. Jeg er kontaktperson for personalet, og det er ingen sag med så dygtige og søde mennesker. Jeg ser frem til de næste 4 år i menighedsrådet. Adresser Sognepræst (kirkebogsførende) Sussie Nygaard Foged Sønderholm Præstegård Nibevej 511A, Sønderholm, 9240 Nibe Tlf / Træffes ikke fredag. Sognepræst Jørn Skøtt Andersen Præstevænget 12, 9520 Skørping Tlf Træffes ikke mandag. Kirkekontoret i Frejlev Kirkecenter Sognemedhjælper og præstesekretær Jeanett Grods Verdisvej 4, Frejlev, 9200 Aalborg SV Tlf / Kirkekontoret: mandag og torsdag kl Sognemedhjælperen træffes bedst tirsdag og fredag formiddag. Organist Margit Mühlbach Tlf Sønderholm Kirke Menighedsrådsformand Pia Jødal Tlf / Kirkeværge Hanna Kristensen Tlf Graver Anni Theodorsen Tlf / Kirkesanger Jonas Bové Tlf Sognegårdsvært Ella Roskjær Tlf Frejlev Kirke Menighedsrådsformand Karner Nøhr Tlf / Kirkeværge Bjarne Bang-Schnack Tlf Graver Erling Nielsen Tlf / Kirkesanger Theresa Lundqvist Tlf Kirkecentervært Helle Bjerregaard Tlf Forsidebillederne: Gospelgudstjeneste i Sønderholm Kirke / Spaghettigudstjeneste i Frejlev Kirke 2

3 Skrump dig! Og fjern Gud fra tanken. Igennem efteråret har vi i fjernsynet kunnet følge beboerne i den østjyske by, Ebeltoft, og deres hårde forsøg på at skrumpe sig. Programmet By på Skrump er, hvad de selv kalder et banebrydende sundhedseksperiment på tv. Anført af tre eksperter, coach Chris MacDonald, diætist Anne Ravn og psykolog Camilla Holst skulle ebeltofterne i fællesskab på 12 uger forsøge at skrumpe deller, usunde vaner, rygning og dårlige undskyldninger - konkret skulle byen tilsammen tabe sig tre tons! Chris MacDonald forsøger at få ebeltofterne og særligt de udvalgte superskrumpere til at erkende deres tidligere livs mange fejl for i stedet at påbegynde en stræben efter et nyt og bedre liv. Et mere sandt liv. På den måde minder Chris MacDonald om en religiøs vækkelsesprædikant. Vækkelsesmøderne handler ikke om at erkende sin synd og omvende sig til Gud, men om at omvende sig til det sunde liv, men strukturen er den samme. Der er dog en væsentlig forskel. Vejen til det sunde liv er benhård, og du alene er ansvarlig for at det lykkes. Succesen drives af din egen vilje til at ville ændre dig. På mange måder er det prisværdigt at indgyde folk mod til at ændre deres levevis til et sundere alternativ. Men jeg indrømmer blankt, at jeg godt kan blive bekymret, når jeg ser, hvordan vi der fokuserer på egen vilje og skyld. For hvad bliver det næste? Når nogen får en blodprop, er det så også deres egen skyld, for de spiste for usundt? Og manden, der døde af lungekræft, kunne jo også bare havde ladet være med at ryge. Selvfølgelig skal vi oplyse og forebygge - men er der ikke en tendens til, at vi ender med at sidde alene tilbage med både skylden og ansvaret? Jeg går fuldt og helt ind for både fedtfattig kost, ½ times motion og alle sundhedsapostlenes andre gode råd. Men jeg frygter den dag, hvor holdningen bliver, at vi kun skal hjælpe dem, der har gjort det fornødne forarbejde selv. Den tanke, at det er dig selv, der alene bærer ansvaret for, om dine projekter i livet lykkes, er den vi finder i fx programmet By på Skrump. Den tanke udløber af forestillingen om, at mennesket er sin egen lykkes smed. Tanken om, at vi kan alt, hvad vi vil. Vi skal blot være dygtige nok, arbejdsomme nok, effektive og kloge nok. Men tilbage står spørgsmålet, hvad så når dit livsprojekt ikke lykkes, er det så egentligt ikke din egen skyld? Din egen skyld, at du ikke fik det arbejde, du stræbte efter, den rigdom, den krop og de børn du gerne ville have for DU gjorde ikke nok! Der er dog også den mulighed, at styrken til at klare dagen og vejen ikke kun kommer fra os selv, men indgydes os af en, som er større, og som ved, at det er menneskeligt at fejle. At det er menneskeligt ikke at kunne bære byrden selv. Det er kristendommens klare budskab. Her får vi hjælp til at bære byrderne af vores daglige arbejde, rutinerne, sliddet, kulden og regnen, som vi jo skal bære som et vilkår. Byrden af alt det, som ikke vil lykkes. Fjernes Gud fra tanken så er vi alene. Og alt falder så dobbelt tilbage på os. At livet eller bare slankekuren ikke udartede sig som vi havde håbet, er vores egen skyld. Der er jo ikke andre at give skylden! Ja, trækker vi Gud ud af livet, så er vi selv herrer over vores liv, og der bliver ingen til at dele byrden med. Eller lægge byrden over på. Så er der ingen, der siger: Kom til mig, I som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg skal give jer hvile. Og det tror jeg, vi alle har brug for vi kan ikke selv være guder, selv om vi til tider gerne vil. Vi kan ikke, for vi må igen og igen erkende og erfare, at vi ikke er ufejlbarlige, men at vi dummer os gang på gang. At lægge al ansvaret for egen og andres trivsel over på et menneske er umenneskeligt! Vi har brug for Gud i vore liv, for i troen på ham bliver vi fri fra at bære alt på vore egne skuldre. Og fri til at høre Gud til. Og fri fra at være alene om vore livsprojekter, hver især. Og det er denne tilgang til livet, vi kalder for tro. Det er at stille sig ind under en større magt og vide, at der er grænser for din formåen og dine evner. Det er at tage på sig, at man kun er et menneske. Og samtidig vide at Gud kender os med alle vore stærke og svage sider, han kender de fejl og skavanker, vi prøver at skjule for hinanden - og han elsker os; ikke fordi vi er perfekte, men fordi vi er hans. Sognepræst Sussie Foged 3

4 Børn og unge Spaghettigudstjenester Tirsdag d. 24. november Kl i Frejlev Kirke Fastelavn Søndag den 14. februar kl. 13 i Sønderholm Kirke og sognegård FDF Sønderholm-Frejlev er fokuskreds Natløb, gourmetmad over bål, stifindermærke, lege og samarbejdsøvelser er nogle af de udfordringer, som efteråret og vinteren byder på for børnene og de unge i FDF Sønderholm-Frejlev. Samtidig har kredsen som noget nyt i år meldt sig til at være fokuskreds, hvor ledere og bestyrelse har nogle temadage med en underviser fra FDF landsforbundet. Vi synes nemlig, at vi nu har overskud til at slå et ekstra slag for, at kredsen kan udvikle sig endnu mere! Og vi har stadig plads til flere, både voksne og børn i fællesskabet. Vi mødes tirsdag kl (puslinge, tumlinge og væbnere), samt onsdag kl (pilte). Se mere på vores hjemmeside: eller kontakt kredsleder Pia Jødal, Torsdag d. 4. februar Kl i Frejlev Kirke Den er for alle børn under skolealderen, men små og store søskende kan sagtens være med. Vi synger nogle salmer eller børnesange, hører bibelhistorie, beder Fadervor og modtager Guds velsignelse. Efter gudstjenesten er der fællesspisning, hvor menuen ikke overraskende er spaghetti med kødsovs. Der er børn fra begge sogne med til spaghettigudstjenesterne. Igen i år danner Sønderholm Kirke og Sønderholm Borgerforening par omkring en fastelavnsfest. Det begynder i kirken med en familieog fastelavnsgudstjeneste, hvor vi fejrer dagen med udklædning, historier, sang og musik. Der vil også blive brugt tid på at gætte, hvem der er bag de flotte udklædninger og masker. Efter familie- og fastelavnsgudstjenesten er der tøndeslagning i Sognegården for alle børn, hvor der bliver serveret kaffe, the, sodavand og fastelavnsboller. Arrangementet er gratis. Samtale med en præst Du kan altid kontakte en af kirkens præster for en personlig samtale. Præsten har tavshedspligt. Samtalen kan foregå på præstens kontor, i hjemmet eller et helt tredje sted. Navn, adresse og telefonnummer finder du her i kirkebladet eller på vores hjemmeside. Anonym sjælesorg Ønsker du helt anonym sjælesorg, kan du kontakte Skt. Nicolai-tjenesten på telefon Alle de frivillige medarbejdere, der arbejder for Skt. Nicolai-tjenesten, har tavshedspligt, og flere af dem er præster. 4

5 Arrangementer Julemusikgudstjeneste Søndag d. 13. december kl i Frejlev Kirke I musikgudstjenesten deltager Frejlev kirkes Pigekor, Frejlev skoles Skolekor og kirkesanger Theresa Lundquist. Gudstjenesten vil forme sig som en vekslen mellem bibelske læsninger, korsang, solosang, orgelmusik samt fællessalmer. Frejlev kirkes Pigekor synger bl.a. nyere rytmisk kirkemusik. Julekoncert Onsdag d. 16. december kl i Sønderholm Kirke Med levende lys og juletoner vil Sønderholm Kirkekor og Nibe kirkes Kammerkor byde på en stemningsfuld kirkekoncert i Sønderholm Kirke. Korene synger et varieret julerepertoire, hvori bl.a. indgår danske julesalmer, carols og julegospels. Korenes indslag veksler med orgelmusik og fællessalmer. Salmesangsgudstjeneste Onsdag d. 27. december kl i Sønderholm Kirke I år falder gudstjenesterne i juletiden i meget hurtig rækkefølge. Under forudsætning af biskoppens tilladelse har vi derfor valgt at aflyse den traditionelle højmesse denne søndag og erstatte den med en såkaldt salmesangsgudstjeneste, hvor det helt afgørende vil være, at det er menigheden selv, der vælger, hvad der skal synges. Gudstjenesten vil nok have gudstjenestens form, men altså en mere løs sådan, for vi skal synge mere sammen end vi plejer. Vi forestiller os, at organist, sanger og præst inden gudstjenesten tager imod kirkegængernes forslag til julesalmer i våbenhuset, hvorefter vi udvælger et passende antal af de mest ønskede. Men da vi endnu ikke har gjort os nogen erfaringer med en sådan gudstjeneste før, er planlægningen endnu ikke helt på plads. Vi håber dog på god opbakning på dagen - og modtager meget gerne gode råd både før - og efter. Margit Mühlbach og Jørn Skøtt Andersen Sønderholm-Frejlev Pensionistforening Onsdag den 13. januar 2010 kl. 14 i Frejlev Kirkecenter Vi afholder generalforsamling med dagsorden ifølge vedtægterne. Bestyrelsen er vært ved et lettere traktement. Derpå er der som vanligt gavespil (Medbring en lille pakke). Kontingent kan betales fra kl Kirkebil kan bestilles ved Svend Kristensen, tlf.: Onsdag den 10. februar kl. 14 i Sønderholm Sognegård Bent Magedin vil fortælle os om en spændende tur til Israel, som han og hans kone Anna har været på. Sønderholm og Frejlev kirkers menighedsråd og medarbejdere ønsker alle en rigtig glædelig jul og et godt nytår! 5

6 Sogneaften Sogneaften tirsdag d. 23. februar kl i Sønderholm Sognegård Tegneren og forfatteren Peter Madsen, kendt fra tegneserierne om Valhalla, gæster Sønderholm Sognegård med sit foredrag om udviklingen af tegneserien: Foredraget indeholder bl.a. processen med at oversætte Bibelens tekst til tegneseriens sprog. Der gives en gennemgang af forskellige forsøg på at sætte ansigt på Jesus - virker billedet som tydeliggørelse eller fastlåsning? Der sættes fokus på fortællingens stil, valget af fortællevinkel og fortællingens miljø herunder Peters research i Israel. Menneskesønnen Efter mere end tre års arbejde med tekst og tolkning, utallige skitser, research i Israel og 136 malede sider, forelå Menneskesønnen - en tegneserie malet i akvarel. Historien er baseret på de fire evangelier i Det Nye Testamente. Tegneseriens unikke vekselvirkning mellem ord, billeder, former, farver, lys, skygger, linjer og synsvinkler giver en visuel åbning til fortællingen om Jesu liv. Gennem disciplen Peters almenmenneskelige tanker og spørgsmål bliver den udødelige fortælling levende. Menneskesønnen er blevet en klassiker i Danmark og bruges af de fleste præster i konfirmand- og i kristendomsundervisningen i skolen. Nordjysk Kirkedag 2010 lørdag den 13. marts 2010 kl Mulighed og hindringer for fredelig sameksistens mellem kristne og muslimer i Danmark, set fra Gellerup ved sognepræst Annette Bennedsgaard, Gellerup sogn i Århus, hvor de fleste i sognet er muslimer. - Dansk og muslim ved Aminah Tønnsen, muslim og ivrig deltager i den offentlige samtale om livet som muslim i det danske samfund. - Skumringskoncert ved tamilsk kor tilknyttet den katolske kirke i Aalborg. Tilmelding: senest 3/ til Læs mere på kirkernes hjemmeside: Nytårsaftensdag den 31. december Sønderholm kirke kl Frejlev kirke kl Også i år har vi i Sønderholm-Frejlev pastorat valgt at fejre nytåret med gudstjenester nytårsaftensdag - og aflyse dem nytårsdag. Vi håber på god opbakning også i år, hvor der igen vil blive lejlighed til at ønske hinanden et godt nytår med et lille glas i våbenhuset. Menighedsrådene 6

7 Mødekalender Frejlev Missionshus Nibevej 283 Møderne starter Onsdag 9. december Adventsmøde ved forstander Morten Nebel, Skrødstrup Efterskole Onsdag 16. december Adventshygge Mandag 28. december Julefest ved Henning Kristensen, Svenstrup Evangelisk Alliance Bedeuge: Søndag 10. januar Baptistkirken, Nibe Indledning ved Bent Hedemand Mandag 11. januar Frejlev Missionshus, indledning ved Hugo M. Thomsen Tirsdag 12. januar Nibe Missionshus, indledning ved Henning Kristensen Onsdag 13. januar Støvring Sognegård, indledning ved Svend Abrahamsen Onsdag 20. januar Fællesstævne i Frejlev Missionshus ved Arne Olesen, Fredericia Torsdag 21. januar kl Frejlev Missionshus ved Arne Olsen, Fredericia Onsdag 27. januar Møde ved missionær Preben Sørensen, Viborg Onsdag 10. februar Møde ved missionær Simon Overgård Pedersen, Lemvig Onsdag 25. februar Generalforsamling Siden sidst Sønderholm-Frejlev SØNDERHOLM SOGN Pensionistforening Dåb: Onsdag Hanna d. Michelsen 21. januar Fuglem kl Generalforsamling Yazmin Mejling Dittmer i Olsen Sønderholm Mathias Holst Sognegård Reszka Madsen Dagsorden Nicklas Grønhøj ifølge vedtægter. Esko Nielsen Bestyrelsen Sebastian Engelbrecht er vært ved et Rank lettere Nørgaard traktement. David Vedel Jacobsen Derefter Vielser: det årlige gavespil (medbring venligst Trine og en Gert lille Fich pakke). Kjerslev Kontingent: Trine og Martin Kr. 50,- Søndergaard kan betales Nielsen en halv time Vivi før. Rimmen Lindgren og Jacob Lindgren Onsdag Tanja og d. Søren 11. februar Terpager kl Jepsen i Sannie Frejlev og Kirkecenter Jimmi Bødker Jacobsen Christina og Lars Odgaard Hjortshøj Ejler Larsen kalder sit foredrag»42 Dødsfald: år ved politiet«. Herny Sørensen Kirkebil Birte Fridberg kan bestilles Risumhos Judith Hansen, tlf. Else 98 Ida Thomsen 84. Kai Andreasen Jørn Preben Jensen Kristine Marie Kristensen FREJLEV SOGN Dåb: Emma Møller Krabsen Marie Vestergård Cramer Frederikke Serup Jensen Sigurd Juul-Andersen Elias Krogshave Bundgaard Elliott Lund Asmussen Mie Skøtt Thomsen Andreas Hjorth Rasmussen Simon Frøstrup Kruse Carla Mathilde Holm Jørgensen Vielser: Kirsten Hassing Nielsen og Mads Kjer Nielsen Sandra Bang-Schnack og Henrik Bo Larsen Signe og Anders Randbøll-Jensen Laila og Palle Mejling Olsen Pia og Dennis Knügle Andersen Lykke Thorhauge Jacobsen og Henrik Sten Jacobsen Velsignelser: Camilla og Klaus Solberg Vestergaard Dorte og Allan Mark Mikaelsen Dødsfald: Kaj Christian Lykke Pedersen Louise Kraft Kamilla Hvolbæk Anna Kathrine Gravesen Bibelkredsen Onsdag d. 20. januar hos Elin og Svend Nielsen, Sønderbyvej 14, St. Restrup Onsdag d. 17. februar hos Annelise Bjerglund, Vivaldisvej 174, Frejlev 7

8 Gudstjenester December 2009 / Januar - Februar 2010 Sønderholm Frejlev Nørholm 29. nov. 1. s. i advent SF 9.00 JSA S Familiegudstj. m. Bhkl. Med altergang Adventsgudstjeneste 6. dec. 2. s. i advent 9.00 S S S 13. dec. 3. s. i advent JSA JSA Musikgudstjeneste S Lucia og Skokikor 20. dec. 4. s. i advent SF 9.00 SF 24. dec. Juleaften SF JSA SF S SF JSA S 25. dec. Juledag SF 9.00 SF S 26. dec. 2. juledag JSA 27. dec. Julesøndag JSA Sanggudstjeneste S 31. dec. Nytårsaften JSA JSA 1. jan. Nytårsdag 3. jan. H. 3 Konger Søndag SF 9.00 SF SF 10. jan. 1. s. e. H. 3 Konger 9.00 JSA Kirkekaffe i sogneg JSA 17. jan. 2. s. e. H. 3 Konger SF 9.00 SF Kaffe i centret S 24. jan. Sidste s. e. H. 3 Konger 9.00 SF SF S 31. jan. Septuagesima JSA 9.00 JSA 4. feb. Torsdag SF Spaghettigudstj. 7. feb. Seksagesima 9.00 JSA JSA S Musikgudstj./Aalb. Pigekor 14. feb. Fastelavn SF Famgudstj SF S Fastelavns Børnegudstj. 21. feb. 1. s. i fasten S 9.00 S S 28. feb. 2. s. i fasten 9.00 JSA JSA S 7. mar. 3. s. i fasten JSA 9.00 JSA S Indsamling til Folkekirkens Nødhjælp Indsamling til Folkekirkens Nødhjælp Indsamling til Folkekirkens Nødhjælp Forkortelser: SF = Sussie Nygaard Foged; JSA = Jørn Skøtt Andersen; S = Ib Skotte Henriksen Sognepræst i Nørholm: Ib Skotte Henriksen, Nørholm Præstegård, Nørholm Bygade 46, 9240 Nibe, tlf Træffetid kl , undtagen fredag. Kirkebil: Både til gudstjenester og til møder for ældre kan der bestilles kirkebil. Ring til Jeanett Grods på kirkekontoret i Kirkecentret, mandag eller torsdag kl. 9-12, tlf Man kan også selv ringe til Aalborg Taxa, tlf , og ved bestillingen oplyse, at det drejer sig om kirkebilskørsel. HUSK at aftale hjemkørsel samtidigt! Stof til næste kirkeblad der udkommer i slutningen af februar, afleveres/sendes til Hanna Kristensen, Højvangen 7A, 9240 Nibe ( senest den 5. januar. Dette blad er redigeret af Gerda Larsen og Hanna Kristensen. NIBE AVIS GRAFISK TLF

Kirkebladet N D E R H O L M F R E J L E V. Nr. 9 Dec. 2007 - jan. og feb. 2008

Kirkebladet N D E R H O L M F R E J L E V. Nr. 9 Dec. 2007 - jan. og feb. 2008 Kirkebladet Nr. 9 Dec. 2007 - jan. og feb. 2008 S Ø N D E R H O L M F R E J L E V Fra menighedsrådene Velkommen til den nye præstesekretær Rosa-Marie Larsen fra Aars har indtaget den ledige plads ved skrivebordet,

Læs mere

Kirkebladet S Ø N D E R H O L M F R E J L E V. Nr. 21 Dec. 2010 / Jan. - Feb. 2011

Kirkebladet S Ø N D E R H O L M F R E J L E V. Nr. 21 Dec. 2010 / Jan. - Feb. 2011 Kirkebladet Nr. 21 Dec. 2010 / Jan. - Feb. 2011 S Ø N D E R H O L M F R E J L E V Nyt fra menig hedsrådene Adresser I Sønderholm Menighedsråd har vi måttet sige farvel til Bo Kikkenborg Larsen. Bo har

Læs mere

Sogne Nyt VINTER 2013 DECEMBER - MARTS NR. 3. Sanderum Brændekilde/Bellinge Ubberud/Ravnebjerg. Dyrup. Begivenheder: Sanderum s. 4

Sogne Nyt VINTER 2013 DECEMBER - MARTS NR. 3. Sanderum Brændekilde/Bellinge Ubberud/Ravnebjerg. Dyrup. Begivenheder: Sanderum s. 4 Sogne Nyt Sanderum Brændekilde/Bellinge Ubberud/Ravnebjerg Dyrup Husk sogneindsamling søndag den 9. marts 2014 Alle sogne samler ind til bekæmpelsen af sult blandt verdens fattigste. Se kirkernes hjemmesider

Læs mere

Jul for åbne døre og for dem ude på marken

Jul for åbne døre og for dem ude på marken DECEMBER 2012 JANUAR FEBRUAR 2013 NUMMER 1 38 ÅRGANG Vig kirke Nr. Asmindrup kirke Egebjerg kirke Jule-gospelkoncert s. 3 Mit hjerte har fire kamre Sognepræst HENNING HANSEN NR: ASMINDRUP KIRKE s. 6 Jul

Læs mere

Sognebladet for Nørholm

Sognebladet for Nørholm Sognebladet for Nørholm Tegning: 2. klasse fra Nørholm skole INDHOLD: - Velkommen til vores nye organist - Lokale kunstnere udstiller i bladet og på hjemmesiden - Julegave fra kirken: GRATIS klippekort

Læs mere

Sogneblad for Rønne. Sct.Nicolai-Nyt. Nr. 4 2008 DECEMBER JANUAR FEBRUAR TEMA: STILHED

Sogneblad for Rønne. Sct.Nicolai-Nyt. Nr. 4 2008 DECEMBER JANUAR FEBRUAR TEMA: STILHED Sogneblad for Rønne Sct.Nicolai-Nyt Nr. 4 2008 DECEMBER JANUAR FEBRUAR TEMA: STILHED Sikken voldsom trængsel og alarm Af sognepræst Peter Hauge Madsen Julen står for døren med al dens lys, glæde, glimmer

Læs mere

December 2014 - februar 2015. Sognebladet. for Skæve og Hørby

December 2014 - februar 2015. Sognebladet. for Skæve og Hørby December 2014 - februar 2015 Sognebladet for Skæve og Hørby Af sognepræst Mette Volsgaard Julen i korssting 2 Hvert år, når vi nærmer os december, glæder jeg mig til igen at skulle høre juleevangeliet:

Læs mere

KIRKE & SOGN. Aars Kirke

KIRKE & SOGN. Aars Kirke KIRKE & SOGN foto-lab.dk Læs om Dåbstræf... og hvad er så det? Alle helgens søndag Gå med i kampen mod sult Høst i Aars Kirkecenter En himmelsk mundfuld Julebasar tak Julekoncerter Adventskransens historie

Læs mere

Skibet. Glædelig Jul! T SO

Skibet. Glædelig Jul! T SO SKI Skibet Glædelig Jul! GN T SO BE Sogne og Kirkenyt december 2014 februar 2015 Indholdsfortegnelse Nyt fra Sognepræsten... 4 Nyt fra Menighedsrådet... 5 Nyt fra FDF i Skibet... 6 Bogen, der rørte mig...

Læs mere

Egeskov Kirke VEJLBY SOGNS KIRKEBLAD DECEMBER 2012 - JANUAR - FEBRUAR - MARTS 2013. De kommende konfirmander

Egeskov Kirke VEJLBY SOGNS KIRKEBLAD DECEMBER 2012 - JANUAR - FEBRUAR - MARTS 2013. De kommende konfirmander Egeskov Kirke DECEMBER 2012 - JANUAR - FEBRUAR - MARTS 2013 38. ÅRGANG De kommende konfirmander VEJLBY SOGNS KIRKEBLAD 2 Egeskov Kirke KIRKELIG VEJVISER Sognepræst - Lise Rind Egeskov Bygade 15 7000 Fredericia

Læs mere

Vejlby-Strib-Røjleskov kirkeblad

Vejlby-Strib-Røjleskov kirkeblad Vejlby-Strib-Røjleskov kirkeblad NR. 3 9. ÅRGANG 2008 VEJLBY-STRIB-RØJLESKOV PASTORAT Redaktionen Kirkebladet udgives af menighedsrådet i Vejlby-Strib- Røjleskov pastorat Ansvarshavende redaktør: Anette

Læs mere

KIRKEBLAD. 2012 nr. 4 September - November FOR SOGNENE I KJELLERUP OG LEVRING. Bemærk nye telefonnumre på bagsiden

KIRKEBLAD. 2012 nr. 4 September - November FOR SOGNENE I KJELLERUP OG LEVRING. Bemærk nye telefonnumre på bagsiden KIRKEBLAD FOR SOGNENE I KJELLERUP OG LEVRING Bemærk nye telefonnumre på bagsiden 2012 nr. 4 September - November Fem ønskesten En dreng kom sjoskende slukøret hjem fra skole. Det var så hårdt med lektier,

Læs mere

&KÆRLIGHED. Møllevangskirken december 2008 - januar 2009. Kirkeblad. Læs i dette blad: Kærligheden forsøder alt. Julearrangementer

&KÆRLIGHED. Møllevangskirken december 2008 - januar 2009. Kirkeblad. Læs i dette blad: Kærligheden forsøder alt. Julearrangementer Læs i dette blad: Kærligheden forsøder alt side 8-9 Julearrangementer side 3, 6-7, 10-11 Højskoledage og studietur side 16-17 Kirkeblad Møllevangskirken december 2008 - januar 2009 Vi ønsker alle i Møllevang

Læs mere

Kontinuerlig nadver. 8. årgang nr. 2 marts - april - maj 2009

Kontinuerlig nadver. 8. årgang nr. 2 marts - april - maj 2009 8. årgang nr. 2 marts - april - maj 2009 Kontinuerlig nadver Hvad er dog det? Det er en slags gående nadver til forskel fra den knælende nadver, som vi kender så godt. Første gang, vi prøvede den kontinuerlige

Læs mere

Kirkeblad for Herning Sogn

Kirkeblad for Herning Sogn ERNING SOGN Kirkeblad for Herning Sogn fokus til israel Ny religiøsitet - eller den gode gamle nyt menighedsråd december 2008 januar februar 2009 Advent og jul 2008 Højtid i dybden Af Jens Moesgård Nielsen

Læs mere

KIRKE+SOGN KIRKEBLAD FOR THISTED SOGN. DECEMBER. JANUAR. FEBRUAR 2011/12. NR. 1

KIRKE+SOGN KIRKEBLAD FOR THISTED SOGN. DECEMBER. JANUAR. FEBRUAR 2011/12. NR. 1 KIRKE+SOGN 3 Julens billeder 4 Sogneaftener og onsdagssammenkomster 5 Nyt fra menighedsrådet 6 Ny bog om Thisted kirkegårde 7 Vox-pop om ønsker til kirken 8 Om natkirke og om at være frivillig 9 Personalet

Læs mere

Skibet. Sogne- og Kirkenyt December 2012 - februar 2013. Glædelig jul

Skibet. Sogne- og Kirkenyt December 2012 - februar 2013. Glædelig jul Skibet Sogne- og Kirkenyt December 2012 - februar 2013 SKIBET SOGN Glædelig jul Skibet Sogne- og Kirkenyt December 2012 februar 2013 94. årg. nr. 1 Bladet udgives af Skibet sogns menighedsråd og sættes

Læs mere

Nr. 1 2015. og velkommen her. Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne. Februar Marts April. Sognebladet

Nr. 1 2015. og velkommen her. Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne. Februar Marts April. Sognebladet Nr. 1 2015 VVelkommen nytår og velkommen her Februar Marts April Sognebladet Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne 2 Indholdsfortegnelse: Nyt fra Pastoratsrådet 4 Sogneindsamling 5 Babysalmesang 6 Bogense skole

Læs mere

O rm Hils! v Ko lt sogne 11. årg ang nr. 4 s eptemb er okto ber nov ember 2014

O rm Hils! v Ko lt sogne 11. årg ang nr. 4 s eptemb er okto ber nov ember 2014 Hils! Ormslev Kolt sogne 11. årgang nr. 4 september oktober november 2014 Kirkebladet REDAKTIONEL INDLEDNING Hils! Både Bibelen og vore almindelige omgangsformer er fyldte med hilsener. Vi hilser på hinanden

Læs mere

NR. LYNDELSE SOGNS KIRKEBLAD

NR. LYNDELSE SOGNS KIRKEBLAD NR. LYNDELSE SOGNS KIRKEBLAD 27. ÅRGANG NR. 4 DECEMBER 2012 Lys i mørket Fra begyndelsen af september stod vi uden sognepræst, og mange spørgsmål rejste sig, bl.a. hvordan de kirkelige aktiviteter i sognet

Læs mere

Vojens Jegerup Maugstrup 31. årgang nr. 4. december januar februar 2012/2013

Vojens Jegerup Maugstrup 31. årgang nr. 4. december januar februar 2012/2013 Vojens Jegerup Maugstrup 31. årgang nr. 4. december januar februar 2012/2013 Indhold Salmens tonestige Side 2 Valgt til menighedsrådet Side 3 Gudstjenesteliste Side 4 og 5 Børnesider Side 6-10 Indvielse

Læs mere

Kirkebladet for Langeland og Strynø

Kirkebladet for Langeland og Strynø Kirkebladet for Langeland og Strynø Bøstrup Tranekær Tullebølle Simmerbølle Rudkøbing Strynø Skrøbelev Longelse Fuglsbølle Lindelse Fodslette Tryggelev Kædeby Humble Ristinge Marts April Maj 2012 Vejledning

Læs mere

Forvandling og forandring

Forvandling og forandring DECEMBER 2007 JANUAR FEBRUAR 2008 NUMMER 1 33 ÅRGANG Gospelkoret Faith side 5 Ord fra præsten SOGNEPRÆST ANNETTE BERG VIG KIRKE Forvandling og forandring Det, at tage et nyt skridt og at sige et nyt ord

Læs mere

Højby Sogn. Afskedsreceptionen for Synnøve og Jan C. Jacobsen søndag d. 30/6 2013. Menighedsrådsformand, Grethe Skovgårds tale:

Højby Sogn. Afskedsreceptionen for Synnøve og Jan C. Jacobsen søndag d. 30/6 2013. Menighedsrådsformand, Grethe Skovgårds tale: KIRKEBLADET E F T E R Å R V I N T E R 2 013 H Ø J B Y L U M S Å S O D D E N Kirkekunstneren Niels Larsen Stevns (1864-1941) er kendt for sine fantastiske altertavler, hvor han ville male Kristus i det

Læs mere

Kirkebladet. Hirtshals og Emmersbæk. Har du en stor Gud eller en lille... Marts - April - Maj 2012 57. ÅRGANG. Adresser [2]

Kirkebladet. Hirtshals og Emmersbæk. Har du en stor Gud eller en lille... Marts - April - Maj 2012 57. ÅRGANG. Adresser [2] Kirkebladet Hirtshals og Emmersbæk Marts - April - Maj 2012 NR. 2 57. ÅRGANG Adresser [2] Har du en stor Gud eller en lille... [3] Det sker i Hirtshals sogn [4-7] Sogneudflugt [4] Projektkor [5] Kampen

Læs mere

KIRKEBLAD FOR SOGNENE I KJELLERUP OG LEVRING. 2014 september - november

KIRKEBLAD FOR SOGNENE I KJELLERUP OG LEVRING. 2014 september - november KIRKEBLAD FOR SOGNENE I KJELLERUP OG LEVRING 2014 september - november Kirkelig vejviser www.kjellerupkirke.dk LEVRING KJELLERUP Bygaden 55 Kirkebakken 10 Graver: Ny graver er ved at blive ansat. Kontakt

Læs mere

April - Maj 2012. Sognebladet. for Skæve Hørby

April - Maj 2012. Sognebladet. for Skæve Hørby April - Maj 2012 Sognebladet for Skæve Hørby Korset - Livets symbol Af sognepræst Mette Volsgaard Korset er kristendommens vigtigste symbol. Nærmere bestemt det kors, som Jesus døde på, da han blev henrettet

Læs mere

Kirkebladet Vejlby Strib Røjleskov

Kirkebladet Vejlby Strib Røjleskov Kirkebladet Vejlby Strib Røjleskov Efterår 2013 MOD og HÅB her midt i Trinitatis tiden Lignelsen om den uærlige godsforvalter (Lukas 16, 1 9) Lignelsen handler kort fortalt om en utro godsforvalter, der

Læs mere

Posten. Fødselsdagsbørn. BEMÆRK Næste deadline er 20. april 2010.

Posten. Fødselsdagsbørn. BEMÆRK Næste deadline er 20. april 2010. Nr. 1 17. årgang Februar 2010 Indhold: Side 2: Fødselsdagsbørn, Annonce Nytoft Side 3 og 4: Borgerforening Side 5: Sinding-Ørre Folkeuniversitet Side 6: SGIF Side 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 og 14 Kirkesiderne

Læs mere

Linoleumssnit af Jens-Andreas D. Elkjær.

Linoleumssnit af Jens-Andreas D. Elkjær. F r e d e n s K i r k e S v e n d b o r g N r. 1 m a r t s - a u g u s t 2 0 1 1 MAGTENS FRISTELSE Af sognepræst Da den daværende tjekkiske præsident Vaclav Havel i 1991 modtog Sonningprisen, holdt han

Læs mere