#ffitu. ffffihffiffi. {9r24. } or13.13llet1 28, ]IIAJ 2004 FRA 5. KLASSE. 33. årgang Maffuni/juli 2004

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "#ffitu. ffffihffiffi. {9r24. } or13.13llet1 28, ]IIAJ 2004 FRA 5. KLASSE. 33. årgang Maffuni/juli 2004"

Transkript

1 33. årgang Maffuni/juli 2004 #ffitu ffffihffiffi 28, ]IIAJ 2004 {9r24 } or13.13llet1 FRA 5. KLASSE I dette nummer af Horneposten bl.a,: 2. del af Sv. Aa. Tonnesens'Krøniken" Horne ldrætsforenings sportsuge program (de blå sider)

2 DAI\-EL A/S AUT. EL-INSTALLATØR TONNESEN HOKT{E Døgnvagt Råt;fåi3å Ndr. Boulevard Varde. Sækbæk Kro Når maden skal være rigtig go' EL-INSTALLATIONER INDUSTRI &LANDBRUG PLC & PC STYRJNGER vrdeoovervåcxmc SALG & REP EL.MOTORE SALG & REP PUMPER, BL,,E,SER, GEAR. salg & nrp nårnr ITvIDEvARE Ring til e Niels Jørn Hansen e Gert Nygard Madsen , Telefon Fu Ringkøbin gv ej 232, Sækbæk TLf Strømgårds EL - Service Vi tilbyder alt lige fra alm. service, nybyggeri, induslri, landbrug til hvidcvarer m.m. Døgnvagt pe ilf Mobilllf $ner Strømgård Hvid Vr. Iljerremosevej 27, Horne Pedersen & Nielsen Hornelund 49 b Bitflf Trf Horrre Ttf B0LIQAYQQEBI Trlslurrrr t INDVS'r B AyQCEBI il/// 6r' /////. LANDaBaQSByqqEBI ////G,ARANII/////. FBITIDSHUSE //U/ ONDNING /////. SEPABABTIONSABBEJDE. PEøJEKTEEINO AF BYQCEAI Tomrerm.: KnudLundHøttsen, Ing.: Morlen Henneberg, Ndr, Bounumvej ølgod Tlt, Fax STøT VORE ANNONCøFER - OE STøTTER OS

3 GATURE PA VIKINGESTIEN Den første tirsdag aften i måneden: 1. juni, 6. juli, 3. august og 7. september. Mødested: Klokkedoj's sportsplads, afgang kl TOUR DE PEDAL DererTourde Pedal: mandag den 24. maj Mødested Hornehallens p-plads - afgang kl, 19,30 Der kan købes startkorlå2kr.fra kl, 19,15 PS den 6, juni fælles afslutning ved Mejls Skole, lod,trækning ca. kl, af 3 stk, cykler på alle startkort, Følg programmet ivarde Ugeavis, SOMMERUDFLUGT HORNE - THORSTRUP onsdag den 9. juni Udflugten går tilvedersø, hvor viskal se kirken, kirkegården og det lille museum, Menighedsrådsformand, Lise Blåbjerg vil fortælle om Kaj Munk. Kaffe i sognegården. Derefter går turen til museet "Strandgården', en fredet klitgård, Aftensmad på Bechs HoteliTarm, Her vil fhv. planteavlskonsulent Henning Willumsgård fortælle om Skjern Å - naturprojektet, Hjemturen vil gå gennem dette'nye/gamle'engområde. Afgang Hornelund: kl. 12,30 Afgang kirkepladsen: kl, Pris 75 kr. + drikkevarer Tilmelding senest 7. juni til Svend Bruun, tlf, eller Bessie Aggeboe, tlf, Vel mødt Horne - Thorstrup menighedsråd STøT VORE ANNONCøRER. DE STøTTER OS 3

4 HORNE PENSIONISTFORENING Horne Pensionistforenings halvdags udflugt tirsdag den 29. juni 2004 Afgang fra Hornelund kl og kirken kl Vi kører vestpå og besøger en landmand, hvor vi skal se en malkerobot og høre om funktionen af den. Vi vil nok mindes dage med malkespand og treben, Herfra til Aadum, hvor vi skal se en have - her drikker vi eftermiddagskaffe, Så går turen til Skjern Å og omegn. Vi slutter dagen med middag kl, på Bundgårds hotel. Pris pr. deltager 150 kr. Nødvendig tilmelding senest mandag den 21. juni på tlf eller tlf Velmødt. På bestyrelsens vegne/dagny Henneberg HORNE PENSIONISTFORENING Horne pensionistforenings heldagsudflugt til Fyn onsdag den 18. august 2004 Afgang fra Hornelund kl, 08.æ og fra kirken kl, 08,35 Vi kører mod Fyn, finder et sted til kaffe og rundstykker, herefter går turen til Køng Højskole, hvor Peter Pedersen tager i mod. Her skal vi have frokost kl. 12,00. Efter frokost er Peter guide på en tur i området. Tilbage til skolen, hvor vi får kaffe og ser skolen, Efter kaffen kører vi vestpå - aftensmaden spiser vi på Hovborg Kro - mæt, godt tilpas og en god dag rigere går turen hjem. Pris pr. deltager 225kr. Nødvendig tilmelding senest lørdag den 7, august på tlf, eller Velmødt. På bestyrelsens vegne/dagny Henneberg Th'til banko i Hornehallen hver torsdag kl og støt lokalsamfundet. Bankoklubben 4 STøT VORE ANNONCøRER. OE STøTTER OS

5 PILEFLET AL i hobby holder pileflet kursus onsdag den 16. juni 2004 kl i butikken Tilmelding senest den 4, juni til Anne Marie på tlf eftermiddag og aften eller til butikken på åbningsdage, Tilmeldingen er bindende - pris afhænger af, hvor meget pil man bruger, AL i hobby holder lukket hele juli måned. Der kan dog ske henvendelse til Lotte på tlf, eller Anne Marie på tlf, , hvis man ønsker noget. God sommer. Anne Marie Hansen HORNE 4H PROGRAM FOR 2OO4 4-6/6., DøGNFLUEN, weekend{ur 11/6.,. ANDET BESøG hos jer, der har hjemmeopgave. 13/6.,. FAMILIEUDFLUGT til Djursland, HUSK TILMELDNINc 1Ofl... PILEFLETNING på Dejgårdvej kl tag madpakke med. 6/8..., SOMMERFEST ved Hebo fiskesø, HUSK TILMELDNING Afgang fra Torvet itistrup kl, Ærangeret af Tistrup Havekreds 10.juni kl Aftentur med afgang fra Torvet i Ølgod, Vi skal besøge en have på Hvolligagervejog en på Grimlundvej. Husk at medbringe kaffe m.v. Arrangeret af Ølgod Havekreds, 9. august kl Vi besøger 5 haver på stribe i Ølgod - Hyldevænget, Pilevænget og Rønnevænget. Husk kaffe m.v. Arrangeret al Ølgod Havekreds STøTVOREANNONCøRER.DESTøTTEROS 5

6 NYT VIND.NET OG SKAB TIL TENNISBANEN Horne Autoværksted ved John Borg har skænket nyt vind-net og opslags-skab til tennisbanen, Horne ldrætspark vi gerne rette en stor TAK til John Borg for dette initiativ. STAVGANG Horne df = 2z-l \^. " Nu har vi så været igennem 4 onsdage i april med instruktion i stavgang. 6'&as'r,$ Der har været nye stavgængere hver gang og det er jo dejligt, at der har været så stor inleresse for den nye aktivitet. I alt har ca, 45 personer prøvet stavgang. Foreningen har ikke investeret i stave til at leje ud, da de fleste nu selv har investeret i et par, så man kan gå, når man har tid og lyst. Vi har nu delt følgende meddelelse ud til alle, der deltaget i instruktionerne. Staveans - afsans Nu har der været 4 onsdage med inshuktion i stavgang og tiden er inde til, at lfortsætter på egen hånd, Vortforslag er, at man kan mødes Tirsdage kl og/eller onsdage kl ved Horne Hallen og så gå en times tid ud i naturen, Desuden gå når du har tid og lyst. Opstår der i løbet af sommeren behov for en ny omgang instruktion, så finder vi ud af det. Erder.i øvrigtspørgsmål evt, angående køb afstave kan undertegnede kontaktes, lngeborg Haahr tlf Lene Jensen tlf HGF & Lene STøT VORE ANNONCøRER. DE STøTTER OS

7 øster HERREDS SENIORKLUB Mandag den 14. juni: S-dags tur til Bornholm. Tirsdag den 10. august kl : Aftentur til Tipperne Tirsdag den 7. september: 2-dags tur langs den jyske vestkyst og Mors TORVEDAG LøRDAG DEN 21. AUGUST Tilmelding af gratis stadepladser kan ske til Torvedagsudvalget senest den 10. *s. *SZ \r&s august. Udvalget består af: Kirsten Jeppesen lnger Hansen Jens Karlsen Hans Jepsen Gert Jensen Torvedagsnøgler kan købes på de sædvanlige steder fra 1. august, GAMMELT JERN,,+ V,% Torvedagsudvalget kommer igen i år og samler gammelt jern. l år bliver det den 22. nai1. Har I noget, I gerne vil af med, så ring til 6n fra Torvedagsudvalget, så alhenter vi det, I er også velkommen til at aflevere det ved vognmand Flemming Christensen. Torvedagsudvalget HORNE CYKELFORRETNING Jeg har besluttet, at jeg her til foråret 2004 holder med at reparere motorsave, plæneklippere, hækkeklippere og knallerter. Knallerter og plæneklippere, der er solgt med garanti vil blive repareret til garantien ophører. Motorsave, plæneklipper og hækkeklippere kan I få repareret hos Tistrup - Bounum Smede- og Maskinforretning, tlf, '155. Hilsen Horne Cykelforretning/Svend Aage Østerberg STøT VORE ANNONCøRER. DE STøTTER OS 7

8 FAMILIE OG FRITID Bestyrelsen har efter generalforsamlingen konstitueret sig således: Formand Louise Bertelsen Næstformand Karen Margrethe Harck Kasserer Marja Post Annoncer Grete Ditlevsen Sekretær lnger Marie Søndergaard Suppleant Katja Greve Revisorer Dorte Bejder og Lene Jensen Aftenskolen: Leder Dagmar Kristiansen Regnskab lna Knudsen SÆKBÆK KRO Genopførelsen af sækbæk Kro er nu i fuld gang og er klar til rejsning på første etape, Planen er at der også skal bygges nyt, hvor den gamre stald lå og det kommer nok i gang iløbet af sommeren, lfølge kroejer Steffen Hansen kgmmer der gang i Sækbæk Kro igen, MINILEGESTUEN Minilegestuen holder til oven over børnehaven i legestuens lokater. Det er et tilbud for alle børn under skolealderen og deres forældre. Medbring saft, kaffe, brød m.m, Hver tirsdag kl, Vi følger skolens ferieplan. Kom og vær med. Karina tll æ, Dorthe ljf og Ninna ilf Os STøT VORE ANNONCøRER. DE STøTTER OS

9 VOGNMANDSSKIFT IHORNE Efter at have drevet vognmandsforretning i Horne siden 1966, har Lone og Flemming Kristensen pr, 1, maj solgt forretningen til Svend Aage Jensen og Tage Fjord Ørskov, der driver vognmandsforretning fra Billum, Sv, Aa. Jensen overtog forretningen i Billum i 1961, en forretning hans bedstefar havde startet tilbage i I 1991 kom svigersønnen Tage Fjord Ørskov med i forretningen, Tage fortæller, at vognmandsfirmaet i dag har 16 lastbiler og beskæftiger 19 mand, Firmaet beskæftiger sig især med kørsel for landbruget, transport af grise og kreaturer ligesom de kører foderstof for Sydvestjysk Andel. Derudover kører de med sand, grus, champignonmuld til haven samt med containere til affald og flytning, Kontoret bestyres af Sv. Aa. Jensens kone Edith. Tage Fjord Ørskov er født i Horne og har haft en del af hans skolegang her. Han glæder sig til samarbejdet med beboerne i Horne Sogn, Horneposten siger tak til Lone og Flemming Kristensen for samarbejdet gennem årene. Samtidig bydes velkommen til vognmandsfirmaet Sv. Aa. Jensen. Se annoncen. Transport i vest - så er vi bedst! Alt i transport udføres med: o Tipladsbiler o Fodertankbiler o Kreatur- og Grisetransport o Containere - store som små Leveringsdygtige i: o Sand, Grus, Vejmaterialer, Slagger og Champignonmuld Ring vi finder altid en løsning Vognmandsf irmaet SV. AA. JENSENå/' Bill Tlf Fax STøT VORE ANNONCøRER - DE STøTTER OS

10 EItrtrAEIGItiIEI P. Strange-Hansen A/S Sladionvej 1 6, Horne, 6800 Varde, tll , lat< Og 96 Advokat Per Bovidn Christensen Jernbaneall6 11, 6830 Nr. Nebel. Tlf Prival: Thorstrupvej 132, 6800 Varde, tlf M l0 Kontortid Nr.Nebel: Mandag - Fredag kl Konl'orlid Home Andelskassc: Torsdag kl Kontortid privat: Torsdag ki Skattemæssig rådgivning - Bogføring og regnskabsmæssig assistance Rådgivning ved opstart af virksomhed l.b.c. Revision v/lnge B. Christensen. Reg. revisor H.D., Rotbølvej 9, Horne, 6800 Varde, T\t Hyggemusik til festen Klaver & harmonika Conny Leerbeck Tagrenovering Tømrer - snedker Alt I reparatlon Nybygninger Uforb. tllbud TS Tømrer & Byggemontage V/TOM SCHRøTER OVERBY MALLEVEJ 11 HORNE VARDE TLF BtL STøT VORE ANNONCøRER. DE STøTTER OS

11 Stiftet 2O. april 19O3 SP(c)FRTSI'G E r TET(oFR.NTE 31. maj - 6. juni 2004 STIø1T SP(OR.TENT I II(OR TE 11

12 Mondog den 31. mqj (2. pinsedog) % li:33:33*,t::,[f#l" Kl Godefodbold storter - stortgebyr/entreto K Skottejogt begynder (se omtcle) Ca. kl Skottejogten slutter - premierne uddeles Kl Rofleturnering i teltet (se omtole) Kl Boderne lukker årillen er tendt Der vil være opstillet en hoppeborghele ugen. Pølsevognen er åben hele ugen. kr. Skottejogt den 31. mqj kl Kotn og vind store pre,mier. På et hemmeligt kort er 5 skotte indtegnet. Mon køber et flag, hvorpå man skriver ncvn 09 qdresse. Deretter stikkes floget ijorden pået ofgre.nset område. De 5 flog, som er ploceret ne,rrnest skotten hqr vundet. Hvis flere flagligger lige tet på deles pre,mien. Den som hor indtegnet skotten, rnd ikke deltoge i skcttejogten. Der kqn købes flag i boden ved fiskedommen nrellern kl Pris pr. flog 10 kr. 1. pre,mie: 500 kr. 2.pre,mie:300 kr. 3. pre,tnie: 100 kr. 4. pre,mie: 100 kr. 5. premie: 100 kr. Rofleturnering den 31. mqj kl i teltet vi skol igen i år hove kåret årets roflekonge/-dronning. Der er ingen tvivl om, at sidste års rcfledronning Kotrine Nielsen vil give olle komp til stregen for ot bibeholde sin titel. Stortgebyr: 30 kr. 1. premie: 1/1 floske whisky + pokcl 2. pre,mie: 3 flosker vin 3. pre,mie: 2 flosker vin 4. pre,mie: 1 flaske vin 12 Støt SPORTEN i Horne

13 Kl BodernE åbner Tirsdog den 1. juni Kl Børnedyrskue (se omtole) Kl Børne loppemarked (se omtole) Kl Fodbold HornelTistrup - 6rindsted (lilleput drenge Bl) Kl Fodbold pokolkomp Horne - Tistrup (serie 3) Entre 20 kr. Kl Skomogerturnering (se omtole) Kl. 22.OO Boderne lukker Der er grotis sodovcnd og pølser til olle dellagerne i qftenens børnearrangetnenter. Børnedynskue den 1. juni kl Har du et keledyr, som du gerne vil præsenlere for ondre, så skal du tnøde op på stodion tirsdog aften. kr vil Jette og Morinus Poulsen frd 4H vere til stede og se pd de mange dyr. Der er diplomer til olle der deltoger. Der er ingen tihnelding. Fri enlre. Børneloppemorked den 1. juni kl Ligger du inde tned nogel egeløj eller ondre ting, som du i grunden er blevet lidt tret of. Eller kunne du bore te,nke di9 ot få nogle nye ting, så mød op på stodion tirsdog afien. Her vil der ve,re et bord til rådighed, som du kan fretnvise dine ting/legetøjpe. Der vil vere rig mulighed lor al købe, selge eller bytte. Der er ingen tiltnelding. Fri entre. Skomogerturnering den 1. juni kl Tmditionen tro skol vi igen i år hove skomagerturnering. Alle, som hor lyst kon deltoge, dc det ikke er en selvfø ge, ct den bedste vinder. Der er pretnier til de 4 førsle og der udover en vondrepokol til vinderen ske,nket af Horrc,lVittorp lvlaskinfometning. Mød op rned frisk hqlm i tre,skoene og se om du kan slå sidste års vinder Hons Guldager. Stortgebyr: 30 kr. 1. prenie: købmandskurv 2.pre,miez 3 flosker vin 3. premie: 2 flosker vin 4. premie: l flaske vin Støt SPORTEN i Horne 13

14 Onsdog den 2. juni Kl Fodbold HornelTistrup - Tcrm (lilleput drenge 92) Kl Boderne åbner Kl Fodbold Horne - llenne (old boys) Kl Horne dysten (se omtole) Kl. 22.OO Boderne lukker Horne dy':sten den 2, juni kl Vi hor veret ude at finde nogle friske mennesker fro Horne sogn, som bliver delt op i 2 hold. Disse skol så dysfe mod hinonden. Deltcgerne er som tølger', Lotte Andersen (AL i hobby), Anne Mcrie Fhnsen (AL i hobby), Kirsten Hqnsen (Horne Kro), Johon Sprongers (londbrug, Bjerremose), Svend Erik Pedersen (Horne Murerne), Ulrik og Vivi Thøstesen (årets Vordepris), Frede Holm (Bounum Kortoffel Centrol) Enfre 20 kr. KRdIMMXRGADI] 9. VARDE. TLI Dqglt; o Frisk, billig og lige i nærheden Åbningstider: ffi'';;h;."u"" å:33-ll:33 lørdag og søndag HORNE, 6800 VARDE TLF. 7526OL44 14 Støt SPORTEN i Horne

15 Torsdog den 3. juni Kl Boderne åbner Kl Sildebord (se otnfole) Kl Irsk often (se omtole) Kl Fodbold Horne - Hejnsvig (veteran) Kl Bonko i hollen Kl Boderne lukker Sildebod og irsk often torsdog den 3. juni Kom og ve,r tned til en hyggelig often i teltet. Den lokole trio 'Shonrock'vil underholde rned troditionel irsk folkemusik o9 mosser of syng-ned songe. 'Shotnrock'er kendt i folkemusikverdenen i Donnnrk, hvor de spiller utrolig mange steder. Lokolt er de kendt i Stnedeverkstedet o9 så selvfølgelig Tønder Festivolen. 'Uden mod og drikke du'r festen ikke', derfor hor vi ollieret os nred vore trofoste sponsorer som stiller et fontostisk sildebord op. Denne musikoflen og sildebord kon vi tilbyde for kun 45 kr. Enfre inkl. sildebord 45 kr. 'shomrock'består qf Svend Erik Lqrsen, Hons Jørgen Husted og Dennis McLaughlin mrcm' PRIMO DANMARK A/S Jernbanegade Tistrup Tel.: Fax: Støt SPORTEN i Horne 15

16 Fredag den 4. juni Kl Fodbold HornelTistrup - Sdr. Omme (Drenge B) Kl Boderne åbner Kl Fodbold Horne - Sig/Thorstrup (serie b) Kl Cykelløb (se omtole) Kl. 22.OO Boderne lukker Cykelløb den 4. juni kl Cykelruten er den kendte rundsire,kning i Horne midtby. Løbet storter fru p- plodsen ogfølger derefler ruten Stodionvej - Kirkebakken - Krosvinget - Hornelund - Stodionvej. Der vil blive cyklet i precis I tirne. Trufikken på ruten vil blive dirigeret of frivilligehjelpere, rren ferdselsreglertle skol stodig overholdes. Er målstregen posseret inden løbet er skudt af gøres omgongen ferdig, Der vil blive trukket lod orn 5 prenier mellem den, som hor sponseret 100 kr. eller derover pr. kontrskt. Dette foregdr i teltet efter løbei. Pre,mierne er i &r f ølgende'. 1. pre,mie: Weekendophold, ve,rdi kr. 2. pretnie: Govekort til Dogli' Brugsen, verdi 1.0O0 kr. 3. pre,tnie: Adidos treningsdnogt 4. pre,mie: Købmondskurv 5. prelnie: 3 flosker vin Cykelrytterne er i år følgendet Bjarne Horsbøl (Bjerremose), Anrr.trlette Jensen (Horne by), Mortin Honsen (Horne by), Mortin Brinck (Horne by),utfe Holm (Bounutn), Pernille Juelsen (Horne by), Anjo Bertelsen (Andelskossen), Yvonne Jensen (Hindsig). Det vil ve,re nuligt ct tegne sponsoruter umiddelbort op til løbet - eller under løbet tned et fosi beløb - 09 stodig dellage i lodfrekningen. Værkstedssalg af Beck og Jørgensen's Kvalitetsprodukter. Ring og aftal tid, - så blander vi farven Nordeo? l"*åiu,åån Torvet 4, 6862 Tistrup. Tll Tlf Bit Støt SPORTEN i Horne

17 l-ørdag den 5. juni Kl ? Dorrefrokost i teltet (se omtole) Domefrokost den 5. juni kl Efter utollige opfordringer er den her igen. 'Den store dotnefrokost', så set et stort kryds i kolenderen, så du ikke 9år hen og glemmer denne. To9 dine nobokoner med somi en mosse godt humør. Moden sørger Else Mqrie for. Hun onretter et herligt to'selv bord. Adgongstegn: Du skql have 2 forskellige sko på. Vi hqr selvfølgelig sørget for lidt underholdning - så gle.d jer. Entre: 130 kr. inkl. mod Tilmelding til domefrokost senest mondog den 31. mqj ihollens cofeterio Menu til donrefrokost: Morineret sild tn/korrysolot Fiskef ilet Vorm postoret m/osporges o9 chompignon i hollondoise souce Forskellige terter Morineret kyllingebryst m/pesto o9 trnndler Solotbord Forskellige brød Dessert den 6. juni Kl Oprydning Vi håber, of I som Horne-borgereigen idr vil komrne o9 bokke op om vores orrongementer. Pengene 9år til et godt formål - Horne ldre,tsforening. på ronuåud TAK Sportsugeudvolget 2004 Lise Mogensen, Corsten Søndergoord Mqrtin Jensen, Niels Jensen, Bruno Korsgoord 4 6lenn Nielsen Støt SPORTEN i Horne 17

18 Fra en fodboldlomp mellem by og land ved en sportsfest i 60'erne Byholdet bagerst f.v. Dyrlæge Holger Hansen (bliver I slemme, får I en prikl), kioskejer Ejnar Rasmussen (nu skal I lægges på is), landpost Vagn Hansen (l er kommet en postgang for sent), vognmand Kristian Horsbøl (efter endt behandling køres I hjem), smedemester Magnus Hansen (? svejset), barber Arne Nim (nu skal I blive taget ved næsen) og maler Kristian Hansen (l skal få lak). Fra den humoristiske kamp huskes bl.a. følgende: Ejnar Rasmussen var målmand for byholdet. Han startede med at sætte net for målet hvorefter han stille og roligt satte sig på en havestol ved siden af målet og knappede en øl op. GAFETERI Horne ldræts Park (S Mødelokaler op til ca. 100 pers. ::=--:;:/ v/lisbeth Stig. Ølgodvei 33. Horne Vorde 18 Støt SPORTEN i Horne

19 MÆLK Mel: Sneflokke kommer vrimlende Før malked piger - køerne De sad med smil - forførende Ja - mælkestrip - så rørende Snart ffldt - var mælkespand Men.. så kom malk'maskinerne Pulsator-slag - betimende Som taktfast - næsten kimende Stolt var den bondemand Men siden hen - i rørene Løb mælken - så forførende I stride strøm - fra køerne Tll rustfri mælketank Mer mekanik - betagende Slap patterne så'bragende' Så bondemand - betragtende Ku' stå og blot se til Men så kom malkestaldene I kælder-dyb nbravalderne' Og ref sig op irbalderne" Ku'nu den bondemand Sidst kom så automaterne Der selv'sprang'op på patterne Og suged'mælkeslatterne' Hvad sker der næste gang? Erling Jensen I STøT VORE ANNONCøRER. DE STøTTER OS 19

20 I EN':KRøNIKE.TID" AfSvend AageTonnesen I første del af min fortælling nåede vi omtrent igennem 1954, det bliver efterår og snart også juletid, arbejdet er kommet i rimelig god gænge, i hjemmet er det blevet til 6n stor familie, to lærlinge og 6n svend på kost og logi samt ung pige i huset foruden os selv. Jenny havde på det tidspunkt nogen døje med helbredet, vi havde talt om at det kunne være rart med lidt hjælp i huset, og en dag det blev drøftet, sagde William at han havde da en søster, som var færdig med et skoleophold, og det ku' da godt være at vi kunne bruge hende. - Jeg tog straks til Galtho og fik snakket både med søsteren og hendes forældre, og vi blev enige om at vi kunne prøve hinanden al Det var Kirsten, hun blev 'ung pige i husef men snart lige så meget et medlem af familien og vi fik lov at nyde godt af hendes hjælp og det at være sammen i fem gode år, så kom der en Hans ind i billedet, det kunne vi ikke hamle op med, men vi var med $ deres bryllup og det var næsten som at skulle give slip på en datter og ønske hende alt godt i det nye liv. Tilbage til de sidste måneder af 1954, som nævnt ffldte arbejdet med luftledning en stor del og i slutningen af august ansatte vi igen et par svende samt en arbejdsmand, nedgravning af master foregik jo med skovl og spade og rejsningen med håndkraft. Der begyndte også at ske lidt med reparation og salg af radioer, de mærker viførte var B&O, LL og SP Radio, det var også de tre førende på det tidspunkt, El-instdlationerne var nok ca. halvdelen af den samlede arbejdsmængde og en stor del for landbruget Samtlige udvidelser skulle meldes til SAEF selv en enkelt stikkontakt og der skulle betales en afgift på nogle procent af hvad regningen for installationen udviste - en opgørelse blev udfærdiget og sammen med afgiften sendt til SAEF en gang hvert kvartal, disse penge var med til at dække den daglige drift i forsyningsselskabet, Vi har nu to svende og to lærlinge på kost, og som det også var tilfældet på landet gav det et sammenhold og anledning til megen morskab - en anden god bivirkning var, at der altid meldte sig en frivillig, når der skulle rykkes ud efter ffraften, og med de mange landbrug som var i drift dengang, var det noget der skete ret tit. Jenny klager dog lidt over, at alle gode siddepladser er optaget, når hun og Kristen er færdige i køkkenet og skal ind for at slappe af og vi ffrer jo endnu i komfuret, det giver lidt griseri, men der er også tid til lidt fest og til at se andre mennesker, som tidligere nævnt fik vi hurtigt en omgangskreds, Grete af smedens og Elin var jævnaldrende, så de blev veninder og har fulgt hinanden helt op ill nu. Og tiljul fik vi etableret gadelys i Bjerremose, det gav anledning til en 'lysfesf som alle vi der var med sikkert husker endnu, der blev serveret smørrebrød med tilbehør og senere fik vi rompunch, men da vor beholdning af den slags på den tid ikke var særlig stor blev Jens Erik sendt ned til købmand Abel Nielsen efter en halv flaske mere, det sket et par STøT VORE ANNONCøRER. DE STøTTER OS

21 gange, så det endte med at Abel sage (han havde lune) 'Ka'du ikke li' så godt ta to a'æ gang', Arbejdstiden var lidt anderledes dengang, fra 8 til 12 og 13 til og lørdag fra 8 til 12 og med oprydning efter frokost, biler skulle være vasket og gårdsplads revet før lærlingene forlod huset, såfremt de skulle hjem, det skete dog at de også blev i weekenden. Juleaftensdag arbejdede vi til middag - Jenny og Kirsten havde så stablet en gedigen julefrokost på bordet, et traktement som vi alle satte stor pris på, - når vi tænker tilbage var det nok lidt forkert at der også fulgte øller og snapse med, nogen skulle jo køre hjem, men tiden var en anden og trafikken ikke så voldsom, heldigvis har det aldrig givet problemer af nogen art, kun gode minder. I dagene mellem jul og nytår blev der ikke arbejdet, bortset fra nødvendige reparationer. Jeg husker ikke, hvordan vi klarede det med at være klar til at rykke ud, men det var altid muligt at få hjælp, når det var nødvendigt. Nu skriver vi 1955, det er arbejdsdag igen og vi er nu kommet ind i starten af den tid, hvor udviklingen tager fart, nu er det simpelthen nødvendigt for husmødrene at få det gamle komfur smidt ud og i stedet få et el-komfur, et LK Safir med tre plader, lille ovn og på fire ben kostede 570 kr. 0g dengang som nu, det er smitsom - når først naboen havde fået en, så er jeg simpelthen.,,,,... Hjælpemidler som f,eks. Ballerup Master Mixer kommer ind - specielt i landhusholdningerne, det var den maskine som kunne klare det groye med hensyn til æltning af dej og når der blev slagtet - hakke kød, lave medister, leverpostej. osv. og en stor del af de Master Mixere som vi solgte dengang eksisterer endnu og er fortsat i brug, Der er enkeltheder i den udvikling der sker som er med til at sætte tingene i perspektiv, det er f,eks,, at vi midt i 1955 får skiftet den lille Ford varevogn ud med en Austin, der bliver udstyret med let aftagelige reservedelsreoler og dermed er en lidt mere behagelig bil til privatkørsel, der kan også anbringes et hjemmelavet sæde i varerummet, det må jo ikke have været ulovligt på det tidspunkt og det fungerede godt, selv om der ingen sideruder var. I juni måned sælger jeg, hvad jeg i sammenligning med andre effekter og specielt arbejdsydelser vil betragte som det dyreste køleskab jeg nogensinde har leveret, det var et 150liter Sabroe tilden nette pris af 1,900 kr. Udstyret med gode madpakker drager alle mand ud til arbejdsopgaverne, men når vi så efter dagens normalt veludførte opgaver samles til den varme mad, ca. kl, 18 drøftes det vi har lavet, men også hvilke muligheder der er for at tage nye emner op. Vi var for øvrigt trætte af komfuret i køkkenet, så en lørdag middag ved frokostbordet kom det på tale, om ikke det kunne lade sig gøre at splitte komfuret i to dele, reparere kedlen og sætte den ned i kælderen og forsyne den med et olieffr, resten kunne så gå til skrot. - Det var Fortsættes..,... STøT VORE ANNONCøRER - DE STøTTER OS 21

22 handlekraftige medarbejder vi havde, og inden aften var komfuret væk, kedlen nede i kældsren og resten smidt ud, i løbet af søndagen blev der lavet tilslutning til skorsten samt rørforbindelser til anlægget (Kristoffersen var god til at svejse) og i løbet af efterfølgende uge blev oliebeholder og olieffr monteret, svineriet med brændsel var forbi. Oliefor var for øvrigt også et arbejdsområde vi tog op som en natudig ting at gøre noget ved, Så vidt jeg husker var et af de første vi monterede i huset, hvor Andelskassen er i dag og hullet til olietanken gravede Chr. Grant med skovl og spade. Jeg fik endvidere kontakt til et firma i Ballerup - Haugen Sørensen - som lavede aggregater, der kunne brænde spildolie, Jeg var en tur i Ballerup hos firmaet, en lille virksomhed i baggården til et bageri. Ballerup var i øvrigt ikke ret stor dengang, men er siden vokset til en stor kommune med mange lt virksomheder, det er for øvrigt en Vardedreng, der er borgmester i Ballerup i dag, Mødet med fabrikanten resulterede i, at vi fik en forhandling og skulle varetage service på de anlæg, som allerede var i drift, Jeg kan huske, at jeg bl.a. lavede service på et, der var installeret på Hotel Kikkenborg i Bramming. Jeg solgte et enkelt anlæg til en autovirksomhed i Varde - Ole Jessen - men så var det eventyr også slut, det var noget svined og driftssikkerh'eden ikke god nok, I efteråret begyndte eksperimenterne med fernsynet. Odense-senderen var startet, det var den eneste danske sender vi kunne tage, når ellers vejret var med os, det var et ringe signal og der skulle meget store antenner til, stavene var 2,5 m og der var 5 af dem, det ffldte meget og det krævede kraflige bærerør. Vi fik monteret et rør på gavlen og ån af de omtalte antenner. Fra'Ruhe', der også omtales i fkrøniken', som vi har fulgt på tv, havde vifået leveret et 17'fernsyn og nu kommer det spændende øjeblik: ån står oppe på taget ved antennen - en anden i vinduet til at råbe - lidt til højre - lidt til venstre - der er sne på - lidt tilbage, så er der billede og hvad var det så vi oplevede? Wandy Tworek, der spillede violin, han stod godt nok på hovedet - hvad havde vi gjort forkert? Det blev foreslået, at vi stillede tv-apparatet på hovedet, men pludselig vendte billedet, man undskyldte fejlen, det var fra tv stationen fejlen stammede, det var for øvrigt et billede af ringe kvalitet, når vi sammenligner med det, vi modtager i dag, men vi havde store forhåbninger til fremtiden for fernsynet og så frem til opstarten af en sendemast ved Rangstrup. Det blev efterår med en del at gøre med luftledning, det var ikke særligt rart når eflerårsstormene satte ind og vi måtte ud for at samle ledninger op, men var man først ude i det, blev det nærmest til en sport og i dag står det i erindringen med spændende oplevelser og jeg kan stadig fornemme, hvor lettede landmændene var, når de kunne komme til at malke igen, nogle gange efter at have været uden strøm i adskillige timer. Noget andet var, når den tid af året kom, hvor der samlede sig isslag på trådene, hvilket kunne få dem til at briste eller slå sammen med kortslutning tilfølge, det har givet mig en ganske særlig oplevelse, - det var blevet ud på natten, vi havde været i gang i flere timer og sidste tur 22 STøT VORE ANNONCøRER. DE STøTTER OS

23 var hen over markerne fra Søren Andersen i Bounum og over mod Bjalderup, Søren Andersen var med, isen omkring ledningerne var på tykkelse med et håndled, de nåede for øvrigt aldrig over den tykkelse på grund af 6n eller anden naturlov, vi bankede isen af ledningerne med en lang stang, - det var blevet totalt vindstille, helt tyst, marken var dækket af helt hvidt sne, som knagede under fødderne og en fuldmåne fik det til omtrent at være lyst, som var det dag - det bragte ligesom en højtidelig følelse af fred, Storm - isslag - tordenvejr - naturens kræfter kunne medføre rigtig mange telefonopkald, og det skete at den, der skulle passe telefonen ikke behøvede at lægge røret mellem de enkelte samtaler, for vi havde jo Sinne Strebøl på centralen, hun satte blot kunderne i venteposition eller også modtog hun blot besked. Skulle vi i byen kunne vi også lige sige det til den, der passede centralen, så skulle de nok finde os, hvis det var nødvendigt - der var service dengang, det var endog bedre end en telefonsvarer, Det blev så for osjul og nytår for anden gang i Horne, året 1955 var forløbet noget bedre forretningsmæssigt set end det foregående, I starten af 1956 blev Austin varevognen forsynet med en drejelig teleskop-antenne, malermester Jessen sørgede for en nydelig reklameskrift på samme og vi var klar til at køre ud til kunderne for at demonstrere og sælge flernsyn, Desværre viste det sig, at motoren i bilen var slidt, vi måtte af og til skifte plejlstangslejer, det var løse foringer, - så af med bundkarret, nye lejepander i bundkarret, på igen og vi var køreklar igen. Det kunne klares om aftenen efter spisetid, det blev dog ikke ved at gå, ijuni måned fik vi en ny motor fra hovedforhandleren iodense, pris 1.347,07 kr. - også den blev monteret på eget værksted. Kristoffersen var en alsidig mand. Et billede fra 1956, - fra {iernsynets barndom. El-installatør Sv. Aage Tonnesen varevogn yar udstyret med en teleskopantenne, som kunne skydes op, når han var ude at demonstiere fiernsyn. Fjernsynssignalerne blev hentet fra Odense. I baggrunden gartner Aage Thomsens drivhus. Den 13. juni 1956 leverede vi for første gang et f,ernsyn, - et'ruhe' tv - det var til gdr. Chr, Arne Larsen i Malle, og jeg kan se at have modtaget 2.395,95 kr. for ydelsen. Jeg Fortsættes... STøT VORE ANNONCøRER - DE STøTTER OS 23

meget til at se Jer alle og håber på lige så stor opbakning til vores arrangementer, som de foregående år.

meget til at se Jer alle og håber på lige så stor opbakning til vores arrangementer, som de foregående år. Sportsuge 2014 uge 23 Så skal vi igen ha samlet hele byen og alle generationer til Sportsugen i Horne. Vi glæder os rigtig meget til at se Jer alle og håber på lige så stor opbakning til vores arrangementer,

Læs mere

RIS - ROS eller Gode ideer... til at skrive din mening om 4H året 2015. HER ER DER PLADS. Til opslagstavlen

RIS - ROS eller Gode ideer... til at skrive din mening om 4H året 2015. HER ER DER PLADS. Til opslagstavlen HER ER DER PLADS RIS - ROS eller Gode ideer... til at skrive din mening om 4H året 2015. Til opslagstavlen Kære forældre og andre. Lidt hjælp kan vi altid bruge, både i klubben og til 4Hskuet, så hvad

Læs mere

Kommunesammenlægning Af S. Aa. Tonnesen

Kommunesammenlægning Af S. Aa. Tonnesen Kommunesammenlægning Af S. Aa. Tonnesen Denne artikel er fra Horneposten nov.- dec. 2006 Nu nærmer vi os igen en sammenlægning af kommuner. Jeg fik en forespørgsel fra Kurt Vig, om jeg måske kunne skrive

Læs mere

for Lyne Sogn Maj 2014 Indhold:

for Lyne Sogn Maj 2014 Indhold: Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Maj 2014 De gamle skilte på hotellet Afholdshotel fra 1914 til 1970 Indhold: Krocketklubben. Avisindsamling. Støtteforeningen

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form

Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form 1983 Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form Hans og Anna Pedersen VEJEN: Selv om det sner, stormer eller regner kan man hver dag træffe ægteparret Anna og Hans Pedersen, Præstevænget

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

OBBEKÆR/KALVSLUND 2. HALVÅR 2014

OBBEKÆR/KALVSLUND 2. HALVÅR 2014 Obbekær Forsamlingshus Formand Finn Vind 75 42 30 64 Kasserer Erik Bendtsen 51 58 60 39 Sekretær Bjarne Schmidt Philipp 22 96 55 55 Medlem Lis Thomsen 20 44 89 33 Medlem Bartina Swart 74 76 19 92 Udlejning

Læs mere

April 2009. Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk

April 2009. Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk April 2009 Læs i dette nummer: Ny konstituering Ny hjemmeside mm. Arbejdsopgaver Tilskudsmuligheder Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk Side 1 Den nyvalgte bestyrelsen har på

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010 NØDEBO NIMBUS NYT 1. kvartal 2010 Nødebo Nimbus Klub Nødebo Nimbus Klub er en af de gamle lokalklubber for Nimbus i Danmark, startet i 1976 som en gruppe af MC-ejere med interesse for den dansk producerede

Læs mere

www.bylderup-online.dk

www.bylderup-online.dk Du finder dette blad også på: www.bylderup-online.dk Burkal Bylderup Seniorklub www.bylderup-online.dk Sæson: 2013 2014 Samvær, omsorg, hygge, gymnastik, kortspil, petanque, kegling, sang, computer og

Læs mere

Juni. Nr. 3 Sjællands Motor Veteraner 36. Årgang

Juni. Nr. 3 Sjællands Motor Veteraner 36. Årgang Juni Nr. 3 Sjællands Motor Veteraner 36. Årgang 2014 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

Krejbjerg - Nyt September 2015

Krejbjerg - Nyt September 2015 Krejbjerg - Nyt September 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn HØSTFEST Lørdag, den 19. september kl. 19.00 holdes årets høstfest i Krejbjerg Forsamlingshus. I år prøver vi at gøre det på

Læs mere

Samuelsgården. Skolevænget 19 6840 Oksbøl

Samuelsgården. Skolevænget 19 6840 Oksbøl Årgang 24. År 2011 Samuelsgården. Skolevænget 19 6840 Oksbøl Telefon: 79 94 73 44 3 kl. besked/telefonsvare 79 94 73 43 Fax nummer: 79 94 73 36 Hjemmeside: www.samuelsgaarden.dk E-mail: Samuelsgaarden@varde.dk

Læs mere

PROGRAM FOR SÆSONEN 2013/2014

PROGRAM FOR SÆSONEN 2013/2014 PROGRAM FOR SÆSONEN 2013/2014 Evt. ændringer forbeholdes. Alle arrangementer er kun for foreningens medlemmer. Køge Borger- og Haandværkerforening Stiftet 24. januar 1847 Kontaktpersoner : Formand : Murermester

Læs mere

for Lyne Sogn April 2015 Projekt byforskønnelse, fliser foran Hotellet

for Lyne Sogn April 2015 Projekt byforskønnelse, fliser foran Hotellet Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn April 2015 Projekt byforskønnelse, fliser foran Hotellet Indhold: * Sdr. Vium: Byttemarked * Dagli Brugsen: Generalforsamling

Læs mere

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 Nygade Nygade 3 3ft 1975 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 1931 S. Theisen, tømrermester 1958 Peter Knudsen, fhv. husmand Johanne

Læs mere

Afslutning d. 31. marts 2014

Afslutning d. 31. marts 2014 Struer Folkedanserforening Medlemsorientering marts. 2014 30. årgang NR. 3 www.struerfolkedanserforening.dk Afslutning d. 31. marts 2014 Vi mødes kl. 18.45 i Gimsing Sognegård, hvor vi holder Struer Folkedanserforening

Læs mere

Brændekilde Bellinge Jagtforening

Brændekilde Bellinge Jagtforening Brændekilde Bellinge Jagtforening Program 2012 Generalforsamling 2015 Afholdes i Knaldhytten torsdag den 12. februar 2015 kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent. 3. Bestyrelsens

Læs mere

Side 12. Fint restaureret Bolinder Munktell

Side 12. Fint restaureret Bolinder Munktell Side 12 Juni kvartal 2014 12. Årgang Medlemsblad Fint restaureret Bolinder Munktell Side 2 Side 11 Bestyrelse og udvalg. Formand: Kaj Pedersen Bøjden Landevej 2, Bøjden Telf.: 6260 1718 Mobil: 4091 8264

Læs mere

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 9 - september 2013 Helenenyt Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email:

Læs mere

for Lyne Sogn December 2014

for Lyne Sogn December 2014 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn December 2014 Bedsteforældredag i Børnebo Indhold: * Lyne Kirke/Vennekredsen: Per Nielsen * Vennekredsen: Julehygge i fælleshuset

Læs mere

for Lyne Sogn Februar 2015

for Lyne Sogn Februar 2015 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Februar 2015 Nedbrydning af gødningshus 2014 Indhold: * Bork Præstegård: Skumringstime * Lyne Kroket & Petanqueklub: Generalforsamling

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Parti fra Hudevad 2009/1 Siden sidst. Udflugt til Ladbyskibet d. 13. 9. 2008 En dejlig solrig lørdag i september drog 15 personer til Ladby. Det blev en oplivende

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

www.arkivsamvirket-varde.dk

www.arkivsamvirket-varde.dk ARKIVSAMVIRKET I VARDE KOMMUNE Redigeret april 2014 Arkivsamvirket i Varde Kommune 2009 Bestyrelsen: Formand: Knud Andreasen, (valgt 2011) Skovduevej 6, 6800 Varde. Tlf.: 75221748 Mail: skovduevej@post.tele.dk

Læs mere

FÆLLES MEDLEMSBLAD FOR DUI LEG OG VIRKE OG

FÆLLES MEDLEMSBLAD FOR DUI LEG OG VIRKE OG SENOR - BØRNE - UNGE NYT MAJ - JUN - JUL - August 2015 FÆLLES MEDLEMSBLAD FOR DU LEG OG VRKE OG SENOR OG STØTTE FORENNGEN! ( Afdelingens Kontaktoplysninger Formand: Poul Olsen, Akacievej J4 Tlf. 97 72

Læs mere

NYHEDSBREV Projekt Nærmiljø November 13 - januar 14

NYHEDSBREV Projekt Nærmiljø November 13 - januar 14 I denne udgave af nyhedsbrevet Efteråret er kommet...1 Røgfri på Arendalsvej...2 Fitness - så er vi igang...4 Trænger din økonomi til et servicetjek?...5 Café Solskin - en solskinshistorie...6 Bagagerumsmarked...8

Læs mere

2.1.1 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Matthias Christensen 2.1.2 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Anders

2.1.1 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Matthias Christensen 2.1.2 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Anders 2.1.1 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Matthias Christensen 2.1.2 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Anders Johansen 2.1.3 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00

Læs mere

ARRILD NYT. Infobrevet. No. 1. - 4. kvartal 2011. Husk løbende at tjekke arrild.infoland.dk for seneste nyt

ARRILD NYT. Infobrevet. No. 1. - 4. kvartal 2011. Husk løbende at tjekke arrild.infoland.dk for seneste nyt ARRILD NYT Infobrevet No. 1. - 4. kvartal 2011 Husk løbende at tjekke arrild.infoland.dk for seneste nyt Nyt infobrev til alle i Arrild sogn Som et nyt tiltag i Arrild sogn, vil støtteforeningen for Arrild

Læs mere

RIS - ROS eller Gode ideer... til at skrive din mening om 4H året 2014. HER ER DER PLADS. Til opslagstavlen

RIS - ROS eller Gode ideer... til at skrive din mening om 4H året 2014. HER ER DER PLADS. Til opslagstavlen HER ER DER PLADS RIS - ROS eller Gode ideer... til at skrive din mening om 4H året 2014. Til opslagstavlen Kære forældre og andre. Lidt hjælp kan vi altid bruge, både i klubben og til 4Hskuet, så hvad

Læs mere

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011 01 09:30 BANE HOLD KREDS 1 ISG 1 Jan T. Bertelsen HC 33 Ole Guldager Jensen HC 42 Henriette Mortensen DC 84 Peter Bæk HE 111 2 3 N Lakering A/S 1 Jimmy Lykke HE 96 Jens K. Poulsen HE 90 3 BE INSTALLATION

Læs mere

www.arkivsamvirket-varde.dk

www.arkivsamvirket-varde.dk ARKIVSAMVIRKET I VARDE KOMMUNE Redigeret marts 2013 Arkivsamvirket i Varde Kommune 2009 Bestyrelsen: Formand: Knud Andreasen, (valgt 2011) Skovduevej 6, 6800 Varde. Tlf.: 75221748 Mail: skovduevej@post.tele.dk

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Januar 2006 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 1. Information om medlemsweekend år 2010 Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 Så nærmer sig tiden som mange af os har glædet os til et helt år hvor vi skal mødes igen

Læs mere

Industrivej 7 Vester Aaby 5600 Faaborg DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125. Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk www.bago-line.

Industrivej 7 Vester Aaby 5600 Faaborg DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125. Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk www.bago-line. SPONSORER TIL MEDLEMSBLADET: Marts kvartal 2013 6 Årgang Medlemsblad NUFFGIELD UNIVERSAL M 4 Industrivej 7 Vester Aaby DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125 Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk

Læs mere

Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet med det sidste år?

Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet med det sidste år? Referat fra generalforsamling i Skals borgerforening d. 29/2-2012. Valg af dirigent: Steffen Højer-Nielsen Referent: Lone Algayer Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet

Læs mere

Sydfyns Single- og Venskabsklub

Sydfyns Single- og Venskabsklub Juli 2014 Lørdag d. 5. juli. Jazz og æggekage på Carlslund, Fruens Bøge Skov 7, 5250 Odense. En tilbagevende tradition er, at vi mødes på Restauration Carlslund og nyder den gode æggekage og jazzmusikken

Læs mere

Program. Byfest for. Bjerregrav 2015. Den 11. - 14. juni. Byfest i Ø. Bjerregrav 19., 20., 21. og 22. juni

Program. Byfest for. Bjerregrav 2015. Den 11. - 14. juni. Byfest i Ø. Bjerregrav 19., 20., 21. og 22. juni Program Byfest for 2014 Byfest i Ø. Bjerregrav 19., 20., 21. og 22. juni Bjerregrav 2015 Den 11. - 14. juni Program Torsdag d. 11. juni Programmet er foreløbigt, og der kan komme ændringer/justeringer

Læs mere

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det Det store juletræ Det er begyndt at blive koldt for fingrene, og selv om vi trækker huen godt ned om ørerne, er de godt røde. Vi beslutter os for at gå hjem til Per, han mener også, at det er ved at være

Læs mere

Krejbjerg - Nyt Juni 2015

Krejbjerg - Nyt Juni 2015 Krejbjerg - Nyt Juni 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn ÅRETS BYFEST 2015 Den 23. 27. juni afholdes der byfest i Krejbjerg. Tirsdag den 23. juni kl. 18.30 Cykeltur til Nymølle kl. 20.00

Læs mere

Vagtplan kræmmermarked 2014

Vagtplan kræmmermarked 2014 Vagtplan kræmmermarked 2014 OPRYDNING PÅ PLADSEN SAMT GADER & VEJE OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 JENS JØRN NYGÅRD OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 Pauli Kiel Bent A. Jensen OPRYDNING

Læs mere

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni 2013-2 Siden sidst Onsdag den 16. januar var der foredrag på Ferritslev Friskole. Sognepræst ved Brahetrolleborg, Øster Hæsinge og Krarup Kirker, Ole Buhl Hansen, fortalte om,hvordan vi ved hjælp af humoren

Læs mere

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com Næste Aadum Nyt udkommer i uge 5. Sidste frist for aflevering: FREDAG D. 23/1-15 til Dagmar Vestergaard, Tøstrupvej 13, 9737 6035, djvestergaard@bbsyd.dk SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com HUSK!!!!

Læs mere

H E L E E Nr. 6 juli 2015

H E L E E Nr. 6 juli 2015 HELE E Nr. 6 juli 2015 HELENENYT Nr. 6 (juli årgang 26) Bostedet Helenes Minde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Ansvarshavende: Maj Greifenstein Tlf: 29347195 Eller 39105651 mgr@ok-fonden.dk Layout &

Læs mere

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 Bestyrelsen Formand: Jytte Holt Nielsen, Bornholmsvej 8, 7400 Herning Tlf 20714010 j-k-hansen@mail.dk Kasserer: John F. Nielsen, jagtvej 10, 7400 Herning Tlf. 97118541 60738720

Læs mere

EFTERRETNINGER FOR SKIBSLAGET JENSINES VENNER OG ANDRE SØFARENDE

EFTERRETNINGER FOR SKIBSLAGET JENSINES VENNER OG ANDRE SØFARENDE EFTERRETNINGER FOR SKIBSLAGET JENSINES VENNER OG ANDRE SØFARENDE NR. 94 SEPTEMBER 2005 Skibslaget er en afdeling af Det Danske Spejderkorps og styres af gruppestyrelsen. Gruppestyrelsen består af 7 personer

Læs mere

MiniThai - En rejse tilbage

MiniThai - En rejse tilbage MiniThai - En rejse tilbage Juli August 2012 Rejseberetningen herunder er skrevet af Kevin, der er 10 år gammel. I 2004 blev Kevin adopteret af sine danske forældre Helle og Peter. De hentede ham på børnehjemmet

Læs mere

Gilleleje Marineforening

Gilleleje Marineforening Gilleleje Marineforening Nr. 19 december 2011 Adresse Gilleleje Marineforening ønsker alle medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt nytår I gamle dage Inspireret af Søren Svendsens foredrag om gamle

Læs mere

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963.

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Foto 1927 Evald Hansen, karl Karen, senere gift Jensen, pige Marie og Henry Houbak Fr. Sørensen 1928-29 og 1929-30 Dagny Andersen 15/4 1/11

Læs mere

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk ÅRG. 29 INFORMATION Klokkebjergs bestyrelse er: Henning Hansen, Esbjerg (formand) Svend Engrob, Tarm (næstformand) Birgit Storbjerg, Ølgod Frida Skade, Skjern Torben Hvergel, Ringkøbing Bestyrelsen for

Læs mere

NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG

NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG SUPERVETERANERNE NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG 6 Så gik den første halvdel af sæsonen, og det er blevet til flere nederlag end sejre, men en stigende formkurve fortæller os, at vi i efteråret helt sikkert vil

Læs mere

www.tistrupfestuge.dk

www.tistrupfestuge.dk 5. august - 9. augu st www.tistrupfestuge.dk 1 Forord Tistrup Festuge er inden længe inde for rækkevide. Vi har i år sammensat et program som vi håber alle kan være med til. Der vil i år bla. være minitri,

Læs mere

Nr. 1 - december 2011. Åbent hus d. 4. september. Det nye støttecenter tager form. Alle ansatte på støttecentret

Nr. 1 - december 2011. Åbent hus d. 4. september. Det nye støttecenter tager form. Alle ansatte på støttecentret Nr. 1 - december 2011 Åbent hus d. 4. september Det nye støttecenter tager form Alle ansatte på støttecentret Om Støttecenter Hovedstaden Støttecentret Hovedstaden er et værested for udeboende døve, der

Læs mere

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com Fællesmøde Onsdag den 16. januar kl. 14.00 på Hjemmet. Hyggeeftermiddag med musikalsk underholdning og fællessang ved Per Skærlund, Grindsted. Pris for entrè, underholdning

Læs mere

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Nr. i rækkenmedl.nr. Navn Tlf. Mobiltlf. E-mail Føds.dato

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte Prøve i Dansk 1 Maj-juni 2009 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Navn CPR-nummer Produktionsnr. 01 Dato Prøvenummer

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 27 juli / august. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00

Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00 1. halvår 2014 Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00 SAMVÆRdSHUSET Søndergade 27-3700 Rønne Kontakt: Formand: Ruth Kjær Hansen mob. 50 57 29 14 Kasserer: Kjeld Pedersen E-mail: pilgaarden@sol.dk

Læs mere

Test din viden om Verber

Test din viden om Verber Ann Kledal og Barbara Fischer-Hansen Test din viden om Verber 9 testopgaver til arbejdshæftet PARAT START 2 knyttet til grundbogen BASISGRAMMATIKKEN Special-pædagogisk forlag Xxxxxxxxx 1 Test din viden

Læs mere

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 Frivillighedsformidlingen Aagade 26, Gudumholm, 9280 Storvorde Tlf.: 98 31 69 99 E-mail: formidling@mail.tele.dk Web: www.frivillighedsformidlingen.dk

Læs mere

Efter generalforsamling / årsmøde 29.-30.april 2014 på Sørup Herregård, Sørupvej 26, 4100 Ringsted, bestod bestyrelsen af følgende:

Efter generalforsamling / årsmøde 29.-30.april 2014 på Sørup Herregård, Sørupvej 26, 4100 Ringsted, bestod bestyrelsen af følgende: 1 Dansk Socialrådgiverforening Seniorsektionen Oversigt over seniorbestyrelser Efter generalforsamling / årsmøde 29.-30.april 2014 på Sørup Herregård, Sørupvej 26, 4100 Ringsted, bestod bestyrelsen af

Læs mere

Rejsenotater fra PROVENCE - 1995. Af Jens Rostgaard Gjerløv.

Rejsenotater fra PROVENCE - 1995. Af Jens Rostgaard Gjerløv. Rejsenotater fra PROVENCE - 1995. Af Jens Rostgaard Gjerløv. Rejsenotaterne er - i modsætning til rejsebrevene - skrevet i mere eller mindre "telegramstil" og skal kun læses og opfattes som notater. De

Læs mere

1. sal: Dagcenteret: 2. sal: 3. sal: 4. sal: 5. sal: Avisen for Othellos beboere og brugere

1. sal: Dagcenteret: 2. sal: 3. sal: 4. sal: 5. sal: Avisen for Othellos beboere og brugere 1. sal: Dagcenteret: 6. årgang 1. udgave 1. juni 2015 5. Eva Hjort 6. Anna Elvira Andersen 7. Anna Wraa 15. Eli Agnethe Hansen 2. sal: 1. Rigmor Vils 2. Ole Kragh Pedersen 3. Vagner Hansen 12. Gerda Jepsen

Læs mere

Sommerfest i Mellerup

Sommerfest i Mellerup Sommerfest i Mellerup på Fælleren 29. maj - 1. juni Randers Maskinfabrik A/S SLOTSGARTNEREN I/S Eriksvej 5B, 8960 Randers SØ Tlf: 86 43 56 15 Engros og firmaordninger Nyholmsvej 11-8930 Randers NØ Tlf.:

Læs mere

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro.

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Damgade 14. Boel Nr.44 (Gl. 21 ). Nr. 27 På præstekort hus 41 Viet den 22. okt. 1831 Johan Henrik Schmidt * 28. aug 1797, søn

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet?

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet? Modul 3 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. X 1. Hvornår kan Søren blive klippet? 18.00 17.00 17.30 2. Hvilken farve er flottest? hvid rød grøn

Læs mere

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Øvelse 1-20: Øvelse 21-29: Øvelse 30-34: Øvelse 35-39: Øvelse 40-44: Øvelse 45-49: Øvelse 50-59: Øvelse 60-85: Der sættes komma efter ledsætninger, jf.

Læs mere

I ønskes alle en rigtig glædelig jul samt et godt og lykkebringende nytår. Foreningens hjemmeside: www.hjemstavnsfolkedanserne.dk

I ønskes alle en rigtig glædelig jul samt et godt og lykkebringende nytår. Foreningens hjemmeside: www.hjemstavnsfolkedanserne.dk 34. årgang nr. 2 November 2007 Foreningens hjemmeside: www.hjemstavnsfolkedanserne.dk I ønskes alle en rigtig glædelig jul samt et godt og lykkebringende nytår. 2 Hjemstavns Folkedanserne på Frederiksberg

Læs mere

Velkommen til byfest i Vester Nebel

Velkommen til byfest i Vester Nebel Velkommen til byfest i Vester Nebel Så er det byfesttid i Vester Nebel, og på de følgende sider vil programmet kunne findes. Byfesten afholdes i år: torsdag den 12. juni søndag den 15. juni 2014 Byfestprogrammet

Læs mere

Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010

Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010 Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010 I denne udgave af nyhedsbrevet Kan du læse mere om: Københavner-turen 12 frikvarteret Lokalt brugerråd Åbning i julen Juleafslutning Julefrokosten Københavner-turen

Læs mere

Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm

Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm Se bankens annonce. Tilmelding på tlf. 97 37 62 48 senest fredag den 15. februar. Vi kan max være 40 i alt, så det er først-til-mølle-princippet, der gælder. Evt.

Læs mere

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset.

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning - formand Mads Sørensen 3. Fremlæggelse af revideret regnskab

Læs mere

Fredericia Museums Venners Program 2014-2015

Fredericia Museums Venners Program 2014-2015 Fredericia Museums Venners Program 2014-2015 Dronningensgade set mod nord fra ca. Jyllandsgade. Foto Hugo Matthiessen 1914 VELKOMMEN TIL SÆSON 2014-2015 Vi håber, at rigtig mange vil deltage i vore arrangementer.

Læs mere

Emilies sommerferieeventyr 2006

Emilies sommerferieeventyr 2006 Emilies sommerferieeventyr 2006 1. uge Min sommerferie startede faktisk en dag tidligere end forventet, da mormor kom om fredagen og passede Maria og mig. Det var rigtig hyggeligt og en god start på ferien.

Læs mere

Generalforsamling. Aarhus døveforening indkalder til den ordinær generalforsamling. Start kl 13.00 og dør åbner kl 12.00

Generalforsamling. Aarhus døveforening indkalder til den ordinær generalforsamling. Start kl 13.00 og dør åbner kl 12.00 Generalforsamling Aarhus døveforening indkalder til den ordinær generalforsamling. Lørdag den 22 marts 2014 på Folkestedet Carl Blochs Gade 28, 8000 C Med følgende dagorden: Start kl 13.00 og dør åbner

Læs mere

Aarestrupgaard NYT. Juli 2013. Bestyrelsen. Simon Manley Pedersen. Linda Staal Melchiorsen. Mohcine Douiab

Aarestrupgaard NYT. Juli 2013. Bestyrelsen. Simon Manley Pedersen. Linda Staal Melchiorsen. Mohcine Douiab Aarestrupgaard NYT Juli 2013 Bestyrelsen Formand Næstformand. Kasserer Sekretær Bestyrelsesmedlem Suppleant Bestyrelsens mail: Kristjan Wager Jannie Bøttker Simon Manley Pedersen Søren Keis Thustrup Ibrahim

Læs mere

NRUI Sports- og Byfest 2013

NRUI Sports- og Byfest 2013 NRUI Sports- og Byfest 2013 Program for Sports- og Byfesten 2013 Søndag den 25/8 kl. 14,00 Opstilling af telt Teltet skal rejses, borde stole, bar, køkken, lys m.m. skal opstilles, så vi glæder os til

Læs mere

Jyske Veteran Mesterskaber i bordtennis

Jyske Veteran Mesterskaber i bordtennis Jyske Veteran Mesterskaber i bordtennis 8. marts 2006 ULVEHØJHALLEN MØLLEVANGSVEJ 7 HASLUND RANDERS VELKOMMEN TIL ULVEHØJ - HALLEN På Jysk BordTennis Unions vegne vil vi hermed byde velkommen til de jyske

Læs mere

MEDLEMSBLAD NR. 40 APRIL OG MAJ 2011

MEDLEMSBLAD NR. 40 APRIL OG MAJ 2011 MEDLEMSBLAD NR. 40 APRIL OG MAJ 2011 ÅBNINGSTIDER I KLUBBEN: MANDAG 15.30-20.30 TORSDAG 15.30-20.30 FREDAGE I LIGE UGER 16.00-20.30 ENKELTE SØN OG HELLIGDAGE CAFÉ REGNBUEN, KONGENSGADE 43 A 3550 SLANGERUP

Læs mere

Serup Borgerforening

Serup Borgerforening Serup Borgerforening Program for: Serup Sommerfest 22. & 23. august 2014 Med forbehold for ret til ændringer og overraskelser Støt vores annoncører - de støtter os! Lavpris benzin Viborgvej 87 Skægkær

Læs mere

Generalforsamling i Skelund Landsbyforening 20 marts 2014 i Den Bette Skole. Velkommen til alle jer

Generalforsamling i Skelund Landsbyforening 20 marts 2014 i Den Bette Skole. Velkommen til alle jer Generalforsamling i Skelund Landsbyforening 20 marts 2014 i Den Bette Skole Velkommen til alle jer Skelund Landsbyforening vil gerne byde alle nye borgere velkommen til Skelund og omegn Skelund er en aktiv

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Velkommen. Et eller begge telte vil være åbne hver dag, når aktiviteterne begynder. I tilfælde af dårligt vejr vil teltene være opvarmede.

Velkommen. Et eller begge telte vil være åbne hver dag, når aktiviteterne begynder. I tilfælde af dårligt vejr vil teltene være opvarmede. Program for Sports- og byfesten i Fåborg 8. maj - 16. maj 2015 På festpladsen bydes der på Velkommen Is og pølser Slik Sluch ice Pommes frites Pølsemix Bar med øl, vand og spiritus Frisklavet kaffe Dartspil

Læs mere

ARENDSE NYT Juni 2013

ARENDSE NYT Juni 2013 ARENDSE NYT Juni 2013 Sankt Hans 23. juni 2013 Indholdsfortegnelse Juni 2013 Forside Indholdsfortegnelse Forstanders indlæg Nye Priser Velkommen til nye medarbejdere Fødselsdage Referat af beboermøde April

Læs mere

afslører alt derfor træner jeg ungdomsholdet

afslører alt derfor træner jeg ungdomsholdet lland: FrivilligCenter Lo r dig! Der er brug fo Bliv Frivillig Make A Wish ønskefonden får drømmene til at gå i opfyldelse! Thomas fra VELO Poul fortæller: Jeg gør det for min egen skyld Sådan hjælper

Læs mere

Nyhedsbrev Vejrum-Viskum Friskole & Fribørnehave Side 1 af 6. Nyhedsbrev uge 34 2014. Side 3. Kontakt, rengøring mm. Invitation til HØSTFESTEN

Nyhedsbrev Vejrum-Viskum Friskole & Fribørnehave Side 1 af 6. Nyhedsbrev uge 34 2014. Side 3. Kontakt, rengøring mm. Invitation til HØSTFESTEN Nyhedsbrev uge 34 2014 Side 1 Side 2 Invitation til HØSTFESTEN Side 4+5 Side 6 Børnehaven Kontakt, rengøring mm. Side 3 Nyt fra bestyrelsen Nyhedsbrev Vejrum-Viskum Friskole & Fribørnehave Side 1 af 6

Læs mere

En købmandsfamilie i Sydvestjylland.

En købmandsfamilie i Sydvestjylland. 1 Alslev Vindmølle omkring 1915 En købmandsfamilie i Sydvestjylland. Da lærer Karl Kristiansen (1858-1941) omkring 1925 flyttede fra Sjelborg og købte vindmøllen i Alslev af bygmester Alfred Knudsen, blev

Læs mere

Sdr. Vium Nyt. Nr. 270 Sdr. Vium Sogneforeningen maj 2014

Sdr. Vium Nyt. Nr. 270 Sdr. Vium Sogneforeningen maj 2014 Sdr. Vium Nyt Nr. 270 Sdr. Vium Sogneforeningen maj 2014 Sogneforeningens generalforsamling. Til sogneforeningens generalforsamling blev der valgt Kent Rosendahl og John Jacobsen som nye medlemmer af bestyrelsen.

Læs mere

Marts 2011. Kære alle WS ere med familie,

Marts 2011. Kære alle WS ere med familie, Nyhedsbrev Marts 2011 Kære alle WS ere med familie, Fastelavn er mit navn.. Fastelavn er just overstået og straks er tankerne i årsmøde planlægning. 2011 er for Dansk forening for Williams Syndrom et lidt

Læs mere

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015 META Nyhedsbrev uge 10 2015 Dagene er blevet lysere og længere og vi glæder os til foråret, vel vidende at der sagtens kan komme meget mere vinter i marts måned. Vintergækkene står nu i fuldt flor, og

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Maj Loppemarked sælg selv

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 30 januar / februar 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Nyhedsbrev fra Projekt Nærmiljø december 2012 januar 2013

Nyhedsbrev fra Projekt Nærmiljø december 2012 januar 2013 Nyhedsbrev fra Projekt Nærmiljø december 2012 januar 2013 Kære beboere og samarbejdspartnere på og omkring Arendalsvej Som du kan læse om i denne udgave af nyhedsbrevet er rækken af tilbud til beboerne

Læs mere

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: I ferie- og vakanceperioden kan man rette henvendelse til følgende: September og november måned: Asger

Læs mere

September 2012-32. årgang

September 2012-32. årgang September 2012-32. årgang Bestyrelse og redaktion Formand: Jørgen Prip Byagervej 97 8330 Beder Tlf.: 42 13 46 07 Næstformand: Ole Gundersen Lundgårdsvej 12 8300 Odder Tlf.: 21 54 75 35 Mail: og.privat@hotmail.com

Læs mere

INVITATION TIL NLD-LEJR 9. - 11. oktober 2015

INVITATION TIL NLD-LEJR 9. - 11. oktober 2015 INVITATION TIL NLD-LEJR 9. - 11. oktober 2015 Lejr for børn med diagnoser og deres familier NLD-lejren afholdes i naturskønne omgivelser i Fuglsø ved Mols Bjerge OPLEV Dejlige fællesrum Familieværelser

Læs mere

Frokost & Catering Brunch, tapas, 3-retters menu, buffet & receptionslækkerier. www.madkonceptet.dk

Frokost & Catering Brunch, tapas, 3-retters menu, buffet & receptionslækkerier. www.madkonceptet.dk Frokost & Catering Brunch, tapas, 3-retters menu, buffet & receptionslækkerier www.madkonceptet.dk Frokostordning Catering Om os vores værdier Kontakt os Frokostordning Få en oplevelse hver dag kl. 12

Læs mere

Søndag den 31. august 2008 søndag den 7. september 2008

Søndag den 31. august 2008 søndag den 7. september 2008 Seniorkulturuge 2008 Søndag den 31. august 2008 søndag den 7. september 2008 Kulturelt Samråd, Solrød Bibliotekerne, Kræftens Bekæmpelse, AOF, Super Brugsen, Lokalhistorisk Forening, Lions, Ældresagen,

Læs mere