Kristne i Social og Sundhedssektoren. Prayerweek i Serbien januar 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kristne i Social og Sundhedssektoren. Prayerweek i Serbien januar 2015"

Transkript

1 KriSoS Kristne i Social og Sundhedssektoren 22. Årgang marts 2015 Nr. 1 Prayerweek i Serbien januar 2015 Gruppebillede taget med Donau bagved. 30 deltagere var samlet fra Europa til bøn for Sundhed i deres lande. Der var meget fokus på bøn og lovsang. Et helt fantastisk fællesskab med gode værter og planlægning. Som faderen har sendt mig, sender jeg jer Johs. 20,21

2 KriSoS Kristne i Social- og Sundhedssektoren Ingen er så tryg i fare som Guds lille børneskare, fuglen ej i skjul bag løvet stjernen ej højt over støvet. Herren selv på Sions bjerge for sit folk er skjold og værge, vil sig over os forbarme, bære os på faderarme. Ingen nød og ingen lykke af hans favn os bort skal rykke. Han, den bedste ven blandt venner, al vor trang og længsel kender. Vore hovedhår han tæller, hver en tåre, som vi fælder. Han os føder og os klæder, midt i sorgen han os glæder. Om han tager, om han giver, samme Fader han dog bliver. Og hans mål er kun det ene, barnets sande vel at tjene. Fryd dig da, du lille skare! Jakobs Gud vil dig bevare. På hans mindste vink må alle fjenderne til jorden falde. Og når endt er kampens dage, endt hver jordisk nød og klage, kalder os vor Faders stemme til en evig fryd derhjemme. Lina Sandell Hør sangens egen melodi: Find KriSoS på facebook, søgeord krisos. Hvis det driller, så skriv i adresselinjen: 2 W W W. K R I S O S. D K

3 Inger Ebbesen, formand for KriSoS Kære alle KriSoS har allerede fået en velsignet start på Inga og jeg har været til en skøn Bedeuge i Serbien i uge 2, hvor vi 10 km udenfor Novi Sad, den næststørste by i Serbien mødtes på hotel Dunav på kanten af den store flod Donau med 30 af vore HCFI venner fra de øvrige europæiske lande. Et charmerende sted med nogle arbejdsomme mennesker, der gjorde alt for, at vi skulle ha et godt ophold. Vi var dog ikke i tvivl om at krigens eftervirkninger, adskiller deres omgivelser meget, fra det vi kender og fra det vi så i Novi Sad nogle dage senere. Barmhjertighed var atter det vægtige emne for bedeguiden. I år brugte jeg tid på, via operation world hjemmeside at sætte mig lidt ind i en del af de lande, der er nævnt i bedeguiden. Syns det gir en større dybde i bønnen, at jeg ved lidt om hvilke forhold, der gør sig gældende i de lande vi beder for; det bliver mere nærværende. Forholdende i Serbien blev vi også bekendte med dels igennem 2 unge kvinder som arbejder sammen med HCF der og dels gennem en evangelisk præst, der fortalte sit lands historie og hvorfor mennesker i den del af verden hele tiden kommer i konflikt med hinanden: Stolthed og hævn er fremherskende karaktertræk. En ung mand sang og fortalte hvordan han var blevet frelst efter flugten fra Kosovo som 11 årig. Det var dybt bevægende. Michael fra Irland mødte os med opfordringen til, at velsigne andre. Velsign dem, du møder og du vil selv blive til velsignelse. Det var stærkt og Michael fortalte, at det havde været helt sandt for dem, da de havde prøvet at praktisere det på en tur til Indien, som han havde været på med sin kirke i december. Sherry Deutschmann fra Østrig, sendte en æske med Mozartkugler rundt, før hun opfordrede os til at samle en skatkiste i den tomme æske, af gode ord og tanker, der ville blive givet os i ugens løb, små kulørte sedler med form som diamanter og andre juveler. Til den første dag i bøn og faste blev vi opfordret til at bede i lyset af Salme 145: over min relation til Gud /over det jeg gør hver dag og min relation til KriSoS/ HCF. Det var rigtig godt. Dejlig lovsang og bøn var igen den overordnede ramme, der blev udfyldt med undervisning om barmhjertighed af Marilyn Rollier fra fortsættes side 6 3

4 Inga Helver, Nordisk koordinator i HCFI Kære læsere i korsflagenes lande. Så er vi godt i gang med år Jeg beder om det må blive godt år. Et år med udvikling af HCF i Norden og Saline i de forskellige lande. Vi er startet rigtig godt med Saline i Norden ved at 7 personer nu er uddannet til at undervise. Mit hjem blev konferencecenter for en dag og det har jeg tænkt vil være muligt igen, så vi sparer udgifter til kursuscenter. Ellers vil vi gerne komme og omdanne din stue eller et andet brugbart lokale til undervisningssted for Saline i 6 timer, der så giver deltagerbevis. Udruste deltagere til at være lys og salt på arbejdspladsen. Ud af de 4 dages Saline i Jægerspris var en dag i mit hjem og 2 dage på Færgelundens kursuscenter med Alet fra Holland som underviser. Lørdag var Anne Marit og jeg i Evangeliekirken i København og underviste 5 personer i Saline 6-timers kursus. Det var et stort skridt, at vi nu har undervisere i de 3 Skandinaviske lande, i 3 forskellige kristne sundhedsforeninger. Der er jo også en del, der har fået Saline kurset allerede i landene også. Nu er det tid for vores landsmøder og jeg håber mange vil møde op både i Danmark i marts, Sverige i april og Norge i juni. Det er godt at komme sammen og støtte og opmuntre hinanden. Husk også at besøge hjemmesiderne. På gensyn - og mange gode tanker sendes jer. Inga 4

5 Saline nøgleperson i Danmark. Britta Eckhardt: kontaktes for mere information om Saline kurser 5

6 fortsættelse fra side 2 Schweiz. Vi sammenligner ofte os selv med andre, men ser ikke, at vi er elsket: I har alle del i arven. At bygge som Gud er at bygge relationer. Herren kalder os, dagen gryer. Det er ikke en tigger, det er brudgommen, der kommer, klædt i hvidt. Vi skal forvente store ting fra Herren p.g.a. korset. Hvis vi tror, at dagen gryer, er vi en del af den nye generation. Ser vi at solen står op, at Gud har store ting i vente til os? Når vi håber og venter vil frygten forsvinde, solen står op i øst, det er et billede på kirken i Kina, der vokser eksplosivt Vi kan gøre en forskel, vi er ikke et nul, men kaldt ved navn og tegnet i Hans hånd. En af de bønner, der gjorde dybt indtryk, var da vi bad for integrationen af de fremmede, der arbejder i Social og sundhedssektoren. Ingrid fra Norge. der er diakon i hjemmeplejen i små bygder, fortalte hvor svært det er for de fremmede, når de ikke kender de salmer og bønner som de gamle og svage beboere, de skal være med til at passe, er vant til. Margreth Jansson fortalte om, hvordan et supermarked i Bottnaryd har en kasse i vindfanget, hvori man kan lægge sine bønner og de forskellige kirker i byen beder for det, der lægges i, en hver uge. Det kan bruges på hospitalet også, det er at vise barmhjertighed mod det samfund vi lever i; f.eks. også kontakt til borgmesteren, hvad han ønsker vi skal bede for. Alet Uittenbogaard fra Holland gav en kort introduktion til Saline så de fleste ledere i Europa nu er kendt med hvad det er. Hun kom så for at stå for trænerkursus i Jægerspris; Hvor Inga og Anne Marit Dugstad (nordisk underviser) lykkedes med at afvikle Saline og d januar på trods af megen modgang & den 24. januar i København. I alt 7 personer fik undervisning. Stor ros til Inga, at det blev en realitet. Nu ser vi frem til generalforsamling og konference i Jægerspris marts - mød talstærkt op. Se det spændende program. Inger Ebbesen - Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling FREDAG DEN 20. MARTS 2015 kl Mødestedet, Vinkelvej 6, 3630 Jægerspris Efter generalforsamlingen beretning og billeder fra Serbien ved Inger og Inga. Kaffe og kage. 6

7 Konferencen Forfulgt den 21. marts 2015 Kom og mød bl.a. Jomana og Kim Hartzner FORFULGT - men ikke glemt. Fokus på forfølgelser og hvad vi kan gøre. Billedforedrag fra Syrien og Nordirak af Læge og generalsekretær Kim Hartzner, Mission øst. Beretninger fra Danmark v/jomana Jojo Joy og medarbejder fra asylcenter og asylansøgere. Alle er velkomne Overnatningsmuligheder: Søndag 22.: gudstjeneste i en af de lokale kirker Tilmelding ønskes til konferencen på tlf / 7

8 Ny bog: Et liv i andres hænder Et liv med alvorlig sygdom eller handicap er ofte ensbetydende med en afhængighed af det omgivende samfund. Først og fremmest er disse borgere prisgivet den førte politik på området. Dernæst har det stor indflydelse på tilværelsen, hvem man møder, når man er afhængig af andres hjælp: lægen, sagsbehandleren, arbejdsmarkedets parter osv. Det er afgørende, at både samfund og nøglepersoner viser omsorg og rettidig omhu. I Danmark har der i årtier været ført en solidarisk politik på dette område, og borgere med nedsat funktionsevne har modtaget den nødvendige hjælp og opmærksomhed. Men i de seneste år har tidsånden blæst i en nyliberal retning. Velviljen over for borgere med behov for hjælp er afløst af mistillid og mistænkeliggørelse, og hjælpemulighederne er blevet væsentligt forringet. Det sætter mange borgere under et stort pres. Et liv i andres hænder belyser den politiske retning mod en konkurrencestat og mediernes medvirkende indflydelse på vilkårene, ligesom den fortæller om, hvordan det kan se ud, når mennesker med kroniske lidelser eller handicap i lyset af denne udvikling møder sundhedsvæsenet, det sociale system, uddannelsessystemet og arbejdsmarkedet. Den nyliberale tidsånd og konkurrencestatsparadigmet stilles endvidere op imod ånden i FN s Handicapkonvention; de er to uforenelige værdisæt, pointeres det. Bogens bidragydere er: Holger Kallehauge, Mogens Wiederholt, Susanne Olsen, Jeppe S. Kerckhoffs, Sarah Glerup, Sanne Lisbeth Møller, Inger Steen Møller, Camilla Gregersen, Tommy Flood, Jette Holme Brubaker og Lisbeth Riisager Henriksen (red.). Sidstnævnte udgav (også som redaktør) i 2011 Hvad i alverden er meningen?, som handler om de eksistentielle og religiøse problemstillinger, man kan have i et liv med kronisk sygdom og handicap. Lisbeth Riisager Henriksen (red.), Et liv i andres hænder, Unitas Forlag 2014, Pris: 238,- kr 8

9 Saline og trosflag Tænk på en æggemad! Tænk på en æggemad med for lidt salt Tænk på en æggemad med for meget salt. Tænk på en æggemad, med lige det rigtige drys salt. Jordens salt! Hvordan deler jeg min tro i hverdagen på en naturlig måde? Jeres tale skal altid være venlig, krydret med salt, så I ved, hvordan I skal svare hver enkelt. Kolossenserbrevet kapitel 4:6 Saline deltagers evaluering af kurset: Det blev en virkelig befrielse for mig at deltage i Salinekurset. Det at vi er kaldet til at være vidner har været et vældigt pres for mig i forhold til mit arbejde, hvor der dårligt er tid til det arbejde, der skal gøres. Nu har jeg lært to ting: at arbejdet med at pløje er langt det største og det er det vi gør bare ved at være naturlige i vores tro. Være 0,9% og ikke 3%. Og når jeg hver morgen lægger min arbejdsdag i Guds hænder og er villig til at dele Hans kærlighed med andre, så lægger Han det jeg skal gøre til rette. Tro er vigtigt i Sundhedsarbejdet. Der er mange muligheder og barrierer. Gud er på arbejde og jeg ønsker at være Hans medarbejder. Jeg kan varmt anbefale andre dette kursus. Faktabox: Saline er et internationalt koncept omkring at dele tro, at være salt i verden. Trosflag et dansk ord for at være synlig som troende i sit job - som det danske kongeskib, som synliggør sit tilhørsforhold med korsflaget. 9

10 Kalenderen: KriSoS konference med generalforsamling 20. til 22./ i Jægerspris SKSF landsmøde i Sverige april maj forbøn forskellige steder KFH Landsmøde i Norge juni til 26. september verdensbedekonference i Wales. Se løst program nederst på siden. Det bliver en stor oplevelse, så tag med! Mere info og foreløbig tilmelding: SundhedsSektorSøndag bliver på Lukasdagen den 18. oktober 2015 Prayerweek i uge 2 i 2016 bliver i Frankrig Kender du Bedehus Danmark? Læs på hjemmesiden og hent inspiration. Det er tværkirkelig bøn for Danmark. Den 2. fredag i hver måned fra kl til midnat er KriSoS bedetid i bedehus.dk. Har du lyst til at være med, kan du kontakte Inga Helver. H.C.F.I. GLOBAL PRAYER SUMMIT WALES, SEPTEMBER 2015 THEME: Moved with Compassion. PROGRAM: Dr. Boey Mee Leng (Member of HCF International Board and President of HCF Singapore) and Dr. Arul Anketell (Member of HCF International Board and HCFI Regional Promoter for South Asia) are prayerfully compiling the program which will focus specifically on intercession for healthcare globally, for health professionals and for their patients. Touched with some of the revival fire which characterized the country of Wales in days gone by, a mighty impact can be made through prayer. COST: British Sterling (i.e. British pounds) 270. FINAL CLOSING DATE FOR REGISTRATIONS: Friday, JULY 31st,

11 KriSoS - infoside Ledelsen: Formand: Inger Ebbesen Jervelundhaven 23, 5220 Odense SØ, tlf , Kasserer: Jes Frost, Klokkelyngen 9, 8643 Ans By, tlf , Ledergruppemedlem & redaktør: Inga Helver Lindegaardsvej 18, 3630 Jægerspris, tlf , Ledergruppemedlem: Kai Rasmussen Skovfyrren 30, 8620 Kjellerup, tlf , Ledergruppemedlem: Erna Frost Klokkelyngen 9, 8643 Ans By, tlf , Dansk og nordisk bedekoordinator og HCFI kontaktperson for Norden: Inga Helver Øvrige: HCFI, Healthcare Christian Fellowship International: KriSoS er medlem af HCFI, som er repræsenteret i mere end 80 lande verden over. I nogle lande varetager de en stor del af kirkens diakonale tjeneste, andre steder er de, som hos os, bede- og inspirationsfællesskaber for kristent social og sundhedspersonale. Webmaster Jes Frost, Layout af blad og materialer: Else Marie Christensen, Skriv eller ring meget gerne for at få tilsendt blade og pjecer til uddeling. Hvem er KriSoS? KriSoS er en tværkirkelig og tværfaglig forening, som ser betydningen af at styrke kristen holdning, kristne værdier og livsstil i social- og sundhedssektoren. KriSoS har som mål at styrke det kristne menneskesyn i social og sundhedssektoren at samle kristne inden for social og sundhedssektoren til at bede at opmuntre til totalomsorg - omsorg for hele mennesket gennem venskabsevangelisation og discipelskab at udvide Guds rige i social- og sundhedssektoren KriSoS er stiftet i

12 Flere mennesker har daglig kontakt til Social og Sundhedssektoren end til kirkerne. Sagt af Francis Grim, stifter af HCFI, Healthcare Christian Fellowship International, som KriSoS er medlem af. W W W. K R I S O S. D K KriSoS har brug for din støtte: At være medlem af KriSoS koster kun kr. 150,00 om året. Beløbet kan indbetales på bankkonto eller giro Husk at skrive navn, adresse og om det er kontingent og/eller gave Vi har brug for flere medlemmer for at udvikle os. Vær med til at støtte dette arbejde - Tak til enhver som melder sig ind og TAK for hver en gave, vi måtte modtage. Tak for respons på KriSoS arbejde. Gaver er fradragsberettiget, hvis de gives via Missionsfonden: Bank eller giro Man skal mrk. indbetalingen KriSoS, samt oplyse Missionsfonden om navn og CPR. At bede for og med hinanden og at styrke totalomsorg og Solopgang over Donau det kristne menneskesyn i social og sundhedssektoren Næste nummer af KriSoS vil udkomme ca. 1. juni Stof til næste blad bedes gerne tilsendt hurtigst muligt. OBS - det er tilladt at kopiere dette blad, og dele det ud til andre. 12 At dele tro & liv og leve autentisk som kristen på sit arbejde

Den sidste reformation af Torben Søndergaard

Den sidste reformation af Torben Søndergaard Den sidste reformation af Torben Søndergaard Copyright: 2010, Torben Søndergaard Udgivelse: Mission Produktion ISBN: 978-87-989848-6-3 Bestilling: www.oplevjesus.dk, www.mission.dk eller pr. tlf. 22 93

Læs mere

03.14. Stiftet i 1897 www.klf-dk.org 2 3-4 5 6-7 8-9 10 11 12-13 14 15

03.14. Stiftet i 1897 www.klf-dk.org 2 3-4 5 6-7 8-9 10 11 12-13 14 15 S e r p e n s A e n e u s 03.14 I N D H O L D Kristelig Lægeforening Lederartikel Serpens fremtid Generalforsamling Det tjenende lederskab Nyt fra bestyrelsen Kursus Årsmøde Andagt Studenterne 2 3-4 5

Læs mere

IBELCAMPING Bibeltimer 2011

IBELCAMPING Bibeltimer 2011 LEDERHÆFTE IBELCAMPING Bibeltimer 2011 tema kære gud - hør lige her Dette hæfte tilhører: TEMA: Jesus lærer os om bønhørelse KÆRE GUD - HØR LIGE HER OM BØNHØRELSE Jesus ved selv, at det er godt at bede.

Læs mere

every child every nation every day hvert eneste barn hvert eneste land hver eneste dag

every child every nation every day hvert eneste barn hvert eneste land hver eneste dag De røde sider: Idéer til Exciting Days i din børneklub Materialer De grønne sider: Stor åbenhed for evangeliet på Færøerne Ethvert grønlandsk barn har brug for Gud De blå sider: At undervise børn om mission

Læs mere

N YT LIV 1-2010 Å RG. 4 3 NYT LIV - HISTORISK OG AKTUELT MØDET VED TRINBRÆTTET RETFÆRDIGGJORT

N YT LIV 1-2010 Å RG. 4 3 NYT LIV - HISTORISK OG AKTUELT MØDET VED TRINBRÆTTET RETFÆRDIGGJORT N YT LIV 1-2010 Å RG. 4 3 NYT LIV - HISTORISK OG AKTUELT MØDET VED TRINBRÆTTET RETFÆRDIGGJORT Nyt Livs kontor: Postboks 57, 9330 Dronninglund Tlf.: 9884 4384 E-mail: nyt.liv@fiberpost.dk Nyt Livs kasserer:

Læs mere

Nyt fra Baptistkirken Bornholm

Nyt fra Baptistkirken Bornholm PRÆSTER Lone Møller-Hansen, Teglkåsvej 72, 3790 Hasle Email: m-h@mail.dk 56 95 10 15 Camilla Westen, blykobbevej 17, 3700 Rønne E mail: flanseflor@hotmail.com 51927755 MGH. RÅDSFORMAND Lillian Andersen.

Læs mere

DKKF-Nyt. Nr. 1 - marts 2006. "...Du skal elske din næste..." (matth. 22. v.37-40)

DKKF-Nyt. Nr. 1 - marts 2006. ...Du skal elske din næste... (matth. 22. v.37-40) DKKF-Nyt Nr. 1 - marts 2006 DANMARKS KATOLSKE KVINDEFORENING "...Du skal elske din næste..." (matth. 22. v.37-40) Nogle tanker omkring DKKF's nye formålsparagraf Foredrag af forfatteren Else Marie Kjerkegaard

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

BØNNEGUIDE TIL 14 DAGE MED BØN FOR AALBORG

BØNNEGUIDE TIL 14 DAGE MED BØN FOR AALBORG "EN BY PÅ VEJ, EN BØNNEGUIDE TIL 14 DAGES BØN FOR AALBORG er den syvende publikation fra Aalborg Præstenetværk. Visionen bag er at kalde byens kristne og kirker til bøn for byen ved starten af det nye

Læs mere

Kristuskransen forklaring på perlerne

Kristuskransen forklaring på perlerne Kristuskransen forklaring på perlerne Gudsperlen Guds perlen, er Kristuskransens start. Guds perlen er den store guldfarvede perle. Guds perlen er Kristuskransens start og slutning. Du har måske allerede

Læs mere

Nyt fra Baptistkirken Bornholm

Nyt fra Baptistkirken Bornholm PRÆSTER Lone Møller-Hansen, Teglkåsvej 72, 3790 Hasle Email: m-h@mail.dk 56 95 10 15 Camilla Westen, blykobbevej 17, 3700 Rønne E mail: flanseflor@hotmail.com 51927755 MGH. RÅDSFORMAND Lillian Andersen.

Læs mere

baptist.dk Kirken i samfundet Kulturkirke eller kirkekultur? Nummer 2 2012 159. årgang Udgivet af Baptistkirken i Danmark

baptist.dk Kirken i samfundet Kulturkirke eller kirkekultur? Nummer 2 2012 159. årgang Udgivet af Baptistkirken i Danmark baptist.dk Nummer 2 2012 159. årgang Udgivet af Baptistkirken i Danmark 2 Kirken i samfundet Kulturkirke eller kirkekultur? Kirke med velsmurte hængsler»tror du, det er noget, I vil gå ind i, Erik?«Sådan

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

Kontaktpersoner. Indholdsfortegnelse. Redaktion. Forældre til børn med Marfan Syndrom. Aortaopereret

Kontaktpersoner. Indholdsfortegnelse. Redaktion. Forældre til børn med Marfan Syndrom. Aortaopereret Nyhedsbrev Nr. 69 juni Landsforeningen for Marfan Syndrom Tamsborgvej 1 2. th 3400 Hillerød marfan@marfan.dk www.marfan.dk Indholdsfortegnelse Kære medlemmer... 3 Kalender... 3 Referat af generalforsamlingen...

Læs mere

KH bladetdecember. Fest på slottet. Strategi under udvikling. Pres på menneskets værdi

KH bladetdecember. Fest på slottet. Strategi under udvikling. Pres på menneskets værdi KH bladetdecember 4 2014 12 Fest på slottet Det blev en kongelig Frøfestival med Les Lancier i flot gallastil, besøg af dronningen og talentshow med masser af kongelige indslag. 5 14 Kristelig Handicapforening

Læs mere

Tema: Indvandrere, flygtninge, islam. Februar 2008 > 45. årg > nr. 1

Tema: Indvandrere, flygtninge, islam. Februar 2008 > 45. årg > nr. 1 DIAKONbladet Tema: Indvandrere, flygtninge, islam > 45. årg > nr. 1 2 DiakonBladet Redaktionelt Kalenderen I dette nummer sætter vi fokus på flygtninge, indvandrere og islam. Disse emner er som enhver

Læs mere

Forord... 4 Skywalks Eksistensgrundlag... 5. Skywalks trosgrundlag... 7 Cellegruppernes formål... 10

Forord... 4 Skywalks Eksistensgrundlag... 5. Skywalks trosgrundlag... 7 Cellegruppernes formål... 10 cellehåndbog indholdsfortegnelse Forord... 4 Skywalks Eksistensgrundlag... 5 Skywalks trosgrundlag... 7 Cellegruppernes formål... 10 Cellegruppelederen... 12 Cellegruppeaftenerne... 15 Facilitering...

Læs mere

"Ordet om korset" - hold fast ved det og giv det videre!"

Ordet om korset - hold fast ved det og giv det videre! alt står for fald og alt forandres her, / du, som omskiftes ej, vær du mig nær. Når øjet brister, vis mit korsets tegn, / lys gennem mørket mig til himlens egn Fly jordisk mulm for Himlens morgenskær /

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

AF NICKLAS LAUTRUP-MEINER

AF NICKLAS LAUTRUP-MEINER 03 inspiration nærvær holdning 13. februar 2015 Årgang 115 Ejendomsvurdering Det kan være af afgørende betydning at få sin ejendom vurderet. Man går og venter på, hvad resultatet bliver. Hvis man er i

Læs mere

Når sygepleje og tro mødes

Når sygepleje og tro mødes Årsskrift 2011-2012 TEMA: Når sygepleje og tro mødes Vibeke: Åndelig omsorg skal tænkes om Tove: Vi skal lytte med to ører om åndelig omsorg Dansk Kristelig Sygeplejeforening et forum for værdig pleje

Læs mere

DiakonBladet. nr. 2. 43. årg. April. DiakonBladet2006. Peters fiskedræt. Maleri af Marianne Rygh læs side 11. Glæde Årsmøder

DiakonBladet. nr. 2. 43. årg. April. DiakonBladet2006. Peters fiskedræt. Maleri af Marianne Rygh læs side 11. Glæde Årsmøder April 43. årg 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 5 Glæde Årsmøder 2 2 Peters fiskedræt. Maleri af Marianne Rygh læs side 11 2 nr. 2 DiakonBladet DiakonBladet Kolonien Filadelfias Diakonforbund og

Læs mere

MAGASINET Nr. 95 November 2014 126. årgang

MAGASINET Nr. 95 November 2014 126. årgang MAGASINET Nr. 95 November 2014 126. årgang Nyt fra Det Danske Missionsforbund Fest og farver i Sorø Glimt fra sommerstævnet Tro bygger bro Grønland Thailand En bedre vej til en bedre verden Skabt til fællesskab

Læs mere

Ved kommunalvalget opdelte medierne landets kommuner i farver. -men når du læser denne artikel skal du glemme alt om partifarver

Ved kommunalvalget opdelte medierne landets kommuner i farver. -men når du læser denne artikel skal du glemme alt om partifarver j a n u a r f e b r u a r f e b r u a r 2 0 1 0 Ved kommunalvalget opdelte medierne landets kommuner i farver -men når du læser denne artikel skal du glemme alt om partifarver Ved det nyligt overståede

Læs mere

NYHEDSBREV NR. 1-2012 (FEB. - APR.)

NYHEDSBREV NR. 1-2012 (FEB. - APR.) NYHEDSBREV NR. 1-2012 (FEB. - APR.) Adressesiden LANDSKOMITE: Landsformand: Tommy Petersen Bakkedraget 6, Blovstrød 3450 Allerød Tlf.: 88 88 41 23 / Mobil: 29 45 43 11 Email: tommy@bolignetmail.dk Formand

Læs mere

Kristuskirken. Baptistkirken i Odense. Glimt fra årets sommerstævne i Lindenborg. Samuel Byg. Igen i år var vi en god flok fra Baptistkirken

Kristuskirken. Baptistkirken i Odense. Glimt fra årets sommerstævne i Lindenborg. Samuel Byg. Igen i år var vi en god flok fra Baptistkirken Kristuskirken Baptistkirken i Odense September/Oktober 2015 12. årgang. Nr. 5. Glimt fra årets sommerstævne i Lindenborg. Igen i år var vi en god flok fra Baptistkirken i Odense, som deltog på sommerstævnet.

Læs mere

agapenyt hvad i alverden er meningen? Nummer 3 2012 Nogen at dele sine tanker med Fra hjerte til hjerte Det manglede da bare

agapenyt hvad i alverden er meningen? Nummer 3 2012 Nogen at dele sine tanker med Fra hjerte til hjerte Det manglede da bare agapenyt hvad i alverden er meningen? Nogen at dele sine tanker med Nummer 3 2012 Fra hjerte til hjerte Det manglede da bare Kroppen som en genvej til nærhed med din ægtefælle, din familie og med Gud Nye

Læs mere

PROJEKT HANNAH HJÆLP TIL OFRE FOR MENNESKE- HANDEL MØDTE KÆR- LIGHED OG FIK HJÆLP FRIET UD AF HELVEDE NOREA TEMA SKJULTE SKATTE INTERVIEW TRAFFICKING

PROJEKT HANNAH HJÆLP TIL OFRE FOR MENNESKE- HANDEL MØDTE KÆR- LIGHED OG FIK HJÆLP FRIET UD AF HELVEDE NOREA TEMA SKJULTE SKATTE INTERVIEW TRAFFICKING Nr. 3 2014 SKJULTE SKATTE HJÆLP TIL OFRE FOR MENNESKE- HANDEL INTERVIEW MØDTE KÆR- LIGHED OG FIK HJÆLP TRAFFICKING FRIET UD AF HELVEDE TEMA PROJEKT HANNAH NOREA David Mandix Carlsen Mediekonsulent og redaktør

Læs mere

nyheder & inspiration

nyheder & inspiration nyheder & inspiration Nummer 1 2010 Retræte Et boost til dit bønsliv Åndelig wellness Agape har fået ny landsleder Refleksion agape Foreningen Agape er en folkekirkelig forening, der arbejder med diakoni,

Læs mere

stolte af os selv! Vi skal være side 5 side 7 side 25 ULF har været på Folkemødet på Bornholm Læs om ULF ernes stoltheder

stolte af os selv! Vi skal være side 5 side 7 side 25 ULF har været på Folkemødet på Bornholm Læs om ULF ernes stoltheder ulf nyt D 18. årgang Nr. 4 August 2014 Læs om ULF ernes stoltheder side 7 ULF har været på Folkemødet på Bornholm side 5 Vi skal være stolte af os selv! Pædagogerne skal snakke med os om sex side 25 M

Læs mere