Oline-Lokalebørs Statistikken

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Oline-Lokalebørs Statistikken"

Transkript

1 Oline-Lokalebørs Statistikken Nr. Juli. Kvartal 9 SÅ SKAL DU KUN SØGE ET STED Fortsat stigende ledighed Ledigheden for kontorlokaler stiger fortsat. Således er ledigheden på landsplan steget med, procentpoint gennem det seneste kvartal og med, procentpoint det seneste år. Ved indgangen til. kvartal er ledigheden for kontorlokaler nu, pct., hvilket svarer til, mio. kvm. ledige kontorlokaler. I hovedstadsregionen er ledigheden på, pct., hvilket svarer til. kvm. Gennem det seneste kvartal er ledigheden for detailhandelslokaler ligeledes steget. På landsplan er ledigheden nået op på, pct., hvilket er en stigning på, procentpoint i forhold til det foregående kvartal og gennem det seneste år er stigningen på, procentpoint. Dermed var der i alt. kvm. ledige detailhandelslokaler ved indgangen til. kvartal 9 For lager- og produktionslokalerne er ledigheden gennem det seneste kvartal steget med, procentpoint, og det seneste år er den steget med, procentpoint. Således er ledigheden på landsplan nu,9 pct. svarende til,9 mio. kvm. ledige lager- og produktionslokaler. Konvertering af statistikken Oline-Lokalebørs Statistikken opgøres nu på landsdele i stedet for de tidligere amter. Landsdelene er en underopdeling af regionerne. Sammenhængen mellem kommuner, landsdele og regioner kan ses i højre side. Om Oline-Lokalebørs Statistikken En række ejendomsmæglere og investorer er gået sammen for at sikre videreførelse af den statistik over tomme erhvervslokaler, som Forskningscenteret for Skov og Landskab indtil udgangen af udgav. I udgav Ejendomsforeningen Danmark statistikken første gang i et samarbejde mellem internetdatabaserne Oline og Lokalebørs. Fra. januar har Dansk Ejendomsmæglerforeningen overtaget driften af Oline-Lokalebørs Statistikken på vegne af Oline.dk. fra Ejendomsforeningen Danmark. Statistikken kan hentes gratis på enten eller - uger efter kvartalets start. Statistikken bygger på data fra og Der trækkes data fra databaserne én gang i kvartalet. Dataene gennemgår en behandling, hvor der renses ud for projekter dubletter mv. Da statistikken bygger på internetportalerne Oline og Lokalebørs, indeholder statistikken kun ledige erhvervslokaler, som annonceres der. Derfor vil statistikken ikke være lige dækkende for markedet over hele landet. Ligeledes bygger bygningsbestanden på vurderinger fra forskellige kilder, jf. næste afsnit. Tallene og ledighedsprocenterne skal derfor tages med forbehold. Statistikken er beregnet anderledes end den tidligere statistik fra Forskningscenteret for Skov og Landskab, og den er derfor ikke direkte sammenlignelig. Bygningsbestanden Bygningsbestanden er blevet opdateret i denne udgave af statistikken med bagudrettet virkning. Således er bygningsbestanden opjusteret tilbage til. kvartal. Denne metode benyttes for at sikre mod for store udsving i bygningsbestanden og dermed ledighedsprocenterne. Da der ikke findes officielle statistikker over erhvervslokaler og deres anvendelse fordelt på de kategorier, der benyttes i Oline-Lokalebørs Statistikken, bygges ledighedsprocenterne på egne estimerede vurderinger af bygningsbestanden. Den estimerede bygningsbestand er vist bagerst i statistikken. Kommunalreformen har medført en ny opdeling af landet. Amterne er nedlagt og i stedet har Danmarks Statistik indført landsdele. Det betyder, at bygningsbestanden, historisk set, er beregnet på baggrund af bygningsbestanden fordelt på de tidligere amter. De tidligere amter er henført til den landsdel, som amtet lå i. I tilfælde af, at et amt har været fordelt over flere landsdele, er bygningsbestanden fordelt efter forholdet mellem beskæftigede i det pågældende amt og i den pågældende landsdel. Oprindeligt set er data for kontorlokalerne i hovedstadsregionen er udarbejdet på baggrund af data fra Hovedstadsregionens Statistikkontor. Data for kontorlokaler i resten af landet er beregnet på baggrund af beskæftigelsestal i kontorerhvervene, hvor det antages, at kontorpersonale i provinsen har samme antal kvadratmeter til rådighed som kontorpersonale i hovedstaden. Bygningsbestanden for detailhandelslokaler bygger på oplysninger fra Institut for Centerplanlægning med hensyn til hovedstaden. Desuden er der hentet oplysninger fra Århus, Nordjyllands, Vejle og s Amt. Data for de resterende amter bygger på instituttets vurdering af, at der er to kvadratmeter butiksareal pr. indbygger i de pågældende amter. Dataene for lager- og produktionslokaler er beregnet på baggrund af tal fra Danmarks Statistiks samlede opgørelse over bygningsbestanden til erhvervsformål fordelt på amter. Den samlede erhvervsbygningsbestand er fratrukket de beregnede arealer for kontor og detailhandel, og dermed er den resterende del lager- og produktionslokaler. Der er tale om en betydelig usikkerhed i forbindelse med den skønnede bygningsbestand. Det gælder i særdeleshed for detailhandel, lager- og produktion samt kontorer i provinsen. Ledighedsprocenterne bør derfor tages med forbehold. Sammenhæng mellem landsdele og kommuner København, Frederiksberg, Dragør, Tårnby Albertslund, Ballerup, Brøndby, Gentofte, Gladsaxe, Glostrup, Herlev, Hvidovre, Høje-Taastrup, Ishøj, Lyngby-Taarbæk, Rødovre, Vallensbæk Nordsjælland Allerød, Egedal, Fredensborg, Frederikssund, Halsnæs, Furesø, Gribskov, Helsingør, Hillerød, Hørsholm, Rudersdal Bornholm Bornholm, Christiansø Østsjælland Greve, Køge, Lejre, Roskilde, Solrød Vest- og Sydsjælland Faxe, Guldborgsund, Holbæk, Kalundborg, Lolland, Næstved, Odsherred, Ringsted, Slagelse, Sorø, Stevns, Vordingborg Assens, Nordfyns, Faaborg-Midtfyn, Kerteminde, Langeland, Middelfart, Nyborg, Odense, Svendborg, Ærø Billund, Esbjerg, Fanø, Fredericia, Haderslev, Kolding, Sønderborg, Tønder, Varde, Vejen, Vejle, Aabenraa Region Midtjylland Favrskov, Hedensted, Horsens, Norddjurs, Odder, Randers, Samsø, Silkeborg, Skanderborg, Syddjurs, Århus Vestjylland Herning, Holstebro, Ikast-Brande, Lemvig, Ringkøbing-Skjern, Skive, Struer, Viborg Region Nordjylland Nordjylland Brønderslev-Dronninglund, Frederikshavn, Hjørring, Jammerbugt, Læsø, Mariagerfjord, Morsø, Rebild Thisted, Vesthimmerland, Aalborg For yderligere oplysninger om statistikken kontakt økonom Mads Lindegaard, Dansk Ejendomsmæglerforening på eller tlf Dansk Ejendomsmæglerforening, Islands Brygge, København S, og

2 Oline-Lokalebørs Statistikken Ledighedsprocenter 9-9 Hele Landet Kontor I alt Ledighedsprocenter for kontorlokaler

3 Oline-Lokalebørs Statistikken Ledighedsprocenter for detailhandelslokaler -9 9 Ledighedsprocenter for lager- og produktionslokaler

4 Oline-Lokalebørs Statistikken Ledige erhvervslokaler i kvm. Juli 9 Kontor Detailhandel Lager og produktion I alt Nordsjælland Bornholm Region Hovedstaden Østsjælland.... Vest- og Sydsjælland.... Region Sjælland Region Syddanmark Vestjylland.... Region Midtjylland Nordjylland..9.. Region Nordjylland Ændring i ledige kvm. erhvervslokaler April 9 - Juli 9 Kontor Detailhandel Lager og produktion I alt Nordsjælland.... Bornholm.. Region Hovedstaden Østsjælland.... Vest- og Sydsjælland Region Sjælland Region Syddanmark Vestjylland.9.. Region Midtjylland Nordjylland Region Nordjylland

5 Oline-Lokalebørs Statistikken Kontor Ledige kontorlokaler i kvm. 9. juli. oktober. januar. april. juli Kvartalsændring Årsændring Nordsjælland Bornholm.9..9 Region Hovedstaden Østsjælland Vest- og Sydsjælland Region Sjælland Region Syddanmark Vestjylland Region Midtjylland Nordjylland Region Nordjylland Ledige kontorlokaler i pct. af skønnet bygningsmasse 9 Kvartalsændring Årsændring. juli. oktober. januar. april. juli i procentpoint i procentpoint,,,,,,,,,,,,,, Nordsjælland,,,,,,, Bornholm - - -,,,, Region Hovedstaden,,,,9,,,9 Østsjælland,,,,,,, Vest- og Sydsjælland,,9,9,9, (,), Region Sjælland,,,,, -,,9,,,, (,),9,,,,,,,9 Region Syddanmark,,,,,,,9,9,,,,9,, Vestjylland,,,,,9,, Region Midtjylland,9,,,,,, Nordjylland,,,9,,,, Region Nordjylland,,,9,,,,,,9,,,,, Note: Ved omregningen til procent kan der pga. afrunding forekomme mindre afvigelser

6 Oline-Lokalebørs Statistikken Kontor Antal ledige kontorlokaler fordelt efter størrelse. oktober. januar 9. april 9. juli 9 Ledige kontorlokaler i pct. af skønnet bygningsmasse. oktober. januar 9. april 9. juli 9 Nordsjælland Bornholm Østsjælland Vest- og Sydsjælland Vestjylland Nordjylland Antal Kvadratmeter

7 Oline-Lokalebørs Statistikken Detailhandel Ledige detailhandelslokaler i kvm. 9. juli. oktober. januar. april. juli Kvartalsændring Årsændring Nordsjælland Bornholm..... Region Hovedstaden Østsjælland Vest- og Sydsjælland Region Sjælland Region Syddanmark Vestjylland Region Midtjylland Nordjylland Region Nordjylland Ledige detailhandelslokaler i pct. af skønnet bygningsmasse 9 Kvartalsændring Årsændring. juli. oktober. januar. april. juli i procentpoint i procentpoint,,,,9, -,,,,,,, -,, Nordsjælland,,,,,,, Bornholm,,,,,,, Region Hovedstaden,,,9,9,,, Østsjælland,,,,,,, Vest- og Sydsjælland,,,9,,9,, Region Sjælland,,9,,9,,,,,,,,,,,,,,,,, Region Syddanmark,,9,,9,,,,,,,,,, Vestjylland,,,,,,, Region Midtjylland,,,,,,, Nordjylland,,,,,,, Region Nordjylland,,,,,,,,,,,,,, Note: Ved omregningen til procent kan der pga. afrunding forekomme mindre afvigelser

8 Oline-Lokalebørs Statistikken Detailhandel Antal ledige detailhandelslokaler fordelt efter størrelse. oktober. januar 9. april 9. juli 9 Ledige detailhandelslokaler i pct. af skønnet bygningsmasse. oktober. januar 9. april 9. juli 9 Nordsjælland Bornholm Østsjælland Vest- og Sydsjælland Vestjylland Nordjylland Antal Kvadratmeter

9 Oline-Lokalebørs Statistikken Lager og Produktion Ledige lager- og produktionslokaler i kvm. 9. juli. oktober. januar. april. juli Kvartalsændring Årsændring Nordsjælland Bornholm.... Region Hovedstaden Østsjælland Vest- og Sydsjælland Region Sjælland Region Syddanmark Vestjylland Region Midtjylland Nordjylland Region Nordjylland Ledige lager- og produktionslokaler i pct. af skønnet bygningsmasse 9 Kvartalsændring Årsændring. juli. oktober. januar. april. juli i procentpoint i procentpoint,,,,,,,,,,,,,, Nordsjælland,,,,,,, Bornholm,,,,,,, Region Hovedstaden,,,,,,, Østsjælland,,,,,,, Vest- og Sydsjælland,,,9,,,,9 Region Sjælland,,,,,9,,,,,,,,,,,,,,,, Region Syddanmark,,,9,,,,,9,,,,,, Vestjylland,,,,,9,,9 Region Midtjylland,9,,,,,, Nordjylland,,,,, -,, Region Nordjylland,,,,, -,,,,9,,,9,, Note: Ved omregningen til procent kan der pga. afrunding forekomme mindre afvigelser 9

10 Oline-Lokalebørs Statistikken Lager og Produktion Antal ledige lager- og produktionslokaler fordelt efter størrelse. oktober. januar 9. april 9. juli 9 Ledige lager- og produktionslokaler i pct. af skønnet bygningsmasse. oktober. januar 9. april 9. juli 9 Nordsjælland Bornholm Østsjælland Vest- og Sydsjælland Vestjylland Nordjylland Antal Kvadratmeter

11 Oline-Lokalebørs Statistikken Bygningsbestand Skønnet bygningsbestand i kvm. Juli 9 Kontor Detailhandel Lager og produktion Nordsjælland Bornholm. 9.. Region Hovedstaden Østsjælland.... Vest- og Sydsjælland Region Sjælland Region Syddanmark Vestjylland Region Midtjylland Nordjylland Region Nordjylland

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der?

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Folkepensionsalderen er i dag 65 år. Derfor er det her valgt at tage udgangspunkt i de 65+årige som ældre, selvom folkepensionsalderen tidligere

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danmarks Statistik har offentliggjort en ny opgørelse af formuerne blandt danske familier. Det er første gang, at Danmarks Statistik offentliggør formuestatistik,

Læs mere

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Situationen på det danske arbejdsmarked er generelt begyndt at lysne. Der er dog stor forskel på, hvor godt det går i de enkelte kommuner. Bedst går det

Læs mere

Folkeskolelærernes undervisningstid

Folkeskolelærernes undervisningstid Folkeskolelærernes undervisningstid, 2013/14 - Folkelærernes gennemsnitlige undervisningsandel er i skoleåret 2013/14 36,2 procent (brutto) og 41,9 procent netto for kommuner på 2005-arbejdstidsaftalen.

Læs mere

Social slagside i brug af dagtilbud 1-5-årige uden dagtilbud

Social slagside i brug af dagtilbud 1-5-årige uden dagtilbud 1-5-årige uden dagtilbud I gennemsnit er 9 ud af 10 børn i alderen 1-5 år indskrevet i enten dagpleje eller institution. Blandt de 1-2-årige er dækningsgraden på 84 procent, mens dækningsgraden for de

Læs mere

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt Store forskelle på, hvor i landet besøget bliver fravalgt Antallet af danskere, der ikke har været til 3 år i træk, er vokset med 10 pct. fra 2003 til 2008. Og der er store forskelle på hvor i landet,

Læs mere

Friværdierne stiger men store forskelle på tværs af landet

Friværdierne stiger men store forskelle på tværs af landet 5. maj 2015 Friværdierne stiger men store forskelle på tværs af landet Den gradvise bedring på boligmarkedet sætter sine tydelige aftryk på boligejernes friværdier. Siden stabiliseringen på boligmarkedet

Læs mere

Hovedbestyrelsens forslag til strukturændringer til behandling på landsforeningens generalforsamling 4. november 2006

Hovedbestyrelsens forslag til strukturændringer til behandling på landsforeningens generalforsamling 4. november 2006 Hovedbestyrelsens forslag til strukturændringer til behandling på landsforeningens generalforsamling 4. november 2006 Denne side indeholder koncentrater af de forslagstekster, der jf. vedtægterne skal

Læs mere

Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder

Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder.

Læs mere

Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse:

Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse: Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse: Hovedstaden-Sjælland Albertslund Allerød Ballerup Bornholm Brøndby Egedal Faxe Fredensborg Frederiksberg Frederikssund Furesø Gentofte Gladsaxe Glostrup

Læs mere

Ulighedens Danmarkskort 2013 Danske børns opvækstvilkår

Ulighedens Danmarkskort 2013 Danske børns opvækstvilkår Ulighedens Danmarkskort 2013 Danske børns opvækstvilkår Rundt omkring i de danske kommuner vokser børn op under ganske forskellige vilkår. Vi tegner i denne analyse et Danmarkskort over børnenes opvækstvilkår

Læs mere

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde.

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde. Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Skibhusvej 52B, 3. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: servicestyrelsen@servicestyrelsen.dk www.servicestyrelsen.dk Der kan frit citeres fra rapporten med

Læs mere

Ulighedens Danmarkskort 2013 Store variationer i danske børns trivsel

Ulighedens Danmarkskort 2013 Store variationer i danske børns trivsel Ulighedens Danmarkskort 2013 Store variationer i danske børns trivsel Børn, der lever med store sociale og økonomiske udfordringer i deres tidlige år, oplever ofte, at problemerne følger dem ind i ungdoms-

Læs mere

Der er for PensionDanmarks medlemmer som for befolkningen i øvrigt store forskelle mellem kommunerne i antallet af tilkendte førtidspensioner.

Der er for PensionDanmarks medlemmer som for befolkningen i øvrigt store forskelle mellem kommunerne i antallet af tilkendte førtidspensioner. Nr. 4 / Februar 2012 Der er væsentlige forskelle på kommunernes rammebetingelser og befolkningssammensætning. Men ingen af disse faktorer kan forklare de store kommunale forskelle i antallet af førtidspensioner.

Læs mere

Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven

Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven www.børnogseksualitet.dk Bilag 1. Antal børnehaver i kommunerne I kolonne 1 er angivet alle de 98 kommuner i Danmark. I kolonne 2 er opgjort antal børnehaver i

Læs mere

Hvem går på efterløn som 60 eller 61-årige?

Hvem går på efterløn som 60 eller 61-årige? Efterløn Hvem går på efterløn som 60 eller 61-årige? Analysen viser, at det især er blandt ufaglærte og kvinder at en stor andel går på efterløn som 60 eller 61-årig. Derudover viser analysen, at der er

Læs mere

Uddannelse i de sociale klasser i 2012

Uddannelse i de sociale klasser i 2012 Uddannelse i de sociale klasser i 2012 Denne analyse er den del af baggrundsanalyserne til bogen Klassekamp fra oven. I analysen undersøges uddannelsen for personerne i de fem sociale klasser. Der kigges

Læs mere

Prognose: 2.400 danskere risikerer hver måned at miste deres dagpenge

Prognose: 2.400 danskere risikerer hver måned at miste deres dagpenge 30. april 2012 Prognose: 2.400 danskere risikerer hver måned at miste deres dagpenge Analyseoverblik Regeringen har indgået en aftale med Enhedslisten om at forlænge dagpengeretten med op til et halvt

Læs mere

Lettere adgang til boligmarkedet på tværs af landet

Lettere adgang til boligmarkedet på tværs af landet 22. juli 2013 Lettere adgang til boligmarkedet på tværs af landet Gennem de senere år har der til tider kørt en ophedet debat omkring, at kravene til danskernes økonomi ved boligkøb har været for strikse,

Læs mere

Vejledning i omklassificering af landområder

Vejledning i omklassificering af landområder Vejledning i omklassificering af landområder Juni 2013 Kapitel 1 Indledning Hver drikkevands- og spildevandsforsyning har til brug for udarbejdelsen af den reguleringsmæssige åbningsbalance inddelt forsyningens

Læs mere

Vores alder har betydning for vores realkreditlån

Vores alder har betydning for vores realkreditlån 28. april 2014 Vores alder har betydning for vores realkreditlån Vi har dykket ned i vores låneportefølje til boligejerne, og har via en gennemgang af mere end 425.000 lån sat fokus på den typiske danske

Læs mere

Indvandrere i Danmark

Indvandrere i Danmark Indvandrere i Danmark 2013 Indvandrere i Danmark 2013 Indvandrere i Danmark 2013 Udgivet af Danmarks Statistik November 2013 Oplag: 135 Printet hos PRinfoParitas Foto: Colourbox Papirudgave Pris 150 kr.

Læs mere

Boligmarkedet i de danske yderkommuner. Overordnede udviklingstendenser. Jens F. L. Sørensen

Boligmarkedet i de danske yderkommuner. Overordnede udviklingstendenser. Jens F. L. Sørensen Boligmarkedet i de danske yderkommuner Overordnede udviklingstendenser Jens F. L. Sørensen Februar 2012 Alle rettigheder forbeholdes centret (CLF). Mekanisk eller fotografisk gengivelse af denne REPORT

Læs mere

Lukkedage... 19. Afrunding... 21 Bilag 1:... 22 Bilag 2:... 25

Lukkedage... 19. Afrunding... 21 Bilag 1:... 22 Bilag 2:... 25 Projekt Børnepasning Åbningstidsundersøgelse 2012 3 Forord... 5 Undersøgelsen... 6 Projekt Børnepasning... 6 Hovedresultater fra årets undersøgelse... 7 Generelle åbningstider... 7 Udvidede åbningstider

Læs mere

Billigere at købe hus i de dyre kommuner dyrere at købe hus i de billige kommuner

Billigere at købe hus i de dyre kommuner dyrere at købe hus i de billige kommuner 12. juli 2011 Billigere at købe hus i de dyre kommuner dyrere at købe hus i de billige kommuner Redaktion Cheføkonom Christian Hilligsøe Heinig chei@rd.dk For præcis fire år siden toppede priserne på det

Læs mere

Prognose: 2.400 danskere risikerer hver måned at miste deres dagpenge, når dagpengereformen slår igennem.

Prognose: 2.400 danskere risikerer hver måned at miste deres dagpenge, når dagpengereformen slår igennem. 3. januar 2011 Prognose: 2.400 danskere risikerer hver måned at miste deres dagpenge, når dagpengereformen slår igennem. Analyseoverblik Regeringen har indgået en aftale med Enhedslisten om at forlænge

Læs mere