for Øster Brønderslev og Hallund området Samlingshuset - Julegaveværksted - SPAR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "for Øster Brønderslev og Hallund området Samlingshuset - Julegaveværksted - SPAR"

Transkript

1 LOKALBLADET for Øster Brønderslev og Hallund området Samlingshuset - Julegaveværksted - SPAR Vinsmagning - Fowli Grøftekanten Elmehøj - Kirke-Nyt - Bålhøj Plantage Nummer 59 december februar 2011

2 Samlingshuset klar til næste skridt Tiden går med planlægningen af projektet med Samlingshuset, og de tidligere udmeldte tidsplaner er blevet ændret flere gange, og nu er man klar til at gå videre. Det kan være svært at forstå, hvad det er, der tager så lang tid, men det gør det bare! Der er mange formalier, der skal være i orden, når man danner en fond og vil lave et byggeri af denne størrelse. Et så stort samarbejdsprojekt tager tid at udvikle og at få på plads, men de grundige forberedelser overvejelser vil helt sikkert også ende med et bedre resultat. Derfor har det været nødvendig at rykke tidsplanen. Siden sidste nummer af og den efterfølgende indsamling af økonomisk støtte på forskellig vis er der sket meget, og arbejdsgrupperne bag Samlingshuset har netop holdt møde og har lagt denne slagplan for de kommende måneder. Planen er lagt med det sikre mål for øje at gennemføre det store projekt og det sker bl.a. med udgangspunkt i den utroligt flotte opbakning ved indsamlingen, hvor der på en god uges tid blev indsamlet tilsagn om kontant støtte på i alt kroner!! Utroligt flot at husstandene i det område, indsamlerne besøgte, i gennemsnit bidrog med kr.! Østsidefonden er en realitet Østsidefonden, der skal stå for byggeriet og driften af Samlingshuset er blevet dannet og have konstitueret sig sådan: Formand: Birgit Søndergaard. Næstformand: Gitte Christiansen. Sekretær: Pia Christensen. Menige medlemmer: Anders Bentsen, Bente Børjeson og Kurt Thomsen. De 4 første er udpeget af initiativtagerne til projektet, mens Bente og Kurt blev valgt på det stiftende møde i september i Øster Brønderslev Forsamlingshus. Tegninger og priser De tegninger, vi indtil nu har arbejdet med, skal stadig være grundlag for byggeriet, men bliver finjusteret og yderligere beskrevet på et møde mellem Byggegruppen og Aktivitetsgruppen først i december. På den måde skabes et grundlag for at Byggegruppen kan indhente priser fra forskellige håndværkere. Indtil har man regnet udgifterne på baggrund af kvalificerede vurderinger, men nu er tiden kommet til at få mere præcise tal at arbejde videre med. I priserne skal indgå forskellige måder at anvende eget arbejde på i dele af projektet. På den måde forventes det, at der ligger helt aktuelle priser klar en gang i januar. Økonomi og gaver Økonomigruppen arbejder konstruktivt videre. Desværre kom der afslag fra Realdania på en ansøgning om støtte, men der er stadig uudforskede muligheder for fondsstøtte, og der arbejdes stadig med muligheden for fradrag af moms. Den ændrede tidsplan betyder dog, at tilsagnene om økonomisk støtte og efterfølgende skattefradrag først bliver indløst næste år. Det har alle tilsagnsgiverne fået brev om, og det giver formodentlig og forhåbentlig ikke problemer, at man først skal af med pengene senere og så også først får skattefradraget et år senere. Information så du kan følge med I den kommende tid vil arbejdsgrupperne informere på infostanderne ved Klubhuset, SPAR og i Nordjyske Bank, når der er nyheder at fortælle. Bl.a. arbejdes der også videre med tilkørselsforhold og P- pladser, som der har været holdt det første møde om med Kommunen. Alle spørgsmål og kommentarer kan rettes til medlemmerne i Østsidefondens bestyrelse og det er stadig muligt at give tilsagn om gaver og eftergivelse af borgerlån både her op til jul og efterfølgende! 2

3 Redaktionen s redaktionen, der står bag produktionen af hvert blad består af: Marlene Sommer Poldervej 13 ( ) ( Kirsten Agesen, Dannevirkevej 14 ( ) ( Grethe Christensen, Hollenstedvej 121 ( ) ( Vibeke Hatt Sørensen, Bålhøj 30 ( ) ( Lis Marrup, Sølvgade 71, ( ) ( Ove Dam, Husumvej 7 ( ) ( René Dahl Jeppesen, Buurholtvej 53 ( ) ( Per Drustrup Larsen, Buurholtvej 47 ( ) ( MEN - der er stadig brug for og plads til flere medlemmer med gode ideer. Kontakt redaktionen! 15 år med Nu er det lige før, at det er 15 år siden, det første blad gik i trykken, og der er sket meget siden. Området har udviklet sig, og der er mange nye tilflyttere. Vi kan i vores område af Udkantsdanmark glædes ved, at vi ikke bor i et område, hvor folk flytter fra, men hvor folk flytter til. Dette må siges at være en positiv udvilking. Mange områder tynges af arbejdsløshed og fraflytninger, hvilket vi her ikke har problemer med. Vi bor rent geografisk mellem 2 store byer, hvor der er en del arbejde for vores lokalbefolkning. Når vi tænker 10 år tilbage, kan vi huske diskussionen, om den ny motorvej skulle gå vest eller øst om Brønderslev. Jeg mener, vi kan glæde os over, at den ligger øst for Brønderslev. Vi har jo kun 12 minutter til Hjørring eller Aalborg, og en erhvervspark der stadig udvides. Trods de hårde tider mener jeg ikke, vi har grund til klage. Der er mange områder der har meget hårdere vilkår. Vi har nu snart lavet i 15 år, og det glæder vi os også over. Vi er især glade for lokalbefolkningens opbakning og de små kommentarer, man får, når man møder folk i byen. Hvornår er det, det nye blad udkommer? lyder det tit nede i Spar. Det er selvfølgelig ikke altid nemt at få fat i stof til næste nummer, og vi har tit opfordret folk til at sende nyheder og små sjove historier, hvis man har hørt noget ude i byen. Det skal I endelig bare blive ved med. Fremtiden for er op til jer læsere. Vi kan altid bruge jeres økonomiske støtte og opbakning til at skaffe stof, men redaktionsgruppen kan også altid bruge nye hjælpere. Det kunne også være, at fremtiden byder på et internetbaseret Lokalblad - hvem ved. Så længe der er råd til at trykke bladet på papir, er det det, vi helst vil. Men skulle kassen en dag blive tom, kunne net-udgaven være en nødløsning. René Dahl Jeppesen Redaktionen God Jul & Godt Nytår! VIGTIGT LOKALBLADET udkommer næste gang i marts 2011 Sidste frist for indlevering af stof til LOKALBLADET er 20. februar 2011 s kontonummer til frivillige indbetalinger er: LOKAL HANDEL - LOKAL STYRKE Støt vore annoncører - se annoncesiderne bagest i bladet Tryk: Print Nord, Vrå - oplag:

4 Bålhøj Plantage Borgerforeningen har arbejdet med at planlægge en oprydning og fornyelse af Bålhøj Plantage. Formålet har været at få området til fremover at fremtræde som et endnu bedre sted at komme og nyde naturen. Det kræver professionel hjælp. Nordjysk Skov- og Naturpleje har lavet planerne sammen med Finn Kristensen, som også er med, når de bestemmer, hvilke træer der skal væk. Ellers er det planen, at Nordjysk Skov- og Naturpleje vil varetage den praktiske opgave, sådan at det træ, som fjernes, er betaling for de nyplantninger og oprydning, der skal foretages. Her er en kort beskrivelse af forslag til, hvordan skoven på Bålhøj kunne laves bedre. Det er vigtigt at forstå, at når vi laver noget sådan, kommer der en stor ændring i første omgang, men tanken er jo at lave en større værdi af området fremover. Tanken er, at festpladsen ved scenen skal bevares med bøgetræskransen. Skoven bag ved skal åbnes mere, så den kommer til at ligne mere en park med de planteområder, som er vist på skitsen. De andre steder skal stierne være endnu mere attraktive, ved at fjerne nogle træer, men også ved at lave de foreslåede nye plantninger. Planerne afklares med naboerne, så alle bliver tilfredse med det færdige resultat. Tekst til kortet: Alle markerede felter er områder, hvor man kunne plante gruppe af nåletræ/løvtræ. Formålet med dette er at lave parken/skovstykket mere farverigt/oplevelsesrigt at færdes i til fods. Område 1: Beplantes med forskellige nåletræer på en sådan måde, at det holdes grønt til jorden i mange år til gavn for fasaner, råvildt og andet dyreliv. Område 2: Her er det tænkt på, at man kunne lave en labyrint i eksempelvis eg eller bøg. Område 3: Her kan der laves 2-3 rækker, som krydser hinanden med det formål at bryde de store flader. Område 4: Lidt nord for den øst/vestgående sti kan der iplantes 3-5 rækker rododendron. Ved at placere dem i nordsiden af stien vil man kunne bevare udsigten fra festpladsen ned igennem området og se bålpladsen, labyrinten og krydset beplantning. Udtyndingen af området vil blive udført på en måde, så det gradvis fra år til år vil overgå til et mere parklignende område. I udvælgelsen/udtyndingen af træerne vil man gå efter birk, ahorn, gran, bævreasp, mens eg og bøg vil skånes mest muligt. Ved ovennævnte træer vil vi først og fremmest gå efter de dobbeltstammede, mens de mere specielle træer som troldetræer bliver stående, idet disse fremmer herlighedsværdien ved skovstykket. Egen og bøgen får mere plads, da det er disse, der satses på. Ud af de skovede træer laves der brænde og flis. Derved sikrer vi en god udnyttelse af træerne, idet alt skævt og småt bliver flishugget. Lars Klovborg Pedersen 4 Område 5: Bålplads til sankthansbål m.m.

5 Øster Brønderslev Borgerforening Lys over Øster Brønderslev I skrivende stund er det lige før julelysene tændes i Øster Brønderslev. Glæder mig til at se, hvordan det tager sig ud. Forhåbentlig flot og hyggeligt. Vi har i mange år ønsket os en bedre julebelysning, men er ikke kommet nærmere, hvad vi skulle satse på og hvad der var økonomisk mulig for os. Der kom nemlig også nye, dyre krav til installationer, hvis vi skulle benytte lygtemasterne. Som I kan se, er vi kommet frem til, at vi vil udnytte de eksisterende træer i byen, og dem er der faktisk mange af bare langs med Elmevej. Bare man ser efter. I år har vi haft råd til en del kæder, der i øvrigt er meget billige i strøm, og til næste år vil vi gerne udbygge længere ud mod Buurholt Skov og ud af byen. I år bliver der lys i træer ved Bålhøj og det store træ i anlægget i krydset Engvej/Buurholtvej. Det er et privat træ, venligst stillet til rådighed af ejeren. Desuden kommer der i samarbejde med Menighedsrådet lys i 6 træer ved kirken, og juletræet ved Elmehøj er der også. Opfordring til alle ejere af et egnet træ langs med Elmevej: Hvis I gerne i år eller til næste år vil deltage i projekt Julelys i Ø. Brønderslev, så sig til, så finder vi en ordning med kæder, strøm, opsætning osv. I Borgerforeningen har vi også et hyggeligt lygtetændings-arrangement i tankerne til næste år hvor vi forhåbentlig har lys hele vejen ud. Børneteater Børneteatergruppen Lydland kommer på besøg i Øster Brønderslev Forsamlingshus lørdag 22. januar 2011 kl Det er et samarbejde med Brønderslev Kommune og Kultussen, der laver flere arrangementer rundt omkring i kommunen. Forestillingen er en hyggelig og spændende musikforestilling for 4 10-årige til billetter á 45 kr., som købes ved indgangen. Kom og vær med for det er ikke så tit, vi har mulighed for at vise børneteater. Fastelavn holder vi igen i år i samarbejde med Menighedsrådet. Det bliver søndag 6. marts. Vi mødes kl. 10 i kirken til børnegudstjeneste og går herefter i Forsamlingshuset. Så skal der slås katten af tønden og spises fastelavnsboller. Vi håber igen på et par rigtig hyggelige timer ligesom sidste år. Bålhøjfestival 2010 Bålhøjfestival 2010 blev en dejlig dag med god musik og hyggelig stemning og ikke mindst godt vejr. Vi er virkelig ved at have skabt noget godt med vores Fowli festival. Der var fantastisk lokal opbakning, og der skal også i år siges tak til de hjælpere, som stillede op til at dække alle de forskellige opgaver, der er ved sådan et arrangement. Festivalen gav et overskud på godt kr., der delvist vil blive brugt til festivalen Som I læse kan andetsteds, er tankerne om næste års festival allerede i gang. Bålhøj Plantage Bålhøj Plantage er jo Borgerforeningens område, og her er der også nye planer for oprydning og nyplantninger, så det kan blive et flot og attraktivt og rekreativt område at færdes i. Læs om det i Lars indlæg. Samlingshuset Samlingshuset og alle tankerne omkring det har fyldt meget i de samarbejdende 4 foreninger, men hele tiden med det fælles mål, at det skal lykkes! Vi har på alle måder brug for huset i byen. Selv om det for den enkelte ser ud, som om der ikke sker noget, så er der hele tiden blevet arbejdet og her sidst med indsamlingen, godkendelse i Stiftet, endelig fondsdannelse og valg af en fondsbestyrelse. Vi er nu ved at være klar til at gå videre, og vi vil prøve at lave opslag i byen, så alle hele tiden kan følge med i, hvad der sker. Byggegrunde Byggegrunde i ØB er en stor mangelvare. Ifølge Kommunens hjemmeside er der ikke flere grunde i Ø. Brønderslev. Det skal vi have gjort noget ved. Vi er en by i udvikling, og så skal der også være byggegrunde at få. Det er et kraftigt ønske til Kommunen at få noget gjort ved det! Der vil snarest blive sendt forespørgsel til Kommunen om det. Danseaftner Danseaftner i Forsamlingshuset har den sidste torsdag i måneden samlet danseglade folk. Det er dog stadig mest (kun) folk udefra, der er kommet, og det er en skam. Så er du glad for at danse, er her en ubrugt mulighed. I det nye år er næste danseaften 27. januar kl Man medbringer selv mad. I bestyrelsen er vi meget glade for, at Jesper Albrechtsen og Kim Sloth har sagt ja til at være knyttet til bestyrelsen med deres friske kræfter og nye øjne. Glædelig jul og godt nytår! På Borgerforeningens vegne Birgit Søndergaard 5

6 Købmanden går nye veje. for han er så god til at finde på. Julen varer jo som bekendt lige til påske, så hattene er bestilt i gult i år, - for så kan de bruges meget længere! Nordjyske skrev sådan den 2. november, da den første artikel om Projekt udvidelse blev offentliggjort. Og det gør han - vores alle sammen s Spar Købmand, Jan Jæger - går nye veje - Men det, er der sådan set ikke noget nyt i. Det har han vist altid gjort. Siden hans overtagelse af butikken i Øster Brønderslev er der i hvert fald gjort alt, hvad der er menneskeligt muligt for at øge udbuddet og gøre det attraktivt at handle i forretningen. Hver en tilgængelig kvadratmeter har han lagt beslag på. Men nu er der heller ikke mere at gøre godt med - så hvis butikken skal være større, må der bygges til. Men skal den det, da? Det kan man jo godt spørge sig om, for rigtig mange er godt tilfredse i dag. Men ja, det tror jeg, den skal, og gennem de seneste måneder er jeg rigtig blevet klar over, hvor vigtigt det er. Jeg har nemlig fået lov at bruge Sparforretningen til at skrive afgangsprojekt i økonomi- og ressourcestyring på akademimerkonomuddannelsen. Derved er jeg kommet tæt på, hvad det vil sige at drive købmandsforretning med de vilkår, der er for en butik i landdistriktszonen, og det er ikke let, skulle jeg hilse at sige. Jeg er ret imponeret over, at vores købmand altid er glad og har smil på læben, for det er lange, hårde dage, der skal investeres. 6 Nej det er selvfølgelig ikke rigtigt, - det var en fotografnisse, der fik nys om Spar s vanvittige ide med gule julehuer, (som Jan bestemt ikke er begejstret for), og som derfor ikke helmede, før den bette uddeler var foreviget med pryden på hovedet! Hele seancen var et blikfang, fordi de gode kunder, som har været heldige at vinde en julekurv som tak for hjælpen med undersøgelsen, ikke har meldt sig endnu. Så find lige dit lykkenummer frem. jeg er sikker på, du har et - for du har sikkert også udfyldt et spørgeskema for at være med til at sikre Spar s udvidelse, ikke? Vindernumrene er: & , og kurven kan hentes i Spar. Virkeligheden er jo desværre sådan, at virksomheder i et område som Øster Brønderslev har meget svært ved at få lån på almindelige vilkår. Det betyder i praksis, at en virksomhedsejer ofte er tvunget til at sætte sin egen privatøkonomi ind som sikkerhed, hvis han skal gøre sig forhåbninger om at få bevilliget lån og helt sikkert kommer til at betale meget høje renter. I forvejen bliver man ikke millionær af at være købmand, så udsigten til høje renter giver ikke ligefrem Jan Jæger julelys i øjnene. Derfor tænker han ud af boxen.

7 I stedet for at betale høje renter til et pengeinstitut kan jeg jo lige så godt betale dem til nogen, som vil støtte butikken. Hvad nu hvis et frivilligt indskud gav en fornuftig rente? Så kunne kunden få pengene efter 12 måneder - eller endnu bedre - købe varer for pengene efter 12 mdr. Det skal naturligvis være en højere forrentning end ved indlån i banker, men det kan betale sig, fordi det betyder, at det lån, der skal optages for at udvide, bliver mindre. Dermed øges muligheden for at optage billigere lån, og dermed er der plads til at forrente kundernes indskud. Samtidig vil det nok have den afledte virkning, at kunderne vil placere mere handel i butikken, fordi de har en øget interesse i, at den går godt. Slet ikke nogen dårlig ide, Jan! Men hvad skal den koste, sådan en udvidelse, og er der økonomisk basis for den? Store spørgsmål, som naturligvis skal belyses og svaret dokumenteres, hvis Jan skal gøre sig forhåbninger om at få en kreditforening i tale. Her kommer jeg ind i billedet, for det projekt, jeg skal skrive og eksamineres i, skal netop dokumentere, at jeg er i stand til at behandle og konkludere på sådanne spørgsmål. Jeg havde egentlig forestillet mig, at en stor forening som Spar Danmark havde en masse statistisk materiale, som de tog udgangspunkt i, når de selv eller deres medlemmer overvejede udvidelse eller nyetablering. Men nej - så let skulle det ikke være. De laver en analyse hver gang helt fra bunden. Derfor var der ingen hjælp at hente. Min mand, Michael, foreslog derfor, at jeg skulle lave en undersøgelse selv, og det var jo slet ikke en dum ide, for hvem er bedre til at give udtryk for, hvordan en udvidelse af Spar Øster Brønderslev vil påvirke butikkens omsætning end butikkens egne kunder? Som sagt, så gjort: Michael lavede hurtigt et spørgeskema, som blev lagt ud på vores hjemmeside og skemaet blev desuden printet i 100 eksemplarer, så kunderne kunne besvare det på papir, hvis de havde mere lyst til det. Det blev til 245 besvarelser og 57 rigtig gode, konstruktive kommentarer om mulige forbedringer i butikken. Desværre blev det kun til godt 30 % svar, men jeg mener at kunne bevise, at loyaliteten er der, og at folk mener det, når de tilkendegiver at ville øge handlen ganske meget, hvis butikken udvides. I gennemsnit vurderer kunderne at ville øge deres nuværende handel med 57 %, og dertil skal tages i betragtning, at Spar Øster Brønderslev har en omsætning, der ligger meget over gennemsnittet for en butik af dens størrelse. Faktisk præsterer Jan og hans personale, som har fået rigtig, rigtig mange roser af kunderne, en omsætning, der ligger 40 % over butikker i samme gruppe, - nemlig Land og by i Nordjylland med indbyggertal under Det er da fantastisk flot. Så jo - tallene siger, der er basis for en udvidelse, og det er jeg rigtig glad for. Det er jo faktisk skræmmende at tænke på, hvordan udviklingen går i små lokalsamfund som vores. Bare tænk på, hvordan folk, der ikke er mobile, skal kunne klare deres indkøb, hvis vi ikke har Spar! Gode busforbindelser er jo noget, vi havde engang, og har vi ikke købmanden, hvem vil så overveje at flytte til byen, hvis man har små børn eller er oppe i årene. Jeg håber, vi alle tænker på, at Spar er meget vigtig for vores by og dermed for os alle sammen, og jeg krydser fingre for projektet. Helle Lieutenant Engvej Øster Brønderslev Ungdomsklub Medvind i ØBU ØBU er meget besøgt af byens ungdom. For tiden har klubben ca. 85 medlemmer, fordelt på klasse. Dog er der kun et lille fremmøde af 5. årgang, hvilket der dog ikke er nogen forklaring på. De fleste drenge spiller skydespil på computerne, eller spiller Wii, der er også gang i poolbordet og airhokey. Pigerne sørger for, at der er gang i discoteket, og der festes igennem 3 gange om ugen med høj musik og dans. Der er klubaften mandag, onsdag og torsdag og der er mange børn på alle aftener. Allerede første aften i denne sæson blev der spurgt om, hvornår de skulle på badeferie i Rødhus. Til læsernes oplysning bliver turen engang i marts. Dette er en tur, som børnene virkelig ser frem til, og den er årets højdepunkt. Klubleder Peter Raal har for tiden Gitte Bang Jeppesen, Karina Kristensen (barsel), Niels Smidt, Kristian Hauge Jensen og Betina Raal som ansatte. Disse har i efteråret holdt arbejdsweekend, hvor der er blevet malet, gjort hovedrent, og lagt nyt gulv i tv-stuen, så det så lidt bedre ud til sæsonstart. Klubben har dog et stort problem, og det er det budget, de har fra Brønderslev Kommune. Der er ikke råd til at indkøbe ret mange spil, ej heller lave ret mange forbedringer af lokalerne. Derfor undersøger de, om der kke er nogen forældre, der kunne danne et forældreråd i klubben. Disse skulle så hjælpe med at søge midler i forskellige fonde. Klubbens budget er meget lavt, og det ville være en utrolig stor hjælp, hvis der var nogen, der kunne tage sig lidt af at skaffe midler til nogle nye spil og møbler, samt andre forbedringer, som der virkelig er behov for. Sidder der nogen og læser disse linjer og tænker, at det vil jeg gerne bidrage med, kan man i første omgang kontakte Peter Raal, som vil fortælle lidt om, hvad der er mest brug for, og hvordan et forældreråd kan hjælpe. Vi kan kun opfordre forældre til at kigge indenfor på en klubaften og se, hvad jeres børn hygger sig med. 7

8 Pension, investering og Thyra Frank 8 Onsdag 1. december 2010 afholdt Nordjyske Bank et stort arrangement i Østsidehallen med fokus på tiden efter arbejdslivet. Arrangementet blev holdt, mens var i trykken, så denne artikel beskriver baggrunden for at Nordjyske Bank har taget initiativet. Hvad skal der til for at sikre sig økonomisk til en god pensionisttilværelse? Hvad kan man gøre for at optimere sin pensionsopsparing? Hvordan er det egentligt at blive gammel, og hvordan skal vi tage os af de ældre? Det er blandt andet de tre spørgsmål, pensionschef Per Sørensen, Formueforvaltningschef Stig Elversøe samt Danmarks absolut mest kendte plejehjemsleder, Thyra Frank, vil fortælle om ved dette arrangement. Øster Brønderslev Sparekasse har igennem flere år arrangeret Gule Ærter for den ældre del af områdets indbyggere, og det har været et arrangement, som Sparekassen har været glad for at deltage i. I år har vi valgt en lidt anden indgangsvinkel og gjort arrangementet lidt bredere, så flere kan deltage og har derfor også valgt at henlægge arrangementet til Østsidehallen. Det er efterhånden accepteret af enhver, at det i højere og højere grad er op til den enkelte at lægge penge til side, såfremt man vil undgå en markant indkomstnedgang, når man stopper på arbejdsmarkedet, og står overfor en pensionisttilværelse, som i gennemsnit vil være på år. Der skal lægges mange penge til side, og afkastet af opsparingen er afgørende for, hvor meget der er til at forsøde tilværelsen med. Det vil Per og Stig fortælle mere om. Det helt store trækplaster bliver dog Danmarks mest kendte plejehjemsleder, årets kvinde den bogaktuelle Thyra Frank - leder af plejehjemmet Lotte på Frederiksberg. Fordi man kommer på plejehjem, mister man ikke nødvendigvis lysten til tobak, sprut og lidt af det frække - så selvfølgelig skal der være plads til det, er et af hendes synspunkter. I det hele taget er det det enkelte menneskes lyst og behov, der skal tages hensyn til - fremfor systemets begrænsninger. Thyra Frank er en af Danmarks mest benyttede og populære foredragsholdere, og det er vort store håb, at rigtig mange vil støtte op om arrangementet, som naturligvis er gratis. Arrangementet skal understøtte Nordjyske Banks lyst og vilje til at bakke op om lokalområdet i og omkring Brønderslev. Men arrangementet er også et produkt af bankens Talentuddannelse, som vor medarbejder, Gitte Gudiksen, er en del af. Gitte har som en del af sin uddannelse været både initiativtager, primus motor og tovholder på arrangementet. Der ligger rigtig megen tid og kræfter bag, og det er vort store håb, at alle får en rigtig god aften i selskab med Nordjyske Bank og Thyra Frank. Thomas Møller Petersen Filialchef Nordjyske Bank, Ø. Brønderslev afd.

9 Bålhøj-Festivalen 2010 og 2011 Reserver allerede nu lørdag 13. august 2011 Musikgruppen og Borgerforeningen er i gang med planlægningen af næste års festival, der skal være en hyggelig fest for hele familien. Om eftermiddagen er der mange børneaktiviteter på ranchen og på festpladsen en del musik for alle generationer fra børnebørn til bedsteforældre, mens aftenens musik mest er for de voksne. Du kan også benytte festivalen til at invitere familie og venner til en hyggelig dag på Bålhøj, hvor man til aften kan købe sig et godt måltid mad. Vi har evalueret festivalen 2010, hvilket giver anledning til visse justeringer, men overordnet har vi det rigtige koncept for vores Bålhøj Festival, der i 2011 vil byde på to topnavne og som tidligere en masse bands med lokal tilknytning. Vi vil forbedre scene 2 (teltscenen), så der ydes de optrædende bedre muligheder for at nå ud til publikum. Vi vil frem til lørdag 13. august gennem, Borgerforeningens hjemmeside og lokale medier holde jer orienteret om Bålhøj Festivalen Danmarks hyggeligste festival! Ranchen på Fowli Gæsterne på Ranchen, hvor der er gratis aktiviteter for børn og unge, har været tilfredse med aktiviteterne på dette års festival. Stemningen osede af hygge og aktivitet, og et særkende er, at aktiviteterne er "ikke mekaniske", dvs. ingen hvæsende hoppepuder, men oprindelige og gedigne lege og aktiviteter. Hele 3 hestekøretøjer lagde vogne til køreture i omegnen af Bålhøj og nede på selve pladsen og de kørte uden pauser. Ridehestene overholdt heller ikke arbejdstidsreglerne, men nød de mange små og store ryttere - rutinerede som urutinerede. Spejderne havde stort rykind i deres lejr og især den seje svævebane kunne udfordre selv de modigste. Spejderne mærker fornyet interesse for deres tilbud til børn og unge. Malkekoen, som er ved at blive fast inventar, er vist blevet lidt for kendt nu: Hendes stjernestatus gør, at hun har mange arrangementer rundt omkring i landsdelen, så det kan gå ud over mælkemængden, men hun har vist en ko-assistent på vej under oplæring. En særlig glæde var det at se halmhoppe-borgen, der var opstillet af Klovborgs folk. Fra opsætning til nedtagning var den fyldt af store og små og selv checkede teenagepiger glemte alt om looket, mens de "pølede" i halmen. En nyskabelse i år var også de spillende cowboys "Brødrene Grib", der spredte westernstemning i Ranchen. På den kreative side er der planer om næste år at opstille en tipi/wigwam, hvor man kan få lagt en krigsmaling, selv flette hårfletninger med fjer og perler m.m.. Så i 2011 vil cowboy-råbene "Yeeehaaaw" blive blandet med "Ugh -Ugh...". Forhåbentligt vil der blive røget en fredspibe eller to, inden solen går ned over Ranchområdet. De gratis børne-ungeaktiviteter er et særkende ved vores musikfestival, og princippet om gratis entre her er med til at understrege, at Bålhøjfestivalen i Øster Brønderslev er en familievenlig begivenhed. Birgit Dinesen 9

10 Julegaveværksted Så har vi haft julegaveværksted for 12. gang. Igen en dejlig weekend med fuld aktivitet og meget koncentration. Man hører slet ikke, at der er 100 børn i huset. Der arbejdes og pakkes ind, så vi kommer igen i år op på ca. 450 gaver, der kommer hjem under træerne i hvert fald de fleste. Men det kan godt være at de godter, der blev produceret, ikke når så langt. Mange tak til alle jer hjælpere i værkstederne og til jer 20 kagebagere. Uden jer intet julegaveværksted! I øjeblikket indsamles alle hjælperes indtryk og evalueringer til brug ved planlægningen af næste års julegaveværksted, men inden da inviteres alle hjælpere til en kreativ hjælperdag 2. april, hvor Bente Toft har tilbudt en filtedag på Filtestedet i Hallund. Næste år er der julegaveværksted november (som sædvanligt den 3. weekend i november ) Alle familier ønskes en rigtig god jul med julehilsen fra Bestyrelsen Birgit Søndergaard, Bente Børjeson, Mette Jørgensen, Hanne Hartman (billedet herunder øverst til højre) 10

11 11

12 Gade- Ved du, hvem du er? - og kender du Søren Thomsen, Dagmar Thomsen og Hjalmar Bertelsen Det er titlen på en serie fjernsynsudsendelser, som DR sender om kendte danskeres familiebaggrund. Lokalhistorisk Arkiv er blevet bedt om at hjælpe med opsporing af viden om en person med rødder på egnen, og jeg vil gerne bede s læsere om hjælp. Først et kort, kronologisk tilbageblik: Søren Christian Thomsen (født 1840) var først skolelærer på Kraghede og i perioden i Hallund Skole først i den gamle skole indtil 1904 og derefter i den nye, til han stoppede som årig. Han var gift med Thora Jensen, og de fik 12 børn. Søren Christian Thomsen er omtalt i Rørsiges bog Hallund Sogn, der er skrevet af sin efterfølger som førstelærer, men det er en helt anden historie. Et af deres børn hed Dagmar Emilie Elisabeth Thomsen. Dagmar Emilie Elisabeth Thomsen (født 1872 på Kraghede) blev gift med Anders Frederik Kristian Bertelsen, der var søn af bagermester i Hallund Bertel Pedersen Møller og Karen Marie Kristensen. Og det er et af deres børn, som Danmarks Radio er specielt interesseret i selv om også oplysninger om Søren Christian Thomsen vil være interessante. Aksel Hjalmar Vilhelm Kristian Bertelsen hed et af deres børn. Han blev kaldt Hjalmar Bertelsen, var født i Hallund 1897 og døde i USA i Det er specielt ham og hans liv, der er interessant i forbindelse med udsendelsen. Efter sin skolegang i Hallund blev han uddannet på et trykkeri og fik arbejde i Års, inden han i 1928 udvandrede til USA. Her arbejdede han med forskelligt indtil han var redaktør på den dansksprogede avis Den Danske Pioner, som i øvrigt stadig udkommer. Hvordan var Hjalmars opvækst i Hallund, kan nogen huske familien og fortælle om den og evt. baggrunden for udvandringen, så kontakt mig endelig. Så skal jeg skabe kontakt til Danmarks Radio. Det vil være godt, hvis vi lokalt kan bidrage på den måde til at fortælle ikke bare den kendte persons hidtil ukendte familiehistorie, men også en del af Danmarkshistorien. Per Drustrup Larsen telf: mobil: mail: 12 Ladywalk 2011 Også næste år vil kvinder i alle aldre fra Øster Brønderslev og omegn være deltagere, når Ladywalk for 11. år i træk sender mange tusinde kvinder i 10 byer ud på hhv. 7 og 10 km ruter. I Øster Brønderslev starter træningen mandag 21. marts kl og vi mødes v. ØBI s klubhus. Derefter går vi ture hver mandag indtil 30. maj, som er dagen, hvor vi deltager i Ladywalk i Nørresundby. Det er gratis at deltage i træningen og alle er meget velkomne. Følg med på og på plakater i byen op til træningsstart. Mette Boye Poldervej 80/Nibstrupvej 60 Kristian Pedersen, der bl.a ejer Ll. Nibstrup og St. Nibstrup, har reageret positivt på de indsigelser, som lokale beboere kom med, da planerne for en stor udbygning af svineproduktionen på Ll. Nibstrup, Poldervej 80, blev fremlagt. Klagerne gik på den forventede øgede tunge trafik af især foderbiler og transport af dyr og gylle ad Poldervej, og det har Kristian nu taget højde for. Ejendommen Ll. Nibstrup har nu fået 2 adresser, så kun beboelsen fortsat har adressen Poldervej 80, mens produktionsbygningerne nu officielt har fået adressen Nibstrupvej 60 med adgang ad grusvejen fra Nibstrupvej, hvor der også er sat skilt op. På den måde vil leverandørerne blive vist den vej, fortæller Kristian. Rengøring I lang tid har Helle Lieutnant, Engvej 18 uden held efterlyst rengøringshjælpved opslag i SPAR, så nu vil hun gerne spørge s læsere om det samme. Interesserede kan kontakte Helle på telf.: En duft af kvinde Hvem kender denne kvinde fra Øster Brønderslev, hvis parfume genskaber erindringer i Carl Mørcks hoved omen kvinde, der kniber mænd i bagi? Dele af s redaktion føler sig overset! Dette afsnit står i den helt nye bog Journal 64 af Jussi Adler-Olsen: Allerede på trapperotundens nederste trin mærkede han, at Rose havde en god dag. Tung duft af nelliker ogjasminbankede ham i møde og mindede ham om den gamle kone i Øster Brønderslev, der kneb alle mandfolk i røven, hvis de kiggede forbi. Når Rose duftede sådan, fik man hovedpine, og det var for én gangs skyld ikke af hendes sure opstød. Assads teori var, at hun havde arvet parfumen, men andre mente, at vide, at den slags vamle blandingerstadig kunne fås i visse indiske butikker, der ikke interesserede sig for, om kunderne kom igen.

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 15.01.2013 i Borgerhuset.

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 15.01.2013 i Borgerhuset. Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 15.01.2013 i Borgerhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse 4.

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

Næste Aadum Nyt udkommer i uge 39. Sidste frist for aflevering: FREDAG D. 18/9-15 til Dagmar Vestergaard, Tøstrupvej 13, 9737 6035,

Næste Aadum Nyt udkommer i uge 39. Sidste frist for aflevering: FREDAG D. 18/9-15 til Dagmar Vestergaard, Tøstrupvej 13, 9737 6035, Næste Aadum Nyt udkommer i uge 39. Sidste frist for aflevering: FREDAG D. 18/9-15 til Dagmar Vestergaard, Tøstrupvej 13, 9737 6035, djvestergaard@bbsyd.dk Aadum Husholdningsforening HUSK!!!! HØSTMARKED

Læs mere

Afslutning d. 31. marts 2014

Afslutning d. 31. marts 2014 Struer Folkedanserforening Medlemsorientering marts. 2014 30. årgang NR. 3 www.struerfolkedanserforening.dk Afslutning d. 31. marts 2014 Vi mødes kl. 18.45 i Gimsing Sognegård, hvor vi holder Struer Folkedanserforening

Læs mere

Program for 2014/15 Tånum Forsamlingshus

Program for 2014/15 Tånum Forsamlingshus Program for 2014/15 Tånum Forsamlingshus Gl. Viborgvej 188 8920 Randers NV Velkommen til 2014/2015 i Tånum Forsamlingshus. Med et fantastisk nyt gulv i begge sale tager vi fat på en ny sæson i Tånum Forsamlingshus.

Læs mere

NYHEDSBREV OKTOBER 2014

NYHEDSBREV OKTOBER 2014 NYHEDSBREV OKTOBER 2014 Oktober måned er budt velkommen og efteråret har givet os mange dejlige timer udenfor i solskin, regn og blæst :- ) Vi nyder at være ude, og børnene er begyndt selv at efterspørge

Læs mere

JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES!

JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES! PROGRAM For dit nærmiljø i 2014 Gundersted Borgerforening Michael, Sanne, Svend Erik, Ulrik og Åse JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES! KOM OG VÆR MED! 40 år - men ej fed og færdig! I år er det 40 år siden

Læs mere

DET SKER I VEDDUM. Aktivitetskalender JANUAR FEBRUAR 2015. Johny V. Johansen 2006: Udsigt fra Hadsundstien. 29. årgang nr. 169

DET SKER I VEDDUM. Aktivitetskalender JANUAR FEBRUAR 2015. Johny V. Johansen 2006: Udsigt fra Hadsundstien. 29. årgang nr. 169 DET SKER I VEDDUM Aktivitetskalender JANUAR FEBRUAR 2015 Johny V. Johansen 2006: Udsigt fra Hadsundstien. 29. årgang nr. 169 Januar 2 tor. 1. jan. 2015 Nytårsdag 12:00 16:00 Brugsen holder åbent man. 5.

Læs mere

JUNI-NYT FRA KUNDBY SKOLE

JUNI-NYT FRA KUNDBY SKOLE JUNI-NYT FRA KUNDBY SKOLE Kundby d. 11. juni 2012 Kære forældre Endnu et skoleår går mod sin afslutning, og den dejlige sommerferie venter forude. I år strækker skoleåret sig helt hen imod juli måned,

Læs mere

Afslutning på folkedanse-sæsonen.

Afslutning på folkedanse-sæsonen. Struer Folkedanserforening Medlemsorientering marts. 2015 31. årgang NR. 3 www.struerfolkedanserforening.dk Afslutning på folkedanse-sæsonen. Midtvejsholdet tager 9.marts på besøg i Ringkøbing, hvorfor

Læs mere

Fællesspisning Tusind tak til støtteforeningen for dejlig mad i går aftes, og tak til alle børn og voksne for en hyggelig aften til fællesspisning.

Fællesspisning Tusind tak til støtteforeningen for dejlig mad i går aftes, og tak til alle børn og voksne for en hyggelig aften til fællesspisning. UGEBREV nr. 09 uge 41 Årgang 6 Temauge Vi har haft en rigtig god temauge, hvor der forhåbentlig er blevet flyttet lidt i vores hoveder, så vi ved hvad mobning er, og vi ved hvordan man er en god kammerat.

Læs mere

OBBEKÆR/KALVSLUND 2. HALVÅR 2015

OBBEKÆR/KALVSLUND 2. HALVÅR 2015 Obbekær Forsamlingshus Formand Finn Vind 75 42 30 64 Kasserer Erik Bendtsen 51 58 60 39 Sekretær Bjarne Schmidt Philipp 22 96 55 55 Medlem Lis Thomsen 20 44 89 33 Medlem Bartina Swart 74 76 19 92 Udlejning

Læs mere

UGEBREV nr. 54 uge 48

UGEBREV nr. 54 uge 48 UGEBREV nr. 54 uge 48 Årgang 5 Kære alle børn og forældre! Julefest Husk, det er på lørdag den 6. december, at vi har vores årlige julefest. Dagen er en skoledag, dvs. at der er mødepligt som til alle

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset.

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning - formand Mads Sørensen 3. Fremlæggelse af revideret regnskab

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 29 november / december 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

DAMSØGAARD POSTEN NR. 5 MAJ 2008. Alle hverdage. Hver mandag Gamle minder for mænd kl. 13.45. Hver tirsdag Gamle minder for damer kl. 13.

DAMSØGAARD POSTEN NR. 5 MAJ 2008. Alle hverdage. Hver mandag Gamle minder for mænd kl. 13.45. Hver tirsdag Gamle minder for damer kl. 13. DAMSØGAARD Alle hverdage Avislæsning kl. 11.45 i stuen Gymnastikken kl. 9.00-12.30 Fællesgymnastik i kælderen kl. 10.30 11.00 Terapien kl. 9.00-15.30 POSTEN NR. 5 MAJ 2008 (kig ind i terapien og få en

Læs mere

Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program:

Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program: Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program: Kl. 14.00 Kaffe og kage kan købes i Onsdagsklubbens store kaffebod. Kl. 14.30 Aktiviteter:

Læs mere

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014 Side 12 Sindklubben: Fælleskab og store oplevelser. Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97220172 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt!

Læs mere

Årsplan. Denne mappe indeholder en kalender med oversigt over lukkedage, ferier, arbejdsweekend, sommerfest, forældremøde og julefest.

Årsplan. Denne mappe indeholder en kalender med oversigt over lukkedage, ferier, arbejdsweekend, sommerfest, forældremøde og julefest. Årsplan 2014 Denne mappe indeholder en kalender med oversigt over lukkedage, ferier, arbejdsweekend, sommerfest, forældremøde og julefest. Ligeledes har vi vedlagt sedler med svarblanketter til ovenstående

Læs mere

NYT FRA PLADS TIL FORSKEL

NYT FRA PLADS TIL FORSKEL NYT FRA PLADS TIL FORSKEL Juni 2016 BJERGPOSTEN o Præsentation af PLADS TIL FORSKEL o Invitation til Sct. Hans o Familieaften på Borgen o Sommerferieaktiviteter Hvad er PLADS TIL FORSKEL og hvem er vi?

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 5 OKT 2009 kl.1900 Fredensborg Bibliotek Jernbanegade 3, 1 sal 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

Kære beboere, pårørende og personale

Kære beboere, pårørende og personale Kære beboere, pårørende og personale Violhuset har fået et flot akvarium, og der ventes allerede familieforøgelse Holbergcentrets månedsnyt for november 2014 Kære beboere, pårørende og personale November

Læs mere

FAKTOR 29. Sommeravis 2013 HUSK HUSK HUSK. Du kan finde vores husavis på adressen: www.fredericiah.dk

FAKTOR 29. Sommeravis 2013 HUSK HUSK HUSK. Du kan finde vores husavis på adressen: www.fredericiah.dk FAKTOR 29 Side 1 FAKTOR 29 Sommeravis 2013 HUSK HUSK HUSK Du kan finde vores husavis på adressen: www.fredericiah.dk Side 2 FAKTOR 29 RART AT VIDE OM AKTIVITETSHUSET: Åbningstider i værestedet: Tirsdag

Læs mere

Lysglimt Himmelev gl Præstegård

Lysglimt Himmelev gl Præstegård Lysglimt Himmelev gl Præstegård 8. årgang nr 43 mar-apr 2011 Lysglimt-redaktionen Lizzi Klargaard, beboer på Afd B Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Lene Buchwald, Økonoma Rikke Søder, Aktivitetsleder

Læs mere

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup.

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Projekt/Tema Tid og sted Fordeler Generalforsamling Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent

Læs mere

Maj og Juni Fredagsrock, se opslag inde i bladet.

Maj og Juni Fredagsrock, se opslag inde i bladet. Maj og Juni 2014 Fredagsrock, se opslag inde i bladet. Brugerrådsmøde D 20/2 14 Tilstede: Pia, Lotte, Gert, Henrik, Thomas, Albert, Steffen. Vejlederne: Lone, Bruno. Formand: Pia P. Næstformand: Lotte

Læs mere

Forældrekaffe på tirsdag fra 14.30-16.

Forældrekaffe på tirsdag fra 14.30-16. Vi er kommet godt i gang efter ferien - og vi får rigtig tit besøg af de børn, som nu er startet i skole både i vuggestuen og i børnehaven. Som I kan se, er barnevognsskuret næsten klar til at komme i

Læs mere

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst Årets Karneval i Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Juni Læs om Årets karneval 3.klasse på koloni Legefidusen i hesteskoen 2.klasses overnatning i dus BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens

Læs mere

INDHOLD I DETTE NUMMER! Fastelavn på Steins Plads! Cykeldagen 2016! Loppemarked den ! Havevandring den !

INDHOLD I DETTE NUMMER! Fastelavn på Steins Plads! Cykeldagen 2016! Loppemarked den ! Havevandring den ! Maj 2016 INDHOLD I DETTE NUMMER Fastelavn på Steins Plads Cykeldagen 2016 Loppemarked den 05.6.2016 Havevandring den 12.06.2016 Adresseliste Kære Naboer, Så blev det efterhånden forår. Vi kan nu for alvor

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 0. og 1. klasse har lavet selvportrætter

Indholdsfortegnelse. 0. og 1. klasse har lavet selvportrætter 0. og 1. klasse har lavet selvportrætter Indholdsfortegnelse Side 2: Skolelederen har ordet Side 4: Kalenderen Side 5: Nyt fra Klubben Side 6: Så er der fest i indskolingen Side 7: Rundt på skolen Side

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine.

Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine. Swiss Alpine 2010. Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine. Brian er min kollega i IBM og Lise har jeg kendt gennem 20 år.

Læs mere

Lysglimt Himmelev gl Præstegård

Lysglimt Himmelev gl Præstegård Lysglimt Himmelev gl Præstegård 10. årgang nr. 56 maj juni 2013 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Susan Salomonsen, Aktivitetsmedarbejder Avisen udkommer

Læs mere

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning 1 Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning Velkomst: Velkommen til generalforsamling her i HGC- Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 13. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Den selvejende institution. Hattehuset. Kasketten 2 4 klasse Hattehuset 5 7 klasse

Den selvejende institution. Hattehuset. Kasketten 2 4 klasse Hattehuset 5 7 klasse Hvad er Kasketten og Hattehuset: Den selvejende institution Hattehuset Kasketten 2 4 klasse Hattehuset 5 7 klasse Stedet hvor du kan komme efter skoletid. Hygge dig med dine kammerater. Finde nye kammerater.

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Maj Loppemarked sælg selv

Læs mere

Formandens beretning 2012/2013

Formandens beretning 2012/2013 Formandens beretning 2012/2013 Timring Læringscenter har nu eksisteret i et år og dette er dermed den første beretning for Timring Læringscenter. Det har været et rigtig spændende første år, men også et

Læs mere

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 36. årgang nr. 2 November 2009. Dyb koncentration på Eksperimentariet i forbindelse med 100-kroners turen

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 36. årgang nr. 2 November 2009. Dyb koncentration på Eksperimentariet i forbindelse med 100-kroners turen Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 36. årgang nr. 2 November 2009 Dyb koncentration på Eksperimentariet i forbindelse med 100-kroners turen 2 Hjemstavns Folkedanserne på Frederiksberg Hjemstavns Folkedanserne

Læs mere

Vallekilde-Hørve Friskole.

Vallekilde-Hørve Friskole. Vallekilde-Hørve Friskole. 20. juni 2014 Fredagsbrev nr. 786 Næste uge: 23. juni 24. juni 25. juni 26. juni 27. juni 28. juni Hjemgruppeuge 4.kl. på tur til København Farvel-fest for Erwin LM besøger 6.kl.

Læs mere

Program for 2012/13 Tånum Forsamlingshus

Program for 2012/13 Tånum Forsamlingshus Program for 2012/13 Tånum Forsamlingshus Gl. Viborgvej 188 8920 Randers NV Velkommen til 2012/2013 i Tånum Forsamlingshus. Med et stigende medlemstal og en fantastik stor opbakning og interesse for at

Læs mere

Munkebo Kulturhus Pigegruppen

Munkebo Kulturhus Pigegruppen Munkebo Kulturhus Pigegruppen pigefrokost 2014 STØT VORE SPONSORER - de støtter os Så blev der Pigefrokost igen. Beslutningen om en Pigefrokost 2014 blev taget og en Invitation blev sendt ud. Arrangementet

Læs mere

for Lyne Sogn Juni/Juli 2015 Konfirmander i Lyne Kirke Den 10 Maj 2015

for Lyne Sogn Juni/Juli 2015 Konfirmander i Lyne Kirke Den 10 Maj 2015 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Juni/Juli 2015 Konfirmander i Lyne Kirke Den 10 Maj 2015 Indhold: * Forsamlingshuset: Ekstraordinær generalforsamling * LYNE krocket

Læs mere

Jul hos Lynggaard. Teglværksvej 1 Aadum

Jul hos Lynggaard. Teglværksvej 1 Aadum Jul hos Lynggaard Teglværksvej 1 Aadum Stort udvalg i Vinterkranse og dekorationer Pyntegrønt Juletræer Dekorationsmaterialer Lys m.m. Kaffe på kanden! Åbent: Fredag/Lørdag/søndag kl. 10-17 fra 8. november

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2014

Bestyrelsens beretning 2014 Bestyrelsens beretning 2014 Bålfest Bålfest deltager vi traditionelt i hvert år, i det forgangne år kom vi ved arrangementet igennem med stor succes,der var bred forældre opbakning af både børnehave forældre,

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 49 2014

Nyhedsbrev. uge 49 2014 Nyhedsbrev uge 49 2014 Så blev det december, der er ingen sne men vejret er blevet koldere, og den første nattefrost har vist sig. Jeg er sikker på, at en del af os håber der kommer lidt sne, mens andre

Læs mere

Januar 2012 3. årg. Nr. 1 P-POSTEN

Januar 2012 3. årg. Nr. 1 P-POSTEN Januar 2012 3. årg. Nr. 1 P-POSTEN ØSTSALLING PENSIONISTFORENING NYHEDSAVIS PENSIONISTFORENINGENS NYHEDSAVIS JANUAR 2012 3. ÅRGANG NR. 1 Formanden skriver: Ventetiden Den 1. december var vi til adventsfest

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 11. Årgang nr. 60 jan. / feb. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Susan Salomonsen, Aktivitetsmedarbejder Avisen

Læs mere

Årgang 8, nr. 1 Januar Rosenbladet Udgivet af Rosengården Plejehjem, Dagcenter og Café

Årgang 8, nr. 1 Januar Rosenbladet Udgivet af Rosengården Plejehjem, Dagcenter og Café Årgang 8, nr. 1 Januar 2018 Rosenbladet Udgivet af Rosengården Plejehjem, Dagcenter og Café Nyt fra Centerlederen Renovering af Rosengårdens tag Den 2. januar rykker håndværkerne ind (efter planen). De

Læs mere

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus.

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Adjektiver bolig www.5emner.dk 01 Sæt kryds Sæt kryds ved den rigtige sætning. Eks. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 7 John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Freja har lige

Læs mere

Hilsen fra redaktionen

Hilsen fra redaktionen NYHEDSBLADET - for Klingstrupvænget & Rødegårdsvej Hilsen fra redaktionen Kære beboer, Du sidder nu med årets første udgave af vores nyhedsblad; rigtig mange gange velkommen. I dette nyhedsblad skal vi

Læs mere

Velkommen til min dagpleje.

Velkommen til min dagpleje. Velkommen til min dagpleje. Mit navn og adresse er: Karin Kjær Jensen Egevej 10 6051 Almind 22588077/75561986 Mine åbningstider er: Mandag torsdag fra kl. 6.45 til 16.30 Fredag fra kl. 6.45 til 15.45 Lidt

Læs mere

Agdrup Posten. Kolonihaveforeningen Agdrupparken. Blad nr. 1 April 2014

Agdrup Posten. Kolonihaveforeningen Agdrupparken. Blad nr. 1 April 2014 Agdrup Posten Kolonihaveforeningen Agdrupparken Blad nr. 1 April 2014 OBS! Der tages Agdrup forbehold Posten for trykfejl! Oplag 100 stk. Kontorets åbningstid Se aktivitetskalenderen Hjemmeside www.agdrupparken.dk

Læs mere

for Lyne Sogn Marts 2014

for Lyne Sogn Marts 2014 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Marts 2014 Indhold: * Avisindsamling: * Konfirmationer i 2015 & 2016 * Vennekredsen: Foredrag * Familie & Fritid: Køkkenfri aften

Læs mere

Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse.

Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse. Billede på forsiden: Rekordforsøg 30 piger på samme toilet i pige ugen. Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse. Foredrag: Torsdag d. 17.

Læs mere

Dagplejen Åby: Velkommen til onsdagsgruppen:

Dagplejen Åby: Velkommen til onsdagsgruppen: Dagplejen Åby: Velkommen til onsdagsgruppen: I vores gruppe er vi 5 dagplejer, Kit, Marianne, Lotte, Anja og Annette P. Vi har tilsammen 20 børn i alderen 0-3 år. Lige nu har vi rigtig mange nye små, som

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 31 marts / april 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar, marts,

Læs mere

Fredag i uge seks stod der fastelavn på programmet. Ved morgensamlingen hørte vi om fastelavn i et

Fredag i uge seks stod der fastelavn på programmet. Ved morgensamlingen hørte vi om fastelavn i et Nyhedsbrev uge 8-2013 Side 1 Besøg fra Skive Kaserne Side 4 Diverse INFO Side 2 Nyt fra Bestyrelsen Side 6 Kalender, kontakt mm. Side 3 Børnehaven Besøg fra Skive kaserne i børnehave og skole Fredag i

Læs mere

Skolelederens beretning 2015. For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker.

Skolelederens beretning 2015. For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker. Skolelederens beretning 2015 For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker. Jeg har været af sted på utallige lejrskoler i både udland og KBH. Hver eneste gang

Læs mere

nyt Juleoptog i Lunde. Aktivitetskalender for sognets beboere November 2010

nyt Juleoptog i Lunde. Aktivitetskalender for sognets beboere November 2010 nyt Aktivitetskalender for sognets beboere Juleoptog i Lunde. November 2010 Hej alle børn og voksne! Så har vi igen haft kontakt til julemanden, og han har bekræftet, at han igen i år lægger vejen forbi

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 45 2014

Nyhedsbrev. uge 45 2014 Nyhedsbrev uge 45 2014 Så er det blevet efterår, bladene har fået en anden farve og falder af træerne. Klokken er sat 1 time tilbage, og det betyde, at vi for en kort tid får lysere morgener men tidligere

Læs mere

Dansk Folkehjælp Viborg-Skive afdelingen december 2011 Orientering fra formanden

Dansk Folkehjælp Viborg-Skive afdelingen december 2011 Orientering fra formanden Orientering fra formanden Hård debat om fattigdom i Danmark rammer skævt (uddrag fra Medlemsforum, pressemeddelelse 02.12.11) Blandt de frivillige sociale organisationer har vi en oplevelse af mistænkeliggørelse

Læs mere

Nr. 2 oktober 2014-28. årgang

Nr. 2 oktober 2014-28. årgang Hosebåndet Medlemsblad Sæsonstart Nr. 2 oktober 2014-28. årgang Vi har nu danset de to første måneder af sæsonen 14-15 og kan konstatere, at vi har haft en medlemstilgang, der bevirker at vi på en normal

Læs mere

Nyhedsbrev Juni 2015. Fælles. Vuggestuen. Sommerfest torsdag den 25. juni kl 18 er der fælles sommerfest for hele børnehuset og skolen.

Nyhedsbrev Juni 2015. Fælles. Vuggestuen. Sommerfest torsdag den 25. juni kl 18 er der fælles sommerfest for hele børnehuset og skolen. Nyhedsbrev Juni 2015 Fælles Det var en rigtig hyggelig afslutning vi havde den 29.maj. Og sikke et fremmøde. Vi havde løbende besøg fra skolen. Om eftermiddagen fik vi besøg, af bedsteforældre og andre

Læs mere

AKTIVITETSKALENDER. for Lyne Sogn Oktober 2015. Indhold: * Vennekredsen: Foredrag. Til: Samtlige husstande kontorer butikker

AKTIVITETSKALENDER. for Lyne Sogn Oktober 2015. Indhold: * Vennekredsen: Foredrag. Til: Samtlige husstande kontorer butikker Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Oktober 2015 Fra Indvielse af Byfornyelse Indhold: * Vennekredsen: Foredrag * Avisindsamling: Fortsætter * Ny Butik: Mormors ting

Læs mere

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 21+22 2013. Grundlovsdag 5. juni!

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 21+22 2013. Grundlovsdag 5. juni! Fælles info Grundlovsdag 5. juni! Denne dag holder både skole og SFO lukket! Så god grundlovsdag til jer alle! Personalet i SFO Afslutningsfest for vores 2. klasser -en opgave for børn, forældre og ansatte

Læs mere

Beretning støtteforeningen for Bakke-hallen tirsdag den 28. februar 2012.

Beretning støtteforeningen for Bakke-hallen tirsdag den 28. februar 2012. Referat fra generalforsamling i støttegruppen for Bakkehallen tirsdag den 28. februar kl. 19.00 på Hejnsvig skole. Valg af dirigent: Lauritz Heick foreslået og valgt Fremlæggelse af årets beretning: V/

Læs mere

Velkommen - Forældre til forældre

Velkommen - Forældre til forældre Velkommen - Forældre til forældre Vi synes selv, at vi har verdens bedste børnehave... -Og I bydes hjerteligt velkommen! Børnehaven er et rigtigt godt valg for Jer, der ønsker en lille og hyggelig børnehave.

Læs mere

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 21 fremmødte 1. Indledning Det er i dag et vejr nr. 266 i højskoledagbogen 1.1 Valg af dirigent Finn Seerup blev valgt.

Læs mere

Vise-Vers-Nyt. Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde

Vise-Vers-Nyt. Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde Medl.nr. IDNr / Par Nr «Navn» «Kontat» «Gade og nr#» «Postnr#» «BY» Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde Til kalenderen: 07.02.16 kl. 14-16:30 Besøg af Visens Venner i Køge i bibliotekssalen

Læs mere

- Håndarbejde, Taskeflet, Madlavning for mænd, Sløjd, holdene kører fint.

- Håndarbejde, Taskeflet, Madlavning for mænd, Sløjd, holdene kører fint. ( BERETNING 19 MARTS 2014.) Eget hus?? Ja, hvad skal jeg sige! Kommunen har skrevet de skal spare 180 mill. Kr. - Vi prøvede om vi kunne få et ben indenfor Centrumhuset, men det er for de unge og deres

Læs mere

Velkomst og fakta om dagplejen

Velkomst og fakta om dagplejen Velkomst og fakta om dagplejen Mette Hindkjær Klintevej 64 6000 Kolding Tlf. 41274749 Mine åbningstider: Mandag tirsdag 6.45-16.15 Onsdag torsdag 6.30-1615 Fredag 6.30-15.45 Jeg hedder Mette, og er født

Læs mere

Sind Oplevelser i fællesskab med andre

Sind Oplevelser i fællesskab med andre Ny adresse Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97223064 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt! Penge refunderes ikke! Åbent: Torsdag 18.45-22.00

Læs mere

Bøgen. Nr. 13 juni 2016. Udgiver: Forenede Care - Bøgeskovhus [1]

Bøgen. Nr. 13 juni 2016. Udgiver: Forenede Care - Bøgeskovhus [1] Bøgen Nr. 13 juni 2016. Udgiver: Forenede Care - Bøgeskovhus [1] INDHOLDSFORTEGNELSE: Side 3 Nyt fra centerchef Maria Tønnersen Side 4 Velkommen til Bøgeskovhus Side 4-7 Nyt fra aktivitetskoordinator Helle

Læs mere

Årsplan. Denne mappe indeholder en kalender med oversigt over lukkedage, ferier, arbejdsweekend, sommerfest, forældremøde og julefest.

Årsplan. Denne mappe indeholder en kalender med oversigt over lukkedage, ferier, arbejdsweekend, sommerfest, forældremøde og julefest. Årsplan 2015 Denne mappe indeholder en kalender med oversigt over lukkedage, ferier, arbejdsweekend, sommerfest, forældremøde og julefest. Ligeledes har vi vedlagt sedler med svarblanketter til ovenstående

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Adresse: Hattehuset Skovborgvej 2 7173 Vonge. Tlf. 75 80 31 99 Mail: hattehuset@hotmail.com

Adresse: Hattehuset Skovborgvej 2 7173 Vonge. Tlf. 75 80 31 99 Mail: hattehuset@hotmail.com Adresse: Hattehuset Skovborgvej 2 7173 Vonge. Tlf. 75 80 31 99 Mail: hattehuset@hotmail.com I Hvad er Kasketten og Hattehuset: Den selvejende institution Hattehuset Kasketten 3 4 klasse Hattehuset 5 6

Læs mere

.EN MANDAG EFTERMIDDAG MED 0/1 KL. OG JAKOB I KREATIV

.EN MANDAG EFTERMIDDAG MED 0/1 KL. OG JAKOB I KREATIV Hovedgaden 15 - Vejrumbro - 8830 Tjele - Tlf. 8665 4455 - E: Info@VVfriskole.dk - I: www.vvfri.dk Nyhedsbrev uge 05-2014 Side 1 Kreativ med Jakob Side 4-8 Børnehaven Side 2 Nyt fra Troels Side 9 Kalender

Læs mere

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com Fællesmøde Onsdag den 16. januar kl. 14.00 på Hjemmet. Hyggeeftermiddag med musikalsk underholdning og fællessang ved Per Skærlund, Grindsted. Pris for entrè, underholdning

Læs mere

Split. Sidste nummer af SPLIT Billeder Fra Bürstadt Interview med Hanne Jørgensen. www.silkeborg-p-d.dk. Medlemsblad for Silkeborg Pigerne & Drengene

Split. Sidste nummer af SPLIT Billeder Fra Bürstadt Interview med Hanne Jørgensen. www.silkeborg-p-d.dk. Medlemsblad for Silkeborg Pigerne & Drengene Split Medlemsblad for Silkeborg Pigerne & Drengene www.silkeborg-p-d.dk Sidste nummer af SPLIT Billeder Fra Bürstadt Interview med Hanne Jørgensen August 2007 Siden er det blevet til rundt regnet 50 store

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Et vindue i Padesø Kirke. 15. årgang Sommeren 2013 Nr. 3

KIRKENYT PADESØ SOGN. Et vindue i Padesø Kirke. 15. årgang Sommeren 2013 Nr. 3 KIRKENYT PADESØ SOGN 15. årgang Sommeren 2013 Nr. 3 Et vindue i Padesø Kirke Hvor mange bruger kirken? Hen over sommeren sidste år var et af de store temaer i medierne Folkekirkens krise og manglende kirkegængere.

Læs mere

Lenes dagpleje. Data: Sms/ring: 61134475. Mail: lenesimonsenstrangholt@outlook.dk

Lenes dagpleje. Data: Sms/ring: 61134475. Mail: lenesimonsenstrangholt@outlook.dk Lenes dagpleje Jeg hedder Lene Simonsen Strangholt, og har været dagplejer siden 1992. Jeg er uddannet pædagogisk assistent. Jeg har normalt 4 børn i dagpleje, i alderen 6 mdr. til 3 år, hvorefter børnene

Læs mere

Krejbjerg - Nyt September 2015

Krejbjerg - Nyt September 2015 Krejbjerg - Nyt September 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn HØSTFEST Lørdag, den 19. september kl. 19.00 holdes årets høstfest i Krejbjerg Forsamlingshus. I år prøver vi at gøre det på

Læs mere

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET Rigtig godt nytår til alle vore medlemmer. Vi bliver stadig flere. Vi har nu registreret 989 medlemmer, og bestyrelsen håber, at vi når 1000 inden generalforsamlingen onsdag den 21. marts 2012 (se nærmere

Læs mere

Fælles info. Nyt for 0. årgang. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 45+46 2013

Fælles info. Nyt for 0. årgang. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 45+46 2013 Fælles info Ny struktur i SFO. Som omtalt i sidste Nyhedsbrev havde vi er personaledag i SFO lørdag den 2. november, hvor vi drøftede, hvordan SFO skal tilrettelægges fra 1. januar 2014. Efter dette personalemøde

Læs mere

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang Februar Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang 2015 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

for Lyne Sogn Januar 2015 Indhold:

for Lyne Sogn Januar 2015 Indhold: Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Januar 2015 Indhold: Lyne Kirke/Vennekredsen: Per Nielsen Lyne Kirke: Nytårsgudstjeneste, Menighedsmøde Sdr. Bork Kirke: Sangaften

Læs mere

Sydfyns Single- og Venskabsklub. Januar 2014

Sydfyns Single- og Venskabsklub. Januar 2014 Januar 2014 Mandag den 6. januar kl. 19 - Besøg hos Hanne Design på Gestelev Gamle Mejeri. Hanne laver bl.a. smukke smykker og tasker i gummi, som vi får lejlighed til at se på. Hun lukker snart sin butik

Læs mere

med Hjerneskadeforeningen og Vestsjælland

med Hjerneskadeforeningen og Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Billedet er fra "En anderledes handicapkonference" med Hjerneskadeforeningen og DFDS. Billedet er fra Oslo i maj 2013. Nyhedsbrev Januar 2014 Aktivitetskalender 1. kvartal

Læs mere

Vise Nyt. Visens venner i Randers. www.visensvenneriranders.dk. Januar 2015. 26. årgang

Vise Nyt. Visens venner i Randers. www.visensvenneriranders.dk. Januar 2015. 26. årgang Vise Nyt Januar 2015 26. årgang Visens venner i Randers www.visensvenneriranders.dk Huskelisten Formand : Henne Buch, Saxofonvej 14, 8940-Randers SV 86410633 el.41586480 Program for 1. halvår 2015. Hulemøde:

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand:

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand: VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

Husk Tjek VIGGO. God weekend. Fredagsbrev Light uge 13 1. april 2016. Indhold

Husk Tjek VIGGO. God weekend. Fredagsbrev Light uge 13 1. april 2016. Indhold Fredagsbrev Light uge 13 1. april 2016 Nimdrupvej 2a 8740 Brædstrup 75753888 kontor@bakkelandets-friskole.dk www.bakkelandets-friskole.dk Indhold Martin valgt til bestyrelsen Meretes tilsynsrapport Overskud

Læs mere

Fastelavn på Kulturcenter Værestedet. SØNDAG D. 7. Februar mellem kl. 10.00 og 12.00.

Fastelavn på Kulturcenter Værestedet. SØNDAG D. 7. Februar mellem kl. 10.00 og 12.00. Fastelavn på Kulturcenter Værestedet SØNDAG D. 7. Februar mellem kl. 10.00 og 12.00. Fastelavnsudvalget tager imod børn og voksne til et brag af en fastelavnsfest. Vi vil synge gode og velkendte fastelavnssange,

Læs mere

Munkebo Kulturhus Pigegruppen

Munkebo Kulturhus Pigegruppen Munkebo Kulturhus Pigegruppen pigefrokost 2013 Hurra for en pigefrokost! Beslutningen om en Pigefrokost 2013 blev taget og en Invitation blev sendt ud Nytårsdag. Arrangementet skulle foregå d. 9. marts

Læs mere

Tango Aarhus. Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015

Tango Aarhus. Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015 Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015 Dagsorden: 1. Valg af dirigent, referent og stemmetæller. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år

Læs mere

Nyhedsbrev Regnbuen Januar 2017.

Nyhedsbrev Regnbuen Januar 2017. Nyhedsbrev Regnbuen Januar 2017. Så er vi godt i gang med 2017 og hermed det sidste nye herfra Regnbuen. Vi er rigtige glade for vores nye institution/lokaler og vi er ved at komme på plads. Vi indretter

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 1. 2011 (1. januar - 30. april) KOMMENDE ARRANGEMENTER FASTELAVNSFEST TØSEFEST GENERALFORSAMLING VIRKSOMHEDSBESØG VANDHULSDAG SANKT HANS LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Vi har taget hul

Læs mere