REGNSKABSANALYSE. Brøndbyernes IF Fodbold A/S Aalborg Boldspilsklub A/S

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REGNSKABSANALYSE. Brøndbyernes IF Fodbold A/S Aalborg Boldspilsklub A/S"

Transkript

1 HA almen 6. semester Forfatter: Eva Malin Rosemarie Lantz Vejleder: Michael Mortensen REGNSKABSANALYSE Brøndbyernes IF Fodbold A/S Aalborg Boldspilsklub A/S Fokus på investeringspotentialet Handelshøjskolen i Århus 2009 Side 0 af 78

2 Forord Nærværende opgave bygger på en regnskabsanalyse. Bagerst i opgaven er vedlagt en CD, der indeholder data i Excel for samtlige analyser. Analyserne kan herudover findes i bilagene, men det anbefales, at benytte CD-rom en i forbindelse med gennemgangen af opgaven. Side 1 af 78

3 Summary This paper takes its starting point in the companies Aalborg Boldspilklub A/S (Aab) and Brøndbyernes IF Fodbold A/S (Brøndby). The purpose of the paper is to evaluate the investment potential in the two companies based on an analysis of the annual accounts from year , further more to evaluate if it is profitable for a potential investor to invest in this type of company and consequently which company is the best object for investment. The background for this problem definition is the increased development in the professional football clubs in Denmark, not only in form of good results in the international tournaments but also rapidly increasing economic transactions. The transition from local sport clubs too major business companies has been an eye opener for many stock investors. Today five professional football clubs in Denmark are registered on the Copenhagen Stock Exchange. The paper starts with an analysis of the foundation of the account analysis. This is done before the financial analysis to determine whether there are circumstances in the auditors reports or in the management s review of importance for the attractiveness of the investment. Based on the foundation of the account analysis, it appears that the economic results are characterized with extraordinary earning which veil the economic development. After this, a financial analysis of Aab and Brøndby is carried out. The economic foundation and development of the companies is analysed trough a common size and an index analysis. These show that the majority of the earnings in both companies come from sponsors, witch are depending on good results. Furthermore a large part of Brøndby s earnings also come from speculation in players. The analysis of the return on invested capital (ROIC) shows that Brøndby has a positive development the first three years of the analyse from 5 % to 16.6 %, but in 2007 the ROIC shows a poorly -2.2 %. Aab delivers a negative return on the invested capital the whole period, when you disregard the extraordinary earning. The return on equity (ROE) for Brøndby has increased by 156 % within the first three years of the analysed period, but just as in the analyse of the ROIC, Brøndby delivers a negative result in 2007, and Aab delivers negative results the whole period. Based on these analyses, Brøndby stands out as the best object of investment in the period. Side 2 af 78

4 Following the analyses of the ROIC and the ROE, an analysis of the Cash Flow is made. This analysis shows that both companies have increased their demands on finance through borrowed money, and that both businesses have very small capital reserves. The solvency is analysed, and this analysis shows that both companies apparently have a fairly high solvency at approximate 55% in In the analysis of risk, the analysis reveals that the overheads and the breakeven turnover point are high in both businesses, which makes it hard to adjust the cost base in hard times. The analysis of the financial terms shows a relatively low risk, which compensates for the high running risk. Based on all of the analyses of the two companies the conclusion is, that Brøndby is the best investment object for a potential investor. This leaves the question whether or not an investment in Brøndby is profitable. The analysis shows that it will be a non profitable investment to invest in either Aab or Brøndby within the next couple of years. Side 3 af 78

5 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Problemformulering Metodevalg og opgavestruktur Definitioner Forudsætninger Afgrænsninger Materialevalg Beskrivelse af virksomhederne Regnskabsanalysegrundlag Revisionspåtegning Regnskabspraksis Faresignaler Fælles faresignaler for virksomhederne Faresignaler for Aab Faresignaler for Brøndby Opsummering af regnskabsanalysegrundlaget Analyse af den økonomiske udvikling Forudsætninger for analyse af den økonomiske udvikling Brøndby Aab Opsummering af virksomhedernes økonomiske udvikling Nøgletalsanalyse Rentabilitet Afkastningsgraden Forudsætninger for beregning af afkastningsgraden Dekomponering af afkastningsgraden Egenkapitalforrentning Forudsætninger for beregning af egenkapitalforrentningen Opsummering af rentabilitetsanalysen Likviditet og finansiering Forudsætninger for likviditet- og finansieringsanalysen Likviditetsgrad Pengestrømsopgørelsen Brøndby Aab Opsummering af likviditet- og finansieringsanalysen Soliditet og risiko Driftsmæssig risiko Forudsætninger for analyse af driftsmæssig risiko Omkostningsstrukturens indflydelse på den driftsmæssige risiko Vurdering af stabiliteten i nettoomsætningen Finansiel risiko Soliditetsgrad Finansiel gearing Lånekarakteristikas indflydelse på den finansielle risiko Den samlede risikos indflydelse på indtjeningen Side 4 af 78

6 5.3.4 Dekomponering af egenkapitalforrentning Forudsætninger for dekomponeringen af ROE Opsummering af soliditet- og risikoanalysen Konklusion Kildeoversigt Slutnoter Bilag 1: Koncernoversigt over Aalborg Boldspilklub A/S Bilag 2: Udvikling i kostpris og afskrivninger på kontraktrettigheder for Brøndby og Aab Bilag 3: Korrektion for engangsindtægter samt common size og index analyse for Aab Bilag 4: Korrektion for engangsindtægter samt common size og index analyse for Brøndby Bilag 5: Udvikling i nettoomsætning og omkostninger for Brøndby Bilag 6: Udvikling i nettoomsætning og omkostningsposter for Brøndby Bilag 7: Udvikling i nettoomsætning og omkostninger for Aab Bilag 8: Udvikling i nettoomsætning og omkostningsposter for Aab Bilag 10: Mellemregninger for rentabilitetsanalysen for Brøndby Bilag 11: Rentabilitetsanalyse for Brøndby Bilag 12: Mellemregning for rentabilitetsanalysen for Aab Bilag 13: Rentabilitetsanalyse for Aab Bilag 14: Argument for opgørelsen af den investerede kapital samt nettorentebærende gæld Bilag 15: Mellemregning for likviditetsanalysen for Brøndby Bilag 16: Likviditetsanalyse for Brøndby Bilag 17: Mellemregning for likviditetsanalysen for Aab Bilag 18: Likviditetsanalyse for Aab Bilag 19: Udvikling i resultat før transfer, finansielle poster og skat kontra pengestrøm fra primær drift for Brøndby Bilag 20: Udvikling i årets resultat kontra pengestrøm fra drift for Aab Bilag 21: Mellemregning for soliditet- og risikoanalysen for Brøndby Bilag 22: Soliditet- og risikoanalyse for Brøndby Bilag 23: Mellemregning for soliditet- og risikoanalysen for Aab Bilag 24: Soliditet- og risikoanalyse for Aab Side 5 af 78

7 1. Indledning De professionelle fodboldklubber i Danmark er i en opsigtsvækkende udvikling ikke bare sportsligt med også økonomisk; salget af Brøndbys Daniel Agger til Liverpool for over 60 mio. kr. i 2006 er et eksempel herpå 1. Professionelle fodboldklubber er derfor ikke udelukkende hobbyvirksomheder, men også erhvervsvirksomheder med fokus på maksimering af både sportslig og økonomisk succes. Overgangen fra hobbyvirksomhed til erhvervsvirksomhed har for alvor åbnet investorernes øjne for fodboldklubber som potentielle investeringsobjekter, og i dag er hele fem danske klubber noteret på Københavns Fondsbørs 2. Spørgsmålet er, om der er indtjeningspotentiale i disse utraditionelle virksomheder, og kan en investering i en fodboldvirksomhed være lønsom? En investor, der overvejer at investere i denne type af virksomhed, bør derfor undersøge, om sportslig succes manifesteres i økonomisk succes. Formålet med denne opgave er at undersøge denne problemstilling. Brøndbyernes IF fodbold og Aalborg Boldspilklub A/S vil være omdrejningspunktet i nærværende opgave. Valget af Brøndbyernes IF fodbold begrundes med, at virksomheden er en rendyrket fodboldvirksomhed, der må opfattes som den største aktør på det danske fodboldmarked med en samlet medaljehøst på 28 medaljer (10 guld, 9 sølv og 2 bronze) siden det første Danmarksmesterskab i Virksomheden opfylder i hvert fald dét, der defineres som sportslig succes. Aalborg Boldspilklub A/S er yderligere en aktør på det danske fodboldmarked. Klubben vælges som konkurrentanalyse, idet virksomheden ligesom Brøndby er børsnoteret på Københavns Fondsbørs. I modsætning til Brøndbyernes IF fodbold driver virksomheden imidlertid ikke en decideret fodboldforretning. Virksomheden har aktiviteter inden for flere sportsgrene og herudover et udbud af kommercielle aktiviteter. Valget af Aalborg Boldspildsklub A/S synes alligevel at være det mest hensigtsmæssige, eftersom de tre resterende børsnoterede virksomheder Parken Sport & Entertainment, Århus Elite samt Silkeborg IF ikke vurderes at være optimale konkurrenter; Parken Sport & Entertainment har et bredt forretningsgrundlag med aktiviteter som f.eks. Lalandia 4. Århus Elites forretningsstruktur minder om Aalborg Boldspilklub A/S med mangfoldige sportsgrene. Virksomheden er imidlertid ikke en retvisende økonomisk målestok, eftersom fodboldholdet ikke har været i stand til at fastholde en plads i SAS-ligaen i 2006/ Det samme gør sig gældende for Silkeborg IF, som i 2007/2008 rykkede ned i Viasat Sport Divisionen 6. Side 6 af 78

8 1.1 Problemformulering Formålet med opgaven er at vurdere fremtidig udvikling og indtjeningspotentiale for Brøndbyernes IF fodbold A/S og Aalborg Boldspilklub A/S på baggrund af en regnskabsanalyse. Vil det være fordelagtigt for en potentiel investor at investere i denne type af servicevirksomhed og i givet fald, hvilken virksomhed er at foretrække? Problemstillingen vil besvares ud fra følgende delspørgsmål; Delspørgsmål 1 Formår virksomhederne at tjene penge og generere overskud? Formålet med delspørgsmål 1 er, at en potentiel investor skal få en indsigt i, om virksomhederne historisk set har været rentable. Delspørgsmål 2 Er virksomhedernes kortsigtede betalingsevne og likviditetsmæssige situation tilfredsstillende? For at virksomhederne skal kunne eksistere i fremtiden, skal virksomhederne være i stand til at dække de krav, der forfalder til betaling. Et fornødent likviditetsberedskab er i denne forbindelse en nødvendig, og derfor er en analyse af likviditeten essentiel. Delspørgsmål 3 Er virksomhederne solide, og er deres indtjening eksponeret over for driftsmæssige og/eller finansielle risici? For at kunne vurdere hvorvidt virksomhederne er fordelagtige investeringsobjekter, kræves det ydermere kendskab til, om virksomhederne er risikobetonede. Side 7 af 78

9 1.2 Metodevalg og opgavestruktur BESKRIVELSE AF VIRKSOMHEDERNE REGNSKABS- ANALYSEGRUNDLAG Revisionspåtegning Regnskabspraksis Faresignaler ANALYSE AF DEN ØKONOMISKE UDVIKLING Common size og index analyse NØGLETALSANALYSE Rentabilitet Likviditet og finansiering Soliditet og risiko Afkastningsgrad Likviditetsgrad Soliditetsgraden Egenkapitalforrentning Pengestrømsopgørelse Driftsmæssig risiko Finansiel risiko KONKLUSION Side 8 af 78

10 Beskrivelse af virksomhederne Opgaven indledes med en kort beskrivelse af virksomhederne herunder forretningsgrundlaget. Regnskabsanalysegrundlag Regnskabsanalysegrundlaget skal danne grundlag for den efterfølgende analyse og har som formål at vurdere, om årsrapporterne giver et solidt beslutningsgrundlag. Revisionspåtegningen gennemgås for at be- eller afkræfte, om revisor er enig i, at regnskabet giver et retvisende billede. Herefter vil anvendt regnskabspraksis analyseres med henblik på at finde evt. forskelle og kontinuitetsbrud for de to virksomheder. Afslutningsvis renses årsrapporterne for potentielle faresignaler for at give et mere retvisende billede af virksomhedens økonomiske præstationer. Analyse af den økonomiske udvikling Den økonomiske udvikling analyseres indledningsvis gennem en common size og indexanalyse. Hensigten er, at en investor skal få et indblik i virksomhedernes driftsresultat herunder omsætningsog omkostningsstruktur. Kapitalanvendelsen og kapitalfremskaffelsen er også af særlig interesse for en investor, og udviklingen heri vil ydermere analyseres. Nøgletalsanalyse Nøgletalsanalysen vil indeholde en dybtgående analyse af den økonomiske udvikling, og analysen centreres omkring tre hovedområder; For at afgøre om virksomhederne formår at tjene penge og genere overskud analyseres virksomhedernes rentabilitet herunder forrentningen af investeret kapital og egenkapital. I afsnittet likviditet og finansiering vil likviditetsgraden samt pengestrømsopgørelsen benyttes som analyseværktøj for at analysere virksomhedernes betalingsevne og likviditetsmæssige situation; herunder sammensætningen af egenfinansiering og finansiering gennem fremmedkapital. I afsnittet soliditet og risiko vil delspørgsmål 3 besvares. Den driftsmæssige risiko analyseres gennem virksomhedernes omsætnings- og omkostningsstruktur. Soliditetsgraden samt den finansielle gearing vil være fundamentet bag analysen af virksomhedernes soliditet og finansielle risiko. Side 9 af 78

11 1.3 Definitioner I nærværende opgave benævnes Brøndbyernes IF fodbold A/S og Aalborg Boldspilklub A/S Brøndby og Aab. Analyseperioden strækker sig over fire år, , med mindre andet er oplyst. Begge virksomheder har regnskabsår fra 1. jan. 31. dec. Den økonomiske udvikling beskrives i mio., og samtlige tal er i danske kroner. 1.4 Forudsætninger Problemstillingen vil udelukkende besvares ud fra kvantitativt og kvalitativt data, som kan udledes fra virksomhedernes årsrapporter for år 2004 til Analysen baseres derfor alene på eksterne samt historiske informationer. Begge virksomheder aflægger regnskab efter IFRS. Ved vurdering af den anvendte regnskabspraksis argumenteres der dog efter ÅRL, med mindre IFRS er modstridende. Dette begrundes med, at der er foretaget få ændringer i den anvendte regnskabspraksis for de to virksomheder ved overgangen fra ÅRL til IFRS. Der fastlægges ikke en decideret målsætning for at afgøre, om det er fordelagtigt at investere i virksomhederne. Problemstillingen vil besvares ud fra en helhedsvurdering af de resultater, som delanalyserne frembringer. En potentiel investor forudsættes at have en kort investeringshorisont på 1-2 år samt en målsætning om at maksimere forrentningen af sin investering. 1.5 Afgrænsninger Den fremtidige udvikling og indtjeningspotentialet vurderes på baggrund af en regnskabsanalyse. Der afgrænses fra at inddrage værdiansættelsesmodeller. Herved afgrænses der fra at beregne FCF og WACC. Ydermere afgrænses der fra at analysere vækst- og aktierelaterede nøgletal. Der afgrænses fra at lave en fyldestgørende dekomponering af afkastningsgraden i rentabilitetsanalysen. Afkastningsgraden vil dekomponeres i overskudsgraden samt omsætningshastigheden for investeret kapital. Yderligere dekomponering af aktivernes omsætningshastigheder vurderes at være uden formål, idet virksomhederne besidder en stor andel af langfristede aktiver. Ydermere er varelager stort set en ikke-eksisterende post i virksomhederne, hvilket endvidere får konsekvenser for likviditet og finansieringsanalysen, hvor der afgrænses fra at analysere likviditetsgrad 1. Side 10 af 78

12 Dæknings- og kapacitetsgrad, nulpunktsomsætning samt sikkerhedsmargin beregnes ikke, eftersom de variable omkostninger ikke fremgår eksplicit i årsrapporterne. Dette får konsekvenser for beregningen af den driftsmæssige gearing i soliditet- og risikoanalysen, som dermed umuliggøres. Et skøn over økonomistrukturen i de pågældende virksomheder vil i et vist omfang fremhæve generelle tendenser for ovenfornævnte nøgletal. Indtjeningspotentialet for virksomhederne er påvirket af en række samfundsmæssige faktorer. Ydermere er indtjeningspotentialet bestemt af konkurrenceintensiteten i branchen. Således er virksomhedernes driftsmæssige og finansielle risiko i høj grad afhængig af en række dynamiske omverdensforhold a. I nærværende opgave vil virksomhederne imidlertid analyseres på virksomhedsniveau, og der afgrænses derfor fra at inddrage en strategisk analyse af virksomhederne b. Analysen tager afsæt i virksomhedernes koncernregnskaber. Der afgrænses fra at inddrage moderselskabets regnskab for Aab. Virksomhedernes primære forretningsgrundlag er sportsaktiviteter herunder fodboldforretning. Begge virksomheder rummer sekundære forretningsområder såsom udlejnings- og uddannelsesaktiviteter. I nærværende opgave vil primært fokus ligge på virksomhedernes fodboldforretning. Ydermere har Aab aktiviteter inden for flere sportsgrene, men der vil som udgangspunkt ikke sondres mellem f.eks. fodbold- og håndboldaktiviteten. Opgaven inddrager sekundære forretningsområder samt information fordelt på sportsgrene i det omfang, det vurderes væsentligt. 1.6 Materialevalg Udover virksomhedernes årsrapporter vil analysen af virksomhedernes anvendte regnskabspraksis analyseres ved hjælp af KPMG s Indsigt i årsregnskabsloven. I nøgletalsanalysen vil Den Danske Finansanalytikerforenings Anbefalinger og nøgletal 2005 anvendes som primært analyseværktøj. Analysen vil i et vist omfang suppleres med Jens O. Ellings analysetilgang i bogen Regnskabsanalyse og værdiansættelse. Herudover inddrages bl.a. Regnskabsanalyse for beslutningstagere samt Regnskabsanalyse og virksomhedsbedømmelse. a Finans- og aktiekrise er eksempel herpå (finanskrisen udbrød imidlertid ikke i analyseperioden for opgaven). b De samfundsmæssige aspekter i omverden kan analyseres gennem en PESTEL-analyse. Konkurrenceintensiteten i branchen kan analyseres gennem Porters 5 forces. Side 11 af 78

13 2. Beskrivelse af virksomhederne Brøndby og Aab er servicevirksomheder, som først og fremmest opererer inden for underholdningsbranchen. Virksomhederne kan herudover betragtes som en type af investeringsvirksomheder med spekulation i spillere. Brøndby blev stiftet i Virksomheden har en vision om at være den bedste danske fodboldklub i Norden kombineret med et solidt økonomisk grundlag, stor opbakning fra fans samt det bedste talentarbejde. Forretningsområder er inden for sport, sportsarrangementer og drift af sportsfaciliteter 8. Herudover har virksomheden udlejningsaktivitet til Brøndby Gymnasium, der udbyder uddannelse kombineret med idræt 9. Klubben har hjemmebane på Brøndby Stadion med en god strategisk beliggenhed tæt på hovedstaden, og stadion har en høj kapacitet med plads til tilskuere 10. Virksomheden har en strategisk styrke med gennemsnitligt tilskuere på hjemmebane i modsætning til Aab, der gennemsnitlig har tiltrukket fans c. 11 I starten af 2006 investerer Brøndby i en udvidelse af Brøndby Stadion 12, som tages i brug i det efterfølgende år 13. Aab er en 22 år gammel virksomhed 14, der udover fodbold har aktiviteter i håndbold, ishockey, restaurationsdrift i Aalborg Parken samt 9000 Lux, der opererer i oplevelsesverdenen, jf. bilag I 2005 indgår ydermere Aab Basket i koncernen 16. I efterfølgende år udvider virksomheden forretningsgrundlaget og investerer i Aab College, som udbyder uddannelse kombineret med idræt. Ydermere stifter Aalborg Parken sammen med kursus- og konferenceaktiviteterne Aab Konference 17. I 2007 investeres der yderligere i det associerede selskab Sport Nord A/S, der bl.a. driver 5 Sportsmasterbutikker. I dette år ophører samarbejdet med Aab Basket, da holdet ikke længere begår sig i den højeste liga 18. Aab kendetegnes således af en diversifikationsstrategi, mens Brøndby har en klar strategisk position med et målrettet fokus på at drive fodboldforretning. Nedenfor vises Brøndby og Aab s placeringer i SAS-ligaen; Slutplacering i år i SAS-ligaen samt placering i vinterpausen for Brøndby og Aab År Brøndby Aab 2003/ / / / Vinterpausen Kilde: Ledelsesberetning i Brøndbys årsrapport, c Gennemsnitligt tilskuertal for forårets hjemmekampe i SAS-ligaen i Side 12 af 78

14 3. Regnskabsanalysegrundlag I det følgende afsnit vil revisionspåtegning, anvendt regnskabspraksis samt evt. faresignaler analyseres. Der henvises til metodevalg og opgavestruktur for en beskrivelse af analysernes overordnede formål. 3.1 Revisionspåtegning Brøndby har igennem hele analyseperioden haft en revisionspåtegning uden forbehold, og ifølge revisor giver årsrapporten et retvisende billede af virksomheden. Regnskabet er aflagt under den forudsætning, at virksomheden er en going concern. Der er ikke sket nogen udskiftning af revisionsselskab for år Revisionspåtegningen for Aab har heller ikke givet nogen anledning til forbehold eller supplerende bemærkninger. Revisionspåtegningen baseres alene på stikprøver og revisors vurdering, hvorfor der er en sandsynlighed for, at årsrapporten alligevel kan indeholde brister. 3.2 Regnskabspraksis Virksomhedens økonomiske situation afspejles i årsrapporten. De elementer, der indgår i årsrapporten er i høj grad påvirket af den anvendte regnskabspraksis. For at kunne sammenligne Aab og Brøndby er det derfor hensigtsmæssigt at afgøre, om der dels er ændringer i anvendt regnskabspraksis for den enkelte virksomhed, og ydermere om den valgte regnskabspraksis er fælles for de to virksomheder. Indledningsvis gøres der opmærksom på, at børsnoterede selskaber skal aflægge årsrapporten i overensstemmelse med IFRS med ikrafttrædelse fra 31. dec Overgangen til IFRS har medført få ændringer i den anvendte regnskabspraksis, og da disse ændringer er påkrævet ifølge lovgivning, vil overgangen til IFRS ikke kommenteres yderligere 20. Udover overgangen til IFRS er den anvendte regnskabspraksis uændret i perioden for både Aab og Brøndby. Den anvendte regnskabspraksis adskiller sig dog for de to virksomheder på en række områder, som fordybes nedenfor. Side 13 af 78

15 Værdiansættelse af kontraktrettigheder Ved køb af spillere optages kostprisen i balancen under immaterielle aktiver herunder kontraktrettigheder for både Aab og Brøndby. Kontraktrettigheder afskrives under kontraktperioden. Brøndby foretager lineære afskrivninger, mens afskrivningsmetoden på kontraktrettigheder for Aab ikke angives 21. Hvis afskrivningerne ses i forhold til kostprisen for kontraktrettighederne, udgør afskrivningerne imidlertid en lavere andel for Brøndby, hvilket indikerer relativt længere afskrivningsperioder, jf. bilag 2. Ydermere er der en række forskelle i den regnskabsmæssige behandling af spillersalg samt i opgørelsen af afskrivninger på kontraktrettigheder i resultatopgørelsen: Spillerindtægter ved salg samt efterfølgende performancebaserede betalinger af spillere indgår under nettoomsætning for Aab 22, mens spillersalg opgøres i en særskilt post for Brøndby, transferaktiviteter herunder indtægter d. Restværdien af solgte spillere omkostningsføres under afskrivninger for Aab 23. Resterende værdi af solgte spillere bogføres under transferaktiviteter herunder transferomkostninger for Brøndby 24. Brøndby præsenterer afskrivninger på kontraktrettigheder under transferaktiviteter herunder afskrivninger, mens afskrivningerne placeres under de samlede afskrivninger i resultatopgørelsen for Aab 25. Brøndby reducerer desuden indtægterne med et soliditetsbidrag, som går til tidligere klubber ved salg af spillere samt medregner omkostninger forbundet med spillersalg under transferaktiviteter herunder omkostninger 26. Den regnskabsmæssige behandling af soliditetsbidraget og salgsomkostninger er uoplyst for Aab. Nettoomsætningen vil indgå i en række nøgletalsberegninger og bør derfor defineres ens for Aab og Brøndby. Med de angivne oplysninger i den anvendte regnskabspraksis laves følgende omstruktureringer, som vurderes at være mest retvisende (se bilag 3); Indtægter ved salg af spillere ekskluderes fra Aab s nettoomsætning og inkluderes i en fiktiv post transferaktiviteter herunder indtægter e. Under transferaktiviteter vises desuden d Der gøres opmærksom på, at Aab og Brøndby benytter forskellige indtægtskriterier ved indregning af spillerindtægter. Aab indregner spillerindtægter på erhvervelsestidspunktet, mens Brøndby indregner ved indgåelse af bindende aftale (Årsrapport 2007, Aab, s. 31 samt årsrapport 2007, Brøndby, s.28). e Der tages ikke hensyn til, at indtægter ved spillerleje indgår i denne post, jf. endvidere lejeindtægter/udgifter nedenfor. Side 14 af 78

16 en ny post, afskrivninger på kontaktrettigheder, som repræsenterer afskrivninger på anskaffelsessum samt resterende værdi af solgte spillere. Resultatet af transferaktiviteter præsenteres dermed særskilt for begge virksomheder, hvilket begrundes med, at indtægterne herfra er stærkt varierende, jf. de store transferindtægter på ca. 101 mio. i 2005 for Brøndby 27. Endvidere bemærkes det, at både Århus Elite og PARKEN Sport & Entertainment opgør resultat fra transferaktiviteter særskilt 28. Nettoomsætningen viser derfor de mere stabile driftsindtægter. Det kan diskuteres, hvorvidt resultatet fra transferaktiviteter vedrører den primære eller sekundære drift, men uanset hvad, bør resultatet indgå i den kommende analyse, eftersom det er en tilbagevendende aktivitet 29. Der gøres opmærksom på, at omstruktureringerne ovenfor kun er en tilnærmelsesvis fælles definition af de berørte poster. Der tages således ikke hensyn til, hvordan soliditetsbidraget samt salgsomkostninger påvirker transferaktiviteterne. Desuden tages der ikke hensyn til forskelle i udformningen af kontrakterne (sign-on-fees, kontraktperiode, lønaftaler m.v.). Der er i øvrigt en meget beskeden omtale af den anvendte regnskabspraksis for transferaktiviteter for begge virksomheder. Der er bl.a. manglende omtale af forudsætningerne for afskrivningerne samt uoverskuelig opgørelse af avance/tab ved salg af spillere for Aab. Der bør imidlertid knyttes en kommentar til, at både Aab og Brøndby har valgt at betragte kontraktrettigheder som immaterielle aktiver, idet den valgte regnskabspraksis skal give et retvisende billede af virksomheden, jf. ÅRL 11, stk. 2. IAS 38 definerer et immaterielt aktiv som et identificerbart ikke-monetært aktiv uden fysisk substans. Kontraktrettighederne dækker over fodboldspillere, som er af fysisk substans, hvorfor definitionen på et immaterielt aktiv ikke er opfyldt. Ydermere forudsættes det, at fodboldspillere er en ressource, som virksomheden ikke råder kontrollen over, hvilket indebærer, at fodboldspillere ikke må aktiveres f 30. Aab og Brøndby har alligevel behandlet spillere som immaterielle aktiver i årsrapporten. Konsekvensen af at behandle fodboldspillere som immaterielle aktiver er, at der skal foretages systematiske afskrivninger under hensyntagen til aktivets forventede restværdi efter endt brugstid 31. Imidlertid er kontraktrettighedernes kostpris, forventede restværdi samt afskrivningsperiode behæftet med stor usikkerhed. f Der forudsættes, at det immaterielle aktiv dækker over fodboldspilleren og ikke kontraktrettigheden. Der gøres opmærksom på, at der skal tages hensyn til langt flere kriterier for at kunne afgøre, om fodboldspillere opfylder definitionen på et immaterielt aktiv. Denne problemstilling vil dog ikke analyseres nærmere. Side 15 af 78

17 En yderligere konsekvens af at behandle fodboldspillere som immaterielle aktiver er, at der skal ske nedskrivning til genindvindningsværdien, jf. ÅRL 42, og ydermere er der ikke mulighed for opskrivning, jf. ÅRL 41, stk. 1. Brøndby og Aab har desuden egenudviklede talenter. Oplæring og uddannelse af medarbejdere må imidlertid ikke indregnes i balancen, og herved forstås, at egenudviklede spillere i fremgår af balancen 32. Giver den anvendte regnskabspraksis så det mest retvisende billede af virksomheden? Hvis de afholdte omkostninger i forbindelse med spillerkøb omkostningsføres i regnskabsåret, vil resultatopgørelsen blive forvrænget, eftersom periodiseringen af omkostninger (spillerkøb) og dertil opnåede indtægter (spillersalg) ikke er sammenholdende g. Alternativt kunne omvurderingsmodellen for immaterielle aktiver anvendes, hvor kontraktrettighederne måles til dagsværdi, hvilket muliggør opskrivning, men dette kræver, at der findes et aktivt marked for handel med fodboldspillere, jf. ÅRL 41, stk.1. Der findes dog ikke en pålidelig værdi for spillere, siden der ikke forekommer to eller flere spillere med de samme forudsætninger, hvorfor måling til dagsværdi ikke er et alternativ for et immaterielt aktiv. Herudover kan man betragte kontraktrettigheder som et materielt aktiv. Før overgangen til IFRS, var forskellene mellem at behandle fodboldspillere som materielt eller immaterielt ikke nævneværdig. Ifølge ÅRL 40 og 37 var måling til dagsværdi alligevel ikke en mulighed for et materielt aktiv. IFRS og ÅRL er dog modstridende, idet der er krav om årlig revurdering af afskrivningsmetode, brugstid og restværdier for et materielt aktiv 33. Denne metode ville alt andet lige bedre afspejle kontraktrettighedernes værdi, eftersom der løbende tages hensyn til kontraktperioden og restværdien h. Et sidste alternativ i er at behandle fodboldspillere som et finansielt aktiv. Fodboldspillere kan jævnføres med et værdipapir, som falder eller stiger i værdi. Fodboldspilleren måles ved første indregning til kostpris og måles efterfølgende til dagsværdi, hvor værdireguleringen føres i resultatopgørelsen. Aktivet afskrives således ikke. Dette alternativ synes at være det bedste, men g Forudsætter at køb og salg foretages i forskellige regnskabsår. h Det skal her nævnes, at det er meget vanskeligt at revurdere kontraktperioden og restværdien i praksis. i At betragte fodboldspillere som omsætningsaktiver vurderes ikke at være et alternativ, idet man må antage, at virksomheden vil beholde spilleren i mindst et år eller derudover. Side 16 af 78

18 stiller samtidig et krav om en pålidelig salgsværdi for fodboldspilleren, hvilket det netop er konstateret, at der ikke forekommer i praksis 34. Ovenstående alternativer er dog en forenklet tilgang af problemstillingen, og i praksis skulle der tages hensyn til, om fodboldspillere opfylder definitionen for det pågældende aktiv og øvrige lovkrav. Afslutningsvis kan der dog konkluderes, at der ikke findes en optimal regnskabsvejledning for værdiansættelse af kontraktrettigheder på nuværende tidspunkt. Lejeindtægter/udgifter for spillere For Brøndby indregnes lejeindtægter/udgifter under personaleomkostninger 35, mens Aab indregner lejeindtægter sammen med indtægter fra spillersalg under nettoomsætningen og lejeudgifter under eksterne omkostninger 36. Der er ikke mulighed for at standardisere lejeindtægter/udgifter for de to virksomheder pga. manglende oplysninger. Det forudsættes dog, at disse poster har en beløbsmæssig lille indflydelse på de samlede indtægter og omkostninger, hvorfor det alligevel ikke volder problemer for den kommende analyse. Endvidere tages der ikke hensyn til forskelle i antallet af lejede og købte spillere i de to klubber. Afskrivninger på materielle anlægsaktiver Brøndby har betydeligt større variation i afskrivningsperioden for sine materielle anlægsaktiver, hvorfor afskrivningerne - og dermed resultatet - i højere grad kan påvirkes 37. Endvidere bemærkes det, at restaurationsbygning (Energi Nord Arena) for Aab har en lang afskrivningsperiode på 49 år, hvormed der sker en resultatudjævning som følge af lavere afskrivninger j. Pengestrømsopgørelse I den anvendte regnskabspraksis for Brøndby oplyses det, at pengestrømme fra driftsaktivitet opgøres som resultat før skat reguleret for ikke-kontante driftsposter, ændring i driftskapital, betalte renter samt betalt selskabsskat 38. I pengestrømsopgørelsen beregnes pengestrømmen fra driftsaktivitet dog på baggrund af resultat før transfer, finansielle poster og skat 39. Likviditetsvirkningen af køb og salg af fodboldspillere indgår derfor ikke i pengestrømmen fra driftsaktivitet, men derimod i investeringsaktiviteten 40. j Samme forhold gør sig gældende for Brøndby, såfremt afskrivningsperioden på maksimalt 50 år for bygninger, bygningsbestandele og tekniske installationer udnyttes, jf. årsrapporten for 2007, s. 29. Side 17 af 78

19 Aab beregner pengestrømme fra driftsaktivitet ud fra årets resultat, hvor indtægterne vedrørende salg af kontraktrettigheder indgår 41. Aab oplyser ingen ændringer i den anvendte regnskabspraksis for opgørelsen af pengestrømme fra driftsaktiviteten. Selvom Aab oplyser, at pengestrømme fra drift beregnes på baggrund af årets resultat, er dette kun gældende for år 2006 og I 2004 og 2005 er hverken årets resultat eller af- og nedskrivninger i overensstemmelse med resultatopgørelsen for de pågældende år. Dette vanskeliggør en analyse af pengestrøm fra driftsaktiviteten. Den anvendte regnskabspraksis adskiller sig for de to virksomheder. Analyse, der alene baseres på pengestrømmen fra drifts- eller investeringsaktivitet, er derfor ikke sammenlignelige for de to virksomheder k. Driftsaktiviteten set i forhold til investeringsaktiviteten vil dog muliggøre en sammenligning mellem de to virksomheder. Selvom pengestrømme fra drifts- og investeringsaktivitet opgøres forskelligt, er der ikke mulighed for at korrigere dette, da pengestrømsopgørelsen ikke direkte kan udledes af balancen og resultatopgørelsen Faresignaler Faresignaler dækker over forhold, som kan sløre virksomhedens økonomiske udvikling, og som en potentiel investor bør rette særlig fokus mod. Evt. faresignaler kan have stor indflydelse på regnskabet samt den økonomiske udvikling, og eksempler herpå er ændring af regnskabspraksis, ændringer i regnskabsmæssige skøn, forekomst af skjulte reserver 43. Faresignaler bør derfor identificeres og bedst muligt korrigeres for, således at regnskabet fremstår repræsentativt som beslutningsgrundlag Fælles faresignaler for virksomhederne Som nævnt i den anvendte regnskabspraksis, er immaterielle kontraktrettigheder underlagt en række regnskabsmæssige skøn. Dette fremhæves endvidere af ledelsen, som efter pligt oplyser, at de anvendte skøn er forsvarlige, men som i sagens natur er usikre og uforudsigelige 44. I analysen af den anvendte regnskabspraksis fremkom det, at kontraktrettighedernes kostpris, forventede restværdi samt afskrivningsperiode er hæftet med stor usikkerhed. Derfor afspejler afskrivningerne i mange tilfælde ikke den reelle årlige omkostning ved brug af aktivet og i de tilfælde, hvor salgsprisen er højere end kostprisen, vil afskrivningerne være direkte misvisende. k F.eks. umuliggøres en analyse af CFFO/samlet gæld, da dette nøgletal ikke er sammenligneligt for de to virksomheder. Side 18 af 78

20 Kontraktrettigheder for Brøndby udgør 10,7 % af de samlede aktiver i 2007 l. Umiddelbart synes dette ikke at være meget, men som nævnt i den anvendte regnskabspraksis er der ikke mulighed for at opskrive kontraktrettigheder. Manglende opskrivning medfører, at virksomheden kan oparbejde skjulte avancer. Transferindtægterne på 100,9 mio. i 2006 for Brøndby er et tydeligt eksempel herpå 45. Modsætningsvis kan balancen være overvurderet, hvis der ikke foretages nødvendige nedskrivninger. Både Aab og Brøndby har valgt en forsigtig nedskrivningspolitik på kontraktrettigheder, hvorfor nedskrivninger slet ikke figurerer i balancen og i forlængelse heraf heller ikke i resultatopgørelsen 46. m Herudover er der en stor forskel på, om virksomheden har købt eller udviklet egne talenter. I analyse over anvendt regnskabspraksis fremkom det, at virksomheden ikke må indregne internt oparbejdede immaterielle aktiver, hvorfor balancen kan være undervurderet. Dette indebærer ligeledes, at virksomheden har mulighed for at opnå betydelige regnskabsmæssige avancer, såfremt en egenudviklet spiller sælges. Et eksempel herpå er salget af Daniel Agger 47. I 2006 opnår Brøndby et resultat af transferaktiviteter på omtrent 70 mio. 48. Ovenstående forhold medfører, at immaterielle aktiver og dermed balancen er værdiansat upålideligt. Dette får konsekvenser for resultatopgørelsen, som ved et spillersalg kan påvirkes af høje avancer eller evt. tab. Dette vanskeliggør en vurdering af det fremtidige indtjeningsgrundlag. En potentiel investor bør derfor være opmærksom på, at de økonomiske resultater er påvirket af en upålidelig værdiansættelse af kontraktrettigheder. Regnskabsmæssige skøn er endvidere svære at gennemskue for en potentiel investor, og ledelsen får dermed muligheden for at påvirke den økonomiske udvikling i en ønsket retning. For Aab kan man i den forbindelse forestille sig, at der er et øget incitament til at fremhæve en gunstig økonomisk udvikling, eftersom direktørerne aflønnes med aktieoptioner 49. En potentiel investor bør være opmærksom på, at regnskabsmanipulation kan forekomme. l = / (Kilde: Årsrapport 2007, Brøndby, s. 23). m Der gøres opmærksom på, at det er svært at nedskrive kontraktrettigheder i praksis, idet dette kræver kendskab til spillerens salgsværdi. Side 19 af 78

- Omsætningen i 1. halvår 2007 er realiseret med kr. 52,6 mio., hvilket er en stigning på kr. 9 mio. i forhold til samme periode af 2006

- Omsætningen i 1. halvår 2007 er realiseret med kr. 52,6 mio., hvilket er en stigning på kr. 9 mio. i forhold til samme periode af 2006 Københavns Fondsbørs Børsmeddelelse nr. 2007/16 Aalborg den 14. august 2007 for Aalborg Boldspilklub A/S. Hovedkonklusionerne for første halvår 2007: - Aalborg Boldspilklub A/S (AaB) har i 2. kvartal 2007

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

DIRF. Finansielle nøgletal i teori og praksis Maj 2012

DIRF. Finansielle nøgletal i teori og praksis Maj 2012 DIRF Finansielle nøgletal i teori og praksis Maj 2012 v./ Christian V. Petersen, Professor, Ph.D. Copenhagen Business School Institut for Regnskab og Revision Copyright 1 @ Christian V. Peter Agenda Introduktion

Læs mere

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 37.669 28.996 61.867 56.743 125.740 Af- og nedskrivninger 1.684 976 3.232 105.607

Læs mere

Byggeøkonomuddannelsen

Byggeøkonomuddannelsen Byggeøkonomuddannelsen Overordnet virksomhedsøkonomi Ken L. Bechmann 9. september 2013 1 Dagens emner/disposition Kort introduktion til mig og mine emner Årsregnskabet Regnskabsanalyse nøgletal Værdifastsættelse

Læs mere

God regnskabspraksis

God regnskabspraksis God regnskabspraksis i DLBR kort fortalt Dagsværdi Mælke - kvoter Udskudt skat Gældsforpligtelser Anlægsnote 1 Indhold Aflægning af regnskab efter reglerne i klasse B............. 6 Måling til dagsværdi..................................

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

Lovforslag til ændring af årsregnskabsloven 2015

Lovforslag til ændring af årsregnskabsloven 2015 Lovforslag til ændring af årsregnskabsloven 2015 Den 28. januar 2015 blev der stillet lovforslag til ændring af årsregnskabsloven. Ændringerne skyldes primært, at Danmark skal implementere det EU-regnskabsdirektiv,

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2000/2001

Årsregnskabsmeddelelse 2000/2001 Telefax nr. 33 12 86 13 Københavns Fondsbørs A/S Nicolai Plads 6 1067 København K Søborg, den 28. september 2001 Fondsbørsmeddelelse nr. 11/01 Årsregnskabsmeddelelse 2000/2001 Bestyrelsen for Akademisk

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

Målbeskrivelse nr. 3: Den dekomponerede rentabilitetsanalyse

Målbeskrivelse nr. 3: Den dekomponerede rentabilitetsanalyse HA, 5. SEMESTER STUDIEKREDS I EKSTERNT REGNSKAB Esbjerg, efteråret 2002 Målbeskrivelse nr. 3: Den dekomponerede rentabilitetsanalyse Valdemar Nygaard Temaet bliver gennemgået med udgangspunkt i kapitel

Læs mere

Generelt for eksternt regnskab

Generelt for eksternt regnskab Generelt for eksternt regnskab Der er samme regnskabsprincip om regnskabet aflægges efter A eller B Forskellen er i opstillingen! Begge indebærer oprettelse af anlægskartotek og beregning af udskudt skat

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret) 27.08.14 aen/rano Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Halvårsrapport pr. 30. juni 2014 Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Læs mere

Nasdaq-OMX Den Nordiske Børs København A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K

Nasdaq-OMX Den Nordiske Børs København A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K side 1 af 14 Nasdaq-OMX Den Nordiske Børs København A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Sendt via Nasdaq-OMX indberetningssystem Selskabsmeddelelse nr. 9 2009 Bestyrelsen har i dag godkendt delårsrapporten

Læs mere

I forhold til samme periode for sidste år, udviser regnskabet ligeledes en forbedring på tkr. 3.125.

I forhold til samme periode for sidste år, udviser regnskabet ligeledes en forbedring på tkr. 3.125. Københavns Fondsbørs Århus den 28. februar 2007 Meddelelse nr. 01/2007 Cvr. nr. 83839910 Århus Elite A/S, halvårsrapport 2006/07 Halvårsrapporten for Moderselskabet Århus Elite A/S samt fodbolddivisionen

Læs mere

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Axcel Management A/S Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger...

Læs mere

Registrerede revisorer

Registrerede revisorer Andelsselskabet Gørlev Vandforsyning Kirkestien 3A 4281 Gørlev Årsrapport for 2010 Registrerede revisorer Kalundborgvej 4-4281 Gørlev Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 2 Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

Undervisningsnote til emne 10:

Undervisningsnote til emne 10: HD-R, 6. SEMESTER Årsregnskab Undervisningsnote til emne 10: Strømningsregnskaber Valdemar Nygaard Temaet gennemgås med udgangspunkt i lærebogens kapitel 13. Indledning: Der er 3 vigtige områder i information

Læs mere

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013 Cvr-nr. 25064917 Årsrapport for 2013 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 4 Virksomhedsoplysninger 5 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse 8

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

# Til interessenterne udenfor virksomheden

# Til interessenterne udenfor virksomheden Eksternt regnskab # Til interessenterne udenfor virksomheden et retvisende billede # Offentlig regulering af regnskaberne < Årsregnskabsloven < Regnskabsstandarder : IAS / GAAP / < Regnskabsvejledninger

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. kvartal - 2014 KVARTALSRAPPORT 1-2014. TELE-POST fastholder sin omsætning på trods af de gennemførte prisnedsættelser.

Kvartalsrapport. 1. kvartal - 2014 KVARTALSRAPPORT 1-2014. TELE-POST fastholder sin omsætning på trods af de gennemførte prisnedsættelser. KVARTALSRAPPORT 1-2014 Kvartalsrapport TELE-POST fastholder sin omsætning på trods af de gennemførte prisnedsættelser. Store investeringer i 2013 betyder større afskrivninger og en lavere indtjening. 1.

Læs mere

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 CARLSBERG FINANS A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 Delårsrapport 30. juni 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

Regnskabssammendrag 2012

Regnskabssammendrag 2012 Indhold Regnskabssammendrag 1. januar 31. december 2 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Andelsselskabsoplysninger 4 Resultatopgørelse 5 Balance 6 Pengestrømsopgørelse 8 Noter 9 1

Læs mere

15. ÅRSRAPPORT 2006. Prospekt IT INTERGROUP A/S PÅ FIRST NORTH

15. ÅRSRAPPORT 2006. Prospekt IT INTERGROUP A/S PÅ FIRST NORTH 15. ÅRSRAPPORT 2006 67 Indholdsfortegnelse Koncernoversigt 02 69 Ledelsesberetning 03 70 Ledelsespåtegning 04 71 Revisionspåtegning 05 72 Anvendt regnskabspraksis 07 74 Resultatopgørelse 09 76 Balance

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

HELSINGE VANDVÆRK S.M.B.A. ÅRSRAPPORT 28. REGNSKABSÅR

HELSINGE VANDVÆRK S.M.B.A. ÅRSRAPPORT 28. REGNSKABSÅR Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 HELSINGE VANDVÆRK S.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2010 28. REGNSKABSÅR

Læs mere

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 ÅRSRAPPORT 2008 Vedtaget på den ordinære generalforsamling den dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Påtegninger: Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning: Oplysninger om kommanditselskabet

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S. Årsrapport 2011. CVR-nr. 29 81 59 09

Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S. Årsrapport 2011. CVR-nr. 29 81 59 09 Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S Årsrapport 2011 CVR-nr. 29 81 59 09 Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger 4 Hoved- og nøgletal 5 Beretning

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2015

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2015 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 11/2015 Fjerritslev, 31. august 2015 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport perioden 1. januar - 30. juni 2015. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. august 2015 Nikolaj Plads 6 1007 København K

Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. august 2015 Nikolaj Plads 6 1007 København K side 1 af 12 Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. august 2015 Nikolaj Plads 6 1007 København K Sendt via OMX indberetningssystem Selskabsmeddelelse nr. 7 2015 Bestyrelsen har i dag godkendt delårsrapporten for

Læs mere

Halsted Fjernvarmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33 57 08 56

Halsted Fjernvarmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33 57 08 56 CVR-nr. 33 57 08 56 Årsrapport for regnskabsåret 01.07.13-30.06.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2009 Selskabsmeddelelse nr. 05/2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

kendelse: Den 28. juni 2013 blev der i sag nr. 62/2012 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor D afsagt sålydende

kendelse: Den 28. juni 2013 blev der i sag nr. 62/2012 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor D afsagt sålydende Den 28. juni 2013 blev der i sag nr. 62/2012 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor D afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 21. august 2012 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 43,

Læs mere

Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup. CVR-nr. 11 32 53 19. ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013

Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup. CVR-nr. 11 32 53 19. ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013 Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup CVR-nr. 11 32 53 19 ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 25. september 2013 Dirigent indholdsfortegnelse

Læs mere

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg 03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 26 16 00 81 Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008 (7. regnskabsår) www.arosbolig.dk regnskab 2008 1 Årsberetning Hovedaktivitet Selskabets hovedaktivitet

Læs mere

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63.

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2011 Selskabsmeddelelsee nr. 14/2011 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2011: Rekordresultatt i Vibrationn og fortsat

Læs mere

Regnskabsforståelse i Forbidelse med udbud

Regnskabsforståelse i Forbidelse med udbud Regnskabsforståelse i Forbidelse med udbud 14. september 2010 Michael N.C. Nielsen AUDIT Udgangspunkt Som en del af vurdering af økonomisk og finansiel kapacitet udbedes ofte regnskaber for tilbudsgiverne

Læs mere

Årsrapport 2014 (sammendrag)

Årsrapport 2014 (sammendrag) Dansk Revision Korsør godkendt revisionsaktieselskab Jens Baggesens Gade 35 DK-4220 Korsør korsoer@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 37 34 24 Telefax: +45 58 37 30 23 CVR: DK 29 91

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december NASDAQ OMX Copenhagen A/S nr. 5 / 2015 Aarhus, 27. februar 2015 CVR. nr. 29 24 64 91 www.re-cap.dk Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december 2014 Bestyrelsen

Læs mere

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 21. maj 2003 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 for Rockwool International A/S Hovedpunkter Omsætningen steg med 1 % i forhold til 1. kvartal 2002. Med uændrede valutakurser ville den være steget

Læs mere

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Finansielle aktiver Docent Tage Rasmussen Institut for Regnskab Handelshøjskolen i Århus Definition af finansielle aktiver Aktiver i form af: 1. Likvider 2. Aftalt ret

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49

Den Erhvervsdrivende Fond Bellevuehallerne CVR-nr. 26 77 43 49 Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på det ordinære bestyrelsesmøde d. 5. maj 2015 Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops EjendomsObligationer VIII (Sverige II) A/S

Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops EjendomsObligationer VIII (Sverige II) A/S 8 1 Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops Indberettet til Københavns Fondsbørs via Company News Service den 16. maj 2007. Bestyrelsen i Keops har i dag afholdt bestyrelsesmøde, hvor koncernens halvårsrapport

Læs mere

Vejledning om udarbejdelse af. Årsrapporten 2014. under Undervisningsministeriet

Vejledning om udarbejdelse af. Årsrapporten 2014. under Undervisningsministeriet Vejledning om udarbejdelse af Årsrapporten 2014 for statsfinansierede selvejende institutioner under Undervisningsministeriet Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen 28. januar 2015 Journalnummer: 131.00M.271 Forord...

Læs mere

Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg. CVR nr. 32 51 91 05

Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg. CVR nr. 32 51 91 05 Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg CVR nr. 32 51 91 05 ÅRSRAPPORT FOR 2014 Godkendt på vandværkets ordinære Generalforsamling den 30/3 2015 Dirigent www.dossing.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport 1. juli - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den /. Carsten Iversen

Læs mere

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809 Årsrapport

Læs mere

CVR-nr. 19 05 27 02. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014. Dirigent

CVR-nr. 19 05 27 02. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014. Dirigent Byens Netværk CVR-nr. 19 05 27 02 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014 Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning Den uafhængige

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN BAKKELYPARKEN. Årsrapport 2006

ANDELSBOLIGFORENINGEN BAKKELYPARKEN. Årsrapport 2006 ANDELSBOLIGFORENINGEN BAKKELYPARKEN CVR nr. 67 22 17 10 Årsrapport 2006 (30. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling Århus, den / 2007 dirigent Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2004 Side 1 af 22

Årsregnskabsmeddelelse 2004 Side 1 af 22 !" #$ %&'()$* +, -!" #$. //01 *+210$2+) +210!" #$ %& 3.22$+24) +//+) *5,64$2) **+2,5*)4,) /.!" #$2/+!" #$*.+/7.6,,,4 #***2,!* 2** 264 8/2225*!" #$ %&4) +*+296*) )+*+2.),) +!*224 /22-+ 3*..-!" #$ %& 240:/261/4

Læs mere

Himmelbjerg Golf A/S CVR-nr. 26103533. Årsrapport 2014

Himmelbjerg Golf A/S CVR-nr. 26103533. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Himmelbjerg Golf A/S CVR-nr. 26103533 Årsrapport Godkendt

Læs mere

Halvårsrapport 2013. Barsel.dk

Halvårsrapport 2013. Barsel.dk Halvårsrapport 2013 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning 3 5 Anvendt regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse for 6 Balance pr. 30. juni 7 Noter 8 2 Ledelsens beretning Lov om barselsudligning

Læs mere

Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18 Årsrapport 2004/05

Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18 Årsrapport 2004/05 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Klædemålet 9 2100 København Ø Telefon 39 17 03 33 Telefax 39 27 03 33 www.deloitte.dk Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18

Læs mere

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg Årsrapport for tiden 1. juni 2012-31. maj 2013 1. INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Side Ledelsesberetning

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S Vejledning til revisorer og regnskabskyndige Denne vejledning er udgivet af Erhvervsstyrelsen december 2013 Koncernens totalindkomstopgørelse for 2012 Note 2012

Læs mere

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag.

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8-2015 Tivoli, den 15. august 2015 Delårsrapport for

Læs mere

Aarhus klatreklub Dortesvej 43 8220 Brabrand CVR-nr. 33 28 72 67

Aarhus klatreklub Dortesvej 43 8220 Brabrand CVR-nr. 33 28 72 67 Aarhus klatreklub Dortesvej 43 8220 Brabrand CVR-nr. 33 28 72 67 Foreningsregnskab 2012 Indhold 1 Foreningsoplysninger 1 Påtegninger Bestyrelsenspåtegning 2 Revisors erklæring om assistance 3 Bestyrelsesberetning

Læs mere

Delårsrapport 1. kvartal 2009 for perioden 1. januar - 31. marts 2009

Delårsrapport 1. kvartal 2009 for perioden 1. januar - 31. marts 2009 Delårsrapport - side 1 af 12 BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr. 83 93 34 10 Brøndby, den 13. maj 2009 FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 7/2009 Delårsrapport 1. kvartal 2009 for perioden 1. januar - 31. marts 2009

Læs mere

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Gæld og eventualforpligtelser Docent Tage Rasmussen Institut for Regnskab Handelshøjskolen i Århus Definition af forpligtelser 33 Stk. 2. En forpligtelse skal indregnes

Læs mere

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013 Vermundsgade 38A, 2. th. 2100 København Ø CVR-nr. 35389660 Årsrapport for 2013 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Bent Dahl Jensen Dirigent

Læs mere

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Leasing U 29 Docent Tage Rasmussen Institut for Regnskab Handelshøjskolen i Århus Hvad er problemet? Juridisk kriterie for aktivering: Ejerskab eller ikke ejerskab Økonomisk

Læs mere

German High Street Properties A/S

German High Street Properties A/S German High Street Properties A/S DELÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR - 31. MARTS 2012 Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø CVR-nr: 30 69 16

Læs mere

Tjebberup Vandværk a.m.b.a.

Tjebberup Vandværk a.m.b.a. Tjebberup Vandværk a.m.b.a. Årsregnskab 2014 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors erklæring 4 Anvendt regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 7 Balance

Læs mere

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse...

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse... Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning............................................... 1 Den uafhængige revisor påtegning................................... 2-3 Ledelsesberetningen..............................................

Læs mere

Registrerede revisorer Kalundborgvej 4-42};J Gørlev

Registrerede revisorer Kalundborgvej 4-42};J Gørlev Andelsselskabet Gørlev Vandforsyning Kirkestien 3A 4281 Gørlev Årsrapport for 2011, I II, I Registrerede revisorer Kalundborgvej 4-42};J Gørlev Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 2 Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2012.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2012. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs

Læs mere

Den uafhængige revisors erklæringer 4. Ledelsesberetning. Foreningsoplysning 6 Hovedtal 7 Beretning 8. Årsregnskab 1. januar 31.

Den uafhængige revisors erklæringer 4. Ledelsesberetning. Foreningsoplysning 6 Hovedtal 7 Beretning 8. Årsregnskab 1. januar 31. Årsrapport 2013 Indhold Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors erklæringer 4 Ledelsesberetning Foreningsoplysning 6 Hovedtal 7 Beretning 8 Årsregnskab 1. januar 31. december Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Den 14. november 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Telefax nr. 33 12 86 13 Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Periodens

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR

DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR indhold indhold Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 4 Erklæringer af revisorer 5 Opgørelse af totalindkomst 6 Opgørelse af finansiel stilling 7 Opgørelse af ændringer i egenkapital

Læs mere

Delårsrapport 3. kvartal 2009 for perioden 1. januar 2009-30. september 2009

Delårsrapport 3. kvartal 2009 for perioden 1. januar 2009-30. september 2009 Delårsrapport - side 1 af 12 BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr. 83 93 34 10 Brøndby, den 12. november 2009 FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 15/2009 Delårsrapport 3. kvartal 2009 for perioden 1. januar 2009-30.

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 12 12 Årsrapport 2012/13 (3. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Munkehatten

Læs mere

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg Årsrapport for tiden 1. juni 2014-31. maj 2015 1. INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Side Ledelsesberetning

Læs mere

REGNSKAB 2013-14. Skovdyrkerforeningen Østjylland a.m.b.a. Parallelvej 9A 8680 Ry Danmark CVR-nr. 38 67 78 10

REGNSKAB 2013-14. Skovdyrkerforeningen Østjylland a.m.b.a. Parallelvej 9A 8680 Ry Danmark CVR-nr. 38 67 78 10 REGNSKAB 2013-14 Skovdyrkerforeningen Østjylland a.m.b.a. Parallelvej 9A 8680 Ry Danmark CVR-nr. 38 67 78 10 Tel +45 86 89 32 22 soj@skovdyrkerne.dk www.skovdyrkerne.dk/soj SELSKABSOPLYSNINGER Selskabet

Læs mere

Målbeskrivelse nr. 7: Overskudskvalitet

Målbeskrivelse nr. 7: Overskudskvalitet HA, 5. SEMESTER STUDIEKREDS I EKSTERNT REGNSKAB Esbjerg, efteråret 2002 Målbeskrivelse nr. 7: Overskudskvalitet Valdemar Nygaard Notatet er udarbejdet med udgangspunkt i kapitel 7 i Strategisk regnskabsanalyse

Læs mere

Spejder Sport A/S CVR-nr. 58 14 28 16. Årsrapport 2008/09

Spejder Sport A/S CVR-nr. 58 14 28 16. Årsrapport 2008/09 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Spejder Sport A/S CVR-nr. 58 14 28

Læs mere

Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236. Årsrapport 2013/14

Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236. Årsrapport 2013/14 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Ndr. Ringgade 70A 4200 Slagelse Telefon 58558200 Telefax 58558201 www.deloitte.dk Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236 Årsrapport Godkendt

Læs mere

Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119. Årsrapport 2014

Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119

Læs mere

ABF Fremtiden 3. serie

ABF Fremtiden 3. serie Lundbyesgade 3-5, 8000 Århus C Årsrapport for 2009 Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige revisors

Læs mere

ABF Lundbis. Lundbyesgade 7, 7A og Bissensgade 18, 8000 Århus C. Årsrapport for 2010. (32. regnskabsår)

ABF Lundbis. Lundbyesgade 7, 7A og Bissensgade 18, 8000 Århus C. Årsrapport for 2010. (32. regnskabsår) Lundbyesgade 7, 7A og Bissensgade 18, 8000 Århus C Årsrapport for 2010 (32. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2011 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning...

Læs mere

Delårsrapport 3. kvartal 2011 for perioden 1. januar 2011-30. september 2011

Delårsrapport 3. kvartal 2011 for perioden 1. januar 2011-30. september 2011 Side 1 af 13 BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr. 83 93 34 10 Brøndby, den 18. november 2011 FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 15/2011 Delårsrapport 3. kvartal 2011 for perioden 1. januar 2011-30. september 2011

Læs mere

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke R3 Revision Godkendt Revisionsanpartsselskab Hundige Strandvej 210 B 2670 Greve Telefon: 43 90 50 05 Cvr. nr. 33 16 40 76 www.r3revision.dk Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Læs mere

GRIFFIN BONDS II NRW A/S

GRIFFIN BONDS II NRW A/S GRIFFIN BONDS II NRW A/S HALVÅRSRAPPORT 2006/2007 BONDS II NRW A/S Indholdsfortegnelse Halvårsrapport 31. december 2006 2 Resultatopgørelse for perioden 1. juli 2006-31. december 2006 3 Balance 31. december

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

Ulsted Varmeværk a.m.b.a. CVR-nr. 34 91 68 10. Årsrapport 2014/15

Ulsted Varmeværk a.m.b.a. CVR-nr. 34 91 68 10. Årsrapport 2014/15 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Gøteborgvej 18 9200 Aalborg SV Telefon 98796000 Telefax 98796001 www.deloitte.dk Ulsted Varmeværk a.m.b.a. CVR-nr. 34 91 68 10 Årsrapport

Læs mere