Jyske Netbank Erhverv, integrationsvejledning version 1.1 af

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Jyske Netbank Erhverv, integrationsvejledning version 1.1 af 01.03.2001"

Transkript

1 Jyske etbank Erhverv, integrationsvejledning version 1.1 af Indledning...2 Formål og ide...2 Hvem henvender vejledningen sig til...2 Yderligere hjælp Filformater og regler...3 Grundlæggende virkemåde...3 Datafil...3 Datafil fortsat...4 Definitionsfil...5 Definitionsfil fortsat...6 Total-Betaling, ældre formater Forklaring til efterfølgende Recordlayout...7 Feltnavn...7 Type...7 Antal...7 Feltbeskrivelse...7 J/ Recordlayout for betalingstype: Bank Danmark Recordlayout for betalingstype: Indbetalingskort Recordlayout for betalingstype: Bank Udland Recordlayout for betalingstype: Betaling fra konto i udenlandsk PI Recordlayout for betalingstype: PBS Recordlayout for betalingstype: Løn Recordlayout for betalingstype: Flytning ml.egne konti i JB Recordlayout for betalingstype: Tøm konto i udenlandsk PI Recordlayout for betalingstype: Tøm girokonto Recordlayout for betalingstype: Betaling med check Udførelse af importen...59 Sti og navn Total-Betalingsformat Datoformat Total-Betalingsformat Antal decimaler Total-Betalingsformat Format Total-Betaling/concorde Importer Total-Betalingsformat avn på fil Jyske etbank Erhverv format Datoformat Jyske etbank Erhverv format Antal decimaler Jyske etbank Erhverv format Format Jyske etbank Erhverv, definitionsfil Importer Jyske etbank Erhverv format Flere typer betalinger i samme datafil...63 Flere slags betalinger i samme datafil Fælles definitionsfil Definitionsfil til Bank Danmark Definitionsfil til Indbetalingskort Datafilen Importen Eksempler...65 Definitionsfil til betalingstype Bank Danmark, eksempel Datafil til betalingstype Bank Danmark, eksempel Definitionsfil til betalingstype Indbetalingskort, eksempel Datafil til betalingstype Indbetalingskort, eksempel Fælles definitionsfil til betalingstyperne Bank Danmark og Indbetalingskort, eksempel Definitionsfil til betalingstype Bank Danmark, eksempel Definitionsfil til betalingstype Indbetalingskort, eksempel Fælles datafil til betalingstyperne Bank Danmark og Indbetalingskort, eksempel Definitionsfil til betalingstype Bank Udland, eksempel Datafil til betalingstype Bank Udland, eksempel Ændringer i forhold til foregående integrationsvejledning (1.0)...69 y betalingstype: Betaling med check yt felt på alle betalingstyper: betalingsref

2 Jyske etbank Erhverv, integrationsvejledning version 1.1 af Indledning Formål og ide Til Jyske etbank Erhverv kan du importere betalingsdata der allerede er født i virksomhedens eget EDB-system, typisk virksomhedens økonomisystem. Derved spares tid til genindtastning og fejlmuligheder undgås. Forudsætningen er, at økonomisystemet danner nogle nærmere specificerede data- og definitionsfiler. I resten af vejledningen omtales virksomhedens EDB-system / økonomisystem blot som: økonomisystemet. Vejledningen indeholder reglerne for denne import. Hvem henvender vejledningen sig til Først og fremmest er vejledningen tiltænkt EDB-leverandører, softwareudbydere, systemansvarlige m.fl., som udvikler en integrationsløsning til Jyske etbank Erhverv. Vejledningen kan også benyttes af kunder, som selv vil foretage en integration mellem eget økonomisystem og Jyske etbank Erhverv. Her vil et grundlæggende kendskab til EDB/filhåndtering være en fordel, idet der indgår tekniske og faglige udtryk i vejledningen. Yderligere hjælp Har du spørgsmål til vejledningen, eller har du behov for yderligere rådgivning, kan du kontakte: Jyske Bank Hotline, tlf Det er muligt at downloade denne vejledning fra Spørgsmål om virksomhedens eget økonomisystem/edb-system rettes til egen EDB-leverandør. Sidst i vejledningen finder du en eksempelsamling. Inden evt. programmering af en integrationsløsning bør minimum afsnit 2: Filformater og regler læses i sin helhed. 2

3 Jyske etbank Erhverv, integrationsvejledning version 1.1 af Filformater og regler Grundlæggende virkemåde Økonomisystemet skal danne to filer: En datafil med betalingsinformationer En definitionsfil der fortæller hvordan datafilen er opbygget Brugeren udfører importen i Jyske etbank Erhverv under menupunktet: Økonomisystem, hvor placering og navne på filerne angi, og hvor der skal angi visse importparametre. Det er muligt at importere samtlige de betalingstyper brugeren alternativt kan indtaste direkte i skærmbillederne i Jyske etbank Erhverv. Al validering, minimumsfelter der skal udfyldes, kontrol på brugerfuldmagter osv., skal overholde nøjagtig samme regler, som hvis brugeren havde indtastet betalingerne manuelt i Jyske etbank Erhverv. Datafil Økonomisystemet skal danne en datafil med følgende karakteristika: Format ASCII, fast eller kommasepareret Datafilen er en almindelig tekstfil (ASCII), der enten kan være i fast eller kommasepareret format. Ved kommasepareret format gælder: Hvert felt adskilles med, Hvert felt omsluttes med Som decimaltals skilletegn kan bruges. eller, Eksempel: , adviseringstekst, , tekst Hvis ikke andet er angivet, følger kommasepareret format samme regler som fast format. Indhold En linie pr. betaling Data, længde og rækkefølge i den enkelte linie Fil navn/ efternavn (ekstens ion) Datafilen indeholder et antal linier med hver sin betaling. Der benyttes ikke start- eller slutrecords, sektionsinddeling eller lign.. De enkelte linier indeholder datafelter om en betaling som specificeret i den tilhørende definitionsfil. I datafilen må der gerne forekomme felter der ikke benyttes ved importen, blot dette er specificeret i definitionsfilen. Hver enkelt betaling fylder en linie. Linien afsluttes altid med vognretur (ASCII (13)) + Linefeed (ASCII (10)) Det skal specificeres i en definitionsfil: Hvilke felter der findes i datafilen Hvor meget feltet fylder i datafilen (antal ) Hvilken rækkefølge felterne kommer i datafilen Datafilen må bære et valgfrit filnavn/efternavn. Der kan også benyttes lange filnavne. Det er dog altid en god ide at benytte sigende filnavne/efternavne, fx kreditorer.dat 3

4 Jyske etbank Erhverv, integrationsvejledning version 1.1 af Filformater og regler Datafil fortsat Datafelter og typer Datafilen indeholder et antal linier med hver sin betaling. Hver betaling består af et antal felter med et dataindhold, der er udfyldt og formateret afhængig af felttypen. Der findes følgende felttyper og formatregler: Felttype D = Dato Formatregler DDMMÅÅ DDMMÅÅÅÅ ÅÅMMDD ÅÅÅÅMMDD DDsMMsÅÅ DDsMMsÅÅÅÅ ÅåsMMsDD ÅÅÅÅsMMsDD Hvor s er et vilkårlig skilletegn. Brugeren indtaster det anvendte datoformat A = Alfanumerisk Tal, bogstaver, specialtegn og blanke må benyttes. I en kommasepareret fil må anførselstegn ikke benyttes i feltindholdet. Evt. foran/bagvedstillede blanke fjernes automatisk af importprogrammet. D = Decimaltal/ umerisk Kun tal 0-9 må benyttes. I Recordlayout for betalingstype er specificeret hvor mange decimaler de enkelte felter må indeholde. Ved fast format indtaster brugeren det valgte antal decimaler når importen igangsættes. Ved kommasepareret format angi decimalseparator Der bruges ikke tusindtalsseparator, dvs. tusind kroner angi som 1000, ikke Foranstillede 0 er og foran/ bagvedstillede blanke fjernes automatisk af importprogrammet. 4

5 Jyske etbank Erhverv, integrationsvejledning version 1.1 af Filformater og regler Definitionsfil Økonomisystemet skal danne en definitionsfil, der fortæller hvad indholdet er i datafilen. Definitionsfilen har følgende karakteristika: Format Indhold Definitionsfilen er en almindelig tekstfil (ASCII) i fast format. Definitionsfilen indeholder et antal linier med hver sin specifikation af: Hvilket felt der findes i datafilen Hvor meget feltet fylder i datafilen (antal ) Hvilken rækkefølge feltet kommer i datafilen Der benyttes ikke start- eller slutrecords, sektionsinddeling eller lign. En linie pr. feltspecifikation Hvordan specificeres feltnavne og længde Hver enkelt feltspecifikation fylder en linie. Linien afsluttes altid med vognretur (ASCII (13)) + Linefeed (ASCII (10)) Feltnavn Længde Angi præcis som feltnavnet er opført i afsnit: Recordlayout for betalingstype Angi som maksimalt den længde der er opført i afsnit: Recordlayout for betalingstype Rækkefølge I definitionsfilen kan man bl.a. se i hvilken rækkefølge felterne kommer i datafilen. Jyske etbank Erhverv stiller ikke krav om en bestemt rækkefølge på felterne. Felter der Ikke bruges Hvis datafilen indeholder felter der ikke skal eller kan bruges ved importen, skal det angi i definitionsfilen. Det sker ved at angive et for importprogrammet ukendt feltnavn (fx dummy, OverSpring, BrugesIkke eller noget helt andet) efterfulgt af en længdeangivelse (antal ). Minimum Datafilen skal minimum indeholde et vist antal felter. Det svarer til hvad brugeren alternativt kan indtaste direkte i skærmbillederne i Jyske etbank Erhverv. Minimumskrav og standardværdier findes i afsnit: Recordlayout for betalingstype 5

6 Jyske etbank Erhverv, integrationsvejledning version 1.1 af Filformater og regler Definitionsfil fortsat Hvordan specificeres feltnavne og længde fortsat Eksempel En simpel definitionsfil kan se sådan ud: Beloeb 15 TilKontor 20 FraKontor 11 Denne definitionsfil beskriver at datafilen indeholder et beløbsfelt på 15, modtagers kontonr. på 20 og afsenders kontonr. på 11. Fil navn/ efternavn (ekstens ion) Definitionsfilen må bære et valgfrit filnavn/efternavn. Der kan også benyttes lange filnavne. Det er dog altid en god ide at benytte sigende filnavne/efternavne, fx kreditorer.def Total-Betaling, ældre formater Det er muligt at benytte filformatet fra Jyske Banks hidtidige office banking system: Total-Betaling. Det er uden videre muligt at importere de samme filer som Total-Betaling kunne håndtere, ind i Jyske etbank Erhverv. Dette gælder således også Concorde løn fil (gl. format). Se mere om hvordan under afsnit 14: Udførelse af importen 6

7 Jyske etbank Erhverv, integrationsvejledning version 1.1 af Forklaring til efterfølgende Recordlayout Feltnavn Attributnavnet som det nøjagtigt skal optræde i datafilen. Det er uden betydning: om navnet optræder med små eller store typer i hvilken rækkefølge felterne kommer i datafilen (specificeres i definitionsfilen) Se nærmere om data- og definitionsfiler i afsnit 2: Filformater og regler Type Datatypen for den pågældende attribut: A (Alfanumerisk), D (Decimaltal/umerisk), D (Dato). Antal Max. antal for feltet. I nogle tilfælde er det også min. antal, fx er et Jyske Bank kontonr. altid 11 lang. Mht. regler om højre/venstre stilning, blanke, foran/bagved stillede 0 er mv., se nærmere i afsnit 2: Filformater og regler Feltbeskrivelse ærmere definition af hvad feltet må indeholde, defaultværdier, gyldige værdier, og visse sammenhænge mellem felter. Feltbeskrivelsen er ikke en forklaring af den forretningsmæssige betydning af udfyldelsen af de enkelte felter. Hvis der er behov for det, henvises til Jyske Bank. Se nærmere i afsnit 1: Indledning J/ Et J betyder at feltet skal medtages i en datafil. Et betyder at feltet ikke kræ i en importdatafil, enten fordi feltet automatisk udfyldes af systemet, eller fordi feltet overhovedet ikke kræ udfyldt for den pågældende betalingstype. Hvis du specificerer et givent felt i en definitionsfil, så skal feltet også medtages i datafilen med en eller anden værdi. Hvis et felt har sammenhæng med andre felter kan der alligevel være tilfælde hvor feltet skal udfyldes. Det er nærmere beskrevet i feltbeskrivelsen. 7

8 Jyske etbank Erhverv, integrationsvejledning version 1.1 af Recordlayout for betalingstype: Bank Danmark Ordretype D 3 Betalingens typenummer. Behø kun når der er flere forskellige betalingstyper i samme datafil Modtagerlinie1 A 35 Modtagers navn og adresse Modtagerlinie2 A 35 Modtagers navn og adresse Modtagerlinie3 A 35 Modtagers navn og adresse Modtagerlinie4 A 35 Modtagers navn og adresse 8

9 Jyske etbank Erhverv, integrationsvejledning version 1.1 af Recordlayout for betalingstype: Bank Danmark ModtagerLandId A 2 ISO landekoden. Def.: DK AF Afghanistan AL Albanien AQ Antarktis DZ Algeriet AS Samoa AD Andorra AO Angola AG Antigua og Barbuda AZ Aserbajdsjan AR Argentina AU Australien AT Østrig BS Bahamas BH Bahrain BD Bangladesh AM Armenien BB Barbados BE Belgien BM Bermuda BT Bhutan BO Bolivia BA Bosnien-Hercegovina BW Botswana BV Bouvet Island BR Brasilien BZ Belize IO Vestindien (Britisk) SB Solomon Islands VG Jomfruøerne,(British) B Brunei Darussalam BG Bulgarien MM Myanmar BI Burundi BY Hviderusland KH Cambodia CM Cameroun CA Canada CV Cape Verde KY Cayman Islands CF Centralafrikansk Rep. LK Sri Lanka TD Tchad CL Chile C Kina TW Taiwan CX Juleøen CC Cocos Islands CO Colombia KM Comoros CG Congo ZR Zaire CK Cook Islands CR Costa Rica CU Cuba CY Cypern BJ Benin DK Danmark DM Dominica DO Dominikanske Republik EC Ecuador SV El Salvador GQ Ækvatorialguinea ET Etiopien ER Eritrea EE Estland FO Færøerne FK Falklandsøerne FJ Fiji FI Finland FR Frankrig GF Fransk Guyana PF Polynesien, Fransk TF French Southern Ter DJ Djibouti GA Gabon GE Georgien GM Gambia DE Tyskland GH Ghana GI Gibraltar KI Kiribati GR Grækenland GL Grønland GD Grenada GP Guadaloupe GU Guam GT Guatemala G Guinea, Rep. GY Guyana HT Haiti HM Heard and Mc Donalds Is VA Vatikanstaten H Honduras HK Hong Kong HU Ungarn IS Island I Indien ID Indonesien IR Iran IQ Irak IE Irland IL Israel IT Italien CI Elfenbenskysten JM Jamaica JP Japan KZ Kasakhstan JO Jordan KE Kenya KP ordkorea KR Sydkorea KW Kuwait KG Kirgishstan LA Laos LB Libanon LS Lesotho LV Letland LR Liberia LY Libyen LI Liechtenstein LT Litauen LU Luxembourg MO Macao MG Madagascar MW Malawi MY Malaysia MV Maldiverne ML Mali MT Malta MQ Martinique MR Mauritanien MU Mauritius MX Mexico MC Monaco M Mongoliet MD Moldavien MS Montserrat MA Marokko MZ Mozambique OM Oman A amibia R auru P epal L Holland A Hollandsk Vestindien AW Aruba T eutral Zone C y Caledonien VU Vanuatu Z ew Zealand I icaragua E iger G igeria U iue F orfolk Island O orge MP orthern Mariana Islands UM Panama-Kanalzonen FM Mikronesien MH Marshalløerne PW Palau PK Pakistan PA Panama PG Papua ew Guinea PY Paraguay PE Peru PH Filippinerne P Pitcairn PL Polen PT Portugal GW Guinea-Bissau TP Timor PR Puerto Rico QA Qatar RE Reunion RO Rumænien RU Rusland RW Rwanda SH St. Helena K Saint Kitts-evis AI Anguilla LC St. Lucia PM St. Pierre and Miquelon VC St. Vincent SM San Marino ST Sao Tome & Principe SA Saudi-Arabien S Senegal SC Seychelle rne SL Sierra Leone SG Singapore V Vietnam SO Somalia ZA Sydafrika ZW Zimbabwe ES Spanien EH Western Sahara SD Sudan SR Suriname SJ Svalbard & Jan Mayen SZ Swaziland SE Sverige CH Schweiz SY Syrien TJ Tadsjikistan TH Thailand TG Togo TK Tokelau TO Tonga TT Trinidad og Tobago AE Forenede Emirater T Tunesien TR Tyrkiet TM Turkmenistan TC Turks og Caicos Islands TV Tuvalu UG Uganda UA Ukraine MK Makedonien EG Egypten GB England TZ Tanzania US U.S.A. VI Jomfruøerne,(U.S.A.) BF Burkina Faso UY Uruguay UZ Uzbekistan VE Venezuela WF Wallis og Futuna Island WS Vest-Samoa YE Yemen YU Jugoslavien ZM Zambia HR Kroatien SI Slovenien CZ Tjekkiet SK Slovakiet 9

10 Jyske etbank Erhverv, integrationsvejledning version 1.1 af Recordlayout for betalingstype: Bank Danmark TilKontor A 20 Modtagers reg./kontonr.. Hvis der angi en konto man er koncernforbundet til, ændres typen automatisk ved importen til en type: Flytning ml. egne konti i JB Betalingsdato D 10 Dato hvor betalingen ekspederes af Jyske Bank. Def.: DDsMMsÅÅÅÅ J DDMMÅÅ DDMMÅÅÅÅ ÅÅMMDD ÅÅÅÅMMDD DDsMMsÅÅ DDsMMsÅÅÅÅ ÅåsMMsDD ÅÅÅÅsMMsDD Beloeb D 15,4 Beløb som skal betales. J Tal 0-9. Af de 15 kan 4 anvendes til decimaler. Ved kommasepareret format angi decimalseparator angi som 1000, ikke ValutaID A 3 Valuta som beløb skal betales i. Def.: DKK DKK Danske kroner EUR Euro FraKontor A 11 Den konto i Jyske Bank der betales fra J DebetTekst A 35 Tekst på eget kontoudtog (dvs. på fra kontoen) AdvisTekst A 1435 Individuel tekst til beløbsmodtager Kreditorr A 35 Typisk det faste kundenummer hos kreditor DokumentReference A 35 Typisk fakturanummer på den regning der ønskes betalt Advisering A 1 Hvornår beløbsmodtager skal adviseres. Def.: A A=Almindelig. Beløbsmodtager adviseres efter den aftale han har med eget pengeinstitut. S=Straks (mod gebyr). Jyske Bank beder beløbsmodtagers pengeinstitut om at advisere beløbsmodtager straks 10

11 Jyske etbank Erhverv, integrationsvejledning version 1.1 af Recordlayout for betalingstype: Bank Danmark BetalingsformaalId A 4 Anmeldelseskode. Def.: blank a100 Overførsler til/fra egen konto i udlandet b100 Indenlandske betalinger c100 etting. Bruges kun efter aftale m. ationalbanken d100 Særaftaler i øvrigt h L-indberetteres overførsler til/fra egen konto i Overførsler til/fra andres konti i udlandet j Flere betalingsfo rmål k Tilbageførsler 1 Varer, der passerer dansk toldgrænse 1100 Skibe og flydende boreplatforme 1200 Fly og flydele 1300 Returvarer 1800 Andre varer 2 Varer, der ikke passerer dansk toldgrænse 2100 Transithandel køb og videresalg 2200 Køb og salg af leasingaktiver 2300 Køb/salg af skibe, flydende boreplatforme og fly 2400 Proviantering mv Køb og salg af andre varer 3 Tjenester 3110 Rejser 3121 Passagerer med skib 3122 Gods med skib 3123 Hjælpetjenester i forbindelse med skibstransport 3131 Passagerer med fly 3132 Gods med fly 3133 Hjælpetjenester ifm. Flytransport 3141 Passagerer med bus 3142 Gods med lastbil 3143 Hjælpetjenester ifm. Vejtransport 3150 Transport med jernbane 3161 Transport gennem rørledninger af olie og gas 3162 Transport af elektricitet 3180 Anden transport 3211 Fragtforsikring præmiebetalinger 3212 Anden direkte skadesforsikring end fragtforsikring 3213 Genforsikring præmiebetaling 3221 Erstatninger fragtforsikring 3222 Erstatninger anden direkte skadesforsikring 3223 Erstatninger genforsikring 3310 Bygge- og anlægsarbejder i udlandet 3320 Bygge- og anlægsarbejder i Danmark 3410 Finansiel leasing 3420 Operationel leasing 3511 Repearation af varer 3512 Forarbejdning af varer 3513 Arbejdsindkomster 3520 Brug af rettigheder (patentafgifter o.lign.) 3531 Post- og kurertjenester 3532 Telekommunik ationstjenester 3533 Computer- og informationstjenester 3534 Finansielle serviceydelser 3535 Varemægling og andre handelsrelaterede ydelser 3536 Audiovisuelle serviceydelser - bl.a. underholdning 3541 Teknisk rådgivning samt forskning og udvikling 3548 Anden rådgivning - liberale erhverv 3550 Kulturelle tjen esteydelser 3560 Diplomatiske overførsler 4 Renter og udbytter 4110 Udbytter - direkte intering 4120 Driftstilskud direkte intering 4130 Renter af koncernlån - direkte intering 4210 Aktieudbytter 4221 Kuponrenter af danske obligationer 4222 Kuponrenter af udenlandske obligationer 4223 Kuponrenter af danske pengemarked spapirer 4224 Kuponrenter af udenlandske pengemarkedspapirer 4231 Vedhængende rentebetalinger af danske obligationer 4232 Vedhængende rentebetalinger af udl. Obligationer 4233 Vedhængende renter af danske pengemarkedspapirer 4234 Vedhængende renter af udl. Pengemarkedspapirer 4310 Renteindtægter af udlån og indskud i udlandet 4320 Renteudgifter på lån og indskud fra udlandet 5 Andre løbende betalinger 5110 Betalinger til/fra EU 5120 Internationalt hjælpearbejde 5130 Momsbetalinger/momsrefusion 5140 Skattebetalinger/skatterefusioner 5150 Arv 5180 Øvrige ensidige betalinger 5210 Kontorhold ifm. repræsentationskontorer 5280 Andre løbende betalinger 6 Direkte interinger Indlændinges intering i udlandet 6112 Udlændinges intering i Danmark 6121 Indlændinges salg af intering i udlandet 6122 Udlændinges salg af intering i Danmark 6131 Køb af ejerandele i moderselskab i udlandet 6132 Køb af ejerandele i moderselskab i Danmark 6141 Salg af ejerandele i moderselskab i udlandet 6142 Salg af ejerandele i moderselskab i Danmark 6211 Koncernlån ydet til udlænding undtagen modervirk Koncernlån optaget hos udlænding -ej datterselskab 6221 Indfrielse/afdrag på lån ydet til udlænding 6222 Indfrielse/afdrag på lån optaget hos udlænding 6231 Dattervirksomheders lån ydet til modervirk. i udl Modervirk. lån optaget hos dattervirk. i udlandet 6241 Indfrielse/afdrag på lån ydet til modervirk. i udl 6242 Indfrielse/afdrag på lån fra dattervirk. i udland 6311 Indlændinges køb/salg af fast ejendom i u dlandet 6312 Udlændinges køb/salg af fast ejendom i Danmark 6321 Indlændinges køb/salg af jord i udlandet 6322 Udlændinges køb/salg af jord i Danmark 7 Porteføljeinteringer 7000 Udenlandske aktier 7100 Udenlandske obligationer 7200 Udenlandske pengemarkedspapirer 7530 Danske aktier - udstedt af pengeinstitutter 7540 Danske aktier - udstedt af realkreditinstitutter 7550 Danske aktier - udstedt af øvrige MFI"ere 7560 Danske aktier - udstedt af øvr. fin. Institutioner 7570 Danske aktier - udstedt af forsikring/pension 7580 Danske aktier - udstedt af øvr. private virk Danske obl. - udstedt af den danske stat 7620 Danske obl. - udstedt af kommuner, ATP og lign Danske obl. - udstedt af pengeinstitutter 7640 Danske obl. - udstedt af realkreditinstitutter 7650 Danske obl. - udstedt af øvrige MFI"ere 7660 Danske obl. - udstedt af øvr. fin. institutioner 7670 Danske obl. - udstedt af forsikring/pension 7680 Danske obl. - udstedt af øvrige private virk Danske obl. - udstedt af privatpersoner 7710 Danske PM - udstedt af den danske stat 7720 Danske PM - udstedt af kommuner, ATP o.lign Danske PM - udstedt af pengeinstitutter 7740 Danske PM - udstedt af realkreditinstitutter 7750 Danske PM - udstedt af øvrige MFI"ere 7760 Danske PM - udstedt af øvr. fin. institutioner 7770 Danske PM - udstedt af forsikring/pension 7780 Danske PM - udstedt af øvrige private virk Danske PM - udstedt af privatpersoner 8 Lån 8110 Lån ydet til udlænding 8120 Lån optaget hos udlænding 8210 Indfrielse/afdrag på lån ydet til udlænding 8220 Indfrielse/afdrag på lån optaget hos udlænding 9 Andre finansielle betalinger 9111 Marginindskud i udlandet 9112 Marginindskud i Danmark 9121 Afvikling af marginindskud i udlandet 9122 Afvikling af marginindskud i Danmark 9210 Swaps og FRA"s 9220 Øvrige finansielle derivater 9311 Indskud i udlandet (Reverse) 9321 Afvikling af indskud i udlandet (Reverse) 9411 Andre indskud i udlandet 9412 Andre indskud i Danmark 9421 Afvikling af indskud i udlandet 9422 Afvikling af indskud i Danmark 9511 Præmiebetalinger til livsforsikring uden opsparing 9512 Præmiebetalinger til livsforsikring med opsparing 9521 Erstatninger fra livsforsikring uden opsparing 9522 Erstatninger fra livsforsikring med opsparing 9600 Køb/salg af patenter mv Køb/salg af goodwill 9811 Etablering af andre tilgodehavender i udlandet 9812 Etablering af anden gæld til udlandet 9821 Afvikling af andre tilgodehavender i udlandet 9822 Afvikling af anden gæld til udlandet 11

12 Jyske etbank Erhverv, integrationsvejledning version 1.1 af Recordlayout for betalingstype: Bank Danmark BetalingsformaalMMYYYY A 6 Hvornår er (eller forventes) en vare im- eller eksporteret. Feltet skal udfyldes ved formålskoder der begynder med 1 (Varer, der passerer dansk toldgrænse). MMÅÅÅÅ fx = maj 2000 BetalingsformaalTekst A 140 Uddybende beskrivelse af betalingsformål. Anvendes hvis anmeldelseskoden (BetalingsformaalId) kun består af et ciffer Del1Beloeb D 15,4 Det beløb der skal betales kan deles i 3 delbeløb, som hver for sig kan afregnes via markedskurs, terminskurs eller aftalekurs. Vælges der ikke nogle delbeløb sker afregningen via feltet restbeløb. Tal 0-9. Af de 15 kan 4 anvendes til decimaler. Ved kommasepareret format angi decimalseparator angi som 1000, ikke Del1Kode A 1 Kurs afregning kan ske enten til markedskurs, terminskurs eller aftalekurs. Terminskurs og aftalekurs kun hvis der er indgået en aftale med banken. Markedskurs og aftalekurs kan kun forekomme 1 gang hver. Feltet skal udfyldes hvis del1beloeb er udfyldt. Def.: M M=Markedskurs T=Terminskurs A=Aftalekurs Del1Kurs D 12,6 Den kurs del1beloeb afregnes til. Feltet skal udfyldes hvis del1beloeb er udfyldt. Tal 0-9. Af de 15 kan 4 anvendes til decimaler. Ved kommasepareret format angi decimalseparator angi som 1000, ikke

13 Jyske etbank Erhverv, integrationsvejledning version 1.1 af Recordlayout for betalingstype: Bank Danmark Del1Terminsnr A 7 ummer på terminsforretning som del1beloeb afregnes til. Del2Beloeb D 15,4 Det beløb der skal betales kan deles i 3 delbeløb, som hver for sig kan afregnes via markedskurs, terminskurs eller aftalekurs. Vælges der ikke nogle delbeløb sker afregningen via feltet restbeløb. Tal 0-9. Af de 15 kan 4 anvendes til decimaler. Ved kommasepareret format angi decimalseparator angi som 1000, ikke Del2Kode A 1 Kurs afregning kan ske enten til markedskurs, terminskurs eller aftalekurs. Terminskurs og aftalekurs kun hvis der er indgået en aftale med banken. Markedskurs og aftalekurs kan kun forekomme 1 gang hver. Feltet skal udfyldes hvis del2beloeb er udfyldt. Def.: M M=Markedskurs T=Terminskurs A=Aftalekurs Del2Kurs D 12,6 Den kurs del2beloeb afregnes til. Feltet skal udfyldes hvis del2beloeb er udfyldt. Tal 0-9. Af de 15 kan 4 anvendes til decimaler. Ved kommasepareret format angi decimalseparator angi som 1000, ikke Del2Terminsnr A 7 ummer på terminsforretning som del2beloeb afregnes til. Feltet skal udfyldes hvis del2beloeb udfyldes. 13

14 Jyske etbank Erhverv, integrationsvejledning version 1.1 af Recordlayout for betalingstype: Bank Danmark RestKode A 1 Kurs afregning kan ske enten til markedskurs, terminskurs eller aftalekurs. Terminskurs og aftalekurs kun hvis der er indgået en aftale med banken. Markedskurs og aftalekurs kan kun forekomme 1 gang hver. Selve Restbeløb kalkuleres altid automatisk udfra det totale beløb der skal betales, med fradrag af evt. del1 og del2 beløb. Def.: M M=Markedskurs T=Terminskurs A=Aftalekurs RestKurs D 12,6 Den kurs Restbeløb afregnes til. Feltet skal udfyldes hvis restkode udfyldes Def.: sidst modtagne kurs fra Jyske Bank Tal 0-9. Af de 15 kan 4 anvendes til decimaler. Ved kommasepareret format angi decimalseparator angi som 1000, ikke RestTerminsnr A 7 ummer på terminsforretning som restbeløb afregnes til. Feltet skal udfyldes hvis restkode udfyldes BetalingsRef A 20 Betalingsafsenders identifikation af betalingen. Kan anvendes til senere at finde betalingen frem. Hvis den er udfyldt, vil den blive flyttet til egen kontoudtogstekst efterfulgt af DebetTekst. (i alt 35 kar.) 14

15 Jyske etbank Erhverv, integrationsvejledning version 1.1 af Recordlayout for betalingstype: Indbetalingskort Ordretype D 3 Betalingens typenummer. Behø kun når der er flere forskellige betalingstyper i samme datafil Modtagerlinie1 A 35 Modtagers navn og adresse Modtagerlinie2 A 35 Modtagers navn og adresse Modtagerlinie3 A 35 Modtagers navn og adresse Modtagerlinie4 A 35 Modtagers navn og adresse 15

16 Jyske etbank Erhverv, integrationsvejledning version 1.1 af Recordlayout for betalingstype: Indbetalingskort Betalingsdato D 10 Dato hvor betalingen ekspederes af Jyske Bank. Def.: DDsMMsÅÅÅÅ DDMMÅÅ DDMMÅÅÅÅ ÅÅMMDD ÅÅÅÅMMDD DdsMMsÅÅ DDsMMsÅÅÅÅ ÅåsMMsDD ÅÅÅÅsMMsDD Beloeb D 15,4 Beløb som skal betales. J Tal 0-9. Af de 15 kan 4 anvendes til decimaler. Ved kommasepareret format angi decimalseparator angi som 1000, ikke FraKontor A 11 Den konto i Jyske Bank der betales fra J DebetTekst A 35 Tekst på eget kontoudtog (dvs. på fra kontoen) Kortart A 2 Kortartstype som det fremgår af indbetalingskortet J 01 = girokort m/ advisering u/ betid 04 = girokort u/ advisering m/ betid 15 = girokort u/ advisering m/ betid 41 = girokort m/ advisering u/ betid 71 = indbetalingskort u/advisering m/betid 73 = indbetalingskort m/advisering u/betid 75 = indbetalingskort m/advisering m/betid TilBetalingsId A 19 Betalings-ID som det fremgår af indbetalingskortet. TilKreditorr 8 Kreditornr. Girokonto som det fremgår af indbetalingskortet. BetalingsRef A 20 Betalingsafsenders identifikation af betalingen. Kan anvendes til senere at finde betalingen frem. Hvis den er udfyldt, vil den blive flyttet til egen kontoudtogstekst efterfulgt af DebetTekst. (i alt 35 kar.) AdvisTekst A 1435 Individuel tekst til beløbsmodtager J J 16

17 Jyske etbank Erhverv, integrationsvejledning version 1.1 af Recordlayout for betalingstype: Bank Udland Ordretype D 3 Betalingens typenummer. Behø kun når der er flere forskellige betalingstyper i samme datafil Modtagerlinie1 A 35 Modtagers navn og adresse. Skal minimum udfyldes hvis det er en Økonomibetaling Modtagerlinie2 A 35 Modtagers navn og adresse Modtagerlinie3 A 35 Modtagers navn og adresse Modtagerlinie4 A 35 Modtagers navn og adresse Skabelonavn A 16 øgle på fast betalingsmodtager (stamdata) A Kan benyttes hvis begge betingelser er opfyldt: Betalingsmodtageren på forhånd er oprettet i den brugervendte del af programmet. De nødvendige data for denne betalingsmodtager er godkendt af Jyske Bank og klar til brug. Dvs. betalingsmodtagerens stamdata må ikke være under oprettelse/ændring eller være slettet. Faste betalingsmodtagere indeholder en række oplysninger, såsom beløbsmodtager og dennes bankforbindelse, som der gøres genbrug af hver gang skabelonnavnet benyttes. De eneste felter der kræ udfyldt er: Dato, beløb og hvad betalingen vedrører (meddelelse til betalingsmodtager). Andre felter kan benyttes, og vil så blive brugt ved den konkrete betaling. Men der vil i den forbindelse ikke ske ændring af betalingsmodtageren. 17

18 Jyske etbank Erhverv, integrationsvejledning version 1.1 af Recordlayout for betalingstype: Bank Udland ModtagerLandId A 2 ISO landekoden. Def.: DK AF Afghanistan AL Albanien AQ Antarktis DZ Algeriet AS Samoa AD Andorra AO Angola AG Antigua og Barbuda AZ Aserbajdsjan AR Argentina AU Australien AT Østrig BS Bahamas BH Bahrain BD Bangladesh AM Armenien BB Barbados BE Belgien BM Bermuda BT Bhutan BO Bolivia BA Bosnien-Hercegovina BW Botswana BV Bouvet Island BR Brasilien BZ Belize IO Vestindien (Britisk) SB Solomon Islands VG Jomfruøerne,(British) B Brunei Darussalam BG Bulgarien MM Myanmar BI Burundi BY Hviderusland KH Cambodia CM Cameroun CA Canada CV Cape Verde KY Cayman Islands CF Centralafrikansk Rep. LK Sri Lanka TD Tchad CL Chile C Kina TW Taiwan CX Juleøen CC Cocos Islands CO Colombia KM Comoros CG Congo ZR Zaire CK Cook Islands CR Costa Rica CU Cuba CY Cypern BJ Benin DK Danmark DM Dominica DO Dominikanske Republik EC Ecuador SV El Salvador GQ Ækvatorialguinea ET Etiopien ER Eritrea EE Estland FO Færøerne FK Falklandsøerne FJ Fiji FI Finland FR Frankrig GF Fransk Guyana PF Polynesien, Fransk TF French Southern Ter DJ Djibouti GA Gabon GE Georgien GM Gambia DE Tyskland GH Ghana GI Gibraltar KI Kiribati GR Grækenland GL Grønland GD Grenada GP Guadaloupe GU Guam GT Guatemala G Guinea, Rep. GY Guyana HT Haiti HM Heard and Mc Donalds Is VA Vatikanstaten H Honduras HK Hong Kong HU Ungarn IS Island I Indien ID Indonesien IR Iran IQ Irak IE Irland IL Israel IT Italien CI Elfenbenskysten JM Jamaica JP Japan KZ Kasakhstan JO Jordan KE Kenya KP ordkorea KR Sydkorea KW Kuwait KG Kirgishstan LA Laos LB Libanon LS Lesotho LV Letland LR Liberia LY Libyen LI Liechtenstein LT Litauen LU Luxembourg MO Macao MG Madagascar MW Malawi MY Malaysia MV Maldiverne ML Mali MT Malta MQ Martinique MR Mauritanien MU Mauritius MX Mexico MC Monaco M Mongoliet MD Moldavien MS Montserrat MA Marokko MZ Mozambique OM Oman A amibia R auru P epal L Holland A Hollandsk Vestindien AW Aruba T eutral Zone C y Caledonien VU Vanuatu Z ew Zealand I icaragua E iger G igeria U iue F orfolk Island O orge MP orthern Mariana Islands UM Panama-Kanalzonen FM Mikronesien MH Marshalløerne PW Palau PK Pakistan PA Panama PG Papua ew Guinea PY Paraguay PE Peru PH Filippinerne P Pitcairn PL Polen PT Portugal GW Guinea-Bissau TP Timor PR Puerto Rico QA Qatar RE Reunion RO Rumænien RU Rusland RW Rwanda SH St. Helena K Saint Kitts-evis AI Anguilla LC St. Lucia PM St. Pierre and Miquelon VC St. Vincent SM San Marino ST Sao Tome & Principe SA Saudi-Arabien S Senegal SC Seychelle rne SL Sierra Leone SG Singapore V Vietnam SO Somalia ZA Sydafrika ZW Zimbabwe ES Spanien EH Western Sahara SD Sudan SR Suriname SJ Svalbard & Jan Mayen SZ Swaziland SE Sverige CH Schweiz SY Syrien TJ Tadsjikistan TH Thailand TG Togo TK Tokelau TO Tonga TT Trinidad og Tobago AE Forenede Emirater T Tunesien TR Tyrkiet TM Turkmenistan TC Turks og Caicos Islands TV Tuvalu UG Uganda UA Ukraine MK Makedonien EG Egypten GB England TZ Tanzania US U.S.A. VI Jomfruøerne,(U.S.A.) BF Burkina Faso UY Uruguay UZ Uzbekistan VE Venezuela WF Wallis og Futuna Island WS Vest-Samoa YE Yemen YU Jugoslavien ZM Zambia HR Kroatien SI Slovenien CZ Tjekkiet SK Slovakiet 18

19 Jyske etbank Erhverv, integrationsvejledning version 1.1 af Recordlayout for betalingstype: Bank Udland ModtagerKontor A 34 Beløbsmodtagers kontonr./iba no. Hvis overførselstype = 'E' for Økonomibetaling skal modtagerkontonr udfyldes. International Bank Account umber er en international standard for kontoidentifikation. Ud fra nummeret er det muligt entydigt at identificere beløbsmodtagers konto, pengeinstitut og afdeling samt land. For Økonomibetalinger gælder et sæt særlige regler for kontonummer formater: Land Valuta Tegn Format Belgien England Finland Frankrig Holland Irland Italien orge Spanien Sverige Tyskland Østrig BEF GBP FIM FRF LG IEP ITL OK ESP SEK DEM ATS XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX X betyder et bogstav (minus æ.ø.å) 9 betyder et tal (0-9) Y betyder tal eller bogstav Kontakt Jyske Bank hvis der er tvivl om hvordan feltet skal udfyldes. Udfyldningen har stor betydning for om betalingen går korrekt på plads i udlandet. Betalingsdato D 10 Dato hvor betalingen ekspederes af Jyske Bank. Def.: DDsMMsÅÅÅÅ DDMMÅÅ DDMMÅÅÅÅ ÅÅMMDD ÅÅÅÅMMDD DdsMMsÅÅ DDsMMsÅÅÅÅ ÅåsMMsDD ÅÅÅÅsMMsDD 19

20 Jyske etbank Erhverv, integrationsvejledning version 1.1 af Recordlayout for betalingstype: Bank Udland Beloeb 15,4 Beløb som skal betales. J ValutaID A 3 Valuta (ISO koder) som beløb skal betales i. Def.: DKK Tal 0-9. Af de 15 kan 4 anvendes til decimaler. Ved kommasepareret format angi decimalseparator angi som 1000, ikke USD DOLLAR GBP POUD STERLIG DEM DEUTSCHE MARK SEK SWEDISH KROA OK ORWEGIA KROE FRF FRECH FRAC BEF BELGIA FRAC CHF SWISS FRAC LG ETHERLADS GUILDER ITL ITALIA LIRA FIM MARKKA ISK ICELAD KROA ATS ØSTRIGSKE SHILLIG ESP SPAISH PESETA PTE PORTUGUESE ESCUDO CAD CAADIA DOLLAR GRD DRACHMA YUM EW YUGOSLAVIA DIAR JPY YE AUD AUSTRALIA DOLLAR HKD HOG KOG DOLLAR SGD SIGAPORE DOLLAR CY YUA REMIBI MAD MOROCCA DIRHAM TD TUISIA DIAR IR IDIA RUPEE IEP IRISH POUD ZD EW ZEALAD DOLLAR LVL LATVIA LATS AD amibia Dollar THB BAHT MYR MALAYSIA RIGGIT BRL Brazilian Real CYP CYPRUS POUD SIT TOLAR SKK SLOVAK KORUA EUR EURO ZAR RAD SAR SAUDI RIYAL HUF FORITH MUR MAURITIUS RUPEE PKR PAKISTA RUPEE OMR RIAL OMAI ILS SHEKEL MX MEXICA PESO UGX Uganda Shilling AED UAE DIRHAM BDT Bangladesh Taka BGL LEV BHD BAHRAII DIAR BD BRUEI DOLLAR GTQ quetzal SDR Special Drawing rights ETB ethiopian birr HRK KUA DZD ALGERIA DIAR EGP EGYPTIA POUD GIP GIBRALTAR POUD RWF Rwanda Franc SCR SPEC CALL RIGHTS SPR SPECIAL PULLIG RIGHTS KES KEYA SHILLIG KWD KUWAITI DIAR LKR SRI LAKA RUPEE MTL MALTESE LIRA PL YE POLSKE ZLOTY QAR QATARI RIAL ROL LEU SSP DOLLAR SPT TALLAR TRL TURKISH LIRA TTD TRIIDAD AD TOBAGO DOLLAR VEB BOLIVAR XAF CFA FRAC BEAC TWD EW TAIWA DOLLAR PHP PHILIPPIE PESO IDR RUPIAH AFA SØRE VEIKKE KRW WO XOF CFA FRAC BCEAO FJD FIJI DOLLAR PYG PARAGUAY GUARAI ZWD ZIMBABWE DOLLAR UAH UKRAIA hryvnia RUB RUSSIA RUBLE CZK KORUA LTL LITHUAIA LITAS EEK kroone ARS ARGETIE PESO DIV DIVERSE (ITER) VAK VALUTAKASSE (ITER) DKK DAISH KROE FraKontor A 11 Den konto i Jyske Bank der betales fra J AdvisTekst A 140 Individuel tekst til beløbsmodtager Type A 1 Overførselstype. Har betydning for den valør afsender og modtager får på betalingen. Def.: =ormal H=Haster E=Økonomibetaling 20

PRISER I UDLANDET Priser gælder fra 23. februar 2015.

PRISER I UDLANDET Priser gælder fra 23. februar 2015. Afghanistan 3,95 11,45 11,45 14,00 10,14 10,00 2,50 100,00 Albanien 3,95 7,95 7,95 14,00 3,88 6,00 2,50 60,00 Algeriet 3,95 11,45 11,45 14,00 10,14 10,00 2,50 100,00 Andorra 3,95 7,95 7,95 14,00 3,88 6,00

Læs mere

PRISER I UDLANDET 3Business Priser gælder fra 23. februar 2015.

PRISER I UDLANDET 3Business Priser gælder fra 23. februar 2015. samtaler Afghanistan 3,16 9,16 9,16 11,20 8,11 8,00 2,00 80,00 Albanien 3,16 6,36 6,36 11,20 3,10 4,80 2,00 48,00 Algeriet 3,16 9,16 9,16 11,20 8,11 8,00 2,00 80,00 Andorra 3,16 6,36 6,36 11,20 3,10 4,80

Læs mere

Prisliste OiSTER - Samtaler og SMS i udlandet

Prisliste OiSTER - Samtaler og SMS i udlandet Prisliste OiSTER - Samtaler og SMS i udlandet Priserne er gældende fra 1. juli 2013 Alle priser i danske kroner inklusiv moms. * Visse operatører tager en ekstra afgift for samtaler i deres net i udlandet.

Læs mere

PRISER I UDLANDET For privatkunder Priser gælder fra 24. august 2015.

PRISER I UDLANDET For privatkunder Priser gælder fra 24. august 2015. Afghanistan 3,95 14,00 14,00 14,00 14,00 4,00 100,00 Albanien 3,95 9,15 9,15 14,00 5,15 4,00 75,00 Algeriet 3,95 14,00 14,00 14,00 14,00 4,00 100,00 Andorra 3,95 9,15 9,15 14,00 5,15 4,00 100,00 Angola

Læs mere

Her kan du hurtigt få et overblik over Tellio s gældende priser for Tellio Free og Tellio Plenty. Prisliste

Her kan du hurtigt få et overblik over Tellio s gældende priser for Tellio Free og Tellio Plenty. Prisliste Her kan du hurtigt få et overblik over Tellio s gældende priser for Tellio Free og Tellio Plenty. Prisliste Månedsabonnement Oprettelse Telefonadapter Opkald Danmark fastnet Danmark mobil Skandinavien,

Læs mere

PRISER FRA DANMARK TIL UDLANDET Priser gælder fra 1. Juli 2014.

PRISER FRA DANMARK TIL UDLANDET Priser gælder fra 1. Juli 2014. Afghanistan 6,50 10,00 2,50 Cameroun 6,50 10,00 2,50 Albanien 3,20 6,00 2,50 Canada 3,50 8,00 2,50 Algeriet 6,50 10,00 2,50 Caymanøerne 6,50 10,00 2,50 Amerikansk Samoa 6,50 10,00 2,50 Centralafrikanske

Læs mere

re-ports+ Integration mellem Nordea Finans og e-conomic

re-ports+ Integration mellem Nordea Finans og e-conomic Version 1.1 re-ports+ Integration mellem Nordea Finans og e-conomic Indhold Indledning... 2 Sådan kommer du i gang... 3 Sådan sender du fakturaer til Nordea... 6 Sådan modtager du filer fra Nordea... 9

Læs mere

Novums medlemsundersøgelse

Novums medlemsundersøgelse Novums medlemsundersøgelse (Completion rate: 100.) Hvad er dit køn? Kvinde Mand 7 28% Hvad er din alder? under 20 år mellem 20-35 år mellem 36-55 år over 55 33% 63% Oprindelsesland Afghanistan Albanien

Læs mere

Telias priser for fastnet privat

Telias priser for fastnet privat Februar 2014 Der tages forbehold for prisændringer og trykfejl 70937 Telias priser for fastnet privat Februar 2014 Kundeservice : 80 10 10 10 Besøg også: telia.dk Telia Altid Telia Fritid/Fritid Xtra Fastnet-abonnement

Læs mere

Overførsel til udlandet. Opbygning af kontonumre

Overførsel til udlandet. Opbygning af kontonumre Overførsel til udlandet Opbygning af kontonumre Andorra Ingen fælles kontostruktur ADXXBBBBBBBBCCCCCCCCCCCC landekoden AD Australien Ingen fælles kontostruktur AUNNNNNN N = BSB Code: Altid 6 cifre Belgien

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2009 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2009 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2009 for tjenesterejser 2008 Cirkulære af 16. december 2008 Perst. nr. 078-08 J.nr. 08-5411-6 Indholdsfortegnelse Cirkulære...3 Bilag 1. Transportgodtgørelse pr.

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2011 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2011 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2011 for tjenesterejser 2010 Cirkulære af 20. december 2010 Perst. nr. 049-10 J.nr. 10-5411-10 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære...5 Bilag 1. Transportgodtgørelse

Læs mere

Udlandspriser privat. Priser og zoner. Priser til udlandet, opkald fra Danmark

Udlandspriser privat. Priser og zoner. Priser til udlandet, opkald fra Danmark Udlandspriser privat Priser og zoner Telia har indført en prisstruktur, som gør det lettere at gennemskue prisen på opkald til og fra udlandet. Hver udlandsszone har en ensartet prisstruktur. Du betaler

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2013 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2013 for tjenesterejser Cirkulære af 20. december 2012 Modst.nr. 040-12 J.nr. 12-5411-18 Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2013 for tjenesterejser 2012 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære...5 Bilag 1. Transportgodtgørelse

Læs mere

25/25 Mbit Oprettelse 0 kr. Mindstepris 149 1) kr. 149 kr./md. 100/100 Mbit Oprettelse 0 kr. Mindstepris 299 1) kr. 299 kr./md.

25/25 Mbit Oprettelse 0 kr. Mindstepris 149 1) kr. 149 kr./md. 100/100 Mbit Oprettelse 0 kr. Mindstepris 299 1) kr. 299 kr./md. TILMELDINGSSKEMA Trin 1 Kundeinformation Udfyld venligst nedenstående med blokbogstaver Kirsten Kimers Gård Navn Adresse Postnr. By E-mail-adresse Fødselsdato Telefonnr. Trin 2 Bredbånd, Vælg hastighed

Læs mere

Det kongelige Fornyings-, administrasjonsog kirkedepartement PM 2012-23 Særavtale for reiser utenlands for statens regning nye satser

Det kongelige Fornyings-, administrasjonsog kirkedepartement PM 2012-23 Særavtale for reiser utenlands for statens regning nye satser Det kongelige Fornyings-, administrasjonsog kirkedepartement PM 2012-23 Særavtale for reiser utenlands for statens regning nye satser Dato: 17.12.2012 Til: Statsforvaltningen og Riksrevisjonen Gjelder:

Læs mere

PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden

PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden PR. 1. JANUAR 2014 Alle priser er i DKK. Prisen beregnes ud fra den vægt, der er højest af fysisk vægt og volumenvægt (faktureret vægt). Sådan

Læs mere

Betalinger via Unitel. Priser pr. 1. januar 2015

Betalinger via Unitel. Priser pr. 1. januar 2015 Betalinger via Unitel Priser pr. 1. januar 15 Om prislisten Prislisten indeholder priser for betalinger, der bestilles via Unitel. Alle priser er i danske kroner. For betalingskonti, der føres i andre

Læs mere

Formatbeskrivelse til ERH Bankens Erhvervsformat (BEC format) November 2010

Formatbeskrivelse til ERH Bankens Erhvervsformat (BEC format) November 2010 Formatbeskrivelse til ERH Bankens Erhvervsformat (BEC format) November 2010 Dette dokument er inddelt i 4 hovedområder: Beskrivelse af filformatet, kontonummerformater og datatyper. Betalingsformat for

Læs mere

Formatbeskrivelse til indlæsning af betalinger

Formatbeskrivelse til indlæsning af betalinger Formatbeskrivelse til indlæsning af betalinger - ERH Bankens Erhvervsformat (BEC) Udarbejdet af: BEC Gældende fra: 21. februar 2013 Version Udarbejdet af Dato 1.0 BEC Bankernes EDB Central 21. februar

Læs mere

Rejsekarantæneliste for bloddonorer udarbejdet af DSKI's Udvalg for Transfusionsoverførbare Infektioner. Version 2, ikrafttræden 1. juli 2015.

Rejsekarantæneliste for bloddonorer udarbejdet af DSKI's Udvalg for Transfusionsoverførbare Infektioner. Version 2, ikrafttræden 1. juli 2015. Karantæneliste RØD ORANGE GUL GRØN Ophold i området giver 6 måneders karantæne grundet risiko for malaria. Ophold i området giver 4 ugers karantæne hele året. Dette er grundet risiko for diverse importerede

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET DEN EUROPÆISKE UNIONS SAFA-PROGRAM. (EØS-relevant tekst) {SWD(2012) 38 final}

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET DEN EUROPÆISKE UNIONS SAFA-PROGRAM. (EØS-relevant tekst) {SWD(2012) 38 final} EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 7.3.2012 COM(2012) 91 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET DEN EUROPÆISKE UNIONS SAFA-PROGRAM (EØS-relevant tekst) {SWD(2012) 38 final} RAPPORT

Læs mere

Internationale betalinger Priser pr. 1. januar 2015 til privatkunder

Internationale betalinger Priser pr. 1. januar 2015 til privatkunder Internationale betalinger Priser pr. 1. januar 2015 til privatkunder Om prislisten Prislisten gælder for internationale betalingsydelser via filialer af Nordea Bank Danmark A/S (i det følgende kaldet Nordea

Læs mere

Internationale betalinger Priser pr. 1. januar 2015 til erhvervskunder

Internationale betalinger Priser pr. 1. januar 2015 til erhvervskunder Internationale betalinger Priser pr. 1. januar 2015 til erhvervskunder Om prislisten Prislisten gælder for internationale betalingsydelser via filialer af Nordea Bank Danmark A/S (i det følgende kaldet

Læs mere

HVORDAN BETALER DE? HVORDAN VILLE DE GERNE BETALE?

HVORDAN BETALER DE? HVORDAN VILLE DE GERNE BETALE? HVORDAN BETALER DE? HVORDAN VILLE DE GERNE BETALE? 2/09/2008-22/10/2008 Der er 329 svar ud af 329, der opfylder dine kriterier DELTAGELSE LAND DE - Tyskland 55 (16.7%) PL - Polen 41 (12.5%) DK - Danmark

Læs mere

"Alting bør gøres så enkelt som muligt, men heller ikke enklere." (A. Einstein)

Alting bør gøres så enkelt som muligt, men heller ikke enklere. (A. Einstein) As easy as that. 12345 "Alting bør gøres så enkelt som muligt, men heller ikke enklere." (A. Einstein) 12345 Lenze gør meget enklere. Tidens hurtige udvikling har mange udfordringer til os. I fremtiden

Læs mere

Statistik om udlandspensionister 2013

Statistik om udlandspensionister 2013 Statistik om udlandspensionister 2013 Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde 2,4 mia. kroner i 2013. I 2013 udbetalte IPOS (International Pension & Social

Læs mere

Vilkår for betalinger handel med udlandet

Vilkår for betalinger handel med udlandet Vilkår for betalinger handel med udlandet Her får du og din virksomhed overblik over de forskellige betalingsformer, du kan vælge imellem, når du handler med udlandet. Handel med udlandet dækker også over

Læs mere

Eksportudsigten februar 2015

Eksportudsigten februar 2015 Udenrigsministeriet Eksportrådet Eksportudsigten februar 2015 Realvækst i BNP og basisvareeksport, 2014-2016. Pct. og mia.kr. 2015 2016 Real BNP vækst Vækst i basisvareeksport, pct. Basisvækst mia.kr.

Læs mere

Generelle betingelser for betalinger til og fra udlandet.

Generelle betingelser for betalinger til og fra udlandet. Generelle betingelser for betalinger til og fra udlandet. Betalinger til udlandet Skal du betale et beløb til en person eller et firma i udlandet, er det naturligvis vigtigt, at betalingen gennemføres

Læs mere

Opsætning og afregning af moms og afgifter

Opsætning og afregning af moms og afgifter Opsætning og afregning af moms og afgifter I Mamut Stellar er det muligt at opsætte en momsafregning, hvor du enten kan vælge Manuel indberetning/ periodeaflæsning (beløbene flyttes IKKE til Momsafregningskontoen),

Læs mere

Undersøgelse af viden om globale forhold blandt 9. kl. Elever. Policy Advice/Timbuktu Fonden

Undersøgelse af viden om globale forhold blandt 9. kl. Elever. Policy Advice/Timbuktu Fonden t Undersøgelse af viden om globale forhold blandt 9. kl. Elever Policy Advice/Timbuktu Fonden 20. maj 2014 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Baggrund... 3 2.

Læs mere

HØRING OM BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING

HØRING OM BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING HØRING OM BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING 12/07/2007-31/08/2007 Deltagelse Angiv hvilket EU/EØS-land virksomheden ligger i DA - Danmark 66 (12.9%) PL - Polen 60 (11.7%) DE - Tyskland 59 (11.5%) NL - Nederlandene

Læs mere

Eksportudsigten maj 2014

Eksportudsigten maj 2014 Udenrigsministeriet Eksportrådet Eksportudsigten maj 2014 Eksportudsigten fra Eksportrådet, Udenrigsministeriet --- Real BNP-vækst --- --- Vækst i basisvareeksport --- Globalt 2,2% 2,9% 3,0% 1,7% 5,5%

Læs mere

Erhvervs- og Byggestyrelsen. Barrierer for dansk eksport af tjenesteydelser til EU og udvalgte vækstmarkeder

Erhvervs- og Byggestyrelsen. Barrierer for dansk eksport af tjenesteydelser til EU og udvalgte vækstmarkeder Erhvervs- og Byggestyrelsen Barrierer for dansk eksport af tjenesteydelser til EU og udvalgte vækstmarkeder Marts 2009 Erhvervs- og Byggestyrelsen Barrierer for dansk eksport af tjenesteydelser til EU

Læs mere

VM i fodbold 2014 i Brasilien

VM i fodbold 2014 i Brasilien VM i fodbold 2014 i Brasilien Spille betingelser og regler Pris Tusseklubben inviterer til deltagelse i en tipsdyst på VM turneringen 2014. Hvert spil koster kr. 100,- Indsættes på Tusseklubbens konto

Læs mere

Tillægsvejledning. for. danske private arbejdsgivere der beskæftiger lønmodtagere i udlandet

Tillægsvejledning. for. danske private arbejdsgivere der beskæftiger lønmodtagere i udlandet Tillægsvejledning for danske private arbejdsgivere der beskæftiger lønmodtagere i udlandet Indledning Denne vejledning er til danske private arbejdsgivere, der har ansatte i udlandet og på danske skibe.

Læs mere

Gebyroversigt. Kontogebyr. Udbetaling. Valuta. Gældende fra: 1. oktober 2013. Gebyr Min. Max. Frekvens

Gebyroversigt. Kontogebyr. Udbetaling. Valuta. Gældende fra: 1. oktober 2013. Gebyr Min. Max. Frekvens Kontogebyr Checkhæfte kontogebyr, uanset kontoform Kopi af kontoudskrifter og kundeuddata pr. stk 50 Udskrifter, fast bestilling på papir pr. stk. 12 Udskrifter, fast bestilling via e-boks pr. stk. 4 Udskrifter,

Læs mere

Priser og vilkår for udenlandske overførsler til og fra Danmark samt overførsler i anden valuta end DKK i Danmark erhverv

Priser og vilkår for udenlandske overførsler til og fra Danmark samt overførsler i anden valuta end DKK i Danmark erhverv Priser og vilkår for udenlandske overførsler til og fra Danmark samt overførsler i anden valuta end DKK i Danmark erhverv Gælder fra den 1. januar 2015 Indhold Generelt 1 Særligt om overførsler til udlandet

Læs mere

Gebyroversigt. Kontogebyr. Udbetaling. Valuta. Gældende fra: 1. maj 2015. Gebyr Min. Max. Frekvens

Gebyroversigt. Kontogebyr. Udbetaling. Valuta. Gældende fra: 1. maj 2015. Gebyr Min. Max. Frekvens Kontogebyr Kontogebyr - oprettelse 0 Kontogebyr løbende pr. måned 0 Kopi af kontoudskrifter og kundeuddata pr. stk 50 Udskrifter, fast bestilling på papir pr. stk. 12 Udskrifter, fast bestilling via e-boks

Læs mere

Recordbeskrivelser Indlæs April 2014. Jyske Netbank Erhverv Plus

Recordbeskrivelser Indlæs April 2014. Jyske Netbank Erhverv Plus Recordbeskrivelser Indlæs April 2014 Jyske Netbank Erhverv Plus Indledning... 3 Jyske Bank format... 3 Formatbeskrivelse... 4 af records med fast længde... 4 Betaling start (IB000000000000)... 6 Indenlandsk

Læs mere

ACP/CE/Bilag VI/da 1

ACP/CE/Bilag VI/da 1 BILAG VI LISTE OVER DE MINDST UDVIKLEDE AVS-STATER, AVS-INDLANDSSTATERNE OG AVS-ØSTATERNE Nedenstående lister indeholder navnene på henholdsvis de mindst udviklede AVS-stater, AVS-indlandsstaterne og AVS-østaterne.

Læs mere

Den mest robuste, holdbare og pålidelige sensor

Den mest robuste, holdbare og pålidelige sensor Den mest robuste, holdbare og pålidelige sensor FØDEVARESIKKER (ECOLAB) SALTVANDSRESISTENT SVEJSE IMMUN...er nu også svejseimmun! Poto : U.S. Navy - Brugen krænker ingen regler opstillet af U.S. Navy Serie

Læs mere

navigationssystemet i din Renault Opdater www.renault.dk *Inden 90 dage efter levering af din bil.

navigationssystemet i din Renault Opdater www.renault.dk *Inden 90 dage efter levering af din bil. OPDATERINGS- GUIDE TIL MEDIA NAV navigationssystemet i din Renault Opdater GRATIS! * www.renault.dk *Inden 90 dage efter levering af din bil. Velkommen til MEdia Nav! Tak for at du netop har anskaffet

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2014 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2014 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2014 for tjenesterejser 2013 Cirkulære af 20. december 2013 Modst.nr. 055-13 J.nr. 2013-1753-001 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære... 5 Bilag 1. Transportgodtgørelse

Læs mere

Priser og vilkår for udenlandske overførsler til og fra Danmark samt overførsler i anden valuta end DKK i Danmark forbrugere

Priser og vilkår for udenlandske overførsler til og fra Danmark samt overførsler i anden valuta end DKK i Danmark forbrugere Priser og vilkår for udenlandske overførsler til og fra Danmark samt overførsler i anden valuta end DKK i Danmark forbrugere Gælder fra den 1. januar 2015 Indhold Generelt 1 Særligt om overførsler til

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2015 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2015 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2015 for tjenesterejser 2014 Cirkulære af 18. december 2014 Modst. nr. 067-14 J.nr. 2014-1753-0003 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære... 5 Bilag 1. Transportgodtgørelse

Læs mere

INTERNATIONALE BØRNEBORTFØRELSER

INTERNATIONALE BØRNEBORTFØRELSER INTERNATIONALE BØRNEBORTFØRELSER OM HAAGERKONVENTIONEN - REGLER OG PROCEDURER NÅR ET BARN BLIVER BRAGT UD AF DANMARK AF DEN ENE FORÆLDER UDEN DEN ANDEN FORÆLDERS SAMTYKKE Denne folder I denne folder kan

Læs mere

Vilkår for udenlandske betalinger

Vilkår for udenlandske betalinger Vilkår for udenlandske betalinger Skal du foretage en betaling til udlandet? Eller skal du modtage en betaling fra udlandet? Her kan du læse om, hvad du skal gøre, hvis du skal overføre elle modtage penge

Læs mere

T I L L Æ G #2 T I L F O R S I K R I N G S A F T A L E M O D E L F L Y V N I N G D A N M A R K

T I L L Æ G #2 T I L F O R S I K R I N G S A F T A L E M O D E L F L Y V N I N G D A N M A R K T I L L Æ G #2 T I L F O R S I K R I N G S A F T A L E M O D E L F L Y V N I N G D A N M A R K FORSIKRINGSPOLICE POLICENR. 102827.1 (tillæg #2 til police nr. 102806.1) UM REFERENCE TYPE FORSIKRINGSTAGER

Læs mere

Corporate Netbank og Unitel. Betalinger i EDI/4 format Juni 2011

Corporate Netbank og Unitel. Betalinger i EDI/4 format Juni 2011 Corporate Netbank og Unitel Betalinger i EDI/4 format Juni 2011 Indhold 1. Indledning...3 2. Generel beskrivelse...4 2.1. Filnavne...4 2.2. Filopbygning...4 2.3. Formattype...4 2.4. Numeriske og alfanumeriske

Læs mere

Lokale, danske betalinger - Business Online

Lokale, danske betalinger - Business Online Lokale, danske betalinger - Business Online Side 1 af 8 Dette dokument beskriver, hvorledes du skal opbygge filer med kommaseparerede betalingsrecords. Filen skal indeholde en linie for hver betaling.

Læs mere

I denne rubrik anføres visummets territoriale gyldighed. Denne rubrik kan kun udfyldes på en af følgende måder:

I denne rubrik anføres visummets territoriale gyldighed. Denne rubrik kan kun udfyldes på en af følgende måder: BILAG 20 1 - UDFYLDNING AF VISUMMÆRKATEN 1. Felt til obligatoriske angivelser 1.1. Rubrikken "GYLDIGT TIL": I denne rubrik anføres visummets territoriale gyldighed. Denne rubrik kan kun udfyldes på en

Læs mere

Import i Portalbank 4.1

Import i Portalbank 4.1 Import i Portalbank 4.1 Generel information Importforskelle KaSel - Portalbank Beskrivelse af KaSel layoutformat Hvilke formater understøttes også? Version 1.0 Generel information Data fra fx. økonomisystemer

Læs mere

Du garanterer og forpligter dig til fuldt ud, at overholde nedenstående regler på alle tidspunkter, når produkter bruges i blanding:

Du garanterer og forpligter dig til fuldt ud, at overholde nedenstående regler på alle tidspunkter, når produkter bruges i blanding: TANK MIX S VILKÅR FOR BRUG OG ANSVARSAFSKRIVELSE Læs venligst disse vilkår omhyggeligt før brug, klik derefter på knappen "Jeg accepterer" nederst på siden for at angive, at du accepterer disse betingelser

Læs mere

Procedure for indrejsende studerende

Procedure for indrejsende studerende INFORMATION OM ERASMUS TRAINEESHIP TIL VIDENSKABELIGT PERSONALE Procedure for indrejsende studerende INTRODUKTION Med et Erasmus Traineeship får den studerende mulighed for at komme i praktik hos en afdeling

Læs mere

Mobilitet. når som helst, hvor som helst. Ring til følgende telefonnummer for at få hjælp i Danmark og i udlandet: + 45 70 20 18 58

Mobilitet. når som helst, hvor som helst. Ring til følgende telefonnummer for at få hjælp i Danmark og i udlandet: + 45 70 20 18 58 SEAT Vejhjælp SEAT Vejhjælp Service Mobilitet når som helst, hvor som helst Med SEAT Vejhjælp Service Mobilitet er du garanteret du garanteret fuld og pålidelig fuld og pålidelig vejhjælp uden vejhjælp

Læs mere

Generelle priser for betalingstjenester

Generelle priser for betalingstjenester Generelle priser for betalingstjenester Generelt Denne prisinformation indeholder generelle priser for betalingstjenester (i henhold til betalingstjenesteloven). Rentesatser og priser kan ændres af Jutlander

Læs mere

Analyse 29. januar 2014

Analyse 29. januar 2014 29. januar 2014 Ledighedsunderstøttelse af indvandrere fra nye EU-lande Af Neil Gallagher og Andreas Højbjerre Der har været en diskussion af, hvorvidt indvandrere fra de nye østeuropæiske EU-lande oftere

Læs mere

Lad jeres erhvervsrejser komme flyvende fra start

Lad jeres erhvervsrejser komme flyvende fra start Effektiv Travel Management Lad jeres erhvervsrejser komme flyvende fra start Synes du, det er besværligt at bestille erhvervsrejser? Bruger jeres virksomhed for lang tid på komplekse og krævende procedurer?

Læs mere

En brochure om humanitær bistand. Format: (210.00 x 148.00 mm); Date: Apr 11, 2008 11:42:46; Output Profile: CMYK ISO Uncoated

En brochure om humanitær bistand. Format: (210.00 x 148.00 mm); Date: Apr 11, 2008 11:42:46; Output Profile: CMYK ISO Uncoated Solidaritet. Ved du, hvad det er? En brochure om humanitær bistand Format: (210.00 x 148.00 mm); Date: Apr 11, 2008 11:42:46; Output Profile: CMYK ISO Uncoated Hej! Jeg er 9 år gammel, og jeg bor i Guldo,

Læs mere

Autohjælp. Betingelser

Autohjælp. Betingelser Autohjælp Betingelser Betingelser Auto-1 Gældende fra 01.09.2014 2 Betingelser for autohjælp GENERELT Det fremgår af din police, om din bilforsikring omfatter autohjælp. Betingelserne træder i kraft den

Læs mere

konsekvenser for erhvervslivet

konsekvenser for erhvervslivet Olieprisens fald 27. maj 15 Olieprisens fald konsekvenser for erhvervslivet Hovedbudskaber olieprisens fald Erhvervenes omsætning øges Konkurrenceevnen forværres Olie- og gasindustrien rammes negativt

Læs mere

Overførsler til udlandet

Overførsler til udlandet Danske Bank, Statens Betalinger Overførsler til udlandet Juli 2010 Side 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Krav til STP-betalinger indenfor EU:... 3 3 Krav til STP-betalinger udenfor EU:... 3 4 BIC (SWIFT)...

Læs mere

Lovlig indrejse og ophold i Danmark. Tanja Nordbirk Fuldmægtig i Udlændingestyrelsen

Lovlig indrejse og ophold i Danmark. Tanja Nordbirk Fuldmægtig i Udlændingestyrelsen Lovlig indrejse og ophold i Danmark Tanja Nordbirk Fuldmægtig i Udlændingestyrelsen Overblik Besøg (korttidsophold): Visum Visumfri EU-borgere (under 3 måneder) Opholdstilladelse: Arbejde Studie Au pair

Læs mere

En verden i stor forandring hvor finder væksten sted og hvilke konkurrencekrav og muligheder er der for de danske plastvirksomheder?

En verden i stor forandring hvor finder væksten sted og hvilke konkurrencekrav og muligheder er der for de danske plastvirksomheder? En verden i stor forandring hvor finder væksten sted og hvilke konkurrencekrav og muligheder er der for de danske plastvirksomheder? Plastindustrien Sprøjtestøbesektionens forårsmøde 29. marts 2011 V/

Læs mere

Nye priser for telefoni

Nye priser for telefoni Nye priser for telefoni juli 2007 Kære beboer Bredalsparken og Greenhusene har fået nye og bedre priser Fra den 25. september 2007 får du automatisk billigere telefontakster når du er tilmeldt til boligforeningens

Læs mere

Danmarks civile Hundeførerforening

Danmarks civile Hundeførerforening Gennemgang af kollektiv Forsikringsprogram 2012 1 DCH s forsikringsprogram: Erhvervsansvarsforsikring Lovpligtig Arbejdsskadeforsikring Hundeansvarsforsikring (Figurantdækning) Kollektiv Ulykkesforsikring

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0252 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0252 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0252 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt Udenrigsminister Lene Espersen Udenrigsministeriet Asiatisk Plads 2 1448 København K Lovafdelingen Dato: 9. maj 2011 Kontor:

Læs mere

Den samarbejdende virksomhed. - De danske forudsætninger

Den samarbejdende virksomhed. - De danske forudsætninger Den samarbejdende virksomhed - De danske forudsætninger LO s arbejdsmiljøpolitiske udvalg d. 6. december 2006 Peter Hasle, Niels Møller & Vibeke Andersen Arbejdsmiljøinstituttet Økonomi i EU Hvem lider

Læs mere

Telefoni igennem din Boligforening

Telefoni igennem din Boligforening Telefoni igennem din Boligforening 0806 Kære beboer Cirque leverer telefoni igennem din boligforenings netværk og er den fortrukne teleleverandør i din boligforening. Ved at tilmelde dig en telefonordning

Læs mere

Analyse 1. april 2014

Analyse 1. april 2014 1. april 2014 Mange udenlandske akademikere er overkvalificeret til deres job Af Kristian Thor Jakobsen Analysen ser nærmere på, hvor mange akademikere med forskellig oprindelse der formelt set er overkvalificeret

Læs mere

(Populærtitel: visumbekendtgørelsen)

(Populærtitel: visumbekendtgørelsen) Udlændingeafdelingen Dato: 19. august 2014 Kontor: Asyl- og Visumkontoret Sagsbeh: Pernille Bjørnholk Sagsnr.: 2014-961-0022 Dok.: 1231847 Bekendtgørelse om udlændinges adgang til Danmark på grundlag af

Læs mere

VI ER HER VI ER DER. Bliv erhvervspartner. og støt FLYGTNINGE i verdens brændpunkter

VI ER HER VI ER DER. Bliv erhvervspartner. og støt FLYGTNINGE i verdens brændpunkter Bliv erhvervspartner og støt FLYGTNINGE 2 og støt flygtninge HVORFOR BLIVE ERHVERVSPARTNER I DANSK FLYGTNINGEHJÆLP? Som erhvervspartner i Dansk Flygtningehjælp er jeres virksomhed med til at hjælpe børn

Læs mere

Erhvervsrejseforsikring Rejseforsikring til kortere erhvervsrejser

Erhvervsrejseforsikring Rejseforsikring til kortere erhvervsrejser Erhvervsrejseforsikring Rejseforsikring til kortere erhvervsrejser Bestil online på www.er.dk/erhverv Erhvervsrejseforsikring din sikkerhed, når du rejser i forbindelse med dit arbejde Hvorfor en erhvervsrejseforsikring?

Læs mere

Udviklingen i nøgletallene på asylområdet i de nordiske lande: Hvad viser de seneste tal?

Udviklingen i nøgletallene på asylområdet i de nordiske lande: Hvad viser de seneste tal? Udviklingen i nøgletallene på asylområdet i de nordiske lande: Hvad viser de seneste tal? Diskussionsoplæg til mødet i Nordisk Udlændingeudvalg, den 3. maj 25, Island (dagsordenspunkt 4) Asylansøgertallet

Læs mere

UPS Service- og prisguide 2012

UPS Service- og prisguide 2012 UPS Service- og prisguide 2012 For kunder i Danmark Gældende fra den 2. januar 2012 PRISER I DKK Logistik er den største styrke i vore dages virksomheder Opdag den nye logistik Logistik. Det drejer sig

Læs mere

Den finansielle sektors udfordringer Set fra bankerne

Den finansielle sektors udfordringer Set fra bankerne Den finansielle sektors udfordringer Set fra bankerne Videncenter for Økonomi og Finans Horsens d. 13. marts 2012 V. Niels Storm Stenbæk Punkter Danske bankers situation pt. Udfordringer Funding Presset

Læs mere

Analyse 19. marts 2014

Analyse 19. marts 2014 19. marts 2014 Børnepenge til personer, hvor børnene ikke opholder sig i Danmark Af Kristian Thor Jakobsen I dette notat ses nærmere på omfanget af udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande

Læs mere

Bredbånd: Afstanden mellem EU-landene med den højeste og laveste dækning mindskes

Bredbånd: Afstanden mellem EU-landene med den højeste og laveste dækning mindskes IP/08/1831 Bruxelles, 28. november 2008 Bredbånd: Afstanden mellem EU-landene med den højeste og laveste dækning mindskes Bredbåndsdækningen i Europa vokser fortsat fra 18,2 % i juli 2007 til 21,7 % i

Læs mere

GEOGRAFI UNDERVISNINGSMATERIALE

GEOGRAFI UNDERVISNINGSMATERIALE GEOGRAFI UNDERVISNINGSMATERIALE På Kaffeinfo.dk finder du information om kaffe, der kan bruges som baggrundsviden til opgaverne. Derudover skal du finde informationer på nettet eller biblioteket. God fornøjelse

Læs mere

Recordbeskrivelser kort. Office Banking/Netbank Erhverv ALM. BRAND BANK

Recordbeskrivelser kort. Office Banking/Netbank Erhverv ALM. BRAND BANK Recordbeskrivelser kort Office Banking/Netbank Erhverv ALM. BRAND BANK 03-06-2008 3. juni 2008 A-Z PI-systemer PCB - Rekordbeskrivelse - kildedok Indledning... 3 ALM. BRAND BANKs format... 3 Formatbeskrivelse...

Læs mere

Integration af DocuBizz og Helios

Integration af DocuBizz og Helios Integration af DocuBizz og Helios v. 0.2 Side 1 af 7 Integration af DocuBizz og Helios 1 Overordnet beskrivelse... 1 2 Format for de overførte data... 1 3 Overførsel af stamdata fra Helios til DocuBizz...

Læs mere

ٱ Arbejdstager ٱ Selvstændig erhvervsdrivende 1.1. Efternavn (1a)

ٱ Arbejdstager ٱ Selvstændig erhvervsdrivende 1.1. Efternavn (1a) DEN ADMINISTRATIVE KOMMISSION FOR VANDRENDE ARBEJDSTAGERES SOCIALE SIKRING Se vejledningen på side 4 E 411 (1) ADMODNING OM OPLYSNINGER VEDRØRENDE RET TIL FAMILIEYDELSER I DE MEDLEMSSTATER, HVOR FAMILIEMEDLEMMERNE

Læs mere

Vilkår for udenlandske betalinger

Vilkår for udenlandske betalinger Vilkår for udenlandske betalinger 1. Overførsler til udlandet Når der skal overføres et beløb til et pengeinstitut, et firma eller en person i udlandet, er det naturligvis afgørende, at betalingen gennemføres

Læs mere

Quantum View Manage Administratorvejledning

Quantum View Manage Administratorvejledning Januar 2010 2010 United Parcel Service of America, Inc. UPS, UPS varemærke og den brune farve er varemærker tilhørende United Parcel Service of America Inc. Alle rettigheder forbeholdes. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Hvordan får vi Danmark op i gear?

Hvordan får vi Danmark op i gear? MainTech 2013 15. maj 13 Hvordan får vi Danmark op i gear? Kent Damsgaard Underdirektør, DI Kan du få 500 kr. ud af en femmer? 2 Danske virksomheder har globale styrker Blandt de bedste til at levere i

Læs mere

Her er nogle oplysninger om os.

Her er nogle oplysninger om os. Holy Language Institute lærer dig hebraisk, sproget i Bibelen. Vi tilbyder et gratis fyrre lektioners video-kursus kaldet "Hebrew Quest", som du kan se på vores hjemmeside, www.holylanguage.com Vores gratis

Læs mere

Kvikguide til Online Banking ICM modul

Kvikguide til Online Banking ICM modul Kvikguide til Online Banking ICM modul Tyskland, Norge, Sverige, England og Polen. Har du spørgsmål så kontakt Sydbanks Hotline: Telefon: 74 37 25 10 Mail: hotline@sydbank.dk Sydbank Tyskland Overførsler

Læs mere

Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej

Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej Tillæg 12 til Roskilde Kommuneplan 2013 2.B.6 2.BT.4 0 500 m 500 Forord HVAD ER ET TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning.

Læs mere

Test din viden om verden!

Test din viden om verden! Test din viden om verden! STORBRITANNIEN SVAR: 1. Liverpool 2. London 3. Manchester Hvor stor en del af jordarealet anvendes til landbrug? 1. 24 % 2. 53 % 3. 78 % INDONESIEN 1. Bandung 2. Jakarta 3. Surabaya

Læs mere

Hovedresultater fra PISA 2009

Hovedresultater fra PISA 2009 Hovedresultater fra PISA 2009 Notatets opbygning Dette notat indeholder en oversigt over hovedresultater fra PISA 2009. Notatet indeholder desuden en kommentering af resultaterne i hvert fag på baggrund

Læs mere

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Europa-Kommissionens høring, GD MARKT Indledende bemærkning: Dette spørgeskema er udarbejdet af Generaldirektorat for Det Indre Marked og Tjenesteydelser for at

Læs mere

Skemaet er opdelt i to dele: DEL 1: ARBEJDE I ÉT LAND og DEL II: ARBEJDE I TO ELLER FLERE LANDE. E-mail adr.

Skemaet er opdelt i to dele: DEL 1: ARBEJDE I ÉT LAND og DEL II: ARBEJDE I TO ELLER FLERE LANDE. E-mail adr. Udbetaling Danmark April 2014 International Social Sikring ANSØGNINGSSKEMA TIL BRUG FOR AFGØRELSE OM SOCIAL SIKRING Jf. EF FORORDNING 883/2004 ved arbejde i EØS og/eller Schweiz SAMMEN MED SKEMAET SKAL

Læs mere

Vilkår for udenlandske betalinger

Vilkår for udenlandske betalinger Vilkår for udenlandske betalinger 1. Overførsler til udlandet Når der skal overføres et beløb til et pengeinstitut, et firma eller en person i udlandet, er det naturligvis afgørende, at betalingen gennemføres

Læs mere

DK_faa_momsen_100_210.qxp 16-01-2008 16:54 Side 1. Få momsen tilbage. hvis du er turist i Danmark og bor uden for EU

DK_faa_momsen_100_210.qxp 16-01-2008 16:54 Side 1. Få momsen tilbage. hvis du er turist i Danmark og bor uden for EU DK_faa_momsen_100_210.qxp 16-01-2008 16:54 Side 1 Få momsen tilbage hvis du er turist i Danmark og bor uden for EU JANUAR 2008 DK_faa_momsen_100_210.qxp 16-01-2008 16:54 Side 2 Hvem kan få momsen tilbage

Læs mere

m a n a g e m e n t o u t loo k 2 013 ManageMent outlook 2013

m a n a g e m e n t o u t loo k 2 013 ManageMent outlook 2013 Management outlook 2013 Forord I Dansk Erhverv er vi stolte over at kunne præsentere dette Management Outlook 2013. Ambitionen er at blive klogere på, hvad de strategiske udfordringer bliver i det kommende

Læs mere

Betingelser for overførsler til og fra udlandet

Betingelser for overførsler til og fra udlandet Betingelser for overførsler til og fra udlandet Udenlandske overførsler En udenlandsk overførsel foretages normalt via pengeinstitutternes elektroniske kommunikationssystem SWIFT. Du kan vælge mellem to

Læs mere

Betingelser for overførsler til og fra udlandet

Betingelser for overførsler til og fra udlandet Betingelser for overførsler til og fra udlandet Skal du overføre et beløb til et pengeinstitut, et firma eller en person i udlandet, er det naturligvis afgørende, at betalingen gennemføres til rette tid,

Læs mere

EØS-rEglErnE og dagpenge

EØS-rEglErnE og dagpenge EØS-reglerne og dagpenge Indhold 1. Kend dine muligheder 4 1.1 Rejs aldrig ud 4 1.2 Dine muligheder 4 1.3 Før du rejser 4 1.4 Fejlforsikring 4 2. Dagpenge under jobsøgning i et andet EØS-land 6 2.1 Ansøgning

Læs mere