Jyske Netbank Erhverv, integrationsvejledning version 1.1 af

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Jyske Netbank Erhverv, integrationsvejledning version 1.1 af 01.03.2001"

Transkript

1 Jyske etbank Erhverv, integrationsvejledning version 1.1 af Indledning...2 Formål og ide...2 Hvem henvender vejledningen sig til...2 Yderligere hjælp Filformater og regler...3 Grundlæggende virkemåde...3 Datafil...3 Datafil fortsat...4 Definitionsfil...5 Definitionsfil fortsat...6 Total-Betaling, ældre formater Forklaring til efterfølgende Recordlayout...7 Feltnavn...7 Type...7 Antal...7 Feltbeskrivelse...7 J/ Recordlayout for betalingstype: Bank Danmark Recordlayout for betalingstype: Indbetalingskort Recordlayout for betalingstype: Bank Udland Recordlayout for betalingstype: Betaling fra konto i udenlandsk PI Recordlayout for betalingstype: PBS Recordlayout for betalingstype: Løn Recordlayout for betalingstype: Flytning ml.egne konti i JB Recordlayout for betalingstype: Tøm konto i udenlandsk PI Recordlayout for betalingstype: Tøm girokonto Recordlayout for betalingstype: Betaling med check Udførelse af importen...59 Sti og navn Total-Betalingsformat Datoformat Total-Betalingsformat Antal decimaler Total-Betalingsformat Format Total-Betaling/concorde Importer Total-Betalingsformat avn på fil Jyske etbank Erhverv format Datoformat Jyske etbank Erhverv format Antal decimaler Jyske etbank Erhverv format Format Jyske etbank Erhverv, definitionsfil Importer Jyske etbank Erhverv format Flere typer betalinger i samme datafil...63 Flere slags betalinger i samme datafil Fælles definitionsfil Definitionsfil til Bank Danmark Definitionsfil til Indbetalingskort Datafilen Importen Eksempler...65 Definitionsfil til betalingstype Bank Danmark, eksempel Datafil til betalingstype Bank Danmark, eksempel Definitionsfil til betalingstype Indbetalingskort, eksempel Datafil til betalingstype Indbetalingskort, eksempel Fælles definitionsfil til betalingstyperne Bank Danmark og Indbetalingskort, eksempel Definitionsfil til betalingstype Bank Danmark, eksempel Definitionsfil til betalingstype Indbetalingskort, eksempel Fælles datafil til betalingstyperne Bank Danmark og Indbetalingskort, eksempel Definitionsfil til betalingstype Bank Udland, eksempel Datafil til betalingstype Bank Udland, eksempel Ændringer i forhold til foregående integrationsvejledning (1.0)...69 y betalingstype: Betaling med check yt felt på alle betalingstyper: betalingsref

2 Jyske etbank Erhverv, integrationsvejledning version 1.1 af Indledning Formål og ide Til Jyske etbank Erhverv kan du importere betalingsdata der allerede er født i virksomhedens eget EDB-system, typisk virksomhedens økonomisystem. Derved spares tid til genindtastning og fejlmuligheder undgås. Forudsætningen er, at økonomisystemet danner nogle nærmere specificerede data- og definitionsfiler. I resten af vejledningen omtales virksomhedens EDB-system / økonomisystem blot som: økonomisystemet. Vejledningen indeholder reglerne for denne import. Hvem henvender vejledningen sig til Først og fremmest er vejledningen tiltænkt EDB-leverandører, softwareudbydere, systemansvarlige m.fl., som udvikler en integrationsløsning til Jyske etbank Erhverv. Vejledningen kan også benyttes af kunder, som selv vil foretage en integration mellem eget økonomisystem og Jyske etbank Erhverv. Her vil et grundlæggende kendskab til EDB/filhåndtering være en fordel, idet der indgår tekniske og faglige udtryk i vejledningen. Yderligere hjælp Har du spørgsmål til vejledningen, eller har du behov for yderligere rådgivning, kan du kontakte: Jyske Bank Hotline, tlf Det er muligt at downloade denne vejledning fra Spørgsmål om virksomhedens eget økonomisystem/edb-system rettes til egen EDB-leverandør. Sidst i vejledningen finder du en eksempelsamling. Inden evt. programmering af en integrationsløsning bør minimum afsnit 2: Filformater og regler læses i sin helhed. 2

3 Jyske etbank Erhverv, integrationsvejledning version 1.1 af Filformater og regler Grundlæggende virkemåde Økonomisystemet skal danne to filer: En datafil med betalingsinformationer En definitionsfil der fortæller hvordan datafilen er opbygget Brugeren udfører importen i Jyske etbank Erhverv under menupunktet: Økonomisystem, hvor placering og navne på filerne angi, og hvor der skal angi visse importparametre. Det er muligt at importere samtlige de betalingstyper brugeren alternativt kan indtaste direkte i skærmbillederne i Jyske etbank Erhverv. Al validering, minimumsfelter der skal udfyldes, kontrol på brugerfuldmagter osv., skal overholde nøjagtig samme regler, som hvis brugeren havde indtastet betalingerne manuelt i Jyske etbank Erhverv. Datafil Økonomisystemet skal danne en datafil med følgende karakteristika: Format ASCII, fast eller kommasepareret Datafilen er en almindelig tekstfil (ASCII), der enten kan være i fast eller kommasepareret format. Ved kommasepareret format gælder: Hvert felt adskilles med, Hvert felt omsluttes med Som decimaltals skilletegn kan bruges. eller, Eksempel: , adviseringstekst, , tekst Hvis ikke andet er angivet, følger kommasepareret format samme regler som fast format. Indhold En linie pr. betaling Data, længde og rækkefølge i den enkelte linie Fil navn/ efternavn (ekstens ion) Datafilen indeholder et antal linier med hver sin betaling. Der benyttes ikke start- eller slutrecords, sektionsinddeling eller lign.. De enkelte linier indeholder datafelter om en betaling som specificeret i den tilhørende definitionsfil. I datafilen må der gerne forekomme felter der ikke benyttes ved importen, blot dette er specificeret i definitionsfilen. Hver enkelt betaling fylder en linie. Linien afsluttes altid med vognretur (ASCII (13)) + Linefeed (ASCII (10)) Det skal specificeres i en definitionsfil: Hvilke felter der findes i datafilen Hvor meget feltet fylder i datafilen (antal ) Hvilken rækkefølge felterne kommer i datafilen Datafilen må bære et valgfrit filnavn/efternavn. Der kan også benyttes lange filnavne. Det er dog altid en god ide at benytte sigende filnavne/efternavne, fx kreditorer.dat 3

4 Jyske etbank Erhverv, integrationsvejledning version 1.1 af Filformater og regler Datafil fortsat Datafelter og typer Datafilen indeholder et antal linier med hver sin betaling. Hver betaling består af et antal felter med et dataindhold, der er udfyldt og formateret afhængig af felttypen. Der findes følgende felttyper og formatregler: Felttype D = Dato Formatregler DDMMÅÅ DDMMÅÅÅÅ ÅÅMMDD ÅÅÅÅMMDD DDsMMsÅÅ DDsMMsÅÅÅÅ ÅåsMMsDD ÅÅÅÅsMMsDD Hvor s er et vilkårlig skilletegn. Brugeren indtaster det anvendte datoformat A = Alfanumerisk Tal, bogstaver, specialtegn og blanke må benyttes. I en kommasepareret fil må anførselstegn ikke benyttes i feltindholdet. Evt. foran/bagvedstillede blanke fjernes automatisk af importprogrammet. D = Decimaltal/ umerisk Kun tal 0-9 må benyttes. I Recordlayout for betalingstype er specificeret hvor mange decimaler de enkelte felter må indeholde. Ved fast format indtaster brugeren det valgte antal decimaler når importen igangsættes. Ved kommasepareret format angi decimalseparator Der bruges ikke tusindtalsseparator, dvs. tusind kroner angi som 1000, ikke Foranstillede 0 er og foran/ bagvedstillede blanke fjernes automatisk af importprogrammet. 4

5 Jyske etbank Erhverv, integrationsvejledning version 1.1 af Filformater og regler Definitionsfil Økonomisystemet skal danne en definitionsfil, der fortæller hvad indholdet er i datafilen. Definitionsfilen har følgende karakteristika: Format Indhold Definitionsfilen er en almindelig tekstfil (ASCII) i fast format. Definitionsfilen indeholder et antal linier med hver sin specifikation af: Hvilket felt der findes i datafilen Hvor meget feltet fylder i datafilen (antal ) Hvilken rækkefølge feltet kommer i datafilen Der benyttes ikke start- eller slutrecords, sektionsinddeling eller lign. En linie pr. feltspecifikation Hvordan specificeres feltnavne og længde Hver enkelt feltspecifikation fylder en linie. Linien afsluttes altid med vognretur (ASCII (13)) + Linefeed (ASCII (10)) Feltnavn Længde Angi præcis som feltnavnet er opført i afsnit: Recordlayout for betalingstype Angi som maksimalt den længde der er opført i afsnit: Recordlayout for betalingstype Rækkefølge I definitionsfilen kan man bl.a. se i hvilken rækkefølge felterne kommer i datafilen. Jyske etbank Erhverv stiller ikke krav om en bestemt rækkefølge på felterne. Felter der Ikke bruges Hvis datafilen indeholder felter der ikke skal eller kan bruges ved importen, skal det angi i definitionsfilen. Det sker ved at angive et for importprogrammet ukendt feltnavn (fx dummy, OverSpring, BrugesIkke eller noget helt andet) efterfulgt af en længdeangivelse (antal ). Minimum Datafilen skal minimum indeholde et vist antal felter. Det svarer til hvad brugeren alternativt kan indtaste direkte i skærmbillederne i Jyske etbank Erhverv. Minimumskrav og standardværdier findes i afsnit: Recordlayout for betalingstype 5

6 Jyske etbank Erhverv, integrationsvejledning version 1.1 af Filformater og regler Definitionsfil fortsat Hvordan specificeres feltnavne og længde fortsat Eksempel En simpel definitionsfil kan se sådan ud: Beloeb 15 TilKontor 20 FraKontor 11 Denne definitionsfil beskriver at datafilen indeholder et beløbsfelt på 15, modtagers kontonr. på 20 og afsenders kontonr. på 11. Fil navn/ efternavn (ekstens ion) Definitionsfilen må bære et valgfrit filnavn/efternavn. Der kan også benyttes lange filnavne. Det er dog altid en god ide at benytte sigende filnavne/efternavne, fx kreditorer.def Total-Betaling, ældre formater Det er muligt at benytte filformatet fra Jyske Banks hidtidige office banking system: Total-Betaling. Det er uden videre muligt at importere de samme filer som Total-Betaling kunne håndtere, ind i Jyske etbank Erhverv. Dette gælder således også Concorde løn fil (gl. format). Se mere om hvordan under afsnit 14: Udførelse af importen 6

7 Jyske etbank Erhverv, integrationsvejledning version 1.1 af Forklaring til efterfølgende Recordlayout Feltnavn Attributnavnet som det nøjagtigt skal optræde i datafilen. Det er uden betydning: om navnet optræder med små eller store typer i hvilken rækkefølge felterne kommer i datafilen (specificeres i definitionsfilen) Se nærmere om data- og definitionsfiler i afsnit 2: Filformater og regler Type Datatypen for den pågældende attribut: A (Alfanumerisk), D (Decimaltal/umerisk), D (Dato). Antal Max. antal for feltet. I nogle tilfælde er det også min. antal, fx er et Jyske Bank kontonr. altid 11 lang. Mht. regler om højre/venstre stilning, blanke, foran/bagved stillede 0 er mv., se nærmere i afsnit 2: Filformater og regler Feltbeskrivelse ærmere definition af hvad feltet må indeholde, defaultværdier, gyldige værdier, og visse sammenhænge mellem felter. Feltbeskrivelsen er ikke en forklaring af den forretningsmæssige betydning af udfyldelsen af de enkelte felter. Hvis der er behov for det, henvises til Jyske Bank. Se nærmere i afsnit 1: Indledning J/ Et J betyder at feltet skal medtages i en datafil. Et betyder at feltet ikke kræ i en importdatafil, enten fordi feltet automatisk udfyldes af systemet, eller fordi feltet overhovedet ikke kræ udfyldt for den pågældende betalingstype. Hvis du specificerer et givent felt i en definitionsfil, så skal feltet også medtages i datafilen med en eller anden værdi. Hvis et felt har sammenhæng med andre felter kan der alligevel være tilfælde hvor feltet skal udfyldes. Det er nærmere beskrevet i feltbeskrivelsen. 7

8 Jyske etbank Erhverv, integrationsvejledning version 1.1 af Recordlayout for betalingstype: Bank Danmark Ordretype D 3 Betalingens typenummer. Behø kun når der er flere forskellige betalingstyper i samme datafil Modtagerlinie1 A 35 Modtagers navn og adresse Modtagerlinie2 A 35 Modtagers navn og adresse Modtagerlinie3 A 35 Modtagers navn og adresse Modtagerlinie4 A 35 Modtagers navn og adresse 8

9 Jyske etbank Erhverv, integrationsvejledning version 1.1 af Recordlayout for betalingstype: Bank Danmark ModtagerLandId A 2 ISO landekoden. Def.: DK AF Afghanistan AL Albanien AQ Antarktis DZ Algeriet AS Samoa AD Andorra AO Angola AG Antigua og Barbuda AZ Aserbajdsjan AR Argentina AU Australien AT Østrig BS Bahamas BH Bahrain BD Bangladesh AM Armenien BB Barbados BE Belgien BM Bermuda BT Bhutan BO Bolivia BA Bosnien-Hercegovina BW Botswana BV Bouvet Island BR Brasilien BZ Belize IO Vestindien (Britisk) SB Solomon Islands VG Jomfruøerne,(British) B Brunei Darussalam BG Bulgarien MM Myanmar BI Burundi BY Hviderusland KH Cambodia CM Cameroun CA Canada CV Cape Verde KY Cayman Islands CF Centralafrikansk Rep. LK Sri Lanka TD Tchad CL Chile C Kina TW Taiwan CX Juleøen CC Cocos Islands CO Colombia KM Comoros CG Congo ZR Zaire CK Cook Islands CR Costa Rica CU Cuba CY Cypern BJ Benin DK Danmark DM Dominica DO Dominikanske Republik EC Ecuador SV El Salvador GQ Ækvatorialguinea ET Etiopien ER Eritrea EE Estland FO Færøerne FK Falklandsøerne FJ Fiji FI Finland FR Frankrig GF Fransk Guyana PF Polynesien, Fransk TF French Southern Ter DJ Djibouti GA Gabon GE Georgien GM Gambia DE Tyskland GH Ghana GI Gibraltar KI Kiribati GR Grækenland GL Grønland GD Grenada GP Guadaloupe GU Guam GT Guatemala G Guinea, Rep. GY Guyana HT Haiti HM Heard and Mc Donalds Is VA Vatikanstaten H Honduras HK Hong Kong HU Ungarn IS Island I Indien ID Indonesien IR Iran IQ Irak IE Irland IL Israel IT Italien CI Elfenbenskysten JM Jamaica JP Japan KZ Kasakhstan JO Jordan KE Kenya KP ordkorea KR Sydkorea KW Kuwait KG Kirgishstan LA Laos LB Libanon LS Lesotho LV Letland LR Liberia LY Libyen LI Liechtenstein LT Litauen LU Luxembourg MO Macao MG Madagascar MW Malawi MY Malaysia MV Maldiverne ML Mali MT Malta MQ Martinique MR Mauritanien MU Mauritius MX Mexico MC Monaco M Mongoliet MD Moldavien MS Montserrat MA Marokko MZ Mozambique OM Oman A amibia R auru P epal L Holland A Hollandsk Vestindien AW Aruba T eutral Zone C y Caledonien VU Vanuatu Z ew Zealand I icaragua E iger G igeria U iue F orfolk Island O orge MP orthern Mariana Islands UM Panama-Kanalzonen FM Mikronesien MH Marshalløerne PW Palau PK Pakistan PA Panama PG Papua ew Guinea PY Paraguay PE Peru PH Filippinerne P Pitcairn PL Polen PT Portugal GW Guinea-Bissau TP Timor PR Puerto Rico QA Qatar RE Reunion RO Rumænien RU Rusland RW Rwanda SH St. Helena K Saint Kitts-evis AI Anguilla LC St. Lucia PM St. Pierre and Miquelon VC St. Vincent SM San Marino ST Sao Tome & Principe SA Saudi-Arabien S Senegal SC Seychelle rne SL Sierra Leone SG Singapore V Vietnam SO Somalia ZA Sydafrika ZW Zimbabwe ES Spanien EH Western Sahara SD Sudan SR Suriname SJ Svalbard & Jan Mayen SZ Swaziland SE Sverige CH Schweiz SY Syrien TJ Tadsjikistan TH Thailand TG Togo TK Tokelau TO Tonga TT Trinidad og Tobago AE Forenede Emirater T Tunesien TR Tyrkiet TM Turkmenistan TC Turks og Caicos Islands TV Tuvalu UG Uganda UA Ukraine MK Makedonien EG Egypten GB England TZ Tanzania US U.S.A. VI Jomfruøerne,(U.S.A.) BF Burkina Faso UY Uruguay UZ Uzbekistan VE Venezuela WF Wallis og Futuna Island WS Vest-Samoa YE Yemen YU Jugoslavien ZM Zambia HR Kroatien SI Slovenien CZ Tjekkiet SK Slovakiet 9

10 Jyske etbank Erhverv, integrationsvejledning version 1.1 af Recordlayout for betalingstype: Bank Danmark TilKontor A 20 Modtagers reg./kontonr.. Hvis der angi en konto man er koncernforbundet til, ændres typen automatisk ved importen til en type: Flytning ml. egne konti i JB Betalingsdato D 10 Dato hvor betalingen ekspederes af Jyske Bank. Def.: DDsMMsÅÅÅÅ J DDMMÅÅ DDMMÅÅÅÅ ÅÅMMDD ÅÅÅÅMMDD DDsMMsÅÅ DDsMMsÅÅÅÅ ÅåsMMsDD ÅÅÅÅsMMsDD Beloeb D 15,4 Beløb som skal betales. J Tal 0-9. Af de 15 kan 4 anvendes til decimaler. Ved kommasepareret format angi decimalseparator angi som 1000, ikke ValutaID A 3 Valuta som beløb skal betales i. Def.: DKK DKK Danske kroner EUR Euro FraKontor A 11 Den konto i Jyske Bank der betales fra J DebetTekst A 35 Tekst på eget kontoudtog (dvs. på fra kontoen) AdvisTekst A 1435 Individuel tekst til beløbsmodtager Kreditorr A 35 Typisk det faste kundenummer hos kreditor DokumentReference A 35 Typisk fakturanummer på den regning der ønskes betalt Advisering A 1 Hvornår beløbsmodtager skal adviseres. Def.: A A=Almindelig. Beløbsmodtager adviseres efter den aftale han har med eget pengeinstitut. S=Straks (mod gebyr). Jyske Bank beder beløbsmodtagers pengeinstitut om at advisere beløbsmodtager straks 10

11 Jyske etbank Erhverv, integrationsvejledning version 1.1 af Recordlayout for betalingstype: Bank Danmark BetalingsformaalId A 4 Anmeldelseskode. Def.: blank a100 Overførsler til/fra egen konto i udlandet b100 Indenlandske betalinger c100 etting. Bruges kun efter aftale m. ationalbanken d100 Særaftaler i øvrigt h L-indberetteres overførsler til/fra egen konto i Overførsler til/fra andres konti i udlandet j Flere betalingsfo rmål k Tilbageførsler 1 Varer, der passerer dansk toldgrænse 1100 Skibe og flydende boreplatforme 1200 Fly og flydele 1300 Returvarer 1800 Andre varer 2 Varer, der ikke passerer dansk toldgrænse 2100 Transithandel køb og videresalg 2200 Køb og salg af leasingaktiver 2300 Køb/salg af skibe, flydende boreplatforme og fly 2400 Proviantering mv Køb og salg af andre varer 3 Tjenester 3110 Rejser 3121 Passagerer med skib 3122 Gods med skib 3123 Hjælpetjenester i forbindelse med skibstransport 3131 Passagerer med fly 3132 Gods med fly 3133 Hjælpetjenester ifm. Flytransport 3141 Passagerer med bus 3142 Gods med lastbil 3143 Hjælpetjenester ifm. Vejtransport 3150 Transport med jernbane 3161 Transport gennem rørledninger af olie og gas 3162 Transport af elektricitet 3180 Anden transport 3211 Fragtforsikring præmiebetalinger 3212 Anden direkte skadesforsikring end fragtforsikring 3213 Genforsikring præmiebetaling 3221 Erstatninger fragtforsikring 3222 Erstatninger anden direkte skadesforsikring 3223 Erstatninger genforsikring 3310 Bygge- og anlægsarbejder i udlandet 3320 Bygge- og anlægsarbejder i Danmark 3410 Finansiel leasing 3420 Operationel leasing 3511 Repearation af varer 3512 Forarbejdning af varer 3513 Arbejdsindkomster 3520 Brug af rettigheder (patentafgifter o.lign.) 3531 Post- og kurertjenester 3532 Telekommunik ationstjenester 3533 Computer- og informationstjenester 3534 Finansielle serviceydelser 3535 Varemægling og andre handelsrelaterede ydelser 3536 Audiovisuelle serviceydelser - bl.a. underholdning 3541 Teknisk rådgivning samt forskning og udvikling 3548 Anden rådgivning - liberale erhverv 3550 Kulturelle tjen esteydelser 3560 Diplomatiske overførsler 4 Renter og udbytter 4110 Udbytter - direkte intering 4120 Driftstilskud direkte intering 4130 Renter af koncernlån - direkte intering 4210 Aktieudbytter 4221 Kuponrenter af danske obligationer 4222 Kuponrenter af udenlandske obligationer 4223 Kuponrenter af danske pengemarked spapirer 4224 Kuponrenter af udenlandske pengemarkedspapirer 4231 Vedhængende rentebetalinger af danske obligationer 4232 Vedhængende rentebetalinger af udl. Obligationer 4233 Vedhængende renter af danske pengemarkedspapirer 4234 Vedhængende renter af udl. Pengemarkedspapirer 4310 Renteindtægter af udlån og indskud i udlandet 4320 Renteudgifter på lån og indskud fra udlandet 5 Andre løbende betalinger 5110 Betalinger til/fra EU 5120 Internationalt hjælpearbejde 5130 Momsbetalinger/momsrefusion 5140 Skattebetalinger/skatterefusioner 5150 Arv 5180 Øvrige ensidige betalinger 5210 Kontorhold ifm. repræsentationskontorer 5280 Andre løbende betalinger 6 Direkte interinger Indlændinges intering i udlandet 6112 Udlændinges intering i Danmark 6121 Indlændinges salg af intering i udlandet 6122 Udlændinges salg af intering i Danmark 6131 Køb af ejerandele i moderselskab i udlandet 6132 Køb af ejerandele i moderselskab i Danmark 6141 Salg af ejerandele i moderselskab i udlandet 6142 Salg af ejerandele i moderselskab i Danmark 6211 Koncernlån ydet til udlænding undtagen modervirk Koncernlån optaget hos udlænding -ej datterselskab 6221 Indfrielse/afdrag på lån ydet til udlænding 6222 Indfrielse/afdrag på lån optaget hos udlænding 6231 Dattervirksomheders lån ydet til modervirk. i udl Modervirk. lån optaget hos dattervirk. i udlandet 6241 Indfrielse/afdrag på lån ydet til modervirk. i udl 6242 Indfrielse/afdrag på lån fra dattervirk. i udland 6311 Indlændinges køb/salg af fast ejendom i u dlandet 6312 Udlændinges køb/salg af fast ejendom i Danmark 6321 Indlændinges køb/salg af jord i udlandet 6322 Udlændinges køb/salg af jord i Danmark 7 Porteføljeinteringer 7000 Udenlandske aktier 7100 Udenlandske obligationer 7200 Udenlandske pengemarkedspapirer 7530 Danske aktier - udstedt af pengeinstitutter 7540 Danske aktier - udstedt af realkreditinstitutter 7550 Danske aktier - udstedt af øvrige MFI"ere 7560 Danske aktier - udstedt af øvr. fin. Institutioner 7570 Danske aktier - udstedt af forsikring/pension 7580 Danske aktier - udstedt af øvr. private virk Danske obl. - udstedt af den danske stat 7620 Danske obl. - udstedt af kommuner, ATP og lign Danske obl. - udstedt af pengeinstitutter 7640 Danske obl. - udstedt af realkreditinstitutter 7650 Danske obl. - udstedt af øvrige MFI"ere 7660 Danske obl. - udstedt af øvr. fin. institutioner 7670 Danske obl. - udstedt af forsikring/pension 7680 Danske obl. - udstedt af øvrige private virk Danske obl. - udstedt af privatpersoner 7710 Danske PM - udstedt af den danske stat 7720 Danske PM - udstedt af kommuner, ATP o.lign Danske PM - udstedt af pengeinstitutter 7740 Danske PM - udstedt af realkreditinstitutter 7750 Danske PM - udstedt af øvrige MFI"ere 7760 Danske PM - udstedt af øvr. fin. institutioner 7770 Danske PM - udstedt af forsikring/pension 7780 Danske PM - udstedt af øvrige private virk Danske PM - udstedt af privatpersoner 8 Lån 8110 Lån ydet til udlænding 8120 Lån optaget hos udlænding 8210 Indfrielse/afdrag på lån ydet til udlænding 8220 Indfrielse/afdrag på lån optaget hos udlænding 9 Andre finansielle betalinger 9111 Marginindskud i udlandet 9112 Marginindskud i Danmark 9121 Afvikling af marginindskud i udlandet 9122 Afvikling af marginindskud i Danmark 9210 Swaps og FRA"s 9220 Øvrige finansielle derivater 9311 Indskud i udlandet (Reverse) 9321 Afvikling af indskud i udlandet (Reverse) 9411 Andre indskud i udlandet 9412 Andre indskud i Danmark 9421 Afvikling af indskud i udlandet 9422 Afvikling af indskud i Danmark 9511 Præmiebetalinger til livsforsikring uden opsparing 9512 Præmiebetalinger til livsforsikring med opsparing 9521 Erstatninger fra livsforsikring uden opsparing 9522 Erstatninger fra livsforsikring med opsparing 9600 Køb/salg af patenter mv Køb/salg af goodwill 9811 Etablering af andre tilgodehavender i udlandet 9812 Etablering af anden gæld til udlandet 9821 Afvikling af andre tilgodehavender i udlandet 9822 Afvikling af anden gæld til udlandet 11

12 Jyske etbank Erhverv, integrationsvejledning version 1.1 af Recordlayout for betalingstype: Bank Danmark BetalingsformaalMMYYYY A 6 Hvornår er (eller forventes) en vare im- eller eksporteret. Feltet skal udfyldes ved formålskoder der begynder med 1 (Varer, der passerer dansk toldgrænse). MMÅÅÅÅ fx = maj 2000 BetalingsformaalTekst A 140 Uddybende beskrivelse af betalingsformål. Anvendes hvis anmeldelseskoden (BetalingsformaalId) kun består af et ciffer Del1Beloeb D 15,4 Det beløb der skal betales kan deles i 3 delbeløb, som hver for sig kan afregnes via markedskurs, terminskurs eller aftalekurs. Vælges der ikke nogle delbeløb sker afregningen via feltet restbeløb. Tal 0-9. Af de 15 kan 4 anvendes til decimaler. Ved kommasepareret format angi decimalseparator angi som 1000, ikke Del1Kode A 1 Kurs afregning kan ske enten til markedskurs, terminskurs eller aftalekurs. Terminskurs og aftalekurs kun hvis der er indgået en aftale med banken. Markedskurs og aftalekurs kan kun forekomme 1 gang hver. Feltet skal udfyldes hvis del1beloeb er udfyldt. Def.: M M=Markedskurs T=Terminskurs A=Aftalekurs Del1Kurs D 12,6 Den kurs del1beloeb afregnes til. Feltet skal udfyldes hvis del1beloeb er udfyldt. Tal 0-9. Af de 15 kan 4 anvendes til decimaler. Ved kommasepareret format angi decimalseparator angi som 1000, ikke

13 Jyske etbank Erhverv, integrationsvejledning version 1.1 af Recordlayout for betalingstype: Bank Danmark Del1Terminsnr A 7 ummer på terminsforretning som del1beloeb afregnes til. Del2Beloeb D 15,4 Det beløb der skal betales kan deles i 3 delbeløb, som hver for sig kan afregnes via markedskurs, terminskurs eller aftalekurs. Vælges der ikke nogle delbeløb sker afregningen via feltet restbeløb. Tal 0-9. Af de 15 kan 4 anvendes til decimaler. Ved kommasepareret format angi decimalseparator angi som 1000, ikke Del2Kode A 1 Kurs afregning kan ske enten til markedskurs, terminskurs eller aftalekurs. Terminskurs og aftalekurs kun hvis der er indgået en aftale med banken. Markedskurs og aftalekurs kan kun forekomme 1 gang hver. Feltet skal udfyldes hvis del2beloeb er udfyldt. Def.: M M=Markedskurs T=Terminskurs A=Aftalekurs Del2Kurs D 12,6 Den kurs del2beloeb afregnes til. Feltet skal udfyldes hvis del2beloeb er udfyldt. Tal 0-9. Af de 15 kan 4 anvendes til decimaler. Ved kommasepareret format angi decimalseparator angi som 1000, ikke Del2Terminsnr A 7 ummer på terminsforretning som del2beloeb afregnes til. Feltet skal udfyldes hvis del2beloeb udfyldes. 13

14 Jyske etbank Erhverv, integrationsvejledning version 1.1 af Recordlayout for betalingstype: Bank Danmark RestKode A 1 Kurs afregning kan ske enten til markedskurs, terminskurs eller aftalekurs. Terminskurs og aftalekurs kun hvis der er indgået en aftale med banken. Markedskurs og aftalekurs kan kun forekomme 1 gang hver. Selve Restbeløb kalkuleres altid automatisk udfra det totale beløb der skal betales, med fradrag af evt. del1 og del2 beløb. Def.: M M=Markedskurs T=Terminskurs A=Aftalekurs RestKurs D 12,6 Den kurs Restbeløb afregnes til. Feltet skal udfyldes hvis restkode udfyldes Def.: sidst modtagne kurs fra Jyske Bank Tal 0-9. Af de 15 kan 4 anvendes til decimaler. Ved kommasepareret format angi decimalseparator angi som 1000, ikke RestTerminsnr A 7 ummer på terminsforretning som restbeløb afregnes til. Feltet skal udfyldes hvis restkode udfyldes BetalingsRef A 20 Betalingsafsenders identifikation af betalingen. Kan anvendes til senere at finde betalingen frem. Hvis den er udfyldt, vil den blive flyttet til egen kontoudtogstekst efterfulgt af DebetTekst. (i alt 35 kar.) 14

15 Jyske etbank Erhverv, integrationsvejledning version 1.1 af Recordlayout for betalingstype: Indbetalingskort Ordretype D 3 Betalingens typenummer. Behø kun når der er flere forskellige betalingstyper i samme datafil Modtagerlinie1 A 35 Modtagers navn og adresse Modtagerlinie2 A 35 Modtagers navn og adresse Modtagerlinie3 A 35 Modtagers navn og adresse Modtagerlinie4 A 35 Modtagers navn og adresse 15

16 Jyske etbank Erhverv, integrationsvejledning version 1.1 af Recordlayout for betalingstype: Indbetalingskort Betalingsdato D 10 Dato hvor betalingen ekspederes af Jyske Bank. Def.: DDsMMsÅÅÅÅ DDMMÅÅ DDMMÅÅÅÅ ÅÅMMDD ÅÅÅÅMMDD DdsMMsÅÅ DDsMMsÅÅÅÅ ÅåsMMsDD ÅÅÅÅsMMsDD Beloeb D 15,4 Beløb som skal betales. J Tal 0-9. Af de 15 kan 4 anvendes til decimaler. Ved kommasepareret format angi decimalseparator angi som 1000, ikke FraKontor A 11 Den konto i Jyske Bank der betales fra J DebetTekst A 35 Tekst på eget kontoudtog (dvs. på fra kontoen) Kortart A 2 Kortartstype som det fremgår af indbetalingskortet J 01 = girokort m/ advisering u/ betid 04 = girokort u/ advisering m/ betid 15 = girokort u/ advisering m/ betid 41 = girokort m/ advisering u/ betid 71 = indbetalingskort u/advisering m/betid 73 = indbetalingskort m/advisering u/betid 75 = indbetalingskort m/advisering m/betid TilBetalingsId A 19 Betalings-ID som det fremgår af indbetalingskortet. TilKreditorr 8 Kreditornr. Girokonto som det fremgår af indbetalingskortet. BetalingsRef A 20 Betalingsafsenders identifikation af betalingen. Kan anvendes til senere at finde betalingen frem. Hvis den er udfyldt, vil den blive flyttet til egen kontoudtogstekst efterfulgt af DebetTekst. (i alt 35 kar.) AdvisTekst A 1435 Individuel tekst til beløbsmodtager J J 16

17 Jyske etbank Erhverv, integrationsvejledning version 1.1 af Recordlayout for betalingstype: Bank Udland Ordretype D 3 Betalingens typenummer. Behø kun når der er flere forskellige betalingstyper i samme datafil Modtagerlinie1 A 35 Modtagers navn og adresse. Skal minimum udfyldes hvis det er en Økonomibetaling Modtagerlinie2 A 35 Modtagers navn og adresse Modtagerlinie3 A 35 Modtagers navn og adresse Modtagerlinie4 A 35 Modtagers navn og adresse Skabelonavn A 16 øgle på fast betalingsmodtager (stamdata) A Kan benyttes hvis begge betingelser er opfyldt: Betalingsmodtageren på forhånd er oprettet i den brugervendte del af programmet. De nødvendige data for denne betalingsmodtager er godkendt af Jyske Bank og klar til brug. Dvs. betalingsmodtagerens stamdata må ikke være under oprettelse/ændring eller være slettet. Faste betalingsmodtagere indeholder en række oplysninger, såsom beløbsmodtager og dennes bankforbindelse, som der gøres genbrug af hver gang skabelonnavnet benyttes. De eneste felter der kræ udfyldt er: Dato, beløb og hvad betalingen vedrører (meddelelse til betalingsmodtager). Andre felter kan benyttes, og vil så blive brugt ved den konkrete betaling. Men der vil i den forbindelse ikke ske ændring af betalingsmodtageren. 17

18 Jyske etbank Erhverv, integrationsvejledning version 1.1 af Recordlayout for betalingstype: Bank Udland ModtagerLandId A 2 ISO landekoden. Def.: DK AF Afghanistan AL Albanien AQ Antarktis DZ Algeriet AS Samoa AD Andorra AO Angola AG Antigua og Barbuda AZ Aserbajdsjan AR Argentina AU Australien AT Østrig BS Bahamas BH Bahrain BD Bangladesh AM Armenien BB Barbados BE Belgien BM Bermuda BT Bhutan BO Bolivia BA Bosnien-Hercegovina BW Botswana BV Bouvet Island BR Brasilien BZ Belize IO Vestindien (Britisk) SB Solomon Islands VG Jomfruøerne,(British) B Brunei Darussalam BG Bulgarien MM Myanmar BI Burundi BY Hviderusland KH Cambodia CM Cameroun CA Canada CV Cape Verde KY Cayman Islands CF Centralafrikansk Rep. LK Sri Lanka TD Tchad CL Chile C Kina TW Taiwan CX Juleøen CC Cocos Islands CO Colombia KM Comoros CG Congo ZR Zaire CK Cook Islands CR Costa Rica CU Cuba CY Cypern BJ Benin DK Danmark DM Dominica DO Dominikanske Republik EC Ecuador SV El Salvador GQ Ækvatorialguinea ET Etiopien ER Eritrea EE Estland FO Færøerne FK Falklandsøerne FJ Fiji FI Finland FR Frankrig GF Fransk Guyana PF Polynesien, Fransk TF French Southern Ter DJ Djibouti GA Gabon GE Georgien GM Gambia DE Tyskland GH Ghana GI Gibraltar KI Kiribati GR Grækenland GL Grønland GD Grenada GP Guadaloupe GU Guam GT Guatemala G Guinea, Rep. GY Guyana HT Haiti HM Heard and Mc Donalds Is VA Vatikanstaten H Honduras HK Hong Kong HU Ungarn IS Island I Indien ID Indonesien IR Iran IQ Irak IE Irland IL Israel IT Italien CI Elfenbenskysten JM Jamaica JP Japan KZ Kasakhstan JO Jordan KE Kenya KP ordkorea KR Sydkorea KW Kuwait KG Kirgishstan LA Laos LB Libanon LS Lesotho LV Letland LR Liberia LY Libyen LI Liechtenstein LT Litauen LU Luxembourg MO Macao MG Madagascar MW Malawi MY Malaysia MV Maldiverne ML Mali MT Malta MQ Martinique MR Mauritanien MU Mauritius MX Mexico MC Monaco M Mongoliet MD Moldavien MS Montserrat MA Marokko MZ Mozambique OM Oman A amibia R auru P epal L Holland A Hollandsk Vestindien AW Aruba T eutral Zone C y Caledonien VU Vanuatu Z ew Zealand I icaragua E iger G igeria U iue F orfolk Island O orge MP orthern Mariana Islands UM Panama-Kanalzonen FM Mikronesien MH Marshalløerne PW Palau PK Pakistan PA Panama PG Papua ew Guinea PY Paraguay PE Peru PH Filippinerne P Pitcairn PL Polen PT Portugal GW Guinea-Bissau TP Timor PR Puerto Rico QA Qatar RE Reunion RO Rumænien RU Rusland RW Rwanda SH St. Helena K Saint Kitts-evis AI Anguilla LC St. Lucia PM St. Pierre and Miquelon VC St. Vincent SM San Marino ST Sao Tome & Principe SA Saudi-Arabien S Senegal SC Seychelle rne SL Sierra Leone SG Singapore V Vietnam SO Somalia ZA Sydafrika ZW Zimbabwe ES Spanien EH Western Sahara SD Sudan SR Suriname SJ Svalbard & Jan Mayen SZ Swaziland SE Sverige CH Schweiz SY Syrien TJ Tadsjikistan TH Thailand TG Togo TK Tokelau TO Tonga TT Trinidad og Tobago AE Forenede Emirater T Tunesien TR Tyrkiet TM Turkmenistan TC Turks og Caicos Islands TV Tuvalu UG Uganda UA Ukraine MK Makedonien EG Egypten GB England TZ Tanzania US U.S.A. VI Jomfruøerne,(U.S.A.) BF Burkina Faso UY Uruguay UZ Uzbekistan VE Venezuela WF Wallis og Futuna Island WS Vest-Samoa YE Yemen YU Jugoslavien ZM Zambia HR Kroatien SI Slovenien CZ Tjekkiet SK Slovakiet 18

19 Jyske etbank Erhverv, integrationsvejledning version 1.1 af Recordlayout for betalingstype: Bank Udland ModtagerKontor A 34 Beløbsmodtagers kontonr./iba no. Hvis overførselstype = 'E' for Økonomibetaling skal modtagerkontonr udfyldes. International Bank Account umber er en international standard for kontoidentifikation. Ud fra nummeret er det muligt entydigt at identificere beløbsmodtagers konto, pengeinstitut og afdeling samt land. For Økonomibetalinger gælder et sæt særlige regler for kontonummer formater: Land Valuta Tegn Format Belgien England Finland Frankrig Holland Irland Italien orge Spanien Sverige Tyskland Østrig BEF GBP FIM FRF LG IEP ITL OK ESP SEK DEM ATS XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX X betyder et bogstav (minus æ.ø.å) 9 betyder et tal (0-9) Y betyder tal eller bogstav Kontakt Jyske Bank hvis der er tvivl om hvordan feltet skal udfyldes. Udfyldningen har stor betydning for om betalingen går korrekt på plads i udlandet. Betalingsdato D 10 Dato hvor betalingen ekspederes af Jyske Bank. Def.: DDsMMsÅÅÅÅ DDMMÅÅ DDMMÅÅÅÅ ÅÅMMDD ÅÅÅÅMMDD DdsMMsÅÅ DDsMMsÅÅÅÅ ÅåsMMsDD ÅÅÅÅsMMsDD 19

20 Jyske etbank Erhverv, integrationsvejledning version 1.1 af Recordlayout for betalingstype: Bank Udland Beloeb 15,4 Beløb som skal betales. J ValutaID A 3 Valuta (ISO koder) som beløb skal betales i. Def.: DKK Tal 0-9. Af de 15 kan 4 anvendes til decimaler. Ved kommasepareret format angi decimalseparator angi som 1000, ikke USD DOLLAR GBP POUD STERLIG DEM DEUTSCHE MARK SEK SWEDISH KROA OK ORWEGIA KROE FRF FRECH FRAC BEF BELGIA FRAC CHF SWISS FRAC LG ETHERLADS GUILDER ITL ITALIA LIRA FIM MARKKA ISK ICELAD KROA ATS ØSTRIGSKE SHILLIG ESP SPAISH PESETA PTE PORTUGUESE ESCUDO CAD CAADIA DOLLAR GRD DRACHMA YUM EW YUGOSLAVIA DIAR JPY YE AUD AUSTRALIA DOLLAR HKD HOG KOG DOLLAR SGD SIGAPORE DOLLAR CY YUA REMIBI MAD MOROCCA DIRHAM TD TUISIA DIAR IR IDIA RUPEE IEP IRISH POUD ZD EW ZEALAD DOLLAR LVL LATVIA LATS AD amibia Dollar THB BAHT MYR MALAYSIA RIGGIT BRL Brazilian Real CYP CYPRUS POUD SIT TOLAR SKK SLOVAK KORUA EUR EURO ZAR RAD SAR SAUDI RIYAL HUF FORITH MUR MAURITIUS RUPEE PKR PAKISTA RUPEE OMR RIAL OMAI ILS SHEKEL MX MEXICA PESO UGX Uganda Shilling AED UAE DIRHAM BDT Bangladesh Taka BGL LEV BHD BAHRAII DIAR BD BRUEI DOLLAR GTQ quetzal SDR Special Drawing rights ETB ethiopian birr HRK KUA DZD ALGERIA DIAR EGP EGYPTIA POUD GIP GIBRALTAR POUD RWF Rwanda Franc SCR SPEC CALL RIGHTS SPR SPECIAL PULLIG RIGHTS KES KEYA SHILLIG KWD KUWAITI DIAR LKR SRI LAKA RUPEE MTL MALTESE LIRA PL YE POLSKE ZLOTY QAR QATARI RIAL ROL LEU SSP DOLLAR SPT TALLAR TRL TURKISH LIRA TTD TRIIDAD AD TOBAGO DOLLAR VEB BOLIVAR XAF CFA FRAC BEAC TWD EW TAIWA DOLLAR PHP PHILIPPIE PESO IDR RUPIAH AFA SØRE VEIKKE KRW WO XOF CFA FRAC BCEAO FJD FIJI DOLLAR PYG PARAGUAY GUARAI ZWD ZIMBABWE DOLLAR UAH UKRAIA hryvnia RUB RUSSIA RUBLE CZK KORUA LTL LITHUAIA LITAS EEK kroone ARS ARGETIE PESO DIV DIVERSE (ITER) VAK VALUTAKASSE (ITER) DKK DAISH KROE FraKontor A 11 Den konto i Jyske Bank der betales fra J AdvisTekst A 140 Individuel tekst til beløbsmodtager Type A 1 Overførselstype. Har betydning for den valør afsender og modtager får på betalingen. Def.: =ormal H=Haster E=Økonomibetaling 20

PRISER I UDLANDET 3Business Priser gælder fra 26. september 2016.

PRISER I UDLANDET 3Business Priser gælder fra 26. september 2016. i et Afghanistan 3,16 11,20 11,20 11,20 11,20 3,20 80,00 Albanien 3,16 7,32 7,32 11,20 4,12 3,20 60,00 Algeriet 3,16 11,20 11,20 11,20 11,20 3,20 80,00 Amerikanske Jomfruøer 3,16 * 9,56 * 9,56 11,20 9,56

Læs mere

PRISER I UDLANDET Priser gælder fra 1. juli 2014.

PRISER I UDLANDET Priser gælder fra 1. juli 2014. Afghanistan 3,95 11,45 11,45 14,00 6,50 10,00 2,50 100 kr. Albanien 3,95 7,95 7,95 14,00 3,20 6,00 2,50 60 kr. Algeriet 3,95 11,45 11,45 14,00 6,50 10,00 2,50 100 kr. Andorra 3,95 7,95 7,95 14,00 3,20

Læs mere

PRISER I UDLANDET For privatkunder Priser gælder fra 1. juli 2014.

PRISER I UDLANDET For privatkunder Priser gælder fra 1. juli 2014. fra Afghanistan 3,95 11,45 11,45 14,00 10,14 10,00 2,50 100,00 Albanien 3,95 7,95 7,95 14,00 3,88 6,00 2,50 60,00 Algeriet 3,95 11,45 11,45 14,00 10,14 10,00 2,50 100,00 Andorra 3,95 7,95 7,95 14,00 3,88

Læs mere

PRISER I UDLANDET Priser gælder fra 14. september 2017.

PRISER I UDLANDET Priser gælder fra 14. september 2017. fra et Bruge data Afghanistan 3,95 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 4,00 100,00 Albanien 3,95 9,15 9,15 14,00 5,15 5,15 4,00 75,00 Algeriet 3,95 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 4,00 100,00 Andorra 3,95 9,15

Læs mere

PRISER I UDLANDET Priser gælder fra 23. februar 2015.

PRISER I UDLANDET Priser gælder fra 23. februar 2015. Afghanistan 3,95 11,45 11,45 14,00 10,14 10,00 2,50 100,00 Albanien 3,95 7,95 7,95 14,00 3,88 6,00 2,50 60,00 Algeriet 3,95 11,45 11,45 14,00 10,14 10,00 2,50 100,00 Andorra 3,95 7,95 7,95 14,00 3,88 6,00

Læs mere

PRISER I UDLANDET 3Business Priser gælder fra 23. februar 2015.

PRISER I UDLANDET 3Business Priser gælder fra 23. februar 2015. samtaler Afghanistan 3,16 9,16 9,16 11,20 8,11 8,00 2,00 80,00 Albanien 3,16 6,36 6,36 11,20 3,10 4,80 2,00 48,00 Algeriet 3,16 9,16 9,16 11,20 8,11 8,00 2,00 80,00 Andorra 3,16 6,36 6,36 11,20 3,10 4,80

Læs mere

Prisliste OiSTER - Samtaler og SMS i udlandet

Prisliste OiSTER - Samtaler og SMS i udlandet Prisliste OiSTER - Samtaler og SMS i udlandet Priserne er gældende fra 1. juli 2013 Alle priser i danske kroner inklusiv moms. * Visse operatører tager en ekstra afgift for samtaler i deres net i udlandet.

Læs mere

Priser til udlandet med Lebara Danmark + Norden

Priser til udlandet med Lebara Danmark + Norden AFGHANISTAN 1,29 DKK 2,19 DKK ALBANIEN 0,49 DKK 2,89 DKK ALGERIET 0,79 DKK 3,39 DKK AMERIKANSK SAMOA 6,69 DKK 6,69 DKK ANDORRA 1,99 DKK 1,99 DKK ANGOLA 1,69 DKK 1,99 DKK ANGUILLA 10,09 DKK 10,09 DKK ANTARKTIS

Læs mere

PRISER I UDLANDET OiSTER Priser gælder fra 15. juni 2017.

PRISER I UDLANDET OiSTER Priser gælder fra 15. juni 2017. Bruge data Afghanistan 3,95 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 4,00 100,00 Albanien 3,95 9,15 9,15 14,00 5,15 5,15 4,00 75,00 Algeriet 3,95 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 4,00 100,00 Amerikanske Jomfruøer 3,95

Læs mere

PRISER I UDLANDET For privatkunder Priser gælder fra 24. august 2015.

PRISER I UDLANDET For privatkunder Priser gælder fra 24. august 2015. Afghanistan 3,95 14,00 14,00 14,00 14,00 4,00 100,00 Albanien 3,95 9,15 9,15 14,00 5,15 4,00 75,00 Algeriet 3,95 14,00 14,00 14,00 14,00 4,00 100,00 Andorra 3,95 9,15 9,15 14,00 5,15 4,00 100,00 Angola

Læs mere

PRISER I UDLANDET OiSTER Priser gælder fra 26. september 2016.

PRISER I UDLANDET OiSTER Priser gælder fra 26. september 2016. fra et et Afghanistan 3,95 14,00 14,00 14,00 14,00 4,00 100,00 Albanien 3,95 9,15 9,15 14,00 5,15 4,00 75,00 Algeriet 3,95 14,00 14,00 14,00 14,00 4,00 100,00 Amerikanske Jomfruøer 3,95 11,95 11,95 14,00

Læs mere

Internationale priser med Lebara NATIONAL & Lebara STANDARD Destination Fastnet /min Mobil /min

Internationale priser med Lebara NATIONAL & Lebara STANDARD Destination Fastnet /min Mobil /min ÆKVATORIAL GUINEA 1.99 kr. 1.99 kr. AFGHANISTAN 59 øre 1.49 kr. ALBANIEN 49 øre 1.79 kr. ALGERIET 29 øre 2.49 kr. AMERIKANSK SAMOA 6.69 kr. 6.69 kr. ANDORRA 1 øre 1.59 kr. ANGOLA 1.50 kr. 1.85 kr. ANGUILLA

Læs mere

PRISER I UDLANDET OiSTER Priser gælder fra 22. august 2016.

PRISER I UDLANDET OiSTER Priser gælder fra 22. august 2016. fra et et Afghanistan 3,95 14,00 14,00 14,00 14,00 4,00 100,00 Albanien 3,95 9,15 9,15 14,00 5,15 4,00 75,00 Algeriet 3,95 14,00 14,00 14,00 14,00 4,00 100,00 Amerikanske Jomfruøer 3,95 11,95 11,95 14,00

Læs mere

Internationale priser med Lebara STANDARD Destination Fastnet, kr. pr. min Mobil, kr. pr. min.

Internationale priser med Lebara STANDARD Destination Fastnet, kr. pr. min Mobil, kr. pr. min. Afghanistan 0.59 kr. 1.49 kr. Albanien 0.49 kr. 1.79 kr. Algeriet 0.29 kr. 2.49 kr. Amerikansk Samoa 6.69 kr. 6.69 kr. Andorra 0.01 kr. 1.59 kr. Angola 1.50 kr. 1.85 kr. Anguilla 10.09 kr. 10.09 kr. Antarktis

Læs mere

Fastnet til UDLAND. Land Opkaldsafgift Minutpris. Gælder fra 1. september 2015 Priser i kr. og inkl. moms

Fastnet til UDLAND. Land Opkaldsafgift Minutpris. Gælder fra 1. september 2015 Priser i kr. og inkl. moms Gælder fra 1. september 2015 Land Opkaldsafgift Minutpris Afghanistan 0,20 14,74 Albanien 0,20 3,93 Albanien Mobil 0,20 5,53 Algeriet 0,20 5,24 Algeriet Mobil 0,20 6,84 Andorra 0,20 2,34 Andorra Mobil

Læs mere

Her kan du hurtigt få et overblik over Tellio s gældende priser for Tellio Free og Tellio Plenty. Prisliste

Her kan du hurtigt få et overblik over Tellio s gældende priser for Tellio Free og Tellio Plenty. Prisliste Her kan du hurtigt få et overblik over Tellio s gældende priser for Tellio Free og Tellio Plenty. Prisliste Tellio Free - Gruppe 2 - A-E Afghanistan Albanien Algeriet Andorra Angola Anguilla Antigua &

Læs mere

Her kan du hurtigt få et overblik over Tellio s gældende priser for Tellio Free og Tellio Plenty. Prisliste

Her kan du hurtigt få et overblik over Tellio s gældende priser for Tellio Free og Tellio Plenty. Prisliste Her kan du hurtigt få et overblik over Tellio s gældende priser for Tellio Free og Tellio Plenty. Prisliste Månedsabonnement Oprettelse Telefonadapter Opkald Danmark fastnet Danmark mobil Skandinavien,

Læs mere

Udlandstakster og landezoner Telenor og TDC

Udlandstakster og landezoner Telenor og TDC Udlandstakster og landezoner og Udlandstakster fra/til Europa Nordamerika verden 1 verden 2 Europa kr. 6,400 kr. 6,400 Nordamerika verden 1 kr. 12,400 kr. 12,400 verden 2 SMS, MMS og i pågældende zone

Læs mere

PRISER I UDLANDET 3Business Priser gælder fra 23. maj 2016.

PRISER I UDLANDET 3Business Priser gælder fra 23. maj 2016. i et Afghanistan 3,16 11,20 11,20 11,20 11,20 3,20 80,00 Albanien 3,16 7,32 7,32 11,20 4,12 3,20 60,00 Algeriet 3,16 11,20 11,20 11,20 11,20 3,20 80,00 Amerikanske Jomfruøer 3,16 * 9,56 * 9,56 11,20 9,56

Læs mere

PRISER I UDLANDET For privatkunder Priser gælder fra 23. maj 2016.

PRISER I UDLANDET For privatkunder Priser gælder fra 23. maj 2016. fra et et Afghanistan 3,95 14,00 14,00 14,00 14,00 4,00 100,00 Albanien 3,95 9,15 9,15 14,00 5,15 4,00 75,00 Algeriet 3,95 14,00 14,00 14,00 14,00 4,00 100,00 Amerikanske Jomfruøer 3,95 * 11,95 * 11,95

Læs mere

Udlandstakster og landezoner Telenor og TDC

Udlandstakster og landezoner Telenor og TDC Udlandstakster og landezoner og Udlandstakster fra/til Europa Nordamerika verden 1 verden 2 Europa kr. 6,400 kr. 6,400 Nordamerika verden 1 kr. 12,400 kr. 12,400 verden 2 Den angivne takst for tale, er

Læs mere

Udenlandske statsborgere, alle af udenlandsk herkomst og efterkommere 1. januar 2016 samt religionsfordeling i hjemlande

Udenlandske statsborgere, alle af udenlandsk herkomst og efterkommere 1. januar 2016 samt religionsfordeling i hjemlande statsborgere, herkomst og efterkommere. januar 06 samt religionsfordeling i hjemlande EU Belgien 986.56 3 Majoritet Bulgarien 8.040 8.476 53 84% 7,8% Cypern 08 95 6 94%,8% Estland.4.56 30 9% Finland.670

Læs mere

1 3Telia Talk udlandstakster g 0 3ldende til 14. juni 2012 Region Land Fastnet mobil

1 3Telia Talk udlandstakster g 0 3ldende til 14. juni 2012 Region Land Fastnet mobil 1 3Telia Talk udlandstakster g 0 3ldende til 14. juni 2012 Region Land Fastnet mobil Afrika Algeriet 0,39 1,99 Afrika Sydafrika 0,39 1,09 Afrika Kenya 0,56 0,69 Afrika Nigeria 0,59 0,59 Afrika Swaziland

Læs mere

Udenlandske statsborgere, alle af udenlandsk herkomst og efterkommere pr. 1. januar 2015 samt religionsfordeling i hjemlande

Udenlandske statsborgere, alle af udenlandsk herkomst og efterkommere pr. 1. januar 2015 samt religionsfordeling i hjemlande statsborgere, alle af herkomst og efterkommere pr. 1. januar 2015 samt religionsfordeling i hjemlande EU Belgien 1.042 1.200 107 Majoritet Bulgarien 7.222 7.516 447 84% 12% 4% Cypern 80 177 26 78% 18%

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0424 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0424 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0424 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 11.6.2004 KOM(2004) 424 endelig. Forslag til RÅDETS FORORDNING om fastsættelse af de justeringskoefficienter,

Læs mere

PRISER FRA DANMARK TIL UDLANDET Priser gælder fra 1. Juli 2014.

PRISER FRA DANMARK TIL UDLANDET Priser gælder fra 1. Juli 2014. Afghanistan 6,50 10,00 2,50 Cameroun 6,50 10,00 2,50 Albanien 3,20 6,00 2,50 Canada 3,50 8,00 2,50 Algeriet 6,50 10,00 2,50 Caymanøerne 6,50 10,00 2,50 Amerikansk Samoa 6,50 10,00 2,50 Centralafrikanske

Læs mere

Nye FedEx-priser træder i kraft den 2. januar 2012

Nye FedEx-priser træder i kraft den 2. januar 2012 Nye FedEx-priser træder i kraft den. januar 0 Sådan bruger du denne oversigt og beregner din pris Find destinationszone og oprindelseszone i zonetabellen. Vælg den service, du vil benytte. Beregn din forsendelses

Læs mere

det sprog, hvorpå den efterfølgende designering skal indgives til WIPO

det sprog, hvorpå den efterfølgende designering skal indgives til WIPO Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (KHIM) Forbeholdt KHIM: Dato for modtagelse Antal sider 0 (obligatorisk) Efterfølgende designering i henhold til Madrid-protokollen Oplysninger til brug ved

Læs mere

Statistik om udlandspensionister 2012

Statistik om udlandspensionister 2012 N O T A T Statistik om udlandspensionister 2012 18. marts 2013 J.nr. 91-00024-10 Sekretariatet Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde ca. 2,23 mia. kroner

Læs mere

J R E J Æ R S V Z I S X O Z G E I G A Ø Y T C B X S N O W J I I M Z I B A W A J B L Æ V B S U Y

J R E J Æ R S V Z I S X O Z G E I G A Ø Y T C B X S N O W J I I M Z I B A W A J B L Æ V B S U Y Navn: Klasse: A: B: C: R E H A Æ W G Q O R V E N I S X J R E J Æ R S V Z I S X O Z G E I W Å G A T U Y G J M K X F S O D: E: F: Å J T H A Z P Q N L O K E D U K I G A Ø Y T C B X S N O W J I I S Å F Æ Ø

Læs mere

FAQ ofte stillede spørgsmål

FAQ ofte stillede spørgsmål FAQ ofte stillede spørgsmål IBAN Hvad er et IBAN? IBAN (International Bank Account Number) IBAN er en international standard for opbygningen af et kontonummer, som benyttes ved betalinger til og fra udlandet.

Læs mere

!" " # $% & ' ( # ) #! % * ' &% & ' +, -.%. '! """ -&/% / '!""!" "!"".!" " -, 0 %1 2 0!! " # + *! * ) ( &'! " # $! %!

!  # $% & ' ( # ) #! % * ' &% & ' +, -.%. '!  -&/% / '!! !.!  -, 0 %1 2 0!!  # + *! * ) ( &'!  # $! %! !""#$%&'(#) #!%*'&%&'+,-.%.'!""" -&/%/'!""!""!"".!""-, 0%12 0!!"# &'()*!*+!" # $! %! $%"" & 2008 2009 2010 Antal indvandrere og efterkommere Århus 40.835 42.993 43.933 Region Midtjylland 91.964 97.274

Læs mere

Europaudvalget (2. samling) EUU Alm.del Bilag 115 Offentligt

Europaudvalget (2. samling) EUU Alm.del Bilag 115 Offentligt Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del Bilag 115 Offentligt Folketingets Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalg Christiansborg 1240 København K Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061

Læs mere

Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 8 af 2. november 2006

Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 8 af 2. november 2006 Finansudvalget FIU alm. del - Svar på 7 Spørgsmål 8 Offentligt Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 8 af 2. november 2006 Spørgsmål: Der ønskes en oversigt over, hvilke lande der har bundet deres valuta

Læs mere

re-ports+ Integration mellem Nordea Finans og e-conomic

re-ports+ Integration mellem Nordea Finans og e-conomic Version 1.1 re-ports+ Integration mellem Nordea Finans og e-conomic Indhold Indledning... 2 Sådan kommer du i gang... 3 Sådan sender du fakturaer til Nordea... 6 Sådan modtager du filer fra Nordea... 9

Læs mere

Roamingstakster og landezoner Telenor og TDC

Roamingstakster og landezoner Telenor og TDC Roamingstakster og landezoner Telenor og TDC Roamingstakster Minut takst er opgivet i danske kroner Fra/Til 6,4 6,4 12,4 12,4 12,5 Modtage kald i zonen SMS afsendt fra zonen pr. stk Data forbrugt i zonen

Læs mere

BILAG. til. Rapport fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet

BILAG. til. Rapport fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.12.2015 COM(2015) 597 final ANNEXES 1 to 5 BILAG til Rapport fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet om oplysninger om indvirkningen på budgettet af den årlige

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Antal personer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statsborgerskab og herkomst i Aarhus Kommune, 1. juli 2012 Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis

Læs mere

November. Udrejseform Skønnet udrejst Påset udrejst Selv udrejst År til dato Måned. Ledsaget udrejst

November. Udrejseform Skønnet udrejst Påset udrejst Selv udrejst År til dato Måned. Ledsaget udrejst fordelt på udrejseform i forbindelse med den seneste registrerede udrejse/udsendelse i perioden ' '` 1 Afghanistan 3 52 26 373 6 103 2 16 37 544 Albanien... 1. 3... 4 Algeriet. 6 4 83 1 46 1 1 6 136 Armenien.

Læs mere

Europaudvalget 2001 KOM (2001) 0306 Offentligt

Europaudvalget 2001 KOM (2001) 0306 Offentligt Europaudvalget 2001 KOM (2001) 0306 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 15.6.2001 KOM(2001) 306 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om fastsættelse af de justeringskoefficienter,

Læs mere

re-ports+ Integration mellem Nordea Finans og e-conomic

re-ports+ Integration mellem Nordea Finans og e-conomic re-ports+ Integration mellem Nordea Finans og e-conomic Indhold Indledning...2 Sådan kommer du i gang...3 Sådan sender du fakturaer til Nordea...6 Sådan modtager du filer fra Nordea...9 VIGTIGT Om landekoder...

Læs mere

Tabel 453 (side 1 af 5)

Tabel 453 (side 1 af 5) Tabel 453 (side 1 af 5) Europa 1 23 045 137 96,6............ Albanien 28 748 95,3 2001 3 126 109 44 Andorra 464 100,0 2004 77 166 93 Belgien 30 528 99,2 01-01-04 10 396 341 97 Bosnien og Hercegovina 51

Læs mere

SMART LATINO Priser 01.02.16

SMART LATINO Priser 01.02.16 SMART LATINO Priser 01.02.16 2 kr. opkaldsgebyr pr. opkald (kun ved opnået forbindelse) Lokalt nr. Afghanistan 34 2,94 17 5,88 Albanien 75 1,33 48 2,08 Albanien - Tirana 90 1,11 48 2,08 Albanien Mobil

Læs mere

Prisark Trafik: Fastnet, mobil og Hjemmearbejdspladser kontraktens punkt 3.2

Prisark Trafik: Fastnet, mobil og Hjemmearbejdspladser kontraktens punkt 3.2 Prisark Trafik: Fastnet, mobil og Hjemmearbejdspladser kontraktens punkt 3.2 Fastnettelefoni Fastnettelefoni Tværgående abonnementsydelser Beskrivelse Priselement Antal Enhed Listepris (DKK. ex. moms)

Læs mere

Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (KHIM) indgives på følgende sprog: Fransk Engelsk Spansk

Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (KHIM) indgives på følgende sprog: Fransk Engelsk Spansk Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (KHIM) Forbeholdt KHIM: Dato for modtagelse Antal sider 0 (obligatorisk) International ansøgning i henhold til Madrid-protokollen Oplysninger til brug ved

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0800 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0800 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0800 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 14.12.2006 KOM(2006) 800 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om fastsættelse af de justeringskoefficienter,

Læs mere

Novums medlemsundersøgelse

Novums medlemsundersøgelse Novums medlemsundersøgelse (Completion rate: 100.) Hvad er dit køn? Kvinde Mand 7 28% Hvad er din alder? under 20 år mellem 20-35 år mellem 36-55 år over 55 33% 63% Oprindelsesland Afghanistan Albanien

Læs mere

Roamingstakster og landezoner Telenor og TDC

Roamingstakster og landezoner Telenor og TDC Roamingstakster og landezoner Telenor og TDC Roamingstakster Minut takst er opgivet i danske kroner Fra/Til 6,4 6,4 12,4 12,4 12,5 Modtage kald i zonen SMS afsendt fra zonen pr. stk Data forbrugt i zonen

Læs mere

konkurrencedygtige priser for en meget pålidelig service Sådan beregnes de priser, der gælder for din forsendelse

konkurrencedygtige priser for en meget pålidelig service Sådan beregnes de priser, der gælder for din forsendelse Nye FedEx-priser Gældende i Danmark fra. januar 0 Uanset om dine forsendelser er tunge eller lette, hastende eller mindre tidsfølsomme, så har FedEx en løsning til dig. Oplev fordelen ved konkurrencedygtige

Læs mere

Land Inkl. moms Excl. Moms. Opkaldsafgift ved forbindelse 0,25 0,20 Opkaldsafgift ingen forbindelse 0,00 0,00

Land Inkl. moms Excl. Moms. Opkaldsafgift ved forbindelse 0,25 0,20 Opkaldsafgift ingen forbindelse 0,00 0,00 Land Land Inkl. moms Excl. Moms. Opkaldsafgift ved forbindelse 0,25 0,20 Opkaldsafgift ingen forbindelse 0,00 0,00 Land Inkl.moms Excl. Moms. Afghanistan 7,11 5,688 Albania 3,45 2,760 Albania - Mobile

Læs mere

SMART MIDDLE EAST Priser 01.02.16

SMART MIDDLE EAST Priser 01.02.16 SMART MIDDLE EAST Priser 01.02.16 2 kr. opkaldsgebyr pr. opkald (kun ved opnået forbindelse) Lokalt nr. Afghanistan 50 2,00 45 2,22 Afghanistan Mobil 50 2,00 45 2,22 Albanien 70 1,43 48 2,08 Albanien -

Læs mere

Gjeldende satser for 2013

Gjeldende satser for 2013 Gjeldende satser for 2013 Verdensdel/Land/By Europa: Makssatser Natt Kost Albania kr 2 000 kr 560 Belgia kr 1 900 kr 800 Bosnia-Hercegovina kr 1 000 kr 450 Bulgaria kr 1 100 kr 400 Danmark kr 1 500 kr

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1993D0197 DA 11.03.2000 020.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B KOMMISSIONENS BESLUTNING af 5. februar 1993 om dyresundhedsmæssige betingelser

Læs mere

CIRKULÆRE OM SATSREGULERING PR. 1. APRIL TJENESTEREJSER OG SUPPLERENDE FLYTTEGODTGØRELSE

CIRKULÆRE OM SATSREGULERING PR. 1. APRIL TJENESTEREJSER OG SUPPLERENDE FLYTTEGODTGØRELSE CIRKULÆRE OM SATSREGULERING PR. 1. APRIL 1999 - TJENESTEREJSER OG SUPPLERENDE FLYTTEGODTGØRELSE (Til samtlige ministerier mv.) 1. Finansministeriet og centralorganisationerne har med virkning fra 1. april

Læs mere

1. Trafikpriser. Prisliste gældende pr Trafikpriser fra fastnet til fastnet (Fri Fastnet)

1. Trafikpriser. Prisliste gældende pr Trafikpriser fra fastnet til fastnet (Fri Fastnet) 1. Trafikpriser Trafikpriser fra fastnet til fastnet (Fri Fastnet) Destination Dag Øvrig Bemærkninger Danmarkspris, opkaldsafgift 0,45 0,45 Danmarkspris, minutpriser 0,00 0,00 Gratis 0,00 0,00 Se note

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Satsregulering pr. 1. januar 2001 for tjenesterejser

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Satsregulering pr. 1. januar 2001 for tjenesterejser FINANSMINISTERIET Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2001 for tjenesterejser 2001 1 CIRKULÆRE OM SATSREGULERING PR. 1. JANUAR 2001 FOR TJENESTEREJSER (Til samtlige ministerier mv.) 1. I medfør af

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik september 2007 Statsborgerskab og herkomst i Århus Kommune, 1998-2007 x Antallet af borgere med udenlandsk herkomst i Århus Kommune (indvandrere og efterkommere)

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik september 2009 Statsborgerskab og herkomst i Århus Kommune, 2000-2009 Antallet af borgere med udenlandsk herkomst i Århus Kommune (indvandrere og efterkommere)

Læs mere

Afghanistan Albanien Algeriet Am. Oceanien Amerikansk Samoa Amerikas Forenede Stater Andorra. Anguilla Antarktis Antigua og Barbuda Argentina Armenien

Afghanistan Albanien Algeriet Am. Oceanien Amerikansk Samoa Amerikas Forenede Stater Andorra. Anguilla Antarktis Antigua og Barbuda Argentina Armenien AF AL DZ XA AS US AD AO AI AQ AG AR AM AW AZ AU XO BS BH BD BB BE BZ BJ BM BT BO BA BW BF BV BR IO BG BN BI KH CM CA CV KY XC CL CC CO KM Afghanistan Albanien Algeriet Am. Oceanien Amerikansk Samoa Amerikas

Læs mere

Overførsel til udlandet. Opbygning af kontonumre

Overførsel til udlandet. Opbygning af kontonumre Overførsel til udlandet Opbygning af kontonumre Andorra Ingen fælles kontostruktur ADXXBBBBBBBBCCCCCCCCCCCC landekoden AD Australien Ingen fælles kontostruktur AUNNNNNN N = BSB Code: Altid 6 cifre Belgien

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik september 2008 Statsborgerskab og herkomst i Århus Kommune, 1999-2008 x Antallet af borgere med udenlandsk herkomst i Århus Kommune (indvandrere og efterkommere)

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0342 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0342 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0342 Offentligt EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 29.6.2010 KOM(2010)342 endelig 2010/0189 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING (EU) Nr..../... om fastsættelsen af de justeringskoefficienter,

Læs mere

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JAN. 1997

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JAN. 1997 Nr. 1.03 April 1997 STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JAN. 1997 x Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis udenlandsk statsborgerskab og udenlandsk

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 2. marts 2017 Kontor: Enheden for Internationalt Politisamarbejde Sagsbeh: Sofie Anne Marner Sagsnr.: 2017-0030-5247

Læs mere

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JULI 1998

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JULI 1998 Nr. 1.10 Sept. 1998 STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JULI 1998. x Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis udenlandsk statsborgerskab og udenlandsk

Læs mere

Flygtningelande 2007

Flygtningelande 2007 Flygtningelande 2007 Dækningsgrad på baggrund Asylprocent Danmarks Statistik har dannet en ny variabel for indvandrere og efterkommere, som det er nærmere beskrevet i i Danmark 2008, kapitel 2. For at

Læs mere

Standardpriser. FlexUdland Basis. Landezoner Priser pr. min. 2,00 kr. 4,00 kr. 5,00 kr. 2,00 kr. 13,00 kr. 14,00 kr. 15,00 kr.

Standardpriser. FlexUdland Basis. Landezoner Priser pr. min. 2,00 kr. 4,00 kr. 5,00 kr. 2,00 kr. 13,00 kr. 14,00 kr. 15,00 kr. Kald til udlandet Har du et erhvervsabonnement hos TDC Erhverv, får du automatisk FlexUdland Basis, som sikrer dig fair priser, når du ringer til udlandet. Standardpriser FlexUdland Basis Se gældende landezoner

Læs mere

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE,

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE, Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Nr. 1.11 August 2000 STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE, 1991-2000 x 6,7 % af befolkningen i Århus Kommune er udenlandske statsborgere. Antallet

Læs mere

Cirkulære om. Satsregulering pr. 1. januar 2002 for tjenesterejser

Cirkulære om. Satsregulering pr. 1. januar 2002 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2002 for tjenesterejser 2002 1 CIRKULÆRE OM SATSREGULERING PR. 1. JANUAR 2002 FOR TJENESTEREJSER (Til samtlige ministerier mv.) 1. I medfør af Finansministeriets,

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2009 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2009 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2009 for tjenesterejser 2008 Cirkulære af 16. december 2008 Perst. nr. 078-08 J.nr. 08-5411-6 Indholdsfortegnelse Cirkulære...3 Bilag 1. Transportgodtgørelse pr.

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2007 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2007 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2007 for tjenesterejser 2006 Cirkulære af 21. december 2006 Perst. nr. 068-06 PKAT nr. J.nr. 06-5411-6 Indholdsfortegnelse Cirkulære... 3 Bilag 1. Transportgodtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om identifikation og indberetning af finansielle konti med tilknytning til udlandet

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om identifikation og indberetning af finansielle konti med tilknytning til udlandet BEK nr 1454 af 30/11/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 20. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 16-1626437 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om ændring

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik august 2006 Statsborgerskab og herkomst i Århus Kommune, 1. juli 2006 Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis udenlandsk

Læs mere

SLUTAKT. AF/ACP/CE/2005/da 1

SLUTAKT. AF/ACP/CE/2005/da 1 SLUTAKT AF/ACP/CE/2005/da 1 AF/ACP/CE/2005/da 2 De befuldmægtigede for: HANS MAJESTÆT BELGIERNES KONGE, PRÆSIDENTEN FOR DEN TJEKKISKE REPUBLIK, HENDES MAJESTÆT DANMARKS DRONNING, PRÆSIDENTEN FOR FORBUNDSREPUBLIKKEN

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2006 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2006 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2006 for tjenesterejser 2006 Cirkulære af 21. december 2005 Perst. nr. 069-05 PKAT nr. J.nr. 05-5411-5 Cirkulære om satsregulering pr. 1. januar 2006 for tjenesterejser

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om udlændinges adgang til Danmark på grundlag af visum

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om udlændinges adgang til Danmark på grundlag af visum BEK nr 202 af 27/02/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 29. juni 2017 Ministerium: Udlændinge- og Integrationsministeriet Journalnummer: Udlændinge- og Integrationsmin., j.nr. 2016-7734 Senere ændringer til

Læs mere

UDBUDSBILAG 3 PRISBILAG

UDBUDSBILAG 3 PRISBILAG Udbud af Kurerydelser 2017 UDBUDSBILAG 3 PRISBILAG Side 1 af 5 1. Instruktion til tilbudslisten Tilbudsgiver bedes udfylde udbudsbilag 3.1 Tilbudsliste med de tilbudte priser og medsende disse tilbuddet.

Læs mere

100 der Beilagen XXIII. GP - Beschluss NR - 44 Schlussakte dänisch (Normativer Teil) 1 von 11 SLUTAKT. AF/ACP/CE/2005/da 1

100 der Beilagen XXIII. GP - Beschluss NR - 44 Schlussakte dänisch (Normativer Teil) 1 von 11 SLUTAKT. AF/ACP/CE/2005/da 1 100 der Beilagen XXIII. GP - Beschluss NR - 44 Schlussakte dänisch (Normativer Teil) 1 von 11 SLUTAKT AF/ACP/CE/2005/da 1 2 von 11 100 der Beilagen XXIII. GP - Beschluss NR - 44 Schlussakte dänisch (Normativer

Læs mere

Betalinger via Unitel & Corporate Netbank Request for Transfer Priser pr. 1. januar 2015

Betalinger via Unitel & Corporate Netbank Request for Transfer Priser pr. 1. januar 2015 Betalinger via Unitel & Corporate Netbank Request for Transfer Priser pr. 1. januar 2015 Indhold Om vejledningen... Forbehold... og lokal... Koncernbetalinger... Tilbagekaldelse... Videregivelse af ordresgivers

Læs mere

Betalingstjenesteloven (BTL) og brug af omkostningskoder (OUR, SHA og BEN) fra 1. november 2009

Betalingstjenesteloven (BTL) og brug af omkostningskoder (OUR, SHA og BEN) fra 1. november 2009 September 2009 Betalingstjenesteloven (BTL) og brug af (OUR, SHA og BEN) fra 1. november 2009 1. Formålet med denne information Formålet med denne information er at oplyse kontohaverne i SKB/OBS om, hvilke

Læs mere

Telias priser for fastnet privat

Telias priser for fastnet privat Februar 2014 Der tages forbehold for prisændringer og trykfejl 70937 Telias priser for fastnet privat Februar 2014 Kundeservice : 80 10 10 10 Besøg også: telia.dk Telia Altid Telia Fritid/Fritid Xtra Fastnet-abonnement

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2010-11 REU alm. del Svar på Spørgsmål 405 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 4. februar 2011 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2011-792-1557

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2011 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2011 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2011 for tjenesterejser 2010 Cirkulære af 20. december 2010 Perst. nr. 049-10 J.nr. 10-5411-10 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære...5 Bilag 1. Transportgodtgørelse

Læs mere

Nationale takster Alle priser er sekundtakserede & i DKK inkl. Moms

Nationale takster Alle priser er sekundtakserede & i DKK inkl. Moms Nationale takster Alle priser er sekundtakserede & i inkl. Moms Fastnet Fra Minut Fastnet Jaynet fastnet 0,00 0,00 Fastnet Fastnet DK 0,13 0,19 Fastnet Mobilnet DK 0,86 0,25 Page 2 of 8 Udlandstakster

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 31.7.2014 L 228/9 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 829/2014 af 30. juli 2014 om ændring og berigtigelse af forordning (EF) nr. 1235/2008 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1993D0195 DA 21.08.2010 027.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B KOMMISSIONENS BESLUTNING af 2. februar 1993 om dyresundhedsmæssige betingelser

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0772 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0772 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0772 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.11.2013 COM(2013) 772 final 2013/0380 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om fastsættelsen af de justeringskoefficienter,

Læs mere

Danmarks manglende skatteaftaler koster virksomheder dyrt

Danmarks manglende skatteaftaler koster virksomheder dyrt Danmarks manglende skatteaftaler koster virksomheder dyrt AF SKATTEPOLITISK CHEF JACOB RAVN, CAND.JUR, MAKROØKONOMISK MEDARBEJDER MADS JULIUS CHRISTENSEN, B.SC. OECON OG ANALYSECHEF GEERT LAIER CHRISTENSEN,

Læs mere

Udlandspriser privat. Priser og zoner. Priser til udlandet, opkald fra Danmark

Udlandspriser privat. Priser og zoner. Priser til udlandet, opkald fra Danmark Udlandspriser privat Priser og zoner Telia har indført en prisstruktur, som gør det lettere at gennemskue prisen på opkald til og fra udlandet. Hver udlandsszone har en ensartet prisstruktur. Du betaler

Læs mere

BULGARIA MOBIL 0,25 0,25 4,11 BURKINA FASO 0,25 0,25 3,45 BURUNDI 0,25 0,25 3,45 CAMBODIA 0,25 0,25 5,02 CAMEROON 0,25 0,25 5,66 CANADA 0,25 0,25 0,25

BULGARIA MOBIL 0,25 0,25 4,11 BURKINA FASO 0,25 0,25 3,45 BURUNDI 0,25 0,25 3,45 CAMBODIA 0,25 0,25 5,02 CAMEROON 0,25 0,25 5,66 CANADA 0,25 0,25 0,25 Operatør Opkaldsforsøg Opkaldsafgift Minutpris ABKHAZIA FASTNET 0,25 0,25 1,27 ABKHAZIA MOBIL 0,25 0,25 2,05 AFGHANISTAN 0,25 0,25 7,11 ALBANIA FASTNET 0,25 0,25 4,02 ALBANIA MOBIL 0,25 0,25 7,11 ALGERIA

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2013 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2013 for tjenesterejser Cirkulære af 20. december 2012 Modst.nr. 040-12 J.nr. 12-5411-18 Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2013 for tjenesterejser 2012 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære...5 Bilag 1. Transportgodtgørelse

Læs mere

Formatbeskrivelse til ERH - Bankens Erhvervsformat (BEC format) Oktober 2005

Formatbeskrivelse til ERH - Bankens Erhvervsformat (BEC format) Oktober 2005 Formatbeskrivelse til ERH - Bankens Erhvervsformat (BEC format) Oktober 2005 Dette dokument er inddelt i 3 hovedområder: Beskrivelse af filformatet, kontonummerformater og datatyper Betalingsformat for

Læs mere

BILAG. til. rapport fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet

BILAG. til. rapport fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 29.11.2017 COM(2017) 699 final ANNEXES 1 to 3 BILAG til rapport fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet om oplysninger om indvirkningen på budgettet af den

Læs mere

Cirkulære om satsregulering pr. 1. januar 2013 for tjenesterejser

Cirkulære om satsregulering pr. 1. januar 2013 for tjenesterejser CIR nr 9016 af 20/12/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 23. november 2017 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansministeriet, Moderniseringsstyrelsen, j.nr. 12-5411-18 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Rapport fra Kommissionen til Rådet. RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET om anvendelsen af bilag X til vedtægten År 2006, 2007 og 2008

Rapport fra Kommissionen til Rådet. RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET om anvendelsen af bilag X til vedtægten År 2006, 2007 og 2008 DA DA DA EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.1.2010 KOM(2010)2 endelig Rapport fra Kommissionen til Rådet RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET om anvendelsen af bilag X til vedtægten År 2006, 2007 og 2008

Læs mere

Danmarks manglende skatteaftaler koster virksomheder dyrt

Danmarks manglende skatteaftaler koster virksomheder dyrt Danmarks manglende skatteaftaler koster virksomheder dyrt AF SKATTEPOLITISK CHEF JACOB RAVN, CAND.JUR, MAKROØKONOMISK MEDARBEJDER MADS JULI- US CHRISTENSEN, B.SC. OECON OG ANALYSECHEF GEERT LAIER CHRISTENSEN,

Læs mere

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JANUAR 2003

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JANUAR 2003 Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Nr. 1.02 Februar 2003 STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JANUAR 2003 x Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med

Læs mere

Formatbeskrivelse til ERH Bankens Erhvervsformat (BEC format) November 2010

Formatbeskrivelse til ERH Bankens Erhvervsformat (BEC format) November 2010 Formatbeskrivelse til ERH Bankens Erhvervsformat (BEC format) November 2010 Dette dokument er inddelt i 4 hovedområder: Beskrivelse af filformatet, kontonummerformater og datatyper. Betalingsformat for

Læs mere

Betalinger via Unitel. Priser pr. 1. januar 2015

Betalinger via Unitel. Priser pr. 1. januar 2015 Betalinger via Unitel Priser pr. 1. januar 15 Om prislisten Prislisten indeholder priser for betalinger, der bestilles via Unitel. Alle priser er i danske kroner. For betalingskonti, der føres i andre

Læs mere

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncernledelsessekretariatet Jura og statistik. April 2015. Etnicitet og statsborgerskab

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncernledelsessekretariatet Jura og statistik. April 2015. Etnicitet og statsborgerskab Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncernledelsessekretariatet Jura og statistik April 2015 Etnicitet og statsborgerskab Dette notat indeholder to forskellige opgørelser, én om etnisk

Læs mere