FOR ALLE. FrikirkeNets Forlag

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FOR ALLE. FrikirkeNets Forlag"

Transkript

1 FOR ALLE FrikirkeNets Forlag

2

3 FOR ALLE FrikirkeNets Forlag

4 Frikirke for alle FrikirkeNets Forlag ISBN oplag: november oplag: marts 2007 Tekst: Svend L. Madsen Produktion: cpress Foto: Rune Lundø, Svend L. Madsen, Rune Toldam, Evi R. Kristensen Forside og opsætning: Ants With Pants Tryk: Reklameholdet Bidrag og korrektioner fra: Missionsforstander Peter Götz, Det Danske Missionsforbund Generalsekretær Jan Kornholt, BaptistKirken Landsleder Jørgen Thaarup, Metodistkirken Oberst Michael Marvell, Frelsens Hær Landsleder Johannes Hansen, Apostolsk Kirke Pastor Jürgen Galonska, Pinsekirkerne Pastor David Hansen, Aalborg MenighedsCenter Redaktør Poul Kirk, FrikirkeNet. Øvrig korrektur: Sognepræst Niels Peder Nielsen, skoleleder Christian Jochimsen, skolelærer Minna Madsen, skolebibliotekar Dorte Bisgaard, journalist Jens Linde, reklamechef Erik Damm og talepædagog Anne Lærke Møller Sørensen.

5 Indhold: 1. Op af sengen søndag morgen - Hvorfor går folk i kirke? Derfor går jeg i frikirke Almindelige danskere fortæller Frikirker hvad er det? Sådan forløber en gudstjeneste På besøg i en frikirke En kirke med noget på hjerte Det tror frikirkerne på Frikirker i hverdagstøjet En underskov af græsrodsinitiativer Kært barn har mange navne Overblik over frikirkernes historie Hvem betaler regningen? Noget om frikirkernes økonomi Fugl eller fisk? Frikirker er hverken folkekirke eller sekt Svar på ofte stillede spørgsmål Links FOR ALLE

6 1. Op af sengen søndag morgen Salmer, der svinger. Prædikener, du kan forstå. Og venner, du kan stole på. Det er, hvad man kunne tænke sig, når man endelig får sig taget sammen til at gå i kirke. I hvert fald, hvis man skal tro de tilfældigt udvalgte danskere, som vi har stillet spørgsmålet: Hvad kan få dig op en søndag morgen for at gå i kirke? Her er nogle af svarene: - En gang rundstykker og kaffe, gospelsang og en dialog mellem præsten og tilhørerne frem for enetale ville ikke være af vejen. Og så skal det, for alt i verden, ikke være for tidligt søndag morgen. - Det kunne få mig op til gudstjeneste, at de kirkelige emner, indholdet og handlingerne er af en sådan karakter, at man føler sig beriget med guddommelige energier og oplevelser, der giver indre glæde og styrke. - Jeg tror, at man med nogle lidt anderledes gudstjenester, gerne også om aftenen eller udendørs, hvor der bliver prædiket på et mere moderne sprog, og hvor der bliver brugt nogle tidssvarende emner og salmer i gudstjenesten, ville kunne få flere til at gå i kirke. - Hvis man skal have folk i kirke, skal man lave arrangementer med deres børn, som skal fremvise et eller andet for forældrene. Når de så alligevel er der, finder de ud af, at det faktisk kan være hyggeligt. Og så kan det være, de også står op til en gudstjeneste. Altså svingende sange, begribelige prædikener og et meningsfyldt fællesskab det kan få mange flere til at gå i kirke. Frikirke for alle

7 2. Derfor går jeg i frikirke For mange, der gerne vil prøve en anden slags gudstjeneste og en anden måde at være sammen på, er frikirker et interessant alternativ. Her er et par oplevelser: I frikirken kan vi sætte vores præg Det tiltaler os begge med den frie og til tider eksperimenterende form, hvor mødestilen samt aktiviteter kan tilpasses efter, hvilke behov den pågældende kirke har, og hvad der er oppe i tiden. Man har ofte også mulighed for at præge kirken som enkelt person, da den enkeltes engagement vægtes højt. Man ser ikke blot nakken af folk under gudstjenesten, men får tilbud om at være en del af en familie. Det har betydet meget for os at mærke, at vi ikke står alene i livet, men har et fællesskab, hvor vi kan være fælles om troen. Mirjam og John Fabricius-Zuta, universitetsstuderende Jeg mærker Gud i frikirken Det giver mig mulighed for et mere vedkommende og praksisnært gudsforhold, et gudsforhold, jeg kan bruge i hverdagen. Gud er efter min mening nærværende i en frikirke, og man kan dele sin tro med ligesindede via det gode sociale samvær. Og så sker formidlingen af Jesu budskab på en måde, så man nemmere og mere naturligt tager det til sig.

8 - Det, min lokale Folkekirke ikke er lykkedes med over for mig på 40 år, det gjorde en frikirke på 40 dage! Erik Damm, medindehaver af reklamebureauet Andersen og Blæsbjerg og A&B Analyse i Odense Det åndelige bliver konkret Jeg er ikke den boglige type, så jeg får ikke så meget ud af prædikener. Frikirker mødes som regel også i små grupper midt i ugen. Det kan jeg godt lide. Her kan man være åben, være sig selv og være ærlig over for ligesindede. Man tør fortælle alt det, der ikke lige er så godt. Og så finder man ud af, at andre også har de samme tanker som én selv. De åndelige sandheder bliver mere konkrete og nede på jorden. Rune Toldam, studerende Facts: En undersøgelse for nogle år siden viste, at 27 pct. af kirkegængerne en tilfældig søndag morgen valgte at gå i en frikirke. Der er med andre ord mange, der går i kirke i en frikirke, og i de senere år er der også skabt meget nyt liv ved den store tilgang af indvandrere, der ofte føler sig godt hjemme i et frikirkemiljø. Af de cirka danskere, som på en tilfældig søndag går til gudstjeneste i en frikirke, er cirka 4000 nydanskere. Det viser en undersøgelse blandt 184 frikirker. I en række frikirker har flere end hver femte kirkegænger en udenlandsk baggrund. Der bor i dag ca personer i Danmark med anden oprindelse end dansk. Det er ca. 8,3 pct. af Danmarks befolkning. Frikirke for alle

9 3. Frikirker hvad er det? Der er ca. 300 frikirker i Danmark - store og små, gammeldanske og nydanske. Tilsammen har de over medlemmer. Som ordet frikirke antyder, er de frie kirker - men hvad betyder det? Frikirker er ikke på nogen måde underlagt en statslig kontrol (kirkeministeriet) og er heller ikke støttet af staten. Det betyder, at frikirker er frie til at udforme deres gudstjenester og aktiviteter, som de vil. Derfor vil gudstjenesterne ofte opleves spontane og meget forskellige fra hinanden. Facts: Så mange medlemmer havde frikirkerne i 2006: Apostolsk Kirke: 3500 medlemmer Baptistkirken: 5100 Frelsens Hær: 1250 Metodistkirken 1500 Det Danske Missionsforbud 2000 Pinsekirkerne 5500 Selvstændige danske frikirker ca Men grundlæggende gælder det: Man er først medlem, når man selv ønsker det - og man kan til enhver tid melde sig ud igen. Man inviteres til at engagere sig personligt i gudstjenester og aktiviteter bl.a. gennem sang og musik. Man får mulighed for indflydelse efter devisen: dem, der engagerer sig, er også dem, der påvirker udviklingen.

10 Facts: Der er 145 internationale menigheder i Danmark, der skønnes at tælle ca personer. Mange af dem er frikirker. Her er de internationale kirkers nationaliteter: 51 asiatiske 34 øst- og vesteuropæiske 19 mellemøstlige og nordafrikanske 14 afrikanske 12 nordiske 4 latinamerikanske 4 russiske 7 blandede nationaliteter Kilde: Andre Stemmer, Migrantkirker i Danmark - set indefra (Religionspædagogisk Forlag 2004) Her er de værdier, frikirker ønsker at stå for, kort fortalt: Åbenhed alle er velkomne, også til at undersøge, hvad der foregår, og det er koster ikke noget at deltage. Tryghed man kan deltage, så meget man har lyst, og man kan frit gå ud af døren igen. Relevans præsten prøver at overføre prædikenens pointer på hverdagslivet. Socialt engagement frikirker ønsker at være en del af løsningen på samfundets mange udfordringer. Klassisk kristendom i moderne og tidssvarende indpakning indholdet er ansvar, tilgivelse og næstekærlighed i forholdet til Gud og mennesker. Formen er ofte rytmisk sang, nye salmer, fortællende prædikener, spontan bøn og samvær under afslappede former. Når det gælder økonomien, må frikirkerne stort set klare det selv. Er man glad for frikirkemodellen, og vælger man den som sin kirkeform, ved man også, at der er noget, der skal Frikirke for alle

11 betales: Lokaler, medarbejdere og aktiviteter. Og det gør man så, dog ikke over et fast medlemsgebyr, men ved frivillige bidrag. Denne frie kultur skyldes, at de fleste frikirker er født ud af folkelige vækkelsesbevægelser. Det er græsrødderne, der tæller! Facts: Ordet vækkelse kommer af vække og angiver en åndelig opvågning, en fornyet begejstring for åndelige sandheder og oplevelser, hvor gudsforholdet erfares helt personligt. Alle kirkeretninger kan spores tilbage til en folkelig vækkelse, også den danske folkekirke, som bl.a. kan takke Martin Luther for reformationen. Også i Folkekirken gøres ansatser til mere fri og spontane udtryksformer. Det sker især i den såkaldte Oasebevægelse, og mange fri- og valgmenigheder kan med fri bøn og spontane indlæg fra mødedeltagerne minde meget om gudstjenesten i en frikirke. Frikirker er kirker uden for folkekirken, der normalt betegnes som enten anerkendte eller godkendte trossamfund. Fordi frikirker er dynamiske, opstår jævnligt nye frikirker. Følg med i udviklingen på hjemmesiden 11

12 4. Sådan forløber en gudstjeneste Friheden i frikirker betyder bl.a. at frikirker er meget forskellige. Nogle kirker har mange år på bagen og har udviklet en fin og tryg kultur, mens andre er nystartede og stadig meget eksperimenterende. Nogle kirker har flotte kirkebygninger, mens andre blot holder til i et lejet fabrikslokale. Nogle har slet ingen lokaler, men mødes i private hjem, i det lokale forsamlingshus eller bibliotek. En frikirkegudstjeneste vil typisk have følgende elementer: Velkomst Et par sange eller salmer Indledning med et vers fra Bibelen, en oplevelse el. lign. Bøn En sektion med nyere gospellignende salmer, som man kalder lovsange. Omkvædet gentages en del gange, og mellem sangene er ofte pauser til bøn og refleksion. Prædiken med mange eksempler, evt. med illustrationer på lærred eller storskærm Kreative indslag med dans, drama og fortælling Tilbud om forbøn for den enkeltes livsproces i forbindelse med en særlig krise, en speciel udfordring eller ved sygdom og andre behov. Nadver dog ikke nødvendigvis hver gang Frikirke for alle

13 Mange steder er der efter gudstjenesten mulighed for at drikke kaffe og evt. også købe frokost. For at vise, hvordan de samme værdier kan komme til udtryk i vidt forskellige former, skal vi besøge fem vidt forskellige frikirker. Danmarks første frikirke I Københavns centrum ligger Danmarks første frikirke, en baptistkirke oprettet i 1839, kort før Grundloven af 1849, som sikrede danskerne religionsfrihed. Kristuskirken på Baggesensgade har en flot bygning med knejsende kirketårn, blyindfattede vinduer, kor, orgel og prædikestol, ikke meget anderledes end en almindelig folkekirke. Kirken danner hver søndag ramme om gudstjenester på dansk, engelsk, spansk, jugoslavisk og rumænsk. Møder man op til den danske gudstjeneste, vil et orgelbrus slå en i møde, og man kan synge med tonerne fra en af de kendte salmer. Efter en kollekt, hvor der bl.a. samles ind til kirkens missions- og nødhjælpsarbejde, er der fællessang. Sangene er afdæmpede, intense, klaveret akkompagnerer roligt, og teksterne på storskærmen får lov til at tale for sig selv. Nu er det præstens tur. Et typisk tema er kærlighed: - Alle mennesker er elsket af Gud. Gud gav os sin Søn af kærlighed så skal vi sandelig også tage imod ham. Forsamlingen følger med i prædiken og bibeltekster i en uddelt folder. Den kan de tage med hjem og studere videre ud fra. Danmarks største frikirke Tager man lidt ud af centrum til Københavns Nordvestkvarter, finder man Kirken i Kulturcentret, en pinsekirke, der er Danmarks største frikirke. Kirken har 1100 siddepladser foruden sidelokaler til børnekirke, ungdomsklub og meget andet. I kirken er der indrettet et sakristi, dvs. et roligt sted, hvor man kan meditere, bede og læse foran nogle stearinlys og et kors. 13

14 Venlige mødeværter byder velkommen, og man får stukket et program for ugens arrangementer i hånden. Ved receptionen i forhallen kan man få svar på evt. spørgsmål, og længere nede ad gangen har kirken en café, der serverer stort set alt, hvad hjertet begærer, efter gudstjenesten. En sanggruppe leder forsamlingen i såkaldt lovsang, mens teksterne vises på storskærme. En mødeleder går op på podiet og byder velkommen, mens han opfordrer de flere hundrede gudstjenestedeltagere til at hilse på sidemanden. Sangerne fortsætter, kun afbrudt af lejlighedsvis bøn og tak til Gud. Nu er det præstens tur han prædiker i et moderne sprog, kun støttet af sine hovedpunkter, som også bliver vist på storskærme. Gode pointer illustreres med hans egne oplevelser. Hans prædiken afsluttes med opfordring til bøn. Hvis nogen ønsker det, må de gerne komme op foran og blive bedt for på stedet, eller de er velkomne til at snakke med kirkens præster bagefter. I nogle gudstjenester er der også nadver, typisk ved, at kirkens medarbejdere går ned i forsamlingen med rigtigt brød og alkoholfri vin. Bebiane Bøje, musiklærer på Jysk Musikkonservatorium i Århus: I frikirken kan jeg være mig selv Jeg har valgt en frikirke, fordi der er et miljø, hvor folk kan være sig selv og deltage på deres egne præmisser. Folk i min kirke er meget forskellige i forhold til alder, etnisk baggrund og social status. Det gode ved min kirke er, at den er et forum for tilbedelse af Gud. De fleste i kirken er meget engagerede, og jeg tror, folk kommer der i højere grad pga. personligt engagement end tradition. Selvfølgelig har mange familier også en tradition for at komme i frikirken, fordi der er et godt miljø for alle aldersgrupper. Dvs. man kan mødes med andre børn, unge og voksne. Frikirke for alle

15 Danmarks mindste frikirke De sidste tyve år er der startet en del nye frikirker i Danmark, og de er naturligvis små i starten. Nogle af dem vedbliver at være små, såkaldte huskirker. Huskirker har typisk mellem 10 og 20 deltagere fra flere generationer. Vi skal besøge en af huskirkerne i Vejen mellem Kolding og Esbjerg. Kaffen hældes op, og børnene kaldes til og får lov til at sidde i den ene ende af bordet - erfaringen viser, at de alligevel ikke kan sidde stille ret længe. Når den værste sult er stillet, griber en af deltagerne sin guitar og leder den lille flok i nogle enkle sangvers. En deltager tager en kulørt børnebibel frem fra tasken. Lis og Per, sangere og entertainere: Vi synes om den fri og direkte form Vi synes om den frie form, som er i frikirkerne, og vi holder meget af at høre den direkte forkyndelse, der er i disse kirker. Det betyder meget for os at vide, at de mennesker, der forkynder, har en fast overbevisning om Jesus Kristus. Det gælder jo inden for alt, at hvis du ikke tror på det, du gør og siger, kan du ikke give noget videre. Vi holder meget af sangen og at præsten er fri til at tale over det emne i biblen, som han føler for. Børnene spidser ører, for er der noget, de kan li, så er det historier! Derefter tager husværten et rundstykke og et glas saft i hånden og siger: - Kære venner, lad os et øjeblik huske på, hvad Jesus har gjort for os. Og så holder man nadver. Efter mere bøn og sang går børnene ind på et værelse for at lege. En har forberedt et oplæg på ca. 10 minutter, og så går snakken livligt hen over bordet. Men det bliver ikke ved snakken. Det viser sig, at en i familien er syg. Alle tager hinanden i hånden, bøjer hovederne og beder inden i sig selv. En af deltagerne løfter stemmen og beder højt. Og så slutter alle med at bede fadervor. Inden man skilles, aftales, hvornår man skal ses igen. Der skal måske males køkken, luges ukrudt eller noget helt tredje. 15

16 Danmarks yngste frikirke Der startes fortsat nye frikirker i Danmark. I skrivende stund mødes Danmarks yngste frikirke på Café Krasnapolsky tæt ved Rådhuspladsen. Re:gen er et projekt i BaptistKirken og blev en selvstændig menighed d. 17. april Der er ca. 55 unge tilknyttet, og en ung sociolog er præst. Cafeen lader de unge mødes gratis, fordi de regner med, at de unge kan få gang i omsætningen på de sløve søndage. Facts: Frikirkegudstjenester finder oftest sted søndag formiddag eller aften, og de fleste har også arrangementer i løbet af ugen. Det koster ikke noget at deltage. Mange steder bliver Bibelen flittigt brugt, men det er ingen forudsætning for deltagerne af have en Bibel med. Mange steder vil bibelcitaterne blive vist på en storskærm. Sløv er den ikke, ungdomskirken, nærmere afslappet. Folk tager plads ved cafebordene, og på storskærm fortælles, at, nu er Re:gen on the way. Re:gen står for Regeneration, som betyder genfødsel. Her vil man starte helt fra bunden af. Præsten går hen og tysser på bartenderen. Nu skal gudstjenesten begynde. Dagens emne er Hvordan connecter vi med Gud? Et videoklip med naturbilleder bliver vist med smægtende underlægningsmusik. Også her er sangen ledsaget af guitar, bas og bongotrommer og teksterne på storskærm. Præsten fortsætter: Der er mange måder at møde Gud på, den sanselige, den stille, den entusiastiske, den intellektuelle, den aktivistiske, den eftertænksomme, den traditionelle, den tjenende. - Det er ikke som med tøj: One size - fits all! Vi må finde hver vores tilgang. Gud er meget større, end vi tror, slutter præsten. Danmarks nydanske kirker En helt femte type frikirke er de nydanske kirker, som er opstået i Danmark de sidste 10 år. Frikirkerne i Danmark er gået Frikirke for alle

17 sammen i Kirkernes Integrations Tjeneste for at hjælpe afrikanske, iranske, tamilske og andre etniske kirker på vej. En af kirkerne er Harvest Christian Center på Nørre Farimagsgade, der hovedsagelig består af afrikanere. Man behøver ikke tjekke husnummeret; lyden viser vej. Og et stor skilt med teksten God cares (Gud bryder sig om) byder velkommen ved indgangen. Glæden i deltagernes øjne er det første, man lægger mærke til, mens man lister ind på bageste bænk. En gospelgruppe leder forsamlingen i rytmiske sange, og de enkle tekster gentages, indtil det pludselig år op for én, hvad de betyder: God loves you! (Gud elsker dig). Efter en times sang, klap og dans i det varme lokale byder præsten velkommen. - Amen, halleluja!, råber han, og forsamlingen gentager villigt råbene, som først stopper, når alle er med og stemningen er helt i top. Gospelgruppen tager over igen, denne gang med en big mama med en imponerende kraftig stemme. Forsamlingen stemmer i, og endnu en halv time flyver af sted med sang, klap og dans. Sangene er på engelsk og dansk, og præstens prædiken oversættes også til dansk til glæde for de enkelte hvide tilhørere. Dette er blot et lille kig ind i nogle meget forskellige frikirker. Der er naturligvis mange flere eksempler helt fra kirker, som nærmer sig folkekirkelige traditioner, til kirker med koncertpræg. 17

18 5. En kirke med noget på hjerte Frikirker er klassisk kristendom i en nutidig udformning. Det klassiske betyder, at frikirker har samme udgangspunkt som Den Danske Folkekirke og andre kristne kirker i verden. De bruger den samme autoriserede bibeloversættelse og opfatter grundlæggende evangeliet på samme måde. Ordet evangelium betyder gode nyheder. Jesus sammenfatter hele det kristne budskab i en enkelt sætning, der rammer plet i en sådan grad, at den ofte er blevet kaldt Den lille bibel : For således elskede Gud verden, at han gav sin enbårne søn, for at enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv. (Det står i Johannes-evangeliet kap. 3, vers 16). Hverdagsteologi For frikirker er det vigtigt at finde ud af, hvad de gode nyheder betyder for mennesker i dag. Her er et eksempel på, hvordan ovenstående bibelvers i en prædiken kan tolkes ind i en moderne sammenhæng: Når mennesker føler sig ensomme og forladte, er det gode nyheder, at de får at vide, at Gud elsker dem. Det er gode nyheder for den, der slider med stor skyldfølelse, at Jesus ved sin død på korset har båret og taget menneskers skyld. Det er gode nyheder for den, der ikke kan se nogen fremtid foran sig, at Gud kan fylde det indre med sin fred og give håb om et evigt liv i fællesskab med ham. Det er gode nyheder, at livet gennem troen på Jesus får en dybere mening, fordi man lever for noget, der er større end én selv. Det er gode nyheder, at man ved troen får overskud til også at hjælpe sine medmennesker og påtage sig et etisk og socialt ansvar i verden. Ligesom Luther gjorde sit til at få de gode nyheder ud på folks Frikirke for alle

19 hverdagssprog ved bl.a. at oversætte Bibelen fra latin, prøver frikirker i dag at pakke kristendommen ud, så også udenforstående kan forstå, hvad det kristne budskab handler om. Frikirker er derfor enige med folkekirken og alle andre kristne kirker om de oldkirkelige trosbekendelser. Her er Den Apostolske Trosbekendelse den mest brugte i protestantiske kirker: Vi tror på Gud Fader, den almægtige, himmelens og jordens skaber. Vi tror på Jesus Kristus, hans enbårne Søn, vor Herre, som er undfanget ved Helligånden, født af Jomfru Maria, pint under Pontius Pilatus, korsfæstet, død og begravet, nedfaret til Dødsriget, på tredje dag opstanden fra de døde, opfaret til himmels, siddende ved Gud Faders, den almægtiges, højre hånd, hvorfra han skal komme at dømme levende og døde. Vi tror på Helligånden, den hellige, almindelige kirke, de helliges samfund, syndernes forladelse, kødets opstandelse og det evige liv. Spiritualitet helt nede på jorden Hvis man går til gudstjeneste i en folkekirke, kan man på forhånd være temmelig sikker på, hvilke tekster der læses og prædikes over på en given søndag. Der er regler for, hvordan gudstjenesten forløber, og hvem der siger noget. Man kan også være sikker på, at salmerne ledsages af orgelmusik og i det hele taget, at der tages vare på en bestemt og som oftest lidt højtidelig stemning. For mange giver dette en tryghed og en ro, som er vigtig for dem. 19

20 I de allerfleste frikirker er det anderledes, for her giver man gerne plads til den mere spontane inspiration. Her er det ikke kun præsten, som antages at have et ord fra Gud, men det kan også sagtens være andre, der er til stede. På mange måder spiller menigheden meget mere med ved en gudstjeneste. Har man noget på hjerte, er man fri til at fortælle det, lige på stedet. I store kirker skal man dog lige tale med mødelederen om det først. Men spontan inspiration også kaldet profetiske ord og billeder har stor værdi i frikirkemiljøet og nyder almindelig respekt. Selvfølgelig er der også stor forskel på de spirituelle udtryk fra frikirke til frikirke. Men f. eks. er det meget almindeligt, at man beder sammen, hvor de, der deltager, beder højt efter hinanden. Et andet typisk træk ved den frikirkelige spiritualitet er bibellæsningen, der både kan være en del af den enkeltes personlige liv med Gud, men også noget, man gør sammen med andre. Man tror på, at Gud kan gøre det samme som på Bibelens tid, og forventer, at han gør det, når man beder for sig selv og andre. I det hele taget giver man mere plads til den spontane spiritualitet. I mange frikirker værdsætter man den side af det det spirituelle liv, der især kommer frem under den personlige bøn, hvor ikke alle ord nødvendigvis behøver gå gennem ens forstand. For det medfører som oftest begrænsninger eller i det mindste en filtrering og hvem kan fuldt ud forklare, hvad der gemmer sig dybest nede i hjertet? Denne dybe forståelse af den åndelige samtale med Gud kan føre den enkelte ind i dyb og stille meditation, hvor man oplever, at Gud taler til ens hjerte. Den kan også komme til udtryk i det, der kaldes tungetale, og som forstås som en gave fra Gud. Det opleves som et hjertesprog direkte mellem menneske og Gud. De, der praktiserer denne form for bøn, kan ofte fortælle om en erfaring af tydelig indre frigørelse og lettelse. Frikirke for alle

21 En anden spirituel side i mange frikirker er troen på, at Gud kan helbrede mennesker i dag. Jesus brugte jo ret meget tid på at helbrede folk. Hvis man tror på, at han er opstået og lever i dag, skulle helbredelser så ikke fylde lidt mere i kirken? Jo, mener de fleste frikirker. Og indimellem sker det faktisk, at folk enten får det bedre eller bliver totalt helbredt efter forbøn. Spiritualitet i frikirkerne er ikke alene en sag mellem Gud og den enkelte og forbliver aldrig kun noget usynligt føleri. I frikirkerne undervises der om, at troen skal have konkrete konsekvenser i dagliglivet. Gud har skabt mennesket til at leve i fællesskab, og Gud har givet mennesket den opgave at passe godt på jorden, som er det hjem Gud har givet mennesket. Du skal elske din næste som dig selv siger Jesus, og elsk dine fjender! Dermed opfordrer han enhver til at leve med kærlighed som det styrende princip i forhold til andre. Læs mere: I magasinet domino er der en hel del fortællinger om helbredelser og mirakler. Der refereres også til en undersøgelse, foretaget af Institut for Sundhedsvidenskab, der ikke blot påviser, at tro gør folk lykkeligere. Men den gør også, at de ikke bliver så tit syge. Og når de bliver syge, klarer de deres nye livssituation bedre. Læs mere på 21

22 6. Frikirker i hverdagstøjet Frikirker er mere og andet end gudstjenester. Fordi frikirker bygger på frivillighed, og mange er involverede i en eller flere af kirkens aktiviteter. Her skal blot nævnes nogle af aktivitetsområderne, inddelt i tre kategorier: Frikirken på stedet, frikirken i landet, frikirken i verden. 1. Frikirken på stedet Er man medlem af en frikirke, er man med i et netværk. Det betyder, at alle frikirker har en omsorgsstruktur, og den begynder hos kirkens ledelse. Ordet pastor betyder hyrde, og derfor er præstens ansvar først og fremmest at tage sig af flokken. Men medlemmerne forventes også at have omsorg for hinanden. De fleste frikirker har et fælles måltid eller kaffebord i forbindelse med gudstjenesten, og desuden mødes medlemmerne som regel i små grupper til diskussion, bøn og frit samvær i løbet af ugen. Omsorgskulturen smitter ofte af på omgivelserne. Når frikirker har et rigt børne- og ungdomstilbud, gospelkor, tværkulturelle spisninger, senioraftener osv. er det ikke kun for at fortælle det kristne budskab, men for at give lokalsamfundet et positivt løft. 2. Frikirken i landet Der er både friskoler, efterskoler og højskoler med bagland i frikirkesamfundene. Efterskolerne giver teenagere et frirum til at stå selv, uden at stå alene, som en efterskoleforstander udtrykker det. Højskolerne giver for nogle både personlig, social og faglig kompetence til at komme videre i samfundet. For begge gælder det, at de er solidt forankret i det kristne livs- og menneskesyn. Frikirkerne har desuden dannet Kirkernes Integrations Tjeneste for at bygge bro mellem danskere og indvandrere. Dels hjælper organisationen de etniske kirker i forhold til de danske Frikirke for alle

23 Mikael Jarnvig er meteorolog ved TV2 Vejret og protektor for en skole for nomadebørn i Nordkenya: Nødhjælp forvandler liv - Det påhviler os, som et af verdens rigeste lande, et moralsk ansvar for at hjælpe mennesker i nød. Det vil jeg gerne signalere og lægge navn og ansigt til. - Jeg har selv været nede og se skolen i Garissa og hilst på både børnene og lærerne. Det var en stor oplevelse og en stor glæde, at se, hvordan relativt få penge fra Danmark gjorde enorm gavn i et meget fattigt område i Afrika. Uden den skole vil de fleste af børnene slet ikke få nogen uddannelse og vil dermed aldrig have en chanceg det vil jeg opfordre andre til at gøre også. Her er en god, direkte og effektiv måde at ændre en lille del af en uretfærdig verden på. For os er det småpenge, for dem er det livsforvandlende! Skolen New Life School i Kenya drives gennem Friends International, et af de mange græsrodsinitiativer i frikirkerne. 23

24 myndigheder, dels hjælper den danske kirker med at bygge relationer til indvandrere i lokalmiljøet. Og så er der i frikirkemiljøet et antal rehabiliteringscentre for narkomaner, alkoholikere og pillemisbrugere. Disse centre anerkendes og benyttes af det offentlige. 3. Frikirken i verden Mission har altid været på frikirkernes dagsorden, dvs. at det kristne budskab bliver formidlet i både ord og handling. Derfor er der på missionsstationer verden over typisk både klinikker og skoler tilknyttet. Det har flere steder udviklet sig videre til bl.a. børnehjem og landbrugsprojekter. Alle frikirkesamfund har et omfattende missions- og nødhjælpsbudget, og mange lokale frikirker sætter en ære i, at mindst 10 pct. af kirkens indtægter går til ulandsprojekter. Den øgede fokus på nødhjælp i tredjeverdenslande har bevirket, at flere frikirkesamfund har startet egentlige nødhjælpsorganisationer. Pinsekirkerne herhjemme har startet International Aid Services, Baptistkirken har tilsluttet sig den verdensomspændende BWAID (Baptist World Alliance Aid) på samme måde som Frelsens Hær som international hær hurtigt kan være på pletten i katastrofesituationer. Mange frikirker støtter desuden Folkekirkens Nødhjælp. Facts: Frikirker på mission i den store verden: Apostolsk Kirke i Zambia, Sydafrika, Sydamerika, Kina, Østeuropa og Grønland. Baptistkirken i Burundi, Rwanda, Nagaland, Vietnam og Mellemøsten. Frelsens Hær over hele verden Metodistkirken i Congo, Indien og Letland Missionsforbundet i Ghana, Grønland, Rumænien og Thailand Pinsebevægelsen i Østafrika, Sydamerika og Østeuropa. Selvstændige kirker har enten sporadiske projekter eller slutter sig til ovenstående. Frikirke for alle

25 7. Kært barn har mange navne Hvorfor er der så mange slags frikirker - og hvad betyder alle de mærkelige navne? Frikirkernes historie giver en del af forklaringen. Frikirkerne er alle opstået omkring og efter Reformationen i 1500-tallet som de føromtalte folkelige vækkelsesbevægelser. Desværre har den etablerede kirke gennem tiderne haft svært ved at rumme nye vækkelsesbevægelser, og indimellem har udbryderne sikkert også været noget ensidigt fokuseret på nogle bestemte detaljer. Men de nye vækkelsesbevægelser er ofte med tiden selv stivnet i kirkestrukturer, der gjorde det nødvendigt med opbrud på ny. Et klassisk eksempel er Reformationen, hvor Martin Luther i sine berømte 95 teser i 1517 gjorde op med magtmisbrug og vranglære inden for Den Katolske Kirke. Fordi han bl.a. insisterede på, at alle skulle have mulighed for at læse Bibelen på deres eget modersmål og på det grundlag få en personlig tro på Gud, blev han dengang stemplet og forfulgt som kætter. Men snart blev den lutherske kirke også en institution. Derfor opstod en række kristne forsamlinger uden for den etablerede kirke, og mange forskellige slags frikirker var født. Her ser du fornyelsesprocessen i kirken siden Reformationen: 25

Den sidste reformation af Torben Søndergaard

Den sidste reformation af Torben Søndergaard Den sidste reformation af Torben Søndergaard Copyright: 2010, Torben Søndergaard Udgivelse: Mission Produktion ISBN: 978-87-989848-6-3 Bestilling: www.oplevjesus.dk, www.mission.dk eller pr. tlf. 22 93

Læs mere

DANSKE NOGET OM BAPTISTER

DANSKE NOGET OM BAPTISTER DANSKE NOGET OM BAPTISTER En pjece af af baptister om baptister Forord Noget om danske baptister Der har været baptister i Danmark siden 1839. I dag er der 49 baptistmenigheder, der samarbejder i Det danske

Læs mere

Apostolsk Kirke i Danmark

Apostolsk Kirke i Danmark Apostolsk Kirke i Danmark v. Frikirkepræst cand. Teol. Johs Hansen Oprindelse Apostolsk Kirke eller Den Apostolske Kirke, som den oprindelig hed, hører med sine ca. 3000 medlemmer til blandt de mellemstore

Læs mere

baptist.dk FAQ om baptister Særnummer Nummer 7 2010 157. årgang Udgivet af Baptistkirken i Danmark

baptist.dk FAQ om baptister Særnummer Nummer 7 2010 157. årgang Udgivet af Baptistkirken i Danmark baptist.dk Nummer 7 2010 157. årgang Udgivet af Baptistkirken i Danmark Særnummer FAQ om baptister Det begynder og ender med Jesus Hvor skal man begynde, og hvor skal man ende, når man taler om den kristne

Læs mere

Tema Liv og lære om Dansk Oase

Tema Liv og lære om Dansk Oase 03 Maj 2008 Årgang 144 Tidsskrift for bibelstudium, trosliv og mission Tema Liv og lære om Dansk Oase Rummelighed Hvad kan vi lære af Dansk Oase? PREP for menigheder indhold; leder 02 Rummelighed tema

Læs mere

MAGASINET Nr. 79 Marts 2012 124. årgang

MAGASINET Nr. 79 Marts 2012 124. årgang MAGASINET Nr. 79 Marts 2012 124. årgang Nyt fra Det Danske Missionsforbund LEDERDAG I AARHUS Kirkens kropssprog Etik tak - og bibelsnak Ung missionær Nye tider på Father s Home Dåb i Osted Volontør i Osted

Læs mere

6 Det (u)perfekte liv

6 Det (u)perfekte liv baptist.dk Nummer 6 2014 161. årgang Udgivet af Baptistkirken i Danmark 6 Det (u)perfekte liv Hvor gammel er din tro? Et bibelsk perspektiv på alder og modenhed 2 Abraham var 75 år, da han blev kaldet,

Læs mere

baptist.dk Kirken i samfundet Kulturkirke eller kirkekultur? Nummer 2 2012 159. årgang Udgivet af Baptistkirken i Danmark

baptist.dk Kirken i samfundet Kulturkirke eller kirkekultur? Nummer 2 2012 159. årgang Udgivet af Baptistkirken i Danmark baptist.dk Nummer 2 2012 159. årgang Udgivet af Baptistkirken i Danmark 2 Kirken i samfundet Kulturkirke eller kirkekultur? Kirke med velsmurte hængsler»tror du, det er noget, I vil gå ind i, Erik?«Sådan

Læs mere

NR 65 DECEMBER 2009 121. ÅRGANG

NR 65 DECEMBER 2009 121. ÅRGANG NR 65 DECEMBER 2009 121. ÅRGANG Kommer I store, og kommer I små, lad os gå for at stå ved krybben i Betlehem. Der livets ord blev åbenbaret i kød; der for de fattige en Frelser blev født Santon 2 Magasinet

Læs mere

N YT LIV 1-2010 Å RG. 4 3 NYT LIV - HISTORISK OG AKTUELT MØDET VED TRINBRÆTTET RETFÆRDIGGJORT

N YT LIV 1-2010 Å RG. 4 3 NYT LIV - HISTORISK OG AKTUELT MØDET VED TRINBRÆTTET RETFÆRDIGGJORT N YT LIV 1-2010 Å RG. 4 3 NYT LIV - HISTORISK OG AKTUELT MØDET VED TRINBRÆTTET RETFÆRDIGGJORT Nyt Livs kontor: Postboks 57, 9330 Dronninglund Tlf.: 9884 4384 E-mail: nyt.liv@fiberpost.dk Nyt Livs kasserer:

Læs mere

Nr. 6 2010 157. årgang. Jesus: [ ] Ann Lund Wahlberg

Nr. 6 2010 157. årgang. Jesus: [ ] Ann Lund Wahlberg Nr. 6 2010 157. årgang Jesus: [ ] Ann Lund Wahlberg Ros til ledelsen i BaptistKirken:»I gør os trygge«[ ] Lone Møller-Hansen [ ] Peter Klarskov Der var opbakning og ros til ledelsen på BaptistKirkens Landskonference

Læs mere

baptist.dk 4 Kom nu...! Nummer 4 2013 160. årgang Udgivet af Baptistkirken i Danmark

baptist.dk 4 Kom nu...! Nummer 4 2013 160. årgang Udgivet af Baptistkirken i Danmark baptist.dk Nummer 4 2013 160. årgang Udgivet af Baptistkirken i Danmark 4 Kom nu...! Samlet for at varetage fællesskabets interesser Tre delegerede fra hver menighed og to fra hver landsorganisation drøftede

Læs mere

baptist.dk ... en tid til at dø Nummer 4 2015 162. årgang Udgivet af Baptistkirken i Danmark

baptist.dk ... en tid til at dø Nummer 4 2015 162. årgang Udgivet af Baptistkirken i Danmark Baptist Kirken Baptist Kirken baptist.dk Nummer 4 2015 162. årgang Udgivet af Baptistkirken i Danmark 4... en tid til at dø Sommerferie tid til årets sommerstævne Solen skinner, græsset er grønt. På den

Læs mere

Udgivet af Baptistkirken i Danmark. baptist.dk. Tilbage til hverdagen

Udgivet af Baptistkirken i Danmark. baptist.dk. Tilbage til hverdagen 158. årgang Udgivet af Baptistkirken i Danmark Nummer 5 2011 baptist.dk 5 Tilbage til hverdagen Fra hvid gæst til familiemedlem 2»Anne, Gud ser ikke på vores evner, men på vores villighed til at sige:

Læs mere

4 2006 JULI TEMA SKRIFTENS FOLK

4 2006 JULI TEMA SKRIFTENS FOLK 4 2006 JULI TEMA SKRIFTENS FOLK Budskabet TIDSSKRIFT FOR BIBELSTUDIUM, TROSLIV OG MISSION At bo i Skriften Autoritet, autoritær, autoritativ Værdien af et myndigt lægfolk BUDSKABET 4 2006 TIDSSKRIFT FOR

Læs mere

LIV OG RELIGION GRUNDBOG 7/ 8 CARSTEN BO MORTENSEN JOHN RYDAHL METTE TUNEBJERG GYLDENDAL

LIV OG RELIGION GRUNDBOG 7/ 8 CARSTEN BO MORTENSEN JOHN RYDAHL METTE TUNEBJERG GYLDENDAL LIV OG RELIGION GRUNDBOG 7/ 8 CARSTEN BO MORTENSEN JOHN RYDAHL METTE TUNEBJERG GYLDENDAL Liv og religion 7/8. Grundbog af Carsten Bo Mortensen, John Rydahl & Mette Tunebjerg 1. udgave, 1. oplag 2008 2008

Læs mere

BETANIA NYT April - Juni 2008 : 17. årgang : Nr. 96

BETANIA NYT April - Juni 2008 : 17. årgang : Nr. 96 GRATIS MAGASIN BETANIA NYT April - Juni 2008 : 17. årgang : Nr. 96 Hvad kan vi bruge dét til? Den nye teknik - kort fortalt Side 6-7 Manden bag KKR/TV Side 8-9 Betanias TV vision Side 14-15 LÆS OGSÅ OM:

Læs mere

Sukker. opnå et godt samarbejde, hvor arbejdsudvalg og konsulenter AF BIRGER REUSS SCHMIDT

Sukker. opnå et godt samarbejde, hvor arbejdsudvalg og konsulenter AF BIRGER REUSS SCHMIDT 04 inspiration nærvær holdning 28. februar 2014 Årgang 114 Sukker På Lolland Falster og andre steder dyrkes sukkerroer, og de bliver til rigtig meget sukker. Sukker, sukker og atter sukker. Det hvide guld,

Læs mere

Nr. 5 2008 155. årgang. hvorfor ikke. [ ] Kasper Klarskov

Nr. 5 2008 155. årgang. hvorfor ikke. [ ] Kasper Klarskov Nr. 5 2008 155. årgang hvorfor ikke [ ] Kasper Klarskov Tiden var inde... [ ] Lola Skagen [ ] Lina Lundegaard Efter i en årrække at have arbejdet i det private erhvervsliv er Lars Midtgaard nu vendt tilbage

Læs mere

VEJE Folkekirken på Fyn 2012

VEJE Folkekirken på Fyn 2012 VEJE Folkekirken på Fyn 2012 5 forord Af Kirsten Jørgensen 6 Kirken mere end bygning og gudstjeneste Af Lone Wellner Jensen og Kirsten Jørgensen 12 Man kan mærke vinen helt op i Hjernen Af Christina Mertz

Læs mere

NR 66 FEBRUA 2010 122. ÅRGANG. Nyheder fra indog

NR 66 FEBRUA 2010 122. ÅRGANG. Nyheder fra indog NR 66 FEBRUA 2010 122. ÅRGANG Nyheder fra indog udland Ny præst i Saralystkirken i Århus Nyt fra Ghana / Rumænien / Grønland / Thailand Nytår og nye klæder rapport fra Øresund Konference 2010 2 Magasinet

Læs mere

Nr. 3 mar ts 2007 154. årgang

Nr. 3 mar ts 2007 154. årgang Nr. 3 mar ts 2007 154. årgang [ ] Stine Frandsen Hvordan lyder den etiske fordring [ ] Birger Lind [ ] Stine Frandsen For en kristen har det altid været naturligt at lade etiske problemstillinger udmøntes

Læs mere

Sammen OM MENIGHEDSPLEJE. TEMA: Fodvaskningen og vor tid. Nyheder om menighedspleje - på landsplan og lokalt

Sammen OM MENIGHEDSPLEJE. TEMA: Fodvaskningen og vor tid. Nyheder om menighedspleje - på landsplan og lokalt Sammen OM MENIGHEDSPLEJE TEMA: Fodvaskningen og vor tid Nyheder om menighedspleje - på landsplan og lokalt 1MARTS 2000 Valby Tingsted 7 2500 Valby Telefon 36 46 66 66 Telefax 36 30 34 20 E-mail: smp@menighedsplejer.dk

Læs mere

SULT. baptist.dk. Udgivet af Baptistkirken i Danmark. Nummer 7 2011 158. årgang

SULT. baptist.dk. Udgivet af Baptistkirken i Danmark. Nummer 7 2011 158. årgang baptist.dk Nummer 7 2011 158. årgang Udgivet af Baptistkirken i Danmark 7 SULT Plads til uanmeldte gæster Det er ikke hos alle familier, at hjemmet er forbeholdt den nære familie. Malene Skovgaard er vokset

Læs mere

netværksbladet Vækkelsens forløbere Arrow - et nyt værktøj til lederudvikling Til kristne kvinder i Skandinavien Forbederne

netværksbladet Vækkelsens forløbere Arrow - et nyt værktøj til lederudvikling Til kristne kvinder i Skandinavien Forbederne netværksbladet Nr. 1 Januar 2014 Til kristne kvinder i Skandinavien Kvindeprofilen: Skulle jeg klare det måtte jeg bede om hjælp Vækkelsens forløbere Forbederne Arrow - et nyt værktøj til lederudvikling

Læs mere

AF NICKLAS LAUTRUP-MEINER

AF NICKLAS LAUTRUP-MEINER 03 inspiration nærvær holdning 13. februar 2015 Årgang 115 Ejendomsvurdering Det kan være af afgørende betydning at få sin ejendom vurderet. Man går og venter på, hvad resultatet bliver. Hvis man er i

Læs mere

Nr. 5 2009 156. årgang

Nr. 5 2009 156. årgang Nr. 5 2009 156. årgang [ ] Per Bækgaard Det er»pay-back time«[ ] [ ] Lone Møller-Hansen Det er ikke nemt at være missionær i Danmark. Det kan Tony tale med om. Han har nu været her i ti år og har fået

Læs mere

LIV OG RELIGION 6 Grundbog

LIV OG RELIGION 6 Grundbog ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ 123456789,. - _ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå LIV OG RELIGION 6 Grundbog Af Carsten Bo Mortensen; John Rydahl; Mette Tunebjerg Dette er en pdf-fil med Liv og religion 6, Grundbog

Læs mere

Foto: Rasmus Mikkelsen.... i dit liv. Forkyndelse for unge med aktiviteter til hoved, hænder og fødder

Foto: Rasmus Mikkelsen.... i dit liv. Forkyndelse for unge med aktiviteter til hoved, hænder og fødder Foto: Rasmus Mikkelsen... i dit liv Forkyndelse for unge med aktiviteter til hoved, hænder og fødder Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Tema Tvivl i dit liv Aktiviteter til hovedet Tvivl på din viden

Læs mere

Nr. 13 december 2007 154. årgang. Miraklernes tid..? [ ] Per Bækgaard

Nr. 13 december 2007 154. årgang. Miraklernes tid..? [ ] Per Bækgaard Nr. 13 december 2007 154. årgang Miraklernes tid..? [ ] Per Bækgaard DNA Den Nye Aftale Det Nye Testamente på nudansk [ ] Raymond Jensen og Lola Skagen [ ] Bibelselskabet og Stine Frandsen Det Nye Testamente

Læs mere