Elof Westergaard: Sten over muld gravminder, Torvald og Ejgil Westergaards stenhuggerværksted i Lemvig. [Silkeborg]: Chora,2010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Elof Westergaard: Sten over muld gravminder, Torvald og Ejgil Westergaards stenhuggerværksted i Lemvig. [Silkeborg]: Chora,2010"

Transkript

1 Nye bøger på Grundtvig Biblioteket januar marts 2014 Helge Severinsen: Tilfældighed smedet til skæbne flere erindringshistorier fra en verden i forvandling, højskole, livslang læring og præstetid. [S. l.]: Muradam, 2013 Heri: Højskole Classic Ry og Eksperimenterende college i USA Goddard Grundtvig på sydstats amerikansk. Højskole under forandring Antvorskov Skælskør Livslang læring hvordan?. Præsterier og nye rim. Otium viser, sange, salmer. Elof Westergaard: Sten over muld gravminder, Torvald og Ejgil Westergaards stenhuggerværksted i Lemvig. [Silkeborg]: Chora,2010 Birgit Michelsen: Hjemme hos Kaj Munk / Vignetter af Johan Thomas Skovgaard. Kbh.: Danske Forlag, 1946 Gave fra Ellen Marie Graae. Tilhørt Bodil Jensen. Kaj Munk: Ansigter kronikker m. m. Kjbh.: Nyt Nordisk, 1947 Heri: Fru Constance Leth. Minder om I. C. Gave fra Ellen Marie Graae. Danmark bliver Danmark krig, damp og genier i 1800 tallet. Århus: Aarhus Universitetsforlag, 2014 Heri: Slaget på Reden / Rasmus Glenthøj. Guldalderkunst / Marie Nipper. Danskhed / Hans Hauge. N. F. S. Grundtvig / Uffe Jonas. Borgerskab / Ove <<Korsgaard=korsgård>>. Skandinavisme / Karen <<Klitgaard=klitgård>> Poulsen. Helstaten / Carsten Porskrog Rasmussen. Højskolen / Jørgen Carlsen. Grundloven / Gorm <<Toftegaard=toftegård>> Nielsen. Friskolen / Ove <<Korsgaard=korsgård>>. Foreningsliv / Erik Strange Petersen. Andelsbevægelsen / Erik Strange Petersen. Folkeoplysning / Ove <<Korsgaard=korsgård>>. Gave fra Michael Schelde Ketty Lykke Jensen: Nebøllegaard Nørre Kirkeby Sogn, Falster Nørre Herred / af Ketty Lykke Jensen og Lene Ottosen. [S. l.]: Uhrskov,2012 Heri: N. F. S. Grundtvig og "Nebøllegaard" [s farvelitografi af Grundtvig, har hængt på Nebøllegaard]. Gave fra Lars Thorkild Bjørn. Ilagt brev fra Lene [Ottosen]. Jens Aage Bjørkøe: Værdighed i tiden Hjælp til selvhjælp på kristent og folkeligt grundlag, Kofoeds Skoles idémæssige grundlag. Kbh.: Kofoeds Skoles Forlag, 2011 Heri: Det kristne menneskesyn. Grundtvigsk kristendomsforståelse. Forbindelse til folkehøjskoletanken. Gave fra Lars Thorkild Bjørn Det nye Testament. Kjbh.: Bibelselskabet for Danmark, 1917 Heri Psalmernes Bog. Gave fra Ellen Marie Graae, tilhørt Bodil Jensen To islandske sagaer Ravnkel Frøjsgodes saga og Gisle Surssøns saga / på dansk ved Chr. N. Brodersen. [Kbh.]: Gyldendal Gave fra Ellen Marie Graae

2 Lidia Shkorkina: Nikolaj Grundtvig Søren Kierkegaard. Moskva, 2013 Uddrag af "Grundtvig og S. Kierkegaard by Carl Weltzer, E.H. Nauman, Jr. The social philosophies of Sǿren Kierkegaard and Nikolai Frederik Severin Grundtvig og "Grundtvig Kierkegaard en samtale på høje tid". Oversat til russisk af Lidia Shkorkina. Gave fra Lidia Shkorkina Else Marie Pedersen: Jul i Vestjylland omkring [S. l.], 1970 Særtryk af Folkets Almanak 1970 Oscar Geismar: En dansk folkelig skæbne. [S. l.], ? Værtspublikation ukendt. På omslag noteret: Fra "Kirke kultur" [Om Else Marie Pedersen og Grundtvigs betydning for bondestanden i Danmark] Ved Københavns Højskoles 50 års fest 13. april Kbh.: Københavns Højskoleforening. u.å. Titel konstrueret. Læg med 9 forskellige artikler o. lign. fra 1905, 1928 og 1944: 1: Højskoleforeningen og Kvinderne før og nu [sang: Foreningens Fædre de sad over Bord]. 2: Højskoleforeningen Medlemsblad for Københavns Højskoleforening nr. 4, April 1928 [sang: Harald Holms Minde. Program for 50 <<Aars=års>> Festen]. 3: Brev fra P. A. Rosenberg til H. P. og Marie Jensen. 4: 2 exx. Gaveblanket på 2 KR. 5: Program med sange [16 siders hefte]. 6: En jammerlig Klagesang tilegnet Københavns Højskoleforenings Medlemmer <<paa=på>> Foreningens <<50 Aarsdag=50 årsdag>>. 7: Hallo! nr. 4, 17. Marts 1905 [Program for opførelse af Kierlighed uden Strømper, 2 sange og Balprogram]. 8: Udklip Berlingske Morgen [foto fra Højskoleforeningens 50 års jubilæumsfest]. 9: Udklip, værtspublikation ukendt, Folkehøjskolens 100 <<Aarsdag=årsdag>>, Samtale med Ernst J. Borup af Holger Jerrild. 60 år med Hobroegnens Gymnastikforening / red. Ole Mouritsen... [et al.]. [Hobro]: Hobroegnens Gymnastikforening, [1990] Heri: Resume over HG's virke i perioden / Ole Mouritsen. Indledning til Hobro egnens repræsentationshold Glimt fra 50 års håndboldarbejde / Ove Jensen. Atletikken i HG / Freddy Rørbæk. Minder og oplevelser gennem mange år / Marie Nielsen. Forbold i HG / Erling Bjørn. Himmerlandscentret / Haakon Børresen. [Lokale idræts, gymnastik, folkedanser, husmoderforeninger]. Perspektiv på religionskunskap i svensk skola / red. Bodil Liljefors Persson, Nils Åke Tidman. [S. l.]: Föreningen lärere i religionskunskap, 2014 Heri: Religiös tolkning och praktik i skolan om befrielse från undervisning, religionsfrihet och barns rättigheter i skolan / Pernilla Ouis. Swedish religious education in the context of a european perspective / Peter Schreiner. Svensk religionsundervisning og "livsfrågepedagogik" en gave til verden? / Geir Skeie. Religionskunskap i gymnasiet i Sverige nogle betragtninger "från hinsidan" / Tim Jensen. Emil Larsen: Kierkegaard og Foreningen af Kristne. [S. l.], 1971 Særtryk af Kierkegaardiana VIII, 1971, s Med dedikation: Dr. theol. A. Pontoppidan Thyssen, Med hjertelig hilsen fra Emil Larsen Johansen Med skildring af grundtvigske kulturmiljøer

3 Kirsten R. Laursen: Kirken af levende stene håndbog for menighedsråd med vejledning i at integrere sognediakoni i arbejdet. Vaby: Samvirkende Menighedsplejer, 2013 Heri: De frivillige i sognet. De diakonale arbejdsområder fra fællesskab til bevidst inkluderende netværk. Nye former for menighedsdiakoni på vej. Organisering og finansiering af frivilligt arbejde i menighederne. Om Samvirkende Menighedsplejer. Thorkil Sohn: Katekismus for unge / ill. tegnet af Dorte F. Jensen. Ringkøbing: Thorkil Sohns Forlag, 2008 Martin Barrett Aagaard Handberg: Fællessang og nationalisme den grundtvigianske fællessangstraditions indflydelse på nationalismens opblomstring i Danmark i 1800 tallet. Kbh., 2013 Speciale Musikvidenskab, Institut for kunst og kultur, Københavns Universitet, 2013 Heri: Nationalismens opståen i Danmark: Folkefest. Grundtvigs mageløse opdagelse. Ordet og det danske sprog. Tyskerhad. Herder og Fichte. Folket. Forestillede fællesskaber. Nationale symboler: Sang som nationalt symbol. Dansk musik. Fællessang i Danmark. Nationalistiske træk i Grundtvigs tekster: Andre digtere. Musikvalg. Tekst og musik i samspil. Grundtvigs rolle. Konklusion: Fællessang i dag og fremadrettet. Gave fra Martin Barrett Handberg Erik Lindsø: Livet er i det mindste en historie værd livsbetragtninger. Kbh.: Kristeligt Dagblads Forlag, 2014 Johannes Johansen: Lad nu vor lovsang springe ud udvalgte salmer / melodier af Hans Schrøder Hansen. [S. l.], 2013 Newly qualified teachers in Northern Europe comparative perspectives on promoting professional developmenteds / Göran Fransson og Christina Gustafsson. Gävle: University of Gävle, 2008 Research publication, 4 Heri: Becomming a teacher an introduction to the theme and the book / Göran Fransson og Christina Gustafsson. Systems promoting new teacher's professional development / Eva Bjerkholt og Egon Hedegaard. Mentoring newly qualified teachers in Estonia, Finland, and Sweden / Hannu Jokinen, Åsa Morberg, Katrin Poom Valickis, Valdek Rohtma. Strong, competent, and vulnerable experiences of the first year as a teacher / Eve Eisenschmidt, Hannu Heikkinen, Wiebke Klages. Hans Lassen Martensen theologian, Philosopher and social criticred. Jon StewartKbh.Museum Tusculanum, Søren Kierkegaard Research Centre s.portr.danish Golden Age Studies6Heri: Martensen, speculation and the task of modern theology / George Pattison. Martensen as systematic theologian the architectonics of incarnation / Lee C. Barrett. Embracing philosophical speculation H.L. Martensen's speculative theology and its impact / Curtis L. Thompson. Aestetics and christianity in the early works of H.L. Martensen / Carl Henrik Koch. Martensen's view on the emancipation of women in christian ethics / Katalin Nun. State and nation in the theology of Hans Lassen Martensen / Stephen Backhouse. Asger Baunsbak Jensen: Sidste udkald kampskrift for folkeskolen. [S. l.]: Jensen og Dalgaard, 2013 Vild med dannelsered. Maj Britt Boa... [et al.]kbh.københavns Stift s.ill, portr.debatmagasin folkekirken i København2014Heri: Dannelse er at turde afsløre sig selv / Erling Jepsen. Det moderne mennske danner sig selv / Lars Geer Hammershøj. Det 11. bud du skal forsørge dig selv / Ove Kaj Pedersen. De to store Grundtvig vs. <<Kierkegaard=kierkegård>> / Anders Holm og Joakim Garff. Kan den moderne familie danne os? / Per Schultz Jørgensen. Arbejdsstund har guld i mund morgensangen er tilbage / Christine Rørdam Thaning. Ironiens ængstelighed / Mette Horn. Herfra til evigheden sociale medier / Nanna Kalinka Bjerke. Ind i verden et essay / Josefine Klougart. Respekt for menneskets vilkår /

4 Mickey Gjerris. Dannelse til debat / Peter Kemp, Alexander von Oettingen. Troen gør os mere menneskelige / Peter Skov Jakobsen. Johannes Møllehave: Glæden ved at kunne vers udenad. Lemvig: Lemvig Gymnasium, 2013 Heri: Grundtvig Med den Enbårnes herlighed [s. 33f] Gave fra Lars Ebbensgaard, Lemvig Gymnasium Michael Nielsen: Daggryets sange. Frb.: Unitas, 2014 Ole Nyborg: N.F.S. Grundtvig, kærligheden og lykken. Kbh.: Det Teologiske Fakultet, 2014 Heri: Den moderne tanke om lykken. Tanken om lykken i Grundtvigs prædikener. I:Teolinformation49(2014)s Peter Balslev Clausen: Om salmer. Kbh.: Det Teologiske Fakultet, 2014 I: Teolinformation49(2014)s Wen, Ge: The deep coinherence a Chinese appreciation of N.F.S. Grundtvig's public theology Disputats, Grundtvig Centeret, Aarhus Universitet, 2014 Heri: A note on public theology. Grundtvig's life and work. The background to Nineteen Century Denmark. Grundtvig's ecclesial perspective: Grundtvig's biblicist christianity. The matchless discovery. In continuity with Martin Luther. Grundtvig's social philosophy: Grundtvig's concept of folkelighed. Civil society and folkelighed. Grundtvig's vision of civil society. Civil society and the state. Civil society and the church. Civil society and school. Folkelighed and national salvation. Grundtvig's public theology: The folkelig enlightenment of the living congregation. A Chinese appreciation of Grundtvig's public theology: A Chinese apperception of the deep coinherent divine human relationship in the light of the Chinese Yin Yang paradigm. The inner human cognitive triadic structure. The poetic symbolic language. The objection to Kaj Thaning's secular reading of Grundtvig [Anders Pontoppidan Thyssen, Theodor Jørgensen, Helge Grell, Hans Raun Iversen, Regin Prenter, Niels Henrik Gregersen]. Human beings as microcosmos to mediate spirit and nature. The divine human relationship in the light of Yin Yang philosophy. Explication of the Yin Yang paradigm. The divine human circulation. The interaction between Christianity and the folkelig life. The relationship between heart and hand in Grundtvig's public theology. Regnar Nielsen: Kødets opstandelse i lyset af N.F.S. Grundtvigs nadverteologi. Kbh.: Det Teologiske Fakultet, 2014 Speciale i dogmatik, Det Teologiske Fakultet, København, 2014 Heri: Irenæus. Grundtvig og døden. Troens øje. Hjertets Øie betingelsen for deltagelse. Adgangsbetingelsen udarter sig i kirketugt. Indbydelse til fest i himmel paulunet. Tid og rum. Himmel brød er himmel kød. Johannes er Grundtvigs nadverteolog. Himmel brød er opstandelses kød. Det reinkarnerede Ord. Sønnens skaber Ord. Indvielse i Den store Hemmelighed Ef. 5,32. Af hans Kiød og af hans Been. Det salige Bytte. Påsken. Det forklarede køds beskaffenhed. Kun Ordet består. Det evige Ord er skaber Ordet. Menigheden gives skaber Ordet. Gave fra Regnar Nielsen Katrine Frøkjær Baunvig: Forsamlingen først N.F.S. Grundtvigs og Émile Durkheims syn på fællesskab. Århus: Aarhus Universitet, 2013 Ph.D., Graduate School of Arts, Institut for Kultur og Samfund, Aarhus Universitet. Heri: Forskelle mellem Grundtvig og Durkheim. Fællestræk mellem Grundtvig og Durkheim. Den fælles arv romantikken og Herder. Grundtvigs refleksioner om og ambitioner for det religiøse fællesskab: Rituel kontekst og rituel brugstekst religionsvidenskabelig Grundtvigforskning i det 20. århundrede. Grundtvigs forståelse af fællessangens funktion. Vi salmer i forskellige typer af salmeudgivelser. Grundtvigs forståelse

5 af tekstens identifikationspotentialer. Sang Værket som kirkehistorisk sampling. Grundtvigs refleksioner om og ambitioner for det verdslige fællesskab: Autentisk konstruktin eller folkelig vækkelse. Mands Minde. Folkeoplysningen og dens medier og modi. Sang og forsamling. Durkheims teori om de fundamentale mekanismer i menneskelige fællesskaber: Da Frankrig blev toute la France. Menneske først, krage så. Frankrig som (herdersk) folk. Mytologisk oversættelse. Uddannelseshistorie 2013: verden i skolen, skolen i verden globale perspektiver på uddannelseshistorie / red. Lisa Rosén Rasmussen... [et al.]. [S. l.]: Selskabet for Skole og Uddannelseshistorie, 2013 Heri: Verden i skolen, skolen i verden globale perspektiver på uddannelseshistorie / Jesper Eckhardt Larsen. Globalisering, vidensøkonomi og konkurrenceevne om restruktureringen af det danske uddannelsessystem / Søren Ehlers. Den diskrete internationalisering danske uddannelser i international kontekst / Karen Egedal Andreasen, Palle Rasmussen, Christian Ydesen. De danske håndværkeruddannelser i krydsfeltet mellem det europæiske og det nationale / Ida Juul. En nordisk historia eller nationalism på ett nytt sätt? Ömsesidig historieläroboksrevision i föreningarna Nordens regi, ca / Henrik Åström Elmersjö. Øvelsesskolekrigen i Ranum en beretning om forholdet mellem byens skole og seminarium / Jans Støttrup Jensen. Lærerlockout, lektiecafeer og lavere SU uddannelserne i folketingsåret / Signe Holm Larsen. Dansk Uddannelseshistorisk bibliografi 2012 / Christian Larsen. Der truer os i tidenvelfærd og koldkrigstænkning i 1950'ernes danske kulturdebatred. af Nils Gunder Hansen og Rasmus MariagerOdenseSyddansk Universitetsforlag s.heri: Velfærd og kold krig i 1950'ernes danske kulturdebat / Nils Gunder Hansen og Rasmus Mariager. Illusionsløsheden som filosofisk og politisk program det evige liv, virkeligheden, atombomben og velfærden i højskolebevægelsen i 1950'erne / Jes Fabricius Møller. Da skolen tog form af Christian Larsen, Erik Nørr og Pernille SonneÅrhusAarhus Universitetsforlag s.ill.heri: Skoleliv og arbejdsliv: Landsbyskoler. Biskoppen og undervisningen på landet. Pædagogiske idealer og delte meninger: Uddannelse af almuebørn. Rochow og læsebogen. Den pestalozziske prøveskole. Uenighed om Pestalozzi. Reformforsøg: Grev Schimmelmanns skoler. Landbrugsreformer og skolereformer. Nyordning i Hertugdømmerne. Den Store Skolekommision. Det provisoriske reglement Seminarier og nye lærertyper: Seminariet i Kiel. Læreruddannelse på <<Blaagaard=blågård>>. Præstegårdsseminarier. Borris seminarieskole. Skolegang og undervisning i København: Hovedstadens mange skoleformer. Reform af fattigvæsen og fattigskoler. Realskoler og nyttig uddannelse. Skolelovene af 1814: Skoleanordninger i Kongeriget. En særlig skolelov for jøder. Skoleanordningen realiseres på landet: Skolesagen i stænderforsamlingerne. Løbedegne og klitskoler på Holmsland. Skolen på landet frem mod Skolebygninger: Kampen om den gode skolebygning. Købstadsskoler på nye måder: Forberedelse til latinskolen. Borgerskabsbørn og "rå" almuebørn. Opdragelse af krop, sind og ånd: Religion som skolens grundlag. Klavrestativer og gymnastiske øvelser.her: Den indbyrdes undervisningsmetode: International pædagogik i dansk udgave. Indbyrdes undervisning i hele monarkiet. Mønsterskoler i hele landet. Disciplin og orden: Daglige ritualer og årlige traditioner. Renlighed og sundhed. Straf og belønning. En himmelsk og en jordisk alfader. Med marginalerne i skole: Skolen som konfirmationsforberedelse. Et fattiglems skolegang og konfirmation. Tvangsundervisning af de vanartede. Undervisning af handicappede børn. Fjernt fra København: Norske skoleforhold. Undervisning på Færøerne og Island. Grønlandsk mission og skoler. Kulturmøder i kolonierne. Tilsyn og selvstyre i skoleforvaltningen: Skolekommission og sognepræst. Skolegang og skoleforsømmelser. Det gejstlige tilsyn med skolen. En ny skolelærer: Den selvbevidste lærer træder frem. Skoleforeninger og lærertidsskrifter. Dansk tysk kamp om læreruddannelsen. Lærerens mange opgaver. Skole til debat: Stærke jyder og vakte sjællændere. Dansk eller tysk i skolen?. Skolen i stænder og kommune. Afslutning Da skolen tog form: Skolen mellem Læreruddannelse og nye lærerroller. Gamle og nye undervisningsformer. At blive gode kristne og nyttige borgere. Skolelove, undervisningspligt og tilsyn.

Nye bøger på Grundtvig-Biblioteket fra august 2012-

Nye bøger på Grundtvig-Biblioteket fra august 2012- Nye bøger på Grundtvig-Biblioteket fra august 2012- Helge Haystrup: Svanens sang - udvalgte prædikener af Augustin. - Kbh.: Reitzels, 1998 Heri: Om Augustin som prædikant. Holger Villadsen: Nordisk Patristisk

Læs mere

19. Folkeoplysende virksomhed.

19. Folkeoplysende virksomhed. 19. Folkeoplysende virksomhed. Voksenundervisning 19.1 I almindelighed 7755 Bach, Ingeborg, Inger Marie Dyrberg og Mette Ringsted: Arbejderkvinders oplysningsforbund. I: Kvindfolk. En danmarkshistorie

Læs mere

Nye bøger på Grundtvig Biblioteket august 2014 januar 2015

Nye bøger på Grundtvig Biblioteket august 2014 januar 2015 Nye bøger på Grundtvig Biblioteket august januar 2015 Islam i Danmark/ red. Thomas Reinholdt Rasmussen. [S. l.]: Selskabet til Støtte for Pakistans Kirke, Heri: Imanuddannelse i Danmark utopi eller realisme?

Læs mere

DANSK KIRKETIDENDE 159. årgang Indhold Dansk Kirketidende 2007 Artikler debat - anmeldelser side Arendt, Niels Henrik Er kristendommen den bedste

DANSK KIRKETIDENDE 159. årgang Indhold Dansk Kirketidende 2007 Artikler debat - anmeldelser side Arendt, Niels Henrik Er kristendommen den bedste DANSK KIRKETIDENDE 159. årgang Indhold Dansk Kirketidende 2007 Artikler debat - anmeldelser side Arendt, Niels Henrik Er kristendommen den bedste religion? 376 Bach-Nielsen, Carsten Lisbeth Smedegaard

Læs mere

FORSKNING I GRUNDSKOLEN I HISTORISK PERSPEKTIV SKOLE FØR NU OG I FREMTIDEN

FORSKNING I GRUNDSKOLEN I HISTORISK PERSPEKTIV SKOLE FØR NU OG I FREMTIDEN FORSKNING I GRUNDSKOLEN I HISTORISK PERSPEKTIV SKOLE FØR NU OG I FREMTIDEN 2 FORSKNING I GRUNDSKOLEN I HISTORISK PERSPEKTIV SKOLE FØR, NU OG I FREMTIDEN I 2014 er det 200 år siden, der blev indført 7 års

Læs mere

6. Folkeskolen og andre børneskoler

6. Folkeskolen og andre børneskoler 6. Folkeskolen og andre børneskoler 6.1 I almindelighed 6.1.1 Flere perioder 2701 Af Landsbyskolens saga. Red. Albert Johansen. Århus 1964. 245 s. 2702 Andersen, Erik Vitus: Skolen i et demokrati. I: Uddannelse.

Læs mere

23. Biografiske bidrag om enkelte lærere, pædagoger. m.v. Indre Missions Tidende. Årg. 98 (1951), s. 51 [lærer]

23. Biografiske bidrag om enkelte lærere, pædagoger. m.v. Indre Missions Tidende. Årg. 98 (1951), s. 51 [lærer] 23. Biografiske bidrag om enkelte lærere, pædagoger og skolefolk m.v. Abelsen, Marius (1929-72) 8474 Høegh, Erling: Marius Abelsen. 1929-1972. I: Grønland. 1972, nr. 12, s. 374-75 [skoleinspektør] Abildtrup,

Læs mere

02.18 Udklip om bogvalgssagen i Thisted /. - Thisted : Thisted Bibliotek, 1977-1980. - bind DK5: 02.18

02.18 Udklip om bogvalgssagen i Thisted /. - Thisted : Thisted Bibliotek, 1977-1980. - bind DK5: 02.18 96.71 Hebsgrd, Holger Modstandsbevægelsen i Thisted amt / af Holger Hebsgaard. - [s.l.] : [s.n.], 1949. - side 73-87 DK5: 96.71 Del af: Danmarks frihedskamp, 1949 01.764 Thisted Skamris

Læs mere

Den rummelige og mangfoldige folkekirke også socialt? Samvirkende Menighedsplejer Jubilæum 29. maj i Samuels Kirke/ Hans Raun Iversen

Den rummelige og mangfoldige folkekirke også socialt? Samvirkende Menighedsplejer Jubilæum 29. maj i Samuels Kirke/ Hans Raun Iversen Den rummelige og mangfoldige folkekirke også socialt? Samvirkende Menighedsplejer Jubilæum 29. maj i Samuels Kirke/ Hans Raun Iversen Haves: sognedikonalt arbejde ønskes: mere sognediakonalt arbejde Netop

Læs mere

Kristendom i grænseland. Sort etik med transkontekstuel inspiration. Gud og samvittigheden

Kristendom i grænseland. Sort etik med transkontekstuel inspiration. Gud og samvittigheden dansk teologisk tidsskrift Red.: Niels Henrik Gregersen, Pernille Carstens, Bo Kristian Holm, Jesper Tang Nielsen, Nils Arne Pedersen Kristendom i grænseland NIELS KASTFELT Sort etik med transkontekstuel

Læs mere

1. årgang. Studenterkredsens tidsskrift. Fuld registrant 1933-1997. v/ Kristoffer Garne og Rasmus Vangshardt Foråret 2013 --

1. årgang. Studenterkredsens tidsskrift. Fuld registrant 1933-1997. v/ Kristoffer Garne og Rasmus Vangshardt Foråret 2013 -- Studenterkredsens tidsskrift. Fuld registrant 1933-1997. v/ Kristoffer Garne og Rasmus Vangshardt Foråret 2013 -- 1. årgang Nr. 1, September 1933 J. J. Til Indledning Henrik Dons Christensen, SK s formand

Læs mere

Bibliografi over Herning

Bibliografi over Herning Bibliografi over Herning Historisk Forening for Herning Kommune Dansk Center for Byhistorie og Brian Wiborg Den digitale udgivelsesrække 2 2005 Indledning Der er skrevet meget om Herning og om Hernings

Læs mere

guide for Danske SKER kirkedage viborg 13.-16. maj DET I himmel og jord i bevægelse Området omkring Tinghallen og Stadionhallen

guide for Danske SKER kirkedage viborg 13.-16. maj DET I himmel og jord i bevægelse Området omkring Tinghallen og Stadionhallen Området omkring Tinghallen og Stadionhallen Camping Teltplads S6 PRINSENS ALLE KASERNEVEJ STADION ALLE S5 S4 TINGVEJ KB1-3 KB4 Frihedsmuseet DET I SKER KULTURKALENDER FOR VIBORG KOMMUNE Guide for danske

Læs mere

2. Børn og unge. 2.1 Børn og barndom. 2.1.1 Flere perioder

2. Børn og unge. 2.1 Børn og barndom. 2.1.1 Flere perioder 2. Børn og unge 2.1 Børn og barndom 2.1.1 Flere perioder 128 Arbejderklassens børn. Rapport fra SFAH s seminar, Andebølle Ungdomsskole 13.-15. nov. 1987. Kbh. 1988. 100 [arbejderbørns vilkår på arbejdsmarkedet

Læs mere

Studenterforhold. 18.1 Universitetsuddannelse. 18.1.1 Flere perioder

Studenterforhold. 18.1 Universitetsuddannelse. 18.1.1 Flere perioder 18. Universitetsuddannelse. Studenterforhold 18.1 Universitetsuddannelse 18.1.1 Flere perioder 7383 Bach, Annelise: Lægeuddannelsen i historisk belysning. I: Ugeskrift for Læger. Årg. 135 (1973), s. 1859-60

Læs mere

Kommenteret litteraturliste

Kommenteret litteraturliste Kommenteret litteraturliste Medborgerskab Simon Laumann Jørgensen 1 18-02-2011 1 Tak til Ove Korsgaard, Benjamin Laier, Bo Uggerholt Lauritzen og Thomas Aastrup Rømer 2 Kommenteret litteraturliste, SLJ

Læs mere

Odense Højskoleforening

Odense Højskoleforening Odense Højskoleforening Program for 2012/2013 www.oh-odense.dk Hvem er vi? Odense Højskoleforening har siden 6. december 1896 sat sit præg på det folkelige og kulturelle liv i Odense. Den blev til, fordi

Læs mere

Valgmenighedernes personkreds Valgmenighedernes præst Morten Kvist, Nr. Allé 21 97 12 06 52

Valgmenighedernes personkreds Valgmenighedernes præst Morten Kvist, Nr. Allé 21 97 12 06 52 Valgmenighedernes personkreds Valgmenighedernes præst Morten Kvist, Nr. Allé 21 97 12 06 52 Herning Valgmenigheds bestyrelse: Hans Jørn Hansen, (formand), Fladhøj 16, Lind 97 22 38 48 Niels Christian Overgaard,

Læs mere

Institut for Kultur og Samfund, Aarhus Universitet. Forsamlingen først. N.F.S. Grundtvigs og Émile Durkheims syn på fællesskab

Institut for Kultur og Samfund, Aarhus Universitet. Forsamlingen først. N.F.S. Grundtvigs og Émile Durkheims syn på fællesskab Institut for Kultur og Samfund, Aarhus Universitet Forsamlingen først N.F.S. Grundtvigs og Émile Durkheims syn på fællesskab Katrine Frøkjær Baunvig August 2013 Graduate School of Arts, PhD Programme for

Læs mere

Sct. Nicolai nyt Kirkebladet - Februar til Maj 2012

Sct. Nicolai nyt Kirkebladet - Februar til Maj 2012 Sct. Nicolai nyt Kirkebladet - Februar til Maj 2012 Sct. Nicolai Kirke Søndermarkskirken Foto: Søren Hauge Carlsen Kirkebladet udgives af Sct. Nicolai sogn - Vejle Løget Kirke Menighedsrådsvalg 2012 Af

Læs mere

Nyhedsbrev. Husk en margin!

Nyhedsbrev. Husk en margin! Nyhedsbrev Nr. 2 Maj 2011 / 12. årgang ISSN: 1603-8983 Husk en margin! For mange bliver hverdagen effektiv og travl og prioritering en svær øvelse. Vigtige gøremål som indkøb, opdatering af nyheder, job,

Læs mere

KAPITEL I DANSK HISTORIE Spørgsmål til kap 1 afsnit 2. Danmark bliver ét rige (Vikingetiden 750-1035)

KAPITEL I DANSK HISTORIE Spørgsmål til kap 1 afsnit 2. Danmark bliver ét rige (Vikingetiden 750-1035) FORÅR 2010. Spørgsmål til bogen "Danmark før og nu", der bruges som forberedelse til indfødsretsprøve. (Spørgsmålene er dels taget fra tidligere indfødsretsprøver, dels konstrueret af Jette Møller Nielsen)

Læs mere

Dansk bogfortegnelse. Udarbejdet af Dansk BiblioteksCenter

Dansk bogfortegnelse. Udarbejdet af Dansk BiblioteksCenter Dansk bogfortegnelse Udarbejdet af Dansk BiblioteksCenter Dansk BiblioteksCenter Tempovej 7-11 2750 Ballerup T: 44 86 77 77 Homepage: http://www.dbc.dk E: dbf@dbc.dk F: 44 86 78 53 * betyder, at publikationen

Læs mere

Dansk bogfortegnelse. Udarbejdet af DBC. Ugefortegnelse 2012 nr. 06 20.01.2012-26.01.2012

Dansk bogfortegnelse. Udarbejdet af DBC. Ugefortegnelse 2012 nr. 06 20.01.2012-26.01.2012 Dansk bogfortegnelse Udarbejdet af DBC DBC Tempovej 7-11 2750 Ballerup T: 44 86 77 77 Homepage: http://www.dbc.dk E: dbf@dbc.dk F: 44 86 78 53 * betyder, at publikationen er medtaget i DBCs kombileverancer

Læs mere

Aulum Vinding Vind. Valgmenighed. Altergang på fjeldet

Aulum Vinding Vind. Valgmenighed. Altergang på fjeldet Aulum Vinding Vind Valgmenighed Altergang på fjeldet september - november 2014 1 Valmenighedens bestyrelse Formand Carsten Bjerrum, Vind Telefon 97 43 02 20 Næstformand Henrik Melvej, Aulum Telefon 61

Læs mere

Kursusprogram. Indholdsfortegnelse: Praktiske oplysninger 2 Kronologisk kursusoversigt 3 Tematisk kursusoversigt 5 Kurser 7

Kursusprogram. Indholdsfortegnelse: Praktiske oplysninger 2 Kronologisk kursusoversigt 3 Tematisk kursusoversigt 5 Kurser 7 Indholdsfortegnelse: Praktiske oplysninger 2 Kronologisk kursusoversigt 3 Tematisk kursusoversigt 5 Kurser 7 PRAKTISKE OPLYSNINGER For at tilmelde sig et kursus skal man logge på med brugernavn og password.

Læs mere

Odense Højskoleforening

Odense Højskoleforening Odense Højskoleforening Program for 2013/2014 www.oh-odense.dk Hvem er vi? Odense Højskoleforening har siden 6. december 1896 sat sit præg på det folkelige og kulturelle liv i Odense. Den blev til, fordi

Læs mere

rosenvængets sogn Sommerstemning i Danmark Kirkeblad for JUlI, August og september Sommer 2015 43. UDGAVE CPH Jazzfestival i

rosenvængets sogn Sommerstemning i Danmark Kirkeblad for JUlI, August og september Sommer 2015 43. UDGAVE CPH Jazzfestival i Kirkeblad Rosenvængets Sogn Sommer 2015 43. UDGAVE CPH Jazzfestival i rosenvængets sogn Frihavnskirken 6.-10. juli Læs mere side 10 Mr. Anderssons Bigband Luther Kirken 12. juli Læs mere side 16 Sommerstemning

Læs mere

baptist.dk 4 Kom nu...! Nummer 4 2013 160. årgang Udgivet af Baptistkirken i Danmark

baptist.dk 4 Kom nu...! Nummer 4 2013 160. årgang Udgivet af Baptistkirken i Danmark baptist.dk Nummer 4 2013 160. årgang Udgivet af Baptistkirken i Danmark 4 Kom nu...! Samlet for at varetage fællesskabets interesser Tre delegerede fra hver menighed og to fra hver landsorganisation drøftede

Læs mere

KIRKEBLAD EFTERÅR. Hammel - Voldby. www.hammel-voldbykirke.dk. Indeholder: Vindere af fotokonkurrence Siden sidst Konfirmandbilleder

KIRKEBLAD EFTERÅR. Hammel - Voldby. www.hammel-voldbykirke.dk. Indeholder: Vindere af fotokonkurrence Siden sidst Konfirmandbilleder EFTERÅR Indeholder: Vindere af fotokonkurrence Siden sidst Konfirmandbilleder Hjertestarter Fra præst til provst Præsentation af menighedsrådsmedlemmer Kirkecafè Arrangementer Gudstjenester www.hammel-voldbykirke.dk

Læs mere