Hasle Kommune. 168 KA Hasle Kommune, 1: Hasle

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hasle Kommune. 168 KA Hasle Kommune, 1:75.000. Hasle"

Transkript

1 Bornholm 0 0//0 : Side Rønne Kommune Hasle Kommune KA Hasle Kommune, :.000. Vang Teglkås Kåsby Helligpeder Rutsker Møllevangen 0 Rønne Knudsker 0 Hasle Stavelund Bolderis Klemen- sker 0 0 Mæby Grisby 0 Årsballe Nyker Kulturmiljøer udvalgt af Følgegruppen, Rønne Kommune Stampen (gammelt sommerhusområde oprindelig har her ligget stampemøller Kastellet - forsvarsværk Rabækkeværket m. råsstofgrave (kaolingrave slemmeri) tilknyttet arbejderboliger bl.a. Johnsensvej og Ny Østergade. Havnebakken, Kaolinkajen. Stenbrud (stenbanen, arbejderboliger Grusgrave Sankt Knuds Kirke - Knudsker Sogn Kællingehøj - Rolfshøj (oldtidsagre) Kystskrænten mod syd neden for Kapelvej, mod nord neden for Lillegade og Storegade Jernbanen (Rønne H, Rønne I og banetraceer/ cykelstier eller spor efter spor i landskabet) Almegårds kasernen og vandrehjemmet (opr. militærbarakker for tyskerne under krigen) Zahrtmannsvej og Borgmester Nielsens Vej Svenskehusene (kvarteret) Rønne Kommune, : Kulturmiljøer udvalgt af Følgegruppen, Hasle Kommune Bombehuse - Arkitekthjælpen - reguleringsplaner Indfaldsveje til Rønne. Haslevej (Sdr. Allé, Svanekevej, Åkirkevej) Almennyttige boliger Havnen Købstaden Havnebakken - Østergade (kørevej til havnen fra Rabækkeværket, stenbrudene mv.) De store skipper-, købmands- og avlsbrugergårde nord for kirken 0 Den 'selvgroede struktur' syd for kirken Kolonihaver Lergravene: Grummekule og ved Zartmannsvej og Borgmester Nielsens Vej Idrætsanlæg Sandflugtsskoven Klippeløkkerne Knudsker Sogn Vang Vandmølle Redningsstien Vang, fiskerleje, granitbrud, røgeri og salteri Vang Granit, Klondyke, Pieren og skæreriet Krogeduren (Vang) Bymøllen (Rutsker) Rutsker, kirken og præsteboligen Oltidsagre i Krakken Fægård ved Højegård og drift ved Bukkegård Jons Kapel, turistattraktion (Kås Havn) Gines Minde, traktørsted fra Teglkås, fiskerleje Helligpeder, fiskerleje Skanser nord for Hasle og Fælleden skydebanen (Hasle) Hasle købstad Hasle Havn Gårde i Hasle 0 0 Røgerier m.m. Fælleden, skydebane Skanser syd for Hasle Kulbrydning, Rubinsøen og Kulletippen Ørnekulle og andre gravhøje (Sorthat-Muleby) Tofte, arbejder- og fiskerboliger Levka, ophalingssted og kulbrydning Klinkerfabrikken med lergrave Sorthat Odde, skanser, ophalerpladser Skovly, udflugtsmål, udskibning af mursten Vandmølle, Blykobbeå (Sorthat-Muleby) Sorthat-Muleby (Skalamark) Mergeludgravning, Muleby Å og Nyker landevej Kilderne i området ved Sorthat-Muleby, Sandflugtsskovene (Sorthat-Muleby) Nyker Stationsby Stationsområdet i Nyker Kirken, præsteboligen i Nyker 0 0 Mejeriet i Nyker Klemensker Stationsby Kirken, kroen og Præstemosen i Klemensker Stationsområdet i Klemensker Bornholms Andelsmejeri i Klemensker Jernbanen mellem Klemensker og Rø Gårdenes bebyggelsesmønstre i Rutsker Lytteposter. Verdenskrig i Rutsker Kirkebyen i Rutsker) Statshusmandsbrug i Rutsker Bolsterbjerg i Årsballe Årsballe Stausdal krudthus Rø savværk Rutsker Sogn

2 Bornholm 0 0//0 : Side Allinge-Gudhjem Kommune Nexø Kommune Kulturmiljøer udvalgt af Følgegruppen, Nexø Kommune Kulturmiljøer udvalgt af Følgegruppen, Allinge-Gudhjem Kommune Rø Plantage ved Gudhjem, stormfældningssøer fra - Vejbroerne på vejen mellem Gudhjem og Helligdomsklipperne Tejn, Danmarks største fiskerleje. Udvikling fra 0 til i dag Sandkås - skanse ved St. Sandkås/Storedalen Missionhuse - stk. i Tejn. trosretninger røgerier i Allinge-Gudhjem Vikingegrave ved Stammershalle Gudhjembanen beskrevet med udgangspunkt i Østermarie Strandgårdene i Allinge, de gamle, store gårde, der ligger i bymæssig kontekst tæt på vandet Skanserne på vej mod Hammerfyret Hammershus fæstning Hammershus, fyr og fyrområdet Hammershus, Salomons Kapel og havn Hammershus, stenbrydning Sandvig Sæne Allinge Tejn Hammershus, turisme og feriebebyggelse Stationsbyer, Olsker og Humledal Gudhjem - 'kanten' ned imod havnen f.eks afgrænset af Løkkegade. Sandkås, sommerhusbebyggelse fra Madsebakke - et helleristningsområde 0 Stationsbyen Rø Østerlars Sogn Østermarie Sogn - svenskergårde, lyngsamlere - husmandssteder på gænsen af højlyngen Gudhjembanen Havn og villaer Mellembyerne - skole og parkanlæg () Hoteller i Sandvig (hotelmiljø) Ypnasted Bølshavn og redningsstien Stenarbejderboliger - Hammerens Granitværk, Sandvig Listed 0 Ibsker Årsdale Sandkås Tejn Svaneke Olsker Helligdomsklipperne Klinteby Rø 0 Gudhjem Gadeby Stenseby 0 Balka Østerlars 0 Bølshavn Allinge-Gudhjem Kommune, : Nexø 0 Saltuna Bodilsker 0 0 Den gamle bydel i bakkerne bag havnen, Listed Strandmiljøet ved Listed Strandstien mellem Listed og Svaneke Svaneke Havn med omliggende købmandsgårde samt gamle anlæg til skibsbyggeri m.v Boligerne ved Henrik Hansensgade, Svaneke Vigehavn, Svaneke Missionshusene, Svaneke Utzons vandtårn, Svaneke Krøblingevejen, Svaneke Sortemuld, Svaneke Jættestuerne, Svaneke Sildeboderne ved Frenne Stenbruddet i Pærebakkerne, Svaneke Årsdale Havn og Oren med røgerierne, Årsdale Årsdale Mølle Det fredede område i Bakkerne, Årsdale Parken syd for Årsdale Stenbrud langs kysten og i Paradisbakkerne Stien til Nexø og Svenskehavn, Årsdale Stien til Svaneke med mange fortidslevn, Årsdale Den gamle havn og Strandgade med museet, Nexø Frederiks Stenbrud, Nexø Den gamle bygrænse, Nexø Julestuen, Nexø Amtmandsboligen, Nexø Karreen ved Munkegade og Bredgade, Nexø Kirken med omgivelser, sandstensgærdene Vangergemmer huset med engen, Nexø Bygninger opført i nexøsandsten, Nexø Søndre del af havnen, Nexø Købmandsgårdene, Nexø Bymiljøer der blev opført i forbindelse med bombardementet, Nexø Om svenskerhusene og Arkitekthjælpen, Nexø Bodilsker mose, Nexø Sandstensgærder, Nexø Boderne ved Langeskanse, Nexø St. Kannikegårds begravelsespladsen og moseområderne op til St. Kannikegård De gamle sommerhusområder, Snogebæk Balka Havn Hundsemyre, Snogebæk Balkalyngen, Snogebæk Tyskernes kanonfundamenter på Dueodde Bodilsker Sogn Snogebæk Tjørneby Østermarie Vallehuse Nexø Kommune, :.000.

3 Bornholm 0 0//0 : Side BEVARINGSPLANLÆGNING PÅ BORNHOLM Aakirkeby Kommune 0 Vestermarie Gadebilleder med smukke og gedigne bygmesterhuse trues af nye tagbelægninger, store kviste og facadeændringer, som slører og skæmmer det gode håndværk og husenes karakter. Nylars Lobbæk Granitbrydningen har givet store ar flere steder på Bornholm, her på Hammerknuden, hvor områder med de store industrianlæg i 'erne blev opkøbt af staten og ryddet. Hvordan udnytter man i fremtiden for eksempel den store plads ved Sæne Havn, som på dette foto ses i baggrunden fra Hammershus. Aakirkeby 0 Arnager Pedersker Boderne Aakirkeby Kommune, : Kulturmiljøer udvalgt af Følgegruppen, Aakirkeby Kommune Raghammer og Vester Sømarken, militært skydeareal, udstykket i i arvefæstelodder Egilsholm i Vester Sømarken, ejet af Københavns kommunelærerforening Bakkerne Bådehavn i Øster Sømarken (øhavn, bro og hytter) Slusegårdsområdet med vandmølle og laksehus - ådal - gammel begravelsesplads Pedersker, kirken, kirkemøllen og tre bautastene Øle Å, åløbet med vandmøllerne Slusegård og Aagård Jernbanebroen over Øle Å Ringborgen samt ådalen og den forhistoriske kultur Sandstensbrud ved Smålyngeværket Andelsmejeriet i Pedersker missionshuse i Pedersker Længer bygget af natursten i slutningen af af en murermester -bakkalænger Vestermarie Blemmelyng Arnager Bakkerne havn og by Slusegård med gravpladser, mølle og fiskeri Aakirkeby Spidlegaard - her lå gammelt spedalskheds hospital og her ses tomten af Sankt Jørgens Kapel 0 Boplads ved NaturBornholm - Ugleenge Ny og gammel festplads i Almindingen Cementfabrik Fosforitten Myreager Mølle Læsåen Stationsbyen Nylars Stationsbyen Lobbæk Limensgade-området Sømarken 0 Tingsted og Bjergebakken Vestergård huse Højskolen kirker i Aakirkeby Brugsen i Eskildsgade Aakirkeby Skæreri Strøbyhus (fattiggård) Vestermarie Sogn Hammerbruddets store industrianlæg i 0'erne. I bagrunden ses også Hotel Hammershus og Blanchs Hotel. Alt dette er senere opkøbt og nedrevet, og efterlader idag kun svage spor i landskabet. Nogle kulturmiljøer som dette alunskiferbrud i Limensgade kræver blot pleje og formidling. Dette kulturmiljøatlas sætter fokus på de kulturhistoriske værdier på Bornholm. Dermed indgår atlasset i en lang tradition af lokale og regionale initiativer, som har til formål at øge vores viden om øens store kulturhistoriske værdier. Her kan nævnes lokale bygningsregistranter, bevarende lokalplaner, bygnings- og landskabsfredninger m.m. De har alle sammen været med til at øge vores viden om de enkelte lokaliteter og de sammenhænge, de indgår i. Følgegruppernes bruttolister over interessante kulturmiljøer var meget omfattende, men af praktiske (og økonomiske) årsager var det kun muligt at gå i dybden med de 0. Ved valget af de 0 miljøer har følgegrupperne ønsket at opnå en både emnemæssig og geografisk spredning. Atlasset er blevet til i et samarbejde mellem Kulturarvsstyrelsen, Bornholms Amt, øens fem kommuner, foreninger og enkeltpersoner med en viden og interesse i bornholmsk kulturhistorie samt konsulenter. Kulturarvsstyrelsen har stået for koordineringen. I samme periode som arbejdet med kulturmiljøatlasset har stået på, er amtet og de fem kommuner blevet lagt sammen til Bornholms Regionskommune. Dette har præget arbejdsprocessen med kulturmiljøatlasset. Fra begyndelsen var atlasset ment som et redskab for en koordineret planlægning på tværs af kommunegrænser. Kommunesammenlægningen giver i sig selv betydeligt bedre vilkår for en sådan koordinering, men den har også betydet, at følgegrupperne, som var et centralt led i processen, har nedlagt sig selv, da arbejdet med atlasset var afsluttet. Denne 'anbefaling fra følgegrupperne' er derfor skrevet af fire personer, som har fulgt arbejdet med kulturmiljøatlasset. Atlasset beskriver 0 af øens kulturmiljøer. Arbejdet er som nævnt foregået i seks følgegrupper, én for hver af de daværende kommuner og én for amtet. Amtsgruppen har dels taget sig af de kulturmiljøer, der strakte sig hen over kommunegrænserne, og dels af de tværgående temaer. De oprindelige bruttolister er også medtaget i atlasset, og de bør indgå i det videre arbejde med bevaringsplanlægningen. Generelt indeholder beskrivelserne ingen helt præcise afgrænsninger af kulturmiljøerne. I de fleste tilfælde bør de i virkeligheden også betragtes som dele af større sammenhænge. Det er vigtigt at tage hensyn hertil, når atlassets beskrivelser senere bruges som grundlag for den videre planlægning.

4 Bornholm 0 0//0 : Side BEVARINGSPLANLÆGNING PÅ BORNHOLM LITTERATURLISTE Architectura, Arkitekturhistorisk årsskrift, Selskabet for Arkitekturhistorie, København. Bangsbomuseet m.fl.: Krudttårnet i Frederikshavn, Frederikshavn. Bevaringsplan Svaneke, Nationalmuseet. Bjørn, Claus m.fl. (red.): Det danske landbrugs historie, bd., Landbohistorisk Selskab. Havneundersøgelse - En undersøgelse af Bornholmske havne, Bornholms Amtskommune. Hjort, Hans (red): Bornholmernes land I og II, Bornholms Tidendes Forlag og Bogtrykkeri Rønne. Huse i Sandvig gennem 00 år, Miljøministeriet, Planstyrelsen, Allinge-Gudhjem Kommune, Bornholms Museum. Middelalderens Bornholm, Bornholms Amt. Mikkelsen, Valdemar M.: Bornholms natur, beboere og naturfredning, Bornholmske Samlinger II rk.. bd. Miltheis, Vilhelm: Bornholms geologi, København. Natur Bornholm guide, Aakirkeby 00. Nexø før og Nu, Gornitzkas Trykkeri. Blangstrup, Chr. (red): Salmonsens Konversations Leksikon,. udg., København. Huse i Aakirkeby, Miljøministeriet, Planstyrelsen, Aakirkeby Kommune Registrant nr.. Nielsen, Finn Ole Sonne: Forhistoriske Interesser, Bornholms Amt, Teknisk Forvaltning (FI). Helligpeder Havn. Stadig med mange aktive fiskerbåde. Skrænten er endnu kun let bevokset. Bygningsregistreringen er foretaget efter den såkaldte SAVE-metode. Registreringen omfatter i princippet samtlige bygninger opført før. Registreringen blev i Rønne og Nexø udvidet med bygningerne fra perioden -0, så genopbygningen efter det russiske bombardement i kom med. For Rønne gælder det specielle forhold, at der allerede i blev udarbejdet et kommuneatlas, hvori en registrering af bygningerne fra før indgik. Af økonomiske grunde indgår denne registrering også i det nye kulturmiljøatlas. Nyregistreringen i Rønne omfatter derfor kun bygningerne fra perioden -0. Ser man på de enkelte bygningers udvikling, giver registreringen et foruroligende billede. Især er det de mange uheldige løsninger i forhold til den bornholmske byggeskik, der springer i øjnene, f.eks. i brugen af tagmaterialer, facadebehandlinger og farveholdningen. Skal denne udvikling vendes, kræver det bedre information og mere præcise bestemmelser i de bevarende lokalplaner. På landet giver registreringen af og til et trist billede af husmandssteder og bøndergårde i forfald. En løsning af disse problemer bør tages op i Regionskommunen. Registreringerne af både bygninger og kulturmiljøer lægges på internet, hvor de kobles til digitale kort. De vil her kunne tjene som almindelig information for bl.a. grundejere og beboere. Men samtidig kan de blive et uvurderligt arbejdsredskab for bl.a. byggesagsbehandling og planlægning. Bygningsregistreringen giver dog kun et øjebliksbillede, fordi der løbende sker ændringer på husenes udseende. Regionskommunen bør derfor sørge for at ajourføre registranten løbende, f.eks. i forbindelse med byggesagsbehandlingen. Bygningsregistreringen viser, at der er behov for en generel opgradering af de bevarende lokalplaner, så bestemmelserne præciseres og gøres mere brugbare. Samtidig er der behov for en opstramning af administrationen i nogle byer, så administrationen bliver mere ensartet byerne imellem. Mange af kulturmiljøbeskrivelserne lægger stor vægt på kulturmiljøernes nuværende fremtræden i forhold til omgivelserne. For at kunne give uddybende svar på spørgsmålet, hvorfor miljøet ser ud, som det gør, bør beskrivelsen i nogle tilfælde udbygges med flere kulturhistoriske aspekter og oplysninger i form af kort, billeder og tekst. 00. Kun få fiskerbåde og tæt bevokset skrænt. Havn og bebyggelse plejes, men skal der ryddes bevoksning på skrænten? Også beskrivelsen af kulturmiljøerne må derfor ses som en løbende proces. Målet er at øge vores viden om de enkelte lokaliteter og de sammenhænge, de indgår i. Denne viden er en forudsætning for at kunne bevare og videreføre de kulturhistoriske værdier og for at kunne træffe kvalificerede beslutninger om nye aktiviteter og funktioner. Som nævnt vil kommunesammenlægningen i sig selv gøre det lettere for myndighederne at koordinere planlægningen på tværs af øen. Men planlægning i sig selv er ikke nok. Et vellykket bevaringsarbejde forudsætter et tæt samarbejde og højt informationsniveau mellem kommunen og interesserede borgergrupper, foreninger, beboere og lodsejere. Følgegruppen håber, at kulturmiljøatlasset og specielt internetversionen må give alle disse parter et fælles grundlag for et frugtbart samarbejde om sikring og pleje af Bornholms kulturværdier. Bornholms Historiske Samfund, Hammershus, Rønne. Bornholms natur, Bornholms velkomstcenter og Bornholms amt. Bruun, Daniel: Danmark Land og Folk, bd., Gyldendal. Byen, landet og havet, Bind, Bornholms Historiske Samfund. De Bornholmske landkirkers omgivelser, Bornholms Amtskommune. Denne Uges Bornholm, Ugerne, og -, Bornholms Tidende A/S 00. Egevang, Robert: Det gamle Rønne, Nationalmuseet, København. Egevang, Robert: Nexø - Historiske huse og byens borgere - Købstad i 0 år, Nexø Museum. Egevang, Robert og Larsen, Flemming: Svaneke - Guide til Byens Historie, Byforeningen Svanekes Venner. Egevang, Robert og Thoms, Johannes: Rønne Guide til Byens Historie, Rønne Byforening. Egevang, Robert og Thoms, Johannes: Rønne købstad i 0 år, Rønne Byforening, Rønne. Forsvarets Bygningstjeneste, Forsvaret i Byggeriet, Byggeriet i Forsvaret, København 00. Fortidsminder på Bornholm, Miljøministeriet, Skov- og Naturstyrelsen, Bornholms Amt, Teknisk Forvaltning. Hammeren og Hammershus, Skov- og Naturstyrelsen, Vandreture i Statsskovene nr. 0. Hammershus, Bornholms Historiske Samfund. Hammershus - Guide, Miljø- og Energiministeriet, Skov- og Naturstyrelsen. Hammershus i tekst og tegninger - en vandretur gennem borgruinen, Miljøministeriet, Skov- og Naturstyrelsen. Hansen, Edmund og Thoms, Johannes: Bornholm, Byer bombet - og genopbygget, Byforeningen for Rønne. Hansen, Finn: På tur i Bornholms natur, Temabøger. oplag ved Bornholms Velkomstcenter og Bornholms Amt. Hansen, Mona og Poulsen Valdemar: Geologi på Bornholm,. udg., København. Johannesen, Erik: Danmark Nu, Høst og Søn. Jørgensen, Jens Riis: Huse i Sandvig gennem 00 år, Bornholms Museum. Jørgensen, Jens Riis: Rådhusets bygmester, Rønne. Kibsgård, C. H. og Nørgård, P.: Bornholm - den grønne rejsefører,. Klindt-Jensen, Jørgen: Barokken i Rønne Fæstning, Rønne. Knudsen, Ann Vibeke: Bornholmernes mad - en kulturhistorisk kogebog, Bornholms Museum. Knudsen, Ann Vibeke: Bornholms Gamle Kirker, Bornholms Museum. Knudsen, Ann Vibeke: Bygningskultur omkring Østersøen, grænseregionalt samarbejde -. Knudsen, Ann Vibeke: Søholm, Bornholmsk keramik, Bornholms Museum. Knudsen, Ann Vibeke og Larsen, Niels-Holger: Erichsens Gård i Rønne, Bornholms Museum. Kofoed, Anker E.: Christiansøs historie, Christiansøs Museum. Kommuneatlas Rønne, Bevaringsværdier i byer og bygninger, Miljøministeriet Planstyrelsen/Rønne Kommune. Kulturhistoriske Interesseområder - Fredningsplanlægning, Bornholms Amtskommune, Teknisk Forvaltning. Landbrugsmuseet Melstedgård, Bornholms Museum. Larsen, Niels-Holger: Bornholmsk byggeskik på landet, Bornholms Museum. Larsen, Niels-Holger: Møllerne på Bornholm, Raadvad/Bornholm og Bornholms Museum. Larsen, Niels-Holger: Naturstensbygninger, Historie og vedligeholdelse, By og Land 00. Larsen, Niels-Holger: Silderøgerierne ved Hasle, Bornholms Museum. Larsen, Niels-Holger: Vor fæstning Rønne, artikel i Det offentlige bygger og vedligeholder, Kulturarvsstyrelsen 00. Lauridsen, Søren og Halberg, Kaj: Turen går til Bornholm og Ertholmene, Politikens Forlag 000. Nielsen, Finn Ole Sonne: Middelalderens Bornholm, Bornholms Amt, Teknisk Forvaltning (MB). Nielsen, Finn Ole Sonne: Sten- og jorddiger på Bornholm, Bornholms Amt, Teknisk Forvaltning. Nielsen, Niels: En by vokser til, Rønne. Nielsen, Richard og Sørensen, Thorvald (red): Bogen om Bornholm, Danskernes Forlag A/S. Malmros, Claus: Skovens udnyttelse på Bornholm i bronze- og jernalder, i Viggo Nielsen, Oltidsager i Danmark, 000. Nielsen, Viggo: Oldtidsagre i Danmark, Bornholm, Jysk Arkæologisk Selskab 000. Norn, Otto: Bornholms byer og fæstningen Christiansø,. udg., København. Pedersen, Lisbeth: Bornholm i oldtiden, Bornholms Tidende,. Pfeffer, Heidi: Hasle Klinker- og Charmottestensfabrik i 0 år,. Rosenquist, Ulla: Havnebyer og fiskerlejer, Bornholms turistråd, Bornholmernes Tryk. Ruge, Emil og Iver Madsen: Rønnebogen, Rønne. Skaarup, H. E.: Rønne, fæstningsby og forsvarsanlæg, Rønne Byforening. Skaarup, H. E.: Østre Landsdelskommando, Bornholms militære domiciler, Ringsted. Steenbergs Tegnestue ApS og Box Arkitekter: Boliger i Rønne, København. Trap, J. P.: Danmark, Bornholms Amt,.udg., Gads Forlag. Zartmann, M. K.: Rønne by og borgere, Rønne. Danmark, Topografisk kort :0.000, III-IV, Bornholm og Christiansø, Kort & Matrikelstyrelsen 000. Danmark :0.000, Geodætisk Institut 0. Danmark III NV::.000 Geodætisk Institut. Generalstabens Topografiske kort :0.000,. Generalstabens Topografiske kort :0.000,.

5 Bornholm 0 0//0 : Side Kolofon Tidligere udgivne atlas Signaturforklaring Titel Bornholm - atlas over byer, bygninger og miljøer Udgivet af Kulturarvsstyrelsen Kulturministeriet 00 Manuskript Projektansvarlig arkitektfirmaet Gert Bech-Nielsen Jørgen Butzbach, studielektor: Naturgrundlaget Peter Roland Larsen, journalist: Kulturlandskabet Susanne Andersen, Kulturarvsstyrelsen: Forhistorien Ann Vibeke Knudsen, museumsleder: Historiske hovedtræk, Gert Bech-Nielsen, restaureringsarkitekt m.a.a. og Niels-Holger Larsen, arkitekt m.a.a.: Arkitektoniske hovedtræk Anne-Grete Andersen, byplanlægger Gøsta Knudsen, arkitekt og Torben Holm, museumsinspektør, har udarbejdet forundersøgelsen samt registreringen af kulturmiljøerne. Dette materiale er bearbejdet til manuskript af Peter Roland Larsen, journalist Enkeltbygningsregistreringen: Byfornyelsesselskabet Danmark S.M.B.A. Foto og tegning Åge Lund Jensen arkitekt m.a.a., fotograf Anne-Grete Andersen, byplanlægger Gøsta Knudsen, arkitekt m.a.a. Niels-Holger Larsen, arkitekt m.a.a. Gert Bech-Nielsen, restaureringsarkitekt m.a.a. Jørgen Butzbach, studielektor Byfornyelsesselskabet Danmark Luftfotos side 0-: Winther Airphoto Historiske fotos og kort Arkiver og museer på Bornholm Redaktion Hannelene Toft Jensen, Kulturarvsstyrelsen Grafisk design og korttegning Etcetera Design Kort Udsnit af kort, hvortil Kort & Matrikelstyrelsen har ophavsret, er gengivet med tilladelse (G-) Repro og tryk F. Hendriksen's Eftf. Papir Multiart Silk/Arctic Volumen, svanemærket Oplag. oplag. 000 eksemplarer ISBN --0- Distribution Byggecentrum Boghandel, Lautrupvang B 0 Ballerup, Telefon Information om bygningsbevaring Se Kulturarvsstyrelsens hjemmeside Publikationen kan citeres med kildeangivelse Sjælland med omliggende øer Fladså Frederiksberg Fredensborg-Humlebæk 00 Frederikssund 00 Gladsaxe Helsingør 000 Holbæk Hvidovre 000 Hørsholm 000 København Byatlas København Amager København Bispebjerg København Brønshøj-Husum København Indre By/Christianshavn København Kongens Enghave København Nørrebro København Valby København Vanløse København Vesterbro København Østerbro Lyngby-Taarbæk 000 Nakskov Nykøbing Falster Nysted Næstved Ringsted 000 Præstø Roskilde Rødovre Rønne Skælskør Stevns 00 Suså Søllerød Vordingborg Fyn med omliggende øer Bogense Faaborg Langeland 00 Middelfart Nyborg Odense Jylland med omliggende øer Brande Christiansfeld Ebeltoft Esbjerg Fredericia Frederikshavn Grenaa Gråsten Haderslev Herning Horsens Kolding Lemvig Løgumkloster Mariager Nibe 00 Nordborg Randers 000 Ribe Ringkøbing Samsø Silkeborg 000 Sindal Skagen 000 Skanderborg Skive Struer Sønderborg Tønder Varde Vejle 000 Viborg Aabenraa Aalborg Århus Bevaringsværdige by- og kulturmiljøer Dominerende bygningsværk Bebyggelsesmønster Højdekurver Sigtelinier Udsigt Enkelttræ/Trærække Skov/Plantage/Krat Vej/Gade/Plads Græs/Grønning Jernbane Vand Bevaringsværdier - bygninger Fredet bygning Høj bevaringsværdi Middel bevaringsværdi Lav bevaringsværdi

B O R N H O L M S. Bilag R E G I O N S K O M M U N E

B O R N H O L M S. Bilag R E G I O N S K O M M U N E B O R N H O L M S R E G I O N S K O M M U N E Bilag Ansøgning om reservation af udgiftsramme til et områdefornyelsesprojekt i Snogebæk Fiskerleje på Bornholm 1 Christiansø Christiansø Christiansø Christiansø

Læs mere

1. Hammerknuden - Rønne Nordskov

1. Hammerknuden - Rønne Nordskov Hammerknuden Vang Sandvig Allinge Tejn Rutsker Højlyng 1. Hammerknuden - Rønne Nordskov Gudhjem Det markerede stiforløb på kortet er interaktivt. Klik et sted på stien og få et mere detaljeret kortudsnit.

Læs mere

2. Midt-, Syd- og Østbornholm

2. Midt-, Syd- og Østbornholm 2. Midt-, Syd- og Østbornholm Hammerknuden Vang Sandvig Allinge Tejn Rutsker Højlyng Gudhjem Det markerede stiforløb på kortet er interaktivt. Klik et sted på stien og få et mere detaljeret kortudsnit.

Læs mere

3. Svaneke - Sandvig. Hammerknuden. Sandvig Allinge. Vang. Tejn. Rutsker Højlyng. Gudhjem. Hasle. Svaneke. Almindingen. Rønne Ølene Paradisbakkerne

3. Svaneke - Sandvig. Hammerknuden. Sandvig Allinge. Vang. Tejn. Rutsker Højlyng. Gudhjem. Hasle. Svaneke. Almindingen. Rønne Ølene Paradisbakkerne 3. Svaneke - Sandvig Hammerknuden Vang Sandvig Allinge Rutsker Højlyng Tejn Gudhjem Det markerede stiforløb på kortet er interaktivt. Klik et sted på stien og få et mere detaljeret kortudsnit. Ved kortudsnittene

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2011 på 101 København 237,5 3,5 234,0 253 19,0 147 Frederiksberg 246,0 0,0 246,0 253 7,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 253-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 253-155 Dragør 243,0 0,0

Læs mere

Lønstatistikker Teknik- og servicesektoren. Bilag til pjece om Ny Løn

Lønstatistikker Teknik- og servicesektoren. Bilag til pjece om Ny Løn Lønstatistikker Teknik- og servicesektoren Bilag til pjece om Ny Løn Fandt du vej til Ny Løn? Statistisk materiale som bilag til pjece. Allerede i februar måned udsendte sektoren et særnummer af vores

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 0 20 Aalborg Kommune 0 56 Aarhus Kommune 0 114 Albertslund

Læs mere

Tabel 20 - Beskæftigelse 1 Beskæftigelse efter branche og arbejdsstedskommune

Tabel 20 - Beskæftigelse 1 Beskæftigelse efter branche og arbejdsstedskommune Tabel 20 - Beskæftigelse 1 03.11.00 Havfiskeri 101 København 13 12 9 12 10 9 9 147 Frederiksberg. 1... 1 1 155 Dragør 7 7 7 6 5 4 4 159 Gladsaxe 1...... 161 Glostrup. 1 1.... 163 Herlev 1...... 167 Hvidovre

Læs mere

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune.

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune. BILAG 8c År 2014 Drikkevand Spildevand I alt Ærø Kommune 3.003 6.753 9756 Lolland Kommune 3.268 5.484 8752 Slagelse Kommune 2.442 5.176 7617 Stevns Kommune 1.845 5.772 7617 Halsnæs Kommune 2.679 4.902

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Antal ydernumre som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 11 21 Aalborg Kommune 7 62 Aarhus Kommune 21 121 Albertslund Kommune 1 12 Allerød Kommune

Læs mere

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt Store forskelle på, hvor i landet besøget bliver fravalgt Antallet af danskere, der ikke har været til 3 år i træk, er vokset med 10 pct. fra 2003 til 2008. Og der er store forskelle på hvor i landet,

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage. Åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage. Åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2008 101 København 243,6 2,5 241,1 251 9,9 147 Frederiksberg 248,0 0,0 248,0 251 3,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 251-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 251-155 Dragør 244,0 0,5 243,5

Læs mere

Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder

Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder.

Læs mere

Køreplan. Rute. BAT - din bus på Bornholm. Planlæg din rejse på. www.rejseplanen.dk. 3. januar - 24. juni 2011. Takster - øvrige køreplaner

Køreplan. Rute. BAT - din bus på Bornholm. Planlæg din rejse på. www.rejseplanen.dk. 3. januar - 24. juni 2011. Takster - øvrige køreplaner Simrishamn Christiansø Christiansø Rønne Vang Rutsker Nyker Sandvig Allinge Olsker Klemensker Ystad Køge Bornholms Lufthavn Nylars Kołobrzeg BAT - din bus på Bornholm Køreplan 3. januar - 24. juni 2011

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Kom.nr 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Undervisningsudgifter (netto) pr. 7-16-årig 1 Langeland Kommune 482 70.751 76.934 84.097 97.876 91.227 91.743 2

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01)

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) 27. februar 2014 J.nr. 14-0341223 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 234af 31. januar 2014

Læs mere

Oversigt over de 107 provstier. Københavns Stift. Helsingør Stift

Oversigt over de 107 provstier. Københavns Stift. Helsingør Stift Oversigt over de 107 provstier Side 1 Københavns Stift Vor Frue Provsti: 5 sogne (Københavns Kommune) Amagerbro Provsti: 11 sogne (Københavns Kommune) Bispebjerg-Brønshøj Provsti: 11 sogne (Københavns

Læs mere

Tilsyn med fortidsminder

Tilsyn med fortidsminder Tilsyn med fortidsminder Kulturarvsstyrelsen overtager tilsynet med fortidsminder Kulturarvsstyrelsen har det nationale ansvar for vores ca. 30.000 fortidsminder. nordjyllands historiske museet for thy

Læs mere

Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten

Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten Et særligt kendetegn ved Danmarks geografi er, at vi har en af verdens længste kystlinjer set i forhold til landets størrelse. Den lange danske kystlinje

Læs mere

Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: /

Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: / Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: 211808 / 2409759 Store ændringer i liggetiderne på boligmarkedet I store dele af landet var liggetiderne lavere i de første seks måneder af 2017 i forhold til sidste

Læs mere

Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med

Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med Notat Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med 8-05-2017 J. Nr. Click here to enter text. VOA / APK KOMMUNEFORDELINGER Kommuneopdelte opgørelser af andel langvarige

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter

PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato 11. september 2017 PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter Hovedbudskaber: Det meste af Nordjylland, det sydlige Sjælland og Lolland-Falster,

Læs mere

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Tabel B1 Alle ydelsesgrupper Klynge I mere end 20 pct. over median Obs antal Præd antal Rang 360 Lolland 104,2 93,5 1 482 Langeland 92,4 89,3 2 400 Bornholm 82,6 83,7

Læs mere

I bilag B nedenfor er tallene, der ligger til grund for figuren i bilag A, vist. Bilag B viser således de samme antal og andele som bilag A.

I bilag B nedenfor er tallene, der ligger til grund for figuren i bilag A, vist. Bilag B viser således de samme antal og andele som bilag A. N O T A T 25. april 2017 Undtagelser fra 225-timersreglen januar 2017 J.nr 17/04682 I bilag A nedenfor er vist foreløbige kommunefordelte antal og andele i forhold til undtagne borgere i forbindelse med

Læs mere

Oversigt over de nye byretters adresser og telefonnumre

Oversigt over de nye byretters adresser og telefonnumre Oversigt over de nye byretters adresser og telefonnumre I forbindelse med retskredsreformen får mange byretter nye adresser og telefonnumre. Oplysningerne om byretternes adresser, telefonnumre, mv. pr.

Læs mere

Danskernes afstand til nærmeste skadestue

Danskernes afstand til nærmeste skadestue Louise Kryspin Sørensen og Morten Bue Rath 31. August 2011 Danskernes afstand til nærmeste skadestue Antallet af skadestuer er halveret fra 69 skadestuer i 199 til 3 skadestuer i 2011. Dette afspejler

Læs mere

Ændring af aftale om justering af tjenestemandslønninger

Ændring af aftale om justering af tjenestemandslønninger Cirkulære om Ændring af aftale om justering af tjenestemandslønninger mv. fra 1. april 2005 samt om andre lønmæssige ændringer som følge af kommunernes ændrede fordeling på stedtillægsområder med virkning

Læs mere

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 699 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 699 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K Retsudvalget REU alm. del - Svar på Spørgsmål 699 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 27. maj 2009 Kontor: Procesretskontoret Sagsnr.: 2009-792-0897

Læs mere

Data rummer ikke tal for pendlere, der er bosat eller arbejder uden for landets grænser.

Data rummer ikke tal for pendlere, der er bosat eller arbejder uden for landets grænser. Notat Tværgående Planlægning J.nr. NST-104-00022 Ref. MISHE Den 6. september 2011 Pendlingskort til Forstædernes Tænketank Hermed præsenteres en række pendlingskort baseret på pendlingsdata fra 2008. Kortene

Læs mere

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar juli 2008

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar juli 2008 Danmark - Regionsopdelt af befolkningen der er i RKI registret Udvikling januar 2007 - juli 2008 5,50% Jan. 2007-4,69% Juli 2007-4,67% 5,00% Jan. 2008-4,66% Juli 2008-4,70% 5,11% 5,18% 5,25% 5,28% 4,93%

Læs mere

16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere

16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere 16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere Ja Nej alle n København 8 92 100 1,350 Frederiksberg

Læs mere

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE Vi har regnet på den nye af en for et gennemsnitligt parcel- eller rækkehus i de forskellige kommuner. Allerede i dag er der stor forskel på erne og dermed også stor

Læs mere

De fire indikatorer i samtlige kommuner Prisudvikling 2004-14 Omsætning som andel af antal ejendomme, 2014

De fire indikatorer i samtlige kommuner Prisudvikling 2004-14 Omsætning som andel af antal ejendomme, 2014 De fire indikatorer i samtlige kommuner Prisudvikling 2004-14 Omsætning som andel af antal ejendomme, 2014 Salgstider, 2014 Tvangsauktioner, 2014 dage Antal Andel af alle Frederiksberg 78% Hvidovre 4,6%

Læs mere

Tal for klamydiatilfælde. på kommuner

Tal for klamydiatilfælde. på kommuner Tal for klamydiatilfælde fordelt på kommuner OPGØRELSE OVER KLAMYDIATILFÆLDE BLANDT 15- TIL 29-ÅRIGE I PERIODEN 2012 2015 2016 Opgørelse over registrerede klamydiatilfælde i 2015 Følgende tal er opgørelser

Læs mere

Klamydiaopgørelse for 2012

Klamydiaopgørelse for 2012 Klamydiaopgørelse for 2012 Opgørelserne over hvor mange klamydiatilfælde, der er fundet i hver kommune skal tolkes med forsigtighed og kan ikke sammenlignes fra kommune til kommune. Der kan nemlig være

Læs mere

LO s jobcenterindikatorer 1. Indholdsfortegnelse

LO s jobcenterindikatorer 1. Indholdsfortegnelse Jobcenter København... 2 Jobcenter Frederiksberg... 3 Jobcenter Ballerup... 4 Jobcenter Brøndby... 5 Jobcenter Gentofte... 6 Jobcenter Gladsaxe... 7 Jobcenter Glostrup... 8 Jobcenter Herlev... 9 Jobcenter

Læs mere

Ledelse og medarbejdere

Ledelse og medarbejdere Seneste opdatering 26. 21. september februar 2013 2014 Seneste opdatering 26. september 2014 Ledelse og medarbejdere Hovedkontor Slotsmarken 11 2970 Hørsholm Tlf.: 7024 2900 E-mail: info@d-i.dk Navn Titel

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 533 af 10. maj Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Mads Rørvig (V).

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 533 af 10. maj Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Mads Rørvig (V). Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 533 Offentligt J.nr. 2011-518-0180 Dato: 07.06.2011 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 533 af 10. maj 2011.

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 227 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 227 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 227 Offentligt 4. marts 2016 J.nr. 16-0151018 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 227 5. februar 2016 (alm.

Læs mere

Q1 Har I på sygehuset skriftlige retningslinjer for hvem posten vedrørende et barns indkaldelse til sygehuset stiles til?

Q1 Har I på sygehuset skriftlige retningslinjer for hvem posten vedrørende et barns indkaldelse til sygehuset stiles til? Q1 Har I på sygehuset skriftlige retningslinjer for hvem posten vedrørende et barns indkaldelse til sygehuset stiles til? 31,25% 5 50,00% 8 18,75% 3 1 / 23 Q2 Hvem stiles posten som udgangspunkt til vedrørende

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2009-10 L 221 Svar på Spørgsmål 25 Offentligt J.nr. 2010-311-0047 Dato: 9. juni 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 221 - Forslag til Lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven

Læs mere

Notat. Klassekvotienter og andel elever i privatskoler i kommunerne. Bo Panduro

Notat. Klassekvotienter og andel elever i privatskoler i kommunerne. Bo Panduro Notat Klassekvotienter og andel elever i privatskoler i kommunerne Bo Panduro Klassekvotienter og andel elever i privatskoler i kommunerne VIVE og forfatteren, 2017 e-isbn: 978-87-93626-13-3 Layout: 1508

Læs mere

KOMMUNENAVN UDDANNELSE ANTAL

KOMMUNENAVN UDDANNELSE ANTAL Kompetencefondsansøgninger for de enkelte kommuner på HK Kommunals område Godkendte ansøgninger pr. kommune. Fra 1.10.13 til 1.12.15 Alle arbejdsområder samlet "Ikke registreret" og "anden udannelse" er

Læs mere

Tema 1: Status for inklusion

Tema 1: Status for inklusion Segregeringsgrad Tema 1: Status for inklusion Udvikling i segregeringsgrad januar 2015 - Andelen af segregerede elever i specialklasse på almenskole Pct. Pct. -point Pct. Pct. -point Hele landet 4,7% Hele

Læs mere

Tal for klamydiatilfælde

Tal for klamydiatilfælde Tal for klamydiatilfælde fordelt på kommuner OPGØRELSE OVER KLAMYDIATILFÆLDE BLANDT 15- TIL 29-ÅRIGE I PERIODEN 2012 2016 2017 Opgørelse over registrerede klamydiatilfælde i 2012-2016 Følgende tal er opgørelser

Læs mere

Bekendtgørelse om delegation af miljøministerens beføjelser i lov om forurenet jord til Miljøstyrelsen og Miljøministeriets miljøcentre

Bekendtgørelse om delegation af miljøministerens beføjelser i lov om forurenet jord til Miljøstyrelsen og Miljøministeriets miljøcentre Miljø- og Planlægningsudvalget, Miljø- og Planlægningsudvalget (2. L 118 - Bilag 13,L 119 - Bilag 13 Offentligt UDKAST til Bekendtgørelse om delegation af miljøministerens beføjelser i lov om forurenet

Læs mere

AKTUEL GRAF 8. Stemmeberettigede og unge førstegangsvælgere i kommunerne ved KV13. Jonas Hedegaard Hansen, Ph.d.-studerende

AKTUEL GRAF 8. Stemmeberettigede og unge førstegangsvælgere i kommunerne ved KV13. Jonas Hedegaard Hansen, Ph.d.-studerende C E N T E R F O R V A L G O G P A R T I E R I N S T I T U T F O R S T A T S K U N D S K A B K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T AKTUEL GRAF 8 Stemmeberettigede og unge førstegangsvælgere i kommunerne

Læs mere

ANALYSENOTAT Konkurrenceudsættelsen stagnerer

ANALYSENOTAT Konkurrenceudsættelsen stagnerer ANALYSENOTAT Konkurrenceudsættelsen stagnerer AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE OG MARKEDSCHEF JAKOB SCHARFF Nye tal omkring Indikator for Konkurrenceudsættelse (IKU) der måler hvor stor en del af de konkurrenceegnede

Læs mere

Undervisningseffekt også kaldet socioøkonomisk reference, 2011

Undervisningseffekt også kaldet socioøkonomisk reference, 2011 Kommuner rangeret efter undervisningseffekten i ne, Ærø 0,500 1 Lyngby-Taarbæk 0,442 8 Jammerbugt 0,364 7 Hørsholm 0,352 4 Holstebro 0,328 8 Mariagerfjord 0,309 8 Allerød 0,309 6 Skanderborg 0,307 12 Dragør

Læs mere

Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst)

Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst) Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst) Nr. Kommune Nr. Kommune Nr. Kommune 1 155 Dragør 12,3 1 155 Dragør 11,2 1 155 Dragør 10,8 2 480 Nordfyns 12,9 2 727 Odder 12,4

Læs mere

Bygningsbevaring på Bornholm En historisk gennemgang

Bygningsbevaring på Bornholm En historisk gennemgang Bygningsbevaring på Bornholm En historisk gennemgang 1 NIELS-HOLGER LARSEN 2003/2011 Indhold Side 3 Resume Side 4 Bevaring af den bornholmske bygningskultur fra slutningen af 1800tallet til i dag. Side

Læs mere

NVF23 - seminar i Kristiansand, maj Trafikal tilgængelighed. Michael Knørr Skov COWI. Trafikal tilgængelighed Michael Knørr Skov

NVF23 - seminar i Kristiansand, maj Trafikal tilgængelighed. Michael Knørr Skov COWI. Trafikal tilgængelighed Michael Knørr Skov NVF23 - seminar i Kristiansand, maj 2007 Michael Knørr Skov COWI 1 Indhold Hvad er en trafikal tilgængelighedsanalyse Eksempler Sjælland + Fyn Midtjylland 2 Hvad er en trafikal tilgængelighedsanalyse?

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

I 2 ud af 3 kommuner er der færre offentligt ansatte i dag end i 2008

I 2 ud af 3 kommuner er der færre offentligt ansatte i dag end i 2008 I 2 ud af 3 kommuner er der færre offentligt ansatte i dag end i 2008 I 2015 lå lønmodtagerbeskæftigelsen på landsplan 105.000 fuldtidspersoner lavere end i 2008. 15 kommuner havde en højere samlet beskæftigelse,

Læs mere

Oversigt over kommunehandling på PCB

Oversigt over kommunehandling på PCB Oversigt over kommunehandling på PCB Kommuner der har foretaget systematiske målinger af indeklimaet Stevns Vesthimmerland Kommuner der har foretaget systematisk screening uden målinger Lejre Rudersdal

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2016-17 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt MINISTEREN Beskæftigelsesudvalget Folketinget Dato J. nr. 29. november 2016 Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København

Læs mere

Social- og Indenrigsudvalget SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 440. Offentligt

Social- og Indenrigsudvalget SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 440. Offentligt Social- og Indenrigsudvalget 21-16 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 44 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget 21-16 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 676 Offentligt Holbergsgade 6 DK-17 København

Læs mere

Oversigt over 3 natur i de nye kommuner

Oversigt over 3 natur i de nye kommuner Oversigt over 3 natur i de nye kommuner På baggrund af data fra Miljøportalens Arealinformation præsenteres her en oversigt over fordelingen af 3 beskyttede naturtyper i de nye kommuner og regioner. De

Læs mere

Lokaleportalen.dk. I disse kommuner vil de danske virksomheder bo!

Lokaleportalen.dk. I disse kommuner vil de danske virksomheder bo! Lokaleportalen.dk I disse kommuner vil de danske virksomheder bo! En årlig analyse foretaget af Lokaleportalen.dk, der undersøger hvilke kommuner de danske virksomheder finder mest attraktive som placering

Læs mere

Danskerne vil til hovedstaden! Antal boligsøgninger i forhold til indbyggere

Danskerne vil til hovedstaden! Antal boligsøgninger i forhold til indbyggere Analyse 2016: I disse kommuner vil danskerne bo og ikke bo Analysen bygger på de knap 160.000 boligsøgerannoncer og boligsøgeragenter som boligsøgere har oprettet i perioden 01/10 2015 til d. 01/10 2016.

Læs mere

Indenrigs- og Sundhedsministeriets Kommunale Nøgletal

Indenrigs- og Sundhedsministeriets Kommunale Nøgletal Indenrigs- og Sundhedsministeriets Kommunale Nøgletal Vandafledningsafgift pr. m3 336 Stevns Kommune 24,68 59,88 563 Fanø Kommune 42,5 58,75 492 Ærø Kommune 33,23 57,5 260 Halsnæs Kommune 22,68 53,75 766

Læs mere

Notat 24. november 2017 SKH/JHA /J-nr.: / Jyske byer topper listen for urbanisering Sjællandske byer indtager sidstepladserne

Notat 24. november 2017 SKH/JHA /J-nr.: / Jyske byer topper listen for urbanisering Sjællandske byer indtager sidstepladserne Notat 24. november 2017 SKH/JHA /J-nr.: 211808 / 2449384 Jyske byer topper listen for urbanisering Sjællandske byer indtager sidstepladserne I mange kommuner foregår der en relativt øget tilflytning til

Læs mere

Kø # Registreret d. Cvr Navn Effect (KW)Installation Silkeborg Kommune 26,02 I idrift Randers Kommune 21

Kø # Registreret d. Cvr Navn Effect (KW)Installation Silkeborg Kommune 26,02 I idrift Randers Kommune 21 Kø # Registreret d. Cvr Navn Effect (KW)Installation 1 31-03-2014 29189641 Silkeborg Kommune 26,02 I idrift 2 2014-03-31 29189668 Randers Kommune 21 Ikke idriftsat 3 2014-03-31 29189900 Vejle Kommune 6

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau Dette bilag indeholder to tabeller. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2013, der forventes at opnå en ungdoms, mindst en, en videregående og en lang videregående

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2015-16 L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg udvalg@ft.dk Finn Sørensen (EL) Finn.S@ft.dk Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061

Læs mere

Rotary Danmarks Sekretariat

Rotary Danmarks Sekretariat Ialt pr. 1. aug. 2011 186 1.250 10.293 11.543-4 - -4 Ialt pr. 1. aug. 2010 195 1.161 10.414 11.575 - Til/ afgang i perioden -9 89-121 -32 Allerød 1-38 38-1 - -1 Amager - 1 30 31 - - - Assens 2 8 30 38-1

Læs mere

Gyldig på skoledage i perioden. 10. august 2015-24.juni 2016

Gyldig på skoledage i perioden. 10. august 2015-24.juni 2016 KØREPLAN Lokalruter 2015/16 Gyldig på skoledage i perioden 10. august 2015-24.juni 2016 Bemærk: Ændring i hjemkørsel forekommer på flere lokalruter første dag efter sommerferien, sidste skoledag før juleferien

Læs mere

Notat. Arbejdspladser i kommunerne. Bo Panduro

Notat. Arbejdspladser i kommunerne. Bo Panduro Notat Arbejdspladser i kommunerne Bo Panduro Arbejdspladser i kommunerne VIVE og forfatteren, 2017 e-isbn: 978-87-93626-17-1 Layout: 1508 Projekt: 11351 VIVE Viden til Velfærd Det Nationale Forsknings-

Læs mere

Skatteudvalget L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt

Skatteudvalget L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt 16. januar 2017 J.nr. 16-1389754 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 102 - Forslag til Lov om ændring af lov om inddrivelse

Læs mere

LO s jobcenterindikatorer

LO s jobcenterindikatorer 1 Indholdsfortegnelse Jobcenter Side Jobcenter Side Albertslund 10 Køge 27 Allerød 18 Lejre 40 Assens 47 Lemvig 68 Ballerup 4 Lolland 41 Billund 55 Lyngby-Taarbæk 13 Bornholm 45 Mariagerfjord 89 Brøndby

Læs mere

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE NOTAT 18. juni 2007 Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE Formålet med NY CHANCE TIL ALLE er at hjælpe personer, der har modtaget passiv offentlig forsørgelse i lang tid, ind

Læs mere

Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt

Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt Folketingets Boligudvalg Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Dato: 15. juni 2009 Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail vfm@vfm.dk

Læs mere

Bilag 2: Klyngeinddeling for kommuner med samme rammevilkår forskellige ydelsesområder

Bilag 2: Klyngeinddeling for kommuner med samme rammevilkår forskellige ydelsesområder Bilag 2: Klyngeinddeling for kommuner med samme rammevilkår forskellige ydelsesområder Tabel B1 Alle ydelsesgrupper Obs antal Præd antal Rang Klynge I mere end 20 pct. over median 360 Lolland 104,2 93,5

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

Analyse: Anvendelsen af Joblog 2015

Analyse: Anvendelsen af Joblog 2015 Analyse: Anvendelsen af Joblog 2015 I forbindelse med diskussionerne om placering af ansvaret for at håndhæve lediges rådighedsforpligtelse har a kassernes brancheorganisation AK Samvirke analyseret tallene

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

Flere elever går i store klasser

Flere elever går i store klasser ANALYSENOTAT Flere elever går i store klasser November 2016 I det følgende analyseres udviklingen i antallet af elever i folkeskolens klasser på baggrund af tal fra Indenrigsministeriet og svar fra undervisningsministeren.

Læs mere

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat.

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat. AN AL YS E N O T AT 26. november 2012 Geografiske forskelle i resultater fra undersøgelsen af de vedtagne budgetter for 2013 på skoleområdet Danmarks Lærerforening har gennem foreningens lokale lærerkredse

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN OK-Nyt Praksis nr. 023-13 (fejlagtigt udsendt som 015-13 i en mail til regionerne)

Læs mere

Indbetaling til Fonden til fremme af fysioterapeutisk forskning, kvalitetsudvikling, uddannelse, information m.v. for 2014

Indbetaling til Fonden til fremme af fysioterapeutisk forskning, kvalitetsudvikling, uddannelse, information m.v. for 2014 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN OK-nyt november 2014 OK-Nyt Praksis nr. 024-14 14-11-2014 Sag.nr. - 12/2084

Læs mere

Københavns Amt. Vejlængder 1.1.2006 km km. Statsveje i alt 118,457. heraf motorveje 102,757. Herudover ramper m.v. 98,937

Københavns Amt. Vejlængder 1.1.2006 km km. Statsveje i alt 118,457. heraf motorveje 102,757. Herudover ramper m.v. 98,937 Københavns Amt Statsveje i alt 118,457 heraf motorveje 102,757 Herudover ramper m.v. 98,937 Sund & Bælt Holding A/S 15,560 heraf motorveje 15,560 Herudover ramper m.v. 6,252 Amtsveje i alt 193,946 heraf

Læs mere

FORSLAG TIL EMNER. Her er forslag til delemner. Det er udelukkende tænkt til inspiration. Man kan selv lægge til og trække fra.

FORSLAG TIL EMNER. Her er forslag til delemner. Det er udelukkende tænkt til inspiration. Man kan selv lægge til og trække fra. FORSLAG TIL EMNER I forbindelse med en lejrskole på Bornholm har jeg altid delt klassen ind i små grupper (gerne to og to), hvor hver gruppe havde til opgave at sætte sig ind i et delemne inden turen.

Læs mere

MONOPOLBRUDS UDRULNINGSOVERBLIK. Version 1.0 marts 2016, baseret på tidsplan for projekter i monopolbruddet af januar 2016

MONOPOLBRUDS UDRULNINGSOVERBLIK. Version 1.0 marts 2016, baseret på tidsplan for projekter i monopolbruddet af januar 2016 MONOPOLBRUDS UDRULNINGSOVERBLIK Version 1.0 marts 2016, baseret på tidsplan for projekter i monopolbruddet af januar 2016 SAPA UDRULNING SAPA udrulningsforløb IDRIFTSÆTTELSESDATO GO-LIVE STS er konfigureret

Læs mere

Danmarks 100 største byers mediesynlighed 2013

Danmarks 100 største byers mediesynlighed 2013 Danmarks 100 største byers mediesynlighed Infomedias analyseafdeling, maj 2014 HOVEDRESULTATER Der er ikke ændret i listens top 3 i forhold til sidste års opgørelse. Her er det stadig København (44.827),

Læs mere

NOTATETS FORMÅL OG KONKLUSIONER... 2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 SAMMENHÆNGEN MELLEM FAKTISKE SOCIALUDGIFTER OG SOCIOØKONOMISK UDGIFTSBEHOV...

NOTATETS FORMÅL OG KONKLUSIONER... 2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 SAMMENHÆNGEN MELLEM FAKTISKE SOCIALUDGIFTER OG SOCIOØKONOMISK UDGIFTSBEHOV... NOTATETS FORMÅL OG KONKLUSIONER... 2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 SAMMENHÆNGEN MELLEM FAKTISKE SOCIALUDGIFTER OG SOCIOØKONOMISK UDGIFTSBEHOV... 4 ANALYSE AF SAMMENHÆNGEN MELLEM SERVICENIVEAU PÅ SOCIOØKONOMISKE

Læs mere

Iværksætterate Sorø den 3. januar Fremgangsmåde for beregning af iværksætterrate for Kolonne 1 Angivelse af det geografiske område

Iværksætterate Sorø den 3. januar Fremgangsmåde for beregning af iværksætterrate for Kolonne 1 Angivelse af det geografiske område Iværksætterate 2011 Sorø den 3. januar 2011 Fremgangsmåde for beregning af iværksætterrate for 2011 Kolonne 1 Angivelse af det geografiske område Kolonne 2: Det samlede antal CVR numre der er, inden for

Læs mere

Danskerne vil til hovedstaden! Antal boligsøgninger i forhold til indbyggere. Region Syddanmark

Danskerne vil til hovedstaden! Antal boligsøgninger i forhold til indbyggere. Region Syddanmark Danskerne vil til hovedstaden! Analysen bygger på knap 160.000 boligsøgninger fra Danmarks største boligportaler Boligdeal.dk og Boligønsker.dk. Søgningerne er foretaget i tidsrummet fra d. 01/10 2015

Læs mere

Rekordlav andel af de unge går den faglærte vej

Rekordlav andel af de unge går den faglærte vej Rekordlav andel af de unge går den faglærte vej De seneste tal fra Undervisningsministeriet viser, at ca. 84 procent af de unge forventes at have gennemført mindst en ungdomsuddannelse 8 år efter 9. klasse.

Læs mere

Iværksætternes folkeskole

Iværksætternes folkeskole Iværksætternes folkeskole Metode og afgrænsning Populationen af iværksætterne fra Danmarks Statistiks Iværksætterdatabase matches med personer i det såkaldte Elevregister. Hermed fås oplysningen om, hvilken

Læs mere

Vest- og Sydsjælland hårdt ramt af tvangsauktioner

Vest- og Sydsjælland hårdt ramt af tvangsauktioner Vest- og Sydsjælland hårdt ramt af tvangsauktioner I juni var der 312 tvangsauktioner. Det er 11 flere end i maj. Det viser Danmarks Statistiks sæsonkorrigerede tal for juni 2014. Overordnet set er antallet

Læs mere

LO's jobcenterindikatorer 2. kvartal 2016

LO's jobcenterindikatorer 2. kvartal 2016 Dokumentet indeholder to sider for hvert jobcenter - indikatorværdier og antal forløb bag beregningen af indikatorværdier. Du kan nemt springe frem til den ønskede side ved at skrive sidetallet i feltet

Læs mere

Økonomisk analyse. Danskerne: sammenhængskraften mellem land og by er en politisk opgave. 26. oktober 2015

Økonomisk analyse. Danskerne: sammenhængskraften mellem land og by er en politisk opgave. 26. oktober 2015 Økonomisk analyse 26. oktober 2015 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskerne: sammenhængskraften mellem land og by er en politisk opgave Den

Læs mere

Indhold. Bornholms Regionskommune Teknik & Miljø, Skovløkken 4, 3700 Allinge Vedtaget: Kommunalbestyrelsen den 27. marts 2008

Indhold. Bornholms Regionskommune Teknik & Miljø, Skovløkken 4, 3700 Allinge Vedtaget: Kommunalbestyrelsen den 27. marts 2008 Afgrænsede byområder Fastholdelse af helårsboliger Tillæg 004 til Regionkommuneplan ommuneplan 2005 Indhold side Indledning 3 Målsætning 4 Retningslinier 4 Redegørelse 4 Rammer for afgrænsede byområder

Læs mere

Andel af personer registreret med sager i RKI register

Andel af personer registreret med sager i RKI register 8,00% Andel af personer registreret med sager i RKI register Juli 2010 4,62% 6,48% 6,92% 6,71% 7,08% 6,90% 7,43% 7,19% 7,50% 7,49% 7,00% 6,00% Januar 2011 4,72% 4,80% 5,00% i RKI registret 0,47% 0,49%

Læs mere

Høringsliste Anvendelse af åbne standarder for software i det offentlige

Høringsliste Anvendelse af åbne standarder for software i det offentlige Høringsliste Anvendelse af åbne standarder for software i det offentlige Adobe Albertslund Kommune Allerød Kommune Ankestyrelsen Arbejdsdirektoratet Arbejdsmarkedsstyrelsen Arbejdsskadestyrelsen Arbejdstilsynet

Læs mere

Experians RKI-analyse. Januar 2015

Experians RKI-analyse. Januar 2015 Experians RKI-analyse Januar 2015 Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Andel Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst registreret person

Læs mere

Tal for din folkeskole - her præsenteres nyeste nøgletal på skoleområdet

Tal for din folkeskole - her præsenteres nyeste nøgletal på skoleområdet 1 - Borgmesterbrev om nyeste nøgletal på skoleområdet. Hører til journalnummer: 17.01.00-A00-31-16 Til borgmesteren Tal for din folkeskole - her præsenteres nyeste nøgletal på skoleområdet KL s bestyrelse

Læs mere

Den 30. marts 2013 meddelte Udlændingestyrelsen, at landstallet for 2014, var 3000.

Den 30. marts 2013 meddelte Udlændingestyrelsen, at landstallet for 2014, var 3000. 2. Asylkontor db UDLÆNDINGESTYRELSEN Kommunernes Landsforening Kommune Kontaktrådene Dato: 12. december 2013 Sagsnummer: 13/013100 Sagsbehandler: pep Forhøjelse af landstallet for 2014 Det følger af Integrationslovens

Læs mere