Hasle Kommune. 168 KA Hasle Kommune, 1: Hasle

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hasle Kommune. 168 KA Hasle Kommune, 1:75.000. Hasle"

Transkript

1 Bornholm 0 0//0 : Side Rønne Kommune Hasle Kommune KA Hasle Kommune, :.000. Vang Teglkås Kåsby Helligpeder Rutsker Møllevangen 0 Rønne Knudsker 0 Hasle Stavelund Bolderis Klemen- sker 0 0 Mæby Grisby 0 Årsballe Nyker Kulturmiljøer udvalgt af Følgegruppen, Rønne Kommune Stampen (gammelt sommerhusområde oprindelig har her ligget stampemøller Kastellet - forsvarsværk Rabækkeværket m. råsstofgrave (kaolingrave slemmeri) tilknyttet arbejderboliger bl.a. Johnsensvej og Ny Østergade. Havnebakken, Kaolinkajen. Stenbrud (stenbanen, arbejderboliger Grusgrave Sankt Knuds Kirke - Knudsker Sogn Kællingehøj - Rolfshøj (oldtidsagre) Kystskrænten mod syd neden for Kapelvej, mod nord neden for Lillegade og Storegade Jernbanen (Rønne H, Rønne I og banetraceer/ cykelstier eller spor efter spor i landskabet) Almegårds kasernen og vandrehjemmet (opr. militærbarakker for tyskerne under krigen) Zahrtmannsvej og Borgmester Nielsens Vej Svenskehusene (kvarteret) Rønne Kommune, : Kulturmiljøer udvalgt af Følgegruppen, Hasle Kommune Bombehuse - Arkitekthjælpen - reguleringsplaner Indfaldsveje til Rønne. Haslevej (Sdr. Allé, Svanekevej, Åkirkevej) Almennyttige boliger Havnen Købstaden Havnebakken - Østergade (kørevej til havnen fra Rabækkeværket, stenbrudene mv.) De store skipper-, købmands- og avlsbrugergårde nord for kirken 0 Den 'selvgroede struktur' syd for kirken Kolonihaver Lergravene: Grummekule og ved Zartmannsvej og Borgmester Nielsens Vej Idrætsanlæg Sandflugtsskoven Klippeløkkerne Knudsker Sogn Vang Vandmølle Redningsstien Vang, fiskerleje, granitbrud, røgeri og salteri Vang Granit, Klondyke, Pieren og skæreriet Krogeduren (Vang) Bymøllen (Rutsker) Rutsker, kirken og præsteboligen Oltidsagre i Krakken Fægård ved Højegård og drift ved Bukkegård Jons Kapel, turistattraktion (Kås Havn) Gines Minde, traktørsted fra Teglkås, fiskerleje Helligpeder, fiskerleje Skanser nord for Hasle og Fælleden skydebanen (Hasle) Hasle købstad Hasle Havn Gårde i Hasle 0 0 Røgerier m.m. Fælleden, skydebane Skanser syd for Hasle Kulbrydning, Rubinsøen og Kulletippen Ørnekulle og andre gravhøje (Sorthat-Muleby) Tofte, arbejder- og fiskerboliger Levka, ophalingssted og kulbrydning Klinkerfabrikken med lergrave Sorthat Odde, skanser, ophalerpladser Skovly, udflugtsmål, udskibning af mursten Vandmølle, Blykobbeå (Sorthat-Muleby) Sorthat-Muleby (Skalamark) Mergeludgravning, Muleby Å og Nyker landevej Kilderne i området ved Sorthat-Muleby, Sandflugtsskovene (Sorthat-Muleby) Nyker Stationsby Stationsområdet i Nyker Kirken, præsteboligen i Nyker 0 0 Mejeriet i Nyker Klemensker Stationsby Kirken, kroen og Præstemosen i Klemensker Stationsområdet i Klemensker Bornholms Andelsmejeri i Klemensker Jernbanen mellem Klemensker og Rø Gårdenes bebyggelsesmønstre i Rutsker Lytteposter. Verdenskrig i Rutsker Kirkebyen i Rutsker) Statshusmandsbrug i Rutsker Bolsterbjerg i Årsballe Årsballe Stausdal krudthus Rø savværk Rutsker Sogn

2 Bornholm 0 0//0 : Side Allinge-Gudhjem Kommune Nexø Kommune Kulturmiljøer udvalgt af Følgegruppen, Nexø Kommune Kulturmiljøer udvalgt af Følgegruppen, Allinge-Gudhjem Kommune Rø Plantage ved Gudhjem, stormfældningssøer fra - Vejbroerne på vejen mellem Gudhjem og Helligdomsklipperne Tejn, Danmarks største fiskerleje. Udvikling fra 0 til i dag Sandkås - skanse ved St. Sandkås/Storedalen Missionhuse - stk. i Tejn. trosretninger røgerier i Allinge-Gudhjem Vikingegrave ved Stammershalle Gudhjembanen beskrevet med udgangspunkt i Østermarie Strandgårdene i Allinge, de gamle, store gårde, der ligger i bymæssig kontekst tæt på vandet Skanserne på vej mod Hammerfyret Hammershus fæstning Hammershus, fyr og fyrområdet Hammershus, Salomons Kapel og havn Hammershus, stenbrydning Sandvig Sæne Allinge Tejn Hammershus, turisme og feriebebyggelse Stationsbyer, Olsker og Humledal Gudhjem - 'kanten' ned imod havnen f.eks afgrænset af Løkkegade. Sandkås, sommerhusbebyggelse fra Madsebakke - et helleristningsområde 0 Stationsbyen Rø Østerlars Sogn Østermarie Sogn - svenskergårde, lyngsamlere - husmandssteder på gænsen af højlyngen Gudhjembanen Havn og villaer Mellembyerne - skole og parkanlæg () Hoteller i Sandvig (hotelmiljø) Ypnasted Bølshavn og redningsstien Stenarbejderboliger - Hammerens Granitværk, Sandvig Listed 0 Ibsker Årsdale Sandkås Tejn Svaneke Olsker Helligdomsklipperne Klinteby Rø 0 Gudhjem Gadeby Stenseby 0 Balka Østerlars 0 Bølshavn Allinge-Gudhjem Kommune, : Nexø 0 Saltuna Bodilsker 0 0 Den gamle bydel i bakkerne bag havnen, Listed Strandmiljøet ved Listed Strandstien mellem Listed og Svaneke Svaneke Havn med omliggende købmandsgårde samt gamle anlæg til skibsbyggeri m.v Boligerne ved Henrik Hansensgade, Svaneke Vigehavn, Svaneke Missionshusene, Svaneke Utzons vandtårn, Svaneke Krøblingevejen, Svaneke Sortemuld, Svaneke Jættestuerne, Svaneke Sildeboderne ved Frenne Stenbruddet i Pærebakkerne, Svaneke Årsdale Havn og Oren med røgerierne, Årsdale Årsdale Mølle Det fredede område i Bakkerne, Årsdale Parken syd for Årsdale Stenbrud langs kysten og i Paradisbakkerne Stien til Nexø og Svenskehavn, Årsdale Stien til Svaneke med mange fortidslevn, Årsdale Den gamle havn og Strandgade med museet, Nexø Frederiks Stenbrud, Nexø Den gamle bygrænse, Nexø Julestuen, Nexø Amtmandsboligen, Nexø Karreen ved Munkegade og Bredgade, Nexø Kirken med omgivelser, sandstensgærdene Vangergemmer huset med engen, Nexø Bygninger opført i nexøsandsten, Nexø Søndre del af havnen, Nexø Købmandsgårdene, Nexø Bymiljøer der blev opført i forbindelse med bombardementet, Nexø Om svenskerhusene og Arkitekthjælpen, Nexø Bodilsker mose, Nexø Sandstensgærder, Nexø Boderne ved Langeskanse, Nexø St. Kannikegårds begravelsespladsen og moseområderne op til St. Kannikegård De gamle sommerhusområder, Snogebæk Balka Havn Hundsemyre, Snogebæk Balkalyngen, Snogebæk Tyskernes kanonfundamenter på Dueodde Bodilsker Sogn Snogebæk Tjørneby Østermarie Vallehuse Nexø Kommune, :.000.

3 Bornholm 0 0//0 : Side BEVARINGSPLANLÆGNING PÅ BORNHOLM Aakirkeby Kommune 0 Vestermarie Gadebilleder med smukke og gedigne bygmesterhuse trues af nye tagbelægninger, store kviste og facadeændringer, som slører og skæmmer det gode håndværk og husenes karakter. Nylars Lobbæk Granitbrydningen har givet store ar flere steder på Bornholm, her på Hammerknuden, hvor områder med de store industrianlæg i 'erne blev opkøbt af staten og ryddet. Hvordan udnytter man i fremtiden for eksempel den store plads ved Sæne Havn, som på dette foto ses i baggrunden fra Hammershus. Aakirkeby 0 Arnager Pedersker Boderne Aakirkeby Kommune, : Kulturmiljøer udvalgt af Følgegruppen, Aakirkeby Kommune Raghammer og Vester Sømarken, militært skydeareal, udstykket i i arvefæstelodder Egilsholm i Vester Sømarken, ejet af Københavns kommunelærerforening Bakkerne Bådehavn i Øster Sømarken (øhavn, bro og hytter) Slusegårdsområdet med vandmølle og laksehus - ådal - gammel begravelsesplads Pedersker, kirken, kirkemøllen og tre bautastene Øle Å, åløbet med vandmøllerne Slusegård og Aagård Jernbanebroen over Øle Å Ringborgen samt ådalen og den forhistoriske kultur Sandstensbrud ved Smålyngeværket Andelsmejeriet i Pedersker missionshuse i Pedersker Længer bygget af natursten i slutningen af af en murermester -bakkalænger Vestermarie Blemmelyng Arnager Bakkerne havn og by Slusegård med gravpladser, mølle og fiskeri Aakirkeby Spidlegaard - her lå gammelt spedalskheds hospital og her ses tomten af Sankt Jørgens Kapel 0 Boplads ved NaturBornholm - Ugleenge Ny og gammel festplads i Almindingen Cementfabrik Fosforitten Myreager Mølle Læsåen Stationsbyen Nylars Stationsbyen Lobbæk Limensgade-området Sømarken 0 Tingsted og Bjergebakken Vestergård huse Højskolen kirker i Aakirkeby Brugsen i Eskildsgade Aakirkeby Skæreri Strøbyhus (fattiggård) Vestermarie Sogn Hammerbruddets store industrianlæg i 0'erne. I bagrunden ses også Hotel Hammershus og Blanchs Hotel. Alt dette er senere opkøbt og nedrevet, og efterlader idag kun svage spor i landskabet. Nogle kulturmiljøer som dette alunskiferbrud i Limensgade kræver blot pleje og formidling. Dette kulturmiljøatlas sætter fokus på de kulturhistoriske værdier på Bornholm. Dermed indgår atlasset i en lang tradition af lokale og regionale initiativer, som har til formål at øge vores viden om øens store kulturhistoriske værdier. Her kan nævnes lokale bygningsregistranter, bevarende lokalplaner, bygnings- og landskabsfredninger m.m. De har alle sammen været med til at øge vores viden om de enkelte lokaliteter og de sammenhænge, de indgår i. Følgegruppernes bruttolister over interessante kulturmiljøer var meget omfattende, men af praktiske (og økonomiske) årsager var det kun muligt at gå i dybden med de 0. Ved valget af de 0 miljøer har følgegrupperne ønsket at opnå en både emnemæssig og geografisk spredning. Atlasset er blevet til i et samarbejde mellem Kulturarvsstyrelsen, Bornholms Amt, øens fem kommuner, foreninger og enkeltpersoner med en viden og interesse i bornholmsk kulturhistorie samt konsulenter. Kulturarvsstyrelsen har stået for koordineringen. I samme periode som arbejdet med kulturmiljøatlasset har stået på, er amtet og de fem kommuner blevet lagt sammen til Bornholms Regionskommune. Dette har præget arbejdsprocessen med kulturmiljøatlasset. Fra begyndelsen var atlasset ment som et redskab for en koordineret planlægning på tværs af kommunegrænser. Kommunesammenlægningen giver i sig selv betydeligt bedre vilkår for en sådan koordinering, men den har også betydet, at følgegrupperne, som var et centralt led i processen, har nedlagt sig selv, da arbejdet med atlasset var afsluttet. Denne 'anbefaling fra følgegrupperne' er derfor skrevet af fire personer, som har fulgt arbejdet med kulturmiljøatlasset. Atlasset beskriver 0 af øens kulturmiljøer. Arbejdet er som nævnt foregået i seks følgegrupper, én for hver af de daværende kommuner og én for amtet. Amtsgruppen har dels taget sig af de kulturmiljøer, der strakte sig hen over kommunegrænserne, og dels af de tværgående temaer. De oprindelige bruttolister er også medtaget i atlasset, og de bør indgå i det videre arbejde med bevaringsplanlægningen. Generelt indeholder beskrivelserne ingen helt præcise afgrænsninger af kulturmiljøerne. I de fleste tilfælde bør de i virkeligheden også betragtes som dele af større sammenhænge. Det er vigtigt at tage hensyn hertil, når atlassets beskrivelser senere bruges som grundlag for den videre planlægning.

4 Bornholm 0 0//0 : Side BEVARINGSPLANLÆGNING PÅ BORNHOLM LITTERATURLISTE Architectura, Arkitekturhistorisk årsskrift, Selskabet for Arkitekturhistorie, København. Bangsbomuseet m.fl.: Krudttårnet i Frederikshavn, Frederikshavn. Bevaringsplan Svaneke, Nationalmuseet. Bjørn, Claus m.fl. (red.): Det danske landbrugs historie, bd., Landbohistorisk Selskab. Havneundersøgelse - En undersøgelse af Bornholmske havne, Bornholms Amtskommune. Hjort, Hans (red): Bornholmernes land I og II, Bornholms Tidendes Forlag og Bogtrykkeri Rønne. Huse i Sandvig gennem 00 år, Miljøministeriet, Planstyrelsen, Allinge-Gudhjem Kommune, Bornholms Museum. Middelalderens Bornholm, Bornholms Amt. Mikkelsen, Valdemar M.: Bornholms natur, beboere og naturfredning, Bornholmske Samlinger II rk.. bd. Miltheis, Vilhelm: Bornholms geologi, København. Natur Bornholm guide, Aakirkeby 00. Nexø før og Nu, Gornitzkas Trykkeri. Blangstrup, Chr. (red): Salmonsens Konversations Leksikon,. udg., København. Huse i Aakirkeby, Miljøministeriet, Planstyrelsen, Aakirkeby Kommune Registrant nr.. Nielsen, Finn Ole Sonne: Forhistoriske Interesser, Bornholms Amt, Teknisk Forvaltning (FI). Helligpeder Havn. Stadig med mange aktive fiskerbåde. Skrænten er endnu kun let bevokset. Bygningsregistreringen er foretaget efter den såkaldte SAVE-metode. Registreringen omfatter i princippet samtlige bygninger opført før. Registreringen blev i Rønne og Nexø udvidet med bygningerne fra perioden -0, så genopbygningen efter det russiske bombardement i kom med. For Rønne gælder det specielle forhold, at der allerede i blev udarbejdet et kommuneatlas, hvori en registrering af bygningerne fra før indgik. Af økonomiske grunde indgår denne registrering også i det nye kulturmiljøatlas. Nyregistreringen i Rønne omfatter derfor kun bygningerne fra perioden -0. Ser man på de enkelte bygningers udvikling, giver registreringen et foruroligende billede. Især er det de mange uheldige løsninger i forhold til den bornholmske byggeskik, der springer i øjnene, f.eks. i brugen af tagmaterialer, facadebehandlinger og farveholdningen. Skal denne udvikling vendes, kræver det bedre information og mere præcise bestemmelser i de bevarende lokalplaner. På landet giver registreringen af og til et trist billede af husmandssteder og bøndergårde i forfald. En løsning af disse problemer bør tages op i Regionskommunen. Registreringerne af både bygninger og kulturmiljøer lægges på internet, hvor de kobles til digitale kort. De vil her kunne tjene som almindelig information for bl.a. grundejere og beboere. Men samtidig kan de blive et uvurderligt arbejdsredskab for bl.a. byggesagsbehandling og planlægning. Bygningsregistreringen giver dog kun et øjebliksbillede, fordi der løbende sker ændringer på husenes udseende. Regionskommunen bør derfor sørge for at ajourføre registranten løbende, f.eks. i forbindelse med byggesagsbehandlingen. Bygningsregistreringen viser, at der er behov for en generel opgradering af de bevarende lokalplaner, så bestemmelserne præciseres og gøres mere brugbare. Samtidig er der behov for en opstramning af administrationen i nogle byer, så administrationen bliver mere ensartet byerne imellem. Mange af kulturmiljøbeskrivelserne lægger stor vægt på kulturmiljøernes nuværende fremtræden i forhold til omgivelserne. For at kunne give uddybende svar på spørgsmålet, hvorfor miljøet ser ud, som det gør, bør beskrivelsen i nogle tilfælde udbygges med flere kulturhistoriske aspekter og oplysninger i form af kort, billeder og tekst. 00. Kun få fiskerbåde og tæt bevokset skrænt. Havn og bebyggelse plejes, men skal der ryddes bevoksning på skrænten? Også beskrivelsen af kulturmiljøerne må derfor ses som en løbende proces. Målet er at øge vores viden om de enkelte lokaliteter og de sammenhænge, de indgår i. Denne viden er en forudsætning for at kunne bevare og videreføre de kulturhistoriske værdier og for at kunne træffe kvalificerede beslutninger om nye aktiviteter og funktioner. Som nævnt vil kommunesammenlægningen i sig selv gøre det lettere for myndighederne at koordinere planlægningen på tværs af øen. Men planlægning i sig selv er ikke nok. Et vellykket bevaringsarbejde forudsætter et tæt samarbejde og højt informationsniveau mellem kommunen og interesserede borgergrupper, foreninger, beboere og lodsejere. Følgegruppen håber, at kulturmiljøatlasset og specielt internetversionen må give alle disse parter et fælles grundlag for et frugtbart samarbejde om sikring og pleje af Bornholms kulturværdier. Bornholms Historiske Samfund, Hammershus, Rønne. Bornholms natur, Bornholms velkomstcenter og Bornholms amt. Bruun, Daniel: Danmark Land og Folk, bd., Gyldendal. Byen, landet og havet, Bind, Bornholms Historiske Samfund. De Bornholmske landkirkers omgivelser, Bornholms Amtskommune. Denne Uges Bornholm, Ugerne, og -, Bornholms Tidende A/S 00. Egevang, Robert: Det gamle Rønne, Nationalmuseet, København. Egevang, Robert: Nexø - Historiske huse og byens borgere - Købstad i 0 år, Nexø Museum. Egevang, Robert og Larsen, Flemming: Svaneke - Guide til Byens Historie, Byforeningen Svanekes Venner. Egevang, Robert og Thoms, Johannes: Rønne Guide til Byens Historie, Rønne Byforening. Egevang, Robert og Thoms, Johannes: Rønne købstad i 0 år, Rønne Byforening, Rønne. Forsvarets Bygningstjeneste, Forsvaret i Byggeriet, Byggeriet i Forsvaret, København 00. Fortidsminder på Bornholm, Miljøministeriet, Skov- og Naturstyrelsen, Bornholms Amt, Teknisk Forvaltning. Hammeren og Hammershus, Skov- og Naturstyrelsen, Vandreture i Statsskovene nr. 0. Hammershus, Bornholms Historiske Samfund. Hammershus - Guide, Miljø- og Energiministeriet, Skov- og Naturstyrelsen. Hammershus i tekst og tegninger - en vandretur gennem borgruinen, Miljøministeriet, Skov- og Naturstyrelsen. Hansen, Edmund og Thoms, Johannes: Bornholm, Byer bombet - og genopbygget, Byforeningen for Rønne. Hansen, Finn: På tur i Bornholms natur, Temabøger. oplag ved Bornholms Velkomstcenter og Bornholms Amt. Hansen, Mona og Poulsen Valdemar: Geologi på Bornholm,. udg., København. Johannesen, Erik: Danmark Nu, Høst og Søn. Jørgensen, Jens Riis: Huse i Sandvig gennem 00 år, Bornholms Museum. Jørgensen, Jens Riis: Rådhusets bygmester, Rønne. Kibsgård, C. H. og Nørgård, P.: Bornholm - den grønne rejsefører,. Klindt-Jensen, Jørgen: Barokken i Rønne Fæstning, Rønne. Knudsen, Ann Vibeke: Bornholmernes mad - en kulturhistorisk kogebog, Bornholms Museum. Knudsen, Ann Vibeke: Bornholms Gamle Kirker, Bornholms Museum. Knudsen, Ann Vibeke: Bygningskultur omkring Østersøen, grænseregionalt samarbejde -. Knudsen, Ann Vibeke: Søholm, Bornholmsk keramik, Bornholms Museum. Knudsen, Ann Vibeke og Larsen, Niels-Holger: Erichsens Gård i Rønne, Bornholms Museum. Kofoed, Anker E.: Christiansøs historie, Christiansøs Museum. Kommuneatlas Rønne, Bevaringsværdier i byer og bygninger, Miljøministeriet Planstyrelsen/Rønne Kommune. Kulturhistoriske Interesseområder - Fredningsplanlægning, Bornholms Amtskommune, Teknisk Forvaltning. Landbrugsmuseet Melstedgård, Bornholms Museum. Larsen, Niels-Holger: Bornholmsk byggeskik på landet, Bornholms Museum. Larsen, Niels-Holger: Møllerne på Bornholm, Raadvad/Bornholm og Bornholms Museum. Larsen, Niels-Holger: Naturstensbygninger, Historie og vedligeholdelse, By og Land 00. Larsen, Niels-Holger: Silderøgerierne ved Hasle, Bornholms Museum. Larsen, Niels-Holger: Vor fæstning Rønne, artikel i Det offentlige bygger og vedligeholder, Kulturarvsstyrelsen 00. Lauridsen, Søren og Halberg, Kaj: Turen går til Bornholm og Ertholmene, Politikens Forlag 000. Nielsen, Finn Ole Sonne: Middelalderens Bornholm, Bornholms Amt, Teknisk Forvaltning (MB). Nielsen, Finn Ole Sonne: Sten- og jorddiger på Bornholm, Bornholms Amt, Teknisk Forvaltning. Nielsen, Niels: En by vokser til, Rønne. Nielsen, Richard og Sørensen, Thorvald (red): Bogen om Bornholm, Danskernes Forlag A/S. Malmros, Claus: Skovens udnyttelse på Bornholm i bronze- og jernalder, i Viggo Nielsen, Oltidsager i Danmark, 000. Nielsen, Viggo: Oldtidsagre i Danmark, Bornholm, Jysk Arkæologisk Selskab 000. Norn, Otto: Bornholms byer og fæstningen Christiansø,. udg., København. Pedersen, Lisbeth: Bornholm i oldtiden, Bornholms Tidende,. Pfeffer, Heidi: Hasle Klinker- og Charmottestensfabrik i 0 år,. Rosenquist, Ulla: Havnebyer og fiskerlejer, Bornholms turistråd, Bornholmernes Tryk. Ruge, Emil og Iver Madsen: Rønnebogen, Rønne. Skaarup, H. E.: Rønne, fæstningsby og forsvarsanlæg, Rønne Byforening. Skaarup, H. E.: Østre Landsdelskommando, Bornholms militære domiciler, Ringsted. Steenbergs Tegnestue ApS og Box Arkitekter: Boliger i Rønne, København. Trap, J. P.: Danmark, Bornholms Amt,.udg., Gads Forlag. Zartmann, M. K.: Rønne by og borgere, Rønne. Danmark, Topografisk kort :0.000, III-IV, Bornholm og Christiansø, Kort & Matrikelstyrelsen 000. Danmark :0.000, Geodætisk Institut 0. Danmark III NV::.000 Geodætisk Institut. Generalstabens Topografiske kort :0.000,. Generalstabens Topografiske kort :0.000,.

5 Bornholm 0 0//0 : Side Kolofon Tidligere udgivne atlas Signaturforklaring Titel Bornholm - atlas over byer, bygninger og miljøer Udgivet af Kulturarvsstyrelsen Kulturministeriet 00 Manuskript Projektansvarlig arkitektfirmaet Gert Bech-Nielsen Jørgen Butzbach, studielektor: Naturgrundlaget Peter Roland Larsen, journalist: Kulturlandskabet Susanne Andersen, Kulturarvsstyrelsen: Forhistorien Ann Vibeke Knudsen, museumsleder: Historiske hovedtræk, Gert Bech-Nielsen, restaureringsarkitekt m.a.a. og Niels-Holger Larsen, arkitekt m.a.a.: Arkitektoniske hovedtræk Anne-Grete Andersen, byplanlægger Gøsta Knudsen, arkitekt og Torben Holm, museumsinspektør, har udarbejdet forundersøgelsen samt registreringen af kulturmiljøerne. Dette materiale er bearbejdet til manuskript af Peter Roland Larsen, journalist Enkeltbygningsregistreringen: Byfornyelsesselskabet Danmark S.M.B.A. Foto og tegning Åge Lund Jensen arkitekt m.a.a., fotograf Anne-Grete Andersen, byplanlægger Gøsta Knudsen, arkitekt m.a.a. Niels-Holger Larsen, arkitekt m.a.a. Gert Bech-Nielsen, restaureringsarkitekt m.a.a. Jørgen Butzbach, studielektor Byfornyelsesselskabet Danmark Luftfotos side 0-: Winther Airphoto Historiske fotos og kort Arkiver og museer på Bornholm Redaktion Hannelene Toft Jensen, Kulturarvsstyrelsen Grafisk design og korttegning Etcetera Design Kort Udsnit af kort, hvortil Kort & Matrikelstyrelsen har ophavsret, er gengivet med tilladelse (G-) Repro og tryk F. Hendriksen's Eftf. Papir Multiart Silk/Arctic Volumen, svanemærket Oplag. oplag. 000 eksemplarer ISBN --0- Distribution Byggecentrum Boghandel, Lautrupvang B 0 Ballerup, Telefon Information om bygningsbevaring Se Kulturarvsstyrelsens hjemmeside Publikationen kan citeres med kildeangivelse Sjælland med omliggende øer Fladså Frederiksberg Fredensborg-Humlebæk 00 Frederikssund 00 Gladsaxe Helsingør 000 Holbæk Hvidovre 000 Hørsholm 000 København Byatlas København Amager København Bispebjerg København Brønshøj-Husum København Indre By/Christianshavn København Kongens Enghave København Nørrebro København Valby København Vanløse København Vesterbro København Østerbro Lyngby-Taarbæk 000 Nakskov Nykøbing Falster Nysted Næstved Ringsted 000 Præstø Roskilde Rødovre Rønne Skælskør Stevns 00 Suså Søllerød Vordingborg Fyn med omliggende øer Bogense Faaborg Langeland 00 Middelfart Nyborg Odense Jylland med omliggende øer Brande Christiansfeld Ebeltoft Esbjerg Fredericia Frederikshavn Grenaa Gråsten Haderslev Herning Horsens Kolding Lemvig Løgumkloster Mariager Nibe 00 Nordborg Randers 000 Ribe Ringkøbing Samsø Silkeborg 000 Sindal Skagen 000 Skanderborg Skive Struer Sønderborg Tønder Varde Vejle 000 Viborg Aabenraa Aalborg Århus Bevaringsværdige by- og kulturmiljøer Dominerende bygningsværk Bebyggelsesmønster Højdekurver Sigtelinier Udsigt Enkelttræ/Trærække Skov/Plantage/Krat Vej/Gade/Plads Græs/Grønning Jernbane Vand Bevaringsværdier - bygninger Fredet bygning Høj bevaringsværdi Middel bevaringsværdi Lav bevaringsværdi

SAVE. Kortlægning og registrering af bymiljøers og bygningers bevaringsværdi

SAVE. Kortlægning og registrering af bymiljøers og bygningers bevaringsværdi SAVE Kortlægning og registrering af bymiljøers og bygningers bevaringsværdi Kulturministeriet Kulturarvsstyrelsen 2011 SAVE Kortlægning og registrering af bymiljøers og bygningers bevaringsværdi Kulturministeriet,

Læs mere

helhedsplan parallelopdrag FOLKEMØDET & ALLINGE PROGRAM FOR april 2015 BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE REALDANIA

helhedsplan parallelopdrag FOLKEMØDET & ALLINGE PROGRAM FOR april 2015 BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE REALDANIA helhedsplan FOLKEMØDET & ALLINGE PROGRAM FOR parallelopdrag april 2015 BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE REALDANIA PARALLELOPDRAG Parallelopdraget er udbudt af Bornholms Regionskommune i samarbejde med Realdania

Læs mere

Stevns Kommuneatlas. Byer og bygninger 2002. Kulturarvsstyrelsen, Kulturministeriet i samarbejde med Stevns Kommune

Stevns Kommuneatlas. Byer og bygninger 2002. Kulturarvsstyrelsen, Kulturministeriet i samarbejde med Stevns Kommune Stevns Kommuneatlas Byer og bygninger 00 Kulturarvsstyrelsen, Kulturministeriet i samarbejde med Stevns Kommune FORORD Interessen for vore byer og bygninger er stor over alt i Danmark. Det gælder de gamle

Læs mere

Bornholm2011 Feriekatalog

Bornholm2011 Feriekatalog Bornholm2011 Feriekatalog www.bbhotels.dk - ligger på torvet midt i Rønne by: tæt på mange af byens spisesteder og butikker. lige ved taxa og busforbindelser til hele Bornholm. tæt ved havn og færge. i

Læs mere

Årsberetning for BORNHOLMS MUSEUMs virksomhed 2005

Årsberetning for BORNHOLMS MUSEUMs virksomhed 2005 Årsberetning for BORNHOLMS MUSEUMs virksomhed 2005 INDLEDNING I de seneste år har vi i museumsverdenen oplevet mange nye konkurrenter og medbejlere til den historiske formidling; vi oplever nye, anderledes

Læs mere

Fortid og Nutid. 2001 1 Marts Side 1-88. Tidsskrift for kulturhistorie og lokalhistorie

Fortid og Nutid. 2001 1 Marts Side 1-88. Tidsskrift for kulturhistorie og lokalhistorie Fortid og Nutid 2001 1 Marts Side 1-88 Tidsskrift for kulturhistorie og lokalhistorie Fortid og Nutid Tidsskrift for kulturhistorie og lokalhistorie Udgivet af Dansk Historisk Fællesråd med støtte fra

Læs mere

Bevaringsværdige bygninger i Nationalpark Vadehavet

Bevaringsværdige bygninger i Nationalpark Vadehavet Bevaringsværdige bygninger i Nationalpark Vadehavet Af Jannie Uhre Ejstrud Nationalpark Vadehavet December 2013 1 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Bevaringsværdi 6 Kulturstyrelsens fredningsgennemgang

Læs mere

Kulturarvsscreening for Præstø midtby -Den dynamiske by -Byens rum og bygninger

Kulturarvsscreening for Præstø midtby -Den dynamiske by -Byens rum og bygninger Kulturarvsscreening for Præstø midtby -Den dynamiske by -Byens rum og bygninger Forår 2012, Projektansvarlig: Peter Haugan Vergo, Vordingborg Kommune, plan, souchef Anne-Line Møller Sutcliffe, Vordingborg

Læs mere

1/14 Handy-Print A/S

1/14 Handy-Print A/S 1 /14 Nr. 1 april 2014/66. årgang byplan Udkommer med 4 numre om året Redaktion Dennis Lund (ansvarshavende) Vibeke Meyling Redaktionsudvalg Dennis Lund, Ellen Højgaard Jensen, Niels Østergård, Dorthe

Læs mere

Steder med sjæl. Læs mere på www.bygningskultur2015.dk

Steder med sjæl. Læs mere på www.bygningskultur2015.dk Steder med sjæl Udstillingen Steder med sjæl fortæller, hvordan og hvorfor vi sikrer vores kulturarv i Danmark og rejser spørgsmålet: Hvor er kulturarven i din kommune? Giv din mening til kende og stem

Læs mere

NYHEDSBREV NR. 7-2005 - ÅRGANG 3

NYHEDSBREV NR. 7-2005 - ÅRGANG 3 november 07/05 Indhold NYHEDSBREV NR. 7-2005 - ÅRGANG 3 Kulturarvskommuner søges s. 2 Finanslov: Adgang til kulturarven s. 3 Holbæk-arkitekts hus fredes s.4 Hesselø retableret s.5 Restaurering af styrelsens

Læs mere

Forundersøgelsen 2001

Forundersøgelsen 2001 Forundersøgelsen 2001 Kommuneatlas Stevns Skov- og Naturstyrelsen, Miljø- og Energiministeriet I samarbejde med Stevns Kommune Arkitektfirmaet Gert Bech-Nielsen, Kragelundsallé 8, 8270 Højbjerg, telefon

Læs mere

BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE

BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE Befolkningsprognose 2013-2025? Kommunalbestyrelsen 29. august 2013 Side 2 af 47 Forord En befolkningsprognose er et kvalificeret gæt på den fremtidige befolkningsudvikling i kommunen.

Læs mere

Nationale cykelruter. ændringsforslag til ruteforløb. Cases: Københavnsområdet og Østersøruten. Jens Erik Larsen Foreningen Frie Fugle

Nationale cykelruter. ændringsforslag til ruteforløb. Cases: Københavnsområdet og Østersøruten. Jens Erik Larsen Foreningen Frie Fugle Nationale cykelruter ændringsforslag til ruteforløb 2012 Cases: Københavnsområdet og Østersøruten Jens Erik Larsen Foreningen Frie Fugle Indhold Indhold Side 3 Forord 4 Definitioner 5 Nationale og europæiske

Læs mere

FORNYELSENS ÅR DEN ROBUSTE STORBY DEN GODE HISTORIE DB'S ÅRSPROGRAM 2004 TILBAGETOGETS HELTE PLANDANMARK. 2. årgang januar 2004

FORNYELSENS ÅR DEN ROBUSTE STORBY DEN GODE HISTORIE DB'S ÅRSPROGRAM 2004 TILBAGETOGETS HELTE PLANDANMARK. 2. årgang januar 2004 2. årgang januar 2004 BYPLAN NYT FORNYELSENS ÅR Side 3 DEN ROBUSTE STORBY Det er ikke skattemæssigt begrundet, når jeg arbejder for at få bygget attraktive boliger i Københavns Havn, siger Jens Kramer

Læs mere

Velkommen til vores lærende ø

Velkommen til vores lærende ø Lejrskole på Bornholm Velkommen til vores lærende ø lejrskole.bornholm.info Fortid og nutid. Perspektiv, dybde og bredde. En unik natur. En voldsom og synlig fortid med en imponerende fortællekraft. En

Læs mere

FORORD. Indhold 2 LANDSBYPLAN VARMING / SKALLEBÆK

FORORD. Indhold 2 LANDSBYPLAN VARMING / SKALLEBÆK FORORD Landsbyplaner Denne landsbyplan er én ud af i alt 20 landsbyplaner lavet for Esbjerg Kommunes større landsbyer. Landsbyplanerne er et ønske Byrådet har haft om at få samlet alle de idéer og visioner,

Læs mere

Helhedsorienteret byfornyelse. Eksempelsamling

Helhedsorienteret byfornyelse. Eksempelsamling b y f o r n y e l s e Eksempelsamling Helhedsorienteret byfornyelse Eksempelsamling Helhedsorienteret byfornyelse Publikationen er udgivet af: Velfærdsministeriet Publikationen er udarbejdet af: Tegnestuen

Læs mere

Bygninger ved vandet. Kulturarvsstyrelsen Kulturministeriet

Bygninger ved vandet. Kulturarvsstyrelsen Kulturministeriet Bygninger ved vandet Kulturarvsstyrelsen Kulturministeriet B Y G N I N G S K U L T U R E N S D A G 2 0 0 3 1 Bygninger ved vandet 2 B Y G N I N G S K U L T U R E N S D A G 2 0 0 3 Titel: Bygninger ved

Læs mere

Kulturarv en værdifuld ressource for kommunernes udvikling

Kulturarv en værdifuld ressource for kommunernes udvikling KULTURARVSSTYRELSEN SLOTSHOLMSGADE 1 1216 KØBENHAVN K TELEFON 72 26 51 00 kuas@kuas.dk www.kuas.dk FONDEN REALDANIA NICOLAI EIGTVEDS GADE 28 1216 KØBENHAVN K Kulturarv en værdifuld ressource for kommunernes

Læs mere

REGISTRANT OVER EKSISTERENDE BRYGGERIBYGNINGER I DANMARK. Kulturhistorisk Museum Randers 2003 ved cand. mag. Vibeke Kaiser-Hansen

REGISTRANT OVER EKSISTERENDE BRYGGERIBYGNINGER I DANMARK. Kulturhistorisk Museum Randers 2003 ved cand. mag. Vibeke Kaiser-Hansen REGISTRANT OVER EKSISTERENDE BRYGGERIBYGNINGER I DANMARK Kulturhistorisk Museum Randers 2003 ved cand. mag. Vibeke Kaiser-Hansen 1 INDLEDNING...2 INDSAMLING AF DATA...2 LISTE OVER BEVAREDE BRYGGERIBYGNINGER

Læs mere

Kulturmiljøer. ( For Aalborg Kommune )

Kulturmiljøer. ( For Aalborg Kommune ) Kulturmiljøer ( For Aalborg Kommune ) Indhold Indhold og forord...3 Aalborg Kommune...24 Øvrige kulturmiljøer... 228 4 Forord Et kulturmiljø er et geografisk afgrænset område, som ved sin fremtræden afspejler

Læs mere

Perspektiver på industrisamfundets kulturarv i Storstrøms og Vestsjællands Amter.

Perspektiver på industrisamfundets kulturarv i Storstrøms og Vestsjællands Amter. Perspektiver på industrisamfundets kulturarv i Storstrøms og Vestsjællands Amter. Af Mette Lund Andersen og Lene Tønder Buur Udarbejdet for museumsrådene i Storstrøms og Vestsjællands Amter, efteråret

Læs mere

RAPPORT FRA DET TVÆRMINISTERIELLE UDVALG OM DEN STATSLIGE POLITIK FOR DEN FASTE KULTURARV

RAPPORT FRA DET TVÆRMINISTERIELLE UDVALG OM DEN STATSLIGE POLITIK FOR DEN FASTE KULTURARV RAPPORT FRA DET TVÆRMINISTERIELLE UDVALG OM DEN STATSLIGE POLITIK FOR DEN FASTE KULTURARV September 2002 Kulturministeriet Rapport fra det tværministerielle udvalg om den statslige politik for den faste

Læs mere

Mulighedernes Land. erfaringer fra 16 projekter. Kontakt / mulighedernes land - erfaringer fra 16 projekter

Mulighedernes Land. erfaringer fra 16 projekter. Kontakt / mulighedernes land - erfaringer fra 16 projekter mulighedernes land - erfaringer fra 6 projekter Yderområderne står over for massive udfordringer. Borgere og arbejdspladser bevæger sig i et tilsyneladende ubrydeligt mønster mod de største byer, og det

Læs mere

Mulighedernes Land ERFARINGER FRA 16 PROJEKTER

Mulighedernes Land ERFARINGER FRA 16 PROJEKTER Mulighedernes Land ERFARINGER FRA 16 PROJEKTER MULIGHEDERNES LAND - erfaringer fra 16 projekter Yderområderne står over for massive udfordringer. Borgere og arbejdspladser bevæger sig i et tilsyneladende

Læs mere

Bilagsrapport. til projekt Bedre Cykelruter

Bilagsrapport. til projekt Bedre Cykelruter Bilagsrapport til projekt Bedre Cykelruter Idéværkstedet De Frie Fugle Jens Erik Larsen April 2007 kkolofon Kolofon Projekt Bedre Cykelruter er udarbejdet af Idéværkstedet De Frie Fugle på eget initiativ.

Læs mere

Beretning for 2012. Østermariekorset med den korsfæstede Kristus på forsiden, fundet af Kim Lund-Hansen. Ny udstilling: Den Kolde Krig på Bornholm

Beretning for 2012. Østermariekorset med den korsfæstede Kristus på forsiden, fundet af Kim Lund-Hansen. Ny udstilling: Den Kolde Krig på Bornholm Beretning for 2012 Østermariekorset med den korsfæstede Kristus på forsiden, fundet af Kim Lund-Hansen Ny udstilling: Den Kolde Krig på Bornholm MUSEUMSFORENINGEN og BESTYRELSEN Museumsforeningens medlemstal

Læs mere

Sikring af fortidsminder

Sikring af fortidsminder Sikring af fortidsminder Nye regler i museumsloven for finansiering af arkæologiske udgravninger i forbindelse med jordarbejde KULTURARVSSTYRELSEN Indhold 3 4 9 11 13 17 Indledning Hensigten med museumsloven

Læs mere

Vejledning om beskyttede sten- og jorddiger

Vejledning om beskyttede sten- og jorddiger Vejledning om beskyttede sten- og jorddiger Kulturministeriet Kulturarvsstyrelsen Juni 2009 Vejledning om beskyttede sten- og jorddiger Kulturministeriet, Kulturarvsstyrelsen 2009 Redaktion: Jette Bang

Læs mere