Hasle Kommune. 168 KA Hasle Kommune, 1: Hasle

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hasle Kommune. 168 KA Hasle Kommune, 1:75.000. Hasle"

Transkript

1 Bornholm 0 0//0 : Side Rønne Kommune Hasle Kommune KA Hasle Kommune, :.000. Vang Teglkås Kåsby Helligpeder Rutsker Møllevangen 0 Rønne Knudsker 0 Hasle Stavelund Bolderis Klemen- sker 0 0 Mæby Grisby 0 Årsballe Nyker Kulturmiljøer udvalgt af Følgegruppen, Rønne Kommune Stampen (gammelt sommerhusområde oprindelig har her ligget stampemøller Kastellet - forsvarsværk Rabækkeværket m. råsstofgrave (kaolingrave slemmeri) tilknyttet arbejderboliger bl.a. Johnsensvej og Ny Østergade. Havnebakken, Kaolinkajen. Stenbrud (stenbanen, arbejderboliger Grusgrave Sankt Knuds Kirke - Knudsker Sogn Kællingehøj - Rolfshøj (oldtidsagre) Kystskrænten mod syd neden for Kapelvej, mod nord neden for Lillegade og Storegade Jernbanen (Rønne H, Rønne I og banetraceer/ cykelstier eller spor efter spor i landskabet) Almegårds kasernen og vandrehjemmet (opr. militærbarakker for tyskerne under krigen) Zahrtmannsvej og Borgmester Nielsens Vej Svenskehusene (kvarteret) Rønne Kommune, : Kulturmiljøer udvalgt af Følgegruppen, Hasle Kommune Bombehuse - Arkitekthjælpen - reguleringsplaner Indfaldsveje til Rønne. Haslevej (Sdr. Allé, Svanekevej, Åkirkevej) Almennyttige boliger Havnen Købstaden Havnebakken - Østergade (kørevej til havnen fra Rabækkeværket, stenbrudene mv.) De store skipper-, købmands- og avlsbrugergårde nord for kirken 0 Den 'selvgroede struktur' syd for kirken Kolonihaver Lergravene: Grummekule og ved Zartmannsvej og Borgmester Nielsens Vej Idrætsanlæg Sandflugtsskoven Klippeløkkerne Knudsker Sogn Vang Vandmølle Redningsstien Vang, fiskerleje, granitbrud, røgeri og salteri Vang Granit, Klondyke, Pieren og skæreriet Krogeduren (Vang) Bymøllen (Rutsker) Rutsker, kirken og præsteboligen Oltidsagre i Krakken Fægård ved Højegård og drift ved Bukkegård Jons Kapel, turistattraktion (Kås Havn) Gines Minde, traktørsted fra Teglkås, fiskerleje Helligpeder, fiskerleje Skanser nord for Hasle og Fælleden skydebanen (Hasle) Hasle købstad Hasle Havn Gårde i Hasle 0 0 Røgerier m.m. Fælleden, skydebane Skanser syd for Hasle Kulbrydning, Rubinsøen og Kulletippen Ørnekulle og andre gravhøje (Sorthat-Muleby) Tofte, arbejder- og fiskerboliger Levka, ophalingssted og kulbrydning Klinkerfabrikken med lergrave Sorthat Odde, skanser, ophalerpladser Skovly, udflugtsmål, udskibning af mursten Vandmølle, Blykobbeå (Sorthat-Muleby) Sorthat-Muleby (Skalamark) Mergeludgravning, Muleby Å og Nyker landevej Kilderne i området ved Sorthat-Muleby, Sandflugtsskovene (Sorthat-Muleby) Nyker Stationsby Stationsområdet i Nyker Kirken, præsteboligen i Nyker 0 0 Mejeriet i Nyker Klemensker Stationsby Kirken, kroen og Præstemosen i Klemensker Stationsområdet i Klemensker Bornholms Andelsmejeri i Klemensker Jernbanen mellem Klemensker og Rø Gårdenes bebyggelsesmønstre i Rutsker Lytteposter. Verdenskrig i Rutsker Kirkebyen i Rutsker) Statshusmandsbrug i Rutsker Bolsterbjerg i Årsballe Årsballe Stausdal krudthus Rø savværk Rutsker Sogn

2 Bornholm 0 0//0 : Side Allinge-Gudhjem Kommune Nexø Kommune Kulturmiljøer udvalgt af Følgegruppen, Nexø Kommune Kulturmiljøer udvalgt af Følgegruppen, Allinge-Gudhjem Kommune Rø Plantage ved Gudhjem, stormfældningssøer fra - Vejbroerne på vejen mellem Gudhjem og Helligdomsklipperne Tejn, Danmarks største fiskerleje. Udvikling fra 0 til i dag Sandkås - skanse ved St. Sandkås/Storedalen Missionhuse - stk. i Tejn. trosretninger røgerier i Allinge-Gudhjem Vikingegrave ved Stammershalle Gudhjembanen beskrevet med udgangspunkt i Østermarie Strandgårdene i Allinge, de gamle, store gårde, der ligger i bymæssig kontekst tæt på vandet Skanserne på vej mod Hammerfyret Hammershus fæstning Hammershus, fyr og fyrområdet Hammershus, Salomons Kapel og havn Hammershus, stenbrydning Sandvig Sæne Allinge Tejn Hammershus, turisme og feriebebyggelse Stationsbyer, Olsker og Humledal Gudhjem - 'kanten' ned imod havnen f.eks afgrænset af Løkkegade. Sandkås, sommerhusbebyggelse fra Madsebakke - et helleristningsområde 0 Stationsbyen Rø Østerlars Sogn Østermarie Sogn - svenskergårde, lyngsamlere - husmandssteder på gænsen af højlyngen Gudhjembanen Havn og villaer Mellembyerne - skole og parkanlæg () Hoteller i Sandvig (hotelmiljø) Ypnasted Bølshavn og redningsstien Stenarbejderboliger - Hammerens Granitværk, Sandvig Listed 0 Ibsker Årsdale Sandkås Tejn Svaneke Olsker Helligdomsklipperne Klinteby Rø 0 Gudhjem Gadeby Stenseby 0 Balka Østerlars 0 Bølshavn Allinge-Gudhjem Kommune, : Nexø 0 Saltuna Bodilsker 0 0 Den gamle bydel i bakkerne bag havnen, Listed Strandmiljøet ved Listed Strandstien mellem Listed og Svaneke Svaneke Havn med omliggende købmandsgårde samt gamle anlæg til skibsbyggeri m.v Boligerne ved Henrik Hansensgade, Svaneke Vigehavn, Svaneke Missionshusene, Svaneke Utzons vandtårn, Svaneke Krøblingevejen, Svaneke Sortemuld, Svaneke Jættestuerne, Svaneke Sildeboderne ved Frenne Stenbruddet i Pærebakkerne, Svaneke Årsdale Havn og Oren med røgerierne, Årsdale Årsdale Mølle Det fredede område i Bakkerne, Årsdale Parken syd for Årsdale Stenbrud langs kysten og i Paradisbakkerne Stien til Nexø og Svenskehavn, Årsdale Stien til Svaneke med mange fortidslevn, Årsdale Den gamle havn og Strandgade med museet, Nexø Frederiks Stenbrud, Nexø Den gamle bygrænse, Nexø Julestuen, Nexø Amtmandsboligen, Nexø Karreen ved Munkegade og Bredgade, Nexø Kirken med omgivelser, sandstensgærdene Vangergemmer huset med engen, Nexø Bygninger opført i nexøsandsten, Nexø Søndre del af havnen, Nexø Købmandsgårdene, Nexø Bymiljøer der blev opført i forbindelse med bombardementet, Nexø Om svenskerhusene og Arkitekthjælpen, Nexø Bodilsker mose, Nexø Sandstensgærder, Nexø Boderne ved Langeskanse, Nexø St. Kannikegårds begravelsespladsen og moseområderne op til St. Kannikegård De gamle sommerhusområder, Snogebæk Balka Havn Hundsemyre, Snogebæk Balkalyngen, Snogebæk Tyskernes kanonfundamenter på Dueodde Bodilsker Sogn Snogebæk Tjørneby Østermarie Vallehuse Nexø Kommune, :.000.

3 Bornholm 0 0//0 : Side BEVARINGSPLANLÆGNING PÅ BORNHOLM Aakirkeby Kommune 0 Vestermarie Gadebilleder med smukke og gedigne bygmesterhuse trues af nye tagbelægninger, store kviste og facadeændringer, som slører og skæmmer det gode håndværk og husenes karakter. Nylars Lobbæk Granitbrydningen har givet store ar flere steder på Bornholm, her på Hammerknuden, hvor områder med de store industrianlæg i 'erne blev opkøbt af staten og ryddet. Hvordan udnytter man i fremtiden for eksempel den store plads ved Sæne Havn, som på dette foto ses i baggrunden fra Hammershus. Aakirkeby 0 Arnager Pedersker Boderne Aakirkeby Kommune, : Kulturmiljøer udvalgt af Følgegruppen, Aakirkeby Kommune Raghammer og Vester Sømarken, militært skydeareal, udstykket i i arvefæstelodder Egilsholm i Vester Sømarken, ejet af Københavns kommunelærerforening Bakkerne Bådehavn i Øster Sømarken (øhavn, bro og hytter) Slusegårdsområdet med vandmølle og laksehus - ådal - gammel begravelsesplads Pedersker, kirken, kirkemøllen og tre bautastene Øle Å, åløbet med vandmøllerne Slusegård og Aagård Jernbanebroen over Øle Å Ringborgen samt ådalen og den forhistoriske kultur Sandstensbrud ved Smålyngeværket Andelsmejeriet i Pedersker missionshuse i Pedersker Længer bygget af natursten i slutningen af af en murermester -bakkalænger Vestermarie Blemmelyng Arnager Bakkerne havn og by Slusegård med gravpladser, mølle og fiskeri Aakirkeby Spidlegaard - her lå gammelt spedalskheds hospital og her ses tomten af Sankt Jørgens Kapel 0 Boplads ved NaturBornholm - Ugleenge Ny og gammel festplads i Almindingen Cementfabrik Fosforitten Myreager Mølle Læsåen Stationsbyen Nylars Stationsbyen Lobbæk Limensgade-området Sømarken 0 Tingsted og Bjergebakken Vestergård huse Højskolen kirker i Aakirkeby Brugsen i Eskildsgade Aakirkeby Skæreri Strøbyhus (fattiggård) Vestermarie Sogn Hammerbruddets store industrianlæg i 0'erne. I bagrunden ses også Hotel Hammershus og Blanchs Hotel. Alt dette er senere opkøbt og nedrevet, og efterlader idag kun svage spor i landskabet. Nogle kulturmiljøer som dette alunskiferbrud i Limensgade kræver blot pleje og formidling. Dette kulturmiljøatlas sætter fokus på de kulturhistoriske værdier på Bornholm. Dermed indgår atlasset i en lang tradition af lokale og regionale initiativer, som har til formål at øge vores viden om øens store kulturhistoriske værdier. Her kan nævnes lokale bygningsregistranter, bevarende lokalplaner, bygnings- og landskabsfredninger m.m. De har alle sammen været med til at øge vores viden om de enkelte lokaliteter og de sammenhænge, de indgår i. Følgegruppernes bruttolister over interessante kulturmiljøer var meget omfattende, men af praktiske (og økonomiske) årsager var det kun muligt at gå i dybden med de 0. Ved valget af de 0 miljøer har følgegrupperne ønsket at opnå en både emnemæssig og geografisk spredning. Atlasset er blevet til i et samarbejde mellem Kulturarvsstyrelsen, Bornholms Amt, øens fem kommuner, foreninger og enkeltpersoner med en viden og interesse i bornholmsk kulturhistorie samt konsulenter. Kulturarvsstyrelsen har stået for koordineringen. I samme periode som arbejdet med kulturmiljøatlasset har stået på, er amtet og de fem kommuner blevet lagt sammen til Bornholms Regionskommune. Dette har præget arbejdsprocessen med kulturmiljøatlasset. Fra begyndelsen var atlasset ment som et redskab for en koordineret planlægning på tværs af kommunegrænser. Kommunesammenlægningen giver i sig selv betydeligt bedre vilkår for en sådan koordinering, men den har også betydet, at følgegrupperne, som var et centralt led i processen, har nedlagt sig selv, da arbejdet med atlasset var afsluttet. Denne 'anbefaling fra følgegrupperne' er derfor skrevet af fire personer, som har fulgt arbejdet med kulturmiljøatlasset. Atlasset beskriver 0 af øens kulturmiljøer. Arbejdet er som nævnt foregået i seks følgegrupper, én for hver af de daværende kommuner og én for amtet. Amtsgruppen har dels taget sig af de kulturmiljøer, der strakte sig hen over kommunegrænserne, og dels af de tværgående temaer. De oprindelige bruttolister er også medtaget i atlasset, og de bør indgå i det videre arbejde med bevaringsplanlægningen. Generelt indeholder beskrivelserne ingen helt præcise afgrænsninger af kulturmiljøerne. I de fleste tilfælde bør de i virkeligheden også betragtes som dele af større sammenhænge. Det er vigtigt at tage hensyn hertil, når atlassets beskrivelser senere bruges som grundlag for den videre planlægning.

4 Bornholm 0 0//0 : Side BEVARINGSPLANLÆGNING PÅ BORNHOLM LITTERATURLISTE Architectura, Arkitekturhistorisk årsskrift, Selskabet for Arkitekturhistorie, København. Bangsbomuseet m.fl.: Krudttårnet i Frederikshavn, Frederikshavn. Bevaringsplan Svaneke, Nationalmuseet. Bjørn, Claus m.fl. (red.): Det danske landbrugs historie, bd., Landbohistorisk Selskab. Havneundersøgelse - En undersøgelse af Bornholmske havne, Bornholms Amtskommune. Hjort, Hans (red): Bornholmernes land I og II, Bornholms Tidendes Forlag og Bogtrykkeri Rønne. Huse i Sandvig gennem 00 år, Miljøministeriet, Planstyrelsen, Allinge-Gudhjem Kommune, Bornholms Museum. Middelalderens Bornholm, Bornholms Amt. Mikkelsen, Valdemar M.: Bornholms natur, beboere og naturfredning, Bornholmske Samlinger II rk.. bd. Miltheis, Vilhelm: Bornholms geologi, København. Natur Bornholm guide, Aakirkeby 00. Nexø før og Nu, Gornitzkas Trykkeri. Blangstrup, Chr. (red): Salmonsens Konversations Leksikon,. udg., København. Huse i Aakirkeby, Miljøministeriet, Planstyrelsen, Aakirkeby Kommune Registrant nr.. Nielsen, Finn Ole Sonne: Forhistoriske Interesser, Bornholms Amt, Teknisk Forvaltning (FI). Helligpeder Havn. Stadig med mange aktive fiskerbåde. Skrænten er endnu kun let bevokset. Bygningsregistreringen er foretaget efter den såkaldte SAVE-metode. Registreringen omfatter i princippet samtlige bygninger opført før. Registreringen blev i Rønne og Nexø udvidet med bygningerne fra perioden -0, så genopbygningen efter det russiske bombardement i kom med. For Rønne gælder det specielle forhold, at der allerede i blev udarbejdet et kommuneatlas, hvori en registrering af bygningerne fra før indgik. Af økonomiske grunde indgår denne registrering også i det nye kulturmiljøatlas. Nyregistreringen i Rønne omfatter derfor kun bygningerne fra perioden -0. Ser man på de enkelte bygningers udvikling, giver registreringen et foruroligende billede. Især er det de mange uheldige løsninger i forhold til den bornholmske byggeskik, der springer i øjnene, f.eks. i brugen af tagmaterialer, facadebehandlinger og farveholdningen. Skal denne udvikling vendes, kræver det bedre information og mere præcise bestemmelser i de bevarende lokalplaner. På landet giver registreringen af og til et trist billede af husmandssteder og bøndergårde i forfald. En løsning af disse problemer bør tages op i Regionskommunen. Registreringerne af både bygninger og kulturmiljøer lægges på internet, hvor de kobles til digitale kort. De vil her kunne tjene som almindelig information for bl.a. grundejere og beboere. Men samtidig kan de blive et uvurderligt arbejdsredskab for bl.a. byggesagsbehandling og planlægning. Bygningsregistreringen giver dog kun et øjebliksbillede, fordi der løbende sker ændringer på husenes udseende. Regionskommunen bør derfor sørge for at ajourføre registranten løbende, f.eks. i forbindelse med byggesagsbehandlingen. Bygningsregistreringen viser, at der er behov for en generel opgradering af de bevarende lokalplaner, så bestemmelserne præciseres og gøres mere brugbare. Samtidig er der behov for en opstramning af administrationen i nogle byer, så administrationen bliver mere ensartet byerne imellem. Mange af kulturmiljøbeskrivelserne lægger stor vægt på kulturmiljøernes nuværende fremtræden i forhold til omgivelserne. For at kunne give uddybende svar på spørgsmålet, hvorfor miljøet ser ud, som det gør, bør beskrivelsen i nogle tilfælde udbygges med flere kulturhistoriske aspekter og oplysninger i form af kort, billeder og tekst. 00. Kun få fiskerbåde og tæt bevokset skrænt. Havn og bebyggelse plejes, men skal der ryddes bevoksning på skrænten? Også beskrivelsen af kulturmiljøerne må derfor ses som en løbende proces. Målet er at øge vores viden om de enkelte lokaliteter og de sammenhænge, de indgår i. Denne viden er en forudsætning for at kunne bevare og videreføre de kulturhistoriske værdier og for at kunne træffe kvalificerede beslutninger om nye aktiviteter og funktioner. Som nævnt vil kommunesammenlægningen i sig selv gøre det lettere for myndighederne at koordinere planlægningen på tværs af øen. Men planlægning i sig selv er ikke nok. Et vellykket bevaringsarbejde forudsætter et tæt samarbejde og højt informationsniveau mellem kommunen og interesserede borgergrupper, foreninger, beboere og lodsejere. Følgegruppen håber, at kulturmiljøatlasset og specielt internetversionen må give alle disse parter et fælles grundlag for et frugtbart samarbejde om sikring og pleje af Bornholms kulturværdier. Bornholms Historiske Samfund, Hammershus, Rønne. Bornholms natur, Bornholms velkomstcenter og Bornholms amt. Bruun, Daniel: Danmark Land og Folk, bd., Gyldendal. Byen, landet og havet, Bind, Bornholms Historiske Samfund. De Bornholmske landkirkers omgivelser, Bornholms Amtskommune. Denne Uges Bornholm, Ugerne, og -, Bornholms Tidende A/S 00. Egevang, Robert: Det gamle Rønne, Nationalmuseet, København. Egevang, Robert: Nexø - Historiske huse og byens borgere - Købstad i 0 år, Nexø Museum. Egevang, Robert og Larsen, Flemming: Svaneke - Guide til Byens Historie, Byforeningen Svanekes Venner. Egevang, Robert og Thoms, Johannes: Rønne Guide til Byens Historie, Rønne Byforening. Egevang, Robert og Thoms, Johannes: Rønne købstad i 0 år, Rønne Byforening, Rønne. Forsvarets Bygningstjeneste, Forsvaret i Byggeriet, Byggeriet i Forsvaret, København 00. Fortidsminder på Bornholm, Miljøministeriet, Skov- og Naturstyrelsen, Bornholms Amt, Teknisk Forvaltning. Hammeren og Hammershus, Skov- og Naturstyrelsen, Vandreture i Statsskovene nr. 0. Hammershus, Bornholms Historiske Samfund. Hammershus - Guide, Miljø- og Energiministeriet, Skov- og Naturstyrelsen. Hammershus i tekst og tegninger - en vandretur gennem borgruinen, Miljøministeriet, Skov- og Naturstyrelsen. Hansen, Edmund og Thoms, Johannes: Bornholm, Byer bombet - og genopbygget, Byforeningen for Rønne. Hansen, Finn: På tur i Bornholms natur, Temabøger. oplag ved Bornholms Velkomstcenter og Bornholms Amt. Hansen, Mona og Poulsen Valdemar: Geologi på Bornholm,. udg., København. Johannesen, Erik: Danmark Nu, Høst og Søn. Jørgensen, Jens Riis: Huse i Sandvig gennem 00 år, Bornholms Museum. Jørgensen, Jens Riis: Rådhusets bygmester, Rønne. Kibsgård, C. H. og Nørgård, P.: Bornholm - den grønne rejsefører,. Klindt-Jensen, Jørgen: Barokken i Rønne Fæstning, Rønne. Knudsen, Ann Vibeke: Bornholmernes mad - en kulturhistorisk kogebog, Bornholms Museum. Knudsen, Ann Vibeke: Bornholms Gamle Kirker, Bornholms Museum. Knudsen, Ann Vibeke: Bygningskultur omkring Østersøen, grænseregionalt samarbejde -. Knudsen, Ann Vibeke: Søholm, Bornholmsk keramik, Bornholms Museum. Knudsen, Ann Vibeke og Larsen, Niels-Holger: Erichsens Gård i Rønne, Bornholms Museum. Kofoed, Anker E.: Christiansøs historie, Christiansøs Museum. Kommuneatlas Rønne, Bevaringsværdier i byer og bygninger, Miljøministeriet Planstyrelsen/Rønne Kommune. Kulturhistoriske Interesseområder - Fredningsplanlægning, Bornholms Amtskommune, Teknisk Forvaltning. Landbrugsmuseet Melstedgård, Bornholms Museum. Larsen, Niels-Holger: Bornholmsk byggeskik på landet, Bornholms Museum. Larsen, Niels-Holger: Møllerne på Bornholm, Raadvad/Bornholm og Bornholms Museum. Larsen, Niels-Holger: Naturstensbygninger, Historie og vedligeholdelse, By og Land 00. Larsen, Niels-Holger: Silderøgerierne ved Hasle, Bornholms Museum. Larsen, Niels-Holger: Vor fæstning Rønne, artikel i Det offentlige bygger og vedligeholder, Kulturarvsstyrelsen 00. Lauridsen, Søren og Halberg, Kaj: Turen går til Bornholm og Ertholmene, Politikens Forlag 000. Nielsen, Finn Ole Sonne: Middelalderens Bornholm, Bornholms Amt, Teknisk Forvaltning (MB). Nielsen, Finn Ole Sonne: Sten- og jorddiger på Bornholm, Bornholms Amt, Teknisk Forvaltning. Nielsen, Niels: En by vokser til, Rønne. Nielsen, Richard og Sørensen, Thorvald (red): Bogen om Bornholm, Danskernes Forlag A/S. Malmros, Claus: Skovens udnyttelse på Bornholm i bronze- og jernalder, i Viggo Nielsen, Oltidsager i Danmark, 000. Nielsen, Viggo: Oldtidsagre i Danmark, Bornholm, Jysk Arkæologisk Selskab 000. Norn, Otto: Bornholms byer og fæstningen Christiansø,. udg., København. Pedersen, Lisbeth: Bornholm i oldtiden, Bornholms Tidende,. Pfeffer, Heidi: Hasle Klinker- og Charmottestensfabrik i 0 år,. Rosenquist, Ulla: Havnebyer og fiskerlejer, Bornholms turistråd, Bornholmernes Tryk. Ruge, Emil og Iver Madsen: Rønnebogen, Rønne. Skaarup, H. E.: Rønne, fæstningsby og forsvarsanlæg, Rønne Byforening. Skaarup, H. E.: Østre Landsdelskommando, Bornholms militære domiciler, Ringsted. Steenbergs Tegnestue ApS og Box Arkitekter: Boliger i Rønne, København. Trap, J. P.: Danmark, Bornholms Amt,.udg., Gads Forlag. Zartmann, M. K.: Rønne by og borgere, Rønne. Danmark, Topografisk kort :0.000, III-IV, Bornholm og Christiansø, Kort & Matrikelstyrelsen 000. Danmark :0.000, Geodætisk Institut 0. Danmark III NV::.000 Geodætisk Institut. Generalstabens Topografiske kort :0.000,. Generalstabens Topografiske kort :0.000,.

5 Bornholm 0 0//0 : Side Kolofon Tidligere udgivne atlas Signaturforklaring Titel Bornholm - atlas over byer, bygninger og miljøer Udgivet af Kulturarvsstyrelsen Kulturministeriet 00 Manuskript Projektansvarlig arkitektfirmaet Gert Bech-Nielsen Jørgen Butzbach, studielektor: Naturgrundlaget Peter Roland Larsen, journalist: Kulturlandskabet Susanne Andersen, Kulturarvsstyrelsen: Forhistorien Ann Vibeke Knudsen, museumsleder: Historiske hovedtræk, Gert Bech-Nielsen, restaureringsarkitekt m.a.a. og Niels-Holger Larsen, arkitekt m.a.a.: Arkitektoniske hovedtræk Anne-Grete Andersen, byplanlægger Gøsta Knudsen, arkitekt og Torben Holm, museumsinspektør, har udarbejdet forundersøgelsen samt registreringen af kulturmiljøerne. Dette materiale er bearbejdet til manuskript af Peter Roland Larsen, journalist Enkeltbygningsregistreringen: Byfornyelsesselskabet Danmark S.M.B.A. Foto og tegning Åge Lund Jensen arkitekt m.a.a., fotograf Anne-Grete Andersen, byplanlægger Gøsta Knudsen, arkitekt m.a.a. Niels-Holger Larsen, arkitekt m.a.a. Gert Bech-Nielsen, restaureringsarkitekt m.a.a. Jørgen Butzbach, studielektor Byfornyelsesselskabet Danmark Luftfotos side 0-: Winther Airphoto Historiske fotos og kort Arkiver og museer på Bornholm Redaktion Hannelene Toft Jensen, Kulturarvsstyrelsen Grafisk design og korttegning Etcetera Design Kort Udsnit af kort, hvortil Kort & Matrikelstyrelsen har ophavsret, er gengivet med tilladelse (G-) Repro og tryk F. Hendriksen's Eftf. Papir Multiart Silk/Arctic Volumen, svanemærket Oplag. oplag. 000 eksemplarer ISBN --0- Distribution Byggecentrum Boghandel, Lautrupvang B 0 Ballerup, Telefon Information om bygningsbevaring Se Kulturarvsstyrelsens hjemmeside Publikationen kan citeres med kildeangivelse Sjælland med omliggende øer Fladså Frederiksberg Fredensborg-Humlebæk 00 Frederikssund 00 Gladsaxe Helsingør 000 Holbæk Hvidovre 000 Hørsholm 000 København Byatlas København Amager København Bispebjerg København Brønshøj-Husum København Indre By/Christianshavn København Kongens Enghave København Nørrebro København Valby København Vanløse København Vesterbro København Østerbro Lyngby-Taarbæk 000 Nakskov Nykøbing Falster Nysted Næstved Ringsted 000 Præstø Roskilde Rødovre Rønne Skælskør Stevns 00 Suså Søllerød Vordingborg Fyn med omliggende øer Bogense Faaborg Langeland 00 Middelfart Nyborg Odense Jylland med omliggende øer Brande Christiansfeld Ebeltoft Esbjerg Fredericia Frederikshavn Grenaa Gråsten Haderslev Herning Horsens Kolding Lemvig Løgumkloster Mariager Nibe 00 Nordborg Randers 000 Ribe Ringkøbing Samsø Silkeborg 000 Sindal Skagen 000 Skanderborg Skive Struer Sønderborg Tønder Varde Vejle 000 Viborg Aabenraa Aalborg Århus Bevaringsværdige by- og kulturmiljøer Dominerende bygningsværk Bebyggelsesmønster Højdekurver Sigtelinier Udsigt Enkelttræ/Trærække Skov/Plantage/Krat Vej/Gade/Plads Græs/Grønning Jernbane Vand Bevaringsværdier - bygninger Fredet bygning Høj bevaringsværdi Middel bevaringsværdi Lav bevaringsværdi

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt Store forskelle på, hvor i landet besøget bliver fravalgt Antallet af danskere, der ikke har været til 3 år i træk, er vokset med 10 pct. fra 2003 til 2008. Og der er store forskelle på hvor i landet,

Læs mere

Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder

Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder.

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

Tilsyn med fortidsminder

Tilsyn med fortidsminder Tilsyn med fortidsminder Kulturarvsstyrelsen overtager tilsynet med fortidsminder Kulturarvsstyrelsen har det nationale ansvar for vores ca. 30.000 fortidsminder. nordjyllands historiske museet for thy

Læs mere

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE Vi har regnet på den nye af en for et gennemsnitligt parcel- eller rækkehus i de forskellige kommuner. Allerede i dag er der stor forskel på erne og dermed også stor

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Ledelse og medarbejdere

Ledelse og medarbejdere Seneste opdatering 26. 21. september februar 2013 2014 Seneste opdatering 26. september 2014 Ledelse og medarbejdere Hovedkontor Slotsmarken 11 2970 Hørsholm Tlf.: 7024 2900 E-mail: info@d-i.dk Navn Titel

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

Simrishamn. Sandvig Allinge. Christiansø. Hammershus. Sandkås Tejn Olsker. Vang. Rutsker. Hasle. Klemensker. Muleby Sorthat. Årsballe.

Simrishamn. Sandvig Allinge. Christiansø. Hammershus. Sandkås Tejn Olsker. Vang. Rutsker. Hasle. Klemensker. Muleby Sorthat. Årsballe. BAT - din bus på Bornholm Middelaldercenter SOMMER KØREPLAN 27. juni -9. august 2015 Planlæg din rejse på www.rejseplanen.dk Takster - øvrige køreplaner samt rejseregler - se www.bat.dk Rønne Ystad Køge

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne E-Sundhedsobservatoriet - Årskonference 2013 Poul Erik Kristensen, KL Overordnet plan for FMK implementering i kommuner Mobilisering Integrationsprojekt

Læs mere

Oline-Lokalebørs Statistikken

Oline-Lokalebørs Statistikken Oline-Lokalebørs Statistikken Nr. Juli. Kvartal 9 SÅ SKAL DU KUN SØGE ET STED Fortsat stigende ledighed Ledigheden for kontorlokaler stiger fortsat. Således er ledigheden på landsplan steget med, procentpoint

Læs mere

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 - I såvel kommunerne (KL) som regionerne (DR) er andelen og antallet af fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker

Læs mere

Bornholms Middelaldercenter

Bornholms Middelaldercenter 2014 Middelaldercenter - på oplevelse i historien Med udstilling & rundvisninger på Hammershus...visit our website! Højsæson Juli (og 1. uge i august) 30/6 9/8 10-17 10.30 11.30 Bueskydning 11.00 14.00

Læs mere

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der?

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Folkepensionsalderen er i dag 65 år. Derfor er det her valgt at tage udgangspunkt i de 65+årige som ældre, selvom folkepensionsalderen tidligere

Læs mere

Lok.nr. Navn Adresse V1 eller V2 Opgave År Ca. pris (uden N&M løn) 2014

Lok.nr. Navn Adresse V1 eller V2 Opgave År Ca. pris (uden N&M løn) 2014 Lok.nr. Navn Adresse V1 eller V2 Opgave År Ca. pris (uden N&M løn) 2014 407-00034 Børnehaven Søstjernen Ullasvej 5 V2 - børnehave - indeklima Videregående undersøgelse 40.000 405-00022 Poulsker smedie

Læs mere

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde.

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde. Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Skibhusvej 52B, 3. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: servicestyrelsen@servicestyrelsen.dk www.servicestyrelsen.dk Der kan frit citeres fra rapporten med

Læs mere

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 (2. samling) BUU Alm.del Bilag 6 Offentligt Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Inklusionsgraden for hele landet

Læs mere

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012 Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Region Hovedstaden Alle beløb ekskl. moms Kommune - Gruppe 1 Adm. Gebyr Ordning - Gruppe

Læs mere

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Situationen på det danske arbejdsmarked er generelt begyndt at lysne. Der er dog stor forskel på, hvor godt det går i de enkelte kommuner. Bedst går det

Læs mere

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet.

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet. Ældre Sagen september 213 Efterlønsmodtagere Antallet af efterlønsmodtagere falder Fra 27 til 212 er antallet af fuldtids-efterlønsmodtagere 1 faldet fra 138.11 til 13.272 personer svarende til et fald

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

KØREPLAN RUTE 1+ 4 2 3+5 6 9 10 7+8. BAT - din bus på Bornholm. Planlæg din rejse på www.rejseplanen.dk. 11. august 2014-26.

KØREPLAN RUTE 1+ 4 2 3+5 6 9 10 7+8. BAT - din bus på Bornholm. Planlæg din rejse på www.rejseplanen.dk. 11. august 2014-26. Ystad Køge Hasle Rønne Hammershus Muleby Sorthat Vang Bornholms Lufthavn Rutsker Nyker Knudsker Arnager Sandvig Allinge Olsker Sandkås Klemensker Årsballe Vestermarie Nylars Lobbæk Boderne V. Sømarken

Læs mere

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2013 Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2011 februar 2012 INDHOLD Indhold... 2 1. Indledning... 3 2. Metode og målgruppe til kvalitetssikringen...

Læs mere

Vejens Design. Henrik Skouboe Bystrup Arkitekter og Designere

Vejens Design. Henrik Skouboe Bystrup Arkitekter og Designere Vejens Design Henrik Skouboe Bystrup Arkitekter og Designere Skagen Forventet trafikvækst 2007-2022 Hirtshals Hjørring Hanstholm Basis vækst Høj vækst Meget høj vækst Frederikshavn (15-30%) (30-45%) (Over

Læs mere

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1 DELTAGERLISTE HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. 1. HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. GRUPPE A Aarøsund 2 stemme Stemmeberettiget Tildelt ekstra Antal v/fuldmagt Assens Bestyrelsesformand

Læs mere

PRISLISTE ONLINE PRODUKTER

PRISLISTE ONLINE PRODUKTER LISTE ONLINE PRODUKTER ONLINE start ONLINE basis ONLINE PROFIL 1 ONLINE PROFIL 2 ONLINE PROFIL 3 ONLINE PROFIL 5 Kort tekst på resultatside (uden billede, tekst og link) (uden billede, tekst og link) 2

Læs mere

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Regeringens ekspertudvalg for fattigdom har udarbejdet en dansk fattigdomsgrænse. På baggrund af den nye fattigdomsgrænse viser tal fra AE, at antallet

Læs mere

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 21. februar 2013 Michel Klos Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 Regeringen og Enhedslisten indgik i forbindelse med finansloven for 2013 en aftale om at etablere en ny særlig uddannelsesordning

Læs mere

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs sniveau Af Tine Høtbjerg Henriksen Profilmodellen 2010 er en fremskrivning af, hvordan en ungdomsårgang 1 forventes at uddanne sig i løbet

Læs mere

Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt

Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt SGHNAVN_uaar_p50 DRG SGH SGHNAVN 0312 1501 Gentofte Hospital 0312 2000 Hospitalerne i Nordsjælland 0312 3000 Sygehus Vestsjælland

Læs mere

Stadig flere elever går på privatskole

Stadig flere elever går på privatskole Procent Stadig flere elever går på privatskole Et ud af seks børn eller 16,5 pct., der netop har startet det nye skoleår, går på privatskole. Det er en stigning på 36,4 pct. siden 2. Tendensen er landsdækkende.

Læs mere

Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet

Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet Adgang til Miljøstyrelsens Affaldsdatasystem via www.virk.dk kræver følgende: Digital medarbejdersignatur, som fås fra kommunens lokale virk-administrator

Læs mere

Folkeskolelærernes undervisningstid

Folkeskolelærernes undervisningstid Folkeskolelærernes undervisningstid, 2013/14 - Folkelærernes gennemsnitlige undervisningsandel er i skoleåret 2013/14 36,2 procent (brutto) og 41,9 procent netto for kommuner på 2005-arbejdstidsaftalen.

Læs mere

Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri

Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri DI Den 8. juni 2009 jual Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri i 2009 1. Sammenfatning Følgende analyse belyser forskellene i byggesagsgebyrerne kommunerne imellem. Dette gøres ved, at opstille

Læs mere

DAMUSA Sammenfatningsrapport 1. Vælg en af nedenstående muligheder: "Jeg er..." Svarprocent: 100% (N=1448)

DAMUSA Sammenfatningsrapport 1. Vælg en af nedenstående muligheder: Jeg er... Svarprocent: 100% (N=1448) 1. Vælg en af nedenstående muligheder: "Jeg er..." Svarprocent: 100% (N=1448) Spørgsmålstype: Vælg en Nuværende elev 244 17% Tidligere elev 69 5% Kommende elev (står på venteliste) 43 3% Underviser 67

Læs mere

Matas-butik Adresse Postnr. By Dato Tidspunkt

Matas-butik Adresse Postnr. By Dato Tidspunkt Matas Trianglen Østerbrogade 72 2100 København Ø 10.08 12.00-16.00 Matas Østerbrogade 142 2100 København Ø 18.08 12.00-16.00 Matas Østerbrogade 104 2100 København Ø 25.08 12.00-16.00 Matas Østerbro Centret

Læs mere

Det tredje spor. Nørre Aaby og Middelfart

Det tredje spor. Nørre Aaby og Middelfart Det tredje spor Nørre Aaby og Middelfart LILLE- BÆLT 1 Jyllandsvej AULBY MIDDELFART Bogensevej Bogensevej Staurbyvej 2 Langagervej Hovedvejen 3 Aulbyvej Aulbyvej sti Højagervej Timsgyden Hedegårdsvej Langgyden

Læs mere

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danmarks Statistik har offentliggjort en ny opgørelse af formuerne blandt danske familier. Det er første gang, at Danmarks Statistik offentliggør formuestatistik,

Læs mere

Der er liv i interessen for kulturarven på Bornholm

Der er liv i interessen for kulturarven på Bornholm Der er liv i interessen for kulturarven på Bornholm Museer, arkiver, byforeninger og private formidler i stigende grad kulturhistorien på Internettet. Det sker via hjemmesider, og de sociale medier, især

Læs mere

Digitalt Atlas over Kulturmiljøer. Lektor Per Grau Møller Kartografisk Dokumentationscenter

Digitalt Atlas over Kulturmiljøer. Lektor Per Grau Møller Kartografisk Dokumentationscenter Digitalt Atlas over Kulturmiljøer Lektor Per Grau Møller Kartografisk Dokumentationscenter Disposition vad er baggrunden og målet? vordan når vi målet? Kulturmiljøbegrebet kort fortalt Kilder til at fange

Læs mere

Bornholm2011 Feriekatalog

Bornholm2011 Feriekatalog Bornholm2011 Feriekatalog www.bbhotels.dk - ligger på torvet midt i Rønne by: tæt på mange af byens spisesteder og butikker. lige ved taxa og busforbindelser til hele Bornholm. tæt ved havn og færge. i

Læs mere

Beretning TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER

Beretning TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER Beretning om TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER Afgivet af Civilstyrelsen i april - 1 - Reglerne Som led i implementeringen af reformen vedrørende blandt andet fri proces og retshjælp, der er vedtaget

Læs mere

Folk i job flytter til storbyområderne

Folk i job flytter til storbyområderne Folk i job flytter til storbyområderne I perioden 009 til 011 er 36.000 personer flyttet fra en kommune til en anden i Danmark. Der er dog stor forskel på arbejdsmarkedstilknytningen blandt folk, som flytter

Læs mere

BAGGRUND: Ajourført efterår 2011 / Lene Mogensen, Certificeret legepladsinspektør, Teknik & Miljø, Naturgruppen

BAGGRUND: Ajourført efterår 2011 / Lene Mogensen, Certificeret legepladsinspektør, Teknik & Miljø, Naturgruppen Offentlige legepladser - 2011 BAGGRUND: Ved kommunesammenlægningen i 2003 overtog virksomheden Faste Anlæg ansvar, tilsyn, drift og vedligeholdelse af alle øens offentlige legepladser. Udgangspunktet var

Læs mere

AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre

AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre Regioner Geografiske dækningsområder for VEU-centre Kommuner AMU-udbydere fra januar 2010 og VUC ere Region Nordjylland Dækningsområde

Læs mere

Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven

Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven www.børnogseksualitet.dk Bilag 1. Antal børnehaver i kommunerne I kolonne 1 er angivet alle de 98 kommuner i Danmark. I kolonne 2 er opgjort antal børnehaver i

Læs mere

Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse:

Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse: Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse: Hovedstaden-Sjælland Albertslund Allerød Ballerup Bornholm Brøndby Egedal Faxe Fredensborg Frederiksberg Frederikssund Furesø Gentofte Gladsaxe Glostrup

Læs mere

Det tager ca. 5 minutter at udfylde spørgeskemaet, som er ganske kort.

Det tager ca. 5 minutter at udfylde spørgeskemaet, som er ganske kort. Om undersøgelsen BDO Kommunernes Revision og Dansk Facilities Management netværk gennemfører i samarbejde en kortlægning af organiseringen af ejendomsdriften i landets kommuner. Kortlægningen gennemføres

Læs mere

Q1 Dit barns alder. Besvaret: 216 Sprunget over: 0 0% 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29

Q1 Dit barns alder. Besvaret: 216 Sprunget over: 0 0% 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29 Q1 Dit barns alder Besvaret: 216 Sprunget over: 0 10 8 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29 11,11% 24 12,04%

Læs mere

Velkommen til vores cykelø. Guide 21 cykelruter 3 mountainbike ruter 1 børnerute - Alle med kort

Velkommen til vores cykelø. Guide 21 cykelruter 3 mountainbike ruter 1 børnerute - Alle med kort DK Velkommen til vores cykelø Guide 21 cykelruter 3 mountainbike ruter 1 børnerute - Alle med kort k Sandvig Allinge k Vang RINGEBAKKE FINNEDALEN Kampeløkke Olsker Sandkås Tejn TEJN Teglkås Helligpeder

Læs mere

TV 2 REGIONALT REGIONALT

TV 2 REGIONALT REGIONALT REGIONALT PRISER 25 REGIONERNE 26 TILLÆG 35 RABAT 36 GARANTIER 37 PROVISION/GODTGØRELSE 38 BESTILLING AF REKLAMETID 39 BETALINGSBETINGELSER 40 JURIDISK RÅDGIVNING 83 GENERELLE BETINGELSER 84 24 1 PRISER

Læs mere

De store kommuner taber på jobcentrene

De store kommuner taber på jobcentrene - mela - 08.12.2008 Kontakt: Mette Langager - mela@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 De store kommuner taber på jobcentrene Allerede til sommer overtager kommunerne ansvaret for de statslige dele af jobcentrene.

Læs mere

2004/2005 Listen Ballevej 2B 8600 Silkeborg Telefon 8680 2175 Fax 8680 5513 E-post: revisorgruppen@revisorgruppen.dk Hjemmeside: www.revisorgruppen.dk Andersen Hübertz Kirkhoff, statsautoriseret

Læs mere

Boliger, der ønskes energimærkning til.

Boliger, der ønskes energimærkning til. Spørgsmål 1: Adresseliste Der efterspørges en adresseliste over boliger der ønskes energimærket. Bemærk bilag 2 til udbudsmaterialet. Svar: Boliger, der ønskes energimærkning til. 1 Mulebyvej 8 Muleby

Læs mere

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR Transportudvalget 2011-12 L 78 Bilag 5 Offentligt Bevarlandtaxaernes landsdækkende undersøgelse af land- og bytaxier i Danmark NY UNDERSØGELSE OM UDKANTSDANMARK: HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM

Læs mere

Hovedbestyrelsens forslag til strukturændringer til behandling på landsforeningens generalforsamling 4. november 2006

Hovedbestyrelsens forslag til strukturændringer til behandling på landsforeningens generalforsamling 4. november 2006 Hovedbestyrelsens forslag til strukturændringer til behandling på landsforeningens generalforsamling 4. november 2006 Denne side indeholder koncentrater af de forslagstekster, der jf. vedtægterne skal

Læs mere

Data og kommentarer vedrørende kvantitativ beskrivelse af pædagogers ansættelse i deltids- eller heltidsstillinger

Data og kommentarer vedrørende kvantitativ beskrivelse af pædagogers ansættelse i deltids- eller heltidsstillinger Data og kommentarer vedrørende kvantitativ beskrivelse af pædagogers ansættelse i deltids- eller heltidsstillinger I forbindelse med fase 1 i projektet Deltidsstillinger til fuldtidsstillinger for pædagoger

Læs mere

Middellevetid i kommuner og bydele

Middellevetid i kommuner og bydele i kommuner og bydele Betydningen af rygning og alkohol Mette Bjerrum Koch Michael Davidsen Knud Juel Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet, Januar 2014 UDARBEJDET FOR SUNDHEDSSTYRELSEN

Læs mere

VOKSNE AMBULANTE PATIENTER

VOKSNE AMBULANTE PATIENTER VOKSNE AMBULANTE PATIENTER REGION HOVEDSTADEN (VOKSNE AMBULANTE PATIENTER) PC Amager Distriktspsykiatrisk team 1 31 63 Distriktspsykiatrisk team 2 29 54 Distriktspsykiatrisk team 3 23 41 Gerontopsykiatrisk

Læs mere

Forslag. Kommuneplantillæg nr. 18 BORNHOLMS. Temarevision af kommuneplan 2009 vedrørende. og afsnit 4.1 - Boliger. November 2013

Forslag. Kommuneplantillæg nr. 18 BORNHOLMS. Temarevision af kommuneplan 2009 vedrørende. og afsnit 4.1 - Boliger. November 2013 BORNHOLMS R E G I O N S K O M M U N E Forslag Kommuneplantillæg nr. 18 Temarevision af kommuneplan 2009 vedrørende afsnit 2.2 - Bymønster og byudvikling og afsnit 4.1 - Boliger November 2013 1 Teknik &

Læs mere

Der er for PensionDanmarks medlemmer som for befolkningen i øvrigt store forskelle mellem kommunerne i antallet af tilkendte førtidspensioner.

Der er for PensionDanmarks medlemmer som for befolkningen i øvrigt store forskelle mellem kommunerne i antallet af tilkendte førtidspensioner. Nr. 4 / Februar 2012 Der er væsentlige forskelle på kommunernes rammebetingelser og befolkningssammensætning. Men ingen af disse faktorer kan forklare de store kommunale forskelle i antallet af førtidspensioner.

Læs mere

Ekstra nyt fra Kalundborg Turistforening Februar 2015. Ø-hop Bornholm. Medlemstur fra torsdag den 27.8. til søndag den 30.8. 2015

Ekstra nyt fra Kalundborg Turistforening Februar 2015. Ø-hop Bornholm. Medlemstur fra torsdag den 27.8. til søndag den 30.8. 2015 Ekstra nyt fra Kalundborg Turistforening Februar 2015 Ø-hop Bornholm Medlemstur fra torsdag den 27.8. til søndag den 30.8. 2015 Kære medlemmer Som bestyrelsen allerede meldte ud i vores decembernyhedsbrev,

Læs mere

Ulighedens Danmarkskort 2013 Store variationer i danske børns trivsel

Ulighedens Danmarkskort 2013 Store variationer i danske børns trivsel Ulighedens Danmarkskort 2013 Store variationer i danske børns trivsel Børn, der lever med store sociale og økonomiske udfordringer i deres tidlige år, oplever ofte, at problemerne følger dem ind i ungdoms-

Læs mere

BibZoom.dk. Support Supporthenvendelser Supporthenvendelser, emne Facebook-fans Sidevisninger på supportwebsite

BibZoom.dk. Support Supporthenvendelser Supporthenvendelser, emne Facebook-fans Sidevisninger på supportwebsite BibZoom.dk BIBZOOM.DK MÅNEDSSTATISTIK TIL BIBLIOTEKER - AUGUST 211 BIBZOOM.DK STATSBIBLIOTEKET VICTOR ALBECKS VEJ 1 8 AARHUS C Brug af websitet BibZoom.dk Besøg på BibZoom.dk Brugere Tidsforbrug pr. besøg

Læs mere

FORÅRSTUR TIL BORNHOLM, 6 DAGE 25. 30. MAJ

FORÅRSTUR TIL BORNHOLM, 6 DAGE 25. 30. MAJ Østerlars Rundkirke FORÅRSTUR TIL BORNHOLM, 6 DAGE 25. 30. MAJ 2015 "Østersøens Perle" er Bornholm ofte blevet kaldt, og Bornholm har som ferieø da også rigtig meget at byde på. Fra granitfjeldene på Hammerknuden

Læs mere

Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge

Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge For at styrke en forebyggende indsats i forhold til udsatte børn og unge, er der i perioden 2010-12 afsat 33 mio. kr. (11 mio. kr. pr. år) hertil jf.

Læs mere

Undersøgelse af udvalgte boligscenarier på Bornholm

Undersøgelse af udvalgte boligscenarier på Bornholm BORNHOLMS R E G I O N S K O M M U N E Undersøgelse af udvalgte boligscenarier på Bornholm Teknik & Miljø, april 2013 Titel: Journalnummer: Tekst og fotos: Produktion: Undersøgelse af udvalgte boligscenarier

Læs mere

Notat. Muligheder og konsekvenser ved ændring af skat, grundskyld og dækningsafgift

Notat. Muligheder og konsekvenser ved ændring af skat, grundskyld og dækningsafgift Notat Center for Økonomi og Ejendomme Økonomi og Planlægning Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. 49282318 Mob. 25312318 tlj11@helsingor.dk Dato 11.08.2015 Sagsbeh. Thomas Ljungberg Jørgensen Muligheder og

Læs mere

Oversigt over udpegede advokater i sager om magtanvendelse efter servicelovens 127 og 129

Oversigt over udpegede advokater i sager om magtanvendelse efter servicelovens 127 og 129 1 Oversigt over udpegede advokater i sager om magtanvendelse efter servicelovens 127 og 129 Advokater udpeget af MIDTJYLLAND: Advokat Dorte Guldbrøn Advokatfirmaet Guldbrøn Toldboden 3, 1. sal th., D 8800

Læs mere

Notat. Behov for oprydning i affaldsgebyr-junglen

Notat. Behov for oprydning i affaldsgebyr-junglen Notat Behov for oprydning i affaldsgebyr-junglen Virksomheder skal betale et affaldsgebyr til dækning af de kommunale administrative udgifter i forbindelse med håndtering af erhvervsaffald. De beløb, virksomheder

Læs mere

Godthåbsvej 40 3751 Østermarie. Børge Hansen Brandsgårdsvejen 13 3730 Nexø. Hasle Auto Vakant. Elevrepræsentant, Campus Bornholm

Godthåbsvej 40 3751 Østermarie. Børge Hansen Brandsgårdsvejen 13 3730 Nexø. Hasle Auto Vakant. Elevrepræsentant, Campus Bornholm Jørn Erik Marker Godthåbsvej 40 3751 Østermarie Børge Hansen Brandsgårdsvejen 13 Nicolai Jørly Hasle Auto Vakant Bil, Fly og andre Transportmidler 5647 0541 erikmarker@mail.dk 5649 3809 / 3032 8809 kofoedsminde@mail.dk

Læs mere

Patienters oplevelser på landets sygehuse

Patienters oplevelser på landets sygehuse Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Patienters oplevelser på landets sygehuse Spørgeskemaundersøgelse blandt 26.045 indlagte patienter 2006 tabelsamling Enheden for Brugerundersøgelser

Læs mere

ALM. BRAND BANK - GUIDE TIL DIN NETBANK

ALM. BRAND BANK - GUIDE TIL DIN NETBANK ALM. BRAND BANK - GUIDE TIL DIN NETBANK WWW.ALMBRAND.DK ALM.SUND FORNUFT ALM. BRAND ALM. BRAND NETBANK SÅDAN STARTER DU NETBANKEN Gå ind på hjemmesiden www.almbrand.dk Vælg Netbanken under Genveje nederst

Læs mere

DANSK ARKITEKTURHISTORIE

DANSK ARKITEKTURHISTORIE STUDIER I DANSK ARKITEKTURHISTORIE 9. februar - 30. april, 2015 Opgavens formål er at uddybe den enkeltes viden om dansk arkitekturhistorie. Den studerende forventes herigennem, at kunne placere en vilkårligt

Læs mere

Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Bilag 178 Offentligt

Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Bilag 178 Offentligt Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Bilag 178 Offentligt Kilde (Alle) Sum af Elevuger ÅR INST_NR inst_navn opr_navn 2000 2001 2002 2003 2004 2005 621.407 AMU SYD AMU-Trekant JUR 24.003 26.139 25.392 22.492

Læs mere

BEFOLKNING OG VALG STATISTISKE EFTERRETNINGER. 2007:17 27. november 2007. Folketingsvalget den 13. november 2007

BEFOLKNING OG VALG STATISTISKE EFTERRETNINGER. 2007:17 27. november 2007. Folketingsvalget den 13. november 2007 STATISTISKE EFTERRETNINGER BEFOLKNING OG VALG 2007:17 27. november 2007 Folketingsvalget den 13. november 2007 Ved kongeligt åbent brev af 24. oktober 2007 blev det bestemt, at der tirsdag den 13. november

Læs mere

Niv. 2 og 3 skemaer. Fordeling af sager på organisationer

Niv. 2 og 3 skemaer. Fordeling af sager på organisationer Niv. 2 og 3 skemaer Fordeling af sager på organisationer juni 2004 bcr 1 Forkortelse Organisationer Antal BF Bibliotekar Forbundet 8 Blik- Rør Blik- og Rørarbejderforbundet 15 BUPL BUPL 71 DE Dansk Elforbund

Læs mere

BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE

BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE Befolkningsprognose 2013-2025? Kommunalbestyrelsen 29. august 2013 Side 2 af 47 Forord En befolkningsprognose er et kvalificeret gæt på den fremtidige befolkningsudvikling i kommunen.

Læs mere

MÅNEDSSTATISTIK TIL BIBLIOTEKER OKTOBER 2014

MÅNEDSSTATISTIK TIL BIBLIOTEKER OKTOBER 2014 MÅNEDSSTATISTIK TIL BIBLIOTEKER OKTOBER 2014 NATIONALE TAL MÅNED BESØG PÅ WEB APP DOWNLOADS DOWNLOADS WEB + PC / MAC WEB + PC / MAC BIBZOOM RADIO LYTNINGER * BIBZOOM RADIO BRUGERE * PODCASTS WEB + PC /

Læs mere

Appendiks. Kompetenceudviklingsprogrammet 2002-2004

Appendiks. Kompetenceudviklingsprogrammet 2002-2004 Appendiks Kompetenceudviklingsprogrammet 2002-2004 Appendiks Kompetenceudviklingsprogrammet 2002-2004 2005 Indhold Appendiks 2005 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester Kopi Eftertryk med kildeangivelse

Læs mere

Forebyggelse som en del af pensionsordningen. Servicebranchens Arbejdsgiverforening, den 23. april 2012

Forebyggelse som en del af pensionsordningen. Servicebranchens Arbejdsgiverforening, den 23. april 2012 Forebyggelse som en del af pensionsordningen Servicebranchens Arbejdsgiverforening, den 23. april 2012 Hvorfor er der brug for forebyggelse i pensionsordningen? 2 Hvorfor er PensionDanmark gået ind i forebyggelse?

Læs mere

Bente Kofoed / Horst Leider Thomas Nielsen Inviteres med til 2. og 4. kvartals møder

Bente Kofoed / Horst Leider Thomas Nielsen Inviteres med til 2. og 4. kvartals møder Jørn Erik Marker Godthåbsvej 40 3751 Østermarie Børge Hansen Brandsgårdsvejen 13 Værkstedschef Torben Jensen Titan Lastvogne A/S Industrivej 14 Jim Maar Midtbornholms Auto A/S Ian Ellebye Carsten Wandt

Læs mere

Ulighedens Danmarkskort 2013 Danske børns opvækstvilkår

Ulighedens Danmarkskort 2013 Danske børns opvækstvilkår Ulighedens Danmarkskort 2013 Danske børns opvækstvilkår Rundt omkring i de danske kommuner vokser børn op under ganske forskellige vilkår. Vi tegner i denne analyse et Danmarkskort over børnenes opvækstvilkår

Læs mere

B A D E R U M S T I L B E H Ø R [ # LOGIC ]

B A D E R U M S T I L B E H Ø R [ # LOGIC ] B A D E R U M S T I L B E H Ø R [ # LOGIC ] # LOGIC 80 mm 400 mm 200 mm Baderumstilbehør i al sin enkelthed # LOGIC er en baderumstilbehørs-serie i et tidløst design. Den grundlæggende tanke bag denne

Læs mere

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Få inspiration til de udfordringer, du står overfor lige nu: Læs om de 16 inspirerende projekter i vores publikationer Kom

Læs mere

SEJLER GUIDE BORNHOLM

SEJLER GUIDE BORNHOLM SEJLERGUIDE BORNHOLM VELKOMMEN TIL BORNHOLM Med Bornholm i sigte, kan du fornemme en særlig brise, der kommer inde fra klippeøen. Det er historiens vingesus, og når du sejler mod Bornholm, er det de samme

Læs mere

Hvem går på efterløn som 60 eller 61-årige?

Hvem går på efterløn som 60 eller 61-årige? Efterløn Hvem går på efterløn som 60 eller 61-årige? Analysen viser, at det især er blandt ufaglærte og kvinder at en stor andel går på efterløn som 60 eller 61-årig. Derudover viser analysen, at der er

Læs mere

- Sundhedsvæsenets rolle og betydningen for tilknytning til arbejdsmarkedet

- Sundhedsvæsenets rolle og betydningen for tilknytning til arbejdsmarkedet Er sygdomsbehandlingen tilstrækkelig målrettet? Sundhedssystemets rolle - Sundhedsvæsenets rolle og betydningen for tilknytning til arbejdsmarkedet Oplæg for Arbejdsmarkedskommissionen den 10. juni 2008

Læs mere

Deltagerliste på Hotel Nyborg Strand den 10. april 2008

Deltagerliste på Hotel Nyborg Strand den 10. april 2008 Deltagerliste på Hotel Nyborg Strand den 10. april 2008 Kl. 13.15-14.00: Workshop A: BAT Annette Bruun Hansen Guldborgsund Kommune Annie Lillie Esbjerg Kommune Bettina Lerche Billund Kommune Else Libach

Læs mere

Bornholmsk Turistleksikon

Bornholmsk Turistleksikon Bornholmsk Turistleksikon Redaktion Søren R. Wolff (idé, tekst, research og redigering) Hans Krähmer (tysk oversættelse) Svend Torben Jensen (tekst og research) Wolff Kommunikation, Bodernevej 13, 3720

Læs mere

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført for 16.000 kr. Nuværende bygninger opført i 1929 for

Læs mere

BORNHOLM. Camping. ferie 2015. Hytter Autocamper Check. Campingvogne. Telte udlejes. Det lille Rejsebureau A/S

BORNHOLM. Camping. ferie 2015. Hytter Autocamper Check. Campingvogne. Telte udlejes. Det lille Rejsebureau A/S BORNHOLM Camping ferie 2015 Hytter Autocamper Check Campingvogne Telte udlejes Det lille Rejsebureau A/S Autocamper check Brug vor populære autocampercheck I kan overnatte på 5 af Bornholms hyggeligste

Læs mere

- 3 JUNI 2015. Ansøgning om støtte til kulturelle formål og fra Lokalpuljen. www.dansk-svenskfond.dk

- 3 JUNI 2015. Ansøgning om støtte til kulturelle formål og fra Lokalpuljen. www.dansk-svenskfond.dk Bornholms Regionskommune Ullasvej 17, 2. sal 3700 Rønne skf@brk.dk Sendes til kommunen Skole, Kultur og Fritid Ullasvej 17, 2. sal 3700 Rønne Forbeholdt kommunen Modtaget dato Bornholm* Regionskommune

Læs mere

LØNTABEL Gældende fra 1. august 2013 til 31. marts 2014

LØNTABEL Gældende fra 1. august 2013 til 31. marts 2014 opdateret d. 9. august 0 LØNTABEL Gældende fra. august 0 til. marts 04 Denne løntabel indeholder alene de overenskomstbestemte løndele samt pension. Lokalt aftalte løndele aftales på den enkelte skole

Læs mere

Fusioner mellem ungdomsuddannelsesinstitutioner 1999-2013

Fusioner mellem ungdomsuddannelsesinstitutioner 1999-2013 Fusioner mellem ungdomsuddannelsesinstitutioner 1999-2013 Tabellen viser, hvilke fusioner ungdomsuddannelsesinstitutionerne har foretaget fra 1999-2013. Tabellen er ordnet alfabetisk efter den bestående

Læs mere

Besøg Bornholm, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder

Besøg Bornholm, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Besøg Bornholm, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Få inspiration til de udfordringer, du står overfor lige nu: Læs om de 16 inspirerende projekter i vores publikationer Kom

Læs mere

Ulige levevilkår i de danske kommuner

Ulige levevilkår i de danske kommuner Ulige levevilkår i de danske kommuner Sammenvejer man en bred vifte af indikatorer for, hvor det er bedst at bo i Danmark, ligger Allerød kommune som den kommune, der samlet set er mest attraktiv at bo

Læs mere