Der var engang. Gamle billeder. fra. Jejsing

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Der var engang. Gamle billeder. fra. Jejsing"

Transkript

1 Der var engang Gamle billeder fra Jejsing

2 Der var engang Privattryk 2001 Redaktion/Layout: Ellen Jepsen, Chr. Kier Kort over Jejsing fra 1880 Skitse over Jejsing efter nogenlunde hukommelse af Ebbe Vestergaard, Solvang Lüdersholmvej 1 Fotos: samlet af Jejsing borgere. Folketælling 1845: samlet af Jens N. Nielsen

3

4

5 Det gamle Jejsing, Flensborg Landevej, Kærvej og Højgade Nystad, Jejsing-Hostrup banegaard, kro og mejeri

6 Jejsing en landsby i Hostrup sogn. I sognet er der 4 landsbyer. Hostrup, hvor kirken ligger og hvorfra sognet har fået navn og siges at have været en udflytterby fra Jejsing. Jejsing, som er det ældste bosted, da alle bynavne der ender på ing stammer fra folkevandringstiden 6 7. århundrede. Solderup mod øst og Rørkær, der ligger i den vestlige del af sognet, kun 3 km. øst for Tønder. Gårdene i sognet Gårdene i Jejsing har været fæstegårde 3 forskellige steder. Nogle af gårdene hørte under Tønderhus, som blev nedrevet i begyndelse af 1700-tallet. Et par gårde hørte under Kogsbøl, som har ligget syd for Visby, men som i dag kun er et voldanlæg, og så var det dem der hørte under Solvig; her har de fleste gårde i sognet hørt under. I 1693 blev Solvig solgt til bønderne, som var fæstebønder under gården; man kaldte sig Solvigtjenere. Solvig og stamparcellerne blev nogle år senere solgt af fæstebønderne til kronen, som lod gården overgå til arvelig forpagtning til Georg Outzen-slægten købte Grev Schack fra Schackenborg gården. Efter at bønderne havde købt Solvig, blev de frie bønder, de skulle ikke gå til hove mere, de kunne få tid til at passe deres eget. Gårdene var drevet i fællesdrift. Men i begyndelse af 1700-tallet begyndte man at udskifte jorden fra fællesdriften. Bønderne ville ikke flytte ud af landsbyen, her var det trygt at bo, derfor foretog man den såkaldte stjerneudskiftning. Jorden blev delt efter bonitet; alle fik del i den gode jord, et stykke eng og så den jord, der var mindre god. Det var meget upraktisk, da jorden kom til at ligge langt fra ejendommen. Først i 1964 kom der efter at Nikolaj Michelsens gård var brændt en jordfordeling i gang. De fleste gamle huse og gårde i sognet er fra og 1800-tallet. Den eneste ejendom, som vi ved er fra 1600 tallet, er den ejendom, Peter Maler har boet. I dag bebos den af Volker Kracht. I midten af 1600-tallet lå egnen næsten øde hen efter svenskekrigenene og efter polske lejetropper, der kom herop i Med lejetropperne kom pesten, hvoraf mange mennesker døde. Huse og gårde stod tomme og nogle sogne lå øde hen. Nye huse og gårde blev bygget op igen efter krigene og pesten. Hvor de fleste stuehuse tidligere kun havde været et langt rum med et ildsted på gulvet, indrettede man nu stuehusene med skillevægge, loft og åbne ildsted med en skorsten. I 1770 var der 23 kåd og 9 gårde i Jejsing. En kåd var som oftest et hus med en lille stald og med et lille jordtilligende, så man kunne holde en ko, og derved fik man mælk, hvilket har betydet meget i den daglige husholdning, der ofte bød på vælling og grød. Det har været mange knapmagere i sognet og der blev tjent gode penge derved. Vævere har der også været en del af, og så var der de koner og piger, der sad og kniplede dagen lang med en ringe fortjeneste, mens mændene har været daglejere rundt på gårdene, hvor de om vinteren har stået med en plejl og tærsket korn i loen. Den gamle bydel. I det gamle Jejsing lå de gamle gårde. Nogle gårde er brændt og andre er flyttet uden for byen. For andres vedkommende er jorden solgt fra, stald og lade er brudt ned og stuehuset er til beboelse. Omkring århundredskiftet og op til første verdenskrig havde landbruget gode økonomiske kår. I gårdenes stalde stod der stude, der blev solgt om foråret eller sat

7 gode økonomiske kår. I gårdenes stalde stod der stude, der blev solgt om foråret eller sat på græs ude i marsken. Der var ikke de mange køer, man havde dengang, vel stykker. I hestestalden stod der 4-8 heste, alt efter hvor stor gården var. Svinebestanden var ikke stor, der var gerne kun et svin, der blev slagtet til jul og et til foråret. Inden den store afvanding sidst i tyverne havde hver gård i Jejsing et engareal nedenfor Jejsing bjerg. Engene gav rigeligt med hø, som var et godt vinterfoder, hvis man fik det godt bjerget. Efter høslettet kom ungkreaturerene på græs dernede. På gårdene var der et folkehold, ofte piger og karle, der kom fra Vestjylland. Man kaldte dem Jyllænder. De fik mere i løn hernede end hjemme i Vestjylland. Der er i dag i sognet efterkommere efter en del af disse tjenestefolk, der blev hernede. I 1803 blev en smedie bygget på Byssens jord. Det var ofte bønderne, der lod en smedje bygge og ansatte en smed. Over for smedjen ligger den gamle kro, opført 1833 efter en brand. I kroen var der en lille høkerbutik. På Klystervej ligger det gamle bagehus, hvor der blev bagt brød til omkr På de større gårde havde man selv en bageovn åbnede Ane og Carl Tranekjer en bagerforretning ved siden af smedjen på Kærvej. På Ebbedamsvej, hvor der før har været en dam, derfor navnet, boede købmand Johan Lorenzen, der var kommet fra Søndernæs i 1903 og Chr, Christensen, der havde nedsat sig som skomager i Bygmester Fries byggede selv et hus på Kærvej (1898). På Vestervang boede snedker Brodersen og Chr. Madsen, der var Foemand (vognmand), som kørte gods fra stationen. På Rørkærvej boede hestehandler Markussen, Markus Lorenzens morfar. Byens brevbærer, der gik til fods og bragte den sparsomme post ud, boede på Søndergade, nu Højgade. Endnu havde kun få telefon. Der var nedsat to nattevægtere, som skulle skiftes til om natten at gå rundt i byen og se efter om det brændte nogle steder. De fleste huse i byen havde nemlig stråtag og som belysning var der alle steder petroleumslamper, som oftest var årsag til brandene. En markmand var der også i landsbyen; han skulle, når kreaturerne var på græs, sørge for, at de holdt sig inde hvor de skulle være. Der var mange små kønne stråtækte huse i byen. En del af dem havde lidt jord og plads til 2-4 køer i en stald. Derover var der rundt omkring i Jejsing de mange stier, som har været meget brugt før i tiden, da man gik til fods. Af de gamle veje var kun Højgade og Rørkærvej, der havde navn; de hed tidligere Søndergade og Nørregade, og sammen med Kærvej, Vestervang, Klystervej og Ebbedamsvej udgjorde de det gamle vejnet i landsbyen. Dette var det gamle Jejsing op til 1. verdenskrig, i folkemunde kaldet æ gammel gaf. Mellemkrigsårene I 1923 blev der oprettet en tysksproget kommuneskole på Kærvej. I 1936 da Mie og Markus Lorenzen blev gift, blev Markus butik flyttet fra Ebbedamsvej om på Kærvej 18. Et vandværk blev bygget 1937; samme år købte sognerådet Ernst Kiers brandtomt, og her blev der bygget en forskole til de tre første klasser, som efter 1920 havde holdt skole i forsamlingshusets lille sal. De store elever blev ved med at gå i den gamle skole, indtil den nye skole blev bygget i En telefoncentral blev indlagt ved Thomsens i Møllevænget 1920, som blev passet af datteren Grethe, indtil den blev nedlagt i 1934, fordi der kom automattelefoner på egnen. Jejsing Øst for Tønder ligger landsbyen Jejsing, som gennem tiderne har været et bondesamfund. Det var først efter at jernbanen Tønder Tinglev blev anlagt 1867, at der kom nye tider til det lille samfund. En hel ny bydel blev anlagt omkring Hostrup Jejsing jernbanen; den blev kaldt æ Nystaj.

8 Når man kommer fra Flensborg Landevej og drejer til venstre ved vejskiltet, hvor der står Jejsing, kommer man ind på Kærvej - Hovedgaden - som snor sig gennem vor lille by helt ned til Hostrupvej. Kærvej På Kærvej 1 har Michelsens gamle slægtsgård ligget. Den var bygget Her på stedet har Michelsenslægten boet siden Gården brændte 4. september 1963 efter et tordenvejr, som gik hen over egnen. Gården var bygget med et stort stuehus, med en stald mod vest og med 3 lave længer mod nord. Fra forstuen mod syd, hvor gulvet var strøet med det fine Møgeltøndersand, som Peter Brandt hentede i Møgeltønder sandgrav, kom man ind i æ køn dørns, dernæst ind i æ davle dørns og så op i æ sål. Mod nord lå alle værelserne og køkkenet. Mellem forstuen og stalden var der et karlekammer. I de 3 lave længer mod nord var der mod øst vaskerum, kælder og pigekammer. I den øvrige del var der lade, svinestald, hønsehus med m. m.. I stalden var der ingen fodergang foran køerne, så man skulle op imellem køerne, når de skulle fodres. Sådan var det før på alle de gamle gårde. På vest siden af gården har det ligget en lille dam, hvor man vandede kreaturerne. Nede i haven står der 2 store gamle træer fra den gamle gårds tid, en eg og en ask og minder om det gamle varsel om sommeren: Når eg springer ud for ask, går sommeren i vask, springer ask ud før eg, bliver sommeren bleg. Og hvad kunne de gamle træer ikke fortælle, når de fik mund og mæle, om livet i Jejsing i gamle dage! Da man gravede ud til det nye parcelhus, hvor Lenne og Nikke skulle bo efter branden, stødte man på en brolægning, så her har en af de første gårde ligget. Efter branden i 1963 blev gården flyttet ud sydøst for Flensborg Landevej, hvor en ny gård blev bygget op i1964 af Marie og Martin Michelsen. Familien Michelsens gård, Kærvej 1 - Ejere/ Beboere Christian Michelsen ( ) gift 2 gange. Sønner: 1) Hans Christensen, ældste søn; overdrager gården til sin bror ) Christen Michelsen ( ). Kirkejurat. Gift 1759 med Anne Martensen ( ), datter af Christian Martensen Hostrup. Søn: Chresten Michelsen ( ); gift 1. gang 1793 med Metta Petersen ( ). Gift 2. gang 1818 med Christine Madsen. Sønner af 1. ægteskab: 1) Christian Michelsen ( ), gift med Petra Simonsen. 2) Martin Michelsen ( ), gift 1836 med Metta Testens. Roost ( ) i Jejsing. Søn: Christian Michelsen ( ); Gården var på 67 ha. Christian var gift 4 gange: 1859 gift 1.gang med kusinen Metta Michelsen ( ); 2 børn gift 2. gang med Marie Hansen, Tønder ( ); 2 børn gift 3. gang med Nicoline Sophie Nommensen, Føhr ( ); 2 børn gift 4. gang med Mette Marie Jespersen, Rens( ) 5 børn.

9 Lenne og Nicolaj Michelsens gård, der har ligget på hjørnet af Kærvej og Flensborg-Landevej Gården blev opført 1787, den har været i slægtens eje siden Den første gård har ligget der hvor det nye parcelhus er bygget. Gården brændte den 4. sept.1963 Stuehuset fra syd. Fra venstre karlekammeret, forstuen, køn dørns, davledørns og salen Gården fra østsiden en vinterdag Nic.Michelsen henter køerne. De skulle altid langs ad hovedvejen. Der hørte kun en toft til, som den eneste der lå ved gården, ellers lå markerne forskellige steder Lenne Saack f. Michelsen sammen med hendes mor Mette Michelsen f. Jespersen. Lennes mand døde 1932, så Lenne flyttede hjem med sin lille pige Mette

10 Folketælling på gården, 1845 Martin Michelsen 43 år Gårdejer Jejsing. Metta Testens 47 år kone Roost. Christian Michelsen 9 år søn Jejsing. Søren Andresen 24 år tjenestekarl Møgeltønder. Maren Gregersen 29 år tjenestepige Mette Marie Michelsen, der ejede gården indtil hun døde tvillingerne Helene Såck og Nicolaj Michelsen, f sept brændte gården og genopføres andetsteds brodersønnen Martin Michelsen, Hedeager, gift med Anne Maria Christiansen, Nørre Felding. På venstre siden af Kærvej, lige over for Michelsens gård, ligger Albert Hostrups gård, hvor jorden blev solgt fra i1976 til Christa og Gynther Lorensen. Gården har oprindelig været 3 gårde, som lå langs med Kærvej. I 1819 kom Edlef Bucka fra Vestergård ved Burkal og købte de 2 gårde, og i 1821 købte han den 3 gård.. Edlef Bucka rev de 3 gårde ned og byggede en firlænget gård på stedet; på stuehuset var der tre skorstene. I 1880 brændte gården, formentligt antændt af en tjenestekarl. I 1936 brændte gårdes stald og lade igen, årsagen hertil vides ikke. Albert Hostrups gård. Kærvej 4 a De tre oprindelige gårdes ejere: Den ene gård: 1752 Carsten Paulsen Anne Dorothea Christens og Andreas Jørgensen Cornelius Jensen Edlef Bucka. Den anden gård: 1743 Christian Jacobsen, Kogsbøl undersat 1753 Cornelius Christiansen Johan Nielsen Lausen Cornelius Jensen Edlef Bucka. Den tredje gård 1731 Christian Jensen Jens Christiansen Sognefoged Hans Jensen Edlef Bucka Dattersøn til Edlef Bucka Martin Hostrup f. i. Rørkær Cornelia, hans enke Albert Hostrup Jorden sælges til Christa og Günther Lorenzen.. Edlef Bucka f på "Vestergård" Burkal sogn, død gang gift med Ellen Petersen Nolde 1811; ægteskabet barnløs 2. gang gift med Mette Catharina Mortensen, Nr. Farup 1815; 2 piger 3. gang gift med Christina Outzen, Adelvad 1829; 6 piger

11 Martin Hostrups gård Kærvej 4. Gården var firelænget. Den brændte Billedet er malet af Edlef Bucka Lassen, Rørkær. Martin Hostrups stuehus set fra syd. Det er Albert og et par af han søstre på billedet. Martin Hostrup døde Efter at Albert Hostrup havde overtaget gården, flyttede moderen Cornelie Hostrup ned i huset Hostrupvej 27. Gården efter branden i juni Albert Hostrup solgte jorden til Günter Lorenzen, der har bygget ny gård på Nybjegvej 2. Bygningerne er solgt til Rita og Knud Weiland. Albert og Diddi Hostrup byggede nyt aftægthus i haven ud mod Kærvej.

12 . Marie Bucka, en af Edlef Buckas 8 døtre, var gift med Christian Hostrup, Rørkær. Deres søn Martin Hostrup, arvede gården i Jejsing efter sin morfar. Han var gift første gang med Margrethe Petersen fra Korntved. De fik 8 børn sammen. Magrethe døde i barselseng Martin Hostrup blev derefter gift med Cornelia f. Reggelsen, der var fra Bønderby. Også i dette ægteskab var der 8 børn. En søn af Magrethe og Martin Hostrup, Hans Christian Hostrup, der var jagerpilot, omkom under 1 verdenskrig. Albert Hostrup, den yngste af den store børneflok, overtog gården1934 og samme år blev han gift med Diddi, der kom fra Humptrup. Cornelia, der havde bestyret gården siden Martin Hostrups død 1911, flyttede ned til æ Nystad på aftægt, hvor hun døde Diddi og Albert Hostrup byggede et aftægtshus ved siden af gården, efter at de havde solgt jorden og lejede stuehuset ud. Udbygningerne blev købt i 1988 af Rita og Knud Weiland, der har en byggeforretning. I 1990 købte de stuehuset, som de har sat meget fint i stand. Højgade Lidt længere hen ad Kærvej, går der en lille vej af til højre, der hedder Højgade. Her på Højgade 2 ligger Lisbeths og Peters gård. Gården har vist været firlænget engang, da indkørslen til gården har gået igennem, der hvor Karen Margrethe Boysen bor i dag. Gården er bygget 1776 af Andreas Jessen. De næste ejer, Catherine og Chresten Jessen var Ernst Tranekjers oldeforældre. Deres datter, Esther Lene blev gift med Hans Tranekjer, der var kromand på den gamle kro i Jejsing døde Chresten Jessen fra kone og 6 umyndige børn. Gården blev i 1869 solgt til Mathias H. Jepsen og i 1872 byggede Catharina Jessen et hus på Kærvej 13. Hun blev senere gift med kådner Peter Hørlyck, Gammel Ladegård, Hammelev sogn. Lisbeth og Peter Jepsens gård, Højgade 2 Af dens beboere og ejere kan nævnes: 1776 Andreas Jessen Chresten Peter Jessen 1869 Mathias Hansen Jepsen, Rørkær 1880 Theodor Jepsen, Rørkær ( ).Til gården hørte der stuehus, stald, lade, vognskur og 31 ha Elisabeth Jepsen ( ) Matthias Jepsen ( ) Theodor Jepsen Peter Jepsen. Familien Jessen Chresten Petersen Jessen, Rørkær ( ) i Jejsing 1839, gift med Catharina M. Hansen f i Abild. Børn: Peter Jessen; udvandrede til Australien. Cathrine, gift med Matthias Petersen, Jejsing. Hans Nicolai Jessen( ). Anne Magdalene Jessen? Christian Jessen?

13 Jepsens gård på Højgade Jepsens gård har heddet Søndergård. Den er bygget ca overtog Betty Brink og Theodor Jepsen gården efter Ernst Tranekjers Oldemor Cathrine Jessen. Theodor døde 1907 og Betty drev gården videre med Mathias Jepsen som bestyrer, 1911 købte han gården, og blev i 1914 gift med Merry Mathiesen. Samme år måtte Mathias med i krigen Merry døde Gården blev forpagtet til Gunnar Andersen fra blev Ellen Petersen fra Bylderup og Theodor Jepsen gift og forpagtede gården købte de den. Mathias Jepsen døde 15. maj Han boede hos de unge i 6 år blev en ny stald bygget, og i 1964 blev jorden samlet i 2 stykker. Før lå jorden 10 forskellige steder. F.v. Peter Jepsen, Christian Michelsen, Mathias Jepsen. Hans og Mathias Jepsens børn, Sara Jepsen Merry Jepsen med Christine. Betty Jepsen og Mette Michelsen står og strikker. Tiden skulde udnyttes, garnet havde man under armen. År 1920 Mathias Jepsen høster med selvbinder. Selvbinderen kom frem ca Merry og Mathias Jepsen med Christine og Lisbeth Luftfoto. Til højre Jepsens gård, der nu ejes af Lisbeth og Peter Jepsen

14 Samme år som Theodor Jepsen, Rørkær, overtog gården, blev han gift med Elisabeth Catharine Brink, Rørkær. Ved overtagelsen blev stuehuset hævet med 2 sten og vinduerne udskiftet. En kvist blev bygget på stuehuset, som det var lovbefalet for stråtækte huse. I ægteskabet blev der født 7 børn. Deraf døde Marie og Peter som små af difteritis, som hærgede på egnen omkring I maj 1914 blev Mathias Jepsen gift med Merry Mathiessen, Bylderup. Her var der 2 børn, Lisbeth og Christine. Da 1. verdenskrig brød ud i august 1914, var Mathias Jepsen en af de første, der blev indkaldt. Han kom hjem igen i foråret De 2 brødre, Hans og Peter var også med i krigen. Hans var en tid ude i Zeppelinhallen i Tønder, hvor han gjorde tjeneste. Peter kom til Vestfronten, hvor han blev taget til fange i1915 og kom i fransk fangenskab, hvorfra han først kom hjem i foråret I 1947 døde Merry, hvorefter Mathias drev gården i 2 år, da blev gården forpagtet ud. Mathias blev boende på gården, indtil sin død i Fra 1949 til 1954 var gården forpagtet ud til Gunnar Andersen og fra 1954 til Theodor Jepsen, der samme år blev gift med Ellen Petersen, Bylderup. I 1960 købte Theodor gården af Mathias Jepsen. Peter Jepsen overtog gården 1986 og samme år blev han gift med Lisbeth Kok fra Løjt Kirkeby. I mellem Højgade 2 og 4, har der ligget en ejendom med en lille stald til 4 køer. Ejendommen var bygget ca af en bygmester, der var friser. I 1941 blev ejendommen revet ned og Mathias Jepsen købte grunden. For nogle år siden kom der en ung amerikaner, der var oldebarn af bygmesteren. Han søgte efter slægtninge og ejendommen, hvor de havde boet i Jejsing. Han havde et billede af ejendommen, som desværre var nedrevet og hans slægtninge var det også meget svært at finde frem til, da ingen af dem boede på egnen mere. Højgade x Huset blev nedrevet Fra ejede Inge og Nis Johansen huset. Her voksede der 5 børn op. I 1935 flyttede familien Johansen op til den gamle mølle på Jejsing Bjerg. Mathias Jepsen købte grunden. I 1963 blev der bygget en kostald til gården på den grund, hvor huset havde ligget. Højgade 4 Her på Højgade 4, har Maren og Christian Jessen boet. Christian Jessen var både natvægter og daglejer. Omkr flyttede de til Hostrup, hvor de havde købt en lidt større ejendom. Senere byggede de en ejendom på Hedeagervej 1. Martha og Joseph Fischlein, købte ejendommen. De kom begge fra Sydslesvig. Martha og Joseph var fodermesterfolk på Bimpel, Joseph Fischlein deltog i 1 verdenskrig på Vestfronten, hvor han blev blind efter et gasangreb. Da han kom hjem beskæftigede han sig med at binde børster. Han døde Hans mor boede hos dem i huset en årrække. Martha boede de sidste år hos en datter i Øster Højst, hun blev 95 år gammel. I 1978 solgte Martha huset til Anni og Erik Wivelstedt. De kom begge fra Århus. I 1987 blev huset solgt til Marianne og Tage Ekelund, der kom fra Tønder, hvor de havde haft en antikvitetshandel.

15 Søndergade, nu Højgade. Fra v. Nis Johannsens hus revet ned Martha Fischleins hus Damgaard og Anthonisens huse. Inge og Nis Johannsen boede her i huset fra Her blev deres 5 børn født flyttede familien til den gamle mølle på Jejsing bjerg. Da huset blev revet ned købte Mathias Jepsen grunden, hvor der senere blev bygget en stald. Martha Fischleins hus. Marthas mandjoseph var blevet blind i 1 verdenskrig efter et gasangreb.da han kom hjem beskæftigede han sig med at binde børster døde han. Hans mor boede også her i en årrække. Martha boede de sidste år hun levede ved en datter i Øster Højst. Hun blev 95 år gammel Ejendommen Højgade 6 da Damgaards boede her. Martin Hansen købte huset af Damgaard Der har været 6 tdr land til og en stald med plads til 4 køer og et par svin. Ejendommen er bygget Hermann Martensen, senere Hostrupvej 25, er født her. I 1903 solgte Hans Korsgaard ejendommen med jord nok til en ko til Mathias Antonisen i Jejsing.I 1948 købte Marie og Martin Hansen ejendommen. Huset på Klystervej solgte de til Hanne og Albert Haase. Martin Hansen kom fra Ribeegnen og Marie fra Vejle købte Andrea og Albert Paulsen huset. Jorden blev solgt fra døde Albert pludseligt. Andrea er flyttet til Vestervang 14. Højgade 4, ejet af Marianne og Tage Ekelund. Huset er stærkt ombygget.

16 Højgade 6 Ejendommen her er bygget Det var karetmager Herman Martensen barndomshjem. 6 tdr. land har der hørt til ejendommen og plads til 4 køer. Martensen solgte ejendommen til Hans Damgaard, som senere flyttede til Saksborg, da han solgte sin ejendom til Marie og Martin Hansen. Huset blev lejet ud og jorden blev lagt ind til Højgade 8. I 1966 døde Marie Hansen og samme år flyttede Martin fra Korsgårds ejendom, Hedeager 2, hertil Højgade 6. Se Højgade 8. "Mejse" døde 1995, knap 90 år gammel. Efter Martin Hansens død blev huset solgt. Højgade 8 Et kådnersted der var sammenlagt af 2 halve kådnersteder med landerier og havde. følgende ejere: 1820 Hans Jacobsen, der gik konkurs Jens Kjems købte kådnerstederne på auktion Andreas Andresen køber den for 320 rd Lorenz Korsgaard, Jejsing. Stedet havde da to beboelseshuse, stald og lo. Lorenz Korsgaards far, Mads Jensen Korsgaard, var født i Gørding Gift 1844 med Dorothea Lorenzen, Jejsing. I 1903 solgte Lorenz Korsgaard ejendommen her med jord nok til en ko til Mathias Paul Antonisen, det øvrige jord, der hørte til ejendomme, tog han med ud til sin nybyggede ejendom på Hedeagervej Mathias Paul Antonisen Theodor Antonisen Marie og Martin Hansen, som kom fra Klystervej 3. Martin Hansen kom fra Ribeegnen og Marie fra Vejle. Her voksede der 9 børn op, 8 piger og 1 dreng blev jorden solgt fra og indgik i en jordfordeling: Marie og Martin Hansen flyttede ud på Korsgårds ejendom, Hedeagervej 2, som de havde købt Andrea og Albert Paulsen Birthe og Hans Martin Paulsen. Kærvej Lidt længere henne ad Kærvej lå der en gammel gård, som har været ejet af slægten Nissen siden De sidste der ejede gården var 2 ugifte brødre, Johannes og Peter Nissen, der begge døde i 1954 med 6 ugers mellemrum. Deres husholder gennem mange år, Ofilie, arvede gården efter dem. Det var ellers Karl Detlefsen fra Fresmark, der skulle have arvet den, men Ofilie mente hun havde krav på gården efter så mange års tjeneste. Ellers kunne hun jo bare rejse, fortalte hun dem. Familie Nissen, Gebrüders gård, Kærvej 13 Gårdmand Peter Christian Nissen fødtes i Måsbøl, Højst sogn, 26. jan. 1814, som søn af Hans Christian Nissen og Anne Cath. Peters. Den 7. juni 1837 gifter han sig med Marie Callesen, der fødtes i Jejsing 8. nov.1818, datter af gårdmand Lorenz Adolph Callesen og Marie Kjestine Nissen, der døde s. st. 8. jan efter at have været svagelig i mange år, både fysisk og psykisk. Børn: Lorenz Adolph Nissen. Bosatte sig i Slesvig. Hans Christian Nissen gift med Anna M. Nommensen, Føhr. Heinrich Johannsen Nissen f død samme år. Anne Cathrine Nissen ( ). Heinrich Johannsen Nissen ( ).

17 Gebrüder s gård, Kærvej 13 Stuehuset er bygget Det gamle stuehus har måske før været i den sydlige del af gården. Johannes og Peter Nissen var de sidste, der ejede den gamle slægtsgård. De døde 1954 med 6 ugers mellemrum. Deres mor var fra Føhr og f. Nommensen. Hendes mor igen var degnedatter fra Hostrup.Gården blev testamenteret til husholderen Ofilie, der havde været i mange år på gården. Vinterbillede med staldbygninger Stalden med brønden fra æ gårdsplads. Gården fra æ gårdsplads med brønden i midten. Fra Kærvej, da staldbygningerne blev revet ned 1962 Luftfoto fra Foran Didde Jepsens aftægthus Kærvej 9. Der ejes i dag af Mette og Henrik Michelsen. I 1953 solgte Didde Jepsen Kærvej 12 til kommunen. Huset blev indrettet til kommunekontor.

18 Gårdens ejere: 1738 Calle Nissen, foged på Kogsbøl Nicolay Callesen testamenterede gården til sin broder, der havde en gård i Bøgvad Lorenz Adolph Nikolaysen Kalle Nicolaysen, der havde 2 halvgårde Maria Callesen, datter af Kalle Nicolaysen; gift med Peter Chr. Nissen, der havde 2 halvgårde. Et nyt stuehus blev bygget 1841, det gamle stuehus har måske været i den sydlige længe i de gamle bygninger Hans Chr. Nissen gift med Anne M. Nommensen, Føhr, hvis søstre var gift med Christian Michelsen og Hune Friedrichsen. Annes mor var en degnedatter fra Hostrup Gården havde da beboelse, stald, lade og vognskur og var på 82 ha Peter Chr. Nissen og Johannes Nissen. Gården blev efter dem testamenteret til husholderen Ofilie, der havde holdt hus, for de ugifte brødre i mange år. I 1962 købte jordlovsudvalget den gamle gård. Udlængerne blev revet ned og huset blev solgt til fru Jensen, en kusine til frk. Clausen, der har været lærer i Jejsing. Jorden kom med i jordfordelingen I 1979 købte Bodil og Jens Petersen huset og satte det fint i stand. Huset blev solgt 1986 til A. Dreyer og C. Johansen. Lige overfor Nissens gamle gård lå der et kådnersted Kærvej 12, der brændte 1926 ved en kortslutning. Det var banearbejde August F. Grøhn der ejede ejendommen, hvor der hørte 3 ha. til. Da det nye hus blev bygget op efter branden, skulle der i hvert fald ikke lægges elektricitet ind i det, så var der mere sikkert med petroleumslamper. I 1931 købte Didde Jepsen huset af August Grøhn, der skulle flytte. Og så blev der lagt elektricitet ind. Marie Clausen, der var forskolelærerinde ved de 3 små klasser, kom til Jejsing i 1931, hun boede på loftet ved Didde Jepsen, indtil hun flyttede ned i forskolen, som blev bygget i Før havde hun holdt skole i forsamlingshuset. Kærvej 12 - har været kådnersted Af beboere og ejere kan nævnes 1758 Peter Jessen 1800 Jes Petersen 1830 Jes Petersens enke Jes Peter Jessen; stedet havde da beboelse, stald, lade og var på 3 ha Kådner og skrædder Johann Peter Lorenzen 1898 Enke Johanne Andersen f. Christensen Rentier Hans Chr. Tranekjer Banearbejder August Friedrich Grøhn Huset brændte ved en kortslutning Christine Jepsen, enke efter Peter Jepsen Solgt til kommunekontor Hostrup sogns sparekasse, senere Sydbank 1990 Annemarie og Villy Paulsen. I 1928 blev de 3 ha jord solgt til lærerparrret Majbøl, som delte arealet op i tre grunde. Han byggede selv på den ene grund. I I958 solgte de en grund til dyrlæge Hersbøl, som havde nedsat sig som dyrlæge her i Senere købte Knud Hersbøl også den sidste grund og plantede denne til med lærke- og birketræer. I 1983 købte Ellen og Theodor Jepsen denne grund og byggede et hus her.

19 Kærvej 6. Her byggede Kirsten og Knud Hersbøll hus i 1958, og i 1983 byggede Ellen og Theodor Jepsen Kærvej 6b.Lisbeth og Peter boede her først, og fra 1986 Ellen og Theodor. I 1928 byggede Lærer Majbøll dette flotte hus. Majbøll måtte tage sin afsked på grund af en Hørelidelse, han havde pådroget sig i krigen. Lærer Majbøll døde i 1962 og fru Maibøll i 1967 Helle, plejedatteren solgte huset til Lærer Larsen. Kærvej 12. Efter ulykken på Bimpel 1929,hvor Peter Jepsen og datteren Anne mistede livet, solgtes gården til Rostgaard Andersen.I 1931 købte Didde Jepsen huset Kærvej 12 af hr.grøhn. I 1953 købte kommunen huset og indrettede det til kontor og bolig. Efter 1970 overtog Hostrup sparekasse huset. Nu ejes huset af Anne Marie og Villy Poulsen. Kærvej 15.Huset er bygget i 1872 af Peter Tranekjers oldemor, Cathrine Jessen, og 1903 købte Ane ogcarl Tranekjer huset og lavede det om til bageri og forretning overtog Peter og Meta Tranekjer bageriet. I dag ejes huset af Salme Birgit Jappsen. Hostrup sogneråd 1970 St.f.v. Benny Nielsen, Rudolf Rossen, Erik Oksen, Hans H. Meyer,Wilh Hattesen. Siddende, Alb. Hostrup, Chr. Christensen og Johannes Rostgaard Andersen. Peter Tranekjer i sit bageri

20 Her hvor Jejsing gamle Skole har ligget, og hvor Tranekjers bageri, smedjen, Slottet og Christine Friises hus nu ligger, var der en åben plads, som man kaldte Stjernen. Der har der engang været et rosenbed med et stakit udenom. Rosenbedet blev passet af de omkring boende naboer. Der var ikke så mange biler dengang, bedet blev anlagt. Hestekøretøjer, cyklister og gående kunne sagtens komme forbi på vejen alligevel. Folk havde ikke så travlt dengang. Jejsing skole. På hjørnet af Kærvej og Vestervang har Jejsing gamle skole ligget, bygget ca Det var sognets præst Mauritius, der havde taget initiativet til skolen. Der blev bygget skolestue, bolig til skoleholder, stald til 2 køer og anlagt en kålgård. Her ved skolen har der været en lang række lærere. Nogle har været længe og andre kortere tid. Som enelærer med ca. 100 børn må det have været et slidsomt job. Sommetider sendte forældrene ikke børnene i skole, da de skulle hjælpe til hjemme. Her blev der holdt skole til Da blev der bygget en ny centralskole på Kærvej 22, hvor Ernst Kiers gård har ligget indtil den brændte i I midten af 1800-tallet var det meningen, at man ville bygge en ny skole mellem Hostrup og Jejsing, på æ stoksti på den anden side af jernbanen; så skulle børnene fra Hostrup og Jejsing gå i samme skole, men det kunne befolkningen ikke enes om. Tegningen til skolen lå ellers færdig. Der skulle så gå ca. 100 år, inden der blev bygget en ny skole for hele Hostrup sogn. Efter 1920 har følgende lærer været ansat ved den gamle skole: lærer Majbøl( ), lærer Clausen( ), Lærer Christiansen( ), lærer Mathiasen (1947 indtil den nye skole blev bygget 1958, da flyttede han med der ned. I 1962 blev den gamle skole nedrevet. Det skulle den ikke have været. Var den blevet bevaret og sat i stand, ville den gamle skole have været en smuk historisk bygning, liggende på hjørnet af Kærvej og Vestervang. Der blev bygget 2 lærerboliger på grunden, som i dag er privatboliger. Kærvej 1 -. Bageri Huset er bygget 1872 af Peter Tranekjers oldemor Catharina Jessen. I 1903 købte Ane og Carl Tranekjer huset og lavede det om til bageri og forretning. I 1926 døde Carl Tranekjer, En svigersøn bestyrede bageriet indtil 1938, da Peter Tranenekjer overtog bageriet og samme år blev gift med Meta f. Nielsen fra Sæd Mark. Peter Tranekjer døde pludselig I 1980 solgte Meta huset til Eva og Knud Harbeck og flyttede over til Kærvej 10 b i et nybygget hus. I dag bor Salme og Gerhard Jappesen i det gamle bageri, som de har restaureret meget fint. På byssens jord, som var ejet af hele landsbyen, blev der bygget en smedje Det var bønderne der byggede smedjen og ansatte smeden. Efter en tid blev smedjen købt af smeden. Her har der boet en lang række smede, der har fået det daglige brød ved at smede for folk. Her er blevet mange hestesko smedet og mange heste skoet og mange andre ting er blevet smedet og sat i stand. Smedjen har vel også været et sted, hvor bønderne har mødtes og drøftet sognets anliggender og tidens mange spørgsmål. I begyndelsen af 1900-tallet kom vi ind i maskinalderen. De første selvbindere og tærskeværker kom på markedet inden 1. verdenskrig. Efter 2. verdenskrig kom traktoren og mejetærskeren frem. Smedens arbejde blev anderledes, hestene i landbruget blev overflødige, og snart forstummede den hyggelige lyd af hammerens klang når den ramte ambolten. Den som ellers kunne høres over hele i vor lille by. Det virksomme liv i smedjen, hvor folk kom og gik - Det var engang.

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro.

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Damgade 14. Boel Nr.44 (Gl. 21 ). Nr. 27 På præstekort hus 41 Viet den 22. okt. 1831 Johan Henrik Schmidt * 28. aug 1797, søn

Læs mere

Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling

Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling Præste- 1 Mandrup Peder Tuxen 42 gift København Sognepræst gård 2 L.A.A. Tuxen 33 København hans kone 1 3 A.P. Tuxen 11 ugift Tandslet barn 4 A.V.

Læs mere

Folketælling 1840 Over Tandslet

Folketælling 1840 Over Tandslet Folketælling 1840 Over Tandslet Præste- 1 Mathias Gundemann Bering 44 gift Præst bolig 2 Ingeborg Cathrine Margrethe Petersen 37 gift hans kone Nr.1 3 Christine Birgitte Bering f. Sabro 64 enke hans moder,

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Ny ejer af Hellesøhus 1859 Peter Jessen Kolmos Vi underskrivende, jeg halvbolsmand Peter Jessen Kolmos,

Læs mere

1 Lorenz Petersen Elnef M? 1771 32 G Gunstrup 3 husfader kaadner med land 2 Katharina Lorenzen K? 1763 40 G Gunstrup husmoder hans kone begge gift 1g

1 Lorenz Petersen Elnef M? 1771 32 G Gunstrup 3 husfader kaadner med land 2 Katharina Lorenzen K? 1763 40 G Gunstrup husmoder hans kone begge gift 1g Folketælling 13 februar 1803 Ketting sogn renskrevet og påført født årstal og fødelsesdato eller daabsdato af Ditlev Duus Guderup angivet alder er efter folketællingen husnr samtlige personers navn køn

Læs mere

Oversigt over bemanding på valgstederne

Oversigt over bemanding på valgstederne Oversigt over bemanding på valgstederne Tønder 1 (V) Jørn Skov, formand 2 (V) Allan Jacobsen 3 (V) Søren T. Hansen 4 (A) Lars Rytter 5 (A) Eike Albrechtsen 6 (F) 7 (I) Elna krogager 8 (S) Marit R N Rüdiger

Læs mere

FT 1845 og 1855 Helved/Notmark sogn Ægte- Fødsels- Bolig Nr Navn stand dag år Alder Fødested Stilling Erhverv

FT 1845 og 1855 Helved/Notmark sogn Ægte- Fødsels- Bolig Nr Navn stand dag år Alder Fødested Stilling Erhverv boelsted 1 Peter Matzen G 04.07 1815 30 Helved husfader boelsmand nr 1a 2 Catharina Marie Køx G 07.08 1815 30 Katry husmoder hans kone 3 Peter Matzen U 21.07 1839 6 Helved søn 4 Jørgen Matzen U 01.11 1841

Læs mere

Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt.

Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Indtastet under KIP-projektet af Ejnar Buhrkal, Vindelevgard 79,. 7830 Vinderup, efter kopi af folketællingen i Vinderup

Læs mere

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro er en gammel stedsbetegnelse for overgangen af Skals å, i tidernes

Læs mere

St. Sjørup om ejendomme, folk og historie. Adresse, matr.nr. mv.:

St. Sjørup om ejendomme, folk og historie. Adresse, matr.nr. mv.: St. Sjørup om ejendomme, folk og historie. Adresse, matr.nr. mv.: Søstien 4, St Sjørup, 8950 Ørsted Egevang Fritliggende enfamilieshus (parcelhus) Matrikelnr.: 9a Ejerlav: ST. SJØRUP BY, ESTRUPLUND samt

Læs mere

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført for 16.000 kr. Nuværende bygninger opført i 1929 for

Læs mere

Holme rundt i ældre billeder

Holme rundt i ældre billeder Holme rundt i ældre billeder Den midterste af Bakkegårdene Stuehuset til den miderste af Bakkegårdene: Gården brændte i 1920. Den unge pige var i færd med at bage pandekager. Der gik ild i fedtet på panden,

Læs mere

Gravsten Thyregod Kirkegård 31-60

Gravsten Thyregod Kirkegård 31-60 Gravsten Thyregod Kirkegård 31-60 Mette Marie Frederiksen var gift med Frederik Krusborg. Hun døde ung og som Frederik første kone på Kollemortenvej 57. Gerthart Sørensen Hans broder har skrevet følgende

Læs mere

HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2

HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2 HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2 Landindpektørboligen. I 1889 startede landinspektør H. P. Jacobsen sin landinspektørvirksomhed

Læs mere

Småhåndværkere, Købmænd og Bager. I landsbyen Holm

Småhåndværkere, Købmænd og Bager. I landsbyen Holm Småhåndværkere, Købmænd og Bager. { I landsbyen Holm Lønsømai Der blev bygget bro og pakhus i 1923 for en dampskibs forbindelse til Åbenrå. Hovedbygningen blev indviet den 25. jun. 1926. Der var afholdskro

Læs mere

Bygninger, huse, gårde og deres beboere i Oksbøl sogn Oksbøl 2

Bygninger, huse, gårde og deres beboere i Oksbøl sogn Oksbøl 2 Bygninger, huse, gårde og deres beboere i Oksbøl sogn Oksbøl 2 Oksbøl Søndergade Oksbøl Østergade Oksbølvej Povlsvej Præstegårdsvej Svarretoft Tvedgårdvej Tvendalvej Denne bog er blevet til ud fra de indsamlede

Læs mere

skole i 1876, som var skole indtil 1948. Hostrup kirke

skole i 1876, som var skole indtil 1948. Hostrup kirke Hostrup byhistorie Den danske atlas Om vort sogn skriver Den danske atlas, som blev trykt 1781, således: Navnet Hostrup skrives i gamle breve af 1390 Hostorp måske af hord = hest. Bøndergodset i sognet

Læs mere

En købmandsfamilie i Sydvestjylland.

En købmandsfamilie i Sydvestjylland. 1 Alslev Vindmølle omkring 1915 En købmandsfamilie i Sydvestjylland. Da lærer Karl Kristiansen (1858-1941) omkring 1925 flyttede fra Sjelborg og købte vindmøllen i Alslev af bygmester Alfred Knudsen, blev

Læs mere

Hip, hip,hip. Hurra!! Denne folder er en hyldest til vor far. Margrethe, Børge og Morten Tage Eskild Jensen Født den 15. Sept. 1918 I Vester Linderum

Hip, hip,hip. Hurra!! Denne folder er en hyldest til vor far. Margrethe, Børge og Morten Tage Eskild Jensen Født den 15. Sept. 1918 I Vester Linderum Hip, hip,hip Hurra!! Denne folder er en hyldest til vor far.. Margrethe, Børge og Morten Tage Eskild Jensen Født den 15. Sept. 1918 I Vester Linderum Notater: 2 11 For 3 år siden kom far på sygehus med

Læs mere

Weitemeyers Kilde. Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske

Weitemeyers Kilde. Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Søren Andreasen er kendt for at fly e ud i en jord/halmhy e om sommeren, mens han opdyrkede sit stykke land på Lamme orden. Man mener, at da Søren

Læs mere

File: C:\Documents and Settings\ebbe\Lokale indstillinger\temporary Internet. Overskriften til hver folketælling vedrører den person, der er søgt.

File: C:\Documents and Settings\ebbe\Lokale indstillinger\temporary Internet. Overskriften til hver folketælling vedrører den person, der er søgt. Overskriften til hver folketælling vedrører den person, der er søgt. CHRISTEN JOHANSEN Husstand: Svendborg, Vindinge, Skellerup, 1834, 17, Skjellerup Bye, En gaard Kildenavn : Hans Hintzesen Alder : 37

Læs mere

Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse

Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse Jensine Cathrine Hansen (født Christensen) bliver født i Ommel ved Marstal på Ærø den 9. januar 1843. Hendes forældre er Matros Jens Christensen af Ommel

Læs mere

Arkivar Jytte Skaaning og min kone Inger Clausen på Korsør Lokalhistoriske Arkiv. Foto: Arne

Arkivar Jytte Skaaning og min kone Inger Clausen på Korsør Lokalhistoriske Arkiv. Foto: Arne Familien fra Korsør 14. august 2014 Endnu en gang har en henvendelse fra andre slægtsforskere giver en masse ny viden om slægten. Denne gang drejer det sig om slægtsforsker Steen Hald Kjeldsen, der skrev

Læs mere

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963.

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Foto 1927 Evald Hansen, karl Karen, senere gift Jensen, pige Marie og Henry Houbak Fr. Sørensen 1928-29 og 1929-30 Dagny Andersen 15/4 1/11

Læs mere

Carl og Huldas børn. Carl og Hulda Marboe fik sammen 16 børn i perioden 1880 til 1904.

Carl og Huldas børn. Carl og Hulda Marboe fik sammen 16 børn i perioden 1880 til 1904. Carl og Huldas børn Carl og Hulda Marboe fik sammen 16 børn i perioden 1880 til 1904. På www.gunnarmarboe.dk vises fotografier af de 10 børn. De øvrige børn og deres skæbne er nævnt kort ud fra de oplysninger,

Læs mere

Lokalhistorie, cykeltur den 27. maj 2015.

Lokalhistorie, cykeltur den 27. maj 2015. Lokalhistorie, cykeltur den 27. maj 2015. Det Røde Led : Her lå 2 huse, som uden tvivl har tilhørt Julianeholm eller Hevringholm? Smed Michael Pedersen boede i huset længst mod Julianeholm fra 1948 til

Læs mere

Aneliste for Mogens Fischer

Aneliste for Mogens Fischer Aneliste for Mogens Fischer 1 Mogens Fischer, født 14.2.1938, Øster Stillinge, Stillinge sogn, Sorø amt. Her er jeg i Øster Stillinge fotograferet sammen med min lillebror: Erling, som nogle måneder senere

Læs mere

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 Nygade Nygade 3 3ft 1975 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 1931 S. Theisen, tømrermester 1958 Peter Knudsen, fhv. husmand Johanne

Læs mere

Folketælling 1840 for Sahl Sogn. Vinderup Kommune, Ginding Herred, Ringkøbing Amt.

Folketælling 1840 for Sahl Sogn. Vinderup Kommune, Ginding Herred, Ringkøbing Amt. Folketælling 1840 for Sahl Sogn Vinderup Kommune, Ginding Herred, Ringkøbing Amt. Indtastet under KIP-projektet Hand P. Christensen, Østparken 10, Ejsing pr. 7830 Vinderup, efter mikrofilm af folketællingen

Læs mere

Folketælling Lourup 1

Folketælling Lourup 1 Folketælling Lourup 1787 Familie: alder: husstand: ægtestand erhverv: 1. Niels Nielsen 50 husbond 2. ægteskab landbrug, gårdbeboer An Madsdatter 40 madmoder 1. -------- Niels Nielsen 20 børn af 1. ugift

Læs mere

landskab, ja endog i klart vejr ses Fyn i horisonten bag en bid af Storebælt.

landskab, ja endog i klart vejr ses Fyn i horisonten bag en bid af Storebælt. Løve Mølles historie Den første mølle, der helt klart kan erkendes i byen, blev bygget i 1860. Nogle kilder vil vide, at der i endnu ældre tider skal have ligget en stubmølle i Løve, men det sikre bevis

Læs mere

Vandretur i Nim. Og hermed vil jeg ønske: God fornøjelse. Villy

Vandretur i Nim. Og hermed vil jeg ønske: God fornøjelse. Villy Vandretur i Nim I 2011 beskrev jeg en vandretur i Nim til Brædstrup Hjemstavnsforenings års skrift, hvor jeg fortæller om de ting der har været, og lidt historie om disse ting. Jeg har valgt at gemme det

Læs mere

Christina Pedersen 2010-01 side - 1

Christina Pedersen 2010-01 side - 1 Christina Pedersen 2010-01 side - 1 Navn og anenummer: 162 1728/1730 Født Christian Sigfred Henricksen Lindberg Jeg ved ikke hvor han er født henne 20-7-1750 Han bliver gift 1. gang med Sara Marie Olsdatter

Læs mere

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130 Ejerlav. Side. Jerslev 11-60 Klæstrup 61-110 Svennum 111-128 Klæstrup 129-130 Ejerlav Svennum Folio nr. 111 Løbenr. 84 "Bundgaard" Matr. nr. 1. Lars Mikkelsen, skøde fra Mikkel Christensens enke Karen

Læs mere

Kirkeåret 1822. Kirkebogen 1813-1833

Kirkeåret 1822. Kirkebogen 1813-1833 Kirkebogen 1813-1833 Kirkeåret 1822 Drenge Født Døbt Navne 29/12 6/1 Andreas Jacobsen Andreas Jacobsen, boelsmand i Ertebjerg og hustru Marie Magdalene Carstens Nr.1 Faddere: Andres Poulsen, boelsmand

Læs mere

Bygninger, huse, gårde og deres beboere i Oksbøl sogn Broballe 1

Bygninger, huse, gårde og deres beboere i Oksbøl sogn Broballe 1 Bygninger, huse, gårde og deres beboere i Oksbøl sogn Broballe 1 Bundsøvej Espehøjvej Fjordvej Kokhøjvej Lusigvej Nedermarksvej Skolebakken Skolemarken Denne bog er blevet til ud fra de indsamlede data

Læs mere

Viede i Skads sogns Kirkebog 1714 1799 (1800 1812 findes ikke)

Viede i Skads sogns Kirkebog 1714 1799 (1800 1812 findes ikke) Viede i Skads sogns Kirkebog 1714 1799 (1800 1812 findes ikke) Efter afdøde lokalhistoriker Henry Rinddal Lauridsens håndskrevne notater. Henry Rinddal Lauridsen var murer af Profession, og renskrev over

Læs mere

Lutmann og Alexander Danmark

Lutmann og Alexander Danmark 25. august 2014 Lutmann og Alexander Danmark Vores nyeste barnebarn har mange spændende forfædre, og her vil jeg skrive om et par af dem, som fik det usædvanlige og flotte navn Danmark. Familiesammenhæng

Læs mere

Sponsorflyvning 2009

Sponsorflyvning 2009 Sponsorflyvning 2009 Duenummer Erstatning Firma Plac Præmie Privat Plac Præmie Duemand Plac Præmie Hastighed 068-09-0008 Ole Nielsen 1 5000 Arne Poulsen 1 5000 1.505,70 196-09-9050 196-09-9060 Nordjysk

Læs mere

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni 2013-2 Siden sidst Onsdag den 16. januar var der foredrag på Ferritslev Friskole. Sognepræst ved Brahetrolleborg, Øster Hæsinge og Krarup Kirker, Ole Buhl Hansen, fortalte om,hvordan vi ved hjælp af humoren

Læs mere

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg Borgerlige vielser 1906-1910 Side 124 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg 21. december 1906 viedes: Ungkarl Magnus Christian Olsen, Lendum Ugift Hedevig

Læs mere

Ryegård. Broen over til holmen, hvor Ryegaard hovedbygning har ligget til den blev revet ned i 1974.

Ryegård. Broen over til holmen, hvor Ryegaard hovedbygning har ligget til den blev revet ned i 1974. Ryegård Broen over til holmen, hvor Ryegaard hovedbygning har ligget til den blev revet ned i 1974. Ryegaard ligger i smukke omgivelser vest for Rye landsby og gårdens jorde strækker sig mod vest til og

Læs mere

Regn Den Fynske Landsby ud - Et praktisk matematikforløb i Den Fynske Landsby

Regn Den Fynske Landsby ud - Et praktisk matematikforløb i Den Fynske Landsby Regn Den Fynske Landsby ud - Et praktisk matematikforløb i Den Fynske Landsby Opgavesæt til Gruppe 2: Jens Rasmussen, den gamle træskomager, er netop afgået ved døden efter et langt godt liv som træskomager.

Læs mere

Kvostedgårdens Historie

Kvostedgårdens Historie Kvostedgårdens Historie Tillæg: Om at bygge et hus Kvostedgårdens historie Kvostedgården som den ser ud på Hjerl Hede er næsten 200 år gammel. Den har navn efter den lille by Kvosted mellem Skive og Viborg,

Læs mere

Et virksomt liv for fiskefamilie på Venø Notater fra efterladenskabssamling

Et virksomt liv for fiskefamilie på Venø Notater fra efterladenskabssamling Et virksomt liv for fiskefamilie på Venø Notater fra efterladenskabssamling Brian Olesen stiller sine forældres efterladenskabssamling til rådighed for optegnelse af Ester og Marinus Olesen, for det virksomme

Læs mere

Billund er en del af Engelsholms strøgods, der endda lå så langt fra Engelsholm, at bønderne blev fritaget for hoveriarbejdet.

Billund er en del af Engelsholms strøgods, der endda lå så langt fra Engelsholm, at bønderne blev fritaget for hoveriarbejdet. En farverig dame i Billunds historie. I flere beskrivelser af Billunds historie står der, at Knud Brahes svigermoder Anna Gjordsdatter vist har boet i Billund omkring år 1600. (John Møller, Historiske

Læs mere

Storegade. Tryk: Lystryk. Udgiver: W. K. F. 2738 (Warburgs Kunst-Forlag). Fotograf: ukendt. (ubrugt) B2

Storegade. Tryk: Lystryk. Udgiver: W. K. F. 2738 (Warburgs Kunst-Forlag). Fotograf: ukendt. (ubrugt) B2 Storegade A2 Storegade set op mod Torvet lige inden den deler sig i Storegade og Vestergade. Til højre ses Storegade 19 og 21 med Andreas Qvist s Manufakturhandel, som han i 1906 havde overtaget efter

Læs mere

Afregningsbog. Slutter 1864-31-01

Afregningsbog. Slutter 1864-31-01 Bodil Kristensen 2011 001 side 1 Navn og anenummer: Peter Petersen nr. 8 1839-17-02 fødsel Fødsel, opslag 16 i 1854- palmesøndag Konfirmation 205 i 1861-06-01 Militærtjeneste 3. dragonregiment, underofficer

Læs mere

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011 01 09:30 BANE HOLD KREDS 1 ISG 1 Jan T. Bertelsen HC 33 Ole Guldager Jensen HC 42 Henriette Mortensen DC 84 Peter Bæk HE 111 2 3 N Lakering A/S 1 Jimmy Lykke HE 96 Jens K. Poulsen HE 90 3 BE INSTALLATION

Læs mere

Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F)

Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F) Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F) (E-FA) Mads Olsen født 1730.. 1765 Tirsdagen den 19 Marts Trol: Land -Soldat Mads Olsen og Hans Fynbos Enke Kirsten Mikkelsdatter, begge af Sjælstofte. Sponsores:

Læs mere

Oversigt ramme/planche

Oversigt ramme/planche GRENAA Eksponatet har samme titel som den hyldest sang, der i ca. 1920 af R. J. Højfeldt og Niels Udengaard blev skrevet til Grenaa R. J. Højfeldt (1849-1920) var født på Lindegården i Vejlby, og blev

Læs mere

Find vej i Blovstrød

Find vej i Blovstrød Find vej i Blovstrød Hvad er Find vej i Danmark? Find vej i Danmark er en forenklet udgave af orienteringsløb, og man kan sagtens gå turen i stedet for at løbe. De fleste Find vej i -ruter er i skove og

Læs mere

Bygninger, huse, gårde og deres beboere i Oksbøl sogn Broballe 2

Bygninger, huse, gårde og deres beboere i Oksbøl sogn Broballe 2 Bygninger, huse, gårde og deres beboere i Oksbøl sogn Broballe 2 Spangsmosevej Søholmvej Uglebjergvej Vikkebjergvej Denne bog er blevet til ud fra de indsamlede data omkring de over 400 beskrivelser af

Læs mere

Folketælling Sdr. Bøel 1834

Folketælling Sdr. Bøel 1834 Folketælling Sdr. Bøel 1 Folketælling Sdr. Bøel 1787 Matr. 1a en gård (Ilstedvej 7) Bastian Johansen 45 bonde, gårdbeboer fra Kirkeby, Raar s. Ane Margrethe Pedersdt. 40 husmoder Johan Bastiansen 17 barn

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

VÆRTSPARRET PÅ GÆSTGIVERGAARDEN. Bevillingssagen til gæstgivergården (Sognerådsmøde)

VÆRTSPARRET PÅ GÆSTGIVERGAARDEN. Bevillingssagen til gæstgivergården (Sognerådsmøde) VÆRTSPARRET PÅ GÆSTGIVERGAARDEN 1952 1984 Tekst fra avisudklip, der er blevet kopieret og redigeret til pdf-fil-format. 1952 Bevillingssagen til gæstgivergården (Sognerådsmøde) Den nye ejer af Vejen gæstgivergård,

Læs mere

Søstrene Knudsen Damernes Magasin i Thyregod

Søstrene Knudsen Damernes Magasin i Thyregod Søstrene Knudsen Damernes Magasin i Thyregod Å r s s k r i f t 1 0 v. museumsinspektør Mette Vibjerg Hansen, Give-Egnens Museum Sammenligningen mellem Søstrene Knudsens forretning i Thyregod og den danmarkskendte

Læs mere

A N E T A V L E F O R S V E N D A A G E T H E S T R U P

A N E T A V L E F O R S V E N D A A G E T H E S T R U P 1. SVEND AAGE THESTRUP, født 30 Okt 1915 i Faksevej 1, Karise by og s., Præstø a., døbt 19 dec 1915 i Karise kirke, Præstø a., stilling maskinsmed, Karise, død 25 Jan 1984 i Køgevej 44, Karise by og s.,

Læs mere

Bygninger, huse, gårde og deres beboere i Oksbøl sogn Oksbøl 1

Bygninger, huse, gårde og deres beboere i Oksbøl sogn Oksbøl 1 Bygninger, huse, gårde og deres beboere i Oksbøl sogn Oksbøl 1 Banevej Brandsbølvej Druevang Havnbjergvej Kådnervej Mikkelshave Oksbøl Nørregade Denne bog er blevet til ud fra de indsamlede data omkring

Læs mere

FT 1834: (både Peter Wilhelm Hagen og hans far)

FT 1834: (både Peter Wilhelm Hagen og hans far) FT 1834: (både Peter Wilhelm Hagen og hans far) Aalborg, Hindsted, Astrup, Willestrup, Hovedgaard, 1, FT-1834, C3929 Peter Engelberth Keltinghauche Wegener 30 Gift Forvalter ved Godset Johanne Ottelia

Læs mere

Eksempler på historier:

Eksempler på historier: Eksempler på historier: Der var engang en mand Der havde en fisk Akvariet blev for gammelt Derfor skulle han købe et nyt Men han havde ikke noget at putte fisken i Derfor døde den og kom op i himlen Der

Læs mere

Side 1 af 44 1740 130 Døbt Peder Smed i Grejs - Kirsten 1740 130 Døbt Anders Nielsen i Lindved - Mette 1740 130 Begravet Christen Christensen i Grejs gammel 1740 130 Døbt Peder Olufsen i Sindbjerglund

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

Tre Huse. en sortner jord synker i hav de lyse stjerner slukkespå himlen. ildbrande raser mod arnens bål høj hede spiller mod himlen s

Tre Huse. en sortner jord synker i hav de lyse stjerner slukkespå himlen. ildbrande raser mod arnens bål høj hede spiller mod himlen s en sortner jord synker i hav de lyse stjerner slukkespå himlen ildbrande raser mod arnens bål høj hede spiller mod himlen s Tre Huse Nu skal et jo ikke være kamp og heltedåd det hele og efter et hårdt

Læs mere

I 1 år efter min Farmors død krævede min Farfar at min Far og hans 2 søskende skulle bære sort sørgearmbind!!

I 1 år efter min Farmors død krævede min Farfar at min Far og hans 2 søskende skulle bære sort sørgearmbind!! Min Far blev født i København den 4. december 1912 som søn af: Direktør, fabrikant Oscar Valdemar Meyer, født 30. Maj 1866 i København og død 18. november 1930 i Charlottenlund og hustru Astrid Constance

Læs mere

Dorthe Bejerholm ( d. 19-05-1786-29-04-1870 )

Dorthe Bejerholm ( d. 19-05-1786-29-04-1870 ) Dorthe Bejerholm ( d. 19-05-1786-29-04-1870 ) En kort levnedsskildring af Birgit Larsen, Hedehusene 2005 birgit.jes@get2net.dk Dorthe Bejerholm 12 (3/5). På side 137 i slægtsbogen er Dorthe nævnt som datter

Læs mere

NB! Der er IKKE læst korrektur

NB! Der er IKKE læst korrektur NB! Der er IKKE læst korrektur Rød skrift betyder tvivl om tydningen Røde X er betyder at teksten ikke kunne læses Stavemåden er ensrettet og til dels moderne Død:18.apr 1841 Beg:25.apr 1841 15 år Far:

Læs mere

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 DDS SP v.3.14.4.1 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 101491 Gustav Røjkjær 10-006 Klejs-Juelsminde Skytteforening 200/11 200/14 400/25 2 20564 Silas Højfeldt Kildehøj 10-456

Læs mere

Deltagerliste på Hotel Nyborg Strand den 10. april 2008

Deltagerliste på Hotel Nyborg Strand den 10. april 2008 Deltagerliste på Hotel Nyborg Strand den 10. april 2008 Kl. 13.15-14.00: Workshop A: BAT Annette Bruun Hansen Guldborgsund Kommune Annie Lillie Esbjerg Kommune Bettina Lerche Billund Kommune Else Libach

Læs mere

Vagtplan kræmmermarked 2014

Vagtplan kræmmermarked 2014 Vagtplan kræmmermarked 2014 OPRYDNING PÅ PLADSEN SAMT GADER & VEJE OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 JENS JØRN NYGÅRD OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 Pauli Kiel Bent A. Jensen OPRYDNING

Læs mere

Noter til breve fra Laura Jakobsen til Bernhard Jakobsen

Noter til breve fra Laura Jakobsen til Bernhard Jakobsen Noter til breve fra Laura Jakobsen til Bernhard Jakobsen 1905 25/9 1905 (fra Svendborg) - Skrevet på Bernhards fødselsdag. - Johan har det bedre. - Detaljeret beskrivelse af Johans tilstand og hans pleje.

Læs mere

Meget mere fagforening. 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007. Kongres. Valg til 3F

Meget mere fagforening. 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007. Kongres. Valg til 3F Meget mere fagforening 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007 Kongres Valg til 3F Forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen Poul Erik Skov Christensen Forbundsformand

Læs mere

Forfædre til: Side 1 af 8 Brian Wolter

Forfædre til: Side 1 af 8 Brian Wolter Forfædre til: Side 1 af 8 1st Generationer 1. blev født den Sep. 1 1973 i Gentofte. Andre begivenheder i s liv Beskæftigelse I T Far: 2. Dan Wolter blev født den Jan. 12 1950 i Frederiksberg. Mor 3. Annette

Læs mere

2 Overskrift Tekst spalte

2 Overskrift Tekst spalte 2 Overskrift Tekst spalte Når kirkebøgerne mangler Når kirkebøgerne mangler Hvis man er interesseret i at spore bestemte personers familieforhold, kan man komme ud for, at kirkebøgerne ikke går langt

Læs mere

Løb 1, 200m Butterfly Damer, Finaler Årg. 1991-1998 Plac. Navn Født Point FINA 50m 100m 150m Opnået Status Klub

Løb 1, 200m Butterfly Damer, Finaler Årg. 1991-1998 Plac. Navn Født Point FINA 50m 100m 150m Opnået Status Klub Side: 1 Dato: 22 marts 2015 Tid: 14:36:17 Resultat Total - Pr. aldersgruppe med point og mellemtider Stævne navn: 4. Turneringsstævne 14-15 Stævne by: Rødding Arrangør: DGI Sønderjylland Overdommer: Per

Læs mere

Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form

Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form 1983 Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form Hans og Anna Pedersen VEJEN: Selv om det sner, stormer eller regner kan man hver dag træffe ægteparret Anna og Hans Pedersen, Præstevænget

Læs mere

Frederiksminde Egelundvej Nr.9. Errindlev Matr. 5a.

Frederiksminde Egelundvej Nr.9. Errindlev Matr. 5a. Frederiksminde Egelundvej Nr.9. Errindlev Matr. 5a. (E-C) (E-CA) 1768 Onsdag 27 Juni Trol: Ungkarl, Christen Hansen Due født ca. 1745. Cop: XX Pigen, Anna Hansdatter? heraf Byen. Født ca. 1746. Sponsorer:

Læs mere

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23 Alice Ilona Jensen Jobkonsulent E-mail: aij@silkeborg.dk 89 70 47 23 Anders Pedersen Socialrådgiver/Jobkonsulent E-mail: ape@silkeborg.dk 89 70 47 49 Anette Riis Anette Ulrik Psykolog E-mail: arn@silkeborg.dk

Læs mere

154-30. Brudager 1818 154-23 54-2 1821, 122-11 149-16

154-30. Brudager 1818 154-23 54-2 1821, 122-11 149-16 JÆVN FØRSELSREGISTER GUDME KIRKEBOG 1813 18 P 1 271 1 Peter Bernhard kaspersen,, Søn af Gartner Kaspersen og Anne Nielsdatter paa Broholm, 29. november 1820, 8-6 154-30 2 Peder Rasmussen, Ulbølle, Søn

Læs mere

Første Generation. Anden Generation

Første Generation. Anden Generation Første Generation 1. Hans Pedersen, boelsmand Tandsletgaard, (søn af Peder Andersen og Eleonora Persen). Han blev gift med Christine. 2. i. Peder Hansen Bonefeld. Har taget navnet Bonefeld, anno1777 f.

Læs mere

RESULTATLISTE Holstebro stævne 2014

RESULTATLISTE Holstebro stævne 2014 16-03-2014 14:43:29 - DDS SP v.3.14.2.3 RESULTATLISTE Holstebro stævne 2014 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 98883 Lars Andersen 03-010 Videbæk Skytteforening 200/09 199/09 399/18 2 108893 Mads Christensen

Læs mere

15. oktober 1898 fik hun en lillesøster Agnes Emilie. Familien var inden da flyttet til nr. 13 i samme gade. 5

15. oktober 1898 fik hun en lillesøster Agnes Emilie. Familien var inden da flyttet til nr. 13 i samme gade. 5 ELLEN KRISTINE JENSEN. Født: 12/5 1897. Fødested: Budolfi sogn, Hornum herred, Ålborg amt. Død: 26/2 1986 i Slagelse. Begravet på Slagelse Kirkegård. Forældre: Charles Georg Jensen (1876 -?) 1 og Ane Helene

Læs mere

Atommodeller - Den optiske bænk - 2 takts-dieselmotoren - undervisningsmaterialer til folkeskolen

Atommodeller - Den optiske bænk - 2 takts-dieselmotoren - undervisningsmaterialer til folkeskolen Atommodeller - Den optiske bænk - 2 takts-dieselmotoren - undervisningsmaterialer til folkeskolen Mogens Vestergaard Petersen og Eric Dræby startede i 1943 virksomheden PODIS Petersen og Dræby interessent

Læs mere

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35 Grunddata Starttidspunkt gruppe 1 14:00 Starttidspunkt gruppe 2 14:00 Starttidspunkt gruppe 3 14:00 Starttidspunkt gruppe 4 14:00 Starttidspunkt gruppe 5 14:00 Starttidspunkt gruppe 6 14:00 Starttidspunkt

Læs mere

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5 Lørdag d. 8. august 2015 min. 1 O Overordnet kl. 10.30-14.00 1 Ø Økonomi O Susanne Dalmose 1 5 2 F Fastbar Ø Tove Bach Pedersen 1 3 1 T Tappe T Karin Jespersen T1 1 4 1 R Rullebar F Lone Steen F1 R3 B2

Læs mere

Rasmus Bertelsen, Åstrup, I-13, 13-07-1736 ~ Maren Rasmusdatter (evt. Karen), lavværge Hans Madsen Ravn, Diernæs

Rasmus Bertelsen, Åstrup, I-13, 13-07-1736 ~ Maren Rasmusdatter (evt. Karen), lavværge Hans Madsen Ravn, Diernæs 1 Nakkebølle skifteprotokol I, 1733-1784 Peder Rasmussen, ungkarl, Vester Åby, I-1, 15-09-1733 helbror Mads Rasmussen helsøster Maren Rasmusdatter ~ Anders Rasmussen helsøster Anne Rasmusdatter halvbror

Læs mere

Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame C. Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame D

Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame C. Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame D Dame C 1 Thisted Firmasport Oticon A/S Maybritt Andersen DC 192 194 173 0 0 559 186,33 2 Sofi E-Smokers Betina Mejdal DC 156 147 195 0 0 498 166,00 3 Viborg Firmaidræt COLAS-1 / Kosme2Logen Erna Jensen

Læs mere

Skolelæreren har ingen søster og hedder derfor ikke Hansen. Skolelæreren hedder heller ikke Sørensen, så skolelæreren hedder Jensen.

Skolelæreren har ingen søster og hedder derfor ikke Hansen. Skolelæreren hedder heller ikke Sørensen, så skolelæreren hedder Jensen. 1. Hansen, Jensen og Sørensen er enten læge, advokat eller skolelærer. Skolelæreren, der er enebarn, tjener færrest penge. Sørensen, der er gift Hansen's søster, tjener mere end advokaten. Hvilket arbejde

Læs mere

Velkommen til landsbyerne FRÆER. Guldfund, Bette Berlin og Fræer Purker

Velkommen til landsbyerne FRÆER. Guldfund, Bette Berlin og Fræer Purker Fræer Kirke. Velkommen til landsbyerne FRÆER Guldfund, Bette Berlin og Fræer Purker To kilo af det pureste guld! Det var fundet, der kom til syne på Fræer Mark en dag tilbage i 1869. Det bestod af fem

Læs mere

Udsnit af min slægtsbog, med Martin Ahlers mormor og morfar

Udsnit af min slægtsbog, med Martin Ahlers mormor og morfar Udsnit af min slægtsbog, med Martin Ahlers mormor og morfar JACOB JENSEN, født 18. nov. 1792 i Nørre Urup ved Grindsted, Ribe amt, død 14. nov. 1864 i Odderup, Aadum, begravet 22. nov. 1864. Jacob er ejer

Læs mere

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden:

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden: Den sidste rejse. af Hans Høilund-Carlsen Når en nær slægtning dør, henvender vi os i dag til en bedemand, der mod betaling hjælper de efterladte med at få løst de mange opgaver, der er knyttet til den

Læs mere

Den Internationale lærernes dag

Den Internationale lærernes dag Den Internationale lærernes dag I dag er det en særlig dag. For den 5. oktober har flere foreninger rundt om i verden valgt at markere som Den internationale lærernes dag. Man ønsker på denne måde at markere

Læs mere

FÆRGEGÅRDEN s historie kort fortalt i tekst og billeder udarbejdet af Juelsminde-Klakring Lokalarkiv 26/8 2015

FÆRGEGÅRDEN s historie kort fortalt i tekst og billeder udarbejdet af Juelsminde-Klakring Lokalarkiv 26/8 2015 FÆRGEGÅRDEN s historie kort fortalt i tekst og billeder udarbejdet af Juelsminde-Klakring Lokalarkiv 26/8 2015 Våbenskjold udarbejdet til brug for Juels Minde 1813 I 1813 byggede Niels Juel Reetz (ejer

Læs mere

Familieregister 1800-1899

Familieregister 1800-1899 Familieregister 1800-1899 Familieregisteret indeholder, om muligt, oplysninger om mandens navn, hans stilling, fødsel, død, vielse, hans hustrus navn, hendes fødsel og død, ægteparrets forældre samt deres

Læs mere

Ledelsesteam Kulsbjerg Skole. Velkommen til skolestart 2012. Præsentation af ledelsesteamet. Skoleleder Anne-Marie Jacobsen

Ledelsesteam Kulsbjerg Skole. Velkommen til skolestart 2012. Præsentation af ledelsesteamet. Skoleleder Anne-Marie Jacobsen Ledelsesteam Kulsbjerg Skole Velkommen til skolestart 2012. Præsentation af ledelsesteamet. Skoleleder Anne-Marie Jacobsen Jeg har altid boet i Sydsjælland, født opvokset i Bakkebølle. Jeg blev lærer i

Læs mere

MOSTER ANNA 4-5-1893: Leif den 23-04-2013 Anna 1930 Anna 1959 Harald 1959

MOSTER ANNA 4-5-1893: Leif den 23-04-2013 Anna 1930 Anna 1959 Harald 1959 MOSTER ANNA 4-5-1893: Leif den 23-04-2013 Anna 1930 Anna 1959 Harald 1959 Hej igen Uffe! I fortsættelse af behagelig telefonsamtale med dig d.d., samt din ordre til mig ( Så kære Leif: du må ta' kontakt

Læs mere

Dame. Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle 19-09-2013

Dame. Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle 19-09-2013 Dame 1 80 Marianne Rasmussen 6604 423 G 2 87 Janne Schmidt 7811 417 S 3 79 Anette Trip Lassen 4101 378 B 4 73 Gitte Madsen 2106 376 5 75 Lisbeth Teglgård 2023 364 6 81 Kristina Rasmussen 6604 357 7 91

Læs mere

Holme sogns tilblivelse.

Holme sogns tilblivelse. De følgende sider er sendt i Århus Nærradio i 1991. Udsendelsen var tilrettelagt af nu afdøde viceinspektør på Rundhøjskolen Vagn Jensen, som gennem mange år opbyggede Holme sogns lokalhistoriske arkiv

Læs mere