Der var engang. Gamle billeder. fra. Jejsing

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Der var engang. Gamle billeder. fra. Jejsing"

Transkript

1 Der var engang Gamle billeder fra Jejsing

2 Der var engang Privattryk 2001 Redaktion/Layout: Ellen Jepsen, Chr. Kier Kort over Jejsing fra 1880 Skitse over Jejsing efter nogenlunde hukommelse af Ebbe Vestergaard, Solvang Lüdersholmvej 1 Fotos: samlet af Jejsing borgere. Folketælling 1845: samlet af Jens N. Nielsen

3

4

5 Det gamle Jejsing, Flensborg Landevej, Kærvej og Højgade Nystad, Jejsing-Hostrup banegaard, kro og mejeri

6 Jejsing en landsby i Hostrup sogn. I sognet er der 4 landsbyer. Hostrup, hvor kirken ligger og hvorfra sognet har fået navn og siges at have været en udflytterby fra Jejsing. Jejsing, som er det ældste bosted, da alle bynavne der ender på ing stammer fra folkevandringstiden 6 7. århundrede. Solderup mod øst og Rørkær, der ligger i den vestlige del af sognet, kun 3 km. øst for Tønder. Gårdene i sognet Gårdene i Jejsing har været fæstegårde 3 forskellige steder. Nogle af gårdene hørte under Tønderhus, som blev nedrevet i begyndelse af 1700-tallet. Et par gårde hørte under Kogsbøl, som har ligget syd for Visby, men som i dag kun er et voldanlæg, og så var det dem der hørte under Solvig; her har de fleste gårde i sognet hørt under. I 1693 blev Solvig solgt til bønderne, som var fæstebønder under gården; man kaldte sig Solvigtjenere. Solvig og stamparcellerne blev nogle år senere solgt af fæstebønderne til kronen, som lod gården overgå til arvelig forpagtning til Georg Outzen-slægten købte Grev Schack fra Schackenborg gården. Efter at bønderne havde købt Solvig, blev de frie bønder, de skulle ikke gå til hove mere, de kunne få tid til at passe deres eget. Gårdene var drevet i fællesdrift. Men i begyndelse af 1700-tallet begyndte man at udskifte jorden fra fællesdriften. Bønderne ville ikke flytte ud af landsbyen, her var det trygt at bo, derfor foretog man den såkaldte stjerneudskiftning. Jorden blev delt efter bonitet; alle fik del i den gode jord, et stykke eng og så den jord, der var mindre god. Det var meget upraktisk, da jorden kom til at ligge langt fra ejendommen. Først i 1964 kom der efter at Nikolaj Michelsens gård var brændt en jordfordeling i gang. De fleste gamle huse og gårde i sognet er fra og 1800-tallet. Den eneste ejendom, som vi ved er fra 1600 tallet, er den ejendom, Peter Maler har boet. I dag bebos den af Volker Kracht. I midten af 1600-tallet lå egnen næsten øde hen efter svenskekrigenene og efter polske lejetropper, der kom herop i Med lejetropperne kom pesten, hvoraf mange mennesker døde. Huse og gårde stod tomme og nogle sogne lå øde hen. Nye huse og gårde blev bygget op igen efter krigene og pesten. Hvor de fleste stuehuse tidligere kun havde været et langt rum med et ildsted på gulvet, indrettede man nu stuehusene med skillevægge, loft og åbne ildsted med en skorsten. I 1770 var der 23 kåd og 9 gårde i Jejsing. En kåd var som oftest et hus med en lille stald og med et lille jordtilligende, så man kunne holde en ko, og derved fik man mælk, hvilket har betydet meget i den daglige husholdning, der ofte bød på vælling og grød. Det har været mange knapmagere i sognet og der blev tjent gode penge derved. Vævere har der også været en del af, og så var der de koner og piger, der sad og kniplede dagen lang med en ringe fortjeneste, mens mændene har været daglejere rundt på gårdene, hvor de om vinteren har stået med en plejl og tærsket korn i loen. Den gamle bydel. I det gamle Jejsing lå de gamle gårde. Nogle gårde er brændt og andre er flyttet uden for byen. For andres vedkommende er jorden solgt fra, stald og lade er brudt ned og stuehuset er til beboelse. Omkring århundredskiftet og op til første verdenskrig havde landbruget gode økonomiske kår. I gårdenes stalde stod der stude, der blev solgt om foråret eller sat

7 gode økonomiske kår. I gårdenes stalde stod der stude, der blev solgt om foråret eller sat på græs ude i marsken. Der var ikke de mange køer, man havde dengang, vel stykker. I hestestalden stod der 4-8 heste, alt efter hvor stor gården var. Svinebestanden var ikke stor, der var gerne kun et svin, der blev slagtet til jul og et til foråret. Inden den store afvanding sidst i tyverne havde hver gård i Jejsing et engareal nedenfor Jejsing bjerg. Engene gav rigeligt med hø, som var et godt vinterfoder, hvis man fik det godt bjerget. Efter høslettet kom ungkreaturerene på græs dernede. På gårdene var der et folkehold, ofte piger og karle, der kom fra Vestjylland. Man kaldte dem Jyllænder. De fik mere i løn hernede end hjemme i Vestjylland. Der er i dag i sognet efterkommere efter en del af disse tjenestefolk, der blev hernede. I 1803 blev en smedie bygget på Byssens jord. Det var ofte bønderne, der lod en smedje bygge og ansatte en smed. Over for smedjen ligger den gamle kro, opført 1833 efter en brand. I kroen var der en lille høkerbutik. På Klystervej ligger det gamle bagehus, hvor der blev bagt brød til omkr På de større gårde havde man selv en bageovn åbnede Ane og Carl Tranekjer en bagerforretning ved siden af smedjen på Kærvej. På Ebbedamsvej, hvor der før har været en dam, derfor navnet, boede købmand Johan Lorenzen, der var kommet fra Søndernæs i 1903 og Chr, Christensen, der havde nedsat sig som skomager i Bygmester Fries byggede selv et hus på Kærvej (1898). På Vestervang boede snedker Brodersen og Chr. Madsen, der var Foemand (vognmand), som kørte gods fra stationen. På Rørkærvej boede hestehandler Markussen, Markus Lorenzens morfar. Byens brevbærer, der gik til fods og bragte den sparsomme post ud, boede på Søndergade, nu Højgade. Endnu havde kun få telefon. Der var nedsat to nattevægtere, som skulle skiftes til om natten at gå rundt i byen og se efter om det brændte nogle steder. De fleste huse i byen havde nemlig stråtag og som belysning var der alle steder petroleumslamper, som oftest var årsag til brandene. En markmand var der også i landsbyen; han skulle, når kreaturerne var på græs, sørge for, at de holdt sig inde hvor de skulle være. Der var mange små kønne stråtækte huse i byen. En del af dem havde lidt jord og plads til 2-4 køer i en stald. Derover var der rundt omkring i Jejsing de mange stier, som har været meget brugt før i tiden, da man gik til fods. Af de gamle veje var kun Højgade og Rørkærvej, der havde navn; de hed tidligere Søndergade og Nørregade, og sammen med Kærvej, Vestervang, Klystervej og Ebbedamsvej udgjorde de det gamle vejnet i landsbyen. Dette var det gamle Jejsing op til 1. verdenskrig, i folkemunde kaldet æ gammel gaf. Mellemkrigsårene I 1923 blev der oprettet en tysksproget kommuneskole på Kærvej. I 1936 da Mie og Markus Lorenzen blev gift, blev Markus butik flyttet fra Ebbedamsvej om på Kærvej 18. Et vandværk blev bygget 1937; samme år købte sognerådet Ernst Kiers brandtomt, og her blev der bygget en forskole til de tre første klasser, som efter 1920 havde holdt skole i forsamlingshusets lille sal. De store elever blev ved med at gå i den gamle skole, indtil den nye skole blev bygget i En telefoncentral blev indlagt ved Thomsens i Møllevænget 1920, som blev passet af datteren Grethe, indtil den blev nedlagt i 1934, fordi der kom automattelefoner på egnen. Jejsing Øst for Tønder ligger landsbyen Jejsing, som gennem tiderne har været et bondesamfund. Det var først efter at jernbanen Tønder Tinglev blev anlagt 1867, at der kom nye tider til det lille samfund. En hel ny bydel blev anlagt omkring Hostrup Jejsing jernbanen; den blev kaldt æ Nystaj.

8 Når man kommer fra Flensborg Landevej og drejer til venstre ved vejskiltet, hvor der står Jejsing, kommer man ind på Kærvej - Hovedgaden - som snor sig gennem vor lille by helt ned til Hostrupvej. Kærvej På Kærvej 1 har Michelsens gamle slægtsgård ligget. Den var bygget Her på stedet har Michelsenslægten boet siden Gården brændte 4. september 1963 efter et tordenvejr, som gik hen over egnen. Gården var bygget med et stort stuehus, med en stald mod vest og med 3 lave længer mod nord. Fra forstuen mod syd, hvor gulvet var strøet med det fine Møgeltøndersand, som Peter Brandt hentede i Møgeltønder sandgrav, kom man ind i æ køn dørns, dernæst ind i æ davle dørns og så op i æ sål. Mod nord lå alle værelserne og køkkenet. Mellem forstuen og stalden var der et karlekammer. I de 3 lave længer mod nord var der mod øst vaskerum, kælder og pigekammer. I den øvrige del var der lade, svinestald, hønsehus med m. m.. I stalden var der ingen fodergang foran køerne, så man skulle op imellem køerne, når de skulle fodres. Sådan var det før på alle de gamle gårde. På vest siden af gården har det ligget en lille dam, hvor man vandede kreaturerne. Nede i haven står der 2 store gamle træer fra den gamle gårds tid, en eg og en ask og minder om det gamle varsel om sommeren: Når eg springer ud for ask, går sommeren i vask, springer ask ud før eg, bliver sommeren bleg. Og hvad kunne de gamle træer ikke fortælle, når de fik mund og mæle, om livet i Jejsing i gamle dage! Da man gravede ud til det nye parcelhus, hvor Lenne og Nikke skulle bo efter branden, stødte man på en brolægning, så her har en af de første gårde ligget. Efter branden i 1963 blev gården flyttet ud sydøst for Flensborg Landevej, hvor en ny gård blev bygget op i1964 af Marie og Martin Michelsen. Familien Michelsens gård, Kærvej 1 - Ejere/ Beboere Christian Michelsen ( ) gift 2 gange. Sønner: 1) Hans Christensen, ældste søn; overdrager gården til sin bror ) Christen Michelsen ( ). Kirkejurat. Gift 1759 med Anne Martensen ( ), datter af Christian Martensen Hostrup. Søn: Chresten Michelsen ( ); gift 1. gang 1793 med Metta Petersen ( ). Gift 2. gang 1818 med Christine Madsen. Sønner af 1. ægteskab: 1) Christian Michelsen ( ), gift med Petra Simonsen. 2) Martin Michelsen ( ), gift 1836 med Metta Testens. Roost ( ) i Jejsing. Søn: Christian Michelsen ( ); Gården var på 67 ha. Christian var gift 4 gange: 1859 gift 1.gang med kusinen Metta Michelsen ( ); 2 børn gift 2. gang med Marie Hansen, Tønder ( ); 2 børn gift 3. gang med Nicoline Sophie Nommensen, Føhr ( ); 2 børn gift 4. gang med Mette Marie Jespersen, Rens( ) 5 børn.

9 Lenne og Nicolaj Michelsens gård, der har ligget på hjørnet af Kærvej og Flensborg-Landevej Gården blev opført 1787, den har været i slægtens eje siden Den første gård har ligget der hvor det nye parcelhus er bygget. Gården brændte den 4. sept.1963 Stuehuset fra syd. Fra venstre karlekammeret, forstuen, køn dørns, davledørns og salen Gården fra østsiden en vinterdag Nic.Michelsen henter køerne. De skulle altid langs ad hovedvejen. Der hørte kun en toft til, som den eneste der lå ved gården, ellers lå markerne forskellige steder Lenne Saack f. Michelsen sammen med hendes mor Mette Michelsen f. Jespersen. Lennes mand døde 1932, så Lenne flyttede hjem med sin lille pige Mette

10 Folketælling på gården, 1845 Martin Michelsen 43 år Gårdejer Jejsing. Metta Testens 47 år kone Roost. Christian Michelsen 9 år søn Jejsing. Søren Andresen 24 år tjenestekarl Møgeltønder. Maren Gregersen 29 år tjenestepige Mette Marie Michelsen, der ejede gården indtil hun døde tvillingerne Helene Såck og Nicolaj Michelsen, f sept brændte gården og genopføres andetsteds brodersønnen Martin Michelsen, Hedeager, gift med Anne Maria Christiansen, Nørre Felding. På venstre siden af Kærvej, lige over for Michelsens gård, ligger Albert Hostrups gård, hvor jorden blev solgt fra i1976 til Christa og Gynther Lorensen. Gården har oprindelig været 3 gårde, som lå langs med Kærvej. I 1819 kom Edlef Bucka fra Vestergård ved Burkal og købte de 2 gårde, og i 1821 købte han den 3 gård.. Edlef Bucka rev de 3 gårde ned og byggede en firlænget gård på stedet; på stuehuset var der tre skorstene. I 1880 brændte gården, formentligt antændt af en tjenestekarl. I 1936 brændte gårdes stald og lade igen, årsagen hertil vides ikke. Albert Hostrups gård. Kærvej 4 a De tre oprindelige gårdes ejere: Den ene gård: 1752 Carsten Paulsen Anne Dorothea Christens og Andreas Jørgensen Cornelius Jensen Edlef Bucka. Den anden gård: 1743 Christian Jacobsen, Kogsbøl undersat 1753 Cornelius Christiansen Johan Nielsen Lausen Cornelius Jensen Edlef Bucka. Den tredje gård 1731 Christian Jensen Jens Christiansen Sognefoged Hans Jensen Edlef Bucka Dattersøn til Edlef Bucka Martin Hostrup f. i. Rørkær Cornelia, hans enke Albert Hostrup Jorden sælges til Christa og Günther Lorenzen.. Edlef Bucka f på "Vestergård" Burkal sogn, død gang gift med Ellen Petersen Nolde 1811; ægteskabet barnløs 2. gang gift med Mette Catharina Mortensen, Nr. Farup 1815; 2 piger 3. gang gift med Christina Outzen, Adelvad 1829; 6 piger

11 Martin Hostrups gård Kærvej 4. Gården var firelænget. Den brændte Billedet er malet af Edlef Bucka Lassen, Rørkær. Martin Hostrups stuehus set fra syd. Det er Albert og et par af han søstre på billedet. Martin Hostrup døde Efter at Albert Hostrup havde overtaget gården, flyttede moderen Cornelie Hostrup ned i huset Hostrupvej 27. Gården efter branden i juni Albert Hostrup solgte jorden til Günter Lorenzen, der har bygget ny gård på Nybjegvej 2. Bygningerne er solgt til Rita og Knud Weiland. Albert og Diddi Hostrup byggede nyt aftægthus i haven ud mod Kærvej.

12 . Marie Bucka, en af Edlef Buckas 8 døtre, var gift med Christian Hostrup, Rørkær. Deres søn Martin Hostrup, arvede gården i Jejsing efter sin morfar. Han var gift første gang med Margrethe Petersen fra Korntved. De fik 8 børn sammen. Magrethe døde i barselseng Martin Hostrup blev derefter gift med Cornelia f. Reggelsen, der var fra Bønderby. Også i dette ægteskab var der 8 børn. En søn af Magrethe og Martin Hostrup, Hans Christian Hostrup, der var jagerpilot, omkom under 1 verdenskrig. Albert Hostrup, den yngste af den store børneflok, overtog gården1934 og samme år blev han gift med Diddi, der kom fra Humptrup. Cornelia, der havde bestyret gården siden Martin Hostrups død 1911, flyttede ned til æ Nystad på aftægt, hvor hun døde Diddi og Albert Hostrup byggede et aftægtshus ved siden af gården, efter at de havde solgt jorden og lejede stuehuset ud. Udbygningerne blev købt i 1988 af Rita og Knud Weiland, der har en byggeforretning. I 1990 købte de stuehuset, som de har sat meget fint i stand. Højgade Lidt længere hen ad Kærvej, går der en lille vej af til højre, der hedder Højgade. Her på Højgade 2 ligger Lisbeths og Peters gård. Gården har vist været firlænget engang, da indkørslen til gården har gået igennem, der hvor Karen Margrethe Boysen bor i dag. Gården er bygget 1776 af Andreas Jessen. De næste ejer, Catherine og Chresten Jessen var Ernst Tranekjers oldeforældre. Deres datter, Esther Lene blev gift med Hans Tranekjer, der var kromand på den gamle kro i Jejsing døde Chresten Jessen fra kone og 6 umyndige børn. Gården blev i 1869 solgt til Mathias H. Jepsen og i 1872 byggede Catharina Jessen et hus på Kærvej 13. Hun blev senere gift med kådner Peter Hørlyck, Gammel Ladegård, Hammelev sogn. Lisbeth og Peter Jepsens gård, Højgade 2 Af dens beboere og ejere kan nævnes: 1776 Andreas Jessen Chresten Peter Jessen 1869 Mathias Hansen Jepsen, Rørkær 1880 Theodor Jepsen, Rørkær ( ).Til gården hørte der stuehus, stald, lade, vognskur og 31 ha Elisabeth Jepsen ( ) Matthias Jepsen ( ) Theodor Jepsen Peter Jepsen. Familien Jessen Chresten Petersen Jessen, Rørkær ( ) i Jejsing 1839, gift med Catharina M. Hansen f i Abild. Børn: Peter Jessen; udvandrede til Australien. Cathrine, gift med Matthias Petersen, Jejsing. Hans Nicolai Jessen( ). Anne Magdalene Jessen? Christian Jessen?

13 Jepsens gård på Højgade Jepsens gård har heddet Søndergård. Den er bygget ca overtog Betty Brink og Theodor Jepsen gården efter Ernst Tranekjers Oldemor Cathrine Jessen. Theodor døde 1907 og Betty drev gården videre med Mathias Jepsen som bestyrer, 1911 købte han gården, og blev i 1914 gift med Merry Mathiesen. Samme år måtte Mathias med i krigen Merry døde Gården blev forpagtet til Gunnar Andersen fra blev Ellen Petersen fra Bylderup og Theodor Jepsen gift og forpagtede gården købte de den. Mathias Jepsen døde 15. maj Han boede hos de unge i 6 år blev en ny stald bygget, og i 1964 blev jorden samlet i 2 stykker. Før lå jorden 10 forskellige steder. F.v. Peter Jepsen, Christian Michelsen, Mathias Jepsen. Hans og Mathias Jepsens børn, Sara Jepsen Merry Jepsen med Christine. Betty Jepsen og Mette Michelsen står og strikker. Tiden skulde udnyttes, garnet havde man under armen. År 1920 Mathias Jepsen høster med selvbinder. Selvbinderen kom frem ca Merry og Mathias Jepsen med Christine og Lisbeth Luftfoto. Til højre Jepsens gård, der nu ejes af Lisbeth og Peter Jepsen

14 Samme år som Theodor Jepsen, Rørkær, overtog gården, blev han gift med Elisabeth Catharine Brink, Rørkær. Ved overtagelsen blev stuehuset hævet med 2 sten og vinduerne udskiftet. En kvist blev bygget på stuehuset, som det var lovbefalet for stråtækte huse. I ægteskabet blev der født 7 børn. Deraf døde Marie og Peter som små af difteritis, som hærgede på egnen omkring I maj 1914 blev Mathias Jepsen gift med Merry Mathiessen, Bylderup. Her var der 2 børn, Lisbeth og Christine. Da 1. verdenskrig brød ud i august 1914, var Mathias Jepsen en af de første, der blev indkaldt. Han kom hjem igen i foråret De 2 brødre, Hans og Peter var også med i krigen. Hans var en tid ude i Zeppelinhallen i Tønder, hvor han gjorde tjeneste. Peter kom til Vestfronten, hvor han blev taget til fange i1915 og kom i fransk fangenskab, hvorfra han først kom hjem i foråret I 1947 døde Merry, hvorefter Mathias drev gården i 2 år, da blev gården forpagtet ud. Mathias blev boende på gården, indtil sin død i Fra 1949 til 1954 var gården forpagtet ud til Gunnar Andersen og fra 1954 til Theodor Jepsen, der samme år blev gift med Ellen Petersen, Bylderup. I 1960 købte Theodor gården af Mathias Jepsen. Peter Jepsen overtog gården 1986 og samme år blev han gift med Lisbeth Kok fra Løjt Kirkeby. I mellem Højgade 2 og 4, har der ligget en ejendom med en lille stald til 4 køer. Ejendommen var bygget ca af en bygmester, der var friser. I 1941 blev ejendommen revet ned og Mathias Jepsen købte grunden. For nogle år siden kom der en ung amerikaner, der var oldebarn af bygmesteren. Han søgte efter slægtninge og ejendommen, hvor de havde boet i Jejsing. Han havde et billede af ejendommen, som desværre var nedrevet og hans slægtninge var det også meget svært at finde frem til, da ingen af dem boede på egnen mere. Højgade x Huset blev nedrevet Fra ejede Inge og Nis Johansen huset. Her voksede der 5 børn op. I 1935 flyttede familien Johansen op til den gamle mølle på Jejsing Bjerg. Mathias Jepsen købte grunden. I 1963 blev der bygget en kostald til gården på den grund, hvor huset havde ligget. Højgade 4 Her på Højgade 4, har Maren og Christian Jessen boet. Christian Jessen var både natvægter og daglejer. Omkr flyttede de til Hostrup, hvor de havde købt en lidt større ejendom. Senere byggede de en ejendom på Hedeagervej 1. Martha og Joseph Fischlein, købte ejendommen. De kom begge fra Sydslesvig. Martha og Joseph var fodermesterfolk på Bimpel, Joseph Fischlein deltog i 1 verdenskrig på Vestfronten, hvor han blev blind efter et gasangreb. Da han kom hjem beskæftigede han sig med at binde børster. Han døde Hans mor boede hos dem i huset en årrække. Martha boede de sidste år hos en datter i Øster Højst, hun blev 95 år gammel. I 1978 solgte Martha huset til Anni og Erik Wivelstedt. De kom begge fra Århus. I 1987 blev huset solgt til Marianne og Tage Ekelund, der kom fra Tønder, hvor de havde haft en antikvitetshandel.

15 Søndergade, nu Højgade. Fra v. Nis Johannsens hus revet ned Martha Fischleins hus Damgaard og Anthonisens huse. Inge og Nis Johannsen boede her i huset fra Her blev deres 5 børn født flyttede familien til den gamle mølle på Jejsing bjerg. Da huset blev revet ned købte Mathias Jepsen grunden, hvor der senere blev bygget en stald. Martha Fischleins hus. Marthas mandjoseph var blevet blind i 1 verdenskrig efter et gasangreb.da han kom hjem beskæftigede han sig med at binde børster døde han. Hans mor boede også her i en årrække. Martha boede de sidste år hun levede ved en datter i Øster Højst. Hun blev 95 år gammel Ejendommen Højgade 6 da Damgaards boede her. Martin Hansen købte huset af Damgaard Der har været 6 tdr land til og en stald med plads til 4 køer og et par svin. Ejendommen er bygget Hermann Martensen, senere Hostrupvej 25, er født her. I 1903 solgte Hans Korsgaard ejendommen med jord nok til en ko til Mathias Antonisen i Jejsing.I 1948 købte Marie og Martin Hansen ejendommen. Huset på Klystervej solgte de til Hanne og Albert Haase. Martin Hansen kom fra Ribeegnen og Marie fra Vejle købte Andrea og Albert Paulsen huset. Jorden blev solgt fra døde Albert pludseligt. Andrea er flyttet til Vestervang 14. Højgade 4, ejet af Marianne og Tage Ekelund. Huset er stærkt ombygget.

16 Højgade 6 Ejendommen her er bygget Det var karetmager Herman Martensen barndomshjem. 6 tdr. land har der hørt til ejendommen og plads til 4 køer. Martensen solgte ejendommen til Hans Damgaard, som senere flyttede til Saksborg, da han solgte sin ejendom til Marie og Martin Hansen. Huset blev lejet ud og jorden blev lagt ind til Højgade 8. I 1966 døde Marie Hansen og samme år flyttede Martin fra Korsgårds ejendom, Hedeager 2, hertil Højgade 6. Se Højgade 8. "Mejse" døde 1995, knap 90 år gammel. Efter Martin Hansens død blev huset solgt. Højgade 8 Et kådnersted der var sammenlagt af 2 halve kådnersteder med landerier og havde. følgende ejere: 1820 Hans Jacobsen, der gik konkurs Jens Kjems købte kådnerstederne på auktion Andreas Andresen køber den for 320 rd Lorenz Korsgaard, Jejsing. Stedet havde da to beboelseshuse, stald og lo. Lorenz Korsgaards far, Mads Jensen Korsgaard, var født i Gørding Gift 1844 med Dorothea Lorenzen, Jejsing. I 1903 solgte Lorenz Korsgaard ejendommen her med jord nok til en ko til Mathias Paul Antonisen, det øvrige jord, der hørte til ejendomme, tog han med ud til sin nybyggede ejendom på Hedeagervej Mathias Paul Antonisen Theodor Antonisen Marie og Martin Hansen, som kom fra Klystervej 3. Martin Hansen kom fra Ribeegnen og Marie fra Vejle. Her voksede der 9 børn op, 8 piger og 1 dreng blev jorden solgt fra og indgik i en jordfordeling: Marie og Martin Hansen flyttede ud på Korsgårds ejendom, Hedeagervej 2, som de havde købt Andrea og Albert Paulsen Birthe og Hans Martin Paulsen. Kærvej Lidt længere henne ad Kærvej lå der en gammel gård, som har været ejet af slægten Nissen siden De sidste der ejede gården var 2 ugifte brødre, Johannes og Peter Nissen, der begge døde i 1954 med 6 ugers mellemrum. Deres husholder gennem mange år, Ofilie, arvede gården efter dem. Det var ellers Karl Detlefsen fra Fresmark, der skulle have arvet den, men Ofilie mente hun havde krav på gården efter så mange års tjeneste. Ellers kunne hun jo bare rejse, fortalte hun dem. Familie Nissen, Gebrüders gård, Kærvej 13 Gårdmand Peter Christian Nissen fødtes i Måsbøl, Højst sogn, 26. jan. 1814, som søn af Hans Christian Nissen og Anne Cath. Peters. Den 7. juni 1837 gifter han sig med Marie Callesen, der fødtes i Jejsing 8. nov.1818, datter af gårdmand Lorenz Adolph Callesen og Marie Kjestine Nissen, der døde s. st. 8. jan efter at have været svagelig i mange år, både fysisk og psykisk. Børn: Lorenz Adolph Nissen. Bosatte sig i Slesvig. Hans Christian Nissen gift med Anna M. Nommensen, Føhr. Heinrich Johannsen Nissen f død samme år. Anne Cathrine Nissen ( ). Heinrich Johannsen Nissen ( ).

17 Gebrüder s gård, Kærvej 13 Stuehuset er bygget Det gamle stuehus har måske før været i den sydlige del af gården. Johannes og Peter Nissen var de sidste, der ejede den gamle slægtsgård. De døde 1954 med 6 ugers mellemrum. Deres mor var fra Føhr og f. Nommensen. Hendes mor igen var degnedatter fra Hostrup.Gården blev testamenteret til husholderen Ofilie, der havde været i mange år på gården. Vinterbillede med staldbygninger Stalden med brønden fra æ gårdsplads. Gården fra æ gårdsplads med brønden i midten. Fra Kærvej, da staldbygningerne blev revet ned 1962 Luftfoto fra Foran Didde Jepsens aftægthus Kærvej 9. Der ejes i dag af Mette og Henrik Michelsen. I 1953 solgte Didde Jepsen Kærvej 12 til kommunen. Huset blev indrettet til kommunekontor.

18 Gårdens ejere: 1738 Calle Nissen, foged på Kogsbøl Nicolay Callesen testamenterede gården til sin broder, der havde en gård i Bøgvad Lorenz Adolph Nikolaysen Kalle Nicolaysen, der havde 2 halvgårde Maria Callesen, datter af Kalle Nicolaysen; gift med Peter Chr. Nissen, der havde 2 halvgårde. Et nyt stuehus blev bygget 1841, det gamle stuehus har måske været i den sydlige længe i de gamle bygninger Hans Chr. Nissen gift med Anne M. Nommensen, Føhr, hvis søstre var gift med Christian Michelsen og Hune Friedrichsen. Annes mor var en degnedatter fra Hostrup Gården havde da beboelse, stald, lade og vognskur og var på 82 ha Peter Chr. Nissen og Johannes Nissen. Gården blev efter dem testamenteret til husholderen Ofilie, der havde holdt hus, for de ugifte brødre i mange år. I 1962 købte jordlovsudvalget den gamle gård. Udlængerne blev revet ned og huset blev solgt til fru Jensen, en kusine til frk. Clausen, der har været lærer i Jejsing. Jorden kom med i jordfordelingen I 1979 købte Bodil og Jens Petersen huset og satte det fint i stand. Huset blev solgt 1986 til A. Dreyer og C. Johansen. Lige overfor Nissens gamle gård lå der et kådnersted Kærvej 12, der brændte 1926 ved en kortslutning. Det var banearbejde August F. Grøhn der ejede ejendommen, hvor der hørte 3 ha. til. Da det nye hus blev bygget op efter branden, skulle der i hvert fald ikke lægges elektricitet ind i det, så var der mere sikkert med petroleumslamper. I 1931 købte Didde Jepsen huset af August Grøhn, der skulle flytte. Og så blev der lagt elektricitet ind. Marie Clausen, der var forskolelærerinde ved de 3 små klasser, kom til Jejsing i 1931, hun boede på loftet ved Didde Jepsen, indtil hun flyttede ned i forskolen, som blev bygget i Før havde hun holdt skole i forsamlingshuset. Kærvej 12 - har været kådnersted Af beboere og ejere kan nævnes 1758 Peter Jessen 1800 Jes Petersen 1830 Jes Petersens enke Jes Peter Jessen; stedet havde da beboelse, stald, lade og var på 3 ha Kådner og skrædder Johann Peter Lorenzen 1898 Enke Johanne Andersen f. Christensen Rentier Hans Chr. Tranekjer Banearbejder August Friedrich Grøhn Huset brændte ved en kortslutning Christine Jepsen, enke efter Peter Jepsen Solgt til kommunekontor Hostrup sogns sparekasse, senere Sydbank 1990 Annemarie og Villy Paulsen. I 1928 blev de 3 ha jord solgt til lærerparrret Majbøl, som delte arealet op i tre grunde. Han byggede selv på den ene grund. I I958 solgte de en grund til dyrlæge Hersbøl, som havde nedsat sig som dyrlæge her i Senere købte Knud Hersbøl også den sidste grund og plantede denne til med lærke- og birketræer. I 1983 købte Ellen og Theodor Jepsen denne grund og byggede et hus her.

19 Kærvej 6. Her byggede Kirsten og Knud Hersbøll hus i 1958, og i 1983 byggede Ellen og Theodor Jepsen Kærvej 6b.Lisbeth og Peter boede her først, og fra 1986 Ellen og Theodor. I 1928 byggede Lærer Majbøll dette flotte hus. Majbøll måtte tage sin afsked på grund af en Hørelidelse, han havde pådroget sig i krigen. Lærer Majbøll døde i 1962 og fru Maibøll i 1967 Helle, plejedatteren solgte huset til Lærer Larsen. Kærvej 12. Efter ulykken på Bimpel 1929,hvor Peter Jepsen og datteren Anne mistede livet, solgtes gården til Rostgaard Andersen.I 1931 købte Didde Jepsen huset Kærvej 12 af hr.grøhn. I 1953 købte kommunen huset og indrettede det til kontor og bolig. Efter 1970 overtog Hostrup sparekasse huset. Nu ejes huset af Anne Marie og Villy Poulsen. Kærvej 15.Huset er bygget i 1872 af Peter Tranekjers oldemor, Cathrine Jessen, og 1903 købte Ane ogcarl Tranekjer huset og lavede det om til bageri og forretning overtog Peter og Meta Tranekjer bageriet. I dag ejes huset af Salme Birgit Jappsen. Hostrup sogneråd 1970 St.f.v. Benny Nielsen, Rudolf Rossen, Erik Oksen, Hans H. Meyer,Wilh Hattesen. Siddende, Alb. Hostrup, Chr. Christensen og Johannes Rostgaard Andersen. Peter Tranekjer i sit bageri

20 Her hvor Jejsing gamle Skole har ligget, og hvor Tranekjers bageri, smedjen, Slottet og Christine Friises hus nu ligger, var der en åben plads, som man kaldte Stjernen. Der har der engang været et rosenbed med et stakit udenom. Rosenbedet blev passet af de omkring boende naboer. Der var ikke så mange biler dengang, bedet blev anlagt. Hestekøretøjer, cyklister og gående kunne sagtens komme forbi på vejen alligevel. Folk havde ikke så travlt dengang. Jejsing skole. På hjørnet af Kærvej og Vestervang har Jejsing gamle skole ligget, bygget ca Det var sognets præst Mauritius, der havde taget initiativet til skolen. Der blev bygget skolestue, bolig til skoleholder, stald til 2 køer og anlagt en kålgård. Her ved skolen har der været en lang række lærere. Nogle har været længe og andre kortere tid. Som enelærer med ca. 100 børn må det have været et slidsomt job. Sommetider sendte forældrene ikke børnene i skole, da de skulle hjælpe til hjemme. Her blev der holdt skole til Da blev der bygget en ny centralskole på Kærvej 22, hvor Ernst Kiers gård har ligget indtil den brændte i I midten af 1800-tallet var det meningen, at man ville bygge en ny skole mellem Hostrup og Jejsing, på æ stoksti på den anden side af jernbanen; så skulle børnene fra Hostrup og Jejsing gå i samme skole, men det kunne befolkningen ikke enes om. Tegningen til skolen lå ellers færdig. Der skulle så gå ca. 100 år, inden der blev bygget en ny skole for hele Hostrup sogn. Efter 1920 har følgende lærer været ansat ved den gamle skole: lærer Majbøl( ), lærer Clausen( ), Lærer Christiansen( ), lærer Mathiasen (1947 indtil den nye skole blev bygget 1958, da flyttede han med der ned. I 1962 blev den gamle skole nedrevet. Det skulle den ikke have været. Var den blevet bevaret og sat i stand, ville den gamle skole have været en smuk historisk bygning, liggende på hjørnet af Kærvej og Vestervang. Der blev bygget 2 lærerboliger på grunden, som i dag er privatboliger. Kærvej 1 -. Bageri Huset er bygget 1872 af Peter Tranekjers oldemor Catharina Jessen. I 1903 købte Ane og Carl Tranekjer huset og lavede det om til bageri og forretning. I 1926 døde Carl Tranekjer, En svigersøn bestyrede bageriet indtil 1938, da Peter Tranenekjer overtog bageriet og samme år blev gift med Meta f. Nielsen fra Sæd Mark. Peter Tranekjer døde pludselig I 1980 solgte Meta huset til Eva og Knud Harbeck og flyttede over til Kærvej 10 b i et nybygget hus. I dag bor Salme og Gerhard Jappesen i det gamle bageri, som de har restaureret meget fint. På byssens jord, som var ejet af hele landsbyen, blev der bygget en smedje Det var bønderne der byggede smedjen og ansatte smeden. Efter en tid blev smedjen købt af smeden. Her har der boet en lang række smede, der har fået det daglige brød ved at smede for folk. Her er blevet mange hestesko smedet og mange heste skoet og mange andre ting er blevet smedet og sat i stand. Smedjen har vel også været et sted, hvor bønderne har mødtes og drøftet sognets anliggender og tidens mange spørgsmål. I begyndelsen af 1900-tallet kom vi ind i maskinalderen. De første selvbindere og tærskeværker kom på markedet inden 1. verdenskrig. Efter 2. verdenskrig kom traktoren og mejetærskeren frem. Smedens arbejde blev anderledes, hestene i landbruget blev overflødige, og snart forstummede den hyggelige lyd af hammerens klang når den ramte ambolten. Den som ellers kunne høres over hele i vor lille by. Det virksomme liv i smedjen, hvor folk kom og gik - Det var engang.

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro.

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Damgade 14. Boel Nr.44 (Gl. 21 ). Nr. 27 På præstekort hus 41 Viet den 22. okt. 1831 Johan Henrik Schmidt * 28. aug 1797, søn

Læs mere

Folketælling 1840 Over Tandslet

Folketælling 1840 Over Tandslet Folketælling 1840 Over Tandslet Præste- 1 Mathias Gundemann Bering 44 gift Præst bolig 2 Ingeborg Cathrine Margrethe Petersen 37 gift hans kone Nr.1 3 Christine Birgitte Bering f. Sabro 64 enke hans moder,

Læs mere

Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling

Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling Præste- 1 Mandrup Peder Tuxen 42 gift København Sognepræst gård 2 L.A.A. Tuxen 33 København hans kone 1 3 A.P. Tuxen 11 ugift Tandslet barn 4 A.V.

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

Hjørnegården gennem 100 år.

Hjørnegården gennem 100 år. Hjørnegården gennem 100 år. I 1894 købte Jacob Rasmussen, husmandssøn fra Munkebo, Hjørnegården for penge tjent som kreaturhandler. Hans hustru var Gertrud Marie Andersen, gårdmandsdatter fra Martofte.

Læs mere

Møllegade 13. Viet den 23. nov

Møllegade 13. Viet den 23. nov Møllegade 13 Poul Smed * 1558 gift med NN * 1559. 1. Mads Poulsen Smed * 1586, gift første gang den 26. maj. 1622 med Margrethe Christensen, gift anden gang 23. nov. 1623 med Kirsten Christensdatter *

Læs mere

Niels Rasmussen Jyde findes Han yder sin tiende til kirken: 1 ørt af hver slags.

Niels Rasmussen Jyde findes Han yder sin tiende til kirken: 1 ørt af hver slags. Niels Rasmussen Jyde findes 1670. Han yder sin tiende til kirken: 1 ørt af hver slags. Møllegade 73 boel nr. 51Gl. boel 30 før 1772 30 Thomas Jebsen findes i 1586 til 1591 I 1612 skylder han sit tiendekorn

Læs mere

Nørrelykkevej 16. På præstekort hus nr. 7. ½ boel 70 I 1772 Vikjærsmark (det gamle boel 16)

Nørrelykkevej 16. På præstekort hus nr. 7. ½ boel 70 I 1772 Vikjærsmark (det gamle boel 16) Nørrelykkevej 16 På præstekort hus nr. 7 ½ boel 70 I 1772 Vikjærsmark (det gamle boel 16) Viet den 3. jul. 1784. Nicolai Johansen Schmidt * ca. 1739. Maren Petersdatter * ca. 1761. Deres søn. 1. Jørgen

Læs mere

515 Hans Jensen M? G Asserballeskov 4 husfader boelsmand i 1 ægteskab

515 Hans Jensen M? G Asserballeskov 4 husfader boelsmand i 1 ægteskab Folketælling 13 februar 1803 Asserballe sogn renskrevet og påført født årstal og fødelsesdato eller daabsdato af Ditlev Duus Guderup angivet alder er efter folketællingen husnr samtlige personers navn

Læs mere

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Ny ejer af Hellesøhus 1859 Peter Jessen Kolmos Vi underskrivende, jeg halvbolsmand Peter Jessen Kolmos,

Læs mere

Møllegade 76 Boel 55. Viet den 29. okt Enkemand Laurits (Vester) Jensen. Med pigen. Kirsten Nielsdatter * ca

Møllegade 76 Boel 55. Viet den 29. okt Enkemand Laurits (Vester) Jensen. Med pigen. Kirsten Nielsdatter * ca Møllegade 76 Boel 55 Viet den 24. jan. 1706. Jens Rasmussen * 1679 i Holm Botil Christens * ca. 1677 Deres børn Jens døde feb. 1760. 1. Rasmus Jensen * maj. 1706, gift den 3. nov. 1740 med Ellen Thomasdatter

Læs mere

Aner til Maren Madsen

Aner til Maren Madsen 1. generation 1. Maren Madsen, datter af Gårdmand Mads Christensen og Mette Christensdatter, blev født den 1 Mar. 1851 i Dalbyover Sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt den 13 Mar. 1851 i Hjemmet, døde den

Læs mere

08. Berg-Bjerggården. Anden Generation. Tredje Generation

08. Berg-Bjerggården. Anden Generation. Tredje Generation 08. Berg-Bjerggården 1. Hans Christensen. Han blev gift med Ved ikke. Hans død 8-nov-1899. 2. i Jørgen Hansen Bjergmand f. 16-jun-1689. Anden Generation 2. Jørgen Hansen Bjergmand, f. 16-jun-1689. Han

Læs mere

Johanne og Claus Clausen

Johanne og Claus Clausen Johanne og Claus Clausen 9. maj 2013 Denne historie handler om min kone Inger Clausens forældre Johanne og Claus Clausen. Johannes fødsel Johanne blev født den 30. januar 1917 i Skive. Hendes forældre

Læs mere

Møllegade 62 boel nr. 50 Trolsgaard

Møllegade 62 boel nr. 50 Trolsgaard Møllegade 62 boel nr. 50 Trolsgaard 1612 1625 Klaus Jacobsen. 1610 skylder han noget af sin tiende, man siger at han er aldeles forarmet. I 1617 står han anført med gæld på 3 mark. Viet i Nordborg. Enkemand

Læs mere

1 Carl Pedersen M 12.12 1751 52 G Bro Bro 4 husfader boelsmand gift 2 gange

1 Carl Pedersen M 12.12 1751 52 G Bro Bro 4 husfader boelsmand gift 2 gange Folketælling 13 februar 1803 Ketting sogn renskrevet og påført født årstal og fødelsesdato eller daabsdato af Ditlev Duus Guderup angivet alder er efter folketællingen husnr samtlige personers navn køn

Læs mere

Lønsømadevej 28 Matr. Nr.76 Halvkåd 98

Lønsømadevej 28 Matr. Nr.76 Halvkåd 98 Lønsømadevej 28 Matr. Nr.76 Halvkåd 98 Viet den 5. nov. 1745. Christen Hansen Skov * maj. 1715, søn af Hans Christensen skov. Maren Jensdatter * ca. 1721. 1. Mette Skov Christensdatter * okt. 1746, gift

Læs mere

Gravsten på Thyregod Kirkegård 1-30

Gravsten på Thyregod Kirkegård 1-30 Gravsten på Thyregod Kirkegård 1-30 Ernst Månson Født i København Kom til Thyregod og blev plejesøn ved sin mor søster. Kom op på ejendommen Kollemorten vej 91 som dreng og blev karl og senere bestyrer

Læs mere

Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt

Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt Ifølge matriklen i 1664 hørte gården til Jomfruens Egede, fæsteren var Niels Pedersen, gårdens hartkorn angives til 4 td 5 sk. Ifølge Matriklen i 1680 hørte

Læs mere

1 Lorenz Petersen Elnef M? 1771 32 G Gunstrup 3 husfader kaadner med land 2 Katharina Lorenzen K? 1763 40 G Gunstrup husmoder hans kone begge gift 1g

1 Lorenz Petersen Elnef M? 1771 32 G Gunstrup 3 husfader kaadner med land 2 Katharina Lorenzen K? 1763 40 G Gunstrup husmoder hans kone begge gift 1g Folketælling 13 februar 1803 Ketting sogn renskrevet og påført født årstal og fødelsesdato eller daabsdato af Ditlev Duus Guderup angivet alder er efter folketællingen husnr samtlige personers navn køn

Læs mere

Folketælling Grene 1834

Folketælling Grene 1834 Billund Bye, 1. familie en gård Hans Jessen, 64, g, gårdmand Mette Christensdatter, 56, g, hans kone Hans Nielsen, 24, u, stedsøn, står for gårdens drift Maren Nielsdatter, 31, u, steddatter, forældrene

Læs mere

No. 13 Mette Kirstine Pedersen

No. 13 Mette Kirstine Pedersen Mette Kirstine Pedersen Forældre: nr. 26 Søren Dahl Knudsen og nr. 27 Else Dahl Knudsen Børn: Else Pedersen, Niels Dahl Pedersen, nr. 6 Ove Pedersen, Aksel Pedersen og Ejnar Pedersen Navn Født Døbt Faddere

Læs mere

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført for 16.000 kr. Nuværende bygninger opført i 1929 for

Læs mere

02. Jacobsen, Himmark 1. Jacob Jürgensen, f Han blev gift med Ellen Jacobs. Jacob død Børn: 2. i Jürgen Jacobsen Anden Generation 2.

02. Jacobsen, Himmark 1. Jacob Jürgensen, f Han blev gift med Ellen Jacobs. Jacob død Børn: 2. i Jürgen Jacobsen Anden Generation 2. 1. Jacob Jürgensen, f. 1607. Han blev gift med Ellen Jacobs. Jacob død 1690. 2. i Jürgen Jacobsen Anden Generation 2. Jürgen Jacobsen. Han blev gift med Ved ikke, d. 1715. 3. i Jacob Jürgensen. ii Ellin,

Læs mere

Ajkevej Aikevej 5 6d 10c 10e Aikevej 7 3d 1868

Ajkevej Aikevej 5 6d 10c 10e Aikevej 7 3d 1868 Ajkevej Aikevej 5 6d 10c 10e 1946 1946 Magnus Kristensen, husmand 1967 Henning Kristensen, maskinarbejder Asta M. Kristensen 1981 Henning Kristensen (2009) Denne ejendom blev oprettet i 1946, da Magnus

Læs mere

Nymark-familien. 1: Bolig på Fruergården 2: Teglværket 3: Bolig fra 1899

Nymark-familien. 1: Bolig på Fruergården 2: Teglværket 3: Bolig fra 1899 Nymark-familien. Stamfaderen til Nymarks-familien var Thomas Jensen, som blev født d.12.12.1844 i Testrup. Hans far var Jens Thomsen, ejede af stor gård i Testrup og Testrup Teglværk. Han var en fremskridtsmand

Læs mere

I dette notat har jeg sammenstykket, hvad jeg på nuværende tidspunkt ved om mine 2 x tipoldeforældre Anna Pedersdatter og Peter Mortensen.

I dette notat har jeg sammenstykket, hvad jeg på nuværende tidspunkt ved om mine 2 x tipoldeforældre Anna Pedersdatter og Peter Mortensen. 15. februar 2014 2 x tipoldeforældre Anna Pedersdatter & Peter Mortensen I dette notat har jeg sammenstykket, hvad jeg på nuværende tidspunkt ved om mine 2 x tipoldeforældre Anna Pedersdatter og Peter

Læs mere

Aner til Agathe Line Hansen

Aner til Agathe Line Hansen 1. generation 1. Agathe Line Hansen, datter af Daglejer Jørgen Hansen og Karen Dorthe Larsen, blev født den 21 Okt. 1870 i Ejby Sogn, Vends Herred, 1 blev døbt den 14 Dec. 1870 i Hjemmet, døde den 17 Sep.

Læs mere

Enghavegaard, Borup, matrikel 7

Enghavegaard, Borup, matrikel 7 https://www.slaegtogdata.dk/kilder/afskrevne-kilder/praestoeamt/enghavegaard-borup-matr-7 Enghavegaard, Borup, matrikel 7 Præstø amt, Fakse herred, Sønder Dalby sogn - kildeafskrift doneret af Arne Hansen,

Læs mere

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1879. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført for 16.000 kr. Nuværende bygninger opført i 1929 for

Læs mere

Sorten Vennekildegårdsæble nævnes omkring 1885, stammer fra Vennekildegård, Grønholtvej 31

Sorten Vennekildegårdsæble nævnes omkring 1885, stammer fra Vennekildegård, Grønholtvej 31 Grønholtvej 31 Vennekilde Matrikelnummer: Matr.nr. 6a Grønholt by, Grønholt sogn, arvefæstegård, som er på 189954 m2, heraf vej 8160 m2. Det var oprindelig gård nr. 5. Vennekilde har engang sammen med

Læs mere

Folketællinger Brændgaard

Folketællinger Brændgaard Folketællinger 1787 1940: 1770 Jens Eriksen selvejerbonde. 1787- Peder Laursen, 42 år, gift, husbond, selvejerbonde. Kirsten Gregersdatter, 44 år, gift, madmoder. Anne Jensdatter, 21 år, tjenestepige.

Læs mere

Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen

Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen Anders blev født 3 jan 1884 på Langemark i Sæby sogn, Holbæk amt, søn af landarbejder og skomager Hans Sørensen og hustru Karen Marie Jørgensen.

Læs mere

Anetavle for Chresten Andersen. Harres 1.

Anetavle for Chresten Andersen. Harres 1. Anetavle for Chresten Andersen. Harres 1. 1. Chresten Andersen, * 14 jul 1874 i Harres [Harris] (Dk) Brede Sogn,, 23 okt 1945 i Tønder Sygehus, begravet 1945 i Brede Kirkegaard. Han blev gift med Hanne

Læs mere

Grønholtvej 21. Kollerisgård. Matrikelnummer

Grønholtvej 21. Kollerisgård. Matrikelnummer Grønholtvej 21 Kollerisgård Matrikelnummer Matr. Nr. 5a, og 31 Grønholt by, Grønholt sogn. Gården var oprindelig gård nr. 9. Matr.nr. 5 a er på 273.316 m2. Fotos af ejendommen Ejere af ejendommen 1. Skøde

Læs mere

Viet den 5. nov Peter Jørgensen Petersen * 14. sep Med pigen.

Viet den 5. nov Peter Jørgensen Petersen * 14. sep Med pigen. Viet den 20. nov. 1784 Jørgen Petersen * aug. 1756, søn af Peter Mathiasen og Marie Madsdatter Damgade 24. Maren Christensdatter (1762 1790), datter af Christen Jørgensen Schmidt og Kirsten Hansdatter

Læs mere

Holme rundt i ældre billeder

Holme rundt i ældre billeder Holme rundt i ældre billeder Den midterste af Bakkegårdene Stuehuset til den miderste af Bakkegårdene: Gården brændte i 1920. Den unge pige var i færd med at bage pandekager. Der gik ild i fedtet på panden,

Læs mere

Horsbøl. Folketælling 1787 Sønder Omme sogn

Horsbøl. Folketælling 1787 Sønder Omme sogn Kirkeby. 1. fam. Hans Jørgen Bang, 60, E1, Husbonde, sognepræst Else Marie Helt, 26, U, Husholderske Jens Pedersen, 28, U, Tjenestekarl Lauge Christensen, 35, U, Tjenestekarl Hans Christensen, 19, U, Tjenestekarl

Læs mere

Folketælling 1. Februar Hejnsvig sogn.

Folketælling 1. Februar Hejnsvig sogn. Hejnsvig 1. Skole. Morten Christensen, 34, G, Konst. kirkesanger og skolelærer Maren Nielsdatter, 31, G, hans kone Niels Peter Mortensen, 4, U, deres børn Christen Mortensen, 2, U, deres børn Hejnsvig

Læs mere

bolig person køn al- fødsels ægte- fødested 1 feb 1860 nr navn der dag år stand stand erhverv bopæl

bolig person køn al- fødsels ægte- fødested 1 feb 1860 nr navn der dag år stand stand erhverv bopæl 1 Ernst Jacobsen Lange M 39 22.01 1822 G Sebbelev husfader boelsmand 3. F. 2 Catharina Maria født Jørgensen Lang K 36 01.10 1823 G husmoder hans kone 3. F. 3 Jacob Ernst Lamg M 11 03.12 1849 U Sebbelev

Læs mere

Risagervej 2 4a 1878

Risagervej 2 4a 1878 Risagervej Risagervej 1 3f 1858 1858 Niels Johannes Holm Ellen Kirstine Aagaard 1868 Ellen Kirstine Aagaard, enke 1876 Johanne Kathrine Holm, syerske, ugift 1926 Anna Kirstine Holm 1943 Marius Mortensen,

Læs mere

Matr.nr. 25 - Vest for smedjen

Matr.nr. 25 - Vest for smedjen Matr.nr. 25 - Vest for smedjen Matr.nr. (1808) Status (1808) Jordareal Bygninger (1859) Beliggenhed 25, Vester Egede by og sogn Fæstehus Ejer: Gisselfeld Kloster 1.880 kvadratalen = 733 m2 + jordlod syd

Læs mere

Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt.

Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Indtastet under KIP-projektet af Ejnar Buhrkal, Vindelevgard 79,. 7830 Vinderup, efter kopi af folketællingen i Vinderup

Læs mere

Hvem var disse mennesker og hvilken forbindelse har de med Langå købmandsgård?

Hvem var disse mennesker og hvilken forbindelse har de med Langå købmandsgård? Langå Købmandsgård Lidt slægtshistorie om livet i den gamle stråtækte skole, der lå på pladsen inden kirkegårdspladsen, fra tiden sidst i 1700 tallet til livet i købmandsgården med landbrug og korn og

Læs mere

09. Hansen,Stevning-Christensen,Svenstrup. Anden Generation

09. Hansen,Stevning-Christensen,Svenstrup. Anden Generation 1. Hans Jepsen, f. 1707 i Stolbro. Han blev gift med Anne Jørgensdatter, 1745, f. i Stevning. Hans død 1799. 2. i Christen Hansen f. 10 sep 1754. ii Ellen, f. 1746. iii Anne Marie, f. 1750. Anden Generation

Læs mere

Søren Vejrup husmand 49 år Husmand Sinnet Christensdatter hans kone Ane Jensdatter enke af 1.ægteskab

Søren Vejrup husmand 49 år Husmand Sinnet Christensdatter hans kone Ane Jensdatter enke af 1.ægteskab Folketællingsliste 1787 Aike Niels Mathiesen husbond 46 år Bonde og gårdbeboer Gyde Christiansdatter madmoder 54 -- Mathias Nielsen deres søn 19 år Karen Nielsdatter -- datter 15 år Ane Pedersdatter 66

Læs mere

Nordborg kirkebogsregister O renskrevet og rettet ihenhold til KB af Astrid Thorsen og Ditlev Duus Guderup Efter- og fornavne fornavne

Nordborg kirkebogsregister O renskrevet og rettet ihenhold til KB af Astrid Thorsen og Ditlev Duus Guderup Efter- og fornavne fornavne Nordborg kirkebogsregister 1621-2000 O renskrevet og rettet ihenhold til KB af Astrid Thorsen og Ditlev Duus Guderup Efter- og fornavne fornavne fødte viede døde alder Oberførster's søn 16.05 1706 Qckens

Læs mere

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro er en gammel stedsbetegnelse for overgangen af Skals å, i tidernes

Læs mere

husnr samtlige personers navn køn født født alder ægte fødested bopæl stilling erhverv Notmarkskov (Fynshav) dato år stand sogn FT nr (ogå fornavn)

husnr samtlige personers navn køn født født alder ægte fødested bopæl stilling erhverv Notmarkskov (Fynshav) dato år stand sogn FT nr (ogå fornavn) Folketælling 13 februar 1803 Notmark sogn renskrevet og påført født årstal og fødelsesdato eller daabsdato af Ditlev Duus Guderup angivet alder er efter folketællingen husnr samtlige personers navn køn

Læs mere

1.3.1 MADS JENSEN. Aner Maren Nielsdatter - Mette Olesdatter - Mads Jensen. Eva Kristensen Marts udgave MADS JENSEN "1

1.3.1 MADS JENSEN. Aner Maren Nielsdatter - Mette Olesdatter - Mads Jensen. Eva Kristensen Marts udgave MADS JENSEN 1 MADS JENSEN Aner Maren Nielsdatter - Mette Olesdatter - Mads Jensen Eva Kristensen Marts 2016-1. udgave MADS JENSEN "1 Mads Jensen *1817-1886 1. Mads Jensen Mads blev født den 10. maj 1817 i Esbøll, han

Læs mere

Odense Bispestols gods, skifter 1731-1835

Odense Bispestols gods, skifter 1731-1835 1 Odense Bispestols gods, skifter 1731-1835 Knud Jeppesen, Snestrup, Pårup, 13-09-1782, I-2 (5) i far Jeppe Olesens gård ~ Dorthe Andersdatter, lavværge skoleholder Christian Seidler, Snestrup Jeppe Knudsen

Læs mere

Væltesbakkes historie Af Thomas Østergaard efter mundtlige fortællinger af Jane Holt på Sandgaarden Øster Hurup d. 25. marts 2013.

Væltesbakkes historie Af Thomas Østergaard efter mundtlige fortællinger af Jane Holt på Sandgaarden Øster Hurup d. 25. marts 2013. Væltesbakkes historie Af Thomas Østergaard efter mundtlige fortællinger af Jane Holt på Sandgaarden Øster Hurup d. 25. marts 2013. Historien om et gammelt klitområde i Nr. Hurup, som gik fra at være dårligt

Læs mere

Side 1 af 7. Efterkommere af: Jens Claus Matzen. 1st Generationer. 2nd Generationer (Børn) 3de Generationer (Børnebørn)

Side 1 af 7. Efterkommere af: Jens Claus Matzen. 1st Generationer. 2nd Generationer (Børn) 3de Generationer (Børnebørn) Side 1 af 7 1st Generationer 1. døde på en ukendt dato. Han giftede sig med Ane Kirstine Hansdatter Møller. Ane Kirstine blev født i "Landlingmark" og døde på en ukendt dato. Børn af og Ane Kirstine Hansdatter

Læs mere

Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Forening og Arkiv

Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Forening og Arkiv Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Forening og Arkiv Gislingegården, som vi skal besøge, her fotograferet i 1905. På trappen står ejeren Johannes Johannesen med hustruen Karen Margrethe,

Læs mere

Stensgaard skifteprotokol I: 1751-1777 og II: 1777-1826

Stensgaard skifteprotokol I: 1751-1777 og II: 1777-1826 Stensgaard skifteprotokol I: 1751-1777 og II: 1777-1826 Stensgaard, under Brahesborg, skifteprotokol I-2, 1751-1777 Uddrag - Drejø skifter Peder Nielsen, gdm, Drejø, 984, 16.12.1763 ~ Maren Hansdatter,

Læs mere

Jens Christian Nielsen og Maren Kirstine Lumbye, mormors forældre.

Jens Christian Nielsen og Maren Kirstine Lumbye, mormors forældre. Jens Christian Nielsen og Maren Kirstine Lumbye, mormors forældre. Jens Christian Nielsen 1869-1943 Maren Kirstine Lumbye 1873-1903 Jens Chr. Nielsen blev født d. 16. august 1869, som søn af husmand Gabriel

Læs mere

St. Sjørup om ejendomme, folk og historie. Adresse, matr.nr. mv.:

St. Sjørup om ejendomme, folk og historie. Adresse, matr.nr. mv.: St. Sjørup om ejendomme, folk og historie. Adresse, matr.nr. mv.: Søstien 4, St Sjørup, 8950 Ørsted Egevang Fritliggende enfamilieshus (parcelhus) Matrikelnr.: 9a Ejerlav: ST. SJØRUP BY, ESTRUPLUND samt

Læs mere

FT 1845 og 1855 Helved/Notmark sogn Ægte- Fødsels- Bolig Nr Navn stand dag år Alder Fødested Stilling Erhverv

FT 1845 og 1855 Helved/Notmark sogn Ægte- Fødsels- Bolig Nr Navn stand dag år Alder Fødested Stilling Erhverv boelsted 1 Peter Matzen G 04.07 1815 30 Helved husfader boelsmand nr 1a 2 Catharina Marie Køx G 07.08 1815 30 Katry husmoder hans kone 3 Peter Matzen U 21.07 1839 6 Helved søn 4 Jørgen Matzen U 01.11 1841

Læs mere

BILLEDER FRA DET GAMLE THORSAGER: GÅRDENE

BILLEDER FRA DET GAMLE THORSAGER: GÅRDENE BILLEDER FRA DET GAMLE THORSAGER: GÅRDENE Thorsagers gårde blev udskiftet i 1793. De med sort markerede gårde blev liggende i byen, øvrige blev udflyttet. Der kan læses om gårdene i Thorsager i Folk og

Læs mere

Folketælling 1840 Varho

Folketælling 1840 Varho Folketælling 1834 Varho Navn: år: Hus Herman Hansen 40 husmandsted Maren Hermansen 36 hans kone Marie Hermansen 11 barn Andreas Hermansen 10 ---- Hans Hermansen 07 ---- Maren Hermansen 05 ---- Cathrine

Læs mere

Han blev trolovet 6 apr 1768 og gift 2 okt 1768 i Skellebjerg præstegård med

Han blev trolovet 6 apr 1768 og gift 2 okt 1768 i Skellebjerg præstegård med 6.7 generation Ane 44 og 45 Niels Poulsen og Karen Nielsdatter Niels Poulsen var født ca. 1736, muligvis i Soebjerg, Skellebjerg sogn, Holbæk amt og døbt i Skellebjerg kirke, Løve herred. Men han findes

Læs mere

!Anders Peter Hansen- Listedkongen ophav note

!Anders Peter Hansen- Listedkongen ophav note !Anders Peter Hansen- Listedkongen ophav note Denne note beskriver A. P. Hansens ophav, både anerne så langt tilbage som jeg kender dem, og han nærmeste familie. Dette er selvfølgelig interessant i sig

Læs mere

Aner til Karen Jensen

Aner til Karen Jensen 1. generation 1. Karen Jensen, datter af Husmand Jens Jensen og Kirsten Olesen, blev født den 20 Nov. 1885 i Ø. Tørslev sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt den 2 Dec. 1885 i Hjemmet, og døde efter 1930.

Læs mere

HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2

HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2 HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2 Landindpektørboligen. I 1889 startede landinspektør H. P. Jacobsen sin landinspektørvirksomhed

Læs mere

Lunde sogn døde 1799 til 1814. Begravede mænd. 1799 d. 27 feb. Jens Christensen Husted. Enke og aftægtsmand i Lundtang. 76 år.

Lunde sogn døde 1799 til 1814. Begravede mænd. 1799 d. 27 feb. Jens Christensen Husted. Enke og aftægtsmand i Lundtang. 76 år. Begravede mænd. 1799 d. 27 feb. Jens Christensen Husted. Enke og aftægtsmand i Lundtang. 76 år. 1799 d. 21 mar. Johannes Pedersen. Husmand Peder Johansens søn Husted. 16 år. 1799 d. 14 apr. Niels Peder

Læs mere

Aner til Husmand Poul Christian Kondrup Madsen

Aner til Husmand Poul Christian Kondrup Madsen 1. generation 1. Husmand Poul Christian Kondrup Madsen, søn af Husmand & Slagter Mads Christensen Greve og Marie Cathrine Hansdatter, blev født den 9 Apr. 1855 i Vindblæs Sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt

Læs mere

Jens Peder Rasmussen

Jens Peder Rasmussen Jens Peder Rasmussen Maren Nielsdatter ældste søn Eva Kristensen Marts 2016-1. udgave JENS PEDER RASMUSSEN "1 Jens Peder Rasmussen *1786-1834 Marens ældste søn Jens Peder Rasmussen blev født 21. marts

Læs mere

Optegnelse. på folketallet m.v. i Thurø Sogn under Sunds Herred (eller Birk) i Svendborg Amt, den 18. februar 1834.

Optegnelse. på folketallet m.v. i Thurø Sogn under Sunds Herred (eller Birk) i Svendborg Amt, den 18. februar 1834. Optegnelse på folketallet m.v. i Thurø Sogn under Sunds Herred (eller Birk) i Svendborg Amt, den 18. februar 1834. By eller sted med anførsel Næringsvej, af gårde, huse o. s. v. Navn Alder Ægtestand stilling

Læs mere

Forstadsmuseet - Stamtræ

Forstadsmuseet - Stamtræ Page 1 of 24 Søren Nielsen Jydes Stamtræ Christopher 1682-??, Anne Sørensdatter 1683-??, ~Rasmus Olsen, Smørumovre Hans 1689-??, Lars 1690-??, Niels Madsen 1717-1789 Gift med Kirsten Christensdatter Ellen

Læs mere

Oversigt over bemanding på valgstederne

Oversigt over bemanding på valgstederne Oversigt over bemanding på valgstederne Tønder 1 (V) Jørn Skov, formand 2 (V) Allan Jacobsen 3 (V) Søren T. Hansen 4 (A) Lars Rytter 5 (A) Eike Albrechtsen 6 (F) 7 (I) Elna krogager 8 (S) Marit R N Rüdiger

Læs mere

Løjtved skifteprotokol 1744-1753

Løjtved skifteprotokol 1744-1753 1 Løjtved skifteprotokol 1744-1753 Anders Nielsen Møller, Stenstrup, 2, 31-08-1744 ~ Dorthe Jørgensdatter, lavværge broder Jens Jørgensen, Rødme Arvingerne er hans moder og søskende: Johanne Hansdatter

Læs mere

Fæste / ejerskab med interessante relationer:

Fæste / ejerskab med interessante relationer: Gårdmandsfamilier på Svinø: Grd. nr.: Mtr. nr.: Gårdens navn: Ved udskiftningen 1802 3: Efter Svinøbogens oversigt over mænd på Svinø: Fæste / ejerskab med interessante relationer: På tidspunktet for Rasmus

Læs mere

Aner til Anders Peter Andersen

Aner til Anders Peter Andersen 1. generation 1. Anders Peter Andersen, søn af Arbejdsmand Karl Peter Andersson og Karen Marie Larsen, blev født den 29 Jul. 1876 i Gjerning sogn, Houlberg Herred, 1 blev døbt den 30 Jul. 1876 i Hjemmet,

Læs mere

FT 1845 og 1855 Frederiksgaard er renskrevet af Ditlev Duus, Guderup

FT 1845 og 1855 Frederiksgaard er renskrevet af Ditlev Duus, Guderup FT 1845 Frederiksgaard parcelsted 1 Metta Christina Johannsen EK 25.09 1796 49 Østerholm husmoder parcellist og brændevinsbrænder nr 1 2 Christian Hansen G 18.09 1822 23 Frederiksgaard husfader tjenestekarl

Læs mere

Hovgaard Hougaard slægten af Ring, Hammer Sogn, Hammer Herred.

Hovgaard Hougaard slægten af Ring, Hammer Sogn, Hammer Herred. Hovgaard Hougaard slægten af Ring, Hammer Sogn, Hammer Herred. Om slægtens forfader Hans Hovgaard (født 1645, død 1728) bonde på Hovgaarden i Ring siden 1669. Historier og citater om slægten. I det følgende

Læs mere

Overvejelser omkring Fedder Andersen på Kogsbøl, Emmerlev sogn, og hans eventuelle tilhørsforhold til TW-efterslægten.

Overvejelser omkring Fedder Andersen på Kogsbøl, Emmerlev sogn, og hans eventuelle tilhørsforhold til TW-efterslægten. Overvejelser omkring Fedder Andersen på Kogsbøl, Emmerlev sogn, og hans eventuelle tilhørsforhold til TW-efterslægten. Fedder Andersen, forpagter på Kogsbøl, var født ca. 1641 og døde 1698, begr. 17/3.

Læs mere

Familiegrupperapport for Jens Pedersen og Karen Nielsdatter Mand Jens Pedersen 1

Familiegrupperapport for Jens Pedersen og Karen Nielsdatter Mand Jens Pedersen 1 Mand Jens Pedersen 1 Født Omkr 1781 2 Dåb 7 Jan. 1781 Søndersted, Merløse, Holbæk 3 Død 7 Okt. 1831 Kirke Eskilstrup, Merløse, Holbæk 2 Begravet 9 Okt. 1831 Kirke Eskilstrup, Merløse, Holbæk 2 Ægteskab

Læs mere

Efterkommere af Søren Jepsen

Efterkommere af Søren Jepsen Efterkommere af Søren Jepsen Indholdsfortegnelse. Efterkommere........... af.. Søren..... Jepsen........................................ 1.. 1... generation.......................................................

Læs mere

Gravsten Thyregod Kirkegård 31-60

Gravsten Thyregod Kirkegård 31-60 Gravsten Thyregod Kirkegård 31-60 Mette Marie Frederiksen var gift med Frederik Krusborg. Hun døde ung og som Frederik første kone på Kollemortenvej 57. Gerthart Sørensen Hans broder har skrevet følgende

Læs mere

K Y N D B Y P O S T E N

K Y N D B Y P O S T E N K Y N D B Y P O S T E N Skt. Hans på Klokkerbakken Bylauget har igen i år indhentet tilladelse af Flemming Andersen til, at afholde Sankt Hans bål på Klokkerbakken. Vi forsøger at gentage successen fra

Læs mere

Bygninger, huse, gårde og deres beboere i Oksbøl sogn Oksbøl 2

Bygninger, huse, gårde og deres beboere i Oksbøl sogn Oksbøl 2 Bygninger, huse, gårde og deres beboere i Oksbøl sogn Oksbøl 2 Oksbøl Søndergade Oksbøl Østergade Oksbølvej Povlsvej Præstegårdsvej Svarretoft Tvedgårdvej Tvendalvej Denne bog er blevet til ud fra de indsamlede

Læs mere

Kongevejen 118A Højelsgård, oprindeligt Høeltsgård. arvefæstegård

Kongevejen 118A Højelsgård, oprindeligt Høeltsgård. arvefæstegård Kongevejen 118A Højelsgård, oprindeligt Høeltsgård. arvefæstegård Matrikelnumre: Matrikel nr. 10 Lønholt by, Grønholt sogn, Nu 10a Lønholt By, Grønholt sogn, Det oprindelige nummer: 13. Matr.nr. 10a er

Læs mere

Side 1 af 7. Efterkommere af: Christen Tarbensen. 1st Generationer. 2nd Generationer (Børn) 3de Generationer (Børnebørn)

Side 1 af 7. Efterkommere af: Christen Tarbensen. 1st Generationer. 2nd Generationer (Børn) 3de Generationer (Børnebørn) Side 1 af 7 1st Generationer 1. blev født den Apr. 30 1832 i houvig og døde den Nov. 5 1912. Han giftede sig med Ane Katrine Hansen Lodberg den Okt. 19 1856. Ane Katrine blev født den Okt. 7 1835 i Søndervig

Læs mere

Hip, hip,hip. Hurra!! Denne folder er en hyldest til vor far. Margrethe, Børge og Morten Tage Eskild Jensen Født den 15. Sept. 1918 I Vester Linderum

Hip, hip,hip. Hurra!! Denne folder er en hyldest til vor far. Margrethe, Børge og Morten Tage Eskild Jensen Født den 15. Sept. 1918 I Vester Linderum Hip, hip,hip Hurra!! Denne folder er en hyldest til vor far.. Margrethe, Børge og Morten Tage Eskild Jensen Født den 15. Sept. 1918 I Vester Linderum Notater: 2 11 For 3 år siden kom far på sygehus med

Læs mere

Gjerndrup Friskoles historie

Gjerndrup Friskoles historie Gjerndrup Friskoles historie For at fortælle om Gjerndrup Friskole, skal vi lidt længere tilbage i tiden. Gjerndrup Skole blev bygget i 1930, men før 1930 var der i Gjerndrup Surhave Skole, hvor de fleste

Læs mere

Anna Marie Elisabeth Hansen

Anna Marie Elisabeth Hansen Anna Marie Elisabeth Hansen Min faster Anna var født den 27. august 1896 i Brahetrolleborg sogn på Sydfyn, en halv snes km. fra Faaborg. Forældrene var savskærer Hans Hansen Dyrman og hustru Kirsten. Hun

Læs mere

Anden Generation. Tredje Generation

Anden Generation. Tredje Generation Christen Christensen Grau, * 1698 i Rambøgevej 3 Pøl (søn af Christen Hansen Grau og Dorthe Christens), 17 mar 1776 i Ellehave 12. Han blev gift med Tøre Hansdatter, 1 nov 1733 i Nordborg, * Døbt 30. aug.

Læs mere

Søren Rasmussens hustru Karen Jensdatter og Niels Frandsens hustru Maren Christensdatter begge i Tyrsting for? Døbt

Søren Rasmussens hustru Karen Jensdatter og Niels Frandsens hustru Maren Christensdatter begge i Tyrsting for? Døbt 1723 2 Døbt Jens Jensen gårdmand og Anne Christensdatter i Tyrsting - Maren 1723 2 Døbt Niels Sørensen Frandsen husmand og Karen Sørensdatter i Tyrsting - Søren 1723 2 Begravet Rasmus Rasmussen soldat

Læs mere

"Lindevang" Bolteskovvej 4, 5750 Ringe. "Lindevang"

Lindevang Bolteskovvej 4, 5750 Ringe. Lindevang Bolteskovvej 4, 5750 Ringe - Slægtsgården Lindevang er beliggende på Bolteskovvej 4 - en hyggelig snoet vej i Gestelev. - Lindevangs beboere kan føres helt tilbage til 1764. Det var Rasmus Knudsen og Ingeborg

Læs mere

01 Aagesen. Anden Generation

01 Aagesen. Anden Generation 1. Peter Aagesen. Han blev gift med Ved ikke. Peter død 1693. 2. i Jacob Petersen Oggesen. 3. ii Peter Oggesen. iii Ellen Oggesen. Anden Generation 2. Jacob Petersen Oggesen. Han blev gift med Maren Matthisdatter,

Læs mere

No. 12 Karl Otto Pedersen

No. 12 Karl Otto Pedersen Karl Otto Pedersen Forældre: nr. 24 Niels Pedersen og nr. 25 Maren Pedersen Børn: Else Pedersen, Niels Pedersen, nr. 6 Ove Pedersen, Aksel Pedersen og Ejnar Pedersen Navn : Karl Otto Pedersen Født : 16.

Læs mere

Søren Hartvigsen var ejer af Vandborg Vestergaard efter forinden at have drevet gården Mellem Tang i Gudum.

Søren Hartvigsen var ejer af Vandborg Vestergaard efter forinden at have drevet gården Mellem Tang i Gudum. 24-03-2007 ANER 1. Søren Hartvigsen, f. 11-08-1881 i Flynder, d. 16-02-1968. Søren Hartvigsen var 1921-1926 ejer af Vandborg Vestergaard efter forinden at have drevet gården Mellem Tang i Gudum. Han blev

Læs mere

Småhåndværkere, Købmænd og Bager. I landsbyen Holm

Småhåndværkere, Købmænd og Bager. I landsbyen Holm Småhåndværkere, Købmænd og Bager. { I landsbyen Holm Lønsømai Der blev bygget bro og pakhus i 1923 for en dampskibs forbindelse til Åbenrå. Hovedbygningen blev indviet den 25. jun. 1926. Der var afholdskro

Læs mere

FT 1845 og 1855 Krumom og Blæsborg, renskrevet, oversat og påført fødselsdag eller dåbsdag og år af Ditlev Duus, Guderup Krumom

FT 1845 og 1855 Krumom og Blæsborg, renskrevet, oversat og påført fødselsdag eller dåbsdag og år af Ditlev Duus, Guderup Krumom FT 1845 1 Hans Christian Carstensen G? 1802 43 Jaruplund husfader kaadner og krovært nr 1 2 Anna Sophia Mejer G 02.04 1812 33 Sønderborg husmoder hans kone 3 Hans Christian Carstensen U 26.05 1835 10 søn

Læs mere

Side 1 af 5. Efterkommere af: Jens Lauridsen. 1st Generationer. 2nd Generationer (Børn) 3de Generationer (Børnebørn)

Side 1 af 5. Efterkommere af: Jens Lauridsen. 1st Generationer. 2nd Generationer (Børn) 3de Generationer (Børnebørn) Side 1 af 5 1st Generationer 1. døde på en ukendt dato. Han giftede sig med Karen Pedersen. Børn af og Karen Pedersen 2. Ane Marie Christensen [Lauridsen] blev født den Maj 22 1879 i S.Lyngvig og døde

Læs mere

BILLEDER FRA DET GAMLE THORSAGER: BYEN

BILLEDER FRA DET GAMLE THORSAGER: BYEN BILLEDER FRA DET GAMLE THORSAGER: BYEN Thorsager bymidte omkring 1905, forsamlingshuet til venstre, bag det præstegården. Til højre Kr. Jacobsens gård. Thorsager hovedgade ca. 1905, købmandsgården til

Læs mere

Fødte 1867 Drenge Jørgen Matthiesen Hans Lorentsen Jebsen Jens Jacobsen Jørgen Thomsen Hans Peter Jørgensen Hans Christensen Hansen

Fødte 1867 Drenge Jørgen Matthiesen Hans Lorentsen Jebsen Jens Jacobsen Jørgen Thomsen Hans Peter Jørgensen Hans Christensen Hansen Fødte 1867 Drenge 18/1 24/1 Jørgen Matthiesen Indsidder Jørgen Matthiesen i Tandslet og hustru Maren Petersen 40 år Nr.1 Faddere: Peter Matthiesen Petersen i Tandslet, Boelsmand Christian Bladt ibid. Boelsmand

Læs mere

Horsbøl. Folketælling 1. Februar Hejnsvig sogn.

Horsbøl. Folketælling 1. Februar Hejnsvig sogn. Hejnsvig 1. Hans Pedersen, Huusbond, 38, G, 1, skoleholder Else Kirstine Jesdatter, hans kone, 41, G, 1 Anne Marie Hansdatter, deres børn, 6, U Jes Hansen, deres børn, 2, U Hans Hansen, Tienende, 28, U,

Læs mere

Uddrag af 'Dagjournaler' for Vester Egede Skole

Uddrag af 'Dagjournaler' for Vester Egede Skole Uddrag af 'Dagjournaler' for Vester Egede Skole 1851-1878 Kilde: Dagjournaler for Vesteregede Skole (hos Landsarkivet for Sjælland) I skolen dagjournaler er indført forskellige oplysninger om skolens elever

Læs mere

Matr.nr. 9-g, 9-h, 9-i - 'V. Egede Mølle' - I landsbyens østre ende

Matr.nr. 9-g, 9-h, 9-i - 'V. Egede Mølle' - I landsbyens østre ende Matr.nr. 9-g, 9-h, 9-i - 'V. Egede Mølle' - I landsbyens østre ende Matr.nr. 9-g, 9-h og 9-i, Vester Egede by og sogn Jordareal 9-g = 690 m 2 9-h = 690 m 2 9-i = 158 m2 Bygninger (1888) Beliggenhed Noter

Læs mere