PROPEL INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING 68. ÅRGANG NR. 1 FEBRUAR Foto: Torben Ek

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PROPEL INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING 68. ÅRGANG NR. 1 FEBRUAR 2011. Foto: Torben Ek"

Transkript

1 68. ÅRGANG NR. 1 FEBRUAR 2011 PROPEL INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING Foto: Torben Ek

2 2 PROPEL Nr. 1/2011 Aktivitetskalender Mød op når din forening kalder, så får du glæde af foreningen, og foreningen får glæde af dig. PROPEL denne gang

3 PROPEL Nr. 1/ Mindeord Flyversoldatens ur Poul Møgelvang i aktion ved soldaterjubilæet i september 2010 Poul Møgelvang er død Onsdag den 22. december mistede FSF Værløse Jonstrup Afdeling et af vore meget markante medlemmer. Bestyrelsesmedlem, Flyvespecialist Poul Møgelvang afgik ved døden på Rigshospitalet i København efter kort tids indlæggelse. Poul blev kun 56 år. Jeg kan kun mindes Poul som en altid meget venlig, hjælpsom og iderig person. Afdelingen trak meget på Poul s store organisationsindsigt og viden. Især ved de årlige soldaterjubilæer var Poul en uvurderlig hjælp, som vi helt sikkert vil savne fremover. Jeg mødte Poul første gang i 1994 og blev straks klar over, at det ikke var Hr. hvem som helst. Når man havde lavet en aftale med Poul, kunne man helt sikkert regne med ham, også selv om det blev ud over hans normale arbejdstid. Efter mine 10 år som Kredsformand / afdelingsformand for Kreds 5 / Værløse Afdeling afløste Poul mig på formandsposten til stor gavn for afdelingen. Desværre blev Poul syg på grund af en lidelse på balancen og blev efter flere års sygdom sygepensioneret fra Flyvevåbnet. Poul var ikke blot et stort menneske af statur, men også på grund af hans menneskelige egenskaber. Mine tanker går til hans kone Birthe og hans døtre og børnebørn, som nu må undvære et fast holdepunkt i deres tilværelse. Poul var medlem af Flyvevåbnets Soldaterforening i mere end 30 år og blev hædret med FSF s Hæderstegn i sølv i Jeg er ikke i tvivl om, at I har glædet jer til i dag. Det har jeg også. I har glædet jer til, at de 4 måneder er slut, og jeg har glædet mig til at tildele Flyversoldatens Ur til holdets bedste soldaterkammerat. Jeg kom ind til Flyvevåbnet i Da var mange af jeres forældre ikke engang født. Men jeg har mange minder om Flyvevåbnet. For eksempel tinnitus. Ørelægen siger, det skyldes skydning uden høreværn. Eller at befalingsmænd kunne præstere omkring 150 decibel, når de fyrede skældsord, som I slet ikke kender, af lige ind i hovedet på mig. Jeg har bevaret kontakten til Flyvevåbnet gennem Flyvevåbnets Soldaterforening. Og dermed kontakten til mange af mine kammerater fra den gang. Det kammeratskab er en bærende søjle i soldaterforeningen. Og det vil jeg selvfølgelig slå et slag for, at I også finder ud af. En gang med tiden meget gerne snart. Fordi soldaterforeningen har alt for få medlemmer i jeres alder. Og fordi den har brug for nye ideer fra unge medlemmer. Men nu til det, jeg kom for: Mads Skaaning Hvad kendetegner den bedste soldaterkammerat på dette hold? Jeg vil bruge jeres egne ord: Holdets bedste soldaterkammerat er en selvstændig foregangsmand, der kommer godt ud af det med alle. Han tænker tit på andre, før han tænker på sig selv, og selv når han er presset, har han tid til at give en hjælpende hånd. Men han praler aldrig med det, tværtimod så har han altid overskud til at rose andre. Han er en god teamplayer, som er dygtig til det, han laver, og som går op i det. Sidst, men ikke mindst, er han en sjov og god kammerat, der altid er i højt humør. Vil Mads Skaaning fra 2. deling komme herop. Dine kammerater har valgt dig som bedste soldaterkammerat på holdet. Tillykke. Æret være Poul Møgelvangs minde. Kurt B. Sørensen Landsnæstformand Værløse / Jonstrup Afdeling Sådan lød ordene, da Flyversoldatens Ur den 25. november blev tildelt for sjette gang. Ernst Kronvold Frederiksen havde fået æren, fordi landsformanden var indlagt på hospitalet. PROPEL i nyt layout Soldaterforeningens medlemsblad har stort set ikke skiftet udseende de seneste 7 år, selv om vores omslag - Flyvevåbnet - har ændret layout nogle gange i samme periode. Men nu synes vi på redaktionen, at der skal lidt fornyelse til, ikke kun for at lave om, men også for at prøve på at gøre bladet mere indbydende og nemmere både at overskue og læse. Rammer rammerne rigtigt? Ideen med at give siderne mere kulør har vi helt ærligt stjålet fra Flyvevåbnet, men da indholdet i de to blade er af forskellig karakter, har vi i stedet valgt at bruge kulørte rammer til at samle stof, som kommer fra samme afdeling/lokalafdeling, eller som omhandler samme emne. Det nedsatte bedømmelsespanel mener, at det nye layout fremmer overskueligheden, og vi håber, at læserne tager godt imod fornyelsen. God fornøjelse. Ernst Kronvold Frederiksen

4 4 PROPEL Nr. 1/2011 I første kvartal af 2011 afholdes der som sædvanligt landsskydning på 15 meter indendørsbane. Der konkurreres om følgende fornemme titler: Individuelle skydninger: Landsskytte Landsskytte Veteranlandsskytte Veteranlandsskytte Holdskydninger: Landsskyttehold Landsskyttehold Veteranlandsskyttehold Veteranlandsskyttehold bedste herre under 55 år bedste dame under 55 år bedste herre som er fyldt 55 år bedste dame som er fyldt 55 år bedste herreskyttehold med skytter under 55 år bedste dameskyttehold med skytter under 55 år bedste herreskyttehold med skytter som er fyldt 55 år bedste dameskyttehold med skytter som er fyldt 55 år Prisen for deltagelse er uændret den beskedne sum af 15,- kroner pr. skytte. Vil du bevise, at du er den bedste skytte i FSF, bliver du nødt til at deltage i den landsskydning, der afholdes i din lokalafdeling. Kontakt din formand, skydeudvalgsformand eller undertegnede for yderligere oplysninger. Med venlig hilsen Finn Schjoldager Formand for Skydeudvalget Landsskydning Det er snart sæson for ordinære generalforsamlinger. Derfor har redaktionen klippet lidt i den del af foreningens love, som bestemmer, hvordan den slags foregår. Om afdelinger Lovene foreskriver i 10, hvordan foreningens 4 afdelinger skal ledes: a. En afdelingsbestyrelse består af minimum fem medlemmer. Formand, kasserer og bestyrelsesmedlemmer vælges af afdelingens årlige ordinære generalforsamling. Formanden er på valg i lige år og kassereren i ulige år. Alle valg gælder for to år, genvalg kan finde sted. Får flere kandidater samme antal stemmer, afgøres valget ved lodtrækning. b. Efter generalforsamlingen og inden 15. marts afholder bestyrelsen konstituerende møde, hvor der vælges næstformand og evt. sekretær. Endvidere udpeges to medlemmer, der sammen med afdelingens formand udgør afdelingens repræsentation i foreningens repræsentantskab. Om generalforsamlinger I 14 står følgende: Om generalforsamlinger a. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af februar måned. Bestyrelsens indkaldelse skal ske i nærmest forudgående nummer af PROPEL, dog mindst med ti dages varsel. b. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest otte dage før generalforsamlingen. c. Generalforsamlingen er højeste myndighed i alle afdelingens anliggender og er beslutningsdygtig, når lovlig indkaldelse har fundet sted. d. Der føres protokol over forhandlingerne. 16 Dagsorden for ordinære generalforsamlinger. 1. Valg af dirigent og evt. stemmetællere. 2. Formanden fremlægger årsberetning til godkendelse. 3. Kassereren aflægger revideret årsregnskab til godkendelse. 4. Behandling af indkomne forslag. 5. Valg af formand og kasserer, bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. 6. Valg af én kritisk revisor. 7. Valg af suppleant for kritisk revisor. 8. Eventuelt. Om lokalafdelinger I 19 står der blandt andet: Valg af bestyrelse til en lokalafdeling skal finde sted efter samme principper som valg af bestyrelse til en afdeling. Skydeudvalget ønsker alle medlemmer et godt nytår og håber på stor deltagelse i forårets skydninger. Har du fået ny adresse, tlfnr. Giv forretningsføreren besked Husk endelig Umiddelbart efter generalforsamlingen skal afdelingers og lokalafdelingers reviderede regnskab indsendes til landsformanden. Rettidigt indsendt regnskab er betingelsen for udbetaling af afdelingstilskud. Umiddelbart efter det konstituerende møde skal bestyrelsesliste indsendes til landsnæstformanden til brug for revision af håndbogen. Lovene kan du finde i deres fulde ordlyd på under menuen Om foreningen>håndbogen

5 PROPEL Nr. 1/ Juleskydningen Onsdag den 1. december var vi 30 samlet til den hyggelige juleskydning. Blindskydningen blev for uvist hvilken gang igen vundet af Jette og det gav hende en juleand. Det efterfølgende spændende bingospil blev myndigt ledet af Gert og Ib. Klokken blev mange inden de mange dejlige gaver var fordelt. En hyggelig aften og en dejlig tradition, som det kan anbefales at være med til. Tak til bidragyderne med kaffe og kager. FSF Aalborg Helge Hoff, Lisedalsvej 40, 9200 Aalborg SV. Tlf.: , E-post: Torsdag den 24. februar kl i Flyverstuen. Tilmelding til Helge på tlf / senest den 20. februar Afdelingsskydning/Landsskydningen Sædvanen tro dyster vi mod hinanden. Alle våbenføre mænd og damer fra hele Nordjylland møder selvfølgelig op, hvor vi inddeler os i hold. Vi mødes på Gl. Lindholm skole kl lørdag den 12. marts. Af hensyn til arrangement er tilmelding nødvendig til skydeudvalgs-formand Ib Nielsen senest mandag den 7. marts. Veteranhjem Aalborg indviet Mandag den 29. november blev Veteranhjemmet i Aalborg officielt indviet. Selvom der var en bidende kulde, var et par hundrede personer mødt op. Der var repræsentanter fra soldaterforeningerne med fanerne, bystyret, DSM og sponsorer. Formanden for veteranhjemmet Jørgen Rasmussen bød velkommen, hvorefter der var taler af K.E. Nielsen, garnisonskommandanten OB Flemming Larsen samt ikke mindst af beskæftigelsesminister Inger Støjberg, der ønskede tillykke med den nye hjem for veteranerne. Hun takkede for det store frivillige arbejde samt den store opbakning, der ligger bag dette store projekt. Det er hendes håb, at veteranerne vil bruge hjemmet flittigt i de kommende år. Kanonlauget affyrede trefoldigt salut og der var musik af hjemmeværnets musikkorps. Til sidst var der reception og rundvisning i de nye lokaler. FSF var selvfølgelig mødt med fanen. Tillykke med det nye veteranhjem i Aalborg. Med venlig hilsen Helge Hoff

6 6 PROPEL Nr. 1/2011 Lokalafdeling Aalborg Helge Hoff, Lisedalsvej 40, 9200 Aalborg SV. Tlf.: , E-post: Torsdag den 24. februar kl i Flyverstuen. Tilmelding til Helge på tlf / senest den 20. februar. Med venlig hilsen Helge Hoff FSF Karup Henning Halkjær , Mobil E-post: Hjemmeside: Mandag den 21. februar kl på Rindsholm Kro, Gl. Århusvej 323 Viborg Angående dagsorden og forslag se side 4. Bemærk! Som noget nyt afholdes generalforsamlingen på Rindsholm Kro, fordi Karup afdeling nu også omfatter alle de nedlagte lokalafdelinger. Lokalafdeling Vendsyssel Knud Bidstrup Jensen, Færøvej 10, 9800 Hjørring. Tlf.: , E-post: Torsdag den 10. februar kl på Hjemmeværnsgården, Åstrupvej 200, Hjørring. Bemærk også! Det er med damer denne gang som kun skal betale 90 kr. pr person for festmenuen. Medlemmer er gratis. Drikkevarer er dog for egen regning. med venlig hilsen Knud B Jensen Under generalforsamlingen underholder den sprudlende kromand Frode damerne og fortæller om kroen og dens omgivelser. Generalforsamlingen begynder ca. kl Tilmelding er af hensyn til maden nødvendig senest den 13. februar til Henning tlf mobil Med venlig hilsen Henning Halkjær formand. Lokalafdeling Thy-Mors Knud Larsen, Lupinvej 15, 7700 Thisted. Tlf.: FSF Skrydstrup Jens Yttung, Østerhedevej 19, 6690 Gørding. Telefon , Mobil E-post: Onsdag den 23. februar kl i Beredskabsstyrelsen Nordjyllands lokaler Simons Bakke 25, Thisted. Vi mødes i Vagten. Med venlig hilsen H. J. Jensen sekretær mandag den 28. februar kl på Flyvestation Skrydstrup Vi starter i cafeteriet kl med en gang gule ærter. Tilmelding til Jens senest den 19. februar på telefon eller Med venlig hilsen Jens Yttung

7 PROPEL Nr. 1/ Lokalafdeling Skrydstrup Poul-Erik Lund Frandsen, Bygmarken 44, Skrydstrup, 6500 Vojens. Telefon , Mobil tirsdag den 22. februar kl i propelstuen på flyvestation Skrydstrup Traditionen tro starter vi i cafeteriaet kl Tilmelding senest 12. februar til: Poul-Erik Frandsen tlf , mobil eller Jan Bryde tlf , mobil Lokalafdeling Vandel Jens Chr. Nielsen, Vestergårdsvej 29, 6051 Almind Tlf , Mobil Torsdag den 24. februar kl i Vandel Idrætshal, Skolevej 8, Vandel Med venlig hilsen Niels H. Pedersen Tilmelding nødvendig senest 18. februar på telefon af hensyn til fortæring på mødet. Vel mødt. Jens Chr. Nielsen Formand Lokalafdeling Vestjysk Lis Yttung, Østerhedevej 19, 6690 Gørding Telefon , Mobil E-post: mandag den 21. februar kl på Østerhedevej 19, 6690 Gørding. Tilmelding til Lis senest den 15. februar på eller , eller på Godt i gang Efter vel overstået jul og nytår har vi taget hul på det nye år med en gang Bowling med efterfølgende spisning, der var rigtig god tilslutning til det. Vi var alle i godt humør og der blev delt forsinkede præmier ud og et par jubilarer fra 2010 fik deres årgangstegn. Jeg glemte helt i sidste nummer at takke Helge og hans piloter for en rigtig hyggelig dag på Vamdrup flyveplads, desværre blev vejret ikke til flyvning men vi hyggede os alligevel dels med kaffe og brød snak og besøg i hangaren for at se alle de maskiner der stod der. Baneskydning Fredag den 25. kl har vi vores baneskydning, der håber vi at se en masse nye skytter, alle er velkomne. Det er som sædvanlig i Varde. Banerne ligger bag Artillerimuseet i det gamle smedeværksted oppe på 2. sal. Her er tilmelding også nødvendig senest d. 18. marts også til Lis, se ovenfor. Håber I bakker op om vores arrangementer i år da vi ellers ser os nødsaget til at stoppe!!!!! Lokalafdeling Als-Sundeved Gert Schmidt, Palmose 8, Dybbøl, 6400 Sønderborg. Tlf.: Torsdag den 24. februar kl på formandens adresse: Palmose 8, Dybbøl, 6400 Sønderborg Tilmelding senest den 20. februar til Gert tlf eller Chresten tlf Efter den sindsoprivende generalforsamling slapper vi af med en nyudgivet film fra II. Verdenskrig: Hitlers Livvagter. Mindehøjtidelighed Bøffelkobbel den 22.februar Kl Morgenkaffe på Hærens Befalingsmandsskole Tilmelding på tlf Kl præcis Mindehøjtidelighed ved Dragonen og Infanteristens grav ved Bøffelkobbelhuset, Amtsvejen 4, 6400 Sønderborg. (ingen tilmelding) På bestyrelsens vegne Chresten Møller Til højre et par fotos fra 2010 fra henholdsvis Jollmands gård og dronning Margrethes 70-års fødselsdag.

8 8 PROPEL Nr. 1/2011 Lokalafdeling Odense Torsdag den 3. februar kl på Højstrup bygning 24,Vibelundsvej, Odense (kør ind fra Stegsted) Før selve generalforsamlingen serveres en varm ret. (Mad og drikke kan købes til en fornuftig pris) Bak op om mødet, så lokalafdelingen fortsat kan bestå. Tilmelding senest den 31. januar 2011 til bestyrelsen. Erik: , Henning: eller Klaus: Øvrige arrangementer på Fyn, som eventuelt kan have interesse for vore medlemmer: 13.april kl : Rundvisning på Fyns Militærhistoriske Samling, Kragsbjerggård, Kragsbjergvej 121, 5230 Odense M. 25,- kr. for ikke-medlemmer af HISAM. 4.maj kl : Mindeparade i Ansgar anlæg, Odense, hvor vi deltager med fanen. 10.maj kl : Repræsentantskabsmøde i Soldaterforeningernes Fællesrepræsentation Fyn på Dannevirke, Sdr. Boulevard, Odense Venlig hilsen Klaus Ingolf Henriksen Erik Krogsriis, Sibiriensvejen 130, Revninge, 5300 Kerteminde Tlf.: Lokalafdeling Sydfyn Bent Aalbæk-Nielsen, Gartnervænget 41, 5874 Hesselager Tlf Tirsdag den 22. februar kl i Bowl n Fun, Nyborgvej 4 i Svendborg. Det er umiddelbart før aftenens bowling, og den er man meget velkommen til at deltage i, hvis man har lyst til det og uden anden udgift end evt. skoleje. Men af hensyn til bestilling af baner beder vi lige om en opringning til Hans Henningsen på tlf senest søndagen før. Men du er naturligvis også meget velkommen til kun at deltage i generalforsamlingen. Keglerne falder som næsten aldrig før i Lokalafdeling Sydfyn. Om tirsdagen i de lige uger mødes vi fortsat en ganske stor flok kl til bowling i Bowl n Fun på Nyborgvej 4 i Svendborg. Men der er stadig plads til flere det er bare et spørgsmål om, hvor mange baner, vi skal bestille. Og netop af hensyn til antal baner beder vi nye bowlere om at tilmelde sig senest søndagen før til Hans Henningsen på tlf FSF Værløse-Jonstrup Jørgen Amonsen, Refsnæsgade 54, 1. tv., 2200 København N. Tlf.: , Mobil: , E-post: Onsdag den 23. februar kl i Soldaterstuen på Pedersholm Tilmelding til spisning senest den 12. februar på efter kl. 18 eller på Hygge i Soldaterstuen Onsdagene den 16. februar og 16. marts ses vi fra kl. 19 på Pedersholm, Roskildevej 161, Frederikssund. Bemærk at den tidligere busrute er nedlagt. Nu skal du tage bus 312 fra Frederikssund Station kl. 18:53. Du kan også vælge at tage bus 312 fra Ølstykke Station kl. 19:02, men så er du først fremme kl. 19:22. Skydning Indendørsskydning, 15 m. Bane. Onsdagene den 2. februar og 2. marts (Landsskydning) kl. 19. På adressen Høje Gladsaxe 2, kælderen. Kontaktperson: Jørgen Hinrichsen Tovholder: Torben Thomsen. KSS Skydning mellem KSS Foreningerne, se nedenfor. Københavnske Soldaterforeningers Samvirke. Den 10. februar kl. 18 afholdes den årlige 15 m. skydning mellem KSS Foreningerne. Skydningen afvikles i De samvirkende danske Forsvarsbroderselskaber, Gothersgade 137, kælderen, Kbh. K. Du skulle prøve at møde op, selvom du ikke plejer at skyde. Det er altid meget hyggeligt. Se mere på: Hyggelig julefrokost og for første gang i Soldaterstuen, Pedersholm. P.b.v. Torben Ek Foto: Torben Ek Den sidste dag i november var bidende kold, med masser af sne, forsinkelser og aflysninger i den offentlige trafik. Flere kom op til ½ time for sent og det selvom der var beregnet en ekstra time til transporten. Men de der var nået frem i tide, var meget sociale og havde ventet med at begynde spisningen indtil alle tilmeldte var nået frem. Vejret til trods, var et antal der svarer til antallet af låger i en julekalender endelig fuldtalligt og stemningen var god. Kaj havde researchet og bestilt mad fra en slagter i Ølstykke. Det var en succes, skal jeg hilse og sige. Masser af lækker julemad. Prikken over i et var et par store ål, købt næsten direkte fra røgeovnen, og endda sponseret af vores medlem Jørgen Andreasen. Det blev en aften med masser af snak om soldatertiden, verden omkring os og så naturligvis også nogen sjove historier. Da vi vendte næsen hjem, igen med det offentlige, var det stadig koldt, men hvad gør det når vi har spist og drukket os til en indre varme og istapperne hænger flot fra de hyggelige huse? (Se forsiden) Tak for et fornemt arrangement!

9 PROPEL Nr. 1/ Lokalafdeling Kalundborg Ole B Jakobsen, Gl. Rørbyvej 29, 4400 Kalundborg Tlf.: / E-post: Fredag den 25. februar kl i Marinehjemmeværnets lokaler Nørre Allé 129, 4400 Kalundborg Efter generalforsamlingen serveres der gule ærter for egen regning. Husk at tage damerne med. Tilmelding nødvendig af hensyn til de gule ærter, senest den 18. februar til formanden tlf / Pbv Ole B Jakobsen Lokalafdeling Nordvestsjælland Ole F. Olsen, Ljungbyvej 2,Postboks 51, 4340 Tølløse Tlf.: , Mob.: , E-post: Fredag den 25. februar kl hos formanden Ljungbyvej 2, 4340 Tølløse Angående dagsorden og forslag se side 4. Vi starter med fællesspisning af varm mad. Tilmelding nødvendig senest den 18. februar til formanden, tlf eller Pbv Ole F. Olsen Lokalafdeling Sydsjælland ønsker alle vore medlemmer et godt og lykkeligt nytår 2011 hvor vi glæder os til at se så mange af jer som muligt vore arrangementer: Fredag den 18. februar kl hos formanden på Svinøvej 117, 4750 Lundby. Angående dagsorden og forslag se side 4. Lokalafdelingen er vært ved et mindre traktement, Derfor venligst tilmelding på tlf. nr.: senest den 16. Skydning på 15-meter bane foregår på Svend Gønge Skolen Lokalafdeling Sydsjælland Bjørn Petersen, Svinøvej 117, 4750 Lundby Tlf.: Onsdag den 9. marts kl På grund af bestilling af skiver, bedes I venligst tilmelde jer skydningen til Egon Baltzersen senest 15. februar på tlf. nr.: Med venlig hilsen Lis Raalund

10 10 PROPEL Nr. 1/2011 Lokalafdeling Vestsjælland Jan Christensen, Mosevej 20, 4200 Slagelse. Tlf.: , Mobil E-post: Flyverstuen hedder nu Soldaterstuen torsdag den 24. februar - kl i Peter Ålborg Stuen på Antvorskov Kaserne Angående dagsorden og forslag se side 4. Foreningen vil være vært ved et par stykker smørrebrød. Ønsker man at deltage i spisningen er tilmelding til formanden nødvendig senest den 17. februar på tlf.: Værløse-Jonstrups nye mødested Pedersholm i Frederikssund. Festligt Folkeligt Fornøjeligt Det var så var for FSF et år fyldt med mange festlige begivenheder. Vi har samlet nogle af minderne fra året på de følgende sider. Den helt store festdag set med foreningens øjne var den 11. april da vi i Karup fejrede soldaterforeningens 70-års fødselsdag. Flyvevåbnet havde meget beredvilligt stillet lokaliteter til rådighed, og gæster og medlemmer fra hele landet strømmede til, og var på den måde med til at gøre dagen minderig for alle deltagerne. Tak for det endnu en gang. N. P. Nielsen - bedre kendt som Krølle - fotograferede ivrigt hele dagen og et udpluk af hans mange billeder kan du gense på side 12 og 13. Foreningen fik en ny hjemmeside. Få dage senere, den 16. april, stod mange af foreningens medlemmer op midt om natten for at drage til København, så de sammen med flere hundrede andre fanebærere kunne være med til at fejre, at Flyvevåbnets Soldaterforenings protektor, Hendes Majestæt Dronning Margrethe, også fyldte 70 år. Billederne herfra på side 11 viser tydeligt, at vejrguderne var med til at gøre begge festdage til en stor succes. For at gøre året komplet fyldte Flyvevåbnet 60 år den 1. oktober, og det blev fejret på forskud med det hidtil største Åbent Hus på Flyvestation Skrydstrup, hvor tilstrømningen var så overvældende, at mange mennesker kørte forgæves. Flyvevåbnet blev 60 år den 1. oktober. Men der var også tid til de sædvanlige foreningssammenkomster med hygge og kammeratligt samvær. Afdelinger og lokalafdelinger er flinke til at sende rapporter og fotos fra hverdagens begivenheder rundt om i landet, og på side 14 kan du se nogle af de ting, mange af foreningens aktive medlemmer får tiden til at gå med. Redaktionen siger tak for de mange input til PROPEL i 2010, og håber at strømmen vil fortsætte i Rigtig godt nytår til alle læsere. Ernst Kronvold Frederiksen Mere end mennesker kom til Åbent Hus i Skrydstrup.

11 PROPEL Nr. 1/

12 12 PROPEL Nr. 1/2011

13 PROPEL Nr. 1/

14 14 PROPEL Nr. 1/2011 Årets gang i soldaterforeningen

15 PROPEL Mærkedage februar-marts Du bestemmer PROPEL har - så vidt vides - i al den tid, bladet har eksisteret, indeholdt rubrikken til højre med oplysninger om medlemmernes runde fødselsdage. Af og til giver Mærkedage anledning til henvendelser til enten redaktionen eller forretningsføreren. De fleste beklager, at deres runde dag ikke er kommet med i bladet. Ingen regel uden undtagelse, men i 99 % af tilfældene skyldes det, at medlemmet ikke har oplyst sin fødselsdato til Harry Sørensen ved indmeldelse i soldaterforeningen. Og så siger det sig selv, at han ikke kan sende den videre til redaktionen, når bladet skal sættes op. Hvis du ikke vil i bladet Andre men færre henvender sig, fordi de ikke vil nævnes i PROPEL. Nogle medlemmer bryder sig simpelthen ikke om offentlig omtale, men i de seneste år har der også været en del, som ikke vil have navn og adresse i bladet af sikkerhedshensyn. Det er ansatte i Flyvevåbnet, der med mellemrum er på mission i f.eks. Afghanistan. Redaktionen vil meget gerne tage hensyn til netop dine ønsker, men en betingelse er, at du fortæller forretningsføreren, hvad det er, du ønsker. Du kan bruge linket >Bliv medlem< på hjemmesiden til at korrigere dine data. Så kan det ikke være nemmere. Windows bestemmer Jeg har, som de fleste, Microsoft Windows installeret på computeren og har for sikkerhedens skyld også automatisk opdatering af programmerne. Derfor erstattede Windows Live Mail 2011 forleden mit hidtidige mailprogram, og det har den smarte funktion, at korrespondance frem og tilbage om det samme emne samles under én overskrift. Så skulle indboksen blive lettere at overskue, men for mig har det den ulempe at programmet samler mails med samme emne fra forskellige afsendere under samme overskrift. Det betyder, at alle mails med emnet generalforsamling står hulter til bulter under overskriften generalforsamling, og så forsvinder overskueligheden pludselig. Derfor rykkede jeg ved en fejl efter en mødeindkaldelse jeg havde fået for en måned siden, men som var lagt ind under en anden afdeling. Når du skriver til PROPEL vil jeg derfor bede dig døbe mailen med afdelingsnavn og eventuel måned f.eks. Karup-maj. Nr. 1/ år år år år år år år år /48 827/47 631/48 Aage Nørvang Nielsen, Spinderigade 14, lejl. 37, 7100 Vejle Mogens Strange Hansen, Platanhaven 52, 2600 Glostrup Niels Kristian Madsen, Stadion Alle 4, 7330 Brande 105/ / / /54 Ove Saaby Winther, Elbækvej 48, 8700 Horsens Helge Erik Andersen, Gl. Køge Landevej 245b, 2/3, 2650 Hvidovre John Thygesen, Gefionvej 19, 3600 Frederikssund Jørgen Ellermann Sørensen, Strandhaven 12, 4400 Kalundborg / / / / / /56 Eyvin Teisner-Kjær, Egevej 50a, 6430 Nordborg Folmer Nielsen, Ellebækvej 42,1., 2820 Gentofte Carl Ilsøe, Ellegårdsvej 12, st.th., 2820 Gentofte Hans Zink, Vibevej 1, 6880 Tarm Peter Jørgen Hansen, Færgevej 22, 6100 Haderslev Hans Christian Christensen, Ved Sønderport 14, st. th., 2300 København S / / / / / / / / / / / / /60 Finn Nielsen, Østerlågen 10, 2700 Brønshøj Gunnar Christensen, Mølleparken 19,9560 Hadsund Hans Jørgen Amonsen, Refsnæsgade 54, 1. 1., 2200 København N Flemming Gammelgaard Jensen, Elmegårdsvej 119, 8300 Odder Leo B. Worm Jensen, Lodbjergvej 25, 7770 Vestervig Mogens Billekop, Flintemarken 71, 2. th., 2950 Vedbæk Erik Larsen, Bakkevej 2, 3310 Ølsted Poul E. Andersen, Aarup Byvej 19, 7752 Snedsted Preben Brag Nielsen, Kirkeåsen 4, 3630 Jægerspris Bent Dyring, Svanelundsvej 40, 9800 Hjørring Bent Nielsen, Ved Engen 14, 2670 Greve Erik Andersen, Buksager 22, 7860 Spøttrup Leo Kanstrup, Torshøjvej 8, 7700 Thisted / / / / / / / / / / / / / / /64 jul/ / / / /62 Ingolf Visby Bunch, Ebbevej 6, 7700 Thisted Finn Andersen, Stensbjergvej 14, 4632 Bjæverskov Geert R. H. Jonassen, Stenbjerg 3, 3200 Helsinge Vagn Baad Christensen, Mjølsvej 17, 6230 Rødekro Jørgen Krause, Arkonagade 6, st. th., 1726 København V Otto Ekmann, Runevej 17, 7700 Thisted Niels K. K. Jensen, Gramsvej 10, 7700 Thisted Benny Steen Ersbo, Rødegårdsvej 12, 3000 Helsingør Aage Jensen, Holmslundsvej 2, 5750 Ringe Aage Bjerring Idskov Jensen, Haslundsparken 57, 9310 Vodskov Carl Chr. Andersen, Lille Strandgård 34, 9370 Hals Ole Skøtt, Fasanvænget 130, 2980 Kokkedal Mogens Møldum, Chr. Hansensvej 4, 4520 Svinninge Lars Farving, Mirabellevej 15, 7500 Holstebro Asger Bækmark Christensen, Peter Breths Vej 13, 7080 Børkop Niels Kr. Dahl Jensen, Algestrupvej 1, 4593 Eskebjerg Ole Steen Jensen, Sigbrits Alle 15, st. th., 2300 København S Jens Arne Bjergager, Kratvænget 29, 6630 Rødding Bent Jensen, Dalagervej 25, 7884 Fur Vagn K. Aalling, Højeloft Vænge 13, 3500 Værløse feb/74 nov/71 aug/72 nov/72 nov/ /67 aug/71 maj/71 feb/71 maj/71 Torben Carisius Johansen, Hørvænget 44, 4690 Haslev Jan-Erik Laugesen, Byagervej 118, 6650 Brørup Torben Pilgaard Hansen, Jarlsmindevej 40, 8260 Viby J Terkel Birkholm Jacobsen, Birkholm, Ganløsevej 40, 3520 Farum Knud J. S. Poulsen, Toftbovej 4, 7100 Vejle Poul Stevns Jensen, Oscar Pettifordsvej 17, 4. tv., 2450 København SV Bent Aasand, Vestervang 30, 6400 Sønderborg Jørgen Peter Pedersen, Bredagervej 50, 2. th., 2770 Kastrup Erling Hedegaard Sørensen, Strandvejen Slagelse John Petri Christensen, Hyldehaven 3, 5450 Otterup nov/81 maj/80 aug/81 maj/81 aug/84 feb/81 maj/81 nov/82 Steen Henneberg Jensen, Stationsvej 27, 9330 Dronninglund Jan Stig Andersen, Gl. Århusvej 338, st. tv., 8800 Viborg Ole Midtgaard Teglman, Magnoliavej 31, 2000 Frederiksberg Benny I Thomsen, Elbakken 6, 7470 Karup J Mogens Christen Gade, Olaf Ryes Vej 10, 9460 Brovst Jens Klaris, Granskovvej 12, 8451 Sunds Torben Sandø Hansen, Kalvehavevej 5, 3250 Gilleleje Henrik Støvring Jensen, Marienborgvej 100, 8930 Randers NØ maj/92 nov/90 nov/11 Jens Lukas Clausen, Munkeparken 11, 5600 Fåborg Esben Munk, Sletkærvej 12, 8740 Brædstrup Torben Lindegaard, Krokusvænget 1, 5450 Otterup 15

16 16 PROPEL Nr. 1/2011 Forkæl dig selv - støt FSF En kasket hedder ikke en kasket - nu hedder det en FSF-Cap. Effektudvalgets lager ligger inde med alle de varer, du kan købe i din afdeling eller lokalafdeling. Vi har været på besøg og præsenterer her nogle af de flotte artikler, du kan vælge imellem, hvis du vil vise, at du er medlem af FSF. De angivne priser er vejledende, forhandlerne bestemmer selv, hvor lille fortjeneste, de vil have. Karaffelsættet herover er den nyeste artikel på lageret, og selv om det er så elegant, at det ikke kan gengives på papir, er prisen kun 295,- kr. for et sæt. Silkeslips - bind-detselv slips med FSF logo kun 100,- kr. Slipsenåle findes i 2 udgaver, som clips eller med nål, men prisen er den samme, - kun 65,- kr. Men ude i solen er den faktisk bedre end solbriller, - og selv om den er justerbar er den også billigere, kun 65 kr. Skrivesættet er en meget flot gave til dig selv eller en god ven. Det er noget af det bedste, der findes på markedet - Ballograf - med tampontrykt FSF logo og kæmpepatron i kuglepennen, alligevel kun 90,- kroner for hele sættet. En kop øl eller kaffe, te, cola, ja man kan endda drikke vand af det flotte krus, der kan tåle at komme i opvaskemaskinen Tag 12, de koster kun 35,- kr. stykket. Hvis du handler på hjemmesiden tillægges fragt. PROPEL udkommer den 1. eller den første hverdag herefter i månederne februar, april, juni, august, oktober og december. Deadline for stof til bladet findes i kalenderen på side 2. Det indsendte skal være redaktionen i hænde senest på den angivne dato. Sikreste og hurtigste metode til indsendelse af stof er: Tekst: Skriv i tekstbehandling, helst Word, og hæft filen ved en E-post til eller i nødstilfælde: Send teksten, helst maskinskrevet, med post til: Bladet PROPEL, c/o Ernst K. Frederiksen, Højvangsalle 29, 8700 Horsens Billeder: Digitale fotos i JPG- eller TIF-format, indtil ca. 5 MB til Over 5 MB i alt: på CD-rom samt papir-billeder med post til: Bladet PROPEL, c/o Ernst K. Frederiksen, Højvangsalle 29, 8700 Horsens Papirbilleder og CD-rom er returneres kun på forlangende. Hjemmesiden: Stof, der inden for en uge ønskes indrykket på hjemmesiden, sendes til E-post adressen: Adresseændring meddeles til forretningsføreren. Se adr. nedenfor. Artikler optaget under navn står for de enkelte indsenderes egen regning og kan ikke tages som udtryk for redaktionens eller FSF s mening. Indsender er ansvarlig for tilladelse til brug af fotos. Redaktionen forbeholder sig ret til ikke at medtage artikler, der indsendes uopfordret, samt til at redigere i indsendte artikler under behørig hensyntagen til, at betydningsfuldt indhold aldrig udelades. Flyvevåbnets Soldaterforenings protektor: Hendes Majestæt Dronning Margrethe Ærespræsident: Chefen for FTK Generalmajor Henrik Røboe Dam Landsformand: Kai Clausen, Løven 19, 3650 Ølstykke, Tlf.: , E-post: Næstformand: Kurt Benny Sørensen, Kontorvej 59, 2860 Søborg, Tlf.: , mobil E-post: Forretningsfører: Harry Sørensen, Hans Egedesvej 9, 9800 Hjørring, Tlf.: , mobil: , E-post: Jubilæumsudvalget: Formand: Bent Petersen, Solsortevej 7, 7100 Vejle, Tlf. og fax: , mobil , E-post: Redaktionsudvalget: Formand: Erling H. Sørensen, Strandvejen 108, 4200 Slagelse, Tlf.: , E-post: PR-udvalget: Formand: Ernst Kronvold Frederiksen, Højvangsalle 29, 8700 Horsens, Tlf.: , E-post: Skydeudvalget: Formand: Finn Schjoldager, Skelbækvej 35, 9800 Hjørring, Tlf.: , E-post: Effektudvalget: Formand: Kai Clausen, Løven 19, 3650 Ølstykke, Tlf.: , E-post: Redaktion af PROPEL: Ernst Kronvold Frederiksen, Tlf.: , E-post: Ansvarshavende redaktør: Erling H. Sørensen, Strandvejen 108, 4200 Slagelse, Tlf.: , E-post: FSF s hjemmeside: - E-post:

Repræsentantskabet. Lokalafdelinger:

Repræsentantskabet. Lokalafdelinger: Håndbog Afsnit: 2.0. FSF s Organisation Dato: 13. maj 2010 Side 1 Repræsentantskabet erne Forretningsfører Forretningsudvalget FSF Aalborg Afdeling Lokalafdelinger: Aalborg, Vendsyssel og Thy-Mors FSF

Læs mere

Repræsentantskabet. Lokalafdelinger:

Repræsentantskabet. Lokalafdelinger: Håndbog Afsnit: 2.0. FSF s Organisation Dato: 21. maj 2014 Side 1 Repræsentantskabet erne Forretningsfører Forretningsudvalget FSF Aalborg Afdeling Lokalafdelinger: Aalborg, Vendsyssel og Thy-Mors FSF

Læs mere

- arbejde aktivt for at forøge foreningens medlemstal. - udøve PR-virksomhed til foreningens bedste.

- arbejde aktivt for at forøge foreningens medlemstal. - udøve PR-virksomhed til foreningens bedste. Afsnit: 17.0. Afdelingerne/Lokalafdelinger Dato: 8. april 2008 Side: Enhver afdeling/ lokalafdeling skal ledes af en bestyrelse, som det fremgår af foreningens love 11. Afdelingsbestyrelsens pligter fremgår

Læs mere

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Nr. 1 januar 2014 Motto: Under Dannebrog Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Hjemmeside: www.kongens-lyngby-marineforening.dk Marinestue: Sorgenfri Slot, Kongevejen

Læs mere

Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk, hjemmeside: www.dfbkbh.dk

Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk, hjemmeside: www.dfbkbh.dk Nr. 1 Maj 2011 41. Årgang KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk,

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

69. ÅRGANG NR. 1 FEBRUAR 2012 PROPEL INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING

69. ÅRGANG NR. 1 FEBRUAR 2012 PROPEL INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING 69. ÅRGANG NR. 1 FEBRUAR 2012 PROPEL INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING 2 PROPEL Nr. 1/2012 Aktivitetskalender PROPEL denne gang Mød op når din forening kalder, så får du glæde

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

69. ÅRGANG NR. 2 APRIL 2012 PROPEL INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING

69. ÅRGANG NR. 2 APRIL 2012 PROPEL INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING 69. ÅRGANG NR. 2 APRIL 2012 PROPEL INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING 2 PROPEL Nr. 2/2012 Aktivitetskalender Mød op når din forening kalder, så får du glæde af foreningen, og foreningen

Læs mere

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt 07. jun 2014 Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt R E F E R A T fra ordinært repræsentantskabsmøde 06. maj 2014 Kl. 1900 Side 1 Til stede var 14 repræsentanter med stemmeret. Heraf 1 dirigent

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010 NØDEBO NIMBUS NYT 1. kvartal 2010 Nødebo Nimbus Klub Nødebo Nimbus Klub er en af de gamle lokalklubber for Nimbus i Danmark, startet i 1976 som en gruppe af MC-ejere med interesse for den dansk producerede

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 2. kvartal 2013.

NØDEBO NIMBUS NYT. 2. kvartal 2013. NØDEBO NIMBUS NYT 2. kvartal 2013. I dette nummer: Bestyrelsen Referat af generalforsamlingen Bestyrelsens årsberetning Invitation og tilmelding til Sommerturen sammen med svenskerne Kalenderen Bestyrelsen:

Læs mere

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Medlemsblad for EDR Horsens Afdeling, Gasvej 21, 2. sal, 8700 Horsens Pr. 1/2-2005: Kildegade 8-10, 8700 Horsens 3 Nytårshilsen Indhold 4 Nye lokaler, Kildegade 8-10

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 30 januar / februar 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015. Fastelavnsholdet 2015. Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet!

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015. Fastelavnsholdet 2015. Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet! Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015 Fastelavnsholdet 2015 Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet! 2 Hjemstavns Folkedanserne på Frederiksberg Hjemstavns Folkedanserne

Læs mere

Nyt fra fortiden. Hvad seniorafdelingen har foretaget sig.

Nyt fra fortiden. Hvad seniorafdelingen har foretaget sig. Nyt fra fortiden. Hvad seniorafdelingen har foretaget sig. 1999-2013 NBVs Seniorafdeling Gentofte Slangerup Gilleleje Virum Holte Høng Allerød Veksø Sjælland Birkerød Herlev Frederiksberg Helsingør Fredensborg

Læs mere

PROPEL 67. ÅRGANG NR. 2 APRIL 2010 INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING

PROPEL 67. ÅRGANG NR. 2 APRIL 2010 INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING 67. ÅRGANG NR. 2 APRIL 2010 PROPEL INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING Flyvevåbnets Soldaterforening fylder 70 år den 11. april 2 PROPEL Nr. 2/2010 Aktivitetskalender Mød op når

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand:

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand: VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU 2012 1 Januar Februar 2012 MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU REDAKTØR: AASE RASMUSSEN michael.aase@email.dk Har du indlæg eller kommentarer til klubbladet er du velkommen til at skrive til ovennævnte mail

Læs mere

68. ÅRGANG NR. 2 APRIL 2011 PROPEL INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING

68. ÅRGANG NR. 2 APRIL 2011 PROPEL INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING 68. ÅRGANG NR. 2 APRIL 2011 PROPEL INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING 2 PROPEL Nr. 2/2011 Aktivitetskalender Mød op når din forening kalder, så får du glæde af foreningen, og foreningen

Læs mere

EFTERRETNINGER FOR SKIBSLAGET JENSINES VENNER OG ANDRE SØFARENDE

EFTERRETNINGER FOR SKIBSLAGET JENSINES VENNER OG ANDRE SØFARENDE EFTERRETNINGER FOR SKIBSLAGET JENSINES VENNER OG ANDRE SØFARENDE NR. 94 SEPTEMBER 2005 Skibslaget er en afdeling af Det Danske Spejderkorps og styres af gruppestyrelsen. Gruppestyrelsen består af 7 personer

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen onsdag den 24.februar 2010 kl. 19:00, i Bræddehytten, A.D.Vedels Plads, Holmen.

Referat fra Generalforsamlingen onsdag den 24.februar 2010 kl. 19:00, i Bræddehytten, A.D.Vedels Plads, Holmen. Tårnby 27.febraur 2010. Referat fra Generalforsamlingen onsdag den 24.februar 2010 kl. 19:00, i Bræddehytten, A.D.Vedels Plads, Holmen. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Valg af referent. Valg af 2 stemmetællere.

Læs mere

Gilleleje Marineforening

Gilleleje Marineforening Gilleleje Marineforening Nr. 19 december 2011 Adresse Gilleleje Marineforening ønsker alle medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt nytår I gamle dage Inspireret af Søren Svendsens foredrag om gamle

Læs mere

Nyhedsbrev februar 2015

Nyhedsbrev februar 2015 Nyhedsbrev februar 2015 Kære medlemmer Kastellets 350 år blev fejret efter alle kunstens regler den 1. november 2014 med opvisninger, gardehusarer, musik, rundvisninger, og Slaget på Kirkepladsen, men

Læs mere

NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG. Broarbejde

NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG. Broarbejde ODENSE SEJLKLUB KLUBNYT NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG Broarbejde Det store projekt skrider godt frem og de nye flydebroer ligger allerede og flyder i havnen. Ikke på den rigtige plads men vi kan da se

Læs mere

S c h a n d t o r p. 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 33. ÅRGANG NUMMER 3 MARTS 2015

S c h a n d t o r p. 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 33. ÅRGANG NUMMER 3 MARTS 2015 S c h a n d t o r p 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 33. ÅRGANG NUMMER 3 MARTS 2015 2. Gilde har mistet en tapper kriger - gildebroder Ejvinds kone, Karen, har fået fred. Karen beklagede sig aldrig

Læs mere

PROPEL AIR SH W INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING 65. ÅRGANG NR. 3 JUNI 2008

PROPEL AIR SH W INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING 65. ÅRGANG NR. 3 JUNI 2008 65. ÅRGANG NR. 3 JUNI 2008 PROPEL INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING BUREAU117 Årets offcielle AIR SHOW logo er designet af Rasmus Vind, Haderslev. AIR SH W D A N I S H A I R S

Læs mere

3. Formandens beretning i Seniornet 2005.

3. Formandens beretning i Seniornet 2005. Generalforsamling Senior Net Nordfyn Mandag d. 20. marts 2006 Ca. 30 medlemmer var mødt frem, incl. bestyrelse. Generalforsamlingen blev indledt med, at deltagerne blev bud på kaffe med horn og lagkage

Læs mere

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk Marts 2006 2 OPSLAGSTAVLEN www.scthanserne.dk Generalforsamling torsdag 16. marts kl. 19.30 Sidste tilmelding til Eventyrløbet søndag 23. april Teater & Natmad Fredag 19. maj kl. 19.30 Eventyrløbet torsdag

Læs mere

DE DANSKE FORSVARSBRØDRE Silkeborg. Nr. 1. 2015 20. årgang. Medlemsblad for Selskabet De Danske Forsvarsbrødre for Silkeborg og Omegn

DE DANSKE FORSVARSBRØDRE Silkeborg. Nr. 1. 2015 20. årgang. Medlemsblad for Selskabet De Danske Forsvarsbrødre for Silkeborg og Omegn DE DANSKE FORSVARSBRØDRE Silkeborg Nr. 1. 2015 20. årgang Adresser: Formand Mogens Gade Heller Tingbakken 3 8883 Gjern mghe@fibermail.dk Tlf.: 26 362 123 Næstformand Hans Pedersen Nebelgårdsvej 5 8600

Læs mere

September 2012-32. årgang

September 2012-32. årgang September 2012-32. årgang Bestyrelse og redaktion Formand: Jørgen Prip Byagervej 97 8330 Beder Tlf.: 42 13 46 07 Næstformand: Ole Gundersen Lundgårdsvej 12 8300 Odder Tlf.: 21 54 75 35 Mail: og.privat@hotmail.com

Læs mere

Marts 2009-31. årgang

Marts 2009-31. årgang Marts 2009-31. årgang Bestyrelse og redaktion Formand: Per Sørensen Gl. Krovej 25 A 8300 Odder Tlf. 86 93 35 26 Næstformand: Ole Gundersen Lundgårdsvej 12 8300 Odder Tlf: 87 47 83 84 Mail: og@rectus.dk

Læs mere

Strofen. V e n n e r. V ise n s. s ø. Marts 2015

Strofen. V e n n e r. V ise n s. s ø. Marts 2015 V ise n s F u V e n n e r r e s ø 57 Marts 2015 Strofen Efter ønske fra bestyrelsen er dette blad mindre. Yderligere information må findes på hjemmesiden. Redaktøren Deadline Materiale til næste blad skal

Læs mere

Formandsberetning. 2012.

Formandsberetning. 2012. Formandsberetning. 2012. Det er nu 9. gang jeg aflægger beretning for bestyrelsesarbejdet i De Blå Baretter LIMFJORDEN. Beretningen udsendes ikke i år på mail inden generalforsamlingen, p.g.a. virus angreb

Læs mere

67. ÅRGANG NR. 1 FEBRUAR 2010 PROPEL INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING

67. ÅRGANG NR. 1 FEBRUAR 2010 PROPEL INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING 67. ÅRGANG NR. 1 FEBRUAR 2010 INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING 2 Nr. 1/2010 Aktivitetskalender Mød op når din forening kalder, så får du glæde af foreningen, og foreningen får

Læs mere

Spilop en. Spilop en 2011. Medlemsblad for. Medlemsblad for. 34. årgang. Nr. 1/2011. 34. årgang

Spilop en. Spilop en 2011. Medlemsblad for. Medlemsblad for. 34. årgang. Nr. 1/2011. 34. årgang Spilop en Spilop en 2011 34. årgang Nr. 1/2011 34. årgang Medlemsblad for Medlemsblad for 20 Bestyrelsen for Randers Pigegarde WWW.randerspigegarde.dk Mailadresse: randers.pigegarde@gmail.com Gardergården

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN

KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk, hjemmeside: www.dfbkbh.dk

Læs mere

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 Onsdag den 15. januar kl. 14.00:... Foredrag: Det gode liv hvad er det? Tirsdag den 11. februar kl. 19.00:... Generalforsamling Onsdag den 26. marts kl. 14.00:... Foredrag

Læs mere

GVF-Avisen. Foråret nr. 1. 2011, 16. årgang. www.fedet-risskov.dk GRUNDEJERFORENINGEN VEJLBY FED

GVF-Avisen. Foråret nr. 1. 2011, 16. årgang. www.fedet-risskov.dk GRUNDEJERFORENINGEN VEJLBY FED Foråret nr. 1. 2011, 16. årgang GVF-Avisen www.fedet-risskov.dk GRUNDEJERFORENINGEN VEJLBY FED Generalforsamling Der indkaldes til ordinær generalforsamling i GVF Grundejerforeningen Vejlby Fed tirsdag

Læs mere

VMJK klubblad 1. kvartal 2012

VMJK klubblad 1. kvartal 2012 VMJK klubblad 1. kvartal 2012 Side 1 Nu er vi kommet godt ind i 2012, og jeg ønsker alle har haft en god jul med mange gode tog gaver og er kommet godt ind i 2012. På klubplan er vi kommet et godt stykke

Læs mere

G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t

G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t Ordinær generalforsamling mandag, den 9. februar 2015, kl.: 12:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og stemmeudvalg. 2. Forhandlingsbogen. 3. Formandens beretning.

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00.

Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00. Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00. Dagsorden i følge lovene: 1: valg af dirigent 2: valg af referent 3: valg af 2 stemmetællere 4: Godkendelse

Læs mere

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken 14. årgang Kære Venner af Fortet Dette FORTNYT er en udgave med forskellige praktiske informationer til medlemmerne; først og fremmest invitationen til udflugten til Beredsskabsbunkeren i Bernstorffparken.

Læs mere

Resultatliste DPM 15 meter skydning Den 24. Og 25. Februar 2009 Skytternes Hus i Århus

Resultatliste DPM 15 meter skydning Den 24. Og 25. Februar 2009 Skytternes Hus i Århus Resultatliste DPM 15 meter skydning Den 24. Og 25. Februar 2009 Skytternes Hus i Århus 15 m STANDARDPISTOL ÅBEN 1 Ricky Winther Billund 97 92 94 283 2 Steffen Andreasen Viborg 92 92 92 276 3 N.P. Bro Viborg

Læs mere

PROPEL. Medlemsblad for Flyvevåbnets Soldaterforening. April 2014. 71. årgang Nr. 3. Grafik: ekf PROPEL 1

PROPEL. Medlemsblad for Flyvevåbnets Soldaterforening. April 2014. 71. årgang Nr. 3. Grafik: ekf PROPEL 1 PROPEL Medlemsblad for Flyvevåbnets Soldaterforening April 2014 71. årgang Nr. 3 Grafik: ekf PROPEL 1 Det sker i FSF Mød op, når foreningen kalder *) betyder tilmelding nødvendig Bowling Tirsdage i lige

Læs mere

Medlemsblad for Specialklubben for Udenlandske Tumlinger

Medlemsblad for Specialklubben for Udenlandske Tumlinger UDENLANDSKE Wiener Tumling: blå med bånd. Anders Pedersen Skælskørvej 101 4261 Dalmose. Tlf.: 58 18 80 94 tumlinger Tysk Nonne: sort, blå, sølv, rød og gul. Niels Hansen Helsingevej 98 a 3300 Frederiksværk

Læs mere

Industrivej 7 Vester Aaby 5600 Faaborg DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125. Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk www.bago-line.

Industrivej 7 Vester Aaby 5600 Faaborg DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125. Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk www.bago-line. SPONSORER TIL MEDLEMSBLADET: Marts kvartal 2013 6 Årgang Medlemsblad NUFFGIELD UNIVERSAL M 4 Industrivej 7 Vester Aaby DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125 Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Fredag den 24. april 2015 kl. 12.30-15.30

Fredag den 24. april 2015 kl. 12.30-15.30 Referat Repræsentantskabsmøde i Landsorganisationen OK-Klubberne i Danmark: Fredag den 24. april 2015 kl. 12.30-15.30 Dirigent: Paul Erik Weidemann Deltagere: Bestyrelsesmedlemmer: Erik Demant OK-Kolding

Læs mere

Falsterske Fodregiments Soldaterforening V E D T Æ G T E R

Falsterske Fodregiments Soldaterforening V E D T Æ G T E R Falsterske Fodregiments Soldaterforening V E D T Æ G T E R 2009 Navn 1 Foreningens navn er Falsterske Fodregiments 5. Regiments Soldaterforening. Hjemsted 2 Foreningens hjemsted er på Repræsentantskabets

Læs mere

- Forestå landsdækkende skydninger, indendørs såvel som udendørs. - være afdelingerne/lokalafdelingerne behjælpelig i sager vedrørende skydninger.

- Forestå landsdækkende skydninger, indendørs såvel som udendørs. - være afdelingerne/lokalafdelingerne behjælpelig i sager vedrørende skydninger. Skydeudvalget Håndbog Afsnit : 14.0. Skydeudvalget Dato: 9. juni 2008 Side: Skydeudvalgets formand vælges af repræsentantskabet og indtræder som medlem af dette samt i forretningsudvalget. Valget gælder

Læs mere

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt 21. maj 2015 Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt R E F E R A T fra ordinært repræsentantskabsmøde 12. maj 2015 Kl. 1900 Side 1 Til stede var 11 repræsentanter med stemmeret. Heraf 1 dirigent

Læs mere

Program for 2015. www.tirstrupjagtforening.dk. Efter generalforsamlingen 2014 har bestyrelsen fået følgende sammensætning:

Program for 2015. www.tirstrupjagtforening.dk. Efter generalforsamlingen 2014 har bestyrelsen fået følgende sammensætning: Efter generalforsamlingen 2014 har bestyrelsen fået følgende sammensætning: Titel: Navn: Tlf. / Mobilnummer: Formand Søren Larsen 86 33 60 63 Kasserer Anders V. Hansen Ikke medlem af bestyrelse 86 34 59

Læs mere

NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG. Jeg en arbejder

NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG. Jeg en arbejder ODENSE SEJLKLUB KLUBNYT NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG Jeg en arbejder Jeg en arbejder, er Lilian Nordana s betegnelse af sig selv. I en alder hvor de 80 år for længst er passeret, er Lilian og Ove Jørgensen

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Generalforsamling og fest i Dansk Byggeri Østjylland. Fredag den 24. oktober 2014 I Fængslet i Horsens og på Scandic Bygholm Park i Horsens

Generalforsamling og fest i Dansk Byggeri Østjylland. Fredag den 24. oktober 2014 I Fængslet i Horsens og på Scandic Bygholm Park i Horsens Generalforsamling og fest i Dansk Byggeri Østjylland Fredag den 24. oktober 2014 I Fængslet i Horsens og på Scandic Bygholm Park i Horsens Invitation til generalforsamling og fest i Dansk Byggeri Østjylland

Læs mere

Danmarks Jægerforbund repræsentanter i Friluftsrådet

Danmarks Jægerforbund repræsentanter i Friluftsrådet 141 Kreds 1 - Vendsyssel 142 Kreds 2 - Nordvest Erik Sørensen Samsøgade 14,2 th 9000 Aalborg Mobil: 40 14 16 45 E-mail: taarnuglen@hotmail.com Hans Chr. Mikkelsen Lyngevej 11 7741 Frøstrup Priv. Tlf.:

Læs mere

Indhold: Nyt fra bestyrelsen. UBI arrangement i Operaen. Børnejulearrangement. Genralforsamling. 18. april. Nr. 1 2007 Januar

Indhold: Nyt fra bestyrelsen. UBI arrangement i Operaen. Børnejulearrangement. Genralforsamling. 18. april. Nr. 1 2007 Januar Indhold: Nyt fra bestyrelsen UBI arrangement i Operaen Børnejulearrangement Genralforsamling 18. april Nr. 1 2007 Januar RASMUS er medlemsblad for Gymnastikforeningen ODK (Ollerup Delingsførere København)

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Kapitel I. Foreningens navn og formål: Kapitel II. Medlemskredsen: Kapitel III. Særlige medlemmer og anerkendelser:

Indholdsfortegnelse. Kapitel I. Foreningens navn og formål: Kapitel II. Medlemskredsen: Kapitel III. Særlige medlemmer og anerkendelser: 13. juni 2009 Side 2 Indholdsfortegnelse Kapitel I. Foreningens navn og formål: 1 Foreningens navn og hjemsted Side 3 2 Foreningens formål Side 3 3 Uafhængig af partipolitik Side 3 Kapitel II. Medlemskredsen:

Læs mere

hestholm Orientering Januar 2009 Nr. 1

hestholm Orientering Januar 2009 Nr. 1 hestholm Orientering Januar 2009 Nr. 1 Passer din bank ordentligt på din økonomi? Lad os se på din privatøkonomi med friske øjne. En ny bank kan måske give din økonomi det lille løft i hverdagen, der giver

Læs mere

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning til godkendelse 3. Forelæggelse af regnskab a. regnskabet

Læs mere

68. ÅRGANG NR. 3 JUNI 2011 PROPEL INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING

68. ÅRGANG NR. 3 JUNI 2011 PROPEL INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING 68. ÅRGANG NR. 3 JUNI 2011 PROPEL INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING 2 PROPEL Nr. 3/2011 Aktivitetskalender Mød op når din forening kalder, så får du glæde af foreningen, og foreningen

Læs mere

Masser af medaljer til SKL-skytter i Sverige

Masser af medaljer til SKL-skytter i Sverige Nr. 1. Januar kvartal 2007 Medlemsblad for Skyttelauget Kongens Lyngby Masser af medaljer til SKL-skytter i Sverige Ombygning på stadion sæsonstart udskudt til uge 7 Skytten nr. 1, januar kvartal 2007

Læs mere

Nørre-Aaby Ældreboligselskab REFERAT af ordinært repræsentantskabsmøde onsdag den 28. maj 2014 kl. 15.30 i Fælleshuset Albuen, Nr. Åby.

Nørre-Aaby Ældreboligselskab REFERAT af ordinært repræsentantskabsmøde onsdag den 28. maj 2014 kl. 15.30 i Fælleshuset Albuen, Nr. Åby. Nørre-Aaby Ældreboligselskab REFERAT af ordinært repræsentantskabsmøde onsdag den 28. maj 2014 kl. 15.30 i Fælleshuset Albuen, Nr. Åby. Dagsorden Side 1 Valg af dirigent... 3 2 Godkendelse af årsberetning...

Læs mere

SPORT FOR ALLE FYRAFTEN 31. ÅRGANG 2013 NR. 1 NU ER SOMMEREN OVER, SÅ ER DET TID TIL LIDT VINTERMOTION OG AKTIVITETER

SPORT FOR ALLE FYRAFTEN 31. ÅRGANG 2013 NR. 1 NU ER SOMMEREN OVER, SÅ ER DET TID TIL LIDT VINTERMOTION OG AKTIVITETER SPORT FOR ALLE FYRAFTEN 31. ÅRGANG 2013 NR. 1 NU ER SOMMEREN OVER, SÅ ER DET TID TIL LIDT VINTERMOTION OG AKTIVITETER SÅ HUSK NU AT MELDE JER TIL I TIDE THISTED FIRMA SPORT Tilsluttet Dansk Firma-Idrætsforbund

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

Generalforsamling 25. februar 2015

Generalforsamling 25. februar 2015 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsen beretning 3. Det reviderede regentskab forelægges til godkendesen 4. Behandling af indkommende forslag 5. Valg af medlemmer til bestyrelsen 6. Valg af to suppleanter

Læs mere

FLYTNING TIL NY ADRESSE

FLYTNING TIL NY ADRESSE FLYTNING TIL NY ADRESSE Kære medlemmer Så sker det! I oktober flytter vi til den nye adresse, Immerkær 42 i Hvidovre, til lokaler i Teleforeningen af 2003`s nye hus. Man kommer dertil med toget til Rødovre

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

Krejbjerg - Nyt September 2015

Krejbjerg - Nyt September 2015 Krejbjerg - Nyt September 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn HØSTFEST Lørdag, den 19. september kl. 19.00 holdes årets høstfest i Krejbjerg Forsamlingshus. I år prøver vi at gøre det på

Læs mere

med Hjerneskadeforeningen og Vestsjælland

med Hjerneskadeforeningen og Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Billedet er fra "En anderledes handicapkonference" med Hjerneskadeforeningen og DFDS. Billedet er fra Oslo i maj 2013. Nyhedsbrev Januar 2014 Aktivitetskalender 1. kvartal

Læs mere

Brændekilde Bellinge Jagtforening

Brændekilde Bellinge Jagtforening Brændekilde Bellinge Jagtforening Program 2012 Generalforsamling 2015 Afholdes i Knaldhytten torsdag den 12. februar 2015 kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent. 3. Bestyrelsens

Læs mere

Side 16. Fint renoveret Ferguson fra Skovsgård gods

Side 16. Fint renoveret Ferguson fra Skovsgård gods Side 16 December kvartal 2014 12. Årgang Medlemsblad Fint renoveret Ferguson fra Skovsgård gods Side 2 Side 15 Bestyrelse og udvalg. Formand: Kaj Pedersen Bøjden Landevej 2, Bøjden Telf.: 6260 1718 Mobil:

Læs mere

PROGRAM FOR SÆSONEN 2013/2014

PROGRAM FOR SÆSONEN 2013/2014 PROGRAM FOR SÆSONEN 2013/2014 Evt. ændringer forbeholdes. Alle arrangementer er kun for foreningens medlemmer. Køge Borger- og Haandværkerforening Stiftet 24. januar 1847 Kontaktpersoner : Formand : Murermester

Læs mere

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Der var mødt 21 medlemmer til mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens beretning 4. Kassererens beretning fastsættelse

Læs mere

Danske politimesterskaber i. Bordtennis. den 14. og 15. april 2015. Arrangør: PI-Aarhus Dansk Politiidrætsforbund

Danske politimesterskaber i. Bordtennis. den 14. og 15. april 2015. Arrangør: PI-Aarhus Dansk Politiidrætsforbund Danske politimesterskaber i Bordtennis den 14. og 15. april 2015 Arrangør: PI-Aarhus Dansk Politiidrætsforbund Kære udøver I en tid, hvor Dansk Politi er presset på ressourcer og set i lyset af den frygtelige

Læs mere

for Lyne Sogn Februar 2015

for Lyne Sogn Februar 2015 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Februar 2015 Nedbrydning af gødningshus 2014 Indhold: * Bork Præstegård: Skumringstime * Lyne Kroket & Petanqueklub: Generalforsamling

Læs mere

Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015

Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015 Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015 Dejligt mange havde tilmeldt sig vores påskefrokost, som blev en god oplevelse. Der var pyntet fine påskeborde, og maden var som sædvanlig vellykket (og

Læs mere

Gl. Roskilde Amts Grænseforening. Årsprogram

Gl. Roskilde Amts Grænseforening. Årsprogram Gl. Roskilde Amts Grænseforening 2010 Årsprogram 1 Gl. Roskilde Amts Grænseforening 2010 Årsprogram Forårsmøde. Tirsdag d. 2. marts 2010 kl. 19.00 i Syv Sognegård, Skolevej 17, 4130 Viby Sj. Formanden

Læs mere

Ledelse og medarbejdere

Ledelse og medarbejdere Seneste opdatering 26. 21. september februar 2013 2014 Seneste opdatering 26. september 2014 Ledelse og medarbejdere Hovedkontor Slotsmarken 11 2970 Hørsholm Tlf.: 7024 2900 E-mail: info@d-i.dk Navn Titel

Læs mere

L O V E F O R V I B O R G K O R E T

L O V E F O R V I B O R G K O R E T L O V E F O R V I B O R G K O R E T 1 Foreningens navn er Viborg Koret. Foreningen er stiftet den 4. september 1968 og har hjemsted i Viborg. Dens formål er dels med korsang at medvirke til at bevare den

Læs mere

Referat af repræsentantskabsmøde 21. juni 2012

Referat af repræsentantskabsmøde 21. juni 2012 side nr. 3 Referat af repræsentantskabsmøde 21. juni 2012 Mødet blev afholdt i boligorganisationens mødelokale, Frydenlunds Allé 8, 8210 Aarhus V. Indkaldelse af 22. maj 2012 samt revideret dagsorden af

Læs mere

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl.

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. No. 1½ 2009 Medlemsblad for Damptromleklubben Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. 12 00 Damptromleklubben Bent Delfs "Truelskærgård" Næsbygade 2, Næsby-Orø

Læs mere

Bestyrelsens beretning om 2014 til BS Seniormotions generalforsamling tirsdag d. 17. marts 2015 i Strandens Forsamlingshus. Stavgang generelt:

Bestyrelsens beretning om 2014 til BS Seniormotions generalforsamling tirsdag d. 17. marts 2015 i Strandens Forsamlingshus. Stavgang generelt: Side 1 af 5 Bestyrelsens beretning om 2014 til BS Seniormotions generalforsamling tirsdag d. 17. marts 2015 i Strandens Forsamlingshus. Bestyrelsesmøder: Alle planlagte bestyrelsesmøder har været afholdt.

Læs mere

Tirsdag den 18. februar 2014 kl. 19.00 Foredragsaften i Toldkammeret, Havnepladsen 1, 3000 Helsingør, lille sal på 1. sal.

Tirsdag den 18. februar 2014 kl. 19.00 Foredragsaften i Toldkammeret, Havnepladsen 1, 3000 Helsingør, lille sal på 1. sal. E-mail Nyhedsbrev nr. 31 Kære medlemmer af Scleroseafdelingens Lokalafdeling. Hermed fremsender vi invitation til arrangementer i januar, februar og marts 2014 Vi starter det nye år med en Caféaften med

Læs mere

Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening

Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening Fremmødte: 16 Referent: Bolette Toft Mødedato: 2. april 2014 Mødested: Stubhuset; kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om

Læs mere

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1 DELTAGERLISTE HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. 1. HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. GRUPPE A Aarøsund 2 stemme Stemmeberettiget Tildelt ekstra Antal v/fuldmagt Assens Bestyrelsesformand

Læs mere

Referat fra kredsgeneralforsamlingen tirsdag den 9. september 2014 kl. 19.00, Danhostel Lejrskolevej 4, 3400 Hillerød

Referat fra kredsgeneralforsamlingen tirsdag den 9. september 2014 kl. 19.00, Danhostel Lejrskolevej 4, 3400 Hillerød ABF s kreds Nordsjælland, den 9. september 2014 Referat fra kredsgeneralforsamlingen tirsdag den 9. september 2014 kl. 19.00, Danhostel Lejrskolevej 4, 3400 Hillerød Antal fremmødte foreninger: 11, som

Læs mere

Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet med det sidste år?

Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet med det sidste år? Referat fra generalforsamling i Skals borgerforening d. 29/2-2012. Valg af dirigent: Steffen Højer-Nielsen Referent: Lone Algayer Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet

Læs mere

Jyske Veteran Mesterskaber i bordtennis

Jyske Veteran Mesterskaber i bordtennis Jyske Veteran Mesterskaber i bordtennis 8. marts 2006 ULVEHØJHALLEN MØLLEVANGSVEJ 7 HASLUND RANDERS VELKOMMEN TIL ULVEHØJ - HALLEN På Jysk BordTennis Unions vegne vil vi hermed byde velkommen til de jyske

Læs mere

Vedtægter Selskabet De Danske Forsvarsbrødre For Silkeborg og Omegn

Vedtægter Selskabet De Danske Forsvarsbrødre For Silkeborg og Omegn Vedtægter Selskabet De Danske Forsvarsbrødre For Silkeborg og Omegn 1 Selskabets navn er: De danske Forsvarsbrødre for Silkeborg og Omegn Selskabets hjemsted er Silkeborg Selskabet er upolitisk Selskabet

Læs mere

Præmie overrækkelse kl. 09.15

Præmie overrækkelse kl. 09.15 Dagsorden - Generalforsamling Sektion 21 Præmie overrækkelse kl. 09.15 Søndag den 05. januar 2014 -Ringsted klubhus kl. 10.15 Punkt. 1 Punkt. 2 Punkt. 3 Punkt. 4 Valg af dirigent Togo Bjergfelt 0151 Hvalsø

Læs mere

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland var på besøg i Kroppens Hus i Sorø. Her bliver AlterG - maskinen afprøvet, og det var en stor oplevelse for Jens-Peter. Nyhedsbrev

Læs mere

REFERAT. Distrikt Fyn generalforsamling torsdag, den 6. maj 2010 kl. 19.00. Formanden Preben Mohr bød velkommen til generalforsamlingen.

REFERAT. Distrikt Fyn generalforsamling torsdag, den 6. maj 2010 kl. 19.00. Formanden Preben Mohr bød velkommen til generalforsamlingen. REFERAT Distrikt Fyn generalforsamling torsdag, den 6. maj 2010 kl. 19.00. Formanden Preben Mohr bød velkommen til generalforsamlingen. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Preben Salling. Preben

Læs mere

Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014

Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014 Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014 1. Valg af dirigent. 2. Valg af 2 stemmetællere. Agenda: 3. Formandens beretning. 4. Revideret regnskab forelægges til godkendelse 5. Indkomne forslag

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere