PROPEL INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING 68. ÅRGANG NR. 1 FEBRUAR Foto: Torben Ek

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PROPEL INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING 68. ÅRGANG NR. 1 FEBRUAR 2011. Foto: Torben Ek"

Transkript

1 68. ÅRGANG NR. 1 FEBRUAR 2011 PROPEL INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING Foto: Torben Ek

2 2 PROPEL Nr. 1/2011 Aktivitetskalender Mød op når din forening kalder, så får du glæde af foreningen, og foreningen får glæde af dig. PROPEL denne gang

3 PROPEL Nr. 1/ Mindeord Flyversoldatens ur Poul Møgelvang i aktion ved soldaterjubilæet i september 2010 Poul Møgelvang er død Onsdag den 22. december mistede FSF Værløse Jonstrup Afdeling et af vore meget markante medlemmer. Bestyrelsesmedlem, Flyvespecialist Poul Møgelvang afgik ved døden på Rigshospitalet i København efter kort tids indlæggelse. Poul blev kun 56 år. Jeg kan kun mindes Poul som en altid meget venlig, hjælpsom og iderig person. Afdelingen trak meget på Poul s store organisationsindsigt og viden. Især ved de årlige soldaterjubilæer var Poul en uvurderlig hjælp, som vi helt sikkert vil savne fremover. Jeg mødte Poul første gang i 1994 og blev straks klar over, at det ikke var Hr. hvem som helst. Når man havde lavet en aftale med Poul, kunne man helt sikkert regne med ham, også selv om det blev ud over hans normale arbejdstid. Efter mine 10 år som Kredsformand / afdelingsformand for Kreds 5 / Værløse Afdeling afløste Poul mig på formandsposten til stor gavn for afdelingen. Desværre blev Poul syg på grund af en lidelse på balancen og blev efter flere års sygdom sygepensioneret fra Flyvevåbnet. Poul var ikke blot et stort menneske af statur, men også på grund af hans menneskelige egenskaber. Mine tanker går til hans kone Birthe og hans døtre og børnebørn, som nu må undvære et fast holdepunkt i deres tilværelse. Poul var medlem af Flyvevåbnets Soldaterforening i mere end 30 år og blev hædret med FSF s Hæderstegn i sølv i Jeg er ikke i tvivl om, at I har glædet jer til i dag. Det har jeg også. I har glædet jer til, at de 4 måneder er slut, og jeg har glædet mig til at tildele Flyversoldatens Ur til holdets bedste soldaterkammerat. Jeg kom ind til Flyvevåbnet i Da var mange af jeres forældre ikke engang født. Men jeg har mange minder om Flyvevåbnet. For eksempel tinnitus. Ørelægen siger, det skyldes skydning uden høreværn. Eller at befalingsmænd kunne præstere omkring 150 decibel, når de fyrede skældsord, som I slet ikke kender, af lige ind i hovedet på mig. Jeg har bevaret kontakten til Flyvevåbnet gennem Flyvevåbnets Soldaterforening. Og dermed kontakten til mange af mine kammerater fra den gang. Det kammeratskab er en bærende søjle i soldaterforeningen. Og det vil jeg selvfølgelig slå et slag for, at I også finder ud af. En gang med tiden meget gerne snart. Fordi soldaterforeningen har alt for få medlemmer i jeres alder. Og fordi den har brug for nye ideer fra unge medlemmer. Men nu til det, jeg kom for: Mads Skaaning Hvad kendetegner den bedste soldaterkammerat på dette hold? Jeg vil bruge jeres egne ord: Holdets bedste soldaterkammerat er en selvstændig foregangsmand, der kommer godt ud af det med alle. Han tænker tit på andre, før han tænker på sig selv, og selv når han er presset, har han tid til at give en hjælpende hånd. Men han praler aldrig med det, tværtimod så har han altid overskud til at rose andre. Han er en god teamplayer, som er dygtig til det, han laver, og som går op i det. Sidst, men ikke mindst, er han en sjov og god kammerat, der altid er i højt humør. Vil Mads Skaaning fra 2. deling komme herop. Dine kammerater har valgt dig som bedste soldaterkammerat på holdet. Tillykke. Æret være Poul Møgelvangs minde. Kurt B. Sørensen Landsnæstformand Værløse / Jonstrup Afdeling Sådan lød ordene, da Flyversoldatens Ur den 25. november blev tildelt for sjette gang. Ernst Kronvold Frederiksen havde fået æren, fordi landsformanden var indlagt på hospitalet. PROPEL i nyt layout Soldaterforeningens medlemsblad har stort set ikke skiftet udseende de seneste 7 år, selv om vores omslag - Flyvevåbnet - har ændret layout nogle gange i samme periode. Men nu synes vi på redaktionen, at der skal lidt fornyelse til, ikke kun for at lave om, men også for at prøve på at gøre bladet mere indbydende og nemmere både at overskue og læse. Rammer rammerne rigtigt? Ideen med at give siderne mere kulør har vi helt ærligt stjålet fra Flyvevåbnet, men da indholdet i de to blade er af forskellig karakter, har vi i stedet valgt at bruge kulørte rammer til at samle stof, som kommer fra samme afdeling/lokalafdeling, eller som omhandler samme emne. Det nedsatte bedømmelsespanel mener, at det nye layout fremmer overskueligheden, og vi håber, at læserne tager godt imod fornyelsen. God fornøjelse. Ernst Kronvold Frederiksen

4 4 PROPEL Nr. 1/2011 I første kvartal af 2011 afholdes der som sædvanligt landsskydning på 15 meter indendørsbane. Der konkurreres om følgende fornemme titler: Individuelle skydninger: Landsskytte Landsskytte Veteranlandsskytte Veteranlandsskytte Holdskydninger: Landsskyttehold Landsskyttehold Veteranlandsskyttehold Veteranlandsskyttehold bedste herre under 55 år bedste dame under 55 år bedste herre som er fyldt 55 år bedste dame som er fyldt 55 år bedste herreskyttehold med skytter under 55 år bedste dameskyttehold med skytter under 55 år bedste herreskyttehold med skytter som er fyldt 55 år bedste dameskyttehold med skytter som er fyldt 55 år Prisen for deltagelse er uændret den beskedne sum af 15,- kroner pr. skytte. Vil du bevise, at du er den bedste skytte i FSF, bliver du nødt til at deltage i den landsskydning, der afholdes i din lokalafdeling. Kontakt din formand, skydeudvalgsformand eller undertegnede for yderligere oplysninger. Med venlig hilsen Finn Schjoldager Formand for Skydeudvalget Landsskydning Det er snart sæson for ordinære generalforsamlinger. Derfor har redaktionen klippet lidt i den del af foreningens love, som bestemmer, hvordan den slags foregår. Om afdelinger Lovene foreskriver i 10, hvordan foreningens 4 afdelinger skal ledes: a. En afdelingsbestyrelse består af minimum fem medlemmer. Formand, kasserer og bestyrelsesmedlemmer vælges af afdelingens årlige ordinære generalforsamling. Formanden er på valg i lige år og kassereren i ulige år. Alle valg gælder for to år, genvalg kan finde sted. Får flere kandidater samme antal stemmer, afgøres valget ved lodtrækning. b. Efter generalforsamlingen og inden 15. marts afholder bestyrelsen konstituerende møde, hvor der vælges næstformand og evt. sekretær. Endvidere udpeges to medlemmer, der sammen med afdelingens formand udgør afdelingens repræsentation i foreningens repræsentantskab. Om generalforsamlinger I 14 står følgende: Om generalforsamlinger a. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af februar måned. Bestyrelsens indkaldelse skal ske i nærmest forudgående nummer af PROPEL, dog mindst med ti dages varsel. b. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest otte dage før generalforsamlingen. c. Generalforsamlingen er højeste myndighed i alle afdelingens anliggender og er beslutningsdygtig, når lovlig indkaldelse har fundet sted. d. Der føres protokol over forhandlingerne. 16 Dagsorden for ordinære generalforsamlinger. 1. Valg af dirigent og evt. stemmetællere. 2. Formanden fremlægger årsberetning til godkendelse. 3. Kassereren aflægger revideret årsregnskab til godkendelse. 4. Behandling af indkomne forslag. 5. Valg af formand og kasserer, bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. 6. Valg af én kritisk revisor. 7. Valg af suppleant for kritisk revisor. 8. Eventuelt. Om lokalafdelinger I 19 står der blandt andet: Valg af bestyrelse til en lokalafdeling skal finde sted efter samme principper som valg af bestyrelse til en afdeling. Skydeudvalget ønsker alle medlemmer et godt nytår og håber på stor deltagelse i forårets skydninger. Har du fået ny adresse, tlfnr. Giv forretningsføreren besked Husk endelig Umiddelbart efter generalforsamlingen skal afdelingers og lokalafdelingers reviderede regnskab indsendes til landsformanden. Rettidigt indsendt regnskab er betingelsen for udbetaling af afdelingstilskud. Umiddelbart efter det konstituerende møde skal bestyrelsesliste indsendes til landsnæstformanden til brug for revision af håndbogen. Lovene kan du finde i deres fulde ordlyd på under menuen Om foreningen>håndbogen

5 PROPEL Nr. 1/ Juleskydningen Onsdag den 1. december var vi 30 samlet til den hyggelige juleskydning. Blindskydningen blev for uvist hvilken gang igen vundet af Jette og det gav hende en juleand. Det efterfølgende spændende bingospil blev myndigt ledet af Gert og Ib. Klokken blev mange inden de mange dejlige gaver var fordelt. En hyggelig aften og en dejlig tradition, som det kan anbefales at være med til. Tak til bidragyderne med kaffe og kager. FSF Aalborg Helge Hoff, Lisedalsvej 40, 9200 Aalborg SV. Tlf.: , E-post: Torsdag den 24. februar kl i Flyverstuen. Tilmelding til Helge på tlf / senest den 20. februar Afdelingsskydning/Landsskydningen Sædvanen tro dyster vi mod hinanden. Alle våbenføre mænd og damer fra hele Nordjylland møder selvfølgelig op, hvor vi inddeler os i hold. Vi mødes på Gl. Lindholm skole kl lørdag den 12. marts. Af hensyn til arrangement er tilmelding nødvendig til skydeudvalgs-formand Ib Nielsen senest mandag den 7. marts. Veteranhjem Aalborg indviet Mandag den 29. november blev Veteranhjemmet i Aalborg officielt indviet. Selvom der var en bidende kulde, var et par hundrede personer mødt op. Der var repræsentanter fra soldaterforeningerne med fanerne, bystyret, DSM og sponsorer. Formanden for veteranhjemmet Jørgen Rasmussen bød velkommen, hvorefter der var taler af K.E. Nielsen, garnisonskommandanten OB Flemming Larsen samt ikke mindst af beskæftigelsesminister Inger Støjberg, der ønskede tillykke med den nye hjem for veteranerne. Hun takkede for det store frivillige arbejde samt den store opbakning, der ligger bag dette store projekt. Det er hendes håb, at veteranerne vil bruge hjemmet flittigt i de kommende år. Kanonlauget affyrede trefoldigt salut og der var musik af hjemmeværnets musikkorps. Til sidst var der reception og rundvisning i de nye lokaler. FSF var selvfølgelig mødt med fanen. Tillykke med det nye veteranhjem i Aalborg. Med venlig hilsen Helge Hoff

6 6 PROPEL Nr. 1/2011 Lokalafdeling Aalborg Helge Hoff, Lisedalsvej 40, 9200 Aalborg SV. Tlf.: , E-post: Torsdag den 24. februar kl i Flyverstuen. Tilmelding til Helge på tlf / senest den 20. februar. Med venlig hilsen Helge Hoff FSF Karup Henning Halkjær , Mobil E-post: Hjemmeside: Mandag den 21. februar kl på Rindsholm Kro, Gl. Århusvej 323 Viborg Angående dagsorden og forslag se side 4. Bemærk! Som noget nyt afholdes generalforsamlingen på Rindsholm Kro, fordi Karup afdeling nu også omfatter alle de nedlagte lokalafdelinger. Lokalafdeling Vendsyssel Knud Bidstrup Jensen, Færøvej 10, 9800 Hjørring. Tlf.: , E-post: Torsdag den 10. februar kl på Hjemmeværnsgården, Åstrupvej 200, Hjørring. Bemærk også! Det er med damer denne gang som kun skal betale 90 kr. pr person for festmenuen. Medlemmer er gratis. Drikkevarer er dog for egen regning. med venlig hilsen Knud B Jensen Under generalforsamlingen underholder den sprudlende kromand Frode damerne og fortæller om kroen og dens omgivelser. Generalforsamlingen begynder ca. kl Tilmelding er af hensyn til maden nødvendig senest den 13. februar til Henning tlf mobil Med venlig hilsen Henning Halkjær formand. Lokalafdeling Thy-Mors Knud Larsen, Lupinvej 15, 7700 Thisted. Tlf.: FSF Skrydstrup Jens Yttung, Østerhedevej 19, 6690 Gørding. Telefon , Mobil E-post: Onsdag den 23. februar kl i Beredskabsstyrelsen Nordjyllands lokaler Simons Bakke 25, Thisted. Vi mødes i Vagten. Med venlig hilsen H. J. Jensen sekretær mandag den 28. februar kl på Flyvestation Skrydstrup Vi starter i cafeteriet kl med en gang gule ærter. Tilmelding til Jens senest den 19. februar på telefon eller Med venlig hilsen Jens Yttung

7 PROPEL Nr. 1/ Lokalafdeling Skrydstrup Poul-Erik Lund Frandsen, Bygmarken 44, Skrydstrup, 6500 Vojens. Telefon , Mobil tirsdag den 22. februar kl i propelstuen på flyvestation Skrydstrup Traditionen tro starter vi i cafeteriaet kl Tilmelding senest 12. februar til: Poul-Erik Frandsen tlf , mobil eller Jan Bryde tlf , mobil Lokalafdeling Vandel Jens Chr. Nielsen, Vestergårdsvej 29, 6051 Almind Tlf , Mobil Torsdag den 24. februar kl i Vandel Idrætshal, Skolevej 8, Vandel Med venlig hilsen Niels H. Pedersen Tilmelding nødvendig senest 18. februar på telefon af hensyn til fortæring på mødet. Vel mødt. Jens Chr. Nielsen Formand Lokalafdeling Vestjysk Lis Yttung, Østerhedevej 19, 6690 Gørding Telefon , Mobil E-post: mandag den 21. februar kl på Østerhedevej 19, 6690 Gørding. Tilmelding til Lis senest den 15. februar på eller , eller på Godt i gang Efter vel overstået jul og nytår har vi taget hul på det nye år med en gang Bowling med efterfølgende spisning, der var rigtig god tilslutning til det. Vi var alle i godt humør og der blev delt forsinkede præmier ud og et par jubilarer fra 2010 fik deres årgangstegn. Jeg glemte helt i sidste nummer at takke Helge og hans piloter for en rigtig hyggelig dag på Vamdrup flyveplads, desværre blev vejret ikke til flyvning men vi hyggede os alligevel dels med kaffe og brød snak og besøg i hangaren for at se alle de maskiner der stod der. Baneskydning Fredag den 25. kl har vi vores baneskydning, der håber vi at se en masse nye skytter, alle er velkomne. Det er som sædvanlig i Varde. Banerne ligger bag Artillerimuseet i det gamle smedeværksted oppe på 2. sal. Her er tilmelding også nødvendig senest d. 18. marts også til Lis, se ovenfor. Håber I bakker op om vores arrangementer i år da vi ellers ser os nødsaget til at stoppe!!!!! Lokalafdeling Als-Sundeved Gert Schmidt, Palmose 8, Dybbøl, 6400 Sønderborg. Tlf.: Torsdag den 24. februar kl på formandens adresse: Palmose 8, Dybbøl, 6400 Sønderborg Tilmelding senest den 20. februar til Gert tlf eller Chresten tlf Efter den sindsoprivende generalforsamling slapper vi af med en nyudgivet film fra II. Verdenskrig: Hitlers Livvagter. Mindehøjtidelighed Bøffelkobbel den 22.februar Kl Morgenkaffe på Hærens Befalingsmandsskole Tilmelding på tlf Kl præcis Mindehøjtidelighed ved Dragonen og Infanteristens grav ved Bøffelkobbelhuset, Amtsvejen 4, 6400 Sønderborg. (ingen tilmelding) På bestyrelsens vegne Chresten Møller Til højre et par fotos fra 2010 fra henholdsvis Jollmands gård og dronning Margrethes 70-års fødselsdag.

8 8 PROPEL Nr. 1/2011 Lokalafdeling Odense Torsdag den 3. februar kl på Højstrup bygning 24,Vibelundsvej, Odense (kør ind fra Stegsted) Før selve generalforsamlingen serveres en varm ret. (Mad og drikke kan købes til en fornuftig pris) Bak op om mødet, så lokalafdelingen fortsat kan bestå. Tilmelding senest den 31. januar 2011 til bestyrelsen. Erik: , Henning: eller Klaus: Øvrige arrangementer på Fyn, som eventuelt kan have interesse for vore medlemmer: 13.april kl : Rundvisning på Fyns Militærhistoriske Samling, Kragsbjerggård, Kragsbjergvej 121, 5230 Odense M. 25,- kr. for ikke-medlemmer af HISAM. 4.maj kl : Mindeparade i Ansgar anlæg, Odense, hvor vi deltager med fanen. 10.maj kl : Repræsentantskabsmøde i Soldaterforeningernes Fællesrepræsentation Fyn på Dannevirke, Sdr. Boulevard, Odense Venlig hilsen Klaus Ingolf Henriksen Erik Krogsriis, Sibiriensvejen 130, Revninge, 5300 Kerteminde Tlf.: Lokalafdeling Sydfyn Bent Aalbæk-Nielsen, Gartnervænget 41, 5874 Hesselager Tlf Tirsdag den 22. februar kl i Bowl n Fun, Nyborgvej 4 i Svendborg. Det er umiddelbart før aftenens bowling, og den er man meget velkommen til at deltage i, hvis man har lyst til det og uden anden udgift end evt. skoleje. Men af hensyn til bestilling af baner beder vi lige om en opringning til Hans Henningsen på tlf senest søndagen før. Men du er naturligvis også meget velkommen til kun at deltage i generalforsamlingen. Keglerne falder som næsten aldrig før i Lokalafdeling Sydfyn. Om tirsdagen i de lige uger mødes vi fortsat en ganske stor flok kl til bowling i Bowl n Fun på Nyborgvej 4 i Svendborg. Men der er stadig plads til flere det er bare et spørgsmål om, hvor mange baner, vi skal bestille. Og netop af hensyn til antal baner beder vi nye bowlere om at tilmelde sig senest søndagen før til Hans Henningsen på tlf FSF Værløse-Jonstrup Jørgen Amonsen, Refsnæsgade 54, 1. tv., 2200 København N. Tlf.: , Mobil: , E-post: Onsdag den 23. februar kl i Soldaterstuen på Pedersholm Tilmelding til spisning senest den 12. februar på efter kl. 18 eller på Hygge i Soldaterstuen Onsdagene den 16. februar og 16. marts ses vi fra kl. 19 på Pedersholm, Roskildevej 161, Frederikssund. Bemærk at den tidligere busrute er nedlagt. Nu skal du tage bus 312 fra Frederikssund Station kl. 18:53. Du kan også vælge at tage bus 312 fra Ølstykke Station kl. 19:02, men så er du først fremme kl. 19:22. Skydning Indendørsskydning, 15 m. Bane. Onsdagene den 2. februar og 2. marts (Landsskydning) kl. 19. På adressen Høje Gladsaxe 2, kælderen. Kontaktperson: Jørgen Hinrichsen Tovholder: Torben Thomsen. KSS Skydning mellem KSS Foreningerne, se nedenfor. Københavnske Soldaterforeningers Samvirke. Den 10. februar kl. 18 afholdes den årlige 15 m. skydning mellem KSS Foreningerne. Skydningen afvikles i De samvirkende danske Forsvarsbroderselskaber, Gothersgade 137, kælderen, Kbh. K. Du skulle prøve at møde op, selvom du ikke plejer at skyde. Det er altid meget hyggeligt. Se mere på: Hyggelig julefrokost og for første gang i Soldaterstuen, Pedersholm. P.b.v. Torben Ek Foto: Torben Ek Den sidste dag i november var bidende kold, med masser af sne, forsinkelser og aflysninger i den offentlige trafik. Flere kom op til ½ time for sent og det selvom der var beregnet en ekstra time til transporten. Men de der var nået frem i tide, var meget sociale og havde ventet med at begynde spisningen indtil alle tilmeldte var nået frem. Vejret til trods, var et antal der svarer til antallet af låger i en julekalender endelig fuldtalligt og stemningen var god. Kaj havde researchet og bestilt mad fra en slagter i Ølstykke. Det var en succes, skal jeg hilse og sige. Masser af lækker julemad. Prikken over i et var et par store ål, købt næsten direkte fra røgeovnen, og endda sponseret af vores medlem Jørgen Andreasen. Det blev en aften med masser af snak om soldatertiden, verden omkring os og så naturligvis også nogen sjove historier. Da vi vendte næsen hjem, igen med det offentlige, var det stadig koldt, men hvad gør det når vi har spist og drukket os til en indre varme og istapperne hænger flot fra de hyggelige huse? (Se forsiden) Tak for et fornemt arrangement!

9 PROPEL Nr. 1/ Lokalafdeling Kalundborg Ole B Jakobsen, Gl. Rørbyvej 29, 4400 Kalundborg Tlf.: / E-post: Fredag den 25. februar kl i Marinehjemmeværnets lokaler Nørre Allé 129, 4400 Kalundborg Efter generalforsamlingen serveres der gule ærter for egen regning. Husk at tage damerne med. Tilmelding nødvendig af hensyn til de gule ærter, senest den 18. februar til formanden tlf / Pbv Ole B Jakobsen Lokalafdeling Nordvestsjælland Ole F. Olsen, Ljungbyvej 2,Postboks 51, 4340 Tølløse Tlf.: , Mob.: , E-post: Fredag den 25. februar kl hos formanden Ljungbyvej 2, 4340 Tølløse Angående dagsorden og forslag se side 4. Vi starter med fællesspisning af varm mad. Tilmelding nødvendig senest den 18. februar til formanden, tlf eller Pbv Ole F. Olsen Lokalafdeling Sydsjælland ønsker alle vore medlemmer et godt og lykkeligt nytår 2011 hvor vi glæder os til at se så mange af jer som muligt vore arrangementer: Fredag den 18. februar kl hos formanden på Svinøvej 117, 4750 Lundby. Angående dagsorden og forslag se side 4. Lokalafdelingen er vært ved et mindre traktement, Derfor venligst tilmelding på tlf. nr.: senest den 16. Skydning på 15-meter bane foregår på Svend Gønge Skolen Lokalafdeling Sydsjælland Bjørn Petersen, Svinøvej 117, 4750 Lundby Tlf.: Onsdag den 9. marts kl På grund af bestilling af skiver, bedes I venligst tilmelde jer skydningen til Egon Baltzersen senest 15. februar på tlf. nr.: Med venlig hilsen Lis Raalund

10 10 PROPEL Nr. 1/2011 Lokalafdeling Vestsjælland Jan Christensen, Mosevej 20, 4200 Slagelse. Tlf.: , Mobil E-post: Flyverstuen hedder nu Soldaterstuen torsdag den 24. februar - kl i Peter Ålborg Stuen på Antvorskov Kaserne Angående dagsorden og forslag se side 4. Foreningen vil være vært ved et par stykker smørrebrød. Ønsker man at deltage i spisningen er tilmelding til formanden nødvendig senest den 17. februar på tlf.: Værløse-Jonstrups nye mødested Pedersholm i Frederikssund. Festligt Folkeligt Fornøjeligt Det var så var for FSF et år fyldt med mange festlige begivenheder. Vi har samlet nogle af minderne fra året på de følgende sider. Den helt store festdag set med foreningens øjne var den 11. april da vi i Karup fejrede soldaterforeningens 70-års fødselsdag. Flyvevåbnet havde meget beredvilligt stillet lokaliteter til rådighed, og gæster og medlemmer fra hele landet strømmede til, og var på den måde med til at gøre dagen minderig for alle deltagerne. Tak for det endnu en gang. N. P. Nielsen - bedre kendt som Krølle - fotograferede ivrigt hele dagen og et udpluk af hans mange billeder kan du gense på side 12 og 13. Foreningen fik en ny hjemmeside. Få dage senere, den 16. april, stod mange af foreningens medlemmer op midt om natten for at drage til København, så de sammen med flere hundrede andre fanebærere kunne være med til at fejre, at Flyvevåbnets Soldaterforenings protektor, Hendes Majestæt Dronning Margrethe, også fyldte 70 år. Billederne herfra på side 11 viser tydeligt, at vejrguderne var med til at gøre begge festdage til en stor succes. For at gøre året komplet fyldte Flyvevåbnet 60 år den 1. oktober, og det blev fejret på forskud med det hidtil største Åbent Hus på Flyvestation Skrydstrup, hvor tilstrømningen var så overvældende, at mange mennesker kørte forgæves. Flyvevåbnet blev 60 år den 1. oktober. Men der var også tid til de sædvanlige foreningssammenkomster med hygge og kammeratligt samvær. Afdelinger og lokalafdelinger er flinke til at sende rapporter og fotos fra hverdagens begivenheder rundt om i landet, og på side 14 kan du se nogle af de ting, mange af foreningens aktive medlemmer får tiden til at gå med. Redaktionen siger tak for de mange input til PROPEL i 2010, og håber at strømmen vil fortsætte i Rigtig godt nytår til alle læsere. Ernst Kronvold Frederiksen Mere end mennesker kom til Åbent Hus i Skrydstrup.

11 PROPEL Nr. 1/

12 12 PROPEL Nr. 1/2011

13 PROPEL Nr. 1/

14 14 PROPEL Nr. 1/2011 Årets gang i soldaterforeningen

15 PROPEL Mærkedage februar-marts Du bestemmer PROPEL har - så vidt vides - i al den tid, bladet har eksisteret, indeholdt rubrikken til højre med oplysninger om medlemmernes runde fødselsdage. Af og til giver Mærkedage anledning til henvendelser til enten redaktionen eller forretningsføreren. De fleste beklager, at deres runde dag ikke er kommet med i bladet. Ingen regel uden undtagelse, men i 99 % af tilfældene skyldes det, at medlemmet ikke har oplyst sin fødselsdato til Harry Sørensen ved indmeldelse i soldaterforeningen. Og så siger det sig selv, at han ikke kan sende den videre til redaktionen, når bladet skal sættes op. Hvis du ikke vil i bladet Andre men færre henvender sig, fordi de ikke vil nævnes i PROPEL. Nogle medlemmer bryder sig simpelthen ikke om offentlig omtale, men i de seneste år har der også været en del, som ikke vil have navn og adresse i bladet af sikkerhedshensyn. Det er ansatte i Flyvevåbnet, der med mellemrum er på mission i f.eks. Afghanistan. Redaktionen vil meget gerne tage hensyn til netop dine ønsker, men en betingelse er, at du fortæller forretningsføreren, hvad det er, du ønsker. Du kan bruge linket >Bliv medlem< på hjemmesiden til at korrigere dine data. Så kan det ikke være nemmere. Windows bestemmer Jeg har, som de fleste, Microsoft Windows installeret på computeren og har for sikkerhedens skyld også automatisk opdatering af programmerne. Derfor erstattede Windows Live Mail 2011 forleden mit hidtidige mailprogram, og det har den smarte funktion, at korrespondance frem og tilbage om det samme emne samles under én overskrift. Så skulle indboksen blive lettere at overskue, men for mig har det den ulempe at programmet samler mails med samme emne fra forskellige afsendere under samme overskrift. Det betyder, at alle mails med emnet generalforsamling står hulter til bulter under overskriften generalforsamling, og så forsvinder overskueligheden pludselig. Derfor rykkede jeg ved en fejl efter en mødeindkaldelse jeg havde fået for en måned siden, men som var lagt ind under en anden afdeling. Når du skriver til PROPEL vil jeg derfor bede dig døbe mailen med afdelingsnavn og eventuel måned f.eks. Karup-maj. Nr. 1/ år år år år år år år år /48 827/47 631/48 Aage Nørvang Nielsen, Spinderigade 14, lejl. 37, 7100 Vejle Mogens Strange Hansen, Platanhaven 52, 2600 Glostrup Niels Kristian Madsen, Stadion Alle 4, 7330 Brande 105/ / / /54 Ove Saaby Winther, Elbækvej 48, 8700 Horsens Helge Erik Andersen, Gl. Køge Landevej 245b, 2/3, 2650 Hvidovre John Thygesen, Gefionvej 19, 3600 Frederikssund Jørgen Ellermann Sørensen, Strandhaven 12, 4400 Kalundborg / / / / / /56 Eyvin Teisner-Kjær, Egevej 50a, 6430 Nordborg Folmer Nielsen, Ellebækvej 42,1., 2820 Gentofte Carl Ilsøe, Ellegårdsvej 12, st.th., 2820 Gentofte Hans Zink, Vibevej 1, 6880 Tarm Peter Jørgen Hansen, Færgevej 22, 6100 Haderslev Hans Christian Christensen, Ved Sønderport 14, st. th., 2300 København S / / / / / / / / / / / / /60 Finn Nielsen, Østerlågen 10, 2700 Brønshøj Gunnar Christensen, Mølleparken 19,9560 Hadsund Hans Jørgen Amonsen, Refsnæsgade 54, 1. 1., 2200 København N Flemming Gammelgaard Jensen, Elmegårdsvej 119, 8300 Odder Leo B. Worm Jensen, Lodbjergvej 25, 7770 Vestervig Mogens Billekop, Flintemarken 71, 2. th., 2950 Vedbæk Erik Larsen, Bakkevej 2, 3310 Ølsted Poul E. Andersen, Aarup Byvej 19, 7752 Snedsted Preben Brag Nielsen, Kirkeåsen 4, 3630 Jægerspris Bent Dyring, Svanelundsvej 40, 9800 Hjørring Bent Nielsen, Ved Engen 14, 2670 Greve Erik Andersen, Buksager 22, 7860 Spøttrup Leo Kanstrup, Torshøjvej 8, 7700 Thisted / / / / / / / / / / / / / / /64 jul/ / / / /62 Ingolf Visby Bunch, Ebbevej 6, 7700 Thisted Finn Andersen, Stensbjergvej 14, 4632 Bjæverskov Geert R. H. Jonassen, Stenbjerg 3, 3200 Helsinge Vagn Baad Christensen, Mjølsvej 17, 6230 Rødekro Jørgen Krause, Arkonagade 6, st. th., 1726 København V Otto Ekmann, Runevej 17, 7700 Thisted Niels K. K. Jensen, Gramsvej 10, 7700 Thisted Benny Steen Ersbo, Rødegårdsvej 12, 3000 Helsingør Aage Jensen, Holmslundsvej 2, 5750 Ringe Aage Bjerring Idskov Jensen, Haslundsparken 57, 9310 Vodskov Carl Chr. Andersen, Lille Strandgård 34, 9370 Hals Ole Skøtt, Fasanvænget 130, 2980 Kokkedal Mogens Møldum, Chr. Hansensvej 4, 4520 Svinninge Lars Farving, Mirabellevej 15, 7500 Holstebro Asger Bækmark Christensen, Peter Breths Vej 13, 7080 Børkop Niels Kr. Dahl Jensen, Algestrupvej 1, 4593 Eskebjerg Ole Steen Jensen, Sigbrits Alle 15, st. th., 2300 København S Jens Arne Bjergager, Kratvænget 29, 6630 Rødding Bent Jensen, Dalagervej 25, 7884 Fur Vagn K. Aalling, Højeloft Vænge 13, 3500 Værløse feb/74 nov/71 aug/72 nov/72 nov/ /67 aug/71 maj/71 feb/71 maj/71 Torben Carisius Johansen, Hørvænget 44, 4690 Haslev Jan-Erik Laugesen, Byagervej 118, 6650 Brørup Torben Pilgaard Hansen, Jarlsmindevej 40, 8260 Viby J Terkel Birkholm Jacobsen, Birkholm, Ganløsevej 40, 3520 Farum Knud J. S. Poulsen, Toftbovej 4, 7100 Vejle Poul Stevns Jensen, Oscar Pettifordsvej 17, 4. tv., 2450 København SV Bent Aasand, Vestervang 30, 6400 Sønderborg Jørgen Peter Pedersen, Bredagervej 50, 2. th., 2770 Kastrup Erling Hedegaard Sørensen, Strandvejen Slagelse John Petri Christensen, Hyldehaven 3, 5450 Otterup nov/81 maj/80 aug/81 maj/81 aug/84 feb/81 maj/81 nov/82 Steen Henneberg Jensen, Stationsvej 27, 9330 Dronninglund Jan Stig Andersen, Gl. Århusvej 338, st. tv., 8800 Viborg Ole Midtgaard Teglman, Magnoliavej 31, 2000 Frederiksberg Benny I Thomsen, Elbakken 6, 7470 Karup J Mogens Christen Gade, Olaf Ryes Vej 10, 9460 Brovst Jens Klaris, Granskovvej 12, 8451 Sunds Torben Sandø Hansen, Kalvehavevej 5, 3250 Gilleleje Henrik Støvring Jensen, Marienborgvej 100, 8930 Randers NØ maj/92 nov/90 nov/11 Jens Lukas Clausen, Munkeparken 11, 5600 Fåborg Esben Munk, Sletkærvej 12, 8740 Brædstrup Torben Lindegaard, Krokusvænget 1, 5450 Otterup 15

16 16 PROPEL Nr. 1/2011 Forkæl dig selv - støt FSF En kasket hedder ikke en kasket - nu hedder det en FSF-Cap. Effektudvalgets lager ligger inde med alle de varer, du kan købe i din afdeling eller lokalafdeling. Vi har været på besøg og præsenterer her nogle af de flotte artikler, du kan vælge imellem, hvis du vil vise, at du er medlem af FSF. De angivne priser er vejledende, forhandlerne bestemmer selv, hvor lille fortjeneste, de vil have. Karaffelsættet herover er den nyeste artikel på lageret, og selv om det er så elegant, at det ikke kan gengives på papir, er prisen kun 295,- kr. for et sæt. Silkeslips - bind-detselv slips med FSF logo kun 100,- kr. Slipsenåle findes i 2 udgaver, som clips eller med nål, men prisen er den samme, - kun 65,- kr. Men ude i solen er den faktisk bedre end solbriller, - og selv om den er justerbar er den også billigere, kun 65 kr. Skrivesættet er en meget flot gave til dig selv eller en god ven. Det er noget af det bedste, der findes på markedet - Ballograf - med tampontrykt FSF logo og kæmpepatron i kuglepennen, alligevel kun 90,- kroner for hele sættet. En kop øl eller kaffe, te, cola, ja man kan endda drikke vand af det flotte krus, der kan tåle at komme i opvaskemaskinen Tag 12, de koster kun 35,- kr. stykket. Hvis du handler på hjemmesiden tillægges fragt. PROPEL udkommer den 1. eller den første hverdag herefter i månederne februar, april, juni, august, oktober og december. Deadline for stof til bladet findes i kalenderen på side 2. Det indsendte skal være redaktionen i hænde senest på den angivne dato. Sikreste og hurtigste metode til indsendelse af stof er: Tekst: Skriv i tekstbehandling, helst Word, og hæft filen ved en E-post til eller i nødstilfælde: Send teksten, helst maskinskrevet, med post til: Bladet PROPEL, c/o Ernst K. Frederiksen, Højvangsalle 29, 8700 Horsens Billeder: Digitale fotos i JPG- eller TIF-format, indtil ca. 5 MB til Over 5 MB i alt: på CD-rom samt papir-billeder med post til: Bladet PROPEL, c/o Ernst K. Frederiksen, Højvangsalle 29, 8700 Horsens Papirbilleder og CD-rom er returneres kun på forlangende. Hjemmesiden: Stof, der inden for en uge ønskes indrykket på hjemmesiden, sendes til E-post adressen: Adresseændring meddeles til forretningsføreren. Se adr. nedenfor. Artikler optaget under navn står for de enkelte indsenderes egen regning og kan ikke tages som udtryk for redaktionens eller FSF s mening. Indsender er ansvarlig for tilladelse til brug af fotos. Redaktionen forbeholder sig ret til ikke at medtage artikler, der indsendes uopfordret, samt til at redigere i indsendte artikler under behørig hensyntagen til, at betydningsfuldt indhold aldrig udelades. Flyvevåbnets Soldaterforenings protektor: Hendes Majestæt Dronning Margrethe Ærespræsident: Chefen for FTK Generalmajor Henrik Røboe Dam Landsformand: Kai Clausen, Løven 19, 3650 Ølstykke, Tlf.: , E-post: Næstformand: Kurt Benny Sørensen, Kontorvej 59, 2860 Søborg, Tlf.: , mobil E-post: Forretningsfører: Harry Sørensen, Hans Egedesvej 9, 9800 Hjørring, Tlf.: , mobil: , E-post: Jubilæumsudvalget: Formand: Bent Petersen, Solsortevej 7, 7100 Vejle, Tlf. og fax: , mobil , E-post: Redaktionsudvalget: Formand: Erling H. Sørensen, Strandvejen 108, 4200 Slagelse, Tlf.: , E-post: PR-udvalget: Formand: Ernst Kronvold Frederiksen, Højvangsalle 29, 8700 Horsens, Tlf.: , E-post: Skydeudvalget: Formand: Finn Schjoldager, Skelbækvej 35, 9800 Hjørring, Tlf.: , E-post: Effektudvalget: Formand: Kai Clausen, Løven 19, 3650 Ølstykke, Tlf.: , E-post: Redaktion af PROPEL: Ernst Kronvold Frederiksen, Tlf.: , E-post: Ansvarshavende redaktør: Erling H. Sørensen, Strandvejen 108, 4200 Slagelse, Tlf.: , E-post: FSF s hjemmeside: - E-post:

PROPEL 67. ÅRGANG NR. 2 APRIL 2010 INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING

PROPEL 67. ÅRGANG NR. 2 APRIL 2010 INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING 67. ÅRGANG NR. 2 APRIL 2010 PROPEL INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING Flyvevåbnets Soldaterforening fylder 70 år den 11. april 2 PROPEL Nr. 2/2010 Aktivitetskalender Mød op når

Læs mere

69. ÅRGANG NR. 2 APRIL 2012 PROPEL INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING

69. ÅRGANG NR. 2 APRIL 2012 PROPEL INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING 69. ÅRGANG NR. 2 APRIL 2012 PROPEL INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING 2 PROPEL Nr. 2/2012 Aktivitetskalender Mød op når din forening kalder, så får du glæde af foreningen, og foreningen

Læs mere

68. ÅRGANG NR. 2 APRIL 2011 PROPEL INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING

68. ÅRGANG NR. 2 APRIL 2011 PROPEL INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING 68. ÅRGANG NR. 2 APRIL 2011 PROPEL INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING 2 PROPEL Nr. 2/2011 Aktivitetskalender Mød op når din forening kalder, så får du glæde af foreningen, og foreningen

Læs mere

68. ÅRGANG NR. 3 JUNI 2011 PROPEL INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING

68. ÅRGANG NR. 3 JUNI 2011 PROPEL INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING 68. ÅRGANG NR. 3 JUNI 2011 PROPEL INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING 2 PROPEL Nr. 3/2011 Aktivitetskalender Mød op når din forening kalder, så får du glæde af foreningen, og foreningen

Læs mere

68. ÅRGANG NR. 4 AUGUST 2011 PROPEL INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING

68. ÅRGANG NR. 4 AUGUST 2011 PROPEL INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING 68. ÅRGANG NR. 4 AUGUST 2011 PROPEL INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING 2 PROPEL Nr. 4/2011 Aktivitetskalender Mød op når din forening kalder, så får du glæde af foreningen, og foreningen

Læs mere

68. ÅRGANG NR. 5 OKTOBER 2011 PROPEL INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING

68. ÅRGANG NR. 5 OKTOBER 2011 PROPEL INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING 68. ÅRGANG NR. 5 OKTOBER 2011 PROPEL INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING 2 PROPEL Nr. 5/2011 Aktivitetskalender Mød op når din forening kalder, så får du glæde af foreningen, og

Læs mere

PROPEL. Medlemsblad for Flyvevåbnets Soldaterforening. April 2014. 71. årgang Nr. 3. Grafik: ekf PROPEL 1

PROPEL. Medlemsblad for Flyvevåbnets Soldaterforening. April 2014. 71. årgang Nr. 3. Grafik: ekf PROPEL 1 PROPEL Medlemsblad for Flyvevåbnets Soldaterforening April 2014 71. årgang Nr. 3 Grafik: ekf PROPEL 1 Det sker i FSF Mød op, når foreningen kalder *) betyder tilmelding nødvendig Bowling Tirsdage i lige

Læs mere

PROPEL. Medlemsblad for Flyvevåbnets Soldaterforening. April 2013. 70. årgang Nr. 3. Generalforsamlinger. Avedøre Flyveplads.

PROPEL. Medlemsblad for Flyvevåbnets Soldaterforening. April 2013. 70. årgang Nr. 3. Generalforsamlinger. Avedøre Flyveplads. PROPEL Medlemsblad for Flyvevåbnets Soldaterforening April 2013 70. årgang Nr. 3 Generalforsamlinger Side 3-5 Besøg hos Airbus Avedøre Flyveplads Side 10-11 Side 5 Foto: EKF PROPEL 1 Det sker i FSF Mød

Læs mere

PROPEL AIR SH W INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING 65. ÅRGANG NR. 3 JUNI 2008

PROPEL AIR SH W INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING 65. ÅRGANG NR. 3 JUNI 2008 65. ÅRGANG NR. 3 JUNI 2008 PROPEL INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING BUREAU117 Årets offcielle AIR SHOW logo er designet af Rasmus Vind, Haderslev. AIR SH W D A N I S H A I R S

Læs mere

PROPEL. Medlemsblad for Flyvevåbnets Soldaterforening. Maj 2013. 70. årgang Nr. 4. Landsskydning 2013. Årgangsjubilæer. Find et fly.

PROPEL. Medlemsblad for Flyvevåbnets Soldaterforening. Maj 2013. 70. årgang Nr. 4. Landsskydning 2013. Årgangsjubilæer. Find et fly. PROPEL Medlemsblad for Flyvevåbnets Soldaterforening Maj 2013 70. årgang Nr. 4 Landsskydning 2013 Side 4-5 Find et fly Årgangsjubilæer Side 10-11 Side 6 Foto: EKF PROPEL 1 Det sker i FSF Mød op, når foreningen

Læs mere

PROPEL. Medlemsblad for Flyvevåbnets Soldaterforening. September 2014. 71. årgang Nr. 7. Foto: Ikke oplyst PROPEL 1

PROPEL. Medlemsblad for Flyvevåbnets Soldaterforening. September 2014. 71. årgang Nr. 7. Foto: Ikke oplyst PROPEL 1 PROPEL Medlemsblad for Flyvevåbnets Soldaterforening September 2014 71. årgang Nr. 7 Foto: Ikke oplyst PROPEL 1 Det sker i FSF Mød op, når foreningen kalder *) betyder tilmelding nødvendig Bowling Tirsdage

Læs mere

1 1 0 0 1 1.. Å Å R R G G A A N N G G 2 - - 2011 NR. 1 - FEBRUAR / MARTS / APRIL NR. 1 - FEBRUAR / MARTS / APRIL Kastellet 2010

1 1 0 0 1 1.. Å Å R R G G A A N N G G 2 - - 2011 NR. 1 - FEBRUAR / MARTS / APRIL NR. 1 - FEBRUAR / MARTS / APRIL Kastellet 2010 101. ÅRGANG - 2011 - NR. NR. 1-1 FEBRUAR - FEBRUAR / MARTS / MARTS / APRIL / APRIL Kastellet 2010 Kystartilleribladet Udgivet af Kystartilleriforeningen (Stiftet 6. juli 1909) Kystartilleriforeningen er

Læs mere

Kystartilleriforeningens adresser:

Kystartilleriforeningens adresser: 97. ÅRGANG - 2007 NR. 1 - JANUAR / FEBRUAR / MARTS Kystartilleribladet Udgivet af Kystartilleriforeningen (Stiftet 6. juli 1909) Kystartilleriforeningen er tilsluttet Danske Soldaterforeningers Landsraad

Læs mere

KAF ønsker Godt Nytår

KAF ønsker Godt Nytår 95. ÅRGANG - 2005 NR. 1 - JANUAR / FEBRUAR / MARTS KAF ønsker Godt Nytår Kystartilleribladet Udgivet af Kystartilleriforeningen Kystartilleriforeningen er tilsluttet Danske Soldaterforeningers Landsraad

Læs mere

100. ÅRGANG - 2010 NR. 1 - FEBRUAR /MARTS/APRIL DEN 03.12.99 SIDSTE SKYDNING MED 150 MM KANONER PÅ STEVNSFORT

100. ÅRGANG - 2010 NR. 1 - FEBRUAR /MARTS/APRIL DEN 03.12.99 SIDSTE SKYDNING MED 150 MM KANONER PÅ STEVNSFORT 100. ÅRGANG - 2010 NR. 1 - FEBRUAR /MARTS/APRIL DEN 03.12.99 SIDSTE SKYDNING MED 150 MM KANONER PÅ STEVNSFORT Kystartilleribladet Udgivet af Kystartilleriforeningen (Stiftet 6. juli 1909) Kystartilleriforeningen

Læs mere

KAF ønsker. Godt Nytår

KAF ønsker. Godt Nytår 94. ÅRGANG - 2004 NR. 1 - JANUAR / FEBRUAR / MARTS KAF ønsker Godt Nytår Kystartilleribladet Udgivet af Kystartilleriforeningen Kystartilleriforeningen er tilsluttet Danske Soldaterforeningers Landsraad

Læs mere

Januar 2014. Livgarden imponerer i Kosovo. GF for Vejle og Omegn 100 år

Januar 2014. Livgarden imponerer i Kosovo. GF for Vejle og Omegn 100 år Januar 2014 Juletid Livgarden imponerer i Kosovo GF for Vejle og Omegn 100 år Præsidiet 1-14 Kære Garderkammerater Så er det atter en gang blevet tid til at sende jer alle en Nytårshilsen tid til at sige

Læs mere

Deadline: Den 1. marts 2012

Deadline: Den 1. marts 2012 Indholdsfortegnelse: Aktivitetskalender 2 Leder 3 Nytårshilsen fra DAR 4 Krigsfanger 6 Lokalt og RegionsNyt 7 Nytårshilsen 8 40 års jubilæum 9 Lokalt og RegionsNyt 10 Mærkedage 14 Billeder fra Nørrejyske

Læs mere

fra Militærpolitiforeningen i Danmark

fra Militærpolitiforeningen i Danmark fra Militærpolitiforeningen i Danmark www.militarypolice.dk 2011 Nr. 1 Januar-Februar 2011 TEL. & FAX +45 33 12 82 53 POSTGIRO NR: 102-3071 DANSKE BANK: 3015-127201 E-MAIL: MWM@MWMORCH.DK DK-1054 KØBENHAVN

Læs mere

100. ÅRGANG - 2010 NR. 3 - AUGUST / SEPTEMBER / OKTOBER. Flåden 500 Aars Jubilæum

100. ÅRGANG - 2010 NR. 3 - AUGUST / SEPTEMBER / OKTOBER. Flåden 500 Aars Jubilæum 100. ÅRGANG - 2010 NR. 3 - AUGUST / SEPTEMBER / OKTOBER Flåden 500 Aars Jubilæum 1510 2010 Kystartilleribladet Udgivet af Kystartilleriforeningen (Stiftet 6. juli 1909) Kystartilleriforeningen er tilsluttet

Læs mere

Åbent hus i anledning af vores Guldbryllup

Åbent hus i anledning af vores Guldbryllup NR. 08 AUGUST 2014 ÅRG. 112 Reception i Silkeborg I anledning af at Peter Ederkop Poulsen lørdag den 2. august kan fejre 40 års jubilæum,som naver, holder vi på dagen en reception kl. 13, i hulen i Silkeborg,

Læs mere

lice.d o p ry ilita.m w w w MARTS 2004 - NR. 3

lice.d o p ry ilita.m w w w MARTS 2004 - NR. 3 www.militarypolice.dk MARTS 2004 - NR. 3 Salg - udlejning og vurdering af erhvervsejendomme Ring for materiale og besigtigelse. Soldatersange - og tapre historier 350 sider med illustrationer. Hardback-bog.

Læs mere

45. årgang # 02 2014. Danmarks Internationale Veteran Organisation, De Blå Baretter. Mission Updates. Side 4-5. 50 år for Cypern.

45. årgang # 02 2014. Danmarks Internationale Veteran Organisation, De Blå Baretter. Mission Updates. Side 4-5. 50 år for Cypern. 45. årgang # 02 2014 Danmarks Internationale Veteran Organisation, De Blå Baretter Mission Updates Side 4-5 50 år for Cypern Side 6-7 Side 12-13 Ny formandskandidat Side 4-5 Mission Updates 6-7 Cypern-træf

Læs mere

Gardehusaren Nr. 6 - December 2009 9. årgang

Gardehusaren Nr. 6 - December 2009 9. årgang Gardehusaren Nr. 6 - December 2009 9. årgang Indhold nr. 6 DMI fodbold i Fredericia...3 Med soldaterforeningen til fods ved Nijmegenmarchen i Holland...4 Træningscenteret er indviet...6 Forsidebillede:

Læs mere

45. årgang # 01 2014. Danmarks Internationale Veteran Organisation, De Blå Baretter. Side 17. 50-året for Cypern. Godt nytår 2014.

45. årgang # 01 2014. Danmarks Internationale Veteran Organisation, De Blå Baretter. Side 17. 50-året for Cypern. Godt nytår 2014. 45. årgang # 01 2014 Danmarks Internationale Veteran Organisation, De Blå Baretter Side 17 50-året for Cypern Godt nytår 2014 Side 3 Side 17 50-året for Cypern Side 16 Varesalget 14 Mission updates Side

Læs mere

Dragonen. Udgivet af Jydske Dragonregiment 8. årgang Nr. 1 Februar 2012

Dragonen. Udgivet af Jydske Dragonregiment 8. årgang Nr. 1 Februar 2012 Dragonen Udgivet af Jydske Dragonregiment 8. årgang Nr. 1 Februar 2012 Indhold Godt nytår 3 Marchrute for ISAF 12 den 24. februar 4 To mindestene indviet på Viborg Kaserne 5 Personel nyt 6 UDDSTELM/1 BDE

Læs mere

Kystartilleriforeningens adresser:

Kystartilleriforeningens adresser: 95. ÅRGANG - 2005 37283 KAF.indd 1 NR. 3 - JUNI / JULI / AUGUST 06/06/05 12:34:52 Kystartilleribladet Udgivet af Kystartilleriforeningen Kystartilleriforeningen er tilsluttet Danske Soldaterforeningers

Læs mere

Kystartilleriforeningens adresser:

Kystartilleriforeningens adresser: 96. ÅRGANG - 2006 NR. 5 - DECEMBER Kystartilleribladet Udgivet af Kystartilleriforeningen (Stiftet 6. juli 1909) Kystartilleriforeningen er tilsluttet Danske Soldaterforeningers Landsraad for hvilket Hendes

Læs mere

Gardehusaren Nr. 4 - maj 2005 5. årgang

Gardehusaren Nr. 4 - maj 2005 5. årgang Gardehusaren Nr. 4 - maj 2005 5. årgang Indhold nr. 4 Danmarks øjne hvilede på de udvalgte og ingen skuffede... 3 Danmarks øjne hvilede på de udvalgte og ingen skuffede Af Oberstløjtnant John Dalby Forsidebillede:

Læs mere

Lungeforeningen Boserup Minde

Lungeforeningen Boserup Minde Lungeforeningen Boserup Minde Patientforening NR. 5 Oktober 2007 Lungeforeningen Boserup Minde nr. 5 2007 1 LUNGEFORENINGEN BOSERUP MINDE Tidsskrift for lungehandicappede Udgivet af: Lungeforeningen Boserup

Læs mere