PROPEL INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING 68. ÅRGANG NR. 1 FEBRUAR Foto: Torben Ek

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PROPEL INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING 68. ÅRGANG NR. 1 FEBRUAR 2011. Foto: Torben Ek"

Transkript

1 68. ÅRGANG NR. 1 FEBRUAR 2011 PROPEL INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING Foto: Torben Ek

2 2 PROPEL Nr. 1/2011 Aktivitetskalender Mød op når din forening kalder, så får du glæde af foreningen, og foreningen får glæde af dig. PROPEL denne gang

3 PROPEL Nr. 1/ Mindeord Flyversoldatens ur Poul Møgelvang i aktion ved soldaterjubilæet i september 2010 Poul Møgelvang er død Onsdag den 22. december mistede FSF Værløse Jonstrup Afdeling et af vore meget markante medlemmer. Bestyrelsesmedlem, Flyvespecialist Poul Møgelvang afgik ved døden på Rigshospitalet i København efter kort tids indlæggelse. Poul blev kun 56 år. Jeg kan kun mindes Poul som en altid meget venlig, hjælpsom og iderig person. Afdelingen trak meget på Poul s store organisationsindsigt og viden. Især ved de årlige soldaterjubilæer var Poul en uvurderlig hjælp, som vi helt sikkert vil savne fremover. Jeg mødte Poul første gang i 1994 og blev straks klar over, at det ikke var Hr. hvem som helst. Når man havde lavet en aftale med Poul, kunne man helt sikkert regne med ham, også selv om det blev ud over hans normale arbejdstid. Efter mine 10 år som Kredsformand / afdelingsformand for Kreds 5 / Værløse Afdeling afløste Poul mig på formandsposten til stor gavn for afdelingen. Desværre blev Poul syg på grund af en lidelse på balancen og blev efter flere års sygdom sygepensioneret fra Flyvevåbnet. Poul var ikke blot et stort menneske af statur, men også på grund af hans menneskelige egenskaber. Mine tanker går til hans kone Birthe og hans døtre og børnebørn, som nu må undvære et fast holdepunkt i deres tilværelse. Poul var medlem af Flyvevåbnets Soldaterforening i mere end 30 år og blev hædret med FSF s Hæderstegn i sølv i Jeg er ikke i tvivl om, at I har glædet jer til i dag. Det har jeg også. I har glædet jer til, at de 4 måneder er slut, og jeg har glædet mig til at tildele Flyversoldatens Ur til holdets bedste soldaterkammerat. Jeg kom ind til Flyvevåbnet i Da var mange af jeres forældre ikke engang født. Men jeg har mange minder om Flyvevåbnet. For eksempel tinnitus. Ørelægen siger, det skyldes skydning uden høreværn. Eller at befalingsmænd kunne præstere omkring 150 decibel, når de fyrede skældsord, som I slet ikke kender, af lige ind i hovedet på mig. Jeg har bevaret kontakten til Flyvevåbnet gennem Flyvevåbnets Soldaterforening. Og dermed kontakten til mange af mine kammerater fra den gang. Det kammeratskab er en bærende søjle i soldaterforeningen. Og det vil jeg selvfølgelig slå et slag for, at I også finder ud af. En gang med tiden meget gerne snart. Fordi soldaterforeningen har alt for få medlemmer i jeres alder. Og fordi den har brug for nye ideer fra unge medlemmer. Men nu til det, jeg kom for: Mads Skaaning Hvad kendetegner den bedste soldaterkammerat på dette hold? Jeg vil bruge jeres egne ord: Holdets bedste soldaterkammerat er en selvstændig foregangsmand, der kommer godt ud af det med alle. Han tænker tit på andre, før han tænker på sig selv, og selv når han er presset, har han tid til at give en hjælpende hånd. Men han praler aldrig med det, tværtimod så har han altid overskud til at rose andre. Han er en god teamplayer, som er dygtig til det, han laver, og som går op i det. Sidst, men ikke mindst, er han en sjov og god kammerat, der altid er i højt humør. Vil Mads Skaaning fra 2. deling komme herop. Dine kammerater har valgt dig som bedste soldaterkammerat på holdet. Tillykke. Æret være Poul Møgelvangs minde. Kurt B. Sørensen Landsnæstformand Værløse / Jonstrup Afdeling Sådan lød ordene, da Flyversoldatens Ur den 25. november blev tildelt for sjette gang. Ernst Kronvold Frederiksen havde fået æren, fordi landsformanden var indlagt på hospitalet. PROPEL i nyt layout Soldaterforeningens medlemsblad har stort set ikke skiftet udseende de seneste 7 år, selv om vores omslag - Flyvevåbnet - har ændret layout nogle gange i samme periode. Men nu synes vi på redaktionen, at der skal lidt fornyelse til, ikke kun for at lave om, men også for at prøve på at gøre bladet mere indbydende og nemmere både at overskue og læse. Rammer rammerne rigtigt? Ideen med at give siderne mere kulør har vi helt ærligt stjålet fra Flyvevåbnet, men da indholdet i de to blade er af forskellig karakter, har vi i stedet valgt at bruge kulørte rammer til at samle stof, som kommer fra samme afdeling/lokalafdeling, eller som omhandler samme emne. Det nedsatte bedømmelsespanel mener, at det nye layout fremmer overskueligheden, og vi håber, at læserne tager godt imod fornyelsen. God fornøjelse. Ernst Kronvold Frederiksen

4 4 PROPEL Nr. 1/2011 I første kvartal af 2011 afholdes der som sædvanligt landsskydning på 15 meter indendørsbane. Der konkurreres om følgende fornemme titler: Individuelle skydninger: Landsskytte Landsskytte Veteranlandsskytte Veteranlandsskytte Holdskydninger: Landsskyttehold Landsskyttehold Veteranlandsskyttehold Veteranlandsskyttehold bedste herre under 55 år bedste dame under 55 år bedste herre som er fyldt 55 år bedste dame som er fyldt 55 år bedste herreskyttehold med skytter under 55 år bedste dameskyttehold med skytter under 55 år bedste herreskyttehold med skytter som er fyldt 55 år bedste dameskyttehold med skytter som er fyldt 55 år Prisen for deltagelse er uændret den beskedne sum af 15,- kroner pr. skytte. Vil du bevise, at du er den bedste skytte i FSF, bliver du nødt til at deltage i den landsskydning, der afholdes i din lokalafdeling. Kontakt din formand, skydeudvalgsformand eller undertegnede for yderligere oplysninger. Med venlig hilsen Finn Schjoldager Formand for Skydeudvalget Landsskydning Det er snart sæson for ordinære generalforsamlinger. Derfor har redaktionen klippet lidt i den del af foreningens love, som bestemmer, hvordan den slags foregår. Om afdelinger Lovene foreskriver i 10, hvordan foreningens 4 afdelinger skal ledes: a. En afdelingsbestyrelse består af minimum fem medlemmer. Formand, kasserer og bestyrelsesmedlemmer vælges af afdelingens årlige ordinære generalforsamling. Formanden er på valg i lige år og kassereren i ulige år. Alle valg gælder for to år, genvalg kan finde sted. Får flere kandidater samme antal stemmer, afgøres valget ved lodtrækning. b. Efter generalforsamlingen og inden 15. marts afholder bestyrelsen konstituerende møde, hvor der vælges næstformand og evt. sekretær. Endvidere udpeges to medlemmer, der sammen med afdelingens formand udgør afdelingens repræsentation i foreningens repræsentantskab. Om generalforsamlinger I 14 står følgende: Om generalforsamlinger a. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af februar måned. Bestyrelsens indkaldelse skal ske i nærmest forudgående nummer af PROPEL, dog mindst med ti dages varsel. b. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest otte dage før generalforsamlingen. c. Generalforsamlingen er højeste myndighed i alle afdelingens anliggender og er beslutningsdygtig, når lovlig indkaldelse har fundet sted. d. Der føres protokol over forhandlingerne. 16 Dagsorden for ordinære generalforsamlinger. 1. Valg af dirigent og evt. stemmetællere. 2. Formanden fremlægger årsberetning til godkendelse. 3. Kassereren aflægger revideret årsregnskab til godkendelse. 4. Behandling af indkomne forslag. 5. Valg af formand og kasserer, bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. 6. Valg af én kritisk revisor. 7. Valg af suppleant for kritisk revisor. 8. Eventuelt. Om lokalafdelinger I 19 står der blandt andet: Valg af bestyrelse til en lokalafdeling skal finde sted efter samme principper som valg af bestyrelse til en afdeling. Skydeudvalget ønsker alle medlemmer et godt nytår og håber på stor deltagelse i forårets skydninger. Har du fået ny adresse, tlfnr. Giv forretningsføreren besked Husk endelig Umiddelbart efter generalforsamlingen skal afdelingers og lokalafdelingers reviderede regnskab indsendes til landsformanden. Rettidigt indsendt regnskab er betingelsen for udbetaling af afdelingstilskud. Umiddelbart efter det konstituerende møde skal bestyrelsesliste indsendes til landsnæstformanden til brug for revision af håndbogen. Lovene kan du finde i deres fulde ordlyd på under menuen Om foreningen>håndbogen

5 PROPEL Nr. 1/ Juleskydningen Onsdag den 1. december var vi 30 samlet til den hyggelige juleskydning. Blindskydningen blev for uvist hvilken gang igen vundet af Jette og det gav hende en juleand. Det efterfølgende spændende bingospil blev myndigt ledet af Gert og Ib. Klokken blev mange inden de mange dejlige gaver var fordelt. En hyggelig aften og en dejlig tradition, som det kan anbefales at være med til. Tak til bidragyderne med kaffe og kager. FSF Aalborg Helge Hoff, Lisedalsvej 40, 9200 Aalborg SV. Tlf.: , E-post: Torsdag den 24. februar kl i Flyverstuen. Tilmelding til Helge på tlf / senest den 20. februar Afdelingsskydning/Landsskydningen Sædvanen tro dyster vi mod hinanden. Alle våbenføre mænd og damer fra hele Nordjylland møder selvfølgelig op, hvor vi inddeler os i hold. Vi mødes på Gl. Lindholm skole kl lørdag den 12. marts. Af hensyn til arrangement er tilmelding nødvendig til skydeudvalgs-formand Ib Nielsen senest mandag den 7. marts. Veteranhjem Aalborg indviet Mandag den 29. november blev Veteranhjemmet i Aalborg officielt indviet. Selvom der var en bidende kulde, var et par hundrede personer mødt op. Der var repræsentanter fra soldaterforeningerne med fanerne, bystyret, DSM og sponsorer. Formanden for veteranhjemmet Jørgen Rasmussen bød velkommen, hvorefter der var taler af K.E. Nielsen, garnisonskommandanten OB Flemming Larsen samt ikke mindst af beskæftigelsesminister Inger Støjberg, der ønskede tillykke med den nye hjem for veteranerne. Hun takkede for det store frivillige arbejde samt den store opbakning, der ligger bag dette store projekt. Det er hendes håb, at veteranerne vil bruge hjemmet flittigt i de kommende år. Kanonlauget affyrede trefoldigt salut og der var musik af hjemmeværnets musikkorps. Til sidst var der reception og rundvisning i de nye lokaler. FSF var selvfølgelig mødt med fanen. Tillykke med det nye veteranhjem i Aalborg. Med venlig hilsen Helge Hoff

6 6 PROPEL Nr. 1/2011 Lokalafdeling Aalborg Helge Hoff, Lisedalsvej 40, 9200 Aalborg SV. Tlf.: , E-post: Torsdag den 24. februar kl i Flyverstuen. Tilmelding til Helge på tlf / senest den 20. februar. Med venlig hilsen Helge Hoff FSF Karup Henning Halkjær , Mobil E-post: Hjemmeside: Mandag den 21. februar kl på Rindsholm Kro, Gl. Århusvej 323 Viborg Angående dagsorden og forslag se side 4. Bemærk! Som noget nyt afholdes generalforsamlingen på Rindsholm Kro, fordi Karup afdeling nu også omfatter alle de nedlagte lokalafdelinger. Lokalafdeling Vendsyssel Knud Bidstrup Jensen, Færøvej 10, 9800 Hjørring. Tlf.: , E-post: Torsdag den 10. februar kl på Hjemmeværnsgården, Åstrupvej 200, Hjørring. Bemærk også! Det er med damer denne gang som kun skal betale 90 kr. pr person for festmenuen. Medlemmer er gratis. Drikkevarer er dog for egen regning. med venlig hilsen Knud B Jensen Under generalforsamlingen underholder den sprudlende kromand Frode damerne og fortæller om kroen og dens omgivelser. Generalforsamlingen begynder ca. kl Tilmelding er af hensyn til maden nødvendig senest den 13. februar til Henning tlf mobil Med venlig hilsen Henning Halkjær formand. Lokalafdeling Thy-Mors Knud Larsen, Lupinvej 15, 7700 Thisted. Tlf.: FSF Skrydstrup Jens Yttung, Østerhedevej 19, 6690 Gørding. Telefon , Mobil E-post: Onsdag den 23. februar kl i Beredskabsstyrelsen Nordjyllands lokaler Simons Bakke 25, Thisted. Vi mødes i Vagten. Med venlig hilsen H. J. Jensen sekretær mandag den 28. februar kl på Flyvestation Skrydstrup Vi starter i cafeteriet kl med en gang gule ærter. Tilmelding til Jens senest den 19. februar på telefon eller Med venlig hilsen Jens Yttung

7 PROPEL Nr. 1/ Lokalafdeling Skrydstrup Poul-Erik Lund Frandsen, Bygmarken 44, Skrydstrup, 6500 Vojens. Telefon , Mobil tirsdag den 22. februar kl i propelstuen på flyvestation Skrydstrup Traditionen tro starter vi i cafeteriaet kl Tilmelding senest 12. februar til: Poul-Erik Frandsen tlf , mobil eller Jan Bryde tlf , mobil Lokalafdeling Vandel Jens Chr. Nielsen, Vestergårdsvej 29, 6051 Almind Tlf , Mobil Torsdag den 24. februar kl i Vandel Idrætshal, Skolevej 8, Vandel Med venlig hilsen Niels H. Pedersen Tilmelding nødvendig senest 18. februar på telefon af hensyn til fortæring på mødet. Vel mødt. Jens Chr. Nielsen Formand Lokalafdeling Vestjysk Lis Yttung, Østerhedevej 19, 6690 Gørding Telefon , Mobil E-post: mandag den 21. februar kl på Østerhedevej 19, 6690 Gørding. Tilmelding til Lis senest den 15. februar på eller , eller på Godt i gang Efter vel overstået jul og nytår har vi taget hul på det nye år med en gang Bowling med efterfølgende spisning, der var rigtig god tilslutning til det. Vi var alle i godt humør og der blev delt forsinkede præmier ud og et par jubilarer fra 2010 fik deres årgangstegn. Jeg glemte helt i sidste nummer at takke Helge og hans piloter for en rigtig hyggelig dag på Vamdrup flyveplads, desværre blev vejret ikke til flyvning men vi hyggede os alligevel dels med kaffe og brød snak og besøg i hangaren for at se alle de maskiner der stod der. Baneskydning Fredag den 25. kl har vi vores baneskydning, der håber vi at se en masse nye skytter, alle er velkomne. Det er som sædvanlig i Varde. Banerne ligger bag Artillerimuseet i det gamle smedeværksted oppe på 2. sal. Her er tilmelding også nødvendig senest d. 18. marts også til Lis, se ovenfor. Håber I bakker op om vores arrangementer i år da vi ellers ser os nødsaget til at stoppe!!!!! Lokalafdeling Als-Sundeved Gert Schmidt, Palmose 8, Dybbøl, 6400 Sønderborg. Tlf.: Torsdag den 24. februar kl på formandens adresse: Palmose 8, Dybbøl, 6400 Sønderborg Tilmelding senest den 20. februar til Gert tlf eller Chresten tlf Efter den sindsoprivende generalforsamling slapper vi af med en nyudgivet film fra II. Verdenskrig: Hitlers Livvagter. Mindehøjtidelighed Bøffelkobbel den 22.februar Kl Morgenkaffe på Hærens Befalingsmandsskole Tilmelding på tlf Kl præcis Mindehøjtidelighed ved Dragonen og Infanteristens grav ved Bøffelkobbelhuset, Amtsvejen 4, 6400 Sønderborg. (ingen tilmelding) På bestyrelsens vegne Chresten Møller Til højre et par fotos fra 2010 fra henholdsvis Jollmands gård og dronning Margrethes 70-års fødselsdag.

8 8 PROPEL Nr. 1/2011 Lokalafdeling Odense Torsdag den 3. februar kl på Højstrup bygning 24,Vibelundsvej, Odense (kør ind fra Stegsted) Før selve generalforsamlingen serveres en varm ret. (Mad og drikke kan købes til en fornuftig pris) Bak op om mødet, så lokalafdelingen fortsat kan bestå. Tilmelding senest den 31. januar 2011 til bestyrelsen. Erik: , Henning: eller Klaus: Øvrige arrangementer på Fyn, som eventuelt kan have interesse for vore medlemmer: 13.april kl : Rundvisning på Fyns Militærhistoriske Samling, Kragsbjerggård, Kragsbjergvej 121, 5230 Odense M. 25,- kr. for ikke-medlemmer af HISAM. 4.maj kl : Mindeparade i Ansgar anlæg, Odense, hvor vi deltager med fanen. 10.maj kl : Repræsentantskabsmøde i Soldaterforeningernes Fællesrepræsentation Fyn på Dannevirke, Sdr. Boulevard, Odense Venlig hilsen Klaus Ingolf Henriksen Erik Krogsriis, Sibiriensvejen 130, Revninge, 5300 Kerteminde Tlf.: Lokalafdeling Sydfyn Bent Aalbæk-Nielsen, Gartnervænget 41, 5874 Hesselager Tlf Tirsdag den 22. februar kl i Bowl n Fun, Nyborgvej 4 i Svendborg. Det er umiddelbart før aftenens bowling, og den er man meget velkommen til at deltage i, hvis man har lyst til det og uden anden udgift end evt. skoleje. Men af hensyn til bestilling af baner beder vi lige om en opringning til Hans Henningsen på tlf senest søndagen før. Men du er naturligvis også meget velkommen til kun at deltage i generalforsamlingen. Keglerne falder som næsten aldrig før i Lokalafdeling Sydfyn. Om tirsdagen i de lige uger mødes vi fortsat en ganske stor flok kl til bowling i Bowl n Fun på Nyborgvej 4 i Svendborg. Men der er stadig plads til flere det er bare et spørgsmål om, hvor mange baner, vi skal bestille. Og netop af hensyn til antal baner beder vi nye bowlere om at tilmelde sig senest søndagen før til Hans Henningsen på tlf FSF Værløse-Jonstrup Jørgen Amonsen, Refsnæsgade 54, 1. tv., 2200 København N. Tlf.: , Mobil: , E-post: Onsdag den 23. februar kl i Soldaterstuen på Pedersholm Tilmelding til spisning senest den 12. februar på efter kl. 18 eller på Hygge i Soldaterstuen Onsdagene den 16. februar og 16. marts ses vi fra kl. 19 på Pedersholm, Roskildevej 161, Frederikssund. Bemærk at den tidligere busrute er nedlagt. Nu skal du tage bus 312 fra Frederikssund Station kl. 18:53. Du kan også vælge at tage bus 312 fra Ølstykke Station kl. 19:02, men så er du først fremme kl. 19:22. Skydning Indendørsskydning, 15 m. Bane. Onsdagene den 2. februar og 2. marts (Landsskydning) kl. 19. På adressen Høje Gladsaxe 2, kælderen. Kontaktperson: Jørgen Hinrichsen Tovholder: Torben Thomsen. KSS Skydning mellem KSS Foreningerne, se nedenfor. Københavnske Soldaterforeningers Samvirke. Den 10. februar kl. 18 afholdes den årlige 15 m. skydning mellem KSS Foreningerne. Skydningen afvikles i De samvirkende danske Forsvarsbroderselskaber, Gothersgade 137, kælderen, Kbh. K. Du skulle prøve at møde op, selvom du ikke plejer at skyde. Det er altid meget hyggeligt. Se mere på: Hyggelig julefrokost og for første gang i Soldaterstuen, Pedersholm. P.b.v. Torben Ek Foto: Torben Ek Den sidste dag i november var bidende kold, med masser af sne, forsinkelser og aflysninger i den offentlige trafik. Flere kom op til ½ time for sent og det selvom der var beregnet en ekstra time til transporten. Men de der var nået frem i tide, var meget sociale og havde ventet med at begynde spisningen indtil alle tilmeldte var nået frem. Vejret til trods, var et antal der svarer til antallet af låger i en julekalender endelig fuldtalligt og stemningen var god. Kaj havde researchet og bestilt mad fra en slagter i Ølstykke. Det var en succes, skal jeg hilse og sige. Masser af lækker julemad. Prikken over i et var et par store ål, købt næsten direkte fra røgeovnen, og endda sponseret af vores medlem Jørgen Andreasen. Det blev en aften med masser af snak om soldatertiden, verden omkring os og så naturligvis også nogen sjove historier. Da vi vendte næsen hjem, igen med det offentlige, var det stadig koldt, men hvad gør det når vi har spist og drukket os til en indre varme og istapperne hænger flot fra de hyggelige huse? (Se forsiden) Tak for et fornemt arrangement!

9 PROPEL Nr. 1/ Lokalafdeling Kalundborg Ole B Jakobsen, Gl. Rørbyvej 29, 4400 Kalundborg Tlf.: / E-post: Fredag den 25. februar kl i Marinehjemmeværnets lokaler Nørre Allé 129, 4400 Kalundborg Efter generalforsamlingen serveres der gule ærter for egen regning. Husk at tage damerne med. Tilmelding nødvendig af hensyn til de gule ærter, senest den 18. februar til formanden tlf / Pbv Ole B Jakobsen Lokalafdeling Nordvestsjælland Ole F. Olsen, Ljungbyvej 2,Postboks 51, 4340 Tølløse Tlf.: , Mob.: , E-post: Fredag den 25. februar kl hos formanden Ljungbyvej 2, 4340 Tølløse Angående dagsorden og forslag se side 4. Vi starter med fællesspisning af varm mad. Tilmelding nødvendig senest den 18. februar til formanden, tlf eller Pbv Ole F. Olsen Lokalafdeling Sydsjælland ønsker alle vore medlemmer et godt og lykkeligt nytår 2011 hvor vi glæder os til at se så mange af jer som muligt vore arrangementer: Fredag den 18. februar kl hos formanden på Svinøvej 117, 4750 Lundby. Angående dagsorden og forslag se side 4. Lokalafdelingen er vært ved et mindre traktement, Derfor venligst tilmelding på tlf. nr.: senest den 16. Skydning på 15-meter bane foregår på Svend Gønge Skolen Lokalafdeling Sydsjælland Bjørn Petersen, Svinøvej 117, 4750 Lundby Tlf.: Onsdag den 9. marts kl På grund af bestilling af skiver, bedes I venligst tilmelde jer skydningen til Egon Baltzersen senest 15. februar på tlf. nr.: Med venlig hilsen Lis Raalund

10 10 PROPEL Nr. 1/2011 Lokalafdeling Vestsjælland Jan Christensen, Mosevej 20, 4200 Slagelse. Tlf.: , Mobil E-post: Flyverstuen hedder nu Soldaterstuen torsdag den 24. februar - kl i Peter Ålborg Stuen på Antvorskov Kaserne Angående dagsorden og forslag se side 4. Foreningen vil være vært ved et par stykker smørrebrød. Ønsker man at deltage i spisningen er tilmelding til formanden nødvendig senest den 17. februar på tlf.: Værløse-Jonstrups nye mødested Pedersholm i Frederikssund. Festligt Folkeligt Fornøjeligt Det var så var for FSF et år fyldt med mange festlige begivenheder. Vi har samlet nogle af minderne fra året på de følgende sider. Den helt store festdag set med foreningens øjne var den 11. april da vi i Karup fejrede soldaterforeningens 70-års fødselsdag. Flyvevåbnet havde meget beredvilligt stillet lokaliteter til rådighed, og gæster og medlemmer fra hele landet strømmede til, og var på den måde med til at gøre dagen minderig for alle deltagerne. Tak for det endnu en gang. N. P. Nielsen - bedre kendt som Krølle - fotograferede ivrigt hele dagen og et udpluk af hans mange billeder kan du gense på side 12 og 13. Foreningen fik en ny hjemmeside. Få dage senere, den 16. april, stod mange af foreningens medlemmer op midt om natten for at drage til København, så de sammen med flere hundrede andre fanebærere kunne være med til at fejre, at Flyvevåbnets Soldaterforenings protektor, Hendes Majestæt Dronning Margrethe, også fyldte 70 år. Billederne herfra på side 11 viser tydeligt, at vejrguderne var med til at gøre begge festdage til en stor succes. For at gøre året komplet fyldte Flyvevåbnet 60 år den 1. oktober, og det blev fejret på forskud med det hidtil største Åbent Hus på Flyvestation Skrydstrup, hvor tilstrømningen var så overvældende, at mange mennesker kørte forgæves. Flyvevåbnet blev 60 år den 1. oktober. Men der var også tid til de sædvanlige foreningssammenkomster med hygge og kammeratligt samvær. Afdelinger og lokalafdelinger er flinke til at sende rapporter og fotos fra hverdagens begivenheder rundt om i landet, og på side 14 kan du se nogle af de ting, mange af foreningens aktive medlemmer får tiden til at gå med. Redaktionen siger tak for de mange input til PROPEL i 2010, og håber at strømmen vil fortsætte i Rigtig godt nytår til alle læsere. Ernst Kronvold Frederiksen Mere end mennesker kom til Åbent Hus i Skrydstrup.

11 PROPEL Nr. 1/

12 12 PROPEL Nr. 1/2011

13 PROPEL Nr. 1/

14 14 PROPEL Nr. 1/2011 Årets gang i soldaterforeningen

15 PROPEL Mærkedage februar-marts Du bestemmer PROPEL har - så vidt vides - i al den tid, bladet har eksisteret, indeholdt rubrikken til højre med oplysninger om medlemmernes runde fødselsdage. Af og til giver Mærkedage anledning til henvendelser til enten redaktionen eller forretningsføreren. De fleste beklager, at deres runde dag ikke er kommet med i bladet. Ingen regel uden undtagelse, men i 99 % af tilfældene skyldes det, at medlemmet ikke har oplyst sin fødselsdato til Harry Sørensen ved indmeldelse i soldaterforeningen. Og så siger det sig selv, at han ikke kan sende den videre til redaktionen, når bladet skal sættes op. Hvis du ikke vil i bladet Andre men færre henvender sig, fordi de ikke vil nævnes i PROPEL. Nogle medlemmer bryder sig simpelthen ikke om offentlig omtale, men i de seneste år har der også været en del, som ikke vil have navn og adresse i bladet af sikkerhedshensyn. Det er ansatte i Flyvevåbnet, der med mellemrum er på mission i f.eks. Afghanistan. Redaktionen vil meget gerne tage hensyn til netop dine ønsker, men en betingelse er, at du fortæller forretningsføreren, hvad det er, du ønsker. Du kan bruge linket >Bliv medlem< på hjemmesiden til at korrigere dine data. Så kan det ikke være nemmere. Windows bestemmer Jeg har, som de fleste, Microsoft Windows installeret på computeren og har for sikkerhedens skyld også automatisk opdatering af programmerne. Derfor erstattede Windows Live Mail 2011 forleden mit hidtidige mailprogram, og det har den smarte funktion, at korrespondance frem og tilbage om det samme emne samles under én overskrift. Så skulle indboksen blive lettere at overskue, men for mig har det den ulempe at programmet samler mails med samme emne fra forskellige afsendere under samme overskrift. Det betyder, at alle mails med emnet generalforsamling står hulter til bulter under overskriften generalforsamling, og så forsvinder overskueligheden pludselig. Derfor rykkede jeg ved en fejl efter en mødeindkaldelse jeg havde fået for en måned siden, men som var lagt ind under en anden afdeling. Når du skriver til PROPEL vil jeg derfor bede dig døbe mailen med afdelingsnavn og eventuel måned f.eks. Karup-maj. Nr. 1/ år år år år år år år år /48 827/47 631/48 Aage Nørvang Nielsen, Spinderigade 14, lejl. 37, 7100 Vejle Mogens Strange Hansen, Platanhaven 52, 2600 Glostrup Niels Kristian Madsen, Stadion Alle 4, 7330 Brande 105/ / / /54 Ove Saaby Winther, Elbækvej 48, 8700 Horsens Helge Erik Andersen, Gl. Køge Landevej 245b, 2/3, 2650 Hvidovre John Thygesen, Gefionvej 19, 3600 Frederikssund Jørgen Ellermann Sørensen, Strandhaven 12, 4400 Kalundborg / / / / / /56 Eyvin Teisner-Kjær, Egevej 50a, 6430 Nordborg Folmer Nielsen, Ellebækvej 42,1., 2820 Gentofte Carl Ilsøe, Ellegårdsvej 12, st.th., 2820 Gentofte Hans Zink, Vibevej 1, 6880 Tarm Peter Jørgen Hansen, Færgevej 22, 6100 Haderslev Hans Christian Christensen, Ved Sønderport 14, st. th., 2300 København S / / / / / / / / / / / / /60 Finn Nielsen, Østerlågen 10, 2700 Brønshøj Gunnar Christensen, Mølleparken 19,9560 Hadsund Hans Jørgen Amonsen, Refsnæsgade 54, 1. 1., 2200 København N Flemming Gammelgaard Jensen, Elmegårdsvej 119, 8300 Odder Leo B. Worm Jensen, Lodbjergvej 25, 7770 Vestervig Mogens Billekop, Flintemarken 71, 2. th., 2950 Vedbæk Erik Larsen, Bakkevej 2, 3310 Ølsted Poul E. Andersen, Aarup Byvej 19, 7752 Snedsted Preben Brag Nielsen, Kirkeåsen 4, 3630 Jægerspris Bent Dyring, Svanelundsvej 40, 9800 Hjørring Bent Nielsen, Ved Engen 14, 2670 Greve Erik Andersen, Buksager 22, 7860 Spøttrup Leo Kanstrup, Torshøjvej 8, 7700 Thisted / / / / / / / / / / / / / / /64 jul/ / / / /62 Ingolf Visby Bunch, Ebbevej 6, 7700 Thisted Finn Andersen, Stensbjergvej 14, 4632 Bjæverskov Geert R. H. Jonassen, Stenbjerg 3, 3200 Helsinge Vagn Baad Christensen, Mjølsvej 17, 6230 Rødekro Jørgen Krause, Arkonagade 6, st. th., 1726 København V Otto Ekmann, Runevej 17, 7700 Thisted Niels K. K. Jensen, Gramsvej 10, 7700 Thisted Benny Steen Ersbo, Rødegårdsvej 12, 3000 Helsingør Aage Jensen, Holmslundsvej 2, 5750 Ringe Aage Bjerring Idskov Jensen, Haslundsparken 57, 9310 Vodskov Carl Chr. Andersen, Lille Strandgård 34, 9370 Hals Ole Skøtt, Fasanvænget 130, 2980 Kokkedal Mogens Møldum, Chr. Hansensvej 4, 4520 Svinninge Lars Farving, Mirabellevej 15, 7500 Holstebro Asger Bækmark Christensen, Peter Breths Vej 13, 7080 Børkop Niels Kr. Dahl Jensen, Algestrupvej 1, 4593 Eskebjerg Ole Steen Jensen, Sigbrits Alle 15, st. th., 2300 København S Jens Arne Bjergager, Kratvænget 29, 6630 Rødding Bent Jensen, Dalagervej 25, 7884 Fur Vagn K. Aalling, Højeloft Vænge 13, 3500 Værløse feb/74 nov/71 aug/72 nov/72 nov/ /67 aug/71 maj/71 feb/71 maj/71 Torben Carisius Johansen, Hørvænget 44, 4690 Haslev Jan-Erik Laugesen, Byagervej 118, 6650 Brørup Torben Pilgaard Hansen, Jarlsmindevej 40, 8260 Viby J Terkel Birkholm Jacobsen, Birkholm, Ganløsevej 40, 3520 Farum Knud J. S. Poulsen, Toftbovej 4, 7100 Vejle Poul Stevns Jensen, Oscar Pettifordsvej 17, 4. tv., 2450 København SV Bent Aasand, Vestervang 30, 6400 Sønderborg Jørgen Peter Pedersen, Bredagervej 50, 2. th., 2770 Kastrup Erling Hedegaard Sørensen, Strandvejen Slagelse John Petri Christensen, Hyldehaven 3, 5450 Otterup nov/81 maj/80 aug/81 maj/81 aug/84 feb/81 maj/81 nov/82 Steen Henneberg Jensen, Stationsvej 27, 9330 Dronninglund Jan Stig Andersen, Gl. Århusvej 338, st. tv., 8800 Viborg Ole Midtgaard Teglman, Magnoliavej 31, 2000 Frederiksberg Benny I Thomsen, Elbakken 6, 7470 Karup J Mogens Christen Gade, Olaf Ryes Vej 10, 9460 Brovst Jens Klaris, Granskovvej 12, 8451 Sunds Torben Sandø Hansen, Kalvehavevej 5, 3250 Gilleleje Henrik Støvring Jensen, Marienborgvej 100, 8930 Randers NØ maj/92 nov/90 nov/11 Jens Lukas Clausen, Munkeparken 11, 5600 Fåborg Esben Munk, Sletkærvej 12, 8740 Brædstrup Torben Lindegaard, Krokusvænget 1, 5450 Otterup 15

16 16 PROPEL Nr. 1/2011 Forkæl dig selv - støt FSF En kasket hedder ikke en kasket - nu hedder det en FSF-Cap. Effektudvalgets lager ligger inde med alle de varer, du kan købe i din afdeling eller lokalafdeling. Vi har været på besøg og præsenterer her nogle af de flotte artikler, du kan vælge imellem, hvis du vil vise, at du er medlem af FSF. De angivne priser er vejledende, forhandlerne bestemmer selv, hvor lille fortjeneste, de vil have. Karaffelsættet herover er den nyeste artikel på lageret, og selv om det er så elegant, at det ikke kan gengives på papir, er prisen kun 295,- kr. for et sæt. Silkeslips - bind-detselv slips med FSF logo kun 100,- kr. Slipsenåle findes i 2 udgaver, som clips eller med nål, men prisen er den samme, - kun 65,- kr. Men ude i solen er den faktisk bedre end solbriller, - og selv om den er justerbar er den også billigere, kun 65 kr. Skrivesættet er en meget flot gave til dig selv eller en god ven. Det er noget af det bedste, der findes på markedet - Ballograf - med tampontrykt FSF logo og kæmpepatron i kuglepennen, alligevel kun 90,- kroner for hele sættet. En kop øl eller kaffe, te, cola, ja man kan endda drikke vand af det flotte krus, der kan tåle at komme i opvaskemaskinen Tag 12, de koster kun 35,- kr. stykket. Hvis du handler på hjemmesiden tillægges fragt. PROPEL udkommer den 1. eller den første hverdag herefter i månederne februar, april, juni, august, oktober og december. Deadline for stof til bladet findes i kalenderen på side 2. Det indsendte skal være redaktionen i hænde senest på den angivne dato. Sikreste og hurtigste metode til indsendelse af stof er: Tekst: Skriv i tekstbehandling, helst Word, og hæft filen ved en E-post til eller i nødstilfælde: Send teksten, helst maskinskrevet, med post til: Bladet PROPEL, c/o Ernst K. Frederiksen, Højvangsalle 29, 8700 Horsens Billeder: Digitale fotos i JPG- eller TIF-format, indtil ca. 5 MB til Over 5 MB i alt: på CD-rom samt papir-billeder med post til: Bladet PROPEL, c/o Ernst K. Frederiksen, Højvangsalle 29, 8700 Horsens Papirbilleder og CD-rom er returneres kun på forlangende. Hjemmesiden: Stof, der inden for en uge ønskes indrykket på hjemmesiden, sendes til E-post adressen: Adresseændring meddeles til forretningsføreren. Se adr. nedenfor. Artikler optaget under navn står for de enkelte indsenderes egen regning og kan ikke tages som udtryk for redaktionens eller FSF s mening. Indsender er ansvarlig for tilladelse til brug af fotos. Redaktionen forbeholder sig ret til ikke at medtage artikler, der indsendes uopfordret, samt til at redigere i indsendte artikler under behørig hensyntagen til, at betydningsfuldt indhold aldrig udelades. Flyvevåbnets Soldaterforenings protektor: Hendes Majestæt Dronning Margrethe Ærespræsident: Chefen for FTK Generalmajor Henrik Røboe Dam Landsformand: Kai Clausen, Løven 19, 3650 Ølstykke, Tlf.: , E-post: Næstformand: Kurt Benny Sørensen, Kontorvej 59, 2860 Søborg, Tlf.: , mobil E-post: Forretningsfører: Harry Sørensen, Hans Egedesvej 9, 9800 Hjørring, Tlf.: , mobil: , E-post: Jubilæumsudvalget: Formand: Bent Petersen, Solsortevej 7, 7100 Vejle, Tlf. og fax: , mobil , E-post: Redaktionsudvalget: Formand: Erling H. Sørensen, Strandvejen 108, 4200 Slagelse, Tlf.: , E-post: PR-udvalget: Formand: Ernst Kronvold Frederiksen, Højvangsalle 29, 8700 Horsens, Tlf.: , E-post: Skydeudvalget: Formand: Finn Schjoldager, Skelbækvej 35, 9800 Hjørring, Tlf.: , E-post: Effektudvalget: Formand: Kai Clausen, Løven 19, 3650 Ølstykke, Tlf.: , E-post: Redaktion af PROPEL: Ernst Kronvold Frederiksen, Tlf.: , E-post: Ansvarshavende redaktør: Erling H. Sørensen, Strandvejen 108, 4200 Slagelse, Tlf.: , E-post: FSF s hjemmeside: - E-post:

Repræsentantskabet. Lokalafdelinger:

Repræsentantskabet. Lokalafdelinger: Håndbog Afsnit: 2.0. FSF s Organisation Dato: 13. maj 2010 Side 1 Repræsentantskabet erne Forretningsfører Forretningsudvalget FSF Aalborg Afdeling Lokalafdelinger: Aalborg, Vendsyssel og Thy-Mors FSF

Læs mere

Repræsentantskabet. Lokalafdelinger:

Repræsentantskabet. Lokalafdelinger: Håndbog Afsnit: 2.0. FSF s Organisation Dato: 21. maj 2014 Side 1 Repræsentantskabet erne Forretningsfører Forretningsudvalget FSF Aalborg Afdeling Lokalafdelinger: Aalborg, Vendsyssel og Thy-Mors FSF

Læs mere

Dette nummer af Københavner-Nyt indeholder blandt andet:

Dette nummer af Københavner-Nyt indeholder blandt andet: Nr. 2 August 2009 39. Årgang KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk,

Læs mere

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Nr. 1 januar 2014 Motto: Under Dannebrog Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Hjemmeside: www.kongens-lyngby-marineforening.dk Marinestue: Sorgenfri Slot, Kongevejen

Læs mere

KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN

KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Nr. 1 Februar 2013 44. Årgang KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Midlertidig adresse: Georg Hansens Ager 7, 2640 Hedehusene Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk,

Læs mere

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang Februar Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang 2015 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

Efterløn s & Pensionistklub Skive

Efterløn s & Pensionistklub Skive Efterløn s & Pensionistklub Skive Program 2013 Programmet kan også ses på: http://midt-vestjylland.nnf.dk/seniorer/skive Efterløn s & Pensionistklubben s Bestyrelse Formand Ivan Christiansen 97 54 15 82

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Medlemsblad for EDR Horsens Afdeling, Gasvej 21, 2. sal, 8700 Horsens Pr. 1/2-2005: Kildegade 8-10, 8700 Horsens 3 Nytårshilsen Indhold 4 Nye lokaler, Kildegade 8-10

Læs mere

Flot hæder til Gunnar Lund

Flot hæder til Gunnar Lund Garder 4NR. 2004 OKT KVARTAL NytGarderforeningen for Fredericia og Omegn Flot hæder til Gunnar Lund På repræsentantskabsmødet i Kolding fik Gunnar overrakt De Danske Garderforeningern s Hæderstegn. Tillykke

Læs mere

- arbejde aktivt for at forøge foreningens medlemstal. - udøve PR-virksomhed til foreningens bedste.

- arbejde aktivt for at forøge foreningens medlemstal. - udøve PR-virksomhed til foreningens bedste. Afsnit: 17.0. Afdelingerne/Lokalafdelinger Dato: 8. april 2008 Side: Enhver afdeling/ lokalafdeling skal ledes af en bestyrelse, som det fremgår af foreningens love 11. Afdelingsbestyrelsens pligter fremgår

Læs mere

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt 07. jun 2014 Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt R E F E R A T fra ordinært repræsentantskabsmøde 06. maj 2014 Kl. 1900 Side 1 Til stede var 14 repræsentanter med stemmeret. Heraf 1 dirigent

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 1. 2011 (1. januar - 30. april) KOMMENDE ARRANGEMENTER FASTELAVNSFEST TØSEFEST GENERALFORSAMLING VIRKSOMHEDSBESØG VANDHULSDAG SANKT HANS LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Vi har taget hul

Læs mere

Hejnsvig Jagtforening 2014/2015

Hejnsvig Jagtforening 2014/2015 Hejnsvig Jagtforening 2014/2015 Aktivitets program for Hejnsvig Jagtforening Foreningens årlige fællesjagt. Lørdag d. 6/12 2014 har vi vores årlige fællesjagt. Vi starter med morgenkaffe i det gamle klubhus

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Høje Taastrup GF Licens 1 2 Total Plac. I Jan 70 Svend Clausen Beck 166 162 328 I Jan 70 Erik Høltermand 125 139 264 I Jun 84 René Poulsen 060664 186 206 392 I Mar 86

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Høje Taastrup GF Licens 1 2 Total Plac. I Jan 70 Svend Clausen-Beck 185 203 388 I Jan 70 Erik Høltermann 170 179 349 I Jun 84 Rene Poulsen 060664 167 135 302 I Mar 86

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU 26. ÅRGANG 2012 1 Maj Juni 2012 MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU REDAKTØR: AASE RASMUSSEN michael.aase@email.dk Har du indlæg eller kommentarer til klubbladet er du velkommen til at skrive til ovennævnte

Læs mere

Lystfiskerforeningen Waders GENERALFORSAMLING 2014

Lystfiskerforeningen Waders GENERALFORSAMLING 2014 GENERALFORSAMLING 2014 Fredag den 31 januar 2014 Ovenpå biblioteket i Byrådssalen Hobrovej 90 Støvring Formanden bød velkommen Referent: Trine Thomsen Valg af dirigent: Jesper Mølholt Generalforsamling

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2014.

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2014. NØDEBO NIMBUS NYT 1. kvartal 2014. I dette nummer: Bestyrelsen Indkaldelse til generalforsamling Regnskab 2013 Budget 2014 Året i billede og tekst af Bente. Kalenderen Formandens side Bestyrelsen: Formand:

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Peter Hvidbjerg 1,1 1,1 Kim Jensen 99,8 99,8 Birger Groesmeyr 99,7 99,7 Niels

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 29 november / december 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET Rigtig godt nytår til alle vore medlemmer. Vi bliver stadig flere. Vi har nu registreret 989 medlemmer, og bestyrelsen håber, at vi når 1000 inden generalforsamlingen onsdag den 21. marts 2012 (se nærmere

Læs mere

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015. Fastelavnsholdet 2015. Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet!

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015. Fastelavnsholdet 2015. Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet! Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015 Fastelavnsholdet 2015 Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet! 2 Hjemstavns Folkedanserne på Frederiksberg Hjemstavns Folkedanserne

Læs mere

Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk, hjemmeside: www.dfbkbh.dk

Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk, hjemmeside: www.dfbkbh.dk Nr. 1 Maj 2011 41. Årgang KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk,

Læs mere

,76 Ralph Køster,, Helsingør Firma Idræt ,93 Jan Dahl,, FKBU ,67 Erik Pedersen,, FKS-Odense

,76 Ralph Køster,, Helsingør Firma Idræt ,93 Jan Dahl,, FKBU ,67 Erik Pedersen,, FKS-Odense Herre M pulje 1 1 4 4 1750 83 21,08 Kim Jensen,, FFFIF 2 2 2 1354 83 16,31 Henrik Sørensen,, FKBU Herre A pulje 1 1 4 4 1184 77 15,38 Regner Sørensen,, Nykøbing Falster Firmasport 2 3 3 1170 67 17,46 Preben

Læs mere

Håndbolddommerklubben Vest Generalforsamling i klubben.

Håndbolddommerklubben Vest Generalforsamling i klubben. Håndbolddommerklubben Vest Generalforsamling i klubben. Onsdag d. 20. Maj 2015, i Højmark hallen kl. 18.00. Kl. 18.00 Velkomst og spisning Kl. 19.00 Generalforsamling. 1. Valg af dirigent og stemmetællere.

Læs mere

Generalforsamling i henhold til dagsordenen.

Generalforsamling i henhold til dagsordenen. Køge og Omegns Garderforening. Referat af den ordinære generalforsamling den 7. marts 2016. Generalforsamlingen blev afholdt i Køge Boldklubs Restaurant. Generalforsamling i henhold til dagsordenen. Formand

Læs mere

Herreklubben. Jens takkede for valget, og kunne bekræfte, at der var rettidigt og lovligt indkaldt til generalforsamlingen.

Herreklubben. Jens takkede for valget, og kunne bekræfte, at der var rettidigt og lovligt indkaldt til generalforsamlingen. Herreklubben Referat Ordinær Generalforsamling Lørdag den 31. oktober 2015 kl. 19.00. på Æ Knapp. Deltager: 41 medlemmer af Herreklubben. Velkomst ved Herreklubbens formand: Asger S. Schmidt Dagsorden:

Læs mere

Metal Sønderjylland Seniorklubben. Aktivitetskalender 2015

Metal Sønderjylland Seniorklubben. Aktivitetskalender 2015 Metal Sønderjylland Seniorklubben Aktivitetskalender 2015 Husk at enkers ledsager betaler fuld pris ved alle arrangementer! Tilmelding til alle arrangementer sker til kontoret på telefon 74 62 28 85 Ved

Læs mere

Knæk & Bræk. Læs inde i bladet: Jagter 2010/2011 Kommende aktiviteter Vildt madaften på Skalmejeskolen Resultater lukket skydning

Knæk & Bræk. Læs inde i bladet: Jagter 2010/2011 Kommende aktiviteter Vildt madaften på Skalmejeskolen Resultater lukket skydning Knæk & Bræk Årgang: 10 - September 2010 Niklas Østergaard, vinder individuel serie 3 RAHS Læs inde i bladet: Jagter 2010/2011 Kommende aktiviteter Vildt madaften på Skalmejeskolen Resultater lukket skydning

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand:

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand: VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

for Lyne Sogn Juni/Juli 2015 Konfirmander i Lyne Kirke Den 10 Maj 2015

for Lyne Sogn Juni/Juli 2015 Konfirmander i Lyne Kirke Den 10 Maj 2015 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Juni/Juli 2015 Konfirmander i Lyne Kirke Den 10 Maj 2015 Indhold: * Forsamlingshuset: Ekstraordinær generalforsamling * LYNE krocket

Læs mere

PROPEL. Flyvevåbnets Soldaterforening fylder 75 år den 11. april Jubilæet fejres i alle afdelinger Se din invitation inde i bladet Mød op til jubilæet

PROPEL. Flyvevåbnets Soldaterforening fylder 75 år den 11. april Jubilæet fejres i alle afdelinger Se din invitation inde i bladet Mød op til jubilæet PROPEL Medlemsblad for Flyvevåbnets Soldaterforening Marts 2015 72. årgang Nr. 2 Flyvevåbnets Soldaterforening fylder 75 år den 11. april Jubilæet fejres i alle afdelinger Se din invitation inde i bladet

Læs mere

NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG. Broarbejde

NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG. Broarbejde ODENSE SEJLKLUB KLUBNYT NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG Broarbejde Det store projekt skrider godt frem og de nye flydebroer ligger allerede og flyder i havnen. Ikke på den rigtige plads men vi kan da se

Læs mere

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU 2012 1 Januar Februar 2012 MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU REDAKTØR: AASE RASMUSSEN michael.aase@email.dk Har du indlæg eller kommentarer til klubbladet er du velkommen til at skrive til ovennævnte mail

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 89 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere

Læs mere

Landsmesterskab 2014-2015. A-rækken

Landsmesterskab 2014-2015. A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Haderslev GF Licens 1 2 Total Plac. I Maj 63 Erich Sønnichsen 020341 181 144 325 I Maj 80 Torben Breinbjerg 150859 150 165 315 I Juni 71 Jon de Taeje 171 133 304 I Jan

Læs mere

Nr. 1. Januar kvartal 2008 Medlemsblad for Skyttelauget Kongens Lyngby

Nr. 1. Januar kvartal 2008 Medlemsblad for Skyttelauget Kongens Lyngby Nr. 1. Januar kvartal 2008 Medlemsblad for Skyttelauget Kongens Lyngby John, Henrik og Michael, kunne andet end at nyde det flotte efterår de kunne også ramme! Se side 6. Skytten nr. 1, januar kvartal

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 30 januar / februar 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

OZ6HR nyt, Januar 2016. Nr. 1, Januar 2016 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

OZ6HR nyt, Januar 2016. Nr. 1, Januar 2016 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling OZ6HR nyt, Januar 2016 1 Nr. 1, Januar 2016 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling 2 OZ6HR nyt, Januar 2016 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2016 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Parallelvej 6A

Læs mere

Referat fra generalforsamling i De Blå Baretter onsdag, den 25. feb. 2015

Referat fra generalforsamling i De Blå Baretter onsdag, den 25. feb. 2015 Referat fra generalforsamling i De Blå Baretter onsdag, den 25. feb. 2015 Der er afholdt generalforsamling i DBB Midtjylland. Bestyrelsen og Anders Bang mødte kl. 16.00 for at gøre alt klar til spisning

Læs mere

Resultat Individuelle

Resultat Individuelle V 0 udskrevet for: Veteran individuel Side 1 Dame individuel 1 84 Anny Schlünsen Vejen 4308168984 29 45 2 113 Sandie Jensen Egtved 4221264196 19 50 2 udskrevet for: Dame individuel Side 2 Junior individuel

Læs mere

Vise-Vers-Nyt. Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde

Vise-Vers-Nyt. Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde Medl.nr. IDNr / Par Nr «Navn» «Kontat» «Gade og nr#» «Postnr#» «BY» Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde Til kalenderen: 07.02.16 kl. 14-16:30 Besøg af Visens Venner i Køge i bibliotekssalen

Læs mere

MAJ 2011 ST U E 31 28786023 ST U E 4 28786024 PIGERNE VANDT GULD I IN ST IT IO N ER N ES HOCKEYTURNERING

MAJ 2011 ST U E 31 28786023 ST U E 4 28786024 PIGERNE VANDT GULD I IN ST IT IO N ER N ES HOCKEYTURNERING SFO ST O R A G ER G A A R D MAJ 2011 ST U E 2 28786021 ST U E 31 28786023 ST U E 4 28786024 PIGERNE VANDT GULD I IN ST IT IO N ER N ES HOCKEYTURNERING Hjemmeside: www.storagergaard.albertslund.dk Email:

Læs mere

- arbejde aktivt for at forøge foreningens medlemstal. - udøve PR-virksomhed til foreningens bedste.

- arbejde aktivt for at forøge foreningens medlemstal. - udøve PR-virksomhed til foreningens bedste. Afsnit: 17.0. Afdelingerne/Lokalafdelinger Dato: 8. april 2008 Side: Enhver afdeling/ lokalafdeling skal ledes af en bestyrelse, som det fremgår af foreningens love 11. Afdelingsbestyrelsens pligter fremgår

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Herning GF Licens 1 2 Total Plac. I Maj 63 Aage Christiansen 157 204 361 I Maj 80 Steen Lillegaard 147 159 306 I Jun 84 Jens Vestergaard 140 167 307 I Jan 74 Per Vestergaard

Læs mere

Gilleleje Marineforening

Gilleleje Marineforening Gilleleje Marineforening Nr. 19 december 2011 Adresse Gilleleje Marineforening ønsker alle medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt nytår I gamle dage Inspireret af Søren Svendsens foredrag om gamle

Læs mere

68. ÅRGANG NR. 6 DECEMBER 2011 PROPEL INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING

68. ÅRGANG NR. 6 DECEMBER 2011 PROPEL INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING 68. ÅRGANG NR. 6 DECEMBER 2011 PROPEL INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING 2 PROPEL Nr. 6/2011 Aktivitetskalender Mød op når din forening kalder, så får du glæde af foreningen, og

Læs mere

PROPEL. Medlemsblad for Flyvevåbnets Soldaterforening. December 2012. 69. årgang Nr. 7. God jul. Spændende udflugt. Generalforsamlinger.

PROPEL. Medlemsblad for Flyvevåbnets Soldaterforening. December 2012. 69. årgang Nr. 7. God jul. Spændende udflugt. Generalforsamlinger. PROPEL Medlemsblad for Flyvevåbnets Soldaterforening December 2012 69. årgang Nr. 7 God jul Spændende udflugt Julefrokost Generalforsamlinger Side 2 DECEMBER Side 6 Side 6 Side 4-5 Foto:Ernst Kronvold

Læs mere

DANMARKSMESTERSKAB 10M OG 15M VETERANER DANSK SKYTTE UNION. Resultatliste Danmarksmesterskab 2015 I BPI Skytteforening. S08c

DANMARKSMESTERSKAB 10M OG 15M VETERANER DANSK SKYTTE UNION. Resultatliste Danmarksmesterskab 2015 I BPI Skytteforening. S08c DANMARKSMESTERSKAB 10M OG 15M VETERANER 2015 Resultatliste Danmarksmesterskab 2015 I BPI Skytteforening DANSK SKYTTE UNION 1 10m Oldboys 1 Knud Møller ÅRK 105,4 105,1 106,1 104,0 420,6 36x 2 Janus Haahr

Læs mere

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling.

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Referat af ordinær generalforsamling den 23 juni 2016 Sted : Gentofte-Vangede IF`s lokaler Mosebuen 28B 2820 Gentofte Fremmødte : 17 deltagere plus bestyrelse

Læs mere

NYHEDSBREVET. Nyhedsbrevet januar 2018

NYHEDSBREVET. Nyhedsbrevet januar 2018 NYHEDSBREVET Nyhedsbrevet januar 2018 Formand, HB, Regionaludvalg, redaktør: Kent Thomsen Koldingvej 78 6760 Ribe Tlf.: 23 64 99 82 E-mail: kentoglene@hotmail.com Næstformand, sekretær, HB: Poul Erik Henriksen

Læs mere

Knæk & Bræk. Årgang: 13 - September 2013. Læs inde i bladet: Jagter 2013/2014 Ungjæger Resultater lukket skydning Resultater hundetræning

Knæk & Bræk. Årgang: 13 - September 2013. Læs inde i bladet: Jagter 2013/2014 Ungjæger Resultater lukket skydning Resultater hundetræning Knæk & Bræk Årgang: 13 - September 2013 Læs inde i bladet: Jagter 2013/2014 Ungjæger Resultater lukket skydning Resultater hundetræning 1 Bestyrelse Sunds Jagtforening Formand Henrik Kristensen Hjejlevej

Læs mere

3. Formandens beretning i Seniornet 2005.

3. Formandens beretning i Seniornet 2005. Generalforsamling Senior Net Nordfyn Mandag d. 20. marts 2006 Ca. 30 medlemmer var mødt frem, incl. bestyrelse. Generalforsamlingen blev indledt med, at deltagerne blev bud på kaffe med horn og lagkage

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Skjoldelev - Lading afdeling

Danmarks Jægerforbund Skjoldelev - Lading afdeling Danmarks Jægerforbund Skjoldelev - Lading afdeling Program 2015 Ordinær Generalforsamling d. 15-1 2015 kl. 1930 I Mundelstrup jagtforenings klubhus Stillingvej 2, 8471 Sabro Dagsorden: 1. Valg af dirigent.

Læs mere

Hejnsvig Jagtforening. Vinter 2011/2012

Hejnsvig Jagtforening. Vinter 2011/2012 Hejnsvig Jagtforening Vinter 2011/2012 Aktivitets program for Hejnsvig Jagtforening Foreningens årlige fællesjagt Lørdag d. 3/12 2011 har vi vores årlige fællesjagt. Vi starter med morgenkaffe i det gamle

Læs mere

Nr. 1 januar 2013. Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944

Nr. 1 januar 2013. Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 Nr. 1 januar 2013 Motto: Under Dannebrog Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Hjemmeside: www.kongens-lyngby-marineforening.dk Marinestue: Sorgenfri Slot, Kongevejen

Læs mere

August. Nr. 4 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang

August. Nr. 4 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang August Nr. 4 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang 2015 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

Resultat Individuelle

Resultat Individuelle Dame individuel 1 50 Susanne Christiansen Billund 4207163484 31 43 2 29 Anny Schlünsen Vejen 4308168984 16 45 2 udskrevet for: Dame individuel Side 1 Junior individuel 1 101 Jesper Egeskov Grindsted 4103252537

Læs mere

Strofen. V e n n e r. V ise n s. s ø. Marts 2015

Strofen. V e n n e r. V ise n s. s ø. Marts 2015 V ise n s F u V e n n e r r e s ø 57 Marts 2015 Strofen Efter ønske fra bestyrelsen er dette blad mindre. Yderligere information må findes på hjemmesiden. Redaktøren Deadline Materiale til næste blad skal

Læs mere

Resultstlisten fra: Dobbelt Geværterrænskydning i Hevring

Resultstlisten fra: Dobbelt Geværterrænskydning i Hevring Resultstlisten fra: Dobbelt Geværterrænskydning i Hevring Søndag den 18 Maj 2008 Der deltog 86 skytter og 5 Jæger her ved geværterrænskydningen i Hevring, Vejret var fint med sol og tørvejr hele dagen

Læs mere

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 Onsdag den 15. januar kl. 14.00:... Foredrag: Det gode liv hvad er det? Tirsdag den 11. februar kl. 19.00:... Generalforsamling Onsdag den 26. marts kl. 14.00:... Foredrag

Læs mere

SKL s store stævne Søndag den 15. januar holder SKL det årlige store pistol stævne. Kom og deltag eller hjælp, læs side 5 og 7.

SKL s store stævne Søndag den 15. januar holder SKL det årlige store pistol stævne. Kom og deltag eller hjælp, læs side 5 og 7. Nr. 1 januar kvartal 2006 Medlemsblad for Skyttelauget Kongens Lyngby Masser af klasser Årets skoleskydning for 5. klasser blev en stor succes med 183 deltagende hold fra SKL læs side 6. SKL s store stævne

Læs mere

DEN DANSKE BILLARD UNION

DEN DANSKE BILLARD UNION OLD BOYS CUP Nr. 1. I SÆSONEN 2016 2017 LØRDAG DEN 24. SEPTEMBER 2016. KL. 09:30 Fælles morgenmad kl. 08:30 Hvalsø Holbæk Vejby Hvalsø Skole Sandbergs Allé 4330 Hvalsø Tlf. 46 40 92 52 Holbæk Ungdomscenter

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010 NØDEBO NIMBUS NYT 1. kvartal 2010 Nødebo Nimbus Klub Nødebo Nimbus Klub er en af de gamle lokalklubber for Nimbus i Danmark, startet i 1976 som en gruppe af MC-ejere med interesse for den dansk producerede

Læs mere

KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN

KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Nr. 1 Maj 2012 42. Årgang KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Midlertidig adresse: Georg Hansens Ager 7, 2640 Hedehusene Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk,

Læs mere

MOLLERUP SENIORKLUB. Referat fra ordinær generalforsamling. tirsdag den 20. oktober 2009 kl

MOLLERUP SENIORKLUB. Referat fra ordinær generalforsamling. tirsdag den 20. oktober 2009 kl MOLLERUP SENIORKLUB Referat fra ordinær generalforsamling tirsdag den 20. oktober 2009 kl. 14.15 Formanden Niels Eilif Hansen bød velkommen til den ordinære generalforsamling i Mollerup Seniorklub. Tilstede

Læs mere

Orø Pensionistforening

Orø Pensionistforening Orø Pensionistforening Generalforsamling I Forsamlingshuset Tirsdag d. 5. maj 2015 kl. 16.30 Dagsorden : 1. Valg af dirigent 2. Valg af 2 stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning 4. Foreningens reviderede

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 80 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere 1

Læs mere

Nyhedsbrev februar 2015

Nyhedsbrev februar 2015 Nyhedsbrev februar 2015 Kære medlemmer Kastellets 350 år blev fejret efter alle kunstens regler den 1. november 2014 med opvisninger, gardehusarer, musik, rundvisninger, og Slaget på Kirkepladsen, men

Læs mere

Hejnsvig Jagtforening 2015/2016

Hejnsvig Jagtforening 2015/2016 Hejnsvig Jagtforening 2015/2016 Aktivitets program for Hejnsvig Jagtforening Foreningens årlige fællesjagt. Lørdag d. 5/12 2015 har vi vores årlige fællesjagt. Vi starter med morgenkaffe i det gamle klubhus

Læs mere

MANNEKLUBBEN. GENERALFORSAMLING ONSDAG DEN 25. OKTOBER 2017 (beretningen af formand Finn Kørvel)

MANNEKLUBBEN. GENERALFORSAMLING ONSDAG DEN 25. OKTOBER 2017 (beretningen af formand Finn Kørvel) MANNEKLUBBEN GENERALFORSAMLING ONSDAG DEN 25. OKTOBER 2017 (beretningen af formand Finn Kørvel) VELKOMST: Velkommen til Manneklubbens generalforsamlingen. Klubben består i dag af 86 medlemmer. VI MINDES

Læs mere

Referat fra den ordinære Generalforsamling

Referat fra den ordinære Generalforsamling Referat fra den ordinære Generalforsamling SAS Fotoklub DANMARK Torsdag den 10 Februar 2011. kl: 1900 Dagsorden. iht. vedtægterne 1. Valg af dirigent 2. Formanden aflægger beretning 3. Kassereren fremlægger

Læs mere

Unionsmesterskaber og 15 meter riffel Senior og Oldboys/girls

Unionsmesterskaber og 15 meter riffel Senior og Oldboys/girls Unionsmesterskaber 2011 10 og 15 meter riffel Senior og Oldboys/girls Resultatliste Dansk Skytte Union 18. - 19. marts 2011 Særslev 1 10m luftriffel Senior 1 1 Poul Lamhauge Gundsølille 94 92 95 97 378

Læs mere

69. ÅRGANG NR. 2 APRIL 2012 PROPEL INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING

69. ÅRGANG NR. 2 APRIL 2012 PROPEL INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING 69. ÅRGANG NR. 2 APRIL 2012 PROPEL INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING 2 PROPEL Nr. 2/2012 Aktivitetskalender Mød op når din forening kalder, så får du glæde af foreningen, og foreningen

Læs mere

NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG. Jeg en arbejder

NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG. Jeg en arbejder ODENSE SEJLKLUB KLUBNYT NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG Jeg en arbejder Jeg en arbejder, er Lilian Nordana s betegnelse af sig selv. I en alder hvor de 80 år for længst er passeret, er Lilian og Ove Jørgensen

Læs mere

Garder Vore faner og vor historie. Fredericia og Omegn GIROKORT INDLAGT NUMMER

Garder Vore faner og vor historie. Fredericia og Omegn GIROKORT INDLAGT NUMMER Garder 1 2003 JAN KVARTAL NytGarderforeningen for Fredericia og Omegn NUMMER Vore faner og vor historie. Foreningen har 2 faner. Den gamle fra 1919, som vi har sendt på pension og den nye fra 1991. Som

Læs mere

Sind Oplevelser i fællesskab med andre

Sind Oplevelser i fællesskab med andre Ny adresse Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97223064 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt! Penge refunderes ikke! Åbent: Torsdag 18.45-22.00

Læs mere

FORMANDSBERETNING DE BLÅ BARETTER, VIBORG & OMEGN GENERALFORSAMLING D. 19. FEBRUAR 2011

FORMANDSBERETNING DE BLÅ BARETTER, VIBORG & OMEGN GENERALFORSAMLING D. 19. FEBRUAR 2011 FORMANDSBERETNING DE BLÅ BARETTER, VIBORG & OMEGN GENERALFORSAMLING D. 19. FEBRUAR 2011 Dette er min 3. formandsberetning i foreningen. Foreningen har nu 173 medlemmer. Igen i det forløbne år har der været

Læs mere

Gamborg Sogns Jagtforening. Program

Gamborg Sogns Jagtforening. Program Gamborg Sogns Jagtforening Program 2012-2013 Generalforsamling onsdag d. 2. maj 2012 Der blev afholdt generalforsamling den 2/5 i spejderhytten i Gamborg, med deltagelse af 11 medlemmer. Bjarne Larsen

Læs mere

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt 21. maj 2015 Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt R E F E R A T fra ordinært repræsentantskabsmøde 12. maj 2015 Kl. 1900 Side 1 Til stede var 11 repræsentanter med stemmeret. Heraf 1 dirigent

Læs mere

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland.

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland. MØDEREFERAT Mødedato og tid 28. August 2013 Sted Rødekro-kro Mødedeltagere Fra Emne Ole O. Madsen Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 Bestyrelsen afholdte et lille

Læs mere

SKYTTELAUGETS 71 ÅRS FØDSELSDAG

SKYTTELAUGETS 71 ÅRS FØDSELSDAG 52. Årgang April 2013 Nr.2 SKYTTELAUGETS 71 ÅRS FØDSELSDAG Fødselsdagskagen skæres for i lige store stykker. Portvinen åbnes med sikker hånd og så TILLYKKE Den 25. februar fyldte Skyttelauget 71 år, hvilket

Læs mere

Placering Nr. Navn Foreningsnummer Foreningsby Skydning Total Veteran Hold

Placering Nr. Navn Foreningsnummer Foreningsby Skydning Total Veteran Hold Placering Nr. Navn Foreningsnummer Foreningsby Skydning Veteran Hold Træf Skud Træf Skud G 68 Hadsund Jagtforening Veteran 111 124 450 Jørgen Schmidt 1904 Hadsund Jagtforening 38 40 449 Børge Sørensen

Læs mere

HK HOVEDSTADEN SENIOR MØDER OG SPÆNDENDE TURE JERES FÆLLESSKAB I KLUBBEN ALLE SAMLET I ET FÆLLES BLAD

HK HOVEDSTADEN SENIOR MØDER OG SPÆNDENDE TURE JERES FÆLLESSKAB I KLUBBEN ALLE SAMLET I ET FÆLLES BLAD HK HOVEDSTADEN 1 SENIOR Program foråret 2016 MØDER OG SPÆNDENDE TURE JERES FÆLLESSKAB I KLUBBEN / Hvad sker der i din afdeling / Medlemsmøder / Hvornår er den næste generalforsamling / Tilmeld dig de nyeste

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 24. maj 2009

Referat af ordinær generalforsamling 24. maj 2009 Referat af ordinær generalforsamling 24. maj 2009 Velkommen til generalforsamlingen 2009, dejligt at se så mange er mødt op. Dette er mit første år som formand efter jeg overtog den tunge arv efter den

Læs mere

Randers Bridgeklub af Klubnyt Læs om: Turneringsprogram Generalforsamling 2017 Kontingent/Betaling Formanden har ordet Referat 2016

Randers Bridgeklub af Klubnyt Læs om: Turneringsprogram Generalforsamling 2017 Kontingent/Betaling Formanden har ordet Referat 2016 Klubnyt 2017-2018 Læs om: Turneringsprogram Generalforsamling 2017 Kontingent/Betaling Formanden har ordet Referat 2016 www.randersbridgeklub.dk Program for den 85. turneringssæson 2017-2018 Mandage: Start

Læs mere

69. ÅRGANG NR. 1 FEBRUAR 2012 PROPEL INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING

69. ÅRGANG NR. 1 FEBRUAR 2012 PROPEL INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING 69. ÅRGANG NR. 1 FEBRUAR 2012 PROPEL INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING 2 PROPEL Nr. 1/2012 Aktivitetskalender PROPEL denne gang Mød op når din forening kalder, så får du glæde

Læs mere

På grund af besparelser er julemandens rensdyr sparet væk. Beboerblad for. november 2012. Ellekonebakken, Guldstjernevej og Firkløvervej

På grund af besparelser er julemandens rensdyr sparet væk. Beboerblad for. november 2012. Ellekonebakken, Guldstjernevej og Firkløvervej HER PÅ BAKKEN februar 2012 Beboerblad for Ellekonebakken, Guldstjernevej og Firkløvervej november 2012 På grund af besparelser er julemandens rensdyr sparet væk Side 2 HER PÅ BAKKEN november 2012 Redaktionen

Læs mere

VMJK klubblad 1. kvartal 2012

VMJK klubblad 1. kvartal 2012 VMJK klubblad 1. kvartal 2012 Side 1 Nu er vi kommet godt ind i 2012, og jeg ønsker alle har haft en god jul med mange gode tog gaver og er kommet godt ind i 2012. På klubplan er vi kommet et godt stykke

Læs mere

Danske Politimesterskaber i Bordtennis

Danske Politimesterskaber i Bordtennis Danske Politimesterskaber i Bordtennis Tirsdag den 9. og onsdag den 10. april 2013 Valby-Hallen Julius Andersens Vej 3, 2450 Købehavn SV Arrangør: PI- Velkommen Som formand for Politiets Idrætsforening,

Læs mere

Brændekilde Bellinge Jagtforening

Brændekilde Bellinge Jagtforening Brændekilde Bellinge Jagtforening Program 2012 Generalforsamling 2015 Afholdes i Knaldhytten torsdag den 12. februar 2015 kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent. 3. Bestyrelsens

Læs mere

År 2013 den 9. februar kl. 11.00 afholdtes generalforsamling i Marstal Marineforening.

År 2013 den 9. februar kl. 11.00 afholdtes generalforsamling i Marstal Marineforening. År 2013 den 9. februar kl. 11.00 afholdtes generalforsamling i Marstal Marineforening. Sted: Marinehuset, Strandstræde 47 a, Marstal 50 stemmeberettigede medlemmer var mødt, hvilket svarer til 25 %. Inden

Læs mere

Old Boy Træf Skud Flemming Thøger Pedersen

Old Boy Træf Skud Flemming Thøger Pedersen Placering Nr Navn Forenings by Total Old Boy Træf Skud 1 407 Flemming Thøger Pedersen 1004 40 40 Omskydning 15 16 2 437 Jens Ole Mathiesen 4002 40 40 Omskydning 9 12 3 321 Kim Ole Jakobsen 2418 40 42 4

Læs mere

EFTERRETNINGER FOR SKIBSLAGET JENSINES VENNER OG ANDRE SØFARENDE

EFTERRETNINGER FOR SKIBSLAGET JENSINES VENNER OG ANDRE SØFARENDE EFTERRETNINGER FOR SKIBSLAGET JENSINES VENNER OG ANDRE SØFARENDE NR. 94 SEPTEMBER 2005 Skibslaget er en afdeling af Det Danske Spejderkorps og styres af gruppestyrelsen. Gruppestyrelsen består af 7 personer

Læs mere

1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 26. ÅRGANG NUMMER 2 FEBRUAR 2010. Tegningen er en del af oplægget til 2. Gildes foredrag:

1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 26. ÅRGANG NUMMER 2 FEBRUAR 2010. Tegningen er en del af oplægget til 2. Gildes foredrag: S c h a n d t o r p 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 26. ÅRGANG NUMMER 2 FEBRUAR 2010 Tegningen er en del af oplægget til 2. Gildes foredrag: Kvindernes placering i Vikingesamfundet og eksempler

Læs mere

Danskemesterskaber 2010 10 og 15 m Senior og Oldboys

Danskemesterskaber 2010 10 og 15 m Senior og Oldboys Danskemesterskaber 00 0 og m Senior og Oldboys Resultatliste Dansk Skytte Union 0. og 0. marts 00 BPI UM 00-0 og m Senior og Oldboys 0m Senior 0 Carsten Klich Maribo Sys Hansen Hvidovre Peter Hansen Ballerup

Læs mere

DEN DANSKE BILLARD UNION

DEN DANSKE BILLARD UNION OLD BOYS CUP Nr. 5. I SÆSONEN 2015 2016 LØRDAG DEN 9. JANUAR. KL. 09:30 Fælles morgenmad kl. 08:30 Nexø BC Holbæk Ølstykke BK Stadionvej 22 Holbæk Ungdomscenter Gl. Ringstedvej 32 Maglehøjskolen kld. Skelbækvej

Læs mere

Dagbog på årsbasis for Egtved Mediecenter 2011. Tekst og layout N.M. Schaiffel-Nielsen

Dagbog på årsbasis for Egtved Mediecenter 2011. Tekst og layout N.M. Schaiffel-Nielsen Dagbog på årsbasis for Egtved Mediecenter 2011 Tekst og layout N.M. Schaiffel-Nielsen Generalforsamling i Mediecentret. Forårslyset så at sige buldrer ind i det propfyldte lokale. De var der fra hele gamle

Læs mere