hdg-bavaria.com Kontakt os, hvis du har brug for yderligere informationer og rådgivning:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "hdg-bavaria.com Kontakt os, hvis du har brug for yderligere informationer og rådgivning:"

Transkript

1 hdg-bavaria.com HDG Bavaria GmbH Varmesystemer for biobrændsel Siemensstraße 22 D Massing Tlf. +49(0)8724/897-0 Fax +49(0)8724/ Kontakt os, hvis du har brug for yderligere informationer og rådgivning: BSM Andreas Rasmussen Røddingvej 7 DK_6630 Rødding Tlf. +45 (74) Fax +454 (40) Brussel Amsterdam København Budapest Ljubljana Bucureşti Lisboa HDG produktprogram Priser og udmærkelser er resultatet af innovative udviklinger hos HDG. Samtidig er de for os også en motivation til at fremme vores forskningsog udviklingsarbejde. HDG biobrændselskedler opfylder de forbrændings- og sikkerhedstekniske forskrifter. HDG flis-, spåne- og træpillekedler HDG brændekedel Desuden underkastes HDG produkter frivillige kvalitetskontroller hos uafhængige institutter. HDG træpillekedler Kontakt os for yderligere informationer. For at beskytte vores miljø, anvender vi farver på mineraloliefri basis. Dato Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl Art.-Nr

2 Varmesystemer til flis, træpiller og spåner 100 / 105 kw 150 kw 190 kw hdg-bavaria.com

3 Opvarmning med flis, spåner og træpiller Med flis har jeg fuld kontrol over varmeudgifterne til min restaurant! Økologisk formålstjenligt... Josef Zeilinger, Loryhof, Wippenham fyrer med en HDG Compact 200 og en HDG Euro Fra kedler der er tilpasset dit behov til kompetent service - hos HDG finder du alt til en moderne biobrændselskedel: Opvarmning med træ: Optimal for både naturen og mennesker. Den, der i dag viser hensyn over for naturen, handler i de efterfølgende generationers interesse. For naturkredsløb der fungerer, er en forudsætning for livet på jorden. Flere og flere katastrofer på grund af storm og højvande, lader formode, hvor meget det kan koste os i fremtiden, hvis vi ikke viser hensyn over for naturen. Træ er oplagret solenergi; og ved opvarmning med træ udledes kun den mængde CO₂, som et træ har optaget fra atmosfæren under væksten. Opvarmning med træ er således i harmoni med naturen! I modsætning hertil, udledes CO₂indhold, der i millioner af år har været oplagret i råolie og naturgas, i atmosfæren. Samlet system 4-5 HDG Compact 100/105/150/ Brændselsopbevaring HDG udmadersystemer HDG forbrændingsteknik CO₂ HDG reguleringsteknik HDG systemkomponenter HDG: Virksomheden Et afbalanceret kredsløb. Når planter forbrændes eller rådner, udledes samme mængde CO₂ som de har oplagret under væksten. 2

4 økonomisk overbevisende. Denne CO₂ er en medvirkende årsag til den menneskeskabte drivhuseffekt. Opvarmning med træ har derudover mange andre fordele: Korte transportveje Uafhængighed og forsyningssikkerhed Sikker opbevaring og ufarlig transport Beskæftigelse og værditilvækst på landet Skovning og tilberedning med små omkostninger. Derfor er det fornuftigt at satse på træ der gendannes, som brændsel - både for naturen og mennesker. Med biobrændsel, har du kontrol over energiomkostningerne. Fossil energi bliver uundgåeligt dyrere i fremtiden. Priserne er særdeles følsomme og de stiger bl.a. i forbindelse med internationale kriser og miljøproblemer. Den situation vil sikkert ikke blive bedre foreløbig, for på grund af det stigende forbrug i lande, som f. eks. Kina eller Indien, vil efterspørgslen efter råolie og naturgas fortsat stige. Træ er prisstabilt brændsel sammenlignet med fossil energi. Med træ er du på den sikre side. Udnyt potentialet ved træ fuldt ud. Ejeren af en biobrændselskedel har i højeste grad indflydelse anlæggets økonomi og udledningen af forurenende stoffer. Skovningsaffald, eller snavset, råddent og meget vådt træ, bruger megen energi under tørring, og afgiver derfor mindre varme. Desuden reducerer det kedlens levetid. Din kedel når kun sin maksimale varmeydelse - den nominelle ydelse og et minimum af emissioner, med tørt materiale Brændværdi i kwh/kg 5,0 CO₂ 180% 160% 140% 120% 100% 90% Olie Træ 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 0 Kilde: CARMEN e.v. Udvikling af energipriserne fra Nyttige detaljer om opvarmning med flis og spåner Træets brændværdi i kwh/kg, afhængigt af vandindhold Sammenligning af vandindhold og træets fugtighed Vandindhold (v) 50% 40% 30% 20% Træets fugtighed (u) 100% 65% 45% 25% Omregningsfaktorer 1m3 flis = ca liter fyringsolie 1m3 flis = rumvægt kg/m³ 1 kg flis = ca. 3,4 kwh (ved 30% vandindhold) 1 rm træ (ster) = ca. 2,0 m3 flis 1 fm træ = ca. 2,8 m3 flis Forklaringer til og forkortelser af rummål: 1 m3 = kubikmeter, svarer til 1 m³ træ (i bulk) 1 rm = rummeter (ster), svarer til 1 m³ træ (stablet) 1 fm = 1 fastmasse træ (uden mellemrum) Vandindhold i % Kilder: Informationszentrum Energie, Stuttgart; Holzabsatzfonds, Bonn Bayerische Landesanstalt für Wald- und Forstwirtschaft 3

5 Det samlede system Et veludviklet varmesystem. Økonomisk og alsidigt til et stort varmebehov Det er ikke kun kedlens virkningsgrad og emissionsværdi, der er afgørende for et sparsomt, brugervenligt og økologisk varmesystem. Det er lige så vigtigt, at din faguddannede VVS-installatør opfylder netop dine individuelle behov og tager hensyn til alle dine ønsker. Brændselsopbevaring Derfor bliver alle komponenter, som du ønsker at integrere i dit opvarmningsystem, tilpasset optimalt efter hinanden hos HDG. HDG Compact varmesystemet overbeviser med: fremragende virkningsgrader forbilledligt lave emissionsværdier en udsædvanlig forbrændingsteknik med patenteret trapperist kompromisløs sikkerheds-teknik veldimensioneret og lang levetid et lavt brændselsforbrug nem betjening. Planlægning af lagerkonceptet Udmader og fødesystem Der findes mange muligheder for brændselsopbevaring og -udmadning: HDG tilbyder dig talrige varianter, så du kan planlægge og realisere den løsning med, der passer bedst til dig. > mere på side

6 Vores service: Med CAD plantegninger, viser vi dig den optimale opstilling af dit nye HDG varmeanlæg - tilpasset efter dine personlige ønsker. > mere på side 10 HDG Compact varmeanlæg Det samlede system Kedel Reguleringsteknik HDG systemkomponenter HDG fjernovervågning HDG Compacts fødesystem, er med hensyn til sikkerhed og teknik af høj kvalitet. En optimal forbrænding og kedelydelse afhænger af mange faktorer: HDG Compacts SPS styring regulerer alle komponenter optimalt. Et varmesystem er godt gennemtænkt, når den værdifulde energi er til rådighed på rette sted og tid: HDG systemkomponenter lader intet tilbage at ønske om energi- og varmestyring. HDG fjernovervågningssystemer giver mulighed for at få adgang til systemet, også på store afstande. > mere på side 6-9 > mere på side > mere på side > mere på side 19 5

7 HDG flis-, spåne- og træpillekedler HDG Compact Højtydende og pålidelig Brændsel: Flis Spåner Træpiller Effekt: 100, 105, 150, 190 kw HDG Compact er et automatisk varmesystem til flis, spåner og træpiller. Systemet er dermed særdeles velegnet til land- og skovbrug, industrivirksomheder, beboelsesejendomme og andre store bygninger. Egnet til flis (op til 65% fugtighed, mellemgroft flis på 3 til 5 cm = maks. G50), spåner og træpiller Patenteret sikkerhed mod tilbagebrand ved hjælp af cellesluse Høj komfort ved hjælp af automatisk rensning og askeudtag Forbrændingsteknik af høj kvalitet med luftafkølet, bevægelig trapperist 6

8 Haus zur Wildnis i nationalparken Bayerischer Wald opvarmes med en HDG Compact 200 Innovativ forbrændings- og reguleringsteknik HDG Compact overbeviser med en innovativ forbrændings- og reguleringsteknik, der både giver en komfortabel samt økonomisk og emissionsfattig opvarmning. En førsteklasses forbrændingsteknik med en luftkølet bevægelig trapperist, giver mulighed for en konstant ydelse, også med forskelligt brændsel. Varmevekslerfladerne renses nemt og automatisk ved hjælp af rensningsturbulatorerne. Automatisk rensning Lodrette varmevekslerflader med høj selvrensningseffekt, kombineret med rensningsturbulatorer, sørger for en effektiv varmeoverførsel. For at rense dem, bevæges turbolatorerne og fjerner således flyveaske på varmevekslerfladerne. Fødesystemet - sikkert og energibesparende Påfyldningen ved hjælp af den patenterede cellesluse med stokersnegl, garanterer sammen med en brandslukningsanordning med vand, høj driftssikkerhed (testet af det tyske Institut für Brandschutztechnik und Sicherheitsforschung Linz). En automatisk reverseringsanordning giver mulighed for en pålidelig drift. Ved hjælp af celleslusen adskilles brændkammeret hermetisk fra silo- og transportenheden (patenteret sikkerhed mod tilbagebrand). Automatisk askeudtag HDG Compact er udstyret med udvendige askebeholdere, hvor asken komprimeres. På denne måde forlænges tømningsintervallerne. Askeudtagssnegle transporterer asken til beholderne, der er monteret på selve kedlen med enkle lukkeanordninger. Maksimal komfort Det kompakte varmesystem fra HDG specialisten med over 30 års erfaring i opvarmning med træ leveres klar til tilslutning. For at gøre det endnu lettere for dig, udvider vi efter ønske din HDG Compact med en funktionssikker fjernovervågning. Det kalder vi: Komfortabel opvarmning med træ! 7

9 HDG Compact Snitbillede Sikkerhedsvarmeveksler Brændkammertemperaturføler Automatisk rensning af varmevekslerfladerne Lambda-sonde Brandslukningsanordning med vand Sikkerhed mod tilbagebrand ved hjælp af cellesluse Stokersnegl Bevægelig trapperist med udskiftelige ristelementer Askeudtagssnegl til brændkammeraske Rengøringsåbning Askeudtagssnegl til flyveaske 8

10 Reguleringsteknik For at give mulighed for en konstant drift - også i skiftende situationer, er HDG Compact udstyret med et omfattende reguleringssystem. Se detaljerede oplysninger herom på side Leveres klar til tilslutning HDG Compact leveres færdigmonteret. Dette giver mulighed for en hurtig og ukompliceret montering, installation og ibrugtagning. Teknik Tekniske data Fyrrummets minimumshøjde 2450 mm HDG Compact 100/105 DN DN 65 Ø DN DN HDG Compact 150/ DN Fyrrummets minimumshøjde 2500 mm 68 Ø DN DN HDG Compact Flis / Træpiller Flis / Træpiller Flis / Træpiller Flis / Træpiller Nominel ydelse laveste varmeydelse Røggastemperatur Røggasmasseflow Vandindhold Driftstryk nødvendigt skorstenstræk maks. fremløbstemperatur Vægt 100 kw 30 kw 200 C 74,6 g/s 210 l 3 bar 20/10* PA 95 C 1540 kg 105 kw 31,5 kw 200 C 74,6 g/s 210 l 3 bar 20/10* PA 95 C 1540 kg 150 kw 45 kw 200 C 111,9 g/s 450 l 3 bar 13* PA 95 C 2140 kg 190 kw 57 kw / 47 kw 230 C 137,3 g/s 450 l 3 bar 15* PA 95 C 2220 kg * I forbindelse med HDG røggascyklon med røgsuger 9

11 Brændselsopbevaring Vi planlægger den optimale løsning for dig Med en fornuftig planlægning af brændselsopbevaringen og udmadningen, sparer du unødvendige omkostninger og arbejde. Fra bearbejdningen af hundredvis af forskellige anlæg, har vi den nødvendige erfaring til at kunne tilbyde den bedste løsning, også til vanskelige situationer. Vi undersøger gerne behovet og de bygningsmæssige forhold på opstillingsstedet. Med disse informationer udarbejder vi CAD plantegninger til opstilling af et komplet varmeanlæg, tilpasset efter dine personlige ønsker. Optimal tilpasning til mange forskellige forhold a) Hvilket brændsel skal der anvendes? b) Hvilken opbevaring er den mest fordelagtige? c) Hvordan er mulighederne i de eksisterende bygninger? d) Skal der bygges nyt eller foretages renoveringer? e) Hvordan skal brændslet leveres? f ) Hvordan transporteres brændslet til kedlen? g) hvor skal kedlen stilles op? - alle disse spørgsmål har vi har løsninger på. Men alle situationer er forskellige. Derfor står vores meget erfarne medarbejdere til rådighed med gode idéer. Eksempel: Lagerrum indstøbt i jorden med dæk der kan køres på Eksempel: Lagerrum til træpiller placeret i kælder HDG varmeboxen er en yderst fleksibel løsning - især hvis der ikke er et egnet fyrrum til rådighed i den bygning der skal opvarmes. På grund af varmeboxens modulopbygning, kan der realiseres varmeanlæg på op til 380 kw. Yderligere informationer om HDG varmeboxen finder du i en særskilt informationsbroschure. 10

12 Michaeliskirken i Leipzig fyrer med to HDG Compact 100 Caritasværksteder i Obermühl (Raubling) fyrer med en HDG Compact 200 Eksempel: Transport af brændsel fra et lagerrum via en anden transportsnegl Eksempel: Siloudtag m. gulv-skrabesystem Eksempel: Siloudmadning af en spånsilo ved hjælp af skråtstillet udmadersnegl HDG fyldesneglen er en hurtig og fleksibel løsning til fyldning af brændselslagerrum. Med denne fyldesnegl kan lagerrum på jordniveau med en fyldhøjde på op til 6 meter, fyldes hurtigt og nemt med flis. HDG Compact fås med tilførsel fra venstre eller højre. Forbindelsespunktet mellem udmadning og kedel, fastsættes først ved ved monteringen på opstillingsstedet. På denne måde kan HDG Compact integreres i næsten enhver bygning. 11

13 HDG udmadersystemer HDG siloudtag. Individuel og komfortabel HDG siloudtag, er et effektivt udmadersystem til HDG Compact anlæg. Med siloudtaget kan der både transporteres flis, spåner og træpiller. Siloudtaget udmærker sig især ved den kraftige konstruktion og den nemme håndtering. Pålidelig drift Vores siloudtag transporterer og doserer brændsel som spåner, træpiller og flis op til størrelse G50 det vil sige, middelgroft flis på 3 til 5 cm. HDG udmadere er solidt konstrueret, arbejder pålideligt og forsyner automatisk dit anlæg med brændsel. Delt drivsystem Det intelligente rør-aksel-system adskiller de drivkræfter, der virker på omrøreren og på transportsneglen. Transportsneglen bevæges ved hjælp af det udvendige rør, mens omrøreren bevæges med den indvendige aksel. Derved separeres drivkræfterne og komponenterne skånes. Efter behov - hvis der f.eks. opstår en fejl på grund af et fremmedlegeme - kan transportsneglen reverseres manuelt, uden at bevæge omrøreren. til kedel Rør-aksel-system der adskiller drivkræfterne og skåner komponenterne. Sneglevindinger med forskellig diameter og stigninger, sørger for en ensartet og pålidelig brændselsudmadning. indvendig aksel til fremdrift af omrøreren Omrører udvendigt rør på transportsneglen Hos HDG overholder vi de høje kvalitetsstandarder ved forarbejdning af materialerne. 12

14 Individuelle løsninger til alle krav HDG siloudtag egner sig til lagerrum med en diameter fra 2,5 til 4,5 meter. Den individuelle fremstilling af komponenterne, giver mulighed for en maksimal sneglelængde på op til 6 meter. På denne måde finder man også den bedste løsning til vanskelige forhold. Nem brændselsopbevaring Der indbygges en enkel trækonstruktion i lagerrummet som mellemgulv. Brændslet opbevares på dette mellemgulv og transporteres til transportsneglen med fjederpakkerne. Den solide konstruktion, giver mulighed for en fyldhøjde på op til 5 meter for flis med en rumvægt på 250 kg/m³. Til store lagerrum og fyldhøjder: Robust HDG siloudtag m. knækarm HDG siloudtag m. knækarm fungerer efter samme princip som HDG spiralfjederudtag. Velegnet til lagerrum med en diameter på op til maks. 5,7 meter. Ved hjælp af de to forspændte armelementer, tømmes også store lagerrum med fyldhøjder på op til 7 meter (ved en rumvægt på 250kg/m 3 ) på en pålidelig måde. 13

15 HDG udmadersystemer Udmadersystemer til særlige behov: HDG træpille-sugesystem Med HDG træpille-sugesystemet, er der udviklet et system, der giver mulighed for adskillelse af fyrrum og lagerrum. Pålidelig drift HDG træpille-sugesystemet, er et udmadersystem der er udviklet specielt til træpiller. Med dette system kan træpiller suges ind fra en afstand på op til 25 meter og mellemlagres på en fleksibel måde. Med celleslusen og brandslukningsanordningen med vand, er systemet komplet. Fleksibel opbevaring De mange krav der stilles til et lagerrum, kræver et fleksibelt opbevaringssystem. HDG træpille-sugesystemet, har overbevisende fordele med dets kombinationsmuligheder med de skræddersyede HDG udmadersystemer. Vi hjælper dig gerne med at finde det rigtige opbevaringssystem. HDG træpille-sugesystemets sugebeholder har en kapacitet på op til 100 kg piller. Dette system kan også installeres sammen med et siloudtag til flis. Systemet giver således valgmuligheden mellem træpiller og flis - alt efter, hvilket brændsel der er til rådighed. HDG træpille-udmadersneglen transporterer træpiller fra rektangulære lagerrum. 14

16 HDG siloudtag m. gulv-skrabesystem Opbevaring og udmadning til det store behov HDG siloudtag m. gulv-skrabesystem, anvendes især til store varmeanlæg. Dette system giver mulighed for at opbevare meget store brændselsmængder på op til 200 m³, og samtidig transportere det til varmeanlægget. Dette udmadersystem egner sig til flis og spåner. Med HDG siloudtag m. gulv-skrabesystem, tømmes rektangulære lagerrum på den bedste måde. Alle komponenter sammensættes kundespecifikt, for at opnå en optimal løsning for hver enkelt kunde. Hydraulikcylinder Fødetragt med snegl Skub-/trækbevægelse Lagerrum (af beton) Transportretning Medbringere skrabeelement Brændsel Via medbringerne, transporteres brændslet til en snegl ved hjælp af skubbe- og trækbevægelser. Denne snegl transporterer det direkte til dit HDG Compact varmeanlægs fødesystem. Medbringerne drives frem via et hydraulikaggregat og en hydraulikcylinder. HDG siloudtag m. gulv-skrabesystem, egner sig især til meget store kapacitetsbehov. Her anvendes det sammen med to HDG Compact 200 anlæg. 15

17 HDG forbrændingsteknik Fødesystemet - sikkert og energibesparende HDG Compacts fødesystem, der består af en cellesluse og stokersnegl, sørger for at brændslet transporteres kontinuerligt og sikkert ind på risten. Til en energibesparende og konstant ydelse: HDG fødesystem Den patenterede cellesluse adskiller forbrændingen fra brændselsopbevaringen og giver, sammen med brandslukningsanordningen med vand, en meget høj driftssikkerhed (testet af det tyske Institut für Brandschutztechnik und Sicherheitsforschung Linz). Den automatiske reverseringsanordning forebygger skader forårsaget af fremmedlegemer, ved at reversere celleslusen op til tre gange, når strømstyrken bliver for stor. Stokersneglen forsyner HDG Compact anlægget med den mængde brændsel, der er nødvendig til en optimal forbrænding. Snit gennem HDG Compact viser brændslets vej fra celleslusen via stokersneglen til brændkammeret og til askeudtaget fra Lagerrum HDG celleslusen adskiller brændkammeret sikkert fra lagerrummet og transportenheden. Det er HDGs effektive og patenterede sikkerhed mod tilbagebrand. til brændkammer Den patenterede cellesluse, sørger med sin robuste konstruktion og fire kamre, for en særdeles pålidelig brændselstransport. Ubetydelige friktionsflader giver mulighed for en skånsom og energibesparende drift. 16

18 Den bevægelige HDG trapperist For at opnå optimale emissionsværdier, er forbrændingsristen den afgørende komponent. Denne særdeles effektive fremføringsteknik, der allerede anvendes i store anlæg, er det som en af de første producenter lykkedes HDG også at anvende i små fyringsanlæg. Trapperist-teknikken giver mulighed for en emissionsfattig forbrænding med høj virkningsgrad - også ved skiftende brændselsegenskaber. Fremragende forbrændingsteknik Til HDG Compact varmesystemer anvendes en bevægelig og luftkølet trapperist fra en nominel ydelse på 100 kw. Forbrændingsluften (primær luft) tilføres under risten. Denne luftstyring bevirker både, at ristelementerne bliver godt afkølede, og at forbrændingsluften forvarmes, hvilket har en positiv indflydelse på forbrændingen. Ved hjælp af ristelementernes konstante bevægelse, transporteres forbrændingsresterne direkte til askeudtagssneglene. Ved hjælp af det varme brændkammers geometriske udformning, sikres en meget lang opholdstid og høj turbulens af forbrændingsgasserne. Meget variabelt brændsel Inden for et effektområde på 30 til 190 kw, kan der brændes fugtige og askerige brændsler. Selv ved en høj andel af ikke-brændbart, eller meget fugtigt (op til 65% fugtindhold) materiale, vil kapaciteten holde sig på et højt niveau takket være trapperist teknikken. Materialet på risten gennemgår forskellige temperaturzoner. Herved tørres og afgasses brændslet, og forbrændes til sidst. Ved hjælp af ristelementernes konstante bevægelse, frasorteres ikke brændbare dele fra brændslet. Forbrændingsteknikkens kompakte funktionselementer Afskærmning af forbrændingsluftblæseren Forbrændingsteknikkens funktionselementer er placeret på frontdækslet. De er således let tilgængelige, også til vedligeholdelsesarbejde. Forbrændingsblæser Skueglas til fyrrummet Fyldemelder Servomotor for primær luft Antændingsanordning m. blæser Servomotor for sekundær luft 17

19 HDG reguleringsteknik Reguleringsteknikken er hjernen i en biobrændselskedel. HDG anvender den mest moderne elektronik, for at du kan nyde godt af dit varmeanlægs højtydende forbrændingsteknik. SPS-reguleringsteknik For driftssikkerhed og komfort SPS-styringens overskuelige betjeningspanel, viser den aktuelle driftstilstand og giver til enhver tid mulighed for at få vist alle nødvendige driftsdata. Innovativ kapacitets- og forbrændingsregulering Via lambda-sondens målinger beregnes den korrekte sekundærluftmængde der sikrer en optimal forbrænding. Den optimale brændselsmængde doseres via målingen af brændkammertemperaturen. Den integrerede kapacitetsregulering, ved hjælp af følere i frem- og returløb, giver mulighed for en trinløs regulering af kapaciteten fra 30 % til 100 %. Via den indstillelige brændselstype, kan du påvirke forbrændingen endnu mere effektivt og direkte. Vores usædvanlige forbrændings- og kapacitetsregulering, giver mulighed for optimale emissionsværdier og virkningsgrader, hvilket er bekræftet af TÜV Sydtyskland. Alle anlæggets komponenter reguleres med den elektroniske SPS-styring i styreskabet. Varmeanlæggets aktuelle tilstande, vises på et belyst display. Konstruktionen er udført iht. kravene i DIN EN og DIN EN Styreskabet kan udvides efter det pågældende anlægs tilstand. 18

20 Lambda-sonden måler restiltværdien i røggassen til HDG Compacts SPS-styring. Dermed kan de bedste forbrændingsparametre beregnes ved forskellige brændsler - f.eks. rødgran og bøg. Fjernkontrolsystemer - styring fra det fjerne Det er ikke altid muligt at kontrollere varmeanlæggets driftstilstand på stedet. For at gøre det nemmere, kan HDG Compact suppleres med et fjernkontrolsystem. SPS-styringens mange indstillingsmuligheder kan vises og ændres på en computer. Denne fjernbetjening eller fjernovervågning, giver mulighed for en billig anlægsoptimering, over store afstande. Efter ønske, kan informationer og indstillinger også hentes og ændres via modem og pc. Denne fjernbetjening kan spare en del vedligeholdelse på stedet. Åben for udvidelser I moderne bygningsteknik er det nødvendigt, at de enkelte komponenter kan kommunikere med hinanden. Til dette formål styrer HDG Compacts SPS-styring flere interface-protokoller. Styringen kan forbindes med overordnede styringsanordninger via Modbus eller Active-X. Desuden kan der tilsluttes en fejlmelder, der sender meddelelser via FAX, SMS eller . HDG system-akkumuleringstank - en fornuftig udvidelse af dit varmesystem Dit varmesystem arbejder bedst ved højeste ydelse, inden for det nominelle belastningsområde. Her opnås særdeles gode emissionsværdier, fordi forbrændingen udføres under optimale betingelser. Den varme der opstår her, kan dog kun kortvarigt optages af forbrugerne, som f.eks. radiatorer. Derfor reducerer kedlen sin ydelse - og arbejder ikke under ideelle betingelser. For at modvirke dette, anbefaler vi at anvende HDG system-akkumuleringstanke. Det giver mulighed for optimerede systemdriftstider, ved at lagre energien og afgive den forsinket til de tilsluttede forbrugere. På denne måde kan kedlen fungere i det nominelle belastningsområde i længere tid, og forhindrer mange uøkonomiske opvarmnings- og afkølingsfaser. Dette reducerer sammen med driftstimerne systemets strømforbrug og forlænger levetiden betydeligt. Den nødvendige energimængde opnås med mindre brændsel. Både naturen og du som kunde, profiterer af en udvidelse med en HDG akkumuleringstank. 19

21 HDG systemkomponenter HDG system-akkumuleringstank med integreret varmtvandsproduktion: KS og KS-R Akkumuleringstanken optager energi og afgiver den igen efter behov. Om sommeren kan varmt brugsvand således produceres til flere dage ved at varme kedlen op én gang, uden at værdifuld energi går tabt. Desuden kan der opnås meget lange opfyringsintervaller med akkumuleringstanke der passer til varmesystemet. Den logiske konsekvens: En akkumuleringstank øger komforten, økonomien og bidrager til at skåne miljøet. HDG system-akkumuleringstanke opfylder alle krav om komfort, og forbedrer centralvarmeanlæggenes samlede virkningsgrad betydeligt. Ved hjælp af de mange tilslutningsmuligheder, er HDG system-akkumuleringstanke særlig velegnet til HDG Lambda-Control 2's brændselsberegning. Akkumuleringstankens volumen skal være tilpasset kedeltypen, træsorten og bygningens varmebehov. Pr. liter magasinvolumen, bør der dog som minimum være 12 liter akkumuleringstankvolumen, eller min. 55 liter akkumuleringstankvolumen pr. kw. Desuden skal der tages højde for normen DIN EN og de individuelle komfortkrav ved beregning af den nødvendige akkumuleringstankvolumen. De forskellige typer: HDG system-akkumuleringstankens basismodel er Type KS. For at sikre en laminar lagdeling i akkumuleringstanken, føres det afkølede vand via akkumuleringstankens rør, ind på på det rigtige temperaturniveau i system-akkumuleringstanken. Dette forbedrer vandets fysisk betingede akkumuleringsegenskaber og sørger for en effektiv udnyttelse af den oplagrede energi. En fuldstændig udnyttelse af hele tankens volumen, opnås ved hjælp af den integrerede varmtvandssnorkel på tankens højeste punkt. Desuden sikres en legionella- og forkalkningssikker drikkevandsopvarmning med samme høje aftapningsydelse, ved hjælp af den indvendige bølgerørsvarmeveksler (med DVGW-godkendelse). Ved tanke med et indhold på op til 2000 l består isoleringen ef en 100 mm CFC fri kappe af blødt skum med kalandreret PVC med lynlås. Ved større tanke består isoleringen af en 120 mm tyk kappe af blødt skum med hård PS kappe med hagelukning. I Type KS-R er der på forhånd integreret en glatrørsvarmeveksler (f.eks. til solvarme). HDG system-akkumuleringstank med integreret varmtvandsproduktion: KS KS-R KS KS-R Indhold liter Højde med isolering mm Kipmål mm Bredde uden isolering mm Bredde med isolering mm Vægt kg KS / KS-R 141 / / / / / 320 Bølgerør m² 6,8 6,8 6,8 8,2 8,2 Varmeflade (kun Type KS-R) m² 2,0 3,0 3,0 3,0 4,3 20

22 HDG system-akkumuleringstank med integreret rør og varmtvandssnorkel: PS og PS-R HDG system-akkumuleringstanke type PS og PS-R, har tilsvarende udstyr som type KS og KS-R, men uden integreret varmtvandsproduktion. De forskellige typer: HDG system-akkumuleringstankenes basismodel, er Type PS. I type PS-R er der på forhånd integreret en ekstra glatrørsvarmeveksler (f.eks. til solopvarmning). HDG system-akkumuleringstank PS PS-R PS PS-R Højde med isolering mm Kipmål mm Bredde uden isolering mm Bredde med isolering mm Vægt kg PS / PS-R 106 / / / / / / / / / / / 770 Varmeflade (kun Type PS-R) m² 2,0 3,0 3,0 3,0 4,3 4,3 4,3 5,1 5,1 6,0 6,0 21

23 Virksomheden HDG har en lang tradition med kedelkonstruktioner og førsteklasses medarbejdere. For dig, er dette ensbetydende med omfattende rådgivning og veludviklede produkter. Max Wohlmannstetter, Direktør for HDG HDG. Specialist i opvarmning med træ 22

24 HDG har hjemme i Bayern. Rodfæstet med sine kunder. HDGs kontor ligger i Massing i Niederbayern. Det omkringliggende natur- og kulturlandskab er præget af bakker, skove og græsmarker og ikke mindst af de mennesker, der har været med til at udforme det. Disse mennesker har altid gjort sig umage for at anvende deres råstoffer sparsomt og udbytterigt. Hos HDG bidrager vi til denne tradition ved at udnytte råstoffet træ som energi i moderne produkter på en tidssvarende og ansvarsbevidst økologisk og økonomisk måde. Opvarmning med træ vil sige, at bestemme sig for varmeproduktion på en naturlig og økologisk måde. En fælles interesse i at udnytte energiforrådet på en bæredygtig måde, forbinder HDG Bavaria GmbH fra Massing, Niederbayern, med kunder fra hele verden. Virksomheden HDG tilbyder med brændekedler, fliskedler og pillekedler, et produktprogram, der opfylder internationale kunders og markeders mangfoldige behov. Anlæggene, der dækker et ydelsesspektrum fra 4,5 til 380 kw, anvendes derfor både i landsbrugs- og skovbrugsvirksomheder, i håndværk og hoteller, industri, i kommunale institutioner og i private husholdninger. Erfaring, der udmærker sig I hvert HDG produkt ligger der mere end 30 års erfaring med konstruktion og salg af kedler der fyrer med biobrændsel. Der anvendes konsekvent kun materialer, der matcher de høje krav. Alt, der hører til et moderne varmeanlæg, er konstrueret til funktionalitet og størst mulig udnyttelse: en pålidelig brændselstilførsel, en kedel der er tilpasset til en højeste effektivitet og en reguleringsteknik, der forbinder alle komponenter optimalt. Udmærkelser, som den tyske Bundesinnovationspris, eller kwf-innovationsprisen, taler for sig. De bekræfter HDG kedlernes betydning for fremskridt i varmeteknikken. Kvalitet og pålidelighed HDGs anlæg udmærker sig dog ikke kun ved innovative idéer, men også ved deres høje kvalitetsstandard, der med jævne mellemrum kontrolleres af uafhængige institutter. Desuden har omfattende tjeneste- og serviceydelser overbevist kunder i Tyskland, Europa og New Zealand. Med den frivillige certificering af det integrerede managementsystem iht. DIN EN ISO 9001:2008 og DIN EN ISO 14001:2005 ved TÜV Nord, der blev afsluttet i 2009, understreger HDG sine meget høje krav til kvalitets- og miljømæssige standarder for produkter og serviceydelser, samt til hele organisationen. Med denne certificering, opfylder HDG desuden de internationale normer for kvalitets- og miljøstyringssystemer. Men HDG tilbyder, udover klassiske ydelser som rådgivning, hjælp til planlægning og præcis levering og ibrugtagning, endnu mere: Begejstringen for brændslet træ, og visheden om at have fundet den rigtige partner hos HDG. Hensynsfuld omgang med ressourcer Hvis man som HDG satser på bæredygtig energi, tager man også hensyn til miljøet. Derfor overtager virksomheden uden tøven ansvaret i alle henseender: for mennesket, naturen, miljøet og klimaet. HDG producerer således ikke kun klima- og miljøvenlige produkter, men bekender sig også til aktiv miljøbeskyttelse. Inden for bygningsteknik og alle virksomhedens områder, anvendes energi så omhyggeligt som muligt - f.eks. ved hjælp af et totalkoncept af opvarmning og afkøling med biomasse, ved at anvende Green IT, eller køretøjer der skåner klimaet og indkøb af elektrisk energi fra hjemlig vandkraft. Et yderligere eksempel på en fremtidsorienteret holdning: HDG har siden 2005 deltaget i en forsøgsmark for energiplanter der gendannes, og engagerer sig således i at have bæredygtige energikilder. Det Ledelsesteamet og ca. 200 medarbejdere, der står bag mærket HDG, medvirker i disse fremtidsorienterede foranstaltninger af egen overbevisning. 23

Varmesystemer for flis, træpiller og spåner

Varmesystemer for flis, træpiller og spåner Varmesystemer for flis, træpiller og spåner 25 / 30 / 35 kw 50 / 65 kw 80 kw hdg-bavaria.com Opvarmning med flis, spåner og træpiller Jeg fyrer med flis. Så har jeg kontrol over mine energiomkostninger

Læs mere

Et kig ind i lager - og fyrrum

Et kig ind i lager - og fyrrum Pillelager og fyrrum Et kig ind i lager - og fyrrum Hvordan kommer mit varmesystem til at se ud? HDG sugesystem med HDG udmadersnegl Kedlens små dimensioner gør det muligt at opstille den selv på trange

Læs mere

FORGASNINGSKEDEL TIL BRÆNDE

FORGASNINGSKEDEL TIL BRÆNDE FORGASNINGSKEDEL TIL BRÆNDE Den bedste måde at fyre med brænde på... Forgasningsgenerator til brænde DOKOGEN Kompressorer ATMOS 1945 TRADITION OG SUCCES Tre generationer af familien Cankař ATMOS 79 år

Læs mere

Brugervenlig betjening

Brugervenlig betjening Træpiller er nemt Påfyldning af piller skal kun foretages 2 3 gange om ugen for en familie på fire med et almindeligt forbrug af varmt vand. Ønsker du kun at fylde træpiller på en enkelt gang om ugen,

Læs mere

FASTBRÆNDSELSKEDEL 500 kw - 5 MW

FASTBRÆNDSELSKEDEL 500 kw - 5 MW FASTBRÆNDSELSKEDEL 500 kw - 5 MW INDUSTRIVARMES FASTBRÆNDSELSKEDEL Kedlen er en cylindrisk, højeffektiv, 3-træks røgrørs varmtvandskedel. Kedlen er beregnet til fyring med flis, træpiller og andre fastbrændselstyper.

Læs mere

Hoval Biolyt Træpillestokeren med en ydeevne på 3-26 KW Varme uden at gå på kompromis!

Hoval Biolyt Træpillestokeren med en ydeevne på 3-26 KW Varme uden at gå på kompromis! Hoval Biolyt Træpillestokeren med en ydeevne på 3-26 KW Varme uden at gå på kompromis! I denne tid taler alle om svindende energi ressourcer, og hvordan fossile brændstoffer skaber problemer ikke dig!

Læs mere

HAPERO. BALANCE / FLASH 15 kw / 25 kw / 35 kw F I R E. Fyrrums version Stueversion ENERGIETECHNIK GMBH PLUG INSTITUT FÜR BRANDSCHUTZTECHNIK

HAPERO. BALANCE / FLASH 15 kw / 25 kw / 35 kw F I R E. Fyrrums version Stueversion ENERGIETECHNIK GMBH PLUG INSTITUT FÜR BRANDSCHUTZTECHNIK HAERO ENERGIETECHNIK GMBH LUG & C E R T I F I C A T E FOR MECHANISM & SOFTWARE DESIGN F I R E L U G A N D F I R E. E U INSTITUT FÜR BRANDSCHUTZTECHNIK BALANCE / FLASH 5 kw / kw / 35 kw s version Stueversion

Læs mere

Biobrændsel. fyringsanlæg. Træpiller. - Flis, halm og træpiller... Fuldautomatiske. www.linka.dk

Biobrændsel. fyringsanlæg. Træpiller. - Flis, halm og træpiller... Fuldautomatiske. www.linka.dk Biobrændsel - Flis, halm og træpiller... Træpiller Fuldautomatiske fyringsanlæg www.linka.dk Fyringsteknologi til biobrændsler Forbrændingsherd Forbrændingsteknik Fyringsteknologien til biobrændsler er

Læs mere

Ko m bi ke dle r TRÆPILLER TRÆPILLER TRÆ FYRINGSOLIE

Ko m bi ke dle r TRÆPILLER TRÆPILLER TRÆ FYRINGSOLIE TRÆPILLER TRÆPILLER TRÆ FYRINGSOLIE Ko m bi ke dle r Randersvej/Drejøvej 14 9500 Hobro Tlf. 9852 1000 Fax 9852 3500 info@titanheating.dk www. titanheating.dk Træpillefyr D15P, D20P, D30P og D45P Er bygget

Læs mere

Til privatforbruger / villaejer. Bosch varmepumper Miljørigtig varmeenergi til enfamilieshuse og dobbelthuse

Til privatforbruger / villaejer. Bosch varmepumper Miljørigtig varmeenergi til enfamilieshuse og dobbelthuse Til privatforbruger / villaejer Bosch varmepumper Miljørigtig varmeenergi til enfamilieshuse og dobbelthuse Varme fra luften og jorden 365 dage om året I mere end 100 år har Bosch navnet stået for førsteklasses

Læs mere

Træpillefyr. Fremtidens miljøvenlige opvarmning

Træpillefyr. Fremtidens miljøvenlige opvarmning Træpillefyr Høj effektivitet Brugervenligt styringsdisplay Selvrensende røgkanaler Automatisk askeudkast 4 modeller: 9, 15, 25 & 42 kw Fremtidens miljøvenlige opvarmning Hvorfor vælge et Ekoheat pillefyr?

Læs mere

Solvarmeløsninger fra Bosch

Solvarmeløsninger fra Bosch Til privatforbrugere Solvarmeløsninger fra Bosch Klimavenlig energi til villa- og rækkehuse Nem besparelse gratis energi fra solen I mere end 100 år har navnet Bosch stået for førsteklasses teknik, enestående

Læs mere

HPK. Biobrændsel. Stokerkedel til træpiller eller træflis

HPK. Biobrændsel. Stokerkedel til træpiller eller træflis Biobrændsel HPK Stokerkedel til træpiller eller træflis Virkningsgrad > 9 % Opfylder kravene i EN 0.5 - klasse 5 Modulerende drift fra 0-00% Mulighed for brug af fastbrændsel Automatisk rensning af røgrør

Læs mere

Hvorfor Vaillant? Fordi vi tilbyder komplette varmeanlæg gaskedel og varmtvandsbeholder i én unit. Stående gaskedel

Hvorfor Vaillant? Fordi vi tilbyder komplette varmeanlæg gaskedel og varmtvandsbeholder i én unit. Stående gaskedel Stående gaskedel Hvorfor Vaillant? Fordi vi tilbyder komplette varmeanlæg gaskedel og varmtvandsbeholder i én unit ecocompact VSC 126/2 C / VSC 196/2 C / VSC 246/2 C Nye tider... varme idéer til fremtidssikret

Læs mere

Anvend solens energi til varmt vand og opvarmning

Anvend solens energi til varmt vand og opvarmning solvarme Anvend solens energi til varmt vand og opvarmning www.hstarm.dk Tag hul på en solskinshistorie Solvarme er en god idé. Solen giver os gratis og vedvarende energi. Faktisk skinner solen 1.800 timer

Læs mere

Hybrid varmepumpesystem. Hvorfor Vaillant? For at spare på energien med den intelligente hybrid varmepumpe. geotherm VWL 35/4 S geotherm VWS 36/4

Hybrid varmepumpesystem. Hvorfor Vaillant? For at spare på energien med den intelligente hybrid varmepumpe. geotherm VWL 35/4 S geotherm VWS 36/4 Hybrid varmepumpesystem Hvorfor Vaillant? For at spare på energien med den intelligente hybrid varmepumpe geotherm VWL 35/4 S geotherm VWS 36/4 Hybrid varmepumpesystem - den til din Vaillant gaskedel Bevidsthed

Læs mere

AQUAREA LUFT/VAND-VARMEPUMPE EFFEKTIV OPVARMNING AF DIT HJEM

AQUAREA LUFT/VAND-VARMEPUMPE EFFEKTIV OPVARMNING AF DIT HJEM NYHED AQUAREA LUFT/VAND-VARMEPUMPE EFFEKTIV OPVARMNING AF DIT HJEM Panasonic s nye AQUAREA luft/vand-system er omkostningseffektivt og miljøvenligt og giver altid maksimal effektivitet selv ved lave temperaturer.

Læs mere

Anvend solens energi til varmt vand og opvarmning

Anvend solens energi til varmt vand og opvarmning solvarme Anvend solens energi til varmt vand og opvarmning www.baxi.dk Tag hul på en solskinshistorie Solvarme er en indlysende god idé. Solen giver os gratis og vedvarende energi. Faktisk skinner solen

Læs mere

P1 Pellet. Pillekedel. P1 Pellet. www.froeling.com

P1 Pellet. Pillekedel. P1 Pellet. www.froeling.com P1 Pellet Pillekedel P1 Pellet www.froeling.com Opvarmning med piller Fröling har I næsten fem årtier beskæftiget sig med effektiv anvendelse af træ som brændseskilde. I dag er Fröling ensbetydende med

Læs mere

RTB. Woody. Stoker i særklasse

RTB. Woody. Stoker i særklasse RTB Woody Stoker i særklasse Woody RTB - eksklusivt træpillefyr Woody Ready To Burn er nyeste produktserie af træpillefyr fra den danske producent NBE Production som igennem 15 år har produceret og leveret

Læs mere

Kondenserende oliekedel COB: På vej mod fremtiden - klar, parat, start!

Kondenserende oliekedel COB: På vej mod fremtiden - klar, parat, start! Kondenserende oliekedel COB: På vej mod fremtiden - klar, parat, start! Begejstrer kunderne på ny. Wolf ComfortLine kondenserende oliekedel COB Fremtidens varmeteknologi. En fordel for alle! Den nye kondenserende

Læs mere

Milton TopLine - kondenserende kedler. Milton TopLine. GASKEDLER 15/25/35, Combi og Combi Plus

Milton TopLine - kondenserende kedler. Milton TopLine. GASKEDLER 15/25/35, Combi og Combi Plus Milton TopLine - kondenserende kedler Milton TopLine GSKEDLER 15/25/35, Combi og Combi Plus Den absolutte sikkerhed fra Længste erfaring og højeste kvalitet Den hollandske producent Nefit bragte verdens

Læs mere

ecocompact Stående unit med kondenserende gaskedel ecocompact VSC 126/2 C VSC 196/2 C VSC 246/2 C

ecocompact Stående unit med kondenserende gaskedel ecocompact VSC 126/2 C VSC 196/2 C VSC 246/2 C ecocompact Stående unit med kondenserende gaskedel ecocompact VSC 126/2 C VSC 196/2 C VSC 246/2 C Nye tider... varme idéer til fremtidssikret Ideer til intelligent boligkomfort Vaillant har været med lige

Læs mere

Solvarme. Varmt anbefalet af energisparere

Solvarme. Varmt anbefalet af energisparere Solvarme Varmt anbefalet af energisparere Komplet ramme af aluminium presset med 200 ton, for nem håndtering og sikker fastgørelse af glasset. Glaslisten med vulkaniserede hjørner for 100 % tæthed. 3,2

Læs mere

Kondenserende gaskedel UltraGas

Kondenserende gaskedel UltraGas Kondenserende gaskedel UltraGas Ansvar for energi og miljø Kondenserende Gaskedel med patenteret alufer. Særdeles effektiv, lav emission og let at vedligeholde. 1 UltraGas (15 90) og (125 2000D). Et overblik

Læs mere

Huskeliste. Problemfri opvarmning med træpiller. Gode oplysninger og råd om biobrændselsanlæg og træpillefyring 2006

Huskeliste. Problemfri opvarmning med træpiller. Gode oplysninger og råd om biobrændselsanlæg og træpillefyring 2006 Huskeliste unplugged.dk Det er fordelagtigt at købe træpiller i den kvalitet, som Dansk Energi Brancheforening anbefaler. leveres på paller eller med lastbil, der stiller krav til bl.a. tilkørselsforhold,

Læs mere

GAS-PRO.dk. IG gasfyr. Så økonomisk kan komfort være. Gasvarme fra Q-PRO

GAS-PRO.dk. IG gasfyr. Så økonomisk kan komfort være. Gasvarme fra Q-PRO GAS-PRO.dk IG gasfyr Så økonomisk kan komfort være GAS-PRO.dk Det ideelle gasfyr eksisterer Det ideelle gasfyr tilbyder høj komfort, et meget lavt energiforbrug og en attraktiv pris. Står disse ting øverst

Læs mere

Halmfyr er mest økonomisk ved stort varmebehov

Halmfyr er mest økonomisk ved stort varmebehov Halmfyr er mest økonomisk ved stort varmebehov Køb af et halmfyringsanlæg er en stor og langsigtet investering, og det er derfor vigtigt, at man på forhånd gør sig nogle overvejelser om størrelse og type

Læs mere

Konvertering til biobrændsel. Anbefaling. Varmtvandsbeholder. Føderør fra silo. Brændekedel. Cirkulationspumpe Forsilo til piller.

Konvertering til biobrændsel. Anbefaling. Varmtvandsbeholder. Føderør fra silo. Brændekedel. Cirkulationspumpe Forsilo til piller. Energiløsning UDGIVET JUNI 2012 - REVIDERET DECEMBER 2014 Konvertering til biobrændsel Oliekedler og elradiatorer kan med fordel udskiftes til en automatisk pillefyret kedel eller en manuelt brændefyret

Læs mere

Milton TopLine - kondenserende kedler. Milton TopLine. GASKEDLER 15/25/35/45, Combi og Combi Plus

Milton TopLine - kondenserende kedler. Milton TopLine. GASKEDLER 15/25/35/45, Combi og Combi Plus Milton TopLine - kondenserende kedler Milton TopLine GSKEDLER 15/25/35/45, Combi og Combi Plus Certificerede forhandlere Milton arbejder tæt sammen med de bedste varmespecialister i landet, der har den

Læs mere

Effektiv og miljøvenlig varme med biobrændsel

Effektiv og miljøvenlig varme med biobrændsel BIOBRÆNDSEL Effektiv og miljøvenlig varme med biobrændsel www.hstarm.dk Bliv tændt af fremtidens energi Biobrændsel er en af de vigtigste energiformer i fremtiden. Stigende oliepriser, øget miljøbevidsthed

Læs mere

Rengøringsteknik. Sweepmaster 1200/1500 RH Ride-on fejemaskiner. Til ratione l rengøring af store arealer

Rengøringsteknik. Sweepmaster 1200/1500 RH Ride-on fejemaskiner. Til ratione l rengøring af store arealer Rengøringsteknik Sweepmaster 1200/1500 RH Ride-on fejemaskiner Til ratione l rengøring af store arealer Fejemaskiner med sæde og en kapacitet på op til 16.200 m²/t Sweepmaster 1200 / 1500 RH Bedre fejning,

Læs mere

ANLÆG TIL TRÆPILLER OG KORN

ANLÆG TIL TRÆPILLER OG KORN Stokerfyr til korn og træpiller. ANLÆG TIL TRÆPILLER OG KORN December 2008 Et stokerfyret biobrændselsfyr til træpiller eller korn koster fra 50.000 kr. og opefter afhængig af effektstørrelse, fabrikat,

Læs mere

VI HAR GJORT DET UMULIGE MULIGT SOL+ LØSNINGEN. www.sonnenkraft.dk

VI HAR GJORT DET UMULIGE MULIGT SOL+ LØSNINGEN. www.sonnenkraft.dk VI HAR GJORT DET UMULIGE MULIGT SOL+ LØSNINGEN SOL OG LUFT, DEN IDEELLE KOMBINATION MED DEN BEDSTE VARMEPUMPE I SIN KLASSE ET BOOST TIL EKSISTERENDE SOLVARMESYSTEMER * A2/W35 COP 4,02 i henhold til testresultat

Læs mere

Fremtidens stokeranlæg

Fremtidens stokeranlæg Fremtidens stokeranlæg Med Woody sætter Nordic Bio Energy nye standarder for træpillefyr. Her fik man idéen at skabe et produkt af højeste kvalitet i en prisklasse, hvor alle kan være med og resultatet

Læs mere

Konvertering fra olie og el til fast biobrændsel. Varmtvandsbeholder. Brændekedel. Cirkulationspumpe Forsilo til piller. Varme retur.

Konvertering fra olie og el til fast biobrændsel. Varmtvandsbeholder. Brændekedel. Cirkulationspumpe Forsilo til piller. Varme retur. Energiløsning UDGIVET JUNI 2012 Konvertering fra olie og el til fast biobrændsel Oliekedler og elradiatorer kan med fordel udskiftes til en automatisk pillefyret kedel eller en manuelt brændefyret kedel.

Læs mere

Solfanger. FIN Made in Germany

Solfanger. FIN Made in Germany Solfanger FIN Made in Germany Solfangere Made in Germany Førende teknologi Made in Germany fordi kun det bedste er godt nok! Solar Technologie Internationals (STI) højtydende plan solfangere er baseret

Læs mere

Model BABY. WWW.VVS-Eksperten.dk

Model BABY. WWW.VVS-Eksperten.dk PANNEX PILLE BRÆNDEOVN Model BABY WWW.VVS-Eksperten.dk Indholdsfortegnelse: Sikkerheds normer... 2 Tekniske detaljer for model Baby Pille brændeovn... 2 Træpille type... 3 Opstart med pille brændeovn...

Læs mere

REFO FullFlex Turn-Key

REFO FullFlex Turn-Key REFO FullFlex Turn-Key Modulære Biomasse Varme & El Løsninger November 2013 Indhold 1. Introduktion... 3 2. REFO FullFlex Turn-Key... 3 2.1. REFO FullFlex Turn-Key 900kW Konfiguration... 4 2.2. REFO 300

Læs mere

Installationer - besparelsesmuligheder

Installationer - besparelsesmuligheder Installationer - besparelsesmuligheder Nuværende energiløsninger Udskiftning af oliekedel Udskiftning af gaskedel Konvertering til fjernvarme Konvertering til jordvarmeanlæg Konvertering til luft-vandvarmepumpe

Læs mere

Fastbrændselskedel AgroLyt (20-50)

Fastbrændselskedel AgroLyt (20-50) Fastbrændselskedel AgroLyt (20-50) Avanceret opvarmningsteknologi med fast brændsel. Miljøvenlig og effektiv. 1 AgroLyt (20-50). Oversigt over fordele. Genial træforgasningsteknologi med en 3-trins forbrændingsproces

Læs mere

Udnyt solens naturlige varme. Det er sund fornuft!

Udnyt solens naturlige varme. Det er sund fornuft! Udnyt solens naturlige varme. Det er sund fornuft! www.sonnenkraft.dk Derfor er solvarme genialt forever clever Der er masser af god energi i solen Solenergi og energireserver sat i forhold til jordens

Læs mere

FÆLLES VARMELØSNING FJERNVARME V/ FLEMMING ULBJERG FÆLLES VARMELØSNING 2014/05/07

FÆLLES VARMELØSNING FJERNVARME V/ FLEMMING ULBJERG FÆLLES VARMELØSNING 2014/05/07 FJERNVARME V/ FLEMMING ULBJERG DAGSORDEN Området Varmeforbrug i dag Udbygningstakt for fjernvarme Om fjernvarme Jeres indflydelse på projektet OMRÅDET VARMEBEHOV I DAG Varmebehov MWh 1.243 bygninger Samlet

Læs mere

Jordvarme DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S. vedvarende energi - fra naturen. Billede udlånt af KFS-boligbyg

Jordvarme DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S. vedvarende energi - fra naturen. Billede udlånt af KFS-boligbyg Billede udlånt af KFS-boligbyg Jordvarme vedvarende energi - fra naturen DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Derfor bør du vælge en DVI energi varmepumpe DVI energi er blandt de få som har fremstillet varmepumper

Læs mere

VIESMANN. VITOMAX 300-LW Lavtryks-hedtvandskedler for tilladte fremløbstemperaturer indtil 120 C Nominel varmeydelse 8,0 til 20,0 MW.

VIESMANN. VITOMAX 300-LW Lavtryks-hedtvandskedler for tilladte fremløbstemperaturer indtil 120 C Nominel varmeydelse 8,0 til 20,0 MW. VIESMANN VITOMAX 300-LW Lavtryks-hedtvandskedler for tilladte fremløbstemperaturer indtil 120 C Nominel varmeydelse 8,0 til 20,0 MW Datablad Best.nr. og priser på forespørgsel For valg af kedel henvises

Læs mere

Effektive oliekedler til dit hjem

Effektive oliekedler til dit hjem OLIE Effektive oliekedler til dit hjem www.hstarm.dk Effektive og støjsvage oliekedler i stilrent design VARMEKILDER MED GOD ØKONOMI Med udviklingen af kondenserende oliekedler er fyringsøkonomien væsentlig

Læs mere

Beholderstørrelse. 60 liter 110 liter 160 liter 200 liter

Beholderstørrelse. 60 liter 110 liter 160 liter 200 liter Energiløsning UDGIVET JUNI 2011 - REVIDERET DECEMBER 2014 Udskiftning af varmtvandsbeholder Der kan opnås en energibesparelse ved at udskifte en ældre varmtvandsbeholder til en ny. Hvis varmtvandsbeholderen

Læs mere

HUSETS VARME HJERTE. Beholdere og vandvarmere. kvalitet og holdbarhed fra METRO THERM

HUSETS VARME HJERTE. Beholdere og vandvarmere. kvalitet og holdbarhed fra METRO THERM HUSETS VARME HJERTE Beholdere og vandvarmere kvalitet og holdbarhed fra METRO THERM Varmt vand til Danmark i mere end 70 år METRO THERM er landets suverænt største producent af varmtvandsbeholdere, og

Læs mere

PANNEX BIO 18. Trinløs modulerende. VVS-Grossisten ApS - Industrivej 61 DK 7080 Børkop Tlf.: +45 7241 4141 Fax.: +45 7241 4199 www.vvs-grossisten.

PANNEX BIO 18. Trinløs modulerende. VVS-Grossisten ApS - Industrivej 61 DK 7080 Børkop Tlf.: +45 7241 4141 Fax.: +45 7241 4199 www.vvs-grossisten. PANNEX BIO 18 Trinløs modulerende VVS-Grossisten ApS - Industrivej 61 DK 7080 Børkop Tlf.: +45 7241 4141 Fax.: +45 7241 4199 www.vvs-grossisten.dk Tak fordi De valgte PANNEX BIO 18 pillebrænder fra VVS

Læs mere

- mere end funktionel

- mere end funktionel Bolig varmepumper - mere end funktionel I n d e K l i m a M i l j ø A / S IndeKlimaMiljø A/S, eller blot, drager nytte af mange års erfaring såvel internt som hos vores samarbejdspartnere og leverandører

Læs mere

Effektiv og miljøvenlig varme med biobrændsel

Effektiv og miljøvenlig varme med biobrændsel Biobrændsel Effektiv og miljøvenlig varme med biobrændsel www.baxi.dk Bliv tændt af fremtidens energi Biobrændsel er en af de vigtigste energiformer i fremtiden. Stigende oliepriser, øget miljøbevidsthed

Læs mere

Fremtidens opvarmning er baseret på sol og el!

Fremtidens opvarmning er baseret på sol og el! Fremtidens opvarmning er baseret på sol og el! Et energineutralt hus med solenergi og elvarme er en totalløsning for fremtiden bygget med innovative kvalitetskomponenter og den rette viden Intelligent

Læs mere

ETA PE-K. ... mit varmesystem ETA PE-K. Pillekedel med pålidelig teknik og høj ydelse 35 til 90 kw. Passion for perfektion. www.biovarme.

ETA PE-K. ... mit varmesystem ETA PE-K. Pillekedel med pålidelig teknik og høj ydelse 35 til 90 kw. Passion for perfektion. www.biovarme. ETA PE-K... mit varmesystem ETA PE-K Pillekedel med pålidelig teknik og høj ydelse 35 til 90 kw www.biovarme.dk ETA PE-K pilleopvarmning til bolig og industri ed fuld styring og mulighed for fjernbetjening

Læs mere

Frichsvej 11 DK 8464 Galten www.alcon.nu. Alcon KSM-Multistoker 275. Alcon. Alcon KSM-Multistoker 175 Alcon KSM-Multistoker-Hybren

Frichsvej 11 DK 8464 Galten www.alcon.nu. Alcon KSM-Multistoker 275. Alcon. Alcon KSM-Multistoker 175 Alcon KSM-Multistoker-Hybren Alcon A/S Ingeniørfirma Frichsvej 11 DK 8464 Galten www.alcon.nu Tlf. 8666 2044 Fax. 8666 2954 alcon@post6.tele.dk Medlem af DS Industri Alcon KSM-Multistoker 275 Alcon KSM-Multistoker 325 Alcon KSM-Flisstoker

Læs mere

Ta hånd om varmeforbruget - spar 55%

Ta hånd om varmeforbruget - spar 55% MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Ta hånd om varmeforbruget - spar 55% Investeringen i en Danfoss varmepumpe er typisk tilbagebetalt på kun 4-8 år Fordele ved at købe en jordvarmepumpe: Dækker dit totale varmebehov

Læs mere

Effektive oliekedler til dit hjem

Effektive oliekedler til dit hjem OLIE Effektive oliekedler til dit hjem www.hstarm.dk Effektive og støjsvage oliekedler i stilrent design VARMEKILDER MED GOD ØKONOMI Med udviklingen af kondenserende oliekedler er fyringsøkonomien væsentlig

Læs mere

LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER

LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER UDE LUFTEN INDE- HOLDER ALTID VARME OG VARMEN KAN UDNYTTES MED VARMEPUMPE Luften omkring os indeholder energi fra solen dette er også tilfældet selv

Læs mere

Det brandgode. alternativ. Spar penge og skån miljøet på samme tid. Information om biobrændsler

Det brandgode. alternativ. Spar penge og skån miljøet på samme tid. Information om biobrændsler Det brandgode Information om biobrændsler alternativ Spar penge og skån miljøet på samme tid Det brandgode alternativ er opvarmning med biobrændsler Lavere varmeudgifter Biobrændsler nedsætter varmeudgiften

Læs mere

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen CC 160 da Betjeningsvejledning 6 720 614 434 DK (2007/06) OSW 2 Indholdsfortegnelse DK Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsråd og symbolforklaring

Læs mere

Electrolux Varmepumper 2012/2013

Electrolux Varmepumper 2012/2013 Electrolux Varmepumper 2012/2013 investering electrolux varmepumper 3 En god investering En Electrolux varmepumpe er først og fremmest en god økonomisk investering. Den pålidelige luft-til-luft varmepumpe

Læs mere

Effektiv og miljøvenlig varme med biobrændsel

Effektiv og miljøvenlig varme med biobrændsel Biobrændsel Effektiv og miljøvenlig varme med biobrændsel www.hstarm.dk Bliv tændt af fremtidens energi Biobrændsel er en af de vigtigste energiformer i fremtiden. Stigende oliepriser, øget miljøbevidsthed

Læs mere

Ressourcer Ren forbrænding Recycling

Ressourcer Ren forbrænding Recycling Ressourcer Ren forbrænding Recycling 3R NÆRVARME LOKALT FRA LOKALE ENERGIKILDER 3R Bæredygtig kollektiv varmeforsyning lokalt fra lokale energikilder 3R varmeservice er den eneste varmeforsyning som sikrer

Læs mere

EXCLUSIVE GREEN WWW.BERETTA.DK Salbjergvej 36. 4622 Havdrup Tlf. 46 18 58 44. Fax. 46 18 64 22 E-mail: beretta@beretta.dk

EXCLUSIVE GREEN WWW.BERETTA.DK Salbjergvej 36. 4622 Havdrup Tlf. 46 18 58 44. Fax. 46 18 64 22 E-mail: beretta@beretta.dk KONDENSERENDE EXCLUSIVE GREEN VÆGHÆNGT MILJØVENLIG MILJØVENLIG, VÆGHÆNGT, KONDENSERENDE GASKEDEL EXCLUSIVE GREEN WWW.BERETTA.DK Salbjergvej 36. 4622 Havdrup Tlf. 46 18 58 44. Fax. 46 18 64 22 E-mail: beretta@beretta.dk

Læs mere

Effektiv og energibesparende tumbler-teknologi

Effektiv og energibesparende tumbler-teknologi Effektiv og energibesparende tumbler-teknologi Genanvender den varme luft Reducerer energiforbruget op til 60% Hurtig tilbagebetalingstid Varmepumpe-tørretumblere BOLIGVASKERIER DAGINSTITUTIONER PLEJEHJEM

Læs mere

Hvad er minikraftvarme?

Hvad er minikraftvarme? Hvad er minikraftvarme? Forestil dig, at du har et lækkert, saftigt æble foran dig. Du bider en gang i det og smider resten væk. Det er da et spild, ikke? Forestil dig så, at du spiser æblet helt op til

Læs mere

T4 Fliskedel. www.froeling.com

T4 Fliskedel. www.froeling.com T4 Fliskedel T4 Belønnet med Miljømedaljen! www.froeling.com Opvarming med flis og piller Froling har i over halvtreds år beskæftiget sig med den effektive udnyttelse af træ som energikilde. I dag er navnet

Læs mere

Idékatalog for vedvarende energi

Idékatalog for vedvarende energi Idékatalog for vedvarende energi Et samlet overblik Vi skal alle sammen være med til at opnå regeringens mål om at al rumopvarmning skal være fossilfri i 2035. For større etageboligområder findes der

Læs mere

Solvarmeløsninger fra Bosch

Solvarmeløsninger fra Bosch Til privatforbrugere Solvarmeløsninger fra Bosch Klimavenlig energi til villa- og rækkehuse Priserne på fossil energi stiger, og udviklingen vil ingen ende tage. Stigende CO 2 -udslip truer vores klima,

Læs mere

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01)

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01) 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160 Betjeningsvejledning 2 Indholdsfortegnelse DA Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger.... 3 1.1 Symbolforklaring.....................

Læs mere

Opvarmning med naturlig varme

Opvarmning med naturlig varme VARMEPUMPER Opvarmning med naturlig varme www.hstarm.dk Kom i kredsløb med jorden Jorden omkring din bolig gemmer på masser af energi. Faktisk skal du ikke længere end 1 til 1,5 meter ned under overfladen

Læs mere

BIOENERGI kort fortalt. Oliepresser. side 1. Juni 2007

BIOENERGI kort fortalt. Oliepresser. side 1. Juni 2007 Juni 2007 Det behøver ikke at koste en bondegård at komme i gang med at presse olieholdige frø. Den mindste oliepresser koster omkring 12.000 kr. men så er kapaciteten også kun ca. 5 kg frø i timen. Urenheder

Læs mere

Spar op til 70% om året på varmekontoen... - og få samtidig et perfekt indeklima! Inverter R-410A Luft til Vand Varmepumpe Energiklasse A

Spar op til 70% om året på varmekontoen... - og få samtidig et perfekt indeklima! Inverter R-410A Luft til Vand Varmepumpe Energiklasse A Spar op til 70% om året på varmekontoen... - og få samtidig et perfekt indeklima! Inverter R-410A Luft til Vand Varmepumpe Energiklasse A Høj effekt, høj kvalitet og lavt energiforbrug - det bedste valg

Læs mere

Stærk og effektiv industrigaskedel Velegnet til store bygninger

Stærk og effektiv industrigaskedel Velegnet til store bygninger Industrigaskedel Stærk og effektiv industrigaskedel Velegnet til store bygninger ecovit exclusiv Fremtidssikret intelligent varmekomfort Vaillant har i mere end 140 år sat sit præg på opvarmningsteknologien.

Læs mere

Effektiv og miljøvenlig varme med biobrændsel

Effektiv og miljøvenlig varme med biobrændsel BIOBRÆNDSEL Effektiv og miljøvenlig varme med biobrændsel www.hstarm.dk Bliv tændt af fremtidens energi Biobrændsel er en af de vigtigste energiformer i fremtiden. Stigende oliepriser, øget miljøbevidsthed

Læs mere

BIOMAX 16-30. Manual for BIOMAX 16 BIOMAX 30. Trinløs modulerende. Forhandler: www.vvs-eksperten.dk & www.vvs-grossisten.dk

BIOMAX 16-30. Manual for BIOMAX 16 BIOMAX 30. Trinløs modulerende. Forhandler: www.vvs-eksperten.dk & www.vvs-grossisten.dk BIOMAX 16-30 Trinløs modulerende Manual for BIOMAX 16 BIOMAX 30 Forhandler: www.vvs-eksperten.dk & www.vvs-grossisten.dk BIOMAX 16-30 Index: INDLEDNING side 3 Installation og montage KOM GODT IGANG side

Læs mere

VIESMANN VITORADIAL 300-T Kondenserende kedler 101 til 545 kw

VIESMANN VITORADIAL 300-T Kondenserende kedler 101 til 545 kw VIESMANN VITORADIAL 300-T Kondenserende kedler 101 til 545 kw Datablad Best.nr. og priser: se prislisten VITORADIAL 300-T Type VR3 Lavtemperatur-olie-/gaskedel med kondenserende varmeveksler Tretrækskedel

Læs mere

Masser af kvalitet for pengene med Scotte Plus pillefyr

Masser af kvalitet for pengene med Scotte Plus pillefyr Masser af kvalitet for pengene med Scotte Plus pillefyr Et skift til træpiller sparer mange penge Med en kedel til træpiller kan en gennemsnitlig dansk husholdning spare op til 50-60% på varmeregningen

Læs mere

Produktprogram. Vejledende prisliste 2014-15

Produktprogram. Vejledende prisliste 2014-15 Produktprogram Vejledende prisliste 01-1 INDHOLDSFORTEGNELSE MCZ FACE... MCZ KAIKA Air... EGO.0 Air... EGO.0 Air med topafgang... MCZ SAGAR Air... MCZ TOBA Air...11 STAR.0 Air...1 MUSA.0 Air...1 MCZ THEMA

Læs mere

Notat. Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2011-12 KEB alm. del Bilag 76 Offentligt GRØN OLIEFYRING. 17. november 2011

Notat. Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2011-12 KEB alm. del Bilag 76 Offentligt GRØN OLIEFYRING. 17. november 2011 Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2011-12 KEB alm. del Bilag 76 Offentligt Notat 17. november 2011 GRØN OLIEFYRING Forbud mod oliefyring vil forhindre grøn oliefyring Regeringen har foreslået, at oliefyr

Læs mere

Ecodan Next Generation Luft-vand varmepumpe. www.mitsubishi-varmepumper.dk

Ecodan Next Generation Luft-vand varmepumpe. www.mitsubishi-varmepumper.dk Ecodan Next Generation Luft-vand varmepumpe www.mitsubishi-varmepumper.dk Derfor er Ecodan Next Generation den perfekte opvarmningsform til dit hus Egenudviklet udedel, varmtvandsbeholder og styring. Indedelen

Læs mere

Indsæt intro-billede

Indsæt intro-billede Indsæt intro-billede Muligheder for udskiftning af olieog naturgasfyr Energistyrelsens uvildige rådgivning om udskiftning af olie- og naturgasfyr udføres af Energitjenesten i samarbejde med, Bolius og

Læs mere

DHP-AQ luft/vand varmepumpe Skyhøje besparelser til dine kunder. Indtjening til dig. www.varmepumper.danfoss.dk

DHP-AQ luft/vand varmepumpe Skyhøje besparelser til dine kunder. Indtjening til dig. www.varmepumper.danfoss.dk MAKING MODERN LIVING POSSIBLE DHP-AQ luft/vand varmepumpe Skyhøje besparelser til dine kunder. Indtjening til dig. www.varmepumper.danfoss.dk Fejlfri ydelse er lig med penge i banken Vi introducerer DHP-AQ

Læs mere

11. Mindre træpilleanlæg

11. Mindre træpilleanlæg 11. Mindre træpilleanlæg Moderne træpillefyrede anlæg er indrettet til automatisk drift, således at brændselstilførsel og regulering af forbrændingen kræver et minimum af manuel indgriben. Derfor har træpillefyr

Læs mere

TEKNISK INFORMATION - HRV 501 Boligventilation med rotorveksler og fugtoverførsel

TEKNISK INFORMATION - HRV 501 Boligventilation med rotorveksler og fugtoverførsel TEKNISK INFORMATION - HRV 501 Boligventilation med rotorveksler og fugtoverførsel HRV 501 1 Generel beskrivelse 3 2 Tekniske data 5 3 Tilbehør 7 Forbehold for ændringer og trykfejl. September 2014. Generel

Læs mere

Pilleenhed ETA PU 7 til 15 kw

Pilleenhed ETA PU 7 til 15 kw Pilleenhed ETA PU... mit varmesystem Pilleenhed ETA PU 7 til 15 kw Den lille intelligente pillekedel www.biovarme.dk ETA PU 7 til 15 kw lille og komplet Med to fingertryk Tryk et par gange med fingeren

Læs mere

Hvorfor Biobrændsler?

Hvorfor Biobrændsler? Hvorfor Biobrændsler? CO2 neutralt brændsel Fornybar ressource Indenlandsk ressource (DK+EU) Billigt brændsel (privatøkonomisk) Billigt brændsel (samfundsøkonomisk) Miljøvenligt ved spild/udslip af brændsel

Læs mere

Dansk Varmepumpe. vedvarende energi fra naturen. varmepumper jordvarme luft/vand

Dansk Varmepumpe. vedvarende energi fra naturen. varmepumper jordvarme luft/vand Dansk Varmepumpe Industri A/S vedvarende energi fra naturen varmepumper jordvarme luft/vand præsentation af DVI DVI Dansk Varmepumpe Industri A/S, har i mere end 30 år udviklet og produceret varmepumper.

Læs mere

TEKNOLOGISKE UDFORDRINGER FOR MINDRE OPERATØRER. Kate Wieck-Hansen

TEKNOLOGISKE UDFORDRINGER FOR MINDRE OPERATØRER. Kate Wieck-Hansen TEKNOLOGISKE UDFORDRINGER FOR MINDRE OPERATØRER Kate Wieck-Hansen OVERSIGT Politiske udfordringer Afgifter og tilskud Anlægstyper med biomasse Tekniske udfordringer Miljøkrav VE teknologier Samaarbejde

Læs mere

Skørping Varmeværk a.m.b.a. Skørping Nord 11 9520 Skørping Tlf. 9839 1437. Skørping Varmeværk a.m.b.a. Skørping Nord 11 9520 Skørping Tlf.

Skørping Varmeværk a.m.b.a. Skørping Nord 11 9520 Skørping Tlf. 9839 1437. Skørping Varmeværk a.m.b.a. Skørping Nord 11 9520 Skørping Tlf. Tak til alle annoncører i denne brochure mail@skoerpingvarmevaerk.dk www.skoerpingvarmevaerk.dk mail@skoerpingvarmevaerk.dk www.skoerpingvarmevaerk.dk Kom indenfor i dit varmeværk blev etableret i 1961.

Læs mere

Væghængt gaskedel. Hvorfor Vaillant? Fordi vi tilbyder den kompakte gaskedel som producerer både varme og varmt vand. ecotec plus VCW 196/3-5

Væghængt gaskedel. Hvorfor Vaillant? Fordi vi tilbyder den kompakte gaskedel som producerer både varme og varmt vand. ecotec plus VCW 196/3-5 Væghængt gaskedel Hvorfor Vaillant? Fordi vi tilbyder den kompakte gaskedel som producerer både varme og varmt vand. ecotec plus VCW 196/35 ecotec plus VCW ecotec plus VCW passer ind overalt med 4 års

Læs mere

VÆGHÆNGT KONDENSERENDE GASKEDEL MED INDBYGGET 60 LITERS VARMTVANDSBEHOLDER I SYREFAST, RUSTFRI STÅL

VÆGHÆNGT KONDENSERENDE GASKEDEL MED INDBYGGET 60 LITERS VARMTVANDSBEHOLDER I SYREFAST, RUSTFRI STÅL KONDENSERENDE EXCLUSIVE BOILER GREEN 30 BSI VÆGHÆNGT MILJØVENLIG VÆGHÆNGT KONDENSERENDE GASKEDEL MED INDBYGGET 60 LITERS VARMTVANDSBEHOLDER I SYREFAST, RUSTFRI STÅL EXCLUSIVE BOILER GREEN 30 BSI WWW.BERETTA.DK

Læs mere

97,3 % DLX PV inverter-serien fra Danfoss Ydelse og fleksibilitet i et brugervenligt design

97,3 % DLX PV inverter-serien fra Danfoss Ydelse og fleksibilitet i et brugervenligt design MAKING MODERN LIVING POSSIBLE DLX PV inverter-serien fra Danfoss Ydelse og fleksibilitet i et brugervenligt design Til installationer i beboelsesområder, fra 2,0 kw til 4,6 kw 97,3 % Maksimumeffektivitet

Læs mere

Zantingh brændersystemer. Den pålidelige energibesparende og miljøvenlige opvarmningsløsning.

Zantingh brændersystemer. Den pålidelige energibesparende og miljøvenlige opvarmningsløsning. Zantingh brændersystemer Den pålidelige energibesparende og miljøvenlige opvarmningsløsning. Zantingh har produceret gasbrændere under eget navn siden 1970. Den erhvervede ekspertise afspejles tydeligt

Læs mere

Weishaupt væske/vand kompakt varmepumpe. Ydelse i kompaktformat med integreret varmtvandsbeholder. Et sikkert valg.

Weishaupt væske/vand kompakt varmepumpe. Ydelse i kompaktformat med integreret varmtvandsbeholder. Et sikkert valg. Weishaupt væske/vand kompakt varmepumpe Ydelse i kompaktformat med integreret varmtvandsbeholder Et sikkert valg. Weishaupt højeffektiv væske/vand varmepumpe En kapacitet i kompaktformat Den højeffektive

Læs mere

Nordisk innovation Porduktkatalog

Nordisk innovation Porduktkatalog Nordisk innovation Porduktkatalog ROTTESPÆR TX11 STOPPER ROTTErne FØR DE GØR SKADE VA-godkendt på Teknologisk Institut Fra Ø100 til Ø200mm, også til strømpeforet rør i ovenstående dimensioner Udført i

Læs mere

Biovarmeanlæg: (træpillefyr m.m.)

Biovarmeanlæg: (træpillefyr m.m.) 1 Side 1/1 Biovarmeanlæg: (træpillefyr m.m.) Aftalegrundlag og servicekontrakt For at sikre det bedst mulige resultat i forbindelse med, at en boligejer skal have installeret et biovarmeanlæg er det vigtigt,

Læs mere

JORDVARME DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S. vedvarende energi - fra naturen. Billede udlånt af KFS-boligbyg

JORDVARME DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S. vedvarende energi - fra naturen. Billede udlånt af KFS-boligbyg Billede udlånt af KFS-boligbyg JORDVARME vedvarende energi - fra naturen DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Derfor bør du vælge en DVI energi VARMEPUMPE DVI energi er blandt de få som har fremstillet varmepumper

Læs mere

Det Energipolitiske Udvalg 2009-10 EPU alm. del Bilag 122 Offentligt HVIDBOG. Energipolitik på. -Det hele hænger sammen

Det Energipolitiske Udvalg 2009-10 EPU alm. del Bilag 122 Offentligt HVIDBOG. Energipolitik på. -Det hele hænger sammen Det Energipolitiske Udvalg 2009-10 EPU alm. del Bilag 122 Offentligt HVIDBOG Energipolitik på fjernvarmeområdet -Det hele hænger sammen -Det hele hænger sammen Dansk Fjernvarmes Hvidbog 2010 UDGIVER:

Læs mere