hdg-bavaria.com Kontakt os, hvis du har brug for yderligere informationer og rådgivning:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "hdg-bavaria.com Kontakt os, hvis du har brug for yderligere informationer og rådgivning:"

Transkript

1 hdg-bavaria.com HDG Bavaria GmbH Varmesystemer for biobrændsel Siemensstraße 22 D Massing Tlf. +49(0)8724/897-0 Fax +49(0)8724/ Kontakt os, hvis du har brug for yderligere informationer og rådgivning: BSM Andreas Rasmussen Røddingvej 7 DK_6630 Rødding Tlf. +45 (74) Fax +454 (40) Brussel Amsterdam København Budapest Ljubljana Bucureşti Lisboa HDG produktprogram Priser og udmærkelser er resultatet af innovative udviklinger hos HDG. Samtidig er de for os også en motivation til at fremme vores forskningsog udviklingsarbejde. HDG biobrændselskedler opfylder de forbrændings- og sikkerhedstekniske forskrifter. HDG flis-, spåne- og træpillekedler HDG brændekedel Desuden underkastes HDG produkter frivillige kvalitetskontroller hos uafhængige institutter. HDG træpillekedler Kontakt os for yderligere informationer. For at beskytte vores miljø, anvender vi farver på mineraloliefri basis. Dato Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl Art.-Nr

2 Varmesystemer til flis, træpiller og spåner 100 / 105 kw 150 kw 190 kw hdg-bavaria.com

3 Opvarmning med flis, spåner og træpiller Med flis har jeg fuld kontrol over varmeudgifterne til min restaurant! Økologisk formålstjenligt... Josef Zeilinger, Loryhof, Wippenham fyrer med en HDG Compact 200 og en HDG Euro Fra kedler der er tilpasset dit behov til kompetent service - hos HDG finder du alt til en moderne biobrændselskedel: Opvarmning med træ: Optimal for både naturen og mennesker. Den, der i dag viser hensyn over for naturen, handler i de efterfølgende generationers interesse. For naturkredsløb der fungerer, er en forudsætning for livet på jorden. Flere og flere katastrofer på grund af storm og højvande, lader formode, hvor meget det kan koste os i fremtiden, hvis vi ikke viser hensyn over for naturen. Træ er oplagret solenergi; og ved opvarmning med træ udledes kun den mængde CO₂, som et træ har optaget fra atmosfæren under væksten. Opvarmning med træ er således i harmoni med naturen! I modsætning hertil, udledes CO₂indhold, der i millioner af år har været oplagret i råolie og naturgas, i atmosfæren. Samlet system 4-5 HDG Compact 100/105/150/ Brændselsopbevaring HDG udmadersystemer HDG forbrændingsteknik CO₂ HDG reguleringsteknik HDG systemkomponenter HDG: Virksomheden Et afbalanceret kredsløb. Når planter forbrændes eller rådner, udledes samme mængde CO₂ som de har oplagret under væksten. 2

4 økonomisk overbevisende. Denne CO₂ er en medvirkende årsag til den menneskeskabte drivhuseffekt. Opvarmning med træ har derudover mange andre fordele: Korte transportveje Uafhængighed og forsyningssikkerhed Sikker opbevaring og ufarlig transport Beskæftigelse og værditilvækst på landet Skovning og tilberedning med små omkostninger. Derfor er det fornuftigt at satse på træ der gendannes, som brændsel - både for naturen og mennesker. Med biobrændsel, har du kontrol over energiomkostningerne. Fossil energi bliver uundgåeligt dyrere i fremtiden. Priserne er særdeles følsomme og de stiger bl.a. i forbindelse med internationale kriser og miljøproblemer. Den situation vil sikkert ikke blive bedre foreløbig, for på grund af det stigende forbrug i lande, som f. eks. Kina eller Indien, vil efterspørgslen efter råolie og naturgas fortsat stige. Træ er prisstabilt brændsel sammenlignet med fossil energi. Med træ er du på den sikre side. Udnyt potentialet ved træ fuldt ud. Ejeren af en biobrændselskedel har i højeste grad indflydelse anlæggets økonomi og udledningen af forurenende stoffer. Skovningsaffald, eller snavset, råddent og meget vådt træ, bruger megen energi under tørring, og afgiver derfor mindre varme. Desuden reducerer det kedlens levetid. Din kedel når kun sin maksimale varmeydelse - den nominelle ydelse og et minimum af emissioner, med tørt materiale Brændværdi i kwh/kg 5,0 CO₂ 180% 160% 140% 120% 100% 90% Olie Træ 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 0 Kilde: CARMEN e.v. Udvikling af energipriserne fra Nyttige detaljer om opvarmning med flis og spåner Træets brændværdi i kwh/kg, afhængigt af vandindhold Sammenligning af vandindhold og træets fugtighed Vandindhold (v) 50% 40% 30% 20% Træets fugtighed (u) 100% 65% 45% 25% Omregningsfaktorer 1m3 flis = ca liter fyringsolie 1m3 flis = rumvægt kg/m³ 1 kg flis = ca. 3,4 kwh (ved 30% vandindhold) 1 rm træ (ster) = ca. 2,0 m3 flis 1 fm træ = ca. 2,8 m3 flis Forklaringer til og forkortelser af rummål: 1 m3 = kubikmeter, svarer til 1 m³ træ (i bulk) 1 rm = rummeter (ster), svarer til 1 m³ træ (stablet) 1 fm = 1 fastmasse træ (uden mellemrum) Vandindhold i % Kilder: Informationszentrum Energie, Stuttgart; Holzabsatzfonds, Bonn Bayerische Landesanstalt für Wald- und Forstwirtschaft 3

5 Det samlede system Et veludviklet varmesystem. Økonomisk og alsidigt til et stort varmebehov Det er ikke kun kedlens virkningsgrad og emissionsværdi, der er afgørende for et sparsomt, brugervenligt og økologisk varmesystem. Det er lige så vigtigt, at din faguddannede VVS-installatør opfylder netop dine individuelle behov og tager hensyn til alle dine ønsker. Brændselsopbevaring Derfor bliver alle komponenter, som du ønsker at integrere i dit opvarmningsystem, tilpasset optimalt efter hinanden hos HDG. HDG Compact varmesystemet overbeviser med: fremragende virkningsgrader forbilledligt lave emissionsværdier en udsædvanlig forbrændingsteknik med patenteret trapperist kompromisløs sikkerheds-teknik veldimensioneret og lang levetid et lavt brændselsforbrug nem betjening. Planlægning af lagerkonceptet Udmader og fødesystem Der findes mange muligheder for brændselsopbevaring og -udmadning: HDG tilbyder dig talrige varianter, så du kan planlægge og realisere den løsning med, der passer bedst til dig. > mere på side

6 Vores service: Med CAD plantegninger, viser vi dig den optimale opstilling af dit nye HDG varmeanlæg - tilpasset efter dine personlige ønsker. > mere på side 10 HDG Compact varmeanlæg Det samlede system Kedel Reguleringsteknik HDG systemkomponenter HDG fjernovervågning HDG Compacts fødesystem, er med hensyn til sikkerhed og teknik af høj kvalitet. En optimal forbrænding og kedelydelse afhænger af mange faktorer: HDG Compacts SPS styring regulerer alle komponenter optimalt. Et varmesystem er godt gennemtænkt, når den værdifulde energi er til rådighed på rette sted og tid: HDG systemkomponenter lader intet tilbage at ønske om energi- og varmestyring. HDG fjernovervågningssystemer giver mulighed for at få adgang til systemet, også på store afstande. > mere på side 6-9 > mere på side > mere på side > mere på side 19 5

7 HDG flis-, spåne- og træpillekedler HDG Compact Højtydende og pålidelig Brændsel: Flis Spåner Træpiller Effekt: 100, 105, 150, 190 kw HDG Compact er et automatisk varmesystem til flis, spåner og træpiller. Systemet er dermed særdeles velegnet til land- og skovbrug, industrivirksomheder, beboelsesejendomme og andre store bygninger. Egnet til flis (op til 65% fugtighed, mellemgroft flis på 3 til 5 cm = maks. G50), spåner og træpiller Patenteret sikkerhed mod tilbagebrand ved hjælp af cellesluse Høj komfort ved hjælp af automatisk rensning og askeudtag Forbrændingsteknik af høj kvalitet med luftafkølet, bevægelig trapperist 6

8 Haus zur Wildnis i nationalparken Bayerischer Wald opvarmes med en HDG Compact 200 Innovativ forbrændings- og reguleringsteknik HDG Compact overbeviser med en innovativ forbrændings- og reguleringsteknik, der både giver en komfortabel samt økonomisk og emissionsfattig opvarmning. En førsteklasses forbrændingsteknik med en luftkølet bevægelig trapperist, giver mulighed for en konstant ydelse, også med forskelligt brændsel. Varmevekslerfladerne renses nemt og automatisk ved hjælp af rensningsturbulatorerne. Automatisk rensning Lodrette varmevekslerflader med høj selvrensningseffekt, kombineret med rensningsturbulatorer, sørger for en effektiv varmeoverførsel. For at rense dem, bevæges turbolatorerne og fjerner således flyveaske på varmevekslerfladerne. Fødesystemet - sikkert og energibesparende Påfyldningen ved hjælp af den patenterede cellesluse med stokersnegl, garanterer sammen med en brandslukningsanordning med vand, høj driftssikkerhed (testet af det tyske Institut für Brandschutztechnik und Sicherheitsforschung Linz). En automatisk reverseringsanordning giver mulighed for en pålidelig drift. Ved hjælp af celleslusen adskilles brændkammeret hermetisk fra silo- og transportenheden (patenteret sikkerhed mod tilbagebrand). Automatisk askeudtag HDG Compact er udstyret med udvendige askebeholdere, hvor asken komprimeres. På denne måde forlænges tømningsintervallerne. Askeudtagssnegle transporterer asken til beholderne, der er monteret på selve kedlen med enkle lukkeanordninger. Maksimal komfort Det kompakte varmesystem fra HDG specialisten med over 30 års erfaring i opvarmning med træ leveres klar til tilslutning. For at gøre det endnu lettere for dig, udvider vi efter ønske din HDG Compact med en funktionssikker fjernovervågning. Det kalder vi: Komfortabel opvarmning med træ! 7

9 HDG Compact Snitbillede Sikkerhedsvarmeveksler Brændkammertemperaturføler Automatisk rensning af varmevekslerfladerne Lambda-sonde Brandslukningsanordning med vand Sikkerhed mod tilbagebrand ved hjælp af cellesluse Stokersnegl Bevægelig trapperist med udskiftelige ristelementer Askeudtagssnegl til brændkammeraske Rengøringsåbning Askeudtagssnegl til flyveaske 8

10 Reguleringsteknik For at give mulighed for en konstant drift - også i skiftende situationer, er HDG Compact udstyret med et omfattende reguleringssystem. Se detaljerede oplysninger herom på side Leveres klar til tilslutning HDG Compact leveres færdigmonteret. Dette giver mulighed for en hurtig og ukompliceret montering, installation og ibrugtagning. Teknik Tekniske data Fyrrummets minimumshøjde 2450 mm HDG Compact 100/105 DN DN 65 Ø DN DN HDG Compact 150/ DN Fyrrummets minimumshøjde 2500 mm 68 Ø DN DN HDG Compact Flis / Træpiller Flis / Træpiller Flis / Træpiller Flis / Træpiller Nominel ydelse laveste varmeydelse Røggastemperatur Røggasmasseflow Vandindhold Driftstryk nødvendigt skorstenstræk maks. fremløbstemperatur Vægt 100 kw 30 kw 200 C 74,6 g/s 210 l 3 bar 20/10* PA 95 C 1540 kg 105 kw 31,5 kw 200 C 74,6 g/s 210 l 3 bar 20/10* PA 95 C 1540 kg 150 kw 45 kw 200 C 111,9 g/s 450 l 3 bar 13* PA 95 C 2140 kg 190 kw 57 kw / 47 kw 230 C 137,3 g/s 450 l 3 bar 15* PA 95 C 2220 kg * I forbindelse med HDG røggascyklon med røgsuger 9

11 Brændselsopbevaring Vi planlægger den optimale løsning for dig Med en fornuftig planlægning af brændselsopbevaringen og udmadningen, sparer du unødvendige omkostninger og arbejde. Fra bearbejdningen af hundredvis af forskellige anlæg, har vi den nødvendige erfaring til at kunne tilbyde den bedste løsning, også til vanskelige situationer. Vi undersøger gerne behovet og de bygningsmæssige forhold på opstillingsstedet. Med disse informationer udarbejder vi CAD plantegninger til opstilling af et komplet varmeanlæg, tilpasset efter dine personlige ønsker. Optimal tilpasning til mange forskellige forhold a) Hvilket brændsel skal der anvendes? b) Hvilken opbevaring er den mest fordelagtige? c) Hvordan er mulighederne i de eksisterende bygninger? d) Skal der bygges nyt eller foretages renoveringer? e) Hvordan skal brændslet leveres? f ) Hvordan transporteres brændslet til kedlen? g) hvor skal kedlen stilles op? - alle disse spørgsmål har vi har løsninger på. Men alle situationer er forskellige. Derfor står vores meget erfarne medarbejdere til rådighed med gode idéer. Eksempel: Lagerrum indstøbt i jorden med dæk der kan køres på Eksempel: Lagerrum til træpiller placeret i kælder HDG varmeboxen er en yderst fleksibel løsning - især hvis der ikke er et egnet fyrrum til rådighed i den bygning der skal opvarmes. På grund af varmeboxens modulopbygning, kan der realiseres varmeanlæg på op til 380 kw. Yderligere informationer om HDG varmeboxen finder du i en særskilt informationsbroschure. 10

12 Michaeliskirken i Leipzig fyrer med to HDG Compact 100 Caritasværksteder i Obermühl (Raubling) fyrer med en HDG Compact 200 Eksempel: Transport af brændsel fra et lagerrum via en anden transportsnegl Eksempel: Siloudtag m. gulv-skrabesystem Eksempel: Siloudmadning af en spånsilo ved hjælp af skråtstillet udmadersnegl HDG fyldesneglen er en hurtig og fleksibel løsning til fyldning af brændselslagerrum. Med denne fyldesnegl kan lagerrum på jordniveau med en fyldhøjde på op til 6 meter, fyldes hurtigt og nemt med flis. HDG Compact fås med tilførsel fra venstre eller højre. Forbindelsespunktet mellem udmadning og kedel, fastsættes først ved ved monteringen på opstillingsstedet. På denne måde kan HDG Compact integreres i næsten enhver bygning. 11

13 HDG udmadersystemer HDG siloudtag. Individuel og komfortabel HDG siloudtag, er et effektivt udmadersystem til HDG Compact anlæg. Med siloudtaget kan der både transporteres flis, spåner og træpiller. Siloudtaget udmærker sig især ved den kraftige konstruktion og den nemme håndtering. Pålidelig drift Vores siloudtag transporterer og doserer brændsel som spåner, træpiller og flis op til størrelse G50 det vil sige, middelgroft flis på 3 til 5 cm. HDG udmadere er solidt konstrueret, arbejder pålideligt og forsyner automatisk dit anlæg med brændsel. Delt drivsystem Det intelligente rør-aksel-system adskiller de drivkræfter, der virker på omrøreren og på transportsneglen. Transportsneglen bevæges ved hjælp af det udvendige rør, mens omrøreren bevæges med den indvendige aksel. Derved separeres drivkræfterne og komponenterne skånes. Efter behov - hvis der f.eks. opstår en fejl på grund af et fremmedlegeme - kan transportsneglen reverseres manuelt, uden at bevæge omrøreren. til kedel Rør-aksel-system der adskiller drivkræfterne og skåner komponenterne. Sneglevindinger med forskellig diameter og stigninger, sørger for en ensartet og pålidelig brændselsudmadning. indvendig aksel til fremdrift af omrøreren Omrører udvendigt rør på transportsneglen Hos HDG overholder vi de høje kvalitetsstandarder ved forarbejdning af materialerne. 12

14 Individuelle løsninger til alle krav HDG siloudtag egner sig til lagerrum med en diameter fra 2,5 til 4,5 meter. Den individuelle fremstilling af komponenterne, giver mulighed for en maksimal sneglelængde på op til 6 meter. På denne måde finder man også den bedste løsning til vanskelige forhold. Nem brændselsopbevaring Der indbygges en enkel trækonstruktion i lagerrummet som mellemgulv. Brændslet opbevares på dette mellemgulv og transporteres til transportsneglen med fjederpakkerne. Den solide konstruktion, giver mulighed for en fyldhøjde på op til 5 meter for flis med en rumvægt på 250 kg/m³. Til store lagerrum og fyldhøjder: Robust HDG siloudtag m. knækarm HDG siloudtag m. knækarm fungerer efter samme princip som HDG spiralfjederudtag. Velegnet til lagerrum med en diameter på op til maks. 5,7 meter. Ved hjælp af de to forspændte armelementer, tømmes også store lagerrum med fyldhøjder på op til 7 meter (ved en rumvægt på 250kg/m 3 ) på en pålidelig måde. 13

15 HDG udmadersystemer Udmadersystemer til særlige behov: HDG træpille-sugesystem Med HDG træpille-sugesystemet, er der udviklet et system, der giver mulighed for adskillelse af fyrrum og lagerrum. Pålidelig drift HDG træpille-sugesystemet, er et udmadersystem der er udviklet specielt til træpiller. Med dette system kan træpiller suges ind fra en afstand på op til 25 meter og mellemlagres på en fleksibel måde. Med celleslusen og brandslukningsanordningen med vand, er systemet komplet. Fleksibel opbevaring De mange krav der stilles til et lagerrum, kræver et fleksibelt opbevaringssystem. HDG træpille-sugesystemet, har overbevisende fordele med dets kombinationsmuligheder med de skræddersyede HDG udmadersystemer. Vi hjælper dig gerne med at finde det rigtige opbevaringssystem. HDG træpille-sugesystemets sugebeholder har en kapacitet på op til 100 kg piller. Dette system kan også installeres sammen med et siloudtag til flis. Systemet giver således valgmuligheden mellem træpiller og flis - alt efter, hvilket brændsel der er til rådighed. HDG træpille-udmadersneglen transporterer træpiller fra rektangulære lagerrum. 14

16 HDG siloudtag m. gulv-skrabesystem Opbevaring og udmadning til det store behov HDG siloudtag m. gulv-skrabesystem, anvendes især til store varmeanlæg. Dette system giver mulighed for at opbevare meget store brændselsmængder på op til 200 m³, og samtidig transportere det til varmeanlægget. Dette udmadersystem egner sig til flis og spåner. Med HDG siloudtag m. gulv-skrabesystem, tømmes rektangulære lagerrum på den bedste måde. Alle komponenter sammensættes kundespecifikt, for at opnå en optimal løsning for hver enkelt kunde. Hydraulikcylinder Fødetragt med snegl Skub-/trækbevægelse Lagerrum (af beton) Transportretning Medbringere skrabeelement Brændsel Via medbringerne, transporteres brændslet til en snegl ved hjælp af skubbe- og trækbevægelser. Denne snegl transporterer det direkte til dit HDG Compact varmeanlægs fødesystem. Medbringerne drives frem via et hydraulikaggregat og en hydraulikcylinder. HDG siloudtag m. gulv-skrabesystem, egner sig især til meget store kapacitetsbehov. Her anvendes det sammen med to HDG Compact 200 anlæg. 15

17 HDG forbrændingsteknik Fødesystemet - sikkert og energibesparende HDG Compacts fødesystem, der består af en cellesluse og stokersnegl, sørger for at brændslet transporteres kontinuerligt og sikkert ind på risten. Til en energibesparende og konstant ydelse: HDG fødesystem Den patenterede cellesluse adskiller forbrændingen fra brændselsopbevaringen og giver, sammen med brandslukningsanordningen med vand, en meget høj driftssikkerhed (testet af det tyske Institut für Brandschutztechnik und Sicherheitsforschung Linz). Den automatiske reverseringsanordning forebygger skader forårsaget af fremmedlegemer, ved at reversere celleslusen op til tre gange, når strømstyrken bliver for stor. Stokersneglen forsyner HDG Compact anlægget med den mængde brændsel, der er nødvendig til en optimal forbrænding. Snit gennem HDG Compact viser brændslets vej fra celleslusen via stokersneglen til brændkammeret og til askeudtaget fra Lagerrum HDG celleslusen adskiller brændkammeret sikkert fra lagerrummet og transportenheden. Det er HDGs effektive og patenterede sikkerhed mod tilbagebrand. til brændkammer Den patenterede cellesluse, sørger med sin robuste konstruktion og fire kamre, for en særdeles pålidelig brændselstransport. Ubetydelige friktionsflader giver mulighed for en skånsom og energibesparende drift. 16

18 Den bevægelige HDG trapperist For at opnå optimale emissionsværdier, er forbrændingsristen den afgørende komponent. Denne særdeles effektive fremføringsteknik, der allerede anvendes i store anlæg, er det som en af de første producenter lykkedes HDG også at anvende i små fyringsanlæg. Trapperist-teknikken giver mulighed for en emissionsfattig forbrænding med høj virkningsgrad - også ved skiftende brændselsegenskaber. Fremragende forbrændingsteknik Til HDG Compact varmesystemer anvendes en bevægelig og luftkølet trapperist fra en nominel ydelse på 100 kw. Forbrændingsluften (primær luft) tilføres under risten. Denne luftstyring bevirker både, at ristelementerne bliver godt afkølede, og at forbrændingsluften forvarmes, hvilket har en positiv indflydelse på forbrændingen. Ved hjælp af ristelementernes konstante bevægelse, transporteres forbrændingsresterne direkte til askeudtagssneglene. Ved hjælp af det varme brændkammers geometriske udformning, sikres en meget lang opholdstid og høj turbulens af forbrændingsgasserne. Meget variabelt brændsel Inden for et effektområde på 30 til 190 kw, kan der brændes fugtige og askerige brændsler. Selv ved en høj andel af ikke-brændbart, eller meget fugtigt (op til 65% fugtindhold) materiale, vil kapaciteten holde sig på et højt niveau takket være trapperist teknikken. Materialet på risten gennemgår forskellige temperaturzoner. Herved tørres og afgasses brændslet, og forbrændes til sidst. Ved hjælp af ristelementernes konstante bevægelse, frasorteres ikke brændbare dele fra brændslet. Forbrændingsteknikkens kompakte funktionselementer Afskærmning af forbrændingsluftblæseren Forbrændingsteknikkens funktionselementer er placeret på frontdækslet. De er således let tilgængelige, også til vedligeholdelsesarbejde. Forbrændingsblæser Skueglas til fyrrummet Fyldemelder Servomotor for primær luft Antændingsanordning m. blæser Servomotor for sekundær luft 17

19 HDG reguleringsteknik Reguleringsteknikken er hjernen i en biobrændselskedel. HDG anvender den mest moderne elektronik, for at du kan nyde godt af dit varmeanlægs højtydende forbrændingsteknik. SPS-reguleringsteknik For driftssikkerhed og komfort SPS-styringens overskuelige betjeningspanel, viser den aktuelle driftstilstand og giver til enhver tid mulighed for at få vist alle nødvendige driftsdata. Innovativ kapacitets- og forbrændingsregulering Via lambda-sondens målinger beregnes den korrekte sekundærluftmængde der sikrer en optimal forbrænding. Den optimale brændselsmængde doseres via målingen af brændkammertemperaturen. Den integrerede kapacitetsregulering, ved hjælp af følere i frem- og returløb, giver mulighed for en trinløs regulering af kapaciteten fra 30 % til 100 %. Via den indstillelige brændselstype, kan du påvirke forbrændingen endnu mere effektivt og direkte. Vores usædvanlige forbrændings- og kapacitetsregulering, giver mulighed for optimale emissionsværdier og virkningsgrader, hvilket er bekræftet af TÜV Sydtyskland. Alle anlæggets komponenter reguleres med den elektroniske SPS-styring i styreskabet. Varmeanlæggets aktuelle tilstande, vises på et belyst display. Konstruktionen er udført iht. kravene i DIN EN og DIN EN Styreskabet kan udvides efter det pågældende anlægs tilstand. 18

20 Lambda-sonden måler restiltværdien i røggassen til HDG Compacts SPS-styring. Dermed kan de bedste forbrændingsparametre beregnes ved forskellige brændsler - f.eks. rødgran og bøg. Fjernkontrolsystemer - styring fra det fjerne Det er ikke altid muligt at kontrollere varmeanlæggets driftstilstand på stedet. For at gøre det nemmere, kan HDG Compact suppleres med et fjernkontrolsystem. SPS-styringens mange indstillingsmuligheder kan vises og ændres på en computer. Denne fjernbetjening eller fjernovervågning, giver mulighed for en billig anlægsoptimering, over store afstande. Efter ønske, kan informationer og indstillinger også hentes og ændres via modem og pc. Denne fjernbetjening kan spare en del vedligeholdelse på stedet. Åben for udvidelser I moderne bygningsteknik er det nødvendigt, at de enkelte komponenter kan kommunikere med hinanden. Til dette formål styrer HDG Compacts SPS-styring flere interface-protokoller. Styringen kan forbindes med overordnede styringsanordninger via Modbus eller Active-X. Desuden kan der tilsluttes en fejlmelder, der sender meddelelser via FAX, SMS eller . HDG system-akkumuleringstank - en fornuftig udvidelse af dit varmesystem Dit varmesystem arbejder bedst ved højeste ydelse, inden for det nominelle belastningsområde. Her opnås særdeles gode emissionsværdier, fordi forbrændingen udføres under optimale betingelser. Den varme der opstår her, kan dog kun kortvarigt optages af forbrugerne, som f.eks. radiatorer. Derfor reducerer kedlen sin ydelse - og arbejder ikke under ideelle betingelser. For at modvirke dette, anbefaler vi at anvende HDG system-akkumuleringstanke. Det giver mulighed for optimerede systemdriftstider, ved at lagre energien og afgive den forsinket til de tilsluttede forbrugere. På denne måde kan kedlen fungere i det nominelle belastningsområde i længere tid, og forhindrer mange uøkonomiske opvarmnings- og afkølingsfaser. Dette reducerer sammen med driftstimerne systemets strømforbrug og forlænger levetiden betydeligt. Den nødvendige energimængde opnås med mindre brændsel. Både naturen og du som kunde, profiterer af en udvidelse med en HDG akkumuleringstank. 19

21 HDG systemkomponenter HDG system-akkumuleringstank med integreret varmtvandsproduktion: KS og KS-R Akkumuleringstanken optager energi og afgiver den igen efter behov. Om sommeren kan varmt brugsvand således produceres til flere dage ved at varme kedlen op én gang, uden at værdifuld energi går tabt. Desuden kan der opnås meget lange opfyringsintervaller med akkumuleringstanke der passer til varmesystemet. Den logiske konsekvens: En akkumuleringstank øger komforten, økonomien og bidrager til at skåne miljøet. HDG system-akkumuleringstanke opfylder alle krav om komfort, og forbedrer centralvarmeanlæggenes samlede virkningsgrad betydeligt. Ved hjælp af de mange tilslutningsmuligheder, er HDG system-akkumuleringstanke særlig velegnet til HDG Lambda-Control 2's brændselsberegning. Akkumuleringstankens volumen skal være tilpasset kedeltypen, træsorten og bygningens varmebehov. Pr. liter magasinvolumen, bør der dog som minimum være 12 liter akkumuleringstankvolumen, eller min. 55 liter akkumuleringstankvolumen pr. kw. Desuden skal der tages højde for normen DIN EN og de individuelle komfortkrav ved beregning af den nødvendige akkumuleringstankvolumen. De forskellige typer: HDG system-akkumuleringstankens basismodel er Type KS. For at sikre en laminar lagdeling i akkumuleringstanken, føres det afkølede vand via akkumuleringstankens rør, ind på på det rigtige temperaturniveau i system-akkumuleringstanken. Dette forbedrer vandets fysisk betingede akkumuleringsegenskaber og sørger for en effektiv udnyttelse af den oplagrede energi. En fuldstændig udnyttelse af hele tankens volumen, opnås ved hjælp af den integrerede varmtvandssnorkel på tankens højeste punkt. Desuden sikres en legionella- og forkalkningssikker drikkevandsopvarmning med samme høje aftapningsydelse, ved hjælp af den indvendige bølgerørsvarmeveksler (med DVGW-godkendelse). Ved tanke med et indhold på op til 2000 l består isoleringen ef en 100 mm CFC fri kappe af blødt skum med kalandreret PVC med lynlås. Ved større tanke består isoleringen af en 120 mm tyk kappe af blødt skum med hård PS kappe med hagelukning. I Type KS-R er der på forhånd integreret en glatrørsvarmeveksler (f.eks. til solvarme). HDG system-akkumuleringstank med integreret varmtvandsproduktion: KS KS-R KS KS-R Indhold liter Højde med isolering mm Kipmål mm Bredde uden isolering mm Bredde med isolering mm Vægt kg KS / KS-R 141 / / / / / 320 Bølgerør m² 6,8 6,8 6,8 8,2 8,2 Varmeflade (kun Type KS-R) m² 2,0 3,0 3,0 3,0 4,3 20

22 HDG system-akkumuleringstank med integreret rør og varmtvandssnorkel: PS og PS-R HDG system-akkumuleringstanke type PS og PS-R, har tilsvarende udstyr som type KS og KS-R, men uden integreret varmtvandsproduktion. De forskellige typer: HDG system-akkumuleringstankenes basismodel, er Type PS. I type PS-R er der på forhånd integreret en ekstra glatrørsvarmeveksler (f.eks. til solopvarmning). HDG system-akkumuleringstank PS PS-R PS PS-R Højde med isolering mm Kipmål mm Bredde uden isolering mm Bredde med isolering mm Vægt kg PS / PS-R 106 / / / / / / / / / / / 770 Varmeflade (kun Type PS-R) m² 2,0 3,0 3,0 3,0 4,3 4,3 4,3 5,1 5,1 6,0 6,0 21

23 Virksomheden HDG har en lang tradition med kedelkonstruktioner og førsteklasses medarbejdere. For dig, er dette ensbetydende med omfattende rådgivning og veludviklede produkter. Max Wohlmannstetter, Direktør for HDG HDG. Specialist i opvarmning med træ 22

24 HDG har hjemme i Bayern. Rodfæstet med sine kunder. HDGs kontor ligger i Massing i Niederbayern. Det omkringliggende natur- og kulturlandskab er præget af bakker, skove og græsmarker og ikke mindst af de mennesker, der har været med til at udforme det. Disse mennesker har altid gjort sig umage for at anvende deres råstoffer sparsomt og udbytterigt. Hos HDG bidrager vi til denne tradition ved at udnytte råstoffet træ som energi i moderne produkter på en tidssvarende og ansvarsbevidst økologisk og økonomisk måde. Opvarmning med træ vil sige, at bestemme sig for varmeproduktion på en naturlig og økologisk måde. En fælles interesse i at udnytte energiforrådet på en bæredygtig måde, forbinder HDG Bavaria GmbH fra Massing, Niederbayern, med kunder fra hele verden. Virksomheden HDG tilbyder med brændekedler, fliskedler og pillekedler, et produktprogram, der opfylder internationale kunders og markeders mangfoldige behov. Anlæggene, der dækker et ydelsesspektrum fra 4,5 til 380 kw, anvendes derfor både i landsbrugs- og skovbrugsvirksomheder, i håndværk og hoteller, industri, i kommunale institutioner og i private husholdninger. Erfaring, der udmærker sig I hvert HDG produkt ligger der mere end 30 års erfaring med konstruktion og salg af kedler der fyrer med biobrændsel. Der anvendes konsekvent kun materialer, der matcher de høje krav. Alt, der hører til et moderne varmeanlæg, er konstrueret til funktionalitet og størst mulig udnyttelse: en pålidelig brændselstilførsel, en kedel der er tilpasset til en højeste effektivitet og en reguleringsteknik, der forbinder alle komponenter optimalt. Udmærkelser, som den tyske Bundesinnovationspris, eller kwf-innovationsprisen, taler for sig. De bekræfter HDG kedlernes betydning for fremskridt i varmeteknikken. Kvalitet og pålidelighed HDGs anlæg udmærker sig dog ikke kun ved innovative idéer, men også ved deres høje kvalitetsstandard, der med jævne mellemrum kontrolleres af uafhængige institutter. Desuden har omfattende tjeneste- og serviceydelser overbevist kunder i Tyskland, Europa og New Zealand. Med den frivillige certificering af det integrerede managementsystem iht. DIN EN ISO 9001:2008 og DIN EN ISO 14001:2005 ved TÜV Nord, der blev afsluttet i 2009, understreger HDG sine meget høje krav til kvalitets- og miljømæssige standarder for produkter og serviceydelser, samt til hele organisationen. Med denne certificering, opfylder HDG desuden de internationale normer for kvalitets- og miljøstyringssystemer. Men HDG tilbyder, udover klassiske ydelser som rådgivning, hjælp til planlægning og præcis levering og ibrugtagning, endnu mere: Begejstringen for brændslet træ, og visheden om at have fundet den rigtige partner hos HDG. Hensynsfuld omgang med ressourcer Hvis man som HDG satser på bæredygtig energi, tager man også hensyn til miljøet. Derfor overtager virksomheden uden tøven ansvaret i alle henseender: for mennesket, naturen, miljøet og klimaet. HDG producerer således ikke kun klima- og miljøvenlige produkter, men bekender sig også til aktiv miljøbeskyttelse. Inden for bygningsteknik og alle virksomhedens områder, anvendes energi så omhyggeligt som muligt - f.eks. ved hjælp af et totalkoncept af opvarmning og afkøling med biomasse, ved at anvende Green IT, eller køretøjer der skåner klimaet og indkøb af elektrisk energi fra hjemlig vandkraft. Et yderligere eksempel på en fremtidsorienteret holdning: HDG har siden 2005 deltaget i en forsøgsmark for energiplanter der gendannes, og engagerer sig således i at have bæredygtige energikilder. Det Ledelsesteamet og ca. 200 medarbejdere, der står bag mærket HDG, medvirker i disse fremtidsorienterede foranstaltninger af egen overbevisning. 23

Et kig ind i lager - og fyrrum

Et kig ind i lager - og fyrrum Pillelager og fyrrum Et kig ind i lager - og fyrrum Hvordan kommer mit varmesystem til at se ud? HDG sugesystem med HDG udmadersnegl Kedlens små dimensioner gør det muligt at opstille den selv på trange

Læs mere

Få styr på varmeomkostningerne med moderne kondenserende teknik. Varme er vores element

Få styr på varmeomkostningerne med moderne kondenserende teknik. Varme er vores element [ Luft ] [ Vand ] [ Jord ] Kompakte kondenserende kedler for oliefyring Effektområde: 18 27 kw [ Buderus ] Få styr på varmeomkostningerne med moderne kondenserende teknik Varme er vores element Dit trumfkort,

Læs mere

Træpillefyr BioLyt (8-36)

Træpillefyr BioLyt (8-36) Træpillefyr BioLyt (8-36) Energi- og miljøansvarlig Miljøvenlig og ekstremt økonomisk. Ideel til nybyggeri og renovering af mindre til mellemstore anlæg. 1 BioLyt (8-36). Hurtig oversigt over dine fordele.

Læs mere

Effektiv og miljøvenlig varme med biobrændsel

Effektiv og miljøvenlig varme med biobrændsel BIOBRÆNDSEL Effektiv og miljøvenlig varme med biobrændsel www.hstarm.dk Bliv tændt af fremtidens energi Biobrændsel er en af de vigtigste energiformer i fremtiden. Stigende oliepriser, øget miljøbevidsthed

Læs mere

en Fremtid uden Olie Og gas VARMEPUMPER GIVER UAFHÆNGIGHED

en Fremtid uden Olie Og gas VARMEPUMPER GIVER UAFHÆNGIGHED en Fremtid uden Olie Og gas VARMEPUMPER GIVER UAFHÆNGIGHED Varmepumper til varmekilderne luft, jord og grundvand Varmepumper til nybyggeri og modernisering Varmepumper opvarmning eller varme/køle-kombination

Læs mere

Den fremtidssikrede investering, der betaler sig hver eneste dag. 20+ år med. energibesparelser

Den fremtidssikrede investering, der betaler sig hver eneste dag. 20+ år med. energibesparelser Danfoss varmepumper Den fremtidssikrede investering, der betaler sig hver eneste dag 20+ år med energibesparelser Med en forventet levetid på mere end 20 år sikrer en investering i en Danfoss varmepumpe

Læs mere

Varmen på rette sted. sådan gør du din varmeregning mindre

Varmen på rette sted. sådan gør du din varmeregning mindre Varmen på rette sted sådan gør du din varmeregning mindre Udgivet af SEAS-NVE Strømmen Hovedgaden 36 4520 Svinninge tlf. 70 29 29 29 www.seas-nve.dk Faktuelle oplysninger og inspiration til Varmen på rette

Læs mere

Fagbladet for servicebranchen for olie, gas og biobrændsel Nr. 2 Juni 2010. Anne Grethe Holmsgaard, SF s energiordfører 10 Oliefyr på pension i 2025

Fagbladet for servicebranchen for olie, gas og biobrændsel Nr. 2 Juni 2010. Anne Grethe Holmsgaard, SF s energiordfører 10 Oliefyr på pension i 2025 Energibranchen.dk Fagbladet for servicebranchen for olie, gas og biobrændsel Nr. 2 Juni 2010 Anne Grethe Holmsgaard, SF s energiordfører 10 Oliefyr på pension i 2025 Klimakommissionens formand 12 Situationen

Læs mere

ENERGIGUIDEN. Bæredygtig energi er til fælles fordel. Ny cirkulationspumpe sparer strøm. Sænk energiforbruget med isolering. Tænd op i din brændeovn

ENERGIGUIDEN. Bæredygtig energi er til fælles fordel. Ny cirkulationspumpe sparer strøm. Sænk energiforbruget med isolering. Tænd op i din brændeovn ANNONCE HELE DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET ANNONCE Maj 2008 ENERGIGUIDEN Tænd op i din brændeovn Ny cirkulationspumpe sparer strøm Sænk energiforbruget med isolering Bæredygtig energi er

Læs mere

produkt Naturens varmeenergi Weishaupt varmepumper til opvarmning, køling og brugsvand Information om varmepumper

produkt Naturens varmeenergi Weishaupt varmepumper til opvarmning, køling og brugsvand Information om varmepumper produkt Information om varmepumper Naturens varmeenergi Weishaupt varmepumper til opvarmning, køling og brugsvand Energi kommer naturligt fra naturen Weishaupt varmpumpe udnytter de vedvarende energikilder

Læs mere

energicenter danmarks nye 20. august kl. 10.00 åbner Solen er vores bedste ven Led-pærer stjæler rampelyset Gratis inspirationsmøder

energicenter danmarks nye 20. august kl. 10.00 åbner Solen er vores bedste ven Led-pærer stjæler rampelyset Gratis inspirationsmøder EnergiSpiren Løversysselvej 2 7100 Vejle Tel.: 7580 3012 info@energispiren.dk 20. august kl. 10.00 åbner danmarks nye energicenter Solen er vores bedste ven s. 14-15 Led-pærer stjæler rampelyset s. 8 Gratis

Læs mere

UDSKIFTNING AF OLIE- ELLER NATURGASFYR SÅDAN KOMMER DU I GANG

UDSKIFTNING AF OLIE- ELLER NATURGASFYR SÅDAN KOMMER DU I GANG UDSKIFTNING AF OLIE- ELLER NATURGASFYR SÅDAN KOMMER DU I GANG FORORD Energisystemet i Danmark skal omstilles, så det i stigende grad bliver baseret på vedvarende energi, og det er regeringens målsætning,

Læs mere

Naturgas. Naturlig varme. Naturgasfyr til ethvert behov

Naturgas. Naturlig varme. Naturgasfyr til ethvert behov Naturgas Naturlig varme Naturgasfyr til ethvert behov Naturgas En effektiv og miljøvenlig varmekilde Naturgas er en effektiv og meget miljøvenlig varmekilde. Men det er ikke ligegyldigt, hvordan naturgasfyret

Læs mere

INNOVATIVE FRONTLÆSSERE TIL ALLE H Profi-frontlæssere fra STOLL letter den hårde arbejdsdag for professionelle.

INNOVATIVE FRONTLÆSSERE TIL ALLE H Profi-frontlæssere fra STOLL letter den hårde arbejdsdag for professionelle. FZ / FS PROFILINE. 2 INNOVATIVE FRONTLÆSSERE TIL ALLE H Profi-frontlæssere fra STOLL letter den hårde arbejdsdag for professionelle. Jeg lægger vægt på høj kvalitet og derfor har jeg valgt en STOLL-frontlæsser.

Læs mere

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80 NBE PILLEFYR NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80 INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2-4 Fyrrums indretning, kondensering af røg gas. Side 5-7: Monterings vejledning. Side 8: Justering efter vægt.

Læs mere

FYRINGSANLÆG TIL HALM December 2008

FYRINGSANLÆG TIL HALM December 2008 Kilde: www.kfhalmfyr.dk FYRINGSANLÆG TIL HALM December 2008 Et halmfyr koster fra 100.000 kr. og opefter afhængigt af effektstørrelse, fabrikat, model, udstyr mv. Mindre anlæg kan placeres i en eksisterende

Læs mere

Grundlæggende information om NBE brændere.

Grundlæggende information om NBE brændere. Grundlæggende information om NBE brændere. Denne vejledning indeholder ikke så mange beskrivelser af hvordan en specifik funktion anvendes i en specifik version af styringen, men mere overordnede beskrivelser

Læs mere

Intelligente alt-i-én varmeløsninger

Intelligente alt-i-én varmeløsninger Gaskedel units Intelligente alt-i-én varmeløsninger Gaskedel og varmtvandsbeholder i én unit - du kan også lade solen levere det varme vand ecocompact aurocompact Spar på pladsen og energien med Intelligente

Læs mere

Compact P. Opvarmning. Ventilation Varmt brugsvand Komfort Køl. Komfort varme. Aktiv varme genvinding. Passiv varme genvinding.

Compact P. Opvarmning. Ventilation Varmt brugsvand Komfort Køl. Komfort varme. Aktiv varme genvinding. Passiv varme genvinding. Et anlæg Utallige funktioner by nilan Passiv varme genvinding Aktiv varme genvinding Opvarmning Komfort Køl Komfort varme Kompakt ventilations- og opvarmningsløsning på kun 0,5 m 2 Certificeret til brug

Læs mere

BONUS INSTRUKTION. Centralvarmekedel for brænde - omstilbar til olie eller træpiller. BONUS Side 1 /DK/137488.02/ 12.08.04

BONUS INSTRUKTION. Centralvarmekedel for brænde - omstilbar til olie eller træpiller. BONUS Side 1 /DK/137488.02/ 12.08.04 Side 1 /DK/137488.02/ 12.08.04 Centralvarmekedel for brænde - omstilbar til olie eller træpiller Afsnit Bruger og brugerens ansvar (1) Automatiseringsmuligheder (2) Installationsanvisninger (3) Tekniske

Læs mere

Energy Services. Demonstrationsprojekt: VE-baseret varme i en hel by

Energy Services. Demonstrationsprojekt: VE-baseret varme i en hel by Energy Services Demonstrationsprojekt: VE-baseret varme i en hel by Et samarbejde mellem Insero Energy, Brædstrup Fjernvarme, Exergi Partners, Energy Services og Niras, med støtte fra Energistyrelsen.

Læs mere

TYPE MULTI-HEAT INSTRUKTION INSTRUKTION FOR INSTALLATION OG BRUG AF BAXI STOKERFYRET KEDELUNIT

TYPE MULTI-HEAT INSTRUKTION INSTRUKTION FOR INSTALLATION OG BRUG AF BAXI STOKERFYRET KEDELUNIT Instruktion Sprog/Nr./Rev/Dato INSTRUKTION Side DK/137344/11/11-05-2009 1 INSTRUKTION FOR INSTALLATION OG BRUG AF BAXI STOKERFYRET KEDELUNIT TYPE Afsnitsfortegnelse Afsnit Betjening og brugerens opgave/ansvar

Læs mere

Danfoss Varmepumper. Opvarm dit hjem med oplagret solenergi, en mere bæredygtig måde at spare penge på og forbedre din livskvalitet

Danfoss Varmepumper. Opvarm dit hjem med oplagret solenergi, en mere bæredygtig måde at spare penge på og forbedre din livskvalitet MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Danfoss Varmepumper Opvarm dit hjem med oplagret solenergi, en mere bæredygtig måde at spare penge på og forbedre din livskvalitet DANFOSS HEAT PUMPS 1 2 God for din pengepung

Læs mere

Sådan får du mest brændeovn for pengene Skab dine egne rammer med WIKING Cubic Nyhed WIKING Bazic Nu får alle råd til kvalitet

Sådan får du mest brændeovn for pengene Skab dine egne rammer med WIKING Cubic Nyhed WIKING Bazic Nu får alle råd til kvalitet Sådan får du mest brændeovn for pengene Side 2 Skab dine egne rammer med WIKING Cubic Side 8 Nyhed WIKING Bazic Nu får alle råd til kvalitet Side 10 Hvor stor skal brændeovnen være? Side 12 Derfor får

Læs mere

FireWIN. Træpiller. Ekstrem hyggelig og meget komfortabel

FireWIN. Træpiller. Ekstrem hyggelig og meget komfortabel Træpiller FireWIN Fuldautomatisk - Pillekedel Egnet til bolig område for En familie og to familie hjem Ydelses område 3,2-12 Kw Ekstrem hyggelig og meget komfortabel 4 8 9 10 11 12 16 18 19 20 21 22 Opvarm

Læs mere

Fire årstider - én klimastyring til velvære

Fire årstider - én klimastyring til velvære ROTEX HPSU luft-til-vand varmepumper Fire årstider - én klimastyring til velvære Komfortabel varme om vinteren og blid køling om sommeren. Den indstillelige ROTEX HPSU varmepumpe nedbringer dine varmeudgifter

Læs mere

Compact P by nilan. Ét kompakt ventilations- og varmeanlæg fem effektive funktioner. Certificeret til brug i passivhuse

Compact P by nilan. Ét kompakt ventilations- og varmeanlæg fem effektive funktioner. Certificeret til brug i passivhuse 1>5 Compact P by nilan Ét kompakt ventilations- og varmeanlæg fem effektive funktioner Certificeret til brug i passivhuse 2 1 >5 Compact P by NILAN ET MODULSYSTEM MED FLERE LØSNINGER Compact P-serien fra

Læs mere

Nyhed 2013 / 2014 BOLIG NORDEN. Indhold

Nyhed 2013 / 2014 BOLIG NORDEN. Indhold højere effektivitet Større besparelser 2013 / 2014 BOLIG // VArmE- og kølesystemer 2013 / 2014 Nyhed 2013 / 2014 BOLIG NORDEN Indhold Panasonic udvikler indeklimaet til fremtiden...4 Pålidelighed FAKTA...6

Læs mere

Truma s Campingverden 2015. Større komfort på turen

Truma s Campingverden 2015. Større komfort på turen Truma s Campingverden 2015 Større komfort på turen 20 Camping med højest mulig komfort De stærkeste sider ved Truma Autocamper Campingvogn Indholdsfortegnelse VARMESYSTEMER Generelle informationer 8 Digitalt

Læs mere

Truma s Campingverden 2014. Større komfort på turen

Truma s Campingverden 2014. Større komfort på turen Truma s Campingverden 2014 Større komfort på turen Mere afslappet på turen Med Truma bliver alle rejser til ferie Camping er indbegrebet af ferie. Nær ved naturen, nær ved mennesker, nær ved sig selv.

Læs mere