hdg-bavaria.com Kontakt os, hvis du har brug for yderligere informationer og rådgivning:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "hdg-bavaria.com Kontakt os, hvis du har brug for yderligere informationer og rådgivning:"

Transkript

1 hdg-bavaria.com HDG Bavaria GmbH Varmesystemer for biobrændsel Siemensstraße 22 D Massing Tlf. +49(0)8724/897-0 Fax +49(0)8724/ Kontakt os, hvis du har brug for yderligere informationer og rådgivning: BSM Andreas Rasmussen Røddingvej 7 DK_6630 Rødding Tlf. +45 (74) Fax +454 (40) Brussel Amsterdam København Budapest Ljubljana Bucureşti Lisboa HDG produktprogram Priser og udmærkelser er resultatet af innovative udviklinger hos HDG. Samtidig er de for os også en motivation til at fremme vores forskningsog udviklingsarbejde. HDG biobrændselskedler opfylder de forbrændings- og sikkerhedstekniske forskrifter. HDG flis-, spåne- og træpillekedler HDG brændekedel Desuden underkastes HDG produkter frivillige kvalitetskontroller hos uafhængige institutter. HDG træpillekedler Kontakt os for yderligere informationer. For at beskytte vores miljø, anvender vi farver på mineraloliefri basis. Dato Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl Art.-Nr

2 Varmesystemer til flis, træpiller og spåner 100 / 105 kw 150 kw 190 kw hdg-bavaria.com

3 Opvarmning med flis, spåner og træpiller Med flis har jeg fuld kontrol over varmeudgifterne til min restaurant! Økologisk formålstjenligt... Josef Zeilinger, Loryhof, Wippenham fyrer med en HDG Compact 200 og en HDG Euro Fra kedler der er tilpasset dit behov til kompetent service - hos HDG finder du alt til en moderne biobrændselskedel: Opvarmning med træ: Optimal for både naturen og mennesker. Den, der i dag viser hensyn over for naturen, handler i de efterfølgende generationers interesse. For naturkredsløb der fungerer, er en forudsætning for livet på jorden. Flere og flere katastrofer på grund af storm og højvande, lader formode, hvor meget det kan koste os i fremtiden, hvis vi ikke viser hensyn over for naturen. Træ er oplagret solenergi; og ved opvarmning med træ udledes kun den mængde CO₂, som et træ har optaget fra atmosfæren under væksten. Opvarmning med træ er således i harmoni med naturen! I modsætning hertil, udledes CO₂indhold, der i millioner af år har været oplagret i råolie og naturgas, i atmosfæren. Samlet system 4-5 HDG Compact 100/105/150/ Brændselsopbevaring HDG udmadersystemer HDG forbrændingsteknik CO₂ HDG reguleringsteknik HDG systemkomponenter HDG: Virksomheden Et afbalanceret kredsløb. Når planter forbrændes eller rådner, udledes samme mængde CO₂ som de har oplagret under væksten. 2

4 økonomisk overbevisende. Denne CO₂ er en medvirkende årsag til den menneskeskabte drivhuseffekt. Opvarmning med træ har derudover mange andre fordele: Korte transportveje Uafhængighed og forsyningssikkerhed Sikker opbevaring og ufarlig transport Beskæftigelse og værditilvækst på landet Skovning og tilberedning med små omkostninger. Derfor er det fornuftigt at satse på træ der gendannes, som brændsel - både for naturen og mennesker. Med biobrændsel, har du kontrol over energiomkostningerne. Fossil energi bliver uundgåeligt dyrere i fremtiden. Priserne er særdeles følsomme og de stiger bl.a. i forbindelse med internationale kriser og miljøproblemer. Den situation vil sikkert ikke blive bedre foreløbig, for på grund af det stigende forbrug i lande, som f. eks. Kina eller Indien, vil efterspørgslen efter råolie og naturgas fortsat stige. Træ er prisstabilt brændsel sammenlignet med fossil energi. Med træ er du på den sikre side. Udnyt potentialet ved træ fuldt ud. Ejeren af en biobrændselskedel har i højeste grad indflydelse anlæggets økonomi og udledningen af forurenende stoffer. Skovningsaffald, eller snavset, råddent og meget vådt træ, bruger megen energi under tørring, og afgiver derfor mindre varme. Desuden reducerer det kedlens levetid. Din kedel når kun sin maksimale varmeydelse - den nominelle ydelse og et minimum af emissioner, med tørt materiale Brændværdi i kwh/kg 5,0 CO₂ 180% 160% 140% 120% 100% 90% Olie Træ 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 0 Kilde: CARMEN e.v. Udvikling af energipriserne fra Nyttige detaljer om opvarmning med flis og spåner Træets brændværdi i kwh/kg, afhængigt af vandindhold Sammenligning af vandindhold og træets fugtighed Vandindhold (v) 50% 40% 30% 20% Træets fugtighed (u) 100% 65% 45% 25% Omregningsfaktorer 1m3 flis = ca liter fyringsolie 1m3 flis = rumvægt kg/m³ 1 kg flis = ca. 3,4 kwh (ved 30% vandindhold) 1 rm træ (ster) = ca. 2,0 m3 flis 1 fm træ = ca. 2,8 m3 flis Forklaringer til og forkortelser af rummål: 1 m3 = kubikmeter, svarer til 1 m³ træ (i bulk) 1 rm = rummeter (ster), svarer til 1 m³ træ (stablet) 1 fm = 1 fastmasse træ (uden mellemrum) Vandindhold i % Kilder: Informationszentrum Energie, Stuttgart; Holzabsatzfonds, Bonn Bayerische Landesanstalt für Wald- und Forstwirtschaft 3

5 Det samlede system Et veludviklet varmesystem. Økonomisk og alsidigt til et stort varmebehov Det er ikke kun kedlens virkningsgrad og emissionsværdi, der er afgørende for et sparsomt, brugervenligt og økologisk varmesystem. Det er lige så vigtigt, at din faguddannede VVS-installatør opfylder netop dine individuelle behov og tager hensyn til alle dine ønsker. Brændselsopbevaring Derfor bliver alle komponenter, som du ønsker at integrere i dit opvarmningsystem, tilpasset optimalt efter hinanden hos HDG. HDG Compact varmesystemet overbeviser med: fremragende virkningsgrader forbilledligt lave emissionsværdier en udsædvanlig forbrændingsteknik med patenteret trapperist kompromisløs sikkerheds-teknik veldimensioneret og lang levetid et lavt brændselsforbrug nem betjening. Planlægning af lagerkonceptet Udmader og fødesystem Der findes mange muligheder for brændselsopbevaring og -udmadning: HDG tilbyder dig talrige varianter, så du kan planlægge og realisere den løsning med, der passer bedst til dig. > mere på side

6 Vores service: Med CAD plantegninger, viser vi dig den optimale opstilling af dit nye HDG varmeanlæg - tilpasset efter dine personlige ønsker. > mere på side 10 HDG Compact varmeanlæg Det samlede system Kedel Reguleringsteknik HDG systemkomponenter HDG fjernovervågning HDG Compacts fødesystem, er med hensyn til sikkerhed og teknik af høj kvalitet. En optimal forbrænding og kedelydelse afhænger af mange faktorer: HDG Compacts SPS styring regulerer alle komponenter optimalt. Et varmesystem er godt gennemtænkt, når den værdifulde energi er til rådighed på rette sted og tid: HDG systemkomponenter lader intet tilbage at ønske om energi- og varmestyring. HDG fjernovervågningssystemer giver mulighed for at få adgang til systemet, også på store afstande. > mere på side 6-9 > mere på side > mere på side > mere på side 19 5

7 HDG flis-, spåne- og træpillekedler HDG Compact Højtydende og pålidelig Brændsel: Flis Spåner Træpiller Effekt: 100, 105, 150, 190 kw HDG Compact er et automatisk varmesystem til flis, spåner og træpiller. Systemet er dermed særdeles velegnet til land- og skovbrug, industrivirksomheder, beboelsesejendomme og andre store bygninger. Egnet til flis (op til 65% fugtighed, mellemgroft flis på 3 til 5 cm = maks. G50), spåner og træpiller Patenteret sikkerhed mod tilbagebrand ved hjælp af cellesluse Høj komfort ved hjælp af automatisk rensning og askeudtag Forbrændingsteknik af høj kvalitet med luftafkølet, bevægelig trapperist 6

8 Haus zur Wildnis i nationalparken Bayerischer Wald opvarmes med en HDG Compact 200 Innovativ forbrændings- og reguleringsteknik HDG Compact overbeviser med en innovativ forbrændings- og reguleringsteknik, der både giver en komfortabel samt økonomisk og emissionsfattig opvarmning. En førsteklasses forbrændingsteknik med en luftkølet bevægelig trapperist, giver mulighed for en konstant ydelse, også med forskelligt brændsel. Varmevekslerfladerne renses nemt og automatisk ved hjælp af rensningsturbulatorerne. Automatisk rensning Lodrette varmevekslerflader med høj selvrensningseffekt, kombineret med rensningsturbulatorer, sørger for en effektiv varmeoverførsel. For at rense dem, bevæges turbolatorerne og fjerner således flyveaske på varmevekslerfladerne. Fødesystemet - sikkert og energibesparende Påfyldningen ved hjælp af den patenterede cellesluse med stokersnegl, garanterer sammen med en brandslukningsanordning med vand, høj driftssikkerhed (testet af det tyske Institut für Brandschutztechnik und Sicherheitsforschung Linz). En automatisk reverseringsanordning giver mulighed for en pålidelig drift. Ved hjælp af celleslusen adskilles brændkammeret hermetisk fra silo- og transportenheden (patenteret sikkerhed mod tilbagebrand). Automatisk askeudtag HDG Compact er udstyret med udvendige askebeholdere, hvor asken komprimeres. På denne måde forlænges tømningsintervallerne. Askeudtagssnegle transporterer asken til beholderne, der er monteret på selve kedlen med enkle lukkeanordninger. Maksimal komfort Det kompakte varmesystem fra HDG specialisten med over 30 års erfaring i opvarmning med træ leveres klar til tilslutning. For at gøre det endnu lettere for dig, udvider vi efter ønske din HDG Compact med en funktionssikker fjernovervågning. Det kalder vi: Komfortabel opvarmning med træ! 7

9 HDG Compact Snitbillede Sikkerhedsvarmeveksler Brændkammertemperaturføler Automatisk rensning af varmevekslerfladerne Lambda-sonde Brandslukningsanordning med vand Sikkerhed mod tilbagebrand ved hjælp af cellesluse Stokersnegl Bevægelig trapperist med udskiftelige ristelementer Askeudtagssnegl til brændkammeraske Rengøringsåbning Askeudtagssnegl til flyveaske 8

10 Reguleringsteknik For at give mulighed for en konstant drift - også i skiftende situationer, er HDG Compact udstyret med et omfattende reguleringssystem. Se detaljerede oplysninger herom på side Leveres klar til tilslutning HDG Compact leveres færdigmonteret. Dette giver mulighed for en hurtig og ukompliceret montering, installation og ibrugtagning. Teknik Tekniske data Fyrrummets minimumshøjde 2450 mm HDG Compact 100/105 DN DN 65 Ø DN DN HDG Compact 150/ DN Fyrrummets minimumshøjde 2500 mm 68 Ø DN DN HDG Compact Flis / Træpiller Flis / Træpiller Flis / Træpiller Flis / Træpiller Nominel ydelse laveste varmeydelse Røggastemperatur Røggasmasseflow Vandindhold Driftstryk nødvendigt skorstenstræk maks. fremløbstemperatur Vægt 100 kw 30 kw 200 C 74,6 g/s 210 l 3 bar 20/10* PA 95 C 1540 kg 105 kw 31,5 kw 200 C 74,6 g/s 210 l 3 bar 20/10* PA 95 C 1540 kg 150 kw 45 kw 200 C 111,9 g/s 450 l 3 bar 13* PA 95 C 2140 kg 190 kw 57 kw / 47 kw 230 C 137,3 g/s 450 l 3 bar 15* PA 95 C 2220 kg * I forbindelse med HDG røggascyklon med røgsuger 9

11 Brændselsopbevaring Vi planlægger den optimale løsning for dig Med en fornuftig planlægning af brændselsopbevaringen og udmadningen, sparer du unødvendige omkostninger og arbejde. Fra bearbejdningen af hundredvis af forskellige anlæg, har vi den nødvendige erfaring til at kunne tilbyde den bedste løsning, også til vanskelige situationer. Vi undersøger gerne behovet og de bygningsmæssige forhold på opstillingsstedet. Med disse informationer udarbejder vi CAD plantegninger til opstilling af et komplet varmeanlæg, tilpasset efter dine personlige ønsker. Optimal tilpasning til mange forskellige forhold a) Hvilket brændsel skal der anvendes? b) Hvilken opbevaring er den mest fordelagtige? c) Hvordan er mulighederne i de eksisterende bygninger? d) Skal der bygges nyt eller foretages renoveringer? e) Hvordan skal brændslet leveres? f ) Hvordan transporteres brændslet til kedlen? g) hvor skal kedlen stilles op? - alle disse spørgsmål har vi har løsninger på. Men alle situationer er forskellige. Derfor står vores meget erfarne medarbejdere til rådighed med gode idéer. Eksempel: Lagerrum indstøbt i jorden med dæk der kan køres på Eksempel: Lagerrum til træpiller placeret i kælder HDG varmeboxen er en yderst fleksibel løsning - især hvis der ikke er et egnet fyrrum til rådighed i den bygning der skal opvarmes. På grund af varmeboxens modulopbygning, kan der realiseres varmeanlæg på op til 380 kw. Yderligere informationer om HDG varmeboxen finder du i en særskilt informationsbroschure. 10

12 Michaeliskirken i Leipzig fyrer med to HDG Compact 100 Caritasværksteder i Obermühl (Raubling) fyrer med en HDG Compact 200 Eksempel: Transport af brændsel fra et lagerrum via en anden transportsnegl Eksempel: Siloudtag m. gulv-skrabesystem Eksempel: Siloudmadning af en spånsilo ved hjælp af skråtstillet udmadersnegl HDG fyldesneglen er en hurtig og fleksibel løsning til fyldning af brændselslagerrum. Med denne fyldesnegl kan lagerrum på jordniveau med en fyldhøjde på op til 6 meter, fyldes hurtigt og nemt med flis. HDG Compact fås med tilførsel fra venstre eller højre. Forbindelsespunktet mellem udmadning og kedel, fastsættes først ved ved monteringen på opstillingsstedet. På denne måde kan HDG Compact integreres i næsten enhver bygning. 11

13 HDG udmadersystemer HDG siloudtag. Individuel og komfortabel HDG siloudtag, er et effektivt udmadersystem til HDG Compact anlæg. Med siloudtaget kan der både transporteres flis, spåner og træpiller. Siloudtaget udmærker sig især ved den kraftige konstruktion og den nemme håndtering. Pålidelig drift Vores siloudtag transporterer og doserer brændsel som spåner, træpiller og flis op til størrelse G50 det vil sige, middelgroft flis på 3 til 5 cm. HDG udmadere er solidt konstrueret, arbejder pålideligt og forsyner automatisk dit anlæg med brændsel. Delt drivsystem Det intelligente rør-aksel-system adskiller de drivkræfter, der virker på omrøreren og på transportsneglen. Transportsneglen bevæges ved hjælp af det udvendige rør, mens omrøreren bevæges med den indvendige aksel. Derved separeres drivkræfterne og komponenterne skånes. Efter behov - hvis der f.eks. opstår en fejl på grund af et fremmedlegeme - kan transportsneglen reverseres manuelt, uden at bevæge omrøreren. til kedel Rør-aksel-system der adskiller drivkræfterne og skåner komponenterne. Sneglevindinger med forskellig diameter og stigninger, sørger for en ensartet og pålidelig brændselsudmadning. indvendig aksel til fremdrift af omrøreren Omrører udvendigt rør på transportsneglen Hos HDG overholder vi de høje kvalitetsstandarder ved forarbejdning af materialerne. 12

14 Individuelle løsninger til alle krav HDG siloudtag egner sig til lagerrum med en diameter fra 2,5 til 4,5 meter. Den individuelle fremstilling af komponenterne, giver mulighed for en maksimal sneglelængde på op til 6 meter. På denne måde finder man også den bedste løsning til vanskelige forhold. Nem brændselsopbevaring Der indbygges en enkel trækonstruktion i lagerrummet som mellemgulv. Brændslet opbevares på dette mellemgulv og transporteres til transportsneglen med fjederpakkerne. Den solide konstruktion, giver mulighed for en fyldhøjde på op til 5 meter for flis med en rumvægt på 250 kg/m³. Til store lagerrum og fyldhøjder: Robust HDG siloudtag m. knækarm HDG siloudtag m. knækarm fungerer efter samme princip som HDG spiralfjederudtag. Velegnet til lagerrum med en diameter på op til maks. 5,7 meter. Ved hjælp af de to forspændte armelementer, tømmes også store lagerrum med fyldhøjder på op til 7 meter (ved en rumvægt på 250kg/m 3 ) på en pålidelig måde. 13

15 HDG udmadersystemer Udmadersystemer til særlige behov: HDG træpille-sugesystem Med HDG træpille-sugesystemet, er der udviklet et system, der giver mulighed for adskillelse af fyrrum og lagerrum. Pålidelig drift HDG træpille-sugesystemet, er et udmadersystem der er udviklet specielt til træpiller. Med dette system kan træpiller suges ind fra en afstand på op til 25 meter og mellemlagres på en fleksibel måde. Med celleslusen og brandslukningsanordningen med vand, er systemet komplet. Fleksibel opbevaring De mange krav der stilles til et lagerrum, kræver et fleksibelt opbevaringssystem. HDG træpille-sugesystemet, har overbevisende fordele med dets kombinationsmuligheder med de skræddersyede HDG udmadersystemer. Vi hjælper dig gerne med at finde det rigtige opbevaringssystem. HDG træpille-sugesystemets sugebeholder har en kapacitet på op til 100 kg piller. Dette system kan også installeres sammen med et siloudtag til flis. Systemet giver således valgmuligheden mellem træpiller og flis - alt efter, hvilket brændsel der er til rådighed. HDG træpille-udmadersneglen transporterer træpiller fra rektangulære lagerrum. 14

16 HDG siloudtag m. gulv-skrabesystem Opbevaring og udmadning til det store behov HDG siloudtag m. gulv-skrabesystem, anvendes især til store varmeanlæg. Dette system giver mulighed for at opbevare meget store brændselsmængder på op til 200 m³, og samtidig transportere det til varmeanlægget. Dette udmadersystem egner sig til flis og spåner. Med HDG siloudtag m. gulv-skrabesystem, tømmes rektangulære lagerrum på den bedste måde. Alle komponenter sammensættes kundespecifikt, for at opnå en optimal løsning for hver enkelt kunde. Hydraulikcylinder Fødetragt med snegl Skub-/trækbevægelse Lagerrum (af beton) Transportretning Medbringere skrabeelement Brændsel Via medbringerne, transporteres brændslet til en snegl ved hjælp af skubbe- og trækbevægelser. Denne snegl transporterer det direkte til dit HDG Compact varmeanlægs fødesystem. Medbringerne drives frem via et hydraulikaggregat og en hydraulikcylinder. HDG siloudtag m. gulv-skrabesystem, egner sig især til meget store kapacitetsbehov. Her anvendes det sammen med to HDG Compact 200 anlæg. 15

17 HDG forbrændingsteknik Fødesystemet - sikkert og energibesparende HDG Compacts fødesystem, der består af en cellesluse og stokersnegl, sørger for at brændslet transporteres kontinuerligt og sikkert ind på risten. Til en energibesparende og konstant ydelse: HDG fødesystem Den patenterede cellesluse adskiller forbrændingen fra brændselsopbevaringen og giver, sammen med brandslukningsanordningen med vand, en meget høj driftssikkerhed (testet af det tyske Institut für Brandschutztechnik und Sicherheitsforschung Linz). Den automatiske reverseringsanordning forebygger skader forårsaget af fremmedlegemer, ved at reversere celleslusen op til tre gange, når strømstyrken bliver for stor. Stokersneglen forsyner HDG Compact anlægget med den mængde brændsel, der er nødvendig til en optimal forbrænding. Snit gennem HDG Compact viser brændslets vej fra celleslusen via stokersneglen til brændkammeret og til askeudtaget fra Lagerrum HDG celleslusen adskiller brændkammeret sikkert fra lagerrummet og transportenheden. Det er HDGs effektive og patenterede sikkerhed mod tilbagebrand. til brændkammer Den patenterede cellesluse, sørger med sin robuste konstruktion og fire kamre, for en særdeles pålidelig brændselstransport. Ubetydelige friktionsflader giver mulighed for en skånsom og energibesparende drift. 16

18 Den bevægelige HDG trapperist For at opnå optimale emissionsværdier, er forbrændingsristen den afgørende komponent. Denne særdeles effektive fremføringsteknik, der allerede anvendes i store anlæg, er det som en af de første producenter lykkedes HDG også at anvende i små fyringsanlæg. Trapperist-teknikken giver mulighed for en emissionsfattig forbrænding med høj virkningsgrad - også ved skiftende brændselsegenskaber. Fremragende forbrændingsteknik Til HDG Compact varmesystemer anvendes en bevægelig og luftkølet trapperist fra en nominel ydelse på 100 kw. Forbrændingsluften (primær luft) tilføres under risten. Denne luftstyring bevirker både, at ristelementerne bliver godt afkølede, og at forbrændingsluften forvarmes, hvilket har en positiv indflydelse på forbrændingen. Ved hjælp af ristelementernes konstante bevægelse, transporteres forbrændingsresterne direkte til askeudtagssneglene. Ved hjælp af det varme brændkammers geometriske udformning, sikres en meget lang opholdstid og høj turbulens af forbrændingsgasserne. Meget variabelt brændsel Inden for et effektområde på 30 til 190 kw, kan der brændes fugtige og askerige brændsler. Selv ved en høj andel af ikke-brændbart, eller meget fugtigt (op til 65% fugtindhold) materiale, vil kapaciteten holde sig på et højt niveau takket være trapperist teknikken. Materialet på risten gennemgår forskellige temperaturzoner. Herved tørres og afgasses brændslet, og forbrændes til sidst. Ved hjælp af ristelementernes konstante bevægelse, frasorteres ikke brændbare dele fra brændslet. Forbrændingsteknikkens kompakte funktionselementer Afskærmning af forbrændingsluftblæseren Forbrændingsteknikkens funktionselementer er placeret på frontdækslet. De er således let tilgængelige, også til vedligeholdelsesarbejde. Forbrændingsblæser Skueglas til fyrrummet Fyldemelder Servomotor for primær luft Antændingsanordning m. blæser Servomotor for sekundær luft 17

19 HDG reguleringsteknik Reguleringsteknikken er hjernen i en biobrændselskedel. HDG anvender den mest moderne elektronik, for at du kan nyde godt af dit varmeanlægs højtydende forbrændingsteknik. SPS-reguleringsteknik For driftssikkerhed og komfort SPS-styringens overskuelige betjeningspanel, viser den aktuelle driftstilstand og giver til enhver tid mulighed for at få vist alle nødvendige driftsdata. Innovativ kapacitets- og forbrændingsregulering Via lambda-sondens målinger beregnes den korrekte sekundærluftmængde der sikrer en optimal forbrænding. Den optimale brændselsmængde doseres via målingen af brændkammertemperaturen. Den integrerede kapacitetsregulering, ved hjælp af følere i frem- og returløb, giver mulighed for en trinløs regulering af kapaciteten fra 30 % til 100 %. Via den indstillelige brændselstype, kan du påvirke forbrændingen endnu mere effektivt og direkte. Vores usædvanlige forbrændings- og kapacitetsregulering, giver mulighed for optimale emissionsværdier og virkningsgrader, hvilket er bekræftet af TÜV Sydtyskland. Alle anlæggets komponenter reguleres med den elektroniske SPS-styring i styreskabet. Varmeanlæggets aktuelle tilstande, vises på et belyst display. Konstruktionen er udført iht. kravene i DIN EN og DIN EN Styreskabet kan udvides efter det pågældende anlægs tilstand. 18

20 Lambda-sonden måler restiltværdien i røggassen til HDG Compacts SPS-styring. Dermed kan de bedste forbrændingsparametre beregnes ved forskellige brændsler - f.eks. rødgran og bøg. Fjernkontrolsystemer - styring fra det fjerne Det er ikke altid muligt at kontrollere varmeanlæggets driftstilstand på stedet. For at gøre det nemmere, kan HDG Compact suppleres med et fjernkontrolsystem. SPS-styringens mange indstillingsmuligheder kan vises og ændres på en computer. Denne fjernbetjening eller fjernovervågning, giver mulighed for en billig anlægsoptimering, over store afstande. Efter ønske, kan informationer og indstillinger også hentes og ændres via modem og pc. Denne fjernbetjening kan spare en del vedligeholdelse på stedet. Åben for udvidelser I moderne bygningsteknik er det nødvendigt, at de enkelte komponenter kan kommunikere med hinanden. Til dette formål styrer HDG Compacts SPS-styring flere interface-protokoller. Styringen kan forbindes med overordnede styringsanordninger via Modbus eller Active-X. Desuden kan der tilsluttes en fejlmelder, der sender meddelelser via FAX, SMS eller . HDG system-akkumuleringstank - en fornuftig udvidelse af dit varmesystem Dit varmesystem arbejder bedst ved højeste ydelse, inden for det nominelle belastningsområde. Her opnås særdeles gode emissionsværdier, fordi forbrændingen udføres under optimale betingelser. Den varme der opstår her, kan dog kun kortvarigt optages af forbrugerne, som f.eks. radiatorer. Derfor reducerer kedlen sin ydelse - og arbejder ikke under ideelle betingelser. For at modvirke dette, anbefaler vi at anvende HDG system-akkumuleringstanke. Det giver mulighed for optimerede systemdriftstider, ved at lagre energien og afgive den forsinket til de tilsluttede forbrugere. På denne måde kan kedlen fungere i det nominelle belastningsområde i længere tid, og forhindrer mange uøkonomiske opvarmnings- og afkølingsfaser. Dette reducerer sammen med driftstimerne systemets strømforbrug og forlænger levetiden betydeligt. Den nødvendige energimængde opnås med mindre brændsel. Både naturen og du som kunde, profiterer af en udvidelse med en HDG akkumuleringstank. 19

21 HDG systemkomponenter HDG system-akkumuleringstank med integreret varmtvandsproduktion: KS og KS-R Akkumuleringstanken optager energi og afgiver den igen efter behov. Om sommeren kan varmt brugsvand således produceres til flere dage ved at varme kedlen op én gang, uden at værdifuld energi går tabt. Desuden kan der opnås meget lange opfyringsintervaller med akkumuleringstanke der passer til varmesystemet. Den logiske konsekvens: En akkumuleringstank øger komforten, økonomien og bidrager til at skåne miljøet. HDG system-akkumuleringstanke opfylder alle krav om komfort, og forbedrer centralvarmeanlæggenes samlede virkningsgrad betydeligt. Ved hjælp af de mange tilslutningsmuligheder, er HDG system-akkumuleringstanke særlig velegnet til HDG Lambda-Control 2's brændselsberegning. Akkumuleringstankens volumen skal være tilpasset kedeltypen, træsorten og bygningens varmebehov. Pr. liter magasinvolumen, bør der dog som minimum være 12 liter akkumuleringstankvolumen, eller min. 55 liter akkumuleringstankvolumen pr. kw. Desuden skal der tages højde for normen DIN EN og de individuelle komfortkrav ved beregning af den nødvendige akkumuleringstankvolumen. De forskellige typer: HDG system-akkumuleringstankens basismodel er Type KS. For at sikre en laminar lagdeling i akkumuleringstanken, føres det afkølede vand via akkumuleringstankens rør, ind på på det rigtige temperaturniveau i system-akkumuleringstanken. Dette forbedrer vandets fysisk betingede akkumuleringsegenskaber og sørger for en effektiv udnyttelse af den oplagrede energi. En fuldstændig udnyttelse af hele tankens volumen, opnås ved hjælp af den integrerede varmtvandssnorkel på tankens højeste punkt. Desuden sikres en legionella- og forkalkningssikker drikkevandsopvarmning med samme høje aftapningsydelse, ved hjælp af den indvendige bølgerørsvarmeveksler (med DVGW-godkendelse). Ved tanke med et indhold på op til 2000 l består isoleringen ef en 100 mm CFC fri kappe af blødt skum med kalandreret PVC med lynlås. Ved større tanke består isoleringen af en 120 mm tyk kappe af blødt skum med hård PS kappe med hagelukning. I Type KS-R er der på forhånd integreret en glatrørsvarmeveksler (f.eks. til solvarme). HDG system-akkumuleringstank med integreret varmtvandsproduktion: KS KS-R KS KS-R Indhold liter Højde med isolering mm Kipmål mm Bredde uden isolering mm Bredde med isolering mm Vægt kg KS / KS-R 141 / / / / / 320 Bølgerør m² 6,8 6,8 6,8 8,2 8,2 Varmeflade (kun Type KS-R) m² 2,0 3,0 3,0 3,0 4,3 20

22 HDG system-akkumuleringstank med integreret rør og varmtvandssnorkel: PS og PS-R HDG system-akkumuleringstanke type PS og PS-R, har tilsvarende udstyr som type KS og KS-R, men uden integreret varmtvandsproduktion. De forskellige typer: HDG system-akkumuleringstankenes basismodel, er Type PS. I type PS-R er der på forhånd integreret en ekstra glatrørsvarmeveksler (f.eks. til solopvarmning). HDG system-akkumuleringstank PS PS-R PS PS-R Højde med isolering mm Kipmål mm Bredde uden isolering mm Bredde med isolering mm Vægt kg PS / PS-R 106 / / / / / / / / / / / 770 Varmeflade (kun Type PS-R) m² 2,0 3,0 3,0 3,0 4,3 4,3 4,3 5,1 5,1 6,0 6,0 21

23 Virksomheden HDG har en lang tradition med kedelkonstruktioner og førsteklasses medarbejdere. For dig, er dette ensbetydende med omfattende rådgivning og veludviklede produkter. Max Wohlmannstetter, Direktør for HDG HDG. Specialist i opvarmning med træ 22

24 HDG har hjemme i Bayern. Rodfæstet med sine kunder. HDGs kontor ligger i Massing i Niederbayern. Det omkringliggende natur- og kulturlandskab er præget af bakker, skove og græsmarker og ikke mindst af de mennesker, der har været med til at udforme det. Disse mennesker har altid gjort sig umage for at anvende deres råstoffer sparsomt og udbytterigt. Hos HDG bidrager vi til denne tradition ved at udnytte råstoffet træ som energi i moderne produkter på en tidssvarende og ansvarsbevidst økologisk og økonomisk måde. Opvarmning med træ vil sige, at bestemme sig for varmeproduktion på en naturlig og økologisk måde. En fælles interesse i at udnytte energiforrådet på en bæredygtig måde, forbinder HDG Bavaria GmbH fra Massing, Niederbayern, med kunder fra hele verden. Virksomheden HDG tilbyder med brændekedler, fliskedler og pillekedler, et produktprogram, der opfylder internationale kunders og markeders mangfoldige behov. Anlæggene, der dækker et ydelsesspektrum fra 4,5 til 380 kw, anvendes derfor både i landsbrugs- og skovbrugsvirksomheder, i håndværk og hoteller, industri, i kommunale institutioner og i private husholdninger. Erfaring, der udmærker sig I hvert HDG produkt ligger der mere end 30 års erfaring med konstruktion og salg af kedler der fyrer med biobrændsel. Der anvendes konsekvent kun materialer, der matcher de høje krav. Alt, der hører til et moderne varmeanlæg, er konstrueret til funktionalitet og størst mulig udnyttelse: en pålidelig brændselstilførsel, en kedel der er tilpasset til en højeste effektivitet og en reguleringsteknik, der forbinder alle komponenter optimalt. Udmærkelser, som den tyske Bundesinnovationspris, eller kwf-innovationsprisen, taler for sig. De bekræfter HDG kedlernes betydning for fremskridt i varmeteknikken. Kvalitet og pålidelighed HDGs anlæg udmærker sig dog ikke kun ved innovative idéer, men også ved deres høje kvalitetsstandard, der med jævne mellemrum kontrolleres af uafhængige institutter. Desuden har omfattende tjeneste- og serviceydelser overbevist kunder i Tyskland, Europa og New Zealand. Med den frivillige certificering af det integrerede managementsystem iht. DIN EN ISO 9001:2008 og DIN EN ISO 14001:2005 ved TÜV Nord, der blev afsluttet i 2009, understreger HDG sine meget høje krav til kvalitets- og miljømæssige standarder for produkter og serviceydelser, samt til hele organisationen. Med denne certificering, opfylder HDG desuden de internationale normer for kvalitets- og miljøstyringssystemer. Men HDG tilbyder, udover klassiske ydelser som rådgivning, hjælp til planlægning og præcis levering og ibrugtagning, endnu mere: Begejstringen for brændslet træ, og visheden om at have fundet den rigtige partner hos HDG. Hensynsfuld omgang med ressourcer Hvis man som HDG satser på bæredygtig energi, tager man også hensyn til miljøet. Derfor overtager virksomheden uden tøven ansvaret i alle henseender: for mennesket, naturen, miljøet og klimaet. HDG producerer således ikke kun klima- og miljøvenlige produkter, men bekender sig også til aktiv miljøbeskyttelse. Inden for bygningsteknik og alle virksomhedens områder, anvendes energi så omhyggeligt som muligt - f.eks. ved hjælp af et totalkoncept af opvarmning og afkøling med biomasse, ved at anvende Green IT, eller køretøjer der skåner klimaet og indkøb af elektrisk energi fra hjemlig vandkraft. Et yderligere eksempel på en fremtidsorienteret holdning: HDG har siden 2005 deltaget i en forsøgsmark for energiplanter der gendannes, og engagerer sig således i at have bæredygtige energikilder. Det Ledelsesteamet og ca. 200 medarbejdere, der står bag mærket HDG, medvirker i disse fremtidsorienterede foranstaltninger af egen overbevisning. 23

Varmesystemer til flis, træpiller og spåner

Varmesystemer til flis, træpiller og spåner Varmesystemer til flis, træpiller og spåner 100 / 105 / 115 kw 150 kw 200 kw hdg-bavaria.com Opvarmning med flis, spåner og træpiller Med flis har jeg fuld kontrol over varmeudgifterne til min restaurant!

Læs mere

Varmesystemer for flis, træpiller og spåner

Varmesystemer for flis, træpiller og spåner Varmesystemer for flis, træpiller og spåner 25 / 30 / 35 kw 50 / 65 kw 80 kw hdg-bavaria.com Opvarmning med flis, spåner og træpiller Jeg fyrer med flis. Så har jeg kontrol over mine energiomkostninger

Læs mere

hdg-bavaria.com Kontakt os, hvis du har brug for yderligere informationer og rådgivning:

hdg-bavaria.com Kontakt os, hvis du har brug for yderligere informationer og rådgivning: hdg-bavaria.com HDG Bavaria GmbH Varmesystemer for biobrændsel Siemensstraße 22 D-84323 Massing Tlf. +49(0)8724/897-0 Fax +49(0)8724/897-888-100 info@hdg-bavaria.com www.hdg-bavaria.com Kontakt os, hvis

Læs mere

Et kig ind i lager - og fyrrum

Et kig ind i lager - og fyrrum Pillelager og fyrrum Et kig ind i lager - og fyrrum Hvordan kommer mit varmesystem til at se ud? HDG sugesystem med HDG udmadersnegl Kedlens små dimensioner gør det muligt at opstille den selv på trange

Læs mere

Fremtidssikret og miljøvenlig stokerkedel

Fremtidssikret og miljøvenlig stokerkedel Pillekedel SK 14/28 Biobrændsel Fremtidssikret og miljøvenlig stokerkedel Effektiv reduktion af udgifter og miljøbelastning Med en usædvanlig komfortabel fuldautomatisk pillekedel fra BAXI. Pluspunkter,

Læs mere

Behagelig og billig varme. med træpiller og træflis

Behagelig og billig varme. med træpiller og træflis Behagelig og billig varme med træpiller og træflis CO 2 Neutral Varme Stigende priser på fossile brændsler, såsom olie og gas kræver alternative og bæredygtige varmeløsninger til decentrale opvarmning.

Læs mere

FORGASNINGSKEDEL TIL BRÆNDE

FORGASNINGSKEDEL TIL BRÆNDE FORGASNINGSKEDEL TIL BRÆNDE Den bedste måde at fyre med brænde på... Forgasningsgenerator til brænde DOKOGEN Kompressorer ATMOS 1945 TRADITION OG SUCCES Tre generationer af familien Cankař ATMOS 79 år

Læs mere

Brugervenlig betjening

Brugervenlig betjening Træpiller er nemt Påfyldning af piller skal kun foretages 2 3 gange om ugen for en familie på fire med et almindeligt forbrug af varmt vand. Ønsker du kun at fylde træpiller på en enkelt gang om ugen,

Læs mere

FORGASNINGSKEDEL TIL BRÆNDE

FORGASNINGSKEDEL TIL BRÆNDE FORGASNINGSKEDEL TIL BRÆNDE Den bedste måde at fyre med brænde på... Forgasningsgenerator til brænde DOKOGEN Kompressorer ATMOS 1945 TRADITION OG SUCCES Tre generationer af familien Cankař ATMOS 79 år

Læs mere

FASTBRÆNDSELSKEDEL 500 kw - 5 MW

FASTBRÆNDSELSKEDEL 500 kw - 5 MW FASTBRÆNDSELSKEDEL 500 kw - 5 MW INDUSTRIVARMES FASTBRÆNDSELSKEDEL Kedlen er en cylindrisk, højeffektiv, 3-træks røgrørs varmtvandskedel. Kedlen er beregnet til fyring med flis, træpiller og andre fastbrændselstyper.

Læs mere

Hoval Biolyt Træpillestokeren med en ydeevne på 3-26 KW Varme uden at gå på kompromis!

Hoval Biolyt Træpillestokeren med en ydeevne på 3-26 KW Varme uden at gå på kompromis! Hoval Biolyt Træpillestokeren med en ydeevne på 3-26 KW Varme uden at gå på kompromis! I denne tid taler alle om svindende energi ressourcer, og hvordan fossile brændstoffer skaber problemer ikke dig!

Læs mere

HDG M300-400 Varmesystemer til fyring med flis, piller og spåner 300 kw, 350 kw, 400 kw

HDG M300-400 Varmesystemer til fyring med flis, piller og spåner 300 kw, 350 kw, 400 kw HDG M300-400 Varmesystemer til fyring med flis, piller og spåner 300 kw, 350 kw, 400 kw hdg-bavaria.com Fyring med træ De grønne lunger en fordel for alle I harmoni med naturen Når man ser på naturen,

Læs mere

Biobrændsel. fyringsanlæg. Træpiller. - Flis, halm og træpiller... Fuldautomatiske. www.linka.dk

Biobrændsel. fyringsanlæg. Træpiller. - Flis, halm og træpiller... Fuldautomatiske. www.linka.dk Biobrændsel - Flis, halm og træpiller... Træpiller Fuldautomatiske fyringsanlæg www.linka.dk Fyringsteknologi til biobrændsler Forbrændingsherd Forbrændingsteknik Fyringsteknologien til biobrændsler er

Læs mere

Til privatforbruger / villaejer. Bosch varmepumper Miljørigtig varmeenergi til enfamilieshuse og dobbelthuse

Til privatforbruger / villaejer. Bosch varmepumper Miljørigtig varmeenergi til enfamilieshuse og dobbelthuse Til privatforbruger / villaejer Bosch varmepumper Miljørigtig varmeenergi til enfamilieshuse og dobbelthuse Varme fra luften og jorden 365 dage om året I mere end 100 år har Bosch navnet stået for førsteklasses

Læs mere

HAPERO. BALANCE / FLASH 15 kw / 25 kw / 35 kw F I R E. Fyrrums version Stueversion ENERGIETECHNIK GMBH PLUG INSTITUT FÜR BRANDSCHUTZTECHNIK

HAPERO. BALANCE / FLASH 15 kw / 25 kw / 35 kw F I R E. Fyrrums version Stueversion ENERGIETECHNIK GMBH PLUG INSTITUT FÜR BRANDSCHUTZTECHNIK HAERO ENERGIETECHNIK GMBH LUG & C E R T I F I C A T E FOR MECHANISM & SOFTWARE DESIGN F I R E L U G A N D F I R E. E U INSTITUT FÜR BRANDSCHUTZTECHNIK BALANCE / FLASH 5 kw / kw / 35 kw s version Stueversion

Læs mere

Effektive fremtidsorienterede løsninger

Effektive fremtidsorienterede løsninger [ Luft ] [ Vand ] [ Jord ] Lavtemperaturkedler i støbejern Logano G115 Logano G215 [ Buderus ] Effektive fremtidsorienterede løsninger Varme er vort element Langtidsholdbare løsninger: Logano G115 og Logano

Læs mere

Ko m bi ke dle r TRÆPILLER TRÆPILLER TRÆ FYRINGSOLIE

Ko m bi ke dle r TRÆPILLER TRÆPILLER TRÆ FYRINGSOLIE TRÆPILLER TRÆPILLER TRÆ FYRINGSOLIE Ko m bi ke dle r Randersvej/Drejøvej 14 9500 Hobro Tlf. 9852 1000 Fax 9852 3500 info@titanheating.dk www. titanheating.dk Træpillefyr D15P, D20P, D30P og D45P Er bygget

Læs mere

Condens 6000 W. Kondenserende gaskedel til solvarme med buffertank til varme og varmt vand

Condens 6000 W. Kondenserende gaskedel til solvarme med buffertank til varme og varmt vand Condens 6000 W Kondenserende gaskedel til solvarme med buffertank til varme og varmt vand 2 Condens 6000 W Effektiv teknologi Condens 6000 W Fleksibilitet ligger til familien Vil du have en høj standard

Læs mere

SLAP AF - TAG EN PILLE

SLAP AF - TAG EN PILLE Størrelse 10 12 14 16 Ydelsesområde kw 3-10 4-12 4-14 5-16 Vægt kedel sneglemodel kg 340 340 340 340 Vægt kedel vakuummodelng kg 348 348 348 348 Virkningsgrad fuldlast brændværdi % >106 >106 >106 >106

Læs mere

HPK. Biobrændsel. Stokerkedel til træpiller eller træflis

HPK. Biobrændsel. Stokerkedel til træpiller eller træflis Biobrændsel HPK Stokerkedel til træpiller eller træflis Virkningsgrad > 9 % Opfylder kravene i EN 0.5 - klasse 5 Modulerende drift fra 0-00% Mulighed for brug af fastbrændsel Automatisk rensning af røgrør

Læs mere

Træpillefyr. Fremtidens miljøvenlige opvarmning

Træpillefyr. Fremtidens miljøvenlige opvarmning Træpillefyr Høj effektivitet Brugervenligt styringsdisplay Selvrensende røgkanaler Automatisk askeudkast 4 modeller: 9, 15, 25 & 42 kw Fremtidens miljøvenlige opvarmning Hvorfor vælge et Ekoheat pillefyr?

Læs mere

AQUAREA LUFT/VAND-VARMEPUMPE EFFEKTIV OPVARMNING AF DIT HJEM

AQUAREA LUFT/VAND-VARMEPUMPE EFFEKTIV OPVARMNING AF DIT HJEM NYHED AQUAREA LUFT/VAND-VARMEPUMPE EFFEKTIV OPVARMNING AF DIT HJEM Panasonic s nye AQUAREA luft/vand-system er omkostningseffektivt og miljøvenligt og giver altid maksimal effektivitet selv ved lave temperaturer.

Læs mere

Spar på energien med den intelligente hybrid jord- eller luft/vand-varmepumpe

Spar på energien med den intelligente hybrid jord- eller luft/vand-varmepumpe Væghængt hybrid varmepumpe Spar på energien med den intelligente hybrid jord- eller luft/vand-varmepumpe geotherm Hybrid varmepumpesystem - den effektive partner til din Vaillant gaskedel Energibesparende

Læs mere

Stokergården.dk. Tlf: Dansk fremstillet stokerfyr. Kvalitet og design Blandt de bedste

Stokergården.dk. Tlf: Dansk fremstillet stokerfyr. Kvalitet og design Blandt de bedste Stokergården.dk Tlf: 4076 5626 Dansk fremstillet stokerfyr Kvalitet og design Blandt de bedste Fås i følgende str. DB 400 LE - DB 700 LE - DB 1150 LE Alle kan leveres med omrører og programmerbar tænding.

Læs mere

TRÆPILLER TRÆFLIS TRÆBRIKETTER TRÆPILLESMULD. 30års. erfaring

TRÆPILLER TRÆFLIS TRÆBRIKETTER TRÆPILLESMULD. 30års. erfaring 8U 002 7A196 PL 006 TRÆPILLER TRÆFLIS TRÆBRIKETTER TRÆPILLESMULD 30års erfaring www.danpellets.dk Producenten Firmaet PPUH Walerian Grzegorz Fabich blev grundlagt 1987. Firmaet Fabich hører til de største

Læs mere

GAS-PRO.dk. IG gasfyr. Så økonomisk kan komfort være. Gasvarme fra Q-PRO

GAS-PRO.dk. IG gasfyr. Så økonomisk kan komfort være. Gasvarme fra Q-PRO GAS-PRO.dk IG gasfyr Så økonomisk kan komfort være GAS-PRO.dk Det ideelle gasfyr eksisterer Det ideelle gasfyr tilbyder høj komfort, et meget lavt energiforbrug og en attraktiv pris. Står disse ting øverst

Læs mere

Kondenserende gaskedel med solfangere tilkoblet

Kondenserende gaskedel med solfangere tilkoblet Gas Kondenserende gaskedel med solfangere tilkoblet Gaskedel og solvarme i ét Den bedste opvarmning Der findes mange opvarmningstyper, nogle er meget energibesparende, nogle er baseret på vedvarende energi

Læs mere

Hybrid varmepumpesystem. Hvorfor Vaillant? For at spare på energien med den intelligente hybrid varmepumpe. geotherm VWL 35/4 S geotherm VWS 36/4

Hybrid varmepumpesystem. Hvorfor Vaillant? For at spare på energien med den intelligente hybrid varmepumpe. geotherm VWL 35/4 S geotherm VWS 36/4 Hybrid varmepumpesystem Hvorfor Vaillant? For at spare på energien med den intelligente hybrid varmepumpe geotherm VWL 35/4 S geotherm VWS 36/4 Hybrid varmepumpesystem - den til din Vaillant gaskedel Bevidsthed

Læs mere

NBE - Powered by nature

NBE - Powered by nature FIND VARMEN NBE - Powered by nature NBE blev stiftet i år 2000 og omfatter i dag 2 top moderne fabrikker i hhv. Skive og Sæby. NBE er markedsførende inden for produktion af træpillefyr/stokere og har

Læs mere

Anvend solens energi til varmt vand og opvarmning

Anvend solens energi til varmt vand og opvarmning solvarme Anvend solens energi til varmt vand og opvarmning www.hstarm.dk Tag hul på en solskinshistorie Solvarme er en god idé. Solen giver os gratis og vedvarende energi. Faktisk skinner solen 1.800 timer

Læs mere

NBE - Powered by nature

NBE - Powered by nature FIND VARMEN NBE - Powered by nature NBE blev stiftet i år 2000 og omfatter i dag 2 top moderne fabrikker i hhv. Skive og Sæby. NBE er markedsførende inden for produktion af træpillefyr/stokere og har således

Læs mere

Milton TopLine - kondenserende kedler. Milton TopLine. GASKEDLER Milton TopLine 80/100

Milton TopLine - kondenserende kedler. Milton TopLine. GASKEDLER Milton TopLine 80/100 Milton TopLine - kondenserende kedler Milton TopLine GASKEDLER Milton TopLine 80/100 4 stk. Milton TopLine 100 monteret på Ejby Skole. Ny generation af kompakte I særklasse til opvarmning af industri-

Læs mere

Solvarme. Varmt anbefalet af energisparere

Solvarme. Varmt anbefalet af energisparere Solvarme Varmt anbefalet af energisparere Komplet ramme af aluminium presset med 200 ton, for nem håndtering og sikker fastgørelse af glasset. Glaslisten med vulkaniserede hjørner for 100 % tæthed. 3,2

Læs mere

Solvarmeløsninger fra Bosch

Solvarmeløsninger fra Bosch Til privatforbrugere Solvarmeløsninger fra Bosch Klimavenlig energi til villa- og rækkehuse Nem besparelse gratis energi fra solen I mere end 100 år har navnet Bosch stået for førsteklasses teknik, enestående

Læs mere

DEN ENKLE VEJ TIL LAVE ENERGI- OMKOSTNINGER 10 GODE RÅD TIL AT FINDE DEN BEDSTE ENERGILØSNING

DEN ENKLE VEJ TIL LAVE ENERGI- OMKOSTNINGER 10 GODE RÅD TIL AT FINDE DEN BEDSTE ENERGILØSNING DEN ENKLE VEJ TIL LAVE ENERGI- OMKOSTNINGER 10 GODE RÅD TIL AT FINDE DEN BEDSTE ENERGILØSNING www.sonnenkraft.dk 1 DE 10 TRIN TIL ET LAVT ENERGIFORBRUG FOKUSER PÅ DE STØRSTE ENERGIUDGIFTER Jo større energiudgifter

Læs mere

Hvorfor Vaillant? Fordi vi tilbyder komplette varmeanlæg gaskedel og varmtvandsbeholder i én unit. Stående gaskedel

Hvorfor Vaillant? Fordi vi tilbyder komplette varmeanlæg gaskedel og varmtvandsbeholder i én unit. Stående gaskedel Stående gaskedel Hvorfor Vaillant? Fordi vi tilbyder komplette varmeanlæg gaskedel og varmtvandsbeholder i én unit ecocompact VSC 126/2 C / VSC 196/2 C / VSC 246/2 C Nye tider... varme idéer til fremtidssikret

Læs mere

REFLECTION HARMONY RELAXATION

REFLECTION HARMONY RELAXATION REFLECTION HARMONY RELAXATION WIKING Volcanic 2 m. fedtsten Miljøomtanke Fyring med træ er en alternativ energiform, og afbrænding af træ er en CO 2 neutral proces. Et WIKING brændkammer er udviklet med

Læs mere

Milton EcomLine HR 30, 43 og 60 - en ren gevinst M I L T O N. E c o m L i n e HR 30 HR 43 HR 60

Milton EcomLine HR 30, 43 og 60 - en ren gevinst M I L T O N. E c o m L i n e HR 30 HR 43 HR 60 Milton EcomLine HR 30, 43 og 60 - en ren gevinst M I L T O N E c o m L i n e HR 30 HR 43 HR 60 Milton EcomLine en intelligent kedelinstallation I 1981 introducerede Nefit den første kondenserende kedel

Læs mere

Træpillefyr M. www.biovarme.dk

Træpillefyr M. www.biovarme.dk Træpillefyr M www.biovarme.dk Træpillefyr M Gør en forskel for miljøet Nemt at installere og betjene Med en virkningsgrad helt i top er Automatisk optænding og modulerende drift DENVIRO træpillefyr udviklet

Læs mere

KC Stokerstyring. PCT 300 Uden ilt

KC Stokerstyring. PCT 300 Uden ilt KC Stokerstyring PCT 300 Uden ilt - Valgbar brændselstype ( Træpiller, Blandet, Flis ). - Opstartsprogram. - Driftsprogram i 3 trin. - Pauseprogram - Forsyningsspænding 3 400V / 50Hz eller 1 230V / 50Hz.

Læs mere

Kondenserende oliekedel COB: På vej mod fremtiden - klar, parat, start!

Kondenserende oliekedel COB: På vej mod fremtiden - klar, parat, start! Kondenserende oliekedel COB: På vej mod fremtiden - klar, parat, start! Begejstrer kunderne på ny. Wolf ComfortLine kondenserende oliekedel COB Fremtidens varmeteknologi. En fordel for alle! Den nye kondenserende

Læs mere

HAPERO ENERGIETECHNIK GMBH PLUG FOR MECHANISM & SOFTWARE DESIGN INSTITUT FÜR BRANDSCHUTZTECHNIK. Fyrrums version Stueversion BALANCE

HAPERO ENERGIETECHNIK GMBH PLUG FOR MECHANISM & SOFTWARE DESIGN INSTITUT FÜR BRANDSCHUTZTECHNIK. Fyrrums version Stueversion BALANCE HAERO ENERGIETECHNIK GMBH LUG CERTIFIC ATE FOR MECHANISM & SOFTWARE DESIGN & F I R E L U G A N D F I R E. E U INSTITUT FÜR BRANDSCHUTZTECHNIK BALANCE Fyrrums version Stueversion Moderne Design- Mægtig

Læs mere

Halmfyr er mest økonomisk ved stort varmebehov

Halmfyr er mest økonomisk ved stort varmebehov Halmfyr er mest økonomisk ved stort varmebehov Køb af et halmfyringsanlæg er en stor og langsigtet investering, og det er derfor vigtigt, at man på forhånd gør sig nogle overvejelser om størrelse og type

Læs mere

Rengøringsteknik. Sweepmaster 900 / 980 R Fejemaskine Ride-on. Til rationel rengøring af mellemstore arealer

Rengøringsteknik. Sweepmaster 900 / 980 R Fejemaskine Ride-on. Til rationel rengøring af mellemstore arealer Rengøringsteknik Sweepmaster 900 / 980 R Fejemaskine Ride-on Til rationel rengøring af mellemstore arealer Feje-sugemaskiner med sæde og en kapacitet på op til m² pr. time Rationel fejning hurtigt og effektivt

Læs mere

Neotherm WPA302 Brugsvandspumpe Type ECO og E-LF. 7 års Garanti

Neotherm WPA302 Brugsvandspumpe Type ECO og E-LF. 7 års Garanti 7 års Garanti mod gennemtærring Neotherm WPA302 Brugsvandspumpe Type ECO og E-LF. Den særligt høje effektivitet i varmepumpen sikres af kvalitetskompressoren der gør det muligt at opnå effektiv drift og

Læs mere

RTB. Woody. Stoker i særklasse

RTB. Woody. Stoker i særklasse RTB Woody Stoker i særklasse Woody RTB - eksklusivt træpillefyr Woody Ready To Burn er nyeste produktserie af træpillefyr fra den danske producent NBE Production som igennem 15 år har produceret og leveret

Læs mere

9. Fyringsteknik 9.1 Kompaktkedler

9. Fyringsteknik 9.1 Kompaktkedler 9. Fyringsteknik Mindre træpillefyringsanlæg kan groft opdeles i følgende hovedtyper: Kompaktkedler, hvor brændselsmagasin, fyringssystem og kedel udgør en sammenbygget enhed Løse stokere med integreret

Læs mere

> Stor maskine i lille indpakning

> Stor maskine i lille indpakning > Stor maskine i lille indpakning Med E Sidros får du en tørretumbler der har stor kapacitet men stadig ikke fylder mere end en husholdningsmaskine. Fra ende til anden er maskinen bygget som et professionelt

Læs mere

Milton TopLine - kondenserende kedler. Milton TopLine. GASKEDLER 15/25/35, Combi og Combi Plus

Milton TopLine - kondenserende kedler. Milton TopLine. GASKEDLER 15/25/35, Combi og Combi Plus Milton TopLine - kondenserende kedler Milton TopLine GSKEDLER 15/25/35, Combi og Combi Plus Den absolutte sikkerhed fra Længste erfaring og højeste kvalitet Den hollandske producent Nefit bragte verdens

Læs mere

Din specialist på biomasseanlæg

Din specialist på biomasseanlæg Case Verdo og Industrivarme er gået sammen og samlet kraftværk af kompetencer i Verdo Energy. Vi har mere end 00 års erfaring med drift af egen energiforsyning, og mere end års erfaring med udvikling og

Læs mere

Milton TopLine - kondenserende kedler. Milton TopLine. GASKEDLER 15/25/35/45, Combi og Combi Plus

Milton TopLine - kondenserende kedler. Milton TopLine. GASKEDLER 15/25/35/45, Combi og Combi Plus Milton TopLine - kondenserende kedler Milton TopLine GSKEDLER 15/25/35/45, Combi og Combi Plus Certificerede forhandlere Milton arbejder tæt sammen med de bedste varmespecialister i landet, der har den

Læs mere

Kondenserende oliekedel WTC-OW 15-A. Rensevejledning for skorstensfejere

Kondenserende oliekedel WTC-OW 15-A. Rensevejledning for skorstensfejere Rensevejledning for skorstensfejere Denne vejledning er et uddrag af afsnit fra den originale drifts- og montage-vejledning til den kondenserende oliekedel WTC-OW 15 A fra Weishaupt. Disse afsnit er det

Læs mere

Økologisk Gasogen kedel med røgsuger. Orlan-Wood. 2 Typer: 23 kw og 35 kw WWW.VVS EKSPERTEN.DK

Økologisk Gasogen kedel med røgsuger. Orlan-Wood. 2 Typer: 23 kw og 35 kw WWW.VVS EKSPERTEN.DK Økologisk Gasogen kedel med røgsuger Orlan-Wood 2 Typer: 23 kw og 35 kw WWW.VVS EKSPERTEN.DK VVS Eksperten præsenterer nu denne videreudviklede, økologiske fastbrændselskedel til det danske marked. VVS

Læs mere

Biobrændselsanlæg til den kvalitetsbevidste!

Biobrændselsanlæg til den kvalitetsbevidste! Biobrændselsanlæg til den kvalitetsbevidste! TWINHEAT en investering ind i fremtiden! TWINHEAT er en virksomhed, der siden 1979 udelukkende har udviklet og produceret fyringsanlæg og fuldautomatiske silosystemer

Læs mere

Varm luft Den bedste løsning til fleksibel og økonomisk opvarmning

Varm luft Den bedste løsning til fleksibel og økonomisk opvarmning Varm luft Den bedste løsning til fleksibel og økonomisk opvarmning Gør det nemt at beherske indeklimaet WA-aggregater er det bedste valg, hvis du vil holde en konstant arbejdstemperatur med jævn fordeling

Læs mere

Anvend solens energi til varmt vand og opvarmning

Anvend solens energi til varmt vand og opvarmning solvarme Anvend solens energi til varmt vand og opvarmning www.baxi.dk Tag hul på en solskinshistorie Solvarme er en indlysende god idé. Solen giver os gratis og vedvarende energi. Faktisk skinner solen

Læs mere

Brændeovne med enkel betjening og miljøvenlig forbrænding. Kan udstyres med Aduro-tronic automatik

Brændeovne med enkel betjening og miljøvenlig forbrænding. Kan udstyres med Aduro-tronic automatik Brændeovne med enkel betjening og miljøvenlig forbrænding Kan udstyres med Aduro-tronic automatik Dansk design og effektiv forbrænding Aduro brændeovnene er skabt med enkle og stilrene linier, skjulte

Læs mere

Konvertering til biobrændsel. Anbefaling. Varmtvandsbeholder. Føderør fra silo. Brændekedel. Cirkulationspumpe Forsilo til piller.

Konvertering til biobrændsel. Anbefaling. Varmtvandsbeholder. Føderør fra silo. Brændekedel. Cirkulationspumpe Forsilo til piller. Energiløsning UDGIVET JUNI 2012 - REVIDERET DECEMBER 2015 Konvertering til biobrændsel Oliekedler og elradiatorer kan med fordel udskiftes til en automatisk pillefyret kedel eller en manuelt brændefyret

Læs mere

Varm luft Den bedste løsning til fleksibel og økonomisk opvarmning

Varm luft Den bedste løsning til fleksibel og økonomisk opvarmning Varm luft Den bedste løsning til fleksibel og økonomisk opvarmning Gør det nemt at beherske indeklimaet WA-aggregater er det bedste valg, hvis du vil holde en konstant arbejdstemperatur med jævn fordeling

Læs mere

TWINHEAT en investering ind i fremtiden!

TWINHEAT en investering ind i fremtiden! TWINHEAT en investering ind i fremtiden! TWINHEAT er en virksomhed, der siden 1979 udelukkende har udviklet og produceret fyringsanlæg og fuldautomatiske silosystemer til industri og private. TWINHEAT

Læs mere

P1 Pellet. Pillekedel. P1 Pellet. www.froeling.com

P1 Pellet. Pillekedel. P1 Pellet. www.froeling.com P1 Pellet Pillekedel P1 Pellet www.froeling.com Opvarmning med piller Fröling har I næsten fem årtier beskæftiget sig med effektiv anvendelse af træ som brændseskilde. I dag er Fröling ensbetydende med

Læs mere

Solfanger. FIN Made in Germany

Solfanger. FIN Made in Germany Solfanger FIN Made in Germany Solfangere Made in Germany Førende teknologi Made in Germany fordi kun det bedste er godt nok! Solar Technologie Internationals (STI) højtydende plan solfangere er baseret

Læs mere

fjernvarmeunit med lavere varmetab og større fleksibilitet

fjernvarmeunit med lavere varmetab og større fleksibilitet Kompakt fuldisoleret fjernvarmeunit med lavere varmetab og større fleksibilitet comfort 3 VXi øger komforten for dine kunder Drømmer du om endnu mere tilfredse kunder, er Redans VXi unit det oplagte valg.

Læs mere

Kondenserende gaskedel UltraGas

Kondenserende gaskedel UltraGas Kondenserende gaskedel UltraGas Ansvar for energi og miljø Kondenserende Gaskedel med patenteret alufer. Særdeles effektiv, lav emission og let at vedligeholde. 1 UltraGas (15 90) og (125 2000D). Et overblik

Læs mere

Træpillefyr M. April 2012. www.biovarme.dk

Træpillefyr M. April 2012. www.biovarme.dk Træpillefyr M April 2012 www.biovarme.dk Træpillefyr M Gør en forskel for miljøet Nemt at installere og betjene Med en virkningsgrad helt i top er Automatisk optænding og modulerende drift DENVIRO træpillefyr

Læs mere

CENTRALVARMEKEDLER. Landbrugsvej 6 5260 Odense S Tlf.: 66 14 34 00 Fax: 66 14 59 28 www.recent.dk recent@recent.dk

CENTRALVARMEKEDLER. Landbrugsvej 6 5260 Odense S Tlf.: 66 14 34 00 Fax: 66 14 59 28 www.recent.dk recent@recent.dk CENTRALVARMEKEDLER Landbrugsvej 6 52 Odense S Tlf.: 66 14 34 00 Fax: 66 14 59 28 www.recent.dk recent@recent.dk BESKRIVELSE - SIMPLEX(/B) Kedelserien består af en model til varmeproduktion (SIMPLEX) og

Læs mere

Energivenlig opvarmning med maksimal komfort

Energivenlig opvarmning med maksimal komfort Væghængt villagaskedel Energivenlig opvarmning med maksimal komfort ecotec plus VCW og VCI ecotec plus VCW og VCI ecotec plus VCW og VCI passer ind overalt med energimærke A og 4 års garanti Alt i én:

Læs mere

Nyhed! WIKINGs store NYHED! WIKING Automatic. På de følgende sider ses WIKING modellerne...med Automatic og Svanemærkede.

Nyhed! WIKINGs store NYHED! WIKING Automatic. På de følgende sider ses WIKING modellerne...med Automatic og Svanemærkede. WIKINGs store NYHED! Nyhed! Alle WIKING modeller leveres nu med automatisk styring af forbrændingsluften. En automatisk styring af forbrændingsluften betyder at bålet ikke får for meget luft, og at dit

Læs mere

Effektive oliekedler til dit hjem

Effektive oliekedler til dit hjem OLIE Effektive oliekedler til dit hjem www.hstarm.dk Effektive og støjsvage oliekedler i stilrent design VARMEKILDER MED GOD ØKONOMI Med udviklingen af kondenserende oliekedler er fyringsøkonomien væsentlig

Læs mere

Brændeovne med enkel betjening og miljøvenlig forbrænding

Brændeovne med enkel betjening og miljøvenlig forbrænding Brændeovne med enkel betjening og miljøvenlig forbrænding Ilden skal være en oplevelse Aduro forener flot design, brugervenlighed, kvalitet og funktion i en alsidig produktpalette. Med Adurobrændeovnene

Læs mere

ecocompact Stående unit med kondenserende gaskedel ecocompact VSC 126/2 C VSC 196/2 C VSC 246/2 C

ecocompact Stående unit med kondenserende gaskedel ecocompact VSC 126/2 C VSC 196/2 C VSC 246/2 C ecocompact Stående unit med kondenserende gaskedel ecocompact VSC 126/2 C VSC 196/2 C VSC 246/2 C Nye tider... varme idéer til fremtidssikret Ideer til intelligent boligkomfort Vaillant har været med lige

Læs mere

Fremtidens stokeranlæg

Fremtidens stokeranlæg Fremtidens stokeranlæg Med Woody sætter Nordic Bio Energy nye standarder for træpillefyr. Her fik man idéen at skabe et produkt af højeste kvalitet i en prisklasse, hvor alle kan være med og resultatet

Læs mere

Produktprogram. Vejledende prisliste 2013-14

Produktprogram. Vejledende prisliste 2013-14 Produktprogram Vejledende prisliste 01-1 INDHOLDSFORTEGNELSE MCZ FACE... MCZ KAIKA Air... MCZ EGO Air... MCZ STAR Air... MCZ SAGAR Air... MCZ CUTE Air...11 MCZ THEMA Air...1 MCZ TOBA Air...1 MCZ TRAY Air...1

Læs mere

Udnyt solens naturlige varme. Det er sund fornuft!

Udnyt solens naturlige varme. Det er sund fornuft! Udnyt solens naturlige varme. Det er sund fornuft! www.sonnenkraft.dk Derfor er solvarme genialt forever clever Der er masser af god energi i solen Solenergi og energireserver sat i forhold til jordens

Læs mere

Fremtidens opvarmning er baseret på sol og el!

Fremtidens opvarmning er baseret på sol og el! Fremtidens opvarmning er baseret på sol og el! Et energineutralt hus med solenergi og elvarme er en totalløsning for fremtiden bygget med innovative kvalitetskomponenter og den rette viden Intelligent

Læs mere

Olie. Effektive oliekedler til enfamiliehuse

Olie. Effektive oliekedler til enfamiliehuse Olie Effektive oliekedler til enfamiliehuse BLOCK og SOLO KONDENS MK 4 Kondenserende oliekedler BLOCK KONDENS MK 4 og SOLO KONDENS MK 4 Pluspunkter der overbeviser Meget effektiv A-kedel Inklusiv oliebrænder

Læs mere

Konvertering til biobrændsel. Anbefaling. Varmtvandsbeholder. Føderør fra silo. Brændekedel. Cirkulationspumpe Forsilo til piller.

Konvertering til biobrændsel. Anbefaling. Varmtvandsbeholder. Føderør fra silo. Brændekedel. Cirkulationspumpe Forsilo til piller. Energiløsning UDGIVET JUNI 2012 - REVIDERET DECEMBER 2014 Konvertering til biobrændsel Oliekedler og elradiatorer kan med fordel udskiftes til en automatisk pillefyret kedel eller en manuelt brændefyret

Læs mere

Det brandgode. alternativ. Spar penge og skån miljøet på samme tid. Information om biobrændsler

Det brandgode. alternativ. Spar penge og skån miljøet på samme tid. Information om biobrændsler Det brandgode Information om biobrændsler alternativ Spar penge og skån miljøet på samme tid Det brandgode alternativ er opvarmning med biobrændsler Lavere varmeudgifter Biobrændsler nedsætter varmeudgiften

Læs mere

Ta hånd om varmeforbruget - spar 55%

Ta hånd om varmeforbruget - spar 55% MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Ta hånd om varmeforbruget - spar 55% Investeringen i en Danfoss varmepumpe er typisk tilbagebetalt på kun 4-8 år Fordele ved at købe en jordvarmepumpe: Dækker dit totale varmebehov

Læs mere

Hvad er minikraftvarme?

Hvad er minikraftvarme? Hvad er minikraftvarme? Forestil dig, at du har et lækkert, saftigt æble foran dig. Du bider en gang i det og smider resten væk. Det er da et spild, ikke? Forestil dig så, at du spiser æblet helt op til

Læs mere

Effektive oliekedler til dit hjem

Effektive oliekedler til dit hjem OLIE Effektive oliekedler til dit hjem www.hstarm.dk Effektive og støjsvage oliekedler i stilrent design VARMEKILDER MED GOD ØKONOMI Med udviklingen af kondenserende oliekedler er fyringsøkonomien væsentlig

Læs mere

Anbefalet af tidligere verdensmester i speedway HANS NIELSEN UDSKIFT DIT OLIEFYR OG SPAR PÅ DIN VARMEREGNING

Anbefalet af tidligere verdensmester i speedway HANS NIELSEN UDSKIFT DIT OLIEFYR OG SPAR PÅ DIN VARMEREGNING Anbefalet af tidligere verdensmester i speedway HANS NIELSEN UDSKIFT DIT OLIEFYR OG SPAR PÅ DIN VARMEREGNING EN LILLE INDSATS - GIVER EN KONTANT BESPARELSE - HVER DAG... Et billigt og miljøvenligt alternativ

Læs mere

VI HAR GJORT DET UMULIGE MULIGT SOL+ LØSNINGEN. www.sonnenkraft.dk

VI HAR GJORT DET UMULIGE MULIGT SOL+ LØSNINGEN. www.sonnenkraft.dk VI HAR GJORT DET UMULIGE MULIGT SOL+ LØSNINGEN SOL OG LUFT, DEN IDEELLE KOMBINATION MED DEN BEDSTE VARMEPUMPE I SIN KLASSE ET BOOST TIL EKSISTERENDE SOLVARMESYSTEMER * A2/W35 COP 4,02 i henhold til testresultat

Læs mere

Effektiv og miljøvenlig varme med biobrændsel

Effektiv og miljøvenlig varme med biobrændsel BIOBRÆNDSEL Effektiv og miljøvenlig varme med biobrændsel www.hstarm.dk Bliv tændt af fremtidens energi Biobrændsel er en af de vigtigste energiformer i fremtiden. Stigende oliepriser, øget miljøbevidsthed

Læs mere

Produktprogram. Vejledende prisliste 2014-15

Produktprogram. Vejledende prisliste 2014-15 Produktprogram Vejledende prisliste 01-1 INDHOLDSFORTEGNELSE MCZ FACE... MCZ KAIKA Air... EGO.0 Air... EGO.0 Air med topafgang... MCZ SAGAR Air... MCZ TOBA Air...11 STAR.0 Air...1 MUSA.0 Air...1 MCZ THEMA

Læs mere

VIESMANN. VITOMAX 100-LW Lavtrykskedel til tilladte fremløbstemperaturer op til 110 C Nominel varmeydelse 0,65 til 6,0 MW.

VIESMANN. VITOMAX 100-LW Lavtrykskedel til tilladte fremløbstemperaturer op til 110 C Nominel varmeydelse 0,65 til 6,0 MW. VIESMANN VITOMAX 100-LW Lavtrykskedel til tilladte fremløbstemperaturer op til 110 C Nominel varmeydelse 0,65 til 6,0 MW Datablad Best.nr. og priser fås på forespørgsel VITOMAX 100-LW Type M148 Olie/gas-lavtrykskedel

Læs mere

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen CC 160 da Betjeningsvejledning 6 720 614 434 DK (2007/06) OSW 2 Indholdsfortegnelse DK Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsråd og symbolforklaring

Læs mere

Oliefyret kedelunit Logano plus GB135 Logano G135. [ Luft ] [ Vand ] [ Jord ] [ Buderus ] Højere komfort. Varme er vort element

Oliefyret kedelunit Logano plus GB135 Logano G135. [ Luft ] [ Vand ] [ Jord ] [ Buderus ] Højere komfort. Varme er vort element [ Luft ] [ Vand ] Oliefyret kedelunit Logano plus GB135 Logano G135 [ Jord ] [ Buderus ] Højere komfort Varme er vort element Valget er dit: Logano plus GB135, eller Logano G135 Kompakt, højeffektiv, Innovativ

Læs mere

LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER

LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER UDE LUFTEN INDE- HOLDER ALTID VARME OG VARMEN KAN UDNYTTES MED VARMEPUMPE Luften omkring os indeholder energi fra solen dette er også tilfældet selv

Læs mere

Udendørs opvarmning. Udendørs komfort, uanset vejret

Udendørs opvarmning. Udendørs komfort, uanset vejret Udendørs opvarmning Udendørs komfort, uanset vejret Den komplette indendørs komfort, bare udendørs Dimplex udendørs opvarmning i al slags vejr Uanset om der skal etableres et behageligt sted, hvor der

Læs mere

Neotherm varmtvandsbeholdere

Neotherm varmtvandsbeholdere ECOSKIN 2.0 ISOLERING Neotherm varmtvandsbeholdere 47% energibesparelse BROSCHURE THE FLOW OF ENERGY DATABLAD 2 2.0 - DEN NY GENERATION Isolering er ikke bare isolering. Materialer af høj kvalietet er

Læs mere

KC Iltstyringstyring PCT 250 ILT

KC Iltstyringstyring PCT 250 ILT KC Iltstyringstyring PCT 250 ILT - Valgbar brændselstype ( Træpiller, Blandet, Flis ). - Programmerbar. - Fast undertemperatur funktion. - Opstartsprogram. - Driftprogram i 3 trin. - Pauseprogram - Forsyningsspænding

Læs mere

ANLÆG TIL TRÆPILLER OG KORN

ANLÆG TIL TRÆPILLER OG KORN Stokerfyr til korn og træpiller. ANLÆG TIL TRÆPILLER OG KORN December 2008 Et stokerfyret biobrændselsfyr til træpiller eller korn koster fra 50.000 kr. og opefter afhængig af effektstørrelse, fabrikat,

Læs mere

Solvarmeanlæg til store bygninger

Solvarmeanlæg til store bygninger Energiløsning store bygninger UDGIVET APRIL 2011 - REVIDERET DECEMBER 2015 Solvarmeanlæg til store bygninger Videncenter for energibesparelser i bygninger anbefaler at etablere solvarmeanlæg i store bygninger.

Læs mere

Effektive oliekedler til dit hjem

Effektive oliekedler til dit hjem olie Varme hjertet i dit hjem Siden tidernes morgen har vi søgt sammen om det knitrende bål og nydt varmen, samværet og fællesskabet. Den følelse har vi taget med indenfor, hvor vi naturligt har samlet

Læs mere

Hybrid opvarmning. Hybrid opvarmning. Den superøkonomiske løsning

Hybrid opvarmning. Hybrid opvarmning. Den superøkonomiske løsning Hybrid opvarmning Den superøkonomiske løsning Hvad er hybrid opvarmning? Hybrid opvarmning er en kombination af et naturgasfyr og en luft-til-vand varmepumpe. Her anvender man kun naturgasfyret som suppleringsvarme

Læs mere

Huskeliste. Problemfri opvarmning med træpiller. Gode oplysninger og råd om biobrændselsanlæg og træpillefyring 2006

Huskeliste. Problemfri opvarmning med træpiller. Gode oplysninger og råd om biobrændselsanlæg og træpillefyring 2006 Huskeliste unplugged.dk Det er fordelagtigt at købe træpiller i den kvalitet, som Dansk Energi Brancheforening anbefaler. leveres på paller eller med lastbil, der stiller krav til bl.a. tilkørselsforhold,

Læs mere

Opvarmning med træpiller. 10-60 kw

Opvarmning med træpiller. 10-60 kw Opvarmning med træpiller 10-60 kw Kompetence er vores succes FAKTA OM HERZ 22 selskaber Hovedkontor i Østrig Forskning og udvikling i Østrig Østrigsk ejet 1.600 medarbejdere i mere end 75 lande 11 produktionssteder

Læs mere

Ilt-styring / O 2 -styring på NBE brændere.

Ilt-styring / O 2 -styring på NBE brændere. Ilt-styring / O 2 -styring på NBE brændere. Denne vejledning tager udgangspunkt i den generelle funktion af ilt-styring på NBE brændere og baseres på betjening via StokerCloud. På den enkelte styring kan

Læs mere

Installationer - besparelsesmuligheder

Installationer - besparelsesmuligheder Installationer - besparelsesmuligheder Nuværende energiløsninger Udskiftning af oliekedel Udskiftning af gaskedel Konvertering til fjernvarme Konvertering til jordvarmeanlæg Konvertering til luft-vandvarmepumpe

Læs mere