Halmfyr er mest økonomisk ved stort varmebehov

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Halmfyr er mest økonomisk ved stort varmebehov"

Transkript

1 Halmfyr er mest økonomisk ved stort varmebehov Køb af et halmfyringsanlæg er en stor og langsigtet investering, og det er derfor vigtigt, at man på forhånd gør sig nogle overvejelser om størrelse og type Af landbrugstekniker Jens Kristian Kristensen DJF, Bygholm En portionsfyret halmkedel til bigballer kan dække et stort varmebehov. Siden oliekriserne i halvfjerdserne er der blevet fyret med halm på mange danske landbrug. De første halmfyr var ret simple småballefyr med en virkningsgrad på kun ca. 35%. Men olien var dyr, investeringen i halmfyret var lille, og halmen var næsten gratis, så i de allerfleste tilfælde var det en god forretning på trods af den dårlige udnyttelse. Arbejdsbehovet til fyring med småballer i en portionsfyret kedel var dog forholdsvist stort, og ret hurtigt blev der udviklet kedler med automatisk indfyring af småballer, samt portionsfyrede kedler til rundballer og bigballer. Sideløbende hermed fortsatte udviklingen med henblik på at forbedre kedlernes virkningsgrad. En oversigt over udviklingen i kedlernes virkningsgrad fra 1980 og til 2002 kan ses på figur 1, som viser resultaterne fra kedelafprøvningerne ved DJF, Bygholm for automatiske anlæg og for portionsfyrede kedler til rund- og bigballer. Virkningsgraden for portionsfyrede kedler til mindre halmballer er generelt er lavere end virkningsgraden for storballekedler.

2 Virkningsgrad for halmfyr Virkningsgrad (%) Årstal Portionsfyrede storballekedler Automatiske anlæg Poly. (Portionsfyrede storballekedler) Log. (Automatiske anlæg) Figur 1. Virkningsgraden for halmfyrede kedler i perioden fra 1980 til Det ses, at den største udvikling er sket for de portionsfyrede kedler, hvor virkningsgraden er mere end fordoblet i løbet af de sidste 20 år, så den i dag er på højde med virkningsgraden for de automatiske anlæg. Udviklingen er især gået stærkt i perioden , hvor Energistyrelsen har givet tilskud til typegodkendte biobrændselskedler. Sideløbende med stigningen i virkningsgrad er forureningen fra halmfyrene reduceret drastisk, hvilket fremgår af figur 2, der viser forureningsgraden for halmfyrene, udtrykt ved CO-indholdet (kulilte) i røgen.

3 CO-emission fra halmfyr med iltstyring CO (%) Årstal Portionsfyrede kedler Lineær (Automatiske anlæg) Automatiske anlæg Figur 2. CO-indholdet i røgen fra halmfyrede kedler, prøvet i perioden Den største forbedring af forureningsgraden er sket for de portionsfyrede kedler, så forureningen i dag kun er ca. 1/5 i forhold til Forureningen fra de portionsfyrede kedler er dog ca. 5 gange så stor som fra de automatiske anlæg, men kedlerne bliver stadig bedre år for år. Portionsfyret kedel eller automatisk anlæg? Som det fremgår af figur 1 er virkningsgraden for en portionsfyret kedel i dag fuldt på højde med et automatisk anlæg. Da de portionsfyrede kedler samtidig er mere robuste og driftssikre end de automatiske anlæg, vil en portionsfyret kedel i de fleste tilfælde være den bedste løsning til et landbrug. Der er dog den undtagelse, at hvis kedlen skal installeres i nærheden af et boligområde, bør man ikke vælge en portionsfyret kedel. Det skyldes dels, at forbrændingen som nævnt ikke er så ren i en portionsfyret kedel, som i et automatisk anlæg. Dels at mængden af røg fra en portionsfyret kedel med akkumuleringstank periodevis er meget stor, fordi røgen fra et helt døgns varmeforbrug udledes i løbet af 4-5 timer, hvorimod røgudledningen fra et automatisk anlæg er jævnt fordelt over hele døgnet, og dermed fortyndes så meget i den omgivende luft, at den ikke føles generende for naboerne. Der kan også være tilfælde, hvor man f.eks. ikke ønsker at påfylde halm i weekenden. I sådanne tilfælde bør man også vælge et automatisk anlæg med en halmbane, der er lang nok til at rumme weekendens halmforbrug. Kedlens størrelse For at kunne vælge den rigtige kedelstørrelse skal man kende sit gennemsnitlige varmebehov på en normal vinterdag. Erfaringer viser, at årsforbruget af varmeenergi divideret med 200 nogenlunde

4 giver gennemsnitsforbruget på en normal vinterdag. Det vil sige, at hvis man f.eks. bruger liter olie om året, bruger man ca. 50 liter olie i døgnet om vinteren. Et moderne halmfyr forbruger ca. 2,5 kg halm for at erstatte energien i 1 liter olie, hvilket betyder, at der skal bruges ca. 125 kg halm i døgnet for at erstatte de 50 liter olie. En portionsfyret kedel skal således kunne rumme ca. 125 kg halm. Kedlen bør ikke vælges større, end at den netop kan klare gennemsnitsforbruget om vinteren ved én påfyring i døgnet. På de ekstra kolde dage, skal man så fyre to gange i døgnet. Hvis kedlen vælges så stor, at den kan dække det størst tænkelige varmeforbrug med én påfyring i døgnet, er kedlen overdimensioneret det meste af tiden. I tabel 1 er vist, hvor stort et årligt varmebehov der kan dækkes ved fyring én gang i døgnet med forskellige typer af halmballer. Årligt olieforbrug Olieforbrug pr. døgn Halmforbrug pr. døgn Årlig halmforbrug l 18 l 4 småballer á 12 kg 10 t l 60 l 1 minibigballe á 150 kg 30 t l 80 l 1 minibigballe á 200 kg 40 t l 100 l 1 rundballe á 250 kg 50 t l 140 l 1 rundballe á 350 kg 70 t l 200 l 1 bigballe á 500 kg 100 t Tabel 1. Varmeproduktion ved fyring én gang i døgnet i en portionsfyret kedel. Det ses af tabellen, at halmfyr egner sig bedst til at dække et forholdsvis stort varmebehov, da varmeproduktionen fra selv den mindste halmkedel til 4 småballer er rigeligt til at dække varmeforbruget i et almindeligt parcelhus. Er varmeforbruget derfor mindre end, hvad der svarer til ca liter olie om året, bør man nok snarere vælge et træpillefyr, som er meget billigere i indkøb og installation end et halmfyr. Ved dimensionering af kedlen til et automatisk anlæg til halm, udregnes på tilsvarende vis først det gennemsnitlige olieforbrug i liter pr. døgn. Olieforbruget omregnes derefter til kwh ved at gange med 8. Den gennemsnitlige kedelydelse i kw fås nu ved at dividere døgnforbruget i kwh med 24. I ovenstående eksempel var døgnforbruget ca. 50 liter olie, hvilket således svarer til ca. 400 kwh. Den gennemsnitlige kedeleffekt bliver derfor 400 kwh divideret med 24 timer = 17 kw. For at kedlen også skal kunne dække varmebehovet på de kolde dage, ganges den gennemsnitlige kedeleffekt med 1,5, hvorved den dimensionerende kedeleffekt kommer op på 25 kw. Det mindste typegodkendte automatiske halmfyringsanlæg på markedet har en effekt på over 50 kw, hvilket vil sige, at det kan dække et varmebehov på ca liter olie om året. Ved lavere varmebehov, vil en portionsfyret kedel til halm derfor næsten altid være mere rentabel end et automatisk anlæg. Der er også mange andre faktorer, man bør tage i betragtning, inden man vælger et halmfyr. Bl.a. om fyret kan installeres i et eksisterende fyrrum, eller det evt. skal stå udenfor, om man har lagerplads til halmen, kapacitet til at bjærge halmen i høst, evt. varmebehov til korntørring, osv. Pris og kvalitet Kun typegodkendte kedler med iltstyring kan anbefales. Blandt disse er der imidlertid kvalitetsforskelle fra det ene fabrikat til det andet. Generelt er der dog en god sammenhæng mellem pris og kvalitet, så man får den kvalitet, som man betaler for. I de billigste kedler er der som regel

5 sparet på pladetykkelsen i stålet og på kvaliteten af udmuringsmaterialet. Det kan desuden anbefales, at man undersøger, hvor meget der er inkluderet i prisen. Nogle anlæg er helt færdigmonterede fra fabrikken, så de bare skal sluttes til vand og strøm, mens andre anlæg bliver leveret i løsdele, som man selv må bekoste at få samlet. En oversigt med priser på typegodkendte anlæg kan ses på Internettet på adressen: Pasning og vedligehold En portionsfyret kedel kræver mindre pasning og vedligehold end et automatisk anlæg. Til dagligt skal der kun fyres i kedlen, mens asken skal fjernes og røgrørene renses ca. hver anden uge. I den forbindelse er det vigtigt, at kedlen bliver tømt helt for aske, da det nederste lag aske kan indeholde fugt, hvilket kan give anledning til kraftige tæringer på stålet i bunden af kedlen. Hvis vandkappen i kedellågen er forbundet med kedlen ved hjælp af gummislanger, skal disse kontrolleres jævnligt, og ved revner eller buler i slangen skal den strakt udskiftes. De isolerende sten i toppen af brændkammeret skal ligeledes udskiftes, hvis de går så meget i stykker, at de falder ned, da kedlen ellers vil begynde at ryge mere, og der vil forekomme jævnlige røggaseksplosioner. I et automatisk anlæg skal forbrændingsherden i kedlen som regel skrabes ren for slagger én gang i døgnet. Nogle anlæg har automatisk askeudtagning, men hvis halmen har tilbøjelighed til at danne slagger ved forbrænding, hvilket ofte er tilfældet med tidligt bjærget gul halm, skal disse slagger som regel hakkes i stykker manuelt, før askeudtagningssystemet kan transportere asken ud af kedlen. Røgrørene i kedlen skal renses ca. hver anden uge, og stenfælden i bunden af opriveren skal tømmes. Kæder og lejer i indfyringssystemet skal smøres jævnligt, og opriverknivene skal enten slibes eller udskiftes med jævne mellemrum, afhængig af oprivertype. Jo hurtigere oprivertromlen kører, desto mere slides knivene. Elmotorer på opriveren skal holdes rene for halm og støv, som kan hindre en tilstrækkelig køling af motoren. Hvis en gearmotor bliver fugtig af olie, skal oliestanden i gearkassen kontrolleres jævnligt, og der skal evt. efterfyldes med den foreskrevne olie. Én gang årligt skal brandslukningsudstyret og celleslusen kontrolleres af en sagkyndig montør, og evt. defekte dele skal straks udskiftes. Uanset om man vælger en portionsfyret kedler eller et automatisk anlæg, skal man således være forberedt på, at halmfyret ud over påfyldning af halm kræver pasning og vedligeholdelse. Men hvis man passer sit halmfyr godt, vil fyret i de fleste tilfælde have en lang levetid. Modsat kan mangelfuld vedligeholdelse nemt forkorte levetiden med adskillige år.

FYRINGSANLÆG TIL HALM December 2008

FYRINGSANLÆG TIL HALM December 2008 Kilde: www.kfhalmfyr.dk FYRINGSANLÆG TIL HALM December 2008 Et halmfyr koster fra 100.000 kr. og opefter afhængigt af effektstørrelse, fabrikat, model, udstyr mv. Mindre anlæg kan placeres i en eksisterende

Læs mere

Modul 5: Biomassefyrede Varmeanlæg

Modul 5: Biomassefyrede Varmeanlæg Modul 5: Biomassefyrede Varmeanlæg \\dmwclus\dmw_docs\1186949\988033_den gode energirådgivning M5 Biobrændsler.doc 29-08-2007 Hvorfor, hvor og hvornår er biobrændsel relevant?...2 Anlægstyper...3 Økonomi...5

Læs mere

Får du varme nok for dine penge?

Får du varme nok for dine penge? SB0210 Får du varme nok for dine penge? Du kan gøre meget for at holde på varmen. Det kommer samtidig både din økonomi og miljøet til gode. H o l d p å v a r m e n - o g p å p e n g e n e Størstedelen

Læs mere

Får du varme nok for dine penge?

Får du varme nok for dine penge? SB0508 Får du varme nok for dine penge? Du kan gøre meget for at holde på varmen. Det kommer samtidig både din økonomi og miljøet til gode. - når god energi er inde i varmen I Danmark udleder vi 10 ton

Læs mere

Får du varme nok for dine penge?

Får du varme nok for dine penge? FIF MARKETING FI11/13 - returtemperatu Får du varme nok for dine penge? Du kan gøre meget for at holde på varmen. Det kommer samtidig både din økonomi og miljøet til gode. I Danmark udleder vi i gennemsnit

Læs mere

Varmen på rette sted. sådan gør du din varmeregning mindre

Varmen på rette sted. sådan gør du din varmeregning mindre Varmen på rette sted sådan gør du din varmeregning mindre Udgivet af SEAS-NVE Strømmen Hovedgaden 36 4520 Svinninge tlf. 70 29 29 29 www.seas-nve.dk Faktuelle oplysninger og inspiration til Varmen på rette

Læs mere

Effektiv og miljøvenlig varme med biobrændsel

Effektiv og miljøvenlig varme med biobrændsel BIOBRÆNDSEL Effektiv og miljøvenlig varme med biobrændsel www.hstarm.dk Bliv tændt af fremtidens energi Biobrændsel er en af de vigtigste energiformer i fremtiden. Stigende oliepriser, øget miljøbevidsthed

Læs mere

BRÆNDEOVNE, VARME ANLÆG OG FYRING

BRÆNDEOVNE, VARME ANLÆG OG FYRING BRÆNDEOVNE, VARME ANLÆG OG FYRING Indhold 03 lovpligtige og frivillige eftersyn af olie- og gasfyr 05 Risiko for kulilteudslip 08 Tjek dit fjernvarmeanlæg 10 Hvordan fungerer fjernvarme? 13 Tjek dit oliefyr

Læs mere

VÆRD AT VIDE OM INDIVIDUELLE VANDMÅLERE

VÆRD AT VIDE OM INDIVIDUELLE VANDMÅLERE VÆRD AT VIDE OM INDIVIDUELLE VANDMÅLERE 1 er vandmålere en god idé? Når en boligforening overvejer individuelle vandmålere, skyldes det som regel, at den fordelingsmodel man bruger er upræcis. Lejlighedens

Læs mere

DANMARKS GAMLE OLIEKEDLER SKAL FORNYS

DANMARKS GAMLE OLIEKEDLER SKAL FORNYS DANMARKS GAMLE OLIEKEDLER SKAL FORNYS Vejledning til vvs-installatører, servicemontører og andre, der ønsker at gøre en indsats for at forny Danmarks bestand af oliekedler Vær med til at udskifte Danmarks

Læs mere

Grundlæggende information om NBE brændere.

Grundlæggende information om NBE brændere. Grundlæggende information om NBE brændere. Denne vejledning indeholder ikke så mange beskrivelser af hvordan en specifik funktion anvendes i en specifik version af styringen, men mere overordnede beskrivelser

Læs mere

TYPE MULTI-HEAT INSTRUKTION INSTRUKTION FOR INSTALLATION OG BRUG AF BAXI STOKERFYRET KEDELUNIT

TYPE MULTI-HEAT INSTRUKTION INSTRUKTION FOR INSTALLATION OG BRUG AF BAXI STOKERFYRET KEDELUNIT Instruktion Sprog/Nr./Rev/Dato INSTRUKTION Side DK/137344/11/11-05-2009 1 INSTRUKTION FOR INSTALLATION OG BRUG AF BAXI STOKERFYRET KEDELUNIT TYPE Afsnitsfortegnelse Afsnit Betjening og brugerens opgave/ansvar

Læs mere

Fjernvarmeværker. Der findes 7-9 danske leverandører af nøglefærdige flisfyrede fjernvarmeanlæg,

Fjernvarmeværker. Der findes 7-9 danske leverandører af nøglefærdige flisfyrede fjernvarmeanlæg, 8. Fjernvarmeværker Med fjernvarmeværker menes værker med selvstændig varmeproduktion, men uden elproduktion. Varmen leveres til et fjernvarmenet, hvor alle forbrugere, der bor indenfor nettets forsyningsområde,

Læs mere

Hvorfor Biobrændsler?

Hvorfor Biobrændsler? Hvorfor Biobrændsler? CO2 neutralt brændsel Fornybar ressource Indenlandsk ressource (DK+EU) Billigt brændsel (privatøkonomisk) Billigt brændsel (samfundsøkonomisk) Miljøvenligt ved spild/udslip af brændsel

Læs mere

Brugsvejledning Aduro 2

Brugsvejledning Aduro 2 Brugsvejledning Aduro 2 Ecolabel - Sintef 110-0256 - EN 13240 www.aduro.dk - 1 - Tillykke med din nye Aduro brændeovn! For at få mest mulig glæde og nytte af din nye Aduro-brændeovn, er det vigtigt, at

Læs mere

Aduro 9 Brugsvejledning Ecolabel - Sintef 110-0332 - EN 13240 www.aduro.dk / www.aduro.no

Aduro 9 Brugsvejledning Ecolabel - Sintef 110-0332 - EN 13240 www.aduro.dk / www.aduro.no Aduro 9 Brugsvejledning Ecolabel - Sintef 110-0332 - EN 13240 www.aduro.dk / www.aduro.no Tillykke med din nye Aduro brændeovn! For at få mest mulig glæde og nytte af din nye Aduro brændeovn, er det vigtigt,

Læs mere

NBE PILLEFYR. Black Star Fra version 6.60

NBE PILLEFYR. Black Star Fra version 6.60 NBE PILLEFYR Black Star Fra version 6.60 INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2: Monterings vejledning. Side 3: Justering efter vægt. Side 4 : Betjenings vejledning basis. Side 5-12 Stage 0-4 Side 13: Justering

Læs mere

I en almindelig husholdning går 17 % af elforbruget til tøjvask, og du kan også her spare penge ved at få gode vaner og vaske med omtanke.

I en almindelig husholdning går 17 % af elforbruget til tøjvask, og du kan også her spare penge ved at få gode vaner og vaske med omtanke. 12 Spar strøm ved tøjvask og i badeværelset spar på strømmen råd 12 I en almindelig husholdning går 17 % af elforbruget til tøjvask, og du kan også her spare penge ved at få gode vaner og vaske med omtanke.

Læs mere

Installation og brandsikring. Sådan fyrer du med biobrændsel

Installation og brandsikring. Sådan fyrer du med biobrændsel Installation og brandsikring Sådan fyrer du med biobrændsel Udarbejdet af FOFA(Foreningen af Producenter af Fastbrændsels Anlæg) i samarbejde med Skorstensfejerlauget, Teknologisk Institut, Forsikring

Læs mere

FLAME. Brugsvejledning

FLAME. Brugsvejledning FLAME Brugsvejledning 10.2004 1 2 Indholdsfortegnelse Dansk Brugsvejledning Placering af løsdele...5 Montering og brugsvejledning...6 Fyringsvejledning...7 Generelt om fyring...8 Skorstenen...9 Brændeovnens

Læs mere

VIND EN SECURIDAN ALARM TIL DIT FRITIDSHUS. www.luft-til-luft.dk

VIND EN SECURIDAN ALARM TIL DIT FRITIDSHUS. www.luft-til-luft.dk VIND EN SECURIDAN ALARM TIL DIT FRITIDSHUS www.luft-til-luft.dk BILLIG VARME OG GODT INDEKLIMA En luft-til-luft varmepumpe er både en forbedring af dit fritidshus og en god investering. Pumpens enkle princip

Læs mere

Solvarme er grøn økonomi

Solvarme er grøn økonomi Forbrugermagasin 2012 - solvarme TEKST: Trine Møller Pedersen / FOTO: COLOURBOX X X Solvarme er grøn økonomi INDHOLD Kom godt i gang med energirenovering side 3 Få gode råd til at tage de første skridt,

Læs mere

NBE PILLEFYR. Black Star Version 6.50

NBE PILLEFYR. Black Star Version 6.50 NBE PILLEFYR INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2: Monterings vejledning. Side 3: Justering efter vægt. Side 4 : Betjenings vejledning basis. Side 5-12 Stage 0-4 Side 13: Justering af forbrænding. Side 14: Rensning

Læs mere

Bedre udnyttelse af FJERNVARMEN. få skik på AFKØLINGEN i dit varmeanlæg! FJERNVARME helt sikkert

Bedre udnyttelse af FJERNVARMEN. få skik på AFKØLINGEN i dit varmeanlæg! FJERNVARME helt sikkert Bedre udnyttelse af FJERNVARMEN få skik på AFKØLINGEN i dit varmeanlæg! FJERNVARME helt sikkert Sådan er det med FJERNVARME Rød = fremløb Blå = returløb I princippet er der med fjernvarme tale om en slags

Læs mere

Trinløs modulerende BIOMAX 16 BIOMAX 30

Trinløs modulerende BIOMAX 16 BIOMAX 30 BIOMAX 16 BIOMAX 30 Index: INDLEDNING side 3 Installation og montage KOM GODT IGANG side 4 brugerindstillinger Start indstillinger tabel 1 montørindstillinger ORIENTERING OM DRIFTSYDELSE side 5 MONTERINGSVEJLEDNING

Læs mere

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.70

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.70 NBE PILLEFYR NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.70 INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2: Monterings vejledning. Side 3: Justering efter vægt. Side 4 : Betjenings vejledning basis. Side 5-11 Stage

Læs mere

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80 NBE PILLEFYR NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80 INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2-4 Fyrrums indretning, kondensering af røg gas. Side 5-7: Monterings vejledning. Side 8: Justering efter vægt.

Læs mere

RÅD OG VEJLEDNING OM BRUG AF FJERNVARME I LEJLIGHEDER

RÅD OG VEJLEDNING OM BRUG AF FJERNVARME I LEJLIGHEDER RÅD OG VEJLEDNING OM BRUG AF FJERNVARME I LEJLIGHEDER INDHOLD LEJLIGHEDENS RUM.................................. 3 TEMPERATUREN..................................... 4 BRUG ALLE RADIATORER..............................

Læs mere

Hvordan gør de professionelle?

Hvordan gør de professionelle? Hvordan gør de professionelle? ( Oversat af Ivan Larsen, Samsø Dart Club, Marts 2010 fra How the Pros do it af: Ken Berman 1999 ) Der er to aspekter i det at blive en god dartspiller, det er præcision

Læs mere

Gaia-Wind 133-10/11 kw. Lydsvag, effektiv dansk designet husstandsmølle tilpasset danske forhold med årlig gennemsnitlig vindhastighed på 5,5 m/s.

Gaia-Wind 133-10/11 kw. Lydsvag, effektiv dansk designet husstandsmølle tilpasset danske forhold med årlig gennemsnitlig vindhastighed på 5,5 m/s. Gaia-Wind 133-10/11 kw Lydsvag, effektiv dansk designet husstandsmølle tilpasset danske forhold med årlig gennemsnitlig vindhastighed på 5,5 m/s. Intelligent og decentral forsyning af miljørigtig energi

Læs mere