Dk DE gb ODSHERRED D a n m a R k S 1. g E O pa R k 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dk DE gb ODSHERRED D a n m a R k S 1. g E O pa R k 2015"

Transkript

1 DK DE GB ODSHERRED Damarks 1. geopark 2015

2 Gibe Dragsholm Slot Velkomme Willkomme Welcome Velkomme til Odsherred, Damarks første geopark. Vores eg i det ordvestlige hjøre af Sjællad er et oplagt feriemål for både bør og vokse. Her fider du gode strade, kust, familieaktiviteter, spædede historier og et ladskab der er oget helt særligt. Ladskabet ka vi takke istide og vore forfædre for: Store gletsjere har skabt det varierede og bakkede ladskab, der står i kotrast til de flade, tørlagte fjordarealer (Lammefjorde og Sidige). Det særlige høje og itese lys, der præger ege ka vi takke havet for. Odsherred er omgivet af Isefjorde, Kattegat og Sejerø Bugt, og soles spejlig i havet giver ege et lys, som ku fides mage til få adre steder i Damark. Me det liv, som lyset og ladskabet giver mulighed for, skabes af de meesker, som bor her, og de meesker som besøger ege. Geem mere ed 100 år har Odsherred været et af daskeres foretruke feriemål. Det skyldes bladt adet stradee, kuste og det varierede ladskab. Me det skyldes også, at ege og des borgere er vat til og ka lide at have gæster. Vi håber, at du og di familie vil fide ispiratio til herlige, aktive dage i Odsherred. Willkomme im Odsherred erster Geopark Däemarks Usere Geged, die ordwestliche Ecke vo Seelad, ist ei bevorzugtes Ferieziel für Jederma - Kider ud Erwachsee: Gute Sträde, Kust, Familieaktivitäte ud eie Ladschaft, die etwas Besoderes ist. Die Ladschaft verdake wir der Eiszeit ud usere Vorfahre: Große Gletscher habe die abwechslugsreiche ud hügelige Ladschaft geformt, die im Kotrast zu de flache, trockegelegte Fjordareale (Lamme Fjord ud Sidige Fjord) steht. Das besoders helle ud itesive Licht, das dieses Gebiet so prägt, habe wir dem Meer zu verdake. Odsherred ist vom Isefjord, dem Kattegat ud der Sejerø Bugt umgebe ud durch die Spiegelug der Soe im Meer erhält die Geged ei Licht, das ur weige adere Stelle i Däemark ähelt. Aber das Lebe, das durch das Licht ud die Ladschaft ermöglicht wird, wurde vo de Mesche, die hier wohe ud de Mesche, die die Geged besuche, geschaffe. Seit mehr als 100 Jahre ist Odsherred für die Däe das bevorzugte Ferieziel. Das liegt u.a. a de herrliche Sträde, der vielfältige Kust ud der abwechslugsreiche Ladschaft. Aber schuld sid auch die Bewoher dieser Geged, die es gewöht sid - ud es auch liebe Gäste zu habe. Wir hoffe, dass Sie ud Ihre Reisebegleiter Ispiratio für herrliche ud aktive Tage im Nordwestseelad fide. Welcome to Odsherred, Demark s first geopark. Our regio the orth-wester corer of Zealad is a obvious holiday choice for childre as well as adults: Excellet beaches, art, family activities, itriguig storytellig ad a uique ladscape. We are idebted to the Ice Age ad our acestors for the ladscape: Massive glaciers have created the versatile ad hilly coutryside formig a stark cotrast to the flat fjord lad (Lammefjord ad Sidige). We are idebted to the sea for the remarkably bright, itese light characteristic of this area. Odsherred is surrouded by the Isefjord, Kattegat ad Sejerø Bay, ad the water reflects the su i a uique way, givig us the kid of light see oly i very few other parts of Demark. But the life eabled by the light ad the ladscape is created by the people who live here ad those who come to visit. Odsherred has bee a favourite holiday destiatio amog the Daes for over a hudred years; maily due to the beaches, the art ad the versatile ladscape, but also because the regio ad its ihabitats are accustomed to - ad ejoy - havig people aroud. We hope that you ad your family will fid ispiratio for woderful, active days i Odsherred. 2

3 Esterhøj INDHOLD i INHALT i CONTENTS Havet, lyset og strade Meer, Licht ud Strad / The sea, the light ad the beach Aktiviteter i børehøjde /Aktivitäte i Kiderhöhe / Activities for kids Feel like Odsherred Damarks første Geopark / Erster Geopark Däemarks / Demark s first Geopark Soles Lad / Das Lad der Soe / Lad of the Su Fæstiger og Slotte / Festuge ud Schlösser / Fortresses ad castles Gode historier / Gute Geschichte / Good stories Kuste og ladskabet / Kust ud Ladschaft / The art ad the ladscape Malergårde De Daske Riviera/ Die Däische Riviera / The Daish Riviera Smage af Odsherred / Schmecke Sie Odsherred / A taste of Odsherred Smag på havbude / Schmecke Sie de Meeresbode / Taste the sea bed Liv i kulture / Lebe i de Kulture / Live culture Golf - Svig kølle / Mit dem Golfschläger / With a golf club Familieaktiviteter / Familieaktivitäte / Family Activities På cykel / Auf dem Fahrrad / By bike Gateways Cykelruter i Odsherred / Radwege / Cyclig routes Til fods / Zu Fuß / O foot Med søre & stag / Mit der Agel / With a rod ad a lie På havet / Auf dem Meer / At sea Byliv og haveliv / Stadt- ud Hafelebe / Urba life ad harbour life Bo godt / Schöer Wohe / Sleep well Iformatio: VisitOdsherred Holtets Plads 1, DK-4500 Nykøbig Sj. Tlf Mail: Fotos: Joh Olse, Claus Starup, Christia Becker Begtse, Heidi Vigsø, Mariae Diers, Aders Hjermig, Fabia Ewald, Ole Friis Mikkelse, VisitOdsherred, Dragsholm Slot Udgiver: Team Odsherred - oplag: eks. Herausgeber: Team Odsherred - Auflage: Ex. Editor: Team Odsherred Prited copies Ex Sæso, Saiso, Seaso Vadrig ved Vesterlyg 3

4 Gudmidrup Strad Havet, lyset og strade Meer, Licht ud Strad The sea, the light ad the beach E gåtur lags havet i april. Soledgag på e sommerafte. Sadslotte og børelatter i juli eller mågeskrig og rullede bølger i oktober. Her glemmer du tide. Blidt og barsk Uaset hvor du er i Odsherred, ka du komme ud til havet på få miutter. Ege byder på stort set alle de kedte daske kysttyper: De blide fjordkyst med bøgeskove og stradege, de åbe kyst, der varierer mellem smukke, hvide sadstrade og barske, høje kliter eller de stille bugt med stradroser og lyg. Stradee - Damarks bedste? Lags Sejerø Bugt og Kattegatkyste fider du Sjællads bedste strade. Klitter, marehalm, fit sad og e let skråede sadbud udgør verdes bedste legeplads. Bagved klittere ligger lyge og åletræsplatagere, hvor Odsherreds mage sommerhuse gemmer sig. Blå Flag De bedste strade fider du i Nyrup Bugt og lags Sejerø Bugt (Gudmidrup, Høve, Ordrup, Saddobbere). Odsherred har 6 Blå Flagstrade, der alle lever op til højeste stadarder omkrig vadkvalitet, toiletforhold m.m.. Rørvig Strad 4

5 Eie Wadertour am Meer etlag im April. Soeutergag a eiem Sommerabed. Sadschlösser ud Kiderlache im Juli oder Möwegeschrei ud das Rausche der Welle im Oktober. Hier vergisst ma die Zeit. Mild ud Rau Gleichgültig, wo Sie i Odsherred sid köe Sie i weige Miute am Meer sei. Die Geged ka im Große ud Gaze alle bekate däische Küstetype abiete: die milde Fjordküste mit Buchewälder ud Stradwiese; die offee Küste, die sich zwische herrliche weiße Sadsträde ud hohe Steilküste abwechselt, oder die schützede Bucht mit Düe, Stradhafer ud Wildrose. Die Sträde Däemarks beste? Etlag der Sejerø Bugt ud der Kattegatküste gibt es die beste Sträde vo Seelad. Düe, Stradhafer, feier Sad ud ei leicht abfalleder Sadbode mache diese Regio zum beste Spielplatz der Welt. Hiter de Düe liege Heide ud Nadelbaumplatage, wo sich die viele Sommerhäuser vo Odsherred verstecke. Blaue Flagge Die beste Sträde fide Sie i der Nyrup Bugt ud etlag der Sejerø Bugt (Gudmidrup, Høve, Ordrup ud Saddobbere). Odsherred hat 6 Blaue Flagge Sträde, die alle dem höchste Stadard bezüglich Wasserqualität, Toiletteverhältisse usw. etspreche. A stroll alog the sea i April. Suset o a summer eveig. Sad castles ad laughter of childre i July or roarig waves i October. Here you forget time. Getle yet rugged Aywhere i Odsherred you are close to the sea. The regio offers practically every kid of Daish coastlie: getle fjord shore lie with beech woodlad ad meadows, stretches of ope coastlie that vary betwee beautiful white sady beaches ad rugged, high cliffs or the quiet bay with beach roses ad heather. The beaches the best i Demark? Alog Sejerø Bay ad the Kattegat coast you fid the best beaches o Zealad. Sad dues, Lyme grass, ad fie sad costitute the world s best playgroud. Behid the dues lie heath lad ad coifer platatios that coceal Odsherred s may summer cottages. Blue Flags Some of the best beaches are o Nyrup Bay ad alog Sejerø Bay (Gudmidrup, Høve, Ordrup, ad Saddobbere). Odsherred has six Blue Flag beaches, all of which comply with the highest stadards of water quality, toilets, etc. Tips i Tipps i Tips Hadicapvelige strade: Skasehage v/rørvig, Gudmidrup Strad, Ordrup Strad og Kogsøre. Smuk cykelsti mellem klitter og platage forbider stradee ord for Rørvig. Bemadet livreddertår ved Høve Strad, Gudmidrup Strad og strade v/kabelhuset (Rørvig). Behidertefreudliche Sträde: Skasehage bei Rørvig, Gudmidrup Strad ud Kogsøre. Schöer Fahrradweg zwische Düe ud Platage verbidet die Sträde ördlich vo Rørvig. Bemater Lebesretterturm am Høve Strad, Gudmidrup Strad ud a dem Strad beim Kabelhuset (Rørvig). Beaches with easy access for the disabled: Skasehage ear Rørvig, Gudmidrup, Ordrup ad Kogsøre. Beautiful cycle path betwee the sad dues ad the woodlad liks the beaches orth of Rørvig. Maed lifeguard towers o the beaches at Høve, Gudmidrup ad Rørvig. 5

6 Naturskole Tips Tipps Tips Se Sommerlad Sjællads yheder på Besøg - og se parkes særarragemeter Masser af bradbiler besøg Besøg GlasSpire på Hempel Glasmuseum Neuheite im Sommerlad Sjællad uter Besuche Sie ud iformiere Sie sich über die Soderverastaltuge Viele Feuerwehrautos besuche Sie das Odsherreds Feuerwehrmuseum Besuche GlasSpire beim Hempel Glasmuseum See the Sommerlad Sjællad ews at Visit - ad check the Zoo s special evets Lots of fire egies visit Odsherreds Bradmuseum i Asæs Visit the glass forge at Hempel Glass Museum Volle Fahrt voraus im Sommerlad oder Krabbe fage im Rørvig Hafe? Exotische Tiere ud Affe im Odsherred Zoo oder mit Oma ud Opa eie Bauerhof besuche? Im Odsherred hat ma Zeit ud bekommt Erlebisse. Sommerlad Sjællad Zusamme aktiv im Vergügugspark mit 60 Aktivitäte ud viel Platz. Mit gratis Parkplatz oder mit dem Zug direkt bis vor die Tür, mache es eifach eie gaze Tag mit Badelad, Klettertoure, Dschugelspiele ud Westerstimmug zu plae. Grabe ach 24 karätigem Gold, schleich dich durch das Laserfeld ud lass die Kleie auf die Autobahe ud Spielplätze los. Mache Sie eie Pause ud geieße sie eie Zugfahrt durch de üppige Park. Zoo ud Gespester Odsherred Zoo Rescue hat mehr als 600 verschiedee Tiere, u.a. viele Affearte, aber auch Schlage, Kamele ud Lamas isgesamt ca. 100 verschiedee Arte. Schloss Dragsholm, Däemarks ältestes Schloss, ist icht ur für Erwachsee. Währed der Führug sieht ma de alte Kerker ud hört die Gespestergeschichte des Schlosses. Aber es gibt auch kostelose Erlebisse, so z.b. das berühmte Krabbefage am Rørvig Hafe, wo Huderte vo Kider ud Erwachsee mit Bambusstage, Schüre ud etwas Fischhaut auf der Mole liege. Full speed ahead at Sommerlad or catchig crabs at Rørvig Harbour? Exotic aimals ad mokeys at Odsherred Zoo or a day o a farm with Gray ad Gradpa? Odsherred gives you time ad treats. Sommerlad Sjællad Be active together i the amusemet park with 60 attractios ad plety of space. Free parkig or trai to the frot door makes it easy to pla a etire day with aqua-lad, climbig trips, jugle games ad wester mood. Dig for 24- carat gold, seak through the laser field ad let the youg oes go mii-wild o car tracks ad playgrouds. Relax i the park trai ad ejoy a break durig the tour aroud the lush park. Zoo ad ghosts Ejoy more tha 600 aimals i Odsherred Zoo Rescue, icludig may differet mokeys but also sakes, camels ad lamas 100 species i all. Dragsholm Slot Demark s most aciet castle is ot just for adults. Joi a guided tour ad lear about the may ghost stories attached to the castle. The there are the free pleasures of life like the famous crab fishig at Rørvig Harbour, where rows of childre ad adults lie o the jetty with their bamboo caes ad lies, daglig bits of fish ski from the local fishmoger. Sommerlad Sjællad 6

7 Fiskeri Odsherred Zoo Rescue Aktiviteter i børehøjde Aktivitäte i Kiderhöhe Activities for kids Fuld fart frem i Sommerlad Sj. eller krabbefagst på Rørvig Hav? Eksotiske dyr og aber i Odsherred Zoo Rescue eller med bedstemor og bedstefar på bodegårdsbesøg? I Odsherred får I både tid og oplevelser! Sommerlad Sjællad Vær aktive samme i forlystelsesparke med ca. 60 aktiviteter og god plads omkrig jer. Gratis parkerig eller tog lige til døre gør det emt at plalægge e hel dag med badelad, klatreture, jugleleg og westerstemig. Grav efter 24 karats guld, sig jer igeem laserbae og lad de midste blive miivilde på bilbaer og legepladser. Sæt jer til rette i parktoget og yd e pause rudt i de frodige park. Zoo og spøgelser Oplev mere ed 600 dyr i Odsherred Zoo Rescue, bl.a. mage forskellige aber, me også slager, kameler og lamaer i alt 100 forskellige arter. Dragsholm Slot Damarks ældste er ikke ku for vokse. Ta med på e rudvisig og hør om de mage spøgelseshistorier, som kytter sig til slottet. Og så er der alle de gratis glæder f.eks. det berømte krabbefiskeri på Rørvig hav, hvor I ka tilbrige mage sjove timer samme med hudredvis af adre bør og vokse, som ligger på mole med bambusstag, søre og lidt fiskeskid fra haves fiskehadel. Rørvig Hav 7

8 Rørvig M/S Mariae F Feel Like Odsherred Få ispiratio til sjove oplevelser for hele familie lige efter jeres humør! Feel Like er e digital guide til ferieoplevelser. Mobilsitet er gratis og har jeres humør i fokus. Så derfor lyder det første spørgsmål: Hvad har du lyst til? Ved hjælp af feel o meteret fider I frem til lige præcis de oplevelse, som matcher jeres humør. Hver slider består af to moods, der er sat op som modsætigspar, samt e markør, der ka flyttes fra side til side. Det er u op til jer, hvor markøre skal placeres, så søgiges resultater tilpasses det aktuelle humør. Herefter bliver I præseteret for de attraktioer og begiveheder i ærhede, der tilbyder præcis det, I har lyst til. Hvis jeres humør f.eks. er til at være aktive, bliver I bl.a. præseteret for e fisketur på Isefjorde, hvor I ka fage e fladfisk eller e tur i kajak eller kao på det lave vad. Er I mere til hygge, så vises der bl.a. træktur på e sød hest med efterfølgede bagig af sobrød på bålpladse eller e rude familiegolf på e af Odsherreds dejligste golfbaer. Der er ige tvivl: Det er kvalitetstid, år ma gør oget samme! Få vores folder eller læs mere om vores aktiviteter på de mobile website Ispiratio für die gaze Familie! Feel Like ist ei digitaler Guide für Ferieerlebisse (z. Z. ur i Däisch). Die mobile Website ist kostelos ud hat Ihre Stimmug im Mittelpukt. Deshalb lautet die erste Frage: Worauf habe Sie Lust? Mit Hilfe des Feel o meters ist es Ihe möglich, geau das Erlebis zu fide, das zu Ihrer Stimmug passt. Jede Skala besteht aus zwei gegesätzliche Stimmuge sowie eiem Azeiger, der vo Seite zu Seite bewegt werde ka. Jetzt kommt es auf Sie a, wo der Azeiger platziert wird, damit das Suchresultat geau Ihrer Stimmug agepasst ist. Daach werde Ihe die Attraktioe ud Arragemets i Ihrer Nähe präsetiert, die geau das abiete, worauf Sie Lust habe. Habe Sie z. B. Lust aktiv zu sei, köe Sie u. a. mit eier Fischtour auf dem Isefjord, eie Flachfisch fage oder eie Kajak-/Kautour auf dem seichte Wasser mache. Ist Ihe eher ach Gemütlichkeit, da wird Ihe u. a. Poyreite mit aschliessedem Backe vo Steckerlbrot am Lagerfeuer oder eie Rude Familiegolf auf eiem vo Odsherreds schöste Golfplätze agebote. Es ist zweifellos Qualitätszeit, we wir gemeisam etwas uterehme! Die Feel Like Brochüre ist auch 2014 i deutscher Sprache erhältlich! Besuche Sie us auf Get ispiratio to fu activities for the etire family just as you feel like! Feel Like is a digital guide to holiday evets. The mobile site is free ad has your mood i focus. So the first questio is: What do you feel like? Through the feel-o-meter you fid exactly the activity which matches your mood. Each slider has two moods, set up as opposites, ad a marker you ca move from side to side. It is ow up to you where to place the marker, so that the search result will match the actual mood. The you are preseted with the attractios ad evets earby which offer exactly what you feel like. If you feel like beig active, you will be preseted with a fishig trip o the Isefjord where you ca catch a flatfish or a trip i a kayak or caoe o shallow waters. If a cosy day is more to your likig, you will be offered a towed tour o a friedly horse followed by twistbread-bakig o the ope fire or a roud of family golf o oe of the fiest golf courses i Odsherred. No doubt: Doig thigs together is quality time! See all the activities o Feel Like er støttet af Arbejdsmarkedets feriefod 8

9 aktiviteter i Børehøjde GlasSpire Hele families glasværksted [DK] GlasSpire - glasværkstedet for hele familie Hempel Glasmuseum fejrer 50-års jubilæum og i de aledig er der fokus på farvere i det Hempelske uivers. I GlasSpire ka hele familie samme skabe årets gaver til familie, veer og bedsteforældre eller lave et ydligsglas. Mage motiver og gratis sadblæsig. Nyhed! I år ka du også dekorere glas med glasmalig. I ydersæsoere: Få e dejlig dag i Glas- Spire, som også udlejes til private møder. Vi arragerer børefødselsdage, gaveværksted for dig og die veer, mes I yder e kop kaffe eller et glas vi. [DE] GlasSpire Glaswerkstatt für die gaze Familie Das Hempel Glasmuseum feiert 50 jähriges Jubiläum ud aus diesem Alass setze wir user Augemerk auf Farbe i dem Uiversum vo Hempel. Im GlasSpire köe alle gemeisam Gescheke für Familieagehörige, Freude ud Großelter herstelle oder für sich selbst ei Liebligsglas gestalte. Viele Motive ud gratis sadblase. Neuheit! Dieses Jahr ka ma sei Glas auch mit Glasmalerei dekoriere. [GB] GlasSpire the glass workshop for the etire family. Hempel Glass Museum is celebratig its 50th jubilee ad o that occasio, the focus is o the colours i the Hempel uiverse. I GlasSpire the etire family ca create this year s presets for family, frieds ad grad parets or produce a favourite glass. May motifs ad free sadblastig. New! This year you ca also decorate glass with glass pait. GlasSpire Sæso: og hele efterårsferie uge 42 Åbigstider: Tirsdag-Sødag Ydersæsoer: Grupper ka bestille tid og Rig og få et tilbud Hempel Glasmuseum Aebjerg Stræde Nykøbig Sj. Det lille hus ved veje med tår Telefo: Kampe om troe er begydt - Ulvsborg år 1154 (DK) Levede Damarkshistorie for hele familie Ladet er delt mellem de 3 koger Sve, Kud og Valdemar. Itriger og alliacer skaber utryghed på Ulvsborg. Kom og deltag i dagligdage på e Stormadsgård i (DE) Lebede Geschichte Däemarks für die gaze Familie.. Das Lad ist zwische 3 Köige aufgeteilt: Sve, Kud ud Waldemar. Itrige ud Alliaze schaffe auf der Ulvsborg Usicherheit. Komm ud mach mit im Alltag auf der Ulvsborg im Jahr (GB) Live Daish history for the etire family The coutry is split betwee the three kigs Sve, Kud ad Valdemar. Itrigues ad alliaces create isecurity at Ulvsborg. Come ad joi everyday life o a Noblema s Maor i ULVSBORG HISTORISK VÆRKSTED Toftholmvej 66, DK-4550 Asæs-Lammefjord Tlf

10 aktiviteter i Børehøjde Fid y Husk at oveståede Fidy skal tælles med! [DK] Det er tid til familie Brug e dag samme til mere ed 60 aktive oplevelser og fælles familiehygge i de rolige familiepark. Tag praktisk fodtøj på til klatrehøjder og juglesti, og husk badetøjet til udedørs vadballade i Sjællads største udedørs vadlad. Gå med de midste i Miilegelad, grav efter 24 karats guld eller yd e tur på kaosøe samme. [DE] Zeit für die Familie Beütze eie Tag für mehr als 60 aktive Familieerlebisse i eiem ruhige Familiepark. Praktisches Schuhwerk für die Kletterhöhe ud de Dschugelpfad ud Badezeug für eie Wasserkampf i Seelads größter Auße-Wasserladschaft. Geh mit de Kleie is Miispiellad, grabe ach 24 Karat Gold oder geieße eie Tour mit dem Kau auf dem See. [GB] Time for the family Sped a day together with over 60 activities ad cosy family treats i the relaxed family park. Brig practical shoes for the climbig heights ad the jugle path ad do t forget the swimsuit for outdoor water fu i the largest outdoor aqua lad o Zealad. Take the yougest oes to Mii Play Lad, dig for 24 carat gold or ejoy a trip o the caoe lake together. Check videoer: Sommerlad Sjællad Gl. Nykøbigvej 169, DK-4500 Nykøbig Sj. Tlf /5-6/9 VIND 4 fribilletter! Vi trækker lod 1. maj, 1. jui, 1. juli og 1. august. Tæl hvor mage Fidyer, der er i dette magasi, og deltag i kokurrece om 4 fribilletter til Sommerlad Sjællad. Sed sms med tekste FIDY [atal] til 1245 Pris 2 kr. + trafiktakst Du ka deltage 1 gag i kokurrece Ved afsedelse giver du samtykke til, at di fortrydelsesret bortfalder jf. Forbrugeraftalelove, og at vi i fremtide må sede iformatiosmateriale fra Sommerlad Sjællad A/S, Gl. Nykøbigvej 169, 4500 Nykøbig Sj., Telefo Kokurrece er gældede fra de 1. februar til og med de 31. juli Geopark Odsherred brik for brik - Et lærigs- og puslespil for alle aldre Hvor godt keder du Geopark Odsherred? Puslespillet og det rigt illustrerede medfølgede hæfte over brikkere leder dig brik for brik igeem ladskabets historie. Ka købes hos Bog & Idé i Odsherred, hos VisitOdsherred, på Dragsholm Slot, m.fl. Adre forhadlere og forespørgsler: pris ku 299,- Idé og tekst: Jørge Stoltz, Silva Daica Illustrerig og layout: Kari Lykke Groth, 10

11 Se vores aktuelle åbigstider, og aktivitetskaleder på hjemmeside KLUB- Kastaielys Kerze, Lifestyle & Delikatesse auf Sjællads Odde Lys, livsstil & lækkerier Netbutikke er ÅBEN - år det passer dig at hadle! Følg os også på: Cadles, lifestyle & delicacies o Sjællads Odde Lad børee farve de lys, som de køber i butikke Lasse die kider die Kerze färbe die sie kaufe Let the childre colour the cadles they buy i the store Åbigstider/geöffet/ope 24/2-15 til 22/6-15: Tirs.-fre Lør.-sø Vi holder ekstra åbet: Hele påskeuge (uge 14) + Åbet 2. påskedag, + St. Bededag, + Kr. Himmelfartsdag, + 2. Pisedag. Se mere på hjemmeside Åbigstider/geöffet/ope 23/6-15 til 30/8-15: Ma.-fre Lør.-sø Mere ed 3500 spædede og sæsoaktuelle produkter 180 m2 ispiratio Spaede ud saisoaktuelle produkte/ Fasciatig ad seasoal products Åbigstider/geöffet/ope 1/9-15 til 23/12-15: Tirs.-fre Lør.-sø Hele efterårsferie (uge 42) Herbst/autum Ekstra åbet & hyggelige aktiviteter bla.høst dit eget Hallowee græskar Se mere på hjemmeside Netbutikke er altid åbe Auch Olieshop Also webshop Lys laves efter øsker, i særlige mål og farver. Wir mache Kerze i verschiedee Größe ud Farbe Cadles made i special measures ad colours. Kastaielys, Sødervagsvej 39, 4583 Sjællads Odde Tlf. (+45) /www.kastaielys.dk Fid os/ fide Sie us/ fid us: Kør på rute 21, forbi Havebye, drej af mod Sødervag 11

12 Geopark Odsherred Damarks første geopark Geopark Odsherred Demark s first geo park Odsherred blev i 2014 godkedt som Damarks første iteratioalt aerkedte geopark. Det skyldes de uikke sammehæg mellem ladskabet, kulturhistorie, kuste og råvarere. Der fides i dag 110 geoparker i verde. E geopark er kedeteget ved, at ladskabet er uikt og fugerer som omdrejigspukt for livet i området. Og det er i de grad tilfældet i Odsherred. Når du i dag ka yde e række af spædede kustudstilliger og smage på ogle af Damarks bedste grøtsager, så skyldes det et særligt ladskab, som tiltrækker kustere og giver uikke forhold for ladbrug. Istide og meeskee formede Odsherred Ige adre steder i Damark fremstår ladskabsdaelse så tydeligt som i Odsherred. Uder de seeste istid for ca år side skubbede gletsjere fra sydøst sad, ste og grus op i de store moræebakker, som kaldes Odsherred-buere. Da gletsjere trak sig tilbage, blev Lammefjord, Sidige Fjord og Nykøbig Bugt daet. De to førstævte er i dag iddæmmede og tørlagte. E bedrift som muliggjorde dyrkelse af Odsherreds berømte grøtsager uder gustige forhold på tidligere havbud og skabte grobud for de mage lækre, lokale produkter og råvarer, som du i dag ka smage på i gårdbutikkere, hos producetere og på restauratere. Oplev alle ladskabstyper Odsherred rummer stort set alle de daske ladskabstyper: De markate moræebakker Vejrhøjbue, Høsigebue og Højby-bue står i kotrast til det marie forlad ved Sejerø bugt og de padekageflade iddæmmede fjorde, Lammefjord og Sidige fjord. Det afvekslede ladskab gør Odsherred til et oplagt valg, hvis du ka lide at færdes i et spædede ladskab med masser af oplevelser. Ordrup Næs 12

13 Odsherred wurde 2014 als Däemarks erster iteratioaler Geopark aerkat. Dies ist dem eizigartige Zusammehag zwische Ladschaft, Kulturgeschichte, Kust ud Rohstoffe zu verdake. Mittlerweile gibt es 110 Geoparks weltweit. Ei Geopark ist dadurch gekezeichet, dass die Ladschaft eizigartig ist ud als Mittelpukt für das Lebe i der Regio diet. Ud es ist i der Tat bei Odsherred der Fall. Heutzutage köe eie Reihe vo spaede Kustausstelluge besucht ud eiige der beste Gemüsesorte Däemarks probiert werde. Zurückzuführe ist dies auf die besodere Ladschaft, die Küstler alockt ud die gute Bediguge für die Ladwirtschaft bietet. Die Eiszeit ud die Mesche formte Odsherred I keiem adere Ort i Däemark ist die Ladschaftsbildug so deutlich sichtbar wie i Odsherred. Währed der letzte Eiszeit vor ca Jahre schobe die Gletscher aus südöstlicher Richtug Sad, Steie ud Kies zu de große Moräe zusamme, die uter dem Name Odsherred Buere (dt. Odsherredhöhe) bekat sid. Als sich die Gletscher zurückzoge, etstade der Lam mefjord, Sidige Fjord ud Nykøbig Bugt. Die beide erstgeate sid heute eigedämmt ud trockegelegt. Das ist eie Voraussetzug, die de Abau vo Odsherreds berühmte Gemüsesorte uter güstige Verhältisse auf dem frühere Meeresbode ermöglichte ud de fruchtbare Bode für die zahlreiche leckere, lokale Produkte ud Zutate schuf, die Sie heute i de Hofläde, bei de Produzete ud i de Restaurats probiere ud kaufe köe. Erlebe Sie alle Ladschaftsarte Odsherred bietet im Gaze alle däische Ladschaftstype: Die markate Moräe Vejrhøjbue, Høsigebue ud Højbybue stehe im Kotrast zu dem maritime Vorlad i der Bucht vo Sejerø ud de sehr flache, eigedämmte Fjorde Lammefjord ud Sidige Fjord. Die abwechslugsreiche Ladschaft macht Odsherred zu eiem sichere Tipp, we Sie auf der Suche ach eier spaede Ladschaft mit viele Erlebisse sid. I 2014, Odsherred was approved as the first iteratioally recogized geopark i Demark, thaks to the uique coectio betwee ladscape, cultural history, art ad local produce. There are today 110 geoparks aroud the world. A geo park is characterized by the ladscape beig uique ad fuctioig as a pivotal poit for life i the regio. Ad so it is i Odsherred. Whe today you ca ejoy the may excitig art exhibitios ad sample some of the best vegetables i Demark, it is due to a special ladscape which attracts artists ad provides uique coditios for farmig. The Ice Age ad ma shaped Odsherred Nowhere else i Demark is the creatio of the ladscape as distict as i Odsherred. Durig the last Ice Age years ago, the glaciers thrust sad, stoe ad gravel from the southeast ito the large moraie hills called the Odsherred arches. Whe the glaciers receded, Lammefjord, Sidige Fjord ad Nykøbig Bay emerged; the two first metioed are today reclaimed ad draied. A achievemet which eabled the famous vegetables of Odsherred to be cultivated o favourable coditios o the former sea bed ad created the basis for the may delicious local produce which today you ca sample at the producers farm shops ad the restaurats. Experiece all types of ladscapes Odsherred cotais practically all kids of Daish ladscapes: The distictive moraie hills Vejrhøjbue, Høsigebue ad Højbybue - are a stark cotrast to the maritime forelad o Sejerø Bay ad the pacake-flat reclaimed fjord areas, Lammefjord ad Sidige Fjord. The versatile ladscape makes Odsherred a obvious destiatio if you like to move about i itriguig sceery with lots of advetures. Lammefjordes grøtsager 13

14 8 Tips i Tipps i Tips På hver af geoparkes sites ka I scae e QR-kode og se e lille film om det aktuelle sted. I ka også komme direkte id på geoparkes website. Foldere Et ladskab i evig foradrig giver dig e oversigt over de vigtigste besøgslokaliteter i Geopark Odsherred. Fås hos VisitOdsherred eller dowloades Auf jeder der Geopark Sites ka ma eie QR-Code scae ud eie kleie Film über die aktuelle Stelle sehe. Die Broschüre Eie Ladschaft verädert sich städig gibt Ihe eie Überblick über die wichtigste Besuchsstadorte im Geopark Odsherred. Verfügbar bei VisitOdsherred oder ka auch auf herutergelade werde O each of the geo park s sites you ca sca a QR-code ad watch a small film about the actual site. You ca also eter the geo park website directly. The folder Et ladskab i evig foradrig gives you a outlie of the most importat places to visit i Geopark Odsherred. Available at VisitOdsherred or by dowload from Steder i geoparke Statioe im Geopark Sites i the geo park 1. INFOPUNKT; DRAGSHOLM SLOT Et godt sted at starte ture rudt i Geopark Odsherred. Geem små udstilliger omhadlede de forskellige temaer som geoparke arbejder med, får I e god itroduktio. Sted: P-pladse på Dragsholm Slot. 2. VEJRHØJBUEN Odsherreds skelet er 3 store radmoræer, hvor Vejrhøjbue er de mest markate. Daet ved gletsjerises skub på det uderliggede ladskab, uder de seeste istid for ca år side, som e del af Bælthavsfremstødet. E sti leder op til brozealderhøje på Vejrhøj, hvorfra der er e viduderlig udsigt til bl.a. Saddobbere, Lammefjord, Ordrup Næs og Sjællads Odde. Sted: P-pladse ved Vraget og på Harebjerg. 3. LAMMEFJORD Dér, hvor ise lå for ca år side, er der u grøtsagsmarker. Da ise trak sig tilbage, blev Lammefjord først blottet og sidehe e vadfyldt iderlavig. Lammefjord blev iddæmmet i slutige af 1800-tallet og efterfølgede udlagt til ladbrugsjord. Sted: P-pladse ved Admiistratiosceter i Fårevejle. 4. EGEBJERG ligger i et dødis-ladskab bag Vig- og Højbybuere. I takt med at ise smeltede bort, blev områder med dødis afskåret fra de store gletsjer og smeltede bort. Sted: P-pladse ved Egebjerg Kirke. 5. KOREVLEN De 2 revler, der skyder frem fra heholdsvis ord og syd, er et klassisk eksempel på utidig ladskabsdaelse og aturpleje. Barriereøer daes med lavvadede laguer på iderside ved at materiale, primært sad, bliver trasporteret fra havet og op på de lavt hældede gamle smeltevadsslette, som Sejerø Bugt er. De uværede korevle er blot de sidste i række af revler, som har afsøret bl.a. Trudholm mose. Sted: P-pladse ved Gudmidrup Strad, Ellige Strad og Ellige Skovvej. 6. HØJSANDET er et relativt stort flyvesads-område, som består af e 1,5 km lag idladsklit. Højeste pukt er 11 m.o.h. Området er daet for at stoppe sadflugt fra klitområdere i vest mod de frugtbare jorder mod øst. Bøder har således i århudreder lagt risgærder ovepå sadet og derved er klitte vokset til uværede størrelse. Sted: P-pladse ved de sydlige ede af Højsadet eller ved Dybesø. 7. KLINTEBJERG Yderst mod Kattegat ligger Klitebjerg som e 34 meter høj bakkekude i ladskabet. De er daet i tilkytig til e gletsjerrad. De eksakte alder kedes ikke, me de ka være e rest af et ældre isfremstød. Bakkekude, der lå som e ø i stealderhavet, består primært af kalkste. Du ka se restere af et gammelt kalkbrud tæt ved strade. Sted: P-pladse ved Klit Hav herfra gå- og cykelsti frem til kalkbruddet. 8. GNIBEN er reste af e gammel moræeø og er det yderste pukt på Sjællads Odde. Gibe blev daet i forbidelse med at et isfremstød fra Mellem- Sverige gled mod syd over e lavig i Kattegat. Restere af moræe ka også ses i havet ud for Gibe i form af Sjællads Rev, der løber 45 km ud i Kattegat. Sted: P-pladse for ede af veje - efter Søværets Ceter for Våbe. Herfra fører sti til Gibes yderste spids. 14

15 1. INFOPUNKT; DRAGSHOLM SLOT Eie guter Ort, de Rudgag im Geopark Odsherred zu begie. Durch die kleie Ausstelluge mit uterschiedliche thematische Schwerpukte erhalte Sie eie gute Eileitug i de Geopark. Ort: Parkplatz bei Dragsholm Slot. 2. VEJRHØJBUEN Odsherreds Skelett sid drei große Edmoräe mit Vejrhøj als markatestem Pukt. Etstade sid diese durch die Kraft des Gletschereises auf die daruter liegede Ladschaft währed der letzte Eiszeit vor ca Jahre als ei Teil der westliche Ostsee. Ei Weg führt zum Hügel aus der Brozezeit auf Vejrhøj hiauf, vo hier habe Sie eie wuderbare Blick u. a. auf Saddobbere, Lammefjord, Ordrup Næs ud Sjællads Odde. Ort: Parkplatz bei Vraget ud bei Harebjerg. 3. LAMMEFJORD Dort, wo das Eis bis vor ca Jahre war, befide sich heutzutage Gemüsefelder. Als sich das Eis zurückzog, war der Lammefjord zuächst trocke ud später eie wassergefüllte Niederug. Ede des 19. Jahrhuderts wurde der Lammefjord eigedämmt ud aschließed wurde die Fläche ladwirtschaftlich geutzt. Ort: Parkplatz am Ceter i Fårevejle. 4. EGEBJERG liegt i eier Toteis-Ladschaft hiter Vig- ud Højbybuere. Als das Eis schmolz, wurde die Gebiete mit Toteis vo de große Gletscher getret ud sid geschmolze. Ort: Parkplatz bei Egebjerg Kirke. 5. KOREVLEN Die beide Sadbäke, die sich ördlich ud südlich vo der Halbisel befide, sid ei klassisches Beispiel für heutige Ladschaftsbildug ud Erhaltug des Naturraumes. Die Barriereisel mit flache Lague auf der Ieseite etstehe vor allem aus Sad, der vo der Ostsee agespült wird, ud de Sedimete der iedrige, alte Saderfläche wie die Sejerø Bugt. Die heutige Sadbak Korevle ist bloß die letzte Reihe vo Sadbäke, die u. a. vom Moor Trudholm Mose getret sid. Ort: Parkplatz bei Gudmidrup Strad, Ellige Strad ud Ellige Skovvej. 6. HØJSANDET ist ei relativ großes Flugsadgebiet, das aus eier 1,5 Kilometer lage Biedüe besteht. Der höchste Pukt misst 11 Meter über dem Meerespiegel. Das Gebiet wurde agelegt, um die Sadflucht i der Düeladschaft im Weste bis zu de fruchtbare Böde im Oste zu beede. Die Ladwirte habe jahrhudertelag Zäue mit Reisig auf de Sadböde errichtet - ud so kote die Düe bis zur heutige Größe wachse. Ort: Parkplatz am südliche Ede vo Højsadet oder bei Dybesø. 7. KLINTEBJERG Am äußerste Rad der Ostseeküste liegt Klitebjerg, eie 34 Meter hohe Hügelkuppe i der Ladschaft. Diese bildete sich im Zusammehag mit eiem Gletscherrad. Das exakte Alter ka icht bestimmt werde, aber es ist davo auszugehe, dass es sich dabei um Reste aus eiem ältere Gletscher hadelt. Die Hügelkuppe, die wie eie Isel im Steizeitmeer lag, besteht hauptsächlich aus Kalkstei. Die Reste des alte Kalksteibruchs sid auch i der Nähe des Strades sichtbar. Ort: Parkplatz bei Klit Hav vo hier führt ei Wader- ud Radweg zum Kalksteibruch. 8. GNIBEN ist der Rest eier alte Moräeisel ud der ordwestlichste Pukt auf Sjællads Odde. Gibe bildete sich i Verbidug mit dem Eisvorstoß aus Mittelschwede, das Richtug Süde über eie Seke i der Ostsee hiweg glitt. Die Reste der Moräe sid auch i der Ostsee als Riff Sjællads Rev erkebar, das sich 45 Kilometer i das Kattegat erstreckt. Ort: Parkplatz am Ede der Straße - ach Søværets Ceter for Våbe. Vo hier führt ei Weg zum ordwestlichste Pukt, Gibe INFO POINT; DRAGSHOLM CASTLE A good place to start your tour aroud Geopark Odsherred. Through small displays about the various themes which the geopark works with, you get a good itroductio. Place: the carpark at Dragsholm Castle. 2. VEJRHØJBUEN Odsherred s skeleto cosists of three large lateral moraies Vejrhøjbue beig the most promiet. Formed by the thrust of the glacier ice o the subjacet ladscape, durig the last Ice Age about years ago, as a part of the Belt Sea drive. A path leads up to the Broze Age moud o Vejrhøj, which offers a superb view of Saddobbere, Lammefjord, Ordrup Næs ad Sjællads Odde. Place: the carpark at Vraget ad o Harebjerg. 3. LAMMEFJORD Where years ago you had the ice, there are ow vegetable fields. Whe the ice receded, Lammefjord first became ucovered ad the a water-filled cetral depressio. Lammefjord was reclaimed by the ed of the 19th cetury ad subsequetly laid out as farm lad. Place: the carpark by Ceter i Fårevejle. 4. EGEBJERG is located i a dead-ice ladscape behid the Vig ad Højby arches. As the ice was meltig away, areas with dead-ice were cut off from the mai glacier ad melted away. Place: the carpark at Egebjerg Church. 5. KOREVLEN The two bars juttig out from orth ad south are a classic example of cotemporary ladscape formatio ad ature preservatio. Barrier islads with shallow lagoos o the ier side are formed by material, primarily sad, beig trasported from the sea uto the slightly slopig old meltwater plai which the Sejerø Bay is. The preset Korevle is just the latest i the lie of bars which have ligated Trudholm Moor. Place: the carpark by Gudmidrup Beach, Ellige Beach ad Ellige Skovvej 6. HØJSANDET is a relatively large area of shiftig sad, cosistig of a 1,5km log ilad due. The highest poit is 11m a.s.l. The area was created to stop the sad drift from the due areas i the west towards the fertile fields i the east. For ceturies, the farmers have put rice feces o top of the sad ad thereby the due has grow to its preset size. Place: the carpark at the souther ed of Højsadet or by Dybesø. 7. KLINTEBJERG At the edge of Kattegat you fid Klitebjerg, a 34m high cliff, like a kot i the ladscape. It was formed i coectio with a lateral glacier; its exact age is ukow but it may be a rest of a old ice thrust. The cliff which lay as a islad i the Stoe Age Sea cosists primarily of limestoe. You ca see the remais of a aciet quarry close to the beach. Place: The carpark by Klit Harbour from here a walkig/bicycle path to the quarry. 8. GNIBEN is the rest of a old moraie islad ad is the outermost poit of Sjællads Odde. Gibe was formed whe a ice thrust from Mid-Swede slid south across a hollow i Kattegat. The remais of the moraie ca also be see i the sea off Gibe as Sjællads Rev goig 45km ito Kattegat. Place: The carpark at the ed of the road after Søværets Ceter for Våbe. From here a path leads to the outermost tip of Gibe. 15

16 Plejerup stedysse På opdagelse i geoparke Auf Etdeckugsjagd im Geopark Explore the geopark Oplev ladskabet, historie, kuste og de lokale fødevarer på tætteste hold På de følgede sider ka du læse om helt kokrete og færdigpakkede oplevelsesture i Geopark Odsherred. Uaset om du og di familie er til friluftsliv, kust, lokale råvarer eller familiesjov, så har Geopark Odsherred oget at byde på. Der er masser af muligheder; lige fra e 1½-times guidet tur over busture til heldagsprogrammer og 2-dages ophold og der kommer løbede ye tilbud. I ka selvfølgelig også selv strikke jeres ege geopark-tur samme. Det kue f.eks. være e 30 km cykeltur ad Gravhøjrute, hvor I cykler i et bakket og aturskøt ladskab i det sydlige Odsherred. Udervejs kommer I forbi ogle af eges mest markate gravhøje og fortidsmider. Eller tag e 8 km vadretur på Højderygstie e eeståede sti, som åber i forsommere Få ispiratio til jeres geoparktur på Lammefjordskaale På cykel i Geopark Odsherred er et detaljeret cykelkort med turforslag. Ka købes hos VisitOdsherred 16

17 Etdecke Sie die Ladschaft, die Geschichte, die Kust ud die lokale Lebesmittel aus ächster Nähe. Auf de folgede Seite fide Sie gaz kompakte ud bereits fertig zusammegestellte Etdeckugstoure im Geopark Odsherred. Egal, ob Sie ud Ihre Familie die Luft, Kust, lokale Geüsse oder Spaß mit alle zusamme wüsche, so gibt es sicherlich etwas passedes im Geopark Odsherred. Es gibt uglaublich viele Möglichkeite. Vo eier 1 ½ -stüdige Führug bis hi zu Busfahrte, Gaztagsprogramme ud zweitägige Aufethalte sowie stets eue Agebote. Natürlich köe Sie sich auch Ihr eigees Geopark-Programm erstelle. Dies ka uter aderem eie 30 Kilometer lage Fahrradtour auf der Gravhøjrute (Route der Grabhügel) sei, wo Sie i hügeliger, atürlich schöer Ladschaft im südliche Odsherred radel. Uterwegs komme Sie a eiige der bedeutedste Grabsteie ud Dekmäler der Geged vorbei. Sie köe auch eie acht Kilometer lage Waderug auf dem Højderygstie tätige, welches ei Uikat uter de Waderwege ist, der im Frühjahr 2015 eigeweiht wird. Meet the ladscape, history, art ad local produce at close rage. O the followig pages you ca read about actual ad ready-made trips i Geopark Odsherred. Whether you ad your family facy outdoor life, art, local produce or family fu, Geopark Odsherred has somethig to offer. There are loads of possibilities: From a 1½ hour guided tour via coach trips to full day programmes ad 2-days stays ad ew optios keep comig up. You ca also compose your very ow geopark trip. Maybe a 30km bicycle trip alog the Gravhøjrute (burial moud route) takig you through a hilly ad sceic ladscape i the souther part of Odsherred. O the way you will pass some of the most promiet burial mouds ad aciet moumets of the regio. Or you ca take the 8km log walkig route o the Højderygstie (ridge path) a uique path which will ope i early summer Fid ispiratio for your geopark trip o Hole Sie sich Ispiratio für Ihre Tour im Geopark auf Ebbeløkke 17

18 Kusteres ODsherred Odsherred der Küstler / Odsherred of the artists LIge til at bestille... Zur Buchug / Ready to order Kusteres Odsherred er e 1-dages tur, der omfatter masser af oplevelser, etréudgifter og måltider (ekskl. drikkevarer). Odsherred der Küstler ist eie 1-Tagestour, die Abeteuer, Eitrittsgelder ud Verpflegug (exkl. Geträke) beihaltet. Odsherred of the artists is a 1-day trip cotaiig lots of evets, etrace fees ad meals (excl. beverages). 1 > DKK 600,- Bookig Ladskabet, lyset og livet er tæt forbudet og e kilde til ispiratio for Odsherreds mage kustere. Tag med rudt i et stykke Damark, skabt af istides kræfter og flittige, kreative hæder og se hvorda kustere har fortolket og formidlet glæde ved de stedbude kvaliteter. Dette alt imes vi iviterer til at yde veltillavede, lokale råvarer, der smager af Odsherred. Die Ladschaft, das Licht ud das Lebe sid miteiader eg verbude - eie Quelle der Ispiratio für viele Küstler vo Odsherred. Gehe Sie mit auf Reise durch ei Stück Däemark, das durch die Kräfte ud kreative Häde der Eiszeit geformt wurde, ud sehe Sie, wie die Küstler ihre Freude zum Ausdruck brige ud mit ortsverbudeer Qualität vermittel. Dies alles erlebe Sie, währed wir Sie dazu eilade, die gut zubereitete, lokale Produkte zu geieße, die ach Odsherred schmecke. The ladscape, the light ad life itself are closely coected ad a source of ispiratio for the may artists i Odsherred. Joi us through a piece of Demark, created by the forces of the Ice Age ad idustrious, creative hads, to see how the artists have iterpreted ad commuicated the joy of the local qualities. All while we ivite you to ejoy well-prepared local produce with the taste of Odsherred. Besøg Hempel Glasmuseum I køkkeet på Hotel HøjbySø tager vi udgagspukt i årstideres råvarer. Besøg Odsherreds Kustmuseum i Asæs og Huset i Asæs. Besøg Malergårde og familie Swae. Odsherred er Damarks eeste Geopark og uder beskyttelse af UNESCO. Odsherreds ladskab har altid tiltrukket meesker. Det smukke område er hjemsted for e uik geologi og atur, som giver ege helt særlige stedbude kvaliteter, som e rejse til Odsherred giver dig mulighed for at opleve, høre, se og smage på tætteste hold. Odsherred ist Däemarks eiziger Geopark ud steht uter Schutz der UNESCO. Odsherreds Ladschaft hat immer scho Mesche agezoge. Das schöe Gebiet ist die Heimat für eie eizigartige Geologie ud Natur, die der Regio eie gaz besodere ortsverbudede Qualität gibt. Eie Reise ach Odsherred bietet hautahe Erlebisse im Bezug auf Höre, Sehe ud Schmecke. Odsherred is the oly Geopark i Demark ad uder the protectio of UNESCO. The ladscapes of Odsherred have always attracted people. The sceic area is home to a uique geology ad ature, givig the regio very special local qualities which a jourey to Odsherred gives you the possibility to experiece, hear, see ad taste at close rage.

19 LIge til at bestille... Zur Buchug / Ready to order Odsherred for friluftselskere er 1-2 dages ture, der omfatter masser af oplevelser, alle måltider(ekskl. drikkevarer) samt overatig (ved 2 dage). Odsherred für Frischluftliebhaber ist ei 1-2 Tageausflug mit viel Abeteuer ud Spaug sowie Verpflegug (exkl. Geträke) sowie Überachtug (bei 2 Tage). Odsherred for outdoor lovers are 1-2 days trips icludig a lot of activities, all meals (excl. beverages) ad overight by 2 days. > DKK 1.190,- > DKK 2.250,- 1 2 Bookig Odsherred for friluftselskere Odsherred für Frischluftliebhaber / Odsherred for outdoor lovers Tag på tur i det fri, mærk lyset, lufte og ladskabet i fulde drag. Vil du være aktiv på vadet og lære at ro kajak, så er fjordee og kyste i Odsherred perfekt. Du bliver overrasket over, hvor emt og sjovt det er. Du ror i e skø atur og istruktøre åber die øje for det ladskab og de historie I passerer udervejs. Du ka også vælge e fatastisk aturoplevelse på rygge af e rolig, isladsk hest. Med guide rider vi ud i det grøe lags det blå og du bliver fortrolig med heste. Gehe Sie auf Waderug im Freie ud ehme Sie das Licht, die Luft ud die Ladschaft auf. Wolle Sie im Wasser aktiv werde oder Kajak fahre lere, biete sich die Fjorde ud Küste a. Sie werde überrascht sei, wie eifach ud lustig das ist. Sie paddel durch die schöe Natur ud der erfahree Leiter brigt uterwegs die Ladschaft ud die Geschichte alle Teilehmer äher. Sie köe auch auf dem Rücke der ruhige Isladpferde die Natur erlebe. Ei erfahreer Reiter führt Sie durch das Grüe am Wasser etlag - ud das alles vertraut mit dem Pferd. Take a trip outdoors ad feel the light, the air ad the sceery at full scale. If you wat to be active o the water ad lear how to paddle a kayak, the fjords ad the coasts of Odsherred are perfect. Surprisigly easy ad great fu.you paddle i lovely ature ad the istructor will ope your eyes to the ladscape ad history, you are passig o the way. You ca also choose a fatastic ature experiece o the back of a calm, Iceladic horse. With a guide you ride ito the gree alog the blue ad you will become familiar with the horse. Bo hos Rørvig Cetret i de hyggelige haveby Rørvig Ridig i ature på islæderheste er e magisk oplevelse KajakOase er ramme om e tryg og lærerig dag på Lammefjorde med kajakke Over bål bager vi padekager med hoig af ege avl Damarks første Geopark

20 Odsherred for bør og ysgerrige sjæle Odsherred für Kider ud Neugierige / Odsherred for childre ad curious mids LIge til at bestille... Zur Buchug / Ready to order Odsherred for bør og ysgerrige sjæle er 1-2 dages ture der omfatter masser af oplevelser, etréudgifter, alle måltider (ekskl. drikkevarer) og overatig (v/2 dage) Odsherred für Kider ud Neugierige ist eie 1-2 Tagestour, die viel Spaug, Eitritt, Verpflegug (exkl. Geträke) ud Überachtug (bei 2 Tage) beihaltet. Odsherred for childre ad curious mids are 1-2 days trips icludig a lot of activities, etrace fees, all meals (excl. beverages) ad overight by 2 days. > DKK 1.950,- > DKK 3.950,- 1 2 Bookig Det er edelig familietid, ud i det fri og de sjove, lærerige oplevelser ka begyde. Lær at fide plater, der smager som agurk, ærter, ødder og asparges. Pluk dem selv og smag dem. Det siges, at e trold har skabt Odsherreds bakkede ladskab og Sejerøbugte. Hør fortællige og lær at fide de flotte ste ved vadet, spil stebigo og tag di ege stemsamlig med hjem. Start dage med fuld fart frem i Sommerlad Sjællads mage aktiviteter og bo hyggeligt og godt i parkes hytter. Mellem alle aktivitetere fylder I mavere med lækkert og frisk produceret mad tilberedt af de lokale råvarer fra Damarks største køkkehave. Familiezeit ist agesagt: Drauße im Freie köe lustige ud spaede Abeteuer begie. Fide Sie Pflaze, die wie Gurke, Erbse, Nüsse oder Spargel schmecke. Pflücke ud probiere Sie!Es heißt, dass ei Troll Odsherreds hügelige Ladschaft geformt hat. Höre Sie der Erzählug zu ud erfahre, wie Sie iteressate Steie fide, Steibigo spiele ud die eigee Steisammlug mitehme köe. Sie begie de Tag i voller Fahrt im Sommerlad Sjællad ud wohe i de gemütliche Hütte des Parks. Zwische de eizele Aktivitäte fülle Sie de Mage mit frischgekochtem Esse, das aus lokale Zutate aus de däische Vorgärte kreiert wurde. Fially family time: Go outdoors ad the fu ad istructive activities may begi! Lear to fid plats that taste like cucumbers, peas ad uts. Pick them ad sample them! A troll is said to have created the hilly ladscape of Odsherred. Hear the tale ad lear to fid fie stoes, play stoe bigo ad brig home your ow stoe collectio. Start your day full speed ahead i Sommerlad Sjællad ad stay overight i the comfortable chalets of the park. Betwee the activities you may fill your stomachs with freshly produced food, prepared from the local produce of Demark s vegetable garde. I bor i lækre hytter med verada og havemøbler Stebigo og stesamlig som du må tage med hjem Fid og smag spiselige plater der gror lags kyste Hyggelig aftetur til Rørvig hav med krabbe-fageri og is Damarks første Geopark

TYSK NIVEAU: E. DATO 10. marts 2015 INDHOLD

TYSK NIVEAU: E. DATO 10. marts 2015 INDHOLD CASEEKSAMEN TYSK NIVEAU: E DATO 10. marts 2015 OPGAVE På adr. http://ekstranet.learnmark.dk/eud-eksamen2015/ finder du Opgaven elektronisk Eksamensplan 2.doc - skal afleveres i 1 eksemplar på case arbejdsdagen

Læs mere

Trekantsområdets kystlejrpladser

Trekantsområdets kystlejrpladser Gl.Å bo v Selum Stederup Søderskov De østyske forde,, og forde, byder på uikke atur ser lags kyste. Alle e. Favetræspladse Jorde er god, og skove er derfor frodig og varieret. De markerede rute, der går

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

Bredgaard Bådeværft ApS

Bredgaard Bådeværft ApS Bredgaard Bådeværft ApS Velkommen til BREDGAARD BÅDEVÆRFT APS - et af Danmarks førende bådværfter indenfor glasfiberfartøjer. Vi tilbyder et bredt sortiment af glasfiberbåde - lige fra erhvervsfiskefartøjer

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

1.8 Ordstilling i hoved- og bisætninger

1.8 Ordstilling i hoved- og bisætninger 5 1.8.4.1 Opgave A Marker hoved- og bisætninger i nedenstående tekst med HS og BS! 1. Muren mellem øst- og vestsektoren i Berlin blev bygget den 13. august 1961. 2. Vestberlinerne og vesttyskerne kunne

Læs mere

Vanebryderdagen 2009 Vanens magt eller magt over vanen? Valget er dit!

Vanebryderdagen 2009 Vanens magt eller magt over vanen? Valget er dit! Vaebryderdage 2009 Vaes magt eller magt over vae? Valget er dit! Osdag de 4. marts 2009 taastr u p Vaebrydere Torbe Wiese Meditatiosgurue Heig Davere Hjereforskere Milea Pekowa COACHEN Chris MacDoald Ulrik

Læs mere

Den Store Sekretærdag

Den Store Sekretærdag De Store Sekretærdag Tilmeld dig ide 1. oktober og få 300 kr. i rabat! De 25. ovember 2008 Tekologisk Istitut Taastrup De 8. december 2008 Mukebjerg Hotel Vejle Nia Siegefeldt, chefsekretær Camilla Miehe-Reard,

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer Me and my pet My dogs SVTV2, 2011, 5 min. Tekstet på engelsk Me and my pet er en svenskproduceret undervisningsserie til engelsk for børn i 4. klasse, som foregår på engelsk, i engelsktalende lande og

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

P Radius Møbler Tolsagervej 9 8370 Hadsten Denmark Tel. +45 8761 3400 Fax +45 8761 3401 www.radius-moebler.dk SHAR

P Radius Møbler Tolsagervej 9 8370 Hadsten Denmark Tel. +45 8761 3400 Fax +45 8761 3401 www.radius-moebler.dk SHAR SHARP SHARP Design: Thore Lassen SHARP-serien er den ideelle løsning til fleksibel møblering i forbindelse med møder konferencer, kantiner og undervisning. SHARP-stolen er let håndterbar, stabelbar og

Læs mere

IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015

IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015 IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015 WELCOME TO COPENHAGEN INVITATIONAL It is a great pleasure for me as president of Værløse Basketball Club to welcome you all to for three days filled with

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

ODSHERRED. Familiesjov - Feel Like Natur - Zeit zum Leben / - Time for Life. Dragsholm Slot Kunsthåndværk. SOMMERLAND Den Danske Riviera

ODSHERRED. Familiesjov - Feel Like Natur - Zeit zum Leben / - Time for Life. Dragsholm Slot Kunsthåndværk. SOMMERLAND Den Danske Riviera VisitOdsherred.dk ODSHERRED Oplevelser mellem Lammefjord, Sjællands Odde og Rørvig 2013 Dragsholm Slot Kunsthåndværk SOMMERLAND Den Danske Riviera Zoo Kulturfestival Badestrande Familiesjov - Feel Like

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Formelskrivning i Word 2. Sådan kommer du i gang 4. Eksempel med skrivning af brøker 5. Brøker skrevet med småt 6. Hævet og sænket skrift 6

Formelskrivning i Word 2. Sådan kommer du i gang 4. Eksempel med skrivning af brøker 5. Brøker skrevet med småt 6. Hævet og sænket skrift 6 Dee udgave er til geemkig på ettet. Boge ka købes for kr. 5 hos EH-Mat. E y og udvidet udgave med title»symbol- og formelskrivig«er udkommet september 00. Se mere om de her. Idholdsfortegelse Formelskrivig

Læs mere

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Kære Omdeler Forår og påske står for døren, og helligdagene i forbindelse med påsken betyder ændringer i omdelingen. Derudover kan du blandt andet

Læs mere

AUGUST v. Margit Ingtoft, María Muniz Auken,

AUGUST v. Margit Ingtoft, María Muniz Auken, SOMMER-, WEEKEND- & EFTERÅRSKURSER 2007 SOMMERKURSER AUGUST v. Margit Igtoft, María Muiz Auke, JUNI og / eller Sommer 2007 Jui (A) + August (B) Dato: 5/6 28/6 og eller 7/8 30/8: MUY BARATO: Pris pr. hold

Læs mere

Læg lågen med fronten nedad på et blødt materiale for at beskytte lakken.

Læg lågen med fronten nedad på et blødt materiale for at beskytte lakken. Dansk Deutsch Francais - English Varenr. 51075 Udskiftning af pakning ved glas: Pakken indeholder: 1 stk. Pakning Vejledning: Aduro 4 Er pakningerne blevet hårde og utætte kan de skiftes på følgende måde:

Læs mere

Sauerkraut. Sanghæfte. danske sange på tysk. Dirk-Uwe Wendrich & Eberhard von Oettingen

Sauerkraut. Sanghæfte. danske sange på tysk. Dirk-Uwe Wendrich & Eberhard von Oettingen & Sauerkraut Sanghæfte danske sange på tysk Dirk-Uwe Wendrich & Eberhard von Oettingen Forelskelsessang - Liebeslied Tekst: Jens Rosendal (1981) Musik: Per Warming (1987) Du kamst wie Du, ganz ohne Schein

Læs mere

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard)

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) På den allerførste skoledag fik de farver og papir. Den lille dreng farved arket fuldt. Han ku bare ik la vær. Og lærerinden sagde: Hvad er

Læs mere

markante randmoræner. Vi skal besøge 3 lokaliteter, hvorfra der er god udsigt til det landskab, som isen for 15-20.000 år siden efterlod til nutidens

markante randmoræner. Vi skal besøge 3 lokaliteter, hvorfra der er god udsigt til det landskab, som isen for 15-20.000 år siden efterlod til nutidens Sommertur til Geopark-Odsherred 20/6 Vejrhøj-buen er nok en af landets mest markante randmoræner. Vi skal besøge 3 lokaliteter, hvorfra der er god udsigt til det landskab, som isen for 15-20.000 år siden

Læs mere

30.09.2011. Fælggodkendelser

30.09.2011. Fælggodkendelser Fælggodkendelser TÜV godkendelse Hvad er TÜV? TÜV er en uafhængig anerkendt instans, der har hjemmel til at udstede certifikater om en given kvalitet på stort set alt, lige fra medicinsk udstyr, elektriske

Læs mere

MARSTAL - ÆRØSKØBING - SKOVBY - SØBY

MARSTAL - ÆRØSKØBING - SKOVBY - SØBY 0 0 MARSTAL - ÆRØSKØBING - SKOVBY - SØBY Stoppesteder Bus stops Haltestellen Marstal - Reberbanen Bakkevej / Ronæsvej Bymarksvej Ærøskøbing Havn Tranderupvej Vindeballe Vesterløkke Øster Bregninge Ø. Bregninge

Læs mere

Naturparker & friluftsliv - et case fra Tyskland. Keld Buciek

Naturparker & friluftsliv - et case fra Tyskland. Keld Buciek Naturparker & friluftsliv - et case fra Tyskland Keld Buciek HH De tre hovedtyper tyske parker: Nationalparke sind Ruheräume der Natur und Erholungsräume für den Menschen, die letzten Landschaften Deutschlands,

Læs mere

Hammer Inspiration www.hammercarpets.com

Hammer Inspiration www.hammercarpets.com Hammer Inspiration Indhold / Contents / Inhalt 3 Retro 12 Cosmopolitan 21 Botany 27 Expressions 34 Urban 42 Stripes & Squares 47 Nature 52 Folklore 58 Ornaments 66 Potpourri COLORTEC DESIGNS: Retro, Cosmopolitan,

Læs mere

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions Udlejnings software Vores udvikling er ikke stoppet!! by Soft-Solutions RentCalC, som er danmarks ubetinget bedste udlejnings software, kan hjælpe dig med på en hurtigt og simple måde, at holde styr på

Læs mere

Netværkstræf / Netzwerktreffen. Bildende Kunst / Bildhauerei Onsdag / Mittwoch den 6. Februar 2013

Netværkstræf / Netzwerktreffen. Bildende Kunst / Bildhauerei Onsdag / Mittwoch den 6. Februar 2013 Netværkstræf / Netzwerktreffen Skabende kunst / Billedhuggerkunst Skabende kunst / Billedhuggerkunst Bildende Kunst / Bildhauerei Onsdag / Mittwoch den 6. Februar 2013 Wir treffen uns.. Vi mødes.. 6. Februar

Læs mere

Branchevejledning. ulykker indenfor. lager. området. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

Branchevejledning. ulykker indenfor. lager. området. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Brachevejledig ulykker idefor lager området Brachearbejdsmiljørådet for trasport og egros Baggrud Udersøgelser på lager- og trasportområdet har vist, at beskrivelse af hædelsesforløbet ved udfyldelse

Læs mere

Mobile Hospitals. A world on wheels

Mobile Hospitals. A world on wheels Mobile Hospitals A world on wheels 01 HMK bilcon presentation history, products, facts 02 Mobile Blood Donation Units 3D film Examples Standard specifications Fully custom made solutions Film preparing

Læs mere

Eco-Metropolis and Green Mobility in Copenhagen

Eco-Metropolis and Green Mobility in Copenhagen Eco-Metropolis and Green Mobility in Copenhagen Annette Kayser Project Manager, M. Sc. City of Copenhagen THE ØRESUND REGION IN EUROPE The Øresund Region 2.4 mio. Inhabitants in the Region. ¾ of these

Læs mere

Nyhedsmail, marts 2014 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, marts 2014 (scroll down for English version) Nyhedsmail, marts 2014 (scroll down for English version) Kære Omdeler Forårssolen skinner i Nordjylland og dagene er mærkbart lysere til stor glæde for vores omdelere. Valg til arbejdsmiljøorganisationen,

Læs mere

Den servicemindede økonomi- og regnskabsmedarbejder

Den servicemindede økonomi- og regnskabsmedarbejder De servicemidede økoomi- og regskabsmedarbejder 25. og 26. marts 2009 Tekologisk Istitut Taastrup 16. og 17. april 2009 Tekologisk Istitut Århus Få idsigt og redskaber, der styrker service og rådgivig

Læs mere

Mangler du inspiration

Mangler du inspiration Mangler du inspiration til hvad du kan foretage dig udenfor hotellet? Odense 5% 20% Benyt dette hæfte og få rabat og ekstra fordele på lokale restauranter, butikker og andre spændende steder her i byen.

Læs mere

To BE i NUTID. we are vi er

To BE i NUTID. we are vi er To BE i NUTID. To be = at være. Bøjning i nutid. Ental Flertal 1.person I am jeg er we are vi er 2.person you are du er you are I (De) er 3.person he is han er they are de er she is hun er it is den/det

Læs mere

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 For at komme hurtigt og godt igang med dine nye Webstech produkter, anbefales at du downloader den senest opdaterede QuickStart fra vores hjemmeside: In order to get

Læs mere

Mit den Steinen vorsichtig umgehen, da vor allem die Ecken und Kanten der Specksteine sehr spröde sind.

Mit den Steinen vorsichtig umgehen, da vor allem die Ecken und Kanten der Specksteine sehr spröde sind. 15.09.2011 Montageanleitung zum Einbau der Speck und Speichersteine in Scan-line 820, 830 und 80. Heta empfiehlt, die Montage des Ofens von zwei Personen vorzunehmen. Mit den Steinen vorsichtig umgehen,

Læs mere

Stevnsbussen.dk is a free sightseeing bus for anyone who wants to experience Stevns beautiful nature and many interesting sights.

Stevnsbussen.dk is a free sightseeing bus for anyone who wants to experience Stevns beautiful nature and many interesting sights. Velkommen i stevnsbussen.dk Stevnsbussen.dk er et gratis tilbud til dig, som gerne vil opleve den flotte natur på Stevns og de mange spændende seværdigheder. Bussen kører med 4 daglige afgange fra 29.

Læs mere

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Vi er nødsaget til at få adgang til din lejlighed!! Hvis Kridahl (VVS firma) har bedt om adgang til din/jeres lejlighed og nøgler,

Læs mere

Lys og gitterligningen

Lys og gitterligningen Fysik rapport: Lys og gitterligige Forfatter: Bastia Emil Jørgese.z Øvelse blev udført osdag de 25. jauar 202 samme med Lise Kjærgaard Paulse 2 - Bastia Emil Jørgese Fysik rapport (4 elevtimer), februar

Læs mere

Hvad vi gør for jer og hvordan vi gør det

Hvad vi gør for jer og hvordan vi gør det Hvad vi gør for jer og hvorda vi gør det Vi skaber resultater der er sylige på di budliie... Strategi Orgaisatio Produktio Økoomi [ Ide du læser videre ] [ Om FastResults ] [ Hvorfor os? ] I foråret 2009

Læs mere

Soul Kitchen Die Bruderbeziehung

Soul Kitchen Die Bruderbeziehung Læs citatet fra scene 19 og overvej, hvordan illias i scenen er usikker og forsøger at virke overbevisende. Hvordan viser han det sprogligt? Understreg det i teksten. Illias: Yasu Malaka Zinos: Illias

Læs mere

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet IP/8/899 Bruxelles, den 9 december 8 EU vedtager et nyt program, som med millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet EU får et nyt program for forbedring af sikkerheden på internettet

Læs mere

Hvilke typer koder findes der?

Hvilke typer koder findes der? Introduktion Hvilke typer koder findes der? Responsmekanismer og benchmark ifht. sms. Øg din ROI på din medieinvestering Hvad er det der bygger bro efter din kunde har scannet kode Payment / Salg Promotion

Læs mere

MENNESKET JESUS KRISTUS PDF

MENNESKET JESUS KRISTUS PDF MENNESKET JESUS KRISTUS PDF ==> Download: MENNESKET JESUS KRISTUS PDF MENNESKET JESUS KRISTUS PDF - Are you searching for Mennesket Jesus Kristus Books? Now, you will be happy that at this time Mennesket

Læs mere

Lettisk optankning. UUV - Køge Bugt Greve Køge Solrød Stevns Ungdommens UddannelsesVejledning www.uuv.dk

Lettisk optankning. UUV - Køge Bugt Greve Køge Solrød Stevns Ungdommens UddannelsesVejledning www.uuv.dk 17.4.2015 Lettisk optankning En delegation fra Letland besøgte i dag Servicestationen, der er et projekt under Ungdommens Uddannelsesvejledning (UUV), hvor der er en praktisk tilgang til unge, der ikke

Læs mere

For aktive motorcyklister!

For aktive motorcyklister! For aktive motorcyklister! FUN AND SIMPLE! SJOVT OG SIMPELT! MCTC app er lavet af motorcyklister til alle slags motorcyklister. The SMC Med app MCTC is an app innovation på din smartphone made by motorcyclists

Læs mere

DKK 400 * DKK 500 * 2 cool and modern budget hotels in Copenhagen. Single room from. Double room from. Low prices, trendy design and central location

DKK 400 * DKK 500 * 2 cool and modern budget hotels in Copenhagen. Single room from. Double room from. Low prices, trendy design and central location 2 cool and modern budget hotels in Copenhagen Low prices, trendy design and central location Single room from DKK 400 * Double room from DKK 500 * *Applies to a limited number of rooms available for online

Læs mere

Som mentalt og moralsk problem

Som mentalt og moralsk problem Rasmus Vincentz 'Klimaproblemerne - hvad rager det mig?' Rasmus Vincentz - November 2010 - Som mentalt og moralsk problem Som problem for vores videnskablige verdensbillede Som problem med økonomisk system

Læs mere

ODSHERREDS HYGGELIGE HAVNE

ODSHERREDS HYGGELIGE HAVNE VELKOMMEN TIL ODSHERREDS HYGGELIGE HAVNE SJÆLLANDS ODDE RØRVIG NYKØBING SJÆLLAND ODDEN HAVN AUTENTISK OG CHARMERENDE HAVNEMILJØ HAVNEN er beliggende på nordsiden af Sjællands Odde. Det er en af de få havne,

Læs mere

Øvelser til kurser med Adrie Noy September 2008

Øvelser til kurser med Adrie Noy September 2008 Opvarmning Øvelser til kurser med Adrie Noy September 2008 I alle nedenstående opvarmningsøvelser arbejdes sammen 2 og 2 Begge spillere har en uden bold, 1. Spillerne står over for hinanden med front mod

Læs mere

Sandsynlighedsregning i biologi

Sandsynlighedsregning i biologi Om begrebet sadsylighed Sadsylighedsregig i biologi Hvis vi kaster e almidelig, symmetrisk terig, er det klart for de fleste af os, hvad vi meer, år vi siger, at sadsylighede for at få e femmer er 1/6.

Læs mere

Renteformlen. Erik Vestergaard

Renteformlen. Erik Vestergaard Reteformle Erik Vestergaard 2 Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk Erik Vestergaard, 2010. Billeder: Forside: istock.com/ilbusca Side 4: istock.com/adresrimagig Desude ege illustratioer. Erik Vestergaard

Læs mere

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK)

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Information Systems ICT Welcome to Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Agenda Autumn Meeting 2013 Thursday 24:th of October 10:00 Velkomst. Status fra formanden og gennemgang af program for høstmødet

Læs mere

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form)

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Au Pairs International Sixtusvej 15, DK-2300 Copenhagen S Tel: +45 3284 1002, Fax: +45 3284 3102 www.aupairsinternational.com,

Læs mere

Udvikling af turistapplikation. Baggrund. Projektbeskrivelse. Mr. Orange sådan er den tænkt

Udvikling af turistapplikation. Baggrund. Projektbeskrivelse. Mr. Orange sådan er den tænkt Udvikling af turistapplikation Baggrund Turisters rejseform og planlægningshorisont er, til forskel fra tidligere, i dag mangeartede: Nogle foretrækker at orientere sig hjemmefra via nettet, nogle opsøger

Læs mere

MISTRAL AiR. Danish Design by Hammel. Helvetica Neue 35 Thin. 30 punkt og en tracking

MISTRAL AiR. Danish Design by Hammel. Helvetica Neue 35 Thin. 30 punkt og en tracking MISTRAL AiR Danish Design by Hammel Helvetica Neue 35 Thin. 30 punkt og en tracking H forside. frontpage. snehvid. pure white.: 9*025 lys grå. light grey.: 2*065 orange.: 065 snehvid. pure white.: 3*041+051+031

Læs mere

Baltic Development Forum

Baltic Development Forum Baltic Development Forum 1 Intelligent Water Management in Cities and Companies developing and implementing innovative solutions to help achieve this objective. Hans-Martin Friis Møller Market and Development

Læs mere

PDFmaps på smartphones

PDFmaps på smartphones PDFmaps på smartphones Kort udbyder - en enkel og (gratis) mulighed for at stille orienteringskort til rådighed på iphone/ipad og Android Bruger - en enkel og (gratis) mulighed for at downloade og anvende

Læs mere

SUPERSTRAND VELKOMMEN TIL WELCOME TO THE SUPER BEACH VELKOMMEN TIL SUPERSTRANDEN WILLKOMMEN AM SUPERSTRAND WELCOME TO THE SUPER BEACH

SUPERSTRAND VELKOMMEN TIL WELCOME TO THE SUPER BEACH VELKOMMEN TIL SUPERSTRANDEN WILLKOMMEN AM SUPERSTRAND WELCOME TO THE SUPER BEACH VELKOMMEN TIL SUPERSTRANDEN WILLKOMMEN AM SUPERSTRAND WELCOME TO THE SUPER BEACH VELKOMMEN TIL SUPERSTRANDEN I Destination Ringkøbing Fjord har vi ved hjælp af projekt Fremtidens Superstrand, gjort en

Læs mere

What s Love Got to Do With It?

What s Love Got to Do With It? What s Love Got to Do With It? Gram Grid Present Continuous Vi sætter verberne i ing-form, når vi vil beskrive at noget er i gang. Der er fire hovedkategorier af ing-form: 1 Den almindelige form (common

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse tysk A 2014/2015

Undervisningsbeskrivelse tysk A 2014/2015 Undervisningsbeskrivelse tysk A 2014/2015 Termin Juni 2015 Institution Handelsgymnasiet Silkeborg Uddannelse HHX Fag og niveau Tysk A fortsættersprog Lærer(e) Hold Susanne Troensegaard Ht3tya14 Undervisningsforløb

Læs mere

PDFmaps på smartphones

PDFmaps på smartphones PDFmaps på smartphones Kort udbyder - en enkel og (gratis) mulighed for at stille orienteringskort til rådighed på iphone/ipad og Android Bruger - en enkel og (gratis) mulighed for at downloade og anvende

Læs mere

Engelsk G Opgaveark. Maj 2012

Engelsk G Opgaveark. Maj 2012 Engelsk G Opgaveark Maj 2012 Eksaminandens navn Nummer Prøveafholdende institution Tilsynsførende Jeg bekræfter herved med min underskrift, at opgavebesvarelsen er udarbejdet af mig. Jeg har ikke anvendt

Læs mere

Havefrø. Specialiseret frøproduktion en niche i dansk fødevarenetværk. Specialized seed production a niche in the danish food network

Havefrø. Specialiseret frøproduktion en niche i dansk fødevarenetværk. Specialized seed production a niche in the danish food network Specialiseret frøproduktion en niche i dansk fødevarenetværk Specialized seed production a niche in the danish food network Lise C. Deleuran Institut for Agroøkologi Aarhus Universitet Havefrø Research

Læs mere

Fødevareoplevelser blandt tyske kystturister i Danmark Anette Therkelsen, TRU, Aalborg Universitet

Fødevareoplevelser blandt tyske kystturister i Danmark Anette Therkelsen, TRU, Aalborg Universitet Fødevareoplevelser blandt tyske kystturister i Danmark Anette Therkelsen, TRU, Aalborg Universitet 1. Introduktion 2. Undersøgelsens formål 3. Datagrundlag 4. Resultater o madoplevelsens relative betydning

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 20. august 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 20. august 2012 Lukkede døre (Det forbydes ved offentlig gengivelse af kendelsen at gengive navn, stilling eller bopæl eller på anden måde offentliggøre pågældendes identitet) HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 20.

Læs mere

Flygtningelejren i Oksbøl 1945 1949

Flygtningelejren i Oksbøl 1945 1949 Flygtningelejren i Oksbøl 1945 1949 Mindesten fra den tyske flygtningelejr i Oksbøl. Til minde om ofrene fra 1945 1949. Tyske soldater stiger ud af bilen. Tonsvis af mad Vi har undersøgt hvor meget kost

Læs mere

Duo HOME Duo OFFICE. Programmeringsmanual DK 65.044.50-1

Duo HOME Duo OFFICE. Programmeringsmanual DK 65.044.50-1 Duo HOME Duo OFFICE Programmerigsmaual DK 65.044.50-1 INDHOLD Tekiske data Side 2 Systemiformatio, brugere Side 3-4 Ligge til og slette brugere Side 5-7 Ædrig af sikkerhedsiveau Side 8 Programmere: Nødkode

Læs mere

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Bianca Albers Familie og Evidens Center Fokus for oplægget Evidens Ledelse Implementering Outcome Evidensbaseret vs. evidensinformeret

Læs mere

Netværkstræf / Netzwerktreffen. Wikinger, Slawen und Mittelalter 19. April 2012, Wallmuseum Oldenburg

Netværkstræf / Netzwerktreffen. Wikinger, Slawen und Mittelalter 19. April 2012, Wallmuseum Oldenburg Netværkstræf / Netzwerktreffen Vikingetid og Middelalder Vikingetid og Middelalder Wikinger, Slawen und Mittelalter 19. April 2012, Wallmuseum Oldenburg Program Programm Kl. 11.30-12.00 Velkomst & Frokost

Læs mere

Brugerdreven innovation

Brugerdreven innovation Det innovative potentiale Brugerdreven innovation Hvad er det, brugere kan se? Hvordan optager organisationer brugerviden? Om at skære ud i pap Cases: Fjernvarmeanlæg, rensningsanlæg, indeklima Jacob Buur

Læs mere

Projekt 1.3 Brydningsloven

Projekt 1.3 Brydningsloven Projekt 1.3 Brydigslove Når e bølge, fx e lysbølge, rammer e græseflade mellem to stoffer, vil bølge ormalt blive spaltet i to: Noget af bølge kastes tilbage (spejlig), hvor udfaldsvikle u er de samme

Læs mere

ODSHERRED FOR. MADELSKERE Lammefjorden Danmarks køkkenhave. 1-dagstur fra Kr. 975,- pr. person

ODSHERRED FOR. MADELSKERE Lammefjorden Danmarks køkkenhave. 1-dagstur fra Kr. 975,- pr. person ODSHERRED FOR 1-dagstur fra Kr. 975,- pr. person MADELSKERE Lammefjorden Danmarks køkkenhave Smagen af Lammefjorden Danmarks køkkenhave er en smag af lokale, friske råvarer med en særlig karakter og høj

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2011 Institution ZBC, Handelsgymnasiet i Næstved Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hhx Tysk

Læs mere

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig Doth Ernst Jacobsen og Henriette BETH Brigham GIVE IT SOME ENGlISH1 Hedwig Give It Some English I 2014 Doth Ernst Jacobsen og Henriette Beth Brigham og Forlaget Hedwig Sat med Calibri og Futura Grafisk

Læs mere

FØRTIDERNE. På dansk kan vi danne førtider med både at have og at være! Verber der betegner bevægelse, begyndelse og ophør bøjes med at være.

FØRTIDERNE. På dansk kan vi danne førtider med både at have og at være! Verber der betegner bevægelse, begyndelse og ophør bøjes med at være. FØRTIDERNE FORM Nutid (præsens) og datid (imperfektum) er simple tider, men førnutid (perfektum) og førdatid (pluskvamperfektum) er sammensatte tider. Det vil sige at de dannes ved hjælp af et hjælpeudsagnsord

Læs mere

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2013 Institution Handelsgymnasiet Silkeborg Uddannelse HHX Fag og niveau Tysk A fortsættersprog Lærer(e)

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

Skriveøvelse 2. Indledning. Emil Kirkegaard. Årskortnr. 20103300. Hold nr. 10

Skriveøvelse 2. Indledning. Emil Kirkegaard. Årskortnr. 20103300. Hold nr. 10 Navn: Emil Kirkegaard Årskortnr. 20103300 Hold nr. 10 Det stillede spørgsmål 1. Redegør for forholdet mellem det vellykkede liv (eudaimonia) og menneskelig dyd eller livsduelighed (areté) i bog 1 og bog

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse. Liebe und Freundschaft. Das dritte Reich Verantwortung und Schuld. Ost-Westdeutschland. Titel 9. Titel 10.

Undervisningsbeskrivelse. Liebe und Freundschaft. Das dritte Reich Verantwortung und Schuld. Ost-Westdeutschland. Titel 9. Titel 10. Undervisningsbeskrivelse Termin Aug 2011 jun 2013 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Favrskov Gymnasium Stx Tysk fortsættersprog LS 2im tyf B2 Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

Læs mere

Mundblæst Unikaglas Prisgruppe 1 Harlekin = 30 Blå = 51 Regnbue = 52 Havbund = 53 Orange = 61 Heliotrop = 62

Mundblæst Unikaglas Prisgruppe 1 Harlekin = 30 Blå = 51 Regnbue = 52 Havbund = 53 Orange = 61 Heliotrop = 62 Handmade in Denmark Mundblæst Unikaglas Prisgruppe 1 Harlekin = 30 Blå = 51 Regnbue = 52 Havbund = 53 Orange = 61 Heliotrop = 62 Prisgruppe 2 +10 % Strandbred = 54 Himmel & hav = 55 Østersø = 65 Nordlys

Læs mere

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF - Are you searching for Udleveret Books? Now, you will be happy that at this time Udleveret PDF is available at our online library. With our complete

Læs mere

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning.

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. 1. E-MAGASINER (Herning) Hvem kan deltage: Studerende i Herning Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. På kurset lærer du at

Læs mere

Grundlæggende Lederuddannelse

Grundlæggende Lederuddannelse Grudlæggede Lederuddaelse Grudlæggede Lederuddaelse God ledelse er vigtig for både dig og di virksomhed. Det er vigtigt for di ege persolige udviklig, for die medarbejderes motivatio og dermed i sidste

Læs mere

Sociale Medier - kom tættere på kunderne. Eva Fog Bruun Head of Brand Strategy & Market Research 3. april 2014

Sociale Medier - kom tættere på kunderne. Eva Fog Bruun Head of Brand Strategy & Market Research 3. april 2014 Sociale Medier - kom tættere på kunderne Eva Fog Bruun Head of Brand Strategy & Market Research 3. april 2014 I dag Hvorfor engagerer VELUX Gruppen sig i social media? VELUX Social media strategi Social

Læs mere

Vejledning til brugen af bybrandet

Vejledning til brugen af bybrandet Vejledning til brugen af bybrandet Indhold Hvorfor bruge bybrandet? s. 3-4 Inspiration/ big idea s. 5-10 Syv former for bybranding s. 11-18 Brug af logoet s. 19-21 Find desuden flere cases, designelementer

Læs mere

JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF

JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF ==> Download: JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF - Are you searching for Jeg Gl Der Mig I Denne Tid Books? Now, you will be happy that at this

Læs mere

MMS Multi Media Storage

MMS Multi Media Storage MMS Multi Media Storage 02 MMS Multi Media Storage: MMS Introduction/ Indledning 03-03 MMS Storage and function / Opbevaring og funktion 04-04 MMS in white lacquer / MMS i hvid lak 05-09 MMS in black lacquer

Læs mere

Velkommen til Imperial Hotel tradition. Welcome to Imperial Hotel where tradition

Velkommen til Imperial Hotel tradition. Welcome to Imperial Hotel where tradition Lobby Velkommen til Imperial Hotel tradition og fornyelse i skøn forening At Imperial Hotel er andet og mere end et smagfuldt og moderne firestjernet hotel i centrum af København det er der ingen tvivl

Læs mere

DATV: Introduktion til optimering og operationsanalyse, 2007. Følsomhed af Knapsack Problemet

DATV: Introduktion til optimering og operationsanalyse, 2007. Følsomhed af Knapsack Problemet DATV: Itroduktio til optimerig og operatiosaalyse, 2007 Følsomhed af Kapsack Problemet David Pisiger, Projektopgave 1 Dette er de første obligatoriske projektopgave på kurset DATV: Itroduktio til optimerig

Læs mere

Til dig, der er lærerstuderende Kender du VIA CFU Center for Undervisningsmidler?

Til dig, der er lærerstuderende Kender du VIA CFU Center for Undervisningsmidler? Ti dig, der er ærerstuderede Keder du VIA CFU Ceter for Udervisigsmider? - for dig og di udervisig VIA CFU - tæt på di og skoes praksis Når det kommer ti æremider, er VIA Ceter for Udervisigsmider eer

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Sygdomsafbestillingsforsikring ved akut sygdom, ulykke. Da afbestilling på grund af akut sygdom, ulykke m.m. ikke fritager deltagerne for betaling, kan det anbefales, at der tegnes

Læs mere

Restaurant Pakhuskælderen Lobby Lobby

Restaurant Pakhuskælderen Lobby Lobby Lobby Lobby 71 Nyhavn Hotel ligger på hjørnet af Nyhavn og Københavns Havn, med udsigt over vandet, og Skuespilhuset som nærmeste nabo. Hvad end anledningen er for dit næste besøg i hjertet af København,

Læs mere

LET S MEET IN DENMARK EVALUERINGSRAPPORT

LET S MEET IN DENMARK EVALUERINGSRAPPORT LET S MEET IN DENMARK EVALUERINGSRAPPORT VORES MOTIVATION: Navnet Foreningen Nydansker er en forkortelse af det noget længere navn: "Foreningen til integration af nydanskere på arbejdsmarkedet". Og det

Læs mere

Vi har delt vores produkter op i fire divisioner: Day- & Nightwear, Fashion, Accessories og Private Label.

Vi har delt vores produkter op i fire divisioner: Day- & Nightwear, Fashion, Accessories og Private Label. Vi har delt vores produkter op i fire divisioner:,, og. Fipotex organisation er inddelt i 4 divisioner,,, og, som hver især har målrettet fokus på vores kunders behov inden for de fire områder. Alle Fipotex

Læs mere