Dk DE gb ODSHERRED D a n m a R k S 1. g E O pa R k 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dk DE gb ODSHERRED D a n m a R k S 1. g E O pa R k 2015"

Transkript

1 DK DE GB ODSHERRED Damarks 1. geopark 2015

2 Gibe Dragsholm Slot Velkomme Willkomme Welcome Velkomme til Odsherred, Damarks første geopark. Vores eg i det ordvestlige hjøre af Sjællad er et oplagt feriemål for både bør og vokse. Her fider du gode strade, kust, familieaktiviteter, spædede historier og et ladskab der er oget helt særligt. Ladskabet ka vi takke istide og vore forfædre for: Store gletsjere har skabt det varierede og bakkede ladskab, der står i kotrast til de flade, tørlagte fjordarealer (Lammefjorde og Sidige). Det særlige høje og itese lys, der præger ege ka vi takke havet for. Odsherred er omgivet af Isefjorde, Kattegat og Sejerø Bugt, og soles spejlig i havet giver ege et lys, som ku fides mage til få adre steder i Damark. Me det liv, som lyset og ladskabet giver mulighed for, skabes af de meesker, som bor her, og de meesker som besøger ege. Geem mere ed 100 år har Odsherred været et af daskeres foretruke feriemål. Det skyldes bladt adet stradee, kuste og det varierede ladskab. Me det skyldes også, at ege og des borgere er vat til og ka lide at have gæster. Vi håber, at du og di familie vil fide ispiratio til herlige, aktive dage i Odsherred. Willkomme im Odsherred erster Geopark Däemarks Usere Geged, die ordwestliche Ecke vo Seelad, ist ei bevorzugtes Ferieziel für Jederma - Kider ud Erwachsee: Gute Sträde, Kust, Familieaktivitäte ud eie Ladschaft, die etwas Besoderes ist. Die Ladschaft verdake wir der Eiszeit ud usere Vorfahre: Große Gletscher habe die abwechslugsreiche ud hügelige Ladschaft geformt, die im Kotrast zu de flache, trockegelegte Fjordareale (Lamme Fjord ud Sidige Fjord) steht. Das besoders helle ud itesive Licht, das dieses Gebiet so prägt, habe wir dem Meer zu verdake. Odsherred ist vom Isefjord, dem Kattegat ud der Sejerø Bugt umgebe ud durch die Spiegelug der Soe im Meer erhält die Geged ei Licht, das ur weige adere Stelle i Däemark ähelt. Aber das Lebe, das durch das Licht ud die Ladschaft ermöglicht wird, wurde vo de Mesche, die hier wohe ud de Mesche, die die Geged besuche, geschaffe. Seit mehr als 100 Jahre ist Odsherred für die Däe das bevorzugte Ferieziel. Das liegt u.a. a de herrliche Sträde, der vielfältige Kust ud der abwechslugsreiche Ladschaft. Aber schuld sid auch die Bewoher dieser Geged, die es gewöht sid - ud es auch liebe Gäste zu habe. Wir hoffe, dass Sie ud Ihre Reisebegleiter Ispiratio für herrliche ud aktive Tage im Nordwestseelad fide. Welcome to Odsherred, Demark s first geopark. Our regio the orth-wester corer of Zealad is a obvious holiday choice for childre as well as adults: Excellet beaches, art, family activities, itriguig storytellig ad a uique ladscape. We are idebted to the Ice Age ad our acestors for the ladscape: Massive glaciers have created the versatile ad hilly coutryside formig a stark cotrast to the flat fjord lad (Lammefjord ad Sidige). We are idebted to the sea for the remarkably bright, itese light characteristic of this area. Odsherred is surrouded by the Isefjord, Kattegat ad Sejerø Bay, ad the water reflects the su i a uique way, givig us the kid of light see oly i very few other parts of Demark. But the life eabled by the light ad the ladscape is created by the people who live here ad those who come to visit. Odsherred has bee a favourite holiday destiatio amog the Daes for over a hudred years; maily due to the beaches, the art ad the versatile ladscape, but also because the regio ad its ihabitats are accustomed to - ad ejoy - havig people aroud. We hope that you ad your family will fid ispiratio for woderful, active days i Odsherred. 2

3 Esterhøj INDHOLD i INHALT i CONTENTS Havet, lyset og strade Meer, Licht ud Strad / The sea, the light ad the beach Aktiviteter i børehøjde /Aktivitäte i Kiderhöhe / Activities for kids Feel like Odsherred Damarks første Geopark / Erster Geopark Däemarks / Demark s first Geopark Soles Lad / Das Lad der Soe / Lad of the Su Fæstiger og Slotte / Festuge ud Schlösser / Fortresses ad castles Gode historier / Gute Geschichte / Good stories Kuste og ladskabet / Kust ud Ladschaft / The art ad the ladscape Malergårde De Daske Riviera/ Die Däische Riviera / The Daish Riviera Smage af Odsherred / Schmecke Sie Odsherred / A taste of Odsherred Smag på havbude / Schmecke Sie de Meeresbode / Taste the sea bed Liv i kulture / Lebe i de Kulture / Live culture Golf - Svig kølle / Mit dem Golfschläger / With a golf club Familieaktiviteter / Familieaktivitäte / Family Activities På cykel / Auf dem Fahrrad / By bike Gateways Cykelruter i Odsherred / Radwege / Cyclig routes Til fods / Zu Fuß / O foot Med søre & stag / Mit der Agel / With a rod ad a lie På havet / Auf dem Meer / At sea Byliv og haveliv / Stadt- ud Hafelebe / Urba life ad harbour life Bo godt / Schöer Wohe / Sleep well Iformatio: VisitOdsherred Holtets Plads 1, DK-4500 Nykøbig Sj. Tlf Mail: Fotos: Joh Olse, Claus Starup, Christia Becker Begtse, Heidi Vigsø, Mariae Diers, Aders Hjermig, Fabia Ewald, Ole Friis Mikkelse, VisitOdsherred, Dragsholm Slot Udgiver: Team Odsherred - oplag: eks. Herausgeber: Team Odsherred - Auflage: Ex. Editor: Team Odsherred Prited copies Ex Sæso, Saiso, Seaso Vadrig ved Vesterlyg 3

4 Gudmidrup Strad Havet, lyset og strade Meer, Licht ud Strad The sea, the light ad the beach E gåtur lags havet i april. Soledgag på e sommerafte. Sadslotte og børelatter i juli eller mågeskrig og rullede bølger i oktober. Her glemmer du tide. Blidt og barsk Uaset hvor du er i Odsherred, ka du komme ud til havet på få miutter. Ege byder på stort set alle de kedte daske kysttyper: De blide fjordkyst med bøgeskove og stradege, de åbe kyst, der varierer mellem smukke, hvide sadstrade og barske, høje kliter eller de stille bugt med stradroser og lyg. Stradee - Damarks bedste? Lags Sejerø Bugt og Kattegatkyste fider du Sjællads bedste strade. Klitter, marehalm, fit sad og e let skråede sadbud udgør verdes bedste legeplads. Bagved klittere ligger lyge og åletræsplatagere, hvor Odsherreds mage sommerhuse gemmer sig. Blå Flag De bedste strade fider du i Nyrup Bugt og lags Sejerø Bugt (Gudmidrup, Høve, Ordrup, Saddobbere). Odsherred har 6 Blå Flagstrade, der alle lever op til højeste stadarder omkrig vadkvalitet, toiletforhold m.m.. Rørvig Strad 4

5 Eie Wadertour am Meer etlag im April. Soeutergag a eiem Sommerabed. Sadschlösser ud Kiderlache im Juli oder Möwegeschrei ud das Rausche der Welle im Oktober. Hier vergisst ma die Zeit. Mild ud Rau Gleichgültig, wo Sie i Odsherred sid köe Sie i weige Miute am Meer sei. Die Geged ka im Große ud Gaze alle bekate däische Küstetype abiete: die milde Fjordküste mit Buchewälder ud Stradwiese; die offee Küste, die sich zwische herrliche weiße Sadsträde ud hohe Steilküste abwechselt, oder die schützede Bucht mit Düe, Stradhafer ud Wildrose. Die Sträde Däemarks beste? Etlag der Sejerø Bugt ud der Kattegatküste gibt es die beste Sträde vo Seelad. Düe, Stradhafer, feier Sad ud ei leicht abfalleder Sadbode mache diese Regio zum beste Spielplatz der Welt. Hiter de Düe liege Heide ud Nadelbaumplatage, wo sich die viele Sommerhäuser vo Odsherred verstecke. Blaue Flagge Die beste Sträde fide Sie i der Nyrup Bugt ud etlag der Sejerø Bugt (Gudmidrup, Høve, Ordrup ud Saddobbere). Odsherred hat 6 Blaue Flagge Sträde, die alle dem höchste Stadard bezüglich Wasserqualität, Toiletteverhältisse usw. etspreche. A stroll alog the sea i April. Suset o a summer eveig. Sad castles ad laughter of childre i July or roarig waves i October. Here you forget time. Getle yet rugged Aywhere i Odsherred you are close to the sea. The regio offers practically every kid of Daish coastlie: getle fjord shore lie with beech woodlad ad meadows, stretches of ope coastlie that vary betwee beautiful white sady beaches ad rugged, high cliffs or the quiet bay with beach roses ad heather. The beaches the best i Demark? Alog Sejerø Bay ad the Kattegat coast you fid the best beaches o Zealad. Sad dues, Lyme grass, ad fie sad costitute the world s best playgroud. Behid the dues lie heath lad ad coifer platatios that coceal Odsherred s may summer cottages. Blue Flags Some of the best beaches are o Nyrup Bay ad alog Sejerø Bay (Gudmidrup, Høve, Ordrup, ad Saddobbere). Odsherred has six Blue Flag beaches, all of which comply with the highest stadards of water quality, toilets, etc. Tips i Tipps i Tips Hadicapvelige strade: Skasehage v/rørvig, Gudmidrup Strad, Ordrup Strad og Kogsøre. Smuk cykelsti mellem klitter og platage forbider stradee ord for Rørvig. Bemadet livreddertår ved Høve Strad, Gudmidrup Strad og strade v/kabelhuset (Rørvig). Behidertefreudliche Sträde: Skasehage bei Rørvig, Gudmidrup Strad ud Kogsøre. Schöer Fahrradweg zwische Düe ud Platage verbidet die Sträde ördlich vo Rørvig. Bemater Lebesretterturm am Høve Strad, Gudmidrup Strad ud a dem Strad beim Kabelhuset (Rørvig). Beaches with easy access for the disabled: Skasehage ear Rørvig, Gudmidrup, Ordrup ad Kogsøre. Beautiful cycle path betwee the sad dues ad the woodlad liks the beaches orth of Rørvig. Maed lifeguard towers o the beaches at Høve, Gudmidrup ad Rørvig. 5

6 Naturskole Tips Tipps Tips Se Sommerlad Sjællads yheder på Besøg - og se parkes særarragemeter Masser af bradbiler besøg Besøg GlasSpire på Hempel Glasmuseum Neuheite im Sommerlad Sjællad uter Besuche Sie ud iformiere Sie sich über die Soderverastaltuge Viele Feuerwehrautos besuche Sie das Odsherreds Feuerwehrmuseum Besuche GlasSpire beim Hempel Glasmuseum See the Sommerlad Sjællad ews at Visit - ad check the Zoo s special evets Lots of fire egies visit Odsherreds Bradmuseum i Asæs Visit the glass forge at Hempel Glass Museum Volle Fahrt voraus im Sommerlad oder Krabbe fage im Rørvig Hafe? Exotische Tiere ud Affe im Odsherred Zoo oder mit Oma ud Opa eie Bauerhof besuche? Im Odsherred hat ma Zeit ud bekommt Erlebisse. Sommerlad Sjællad Zusamme aktiv im Vergügugspark mit 60 Aktivitäte ud viel Platz. Mit gratis Parkplatz oder mit dem Zug direkt bis vor die Tür, mache es eifach eie gaze Tag mit Badelad, Klettertoure, Dschugelspiele ud Westerstimmug zu plae. Grabe ach 24 karätigem Gold, schleich dich durch das Laserfeld ud lass die Kleie auf die Autobahe ud Spielplätze los. Mache Sie eie Pause ud geieße sie eie Zugfahrt durch de üppige Park. Zoo ud Gespester Odsherred Zoo Rescue hat mehr als 600 verschiedee Tiere, u.a. viele Affearte, aber auch Schlage, Kamele ud Lamas isgesamt ca. 100 verschiedee Arte. Schloss Dragsholm, Däemarks ältestes Schloss, ist icht ur für Erwachsee. Währed der Führug sieht ma de alte Kerker ud hört die Gespestergeschichte des Schlosses. Aber es gibt auch kostelose Erlebisse, so z.b. das berühmte Krabbefage am Rørvig Hafe, wo Huderte vo Kider ud Erwachsee mit Bambusstage, Schüre ud etwas Fischhaut auf der Mole liege. Full speed ahead at Sommerlad or catchig crabs at Rørvig Harbour? Exotic aimals ad mokeys at Odsherred Zoo or a day o a farm with Gray ad Gradpa? Odsherred gives you time ad treats. Sommerlad Sjællad Be active together i the amusemet park with 60 attractios ad plety of space. Free parkig or trai to the frot door makes it easy to pla a etire day with aqua-lad, climbig trips, jugle games ad wester mood. Dig for 24- carat gold, seak through the laser field ad let the youg oes go mii-wild o car tracks ad playgrouds. Relax i the park trai ad ejoy a break durig the tour aroud the lush park. Zoo ad ghosts Ejoy more tha 600 aimals i Odsherred Zoo Rescue, icludig may differet mokeys but also sakes, camels ad lamas 100 species i all. Dragsholm Slot Demark s most aciet castle is ot just for adults. Joi a guided tour ad lear about the may ghost stories attached to the castle. The there are the free pleasures of life like the famous crab fishig at Rørvig Harbour, where rows of childre ad adults lie o the jetty with their bamboo caes ad lies, daglig bits of fish ski from the local fishmoger. Sommerlad Sjællad 6

7 Fiskeri Odsherred Zoo Rescue Aktiviteter i børehøjde Aktivitäte i Kiderhöhe Activities for kids Fuld fart frem i Sommerlad Sj. eller krabbefagst på Rørvig Hav? Eksotiske dyr og aber i Odsherred Zoo Rescue eller med bedstemor og bedstefar på bodegårdsbesøg? I Odsherred får I både tid og oplevelser! Sommerlad Sjællad Vær aktive samme i forlystelsesparke med ca. 60 aktiviteter og god plads omkrig jer. Gratis parkerig eller tog lige til døre gør det emt at plalægge e hel dag med badelad, klatreture, jugleleg og westerstemig. Grav efter 24 karats guld, sig jer igeem laserbae og lad de midste blive miivilde på bilbaer og legepladser. Sæt jer til rette i parktoget og yd e pause rudt i de frodige park. Zoo og spøgelser Oplev mere ed 600 dyr i Odsherred Zoo Rescue, bl.a. mage forskellige aber, me også slager, kameler og lamaer i alt 100 forskellige arter. Dragsholm Slot Damarks ældste er ikke ku for vokse. Ta med på e rudvisig og hør om de mage spøgelseshistorier, som kytter sig til slottet. Og så er der alle de gratis glæder f.eks. det berømte krabbefiskeri på Rørvig hav, hvor I ka tilbrige mage sjove timer samme med hudredvis af adre bør og vokse, som ligger på mole med bambusstag, søre og lidt fiskeskid fra haves fiskehadel. Rørvig Hav 7

8 Rørvig M/S Mariae F Feel Like Odsherred Få ispiratio til sjove oplevelser for hele familie lige efter jeres humør! Feel Like er e digital guide til ferieoplevelser. Mobilsitet er gratis og har jeres humør i fokus. Så derfor lyder det første spørgsmål: Hvad har du lyst til? Ved hjælp af feel o meteret fider I frem til lige præcis de oplevelse, som matcher jeres humør. Hver slider består af to moods, der er sat op som modsætigspar, samt e markør, der ka flyttes fra side til side. Det er u op til jer, hvor markøre skal placeres, så søgiges resultater tilpasses det aktuelle humør. Herefter bliver I præseteret for de attraktioer og begiveheder i ærhede, der tilbyder præcis det, I har lyst til. Hvis jeres humør f.eks. er til at være aktive, bliver I bl.a. præseteret for e fisketur på Isefjorde, hvor I ka fage e fladfisk eller e tur i kajak eller kao på det lave vad. Er I mere til hygge, så vises der bl.a. træktur på e sød hest med efterfølgede bagig af sobrød på bålpladse eller e rude familiegolf på e af Odsherreds dejligste golfbaer. Der er ige tvivl: Det er kvalitetstid, år ma gør oget samme! Få vores folder eller læs mere om vores aktiviteter på de mobile website Ispiratio für die gaze Familie! Feel Like ist ei digitaler Guide für Ferieerlebisse (z. Z. ur i Däisch). Die mobile Website ist kostelos ud hat Ihre Stimmug im Mittelpukt. Deshalb lautet die erste Frage: Worauf habe Sie Lust? Mit Hilfe des Feel o meters ist es Ihe möglich, geau das Erlebis zu fide, das zu Ihrer Stimmug passt. Jede Skala besteht aus zwei gegesätzliche Stimmuge sowie eiem Azeiger, der vo Seite zu Seite bewegt werde ka. Jetzt kommt es auf Sie a, wo der Azeiger platziert wird, damit das Suchresultat geau Ihrer Stimmug agepasst ist. Daach werde Ihe die Attraktioe ud Arragemets i Ihrer Nähe präsetiert, die geau das abiete, worauf Sie Lust habe. Habe Sie z. B. Lust aktiv zu sei, köe Sie u. a. mit eier Fischtour auf dem Isefjord, eie Flachfisch fage oder eie Kajak-/Kautour auf dem seichte Wasser mache. Ist Ihe eher ach Gemütlichkeit, da wird Ihe u. a. Poyreite mit aschliessedem Backe vo Steckerlbrot am Lagerfeuer oder eie Rude Familiegolf auf eiem vo Odsherreds schöste Golfplätze agebote. Es ist zweifellos Qualitätszeit, we wir gemeisam etwas uterehme! Die Feel Like Brochüre ist auch 2014 i deutscher Sprache erhältlich! Besuche Sie us auf Get ispiratio to fu activities for the etire family just as you feel like! Feel Like is a digital guide to holiday evets. The mobile site is free ad has your mood i focus. So the first questio is: What do you feel like? Through the feel-o-meter you fid exactly the activity which matches your mood. Each slider has two moods, set up as opposites, ad a marker you ca move from side to side. It is ow up to you where to place the marker, so that the search result will match the actual mood. The you are preseted with the attractios ad evets earby which offer exactly what you feel like. If you feel like beig active, you will be preseted with a fishig trip o the Isefjord where you ca catch a flatfish or a trip i a kayak or caoe o shallow waters. If a cosy day is more to your likig, you will be offered a towed tour o a friedly horse followed by twistbread-bakig o the ope fire or a roud of family golf o oe of the fiest golf courses i Odsherred. No doubt: Doig thigs together is quality time! See all the activities o Feel Like er støttet af Arbejdsmarkedets feriefod 8

9 aktiviteter i Børehøjde GlasSpire Hele families glasværksted [DK] GlasSpire - glasværkstedet for hele familie Hempel Glasmuseum fejrer 50-års jubilæum og i de aledig er der fokus på farvere i det Hempelske uivers. I GlasSpire ka hele familie samme skabe årets gaver til familie, veer og bedsteforældre eller lave et ydligsglas. Mage motiver og gratis sadblæsig. Nyhed! I år ka du også dekorere glas med glasmalig. I ydersæsoere: Få e dejlig dag i Glas- Spire, som også udlejes til private møder. Vi arragerer børefødselsdage, gaveværksted for dig og die veer, mes I yder e kop kaffe eller et glas vi. [DE] GlasSpire Glaswerkstatt für die gaze Familie Das Hempel Glasmuseum feiert 50 jähriges Jubiläum ud aus diesem Alass setze wir user Augemerk auf Farbe i dem Uiversum vo Hempel. Im GlasSpire köe alle gemeisam Gescheke für Familieagehörige, Freude ud Großelter herstelle oder für sich selbst ei Liebligsglas gestalte. Viele Motive ud gratis sadblase. Neuheit! Dieses Jahr ka ma sei Glas auch mit Glasmalerei dekoriere. [GB] GlasSpire the glass workshop for the etire family. Hempel Glass Museum is celebratig its 50th jubilee ad o that occasio, the focus is o the colours i the Hempel uiverse. I GlasSpire the etire family ca create this year s presets for family, frieds ad grad parets or produce a favourite glass. May motifs ad free sadblastig. New! This year you ca also decorate glass with glass pait. GlasSpire Sæso: og hele efterårsferie uge 42 Åbigstider: Tirsdag-Sødag Ydersæsoer: Grupper ka bestille tid og Rig og få et tilbud Hempel Glasmuseum Aebjerg Stræde Nykøbig Sj. Det lille hus ved veje med tår Telefo: Kampe om troe er begydt - Ulvsborg år 1154 (DK) Levede Damarkshistorie for hele familie Ladet er delt mellem de 3 koger Sve, Kud og Valdemar. Itriger og alliacer skaber utryghed på Ulvsborg. Kom og deltag i dagligdage på e Stormadsgård i (DE) Lebede Geschichte Däemarks für die gaze Familie.. Das Lad ist zwische 3 Köige aufgeteilt: Sve, Kud ud Waldemar. Itrige ud Alliaze schaffe auf der Ulvsborg Usicherheit. Komm ud mach mit im Alltag auf der Ulvsborg im Jahr (GB) Live Daish history for the etire family The coutry is split betwee the three kigs Sve, Kud ad Valdemar. Itrigues ad alliaces create isecurity at Ulvsborg. Come ad joi everyday life o a Noblema s Maor i ULVSBORG HISTORISK VÆRKSTED Toftholmvej 66, DK-4550 Asæs-Lammefjord Tlf

10 aktiviteter i Børehøjde Fid y Husk at oveståede Fidy skal tælles med! [DK] Det er tid til familie Brug e dag samme til mere ed 60 aktive oplevelser og fælles familiehygge i de rolige familiepark. Tag praktisk fodtøj på til klatrehøjder og juglesti, og husk badetøjet til udedørs vadballade i Sjællads største udedørs vadlad. Gå med de midste i Miilegelad, grav efter 24 karats guld eller yd e tur på kaosøe samme. [DE] Zeit für die Familie Beütze eie Tag für mehr als 60 aktive Familieerlebisse i eiem ruhige Familiepark. Praktisches Schuhwerk für die Kletterhöhe ud de Dschugelpfad ud Badezeug für eie Wasserkampf i Seelads größter Auße-Wasserladschaft. Geh mit de Kleie is Miispiellad, grabe ach 24 Karat Gold oder geieße eie Tour mit dem Kau auf dem See. [GB] Time for the family Sped a day together with over 60 activities ad cosy family treats i the relaxed family park. Brig practical shoes for the climbig heights ad the jugle path ad do t forget the swimsuit for outdoor water fu i the largest outdoor aqua lad o Zealad. Take the yougest oes to Mii Play Lad, dig for 24 carat gold or ejoy a trip o the caoe lake together. Check videoer: Sommerlad Sjællad Gl. Nykøbigvej 169, DK-4500 Nykøbig Sj. Tlf /5-6/9 VIND 4 fribilletter! Vi trækker lod 1. maj, 1. jui, 1. juli og 1. august. Tæl hvor mage Fidyer, der er i dette magasi, og deltag i kokurrece om 4 fribilletter til Sommerlad Sjællad. Sed sms med tekste FIDY [atal] til 1245 Pris 2 kr. + trafiktakst Du ka deltage 1 gag i kokurrece Ved afsedelse giver du samtykke til, at di fortrydelsesret bortfalder jf. Forbrugeraftalelove, og at vi i fremtide må sede iformatiosmateriale fra Sommerlad Sjællad A/S, Gl. Nykøbigvej 169, 4500 Nykøbig Sj., Telefo Kokurrece er gældede fra de 1. februar til og med de 31. juli Geopark Odsherred brik for brik - Et lærigs- og puslespil for alle aldre Hvor godt keder du Geopark Odsherred? Puslespillet og det rigt illustrerede medfølgede hæfte over brikkere leder dig brik for brik igeem ladskabets historie. Ka købes hos Bog & Idé i Odsherred, hos VisitOdsherred, på Dragsholm Slot, m.fl. Adre forhadlere og forespørgsler: pris ku 299,- Idé og tekst: Jørge Stoltz, Silva Daica Illustrerig og layout: Kari Lykke Groth, 10

11 Se vores aktuelle åbigstider, og aktivitetskaleder på hjemmeside KLUB- Kastaielys Kerze, Lifestyle & Delikatesse auf Sjællads Odde Lys, livsstil & lækkerier Netbutikke er ÅBEN - år det passer dig at hadle! Følg os også på: Cadles, lifestyle & delicacies o Sjællads Odde Lad børee farve de lys, som de køber i butikke Lasse die kider die Kerze färbe die sie kaufe Let the childre colour the cadles they buy i the store Åbigstider/geöffet/ope 24/2-15 til 22/6-15: Tirs.-fre Lør.-sø Vi holder ekstra åbet: Hele påskeuge (uge 14) + Åbet 2. påskedag, + St. Bededag, + Kr. Himmelfartsdag, + 2. Pisedag. Se mere på hjemmeside Åbigstider/geöffet/ope 23/6-15 til 30/8-15: Ma.-fre Lør.-sø Mere ed 3500 spædede og sæsoaktuelle produkter 180 m2 ispiratio Spaede ud saisoaktuelle produkte/ Fasciatig ad seasoal products Åbigstider/geöffet/ope 1/9-15 til 23/12-15: Tirs.-fre Lør.-sø Hele efterårsferie (uge 42) Herbst/autum Ekstra åbet & hyggelige aktiviteter bla.høst dit eget Hallowee græskar Se mere på hjemmeside Netbutikke er altid åbe Auch Olieshop Also webshop Lys laves efter øsker, i særlige mål og farver. Wir mache Kerze i verschiedee Größe ud Farbe Cadles made i special measures ad colours. Kastaielys, Sødervagsvej 39, 4583 Sjællads Odde Tlf. (+45) /www.kastaielys.dk Fid os/ fide Sie us/ fid us: Kør på rute 21, forbi Havebye, drej af mod Sødervag 11

12 Geopark Odsherred Damarks første geopark Geopark Odsherred Demark s first geo park Odsherred blev i 2014 godkedt som Damarks første iteratioalt aerkedte geopark. Det skyldes de uikke sammehæg mellem ladskabet, kulturhistorie, kuste og råvarere. Der fides i dag 110 geoparker i verde. E geopark er kedeteget ved, at ladskabet er uikt og fugerer som omdrejigspukt for livet i området. Og det er i de grad tilfældet i Odsherred. Når du i dag ka yde e række af spædede kustudstilliger og smage på ogle af Damarks bedste grøtsager, så skyldes det et særligt ladskab, som tiltrækker kustere og giver uikke forhold for ladbrug. Istide og meeskee formede Odsherred Ige adre steder i Damark fremstår ladskabsdaelse så tydeligt som i Odsherred. Uder de seeste istid for ca år side skubbede gletsjere fra sydøst sad, ste og grus op i de store moræebakker, som kaldes Odsherred-buere. Da gletsjere trak sig tilbage, blev Lammefjord, Sidige Fjord og Nykøbig Bugt daet. De to førstævte er i dag iddæmmede og tørlagte. E bedrift som muliggjorde dyrkelse af Odsherreds berømte grøtsager uder gustige forhold på tidligere havbud og skabte grobud for de mage lækre, lokale produkter og råvarer, som du i dag ka smage på i gårdbutikkere, hos producetere og på restauratere. Oplev alle ladskabstyper Odsherred rummer stort set alle de daske ladskabstyper: De markate moræebakker Vejrhøjbue, Høsigebue og Højby-bue står i kotrast til det marie forlad ved Sejerø bugt og de padekageflade iddæmmede fjorde, Lammefjord og Sidige fjord. Det afvekslede ladskab gør Odsherred til et oplagt valg, hvis du ka lide at færdes i et spædede ladskab med masser af oplevelser. Ordrup Næs 12

13 Odsherred wurde 2014 als Däemarks erster iteratioaler Geopark aerkat. Dies ist dem eizigartige Zusammehag zwische Ladschaft, Kulturgeschichte, Kust ud Rohstoffe zu verdake. Mittlerweile gibt es 110 Geoparks weltweit. Ei Geopark ist dadurch gekezeichet, dass die Ladschaft eizigartig ist ud als Mittelpukt für das Lebe i der Regio diet. Ud es ist i der Tat bei Odsherred der Fall. Heutzutage köe eie Reihe vo spaede Kustausstelluge besucht ud eiige der beste Gemüsesorte Däemarks probiert werde. Zurückzuführe ist dies auf die besodere Ladschaft, die Küstler alockt ud die gute Bediguge für die Ladwirtschaft bietet. Die Eiszeit ud die Mesche formte Odsherred I keiem adere Ort i Däemark ist die Ladschaftsbildug so deutlich sichtbar wie i Odsherred. Währed der letzte Eiszeit vor ca Jahre schobe die Gletscher aus südöstlicher Richtug Sad, Steie ud Kies zu de große Moräe zusamme, die uter dem Name Odsherred Buere (dt. Odsherredhöhe) bekat sid. Als sich die Gletscher zurückzoge, etstade der Lam mefjord, Sidige Fjord ud Nykøbig Bugt. Die beide erstgeate sid heute eigedämmt ud trockegelegt. Das ist eie Voraussetzug, die de Abau vo Odsherreds berühmte Gemüsesorte uter güstige Verhältisse auf dem frühere Meeresbode ermöglichte ud de fruchtbare Bode für die zahlreiche leckere, lokale Produkte ud Zutate schuf, die Sie heute i de Hofläde, bei de Produzete ud i de Restaurats probiere ud kaufe köe. Erlebe Sie alle Ladschaftsarte Odsherred bietet im Gaze alle däische Ladschaftstype: Die markate Moräe Vejrhøjbue, Høsigebue ud Højbybue stehe im Kotrast zu dem maritime Vorlad i der Bucht vo Sejerø ud de sehr flache, eigedämmte Fjorde Lammefjord ud Sidige Fjord. Die abwechslugsreiche Ladschaft macht Odsherred zu eiem sichere Tipp, we Sie auf der Suche ach eier spaede Ladschaft mit viele Erlebisse sid. I 2014, Odsherred was approved as the first iteratioally recogized geopark i Demark, thaks to the uique coectio betwee ladscape, cultural history, art ad local produce. There are today 110 geoparks aroud the world. A geo park is characterized by the ladscape beig uique ad fuctioig as a pivotal poit for life i the regio. Ad so it is i Odsherred. Whe today you ca ejoy the may excitig art exhibitios ad sample some of the best vegetables i Demark, it is due to a special ladscape which attracts artists ad provides uique coditios for farmig. The Ice Age ad ma shaped Odsherred Nowhere else i Demark is the creatio of the ladscape as distict as i Odsherred. Durig the last Ice Age years ago, the glaciers thrust sad, stoe ad gravel from the southeast ito the large moraie hills called the Odsherred arches. Whe the glaciers receded, Lammefjord, Sidige Fjord ad Nykøbig Bay emerged; the two first metioed are today reclaimed ad draied. A achievemet which eabled the famous vegetables of Odsherred to be cultivated o favourable coditios o the former sea bed ad created the basis for the may delicious local produce which today you ca sample at the producers farm shops ad the restaurats. Experiece all types of ladscapes Odsherred cotais practically all kids of Daish ladscapes: The distictive moraie hills Vejrhøjbue, Høsigebue ad Højbybue - are a stark cotrast to the maritime forelad o Sejerø Bay ad the pacake-flat reclaimed fjord areas, Lammefjord ad Sidige Fjord. The versatile ladscape makes Odsherred a obvious destiatio if you like to move about i itriguig sceery with lots of advetures. Lammefjordes grøtsager 13

14 8 Tips i Tipps i Tips På hver af geoparkes sites ka I scae e QR-kode og se e lille film om det aktuelle sted. I ka også komme direkte id på geoparkes website. Foldere Et ladskab i evig foradrig giver dig e oversigt over de vigtigste besøgslokaliteter i Geopark Odsherred. Fås hos VisitOdsherred eller dowloades Auf jeder der Geopark Sites ka ma eie QR-Code scae ud eie kleie Film über die aktuelle Stelle sehe. Die Broschüre Eie Ladschaft verädert sich städig gibt Ihe eie Überblick über die wichtigste Besuchsstadorte im Geopark Odsherred. Verfügbar bei VisitOdsherred oder ka auch auf herutergelade werde O each of the geo park s sites you ca sca a QR-code ad watch a small film about the actual site. You ca also eter the geo park website directly. The folder Et ladskab i evig foradrig gives you a outlie of the most importat places to visit i Geopark Odsherred. Available at VisitOdsherred or by dowload from Steder i geoparke Statioe im Geopark Sites i the geo park 1. INFOPUNKT; DRAGSHOLM SLOT Et godt sted at starte ture rudt i Geopark Odsherred. Geem små udstilliger omhadlede de forskellige temaer som geoparke arbejder med, får I e god itroduktio. Sted: P-pladse på Dragsholm Slot. 2. VEJRHØJBUEN Odsherreds skelet er 3 store radmoræer, hvor Vejrhøjbue er de mest markate. Daet ved gletsjerises skub på det uderliggede ladskab, uder de seeste istid for ca år side, som e del af Bælthavsfremstødet. E sti leder op til brozealderhøje på Vejrhøj, hvorfra der er e viduderlig udsigt til bl.a. Saddobbere, Lammefjord, Ordrup Næs og Sjællads Odde. Sted: P-pladse ved Vraget og på Harebjerg. 3. LAMMEFJORD Dér, hvor ise lå for ca år side, er der u grøtsagsmarker. Da ise trak sig tilbage, blev Lammefjord først blottet og sidehe e vadfyldt iderlavig. Lammefjord blev iddæmmet i slutige af 1800-tallet og efterfølgede udlagt til ladbrugsjord. Sted: P-pladse ved Admiistratiosceter i Fårevejle. 4. EGEBJERG ligger i et dødis-ladskab bag Vig- og Højbybuere. I takt med at ise smeltede bort, blev områder med dødis afskåret fra de store gletsjer og smeltede bort. Sted: P-pladse ved Egebjerg Kirke. 5. KOREVLEN De 2 revler, der skyder frem fra heholdsvis ord og syd, er et klassisk eksempel på utidig ladskabsdaelse og aturpleje. Barriereøer daes med lavvadede laguer på iderside ved at materiale, primært sad, bliver trasporteret fra havet og op på de lavt hældede gamle smeltevadsslette, som Sejerø Bugt er. De uværede korevle er blot de sidste i række af revler, som har afsøret bl.a. Trudholm mose. Sted: P-pladse ved Gudmidrup Strad, Ellige Strad og Ellige Skovvej. 6. HØJSANDET er et relativt stort flyvesads-område, som består af e 1,5 km lag idladsklit. Højeste pukt er 11 m.o.h. Området er daet for at stoppe sadflugt fra klitområdere i vest mod de frugtbare jorder mod øst. Bøder har således i århudreder lagt risgærder ovepå sadet og derved er klitte vokset til uværede størrelse. Sted: P-pladse ved de sydlige ede af Højsadet eller ved Dybesø. 7. KLINTEBJERG Yderst mod Kattegat ligger Klitebjerg som e 34 meter høj bakkekude i ladskabet. De er daet i tilkytig til e gletsjerrad. De eksakte alder kedes ikke, me de ka være e rest af et ældre isfremstød. Bakkekude, der lå som e ø i stealderhavet, består primært af kalkste. Du ka se restere af et gammelt kalkbrud tæt ved strade. Sted: P-pladse ved Klit Hav herfra gå- og cykelsti frem til kalkbruddet. 8. GNIBEN er reste af e gammel moræeø og er det yderste pukt på Sjællads Odde. Gibe blev daet i forbidelse med at et isfremstød fra Mellem- Sverige gled mod syd over e lavig i Kattegat. Restere af moræe ka også ses i havet ud for Gibe i form af Sjællads Rev, der løber 45 km ud i Kattegat. Sted: P-pladse for ede af veje - efter Søværets Ceter for Våbe. Herfra fører sti til Gibes yderste spids. 14

ODSHERRED. Familiesjov - Feel Like Natur - Zeit zum Leben / - Time for Life. Dragsholm Slot Kunsthåndværk. SOMMERLAND Den Danske Riviera

ODSHERRED. Familiesjov - Feel Like Natur - Zeit zum Leben / - Time for Life. Dragsholm Slot Kunsthåndværk. SOMMERLAND Den Danske Riviera VisitOdsherred.dk ODSHERRED Oplevelser mellem Lammefjord, Sjællands Odde og Rørvig 2013 Dragsholm Slot Kunsthåndværk SOMMERLAND Den Danske Riviera Zoo Kulturfestival Badestrande Familiesjov - Feel Like

Læs mere

Velkommen Welcome Willkommen. Vinderup egnen. Velkommen til heden, og den skønne Limfjords natur. Aalborg. Skive Lemvig. Århus. Holstebro.

Velkommen Welcome Willkommen. Vinderup egnen. Velkommen til heden, og den skønne Limfjords natur. Aalborg. Skive Lemvig. Århus. Holstebro. VINDERUP EGNEN.dk Vinderup egnen Aalborg Skive Lemvig Holstebro Ringkøbing Vejle Velkommen Welcome Willkommen Århus Velkommen til heden, og den skønne Limfjords natur WILKOMMEN IN DIE VINDERUP GEGEND Vinderupegnens

Læs mere

Løkken Turistbureau www.loekken.dk www.loekken.dk

Løkken Turistbureau www.loekken.dk www.loekken.dk 2015 TOPPEN AF DANMARK LØKKEN 2015 LYSETS LAND Løkken Velkommen til Løkken Velkommen til nogle herlige, hyggelige, heftige eller bare stille og fredelige dage på Løkken-egnen. Gennem hundrede år har gæster

Læs mere

Christiansfeld, Lunderskov og Vamdrup

Christiansfeld, Lunderskov og Vamdrup 2014 Christiansfeld, Lunderskov og Vamdrup 2 3 Indhold 24 34 Historiske Kolding 4 Historical Kolding Historische Kolding Har du lyst til at lege? 14 Do you want to play? Spielst du gern? 38 41 25 Kunst

Læs mere

FREDERICIA MADSBY LEGEPARK HISTORISK MINIBY TALLSHIPS BYMUSEUM HISTORISK 6.JULI KULTURNATTEN MADSBY ROCK FREDERICIA TEATER ØSTERSTRAND

FREDERICIA MADSBY LEGEPARK HISTORISK MINIBY TALLSHIPS BYMUSEUM HISTORISK 6.JULI KULTURNATTEN MADSBY ROCK FREDERICIA TEATER ØSTERSTRAND FREDERICIA 2014 Besøg byen med de historiske og sjove oplevelser MADSBY LEGEARK HISTORISK MINIBY TALLSHIS BYMUSEUM HISTORISK 6.JULI KULTURNATTEN MADSBY ROCK FREDERICIA TEATER ØSTERSTRAND VOLDANLÆG SHOING

Læs mere

UDFORSK VORES VERDEN. A world full of play OG FIND BÅDE STORE OG SMÅ FERIEEVENTYR KOLDING / VEJLE / BILLUND / VEJEN

UDFORSK VORES VERDEN. A world full of play OG FIND BÅDE STORE OG SMÅ FERIEEVENTYR KOLDING / VEJLE / BILLUND / VEJEN UDFORSK KOLDING / VEJLE / BILLUND / VEJEN VORES VERDEN OG FIND BÅDE STORE OG SMÅ FERIEEVENTYR A world full of play EXPLORE OUR WORLD - AND HOLIDAY ADVENTURES GREAT AND SMALL ENTDECKT UNSERE WELT - TOLLE

Læs mere

2015 VisitVestegnen 1

2015 VisitVestegnen 1 2015 VisitVestegnen 1 Velkommen Borgmester Ole Bjørstorp byder velkommen til den københavnske Vestegn Som borgmester i Ishøj vil jeg gerne byde velkommen til Vestegnen. Vestegnen er gæstfri og ukrukket,

Læs mere

SVENDBORG. Øhavets hovedstad DET SYDFYNSKE ØHAV. Capital of the South Funen Archipelago Haupstadt des Südfünischen Inselmeeres

SVENDBORG. Øhavets hovedstad DET SYDFYNSKE ØHAV. Capital of the South Funen Archipelago Haupstadt des Südfünischen Inselmeeres 2015 SVENDBORG Øhavts hovdstad Capital of th South Fu Archiplago Haupstadt ds Südfüisch Islmrs Et slrrsort i vrdsklass Vlkomm Wlcom Wilkomm 8 Havt Th Sa / das Mr Vlkomm til Svdborg Hav Havt I d sydfysk

Læs mere

DRY AGED MEAT. Alle vore varer er hjemmelavet af de fineste råvarer og tilberedt efter gamle håndværkstraditioner.

DRY AGED MEAT. Alle vore varer er hjemmelavet af de fineste råvarer og tilberedt efter gamle håndværkstraditioner. GUIDEN 2015 Åbningstider: Man - tors 8-17.30 Fredag 8-18.00 Lørdag 8-13.00 Alle vore varer er hjemmelavet af de fineste råvarer og tilberedt efter gamle håndværkstraditioner. DRY AGED MEAT Alle unsere

Læs mere

16-17 36-37 EVENTS I 2015 SORØ JAZZ- FESTIVAL TAG EN GRØN DUKKERT SLARAFFEN SMAG I SORØ SPIS GODT I RUDS VEDBY FRILUFTSBAD SORØ BØRNEKULTUR- FESTIVAL

16-17 36-37 EVENTS I 2015 SORØ JAZZ- FESTIVAL TAG EN GRØN DUKKERT SLARAFFEN SMAG I SORØ SPIS GODT I RUDS VEDBY FRILUFTSBAD SORØ BØRNEKULTUR- FESTIVAL EVENTS I 2015 06 SORØ JAZZ- FESTIVAL 16-17 TAG EN GRØN DUKKERT I RUDS VEDBY FRILUFTSBAD 28 SLARAFFEN SORØ BØRNEKULTUR- FESTIVAL 30 SMAG I SORØ 33 SPIS GODT PÅ EN AF SORØS CAFEER ELLER RESTAURANTER 36-37

Læs mere

Visitors' centre... 4 Esbjerg... 6

Visitors' centre... 4 Esbjerg... 6 Indhold Velkomstcenter... 4 Esbjerg... 6 Contents Visitors' centre... 4 Esbjerg... 6 Inhalt Besucherinformationscenter.. 4 Esbjerg... 6 Attraktioner Fiskeri-.og.Søfartsmuseet... 8 Mennesket.ved.Havet...

Læs mere

Tversted. Naturlig og lidt specielt Ganz natürlich und doch ein wenig anders Natural and a bit unusual TVERSTED SKIVEREN

Tversted. Naturlig og lidt specielt Ganz natürlich und doch ein wenig anders Natural and a bit unusual TVERSTED SKIVEREN DANSK deutsch english 2012 Tversted Naturlig og lidt specielt Ganz natürlich und doch ein wenig anders Natural and a bit unusual TVERSTED SKIVEREN Velkommen til Tversted Gi dig selv og din familie en ferie

Læs mere

Red Spot logoet Red Spot logo Red Spot Logo

Red Spot logoet Red Spot logo Red Spot Logo Indhold Contents Inhalt Kære gæst Dear visitor Liebe Gäste Red Spot logoet Red Spot logo Red Spot Logo INFORMATION Ribe Velkomstcenter Ribe Visitors' Centre Begrüßungscenter Ribe Visit Ribe slår i januar

Læs mere

velkommen til lønstrup

velkommen til lønstrup Lønstrup 2014 2 velkommen til lønstrup velkommen til lønstrup 3 Her er værnet om de originale miljøer, og byen emmer af idyl og stemning. Velkommen til Lønstrup INDHOLD Velkommen Welcome, Willkommen...3

Læs mere

FREDERICIA. www.visitfredericia.dk

FREDERICIA. www.visitfredericia.dk FREERICIA 2010 www.visitfredericia.dk Kære gæst Med sin placering midt i anmark er Fredericia det perfekte opholdssted, hvis du er sulten efter oplevelser af enhver slags. I selve Fredericia befinder du

Læs mere

SORØ MAGAZINE DA FAR FIK BIL SMAG I SORØ 2013 / DK / GB / DE

SORØ MAGAZINE DA FAR FIK BIL SMAG I SORØ 2013 / DK / GB / DE SORØ MAGAZINE 2013 / DK / GB / DE Farmers market LÆS MERE / READ PAGE / Lesen Sie mehr 35 SMAG I SORØ Madmesse spændende kulinariske oplevelser Food Fair exciting culinary experiences Lebensmittel-Messe

Læs mere

SORØ JAZZFESTIVAL TYSTRUP- BAVELSE NATURPARK SORØ BÅDFART SMAG I SORØ SIDE 34 BIRKEGÅRDENS HAVER SIDE 25 SORØ INTERNATIONALE MUSIKFESTIVAL SIDE 16-17

SORØ JAZZFESTIVAL TYSTRUP- BAVELSE NATURPARK SORØ BÅDFART SMAG I SORØ SIDE 34 BIRKEGÅRDENS HAVER SIDE 25 SORØ INTERNATIONALE MUSIKFESTIVAL SIDE 16-17 SORØ JAZZFESTIVAL SIDE 16-17 TYSTRUP- BAVELSE NATURPARK TYSTRUP-BAVELSE NATIONAL PARK / TYSTRUP-BAVELSE NATURPARK SIDE 25 SORØ BÅDFART SORØ BOAT RIDES DER SORØ SCHIFFSVERKEHR SIDE 27 BIRKEGÅRDENS HAVER

Læs mere

Hjørring GUIDE FOR HJØRRING-OMRÅDET

Hjørring GUIDE FOR HJØRRING-OMRÅDET Hjørring 2015 GUIDE FOR HJØRRING-OMRÅDET 2 FUN-CENTER NYHED Online booking på www.bowlogspis.dk hver every BØF & BOWLING 1 times bowling og bøf af oksemørbrad FRA KUN 139,- Fredag/lørdag kr. 159,- (ved

Læs mere

til sorø Velkommen kunst / mad / natur Viden / sport / oplevelser kultur / musik / shopping www.oplevsoroe.dk Sciencetalenter Sorø Kunstmuseum

til sorø Velkommen kunst / mad / natur Viden / sport / oplevelser kultur / musik / shopping www.oplevsoroe.dk Sciencetalenter Sorø Kunstmuseum Sciencetalenter Sorø Kunstmuseum Sorø Bådfart www.oplevsoroe.dk Velkommen til sorø Viden / sport / oplevelser kunst / mad / natur kultur / musik / shopping 2012 Klosterporten Støvlet Katrines Hus indhold

Læs mere

The world s best family holiday Die besten Kinderferien der Welt BEDSTE BØRNEFERIE VARDE / ESBJERG / BILLUND / VEJEN / VEJLE / KOLDING / MIDDELFART

The world s best family holiday Die besten Kinderferien der Welt BEDSTE BØRNEFERIE VARDE / ESBJERG / BILLUND / VEJEN / VEJLE / KOLDING / MIDDELFART VERDENS The world s best family holiday Die besten Kinderferien der Welt BEDSTE BØRNEFERIE / / / / / / Billund Vejle Varde Middelfart Esbjerg Vejen Kolding TA MIG MED! Pick me up! / Nimm mich mit! A world

Læs mere

Sæby. Sæby Lyngså Voerså

Sæby. Sæby Lyngså Voerså Sæby 2013 GUIDE TIL SÆBYOMRÅDET DANSK deutsch english Sæby Lyngså Voerså Sæby Turistbureau... 4 Byen ved havet, Golf...44-45 Cykling...46-49 magiske feriedage i sæby dejligst hele året... 5 Sæby - ferieby

Læs mere

Nordvestjylland. 2013-2014 Ægte oplevelser for alle! Lemvig Thyborøn Struer Thyholm

Nordvestjylland. 2013-2014 Ægte oplevelser for alle! Lemvig Thyborøn Struer Thyholm Nordvestylland Lemvig Thyborøn Struer Thyholm 203-204 Ægte oplevelser for alle! Aktivitetskalender og kort Calendar of events and maps Veranstaltungskalender und Karten Velkommen til Nordvestylland -ægte

Læs mere

visit Give og omegn Oplevelsesguide 2010 experience guide 2010 erlebnisführer 2010 Aktiviteter Kultur Shopping

visit Give og omegn Oplevelsesguide 2010 experience guide 2010 erlebnisführer 2010 Aktiviteter Kultur Shopping visit Give og omegn Oplevelsesguide 2010 experience guide 2010 erlebnisführer 2010 Aktiviteter Kultur Shopping visit Give og omegn TurisTinfOrmaTiOn Visit Vejledresse her og telefon Banegaardspladsen 6

Læs mere

Spis godt i ferien - med lokale råvarer. Tasteful Adventures Gut Essen

Spis godt i ferien - med lokale råvarer. Tasteful Adventures Gut Essen 2014 Spis godt i ferien - med lokale råvarer Tasteful Adventures Gut Essen Spis godt Et udvalg af de bedste spisesteder i Lysets Land cafeer, kroer, etniske restauranter og gourmetoplevelser. Endvidere

Læs mere

campingpladser i Søhøjlandet

campingpladser i Søhøjlandet c a m p i n g m a g a s i n 2013 Danmarks Campingste Område 8 campingpladser i Søhøjlandet Askehøj Camping Elite Camp Birkhede Gudenåens Camping Holmens Camping Sejs Bakker Camping Silkeborg Sø Camping

Læs mere

Agersø og Omø 2015 1

Agersø og Omø 2015 1 Agersø og Omø 20151 Agersø og Omø 2015 Agersø og Omø små perler i Storebælt De to små øer Agersø og Omø ligger i Danmarks maritime midtpunkt syd for Storebæltsbroen. Mod vest ses Langeland og Fyn, mod

Læs mere

Holbæk.dk. Århus. Holbæk. København. Odense 2015-2016

Holbæk.dk. Århus. Holbæk. København. Odense 2015-2016 ORDLANDET RDSJÆLLAND Holbæk.dk Århus Holbæk København Odense 2015-2016 Indhold FOTO: TORBEN PAPILLON Holbæk.dk HOLBÆK BYSTRAND FOTO: TORBEN PAPILLON Turistinformation Visitholbæk er stedet, hvor du kan

Læs mere

Aktiviteter for hele familien Activie Holidays Aktivurlaub

Aktiviteter for hele familien Activie Holidays Aktivurlaub 2014 Aktiviteter for hele familien Activie Holidays Aktivurlaub Sjov ferie! Lysets Land byder på mange spændende aktiviteter i din ferie løb, vandring, mountainbike, kanosejlads, golf, fiskeri, ridning,

Læs mere

2013/14. Frederikssund.dk Nordsjælland

2013/14. Frederikssund.dk Nordsjælland 2013/14 Frederikssund.dk Nordsjælland 1 Welcome to Frederikssund, Skibby, Jægerspris og Slangerup Fokus på turistservice Focus on tourist services På Turistbureauet i Frederikssund sætter vi en ære i at

Læs mere

Lukket helligdage samt fra 24. december 2014 til 4. januar 2015 begge dage inklusive. www.silkeborg.com. Silkeborg app en

Lukket helligdage samt fra 24. december 2014 til 4. januar 2015 begge dage inklusive. www.silkeborg.com. Silkeborg app en Magasit 2014 1 Hl TurismSilkborg Dt Gl. Rådhus Tort 2A Tlf.: +45 8682 1911 ifo@silkborg www.silkborg.com Åbigstidr Jauar, fbruar, marts, april, oktobr og ombr: Madag, tirsdag, osdag og frdag 10.00 15.00

Læs mere