Bord 1 - SUNDHED Referent: Christina

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bord 1 - SUNDHED Referent: Christina"

Transkript

1 Bord 1 - SUNDHED Referent: Christina Rolf Bekker (Station 10) Else Petersen (Station 10) Anne Marie Lautrup Nielsen (Trafik og Veje, AK) Jane Kinnberg (Aalborg Friskole) Lone Pedersen (IndustriMiljø, AK) Mike White (Dansk Cyklist Forbund) Aalborg Cykelby 1. Få unge musikere involveret til at fx at lave en Bæredygtighedssang til BF Kortfilm som vises i løbet af ugen. 3. Give mulighed for direkte filmning af ture fx cykelturen (GoPro Kamera) Ad 1) Station 10 der blev også allerede snakket om et samarbejde med Friskolen. Ad 2) Station 10 men BF sekretariatet hjælper gerne med at finde gode historier at filme. Ad 3) Mike fra Cyklistforbundet vil meget gerne afprøve det på udsigtscykelturen der aftales nærmere om mulighederne. 4. Cykelpendlere Kampagnemidler er afsat til cykelpendlerprojektet, og BF 2014 kunne bruges til at skyde det i gang. Der blev snakket om, at det måske kan kobles sammen med aktiviteter i Cyklistforbundet. 5. Friskolen arbejder i foråret med Balancegang, som også indeholder bæredygtighed, og på baggrund af det kunne de holde en temauge på skolen, hvor: Der åbnes op for at andre kan komme og se hvordan de har arbejdet med det. De kan være med i et arrangement i fx midtbyen, hvor der er fokus på bæredygtig for børn og unge. 6. I byplanlægningen: At skabe rum for bevægelse (i stil med det, der er ved Jomfru Ane parken). Det kunne fx skabes i samarbejde med skoler. 7. Cykeltur over udsigtspunkter i Aalborg (samme som sidste år) 8. Cykellegebane primært for børn i 3-7 års alderen. 9. Cykel til fx at opvarme vand til kaffe ( Oplev hvor meget energi skal der bruges ). 10. Cykelstald Storm P. lignende cykler. Ad 1) Friskolen. Ad 2) Friskolen og kan koordineres med fx BF sekretariatet, og/eller andre der ønsker at lave lignende aktiviteter. Ad 1) Er planlagt. Ad 2) Det kommer til at foregå i et samarbejde med Aalborg Cykelby (AK), og omkostningerne ved at få den herop deles mellem de to parter. Mike vil stå ved cykellegebanen det meste af ugen. Den er tilgængelig fra lørdag til lørdag. Ad 3) Mike undersøger om Universitarium vil være med til det, hvis de har mulighed for det.

2 Ulrik Appel (Ældre- og Handicap Forvaltningen, AK) Andre ideer, der kom frem, men som ikke har en ansvarlig: 11. Gammelt IT-udstyr overdrages til NordVirk, som er en socialøkonomisk virksomhed som har et mål om at skabe arbejdspladser til mennesker med autismespektrumforstyrrelse (ASF) eller lign. Der kunne sætte fokus på det i BF Fremtidens Plejehjem det kunne være en rundvisning og det kunne være rammerne for en event. 13. Online Velfærd Der kunne sætte fokus på det i BF (Oline Velfærd betyder digital og umiddelbar adgang til hjemmeplejen, genoptræningen eller andre ydelser) 14. Motionscentre kunne der laves en tilkobling til fx løbebånd, hvor den energi der bruges på at løbe på det, bliver opsamlet til anden. Ad 4) Mike og Jane (Friskolen) snakkede om muligt samarbejde om det, og om muligheden for at søge midler til at gennemføre det. Ad 1) ÆH har ansvaret for at sætte fokus på det i BF 2014, men det kunne potentielt være én af de historier Station 10 kunne lave kortfilm om i efteråret. Ad 2) ÆH det kunne kobles sammen med nogle af de andre arrangementer, der foregår i løbet af ugen. Ad 3) ÆH.

3 Bord 2 BÆREDYGTIGT AALBORG Referent: Jacob Esben Hjuler (EnergyVision, AAU) Tanja Christiansen (Visit Aalborg) Jens (Dansk Cyklist Forbund) Nicolaj Lange (Aalborg Friskole) Camilla Christensen (Komzusammen) Katrine Skovsgaard (Events by Skovsgaard) Anders Wortmann (City Offer) Fie Moesner (Fair to Wear) Eventfremstiller Eventfremstiller Bæredygtigt tøj 1. Ønske om at perspektivere festivalen ud over begrebet bæredygtighed, og gøre begrebet tilgængeligt for almindelige mennesker frem for at holde det på universitetsniveau. 2. Fokuser bæredygtighed på den praktiske ageren i dagligdagen i hjemmet. 3. Marker og påvirk forbrugerbevidstheden hvor der handles til dagligt - madspildstiltag skal ske i dagligvarebutikker: afsætte spildmad - restvarer. 4. Elektronik genbrug; lave arrangement med entrebetaling med gl. mobiltelefon. 5. Fokus på økonomisk nøjsomhed frem for forbrug. 6. Måling af CO2-udslip i dagligdagen på forskellige persongrupper for at følge eget udslip. 7. Aalborg skal være kendt for og kende sig selv for bæredygtighed frem for kun Aalborg kedelindustri og Aalborg Charter.

4 Bord 3 BÆREDYGTIGHED Referent: Anne Lene Vermehren (Aalborg Friskole) Aage Nahnsen (Trafik og Veje, AK) Michael Damm (Miljø, AK) 1. Har elever, lærere og forældre engageret. De søger events de kan hægte sig på med f.eks. workshops - f.eks. smart city. Arbejde bl.a. med cykelby 2. Friis kan holde emballagefri uge. Fokus på hvor meget emballage der bruges. Hvilke bæredygtige produkter findes i centret? 3. Samarbejd med Aalborg Karneval - de genererer allermest affald. A la Roskilde hvor man får en øl for en pose affald. Kan være en optakt til BF14? 4. Smart City i Karolinelund. Slå det sammen med Friis og lav en udstilling - f.eks. Hvordan ser fremtidens bæredygtige forbrug, energi, by, etc. ud? Jane Vinther (NordDanmark EU-kontor) Alex Søgaard Moreno (HubNorth) Irma Mujacic (Friis) Tina H. Jørgensen (Simens Windpower A/S) Vagn Christiansen (Famlie- og Beskæftigelsesforvaltningen, AK) Projektansøgning Projektstyring Energi Marketing 5. Vil gerne oplyse om de tilskudsmuligheder der er inden for EU projekter - strategisk planlægning, bæredygtighed, energioptimering og ecodesign. 6. Vil gerne huse udstillinger og workshops. 7. Undervisningspavillioner med forskellige temaer og nogle real time informationer (bæredygtig byggeri, energicykel, etc.) 8. Arbejder med social bæredygtighed (bymiljøer, blandet beboersammensætning, børn & unge og fritidsjob). 9. Vil gerne arrangere en paneldebat med politikere og Lars Olsen (Det delte Danmark). Inviter f.eks. sociologi. 10. Ideer fra bordet omhandlede at noget af festivalen trækkes ud til øst. F.eks. via et stjerneløb over ugen for at få folk rundt. Lave en show case i øst og vise renoveringsprojekter, cykelprojekter (Aage). Og endeligt at lave en basar - f.eks. i samarbejde med Food College eller Friis. Involver netværk 9220.

5 Anne Bomann (Miljø, AK + privatperson) 11. Jeg synes det kunne være en god ide at sende folks gode ideer rundt sammen med kontaktinformationer (evt. ordnet i temaer for overskuelighedens skyld). Opfordr til at folk selv tager kontakt eller evt. hjælp med at facilitere møder.

6 Bord 4 - NATUR Referent: Mette B. Deltagere Erfaringer/kompetencer Idéer til festival Carsten Rømming Sørensen (Limfjordssekeretariatet, AK) Jonas Ribergaard Rasmussen (VandMiljø, AK) Mette Larsen (LandMiljø, AK) Søren Sørensen (Aalborg Zoo) Kristina Christensen (Lille Vildmosecentret) Jørgen Færgemann (Samråd 9293) Heidi Larsen (Aalborg Friskole) Undervisning, formidling 1. Etablering af en fjordhave på kajen ved broen i Nørresundby. 2. Man kan gro sine egne fisk og muslinger i et fadebur. 3. Etablering af et rørebassin på kajen ved broen i Nørresundby. 4. Fremvisning af vandløb og natur - aktiviteter som i Aalborg Zoo blev som verdens første zoo ISO14001-certificeret i Zoo vil lave en temarundvisning vedr. havens miljøarbejde med kig behind the scenes. 6. Zoo vil afholde en foredragsaften omkring Limfjorden og etablering af stenrev (der findes faktisk også truede dyrearter i Danmark og så tæt på som i Limfjorden). 7. Lille Vildmose er lige blevet udpeget som Ramsar-område. De vil samle en række aktiviteter i Bæredygtighedsugen, som de gjorde i 2013, med fokus i 2014 på netop Ramsar samt at mosen har den egenskab, at den kan optage CO 2 fra atmosfæren. De har allerede en række konkrete idéer til aktiviteter. 8. Vil i et samarbejde med Vildmosecentret lave et arrangement omkring tilblivelsen af Naturpark Kongerslev. 9. Aalborg Friskole kører i 1. halvår 2014 et generelt tema i undervisningen omkring bæredygtighed. En række projekter, der er fremkommet i løbet af 1. halvår, påtænkes præsenteret i løbet af Bæredygtighedsugen. Således, at Bæredygtighedsugen laves om til en decideret temauge på Friskolen omkring Bæredygtighed og illustration heraf. De mener, at de vil lave mindst 1 arrangement pr. dag i løbet af ugen.

7 Bord 5 BÆREDYGTIGHED Referent: Steffen Henrik (Den grønne Cafe Nordkraft) Susanne (Boligforeningen Himmerland) Karen, (FB Aalborg Kommune) Bertil (Energicenter Aalborg) Søren (UCN) 1. Fremtidsmad. Ud af huset Cafe med servering af mad tilberedt af madspild. Samtidig fokus på nyttiggørelse af madspild fra tallerkener. 2. Fremtidens bolig. Besøg i Himmerlands renoveringsprojekt i Aalborg Øst evt. i samarbejde med FB 3. Hvordan bor vi i fremtiden? Bidrag til Aalborg Skal præciseres 4. Bidrager med energirådgivning i Aalborg 2050 Skal præciseres. 5. Digitalt byggeri med interaktive værktøjer som en del af Aalborg Præsentation(video) af fremtidens bolig som bokssystem (IKEA) udført af 3. års studerende. Per Heiselberg (AU) 6. Bidrager til Aalborg 2050 Per Sisse Falkencrone, (Smart City) 7. Udvikler ideen om kulisseby og showcase af fremtidens by 2050 baseret på RealDanias scenarie Der bliver et yndigt land og ansøger RealDania om økonomisk støtte hertil. Sisse Henrik Susanne Karen Bertil Søren

8 Bord 6 - BÆREDYGTIGHED Referent: Mette M. Allan Jensen (Filstedvejens Skole) Hanne Rødbro (Filstedvejens Skole) Kim Vistisen (Tech Energy & Miljø) Asser Mortensen (InterCollege) Ole Kronvald (NTS-center Nordjylland) Vita Andersen (Aalborg Bibliotekerne) Jens Bak Rasmussen (Skoleforvaltningen, AK) Søren Thomsen (Merkur) Torben Poulsen (Aalborghus Gymnasium) 1. Sund mad (økologi) + bæredygtighed på skolerne skabe interesse i skolerne. 1. Workshops (have fat i børn). 2. Filstedvejens Skole (evt. udvikle undervisningsapplikation). Lave udeområder (stationer). Skabe energi (omsæt energi fra legeplads). 3. FN-skoler (label) lave et i DK (lave et tilsvarende system). Søge EU-midler, så f.eks. skoler kan blive globalt ansvarlige. o Mad, økologi + menneskerettigheder (implementere det i undervisningen). Der er mange midler at hente i EU, når det kommer til uddannelser. 4. QR-løb (aktiviteter/stationer undervejs) Børn/elever skal have noget håndgribeligt de skal se, at de rykker sig/gør en forskel! 5. Skoleområder Udeområde + evt. idræt på skemaet (evt. lave poster undervejs, hvor der skabes energi undervejs). Interaktionselement (skabe energi vha. Skolegården) omsæt til energi. Undervisningssektioner til festival. 6. Inddrage forældre + nærområde (Filstedvejens Skole).

9 Bord 7 - ØKOLOGI Referent: Ragnhild Dorthe Bang og Mogens (Food College) Aase og kollega (Helsam) Julie Bastholm (Landbrug) Søren Sivesgaard (Økologisk Markedsevent) Jan Fjord (Azzurra) Andre ideer, der kom frem, men som ikke har en ansvarlig: 1. Vil gerne have kokke ud og lave mad. 2. Dyrskue. Klappedyr og klapperug. Ragnhild La Cour Bennedsen (RCB) 3. Få fat i køkkenassistenter fra Års med henblik på kokke i bybilledet. 4. Folk der kan hjælpe med at tilberede fisk ved havnefronten i forbindelse med lystfiskerkurset. 5. Restauranter opfordres til at lave et økologisk måltid, dag, uge.

10 Bord 8 RESSOURCE/AFFALD Referent: Lene Flemming Thingbak (Cityforeningen Pia Mathiasen (Aalborg kommune) Bjarne Taudal (Hand Coorporation) Britt D. Rasmussen (Røde Kors) Lars Wigh (Sunby) Anders Rask (UCN, Energi & Miljø) Jane Kinnberg (Aalborg Friskole) 1. Flemming Thingbak nævner muligheden i at udnytte for at kommunikere budskaber ud via de grønne butikker/ butikker. Cityforeningen har i deres egen planlægning arbejder med grøn uge på dette tidspunkt. Det blev understreget, at fortællingen er uhyre vigtig. Desuden var det igen i år en idé at have en bæredygtighedsbutik i city. Understregede vigtigheden af at komme i øjenhøjde med borgerne - vise sådan kan man indrette sig. Måske kunne man gøre endnu mere ud af at lave en bæredygtig butiksindretning vise hvordan butikken kunne indrette sig med upcycling produkter (butiksinteriør). 2. Røde Kors Vil gerne lave genbrugsmarked i år. De havde en idé om måske at gå længere og evt. lave nogle af tingene om eller fx sy noget tøj om. Det kunne evt. arrangeres via at få nogle børn til at hjælpe eller andre. Bjarne Taudal talte om nogle af de skoler, som arbejder med design eller uddannelse af fx syersker. 3. UCN fortalte om vigtigheden af at vise det vi allerede gør i forvejen indenfor energiteknologi, byggebranchen, digitalisering. UCN ville gerne deltage i festivalen med nogle af de ting, som de arbejder med i forhold til de studerende og de studieretninger de har. Der var en løs idé om at involvere Sten Møller vise noget om nye alternative

11 byggematerialer (genbrug) eller fx Folkecenteret for vedvarende energi fra Thy. I den forbindelse var der en idé om at udstille / fortælle om hvad med kan gøre med sit parcelhus fra 1970, som trænger til fx en energirenovering. 4. Aalborg Friskole vil gerne arbejde med forskellige temaer bla. med genbrugsmaterialer. Det blev understreget: Husk børnene i festivalen skoler og efterskoler og involver dem i festivalen. Lars Wing fra Sunby talte om at trække børnene ind i innovationsforløb Børn har altid mange gode ideer, og er ikke bundet af hvad der kan lade sig gøre. Sunby har arbejdet med (planer om?) at kunne skille fibre fra tøj i bomuld og polyester. 5. Der blev opfordret til at der afholdes flere fælles møder for at kunne skabe ny synergi sammen og hører hvor disse første ideer bevæger sig hen når de bliver mere konkrete. 6. I forhold til SMART city ideen om en kulisseby anno 2050 så blev der talt om genbrugsboligen. Entré, belysning, spisestue og værelse. Bjarne havde arbejdet med ideen med at vise hvordan en bolig kunne indrettes med genbrugsmaterialer (industriel design, upcycling produkter, skillevægge mv.). 7. Der blev nævnt at COP15 havde haft nogle cykler som producerede el. Der findes også cykler af bambus som kunne vises frem.

Nye kommunikationsformer og deres effekt

Nye kommunikationsformer og deres effekt TEMAHÆFTE 3 Nye kommunikationsformer og deres effekt VIDERE MED UDDANNELSE Projekt Videre med uddannelse udvikler nye veje til kommunikation til og blandt unge om uddannelse. VIDERE MED UDDANNELSE NYE

Læs mere

UDDANNELSE FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING. Eksempler til inspiration

UDDANNELSE FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING. Eksempler til inspiration UDDANNELSE FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING Eksempler til inspiration Indhold Hvad er Uddannelse for Bæredygtig Udvikling (UBU)?...3 Bæredygtighed i Gustavsminde børnehave...5 Lokalsamfundets bæredygtige udvikling

Læs mere

Tid tillid skal til. 10 år med en boligsocial indsats i Tingbjerg

Tid tillid skal til. 10 år med en boligsocial indsats i Tingbjerg Tid tillid skal til 10 år med en boligsocial indsats i Tingbjerg Indhold Sådan gør vi i Tingbjerg INTRODUKTION Livet leves i Tingbjerg 4 Parallelt med at vi den 1. juli 2012 påbegyndte den tredje periode

Læs mere

METROPOL FOR MENNESKER. Vedtaget af Københavns Borgerrepræsentation

METROPOL FOR MENNESKER. Vedtaget af Københavns Borgerrepræsentation METROPOL FOR MENNESKER Vision og mål for Københavns byliv 2015 Vedtaget af Københavns Borgerrepræsentation 2 METROPOL FOR MENNESKER KØBENHAVN HAR EN VISION Vi vil være verdens bedste by at leve i. En bæredygtig

Læs mere

De, der drog ud AVALANNERIT. - om grønlandske studerende i Danmark

De, der drog ud AVALANNERIT. - om grønlandske studerende i Danmark De, der drog ud AVALANNERIT - om grønlandske studerende i Danmark Jeg trives, hvor jeg bor, men jeg savner mit hjem i det kolde nord (frit efter Natasja) De, der drog ud - AVALANNERIT 1. udgave, 2. oplag,

Læs mere

(0) Udret mere bliv ikke kun flere. Header. Sideheader. En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv. Header. Rubrik. Rubrik.

(0) Udret mere bliv ikke kun flere. Header. Sideheader. En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv. Header. Rubrik. Rubrik. Header Udret mere bliv ikke kun flere En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv Rubrik Header (0) Rubrik Citat Reference Sideheader Udret mere - bliv ikke kun flere En guide til et styrket

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner hvad er nu det for noget? F O A F A G O G A R B E J D E En pjece til pædagogmedhjælperne fra Pædagogisk sektor i FOA Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 3: Side 4: Side 5: Side

Læs mere

Afdeling 200 Lyngbyen Boligsocial helhedsplan 2013 2017 PIXIudgave

Afdeling 200 Lyngbyen Boligsocial helhedsplan 2013 2017 PIXIudgave Afdeling 200 Lyngbyen Boligsocial helhedsplan 2013 2017 PIXIudgave Lyngbyen Plads til forskel 1 Indhold Forord. 2. Resume... 3. Lyngbyen - og perspektiverne i det boligsociale arbejde 3. Vision og overordnede

Læs mere

den kommunale indsats det nationale CenTer for undervisning i natur, Teknik Og SundHed

den kommunale indsats det nationale CenTer for undervisning i natur, Teknik Og SundHed den kommunale indsats det nationale CenTer for undervisning i natur, Teknik Og SundHed forord Danmark har som vidensamfund behov for i fremtiden at sikre viden og udvikling inden for de naturfaglige og

Læs mere

Samarbejde mellem folkebibliotek og folkeskole. indsigt, erfaringer, mulig heder og perspektiver

Samarbejde mellem folkebibliotek og folkeskole. indsigt, erfaringer, mulig heder og perspektiver Samarbejde mellem folkebibliotek og folkeskole indsigt, erfaringer, mulig heder og perspektiver indhold Brug bibliotekarernes kompetencer i skolerne Undersøgelse: Bibliotekschefer om samarbejde 5 Det digitale

Læs mere

Kom i gang Arbejdsgruppe Arbejdsgruppens sammensætning Gruppens arbejde i praksis Tjekliste før I sætter aktiviteter i gang Mad- og måltidspolitik

Kom i gang Arbejdsgruppe Arbejdsgruppens sammensætning Gruppens arbejde i praksis Tjekliste før I sætter aktiviteter i gang Mad- og måltidspolitik Hør mere om projektet hos din tillidsmand, på www.mad-paa-arbejde.dk eller ring til os på telefon 33 95 60 00 / 70 300 300 Mad på arbejde er et fællesprojekt udarbejdet af Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender

Læs mere

SUSTAINIA. en del af MANDAG MORGEN FREMTIDS- BILLEDER AF ET DANMARK UDEN AFFALD

SUSTAINIA. en del af MANDAG MORGEN FREMTIDS- BILLEDER AF ET DANMARK UDEN AFFALD SUSTAINIA en del af MANDAG MORGEN FREMTIDS- BILLEDER AF ET DANMARK UDEN AFFALD 1 SUSTAINIA en del af MANDAG MORGEN Sustainia tilrettelæggere: Nicholas Krøyer Blok Christian Eika, Tine Rubeck Andreasen,

Læs mere

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder?

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder? 1 Hvilken forandring skal vi gennemføre? 1 Hvordan skaber vi som ledere engagement? 1 Hvordan får vi sat læringen i system? 2 3 Hvilke vilkår er der for forandringen? Hvordan gør vi? 2 3 Hvordan anerkender

Læs mere

Man kører da på el! Page 1/7

Man kører da på el! Page 1/7 Man kører da på el! Page 1/7 Af Elsebeth Gerner Nielsen, Rektor, Designskolen Kolding 2009 Man kører da på el! Designskolen Kolding og en række danske og internationale virksomheder søsætter stort designprojekt

Læs mere

Diakonalt nærvær fællesskab, der rækker ud

Diakonalt nærvær fællesskab, der rækker ud Diakonalt nærvær fællesskab, der rækker ud Den lille Prins og Ræven I Antoine de Saint-Exupérys eventyr om Den lille Prins, der forlader sin asteroide for at finde nogle venner på de andre planeter, møder

Læs mere

PROJEKT KOMMUNEN OG CIVILSAMFUNDET. En erfaringsopsamling fra 19 kommunale projekter. Udarbejdet af Lundgaard Konsulenterne

PROJEKT KOMMUNEN OG CIVILSAMFUNDET. En erfaringsopsamling fra 19 kommunale projekter. Udarbejdet af Lundgaard Konsulenterne PROJEKT KOMMUNEN OG CIVILSAMFUNDET En erfaringsopsamling fra 19 kommunale projekter Udarbejdet af Lundgaard Konsulenterne Kolofon: Redaktion: Lundgaard Konsulenterne Udgiver: Socialministeriet Holmens

Læs mere

Sådan opstarter du et ungdomsråd

Sådan opstarter du et ungdomsråd Sådan opstarter du et ungdomsråd Unge, sociale aktiviteter, indflydelse, fester og mulighed for at blive hørt af kommunen er essens af et ungdomsråd. Mangler I et sted at være, vil I gerne have flere penge

Læs mere

kommuners erfaringer som frikommune

kommuners erfaringer som frikommune 9 kommuners erfaringer som frikommune 2 Redaktør: Johannes Engers Gregersen, Vejle Kommune Foto: Christian Klindt Sølbeck - Ole Olsen, Fredericia Kommune - Rasmus Jørgensen, Vejle Kommune m.fl. Design:

Læs mere

gode råd fra forskerne Lær ledelse af roskilde festival Husk ros og humor

gode råd fra forskerne Lær ledelse af roskilde festival Husk ros og humor gode råd fra forskerne Lær ledelse af Roskilde Festival Ny undersøgelse: Frivillige kræver noget særligt Frivilligledere: Husk ros og humor Ledelseskonsulent: Glem ikke de fastansatte Ledelse af frivillige

Læs mere

Fra hav til maw En undersøgelse af maritimt smagsoplevelseskoncept i turismesammenhæng

Fra hav til maw En undersøgelse af maritimt smagsoplevelseskoncept i turismesammenhæng Fra hav til maw En undersøgelse af maritimt smagsoplevelseskoncept i turismesammenhæng Undersøgelsen er gennemført for Midtjysk Turisme af kommunikationsbureauet Konvers 1 Indhold Formål... 3 Opbygning

Læs mere

Kan vi måle en relation? Relationsarbejde i det mobile Bibliotek

Kan vi måle en relation? Relationsarbejde i det mobile Bibliotek Kan vi måle en relation? Relationsarbejde i det mobile Bibliotek Denne projektrapport er en faglig vinkel på projekt Det gode liv i landområderne udvikling af det mobile bibliotek. Rapporten henvender

Læs mere

Giv børn en stemme i byplanlægningen. hvorfor, hvornår, hvordan?

Giv børn en stemme i byplanlægningen. hvorfor, hvornår, hvordan? Giv børn en stemme i byplanlægningen hvorfor, hvornår, hvordan? Om pjecen Titel Giv børn en stemme i byplanlægningen hvorfor, hvornår, hvordan? Udgiver Center for Skov, Landskab og Planlægning Rolighedsvej

Læs mere

NASIM. et friskt pust. for Mellemøsten.

NASIM. et friskt pust. for Mellemøsten. 26 HUMANIST Studerende netværker NASIM et friskt pust fra Mellemøsten NASIM er et netværk af studerende, hvis formål er at udbrede en neutral og nuanceret viden om Mellemøsten. Netværket holder til på

Læs mere

Samarbejde mellem daginstitutioner og dagpleje. Et pilotprojekt i distrikt Nymark og distrikt Antvorskov

Samarbejde mellem daginstitutioner og dagpleje. Et pilotprojekt i distrikt Nymark og distrikt Antvorskov Samarbejde mellem daginstitutioner og dagpleje Et pilotprojekt i distrikt Nymark og distrikt Antvorskov INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 1 1.1. Formål... 1 1.2. Baggrund... 1 1.3. Proces... 1 1.4.

Læs mere

Bliv bedre til arbejdet med børn og unge. Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling

Bliv bedre til arbejdet med børn og unge. Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling Bliv bedre til arbejdet med børn og unge Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling Indhold Muligheder for opkvalificering Muligheder for opkvalificering...

Læs mere

Del 9: Kvalitativ bosætningsanalyse

Del 9: Kvalitativ bosætningsanalyse BOSÆTNING 2014 Bosætningsmønstre og boligpræferencer i Aalborg Kommune Del 9: Kvalitativ bosætningsanalyse - Fokusgruppeinterviews Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Opsummering... 2 Gruppe 1: Seniorboligen...

Læs mere

AT SKABE ET BEDRE LIV

AT SKABE ET BEDRE LIV AT SKABE ET BEDRE LIV - fortællinger fra Korskærparken www.korskaerparken.dk Denne bog er lavet i samarbejde mellem beboere i Korskærparken og Fredericia Kommune. TAK til Niels Dahl for den store hjælp

Læs mere

rettigheder for personer med handicap

rettigheder for personer med handicap FN s KONVENTION OM rettigheder for personer med handicap PÅ LET DANSK FN s KONVENTION OM RETTIGHEDER FOR PERSONER MED HANDICAP PÅ LET DANSK Udgivet af: Socialministeriet, 2010 Bearbejdning af FN s konvention

Læs mere

Billede af en mand, som sidder på hug foran et fodboldmål med en bold foran sig.

Billede af en mand, som sidder på hug foran et fodboldmål med en bold foran sig. Dit Blad nr. 2 2015 Aalborg Kommune Tema: Foreningsliv Læs også: Information fra kommunen Ny have lokker demente udenfor Billede af en mand, som sidder på hug foran et fodboldmål med en bold foran sig.

Læs mere

LED FIND VEJ I JUNGLEN!

LED FIND VEJ I JUNGLEN! LÆS OM: ENERGIRENOVERING + LED-BELYSNING + BIOBRÆNDSEL + ENERGIMESSE + GODE RÅD LED FIND VEJ I JUNGLEN! LED er fremtidens lys, og fremtiden er her allerede. En af landets førende LED-eksperter bor i Frederikshavn

Læs mere