Lørdag d. 8. aug. kl. 17 Søndag d. 9. aug. kl. 19 SCT. NICOLAI KIRKE. Entré: 75,- og ved indgangen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lørdag d. 8. aug. kl. 17 Søndag d. 9. aug. kl. 19 SCT. NICOLAI KIRKE. Entré: 75,- www.sydfynsbilletten.dk og ved indgangen"

Transkript

1 Sognenyt Indholdsoversigt Breve fortæller historie v/ Jens Jonassen...side 2 Et samfund skal behandles på hvordan vi behandler de svageste...side 3 Andagt v/...side 5 Nyt fra Ejstrup og Gludsted sogne...side 8 love All you need is love Salmer fra en beatles-tid - en collage bestående af sang og oplæsning 1/2012 Januar - Marts All you need is Salmer fra en beatles-tid - en collage bestående af sang og oplæsning Lørdag d. 8. aug. kl. 17 Søndag d. 9. aug. kl. 19 SCT. NICOLAI KIRKE Entré: 75,- og ved indgangen Koncert i Ejstrup Kirke den 25. marts Lørdag d. 8. aug. kl. 17 Søndag d. 9. aug. kl. 19

2 Breve fortæller historie Vi lever i en tid hvor vi hele tiden bliver opdateret om vore omgivelsers gøren og laden via mobiltelefon og facebook. For 100 år siden så det anderledes ud. Da var kommunikationen afhængig af postvæsenets mere langsommelige brevomdeling, hvis man da ikke benyttede telegrafen. Det kan vi i dag benytte os af til at komme helt ind på livet af folk i det nære miljø, i det omfang brevene er gemt. Jeg vil her forsøge at uddrage nogen lokalhistorie af de breve, min far fik sendt fra hjemstavnen, da han var på Frederiksborg Højskole i vinteren , og derefter tjente på en gård i Bollerslev, der ligger i den del af Sønderjylland, der dengang var tysk. Brevene giver underretning om hvad der var sket af stort og småt på egnen. Nogle af oplysningerne bærer præg af, at de bliver givet på grund af en forespørgsel, men som oftest er det en spontan fortællelyst der kommer til udtryk. Der er hele tiden opdatering på hvem der bliver forlovet og hvem der skal giftes. Om bryllupsgildernes forløb, hvor mange dage de varede. Det kunne være en hel uge. Et sted skulle de have skidne æg. 100 stk. skulle kogekonen have pillet. Det var nu ikke alle bryllupper man havde de store forventninger til, for: Nu på Fredag skal Maren Sadelmager have Bryllup, men der skal nok ikke være noget da hun er blevet lidt tyk og Jens Sadelmager har betalt 500 Kroner for at få hendes tilkommende hjem, da han ligger inde som Dragon. De 500 kr. skulle nok bruges til at betale for en afløser til at tage hans plads i geleddet. En anselig sum. Det var en hel årsløn for en karl på landet. Det var en periode med stor udvandring til Amerika. Flere breve fortæller om personer der er hjemme på besøg, og de har sikkert fortalt om de gode muligheder der var derovre. Dem der gik mindre godt, hørte man nok ikke så meget fra. I et brev til min far i Sønderjylland i 1912 skriver Sigvald Christensen: Det er en hel god Løn du får, men jeg får alligevel mere, sidste Sommer fra Maj til midt i November tjente jeg saadan, at jeg kunde sætte 800 Kroner i Banken og så morede jeg mig enda nogle Dage i en større By som vel tog cirka 150 Kr. hvoraf en Del gik til Tøj for Vinteren, saa det er ikke saa helt daarlig herovre hvis man vil passe paa Pengene, men man kan let sætte dem til ogsaa for alting er saa rædsom dyr naar man skal more sig. Det kniber med Sproget, men nu er det ved at komme lidt efter lidt. Han var så heldig, at det var en dansker han arbejdede for, for øvrigt sammen med en der hedder Aksel. Måske hans bror. De bliver i hvert fald altid nævnt i sammenhæng. Han skal hilse fra Aksel, Mads Nielsen og P. Kristian. P. Kristian har for resten selv Land i Aar og nu skal vi jo se om han faar noget ud af det, for saa varer det nok ikke længe inden mig og Aksel vi starter ogsaa. Ja, sådanne breve kunne jo nok sparke til et ungt menneskes eventyrlyst. Især hvis det ikke kunne se nogen muligheder for fremgang her i landet. Mund og klovsygen huserer. Der er tilfælde så tæt på som Østbirk og Hvirring. Derfor går andelshaverne i Nr. Snede, Ejstrup, Smedebæk og Gludsted Mejerier sammen om at erstatte, hvis klovsygen kommer herud. Der er blevet en Ungdomsforening i Eistrup den har selvfølgelig en Bestyrelse men den står under Bagermester, Kafevært, Musiker Skødt som General jeg kender ikke meget til det. Han havde afholdshotellet, og ved at få en ungdomsforening op at stå, kunne omsætningen nok øges ved at foreningen havde arrangementerne her. Om det var for at yde konkurrence ved jeg ikke, men pastor Iversen begyndte at holde ugentlige møder for ungdommen. der er meget god underholdning, som en skriver. Husflidshuset rejses. Det lå ved Krejbjergvej, og blev benævnt æ hønsehus. Udover husflid blev det brugt som forsamlingshus. Der blev afholdt gymnastik, og der går efterretninger om nogle drabelige baller. Det fik ikke noget langt liv; jeg tror det blev revet ned sidst i 40erne. Og så lidt drama: Du har vel ikke hørt at Niels Post er rendt hen, han var borte i otte Dage, han havde brudt et Vindue i Stykker i hans eget Hus en Nat, der fandt de ham saa under Sengen, han

3 Udlandsportoen var dengang 20 øre. Den indenlandske brevporto var 10 øre og lokalportoen var 5 øre. fortalte at de to første Dage han var væk, kan han slet ikke huske, da han kom til sig selv var han hel nede ved Grænsen, men saa vendte han om. Han kommer aldrig til at gaa Post mere. Ja nu har vi jo faaet den Midtjyske længdebane afsat som du vel nok har faaet at vide men jeg blev ellers slemt skuffet da jeg havde troet den havde kommen over Smedebæk i stedet for saa kommer den over Palsgaard Savskæreri thi det var jo en stor fejltagelse jeg havde tagen der og den gaar igennem den østlige del af Ejstrup By. Brevskriveren er tydeligvis fra den nordlige del af sognet. Anlæggelsen af banen tog sin tid, for den blev først indviet i På det tidspunkt var de nærmeste jernbanestationer Bryrup, Ikast og Give. Forlængelsen af banen Vejle Give, til Brande og Herning, var under bygning de år, for som en skriver, var ballerne spændende i Thyregod, for der var så mange banearbejdere. Strækningen blev indviet i Ja, ovenstående er blot et udpluk af et par års brevskriverier, der giver et kik ind i begivenhedernes gang på egnen. Et samfund skal måles på hvordan vi behandler de svageste Jens Jonassen Det danske fængsel er bygget efter forbillede fra det klassiske kloster. Hver munk har sin egen celle, og munkens dag er fast struktureret med otte timer til bøn, otte timer til arbejde og otte timer til søvn. Fangen har på samme måde sin egen celle, og fangens dag er fast struktureret med ca. syv timer til arbejde, syv timer til sig selv (bøn) og 10 timer til søvn. Bed og arbejd er munkens daglige puls. Rytmen af bøn, arbejde og søvn fylder livet og giver det mening og retning. - Fangen har arbejdspligt (hvis fængslet kan tilbyde arbejde). Arbejdet kan fx være samlebåndsarbejde, svejsearbejde eller snedkerarbejde. For nogle består arbejdet i skolegang, mens andre får arbejdsdagen til at gå med tv, computerspil og bordtennis, fordi de ikke kan eller vil arbejde. Nogle er glade for at bruge sig selv og blive træt, mens andre gerne ville noget mere udfordrende og mere kompetencegivende. - Præsten har sin plads som bønnens vogter i fængslet. Præsten skal hjælpe fangen med at bede, fejre gudstjeneste, læse i Bibelen og meditere over Guds ord og Guds vilje med hans liv. Tidligere har der været pligtig kirkegang, og den massive kirkelige betjening skulle hjælpe fangen med at gøre bod og forbedre sig. Nogle fængselskirker var sådan indrettet, at hver fange sad i sin egen celle i kirken, så fangen ikke kunne se og blive distraheret af andre fanger, men kun kunne se præsten og alteret, der krævede fangens fulde opmærksomhed. Præsten har stadig sin selvfølgelige plads i fængslet, selv om mange indsatte og ansatte ikke længere ved hvorfor, og hvor megen plads der var tiltænkt præsten og det religiøse.

4 Kirken er vel på mange måder et kontrastfællesskab til det øvrige liv i fængslet. Her forkyndes det, at magten ikke er noget, der tages, men noget, der gives. Kong Herodes havde taget magten og derfor var han bange for at miste den. Jesus siger Mig er givet al magt i himlen og på jorden... Jesus giver slip på den magt, han har fået givet, og det giver ham myndighed. Han forvandler kærligheden til magt til kærlighedens magt. Det meste af min tid går med individuelle samtaler. Der er mange konflikter i et fængsel. Der er konflikter mellem fangerne og der er konflikter mellem indsatte og ansatte. - Det er naturligvis konfliktfyldt at få en hverdag til at fungere mellem fanger, der ikke har valgt hinanden, og hvor mange har tunge ting at kæmpe med hvad angår misbrug, dårligt helbred, uvis fremtid, brudte familieforhold m.v. - De indsatte oplever sig ofte uretfærdigt behandlet af de ansatte. Når de forkerte fanger fx får skylden og straffen for forseelser, der begås, så skaber det stor frustration hos den dømte. Når indsatte oplever ikke at blive ordentligt behandlet eller orienteret om sine rettigheder, besøg, overflytninger m.v., så skaber det stress og vrede ikke mindst i isolationscellerne, hvor man er fuldstædig magtesløs bag den låste dør. Mange individuelle samtaler begynder med denne form for frustration, inden samtalen evt. får en anden drejning og sætter fokus på almenmenneskelige temaer som sorg, skyld, familie, tro, selvværd, fremtid... Kirken opleves som et frirum i fængslet. Til gudstjenester og caféeftermiddage/aftener er det godt blot at være i andre rammer væk fra gangene og uden betjente. Gudstjenestens liturgi med salmer, prædiken, stilhed og nadver giver mulighed for ro, fordybelse og refleksion. Cafésnak og et slag seksmandsbob i andre omgivelser er et tiltrængt afbræk, og måske er omgangstonen og samtaleemnerne anderledes end på gangene. Et andet frirum for nogle indsatte er besøgsvennerne fra Dansk Røde Kors. Nogle fanger har ikke en eneste kontakt uden for fængslet. Selv fanger med kontakter udenfor kan have stor glæde af at få besøg af den samme besøgsven ca. hver 14. dag. At tale med et udenforstående menneske, der ikke er del af fængslets dagligdag, er afgjort et betydningsfuldt frirum, og måske hjælper relationen og samtalerne også med at klargøre sig til et almindeligt liv udenfor efter endt afsoning? (Evt. interesserede besøgsvenner er velkommen til at kontakte mig) Et samfund skal måles på, hvordan vi behandler de svageste. Mange fanger tilhører samfundets svageste. Hvad forstår vi ved soning? Er afsoningen til for retsfølelsens skyld? Skal fangerne resocialiseres? Hvordan skal de indsatte behandles i fængslet? Hvordan skal de ansatte uddannes, så det bliver til gavn for de indsatte? Hvem tager imod løsladte fanger? Hvem giver dem en uddannelse og et job? Hvem sørger for en bolig til dem og hjælper dem med at få afdraget deres gæld? Hvem tager dem ind i deres vennekreds og giver dem chancen for at begynde på en frisk? Som ny fængselspræst konfronteres jeg med mange spørgsmål. I kirken er det fanger, der beder ind- og udgangsbøn. Det er befriende evangelisk tale, når fangerne slutter gudstjenesterne af med bønnen: Lad os gå ud herfra som frie mennesker. Må fangerne også erfare det efter endt afsoning. Fængselspræst ved Statsfængslet Midtjylland Steen Hedemann Andreassen

5 Frygt ikke! Se, jeg forkynder jer en stor glæde, som skal være for hele folket: v11 I dag er der født jer en frelser i Davids by; han er Kristus, Herren. Luk. 2,10-11 I en gammel juleprædiken holdt ca. år 550 i Theodokos kirken i Konstantinopel forkyndte præsten, den jødiske syrer, Romanós, julens budskab i et digt, som han sikkert messede for menigheden under julegudstjenesten. Her stillede Romanós i digtets 3. vers spørgsmålet: O, du højeste drot! Hvad gør du blandt de fattige? Himmelens Skaber, du, hvorfor kom du til de jordfødte? Hulen - havde du lyst til den, længtes du efter krybben? Og alle digtets 24 vers slutter med ordene: et nyfødt barn, før evighed Gud. Det hjælpeløse spædbarn er den almægtige, evige Gud selv - svøbt og liggende i en krybbe. Jamen, hvorfor kom han? Hvorfor tog han plads blandt de fattige? Hvorfor slog Himlens og jordens skaber sig til tåls med en krybbe? Hvorfor affandt han sig med, at der ikke var plads til ham i herberget? Verden og alt i den er dog hans! Vi står overfor underet, som vi umuligt kan forklare. Alligevel aner vi, at det har noget med kærlighed at gøre, og netop derfor kaldes der på troen. Vi kan afvise underet og forkaste det. Vi kan være ligegyldige overfor det og sige, at det rager ikke os. Eller - ja, vi kan tage imod det i tro. Men jeg kan ikke tro, uden jeg ser det! siger mange. Jamen, kan du da se kærligheden? Nej vel! Du må nøjes med at se dens gerninger, se de gerninger, der udspringer af kærligheden og ud fra dem tro på kærligheden. At du er elsket Ja, eller afvise den. Det var ikke mindre end kærlighedens under, der blev forkyndt for en flok hyrder julenat: Frygt ikke! Se, jeg forkynder jer en stor glæde, som skal være for hele folket: I dag er der født jer en frelser i Davids by; han er Kristus, Herren. Og dette er tegnet, I får: I skal finde et barn, som er svøbt og ligger i en krybbe. Det er her din tro må begynde! Det er dig, der ikke har grund til frygt. Det er dig, der forkyndes den store glæde, at der er født dig en frelser. Det er dig, der skal finde tegnet, når Helligånden får lov til at tage dig ved hånden i Ordet og lede dig ind i stalden i Betlehem. Du ser i ordet, barnet i krybben - et nyfødt barn, før evighed Gud. Stillet overfor dette svimlende under skal Helligånden nok dreje det sådan for dig, at du ser: Det skete for mig! - Jeg er elsket af Gud.

6 Kalenderen Indlevering af stof til næste kirkeblad senest d. 5. marts til kirkekontoret Samfundet, Ejstrup v/ Christen Olesen, Søndergade 17, 7361 Ejstrupholm, tlf Samfundet, Gludsted v/ Gunnar Kviesgaard, Enghavevej 40, 7361 Ejstrupholm, tlf Januar Mandag d. 9. januar kl : Bedemøde hos Rita og Christen Olesen, Søndergade 17 Tirsdag d. 10. januar kl : Bedemøde i kælderen i Ejstrup Missionshus Tirsdag d. 10. januar kl : Bedemøde i Gludsted Missionshus Onsdag d. 11. januar kl :Bedemøde i Ejstrup Missionshus Onsdag d. 11. januar kl : Bedemøde i Gludsted Missionshus Torsdag d. 12. januar kl : Bedemøde i Præstegården Mandag d. 16. januar kl : Bibeltime i Ejstrup Missionshus. Johs. 20 Torsdag d. 19. januar kl : Fælles bibelkredsmøde i Ejstrup Missionshus v/ Torsdag d. 26. januar kl : Generalforsamling i Ejstrup IM i Ejstrup Missionshus. På valg er Ragna Pedersen og Britta Gonge. Sidstnævnte modtager ikke genvalg. Forslag til kandidater eller emner, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 19. januar Torsdag d. 26. januar kl : Generalforsamling i Gludsted IM i Gludsted Missionshus Februar Onsdag d. 1. februar: Bibelkursus i Klovborg Missionshus v/ Ingolf Henoch Pedersen, Randers Torsdag d. 1. februar: Bibelkursus i Klovborg Missionshus v/ Ingolf Henoch Pedersen, Randers Uge 6 mødes bibelkredsene i hjemmene Torsdag d. 16. februar kl : Møde i Ejstrup Missionshus v/ fritidsforkynder Ruth Worm, Silkeborg. Emne: Fadervor Mandag d. 20. februar kl : Bibeltime i Ejstrup Missionshus. Johs. 21 Torsdag d. 23. februar kl : Møde i Ejstrup Missionshus v/ viceforstander Carsten Linde Sørensen, Grejsdalen Torsdag d. 23. februar kl : Møde i Gludsted Missionshus v/ Vagn Mølgaard, Silkeborg. Emne: Kan vi lide med de forfulgte? Marts Torsdag d. 1. marts kl : Sangaften i Ejstrup Missionshus. Koret Kildevæld fra Timring medvirker. Karl Johan Søgaard fortæller lidt fra Møltrup Optagelseshjem Torsdag d. 1. marts kl : Filmaften i Gludsted Missionshus v/ Inge og Finn Jørgensen Uge 10 mødes bibelkredsene i hjemmene Mandag d. 12. marts kl : Eftermiddagsmøde i Ejstrup Missionshus v/ fritidsforkynder Johs. Kloster, Hodsager Torsdag d. 15. marts kl : Møde i Ejstrup Missionshus v/ rejsesekretær Arne Olesen, Fredericia. Emne: Frelsesvished. Torsdag d. 22. marts kl : Kredsforårsmøde i Brædstrup v/ sognepræst Jan Mortensen, Kolding. Emne: De umuliges kunst. Efter kaffen vil Jan Mortensen give nogle glimt fra hans tid som præst i Jerusalem. Tirsdag d. 27. marts kl : Fællesmøde for samfundene og IMU i Gludsted Missionshus. Taler Peter Bjerg Mikkelsen fra Internationalt Kristent Center i Århus Mandagsklubben, Ejstrup v/ Henry Kristensen, Gludstedvej Ejstrupholm, tlf Samles hver mandag kl (fra september til påske) Børneklubben, Gludsted v/ Bente Kristensen, Gludstedvej 34, 7361 Ejstrupholm, tlf Samles hver fredag kl (fra september til påske). Juniorklubben, Gludsted v/ Inge Jørgensen, Smedebækvej 14, 7361 Ejstrupholm, tlf Samles hver mandag kl i missionshuset

7 Børneklubben, Ejstrup v/ Inge Jørgensen, Smedebækvej 14, 7361 Ejstrupholm, tlf Mødes fredage kl i konfirmandstuen (se ugeavisen for datoer). IMU, Ejstrup Gludsted v/ Laura Fodgaard Grønvall, Storegade 79, 8765 Klovborg, tlf Vær frisk i FDF Landsforbundet Frivilligt Drenge- og Pige-Forbund Mødetid: Onsdag kl puslinge 5-7 år Onsdag kl resten af klasserne på Pionergården Givevej 63. Evt. spørgsmål på tlf Karsten Berg, Kirkebakken 29, 7362 Hampen - for drenge og piger fra 5 år og opefter. Bibelkredsene: Ønsker man at være med i en af bibelkredsene, enten i Ejstrup eller i Gludsted kan man henvende sig til: Christen Olesen, tlf eller Gunnar Kviesgaard, tlf Hvad gør man???? Ved fødsel: Jordmoderen anmelder fødslen til kirkekontoret/sognepræsten og dermed CPR. Er fødslen sket uden jordmoder skal moderen anmelde fødslen til kirkekontoret inden 14 dage. Ugifte forældrepar afleverer en omsorgs- og ansvarserklæring til kirkekontoret. Relevante blanketter kan findes på Ved dåb og navngivning: Forældrene henvender sig til kirkekontoret, Præstegårdsvej 12 i Ejstrupholm og aftaler dåbstidspunkt og tidspunkt for dåbssamtale. Ved dåbssamtalen oplyses barnets navn, samt navn og adresse på mindst 2 og højst 5 faddere. I tilfælde af navngivning uden dåb udfyldes navngivningsformular, som afleveres på kirkekontoret, Præstegårdsvej 12 i Ejstrupholm. Formularen kan hentes på eller kan fås ved henvendelse til kirkekontoret. Tidsfrist for navngivning er et halvt år. Ved vielse: Parret aftaler i god tid ved henvendelse til kirkekontoret, Præstegårdsvej 12. Prøvelsesattest afhentes på Rådhuset og medbringes sammen med dåbsattest, navne og adresser på to vidner ved vielsessamtalen. Ved begravelse: Dødsfald anmeldes til kirkekontoret inden to dage. Anmeldelse og aftale af tidspunkt for begravelse kan ske ved, at bedemanden kontakter kirkekontoret. Samtaler med sognepræsten: Ønsker man besøg af sognepræsten - henvendelse på tlf for aftale om tidspunkt og sted. Kirkekontoret i Ejstrup/Gludsted Sogne: Præstegårdsvej 12, 7361 Ejstrupholm tlf

8 Nyt fra Ejstrup og Gludsted sogne Menighedsrådenes konstitueringer Menighedsrådene har konstitueret sig i henhold til lov om menighedsråd Ejstrup Menighedsråd konstituerede sig ved et menighedsrådsmøde d. 31. oktober Formand: Ernst Pold Næstformand og intern kasserer: Hans Hauge Kontaktperson: Inga Christensen Kirkeværge: Henning Jørgensen Sekretær: Ellen Andreassen Menigt medlem: Jens Jonassen og Nikolaj Kempf Pedersen Regnskabsfører: Karen Marie Andersen (ikke medlem af rådet) Gludsted Menighedsråd konstituerede sig ved et menighedsrådsmøde d. 28. november Formand: Torben Pedersen Næstformand: Connie Damborg Kasserer og sekretær: Karen Marie Andersen Kirkeværge: Jette Hoffmann Kontaktperson: Connie Damborg Menigt medlem: Knud Christensen Menighedsmøde Menighedsmøde er en forholdsvis ny foreteelse. Den omtales i Bekendtgørelse af Lov om menighedsråd 41 stk. 3 af 2010 og foreskriver, at der skal afholdes et menighedsmøde hvert år. Gludsted og Ejstrup Menighedsråd har derfor besluttet at afholde mødet som et fællesmøde, der finder sted onsdag d. 14. marts 2012 kl i konfirmandstuen. Ved menighedsmødet skal menighedsrådenes formænd fortælle om rådenes arbejde og om de planer der foreligger for det kommende år, ligesom mødedeltagerne skal præsenteres for rådenes regnskab for Mødet er offentligt for alle medlemmer af folkekirken i Ejstrup og Gludsted sogne, og menighedsrådene vil hermed gerne opfordre til at man skriftligt indsender emner som man gerne ser drøftet ved den efterfølgende debat. Gode ideer f.eks. til nye tiltag m.v. kan således fremsendes skriftligt til kirkekontoret, Præstegårdsvej 12, 7361 Ejstrupholm eller til menighedsrådenes formænd Ernst Pold og Torben Pedersen senest d. 1. marts Gudstjenester på Solbakken Tirsdag d. 10. januar v/ altergang Tirsdag d. 24. januar v/ Birthe Møberg Tirsdag d. 7. februar v/ Tirsdag d. 21. februar v/ Birthe Møberg altergang Tirsdag d. 6. marts v/ Christen P. Olesen Tirsdag d. 20. marts v/ Alle gudstjenester begynder kl Alle er velkomne Indsamlinger Høstoffer, Ejstrup Kirke kr ,- Høstoffer, Gludsted Kirke ,- Indenlandsk Sømandsmission - 340,- Danske sømands- og udlandskirker - 220,- Sognemøde v/fængselspræst Rie Mortensen, Brande Onsdag d. 25. januar kl afholdes fælles sognemøde i konfirmandstuen i Ejstrupholm. Fængselspræst ved Statsfængslet Midtjylland Rie Mortensen, Brande vil fortælle om sit arbejde på Statsfængslet. Sognemødet er arrangeret af alle menighedsråd i gl. Nr. Snede kommune Ejstrup og Gludsted sognes hjemmeside Besøg os på adressen 8

9 Nyt fra kirkegårdene Nu er vi atter ved udgangen af året, og det betyder, at vi er i fuld gang med grandækning. Såfremt det ikke vælter ned med sne, bliver vi færdig i næste uge uge 47 - så det betyder, at gran- dækningen er færdig til 1. søndag i advent. Det betyder selvfølgelig ikke, at der er lukket for at få grandækket et gravsted. Vi tager gerne imod bestillinger hele december eller indtil sneen ligger over landet. Igen i år, er der blevet brugt nobilis- og nordmannsgran, samt lidt omorikagran. De bestilte kranse, vil blive lagt ud umiddelbart efter, at vi har lagt den sidst grankvist. Vi har stadig lidt efterårsarbejde der venter på os. Vi har bl.a. nogle blade som skal fjernes, og lidt hæk der skal plantes. Så skal kirken gøres julerent, adventskranse skal hænges op, og ikke mindst venter noget kontorarbejde. Ja, sidste år ved samme tid, havde vi fået nyt edb-system, som vi skulle lære at kende, - det er stadig nyt for os!! - men det går dog fremad. Ellers har vi haft et stille efterår med de sædvanlige opgaver, som ukrudt der skulle holdes nede, udskiftning af planter, beskæring, udskiftning af hæk. Vi er selvfølgelig kede af at høre, at meteorologerne har aflyst vinteren i år, for vi har fået en ny kost og den ville vi jo gerne prøve af. Men så kan det være, at vi får mulighed for at få løst andre opgaver. F.eks. står der et par birketræer på Ejstrup kirkegård, som ikke er i den bedste stand, og de skal fældes. Der skal også lægges nyt tag på et maskinhus. Derudover står der også kursus på vinterprogrammet, så vi kan være klar til forårets arbejde. Vi kan oplyse, at vi har arbejdet på at få lavet en brochure, der fortæller noget om, hvad vi kan tilbyde på Ejstrup og Gludsted Kirkegårde. Vi forventer, den er klar ved indgangen til det nye år, og den ville kunne afhentes på kirkegårdskontoret. Vi ønsker alle en glædelig jul og godt nytår. Tak for samarbejdet i Kirkegårdspersonalet 9

10 Hvorfor har man en hjemmeside? Alle som har en PC, bruger hjemmesiderne som information til hvad der sker i sognene. Om få år vil papirudgaver af kirkeblade ikke findes. En hurtig - nem og billig måde at informere på. Et arkiv for alt hvad der er sket, fra hjemmesiderne blev oprettet nogle ved link, f.eks referater - tidligere kirkeblade - grave på kirkegårdene. Et stort billedarkiv fra begivenheder omkring kirkerne. Hjælp til hurtig at orientere sig om, hvad der rører sig i sognene link til andre hjemmesider Sogneportalen (Gudstjenestelister) Viborg stift Kirkegårde i Danmark Ejstrupholm siderne Gludsted siderne KFUM spejder Ejstrupholm Ejstrup og Gludsted sognes hjemmesider Siderne er oprettet på en platform fra Dansk Kirke & Mediecenter (DKM) i Århus, et firma de fleste sogne som har en hjemmeside, er tilknyttet. DKM har alle elementer, som en sognehjemmeside skal bruge, er meget overskuelig og informativ. De afholder kurser for nye webmastere og der er hotline i hverdagene, hvis der er behov. Jeg startede som webmaster for et ½ års tid siden var så frimodig at sige ja til opgaven, uden at vide hvad jeg gik ind til. En kursusdag i Århus og en del online support, har hjulpet mig i gang, så jeg nu kan klare de fleste opgaver. Opgaven er nu, hvordan menighedsrådet og undertegnede ønsker siden skal se ud og hvor meget der skal med. Der føres statistik på besøgende ikke hvem der er inde, men hvor mange. Sidste måned var der besøg på 670 af vore sider. Jeg anbefaler alle til at bruge hjemmesiderne; også når i planlægger arrangementer. Her kan hentes oplysninger, så gode arrangementer ikke kolliderer. En meget spændende, men også tidskrævende job jeg har påtaget mig. Jeg udfører opgaven efter de talenter jeg blev betroet. WWW adresser: Webmaster Søren A. Jørgensen Temadag for konfirmander Vi har ikke været på konfirmandlejr i år og skal det heller ikke. I stedet har vi afholdt en temadag for konfirmanderne. Lørdag d. 19. november mødtes vi i konfirmandstuen kl og arbejdede i tre grupper med at forberede søndagens gudstjeneste. I ugen op til temadagen havde Birthe Møberg gennemgået gudstjenestens 10

11 forløb med de tre konfirmandhold, og lørdag var det så deres tur til at byde ind. I tre grupper blev der arbejdet med korsang, bibeldrama og udsmykning. Menighedsrådene sørgede for frokost, hvorefter konfirmanderne var ude på et stjerneløb for derefter at arbejde videre med gudstjenesten. Dagen sluttede med en eftermiddagsforestilling, hvor vi så filmen Bruce den Almægtige og sluttede dagen af med et overdådigt pizzabord. Søndag formiddag mødtes vi til en festlig gudstjeneste i Ejstrup Kirke, hvor konfirmanderne medvirkede med korsang, bibeldrama over dagens tekst samt oplæsning af ind og udgangsbøn og oplæsning af dagens tekst(jesu domslignelse fra Mattæus kap. 25). Udsmykningsholdet havde illustreret lignelsen med en række billeder, som var placeret rundt omkring i den fyldte kirke. Det blev en rigtig god oplevelse både for konfirmander og for ledere. Det er klart, at det oplevelsesmæssigt er anderledes at være på lejr, men faglig set var udbyttet fuldt på højde med lejren om ikke større, da arbejdet udelukkende var koncentreret om gudstjenesten. 11

12 Børnesiderne Her på siderne kan man se nogle af de kirketing, der sker for børn i vores by. Man kan også deltage i en konkurrence og læse/ få læst en historie Nu har det jo fornyligt været jul, og nu skal vi se, hvad I børn kan huske af juleord! Din besvarelse kan afleveres i en kuvert med dit navn, din alder og din adresse udenpå, hvis du vil være med i konkurrencen om at vinde en lille, sjov gave. I skal aflevere til Lene Yde eller ind ad kirkekontorets brevsprække inden fastelavn. En mææægtig julehistorie Jeg var faret vild på de store mørke marker rundt om Betlehem. Jeg var lige ved at tisse i pelsen af frygt. Jeg savnede hele min familie - selv min storebror. at de havde set engle, som sang om en baby, der skulle blive født den nat, og som engang skulle blive fredskonge og hjælpe alle! Jeg troede, de var fulde, for hyrder er der mange, der ser ned på, så måske havde de trøstet sig med billig vin, og så var fantasien nok løbet af med dem. Jeg løb videre over markerne med bankende hjerte. En ulv tudede i det fjerne, og jeg overvejede om et lam kan få gåsehud af skræk! Endelig så jeg et vidunderligt syn en lille stald indhugget i en klippeside. Dér kunne jeg måske gemme mig for ulve og håbe, at min familie fandt mig. Jeg hoppede næsten som en hare hen mod redningsstedet - men pludselig var det som om tiden stod stille, for jeg stod ansigt til ansigt med en ung ulv! Nu skete et mirakel for mig: Ulven lod mig løbe - uden så meget som at bevæge et knurhår! Giga-stjernens lys strålede ned over ulven og mig. Inde i stalden faldt jeg udmattet om. Først nu så jeg, at stalden slet ikke var tom. Ved et bål inderst inde var en kvinde og en mand krøbet sammen. Kvinden skreg nu af smerte, og jeg forstod på hendes tykke mave, at hun skulle føde. Josef og Gud hjælp mig, skreg hun. Senere lød gråd fra en lyserød baby i menneskenes arme! Jesus, sagde kvinden, Vores lille guldklump får navnet Jesus, og han skal redde alle en dag, for han er jo Guds søn! Jeg mærkede, at moren havde ret denne dreng var en lille unge, men også Guds søn. Senere på natten fandt min familie mig i stal- Med ét fik jeg øje på en mega-stor stjerne på himlen, og jeg fulgte den mærkelige stjerne den gav mig en slags håb. Jeg kom forbi nogle fattige hyrder, som lignede nogen, der havde set et spøgelse, men de så også glade ud! De talte om, 12

13 den. Nu var jeg ved at revne af lykke Guds søn og hele min familie på ét sted. Hyrderne, som jeg engang troede var fulde, kom også og samlede sig om Jesusbarnet, og nogle dage senere kom 3-4 kloge mænd fra Østen med gaver til barnet: Guld, røgelse og myrra. Røgelsen og myrraen duftede i hele stalden, som før stank af møg. Hver gang nogen har fåresyge, muntrer jeg dem op med at fortælle om dengang, jeg oplevede verdens første jul. Efter den dejlige jul må I også ha et mææægtigt nytår! Skrevet af Lene Yde Børneklub Fredage fra for 4 ca. 10 årige i Konfirmandstuen. Et gratis tilbud med frivillige ledere, der sørger for sjove aktiviteter på folkekirkeligt grundlag. Se for yderligere info. Børneklubben lavede bl.a. papirskibe en dag. De kunne sejle! Babysalmesang Giv børnene og dig selv lov til at prøve babysalmesang. Det giver alle glæde, musikalsk udvikling og sanseberigelse. Tag evt. din mand/ kone/ bekendte med. Søskende og andre børn er også velkomne på besøg. Målgruppe: 0-1 årige børn er i fokus. Kommende forløb: (-Man kan tage alle 12 gange, eller nøjes med 6 eller færre. Man kan frit deltage i begge sogne, uanset hvor i området, man bor.) Nr. Snede Sognehus: 12./1., 19./1., 26./1., 2./2., 9./2., 23./2. Ejstrupholm Konfirmandstue (Præstegårdsvej 12): 1./3., 8./3., 15./3., 22./3., 29./3., 12./4. Tid: Torsdage kl. ca Hvem står bag: Organist i Nr. Snede Rita Olesen og Sognemedhjælper i Ejstrupholm Lene Yde. Vi deltager begge alle gange, da vi kan supplere hinanden godt. Spørgsmål: Se dk for yderligere info/ Kontakt Rita Olesen på eller Lene Yde på Tilmelding er ikke nødvendig mød blot op. 13

14 Vi håber på at blive rigtigt mange fra området. For kaffe/ te og brød betaler man 20,- per gang man deltager. Mød blot op tilmelding er ikke nødvendig. 6./1. Idéen med caféen præsenteres, og der er mulighed for at komme med ønsker til programmet fremover. Vi vil synge fra Højskolesangbogen med klaverspil til. Dagens 3 minutter v. Søren Jørgensen 20./1. på slap line, Dagens 3 minutter v. Jens Jonassen. 3./2. Jens Fjelde holder foredraget I skyggen af jernkorset. Det handler om at have en far på den anden side under krigen Dagens 3 minutter v. Britta Vestergaard. 17./2. Lene Yde fortæller om sit møde med Sierra Leone i Vestafrika. Dagens 3 minutter v.. Invitation Fredag den 6. januar på Helligtre-kongersdag mødes alle interesserede for første gang i sognecaféen i Konfirmandstuen på Præstegårdsvej 12. Caféen er for alle, der har tid og lyst til at mødes med andre i en god atmosfære, hvor man både får noget til ganen, hjernen og hjertet! Vi begynder hver gang med formiddagskaffe kl. 9.30, og senest kl går vi hver til sit efter at have fornøjet os med højskolesang, samtale, et kort foredrag og Dagens 3 minutter. Der vil være højt til loftet i sognecaféen, og det hele bliver jo mest berigende, hvis vi bliver mange aldre og personligheder repræsenteret. En bred gruppe af frivillige samt sognemedhjælperen står bag caféen. Hvad enten man til hverdag går op i kirkelige emner, eller man ikke er vild med kirkegang, vil der være god grund til at deltage i caféen, som er meget folkelig og lettilgængelig. 2./3. Knud Erik Jensen fortæller om Grønlands-rejser ud fra fotos. Dagens 3 minutter v. Lene Yde. 16./3. Hakon inviterer på atelier-besøg efter kaffen. Dagens 3 minutter v. Birthe Møberg. 30./3. Evaluering af sognecaféens første runde og sange fra Højskolesangbogen. Troels & Tove Kjer står for den musiske del. Dagens 3 minutter Troels Kjer. På vegne af Sognecafé-arbejdsgruppen Lene Yde Vores Sognecafé-logo er tegnet af Hakon Lund Jensen. Mange tak for det flotte resultat. Spaghettigudstjeneste Fredag d. 30. marts kl i Ejstrup Kirke 14

15 Minikonfirmand I 3. klasse må man være minikonfirmand. Her begynder den indledende konfirmationsundervisning på skægge, legende og musikalske måder! Vi hopper og springer, synger og danser, bager og maler, bygger og ta r på aktivitetsløb, hører gode historier og laver skuespil, mens vi lærer en masse om det med Gud! Her ses nogle af 3.b s minikonfirmander med medaljer. De 4 mini er, som ikke kunne være til stede, da fotoet blev taget, kan ses på andre fotos på hjemmesiden. Lene Yde Tusinder sidder fængslet. Tusinder må leve i frygt. Tusinder vælger alligevel at tro En ung familiefar fra Etiopien. Daniel, fik svære kvæstelser i hovedet og ødelagt sin venstre arm! Hvorfor? Hans kirke fik et stykke land af regeringen. Men muslimerne i området ville ikke acceptere dette. De begyndte at pløje jorden, som om den tilhørte dem. Da Daniel, som er kirkeleder, venligt bad dem lade være, gik de til angreb. Både ham og en anden ung mand og dennes gravide hustru blev tævet så voldsomt, at hustruen mistede sit ufødte barn. På trods af varige skader er Daniel og de to andre fulde af tilgivelse og kærlighed til angriberne. Som Daniel siger: Jeg beder for dem. Det vil være en stor belønning for mig, hvis de også lærer Guds kærlighed at kende. Kristne er den største forfulgte, religiøse gruppe. Mere end 100 mio. kristne bliver hver eneste dag forfulgt bare pga. deres tro! Åbne Døre bringer dem bibler, opmuntring og undervisning, giver advokathjælp og mikrolån, genopbygger hjem og kirker og meget mere. Åbne Døre tjener verdens forfulgte kristne og hjælper bl.a. mennesker som Daniel. Daniel: Nogle af de muslimer, der er i vores område, er begyndt at spørge, hvorfor vi tilgiver de mennesker som angreb os, og jeg fortæller dem, at Kristus har tilgivet os meget mere. Jeg vil meget opfordre dig/jer der læser dette og gerne vil vide mere til at gå ind på eller Dér er også mulighed for at se videoer fra forskellige arbejdsgrene. Åbne Døres blad kommer hver måned og kan afhentes i Ejstrup og Gludsted Kirkers våbenhuse. Kan også bestilles på ovennævnte adr. Åbne Døre er taknemmelige for forbøn og støtte. Vil du/i støtte med en gave kan den sættes ind på Reg Kontonr Med venlig hilsen ambassadør for Åbne Døre i dette område Anna Karla Moesgaard 15

16 Kyndelmisse Ejstrup Kirke, torsdag d. 2. februar, kl En god times tid i kirken med masser af fællessang, levende lys, hygge og god musik. Jeg har sat et par af mine musikalske venner stævne i Ejstrup Kirke. Det drejer sig om saxofonist Bo Thomassen, som I kender fra juleaftensgudstjenesterne samt kontrabassisten Poul Nyholm. Aftenens program er delt i to, adskilt af en pause, hvor Kirken byder på et glas vin. Første halvdel vil vi sammen synge gamle og nye vintersange/salmer. Måske også en enkelt om forårets komme. Anden del bliver en koncert. Hovedsagelig med folkemusik af nordisk oprindelse, salmer, jazzballader; samt musik af nulevende danske komponister. Det er en meget stemningsfuld oplevelse at lytte til balladerne i det smukke kirkerum, kun oplyst af stearinlys. Aftenen afsluttes med fællessang: Her vil Ties. Organist Poul Mørk-Hansen Fastelavn/koncert i Gludsted Kirke d. 19. februar kl Historiens første superhelt Tine K. Skau og Lisa Balle er aktuelle med DAVID. Den spændende opførelse henvender sig til alle i familien Det bibelske eventyr om hyrdedrengen David, der blev konge, fascinerer stadig. Den 3000 år gamle fortælling om verdenshistoriens første superhelt har derfor været et naturligt udgangspunkt for Tine K. Skau og Lisa Balle, der dermed 16

17 fortsætter et mangeårigt musikalsk samarbejde. David var stor i slaget, stor i livet og havde en nærmest hypnotisk effekt på folk. Han erobrede kongemagten fra sin bedste vens far. Han var sin tids største hærfører og militære strateg. Han var diplomatisk og politisk ophavsmand til et samlet Israel. Han havde seks hustruer, men elskede kun Batseba, der var gift med Urias. David er intet mindre end en superhelt i krig og kærlighed fortæller Tine K. Skau, der har stået for manuskript, instruktion og scenografi til David. DAVID er især historien om et menneske, der konstant lever på knivsæggen mellem hybris og nemesis. Og til det formål passer den keltiske musik fantastisk. Den 35 minutter lange forestilling benytter et hav af instrumenter og udtryksformer, så der er noget at komme efter for alle sanser og hele familien. Tine K. Skau har skrevet samtlige forestillinger til kirkeopera-ensemblet TRIOfabula siden år Hun arbejder blandt andet som performer, musiker, komponist, scenograf og manuskriptforfatter. Tine er en del af folkemusikgruppen WillowTree. Tine er uddannet blokfløjtenist fra Det Fynske Musikkonservatorium og har skabt musikperformance, instrumentalteater og koncerter i mere end 25 år. Lisa Balle er akkordeon-spiller, en del af TRI- Ofabula-ensemblet og folkemusikgruppen WillowTree. Hun har dybe rødder i folkemusikken og har gennem årene spillet i blandt andet AKS og De fynske hekse. Medvirkende: Saul, Samuel, Jonathan, Goliat, Batseba m.fl., blokfløjter, whistles, tenorsax, theramin, sang, basharmonika m.m..: Tine K. Skau David, akkordeon, harpe og sang.: Lisa Balle Idé, manus, scenografi, instruktion: Tine K. Skau Organist Poul Mørk-Hansen Efter koncerten er der kaffebord og tøndeslagning i Gludsted Sognegård. Man må gerne komme udklædte til koncerten i kirken. Alle er velkomne til at deltage i fastelavnsarrangementet. 17

18 ALL You Need Is Love Ejstrup Kirke d. 25. marts kl (Gratis entre) - en collage bestående af sang og oplæsning - I 2006 blev der præsenteret et nyt tiltag i Sct. Nicolai kirke: Salmer fra en Beat-tid, som siden med stor succes har været på turné rundt i landets mange kirker. All You Need Is Love fra 2009 er efterfølgeren, som indeholder musik udelukkende af The Beatles. En salme er en sang om Gud Gud er kærlighed. Koncerten forsøger at finde klangbund for nye tanker i en tidsperiodes sange, som er lagret i en fælles bevidsthed i flere generationer. Samtidig er den en bevidst manipulation, hvor der fokuseres på en utilsigtet, men mulig tvetydighed i sangteksterne akkurat ligesom der i skønlitteraturen er adskillige emner, motiver og tendenser, der kan stå i forbindelse med kristendom og derved kaste nyt lys over kendt bibelstof og vice versa. Hovedtemaet i koncerten er et forløb, der går fra ensomhed til kærlighed ; netop på baggrund af et sammenfald i hippiebevægelsens og kristendommens budskaber. Teksterne til første halvdel omhandler ensomhed og er hentet fra Det Gamle Testamente. Tilsvarende omhandler teksterne til anden halvdel kærlighed og er hentet fra Det Nye Testamente. Konceptet BEATSALMER består af: Journalist Marianne Kjær står for den dramatiske oplæsning. Udover at være leder af Svendborg Fritidsteater og en særdeles kendt person i Svendborgs kulturliv er hun tillige medlem af Sct. Nicolai kirkes menighedsråd. Sangsolist er det unge tenortalent Simon Mott Madsen, som i april 2006 blev kåret som Årets Musicalsanger ved konkurrencen Unge Sangere i Ikast. I Svendborg Festdage har han sunget ved kirkegårdsspillene Livet der var engang 2 og 3 i 2005 og Desuden er han fast medlem af Sct. Nicolai Cantori - kirkens voksenkor - hvor han ofte virker som solist. Bjørn Krog Larsen spiller klaver. Han er desuden PO-organist og har yderligere en bachelor i kirkemusik fra Det Kgl. Danske Musikkonservatorium. Han har tillige virket som kapelmester ved en række musicals i Svendborg og har spillet i rock n blues-bandet House of Mojo. Tore Bjørn Larsen spiller kirkeorgel. Han er til daglig organist og korleder ved Sct. Nicolai kirke i Svendborg. Han er desuden uddannet komponist fra Det Kgl. Danske Musikkonservatorium og har en fortid som rytmisk musiker. Det er far og søn, der spiller henholdsvis kirkeorgel og klaver. Musikken klinger således fra begge ender af kirken samtidig! Der bliver altså ikke tale om kopiversioner, men et friskt bud på hits fra tiden omkring 1970! Organist Poul Mørk-Hansen 18

19 Adresser: Sognepræst (kbf) Provst, Præstegårdsvej 12, Ejstrupholm Tlf , Sognepræst Birthe Møberg, Bygaden 61, Levring, 8620 Kjellerup Tlf , Kordegn: Karen Marie Andersen, Engvej 10, Gludsted, Tlf Kirkesangere: Ejstrup: Gunnar Moesgaard, Ikastvej 27, 7361 Ejstrupholm Tlf Erik Hansen, Lindevænget 40, Ejstrupholm Tlf Gludsted: Inga Fog, Falkevej 9, 8766 Nørre Snede Tlf Gunnar Moesgaard Ikastvej 27, 7361 Ejstrupholm Tlf Organist: Ejstrup og Gludsted: Poul Mørk-Hansen, Frisbækvej 10, 8766 Nørre Snede, Tlf Graver Ejstrup og Gludsted Erik Hansen Lindevænget 40, Ejstrupholm Kontor: Stationsvej 33, Tlf Gravermedhjælpere: Elisabeth S. Rasmussen, Jagtvej 2, 7361 Ejstrupholm, Tlf Peder Jørgensen Fasterholdtvej Ejstrupholm Tlf Kontor: Kirkegårdskontoret, Ejstrupholm. Tlf Menighedsrådsformænd: Ejstrup: Ernst Pold, Vestergade 5, Ejstrupholm, Tlf / Gludsted: Torben Pedersen Enghavevej 41, Gludsted Tlf Kasserer: Ejstrup: Karen Marie Andersen Engvej 10, Gludsted Tlf Gludsted: Karen Marie Andersen, Engvej 10, Gludsted, Tlf Kirkeværger: Ejstrup: Henning Jørgensen, Lindevænget 18, Ejstrupholm, Tlf Gludsted: Jette Hoffmann, Smedebækvej 29, Gludsted Tlf Sognemedhjælper Lene Yde Kirkegade 10, Ejstrupholm Tlf, Gudstjenesten sendes i Højderyggens Lokalradio (HLR) hver mandag kl FM 93,5 mhz (97,8 mhz på bynettet i Nørre-Snede) Optagelse (søndag) Sted (kirke) 1 januar Gludsted 8. januar Klovborg 15. januar Nørre Snede 22. januar Hampen 29. januar Nørre Snede 5. februar Hampen 12.februar Gludsted 19. februar Ejstrup 26. februar Klovborg 4. marts Nørre Snede 11. marts Ejstrup 18. marts Klovborg 25. marts Gludsted Hver fredag kl : MM Master Music musik for unge fra den kristne musikscene. Ejstrup Lokal TV sender gudstjeneste fra Ejstrup Kirke kl. 20 de to første søndage hver måned. Indre Mission Telefonandagt - åben hele døgnet - ny hver dag - på 2 minutter - med fuld anonymitet Tlf Folkekirkeligt TV Kanal Midt Vest Man Præstens værksted Tirs Udsendelse 1 Ons Præstens værksted (G) Tors Udsendelse 2 Tors Præstens værksted (G) Fre Præstens værksted (G) Lør Udsendelse 1 (G) Søn Udsendelse 2 (G) FK-TV, Herning / 19

20 GUDSTJENESTELISTE Dato Ejstrup Kirke Gludsted Kirke Dag i kirkeåret Indsamling Januar Nytårsdag Det danske Bibelselskab 8. Birthe Møberg 9.00 Birthe Møberg 1.s.e. Hellig tre konger s.e. Hellig tre konger s.e. Hellig tre konger Kirkens Korshær Sidste s.e. Hellig tre konger Februar Musikgudstjeneste Birthe Møberg 9.00 Birthe Møberg Septuagesima Seksagesima 19. Birthe Møberg Birthe Møberg Fastelavn Danmarks folkekirkelige søndagsskoler Våbenhuskaffe 1.s. i fasten Y-men klubberne i Danmark Marts Våbenhuskaffe 2.s. i fasten Folkekirkens Nødhjælp 11. Birthe Møberg 9.00 Birthe Møberg 3.s. i fasten Midfaste Koncert Spaghettigudstjeneste Birthe Møberg Mariæ Bebudelsesdag Ordet og Israel Nørre Snede Bogtrykkeri, tlf

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser 1 Bliv frivillig Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN DECEMBER - JANUAR Søndag den 17. december kl. 10.30, 3. søndag i advent Højmesse ved Poul Martin Langdahl. (Søndagens tekst: Luk 1,67-80). Søndag den 24. december, JULEAFTEN Julegudstjeneste

Læs mere

Aktiviteter ved Ejstrup og Gludsted kirker.

Aktiviteter ved Ejstrup og Gludsted kirker. Aktiviteter ved Ejstrup og Gludsted kirker. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1. Kirkens aktiviteter... 1 2. Menighedsrådenes aktiviteter... 2 3. Aktiviteter i kirkens regi... 3 4. Aktiviteter

Læs mere

Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk

Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk Mel.: Barn Jesus 1 Den første julenat på jord, da kongesønnen fødtes. En stjerne klar på himlen stor

Læs mere

Konfirmationer 2014. Salmer: 478, 29, 369 / 68, 192 v1,3,7, 70. Tekster: Ps.8 og Mt.18.21-35 ...

Konfirmationer 2014. Salmer: 478, 29, 369 / 68, 192 v1,3,7, 70. Tekster: Ps.8 og Mt.18.21-35 ... 1 Konfirmationer 2014.... Salmer: 478, 29, 369 / 68, 192 v1,3,7, 70. Tekster: Ps.8 og Mt.18.21-35 Gud, tak for, at du har vist os kærligheden, som det aller vigtigste i livet. Giv os troen og håbet og

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab 1 Bliv frivillig Kulturelle oplevelser Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

Velkommen. i Tommerup Indre Mission P R O G R A M. Tommerup Missionshus. Arbejdsgrupper: Bestyrelsen: Missionær: Hjemmeside:

Velkommen. i Tommerup Indre Mission P R O G R A M. Tommerup Missionshus. Arbejdsgrupper: Bestyrelsen: Missionær: Hjemmeside: P R O G R A M 0 1 FORÅR Velkommen i Tommerup Indre Mission Tommerup Missionshus Skovstrupvej 5690 Tommerup Arbejdet i missionshuset ledes af bestyrelsen, samt et antal arbejdsgrupper. Bestyrelsen: Carsten

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

REFLEKSIONER OVER EFTERÅRETS TEMA

REFLEKSIONER OVER EFTERÅRETS TEMA REFLEKSIONER OVER EFTERÅRETS TEMA Alene Kristus er mit håb, LIVET MED JESUS han er mit sikre sejrsråb. Min hjørnesten og tilflugtsborg, han er mit værn i frygt og sorg. Et væld så dyb af kærlighed, hos

Læs mere

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af.

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af. Kirkeblad sommeren 2008 Afskedshilsen Tiden er nu inde til at skrive en lille afskedshilsen midt i alle flyttekasserne. Tiden er inde til at sige farvel og tak for den tid vi har været her i Fjellerup

Læs mere

Prædiken til Juledag Bording 2014.docx Lindvig Enok Juul Osmundsen Side 1 27-12-2014. Prædiken til Juledag 2014 Tekst. Luk. 2,1-14.

Prædiken til Juledag Bording 2014.docx Lindvig Enok Juul Osmundsen Side 1 27-12-2014. Prædiken til Juledag 2014 Tekst. Luk. 2,1-14. Lindvig Enok Juul Osmundsen Side 1 27-12-2014 Prædiken til Juledag 2014 Tekst. Luk. 2,1-14. Besøg fra Gud. Det er julens budskab, og det er evangeliets påstand, eller proklamation. Julen forkynder os om

Læs mere

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 1 Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 Åbningshilsen Denne søndag, Julesøndag, søndag i julen, årets sidste søndagsgudstjeneste konfirmerer

Læs mere

Kirkenyt for Tingsted kirke december 2015 samt januar og februar 2016. Og lyset skinner i mørket, og mørket fik ikke bugt med det. (Joh.

Kirkenyt for Tingsted kirke december 2015 samt januar og februar 2016. Og lyset skinner i mørket, og mørket fik ikke bugt med det. (Joh. Kirkenyt for Tingsted kirke december 2015 samt januar og februar 2016 Og lyset skinner i mørket, og mørket fik ikke bugt med det. (Joh.1,5) I verden omkring os, og jævnligt også i vore egne hjerter, synes

Læs mere

Sognenyt. 1/2013 Januar - Marts

Sognenyt. 1/2013 Januar - Marts Sognenyt 1/2013 Januar - Marts Indholdsoversigt Lokalhistorie v/ Tom Hansen...side 2 Andagt v/...side 5 Nyt fra Ejstrup og Gludsted sogne...side 8 Fortsættelse af krigsenkesagen fra 1864 Birthe Christensdatter

Læs mere

Bryndum og Vester Nebel kirker

Bryndum og Vester Nebel kirker og Vester Nebel kirker November - februar 2016/2017 Julens arrangementer i kirken - sang og musik - arrangementer for børn Julekoncert med Re-fresh Torsdag den 8. december kl. 19.00-20.00 i kirke Kom i

Læs mere

Kirkebladet. Rørbæk. & Stenild sogne. Grynderup

Kirkebladet. Rørbæk. & Stenild sogne. Grynderup Nr. 1 Januar - marts 2015 Læs i dette blad: Glimt fra en jubilæumsdag... 2 Helligtrekongersfejring... 3 Kirkekalender... 4 Dåbstræf.... 5 Til lykke med dåben... 5 Møder og klubber.... 6 Kirkelig vejviser...

Læs mere

Hjerk-Harre Kirkeblad December 2017-Februar 2018

Hjerk-Harre Kirkeblad December 2017-Februar 2018 Hjerk-Harre Kirkeblad December 2017-Februar 2018 Hjerternes fest Klumme, december 2017 Man kan betragte højtider som forstørrelsesglas. Når vi fejrer noget, sker der nemlig det, at vi tager en lille del

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

Juleaften. 24.dec.2013. Malmhøj kl.10.30. Vium kirke kl.13.00. Hinge Kirke kl.14.30. Vinderslev Kirke kl.16.00

Juleaften. 24.dec.2013. Malmhøj kl.10.30. Vium kirke kl.13.00. Hinge Kirke kl.14.30. Vinderslev Kirke kl.16.00 Juleaften. 24.dec.2013. Malmhøj kl.10.30. Vium kirke kl.13.00. Hinge Kirke kl.14.30. Vinderslev Kirke kl.16.00 Salmer: 94-119- 120/ 104-121 Tekst: Luk 2,1-14 Og det skete i de dage, at der udgik en befaling

Læs mere

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus Prædiken 1. Pinsedag 2012 Apostlenes Gerninger kap 2 og Johs. 14-15-21 Pinse jul og påske og Pinse Hvad er det der gør den Pinse til en højhelligdag? Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Læs mere

En glædelig jul! En bibelhistorie om Jesus fødselsdag.

En glædelig jul! En bibelhistorie om Jesus fødselsdag. En glædelig jul! En bibelhistorie om Jesus fødselsdag. En glædelig jul! En bibelhistorie om Jesus fødselsdag! Forside billede: Babara Meinel Jacops Illustrationer: Fleur Celeste/ Farvelægning: Naomi Skrevet

Læs mere

Kirkenyt for Tingsted sogn september oktober november 2014

Kirkenyt for Tingsted sogn september oktober november 2014 Kirkenyt for Tingsted sogn september oktober november 2014 Mens vi her hos os i Tingsted kan glæde os over høstede marker og smukt sensommervejr ser det anderledes ud hos vores kristne søstre og brødre

Læs mere

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 20. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække Salmer DDS 291: Du, som går ud fra den levende Gud DDS 20: Jeg ser dit kunstværk,

Læs mere

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28).

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Mandag d. 2. marts 2015 Salme DDS nr. 373: Herre, jeg vil gerne tjene Jesus siger: Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Kære Jesus Kristus,

Læs mere

Program for foråret 2016

Program for foråret 2016 Program for foråret 2016 Indre Mission i Birkerød Velkommen til forårets møder i Ansgar! I 2016 er det overordnede emne Paulus. I Apostlenes Gerninger i Det ny Testamente hører vi om manden Paulus, der

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Juleaften 2014..docx. 27-12-2014. side 1. Prædiken til Juleaften 2014. Tekster. Luk. 2,1-14

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Juleaften 2014..docx. 27-12-2014. side 1. Prædiken til Juleaften 2014. Tekster. Luk. 2,1-14 side 1 Prædiken til Juleaften 2014. Tekster. Luk. 2,1-14 Og da englene havde forladt dem og var vendt tilbage til himlen, sagde hyrderne til hinanden:»lad os gå ind til Betlehem og se det, som er sket,

Læs mere

Carl Nielsen - 1865-1931

Carl Nielsen - 1865-1931 Kirkens aktiviteter af Torben Møllenbach Teatertur Teaterturen sidste år var en fantastisk tur ud i det moderne teater med fantastisk flot skuespil i to små stykker af Samuel Beckett. I skrivende stund

Læs mere

meget godt at der ikke fandtes facebook eller internet på den tid. For så så disciplene netop med deres egne øjne, i stedet for at lede efter deres

meget godt at der ikke fandtes facebook eller internet på den tid. For så så disciplene netop med deres egne øjne, i stedet for at lede efter deres Sidste søndag efter Helligtrekonger Læsninger: 2. Mos 34, 27-35 2. Peter 1, 16-18 Matt 17, 1-9 Salmer: 749: I Østen stiger 448: Fyldt af glæde 674 v. 2 og 7 22: Gådefuld er du vor Gud 161: Med strålekrans

Læs mere

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28).

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Tirsdag d. 1. marts 2016 Salme DDS nr. 373: Herre, jeg vil gerne tjene Jesus siger: Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Kære Jesus

Læs mere

Når I konfirmander mødes i morgen til blå mandag, så forestiller jeg mig, at det er noget, mange af jer vil høre jer selv sige og spørge de andre om.

Når I konfirmander mødes i morgen til blå mandag, så forestiller jeg mig, at det er noget, mange af jer vil høre jer selv sige og spørge de andre om. 1 Prædiken til konfirmation 27. april kl. 11.00 749 I østen stiger solen op 17 Altmægtige og kære Gud (udvalgte vers) 70 Du kom til vor runde jord 439 O, du Guds lam 15 Op al den ting Hvor meget fik du?

Læs mere

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem.

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem. 1 Juleaften 2009. Hvad er det bedste ved julen? ja, hvad er det bedste ved julen? Måske al hyggen i dagene op til jul, med pynt i gaderne, lys overalt, med julekalendere i fjernsynet, hvor man sammen har

Læs mere

Til min nevø Rasmus, som stiller store spørgsmål, og til alle andre, som også forventer et ordentligt svar. Jeg håber, at denne bog vil hjælpe dig

Til min nevø Rasmus, som stiller store spørgsmål, og til alle andre, som også forventer et ordentligt svar. Jeg håber, at denne bog vil hjælpe dig Til min nevø Rasmus, som stiller store spørgsmål, og til alle andre, som også forventer et ordentligt svar. Jeg håber, at denne bog vil hjælpe dig til at forstå lidt af påskens mysterium. Indhold Indledning

Læs mere

Kirkeblad forår 2008 Hvad vil vi som kirke/kirker her i Fjellerup og Glesborg? - Visioner for Fjellerup og Glesborg kirke

Kirkeblad forår 2008 Hvad vil vi som kirke/kirker her i Fjellerup og Glesborg? - Visioner for Fjellerup og Glesborg kirke Kirkeblad forår 2008 Hvad vil vi som kirke/kirker her i Fjellerup og Glesborg? - Visioner for Fjellerup og Glesborg kirke Hvad vil vi som kirke/kirker i fremtiden? Hvordan vil vi gerne være menighed? Hvad

Læs mere

Vær velkommen, du min fred, Dig ske tak i evighed! Drag, o Jesus, ind itl mig, Vejen selv du bane dig!

Vær velkommen, du min fred, Dig ske tak i evighed! Drag, o Jesus, ind itl mig, Vejen selv du bane dig! PRÆDIKEN MARIÆ BEBUDELSESDAG 25.MARTS 2012 VESTER AABY KL. 9 AASTRUP KL.10.15 KRARUP KL. 14 Tekster: Es.7,10-14; 1.Kor.21-31; Luk.1,46-55 Salmer: 10,441,71,73,117 Vær velkommen, du min fred, Dig ske tak

Læs mere

PROGRAM FOR 2. halvår 2015

PROGRAM FOR 2. halvår 2015 PROGRAM FOR 2. halvår 2015 VELKOMMEN PÅ Hvad kan vi gøre for dig? Du står med det nye program i hånden. Luk op og se de mange muligheder! Klippen Lemvig Indre Mission er et fællesskab af mennesker, der

Læs mere

Prædiken til rytmisk gudstjeneste, Matt 18,23-35. Tema: Guds nåde

Prædiken til rytmisk gudstjeneste, Matt 18,23-35. Tema: Guds nåde 1 Grindsted Kirke Søndag d. 29. september 2013 kl. 16.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til rytmisk gudstjeneste, Matt 18,23-35. Tema: Guds nåde 2 Liturgi Video Sl 23 PRÆLUDIUM: Amazing Grace på orgel Velkommen

Læs mere

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse NYHEDSBREV for resten af august 2015 En ny begyndelse Sommeren går nu på hæld og en ny sæson i kirkens arbejde går i gang. Også i efteråret vil vi arbejde på at blive et udadrettet fællesskab med Jesus

Læs mere

Anna Monrad, Ubberup Valgmenighed: Prædiken til 1. søndag i advent 2015

Anna Monrad, Ubberup Valgmenighed: Prædiken til 1. søndag i advent 2015 Anna Monrad, Ubberup Valgmenighed: Prædiken til 1. søndag i advent 2015 Advent handler som bekendt om forventning. De fleste af os kan godt lide, når alt går, som vi havde forventet. Så føler vi, at vi

Læs mere

Prædiken juleaften den 24. december 2007 i Toreby kirke:

Prædiken juleaften den 24. december 2007 i Toreby kirke: 1 Prædiken juleaften den 24. december 2007 i Toreby kirke: Af Svend Aage Nielsen. Forløb efter salmeblad: Præludium-indgangsbøn-94-kollektlæsning-104-- forløb på prædikestolen. Apostolsk velsignelse. Solo:

Læs mere

Palmesøndag 20. marts 2016

Palmesøndag 20. marts 2016 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Kristus kommer Salmer: 176, 57; 68, 59 Evangelium: Joh. 12,1-16 "Det forstod hans disciple ikke straks", hørte vi. De kunne først forstå det senere. Først efter påske og pinse,

Læs mere

1. Juledag. Salmevalg

1. Juledag. Salmevalg 1. Juledag Salmevalg 100: Kimer, I klokker! 122: Den yndigste rose er funden 114: Hjerte, løft din glædes vinger 125: Mit hjerte altid vanker 112: Kom, alle kristne Dette hellige evangelium skriver evangelisten

Læs mere

Så blev det jul igen, og vi samles i kirkerne og senere omkring juletræerne og synger med på julens kendte og fine salmer. Jo, det er sandelig jul.

Så blev det jul igen, og vi samles i kirkerne og senere omkring juletræerne og synger med på julens kendte og fine salmer. Jo, det er sandelig jul. 1 af 6 Prædiken juleaften d. 24. december 2016. Metodistkirken i Odense. Thomas Risager, D.Min. Tekster: Luk 2, 1-20. For alle - for dig. Så blev det jul igen, og vi samles i kirkerne og senere omkring

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Maj til september 2013. Inde i bladet: Se sommerens program for børn og voksne

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Maj til september 2013. Inde i bladet: Se sommerens program for børn og voksne Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Maj til september 2013 Inde i bladet: Se sommerens program for børn og voksne Så nåede vi Maj En fantastisk dejlig måned ja måske årets skønneste! 12 maj indsættes den nye

Læs mere

Godt nytår og god arbejdslyst!

Godt nytår og god arbejdslyst! R K E B T L A D E J a n u a r - A p r i l 2 0 K I 1 5 Godt nytår og god arbejdslyst! I Anna Kirke er det ikke kun erindringsbilleder af en fin jul og et hæsblæsende nytår, der er på nethinden. Vi fejrede

Læs mere

Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen

Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen Tekst: Es 45,5-12;1. kor 1,18-25; Mark 4,26-32 Og Jesus sagde:»med Guds rige er det ligesom

Læs mere

Julen 2016 i Holbøl kirke

Julen 2016 i Holbøl kirke Julen 2016 i Holbøl kirke Med fredslys fra 1. søndag i advent til helligtrekonger. 1 Advent er forventning og forberedelse til julen, hvor vi fejrer, at Jesus kom til verden. Adventskrans, julekrybbe,

Læs mere

1.søndag i advent I. Sct. Pauls kirke 27. november 2016 kl Salmer: 84/gloria og 80/76,v.1-2/85//83/439/76,v.3-7/74.

1.søndag i advent I. Sct. Pauls kirke 27. november 2016 kl Salmer: 84/gloria og 80/76,v.1-2/85//83/439/76,v.3-7/74. 1 1.søndag i advent I. Sct. Pauls kirke 27. november 2016 kl. 10.00. Salmer: 84/gloria og 80/76,v.1-2/85//83/439/76,v.3-7/74. Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn Amen! Jesus kommer

Læs mere

20. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. oktober 2013 kl. 10.00. Salmer: 754/434/303/385//175/439/571/475 Uddelingssalme: se ovenfor: 571

20. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. oktober 2013 kl. 10.00. Salmer: 754/434/303/385//175/439/571/475 Uddelingssalme: se ovenfor: 571 1 20. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. oktober 2013 kl. 10.00. Salmer: 754/434/303/385//175/439/571/475 Uddelingssalme: se ovenfor: 571 Åbningshilsen Også denne søndag følges højmessen og

Læs mere

PÅ BØLGELÆNGDE. Norea Radio Haderslev. FM98.6 MHz/102.55 PÅ BYNET JANUAR - FEBRUAR - MARTS 2008

PÅ BØLGELÆNGDE. Norea Radio Haderslev. FM98.6 MHz/102.55 PÅ BYNET JANUAR - FEBRUAR - MARTS 2008 PÅ BØLGELÆNGDE JANUAR - FEBRUAR - MARTS 2008 Norea Radio Haderslev FM98.6 MHz/102.55 PÅ BYNET 'Vær velkommen, Herrens år' Vi synger ved begyndelsen af adventstiden og ved starten af et nyt år: Vær velkommen,

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 19/5-2013 kl. 11.00 Pinsedag Tema: Helligåndens komme HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 290 I al sin glans nu stråler solen

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 7,11-17

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 7,11-17 1 16. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 20. september 2015 kl. 10.00. Høstgudstjeneste Salmer: Nu går vi glad vor kirkegang /434/25/728//730/439/729/476 Åbningshilsen Vi er til takkegudstjeneste

Læs mere

Lis holder ferie i følgende perioder i juni og juli: Ferie i uge 27 og 28 Lis er på stævne i uge 29

Lis holder ferie i følgende perioder i juni og juli: Ferie i uge 27 og 28 Lis er på stævne i uge 29 Alle 4 søndage i juli måned, holder vi gudstjeneste samme med Roskide Baptistkirke i lighed med de foregående år. Roskilde Baptistkirke er beliggende på Vindingevej 32, 4000 Roskilde. Mandag den 3. juni

Læs mere

Velkommen til Indre Mission - Horsens

Velkommen til Indre Mission - Horsens Velkommen til Indre Mission - Horsens Sted: Emil Bojsensgade 31, 8700 Horsens. Tidspunkt: Torsdag kl. 18.00 21.15. Se programmet. Hvad står IM for? Hvad tror vi på? Hvad sker der i IM Horsens For de unge

Læs mere

Indre Mission i Grindsted Program foråret 2016

Indre Mission i Grindsted Program foråret 2016 Indre Mission i Grindsted Program foråret 2016 Indre Mission i Grindsted Adresse: Kronen, Solvej 1, 7200 Grindsted Mere info: www.grindsted.indremission.dk eller søg Kronens side på facebook JANUAR Evangelisk

Læs mere

SKT. KNUDS KIRKE. Velkommen i Domkirken

SKT. KNUDS KIRKE. Velkommen i Domkirken SKT. KNUDS KIRKE Velkommen i Domkirken Velkommen i Domkirken Denne lille oversigt over højmessens forløb er udarbejdet med ønsket om, at du vil genkende gudstjenestens forskellige led og føle dig hjemme

Læs mere

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: I ferie- og vakanceperioden kan man rette henvendelse til følgende: September og november måned: Asger

Læs mere

Ryde-Handbjerg. Ja, vi skriver kun den 5. maj i dag, 70 året for Danmarks befrielse, men vi har allerede nået to store fester i sognene.

Ryde-Handbjerg. Ja, vi skriver kun den 5. maj i dag, 70 året for Danmarks befrielse, men vi har allerede nået to store fester i sognene. RIV UD OG GEM KIRKESTOFFET Ryde-Handbjerg Festlige maj... Ja, vi skriver kun den 5. maj i dag, 70 året for Danmarks befrielse, men vi har allerede nået to store fester i sognene. Søndag den 3. maj fejrede

Læs mere

RG Grindsted Kirke 5. marts 2017 kl

RG Grindsted Kirke 5. marts 2017 kl 1 RG Grindsted Kirke 5. marts 2017 kl. 16.00 Emne: Hvorfor tro på en gud? Præludium: Beautiful things Velkomst v. Steen - Vi har sat tre meget grundlæggende spørgsmål som overskrifter for de rytmiske gudstjenester

Læs mere

Sognenyt. 1/2011 Januar - Marts. Præstegården klædt på til jul

Sognenyt. 1/2011 Januar - Marts. Præstegården klædt på til jul Sognenyt 1/2011 Januar - Marts Indholdsoversigt Frysehuse v/ Jens Jonassen...side 2 Andagt v/...side 4 Nyt fra menighedsrådene...side 7 Præstegården klædt på til jul Frysehuset- et andelsprojekt Jeg er

Læs mere

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen kone.

Læs mere

Helliget Gud. Huskevers: For mine øjne har set din frelse for alle folk (Luk 2,30-31)

Helliget Gud. Huskevers: For mine øjne har set din frelse for alle folk (Luk 2,30-31) LEKTIE År B 1. kvartal Lektie 7 Helliget Gud Ugens tekst og referencer: Luk 2,21-38. Den Store Mester, kap. 5. Huskevers: For mine øjne har set din frelse for alle folk (Luk 2,30-31) Hovedformålet er,

Læs mere

Juledag Læsninger: Esajas 9,1-6a Heb 1, 15 Lukas 2, 1-14

Juledag Læsninger: Esajas 9,1-6a Heb 1, 15 Lukas 2, 1-14 Juledag 2016 Læsninger: Esajas 9,1-6a Heb 1, 15 Lukas 2, 1-14 Salmer: 94: Det kimer nu 448: Fyldt af glæde 674 v. 2 og 7 118: Julen har englelyd 119: Julen har bragt 99: Velkommen igen, Guds engle små

Læs mere

Almægtige Gud åbn vore hjerter, så vi kan åbne os for hinanden i kærlighed og få en glædelig jul. AMEN

Almægtige Gud åbn vore hjerter, så vi kan åbne os for hinanden i kærlighed og få en glædelig jul. AMEN Juleaften 2014, Hurup Lukas 2, 1-14 Almægtige Gud åbn vore hjerter, så vi kan åbne os for hinanden i kærlighed og få en glædelig jul. AMEN De fleste af os her i Hurup kirke i eftermiddag har glædet os

Læs mere

19. s.e. trinitatis Joh. 1,35-51; 1. Mos. 28,10-18; 1. Kor. 12,12-20 Salmer: 754; 356; ; 67 (alterg.); 375

19. s.e. trinitatis Joh. 1,35-51; 1. Mos. 28,10-18; 1. Kor. 12,12-20 Salmer: 754; 356; ; 67 (alterg.); 375 19. s.e. trinitatis Joh. 1,35-51; 1. Mos. 28,10-18; 1. Kor. 12,12-20 Salmer: 754; 356; 318-164; 67 (alterg.); 375 Lad os alle bede! Kære Herre Jesus, vi beder dig: Giv du os øjne, der kan se Din herlighed,

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. 18-01-2015 side 1 Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. Moral eller evangelium. Evangelium betyder det glædelige budskab. En kinesisk lignelse fortæller om et andet bryllup.

Læs mere

Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11

Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11 Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11 Lad os alle rejse os og høre biblens tale om Guds omsorg

Læs mere

Hilsenen kan udelades, eller præsten kan sige: Vor Herres Jesu Kristi nåde og Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab være med jer alle!

Hilsenen kan udelades, eller præsten kan sige: Vor Herres Jesu Kristi nåde og Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab være med jer alle! Vielse (bryllup) Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Kirkelig vielse foretages af en præst i en kirke i nærværelse af mindst to vidner. Forud for vielsen kan der kimes eller ringes efter stedets

Læs mere

BØRN. Foto: Niels Busch. Foto: Thomas H. Nielsen. Foto: Thomas H. Nielsen

BØRN. Foto: Niels Busch. Foto: Thomas H. Nielsen. Foto: Thomas H. Nielsen BØRN Onsdag kl. 11.00. Dog sommerferie: 18/6-6/8 BABYSALMESANG Til babysalmesang i Frederiksholm Kirke fyldes kirken med musik og rytmik for alle babyer mellem 0 og 1 år. Vi hygger, synger et par salmer

Læs mere

Lindvig Enok Juul Osmundsen Prædiken til Julesøndag 2014.docx side 1. Prædiken til Julesøndag Prædiketekst.

Lindvig Enok Juul Osmundsen Prædiken til Julesøndag 2014.docx side 1. Prædiken til Julesøndag Prædiketekst. Prædiken til Julesøndag 2014.docx side 1 Prædiken til Julesøndag 2014. Prædiketekst. Lukas 2,25-40 Et øjeblik i historien. Der sad de på kirkebænken juleaften, hele familien, og bedstefar sad med sit yngste

Læs mere

Kirkeblad. Kirkelig vejviser. for Hjerm Sogn

Kirkeblad. Kirkelig vejviser. for Hjerm Sogn Kirkelig vejviser Sognepræst: Jonas Serner-Pedersen Kirkevej 9, 7560 Hjerm tlf. 97 46 41 14 mail: jjs@km.dk Menighedsrådsformand: Robert Stoltenberg Højgårdsparken 90, 7560 Hjerm tlf. 97 46 50 52 mail:

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker Maj * Juni * Juli * August 2014 NYT FRA PASTORATET Velkommen til dette første Sognebladet for Karrebæk og Fodby kirker. De to menighedsråd er blevet enige om at udgive

Læs mere

Prædiken til 1. søndag efter påske, Joh 21,15-19. 2. tekstrække

Prædiken til 1. søndag efter påske, Joh 21,15-19. 2. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 27. april 2014 kl. 10.00 Konfirmation Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 1. søndag efter påske, Joh 21,15-19. 2. tekstrække Salmer og sange DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud

Læs mere

Side 1 af 6. Prædiken til sidste søndag efter H3K, 1. tekstrække. Grindsted kirke, søndag d. 20. januar 2013. Steen Frøjk Søvndal.

Side 1 af 6. Prædiken til sidste søndag efter H3K, 1. tekstrække. Grindsted kirke, søndag d. 20. januar 2013. Steen Frøjk Søvndal. Side 1 af 6 Prædiken til sidste søndag efter H3K, 1. tekstrække Grindsted kirke, søndag d. 20. januar 2013 Steen Frøjk Søvndal Salmer: DDS 403: Denne er dagen, som Herren har gjort DDS 448: Fyldt af glæde

Læs mere

Pinsedag 24. maj 2015

Pinsedag 24. maj 2015 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Åndsudgydelse og fred Salmer: 290, 287, 282; 291, 308 Evangelium: Joh. 14,22-31 Helligånden kan et menneske ikke lære at kende rent teoretisk, men kun på det personlige plan.

Læs mere

Begravelse. I. Længere form Vejledende ordning

Begravelse. I. Længere form Vejledende ordning Begravelse Der anføres i det følgende to begravelsesordninger: en længere og en kortere. Begge kan anvendes ved jordfæstelse og ved bisættelse (brænding). Ordningerne er vejledende, men jordpåkastelsen

Læs mere

Prædiken til juleaften, Luk 2,1-14. 2. tekstrække

Prædiken til juleaften, Luk 2,1-14. 2. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 24. december 2015 kl. 16.30 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til juleaften, Luk 2,1-14. 2. tekstrække Salmer DDS 94: Det kimer nu til julefest DDS 104: Et barn er født i Betlehem

Læs mere

Fastelavns søndag II. Sct. Pauls kirke 7. februar 2016 kl Salmer: 446/176/172/508//164/690/439/173

Fastelavns søndag II. Sct. Pauls kirke 7. februar 2016 kl Salmer: 446/176/172/508//164/690/439/173 1 Fastelavns søndag II. Sct. Pauls kirke 7. februar 2016 kl. 10.00. Salmer: 446/176/172/508//164/690/439/173 Åbningshilsen Fastelavns søndag. Vi skal ikke slå katten af tønden i formiddag, det sker efter

Læs mere

Prædiken Frederiksborg Slotskirke Ida Secher 19. juni 2011 kl. 10 Trinitatis søndag Joh. 3,1-15 Salmer:

Prædiken Frederiksborg Slotskirke Ida Secher 19. juni 2011 kl. 10 Trinitatis søndag Joh. 3,1-15 Salmer: Prædiken Frederiksborg Slotskirke Ida Secher 19. juni 2011 kl. 10 Trinitatis søndag Joh. 3,1-15 Salmer: 15 292 448 403 352-353 Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes: Der var et menneske,

Læs mere

Prædiken til 5. søndag efter påske.

Prædiken til 5. søndag efter påske. Prædiken til 5. søndag efter påske. Salmer: Indgangssalme: DDS 743: Nu rinder solen op af østerlide Salme mellem læsninger: DDS 636: Midt i alt det meningsløse Salme før prædikenen: DDS 367: Vi rækker

Læs mere

PROGRAM FOR 1. halvår 2013 VELKOMMEN PÅ

PROGRAM FOR 1. halvår 2013 VELKOMMEN PÅ PROGRAM FOR 1. halvår 2013 VELKOMMEN PÅ Klippen er fyldt med liv! Vi byder dig velkommen i et levende fællesskab. Lokalt i Lemvig er Indre Mission et stort kristent fællesskab af børn, unge og voksne,

Læs mere

Kristendom på 7 x 2 minutter

Kristendom på 7 x 2 minutter Kristendom på 7 x 2 minutter Der er skrevet tusindvis af tykke bøger om kristendommen. Men her har jeg skrevet kort og enkelt, hvad den kristne tro går ud på. Det har jeg samlet i syv punkter, som hver

Læs mere

Trinitatis søndag 31. maj 2015

Trinitatis søndag 31. maj 2015 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: At komme ind i Guds rige Salmer: 723, 356, 416; 582, 6 Evangelium: Joh. 3,1-15 Mange har i tidens løb spekuleret på hvorfor Nikodemus kom til Jesus om natten. Nikodemus var

Læs mere

Program for foråret 2017

Program for foråret 2017 Program for foråret 2017 Indre Mission i Birkerød Velkommen til forårets møder i Ansgar! Her i foråret 2017 vil tirsdagsmøderne tage udgangspunkt i emnet Forkyndelse der frigør, som er et af Indre Missions

Læs mere

Tekster: 2 Mos 34,27-35, 2 Pet 1,16-18, Matt 17,1-9. Salmer: Rødding 9.00: 736, 324, 161, 414 Lihme 10.30: 736, 22, 324, 161, 438, 477, 414.

Tekster: 2 Mos 34,27-35, 2 Pet 1,16-18, Matt 17,1-9. Salmer: Rødding 9.00: 736, 324, 161, 414 Lihme 10.30: 736, 22, 324, 161, 438, 477, 414. Tekster: 2 Mos 34,27-35, 2 Pet 1,16-18, Matt 17,1-9 Salmer: Rødding 9.00: 736, 324, 161, 414 Lihme 10.30: 736, 22, 324, 161, 438, 477, 414. Jesus havde fortalt sine disciple, at de var på vej til Jerusalem,

Læs mere

K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N

K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N 34. årgang Nr. 4 December 2014 Hyggeklubben holder juleferie fra d. 4. december, vi begynder igen d. 15. januar kl. 13.00. Bemærk det nye mødetidspunkt.

Læs mere

GUD BLEV MENNESKE KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET

GUD BLEV MENNESKE KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET GUD BLEV MENNESKE KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET TROENS PRAKSIS GUD ÅBENBARER SIG FOR OS Kristne tror, at den treenige Gud til alle tider giver sig til kende for mennesker, og at han helt og fuldt har vist

Læs mere

Kirkeblad for Hjerm Sogn

Kirkeblad for Hjerm Sogn Kirkelig vejviser Sognepræst: Jonas Serner-Pedersen Kirkevej 9, 7560 Hjerm tlf. 97 46 41 14 mail: jjs@km.dk Menighedsrådsformand: Robert Stoltenberg Højgårdsparken 90, 7560 Hjerm tlf. 97 46 50 52 mail:

Læs mere

Guds engle -1. Fællessamling Dagens højdepunkt målrettet undervisning minutter

Guds engle -1. Fællessamling Dagens højdepunkt målrettet undervisning minutter Guds engle -1 Mål: At give børnene et bibelsk syn på engle. Læs bilaget Info igennem, så du kan besvare børnenes spørgsmål. Tekst: Lukas 1, 5-25 (Zakarias ser en engel). Visualisering: Pynt rummet med

Læs mere

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909.

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Disse kort og breve har jeg fået lov til at afskrive og offentliggøre af Gert Sørensen, som har fået dem af

Læs mere

PRÆDIKEN TIL KRISTI HIMMELFARTSDAG KONFIRMATION 2005

PRÆDIKEN TIL KRISTI HIMMELFARTSDAG KONFIRMATION 2005 Denne prædiken blev holdt ved konfi rmationerne i Allerslev kirke fredag den 22. april og i Osted kirke torsdag den 5. maj 2005 med enkelte lokale varianter. PRÆDIKEN TIL KRISTI HIMMELFARTSDAG KONFIRMATION

Læs mere

Septuagesima 24. januar 2016

Septuagesima 24. januar 2016 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Brug dine talenter! Salmer: 744, 263, 276; 714, 209,1 373 Evangelium: Matt. 25,14-30 "Godt, du gode og tro tjener" Gud har i dåben givet os nogle meget store gaver: genfødslen

Læs mere

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD 56.årg. December Januar Februar Marts Nr.1 Et lidet barn så lysteligt blev af en jomfru båret, ej før, ej siden hørtes sligt, men kun i jubelåret, i tidens fylde,

Læs mere

Prædiken m.v. fra Familie-høstgudstjenesten 18.s. efter trinitatis 2016

Prædiken m.v. fra Familie-høstgudstjenesten 18.s. efter trinitatis 2016 Prædiken m.v. fra Familie-høstgudstjenesten 18.s. efter trinitatis 2016 Klokkeringning intro prælud. m. procession Indgangsbøn Salme: 729: Nu falmer skoven Hilsen svar Indledning om høst Læsning: Gud sagde:»jorden

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011 KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE Nr. 2 Juni, Juli, August 2011 48. årg. Det er et kirkeblad om årets konfirmation, indbydelse til udendørsgudstjeneste og med masser af nyt om navne Først

Læs mere

Torslunde Sogn & Kirke

Torslunde Sogn & Kirke Juni GUDSTJENESTER Torslunde Ishøj Vejleå Dato kl. 4/06 10 C. B. Petersen A. Bækgaard A. Gyldenkærne 5/06 10 C. B. Petersen Lukket V. Ahle 11/06 10 A. Gyldenkærne Lukket S. Nielsen 18/06 10 C. B. Petersen

Læs mere

PROGRAM VELKOMMEN PÅ

PROGRAM VELKOMMEN PÅ PROGRAM VELKOMMEN PÅ Hvad kan vi gøre for dig? Du står med det nye program i hånden. Luk op og se de mange muligheder! Klippen Lemvig Indre Mission er et fællesskab af mennesker, der mødes for at dele

Læs mere

3. søndag i advent II. Sct. Pauls kirke 15. december 2013 kl. 10.00. Salmer: 77/82/76/78//86/439/89/353 Uddelingssalme: se ovenfor: 89

3. søndag i advent II. Sct. Pauls kirke 15. december 2013 kl. 10.00. Salmer: 77/82/76/78//86/439/89/353 Uddelingssalme: se ovenfor: 89 1 3. søndag i advent II. Sct. Pauls kirke 15. december 2013 kl. 10.00. Salmer: 77/82/76/78//86/439/89/353 Uddelingssalme: se ovenfor: 89 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen.

Læs mere

4. søndag i advent II Salmer: 86, 87, 142, 596, 85 (nadver), 90

4. søndag i advent II Salmer: 86, 87, 142, 596, 85 (nadver), 90 4. søndag i advent II Salmer: 86, 87, 142, 596, 85 (nadver), 90 I den forgangne uge har der været et hav af børn til julegudstjenester i Jægersborg Kirke. De har sunget salmer af hjertens lyst og lytte

Læs mere

Kirke og Sogn. På udflugt med Onsdagsforum se side 8-9

Kirke og Sogn. På udflugt med Onsdagsforum se side 8-9 Kirke og Sogn På udflugt med Onsdagsforum se side 8-9 2 KIRKE OG SOGN KIRKE OG SOGN 3 Infoside Kirkekontoret, Sognegården, Kirketorvet 2, 8310 Tranbjerg 86 29 57 33 Mandag-fredag kl. 10.00 13.00 Torsdag

Læs mere