Drev Brugervejledning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Drev Brugervejledning"

Transkript

1 Drev Brugervejledning

2 Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er amerikanskregistrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation. Produktbemærkning Denne brugervejledning beskriver funktioner, der er fælles for de fleste modeller. Nogle funktioner er muligvis ikke tilgængelige på din computer. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og serviceydelser er angivet i de udtrykkelige garantierklæringer, der følger med sådanne produkter og serviceydelser. Intet heri må fortolkes som udgørende en yderligere garanti. HP er ikke erstatningspligtig i tilfælde af tekniske unøjagtigheder eller typografiske fejl eller manglende oplysninger i denne vejledning. Anden udgave: Februar 2009 Første udgave: December 2008 Dokumentets bestillingsnummer:

3 Indholdsfortegnelse 1 Håndtering af drev 2 Brug af et optisk drev Identifikation af det installerede optiske drev... 3 Brug af optiske diske... 4 Valg af de rette diske (cd'er, dvd'er og bd'er)... 5 Cd-r-diske... 5 Cd-rw-diske... 5 Dvd±r-diske... 5 Dvd±rw-diske... 5 LightScribe dvd+r-diske... 5 Blu-ray Disc (BD)... 6 Afspilning af en cd, dvd eller bd... 7 Konfiguration af Automatisk afspilning... 8 Ændring af områdespecifikke indstillinger for dvd... 9 Overholdelse af meddelelser om copyright Kopiering af en cd eller dvd Oprettelse eller "brænding" af en cd eller dvd Udtagning af en cd, dvd eller bd Brug af HP ProtectSmart-harddiskbeskyttelse (kun udvalgte modeller) Identifikation af status for HP ProtectSmart-harddiskbeskyttelse Strømstyring med en parkeret harddisk Brug af HP ProtectSmart-harddiskbeskyttelsens software Forbedring af harddiskydelse Brug af Diskdefragmentering Brug af Diskoprydning Udskiftning af harddisken 6 Fejlfinding Den optiske diskbakke åbner ikke, så en cd, dvd eller bd kan fjernes iii

4 Computeren registrerer ikke det optiske drev En disk afspilles ikke En disk afspilles ikke automatisk Brænding af en disk starter ikke - eller stopper, inden den er færdig En dvd eller bd, der afspilles i Windows Media Player, producerer ingen lyd eller billeder Der skal geninstalleres en enhedsdriver Hentning af Windows-enhedsdrivere Hentning af HP-enhedsdrivere Indeks iv

5 1 Håndtering af drev Drev er skrøbelige computerkomponenter, som skal håndteres varsomt. Læs følgende advarsler, før du håndterer drev. Yderligere advarsler er indeholdt i de procedurer, de gælder for. FORSIGTIG: Hvis du vil mindske risikoen for beskadigelse af computeren eller et drev, eller risikoen for at miste data, skal du overholde følgende forholdsregler: Inden du flytter en computer, der er tilsluttet til en ekstern harddisk, skal du starte slumretilstand og lade skærmen blive tom eller frakoble den eksterne harddisk korrekt. Før du håndterer et drev, skal du sørge for at aflade statisk elektricitet ved at berøre den umalede metaloverflade på drevet. Undlad at berøre drevtilslutningsstikkene på et udtageligt drev eller på computeren. Håndter drevet forsigtigt. Pas på ikke at tabe et drev eller placere genstande på det. Inden du fjerner eller indsætter et drev, skal du lukke computeren ned. Hvis du er i tvivl om, hvorvidt computeren er slukket, i slumretilstand eller i dvaletilstand, kan du tænde for den og derefter lukke den ned via operativsystemet. Undlad at bruge overdreven kraft, når du sætter et drev i et drevrum. Undlad at skrive på tastaturet eller flytte computeren, mens det optiske drev skriver til en disk. Skriveprocessen er følsom over for vibrationer. Når et batteri er den eneste strømkilde, skal du sørge for, at det er tilstrækkeligt opladet, inden der skrives til medier. Undgå at udsætte et drev for ekstreme temperaturer eller ekstrem luftfugtighed. Undgå at udsætte et drev for væsker. Undlad at sprøjte rengøringsmidler på drevet. Fjern medier fra et drev, før du fjerner drevet fra drevpladsen eller rejser med, sender eller opbevarer et drev. Hvis du skal sende et drev med posten, skal du pakke det i boblepakning eller anden egnet, beskyttende emballage, og pakken skal mærkes "FORSIGTIG!". Undgå at udsætte et drev for magnetfelter. Sikkerhedsudstyr med magnetfelter omfatter de metaldetektorer, du går igennem i lufthavne, samt sikkerhedsstave. Lufthavnssikkerhedsudstyr, som anvendes til kontrol af håndbagage, f.eks. transportbånd, anvender røntgenstråler i stedet for magnetisme og beskadiger derfor ikke et drev. 1

6 2 Brug af et optisk drev Computeren indeholder et optisk drev, der gør det muligt at læse datadiske, afspille musik og se film. Hvis computeren indeholder et Blu-ray-diskdrev, også kaldet et bd-drev, kan du også se HD-video (High Definition) fra en disk. Find ud af, hvilken type enhed der er installeret på computeren, for at se dens funktioner. 2 Kapitel 2 Brug af et optisk drev

7 Identifikation af det installerede optiske drev Vælg Start > Computer. Der vises en liste over alle de enheder, der er installeret på computeren, herunder dit optiske drev. Du kan have en af følgende typer drev: Dvd-rom-drev Dvd±rw/r- og cd-rw-kombineret drev Dvd±rw/r- og cd-rw- kombineret drev, som understøtter Double-Layer (DL) LightScribe dvd±rw/r- og cd-rw-kombineret drev, som understøtter Double-Layer (DL) ROM-drev for Blu-ray-disk med SuperMulti dvd±rw dl-understøttelse (double-layer) ROM-drev for Blu-ray-disk med LightScribe og SuperMulti dvd±rw med dl-understøttelse (doublelayer) BEMÆRK: Nogle af ovennævnte drev understøttes måske ikke af din computer. Identifikation af det installerede optiske drev 3

8 Brug af optiske diske Optiske diske (cd'er, dvd'er og bd'er) lagrer oplysninger, f.eks. musik, fotos og film. Dvd'er og bd'er har en større lagerkapacitet end cd'er. Det optiske drev kan læse standard-cd- og dvd-diske. Hvis det optiske drev er et bd-drev, kan det også læse Blu-ray-diske. BEMÆRK: Nogle af de optiske drev, der er angivet, understøttes muligvis ikke af din computer. De viste drev er ikke nødvendigvis alle de understøttede optiske drev. Nogle optiske drev kan også skrive på optiske diske, som beskrevet i nedenstående tabel. Optisk drevtype Skrive til cd-rw Skrive til dvd±rw/r Skrive til dvd+r dl Skrive mærkat til LightScribe cd eller dvd±rw/r Dvd±rw/r- og cd-rwkombineret drev Dvd±rw/r- og cd-rwkombineret drev med DLunderstøttelse LightScribe dvd±rw/r- og cd-rw-kombineret drev med DL-understøttelse ROM-drev for Blu-ray-disk med SuperMulti dvd±rw med dl-understøttelse (double-layer) ROM-drev for Blu-ray-disk med LightScribe og SuperMulti dvd±rw med dlunderstøttelse (doublelayer) Ja Ja Nej Nej Ja Ja Ja Nej Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Nej Ja Ja Ja Ja FORSIGTIG: Hvis du vil forhindre eventuel lyd- og videoforringelse eller tab af oplysninger, lyd- eller videoafspilningsfunktioner, skal du undlade at starte slumre- eller dvaletilstand under læsning af eller skrivning til en optisk disk. 4 Kapitel 2 Brug af et optisk drev

9 Valg af de rette diske (cd'er, dvd'er og bd'er) Cd-r-diske Et optisk drev understøtter optiske diske (cd'er, dvd'er og bd'er). Cd'er, som bruges til at lagre digitale data, bruges også til kommercielle lydoptagelser og er velegnede til lagring af dine personlige optagelser. Dvd'er og bd'er anvendes primært til film, software og sikkerhedskopiering af data. Dvd'er og bd'er har samme formfaktor som cd'er, men har en meget større lagerkapacitet. BEMÆRK: Det optiske drev på computeren understøtter muligvis ikke alle de typer optiske diske, der er nævnt i dette afsnit. Brug cd-r-diske (engangsskrivning) til at oprette permanente arkiver og dele filer med andre. Typiske anvendelsesmuligheder omfatter følgende: Distribution af store præsentationer Deling af scannede og digitale fotos, videoklip og skrevne data Oprettelse af dine egne musik-cd'er Vedligeholdelse af permanente arkiver med computerfiler og scannede private bilag Fjernelse af filer fra harddisken for at frigøre diskplads Cd-rw-diske Optagne data kan ikke slettes eller overskrives. Brug cd-rw-diske (en cd, der kan overskrives) til at lagre store projekter, der jævnligt skal opdateres. Typiske anvendelsesmuligheder omfatter følgende: Oprettelse og vedligeholdelse af store dokumenter og projektfiler Transport af arbejdsfiler Oprettelse af ugentlige sikkerhedskopieringer af harddiskfiler Vedvarende opdatering af fotos, video, lyd og data Dvd±r-diske Brug tomme dvd±r-diske til at lagre store mængder oplysninger permanent. Optagne data kan ikke slettes eller overskrives. Dvd±rw-diske Brug dvd±rw-diske, hvis du vil kunne slette eller overskrive data, som du tidligere har gemt. Denne disktype er ideel til afprøvning af lyd- eller videooptagelser, inden du brænder dem på en cd eller dvd, der ikke kan ændres. LightScribe dvd+r-diske Brug LightScribe dvd+r-diske til deling og lagring af data, hjemmevideoer og fotos. Disse diske kan læses af de fleste dvd-rom-drev og dvd-videoafspillere. Med et LightScribe-aktiveret drev og LightScribe-software kan du skrive data på disken og derefter tilføje en designeretiket udenpå disken. Valg af de rette diske (cd'er, dvd'er og bd'er) 5

10 Blu-ray Disc (BD) Blu-ray-diske, der også kaldes bd, er et optisk diskformat med høj densitet til lagring af digitale oplysninger, herunder high-definition-video. En Blu-ray-disk med et enkelt lag kan indeholde 25 GB, dvs. mere end fem gange så meget som en dvd med et enkelt lag, som kan indeholde 4,7 GB. En Bluray-disk med to lag kan indeholde 50 GB, dvs. næsten seks gange så meget som en dvd med to lag, som kan indeholde 8,5 GB. BEMÆRK: Fordi Blu-ray er et nyt format med nye teknologier, kan der opstå nogle problemer med diske, digital tilslutning, kompatibilitet og/eller ydelse, som ikke er ensbetydende med defekter i produktet. Fejlfri afspilning på alle systemer garanteres ikke. 6 Kapitel 2 Brug af et optisk drev

11 Afspilning af en cd, dvd eller bd 1. Tænd computeren. 2. Tryk på udløserknappen (1) på kanten af drevet for at åbne diskskuffen. 3. Træk skuffen ud (2). 4. Hold i kanten af disken for at undgå at berøre overfladen, og anbring disken over hullet i skuffen, med mærkaten opad. BEMÆRK: Hvis skuffen ikke er helt ude, kan du forsigtigt tippe disken for at anbringe den over spindlen i skuffen. 5. Tryk forsigtigt disken (3) ned over spindlen i skuffen, indtil den falder på plads. 6. Luk diskskuffen. Hvis du ikke har konfigureret Automatisk afspilning endnu, som beskrevet i nedenstående afsnit, vises dialogboksen Automatisk afspilning. Du bliver bedt om at vælge, hvordan du vil bruge medieindholdet. BEMÆRK: Du opnår de bedste resultater ved at kontrollere, at vekselstrømsadapteren er sluttet til en ekstern strømkilde, når du afspiller en bd. Afspilning af en cd, dvd eller bd 7

12 Konfiguration af Automatisk afspilning 1. Vælg Start > Kontrolpanel > Afspil cd'er eller andre medier automatisk. 2. Kontrollér, at afkrydsningsfeltet Brug Automatisk afspilning ved alle medier og enheder er markeret. 3. Klik på Vælg en standard, og vælg derefter én af de tilgængelige valgmuligheder for alle de viste medietyper. BEMÆRK: Vælg HP MediaSmart til afspilning af dvd'er. 4. Klik på Gem. BEMÆRK: Du kan finde yderligere oplysninger om Automatisk afspilning i Hjælp og support. 8 Kapitel 2 Brug af et optisk drev

13 Ændring af områdespecifikke indstillinger for dvd De fleste dvd'er, som indeholder ophavsretligt beskyttede filer, indeholder også områdekoder. Områdekoderne hjælper med til at beskytte ophavsretligt beskyttet materiale internationalt. Du kan kun afspille en dvd, som indeholder en områdekode, hvis områdekoden på dvd'en stemmer overens med den områdespecifikke indstilling på dvd-drevet. FORSIGTIG: De områdespecifikke indstillinger på dvd-drevet kan kun ændres fem gange. Den femte områdespecifikke indstilling, du vælger, bliver den permanente områdespecifikke indstilling for dvd-drevet. Antallet af områdeændringer, der er tilbage, vises på fanen Dvd-region. Sådan ændres indstillinger via operativsystemet: 1. Vælg Start > Computer > Systemegenskaber. 2. Klik på Enhedshåndtering i venstre rude BEMÆRK: Windows indeholder funktionen Brugerkontokontrol til at forbedre sikkerheden på din computer. Du bliver måske bedt om tilladelse eller adgangskode til opgaver, som f.eks. installation af programmer, kørsel af hjælpeprogrammer eller ændring af Windows-indstillinger. Yderligere oplysninger findes i Hjælp og support. 3. Klik på "+"-tegnet ved siden af Dvd/cd-rom-drev. 4. Højreklik på det dvd-drev, du vil ændre områdespecifikke indstillinger for, og klik derefter på Egenskaber. 5. Foretag de ønskede ændringer under fanen Dvd-region. 6. Klik på OK. Ændring af områdespecifikke indstillinger for dvd 9

14 Overholdelse af meddelelser om copyright I henhold til gældende love om ophavsret er det strafbart at fremstille uautoriserede kopier af ophavsretligt beskyttet materiale, herunder computerprogrammer, film, udsendelser og lydoptagelser. Denne computer må ikke anvendes til sådanne formål. 10 Kapitel 2 Brug af et optisk drev

15 Kopiering af en cd eller dvd 1. Vælg Start > Alle programmer > CyberLink DVD Suites > Power2Go. 2. Sæt den disk, du vi kopiere, i det optiske drev. 3. Klik på Copy (Kopier) nederst i højre hjørne på skærmen. 4. Når du bliver bedt om det, skal du fjerne kildedisken fra det optiske drev og sætte en tom disk i drevet. Når oplysningerne er kopieret, skubbes den disk, du har oprettet, automatisk ud. Kopiering af en cd eller dvd 11

16 Oprettelse eller "brænding" af en cd eller dvd Hvis computeren indeholder et optisk cd-rw-, dvd-rw- eller dvd±rw-drev, kan du bruge software som f.eks. Windows Media Player eller CyberLink Power2Go til at brænde data-, video- og lydfiler, herunder MP3- og WAV-musikfiler. Overhold følgende retningslinjer, når du brænder en cd eller dvd: Gem og luk alle åbne filer, og luk alle programmer, inden du brænder en disk. En cd-r eller dvd-r er normalt bedst til at brænde lydfiler, fordi oplysningerne ikke kan ændres, efter at de er blevet kopieret. BEMÆRK: Du kan ikke oprette en lyd-dvd med CyberLink Power2Go. Da nogle hjemme- og bilstereoanlæg ikke kan afspille cd-rw'er, bør du bruge cd-r'er til at brænde musik-cd'er. En cd-rw eller dvd-rw egner sig generelt bedst til at brænde datafiler eller til at teste lyd- eller videooptagelser, inden du brænder dem på en cd eller dvd, der ikke kan ændres. Dvd-afspillere, der bruges i anlæg i hjemmet, understøtter normalt ikke alle dvd-formater. Se den brugervejledning, der fulgte med dvd-afspilleren, for at få en liste over understøttede formater. En MP3-fil bruger mindre plads end andre musikfilformater, og proceduren for oprettelse af en MP3-disk er den samme som proceduren for oprettelse af en datafil. MP3-filer kan kun afspilles på MP3-afspillere eller på computere, der har installeret MP3-software. Anvend nedenstående fremgangsmåde for at brænde en cd eller en dvd: 1. Overfør eller kopier kildefilerne til en mappe på harddisken. 2. Sæt en tom cd eller dvd i det optiske drev. 3. Vælg Start > Alle programmer, og vælg derefter på navnet på den software, du vil bruge. BEMÆRK: Visse programmer kan være placeret i en undermappe. 4. Vælg den type cd eller dvd, du vil oprette - data, lyd eller video. 5. Højreklik på Start, klik på Gennemse, og naviger til den mappe, hvor kildefilerne er gemt. 6. Åbn mappen, og træk derefter filerne til det drev, der indeholder den tomme optiske disk. 7. Start brændingen som angivet i det program, du har valgt. Du finder detaljerede instruktioner i softwareproducentens vejledninger, som muligvis fulgte med i softwaren, findes på disk eller på producentens webside. FORSIGTIG: Overhold meddelelser om copyright. I henhold til gældende love om ophavsret er det strafbart at fremstille uautoriserede kopier af ophavsretligt beskyttet materiale, herunder computerprogrammer, film, udsendelser og lydoptagelser. Denne computer må ikke anvendes til sådanne formål. 12 Kapitel 2 Brug af et optisk drev

17 Udtagning af en cd, dvd eller bd 1. Tryk på udløserknappen (1) på kanten af drevet for at åbne diskskuffen, og træk derefter forsigtigt skuffen ud (2), indtil den stopper. 2. Fjern disken (3) fra skuffen ved at trykke forsigtigt ned på spindlen, mens du trækker den op ved at holde i diskens kant. Hold i kanterne af disken og pas på, du ikke rører overfladerne. BEMÆRK: Hvis skuffen ikke er helt ude, kan du forsigtigt tippe disken lidt for at få den ud. 3. Luk diskskuffen, og anbring disken i et beskyttende hylster. Udtagning af en cd, dvd eller bd 13

18 3 Brug af HP ProtectSmartharddiskbeskyttelse (kun udvalgte modeller) HP PortectSmart-harddiskbeskyttelse beskytter harddisken ved at parkere drevet og standse I/Oanmodninger under enhver af følgende forhold: Du taber computeren. Du flytter computeren med skærmen lukket, mens computeren kører på batteristrøm. Kort tid efter afslutningen af én af disse hændelser sørger HP ProtectSmart-harddiskbeskyttelse for, at harddisken vender tilbage til normal drift. Yderligere oplysninger finder du i Hjælp til HP ProtectSmart-harddiskbeskyttelsens software. 14 Kapitel 3 Brug af HP ProtectSmart-harddiskbeskyttelse (kun udvalgte modeller)

19 Identifikation af status for HP ProtectSmartharddiskbeskyttelse Lysdioden for drev på computeren tændes for at vise, at drevet er parkeret. Hvis du vil finde ud af, om drevene i øjeblikket er beskyttet, eller om et drev er parkeret, skal du vælge Start > Kontrolpanel > Bærbare computere > Windows Mobilitetscentercenter: Hvis softwaren er aktiveret, er harddiskikonet markeret med en grøn afkrydsning. Hvis softwaren er deaktiveret, er harddiskikonet markeret med en rød afkrydsning. Hvis drevene er parkeret, er harddiskikonet markeret med en gul måne. BEMÆRK: Ikonet i Mobilitetscenter viser måske ikke opdateret status for drevet. Hvis du vil have omgående opdatering efter en statusændring, skal du aktivere meddelelsesområdets ikon. Sådan aktiveres meddelelsesområdets ikon: 1. Vælg Start > Kontrolpanel > Hardware og lyd > HP ProtectSmart-harddiskbeskyttelse. BEMÆRK: Du skal klikke på Tillad, hvis du bliver bedt om det af funktionen Brugerkontokontrol. 2. Klik på Vis i rækken Ikon i systembakke. 3. Klik på OK. Identifikation af status for HP ProtectSmart-harddiskbeskyttelse 15

20 Strømstyring med en parkeret harddisk Hvis HP ProtectSmart-harddiskbeskyttelse har parkeret et drev, vil computeren opføre sig på følgende måde: Computeren lukker ikke ned. Computeren starter ikke slumretilstand eller dvaletilstand, undtagen som beskrevet under Bemærk nedenfor. BEMÆRK: Hvis computeren kører på batteristrøm og når et kritisk niveau, tillader HP ProtectSmart-harddiskbeskyttelse computeren at starte dvaletilstand. Computeren aktiverer ikke batterialarmerne, der er indstillet under fanen Alarmer i egenskaberne Strømstyring. Før du flytter computeren, anbefaler HP, at du enten lukker den ned eller starter slumre- eller dvaletilstand. 16 Kapitel 3 Brug af HP ProtectSmart-harddiskbeskyttelse (kun udvalgte modeller)

21 Brug af HP ProtectSmart-harddiskbeskyttelsens software HP ProtectSmart-harddiskbeskyttelsens software giver dig mulighed for at udføre følgende opgaver: Aktivere og deaktivere HP ProtectSmart-harddiskbeskyttelse. BEMÆRK: Dine brugerrettigheder kan gøre, at du ikke kan aktivere eller deaktivere HP ProtectSmart-harddiskbeskyttelse. Derudover kan medlemmer af en administratorgruppe ændre privilegierne for brugere, der ikke er administratorer. Bestemme, om et drev i systemet understøttes. Hvis du vil åbne softwaren og ændre indstillinger, skal du følge disse trin: 1. I Bærbarcenter skal du klikke på harddiskikonet for at åbne vinduet HP ProtectSmartharddiskbeskyttelse. - eller - Vælg Start > Kontrolpanel > Hardware og lyd > HP ProtectSmart-harddiskbeskyttelse. 2. Klik på den relevante knap for at ændre indstillingerne. 3. Klik på OK. Brug af HP ProtectSmart-harddiskbeskyttelsens software 17

22 4 Forbedring af harddiskydelse Brug af Diskdefragmentering Når du bruger computeren, bliver filerne på harddisken efterhånden fragmenterede. Diskdefragtmentering samler de fragmenterede filer og mapper på harddisken, så systemet kan køre mere effektivt. Det er nemt at bruge Diskdefragmentering. Når det er startet, kører det uden overvågning. Afhængigt af harddiskens størrelse og antallet af fragmenterede filer kan det tage mere end en time at fuldføre defragmenteringen. Du kan eventuelt sætte den til at køre om natten eller på et andet tidspunkt, hvor du ikke skal bruge computeren. HP anbefaler at defragmentere harddisken mindst én gang om måneden. Du kan indstille Diskdefragmentering til at køre én gang om måneden, men du kan også til enhver tid defragmentere computeren manuelt. Sådan kører du Diskdefragmentering: 1. Vælg Start > Alle programmer > Tilbehør > Systemværktøjer > Diskdefragmentering. 2. Klik på Defragmenter nu. BEMÆRK: Windows inkluderer funktionen Brugerkontokontrol til at forbedre sikkerheden på din computer. Du bliver måske bedt om tilladelse eller adgangskode til opgaver, f.eks. installation af software, kørsel af hjælpeprogrammer eller ændring af Windows-indstillinger. Yderligere oplysninger findes i Hjælp og support. 18 Kapitel 4 Forbedring af harddiskydelse

23 Brug af Diskoprydning Diskoprydning undersøger harddisken for unødvendige filer, som du uden risiko kan slette og derved frigøre diskplads samt hjælpe computeren til at køre mere effektivt. Sådan kører du Diskoprydning: 1. Vælg Start > Alle programmer > Tilbehør > Systemværktøjer > Diskoprydning. 2. Følg anvisningerne på skærmen. Brug af Diskoprydning 19

24 5 Udskiftning af harddisken FORSIGTIG: Sådan forebygger du tab af data, og at systemet ikke reagerer: Luk computeren ned, før du fjerner harddisken fra harddiskpladsen. Undlad at fjerne harddisken, mens computeren er tændt, er i slumre- eller dvaletilstand. Hvis du er i tvivl om, hvorvidt computeren er slukket eller i dvaletilstand, kan du tænde for den ved at trykke på tænd/sluk-knappen. Luk derefter computeren ned via operativsystemet. Sådan fjernes harddisken: 1. Gem alle data. 2. Luk computeren ned, og luk skærmen. 3. Afbryd alle eksterne enheder, som er tilsluttet computeren. 4. Træk strømstikket ud af stikkontakten. 5. Vend computeren med undersiden opad på en jævn overflade. 6. Tag batteriet ud af computeren. 7. Vend computeren om, så harddiskpladsen vender mod dig. Løsn de 2 skruer (1) i dækslet til harddisken. 8. Løft dækslet til harddisken væk fra computeren (2). 20 Kapitel 5 Udskiftning af harddisken

25 9. Frigør den lille sorte plastiktap (1) på harddiskkablet fra systemkortet med et fast træk. 10. Løft harddisken til en vinkel på 45 grader vha. tappen (2) på venstre side af harddisken, og fjern derefter harddisken (3) fra computeren. Sådan installeres en harddisk: 1. Sæt harddisken ind i harddiskholderen (1). 2. Træk harddisken mod højre vha. tappen (2) på den, så gummimellemstykkerne passer ind i åbningerne i højre side af harddiskpladsen. 21

26 3. Slut harddiskkablet (3) til harddiskstikket på systemkortet. 4. Ret tapperne på dækslet til harddisken ind i forhold til indhakkene på computeren (1). 5. Luk dækslet (2). 6. Stram de to skruer på dækslet til harddisken (3). 22 Kapitel 5 Udskiftning af harddisken

27 6 Fejlfinding Følgende afsnit beskriver flere almindelige problemer samt metoder til afhjælpning af dem. 23

28 Den optiske diskbakke åbner ikke, så en cd, dvd eller bd kan fjernes 1. Sæt spidsen af en papirclips (1) ind i udløserhullet foran på kanten af drevet. 2. Tryk forsigtigt papirclipsen ind, indtil diskskuffen åbnes, og træk derefter skuffen ud (2), indtil den stopper. 3. Fjern disken (3) fra skuffen ved at trykke forsigtigt ned på spindlen, mens du trækker den op ved at holde i diskens kant. Hold i kanterne af disken og pas på, du ikke rører overfladerne. BEMÆRK: Hvis skuffen ikke er helt ude, kan du forsigtigt tippe disken lidt for at få den ud. 4. Luk diskskuffen, og anbring disken i et beskyttende hylster. 24 Kapitel 6 Fejlfinding

29 Computeren registrerer ikke det optiske drev Hvis Windows ikke kan finde en installeret enhed, er enhedens driversoftware måske i stykker, eller den mangler. Hvis du har mistanke om, at cd-, dvd- eller bd-drevet ikke registreres, skal du kontrollere, at det optiske drev findes i oversigten i hjælpeprogrammet Enhedshåndtering. 1. Fjern alle diske fra det optiske drev. 2. Klik på Start, og skriv Enhedshåndtering i boksen Start søgning. Mens du skriver, angives søgeresultaterne i ruden over boksen. 3. Klik på Enhedshåndtering i resultatruden. Hvis du bliver bedt om det af funktionen Brugerkontokontrol, skal du klikke på Fortsæt. 4. Klik på plustegnet (+) ved siden af Dvd/cd-rom-drev i vinduet Enhedshåndtering, medmindre der allerede er vist et minustegn (-). Søg efter en liste med optiske drev. Hvis drevet ikke vises i oversigten, skal du installere (eller geninstallere) enhedsdriveren, som beskrevet i afsnittet "En enhedsdriver skal geninstalleres". Computeren registrerer ikke det optiske drev 25

30 En disk afspilles ikke Gem dit arbejde, og luk alle åbne programmer, før du afspiller en cd, dvd eller bd. Log af internettet, før du afspiller en cd, dvd eller bd. Kontrollér, at disken er sat korrekt i. Kontrollér, at disken er ren. Rengør eventuelt disken med filtreret vand og en fnugfri klud. Tør fra midten af disken og ud mod kanten. Kontrollér, om disken er ridset. Hvis disken er ridset, skal den behandles med et reparationssæt til optiske diske, som kan købes i de fleste elektronikforretninger. Deaktivér dvaletilstand, inden disken afspilles. Undlad at starte dvale- eller slumretilstand, mens du afspiller en disk. Ellers vil du eventuelt se en advarselsmeddelelse, hvor du bliver spurgt, om du vil fortsætte. Hvis meddelelsen vises, skal du klikke på Nej. Når du klikker på Nej, reagerer computeren på en af følgende måder: Afspilningen genoptages muligvis. - eller - Playback-vinduet i multimedieprogrammet lukkes måske. Hvis du vil fortsætte afspilningen af disken, skal du klikke på knappen Play (Afspil) i dit multimediaprogram for at genstarte disken. I sjældne tilfælde skal du evt. afslutte programmet og derefter genstarte det. Forøgelse af systemressourcer: Sluk for printere og scannere, og tag ledningen ud af kameraer og bærbare håndholdte enheder. Hvis du frakobler disse plug and play-enheder frigøres værdifulde systemressourcer, hvilket resulterer i en bedre ydelse ved afspilning. Ændring af egenskaber for farven på skrivebordet. Da det menneskelige øje har svært ved at skelne mellem farver over 16-bit, bør du ikke bemærke noget tab af farver, hvis du sænker systemets farveegenskaber til 16-bit farver, når du ser en film. Dette gør du på følgende måde: 1. Højreklik på et tomt område på computerens skrivebord, og vælg Personlige indstillinger > Skærmindstillinger. 2. Indstil Farver til Mellem (16 bit), hvis denne indstilling ikke allerede er valgt. 26 Kapitel 6 Fejlfinding

31 En disk afspilles ikke automatisk 1. Klik på Start > Kontrolpanel > Afspil cd'er eller andre medier automatisk. 2. Kontrollér, at afkrydsningsfeltet Brug Automatisk afspilning ved alle medier og enheder er markeret. 3. Klik på Gem. En cd, dvd eller bd bør nu starte automatisk, når den indsættes i det optiske drev. En disk afspilles ikke automatisk 27

32 Brænding af en disk starter ikke - eller stopper, inden den er færdig Kontrollér, at alle andre programmer er lukkede. Deaktiver slumre- og dvaletilstand. Kontrollér, at du bruger den rigtige type disk til drevet. Du kan få yderligere oplysninger om disktyper i brugervejledningerne. Kontrollér, at disken er sat korrekt i. Vælg en langsommere skrivehastighed, og forsøg igen. Hvis du kopierer en disk, skal du gemme oplysningerne på kildedisken på harddisken, inden du forsøger at brænde indholdet på en ny disk, og derefter brænde fra harddisken. Geninstaller enhedsdriveren til diskbrænding, som findes i kategorien for dvd/cd-rom-drev i Enhedshåndtering. 28 Kapitel 6 Fejlfinding

33 En dvd eller bd, der afspilles i Windows Media Player, producerer ingen lyd eller billeder Brug MediaSmart til at afspille en dvd eller bd. MediaSmart er installeret på computeren. En dvd eller bd, der afspilles i Windows Media Player, producerer ingen lyd eller billeder 29

34 Der skal geninstalleres en enhedsdriver 1. Fjern alle diske fra det optiske drev. 2. Klik på Start, og skriv Enhedshåndtering i boksen Start søgning. Mens du skriver, angives søgeresultaterne i ruden over boksen. 3. Klik på Enhedshåndtering i resultatruden. Hvis du bliver bedt om det af funktionen Brugerkontokontrol, skal du klikke på Fortsæt. 4. I Enhedshåndtering skal du klikke på plustegnet (+) ved siden af den type driver, som du vil afinstallere og geninstallere (f.eks. dvd/cd-rom'er, modemmer osv.), medmindre minustegnet (-) allerede vises. 5. Klik på en driver på listen, og tryk på tasten slet. Når du bliver bedt om det, skal du bekræfte, at du vil slette driveren, men genstart ikke computeren. Gentag fremgangsmåden, hvis du vil slette flere drivere. 6. Klik på ikonet Søg efter hardwareændringer på værktøjslinjen i vinduet Enhedshåndtering. Windows søger efter installeret hardware på systemet og installerer standarddrivere for de enheder, der kræver en driver. BEMÆRK: Hvis du bliver bedt om at genstarte computeren, skal du gemme alle åbne filer og derefter fortsætte med at genstarte. 7. Åbn eventuelt Enhedshåndtering igen, og kontrollér derefter, at driverne er angivet på listen igen. 8. Prøv at køre dit program igen. Hvis fjernelse og geninstallation af standardenhedsdrivere ikke afhjælper problemet, kan du prøve at opdatere driverne ved hjælp af fremgangsmåden i nedenstående afsnit. Hentning af Windows-enhedsdrivere Du kan hente de nyeste Windows-enhedsdrivere ved hjælp af Microsoft Update. Denne Windowsfunktion kan indstilles til automatisk at søge efter og installere opdateringer til Windowsoperativsystemet og andre Microsoft-produkter. Sådan bruger du Microsoft Update: 1. Åbn internetbrowseren, og gå til 2. Klik på Sikkerhed & opdateringer. 3. Klik på Microsoft Update for at hente de nyeste opdateringer til computerens operativsystem, programmer og hardware. 4. Følg anvisningerne på skærmen for at installere Microsofts opdateringer. Hvis du bliver bedt om det af funktionen Brugerkontokontrol, skal du klikke på Fortsæt. 5. Klik på Skift indstillinger, og vælg et tidspunkt, hvor Microsoft Update skal søge efter opdateringer til Windows-operativsystemet og andre Microsoft-produkter. 6. Genstart computeren, hvis du bliver bedt om det. 30 Kapitel 6 Fejlfinding

Sikkerhedskopiering og gendannelse Brugervejledning

Sikkerhedskopiering og gendannelse Brugervejledning Sikkerhedskopiering og gendannelse Brugervejledning Copyright 2007-2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Produktbemærkning

Læs mere

Multimedier Brugervejledning

Multimedier Brugervejledning Multimedier Brugervejledning Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft Windows og Windows Vista er enten varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Opdatering, sikkerhedskopiering og gendannelse af software

Opdatering, sikkerhedskopiering og gendannelse af software Opdatering, sikkerhedskopiering og gendannelse af software Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft

Læs mere

Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation)

Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation) Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation) Hvis du ikke kan opgradere computeren, som kører Windows Vista, til Windows 7, så skal du foretage en brugerdefineret installation.

Læs mere

Softwaremanual. HP SimpleSave. Backup-software Brugsanvisning. SimpleSave

Softwaremanual. HP SimpleSave. Backup-software Brugsanvisning. SimpleSave HP SimpleSave Backup-software Brugsanvisning Softwaremanual SimpleSave Sådan får du hjælp For yderligere hjælp med dit drev, installation af det samt softwaren, kan du kontakte en af følgende: HP Kundeservice

Læs mere

Boot Camp Installerings- & indstillingshåndbog

Boot Camp Installerings- & indstillingshåndbog Boot Camp Installerings- & indstillingshåndbog Indholdsfortegnelse 3 Introduktion 3 Hvad du har brug for 4 Oversigt over installering 4 Trin 1: Søg efter opdateringer 4 Trin 2: Klargør Mac til Windows

Læs mere

KORT VEJLEDNING TIL. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers

KORT VEJLEDNING TIL. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers KORT VEJLEDNING TIL Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers Indholdsfortegnelse 1. Indledning...1 2. Nødvendige elementer...1 3. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Inden

Læs mere

Windows 7. Windows 7. Øvelse 1: Genveje. Øvelse 2: Installer en printer. Øvelse 3: Diverse små programmer

Windows 7. Windows 7. Øvelse 1: Genveje. Øvelse 2: Installer en printer. Øvelse 3: Diverse små programmer Windows 7 Øvelse 1: Genveje Højreklik på et tomt sted på skrivebordet og opret en Ny mappe. Omdøb mappen til Edb Åbn Word ved at klikke I følgende rækkefølge: Startknap Alle programmer Microsoft Office

Læs mere

Formfaktor: Mini-DTX 20cm (7,87 inches) x 17cm (6,69 inches)

Formfaktor: Mini-DTX 20cm (7,87 inches) x 17cm (6,69 inches) Bundkort: Adina Formfaktor: Mini-DTX 20cm (7,87 inches) x 17cm (6,69 inches) Chipset: AMD Hudson D1 Fusion Kontrol Host Hukommelsessokler: 2 x DDR3 Front side bus hastigheder: 2.5GT / s Processor socket:

Læs mere

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installerings- og indstillingsvejledning

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installerings- og indstillingsvejledning Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installerings- og indstillingsvejledning Læs dette dokument, før du installerer Mac OS X. Det indeholder vigtige oplysninger om installering af Mac OS X. Systemkrav Når du skal

Læs mere

Windows 8 trinvis opgraderingsvejledning FORTROLIG 1/53

Windows 8 trinvis opgraderingsvejledning FORTROLIG 1/53 Windows 8 trinvis opgraderingsvejledning FORTROLIG 1/53 Indhold 1. 1. Windows 8 installationsproces 2. Systemkrav 3. Forberedelser 2. 3. 4. 5. Ren 6. 1. Personlige indstillinger 2. Trådløst 3. Brugerdefinerede

Læs mere

Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning

Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd, erklærer som eneansvarlige, at produkterne DTN-10 og DTN-11 er i overensstemmelse med

Læs mere

Boot Camp Installerings- og indstillingsvejledning

Boot Camp Installerings- og indstillingsvejledning Boot Camp Installerings- og indstillingsvejledning Indholdsfortegnelse 3 Introduktion 4 Oversigt over installering 4 Trin 1: Søg efter opdateringer 4 Trin 2: Klargør Mac til Windows 4 Trin 3: Installer

Læs mere

Trådløs (kun udvalgte modeller)

Trådløs (kun udvalgte modeller) Trådløs (kun udvalgte modeller) Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Bluetooth er et

Læs mere

Billedvideo med Photo Story

Billedvideo med Photo Story Billedvideo med Photo Story Programmer: Microsoft Photo Story 3 Microsoft Windows XP Microsoft Internet Explorer Anvendelse: Edb informatik - Almen Voksenuddannelse September 2006 Billedvideo med Photo

Læs mere

Windows 8.1-opdatering trinvis vejledning

Windows 8.1-opdatering trinvis vejledning Windows 8.1-opdatering trinvis vejledning Windows 8.1 installation og opdatering Opdater BIOS, programmer og drivere, og kør Windows Update Vælg installationstypen Installer Windows 8.1 Gå til supportwebsted

Læs mere

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6" (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen)

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6 (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen) Start her 1 Vigtige oplysninger om opsætning Brugere af trådløst eller kablet netværk: du skal følge instruktionerne i denne vejledning til opsætning for at tilføje HP All-in-One til dit netværk. Brugere

Læs mere

Opdatering af Windows XP

Opdatering af Windows XP Opdatering af Windows XP For at sikre computeren mest muligt er det en god idé at opdatere sit styresystem jævnligt. Det anbefales, at man mindst en gang om ugen kontrollerer for opdateringer til sit styresystem,

Læs mere

Windows 7 Instruktionsvideo

Windows 7 Instruktionsvideo 1. Mus og tastatur (4:17) Du lærer vigtige taster på tastaturet at kende, samt hvordan du skal anvende musen i Windows 7. 2. Skrivebordet (4:39) Du lærer at arbejde med Skrivebordet i Windows 7 og kommer

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 2

Indholdsfortegnelse. Side 2 - Naturligvis Indholdsfortegnelse Ibrugtagning af din nye ABook notebook...3 Installation af styresystem...4 Backupprocedurer...5 Vedligeholdelse af batterier...6 Vedligehold...7 Vista Recoverysystem...8

Læs mere

Dell SupportAssist til pc'er og tablets Brugervejledning

Dell SupportAssist til pc'er og tablets Brugervejledning Dell SupportAssist til pc'er og tablets Brugervejledning Bemærk, forsigtig og advarsel BEMÆRK: BEMÆRK! angiver vigtige oplysninger om, hvordan du bruger computeren optimalt. FORSIGTIG: FORSIGTIG angiver

Læs mere

Mac OS X v10.5 Leopard Installerings- og indstillingsvejledning

Mac OS X v10.5 Leopard Installerings- og indstillingsvejledning Mac OS X v10.5 Leopard Installerings- og indstillingsvejledning Hvis Mac OS X v10.3 eller en nyere version allerede er installeret på computeren: Alt, du behøver at gøre, er at opdatere til Leopard. Se

Læs mere

Podcatching. sådan finder, henter og abonnerer du på podcast. Instruktionshæfte. (Rev. 30.10.11) Podcastingkonsulent Karin Høgh

Podcatching. sådan finder, henter og abonnerer du på podcast. Instruktionshæfte. (Rev. 30.10.11) Podcastingkonsulent Karin Høgh Podcatching sådan finder, henter og abonnerer du på podcast Instruktionshæfte (Rev. 30.10.11) Podcastingkonsulent Karin Høgh www.podconsult.dk karin@podconsult.dk Indhold Introduktion...3 Ordforklaring...4

Læs mere

SMART Ink 3.0 BRUGERVEJLEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMSOFTWARE

SMART Ink 3.0 BRUGERVEJLEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMSOFTWARE SMART Ink 3.0 BRUGERVEJLEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMSOFTWARE Meddelelse om varemærker SMART Ink, SMART Meeting Pro, smarttech, SMART-logoet og alle SMART-sloganer er varemærker eller registrerede

Læs mere

Eksempler på de mest almindelige Firewall programmer: Norton Internet Security, ZoneAlarm, PC-Cillin.

Eksempler på de mest almindelige Firewall programmer: Norton Internet Security, ZoneAlarm, PC-Cillin. Velkommen Når De har valgt at sikre Dem imod virus og uautoriseret brug af Deres computer, skal De sørge for, at der IKKE findes andre sikkerhedsprodukter med samme funktion installeret i forvejen. Det

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSE OG SIKKERHED PÅ DIN COMPUTER.

VEDLIGEHOLDELSE OG SIKKERHED PÅ DIN COMPUTER. VEDLIGEHOLDELSE OG SIKKERHED PÅ DIN COMPUTER. HARDDISKEN Harddisken er den enhed der bruges til at lagre operativsystemet (Windows), programmer og egne filer i din computer. Egne filer kan være dokumenter,

Læs mere

Fejlsikret Windows Fejlsikret start

Fejlsikret Windows Fejlsikret start Fejlsikret Windows Hvis din computer ikke vil starte, eller hvis den konstant går ned, kan du bruge fejlsikret tilstand til at finde og eventuelt rette fejlen. Fejlsikret tilstand kan også hjælpe dig med

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 2

Indholdsfortegnelse. Side 2 www.adesk.dk Indholdsfortegnelse Opsætning af computeren...3 Installation af styresystem...4 Backupprocedurer...5 Vedligehold...6 Vista / Windows 7 Recoverysystem...7 Side 2 Opsætning af computeren Det

Læs mere

Web Connect vejledning

Web Connect vejledning Web Connect vejledning Version 0 DAN Omfattede modeller Denne brugsanvisning gælder for følgende modeller: ADS-2500W og ADS-2600W Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende ikon gennem hele brugsanvisningen:

Læs mere

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Bemærk venligst! Udsæt ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller andre varmekilder. Brug ikke Powerline

Læs mere

Motorola Phone Tools. Kvikstart

Motorola Phone Tools. Kvikstart Motorola Phone Tools Kvikstart Indhold Minimumskrav... 2 Før installering Motorola Phone Tools... 3 Installering af Motorola Phone Tools... 4 Installering og konfigurering af mobil enhed... 5 Registrering

Læs mere

7. Indstilling af den trådløse forbindelse i Windows XP

7. Indstilling af den trådløse forbindelse i Windows XP 7. Indstilling af den trådløse forbindelse i Windows XP Gør klar til indstilling Når du skal i gang med at konfigurere den computer, der skal væres trådløs, er det en god idé at bevare kabelforbindelsen

Læs mere

Brug af dvd-ram-diske

Brug af dvd-ram-diske Denne manual indeholder de minimale oplysninger, der kræves for at bruge dvd-ram-diske med DVD MULTI Drive under Windows XP. Windows, Windows NT og MS-DOS er registrerede varemærker tilhørende Microsoft

Læs mere

VLC-player. Meget alsidig medieafspiller til din computer. Version: August 2012

VLC-player. Meget alsidig medieafspiller til din computer. Version: August 2012 VLC-player Meget alsidig medieafspiller til din computer Version: August 2012 Indholdsfortegnelse Hvad er VLC-player?...4 Hvorfor ikke bruge Mediaplayer fra Microsoft?...4 Hvilke filtyper kan afspilles?...4

Læs mere

HP Scanjet G3010. Brugervejledning

HP Scanjet G3010. Brugervejledning HP Scanjet G3010 Brugervejledning Indhold 1 Sådan bruges scanneren...2 Her kan du få yderligere oplysninger...2 Hjælp til handicappede...2 Sådan bruges softwaren til HP Photosmart...3 Oversigt over frontpanel

Læs mere

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB Bemærk venligst! Udsæt ikke Sweex Wireless 300N Adapter USB for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller

Læs mere

VEJLEDNING FOR SOFTWARE INSTALLATION OG USB TILSLUTNING

VEJLEDNING FOR SOFTWARE INSTALLATION OG USB TILSLUTNING VEJLEDNING FOR SOFTWARE INSTALLATION OG USB TILSLUTNING LYT1254-007A COPYRIGHT 2004 VICTOR COMPANY OF JAPAN, LTD. M4D3 DSC DANSK Trykt i Tyskland 0104HOH-ID-VE Dette dokument indeholder grundlæggende oplysninger

Læs mere

FRA KAMERA TIL COMPUTER

FRA KAMERA TIL COMPUTER FRA KAMERA TIL COMPUTER FRA CANON FS200 TIL LIQUID Før optagelserne kan redigeres, skal de kopieres fra kameraet til computeren. Det foregår i to trin. Først kopieres optagelserne fra kameraet til din

Læs mere

Symantec Enterprise Vault

Symantec Enterprise Vault Symantec Enterprise Vault Vejledning til brugere af Microsoft Outlook 2010 9.0 Symantec Enterprise Vault: Vejledning til brugere af Microsoft Outlook 2010 Den software, der beskrives i denne bog, leveres

Læs mere

Kom godt igang med DS-101g+ Disk Station. (installations vejledning)

Kom godt igang med DS-101g+ Disk Station. (installations vejledning) Kom godt igang med DS-101g+ Disk Station (installations vejledning) Bemærk Venligst se Chapter 2 Get to Know the Hardware i den engelske User s Guide for detaljeret beskrivelse af knapperne samt LEDs funktioner.

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Windows 8.1... 5. KAPITEL ET... Den nye brugergrænseflade. KAPITEL TO... 23 Internet, e-mail, kontakter og kalender

INDHOLDSFORTEGNELSE. Windows 8.1... 5. KAPITEL ET... Den nye brugergrænseflade. KAPITEL TO... 23 Internet, e-mail, kontakter og kalender INDHOLDSFORTEGNELSE Windows 8.1... 5 KAPITEL ET... Den nye brugergrænseflade Sådan får du Windows 8.1 på din pc... 8 Startskærmen... 9 Skrivebordet... 10 Kvikguide til den nye brugergrænseflade... 11 Amulet-menuen...

Læs mere

Du har nu en genvej på dit skrivebord hen til den mappe hvor dine filer med bøgerne kommer til at ligge, den virkelige sti = c:\bøger.

Du har nu en genvej på dit skrivebord hen til den mappe hvor dine filer med bøgerne kommer til at ligge, den virkelige sti = c:\bøger. Download af bøger i MP3 format Side 1 af 6 Forudsætninger for at kunne benytte denne mulighed er: En computer med rimelig diskplads (hvert bog fylder små 200 MB). En god Internetforbindelse, for ikke at

Læs mere

Se bagsiden af pakken for hurtig installation

Se bagsiden af pakken for hurtig installation Brugervejledning Se bagsiden af pakken for hurtig installation Vi beskytter flere mennesker mod flere online trusler end nogen anden i verden. Det er vigtigt at tage hensyn til miljøet. Symantec har fjernet

Læs mere

Overvågningskamera Model 2470-2471

Overvågningskamera Model 2470-2471 Overvågningskamera Model 2470-2471 Vi takker Dem for købet af dette L-protect overvågningskamera, som ved rigtig brug kan give Dem og Deres familie tryghed i mange år fremover. For at sikre dette er det

Læs mere

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support. 062113-511311 BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.html 2012 All rights reserved i Afsnit 1: Kom godt

Læs mere

Nokia N76-1. Kom godt i gang. 9254309 2. udgave DA

Nokia N76-1. Kom godt i gang. 9254309 2. udgave DA Nokia N76-1 Kom godt i gang 9254309 2. udgave DA Taster og dele (med åbent cover og åben klap) Herefter kaldet Nokia N76. 1 Den højre covertast 2 Den midterste tast 3 Den venstre covertast 4 Sekundært

Læs mere

mobile PhoneTools Brugerhåndbog

mobile PhoneTools Brugerhåndbog mobile PhoneTools Brugerhåndbog Indhold Systemkrav...2 Før installering...3 Installering af mobile PhoneTools...4 Installering og konfigurering af mobiltelefon...5 Registrering på Internet...7 Fjerne mobile

Læs mere

Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S. ClearNote +

Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S. ClearNote + Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S + + Vejledning til + Brugervejledning version 7.2.1 Copyright 2006 by Optelec, The Netherlands og ScanDis A/S All rights reserved. Alle rettigheder forbeholdes.

Læs mere

Opsætning af eduroam Det trådløse netværk på ASB

Opsætning af eduroam Det trådløse netværk på ASB Opsætning af eduroam Det trådløse netværk på ASB Indhold 03 Det trådløse netværk på ASB: eduroam 03 AAAAntivirus software 04 eduroam med Windows Vista 08 eduroam med Windows XP 09 Trådløst netværk (eduroam)

Læs mere

Brugermanual MP3 afspiller

Brugermanual MP3 afspiller Brugermanual MP3 afspiller Du kan downloade manualen via følgende link: http://www.accessionx.com/dow nload/manual_links/1331.pdf Importør: Accession ApS, Vandmanden 34, 9200 Aalborg SV 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

NYT Panda Antivirus 2007 Kom godt i gang Vigtigt! Læs venligst grundigt afsnittet i denne guide om online registrering. Her findes nødvendige oplysninger for maksimal beskyttelse af din PC. Afinstaller

Læs mere

NVR Client system. Bruger Manual. SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk

NVR Client system. Bruger Manual. SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk NVR Client system Bruger Manual SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk 1 Indholdsfortegnelse. Side 3: Side 4-5: Side 6: Side 8: Side 10: Side 11:

Læs mere

MM030 Sweex-videograbber med USB-stik

MM030 Sweex-videograbber med USB-stik MM030 Sweex-videograbber med USB-stik Tak, fordi du har købt dette Sweex-produkt. Her hos Sweex bestræber vi os altid på at udvikle pålidelige, funktionelle, driftsikre og brugervenlige produkter af høj

Læs mere

Kom godt i gang Evo Desktop-familien Evo-arbejdsstationfamilien

Kom godt i gang Evo Desktop-familien Evo-arbejdsstationfamilien b Kom godt i gang Evo Desktop-familien Evo-arbejdsstationfamilien Dokumentets bestillingsnr.: 191077-085 Maj 2002 Dette hæfte skal hjælpe dig med opsætningen af den medfølgende software. Desuden finder

Læs mere

Quick Guide V8.0 - 1 -

Quick Guide V8.0 - 1 - Quick Guide V8.0-1 - Indholdsfortegnelse Generel information...3 Liveview...4 Optagelse af Videosekvenser...5 Afspilning af Videosekvenser...6 Menupanelet...7 Backup...11 Webcam...16 Trouble Shooting...21

Læs mere

LiveConnect CDS Installationsvejledning

LiveConnect CDS Installationsvejledning Installationsvejledning Rev. 2 september 2009 Side 1 1. Installation af MediaPlayer 1.1 Installationen består af følgende Anbefalet konfiguration Du skal bruge følgende for at installere Installation af

Læs mere

Windows 7 For nye brugere

Windows 7 For nye brugere Windows 7 For nye brugere 1 Indholdsfortegnelse Køb videobøger på Forlaget Globe 6 Læs mere om TextMaster på www.videobog.dk. 6 Forord og intro... 7 En onlinebog, som er konverteret fra en videobog 7 I

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

HP WEBKAMERA BRUGERVEJLEDNING

HP WEBKAMERA BRUGERVEJLEDNING HP WEBKAMERA BRUGERVEJLEDNING v4.3.da Part number: 5992-4251 Copyright 2008 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP-produkter

Læs mere

Lynstartvejledning til Powersuite

Lynstartvejledning til Powersuite 2013 Optimer din computer og dens ydeevne med et enkelt kraftfuldt og praktisk program. Download og installation af Powersuite Det er nemt at downloade og installere Powersuite, det tager normalt under

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Et stort spring... 7 Jesper Bove-Nielsen, forlagsdirektør. KAPITEL ET... 9 Introduktion til Windows 7

INDHOLDSFORTEGNELSE. Et stort spring... 7 Jesper Bove-Nielsen, forlagsdirektør. KAPITEL ET... 9 Introduktion til Windows 7 INDHOLDSFORTEGNELSE Et stort spring... 7 Jesper Bove-Nielsen, forlagsdirektør KAPITEL ET... 9 Introduktion til Windows 7 Windows 7-udgaver... 10 32- eller 64-bit version af Windows 7... 11 Hardware...

Læs mere

Avancerede startindstillinger (Oversat fra engelsk via google)

Avancerede startindstillinger (Oversat fra engelsk via google) Billeder der viser mulighederne i Avancerede startindstillinger (Engelsk) Side 1 Side 2 Side 3 1 Hvis du har brug for at få adgang til avancerede startindstillinger, kan du gøre det med nogen af de forskellige

Læs mere

Multimediepræsentation PowerPoint

Multimediepræsentation PowerPoint Multimediepræsentation PowerPoint Hvis du har arbejdet med et emne, som du skal fremlægge for andre, så kan det være en god idé, at arbejde med en multimediepræsentation. Du arbejder med billeder og korte

Læs mere

Eksempler på de mest almindelige Firewall programmer: Norton Internet Security, ZoneAlarm, PC-Cillin.

Eksempler på de mest almindelige Firewall programmer: Norton Internet Security, ZoneAlarm, PC-Cillin. Velkommen Når De har valgt at sikre Dem imod virus og uautoriseret brug af Deres computer, skal De sørge for, at der IKKE findes andre sikkerhedsprodukter med samme funktion installeret i forvejen. Det

Læs mere

Hurtig startguide Internet Security 2009 Vigtigt! Læs venligst afsnittet Produktaktivering i denne vejledning grundigt. Oplysningerne i dette afsnit er yderst vigtige for at holde din pc beskyttet. Brug

Læs mere

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Start her BlackBerry Curve 9300 Series

Start her BlackBerry Curve 9300 Series Velkommen til BlackBerry! Lær din nye BlackBerry Curve -smartphone at kende. Udforsk enhedens taster 2010 Research In Motion Limited. Alle rettigheder forbeholdes. BlackBerry, RIM, Research In Motion,

Læs mere

ZoomText 10.1 Hurtig Brugervejledning Tillæg

ZoomText 10.1 Hurtig Brugervejledning Tillæg ZoomText 10.1 Hurtig Brugervejledning Tillæg Dette tillæg til ZoomText 10 kortvejledning dækker de nye funktioner og andre ændringer er specifikke for ZoomText 10.1 til Windows 8.x. For primære instruktioner

Læs mere

ZoomText 10.1 for Windows 8 Hurtig Brugervejledning Tillæg

ZoomText 10.1 for Windows 8 Hurtig Brugervejledning Tillæg ZoomText 10.1 for Windows 8 Hurtig Brugervejledning Tillæg Dette tillæg til ZoomText 10 kortvejledning dækker de nye funktioner og andre ændringer er specifikke for ZoomText 10.1 til Windows 8. For primære

Læs mere

Filer og Mapper. Filer. Mapper

Filer og Mapper. Filer. Mapper Indhold Filer og Mapper... 3 Filer... 3 Mapper... 3 Stifinder... 4 Eksempler på stifinder... 5 Markering af drev, filer og mapper... 5 Vælg vilkårlige mapper/filer... 7 Selandias drev... 8 Opret ny mappe...

Læs mere

Sådan kommer du i gang

Sådan kommer du i gang Sådan kommer du i gang Support Tak, fordi du har valgt et NETGEAR-produkt. Når du har installeret enheden, skal du finde serienummeret på etiketten på produktet og bruge det til at registrere dit produkt

Læs mere

Ruko SmartAir. Updater installation

Ruko SmartAir. Updater installation Ruko SmartAir Updater installation Introduktion. Updateren er en speciel enhed som giver os mulighed for at tilføje, læse og skrive funktioner i en offline installation. Med læse og skrive funktionen kan

Læs mere

1 Pakke. Installationsvejledning. Farvestyring af LCD-farveskærm. Vigtigt

1 Pakke. Installationsvejledning. Farvestyring af LCD-farveskærm. Vigtigt Installationsvejledning Farvestyring af LCD-farveskærm Vigtigt Læs PRECAUTIONS (FORHOLDSREGLER), denne installationsvejledning og brugervejledningen på cd-rommen omhyggeligt for at blive fortrolig med

Læs mere

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0 Viditronic NDVR Quick Guide Ver. 2.0 1 Indholdsfortegnelse 1. HOVEDMENU 3 1.1 START 5 1.2 AKTIVITETSINDIKATOR: 7 1.3 INFORMATIONS VINDUE: 7 1.4 PTZ KAMERA KONTROL: 7 1.5 SKÆRMMENU 8 1.5.1 AKTIVER BEVÆGELSE:

Læs mere

Sådan kommer du i gang

Sådan kommer du i gang Sådan kommer du i gang Download appen Hent izettle-appen helt gratis i App Store eller Google Play. Opret en izettle-konto Du kan oprette en konto i appen eller på izettle.com. Opsæt din butik Tilføj dine

Læs mere

Skifte til Excel 2010

Skifte til Excel 2010 I denne vejledning Microsoft Excel 2010 ser meget anderledes ud end Excel 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre for at få

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installere printersoftwaren Kontrollere indholdet af pakken Tilslutte printeren Pakke printeren ud Installere blækpatroner Tilslutte printerens dele Tilslutte printeren Installationsvejledning DK10010-00

Læs mere

aarhustech.dk Information til brugere på AARHUS TECH Personalenet

aarhustech.dk Information til brugere på AARHUS TECH Personalenet Information til brugere på AARHUS TECH Personalenet I denne vejledning finder du nogle af de emner, som It-drift og support finder vigtigt at beskrive i forbindelse med ibrugtagning af pc er på AARHUS

Læs mere

Sådan får du e-bøger på læseren

Sådan får du e-bøger på læseren Sådan får du e-bøger på læseren 2010 Sony Corporation 4-259-024-11(1) Få e-bøger Få e-bøger e-boghandel Reader Library-software Læser Med Sony Reader Library-softwaren (Reader Library) kan du indkøbe og

Læs mere

ipad for let øvede, modul 10 ipad og Computer

ipad for let øvede, modul 10 ipad og Computer 17112014AS ipad for let øvede modul 10 ipad og computer Indledning I dette modul gennemgås nogle af de muligheder, der er for samspil mellem computeren og ipad'en. På ipad'en findes app'en itunes Store.

Læs mere

Så skal vi i gang med Windows 8. Her får du de bedste eksperttips.

Så skal vi i gang med Windows 8. Her får du de bedste eksperttips. Så skal vi i gang med Windows 8. Her får du de bedste eksperttips. Windows 8 er ankommet, og du er måske allerede i gang med at prøve det. Hvis du er vant til Windows 7, XP eller Vista, har du sikkert

Læs mere

Generel information ikke at installere

Generel information ikke at installere Quick Guide Indholdsfortegnelse Generel information...3 Hovedmenu...4 Kamera & Display funktioner...4 Optagelse...5 Fullscreen...6 Justering af lys & kontrast...7 Afspilning af Videosekvenser...8 Udskrivningspanelet...10

Læs mere

1. Opsætning af computer på netværket... 2. 2. Tilslutning til serverne ved Klinisk Institut... 4. 3. Installation af Office programmer...

1. Opsætning af computer på netværket... 2. 2. Tilslutning til serverne ved Klinisk Institut... 4. 3. Installation af Office programmer... Brugervejledning til forskernetværket ved Klinisk Institut. Gælder for Windows Vista og Office 2007 Indhold 1. Opsætning af computer på netværket.... 2 2. Tilslutning til serverne ved Klinisk Institut....

Læs mere

Brother Image Viewerbrugsanvisning

Brother Image Viewerbrugsanvisning Brother Image Viewerbrugsanvisning til Android Version 0 DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende ikoner i hele brugsanvisningen: BEMÆRK Bemærkninger fortæller, hvordan du skal reagere i en

Læs mere

Brugermanual til MOBI:DO Make på ipad

Brugermanual til MOBI:DO Make på ipad Brugermanual til MOBI:DO Make på ipad Introduktion Med MOBI:DO Make kan du oprette guides, som kan ses i MOBI:DO. En guide virker som en checkliste, der fører brugeren hele vejen igennem en arbejdsopgave.

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA Side 2 til nyt videokamera Introduktion Det nye videokamera er et IP-videokamera, der tilsluttes trådløst til din router. Videokameraet fungerer sådan, at du kan se videooptagelser

Læs mere

Version 8.0. BullGuard. Backup

Version 8.0. BullGuard. Backup Version 8.0 BullGuard Backup 0GB 1 2 INSTALLATIONSVEJLEDNING WINDOWS VISTA, XP & 2000 (BULLGUARD 8.0) 1 Luk alle åbne programmer, bortset fra Windows. 2 3 Følg instrukserne på skærmen for at installere

Læs mere

KONTROLPANELET I WINDOWS 7

KONTROLPANELET I WINDOWS 7 KIM KRARUP ANDERSEN KONTROLPANELET I WINDOWS 7 Få den fulde kontrol over din pc Alt om indstillinger og værktøjer i Windows 7 KONTROLPANELET I WINDOWS 7 KIM KRARUP ANDERSEN KONTROLPANELET I WINDOWS 7

Læs mere

LBP-800 Laserprinter. Kom godt i gang VIGTIGT: Læs denne vejledning først, og gem den til senere brug.

LBP-800 Laserprinter. Kom godt i gang VIGTIGT: Læs denne vejledning først, og gem den til senere brug. LBP-800 Laserprinter Kom godt i gang VIGTIGT: Læs denne vejledning først, og gem den til senere brug. Copyright Copyright 1999 Canon Inc. Alle rettigheder forbeholdes Alle oplysninger i denne vejledning

Læs mere

Hyper-V på Windows 8 64 Bit. Indhold. Vejledning i brug af Hyper-V på en Windows 8 maskine

Hyper-V på Windows 8 64 Bit. Indhold. Vejledning i brug af Hyper-V på en Windows 8 maskine Hyper-V på Windows 8 64 Bit Vejledning i brug af Hyper-V på en Windows 8 maskine Indhold Hyper-V på Windows 8 64 Bit... 1 Installation... 2 Vejledning trin for trin... 2 Etablering af Netværk... 5 Opret

Læs mere

Vejledning i udskiftning af hardware Type 8129, 8132 og 8133 Type 8134, 8135 og 8136

Vejledning i udskiftning af hardware Type 8129, 8132 og 8133 Type 8134, 8135 og 8136 ThinkCentre Vejledning i udskiftning af hardware Type 8129, 8132 og 8133 Type 8134, 8135 og 8136 ThinkCentre ThinkCentre Vejledning i udskiftning af hardware Type 8129, 8132 og 8133 Type 8134, 8135 og

Læs mere

Brugervejledning til Echo Smartpen

Brugervejledning til Echo Smartpen Brugervejledning til Echo Smartpen VIGTIGT START HER! Livescribe Danmark ønsker dig tillykke med købet af din nye Echo Smartpen For at opnå den bedste brugeroplevelse med din nye Echo Smartpen er det vigtigt

Læs mere

MimioMobile Brugervejledning. mimio.com

MimioMobile Brugervejledning. mimio.com MimioMobile Brugervejledning mimio.com 2013 Mimio. Alle rettigheder forbeholdes. Revideret d. 03.09.2013. Ingen del af dette dokument eller softwaren må reproduceres eller transmitteres i nogen form eller

Læs mere

1. Detaljeret beskrivelse

1. Detaljeret beskrivelse Digital Diktafon Indhold 1. Detaljeret beskrivelse... 3 2. Specifikation... 4 3. Sæt batterier i... 4 4. Anvendelse... 6 4.1. Tænd/Sluk... 6 4.2. Optagelse... 6 4.4.1 Vælg optagelsestilstand... 6 4.4.2

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

Bruge Diskoprydning-programmet i Windows 7 76 Defragmentere en harddisk, er det nødvendigt? 78 Der mangler forskellige programmer i Windows 7 80

Bruge Diskoprydning-programmet i Windows 7 76 Defragmentere en harddisk, er det nødvendigt? 78 Der mangler forskellige programmer i Windows 7 80 1 Indholdsfortegnelse Køb videobøger på Forlaget Globe 5 TextMaster på YouTube 6 Forord... 8 Jeg er logget på som administrator 10 System-mapper, drev og hardware 11 Drev (harddisk, dvd-drev, USB-drev

Læs mere

Lommeguide til online-afspilleren "PLEXTALK Linio Pocket"

Lommeguide til online-afspilleren PLEXTALK Linio Pocket Lommeguide til online-afspilleren "PLEXTALK Linio Pocket" 1 Indstil PLEXTALK Linio Pocket 1. Vend Linio Pocket om. Sørg for, at de to små fremspring vender opad. Tryk på den firkantede knap, som sidder

Læs mere