Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132"

Transkript

1 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd, størrelse, tilbehør osv.). Detaljeret instruktioner er i Brugerguiden. Brugsanvisning HP PAVILION DV2820EA Betjeningsvejledning HP PAVILION DV2820EA Brugervejledning HP PAVILION DV2820EA Brugermanual HP PAVILION DV2820EA Brugsvejledning HP PAVILION DV2820EA Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA

2 Manual abstract: er ikke erstatningspligtig i tilfælde af tekniske unøjagtigheder eller typografiske fejl eller manglende oplysninger i denne vejledning. Første udgave: April 2007 Dokumentets bestillingsnummer: Produktbemærkning Denne brugervejledning beskriver funktioner, der gælder for de fleste modeller. Nogle af funktionerne findes måske ikke på din computer. iii iv Produktbemærkning Indholdsfortegnelse 1 Indstilling af strømstyring Brug af strømbesparende tilstande Start af eller afslutning af Slumre Start af eller afslutning af dvaletilstand... 2 Brug af Batterimåler Brug af strømstyringsmodeller.

3 ... 4 Visning af den aktuelle strømstyringsplan Valg af en anden strømstyringsplan.. 4 Tilpasning af strømstyringsplaner 4 Indstilling af adgangskodebeskyttelse ved aktivering Brug af batteristrøm Oplysninger om batterier i Hjælp og support..

4 .. 7 Visning af resterende batterispænding... 8 Isætning og fjernelse af batteriet. Sådan afhjælpes en lav batterispænding, hvor der ikke er en ekstern strømkilde til rådighed Sådan afhjælpes en lav batterispænding, hvor der ikke er et opladet batteri til rådighed.

5 . 12 Sådan afhjælpes en lav batterispænding, hvor ingen strømkilde er til rådighed Sådan afhjælpes en lav batterispænding, når computeren ikke kan afslutte Dvaletilstand.. 12 Kalibrering af et batteri.. 13 Trin 1: Oplad batteriet helt...

6 Trin 2: Deaktivering af Dvaletilstand og Slumre Trin 3: Afladning af batteriet Trin 4: Genoplad batteriet helt Trin 5: Genaktivering af Dvaletilstand og Slumre.. 15 Batteribesparelse...

7 . 16 Opbevaring af et batteri Bortskaffelse af brugte batterier..... computeren er tændt, kan du starte Slumre på følgende måder: Luk skærmen. Klik på Start, og derefter på knappen Strømforsyning. Klik på Start, og klik derefter på pilen ved siden af knappen Lås og klik derefter på Slumre. Du kan afslutte slumretilstand på en af følgende måder: Tryk på tænd/sluk-knappen. Luk skærmen, hvis den er åben. Tryk på en tast på tastaturet. Aktiver TouchPad'en. Brug af strømbesparende tilstande 1 Når computeren afslutter Slumre, tændes lysdioderne for strøm og dit arbejde vender tilbage til skærmen, hvor du holdt op med at arbejde. BEMÆRK: Hvis du har indstillet en adgangskode, der påkræves ved aktivering, skal du indtaste din Windows-adgangskode, før dit arbejde igen vises på skærmen. Start af eller afslutning af dvaletilstand Systemet er fra fabrikkens hånd indstillet til at gå i dvaletilstand efter 120 minutter uden aktivitet, når det kører på batterier, efter 1080 minutter (18 timer) uden aktivitet, når det kører på ekstern strøm, eller når batteriet når et kritisk batteriniveau. Indstillinger for strøm og timeout kan ændres i Strømstyring i Kontrolpanel i Windows. Sådan startes dvaletilstand: Tryk på fn+f5. - eller a. b. Klik på Start, og klik derefter på pilen ved siden af knappen Lås. Klik på Dvaletilstand. Sådan afsluttes dvaletilstand: Tryk på tænd/sluk-knappen. Lysdioderne for strøm tændes og dit arbejde vender tilbage på det sted, hvor du var. BEMÆRK: Hvis du har indstillet en adgangskode i forbindelse med aktivering, skal du indtaste din Windows-adgangskode, før dit arbejde igen vises på skærmen. 2 Kapitel 1 Indstilling af strømstyring Brug af Batterimåler Batterimåleren er placeret i meddelelsesområdet yderst til højre på proceslinjen. Batterimåleren giver dig mulighed for hurtigt at få adgang til strømindstillinger, vise den resterende batterispænding og vælge en anden strømstyringsplan. Hvis du vil vise den procentdel af resterende batterispænding og den aktuelle strømstyringsplan, skal du flytte markøren hen over ikonet Batterimåler. Hvis du vil have adgang til Strømindstillinger eller ændre strømstyringsplanen, skal du klikke på ikonet Batterimåler og vælge et punkt på listen. Forskellige batterimålerikoner viser, om computeren kører på batteri eller på ekstern strøm. Ikonet viser også en meddelelse, hvis batteriet har nået en kritisk batterispænding. Sådan skjules eller vises ikonet Batterimåler: Højreklik i proceslinjen, og klik derefter på Egenskaber. Klik på fanen Meddelelsesområde. Under Systemikoner skal du rydde afkrydsningsfeltet Strøm for at skjule ikonet Batterimåler eller vælge afkrydsningsfeltet Strøm for at vise ikonet Batterimåler. Klik på OK. Brug af Batterimåler 3 Brug af strømstyringsmodeller En strømstyringsplan er en samling systemindstillinger, der styrer, hvordan computeren anvender strøm. Strømstyringsplaner kan hjælpe dig med at spare strøm eller maksimere ydelse. Du kan ændre strømstyringsindstillinger eller oprette din egen strømstyringsplan. Visning af den aktuelle strømstyringsplan Flyt markøren over ikonet Batterimåler i meddelelsesområdet yderst til højre på proceslinjen. eller på Kræv adgangskode ved aktivering (anbefalet). 3. Sluk computeren, eller start Dvaletilstand. Fjern det afladede batteri og indsæt et opladet batteri. må ikke oplade computerens batteri om bord på et fly. Sådan oplades batteriet helt: Sæt batteriet i computeren. for batteri på computeren tændes. BEM&At anvende Strømstyring i Kontrolpanelet i Windows. Afbryd alle forbindelser til trådløse enheder og til lokale netværk, og afslut modemprogrammer, når de ikke anvendes. Afbryd eksterne enheder, som ikke er tilsluttet en ekstern strømkilde, når du ikke anvender dem. Afbryd, deaktivér eller fjern eventuelle eksterne mediekort, du ikke bruger. Anvend hotkey-kombinationerne fn+f7 og fn+f8 til at justere skærmens lysstyrke

8 efter behov. risikoen for brand eller forbrændinger ved at undlade at demontere, knuse eller gennemhulle batteriet, kortslutte de eksterne kontakter på batteriet eller bortskaffe batterier ved afbrænding eller i vand. Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA

9 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Batteriet må ikke udsættes for temperaturer, der overstiger 60 C. Udskift kun batteriet med et batteri, der er godkendt til denne computer. Se Generelle bemærkninger, sikkerhed og miljø for at få oplysninger om bortskaffelse af batterier. 18 Kapitel 2 Brug af batteristrøm 3 Tilslutning af ekstern vekselstrøm Ekstern vekselstrøm leveres fra én af følgende enheder: ADVARSEL! For at mindske potentielle sikkerhedsproblemer må kun den vekselstrømsadapter, som fulgte med computeren, en ombytningsvekselstrømsadapter fra HP, eller en kompatibel vekselstrømsadapter, der er købt fra HPbruges. Godkendt vekselstrømsadapter Valgfri dockingenhed eller valgfrit udvidelsesprodukt Under følgende forhold skal du tilslutte computeren til en ekstern vekselstrømskilde: ADVARSEL! Du må ikke oplade computerens batteri om bord på et fly. Når du oplader eller kalibrerer et batteri Når du installerer eller modificerer systemsoftware Når du skriver information til en cd eller dvd Når du tilslutter computeren til en ekstern vekselstrømskilde, vil følgende ske: Batteriet begynder at oplade. lysstyrke reduceres automatisk for at spare batteri. netledningen er forsynet med et 3-bens stik, skal du sætte ledningen i en 3-bens stikkontakt med jordforbindelse. Undgå at gøre netledningens jordstikben ikke-brugbart ved f.eks. at sætte en 2-bens adapter i. Jordstikbenet er en vigtig sikkerhedsforanstaltning. Sådan sluttes computeren til en ekstern vekselstrømkilde: Tilslut vekselstrømsadapterkablet til strømstikket (1) på computeren. Tilslut netledningen til vekselstrømsadapteren (2). Tilslut den anden ende af netledningen til en stikkontakt med vekselstrøm (3). 20 Kapitel 3 Tilslutning af ekstern vekselstrøm 4 Nedlukning af computeren FORSIGTIG: Data, der ikke er gemt, vil gå tabt, når computeren lukkes. Kommandoen Luk lukker alle åbne programmer, herunder operativsystemet, og slukker derefter skærmen og computeren. Luk computeren under følgende forhold: Når du har brug for at erstatte batteriet eller få adgang til komponenter inden i computeren Når du forbinder en ekstern hardwareenhed, der ikke forbindes til en USB-port Når computeren ikke bruges eller vil være frakoblet ekstern strøm i en længere periode Sådan lukkes computeren: BEMÆRK: Hvis computeren er i Slumre- eller Dvaletilstand, skal du først afslutte Slumre- eller Dvaletilstand, før du kan foretage nedlukning Gem dataene, og luk alle åbne programmer. Klik på Start, og klik derefter på pilen ved siden af knappen Lås. Klik på Luk. Hvis computeren ikke reagerer, og du ikke kan anvende den foregående procedure for nedlukning, kan du forsøge med følgende nødlukningsprocedurer i den viste rækkefølge: Tryk på ctrl+alt+delete, og klik derefter på tænd/sluk-knappen. Hold tænd/sluk-knappen inde i mindst fem sekunder. Kobl computeren fra ekstern strøm, og fjern batteriet. 21 Indeks A At rejse med computeren 17 B batteri fjerne 9 indsætte 9 Batteri bortskaffe 18 genoplade 15 kalibrere 13 lav batterispænding opbevare 17 oplade 10, 13 spare strøm 16 Batterispænding 6 Batteritemperatur 17 O Opbevaring af et batteri 17 Operativsystem 21 Oplade batterier 10, 13 S Skrivbare medier 1 Slukke computeren 21 Slumre afslutte 1 starte 1 Spare, strøm 16 Strøm spare 16 tilslutte 20 Systemet reagerer ikke 21 T temperatur 17 Tilslutning, ekstern strøm U udløserknap til batteri 11 D Drevmedier 1 dvaletilstand afslutte 2 starte 2 Dvaletilstand startet under kritisk lav batterispænding 11 K Kalibrering af et batteri 13 Kritisk lav batterispænding 11 L Lav batterispænding 11 Lukke 21 Lysdiode for batteri 10, 11 Læsbare medier 1 N Nedlukning V Vekselstrømsadapter, tilslutter Indeks. Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA

Brugervejledning til HP Envy 15

Brugervejledning til HP Envy 15 Brugervejledning til HP Envy 15 Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er amerikanskregistrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation. Bluetooth er et varemærke

Læs mere

Opdatering, sikkerhedskopiering og gendannelse af software

Opdatering, sikkerhedskopiering og gendannelse af software Opdatering, sikkerhedskopiering og gendannelse af software Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft

Læs mere

Brugervejledning. HP Officejet 100

Brugervejledning. HP Officejet 100 Brugervejledning HP Officejet 100 HP Officejet 100 (L411)- mobilprinter Brugervejledning Copyrightoplysninger 2014 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. 2. udgave 1/2014 8. Der er ingen dele

Læs mere

Ophavsret og licens. produkter til andre formål end sådanne, der er tilladt af lovgivning om ophavsret.

Ophavsret og licens. produkter til andre formål end sådanne, der er tilladt af lovgivning om ophavsret. Ophavsret og licens Copyright 2011 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden varsel. De eneste garantier for Hewlett-Packardprodukter og serviceydelser er

Læs mere

hp Jornada 560-serien personal digital assistant Brugervejledning Trykt i Singapore Første udgave

hp Jornada 560-serien personal digital assistant Brugervejledning Trykt i Singapore Første udgave hp Jornada 560-serien personal digital assistant Brugervejledning Trykt i Singapore Første udgave Copyright Oplysningerne indeholdt i dette dokument gives "som de er og forefindes" og kan ændres uden forudgående

Læs mere

Brugervejledning til nüvi -serierne

Brugervejledning til nüvi -serierne Brugervejledning til nüvi -serierne 1200/1300/1400 til brug med disse nüvi-modeller: 1200, 1210, 1240, 1245, 1250, 1255, 1260 1300, 1310, 1340, 1350, 1370, 1390 1410, 1440, 1450, 1490 2009-2011 Garmin

Læs mere

COBY KYROS INTERNET TABLET Quick Guide Læs venligst instruktionerne i denne manual før enheden benyttes

COBY KYROS INTERNET TABLET Quick Guide Læs venligst instruktionerne i denne manual før enheden benyttes COBY KYROS INTERNET TABLET Quick Guide Læs venligst instruktionerne i denne manual før enheden benyttes Indholdsfortegnelse Indsæt til dansk sprog 4 Mange tak 5 Pakkens indhold 5 Funktioner 6 Lær Coby

Læs mere

Din brugermanual DIGINOR BASIC 1 http://da.yourpdfguides.com/dref/3710304

Din brugermanual DIGINOR BASIC 1 http://da.yourpdfguides.com/dref/3710304 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i DIGINOR BASIC 1 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

DA9837 Første udgave December 2014 Notebook PC

DA9837 Første udgave December 2014 Notebook PC DA9837 Første udgave December 2014 Notebook PC E-Manual Ophavsret Information Ingen del af denne manual, inklusive produkterne og softwaren beskrevet heri, må - undtagen som reservedokumentation for køberen

Læs mere

Brugervejledning til Nokia C3-01

Brugervejledning til Nokia C3-01 Brugervejledning til Nokia C3-01 2.0. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhed 5 Kom godt i gang 6 Taster og dele 6 Indsætning af SIM-kortet og batteriet 7 Indsættelse eller fjernelse

Læs mere

etrex brugervejledning Modeller: 10, 20, 30

etrex brugervejledning Modeller: 10, 20, 30 etrex brugervejledning Modeller: 10, 20, 30 2011 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til loven om ophavsret må denne brugervejledning ikke kopieres, helt eller

Læs mere

Quickstartvejledning I NDHOLDSFORTEGNELSE. Vigtig information 2 Grundlæggende kendskab til computeren 4. Helpdesk 28

Quickstartvejledning I NDHOLDSFORTEGNELSE. Vigtig information 2 Grundlæggende kendskab til computeren 4. Helpdesk 28 Quickstartvejledning I NDHOLDSFORTEGNELSE Vigtig information 2 Grundlæggende kendskab til computeren 4 Sikkerhed og komfort... 4 Sikkerhedsforanstaltninger... 4 Forholdsregler for helbredsmæssigt ansvarlig

Læs mere

EDGE 500 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER. brugervejledning

EDGE 500 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER. brugervejledning EDGE 500 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER brugervejledning 2010-2012 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Garmin International, Inc. 1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA Tlf. (913) 397 8200 eller

Læs mere

Brugervejledning. Packard Bell EasyNote TE - 1

Brugervejledning. Packard Bell EasyNote TE - 1 Brugervejledning Packard Bell EasyNote TE - 1 I NDHOLDSFORTEGNELSE Start af computeren 4 Trådløs forbindelse... 4 Registrering... 5 Softwareinstallation... 6 Gendannelse... 6 Har du problemer?... 7 Grundlæggende

Læs mere

Instruktionsvejledning

Instruktionsvejledning DK Instruktionsvejledning Læs alle produktdokumentationer og opbevar dem til fremtidig reference, før du går i gang med at anvende dette produkt. CECH-2104A CECH-2104B 7015887 ADVARSEL Undlad at åbne kabinettet,

Læs mere

nüvi 30/40/50 brugervejledning August 2011 190-01336-36_0A Trykt i Taiwan

nüvi 30/40/50 brugervejledning August 2011 190-01336-36_0A Trykt i Taiwan nüvi 30/40/50 brugervejledning August 2011 190-01336-36_0A Trykt i Taiwan 2011 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Alle rettigheder forbeholdes. Denne vejledning må hverken helt eller delvist reproduceres,

Læs mere

Aspire 9400/7100 Seriens. Brugervejledning

Aspire 9400/7100 Seriens. Brugervejledning Aspire 9400/7100 Seriens Brugervejledning Copyright 2006. Acer Incorporated. Alle Rettigheder Forbeholdes. Aspire 9400/7100 Seriens Brugervejledning Oprindeligt udgivet: 01/2006 Der kan foretages ændringer

Læs mere

MacBook Brugerhåndbog

MacBook Brugerhåndbog MacBook Brugerhåndbog Indeholder oplysninger om opstilling af og udvidelsesmuligheder samt fejlfinding til MacBook K Apple Computer, Inc 2006 Apple Computer, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. I henhold

Læs mere

Dell Venue Pro 11 5130 Brugervejledning

Dell Venue Pro 11 5130 Brugervejledning Dell Venue Pro 11 5130 Brugervejledning Forordningsmodel: T06G Forordningstype: T06G001 Bemærk, Forsigtig, og Advarsel BEMÆRK: BEMÆRK: angiver vigtige oplysninger om, hvordan du bruger computeren optimalt.

Læs mere

Hurtig reference 7009518

Hurtig reference 7009518 Hurtig reference 7009518 Om PS3 -systemdokumentationen PS3 -systemdokumentationen indeholder følgende: Sikkerhed og support Læs dette dokument grundigt, før du bruger produktet. Det indeholder sikkerhedsoplysninger,

Læs mere

BRUGSANVISNING DCP-8085DN. Version B DAN

BRUGSANVISNING DCP-8085DN. Version B DAN BRUGSANVISNING DCP-8085DN Version B DAN Hvis du får brug for at kontakte vores kundeservice Udfyld følgende oplysninger til fremtidig brug: Modelnummer: DCP-8085DN Serienummer: 1 Købsdato: Købssted: 1

Læs mere

Brugervejledning til Nokia E6 00

Brugervejledning til Nokia E6 00 Brugervejledning til Nokia E6 00 2.0. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhed 5 Kom godt i gang 7 Taster og dele 7 Indsætning af SIM-kortet og batteriet 10 Indsætning eller fjernelse

Læs mere

Memory Stick USB Reader/Writer

Memory Stick USB Reader/Writer 3-268-115-22(1) Memory Stick USB Reader/Writer Brugsanvisning MSAC-US40 Dansk Inden du tager enheden i brug, skal du læse denne brugsanvisning omhyggeligt og gemme den til fremtidig brug. Bemærk! Genstart

Læs mere

Din HTC Wildfire. Brugervejledning

Din HTC Wildfire. Brugervejledning Din HTC Wildfire Brugervejledning Din HTC Wildfire Brugervejledning Før du gør noget andet, skal du læse dette Oplad batteriet Batteriet i telefonen er endnu ikke opladet. Mens telefonen oplader, er det

Læs mere

Webmanager CLIQ Remote. Web manager - manual

Webmanager CLIQ Remote. Web manager - manual Web manager CLIQ Remote Web manager - manual 1 Indholdsfortegnelse 2 Terminologi... 5 2.1 Master Setup (Blåt dæksel)... 5 2.2 Setup (Rødt dæksel)... 5 2.4 CLIQ Remote brugernøgle... 6 2.5 Mekanisk nøgle...

Læs mere

Brugervejledning til Nokia C7 00

Brugervejledning til Nokia C7 00 Brugervejledning til Nokia C7 00 2.0. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhed 6 Kom godt i gang 8 Taster og dele 8 Indsætning af SIM-kortet og batteriet 10 Indsætning eller fjernelse

Læs mere

GSM telefonsender tale/sms besked

GSM telefonsender tale/sms besked 1 GSM telefonsender tale/sms besked Installation manual til GSM sender med mobiltelefon FVK 41 EZS SSIHuset Svane Electronic 2 Indhold: 1. Grundlæggende oplysninger... 3 1.1 Beskrivelse af enheden... 3

Læs mere

Brugervejledning Type 8293, 8294, 8295, 8466, 8467 Type 8468, 8473, 8474, 8710, 8711 Type 8714, 8715, 8773, 8774, 8778 Type 8779, 8818, 8819, 9217

Brugervejledning Type 8293, 8294, 8295, 8466, 8467 Type 8468, 8473, 8474, 8710, 8711 Type 8714, 8715, 8773, 8774, 8778 Type 8779, 8818, 8819, 9217 Brugervejledning Type 8293, 8294, 8295, 8466, 8467 Type 8468, 8473, 8474, 8710, 8711 Type 8714, 8715, 8773, 8774, 8778 Type 8779, 8818, 8819, 9217 Type 9218, 9219 Brugervejledning Type 8293, 8294, 8295,

Læs mere

Brugermanual til MOBI:DO Make på ipad

Brugermanual til MOBI:DO Make på ipad Brugermanual til MOBI:DO Make på ipad Introduktion Med MOBI:DO Make kan du oprette guides, som kan ses i MOBI:DO. En guide virker som en checkliste, der fører brugeren hele vejen igennem en arbejdsopgave.

Læs mere

Brugervejledning til ATS Alarm

Brugervejledning til ATS Alarm GE Security Brugervejledning til ATS Alarm P/N 1068796 REV 1.0 ISS 06OCT09 Copyright 2009 GE Security, Inc. Dette dokument må ikke kopieres, hverken helt eller delvist, eller på anden måde gengives uden

Læs mere