DEN LILLE GRØNNE 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DEN LILLE GRØNNE 2014"

Transkript

1 DEN LILLE GRØNNE 2014

2 Fagcentrene Plan, Byg og Erhverv samt Natur, Miljø og Trafik: Telefonnumre og adresser Plan, Byg og Erhverv: Affaldsteam: Miljøteam: Naturteam: Trafikteam: Driftsteam: Åbningstider Mandag-onsdag: Torsdag: Fredag: telefontider Mandag-torsdag: Fredag: Post Post skal sendes til kommunens hovedadresse: Odsherred Kommune Nyvej Højby Da vi sender post tilbage som B-post og i øvrigt gerne vil sende så få breve som muligt, er det en god idé at skrive sin adresse på brevet, så vi kan svare på . Odsherred Forsyning Odsherred forsyning er ikke længere en del af kommunen, men et selvstændigt aktieselskab. Odsherred Forsyning tager sig af: Opkrævning af forbrugsafgifter Den offentlige spildevandsforsyning Kommunal vandforsyning i Nykøbing og Egebjerg Tømningsordning af hustanke (septiktanke og samletanke for spildevand) Åbnings- og telefontider Mandag-torsdag: Fredag: Odsherred Forsyning Hovedgaden Grevinge

3 Den lille grønne 2014 samler mange af de grønne oplysninger, du har brug for som borger eller sommerhusejer i Odsherred Kommune. Læs mere på odsherred.dk. Selvbetjeningsoversigt Affald Bestilling af ny affaldsbeholder Defekt affaldsbeholder Manglende afhentning dagrenovation, aviser, storskrald Tømningsdage dagrenovation, aviser, storskrald Anmeldelse af rotter Se din BBR (Bygge- og boligregistret) Hvilke data skal indberettes til BBR (Bygge- og boligregistret) Find oplysninger om din ejendom Herunder bl.a.: Matrikelkort, vandværk, grundejerforening, kommuneplan og lokalplaner samt vandløb og dræn. Giv os et praj i Trafik og Anlæg Kommunens hjemmeside: På kan du finde information og betjene dig selv over for det offentlige. 3

4 Indhold Affald Dagrenovation: Helårsrenovation Avis/reklamer og jern og metalemballage samt batterier... 6 Bio- og restaffald... 6 Glas og flasker... 7 Renovationsbiler Sommerhusrenovation... 8 Fællesregler for afhentning af dagrenovation... 8 Adgangsvejen til renovationsbeholderne de tre hovedregler... 8 Beskæring Ekstra sæk Manglende tømning... 9 Placering af renovationsbeholdere de tre hovedregler... 8 Pladsmangel/deffekt beholder Rengøring af beholderne... 9 Tømningsdage Genbrugsstationer og grenplads Storskrald, haveaffald og grene Renovationsgebyrer Afbrænding af haveaffald: Afbrænding af haveaffald i landzone Afbrænding på bålpladser Afbrænding af Sankthansbål Hvad sker der med dit affald? Sorteringsvejledninger: Aviser/reklamer/papir Batterier Dagrenovation Genbrugsstationer Glas og flasker Jern- og metalemballage Storskrald/haveaffald og grene

5 Indhold Natur, Miljø, Trafik, Ejendom og Byggeri BBR Beplantning beskæring Byggeri Byggesagsgebyr Fortidsminder Gadebelysning Giv os et praj Gravetilladelse Jordforurening Katte og skadedyr Kæmpe-bjørneklo og andre invasive arter Olietanke Påkørte dyr Skel og hegn Skorstensfejere Snerydning og glatførebekæmpelse Spildevand Vandforsyning Vandløb, grøfter og dræn

6 Dagrenovation Helårsbolig Dagrenovation Helårsrenovation Bor du i en ejendom med helårsrenovation, får du afhentet bio- og restaffald, aviser/reklamer, jern og metalemballage samt batterier. Restaffald er alt det dagrenovation, der ikke kan genbruges og ikke er farligt affald. Bio- og restaffald Affaldet afhentes hver 14. dag. Se tømningsdagen på affald. Sortering: Det er vigtigt, at du sorterer korrekt. Se på side 23, hvordan affaldet gør nytte, når vi har tømt beholderen. Sorteringsvejledning finder du på side Affaldet skal være emballeret i lukkede poser, inden det kommes i renovationsbeholderen dette gælder også, hvis der kommes kold aske og grillkul i beholderne. Aviser/reklamer, jern og metal EMBAllage samt batterier Aviser og reklamer, jern og metalemballage, og batterier afhentes ni gange om året. Se tømningsdagene på Det er vigtigt, at emballageaffaldet til genanvendelse er frit for madrester. Jern og metalemballage skal ikke i en pose, men direkte i affaldsbeholderen. 6

7 Dagrenovation Helårsbolig Husk at lægge dine batterier i en klar pose oven på låget af avis/metal beholderen den med blåt låg. Sortering: Sorteres affaldet korrekt, kan det genanvendes til nye produkter. Se på side 17, hvad der sker med affaldet, når vi har tømt beholderen. VIDSTE DU? Ti brugte øldåser kan blive til otte nye! Sorteringsvejledning finder du på side Glas og flasker Glas og flasker skal du aflevere til genanvendelse i de opstillede glasbobler i bolig områder og ved dagligvarebutikker. Sorteringsvejledning finder du på side 20. VIDSTE DU? At en flaske kan skylles og genfyldes op til 30 gange, før den skal smeltes om! Renovationsbiler Renovationsbilerne, både til dagrenovation og aviser/metal, er specielt indrettet med to rum, så affaldet ikke blandes sammen. Det er derfor vigtigt, at du ikke fjerner eller flytter skille rummet i beholderen. 7

8 Dagrenovation Sommerhus / Fællesregler Sommerhusrenovation Dagrenovationen fra ejendomme med sommerhusrenovation skal ikke sorteres i bioaffald (det grønne affald) og restaffald. Renovationsbeholderen er kun til dagrenovation og ikke til glas/flasker, aviser/ugeblade samt storskrald og haveaffald. Papir, aviser, reklamer og ugeblade skal du aflevere til genanvendelse i de opstillede avisbobler i sommerhusområderne og ved dagligvarebutikker eller på genbrugsstationen. Glas og flasker skal i de opstillede glasbobler. Husk at emballere dit affald i lukkede poser, inden det kommes i renovations beholderen. Kravet gælder også, hvis du kommer aske og grillkul i beholderen. Aske og grillkul skal være koldt inden du kommer det i beholderen. Tømning Beholderen til dagrenovation bliver tømt hver 14. dag. I ugerne tømmes beholderen hver uge. Tømningsdage Du kan se tømningsdagene på kommunens hjemmeside affald. Fællesregler for afhentning af dagrenovation Ved afhentning af beholdere til dagrenovation samt avis/metalemballage skal følgende være opfyldt: Placering af beholder Ejendomme med helårsrenovation må stille beholderen maks. 10 meter fra adgangsvejen. Ejendomme med sommerhusrenovation må stille beholderen maks. 5 meter fra adgangsvejen. De tre hovedregler: Beholderen skal stå på et fast underlag: Fliser, asfalt eller lignende fast underlag (granitskærver, perlesten, ærtesten og lignende er ikke fast underlag). Der skal være fri adgang til beholderen og plads omkring den. På tømningsdagen skal beholderen stå med håndtagene vendt ud ad mod vej, så skraldemanden nemt kan tage den. Adgangsvejen til beholderen De tre hovedregler: Adgangsvejen skal være mindst 1 meter bred og bestå af et fast underlag: fliser, asfalt eller lignende. Der må ikke være trapper på adgangsvejen. Adgangsvejen må maks. stige 1 meter pr. 10 meter adgangsvej og skal sikres fri passage, fx ved beskæring af træer og buske. Sommerhuse i landzone/sommerhusområde med mere end 5 meter, samt landejendomme med mere end 10 meter til adgangsvej kan 8

9 Dagrenovation Fællesregler opstille beholderne ved ejendommen hvis flg. er overholdt: Kørevejen til ejendommen skal være: Bred nok til og tilstrækkelig funderet til, at renovationsbilen kan køre på den. Fri for forhindringer. Hvis adgangsvejen til affaldsbeholderen er blind, skal renovationsbilen kunne vende ved ejendommen. Reglerne fremgår af kommunens regulativ for bortskaffelse af husholdningsaffald. Rengøring af beholdere Husk at din dagrenovation skal være emballeret og poserne lukket, når det kommes i beholderen, både af hensyn til tømningen og fordi du selv skal gøre beholderen ren. Defekt beholder Er din beholder gået i stykker: Benyt kommunens hjemmeside på Ring til Affaldskontoret på Pladsmangel Har du jævnligt pladsmangel, kan du bestille en 240 l ekstra beholder til restaffald. Vil du bestille en ekstra beholder: Benyt kommunens hjemmeside på Ring til Affaldskontoret på Ekstra sæk Har du lejlighedsvis mere affald, end der kan være i beholderen, kan du købe en ekstra sæk påtrykt Ekstra. En ekstra sæk koster 40 kr. I prisen er inkluderet selve sækken, tømning og affaldsafgiften. Sækkene kan købes i disse dagligvarebutikker (henvend dig ved kassen): Super Brugsen Højby Højby Stationsvej 8 Super Brugsen Vig Vig Hovedgade 32 Super Brugsen Odden Oddenvej 217, Havnebyen Spar købmanden Rørvig Rørvigvej 192 Super Best Rørvig Smedestræde 9 DagligBrugsen Fårevejle Adelers Alle 144 Super Brugsen Asnæs Asnæs centret Har du ikke fået tømt dagrenovation eller aviser og metal Benyt kommunens hjemmeside på Ring til renovationsfirmaet Axel Hansen A/S på tlf hverdage mellem kl Tjek for evt. driftforstyrrelser på hjemmesiden 9

10 Dagrenovation Fællesregler vigtigt! Beskæring Da renovationsvognene mange steder har svært ved at komme rundt på sommerhusvejene, er det vigtigt at sørge for, at al bevoksning ud mod vej er beskåret. Manglende beskæring kan også være årsag til, at naboen ikke kan få tømt. Se i øvrigt afsnittet om beskæring. Husk at der minimum bør være 4,20 meters fri højde over vejarealet og klippet helt ind til skel. 10

11 Genbrugsstationer og grenplads Genbrugsstationer og grenplads Genbrugsstationernes/grenpladsens åbningstider: Mandag-tirsdag kl Onsdag kl Torsdag-fredag kl Lørdage kl Søndagsåbent kl fra og med 1. påskedag til og med uge 42 (efterårsferien). På alle øvrige helligdage er der lukket. 1. maj og 5. juni lukkes kl december og 31. december er der lukket. NB - Genbrugsstationen på Odden, Oddenvej 241 B har i perioden 1. november 31. marts kun åbent: Onsdag kl Fredag kl Lørdag kl På Odsherred Kommunes fire genbrugsstationer kan du aflevere mange typer affald. Vores mål er at forbedre sorteringen og at genanvende mest muligt affald. Adresser: Genbrugsstationen i Nykøbing Sj. Vangen 3, 4500 Tlf. nr Genbrugsstationen i Hønsinge Nykøbing-Slagelsevej 10 A, 4560 Tlf. nr Genbrugsstationen på Odden Oddenvej 241 B, 4583 Tlf Genbrugsstationen i Fårevejle Storøvej 2, 4540 Tlf Grenplads: Grenpladsen i Rørvig Søndervangsvej 13 Affald og sorteringen på GENbrugsstationen På alle genbrugsstationerne er der på affaldscontainerne opsat skilte, der fortæller hvilken type affald, der skal i den enkelte container. Det er med til at gøre det let for dig at se, hvilken affaldscontainer du skal komme dit affald i. Det er vigtigt, at du følger denne vejledning. Er du i tvivl, så spørg personalet på genbrugsstationen til råds. Benyt klare sække Affald, der ikke kan afleveres enkeltvis, skal afleveres i klare sække eller i anden gennemsigtig emballage. Sorte sække og anden ikke-gennemsigtig emballage er ikke tilladt. På den måde sikrer vi sammen en bedre sortering af affaldet. Sorteringsvejledning se side 22 Genbrugsstationen i Hønsinge er under ombygning. Den nye del af genbrugsstationen forventes at stå klar i foråret

12 Genbrugsstationer og grenplads Elektronikaffald Forbruget af elektronikprodukter stiger - og dermed også mængderne af elektronik, der kasseres. Når vi kasserer disse produkter, bliver det til elektronik affald, som skal håndteres og bort skaffes på speciel vis. Hvad er el-skrot? Det er ledninger og kabler og alt med ledning på eller ting, som er drevet af batterier eller solceller - fx computere, stereoanlæg, mikrobølgeovne, mobiltelefoner eller batteridrevet legetøj. Der er fem inddelinger af elektronik på genbrugsstationerne: Store husholdningsapparater Små husholdningsapparater IT- og teleudstyr Radio, TV og video Belysning Husk at køleskabe og frysere skal være tømt for madrester og lign., inden de afleveres på genbrugsstationen. Plast- og metalemballage Plast- og metalemballage kan genanvendes og blive til nye produkter, hvis det sorteres ud af dagrenovationen. Plast- og metalemballage afleveres i de fire nedenstående beholdere på genbrugsstationerne: Plastflasker og dunke (skal være tømt og afleveres uden låg) Klar plast Farvet plast Dåser og metal Det er vigtigt, at emballagen er fri for madrester. Fx skal foliebakker være skyllet, før du afleverer dem til genanvendelse. Farligt affald De fleste husholdninger bruger i det daglige produkter, der indeholder miljø- og sundhedsskadelige stoffer. Rester af disse produkter kaldes farligt affald. På genbrugsstationerne er der opstillet en miljøstation, hvor du kan aflevere alt farligt affald som fx maling, kemikalier, olie, akkumulatorer. Eksempler på farligt affald: maling og træbeskyttelse terpentin, acetone, og andre kemikalier olierester og spildolie oliefiltre batterier termometre plante- og insektgift spraydåser Korrekt håndtering af det farlige affald forudsætter, at du videregiver din viden om indholdet af dit affald til medarbejderen på genbrugspladsen. Aflever dit farlige affald i den originale emballage. På den måde kan det farlige affald håndteres korrekt og sorteres, inden det sendes til destruktion. Hvis du er i tvivl, om dit affald hører til kategorien farligt affald, så spørg personalet på genbrugsstationerne. De 12

13 Genbrugsstationer og grenplads er uddannet til at håndtere og sortere farligt affald på forsvarlig vis. Farligt affald må ikke hældes ud i kloakken, blandes i dagrenovationen eller blandes med det øvrige affald på genbrugsstationerne. Medicinrester og brugte kanyler Kan afleveres på apoteket. Brugte kanyler kan også afleveres på genbrugsstationen. Kanylerne skal altid afleveres i en godkendt kanyleboks. Private husstande kan gratis afhente en kanyleboks på genbrugsstationerne. Genbrugscontainere På genbrugsstationer i Nykøbing Sj. og Fårevejle kan du stille genbrugsting alt det du ikke selv har brug for mere, men som stadigvæk kan bruges af andre. Det er fx Lions Club og idrætsforeninger, der henter tingene til deres loppemarkeder. Det er derfor ikke tilladt at fjerne ting fra containerne. Grene Grene, kvas, rødder og komposterbart haveaffald kan afleveres på grenpladsen i Rørvig og på genbrugsstationerne i Fårevejle, Hønsinge og Sj. Odde. På genbrugsstationen i Nykøbing Sj. kan du ikke aflevere grene. Olietanke En tom overjordisk jerntank af stål kan afleveres til godkendt jernhandler eller på genbrugsstationerne. Hvis den afleveres på genbrugsstationen, skal der være skåret et hul på 60 X 60 cm for inspektion af, at tanken er tømt for olie og slam. På genbrugsstationerne samt grenpladsen er der kun adgang for indregistrerede køretøjer med en totalvægt på maks kg samt en trailer. Vægtkravet gælder også for traktorer. Større mængder affald på fx lastbiler på over kg henvises til affaldsselskabet Kara/Noverens anlæg. Tlf Der afregnes efter vægt. 13

14 Storskrald, haveaffald og grene Dagrenovation Fællesregler Storskrald, haveaffald og grene Odsherred Kommune indsamler storskrald, have- og grenaffald fra sommerhuse og helårsboliger tre gange årligt. Du skal stille dit storskrald ud senest kl. 7:00 på afhentningsdagen. Det er vigtigt, at du sorterer det affald, som sættes ud til storskrald. Sorteringsvejledning for storskrald se side 22. Hvor meget må du aflevere? Du må aflevere maks. 10 enheder storskrald pr. indsamling. En enhed er lig med en klar sæk eller et bundt eller fx et møbel. Derudover må du aflevere: 10 papirsække haveaffald. Haveaffald skal være i papirsække, da affaldet går direkte til kompostering. Haveaffald, der er i anden emballage, tager vi ikke med. og 10 bundter grene, som skal være bundet med snor. Bundterne må højst have en længde på 1 meter og højst veje 20 kg. Grentykkelsen må højst være 10 cm. Retningslinjer Hver storskraldsenhed må maks. veje 25 kg og maks. fylde 1 x 1 meter (undtaget møbler og hårde hvidevarer). De enkelte affaldstyper skal stå klart adskilt fra hinanden. Alt mindre storskrald skal i klare plastsække og sorteres efter affaldstype. For at undgå misforståelser skal du sætte en tydelig seddel på fx cykler, barnevogne og klapvogne, hvis de skal tages med ved storskrald. Haveaffald skal være i papirsæk, da det går direkte til kompostering. Placering af storskrald I parcelhus- og sommerhusområder skal affaldet placeres helt ud til skel synligt, lettilgængeligt og umiddelbart ved ejendommens adgang til farbar vej. I landdistrikterne, uden for bymæssig bebyggelse, skal affaldet placeres ved nærmeste offentlige vej. Vognmanden må ikke hente affald, der står inde på grunden. Husk også på, at du altid kan aflevere dit storskrald på kommunens genbrugsstationer i Fårevejle, Hønsinge, Odden og Nykøbing Sj. Manglende afhentning af storskrald, haveaffald og grene - Kontakt renovationsfirmaet RenoNorden tlf mellem kl Benyt kommunes hjemmeside 14

15 Renovationsgebyrer / Afbrænding af haveaffald Renovationsgebyrer 2014 Helårsrenovation = kr./år. Sommerhusrenovation = kr./år. Renovationsafgiften for en ekstra 240 l beholder til restaffald = 710 kr./år. Renovationsafgiften dækker dagrenovationsordningen, storskrald, aviser/ glasindsamling, genbrugsstationer samt administrationsudgifter. Afbrænding af haveaffald Afbrænding af haveaffald er kun tilladt i følgende tilfælde: I landzoneområder må du afbrænde haveaffald i perioden 1. december til 1. marts, dog højst 0,2 m 3. Du må afbrænde rent og tørt træ på lejrbål på særligt indrettede bålpladser, dog højst 0,2 m 3. Haveaffaldet må afbrændes sankthansaften. Afbrænding i sommerhusområder og i byzone er ikke tilladt. Vilkår for afbrænding af haveaffald i landzone Afbrændingen må ikke medføre væsentlige ulemper for omgivelserne. Der må ikke afbrændes stød og andre større stykker træ, der ikke kan afbrændes på en gang. Afbrændingen skal være under konstant opsyn af en person, der er fyldt 18 år. Afbrændingen må først tændes ved solopgang og skal være afsluttet senest en time efter solnedgang. Ved afbrænding af højst 0,2 m³ skal følgende mindste afstande overholdes: 10 meter fra alle bygninger med hårdt tag, 30 meter fra bygninger med tag af strå eller andet let antændeligt materiale, 30 meter fra stakke og andre oplag i det fri af let antændelige stoffer, større oplag af bearbejdet træ, plast, brændbar emballage og lign., samt oplag af brandfarlige væsker, F-gas, trykbeholdere med brandfarlige gasser og overjordiske naturgasinstallationer, og 30 meter fra nåletræsbevoksninger, lyngklædte arealer og anden brændbar vegetation, herunder brandbare markafgrøder. Afstandene fordobles i vindens retning. Vilkår for afbrænding på bålpladser Der må kun afbrændes rent og tørt træ på særligt indrettede bålpladser til hygge- og lejrbål. Afbrændingen må ikke medføre væsentlige ulemper for omgivelserne. Afbrændingen skal være under konstant opsyn af en person, der er fyldt 18 år. 15

16 Afbrænding af haveaffald Afbrændingen må først startes ved solopgang og skal være afsluttet senest en time efter solnedgang. Ved afbrænding skal følgende mindste afstande overholdes: 10 meter fra alle bygninger med hårdt tag, 30 meter fra bygninger med tag af strå eller andet let antændeligt materiale, 30 meter fra stakke og andre oplag i det fri af let antændelige stoffer, større oplag af bearbejdet træ, plast, brændbar emballage og lign., samt oplag af brandfarlige væsker, F-gas, trykbeholdere med brandfarlige gasser og overjordiske naturgasinstallationer, og 30 meter fra nåletræsbevoksninger, lyngklædte arealer og anden brændbar vegetation, herunder brandbare markafgrøder. I vindretningen fordobles afstandene. Bestemmelsen gælder for hele kommunen. Vilkår for afbrænding af sankthansbål Afbrænding af sankthansbål er tilladt overalt i kommunen. Sankthansbålene må tidligst lægges op 1 uge før afbrænding. Er der en periode med tørke, vil der eventuelt være udstedt et generelt afbrændingsforbud, som vil være annonceret i dagspressen. Er det for vådt til at afbrænde sankthansbål sankthans aften, vil man kunne aftale en senere afbrændingsdag med brandvæsnet. (Der gives kun tilladelse til at afbrænde én uge efter sankthans, og bålet skal være slukket inden solnedgang). Afbrænding må ikke medføre væsentlige ulemper for omgivelserne. Afbrændingen skal ske under konstant tilsyn af en person, der er fyldt 18 år. Ved afbrænding af sankthansbål skal følgende mindste afstande overholdes: 30 meter fra alle bygninger med hårdt tag, 60 meter fra brandbare markafgrøder, 200 meter fra bygninger med tag af strå eller andet let antændeligt materiale, 200 meter fra stakke og andre oplag i det fri af let antændelige stoffer, større oplag af bearbejdet træ, plast, brændbar emballage og lign., samt oplag af brandfarlige væsker, F-gas, trykbeholdere med brandfarlige gasser og overjordiske naturgasinstallationer, og 200 meter fra nåletræsbevoksninger, lyngklædte arealer og anden brændbar vegetation. Afbrænding af øvrigt affald er ikke tilladt. 16

17 Hvad sker der med dit affald? Hvad sker der med dit affald? Affald er ressourcer, og ved at sortere og genanvende udnytter vi ressourcerne bedst muligt, så værdifulde materialer ikke går tabt. Her kan du se eksempler på, hvad der sker med dit affald, når du har sorteret og afleveret det. Aviser/reklamer/ugeblade/papir bruges til nyt papir, avispapir, toiletpapir eller andet genbrugspapir. Det koster meget energi og råstoffer i form af træ og vand at producere nyt papir. Når du afleverer papir til genanvendelse, er du med til at spare råstoffer og energi og dermed udledning af CO 2. Bioaffald bliver kørt til et kombineret biogas- og komposteringsanlæg. Bioaffaldet bliver til gas, el, varme og kompost. Elektronikaffald/kølemøbler bruges bla. til ny elektronik og el-ledninger. En stor del af det kasserede elektronikaffald kan genanvendes, især metallerne. De dele af affaldet, der er farligt for miljøet, sorteres fra til specialbehandling. El-kabler metaludvindes og bliver brugt igen - fx til produktion af dåser. Farligt affald genbruges, forbrændes eller deponeres forsvarligt, så de farlige stoffer ikke skader os selv eller miljøet. VIDSTE DU? 300 leverpostejsbakker kan blive til en ny cykel. Glas/flasker hele flasker genbruges, øvrigt glas, herunder skår, smeltes om til nyt glas. Haveaffald/grene benyttes til kompost og biomasse. Hård plast indgår i produktionen til nyt plast. Genanvendelse af plast er vigtig, da der bruges olie (fossilt brændstof ) i produktionen af ny plast. Jern- og metalemballage smeltes om til fx nye dåser, stegepander og cykler. Pap bliver genanvendt til nyt pap. Restaffald bliver kørt til kraftvarmeværk, som både producerer fjernvarme og el. Plastflasker og dunke genanvendes, bl.a. til nye plastflasker, affaldsposer, fleecetrøjer, møbler og legetøj. Rent træ bruges til nye spånplader. Spildolie genbruges til ny olie. For at så meget affald som muligt kan genbruges, er det vigtigt, at du sorterer dit affald rigtigt. VIDSTE DU? At man med 4 gamle mobiltelefoner kan lave en sølvring på 4 gram. 17

18 Sorteringsvejledninger Samlet oversigt over sorteringsvejledninger Dagrenovation: Sorteringsvejledning - centralkompostering Bioaffald (grønt affald) Afskårne blomster Al tilberedt mad Blomsteraffald Brød- og kagerester Fedt Fiskeaffald Frugt Grønsager Kaffegrums (evt. med filterpose) Køkkenrullepapir Kasserede madvarer (uden emballage) Kattegrus Kød Kødben Nøddeskaller Osterester Pasta Plantemuld Potteplanter (uden urtepotte) Pålægsrester Ris Skræller fra frugt og grønsager Teblade (evt. med filterpose) Urter Vådt køkkenpapir Æggeskaller Æggebakker, pap Restaffald Restaffald er alt det affald, der ikke kan genbruges, og som ikke er farligt affald. Aske (kold) skal være i lukket plastpose Bleer/hygiejnebind Engangstallerkner og bestik Flamingobakker Glasskår Gummi Juicekartoner Kamme og børster Korkpropper Mayonnaisetuber Mælkekartoner Pizzabakker Skumbakker Stanniol Stearinlys Støvsugerposer Tandpastatuber Tobaksrester/-skod Tyggegummi Tøj-, garn- og stofrester Vatpinde Husk at emballere dit affald i lukkede poser, inden du kommer det i renovationsbeholderen. Kravet gælder også, hvis du kommer aske og grillkul i beholderen. NB: Sommerhusejere skal ikke sortere i bio- og restaffald. 18

19 Sorteringsvejledninger Sorteringsvejledninger: Jern- og metalemballage: Ja tak Alubakker, alufolie og alulåg Småt jern og metal Konservesdåser uden rester Kagedåser, gryder og pande Metalkapsler og metallåg Øl- og sodavandsdåser uden pant Nej tak Større jern/metal genstande Hønsenet Olieforurenet jern og metal Emballageaffald forurenet med madrester Spraydåser Vigtigt Metalemballage, der har indeholdt madvarer, skal være fri for madrester, inden du kommer det i beholderen. Aviser/reklamer/papir: Ja tak Aviser og blade Breve og skrivepapir Brochurer pjecer Edb-papir og fotokopier Magasiner og pjecer Reklamer og tidsskrifter Tegneserier og telefonbøger Vejvisere og andre tryksager Nej tak Pap herunder fx ægge bakker, pizzabakker Karton Snavset papir Køkkenrulle og servietter Mælkekartoner Tidsskrifter/aviser indpakket i plastic Bøger Dagrenovation Aviser/reklamer/papir kan afleveres i de opstillede avisbobler (fx ved dagligvarebutikker) og i de opstillede 660 l containere, der er placeret i sommerhusområderne. Ejendomme med helårsrenovation kan aflevere aviser/reklamer i beholderen med blåt låg - der står ved den enkelte husstand. 19

20 Sorteringsvejledninger Sorteringsvejledninger: Batterier: Ja tak Nej tak Brunstensbatterier Bilbatterier (fra fx lommelygter og radioer) Akkumulatorer Alcalinebatterier Større ting med batterier (fra fx kameraer og cd-afspillere) Knapcellebatterier (fra fx spil, legetøj og ure) Genopladelige batterier Småting med indbyggede batterier (fra fx slips og postkort med lys og lyd) Ejendomme med helårsrenovation kan lægge batterierne i en klar pose oven på avis/metal beholderen beholderen med blåt låg. Boligforeninger kan benytte de opstillede batteribokse. Du kan også aflevere batterier på genbrugsstationerne. glas og flasker: Ja tak Emballageglas skyllet Flasker/glas Husholdningsglas skyllet Ketchupflasker skyllet Vinflasker Sodavands- og ølflasker u. pant Nej tak Plastflasker Bilruder Elpærer Energipærer Spejlglas Hærdet glas Halogenpærer Glasskår Keramik og porcelæn Kan afleveres i de opstillede bobler (ved dagligvarebutikker) eller på genbrugsstationerne. 20

21 Sorteringsvejledninger Sorteringsvejledninger: storskrald: Ja tak Pap Jern og metal Rengjort emballageaffald skal sorteres i flg. fraktioner*: - Plastflasker og dunke (uden låg) - Klar plast - Farvet plast Forbrændingsegnet affald fx tæpper, træ, flamingo, møbler Ikke forbrændingsegnet affald fx springmadrasser Persienner, presenninger Elektronikaffald fx radio/tv, computere Hårde hvidevarer fx køleskab, fryser, mikrobølgeovn, komfur Haveaffald husk: skal afleveres i papirsække Grene: skal være bundet Nej tak Dagrenovation Glas, herunder fx vinduer, spejle og glasskår Farligt affald, herunder malerbøtter m.m. Dæk og bildele Asbest Byggeaffald (herunder bl.a. døre, imprægneret træ, isolering, mursten, fliser, jord og betonrester samt toiletter og håndvaske) PVC-affald, fx gummistøvler og regntøj, tagplader, tagrender og kabler/ledninger EUR-paller / træpaller * sortering: se under genbrugspladser Græsslåmaskiner(benzin) skal være tømt for benzin og olie. 21

22 Sorteringsvejledninger Sorteringsvejledning for genbrugsstationen Genbrug Aviser og ugeblade Aviser, reklamer, telefonbøger, ugeblade. Beton og tegl Rene beton- og teglbrokker. Genbrugscontainer Ting der er for gode til at smide ud, fx møbler, porcelæn, nips m.m. Dæk og fælge Bildæk med og uden fælge. Emballage affald (rent) Plastflasker og dunke (uden låg) Klar plast Farvet plast Dåser og metal Gips Gipsplader og andet gipsaffald. Glasmiks og knust glas Grene Biler med mindre trailere kan gratis aflevere på genbrugspladserne. (Ej Nykøbing) Flasker og glas (tomme) Vinflasker, spiritusflasker, dressingflasker, konservesglas og marmeladeglas. Haveaffald Ukrudt, græs og blade. Hård plastik Rør, drænrør, kloakrør, elektrikerrør, tagrender, nedløbsrør, andet hård plast. Jern og metal Fx cykler, græsslåmaskiner, motorer uden olie. Pap Ren pap, papkasser og bølgepap. Ren jord Ren jord fra havearbejde (ej Odden Genbrugsstation). Rent træ Træ der ikke er behandlet. Rødder Træstubbe, grene og rødder. Tøj Rent tøj og sko (ej Odden Genbrugsstation). Vinduer Bilruder, løse vinduesglas, vinduer og glasdøre. Forbrændingsegnet Forbrændingsegnet affald Møbler, skumgummi, flamingo, gulvtæpper, bøger, tekstiler. Ikke forbrændingsegnet affald Ikke forbrændingsegnet affald Springmadrasser, presenninger, rygsække, persienner, regntøj, bruseforhæng, haveslanger og andre bløde PVC-produkter. Isolering Mineraluld, herunder rockwool og glasuld. Asbest Asbestholdigt affald, som kan støve, skal være emballeret i 2-lags plast før afleveringen (fx beskadigede væg- og loftplader).ikke støvende asbest (fx hele plader) kan afleveres uden emballage. Hele plader skal lægges forsigtig i stakke inden i containerne. Stumper og afskårne stykker skal indpakkes forsvarligt i 2 lag plastik, forinden de afleveres. Årsagen er, at der afgives asbestfibre til luften og dermed til indånding, når pladerne ødelægges ved brud, når de henkastes. Asbest kan være kræftfremkaldende, så læg derfor venligst eternitplader med asbest forsigtigt i de opstillede containere. Specialbehandling Batterier Husk de genopladelige batterier, som fx findes i ledningsfrie apparater som mobiltelefoner, boremaskiner, håndstøvsugere, elektriske tandbørster og lign. Bilakkumulatorer Elektronikaffald Store husholdningsapparater Små husholdningsapparater IT og teleudstyr Radio, tv og video Belysning Farligt affald Olie, kemikalier, spraydåser og medicinaffald herunder kanyler. Kanyler skal være i godkendt emballage som fx fås på genbrugspladserne. Klinisk risikoaffald Klinisk risikoaffald, og det gælder også kanyler, skal være i godkendt emballage som fx fås på genbrugspladserne. Fyrværkeri 22

Affaldsguide. Rahbekshus EF Rahbeks Allé 2A-D, Vesterbrogade 161-167. Dagrenovation. Papir. Pap og karton. Glas. Hård plast. Metal.

Affaldsguide. Rahbekshus EF Rahbeks Allé 2A-D, Vesterbrogade 161-167. Dagrenovation. Papir. Pap og karton. Glas. Hård plast. Metal. Affaldsguide Rahbekshus EF Rahbeks Allé 2A-D, Vesterbrogade 161-167 Dagrenovation Papir Pap og karton Glas Hård plast Metal Storskrald Elektronik og hårde hvidevarer Farligt affald PVC Imprægneret træ

Læs mere

Affaldsguide. Falkoner Allé 71/Holger Danskes Vej 2. Dagrenovation. Papir. Pap og karton. Glas. Hård plast. Metal. Storskrald

Affaldsguide. Falkoner Allé 71/Holger Danskes Vej 2. Dagrenovation. Papir. Pap og karton. Glas. Hård plast. Metal. Storskrald Affaldsguide Falkoner Allé 71/Holger Danskes Vej 2 Dagrenovation Papir Pap og karton Glas Hård plast Metal Storskrald Elektronik og hårde hvidevarer Farligt affald PVC Imprægneret træ Kære beboer I denne

Læs mere

Affaldsguide. Bendz og Skelgården. Dagrenovation. Papir. Pap og karton. Glas. Hård plast. Metal. Storskrald. Elektronik og hårde hvidevarer

Affaldsguide. Bendz og Skelgården. Dagrenovation. Papir. Pap og karton. Glas. Hård plast. Metal. Storskrald. Elektronik og hårde hvidevarer Affaldsguide Bendz og Skelgården Dagrenovation Papir Pap og karton Glas Hård plast Metal Storskrald Elektronik og hårde hvidevarer Farligt affald PVC Imprægneret træ Kære beboer I denne folder kan du finde

Læs mere

DEN LILLE GRØNNE 2015

DEN LILLE GRØNNE 2015 DEN LILLE GRØNNE 2015 Fagcentrene Plan, Byg og Erhverv samt Natur, Miljø og Trafik: Telefonnumre og e-mailadresser Plan, Byg og Erhverv: 59 66 60 60 byggesag@odsherred.dk Affaldsteam: 59 66 60 80 affald@odsherred.dk

Læs mere

Affald til genbrug. Plastaffald. 21 Dæk med og uden fælge Ikke cykel- og knallertdæk.

Affald til genbrug. Plastaffald. 21 Dæk med og uden fælge Ikke cykel- og knallertdæk. Affald til genbrug 1 Papir Fx bøger, reklamer og telefonbøger. Plastomslag og ringbind. 5 Jern og metal Fx cykler, dåser, gaskomfurer, gryder og radiatorer. Elektronikaffald. 6 Pap og karton Fx rent og

Læs mere

Sortering. Sådan sorterer du dit affald. en del af byen

Sortering. Sådan sorterer du dit affald. en del af byen Sortering Sådan sorterer du dit affald en del af byen Hjælp til at sortere rigtigt Spørg genbrugsvejlederen hvis du er i tvivl om, hvordan du sorterer dit affald rigtigt. De hjælper gerne med vejledning.

Læs mere

Affaldsguide. 1-71 irmelinen

Affaldsguide. 1-71 irmelinen Affaldsguide 1-71 irmelinen PAP Pap er emballage fra fx legetøj, havregryn eller fjernsyn, bølgepap og røret i en køkkenrulle. Pap og karton kan kun genbruges, hvis det er rent (nul pizzabakker!). Plastikfilm,

Læs mere

Flasker fyldes mange gange Plastdunke bliver til fleecetrøjer Aviser som køkkenrulle

Flasker fyldes mange gange Plastdunke bliver til fleecetrøjer Aviser som køkkenrulle Affaldshæfte 2015 Flasker fyldes mange gange De fleste hele flasker skylles grundigt og fyldes op igen. En flaske kan bruges op til 25 gange, før man er nødt til at smelte dem om. Skår og konservesglas

Læs mere

Nu skal du også sortére dit husholdningsaffald

Nu skal du også sortére dit husholdningsaffald Nu skal du også sortére dit husholdningsaffald (gældende fra 29/4-2013) Rødovre Kommune har indført ny affaldssortering der bl.a betyder, at det vi normalt smed i dagrenovationen nu skal sortéres. Derfor

Læs mere

Odsherred Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Odsherred Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Odsherred Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-01-2012 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 1 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 2 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Familiens affalds - og Genbrugshæfte

Familiens affalds - og Genbrugshæfte Familiens affalds - og Genbrugshæfte august 2012 til beboerne i tranemosegård afd. 12 Dette hæfte skal hjælpe dig med at sortere og fordele dit genbrug sam komme af med dit affald på den rigtige måde.

Læs mere

Gem til senere brug! Affaldsguide. for borgere i Hjørring Kommune

Gem til senere brug! Affaldsguide. for borgere i Hjørring Kommune Gem til senere brug! Affaldsguide for borgere i Hjørring Kommune Kære borger i Hjørring Kommune Denne Affaldsguide er dit overblik over, hvordan du kommer af med affaldet både det, der går til genbrug,

Læs mere

Sorteringsvejledning for affald og genbrug

Sorteringsvejledning for affald og genbrug Aske (i lukket pose) Aviser Papir Baljer, plast Stort plast Barbermaskine (defekt) Batterier (i en pose oven på låget) Batterier Bestik (metal) Blade (ugeblade m.m.) Papir Bobleplast Plastfolie Boremaskine

Læs mere

Sorteringsvejledning 2013

Sorteringsvejledning 2013 Sorteringsvejledning 2013 App Akkumulatorer Apotekerordning Asbestholdigt affald Batterier Bekæmpelsesmidler Bestiller ordning Aalborg Forsyning, Renovation har nu også en Skidt App: Hjælp os med at holde

Læs mere

KR? MINIGUIDE. NULskrald mindre affald mere liv

KR? MINIGUIDE. NULskrald mindre affald mere liv KR? MINIGUIDE NULskrald mindre affald mere liv Guiden omhandler ikke alt affald, men de mest almindelige typer. På de sidste sider kan du selv notere gode råd, og så kan du til enhver tid få hurtige svar

Læs mere

Tømning af bundfældningstanke. Ansvar Adgang Afregning Andre gode råd

Tømning af bundfældningstanke. Ansvar Adgang Afregning Andre gode råd Tømning af bundfældningstanke Ansvar Adgang Afregning Andre gode råd Tømningsordning Tømningsordning Skive Kommune har af hensyn til miljøet indført en obligatorisk tømningsordning, som det ikke er muligt

Læs mere

ssækken højst 25 kg affald i d

ssækken højst 25 kg affald i d ssækken affald højst 25 kg affald i r Læs he får u d n a, hvord ald f f a e r mind FÅ mindre affald KVIT OVERFLØDIG INDPAKNING UNDGÅ MADSPILD Vælg produkter, der ikke er pakket ind Køb kun det mad, som

Læs mere

Tømning af bundfældningstanke ANSVAR ADGANG AFREGNING ANDRE GODE RÅD

Tømning af bundfældningstanke ANSVAR ADGANG AFREGNING ANDRE GODE RÅD Tømning af bundfældningstanke ANSVAR ADGANG AFREGNING ANDRE GODE RÅD Fælles tømningsordning Fælles tømningsordning Halsnæs og Frederikssund Forsyning har indgået en ny kontrakt med en entreprenør om tømning

Læs mere

Byggeaffald. styr på sorteringen. affald@avv.dk www.avv.dk

Byggeaffald. styr på sorteringen. affald@avv.dk www.avv.dk Byggeaffald styr på sorteringen 9623 6644 affald@avv.dk AVVTlf. www.avv.dk Hvad er byggeaffald? Bygge- og anlægsaffald er alt affald, som fremkommer ved anlægsarbejder, nedrivning, nybyggeri og renovering.

Læs mere

Regulativ TØMNINGSORDNING

Regulativ TØMNINGSORDNING Egedal Kommune Regulativ for TØMNINGSORDNING for samletanke til husspildevand i Egedal Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 DEFINITION OG ANVENDELSE... 3 2 NYE TANKE... 3 3 EKSISTERENDE TANKE... 4 4 TØMNINGSORDNINGEN...

Læs mere

Etablering af miljøstation på Gammel Kulhusvej

Etablering af miljøstation på Gammel Kulhusvej Etablering af miljøstation på Gammel Kulhusvej Baggrund Byrådet har besluttet at afprøve en ny type anlæg til indsamling af genanvendelige materialer. Senest med regeringen ressourcestrategi er der lagt

Læs mere

Tømning af husspildevandstanke

Tømning af husspildevandstanke Tømning af husspildevandstanke ANSVAR ADGANG AFREGNING GODE RÅD Furesø Fælles tømningsordning Alle ejendomme med en bundfældningstank også kaldet hustank, trekammertank, trixtank og septiktank er med i

Læs mere

Halsnæs Kommune har overdraget drift og administration af tømningsordningen til Halsnæs Kommunale Forsyning A/S.

Halsnæs Kommune har overdraget drift og administration af tømningsordningen til Halsnæs Kommunale Forsyning A/S. Halsnæs Kommune Regulativ for tømningsordning for bundfældningstanke 1 Formål Tømningsordningen indføres primært af miljømæssige hensyn, for at sikre, at bundfældningstanke i Halsnæs Kommune bliver kontrolleret

Læs mere

For meget regnvand i dit sommerhusområde?

For meget regnvand i dit sommerhusområde? For meget regnvand i dit sommerhusområde? Læs mere om hvorfor der kommer oversvømmelser og hvordan du kan minimere risikoen for oversvømmelser på din grund. Kend dine rettigheder og pligter Juli 2008 når

Læs mere

Vend bladet og få din helt egen sorteringsguide XTRA! Genbrug. put støv og aske i lukkede poser. det Skal også sorteres

Vend bladet og få din helt egen sorteringsguide XTRA! Genbrug. put støv og aske i lukkede poser. det Skal også sorteres nyhedsbrev fra københavns kommune juni 2014 AFFALD KBH Vend bladet og få din helt egen sorteringsguide XTRA! go grillvane put støv og aske i lukkede poser LÆS MERE PÅ SIDE 2 det Skal også sorteres LÆS

Læs mere

I DIN BUTIK FÅ STYR PÅ MILJØET HÅNDTERING AF MILJØ I SMÅ BUTIKKER

I DIN BUTIK FÅ STYR PÅ MILJØET HÅNDTERING AF MILJØ I SMÅ BUTIKKER FÅ STYR PÅ MILJØET I DIN BUTIK HÅNDTERING AF MILJØ I SMÅ BUTIKKER FÅ FLERE KUNDER SPAR PENGE UNDGÅ BØDER OG PROBLEMER MED MYNDIGHEDER HAV DET GODT NÅR DU ER PÅ ARBEJDE FÅ RÅDGIVNING INDLEDNING 3 FÅ STYR

Læs mere

Hegn og et godt naboskab

Hegn og et godt naboskab Et godt naboskab er et fint udgangspunkt for at ordne praktiske ting i venskabelighed. Hegnet er en del af naboskabet en fælles sag. Naboerne må som regel selv bestemme, hvordan hegnet mellem deres ejendomme

Læs mere

Affald fra institutioner

Affald fra institutioner Page 1 of 5 Affald fra institutioner 1. Institutioner og Regler og betaling Institutioner skal følge Regulativ for fra erhverv i Herning Kommune. Hjemmesidens oplysninger om fra erhverv er derfor også

Læs mere

Affaldshåndbog Sådan håndterer du dit affald i Herning Kommune

Affaldshåndbog Sådan håndterer du dit affald i Herning Kommune Affaldshåndbog Sådan håndterer du dit affald i Herning Kommune Brændbart Aviser & blade Adgangsvejen Selvbetjening Haveaffald Storskrald Glas & flasker Genbrugsplads Problemaffald Indholdsfortegnelse 10

Læs mere

Skrald og genbrug af Rikke Bech Poulsen 9D

Skrald og genbrug af Rikke Bech Poulsen 9D Skrald og genbrug af Rikke Bech Poulsen 9D 1 Indledning Før jeg lavede opgaven, vidste jeg godt at det var forkert at smide med affald, og at det er godt at genbruge. Men emnet har fået mig til at åbne

Læs mere

Regulativ for aflevering af affald på Affaldsvarmeværket (HAV) og Genbrugsafdelingen (GA) i Hobro. (gældende fra 1. januar 2015)

Regulativ for aflevering af affald på Affaldsvarmeværket (HAV) og Genbrugsafdelingen (GA) i Hobro. (gældende fra 1. januar 2015) Regulativ for aflevering af affald på Affaldsvarmeværket (HAV) og Genbrugsafdelingen (GA) i Hobro. (gældende fra 1. januar 2015) For alle affaldstilførsler gælder, at køretøjet skal vejes både før og efter

Læs mere

Tømning af bundfældningsog samletanke

Tømning af bundfældningsog samletanke Tømning af bundfældningsog samletanke Lejre Forsyning Ansvar Adgang Afregning Andre gode råd Hvorfor en tømningsordning? Formålet med en obligatorisk tømningsordning er at sikre, at alle bundfældningstanke

Læs mere

Aflevering af mindre mængder erhvervsaffald på Genbrugspladsen.

Aflevering af mindre mængder erhvervsaffald på Genbrugspladsen. Bilag 1: Forslag til tillæg 4, til Ringsted Kommunes erhvervsaffaldsregulativ, incl. 2 bilag. Aflevering af mindre mængder erhvervsaffald på Genbrugspladsen. Særlige bestemmelser for aflevering af mindre

Læs mere

Tømning af bundfældningstanke/ septiktanke - zoner på Langeland

Tømning af bundfældningstanke/ septiktanke - zoner på Langeland Tømning af bundfældningstanke/ septiktanke - zoner på Langeland Tømningsordning på Langeland! Hvorfor er jeg på tømningsordningen? Formålet med tømningsordningen er at sikre, at alle bundfældningstanke

Læs mere

Spildevandsrensning i det åbne land

Spildevandsrensning i det åbne land Spildevandsrensning i det åbne land Ejendomme og sommerhuse i det åbne land, som ikke er tilsluttet offentlig kloak, skal have en lovlig og godkendt spildevandsløsning. Kan du svare ja til et eller flere

Læs mere

Stevns Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Stevns Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Stevns Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 07-03-2011 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 2 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

-1111KALUNDBORG IPLAN, BYG OG MILJØ -. .~~II. Sandlodsvej Benny H. Herlyng Askeskellet 14, 2 2000 Frederiksberg. Til grundejerforeningens

-1111KALUNDBORG IPLAN, BYG OG MILJØ -. .~~II. Sandlodsvej Benny H. Herlyng Askeskellet 14, 2 2000 Frederiksberg. Til grundejerforeningens IPLAN, BYG OG MILJØ -. -1111KALUNDBORG.~~II KOMMUNE Returadresse: Plan Byg og Miljø Postboks 50, 4400 Kalundborg Sandlodsvej Benny H. Herlyng Askeskellet 14, 2 2000 Frederiksberg DATO 25-02-2011 SAGSNR.

Læs mere

Retningslinier for afbrænding

Retningslinier for afbrænding ÅRHUS KOMMUNE. MAGISTRATENS 2. AFDELING Retningslinier for afbrænding af halm, kvas, haveaffald og bål m.v. Februar 2003 Århus Brandvæsen Kirstinesmindevej 14, 8200 Århus N - Tlf. 8676 7676 Fax : 8676

Læs mere

Samsø Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Samsø Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Samsø Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-06-2011 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 1 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 2 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Nyborg Kommune

Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Nyborg Kommune Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Nyborg Kommune Januar 2014 Indhold 1. Formål... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Gyldighedsområde... 3 4. Definitioner... 3 5. Tilslutningspligt... 3 6. Tømning af

Læs mere

På listen nedenfor kan du se, hvilke ting der hører til i hvilken sortering. Du kan også få information om, hvordan sorteringerne bliver genanvendt.

På listen nedenfor kan du se, hvilke ting der hører til i hvilken sortering. Du kan også få information om, hvordan sorteringerne bliver genanvendt. Sorter dit affald På vores genbrugspladser er der store blå skilte på alle containerne. Skiltene har et nummer og en tekst om sorteringen af de forskellige slags affald. Nummeret er den nemmeste måde at

Læs mere

Ordensreglement for. Boligforeningen Møllevænget

Ordensreglement for. Boligforeningen Møllevænget Ordensreglement for Boligforeningen Møllevænget Vedtaget på repræsentantskabsmødet 2011 Boligforeningen Møllevænget skiller sig ud fra andre bebyggelser Vi vil fremhæve, at man kommer langt med et godt

Læs mere

Hegn... og et godt naboskab Hegn... og et godt naboskab Hegn... og et godt naboskab Hegn og et godt naboskab Bygninger Anke Hegnssyn

Hegn... og et godt naboskab Hegn... og et godt naboskab Hegn... og et godt naboskab Hegn og et godt naboskab Bygninger Anke Hegnssyn Hegn og et godt naboskab Naboskab Et godt naboskab er et fint udgangspunkt for at ordne praktiske ting i venskabelighed. Hegnet er en del af naboskabet en fælles sag. Naboerne må som hovedregel selv bestemme,

Læs mere

Her er hvad Miljøgården modtager

Her er hvad Miljøgården modtager Her er hvad Miljøgården modtager Små Batterier kan leveres ved vores siloer Alkaline, lithium, knapcelle, brunstensbatterier og genopladelige batterier. Dæk Dæk med/uden fælge. Dækkene skal være rene og

Læs mere

Affald. Trinmål for 2. og 4. klassetrin for natur/teknik. Trin 1: Trin 2: AF FALD 43

Affald. Trinmål for 2. og 4. klassetrin for natur/teknik. Trin 1: Trin 2: AF FALD 43 AF FALD 43 Affald Trinmål for 2. og 4. klassetrin for natur/teknik Trin 1: sortere og navngive materialer og stoffer fra dagligdagen efter egne kriterier og enkle givne kriterier, herunder form, farve,

Læs mere

Vejledning om hegn og hegnssyn.

Vejledning om hegn og hegnssyn. Hegnsynet for Egedal Kommune Hegnsynssekretariatet Rådhustorvet 2 3660 Stenløse Tlf.: 72 59 72 66 e-post: hegnssyn@egekom.dk Revideret den. 15. marts 2013 Vejledning om hegn og hegnssyn. Her kan du læse

Læs mere

Velkommen. til Haveforeningen Engly

Velkommen. til Haveforeningen Engly Velkommen til Haveforeningen Engly Velkommen til Haveforeningen Engly Når man køber hus i Engly, skal man godkendes af bestyrelsen. Det fremgår af Haveforeningen Englys vedtægter, som nye beboere forpligter

Læs mere

SELV EN KLOAK KAN FÅ NOK

SELV EN KLOAK KAN FÅ NOK SELV EN KLOAK KAN FÅ NOK Ved du, hvad der sker med vandet, der løber ud i køkkenvasken? Eller vandet fra toilet, bad eller vaskemaskine? Her i brochuren finder du gode råd om afløb og kloak. Ved at følge

Læs mere

nyt om affald - fra sommerhuse i Frederikssund Kommune

nyt om affald - fra sommerhuse i Frederikssund Kommune nyt om affald - fra sommerhuse i Frederikssund Kommune Kære sommerhusejer / borger Fra den 27. april 2009 får vi ens affaldsordninger i hele kommunen. Det betyder, du skal aflevere dit affald på en ny

Læs mere

Erhverv. på de kommunale genbrugspladser 2012. www.renovest.dk Værdifuld viden

Erhverv. på de kommunale genbrugspladser 2012. www.renovest.dk Værdifuld viden Erhverv på de kommunale genbrugspladser 2012 1 www.renovest.dk Værdifuld viden AARS GENBRUGSPLADS LØGSTØR GENBRUGSPLADS Dybvad Mølle Vej 1, 9600 Aars Mandag - fredag... kl. 07.00-17.00 Lørdag... kl. 09.00-15.00

Læs mere

Husorden for ejerforeningen 4OK. Revideret 2015

Husorden for ejerforeningen 4OK. Revideret 2015 Husorden for ejerforeningen 4OK Revideret 2015 AFFALD Køkken affald: På Landlystvej er opstillet grønne containere til køkkenaffald. Affaldsposerne skal snøres sammen inden de smides i containerne, så

Læs mere

Boligselskabet Nordkysten afd. 17

Boligselskabet Nordkysten afd. 17 Boligselskabet Teglværksgården Boligselskabet Nordkysten afd. 17 Husorden for Guldgravervej Denne husorden er udformet med henblik på, at give beboerne de bedste udfoldelsesmuligheder indenfor de rammer,

Læs mere

TØMNINGSORDNING I LEMVIG KOMMUNE. Ansvar Adgang Afregning Andre gode råd

TØMNINGSORDNING I LEMVIG KOMMUNE. Ansvar Adgang Afregning Andre gode råd TØMNINGSORDNING I LEMVIG KOMMUNE Ansvar Adgang Afregning Andre gode råd Hvorfor en kommunal tømningsordning? Lemvig Kommune har en obligatorisk tømningsordning, som Lemvig Vand & Spildevand A/S administrerer.

Læs mere

Tårnby Kommune. Regulativ for Tømningsordning for samletanke

Tårnby Kommune. Regulativ for Tømningsordning for samletanke Tårnby Kommune Regulativ for Tømningsordning for samletanke 1 Indhold: side 1 Formål 3 2 Gyldighedsområde 3 3 Grundejerens forpligtelser 3 4 Tømning 5 5 Tilmelding og afmelding 5 6 Økonomi 6 7 Henvendelser,

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Lyngby-Taarbæk Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Lyngby-Taarbæk Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-12-2011 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 1 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 2 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Sammenfatning af ændringer i det nye husholdningsaffaldsregulativ

Sammenfatning af ændringer i det nye husholdningsaffaldsregulativ Sammenfatning af ændringer i det nye husholdningsaffaldsregulativ Den generelle del af regulativet er affaldsbekendtgørelsens tekst og erstatter de nugældede regulativers generelle indledninger med angivelse

Læs mere

Regulativ for tømning af bundfældningstanke for husspildevand i Lemvig Kommune

Regulativ for tømning af bundfældningstanke for husspildevand i Lemvig Kommune Regulativ for tømning af bundfældningstanke for husspildevand i Lemvig Kommune Lemvig Kommune har indført en fælles, obligatorisk tømningsordning for bundfældningstanke, idet afløbsinstallationernes renseeffektivitet

Læs mere

Husorden. for. Edison Park. Herlev Boligselskab

Husorden. for. Edison Park. Herlev Boligselskab for Edison Park Herlev Boligselskab E-mail: kab@kab-bolig.dk - Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 6 Forord En boligafdeling med mange beboere er et miniature samfund, hvor man bliver mere eller mindre

Læs mere

Vedtaget på Beboermødet den 31. maj 2011. Revideret marts 2014. Lejerne har pligt til at læse, samt overholde husordenen.

Vedtaget på Beboermødet den 31. maj 2011. Revideret marts 2014. Lejerne har pligt til at læse, samt overholde husordenen. Husorden for afdeling 6. Skelagergårdene. Vedtaget på Beboermødet den 31. maj 2011. Revideret marts 2014. Lejerne har pligt til at læse, samt overholde husordenen. Hasseris Boligselskab Afd. 6. Skelagergårdene

Læs mere

REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD MORSØ KOMMUNE OKTOBER 2001 Regulativ for husholdningsaffald side 1 Regulativ for husholdningsaffald Indholdsfortegnelse Side 1. Formål... 2 2. Lovgrundlaget... 2 3. Regulativets

Læs mere

Beredskabet Slagelse Landevej 3, 4220 Korsør. TLF. 58 57 97 00 E-mail: beredskab@slagelse.dk

Beredskabet Slagelse Landevej 3, 4220 Korsør. TLF. 58 57 97 00 E-mail: beredskab@slagelse.dk Regulativ for afbrænding i Slagelse Kommune August 2009 Beredskabet Slagelse Landevej 3, 4220 Korsør. TLF. 58 57 97 00 E-mail: beredskab@slagelse.dk 1 1. GENERELT...3 Brandhensyn...3 Miljøhensyn...3 Hvad

Læs mere

Indhold Boligen Området Husorden Til-/fraflytning

Indhold Boligen Området Husorden Til-/fraflytning Indhold Boligen... 2 Afløb/toilet:... 2 Akutte skader:... 2 Antenne:... 2 Hvidevarer:... 2 Nøgler og låse:... 2 Skure:... 2 Særlige aftaler:... 3 Udluftning:... 3 Vandlåse:... 3 Vedligeholdelse af have:...

Læs mere

gladsaxe.dk Dit affald her får du svar

gladsaxe.dk Dit affald her får du svar gladsaxe.dk Dit affald her får du svar Information om Gladsaxe Kommunes affaldsordninger 2007 1 Indholdsfortegnelse 5 Dagrenovation 9 Hjemmekompost 11 Papir, flasker og glas 12 Affaldsvejviser 15 Haveaffald

Læs mere

ANHOLT INFORMATION OM AFFALD OG GENBRUG TIL PRIVATE HUSSTANDE OG SOMMERHUSEJERE

ANHOLT INFORMATION OM AFFALD OG GENBRUG TIL PRIVATE HUSSTANDE OG SOMMERHUSEJERE AFFALDSGUIDE 2015 ANHOLT INFORMATION OM AFFALD OG GENBRUG TIL PRIVATE HUSSTANDE OG SOMMERHUSEJERE BRUG LÅGET TIL ENDNU MERE Det er let at komme af med brugte elsparepærer og småt elektronikaffald på den

Læs mere

Tal om skrald 1. Opgavesæt om metal Hvor mange af dem her bliver det?

Tal om skrald 1. Opgavesæt om metal Hvor mange af dem her bliver det? 1. Opgavesæt om metal Peter) og deres to børn Caroline og Jonas. Familien Falk elsker dåsemad. I løbet af en uge spiser de 3 dåser flåede tomater, 1 dåse majs, 1 dåse søde ærter, 2 dåser med bønner, 1

Læs mere

Det er os selv, der gennem huslejen, betaler for den daglige drift, istandsættelser - og det som ødelægges.

Det er os selv, der gennem huslejen, betaler for den daglige drift, istandsættelser - og det som ødelægges. 1 Husorden for Andelsboligforeningen Kyndby Huse Forord: En andelsboligforening er et miniaturesamfund. Vi er alle mere eller mindre afhængige af hinanden - vi er fælles om mange ting - og det er derfor

Læs mere

Struer Kommune Regulativ for husholdningsaffald

Struer Kommune Regulativ for husholdningsaffald Struer Kommune Regulativ for husholdningsaffald Forslag 18. oktober 2011 Rød tekst: Obligatorisk tekst, jf. affaldsbekendtgørelsen, bekendtgørelse nr. 224 af 7. marts 2011 1 Formål...3 2 Lovgrundlag...3

Læs mere

Ordensregler for Grundejerforeningen Over Holluf Toften/Over Holluf vej

Ordensregler for Grundejerforeningen Over Holluf Toften/Over Holluf vej Ordensregler for Grundejerforeningen Over Holluf Toften/Over Holluf vej Gældende fra 01 12 2012 Ordensregler for Grundejerforeningen Over Holluf Toften/Over Holluf vej Foruden efterfølgende regler gældende

Læs mere

Generelt. Det skaber tryghed og tilfredshed, hvis alle erkender nødvendigheden af at tage hensyn til hinanden.

Generelt. Det skaber tryghed og tilfredshed, hvis alle erkender nødvendigheden af at tage hensyn til hinanden. Vedtaget på afdelingsmøde afholdt den 2. september 2014 Generelt Denne husorden gælder i NordParken (afdelingerne 56, 7, 8, 10, 12 og 14). En afdeling med mange lejere kan sammenlignes med et mini-samfund.

Læs mere

Lemvig Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Lemvig Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Lemvig Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-01-2012 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 3 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Svendborg Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Svendborg Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Svendborg Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 30-01-2013 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 1 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 2 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Bygge- og anlægsaffald

Bygge- og anlægsaffald Bygge- og anlægsaffald 1.1 Bygge og anlægsaffald 1.1.1 Bilaget er gældende bygge- og anlægsaffald fra, og omfatter al opbevaring, håndtering og indsamling af bygge- og anlægsaffald til direkte genbrug,

Læs mere

HUSORDEN FOR BEBOERNE I AFDELING 7.

HUSORDEN FOR BEBOERNE I AFDELING 7. BOLIGSELSKABET BIRKEBO 4.1 Afdeling 7 Byager Vænge HUSORDEN FOR BEBOERNE I AFDELING 7. Under henvisning til huslejekontraktens bestemmelser anmodes beboerne om at medvirke til, at der hersker god orden

Læs mere

Er erhvervsgrunden forurenet? Værd at vide om kortlægning af jordforurening

Er erhvervsgrunden forurenet? Værd at vide om kortlægning af jordforurening Er erhvervsgrunden forurenet? Værd at vide om kortlægning af jordforurening Hvorfor kortlægger vi jordforurening? Jordforurening kan være til skade for mennesker og miljø. For at forhindre de skadelige

Læs mere

Holstebro Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Holstebro Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Holstebro Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 24-01-2012 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 3 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Husorden for afdeling NORDRE MUNKEGÅRD

Husorden for afdeling NORDRE MUNKEGÅRD Husorden for afdeling NORDRE MUNKEGÅRD Affald Køkkenaffald skal lægges i plastposer, som lukkes, inden de kastes i containerhusene.. Flasker og aviser må ikke kastes i containerhusene, men skal anbringes

Læs mere

Regulativ for husholdningsaffald i Næstved Kommune

Regulativ for husholdningsaffald i Næstved Kommune Regulativ for husholdningsaffald i Næstved Kommune Gældende fra 28.2.2012 I. Generel del... 6 1 Formål... 6 2 Lovgrundlag... 6 3 Definitioner... 6 4 Gebyrer... 7 Særgebyr... 7 5 Klage m.v.... 7 6 Overtrædelse

Læs mere

Fredericia Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Fredericia Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Fredericia Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 06-12-2011 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 1 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 2 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Skive Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Skive Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Skive Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 09-08-2013 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 1 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 2 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Andelsboligforeningen Kyndby Huse

Andelsboligforeningen Kyndby Huse Referat af ekstraordinær generalforsamling søndag den 9. maj 2010 kl. 13:00 i personalekantinen på Kyndbyværket Repræsenteret på ekstraordinær generalforsamling var 64 stemmeberettigede ud af i alt 140

Læs mere

Husorden Afdeling 34. Studievej 15, Nørresundby

Husorden Afdeling 34. Studievej 15, Nørresundby Husorden Afdeling 34 Studievej 15, Nørresundby INDHOLDSFORTEGNELSE TIL HUSORDEN FOR AFDELING 34 STUDIEVEJ 15 INDLEDNING 3 ANSVAR OG FORSIKRING 3 AFFALD 3 ANTENNER/PARABOLER 4 BAD OG TOILET 4 CYKLER 4 DØRE/VINDUER

Læs mere

KOMMUNEN TØMMER DIN BUNDFÆLDNINGSTANK. b Ansvar b Adgang b Afregning b Andre gode råd

KOMMUNEN TØMMER DIN BUNDFÆLDNINGSTANK. b Ansvar b Adgang b Afregning b Andre gode råd KOMMUNEN TØMMER DIN BUNDFÆLDNINGSTANK b Ansvar b Adgang b Afregning b Andre gode råd Hvorfor en kommunal tømningsordning? Formålet med en tømningsordning i Aalborg Kommune er at sikre, at alle bundfældningstanke

Læs mere

Bekendtgørelse om forbud mod markafbrænding af halm m.v.

Bekendtgørelse om forbud mod markafbrænding af halm m.v. 545 af 12/07 1991 ; Bekendtgørelse om forbud mod markafbrænding af halm m.v. Bekendtgørelse om forbud mod markafbrænding af halm m.v. Indholdsfortegnelse: Miljømin. Bek. nr. 545 af 12. juli 1991 Ændringer

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Lyngby-Taarbæk Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Lyngby-Taarbæk Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-01-2014 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 1 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 2 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Nye affaldsordninger 2016

Nye affaldsordninger 2016 Nye affalds 2016 Du skal snart træffe et vigtigt valg omkring nye affaldsbeholdere. Denne folder hjælper dig med at designe en løsning, der passer til netop din husstand. Sortering i fire rum Indhold Sådan

Læs mere

Regulativ for tømningsordning for bundfældningstanke i Ringkøbing- Skjern Kommune

Regulativ for tømningsordning for bundfældningstanke i Ringkøbing- Skjern Kommune Regulativ for tømningsordning for bundfældningstanke i Ringkøbing- Skjern Kommune Teknik og Forsyning April 2007 Regulativ for bundfældningstanke i Ringkøbing-Skjern Kommune Side 1 I N D H O L D S F O

Læs mere

Husorden. Henstilling af løst affald i affaldsøer, opgange, kældergange eller andre fælles områder er forbudt.

Husorden. Henstilling af løst affald i affaldsøer, opgange, kældergange eller andre fælles områder er forbudt. for Affald De grå containere i affaldsøerne ved de enkelte boligblokke må kun bruges til køkkenaffald. Dette affald skal være i egnede plastposer, som er forsvarligt lukket. Dette for at undgå lugtgener

Læs mere

NYT Send en sms til genbrugspladsen. Se side 5. Affaldshåndbog 2014. erhverv

NYT Send en sms til genbrugspladsen. Se side 5. Affaldshåndbog 2014. erhverv NYT Send en sms til genbrugspladsen. Se side 5 Affaldshåndbog 2014 erhverv Affald er fremtidens råstof og du er leverandøren Affald er i et moderne samfund en vigtig og dyrebar ressource. EU forudsiger,

Læs mere

Miljø- og Planlægningsudvalget 2008-09 MPU alm. del Svar på Spørgsmål 642 Offentligt

Miljø- og Planlægningsudvalget 2008-09 MPU alm. del Svar på Spørgsmål 642 Offentligt Miljø- og Planlægningsudvalget 2008-09 MPU alm. del Svar på Spørgsmål 642 Offentligt Område Henkastning af affald Lovforslaget bemærkninger om mindre alvorlige sager efter miljøbeskyttelseslovens 110.

Læs mere

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 50 LAURITSHØJ 2-88

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 50 LAURITSHØJ 2-88 HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 50 LAURITSHØJ 2-88 Et godt klima er meget værd. En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund hvor man er mere eller mindre afhængige af hinanden. Man bliver

Læs mere

REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD 1 INDHOLDSFORTEGNELSE I GENEREL DEL 1 Formål 3 2 Lovgrundlag 3 3 Regulativets gyldighedsområde 3 4 Definitioner 4 5 Pligter og rettigheder 5 6 Opbevaring af affald 6 7

Læs mere

Regler for villaolietanke

Regler for villaolietanke Regler for villaolietanke Denne pjece er rettet mod dig, der skal have ny olietank eller skal sløjfe din gamle olietank og til din vvs-installatør, der foretager arbejdet. Indledning Denne pjece er udarbejdet

Læs mere

Bestyrelsen: Henvendelse ang. havesalg, ankesager, byggetilladelser og samletanke, skal ske til :

Bestyrelsen: Henvendelse ang. havesalg, ankesager, byggetilladelser og samletanke, skal ske til : Bestyrelsen: Henvendelse ang. havesalg, ankesager, byggetilladelser og samletanke, skal ske til : Formand: Hans Bøttcher Træffes Mandag kl. 17-20 Tlf. 51 89 52 11 Næstformand: Hans Chr. Kryger Henvendelse

Læs mere

Dagsorden. Præsentation. Dagrenovation og genbrug. Containerpladserne. Øvrige anlæg. Farligt affald

Dagsorden. Præsentation. Dagrenovation og genbrug. Containerpladserne. Øvrige anlæg. Farligt affald 1 Dagsorden Præsentation Dagrenovation og genbrug Containerpladserne Øvrige anlæg Farligt affald 2 Affald og genanvendelse Landbrug kan være med i Sønderborg Affalds genbrugsordning, hvis følgende er opfyldt

Læs mere

Vordingborg Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Vordingborg Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Vordingborg Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-06-2011 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 3 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Brøndby Haveby Afd. III

Brøndby Haveby Afd. III Ordensbestemmelser 2014 1 Ordensregler 1.1 Ved gentagne overtrædelser af ordensbestemmelserne træder 8 i vedtægterne i kraft. 1.2 Havelejeren er ansvarlig for enhver overtrædelse, der begås af havelejeren,

Læs mere

AFFALD. læs mere på side 4-5

AFFALD. læs mere på side 4-5 nyhedsbrev fra københavns kommune SEPTEMBER 2009 AFFALD KBH SORTERINGs- GUIDE RIV UD OG GEM læs mere på BAGSIDEN AFFALD ER OGSÅ KLIMA SÅ MEGET CO2 KAN DU SPARE VED AT SORTERE læs mere på side 3 HUS ELLER

Læs mere

Status 2004. Bilag til Affaldsplan 2005: Udarbejdet af Nordforbrænding for:

Status 2004. Bilag til Affaldsplan 2005: Udarbejdet af Nordforbrænding for: Bilag til Affaldsplan 2005: Status 2004 Udarbejdet af Nordforbrænding for: Allerød Kommune Fredensborg-Humlebæk Kommune Hørsholm Kommune Karlebo Kommune Søllerød Kommune Præsentation af kommunerne Indholdsfortegnelse

Læs mere